Sunteți pe pagina 1din 33

CUPRINS

1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social ...................................pag. 3


2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social ........................................................pag. 4
3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului ........................................................pag. 5
4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social .......................................................pag. 7
5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital ..............pag. 8
6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului ..................................................................pag. 10
7. Studiu de caz privind rezultatul reportat ........................................................................pag. 11
8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii .........................pag. 12
9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ....................................pag. 12
10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni .................................pag. 13
11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung .....................pag. 15
12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar ..................................................pag. 15
13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational ..............................................pag. 17
14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare ............................................................pag. 18
15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similar ........................................pag. 15
16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor ..........................................................pag. 20
17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor ...........................................................pag. 22
18. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale ................................pag. 23
19. Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale .................................pag. 23
20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor corporale....pag. 23
21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarilor corporale..pag. 25
22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor ............................................pag. 25
23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare ............pag. 26
24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans ................................................pag. 27
25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare .............................pag. 29
26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile .........pag. 30
27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar ...........................................pag. 32
28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti .........................................pag. 32
29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite ...................................................pag. 34
30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor .............................................................pag. 35
1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social
Pe data de 01.06.2014 se infiinteaza o societate cu raspundere limitata, cu un capital
social de 5.000 lei, adica 1.000 de parti sociale. Pe data de 15.06.2014 se varsa in contul bancar
suma aferenta capitalului social. In timpul anului, unul dintre actionari doreste sa majoreze
capitalul social prin aportul unei constructii in suma de 265.000 lei si a 10 laptop-uri in suma de
15.000. Pe 31.12.2014 societatea obtine un profit de 8.500 lei, pe care asociatii doresc sa-l
foloseasca pentru majorarea capitalului social.

Subscrierea capitalului social:

456 Decontari cu actinarii/asociatii

= 1011 Capital subscris nevarsat

5.000 lei

privind capitalul

Varsarea capitalului social:


5121 Conturi la banci in lei

456 Decontari cu actinarii/asociatii

5.000 lei

privind capitalul

Trecerea capitalui subscris nervarsat in capital subscris varsat:


1011 Capital subscris nevarsat

1012 Capital subscris varsat

5.000 lei

Majorarea capitalului social prin aportul unei constructii si a celor 10 laptop-uri:

456 Decontari cu actinarii/asociatii

= 1011 Capital subscris nevarsat

280.000 lei

456 Decontari cu actinarii/asociatii

280.000 lei

privind capitalul
%

212 Constructii

privind capitalul

265.000 lei

2131 Echipamente tehnologice

15.000 lei

1011 Capital subscris nevarsat

1012 Capital subscris varsat

280.000 lei

Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului:


117 Rezultatul reportat

1012 Capital subscris varsat

8.500 lei

2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social

Diminuarea capitalului social pentru acoperirea pierderii:


In anul 2014 asociatii societatii CRISS hotarasc diminuarea capitalului social cu suma de

7.500 lei in vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente.
1012 Capital subscris varsat

117 Rezultatul reportat

7.500 lei

Diminuarea capitalului social prin reducerea numarului de parti sociale:


In vederea reducerii capitalului social, societatea ALFA reduce numarul de parti sociale

de la 1.000 de parti sociale la 900 de parti sociale la pretul de 15 lei/parte sociala.


a) Reducerea numarului de parti sociale:
1012 Capital subscris varsat

456 Decontari cu actinarii/asociatii

1.500 lei

privind capitalul
b) Rambursarea partilor sociale:
456 Decontari cu actinarii/asociatii

5121 Conturi la banci in lei

1.500 lei

privind capitalul

Diminuarea capitalului social prin rascumparare de numerar:


In vederea reducerii capitalului social, societatea MEGA S.A. rascumpara cu numerar

315 de actiuni cu pretul de 15 lei/actiune, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a unei
actiuni este de 13 lei.
a) Rascumpararea actiunilor:
502 Actiuni proprii

5121 Conturi la banci in lei

4.275 lei

(315 actiuni x 15 lei/actiune)


b) Anularea actiunilor cumparare:
%

502 Actiuni proprii

4.725 lei

1012 Capital subscris varsat

4.095 lei

668 Alte cheltuieli financiare

630 lei

3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului


Capitalurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la diferite valori, valori ce
sunt indicate pe actiunile si partile sociale, in calitatea lor de titluri de valoare (actiuni pentru
societatile de capitaluri si parti sociale in cazul societatilor de persoane).
Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori:

a) Valoarea nominala, care este o valoare de referinta dand posibilitatea evaluarii


capitalului social al intreprinderii astfel:
Capital social = Numar de titluri x Valoarea nominala

Vn =

Valoarea capitalului social


Nr . de titluri emise

= lei/actiune sau parte

sociala
Exemplu: La infiintarea unei societatii cu raspundere limitata se constituie un capital social de
1.000 lei, care este divizat in 20 de parti sociale. Care este valoarea nominala a unei parti
sociale?
Vn =

1.000 lei
20 p . s .

= 50 lei/parte sociala

b) Valoarea de piata, care este o valoare de cumparare/vanzare a actiunilor stabilita, de


regula, prin negociere la bursa de valori pe baza raportului dintre cerere si oferta, raport
care determina valoarea reala, denumita si cotatie.
Pretul de piata al unei actiuni este determinat in mod concret de: dividendele asteptate de
actionari, stabilitatea financiara a intreprinderii, situatia activului industrial al intreprinderii,
situatia generala a pietei de capital si in limita ratei dobanzii in acel moment opozabil pietei
financiar-bancare.
In stransa legatura cu valoarea de piata si valoarea nominala a actiunilor este pretul de
emisiune sau cursul de actiune, care trebuie platit de catre toate persoanele care subscriu
actiunile in momentul emiterii lor. Acesta poate fi egal cu valoarea nominala, deci cursul este
alpari, iar daca este superior valorii nominale, avem curs suprapari, iar in situatia inversa,
subpari.
Astfel, se poate determina valoarea capitalului societatii utilizand aceasta valoare:
Valoarea bursiera = Numarul de titluri x Cursul titlurilor
c) Valoarea financiara (VF) exprima echivalentul corespunzator capitalizarii dividendului
anual pe o actiune la o rata medie a dobanzii de piata.

