Sunteți pe pagina 1din 9

4.1.

DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE

Cheltuielile generale de administraie, fiind cheltuieli indirecte, nu pot fi atribuite unei activiti din proiect, prin urmare nu vor fi reflectate i detaliate n acest tabel.
Nr.

Activitatea

crt.
0

Tip de cheltuial

Unitatea de msur

Pre unitar

(cod i denumire din tabelul de la pct 4.2)


1

fr TVA (lei)

Acordarea lunar a ajutoartelor


alimentare

Not:

Numr de uniti

3
buc

5
20

161.29

Valorile se vor completa cu 2 zecimale.


Coloanele 3,4,5,6 se vor detalia pentru fiecare tip de cheltuial identificat n coloana 2
Corelai denumirea activitii din coloana 1 cu activitile prezentate la pct 2.5 din cererea de finanare

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA

tabel.
Valoare total (fr TVA)

(lei)

6 = 4*5
3,225.80

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA

4.2 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL

Nr. crt.
0

Denumire cheltuial
1
A. Cheltuieli eligibile (fr TVA)

I.

Cheltuieli pentru consultan i expertiz

1.1

Cheltuieli pentru consultan i expertiz tehnic, administrativ, financiar-contabil, fiscal, de management, precum i consultan, asisten juridic privind desfurarea activitilor proiectului

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
II.

Cheltuieli pentru servicii de consultan i expertiz aferente dezvoltrii, implementrii i/sau certificrii / recertificrii de sisteme
Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii
Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare i recertificare, inclusiv audituri de sistem
Cheltuieli cu studii i/sau analize solicitate de AM n scopul acordrii asistenei financiare nerambursabile
Onorarii (consultani, lectori, experi, formatori, etc)
Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie i cercetare de pia
Cheltuieli pentru servicii de consultan i expertiz aferente obinerii finanrii nerambursabile
Cheltuieli de personal

2.1

III.
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
4.1
V.
5.1
VI.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
VII.
7.1

Cheltuieli de salarizare (salarii) i contribuii salariale aferente suportate de ctre angajator i angajat, pentru personal angajat n cadrul instituiei, structurii care beneficiaz de fondurile strcturale, sau
n cadrul instituiei structurii partenere ca funcionari publici sau personal contractual cu norm ntreag sau parial de lucru, avnd atribuii privind implementarea proiectului finanat prin PODCA
Cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate n scopul implementrii proiectului, conform fiei de pontaj i contribuiile aferente suportate de ctre angajator i angajat, n conformitate cu prevederile
legislaiei naionale n vigoare
Cheltuieli cu deplasarea
Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna
Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)
Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier i echipamente (inclusiv taxele aferente)
Cheltuieli cu traduceri i interpretarat
Cheltuieli cu servicii de traducere i interpretariat aferente activitilor realizate n cadrul proiectelor finanate prin PODCA
Cheltuieli aferente tipririi i multiplicrii de materiale
Cheltuieli cu tiprirea, multiplicarea i distribuia de materiale efectuate n cadrul proiectelor finanate prin PODCA
Cheltuieli pentru nchirieri, leasing i asigurri
Cheltuieli cu nchirierea de sedii pentru managementul proiectului finanat
Cheltuieli cu nchirierea de spaii pentru desfurarea diverselor activiti specifice proiectului finanat
Cheltuieli cu nchirierea de echipamente
Cheltuieli pentru nchiriere servicii de transport
Cheltuieli pentru nchiriere mijloace de transport
Cheltuieli pentru nchiriere mobilier (diverse bunuri)
Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijoace de transport
Cheltuieli cu achiziia de materiale consumabile
Cheltuieli cu achiziia de consumabile aferente activitilor desfurate n cadrul proiectului

VIII.
8.1
8.2
8.3

Cheltuieli generale de administraie1


Cheltuieli cu servicii de comunicaii (telefoane, fax, internet, servicii potale i de curierat, acces la baze de date)
Cheltuieli cu plata utilitilor (energia electric, ap, canalizare, salubritate, energie termic, gaze naturale)
Cheltuieli de arhivare i securizare documente/informaii

2.2

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA

8.4
8.5
8.6
8.7
IX.
9.1
9.2
9.3
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.

