Sunteți pe pagina 1din 20

Capitolul 4

Page 1 of 20

CAPITOLUL 4

OPERATORI LINIARI
4.1. Noiunea de operator liniar
Fie X i Y dou spaii vectoriale peste acelai corp de scalari K .
DEFINIIA 4.1.1.
O aplicaie U : X Y se numte operator .
DEFINIIA 4.1.2.
Operatorul U : X Y este aditiv dac U ( x + y ) = U ( x ) + U ( y ) , oricare ar fi x, y X .
DEFINIIA 4.1.3.
Operatorul U : X Y este omogen dac U ( x ) = U ( x ) , oricare ar fi K i oricare ar
fi x X .
DEFINIIA 4.1.4.
Operatorul U : X Y este liniar dac este aditiv i omogen .
DEFINIIA 4.1.5. ( definiie echivalent )
Operatorul U : X Y este liniar dac , oricare ar fi 1 , 2 K i oricare ar fi vectorii
x1 , x 2 X U ( x + x ) = U ( x ) + U ( x ) .
1 1
2 2
1
1
2
2
OBSERVAIE : Dac U : X Y este liniar , atunci :
n
n
U i x i = i U ( x i )
oricare ar fi 1 , 2 K i oricare ar fi x1 , x 2 X .
i =1
i =1
PROPRIETATEA 4.1.1.
Dac U : X Y este aditiv , atunci U ( x ) = y .
DEMONSTRAIE :

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 2 of 20

x + = x , oricare ar fi x X .
U (x + ) = U ( x ) .
Din proprietatea de aditivitate, rezult c U ( x ) + U ( x ) = U ( x ) U ( x ) = y .
PROPRIETATEA 4.1.2.
Dac U : X Y este aditiv , atunci U ( x ) = - U ( - x ), oricare ar fi x X .
DEMONSTRAIE :
x+(-x)=x U(x+(-x))=U(x) U(x)+U(-x)=y
U(x)=-U(-x).
DEFINIIA 4.1.6.
Fie U : X Y un operator liniar . Imaginea operatorului este:
Im U = { y Y | exist x X astfel nct U ( x ) = y } .
PROPOZIIA 4.1.1.
Dac operatorul U : X Y este liniar , atunci Im U este un subspaiu liniar al lui Y .
DEMONSTRAIE :
1) Fie y1 Im U exist x1 X astfel nct U ( x1 ) = y1 .
Fie y2 Im U exist x 2 X astfel nct U ( x2 ) = y2 .
U ( x1 + x2 ) = U ( x1 ) + U ( x2 ) = y1 + y2 Y y1 + y2 Im U .
2) Fie y Im U exist x X astfel nct U ( x ) = y .
U ( x ) = U ( x ) = y Y y Im U .
Deci imaginea lui U este un subspaiu liniar .
COMPUNEREA OPERATORILOR LINIARI
Fie X , Y , Z trei spaii vectoriale, definite peste acelai corp de scalari K .
Fie operatorii liniari :
U : X Y

V :Y Z , W =V oU , W : X Z , W ( x ) = V ( U ( x ) ) .
PROPOZIIA 4.1.1.
Dac U i V sunt liniari, atunci W este liniar .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 3 of 20

DEMONSTRAIE :
Fie 1 , 2 K , fie x1 , x 2 X .
W( 1 x1 + 2 x2 ) = V( U( 1 x1 + 2 x2 ) ) = V( 1 U( x1 ) + 2 U( x2 ) )= 1 V( U( x1 ) ) + + 2 V( U
( x2 ) ) = 1 W( x1 ) + 2 W( x2 ) .
INVERSAREA OPERATORILOR LINIARI
Fie X i Y dou spaii vectoriale peste acelai corp de scalari K i fie U : X Y un operator liniar .
DEFINIIA 4.1.7.
Operatorul U este inversabil dac stabilete o coresponden bijectiv de la spaiul X la
spaiul Y .
Atunci exist U 1 : Y X , definit astfel : U 1 ( y ) = x U ( x ) = y .
U-1
x

U(x)=y

PROPOZIIA 4.1.2.
Dac U : X Y este un operator liniar inversabil, atunci operatorul U 1 : Y X este liniar .

