Sunteți pe pagina 1din 9

PROGRESII ARITMETICE

Numim progresie aritmetica un sir de numere reale in care fiecare termen incepand
cu al doilea se obtine din precedentul prin adaugarea aceluiasi numar real numit ratia
progresiei aritmetice.
Consideram doua numere reale a1 , numit primul termen al progresiei aritmetice si
r, numit ratia progresiei aritmetice.
Astfel obtinem sirul a1 , a 2 , a3 , a 4 ,...., a n 1 , a n , a n 1 ...... cu
a 2 a1 r
a3 a 2 r

a4 a3 r

...................
a n a n 1 r

a n 1 a n r

.....................
Observam ca mai obtinem egalitatile:
a 2 a1 r
a3 a 2 r a1 r r a1 2r
a 4 a3 r a1 2r r a1 3r

.......................................................
a n a n 1 r a1 n 1 r
a n 1 a n r a1 nr

.......................................................
Daca notam suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice a n n 1 cu
S n a1 a 2 a3 ... a n , obtinem S n

a1 an n
2

Demonstratie:
Aceasta metoda se foloseste in calculul unor astfel de sume. Astfel avem:
S n a1 a 2 a3 ... a n 1 a n

S n a n a n1 a n 2 ... a 2 a1

Adunand ultimele doua relatii si folosind faptul ca au loc egalitatile


a1 a n a 2 a n 1 a3 a n 2 ... a n a1 2a1 n 1 r

obtinem:
2 S n a1 a n a 2 a n 1 ... a n a1

2 S n n a1 a n

Sn

n a1 a n
n 2a1 n 1 r
sau S n
.
2
2

Nota: Pentru exercitiile in care avem progresii aritmetice este suficient sa stim
urmatoarele formule, celelalte se deduc din acestea: a n a1 n 1 r si S n

n a1 a n
.
2

EXERCITII PROPUSE LA PROGRESII ARITMETICE


1. Sa se calculeze suma primilor 20 de termeni ai sirului 1,7,13,19,
2. Sa se scrie primii trei termeni ai progresiei aritmetice a n n 1 daca a1 4, r 2 .
3. Sa se scrie primii trei termeni ai progresiei aritmetice a n n 1 daca a 7 19, r 3 .
4. Sa se scrie primii trei termeni ai progresiei aritmetice a n n 1 daca a39 68, r 5 .
5. Sa se gaseasca termenii necunoscuti ai progresiei aritmetice a1 ,2, a3 , a 4 ,5, a5 .
6. Sa se scrie primii trei termeni ai progresiei aritmetice a n n 1 daca
a 7 2m, r 3m 1 , unde m R .

7. Fie x n o progresiei aritmetica astfel incat x1 17, r 9 .Sa se afle n astfel incat
x n 89 .

8. Sa se gaseasca primul termen, ratia si apoi formula termenului general daca

a2 a7 2a3 11

a8 a17 2a5 4
9. Sa se gaseasca primul termen, ratia si apoi formula termenului general daca

a 3 2a 5 9

a7 3a2 23
10. Sa se gaseasca primul termen, ratia si apoi formula termenului general daca

a2 3a9 27

a4 a8 32
11. Sa se gaseasca primul termen, ratia si apoi formula termenului general daca

a1 a2 a3 12
.

a2 a3 a4 18
12. Sa se calculeze suma 1+5+9+13+.+101.
13. Sa se determine numarul real x din egalitatea 1+5+9+...+x=231.
14. Fie a n n 1 o progresie aritmetica. Stiind ca a3 a19 10 , sa se calculeze a 6 a16 .
15. Se considera progresia aritmetica a n n 1 cu ratia 3.Stiind ca suma primilor zece
termeni ai progresiei este 150, sa se determine a1 .
16. Fie

a , b, c

17. Fie

a1 , 7, a 3 ,1, a 5 , a 6 .... .

. Sa se determine ratia progresiei daca a+b+c=18 si c-5a=0.


Sa se calculeze al 11-lea termen.

18. Sa se gaseasca suma primilor o suta de termeni ai progresie aritmetice

a n n1

daca

a1 4, r 2 .

19. Sa se gaseasca suma primilor doua sute de termeni ai progresie aritmetice

a n n1

daca a 7 19, r 3 .
20. Sa se gaseasca suma primilor trei sute de termeni ai progresie aritmetice
a 39 68, r 5 .

21. Sa se determine numarul real nenul a, asfel incat

a, a 1, 2a 3 .

a n n1

daca

22. Sa se determine numarul real nenul a, asfel incat

a 2, 3a 5, 2a 7 .

PROGRESII GEOMETRICE
Numim progresie geometrica un sir de numere reale avand primul termen nenul si in
care fiecare termen incepand cu al doilea se obtine din precedentul prin adaugarea
aceluiasi numar real nenul numit ratia progresiei geometrice.
Consideram doua numere reale nenule a1 , numit primul termen al progresiei
geometrice si q, numit ratia progresiei geometrice.
Astfel obtinem sirul a1 , a 2 , a3 , a 4 ,...., a n 1 , a n , a n 1 ...... cu
a 2 a1 q
a3 a 2 q

a4 a3 q

...................
a n a n 1 q

a n 1 a n q

.....................
Observam ca mai obtinem egalitatile:
a 2 a1 q
a3 a 2 q a1 q q a1 q 2

a 4 a3 q a1 q 2 q a1 q 3

.......................................................
a n a n 1 q a1 q n 1
a n 1 a n q a1 q n

.......................................................

Daca notam suma primilor termeni ai progresiei geometrice a n n 1 cu

S n a1 a 2 a3

qn 1
a1 , daca q 1, q 0
... a , obtinem S
.
q 1
n
n a , daca q 1
1
n

Demonstratie:
Este suficient sa stim sa calculam urmatoarea suma:
S 1 x x 2 x 3 ... x n .