VF =

Dividend mediu distribuit pe o actiune


Rata medie a dobanzii pe piata

Exemplu: Pentru o actiune s-a primit un dividend de 35 lei, iar rata medie a dobanzii este de
22,50%. Care este valoarea financiara?
VF =

35
22,50

x 100 = 156 lei/actiune

Suma de 156 lei reprezinta suma totala care ar trebui plasata, la dobanda de 22,50%
pentru a obtine un avantaj egal cu marimea dividendului de 35 lei.
In ceea ce priveste dividendul luat in calcul este cel distribuit in cursul exercitiului sau
emdia aritmetica a dividendelor distribuite in cursul ultimelor cinci exercitii financiare.
d) Valoarea de randament (VR) este valoarea corespunzatoare profitului net pe o actiune
care se poate capitaliza in cursul unui exercitiu financiar, la o rata medie a dobanzii.
Dividend mediu distribuit pe o actiune+ Cota parte pe o actiune incorporata rezerve
Rata medie a dobanzii

VR =

Exemplu: Dividendul pe o actiune este de 1.200 lei, partea de profit incorporata in rezerve este
de 400 lei pe o actiune, iar rata dobanzii este de 20% pe an. Calculati valoarea de randament.
VR =

1.200 lei+ 400 lei


20

x 100 = 8.000 lei/actiune

e) Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca raport intre activul net
contabil si numarul de titluri.
VC =

Activul net contabil


Nr .titluri

ANC = Activul total (bilantier) Datorii Active reale = Activul real - Datorii
In componenta activelor fictiv sunt incluse:
-

Cheltuielile de constituire a societatilor, inclusiv cele cu emisiunea de actiuni;


Activele de regularizare si similare;
Primele privind rambursarea obligatiunilor.

Exemplu: Societatea ALFA SA are umatoarea structura a capitalului propriu:


-

capital social:
rezerve:
active fictive:
nr. de actiuni:

8.000 lei
1.200 lei
90 lei
80

Sa se determine valoarea contabila a unei actiuni.


ANC = Capital propriu Actiuni fictive
Capital propriu = Capital social + Rezerve
Capital propriu = 8.000 + 1.200 = 9.200 lei
ANC = 9.200 90 = 9.110 lei

VC =

Activul net contabil


Nr .titluri

9110
80

= 114 lei

4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social


Amortizarea capitalului consta in rambursarea depunerilor catre actionari fara ca prin
aceasta sa se reduca marimea capitalului social. Rambursarea se face din rezervele disponibile
constituite sau prin afectarea unei parti din beneficiu.
O societate pe actiuni cu capital de 35.000 lei decide sa-si amortizeze capitalul cu 15% pe
seama unor rezerve statutare de 2.550 lei.

Inregistrarea reducerii rezervei si reflectarea obligatiei de rambursare:


1063 Rezerve statutare

sau contractuale

456 Decontari cu asociatii

5.250 lei

privind capitalul

Se inregistreaza rambursarea sumelor actionarilor:


456 Decontari cu asociatii

5121 Conturi la banci in lei

5.250 lei

privind capitalul

Inregistrarea operatiunii efective de amortizare:

1012 Capital subscris varsat

35.000 lei

1012.1 Capital subscris varsat amortizat


1012.2 Capital subscris varsat neamortizat

5.250 lei
29.750 lei

In urma operatiunii de amortizare a capitalului, capitalul nu se modifica, insa va fi


reprezentat de doua categorii de capital: 1012.1 - capital amortizat si 1012.2 capital neamortizat.

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital


Rezervele constituite la sfarsitul anului din profitul brut:
S.C. TBB S.A. constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor infiormatii existente la
sfarsitul exercitiului financiar:
- capital social: 20.000 lei;
- venituri obtinute: 1.500.000 lei;
- cheltuieli: 1.250.000 lei.
Profitul brut = 250.000 lei;
Rezervele legale repartizate din profitul brut = 12.500 lei

Repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:


129 Repartizarea profitului

1061 Rezerve legale

12.500 lei

Rezerve din reevaluare:


In exercitiul financiar 2013 la S.C. EXTRA S.R.L. se reevalueaza un utilaj la valoarea
justa de 5.000 lei. Valoarea contabila a utilajului este de 4.500 lei, iar valoarea amortizarii

cumulate este de 1.000 lei. In exercitiul financiar 2014, valoarea justa a utilajului stabilita prin
reevaluare este de 7.000 lei, amortizarea intre cele doua reevaluari fiind de 1.000 lei.
31.12.2012: Valoarea contabila = 5.000 lei 1.000 lei = 4.000 lei
Valoarea justa = 7.000 lei
= Plus de valoare de 3.000 lei

Inregistrarea rezervei din reevaluare:


2131 Echipamente tehnologice

105 Rezerve din reevaluare

3.000 lei

Primele de capital (primele de emisiune):


S.C. ABC S.R.L. emite 100 de parti sociale cu o valoare de emisiune de 5 lei si valoarea
nominala de 4 lei. Ulterior, primele de emisiune se incorporeaza in capitalul social.

