Sunteți pe pagina 1din 11

ORDONANTA DE URGENTA nr.

54 din 28 iunie 2006


privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2006

Avnd n vedere necesitatea i urgenta compatibilizarii depline a legislaiei naionale n domeniul


concesiunilor cu reglementrile i practica comunitara, recomandarea Comisiei Europene de abrogare
total i expres a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificrile i completrile
ulterioare, odat cu intrarea n vigoare a Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, precum i prevederile art. 136 alin. (4) din Constituia Romniei,
republicat, se impune adoptarea prezentei ordonane de urgenta care reglementeaz regimul
concesiunilor de bunuri proprietate publica i care trebuie sa ntre n vigoare ncepnd cu data de 30 iunie
2006,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaz regimul juridic al contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica.
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica, denumit n continuare contract de
concesiune, este acel contract ncheiat n forma scris prin care o autoritate publica, denumita concedent,
transmite, pe o perioada determinata, unei persoane, denumite concesionar, care acioneaz pe riscul i
rspunderea sa, dreptul i obligaia de exploatare a unui bun proprietate publica n schimbul unei
redevene.
ART. 2
(1) Dispoziiile prezentei ordonane de urgenta nu se aplica contractelor reglementate de Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
(2) n cazul unui contract a crui atribuire intra sub incidenta prevederilor Ordonanei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 pentru a crui executare este necesar exploatarea unui bun proprietate publica,
dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite n cadrul i potrivit procedurii aplicate pentru
atribuirea contractului n cauza.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) autoritatea contractant ncheie un singur contract guvernat de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 .
ART. 3
Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publica a statului sau a unitilor
administrativ-teritoriale, potrivit Constituiei i reglementrilor legale privind proprietatea publica.
ART. 4
(1) Redeventa obinut prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dup caz.
(2) Modul de calcul i de plata a redeventei se stabilete de ctre ministerele de resort sau de alte organe
de specialitate ale administraiei publice centrale ori de ctre autoritile administraiei publice locale.
ART. 5
Au calitatea de concedent, n numele statului, judeului, oraului sau comunei:
a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, pentru bunurile
proprietate publica a statului;
b) consiliile judeene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureti sau instituiile
publice de interes local, pentru bunurile proprietate publica a judeului, oraului sau comunei.

ART. 6
Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau persoana juridic, romana ori strin.
ART. 7
(1) Contractul de concesiune se ncheie n conformitate cu legea romana, indiferent de naionalitatea sau
de cetenia concesionarului, pentru o durata care nu va putea depi 49 de ani, ncepnd de la data
semnrii lui.
(2) Durata concesiunii se stabilete de ctre concedent pe baza studiului de oportunitate.
(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumtate din durata sa
iniial, prin simplul acord de vointa al prilor.
ART. 8
Subconcesionarea este interzis, cu excepia situaiilor expres prevzute de prezenta ordonanta de
urgenta.
CAP. II
Procedura administrativ de iniiere a concesionarii
ART. 9
(1) Concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri nsuite de acesta.
(2) Propunerea de concesionare prevzut la alin. (1) trebuie sa fie fundamentat din punct de vedere
economic, financiar, social i de mediu.
ART. 10
(1) Initiativa concesionarii trebuie sa aib la baza efectuarea unui studiu de oportunitate, care sa
cuprind, n principal, urmtoarele elemente:
a) descrierea i identificarea bunului care urmeaz sa fie concesionat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social i de mediu, care justifica realizarea concesiunii;
c) nivelul minim al redeventei;
d) procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune i justificarea alegerii procedurii;
e) durata estimat a concesiunii;
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale i al Statului Major General
privind ncadrarea obiectului concesiunii n infrastructura sistemului naional de aprare, dup caz;
h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, n cazul n care
obiectul concesiunii l constituie bunuri situate n interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al
autoritii teritoriale pentru protecia mediului competente, n cazul n care aria naturala protejata nu are
structura de administrare/custode.
(2) Concedentul este obligat ca, ntr-un termen de 30 de zile de la nsuirea propunerii de concesionare
formulate de orice persoana interesat, sa procedeze la ntocmirea studiului de oportunitate.
(3) n cazurile n care autoritatea publica nu deine capacitatea organizatoric i tehnica pentru
elaborarea studiului de oportunitate prevzut la alin. (1), aceasta poate apela la serviciile unor consultani
de specialitate.
(4) Contractarea serviciilor prevzute la alin. (3) se face cu respectarea prevederilor Ordonanei de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , ale Legii concurentei nr. 21/1996 , republicat, i ale Legii nr. 11/1991
privind combaterea concurentei neloiale, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 11
n msura n care, dup ntocmirea studiului de oportunitate, se constata ca exploatarea bunului ce va
face obiectul concesionarii implica n mod necesar i executarea unor lucrri i/sau prestarea unor
servicii, concedentul are obligaia ca, n funcie de scopul urmrit i de activitile desfurate, sa califice
natura contractului potrivit prevederilor Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 . n acest scop,
concedentul poate solicita punctul de vedere al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.
ART. 12
(1) Studiul de oportunitate se aproba de ctre concedent.
(2) Concesionarea se aproba, pe baza studiului de oportunitate prevzut la alin. (1), prin hotrre a
Guvernului, a consiliilor locale, judeene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz.
(3) n baza studiului de oportunitate prevzut la alin. (1) concedentul elaboreaz caietul de sarcini al
concesiunii.

