Sunteți pe pagina 1din 6

SUBSTANTIVUL.

SINGULAR I PLURAL
EXERCIII
Forma corect de singular:
1. alice: alic, alice,
2. bulgri: bulgr, bulgre,
3. caramele: caramea, caramel,
4. chimonouri: chimonou, chimono,
5. cofraje: cofrag, cofraj,
6. colinde: colind, colind,
7. desagi: desag, desag.
8. embargouri: embargo, embargou,
9. eschimoi: eschimos, eschimo,
10. flci: falc, falce,
11. floricele: florice, floricic,
12. foarfeci: foarfec, foarfec, foarfece
13. gurele: guric, gurea,
14. germeni: germen, germene,
15. gloane, glonte, glon,
16. mrgele: mrgea, mrgic,
17. micunele: micunea, micunic,
18. minciunele: minciunea, minciunic,
19. ptlgele: ptlgea, ptlgic,
20. pntece: pntec, pntece,
21. pielicele: pielicea, pielicic,
22. piepteni: peptn, pieptene,
23. pietricele: pietricic, pietricea,
24. rmurele: rmurea, rmuric,
25. rndunele: rndunea, rndunic
26. sandale: sanda, sandal
27. sarmale: sarmal, sarma
28. scndurici: scnduric, scndurice,
29. semeni: seamn, semen
30. surcele: surcea, surcic,
31. tentacule: tentacul, tentacul
32. tranee: traneu, tranee
33. tumori: tumoare, tumor,
34. turturele: turturic, turturea,
35. ururi: urure, urur
36. ulcele: ulcea, ulcic,
37. viorele: viorea, vioric,
38. viele: viea, viic,
39. vlcele: vlcea, vlcic,
Alegei formele corecte de genitiv-dativ:
1. cpun: cpunii, cpunei,
2. ceart: certei, cerii

3. cenu: cenuei, cenuii,


4. ciocolat: ciocolatei, ciocolii,
5. corabie: corabiei, corbiei
6. cot-parte: cotei-pri, cot-prii,cotei-prii
7. favoare: favoarei, favorii
8. gluc: glutei, glutii,
9. gde: gdei, gdelui,
10. mbrcmintei: mbrcmintei, mbrcminii,
11. legturic: leturicii, legturelei,
12. lentoare: lentorii, lentoarei
13. marf: mrfii, marfei
14. papar: paparei, pprii,
15. psric: psricii, psrelei,
16. pune: punii, punei
17. prjituric: prjituricii, prjiturelei
18. rsplat: rsplatei, rsplii
19. rp: rpei, rpii,
20. rea-credin: rea-credinei, relei-credine
21. remarc: remarcii, remarcei
22. rumoare: rumorii, rumoarei
23. salat: salatei, salii
24. savoare: savoarei, savorii,
25. scnduric: scnduricii, scndurelei
26. sor: sorei, surorii,
27. tandree: tandreei, tandreii
28. teroare: teroarei, terorii
29. vraj: vrajei, vrjii
Forma corect de plural este:
1. abis: abise, abisuri,
2. abibild: abibilde, abibilduri,
3. accident: accidente, accideni,
4. acoperi: acoperie, acoperiuri
5. albu: albue, albuuri,
6. alcool: alcooluri, alcooli,
7. amalgam: amalgame, amalgamuri,
8. amanet: amanete, amaneturi,
9. anacolut: anacolute, anacoluturi
10. antipod: antipoduri, antipozi
11. apogeu: apogee, apogeuri
12. aragaz: aragaze, aragazuri
13. arc: arce, arcuri,
14. arcu: arcue, arcuuri
15. arend: arende, arenzi
16. avangard: avangarde, avangrzi,

17. avatar: avatare, avataruri


18. balustrad: balustrade, balustrzi
19. barem: bareme, baremuri
20. btrnic: btrnele, btrnici,
21. boschet: boschete, boschei
22. brigad: brigade, brigzi
23. canal: canale, canaluri
24. cap: capi, capete, capuri,
25. cmin: cmine, cminuri,
26. centru: centri, centre,
27. cerdac: cerdace, cerdacuri,
28. chibrit: chibrituri, chibrite,
29. chilipir: chilipire, chilipiruri
30. chipiu: chipie, chipiuri,
31. chitoc: chitoace, chitocuri
32. cicatrice: cicatrici, cicatrice,
33. ciorchine: ciorchine, ciorchini
34. cirea: ciree, cirei,
35. cneaz: cneji, cneazi, cnezi
36. coal: coli, coale
37. cocolo: cocoloae, cocoloi,
38. colos: coloi, colosuri
39. complex: complexe, complexuri,
40. concern: concerne, concernuri,
41. contrabas: contrabai, contrabasuri,
42. copert: coperte, coperi,
43. corabie: corabii, corbii
44. corpuscul: corpusculi, corpuscule,
45. comar: comare, comaruri,
46. crucifix: crucifixuri, crucifixe,
47. datin: datine, datini,
48. debit: debite, debituri,
49. decolteu: decolteuri, decoltee,
50. diferend: diferenduri, diferende,
51. divan: divane, divanuri,
52. dobnd: dobnde, dobnzi
53. elan: elani, elanuri, , depinde de sens
54. fa: fae, fee, fei,
55. favoare: favori, favoruri,
56. final: finale, finaluri,
57. fitil: fitile, fitiluri,
58. flagel: flagele, flageluri
59. flaut: flaute, flauturi,
60. fundal: fundale, fundaluri,
61. furnir: furnire, furniruri,
62. furtun: furtune, furtunuri,