4.2. Nucleul unui operator liniar


Fie X i Y dou spaii vectoriale peste acelai corp K i fie U : X Y un operator .
PROPOZIIA 4.2.1.
Se numete nucleul operatorului U, mulimea : KerU = {x X | U ( x ) = y} .
DEMONSTRAIE :
1) Fie x1 Ker U U( x1 ) = y .
Fie x2 Ker U U( x2 ) = y .
U( x1 + x2 ) = U( x1 ) + U( x2 ) = y + y = y x1 + x 2 Ker U .
2) Oricare ar fi K , oricare ar fi x Ker U, rezult c:

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 4 of 20

U( x ) = U ( x ) = y = y x Ker U .
Deci Ker U este un subspaiu al spaiului Ker U .
TEOREMA 4.2.1.
Fie U : X Y un operator liniar . Operatorul U este inversabil dac i numai dac Ker U =
{x}.
DEMONSTRAIE :
1)
Presupunem c U : X Y este un operator inversabil U este bijectiv Im U = Y
( adic U este surjectiv ).
Oricare ar fi x1 , x2 X , x1 x2 U( x1 ) U( x2 ) ( adic U este injectiv ) .
Din faptul c U este liniar rezult c U( x ) = y .
Deoarece operatorul U este bijectiv , U este singurul vector cu proprietile de mai sus
Ker U = { x } .
3)

Presupunem c Ker U = { x } .
Im U = Y U este surjectiv.
Fie x , y X , x y . Presupunem c :

U( x ) = U( y ) U( x ) U( y ) = y U( x ) + U ( - y ) = y U( x + ( - y ) ) = y U( x y )
= y x y Ker U.
Dar Ker U = { x } x y = x x = y ceea ce reprezint o contradicie cu ipoteza ca x y
U este injectiv .
Deci U este bijectiv este inversabil .

4.3. Matricea unui operator liniar


Fie (X,K) un spaiu vectorial , dim X = m , E = { e1 , e2 , , em } o baz n
m

i i

spaiul X , oricare ar fi x X xE = i =1
.
Fie (Y,K) un spaiu vectorial , dim Y = n , G = { g1 , g2 , , gm } o baz n
n

jg j .
spaiul Y , oricare ar fi y Y yE = j =1
Fie U : X Y un operator liniar , astfel nct oricare ar fi x X U( x ) = y
m
n
U i ei = j g j
.
j =1
i =1

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 5 of 20

e1 X U( e1 ) = a11 g1 + a12 g2 + + a1n gn


..
(1) A ( aij ) , i = 1 , , m ,
em X U( em ) = am1 g1 + am2 g2 + + amn gn
j=1,,n
Matricea A se numete matricea operatorului liniar U corespunztoare bazei E din spaiul X i
bazei G din spaiul Y .

m
n
m n
n n
m
m
U i ei = iU (ei ) = i a ij g j = i a ij g j = i a ij g j

i =1
j =1
i =1 j =1
j =1 i =1
i =1
i =1
424
3
1
j = 1, n .
j
j =1 1 = 1 a11 + 2 a21 + + m am1

j = n n = 1 a1n + 2 a2n + + m amn

T
Y G = A X E (2)