(4) Principalele elemente ale caietului de sarcini se stabilesc n normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonane de urgenta.
CAP. III
Atribuirea contractului de concesiune
SECIUNEA 1
Principii i reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune
ART. 13
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt:
a) transparenta - punerea la dispoziie tuturor celor interesai a informaiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;
b) tratamentul egal - aplicarea, ntr-o maniera nediscriminatorie, de ctre autoritatea publica, a criteriilor
de atribuire a contractului de concesiune;
c) proportionalitatea - presupune ca orice msura stabilit de autoritatea publica trebuie sa fie necesar i
corespunztoare naturii contractului;
d) nediscriminarea - aplicarea de ctre autoritatea publica a acelorai reguli, indiferent de naionalitatea
participanilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condiiilor prevzute
n acordurile i conveniile la care Romnia este parte;
e) libera concurenta - asigurarea de ctre autoritatea publica a condiiilor pentru ca orice participant la
procedura de atribuire sa aib dreptul de a deveni concesionar n condiiile legii, ale conveniilor i
acordurilor internaionale la care Romnia este parte.
ART. 14
Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt urmtoarele:
a) licitaia - procedura la care orice persoana fizica sau juridic interesat are dreptul de a depune oferta;
b) negocierea directa - procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale, inclusiv
redeventa, cu unul sau mai muli participani la procedura de atribuire a contractului de concesiune.
ART. 15
Concedentul are obligaia de a atribui contractul de concesiune, de regula, prin aplicarea procedurii
licitaiei.
ART. 16
Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonane de urgenta, concedentul are obligaia
de a asigura protejarea acelor informaii care i sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu
confidenial, n msura n care, n mod obiectiv, dezvaluirea informaiilor n cauza ar prejudicia interesele
legitime ale respectivelor persoane, n special n ceea ce privete secretul comercial i proprietatea
intelectual.
ART. 17
(1) Concedentul are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de atribuire orice cerinta, criteriu,
regula i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta i explicita
cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(2) Informaiile pe care trebuie sa le conin documentaia de atribuire sunt prevzute n normele
metodologice la prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 18
Concedentul are dreptul de a impune n cadrul documentaiei de atribuire, n msura n care acestea sunt
compatibile cu obiectul contractului, condiii speciale de ndeplinire a contractului prin care se urmrete
obinerea unor efecte de ordin social sau n legatura cu protecia mediului i promovarea dezvoltrii
durabile.
ART. 19
Orice persoana interesat are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a
contractului de concesiune.
ART. 20
(1) Concedentul are obligaia sa asigure obinerea documentaiei de atribuire de ctre orice persoana
interesat, care nainteaz o solicitare n acest sens.
(2) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre urmtoarele modaliti de obinere a
documentaiei de atribuire de ctre persoanele interesate:

