Sunteți pe pagina 1din 2
05.12.2016 Forfa rugiiunil nro biseric a Steud Nicole |Zirul Lumina L i ZIARUL sthiv Vines gecembre 2014 (aut n Za Lina ana aia de Moidova Eda de Tanavanla Eatia de Otania Eade anat ‘Cultura Actualtateasociald Stndtate Memoria Biseric Repere @idel Bisericile de teran din nordul Oteniei Calendaruzile: Actualiate cetigiash Fepows) Aetaaltate Potogratt Porohia Schidest jude Prahova Forta rugaciunii intr-o biserica a Sfantului Nicolae Repurta) © Ralucu Bradner © Viner. Sdecombri 2014 oop dis Lan Ge De aprompe 200 de ani, generaii dupa gonerati de credincosigi-aulogatexistene de binocuvintata sa prezent. Des nu foarte mare, iserica dn deall Schulestiuli ia primit pe tof ei care L-au efutat in Sfintele Taine pe Bunl Dumnezes. Innot i inti din temeli ‘pentru ine ce putin tot atatea veacur tex traversat pind acum, sft loca i cheama s asta, prin brafele primitoare ale tinal | Preot Stefan Viorel Uncheagu, pe toi cx care fi dorese mantutrea, os fneei patra ani de cand sujeste la Sfantul Altar, pus sub ocrotirea Sntului Nicolae, priate parch Stefan Uncheasu a reugit si prefae Inchip minunat biseriea, ineinta g dependinfele acesteia. Micinat de veraue neprelnice unelreailit timpusi, loculavea nevoie, Insite de tose, de mainile unui gospoda. ‘amenii au apreciat implicarea eectva a preotuu lr fn munca de rvializare a biserie din sat gi au conteiuit feeare, dup posi, 7°" simp si pricepere laturi de enoragi sti, parobulaasiguestcontinuitate acest’ spat saer, far de care via nu gat fi putot urma cursulfiresc. Prima data end am venit aici am luat toate lee lapeior, gi mi-am zis cd un sat aga frumos, cu gospodarilingrijite, ‘tebuie si abo bisericd care si striluceasc. Euam Inert impreuna cu oamenii, mi-an fost laturi ge sunt reeunoscttor. De fap, aga vd en satu unit jurul bserci In 2010, am 2s 8 voi dio biseriea novi, cind aceasta va neinepatoare si, eu ajutorul lui Duranezeu, este de rulte or pina de oamen. Visul meu gal credincogilor ‘ste construiea uneibiseril noi, instil maramuregcan, cae sat armoniza foarte bine eu acest eadru natural, montan", spune parohul hiipicerulimiraoreportaorta-rvgacuniintr-o-tiserica-stantul-ricolae 18 05.12.2016 Forfa rugiiunil nro biseric a Steud Nicole |Zirul Lumina Istorie Arhiva veehe a biseic a at foc intr-un incenai. Singurele documente pe care Je-am mai gist are certifies existent biseriei sunt din anu 1827. Bisercutaa fost ltorit de un boier pe nume Morcov si de soa acestua, Ioana. Pitura fi apartine unui anume Gheorghe. Bisries are un ser ‘de acas. Cand inti in ea, nua sentimental ed te al intr-un loeas de cult, intro eisut de tar, eare este lagi duhovnicese pentru cirea 950 de Famili, imureste preotul Stefan Uncheasu -Aparta acesti satin rma cu 400 dean, este lgat de Seti Brasovulu, mat preci de oamenti din aces zond care venea cu maori peste muntt {nzona Prahovei Cu timpul, aestia au format ovata, sus, pe dealurle din apropereaaetuale local, amplasament care se numea Bejenar Unele surse documentar confirma ch biserica Manistiri Crasna, fata tn apropiere, fost ridiata de schiuestenii care au agezat prima data in Bejenai, Tot ei sunt cei care au migra, in cutarea unor conti mai bane de tra, si s-au statorictint-0depresiune din apropiere~ actual vata a stall Seis »Prin deasa impartisanie se ajunge la Hristos“ Nu mA intereseazd att dure, et mai ales oamenii Fac efortur a eis ntleagl rol hserei, eae este mantuirea, Frumuseta este cnd vezi ‘mul ek inte in corebia mantuir gi rimane aici definitv rin spovedanie se junge la implrtsanie iar prin deasa mpartisanie se ajunge a Hristos. In fara bserciimnexita mantite. Cénd am venit in sat, oamenii se mpartigeano data sau de dows ori pean. Ex pun accent pe spovedinie i implrtiganie cit mai deas, Present a spovedanie a crescut cheiaestecateher, catcher, catches, Am o relate permanent gt foarte deschisé cu copii, ex tineri sew famille lor pe care lecunose foarte bine. Am avu cazuticutremuritoare de amen care nus spovedit nieiodat, care nu -au mai spovedit de 50, 60 de ani sau care au revent din moar, sic aa, cas se fmpartigease¥, au musi media, a ali, «care a zat multi vem, au mut pa au s-a impact. De asemencs, paohia are parenesit cu gedit dia loaitate ia car und, ‘opi nsoi de eciucatoare vn a biserea si sunt impartsi, marturisest pintle duhovnie, Minuni Forta comunitii dn Schiulesti, adunat in jurul biseriei fost evident, in urmi cu treiani, ind rugiclunile sale au cobordt mile Ceului pe ‘pimint gi au svat vata a patru iene, care au suferit un grav acident rutier. Parobul igi amintest:,In simbéta din eipeiména aceidentului, am ‘adunat tot oameall di sat in serie st am Pieut Veeerale,paraclise,acatiste, pina la1:00 noaptea, ra ca la Past ale. Tate fetele g-au event a seur timp, doar una dintre ele a avat leziun mai grave. Cd a inteat in operate, medic au i-au dat nico gansé de supraviewire. Dar aiubit-o Dumneze gi pe ea, Trost, este educatoare ise impartageste de dou ori pe lund. Ea este convinsi cd pentra raciunilesatului nu aluat-o Dumnezeu la EL” Deschis i sineer,preotl Stefan Uncheag tine si precieze roll foarte important pe cate are sofia ss, preotese Nicoeta, n misiunea nobili cena fost ineredintati, ste recunoscitor pentru susinerea gi bundtatea de care a dat dovada gi, cao mirturi aiubiri milostive a lui Duronezen, de care amindois-asfmvrednict ase bucura, vorbeste cu emofie:,Preoteasa mea 2 primit din partea medicilor doud diagnostice de infertltate. Chia si aga, sola mea a rimmasinstreinati, Caen? Eu am fost doi ania rind fn Athos, la Mastres Hllandar, Am Rieu randulala Sintslu Simeon dupa Dobie de steaguri gia rimas insdecinats. Treble si mArtursesesceasté minune. Cum sh nu marturisese, end si c47 ani de ile au am pututavea copii” E-mail Cinna eaten va consent deny ga af at ple ‘Tithe Comentar* hiipicerulimiraoreportaorta-rvgacuniintr-o-tiserica-stantul-ricolae 28