SCHIMBAREA MATRICEI UNUI OPERATOR LINIAR LA SCHIMBAREA BAZEI


Fie (X,K) un spaiu vectorial , dim X = m , E = { e1 , e2 , , em } o baz n
m

i ei .
spaiul X , oricare ar fi x X xE = i =1
Fie (Y,K) un spaiu vectorial , dim Y = n , G = { g1 , g2 , , gm } o baz n
n

jg j .
spaiul Y , oricare ar fi y Y yE = j =1
Fie A matricea operatorului U corespunztoare bazelor E din spaiul X i G din spaiul
T
Y YG = A X E .
Fie F = { f1 , f2 , , fm } o nou baz n spaiul X . Fie H = { g1 , g2 , , gn } o nou baz n
spaiul Y .
Fie B matricea operatorului U corespunztoare bazelor F din X i H din Y Y H = B T X F
.
Fie C matricea de trecere de la baza E la baza F, n spaiul X.
f 1 = c11 e1 + c12 e 2 + K + c1n e n

M
C (c ij )
f m = c m1 e1 + c m 2 e 2 + K + c mn e n

(3) X F = (C T ) X E
1

Fie D matricea de trecere de la baza G la baza H , n spaiul Y.

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 6 of 20

h1 = d 11 g 1 + d 12 g 2 + K + d 1n hn

M
D (d ij )
hm = d m1 g 1 + d m 2 g 2 + K + d mn g n

T
(4) Y H = (D ) YG
1

T
) XE
Y H = B T X F (D T ) YG = B T (C T ) X E | D T YG = 1
D T42
B T (C43
4
4
1

AT

AT = D T B T (C T ) A = C 1 BD | C D 1 | CA = BD B = CAD 1 .
1

OBSERVAII :
1) dac X = Y E = G i F = H C = D B = CAC-1 .
2) dac n X trecem de la baza E la baza F , iar n Y avem G = H D = In
B = CA .
3) dac n Y trecem de la baza G la baza H , iar n X avem G = H C = Im
B = AD-1 .

4.4. Operaii cu operatori liniari


Fie U : X Y un operator liniar i fie V : X Y alt operator liniar.
DEFINIIA 4.4.1.
U = V dac , oricare ar fi x X , U( x ) = V( x ) .
DEFINIIA 4.4.2.
W = U + V dac , oricare ar fi x X , W( x ) = U( x ) + V( x ) (1) .
PROPOZIIA 4.4.1.
Dac U i V sunt doi operatori liniari, atunci i W = U + V este liniar.
DEMONSTRAIE :
W( 1 x1 + 2 x2 )= U( 1 x1 + 2 x2 ) + V( 1 x1 + 2 x2 ) = 1 U( x1 ) + 2 U( x2 ) +
+ 1 V( x1 ) + 2 V( x2 ) = 1 ( U( x1 ) + V( x1 ) ) + 2 ( U( x2 ) + V( x2 ) ) = 1 W( x1 ) +
+ 2 W( x2 ) , oricare ar fi 1 , 2 K i oricare ar fi x1 , x2 X .
DEFINIIA 4.4.3.
Operatorul nul : X Y se definete prin ( x ) = y ( y este elementul neutru din spaiul
vectorial Y ) .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 7 of 20

DEFINIIA 4.4.4.
Operatorul opus operatorului U : X Y este operatorul
( U ) : X Y , ( -U )( x ) = -U( x ) .
DEFINIIA 4.4.5.
Oricare ar fi K , U : X Y , ( U )( x ) = U ( x ) . (2)
PROPOZIIA 4.4.2.
Fie U = { U : X Y | U liniar }. Atunci ( U , + , ) este un spaiu vectorial
numit spaiul vectorial al operatorilor liniari definii pe spaiul X cu valori n spaiul Y.
OBSERVAIE :
Operaiile + i sunt definite de relaiile (1) i (2) .

