Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT TEMATIC

„PÂINEA”
Nivel II: 5-7 ani
Eveniment de deschidere:
Deoarece am discutat despre profesiunile părinţilor lor şi au fost foarte impresionaţi de
povestirile lui Paul, ai cărui părinţi sunt brutari, le-am propus copiilor să abordăm tema
„Pâinea” pentru a afla cât mai multe lucruri despre alimentul nostru de bază.
Alegerea temei: copii şi educatoare
Obiectiv cadru: dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea activităţii pentru investigarea acestuia.
Obiective de referinţă:
• să exploreze şi să descrie pe baza observaţiilor directe transformările bobului de
grâu în etape succesive până la obţinerea pâinii: aratul pământului, semănatul grâului,
întreţinerea culturii, secerat, treierat, măcinat, frământat, copt – pâine;
• să analizeze reacţii ale bobului de grâu sub influenţa factorilor de mediu: lumină,
umiditate, căldură;
• să descopere elementele componente ale pâinii: făină, drojdie, apă, sare;
• să accepte procesul de preparare a pâinii şi produselor de panificaţie;
• să efectueze experimente simple: prepararea aluatului, modelarea, coacerea pâinii
şi să constate rezultatul acestor experimente;
• să reţină ce trebuie să mâncăm pentru a fi sănătoşi, să descopere importanţa pâinii
pentru viaţa şi sănătatea omului;
• să respecte regulile de igienă şi să descopere efectul nerespectării lor;
• să aprecieze munca depusă de oamenii implicaţi în obţinerea pâinii: agricultori,
mecanizatori, morari, brutari, muncitori, ingineri specialişti;
• să recunoască uneltele, utilajele şi aparatele de lucru, precum şi produsele muncii;
• să-şi asume roluri şi responsabilităţi;
• să valorifice lucrările proprii, prin organizare de expoziţii.
Resurse:
• umane: - copii – 21 (întreaga grupă)
- părinţi
- specialişti: morar, brutar
• materiale: - existente: cărţi, jetoane, reviste, fotografii, jucării, planşe, machetă,
aparatură audio, lipici, hârtie glasată, foarfeci, vase cu grâu pus la încolţit, aparat foto, mica
enciclopedie, planşete, plastilină, spice de grâu, coli de hârtie, carioca, maşină de gătit,
- necesare: pâine proaspătă, pâine veche, pâine albă şi neagră, cornuri,
chifle, împletituri, colaci, şerveţele, tăvi pentru copt, ulei, făină, drojdie, apă, sare
• de timp: o săptămână
Metode:
• brainstorming,
• observarea spontană şi dirijată,
• povestirea, explicaţia,
• demonstraţia,
• exerciţiul,
• învăţarea prin descoperire,
• experimentul,
• metoda ciorchinelui,
• harta conceptuală,
• studiu de caz,
• turul galeriei,
• ştiu / vreau să ştiu / am învăţat.
Direcţii de acţiune:
Am consultat materiale de specialitate, am făcut vizite, m-am întâlnit cu specialişti şi
m-am documentat cu privire la tehnologia de fabricare a pâinii, apoi am adaptat toată
informaţia la nivelul de înţelegere a copiilor. Împreună cu copiii am alcătuit Harta proiectului.
Achiziţie: Consum: Compoziţie:
- brutărie - caldă - făină (albă, nula,
- proaspătă
- alimentara - uscată
neagră, semi)
- supermarket - prăjită - drojdie
- pesmet - apă
- sare

Materia primă: Caracteristici:


- coaja tare
grâu - miez moale
- rumenă
- cereale: - pufoasă
- gustoasă
secară
- albă
- neagră

Sortimente: Proces tehnologic:


- pâine albă - arat
- pâine neagră - semănat
- pâine graham - secerat
- franzelă - treierat
- baton - măcinat–moară
- corn - cernere – sită
- covrigi - dospire – maia
- împletitură - coacere–cuptoare,
- steluţă brutării
- chiflă - ambalare – casete,
- colac pungi

După stabilirea temei am adresat o scrisoare părinţilor:


