Sunteți pe pagina 1din 144

/V/2 .; A/V . .

' d,J,f;/
NI2 .-:{)N

{j "

G 13 .

DIRECTIA GENERALA A ARHIVELOR STATULUI


DIRECTIA ARHIVELOR CENTRALE
Serviciul II

INVENTAR
----------------------------CASA

COMERCIALA HAGI IANUS,

Vol.II - mape V i VI
( 1806 ianuarie 1 - 1808 august

30)

1r

(col ~10

teri
t)

118 rand fi

ClI

. A

1,-

1.
1 06 i n

ioo

reQ

rle

tr

b It la

on e

1 o

u-l

io

en

r!l

nul

r t

1 20

19.1'

2.-1

. ' t1

al

"o

er

-ri1

f.S 11'1-

cu

...~1

oun

cel

b r

LI!

e oe

ior ,

2600

a" de

at ....n lot

lt!

J'!l,

1 06

nI

%'1

e ta1 r'

e t le trsb 1

nI

lari

'"

, r

. ..
l.

Zao

ari

oi 50

nu ve.

111

etr

r 1

1'1 o

s act

bli a~l

n 1

tor

r n c

mr -1

to,;;-

e.
:.1

1 r' ,

. .,

12.

J.

5,
a

3.-1

iao

.-

rie

II ..zu

r?so

i C

.1t

ter en

ia it
sull.li

e 30

1 fr tl

g1

zile. c

ntineeh

1 do

ah Costa

11 ns" 1.

13.
4 .. 1 06 1 n

4.~\

1 2.-

c!~

o
zile.

....nel

2.-

.1.

1 1'1 O

160

2.-

e.

lan

ue de ei 1

fi

110a1' ) '"

e oc

00

lboi

le

lll.

1 u

ilo

l'a (

Za.

1.-

, r'

H'

nd

1 o

n i

t n

re

1..
tl.

14.
II

100

r n z

slIl e

ro

entr

- 2

C.-l 06 1 nuarie 3, 'Cr 10

1 f1'a i

tI'

15 n

brl

tn~el s cu
h od l'

re oum

hir

p gu

~. Sper"

o' i-a.

BU
o

fi.

ma

1-

ef

ou e

~1 1

in

2000

f1

d 110

al.

50

01'

o an c

s-

e s-

t e

re

Co

Bor s o 60 i oare

o ni. n

2500

l'

Ci o

n sc ia

no, ca

l'

t.

em

.-

ni d

oli"

~rzi

ma

v.

nt u

/6.
,,-

aor1

1 ,. an

1'1 ,

lt.t1

tru 1

t eotlt

unl

Li

o a

cleI

b!.

"13

Oj

r o
cun ele

lte dau'

ar 1n~ 1 1

ro

h1 nd i ul

-1 ~n

10'

oli e

ntru

t
"c'.

1a

ntr ch'

sor1

eo

nat n

celui

an u

100

duo

01, 1 -

Vt

ro

. v

;) n

.0

c n ~

i i

n, eno

1
t

pr

a r o

....

aoolo (i

1';

e e r -1
01'11

60

lin~az des re pl

1 -

s(! 1n ...

nd -l.

olitul

fost accept t , o

ti

~r fU'

"n mi a

l'

it

a tantI'

Ei

111;
u n

ien

azol

e t u

pea ru

t ee

11 la

tI'

t:r ou

to od t' i eeri 01'11


11 popo11tul

Aadr 1 deal

tl.-

C l'

C.l

vi

.1

lei. Il

vru 10 n

/5.
7.- 1 o lan
4 re re int
zo

ti

3,

1 e

~ af n

1'1

fi

cure
rimt

o r,

aei e
1t

ru 1 r

II

57 e

tI' Ger

1/ d 1 (A r i

g r .0 m 1 t t,

entr

/r

in
r 000-

<6.

..

g.

1 06 iaa

~.

etr

neo p
tI'

C u

atlt

c
1

1 va, c

arOa

1 12.735

:1

b1

1 31

n '" a

.-

4/16,

rl

..

aor

..

,o aiu.

;.l

VIS.

f1

.-

~.

1
n

cu

1 ar

in o re

ri:ni

um

doul1,

C n

nt

1t

n 0

tttl L1v zi

l'l

p r

u vor

,. eli 1

o 11g' a -

a c

1 n 1 1.

Iln

I'ltr-o

nc

e1 1 1 To

'~. 'tlll

t ,

p a

ot.:u 1

C!

il.

1'1.

/9.

~6 .

lo~

1 na

lui

se

oc zi
tri o,

;:,
e

1 :1 1

r v n~ e

"'0

:1

1-1

tn

t ac

ee

i i

o 1

1 :1

ser,

.,

i)O

1 lu

n.

tr

n ca

c na

00 zi

e111'

:1

len
ni tl':1 1

1 ris

10 1

lu

c :1 20

r/1
<,

:.f.

111

r .

u
u

cu
t

ib'

n l'ao~ o g

nici o

10.

Il

11 .

-rc.
r o

11.C

22 r

ma

1o

7,

l'

n
t ~

1a

n Co

.. ..
//

atr'

e.

o 1

<

ee

n .-

5 1
u

'lor

r e

:t:

rei
~

_D

- 4 \

Bicol

el Papazoglu

din Bucur ti.


erm. co plet t., V/11.

I pl'i at
A'2..

A~.

12." 1806 ianUa".i 9, B g de

t o pollt~ p ntru

i fI' ii e
00 t

t".

p tru i

An onie 10

! pl t

il

cu dispoz1~1

Petru

01'

10

4000 de gJ:'olla o~di ul lui

15 zile de 1

PUliu 4up

Hagi Ianu Oost

Astrino

prez niarea aoe t 1

T/l2.

f-S- ~ ~ .

13.- 18 6 1anuarl

lui

tet n Oost

iru

1 tI' ti! 1

din 01' 10 a i-a scris

n dinVlena

s-i r mit lui aloi 1


la un curs favorabil

lod

tost c i

viciu
te ,din
d

tru

u t ei a captate de tI' iil


i 2

aPt

t t

o u cu 121& S1'01

Oi 1

s ii DU

prot st tdat s

lost

la A Dti

i t~im1t

1111-1

pune etiLoc la c

dar
u

p rl o

cur

S-a

cl tig. De aCu
it i oiti va lu
olie ai~e

at ti

cr1soare

ineol,

al

iar t r

1 Cu un 1 z

.. II

oned)
n 1

u-i

po i turca t1,
s~

flor1ni ne ett

viitor, s -1 remit

1. Alt

part

un laz bun, o

ci bani i

ou 443

11 1 a
d

! L tu 1

azlim

schi bat florini nem ti


OU

le

1 66 aspri, Iri tu
li

si-i t

stf 1 d polit.

o f o~

primi.

viei cu 4351

tru

te...

trtMite o

strduit s

1 ca prie.

,1 p

l'

ser-

g! 1t 6 polie. 0inci d1

i 1

i-

1, dar

~-1 fae~ aO

l'U

ce ptatl de Oonstantin
t

st

Astl'ino nc d

1 c mp. cu 3531 gro 1

Petru

di~

n gro i turce

priet nul lui Aetrino.

ln 22 dec mbrie 1 .5,

b nii a 1 de

10 n Oiuc

greete dac! 11 oon i4

1. Imp~l t

o m al Crai vei, l-a

om nt c
el,

olit

nu sc~i

Aatr1no, tratele lui

18 5 c

1 de 1

Bucureti cu

ocote ta c!

V~eDa o

c din n01e bri

theodor Ch1rlac Oic

Jl1balaohe

10, Bucureti.

ib

mai pri-

urc ti ou
politelor

tie

,. 5 "

ri

rmi

lo-

1ti

u o

n int

entru

!leit d

o n
-1

li

car

/
<,
... )011

t f 1,

car

li

o t

a,

li

- r

1t

i r

l111

r1

\1.

n~1 i

3.

)(.

{f,

o t

.t

250

d-

fio i 1,

la

inc

Vi.

ti

n ooi

n v 1 tns'

')

10

O,

fi

ner

in

1n

 /1

ai

,<o
ca

ri

lui

c
2.1'1

' 1 n

pl ~tit 1

r)

i
o ..

..

11

;>

~1. o

nco-~ dUll/e

baoii

at

lui

ao 1 t:

ei

co al.

e tu a o' 1 nu
este 11 "1 a .1ar c1

lui

h odor

u im

..1-

i e

!nmnez

ar

heo Ol' ehi

s .

im
ilo

u f

V!lS.

A b.

16.,

1n

16. 1

0%'1

oovio1.
1.

eul

10 Zi o

01

n Gbeor

ov

Iu p

(3

tur cu

10,

trimi -

p dl t,

d i

fo

n eiu

ou

ou

in

h ltuiel

1'u.

;1-

1.1

n 1

0010.

oara, l-a tn

ovi 1)

6.

Ai'"

l~'

11.1

~~A.

t u

r
i

q~'

1-- 1

{D
n

..

la
e

el tI'
r tor.

t~

61 u

(;3

1"1

1 11.

.,

h,u

lui

tll

ono

e ah 1

()S

n 00 t

~t8t

t. V/16

1 oare 22 r

nor

o1r~

o
t;\

r co
rm.oo

1 r

25

nt

Wnz

1un

15

primit in

00

1. e"'ie

n1~ si

it

V!l

1~ 01'

luj,
t

DU

t f

et.

iuc

ute

r -at x le

.. ..
/

u .

(Oi a )
1-

d 12735

er1

- 7t o 1n

. 1~

lb

n 1
cum

/2.

din

erie d

n10

pl

"f
1.

u -o

Cu in u

ocol

in

fl

f '

p.1!

tun

ch

VIl

49-prin

lun ,

itu

i ul

Co

01 din
m o

u 1

&. ~.
J~.

20.i f%

o o

11

100

31

omp. dup

'.1

u dl poz1

10

ti

nu

11 mi

C
on1

11
1

p 1

/2

1.-

~i.

olu

06

ln

97 d
t A;

1 f

le

:2

t.

.. "'o

tn

S:ncb ia

o c r

<:.

Z P

o 3

~-~.

22-- 16

?-1
t

1, ih 11

o 1lnli

01

111.

2 Z

u i ib

u C n t

Q
i

1/

'il
1 lu

P!

ob1

f o

~3-

~.

:1.

10
Q2.~~ ~

:1.

ICO

nu

p.r

<il

Ion.

3 d

teci

it

l!

1
:f

ne C

ora n 1 1

poz ~

cu
Z 1

mial dup'

1 ~n

1 20,

pl

11

u1

up

n o

oom

V/2?J.

4.-

71:.

n 'b org e
ao
"o

lf

1,
t n o

1,,1

COD'V

.fU i f:r ii 1

ohil:

hu

It

c.

o -1

7 flo n1 la obi

....

r5:_

~.
pc

" 1
1

1O

ti

2-

u1

n
t

u
d

- .,

i n

ouc

u 1

ea

1 1

.1 allza

V/2~

II

l'

~,*.

2b.-

lui ~.

fan

dou'"

1.-

1806

1 o 1

ou

pol1

d 1

poll , n

ai

oe

15

tr bul

u-i

00

ah 1 u1

ti

o a

o ed

V lo1u

1 i

pl!

1.

pl

.fU

1.

1nt

..

el:

ro':

, -1

00

01

lu

'

il R
n

p~oo d z

on

ou

to

primiti i
35

1u ,

in

a oum

t1

ou P ot s ul lt

10

il

'500 d

1-1

t 1

nd

1ml~ poll in po

in pol.

ef

11 uelu. c

pu
1 V

zent

ao

it

foe
n p

pol'

iod-

35

1,

ti oi

IOl!

1b

10

1 o
1 1

i1
i P 11

'9

Dt

u Con

/26.

1o

716
o lu

nu
n

24,

uour
1

. 1.

1.

1001

i1 1 Vi-

. II
II

- 10

o 1
;1.

1',

ia

z1j
10 A e

it

nti

una ~ oi

ul

l!

:t bu

0$

o.

1.

6 pol

1 fi

.n

p.r1n

in

in

J:

p n

Z pi

inah 1 ii n

1:

V/2?

2g.

~~,

nu

1 06
1(

1 lui

1h

'D )

uu ein Vo c

2;.

tun

1 90 d
1

1 .ri

er

ln

lu

ori
t.r ou

lot)

pr

in

un

..

O~

t.!i 1

1-

Ci

in oame.

), n v

pUlaS

.. on

'

35

O;

...1.

76

n a

70, '71

??

1 El
u ~
\'.

ti

1/

1.

u ori

d
(

o 1 1 35 d

eund
\J

u,

11

10

ud

1 -t

mii

VI';. 

~,

.fU

o .~ .1
1

'0 e

Coa

l!

un

j1'
"'nt

I o

l!

27.

ul Con

Ol!

n .n

in'

ului

. ul

1. c
e1

Coo

1 0'11 i d

4.7 2
n

n o

t-

lui

al!

..
e

lu
lui

es

o ro

"
1

., .

1 Q '1 1

uturor

o 1
b,1

:J 1 1

1 66 d

ooto

t 1

COPt

17..

b 1

s:

o 1

10

V/3

~ --.

..4'
(J

nt.l

30,

1 6

a .-

1 o le

b
de

t~

1 %.

Cr 10

'1

oord

un t

al rl

j d

tt

lob

1.

""1

lu

1 c op

in

ou

31 d

ou 72

V4

zile d
1

11 P 1

\1

1:

1a

'1

132

V/31.
. II

1)

a 1 1
1d

'-12

,
u

o 11

i f

1,
in

el

u, ?

din

altel

ou

12 p
n

lu1

el

o i

zi 2

v rz1.

,.

1 o
n

Q.

u~un

ou flo

ool

le,

it;

'IfJ

c 11

11

tn. ....

10
un

00 t
1

t t

cona

1a

00

pl

11

cb

-I!..

11e o

U o

Il

().

.. (

it

toc lt

ohi

pe

1,

f 1 P

n
)

~.

33)

180

Oon t

1a

",

1(,

it
oJ.1

pin

rU

cum. lu1
n

1 1

ni

pr

10 1

'2

1 i

lui Zi i

lui V

ui

ecu

3.n

10

pl!1n Gheot b

u,

eQ,r~.

1t

11

od

1 6 t

Z p1 i c

i '1 Ion

n din

-o te

,.

an

din 1 5 d e ro z

9 p n

1J.

1
o

i d
1 20 (

11
<,

1/

134

1/ .

- 13 .

,~-

1>b.
c:

f U! .

16

pt

'ti

ui

zi1 

lua

ul

O'IJ

.-

..

our

n ~

ah

o s

o
not

l!

11

col

primit ii
b

el!

/35

e.

]1-,

...e ,

-<

ro

ii

o
c

dl u

nul 1

011 o

lui

C n

J'

11;U

lui

1 lui D i

1 o

~z'

1m

l~t

tt

s
u

40

1;

1)

010.

o 01

1e

ul

01.
n

-o

~u

o 1 lui

o se

ii

:r ar

., /1

101:

1 1 d

el

, - 14 ""

.59

1 6 d
lU

pl.

d L

:,lj,

Z ZQ

pin

:t

1 1

1 6 f

t'!
'!Ii

nu

75

'1
P

1 of

i u

c
1ii

po

Ol!

d1

11

al!

eu u.i

tn

t 6

47

1 1 .171

.
C

oi

il

ul

t U

lor

1 1

eS:

1.
z

40

3 .lu

n .

po11t d
1 8

i 1

151

1 l!