4.5. Vectori proprii i valori proprii ale unui operator liniar


Fie (X,C) un spaiu vectorial ; fie U : X X un operator liniar .
DEFINIIA 4.5.1.
Un vector x X , x , se numete vector propriu al operatorului U dac este soluie a
ecuaiei U( x ) = x , C (1) .
Un vector propriu se mai numete i vector caracteristic .
DEFINIIA 4.5.2.
Scalarii pentru care ecuaia (1) are soluii nenule se numesc valorile proprii
( caracteristice ) ale operatorului U .
EXISTENA VALORILOR PROPRII I CALCULUL LOR
Fie (X,C) un spaiu vectorial , dim X = n ; fie U : X X un operator liniar.
Fie A matricea operatorului U corespunztoare unei baze oarecare :
E = { e1 , e2 , , en } . Atunci YE = AT xE (2) .
Relaia (1) devine (1) AT x = x (3) ( AT I ) x = , I fiind matricea unitate de
ordinul n .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 8 of 20

a11 K a n1 K 0 x1 0

M
M
O

M = M

a1n K a nn 0 K x n 0

Relaia (3) repezint un sistem liniar i omogen care are forma :

(a11 )x1 + a 21 x 2 + K + a n1 x n = 0
a x + (a )x + K + a x = 0
12 1
22
2
n2 n

KKKKKKKKKKKKK
a1n x1 + a 2 n x 2 + K + (a nn )x n = 0
Sistemul (3) are i soluii nebanale dac determinantul sistemului este nul :
det ( AT I ) = 0 (4)
Ecuaia (4) este o ecuaie de gredul n n i se numete ecuaie caracteristic
Soluiile ecuaiei caracteristice sunt valorile proprii .
OBSERVAIE :
Existena valorilor proprii nu poate fi considerat aprioric.
EXEMPLUL 1 :
Fie U : R 3 R 3 , x R3 , x = ( x1 , x2 , x3 )T .
U( x ) = U( x1 , x2 , x3 ) = ( x1 + x2 x3 , x3 , -2 x2 3 x3 ) , U( x ) = y .

1 1 1

A = 0 0
1
0 2 3

1
A I = 0
0

0 0

I = 0 0
0 0

1
1

2 3 = ( 1 ) ( 2 + 3 + 2 ) = 0 .

1 = 1 ; 2 = -1 ; 3 = -2 .
Calculul vectorilor proprii corespunztori :
Pentru 1 = 1 U( x ) = 1*x AT x = x .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 9 of 20

1 1 1 x 1 x 1


1 x 2 = x 2
0 0
0 2 3 x x

3 3

x2 x3 = 0
x1 + x 2 x 3 = x1

x 2 + x 3 = 0
x3 = x2
2 x 3x = x
2 x 3x = 0
2
3
3
2
3

Necunoscutele x2 i x3 sunt necunoscute principale . Prima ecuaie este ecuaie secundar .


Determinantul sistemului este nul . x2 = x3 = 0 .

x = ( a , 0 , 0 ) , a R \ {0} ( pentru c x este un vector nenul ) .

Pentru 2 = -1 x = ( b , -b , b ) , b R \ {0} .
c c
, ,c
Pentru 3 = -2 x = 2 2 , c R \ {0} .
PROPOZIIA 4.5.1.
Fie U : X X , un operator liniar i fie 0 o valoare proprie a sa . Atunci mulimea
(3) X 0 = {x X | U ( x ) = 0 x} este un subspaiu al spaiului vectorial X, denumit subspaiu propriu
al spaiului vectorial X, corespunztor valorii proprii 0 .
OBSERVAIE :
Mulimea X 0 conine toi vectorii proprii corespunztori valorii proprii 0 i vectorul nul.
DEMONSTRAIE :

1) Fie x1 , x2 X 0 .
U( x1 ) = 0 x1
U( x2 ) = 0 x2
U( x1 ) + U( x2 ) = 0 ( x1 + x2 ) U( x1 + x2 ) = ( x1 + x2 ) x1 + x2 X 0 .
2) Oricare ar fi C i oricare ar fi x X 0 U( x ) = 0 x .
U( x ) = U( x ) = x = ( x ) x X 0 .
0

PROPOZIIA 4.5.2.
Fie U : X X un operator liniar .
Fie 1 , 2 , , n , n valori proprii ale lui U diferite dou cte dou.
Fie x1 , x2 , , xn , n vectori proprii corespunztori valorilor proprii 1 ,
2 , , n . Atunci vectorii x1 , x2 , , xn sunt liniar independeni .
DEMONSTRAIE :

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 10 of 20

Se va demonstra propoziia prin inducie dup n .


1) Verificare:

n =2 , 1 2 , U( x1 ) = 1 x1
U( x2 ) = 2 x2
Fie combinaia liniar (4) 1 x1 + 2 x2 = ( 1 , 2 C ) .

1 1 x1 + 2 2 x2 = .
nmulim relaia (4) cu ( -1 ) i adunm cele dou relaii . Vom obine :

2 ( 2 1 ) x1 = x2 . Dar 1 2 2 = 0 .
nmulim relaia (4) cu ( -2 ) i adunm cele dou relaii . Vom obine :

1 ( 2 1 ) x2 = x1 . Dar 1 2 1 = 0 .
2) Presupunem c vectorii x1 , x2 , , xn-1 sunt liniar independeni i demonstrm c vectorii x1 ,
x2 , , xn-1 , xn sunt liniar independeni .

1 x1 + 2 x2 + + n-1 xn-1 = i = 0 ( i = 1 , , n-1 ) . (5)


1 x1 + 2 x2 + + n-1 xn-1 + n xn = .
(6)
Relaiei (6) i aplicm operatorul liniar U , U( xi ) = i xi , i = 1 , , n .

1 1 x1 + 2 2 x2 + + n-1 n-1 xn-1 + n n xn =

(6)

nmulim relaia (6) cu ( -n ) i adunm cu relaia (6)

1 ( 1 n ) x1 + 2 ( 2 n ) + + n-1 ( n-1 n ) xn-1 = 1 = 2 == n-1 =0


Din aceast ultim relaie i din relaia (6) rezult c n xn = . Cum xn 0 , nseamn c n = 0 .
OBSERVAIE :
Dac dim X = n i operatorul U : X X , U( xi ) = i xi , ( i = 1, , n ) , are n valori proprii
diferite , atunci { x1 , x2 , , xn } formeaz o baz .
PROPOZIIA 4.5.3.
Fie U : X X un operator liniar , dim X = n . Atunci valorile proprii ale operatorului U sunt

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 11 of 20

invariante la schimbarea bazelor .


DEMONSTRAIE :
Fie E = { e1 , e2 , , en } o baz n spaiul X .
Fie A matricea operatorului U : X X corespunztoare bazei E .
Fie G = { g1 , g2 , , gn } o alt baz n spaiul X .
Fie C matricea de trecere de la baza E la baza G.

g 1 = c11e1 + K + c1n en

M
g = c e + K + c e
n1 1
nn n
n
Ecuaia caracteristic este : | AT I | = 0 .

B = CAC-1 BT = (CT)-1 AT CT.


Ecuaia caracteristic este : | BT I | = 0 .

| (CT)-1AT CT I | = | (CT)-1 AT CT (CT)-1 CT | = | (CT)-1 AT CT - (CT)-1 CT | =


= | (CT)-1 ( AT I ) CT | = | (CT)-1 | | AT I | | CT | = | AT I | = 0 .
CONSECIN :
Dac operatorul U : X X are n valori proprii diferite dou cte dou
(spaiul X are
dimensiunea n), atunci matricea operatorului U n baza { x1 , x2 , , xn } unde U( xi ) = i xi , ( i =
1, , n ) , este o matrice diagonal , avnd pe diagonal valori proprii .
DEMONSTRAIE :
Vectorul xi este un vector propriu corespunztor valorii proprii i , ( i = 1, , n ) .

1 2 3 n , i j , i j , i , j = 1, , n .
U ( x1 ) = 1 x1 = 1 x1 + 0 x 2 + K + 0 x n
1

U ( x 2 ) = 2 x 2 = 0 x1 + 2 x 2 + K + 0 x n
0
A=
M
M

U ( x n ) = n x n = 0 x1 + 0 x 2 + K + n x n
0

2
M
0

0
0
M
0

K 0

K 0
K M

K n

Matricea A este matricea operatorului U n baza { x1 , x2 , , xn } .


EXEMPLUL 2 :

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Fie U : R 3 R 3

Page 12 of 20

x1 + 2 x 2 + x 3

U ( x) =
x3

x 3
,

1
A I = 0

1 2 1

A = 0 0 1
0 0 1

,
T

1
1
1 =( 1 )( 1 + ) = 0

1 = 1

2 = 1
= 0
3
pentru 1 = 1 :

U( x ) = x AT x = x

x1 + 2 x 2 + x 3 = x 1
2 x 2 + x 3 = 0

x 2 + x 3 = 0
x3 = x2
x = x
2 x = 0
3
3
3

X 1 = a (1,0,0) | a R

pentru 2 = - 1 :

U( x ) = - x AT x = - x

x1 + 2 x 2 + x 3 = x1
2 x 1 + 2 x 2 + x 3 = 0

x3 = x2
x2 + x3 = 0
x = x
3
3

X 2 = b(1,2,2 ) | b R

pentru 3 = 0 :

U( x ) = 0 AT x = 0

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 13 of 20

x1 + 2 x 2 + x 3 = 0
x1 + 2 x 2 = 0

x3 = 0
x3 = 0
x = 0
3

X 3 = c(2,1,0) | c R

Fie x1 X 1 , x1 = ( 1 , 0 , 0 ) .
1 1 2

G = 0 , 2 , 1
0 2 0

Fie x2 X 2 , x3 = ( 1 , -2 , 2 ) .
Fie x3 X 3 , x3 = ( 2 , -1 , 0 ) .

Calculm matricea operatorului U n baza G :

U ( x 1 ) = 1 x1 = 1 x1 + 0 x 2 + 0 x 3

1 0 0

U ( x 2 ) = 1 x 2 = 0 x1 + ( 1) x 2 + 0 x 3 A = 0 1 0
0 0 0

U ( x 3 ) = 0 x 3 = 0 x1 + 0 x 2 + 0 x 3

IMPORTANA DIAGONALIZRII
Fie un polinom de gradul m , P ( ) = a0 + a1 +a2 2 + +am m .
Fie An ( K ) o matrice cu n linii i n coloane .

P ( A ) = a0 In + a1 A +a2 A2 + +am Am .
Dac A este o matrice diagonal :

0
A=
M

2
0

K 0

K 0

K m

12

0
2
A =
M

2
2

K 2m
K
K
O

Prin inducie demonstrm c :

1P

0
P
A =
M

P
2

K mP
K
K
O

Fie matricea B , de forma :

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

0
B=
M

Page 14 of 20

A+ B =

+ 1
0
M
0

0 a 2 12
a 0 K 0 a1 1 K+
P ( A) =
O
O

+
0 K a 0 K a 0
0
n n

2
0

K 0

K 0

K n

a 0 + a1 1 + a 2 12 + K + a n 1n

0
K
0

2 + 2 K
0

K n + n
0

a n 1n
0

O
+K+
0
K a 2 2n

O
=
n
K a n n
K

P (1 ) K
0

O
O
=

n
2

K a 0 + a1 n + a 2 n + K + a n n 0
K P ( n )
K

A=

Dac A este o matrice diagonal ,


0

n , atunci i B este o matrice

diagonal , unde B = C-1AC .