Metoda este urmatoarea: inmultim suma cu x si obtinem:


x S x x 2 x 3 ... x n x n 1

Scazand ultimele doua relatii obtinem:


xS S x n 1 1

Apoi dand factor comun obtinem:


S x 1 x n 1 1

x n 1 1
, daca
x 1

x 1

Folosind aceasta metoda obtinem:


S n a1 a 2 a3 ... a n

Inmultind suma cu q obtinem:


q S n q a1 q a 2 q a3 ... q a n , adica q S n a 2 a3 ... a n a n 1

Scazand ultimele doua relatii obtinem:


q S n S n a n 1 a1

Apoi dand factor comun obtinem:


S n q 1 a1 q n a1
S n q 1 a1 (q n 1)
S n a1

qn 1
,
q 1

daca

q 1, q 0

Daca q=1 atunci toti termenii sirului a n n 1 sunt egali si evident suma devine:

S n a1 a1 a1 ... a1 n a1 .

Nota: Pentru exercitiile in care avem progresii geometrice este suficient sa stim
n 1
urmatoarele formule, celelalte se deduc din acestea: a n a1 q si

S n a1

qn 1
,
q 1

daca

q 1, q 0 .

EXERCITII PROPUSE LA PROGRESII GEOMETRICE


1.

Sa se determine al noulea termen al unei progresii geometrice,stiind ca ratia este


egala cu

1
si primul termen este 243.
3
1

2.

Sa se calculeze suma 1 3 2 3 4 .
3
3
3

3.

Sa se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni


pozitivi b1 ,6, b3 ,24,... .

4.

Sa se arate ca 2 1 3 3 2 33 ... 38 39 .

5.

Fie a, b, c numere naturale nenule in progresie geometrica. Stiind ca


a+b+c este un numar par, sa se arate ca numerele a, b, c sunt pare.
Sa se scrie primii trei termeni ai progresiei geometrice a n n 1 daca

6.
a1 2, r 5 .

Sa se scrie primii trei termeni ai progresiei geometrice a n n 1 daca

7.
a10 2, r 10 ..

Sa se scrie primii trei termeni ai progresiei geometrice a n n 1 daca

8.
a 7 12, r 3 .

Sa se scrie primii patru termeni ai progresiei geometrice a n n 1 daca

9.

a 9 27, a11 108 ..

Sa se scrie primii cinci termeni ai progresiei geometrice a n n 1 daca

10.
a11 2, a13 18 .

11.

Sa se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni


pozitivi 2, b2 , b3 ,12, b5 , b6 ,... .

12. Sa se gaseasca primul termen, ratia si apoi formula termenului general ai progresiei

geometrice a n n 1

a1 a2 12
daca
.
a1 a3 18

13. Sa se gaseasca primul termen, ratia si apoi formula termenului general ai progresiei

geometrice

a n n1

a2 a3 124
daca
.
a2 a4 18

14. Sa se gaseasca primul termen, ratia si apoi formula termenului general ai progresiei

geometrice a n n 1

3a1 2a2 24
daca
.
9a1 4a3 18

15. Sa se gaseasca primul termen, ratia si apoi formula termenului general ai progresiei

geometrice

a n n1

5a1 3a2 128


daca
.
25a1 9a3 54

EXERCITII PROPUSE LA PROGRESII ARITMETICE SI PROGRESII


GEOMETRICE
1. Sa se determine a, b R stiind ca numerele 2, a, b sunt in progresie geometrica si 2,
17, a sunt in progresie aritmetica.

2. Este progresie aritmetica sau progresie geometrica sirul a n n 1 daca a1 2 si


a n 1 3a n ?

3. Este progresie aritmetica sau progresie geometrica sirul a n n 1 daca a1 7 si


a n 1 3 a n ?

4. Sa se determine numerele x, y, z astfel incat sa fie indeplinite simultan conditiile:


a) x, y, z sa fie in progresie geometrica
b) x, y+1, z sa fie in progresie aritmetica;
c) x, x+1, z-1 sa fie in progresie geometrica.
5. Este progresie aritmetica sau progresie geometrica un sir pentru care suma primilor n
n
2
termeni ai sai este data de formula S n 5 4 . Dar daca S n 3n 5n 2 ?

5. Sa se determine a, b R stiind ca numerele 3, a, b sunt in progresie geometrica si 2,


24, a sunt in progresie aritmetica.
6. Sa se determine a, b R stiind ca numerele a, 3, b sunt in progresie geometrica si
15, a, 6 sunt in progresie aritmetica.
7. Sa se determine a, b R stiind ca numerele a, 3, b sunt in progresie geometrica si
a,a+2,a+2 sunt in progresie aritmetica.
8. Suma primilor treisprezece termeni ai unei progresii aritmetice este egala cu 130.
Daqca in plus termenii al patrulea, al zecelea si al saptelea ai acestei progresii sunt, in
aceasta ordine, trei termeni consecutivi ai unei progresii geometrice, sa se determine
primul termen al progresiei aritmetice.
9. Sa se determine progresia aritmetica a n n 1 si progresia geometrica bn n1 daca
a1 a 2 a 3 .... a10 155 si b1 b2 9 .

10. Sa se determine progresia aritmetica a n n 1 si progresia geometrica bn n1 daca


a1 b1 , a 2 b2 , a3 b3 8

11. Sa se arate ca in triunghiul lui Pascal, suma termenilor fiecarei linii este dublul sumei
termenilor liniei precedente. Sa se afle suma termenilor unui triunghi al lui Pascalcu 64
de linii.