Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAIE PUBLIC

DECONT
al biletelor de cltorie pe mijloacele de transport auto/abonament folosit de studentul
_________________________________________________________, cod numeric personal
______________________, specializarea ________________, fr tax/cu tax _______
______, anul _______ cu domiciliul_____________________________________________
n perioada _______________
Nr.crt

RUTA

Unitatea
emitent

Seria i nr.
bilet

Data
emiterii

Valoarea
(n lei)

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL 50%
CONFIRM EXACTITATEA SUMEI
CONTABILITATE

SEMNTURA STUDENT

Subsemnatul ____________________________________________ mi asum rspunderea


pentru legalitatea, exactitatea i corectitudinea datelor pe care le-am menionat n prezentul
decont.
Data depunerii decontului,

SEMNTURA STUDENT,
VERIFICAT
SECRETARIAT FACULTATE,

NOT: Decontul va fi completat de student (). Nu se admit la decont biletele deteriorate,


modificate, cu serii consecutive sau nedatate.
CONT IBAN: