Sunteți pe pagina 1din 688

FOND

It

HAJI

IA~ JS, CUSrA

1
To1umul

pr,.r.U "(1'ii\

13)

A R

- I)~1

(X .L - LV )

Pac. 4:) - 5~
1 15 a pz-Ll.Le

-l8J6

iUl)Ie 30

' )

PR'FATA

Volumul TX al acestui inventar cuprinde docu entele din


pac. XLIX - LIX i se refer la perioada 1815 apr'ilie 1 - 1816
iunie 30. Din motive tehnic~ el a fost imp rit in dou1 pr~i;
prima parte cuprinde pac. XLIX - LV, iap partea a doua pac.
LVI - LIX (Pc. 1-396 i respectiv 337 - 677).
Casa comercial' Hagi 1 u Costa Petru i fratii" a fost,
in perioada respectiv , in plina expansiune; afaceri diverse erau
derulate cu profiturl substantiala, in speci~l comer~ul u diferite
"
"C
('f)ro~
pro d use ocupa o are pon d ere ~n
ac t"lVl t a t ea f'lrm~l.
o
a
de baz a acestui comert o constituia comercializarea oilor ( berbec
capre etc.) pentru ~atisfacerea solicitarilor din partea Portii
otomane, care avea nevoie de cantit~~i_uriae de arne (pentru
diverse sJrbatori, pentru ntreinerea ar~tei);
tlr e de zeci de mj
deC-Itierau trimise la Constantinopol ( nu ai ntr-un an au fO...
t
tri. isa 47.000 de capete - 116 , 1083, (1), ctigurilo o b Lnu te de
De~llstori fiind foarte ari. Diverse per~oane din urcia cereau s
li ec aduc vite neri ( boi, vaci, cai) -933, 135, B88. In eneral
co nerul cu aceste anca le se de ...
fura n fe 1;.11urm' tor:- se achizi
~ionau animale e de la div ri vnz tori sau din Sutele aferente
oiilor pe care casa comercial
le avea n arend, dar adesea de
la trgurile care aveau loc periodic n diverse sate: alnia
13,
10sca 125), egarcea '131), yo~ofeanc
232), b~biciu 371),
CJrbun~~tl
1 44), n~Jreni
1057), pote~ti (llo~) etc. ; animalell
erau t"nute la pjgunile de p
O~1, pnu n ~o~entul valorific rii,
cin erau predste ie "in viu",fie sacrificate (L23,
., J07, 9j ,
1044,1102, 1117, 112u). Uneori vit le ia r L erau solicitate ~i pe
piata ienei 34). izirul eli - paa era interesa~t
.., i el de
acest en dc ofac~re ~i l-a solioitat pe Ha?i 1 u s1-1 achizitioneze astfel de anilale
1); la fel, Hasan - aJa, aianul Rahovei,
participa ~i el la aceste afaceri 32, 131).
('t'I)

- 2 -

~i ali turci solicitau casei comeroiale respectiv~ diverse produse:


oreime (unt. seu, cervi ~427, 597, 366, 301, 901), cear pentru
J

lumn~ri (1228, 1287), piei de vit 542) sau animale vii 531, 021).
ecumpie (533) sau miere 5~7). Un alt produs comercializat n ~ed
oonstant de firma ti Hagi 1 u C. i fratii" a fost lna de oaie
(uneori ~i parul de oapr); achizi~ionat' n ca tit~i mari'din
Oltenia sau anat, direct de la tJrani 85. 111, 20U, 232, 203, 112u,
1305) au obtinut& dc la oile proprii pe care apoi l~ vindeau la
~onstantinopol ori c pJrat1 din zonele de 1 Sud da Dunare (rtahov ,
icopole, Lem : 25.000 ooale- 119, 249, 311, 3 8 - 48.000 ocale;
334, 341, 101', 1041, 106), lna era expediat pe piata Vienei,
prin ibiu i esta (2~9), n colaborare cu firme sau negustor
din oraele respective; c~tigurile erau dee u_ode mari 61,1257bilan, 470, 34, 541 - bilant, 3 1). ai ale~ ccierau partide i de
140 - 150 de s9cl. ~i
de un fert de secol ct a functionatl
aceast~ cas comeroial s-a ocupat cu valorificarea acestui produs,
ai ales pe piata Vienel, unde lna romneasc era extrem de solicitat'. Asociatul cel mai important al ace s t e L firme, I.Jh. J. ico 01,
a ncercat s~
p1aseze i pe p~ata rus asc
oferind~-~ fabricantilor de la anufacturile din 40scova i
etrograd (57, 103, 119. 03
648, 7 o, 34u)t
ns~ cu mare dificultate a izbutit sa o vanda; d
o..c.e~
la
oacovaFa adu ....
n schi b: bl Jnuri i \loae de p~t.e' ( o ma terie
prin folosit la fabricarea vopselelor) , care aurr10rificate la
Bucureti (~ll, 941, 1071, lOb),lo37). iot pe piaa de la Viena
era comercinlizat~ i pa~achina
o plant~ folosit la vopsit)
achi3i~ionatJ pa plan local (2 0, 464, 1165), precum i pieile de
i pura 170, 219, 807, 82), o parte din ele fiind cumprate de la
Rahova 344), s~u ceara pentru lu.anri 8 ....
, 103). La trgul de la
erlepe se trime tea postav (16cl , iar la
irna pa ach
..i 4<...2,
d21,
833), care. ai era solicitat~ i de diverse alte fir. e din Valahia
raii 198c oen" - 3 3, 1217). Valorificar
produselor obtinuta d
la moiile ~inute n aran ~ se f scea prin li micul co er~n, cel 10co1
cnep
120), miere (140), unt
4J), piei de vit~ 143), dar mai
aleQ bautur~ vin, ust, uici), co~ercializate la hanurile:i
crcium11e care uncionau n
i toate satele afer nta moiilor;
~
nu erau exclusa nJci produsele obinute pe o~oare: gru 1, eiul,
porumbul a te. numi te n mod curen t 'zaherea" ).
J

- 3 -

lot in epec Ia],


la 1 n
prod .s le i p rtat
de i
.'
o 1 eti d",
mai aL,8 de Uu personal
a e n1a
r c in t
l.rlC l~J inte,ve e L ,
lentJ.oneaz i .port r
ale i - 32 t 55))~
.
, leu~ t
1 c " ... 1200 de ri r
h t 1", de eri (
i (411, 71 , 11 J) au pen ru u
la
pentru a fi
ent lor).
p r...
o 1
a eceri
er la' e 1~ ~
1 ore in
n
st~tul i ( 01 c ta a diverselor in
)t 1
a 'nor
u lt p r
, fie c~ ace_t
)p in rel
car' era

u ine

el'.

:'1

8,

prin pa iti

ocial

r ueau

o ~ln ace

l- c
v
~i poei i11
a ~lD ncier s particip
resp ctiv ; d
ieel ac a t ~ rei '.reven a fir ei,
ntru c av' c ~ital sJficien~ p ntr
c r C_3
acer ;
i:.'al'lte erau de ordir 1
us .
<.Uii
de uee n v
, ie 'rt Gral fie pa tial.
i fl' til.'
fost asoci
o c
a lin
oad
d
la a in! t rare
e ' a . dal
~ ro pe 10
i;
1
)
n le~ tur' cu cfr -t 1
n
prel ar a eL
C
iti '01
alt ~ur
de v -ni uri el'
...il" .9 ou 1 cIucerut 1 cu il r
e vi t '
la
prov' zionarea
or'- ii o o an... o
partici ar
an tantlnop 1, .ac
pri intal' _diul c_ pilor v~ni i de 1
.Lr1 C r
dirijat'"
o
el'
an:>rens,l :>1
urGea e la
( 15, .3. 4:J. :1 , 5~
nii ri boierl
U
nul ~ i o.
J

con
1

1.2

,403).

prov~~io
o rn

19hia cu pro u~Gle


t:.l.O
ani d
ac~r pr f~ a il a

2 ,4 3
6

i 00

5 t
41, inolei r a
'or v '.i um ..:1 tat Lui c
v"_,l,

nant.

i (

ce ~r;t.l r

eli

.mpor ant

nor t
fi

re .

...
loD

cu

: 75.

: dij

U'

de ba i

s)

ua:
oi rit,

77 ).

o o_~-

'1204)
..~ ,~ turca
1 o
Moshu)
1.

..
4

acest

prod:..t

),

d: .e u v ', it~

, 17, 25. 2'(

te. e

:aatlvt!-i
en

f.... t:-rQ

cale

nea

- 4

",,-avzut

in ~ele rita fi
ai u~, b za 00 rtul
...actieat
f' r
era e p1 a t re
.owlilor pe ere le
luau n aran ' fi~ de
r~neov a
ca an 1 rl or
m 'ler1
L
a,ilie ~c et ia, c pc
au n do e i
ri ~, (ar nd . anu 1
nu 1 pentru
-ii1e din
_ni:
an, ,
2 .0 o - 30.00
114,-,. 12 7)
ie d 1'- nn tir" o
ZU (930),
istrl~a (114t t
1 nau '1i b 1 rre ,
1202), 1 tarl (4 5, 00,
va, ca c eenea ...
pr val'i e i alte acar tu . exi
pe r p etiv 1
!ilt"

p gte de la

un re

in

y'

.,i P

p rio d
ri d
p rsoane (cu 9a1a1'i
O!i il ,
w0 aaa iau
a a vnd r,

!l_

1,

er

luat
1 etc.).

pe

il

d ve r

rar ....
E 4
a
te. ; uneori
c iva
1
ac~ p se u c v capital, ~ ti u1
p~rt~
duo~o o ti nai cu vspitalul d
; 1:" 11 .~ulil incheia e e
ve he tO_'i
d ini
ori) n putem da -eama d ac ivi
~ v nituri1e
l::~inIt.., cheLt .ie1il 1"0
,r
1 tii:
~il d
u 1 el' t rii . n ului - u"ohtonii.
r.d tril
av ...u oolia~ia
s aduc:l uo 1 :L bt:m_"~lr' 1- .o i (1' par ..il la ori, acare "uri,
po uri ... 1 no con ....I' etii)
"n
~eu re ac
u r -ri avaria
l.r. a
divers,.. p jr r r_
1 avea
~
i - 11
. 4'... t
i zlhanal
i
ai u1
e
cp~1
a lier ..und
334. 3 ~).
on ulu' l
p . te
au Il... U . ri (c
el::soan parJ
con
",nou nn
tir
ulare) ,
i .
ep se
vi~ibil ~i un o 'i
fi ce
cut1. ...
a . o 1 tzb cn r
n r con li
ezvolta
a r latiilor
cccden
1, ce ....
r El i
ce in ce
lf pe pi e
i
re d
urCl , "ali , xu ia. a t m la e ul aet'vitatea co
i 15 ap ri- i
or c
1, da a ~~ i ...
plic':'
Cl cro us
U

.L

00U.811

ar

a .:

11.

b o

n,

(iep

orj,

au

fi"

i p,

t .... fi

e rc

i P r a

~ u. uturil

reoE.: r::fai-' rt ic II ax' .C.lU chr ...


r
, c re v au

colectia
la
10 sa
7'
11) ;

a~ii_e o

l".

er
o r i~ u ~'"' tri

L. o.r r'
altor fir
a _Dl_tr

d ioi

eni
pen ...u
te ce 1 finan i

.1

O'

re

li

1)

ooote

fi

, 11 , 124,

- 5 -

uite persoane de vaz erau clientit per~aneni ai firmei:


paharnicul
1colae Briloi, logof"'tul ibescu, Zinca amurcas,
mitropolitul ~rii Romneti, clucerul
ldoianu, U. Scan3v1t ~otu
Gelovici, Grigore lteanu, Bojin tufecci - baa i chiar beizadeau
\.Tr1goreSutu ( care era r ....
u p.latnic), ca ""'ica Lnacamu L Conet.
fU.lYl1U..
Bamurca (003); multe fete bisericeti tap
tau bani de la Hagi
1 .u pentru a obine nu irea ca egumeni la m-rile nchin~te (302),
deoarece aceste functii le aducea ven turi substantiale. Pe msur
ce tracsati pul ~i nu. rul debitorilor cre~tca, se,nmulteau i
procesele pentru recuperarea banilor mprumutati i nerestituii
la termen, prooese care uneori durau luni de zile; pentru a-i
obliga pe deuitbri s"-i achite datoriile se recurgea la forta de
constrngere a statului ~i chiar 1- do aitor. Se men~ioneaz din
ce n ce mai des in documente lipsa de capital de pe p1a i
i posibilitatea mpru.utrii unor sume de bani pentru derularea
afacerilor
421), ceea ce demonstreaz1 o dat~ n plus amploarea pe
care o luase comerul i circulatia intens~ a capitalului financiar
Apar de asemenea i fenomene specifioe economiei
de pia~ precum
falimentele:
fir1l8 II C. alea i comp , II i D. Cuciuc, din
onstoLtinopol, ceea ce a afectat foarte mult afacerile lui I. Jh.
licolopol
410, 415 452, 464, 993) i Panaiot pahi din Bucureti
Intensa activitate financiar~ i practicarea comer~ului
cu .nonezi fac ca printre datele oferite de documente s1 figureze
foarte des ]i cursul acestora de pe diverse pie~e
Jiena, Jonstantinopol, Bueuregti), 1n diverse etape; de remarcat c acesta vari
i n func~ie de unele evenimente pol:tice majore ( n accast~
perioad~, r~zboaiele lui .apoleon).
eoarec dispunea de un capital relativ i~portant~ casa
II Ha
i 1 utt avea relatii ntinse n toat lumea, nu numai n
ara hO n ~sc
;
unele persoane deveneau asociati te.porari
ai acesteia~a un' lefacer1,
ocupJndu-se efectiv de derularea lor,
deoarece di pun au de un capital mic sau nu aveau deloc finan~e.
irme sau peraoa e din diverse ora~e ntre~incau relaii
perlanent
ou fa "lie II i 8 i Lnnue ", facilit~ndu-le afacerile n zon le de
re~edintJ. " Pignatelli:;ti ...'18VI'Ocordat
ti (Viena),
u Pa pq t eu i
Scardi It (Viena); .8gi cons t , Popp i _.icolae Pacu.J.radin ibiut"
It ulavrioati Safranu
fii i nepotul o . n tot de acolo; Dimitrie
Ioan Laz1r
vrzova), Iasan - a e
ah v.z.)._ anoi1 l. Si mano lu
Vidin);
fI.I.. ~i
Zapaniot1 ti,
1hai1 Papad&~
~i COJlp. ",
" J!eodor ..:.>C.1f:tu.:: aam. 9i o omp" din ucurG~ti,ttlra~ii Pe t rov Lc I t
y

,t1001
le

rt

it

o.

nevi.

~C

Lov Lpa Lf

al

.1 00 p.' di JOD tantinopo


",
ic), Antonle
spa

i ro'].

eto.

.el~ ~i le eu ar stocraia a
dictat ..de lntere le
ciproce ale
clal re~pecGive; la fel e exp ie
ro

t i

pe eaoane ",pe t nte

El U

el - p ) ; in sc e
p r i~iunea de a export
era

p oh bit,

:n div r ~

,ne se

er u

le cas i
per ul

1..0

iferite p

oh

to
, o ~i

a
a e t

ehi r ~i c n

cO v!-

otive.

Wu ~n t t' ul r ' pe ~
c * valoric se sl'u az i
infor ~iil ref ritdkr 1 ~ultiplele ape t ale v'e ii social
ep el!

Q"

spre

~oiere
d

per i, adel),4

ti
ozi

el eti e
s eni
da:c

..J1c.p t de ..ee 1

tJralli

"r.l

"- n ac,

c Lca

.... pe

. rile

f ude

ulti.ep.
m n_~t1rt~:,t ; ne ul
produse d
d lj e)
i o b11 a io d e
pr sua anu ite zil de
t din ce in ce
len t iar cl0w .iril~ dintr
~i - u chiar t
mo~iei
vin dr m Cica
'e
pl'" 1 n 1 te,
ii d 1 O i c a i sau
ref eu d e .r,,;.sta iil,leac el e a ,
airas
w

do nito1'lll t
oiil r i

:n ma

e t
un'r (~93, 3;0, 331, 3 ,
44~,
4, 5; t 75.
64, 101''' e ,c. ); d- i -~riie l' at de
autorit i u ~ ~rasticet
tu i_
( 442.4 " 1022);
chlar i pra nia 1 'orjulu' ) ~on~t. t te1~ nu, e~lAng
loc itor 1 r c r n li e ~~.~n taxe noi
1);
d aoeet lucru
tatea de a 001 c a Doii
pl~

r~ce ~ nt An

a BceQ or r latii e e 1 Jt >J


car din ce in oe ai ls_g
unei! salQriate p
d.j _
ce nu pute
e co verti.e in an1
un
nga
Iniei
c ~1 folosi a i~te ul
c
r cru ::.1 i 1.11 ti r
d
J tind
ieii.
ot;~ ii .... tII!
DO
urc 1
.~
1
tuia... U.u 1 r ...tat ..
.it -, .fa raI
el c eta il" e
a
"'6t~
zi
t
It

J~).

ir~

\J

ae 1

o .nua~ii
n

jll..

1 av
se" tot ns

:nult

ti

1 1 1 e oh

de ...
0
r

p-

ca_a

folos
p

ntru

lV

1 c ~e r fuz u

tivi
-~

pr.st~~

p~

zi11

- 7 -

. Una din~
tr~s~turile caracteristice ale core~pondentei
pstrate de la aceast cas comercial
este iJ;norar a evenimentelor
politice, care nu sunt co~~tate
( sau. me nt Lona t e) decat s suno
cnd aduc atingere" activit~ii co.ne rc Le Le cure te; de aceea ele
sunt slab o lindite n acest gen de document~.
zb&aiele lui
'apoleon urtate n ntreaga 'urop&, infrngeres i apoi exilarea
acestuia sunt auintito doar in treac1t ( 85, 283, 313, 320, 334,
34 , 35J)~ Acela~i lucru se poate spune ~i n leg1tur cu turcii,
des pre c sre se amt n teg te c au OCUpE. ora",ul Cladova (78,
3)
f r lupte n aprilie 1 lJ; mai sunt en~ionate oonflictole dintre
autorit tii Imperiului oto an gi unii tu ci rlzvr1ti~i, aciuiai
prin Sudul uun~rii
570,503) sau abuzurile s'vrite de ~ali aga prin sat~le ro,ne ti din vecintatea Dunrii
475); armatele
turceg ti se re tra" din rara omnea ac n noiembrie' 1815 (754),
E'
le aprovizioneze; este comentat de asemenea
dar tara continu
h
moa r .J tea lui A li - pa a de la lamina, n aprilie 1815 (77). Pe
pandu r LL) ,
plan intern, o agita~ie deosebit strniser1 gaiduoii
care i~i fac si itJ, din ce in ce mai mult. prezenta n diverse
zone ale t1rii, periclitnd circulaia-pe drumurile ~rii 105,
270, 817, 931), de aceea prinderea lui I9ncu Jianu n august 1815
a strnit satisfacie in anlli~ite nedii sociale
464), Apare
ntr-un document (253) i nlli~elelui udor Vladimlre~cu, care i
pred o scrisoare lui Rari IQnu.
Ca de obicei, apar lnforme~ii din diverse do~enii de
activitate i n Leg sur cu veniment
inore ..ste re Leva t F)I!
activitatea unor edici, preca Const. -leva 735, ~28, 365), a
unui doctor neam~ Andrei uvab ?) la oare a apelat ou succes
so~ia clucerului Jr1iloipentru afectiunile ~ale ( 212, 215); sunt
men i ona te bile de la ...ehad i a (20]), recomandate in tratarea
erizipelului; ciuma- boal secolului - e te ~i ea amintita n
cteva scris ri, pericule~l atea aC00teia nc1fiind prea ~3re
ca in alte d~~i (la
r~ila - 224, 260, 294, la Bucureti - 8Ul,
Senre - 217 ~i n alte locuri - 033). Fenomenele meteorol gice
deosebite sunt i ele serrillalate,fiirJnsotite de comentarii
aeand f'Lca t Lv grindina"
ct oul de :lin din iunie 1 l~ l2J4,
2J5),
ca i inundatiil
neobi~nuite din anat?i Un~aria din
ai 1 1
Au r mas oonsemnat
n documente puncte de reper ro Q abile
in capitala 'rii pz-e cum
hanul lui J..anuc" L bolta lui re odo.r
i oc an"
'1v)
J

It

II

1-8

.

',lembriifamiliei Costa Petru au p'istrat n permanenta


le~Jtura cu rudele i conaionalii lor din pir Ianina,(Iegade i
"rangado), pe care i ....
rrij ineau financ iar, li. l. ta. ppsi ilitt 1101'
Din acele zone veneau nn permanen n ~ara
Romneascj e i6rani
in
,
o u tare de lucru (743), care ape lau la casa " Hagi la.nu'}
ti,
pen tru
ajutor i protecie, mai al ....
C3. ~
....ta era deja cunoacut I,pentru
actele ei de caritate.
udele celor plecai se zbteau ntr-o mare
a.rc Le , peste oare se mai a b t eau din can .'in aand_<a:"'l_a
..'r-'z,boaiele
~i abuzurile autorit'ilor turce~ti ; acaast
sitL1a~ie este des.
menic at n docu. e(Jt~
54, 49 , 497t 1206), ca ?i plngerile adresat
lui Ali - paa, Veii - pa,a, i altor fi ri~i,care ramineau f'r~ nici
o urmare;
datoriile satelor.natale ale emigranilor arom~ni cJtre
fiscul otoman au constituit o venic; i de nerezolvat problem3 pentrt
.embrii familiei
osta etru afl t n Valahia (701,"097, 997 etc.)
eofit Duca ntreprinde in 1 l.."o aciune de colectare a unor fonduri
pentru a deschide o coal la Zagor 1084, 108,), apeland la toi
compatriotii din str in~tate
.
9 terialul docu
n tar a fost pr lucra t de iandu Dumi tra i 1\.
randafire~cu
care a revizuit textul 94 dactilografiat ~i a
intocmit i prefata inventarului).
J

Model

Data ~i

Nr.
crt.

NI' de
inv.

emitere

locul

de

CUPRINSUL

UNITII

ARIIlVISTICE

-l

Observati!

VOLID L IZ

~CHlPl!UL X

1.

~P~i~-c:-'p.~

ser1e 1111
825 nt
4

martle
26,0
nel1I'EI ti
.C.Nan 1 fr tii 1
..,
Zanc2
011 atelce
e a e- intilnit
b1
b 191 8 diec I1tat 011 1
1iI1or ~U8te tn
eminerul 1B nae
1- r PWlS o
tunoi i deal
b nll e- u
t
t e intre in et pin1re lor;
t i o oopi dLtp oontract 111
i a
murce 8"'-1 trimit
CI1
e re-l
gro. 1 -eu
e atui 3000
strns i s";' 11 trimis do
dra Ghic8, u
1 r
e 2000 gro
nlt 11.\1!fet 10e
de p
ce
. 1- o
1 tii oa s'" u se
tre ui
1 ca
jungl1 1 proa 8
1 lte ah ltllie 1
inutile.
7
_
LI.\1D1mi
t ri
t1 1pl t1t decit 4000 d
ol,
ntrll
st trebl.\1 El
1 tepte. ci l
nlt te~ nul. Alt
m~nunt in
leg"'tur
OLt roceslll lui
tru
Ien1 in oe
slnt
1 1
stea i
1 d sigur v li tl vor p
s
pl t se,
1 1 Lt vut lip ~
3 o
groQl.

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

.1

Format A4

Model 1
Nr.
crt,

Nr de
Inv.

Data

!li
CUPRINSUL

locul de
emitere

2- 1 b.

UNITATII

AIUnVISTICE

Observaii

(~k~t-:

seri

St mu la
oe t

tarie

lui Ioan

lU"etl c se i-

eorll
bLt1es le pr a
d le Slbiu ce .s le trimit
1n
patrie
- u nmi t t tlui s 11,
c si.t i
i llrant ~ntru
rezolv
e ohestiunii cu D1mltr1.
Leondari DU
1 t buie s li m 1.
tept
putin timp.

~.f ~~c-5J

aori

lui
Nl0 1
a. ~ nu 10 ura ti c 11 ino
nu. e f cut niml0 tn faoe
1 o" 1. 9t apt
rUspuns d
7
~'_"''''
eerdr
.11 .Ltg tur
Il BrJ.nooveaDuplVtlt
1 datorii,
dar u 1
r
ltele.Am tlot n leg tur
ou
Cereai l cum crede .,
e
zolva, Coolr!!.. Dobre tilor
arS
1
osUa; dar i.ren11 nu sin
Ill~um1ti ou nOQB h t~ n1018 l cer

1825 8 ril

1,Cr

fo

1t hotarni
pua D 08ar
ce G
hot nloe ac din nou moi
i vor veni
dac nu sint mu1' iti
la 1, o ~ 1 euee 1;
:1 bi
cbea"lun
Cop-

Z 1t

4-

nooVi anu de re t
gro 1. din b nil a

o
pr 1t 1 00
z110r
nul 1815-1816
gi 1 nu Cost

Cd. 941}1984 ...,- V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 enrlli

n- 1

1
fr tit.
Format

A4

l\lodel

Data iii
Nr.
crt.

Nr

de

inv.

5-

3-

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

ARJIlVISTICF,

Observaii

emitere
5

1815 april1
Polih~onie Lg0ata Petru!
Slti ara
acrie lui ~Ogi Ianu .(?osta Petru
la Craiova/' c nu ar mai vrea al ee
amestece in afacerea ou po tele t
oci s- sturat de el; pe tru
facerea lor Oll casapii s nll
c re ad c va primi sni de' la
s4rd rlli Costache-sau de la Soufa
ohiar cum, deoarece in zapis termanlll de pl t li a ste da 4 luni.
tloolopol le datoreazl 20.000 de
groi pe care ar plltea s-i ia de la
Domnandu;s-i sp lui D1mitrache
s ceAr i cei 2000 datorati de
Bruzll' trebui
primeasc i
oei 20 00 de groi d la Zotu
Rusi d 1 Vi as. s_l cheetioneze
ou bilita e pe Samurca .n legturl cu moi lor,
ucureti (?)
pe care
are n are ud de oind
i ou e t a Iust-o,
ntru c nu mai
gse te socote 111 1 dac i- pUiti
o va lui Astrin , deoarece o i 1500'
de groi din polita rposat ului
re impresia c nu nt d
el crei ter n de expirare a
il
re 1mpresi e sta anul ecestf.
Uhe rgh Ii pare bin o in sfirlt
a venit bumbalrul 9-1 ia pe
Coci01. I~ni Constantin Bagi Ioan
vine acolo s noheie socotelile
i dac are D voie de nc 2000 d
gr09i sc-i mai dea, oci est un m
cinstit.
S-i trio t la Frsi t,
unde mai are it tre buri de aranj
,
1 o de groi in mo ede tllrcet1
Sa u) dac nU in ga 100 ni mprte ti.

\\
\

'\
Cd , 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

-4NI'.
crt.

-1

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr. de

Model 1

Obser-vaii

CUPRINSUL UNITII ARlllVISTlCE

'-

Gr1(gor1 /,,!(5/l(te n
18 5 pril
l!!..a ul rju1lli/ orie 1111Rag1
1 u Cost
tru
frat i la
Craiova cint
les greit.,' u tie
de und c b% 1- r fi dat bani
alug rul~
lut~t oe
o nu-1
adevrat.
Dimpotriv
imprumutat
bani o s~-1 tr:Lmit lui Ragi 1 DU
i s~- 1 ohit
tf 1 datoriil ;
aoum il trim t
rin, luc rul Ot tele anu 1213 de groi i s 1 trimitl
pr~n o lai i olit le, liohi ate
eumcu o st trimi
re.

10 n Jt (E si
R oa
lui H gi Ianll C(psta/ p~tr;;-

or1
l'

1815 prili
1,Orova

fra~li la Craio a o 1 8 rss doul


polit una de 100 de gro
le ordinul lui P nit
1001 u 1
alta de' 60 la ordinul lui
ioo1 euio 11u; ~ i
ri
s o Il doi
OrIl a 1 lenea
1 Dwn trll e
numele lui 1 neIl 011zu 1541 ooale
de fier
1 s~ ib grij
sa. fi des
o tund
au fost
1 oel lalte.
o
lui Trifen st lenovio!,
ar
i 80 -t orue le, 11 tre bul
60 de groi, s~-l d e. Il scrie
P n lot
io 01 u s vndli fie rul
s-1 dea 1200 lui Hagi Ianu
iar cu
atu1 s f o o-i
rdon

rit

8.
d var
Cd. 941/<1984-

1.

V 27 -

Cod, l-a -

027 md. I

!J4are le
Grlgore Bri 00
t~cl
8 prllp.1t 24000
>

./.

enlS15,.

Format

ri

A4

~.- 'iLl)C

5 Nr.
crt.
1

Nr

de

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARfIlVISTICE

Model 1

rd rlll l1hron1e re oda


111"
nul 1815-1816 n l'

dis'

d1noolo".
n lb.

1sc"'11

9.

Z
1 viel scr! 1111
1815 prl11e 2.
Urzl0
Hagi
Il
Petril 1
O io
o il trimit
gro 1.
rt
v
din d tor il lui
1 d1n re ndi J 11
disc use 011
i copill
i",li 1la e
ceva din
re illl a
ziil
o
ee
to tii 1
est
o
i mai 1
lc:1 ci 1
pleo t

7.

-<!

Cu
dac

s -1 1 a tept
t .m terii
tril

-l vnd
trimis est
mo
1"
ip r1U
groi bile
oronta

01' b.

t.,

in

(5'1

t;'.

groi b

,
fr ne zi

/14
gr i buo
.

.013'0

1'1

(6

g ,100 nl mprt

g 1

01 olandez

nl

t1

n t1 1

cu aoelai

euro

tru/ \
tr~

- 10. 8.
eerie
1 Craiova

1815

Pr

1'11'
,.

Intervin
pentru
re 11,
1 1 1', oa
drept
fost 1'1 o t d
o tan.
iind piri
Stol0
ul, mul lui
lot
rdarul, C
r 1 trecut

li1t vi
te sel
mll.
lt o st Stol0
1. zlein
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

vre

slt

rzbu

mult.

8
Format

A4

- 6 Nr',

de

Nr

crt,

iI1V,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARI-lIVISTlCE

fost

de Rog
S -1 "'nw~ minte c s ro.
d.

po rt

pt

'1t

1 1t
t~
-1 p1igu

tt

1 nu

nil
r

1 mal re

trimit
et -iee.

nu

11

prietenului. a s

1815 pril
l1hr rde ~ sta Pet 111
:3.~l1ei
t
c
lui, 11 g1 Ia uQ <: et
etrl1
...,riov
11
n1tu1' C st vi
oo~

plt ase

ntrl1

.338 de m aur eu.mpvate


1 de
deoa ee ici 1- 11 'no"; f!st f-..mult
soo teal~. Reiou .G
o re

fost

n a

01.1

dia!

.tru
la Stll-

il,tll

ne. 'riie!
1. rin oveni 11
1 rd rl mar1~ ~1 c~n u cnt rlo
lcl
1 'lt totul bl
i ct nu t 1, ,ce B
l' o
d.
camu.~ dat p ruuc li lepr vn101 lor
sr! nu e mai ceer c"'rut
1 v.ranl, p""n
n
cu retul.5"'1
de lU'gen~ 140Qd gr i ,pentrll

o
.

ie

\.

nu v

"'n g lben1 cxscl.

ata
cwnpe

fac

c'" dJ

va-

hie ni .

Cd, 941i1984 -

V 27 -

Cod,

l-a

027 rud, I

Format

A4

- 7 .

Model 1

Data ~i
Nr.

NI". de

crt.

inv.

locul

-1

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARIIlV1STICE

emitere
5

181,3 e rl1
cer
1 Hagi 1 nu Cos a P/etr.;r. Cerne~l
1 fratei 1
Oraiov c
di';':
trim1~ in acum')
n
vers pereo

d
la Or ova a ee soc
s
au Ioan
Lazr o re -1- oprit
1 mlllt d
100 de gro.".1 ntl"ll ce 1 3 b 1 turi de sals8l)aril ale sa Di
greeli Iazr din V1pj.n 1- 1 t
dou scrisori bulgre ti adresat
1
Fillp'~
,care i- oprit van 11riIe sal;
1 r agil mult e~ i 1
trimit poi .
Ohi~i8C

10.

st aiu

Dimitrie

I an seri

1u1 ~gi laull

1815 apri1t
Bucureti

Coste Petru f~8tiila r 10~ c


inc ~ nu 8 primit oele 5 putini cu
c vier, dar cnd 1 va primi, 1
va trimite destlnatarilor ind c 1.
Dom~andu)da rece 8 rimit scria a a
de la, Hsgi IanuEj, e strdtde te s
trimit cei 300 de groi cluceru1
Br 101- le-a da rspunsul priete

lor n legturi eu dorinta de p


t1cipa
ovria fcut
ti rea vitelor., afac re care v
supr ~ gheat de ~ t i e easta
lua l e carne cind va a
nevoie; pre~1l1 1 Il urcst la 2
rele
o U8 i, dao
tee nu v
soooti soaun le eudil1 r
ilie,
le va da un jUde t, ca s strng v el
pentru 001110- Ieri
-au strns
toti marii boieri la ca a
Br~ncoveanu i au discutat oa
V

Cd , 941#984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md.

Format

A4

4.

a Nr.

Nr de

crt;

Inv.

p.

X.l/X

Model

Data i
locul

Observatii

CUPRINSUL UNITII AHI-IIVISTICE

de

emitere
4

la
mnitor claceral
i Gheorghe C
gla ca .. 11 se dea "privilegiul"
e ntru facer 8 de mai SllS; ca pi

u ceru.t pentru. ace aat nou.l.af ce


100- o
de ,groi 1 chiar mai
ult, c!p cer
Hsg1 l nu. trebui
e ....dea vreo Ij o de g;tol. dar v r
v
de otig t dubtu fav de
anul trecut-

14-

12

1815 epril

Dani!l. egwnenul de la -rea


Sf.Gheor
" adeverete
el
primit
1101,6 groi de le omul lui Hagi
Ianu
O
ee. fie remii 1 Constantinopo

BllCureti

1815 epril
10 n Anaeta in Petru ecrie
5 ,Oomote nl
lui Hagi lanu Oosta Petru i fratii
la Craiova
li
primi t ee i 5000 de
groi ou e re a debitat partida lui
i :1.m :1.oere inel! 5000, pe o re

oii .! trim1t~ prin acee i persoanl!,


nsoit de tirv nit, c'" i trebuie sl
trimit 300 lai Beteu. 1- trimis
oare :l.
ce le 30 d 01 cumi i,
le -a erut i-! va
:1.trimite nc 11 o,
pze um :1. pete le pe ntru duminica
Floriilor.
Petc 11 a strns
p net ac um
dou tur
de berbeci i 01 i
apar s~ ~9i atrtng!nc
dou. ~1
el se- pregte , te fl s duc la trg 1
de la I lni~a de vi eri
1 de aoeea
l-a rW!st s_i trimit! banii

15-

~j.
Cd, 941/>1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 rud, I

Format A 4

'

- 9 NI'.

inv,

Data i
locul de
emitere

NI'. de

crt.

-1

1.

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARJIlVISTICE

1 I c;,la'17 .::'C'/"87 a)v( ~ .


:>09t 1 le a c ie 1 1 n"gl Tt,. u
Costa
Pe ru la
raio
efi domn"torul iv ru"cului Sem e s"'-" cor-de Cl"e
i e
de
jutor
u'- Ghit Oprea
ca vi in ueureti; de ceea,

14

1815' priI

e 5

>

ou or'oe m jl o, s-1 trimit


scriso rea p ",(1 t~ soalu
faca. cum ii seTie el
s

i..

17

i-

dea lui

da t ca

oest

de.

1815 aprl1
Dimitl'le Ia n seri
6,Bucureti
tru i fr lui fIl:Igl Ianu. ~ta
taUl1tii le Crai va o nu i-a
1111 Dlama ld 5 .<1 '""roi,
put ut aranj ce dor . el" l. trlmit
prin mu_ lui Pi.c~ w .oiu, cluoeru1,
zapisul d 600 d groi
1 lui
Ghiuleraga.
prirdt. de le serda-

15-

rul Emman011, 7taful lui Seenevi,


1000 de gr i cu dobinda lor pe o
lunil,
.LUC
U3V
e

li da ti de

Constantinopol

lui Nic la

'r fii pa ltru


la.t.

i. Lui Dani1

i-a dat scrisoa


i 11 1,6 groi.

hiota'
a de 1

tul

oonfor~(d1spoz ti
lui.
primit zapaul lui c nav1
91 i~t~ 1ndu-l la c ~8a lui Brinc v anu i- oe~u~ anii. dar a sta a spus
c tespt s prim aac din alt
p rto ca s poat
1379,4 gro
Ben "at ama etul
de 68,32 g
la r
1 t an
Cumprturile omandat fac 842
d

de gro i, d r t rep110 alb


,. d. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

nglez

ti

Format

A4

- 10
Nr'.

Nr

de

XLtX

'>.

Model 1

Data i

crt;

Inv,

locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

UNITII ARBIVISTICE

nu e g~lt

la nic1 o ~rvclie; pata


s nume t altfel
i nu ti Hag1
Ianu; s-i spun c vrea
fae!i
c II e 1,-' poet
a ii gse ~te. Blta"na
oumpe.rat. f o mai mult
75 d
groi cit s d t 1 pe
i dac
nu 1 plaoe poet, aU
vnd in itig
Afaoerea eu o a~pil a.,
t clucaru-'
lui, dar scrisorile
domneti n a-eu
fcut inc, poate pe ntru c BamIlX
dorea al
18 1I090U i va ~i dura pu in.
Hpg1 Ianu s aib pregtii
6
de mii d
roi
i chiar mai mult.
Clucerul tine citigul
~in anul
t:rtto~
la el 1 ar vrea s l nves ,
teaso aloi, iar dac nu, i 1 ve lua
fiecare part
lui. Soooteale oumpr urJ.lor fc!lt , Ii trimite .i cel
5 buc~i ala lui 1icolopol,
pinzl1
: de Cam\Jrey
, pe oare
1 nu
re ult
s le vind~ i s- orediteze p<"rtida
\

acestui

Domnendu comunic
n 1 g~
tu.r ou pieile de iepure c nu 1 e
nevoie de altele.
Ii oomuniol
cursul monedelor d aici: luzlucu
ou 3.12 gro' t CTont le1111 cu 6,12
groi,
re o 111 u 6.14 grog!, rub1e 1
cu 4,3~ gro.;!. galben- i : olandezi,
mprteti,
venetici. oul4 gro
~uoat 1. l.chilloiicu 2,24 in la
25 i. nordi
ii" (talari)
cu 5.24
pJ.n le 25.
1 trimite doi tfdubl ti (dubl
?
franil1Z8 ti i J suforinl.

Cd.

941/11984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format A 4

. 11
Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

la

16.

Nr.
crt.

--

l\lodel

CUPRINSUL

UNIT'+'lI

Observaii

ARIIlVISTTCE

lui
1

CLI

t
d o

1;

re f.pl'

oirao!!

st ,
i

o v ..
cu.

1,

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

ia 1: v

140

o.., aoont

027 md.

toria c

Format

A4

- 12 .
Nr.

Nr

de

crt,

mv.

Data i
locul de
emitere

)CLlX

'~>-

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARI-lIVISTICE

800

Model 1

U"l

u
e

ea

oat
Cd.

941N984

V 27 -

Cod. I-a -

.z

027 rud,

"ntr-un

ac
1

r~ o o

t1m
-l
Format

A4

.. 13 .
r:

)(.L

l)<

Model

Data >;i
Nr.

crt.
1

de
Inv.

Nr

locul

CUPR,INSUL

de

UNITII

Observai;

ARIIlVISTICE

emitere
45\

opre ao f!1pe omul trimis de omn Ei


8 jung
pin acolo
s1 s le 1a
i.
p rumbul, ce s fac~ ee ree t ....
.
de ro 1
S 1 trimit 1

in ro nad de

rg1 t o~ei trebu e

s v1nli se ual
up
n
peste cte
zile. S....
- com~a1c
pre ijlll are nd
de la mo 111 :
Rsatut Oimp ~1. Alm je li, Zvorsc8,

L rge i Dbul ni 1 cui - n


dat<Gheorghe de la Dbulen1 met
J alt-! de o de gro
ntrlI
cei doi oa11I.nioi.
,.

Petru)
oat
ollhron1
aeri lui zHagi Ianu Costa. tru
ie
la
'reiovar oa sa. faoa. recI
l
"'mcmi eontr Z oiu1111
pl

.....
Petrio

t! 10

furat un o 1 1 le
glo b 6 gr i

21

anu .e re 1 -

mai ceru
supr.-

fi

01'
Pa11.
iru
lt11 Hegi 1 nil. Oost
.1 ~ 1 v o .11 v da bani
eenemu , mtll lll1 ,
1
b rg
h1t
tr
voi,
ve -e
ond v
rin scria a a
oum l-a rugat
1..a trimis-

19

1815 aprl1
'6

V ~

1815
6

prl 1.

20

primit 15 o d
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 rod. I

n:
gr i

rete

1 Hagi 1 n

1815
ri1.
6,Oraiova
Format

A4

Model 1

- 14 NI'.

crt.

Data i
locul de
emitere

de
inv.

Nr

CUPRINSUL UNITA-II ARHIVISTTCE

Observaii

ii

Coste R rU'i fr ii la disp z ~1a dat de Apostol Gheorghiu Liuma


din P p I'l 'tn\(Greo t).

~~

J.

21.

Ana'oti . Jiafopol

lui Bagi Ienu.
,
C1"8

a _ tr

fratii 1
OVa o
mpreunK
1tr C .
cUIDr>arat bl .
,
oare i-a c~m ndat- ,
gsind 1
un pre t mai coborit el 75 d

24

aer!

1815 8 ri1
7, ucure ti

L1.

22
Ch1rl.sc
Hag~

nUl}

A
Cost

181) aprill

st siu eori

8,

da-Ka1e

etru). 1

Crai v o - trimis b toiul cu


fin pr n Oerne ti t
'rind lt
osibil
tat ; -a ma trim
sl mal
mult amanete
dar nu a prim t r >
pune pentru oonfirma

1 a
1 Or~
mpreun cu eg ,o
e - 1
aranjeze
nlte .treburi.
Il trimite
gazeteI
e s clteeso~
despre
N p 1eon; 11'trim1t
soriso
ai sooote 1il
1
C lu.d a ~ruie u
- mai dat n1ci un b n , d i V

cerut,(~ oe S~-1'treaa
aceste socote 11.,

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 .l1ld: I

t t tn

Format A 4

Model 1

- 15 NI'.
crt.

NI'.de
inv.

Data

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARIIIVISTICE

emitere
5

1815 aprl1i
lani Li 1iu sorie lui
Bl1Cure ti
Hagl Ianu, Costa ~tru la Craiova ol
nc de la Const ntinop 1 a incheiat
::' verificat sooote lile ou ic 1
i a scpat n fin
de toat
btaia de cap
oare i-a datface a ce sta
Il oii,
d i 1
aN pagube nsemnate. flindc'" pe de
o arte mai erA de strns
nc 10-12
o
de groi i pe de alta
ierdut 7-8
gro). in pricina ~ fe ntel our
monedelor.Nieola
nu a vrut l-l-i traa
in socote 1 nite oheltuieli
pe Q re le -a f [e ut 1
101u lt-a
i "El lat, pun1ndu-l s plteasc
n13te lnoruri pe o re nu le-a cwnp~rat i pentru
11e oare )ohipurlle)

8,

..

au murit.
o ee t1
rotig s-l 8nl1n~ pe
101u a vin
elc1, la I1C ura ti, ca s ii revizuiasc
Docote 1 o o are ou 1, altfel
t :rimi t bumb~ ir ou pozunc domnease
la el, oa s
aduQ. S vin repede,
d oareoe el t:r-ebul s lea
1
I i.
(In ce
o privete
01 b r re
c u cae lfli Hagi Ia nu el se ee la
Rmultumit mul umlt iJdae v r
fi timpuri mai'bun post vor m i
fao mpl:~un i
faceri.

Z tu Gel viei sori


lui
Bagi Ianu C at
etru la Orai v
ro i~ind e
plti banii
-1
toreaz i 11 v
r nja ea sl p
Cd. 941;.1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

1815
8,Urzi

pri 1

Format A4

- 16 Nr.
crt,

de

Nr

inv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

Obser vati.i

CUPRINSUL UNITAII ARI-lIVISTICE

-1

:5

s-l trlmit ....oal1 le psout ai:0i.


Il trimite
is rvnicelul
lui e
s discut,
ah stiun e o 1 r 2
allhst
oere' 10 n Zaman le a
in 181) 1 nu l-a dat nioi un ban,
de i a adus la p out
st
18
de io,

Ghe rgt
Ioonomu acri
lui Ragi 1 nu, C at
etru 1
Craiov o nu ar vrea
p treze
01
strins
d e 1 din
hed1nt1J
de rec sint f. slabe.
oamd8t~
nu re sint 1
ra. S
dac s cumpere orz, pentru o 11 ae
fer ou. 5 groi suta e o ele ,d 1
elat
d.(1 prere s nu. o
re ,
deoarece in ourind vor ac ata
(011e) la scut
1 le aju e ce a
ce are
atrns p1n acum. -a putu
~
8
trimit
n1m ni la. Or*ova.
deoare o, drumul
te nchis i nu
re voie nim ni tre o
inoolo.
ste de
re a nu al in a 8
multi oa ni la
azie, oa a nu ta
e he 1t uie 11 inutil.
F"ina dln S 01
inceput s s strice i
1
s feo ~10.
Socoteal ou. z here ue
c
are ai01 1 Cern i: 10).45) ~
de orz 1 62. 72 cal d fi l:
1 ore de o 1 jung eoeest I! cantitate i nu ro 1 c umplh- altceva.
Cind
f st o rn a 8~ proa t,
1e- lsatLturoi10rl ou 8
raI
/ oal18~ l eo
vor s mal soad
pre~; s-i rspund dac'"

25

--Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format A 4

. 17 Nr.
crt.

NI'. de
inv,

Data si
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARTIlVISTICE

p ate

s roa

..

ze a a sau nu.

Dimitr e 10 n seri
lui Hag!
1815 epri1
,
Bucureti
Ianu Costa Petru 1
Cral. VE.: o
ii trimite
eu omul mare lui poste 1n10
lan un man t C Il 5 bue ~i de It !nz
de Cambr
n, 10 flUlt1 d eear
i blana oumprat de eloi. Omului
i-a dat
gro,
pe care s~l
treao in sooote 1 .

9,

Gheorghe le ~omU>
scr1e lui Hag1 Ianu Coets Fetru
"c 1 1~ndu.1t cu zahere ue tllor
prtet1"
la Ct iov rugndu-l
e"'..1 rspun
d1at la toate'" ohest
tn legtur cu ~provlzi
nare
armate
e oear' i ino uvi1nt re
lui "Anti It (stI); nu tie
ae si
1 plteasc brutarilor
leef sau
f.proas
nu C fina est

29

1815

prilie

Carnei! ,

uni1

i>.

28.
eorie

Basan g,
1 nul
ho 1,
lui Hagl Ienu (costa Fetru

1815

priI!

la craioveX o 11 trimit nite


bani ca s-i schi ba i s-! ei
trimit'" nc 50 o de t 1eri; ea
plt aac nlt
01 i boi pe care
i-a cumprat
101.C 1. 200 d
1 1
ntrll o ii d
t it~it
1 ri 1111
lui Bagi 1 nu,.
v

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md. I

Format

A4

9,

- 18 Nr.
crt,
1

de

Nr

Inv.

Data i
locul de,
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observatii

U ITAII ARI-lIVISTTCE

~, XLIX

1815 apri1i
Gheorghe Iconom s'crie
9,Cerneti
l~i Bagi Ianu Costa Petru 1
Crai va s-i trimit
urgent r
un
la scrisorile
lui 1 s cear tncu
v in~are dac ,ate a vnd turcil
-::{tlhe-reaou 8 parale ocaua; s-1 dea
indicaii i pentru o lelalte
ohestiun , d.espre care i-a scris p!

31. 29.

.1

1815 apri1
Grigorie Ic ~ nom scrie lui
9,Cern i
Hagi Ianu Costa B tru 1 Craiov
c" drumul ctre Or ava no nu est
e scha i c nu are cum s trimit
cafeaua prietenului.
Ii trimite
trei putin ci cu caviar .pr ap~t
pentru el,
ntru 'Iancu Sip teanu,
potul lui)i alta pent~u ~tefan Pa at.

33

1815 pri1
Jntonle
s ti scri
lui
1 (apri1i
22
Hag~Ianu O sta Petru 1 Crai va, stil nou),
. ar ova
ta numele lui T. D.Tirc v, c nu -'a
put ut in nici un fe 1 ..-i.,
tr1mit
cei 500 de groi,
atori
rietenu1
din Viena, ei li promis se, dar
s- u l.ntl. lat mai multe luoruri
are i-au re ~inut. In fin oel in
Viena s-au h t ! s-! remit
banii de ac 10. Ou tate o Hagi
Ianu
insistat f.mult
lng
Cspeof s, c sta nioi aoumnu i-a
trimis
I"l
erut.

31

Cel. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

- 19 Nr,

NI'. de

crt.

inv.

Data si
locul de
emitere

-1

CUPRINSUL

UNITII

'~.)(Ll)(

J'vlodel 1

Observaii

ARIIlVISTJCE

Hesan ag , alanul Rahovei,


scrie lui Hagi 1 nu Costa Petru
la Orsi va rugndu-l s-! trimit
prin omul su cer vine acolo 2000
de taleri ce s cumpar cei de ot
'S-i eomunce o s- mai fcut ou
c ntractul de la Orova, pentru
e el
nceput s cumpere vite.

1815
1

pr 1

~.
,

Dimitrie

GUle~~a 'scrie lui


Hagi Idnu Cost
u la Craiova
:-ugndu-1 s-! oomunice dao
trimis SAU nu ce i '2000 de gro
in atrie t cci acum are nevoi
de el ca s lt 'asc
politi
de 3000 de groi rimi t de 1
aalna. Iac riu a "trimis l.nc
banii va ven o u1 s~d s-i ia,
cci
lti bani cu oare s llteascl
poli ta nu are.

3J

1815 april

Ghe orghe Ioonomu scrie


lui Ragi Ianu Costa Petru la
Oralova o~ i- tras 'o polit d
1000

de' groi,

1815 pri11
10,Cerne t

deoarece avea n vo

de" bani, ca s-! plteasc la


ordinul lui Ionl tii iurileanu,
al treilea
logoft,
ste cinci
(:.e 1 prezentarea ~cestei ~,
tl.ndu-i part d sa.

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

\.

1) (Buoure it I

Format

A4

.2

crt;

Nr de
Inv,

Data i
locul de
emitere

:3

Nr.

CUPRINSUL UNIT.\II

Pol..ihroni

31. - 35

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

Cost Petru.
.
scrie lui ~agl Ianu Costa ~tru
la _cralovat c Cecurogl nu le
cerut nici pin"; acum lspr , vnicilor
b
pe care-i aveau ei de luat d la jUd
i ar ave~ mare nevoie de ei.
S aranjez
Ql cu suhatu
i sl
ee8r~ 15oj~ ~ (lUi Ioan Ze n>.
s plnge do 11 sa servitori1or,
m i ales el mul!l snt necinstii.'
i h ti. S 1 ri it~
Chiriv
aici, c i
leni Arvanltul l_e
trimis lui
lc lech t s
te. acolo~
Nu.gse
e ciobani i Va st:rnge f.
gre u oile. N- put ut eu nici un ehi
gseasc pe Panaiot ca a .nch 1
~
socotelile,
dar se va duce la cenatantineti
i-l va gsi acol cu
sigu
nw. S-1 trimit,
100 de
groi, pentru
aicl ateapt
doi so~una 1 08 le ee banil
1
Ar fl
afac. .. bun s strng
1 n ns din a ea f. I!-btire ,fi
Acump ao la
,de und 11
ve trlmi te za ls ul lui S mure,
Pentru c a sosit
tati
10 nu;
stat
trimis un
Jl 8 1 t
cel 831,20 gr J trtmi i
de la C nstantin p ,.
scrIsoare
1
nite zaplse tot d sool.
Ianl Co10nia mpreun cu fratel
lui l_a angajat
cu
100 de gr l
~
.
pe qot, i vor veni aic1 s fi
slujitor
la el. fi' tati
Ioan~
~
1 r ag s-l tr nsp rte
1 lui
cufere1e la Brncoveni, acel a trimi
de la Constantinopol
Are mpresi
o iari are s le r" nl 1 vin
i r chiu , nev1
~
.

1815 epri11

ro

..

nil

n.

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A 4

- 21
-c>

Data

Nr de
inv.

locul de
emitere

38

36

Nr.
crt.

--

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

i\RIIIVISTICE

Observaii

1815 mai 1 ,
Polihronie
Coste Petru)
Cooorti
scrie lui
Ragi Ianu! Costa PetrU
la Craiova1- c a outat zapisul lui
ftIJnti"ta(J- ft i nu l-a gsit aici,
dar l-a g"'.sit treout it) bilanturi
i
va stz'inge banii, dar s-i scri
grmtiticului
lor, Dimitrache) s i-l
trimit_
Aa cum
caz-ut Vromobeli
carie(?)
li trimite prin Hagi Ianu
zapisul
datori
de 8090;1 8 groi 1
grmticul Diruitrache la :3ucureti
ca fl~ 1 plteasc.

~1

Ghe orghe T odora n, ln .ume 1


lui Lazr
opol, scrie lui Hagi
Ianu Costa Petru li Oraiova rigindu-l s dea scrisoarea alcturat
la adresa respectiv.
De mult
8t apt s primeesc de la
lul
lui Adam{Nic leu banii pe o~re imprumutat i nu a primit nimio; il
r ag pe el s a ocupe d
c est.
sau s- trimit
1 aau
s"sc!'ie 1U7"8* unui prieten de icl

1815 apri11
1 (april1~

Orov
'r

"

s-i dea banii.

40.

Cd.

1815 apri
ehe .rgh Ic {onomu} scrie
lo,Oerneii
lui Hag! Ianu Costa Po(ru i
fratii la Craiova c i-a trimis nume
nite icre. pe ~te nu
putut s-i
trimit. Dac vrea i vt psihu. s
intre n tovrie cu ele
s
pentru
rmat ar
e umpe re carn
cai ales c nu ste
pu.te s
i din luna ma

38

941/11984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

..

"

Format

A4

1>~ XL \)(

- 22 crt.

mv.

Data i
locul de
emitere

NI'.

Nr. de

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARI-llVISTlCE

vor 11vr

nwna1 oarne i piine.


~~

.J

41.

42.

Ioan Llo1iu ecrie lui Bagi


1815 prll!
1,:> ~ uoueo
Ian~ Costa ~etru 1 Craiova c ti
trimite copiile
scrisor1lor
lui Nic a
..
pre c um i cris
rea ,de lichidare .
pentru toate socotelile
c le-ali avu
ntre ei. Il ro gV e-l trlmitV aioi
pe Mslcill s lichideze diferendul
pe nt r-u ce i ,...300 d groi. de areoe
trebuie
plec n M ld a Un e a
treburi.

39

v, Damalia scrie

lui
1815
11.V1
Hristu
acov la Orova sperni
o'" a op"'tat
nouviintarea
s r"'n
,
aoolo pentru a suprave ghea
afaceri!
lor ce a ..nu li se l:n....
tmple vrepagub . 1900v l-a
ce rut 70 de florird JXi lun
pentru el daz:.1fe:-it numai 6
1
aper s aocepte i tita.
S se
ngrijeaso it s vnd vinul i
s -l c omunlce c . te n . c ave" snt;
dac po te s-l dea ou 3 de florin1
It
covll1". Via nu vrea a o vnd,
oi aii o dea n arend; s-l nt
be
pe Iacob sau pe Dinul dac nu
vor.
S-a ingrijit
e-! scoat i un
paaport.

s:

~.

Ioan Atb~nasiu~ R ca scri


Hagl 1 nu, Costa Petru i fratii

l'

Cd.

941101984 -

V 27 .:.... Cod.

I-a

027

md.

-/.

ll11 1815 aprilie


1l,Or y
Format

A4

1..

- 2J Nr.

de

Nr

Data

Model 1

crt.

inv,

locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

!TATII ARHlVISTICE

la

Crai

va O"'. nu i- c omunfca t
se a no arca
n 901'io are a reout~
sau nu cafeaua, ca a i o trimit ,
oi. 1lli :<i c a
0.66 b
e
i c a,.ma pltit
gr i pe tr e
oliele de 1000 i de Go do gr 1.

A af1e~ c nite curu


venite la
Cerne~i i ar BU fost ncrcate
:nfu c s In.eErg" la Orova au
fust oprite ac 10, t.l se 'i;
din ce ca uz
r!'~u el pote lor il
las El la pre ier
1
Ragi Ienu
Pentr ceea ce 1 a1
toraaz
in c
3 66 de groi, 11 va tI' g
o11v.
1 roag. s IJrimit 12 .aluri de 1in~
o u u pre t ~ntr
20 f}i 32 de groi

1815 aprilie
icolo,e "hanaa u GtllDrla
12) ci Iet
scrie lui Hag Ia .u C sta P~tru
la Cr iov c a sosit din patrie
1- adus scrlso1"i de la liagina,
. e re
i e trimite
p~ln c ir-e va fel
fiind.
bl1g t
s mearg la
l.curRti CL'. treburi,
dar)dup'" ce termin, l va vizita
ca
s stea de vorb.
Zotu Rusa ~t scrie acelu
i
c nc il nu s -a lnsJntoit defini ti
gindu-fG alb'" grij de cutiile
care -::)spa
te u tre bu e s le trimit it
dA la Vie ne i s'" -:b anunte
cnd B f.

s te,

ca s. vin" s~ le ia_

~j'
"\

45

Polihronie
scrie lui /F. gi lan
Cl! 'primit
la Crai

43.

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md. I

./.

Petru/
ta

cei

1815 pri-11
12

100
Format A4

Model 1

- 24 NI'.

Nr. de

crt.

lnv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observata

ARBIVISTTCE

;:;

gr ~i C~ cee~~l Iovan; lui


sta'topol l-a scris s l! se duc
s a- i ia eipet.e le d
avrodin
i sa. le trimit ce lucruri au el
acolo Lui Vromobeliosrl
st ri.mi t ino un zapis pe oa
l-a
pltit i anume 3000 de roi,
fi
afar de oe1 de 8090:114 groi
oare-l are de pltit
acu .n, pentr&.1c
1- cerut;
ste rau platnic i i
ste teem s nu rl n pca.l t.
r fi bine s aranjeze cu
za1hanaua i cas ii
a oum
pr-opua
"surdu1"( 1) ,
oci ar l.tig
dublu. S-! scri
imedi t c
el este de acord
1 s-i fao r at
.. de bani) 60 S u 80.000 ~
el
groi i chiar i 100.000, deoarec
renteB~ mai mult de~t s prumut
la oiooo1
i este
afaoere~m~lt
mal
e'.gur.
scura a ar putea el
dea i 1 nite bani, dar din parte
. eerdarului
Costaoh
nu este nioi
v

und jd

~~~e-~~-a~~~~.

Ar treb&.1i

a -i
1 s 11 le de
e
nit . b ni, acum ond are n voi t da
s nu-i trag poli , coi s- r
putea s nu e b p08':'bilitate
s
plteasc.
V9.Zllt ce-i
scrie
de.spre Brncoveanoa c i-a cer&.1t
i ul t pe ntru sl'emde moie 1. zlcn
c il altii
l-a u dat 1500; nu-a ~devr t,
nu i-a da t nimeni mai mult i
cerutnimeni. Ii trimite
scrisoar
e 1
le prin ca
acest
le cere oei
1,
Cd.

941MY84 -

V 27 -

Cod.

I-a

02i

md.

Format A 4

- 25 Nr.
crt.

-1

de
inv.

NI'.

Data sl
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITAII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

pltii
in contul lor, deoarece
are ne vee de ei; 9"'-1 scrie lui
D1mitrache a"-1 ce ar de 1
e o r.ce N1colo.ol
etoreaz
cam atta ~1 ar putea n fslul acest
s re zol ve tot ul. A a o~ln l
sftuiet
Bagi Ianu, va avea
grij=-' c nepotul lor
r,gajat gri?.mtic la rncoven! sE. nu ncurr:e
Luc urile.
A cum i-a m.si scris,
l sftui
r~te c .~
nent ru suhatul da
la
un ne-Bo~
s 1e ba~1 de
la
Z(amanX i pentru
nul trecut.
ea
EI nu f1e
n pagub. S-1 trimit
Dimitrache r~s unsul lui Trpz a
n leg~tur cu cosara, ca s ee apuo
s
repare.
cci se grbete.
Pn la B te nu-d, va mai scrie,
c ci acum pleac la Constsntinet1

0'Aj.
46. 44.

47

Gheorghe 1(::.ono ~U scrie


lui Hagi I ..nu Cost Petru i
fraii
la Craiova c n far d
o
li ~a tras pe 1
pr1lie i mai tra
c uma no una e 500 de groi, C8
s-i pl"tes9c'" la ordinul
e uu
lu.i Istrate
du.pu pte zile, rugindu-l s o ooapte iJcnd va v ni
_sooloJii
va lti b nii
vor lich
soc teal

45.

Cd. 941/,1984 -

..

Dimitrie Ioa

scrie lui Hagl


Ianu Costa Petru 1 Craiov

n fine C clu Dinu i ~h org


Ceachlr au luat scrisorile
domneti
V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 apri1i
13,Cernel

1815 aprili
13

Format

A4

- 26 Nr.

crt,
1

de
Inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

ARHIVISTICE

Observaii

pentru ~facerea

ou oasap"i i ou
banii pe eare-1 au de luat d
la Cu:rt s inoeapa s i 1"teaeel
casap- De iJer.d
s-a ntlnit
cu Ceaohiroglu)a aflat c aoesta vi
acolo
la indicaie lu~ ~011hr ie
ea s la bani
ntru a e i lucru.
dat n acuma 45.000 de groi i li'
se vor mai da ct
'ii!

altul

a- Il

vor cer .R ZIl,

de la ns

.Ioan", l r ag

sau
n~ Jitarul
mb~u Vilara,
s re o re
ti
o ....locuiet
ac oo , oa s
o omunice h p Ou rie
1
t rimi
c ll!Cerului
brilol cel :3 00 de
gro:}i; i trimite
scris are in atr!.
~ fost cc ptat poll~a
55 o de
gr i asupra 'lui Nicol,
1; banii
pe pnza d C 'ti br
, vin llt d
amugee, nu i- prl it nic pn
s i sp

.v

ma

trie

Constantin Piga i c mp.


scri
lui Hagi anu Cost B tru
,la Cr"'iova a 1-a trimis n 11
un zapis de atori
al 1ogof~
bescu i c l-a comunioat
de s re plata ace st uia la t r
n; il
mult ca ndat ce are bani s
trimit,
deoareo
.. pe iaa
aic1 est m&l'6 lip
bani, dar
un ij1 c sigur,

1815 aprilie

14, ucure.t

aprili
tu.lui

Cd. 941j.UJ84-

V 27 -

Cod. I-a -

U2i

md. 1

"",-

ga"

Format

A4

- 27 Nr.
crt,

-1

NI'. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITTII

Model 1

Observatti

ARII1VISTICE

5
t

AMataale i tati
scri
lui Bagi Ianuo Cost Petru
la Crai va
i c nu a primit rspuns in 1 gttU't ou o ul su
oa
l-a trimis ac 10 s' cum re
nite oi) ou banii e oare-i va
stringe Hagi Ianu ou
poliv
trimi* rin acelai om; nu l-a
sorie nioi dac a atrins ceva din
banii rposat ului Panaiot Ziuo ;
s aib grijI s nu iard za lael.
de arece snt semnalat.e in insorisu
rile rposat ului i at unei il v r
trag la rspundere motenitorii
oeilalti.

1815 april

14

Ghe r
sluger. {vYtaful ba 1815 a ri11
nului' BrineoveanU>seri
lui
14Bagi Ianu C sta ~tru la Craiova
olt banul
ino veanu a uzit oii

!1r !V8a un cal bun i, deoareo are


nevoie de a o v , tl roag1-1 .
w
trimit, ohiar dao este putin bolna ;
e
sint aioi "meteri n ti" ere
pricep s-l doftoriceascw
iare
treac.
V

51.

49.

D1mi
tria 10 n scri
lui'
Bagi Ianu Coste
tru la Crai v
c
g'"' it )00 de oa'l d lin sp
lat la un taba i s-a toomit s
le ia ou 48 de parale oeaua,
a a oum ~-a rugat pentru postelnioul
Iaoovaohe Rlzu; dao nu a-ar grbi,
i-ar gasi up arbt orile Pate lui

\l,

,\
Format A4

- 28 NL

Nr, de

cr L

iI1V,

Data i
locul de
emitere

XLlX

Model 1

CUPRINSUL

Observaii

UNITII ARHIVIST1CE

-1

cu pre

mai

mic. A gsit i lin'"'


n 9plat;~c
dorete,
eate el-!
cum ere. Tre bu1e "'- trimit n aplirat
i
'de banl, ea s-i
lteasc
II

2.

C8SSp:1

Ghe org

C akiroglu

815

seri

lui Hag:l Ianl~ Costa Petru la


~raiova C in 12 ianuarie omnul
1-a 1neredlnijat
ca i anul trecut
afacerea CI1 oassp1i, n afar
1
i Bagi Ianl1 n t v:rie mai este

rili

6, ucure

tl

i c1ucerul

Dinul;

nelegerea
a
ca pentru oarnea
e vao s'" dea 16
parale, pentru oea de oaie 18 parale,
de berbec 2o~ dl1p oum
de ste
o mare eoeebi
fat e anu.l treout, 'pn aoum 8 dat 40.000 de gr :1
din care 10.00 dai de Hagi Ianu,
de aceea l roae s mai trimit
vre 3 .000 d groi) cci aoum
se toomeso 'ssa 11 ntru 1.
s. i serie' l ttboierultt(?) des re
toate aoeste , dar pr babil nl1- va

ecrie despre
sensiunea ~n legtur
cu citigul
15. o o de groi de
a nul trec ut, de oarece, 'tserdarul
Costache nu este de acord sE!ia i
1 cee i part

, cl pretinde

s la

:1

mult (decit ce 1 ca scrie scris are a)


i de aoeea banii stau inc n mpriti.
1 nu are
oumente prin ca
s dovedeaso oee ce a dis' I1tot cu
rp satul ~strin~
care i- sp
(o it este al cincilea
pe lng "agil",
"bolerul",
serdarul Costacbe 1
1 (adic A trlno).
Sper ns s
v

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod, l-a -

027 md. I

Format

A4

- 29 -

Model

Data i
NI'.

Nr. de

crt.

locul

inv.

__

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARIIIVISTICE

emitere
--------------------1------1

-1----

12

nl1-1 nedre t teaso ....deoareoe s-a st

dult mult in a eBst . afacere- S


trimit ct mai repede' banli pentru
eaa
i; est
f' ere sigur
i cu ctig dublu fat de anul
t ecut.
,

lc 01 i) Iov.ipali
(
1815 apri1!
16,Rmnl0
i fiii scrie. lu.! Hagi Ianu Oosta
Petru la Cr lova c zapisul clug'rului este nc aioi, la el, deoarec
nu 8 vrut s-i plteaso
it 10
de groi din SLlm dat rat, zion
"o iet
soc te li m i Vi ehi t)
aa incit sl tri it ~ bumbalr
oa
s-l sileasc
la plat.
Ol1ferele 1111 atal1 lno
ici; dao
re nevoie de le. s ....:1. sorie i el

"

le trimiteA primit o i 8 saci


eu .piei de iepure mpreun cu
ne ,rulia tt i scrisoarea
pentrl1 N.
c
'
Dimitrie Paoiura din Sibiu
1 imedl t
le -8 trimis ~ la z re t) c 11 scris are
e tre direct r ca sl ~ie nuntat
rsoena n oauz oe s trimit
oruele s le ridioe.
Dllp ce
va plti ohiria,
treoerea Oltului
i alte cheltuieli
le drumului)va
fac socoteala i
va trimite;
ore
o
rezolvat to t formalittile
t
1 gtur ou polita sa- A auzit

1 1 zaret porumbul se vinde ou 12 ral


ocauaLe Sibiu galbenul
st
ou 18, flor1n!,
dar nu are ol1tare
S-i trimit
z pieul lsat de
rp ea u1 Hrietu, ca s p1 teasc
ce mai re i
Cd.

941/,1984

V 27 -

Cod.

Iva -

027 rod. I

Format

A 4

- 3

Model 1

Data i

Nl'.

Nr de

crt,

Inv,

locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

UNITII ARI-lIVISTICE

1815 apri11
Pol.1hronie I~ ta Petr~
6,Sltioara
sorie lui IBagi Ianu Coste
tru
,le c::aaiOvsJ. o st ngri,jorat de
bosla Acestuia; din patri
a sosit
Hristodul Sa1noglu
cu scrisori
,
i
ti despre o i d
as;
\
.mpre un cu el
ve nit i Nicola G
'i al~1 conce t je n de ai lor.
ste fan i-a trimis vorba s-i aduc
..
vre o 10.000 de groi J.n rubie 1
'cnd vine acolo, cci nu se ma1.
d . curc. cu cheltuielile
pentru aOBa 
Nici el (nu tie cum s se ma1
descurce cu b nii; l roag pe Hagi
Ianu s-i adminis'treze cu grij;
C~curoglu le oere mereu banii
ispravn1cilor
d jude.
ar aceti
e,

/.

Z'ic merel1 c nil au de unde s-i


plteasc
i el are nevoie de ani
acum; ar fi bine s-i t::a."imitvreo
mie de groi n al'gint sau n ga Lba
franuzeti
sau mpr~teti. Cei din
patrie t de la Zagor, au ajuns i'oart
ru. din pricina nene le gel'ifu
dintre ei i vor ajunge i ma ru
viitor. S cumpere ce l-a rugat,
pentru slugile
de la Comoteni i
s_i dea. arvanitului
Petru nite
bani s_i oumpere hainel
necea re.

~j'
55

~tAtOvWJ--

(~)

. Clacerul
Con~t~
scrie
biV ve 1 aerdarului
Polihronie Costa
Petru la Craiova in legtur ou afac
rea eaeapilor
d anul trecut s-i
scrie ot S8. dea grmticului
i dac
Gheorgb Ce~hlroglu
este i 1

53

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02.7 md. 1

1815 april

16

Format A 4

- 31 Nr.

crt.

-1

inv.

Data si
locul de
emitere

de

Nr

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICF,

i\lodel 1

Observaii

asociat . ca i ceilali,
cum pre-....
tinde
1 c -a promis ~strlno
1.
El a l~at iari e 1stasia aoestei
afaceri pn la, Sf.Petru anul
viitor
9i il intrea dac primete
sa u nu s fie i el ase lat e Chiar
dac nu primete, l roag s_l
mprumuJe cu 40eOOO d taleri
pe ntz u .
aceast nou facere.
lt>.rom.

56.

Ghe'orghe lc onomu scrie


1815 apriliE
16
.Cerne i
lui (Ha i Ianu Costa Petru la
Craioval s-i comunice eclar cui
a trimit
cafeaua ce a primit-o de
la~el, cci nu mei in te lege nimic.
Logo~tul Samurca i-a scris
s-i trimit soooteala cu vitele i cu
zahereeue (pentru armat)' urgent
i n=a ti.i"t ce s fac, deoareoe DU
prime r;.te. nioi o ins truc iune de 'la
Hagi Ianu J acum cnd tie c
numai ei se ocup de asta, va' faoe ~
socoteal
separat pentru vite t acr~soerea trimis,
dup ce
citete}

54.

s o dea lui Samuroa i s-i


xpli~e
1 *bel despre ce este vorbae
Ve lua 1 de la magazie lista
cu
cantitil
de orz predate.
va
face ~i socoteala pentru EI estae Aipi
nu se poate face nici o achim re

fr t1rea i aproba a cr1s


lui Iusl1f- ga; el pl11n a a 1spus ba1ra~tQ111 (aBEBtK oaatei
turceti/.
Pieile de' la oi mai stau
i aoum'aici ,. cci nu a putl1t a le
trimit,
crede c se vor da ou
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

32 Nr.

crt,
1

de
inv,

Nr

Model 1

Data i

CUPRINSUL

locul de
emitere

Observaii

U ITAII ARl-lIVISTICE

1 gro buo ta.


aici ~uterii,
I

outat
dar nu a gsit.

'.

Ioan Anastasiu Petru


lui Bagi Ienu Costa Petru

1815 prl1i

sorie
la Craiov o vor sosl aoolo mai mult
de 200 ~demiei mpl'Olln cu 011
trimiae de
.. 11001a Vurbanll . i ar ute
s-! vnd chiar n Craiova; coi
'aoum ee oallt~J pentrll Iusuf- ge
'trimite
altii,
dac a
nevole o" 1
snt deatl11 acuas ' Dei i~a oerut s-l
trimit
2000 de groi pin
acum, l ce
3000 cci are nevol
de bani. S-i sori
dac tot
mai
este hot rt s vln alci,
ca s 1
e
trimitE! c[trua s'" 1 la. Pentru
Pate tl trimit un vi~l.

16,Comoten

Dimitrl
Ioan scrie
Ianu Cmta Petl.'U la
c a dat 1500 de groi

1815 aprl1i
17,Bueuret

8.

56.
lui'Hagl
Craiova
t

oocoa nei Zinca Sa urcae , aa fum i-a


ordonat i trimit
dou scrisori
{

pe ntz-u 1 gOftul Samuroa l pe nt ru


1 de la cllloerlll Dlnu i Ghe6rghe
C.. achiroglue Are de gnd s dea
10.000 de groi
la casapl: 7000 le
de ja t 200 a mprumut 8 t de la Il
zaraf ou ter
n de 3 zile i mai are
s fac rost de 1000, dar nu ti
de nde)
oOO1.pe toat pia ta est o lips de b ni
cumplit.
Casapil cer
acum imediat
~
1 0.000 de groi: 60.000 va d
"b01arul" mpre un cu Ceacliiroglu
t

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

- 33 Nr.

crt.

de

Nr

inv.

CUPRINSUL

U !TII ARIIlVISTICE

Observaii

emitere

-1

Data i
locul de

Model 1

i (4

tre bul s dea i pn le


Sf.Gheorghe, aa nct s fac rost
1~ Curte
"d
i i s_i trinit~mai au de ateptat
destlll pn s pr
measc ba~iif iar c.tigul de 15-000
de groi st
nemprwit aici,
t
ti=np ce e
u atta
voie 'de bani.
S ho :?rosc odat ce are de gnd cu
C achirog1u.

59

57

1815 aprill
Ioan G.Nicolopol scrie lui
19,Moscov
Polihronie
Costa Petru la Bucure ti
c va trebui s >' r~w1ni1 aici pn va
zo1~a cu datoriile
mai vechi i ou 1 na
lor de acum din care a-au vndut
72:1 pudurl cu 421/2 ruble) .pudul:
~1 's-a multumit su o Q a qi cu
pre ~u~. acesta f deoarece fa"bricanii
nu mai vor ea. cumpere ln, deoarece
circul
Un zvon dup care
fabricile
entru postav strin vor trece la st ta
sta ar fi o
re nenorocire pentru
1. deoarece ar trebui s l:lcaro
din nou mrfurile
1 s le duc la
Vi ua i r plti din nou chiri
i alte che lt uie 11.
la noeput
nu au avut noroc cu marfa
~
ba a fost ou nvllrea
li" manilor,
btt cu oiuma i au trebuit
s atepte
atta.
In .afar de banii da ~1 lui
1 oleta
a-au mai cheltuit
30.000 de' groi
mpr-umuta ~1 de ac la de la lrrihal1
llnghel. banii' care ~-au pl~t1t apoi
din datoriile
p oare 1 aveau e
stri
d 18 Muj,pol (Muciop 1) care
re pierderi
mS'ri i 1-&u
i furat
d r Ubl~;

./.

Format

A4

y-

- 34 NI'.

crt,

de
Inv.

Nr

-1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITII ARBIVISTICE

:XL\)(

dat i el 2000 de r Ilb1e dar


acela nu B fost mu1~wnit I ns niol
e.l nu pqtea s-l;dea
mai ult. Din
cele 40-000 de S r/uble/
mal nt
da strns
nc 20-000; pentru lina
de acum ~heltuie~1le
se ridicl
la
30- 000 de r(uble/.
din oare lui
Hag1 Ianu il revine ~/3. Daoerece
a 10i tUra ul moned~lor este n a
urcare i galbenii au ajuns 1 13
r-(ublel e hotr1-t s-! aumpere
J
lui Hegi Ienu 60 de puduri de
aBS
de )dint1 de pet pe care 1eexpe diat n 12 oole te lui Chir1ac
Domnandu 1 u.cu:retl, ca s i
le trimit le Craiova ooi neguat ar i d
la Be.~rad
i Vidin oaut ase
ne
marf
; ao lm doi ani era in
uc ure ti un gustor oare a vind'lt
aaemenea marf cu 22 de groi ocaua ,
aa incit ar'fi
un oi tig frumos;
a.nt in tota. 750 de ocale, iar pudu
socotit le 12f2 ooale; d c socote t
152 de lf(/lb1el pUdu1,
ri fac in
tot 1 9120 de r Ubl~. It re uit e
nn01eso
polie le luate mai de mult
de' le f brioentii
de eiol,
dar nu t ~i
au ce ptat aoest luoru inoSt au
i
rruJs urmtoare
sume ne asigurat
:
18.000 d r~ble
la Ale~ 1
~o riov n 2 polie. protest
te, 1751 ~ ble)
le Zomiet Servltfnt engl~zul ou o 0lit protestat
1 Nicolae
aximovici Ia oov(?) 145 :12 r/ub1~
la Ioan Rb10ov. n total 26 00 :
12 ,din oere nu tie dae vor putea
lu jumtate mcar,
Ivano 01
Aeopov re 50-40 d r..(u 1e{oare le v pl~t1 pin i>n 1817, a vru
.

>J

ta taJpnti

Cd. 941}1984-

V 27 -

Cod. I-a -

02; md. 1

,.

Format A 4

- 35 Nr.

crt.

-1

mv.

Data i
locul de
ernrte re

de

NI'

CUPRINSUL

UNITII

Model

Observaii

ARHIVISTICE

s cuape re de .la un negustor


din Si beria nite b LnunL tie samur t
dnciu-i jumtate din sum in bani
i jumtate n pol1te. dar s.ar
fi 'nc r;rc8t pre tul o il 25% i nu 1-a
convenit.
Nici pe alt "negustor care
aV3 de vnzare
100 de puduri da
"dintt
de pe te ti nu a putL1.t s-I
conving s primeasc aoe~ste polite
pentru jwn-tate din costul
mrii!.
S~ nu vnd
Q.n~li de pe te"
cu
mai uin de 20 .6 g::-oi t o o aici
n fie care zi C:N t e pre t ul lor. S
stea lin tit n privinta
celor
67.000 de groi pe care ar~ s-!
primeaso do la "pri te n",. Are s-1
comunice n legtir
cu orice cumprtur vre a s fac iJdac stringe
.
ce va banlJ1 V:3 trimi'~e imediat.
Ii re coma!ld pe un neguat or... care vinl
acolo si dac are .'nevoie d bani s -1.
'dea- Nu renteaz
sa mai trimit lina
aioi, ~n Rueis , oi mai bi
s
se interese ze de prc uril:> de la
Vie na- Pe tru pa tachina )pe care vrea s
trimitJs.i
discute cu Domnandu,

cu oare el

vorbi'

inain.e

de pl -

oare i tie

despre "ce st vorba.


Lui Bagi Ianu 11 trimite
cuti cu
jumta'~e e pud de tabac. F licitari
d ?at.
~'

60.

Dimi tr~e

58.

!()9rt

lui lisgi Ianu Co~ta


fra tii la Craiova "o
Brne ove anoa
acceptde 100 'de groi.
ar

Cd. 941;,1984 -

V 27 -

Cod, I-a -

027 md. 1

sori
etru i
coccana
t zapisul
deocam at nu

1815 8pr1l~ e 19,

ucureti

Format

A4

--------------_._-------

- 36 Nr.
crt.

de

Nr

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

-1

Observaii

UNITII ARHIVISTICE

este a ici ca a -l plteasc


, i
nici el nu arc bani ca s dea p.l.n~
sosete c oocsna dup cum l""a rugat
taful
acest~ia.
V!l trimite
scri~~'a
nt 11
Nicola la Constantinopol,
eu p~ima
po t. Aa cum i-a mai scria.
s.,t
trimit urgent 30.000 de groi
pentru afacerea cu oasapli;
zapisul de
60.000 de groi il va plti
Ceachir
Ii triml te zo,lsul
de 1500 de, gro
lui
murc . Dei i-a eom'lnlcat
lui Domnandu rugmintea lui de 8 tr mite la Constantinopol,
ltrl. ~alea,
banii
)

acesta a 9 Us o nU'poate e-l.ser~


din pricina lipsei de ba141de .
. l' t. ioi El l, de aici, nil poate
s-1 trag nicl
polia,
d oa~ce
nu gsete groi. Constantin
Isailov 1..8 dat 1000 de groi
i el l-a :Nlstituit zapisul.
Pigas
roag 8-i comunice dac; fi a strins e u
nu b nii
oare trebuia . s-i .')1'\"
ia de la
seu ~ Coqstanti a 9ams
vrea s-i
re ungeasc za iaul,
dar el nu i-a apus nimic in aoest a ns ,
deci s-i dea instruciuni.
~

Constantin

61.

..
otete le anu,

<!spravnlcul
Gorjulul~.
scrie
lui Hagi Ianu Oosta Petru la
Craiova n legtur eu zvenuf des re
are ndaul de la st nceti i Larga)
pe care l-ar fi omort un tran
i apoi a fugit) o in realitate
are nda ul nu e murit. In eee 8 'o

1~15
2

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1 _

r-

Format A 4

- 37 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

--

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITII

~r

XLl)C

Model 1

Observaii

ARIIIVJSTICE

ern i'te re
5

privete
'cerc'tura oieritului"
nu poate s fix ze JllBi mult d 4
paral
de raV8, at.ci situatia
locuitorilor
din julle sete ~i aa
destul de proast.
Nu a putut onora
rva 1 dat slugerulu1
B lu; d
abia li r Ul.t 6&.i plteasc
pe c6i
750 de groi i C' polid, se va
str~dui ns sa strng
i ceea e
datore z lui Hagi Ianu,edar
pe de lt
pal-te l oolig i vistierul
Moshu
s-i pl::te~sc5.t banii 1u.:;'18ni Zama
la 1 mai i 6poi c unos te i el
star a de pl
n car se afl
jucle tul.

Ioanichi

mitropolitul

de

Ia ni ne , e devere et e c& An stEs1a


e~te fiica legitim
rposatului
ltnastasie
Nacu i are de lua t de
la a tes Pe
~bara i ~icu
<:
Beai u 2793 d as Ian , moteni
printeaec ; pe ntru aceea il
fac epitrop pe Gheorghe._Dimitrie
Zi i. ~artori.

1815 8Qrili
20,Sea'tit
\.../

iu

nul/ Grigore Brnoo~ ana


scrie lui Hag~ Ianu ~osta
Petr~
la Craiova ..s-i dea am~rec1s
in legtur cu-tppaltul
uz etul;
ierbii,de
p&t$~ il din oraul Craiova
l
~_""
n legatura
cu.
car-e domnul hotw:~ee
inc din 1812 "s 1e pa s ma 1 fil
acolo i al do~torul
vrea s
1- lut
i
~

61

1815 april1
22

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 38 ert,

Nr. de
Inv,

Data i
locul de
emitere

NI'.

Model 1

Obser-vai i

CUPRINSUL U ITAII ARI-lIVISTTCE

. cine l-a luat acum, cu ce pre~


etclb.rom .

Constantin

lazr scrie lui

1815 aprill
Vilsnetl

Hagi Ianu Cost Petr~a


Craiova
c de i
pre dat est ul zaherea
i, c nform contr3ctu1ui ar trebui s
primeasc banii, nu a pri it nimic.
De aceea i d
polit la ordinul
lui. ca s ridice 360 de groi i
s-! treac n artida sa.

Gheor.ghe Iconomu sor1e lui


1815 apr111
Hagi Ianu Costa'
tru la Craiova
22,Cerne i
c pn la sf1ritul lunii va
socote li1 i le va aduce. Bu poat
s trimit o"feaua la Orova, deoare
eate interzis. A primit pin, acum d
la orndU1ale 31 vaci i 277 de 01;
dac Hagi Ianu le trece in contul s u
trebui
s d1.scute ou logof"'tul
Sa
ca.
s-i trimit
aici alti brutari,
d oarece ace t'la de aici dupl1 ce o
fac nimic, I-au prt la Haeredln
birctaru1 c le vinde fin'" ra.ma
de la lrui i ac sta l-a chemat l
spus c refuz
pine fcut di
asemenea fin. It trebuit
s-I o

65

c snt
,

Constantin ZtreRnu adeverete


c i-a dat lui Bagi Ianu ICosta

66.
Cd.

941!-1984 -

minciuni

V 27 -

Cod.

I-a -

02i

md.

./.

181~ aprill
u

23 )
Format A 4

22

- 39
Nr.
crt.
__

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CuPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARlHVISTICE

--1----1-------------------1-----5

a 'Ourm tu ", e 1
zice ~i t10omis". i tot
curteB cest i mo 1" pe tru:3 ni de
z le ou 600 de t e i, b ni
care
1 s 1 ~rimit. b1t ati le ui 1ag!
i

nd~ ro i

1 nu.-

1) Ziua

et ind10ate in notel
terge

)1

61

) nagnoste
p t 11 i c

ineL 1 un cont CLll'ant pe. rl ade 1


nclemo:;:'l
- 1815
r
23 pe ntru
H gi anu Cos
tru i fr ~11
din Cr iova eu debit111 d 19-706:
14 florln! "fol..te u ~ soldul d 760
d flor1a!"f rt '.

65

bitl1 :

r:-'

El din

J:'
t

7640 d

florin!

tf

1815 oprili
~

rt "

socotea1

de fl-

le e
1. 1469 fl.f. st

cu ce r
otigl1l

ce
113 tu le
e rdov ne. 6397:54 fl.f-citlgul net
1 cei 25
cl eli lin d anul
st
1 sac
p ~ ehi
nu t cut- Din ee . ti ban
e lt
j

6,12 fl.f.

ntru cump)!

uri

pe car 1 le- . ee nda i 1 le-a


in :3 euR'
prin Slb u, 5120.44
I
f1. eI\; prezlnt che ltui li
f' cut.
pentru 32
ac . cu
~ chin
32 de 9 01 cu lin
anul c~st i 45
mai VI ehi. I
trimis eu 1,3p li ~
di rad
b n1 in
tot 1
v

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A4

Model 1

Nr.

Nr de

crt,

mv.

Data i
locul de
emitere

-1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARBIVISTICE

de

12-114:. f.f.; ,1~ a


misitl
e are de 12,-46 fl ; a'.te ah ltul 11
7 o e fl. pe che IU"! _ 1 ,t1
i~iale t ac..
11
ntra
(~e
ou ;;>1 e
:ll. t. voeat n
150
ces_ul cu Pihtu; 08
flo~ini ou 380 aut fac 39,28 flol'ini forte 1 nc 12.45 fI.!. ortola 6c!ls ri .

"

ha.

,v.

68.

1815 rl1i
23,Vlena

n gno te
te i
corop-, nc,b 1e 30coteala ce lor

-66.

)\ 1)

25 de sac cu 11.n_ i _ sac~. cu


kre izpi ...a fir. 1 1 u I DU
11
Cost
trlt 1 fral. (d"n
Cr6iova
1~i31intii sin lnoemn....t o tit~lle
de 1:! riuri,
d'"'ta Dl" ~!ll1!'i1~1 prin
ce v mP U tr.ocut.
!. e f at
vndutt dupa cumurmez', 18 saci
ou lin~ "1'1 a ied 8J)7 . e fun.t

'1::

t~~r ~i~o~ smlt

tt

...
(lr _ 1 eut cu,
c 5 38,19
10 ini

3'ci ou l~n

1.1

eu 56 n
llm! te
n,
. arte;

jlocl. 1 78

fu

tto.

cu. 1)
florini
But ~

II
\
1/ V. i Va lt '" fao' 46) .32 f(lortftil
! rt ; nc
B8C
in
ai 11
ad1.c532 a fUl1~1n tto. cu


~~~ lui A et sl nuzi ou )


luni termen, adic 228:43 de f(lori 11
fo t

raGe
a.) ,e
cu lin m1 1 01 , 1606 fun~i
cu 42 ~ ~(l rin1) ut fad
f~or1n11 forte- nc~ 2 ~ ei cu lin
miJloc1'3
s. ~ dut
lui
T
Frie ~..
~ V _ cu 2 lu 1
t

o lel i.

t,

H
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

ter

n cu poli

027 md. I

.d

n,
Format A 4

- 4~ Nr.

Nr. de

crt,

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITH ARI-lIVISTICE

Observaii

1 26 fu,
~O

cU 45 sut .fa
i. 1 for.
oh

61, 2

vind~t~:

at

s el lui

if eul cu. 2 lW1 t ...


13 ,.
ti cu 26~, uta, a loC'"
J 6 :37 f(l rin1
re.
2 EI 01 lut

c, 345

T
:3

funtl ~
sutul foc -1 3.33
r
tot l
ere
f rt
1

lle
tel!!
1 rt

ntr

:r1

c c.a
e ~tl aac o

luni

rldi

st

tO!

r1

1'1 \";_.

9 G

1315

oeotl ti eu
85.51 lo~ nil f r

325 de ..
3 o ut

t1g
fo t

Io n

1n ni1
zlllt '"

~J1Z

u.n

67-

au

ntru lin v che c

6 1 n1 a-

69

bir

11

63 7.5

:- i

r te o

tic

vech

ti

un
1

nu
lb.r
Cel. 941j,1984

V 27 -

Cod. I-a -

02i

rl11

23

250

1816

md, 1

./.

C~
Format

A4

Model 1

Nr.
crt.

ele
iov.

Nr

CUPRINSUL

UNIT

Observaii

II ARHlVISTICE

,./ Co
-l

Data ~i
locul de
emitere

68.

Clucer

t atin

ot t" le
Geri

1815 sprili

25

nu, lopr llfticul Gorjul


_Ul. fI '1 Ia nuv Co,ttl: ",1

a Craio~
g~:"o'". diu

c
1
tii

da"'orif 1 c
rrC' unn ci. c nf"~L .a l

71.

'e tt-:::ntLn

69

ni
. ,1.8 U
Ib v
acI'
" I
Co""te B ru. {ti fre
.. ~ l' 1 Crslov
c
e~zi~ c~ o-n oerut voi d
le Vit,1 .j (,El fl
1,recu;i 1
po In n1ci_ acre sint
et
um~rul
dmisll ca 1. 'f;runtai scutel le 10 ~.
Dup'- ee-e se vor 11r!1~ti .lua urile

c:t

i
vi

r,

nn

r lipescu.

~~.
Dim tr1e 1 ~ scri
lui H gi Ienu Co t
tru 1
Cr iov ce
-1
un
e s'" rse )
d C 1 ce p et 1.l'31cul Iaco\t~ch
lzt1
ce' ut i
~tul
1000 d 00 le
lin e'" le de B" t i
ace st

la
de

.1
Ii
18
1
e

p1i. tirlOOn
{trimit 273
gl"
1 cenre 1
tori
e
in cur .nd v
r1
i
s
trimite ro 1 mult
cr o 1 :
lan
Llo11u
~
in, d
Con t l'lt tna_ o : de le l~al a 1
113 Niool
! e 1~ de 19 banul

etiL

rnco~
80
Cd. 941j.1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

1815 aprill
ucure ti

027 md. I

nlo~i1
cel:

1 au

-1
Format

A4

25,

..t~ ."

Nr.
crt.
1

ele

Nr

in v.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNIT

Observaii

II ARHIVISTfCE

Model 1

1eo

1 ii

0_1

s-1

pli
1; tot
eutlrea

e
1

UI'

Conzt n 1

de

1. cut

eb,.t t
ntru ce

eu

eu 36 .2~

ee ~

o telnicultl1.
a -1 reprezint

zolvn

cu

e.

e li

In gener 1 el e
iel interesel

ins

n u

rl

u1 t

f oerl1e c le
t i 1er1 le c ne 111

ntru af ce

-1 v

1
I-

li b

S v.

ev n n1.

~-.
\

tii 10 n O

11
H
C

C
1.

w c
lua
1-

ceet
e

bani

ins cu zap1se de le
tI' e c stu1
131

ro
P'

1 CU 1

ci

<J

ga
1 1 Hm
v
t

plteasc
l'c

1815 8 1'11
ucure tl,

1 r

I n

n'

'f E':riu lui

e
<01

nu a

tf~l v r

cheltl 1el1, c~'c1glne ., 1 lor


s
e obi g t s vln~ colo. c
l~ ~ssc
c
tun.

100

i-

l I
din

ion
fi

ai
Cel. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

i;

027 md. 1

~-1inf r

v e
ct
Format A4

26 J

- '4 Nr,

crt,

de

Nr

iI1V,

Data. i
locul de
emitere

CUPRINSUL

-1

UNITII

Model 1

Obser-vatii

AHHIVISTICE

cap t
in flec r
,.,
a "t t P ''J la c

.e

tring ...

0:3

ee'

g a !~ as
',' vi
l CI!:' 1 co vine sr 11
n 1. J.'" polite d 1
e exp. 1 z
a altfel;
s
Vi:l
rin Bucure ti
gl" ni ..
ai scrie pa
o pu et
t 'V'o e
1

LL'l

;' t

ace

Antonie Pasp tl scrie


. lui

Lagi 1 nu

Craio

st

c fi a d,a,t d

tru

ozi ti

sale din Vi ti cs 8:'--1 r mit'"


lui Hagi Iar~u avaneurile
lui;
8 t unei ii tIimi t o econt
poli de aee d g"o 1
u
Socnleseu,e9
O ,nosse'ze du

pn'
1 :1. 1 oov

11 zile da la vede
1 cu aum
rea .vtlv
ied
tez
rtida.
Ii trimita
1 9011ta d, 101.26
roi aSllprs lui J.Glogo
nu din
BUCU!'E

ti.

d~canu

cesto)oa

ce

i:<-

pl~t tscriso
tot
tr
....
-1 ~x lioe situati.
Il

Au sosit la 1 Z ,ret 1 d
icl 5
buto
cu cear pe tru luminari;
,
~-1cea unio cui s 1 e _ dleze

ie

da la 91
cheltuieli

roape t

trimis
s

:1.

banii pent 11
e feetuat.
Au t cu
i luni i n.c 80
u e
l'imi

no. rf

ca

e-

bllg

nB
rimita, c e ee nu p
tmpl; se. vor
c ou el 1 e~-l
rin
in "emne s trim1t maI'!
ntru cei d n Vi a,
1 Z 1 tul d ici
nu prin ...
1b u,
c vre p
...
1s
rf
le H 1 1 nu
Cd, 941j,1984

V 27 -

Cod, l-a -

027 md. I

./-

Format A 4

>- X Lt,x

- 5Nr.

Data i
locul de
emitere

de

NI'

crt.

inv.

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHlVISTICE

1- .

t . c

c
i

1
11

ov

n -

f r

o 1i

')

c i

lnA~.
n t

i I n ... C
I

ne

{~

Vi

ov
t 1 ot

"

it
\A

-1
~

nil
1

vu

v
ieu
e r 00 tul
el
n e t
s.
1;

v r

- 1

'"
J.

.cu

1i

lui

~~
,~'l

))

le

r1

t. '.

1 1r. lri

1i

-1
1

r.!

u
-1

r
1
(]

n c
n

cNj
77

o t

7 "
~
10

tru
lr' it ,..1 10 o
n ..

1 1
1

1~ l")rl11

tr

i cu

27

cu

iol1 ,
'\.
1 O/-

cu.::

,. l-

IJ

or

1r

"'1
j

Cd, 941;'1984 -

27 -

Cod.

I-a

027 md.

./.

Format A 4

6 Nr.

de

Nr

crt.

inv.

Data i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

Model 1

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

sec

u t ri

1v

nu v

.Ln

ocu

1
)u

l' v
1

1
1r

1+'c1

v ,

M4.t.. 1

r"n
l v

1 "1
i

litl

M-\I

o:
-:1. i

nitul;
1

_1

e-

("

i,
1

lu

~~

e'\VA..

II

1\
(

a>

") nnz-u

cut,
tr it

_1

un
ii.

u t

-1

-.7

lui

11

lui
v

ricl
1

.
tr

1t

1-1'"

in c
nou

urc

V 27 -

Cod. I-a

027 md. 1

Il

1
941//1984 -

1 1

Cd.

o:

1t

l~

ti o

/.

Format A 4

\>- XLlX

- 41 Nr.

crt.

--

de
in v.

Data i
locul de
emitere

NI'

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARIIIV1STICE

inclusi~ 11n~;.Hagl 1 nu e ee
ingr1:jeasc totu 1. dea rece este
a fie tunse 011

leonomu scrie 1&11 1815aprl11


21.Cern ~1
aBi Ianu Ooate
tru le Oraio
o"-i trimit mal re ede brutaril
haorg

despre oare l-a scrls. deoarec oel


de elci vor p1 c in patrie l ll1
nu 8 g"'slt ou o tocmeal oonvel'l8bll
1 nioi
st s1gur
1;
a"'-l trimit
ep& t 1. sarea
care
e rut-o- Le rmat le de aloi
l d dincolo de Dun
al lul

nu

rvl -bel este

n orndu181~

ri chelttlie li l.n zadar <ou

rIDat .Alaltierl civa


1 lui De rvl -00 1
a lntr t
in Cladova ;
1nt 1 r~~l revoltet

Poe (elnlou11 Nle~olae


1815
sc{ ~n( ;)vi scrl lui He 1 (1 nu
la Craiov: if e pentru chestiuQi d torulul /Conetantln/. acest t baie
e de
re la domn i s scrie
i caimac mul de acolo. In ce a o

11

rill

priVI te

olle

o re nu a mai

june la

Cone entlnopol, Hagl 1 nu 1- plt1t do i.nd


tit ci t trebuie
ntru
banii da~l lui l n nici un oaz ma
ult.

Cd. 941/.1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

27

- 49
Nr.
crt,

Data i
de
emitere

de

Nr

-1

81.

77

Observati.i

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

locul

iILV.

Model 1

Iancu Pollzu seri


llli"JI gi
1 nu Ca t
tru
:l. fra 11"le
Oreiova c ~ nil 8- m 1 t)ut ut 00Il a
afaoerile 1111'Hagl 'Ionll eoerece
murit so1;l
1 avut "da rSbj t
ohestllln1.
11 se vnd eu 160 ci
gro :1. i sint d stl11 ml1 erl1 pentr
:1.; i va 8 vi ndllt nite
1 mal
micl i eu 250 de f1orin1
roo

78

"Nioole Coate
ru. l
fI' ijil"inchele
o oooote 1
ntrll
011e vindl1t
le Constantinopol
1 o
t l1:1.e111e aVl1te; de i tu.l. oe i e
dltlll

a ridio la s

gro1-le
d1v l'a

1815 a 1'11

27.Orgo

1815

1'11

27,Conatan
p 1
1-

da 94. 95&1

ee li

,202 '01 vindute


raoan t 1 Ieai-ol11 1
la Egrlce 1 le 1t lln cit1

64.380,11 groi;

rosl 1

t 16.775

1a'Conat ntin

10 blUnI1r 1
de a mar pe ca
1 - eVllt in tovr '016
gro i
011 Hegl Ianl1
:1. 12.567,32
1
de le Lio1111 entrl1 011 v
d

treo llt. D1 swne 1

1t1 tcat
cheltl1ic111
CII trana ortwl
ilor 01
ntru. o
11
e
-1' -911 insotit,
p cum 01 ntr
1, oare e at t le Constantino 01 o a
strins'" banii; s u m :1. trimis
n1
i llli tefan 1n patri 'in mal mll1t
rinduri. ca l 1111HeS1 1 nil l
Po11hron! i a-all plWtit i
line 1 d tarii.
eau olie trasiegl
1 nll a lui imln- g.
l eg, St f n

An
1, i l~ii.
I

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 rud. I

Format

A4

- 49 Nr.
crt.
1

82.

de

Nr

Data

Model 1

inv,

locul de
emitere

XLl

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARIIlVISTICE

~,~

Oona satin

Scan~8 seri

hsorgh111
Ianu ( Coata

1115

pri1!

""ati tea

lu1 Hai
etru) la Oraiova eli tatl e~u, le
a~te
i-a spus e li negi lanul) il datore z!
10 pungi o Il ni, de oare ce u. fost
iata 5rl~i le a mooie i la nlte
mori, der Hagi 1 DU nioi pnl.aoum
1- trimis nioi un b n i nlci mc
orleo re,
i venitul reallz t n
din ro i
l'a de 20 el pungi da

pe an.' Sl! proce ze ca un negustor o


l cumsecad i s -i trlmit banii.

v.

11 seri
1111
acov 1 Or c
c. s~

Hristu

1815 prii!
28,Vie

feo~ orice s-l ai


la min
H li1 af obi r daonu 8 putut
pin
o um El" pun miD ;
oe 1 10
baloturi CUl' bum o le ao stuie.
pera a ara
ze t burl
l 011 m iorl11" B ovl0 1. ca s nu-l

mai

r803 ze ou nimio. S'" e

fao ri1
1 o-! ep"nl1. el. ~i bani
1ipa 1111 d aoo10 i S'
fi o. o 1 roage 1
jut
s accat'" o i 47
Il

..

at n~le de

oi

Niool e
pier

opovlci.

ha rghe

V 27 -

Cod.

I-a

u 1 lt n
-1

arle f.
ep ti s .1
t leri ci

nu.i

i 1 11 Ooste Petru

027 rod. I

1111
,1
i fratii la

Iconomll seri

C al va c nu l-al1 aju
polie
.o re i-a trasCd. 941/1984 -

c s i lu1

Sl.
, h

ce

eeu

./-

1 15
r1l1.
29 ,Cerne il

banii din
J os sI!
Format

A4

28

.-----

-----

Model 1

- 5
Nr.

crt;

-1

de

Nr

mv.
2

Data i
locul de
emitere

o bse rva jj

CUPRINSUL UNITAII ARl-lIVISTICE

ae

pIli

v nit

orUrt

pIlit
1 e

c~]. furiI
ceea

e r arul Co tah
te Va BCU 1 O
g I ni imp r~t ti S811 leGa zl
n
ati 1 e "'uter" i ei ilaii;
ind va ve ni

8C

totul l

10 i v

C sta

Pol1hronl
1u1 H 1 1

85
oeri

pl"'tl

rl1)

1815
23,0

tril

Din cauea

po1e nf nil sper

fac o afaca bun, ~cl e~nt rl


b.rl n r n~e. -dar el crede
ii
118~l imp&litetl nu 8U9i-! 1 a
mult timp

oi

lin

1 Cr iov s caute
pre~url oit
"ntlcrlstI11u1

ili
or
1

.1m-

~ar- 1 vea de gind


1 cumpere inc vreo 30.00
jl1flg i 20- 00. c
s fac'"
.

s
d r

in t tel 40-0 - Lu! 1 alo 01 n R


s-i seri c vor cwnp
60-000
!

ocale. ce e 1 trimit b nl mal .


111~ d c Ei a :rGui t
s
strng din atoril1e veoh Bau G

lin;

mult

de 111 t
acolo
1.
00 de rl1bl ~ S~-l. scr
11

70-

dul ac s string
8
cum a discutat cu ollhron1e.

i c v

str

'

fi i oeost
viito
ins!! r fl bl
sli nu se a 110 e
fao
taceri n ese Ma
glunl in I

01 CI1" ntl1j

tra
1

te ode
obllge1jl
p

1s

'(}.)
t

1
Format A4

Model 1

- 51 Nr.
crt.

de
inv.

NI'

Data i
locul de
emitere

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

CUPRINSUL

ro
cel Ci e 10 s mal aco t
lina din. mag z11 ce s nu se strice
r atu de 1 Rimn!o a Qsit mu er

ntru 10 u~l

vln.

l1

Il

4,20 gro

ermin d arat. t
v r tr ns ar 8. S fac ii o it e
1 do tt i 8~ cear
s~-1 de
ee ii e t 101011

n jude~lll omane~lt 0:'01 s- r pute


"1 ude lor' s
c
cum, cu e
b~ln oee o doresc; s ce r
1
1 ~sit
j
14
seute11110. S

gr~
C UDO

se
c llt

v.
I

01t
t

vre
fJ luj

m 1 este
ro-o 11
,1t te 1 il oos
.1

mult c s po t obt1n a
o

SOI l.D.C rOG


le pe ntru Hr1etl.l d
v
" ingerltu1 (?) dia 1i1l
01tl11 de ,(:11S 1. d J s,
mult de 30
e gro 1.

86

Anton!
t 1 scrie lui' '"
tru 1 fr8~11
asl I nu O
li
1 Crai ve I in nume1 1t11 T. D.

1.

1815 prill
23 (mai 11? )
Orova

rimlt d 1 00 t ntln
in contul firmei "Ioan
Nico10 1"
din Bucure t1 5 butoaie cu c r
lu nrl care olnti?.1"esc im reun

Tire".

e~

249
oare.

e funtl"
reo". pentrll
pl:'tlt C, il1 Ade Ke1 pentru

florinl(?) cit

4.25 ro 1,
dic . 41.25 groi. 8 tee tA d1spozi~1e

Cd.

941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

ntru de tlna~18 m fii.


W

Format A 4

- 52 ..;.
NI'.

crL

de
inv.

Nr

-1

f11-

Data i
locul de
emitere

84

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARI-llVISTICE

Model 1

lmltrl 10 ft eri luS. li


Bagi Iena Coste
tra el fr ii
"C iova .c in 1 mltlte erleorl
nil
ntrl1 ca
ecum i- cerltt
1 !lUt
trlmtt~ printr-un

1815
2~.

le ohe1t l.l1e li

l"tl

tul e 1inJ
-1 a WlU. dac
cumpere el
1cl ln lferent
ou o
se~ e at P G e trimit Ha 1
0010. eri
dat ~pltndomn. c s
trimit
n bumbair le f ~8 loc u1ul s
ricin OQ ~v s 1 onomu)
banii.
ple ~w ai01
ni
ner 1"
ea a
cVflsoare lui
Il trimite azi
1cola
nsltl
l1hr ni / r
IJ'r"'.z .a; s t
t cutt") nin
UEl
st 8
ltD boier d 1 Ruseiu.c a
oril! lui A11- aW

e9

1815 a 1'111 2
Ieono
scr1e lui
Carnetl
" Jag1 lan
oet
trtl 1 fI' tl1 ,1 ~ Craiov o"; l tri,mite le el cu.
rug" int
-l jute.
oaun bmet.
H re din b r ~ t ru1 1
fsrw motiv; dect( 09

85

c
c

8)

bul,
lu~ba.

aU_l

I enomuseri

86

Cos
tru 1 f
)snunvlndu-l in 1
Cd. 9411'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

jut

815 aprl11
)0,0 rn 1
Format A4

- 53 Nr.

crt.

inv.

Data 'ii
locul de
emitere

ele

Nr

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTTCE

de

icllc""

c&lcerlt.
d r nu cu 111 'fi cl
calea ln~el
erl1; e 1
90010 S 11 dus dire t
la
A -Kele.l.ar ~rvl"bel
intret ore ou ar t lu1

l'4Uh erl1l. oere ,re colo.


d
ind ari
rg 1 Ada Itele) si!- 1
1 1 orurlle . 1 sa. 1 o
el tii;
ndurl1
mult
au de gi
s'" e eu uW, 98 incit
1 e de
c nlcl lnsul nu va rezlat .mult
8

o.

Model 1

fost

timp .

1815 opril

87
Anton1e

sp t1. i

30~ 1 12/'.A

Or o

lui D.!lro. aori lui (H 81 1 nu


ce t
trn
Cr lov~ o nume te
mlotar
c_hll ge r 1 el a
liristu
oaoov din Or. O pentru
O ee sta s 1. in primire de la
Dimitrie O sof s avana~l
de IlS la aeat edlo 2).834,24
gro~l.
~
. sigiliu (deteriorat)
#

ste f n Oosta Petru 'scrie

91. 8a.

815 s':)rill
i fra ti"
e ade

i 1 nu

Oost
tru
1 Orel0
c le 1 n
lcl,
Oonotentlno 1.
ZioIl Sta 1111 e p1eoe la C rfl1
iar Hr1.stu SI111 tul c 10 (la C
Oi ~1cl Wlu,l nu, l-a dat nlci un
a neit in rlvin~
8 o

lL11.JI

int
Cd.

941;/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

uite c

30,
.

Format

A4

54 NI',
crf

inv.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

CUPRINSUL

-1

UNITII

Model 1

Observaii

ARI-IIVISTICE

re ru 0,

Ii

il. .
,,t
ntrll Aetr1l)o; dao~

nil PO

er nj ae n1m1c
t er fi f
Ilt
1c
ar fi
aool e' vad ce
fi
a pentru Bo~l
z , 'm~ar
. Astrino, os e B linite c
-\..

oi

b i i ca ,de obi
nu a
cu datoriile.
El -ci scurc

ma

u1
.~

bucurat oind
sint scum <;
1. Ianaohe vor
Bllzit ca. o11hronle
vni icl dup Sf.Ghe

Hagi lanl nu 1.. scris nimic d epre ,.


est'e- ioole i Pol hron
i-au ceru.
s tr1m1t a cot la; 1. trimite
o t

est

a aown, d
1. ca arl mei im

ici. Dao c trimit


)
ntru~
le poli"n moned",
10 l 12 gr i la
tie,tloul este
sutl1. il

spus

n~ trag poli~ d

:1.lui N10 le aU
1

onat ntino

>01, cl, dac ViD , 8"" aduc'" tot


"mon d"'''; :1f mili11e 1 r L1
n voie, dar mai sint i l~ii cera
banl .. la 'e1, 1 anume ac 1
e
ca -1 ser
hi r 1 s'
ci.

cnAJ.
!

at stih ouprinzind
ntrll
ins mn re primirii
. ti d
fil priat vilor,
n
lu.ni
oatel pl il Cern
J
f: bru r1e i
rit fI.QC.
cene t.i r

.--

Cd. 941j,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02 md. I

1815'

rl1

Format A 4

~.

- 55 Nr.
crt ..

-1

NI'. ele
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

XLL;><

-L

Observaii

ARHIVISTTCE

9). 90.

QU

tru
te

tr

l-

boierul
drept la

ea
ni

ta

0010 Co

1I

t ~1

..

rl

1815

t stih

uit su.-l

Model 1

t 1.

ep

sta VI'
1 c snit la dobin a
de 1 % i att1ncl au ce pt t ou toiii
au lt sec B 1 ru1 l-a cerut lui
su plt
c d1
n a. tncit ,dup
-

rlm1

c
pl~t

,,-

c a t seriso

ca

IIe

lIn

s 1"'0

()V\lj .

4.

P CllIfTUL L

1.

1815
Co t
:1.

1\

e 10

nu

iare o
Ienu nu-1 gao
ccnee
z
r
e
)

..

trt1

gi I nu
1"1
1
t' fu, 0"c1
:>

1 1

1e

c n101 Ha 1

00, 8:'-1

-1:1
luat d

pu

1 lu ru
1

Cr:l. v ~

nltu
of;;tul Ioni~ )
fiul r'poa ului oluoer
t 1
d
Car o 1;0
le datoreez
1

CII

lor 1)
e

de gr 1. 1- im uternlclt

s-I'i

de

Il

ho ri.

care-l dat re 350


grogl lui
Pl cind 1
ucure t1 l v 1
1 tt1.
r1
lui Hrlstu
la S
nil. S -:1
cu
zult tul. ca
8

.'tt

ou Ionlg.

./.
Cel. 941/,1984 -

V 27 -

Cod . -a -

027 md. 1

Format

A4

".

j
~-

- 56 Nr.
crt .

Nr de
lnv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARBIVISTICE.

:>

Icon

2-

Modef 1

\.

ee

u1 H g1 1

fr 1

eri

1015

rl1

it bru.

un c n

ar f;'r

Il

.i cer i el
il DU r in
te m
C
1 nu
1
de
li11. d r "

ee 18

le

nu 110

trimis s

re

fi1

ti

1
1

Dv-j'

96

1o

ce
cu. eocotel

Crei v

aprat

ni" e
1

~1

r voleu

00

e-:'
~ehed1nl
,

i, ~

C r

Iapr voieu I jud

.3.

iilor

ului

1815 mai'l

1~ 1

Qlel r

1 rl

1 5

or3

8S-

15
ntru
i,
Hagi Ianl1 , e
p t ea te , e" le

Li t
<iL

k,

97

1 t1er1

s t lor din jUde., \~

~. -.'

'$

1ad
strift8

lb.r

~.ru:,~hJ~
tr

4
li

Bagi Ionu

10
C ta

lfl1

II

tii

1815

11011re

ti

Craio
ntru e
"ci aoum t bul
cwn
v_l
. ~ui. Ce chlroglll
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

vi
Format A 4

- 57 Nr.

eri.

-1

de

NI'

Model 1

Data i

tnv,

locul de
emitere

Observatii

c 1

apl

intoero; tot cu

1 s a dis ut
1
mai
dlacut

feri
e
trimit

1 polite
p lihro~ )
a h t t~. ~h1riac
n ~ il
c
infor tli n 1 g ur ou c 1
01 a ni 1 lu
ere vor s
indu ..l sU_i

ejllllg Gudl~1. r

tr'mit

soc

1 il r

i PUN.

.,rJ.-~
1nio r
lui )sorlu lui

( 1 D

:lsp

gi Isnue le Cr iova

nl
locuit l'

1815
Gorj

1ie.L~ lUI

~1ie

oe

hot~rt

9-

bu

s-

~ulu1
tru v ele
1 Cer 1. s fl

1 3.

etor

1 oe

nii,

se.:fi
in
a 00 ea! o lndu le 10 banului
15-000' d tel ri 1
350 de
o
1
ca
rebu!
-1
1r

nu.- Pent u

IIIreatl1

1 9
f ric1t

EI

fl"

..

t -

jin, tuf ccl-baa, crle


lui !Iagi 1 nu. C t

Crelov

o
1

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

ntru.

1815 mai .3

u 1

orndulele c

din 1

e rut visti
Format A4

- 58 NI'.

crt.
1

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL U JITAII ARBIVISTICE

Observaii

tring,
r iIlS c
vi ti ral P roi.
!lI
u ului.
oa
t
string
e
1 ni cai
hlu-i etrl.
torl1le ;
nicl ac ata, ea 1
1 din eOI1.
a in ia
ntr
mit
lUlul

..

s'" f
n~
tr l. de
oa W. 1. d 1 jud ~L\1

bumba 1

nii

orj.

lec

oom nie

t lMC tll 1

Anton!

100

i
1 1
H
c 1-1

er1 J.
(e o o ). n. irc ...
p ti
tIU

ltIl"'1
ceat 1
o
prezl
ri
col
1 inca
-1

cind
r n Hri
1 10
! p"'r" t c
-1 tre o n c dit 1 lui 1-1
1 rui
.:r s u
u1 D
C pa f
bul
in

trl lt

110

tr'l

Ei

o plat

a.

-i

"" 59 Nr.
crt.

-1

10

de

NI'

Data

Model 1

~i

inv.

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARIIIVISTICE

I
5

a.

Constantin

aerdar
oorl
ul Iec
(alI)
ve u1 1
Craio
o
1
p d t 1377
nl
e po wnb 1 442 ani~e
gr"'u. in
contul 00 tr ctll1ul
oare-1
are eu olcovnlcu1 G rgh soc1at
rimlt nl01
nU
1 1. dar pin 80
il trag o o11t~ d
un b n.
e
gro 1. s o 111t ac 1
350
1111H 1 1 nu C sta
tril la
o11ta. c:'o
nil o wnV8 e nll-l

>

1815 ant
mal,

,.ls~ ti

ee

a in~ 'c"turl.

t rina
w

m n011

tu1

1815
1 5.
vrlnopol .eerie.
~we'l
tef n Z. iasl
zi 1 e
J

Anto

02

r:'. e

de orim

An numele 1ul
'1
.
1~1 Sl 1 nu Co t
tru i fra~iil1
"
.
Cr iov cu rugminte8
proce da i

a fe 1 inoit 9"-1 et
Ianou i
~ of tu1
1 te ac
Aoest din urm 1b nl 1 1- p1 tlt
g utat. '

1.
od t

nea

103

1815
G. 1001 P 1 scrie lui
0800
tru 1 fr tii 1
\\ gi 1
cord
nralov c
d
re
ntr
bl n ri lui Iueuflin promise
o le 50.00 -d
lui, d i
11 a

;'

10.

1 5.

"

101 ou lina.

f
f brl0

~11 nil o

s intrzl
Cd. 941/.1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

ec-

1 mult
Format

A4

Nr.

crt,

Data i

de

Nr

mv.

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

-1

Model 1

ARI-llVISTICE

Observai.i

aoeea il r g
li aib grijii i .
.afacerile 1111i
1 alee G
tri it
~ hi , o
e
vin

sig
a

u1t mei b
alcl b1n 1 c

te

1 va o~ut
5. QIt
tost

Ha 1 I
t

le,

i
nd t.

ro 1
o 22 d
"S di u1 a -1 vin
ju e 1
1 al01
o ua. d
rQb
pu u1.
duc 1
175
.,
11
tro re O 8 e
nt 1n ao
1n etorul f briell r 1
r te ti
e i arat nlt mo tre din lin
ate 11' re u i .. vind mire
d r tot va mel lntrzi
vre 20
d zile. G 1 nll 01 n zl snt OQ
1) rub
1 jumt t , rubl 1
rglnt ou 4,)
rubl t 1 rii dl c 11
ou 5,7
rllb
bLlCa"1,
iar
1

oront

1 cu. 5.9

~u.

bt.lC8

if'.

N~ .

Gfle r

C nat ntln
l1b
arie lu1"H i Ianu
oat
etru
1 fre~11"
CI" 10
o 11 trimit

11

poli
1
l'l

158

UD

1 serdarul
.
o u ~1 1

B~-

gro 1

Constantin ) t f de
o 1 o
iaul 1 n uoluzo

la 00
nl1 10 futului Const.Samarc
18

5 .

1 d bin
1 o 01 - t
r nlll
1 t
c
lnt 1 oontul 1 o ~tQlui,
nil
"'-1 trimit
1111 a1oi, fie n
ne
\

1
Cd. 941/HJ84 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

fie
I

Format A 4

1>. L

.61 .
Nr.
crt.

-1

105

de

NI'

inv.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

10 n Ieono

12-

seri lui
tril la Craiova

Il

Regl 1 ftl10 Cost


c
1 e- mutat
10 01
nl 1
Iel z din rlcl
hollor
(?); u
r
i fr
pre ot i f"'rr d1 con
1
ve ncit "'-1 spun
et ca ib'" rlj
i. fi
1. atec nici t
'd le
...,e
i 11 r 1
af o
v~nz ~.tA 1
im
sl
...,
1. ne uro a: ur
001
at
nii o -i da OI
A
oum . n ..
por
1
z il
drum. Cpitanul d
1 o 1mao
ro g e~-l eooetg
1 1
o orunc e r

1815 ma! 5.
Iei z

..

o v

0"'01

ha
t.
ljlo o
t rmi
s i

eu ~otl11lip
o
o ti nu
d prim: r'.

d 1 laprvnlc
o U~8
ntrl1 z

nil

11

it

trimis

1).

li

Ze

'1

nl tl

1 e,) Oonst ntin


I811110
seri 1111
10

l 1/

1815

1 5.
ti ..

tru 1 fr ~ila Cralo

C/o
..... t

1111

x t

s .1

ntru sorie
nu1/

11 S

1. S~-l 6 un10
cu zapis 1 e lugwrului

1-

trimise.

a
d

'i
le Ri uic

1 1

de

de

promia
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

>.L

- 62 Nr.

Nr. de

crt,

lnv.

--

Data i

de
emitere

CUPRINSUL

locul

---1----

Model 1

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

------------------1-------1

el01.

r1m1. i v: de o lllu1 1111


LrV-

v. sllo

1 7

J.

1815

mal1c! sor1

1111Hrl tl1
1. ii grlj
cum merg vinz
le ,
1 :rvinl11 e nll-l v n .... ou
1. .
ptl~ln e .3
f lorin11 th cov:1l11,

c
1-1
s

o-l!
11 25

o dea

011

,~

V1e

1 5.

Iec v. o rui s
f(lor1nl;
Carl1~

35

f(lo ini ) iar 1

1 OOV C 11.3.
nu S
t muterii pentru vi
ea lui
Clin i Gheorg
B
o ~ngri3 aae.
1 s-i 1 produsel,
ou 40 d 1(10
Dac Iacov 1'111.1 ~1 C Il 60 d f(lor ni}
a s
ut in alt
rte. A ee le
fir
a
001 o .s 1
ci
1111
Oe sofes n
x
t
1
un e 11 scrisoril
1 oontul C
l'l ,oa
... fi tr 1

101>.

1 Cr ,ova, un
11

ac 1

i s

totde un;
eate
1

s'" ino
t rmln

socotel

te

r fl Yrl1t, dec

posibll, o

prel1n~ ou
b n1 1111 a 1 1 nu II

o la

~5 .,

.i

.-

108

D1mitrl

15

10 n or
1111
tru 1. fr ~i.l

1. 1

Cr 10
~

Ohlrlo~

din Sib1u
V 27 -

Cod. I-a -

'1

110

un10 t con al
2. trimit." H gl 1 nu
00

~ cu 1u rurl
1 t lui 1n
de
nti~.
tro 011tl11

erbiel.
o. nd
d
reoe cwoa
Cd. 941j.1984 -

1815

027 md. I

Cl1t

0010.

ut o.

1001a
ndu c

c1~
Format A4

'pr

- 6) Nr.

NJ'. de
m v.

Data i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

le urc nu

pl il

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

-1

u sosit

int i1'z1e
re. A mur1t
gumenul m-ril Z t 1'1.
d

~j'
10

Anton!

16
oume

lu1 T.D.T1r
tril

1815 1
6(-l8).Oro

fr

nli pentru o
fect
e Il
d1
eloI' 5 but
e lwdorl
Vl
1 II ta
Ch.
11 le 1111 . 200
upr lu1
OV Soco1esou
lui Gl

!. poi
1 ou .
aotul

de gr

de rec

nil 1 au

tr

1 lt 1 ce st aa
cel 500
ca -1
la
1 int in e nt 1 rl tenulul
:tu ul 1 nu n o tu1 s, Il;
otru
d
1 lui.
trimit t 1 1'11

u Iln o d oaree
1-

o wne o ~1 8101
~1me
f 11

1 ne noro 11'1.

Il ro
11
fe. o
din 1uoi

mlt~ vre

<oi

trl

.'

Cod. I-a -

027 md. I

1t

tr"nsac

o n c

1 tneure~turl

V 27 -

lnsiste

1'111

lbll1,

Cd. 941;,1984 -

crle

II

1-

r dus

Format

A4

.,

- 6
NI'.

de

NI'

crt,

Inv,

-1

11

11

Data i
locul de
emitere

Model 1

CUPRINSUL U IT"fII ARl-lIVISTICE

"

1815 1 6,
oteni

10

1
scrie lUi"
f tii \1
nlt
ni
v
re
1
o p
v cl
la el
trebUiesc trimis
,
t
v f c cu lu;
rul Pol1br n
o ~'18
1
1 rit

"

1
Il

D,

ro 1.
lcl o
1 s ri

e
e lui
t

11111

101 

11~

Nj' .
11.

ser e

1815
' Slliti

ru

l1Jtr nle Coat


U1 H g1 I

18

1 6
r

tru

o
hlroglu
V

inche
t Cal

1;0

multe
lnt!!t

c 1 v

plec

Irr

col

trt

bui
il

Ii ho

1.

li 11,
G

ce 1

dl1p

Gh org

1t

v
coat

ioioda
Cd. 941iHJ84 -

V 27 -

Cod. I-a -

02i md. 1

Format

A4

- 65 Nr.

ci-t.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

in v.

--

UNITII

Observau!

ARTIlVISTTCE

CUPRINSUL

Model 1

ti s, s ie lui So 1'1

vrut

n ) r f

s'"

t
jute

Bagi lanu
rfr esul C
8 8"'-1
deschld eo tr aotulul
1, 9 c
8211-1 f c
pltr
dar mai bl
nu.ne, c "cl 1
ere mult treburi.

lu1 Il gi 1

ba Hrlsto ul eri
tru 1
ta

r,u

rumut

Ghe

12

:vre
i

o d

n1.

uv
o n . se

11

"J

ce 1
"nto ro

te h

11

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

027 md. I

(1)

~J'

rl 1111
00
1 Or 1
00 ii
r1mlt
n1
e
j ud,et 1 r, 41 noi
i
r11 domn
Cod. I-a -

rln

gl 1 nu
ueur tl

Beri lui \ I
C , :tt tru 1 f 1;1i
Al trimite
serl
le
OI1~ z11
la
a
mur t
nun~ c
Cammo
1 Zl t .rl,
Sofr n eg nul
i 1, r la
1 r el n1el nu r
st bol v.
c"el f tel e
,C

20

1 6,

in nwne

:'u

te bol
-1 trimitA

1805
uta

r:.1813uremalt 1tJ
l1C

Format

A 4

66 Nr.
crt,

de
lnv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

U ITAII ARI-llVISTICE

torultd t t111, 's" se eeu

do

1 de

nu er1e
"'-"'-1 11or.

sCl:'ie

~j.

11

lui
1815
Vie
re 11"
.. gi 1 t1 '"
')
C mand8rea lui
1
Cr 10
e"-1 c
l 1- da
r 6t
i 27.
e r i. xpedl i
Oro i up
rin rlet nii
lirfil,
o ro el ne de trimit
nu
mai otio t in n1cl Il ~ 1 1
nlci
.tie nimic de 1,
o
rf
i c
f ut
i .,;
1! t

22

ee

cum

afi

811

nu
16cut~n

lichid z a aoteli
Il
ul lut de

rf

d fi

la 16

116

trimls
etul ur i

sof

ni,

rt

e
e -1

2.3

1815

lui

1. ue

agl 1 n

C 1
sti

n inapo1 de

t c it c

le
1c

o te'ln

0111

20

11

r1m1

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

Format A 4

Model 1

- 67 NI'.

crt.

-1

117

Data 'ii
locul de
emitere

de

NI'

In v.

CUPRINSUL

UNITAII

~t.{~

24.

v;:-. ~

1815 mai 8
de e brl 1

(D _lA.P{O~l?)
cheltuit

notoez
r1mite

WAL

nul 1815

sus not tl1.

de1 ~ est
urmtorul:
lmpilr t tl CLl 5'/4
o 1. ta

CIU' Lll

t 1 rlt
eu 6

011. rLlbi

le

(bUCBt

r vanla

1
4

~ cu 14 gro 1

nl1
el n

1011 dubll cu
lm 1

1 teu 11 eU" cu 7

no

.
r l 1 cel cu
v" ou
gel nl1 s nl011 "d sfer
ro 1.
lecnl1 de 'Const nt!-

CI1

in gener 1. ln

It

rit

c u 20/4grol.

cu 8 ro
fere

Observaii

i\RHIVISTICE

roi,

ichl11011 cu'2,24
ro t 1 ri1 ob1 _
,
nu1~l cu 5. . grol,
1000li
Ilb11 fr
~Ilze 1 cu 24 de gr 1
(u
fj~;
sint
ot t perso n le d
1 C re a- u rlmlt b nl i -or ra 1
s.

d t ban

118

24

tu!

-furl1or. seri

11 m:' unt

011

tee

rl.

~')1t~

Un

cunos ut seri

v-insa

zi I

dl re

obieot

1 pre ~ul lor.


Cone t

.Polibronl

11~

seri

1111.(H

1
JUD

f"cutCd.941j.1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

trlll

ru

1. v
o
e eli din
; lin

1815
1 8,
Sl tloar

c
8

./.

.35
Format

A4

Model 1

68 Nr.
crt,

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observatii

AHI-lIVIST1CE

sau Cu. cel

111t 1 gro. S
g olt
nil otrlv i
oS
s-1 Dge-

oe

j ze 1 moiiCone ntlnstl ve
f ce o serie de constrl1Ct1i; in afer

biserioii

s~ fao i pr vl!!,

mai ales
drumul cel
8c\)1 In cit va zi
vrea
~i socotelile il1or.
duc
Fr~ 1
ili i r
c e
t ~i
"" iscate ou el. o
nil

ca
s

tre a
1no e
8

c 10.

wnb
c 1 -001 e "o a
impresia o'"
i ci .pil1 sint plin
howi
(ha duo1 ?). S
3 c"nto
le
d
6. e'" i
de 1,
L- i trebat
ttA'rlti~?"
ae
:1 t
e ute s ~ i z
re
ce 8 r'" s

i" iarAn .

dac nu, a~

vind.

08

nu rM
ou ea I 10t 11 s t 1mltl!
i
w
urgent liat
ou o
d ri.
e '" 1 IlU S
t le
ttta
o
aese 1 raoan'"
/1

. 1. . debit

mo la' R atu

t 1'111P rt1a

ras activ i r
'ei erit 111 tt
250 d

gro~l.

L hovar1

elnettll 1111
gro
e

.3500 d
..1 car 1 Cre

u va lu
It

1 1111 SO ot

nu

oest un z p1e elg

s-::1.

Zup r 10 1 l' 1 a 1:' t


d
prle t nul de 1 HotitfJ p t 111111
. Aatrlno 1. il va rimi
ah 116 lut
Dimitrohe
ueure li't
1 a'"
a~
-schi. SW
sou o~ rd rul C
1 s~ 1 ca ,ing
eh ro lU, zic
vrut
tu1'As"rin

nici!"
Cd. 941/11984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

1 .

rlft
Format A 4

Model 1 .

- 69 Nr.
crt.

NI' de
inv.

Data i
locul de
emitere

-1

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARIIIVISTICE

1 co
un 111

111

..

EJ
S

li

ul

1. cAt

e
vi

11

uo

ului. Hr1at
buto 1
a

ro'Gur

ar

1. 1

e i 1

C mo t n. e e
sur1 i p
v r
ee 6 bai. e 01 est

r'" 13 200 d
vind' mM r

")t

f n

r f1 tillt

1
entr

untul cut
Il o re-l
Ii
imi
U.st e Il se
c
trebuie
tI t
ntru
1o
ebe tiu
cu furtul

din c

ou 1 zi 1

st

e
S

lucruri 1
Il

J) KoJ: J~)L.~
fJ~~

fur

1-

Q~

i.

,,~e-RottV\..\I ,thv.. et:h:!r

u:.;l-\.+

\-\c.~o'l"\.

;)

12.

GlAj

26

hr

1815 1 9.

Fr'" i

t
1
1
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

1
NI'.
cr tl

de

Nr

Data i

I1v.

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

'1 - L

ARBIVISTrCE

Model 1

Observaii

-1

!tr'c

ruJ

22

1 nl.l Cost
11 dl out t

losof~t
tr

<

ntrLl
1::r e
O

nchel
V

ierl 1
Cd. 041/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

1 10.

>

Format

A4

'~L

- 11 Nr.
crt.
'"""

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

-1

Model 1

Observaii

CUPR,INSUL UNITII -ARIIIVISTICE

.1 nu ..t le da ...
a ac
.Alecil Hina a juna
de In cer. Alex ndr:t 1neceu , v"'tafnl
pl lu1ul Ro 2'.u. a-a judec t in.
f te
mnulul cu ran i s
are o
e fost obI
t s pl"teeeei'i douzec
de

de pungi cu bani;
:t:.t r

omnul a-a

upr

l 1... bEig t i le pu.crle.

Ac

te oint

icl.

12 2

ti

mal

II
e lu scrlu ltrl.
\1
~u i fr ii le

1(

Co

mportente

t,

o .., ~ v nlnd ici Viata


l-a intor t esp
rlj
pe oare
pentru e ataJ
s 1 il
ea
hatu cu coresp
ter o'" f
trlml 1

1815 1 1 ,
Serres
.
11

Or ov

124

aonst(

30

tttete

pr vnl u ~ rj 1
I

u C

tru

<,

l!!

anul.
seri 1u1

1815mal 1

1 fr ls!)

iova c 1 s

34

oi c

1
tl1

Jos

Gi

d!

re di

de ctre zepcl1\
(n t xt: H re dl )

de J a; dacl 1 se .~lmltep 1n slug rul


B u D
~ 15- o d
r i
din r~n u1 1 b Qulul
a 1
t:re l1t
j a

aDU,
t

irl.ll
Cd, 941/,1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

.1.

Format

A4

~.L

72 Nr.

de

Nr

crt;

inv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observati.i

CUPRINSUL UNITAII ARHIVISTfCE

om e c t~ mia
o . Vor pr~m

ntru se

st

cur nd i

Cl.t

et 1

nil r.

In e

25- )1.

nOi p"'"'imi :1
cl
c
doi.
ce st~
ri

~11

1815

:1 12

1815

1 12,

oncep -

tria I

lu1

ueure qtl

CI. . v

ntr

eU.d1 ti.

lec

Li

Do -nul

001;0.

c 1 unge Il 30e
rlmlt cu tru~ 001nt

i cin
num'"

00

'"
li nu "nt

or

nt

ah a-o,

1
1

it

Cd, 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

OZi md. 1

F'or'rna t A 4

\>tl L-

- 73
Nr.
crt.

NI". de

Inv.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

L,
Model 1

Observaii

U !TAII ARHIVlSTICE

pl1

~-

r.

'8

n in

Ca

4 37

oi lui

cl:laorl

11

in 10 ul lui

i nume N o_it.
1

1a
t
e 1 lt
mi r
u c ru140

de gzo..l

cut'ii

tl'

cu '25

r-u
e

t ba

caU . Cu 'tOlit
111
P rt

60

gr
ca

a 11 v cu

1
1-

f,le

Poli

r mit
p

ntul

lu.

cit

1,

pin"; 1

P ntrll P 1

ta

2%.

~).
1

Po11hron!.

33

intoc

e t

4lp

1 1

tril
t

ln1c 1

'"'t lehi 1;

23-

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

815

1
t

027 md. 1

r lie

Format

A4

1
Nr.

de

Nr

crt.

mv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITAII ARHIVISTICE

te centi.:'
u

CA

1 ~t
10111lul et

ltulelt

de

le.

23. _
2).

btAJ'
12

rt
o

lnf

10 vii

II .,

LI~j.
1.

n in

35.

1 ~er

VO
1l!

uri!

ar

Cod. I-a -

027 md. I

i 13

V 27 -

i 12

nr

Cd. 941/1984 -

1815
Vi

lui

34.

..

Format A 4

......,

-p-

. 75 NI'.

crt.

-1

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITII ARIIIVISTICE

un ev

9"'.

1 c:-' v

15

J'

cr
1

\\

>, .,tefan

13 36

lui .
t.i '1

ere-

eL

oeva de
e te
e
e

....

~j~
iu

13 31
Seri
1

1815 mai 1)
ti

llCl1re

u
1
1

1815 ma

trll
Qsta

tru

1te

ZI

Como ten!

13

300

de

27
1

Dll

eumpe

wn;

lt

1
t
d

e
..

~no

cwn

..

ei
v

CQ

1 1
2
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

n ;

st

./.

Format

A4

- 76
crt,

Inv.

Data i
locul de
emitere

.1

NI'.

132

de

Nr

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observatli

ARHIVISTTCE

13

1815

ha

f t

c
ro

rl

1815

1 13

UQIU'e

It

134

c-jr

1 seri

nt n

40-

"

ti

1
u

ul He
_l

1815

lr li,
ru 1ndut 1u.1

Or

1 14 26.)

Hr et
1
trimit

1
9

B Z

r1m1t
~'

A ton

41

.,

lt.t1

ri

1.
"

1815
Oro

1 1 26)

1
1r
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02i md. 1

./

Formal

A 4

77 Nr.
crt.

iov.

Data sl
locul de
emitere

NI'. de

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARHlVISTICE

Consta ce le 1 birt ii
Ii trimit
o pol1~w e
eSl1pre 1111 Ghl t O

le.
500
de gro i
nil 1 ord1nul
lui
e ov, e s o ino sez 1
i o 80~ie are
1
lul
10 n o"t
oel ca
trebl1
S pl
solt poli~;
u
oe 8re8 b nil r
s
1500 de groi lui Bagi lan ,
W

1 r re t 111 s -1

ln int r

ze le el.

diul lui H ai 1 nu

liohi

orie
1 D~ -1 1

o f s

cum
li s

st81l lllcn urile. In P.S. 11 r


p~ t ze tele 11. s nu
1 pl t
1111 H gi 1 nu po t . pr1me~te
la C pa fes i-1 v
1 ti dupl eae
1111 H gi IaDU

.
Cfhiriec!
ndu scrie
lui H(8s11 Ianu C( Dt)
tru
1 fr ~li 1 Cr 1 ~ c
r1m1t

13. 42

00

1815 mai 15
uouretl

la. o

in e lit

u1 s

pl t 89C~' la
pl 11e
ie
Consl11d a f et

ntru
x
x rt.cord s-l of e
unul din priete nil 1111 Rag IenuI:
i i- porunoit 1~

s i
n o st El
1 ee st

C{.;. tantln!
ci ln10 r sorie
1111He~ Ii' nu Costa ~ tru
Craio el e
r fi vrut
oum re

43

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

c lui.

u f tul consulului
este
2 d

-,

13.

rv

Cod. I-a -

027 md. 1

nl.

1815

i 15

Format

A4

- 78 Data
NI'.

crt,

de
inv.

Nr

Model

CUPRINSUL

locul

de
emitere

Obser-vaii

UNITII ARBIVISTICE

-1

o
z

as aou,
1
1 10 of"'tLt1
in rtea 10aLt1ui
'8 ts1erl etinjenLtl.
serderultll

t
t

dar
l oferv 12.00 d t 1 1'1 1
e 1 10 o de stinjeni el m 1 1.
De
a'
e
f.
le
17 o suri
ti
EI Il ju g v le
1. des. r
e
la o 1al
.
01
z pianl OLt e

rugrn1nt 1 s,..-1 s
ze l
c
ii nu 1b ret xt cl v o
1

1 -1' m.

138

n/.

arie lui H 1 1 nu
tru'! 1 Cr 10
1 t
o
1001oeou
OLtclnoertll Alee
cumpv t
po t 1 r 1 u
bl11to
i>
lt 1
cel

1 r olucerll1 are
lua
ni
o 11106rlll 10 n VId 1. nu; ti tr1ml te
po11, oe
1.
1. 1 nil' cel

45

Gb

or~

- 1 ter.ml
ae 1 cum a

~C

V 27 -

Cod, l-a -

(uo

1t

10 of~t. arle
;- tr~
'Orai
"'-1 trimit c

Cd. ~41i1984 -

1815

Co st ntln l11p seu

44.

..

13.

~.5'

OLlO

burlle
t rmi t

Co
t

i e
o 1 C8
lel, e 1
1'00

sul ou

101-

027 md. I

Format A 4

- 19 Nr.
crt.

de

Nr

in v.
2

46.

Data ~i
locul de
emitere

Model 1

CUPRINSUL UNITAII ARmVISTIcr~

Observaii

.tr Ioan cr lti1


Bagi Ienu Co te
tru le relova
o'" nu p t 1
1 zu aniotl 1"d1
mltropolltulul Leontl fr . ordinul 1
tul de 348.5 gr i a cit1 a
un

39.6 gr i. Gbeorgb
Ic onomu, omltl lui Trz
a. lipse. et
.
dea amdat,est
ot urm to re
Con tantlnopol
550 de groi 1
nu ti
da'" va

prin
r. Cu
va trimit
lui
le
i restul d
tr-o oli~ t
i
sl

un.

de erec i se ce

un p 1ii tic
2 el 3% i ca sii trimit gal n1 st
ap
egl.lb
lor. 0'''0 80010 galbenil
in cu 13112 gro 1 (bUC tale
de
1.

OBD

-9

pilor azi oi)

00 de gro

1 nii"o~ 11.psV"
1- u pl'" it. dar

plas t i

ca

aoetia
u
1 oeru un u 11 nt
cel pu~ln 10-00 d gro!.

Gr go

Su,u i.. remis 50

20.00

iz
O

ro 1 din 08 italul
ca -1 dat
s
1nl0 rul 1nun' t
i v trimit l40
i 1 l v
im I.lt
ioi
~i
alii de 1

DomnS!l u.

41.

Cost

41.

1815

1. 15)

Cr 1

nul/

nt
Vi

tru
le

o<,r

1B t
o t

se.

cu ze

ntoc

P,

1. 1

1 t 14 z p1

1.516 roi ou
in v 1 red
riin nt
5 i 6 groi
orice m"
Format A4

./-

Model 1

Nr.

crt,

mv.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

__

-1

UNITII ARl-lIVISTICE

.-

42

CUPRINSUL

nil 1 t so. cel cere

il'lS";

vor Pl1t

ou

dob1nd~

te ont

48.

ot

1 pstre Zf3
1 mic";, pt.' n'" le
ii

1 ti

nl1

.( 1t o .011t 111

rbie117scrl

-Uel

'lui Ha 1 18nl1
Cr 10va o nil 1

tril

~~j'

I1n

IL; i\tl~V)

r;~p

1 ~turv

1 dlt
e 1 i prin lnt

1. Ia

CI1

nl1

1;1

1 r s-l
doctorulLli
t t1e 1 1 1
1 s"'- 1 1
1 111 t pol.
1ttt
1 c
11~ 8t
1
u1a
1ntirzl eu pl t
t
discut ou o 1
cwnp
011
p
ac ris.
ti

14.

1815

49

Oh

11

1 16

ro at.
s r ng1nd

cum tie
1,
ni
locuitorl.
1 C 1 15.000 de era 1 s
fi pl t11;1
Ha i I nu
~ al))
1r
in
2 el
oJ

1 vl1t
1t" lui

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

..

02i md. I

Format

A4

- 81 Nr.
crt.

-1

144

de

NI'

L-

Model

Data ~i
locul

CUPHINSUL

de

in v.

emitere

UNITII

Observaii

ARHIVISTTCE

1815 mai 16,


1ul
Viena
II
.
Hrlatu
acov la . Orova s~ laollte
')
dln
Capso!
i s vad." dac a expediat
pieile
de 1
strins
in aoum,
le-a expediat.
laI' d~c nll)s 1: in
primire ceea oe are
1 acolo. tia poe a
s-i expll0
aceest intirziere ti
d
re. prob bl1
o at Cepe faa- Ino nu 1 s-a
prezentat
po11~a de 1500 da 1(101'1nl
C
1- trsCeps fas-S a 1 z
1 H gl Ianu
ntrll
descllrCa aoea
facere,
o. rece
1 ata 8 1
croi
1- recoman t.

50-

Theodor D.Tlroa sori

..

~ 145

1815

Cost eba S81g1,8 rder,

51

seri lui

asi Ianu Costa

tru
la Cralov
oa e-a ne1 ~ in mod
lt e
1 S pllne ca Ceechiroglll e
lntre in tov ai la af oere ou
Qasep11.
re de lust n1t
banl.d la
log ft Samurca ,
o lmecemul Craiovei, 'Po11hron1e 1sftuit
sti tI' g
o11~ supra
ce 1u1a oa ~ string
negi 1 nu
:1. d
c e il tI' ge o poli~
410 g 1 ni olena zi,
ca
poi,
dup ce v mei primi
scrisoare
de
s-! dea 1 m-rea
murca t1' unde
d tore z" 1500 d
roi 91 s~i dea
Y

il,

Bucure

ti

el)

z plsul.

c poate,
~ p15t asc
Hagl 1 nll zaplsul dat la m-re
01 sW_l scrie

fi

n~'l

f".cut,

ca

Sol

g.

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 82 Nr.

crt,

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

-1

146

Model 1

UNITAII ARI-lIVISTICE

11~0n1 (0... t
tru)
1815
scrle 1111 gl lanu - C te
tru 1
Cr iov
c il trimlt
crlsoa
a
lu1 lcol0 01,'08 -i r~spu d
)in o zul in a nu vor pute vin
lin tn Rusia.') va trimlt
18
Viena. i vor a a eh itu1 11
in plus u tr osportul
1 s- int
raBat i de p ul lin1i
la 'Viena
vor strnge
1 lin
cwn sinel a
m andu.
Si turil
ntru
ti nu
101 i le
t, o nd
tr"'dul t
oa
mai r sos
nu s strice
1 tocmit ntt
c ru~, ou 1
r 1 u ) 00 d ce le d fin
cre):
1 0111enl l tot
tit a
d la stu i
sint
tI,
d r griul d la ~old ni il P t
vin
o ~~ e le 4 de klle
orz
d 1 0111eol. L
orlnduit
lco1-o la Studlna, 1 r lui
Ghaor
1t drl1Olul.
1
ne otul lui O r nicu,
C8
la 0111001, t bul 0"'-1 nlocul 80
-

52-

1 17

y-

cu altul,

1 ou

tie cu 1

i sint 1 f 1. Ar trebui s
ind'" 1 mi a
1 Fr 1 t)
e s il nu se str!;
flul lui
a o t 1u (e
tu1
111?)
rindll1t
n ov 01 "oa e
obl nui ac 011 1
r AOt(ft
1
re s -1 duc
10 la ooar
va putea
sl lcl ( ntru

cit
I

,
\

Il

I \
:/

r 01

nu
e
prie t n 1- rug t
Diml r e
fac'"
st d blnuri
vldr

Bicol 01/,

Cd. 941/>1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02i md. 1

or,
Format

A4

Model 1

83 Nr.
crt.

Data si
locul de
emitere

NI' clE'
in v.

UNITAII

Observatii

ARHIVlSTICE

CUPRINSUL

pre~. Tr
8
pe ntru u sn ,
nu 1- trimis iDc r"'spun in le
cu co r

rt

"-

ollbron1e (O sta
trll/ "- 1815 1 18,
Oocorett
seri
lui Hagi nu (00~t8 tru/
i fr ~ll 10 Cralo
o documentel
d 1 (j ~ tl a-au g alt.
ntont
chiri lu1 vi
cu bu~11e cu
vin. po te
vind acolo. S e ute
l 1 criao rea d g
n~i pentru
uma d 3500 d gr i imp ~t ti
gi
lui lui S te
i 1
ocote nu i
cerut
g B

t.

~.
\

'r odor

14 5

.Tirc seri

lui Ragi 1 nu ~oeteJr etru. 1

1815

18/)0)Vi

s"'
Cr io
rugin cu inelaten
1
C paot s 1 SV
dit
ah
intr-un f 1 cheat1un 9 011 rt
Iirlstu Pe
i
i "'-1 ehe
I.U'
intrecut orie
Cepeot s
dat e t
~.

148

1815
rhimsodrit 1 -ril
Hagl
1. imput rnlce t
f.
ba 11 din z lse1
tri
1 nu
1
1 et lui .0 etr re.
trebui e pl o 1 Sfn ul unte.
ADttJ;

55

41/11984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

1 1

Format

A4

Model 1

- 84 Nr.

crt;

-1

14

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observatii

UNITAII ARBIVISTICE

otit. r imandrlt 1
g
1 -r1 ZI t rit serl
ltl1
Begi Ianu C s
tru 1 fr ~11
1
Cral y o ; fiin urma~ul rWpo

56~

ofron1~, trebuie

li el a socote 111
p trlarhulul d
-rii
1
to~wU:.~
1 1
e
e ntl
p1 s~ trlml
Ioaohim
le
ntrtl a

bunurilor,

c o

mo 11,

achlturlla

ce .~ n
t

50

eceeotli. m re
ti, It hengh lU .m:li~jftfJ~

v~ al '

57.

1111 Briot ti

l1e1 seri

oOV .(le Or ve o

1815 mal 1
. Vian

z 1veree ohe tlunll r ce


un
ofes a
1
1 la
i 1 nu. o
totd au
1jutet 1
f ceri, a lb
lj
s
nu se las i
let
8
1; ohir
ntr oonac
fixet-o
10 el
grol 1-1
in le 1 raVe
Nu
o 1 e- r face
s fi sudlt. dln
8

010 '0'"

1.

ocu

lui.

j'
ori ltl1
tr
tru
. Hegl lenu Cost
10
i 1 un An st el
ca o- g i
e l1ut8.
r 11
lvlnechi tul.
1 dus 100
cuee
1 incoV\
gr 1. r nac

58.

ure ti

WI

zio nd oli dobn


Cd. ~41/,1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Form

- 85 Nr.

crt.

Data 'ii
locul de

de
Inv.

Nr

CUPRINSUL UNITII ARJI1VISTICE

Observaii

emitere

Model

a d10pozl ~18 lui 8 pl"tit 4837 de


lui onstantiri P1g i ~ ntru c
B
ri it 200 d 'gro 1 d le
delnic rul Atanasi 8 i tr1mi t li zapisul n pol. S~ au-1 mai trimit~
mii d gro 1 ceruii
cei 20
entru
fi d9~i oesap lor. de arec
nu mei sint tl.r~url acum, c
mai
cum
vite. Sii-i spun cum
pr ce ze oazul lui 1 le , crui
nu-l poete trimit
b ni din ceUZ
poli~1eticulul ~
a ma pentru
C netantinoPol~, Cluoerulu1 D nul
B -1 sorie Il
pUt
um a
a im ~
ci igul de la af ce a ou c8sapli
~ anul trecutl, ca s El .
1 ure ae odetli i 80 ast oheetiu

oi

01

rgh Ceeohlroglu aeri


acelui i a -1 trimit
nli pe oere
V
mit lui Hagl Isnu Ghiul r-age
i s mpert~ :1 c igul d 1
cu oesapil
nul t cu:. n~ 1 U

gndu- e i

CI1

Polihron

rlvln~

152

.An~

5;}

nul m-rl1 Jlti

15

1. 2

erhimandrit 1 ~bls ricii/ ~f.P8vel,


im uternloe te
Vl~oianl1 i

Petru o" s

cluc rul Ionl~

Heg~ I nu Oost

ocu

e epitropi. in li

afacerile
Sa

se, aci

-rii,
t

bul s'" pl c le Sf. unt i r


prgume nul Io nlobi 1rindul t ea
piat t 1 m-r1.1.

..
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

...
86
Nr.

crt.

-1

153

Nr de
Inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

1>.

'IlO

Model 1

Observaii

AHHIVISTICE

nton1

60lld.

ti, n nume

b.D-~ rc. scrie lui fir atu


~oma
cov.
Oralo.
1

t Imla

pol1~l
d 500 d g oi d
:tt c nu I
(oe
string... rlit)- S nu 1 dea
u1 Regt 1 nu in
av nsurlle
08
le 8
1 ei, po t
n felu.1 ee tel
v

l obl g

-1 jut s lichld

cu Caps ta-a -1 comun1oe


e
e 10 se
e c "ceVa
aulaii",

s - 1. 1.oco
i pl rduil.
u

dln

nil c

n t

dOl1

raoan

-8

1tu1~1

la
o fi n Tttr la

. .

cu
01 leae. Il soslt 3
ntr~ vlua I n 1
taotln D itr
seris e tr1ml boil a 1 i
W

1 oare d alel.

154

61.
lui H ~
Cr 10 al o

rnlaul
enu"
t
f

nl

gru 1 Ca

Domon

ti

un. c
re~ Il

00

Cd. 941/>1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

riu

1. 20

n jUd ul
o roe
re t

1
oor bl
bulnt

5.-1

40-50.00

ci
in

1815

la

u, turc. vre
e"'.1 d
l'

t c

ha orle

1. 1

Format

A 4

l"L

- 97 NI'.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
de
emitere

locul

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

15. 62

Observai!

Model 1

Antonl
p ti seri
lui
1815mai 2
(lun1 1),
Hristu H(egl1 ~oma cov, la
Orova
Cr 10 a, e primind o scriso re ci
le Dav1d Hesch1 c e o xpedleze
de urge nt la Vid1 nu a putut a
trimit prin cllrier, 0 ....
01 il cerea
10 de groi. de aee e l ro g SW
trimit 1 1 Iuda Ile 1 cu UJlcuri r
d
colo i a 1 l"'t ee 8C le,

iar p 1 s e in ie 1 eg'" u 1 e v
chia (sau H schi .n.n.) (destt.
Deterul acestei scriso lt.

. Polihron1e(Coeto

1815 mal 2

lai Bagi 1 nu C a
tru 1
Craiove oii nu trebuie e -1 trimit'"
m pentru

ooer;", de

rece

1a
1 nv ~ t
n .slt

fiul lui Pap d1~l\ 06


ro ne te; s-l trimit
rt un este n voi.
oarec
moiil
nu mal dau un venit ~8 ma
nu pot as ~8 oeIDe
n:l.
te o meni11 trimit
z pis 1 luc rultli
D1m1treche Br 101 c el-! d schidl
o p rtld
Ii trimit " copie dup
crie ares'lui
Souf 09 s-! r'" _
pund 1. Scrie rea pentru
Di 1treche
fie tr mia cu u
mi~l o slgtlr,deorece !n llntru snt
nlte slnetur! pentru jude t ce"
rase
ou ni te er ni
BUCUr5t1, pentru tne 1 ree unGI
m li S~-l rlmit un intar
ne l.celelalt
do 11 luate de
le
Vldin 1 chit n~
tul acut lnlc
v

Cd. 941/11984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

-aa-1L
Nr.

crt,

-1

157

158

Data i
locul de
emitere

de
inv.

Nr

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

:3

Model

Dt 1trie Ioan seri lui


H i Ianu Cost
tru i f li
1 ralova c d te
cut 1- triml
~n oi o i 76 de g 1 ni ne u
li s " refl1Za~l.
e s 1, oa
fao
1064 groi, cu oa
1- deblt t
partl
lui. Il trimit
scrleo8
de 1 ic lopol
la osoovs. Il
va mai
c lUS" u1 din
lv1
ta t out li.
a
1despre ca

64-

h1,

rV

~ ere le

Gri ore
inoove u
.cr
lui H ! Ia l.l {la
relovar
o
-l trimit cei 15-000 d tslerl

65-

1815

5. 20

rlml~l de 1 le ravnlcl1 Gorjului.


pr n c.tr
u1 hal e asl
i
~Pletatul~ o tel r de alc1
lb.r

~'

'::,

15

o11hronl ~ost

66sori

etru/

IJ.

egi I nil Coate Petru


1 Oraiova! a
flat
ti dln ~
od t" eu
nl 8 sO'nerelui sau,
nt
Hristodul
rln e venit cu curi rul
1111 Ali-p
8
i e interes
z
cum s ....le plt e c
nl1 e -1
8 o
8z~1 il trimit
ugn u-1 a~ g aane
c stl11
nlcl
nil 1 u
ce
mo litet
su

lui

r n.

~r 1 8 e
lui 1u.
pl it ohir

Cd. 941/01984 -

V 27 -

Cod.

I-a

02

md.

r1ml

l'

P1U1S

10s sc
ah rl In schimb
vor
ntrl1 C u 1
vlnul, ci
t

Format A 4

Model 1

- 89 Nr.
crt.
1

de

Nr

in v.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

UNITII

inapoi. El it
mit ulei
1
malt. coi vrea a trimit i la
hl n It ~lwlt chit l'\ 1 cu antl11
acutelaioilor,
daI' a~.l scrie
ct a d t pe 08 la fiecare. e
s-! t soii in socoteal.
ooamdat
t\ '2.b
l va trimite
u a gt a.n Turcia
s eumpe l.tna dup ac a l va
le 8 la Brncovenl mpreun 011
iicolsc
.Gb orgb
st ia vine
acolo la doct
l du.plt aceea s
intoare
i p 1. iln
trimit
Comateni ce le 4
d capre cu 4 el0 n1.
a pili rposatalai Coata Sar1 SUf,
preteni11 pr 8 mar i probabil vor

ve
u rri. S_i spl1n cum.
eet dru.m.al Orov~ i dac intr
ade ~
se fac 10 zile lszsret. caci. l iate
rea z
GW1l8. Dao vor s
satisfac cererea capu.ohehalel treb
e dea eele 14-000 de ocale
fln'" de le
oven1~ 8 o
la
oi

i 9

00

de la C111 ni.

Hrista Pe 80 V devere e c
li eg1 1 Qll Co t
pr it
Petrll fra~li 5700 de o! i

6a. 67.
:::-

1815

1 2)

Cral0

1000 d ta1ari
5~4t80 t )
pr1mi~l d 1 'Orova de le eedoZ'

D.Tlro i comp ee nto n Bocot

at111.

'\
\

Cd. 941!-1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

'\

.-----------------~-

~
Nr.

Nr. de

crt.

lnv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITAII

Observa ti.i

ARHIVISTICE

Ia

68

P 1IzI1 ~crI

.0 Il

tru

lui

i fr tI1

1815
C rane

du. i

b nil

v~du~l u ul mu.terlu.
A
rin j u e t e El b in e 11
c s 1 c S' nu s tac spit 1
r

t in e le
venit leichiri.
a

oe

intretine e
1 a-au. oferit

ubi

.,

florlnl

cit
ntru

ar.

150 de fi r1n1.

o 'ut re o

reeb

v1nd cu. 153


:1. pretul

101

de bol

1/

f(lorl

in uro;

re

wght~ in sin ou 250-3


(1 rin1!:- Nu tie dae

i le

H san

i-

vindut

~ gi

16
ii
85 o d
f

11 lui.,'

nu

o o
oi de 1

ru

:1.

u
rwnu.t t
10 n, fr t 1 1

Semu11 S d vanu.l, cu dobindi!

'lY2gro 1
e _! p1

1 r;

pungU
1u.
le Const ntl

pol
ni 01

1815

a lova

1 24

- 1Nr.
crt.

-1

163

inv.

Data 'ii
locul de
emitere

ele

Nr

CUPRINSUL

UNITAII

Model

Observaii

ARHIVISTICE

Const ntln
rWneaeu)
serdar. lapr vnle al ~ud. Vlcea)
seri lui Hagl 1 nu Costa
tru
10 Cralov) c 1-' scos
poleov-

70-

1815 mal 25

nlcul Dimitrle dln lujb d zapclu


.deoereo ar u f.mnlte rec18ma~11 cont a

lui

nu voia

ud c v

SV

la

uOf1reot1.Camnetul sVu,
d ln1cerul
1 COVohe, nil 1- fcut nioi
f vo
c 1- 1 t dobnda el la
oel 500 de gro 1, oci nu datoreezl
b ni la ~u ~ o sW_l acoat dln pung
acum 1 poi 9 ~l teasc cu dobnd
'.
Ce omul 1- oomunioat s la de
la Hagl Ian.u banii pentr" vitele o
e u dat ar t i (turcetil
aioi.
c 1 1 e ocup de o
t i caimac
i ve lmpr~i
roonalla locuitorii re
u t vit,
oe
nu mai fle
incurc ....
turl. cheltuieli
i tJafurl.
ln tul lui Conat ntin
rac ~u nu
aste 1 1 oi le s1ugeru1 Chl~ seu;
1 nici nu 1- trimis, nicl nu 1primit _Decl 8 ...
-1 aorl
celuia

1-1 d

16 _ 71

8_

y, ei1 chs

poate 101c de la
iepr vnleetul Vleei serie lui
Hagi 1 nu (1 CraiOV8( o l
trimite s ei 1
c at 1ujltor,
ce s 1
nli c trebui
s fi
~ pr~iil locuitorilor de alei pentr
vite 1
te
ntru rm t turce Bcli.

1815 m 1 25

lb.rom.

Cel. 941;,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format

A4

'1>, L

- 92 Nr.

Nr. de

crt,

inv,

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observatii

CUPRINSUL UNITII ARI-llVISTICE

-1

16.

:5

72
/

Anton! Pesp tt. ecrle 1


n ~e lut T.D.Tire
1 oomp., lld
Bagi lanUl O sta
tru l fr ~ii
la Oraiova e
a sorisoB
lui rlstu,
1
r1m1t
la aoest
o rigGvut
'~i Hagi 1 nu '. Il
ro
oli-i t imi t oont ula ol1re nt
oa s~ 1 liohi
z. Aflat c oel
o re trebuie a -1 pl:teasc
oliia
5000
gro 1 s fl colo,
incit alt la el
n1~l li 1 in tiin

Itl xandru I. lrc sori


lui Hrietu
e v la ,Or O~ eli
l trimit
v1zc(rul
soriso
oa s-! CWDpe mai mult lucruri
1.
1. oumpe
4,rl -url d pa 11
ru Ana 'ti sl Oostea ate la ,bi,
oind se 'fi into roe, i va da

166

lui.

ol1.hr n1 O t
trul
1815
sori lui H i Ianu, {Oost p, trul
i fraiii la Oraio
o li
but ou vin, ou 4 groi m sura i
l trimit
!nc~6 001 )oa s fi
v~ndut )i rin c~ru~a s -1 trimi
~~
ntru lndril 1 lin , 1
sacl. o 1 a s
~
G U 1,
pe ntz-u 16 gr i- 5ci:-i ! ~
d()~

16 74

j
/

~t-; t\.lw.\-i~

eloeleMi:1\..

~v-tk.

1. 25

UNA-t:.)~

J"

VlA

16

Anton!

75.

Cd, 941/>1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02i md. I

in n
1
lui
Format A 4

Nr.
crt.

de

NI'

Data

.3-

Model

0i

ln v.

de
emitere

:3

CUPRINSUL

locul

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

Hr1 tu 11 S1/. Toma la Craiova


o
d t lu H 1 Ia
1000
el ri
vuta
lui.
dio 5150
ro 1. t lerul
fiind ou 5~4 groi. d i uzla c
este
i 111 ntrl1 birtl1lel/din oe
10 1 d!
vndute lul ~lu~u 1 D
1 1
it 2 de ro i
1; a
o
~~ii-).
i-a oumorat i 1 d 1 Soo01 SCUl
Ai v trimite sltU factur. cnd o
v
rlml
1 Vi Da1 bl
o
tr le os
r
ew:ti t
Val bi
- r vinde
1 g u, probab!
pr edat
a cum.i- apus 1,
lu
dia s-l trimit la! n011 la
>
la Vidtn 1 c at s-1 trimit 1
tirg cit
1 re
cc1 se
sohi
la f itul 111ni1 cestei - Il
ere
prln lnt "atl
lui
anu
z 1 i ch etiW1ea ou
C pe fe
de pre ce
fl'
f cut rost nwne! de 5040 de plei
io cel 20-000 o1t ra comisionul;
s u oontrol ze dac le- trimIs 8 u
nu 1 Sibiu.
n
n1.ceti ~ f ou.
fiii n potul
co -, a oum ep
Il tri ite
pol 1 polit
o oomio
d 1000 d gro 1)0<01 DU
fost c
e ptat.
lut 1- sigurat o
d 50 O
1111 R duceau
ve
cela 1ips
ln e
z
Hegi
I
t oli~a de 5000
d
R" ueanu, ci la
e
1 Vidln. dupl
cum af tntru cele .3 c u
rf / le lui B ll1liIo o
1 1111 C
eatin Dimltrl
- 11 c
ltuit 343:15
ori t) 1

,te ..----.l-l~

Cd. 941J,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

Model

Nr.

crt,

Nr de
Inv,

Data

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARI-llVISTICE

emitere

14.23 ~o 1. 1 re etlv 228.5


f(lorin') i .28 groi
ca
~
-1 la
c ti
u
e eti e tre
polit 1 Vl

c 1 nu- onv1n
1 nlcl cu 17
fl rln! g 1 nul. n cl eu 15. c
W

1-

pr pus

1u~". Sl1mei in s"


lte datori
o
le
1

colo. Lui Iacob Soc


pl te ac 216 gr i
transportul
rft1 lui ce
cu "flirt
(J<. C~.
,

u
1 d1

crU~ .

1 26
1815
I agi 1 nu Co t
t
c
10
ele
oco eal
ntru It xl
nul, asoel t 1 lui Z mfir; itit poli
4 o
gro 1 ju
G rj; lui 1- ~mprumutat 1500
ro 1 ou zapis i doblnd
5 (grO
1 pu
lun~, 89,24 pl tit h
pentru CJ le 3584
cale olt. ~.,~
s1me t noport te 1 B ho
te..
in tot 1 1379.34 ro 1. Soldul
e u ce rllm d t r eat 33~,32

16 76.

grol.A 1exi
140 1111
tcu
Ietot le ordinul lui ~ 1 Ianu
2556.20
gr i
n ru 503 01
din o
lt1Ste n tov
d 231,35 grol.
o1ot1 ul 1111
r
-1 cre t z ace t
9
162 de gr 1 1 t
vacii v"ndl.1t cu 18 r 1
e pl 1

if.

uc

Cop.

Cd.

941/11984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format A 4

1? . L

- 5Nr.
crt.

de

NI'

inv.

Data i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

Observaii

ARII1VISTICE

Model 1

D1mi
tri
Ioan sc;r:'ie lui
II 1. 1 nu~ Cost
tru 1 CI 10va
i pc az~ scriso rea dat~ pentru
t o s
1 Conat ntin Se h llari
8244
groi,
ce e B
o~ 1
1 nu ei; t dep i
o t 1nioul Const
p cat 1 Constantinopo i nu 1l~8et r pune la scris e 8 lut
luau!- 8a- Ii trimit
d ui
t:re
viin! ,
una u 50
1 alte ou 30 de gre
008U
i s
le g'"
oare
e
a 1. cumpe Il tr1.ml chitsl1
cu

77-

1.

dat lui

1 t

11e6 1

o t

15 o
groi pr cum l scrisoarea
ca
1- dat 30 o d SI' i, a 1lUl8t
de ac 1 : ~42
gro 1
luat
poli a cce t t
.\\U.i C.Zup n10tl
le 1 t
1 111,35/4 gro1 d le
Anost si B u, cu e
tl e dtt ez
Hagi.lanu Dom adu, in urma pr1
miri! socotelii, tl co unic 'o
p "'t1
1 ma i restul 1-1 v
lui. 1
at lt11 C chir
lu r:-'spuDSt1l 1. 8C

te

ptl1

s'"

n oi e plr~l

mp"'r~l oi t1 ul de nul trecLlt.


c d f t t
uJ. s comunice Bagi

I8nu
rderului Coatach };
~
ch1roglu dore te a
nl1 lui)
toi
i ~i sint aloi) s" fi vrs ~1
n ocot
1. ef c ri u o sapil
- trimit
r1D~
to~l
esta 108St\! 1
nl1

evld n,

bindi d 1~2 1 PLlngi


1. trimis
1 5500
d o
c st

s
d

/ .la
Cd. 941;,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A4

- 6Nr.

crt.

-1

Nr. de

mv,

Data i
locul de
emitere

Observatll

CUPRINSUL UNITAII ARBIVISTICE

Model 1

Vi

Nu.

O pl t n111u.1
>J

entrl1 oli
Co t t1 i op
lui p tau
1 01
al rp at111111
tn icl,
08
V

14

00

de gro 1

n ru

"1

ti.

c.

ndu, n n
1 lui
Ioan C. 10010 1, seri 'lui
II gi Ianl1 Coata Petru le Craiova
c a primit o e riso re de 1
alea i comp. d1 onat ntlno 01

171 78.

pe c
i
p lit

trl

ite

1815

1 26
ti.
t.

A tr s ac la

66 5,48 flo 1n!


vro

11

nu , S 11 ast1pr

upr
11 a

17.

le ni

1.

din no

tra

Hagi I nuo Coata

S'" e se

10i scrie 1111

1 C

iol v
1
ee 10
b .Sa se
-1 vi dU
oile ei. o
nu
fi n
gl1b 1 s
scrie o
i ou untul, s i seri

1815

(O 1

c de

f~o t

trlm1~tnda 1 nOl1t~ din -ar

Cd.

941i1984

V 27 -

Cod. I-a -

02i md. 1

Format A 4

- 91 Nr.
crt.
1

de
mv.

NI'

Data i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

Observaii

ARIIIVISTTCE

Model 1

i Co t nt1n
Z nlot1"eor1 lui"D gi 1 DU
Cost Pet
i f ~11 la Cralov
e 1b gr1j oin f c socot ala

173

10 la

ge _ r 1 a>l l r
f

una cu olug'" u1 d

1 p evnlcul

CimpLl1uns 1- :
plti

UC

sa t ul 1 r fr t

mest oet in vinzer

1815

tinu1ul
Rimnl0.

de la
t11n~at c- v

ba 11 urlJ nt i

tWloi il v

H g 1 nu Ii trlml

prin

cer111 Iorga h un
ch
cu dO&l
..,.alur
.trJ.1
fi tr1 e 1\11
letl~ mitro olltu.l
1~1l~ntro zi t.elgur~, iar dao n&l, rin V din.
"Uj.

roglu1)
U1
gi; I nl ~ oat
1"'t1t
1 C 1v
hmet

174 81.

ac
trll/

zagi)

Sl111ui V

1 (?)

1815

12,

Husai
d1

o
tl

fa roat
i
uri,
mari.

pr
1
S?1 1 50
0111.

1) In lao "'1 tur

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

ee

"Omerlnoglu"

Format A4

eNr.
crt.
1

175

Data i

de

Nr

Model 1

mv.

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARIllVISTlCE

82.

T odor
r

tu

fi

lrc 11 ori

o v 1

1111

815 mei 30

Vi

cu mnu
p

contr 1

trlm1
o....inc
-1 trimit

116

-;,

Sl.
1
f

ao

ei
tru

1
i 1 ,

)
::.:.t'

r1

cu

1815

iei

lnd_

lotur1

pura

ill.e

lUi

t:r1e
ii

tu1 rupt.

r rl

77

1815

13

t1.

nu

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md,

-'
I

Format A 4

-"
Nr.
crt.

NI' de

Data 'ii
locul de

inv.

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

ARlIlVlSTICE

emitere
3'

in c
fac.
un

in gind
l.a
li-l eri lu1 Dimitr oile
t
fl. ca

.0

sti

178

UNITII

~ -L

e cB~t~mat*~~~xx

terulu1

el cerul.

85.

ar

lui H S1 I nu Cost
1 ~ralova o.
oa a
aU 18 milel

vln~ ieiului
Sp11eonnC'

5 nl

to )
8000

ro i i t
ani inelnt i pro u
1 ""\.

turna
e ee ii un motl

~_J""'_""__) l
-

'V\M

,,(J

(J""

,;1 ~e.

pentru
tarii" de

c lao l:
i s g
1 uzi bile ea
e G U Au
vrut s -1 pun ispr valc 1 Dol~.
d r
r fuz t.
1
011
ia e u.
Go j )in locul lLl1 Mld
f

e C t o

H gl

:relova'!
oeu

eo Il-

Fil!.

fi bi

tru 1
s

fe ri c
m111t

brit 1 ti e p:
tmtul . 1 lt 1 1

01

180

(1815 1/

D~mi se~le lu1

A
n

179

seu e

1 de
11
011 ou

Ioon

87.
1 T

1111 r1stl1
aeri
c v 1 Cr 1 v c

ira

(1815

t
Cd, 941},1984 -

V 27 -

Cod, l-a -

027 md. I

Format

A4

- 10

1>fL~~

l - L\

Model 1
\

Nr.
crt.
1

Nr

de

Data 0i
locul

CUPRINSUL

de

in v.

emitere

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

pro

01tL'1.e fac ut
1 "naint
de a v ni io1, O 01' el J.
tepta.
Dac merg totui
1 Qrova.>s
tl'fl

181

c~ s'-l

1.

rgh

Cos
Solt1'l
r1m1t 12

de rete
gr i
1 11"ch1u

1815 111nle
sliitl
r

Polihronle
ost
tru, ce s
lucreze un an d zi
la orie
munc re e" -1 un.

IJv'fj .
1815 luni
1 e Radovlcl
de r t
~t lu~rtd "ee un 1
lerb~r"
cu 1000 de aler Hrlatu A an siu..
de
s rdarul Polibr
e
n ru
jUdetul V 1c ,1
d t i lui s
trng..t 3
d t 1 ri din p1li 11e:
Oltul d Sua i Oltul
Jo;
ctigul
1 p gu 1 le v r im '1
intre el d
ne
C'zmaru.

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4'

~. LI

- 1 1
Nr.
crt.

Nr de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUl.

Model 1

Observaii

UNITA II ARBIVISTICE

13

.,)

-1 o
1

;)

r nu. :C1 1

n1c t

1)

1815 1

1,51

rlatl1

lui

:l

II

bu u~l

la
trimit

z
(n

ta

w. ~

tI

tn
e

n1
Q_':'''''''

it

LI

p~L1. o r1s
odo
1
1

4-

LI-39.

t alu

tr

1815 iwd

tru

Q1

d1epozli
s

EI

nl1-

bul
1 s

Il

trimit
imit
1

r1
te
'in tim
t
ca

vi

Il

vi

li t 1
SC1. ndurl

li

1
t

d stlll. S
oale
d
ntrl1
Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

l'

.,.

Formal A 4

\) _ L'

- 102 Nr.
crt.

-1

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHlVISTICE

b.ltltl~

aWD

.itat

83

Il

Il

1el
in
e

.""-

-1

".1.

trimi
ti-

.. 5. t

cruj .

R h

1 le

%815 lW11

G or
1 onomu sert 1111
t 1 nQ Ooat
tril 1 O iov

185

mei trimis nlt


~ort n fiin

1
olihron1

sorisori
nt
1

2tO r

~1

o
t1

__ c:~""z1

nie
e bl
retur!J. 1.n
1i
,
1 cer
ce turcit
este.

ura

~j10 n
oovloi serle ltt1 Begi 1 nu
lova oit
Cost
t t1
1
1
fl

1. ,1 n o.
n
sp
co ului LllC80h
A
c
el; dac
Chir!
ros
1
H 1 (1)

186

ZIl

1815

1t1n1

Ode o

o scrl o r s 1
rimlt~ prin lnt r dit11 c ne11lQll11
1
uJ.
aeQr(?>
lc1.
1. ci d
ie
und
ridic
ri

t.
Cd.

941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format

A4

e3 Nr.
crt,

-1

NI'.

ele

inv.

--

Data i
locul ele
emitere

---2

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

--------------------1------
3

DJ.m:l:tri Ioalt oria lui


1815 iuni
Bl1Cllr ti
Hagi Iana Co t Petra la
rai va c
pr d t ldit
trop litului
tl~ lui Chir! a, o asulul;
groi
z ni ii u o rut 5
1 mag zi
11 peri
ot
Ieontl.~ti8
1 i-a scris i
.
trimis lu.ceru8 V' tri ~t
ba 1 1
inul sorisoarea,
r t t nu
- s IlS 1 o
p ....
"t s;;''' 8 rt lei
t gul (el a nu
la
r
u easapi':' o
trim e nap
e i 76 da gal n1,
e ~01'
pli 1- u re fu.z t, hiar
dao le lipsete
ntit t infim,
own firm agi I nu. 5)6.
u 7
ngrun "i nici mcar nu. i u
>
n ar t pe to~i, al f
ar fi
jum ata din 01 cu lips" .. d t aor" aoaz
1
Scufa,
are
x
rsp
la,
dar o
nu. r bani, iir bui s" mai tepte,
ca primeasoa i 1 din lt part

187

la postelnic
groi pe ntru ce 1

luat 274, 32/4


229 oc le d ln

ou 48 de par 1 00 118 i 1- deb1tat


partida, s aib grij s-i
;:>
fao rost i e restul d l~n, oci nu.
se mai gsete nioi la tab ci. Vitaf 1
post lnicului vrea s-i d a arsonal
scrisoarea scris d domnitor 1
19rad in leg' tur ou Stat n, ca a

pr
aac o rspl t bun.

~5'
a8.
,

Polihroaie feost
Petru) seri
lui Bagi Ia nu ~oBta PetraI la

8.

Ceh 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 iuni
lt10ar
Format

A4

Nr.
cr t;

de
Inv.

Nr

Data i
locul de

CUPRINSUL

4-

1>. u

Model 1

Observaii

UNITAII ARIllVISTICE

emitere
5

Craiova ca,' in cazul 1n care nu va


putea vinde vinul p 08
1 1-8 tri
s 1 pstre z ntr o p1vni t ca s

s,

uu se strice

primit cnta~l

ul iul i c uj.e le trimie


d
1j
o u sume le rea ctive icredit
partida,
ca ~ cu banii pentr~l
2726 f1 ocale de lin. ~ih il 8
nev 1e
d 450 de gro<}i c s pl e se
arend ~oi~i/
C!oroiu; s- dea
iar. z piaul a~-l trimit aloi
la el. ca s se n~eleag cu
acesta;
dobinda este do 711'2.
dau
gro,! la pung
lun)- L ne
~ranil acum ou 5
i cu 45 de
parale; el va cauta lns cu 1 gro
dac va gsi A )are de gnd a eump re
i 40.000 de ocal .1 u tie d
unile au pbrut bulgari in R mana ti
care ~ o dau cu 45 d per . le ,dar
mai a lea nu bnue '~e dune
u put t
..
ea a t"r~nga.

"

'<J

189.

Cd. 941}1984-

V 27 -

Cod. I-a -

02i md, 1

Format A4

- 15'NI'.

Data ~j
locul de
emitere

de
inv.

NI'

crt.

-1

CUPRINSUL

UNITII

\(

LI

Observaii

ARIIIVISTICE

Model 1

19

10.

re e lor
oet otlh 0\1 nwr. 1
strins vin 1 raohlu
1 oara G
fi vindut 1 crciuml 1
c
1 1. n lte p~r~l.
C
e enee t.

1815 iunie

11

11

Conat ntln i11 acu serie


ne otului lui ~ ag~~ nUl 1
Or 1
o
1 r08g~
intervin
li unchiul lui, o
pl f. sc
etc
1 20. o de gro 1 dator ~l d oluc rul Vlrdolanu p harnloulul ~lcol seu) oh Still
ci spre
o
1 sori
cum 1 ca1mscamlllui.

1 15 luni

vJ

-,

12

Const ntin lAJz'" (o rdar/


scrle 1111 H
1 nu Cost
tru
la OrBi'v o 1vizl ~
Zol~ 1.
nu, ca
1-' ntre
1; 1 b nul
noo anu
ino
ajuns; :1 ro g 8 d 8 se
se
dres
1 e~ le aeri
1111 D1mltrac
1. Ch1rlae s lntervin
ling perao n
08 -1 P t
jut
n f ca'Na lui.

193 13t.

Antlmq? rhimandr1.t 1
Vi 1" 1 gwneD le Jltl
gl 1 nil Cost
tru 1
ajuns cu bloe p
la Dubnl
0111; drumuril
aint lln1 tlt
Cli ur pn 1
ofle au 1u
.'
ntru e
t
ul s

19

"f.
lul
c'"

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

1815 luni

Dubni

Format

A4

10
Nr.
crtl

Nr, de

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITII ARHIVISTICE

Observarl

tot
reco
ns- 1
dre"lt.

t
brucelul 120'

Il
a

1 serl
va

cu bol,

jung

ur

111

001

~.
Ioonomuseri lui
tril le <: 10
Ha 1
"'-1
r t s" 11 e c
r
le
e ti p
gaz1
rl0
n t 1 t rmin tr burlla 1 -1
lu
ollhr ni 1 1t
1 o st ti
S1 pt elhll
o
lei, a
c
Gh

1 14.

1815 11101

C r

~1

...

nu.

.~~.
1

15

Cel. 941}1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02

md. 1

Format

A4

4.

Model

- 107 Data

!ii

Nr.

Nr. de

crt.

mv.

emitere

19.

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

16

1 nl
but

drc) i 5

008

(ocaua

.,ou termen

de 1

Hsgl IaDWJ <00

tr

.'

e-v.~,
197

198

17-

18.

Cel. 941;,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 1a
Nr.
crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

:J

Nr de

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARl-lIVIST1CE

n 1.

13.

1&1

lui Hrl tu

9C

1t

1
25
nicl un
u
ult
nil
scria
trimit'" r spuneul

1.

aU) .
D1mltr

o
H

1.

n o s
c t
c

1
 1 t1"l 1
1 r 1 1.
b vl1 1.

10
1

aeri
P
1

lut

Io n cr
Crei

nto 1.

lui
ti ser
rlatu
r i V':
ntru
trlml
scrls
f.ur ent
o
xp
1 Vldln.
tl1
d....d
leo
1 ti.
t o
o rlm1t' ~i" curler
C of
nu
rlvln~ o ntulul curent
011
1. uIt
de florln1.
pl'"'

se

o zind e
...n leg tur

cre te cuI,
e
ou lt
eu alb
.t n~11 1 1 achlm
v 1
1,
ridic t decit
cur u.1~o
d
x m 1u 1 florln11 nA
t 1"

p 11

1.

ro
1
L-_~_

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

500

1-

027 md, 1

nl1

1
'Format A 4

- 1
'Nr.

crt,

Nr

de

lnv.

-1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITAII

Observaii

ARlllVISTICE

;)

ucate/.

I.J..

fi

elI

S8

consult

c re
ino sat o oli.t
a un
nu 1 1

1 el

VLlt

li

Olt

nul 1 de pl t ,
m 1 n lnte t cl

aut
lui

5. p 11
o

fturl.

el

lui 1

El

1tl

itI' viel.
~.

20

lui. Il

~lu~ 10 n, po

pu

...o

bul
hirtill

g
tr ge
ro 1 aupr
vor reu 5. s
l1ehldeze ct
or1eo re

200

22

'

Ieono u eri

01'

1111

Ha 1 1 nu C t
tru i fra 11
1 er 10va o ti seri dln ineoh1s
un
1- runo t b r terul turc a
d o reo o r
1 pt1
a nt xe pr et t dar el
nlcl o v1n din o

1 nlel

1 's

pin

acum,n

nl

J.D

e 1 1 lt

1
t

nil 8

111

11

tr1oi1t 1 att
un om nu mal

1815 luni

6,0

i o rez
burl.

~j.
2

.3

/1

23

nn
H 11
Cd. 941j.1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 mei. 1

./.

Format A 4

110Nr.

Data i
locul de
emitere

de

NI'

crt.

lnv,

CUPHINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Model 1

Observaii

pr1mltpr1n
t
n ru. 1; il ro
s~-l confirme l1ch~deree d tori 1
o a Vl1t ) oa~c
pl~tl~ nil
lui

204

f, dam 1001

u..

24

Dlmltri 10 n..... zr sori


lui H gl 1 nu. o(oata/ p~ tru/ 1
.fre ~li le Oralo
o Polihronie,
omul reoomand t d
1, dl1pl! o
te
1 z retu1,
ple
1 Z mun.

1. r~l ci Or
(Porumb o~
scrle 1111 H 8i 1 nu Coste. tru
le Craiova rugindu.l
tnc s
1, cu chit n~
ltur tU, 1500
do ro 1
rdarul
nalot,
,
va
u1 Oreie 1, 1 s-l .trimit
c~t
1 repe

1826 lu.ni
6,Or

1nst

1615 lu.n1
6

D1mltrl
lui
1815 luni
10
,
Cr iov O"
uouretl
Ha 1 1 nu Oosta
ti trlmlte o serle
8 el " rulu1
"Gl1eorgb , v t fuI lui ~tJ.tIAWv~
I c.v..
incaseze
. le p, n lot
1geenu:
1 int 1 1t s rlaorl.
lui
el
ntru P 11hr n1 l It
ardarului
Constantin

Cd. 941j,1984 -

27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

Format A4

~. L\

- 111 Nr'.

Nr. de

crt,

inv.

07

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

llhro

seri

Z1

lui

o r'"
gine

-,

<0 e

ruj

nu

gi

C 10 ) o Ia

1 ne

Observaii

UNITAII ARIlIVISTICE

27.

Model 1

Z'u

ehe I

un lu el 1 r
in c uz do orI.11u1.Staf
t
1 1
1 Duc
'"?

entru ot n1 ,un
fl
G
- du ~ le 1
n-

pat

II

(de 1 Vi.

vi dut f.pll~1n
blnt~. Il
trimit
ci

1t -o ou 30 do p r
tur ou e 1. Ilt

cum

or 1.

Dlm1trao
~ 1 8 t pt
1 1 BUollrGytl. c e~
zo
fe n 111 e -1 re 11 Ce oh1r

ntrll obAn
bBnll
f ce 8
cwn 1- r
Co ot ni, Al trlm1
1

locul 1

.i

cre

Cr iov

ne

int ridic
le

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

5 bl1~l ou vin.
mU1"lt 1

001

01 z,

o
1

;tr1m1t.

ollhro
1

v toom
Cst stihuri
1
g i 1

lu

A
li

<
ost
n Cost

1815 11101a 6
t ~
1 t1
1 fr tii

~urlt la lin
: 45 1
p r
1 vo

Format A 4

~------~.~~.~------------------

'}> -

- 112 Nr.
crt.

NI' de
in v.

Data ~i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

L{

Observatii

ARHIVISTICE

Model 1

15 august; v

stringe

i 5 00
de lin ~ig i trimi ind
o a
b ng11i prln ~ r. G
l
nun1;v c ~

vindut bln
G
A sta iu e pregVt
l re 1mp si c
s pl c.
r pn .au ve etri
800
groi p 08
trebul
string
l DU
lllmuri totul,

pleca. Ia
Iconomu s 1mt
bl dup
.Ar -t bld
ingrlj s c i ie lac
u
inv cb t bo 1
w_l
trimit eltU8~18 fi i l 8 orzul
d
studl0, Cl11 ni, 01d nl,
w

incov 1.
1
i Po opln1
un
8t
oat
111 r
compl teze (oa
1 e-l deblt ze art! .
H Si Ieu-u.
e nu
ploua. nu
ti ce
va'al gel

din nul

icolache r500

ci
cu do-

uag
u . ma

tu 11o%'

o atu1e, Spurc ,)
44 de stinj 1.
oc_tit cu 12 sr 1 atinjenu1.
'-1 aeri

ucu
ci

lui

D1m1
re

1. a

d dac

dac nu,

. -1 serl

1
O

a -1

lui

cuf;

10 oftul ibal 1 are vo


dup eli
lnte l-a mprumut t
450
gro i. dBc~ poet t aU_i
dea u dobind
71/2
termen d p1 t o lun
1 seri
i

1350.
u

1&11 D1m1tr

il

Bl.1O

11~ d 6 o

/.)t1 o-i

} groi.

r 1>11u1
Cd. 941:;,1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

-1

A4

? . LJ

- 113
crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

de

Nr

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARIlIVISTICE

ntr
di

eo
t

Como
n1 1e 20
1 1. ului s~ i
orndtU 1
1
ca e
tit.
wn in
rtl

r1

Ei

n lui 5
e r
ot 'in! 1 p te
ntr-un I Ion

. I

ntru t ~1

nAs

1 1 nu

eri

Coat
triml,
re conflict
ee 1
ro

p.

s1s,

_ u 1zgonit
Qov.1u

t
;3

hal'
ltlt ~
pt

e
-"

dac

ou

n o

a! s
at ,
bul ) 1 ro g
ce i 1 n
r

c
;

p O
11

ocot 1 1
va trlm
Cd. 941i1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

e~ f c
o tIe

ug.
Format

A 4,

114

Nr.

crt.
1

21

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

) 1.10 le ~ t const( nt tii)


n
'
.
Z P n"oti G p.scrl
lL11 4. gil 18ftu
C( ~t") '( truf 1 O1'a10,"ae v. ii trl

mit
z la de j o de gro$.
din 1814 f bruari se
t de st
.H g10p 1, l noI Hrlstodu1 i

1815

1111'11

1;i

VI:

DiT.itrle Io n bl ri. d le 08
nu post e~ scoat b nil, c sY._ 1
l~t asc datori1l
fat~
Ragi Iana; nici ispravnicul d
uac 1 nil i- f~c t inc apar1tia

~j'
la ,if
scrie
la
"Sf. ve1"
c a ajuns 1 Dl1bn:f.~.de unde 1trimis d ja O sc isoare. cu
gust orii ca
trs as ort . bumb e
1 Vidln la Orova..
to~ drumtll
pe ca
1- f cut p1n la Serres
ntl.ln1t DUIlUli compat1' o~1.din
Zsgor 'f
li ni, SI1d1na (?), ce
Ant1m~arh1mandrlt
ave l' oi gun18 n
Ji tia,
lui Hegi IanuQ Coata
tru
Cr iov e pl trop el m-rii

u h nuri

ace st rut~. Il

roag e improun cu Ioni~ VI dol n


cellalt epitro a aib grijii
m:'nstire i dea iftdrum~ le
11 o
ere procgumen~ll1i 1 n1obl~;
s-!. e o1'1e cit se
t de
s.

nAS .
Elen!

212

IHagl

nuo Cost

ilol seri

etru 1

o a enlt
icl. intrucit
lume t 1
i
rii a
fac
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

i .

ltd.

Cr810
to ta.
tmp~ te o"

Format

A4

1> -

- l15 NI'.

crt,
1

de
lnv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

L\

Observaii

ARHIVISTTCE

Model 1

-i dea tiri
despre toat lumea
i s i ap n unde ste clucerul:
tot la B ot1re';ytl ? Scumpete
ste
mare ,i
avut nevoie d Dimitrie
10 n Lazr,
ltfel
nu ti cum
s- r fi deecurcat L3 SibiLl nu
putut schimba banii deo1t la omul
p stelniculu1Vlahu~l~
ond a-a
.
'a azi t o (ruii/
l-a u bt ut pe Napol on.
oursul galbenului est 1n scdere.

~.
213

..

33

1815 iunie
Ioan Gheorghiu scrie lui
9,Arad
R,gi 1 nu Costa Petru le Craiov
c situaia lui este f.precer i nu
\
p te s-i pl~teasc polita achit ti
l
de el 00008ne1 VIdoianc ; el l-a
oomunicat lui Oonstantin Dimltril1
mei de mult o~ vin~ s_i plteaso~,
c c a avut. bani ~i i-a pl"'tit
pa t

214

din dAtorii.
Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md. I

Dar nenorooi

mai
Format A4

'.
\

1>.

- 116 Nr.

crL

-1

de

Nr

in v.

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITII

L\

Model

Observaii

ARIIIVISTICE

ernitere
5

mare a fost o~a schimbat b nii n


va lut
la ours ul de 260-280 de
~orini) sute, iar aoum a ajuns

le 430 de f(lor niY suta;


a o
i d seama oe pagub are,
tt
1 ct i Dimu. Va scrie tuturor
oreditorilor i-l va seri i lui
prin Hag1 Hristu.

~5'

Clucerul Constantin
Ibrilo1
ecrie lui Hagi lanu Cost
Pe tru la Craiova ou rugmintea de
trimite
urgeo.t scrisoarea
sa le bi, ~e
Orova la cocoana Elenoo) (so~ia
8a/, sV_i spun dao a vndut sau
nu borbeoli
i cu ct i dac nu,
sE1 se grbeasc s-i vnd. "Priete
nul" nu vrea s-i treac n cat 'st1h
pe (se ute lnic i), pn nu-l d
cte 2 gal~n.i
de fieoare: i-a oferit
15 groi de fi~care.
dar nu vrea s-i dea
deverinte,
ci 1 treoe numai n
O

oatsstih.

Gheorghe Putnicov

s ri

lui

<Hristu Putnicov/ la Craiova


c~ !Ilai rmne cteva zil aioi i po"
pleac la Slatina.
Nu vede ce otig
ex'traozidinar
r avea dac ar
veni la Craiova pentru af oeri.
Pentru 1 e ate tot una, el are
pl nurile sale. Re1 teaz alt chestiuni familial
mrunte
d
f ceri

Cd , 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

'

1815 &uni
N moi

'0,

\
Format

A4

?-

111
Nr.
crt,

Nr. de

inv.

Data i
locul de
emitere

21

UNITII

Observaii

ARIllVISTTCE

:3

Model 1
I

CUPRINSUL

-1

L\

sta

31

1111

el'

1815 llU11e

1.

'rl1 1

o
'"

CI.i.

\v.RJ

ndl1't

ult

l'

n1m1o

zi
p

Ei

~5'
:3
lt:l li
Oralo
c
ntrl.l 8

rant

oa

ntrtl
ntl1,

3 o

r- g

hll1

nl. c ~ 1
ltl

tl
nu

nlll t
nu

c
1 t1,

nimiot~l te lUi
achit t"
1 glia fi C
1
ud

d.'

net

fiii

lut

ris

1815 iun1
2
1 lu

trimit
1 i

tl1
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

12

'\?

118,-

L-\

Model 1

Data !ii
Nr.

Nr. de

crt.

in v.

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARIIlVISTICE

emitere

ca

le-a

sup

d ,. C ton.

..

f.m'tlt
nd vzut eea lua u,
avut um
procede ze 1'~ 1

dar
Acum
Bcolo

v e pe f\
Vi n si t ,
primi 1, ti ct
imite
ah ltuit cu tr n'. rtu1 lor.
scris re I.
re toate
tes.
il n or fi Z

O~.

~'l~;:

D1m1
trl

22

Ioa

II gl Ianue J(ost

'7

L\

-1-0.

1815 lWl1
12. ucureti

scrie 1111
p~ tru'! 1

fra~li la Or 10
~ ind
ii tri it
00 dramuri de vopa 8
p rt1da ou 10 ~ro1. o s~ul 1; 1
rl pr Cal
m't
laI.

Dimitrie Ioan Bcrie lui


Hagl Ianu C(cotal (etrU> le Cr c
s -1 tr mit d ur e'l z iaul lt11
fiul llli II gl Omerde 1
uacuc , e 1 a venit aloi s- 1 1

ndu-l

1815 iunie

12,Bucure t
t.

tor1a c~ o ve
7127,24
gr. al
at nil 19 Bach 11 r1
Serd rul~l C ~t nt1n z~ i
im.ru
mutat 500 de groi, e 1 P l1hroni
1- scris nu fac~ nimic fr~
ind1c ~il1 lui. Ii trim te za :1. ~1
lui Gli.gorl Boaroglu ca s~-l 8
ni
c "'01 vi
acolo cu hl1z tul.
t

BC

l1l

n1c 1 S f nu fiii i
1)l sori lui D 1trl
Gf~a ut

Cd. 941/.1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

lot urile

1815 lW11

Sibiu
1
Format

..,1

A4

....

11 
Nr.
crt,

de

Nr

iI1V.

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARl-lIVISTICE

-1

L)

~.

num t p1 1 de.
O re sint 457
i nu
seri
toc 1
i

.1tr

;>

- ee 1
1 w

50)

11 r

imp
r rl
nu.
tiut
1 .. '1 t
fAg. 1mltr1

ex 110 1e e
nu u
teslu, 01 <:
copie

1,.

of
~

223

tru
t ntln le 1
lui H gi 1 D
onfir adu 1 p
soco
1 i
1 sQuteln! i/, pe c
ua.
1

43

1815 iWl1e 1

J.

1
fi po lbl1
ln 1 Il
ni;
o 1 853
168'. p z1n't
. 7
i

lup
d r

1
i

0"'01

nu 1

org
il

""
a

( 1)

dl10

11111

ntru t
Spoot
n
cumI
-1 trimit ~

primit

.,

1111

~J'
22 -

Cd. 941j,HJ84-

r
Petru 1

C n t nti
lu.! Hegi 1

4
V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

./-

1815 iun
u

),

ti

Format

A4

- 12
Nr.

NI' de

crt.

inv.

L\

'\) -

Model

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observai,

ARIIlVISTICE

emitere
5

c s . ade r1t zvonul


18 Brila, dao
C
cl
ee 01. medic u1
noe 1
w
zar cr l ti; aic1 daooamdat

.10

desp

nimic c ma 1

u est
pl c
pl1i t,.

anu

8Z0 s

e
i dist
ze
la O net nt lnopol,
la
au 8 pr1.mi t
serl
.. 1

f atele
8001

n Brlnoo

este lin! te,

nu se

1mle

olum.li.
Oost eha 681g1 sori
lui
He i Ienl1 o tr
o olI~i1 rIn
1 1 trimite el!
D
du
st ta o
isl
ne eze

ziJ.

~.
Gh or
C net ntln
11bo
er.l 1111Hegi Ianl1 0(0 te) p~ trai!
1 Orel
c~ pr1m1t e t 1582.4
la D1mltri 10 n lci,
entrl1 sume luat
0010
1
ar
. ste f seu cu O 011 i 1

225

1815 lW11

14 ,Bl1ct1re t

lt
sorlsoare sohi l,
1 t 08 eze 80 d ro~i
t da. la
aoel

~.

226

46.
seri

Constantln Lez
1.;. rdar/
lUi H gl Ianu Cost
tr

815 ll1nt
u.cure ti

4.

Cr lova c

n o 8 o -1 rl
t
p lcovn1oul G orgbe
ntru tot o fac
a
1 z ls l ade
lt11 e ntru cant tat
de porwnb

priml t- .Oind
ve ni
v pl ti datorille.

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

c 10)

Format

A 4

- 121 Nr.

crt,

Inv.

--

22

de

Nr

Data i
locul de
emitere

Obser-vatii

U JITAII ARBIVIST1CE

CUPRINSUL

Model 1

~-g1.r\wn\~ \4,

47

-Y\'d.'v... .

del 10 rlIl I

22

u
t

59

1I1

ljlIl

885

vi
Gheorgh Ioo O lI, d n poruno
re 1 1 10 of'" 00 t n'tin S mur e
. ntr ~ rovizlona
r t 1 tur
p1utln _
c!t 15 groi vi'
ni! t bul
w_1 d
loouitori1
1 e
1 r"'vs


18 5

iu

1.

l~

t 1.

~.
22

4.

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod, I-a -

02i md. 1

Format

A4

- 122 Nr.

crt ,

-1

de

NI'

in v.

Data i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

Observaii

ARIIIVISTICE

l\Iodel 1

intor

z. Cu

pa fas s prac

n~l. ca s nu-l el
z lot
s lor 1u ~1 B -1 1nfor
o
et pnl1 ceetui.A
a s i

Cl1

banii lui 11snovioi


volumul fi
rana t

alut

Turn

trac

ntru

i din 1ex1con111 tlG z ".

~1i;

ntru t ~1
Dim triu,

reche Ll1Ca. Io n V Y\"

iea

ris-

;0

o'ul Conat atin Gbeorghlu 1815 Urni


8atit
ch n
arle lu1 Hag 1 nil
Conat ntin Petru 1 Cral va rugi du
9

-1 scuze c
i s de
oi lui.

indrwzni
olt msl
n

dar
1dea rece e

it cear'"
re
alitata.

1 riul
urgent, s -1
11 v 1'1
Ol1
1

trimit
C C

ontl fost mitropo11t al


rbi 1.

01'16

1111 Bagi Ia DU

tru

1815 lWl1
15.Chi 2. :-'u

ure t 1 c" ne nu
pr1m1'
lcl lU1 ra u
la scrlso81
lul
n
gtur~ cu 1 d1~ 1
colo.
d p
oare 1- rugat O rlmit
1

BIlO

co u1u1~ rusl
0010. 1 r b nl1
s~-l r mit le I i;
l
Te odor
vrul
r1mite
n11
titu1
lor.
V

Format A4

5.

Model 1

- 123 Nr.

Nr. de

crt;

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

AHHlVISTICE

3
w

C'
nu 1

e nil- a da
~1n , e cl

con 111111111,
r
ote Il! t e 11

mo 1 -

32

et 0111

1,

rl1
sorie lui H el Ienu Co t
ee tele
Or lova o
1 trlml t
r!fic c
lui
a n
c a
11
ju
001 48
c t stihuri
lUi.
ollhron1 1
a el tr1m1 i
1
1ro , 01 vs' t bl11 ~ tr it
ore
1,
ml11 1 1
ei 2 a
o 1
ont ic1 20-000
p
bUie el tor.
t

l
Q 1
tr1ml pri oOl1te 1nl0 u1 1 nl

J603 oeal d orz,


trim1t
c~ 1 - primlt d j
,"h din~l.
in
2 .0 o el o
rv nit
1
gro 1, o

c p1tanul
lCIl
1
o -1 trlmlt~ 1500
W

lin,

fU

1
Q

tnl:!.lr:u~

re f

1
C

t r 111
t 6 ie
t

1 o

nil

gr

eu

ce

bu1
ntru
ltuJ. sa

fi

t\Yl,

~.

3)

mltrle 1
lui H g1 I

53.

V 27 -

Cod- I-a -

er1

tril 1

1815

15,Or

ea

Cd. 941/1984 -

3 ~

027 md, 1

Format A 4

..
124 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data ~i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

lin l aii o nnd


Il trlmlte

!....18 Viena/-

scriso re

eoe e nel

1101 oare se afl s1c1, le b11;


elil-! apunli cwn proc~ deaz
ntru
cei 250 de f(lorlnl/
w-w- pe oere
1- impruml1tt acest ia i cu ceilalt
pe caro -1 va mai imprumut ; l remite

Hag! Ienu eu sV.i trag~ pollt

WJ'
Iencu Pollzu sorie lui
1815 iunie
S(
27) OrQove
H gi I ou Oosta I\:trLl 1 Craiov
despre oonflictul pe care-l a
cu 1 n At n alu, -061'0-1 opret
nedrep O dat )00 de groi i 1t
dat )0 o de f/1orinl1 cret
c cam
2000 d groi dup cllrf3u1"de. tunol".
sub pretext o'" este asoel t cu
Capeof s, cre d toreaz'" 15.000 d~
gro91ntru o I.Atanasill l-a triml
lui .Ragi I DU n1t fier,in
l~ere
d 2)2
gr i. il ro g~ a !
re tloace ast li marf, pn,,~ pute
socat ci cumentele ne' esa
d$ la
oemen1iimpu.rtet
09 s-i do deas
nevln vl Il ro g~ s faoa
totul n S or t, ii nu ud C pe 1'0
seu ltoinev.
c 1. il cune t
bine pe ce sta;>cere deschide i cite
scrisorile
etr""'loe.
V

)5.

D1mltri

Ioan serie lui

Hagl Ienu c( sta '1 p(etru/ 1


cralo
c~
8 gr j
s primeasc
b nit
1 turcii din Ruseiuc i
1- d t coneulului Ohir ou ludl
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 iunie
15Bucura ,t 1

Format A4

'~ - L'

- 125
Nr.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

crt.

mv.

-1

CUPRINSUL

V JITAII

Model 1

Observaii

ARI-llVISTICE

tr politaI

on r
fl,'" e

ucure tlalal.
d

oum

n1 11

1
o 1 lui
I1 e
u
nd
1
t 1111 G.C.
1 1582./2 gr
.
1
11
f d
1 o
11 trimit
o aeri
re. 1480j" III rvu, ou
c re G P U e ... 11c 1 t
ot 1
g lben
1 o il re~ln20
1.
t 1111
imp"

tr1 ")
11 El la

ooot 11

,.

ant.

23 56

1111

tru 1
1

1815

lWl

uc

t1

1t

1it
1 b nil
1

dobi

ca

II

z 1

O"

11

o t e etc

mt.tlt

10

23.

57
a

V 27 -

Cod.

I-a

1 15 luni

e
ntrl.l

soc tit e

c"
Cd. 941;'1984 -

027 md.

1ujlt
I

16, 1 10 r

i r~
Format A 4

15

? - Ll

- 126 Nr.

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

-1

CUPRINSUL

UNrTII

Model 1

Observaii

ARIIlVISTTCE

:3

s la

el

gr

obi, i r
s
con in

din s lerl1l1
.. ..
in
le 14" ma raDU.

eluje

.,

Il

20

zi.

groi

~.
23 5

Zot
lovicl eri lui
Hagl Ieou Cost etr~ 1 C alo
e d.egee
1 rage. '8'" 1. ce
113 gr ~
Urzic6enu, dup'"cum
1- ma
i Constant n
rU
alt s
o ~ n i
or s

1815 luni
16,Urzlc

pl~t

Ei

111

c'.

... 'Sul

Iona h 1.l-a trl


Hegl 1 nu
cuc
sti ui ; ci fapt 1- credit
re

inct

(L,tl Elt

nlc

1-1

t cu e
nu 1

eve ro t e~ 1-1 o r' de . ou


1- r r tr mis iec . tur lui
Iansc
c
n 1
v
el.

2)9

1- r fi credit t? "Oin
i discut
r lova

1815 iunie 16

t ti

59
1

Hagl I u
c 1-

ora

c
or

1 a

prl

voi

duc

-1

de bani;

eli-i
1. oomunice cit
re ar'-i r mit, cr'ci lcl
lte
curo~turl; re
dat
oi
ntru

re

6000

d ac 1

elmlgil.

vizlt
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

n-

027 md. I

fin luat'"d 1
H 1 di b r t ru1 c
Format

A4

\'. L \

- 127
Nr.

Nr. de

crt;

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

-1

Model 1

Observaii

Am--JIVISTICE

111 nil

inel:

e ec

ro

Il

i01,
n 100.

60.

24

t
1u

1 nu

Ha

1
r1
tril le Cre-

C t
eri
f.m lt

181511lnie 6,
C r ~1

1v e
crieorl,
d r nl1 primit nici un r s ~na 1
1 u:r u
te
z 1 alt
~1
lcl. 1 primul rind trebui
un
1
1 tu 11 nil v r
s
1
c
r

u
e
o

trimit
S Il ac at
oruno
o d
o
do
u,
re lini te ou
ab te ela1 u mult

e r

turcii.
ut~ 1, 1 r H 1 1
d 100;
S
d

lcl;

lui

El

dor

1, e c 1

i 530

u-1 jut
Lt
1

ult bunov1n~ 1 1

rzu

sc-

vut

jllt.

&-~.

241

e fi t~
,

hlms ndrl t 1
1
1 H g1 1 nu
Co t
Or lova o~
t mult fl nd c
nll
~!eu f st':. tmpi dia ti
1 i

61.

lainu) s f o ~.o ag fi
l1nllrl
m
ti
t). o rllt~
poatelnioul Vl h ~ ef rul r . os tlllll1
v)

,
;
mulul
Cd.

941j11984 -

V 27 -

Cod.

I-a

02i md. I

trimit

l v
dl111

1.

la no

e 1 e 1
st lnlcu1ui
Format A 4

~. LI

28 Nr.

NI' de

crt,

inv,

-1

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARIIlVISTICE

...
5

Model 1

e de

ce

cJ\,Ului
nte
S u V v ni
0010' eu Ioaohim 06 s
caro s
situati
in a
nit 1
8001 H gi 1 nu
-l d
lnfor i
in 1 g"tlll'
Il
IlZ 1
huri1 r
re'"
u

. i.l.OQt

iunie

ira

1 ,

a o

lui Hr1etu ..

Sibiu

ori

~1 ex ct

ot
doi o"'t

lui

grosi;
s U.tD.
io s ri
pu

au

'-

el

lun

pe

n
.0
de 8C

1.
olet 1 ou
loiu.

le
tr1m1t 1 Vl in, 0:-'01
la Serres,
1 vor f~ trimis

la N.

24

Cd. 941//1984-

Hri.stu
V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

n ~lro arie 1
1 Cr io
c i 1 e
Il 10

1815 iuni.e
OI' ova
Format

A4

7/29

\~t(<. -

- 129 Nr.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

ert,

inv.

l\

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UN1T.\II AHBIVISTICE

1u

nd.

~de

.Tir

V!

rei
u pr
lel,

sosit

de toate a
st 11 r
t 40 d poveri
1 lor
33 int

011

Vie

di
h
i n t

ce

~j
2 4

-,1,

17

or1l

1neo

ce

1915 lWll

ar

01

10
o
ci 1500

..uite o or:n u1 1
~ro o e e P zlnte

18

ce ve 1
u
b nIl s 1 triml t'" 1111 r n c
h 1 ch t r dao 1 min'" ou ,lat
"'ne 01
s:-1 tr it orindui
1b r

245

du

lj

jude~ul

'-8 ou

65

ri

1 hroni Ooat
OI

ev

n
ah ltui 11 1
S nu alb
rlj t vol
v

1t

torl e

u tt

-nu

oJ

V 27 -

Cod. I-a -

1 de

Cost

bl

027 md. 1

r 1

'<rrf'1

~j .

al e rul C
10i erl
t.d

u 22

ar.

" 66

Cd. 94li1984 -

11. ueure

r iov

e ao it de la O n t nti opol,

un

1815 luni

arie 1111

tru 1

nu

~ r fl
vindut

d
Format A-!

:3
Nr.
crt.
1

Data

de

NI'

1>. LI

Model 1

in v.

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

auzit

tul. ea s nu s
'"n aI t j l1de ~ li'

Il

ind3 n Jtehe n~l. cc


erdarl1l Costacb
ju
&lI )cu 2V2 gro~i.
pt
le e
ecit s
i b n
o . A 1
-cu i n soc te le

i dat

lui

dat

247

sot

1 1

1815 illD1
seu eri 1
. 19.Bucure t
tru la C siova
drept t dindu-

Lam' l'a:.

67.
an

Hag

1 sume

ecum

lui d

ta
oma

o 1 fac

de g:roi' dre pt eimbri

numai 50

nu.l recut
cu

p n l'll munc lui


to Oxgl eat Il
v

in

Gheor
1 eru i
1 b ra

'01

oas'"

achiroglu.
It 1 1 nll

o-U:j

s-t~",- &"Q.o \l ,,'cA..

~'Y\

24

6
~

Vu;tu..

~~~

e:

r-WJU.

24

eu..

~~t-

J.~Th.

Cf\NJ.-

A o:.-.e.

q),

~e)'A.u)\I

t-tWS T~
ce,

c: ~Ci+u.t&:
b

181\i4-M~~,
.t~

(D.N\M.

r.

vJL I
'>

rk ~~
F"'O:- ~ uu:

lQ~e...

Cd, 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 rod.

Format

A4

131 Nr.

Nr. de

crt,

mv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITII

Observaii

ARHlVISTICE

5'

<1

trl1 sorie
trl1 1 C iov
gro 1 ou o

Ioan naetao1u.
Oost
1 a.

pr1mit oai 150


bitet
ti

; n-a primit nic1


c"'; cind ee v:or
Cl1 m 1 1 tr1m1s

10

1 H Bn-

5000

a
;'

; fOI n~ nu. 8

e. c "'ru.W. eisr vor le

in t. o:'

01

du

situ

8.

re

SW

vit lor 1 ii v

iji

1 lui.
et.>"

n resa i
~. ''1 d- cu
it

lu1 est
nil r t bu.l SU
i cun re lin"
icl
nde r nii o da cu
p ral
ocaua i nlc nu. ste
blln
o "'oi c vor strnge
11.

c m 25-0

00

mei bun
C
G primit
11 00
,,000

o"" u~.

00 1

h dini
s
, d

le i

>.II

ac
rece 1

r1ndin

orz
trimite
re 113
iered
.tcit
...

liric t r~ 1
ocolit g indin

pU t
'r1mit'"
30
de soinduri, aU insist
Costa Triosl otul
1 le
"nooveenu.
S i scri banului
t

jllt

"- c o
101/,

u c
t

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md, 1

ti in

rielD8

el

Format A 4

Model 1

- 132 Nr.
crt,

-1

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

50e

CUPRINSUL

Observaii

UNIT-II ARHIVISTICE

.
" dcatl ...frenu flii
'
nepotul com .ocr
lu1 Hrletu

70~

~ cov 1 Or lova c~ d ab

1815

111

8,SIbl

rimit orie
a lui din
~l1ni in 8orisoa
e 111 rului
Ioan ~i ii trimlte copi
oele in 12 iunie. e
in pltlS
ze. altoe

Paopati cr1e
cov 1
relov

1815 lu i
18(30

1\ nton1e.

lu1 HrI tu.

D.Tlro o,

1 lui~.

n voie
b ni. re
O pollt d 5-6.00
nu
gW it cui ca 1
gindit c
i o s .t

Or o

aVJ.nd

e s-! tr
~e g oi. d
tr u;

ce
b ni de
Cepo fase It. oi la aeb 1
DeV
de
t Ieri,
ca a lteooo~ cheltuie ile
ou tr nsportul m'"'rfurl1or.
Ce1
2.
bi
r fi o trimit 2-3-000

de gro 1 la Vld!n, 1

0.011

vind in ve e
a

acum

u ar o-1 pr

ca
le ve

so

1. dac
pucti a tr g"" p 11~. 1
va de
rimit o 1 313 f~ori 1/
aCE! lu1sS5.
i veri!! e
teu reud.
prin

-,

nc od tU contul lui H g1 1 nu
"sit i e
.i e~ 1-1 trim1t ._A
lll~ Ioen,
"hirtll1or"
ro ""'1 ,
tot lii
va Ioa
7700.de
i 1 te acO.
dar trebui
v

100

lod
Vi
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

groQ
\1

Il

ll.".

eu

tru. ee
eei 96001 tii dl
1 j s e 20 do
Format

A4

\>

- 133 Nr.
cr t,

-1

ele
in v.

Nr

Data

Li

Model 1

xi

CUPRINSUL

de
emitere

locul

Observaii

UNITII ARIIlVISTfCE

i.

v~u~

prin scris rea ce


1- trimit Ii
re bi

C psofea
cuncscut c 81 s-1
d
600 AS gro 1, p t recunoate
i c
1044 d groi
i vi ov tin 8 o
z e tel,
n O t.e z "
i:re gi ti-e,
satur cu sumele
n fl rin!
1 "uguote!
teapt r~ punsul
teni
r din 1 ne: ti trimit
polita de 2 00 a lui Copsof a,
o r p, oa fiind chitat. A
primit 'li crisoa 8 do le .1a 11eeti
r nU! rin c re "'1 con irm~ pri
E pieilor trimis6 de Copsofas.
Deo ade nil poate 13a
oiol nite
g
:'li i nl t m nede de r int.
1
prin D mitri on t nt n,
p
sch m ~ el acolo cei 4
g
ni
C net ntinopolucu l1ps n
on de le snt urm~ arele: 5
lben
dubl spanioli. 9 simpli ep niol1, .
2 ep ni011 jum t t1, 1 du 1u fr nuzesc, 1 dublu
Co t nti opol
"e lip ~". 1 t Iar iru r al
ehi,
14 1chillci turc~,ti. 1 ee toetar
turc e. 4 g a
11 dintre care
2
ehi. 2 "zuloii' veohi turceti,
e 1 16 g loc nl spanioli fac 235 de r iceea s 8 otr~duinsc sY-i soh be
in conditii c,t mei avantatjo e i

dac;' n .)(]:"-1 tl'imi t;J

ui

enog ~ c
v_i schimbe. Ar
s:"-1f OW rost, ac~ apu
gs gte,
.Q0rini/ EI
dio Ei .sch in
u 6 -65 Ci
groi ut d f(lorin1/~
ultlme

~1

pu
o

pot
d
Cd. 941},1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

"-

027 md. I

i s

":l

1t

su

de 440

sute 1
,. I

Format A4

rol)

- 134 Nr.

crt.
-1

de

Nr

Inv.

Data i
locul de
emitere

Observaii

CUPRIl'{SUL l\TNITAII ARI-llVISTICE

;)

1 mult
500
f
"flori

dar

e ci
la suf:

llg'lstel

Il

gI

bu1 p,lti

Rduo

iatra
ne'"

its de 50 o

prim1t p
1

e buc .~1 f(lorin1!

m: lot'

-1 1

Model 1

agi Ianu
ei . e t

tru

rmas

1 tit

in
5

olit

se perit.
n 11
zi

c'" S.
n

f/...l*"'ri
11 la
Jtul epoof s s'"

Cioln 1
c
mar e1n

orwn" 0"',01
, 01

.pta
~t

pa fa
cunoa~t

lerl

d -

ar

reo ut 5% c
sion llli
c~ci nu
rit fiind'" il
1
om'es e; s"'- 1
W

e r c'ut1e. Drum 1
o':reu
bl

u de uferit din
e b
letenl1

pr'c1n

vr

din Vlena 1 u ee
tri 1
ioi

ntru

apa
c
zi a s

00

urge ..
.,
3000 de

0,:/1 le

ma . trimit'" t
tit
deo
ce
Cd.

Q41j.1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

dl

e lui
i v

1 a 01 sil

1t

o
Format

A4

..135 ..
Nr.
crt.
1

de
Jnv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPR'INSUL

UNITII

Model 1

Observau:

ARIIlVISTICE

pe 1~
il:

~1 vi t o re.

mbeL

ri ~ inter .d1u1 ,o sei lui


Z m r t n s u. A
i tr
o
o pollt~ d 25
d gr i au r
o 1u si.

o-T trimit

b ni; r1c S
8..
sc-i trimita
to
o luio. cs ~ o t~ a pll... ..
u sos1 t oberv" 1
c se
t o
~1
~ voi d muli b ni dunal
noglLh
v
o

C'!

numal

lui

ristu
01.(.

1.

.r

osl il,
1 Vidin

1
1-

1815 1u 1
18(Jol,Or

onie
s. 1. n
..iro~ , sorie lui
o i)
1u: E' noil
0"'01

~.
1815 iunie
1 ,Orov

m - "r

25 . 7
IlA

1 :t nu

fr tii 1

ru
c

i trimit

()

o s
ru.l

r
cum
....
eodor 1 dimirescu; Goele 18'" 1
s 11
d l' Ioan- Il
1
ro 1. ar,
d1 A - ...le 3 00
utu nu re cum s 1
ntr c~ nu
o 1)0 s-! dea
r m1.t 265 d

lui ~ reu

ng1u1 da 1

S ri1 ni.

a,

'~. L\

- 136 Nr.

de
Inv.

Nr

crt,

Data i
locul de
emitere

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARlllVIST1CE

-1

Model 1

<,

25 74.

1 fr

s11

1i) f1~r10 1

C al v

RAm 1

!ov1pal
din

1815 lu.nl

I~

lb!u 1-

C'1

sp
des
triml
o

'8

bi1

ntir ~ t

zi .1 u

C....
in 1.S .1 e u,
~ 1 elt~ 11!t1f c rana ortul, t t
"tru' 1 o
1 ntru
le 3
.
c uf
iA
l'
b1. Ii
t imi
seri
!
li~w
~/J..

4761,36
oului

n
oi

25 '.

ult 1

W/.I"

l1ic

i,
itl 1

e "'1 v
icl.

1un!
ov

Cost
olit

75
! fr

ro i
ci

rmen

rez nt

de 5 z

l' ,,1:e

----?

""

fi/lI.

P 11hro

25. 7
1(

I gi
1

Cost

t ti

tru
rebut

ecr1e 1

1 fr tii"
e
a
i Il"-

1815 ltml

Cern ~1

Format A 4

- 131 .
:::-

Nr.
crt,

l,......

de

Nr

in v.

Data si
locul de
emitere

-1

CUPRINSUL

ARHIVISTICE

UNITII

~ . L\

Model 1

Observaii

d r. e cer 20 d gro 1 la suta


de ocs 1 ~u re om la magazi i
nil
te sli ee descurce 1 singur
cu t te treburile. Are nevoie i
d bani.
ling toate ac ste

~j .
or
Putnicof serie
frat lu1 su .(Hrlstu Putnioov. le
c "')d oarece . nol oh liohide z
tov"rV la din a re fVce p rteJar p
s~-l propun e intre le st"p-nii
pe cere.i sluje te i lt dacii-1
convi u post plece din Slatina,
e el are treburl)s
nct SW vin
el nco ce s stea de vorb despre
ce ata; nu vre s -1 aplln. nitri.o.
de p cee ee intreprinde acum, p1
nu va vea un rezultat
o re care S
ib grijii oum se poart~ cu oame~{i
d
colo. cu aooie tate gener 1.
s ....
-i cune ac cit
i bine;e i
se poarte ollvi1nc1os cu Ricol
toovl i ~i
Dimitrie. gi rel
,
acestl11a. Ii mlll~woote oontrll
G

77

tiril

cere 1.le trimite-

~u.- 1aco c vin merell t/ll'ci


re Cr iov
i 1 re 1u a aceast
d r nil 1- epllo ce fel nt. c~ci
uzi t c nu ar tre \.li Sol fie ll?.s
f mEiile singure prin la1j cnd
vor veni turcii.

Cd. 941/<1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A 4

- 138 .Data i

Nr:

Nr de

crt;

Inv.

locul de
emitere

CUPRINSUL

-1

25

Model 1

Observaii

UNITII ARHIVISTICE

~~~.r
w.\Me..