O
1,

lu

CUl:1

150

1 22,

II

Dt

l!le
t

It

1u

.----------.----------------------_.~~--~--------..15 no.# 11

c1

n o

o pol

24 CI'

otr r

:?t1t11 .-

41
tir

1 06

el

1n

11

511

r1nl

tlor

il

ru .3

o'"

s o

10

n1

1)

0..-

1 06 t b

:r. 1n

1 e

1 )0

in

111'

~ r

nu.

f e

rov1-

i 1 vre

1'0

0"'-1

ID

01

on d 1 r

, r'"
1

O:l.

col
n 11'1 1.

cu
1.

l'

e
ul

- \8

/1 

1,

\
\.

r n1
V/4

z'<> ,

p 11

!locl o

ttl

...

75

nu er1 lu:

111,

(,)1'

1-

lei~ Aadr 1, r

11

1 c re loc

11

lottU'11- ,

fl r nl,

11

1, te.

120 -150

1 54 d

CI' i~

4 ilo inl, 44

!l

i)-

c m u
i

c r

1'1

1 35

sa 1 cu

41

tlor1n

40 d

r c

5 "

nt

, 20 J.!:.

lorlni

1 ti

z1

1. i

zionu1

ei d

lt p

co

/
i

ntoomit

24 d

i
1

t ag

n. r

Z'

ln 1 7 d
_r ~
Q

c1 e r

1'1 p

'n

le

ou

otea1

"-

tI'

01'

1 ria

tI' b

rin1,

500

tebr

alu

1 Gy r.

pen l'a o i 511 fl rin!

000

1 arul.

ul d

tr1 t

ti

1.11'

- 1

~Sl

1o

.-,

bl'

ru

i.

ci

1c1 e
nt

l1i

e~rc

bEJ!!

r/41.

~~,

nt

00

u 30 e

-1
9

1,

t ou 7

,.

1 2o

n r-u

e
)

ii

500

n
e e

tin e

ci

1'1

72

/42

'

t1:11 c

ari.

13. 55

~,

o 1

'1"

ct

f.

ci

~[.

!1

:3

ti

4~.- 1

v e

144,

c n 11 ee
t

30

e i (gul eni)

di

d t

1 e

1101" d

tI'

el r

ou l~

oi

/1 

"

D',

"Il

BC

/1 

- sta.

r nea

e r ~ 'frati" 1

ln prin re .oac11 ~

ien. e
eov

n ru t

OCO o

n'"

eo r o
iar lin

eradn

iz

n inta

fi

1 c' n

ue u ..

01
:1

11

c'

1 a eul e te al 1

o.

1 r1

eu

Ei

o e

trimisa

'cu

rau

in
t

art

roi l1z11

aeri

gieit un s o d - 1 1

iind eZi
vinu

a o ee

1'1 t-

1r ten iuor1e

1 T

nie

lme:1

V/47.

.-

0),

(1)

oh

15, Vi n

stor

i " o n 11 00

ou o

ez

Obi

ia 25. -

bl'

a-

ro ri

cu oin

bl

tl'U

18. 77 e

lE:.:r

v 11~

e e

orco

18 173 c 1n

n-

130.

o 1 11 1

.-

V/4 , 1 .g r

U9-

[{ ,

.-

SV 1

1~OG ~et

3JJ \~.

n( 1u sc ie
s'

eul

ed

cl

fi

57 o'" 1

aorlso

i of.'
Il

-a

re

011

oh 1 u,t cu

ntr

II .

:1 ut
u,

atii

a.t

1i
o

de

c. Il r
ceet ....

lui Gh orghe Ia n N cozi

149.

I'

ris la

c
o

c::l

0,4

Cost

rain

fior
5. in

~o.Q..d .- la 6

51;.

2l .1 05 ootom %'1 17.

1u t:r

ai

alt

:) .orlu n

1 Gh

o~

co

llt

a ta

Co

O"ll

oll~l

:1

rsf;
To

00

CQ

u.

a 1 1 ord n

1 nu. 1 r

st

.1. a e

u e.

ol'di 'll
1

ti

00

1-

$4,

21,

. l' iEi

/5

,o,

pr

in
-(f

ah

Ci

e Ullz1

/51.

1/

II.

~~I

1 com ..ori

1.

t
o 1o r

1 1

'T~

ai

Ba ul ti

1t
1
m

ac

11

- 2

5~,

1o

tru,

rlgt1

~tl

a.

ti 22.

rgr

i se

i eu ue

53
t f

1e

1 C

10 a ~

1 .ger

rtl 22.

00

A h

il', An V!. o

tU'

/52, 1m r

Il

:t.l to

l'

lui

z1 c
,.. n

7
c

rt,

ah 1

II

ac

el

01' in

eol

1 111

11Z1

Cr.1

1e

~ 4

ril

tt. G.I.

And

0-

~\ r1{~

1 01' 1u!

ao

C 1

11 li.

ni

s 1

II

ar

"

El U

f.#

1'1

It

tri

l'

flori

u1

...
,

5(.-

st,
11

Olt

1 06

1!'1

ot

1.

( elot

ctur

32* 1 fl

l'

ni.

11' At

155. lb.g r

1
1
ta

\l

nt

1i

c st 1 s
ebe

vIS 

l,t

ia

l'

.t f n

1
1

1
n

22 .
tol

u 1

V/5?

II

c.

-,I
C

1 :3

1j

e 1

Il r n .

. b'1-,

n-

C ne

sg

18

oco
e

car

c 1

in o

52

ci

it

II

. o

p 11.!I

,1 d

4 5

1 u

1
o

el

l1e

/59.

1 b 1 t

cu .3 fl r
la

h n o
II

1 c

- 23 1 6

6~,

ner
3

c111r1

V/Gl,

fiorin1 chin al

tii l'

n Con

r
i fr

an 1n

col

ev r

11

v n
01

ac

El

sa

clit

1t f

r~ul
i

trll 1

1,

1i

r mir

m:'

~~-

bG.

d t

.-

tr b

1 fr 1;1

1'11

oonform o

Dt

la

1, V e

u p

atant1n

13

on

t te .

priIt

l~n

t1'

hit

lb.g r

_1

~(,

.-

1 r.
G

ll~

11 c

se 1

1c

l.OV

1 Il
aO

nI'

tl'i

u1

C11

/63.

~.

b 1--'

u.

11

ii 1

po11 1

o (

eul,

u 1

l'

1"

pa

h)

Il ah

i.

r do

2.5 o

81'0 i

e.

nu

5 scria
1

i ieol

/1 

001'

vin 1

rai

Ale
a

u.
ro

a- u

lu

?:1

e 1

1 of
C

4 -

1.

1
1 e

tl'

/6

b%.

2
1

o ni u1

nt

. te e

h (1)

'" 1
~

G.

A 1

1tr

S'" n

.-

11

o.

~,

e 1-

(Ieu.

ti

11-

, .1

tut
...

1.

I 6.

1/ .

t
.t. Z

:c

-25-

~.

oi!

:,10

ogla

11

5 o
00

ino

cul.

n
d

a r

e c

I 7.

~?Jb

il

06

or

id

500

6fIJ

27 . V

ori

1'1

.. r

1e

l3.a_

011

r'

1 1

41

io

zu.~

01'

( -1'

(f

e-

ri

1 r oi

1o

eodo

1-

t ori

_o 1n

lui a 10

:}1-,

21.

1}i

1
1'0

no

i.no o

no

o"

lG 

70... a

1s

ef n

(,0

.i.

gtlo

tr

r
t

"1
f)

s:-' pro e

00

loa
diu

n i

II

e r1

cO...
d

a ..d

n
ntru nz

o t .

el.

1~

. 26 -

2. 24

011

ti o

11

orin! 1

un!")

5
t

1o o

05 f1

ni1

o.

10

l'

on

o 1

01'

11

se.

200 . a

1n

1 1.

1'1 1

ri,

C1' 1

17 
1 ..

~,

Cos a
felul
mijloci

ce

10

rini,

Q1.

Bucur Qt1!ll
1 o 01

n1i "

1
(

ni

nt1"'..l

),

ce n

o e

Oal' e

ami

%\1

1.

e Co '.

ro 1~

1 eaac
1

in

heo

orbit o

..

ano 1 7 ilor
-1 r

cal

tJ

t le t

10rin1. 1

1 c 1 lai dz

a-

lt ou l' n

II

i In

nu i li

ou 50

in!, c

1 ti , ou

ti

t t

10

flo inl.

gu torii

no

in' cu 3

n va t'lo

str

""Ile Ger e 1

01'

e 1

ta cea
11

~ii 1

li

ut

1 11) iana.

06

50 d
1 e

" irO'e

01'

111.

1(.

7
1'11

11

nt

11

eb

VGrs

o an

11

1 1'. i
i 9

o
u

aprit

coi

s 1'1,

ri,

o.

112.

op1

1/ 

:1 7/

r ,

.)

b o

a 1'1.
r

c 99

ll.'t

1 i 30

an

i o

cu 2 'SlMi

o d

lat

to

1
11'

eu

C'l.1

a
1

41

1 1

-,21 .

As rino

I o.pazO

r m te 50

<,

oare a
u u

u vo

oi o

mu:t rii, 'a r a1 f~

l'U

00

f ce

1 n

i lim
o

n 1

"Il

31

la

Iano

tI'

Anac oet
r ~ii la o? ~ov

el ~ cu
o

t DO 01 01 t d

cu 1

olse~

le

",

lor

sc

c~ n

otu! lui

vindut

ci

ul 1 ni!

tU'CSl'

b11

i eri

1 C ne

b c

mult.

are o'ut:.r
2

tlll

r aste n

ti.

r o' i te i

el

imit i uven te

ir.dc. u

~i corn

1c

rin

le comunio! r

10

"'t

Q.

li

nt

e~ alugerul 1eolae.

06 mal 1 I o, ViOD

no osta

ai

n2l

o~ 1 uran c ch~ tiu

scrie lui Ac

scria

e e

i pe tr

, e

OV C

tJ/74.

7r.-

~,

of
nl

ru

03

poli e

Ctl

t e

C:

al

col
pli

(!.

"'n au1o Ql
u

J. ~

iov

nu scrie 1

El

ad

to te ser1.ool'"l

1'1 o i a

sc""

la r a lv

lui

ee i

ril

1i101'.

/15.

...

il.

1 V ana. la

11

nil r

cur

i 1

1 fr

At apt

c raul ca

24.

1 06

II

gu

01'10

-n.

S.

~,

001'

1-0. "

um n

17.

1c

C"

ser

Ol'

-iool1

ov

1 C

11

aX'

po

1 ro

oorul

in ee

o i.

u c

dUl:'l.

/76.

~i)1

iuni 1,

:1.

lui

lu

1 Li

:Il

1;

cu

cu

00

ca ,., o
..
u

la

u1 ca 115
l. 'V

t , 1

oe

ca

An

ou 94

1 1n1 ah

ot 1 1

1
1 1'1 1

ou c

ul'C i

a t

1 01

f'lor1ni. In p

cu 52

in

eu

fl rin!.

5 d

gr
c

ta

dU

o n'

t:tu 'cun ac 01

Dori

co p

aliat

l'

l'a. ov

fi

gnoat

1 1 pr -

tat

rogree

....
tur

VI 7.
1)

.-

2?~
I

ari

1 1A

osir

lws

-5).
G

1 b

o t

st

ti

o
,..

ot 1 1

ro

l'a

//

-1
n

..

Ilrsul.
lui

orie
otu

1-

1'1

te

oti Ioan

p.

o1'in1,

11

lor

o as rul 1 i.
1

un

U.

00
Q

o c

1
D.

C l'a

fl

Uor

1.

p t u

~1 1

1 ac 101"

i.

</

29-

1'fj.

1 06 1 ie 5.

l'U

o gh

dor

fr

a
.JI

au n o

"

b n

t
1 na

l'l!'l

t l'

otal

o 1 1

i c 01 z un r bune d

1/4.
1 e

ost

lt..: d

C i

e:3

A) 1

1 c

a t

ru

c r

erie 1 U1

1tri

ota (lan

1 1

i .
uc

r ni ~ :; cre '

te salut 1

1 t

V/7

<,

ss

0.- 1 06
Z

tr

lnt

!"IX

El

1o

tru 1
368 e oi ta

"

00

4... ~

pel'

l'

6 iuo!
an

ct

2. Vi

o.

0-

1 -a ma.1

tne?1'

pl'i

Q ..

eno.

ntr

to.

spr1.

1 30

i 3

1.

sori

no 1 .

aer
.t c

ov

tril

o i ~oan

o r

z ba
n

nt:

194
o

30

v'na

l'

ni

oli

i-

ul 1 i

1t r .

b'

o i-au. tr s 2

24

1,

~4

ar tin

Q.

r- aU lor, 1 % 1
on r ace e oir, "

5a

i n

t.'l

1 4

ru/ i ch

stat'

.1101'

rino Cost

o r

l.

i~tli

(. ni )

"7.1.

/1.

:..b

SCI t

o
)

n1e

9.
)

lj ( mi

nici1

01'

cel'

II 

30 .

li

ar1r dttl
G

gU c

1 pr

ltJ

t:

mn1 o
e

tlll'

oc1

1_0

ai

2.Q\~
1

.-

tui 1 1

01

i f o . ~,i o
UQ

'.

n,

e
r1 1

ef

cms

1 <3 1e

n l'U

/a ~om.

. ..
//

numai
s

750

,
vo

ea p ;J .':'1

El

o n oi
o

do

bOOl'gh

e c t 7
t_ no

eu o

on%'

ru
co

00

tU'

an
I:l

ma-

226

strino

C!l

il

io

t.tl1..li Cr

rl

seu

onot

an c1

u. ,

zil

0fJ S

o z11

28

13

01'

v.

ou

tri

Aatr1no Conat n in

fl 1
a 11

f'

o' l.n 00 1

e 22.

te.
blig

mn

i-o ~estitu

bl

lt ec

tt

11,

L10t

nt

:3

voi

ntr

11'1a.l'

Ol' no

1 06 i

01 sta

11 10

ia

obIl

antr

c ~e 1

oea

3.
a

ce

II

ia

"1

ft

1 v

la 1

x-

at bili e

rt-

C1m

le 1 1

;1

e tal ri.

in-

s:li

>oi

ae r

ov.

01'

iul1

30,

O 11'isc i

el'

IJ.l.tAoWi;i

n 1. v

ac

Cil

o at 1.

i 1

hsll.

ia ca
fra

zent

nul 01

ac

tI'

Astr no

1c

e o

(3

Ib

El

du

al"

z:-t.&-L

~Uo1..

at

1.

V/8S.

2 Za

~.

11

AS

rin

i c

a
11

C natan n

VI

lor

Ora

00 O brl

4,

1ohal

tri

'0

ut

or n11

..

1. i eo

UB

11'

2 1.

nt

01 ou 72 le

c a.ti

El

or

e sta lui

oziti

i
1

f!..

~f-

SI 0,

i a

haii

i l

t asea

o1 i

El

ac 1 o.

';r

ntr

ro i,

100

r
1c

utelB

oat

fior ni

/ 7.

38

g{.

1 o

o o bri 2,
t

Bagi I

nt1n

ab nd lor.

al.

01'1

SI
\1

1.

tii

cu.r

1 o

ci

cu

tol
c

1u1

'te

1/ 

c"

1 G

rgh

e 1 1'1

in

1e

2-

in

101"

ou
o

1
n

O a

ni

ro i

1 2
e

Ol't

r n

).
)01'

Il

1 ia

99

~ i-,

06 o
o

re e

011-

An
u

1t

r z [)

1 z

v.
fi

r v

Co ~
ohi, 1

lui

1250

o 1.