DEMONSTRAIE :

B = C-1AC A = CBC-1
A2 = CBC-1 CBC-1 = CB2C-1
Demonstrm prin inducie matematic faptul c An = CBnC-1 .
DEFINIIA 4.5.3.
Fie A Mn( K ) . Aceast matrice este diagonalizabil dac exist o matrice C ,
C Mn( K ) , nesingular , cu determinantul diferit de zero , i exist o matrice diagonal B astfel
nct A = C-1 B C .
DEFINIIA 4.5.4.
Matricele A i B Mn( K ) se numesc similare dac exist o matrice C Mn( K )
astfel nct A = C-1 B C .
OBSERVAIE :
Relaia de similitudine este o relaie de echivalen .
DEFINIIA 4.5.5.
Fie (X,K) un spaiu vectorial de dimensiune n , i fie U : X X un operator liniar .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 15 of 20

Operatorul U este diagonalizabil dac exist n X o baz astfel nct matricea operatorului U n baza
E s fie o matrice diagonal .

a11 K 0

A=
O

0 K a
nn

U( XE ) = AT XE ,
PROPOZIIA 4.5.4.
Fie

U : X X un

operator

liniar

X = {x X | U ( x ) = x} subspaiul

propriu

corespunztor valorii proprii . Atunci U ( X ) x .


DEMONSTRAIE :
Fie y U ( X ) exist x X astfel nct y = U( x ) .
Din x X rezult c U( x ) = x . Deci y = x y X .
OBSERVAIE :

X este un invariant al operatorului U .


PROPOZIIA 4.5.5.
Fie U : X X un operator liniar , dim X = n .
Fie x 1 , x 2 , K , x p subspaii proprii corespunztoare valorilor proprii 1 ,

2 , , p , diferite dou cte dou ( i j , i j, i, j = 1, K , p ) .

Fie E i = e i1 , ei2 , K , eini

} X

(i=1,,p).

Atunci :
p

1)

E = U Ei

2)

x i x j = { }
j =1

j i

i =1

este un sistem de vectori liniar independeni .

DEMONSTRAIE :
1)

x 1 ,

E1 = e11 , K, e1n1

} sunt liniar independeni .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 16 of 20

x 2 , E 2 = {e21 ,K, e2 n

} sunt liniar independeni .

x p , E p = {e p1 , K, e pn } sunt liniar independeni .


p

= 11 e11 + K + 1n1 e1n1 + 21 e 21 + K + 2 n2 e 2 n2 + K + p1 e p1 + K + pn p e pn p


4443 144424443
424444
3
14442
1444
x1
x2
xp

(1)

x i X i

x1 + x 2 + K + x p =
xi sunt vectori proprii sau xi = .

xi = este imposibil deoarece x i E i x i .

x i = i1 ei1 + K + ini eini {ei , ei ,K, ei


1

ni

sunt vectori liniar independeni relaia (1)

poate avea loc numai dac ij = 0 .


p

x X j

j =1
2) Fie x X 1 i
x = x2 + + xp , unde x 2 X 2 , , x p X p
j i
x - x2 - - xp = este o combinaie liniar cu coeficieni diferii de zero .

ntruct x X 1 , x2 , , xp sunt liniar independeni ( i j , i j, i, j = 1, K , p )

combinaia liniar nu poate avea loc dect dac x = .


OBSERVAIE:

x i x j = , i j .

Fie A Mn( K ) . Fie 0 o valoare proprie corespunztoare matricei A . Deci 0 este soluie
a ecuaiei A 0 I = 0 .
DEFINIIA 4.5.6.
Dac 0 are ordinul de multiplicitate m , atunci m se numete ordinul de multiplicitate
algebric.
DEFINIIA 4.5.7.
Fie dim X 0 = r . Atunci r

se numete ordinul de multiplicitate geometric.

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 17 of 20

PROPOZIIA 4.5.6.
Fie (X,K) un spaiu vectorial , dim X = n . Fie U : X X un operator liniar . Fie 0 o
valoare proprie a operatorului U cu ordinul de multiplicitate algebric m i fie dim X 0 = r . Atunci :
rm .
DEMONSTRAIE :
Fie E = { e1 , , er } o baz n subspaiul X 0 . Completm aceast baz n modul
urmtor : E = { e1 , , er } { er+1 , , en } , astfel nct E s fie baz n X .