a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul


documentaiei de atribuire;
b) punerea la dispoziie oricrei persoane interesate care a naintat o solicitare n acest sens a unui
exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie i/sau pe suport magnetic.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. b) concedentul are dreptul de a stabili un pre pentru obinerea
documentaiei de atribuire, cu condiia ca acest pre sa nu depeasc costul multiplicrii documentaiei,
la care se poate adauga, dac este cazul, costul transmiterii acesteia.
SECIUNEA a 2-a
Licitaia
ART. 21
(1) n cazul procedurii de licitaie concedentul are obligaia sa publice n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a VI-a, ntr-un cotidian de circulaie nationala i ntr-unul de circulaie local anunul de licitaie.
(2) Informaiile pe care trebuie sa le conin anunul de licitaie sunt prevzute n normele metodologice
la prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Anunul de licitaie se trimite spre publicare cu cel puin 20 de zile calendaristice nainte de data
limita pentru depunerea ofertelor.
ART. 22
(1) Orice persoana interesat are dreptul de a solicita i de a obine documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligaia de a pune documentaia de
atribuire la dispoziia persoanei interesate cat mai repede posibil, ntr-o perioada care nu trebuie sa
depeasc 4 zile lucrtoare de la primirea unei solicitri din partea acesteia.
(3) Persoana interesat are obligaia de a depune diligenele necesare, astfel nct respectarea de ctre
concedent a perioadei prevzute la alin. (2) sa nu conduc la situaia n care documentaia de atribuire sa
fie pus la dispoziia sa cu mai puin de 4 zile lucrtoare nainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
ART. 23
(1) Orice persoana interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire.
(2) Concedentul are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, la orice clarificare
solicitat, ntr-o perioada care nu trebuie sa depeasc 4 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de
solicitri.
(3) Concedentul are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente ctre toate
persoanele interesate care au obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgenta, documentaia de
atribuire, lund msuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.
ART. 24
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 23 alin. (2), concedentul are obligaia de a transmite rspunsul
la orice clarificare cu cel puin 4 zile lucrtoare nainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
(2) n cazul n care solicitarea de clarificare nu a fost transmis n timp util, punnd astfel concedentul n
imposibilitatea de a respecta termenul prevzut la alin. (1), acesta din urma are totui obligaia de a
rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea
rspunsului face posibila primirea acestuia de ctre persoanele interesate nainte de data limita de
depunere a ofertelor.
ART. 25
(1) Procedura de licitaie se poate desfasura numai dac n urma publicrii anunului de licitaie au fost
depuse cel puin 3 oferte valabile.
(2) n cazul n care n urma publicrii anunului de licitaie nu au fost depuse cel puin 3 oferte valabile,
concedentul este obligat sa anuleze procedura i sa organizeze o noua licitaie.
SECIUNEA a 3-a
Negocierea directa
ART. 26
Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directa numai n situaia n care, dup
repetarea procedurii de licitaie conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puin 3 oferte
valabile.
ART. 27

(1) n cazul procedurii negocierii directe se aplica corespunztor prevederile art. 21 alin. (1).
(2) Informaiile pe care trebuie sa le conin anunul negocierii directe sunt prevzute n normele
metodologice la prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Anunul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel puin 10 zile calendaristice nainte de data
limita pentru depunerea ofertelor.
ART. 28
(1) Orice persoana interesat are dreptul de a solicita i de a obine documentaia de atribuire.
(2) n cazul prevzut la art. 20 alin. (2) lit. b) concedentul are obligaia de a pune documentaia de
atribuire la dispoziia persoanei interesate, ntr-o perioada care nu trebuie sa depeasc doua zile
lucrtoare de la primirea unei solicitri din partea acesteia.
(3) Persoana interesat are obligaia de a depune diligenele necesare astfel nct respectarea de ctre
concedent a perioadei prevzute la alin. (2) sa nu conduc la situaia n care documentaia de atribuire sa
fie pus la dispoziia sa cu mai puin de doua zile lucrtoare nainte de data limita pentru depunerea
ofertelor.
ART. 29
(1) Orice persoana interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire.
(2) Concedentul are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, la orice clarificare
solicitat, ntr-o perioada care nu trebuie sa depeasc doua zile lucrtoare de la primirea unei astfel de
solicitri.
(3) Concedentul are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente ctre toate
persoanele interesate care au obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgenta, documentaia de
atribuire, lund msuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.
ART. 30
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 29 alin. (2), concedentul are obligaia de a transmite rspunsul
la orice solicitare de clarificare cu cel puin doua zile lucrtoare nainte de data limita pentru depunerea
ofertelor.
(2) n cazul n care solicitarea de clarificare nu a fost transmis n timp util, punnd astfel concedentul n
imposibilitatea de a respecta termenul prevzut la alin. (1), acesta din urma are totui obligaia de a
rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea
rspunsului face posibila primirea acestuia de ctre persoanele interesate nainte de data limita de
depunere a ofertelor.
ART. 31
Concedentul deruleaz negocieri cu fiecare ofertant care a depus o oferta valabil.
SECIUNEA a 4-a
Reguli privind oferta
ART. 32
(1) Ofertantul are obligaia de a elabora oferta n conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire.
(2) Ofertantul are obligaia de a depune oferta n conformitate cu prevederile normelor metodologice la
prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 33
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al coninutului, pe toat perioada de valabilitate
stabilit de concedent.
ART. 34
(1) Persoana interesat are obligaia de a depune oferta la adresa i pana la data limita pentru depunere,
stabilite n anunul procedurii.
(2) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta major, cad n sarcina persoanei interesate.
(3) Oferta depusa la o alta adresa a concedentului dect cea stabilit sau dup expirarea datei limita
pentru depunere se returneaz nedeschis.
(4) Coninutul ofertelor trebuie sa rmn confidenial pana la data stabilit pentru deschiderea acestora,
concedentul urmnd a lua cunostinta de coninutul respectivelor oferte numai dup aceasta data.
SECIUNEA a 5-a
Determinarea ofertei ctigtoare