"la ard1

lui C

ei
o

1 hr ni

late

su

I 9

.-

g~.

o e

ni

3.
b

ot

oa

at
1eo

c r
e 1

:1

ch 1 ui 1

ul

I 1,

1/ 

72

l'

2328

ull
11,;1 un .

nil

,. 33
n 1e

tjf,

1'1 3.

mi

~~.

ac

1. ~ n e

treb

le

ou

1 .

an ch

sutul

ul

an

1o

o
0010

u e
1

1 te

lui

11-

u _.

t 1

tr
c

:1.

r v ili

eu

I o

El

in 10 r

ac r
1

')

oat

it'"

n la

...1 tI'-

:;10

o t

'u

arso

10

tr

:Le 5, C

II

01 h1'

om

il

ct o

()

z'

VI

011

11

1 :1.

u
s

"u

o o

ni

n o

1'.'

o.

t 1

onst

-o
""o u-

oul

ti

e.

I 3, c

:1.

os r
:1.

eu

:1.

at

t e3C~ t

ro

fi

n o

C oitOl'ul

'1

1 '" tl'eba

u c

II

st

t 00 t

e tru c

...

tel'
ce

lui Iana.c~
/

1.

CO

.t

~.-

f1 ~,

12, Constant

oiembri

1 06

btt1l

coa relala

h It

ndre1

tot

l' in

cec

9,1'

orto 1

u i- re

zo

Pa

1 oc o

br

L ZU' Al

l' C

li

ceat

ta tot

1 80)

ea c

ro

o s~-l primeaac

tl'U

i 1

ete

au'

81'0

i a a

In

ro
. i. iri
2

ste

oldul

oi.

O t

e gro 1

tl"Lt

10

~oure ti 03

in

1 Ia

ar

e, 1

r1sor1

t 820

1'16

rino Co

atl'i lor. p ntru

ln

roi i 51

1 111 prov1z1oaul,

12113

e 149

eo

groi,

837

r s o polit

ft-aii 1- u

ob n

no 01.

u "neha e un bil n al

An

tr ao n socot

ou

oli

tri

groi,

e 433

tot ca An r i

ap eo

u.

Ual'

er1

V/94.

~~

.-

,
r

ilO

i.

Co
l'

1 06

br e

tra s

1e

tt Ela v

ee

iac

\00,

/95.

xi am. t

So. -

1 06 ee

drs

1!l

antazi

azogl. ~
ta

1 oluCGl'ul

nl

-1

oh

escu

ta-

200 d
t.\l

in

no"

1 i.

r1e 21

o e s

ee.
bl'

ai I
ce

1 cu.l

r mi e. ata 1
luat

Con t nt n (D ne)

315

17. Astrln
oi 1111

tu.

V/ 6.

 /1

00 t

tI'

01'16

1a o ul Zotu c

1
-1

.An.
a

, - 35 1.

1'1

o Co t
o 1

1'1 An
il

ucs o

c et

ntoo

.5 4
ro

202

"-

ruf

o mbr

~~

({)'];,

ou
1

ru

:3

l'

1 8

01'S

00

o 1~'
1

1. d

ra
rul

f
e

22

o 1

1 pol

o11 tic 1 o

n se.

- raa-o 1
1. 10
ru

0000

25

c -

1b e u

81'0

o1

00

n. c

oi .

~q.-

1o

A tri o ~ug ndu-

o 1 10

o i

~i

16 7

273

~o?'.

ntr 30 o

e roglu,

io
11

r i,

r ~1

ro

30

o o

000 d

-o

~i fr w i so 1

...
i

r. "'e r 50

eov1

1.

1,:L

100

ao

1 Ci C-.

I 9.
1

~t>4.

.,-

1 06

eoembr

31.

c r

at
n

ollt

ino

1".1

c" nu-l
...

2 50

..// ..

gro

200
~

oi P t

c )

lui

ori
1

Oonat

na'

-1
t

no 1

-1 c <O

~\)r.

().J

1 06

..

te

n in

on t

G i-

oa t

ti C l'a

3.

1'1

ntl'u 2 00

bani

- 36 -

ti!:.

;;y

1 o Cost

in

/loo
1 1.- 1

toC ,
r

01 pier u

1eol

orioui

1v r e

tru

a).

one pt.

V/l 1.

ulte

')

....
ne

livl' t

ar

In3arn

06

....

1 06.

12'r.

o.

11

IDse

11

o 12 13

pri

~()~.

-1
Il

01'

ntr

s lucrUl'

.in

10 d

1
/102, oone

--

t.

1.-

n re

o'

1 01

tI'

Coot

o o

at

12.

:1

1'-00

il

o Cost

i fr

erlu

c 1 250 d

tru

o 1

1 ac

1 1 r o 1 10

car -1

guman
1u

-r1

u
1

V/lo4.

1-o.

J\()(.

ira
01'

:1

ou

t.

Aat

hO

'il .' e

ac
iato

350

poli;

2,

aamaouli
o

,..
vU ""~ t

/l05.

tll.

1otier1e1
o cunoac

ce ..
11'" "'cec.t 1a..

\;Ia.

/1

tI'

ce t i

001' -

rlv te ban 1

~n e

Ct1

tot

- 37

o rino
r ~11

ar

ti

ul 1 log

1
t e

t1lu1

et

EI

c'

Il

lor

DO

oat

/16

1 .- 1

H'b-- ,

23

lui

t1~

r
o

--1 t

ti

t1'

01'

01 aoul lui

noi in

lor.

I 01.

'()~.- 1 01 1
1

tr

Ir

i
o

.,

10.

ti
/lo

~~~

O~-

,
r ii B

1-

1
U

;1

ti

01

111;

l'

s rino oe

Ii

- te

o at nt 1nopol

01

oul

trebu

lui h

1ne

C'

01'

0010,

too

C'

n t ~no~ e

entru o

s- u

. u

e 1
l'Z

i-

(?)

o oi. O~ ne st 1'1
01'

t ...
Q aeri o

01

on

IX

1.

. II

ti

in o ot,
1

to

1t n
e

"J..~.

11O~
bi

18

ou

736

c pr

110

11 .

At~ ,
11

Ia. u
!

in,

""n

1o

1:

al'

n
1

1 10.

ale

1/ 

5 ,..

st

o 1

r ee

11t:
1 ,.

tl'.\ i
C

39

7-

prin 00

Il

abI'

....e

I o

256

n r
_o

o o c

/110.

it

lor.

:r ~
n

Cl' U

~{.:t,

:;tOQ

1 01

l~.-

scrot!

An :r

e lno

12.

os

100

c r

goi

u1

0"-1 t

ti

1'11

CI'

ava

1 1'.

Il 2.

11

~{~,

.-

so
0<1

1 06

col

i-

ebruQ

il

El

El

o t

ca

1 ti

DO

st

t
~

co e

Ca

li
V

l'a
El 10

1.

II

In c

1v

l'a

.------1 ..10 ..

dob

1a V il e

~
i aer

QJ .

,,~1 ido'"

n )0

lJ.odev

s ~1

rfa

o ..

l'l

tri gU li

0.#

f ~ o

lt

An

1 o

oa.

lui

la

ou

la o

11 r

IlO

c v.

<,
200

e groi d

.1.

ob1nd

150

e g o

tl

eerd

al

ino ~oat

lu

101'.

cont

1 1.
An

bilet 1
111 1).

iDO

V/llS
1801

lui

1001

h ltuielile

ieu

01

ioopal
10
1

1500
~

ego

in

sr

lit
~1

16.000

Hri

oata

ru

ru

ee ii 1

~..... o

o d ar

nd

zi 1
. 11

ent a

Er

ui.

nt u ah

;1

Sar11an1. 1

1 :1 fh o OI'

ouot
groi

oDe

n'

al

0.<1.

1 0%

O11~

2.

l'U

t:1l

tir

Au

n . 1 1-

adul.

/116

lfl--

\1;-1"

ela

1i

00

1901

ebI'

tru

ot ti
01 e
e

ee

pt""

1 2~!I

ut

""

tI' g

"l-

la.

-1 er dlt
num
4

D DO

1/ 

01 el

ru Der
v l'bit c

:t. cu

1 01

at 1 1

ta

irul

00

um Oi

o.

un

e 235

1 o din

lu Hrl~

ul

i c

cu e

anat

1'1~

lor

a ca

lt "

16 o d
f

1-

ti a

1.

ah ltai .

an

/117

(U{

9-

nr

zo

Dariu 1

io

c r

-1

o o t

oi lui

a 2200

re o'

i tra.
001

I 19.
1,0.- 1

po iv

trn~1i m t
tl110

1i

mit

pe c

eXIl

br

a ~

tria

gh

o t

01 -

 o

os

03

i,

'a cun

II

n li a

01 1.
n

7000

i-

------42 -

.- 1 01 te ra 1'1 2.
e
o

1.

"O ~

1545

ro

1 1 Z 1
1 r.

c' n ooot

tI'

tru

stri o Cost

/l2l.

~'Vt.

12~-

n rei I

i f

1.;i1

al

e r

r!"v

zo u/

sc

ru

no oat

1901

200 de

300

o 1. ca

ac
V/122

1?Jb '

3.-

1 07

a t s'"

1001 Io-

El'

., As ino Oos

ac ~ n p

l'

enul

a e

ti

et

!UJ

i,

2 13,

e1'
~

10

V/123
:1 1.

12~.- 1 07

~V\'
01

Ztt)

r artll :1

ntot
ac

Aetl'no Cost
r
o 1.

e c

ai
l'

1 fI' ii scriu lui


r

Q S

IV

tI' o'"

t
rti

!1l

10

/124

?-l.-

A 1iJ(

otrl o

lui

1 01
os

f..\rt1

tru

s -1 X'.

te ti.

2.

a leco.t de
S!l.r lor
L

"U

colo
ns

u e

1 al'

rin

r n
,un

1eo t

OGs

II

rU

a.
1 c t

I' C11

urc1i c

11

lor,
1n

1
1010

Oos

ln t o

1 11

aori

ttlt

o s-

e ar in

l'

1 oru

lit 1

o ooi
nu

:1

atu

t f't1

01

o11

\1

l-~t

e 1

l'

1 7

~{V.-

~~,

tr1no

ot

i.

2,

ce t

ur

1, 1
f 1

la

3 ,.,

of 1'1

zl

m t

l'

...

1 1

or:Ii

lichi

/12

1~7,-.

nt

la

n v
D

An

1nt

otll
11

an
n c

20

el
lne

1 cu. o

l'

10

l-

o'"" 6

1 1 ti

te 1 u.

c'".

a-

lIP..

1
l

e c

-1

44 um

%'

i
.~.

sp l:!l

s '-1 r

mi

t . n 01

,,~

ria ai

aj

1U'i.

eu

se

loa.
1

.00

lui

I-ni
V

ab b

Con

:1

in

imla

1j

'i

. o l'imi

ci n~ in ni en

.oa, ntru a

1'190

nu al nu. o

01'190

1b"

zo z 

dUl.

10
SOI'

dac

~ so

tr bll

aalll

~n o

r z

st

imi
00

s -1

.,111110'

tr a

:1 et

o e -1

11

r bai

o- o

1 pr o

01111

/12.

1~'%

~13,
f

cu. o Glt ie

lis

roiat

00

ee 1

ti 19,

1 07

t 1

i f

cr

i t 2l9V2 fun~l

co

il l' o s i

n 6
1

ro.

malt

1 tI' mit

n alu ca

pa.

oa

valoare

oet

in.

001 t

reu

v
1.

a fin - cu 39~2 lor

Ul.

:3

Y4 101'101 tu. tull 5 ft1.D o luJ. ehi vi 1 t fin eu 11


tun ul
flo:rinl. hel i 111 an ru. e
o 36

flor1n1

raoul. ino o tll. Il ar f


tiin
i 41 0 cra .. 1. rov zia

o. a

ul. i
ni

l'

~1

ic' l~ 1

i.

tn

ilo in1

1 19003

01'

.01

:1 35

crei-

V/l27.

1 07

l~-

1~LL

23.

1t

t u/'1 00

1
ul
ban

roi.

trtl c'"

ah

"*

ea

vad

in~ 1

" ti 1606

llO

di

'/128.

1/

1 01

at

i-

1!

lui

tor

rwnut

200

, - 45 2
001

tu

.~

ca

cu o
b 1

rlv

te

<..P

tu!

o o gro 1,
r f

rl

1'1

tr1 1

sCl

1 bul

1 0.-

1~b,

ie10 seri lui

l'

V112

lui

tori

eoo

Carl vo ( ) 11

lU) ea-1

r~v

tri it

t11

criu

a o.lle-

a -

t i 1'1 e 10

1-"!I

l'

r no

16 2

1 1

/1.30.

~ 07)

13{.

r~1--'

leol

lui

one .~

1 se i

1f

uc . or lu

st

strino

nioti

ie 4.

t i bil

t.

e c r

eum
h-O

r ee

l' 1

V/1)l.

A~g,

mit 1000

Aet

1.-

01

ro

rilie 2.

(Z

1 n

01

te "'n OOS
p

-,

no

rs.,.t

!"IZ

I ~ ooote 1

l"

1i

Cost
V/1)
1 2,.- 1 07

1ie 11. Ion


n

c
~~.-

1 07

Io n ZIlp n o 1 a
p

cnr

-o tre c' n

din ba

dev re

CI" 10

r 011 1 o

1 1'1

/132-

1'111 19.

eg

an 1 1
ti

tl'i

1 S

lor.

1133.
II

o
ov

ru sori lui
o

1 o

o 1
l'

....
4

~U~,

f54,-

1807

1'i it d

ri1

(Ion)

<;

rul pl'i

~ost

ul

xl

du

t
ntl'u
e

aH

1 lan

o le

de- 1

..ul n cur.

le a

1 con

din

sta alti :.al

fJ

ii

-'\~?J

tru o i
ou

.-

ra(~t

i 11

stri

1.

oiil

.r t

u)

pl'i

es.,

n in a re 1

500

Q!

1'1-

l'

':n aeri 01'11

r t te

U1{i,

1 t

Grig 1'1 e.rh

(Coat

iU

tI'

o t!o l'blm n rit 1 t e


V/135.

,1, 1000

l.Qoh 1 t

O\!

ara

st

1"11 23-

la

OJ

~Or~- 1 07
itaI

io

omlll t

il'.

V/134. lb.

1"\~,

e t

In Dot

El

ta i bnii.

1 1 uguot 27-

cnre

El

mpre\.lQ)I cu

au

egh

l'

1 u

iaul

t-o.
1

Ilai

a lich

fo t lunt~ in

tr

Otl

ti.

I
<,

ag

od d

/136, %lom.

l~t..- 1 7
oli ~ nsu ra lu Astrino Cos

e tu

ie
:1 fr

nt zi Ghinu
eure

~1 1

o i (s 1 n ) 10 of!tlJlal

jude u1 i (T 1 orm n

ro

n re

it

:1 ou

O
1 o.

zd.

. '001
1it; i.

1l)7.

l~g.-

tt q (,

1 .1 13, 0101 ne

Cas i co

pQli
r

1 poz1~i e

ti, c

ia 953 f.

u
ju

l'l

rei 1 A tl'ioo ce t
e

pltit

ti

O :l C

1 orm Of
~t1lui.

V/l,3S.

ni)
c

II

ac-

27 a

Ohitr

tl'l1

up:J 3 zil
1'1 logof tului

1001

------~~--~-------

- 47 -

~-

~ 4b '

OU

aee tei -150

z ntare

1 0.:1. j

ee"'.

n
tr~

of

rtl c>'

zi

nu

1i, 1

zil

u.:! tI'

1(

'l' 1 OI'fru n t pe n

ju eul~

sl

Aetr1no COst

rei

corn

cu di oz1y1 o

ne ti.

1 14, 010

1807

u r

o poll~

ul

--

de 1

leol e,

ul

00

'Ii

/139-

~4.1-,

1 01

140.-

11, C oI n ti.

eu r c a

:1.

com re

cu 1 pazi

cur
e

2200

ijul

laar

tr100 Coata
~

n el

1 t aso

1 ( el n1)

entru e

t t

pr

zl Chinu

etr

il ..

f it ului

11 1n

li

11

EI

eo

ee

it

1 pr z

z
e

El

tll.

/140.

"'~?;,

.-

BuCll a

ti, .

'1

e 1

t n
1

n e

c a

ne veni.

21.

mit o

fratii

:3

1 07

rOno

li

l'

ni, ou
eate

el m~

1n

tru

:f.spoz 1;

11 o:l.erit 1

1 fra1jl1 1

r1 l"'t

o 1 o of

, 2000

le ul

le

EI

ie

olihr

it c r

..

i-

l-

ti

V/141.

14'-.-

N-\~,
oat
nd

1o

ie 2.

10

fi'

tru
""n' (

rv!1l
llLl-1

e v.

:1

c. a da c

l1l.

zu

\1

n 1

v)

/142.R\o 
/1

.
\

up

4 -

14;.

Arc. -

1 07

ni

in

CA t

iov

e hu

o z

r1 1 o sori oar

le-a

ln

intr-un

ne

ca

s-i ttlO a

o,

sil

11

~ec~m

a 1 eob

ez

o1

00

..

a....
au r

f ':1 t

d o t nd

tol

lno

o pol Y de onotan ino 01 c

at

ie

1.0

o ~n 1
1c t

1 t

10

1e

s 1c1 n1
cal'

22
i.

foa

1. eio 0"1.

oat

.U

caplt i

vorn1c 1
1c 1

4
{J

El

0:1.
00

o n ...
1
1u

nu e

ou

1
ne

C lea i 1 crt

01 u
o

elai

N3CU.

Cl.m

t o

ete plec

li1

1m

sa

opt

EI'"

.f

a.

II

El

1 ..
t. aU,

Au 1. t ou o

:Il

1 loUo

00

nu tiu

m 1 ue

1'1et n a 1

15

'01.' 10

in ,

1i

1 l'
011.-

ntr'J
:U.

ma

:1 i 1~\i I

Giurgi

ar

ubat

le

(}

o i

ln

o 1
in

ofron1

a scris ltd.

t.::

eu

ta

l-

ot

'!v t

iuri i

8.

ose vit1 o

i 1

ce

el

in .

oa

Il t1'1no
o.

:1
ah

o rilor

ca

eri

~n loc it te
i

a.c

es

%'4

- 49 z

ne

011

5-6

mo n

>1

ie

1.

!.li

~
..

00

il'

1 v

GB'C

i a -

eri o r

(3

" io oul

o 1

a 1c

r n

l'el

aU

il'

a e.

.3

1u

000

rle

a 5

1n

43.

,C
ah z

at

1 c

31

zi

Il 4,

00

07 .1
li '. aur

tii

t U Ol.

2,

tr

st 1

v.
i

oz

n
e

o
BSU r

c'"

r1 1

/145.

n 1

ec

!1l

El

e n ati.
II

le

1(\

l~'.-

(f3.

11

cnt

pr
1

o r

16, c

re

1, e

s'"

n r

lu

"'Uc "

tI'

logof"'t U

1 tac

1 7 2.

1 1

in
ao

1o

1
1

ca

n n t

"

Cost

o f e

41 ~

rg

11 t

eri

1 1

1
st

1~1

_6

G C

- 5

))

no

cu

t 1

st

tU'

/14
1

(fJ.

1 07

s
4

1.

nt

ilu

tl'

o.

r ac

f st

CO -

io 1 G

4~

1tbl

17

COEl

asc ~

1j

ce

ere tez

oi a. i

6101e r

, 1

1 t

c
1

1 cer

II

o 1 1

f!!

a
il

te.

Il

.g;.-

~ S1;'

ca
1 7

1.
Z

~.

1 i

01#

1
1

II

- 52-

Isi-

1r<1.

..-

o 1

cu

l'

e t

11

sa 1

u
r

1.

o 00 t

ul

...

n 1

il'

/15

;2...-

1~OI

01

.-

oni
Ih

1
1

.)
o

1 i ruJ.

ti

li<

20 a

ot

/152.

5';,-

~h1.
ro 11

1 7

at

~te

,
1

ce

...

1.

10 o
10

011

1 20

ri .

/1~3.

1b'1-,
c iu
( 10

l.

1 1

11. -

Il

,,

/154.
II

2
pr

.i ..t

'S

53 155'.-

Ab~
i

7o
1

l.

ro

ri
A

10

c 150 e

l'

'"

tI'

O~

vre

c'

1c

oe
r

0_

t c

tt

ee 1

Il

~b~.
c

....

i-

13

G ii t

1. 1

1,

vt

1i

....
n

sori

2 20
15

34

t 1

cu

>.

o o

tin

01

iool

:3 o

ce

1
1

11

1
y

n
t

l!.t t

....

rao

1 :11s1 1

o 1 e

\1

20
1

260

11

o 1,

13

au

:r

470

1i

/1 .

11

:3

1 a

1l

sg.-

.-

f n

"e
o

to rt
e
1

t.

00

nt e

Il

sc z

u.

it

c.c:

no

el'

li

/159. 1

0-

.1

20,

II.

U1'

1! C

11

V/l

{~~

11

nu,

---

~.-

Cos

1 ...

,.

o 1

it! i

oM
?

UO

o
Il

S'

e 1

1 7 e o

l'

tr

29,

'U

1 2'

V!l
\ 1t.t

1 1 no

r o
1

11J

1 o

Ql f

l'

nl

oa

11

- 1

o
i

no

b~-

220

1 50
II

el

ra

01

1,

G au

O P

ar

Con

60 r

n
,)

3,
01 t

5o

e. 2470

Dt

,60

ba aa

2.

st

ou

t ,

c
Q

00

01e bri

l~

frl,'

te
b

f".

o O d

1,

10

11, o

O'

00

au r

01

00

ro

2.

n~ al o

10

Gat

zo

eo

: 2

1 01, cu e

1.6

3.

noLll.

1. 2

s 1

~llut

El

an

12.3 '

c r

l'

bl'o
nt

6
o

111

.1

u
tJ-Q

11

-,

co

t 1

o
1

Il'
:;,00

II

---------------~~

- 57 1 o "'t

c
oar-ll

in

ntl'U

o.

o.

u. o

o 01

Ul 1 Con t

'"'0

3,43

l'l

odu!

1 At

o ~

ntru

111 1 n

ta

it

1'0

11

11

c.

,25

:1

c:

1 il

1 o
Q

00

u1

Of)

ti

1o

c;.

150

ou

1-

10

o i -1 ~

1 5

ru o .01
ia

no

, 522

c
i

d
t

e 11

850

Il