Emisiunea partilor sociale:

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

500 lei

1011 Capital subscris nevarsat

400 lei

1041 Prime de emisiune

100 lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

500 lei

Trecerea capitalului subscris nevarsat in capital social subscris varsat:


1011 Capital subscris nevarsat

Incasarea in numerar a partilor sociale:


5311 Casa in lei

1012 Capital subscris nevarsat

400 lei

Incorporarea primei in capitalul social:


1041 Primei de emisiune

1012 Capital subscris varsat

6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului

100 lei

In decursul anului 2012, S.C. ABC S.R.L. a inregistrat urmatoarele cheltuieli si venituri:
- cheltuielile privind combustibilul

4.200 lei

- cheltuieli cu obiectele de inventar

8.250 lei

- cheltuilei cu materialele nestocate

5.350 lei

- cheltuieli cu intretinerea si reparatii

500 lei

- cheltuieli cu redevente si chirii

5.000 lei

- cheltuieli cu primele de asigurare

9.500 lei

- cheltuieli cu comisioane si onorarii

1.250 lei

- cheltuieli privind protocolul

2.400 lei

- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

1.300 lei

- cheltuieli cu deplasari si detasari

2.300 lei

- cheltuieli cu servicii bancare

350 lei

- alte cheltuieli cu servicii la terti

6.200 lei

- cheltuieli cu alte impozite si taxe

2.700 lei

- cheltuieli cu salariile

8.500 lei

- cheltuieli sociale

2.500 lei

- alte cheltuieli de exploatare


- cheltuieli privind amortizarea
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE:

700 lei
32.000 lei
93.000 lei

- cheltuieli cu diferente de curs valutar

200 lei

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE:

200 lei

- venituri din prestari servicii


- alte venituri din exploatare
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

330.000 lei
500 lei
330.500 lei

- venituri din diferente de curs valutar

560 lei

- venituri din dobanzi

120 lei

TOTAL VENITURI FINANCIARE:

440 lei

Rezultatul din exploatare:

237.500 lei

Rezultatul financiar:

440 lei

Profitul brut:

237.060 lei

- cheltuiala cu impozitul pe profit

37.929,60 lei

Rezultatul exercitiului:

199.130,40 lei

7. Studiu de caz privind rezultatul reportat


O societate inregistreaza in anul curent un profit contabil de 12.500 lei. Hotaraste
acoperirea unei pierderi contabile din anul precedent in suma de 8.730 lei.
129 repartizarea profitului

117 Rezultatul reportat

8.730 lei

Diferenta de 3.000 lei se incorporeaza in capitalul social:


117 Rezultatul reportat

1012 Capital social subscris varsat

3.770 lei

8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii


Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii
S.C. TESS S.R.L. detine un capital social in suma de 500.000 lei, reprezentand 200.000
actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.
In anul 2010 entitatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de
rascumparare unitar de 2 lei/actiune. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu
valoarea actiunilor rascumparate.

Rascumpararea actiunilor proprii:


109 Actiuni proprii =

5121 Conturi la banci in lei

4.000 lei

Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora:


1012 Capital subscris varsat
=
%
109 Actiuni proprii
141 Castiguri legate de vanzarea sau
anularea instrumentelor de cap. pr.

5.000 lei
4.000 lei
1.000 lei

Transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii:


141 Castiguri legate de vanzarea sau

1068 Alte rezerve

1.000 lei

anularea instrumentelor de cap. pr

9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli


Provizioane pentru garantii acordate clientilor
O firma producatoare de telefoane in momentul vanzarii bunurilor, conform termenilor
contractului de vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce apar pe o
perioada de 12 luni de la data bilantului. Daca sunt probabile defecte minore, costurile de
reparatie vor fi de 3.000 lei, iar daca defectele sunt majore, de 40.000 lei. Pe baza informatiilor
din trecut entitatea estimeaza ca in anul 2012 70% din bunurile vandute nu vor avea defecte,
20% vor avea defecte minore, iar 10% defecte majore. In anul 2013 expira perioada de garantie
a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri.
Anul 2012:

Determinarea valorii estimate a costurilor reparatiilor:

70% din telefoanele vandute nu vor avea defectiuni:

70% x 0 = 0 lei

20% din telefoanele vandute vor avea defectiuni minore:

20% x 3.000 = 600 lei

10% din telefoanele vandute vor avea defectiuni majore:

10% x 40.000 = 4.000 lei

TOTAL:

4.600 lei

Constituirea provizionului pentru garantii acordate clientilor:

6812 Chelt. de expl. privind proviz. = 1512 Proviz. pt. garantii ac. clientilor 4.600 lei
Anul 2013:
La expirarea perioadei de garantie, provizionul existent ramas fara obiect va fi anulat
prin reluare la venituri:
1511 Provizioane pt. garantii

7812 Venituri din proviz. ac. clientilor

4.600 lei

10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni


Societatea CRISS S.R.L. emite 1.000 obligatiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni
este de 100 lei. Valoarea nominala totala a celor 1.000 de obligatiuni emise este de 100.000 lei.
Valoarea de emisiune pentru o obligatiune este de 95 lei, iar valoarea de rambursare este de 110
lei. Termenul imprumutului este de 4 ani, cu o rata a dobanzii de 14% pe an. Cunoscand
urmatoarele date, se inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice emisiunii de obligatiuni:
-

Valoarea de incasat de la obligatari este de 95.000 lei (95 x 100)


Valoarea de rambursare este de 110.000 lei (110 x 1.000)
Prima de rambursare este de 15.000 lei [(110 - 95) x 1.000]
Doband anuala este de 14.000 lei (14% x 100.000)
Amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3.750 lei (15.000/4ani)

Inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de

rambursare:
%
=
161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
461 Debitori diversi
169 Prime privind rambursarea obligatiunilor

110.000 lei
95.000 lei
15.000 lei

Incasarea sumelor de la persoanele care au subscris:


5121 Conturi curente la banci
=
461 Debitori diversi

95.000 lei

Inregistrarea dobanzii anuale de 14.000 lei:


666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor
din emisiuni de obligatiuni

Achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului:

14.000 lei

1681 Dobanzi aferente imprumuturilor

= 5121 Conturi la banci in lei

14.000 lei

din emisiuni de obligatiuni

Inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor:

6868 Cheltuieli fin. privind amortizarea = 169 Prime privind rambursarea oblig. 3.750 lei
primelor de rambursare a oblig.

11. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung
S.C. MEGA S.R.L. face demersurile necesare in vederea contractarii unui credit in
valoare de 180.000 lei pe o perioada de 20 ani. Rata dobanzii este de 15% pe an, rata lunara fiind
fixa.

Incasarea creditului in contul de disponibil:

5121 Conturi la banci in lei

= 1621 Credite bancare pe termen lung

Inregistrarea si achitarea primei dobanzi lunare (180.000 lei x 15% : 12 luni):

666 Cheltuieli privind dobanzile

5121 Conturi curente la banci

= 5121 Conturi la banci in lei

750 lei

Rambursarea dobanzii in a doua luna (179.250 lei x 15% : 12):

666 Cheltuieli privind dobanzile

2.250 lei

Rambursarea primei rate lunare a creditului (180.000 lei : 240 luni):

1621 Credite bancare pe termen lung

180.000 lei

5121 Conturi curente la banci

Rambursarea ratei a doua a creditului:

2.240,63 lei

1621 Credite bancare pe termen lung

= 5121 Conturi la banci in lei

750 lei

12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar


Leasing-ul este o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator/ finantator
transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta al unui lucru al carui proprietar este,
catre alta parte, denumita locatar/ utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati
periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/ finantatorul se
obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/ utilizatorului de a cumpara bunul, de a
prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile
contractuale. Dupa continutul ratelor, leasingul apare sub forma leasingului financiar si
leasingului operational.
Codul Fiscal prevede ca n categoria leasingului financiar intra orice contract de
leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul
leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce
efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului
ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar
valoarea reziduala exprimata n procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata
normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de
functionare maxima, exprimata n procente;
d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a
bunului care face obiectul leasingului; n ntelesul acestei definitii, perioada de leasing include
orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau
egala cu valoarea de intrare a bunului.

O societate comerciala incheie in data de 01.04.2010 un contract de leasing pe o perioada de 3


ani in vederea achizitiei unui autoturism, in valoare de 160.000 lei. Principalele clauze contractuale sunt:

Avans 10.000 lei;


Scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei lui din trimestru;
Durata contractului: 3 ani;
Rata dobanzii: 15% pe an;
Plata transelor egale de 16.000 lei fiecare, mai putin ultima rata in valoare de
11.878,84 lei, valoare la care se efectueaza transferul de proprietate si care nu contine

dobanda;
Fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal, conform

graficului de mai jos;


Valoarea reziduala de 11.878,84 lei este insotita de transferul dreptului de proprietate;
Durata de utilizare economica a activului este de 5 ani.
GRAFICUL DE RAMBURSARE

Sold initial

Dobanda

Rata

Principal

Sold final

(1)

(2) = (1) x 15%*3/12

(3)

(4) = (3) (2)

(5) = (1) (4)

160.000,00
150.000,00
139.625,00
128.860,90
117.693,20
106.106,70
94.085,72
81.613,93
68.674,46
55.249,75
41.321,62
26.871,18
11.878,84
TOTAL

6.000,00
5.625,00
5.235,94
4.832,29
4.413,50
3.979,00
3.528,21
3.060,52
2.575,29
2.071,87
1.549,56
1.007,67
0
43.878,85

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

10.000,00
10.375,00
10.764,06
11.167,71
11.586,50
12.021,00
12.471,79
12.939,48
13.242,71
13.928,13
14.450,44
14.992,33
11.878,84
160.000

150.000,00
139.625,00
128.860,90
117.693,20
106.106,70
94.085,72
81.613,93
68.674,46
55.249,75
41.321,62
26.871,18
11.878,84
0
-

13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational


Este calificat drept contract de leasing operational orice contract de leasing ncheiat
ntre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate,
mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu ndeplineste niciuna
dintre conditiile prevazute la lit. b) - e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala

exista atunci cnd optiunea de cumparare nu este exercitata la nceputul contractului sau cnd
contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului.
O societate comerciala inchiriaza in regim de leasing o cladire necesara desfasurarii
productiei, in urmatoarele conditii:
-

Durata contractului de leasing: 5 ani;


Platile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 5.000 lei fiecare;
Valoarea cladirii: 650.000 lei;
Durata de utilizare economica: 30 ani.

Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata leasingului:

Inregistrarea facturii reprezentand rata trimestriala:

612 Chelt. cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile = 401 Furnizori

5.000 lei

Plata facturii catre societatea de leasing:


401 Furnizori

5121 Conturi la banci in lei

5.000 lei

14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare


O entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de
activitate cercetarea-dezvoltarea, realizata prin laoratorul propriu de cercetare si colaborarea cu
un centru de cercetari pentru medicamente.
Faza de cercetare:
In luna august 2012, societatea a inregistrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul
propriu de cercetare:
-

Materii prime: 15.000 lei;


Materiale auxiliare: 7.500 lei;
Manopera: 12.500 lei;
Amortizare imobilizari corporale: 7.800 lei

Inregistrarea in contabilitate a consumurilor:


601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime

15.000 lei

602 Cheltuieli cu materiale consumabile = 302 Materiale consumabile

7.500 lei

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate


6811 Chelt. de expl. priv. amortiz. imob. corp = 281 Amortizari priv. imob. corp

12.500 lei
7.800 lei

Faza de dezvoltare:
Activitatea desfasurata de societate are ca scop obtinerea unui noi medicament contra
alergiei si un vaccin impotriva hepatitei C. Societatea a achizitionat de la un centru de cercetari
un studiu pentru Tehnologia de obtinere a vaccinului impotriva hepatitei C in valoare de
68.000 lei.

Inregistrarea achizitiei studiului:


203 Cheltuieli de dezvoltare

404 Furnizori de imobilizari

68.000 lei

Societatea inregistreaza in aceeasi luna la OSIM produsul astfel obtinut. Taxele platite
pentru brevetarea acestei inventii se ridica la suma de 8.200 lei, produs fiind protejat
pentru pe perioada de 4 ani. Societatea obtine dreptul de a vinde licenta asupra fabricarii
acestui vaccin pe o perioada de 4 ani.

205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,


drepturi si active similare

76.200 lei

203 Cheltuieli de dezvoltare

68.000 lei

404 Furnizori de imobilizari

8.200 lei

15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare


Conform pct. 81 din OMFP 3.055/2009, concesiunile, brevetele, licentele, marcile
comerciale, drepturile si activele similare reprezentand aport, achizionate sau dobandite pe alte
cai, se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la costul de achizitie sau valoarea de
aport, dupa caz. In aceassta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

Brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si alte cative similare se amortizeaza


pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre entitatea care le detine.
O societate achizitioneaza un program de contabilitate in suma de 5.000 lei. Durata de
utilizare economica este de 3 ani. Concomitent cu achizitia programului, societatea
achizitioneaza si licenta in valoare de 1.200 lei, cu o valabilitate de 2 ani.

Inregistrarea achizitiei:
%

404 Furnizori de imobilizari

6.200 lei

205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,

1.200 lei

drepturi si active similare


208 Alte imobilizari necorporale

5.000 lei

Inregistrarea amortizarii programului de contabilitate:

6811 Cheltuieli de exploatare privind

= 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,

amortizarea imobilizarilor

139 lei/luna

marcilor comerciale si activelor similare

Inregistrarea amortizarii licentei:

6811 Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

2808 Amortizarea altor

50 lei/luna

imobilizari necorporale

16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor


Conform OMFP 3.055/2009, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de
amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor.
Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in
functiune si pana la recuperarea integrala a valorii de intrare. La stabilirea amortizarii
imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de
utilizare a acestora.
In cazuri exceptionale, durata de amortizare stabilita initial se poate modifica, aceasta
reestimare conducand la o noua cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa de utilizare.

Pentru amortizarea imobilizarilor corporale se poate utiliza unul din urmatoarele


regimuri:
a)
b)
c)
d)

Amortizarea linira
Amortizarea degresiva
Amortizarea accelerata
Amortizarea calculata pe unitate de produs sau serviciu, atunci cand natura imobilizarii
justifica utilizarea unei asemenea metode de amortizare.
Pe data de 21.05.2013 se achizitioneaza o cladire in valoare de 320.000 lei. Acesta se va

amortiza pe o perioada de 30 ani (360 luni), folosindu-se metoda liniara. La 31.12.2017, cladirea
este reevaluata, noua valoare a cladirii fiind de 350.000 lei. Calculati amortizarea existenta la
inchiderea exercitiului financiar, dar si noua valoare a amortizarii dupa cei 4 ani.

Achizitia cladirii:
212 Constructii

404 Furnizori de imobilizari

320.000 lei

Amortizarea cladirii incepand cu luna iunie:


A = 320.000 / 30 = 10.667 lei/an = 889 lei/luna

6811 Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea imobilizarilor

2812 Amortizarea constructiilor

889 lei

Reevaluarea de la 31.12.2017:
VC = 320.000 48.895 = 271.105 lei
Vj = 350.000 lei
= crestere de valoare de 78.895 lei
a) Anularea amortizarii cumulate pana la data reevaluarii:
2812 Amortizarea constructiilor

212 Constructii

48.895 lei

b) Recunoasterea rezervei din reevaluare:


212 Constructii

105 Rezerve din reevaluare

78.895 lei

Noua amortizare incepand cu data de 01.01.2018:

A = 350.000 /[360 luni - (7 luni + 4 ani x 12 luni)] = 1.148 lei/luna


6811 Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2812 Amoritzarea constructiilor

1.148 lei

17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor


Conform pct. 124 din OMFP 3.055/2009, daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a
valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci
cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din
reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve
si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o
cheltuiala.
Cladirea de la punctul anterior dupa urmatorii 3 ani se reevalueaza din nou la o valoare de
280.000 lei.
VC = 350.000 1148 x 36 luni = 308.672 lei
Vj = 280.000 lei
= depreciere de valoare de 28.672 lei
105 Rezerve din reevaluare

212 Constructii

28.672 lei

18. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale


Societatea BETA S.A. achizitioneaza un program de gestiune in suma de 15.000 lei.
Durata de utilizare economica este de 5 ani..

Inregistrarea achizitiei:
208 Alte imobilizari necorporale

404 Furnizori de imobilizari

Inregistrarea amortizarii programului de contabilitate:

6.200 lei

6811 Cheltuieli de exploatare privind

= 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor,

amortizarea imobilizarilor

250 lei/luna

marcilor comerciale si activelor similare

19. Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale


Societatea CRISS S.A. scoate din uz un program informatic cu o valoare contabila de
8.500 lei, amortizarea cumulata inregistrata fiind de 6.500 lei.

