Sunteți pe pagina 1din 1

APLICATIE 1

RENTA SI ARENDA
Date de intrare:
1

Productie medie grau - Qm (kg/ha)


Valoare hantru - VHAN (lei)
Coeficient de echivalare in hectare conventionale - Cf

2000
250
6

2
3000

Variante
3
3500

4
4000

5
4500

6
5000

250

250

250

250

250

6.2

6.7

7.1

7.6

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare

Date de introdus:

Pretul de vanzare - Pv (lei/kg) (intre 0.8 si 1.6)


Procent arenda - Ra (%) (intre 15-30%)
Calculati:

Indicator
Costul lucrarilor mecanice - Cm (lei)

Cheltuieli totale de productie - CT (lei)


Venituri totale brute - Vtb (lei)
Arenda - A (lei)
Venituri totale nete - VTn (lei)
Profitul - Pr (lei)
Rata profitului - Rpr (%)
Profit normal - Prn (lei)
Renta absoluta - Rab (lei)
Comentarii

Formula

Valoare