~~~,

1b(
AS

rina
z

~e

.-

13.

h o

v
1 e 1

1 1

1/

"

- 5
c

r
u

11 o

tel

n , e o

<":tu!

Dai

a
1 1"

nd

ntru

ual

01'

v 1

te 1

:1m

el

1. s

01 ,
1

u 1

ac

o i
1 cu

25.75

n 1

o
o

.., n cal

c~ r

S e

tre

eloI' 01 oi

i jo

:1

e -

VII 5

~~

lG~.

,
1n

17.-

07
t

ull

ov

tu

:1 o 1 1

ori

it 11 a

:1 :1
:1

o
c

ier

o
t

' 9

11

S,

i 1

00

:1

:1

t ,

Il , ro

4b1'

~t,.
8

2 e
t

1no

tru

61

:1

:1

400

:1

01

..

. /1 . ~

ibil

oh

:1

~ 59 ""
1-

lor.

rt.

o r

colo n

tr

z c

co

01

c
oi

.'

o
1

t11'

... c1~, i

o u 5

ici

iz

1 1

11

col

eo

c 1

rin

o
t

r o

1 Ct

11

67.

c~

nt

1o

o..

.A1

lii

nn
e

i.

il.'

i-

- 6

169 -

1:t:k-
n1.a

07 n01 mb

1.

ltu

.-

26,

1e

ri ,

a 1

t t~

ntr

n1

c10r

1.

1ver

I'U

t .

11 1 o

1 30

ori

t c

r ....
0

n "ne

o o 1

o sul
EI

10

C 1:

..
.;

at in

in

:1

ni

1 r.ta

EI

11

e 1 7

9.

10-

t\~,
u

c
"11

1 7

1 4.-

tu!

ed .

1 2

as

4,

capr

EI

118

o 1

00

gr

Z l'a e 10

'1

oii<, t1C

. Ue

El

1
1 ,. s

ur

<,
t

1,

ailui

mi ri

00

mi

ce t.

1/

t 2 00

..:J.

ei

r:ln

5035.
f

16

")

te.

c45 d

7 2

0.1 p nt

ie c 1,54

27

117

31 20

it

t
r....
i
C

Ci

tru

.,9

11
~

se

l't

in r..
u

17{ 1 7

a a

5.

not~ n car
st

111

1 se i

1 cel 6.0 o

v.
1 01 e

e a c tic~ in 1egoftulu ~ 1 n

1~'

1111 .

{D\

s:

ce

1 1

EI

7.

1'1

tu

1500

1 1
e

1, e -1

eacl {'in

lU

8 o ,1

i i

cb lt
o

1 c

r vnic -

lei, 1
1c

ton 1 i

).

rida

/172.

~.-

1 ~~ ,

r tii
e

1 01 e e

it"

st

lor.

..

1-

lui

el'

ar

la

ar n),

r"'o

ruc

1 lu.

r v

00-

e ~oo

As r

ov

aoc te

1'1

nil

/173.

~12-
1u
i

e 1a 1

b 1

trioo

lui

1 1

tru

1ila

30 oeto bl'i s-a b


i C

atn

t c

tI

te

o r

lU

250

ohi r
1

1/

l-

et

000

ne

ore

it
1 c"t

l!.

1.

e r o r

1 bu

Cos

xi

noi

se

)00 ,

- 62 'g10

b ni

tI'

o i~

plolt

se

< str! ;;,


1 ta

i n

1 01' i ul

ntr

oara

c n

i 1

i 111

ciia

s-

le

1-

1 nt

i 1

n e

rlv

l'

et

ati

c s"tor
o

n t, t'" c

1 1

10

eo1 Azi

, s" r

acolo:

lor.

Oan L zu

01'

n u

01

L"'z r e

Il!

lor,

1-

r g=.l

20 o

nt

o ~-

f cut

"

/ 14.

{~(~~

~.
t

01'

1d c

11

tr

ost

r1

nr
:>

t-

11

01',

-o c"nt~ e

t r

c'"
i

n,

ul

. s~ 1

0:

105 1 101

e t r

1 e 1 c

110

n 1 il

r.

II

el!1

-,

cu 61 ..1 91

.-

lcl di

0
1

42 1 43 s

c....
n l'l

1c

la ~sc ac, o te

aol.

UD.

...

it . i~

11

ob"'n

1,

tI'

ort.

101

o e

i e

li . el
i

OLt

i 1 o

g se

re

l'

e re ti,

st

sosit

i )1

1'U

prl"\it c le

o gt ntl

rr o.

1 1

11

1n11
.r

rO .:1 00

c1vitul

- ri

o se "so r,

c r

omu.1c1

"1

cu 116

1 15 reo
aoe t

1. 118

~otrino'r
a nt

1.

or

) ci e

. mult 1

pro _

biv

1g
toti

saa ~ re ul

lot)

i LE'..r e

el s

e1 1
r

C11

:;

e t

11

ut

loc

00

no

-1 intra

00

:1.

tI ~ o

t U

~t~ 1

#,

c1 o

le

1
1

~rile i
i

C 11

ul'

cu

" fost mne

e
1 ni,

e o t

ti

e le

o t 1

01.
/175

nu ere

Con

i t

s-

e 1

i nu

ca 9

r tel 1

nt

111 a li nt

~i ri ani 1

:1. 40

o -i

nevo e

"nchise

a'-*

A.

r . el'

st

aici

.
01

cu

El

t ,

t. o

CWl

c~n o s' r

ie

oir

...1'

eno ez

aici,

01'

one

, acolo,

o o

.. fii v n

oe ah lt

rl. e

n 1

t t

1-

DU

o 01,

r ~ur 1

oerii
tI'

1 e e 11

ntrebe

D,4

e
o .t

rile aicl, chiar c' o ac


el! 15

b, cal

et(]

Chel uielil

1nS1l

~1ne

-une

1D

r'WtJl

1 u,

e ovez

1 r c1vi t t.ll ee

.. L..:.""""'"

la L e

m
1/

r"

te

1
t

:1.

01

otul

65 -

lf.4';-

~3~

1 7

c mb

13.

n .-

..ch 1

00

ooot al

10 ee

7.

tui

a altuial!
QV

ln1

.513

t i

At

i 17

u ..,ooote

,,1

ni,

61

*' 55,32

cu

13

2.7

1
i

250

46 sol ul

38.4

a 5 250 f1 1'1 1

1'1 1

7.

1c

ori

lw.

1 52

1i 1

ini.

ee

nU

420
t

01

orini.

5,5

a-

c"

3UO

,45 fi

io

br

00

cu o

, 42

12

o ic

El

e r

1o

nor n1

ar 1

1-

an

32 e cr it

u e o te
1

53

i e

o t

D %'u 500

2.3 5

01' 1

d1

4 .692 flo 1n1

Oflori 1

erei

17 e temb ie 1 o

n r

a i c

I 77

'i~-

101
e

ot
ot"n

o o
c

chilul

rece

"o

1n

...
0 ...n11

i c"t

t lor r
st

1, d

e. I t e

i.

a -

ein

ov

ti
so

t
i

El

,S

en1

t n a l'

st

11

tr1n

noa
i

1.

ne

u c

tai

ob~ n s

r a,

"

il

101.

r1 15. C

o t

El III

ee

1 01

mai

r ce 1

~ms

{tj.-

e 1

1o

C 1
u

V/l

ul aC

39

t t

e s

. II ..

c,)

i
i r

'fi

Q.

. 7

.-

7
01 c r

cr1u 1

ce

tI'

ocote 1

1584

Il

~1-1

A ~(),

1'1

s d

~ u 111

5 o

.d

in

1 t1'.l

l'imi

ehi

/1

01-

{~~ ,

07

"-

ca

l'

ltl

00

I.!:..0

10'

r s

"li1 o

01'1

1u

e lu n

oJ

11

oere

ott

le

ee

Oi

rtl

,.

f-

st

c nt

i fia

e.
/12

.- 1 01 dea

1q1--

ese

:lI

<,

r1 c

i 01'

1000

le

ti.

cu As

i ul 1

e 2

1 1.

Il

~ ~~,

ocl

1 ia

29.

-1

Il :3

1 r.

II

ani

care-1

1',111

~~4,

.-

ar

- 8 7

pri

ri

.3

15 .d

~o

d O s.a.-i t

ot

~qr,
c .tu
1

1 7

5 -

1 1 nu.

31.

11

1 1

i fz

itI'

l'U

c as a a

iD 1

El

J:r

...

at1' DO

Il 5.

..-

.{g~,
_1: -ii

ac

1 7 1

1 pl' ,

ao ettl
-

n h ia un
ac oo1tu1
e

24

aal

30

il

oet
beni

76

ti e

il

ti
Ea

a _

mul 1

al

ni "n

ooal

1e

ou

e
in

~n

cOl tii

()a-

3406

!l.-O

>;,1

1537120

el

oer

te.

3255

2845

oc

, OOlice

i 12240

! ~

/1

1a

oe

ilt

n
'1

eiu i

In

at

Cfl

ro
r

e c

ou l'itar

13

'al

la 1
OM

n~

di

at

l'

(P:'ilt en n)

io

1/

oe

eu

A~:\,

1 1.
f 1n~.o

t 1

a,

ao

:11 C

e s

ort 10

de

C'"

o ci. 1 c

tu

oe

G C

C ~

o c..
Il

00

*01

~~t-

.-

cr

e
la
i

s"':r .

llli

t .-

2.