„Dragi părinţi,
Deoarece copiii dumneavoastră vor să afle cât mai multe lucruri despre pâinea pe care
o punem zilnic pe masă, săptămâna viitoare vom derula proiectul tematic «Pâinea». Doresc să
îmbogăţesc sfera de cunoştinţe a copiilor cu lucruri interesante despre obţinerea pâinii. Vă rog
să discutaţi şi dumneavoastră cu copiii despre acest subiect. Ne-ar fi de un real folos materiale
din natură, colecţii din drumeţiile dumneavoastră, tot ce credeţi că ne-ar îmbogăţi cunoştinţele
în acest domeniu (imagini adecvate, spice de grâu, pliante, făină).
Prin activităţile ce le vom desfăşura vom avea ocazia să facem noi descoperiri. În copii
se va trezi admiraţia şi respectul pentru munca oamenilor ce contribuie la fabricarea pâinii.
Vă mulţumesc pentru înţelegere şi contez pe sprijinul dumneavoastră.
Cu stimă,
Educatoarea”
Am vorbit cu personalul de la moară, brutărie şi chioşcul de pâine, pe care i-am rugat
să ne primească în vizită şi să ne pună la dispoziţie specialişti care să le vorbească copiilor,
răspunzând astfel curiozităţii acestora.
Cu materialele procurate de noi, aduse de părinţi şi copii am organizat centrul tematic
în sala de grupă. Centrul tematic şi materialele, precum şi harta întocmită ne-au ajutat să ne
stabilim inventarul de probleme şi inventarul de activităţi.
Descrierea virtuală a proiectului
Dialogul despre profesiunile de morar şi brutar a generat o atmosferă deschisă,
dominată de dorinţa copiilor de a afla cât mai multe lucruri. Astfel, am căutat să orientez
discuţiile spre aspecte, întâmplări trăite sau văzute.
Pe baza întrebărilor puse de copii în fiecare zi, am creat lait-motivuri pentru ziua
respectivă.
Luni
• Când s-a inventat pâinea? Dumnezeu a dat cu „mană cerească”
• De ce trebuie să mâncăm pâine? E hrana necesară traiului.
Marţi
• Peste tot în lume se face şi se consumă pâine? Da.
• De ce a spus mama „acum am pâine”? Are slujbă, post, funcţie.
Miercuri
• De ce e coaja mai închisă şi mai tare decât miezul? De la foc.
• De ce e colorată pâine când e făcută din făină albă? De la drojdie, apă, copt;se
rumeneşte
Joi
• De ce există pâini mari şi mici? După cerinţe; datorită preţurilor.
• Ce înseamnă „a mânca o pâine albă” A avea o situaţie materială bună.
Vineri
• Lui tata i-a luat şeful „pâinea de la gură”. L-a lăsat fără slujbă.
• De ce l-au întâmpinat pe preşedinte cu Înseamnă că vrei să întâmpini pe
cineva
pâine şi sare? cu deosebită cinste.
Realizarea în fapt a proiectului
Subiectul temei a fost ales în corelaţie cu obiectivele generale şi specifice ale
curriculum-ului. Direct observabil în mediul înconjurător al copilului, s-a regăsit în experienţa
tuturor.
De interes pentru majoritatea copiilor, a fost favorabil şi uşor accesibil şi
parteneriatului cu familia.
Am corelat planificarea activităţilor cu harta de idei, acoperind toate aspectele din
cadrul acestei teme.
Am insistat asupra conceperii şi desfăşurării fazei de debut, deoarece de conceperea
proiectului a depins reuşita lui.
Pe parcursul desfăşurării lui, copiii şi-au îmbogăţit volumul de cunoştinţe,
vocabularul, curiozitatea pentru investigare şi a altor teme.
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat
Pâinea se face din Când se seamănă grâul pe Toamna ţăranii seamănă grâul pe
făină şi se coace în câmp? câmp. Primăvara răsare şi este verde,
cuptor. Cine îl seamănă? creşte şi datorită razelor soarelui
Grâul se macină la Datorită cui se coc spicele? începe să se coacă. Combinele treieră
moară de către morar. Cum se seceră făina? spicele de grâu, este dus apoi la moară
Făina se face din grâu. Cum se obţine făina? unde morarii îl macină. E transportat
La brutărie lucrează Cine face pâinea? apoi la brutărie unde brutarii fac aluat,
brutarul. De ce nu este toată pâinea îl pun în cuptoare şi îl coc, obţinând
Noi consumăm pâine la fel? atât pâine, cât şi alte produse de
în fiecare zi. Putem trăi fără pâine? panificaţie. Pâine e diferită datorită
făinii din care e făcută. Ea este
alimentul de bază al omului.