ART. 35
Evaluarea ofertelor depuse se realizeaz potrivit normelor metodologice la prezenta ordonanta de
urgenta.
ART. 36
(1) Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.
(2) Concedentul poate tine seama i de alte criterii precum:
a) capacitatea economico-financiar a ofertanilor;
b) protecia mediului nconjurtor;
c) condiii specifice impuse de natura bunului concesionat.
ART. 37
Concedentul are obligaia de a stabili oferta ctigtoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire
precizate n documentaia de atribuire.
ART. 38
(1) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificri i, dup
caz, completri ale documentelor prezentate de ofertani pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu
cerinele solicitate.
(2) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificrile ori completrile solicitate sa determine apariia unui
avantaj evident n favoarea unui ofertant.
ART. 39
Concedentul are obligaia de ncheia contractul de concesiune cu ofertantul a crui oferta a fost stabilit
ca fiind ctigtoare.
ART. 40
Concedentul are obligaia de a transmite spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a,
un anun de atribuire a contractului de concesiune, n cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea
oricreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevzute de prezenta ordonanta de
urgenta.
ART. 41
(1) Concendentul are obligaia de a informa ofertanii despre deciziile referitoare la atribuirea
contractului de concesiune, n scris, cu confirmare de primire, nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la
emiterea acestora.
(2) n cadrul comunicrii prevzute la alin. (1) concedentul are obligaia de a informa
ofertantul/ofertanii ctigtor/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(3) n cadrul comunicrii prevzute la alin. (1) concedentul are obligaia de a informa ofertanii care au
fost respinsi sau a cror oferta nu a fost declarata ctigtoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei
respective.
ART. 42
Concedentul poate sa ncheie contractul de concesiune numai dup mplinirea unui termen de 20 de zile
calendaristice de la data realizrii comunicrii prevzute la art. 41 alin. (1).
SECIUNEA a 6-a
Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune
ART. 43
(1) Prin excepie de la prevederile art. 39, concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea
contractului de concesiune, dac ia aceasta decizie, de regula, nainte de data transmiterii comunicrii
privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai
n urmtoarele cazuri:
a) se ntrunesc condiiile prevzute la art. 25 alin. (2);
b) se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaz procedura de atribuire sau fac
imposibila ncheierea contractului.
(2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. b), procedura de atribuire se considera afectat n cazul n care
sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata
erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 13;
b) concedentul se afla n imposibilitate de a adopta msuri corective, fr ca acestea sa conduc, la
rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 13.