Scoaterea din evidenta contabila a imobilizarii necorporale:

%
=
208 Alte imobilizari necorporale
2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

8.500 lei
6.500 lei
2.000 lei

20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor corporale


Societatea Alfa achizitioneaza echipamente tehnologice din Taiwan in suma totala de
3.000 (3 calculatoare industriale). Pentru fiecare comanda plasata societatea beneficiaza de un
discount de 2% din pretul de achizitie al fiecarui produs datorita pozitiei preferentiale pe care
clientul o are la furnizor. Cheltuielile cu transportul sunt in suma de 250 , TVA 24%, taxe
vamale 100 lei, cursul euro inscris pe Declaratia Vamala de Import este de 4,3779 lei/. Plata se
face o saptamana mai tarziu la cursul de 4,3871 lei/.
Pentru receptia marfii se intocmeste NIR.

Receptie marfa:
2131
=
Echipamente tehnologice
2131
Echipamente tehnologice

404
13.965,50 lei
Furnizori [ (3.000 * 0,98 + 250 ) * 4,3779 lei/]
de imobilizari
=

446.TV
Alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate

100 lei

Achitare TVA si taxe vamale


%
=
5121Conturi la banci in lei
4426 TVA deductibila
446.TV Alte impozite, taxe si

3.452 lei
3.352 lei
100 lei

varsaminte asimilate

Achitare furnizor
404
=
Furnizori de imobilizari

5124
13.994,85 lei
Conturi la banci in valuta

Inregistrare diferente de curs valutar


665
Cheltuieli din diferente
de curs valutar

404
Furnizori

29,35 lei

21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarilor corporale
In august 2013 societatea ALFA S.A. vinde la pretul de 13.800 lei unul din utilajele pe
care l-a achizitionat la suma de 11.500 lei, TVA 24%. Acesta a fost amortizat inntegral pana la
data vanzarii.

Vanzarea propriu-zisa:

461 Debitori diversi

=
%
7583 Venituri din vz. Activelor si alte op. de capital
4427 TVA colectata

17.112 lei
13.800 lei
3.312 lei

Descarcarea din gestiune:

2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor

= 2131 Echipament tehnologice

11.500 lei

de transport,animalelor si plantatiilor

22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor


Conform pct. 86 din OMFP 3.055/2009, o imobilizare necorporala se inregistreaza initial
la costul de achizitie sau de productie.

Potrivit pct. 105 din OMFP 3.055/2009, o imobilizare corporala recunoscuta ca un activ
trebuie recunosscuta initial la costul sau, in functie de modalitatea de intrare in entitate.
Costul unei imobilizari achizitionate este format din pretul sau de cumparare, la care se
adauga taxele vamale, taxele nerecuperabile si toate cheltuielile direct atribuibile, angajate pentru
a aduce activul in starea de utilizare prevazuta. In cadrul pretului de cumparare se va tine cont de
toate rabaturile si remizele. Cheltuielile direct atribuibile se refera la: cheltuielile de pregatire a
zonei, cheltuielile de transport si manipulare initiale, cheltuielile de instalare, onorariile cuvenite
arhitectilor, inginerilor si costul estimat de lichidare, de transport a zonei, in masura in care
acestea sunt contabilizare ca provizion.
Exemplu: La data de 01.05.2013 societatea ALFA S.A. primeste sub forma unei donatii un
calculator in valoare de 2.700 lei.
214 Mobilier, aparatura birotica

4753 Donatii pentru investitii

2.700 lei

Exemplu: La sfarsitul exercitiului 2013, s-a descoperit ca un utilaj in valoare de 4.200 lei nu era
inregistrat in contabilitate.
2131 Echipamente tehnologice

4754 Plusuri de inventar de

4.200 lei

natura imobilizarilor

23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare


Subventii pentru investitii:
O societate primeste o suma nerambursabila de 15.500 lei pentru achizitionarea unui
echipament tehnologic. Societatea achizitioneaza echipamentul la un cost de achizitie de 15.500
lei. Durata de viata estimata a echipamentului este de 10 ani, iar amortizarea se calculeaza prin
metoda liniara.

Recunoasterea dreptului de a incasa:

4452 Imprumuturi nerambursabile

cu caracter de subventii

4752 Imprumuturi nerambursabile

15.500 lei

cu caracter de subventii pentru investitii

Incasarea subventiei:
5121 Conturi la banci in lei

4452 Imprumuturi nerambursabile

15.500 lei

cu caracter de subventii

Achizitionarea echipamentului tehnologic:


2131 Echipamente tehnologice

5121 Conturi la banci in lei

15.500 lei

Inregistrarea amortizarii lunare (15.500 / (10 ani x 12 luni) = 65 lei)


6811 Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

15.500 lei

Achitarea furnizorului de imobilizari:


404 Furnizori de imobilizari

404 Furnizori de imobilizari

2813 Amortizarea instalatiilor,

65 lei

mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Recunoasterea venitului aferent subventiei (venitul din subventie este la nivelul


cheltuielii cu amortizarea deoarece investitia a fost subventionata integral):

4752 Imprumuturi nerambursabile = 7584 Venituri din subventii pentru investitii

65 lei

cu caracter de subventii pentru investitii


Subventii de exploatare:
Societatea ABC S.R.L. primeste sub forma de subventii suma de 12.000 lei, din care
2.500 lei se incaseaza la data acordarii, iar 9.500 lei se incaseaza in aceeasi perioada. Suma de
8.000 lei este aferenta cifrei de afaceri (2.000 lei pentru perioada curenta), iar restul pentru
perioadele urmatoare, iar 4.000 lei este plata personalului si este aferenta perioadei in curs.
12.000 lei
10.000 lei

%
445 Subventii

7411 Ven. din subventii de expl. af. CA

12.000 lei
2.000 lei

2.000 lei

5121 Conturi curente

7414 Ven. din subventii de expl. pt. plata

la banci

4.000 lei

personalului
472 Venituri in avans

6.000 lei

24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans


Veniturile in avans:
Libraria HUMANITAS incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele anului
viitor in suma de 44.000 lei, TVA 9%.