Inventar de activităţi

Jocuri şi activităţi Obiective de


Ziua Activităţi comune
alese referinţă
Ştiinţă – „Cât de 1. Cunoaşterea mediului Să participe la activitatea
importantă este „Brutăria şi magazinul de de grup atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate
pâinea pentru prezentare” – lecţie vizită de auditor.
sănătatea omului?” 2. Educaţie plastică „Produse de Să identifice procesul
Joc de masă – panificaţie” – desen tehnologic ce are loc la
Luni
„Sortăm dintre fabricarea pâinii.
alimente pâinea şi Să distingă feluritele
cereale şi produse de
produsele de panificaţie.
panificaţie” Să aplice în desen ce au
Plimbare la moară văzut.
Construcţii – „Rafturi 1. Activităţi matematice „Caută Să utilizeze un limbaj
pentru pâini” vecinii” – joc didactic matematic adecvat.
Să găsească vecinii
Artă – „Produse de 2. Educaţie fizică „Dansul numerelor de la 1 la 10.
panificaţie” (modelaj) brutarilor” – euritmie (mişcări de Să execute exerciţii
Marţi Vizităm chioşcul de braţe, trunchi pe melodia euritmice coordonându-şi
pâine „Brutarii”) mişcările cu ritmul muzicii.
3. Opţional – Educaţie
religioasă „Rugăciune la
sfârşitul mesei”
Joc cu rol – „De-a 1. Activităţi de educare a Să asculte cu atenţie
brutarii, de-a limbajului. „Povestea bobului de povestirea.
Să stabilească legături
magazinul de pâine” grâu” – lectura educatoarei. cauzale.
Joc de masă – 2. Educaţie pentru societate. Să recunoască importanţa
„Găseşte-i jumătatea” „Pâinea – aliment de bază” pâinii în alimentaţia
Miercuri Jocuri muzicale – (convorbire cu participarea unei omului.
„Ţăranul e pe câmp”; asistente medicale) Să clasifice produsele de
panificaţie.
„Când am fost noi la Să-şi argumenteze
pădure” afirmaţiile.
Ştiinţă – „Observăm 1. Activităţi matematice. Să compună şi să
procesul de încolţire „Aranjăm pâinea în lăzi” – descompună numerele în
limitele 1-10.
a grâului semănat de compunere şi descompunere în Să rezolve corect, repede şi
noi” limitele 1-10 conştient cerinţa de pe fişă.
Biblioteca – 2. Educaţie muzicală. Să exprime prin mişcarea
„Gospodina” de O. „Moara” – predare impusă de conţinutul
Joi cântecului starea
Cazimir „Brutarii” – repetare
sufletească creată de
Să citim pentru 3. Opţional – Limba engleză muzică.
mileniul III „Ionică
mincinosul” –
povestirea
educatoarei
Artă – „Produse de 1. Activităţi de educare a Să reţină expresii rimate şi
panificaţie” – limbajului – „Furnica” de Elena ritmate, să recite poezia cu
respectarea intonaţiei.
confecţionare din Dragoş (memorizare) Să frământe cu grijă aluatul
diferite materiale 2. Activităţi practice – pentru fiecare compoziţie.
(expoziţie) „Frământăm aluat pentru covrigi
Construcţii – „Maşini şi pentru plăcinte” (evaluare)
Vineri pentru transportat
pâinea”; „Moara”
Facem covrigi pentru
colegii noştri mai
mici; facem plăcinte
pentru noi (aluat,
copt)

Bibliografie:
Ana, Aurelia; Smaranda Maria, Cioflica – proiecte tematice orientative, Editura
Tehno-Art, Petroşani, 2003
***Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped, Bucureşti, 2002
Preda, Viorica; Pletea, Mioara;Grama, Filofteia – Ghid pentru proiecte tematice,
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005

Întocmit, educatoare Bîrloncea Elisabeta