18

s l 'tJJ.IA.

Dimitri 10 n serie

79

lui)). a~i 1 u C~ st)


~ tru) 1
fr ~li la el' iov oe.
.l"tit dou
po 1~ I1n do 120 e groi aflei
p rao moare
1- prezent t-o
1 alt

nu.llli Tlnt
nu, 08
,
;J
1 aemneaz 1 ins rlsal
1 tarat;
.i1 dus 105 00
de lin postel
n10111u.1.126 de groi pll1S 1 gro
ohiri
e u.te1. in total 127. eu
C re-1 d bit
z'" partid 1
dat clu.oeralui Dinll, ee ia
in c
li apun cum :"' tel rt ci tlgul
nul t cut;
mbru au nu. et
ns u.l~wn1t eu 500 de sro,1 1 1
r g
~1 IaDu eU faov o nou
lm~Y wi
lui.
lcl nu
sint b ni, Ioan
trimit
su-i
gi 1 DU
1000

eg

Cd.

941p1984 -

V 27 -

Cod.

I-~

OZi md.

Format A 4

Model 1

- 1)9 Nr.
;;-

in v.

Data i
locul de
ern ite re

NI'

crt.

-1

de

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

"gi rele Condulel" i nu re


tie ca se po te f o in a emenea
situ ~ie., B~ o t l" lu b nii.
05'

Teohari
da sori lui
Dimitrie :'-i trimltl" banii pentru
lucrurile
c re el 1... 1-sat
ace t uia
vnd l"
i . nwne I
425 lope ti,
5 parale (bucata),
2 oo 1
16 r le ( ue t 8 ) ,
18 eot1ri. a 4 p rale (bucat a) 1
dou~ "roat"
14 lei i eU
b nii 8due torului scrisorii,
Hrlete

260

1815 iunie

. 20

nt nie
sp ti orie
lu1 Hrletu Pe acov, 1 Cr lova,
in numel lui, T. n.Tiroa, e in af r
ci e 1 5500 de gro.l tr
i n dou"
poli~ lu1 Si
oglu 1 Vidin,
il
1 trage inel" )155 d gro91
celul ~1;de ac e
- a grwbaasc
s -1 re t -' e urne 1 re e 1 1
rice
ni re, c
...pe t'1,
pl ti chl~l 111.)0 re nil ot s'" 8 te te
1 mult de ou"'-trei zile; b ni nu
ee g:'sesc de loc acolo, deo rece ch rv 1 trec
cont nit 1 chirigii1
trebuie pll"tl~l.
U

~.

26.

"':.:1

82

(iJl{te nu,

(eame

11

GOrjUll11l)ee ~. lf:l1 Ha 1 Ianl1 Cost


i fra~li 1
reiova o il
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 iuni

21
Format

A4

). L\

- 14 Nr.

de

Nr

Model 1

Data !ii

crt,

Inv.

locul de
emitere

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARBIVISTICE

trimite 600 d groi. dln ca


200
ntr-o poli sup
lui Zemsni
. 1 r 40'00 n l11Z1uoi, o nt leri,
ichil1-cl. adlo5. n moned
argint
i Sol eeer" pentru ace ti
o11~
de la lucerll1 Otetel nil- -l
ajut 1 pa 1 90. ctige ceva,
mcar din
reft o- A 10 la
iuzluel este ci 10 ral .iar 1
stal mOD delo da cte 3 par 1
'6'1~ .

26)

8)

Gheorghe
Hagl Ianu, Oost

1001all scrlo

lui

tru la

Orato

c.,
g""slt at01 la Glbrovo?
6000 de ocale
lin foart
curet
i Il r vrea s'! lard"
rfa;
de e
il roag s-i tri~t 6000
de groi ct mai 8
VO)
e
plin asc s
d 2 -o o do groiorice' ce'z 8"" 1 sori o s fao'"'.
V

In

H sa

84

1815 lanl

g,
1 nul
lu1 Bagi 1 nu (Oost

Rehov

Rahove1, seri
tr,';; 1 Cr 10v c ba (n/Sil1
u anee Pllt s'" pun'" 1 saoi 11 la
Oro
i a gUsit
1 ni te chir! 11

mooanl

ca

1- tocmit

SU

transport , cu 60 d P
1 sllta,
oa s o f o.:.. t slim
S ti in trimisul
u s'"_1 mit 6000
t 1 ri. de oar
re nevoi . ntru
lna

ai

de 10

b. ro

{r1A.~ .

Cd.

941/r1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

( 'lbru,Glbru)f

ibrll

1 nu g.eet

027 md.

"lL\

bani

.>

"'\{h-.-'.

Q~

- 141 Nr.
crt.

65.

Nl. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model

Observaii

ARIIlVISTICE

"1t

85.

gi 1

~Il

1Cl1CS)J crie 1111

trll.1 fra~11~
r iova o~ prin pota rl1s ee
rlmlt d 1 le 1 de 'la dootor111
.t t
ace s scriso re ee 1-0
trimit , atepti d d urgen' ~spl1n
silI 1 a sall aonfirmarea primirii.

66.

l1 Cost

Hrlst nt Polovr e nil


ser!
lui (
18nu~ ~( st ~
1 C 10 c <Jpe rtru Segerooa
1
erl1t nil 5-6000 (groil
cum 1- spus H gl Ianll , 01 dllblll.
o e tl roag din
rt
rh1ma
s-i comunloe, d c, ti.
ce v nit aduc mo iile ace le "
dincol tf (d
lt/, ncit ee ce
u pre ~ e de mare. 1\oil1e

86.

11

1 15 iunie 21,
ueur ti

1815 ltml
22

rl-

c re . le ~in H gi Ianu,
r
8 S
le le el 1mpreun<Jcu Z p nloti. Cal
aria re
l"'turt
li
la

Hristu ~unl1z11 u arnan t


1 1 s 1-1 trimit.
ml1 e Il de
1 C~ bu ti 11
tr mi e
V

1 1.
b ni. imediat ce va tncas
~- conflr t zvonul.despre oluma d
~1 d
n e '" se va de oltl
1
1 fi
rllllul.

~~j.
26.

B- - --

87
-f

V 27 -

1815 unle 22

fr bil) 10gof t seri 1111 H 1


(Ienll 1 C iov 1 o::' ri
te
s fi nwmi le
ezi in 1 eul 1
h or h Ioo
ntru o loe

i
Cd. 941/,1984 -

(indesci'"

Cod. I-a -

027 md. I

./-.

Format

A4

- 142 NI'.

crt,

Nr

de

I1v.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARI-lIVIST1CE

-----1--------1-------------------------------------1-----------1
-s
2
1
3

a 1 se de .1no 2 ea nl 1
-1 spun din late cit 1 Ele 1 te t '
1 s'" ee fb ze t n 1
otru
fiecare.
fi ajut t or
de cite ori
cere c sta.

tb

268

88.

~~

1815 lu01
Antonle P apeti, n n
1
23(lu11e 5) t
lui TI:.. odo;' D.Tirc'"scrie lui
Orro
'
n agi Ia u Ooeta etru i fral
1
Cr love rugndu 1 s" iate
in
ca judec "'tor in
inte le rea e
_ ivit intre
1 i Oepe :fes, oa
nu vre
pl~t sc~ nimio d
V na Urlle
care 1 le re la
1
rug t
u1 su s
1 ase n te .
oliie de ur n~
vre s lspr
v aee mai de gr b
00 ,ca
s "n o
.. 1ci, 11~
u multe
tr buri
11 tre bule s" -1 tr1m1t
inapo p 11~
5000 d groi,
tr tul. 1 tras ntul
sici I primul
a
pl t"; po t
CI1
v

sp ct v'"

duoenu
bani

acel

f1 t

romiee
omului "u,
nimic 1 nl1
1 Vi in
tr

00 de
00

.,-

, nl1

CI1 c

pl"ti

gro

d t

011

.1
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

Format

A4

143 Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observati!

ARHIVISTICE

1815-1tln1
23,Slblu.

oloovniQul Ste fan J1vcovici


Coste Petru
scrie 1u ,og1 1 ntl
i fra 1;i1') 1
Craiova e ~ i-ar fi

89

cun aoi:t r dGo r disct1te

f.

(itJ) .nu i -ar remite aei


1750 d groi, d
tita

la N1col
aalura, c
a i1 tltl-lae
s ~ nia 1 98
cu pleta pol1~1 tras:'el
c" i

difi cult

'-

le,

Al"se ni

fI gi lanul]
1"1 cu. pl el

pstra a mrfii~ o p
rm"nl.r1d in Valahia; dup ce o va
vinde
to t:-' tl 1.;1 v pl"'tl datorii .

270

Ioen Anastea u n tru.


cri
lui Hag! I nu Co ta .Petrtl
~ f atii le Craiova c i trimite
nit b n1-Ctl ~t f~ erv n1tul i Ctl
Gh orgh.e
7:
236 de (galbenl)
mpaI ~te :;tl de (!
o! buea ta , 89d
funa
(d
7 ro bucat , 17

90

oJ

galbeni de C nstantinopol d (8
gr <,1 b

t '), 121f2 misil"l

u (7 gro 1
2:20 gro

b c t ). 87 e rubiele cu
b
t '). 6 rubi le de o st ..
tlnopol
o~1 buc t).

~tl

2 rubiel
mia' . e o
1,'0 gr i
bun t ~",?; ci iv
albe ni ins ~ sint
'au (,-:.e~t1.Dup o V'
1 ra grilll

res v trimit jum"'t te <1 \..


Cer ~1. ntru provlz1on
rmat 1/
1 jumVtet le. hedinl. Orzul
d

nc" nu. 1
d1""t. deoarece oru
el
rimit
p ntru
oosta le- .
trim1s
tr s_orte m 1. up c
va
e.'h' ) 1 v trimite ~1 lui
lIegi 1 na.
"-1 fac socate la lui
Cd.

941;,1984 /'

27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format A4

'fL \

- 144 NI'.

de

Nr

crt,

mv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

U HAII

Model 1

Observat'il

ARBIVISTTCE

arv.nltul,

Gha r h

0:'01

1- u t omit

Lu .. i 9:'-i de
ou 17 groi
..
drumul (; se duc'" la dootor ii
..,
w
t
o l"t bt11
ngrij
runo dom
o'" pentru
erie
adus uno pil
bot z t An
~1 1- ngrop t, .inoYlond obic iul,
numai din
ree lui
~ omien ;
lnc put '" nu a nf;e le ag nlci ou
ii; atu.nei O
m 1 zicl1

de rln

Wt..

SCU

. OU

e
u e.

ecut

~n

ee 1 10 paslu nici,

Ghiniova o
b nu.1111

zi

bules~ trecui
ove u, ca e
r nll i

cu

sint s rv1t ori d


ni
zile. Hotii (haiduoii 1)
v nit 1 oi cl
. lor din ,'" e ti
i au 1 t vin f r~ s" pl te c~,
1 f 1 eu f"'Cllt i 1 o"rc1
1 alto
01 de
1 t 1 b utur'"
it. Snt 4
~ o
11 te.
ur
dr

Il

i
rt1
trii
I

tu!
i

ownp....

br bln~"', o'" 1 pr
ri1le ce le re

Cl.r

li7

r ohiul

. n vnz r
S-

vinului
t

il

i
sa 1
Format

A4

Model 1

- 145 Nr.
crt.
1

de

NI'

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

tinje n1
fi ntiohristulu1".
dar eoarec
a-eu ridic t mo anii cu protlm1aie.
1- 11 1 t z pl u1. D r cei mal vech
.cwnpr"'torl al moi 1. s"'nt
cci za isul lu1 t 1 te
i nu rie 4. iar cest al monenil r
1 t de la o
Ilie e te din martie .
4. Il trimite z pleul. po te ii est
de 010.

, pop

271.

Ilie

'"ndut

Dimltrl 1 an L9z~ scrl


lui gi 1 nu Cost
etril i
f t 1)'>1 Or lova c va trimite
9
la Vie ns.1 r
cea l~lt
det-o cee e nai (Ura 1::>17 o s
fl'"' lel la bi ed pe care O ajut
eu a noste;
1 t not:' e

1815 iunie
Or

o te s -1 trag' 1u Hagl 1 nu
p lit.

tru ene tu.

lile el.

\f\j'

27

92

tru
10 n lina t slu
Dori lt11 II gi lflnu Oost Petru 1
tril c~ru~
Or iov c'" ii trim te
cu 24 e e 00 1 - ~ f n" ( ntru
,r t tur e~ <;1/ c~cl tlte 8
..
inc~ret e a 4703 ooe1e
e ut le
st
trimis n eh dinti- a
1
"r
1 ~
to tU est f'" ne

27
lui

spati, i nume
Ti e , scr e lu

1815 luni
t
re

23)

1815
~llli

1
Cd. 941/'1984 -'v 27 -

Cod. I-a -

027 rnd. I

Format A4

'p~L \

- 146 Nr.
cr l,

-1

de
Inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Obser vail

ARl-lIVISTICE

<1

...,

r 10

Model 1

ind ic~ t 1 rl1,


cutr mit
1- tr 9

pec
r et
olit

treb
o! in 50
omul lui

3155

V: t

ntrtl 25V2 po

it
c

d
sa n

nor t

noglu,
1" n
plat

011 1 r 1 eL. ma
i b 1 pS""IIo4. ,_
d 1 ;si' ~m rwnt.tte ci un
tie.
ni.
plat
O .'~ t lUi Cap fa ,
rlmie
1e~. d 1500 f<l r1017
tt( 1) A~
t 17" nu v fi ocept t)

pn C~ d c st
lil
alt
:1. i
tore z'" lor.

II

nu lich1deez socot 1 'pl te te ce la


vl viei 1 p

aont al lUi . ohe 1t w. li. S


a l' 1 00 de fl

'" l'lt

C8

de

uz t c n

eri!
de 1
~1 65 gr

pol on

co

101.47
a

811

.). 4 7.24 f(1


rlll
-Jt v 70, 1

(1

. a in it up ve
remit" 1111 aiciah t n

frinsc

1r" ) le 402 f(lorl


oe imit '1
o
o a Tovi 11 1
..,
in 11 i1
z
o

"

001

Z ,

ci 2050

~ducant1,
r o
n nu 1 .. ati t

17

ini)

n.n )

C . i

tlt

riJn s 1
s t.
lui

le

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

___~.L.~~

Format

A4

~ - 147 Nr.
crt.

-1

mv.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

CUPRINSUL

UIT'

II ARIIlVISTTCE

Model

Observaii

mrfuri i nu a primit nc talerii


Viena.

de la

Atanasi livstatie scrie


1815 iunie
23,Cte
le ti
lui Polihroni
C sta Petru serdar
la ..Brt1coven1e Hrlstodulina l-a
nwnlt ep~itrop pentru partea ei
de avere o o are de luat de aic 1.
de ).a unohiul. ei, Z1.Uca, mpreun e ~
Pollhronie i Costache serdarul i
Constantin Zupaniot1, dup cwn
scrie n procura adus <din patrie)
.de Nicolae GummaeDeoarece el
nu a-a putut prezenta la deschidere
Camerei rposatulul,
l-a rugat pe
serdarul Coatache s fac inventarul lucrurilor de acolo, dar nioi
unul din pitropl nu a-a grbit
s rezolve ohestiune motenirii. A
rugat pe ltii s se ocupe de aoeaa a
i crede o nu a fcut ru i
anume: Anaataeie Condopol, Andrei
Pap zoglu. oare au rezolvat ohestiunea prin intermediul consulatul'l FoEl a rug t pe Zupanioti s strng ~i
banil ce tre buia e-i primease
rposatul, 88.000 de groi cu
zapiae, i il scrie s-i trimit
o copie 8 inve ntarului fc ut e
Din pricina secetei vitele n, vor
mei avea iarb, dar mai ales la iar "
va fi mai gr u; dup Sf.Dimitrie se va
muta la Brea.

j;

.r,
Cd.

941//1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format A4

- 148
NI'.
crt.

-1

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr. de

CUPRINSUL

~.L\

UNITII ARIlIVISTICE

Model 1

Observatii

1815 iunie ~~
Gheorghe,sluger ~al banului
it'incoveenu/, scrie 1u1tHagiIanu
Costa Petru i fra~1~ 1 Craiova
c-i mul~umet" mult pentru
calul druit, rugindu-l s-! g aeaee
i pentrll ( ncoveanll
b nlll/ un cal bun i frumos.
Pentrll oy nil a reu1t s-l ntilneasc ii
pe
rdarul P n iot, il roag pe
Bagi Ianll s-i strng bani
zapitSlllui CE 1-1 trimit

~81:S iltMJ?..
024,

2761- 96.

YI~V\...

277."

'\

Dlmit 18 Ioan seri


1111
(~ gi. Ianu c~sta Petru) 1 Craiov
c ve noepe prpeesul dintre ~ran1
i C cioi, de acee a el s pe cineva
re l-a fcut pitrop pentrll Bagi
Ianll , ajlltat d a rdarul Constantin
z~J va treb i s-i dea informa~ii

97-'

Cd. 941/,1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd, I

.1.

1815 illni
24,Bucuret~

Format A 4

- 14~..
Nr.
crt,

de
inv.

NI'

Data

~j

CUPRINSUL

de
emitere

locul

UNITII

ARHIVISTTCE

Observaii

Model 1

1 ii prezinta i doct.UDEtteepitropulu1.Scrisor1le.
ntru banul
Brnoove nu 1
ntru e oce ne 1ti1
10- trim1a la
z . Il trimite 3
exemplare dl actul towr" lel
p ntru
facere
011 e sapi!. semnate
de olucerul Constantin Predescu i G orgbe
ach1roglu. C8 s le s mn ze i el;
primit partea de ctig a (lU1
H gi ISQl1), adie 3625 de gro 1
ClI ce
i-a oreditat pert1d.'9. A
lW3t de 1 srhimandritu1 Dea!il
Bre ove nu ce i 500 d gro i p1l1s
119 dobinda; lui Oonat ntin Lazr
i a dat 300 d gro l. Ii trimite
i
zepisl11
1200 de grol
1 lui
le
Sullotu1. A px-im1t cele 2
z pise de 7131 gro 1 ele 1111Ahmatg H~
Omeroglut der
chellarle
l-a min t cu plat lor. Boarog1u
nu i- d t nioi a Qm b nii i 8
fl t eli eat dator la mUlvl. ot
pri ve te
C:' i 01
tUJla:llD
f

ft

11

va strrJvts:-' a

termine totul in
linga. aceasta

favo rea 1 r;
oocooo Zoiva Brincoveenu 1
rug t
mede lnicerul
Dinu 1
Ba.1oe nu. a"
ee lnt
saze i el de ce st
prlcl . ot.el ecte
chestiu
cere 1 pr1vet
i
ban. Stati
Li scenu ..eate d acord SW 1 in
ren it moie lu1 Hagi 1 nu
Clorogirls,
dar dup ce o v vedea
omul lui, erei
auzit o ~r nil

v stat

pd

a.

'~J.
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

,?,L\

- 150 crt,

Nr de
Inv,

Data i
locul de
emitere

Nr.

CUPRINSUL

ARIIIVIST1CE

Observaii

27

UNITAII

Model 1

1815lunl

Hris nt

24,(

ecrie

cur

fr ~11'
1

au u tot
v zut scriso

d o

1 pietat, c c
tre
spun

Z1 t
0J

ii

1 la
o iee e c

o dent

11
1.
d serv clil
o
ling
rhim ndr t.

11

~1n oont
-

ut

~.
279

Gri ore . ~ t 1'1 EI;


orjulu 17 ori', 1ld H gl 1
primlt eori o
e 1111 n

dispoz1~
oste "

sW_l

1 t
ltrlU/ 3

1815 1un!

011
re ii d

sc~ lui
d

o iJ

on
lt
d t

ni ju
s
stul d
:1'11
o
roi
O
itue~
est
lci ~- trlmlt
co fir
primirii b nil r, ind
fac
pl t '.
oJ

UlA3 '

100

~\\e.o-&e..

>..tAXV\lc-<> v

tdCUA.

-+!h.lctu

~e.~

l't,J:'" t w"
~~

27, -

Cod. I-a -

k>titQ

Lb. to~.

027 md. 1

l-t~l

&

~~o\Ja.:.

- (!.A~t..,
A tA...
>

~~

Cd. 941}1984 -

~81
rIM\Ale zr

.('~~

ltM\
'\MA.

~ecctL~

tLt.-

Ma.-

~) .
Format

A4

- 151 Nr.

crt.

Data !ii
locul de
emitere

de
inv.

Nr

-1

2 1

CUPRINSUL

Observaii

ARIIlVISTICE

UNITII

Model 1

10

C nats'ntln

Isz

sorl
1111 Ha 1 Ianu oote
1 Cral0
o in prlol 8 cu

ul Zoi

neo

1815 luni
25. ue l1I'G

~ erdar

tru
00

101,

anea va

ni in pr9c a s'n favo


lor
med lrdoe ru1 Dlnu. e re ve v rbl o Il
I
vornloul B~l" e n :L cu vorni u1
V o" 'cu, cci
e 1
3100 1
1nte
ul
nu1ui
nCO~'88nu. il
t la nede1nice
rul
.,....

Chir1sc:. o

bu

ru1 l- dus mi
du1
101. Au g~at
itro~ b n " du.p ce
un
tVriraa.
va du.c cu teran!l
la cumnatul Latmsnului ca
1 cu 1 oel
o

ses
bi
ate doua s ptm I
nil mal are nevoi
d scris
re
lu1 vldo1
,
oarece rUl-1 m 1 folos t
W

ola
1 onstentl
Za niotl~s r 11 l~l~I~ gl) (Ianl1
C st)
tru 1 f
1 ,)le OX'lov
,
multumindu-l
ntru c 1 doali!
lur
trimis ; le trimit O a laoa
d 1 1 1. A 'r1mlt zapisul inapoi,
dar e ti c t vreo
Hagiopo 1u nu
1 a vor it drept, r dori s" inche1
mal rap
i socot 1 flnlll.t11.
l\ . i

28 102

/
n1

101 seri
lui
C st
tru 10
r 1
~ gl 1
c in
tr t
atu1
la b
1 0-811, chis rn1 e

28 1 3

Cd. 941/tl984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

bsdl

Format A4

- 152 Nr.

de

Nr

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

Obvervati!

CUPRINSUL UNITII ARI-llVISTICE

nuinc

put

b 1

ou

se

ou
nu
le

a.

i
bile

cto-

lui ~.pol on 1 de It
t a11 1; i 18.000

rlile
f ptul

'., Ho 11 e

u fost

1-

Il Ye1t
tn

i 40-000

groOi

de argint

100 1 i :no

lng e at
l"nurl d s mur.
giuve r 1. elur1 i altel J
u
e rbi i vo u s t 80 in..
~1")
dar i-

prins

Il

pil 1

1- \u dus

'1 n

Ad

s'" pl ce.
Il m~lt

1 d u

.sta

lje t

i t brxrl
lor.S"1
ti."
n primir
oere 1 B 1 at in eri

go
trimit
ti

rul Iancu e~-l 1 ; 1 a

our"oa

'nu 1-' luat

plnl c

1815 lWl1
51etln

Plltnloov eri
Obeo%"
frate lu1 s"'u: Hrlst Il Plltnlcov 1
Craiova c nu
ze

sena ar -1 chestio

Chir1 e de
le
coli

pe e
u-l

f ceri

r p I1t

efl telul

mu1t

1 p

socot

1- tri

de t e rl
le- i c

z _ fl~o de
u poli
1
Cr iov.
ilO
'.Sibiu
1 po t
st 1nl1 lui
v r
1
S (o f o

c.- i

pl
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod, l-a

027 md, I

mult tim S

nt o u

r
i o
Format A 4

- 153 crt,

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr

de

CUPRINSUL

UNITII

L\

Model 1

Observatii

ARHIVIST1CE

1toev
fi
~nel1ipu.1e i
mod gre It 00. an11 st Il ~ncu19~i
4J

in

dis

ilo1'

,munio t "

s
t. a _1 tr mit'" c"t
v ti de
10f s
U

nil

pl -

trebui
m:' uri"
ti e ntra lui. c
li
u-l invl u1a c t 1 1_ tot
el.
""11 n
1- int o IOOn1f.clllil
a

01

1exi onl11

n 1 oile
D.T-ro.
~
1 o' et
tl va r1m1
at 1 a de el01
,te pt ~
a sora lor,Zo~ i f o
v1n
gre it. S t lmit
oloril
Z

CI1

~ ntr sora lor.A l


al turat

et

lor r~
I

tru C peof

ul
'de 1

Vel1aa le.

'J -

1815 iunie
ciur
ar1
Sibiu
lui (os11 Il 1 O at'1 P(e trl1l
1. fr9~1119 Crel va CU
purt t
ou deoe bl fi grlj
u El
"*1101.
d esrees st
1 o ehe priet n
rs
oviol
1
v~nz
1(100 a

'-!

ma

i 1
ne. d r nu
dtlS-O
IV
nOha S:'-l OPlUl9. cum e proa dza:
8
te t
oii vind marfa i s ";1

1
Il

nil oe e -1 pop 8 c
rf
o t El n lea) cum oredit

n om atit
Cd. 941j.1984 -

V 27 -

Cod.

I-a -

027 md. I

11 lt

.1

mi31oace; n
Format A 4

~.L'

- 154 Nr.

crt.

ele

NI'

tnv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

ARTIIVISTfCE

ici

2 6

UNITII

l\lodel

pe cine s'

i ca...ger nt.

(O st etr ';)
sorie f
Zi gi 1 n C st Petra
1 7al ve) cu e cntr t lin din
l1lU' n1

1 6.

1815 1linie 26

e i 1 1/2 e 01 primi ~l) 27264.12

oc 1 i aozl1 taI'
d

t 49

Ll i

ocale tl1 plus. pe oare le-

tr~out tn socoteala lu Hagl Ianl1


p~oum
i OLl SW
ah ltultll <pol1tr
tr ns r~. Lin 1111 Ianeo
S ri
ain re t 121
oele i 1oredita .tot
Hegi
nLl CII 121
de groi. i
leag 01 011

n-~otul lor. I
ostill)

lingi! e1 346.de ro i)

mal dato
la
f

ohe Iconoml1 r-

ez:;

nul olrcium r

old veni; -zilel

1 Hagl1

dLlS

soa t
DU

vor

lucr~11o

~r, oalu..e.

acestui S aib grijlt


1: nu-1 p ~eeso~ ttlea" i o~
rRnuno. f a n pr st cu C 1 14 ~pos
unl(1). ~n timp ce 1~11 a proft 1. Ia llov
u e va nit,de i
il

a eapt

ci mLllt .A V"Zl1t e

obil lor)Iansoh 1 Contantll'l)


u
tras dl
fac rea 011 lin
oa

rele.
f o~

1;u1

june 1

45 de
apar e

da

Uegl lenl1
30.000 ci
ooale 1

u~lt

ae st

Rahova;
la

Vi n

eet
1tri pu~1n. inct o va
vin
10 p
bun. il 8 terminat
c ar
i
r~.m t i 1.306 ooal
d ln~ de 1 Gheorg de la

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

D5bul

ni

11011

027 md. 1

noeput pl tu1
el bum
101 ve
Format

A4

- 155 crt;

Inv.

Data. i
locul de
emitere

Nr.

de

Nr

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARBIVISTICE

ve
am 20.000, a io.cit im reun
cu o a el 1 Rahova sta deetlll Ii
trimit
p b ata f~ina el le Cili nl,
000 d!3 ocale, o re ar t
bu1 vndut
ca El nu se strio
d bi at
p rtida cu 200
groi o~i lui
nast sie,
mul lu st fan apa>
'/
.
e
1- i r et pentru o et toc
V

0'-1 i rv - 11 trimite din


t
b trinulul
incoveanu hotUra
ni i9
i i Ompeni. bl
c Hese g
-6 angaj t
V ni s transpo
p

ina

OLt

75

e groi ut...
ee 10. .
i seei pentru brobln~

Q~cl va pr

Vor stringe o m 1000 de ooal de


mo
lor i 4000 vor c pr d
d noo1 de Olt ou 75 de gl"ol sut
11carl\ 1 p.
be
tn;ros t
\,\
l _~ montat
ag
nul el la Brin
e eve s::' nu le vnd 101" brob1n~
t'c o le 1 o 100 ci groi sata
ooa1 ~ - Il triml 80010

'b

fi alu

ghe A

08

s!

Col

r:

1 de drumtll aU pleo
e du Sf.Apostoli.
Lu1 Socotea u ti
cere din nou ger n~i acris~ pentru cei 3500
groi- El
S otit oa sti 1mpart
i~ 4c1tlgul
anul tre out ~
ef9c6

te 1

e o

QSD

..

pl1, 3 P ~1 fiind 1 1

:ii 1 pe ntru

mbru i C ohiro la,


e rore
1 d lod
gl"O i
s'.i impertlt 1 t
1 01 s 1 scrie
o mai bine deoJ.t tit nu se poate
roo da. mal le >e tr C ohlr
lu
i s- lm esc i
,\~~ U -. nSurdulc

(1) 09 a

nu

se su

le

1 ct ti nil 1 trlm t eerioo re


dac e:re 1t 61'3nj
c1 le
f

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

Format A 4

- 156
Nr.

NI' de

crt.

Inv.

Data ~i
locul ele
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Modef 1

Observaii

ARHIVISTrCE

ser! Heg1 Iunu


p t.
pri it sorisa re de 1 Vi n
dac Zota nu.
trecut toate

molrfurile oare ~ Il CU!1l_'" t.


le
reae Hag~ Ianu mnuntit. lndicin
a oii. o 1 1 ,mo d 1 .totul
., ileti,
pentru. c rendaul de snul

c~t

mei venit. l-a trimis

nil

i ap 1
Chirtt~ din
p rtsa e ,d
acestu
din urm

pe Hris

Il

nu :1. convine s....


fi eplstat pentru
ro ~e lllSt da r topo 111 Iova
U

Ir\Aj
-1j ~ \_

287

l"'~~

107v

I~

~o..h..vM. V\..

~o:;tu,~

<01110 rull 60nstantin


10i aerlevp;oeesul
ee 1 Il cu

1815 1tlnle
26

Cooi01. Omul S~1l d la G~v~nt


i e omuntc des re 1 orrndt;,lt
log ~tul S muro 10 moia
C~m, ni, c a d 11mlteza f~nlll.

cc
1 are Deyol .de 50 de 01".:1 pe
an- S"'-l d ve ti despre li le n
i

288

s-i tr ns it

)}Taod r Se urt

108.

sa.

S z

.1

OO.GlP~Oc
ie 1111Bagi Isnll osta)
rug du-l ali
~tru 1 Cr i
trimit 1,: p " at scriso rea alrtur t
lui Conat atin Care ni tu-

1815

11101
UClU'e ti

CM3'
28)

, ". at01nicIllI 1(co1 el

28).
o~ Y\
C ct

Cel. 941/<1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

1815 illDia
27, ,const

(1?

seri 1111 1 gi (1 nu
tril
Oraiovo/ c
ju
Format

.1.

A4

- 157 Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

Inv,

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARBIVISTTCE

Model 1

ici C~ bln~ impr un Il to t


famil! Lui luauf- ga sV_l comunloe
c ~ V trimite ce
ce i
comandat
il-1 europa la vsma
1 Rahova
13 u de 1 Nicopol.
pest oitev
zile. cu sigur nt. S~-l tr~nsmlt
1 lui Haoa aga sslut~rl.
osrec
peste o lun el tr1 lte colo un
cap nltu. oare a~ se lnter" eze
rsi oerv uri 1. unt. -1
e un d c vreg i 1 s
13 eleze
v
v
Dac~ vrea-s pl~te sc aulv b ni el 1,
"-1 tl'sga lui poli te 1. le
pl~tl .
Pentru tcate
estlunile
ateapt
riispuns
ariaoJ

290

. 1815 luni
Gheorghe Oeaoblrog111
sori. 1 1. 8381 Ia u C
tel p~ tru 27 Ducurc t
i fr tii la CM lov rugndu-l aV.l
mpru ut ou 1000
gro~i
ntru
lin e restltulbili
1 3 ~nl.
nii lu1 Ghlulcr- ge s-t trimit ml11 _ de. d c~
te. c~l

110.

acesta
no.ol.

13-

intors de 1

Oonstanti-

. t1Aj'

Lsmbru Rassu se le lui


lIag1 Ianu C sta ~tru 1 el' iova

291 111.

1815 luni \

2"J Duc tn"e

o 'i rd ~ul a-a dus s discute


chestiunile. tovr:'1e1 acolo 11 d
e at b nul nrirJooveanu 1 i va
trimite scrisoarea
colo. Ai 1 e te
eufici nt ae s ocup'; el proc sul

lui C00101

delnic rai ~hirleo,

dei ere bine s fi 1nt


Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 rnd, 1
,

venit

i b nul.
, Format

A 4

- 158 Nr.

ele

Nr

crt.

in v.

Data !'ii
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNlTAII

Model 1

ARHlVISTICE

Observaii

oarece est

n multumit

cu

ci tign1.

care i s- repertie t din afacerea


G p11 de anul trecut. l r g
.
1 f o'" drept e, 0(\'c1el nu e
mul~umet cu 500 d gro'Ji e
Dinu cluceru1. cci a m ncit f.mu1t
p ntru tov'" "'si

1815 iunie
Emanoi1 1 n S1!l".bnoglllseri
Vid1n
lui -t\ iatu H( g1J ~ Pe cov 1
Craiova e nu post si:-i tr gX
poli
i de cee s-i trimit. eu
o ooez~e s1gurlt cai 2500 de groi.
oel pu~in in 10 zile dup ce
p L~~te scr1S08
a
Dei i- seris
trimit
4 g 1 '-1 de Constant L..
no 01 "CU lips". nu i a primit in
c~1 oere; a~t apt s 1 pr1maaecn
i a 1 serve soii. S_i comuni e
ve :.ti n legtur cu. rzboiul din

112.

3.

J _.

eofi trr arhima'ndrit i e g


1 zlrter1, ee le u1 I< gl Ianu
(ostal ?~ trUt 1 Cr lova

2J3 113

Q~-i multumete

o reee se ngrij

de treb~il bleeri
trim1t
socot el
1 m n.at irU, iar
zi~i o s fao"".
Au . nit 1
V

li. ton a~-i


i s rmn
plat t
1 i v de dia o

el doi b"trn1
le satului lor
in n
re
nc
tru a t p11nlJndu e
biruri i ng r le i u seri
o plng
la ca
1 1

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format A4

r. L \ '

- 53"
Nr'.
crt;

Nr de
Inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARBIVISTTCE

o ,'in ca
iap avn1c t jl1d '1 'lu'
~~"1 jat
r ~ ! sit
1 ace ~o
1 alI
a_

Wj ..

Conat ntin la 110v


1 15 luni
ncheie 'S cot el
liohi ar-a p.;ntr 28,Sl 1
Hegi 1 nu cost
tru i f ii
din Oreiov ,socot
l inceput. 1
3
rt1e 181 .' ca
cupri d sume1
t
II te d Ia 110v
spwctiv a'u ntru 1. ntru
50 o da' g< 1 lua ~ 1
o ta tino

11

pol ~u zepi 1n 1811


dobind

e 370

gr

liohidarea see t 1i1.

U~

It

t do

fo

de 1500 d groi-

lui

'.2 rOE1
D .mltl~l venltLll'\)

la C...
910 lni
1 ordinul lui Hagl
OlN.
le
li g. Conat n in . d n ~1b 11
pr:m1t 5~:32/12~n 53.33
f flori
noi n d
n
bucata e
r"'mi
S. pIlit
acf! 2507.78/

gro~i

. 29

ntru ca

10

11

colo.

np.mv

zapl

n ataalu
rlll

Co t

~
Cu.

...0

20

eri
tr~l ~1 f

tl'U

ii 'fi bile se"


de 01 s

a'" nu f
11sCll~
upv c
a un d cii
pl ti
ml1
d1 01 C ' s
ti s'" i dea 1 dia tii lui Bt nC11,
e ' e lnic 111 1
.8 s.... t
e
1.
v

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02i md. 1

Format

A4

>

lE Nr.

crt,

-1

ele

Nr

inv.

Data i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

L\

Model 1

Observaii

ARHlVISTICE

puvin' t

ta8 ih.
Il o de o
va
. f ce -mult'" brobin~ a1ci, deoarece
s t cat gr1ndl dar va
t din 01 n. 11
nevoi
d u b a ngiu i de un cint r
350
ooa1e, c~ i cel cinci
cam
r
nt pr a mic
e c re
"'-1; arie
ve ti re in 1 g'"
O

tur'"

:rinc"veenu
c s ti cum

pl)sll1 n1c 1.

z Ii tr1

i chit n1j

rz

00

2;)6 116

tr

'!;~U

cele

10.847

mia .laC~rna

Co at ntin 1001a
scrit! lui.'
g I nu COf1

tru
tru

le' C"''' !oVtJ'I eli p:t"im!nd c i )10


gro i i
treout in art1d.a sa

c tastihuri,

Ilni.

De

gaa
1mitri ,daI nu
nici o soco a1 ou rposatul
dup cun

1815

1'6

agi)

v~ tit ~n

1 eu nlt socote11
trimit 3 vi ~i, 30

1 e S
sc
ntulu1 Ur~icenl1or.
n S \,.;ot sl cu 15

de

nt ceru
ici

S"zi

i apoi

gl 1 nu s

rimit

le

ciu! r". dio 7.2

n
ro i

1 t

proc d

oum

Cd. 94111984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1 .

Format

A4

I 29

~. L \

- 161 Nr.

de

Nr

Data

~i

mv.

locul de
emitere

2 7

117
117

crt.

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVlSTTCE

--

1 15 iuni
Conet ntin LeZ~ (Sard rt
)0. Vila .ne 1
scrie lul Bagl 1 nu Coate
tru 1
fre~ll la Cra10vs'o peatru prooesul
e -1 au. cu Cocloi
vorbit
i ou oum
n8 t u1 au., hatmanu.l Rall, oa
va fi
)Ia z polu (al ac atel pricini)
i o
m delnlceral Chir! o i mndol
o vor f c "n a a
1 oa a
r
b1
luort.trlle. Cele doal! ser sori. l1Il8 el la hatmanul Rall 1
alte ci 18 olllcerlll Ionl ~I. l1le ci
e lucerulul Otet le anu 1 dac h t
nul ere
luat b ni) -1 la i 11-1
trimit~.
hluler-ag
oelt d 1
Constantinopol 1 t1 roag
tufeeci-be
a" pl teaee
1 e datorii ere "1n af r " 1mr un ou

heorgh

klroglu. S d

scrisoarea 1111 Dimitreche despre


pricina ce
a
ou oumnatul su,

cluoeru1 V1"dolanu, pentru r vIle


plvni ~ c

re

'

comunic

omului lui

e~-l dea b nll;


il cuno t f.bll'lJ

941/11984 -

mo la a

)) ih 11 Pa donetu. 1 oomp. 1815 ianie :3 ,


seri
1111 Hagi Ienu Cost
tru 1 Bucure ti
fre~11 le Cralov o t~ trimit
o

) ~
xlI
1 o poli ~ a I1p1'8 lui Gheor
OaradllJ\U i dup ce v 111& banli

118.

Cd.

11

V 27 -

Cod.

I-a

027 md,

de lcl, e
er rul <!o11hronl )

Format

A4

\,?~L\

Model 1

- 162 NI'.
crL.

Nr de
Inv,

Data i
locul de
emitere

299.

CUPRINSUL

Observaii

UNITII ARBIVISTICE

Pol1hron1. (Ooate Pe.trll)


1815 laml
1 tloara
ori lui ~ g1 Ienu Co t ~ tru
1 Craiovi'Y 01
oreditet partida
1 gro 1 pentru o 1 4 00 1
e 1'1 SOD pe oere 1 1 - trlml
le 11ov,apr1~lt 1 oel 1104,05
ro 1 1 1- o d1tat
rtlda lad
Hagl 1 Da, 1 a in hel t soootel11
u
1, da/V socote 1 o stal
DU
p t 1ve te ca 8 lui H gl Ienuo. tre"l11e c
c ntrol te 1 pl1S d oord.

11

datorle l-a rug t


toamn o~ol mal

-1

tapt pin
1 datorii 18
8

marfa
o
Il tr1ml tol

tr1ns aoum. 11118.


3 r ve
300 d
groi le lal Dlmltr c 1 l' Zotu
ohld bl oohil la 9ocotell.
Lina. eu pl rderl1e c re' stU'Vln. 11
cos
42 d pere1e 008as 1 Da un
gro A ointrlt line
la Ha
aga care Da a 1 It 1 4475 ooale,
~1 4303 l chiar cint~ lt eli oint

t r

44 les o l1pa

datul d

re, dar st
rf f.baD,
fln"'.
r put a pin 18 u.rm
i 60.000
ocal.
Da dincolo
DU
veolt n nl. nlcl u m rf , nl
fW 5. Lui laneo
1 trlmlte 100-120

ntru brobiD~I. c

tocmit
12.o
tr1ml t la
sta 1
sper
Da st
mult 1 laza t.
Anlll t 0111:
fost cu ~3 d r 1
sat Id ac 1 ~. Dup oum 1
pus
'.
1001opol. 1 -a aocl t ou
110 ris, ce
1 1 caut 8
cumpere pa~ chln.
umel ... rut
01

rf

1 p 1, c 1
o Dfir
01
1 1 .11: la.'
bule
dlplomal
nandllin 1
Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format A 4

- 16) Nr.
crt.

Nr de
in v.

Data
locul

Model 1

~j

de

CUPRINSUL

UNITII ARIIlVISTICE

emitere
5

asocierea

lco10po1 1 afacerile
lor cu ltn 1 cu brobin~ C8 s-1
credit ze cu bani, a 8 incit il trl
mite tnap 1 scrisoarea c t
BlcoIopol, o sl-1 Bcri i lUt in alt
chip, mei alee n prlvln~8 preuri10".
Ar t bul ca Lamb:r:u,Reesu e~ s
mlllijwne e cu ci ti, u1 ce-1 re,'
d oareoe 1 i ou "Surdu" 8U pierdu
oite 500
gro 1. i el nu mal
aibl alte pretenii;
dec socote te
o trebuie prooedat altfel decit
hotrit el, elt-i scrie, 08 slt ti
i ,1 ce eli le rspund, cci
9rerlle sint impiiriite . NIl trebui.
El il se mal ocupe i d z lhena, de 1
st o afacere cu ctig- Ar trebui
s ee mal lntilnea8ol1 s verifioe
cota1ile ce le- u, o~...cinu va
s
t rmina nlc10dat treburile 1 nioi
e duo in patrie nu ge.se t
tot din cauza treburilor- Sl aoolo
e- Il intimplat 1110ruri gr
i
p1cllte di~ pricina "unor p rso
re le" - Protopopu1 Iov n led t numai 450 de groi pentru
ba
i ar vrea sl1-1 oblige
550. S- r bucura dac intr- dev l'
li po1eon r fi dlstrtlS cwn l scrie
agl IanuDe 1 Polovr e nu l scrle
c "'iupafl1~~1i4eu 4000 ci groi
pentrll schiturl. ~! mult de 2000
ci groi
1 nil d, de reoe sint
mult cheltui 11 1 nicl un otlg
1
deosebit.Se bucur ci n potul lor
Constantin 8 rvanit tn Turci 4000
ooale de pa'achlc
cu 22 de paral ,
1111

Cd. 941j,!984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 164
NI'.
crt,
1

Nr. de
Inv.

Data i
. locul de
emitere

CUPRINSUL

:p. L'

'!!II

UNrTAII ,ARHIVISTICE

Model 1

Obse rvati.l

ln total
cu o .a

vor f ce
e

de ocele
t
le mo 11.
Nt1 mei
f c'" cu Iote. oere
ti c re beni, zic"nd c"
t apt o
mot nl~
1. ti. ce
i
1
r" pt1nd~.
n
Inic trebal s
aeseeso
1 G
din patrie eu oh 1'-.
vanal, cci iie t i ori rl
pinl acum. C.l el la 'lLU'nu11 oer EI
vnd :tUn el la "111 ni Ot1 5 eraI
dac ii na-!
1 e't
e s rl1 entru
ltai
Va. A tiut
~ nj ze
in 8
fe 1
ot 111
1
me ohl.lrl. 08 el1 DU
ob r
OWD 8
olt ig8 t 1. 1. ai t o v di n re de
lor .
20.000

D 1ra

Hr stQ

crie lLtl
oov la Craiova o

11 trimit

oontul curent

00

Or 'va vor faoe 1


al fi

discuii

o s wnl1 sul
8U 8C

nu l-a

11 1

Q-

o 1 14-15-0 o
ocote11le, cit

V 27 -

Cod. I-a -

de

1440
cu

1n".
8-1

dar el o t1t
ci

groi c

-1

1ndQ-l 1. toate
1 re ci ou putln~ ,

I nu prind ci

p ct t.
5040

e t

o eu veci

1 miol,

tno

1, o rindt1 '1 80
oursuV cem 1110r.

nu

08

t(lo~l.ir

s -1 t

pt1t

detol'e

Cd. 941/1984 -

fl

restitult-

cum pretln
8 iari

1,

1 cel din

cu C8peo~

gro 1.
f pt 1

1815 lt.ud.

.3 , le

st

o este

ze

sus

d oele

1. p

oa e

027 md. -1

Format. A 4

- 165 Data
NI'.

ele

NI'

'ii

crt.

inv.

locul de
emitere

Model 1

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTTCE

luoruri
Oe~b1il s2nt u 430
(fl
in1l Il
1 e
il fao o
oompr8tl,11
rtc
infbr
..
rl
1814 fo t d 194-2 o 1
u.t~,
d e o
cur 111 ace te t bl11
-1 o 1 1l1oH lui Cap
wne;
uit t

301
,

te

<. ~o11hronleCost

1815 lun1 3
tr~
1
he rgh
~no~ 1 ooote
C110 u.11ot u.l
v!ndttti
ntru gr
ro 1 lllat
la ' Rahov .9 43,3
d la 7235 ee l de gr"'a1me vindut
eu 5 de par le eeau , 1,372,.38 de la
4571 de oal ci p stram~. vindut o
dl rea pre 'l1rl, 229 de groi de 1
2
de ac le de oerv1 vindute ou
.3 de
au et D1n aoeti b ni
dat
1 no
5850.21 grol

121.

.3053,90

Il

n- g

~-1 1a,3 3,30 gro 1.


reprez1ntl oheltui 11le efeotuate ou
8C st
gr!me,
mi. chir11 :1. alt 1 ,prea
1 1 oh lttlle 11 rea
ne
a 11 e 1t
tel
lor,
in otal 1 .182,3
r

C
Ilr

8Z

302 122
ori

ot 0:1. Il 1111 C linio ~


1815 lun1e
aS1 Ianu, la r Le rug! _31. ueUl'et

1 pe 1. e
c
du 1 ~-1 8 j tlt
ltl1.
Ilz1t o -1 ju.t 1
ti 1 d ltorl11ui
rea s
1.- pr mi
va fl d t~
Ooz

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

\>. L \

- 166 NI'.
crt;
1

Nr de
inv.

Data i
locul de
em.itere

CUPRINSUL

Observaii'

UNITII ARlHVISTICE

Model 1

e Il alt mdin ~ r ) re nevol


8-10. 00 d gro 1 o
l d 8 lcl
pentru
primi hrls vIl1 d
se
numire). 1 r dup ce
t:1. ve
lmediat. de are o
e Ilnoa t
prooed z~
bie i i m-r11
..allllte oe s de u t 8 ud.
l.tlct ~

le fo tal eg
d rete. pos
a
la ac esti m-re.

v plti. O
d vin
1 aool t
i

de

1111

8C

serl

ie 1 pol sa Il

101 culv
811
le 1toln va)

a -1 dea b 011 alot"


au otru.

1u CozloJ.

Gheorghe polcovn1cul aori

lui
c
crisoare prin Hagi 1 nu

ti sorie 8cestt1l~a
i trl

304

1. t

10

124

lui Hsgl I

1815 luni

primit
1 o

-1 de

scriso, rea

1
n11;
'tlt:rt1 Bagi Ia

t alu Pe trll Scrie

tru 1
o:rl oar
111i

Cral v o~ din
86 Q g ee po te infor
t!t
deap
great ~i~
o
le are
Gheorghe c t i cele
oare 1
u
08
nil c strng broblni din prlc
1ipa 1 d b ni.S-1 jut 1
10ela lai Turbanu, indl1-1 vreo 70
de ero 1 s fi 1ntr
in vr O o mpni c
est Ctl t tul lipsit
mijl c. S
1 l grij sa nil ee lard~
cetll11tul 1111 1 van, SQl1t lrUcul lor.

~.
Cd. 941/11984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 167 Nr.

de

NI'

crt.

inv.

)05

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

st fan

125
Hagi
t

1 nu

Hrieto ul scrie
00 t Pe ru 1

leg~tl1rl ou
) 1o

1815 iunie
ail~e le t1

ntr

p1 ropi1

rt a

r poe tul ~ n 1~
mamei 9

lui

ti

vor

~ rea aoestui dup oe vor strn


b nl1a 1 ~nt abl
Hsgi I nu
dao
te am tor s~ cwnpere im

e uel mo 1 e re r '"ne in
far
imp tirl1 i la c re tratal
e Ll
tine o ere drept de protlm1
Il
mu t s -1 jute. e~-i

s.

vreo 1500 de 01, o


1'3 9 le vnd la OODat nt nopo
oa 8 mal citl e 1 el o Ve. e 1
1tf 1 nu ere cum e otige.
1 lui

:LII

Cll.leerl.ll ~constentin
~v
101)
ser1 1111 Hsg1 (1 nu Coste Petru

1815 lu11e

1 cralov~ rug ndu-l -1 trimlt


urge nt 1000 de gro 1
cere pol s 1
re tin" din b nll Id le vinzare-;"
'. rbecilo1'. N- primit deoit O er1soare din c
) t1'i iee d sow1
te t'" l restul.

tlAj .

St tan B1'latodl.l1

307
lui

1
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

orie unoh1u-

e Ll. Bag1 1enu Coste


tru,
Craiova OU 6- Ll ivit complicatii

027 md.

1815 iul1e

ueure ti

Format

A4

p ~L\\

- 168 crt,

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

de

Nr

Model 1

o bserva ii

CUPRINSUL UNITAII ARI-llVISTICE

in probleme mo tenll'l:' lul an lot


Zluoe; dup 1 e p'" "'atalul
lul est
~ lngur
motenito re.
,
I
lar dup "va illoa1 n 1 v r1 o r
prlmer~ 1 nepotl1 dln p rt
frs't lui ma 1.
o ee t bule
s'" f e
reolema~l
1 e
e judec.
1 ere n voi d ajutorul lul
egl
Ianu
1 de sf turi
lul mel, 1
e l beoal
ioo ve8nu 11pse t
din or 1 Ooat o (serd~ruir.
Il mal ro gW inc od tX ~-1 stringW
<}i lul
nite 01 ea s le ducIl
le Conet ntlnopol.
o rec
11 bei
!,mpreun oa le xi utu sose te la
Sirbi eu 20.000 (de o ni). din
orunoe vizlrulul. n- r fl r u s-l

trlmit'"

un

~J'
.30 -

Constantin aer1 .lul


H gl Ianu o t
tru l f ~il
la Orelov o~ vi
80010 Co atentin
iool u o re
vzut vite1 i pe te
inah le un tirg au 80e ta. 11 trlmit

.3-

1815 lul1
iro8

ohit ntele

e 1 orz 1
le f~in
anuntlndu-l o'" 1 mlndou produC'!.l
8 ie lt in minus
cantitate
d stul
de mere. la orz 4.3. de

00

le; s"'.l

treae ii
tot, d1al 4434 00 1 cu
221.28 gro~l in contul
u. 1
fioe in altul

oocl cel

42 3

oce1e sint etrinse de la m ilfina i orzul le- trlmi le


dinti. Itl strle ve trimit
oerea 1 a lab licurlle
cu
ten~
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Il -

Format A 4

- 169 -.
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
ernitere

--

CUPRINSUL

UNITII

~ - Lli

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

1815 iulie
10 n A~8t'sl11 Petru scrie
<are
ti
lul Ragi 1 nu Cost Petru 1 .
fra~il le Craiovac vin la 1 cti
oameni dln hintova~c sV_i duc~
le ispravnic 1 s-l arate situ ~ia
grea
ecestui sat 1
s tulul
(9re ti. dea rreet n loc s5 le scad,

)09

din biruri le- u mnrlt: l8t9"~ti


in loc ci 6 lilJd le-eu pu 8 1
"..

la Ghintov zn loc de ) . s- u pus


5. o etl ce eate p a mult dac'" a
compar cu Nete asu Itele. C i
ac stea aint 11i ti noi. de " dunl!turla" i nil r trel'ui incrc te 1
biruri. Z pciul 1- cerl1t lui

pIlit aee ib:ui x


bixiUXlIa%lIS
500 de gro 1 pentru Ore~e ti, d r 1
le-a
:1.pltlt 12 o de groi 1
inc nu 8 primit b nl1 napoi,
8
nct
e refuzat.
Venind ici emill8X' 1
t f alo' )1-8 relatst
:1. 1111 ltuati.
precum i f ptul e ~ranil
din mIe set au de gind ell plece n
alt li p rte. Mel eles c acum
le- u cerut i 3 d ce 1 de u t
s le p de la m gez~e, iar ei nu a
nici un strop; le Ghinova
mei
czut i grdina. dup toste ec stea
Il roag uIt
H gi 1 nu
-i
ajute
i li scr1e i banului
-~obrincove nu despre ce teth
V

)10 .

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

D1mitrl Ioan scrie lui


l)Hagi lanu Cost
tru 1 fratii J)
la Cr i' v c 1
a tul de
236.105 groi a oitlgat
un b
de

Cod. Iva -

027 md. 1

1815 iulie
Bueure ti

Format A4

? i.n

. 170 -

I Nr.
crt.