U( ei ) = 0 ei , i = 1 , , r .
.
U( er+1 ) = ar+1,1 e1 + + ar+1,r er + ar+1,r+1 er+1 + + ar+1,n en
.
U( en ) = an1 e1 + + anr er + anr+1 er+1 + + ann en
0

0
M

AT = 0
0

M
0

0 K

a r +1,1

a r +1, 2

K 0

a r +1,r

a r +1, r +1 K

M
0

0
0

0
0
M

AT I = 0
0
M

0
0

a r +1,n

a n1

an2
M

a nr
a nr +1

M
a nn

a r +1,1
a n1
K

a r +1, 2
an2
K
M
M

a nr
K 0 a r +1,r K
( )
M
M

0
a r +1,n
K
K a nn

K
K

0
0

OBSERVAIE :
A este matricea operatorului U corespunztoare bazei E completate astfel:
T
E ={ e , , e } { e
, , e } . Ecuaia caracteristic este : A I = 0 .
1

r+1

AT I = 0 AT I = (0 )r ( ) = 0 este o rdcin multipl de ordinul cel puin


0
r . Deci : r m .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 18 of 20

EXEMPLUL 3 :

x1
x1 + x 2
1 1 0

U (x ) = x 2 + x 3
AT = 0 1 1
x = x2
0 0 1

x
x
U : R3 R3 ,

.
,
3
3
1
1
det A I = 0
1

0
1

x 1=1

U( x ) = 1*x

= (1 ) = 0

= 0 | a R
0

1 = 2 = 3 = 1 m = 3 .

r = dim X 1 = 1 < 3 .

DEFINIIA 4.5.7.
Un corp K se numete algebric nchis dac o ecuaie algebric cu coeficieni din K , de gradul
n , are n rdcini n K .
PROPOZIIA 4.5.7.
Fie (X,K) un spaiu vectorial , dim X = n , iar K este un corp algebric nchis . Fie U : X X
un operator liniar . Presupunem c U are valorile proprii :
1 multipl de ordinul m1
..
p multipl de ordinul mp

mi = n
i =1

Sunt echivalente afirmaiile :


(1) U este un operator diagonalizabil .
(2) n X exist o baz format din vectorii proprii ai lui U .
(3) ri = mi ( i = 1 , , p ) .
(4)

X = X 1 X 2 K X p .

DEMONSTRAIE :
(1) (2)
Din ipotez este adevrat c U este diagonalizabil exist E = { e1 , , en } o baz din X
astfel nct matricea operatorului U n aceast baz este diagonal .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Page 19 of 20

0
1

A=
O

0
n

U( e1 ) = 1 e1 e1 X 1
.. n X exist o baz format din vectorii proprii ai
U( en ) = n en en X n

lui U .

(2) (3)

Presupunem (2) adevarat : n X exist o baz format din vectorii proprii ai operatorului
U.
p

E = U Ei
i =1

unde Ei este o mulime format din vectori liniar independeni din spaiul

X i

, i=

1,,p.
Cardinalul mulimii Ei , notat card Ei , reprezint numrul vectorilor din Ei .
card Ei ri mi
p

i =1

i =1

i =1

cardEi ri mi = n

i =1

i =1

n = cardE ri mi = n

Aceast relaie nu poate avea loc dect cu egalitate ri = mi , i = 1 , , p .

Presupunem (3) adevrat : ri = mi , i = 1 , , p .


Fie E i = {e i1 , K , e iri } o baz n spaiul
proprii din

X i

E = U Ei
i =1

deci

X i

, i = 1 , , p . Vectorii din aceast baz sunt vectori

i sunt liniar independeni .


p

i =1

i =1

ri = mi = n

n X exist o baz format din vectorii proprii

ai operatorului U .
(3) (4)
Presupunem c ri = mi , i = 1 , , p .
Din propoziia 4.5.5. rezult c

X 1 X 2 + X 3 + K + X p = .

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008

Capitolul 4

Deci este adevrat c

Page 20 of 20

X = X 1 X 2 K X p

http://cristiann.ase.ro/AlgebraRaduSerban/capitolul4.html

19.04.2008