An

le

11

ru

iz

o r l-

t . ..

e 11o o
)

!l_.

zai

tu! El

11

0_

e
bcr

c l:r

c 1 25 o

II

C'=' C

.
C

.-

2.J

~~~,
o

e t

ia
1 n 267

200

iveI' 1 a

io

.32.3 de

leo

Q -

00

ri

/2.

'3

.- 1 O

c i-

ar

rt

bale

11i 1 1

RM

o 9.

lan

U.

ou

l,1

o c

1r

al. 'n

il'

:1.

el'

el'

cal

ca .3

l'

1/3 ~ o

JDt c

4 ..:1.

in

tia

o t

1
1- 1 1

..

te

/4,

s .-

~2,

,3.

a r
o

t
uj Il a

1i,
cu

011

ord

1 v

ul

tr1

era,

Co
~

. -1 "o

oc

ozl

ul
1.

t
~

/5

g (.-

01'

...

os
oc

e
"'n s c

II
1/

in

tor b 1

- -

.-

1-

1
1 "1

50
c 1.

ee i

ln

23.

1i

:11'-

ela

11

00

ul

~,

~ . -

)J.>f,

c...

2 .-

at

s"

o:.tl e

:1

s-

11

u e
1 f)

1;

01, 20 o
vao

1 c

tiut

'>

t 1

1~ t

a r
c

1
000

lui

n ru
t

1 o

o 1.

1
z afic

i 10

1/

o 151

~- 1

~,

II

u 5.0

i o

lu

.-

J\

1A><Z '

!1

:3 -

C!.1r

ti

rov

C'"

tv

on '

u-

:1

ru

fi

ste

ab

e 1

o'"

1.

1o

ee

e c

1
G

i.

fel.

se'" 1

s ~-.

t ,

31

at

c.

1'1;

ntru
4000

G -1 r

ni

rl C

01

ru c

ch

2
11

st:.zl

s-

r G.

1
1

ti

-t r11 r.

1.

,1

hro

r
se

....
'"

1
e c't

o !

/le

..II

r
1'_

- -

A?-,

V>~ ,

s'-

As ri

Je-

nl

1
e

sor

11

600

11

1.

01'1 5

l'

tr

os

0#$

-1

1 2

7J.o

'1'1,_.

ri . 1

11

ce

c're 1.

le 31,

nl

tru.

l'

ia

'"

oi -

~Q

'/13.

A4-

~A~

1o

eu e it

rle

fe

1c

.-

I.!Gr

e t

11

33

ul1

in

350,05
1 ee

2l 1.2

ul

n
1 ,

1 mo-

10 o cu r'

20 ,09

01 tl1

1
1 2.
1 vor 10 1
l1,

a cu. in

Ion

el arul

t 1

1 1

1-

u.1

1-

o ""n

Il

11-

1,2

o~i

....
VI/14.
b uo.rl

~.- 1

1.

zu

1
b

i o

!l

at

11

iv
II

o .

7000

1 fI' 1;11

de

o 1

oe a z. e t u u-

, - 15e

(3

4500

1. ia

115.

Jllf '

0,

1
1

1
t nt

t s

e c

ev r

i "'m

1'1 1

ti

1/1

~b.

12.

ta

loci

"'t

nale o

~11

Qat

el

II

o
a

u
f

in

to ...

~J([,

0'.-

cu

el

r
1-t

duo

C' 6

5,

2.
le
e

22 6

r sp c-

1'100

10 1 , 1 3/ co
2 11

12

~o

..
1

ti

.0

1 eo

e
1

"

o
c
c

.30

tI'

cu

13 4/

5. 1
a

1.
t
t

2
t

11 c
2

o.

1 le

2.

o e

II

00 1

'tit

le

dO

4, o,
o
t

i-

ti.

I
o
a.

'-

1-

21.

218.-

1 o
II 1 IaDa

Coet

1'U

i it ia. omul 1

1i

ce ~l
l'irr.i.t

11

nea

i fr ~ii aer ului


. il

gat

v. ot 1

.ebraar

calu

tria

dea

o~i pent

4000

14

olu

Il

e,.

heor

b n i.

1 08 f'ebr .!")I'1e 19
st

gi 1 nul
a

220....

:3

tia

'p1t n

serie lai

C la

-1

fe ru 1'1e 1

1
El

221 .

atin

e ro 1, o rind ~n s031b r

23.

Oon

ud

1 ou

$1

Ooat

t '1 i

ra li

4 6 ~ ro ) el c

1111 ~ oe

lui

~in ul eha.

mit 1

1 08 fe r-

24.
os '-" Cur

tr1
cu. 11

EI l'

groul

2"'.

ia
e

"craoea An v: loa%'

iva

ro

ee o

an };

i G ea GU

ro

e 4'41

l'

u.rCG

5119.28

once t
222.--

25.
p

n re" i c 1

iov

fr ~ i 1 CI'

c 11

011

seri

-1 . in nou s" tI'"

vi t1el'ulai

scria lu

"'ne veana

c"

zo

tab urle

2"'.

ai 40

t'"

ni; ,

II

latu
o-i.

eri a at
1 ieer.

1.0

e c re a t 1
~

at

As r1no
1'11

CtU'

3
t r:

cu

- 7

c r

c'"

91 nu

~t

22)..
2. ta

:1

El

11

cr

'

e z

-1

ut c

t
~e

26.

o 1

ul

c'"

ite o

1. I

1 tr s

o11~l~
pa tr

o ~t1

ci
t

c etc

1 le

11

aC

zil t

C'

;;:

se

01 c

ElO

1 1 ores

1t

eer

o OI ah
1

46

a
e

V fi
l'

voia.

cu

i1
~

r
i)

1-

ez

1 Co st

ci t

o ar

-1

c~

(!

11 C .1

1 .1 1 61

e 1

1
1

c'"

e
1

..

rll

- 1

ta

1/

zi

1 or

l.

Ci

1;in

10 1

1 r

it

i.

1'1

atl

1 e

~ ...

tll.l

El

0010

1.

ei

O;J,

r zul

u ti

1 11.

it

ul

in

ce

o i 1

cu

1 24,
8

r no

10 1

it

noe e
b ni ol

llt D
J.

fi

n
....

"1

r"o

1.

11

l'

El

cu

a...

'1!

1e

l'

1i

1 o

11

1 r al 1.

ia

ze 1

tI'

21
10v

i Ei

224.-

1 le t 1....
r n . 3.

e,

d -le

nu se!'

vo

o 111

l'

rt

1 ei

Il

:..l

col

"

(re

ar ao

r- .

1't

e -

1 ere i ,

~ll

e o
u.

Il

.#ulI

rez

_0

e ac
o -

b
o

1i

-1

/1

c at

29.

26.

1
1", oul

s
o

at c

ci

..t

.1

Ei

1
1

ou'

01

"'n

t
i
li

ap i.
:L

oaz

1tr

1 o. 1

el

a 3-

1'1

1
~C) ~

1/

te

i i

ci c

li

-te

- 21.- 29

<1 o

-d

ne

n de!

ie
o

ne

10

C'

1c

.3 '14 eto

Uto r 1

1.

oz

cu 12

la 1 1 11. te.

9/2.

n" 1 1

, 2

el c 1

eijur1:

45

ca 8,
11

Con

el

2 12~

c 1

28

';).

t1 2.

32

!\

Ce)

ip r

C!1

14

26

1 10

J.

2-

st

e r

31.

e r

eh

c 1

11

i.
t

~
I

fost

1i

00

ot

t . e.

0:-'

colo

e 1

3 o

229.

d o

a
c

11

r,

1
1

II

/ba
<,

1.

cr
ee

231.-

....
nt .
nt

1C

1ioI<It.l'5~-

o do.

10.0

32

e
o

.-

33
tru

ev

el c r
..
1 u o l.n

10.
1 tl

1 a~-1

1 10

el

al

1 1

an

ni....

1/

t u

-1

c r
tr

,.

r 1

233 -

,
1

.,
235 -

,~

1 1
Q

1/

1i

01

l'

r
1
S

c 10.

e n

or1e

c' e

oat
u la

10

1'i

co

lor

2,3r- .

31

1 1

st

ta

le
e

do

10

re
a

l-

en

I'

a ia

ou

r1'

it

,n
a

231.-

tii

la 50
e ea cr

il

t
1

I'n

o c ni.

I'U

1.1

ii.

li'

mn

ni
11.

:3.

1 15
u

o t

ori

gr

1o

II

tUl 1.

.-

23

.;

r~a

da

16

!li

ag t

du la

n
II

r ce

at

gr

2 or

O~

'9

;3

1u! 1

rti

-5

1 leol

tru 1
e

i
:1 i

ai

ri "te tI'
Ii ..

lui

1 od

11

poli

tic

01 t

-1 01' e

eae ,
o

a1ci eint

re

aici ...

g~s t
tril

OU

Vi

Xanu I u

or 1 \ll 1

ci

s -1

e cu

1 o i

-i

C1t o

c1

35

1 in

nt u
e

0-

1i c r

.3

S l'i

oli

cce

r g

1'0

lb i,

ul

:1

e
1

01

2) .-

ci

n r c
0010

eu- d

-1 t

la
1s

ce c

e.j n

in n

s ia c 10 a

c"

1
6'i

ai

.1-

i ..

05

. II ..

1'1

11

ici

ou 9,9

roi
...1 -

un':'c t

oe.i. In o

l'

o o"

5-

10

d la

01'

n
i

1311

o t

.-

1 1

s -o e

"t-o

).

l~ 1~
.1 un e

"

Cll

41.ca

ti

)3

za"
f o

0.1

"
o

al

cu
o

ce.

.3

4 ,2
1tt;

1 2

o o.

~a.
ce

1/

a1 a

:;

242.

a
a.

Nic

pi ul 1
i

7
.../

rin c

\1

lul

ro u" i

-1

n. c roiu
~

250

23,

il!

1811
t

1 ot

23.

\.

t4

1.

1 26,

243.o o

ac

mitr!

a c unio t
t

t-.

lui

in 12

e
1

11

r i

z le

1.
'"

-1

( 1)
1l0~

orul

o ii

fl

2 4.-

Ca

1 ilU

<3

OV"

te

c at

11 r!l

45

rt

08

le 1

tru i r
e

"i

,a
ar

r le

eo1a_

. II

o i
t

o po.

ro 1

50 o

e 1 1100
t

oelo~ 4o-~ d
a a

1 1'1

010

o t

El

cu

t~ rdin~ 1 1
1

25.

i 1
rE!

1:

o
e

- -

2 5 .-

i 1 Crai

oc

1'1 t nil r a

s u

col, e

nal
ir

a'-

"o

ia ca

u lucre

zi banii

oig"r

ri

u':'l

eri orile

10 ace s ,U1'

fUt

n ohlbztrl.al

eri

os

du- i

le c

n 1

orice

r 1-

ne-

cu car

i.

u
ro 1 ltl!
re

'li

(1

t/d

1 1 DU

no010 "

confi o

atari.
r

eri 1 1

1 to ~

26. ~r ea.

ti

b 11 r, ~n 10

u 1 fra ii
o

1 1 C~rtl

s'

ee e z

1eol

oi itului n

e t,

ta 1

v~

crlz
~

u.t

G.

ntr... n s

o a

u cor

1'131 ieo
1fr

1i 1

r
i e

. -1 tr1

tI''''

o t '"~i

o
9

1 29

o
lui

aaa

-o

iool

249.-

1 o u

V1 n

ur

r
1.

st

n st
colo

tr

o . n

11

te cu 9

01'1

1a 1 e

c
ri

nie

011

50
An

lt

1 01

i nu

o 'tt;rG
zoc

ltli

o 1

00

ti
r

nt1no

1#

lui

1)

o t

cl
l'a!

he ce

lui L z

1 A

Co

s
o

011
o

t~

cur

00

- a -

o ser

.ia

Ui

o i. li

fe.c

, c

t.

u po te

248.-

zi oon

p z elu sc 1
1-

. II

1 i A

1'1 o

rU1

os a

tru

1 lui

b'"

in

a 1

t c -

s
t 11

to

1\.1,

lst1e e s"
o e

001

n'

cola:

4o

in

1-

1r

t t i

l.Cl

,
ant

la.

l1l.1

.tr
c....

OSlo

ui a

10

tI'

u.

t
t

1 01' UD

l'U

,
al

ro

1 c

50

n ce.

eri

10

-1

ctl
c

tr

1-

10

or

v t

u. :

ns\,#,

ept

te

e
e

s -1

ei

1
1 oc

to n cor sp

r -

1 i.

251.-

in

00

odUl

n111 1

6000
~

) ee
1

ioo

elo.

z -

Ca. 1

uptt 11 zU

1 or in

:r

2.
li

c ~+:itl s

at

tr

l'

2 2.

1 0<06_1

ze

roa

trna Sar....

gu l.

os a rin

1
d

-~.

ro

1 ro

c
n

rl .

pr c

cu iwc

a 1.

1~.
1 i. c

es r

il 01' e r

ori a a

ara

Uz

ch

"i

so r

1 r.

C!1

c u
... 1/

4000

zi cu

r c

on1 ]

b
t

tur

450 e

inc e

't t

toco

1'1

o
;,;:)ern

"'ru i

o entru

oat

01.1
J

our i.

~1 i

-1

1 ...

....
n

ma:ttfurl1 o

ori

;;,

...

"'

e ...

en

c i c

c 1

yrn

r'" u

Il

u1

.ce

la

cei
:.ti

eri

lu

13

1'11

00

ah

arie

nd

etn o

4i

!l

ri i
i

n1c

cu c 1 50

So

'!'"

"

01'1.

'"

s'

..-

tor

1 c

<

-1 co

c1 d o

chel

3.

s'" i

eu

risor11

cu

aai

n,

1'1

a.

c"

e o
d

co

11

-1

o r ee
e~.

1. nloi

ao

l-

01'

e t

c n.

. II.

o a

.1

El

\1.

1,

anU

c c,

st

cu

f.

el i

o 1
.1 al.

cat
1 1

el

253.-

.3 1 8

53
Cos
i

im t

EI

ur

1 315

an ., o "nd

1'0

691

in

EI

t
1 u

la

vin

in

'ot

1.

"'suri

u.r1

25 e

16

1 r te

r i 9.
o ..,

1n

t. 7

"l'C

once

25

.-

1,

nu
i

che

255.-

55
A t

1i

tI'

P1'

nr

un

antr

io

duo~

i i

~1 i
ci.

ele

o t

in

ti

1 08

19 o
i1 la Cl'
t:.U

a tr cat
1'11

Ul'

Co

P n

ti

1'111 1

00..
ntin

11

l'

256.-

cu ce

stea

1.

1 e de 1 c ou

i. Ar VI' a

c n 1

pl Ca 1

car

Co

ooi

pu ut

aoveni c
i. seri

eri 1 1

"ilie 1

e t 1 01'1 l-a

el'

ti

ov

i-

1 1.

o i

a- b e
c

t cu 44

II .

rU1a 2 ,

l'

el

gi lan

ci 1 d in
t chin

e g o~i, ooa ul

oi

n 1 g'

4-

eal'

...tie

el

ioo1

011

1"02

o t

oli

f rl

la

1 n

"'n

u-

nt n it c

de

mir

aee

11

so

f'J

lat cu
ti

car

.
~a

ot>l

uc
..

out

ne a 1

l'

o,

t ee r

'-It
6

st

tii

tul c

oi t1g pea ru

doU

e cu

ti 1

el

iter

l'

ace
1'1

1 nu

l"

ul 1 .,

ent u

bac

col
OU C11

nc~ c

fi

1 o,

el

l'a

I tr

f' i c" e

00

ar

ov :cI

o'er la cu
/1

sl

1 Ei c

ct

u 1

in

aC

c
alb

Va

nt n

ca or inul lui
ovar

1 -

40

mn atu"i c 1

(0 est

toa

1e t 1

-t1"i

i 1

r e m lt