Emiterea facturilor:
4111 Clienti

47.960 lei

472 Venituri in avans


4427 TVA colectata

3.960 lei

Incasarea facturilor:
5121 Conturi la banci in lei

44.000 lei

4111 Clienti

47.960 lei

Descarcarea lunara a sumei de 3.666,67 lei:

704 Venituri din servicii prestate

472 Venituri in avans

3.666,67 lei

Cheltuieli in avans:
In data de 15.12.2012 se achita in numerar o polita RCA pentru un autoturism detinut de
societate. Aceasta polita este valabila pana pe data de 14.12.2013 si are o valoare totala de 870
lei.

Plata politei RCA:


471 Cheltuieli in avans

5311 Casa in lei

870 lei

Descarcare pe cheltuieli pentru perioada 15.12.2012 31.12.2012 (870 lei/12 luni/31 zile
x 17 zile ramase din luna decembrie):

613 Cheltuieli privind primele de asigurare

39,76 lei

In perioada 01.01.2013 30.11.2013 se va descarca pe cheltuieli suma de 72,50 lei:

613 Cheltuieli privind primele de asigurare

471 Cheltuieli in avans

471 Cheltuieli in avans

72,50 lei

Descarcarea pe cheltuieli pentru perioada 01.12.2012 14.12.2013 (870 lei 72,50 lei x
11 luni 39,76 lei = 32,74 lei)
613 Cheltuieli privind primele de asigurare

471 Cheltuieli in avans

32,74 lei

25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare


1. Se achizitioneaza titluri iumobilizate in valoare de 45.000 lei, eliberate in proportie de
60% si achitate prin banca pentru 10.000 lei:
261 Actiuni detinute la entitatile afiliate

45.000 lei

5121 Conturi curente la banci

10.000 lei

404 Furnizori de imobilizari

27.000 lei

269 Varsaminte de efectuat pentru

8.000 lei

imobilizarile financiare
269 Varsaminte de efectuat pentru

5121 Conturi curente la banci

10.000 lei

imobilizarile financiare
2. Societatea ABC SRL vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 60.000 lei si
plateste un comision de 900 lei. Titlurile au fost achizitionate la suma de 50.000 lei.

Scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare:

6641 Cheltuieli priv. imob. fin. cedate = 261 Actiuni detinute la entitati afiliate

50.000 lei

Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor:


461 Debitori diversi

7641 Venituri din imob. financiare cedate

60.000 lei

Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului:


%

461 Debitori diversi

5121 Conturi curente la banci


622 Cheltuieli priv. Comsioanele si onorariile

60.000 lei
59.100 lei
900 lei

26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile


Conform pct. 164 din OMFP 3.055/2009, actualizat, contabilitatea stocurilor se tine
cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului
intermittent.
Inventarul permanent presupune evidentierea in contabilitate a tuturor operatiilor de
intrare si de iesire a stocurilor, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a
stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.
Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe
baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.
Societatile care utilizeaza metoda inventarului intermitent efectueaza inventarierea
faptica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de
raportare pentru care au determinat obligatii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent
presupune respectarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
Metoda inventarului intermitent consta in faptul ca intrarile de stocuri nu se inregistreaza
prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
Stabilirea iesirilor de stocuri in cursul perioadei are la baza inventarierea faptica a
stocurilor la sfarsitul perioadei. Iesirile de stocuri se determina ca diferenta intre valoarea
stocurilor initiale, la care se adauga valoarea intrarilor, si valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei

stabilite pe baza inventarului. Inventarul intermitent nu se utilizeaza in comertul cu amanuntul in


situatia in care se aplica metoda global-valorica.
La 01.11.2013, societatea ABC detine un stoc de materii prime in valoare de 50.000 lei.
In decursul lunii, societatea a efectuat achizitii, cat si consum de materii prime, dupa cum
urmeaza:
Achizitii: 12.11: 5.000 lei
17.11: 12.000 lei
25.11: 9.000 lei

Total stocuri: 94.000 lei

29.11: 18.000 lei


SI: 50.000 lei
Consum de materii prime: 15.11: 15.000 lei
19.11: 6.000 lei

Total consum: 51.000 lei

27.11: 13.000 lei


30.11: 17.000 lei
Data

Tip

01.11
12.11
15.11
17.11
19.11
25.11
27.11
29.11
30.11

operatie
Sold initial
Achizitie
Consum
Achizitie
Consum
Achizitie
Consum
Achizitie
Consum

Contabilizarea stocurilor
Inventar permanent
Inventar intermitent
301 = 401
601 = 301
301 = 401
601 = 301
301 = 401
601 = 301
301 = 401
601 = 301

601 = 301 50.000 lei


601 = 401 5.000

5.000
15.000
12.000
6.000
9.000
13.000
18.000
17.000

601 = 401

12.000

601 = 401

9.000

601 = 401

18.000

La sfarsitul perioadei, situatia stocurilor se prezinta astfel:


Inventar permanent

Inventar intermitent

La sfarsitul exercitiului financiar, societatea a

La sfarsitul perioadei se efectueaza

efectuat inventarierea stocurilor, in vederea

inventarierea si se stabileste valoarea stocului

reflectarii in bilant a valorii reale a acestora.

final (43.000 lei), care se inreg in contabilitate

Cu ocazia inventarierii, s-a constatat ca

astfel:

valoarea scriptica a materiilor prime este

301 = 601

43.000 lei

aceeasi cu valoarea faptica a acestora.


