Sunteți pe pagina 1din 1

APLICATIE 4

RENTABILITATEA PRODUCTIEI IN CULTURA VEGETALA - CULTURA MARE


Date de introdus:

Productia medie - Qm (kg/ha)


Suprafata - S (ha)
Pret de vanzare - Pv (lei/kg)
Subventia pe hectar - Sbv (euro/ha)
Cursul de schimb - Cs (lei)

Grau

Porumb

Floarea soarelui

160.0

160.0

160.0

4.4382

4.4382

4.4382

Valoare

Valoare

Valoare

Calculati:

Indicator
Productia totala - Q (kg)
Valoarea productiei - VQ (lei)
Valoarea subventiei - VSbv (lei)
Produsul brut - Pb (lei)
Costuri totale - CT (lei)

Costuri fixe - CF (lei)


Costuri variabile - CV (lei)
Marja bruta standard - MBS (lei)
Rata MBS - Rmbs (%)

Dimensiune economica - UDE (euro)


Marja asupra cheltuielilor variabile - MCV (lei)
Pragul de rentabilitate - Prg (lei)
Comentarii:

Formula