Sunteți pe pagina 1din 4

E-mail: gstomis@isjcta.

ro

PROCEDURA OPERAIONAL

Data elaborarii:

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

Elaborat
Verificat
Aprobat

Semntura:
Semntura:
Semntura:

PROCEDUR
PORTOFOLIUL PROFESORULUI
Exemplar numrul _____________
Data intrrii n vigoare:
Revizuire
1
2
3
4

Data

Persoana responsabil

Semntura

1. Scopul procedurii :
Scopul acestei proceduri este de a stabili componena portofoliului profesorului, in conformitate cu
standardele de calitate actuale in educatie.
2. Aria de cuprindere :
Prezenta procedur se aplic tuturor cadrelor didactice din Colegiul Tehnic TOMIS.
3. Definitii si prescurtari:
CA consiliul de administratie;
CP consililu profesoral;
CEAC comisia de evaluare si asigurare a calitatii;
ISJ Inspectoratul Scolar Judetean Constanta;
MECI Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
SPP Standarde de pregatire profesionala;
PI plan de invatamant
4. Documente de referinta:
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;
Regulamentul de ordine interioar revizuit;
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie, in conformitate cu Ordinul nr. 3753/
09.02.2011;
H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcionare
provizorie a unitilor de nvmnt preuniversitar, precum i a Standardelor de acreditare
i de
evaluare periodic a unitilor de nvmnt preuniversitar;
H.G.nr.
22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei
de
evaluare instituional n
vederea autorizrii, acreditrii i evalurii periodice a organizaiilor furnizoare de educaie

O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etic profesional al experilor n


evaluare i acreditare ai Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul
Preuniversitar

5.Continutul procedurii :
Portofoliul profesorului se refer la totalitatea de materiale i documente utile i necesare pentru buna
desfurare a activitii didactice. Acest portofoliu se recomand a fi sintetizat ntr-o map sau dosar, de
regul un biblioraft, pentru o facil utilizare a sa n activitatea curent, dar i pentru disponibilitatea prezentrii
sale n cazul unei monitorizri sau inspecii. Deoarece, apar dou pri importante una pentru disciplina de
specialitate, respectiv programul de nvare specific specializrii i o alt parte pentru activitatea educativ,
respectiv dirigenie este recomandat s le tratm distinct i s le organizm ca documentaie n dou
portofolii distincte (respectiv dou bibliorafturi sau dosare).
De asemenea este recomandat s avem elaborate documentele n format electronic, att pe suport de hrtie
ct i pe suport electronic (CD, memory stick, .a.). Pot exista n portofoliu documente scrise cu mna (unele
fie de lucru, subiecte pentru lucrri sau teze), dar se recomand elaborarea tehnoredactat a documentelor.
De asemenea statisticile sau alte date de tip statistic , se recomand a fi elaborate cu programe specializate
(de exemplu EXCEL). Documentele din portofoliul personal al profesorului dovezi sau surse de dovezi pe
program de nvare/disciplin de specialitate i activitate educativ/de dirigenie pot fi sintetizate astfel:
Portofoliul profesorului este pe ct de necesar, pe att de util, multe dintre componentele sale putnd fii
utilizate de la un an colar la altul, unele documente avnd ns, nevoie de actualizarea temporal
corespunztoare anului colar n desfurare.

PORTOFOLIUL PROFESORULUI
I.

DATE PERSONALE

1.Curriculum vitae (model european) ;


2.Structura anului colar.

3.Fisa de evaluare pe anul scolar anterior;


4.Rapoarte de activitate (semestriale, anuale) ;
5.Incadrarea ;
6.Orarul ;
7.Fisa postului ;
8.Fisa de atributii si note informative elaborate si aplicate la nivelul catedrei/ariei;
9.Alte documente care atesta activitatea (decizii, adeverinte, diplome, certificate, rezultatele obtinute de elevi
la concursurile scolare si examene );
10.Evidenta activitatilor de perfectionare (diplome, certificate).

II.

ACTIVITATEA DE LA CATEDRA

a. Proiectarea didactica
1. Planificari (anuale, semestriale, pe unitati de invatare ,recapitulare finala, CDS, CDL);
2. Proiecte didactice;
3. Planurile de invatamant pentru profilurile si specializarile claselor incluse in incadrare.
b. Evaluarea si notarea elevilor
1.
Fisele de protectie a muncii ale elevilor care lucreaza in laborator;
2.
Fisele de notare sumative;
3.
Analize si rapoarte statistice si comparative;
4.
Fisele de evaluare a caietelor de notite ale elevilor si a utilitatii acestora;
5.
Fise de evidenta a corectarii caietelor de teme si a participarii elevilor la diverse activitati
aplicative(programe interactive de initiere si utilizare , portofolii , proiecte ,fise de lucru s.a.);
6.
Teste de evaluare (teste predictive, rezultatele acestora si observatiile / concluziile ce se impun,
testele sumative pentru fiecare unitate de invatare sau teste date la sfarsit de semestru sau an scolar);
7.
Evaluarea alternativa (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor si portofoliilor intocmite de elevi);
8.
Fise de lucru (pe clase, pe nivel de performante vizat).
c. Activitati de pregatire suplimentara
1.Graficul pregatirii suplimentare a elevilor in vederea atingerii standardelor curriculare;
2.Graficul pregatirii suplimentare a elevilor pentru examenele de sfarsit de ciclu;
3.Graficul pregatirii suplimentare a elevilor pentru concursuri (Centrul de Excelenta).
d. Material didactic de conceptie proprie
1. Teste de evaluare curenta si sumativa;
2. Subiecte la tezele semestriale;
3. Fise de lucru si aplicative in laborator/pentru activitati teoretice;
4. Materiale cu caracter metodic si pedagogic s.a.
e. Materiale didactice si mijloace de invatamant utilizate in activitatea didactica
f. Bibliografie de specialitate si metodica utilizata in activitatea didactica si de perfectionare

III.

ACTIVITATEA EDUCATIVA

1. Planificarea anuala, semestriala;


2. Caietul dirigintelui;
3. Comitetul de parinti pe clasa si reprezentantii Consiliului elevilor ;
4. Evidente : elevii cu probleme disciplinare, elevii cu parinti in strainatate, elevii navetisti, elevi interni, elevi cu
probleme sociale, elevi bursieri pe categorii;
5. Evidenta activitatilor extrascolare;
6. Monitorizarea absolventilor;
7. Activitati cu parintii (programarea sedintelor, procese verbale, planul personalizat de comunicare cu familia )
8. Colaborarea cu cabinetul de consiliere psihopedagogica si alte comisii care functionareaza in scoala.

IV. Raport de activitate (fisa de evaluare)


6. Responsabiliti :
- Portofoliul profesorului reprezinta cartea de vizita a activitatii didactice a oicarui profesor eficient; permite
pastrarea materialelor precum si organizarea acestora astfel incat acestea sa fie operationale; obliga
profesorul la o munca de calitate, la responsabilitate si rigoare profesionala, deoarece toate documentele
sunt la vedere.

7. Monitorizarea procedurii.
Se face de ctre coordonatorul Comisiei de Evaluare i Asigurarea a Calitii, managerii unitii de
nvmnt si responsabilii de comisii metodice la nivelul colegiului.
8.Analiza procedurii.
Ritmicitatea analizei procedurii este de un an colar.
9. Inregistrari:
Constituie inregistrari ale actualei proceduri:
- documentele enumerate in portofoliul profesorului.