In cazul ambelor metode, soldul contului 301 Materii prime, la sfarsitul exercitiului
financiar, are aceeasi valoare, adica 43.000 lei.
De asemenea, suma reflectata in contul 602 Cheltuieli cu materiile prime este aceeasi,
adica 51.000 lei.
27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar
In luna noiembrie a anului 2013, societatea ABC achizioneaza 2 imprimante in suma de
1.899 lei/buc si 1 calculator in suma de 2.599 lei/buc, TVA 24%. Produsele se dau in folosinta in
aceeasi luna. Societatea efectueaza plata in aceeasi luna.
Noiembrie:

Inregistrare factura:
%
=
303 Obiecte de inventar
4426 TVA deductibila

401
Furnizori

%
=
2131 Echipamente tehnologice
4426 TVA deductibila

404
Furnizori

4.709,52 lei
3.798 lei
911,52 lei
3.222,76 lei
2.599 lei
623,76 lei

Deoarece incepand cu 01 iulie 2013 valoarea de intrare a mijloacelor fixe a crescut de la


1.800 lei la 2.500 lei, cele 2 imprimante au fost incadrate in categoria obiectelor de inventar, doar
calculatorul intrunind conditiile unei imobilizari corporale.

28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti


Societatea ABC achizitioneaza de la BETA, pe baza de factura, marfuri in valoare de
11.500 lei, TVA 24%, pe care le lasa in custodia societatii BETA pentru 30 zile. La aducerea

bunurilor in gestiunea societatii ABC se intocmeste nota de primire, receptie si constatare


diferente. Pentru vanzator aceste produse reprezinta marfuri achizitionate la un pret de 7.900 lei,
TVA 24%.
a) Inregistrarile contabile in contabilitatea societatatii BETA:
Vanzarea marfurilor:
4111
=
%
Clienti
707 Venituri din vz. marfurilor
4427 TVA colectata

Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute:


607
=
371
Cheltuieli privind marfurile
Marfuri
Incasarea contravalorii marfii vandute:
5121
=
Conturi curente in lei

14.260 lei
11.500 lei
2.760 lei

7.900 lei

41111
Clienti

14.260 lei

Concomitent, se inregistreaza extracontabil in debitul contului 8033 valoarea bunurilor


ramase in custodie.
8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie (D) = 11.500 lei
La expirarea celor 30 zile, bunurile vor intra in custodia clientului:
8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie (C) = 11.500 lei

b) Inregistrarile contabile in contabilitatea societatatii ABC:


Inregistrarea facturii aferenta marfurilor, dar ramase in custodia furnizorului:
%
=
401
14.260 lei
357 Marfuri aflate la terti
11.500 lei
4426 TVA deductibila
2.760 lei
Plata facturii:
401
Furnizori

5121
14.260 lei
Conturi la banci in lei

Aducerea marfurilor in gestiunea clientului:


371
Marfuri

357
Marfuri aflate la terti

11.500 lei

29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite

Societatea ABC obtine produse finite din productie proprie 5.000 bucati la costul de 2
lei/bucata. Acestea vor fi folosite ca ambalaje. Ulterior, societatea vinde marfuri in valoare de
13.640 lei, din care 1240 lei reprezinta ambalaje. Ambalajele nu se restituie, drept pentru care se
trec pe marfuri.

Obtinere produse finite:


345
Produse finite

Clienti

10.000 lei

12.400 lei

707 Venituri din vanzarea marfurilor


4427 TVA colectata

10.000 lei
2.400 lei

Transferul ambalajelor la marfuri


371

Marfuri

345
Produse finite

Vanzarea propriu-zisa a marfurilor


4111

10.000 lei

Incadrarea produselor finite ca ambalaje:


381
Ambalaje

=
711
Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse

381

1.000 lei

Ambalaje

Facturarea ambalajelor nerestituite

4111

Clienti

%
707 Venituri din vanzarea marfurilor
4427 TVA colectata

30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor

1.240 lei
1.000 lei
240 lei

O societate comerciala achizitioneaza in luna august marfuri in suma de 3.000 lei, TVA
24%, pe care le plateste luna urmatoare. Deoarece efectueaza plata mai devreme decat era
prevazut, aceasta primeste un scont de 2% din valoarea facturii. Vinde apoi marfurile la un pret
de 4.800 lei, TVA 24%. Incaseaza contravaloarea facturii in aceeasi luna.
August:

Inregistrarea facturii:
%
=
371 Marfuri
442801 TVA neexigibila

Clienti

3.720 lei
3.000 lei
720 lei

Vanzarea marfurilor:
4111

401
Furnizori

5.952 lei

707 Venituri din vz. marfurilor


4427 TVA colectata

4.800 lei
1.152 lei

Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute:


607
=
371
Cheltuieli privind marfurile
Marfuri

3.000 lei

Incasarea contravalorii marfii vandute:


5121
=
Conturi curente in lei

5.952 lei

41111
Clienti

Septembrie:

Plata facturii:
401

Furnizori

5121
Conturi la banci in lei

Inregistrarea scontului primit:


767

Venituri din sconturi obtinute

3.645,60 lei

Deducerea TVA:

401
Furnizori

74,40 lei

4426 TVA deductibila

442801 TVA neexigibila

720 lei