--

Nr. de
Inv,
- r.c

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

ARIlIVISTICE

Observaii

25.60 gro l'cu c re 1- c dlt t.


new nu li -a d t rWsp~n8 eoris
ranilor la reole tia lor.
mnandu tl anunA c n ournd
l va trege pol~)
ntru o
ioel
d la
len 1-eu tras pentru contul
lul Hagi Ianu

\\~l5'
eodor Arcuda scrle lui
1815 lu11 . 1)
/
<, ueure ti
'1)H.( gil 1 nll Oost
tru i fr ii}!
1 Craiova oii i-a 60 is de mai ulte
ori serderului olihronle 03-1 de
cei 125 de gro 1 pent~u scut ln1011
si pe luna .mal, dar nu a orimlt
r SPU:1s. d aeeee il
el' "'.
trimit" mleer jum tate dln swn'
flindu-1 f. csear.

3 1.

Dimitrie Ioen,scri
lu1~
Ienu Coata
trt1 1 fr ~11?)la
Craiova o
ne ti ~;aglo 017 1comunlc t in 1egr:tur cu oel 6
d gro 1 o l-a 1 set frat lui lui
c
11 1 de. lui Di ltrie,
(deci
nu-l
1 o r o luia. cnd
vine acolo/.
Ori

)1

vr m ~ tronlu sorie

1111
tru
i fr -

H/egl1 1 nu c<ost 1
') tl1') \ la Cralova c
se 160 rea lui

1815 iuli
1 ,Or va

1 nou a trlmis-

Bebe unde s

nourc"t

duc acest
Cd. 941#984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

____~

.L.

1
Format A 4

- 111 -

-,
Nr.

mv.

Data i
locul de
emitere

;3

de

Nr

crt.

-1

CUPRINSUL

UNITAII

LII

Model 1

Observaii

ARIIIVISTICE

- u produs eu
it
din priein
pltropi1or- Atit drumul prin
Crain oit i prin V 1 hie e
11 r i 11nl tit.
~i

Cursul la Vien
o:'zut de
1 458 (f1orlnl
ut~ 1 31 1 )65
1 ee p re c o
m 1 scad pin
)02;
i e. cu po ta. ee v confir
1 ultim
108. To te
o ste
tru c apale on
f.8t de cord
p r se o tr nul 1
triml
5 imputernicl~l so fac paoe ou
11 ~il, cerindu-le vole 8"'-1
ze
tron pe flu1 "Il.
v

o te
conflr
t sc~erea
our- u1lli
1 318 <f1crlni
ut 1Zi ul"
ob cht r'! crie e ,
dup" n it tiri, apoleon ar fi
venlt la Vlen i 6 fost omorit d
frence zi. iine po ta le ve aduc
confirmarea seu infirm re zvonu-

rl1or-

eo r D.Tire
H(e8i/ le u
tru

)1

seri lul
i fr tit) 1

1815 iulie
Vi

ne

iov
c l

ultuminau-l pentru ajutorul


o ului 95u. Hrist
acovl pentru incheiere socot li

"
cu Ca
f e. C
pl
tit cripte le deje; d r p t in
ofL 800 te 111 de la vinzarea p rumbului
in
in~ urcste 1 pe ntru 15 de f10rlni
.~ i
tin lul ati tla banl
m Dorinte lul ste 8~
ult
i re d cu eo sta
t rml
i s....
ee b nil de care s
t ta
Cd. 941/11984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

vole.
Format

A4

4.

'~-

- 112 Nr.

de
Inv.

Nr

crt.
1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

ARHIVISTICE

UNITII

LO

. Ar
a a cumpere d la
An Bnoete P pa eu ni t brobl
de
lL11 Hagi-I nu dac inal! 11
1 scade din pre .
ntru
fa
un
serviciu unu1 prieteni l-ar tTebui
ca 15 de cint
i a lor
t
tot in mare stagnare; e bil1 sint
cu 310 f,1C'r1
~Ut8/.

11

31

1815 iun1e x)
1 xendru 10 fi eri 1111
21 (lul!. 2 ~
Hrletu
ecov 1
r ova
c
rlmlt
tre
lul 1 eev- Il
te ta.
1
lrc.
8so018tu1 1111 ( heodor D;' Tiro
din 8 crt11 dlBPozl~
1 trebul s
8t 8
101. S~
25
roi
e lu1 e -1 aduc seri 08 a. deOArec
l-a rug t "-1 cum
c v

10

x) V.notele t rg le.

16

~],

n:J'

u
Zoi Br co
rd ru1
1
primit
c
tril 8 d
olihronl Cost
1 renzl1e o lilor
dob1n
1814-1815. 1 00 d gro

11.

..

311

Pe

lot Ster1u Dro u

te
::>

ro i
anul

ri
1

lu1 (sgi) Isou 00 te 'etru


ntrLl
n tll1
fr ~11 1
n t 1
loi lu1
u z i d 20 d
il trimit
ae
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md. 1

1815 lu11

...

1815 lul1
a10nlc
( s a10nl0

Format

A 4

'P.

- 173 Nr.

de

NI'

crt.

L\\

Model

Data i

Inv,

de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

ARTIIVISTICE

-Obser vali

-~

gro 1 de
An t i
foa
pe 1
lua e il
reo
la

or ~:!.lu1

1 de
ino'" ci
01 sove. ci osrec nLl
de~1 n sohimbul
ne1 ind1cat

mult de
cnd
ntoro
putut
sumei.ci

OV\~

31

.3

(lcol e) P oiur
de
.. primit 12 ci "florlni
e 8
,
ovi
din
Arseni
Vien " de la
wne de 4564 de gro.l el 15 eprl
d8tore~1 lUi)H{:gl) 1 nu Costa
.etru
1 fr8~11
ntru
rf lttet
pltlt~ in groi
cere trebui

13

~j .
1

14.

lexendru 10 n Tire crie 1u 1815 iu1i


Orov
Hrletu
~cov la Craiova c 8intilnit
cu fiul directorului de la
Bcb 1 i 1- rugat 8 -i cUmpere 6
fi1igel'\
cu Z rfurl1e 10
1
3 00 le de tutun.

115

320

15-

1815 luli
Al x ndru 10 n irc orie
Or ove
lui rl tu
cov 1 Craiova oE[
nu S-8 du 1 1 z1 le bi; ein
s- intors de le Vi n )1-8 int
t
c vrea sau nu s r in la
. e t le. 1 r 1
lnt re at de
primi; el st
alariu1
c
t.
va ingriji de l!rf urile de 1
argli ziln1c

/15.

Cd.

941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 rnd.

Format

A4

- 114 NI'.
crt,

Nr de
Inv,
:'

Data i
de

CUPRINSUL

locul

Model 1

Observaii

U TITAII ARBIVISTICE

emitere
5

FetruloaD s -1
25
gro 1 din
part.a S8. da reoe l-a 00 ndat
s -1 cum re c"t ceva. Alalt 1 1'1
f st aioi
bucllri
ntru frln
a lui 8 oleo_' - u tra . 1 mult
2
60
alve d tun
100
d
i u o tllrij
- u fc t
treceri
cu muzic 1 Iacov, und 8U trecat vreo 35 d
rso ne.

Dlmltr e Io n
ZV
scrle
lU1"H~ ~ 1 nu 0(Ost8/
t1'u i
fr ~i1)1 Cra10v c i- iamin
o ooaoo1 (Briloi! scri oare a 1
il' t1'1 lte
9cr1 oa
cest la.

:32. 16

1815 11111

Or OV

32

1815 1ulie
~heorg Ce chiroglu eri
ueure t
lul H(agi) Ianu Cost
tru le
Craiova o prietenul 1- cerut 100
d groi
ntru o le il-a
ftlz t
F bine cii ii d l lui
mbrl1 R aau
un ctig. 1 re. deoarece l
1 a-a trdult mult in c ast
tov ... le a o
110%. in 10cI11 r p
t lui (Astr1nol 1 8 fl plicat 8
fie pgubit.
~
.

17

323.

Hesen ag al nul
ho' 1~
orie lui ~ gi anu '(Costa
tru{
Craiova c
pr it 3200:15 talerl c

18

'o
I

sciu 1 1 il tr1 it

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

hov

i o poli d

2000 de t 1 rl c
...
-1 comunic Are o
.Cd. ~41;'1984 -

1815 iulie

01:re

./.

1
bol
Format

A4

3.

P, Lli

- 115 Nr.
crt,

NI' de
inv.

Data ~j
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observati!

ARI-IIVISTICE

car 'vrea a
nell1eescu ) s-l
...:.

Model 1

trimit
intlinieze

in.,Ter
cind

se va putea
rom.'
tv~.
Sigiliu rotund n tu;
ibser1p~i
in turoet
eloi

lai5 iU'lie
Consta ntinl made lnieer seri
lui H gi Isnu Costa Petru ~a Cre
loval o ar nevole da oartea
caimacamulu1 cu p runc domneasc
pe ltru -l ridica pe ooioi, dac
e
nu cumva, oartea a-a dat mumbairul 1.
Ii d o scrisoare a vistierului Be u
o tre ispravnioi
Ce s i se pl_
teasc ornduiala,
~e 15-000 d
eleri
a lui BrincoveanQ; d8c~
pr
t b nl1 imedi~t-, ..&l1-itrimit prin o" raul ihalacbe.
iar dac nu; s~trimit orindui la
in poi.

lb.ro.

26

IhJ'j"

ZIonit Bor~ snu) logoft


sori
lui Bagi Iana Costa Pet~u
le Craiova c el de h tirul
lui
011hronl a rlmlt s fie ls.magaz
la C.rne~l i cum vede c nu se ma
ngrijete nimeni d
cesst ohes-

20.,

1815 iulie 3,
Cernet1'

\\

tiun .


Cd, 941/,1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

- 176 - '
Nr.

de
Inv.

Nr

crt,
1

Data i
locul de
emitere

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

)2

CUPRINSUL

Model 1

21
t

Hen
'S , elanul Rahovei,
deverete c~ ti rlmlt de l
8 luI)
2 o de taleri
i i- dat rezenta
li~
oa s l~.bap~
gi! C10lea
v
s mn az la primirEa
1.

lb. ro

'l[i.J. fu,
Y-<t ".

32.

22

1815 1u11e

vU ~""'-'

~
1815 iulie
scrie,
an
3/f5,Or' o
numel lui Th.D.Tirc, lui Hristu
eacov la Craiova o a luat not d
pata oelor 8655 d groi din po1i~te 1 .lui
im noglu,
der de 16 1
s nu atepte ban , deoareo si01 nil
s gsesc d loc; este o lips de ba 1
generalB, i ere l elIte
pIlii
de tcut, mere u o e o mrfuri care
tr buie s ste
1 1 zare
i-a seri
lu Ragi 1 nu' 1 lui B Il~ 10 n
., c'
eri-l mai J.Jn rwnLl't~r; pin
Iv'
cu Capeota,
ii trimite i sooot al
de 1 Viena i contul curent
1
cestuia,
ca ~ nu~mai aib r text
a nu plti i e~ facil apel la negllet
d acolo eu 1 vi conslll, oa
s rezolve
det~ proble a.
A primit polita de 125 d galtri.1lis- la
bani olande zi i
Zemlln c ar
strng. u sosit
d la evre ul de la S r e 61 d
poveri cu bumba i mai re elol 1
1 z re t
10
de porv ri el
mai mult r prl tnl; cum Iezer tul
pe ntru mrfuri e sta 21 d zile,
iar pentru o
n1 10 zile.
Antonie Paapatl

t:

Cd.

941/<1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 rnd.

Format A 4

. 177 Nr.
crt.

NI'. de
inv.

32.

Cd. 941/.1984

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHJV1STICE

Model 1

Observaii

3 .

23-

1815 1ulie .
bocoteal cu mrfurile cum
4 - 1817 fe ruarie
- p rate de aa
Bagi Ienu
oeta
26
( Petru pe ~ rioade' sus notat: 15
groi pentru 2' perechi de ochelari
verzi, 7 groi pentru 1 brlceag eng ezeeo
i tot atit
pentru o 8ticl~ ou x
rom cu 'inve litoare;
68 de groi
pe ntru 4"14 co~i de postav e ngle zesc
de 16 <groi cot 111); 29 de coi d
1 de Stambul cu 3.60 cotul
fac
101,60 groi; 112,60 ae groi
pe ntru 22 /2 coi: de ghe i-me aut
t ro~u nchis
cu 5 /groi cotu.l/,
80
de gr oi pe ntz-u 2 ce ac iri din al
de Angora, 22 de gr-o1 pe ntru 4
co1;1 de eI e ng Ie ze sc t 6 grOi~
camizoluri de bumbac 29.90 groi
pentru 81'2 coti de gher.mesut, 75
de groi O tabaoher d eIgin~ i
a"lte le.
Cop.

24

Dimitrie 10 n cri
lui
1815 iulie
4,Bucureti
Hagi Ianl.l Costa Eetrl.l i fratii
1
Craiova c i-a pre dat poate 1nic lui
ce le 220 de ocale de lina, ultimele) din
oare dup splre
u rmas 160_
1-8 debitRt partide cu 260 d groi
pentru lin"
:i: 1te cheltui li.
B nu (Brincoveanl1'! era . parer
a se mai intirzi
cu hotarirea
in legturli ou plngerile
aranilor
c
li
e fecx dr ptate. Iar m de ln1cerul Dinu intreab deca nu
est
acolo o scrieo re a c ""lmcm1
o tre domni tO in legt ur
u

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

./.

Format

A4

\',

- 178 Nr',

de

Nr

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

CUPRINSUL UNITII ARIlIVISTICE

Observatii

ace ee che at Lune A primit scrisoarea pe care trebuie s o des vrului mitrop litulul
Serbiei,
dar

nu poate s 1"0 dea, pn nu fac


rost i da banii pe oare-i datore z
De la Saohe lerie e primit 7137 groi
oIl oare l-a ora di tat.
A primit i zapisul lui
Gligore B aroglu, ca s strngi!
beni!; za ieul lU~Isailov i-l ve
nmna. In, le gt ur oti oia ll1i.
Ciorogrla,
pe oare vrea s o
arendeze lui Stati lipscanul.
egu"
e nu Glavooiovea 111 l-a rugat s
fao acha.nb 011 o moie de.
s lui
i p ntru o a vorbit CIl 01ihronie. se duo s'" o vad oam o l1!n
arat i d a i indioaii
isprvn celului a aib grij ca rani! s
nil strio
pdur a d aool0.
I

"&(,

imi tria Ioan sorie

25

.:

~gi)

lu1

Ianu c.(ostat p/..:tru! 1 Cra-

1815 iu.11e
5,Buour ti

iova o ii trimite
o eorlsoar
de 16 Viena i una d la Ull prle te n)
iar. el e inminst-o p ac ea pentrll
tufeco1-be
.Zupanio~ii au apus e
nu au nici o 1 gtur ou egwnenul
de la Zltsrl, ca s-l imple dioe set . ~tt..- oL
moia re pectiv i nici mcar

nu tiu despr

ste vorba- 3

ranii)
au, fc t o p11ngere 1
o~oo na Drincoveenca p ntru:
claca pecsre
le-o
ere 1 nach ,dar
a vorbit cu medeln10crul i plinge
urmare.
Format A 4

V'

- 179 Nr.
eri.
1

de

Nr

Data
locul

i
de

inv.

emitere

CUPRINSUL

UNITII

Ll\

ARHIVISTICE

Model

Observaii

3.31

26.

1815 1u11e 5
'Como tenl

IOEln J.naot

siu Petru scrie


lu1 H i IanLl Coata Petru le Cr iov
d spre cei doi ~Elni o re pe seuns
9U plecat
o a des plingerea
oontr
lu1; i trimite
1 el o linge
i pe t ar trebui ,s 1-0 fi trimis i pe
8 P
t~lu1 Di~itrie din Comotenl,
f ~
c
ac tia a-eu purtat
ne uviin
ci08)pentrLl o'" Qt.1 Ei vrl1t s eemneze
ling re
lor- Acetia vor ea se
BllStra de 1 el ca
6 zile,
ioind oii sint bo1ernsi. 8
iooit

s_i scrie b Dului (BrinOOVeAn~


le pun" o1te 12 zile. s 1
d~rmo case le i 8_i trimit A tn
sate
lor d ur do au ve nit. cci
le vi
n cap i altora s nu~ 1
pl 't esoa. d:-'rl1o; ei nu ali vrut SQ
dea ot tina d. 1 vie. n
:>
chlmb) '1'1r}d

fi()S?te~

ee escuns viail

ce-1 aLt.
c'"
simt
drept~1i,
de ce nil au fcut rec18m8~ie
tunoi
cnd li a-au fixat drile. nu acum
cnd i-au oonsumat produsele oe
trebuial1 sr le dea. De ce nu 8U
dat rec lama ~i8 la Div ul de 81c1?
Uhe orghe va Bl81 rJ1mine puin timp
aici,
pna ~i pleoa n p tria.
e s discute mai multe che a iunl
ou el.

33.

Ioan G.Nioolopo1 Bori lu1


lIegi ~enu Coata Petru i tr tii
1 el" 1-ova c~ B colind t mult

21

cu
f

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

str<'
f bricile

al

027 md. I

lin
din

1815 iu1i

5. osco~

ca s le vnd!
t;-ograd i in
Format

A4

Nr.

crt.
1

de
lnv.

Nr

Data. i
locul de
emitere

r nu:na1

"'mpr"juriroi.

Model 1

Observaii

CUPRINSUL U ITAII ARHIVISTTCE

~. L\}

180 -

f.b

ca

1- o 1 ;> r t 2 00
oudu:-i ~. 32 de ~Ubl (PLldU)
to
OL10 1t ule 111
i s~'z~nd
c t
r ;, ve n! 1n 2 dp, rb 1 ~ m e ~
f~t~
p
u1 lor de cn t,
~ o
l-a
r 1ql1 1 v
1 gXsl
mu. t ri1. trim1.;1 19 el de f brio i'l
:rea otiv<. Sp rn eR 1 anul a
vind" o 1.. utln cu 45 ci rubl
Udll1 e ef
nul t cut lin
pa.
nio15 ee v" n ea u 160 e rl.lble
udul. 1
eet eu 75str!.,g~ ti! le d
du13'Jt~
mUQ er. i d
1 le t
b ni da o te
r
lb G
da
far:1 d
la 26.0
pun
to ta; 1
nlmp':ir5teAsc
,

<

dup ..

o
no1i t , e i'1 e i ~rt,u f1ec~ui8 oit
1 s, atrl.ng~ :ti o re
i e euvi
PSlt't
lui.
pt" in
trecllt a
CWDPRrqt 1 sorocurl de mur ou
8,

oJ

23-000 d

ruble} pentru ",ar

e dat

1200 de ruble

ani 1 2 olite,
d
5000 ,1
16.8 o; ~u~l c
aoum d r v rute
s le vnd
cu u ci tig ci 2 25. s u le
1?1 e
n du s ~ le i d' S U

le vind"

H gi

u.

ro ,.

o t urc i1 d
C
OJwVttJ -tari
de bl"nur1. O f 1.'t
nt
arte lui Co atentia
1 i. eerd r
ou ce
v t 'bul s
ee le vor vinde) sud
e v r. S
8te te pi ~ 1 . r I hl s
tnd~
tunel oite
n oz-ocuzi t o
'o l~ i Q
" s- u vndut 1
net ntlnopol eu. 22 e
1.
o
Cd. 941/01984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

ti
1

cu c"'t

1 H 81

ana

0010.
Format A 4

- 181 Data
Nr.

ele

NI'

Model

crt.

tnv.

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNIT_\.II

ARHIVISTICE

Obser vat.ii

Il are blne O' a str" e pa ~ ehlna


1
va trimite prin Domnandu.
Olj'

t fan ( rl

todul) -erie
1815 l1111e
6,
ucureti
lu1
gl Ien!.l Co t
tru la
r lova e 8 consult t
1 mul~l ju 1 "'#)
coneul~l print
ca : estor.
delnieer'ul Dinul "Sardl1", mare1
logoft At nesle
letopo1, frat le
lui Chiriec,
elugerul
rtinoe
Gheorghe 1 c mlnar111 Veslle
or it 1) .
in legr'tur CI1 mot nirea unchiului e:'Il, Zluoa 1 a a f 1 t ofi
nepo~li din nepo~l nu U drept de
mo",te nire ; 1 pe ntru c acum nu
m i vre 'se vind moi , se v
jud C8 le "Trlbunalul
tr"inllor",
u de et logoft At8 sle Hrlstodu
ce 8 11 ro g Oi
g1
I nu sW_l ajute eu e po t ,
int rvin
pentru el o'" 1 1 ce1181~
c 11ea
e judec" 8U un sprijin

333

so11d-

1815 lu1ie 6
(Co ta
tru)
seri
lui,)(!I8g1 1 nu Costa Petru
1 fr ~il)l
Cr iov
c~ 1
continu s strng
lin
i s o
s 1 1 co r lcr.
Din scrlsori1
rimite ci 1 Di ltrac
1 de la
1~1 prl te nl dl Bueure ti a fl t
ni t ve ti desp
poleon. care
zic c
r fi renunet la tron
1 cum -r nt e t cond..ts d 4
consult o re doresc s
nchele

olihronle

29

Cd. 941/r1984

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

Format A4

- 182 Nr.

crt;

de
inv, ...~

Nr

LI)

Model 1

Data i
locul de
emitere

-1

pac CI1ell ~il l desl ur, deo


ve fi
lina va vea un pre
bl1n le nul. lha'll Curti dln' Vi as
a trim1 scrisoare lcl lui lcol
ibail, c rt ndu-l c,. pin' cum
nu 1 a trimis lnc 11 Ins~ 811
a &l1t 8CWD dific I1lt i. eiel. de
ilrenii au'ridic
t prel1l ~ln
'la 45 1 la 5 ci parele caua zlc
c" e o vind i
o n 1. incit
nl1 cere
u plec t s~ cwn re e- u
intor
fWr marf pinl 1 ar va
i ac at pr ~. o"'oi
vzl1t o f. .
ml1lil u
nit de dine 10 (d Olt)
1 au cumplU-at rfe de lcl. incit
nu e ve mei g 1 nici cu preijl1l
ceat Gum ~11 u ewnp" t de j
48.00 de ce le. S.-l ,sorlen potului
lor, Constentin S Cllm re din
Romen ~i ce lin
1 g se t 80010.
lJO.IlflDSndl1 ( i
ctlv
v r ng 3
a f cre. cel nu 8 u banl
te .. pun 1 brobln
rfM.. e r
trimi t 12 cOru
in 8ci. Vrea
1 ve trimite
cu lin ,le
miji pol pe c
intil
lina tin
locl Il tri it 7 Z pisa printre o
i ~ela
el lul lhtu 1 trebui.
verificate,
greut t 8 string rii
banilor. dife
n
cu 08 nii
care nil
cunoec datorlil
c utet peste t t elnetu1 1111
nu d 350 degro 1 1 nu-l

pt

o t

a t

010 1 el.

Dac 11 gee t / e -1 trimit

Cd. 941/<1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 mei. 1

Format A 4

r.

- 18.3Nr.

ele

Nr

crt.

inv.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Li\

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

D(1m1trie Ioan/ seri

.335 30-

lLli

H( gil ~Ianl1 . 0l..!>eta)- Petru 1

1815

i Q.l1e~ )
':f t 1,

<!!I1C lU'8

fr ~lr ~ Cr iov c il trimlt


o seri o re o~it cu po te (d
CODet ntlnopoll
d
)\,..
.a a :1. comp. It

le) (o st ntiD7
p u.mut t 2 8 00
Zepaniotl
ca

de ro 1 d 1
trebuie
".!oi restituie
ci1t mai
re de, a cit s -1 trimit
urgent.

G. Zenu scrie,

in

wne1 1 ti!
Laz1fr
opol, lUi,\H/a8il J "uS i
fr ~liJJ18Cr iov c~ ii
co~nd

1815 itili.
7 ,Orova

Constantin. ioo1ce , care vin


le 1 eu seri o res, ca -i
8
o ~i beni are nevoi
pentrl1 cump
rerea vitelor, dea
e
depus aic
1 el 20-000 de groi i e-1 cOJnI1aiee cind ii d ce s-i ra bl1r8 Z
ici 1 orice per o o'" doret H gi
r

1 nu

Dimu Gheorghlu adeverete c


Bagi 1 nil' Co t Petru a dat un
zapi "economic ti pentrll 6.000

.3.3. 32

1 15 iul1
Cr lova

gro 1 pe o re 1- mpruml1t t 1 1
GheorghlLl
le coco n Vl"doi noa
deoa e zapl 111 I.!..
vr ti' nil S
8fl~ 1
1 (la H gi 18nu oi 1

ta

ico11 o

e" -1 plr,t ase


O\J .

\
l'

Cd. 941/.1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 184 .
Nr.

de
Inv.

Nr

crt;

33

.[.

Data i
locul de
emitere

-~

. Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Model 1

33

(:l.cole~

Zap niotl)ecrle

f!. ntin
lu.1)r<.!gl/
:1.cone

1 nu c(oat,e7.petru
i fr t 11
Craiova o scr1soen,e 1u1
diat1 1 i i 11 trimit nc
o serinoa
s~e1t d
trl.
Dimitruoh
le-a cerut 2800 d gro~
1 roag }ori de ot
ori ere nevoi'
de bani. li p lez ~ 1 l-1 vor

s rvi. In c

c _ pr~vEte

~,.

ren

o lI10r d 1 21t rl nioi


1 -8 trecut prIn c pile
va.

r 8

nu

le ni Bri10i
er:l.eZlui
<,
~gl 1 DU' C t tru la Cr iovar
c se
r el faptul e sotul
:1.
nu
primlt scrisor1l trim1s prin
Begi 1 nu Deoare c
n
z"
ci sle1 de la
Dlmltri
...
1 remit
1500 d florlni il r g
banii cit mei repe dJ
trimit
De urgent
re l~ omuJ ~i. ndronecbe

34 35.

Cd. 941/<1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

1815 iulie

ti,
Formal

A 4

\'-

- 185 Nr.
crt.
1

de

Nr

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

ARIIIVISTICE

Observaii

UNIT"\II

LtI

ea s-I educ. te lega,rii la vtlc Y\~


's" poatfi veni acasa peste dou~ spt::' ini
i el ace t:"' o poruno de le Iusufg8 o S" 1 ee dea i oi~iv8 .0 meni.

-,

olihronie (Coste Pe trul


orie lUi)l(Hagl lanul Coate Petru
i fraii la
ralov"
e
deoarece
s aude o 11 vor nvinge
"b.lestematul d Napoleon") florinil
ci
hrtie
11 ajun
de le 425 (sut'87
le )18 1 ohiar le 300 ~ute) i se
p
c 1 pi t 11nl1 se ve ndr pt
Guma
rim1t scrisoare d1n Viena
de la Zotu RUBai c l-a vndut lina
de nul trecut, ce fin, cu 56 de
'floriai
(qulntalu1/, adica 115,20
gro i, deci cam 4 gro~l oe ue.
Probabil cu po!ts vii tosre vor primi
i veste de la ,:)pateu n acelai
se ne 1 poate decll (ee), termin ~ '1"
cu Napoleon) ee v vinde i lin~ din
Rusi e In gener 1 are gre Iltl1~l
cu st
sul 1in1i i nil cred c v
ul
an string ehi r 10eooo de ooele f
marf nu ree se gsete; se
re cli
1 Nlcopole ienu1
are
cam 20.000 d oca1 dac~ nLl CLlmV
nu eu cum Urat-o cuiovlahi1 de aoolo
0"'c1 s- r putea s fi auzit c are
o ut re. Aoe1i'ta de la Nioo~
e te
mei fin deci t ec 8e de Valahia
(Oltenia) i de aoeea ar trebui eli
se grbeascll eii trimit'" pe cineva sl1
o cum re, ca s, nu o piard. Din
cuza r zboiulul au eo zllt m~lt pre~
ril
le p8echin~ 1 Viena i contin

)41

1815 1u11e
Sl tloer

..

Cd , 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md.

in-

Format

A4

- 16
NI'.
crt,
1

Data i
locul de
emitere

Nr de
Inv.

v;

CUPRINSUL

~_ Lli

U TITAII ARHIVISTICE

Model 1

Observaii

d'r f"'r'" arc


a scad.
tn'
., s regl menv r trimit el ma f
de ae um e t afa
tez
ltu ~ ; e
lul Domn ndu i
lui \ 10010 o
ee
de ee; dup~ informai 1
oe u
~iilEl lul
i t ore ~ur1 bune 1
Smirna 91 in Engllterentru p
lor de lin'" s le ce ro 40- 000 d
roi. El r fi dorit s fac
7 0.000 de O't. le de lin~ 7C
1
50.000 in tovrwi
lar 20.000
~ o vnd~ i contul lor, fW
ti
nimeni-

34.

Ant1
arh1macdrlt le qSf.
1815 luli
Peve-1tt ~1 egumen 1 Jlti.
eri
lui
1 fr ~11.).
egl Ianu$ Coata P tru
'(1
Cralov;),
e
ajun cu bl
1
5f. unt ~1 i-o cr19 i de pe drumu
pe ca
1- fl1cut pin
icl
1 c re
l-e co t t f.mult. Ii p re bin
o l-a les t pe 1 s'" se ingrlje
ee
e fecerlle
m-rl1. c;'el tie c vor
fl bine conduse in f luI acest ; il
e~prim mul~umlrl i din partea
ce lor de alcl.
Arenda ulul Const.Dlmltrie
Giur e anu
~-1 de 1 cerere e 1: 4000 d gr!)tl
... reun'" cu dobind lor;
oe t
"
to te mo 111 m-rli n ere~d
1
nul 1816 cu 8000 de gol,
cAci
le rug'" lntea lui i1 re cua 1.00
e roi;
., i n rij"'. im reu~ cu
Ioanichie.
pe el-a
lp t n loc 1
la nul
nd
Scrisoarea
Vl:Sdolsrlu
a-

31

))

Cd. 941;'1984 -

..
~

V 27 -

Cod. I-a

02i

md. 1

.1.

Format A 4

- 187 _.
~

Nr.
crt,
1

jnv.

Data i
locul de
emitere

Nr

de

CUPRINSUL

UNITAII

t - Ln

ARHIVlSTICE

-1. cear o 1 1000 de groii., despre


0 re fi zis 0"-1 d;(ru1ete
mn?3etir1i
~1 i- promis ou va vinde i porumbul
a cr banii pe' care-i va primi
s-i rimit=" lui sloi .Deoareoe
pleaca. d
101 Rafail'l-tllgr vu1tt
ii trimite prin aoosta crUce d
rgint aurit pe cere i-a comandat-o
oii o bucat" li le Z.n sfnt,
ca s
le tr1m~t~ in patrie.
cum o dorit.
Tot 8C~ ii trimite engolpi u1 comandat de Zotu i 11 mai roag s?l ai
grij de cTLlcl1e cere trebllieec pllSe
le noua b!eeric . e ntru c sint
al01 14 o~lug~ri "vlehi t i vor
ointe n corul din naos ,rom6ne te;
..
le trimit nite o r~i romne ti adic
toate cer,e tie c~ 1 elnt necesar
pentru sluj

Model 1

Observaii

S'

'

1815 11111e
Const ntin (D1mltr~1
rCernlldl
101en1 arie lu1>]Hsgl Isnu c(osta?
(etru/ i fret11)l(la Craiova? oli
din pricina conflictului ou OlAneeou nu
post s.i rosi f 'c~oet d e 08V 1.
A trimis aoolo 25-000 de buc&i
pr tl1.
din o re numei 15-000 811
fost p tite. 1 r re tul snt pe dat 1
L- costat destul cu transportl1
de
trg pinn la Comoteni. s ia 10V2
gro 1 mia- Va
1 trimit
no o
v
sum pn s vor faoe 54.000 de
bue i;
ntru 8 ni ti y trage poli
de. lp eme. x u 1- apus unde B~
trimit
olnduri1;
dat
oato
n
1 ntru 300 d bl1o~tl; de fapt
ce tss vor f1 :n contul wu ca i

)8

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A4

- 18S NI'.

cr tl

Dam i

Nr de
in.v.

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARI-lIVISTICE

emitere

-1

Model

o-le

re

nt

le Stet' n

"

tas1e
eo te u 1 oom
noho1e o socotea1
P n"tr )}iagi
lanu. Coate Petru fr ~ 1, 11'1
Crel0
pentru restul de 7 s801,
'"f)A

34 33.

EI

din 32. u 1 ne vindu i 1 1 n


Lin a fost vindut la dl"1 rs pareo
cu un pre variind ntre 40 91 42 de
f(lOrlni"in
looBRrl n B\lta d
fun~G i cu 50 de f(lcr1nl). valo re

ridiondu.se
1 1673.22 f~or
forte.
din o re s- u cheltult
o
parte cu : depozitare
1 vam
141.40 florinl, mpechetat
325
de flor1tu OQ tohul, oare ou

total

ni')

220 de fl,-rlnl 'sllta de v.v. t o


lorin1 n~";
SO Z4 nd
1 provlz1
ul i alte ah 1 u1eli}r~ tn Il oi
et de 1528,10 florinl.

Ioan Ana tssill

34 4o~
inohei

Petru

aocoteal~ lui Zisa Coste

pentru peri da 1 1) luli


28-.
1815 iulie 10;
r
dat r Ioen

tru cu 1166,7 roi


e oere 8~-1tre o in partida S8.
17_,28 ro i 8 lu..'1t e 1 2453 e
00 1 d
rz cu 7 groSi
, sut 212.1
8

t slu

gro~1 de 1 40)2 ocale d


orumb
eu 7,1 ro 1 sute.
Si 7.31 de 1

1837 ocale d
,,:rt)~i Ruta

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

por

7,2e

etoe

Format

A 4

-189
Nr.
crt,

inv.

--

CUPRINSUL

UNITII

(Vletlerl1l)
irvl1 devere te o
Bagl Ianu
dat o adeverin pentru
logof:"'tul
murc pentrl.l 8sigurarea
s
1 de 1500 ti gro 1, pe cere
tre bul s -l strng
,d la
t
chiria 11 celor 12 prrv~11i
c re
1 -a i o triat,
banl
oare s~-l
de 1111 Semurc8.-, fM~'

41

)4 42

Model 1

Observaii

ARIIIVISTICE

34

Data ~i
locul de
emitere

de

NI'

L'\

1815 lullct
(Oraiova!

o.)

1815 lu11e
odor D. Tlrc~ scri
lul
i ne
Hristu
ecov le Cr 10va din nou
despre C psofss 1 pretenlile
ce
1 are) Il justificate
n parte I e~
ib grljW Wnu-I pc 1 sc.
~oli
lui d 1500 d florlni nu 1-0
p1t t ,pin
nu-l lntilne
z o~
toreaz
rlmit b nii d 1 Oapsot 8, cVei
12.000
gro i. C rata e~ o vnd c
100 d g 1beni. Il trimite o scrisoare pentru
1ul Ioan 1 un
p ntru
Dimitrie Const ntin ce s -1
jute in af cera cu C psofas. carul
s"-l fac"
soCote la pentru porumb
cere 1 n1 spue t s o fao
Cambiile nt eu ))0 Guta-

1,

1815 lu11
Bucure t1

1,

ruj_

348

Dimitrle Ioan scrl


lui Bagi 1 nu Coata
tril 1 fraii
la Or love c c 1 doi r nl cera
u ~ nit s s . plin " ci 1 nache il
8te pt pe Brincoveanu, da~ 1 cre de
e v
r nj cum trebuie chestiunee.
Ii trimlt
orinduie1e d )6.000 de
gro~i 8 1ul Ianl Scuf ca
etrl
ci l' jude ~ele de acolo.
banii

4).

Cd. 941!-1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

NFormat

A 4

y,

- Ilo NI'.

crt,
1

de
inv.

Nr

. i

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII AH.HIVISTICE

Lt\

Model 1

Observaii

-----I---------------------------------------------I------------I~
4
5
2
3
Il V face 'rost i de caza ,cum
i-a promls;vrulu1 lui Leontie, mit pol~tul SerVi.i, 1-8 d t 14.84 ,6
groi .1 i-a debitat partide trImI~ndu-i i zeoieul. S rd rului Z
l va prezent polie lui H gi lenu
de 1).070,13 .grogi cind ee v nto re. in ,ora, ACum s,te plecat.
Ioan imi nu plete te poli ~ de
6000. de gro 1 pe C re 1tr a-o
Hagl anu n contul lui H fuz- ga,
pentru c nu a~ ordin pentr est
Din a netul trim1s)uQ luzluc r
"cu lips t1 8. incit sint 26)
gro 1 nu 266, la cer ere un b
1~,84
groi. Jud cata lui Cocl01 nu ee v
termin pn nu se ntoarce Brioeeve anu- A
cum vi- det ordin
Polihroni a pl~t1t lui Arcuda
125 de gro~l, d~11e scut lnicilor
lor. - d t lu1 Conetentin Isellov
zapisul lai,
ntru banil im rumutaI
la C netsntino 01. -8 mal strins
nim e din atorii, pentru c"
a
t

snt o manii.
Ultim 1 noutat1 soslte la consu
lu1 d eic1 cu t fat : aliatIi u ntr t
n PerisJ r Ludovic ~ntr se deja
dln 4 (lulie).
Cursul monedelor
este urmntorul: iuzluol1 cu ),18
(groi),
cT'onteleru1 cu 6.14,
sRxoniol1 cu 5,2 pn le )0, direc11ii cu 6,1 saU 2. lchl1Icil cu
2.26 pinM 29.
ruble1e cu 4.)0,
galbenii olandezi cu 14,2 pin~ la ).

Cd.

941/>1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md,

Format

A4

- 131 Nr.
crt,

NI'. ele
inv.

Data i
locul de
emitere

-1

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observai ii

ARIIlVISTICE

heorgbe Ceachlro 1u Beri lui 1615 iuli


)
ucuretl
H gi 18Du C sta Petru i tr8~li 1
Craiova' 0;1e te f.8I.lp&at d l: p~ril
b nilor din ol: ti al
fao ri1 cu
c8sep1i
nul trecut,' deoarec
I alrYldlt f.mult i nu crode c"
drept sl1 la atit
u~lnt o
1
LambrU <Ulsu. V~ tre bul s'" mai disout
i ou sardarul l)olihronle. care
eunea t oltua ~1 cci est
f.
ul om t.
I

.
350

.D. iro'" scrie.

prin nt ni
P spati, lui Bagi Ianu C t
tru
1 Cr 10 a 8~ oontroleze
8C~ 8- u
pl~tit au nu lui Fot
povlcl
45,22
0~1, deo ree aceat 1 re~lnut urne acees 8. S-i llchldez
socotelile
ou C sof 8. Laz8~tul
st
cum d 10 zile
ntru oa nl
1 21
ntru mrfuri.

45

'

1815 lul1
Or ova

12/24)

~j'
/

351

ntonl

, in
1615 lu11
numel lui h.D. 'lre~. lu.I Hrlatu
12/24.Or o
~ 800V lr:
Cr 10 a c pr t ntii
C peofas pentru sumeI men~10n8t nu stnt
inte it.
c cl 1 a-aU pl~tlt, dup~
cum v vad a din so ote 1 trlmlsllC
de ce1 din Vien ' il va trimite
1
ce lel 1
oeot 11 ca a se lmuBC~ od t.
A fcut bl
mut t
nl de 1
lui SlemanoglLh
Ve aeri
,)
trimi t
1 81te doc urne nte do~ dl t oa
r -i eri des ore ce

P speti

aeri

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

l'
1

? . Lt\

- 192 NI".

Data i
locul de
emitere

de

NI'

crt;

Inv.

CUPRINSUL

Obse r vai.i

UNITII AHI-lIVISTTCE

Model 1

e tvor
e . Ii t leit
al mult
n
eeJ:l ori dl n Vl n i Bucur t'l
tru diverse
racan.
c
ti- Os
nite bani, e~l mai trimltg 1.
lui. cacl
multe pl~~l d facu.
s- prodUS,nOR o incurc~tur
l1n8nol re cu socoteal
lui N;c 1cea
.lui
tru. ~poetol.

filAj_

35

1815 iulie 12.


Lasc~r odor ovetnic
ucure ti
tit uler.
orle 1111H 1 1 u aost. .
et u 1 Craiova c
primit c 1.
4.843 1/2 gro 1. de 1 Dimitrache
~i 1- in poi t z plaul}llchldin
8
'le1 socoteala d1nt
1. slut
rl
p ntru cuno oul, 1 pentru Antlm~

~J'

tro Lu cr
llli
H~ 1/ len'l Cos
tru 1
Orelov OV ti trimite
1. ult
aori ori in e re UD pentrll Hrlstu
Stlllu o re f ve nind cu 34 de tun~l
zeh~.
vut pagu
rl 1. 8 mel
yr

35 48.

.l~rdut

1. 1000

1815 iulie
13/25) Orov

f(lor1nl) din
llor/our
ulul mo

(schimb'
d lor; d le imi oara ve veni acol
s rezol~
ef O
1 1 Iancu
..ollzu. cu
dllo"-

OBUZ

~lml08r ;

s~
are pl-i t nul
nu ecoper
, . da

ep ase
e 1
1. soee nicl
c t bul pltitl. le C pact
nu a
b ni i e te pt e s
termine judeoata eu splt lul, ca sl!
v

Cd. 941;,1984 -

27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format A 4

'p~ i.u

- 193 Nr.

crt.

de

Nr

inv.

Data i
locul de

UNITII

pr1 eaee e ve 'i atunoi i i v


pl ti datoriile.
Vetil
nol in
1"g"'tur:\ ou apoleon sint urm to
la 6 lul1
all il 8U intrat
i
iar
8Poleon a pleoat
pre mere, o
s~ tre o ou v porul in Amerioa,
dac
pute
soape de flota
ng1 z care p ze te rmul. Ali ii
il cer
poleon n apar t. Oursl1l
~c mbiilo~
B~
de 305 pin
1 300" iar chiriile
pin la
ata,
cu
ue 1 unguri buni. d 10 f(lor
quintalul.

354

Observaii

ARIllVISTICE

ern ite re

-1

CUPRINSUL

Model 1

,
Lembru seu scrie llli
})H(a8il Ianu Oosta
tru
i f ~ii))
le . Craiova, e il trimite d la
b~neese Brinco enoe
scriso
pentrll 'Teodosl
nu17 da 1
r!.nooveni, dar Sr alb grij deoare
in~untru
ata o poli.
0000 na a
plec tia
le
aza. i:::r p harnic
Ohir1 o
amnat procesul cu 00ci01
pin! cind
v into rce b nll1 de
aoo10.

nil

1815 Iulie
ueureti

<:g

olihroni
~oo t
etrU/
Bcri lui 7J H gi I DU Oosta
tru
1 fre~lt) la Oraiova c in conflict
dintre
rV8 nl t ul . e delou
1 ig ni
8 intervin
in f voaree arv nitll1ui
dar f~'"
afle oi
v.

50

Cd , 941/11984

V 27 -

Cod.

I-a

027

md.

1815 iuli
1)

Format A4

13,

- 134 -

~ . L\\

Model 1

Data t
Nr'.

Nr. de

crtl

Inv.

356

,.

locul de
emitere

Observaii

CUPRINSUL UNITII AIUnVISTlCE

;'>ollhronie <Coste Petru)


scrie lui (Ragi Ienu Co ta Petru la
Craiova' e~ vor veni ee une 11
ia
d r nil '(eu~,.t:{e~
eumpere atita e t
plw ula. ci numei v o 60-000
ocale. Papat u 11 sori c broblnte
se vinde incetul cu ino tu1; ii trim
s o cite sc. Il trimite
ai. t socoteli
ehi al rpo tului
~etrino)
ca e le tr ac~ in oatastl
ca fie in ordi -Lu1 Ceachiroglu
nu t bll1 a -i promita nimic la afa
cu zalhaneua. c"'c1 . cuma nu
1 scap
d
1. 11 rioite oele-dou g rurl.
care ali cost t tftti. 150
ro~l.
fieca
:1. s'" le vnd cit
:1. reped
e
nul de la Brinoo nl il roa
s. 1 trlmitl1 scrisoare 1 ue ure ~t
-1
1 ::)analot Tre zuntiotul.
grWbee o pe \t nach sW_i trimit
lin . C6 s uu.-l apuc
to mna cu
ploi1
1 e nu o'mei pat sp laCe s aca
de v
i) ve maro s cli
cu ini ~iele le lui 1colop 1 i
ntr
eat
s vorbeasc"' ou c, mnendu.

51.

Dlmlt e IoaD Lez e rie


1U1~H(~g1)
lunu Co t
tru 1
frat11~la Crsiov c il triml
o
crlsoa _ de 1 ceceaes Ele ne
M1oi. o re cu slgurent' i- comu
nicet
impruml1tlll e l-a f~cLlt
la el de 1500 f(1orini) 'i/.IJsI. 1
il roag s i trimit de urgent".
cUci ere nevoie de b ni.

35 52-

1815 lulle
lina.

te

ere

1815 i1l11e
Or ov

Cd. 941/>1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

Format

A4

Model 1

- 195 NI'.
crt.

NI'.de

35 -

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNIT,\II

Observaii

.\RHIVISTICE

D1mlt

.53

10 n scrle

Ooste Petru

1ul1 fra l1

la

1815 lu11
ueure ti

cc pt t polle.
v nit B t~z-g
lcl l l-a
dup c
1 760 d gro i.
pr mi c _l ve p1 ti

Cr 10v

imi

~j.
O. Domnaadl1 Cri
~111
H(
I nuo Oosta etru
i 1rel1
la Crele
o
- 11
~e
n~r-un aDU it
te lop 1
tril li el nu
ce
8 oi m i SPlUl der le
1 d Urle le
8 fa t uri:
...n us i
me n a fe 1 cit
lin
nu
c ut,
n fsr~ de acea

1815 lull
uourstl

toat Europe e de c" dup


o cl1 lucrul"m
u 1"

11

R 1.

El eate asociat 1
i v trimlt
rl
rtee lui (de h 1t ulal
Inc
nu 1 - tra de le Vl n p 1it
z11ele!
oe t a 1- v r tr ge.
I legtur"
ou oel
15-0 o de
gr i situa ~18 est
urmoitop.re ,
se f1~ le al
1 Const ntlnopo1
1 poete seu eli 11 eremit'"
acolo i t~nol citig 3~ 8au ~
tr g. Bagl 1 nu p lt~l de 101 1
atuncl pler e 3.
lzade WJ inc'"
nu e t
nl. v 110h de
socote
1 cu ac st.
luat 100
de r -1 de le
t v VI bu~.

b.D.T1rc~
8cov le Orelov
repede CII C SOt8S,

360

Cd, 941/1984 -

V 27 -

Cod.

I-a -

027 md. I

eri
lui Hrlstu
- 11chidezl
1
fie
1

1815 lu11e

V1 na
dlul
Format

A4

41)

- 196 Nr.

crtl

de

Nr

Inv.

'p -

CUPRINSUL

de

UNITII

ARHIVISTICE

..'"

emitere

-1

Model

~,

Data i
locul

L 1\

judec~11.

Cspeofe

'}()'

Observatii

nu-i V8 p1 ti )oli~ lui


p1nl1 ce acest
cu v

urile lui.
aoolo; blne c11111
.trimis c le 4570 d pl 1 d iepure
Oa bi le nt de 306 ut .Du e
termina cu C peofas se
iato roe
1 Orova, unde ere mIte tr burl.
8Van

aiUj .
1) De fap 2 iulle.
etil vechi,
ele i nu ee
citio
nlmio in
doc urnent in ace t ee ne; Dot

terg Iii tDs~ ne ind1 ., c st 1uor ,


o 01 nu 1 putea r"'spunde pe 11 st
nou, oilol nu. r fi primit scrisoe
aa
ped.

361

56.

blchi, o u1 lui

1815 lu11e ~

~Co t
tr )
s de in o
scriso rea respectiv'

sori

lUi Ragl 1 nu
la Cralov rugndu-1

m 1

re grab
lui Ali. 8a;1 daoa 1- d person 1
i o 1 i lnmineez" 132 d gro 1)
...
-1' trln:it iol Q urge n~

~J'
D1.mitrie

lui
,) H( gl/ 1 nu 'C<..st p~ trul i
1
fr ;i1 )
siova o nu-1'
e t
pe sta t
Stolan cs' s-i ti
8 l1_i , apun le ce h n sau in
"st. 1
ar eiltat partide cu
cei 1800 de gros1 str!n~l d la'
niou1 d le usca 1, de
ornduial.
Io

n sorie

1815 iuli
Bucure

ti

ce

Serd8r~1 Zero n il nun~ c v


m 1 intrz1a
ou pl t polit i.
ee r

lua

il

p1tng

oare
Format

A4

- 197 Nr.
crt.
1

Data i
locul de
emitere

ele

Nr

in v,

Model

CUPRINSUL

UNIT'.rll

Observaii

ARHIVISTICE

p ntru
fiS
plti't
groi 4 o 11 cere
1-9 d bltat.
S u ore d e e nu se
ngrijete
d stringer
a banilor,
08
nl1 nu au 11 o
~ p1te se ...
V

deoarece sint
greut ti f. ri.
t
tot) din pricin
lipsel
d bani/."Ii trimit
aori oare de la Lamb u
Res u. edel~loerul
D~nu a primit
orie
rea ll1i Brnoove nu in legt IU" ou proce u1 ~ul C 1 1 car de v
termin
numai oind va veni boieru1
eiol- Lul Pol1hronie e- comunioe
c pest citev
zil
l trimite
pa
.Anasta le impre un ou un bumbair i
cu nafor u ma lui logoft
oa s s
oerce te z pricina
zahere 1 i.
t

1815 il111e 15,


Hasen ga,
ul Rahovei.
Rahov
scri~ lui Ragi 1 nu (CoBte Pe rU:!
le Craiova o le dorin1j
neguatorul
1.
<,
ieol
a trins cam 4 .000 /ocale1
"de sc ple 1 mei a
nevoi sQ-l
trimit
500 de aleri
pe putln- Ii
comunic in legtur~ cu
na c il
trimita
inci 6 saei, adio 1356; 20
ocale i cu oelel lte ooale trimisa
inainte
foi
-t tal 5831,200
i ce
1 va al trimite.
va ma stringe

36 5

lb.r

364

m.

G.Zenu scrie,
in numele lui
zr
e opo l , lui Hl.....agi/ lanu
CI.!..et

59.

la Cr iov , cu rugli:nint a de
trimit n apra 1
eeris
n xa~~.

1815 iulie
Orova

P(e tru)

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 rnd. I

./

a
Format A4

.198 Nr.
crt;

de

Nr

inv.

36

60

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observai i

CUPRINSUL UNITAII AlU-nVISTICE

sndafi! B.Gumme

15,

scrie v1stierului'Atanas1e
~stati
d a 1 8
afl c Il a fost esoc iat
ou nepotul su, I tu, la lna p
crei- trimis-o sevA
nzare, dar
nu 1- apue ct
n
are fi car
i 1 nu
tinut
ooote 11 sep rate.
Are s i scrie,
dac e~e timp)
a nunte. ca s- i fac
ingur

socoteliI , indicin~u-l s cii


vndu~i i cei nevndu~i. Il roag
s
-arg:-' la Piteti
eibe. grljl
ca p intul s~u}und ar c ar s
nu ca n miinil
tran1l r.

:J"
H~fuz- ga capsnl
ula Must fa dervi
h

66

ul i
t glu

1815 iulie

criu

lui>JHagl Ienu . Cost


tru i fr8~ii
la Craiova c au sosit n Bucureti
ci au primit de 1 Io n ~ mmi
poli
de 7 o d groi i
sc is
r
pe ntru 760 de groi, pe car le
vor lichida ond v r fa
socot
fi 81 Ii roag s le fac ro t
d 5-600 de oca le de unt la ce 1
pre~ de
i inainte
i s-l tr1m1t~
d ~urgen)s-t snun~e pe 10 n 'mmi.
o ruis
-1 trag poli pe ntru
t t s
1 ace ta :'-i
i la Giurgiu. ca s trimit banii.
Dao s vor ai ti i alt
vite,
ae fac
vlurl in tulumur1
1'1
i mici i a - 1n,tiintez
prin 80e
paraoa n; 9:1-1 inf rmez cam cte
t urme de vi te
fi
sacrificat

1
ne
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027

trim1t~ eotel
pl te ze Bagi 1
1U~i.

1,

6,

..

- 19
crt.

inv,

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.

361

de

v-

LH

Model

,
CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

ft~arhim Qdrit 1 gu- 1815 iuli


n la Zlt ri. scrie luiH gil 1 n
C(ostsl (, tru] ~1 1'1'6 1la
Craiova ca ~-1 C munlce omulu1
su d aoolo, 10 chim, s-i tri it~
oit
ni re scol le el ali via
Qrgen~aici ou cat grafi (mo il
iar gri
to~ulul
r~ n esu r logof~tului st
ntru c'" - hot" it ~ de
1.
-:-"
"'n li
iil
~ohituluil ~garce6
lui Hri an ~
g
aul C1
a
a r epe t v ...,
Pol vreo t ~ i
8 oTieo
Oa ... virf"
ivi 1 Buoure t odat
cu Ioaohim i s 1ntoo
sor. t t
ect le cum tre bLd

62-

1815 iu11e 16,


Cluo ree 8 naet sie crle
Craiov
lu Hrietaohe
. cov 1
Craiova
"'-i trimit scrisorile
fiului
1
r va)~i ac aoe1a
tl
xa ndz-u , la
,
se: le
1 le trimit ei. Y, t
~
in temi1! ~
d sp
rQdel

36

1815 1&111
le ndru Ioan lrc ecrie
Or ov
lui ri tu
coy.._l Cr8io~
c: 11 tri it~ o oli~l d 7 .30 ,
gro~l o
~-1
de 1 N/iool~it I
lovipsli.
(c
reiall or!n A
al
r 1
Ei
eeo e e
An t
soslt ou 33 d
p
rl de
T odor Dim'l$ ou 105
pc rit
ieol
apa
z>ir cu 2:J de
p e rl. Dup e
UYr\ v P e1
"c t s 1. urile <...ees1 lor eomerei 1e~

64

"

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format A 4

rp~ LI1

- 20

Nr'.

de
inv.

Nr

crt;
1

Data i
locul de
emitere

1 bl
rge ul
tiu 1
lt e

1 uren .

CU

..le
II
<,
Or

lui Zl t.
1 cun ti
e

ti

i fr8~ti

1815 ialie
ucure ...
ti

il aduce
re 1ul cu
1 a 10 oh m
il cu
~.

Polo

ar

Aoe

la

mltrte 10
seri
U
(ostel
tru
ii trlmit

....

el 11

31.

treburil

31

Obse rvati.i.'

CUPRINSUL UNITAII ARIllVIS11CE

&.