r1c01

s stat-o

;1;1

tV

"t

ci it

tril

n
re

01

e 1 a-

a.u:1 c

1.

tI'

lot

r.

....
nt r

..

i e

()

acel~i af eri

ce

!.1lt

tu! nu a c

Gat eu.t

1-1

; o

bund n~:':'.

i, c-rui

g>J

tr

ou ba o le

du

1-

St

1 1

tr

eU o

:riI

car

i-

n ro

s -1

ria

1 i

11' c.!te

e io

"'1

1 r de c
ac ast

r
'!'te

el i 1

10

- 95 log

e 1 11 c

251.-

i Hri

! o

!'I

tru

lui

57
05.1

orez

cara ce

in ur

....
n

ea i Gi 'g1Jo eu

t'l

b 1

eo

hot r 1Ei

l'uZ

a. 1

oi 1

n e

1mni al

zU

ri

,r1,. in c

Cl.

o ii1

iri

Aat i

e inca.' ~.t:u.'

te. r c

lor

n~

tr .

c~ r v eini i

r"cut

...fie p

tir-t

n
e

o te fac

C Il V

lib rez

,t

cu

in a v nul i r ehi

1n

l
11

300

pr

Sl
.,

rz.

nd

de

200

i.

1000

nob...

cont

tir

enda

E!st

lttU lU

loc

e el

ie i

to ilor d

se 1

li

2;8.-

1o

5
"'ll.

l' il

125

p
CQ

s.:-'

an

tI' n

) 1

ul

e.r

r1
i I

u..,

C"

in ara

11

r ac to.r
)

315

ot c

dB

oi

o
19 8

59

259.-

ul ltt1 Consta

os

Bl.re

1p

ea

:3
1 1

1'1 cnr

l' 1

111

o 1

pa

t %'11

1/

din

i toc ...

1 xi, pe c

23.

mo iUol't

. 61j

zUe

10

01

i v

1 e

0'0

1 r..

i b

t7!1

ci

i16

1 s'"

n c

ni

II

..

ti)

i s~ D..tAtneot:.r

60

260.-

i
..

~neh

.. tr

o ta G 1

ie

te v

iar

c.

ro

.C!.r

osi

in

"1

a
f

t 1 c'

...

nic

c fie

l:-

sn n i.

,c

,o1e

cu 150

1'1

1e 1

. ...
ni.

io

e~ i,
"
r..a.u.

t ri1

C~

23.

1 8

C!

t!"u

61

261.-

li

i e

ac

troi

a c

23-

,
ul

t 1

or c
ot

a 1

tr

t u

e~

01'

Z c

ot ~

.. eear

1 19
o

1o

1
n

o t

fi

10

obli

ei

...~

62

26) .-

le. e
.

t i

1:

Il

el

~:ln

1"

din

11 c
.)

c 'eo .1;0

ova

.-.

0'-

r1 1

iril

st

do 1

111 23,

t t

sta
a

ee

C'!!,1

ce

1 o

tI'

en

1o

00

ti

te c

i,

cur.

24,

1!1l

Il! 1 o e

1
II

1o

v "

o.

il

.-

\010

1:1

'le 10

1
t

it?

c
.
1

Ii

..
6.- 4

e o' o v

c
1

en

1t

15

1
1)

. II ..

in

l'a

267.- 65
ul no
it 400

iz t

u
1

Conc

26.

at

eri
c

C
tu! c

c 10
t 1

in
r

lu

lui
fo t

t ... o

anu

li

r e c
i

1-

cont . b ii

-;,1

cue

$0 .

1. cura ~ .ur ... . ehi. el'

eu

r cu.
aat

S . tri

om"

ru

o rit

a~ h t~

1'11 c

i i

Ol'

fo

01 i

alon

st'l nt e

Dt" -

ti

secI'

)
S

00

f 1 o s'"

e u.

l'U.

lai

~a.rca

de 1

1i

pt

ineo.

o ..()

ma

-umil a

de 1

ni

sW_1

c ~n

ia

o t

ieol
1500

(n )/o uJ. e

tid

lor.

lat.
1 oS

i Ianu

a"o

n si

~1i

lt

11i 29

Pa zo

01-

a u s ....

1'1

st ~no Co t

21.,-

e lui.

nic

c.

P nt u

groi p

11-

ZG

ci

2 9.-

co

eri

o c

eoszec

atara
. o

. i

11 .

! ere

tiC

t 1 1
nt

o CU"
o

ti

e unica

01 i le-

oUa

v r

ac e

dar n -1

1,

ioc re b 10

li "'01

ua o

1.

t'

1.1bumbac

Q U.

' marfuril

vor

10 d

to:ri
G

1'1 1 1

1/

2.
o

- 1

ce

c r

no

v.

El

ni

t b

1.

69

ru

Cost
t

il

1r

cr e 1

I01terie 10

1u 1

ru

e'"

272.-

ot al

ull

e
rlt!

d 1

'"

CI

a 1

ben

le-

t u p

ria le-

1.

pinUl 1 cal i se

t 1

aU

mpot iv
dar

mal 1

01

ari,

tatul;

re t

to 1.

eri-

i
i

Zagor t:!i 1 -

l'

zo

colo

us v

loc ~ le lor obi -

o tul
cult
1,..,

1 c

u intOl'D cu

tI'"

~ov

o ie 1.

c la 2 sti
lor

t 1 1'1. deoar -

1'1 pe

ba.cal11 e m

it c nav

vaz , s- u a

al

cu 10 1

t imla 1-

1'1.0

grij

t:r! i

esau

ib

10

r z

aU

_ ) e c

sta 01 ar

tre

rr a.
u

tnt l'a in

-Il

111 o aU 10 trim1'"

c" a
dintre Zi cu

u m c 1

e lu

BOl'

oS .a1 6,"
ori 1

a tov

to te
j

1 ser s

au

10'11.

-X'

nu

tr!l

Coata

tt

i 1 .

70
t t

1
l.n

:1 ,!..,.':to ..ndl:1 ;

ni

or1i

.1 tunc

C~

al

1/

1 10 co. bii -1

c~t1v dlnt
l'

res cu 4 e

lonicul
rimis

El

eestor

fie

ins

1~

- 1
o

in.

et

1
'1

n'

b O,
11

i- u

l.

l'

"'"
12 -

e
n

1
SOI' s
O

'

tI' e

e
t

1'1

1.

r re
tos

v"'n

1 t
,l1.; ,

01"

1o

214.- 72
ot

11

tl!U

or

21

.-

v r

5'-1

'v

ne

G 1

1.

lor

1. ,

1
1

Da

tl li

Il

S o i.
Q'
ti

743

~nul

t
~

lor

1'1

1/

1 :3 -

.01

r c

1'11

tit

10

ntr

1 o~

o ul.
1

r ou
one

.-

2:1

11.
~

An

.' 1

1 on

1 Ei

1 r; tot

i o

lel

11

ch 1 1 li
o

l'

ou. c r

a
1 fl~

m1

Li

'\/ u ~:1

1.

' o o t"

tOl: 1. 1

ia

r 1 ou

00

o ~11 <,
I

27

ori 1

1 17,

u1

1 -n
r

III

, 1

1- l'a

urio

z
II

co

fi

~r

"'"
1
>it ac

c 10

e lan

l' i

ntro

vo

1 i

~n or1e
u fu

tt.\l

m' it

1... u

ti! car le

tmtl

1 olee 11
t.

haid ci1 i- u

~Q

1. u.Oi) ar

roour bie

il nUl

Ii o

g aeeo

01'

el

au nconjUl'"

1. Ca rina.

ogi ne

tl

1n

nil in r

in~
r

1'1

1.

in

10ou

t.

e tl'U ea 8

oeri 1ac"

1.

ti

Ol.

a.

u.

1n

le-

1 e nv

c~ u

G.

1nt

o t

"a ()

un

fat.

.1

lei

oat

no c 1

el 2

r,

e 'o ,1 40 e

erI.'

ot

3 o

in

re ee

ind 1

oest 111

1. slnt

ce ulta i cu un

1'10

oeaet~

"'1

f1 .
20

~i11- u tl'i

Gt

22

nu

ltate ou

oi

duo

zu ca
eoul~

ar

fi

'l! C

G.

indtl

1i

gOl'

1'1-

u o 1

la,

AstriJlo i

at

re ul 111

oi,

11'0

Vi n

c r

oa

o lul

o ace
i

1 vor p acad

ln ut o

h1ntalul..

1.

1, i co

ar o
1.1

1b

C ostaat

c' s

ru

o!

~ e

(mone eloI' >. e ~." ._l ar

11

11 o. c re

nt

r s

-o.

'ti

~ s u u bu b o. u ~

tI'

le

c:;..n
lot

an-

11 s011'1.
t

c'"

oinav

..105. cnragrov!

i cu.mpr b

bac din ee 1

eu pl:'t te c'llt

oumata
ro

e*

alt

111 numai din

de 10 la aut~t 1 ii re 1
14

rnla

o a-l....

d>oi

u 50'

c ~e i1 ea unic. des

l'a

r$~ul ~ 1

depozi.

1 m .,

ntaj el

Il

eoJ:t

plr

eaac

El eal'

SUB.

~i to ul~ d

re itGrs, aam 1 d 4000


Q

earia lui eodor dib

tai n 500 d

Qi pentru eh 1 tUS,

1114 CI

2.1 . 17.

1808 moi 18.

str';)

neeeo te o 1at a ehal tu! ....

e.f'actt,\se pentru. tr:1mitor.

saoilor
und ,1

prov.t.:naOG1t1 sac! ou ll:n

Il

da efo r~. ~t

c ~

prGCWll i

cu. lJ:.t1~ tunD sau

a. 9 da

Od!

pentru 208

tale poe ln1cUl. 10 e

de 1

ob ltu1eli eu

~~o 1 daii d

oam

II

dlv ~ac pa -

groi mprumutati

lUl

an-

tru 30o~ d

e la arhimand1'1t

etrino n 1 06

Concept.

!tpuUa'

alt l1et' ~ toomlt

aro1 impruau.tto 1 pent~u do~ lWl1. 453

t,a 2700 d

eraoan:-'

la

o 1 i ou do Uuila de la sumele p~umutate 1


eo

i 0'0",1

ban 10%:, e

rin1'

.rooeda oum l-a scris mai

1 nina s':'-1 d ti aoeluia!

lUe

ob n

cint

groi lu1 it fan ~o8ta Patr~. El


lUa

1"6

ooau 1

A ~tmlt aeriaoara da la Conotantia


rleg

n a~plu8 poate s-oi

pn la Vi'"in. Aceste

v ave) ae v

l'a

lua 4 a u 5 p~ale 10. ee pentr

sortari da bumbac.

91 obil'1

dos

1 5.

1,06 .

as.....

78
Aat1'1no osta P tru '02:1G1111 ku Call1da s' dea 1

~o

i lu1

'bGorgh~~m.i

e .ti

in bnii

1mp' tetL.

p~ntru St'l.Ul p4 on

zel'ltapi;ru

socot al lor.

t l-a.

aal-- 1
tira-oia 40

<!.

p~ ~te

o 1

11 .

e oar

"",1

J!u.o1tetU

eaherelei tnag/l:ziei.

ti

lu1 Z

Ei

duc~ lrmtlcUl

care-l

lU!G"'"

tw scrie lai C

Coo

de

vin uta s p!atr ae

Astrin

amp.

01:1-

ti

m.agael i

de

acov1

ac st s~ emn za de ~im1r.

180 2. ni

Astr1no Oost

P t~u 1 fr ii! seri

tU, to ar~Ul lui Tehar1

1.

lui Colud a de lui

e la li11ai. 6'

of1 i

a an'1 eahral 1

Aatl'1no

sta

etru

ori 1 1. all1 a

o~t ln eUlUi ~ oiea. omul


'her
taI

t'

roi

ntru

El

1 r.

~ leol~
o

la mnstire DiGt~l~a

2,_

284.....

il tlflo. 1000 d

scrie

eFl rost de a 1

ine ploac 1

4.

1808 . Utli':l
1111

Bagi 1

Du

Coste.

10 e pl' roeate. e rat

Diro. deoareoe nu a

11

ei:! (1 sY

neuc

dee

erm1nat t~abu~il pe

re le ve ou soutelttiei1 de iei. Il roagu e-1 tr


d cod l, o '006. 10 l1tri din oal
i tebae.
00 ie.
II

tulsi

- 107 18 B u 1

).

295.

tru

Aa rina
250
'O

ent1l.

ofron!

u. pri

fI' iii

1 1

ni

o 1 i

001

ete

ioo

oul

1.

ni

ti

Co

6, el' o.
1
oe

nt
1u' de 6 o

11
ti

e t

00

prl

oootGa.l

a.

ore

ttll i o

as o

tI'

l'a

~OOl't

tt

~-1ac 1

1 . 1 c1t<A e Aa
i

1 1

n -1 el'

t1

n l'u htrtl

ult;

e c

1 u1 Lz r ah

ino

o a

cl

01"100 -

i-o r
i

l' .
t

onic.

t
-

ou bu o

e malt 1

-J

o...
al) 1.11 e

gi

r z n 10

11

fo

tru (!1

I'

t. o au e ! tit-
nu era
o tr

"'-1 e

i 1

u l-

o o. ou po ta, raze

Q.

ez

erec

n c ulh (

,
.

1.

11 1tlOi

onat t

t s

ro

ri

2 6.-

G.

trem

C l'

1 o

c'
t

r o nt 1

ant

29'7.-

5.
ri

in <,
I .u

00

tin

CI'

ce
f

n .

e 1

ci n10 10ri,
:1

.e.

1/

1t

o ci

l'u

~n

ce ';).

Con

Ilo

<1
1 C

e 1
zce

ci 1

acu.

ol-tr 1

El

ul

bin ,

ci,

ul1J1

va

za
l'GC

lb

11u1

i-

1 iar

vrm

cu

ea

1.

lui

ac 1 o

1 08 luni 1
s

11 OC i

Cr iov c

ar

oi e 5
reb

az

iul
i r'

.-

El!

11

fost

n
t

"'na

O e

11,' 01'

n
n

1 o 1 1
if

ij11

pt

'.
g

:3 d

sor11.\ lui

ova. o

1 ntlni;

e1

1 2

ii,

0.o t

:3

pen

dind

cu

cu o

n
n1,

l.OV

sooot

'1 ~ 1 . tur

1-1

110

1 8 ia i
10

, ci

a1:

st

i 1

1 1

ea

ci

fi

tot

tef

b\l1

nu l' c 1 ~
..
i to t 1 e

o t

a6

tr

oeo

5 o

i1 ai

da . ott

a.

nt%' c

le 1

.-1 t 1

o t

C B

11

1 r

in i ro

ne

ni

1, o

.1

r'"

b ;

un
or nl

1/

2. Vien

strino

SOI' a

ei c

.-

..
119

01

tr1mi

1 o

t r

brio' p~ln mi 1t

n 01, ar

f' brio

1,

01'

'"

at

1f c

dea r o re o
ru

ul

135

o n o a

o
e -1 eo

ut 30

El

11 J! s~

n~

e 1

o o 1. d
r'

135

o lo. nu s-

11

e
i a~ t

r ...

1 n lo~,

1
1 n
u , ~n oned.

t~ ( alb

s vo

ranzl
e o

t n

ti

cele

8
r

ro uo
-1

II

'fi

ti

ol~

360

35

170

) car
v1 c

n c1

nu

ra~t1l

e le tin.

El

col

1 p1 U

il

zi

"'n~al

1cl

1a

t l' -

l~ni'

felul

te (titu

e 13

1 at

Al'

c 12

1 Li

re

cu 5 n 1
in l' o
4 d

a
or1n1.

u tu c