Cheltuieli cu servicii de paz


Cheltuieli cu achiziionarea materialelor i serviciilor de ntreinerea curent a sediului
Cheltuieli pentru servicii de ntreinere i reparaii echipamente i mijloace de transport
Cheltuieli cu achiziionarea carburanilor i lubrifianilor pentru mijloacele de transport
Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
Cheltuieli cu achiziia de mobilier, aparatur birotic, telefoane (fixe i mobile) i alte obiecte de inventar
Cheltuileli cu achiziia de echipamente de protecie a valorilor umane i materiale
Cheltuileli cu achiziia de echipamente de calcul i echipamente periferice de calcul
Cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale
Cheltuileli cu achiziia de aplicaii informatice
Cheltuileli cu achiziia de licene
Cheltuileli cu achiziia de brevete
Cheltuileli cu achiziia de mrci
Cheltuileli cu achiziia de know how
Cheltuieli pentru servicii informatice i de comunicaii
Instalare, ntreinere i reparare echipamente informatice, de comunicaii, periferice de calcul i instalaii, necesare desfurrii proiectului
ntreinere, actualizare i dezvoltare aplicaii informatice
Cheltuieli pentru cablare reea intern
Taxe
Taxe de certificare/recertificare
Taxe de evaluare/acreditare/autorizare/ programe universitare
Taxe de eliberare a certificatelor
Taxe notariale
Cheltuieli aferente procedurilor de achiziie public

13.1

XIV.
XV.
15.1
15.2
15.3
15.4

Cheltuieli aferente pregtirii/revizuirii documentaiei referitoare la procedura de achiziie public, organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice conform Ordonanei de Urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, n
cadrul proiectelor finanate prin PODCA
Cheltuieli pentru informare, comunicare i publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)
Cheltuieli pentru informare, comunicare i publicitate pentru activiti de contientizare
Cheltuieli cu elaborarea, producia, tehnoredactarea, tiprirea/multiplicarea materialelor publicitare i de informare
Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare i de informare
Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziia, nregistrarea i nchirierea domeniului
Cheltuieli cu producia, tiprirea/multiplicarea, inscripionarea i distribuia de materiale promoionale

15.5
15.6
15.7
XVI.
16.1
16.2
XVII.
17.1
XVIII.
18.1

Cheltuieli cu nchirierea spaiului de anten privind organizarea de evenimente, conferine, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare i contientizare
Cheltuieli pentu publicitate n mass-media (elaborare, producie i difuzare)
Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media
Cheltuieli cu achiziionarea de publicaii n format tiprit i/sau electronic i abonamente pe durata de derulare a proiectului
Cheltuieli cu abonamente la publicaii de specialitate
Cheltuieli cu achiziionarea de publicaii, cri, reviste de specialitate relevante pentru operaiune, n format tiprit i/sau electronic
Cheltuieli privind achiziionarea serviciilor de audit
Cheltuieli cu auditul extern al proiectului
Cheltuieli aferente garaniilor bancare
Cheltuieli aferente garaniilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinanrii

XIX.

Cheltuieli pentru organizarea i/sau participarea la evenimente de genul conferine, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activiti transnaionale
Total A (I+II+....+XVIII) fr TVA

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA

Not:

1 Nu depii procentul maxim stabilit pentru aceast categorie de cheltuieli n Ghidul solicitantului
2 Nu depiti procentul maxim stabilit pentru aceast categorie de cheltuieli n Ghidul solicitantului

Nr. crt.
0

Denumire cheltuial
1
B. Cheltuieli neeligibile (fr TVA)
.
......
Total B (total cheltuieli neeligibile )
TOTAL PROIECT (Total A + Total B)

Nr. crt.
0

Denumire cheltuial
1
C. Valoare TVA aferent cheltuielilor eligibile
Total C (I+II++XVIII)

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA

Valoare total (fr TVA)


lei
2

Valoare TVA
lei
3

3,225.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77,419.36

0.00

0.00

0.00

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
80,645.16

0.00

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA

Valoare total (fr TVA)


lei
2

0.00
80,645.16

Valoare
lei
2
0.00

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA

4.3 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI


Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului de mai jos.
PROCENT

NR. CRT.
I

SURSE DE FINANARE
Valoarea total a proiectului
(trebuie s fie egal cu valoarea total a
proiectului din tabelul de la pct 4.2: TOTAL
PROIECT)

VALOARE

II

Valoarea neeligibil a proiectului


(trebuie s fie egal cu cheltuielile neeligibile
de la pct 4.2: TOTAL B)

80,645.16 <se calculeaz ca procent din valoarea total a


proiectului>

III

Valoarea eligibil a proiectului


(trebuie s fie egal cu cheltuielile eligibile de
la pct 4.2: TOTAL A)

80,645.16 <se calculeaz ca procent din valoarea total a


proiectului>

III.1.

Asisten financiar nerambursabil solicitat

<se calculeaz ca procent din valoarea eligibil


a proiectului>

III. 2.

Contribuia solicitantului

<se calculeaz ca procent din valoarea eligibil


a proiectului>

a)

Din surse proprii

<se calculeaz ca procent din valoarea


contribuiei solicitantului>

b)

mprumut

<se calculeaz ca procent din valoarea


contribuiei solicitantului>

80,645.16

100%

n cazul n care contribuia financiar vine i de la partenerii implicai n proiect, atunci se va detalia corespunztor pct III.2

Pachetul financiar - Capitolul 4

Cerere de finanare PO DCA