Model 1

10 n

66

1815 lu11

lu. tru sori

~re

gl 1 nu c~ t
tru
1
fr l1~la C Iov e~-l ro 1 trlmlt
o d gro
cu un ar nit
ntra
fi tir tn curind 1
biela
e
lul~

ti

o.

ntru cel
oi
trei
vre
le tresc
"dinooli"
o
r be
se at "sorlsorlle"
s
ec sare)ca
15
ust ea fl g ta
s'" mel cum

5 1

oJ

08

DU

peaso

s,

bu.n, ca
Qheorgh

lin, e

-l po

~nt~rl.De 1

1 trimis 35 de e el cu.
10.00
d 00.
1
od

icl 1 Ha nl1:n dea rece


S!l-l puna own
v

01

Ol1t.

ointaru.l

DU e

.1 e "'ru~

v r

tr

u lin 1 1~tl0
r nu ,tl cit

trimis 35 de 980
luI ollhronl.
eint

nul

proc sul 1 1

le

nu

vor

1:'tl0 r

i,t

i g~ 1

u c~p"r8tal~i
1 t sltua1il.

o' 1

flic1

o.:iAl'~~ a.cJ..o.

- 20' ..
Nr.
crt.

NI' de
inv.

Data si
locul de
emitere

372

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARIIlVISTfCE

67
1

nu
C'

<,
/

Zm
Cos
1.

sori

va o

1 15 lu11

Buoure

ti

p 1 A

1).070,1 ~ . \ la o
o v
1 1 1 rd ul 1 1 A
n 1
dic"
at

....urii o Il pierde
ee r
oi 1 enan
ino o t
1 2 P r
8
ee e
trebu1
ou
~ otiv t v
Z
o 10;
um lui o
s
le "'tur ou aoe t ohe tiu
ou
v

tj"

)7)

1815 iulie
scriu lui
1a.Buour
ti
~ ruf 1 O
iov
.Hagl Isnu {cost
10i p lt o u.m nu a u pri it
o
1 r i ore
ori o
r pun
10.0 o c le
11 r
u s 1
hi
de p
1 tu
yi a
1
Pret!! Ioan Ooe

68.

oJ

le 1
gro 1; r

p la

~~.~~.
j'

n gu tort," dar DU vrea s strio


pin aown;
le
1n~1 e a

374

Grig r

69.

~tJlt

~orjulu aori lui H

n'l)>

ul

re

1815 iu1i

i<,I8011
tru (la ar iov / li il
ur ,
i o ple le
un <1

t
tr1mit
e d
C

"t

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

"

Format

A4

~.

- 202 Nr.

crt;
1

375

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

LJI

Model 1

Observaii

ARIIIVISTICE

1u.li

70-

ti

crie
1 C

e 1

le
.

UI!

o
sc

oi

811

r e 1 1 d

ro ,1 "'cir.

376

c~
gro 1
nu 500
.,t cu 3

~.

ul R h

nle. (Ooste
lu1 H g1 1

71.

..

1
lui

1815 lu11

R hov

tr~

erle
..
e
le Cr 1
cl n,
prin

primit scrie rea 1 i


ca1-b ... ldr 200
rin H g'a i 3 36 de 1 1 i
de le
tru
10
r le de

li

."t

111

torii 11
uIt, e el t
t. Ti
e 1 1 01 n 1tri 1 812i~t 1 ri c s -i tr o
ocote 1'.

~.

~in. tl1fec

-ba

b.re

317

72

lul)1 ....
i!" 1) I nu
QI ir Ii81

CI' 10

It

1 5 1ul1e
ucur ti

scrI

c0..

~tr~
vorbit

cu

r mi

1- r
t
11 v r f1

l""tltl

lu

It

1 re

l. l
g'"
El
1t 1 1 ou

d'

leze
mare e
imbre

.,..

o le.

~ ft n e

re

el 4 ce 1 d
Format A 4

- 20) -

Nr.

"-

Nr

de

crt.

inv.

Data i
locul de

CUPRINSUL

lTII

ARII1VISTICE

Model

Observaii

emitere
5

argint. . nu';'lIl1tein leg~t l1r


CI1 fac rea c
are eu Brinco~ anu
i s -1 spun dac po te r-l
nlt bani d la ca1msc m.e 1
bi
r fl d80w r put 8 H gi lanu
e _l imprQmut 1. '.000 de gro9l.
c sV_l lnveste .ec~ in vin 1 apol
r stltl11e banli in 5-6 ni.
W

78

Cd.

1).

941/,1984

D1mltria 10 n scrie lul


1815 lulle
~)H~ aiI 1 nuo CI....0eta7 P(etr~
1
BLlCuretl
'fr ~lf)l
Craiova c
it11 Z
acceptat poli~ tras~ d
1,
nu
primit poli d .45 ~
desp
c
i-a cr1s. A dat scrisorlle 1 1 Z t reanu 1 lUi Ioan
SCl1f cu care a d1ecl1tatchestlune
in C I1Z i
spus o va trimit
trei bumb iri. Si iml a accept t
poll~ Pling rea lul oa
ajunsea
la vletler ve jl1n
1 1 domnitor
pentrl1 e
lucru
1 pltit dol
gal nl. dar 1 crede c ve oi tiga
caUza l ve.prlmi banil
o
-1
ce 10 n imi nu 8 utut s~ angej 28
nimeni pentru z lh ne,
menll s nt
deja ng j ~1 din aprilifl 1 m i n
alt p ~i. A lu t de 1 1.
1mod
760 de gro i, cu prim
ocazi il va trimit oeestllre r t.
Cursul mOD del r et ttr.nrtorulr
iuzlucl1 cu 3.18 in la 19 gro 1.
ti lchllicl1 cu 2.29 gro 1.
sexonl&C5o/4.gro 1. cront ler1i 6,15
gro 1. rubl 1 4.28 gro'i. galbenil
01 d zl 1 imp~r tetl cu 14.
V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format A4

9,

- 2 4 Nr.
crt;

Nr

Data i
locul de
emitere

de

I1V.

-1

37

CUPRINSUL

Model 1

UNITAII ARI-llVISTfCE

;)

Observaii

lunl
tenl

74.
1)Hagl
OraIov
CWl1

nu are
r t P
ntul

35 d
re.

tn~ nl. d 1
at 8 vrut s
Cool0
i s- u ridioat mo nenll
cu prot1mlei , l-a u -luat 1 1- Il
imp~~it intre el, a a inc~t 1.
u ownp
t p "'ntu1 popii Iii
o n ni, nu se ar t Dlc~ieri
o st luoru. 101
Ei lt
cum
vreo 500 d miei 011 3 gro 1 u
o:l:S~
OLl 2,30 gro 1) ar pu e
-1 1 a ~r nil, a.! oomunic dac vor ownpctra
sau nu.

ir8~ii Ioa

380

a n serl11 lui

II<egl/ Ianu -(aoate


tru/l
Craiov rugindu-l dln nou pentru o 1
10.000
ce
d p ~acbln
~
fac'" rost

pe pl

A te pt

p
seu s
8

1815 lulie.

ucure ti

~ul c

e v fixa
nvol ec
ltfel.

rspuns.

~J'
<,

)81

Const~ ntln D1mltrl I


~rlo1 nl1-1 orie lu1 Hegi 1 nu

76.

Cost
8

tru
trimls 1 a

fr ~1~)1 Or810~ o
o t nl 1 r v

bue ti pr tll ~. dar nil


prlmit nlol I1n r spuna dac v u ajuns
A mai arvunit l6.20pr
tl1
)6.30

1)

cindurlJ

la080

l-

e li-1 t re bul
.li tl1
Cd. 941f1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format A 4

Nr.
crt.

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

'p

205 -

r-

L \\

Model 1

Observaii

U ITII ARHIVISTICE
of

Ii va trage o po1i~' d 150~~la


Tirgu-Jiu pentru pr~ tila trimis

tr oile Car io (1) seri


tru la
1111Hagi Ianu (Costa
ino a t 5000 de
Craiov i?' o~
t 1 rl din Bucure~ti d la oma
urdeanu; de oee l trimite
z pieu1 1 o crisoare ca 1
w
e arulul Po1ibron1e a xnead
s ZEl uma 1 apoi s 1-0 tr1mit
salia~ vin 1 8co10 a o ia cl.> lUIL
un proces p ntrl1nl t.
tot
trecamo il el1 rlD8u1Aaeat sl
g s -i g se sea un mut
Il
rind'lrl d o ee c
pe ntrl1cele 0111i
1 re, cu 5000 i ou 3000 de groi
fiec

lber

)82
l

tI

:
I

tt

lu

C1'

38

1815 ill1ie20

1n1oeru1 ibe1ache serie


1111~Hagi 1 nu Coata
trille
cr8iov~ c l
tr1 ite wn
pee tll11-td la Vieti ria domn se
p ntru
111 di
\\~ r ciu1Lli
d la
b din~i
50 d groi din
600 dato
z 1 C r '1. I
- i i
i b nii s i.
soris.
1 l-a
io1, avnd nevoie d
i. S c ar
d 1 rm 111A st s o
z plsal
p ntru cei 60
gro 1.
ci

78

'\

~j.

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

Lli

- 206 crt,

Nr de
inv,

Data i
locul de
emitere

Nr.

)84

19
~//

)85

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARBIVISTICE

Dim1
tri . 10 n scrie 1~
H(agtl 1 nil c~ tal1!~ trai 1
C 10 C tl trimite cu Mol z rev
fu1 rologiul A.w.,.;
1 oontlr
primi

1815 lu1i
20.Buoure

Asterie (?) Girot (1) ar


1815 iulie
1u1 Zotu 1001au C re lcopol tn leg _ Un ti
tur cu Wl81 m unt. taceri b -

ti.

)86

')

)'),tate
Z. lel
zi lco p. crl
1uiHe i laau Costa Petru
1
fr ~ir)la Cr8iov c ,.p o t s d e
400 d gro 1 pentru n1t
b muri,
cnd se S"" ee 1. ou 300.
ntru
berbecii trimli la clm~ia
a
mure'" o 1 e';'1. re ~lrl
1 mu1t
d 1000 da ro 1, caoi 1000 t o

81

ellll.

)87.

10 a Ath(

naei
Reoa eri
1111 H(881/ Ianu (Cost IP<etr~18
Crelov o up" ce an i t 1e 1 Il
i- de. 6Q
gro 1 1- mAl oerl1t
600; nil
1. ere evo
1. e t la
1 o 1 3000 d gro 1
1
p ntru e10p t C paof s t bu
t s pl t scl1 poli ~
ne
3000 de gro 1 1111 Bule
1b~ 13
imp u cu dobind J
1 ,ci asta-

82

1815 iul1

e"u.
I

~:

Cd. 941/1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, l'

Format A 4

- 2 7 Nr.
crt.

.....

NI' de
inv.

Data i
locul de
emitere

-1

83
388

t-.lodel 1

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARIIl\'ISTICE

\>

84

nronle C sta
tr';; sori
lu lH881 Isnu Coat
tru 1
'"
Cr 1 v I c~ e r1mit tlre in leg
tur'" cu lin d 1 Nlco 1 ca
~ dut 1 d ci u 1 8t-o ll
n guatorl. il continu ou 8p~18tul
linl1 trlmls~ d 1noc.
Un
pri ten d
1 lor 1
dus 95 d
ocale de lin>6 s~ le a le el01 J v e
i el un ci ti de 000 d
r 1. Din
lin lui IaMcn )3548 d o le)
le
numai
cea t1n~C8 s o trimit
(,
Vi n'l.
cl
u str.
pin
c wn, mp u
ouel
20. o
d o ele din Turcia, 48.000 d eea
Cnt>6 lnd lina dll8 .... de Gheor
d la Dbuleni g sit lips 150
de ce 1 , S811 nu st bun cintarl11
dat
H gi 1 nuo e Q 1 -8 1 t
cbirlg111l S 11 i- nel t chi r
Gheorg ah otll1Q CI1cel 330
de grol din o testihl11 r os tului
Sofron1 zl~tre8nl11Jde8pre o re-!
seri
g
nl11 d 1 P lovr ci, ou
poat fi
zolvat'"po~ ou vor fi
pu
~o ardi
cetastihuril din Cre
11 i- scria dac primit ordin a
lncaoez cel 315-000
gro'l
c re se cuvn cssei lor, dl1pl1cum
le- promis i Sellt. am 8 pl o t
i r ma Zotu. A fl t despr v
Chiriao o
trng
orumb
emi") t" r vre s~ -1 anun
"-i
vin
1 1 1 r fi bi
d
porumblll d le Frsl t, Br noo
l Sltloer , CU t t nu-l
1 cump~
ci
ni nl, o~ c 1
1 re
v 1
inc 5 .000
00 1 Il trimlt o
pung Bigll.t~
2a~8,5 groi CQ
O''!,

1815 iulie 21,

5l>6tl0 r

I
I

Cd, 941/1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

ova.

111

Format

A4

Model 1
Nr.
crt,
1

Data i
locul de
emitere

de

Nr

Inv.

IA

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARHIVISTICE

4 2 tele 1 mp~ lte ti, 1) orontole 1


d 6 gr 1 (b cota25Y2. 0%on101 de
'5,2 gro 1, 230 ci
o 1 in
110i
1 eh1 iOi, s ,15 gro 1 1n 5 exindor
i 22
.zluul de :3 gro
18 1"
te ptli
-1 trlmit-- galbeni
1annu fie
dezi e u mp rUte ti dar
eu 1ipa , clcl
estui, ioi,
pe c
nu-l oate pla a. V Bcri
1

olblu
ntru.
eran cu va
1in!i c.
o va trimlte per tranzit. Din.nou
discuii p nt Il o t sul d 1
faoe 8 ou eaa pil
i zslba
u ci
,,

Vi ne, 1

~8

.r

aDul tr cut, oe s~-i r spund

Gheo

38,

85

lui

het

Teodor D. irc l! foi-l lui


Hri tu
OOV 1 Craiov o
soc1 ii. 1111 din Or ova nu u
r it
1 O P of
decAt 4000
gr i. Nu in1j 1
ci o
i
pl rd timpul cu o st
1 n -1 d
n jud o t ...o 01 r fi trebuit ci
mult s
~nt08rc~ 1 Orova und
il te ptl1 slt
treburi.

1815 luli
Vie

~.
390

1815 iuli

D
~

tr1

Ioan
tra

81 1 nu Cost

or1
1 f

11Ou.re ti

lui
\)

8~

.11

Cra ova o i trimit dou


or eori,
una ci 1 Oon tentinopol i u
de la tu~ coi.b a: n f r U8 lor
no~ nu
fost
t lt~ d
8 1
V

Cd. 941;,1984 -

27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A 4

- 2 9 Nr.

NI" de

crt.

inv,

--

Data 'ii
locul

CUPRINSUL

de

UNITII

ARIIIV1STfCE

Observaii

emitere
el

Model

Domnen u
azan
1
il intreeb'" ee s fa'o"" Il e 1 15.00
)
de ro
ia le 1 eomp. t
e "'rai i-au tr e polit" prl ten!.i
din~l
n

g ait

." Ihe odor Se urt u S z ni l

. 391
')1

comp. eri

tr t
eri c
or~,

lui~B Ci Ianl1
i fr ~i1') 1
reiov

rea

an
- r

1:

Coste
s'" trimit

18151111ie'
23 Bue ure t

lui Zatu 'Rus i.

fl.

~J'
32.

10

88.

oroi

nu ser

1815 l11l~ 23)

lui

Hag1 nu (elc I) Costa B tril 1


Cr iov eli
f t numit. de Vi tler1
S8 al jllde tl11ul
hedinti, 1 r
onmn tul sa
fost numit la Dolj.
Il ro g mult.
o re o e
o
o'"

fao
d
O

e-1 tm rumut

gr 91 c u pol1 ~l1. ca
r
zi1 I dup'" o va erml
la a -:;v treo
1

t,

9a

7-8.00
d

31
pr oeeul

1.

~j'

-..:::

~ll

1815 iu11
Dimitrie 10 n . zr scrie
Or v
l11i))H~gi) 1 nu Coata
tr
1
f
lr 1 Craiov e
le e Br"iloi
vi
1
1- tmprumata
2124.33
re -i remi

e oar ee a
nev
<, le
trimi tol bumb cult /
Vie nI,
"te
-1 pri
o 1"'n

H 81 1

I
r,

BileI1re it 1

Cd, 941/,1984

V 27 -

Cod, l-a

027 rnd, I

Format A 4

~.

- 210 Nr.

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

CUPRINSUL

UNITAII

L \1

ARBIVISTICE

'Gr

or
lt~,
s
u1
or~ ltd7. seri lu.l'IHagi1 nu
Co t Betru fr 1 "1 Cr
a strdui ~
'11-1 tr1mit
450
groi ce o
1
1.
d1at o v prl 1 o
b nl.

)94 90-

Model 1

Observaii

1815 iLl1ie

395

o
D
re i c p -se.
111 Hrlstu
eov 1 Or lova
..11 trimit scrisoriI de 1 Vi o
o a ur ze oel sarise aoolo.
Ii tr 1t
1
11~
125
ge 100 ni
1 Zemun(?), o
nu
fost aoee t t o s fi tr1m a
1 Vi na (108p 1).

31.

")

)).

1815 11111 23J


Llgl1st4.
Or ova

" 10011v Iovlpa1 l'f1il 1815 lLl11e


orie lu ~n gi lanLl oete
trQ
Rimnic
1 fr ii?>la Cr iov, e
Il primit
la
i prvnio t d u~ rndLt1al Il
a
jlldeiulll1Vile 8 1 1ta
1 .000
, gro i ti le Oaea p te 1 r, d r 1ap
nlc11 u sp
o nu.snt b 1 08 s"'
p1 t Ben a am. oi d
b1
111i 1l llSt sali eh1 r n aept mbrle,.
C lu.g ul nil pr a 8
d gin s
e ac , per.tru.c" e re
r u t rmen
pe st ter ne. il
dat
1 e mult
bani 1111 Cons snti ginere 1 r poe
H latu, la ordlnu1 lui H g1 18011
droaIa
nil
YrLlt s~l
a zap1 u.
09 s pl ~tGasul1 i restlJll
flat
cum z p1 u1 s g~ t la Hagi
I o~- Il o g s"'.l j~t n
confliotu.1
ou Sandru

92

Cd. 941i1984 -

27 -

Cod, l-a

02i

md, I

Format'A

- 211 Nr.
crt.

__
1

Data i
locul de

Nr. de
inv.

emitere

CUPRINSUL

UNITII

'().

Ll\

Observai;

ARIllVISTTCE

--------------------1------1
5

Model 1

Vi era~~ dln s tul V idei 1,


plal~l Borezu. adio 8"i pun
. vorb b ii
oaimac m pe tru
jud oat 11 acum 's le eri i lepravnioilor
de a1c1)1n orm ndu-l
as~pre
reoenel Gce tui -

397

93-

Dervitl1 Mtlst f
Ahmetog1
l Heftlz aga. c8pan1il, sort' ltll
H gl "nu (el 1) ~o t B trul 1
Crel va a n soc te le unttl1ul s'strecurat
o gre e1i'
o 17
00 le; t oste ce 1 le1 t
che1t ~le,ll
aint plrtlt
Il roag le cit tlnt
.a strins
Dumitru sau cit m 1 gRset
la lti priet ni l sii-l eypedi ze
elel.
ntru beni s tr g po11t'
la inaaM
imi la Bucur ti.

-,

1815 iulie
Glurgitl

h.rom. ~ .

1
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd, I .

Format A4

212 de ,
Inv.

NI".
cI'u.

NI'

Data

locul

de

Observaii

CUPRINSUL UNITII AHl-lIVISTICE


(

<,
/

emitere

)99

Model

111. H hbi/ ',eroi oglu i


10 n t far.1)scrie
ul HZflgi/ Ienl1

95

}) r

1815 1u11e 2'1


au ust 5, V din

C oetel Pzetru/ la CraIova)r'gindu-l


a~-l m rumute pe tatar-aga
al'1111
IU9uf-bei de 1 Serre (?)
u banii
de ,c l'C3 are
voie ca s~ cumpe
o blan l el i1 va remite 1 dlet.

oj~

1 nl Zlgurl

crle lui Bagl


(1 nu Coste Petru) la Uz tsu
Cr lova e -l seri
de unde el le
b nil ca el p1 t~ ac chlrlgii1or.
cci mel ere
incrca,t inc
10 e ru
~.
dl1p":a a
ncrcat
10 cgru~ CLt zahar a,
584
ocale; chlr1
est
d 60 de
p rel
le crl1~. dar nu mai ere
bani. A vorbit
ou cml1re 11 ca
<,
(erendeez I dijm~rltul l nu vor
11-1,lase mai jo de 3112 groi.

'1815 iulie

25

Ocna

~
Grigore
u,
a maul Gorjull1l;) scrie lui He 1
Ianu 00:' te
tru 1 CraIova o 1
e-au pltit
1u1 Costea 750 d
groi in contul d~tor1et' ce t~ebl11
s l! o 1 de 1 j ude ~ 1 8 - 1 note
c
ib o soc t~ul1i{ 01 r

/91.

401

/
I

J
/
1,

1815 111110 25

j402

Teodor' D. Tira li scx'1

1
Hr1stu
cov le Crdov c s. mir
de f ptl11 c 8 primit Dumei 4000 d
gro i pin 89 ruDe d le Capsof $ i n

98.

Cd. 941/<1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 11111 ) 3/
1u11e 25

Viena
se
Format A 4

- 21) Nr.
crt.

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARIIlVISTICE

11chida ze socote la. OllDl


d n- obs rvet el.
inc rc-t to te
cond.e1 le? 010 ami pomeni t
un provlz10a d 10? S e orie nte ZI
du
pl
0010 1 s revlz111 ac
sec , 111 s
1 ze l la ll
g
d
0010 1 pentru alt
v lu"'rl. Il trimit
ee le lt. doou'Iri

mente, Boooteli tOe lar polla


d 1500
f(lcrln1)
nu 1-0 va pl ti
pin nu 1 restitllle datoriil. lor.

D1m1
trl

40)
I

108 n cri

BZagl) Ianu C(o ta'! P~tr~

lll1

1815 11.111

25.Buoure t

Cralov c l nul
lnoove nil a-a in1 intr-o aWptmin ae va tertor
nil
mina 1 proc sul ou Cooi i. 'l!::>
1- u.
Cel"ut banl "o
a fec
zlll";
a -1 oomunioe el s
dea. T n a Z p nlot! eu c " a
cln
ntru z he
,tn care .lunei t bum lrllor B e reot ze
1001.11111dao il u lust-o turci
au -a vi dut in alt p rte, ii
Ofer 800 de gro 1 o
al
i
alb nici opt
n~1 1 s~ nu s
fac e ree t ri. Pollhron1e o "
1000 d gro 1, dar
1 cred el i
aWD8 .80 a t
st sufleie nt ., a~-i
oomunio c
t. hot ~~re
lui,
deo rece
apt
lc1 bumb irul.
nl1 c 11 se. cuvin de 1
facerea
1.1
zalhana
1 08a pli (de nul trecut
nl1-1 v putea 1 .>pinAce H gl Ianu
nu va discut
eu vi ti rul
111
a -1 de 80 st
nil
s ctlvi
a
Ourte sau s -1 de II rndlli le
la

fa

Cd. 941}.1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format

A4

t -L\J

- 214 Nr.

Nr de

crt.

inv.

-1

Data i
locul de

Observaii

llNIT A II AHI-lIVISTT CE

CUPRINSUL

Model 1

emitere

b riii de

, cum 11 o n 1

.jude

g1 Ianu

04

1 t

100.
I nu

11

nu l-a

gi/

~ ra)

rai va c

arie

7"

S rre

t
c

it

c .

1815 iuli

plec t ou.

chir! luI fiin

lt v, c

ov ril le
e ar

..

c 1 2 22 de

1,

va

lui C P

1 turat

~j'
CUCUDg

1) 1 n.uI!!0

lui

-i

'Ir vi1

405 101.

prin ric

co e dIa
mijloc posibil.

1815 iulie

la aori

25,

rut la

.8

Cr 10
C
pe C pu chlrigiu.1 nu la it, de
I rijl 1 1.
e el Petru <.V16tat In 1 tur
Olt C

trlml

rug t;

ol~l

tj.

1815 lu11

406 .1 2-

.6/

august 7, Vi 1

S08

1 l

impr
t

ser

........

1 trimit

~.
ntul ru t.

x) 00

Cd. 941i1984

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format

A 4

- 25Nr.

NI'

de

crt.

in v.

407

Data

~i

locul

de

CUPRINSUL

Model

UNITII ARHIVISTICE

Observaii

emitere
5

1ni Trl n fi1 aa verete ol{

10.3

18l.5 lu~1e

primit 100 de groi i dou but.i de


vin
ntru s rvlo111e aduse lu1
)~etr1n Cost Petru. i frair) (din
Cra ov~. M rtorl.

~Jt

408

C.Dpmnandu

1 4-

1 nu C ta

tru l ir tii!> la Cra-

It

iova olt J

"

sori lu!)~(gl/
X

IXI

1815 lulie

Bucureti

<,

pr1mit de 1 Nlc lopo1 (din Rusial


ttdin;11 da
te" i a te pt lndl08 11
r.. logatlll'R cu ace tE1merf, deo re
lcl nu are nlcl un mu teriu-nP1n!at
11
1 . vrocordst"
din Vlan
u contra
traG o poli;
6695.48 f~lorlni7
8GUpr lui a. ~B1e i c p>~d1D.

Co etent1nopol. cimp
un cu
proviz onu1 .1 ee ll lte e rldlcli
a SWl'lS
6775,9 f(,lorlnl).
d1ci1
21-493 gr i. Intrucit H i Ienu
au ara ecit 15.000 C groni 1
ale) v
mite 1 rest111 1 s"'-i
fie socotit sume respectiv oa acon o
1 i ~80hlne c o eu 1 tovri.

--

),

,1h . 1 .. p donatu

40 .' 10

il

i co p.scri

1815 lul:L

C(ost 1!!tr;tj
1 Cr iov c~. eo
c nu se ndoie te
ri it e
de 6)8 de gro 1.
11
g e -1 remit'
1 reoDa1 aau
SV d B d1 ozi~1G 1c1 1
1 v
s -1 pl te ec,ccl e
voi urge t~
1u

/.

1 nu

Bucure ti

~~.
Cd. 941/(1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

- 216 NI'.
crt;

Data i
locul de
emitere

de

Nr

Inv,

10811 eri
1111
1815 iulie
27 Buol1rG t
asi) Ian~, O~'8t ) P~t~u) lel
Craiova 011 D. Z
11 nu
vut o u o
s-i p1 t aso.p~li
de 17fe
groi
i nioi pe 80
1 ordinul
1111 Anasti;
prooe 111 ou Oooioi s ve
t rmlna ou..t-1ne. dup cum s-a infor
t
1; <leoareo
pltropul lor . 5t.
D1m1trl

,1

j ,

106

410

Obser vai.i

CUPRINSUL UNITII ARI-llVISTICE

Model 1

ursul, ste la Sl.t1


a trim1s
. ci -
nl06 rul o soris
re o S le 4110
doc wnerite1 neoesare. Ii trlm1 te na o ua
de la Vistieri
i plinge
1111.
Odat ou stafeta
sosit de la
.,
Con tantinopol s-a re ind! t zVQnll
'o e 1e8 ar fl .dat f 11 nt. Curs ul
mone de lor
urmtorul.
lUzluoii
<,
3 ~i i 1
! I le 20 {perelel,
10hllieil
ou 2,,8 ar i, talerii
s xo ioi
cu 5,29 g i, orontalerl1 cu 6 sro~
, 1 14 pinl la 15 parel ruble le . o
4.28 groi,
al nl1 o endez1 1
!mprte ti ,Olt,14 (groi bf.lOata ,
rlibie 1 le O'f.l2Y4 gro 1.,
.

~.
~eodor D.~irc scrie

41 , 10
Hr!stf.l

mai re
cum 1-

, .

ac v

1111

Craiova
ou Ca sofas.

1815 iulie
5/28,Viena

de f ce
du
scris de mat multe ori pin

aouma; nu 1- spus dac


1u t
de la i11u~1zapisul pentrlt hirtie,
r !1-1 aplln o nu-! po te fao
nicl o re duoer de term n. Asocla
si din Trl st vor trimit
O
pert1dl1 de hirtie Van ~18ni1, adiel
4 o de rlSurl ou "1 un, 600 OU
"trloorn"
1 200 ou "plosoli",
r1Sul f1ind
20 d t st le, la Or va,
Cd. 941/11984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

.\
Format

A 4\
1

- 2.7 Data
Nr.

Nr

de

Model

crt.

inv.

locul de
erni te re

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIV1STTCE

e ac

noit

rf,

o t

mu ter11

c 001 fi rt1.

cali"et
ou 320 d f lorili)
EuoU% sti f1orlnu1
2
p~ra

le Cofe tax'og1u. Dori

12. 10a.
1

tI

(C

nil

tru :1.
rsoaDa 08
ntru 33- 00

Craiova

fr

le

1e
rcs:

d
i

n dlfe

0010

1.

8,

1 ro g
i t rvenlnd
1
sorle

Ienll a~-l
o m. o

1815 11111
111 o 01.

alt

1
1 ro gX s s

cea b:'sorlc.
in r~j ao~
9 1336,39/40
g
u u d ln a or,
o
I nou
.)9/4
1. d 3 h1
up

oe

1-

f~out mult b1.

p ,

~'

13

")

lui

r1S

trlml t
s
v

o or b.~lrc i c mp_acr1
~
800V 1 Crai va

.1

indic

1815 iu11
2 /&ugust

Or

Ve;
~ 1
cu Z"ln
1 prl t l

j'

Cd. 941/,1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 21
Nr.

Nr de

crt,

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARI:-lIVISTTCE

8n

.Cralov
ep
tlran1z az
Sl{ alb
grij
p ntru
icola
1
prin ar OV8', o
fac
1 rep

(w rd

-,

11
r

atac

rull

ori
1u1J)Bagl I8n'.\
fr ~11))
1 Craiova s

1815 luli
Sl tl0 r

6\ eri
lul~H8 1
etru 1 frei ~1
1
rlet nul" os
Pol1hr nl .'

o grlj
Co0101..

S 181

tru

o ta

l'

1815 iulie
UCl1re ti

9,

nu alb ni 1
in prl vi ~ pr o s ului 1111
e ocup! ,1 el
vi

08

r nee

tnf1

001

Il
n~8

u1 te 11
rl10r 1111
S UPl1

esU

10010p 1. c re
101, 8
o
in e z 1 11 ca
o dltorl pl ta
prle te nl1
bui
i

moment

va'adopt
1
lt

c.

41 112

1c

tor-ii lor. '!o~l


"-1 ajut
in ee
c
! Begi 1

ndu sori

1) 18nl1 Co

p. tru

lui

1 Cr iov
!p j rarea
f ~l
bizu.1e
lui prit nl
1
1
Il e
1 olop
o 1 bora , oa

H~
o

urile
r ce

tttud

cal
1.

ar nu est

1815 lu11e
23,Bucure t

~.
4

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

Model 1

Nr.

Ni". de

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

-1

411

11

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARH1VlSTlCE

3.

1 n

et

Cr

ova
Z. n

lui

eri

l~lt

tril
i ra ~11.
1 etLtr'" cu ocoteel

)H gl

ru

tu

!;>rlntre el te 1 i-A
g oi
ntru ce le )
"ta.
ni
eu de

tre l.\t (i le;


d o' lu te

tru
li

tr1m

n_a
1

to
as are- 5000
50 da para
lnforme z G
alb
rijll
bas ze numai

ci ze cu

n1t

telil
1

pe
da

rij

g~ ~~~ lui.

~esaril

le da gr

C-1

un
l
orgh ; ii va scrie s
e br bl >8 nu ee
e H e

A le

-eg .A

v:t

~ 1, d r nu p

re

9~

t')

Qamdat
e t 1

-o

00

li

tle

It pre nit
c

cent.

-1 trimit

de anultre'Jut

ci 1

1 c

o -

01, mi 1

plat ze 1

Il tr1 it

1 o

ci

cel
n nu re, O Xci mori'.e
in muncilor d V8r~.
,
,,'"
r ha
11
n stri
rd rul l-a d
alc1 l re

1111.

z r

18

opol
:ru :

Co

frat
W

d
e

}JI.!!Sl/

tP1

iuli

3 ,

Or ov

Co t

-l

pruml!te cu 16.oc
gr 1. 1. caz 1
n
r nu re 1eo1 e Radovl01, la
o re 1- re om nd t Gh.!~e Op nit.
S -1 comunio
~ trag pol1~~
1 Viane, vind n ved re ct d
a
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A4

- 22
Nr'.

crt,
1

Nr de
lnv,

Data i
locul de
emitere

t ~L\.\

-----1--------1-------------------------------------1------------1
5
4
2

ntru

~~

. Gbeo

Hrlstu.

20

8COV

Pcacov

ori

1.u1

1 Cr i va despre

deZ8

1815 lu1i

B.a.S la tina.

taj 1
8
ca sluj1tor
1.
a' msrcl
prezint
colo; eli-i
eli u
tre
dat af ra. Sii ibri grij

faoe
c o int
prind
eu
10010ea Gol mao, lund cel'1 .000
de g:col mpruml1t ele 1 Tlre:'. deoarece asociat u1 s u ste extrem
atai risipitor.

Observaii

CUPRINSUL UNITII AIU-lIVISTICE

snt drumurl
o
~aneport~l boilor-

Model
1
,

imi tr1

116.,

~ egO

I nll

10

1815 iu11
ure ot

ac le 1

)0 Buc

c(os.tal f)~trul

i fra~11)la (}
v o~ nu gs
nie l ri amen a s~-l
1'lg je ze j
JIul lui 1mm1 - gsit oic1 la
< '.

Ploieti- Zamen n~
o poli

l-a pl tit nlcl

re 4h A 1
ncasat 408.75 gro$! de 1 pleli
de
lepl1re i ce r
lum1nrl. 1 r
ama &11de 145112 groi
dat tlY\
bS
9112 grol.
v~zltlJt cu
g
n~l d ! G vaciov (el.l)
mo ls Cl r irl
re vre H 1
Ianll e~ oi.
o 1~ o re
fo t
e lui S mu.r i i se p
eli

te in

v n

lui

,tale

~i

Cd. 941/>1984-

V 27 -

Cod. I-a -

01-1 amin

027 md, I

j111 lorl

po

sp
sti

situa
f n

ha~,

Format A 4

~ .LlI

- 221 Nr.

crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Obser atii

ARHIVISTICE

gi:)

1815 lu11e

u1,>H.(
1 fr il)l1

117.

cu

.3 ,

cure ti

roplldo 11

z
eu
~i st
ctual

1 p

, '1,vc.Jl;b:
4

tt

r e

18 5 lu11 .31
iiv a us 12.Oro

1111

1f

1trle
n

e Co
tru)
1 1 nu <Costa
tru)
Cr lov8 c'"
<,

119.

815 lul1
.3 .S1~ti08r

nt jo e tr
8. DU pr:l.

fer

d
1

le

ein

In
bol

1te ehe1t u1e11


u 1

1
rle
ntrll
1

111
Cd. 927{1979 -

V 11 -

Cod. I-a -

021 md. I

e t
!Format A 4

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

-1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

222 -

ARHIVISTICE

Cd. 927/1979.-

V 11 -

Cod. I-a -

027 rod. 1

Format

A4

- 223 Nr.

ele

Nr

cr t,

In v.

~ , Ll\

Model 1

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

ITI!

Observaii

ARHlVISTICE

!l-ici
intervin
cest~i

z pi~ g i, la e r al
i Esgi Ian~ in favoaree

1815 11111
IoaD .Anaataell1 Petrll neri
~re
ti
Hegi 1 nu Coate Betru la
lui
Cra ov';J a i trirni t fori, r ln
scndur pentr~ ca li. it ge1t
mut rii i p nt U 01 i pentru
cl, totu 1 e i Ianu s
ere/pe ntr~
sco t "eri
ori "
..
Dunare
1 putoa trece)

,
j

'--

~J
-,

1815 111'1 )1,


Hafuz(:- se/ .1 Muat. (fal
Giurgiu
d~rvl
A~toglu.
c8penl!i, scriu
lui Bagi 1 nu ~coet
tru la
Creiove! rugndll-l s le fao rost
uqt, dup cum. - u cerllt 1 lui
Dumitril de la mag zia de la Bucura t c
il vor lt1 C~ 66 d 1 1 1 pentr~
s urna tot 15 vor trege poli a81lpre
lui E achi"'.. 1 i din Bue t1r ti.
o ebil ti o~ 1 Conatantinop 1
s-a d
poru C? pentr~ ea reul a
fie mult mai. se "z~t ff d ee 1
dinainte.

Gheorghe eluger ecrie lui


ZH g1 Ien~~ Cost
tr~ 1 craioval
rugindu-l
s~ ntervin pentr~
;!g8n~1desp care-!
ee 1 i lucrl1 1;'

42 124

Cd. 941/.1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Cn0' .

1815 1111ie

Filitl
Format

A4

- 224 NI'.

de

NI'

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

L\\\

Model 1

UNITII ARI-lIVISTTCE

PACHETUL LIII

29

Bltesnl1 ee le 11.11 . 1816 ug~


flat din
Hagi Ion
seri oar 8 acestuia c~~~
acceptat poli~l
Ca1"8
t
tras
(reoa
tabi,
lite d
a l prezent t la t
conform diepozl~iel lul H gl' Ienu J
i n oontlnuare Ol pu
o pltalul s u pentru. 8 nu produ.ce
nici o nt"rzl re nioi ou restul
d b ni.
e nea l asi ur 011 s
p OOt1p" de' (1no s re ) ce lor 10-000
. gro,i
e re H gi 1 nlO l ere
lWlt
le
nzl1han le.
nl1 1mprumu.tati de la Hag! lenu i- ln~ s
. n'tr-o afea
ventatjoas )ntru ~
8 vi1zut o
nu po te s P1 lzbn ase i
probl m e
iei- Il roeg5. s-I
Ei te t
(ca re ti tuirea imprumutului
pin la terme slgurndu-l de
ata ame t u.1 u..
Orlg.

1.

43

1815 august 2.
AlexandrU 10 n, olucer, eeri ..,
Or ovp
soov le Cr lava o
lui Hrletu
c~
a aflat din scriso res soestui
fost P z nta
primit p 11~s care
lui iooli~ 1 o a ooept t-o.

2.

'Y

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

Format A 4

- 225 Nr.
crt.

NI' de

inv,

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHlVISTICF,

Model 1

Observaii

urmnd o Hriatu
OOV sa-l ored!.tez cu acea auml1 1 e p1tesso
1ul e
10 n 20 grol
u debltu1
su- Il aelgurll c l ve remite
ournd b~nli dator i.
odor fizalx
tx Ub
~turia
Dima1o a plecat n o le zlle n
~ I1dl11Dunnrii)) Iar e 11 1i s- Il
dus 1 Vi na. elci 8 r
s numai
Dor e.
Cu o zi in u.rm au sosit din
pert a lui
nol Si manoglu
tru

lot uri cu cordov ne.


oare 1 le
v pl ti n curind. D3 i
teptAt
sr-i fie trimii d ctr Tlrcli
mei muli be!li
ntru simbrie sa) a
aflet c 8ce1a
scris lui Naumsli-i
d a
numai 300 florini pe n. da
al1mnu a fost de cord nume!ou at)
cit i fr tele e~u ti la Triest.
Ateapt il sol_1vin de le Timioara
O slujnio
le buc~trie.
Or1g.

Dimitri 10 D. LezlU- sor1


lui Bag1 1
1 Cralov c au
fost aooept t c le dou polie
~res '17 supr lui Lazr
opol i.,
au fost chltet
i int
de tel' ni
ate ptll s-i. fie reml 1 l oel1 1ti
594. 33 florini
ntru soldare.
Il sigur c ee v ocupa de
tno" oare 1in1i
ce
Heg1 Ienu
. i- v trimite
1 c nu tre buie B i'i-
f c probl
pentru drwn i pe ntru
b nl1 noesstl d
gepi.
Orig-

31

1815 eugust 2.

Or o

Cd. 941},1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

---------~---------

- 226
Nr,

crt,

de
Inv,

Nr

432

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARI-lIVISTICE

----I--------------------------------~---I-------I~
5
4

-1

Data i
locul de
emitere

Model 1

1815 ugust
1 nou, ollz11 scrie lLd Bagi
14
,Orova
lanul la Cralov
cteva , zile
a sosit de la Seba; din.acri
oare
adres t~
Begi Ianu lui Avr ~
tronlu a 8f1 t o Bagi Ianu
.
re
din pert
prle t nului
ounoscut marfuri din import n Gontu
dstorlei
e lui cEitr
1 (Pol1zu)
i, dea rece ti c Bagi 18nu
nu dore t
strice re 1 1jl1lc cu
ee 1 il roeg s mi
~u1jln
timp. i s. nu dea aoelui
( re)
pn nu' vine 1 nsui 8colo,
intruct
oum. ateeptti pe portul dl
parte
generalului
- comandant.

4.

c~ de

Va aduc cu sin , cind va veni,


l toate document le necesare
la rezolv re (probl mei lor). Il
infor
ez c procesul au In leg ....

t ur~ cu apt t luI inc


nu s- termina
din cauza pereecu1jl 1
le din p rt
proeeto 1Ior i
cadourilor
mari ce
1 as'cer;
eper'ins.c
probleme
v rez lva pentru c

an forau8 s
fost in int t I
~ri bun lul C"upre unde nu est
n v 1
ded

rur1.
Or1g.

433

Antonie P ntazl scrie) n nwnel


lui Th.D.Tirc )lui Hrlatu R co
la Cr iova xprim ndu= 1 pUa 8 de
r~u pe ntru f ptul c
co nu
putut a 1ichideze
ocote111
ou

D.Cepe fe] o re a-a dovedl t


un 'om cinstit
o re r
a~-l ah me aiCi prin tribu
Cd. 941/01984-

V 27 -

Cod. I-a -

027

md. I

1815 u:ua
14.Oro ,

f1

bul
l)i

tru

it
Format A 4

.. 227 ...
Nr.
crt.

Nr. ele
in v.

Data i
locul de
emitere

3.

CUPRINSUL

U ITII ARHIV1STTCE

Model 1

Observat

it

datoria ace Iufa fat de creditori


se ridio la 15-000 groi. Spera
s fie reatituiti
de ctre Capsof
banii pe 08~ 8cel
i datoreaza. i
socotete,
o ar fi bine ca Peacov
aduca i# la cunotinta
negustorilor
ine ltoriile
la oare
r curs
Capsofe. Ii anexeaza un zepis pentru
suma d 1191 florini
din data ci
2~ fe bruarie 1814 in c re ins ui
Capsafa arat c acea suma i-o
dat veaza. B cov i c
i 1
i datoreaz lui e acov suma d
204 groi cu dobnd~
ntru oei
(11 1) florini
al a propus lui
Capsofa s11-i plteasc el, nsui
ace luia la lazaret,
insa. ace la a
fost de prere oa banii s fie depoz1 ai, dei banii
u fost totdeauna
la dispozi~ia aceluia.
el ~ngajindu .
a s-1 restituie
lui C psofa la
oerere
Ii re lateaza despre probl m
vnzrii
celor dou baloturi ou piei
de iepure al
lui Capsofa pentru oar
i-au fost
mii tot! banii incasati'
conforo socot l1i de liohidare,
ns
1 nu i-a pltit
birul i diat ce
remia la lazaret pieile de ie ur )n rucit
Capsofa nu i-a dat o dis ozi ti
n'
ace st se ns.
1 avut
di pozi ti
din partea lui Capsofa numai pentru
ncroarea
entru Viena a b loturilo
ou pi,1, JJ pr~lrea
prietenilor
sai
up
oe acelea ~vor fi sosit le laz r t.
Considera. o nu are nioi o datorie
fa de Cspsofa )intruc t defterul
c s 1 sal oonfirm'" c i u fost pl
lui Capsota,toti
banii i

Cel. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

- 228 .

\... ,\\
Model 1

NI'.
crt,
1

de
in.v.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITAII ARI-lIVISTICE

Observaii

a o
i s e. o ro te ze
pe ntru ee motive au fost pl ....
t1 ti
ao lu15 banii; tn aoel i timp e ve
ngriji,
poat '.
g se ol! i
pentru aoeti b ni vr o~r 1vut~
pe oar iva trimite lui
aoov.
Ii exprim sper nta c~ tribunalul
imparti 1 1 Austriei v jud C8
n favoare
sa i l sftui.et
t pe
Peaoov s stea la Craiova pa s
a
rezolva proble
cu Capsofa. Ii
trimite i copiile scrisorilor
s6l
adresate lui Capso!a precum i origi
ne le le pe care ace 1 i leu zapis pentru 2040 groi mpreun
cu dobinda, n oare snt inolui i
cei' 1191 florini
- cere el i dato
celuia; dupa oe -e600V v oonsu1t
sce ate document, sa leprezlnte
El! guatorilor
cere vor constata,
oa i
e!, neoinstea lui Capsofa i l vor
ajuta s reouperez
ce 1 ee e uv.n
<!e la ace laI-au sosit patru balottlri cu
piei i monede din p rt a lui
Simenog Il, se va ocupa d
(vnzarea pi 1lorl oonform ordin 1111
ace 11.t1
Il 1nformeazl1 c n socoteala
lui Rduc nil 1 s cote te J g 1 nul
ou 13 81'0 i buoat t ir nil ou 12 par le
mai putin,.:>e ntru o Ei nu are .nevoie
de talerii
si eici 1 Or va
. ou 5'/4 i e ia 1 r.reiova
ga1bannl ou 13,28 groi.
Orig.

Cd. 941iHJ84 -

V 27 -

Cod. I-a -

02; md. 1 ~

Format A 4

- 229 Nr.
crt.
1

434

mv.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARTlIVISTTCE

..01 hroni
scrie lui
Hagi
Ianu la
raiova o mooanii (nu
pot s" porneasc cu lna din c auaa
lazaretullli
9i din ac ast cauz el
ar o re le ace Iora la diepozi ia

6.

18l~ augus
3 ,5 la t 1l>a:nt

Va folosi

la alt munoa pe
ntrua~iin
ni
,.m
e:
o ru~a ii to ml.~i
~.~~~~~
~
\N.N. ~tu:...
pe tru o
cei ~
o sut I
para la
sut
~ d
ac ea trimit
doua Zl. P c~ru' i
-i aduo
40 ca r
ntz-u J.ucrca
mrfii)
pentru a nu st marfa imobilizata;
a aib pr gtit
p sta 5-6 zlL
a t
10 Ca
i sn 1 le trimit
pentru
z lv probl ma.
A corcopondat cu polcovnicul
Gheo gh in legtur cu porumbul
pe ntru
1-1 vind i ac la 8 cerut
50 groi pentru
ridica 50.000'
ocal;
1 i-a rspuns
o lu1 o nu
d (porumbul) fr bani pe ln i
cu o zi in urma a sosit omul
polcovni ulu1 aici"
200 gro1
pe crac
1 idat lui (Polihroni
Oa 1-1 d a 2 ~o o o al porumb, 1
pre ~ul~ el 10 groi
ata de ocel 1 u
intrat
i li bali d la ciraci
l 8 est sen J. trimit
, conform
t1dul i anexat ,
d 4 59 gr.n,:
i 20 pra le, cuc are a de it at
partide lui Hagl snu; s dea b nii
lui
1ain z f i a.a-i ia emnt urti
c a primit acei bani i) la BOBl~e.
aceluia la Bucureti sa fie dat
semntur& lulDomnsndu lui Dimitrach
Suma d 4053.2 groi est
trim1
n urmtoarel
monede: 43 ta1ari
5 '/4 groi bucat 27 d6rec1ii,

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd. 1

.1

Format

'A4

y. -lJ"

- 230 Nr.

Nr. de

cr-tl

inv.

Data i
locul de
emitere

, 2

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

1
1---------------------------------1----------5
4

12 be 11c].., 2112 crontaleri.


1
luzluo
3.10 gro i bucate. 35
rubiele a 96,10 groi, 6 g lbeni
d Constantin~pol.
3 galbeni
misiri,
2 funduci i 240 galbeni
l.mprllte ti.
.

~j'
4310

1815 augue
Dimitrie Zaman scrie lui
3 ,Bucura ti
Hegl Ianu la Craiova asigurndu-l
c Va trimite
cu prime ooazie,
conform cererii
acestuia,
r~vaul
s rdarului
(Polihroni
adresat
vrului arBK%~.t su Ioan
atlet
la Craiova, rva prin care
Hagi Ianu s achite aceluia ohelt uie 111e; dupa ce vrul
~l\ i ve
da ravF,iul, el s-! dea ac luia
. banii trecndu-i
~ eoldul partidei
lui (Hagi le nu.).
Va da nepotului acestuia aflai
aici,
Nicolae Gumma,scrisoriI
obinuite referitoare
la trecerea.
a numai 2800 01, deoarece celelaltE
au ~ost strnse
dincolo (n sudul
DunArii), el urmnd SA dea numei
teoherelele
c:llobani1'1x pentru
\
. acestea,
nu nel3. pentru 2800 oi
pentru 80oo.)ntruct
attea vor fi
necrise
n catpst1hul
comun. Il
sfqtuie te s nu fie afectat,
dup prerea se, presupunnd c oill-e
91.\ 'ost
strnse
dinoolo in aoel
n~~rt nainte ~
Hagi IanU
VJ.... mumbainn
Tar Romneaac~} i a
oonsidere \oa.este prea mult oifre
o sut sau peste o sut groi,
pentru ~cheltuielile
intruct
i

7.

>,

.
l'
I

ti

rd

tt"

II

Cel. 941j.1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I
e,

/.

Format A 4

le

- 231 Nr.
crt.
1

de
lnv.

NI'

Data :ji
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

c ilel~lgelepi.
d u- Il sigur o vo
fi date n timp util te sche re 1 le
p ntru ce le 8000 ~ ei L h1. firma nele
. i disPozi~ii1e~i~tieri
i, ntoomind
i socoteala chelt i li1 r
ca
el o va trimite lui Hagi Ianu.
Orig.

Il

Gh orgh~ Conetentin,

8.

de li ba , sc-rie

1815 augus
3 ,Buc ure t~

lui Hagi Ia n'l la


Craiova c
primi cei 1582,14
gro'"i, la ordinul lui Hagi Ianll, de
1 omul acestuia,
Dimitrie Ioan, Il
roag s se ngrije
BCa de nesB. rea i
remiter
. celor 800 groi i
dobnzilor,
bAni datorai
l,ui de
c~tre comieul Ioen Fuzuzoglu, ntruct
el intenio'lcaz
s~ meergil
c ur- nd ~n Rusi ,sttdorete s=l lichldez

aoc cne s Ia cu

ce a.

\
\

COnE'tRnti.
F l1peocu, pahArnic. 1815 august 3
Bcrie lui H@gi Ianu le Craiov
o....a aflat din scrisorile
preoedent
ale acestuia c clucerul Vl~doi8nu
a pr~mis SU chite jwn5tate din
banii datorati
clucerulul
Alecu
Nicul Reu la
iuli~,
iar calalt~
jum~ te la 1 sep embrle. Fiind
oonstrns
din cuza depunerii huzmetului p09t~10r, el e ach1tot
arte
.c uve n.t c Luce ru'lu iUcLileecu,
lund za Ls de 1 ace la in sperenta
c i ii vor fi restituiti
banii
le terme n- Intrucit
primul.J

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

>

Format

A4

- 232 Nr,
crt,

Nr de
inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UITA

II

Model 1

ARI-lIVISTICE

te~m li t al doilea se apropi , il


roag pe Hegi Ianu sV_l fie reetitu!1ji banii, dac au fost luati.
sau s intervinl
'ntru a fi inoe- sa1;1. Ii va fi ndatorat daofl 'i-a'
, tras \P0111j~> pentru aoeti 21.000
grofi intrucit, are mare nevoie de
bani, .e nteu c e el il va trimite'
za is pentru ca nsui H gi 1 nu
. -~ 1"ohide
A soris ca1.ma
omului
ea e~ r z lve ct m i repe d
roblema r_n mumba1r.
'7.

Orig.

43

,)Halil

lOe

H 8i M misoglu

10 n ~te fan)scz-Lu, lui

1815 8ugUst
3,Vidin

H:agi 1 nu
,1
Cr" i v o ~ u or1m~.t ce 1 d u
piatoa le trimise de ac sta, pe ntru
are vor ach~t b nil onforw dorint i
cestuia;< u ontrrit ~va~i
au
rezultat
79 dramuri. Ii ofer servi
c1ile

1 r lui Hagi 1 nu. Il info~-

me z o~

u primit ser s riie lui


D1mitri
Capsofa 1 se vor ocupa
de
pedie A 1 r.

439.

Ioan se uf 'ecrie lul),Hagi


Ianu Coate tru i fr 1;iil

11,

1815 auguat 3,
Buc ure ti

Cr lova o a aflat despre ce le nsem


nete n legt uri cu banii tabilii

prin orndui le Ce ei de
inca
aua

fi

~i de H

i Esnu , 1 anume cu
de 38 .000'gro i. Considera ca

~a mod l1tate

prin c re au fost
ornduitl mumb iri1 s duc toi b nii
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod,

I-a

02i

rnd. 1

Format A 4

~ - LUI

- 2)3 Nr.

Nr de

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

UNITAII ARl-lIVISTICE

-1

ei01, sd

El

ree~s

Model 1

numai cu saopu1

face mumbal

iLll

i' s

r,

ns de elci pr vin dl~i Qlt~11 de


ce 8 1 scris o'~m6ulul lheleoh,
din pert e Ces 1. s le (ben1 )
d 1 .mwm ir! 1 s-i plt 8sc
lu1 ~8g1 Ianu, lu~nd dovad d 1
8 bani ore S~ dlsCLlt
o SGa
e primi
ou J.nsuiuihe1 c , st8bi1i~d i
8
ni10.
modul de ino
Orig-

44 12-

44 1).

1815 8UgUS
_ x ndru Ioan, e1uo r, scrie
4,Oroov
.lui 1rl u eacov
Craiova c. 8
f1 t 0[' ceste
plrtit 75 gro i
lui
tru 10 n 1 Craio - Cu
pr1ntr un
otev
zi1 in ur 1 i-

cu
xindu-l
Cd. 941/1984 -

Il 27 -

Cod. I-a -

02 md, 1

-.1 -

Format A 4

\>.

- 234 Nr.

NI' de

ert.

inv.

. Dat.a ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

l-l\\

Model 1

Observaii

ARfIlVISTICE

acest
80 inca e se de la 1~.Iovi11 de la Craiova suma de 74.30
gro 1. in 13 telerl cu ter~en d
tre 1 z11e; de ase rocnea l rugss
s~ pl"'tease~ lui Petru Ioan i Iti
20 groq1 cere
per~ cn Bagi Ianu
1- pltit_
. Il sftuiete
s~' l1chldeze soco
te 1 ou C!ipGof '. s se grE:be ac
8~ vin le Or v
intrucit
au mult
treburi
i 610i.