ART. 44
nclcarea prevederilor prezentei ordonane de urgenta privind atribuirea contractului de concesiune
poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziiilor legale n vigoare.
ART. 45
Concedentul are obligaia de a comunica, n scris, tuturor participanilor la procedura de atribuire, n cel
mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin
depunerea ofertelor, cat i motivul concret care a determinat decizia de anulare.
SECIUNEA a 7-a
Reguli privind conflictul de interese
ART. 46
(1) Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire concedentul are obligaia de a lua toate msurile
necesare pentru a evita situaiile de natura sa determine apariia unui conflict de interese i/sau
manifestarea concurentei neloiale.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancioneaz potrivit dispoziiilor legale n vigoare.
ART. 47
Persoana care a participat la ntocmirea documentaiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai
n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze
concurenta.
ART. 48
Persoanele care sunt implicate direct n procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi
ofertant sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire.
ART. 49
Nu au dreptul sa fie implicate n procesul de verificare/evaluare a ofertelor urmtoarele persoane:
a) so/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoana fizica;
b) so/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de
administraie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertani, persoane juridice;
c) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani
sau persoane care fac parte din consiliul de administraie, organul de conducere ori de supervizare al
unuia dintre ofertani;
d) persoane care pot avea un interes de natura sa le afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a ofertelor.
CAP. IV
Contractul de concesiune
ART. 50
(1) Neincheierea contractului de concesiune ntr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data
implinirii termenului prevzut la art. 42 poate atrage plata daunelor-interese de ctre partea n culpa.
(2) Refuzul ofertantului declarat ctigtor de a ncheia contractul de concesiune poate atrage dup sine
plata daunelor-interese.
ART. 51
(1) Contractul de concesiune cuprinde clauzele prevzute n caietul de sarcini i clauzele convenite de
prile contractante, n completarea celor din caietul de sarcini, fr a contraveni obiectivelor concesiunii
prevzute n caietul de sarcini.
(2) Coninutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, n cadrul normelor
metodologice la prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Contractul de concesiune trebuie sa conin interdicia pentru concesionar de a subconcesiona, n tot
sau n parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepia cazurilor n care subconcesionarea este
permis, potrivit prezentei ordonane de urgenta.
(4) Contractul de concesiune va cuprinde i clauze contractuale referitoare la mprirea
responsabilitilor de mediu ntre concedent i concesionar.
ART. 52
n contractul de concesiune trebuie precizate n mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de
concesionar n derularea concesiunii, respectiv:

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit i libere de orice sarcini concedentului la ncetarea
contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au fcut obiectul concesiunii;
b) bunurile proprii care la ncetarea contractului de concesiune rmn n proprietatea concesionarului.
Sunt bunuri proprii bunurile care au aparinut concesionarului i au fost utilizate de ctre acesta pe durata
concesiunii.
ART. 53
(1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu
notificarea prealabil a concesionarului, din motive excepionale legate de interesul naional sau local,
dup caz.
(2) n cazul n care modificarea unilaterala a contractului i aduce un prejudiciu, concesionarul are
dreptul sa primeasc fr ntrziere o justa despgubire.
(3) n caz de dezacord ntre concedent i concesionar cu privire la suma despgubirii, aceasta va fi
stabilit de ctre instanta judectoreasc competenta. Acest dezacord nu poate n niciun caz sa permit
concesionarului sa nu isi execute obligaiile contractuale.
ART. 54
(1) Raporturile contractuale dintre concedent i concesionar se bazeaz pe principiul echilibrului
financiar al concesiunii ntre drepturile care i sunt acordate concesionarului i obligaiile care i sunt
impuse.
(2) Concesionarul nu va fi obligat sa suporte creterea sarcinilor legate de execuia obligaiilor sale, n
cazul n care aceasta cretere rezulta n urma:
a) unei msuri dispuse de o autoritate publica;
b) unui caz de forta major sau unui caz fortuit.
ART. 55
(1) Concesionarul isi executa obligaiile potrivit termenilor i condiiilor prevzute n contractul de
concesiune i n acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.
(2) Concedentul are dreptul sa verifice n perioada derulrii contractului de concesiune modul n care
sunt respectate clauzele acestuia de ctre concesionar.
ART. 56
(1) Concesionarul are obligaia ca n termen de cel mult 90 de zile de la data semnrii contractului de
concesiune sa depun, cu titlu de garanie, o suma fixa reprezentnd o cota-parte din suma obligaiei de
plata ctre concedent, stabilit de acesta i datorat pentru primul an de exploatare.
(2) Din aceasta suma sunt reinute, dac este cazul, penalitile i alte sume datorate concedentului de
ctre concesionar, n baza contractului de concesiune.
(3) Concesionarul poate constitui drept garanie i titluri de credit, asupra crora se va institui garanie
real mobiliar, cu acordul concedentului.
ART. 57
(1) ncetarea contractului de concesiune poate avea loc n urmtoarele situaii:
a) la expirarea duratei stabilite n contractul de concesiune;
b) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denunarea unilaterala de ctre concedent,
cu plata unei despgubiri juste i prealabile n sarcina acestuia, n caz de dezacord fiind competenta
instanta de judecata;
c) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concesionar, prin reziliere de ctre concedent,
cu plata unei despgubiri n sarcina concesionarului;
d) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concedent, prin reziliere de ctre concesionar,
cu plata unei despgubiri n sarcina concedentului;
e) la disparitia, dintr-o cauza de forta major, a bunului concesionat sau n cazul imposibilitii obiective
a concesionarului de a-l exploata, prin renunare, fr plata unei despgubiri.
(2) La ncetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, n deplina proprietate,
liber de orice sarcina, bunul concesionat.
ART. 58
(1) Contractul de concesiune va fi ncheiat n limba romana, n doua exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
(2) n cazul n care concesionarul este de o alta naionalitate sau cetenie dect cea romana i dac
prile considera necesar, contractul de concesiune se va putea ncheia n patru exemplare, doua n limba
romana i doua ntr-o alta limba aleas de ele.
(3) n situaia prevzut la alin. (2) fiecare parte va avea cte un exemplar n limba romana i un