63. glbenu: glbenuuri, glbenue


64. gluc: glute, gluti,
65. goace: goci, goace
66. ghem: gheme, ghemuri,
67. ghidon: ghidoane, ghidonuri
68. ghionoaie: ghionoi, ghionoaie,
69. ghiont: ghionturi, ghioni,
70. ghiveci: ghivece, ghiveciuri,
71. guturai: guturaie, guturaiuri,
72. hamac: hamace, hamacuri,
73. hotel: hoteluri, hotele
74. ilic: ilice, ilicuri,
75. iris. Irii, irisuri,
76. izbnd: izbnde, izbnzi,
77. ngheat: nheate, nghei
78. nvelitoare: nvelitoare, nvelitori,
79. jargon: jargoane, jargonuri,
80. jerseu: jersee, jerseuri,
81. joben: jobene, jobenuri,
82. jubileu: jubilee, jubileuri,
83. labirint: labirinturi, labirinte,
84. leaf: lefi, lefuri,
85. lexicon: lexiconuri, lexicoane,
86. liman: limane, limanuri,
87. lips: lipse, lipsuri,
88. litoral: litorale, litoraluri,
89. loj: loje, loji,
90. lujer: lujere, lujeri,
91. luntre: luntre, luntri,
92. macaz: macaze, macazuri
93. madrigal: madrigale, madrigaluri,
94. magnet: magnei, magnete,
95. marf: mrfi, mrfuri,
96. matrice: matrice, matrici,
97. miriapod: miriapode, miriapozi
98. moned: monede, monezi,
99. monolog: monologuri, monoloage,
100.
moric: morite, moriti,
101.
moscheie: moscheie, moschei,
102.
npast: npaste, npti,
103.
necrolog: necroloage, necrologuri,
104.
neglijeu: neglijee, neglijeuri,
105.
nivel: nivele, niveluri,
106.
noian: noiane, noianuri,
107.
nou-nscut: nou-nscui, noi-nscui,
108.
ocol: ocoale, ocoluri,

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

ograd: ograde, ogrzi,


omid: omide, omizi,
onomatopee: onomatopee, onomatopei,
orhidee: orhidee, orhidei,
otrav: otrvi, otrvuri,
pajite: pajite, pajiti,
pajur: pajuri, pajure,
papirus: papirusuri, papiruse
paradox: paradoxe, paradoxuri,
parapet: parapete, parapei
pardesiu: pardesie, pardesiuri,
pru: praie, pruri
piedestal: piedestale, piedestaluri,
plaj: plaje, plji,
plosc: plote, ploti,
plural: plurale, pluraluri,
poian: poiane, poieni
portmoneu: portmonee, portmoneuri,
praz: praji, prazi
profil: profiluri, profile
prolog: proloage, prologuri
protocol: protocoluri, protocoale
putin: putini, putine,
rani: ranie, ranii
raport: ranie, ranii
rsplat: rspli, rsplate,
rztoare: rztoare, rztori,
recensmnt: recensminte, recensmnturi,
receptor: receptoare, receptori,
recif: recife, recifuri,
releu: relee, releuri,
resort: resorturi, resoarte,
ritual: rituale, ritualuri,
rotocol: rotocoale, rotocoluri,
rucsac: rucsaci, rucsacuri,
sarcofag: sarcofage, sarcofaguri,
schelet: schelete, schelei,
seminar: seminare, seminarii,
simptom: simptome, simptoame,
sindrom: sindroame, sindromuri,
spital: spitale, spitaluri,
strachin: strachine, strchini,
surtuc: surtuce, surtucuri,
suspensor: suspensoare, suspensori,
suvenir: suvenire, suveniruri,
taifun: taifune, taifunuri,

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

tarif: tarife, tarifuri


trncop: trncopuri, trncoape,
temos: termose, termosuri,
tighel: tighele, tigheluri,
titirez: titirez, titirezuri,
toart: toarte, tori
toiag: toiage, toiege
torent: torente, toreni,
totem: toteme, totemuri
treab: trebi, treburi,
trepied: trepiede, trepieduri
tribunal: tribunale, tribunaluri,
trofeu: trofee, trofeuri
troleibuz: troleibuze, troleibuzuri,
tunel: tunele, tuneluri,
turneu: turnee, turneuri,
ranc: rance, rnci,
eap: epe, epi,
umilin: umiline, umilini
vagonet: vagonete, vagonei,
vn: vine, vene,
verdict: verdicte, verdicturi,
versant: versante, versani,
verset: versete, verseturi,
virus: virusuri, virui,
vis: visuri, vise,
vodevil: vodevile, vodeviluri
voiaj: voiaje, voiajuri,
vrej: vreji, vrejuri,
vreme: vremi, vremuri,
zapis: zapise, zapisuri,
zlog: zloage, zloguri,
zgard: zgarde, zgrzi,
zmeu: zmee, zmei.