e fio!'

11

450

ul ah

1.

00 I

f 01'101

1 120

()in

aici
r ~ul lu

- 1

o in

9-1
te

tuntul

est

Ion

u ,

i vor it.
e

fost

allzit c

c 01

groiJll,
ce

oloc
i

00

sul as

a .

rin

:f

1 ta

diul

!.i-1

co

ioa

in

rin
u. tr"

re'

100100

din O
s u

1.

~.

er1

u fos

1 1 2 00

ul

t ns

o i.

1n

11

1.

1'1

S,

ani.

t
b

II

rV

a ec

fa r".

/1

li

tr

1
i

tel'

1 1

2.-

1 el' .

c r
o tr

l'

S 00 al '.

a, e

:tl 1 1,

st

p 1 it

1.

1 15,

ns~ o D t

o r l-a

1o

sori

st

ro 1/ 1.

/
<,

1o
ije n

2 1.11

ozi ia

150

ti

io

nu.

0010

1. i

n~

o
a, o

l'

p in

rr

nma

e 1

1 oe1

101'

t!..

ac

n oc

o E
ro.

s -1 1 t

cura

scrisa

c
UD

tl

n'

o 1e

t 1 10

on

-1

10

-100

Ii romi

oon o

1t 1

an

c r

i i.

nu

fare

A t

t .. e . G

:1 Co

ne

r r stu!

t1

c 1 v ehi

ul

tul.

i p'

o t i

'.

in

dov

10

broga nu 1-

t i

at ord n

1 SI

na o

"'rdul

It

0"'1n

le"

i de :1

t1

Conat tin Hr1sto ul


Cost

iov

el'

ti

ngrijor

:1

..o tol,
r c

)~ o

lui

al

1'1

10

OI

11'

101't C

011 lor

iunle 15,

:1 aori

otrivit unei

in r1c1na o 10

11'1

50

1'1'

e .

lui Bagi Ianu


tt

d el rat r zboial intre ueia 1 urc'a. cee c


ult. st

l'

lZ

1 o

293.... 91

tin

In c

r u

500

c s

u o

arb
cu

"nt 1

lr

entru d to 1 1

1 n 01 at

\1

13 11 01.

ntr

bal' aoi tun

l'

"-Ue

ni

40'

b n el

un

i 1

ou ,in c

1 te t

1o

on

:1 o

ti adus

a e te

nu

eotivi oiro
l'

t';z1"

tu ~

pova :1 ou b

n lunile mai i iunia 1-1 r 8' o a1b' rij


e

nu

se

'ce eo

OI

6-

fi t

v r

Ii

cu o r

lu

1v z

tt 60 d

(in el n co
00

du

el c

oateneli

zvon

1 vezUo d 1

oului ~l o

seu: elni

entr

1c

antru ac atU

vorb
BO

e 1 01 ov.

U
2

in o z

u it

l'

unice
1 e

t ni o s

ch sti ne
noaa 1,

11 un r

eoareee elnt in
1/

In

re ar ov

--,~--------------------------------====~-==

. 112 n

1 a Ul'il

trl

b11

ntl'U

nt

o 1

1 ti

30

o tJu

5, G

pi

tr

ntrll C

tru

o t

Lazu

o t

of

~t

lui C
b

uJco

s': n

ehi.

nu

18.

1'00 e

Il

,~

01'

p1

e e

Q.

1 08 1 1 21.
i t

uJ.

eri

1-

entru e
c1

n rin1,

oldttl

11

ut
o tr
fl

o.

roio t a

mpl1

...

a,

i "tiri t
r

1i :Iin Or _o

a o

n n

lui

1 r

QV

ot c 1

nt u o

1 b

1
.,

uo

o uni

:3

5 -

o t

<3

--1

nt

1 o z iri

tr g'

180

in

o r

1, a

tI'
t

ai am

o te

1u

n. c

t !

On

4.-

..

ereze c

r ni! o

tU'

11

ti

.\1

1'1.

ti

bi

ti - -1

oom

e.

Ul'e

,,;i

t 1'1

6,
o 10.

-1 tl'

1'1

v1

u 1

lor

El'

u v

vo-

e
pt '

nd fir

ti

1i

O~}.

u'1

tJ

no

lini tit.

Tr

il'

l"'te se!! in
AU

11

Il,

i na

o11

o 1 ea

1 r

eo

c nt

1 r.

- 113 2 6 ...

94

18

OODet atin Hrieto


Co t

;1

..
n a oe_o

entru. V

oar ce

zi o

au 1 cl'!.l.rile

de ,

lui Hai

o a i

el'

.trag

jo

ro

c c

1 10-12.000
00 p

un in u-L

n1 ,

at

enunt.

G~

Il

, e

r ba b c

c n

) s

nt

ca

cu 1ita

1 G

Cost

c ot 1.1 ,

ciflcv d
oi d

it

C"t1'8

o e

l'

o iad'

l'U ul

;1 SV c

ti

o rece vr

2)1
a

o cu ac
II

umrwn-

so c

1 t1

.-

ct i dob ....
nd

u1

s.

u.

aver

11

soco

.,l.

o ,

unui bun c

1 09

ai ou

cet

95

U o

rtid.. Il ro

1 "o

i 1

r zboiulu1 <ii tr

c t,

ori .to~o

m n

(D

c zi

bl1

t l'

bUl.

vin

7.

gi

;1 ite

ata

nll

si

aU.

n Sari Ioa

r s 1 a bani,

c ou

roz
po i

oate s" t

, 82

1 toto

tr

-1

l1b r,

to

'10

1r

600

ul

fiorin1

sta un cu
oal

va o

10l'

nd e

tie ce ia

in r-o mon
tr

on d

1, n cunosc

v n

n~
000

a te cura

ure ti))

;1

nu a

ze c

22,

tie aor

cre cu ,

0010

re.

iuni

o in o zUl . c

ru 1 Or iov

gro

1 ti 1

fi

in

n c ro

t "'nc

100

- 114 -

29.

96

-1

el

in b nli z

t acolo.

tru

Coat

ori

.
1

re 1

Cost
d

1000

e!mln

oul

tre

1"1

ta u

ze r v

l'

en-

r 1ji

tru

Il

25

ut

olan ezi i 155

galb

zi,

1/01

lben1

n 10,

.1 1 .ti tot

e v ne ici,

Il

in -un z -

1t

10 la sut.

bJ:

1 08 1

nu

1 hrani

ta o t'

Cost

tru

eet

rin c r

ni

25.

iun

al 1 n u..011 o 11g 1

Z ;1 ul 1l.l1

al

r z

uni

1mi r

98

a -1 r1mit

180

beni e tre o 1
, u
~ alb

:3

01 hroni

1 ;1 il

97
e su

"u 1 00

1 1

ntru z here ,prin

er 1 ;1 0

ooot

tr

o 1

00

O t

ud o

180

Il.

1 z pi ul

7
1

Ianu

o 1. a ri e un om

nu 1-

25, ib

care

01'190

'Z1V

er1e 1 i

lui Voi

2000

po

an in

!lS

primit

OI'

c.

C a o

to

1 08 1

ne

-1

>1

ino v n

o t

c~

l'a c
ine re

titu

09

e 1 00

1 e

luni 26, e d.

1 011
alt

Cll

lun

goi

302.t

m l'a ut

obll

ah 1 t

01'

l'

orb

-< olihro

An

i
1.

te

a lu

bani

ah lt

1h:o 1

nt -

de

lin

1 r

1. 1 .

...

-il
r_

1 14

ob ltui 1

'0

1 J,

1421

au

- u

e ru

1)

1. tr

tt vir

cn

t
r

ee

ru

~tlC

tori

de

ta al

l-

le ami
i ,

c.

n t

1.

O-a

tt

tt

. in

r v1n~ J

n ~

" 1hO

la

ici a

v n:<'

.5-

....oe tu!

!l

a c

tl

ar
...
1 1'1

r n

in'" 101)0

2 n

os

1-

e -

eu,

nei, o nd

o o

111

o 1 1 lt

1 O

303 -

1o

oa Il

T odor

ac

o 1

ntru

tl'U

o
r

1
1

000

al,

EI

>,1

Conc

50 d

I nu

t1l la

iur nil

II

r~

nllru

e eu
ntru

-,o
ao

min

28

(co t

mODa

ul lui

cu. 60

but lii

u
(

1.

8t

1 b1

e 465 d
00

rim-s
11

fi 'ur aa

il

1.

in

m!'

o;

al.

1).
CI

ZEI

,,-

.3

27

"'-1

ei
t

iunie

te.

ri

c 1 2~2

l-

10 la

----------~--~~~~--------------~-----

1 4

1eol

Io

O 1

ei

s
v

fr.

p
tl'! o

nu

u. c re
tr

1 in

e u1

i-

a u1 1 1 C r

tir
colol

n
d

l'

1
G.-

n "',

1'1 in u.- e e

II

It

du

lin

a 25.0 o

ne

:r u""lt e

o i

van

1.

1 1 Or lava

ira

iu11

strino

ba b

or

ee" /

'\

1 5

Cos

1 01

t u

11.1

c r

r i"
7

00.1

nt u o o

e e e

c t le-

1""

11.

ou 32
1
ns

oe tu1

it conform cu.

a t 1~.

1/

i
pl ttt :3

""n

ce

3
li

mi

l'

tru

.n

lcl

-o

in

~o 1

tru i

o ,

ctr

ti

Oos
c

ni

nu

1 8 1

p
00

o le al.

e:1

lin

i
1-

-----------------------------~----------------------------------~------~

e
nici

1c

nu

t
t!-

o t

r
cum

(;

il

zi

i 11,)

un

re

a11l)

ou

i
nr

01'101,

l'

1 el'
o 1 la

cu
o

11.

cu
f

- u

1-0

ucur

ac
P r

pl'

r
t l'

ce

t-

fi

II

1-

1 d

)-1

b
1

42

31

1o

101
ot
ooan, 1

tl'U

t i

Ca o

tru

"1

Aatr no

ueriao

o
traou ~

cu-

tr

o11~

rat.-

ti.
lui

scriu 1

1'1.

1 i

e1
<,

?Uu" 10

~ t~ln';f

este Itr
<,

fi

~1 u.

00

cue u1 ln viga
a t

ao

a 122

Gste

or1n1 1

i ~ n ru

at

2 000 d

el10, a 1

31

cu c

A 01

oi.

umb

ata

00

01

Q,

nI

cll

g t

ve
rebui In

1 in

cl
p

ou
40 o o d

J;

tii.

01'

nl

1101' n

Il

oi o noutat

alo ar

La

t:il

~ttl 1

r s cursuril

00

d aprQ-

o~1n1

1 1 P n 1
ou

ha

i~e a~ nu

. // ..

v"'n

li'.

pin

nu

1'1

01'

1n

e~ v d 1

rez nt

11

t~

oe

el.

e a

e 1 t1'6 ti

11'1

pre ul. m 1

re

V~

10 re ul

ca

ntre ti p disc t

u~ln lAn ~.

sta

rt col

,.;""-1

ee

m1Gl~1it e

aa

- 12

1'1-

1 cu t x-

140

l ni.

11.-

nu

e 5

001'1

pun

o r

lu

)12

1 r

tI'

lu

10
o

El

ti

Coat

c t

lWl

1 dob n

ou

Il

. e

Jet

nOf o

ov L

iar

...0

nloi
. nil

e lao r

tUl'!1ror

t"',

u 1i

acris,

tr

r vin
Q

aOll

iov

eu 15 zU

Vi a

Io.nu

st

1 1i

t:

"ndut

fiU

t"'t o p1

1.

co
CI'

tii 1

n ~

voi

dev

. II

10 n (
t o'"

se

lor

!"nor

st tu

313.- 110
tr

1 or

21, Cr 1. v

11

e e

1 c

ie o u1

!ln

1 fI'

l'U

1o
1 U:,o

cu

Cr 10

o c

ev

09

la,

1 8 l!Jli

108

1.

e h!"rt

:1. o

ul

- 1
iJl1 cu e
1

ntl

Ca

o e
e

n 1no

t
1 at

c o

.~1

le

r ni.

r ou

azi a

1~

01

re

o
e

3o

1
~

1
ce

o-u

zi,

oi o

10
c

1 r

D o

sul

l'

r:t

1...

n c

in

c
i

fo
1.

-.
a

ar

il

n~

ui
1f 1

12 en r a

o't

at

"nt

o
ah

1/, in
no

t
1i

1u1

5.

tnc

ut

01,

01..\

1 e

44
(a

2QOO

u 1-

00

e a

leI

to

st o"nt

011

1'00)

t-

Ou

:1

t.

1 09 i.tl

113
nCle1

1 ron

a dG 1

9 59

re

,06

1901

25

ni

r
01'

t z1

clt1

al'

11

l.

el.'

fo

ou

c aei eo

il n

t i.

1-0

fl. rini

c 1

. :1 24.

v r:1.f'1c

22 ,

i-

li.::

1r

1-

ea :1 3 n c 1 ~25

31

27

1 Viena

la ut

ie

-fl o

l'U

c t

00

1"01",

lui

ci oul

a-

on a fr

tJ

ooot al

reb

hitlu

e o

le t .

II .

t
000.

no

nl

00

1 in b

00

123

u1, 250

flo

1'l

Il t 1.\

zo u in oot
or n

1 250

lor

Ca

t cu al

11

or

i.:jt1r

b~toa 1

tlor n1

florini

os

la o

tr

cu c~

ai e

rin! a

o 1 f'l

1" . t

1n1

17, 56 fl. -

ot

01 cu

1 "' -.

~D!iI1t

tn
-

ci
tru

" onv

1-1 1

ori

chir!

fi

, 1

a1 1 z

in1 o ea

inl oh

~_

1 ahi; 225,11

au r

01

'

trimis

ntru 6 c 1

l11.

114
v

10

t o

50 a

o t

1 co p.

:1

ru

re tel'

l'

1u
o
tn'"

o n

An

se

,o

20

ac

1 11

l'

ab

10-

lan

Cost
n

1'1 . a o

n locul 1

1 ou

Il

:1

:1 mal
n

II

25

e 1 V

gro

ocup

1:11

l-

1
El

b~

ov

al

11 b solo i.

115

318.-

:1 1 24.

130

un

ntl'll

1 oS iul_G

116

11 .-

1e

1j 1

i 1

sc

1 d

o nu

1 Vi

e~ 1

1 l'l

m n

1 1 zaret,

1 tre

nil

20

ap tau,

eo

g' 1 n

301

f a,ii

OI'

un nea

"'n 100.

17.1

o~

1Iti

or

o cl

o t

11.

./

<,
1'1"

Coa

u
u

%'"auntc

cu.

ro i o

tr bu1t

"'Q

o
o 1

a t

e
a o

11 28j1 1 zare ul
1'1

..

117

1 101

..nu ata

11

ntru

o i o

1 21 o o de oc

1
el'

ea

1'1

te

un

nu.

El

tr

cii
1

o i 137

:1.

se

o
n

e c 1 131

obi
o

/1

%'

n e

e vor i

e
<,

ti-il

- 12

loc

nu s

"'nt

ser eo

ce,
ce

nu

'

ce

e -1 a un

n :L

ut

a-l

ul,

c,c

re lui,

IU' .~

o .oat
i

Cra,lov

ni

ree

haz

pute

mb CI

CUt.

z.

au al.

1 d

.. d

nu. t:'\tie