exemplar n limba strin n care a fost redactat contractul.


(4) n caz de litigiu, exemplarele n limba romana ale contractului prevaleaz.
ART. 59
(1) Prin excepie de la prevederile art. 14, bunurile proprietate publica pot fi concesionate prin atribuire
directa companiilor naionale, societilor naionale sau societilor comerciale aflate n subordinea, sub
autoritatea sau n coordonarea entitatilor prevzute la art. 5, care au fost nfiinate prin reorganizarea
regiilor autonome i care au ca obiect principal de activitate gestionarea, ntreinerea, repararea i
dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai pana la finalizarea privatizrii acestora.
(2) n cazurile prevzute la alin. (1) nu este necesar ntocmirea studiului de oportunitate.
(3) Concesionarea prevzut la alin. (1) se aproba prin hotrre a Guvernului, a consiliilor locale,
judeene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz.
(4) n msura n care se constata ca exploatarea bunului ce face obiectul concesiunii prevzute la alin.
(1) implica n mod necesar i executarea unor lucrri i/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului
are obligaia de a ncheia contracte pe care, n funcie de scopul urmrit i de activitile desfurate, sa le
califice conform prevederilor Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 .
(5) Prin excepie de la prevederile art. 5 i 8, companiile naionale, societile naionale sau societile
comerciale prevzute la alin. (1) pot subconcesiona bunurile proprietate publica care le-au fost
concesionate potrivit alin. (1).
(6) Studiul de oportunitate al subconcesionarii se aproba de ctre persoanele care, potrivit art. 5, au
calitatea de concedent n contractul de concesiune.
(7) Subconcesionarea prevzut la alin. (5) se aproba, pe baza studiului de oportunitate, prin hotrre a
Guvernului, a consiliilor locale, judeene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz.
(8) Prin hotrrea de aprobare a concesionarii prevzut la alin. (3) poate fi aprobat i subconcesionarea
prevzut la alin. (5).
(9) Fr a aduce atingere prevederilor alin. (6)-(8), regimul juridic al subconcesionarii prevzute la alin.
(5) este cel instituit de prezenta ordonanta de urgenta pentru concesionare.
(10) Redeventa obinut prin subconcesionare se face venit la bugetul companiilor naionale, societilor
naionale sau societilor comerciale care au subconcesionat bunurile aparinnd proprietii publice.
(11) Sumele reprezentnd redeventa prevzut la alin. (10) sunt utilizate numai pentru ntreinerea,
repararea, reabilitarea, modernizarea i/sau dezvoltarea bunurilor proprietate publica care au fcut
obiectul concesionarii i nu pot fi recuperate prin amortizare conform prevederilor legale n vigoare.
CAP. V
Dosarul concesiunii
ART. 60
Concedentul are obligaia de a ntocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit.
ART. 61
Dosarul concesiunii se pstreaz de ctre concedent att timp cat contractul de concesiune produce
efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data ncheierii contractului respectiv.
ART. 62
Dosarul concesiunii trebuie sa cuprind cel puin urmtoarele elemente:
a) studiul de oportunitate al concesiunii;
b) hotrrea de aprobare a concesiunii i, dup caz, hotrrea de aprobare a subconcesiunii;
c) anunurile prevzute de prezenta ordonanta de urgenta referitoare la procedura de atribuire a
contractului de concesiune i dovada transmiterii acestora spre publicare;
d) documentaia de atribuire;
e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat a fost alta
dect licitaia deschis;
f) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/a cror oferta/oferte a/au fost declarata/declarate
ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii;
g) justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire, dac este cazul;
h) contractul de concesiune semnat.
ART. 63
(1) Dosarul concesiunii are caracter de document public.
(2) Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor

prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes public i nu poate fi
restrictionat dect n msura n care aceste informaii sunt clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectual, potrivit legii.
CAP. VI
Dispoziii privind exercitarea controlului i soluionarea litigiilor privind concesionarea
ART. 64
Orice persoana care considera ca un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri
proprietate publica, cu nerespectarea prevederilor Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , poate
solicita punctul de vedere al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice.
ART. 65
Ministerele de resort i Ministerul Finanelor Publice, prin structurile cu atribuii specifice de control,
realizeaz verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publica de interes naional, iar Direcia general
de administrare a marilor contribuabili, direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului
Bucureti realizeaz verificarea concesiunilor de bunuri proprietate publica de interes local, urmrind n
special respectarea dispoziiilor referitoare la:
a) aplicarea hotrrii de concesionare;
b) publicitatea;
c) documentaia de atribuire;
d) aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;
e) dosarul concesiunii;
f) ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre concedent i concesionar.
ART. 66
(1) Soluionarea litigiilor aprute n legatura cu atribuirea, ncheierea, executarea, modificarea i
ncetarea contractului de concesiune, precum i a celor privind acordarea de despgubiri se realizeaz
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificrile ulterioare.
(2) Aciunea n justiie se introduce la secia de contencios administrativ a tribunalului n a crui
jurisdicie se afla sediul concedentului.
(3) Impotriva hotrrii tribunalului se poate declara recurs la secia de contencios administrativ a curii
de apel, conform prevederilor legale.
CAP. VII
Sanciuni
ART. 67
Constituie contravenii la dispoziiile prezentei ordonane de urgenta:
a) nerespectarea termenului prevzut la art. 10 alin. (2);
b) atribuirea contractului de concesiune prin aplicarea altor proceduri dect cele prevzute la art. 14;
c) nclcarea prevederilor art. 16;
d) nclcarea prevederilor art. 20 alin. (1);
e) nerespectarea termenelor prevzute la art. 21 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 40 i 42;
f) aplicarea procedurii de negociere directa n alte cazuri dect cele prevzute de prezenta ordonanta de
urgenta;
g) nclcarea prevederilor art. 36 alin. (1);
h) nclcarea prevederilor art. 39;
i) nclcarea prevederilor art. 41;
j) nclcarea prevederilor art. 45;
k) nclcarea prevederilor art. 56;
l) nclcarea prevederilor art. 59 alin. (11);
m) nclcarea prevederilor art. 60 i 61.
ART. 68
(1) Pentru svrirea contraveniilor prevzute la art. 67 se aplica o amenda de la 5.000 lei (RON) la
15.000 lei (RON).
(2) Amenzile prevzute la alin. (1) pot fi aplicate att persoanelor fizice, cat i persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre persoane mputernicite de


structurile cu atribuii de control.
ART. 69
Prevederile art. 67 i 68 referitoare la contravenii se completeaz cu dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat i modificat prin Legea nr. 180/2002 , cu
modificrile i completrile ulterioare.
CAP. VIII
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 70
Contractele de concesiune ncheiate pana la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgenta
rmn supuse reglementrilor n vigoare la data ncheierii lor.
ART. 71
Contractele de concesiune a terenurilor de orice natura vor fi nregistrate de ctre concesionar n
registrele de publicitate imobiliar sau n Cartea funciar.
ART. 72
n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgenta Ministerul Finanelor
Publice i Ministerul Justiiei vor elabora i vor propune spre adoptare Guvernului norme metodologice.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaz:
--------------Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucureti, 28 iunie 2006.
Nr. 54.