.J

o1 1

ou bin

l'a

cu P
00

1 s-

~ O"

ar

ult.

pr a

a r

u e
ci ou 3.20

fo

fe_, c
' t
()'

,.
tOfj

1 3.25

al-nt : 1

mona elo

ro i
1
, c l:oul c 1 o
1F;
a.rl o t<# 9, 7

o ro

ac

t noi o c

urii

tu.! 111

o r ""o

. iri,

1'U

e
90

nu

C li

tr n ..
. 52

1,

80r o

o t

ot 1

st

ci a.

01' aoar

ti

CI' a 1

11

'ra, 1 1

l'

ut:"

ut

ul1 30,

tru

....
1

1
:!clt

(Jlo)

putut
o ...nt\

'4

ani c

e cu c

intr

Si pe

10

-1

1 1z

1'1

tl oost

bul

.1

""80

321.-

tI'

ti cu o

oh ltu~i

ve

EI U

1 o" tU.

CU

Ci

1:

1'1

te

aV

-1 _o

cu

n"

II

o
ee

eo

nce ut

.2

1 n

.1

;1

1,

lu

.4.1

1 5

Ciolu.

ni 01

1 l'

st:

i it

u 9

t'

Col

ul.

~-

01 z

n d

1r

u.

ne

o i

25

9 V

ou

nt

t:-

orz11l1.1

c u

s~ v n

Il

.;

1t

11

u~

c r

eu.

n t ci

...

oi

1 o

nti o o

Co

.3
t

32

Q d

f~ nu

t u

i co

31. 1

lu1

....
ntr

la.

1o C

ot

ci

re

mb

fi 1,f

la 350

Il

mic

curnd

nlt

col
1 s

C l'

ar

n
/1

r t

111.3

n:

-,

27

o ":>./) c

1n

r n...

...

ne oci

1.

1; 1;

1 10

ni

nU :1 c

tU.
~ trt:7

baal

t, n

o ta

ntr
6500

o e

re

i G

ne

ar

o
or

la

1 Vie.

...,

e' lat

1 C

por

il'

iov

e
1

i1

o 10'

lUi lab

/1

cu,

in

g1

ah 1

...,po

El

o
11i

se

o
u 1 i

ma

acest

el

o r

cu

1o

s ...
1' no .

120.

)2).-

lul

-1 sun

1
sosea c

'" e

ou ce st

c 1

1;1 ;

1-

pentl"

st

ac

ent

11 o ie, d r

re

chiar i
in

'o co

nz

cas

1"e

la

i e

,9

nl

.).

%' ,n

1.

il!

c~r r.-z

te

.,1

cur

u 5

in b 1

o~

1 p.

cu 10

1 cu 230-

iooa

0.'

au.

il

l't il

~n ~"'n

on

t t e' ..1t

st

dezi

23

1o

100

<,

r n-

cad

00

fi :r.!in_

c i ne

ti

n'

1 11

u
....
nt

c.
Q..,

- 129 -

ioo"

00

ion

nu

"lor d n

ac

c
u ..

1101'

az'"

re

lb ni 1

a ai

n ru

01 n

u
o~

c' i
c

nt

e ~1n

plt a. c

ri it i eri o

oa

..
1

eba

in car

sase

oi. ti

tte1 tI'

la o re

iola,

ni
a

.o , c

i i

011

c a o

ou b nl1

zi

li

tul

e u

cu 3
ent:ra
1'0

?l r n

cum

n'" 1

lt,
e

00

r o

11

El

tl'U

u ti n mic

una

p na V en 1.
ob il

1 acol

o chir!

eecu.

fi

t 1

o" i- r

in

tut

as

g t c v

cu

u.&. cut m

i1 cu a

ut

329. 22

t 5.
e l'a

li

o 1

dat lat
II ..
i

cu 1 n

C a

i Ha

1"1 r e

ohi

2.5
s

U~

1:

21.

An

pe t

aci

a,

mit

324 -

D.

"'1nto p

f 1.

ot

in

n a

j'"

pe

Il

1
c'

st 1

N
l'U

el ce

,n

"'n
t

1.

re

11

o
t

~l1n.

t 1 al 1

in Girl

ul

.042

ou

iuJ.

n.

1
1

o
e

1n

ou


e 01

ilo

Otl

235 7

ti

OC

ou.

ti

ti

. )0"

enea

ac 01 ,

ncluni.

f 1 de

1 3

326.-

T o G
01'

n1'tl

cin

o.

tru
in

ce
o

pl'

ou

1 .ou t

c' e. ou.

i
i

o ut

c at

1a r

1 te

1
alo

ontor
t

nl0 o

1 c,

mi

v 1

i al

ilS.

tr1nu ii

n~ 1 g r 1 cu
ah ltui

un

31 t, c

%'

ot

82 d

Il

ot

nu

c ti.

t 1

to

b lotu i l-

urau! car

V:

i-

i-

lui

ch rie 1 oum el nu

i
1 se

1 obi tol.

12
tI'

01

o 01'

r O

rimi

la 28

a-i

s r in1

1 t

n~ 1.
A

Gat
loz
a le

:3 seu

eo

1.

cl circ

eo rac

t u o

n
1

o 1'1~

II

1
el

le

e t

6l'lt

31 d

u bil'le

lVt_t
1

o tr

.131 st

1 08

3.7 - 124

a.
(

t u

.c

lU.1

sori

iov

1 Gr

si

re z

nu o
oc

32.-

1 up

noarc

1 apo

125

imit le

strino

ri

1 41

ori.

SUS

101) 169,25

,to

e 10

n ru v

pentl'

"ut 1 :1
baloturi

2 d

atot

el

odor lro~

ot

te

4 2

ntr

01' iv

1 1

ov

l'

umai

1 ah 1 uit
Cone

329.-

10

orU

l'

i a

1'tit

e 1

m auattl

rt

ntru

gro 1,

,)0

tnais

>

1ve 110 n
(41

1 te ao

luni o e

ab

le 227 d

nt
a c

et

1 1

otur
n

lz
5

o.
st

plua

n ot

cec

e bu

t.

1o

126
o

't

ov

t 8,
11 t

cu c u

~
n ci :1 aaci a:I'. i c:tt n c

o,

anei

lu

Il

n 11,

11 c

ut 1

- 1321

11

S 010

11

O-

tI

wi

tr

12

1
lUi Z

lIX'

Jl

n ao

1n e

128.

fr t

u t pN

ul

etC

l.

243

1 A

du

V _

fJ

fa

12 ..

332.

i O

t
r

D.

acl"

il O

r 1

of r

r ~

U.

Il

t
O

t
1 1Q

se

II

nil

33
.., o n

cum

ntru o
An

oe 1'1

fel

ee

cu bin

un

col

i cu

:1

il

b n I

alit

1.

200

ob

a -

ijot pa 1bl

llll

s' 1

nt

r'

rea

Cin ..o

t"u o

cut
oc

e la

r .

a n

11

ro li

apuc

eh r

1.

1 cur t

ee

tul 1 n1i

o re

reeu;

foa. t

n cin t1~1
.loc 1
c

';)

ah It
d

c'"

~ it

n
t

~z

1,

s.

1z

te

r b

el'

r m

u 1

DS

ain

011

l'

ar

300

sto

si

"'nz l'

1
b

le

tl' S

zi o
r
Il

Il

1r n

nt u cel

"

ci it

000

1 ta

1'1

c re 1 aaae. bani trlmi

11

30

0-

eu

00

r c

.)

au

ru e

oe tr

ti

2!

95

lui.

o al.

01'

.c 1

:1 ul

ul
ae

1 6 col

El

oe

II

z"

cule

el

It

zi

1 1"

u1 ) 1 o

...134 i

tO'II

"nob le i soldul

vru 10 n, ca s
c vre

:1.

t a o~ 1 -o tI'

chin)

neil 1 i

c lp

1 1.

olihro 1

o a

1
n r

b n

1 n

te o 1 ,10 . o

cu 2

efectu

rult

C'

~ 4,

125

. c'"

eul 1

\1

10

:r

OI'-

c utel

Ul ehi :1. 1

e
n

:1. niol num al

ia

nu

01'

c:l.

2) 3 o

o 10

:1. d

1 )3

200

aI

i lui.A

lno

-o

C El

2,30 ~

i fl

ati lucI'

foB%' e mar

U
t

iuo
intr

tr1no

vu

no o

. II.

0-

vut

tl

ttU.'cul

:1. r

c
tie ca

ee te

-un

t ti ohi

la

ci1

re

utu

entru

ncle o

lu

cu

s.

1010

t1

reci

. 11

st

Gat

ce

o :1. t

e OCtt1e c

lor,
toot"

1o

n rin1

15

ult

Q~ntV

ta

ul

1 i eot

a e o

0-

i.

ncara

et I

oare est

tr ne

Il

S 1'1

1.

11,30 f'lo...

15,
o

:L.

130

333.-

n'" 1 65

eu

1 la eu

o
ti

1 "n
i

et

. azi

aac

23
G

uie

foa

1 1z

.- 13

in

An e ~ v

veI to

iol

ee c
s c

<,
o 1 at:1/

li
el

O"

, o ....

'....
no ro 'tur

:1. o c

chir!

co

r c ohi.ri

'r asc'

ch

1" Ci d

-Wl

ohi
o'" p t

"t

ci
...

oa

a
,,0

1 zic s

:1.

17

11

ie

S!:l

loc)IlU
G

fi -

n e

Clon

c:t.n

t:rl

:1. 1 r. 166

i,

:a.

00

3 e
6"'-1

~ cnt"

i
~

1 ti
b

it

1'1

, c

1 el n

c e ac.

1 ci

el

el 01.

101

te vre

d o

1c

'1u

f at'

o t

no l'ca.t

al

lui

..

10 :1.

al t

..

113

o o'

tat r c 1

al

c 1

n' 1

vr
n o

a o

z r

a-

g11

c i

lor;

:1.

l1

eu li

sa

i-

eUl. lui

z1 :1.

c r

011

il e o 1 ce

00
EI t

ajun

toa

o u.ri c n

f cu.t

~ ~C

intr

1~

31.

17
1

la

leol

c i

1i

it p.1'1

II

el' 90

01'0

:1.

ao i

u-

.An

caa

oa e

1o

pa

an

Au

os

I!\

cu chir1

1'10 inil

zf:t

l'

t
mit

l'

nici

r oina

VI'

oar o

,...

o il

fi

cott

01

ci t
otaJ.

oum ruJ.

01

b1n

335.-

0% 10

c"

~ g

1 ch

tr1

a c

1':1

e 1. z

e 1-

!'

, ca

rs

i r

no

15

. II

4000

, un

e e

47

t 1

u1

1'1

7 zi1 1

:1

ri
C$

turti

t c i

tI'

aia

)6''''

ou

i t

no

OS

1 Cal'
o

1 a

c1:

1 C r

to

un

1
OI'

11

1 u

132.

eo

lui

tri

n voi
n go i

1j

fJ

1u

it

1 t !lot'" c"

l!'n

.1

i-

t t

cu

o r

taa

alo

00

et

o s -1 t c r

1'1

dej

ut te

1.

II

1 o ul 1 it

:L

r cu

1 z

i ci t

S -1 tI'-

nt
,

101.

m1i

tl'tl

11

i 2

11

lor a

i-

oat

a ati at

ehi t

z tt1ll.

l'

cl

i 1

An

e
OGst

to

e 1 :1 o

01'101

tI c"

1t t o i

c.

T o

11

10

rin cur er.

u 1

1 ~ rI'

tl'U

13

rin

o" u

cu

.1 17

111

- 131-

.t

1 cll" 1

nici nu st

te .
t Cti

c1

cl

r
2

:1.

. cJ:t

ocal

t u

l'

J36 .

lahi

ra

1 id

-,
t u/.

eo

, 5447 ocal

1016

u a, c

1
01'

b.t

..

11

aa , Ca s

EI

't 1

11s

11.0

ot

'0

~.

. \\t\fL

c1 oo"'z n

itl'i 1 1

ac,

:-'

31

n a, 4234

z 11
16

le 1

. a

c 1

72 45

:r

a ei

c re

la :.

0110

D, .7211 d

a
al

33
ocal

rAna

El

bui

1e-

0010 010r

1 u

337.-

ac

n'

a lin~ , pe

1 Ol'eze oei

1c

t noi

~ ~

:r

1 10

ta

lu

\;

ooot

e
~-i aer

c t
o

ar

el it; 5
tn "'n Z

c~~1 a. i

c~

o a

il

o 1 st e

I 1

tr1 1

tl'l1

10 in to

ni

70

te

e,

at ~n

st

'1

t.

134

1
oul

c e

II .

ugu
b

2.
Df;

ar-

...
138-

c1

tr

u t 20, cu -

22.73

CU.

<,

00

uri 1

l'

c.

onat

r tll

in

30

te

1 CI'

.Calu

ne p
roc

o'"

~
....

22,

lanu

o t

l'U

la ii

o
il.

1e .

cu
ij

iiJ

cu z b c
en

et
cu

h1 10.

sc

1o

oc

colo

omnl

i la

Gh orsh

..,

o
:1.

e r

0006

c :1. e

i acolo

e~ 1 t . i tli cu

oot

t
av

1 1

ar

~P

c r
p

el'

rimit aer

va o'

5 d
C

1o
!

77'

"- 1062
1'/,

.-o t Ba" n

o it'

tr"

u o po

135.

w-

r-

tafan. 250 1

(1) 1

-ti

i 1/2.

o 1

nul

,.,1'ono on lUi 10 n

el'

/2

lat

l 1000

1 o.r

1 l. 7

1'o

46

01 t'.1

Il

Y oeal cir

tri

n.
lu.1

"nz

5124

ul . ~ e

2 .694, 1 gr

cu 47

1 11 o

33

40

1 54
o:l. /

) 7

00

la 8-

6 l'U fi

o z

.1 un
11iu d
u, C t n o.

II

(;

o ta
u

eo-

, u

b1ect

-1
u

r ..
cint

1'1 1; ~l rOB

000 d

01

OC

ult

c n

ie

1 1

lin

10

u 12

ul"
a-

c 1 ino ~

tI'

n .

11

II

cer

1.

35

in

our al o

n.

oar

t
1 )2

ii 1

nu

oiel

n ez

11

01'101,

1.

1,

cu 1.32 fior

1.

t'

z 1 date

t\

a e d

32 1

13
n

..
. a

t1' llrlt

tr

. 1

ant

net

08
tr! o

os a

10

ati

01'1

li

cu
o

1j

1/
1

ar
to

1'0

nat

aia
t

tt

al

Il

l'

n r

c1

e 1-

(1

bin

a~

nt1'

la
1.\ll

11

el"

n c "o

34
l'U

iun

elul 1 1

11 t

(1

10

eiu 1n

II

'c1 2

rd.

10

O
o
000

li.

o , 1- 1u t

.141 ..
c:tl

0111;

btti

inl

1 u1 ~

ut-

eu

9p

ca

aool

".

'ta.

n aj a pa *ru

pr

1o

'

2o

01 ij~, o

'

oi.

1;

ClllC

nu-i 1

Ile r
i

iCOlau c

eocoe

1 cu

ou e i.l.1 .

tru ~}1

1( 711

rulu
ind

. ia

a tn

:3

:t.nE1

zd

anu

eri

tI'

_'i po

00 d

c1u

nu

\lot 3

>1

tr

n~ u

n po

ti

1)

C
~

iol

r ..

. i al a tfo1ocoi

olimb

.342....

t.

ti

n r bl

t-o,

I bl ni

'ul
b

seri
m

J,:

in
o

2559

i-a l"'a t

u )la.

ci

S-ar putea să vă placă și