O:rig. '

..
Ioan Gheorghe Caragca,
vo vo )porunoe te ie pr. nic i 101'
din ju aul Dolj s'" izgonea.ec'" pe
cei trei rzvr"'ti.ti:
Gheorghe
~eJ1L 1n jud. ehedl ti. Et n
aorQzl i fitru~, pr1plii pe
moiile GhintDv
i Como teni din
jQde~ul Dol;} ale lui Grlgore
Brncoveenu. fost mare ban. tnt:rucAt
ceia nu se eup n I \!f c ue re a eli"
dup~ obiceiul p~ intu Li, instlsind
ne l:.punere 1 ~
ei lE i locuitori,
pr voc nd p gube benulul
Brinooveanu
la incasarea
venitu!ui
moiei.

44. 14

1815 sept.16.

1815

8ugUS

~'

I pr vnieii judetului Dolj


e nfirm 05 ce st'" op1e a-a dever
cu iecllturlle
1 r i e a-a dat
urm re cuv nit~
ceste 1 porunci do
ne ti, cere
-o dat B re p3str r
zrwfi i jude ulul Dolj; copia
fost inminat. ... lui Isn8che spre
ncredinare
b-.dJ,v "', lb.rom.

<

.!

~~----~----~----------~~~~
Cd. 941;,1984 -

27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

~ . L\\\

- 235 Nr.

Nr. de

crt;

inv.

443

Dam i
locul de
emitere

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARBIVISTtCE

15

1815 augus
Dimitrie Ioan scrie lui:
5 ,Buc ura ti
Hagi Ienu la Craiova ca a incasat
de la Ceachiroglu 8conto-ul
datoriei
n suma d 2.000 gl"oi i 840
groi au contul beilicului
zalhenale
;
i-a scris ro i ineint
i despre problema judec~ii
~r nilor ou
Coci01. Ii anexe z o aord aoaz' din
part
bnului Brnoove nu, in
ca~ aoela ~i trimite o diapozi1e
do~neasc adresa iepravnicilor
cu
privire
le i-lgOll11'4tl. imediat a celor
..
trei 1;rani de la moiile banului
oaret- Il '~4iuoportuasi;
~ Ienach
Ieprvnioe lul Dobr de
moia 68 Ciorogirla
i- oerut Il
rH.va li prin car
ve e i nar 6 -l recunoaac
epitropu1 su la moie i
pe oare s-I are te ~ranilor
pe ntru
ca aceia s se ngaj ze s luer z
la moia sa, el urm5.ud s i
dijma oonform obiueiu~ui;.la moie
ae afl 40 cpi~~ k fb. cosite n
anul precedent,
pe nt r-u car
i-au
cti.cui; 1bO gl'o~i de ct.cti IJobrd pentr
c h 1i; aie 1i le f c li te cuc e i CEi r
u cosit f1nlll; el ateapt rspunsul lui H gi Ianu
ntru a
p?-,ocede o ual tre bui cu numitul
Dobr
,

1e

" ove nu, fost


Grigor~ Br~n..
mare ban , ecz-Le lui ~agi Ianu., la
crs Iov f s~ se ocupe de zgoni:r'e
de e moiile 8 le Q; \W)l va l.
Comoteni, 9 celor t:t'el. pereo
iu B aupu la ei tuarea cl~ci1

44~ 16.

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod,

l-a

027 md,

1815 augus
5

Format A 4

- 236 Nr.

NJ. de

eri.

in v.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITII i\RHIVISTICE

insti"-. i pe. ei1a1t1 locuitori;


se rat c n 1 gt ur- ou aoesst
problem~ ~ fost em1B~ o poruno~
domneascA adre a~q iepravnicil r
din xa
jUdeul Lolj c~tre oare
fost trimis i sorisoarea banului;
s i6 raspunsul de la sprevnici l
s 1-1 trb.1 ta.
Orlg.lb.rom.

ti

44

Constantin D.BOrlolan. scrie .1815 ugua


5,Cerne ti
lui (Hegi Ianu la craiova) o s
aflat c aoesta i-a cerut s ia
l.napoi arvuna soindLlrilor pe ntru c
la Craiova se g~se 8C mAi i ftlne; 8
ateptat rcspunsul acestuia dec este
convenabl 8~ e trimit~ l~ Como~t nl
"la pretul (tillt/) ns'" nu
primit
cel rspuns ~i nici prin chirigiii
oere a u trecut d la Craiova nu ifost transmis r apunaul n legqtQr
cu problem
e or ao..ndur; de
aceea el a e xps d at so ndur le, ns>i
in ocnt Lnuare u-i v mpi trimite
intruct conRtgt~ aX Hegi Ienu le
cumpur la Craiova 1 prpuri mai
ieftine- Fete de pa.rere C9. marfa
este scump, i. sp (negll~torii/ o vor'
d , dup c vor aju.nge acolo"vrndnevrnd*' i cu 20 p ra1 ,ns nu
c u. 35 pa ra le
S-i comunice le ce pre t s fi vnd
cac valul i n c6zul c
eia l
dau 16 preul la car
gi Ianu
1-1 va d el l v tri ite o cevalul;deav aceia ar vr~8, 8-i d
a a valul cu cntarul d 1 Craiova

17

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1.

>

./-

Format

A4

- 237 Nr.

crt.
1

de
inv.

Nr

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARHlVISTTCE

.nt r-uc t n a nu I pre ce de nt el


multe p gube .La oa. caval. 1-

avut
scrie
prin Nicole c~ntora 1u o i tr g
o poli~ j1 i~a trimis prin aoelai
Nioola dou~ ono9valuri: e trimis
i lui Zotu gr:1m1tioul SllIDe de 1145
groi l.n mon d~ de argint entru
a-i negocia n gAlb13n1, cu unl,8vans
.pe are ace la il ve putea obtine,
n ~ Bagi lanu nu-1 v rbete,
despre primlre scrisoriI r sale i
nici e o6cavglului trimis i niei
Zotu nu i-a BOTis despre primire
banilor pe ntru care el l-a tras
poliv lui Hagi Ianu.
S~-i rspund despr ~rimirea
banilor, a scrisorilor i 8 oa~08ve lului prin a duc ....
torul pre.ze nte i
scris ri.

Sp rFi s-i

pentru

c ;>n

recupereze
~n pr zent

b nil

nu

luat

nioi un hen.
OTig.

)7Mthai

44 18.

apndona t oa ~i comp-

scrie Ivi Bagi In ~

la Craiova el
ou tie Q9r eate a~UZ8 o aoesta
nu i-a remis ce 638 groi, p
care H9gi Ianu
nc sat de la
Gheorghe. Caradimu, de la Craiova, i
de aceea l ro g s~-i remitR acei
bani ou ')rima oezi.
Or.g.

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 UgUBt 6,
Bucureti

Format

A4

- 238 Model 1

Nr'.
crt,

de
lnv.

Nr

44

Data i
locul de
emitere

.,

CUPRINSUL

UNITII

Observatii

ARI-lIVISTTCE

19.

,)Te OdOT Se urc u Se z na i comp.

ec rre- lui Bagi ISDU ld Or iova


z-ug ndu 1 Sd acord i in continuare
spJ."ijin
v ulLli s,
Carech! tu,
avnd n v d re bunvointa manif~Btat~
de Hagi Ianu f ti d strini
i d compatrio~i
.!r'snamite selutri a,erdaru1u1
Pollhronie i i,orer eerv~ciil
lui Bagi I~nu.

1915 augua
Bueureti

6,

Orig.

I
i
I

44

20.

;) 1ib.ronie seri
lui
1815 UgUB
81tioer
Hagi Ianu la Craiova c i se produc mari pagube din cauza intirzierii cuirigil10r
i de 60 8
11 roag s-i gr-be asc s vin mei
re pe de cu 20 c re,
Il ce i 100
Sacl. trimii, sf;tulndu-l
a aib
pregti'Ge no. zece oare. pe oare,
cnd 1 11' va 8c1'i acea ~a t s
le p,O'f'ru ac~}~ntr'u ce 1 sa 1
.xp die
pe t ci te.
Il in:t'orm.saz c au :fost ncarc te
punt ru v ~li nn tI ce le . 20.000
(O ale) pOI'WI1b 91
1 a luat arvun
d la C81" 1 o Il boi.
l
,
Cru~ali a s'~rduiesc sa fac
rost de bani i sa i-1 trimit~.
Prin omul :AnioCi{, i a tJ.irois
ainetale
~ iei) Pietroasa,
doua o fl i ~i un But riu scurt.
S-1 ntra'
Domnandu, cnd
va seri
la Bac ure t L, o .marce, va
pune la brobin~ i pe ntru ca
loc
va fi lnorct;
aper s~ ia
cea6.000 o~a.le brobin,
a1.c1,

Cd. 941jJ.984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

7,

, Model]

- 239 Nr.
crt.

Data
Nr

de

lnv.

'ii

locul de

CUPRINSUL

UNlTII

Observaii

ARHIVISTIC~

emitere

"';
5

centltbt
a t~t81~ rldiendu-s
1 20.000 ooel orob! te, pentru
80 rogojini t care vor fi nc rcs te
n 20 oare pentru Galati. ~-i
tri .. "mai multe obi c t e nee ere
por~ii o~ae ;i 9 bisericii, prec
i 36 co~li:r stofa n cesari
gentru
im odobiree a dou ~i de la
Const ntins"ti,
pentru care v
n curnd ::!-i fi s dud
.Crig.

te

Alexandru Ioan scri


lui,
1815 auguet
19,Or ova
Hristu 2 8COV la CrRiova c Iaoov
a pl cat 1 ?esta i( el B teept s -1
sose ac alujnj.oB ne Ce 8 a ra la b ne ...tfuois'cast:i
sele. Il itlf~rmeaz c
acum i Costa Pevlovioi dorete
esluj s sc pn v ne acov de
la ,2eata, ia il i maiorul "nostru"
dore~t , ac la~i lucru, dar 1
nu "tie cum vor dec ur-ge lu ru.rile.

I-a wcrl~ lui P tru Ioan sl-1


trimit
trei bu.ctj. de parcal i
acel
l-a promis ot ii va trimite
printr_un
o uri Y' (pc' oare P ac c
i nte n~iona s 3-1 trimit
cu scrisori
1 Vldin) prin V~din; 1n coneeoin~
ace la i v onora comanda prin Pea
cu
zi n urma i-a scris lui
P.loan s nu-l mei atept
pe
'Pe c ov , ci, ou ri ns ocazie.
P.lo n s-i trimit"
m9rfe comandat"

'

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod, I-a -

027 md.!

OV;

Format

A4

- 240 crt,

Nr de
lnv.

Data !
locul de
emitere

,J

Nr.

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARIlIVISTICE

"

A tA"

te ~ s:
1 z-oag
o 8 ni""...ijp8SC~ (li el de
t e re a r-'!~r:fii lntl"uct
i e pare mai
00 ve na bt
s ,.,um.ere per al de
J -;iova d ct de La Oryova;
pr ze t f Aioi pe r-ca Lu I. se vinde
1.11 TU~"

rimi-

cu 8 f ori i cotul,
i r pinza pentru
,
c ~ . t ( im r-ge r-) ou 7 flori

)
,

u ,tie

c um 61 re se ve pz-o leme;

pe n ro dou bL~t
c umpl" at

17.

34

O" Vf,
o ':>uce.t;'

5 coi

Iost

t e de o C" 2 g"o i

la

oun~
1:1

est

te

t"" da
lu1

pe ntz-u
c --: 1)!' t 111 un 1

cea

s~

'

gro1.

pt.che

~i sooote~;

n ~ROOV

42,18

conandat

"',6~~

. e nt r-t
o~ a tiat S6 ~ro
~
88
enea ela

etre
I .

Ei

a d:t

li

'.

de ace a
oan n~-i

p e .

Ii ...
,.

v"'.:. oare Re ....


S8t rir ~ 1111 Dimi ii.r
o' ~5. c.
n Il nic ~. lU.t ne eae ov

"

pe n

o
i- d1siJuttt
i :3::3111u
fi'r~
ucce ~.
~l\

ntletat

v
))
dor n. i'~ ~ C mn.
scri(
11 Hri.8tu ~ cacov 1
C aiovR
o 1";8 trim s c or-e apo d n::; sa cu

45 22.

1) El

1815 augus

0.

7 ,Orova

Con ofs, pr C ura .i 110 za pin tn


val0 rr d, o o gro i rnpr un~ ou
dobinda ~.
apf.a ln care ~~nt

:ncluni ;
de

V 27 -

Cod. I-a -

.191 f'o~ini d tor

1 lui. Capeofa.

A priMi s~ri60ar 8 lui


ac
Cere
est i- trmin~o prin

cur er
Cd. q41!-1984 -

.C

02i md. 1

i i-a

fl t pOl

re

n leg~t

it
Format

A4

">.

- 241 Nr.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

crt.

mv.

CUPRINSUL

UNITII

LH\

Model 1

ARIIIVISTICE

i t

ori
at

.1.1_

re

(}.

Tr

lt1! D1mi

t u pe' ru

tl"i la

45

J:lor

11i

un

t.\

1 i-l dato

eri

2)

fa t

z.

1815 ngus
7,Buotare

ain"

cu

tutu

i
"

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

<;Ilm

ro ~

027 md, 1

eri

li

l'

Il!

o
Format A 4

r.lodel 1

- 242 Nr.
crt.

NI'. de
lnv.

Data si
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARIllVISTICE

Observaii

see 1 1- a uso n oteva zile 1


. pl ti cel 5-000 gro?i. conform zapis lU1,
de i e flet c ac le este r u platn c.
Ii trimite dou z pisa ele lu1
Nicolopol. unul in v loere d 314
galbeni 01 ndez1 i ltul de 12-200
groi i o seriso re de 1
ihall
a
Donatu c re il roeg
Hagi
lenu s-i rem1t~ benii
o
i- inoeB t d 1 Cered1muntruct
re mare nevoi d beni
o re
urmeez c-! re' iti la tipa
Orlg.

/.r

452

1815 ug
lu1 H8~1 1 nu
7 ,Buc ura ti
1 Cr iova o 1 intenione!zl s
rezolv problema cunoscuti pr1n
metode p nloe, n , dae nu este
.oslbi1. v reourg 1 oele jud o~ i.
apr
lea lu1.H gi Ienu i-a
eri omul Bce tu! , Dimitrie. i
ci ac e
1 nu i- mal
cris de pre
f li
ntul oelui I se pare c din
90e a li ea uz
t ltment ulu1 lui
alea sint tnto r e mult polie
le casei lui icolopol n velo re d
ooa.loo.oook ~.
Il inforJDeez c secret rul lui
Nicolopol s strdui. te s achite
pollel~
mintit,
el spernd C
et
dev:'r t e
ee eus~ine secretarul lui 1colopol i anume fa ptul
c:' d je s .. u liohldat cu ale . Il roag s li e tione ze n modco
n bil n priv1n~ socotelii 88001 tl 1
lor.
rig-

.,Stefan serl

24

Cd. 941j,1984

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

Format A4

./.
--------------~----~------------~~--~
-.------------------------------~

243 NI'.

de

Nr

crL.

inv.

453

25-

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITII

ARHIVISTICE

Obser-vaii

t tiu

.Po11hronle

crl

1815

lui H gi Ianu la Ora1ovA c~ a


strins
650 oi dln to t pl lle
(jUd Ului)
h dlnv1, pantru
ce
1 dat
la fl care
Bat
, tns

UgLlst

7 ,Cerne ~1

.aceat nWD~r de 01 nu il ste


uflele t;
de la 01 1 e cite 10 1 11 oca1 i
nu m 1 mult, fiind
1
p ub
~dect oitlgul) c r il 8 t apt
d 1 ca
fao re.
1 lul 1 ee
cer bani, 1 i tenv10na
trimlt

.zom'

1 I agi Ianu
bani, speri d o v

s _i d

ceva
t a inc eat
91 alt
m rfLlrl
8

banii pentrLl cer


o
au fost dat .1Llna lLln1
101, in af r do cel
pe ca
1 ate ptl srl 1 . la pentru lun
<,
iulieI11n:1'0
z c'" ~o 1 1
nu il
1.1 banii
ntru talnaturl
pe cel
it pentru ee
dOUEl
luni (luli
i
IlSt);
acee
la ef~r.itul lui atlgust urme zil s~
fi
rndui t un om care, f' r
1. pll1tea8011 cl ve,
d 8 oarnea

p ntru o" el nu d f r
nl nici
un dram d carn , fiindu_l
ajuns faptul o'" oeia eu
vinut
carn 8 t 1mp de tre 1 lunl fEr e"""-1
dea nlcl un ban- Bagi Ianu
ou oa t
slt l ,dificil in c re s afl
1
i nu g'" e t de e uvl1 n v li s ii s imprumute de 1 unul 1 d 1
mai les o
1 nu-l OUDO

o imeo

ltu1,

.1 IaDu

r~spun ul lui Ha
18nu ,
i
utee ridioe boii
Cd. 941il984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

ede
ntru a
c~re l-au r~mas pe tru

Format A 4

- 244 Nr.
crt,
1

inv.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

CUPRINSUL

UNITII

1>. Li\!

ARlllVISTICE

Model 1

Observaii

za Lhsn )intruct
ere mare dlfucu1t 1
in privin~
t~'Y'.~W
.
Ii trlmit
ohlt8n~e1e
ntru
96 ocal cafee oare au fost dat
1~1 uri1eanu,oo
form scrisorii
1u
Bagi 1 DU.

anlcat ~ r"~fr nu fiil l


1&15 8 uguat 7,
n po-t\A.~)
scril1 1111 Hrist 11 Pe acOv la
lbiu
Craiova asigur~ndu-1 c l-au f~ ut da orla,
n se nsul c 11 avut grij s se
lnt reseze d ~rOb1e 1/, n1egtur ou care atl.t aoesta ct
i
c ea cestula de 1
Vi Da au
dori t 1 ....dare t
cunea sc
(situe~18/.
p trnd ~ecret modul
d a ee ~iona, dup" oum o ce
nu 1 8 U scris nimlc de pre c et fa
Il lnformeaz~ o au primit scr
soare
acestuia din 23 (lu11 ),
mp un ou c pla din 18 lunl;
11
putut fac mai mult e ntru ces
aoe tui dlQ, Viena dect' u reuit
an. f c:' t mal les n mod secret.
1
nume d r e
u cos (ac le mro-fur)
dln prot colul 1 zeretului
(ff1r
e'" 1
e in registru) , s-ar
putea c prietenul
ceetuia s-l
trimis
1 alt
pl 1 d iepur
1
marfuri
i mOlld ns 1 nu 9U
c un tln~ act
lucru ~1 nicl
nu pot s fle ea v"rul n 1 gttur
cu o si: pr blem dea rece mrfuri1
e
vin d 1 "asemen
prlet nl" la 1 z ret. DUsin
aub nume1
ci b-tur le

454

t)

Cel. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format

A4

- 245 Nr.

crt,
1

Data i
locul de
emitere

de
lnv.

Nr

CUPRINSUL

Model 1

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

snt. pentru alt persoan 1


le trec n regitru.
Il asigur OP r fi fost
t n e zul e ar fi survenit
oev~ neco venabil leg!':tur ou
vnz re pi i10r de iepur vindute
a
Viena a ual
tor mrfuri.
.Il.,. informeaz o n mod eroDat'
Capsofa l-a informat (
Pe eacov)
o e. e i (emit n1;1i) u prim1t
cii n
tr gi ,ntruct
1 1-a
scris m i n inte c vor lua ce i
doi saoi pentru a ee implini .
oentitatea
de 5030 piei de 1epure,
n 'timp ee ei
-au :luat la lazar t
i au f st pliltit
; pentru a
oonfirme ao st luoru el anexeazl
lui
oov oopie sori ori! p cere
u trlmis-o lui C ps f
Orig_

455

1815 8UgUS
Gheor he e eo v seri
a,Slatln
fr telui s~u, Hrist~ Ragi To
B 8eov 1
Crai va, rugndu-l
~
e strduiaso
s co tribui
prl
fortul su la
n1;inerea' bu l1lui
re nume 1 familiei
lor prin oomportarea lui,
ntru a oontr o ra lovi
turile
oare s- u abtut asu, r 10
din to te ril.
1
exprim sperana oa
Alexpndru a se buoura din nou
de glorie,
acionind n direoia
"
liberr1i
lor
oomu e; S-i oomunio
dao tie, oare s
motivul y, niri
la Craiova a vie oonsu1ului Angliei
'intruct
profesorul de limb france' ~

27.

Cd. 941f1984

27 -

Cod.

I-a

02i

I11ci. r:

Formatr

/--~-

- 246 Nr.
crt.
1

de

NI"

inv.

Data ~i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

Ln\

Model 1

Observaii

ARIIlVISTICE

UNITII

i-a po est1t o'viceco


uluI,
chipuril",
a-ar fi ntlnit
cu un
milord
ngl z
re 1 tenions s vin
prin Orova i apoi a trecut prin
Sibiu n Tara
, Romneasc.
S-I ntiln
ze des
Capaofe dac a rui
e re zol
probleme lor cunoacut.
orig.

1815 august
~ odor D. _ro seri
lui
8, Viene
Hristu,
aoov la Craiova c (aso
c ia tii/
lui de la OrEjovai-a u ecris
Oa
1 s-i trimit oopiile scrisorilor lui Caps fa, pe ar Hristu le v
avea in curnd; l asigur e
1
nu i~a trimis (scrisorile)
oa s aib
judecat cu Capeofa pentru c aoel
nu i-a cwmprat (lui Tirc) mei
multe piei de iepur,
i numai ca
Peac
ia socote le i banii
pe oare ac 1 1<'" datore zl, pentru
a e lichida n Sfrit
It 11 aoest
di vol"e
Il roag de aceea, din nou, e i
banii d le C psofa i il asigur
c nu- int 'res
z c& acel
nu i-a
cumprat mei mult marf; si aib
grijll
soad, ins ee lui
i
din pr vizion pentru c
1 nil
conce pe sll plteaec a decit oonform
obic 1ului Casei;
string
tot1
banii datorati'd
Capsof i s-i
a duc 1 Orova.
Orige

Cd.

941/-1984 -

V 27 -

Cod.

I-a -

027 md.

Format A4

- 247 Nr.
crL.

Nr de
lnv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

1~LHI

Model 1

Observaii

U ITAII ARIlIVISTICE

~eA..
1815 august
R"'dU~en~, trar
.tGv
9,0 rns ~i
Carn ti, scri
lui Hagi
~l
Isnu la rlsiova
xprimindu-l reou
otin1;a pentru bunvoina i slmpat' a
a ni fe sta t f t
1,
trimit
prezenta scriso re ctre
omul lui d 1
uCLlreti i s scri
c lui s o de mare lui portar i
acela s-i trimita rspunsul
t
prin Hagi Ianu,
trg dU-! tanti
9
U pi rd
.crioo r aIi trimit
salutri
din parte
S ragd i.
Orig_
r

45

29

iL!

458

l'r tii

30-

Cucungh 11l scriu lui


Hagi Ianu , 1
Cr i6va c ii eD
xe zl o seri
ar
in care ac st
(va efl
tiril
eupr na in e
rig_

ic ~1 ac ur scr
lui
1815 ugUf'
Hegi Isnu 1 Craiova
19urindu_1 lo,Sibiu
c s ingrij
te d
xp di rea
"tranziton"
saoilor cu lin a
tuie, ~~
ar 0.1 1 1ezar t~
ur
~ea
ceat
s-i indic
r i p r oane -i fi
xpe dia. ti i ~
tru ar loc a
trag (poli ieI e tru b il
ar
i- u fost d t
De 1
Ars ni Protioi'
luat
o i 1200 florlni
tru
but i
p care acel
1- v~ndut, ou o~nditl
ce el s nu schimbe cei bani pana ci

459

Cd.

941/11984 -

'!Il

1815 auguat
9,8 rrea

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format A 4

p.

- 248 -

crt.

Nr de
in v.

Data ~i
locul de
emitere

Nr.

CUPRINSUL

UNITAII

LUi

Model 1

Observai!

ARHIVISTICE

nu i ~u.ne SfIii; e ntru ca


. /cursul/
gal enilor ,s nu scad
i ea. fi pgUbi ~;
ar dori .cs
a el
a
fi dat i' restul
de gr!.1.si
(seu) i el s af
i s pun mi
pe 1 da~.~.el
.. er fi avut zapisul
s u e op ~
i de la
pi tropul d acol
1 Age ~ie 1, r f
discutat
cu cela n .alt fel;
Frotdoi are 8&ulde calitate
mijlocie nevndut la oon , urmnd s
administre ze mai bine m rfa, ns
nu re z pis .

primit i scrisoarea din

(iulie) lui Hagi lanu


i
i tr bin de Prd ci ca s-i spun
li Hegi 1 nu cere banii,
nu 1gsit, prietenii
spu -nd
o
ace a ate plecat ~
pentru
plra gr
; d ace ,
Hagi Ianu~ s sori
cmrailor la
Ocna s pun mina pe ace 1 ,
ntru t lui i s- prut o persoan
e d mn de inc
der i se teme o
ce a s nu p ece. S-e intere at
tn Sibiu i
flet o Popovici
ncrcat in timpul noptii a 1
patru butoaie ou B u pe ntru Timio r
i sdus, insa. e~ ared o acel
pierdut, marfa de aoeea
1
1 T1m1oar ce le nece are i
priet n1i il vor aduc pe acel l
n o z contrar, Hagi 1 nu.sa tr1~it~
un gea et s p~n mne p (marfel
'efl t le Ocna Mare i Rmnio_
Orig
)1

Cd. 941/.1984 -

27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

, ,

~
Format

A4

- 249 Nr.
crt.

Nr. de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL U TITAII

46 32.

-Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

1111
n'Hristodu1 serf
.a 1
la Crlova c opozanii
?ii au a zut la
g~rej~

te

1815 august
10,Bueure t

oondi ii1
d

id z ")
gro1 i s ~ se li
1 ste
~
n aCG t direoi
oonstrns
i de vistieru1
Atenesi
d n p rt e ac 10
1
ls t opoaan llor si din p tea'
a 1 sel ',s uma ci Cc:....1J12/..0~0 &r i
in
aceia' re uz Is
i
1 sper
vite judecata ou ceiaIl roag s : seri
llli
mitrache
a -i dea ba li i pe n t r u oh 1t uie 1i ,.e 1
urmnd s-i ramit c 1uia di banii
unchiului su, i an
suma d 20
ga1be ni.
Ori
45-

00

..
61

A' t erhimandritl11 <min


t:Lrii'! ~f- avel i glUJen al Imin tiriil
Jitianu ro-. ~UJ.-'-f.J!f
OJ...

33-

-1815 eugus

sc iu lu1 He i 1 nu,
i rop 1
t..::..l.eti!ri~ Sf.Ps'V 1.
- u scris
1
2/ uli I prin
nte ediu1 oluci la
ln tire '7 Zografu

ca

e la Cra1 va

enit
~Uli~

n,

oh i oare

ai i cu pe1 rin
i le
12
a plecat d, a"ai 1 Craiov
c Il a 1.ai
1 ri \ o r
re u d
1
10ie t-"1; 1 \d8~t ei1ugru11li
i o orue dib ur i argint,
ou
mrgar1tare,
cut cu in 1t
1 cod. p
are Hegi 1 nu
i-a C omarfj i't -o. ca C 8 t a 8 - o
Cd. 941/01984 ~

,j

V 27 -

Cod.

J,a

027 md.

Format

A 4.

- 250 Nr.

de

Nr

crt.

inv.

Data 'ii
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

Model 1

in pa trie;
de a emenea 'l-a trimis
i un me ds L on al Sf.Haralamb i al
altor sfini
pentru secretarul
acestuia.
Zotu; sperl ~i Bagi Ianu a
primit
ace ste obie cte d la e el
o lugr, o t i scrisorile.
Il informeez c pe leri!:].i!
d la Vrata s -au interesat
de
atarea de s oJnt te a Luf, Ha~i Ienu ,
pre o wn i ~e mprumut uri le n a wn!l de

groi i de dobnda aoestei


arup s , p un terme n de opt luni,
n
50.000

, :

sum d 2600 groi,. de la 1 mai


pios. la 1 ianuarie,
conform zeplsului
lui Hagi Ienui ur az C8 Ragi Ianu
s pl.t aso, oonform zapisului,
aceast suma la Constantinopol,
persoanei
pe oape o va hotr
el;
n a ce s t se ns 1 a jf~:nis la
Constentinopol ..pe ~~~
Hag~
AvaoLUD, omul seU de la <mnstirea)
Sf. Psve l,. oare st la Fanar 1
'Petri Cappl la metohul comunitil1
de la S f.Munte;
. omul pe oare
~
aoe sta il va hot ari a u N1.ool Culi
aau altul pe care l va socoti
'~UJ...
aoest
po~rivit ,\.)f! . .merg cu oi1

ace st ula~, s~-

~u.. ~ re;

fiind p tii
banii la termenl~l
fixat,
n mone d )J cu!'at~~ conform
zapiaulu
, ace p~~ oe n '-' abi it.
sa ie dovada de primir a banilor
i
i a .o a due lui Hazi lanu oare
v lua zap sul de
proe gumen111
Ioen1oh1 , om 1 sl1.
Orig.

.1.
Cd.

941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format

A4

- 251 .

crt,

Nr de
Inv,

Data i
locul de
emitere

Nr.

462

CUPRINSUL

UNITII

~. lUI

Model 1

Observaii

AHHlVISTICE

.34.

1815 august
Costach Saigi' scrie lui.
10, Bucure t i
Hagi Ia nu la Craiova o
le
pe oare \acest
le 8re~o~~i
aU
fost preze~t8te boi ri10r v lil ce
le u re zolvat in favoer
lui
Ha3i Ianu, u.rmind 09 problemele
e fie pr z ntate i n fat ~o nl1~ ;
i i exprim s r nt c lucrurile
s
vo rezclva pn la sfrit,
1
1 nu. se va multumi 11WD8i ou
acest lucru, pretinznd 'i <pl t
pagube lor prioi
te 1trl. Bag) Ianu;
de spre ace'aat probl m i va sorie'
ac stu.I i D1mitr che, omul lui.
. In leg. tur 011 /fartida/
de
~
a soris IUfNicol pol)
ctre oa
Bagi Ianl1
hotrt
s
trimit~ 11na 1 Viena; sper c
01 ioo1opo1 s ooneld re convenabil
acest lucru
i s vi d'"' lin.
Il sft uie t s r" oumpere,

.1

""'

),

f-

" ...

......

conform hotar1rIi (boierilor/


v ii~i] ~
din ~moi
ce 12
ti je~ni al bisE:rlcii s-i dea
in pitropie
anului, intrucit
aoela
a fost epitrop al acel i moii i
V\.\A.. st~in,
ur ~nd 08 ace lui
s...I
fi
r mii i banii i prtil
(din
mo i ~
car
ce l' 1 -a umpr t
lng moi.
Sper ca c ast~ hot ~
fie dat i d
.~
*om.~
far
de ge 1 p, C
8t
mul ii Urni t s'"- 1
prezinta drepturile
n

do nului, el il
(de partea
';)
1 pe P h r 10, un
rie t
d n~d jd
~,
oa
tre but 8 pre zinte dr
t tlrilc sal
"e
t" .(i
Il informeaza e

Cd. 941/-1984

V 27 -

Cod. I-a

027 md. 1

Format A 4

-,
Data
Nr.

crt.

-1

de

Nr

- 252 -

~ . LH\

Model 1

'li

CUPRINSUL

locul de

inv.

emitere

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

dresRt
re lamstie
tt pentru
ehe 1tuie 1 le ct
1 pe tru
gubele
ric 1n 1te de ace la ,
re ur
z
e fle
rezent t bo erilor
e1iti;
du e ee v r rez lva cestea,
tu ci e le pul v ce
e- aduc
i c f anul. Consider c~ r fi
fost bine d c aerdarul Po1ihroni.
r fi aici p ni la sfri
ul uni~
'pentru a verific
problem cel
315gr a , "ntruct
prietenii

~ ~ i~1~

suficie
i din pre r
c 11 ~te
te c e te m i
bine
r m t~, e .....ee ma preocu
de ac ast. roblem)ntruct
trec
un
i soe1 (prietenii)
u luat
ban1i
1 u
ie ce e v
mai intm lae
orig.

1815 august
C. Domnndu eerie,
10,Bucure
ti
numele lui 1
Gh.Bie
po, 1
Bag Ianu le Craiova
. 1- tri
p in C nstanti
Z tre n , ~
chi i ~
n rimlrea ac atui
dou
ole te cu d ti de
te, unul de
66
1
It 11 de 67112 oale t
in ri
nta r r Ha i 1 nu
est
rugat
s c nform z oel r aria.

35.

1.

orig.

464

1815 a ugus
P lihronie scrie lu H gi
11,Slltioar
1 nu 1 Craiova exprimndu- i
p ntru noetarea
din vi 1
com aiun

I_a ~

027 mii.

Format

A4

. l'"

- 253 crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

NI'.

de

Nr

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITAII ARHIVISTICE

a lui Gal"' nic ufla


de a oesta
c- de acolo au pOl'nit ioi
zeee c u1;si i, p
ug ao liti ,
o ase ;' lVi 22 z-u
n
nu a u apru\;
1 di
aC"3 t>i cs uz ....lui i se pri inuis
ma 1
pagube j tot 11 i 1 p r e ace 1a s
vin ct Ill81
cur- n t ee tem ea
,
i-n tlm?ul iel'nii sit nil "le L. trl1Be
ace le c"'ru~
n tim ce vor fi 1ibe z-s t de
eza_e t _
A a!'lat
. des pn f limentul
1 -i lla ee i
1 111i C'..loil1c- Cons1d r
el
l' fi bi
ca Guma s me rg
~a Viena' pe nt ru c, tn acest fel,
s
te
i e', n mod po1itic9a,
a r'dlce
o LsLouu ti~ la prietenii
si .Nu gti
cum SI s
e ac uree 011
;:lrietenul din Ilu 's- Va fi strinsI'
<,
csnt1tat d
~te 20 000 ~oel
7
brobln~
i I ate d prer
nu
pr dea acelora 1ntr ag cantitat
i s seri
1 1 d cc .12-000
<,
[) 11 13- 90 ~Cblri!.l
a.. ce brobin
e f st scumpa i 1 u
utut s
1-a ro"
ult", urmnd d 8 ee lora
'n
1 ao est~ cantitat
bro ln1;
J:'e va r m [ o va t rimi te 1
Viena, ~
1 B par ca brobin1;
a~
1 5 r t bn 1
ri st) B- r putea
a mai t:rziu
8 ....vndj
brob~nta ioi
v

111

o n,

f"te

pa

">

.LB.1

ul, ~n n
, ca i cum

ee 1u i , .L>V
z ar-uU

lui

r fi

sera'
nu.m 1
s u,
uoru t ut de prie te nii si,
,el care
1
11 ee team.
Eate
bi

tr.Lmlt un
ia, in
nl1 ti
p
Cd. 941f1984

27 -

Cod. I-a -

cine
027 md. I

an
Format A 4

- 254 Nr.
crt.

--

Nr. ele
inv.
2

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

v~

L1lt

Model 1

Observaii

UNITII ARlIlVlSTICE

.1

. a s ri
pi"ie te nut u n Rusie, dup
1 ~ vorbit cu acest.
ca s exp dia ze lin
Vie ne; ar fi bin o
cum Hagi Ia u s. scrie prietenului fr~ intrziere
C
la Vi n
lns va ave
cutare "de t mut"
(f arte mare)
i c~ n aceat an vin
din btJt:.ti to t Tars Romi e aci
ce .400 aaci, la pretul
la ca
lin prima dat, adic 42 ru 1
Ii exprima ne linitea
e uz t
de erme ne,1 lu gi J:t
Craiov~
i acest lucru
u i
convi e de 1002 i de aoeea ~1 ro g
expe de s la Viena lna, sfat uindu-l
s ~tijpart to~
sacii
8
se gls se 91 s aaoat~ o trei
in
parte
a din saoii ou l~na nevndut
i s'l-i azpedi z la V e na n
primirea
pri t nului lor, An gnost
PEpateu i c omps ; n rr.wt marf
est
"delicat"
i s- r putea diDtru
d.i c uza ploi
sa U a foc ului, l ro
s~ gseasc un om demn de ner d r ,
e Il i'la t
cuc ars t r i it sai i
o U ln, luoru de a :re c re fi
m i lnainte
anUL'l t :?E2pateu,
ntrll
c fi marfa ar pute
s ii fi lIlpi dia t~
din oaUza iumb ucului ' s nu
p~trund a 'tint l'ior" ( ustri ).
Ils ft uie t , 6 ti p un mna pe
de pe t i pe smuz'uri i e e
lui
omnandu, ntru:t
se st
rf uri
nt ce rut
ci t LU'C
i i
u se vnd 1 Craiova) 1 post
trimit
n oriaez
alt p rt
Ii ex rim mult~~1rea p ntru
~
prlndereo
lui Ianou (Ji nul EJi
speranta
c ce la efo
t "cur~ t1'.

wn

ndut

{~r ~

e
g

c.lt ~

____

.-..1

rie

Format

A4

Model 1
Nl".

crt,

de
Inv.

Nr

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere

:3

f atc

loo1ee,

su.

1 ar fi
ote fo os or la zo'hen
it,.- ... al,
n
nd
bi
S~pc o_tul la ri c ve 1. ~n nu. are
.' c Ln tr ro te dea . ce Gba
e Ser
nu s~o cap 11 i r fi bine a f1
trim's le Cl11~nl in looul "cutovl
, .'
hului ti 1 ni ZlsU, o re nu E1 rr 1
i ~60010, mo 1 1 '1ind r:wt11.

r :Cuz
ZfJ

1h ne.;

el

fi indic

~W-?C!-

465

.J

f1e t

mie 1
011 ar

ste

. a fie

:;>

f n

~ sf Z foc nil Ai cer p~n~


n l:ti
n ru trpr.s rtul brob1nel
uta (d ocale)}f~
cfte 12 gra 1 1
~
ee ro 1.
. Orig.

1815 8ugl.lst
Gh. o opol e~rle
11,Buc
ure Qt
lui H~84 1 nu
~r ,lava 011 dat
.., ;>1.9 lui
ml rgche ..ntru oel
3 4 ge 1benl c 1 re ao e t 1mut t. precum
1 dov de zepi.9ului
ec nole al ac tu! (oll~
eoan mic )
o re nu i
t de fIs
:> 1 de
ce
tI ro g~ e~-i trl it d vp~, pe cs
1 0 v poi a u1Btr~n text t,
ttrupt~").
Ii tr '-te do
te e u
ul d 66 0081'
din1jl de pe
10

----'

lta
nu

lni'or

s e ugat
z , urm nd

trimit

merf.
Se v

'- rea u
"ngriji
e mururl1

"'re Bagi

de 61'/2

vnd ni s CA

din

-1

ee

e.vinz ree
o re vreo

nt1.

- 256 Nr.

de

Nr

crt.

.tn v.

Data ~i
locul de

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

emitere
5

Sperii

~.o

~j

n b n1i de 1

lzsdeflue Grigore ntruc~t


de
ace ~st:"' problem
ee ocup acum
oon~ulll.
S-1 inform ze dec. p tac
este pregtit~ deoarece
-8 apropia
moro n~ul trim't rii scestp,1 mr-fi.
rig_
v

Dimitr1e

466

le
Elc:r1p. lui
...
r .iovn 00. t~anti

Bagi 1 na 1

jude F't cu Cocio!

t110r hoiar!

n p

1 15 9 uguet
s-

Il

Buoureti

11,
.

zen~a veli-

.1 01 s_~ hotErit

ace 16 s. fie inda

tot de
.~ :r nl1 ac vor jud o l10 il
in fa a see lara.,1 boieri a
cer eteze cu preclz1
harta
ru1ui ;le ntru ce ep 1 e fi ee
"n fa '1 Domnul.ul. S-i: trim
mal reprle m"'xt ria (declars
appa.

CA

le moii
o d8 t--:
a

1n in pre zlnte
t oit
~1 ) 'lu1

Orig.

"'1 Constantin Zapen10t


scriu lu1 lngi Ianu la Cr~ioV8 c
!:!. ane xeaz e polit in valo re de
650 gr :1 tras
asupra lu1
Dimitrie .sppe. are profcE r de
N1co a

46 39.

1815

8 uguat

1l,Bue u.ret

ac 10, ou tarme
de 1 pr se ntar
pl ti lui H~g1
Angrijeaec
do
po11El

i s1

n de 15 zile

,p

fir

o re

1 ou il

rO'1gX

in~808rea

ooalei

0''11 t

'.

a11
/

ba nii

printr-o ooaz1~ ai ur? In caZ


contl'9r. Ha 1 Iaou e cefJr o dovad'
la
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

ppa, a

nu

cec t (poli ).
Format

A4

- 257 CUPRINSUL

UNITII

>- ln\

ARH1VISTlCE

Model 1

Observaii

S...1 ndemne pe opi ta nul


~iemendi Giuvara s-i ~em1t (banii)
datora~i
1 s lichidez
(R gi
Ianu ) i zapisul olugrului
Ant1m
de la Rmn10.
Orig.

46E. 40-

G:rigore Brinooveanu, ban,


scrie lui Ragi Ianu la Craiova o
a luat oun tin des re oeea oe
aoesta i sorie n legtur cu ordo~a. oelor 15.000 groi;
despre
aoeast pr b1emEi'sorie in mod s e'eiel i vistierul
1lu otre
ispravnicul
ioolesou pentru oa ece le
s depun~ tot efortul
i lioh1dez;,
in orioe ohip ornduisla
Oare
el (banul) 1-0 trimite,
lui Ragi
..
Ianu.
Da aceea l roag e acesta
sa reourg la orioe .mijloo pentru
lua oei bani aau s-i asigure in
modul oel mai oonvenabil.

!
.'

1815 8ugUS
11

1815 a\llguat 12,


Polihrqn1e scrie lui Rag1
Sltiosra
Ianu la Craiova c restul de bu..!
toaie care vO"Vr~n
aoolo s fi
adunate cnd se vor goli i aoesta
s8_i scrie ca el s trimit oru~
pentru a le inc rea pentru vie
. Il informeaz c (n) cel
17
caru
au fost n~roa~i 72 saoi (O ln~)
"
oare n aoea zi urmeaz s fie lega i i
e xpe dia ~i de aioi, urnund ~ e 1 a -~
trimit
faetur
cu/numrul!
ocale14 r
Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A 4

- 258 Data
Nr.

NI". de

crt.

inv.

Model 1

si

CUPRINSUL

locul de
emitere

-1

~ . L\\\

U ITII ARHIVISTlCE
-1

Observaii

(continute)
de ece t saci,
precum ':1'i indicarea
ocale lor pe c
le .- J..ncrcat fiecare ZChirigiU/;
care le snt nel.ncptoare cuprinzin
doar cca -Ls ooc ocale i, dei a e u
tat s fac rost de care n mprejurimi, nu a gsit i d aceea l
roaga. 05 procure ~oolo, ct mai re de,
nc 20 care pe nt ru a nc rcs cte
o mie de ocale, ajungnd ch1ar 15 s u
16 aare
ntru na?4rcare
treg11
mrfi. Cu aceast
artid
trimite
i Un bt.tSi ngiu
dnc pe nt u
a marge pn la la zare t , pre cum i
.
doi casepi.
re Craiova sose te i un pestremagiu cunoscut lui Hag1 Ianu,
Nicolae Va lsamoglu, i, dac i
convine s-I angajeze le zalhana.
S scrie imediet lui Domnandu
1 gt"ur cu cele 12.000 ocele brobin pe cere urmeaz 's-o tr1mit~ 1
G lsi,
cu o chiri
de 9 groi suta
Zde ocal;)-, ntruct
nu eu alte
sper8n~
de a ncasa banii d la
,
moaan!.
Orig.

Teodor D.Tirc scrie 1111


1815 august
Hagi Ianu 1 Craiova, rspunznd
la scrisoerea
lui
Capsota, c pe ntr
c 1 1191 florini
ere aemnt ur
lui Capsofa c ace 1 a lsa tace i ba
la dispezi tia lui i c a lua t ce i
1440 groi, mpr un cu dObnda,
iar mai spoi ceilali 600 gro9i:
consider-- c Cepeofe tre buie s-i f1

47 42.

Cd, 941/,1984 ~----

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1,

Format

~~----------~----------------~-

A4

13

- 259 NI'.

crt;
1

Data i
locul de
emltere

de
Inv,

NI'

CUPRINSUL

Model 1

UNITII ARBIVISTICE

Observatii

"

recunosotor pentru c el nu
sohlmb~t din i008 rii aoeluia
pe ntrl1 ce i 165,30 florini
i ce i
fl\Jrlni
"~bin'" deoarece atunci
cambia ra la o uraul d 250%.
Nu consider c eate rezonabil
oererea lui Capscta de a-i remite
re at u1 d ba ni pe ntl"u import ul ce 10
dou baloturi ou piei de iepure, me
ales c lipea pi ilor de i pura el
ac 1u1a s-a datorat lui Paspati i
V. Demalic:x;.
Este de acord 9:"-1 or diteze
Ce s.ofa cu jum ata la cumprarea
porumbului i s-I d bltez
cu
'juJ1tate la vnzare; pentru cump.
rarea porumbu1ul i-a dat lui Capsof ,
la 27 luli
1814, sume
1044
groi, adic 174 tele:t>i mpr"t ti;
de vnzel~e porumbului s-a ocupat
Iacov Pav10vici, oere a ntocmit
i lichidarea
vnzrii,
pe cere
el est. gata oricnd 9-0 ar te lui
Cepeof ; porumbul a fost vndut la
diveri rani.
Cape f~ t~bu1e s
plteasc
n ntregime~
;a19
lui I. Paylovici pentru porumb,
i nQ umai 42 flori ni.
Pentru ce i 7.200 groi,
re
omul su, Hristu ~e oov, dovada
care o va da le iveal (le nevoie).
Ce s-i doved asc loialitate
'.
el consimte s plteesc soldul n
- veloare de 2630 florini
"ai Augusta It,
la curs.l
d 3 groi florinul;
pe ntru oailel ti 1564,35 florinl
a
trimis
aleri la Or~ ve, co form
dispoziiei
aoe1ui
leg tur cu
prime pertid de pi i de ie pur

ce.

941}1984 -

27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

a.

Format A 4

- 260
Nr.
crt.

N, de ~
mv,

Data ~i
locul de
sm ltere

UNITII

ARHIVISTICE

Model 1

Observaii

CUPRINSUL

'v l\\ \

C-i 1644 groi eu fost pll iti


lui Capsofa la 27 iulie
1814 in
174 taleri
~mprtati,
de ctre
V.D8mello1 oa~ poate dovedi acest 1 oru
.Omul su de ine dove zile din
oare reiese oui e fost vndut marfa
lui Capsofa.
A intsnionat
s~ achite polita
lui Cs!,sofa n va loare de 1500 f10"('1 i
numa cu cond1i
8 eeel
fi
plXtlt restul lor de eV'3ns ctre
omul a~u, care
t,
te acolo d
mult vreme in z dar, n timp c~
Cepe fe
i re tine lui ati ti
bani.
Il :roag8 pe Hagi Ianu s-I
sprijine
s-i obtin dreptul sau la care
a tentat in mod necinstit
Capsofa.
Orig.

1815 augus
Pol1hronle ~s~atiu
seri
13 ,Cerne vi
lui ,Hagi Isnu la Craiova c i-a
anexat le sor~so8rea
trimisa ori
Burilesuu i o chit n re feritoar
la 96 ocele caf a
c~r
1
1 -8 9-at lui
Burlle nu; nu se
ipdoiete
o~ Hagl Ianu a primit
afea
u In ce Acrisoare el i-a
<
aris lui Hagl Ianu ea la sfritul
lun11 in curs s~ fi orlnduit
u om
la predarea ornii)p
ntru c el nu pe t
El de a mai .Clul t ~ carne f :)re s 1
fie dai bani ntruct
1 cu gndul
c l vor fi dat1 bani imediat B luat
ou imprumut de 1 unul i de la altul
i ac um nu m 1 re linite l tre buind
s cear banii pe care
1 i detoresz

47 43.

i
j

;
I

Cd. 941}/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

Format

A4

."

\;,

L/

----"'''--_...J.I

261 Nr.
crt;

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITII ARHIVISTICE

Observaii

ace Loz-a , ri afar d tap ul aii


turcii
i cer bani pentru
robI
lor. IntrucJ.t nu are nici un b n,
(!1 l' roag pe Ragi Ienu
s fi
un om car s pre dea ace 10 a
ornduit
carnea fr s i se dea nici un ban
zile
1
din n101-0 parte. In ac st
va porni boli car au rmas pen'tru
za 1hs'na i car nu nt de dus 1
z hlana(. Ii va trimit
socotea1e
ni
prin Ghaorghe conomu re va
d la Orova a .de
zi.
\ rig.
J

472

1815 ugue
Dimitrie rosn scrie
l4,Bueuret
lui Hagi Isnu la eraioT o~ Ien1
Giuvar nu a venit p ntru ca el
sa i8 c 1 dou t bachere CU tutun,
pe care urmeaz s le ofer
persoan
lor indicat
de Bagi Ianu. Leonard
i-a promis -i pl~t asc aUfnd ce
5000 groi;
1 pltit cei 634, 9/120
groi lui
ihai1 Pap Donatu,
conform dispozi~lei
lui Bagi
Ianu. A ce "pt t polita acestuia
n va10ar d 2.000 groi
oare
o ve 1 chida le termen. S-a lichida
ou me de lnicerul
Atanssi
i se le i a
rWnas dator
u no 4650,114/120
groi, pe ntru oar i-a dat rv
inci zil
Domnandu,
ou . ter!n n d
.
Zlt re nu i-8 sPU& s-i
crie
1 lui H~gl 1 nu ll-l. t rimi t
ar nde n sum de 1.500 groi pe ntr
~tneti
Arh fi h lu,
moii1
c
p nt u nul n cur ,urmin
urmtor! Hagi
s

./

..

Format A 4

..262 Nr.

crt.

NI'

de

inv.

Data i
locul de

UNITAII

ARHlV1STTCE

Observaii

emitere

-1

CUPRINSUL

Model

nch~ia' O' nou ine,legere,


~ntruct
Zltreenu doz-ete s_i dea lui
Hagi Ia u~ n opistaaie
i tost
oelelalt
(acareturi>.
~
1 informeaz c falimentul
lui
~ale a a aur-ve nit
e ne a te pta te)
l.ntruc:tt ace Ia 8 acordat credit
n
sum de CCB.JOO.O~o
gro~i lui
~
Satalm
din Anatolia, viitorul
so al unai ne. ate, CR e, 1 ri du
lui, i-a dat UI'l l' oripteni; ou insc"is,
i r altora
sub ou.vnt aq s ee La l
ajut ;~aA1m1's,
u
ro re pro b bil, a
I
aha 1tuit to i ba nii i cre di t orti
l urmresc pe M lea. sl.~stin1nd c ~i
1- u cr~ditat pe Malea ~i nu pe
Satalm sI , oare nu 8 veut s se jude pe
n cOT~ora~i6 negustorilor,
ci
mers le tribunalul
turcesc:
08 s
scape de creditorii
lui Sat~lm'!s,
,
ita1ea 8 fost nevoit s dea fa1ime nt,
S dea dispoziie n satele
'pe cere le {administrsaz51
Cooioi
Ca /raniil
s nu-i p1tensc~ ac l~ia
<,
01a08
ntru oR. soela nu mei este
st?~nul
lor.

Orig.

47.3-

1815 a uguai
Dimitrie Ioan sori . lui
14 ,Buoure tj
Hagi 1 nu la Craiova c o a pltit
lui Sima s uma de 140 groi,
cu care
a debitet par'Gide lui !iagi Isnt1;
nu a luat Bl~i bani de 1 Zamsn.
Cu o zi 5.n urm~ cesapii i-au adus
15-0 o groi ns nu i-a 9rimit pentru
ce 'boierul / olihronie! lipse te ;
de o ea l "- oag pe Bagi Ianu s?-i

45

Cd , 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format

A4

- 263 -.'
NI'.

crt,
!--.'

Data i
locul de
emitere

de

Nr

mv.

--

Model 1

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

apun .dac
-ace s ta vrea s-l
prime ase ca e 1 s-i ia; nu se
ndoie t e c aceia i vor de banii.
Or1g_

e
/

-,

474 ., 46.

"

-r

c-

1,

!
/

1815 august
Constantin Negropontl
14
scrie lui Hagi Ianu le Craiova
o i trimite
40 ps ri, 100 ou
i I1nmie1; ndat 13. porne te car le
pe ntru lemne, despre oare i-a sori
prin arnIiut, urmnd s fi 1 crcati.
oheresteeua;
va porni i 1 8 boi
de aici.Il
roag a se ngrijea
o~
.
de (8trngere~
zahere lel pe
care trebuie
a-o dea scute1nicii
i
pos1unlcii,
ntruct
zapciul i-a
tras
"teni
d mai multe ori)
apun ndu i c nu exist
sperana
se. strng zahereaU8 prin modalitatE a
hotrit
deoarece
unii nu au
"nioi un bob ~e griu/_ S-i trimit
500 groi n moned de argint i
50 oca Ie fier pentru moar.
Pe verso:. o list e ut)rinznd
numele oameni lor 1ui C. Ne gropontl de
le Slobozia Brca: ( toian arnutul,
Marin, v,tafu1. vier al bisericii,
,
Mitric
rebegiul,etc.
Orig.

Dimitrie Ioan Lazr


lui Bagi Ianu la Craiova
trimis scrisoarea
adresat
A.R ca , care prin ace lai
va rspunde lui Hagl Ianu
Cd.

g:11/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

-'- 027 md.

...

..

scrie
c e
lui Ioan
curier

1815 august
l4,Orovs

Format A 4

1.

f> . ll\1

- 264 Nr.

inv.

Data ~i
locul de
emHere

ele

Nr

crt.

-1

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observati!

ARlIlVISTTCE

"

Il informeaz c a gsit,
alturj
de scrisorile
trimise,
i u~ zapi
de datorie al lui Iancu Polizu, de
c ru1a eli
l-a pre se nte t i ace la
a pretextat
o a scris lui Hagi
Ianu cum stau luorurile;
ca
zapisul s nu rmin aici, el
i-l trimite inapoi, urmind ca
Hag1 1 nu s se ine leag ou
Capeofa intruct
din partea lui
Iancu snt sperene,
ace la considerndu-se foart~ obligat;
banil
cuprini n zaps snt ai lui
Capsofa, care i datoreaz lui
Bechiraga.
Orig.

icl,

476.

Polihronie scrie lui


1815 augua
l4,S1tioar
Ragi Ianu la Craiova ca a
ncrcat
cu cruaii
72 seci i c
i!'"a indicat i cantitate
ncrcat;
sper c scrisoarea
prin care l-a
informat n legtura cu aceste lucruri,
Heg! Ianu a primit-o prin omul
su,.pe oare l-a trimis mpre un
cu aceia, urmind ca Hagi Ianu e
'.
~
scrie comislonarului
g:w:t marfa eAkl/~

48.

_~n~.
~~..--an
\/

~,-

~+'A~

+.......""-

A fcut

oumprturile
(oomandate/' pentru
Oasa de la ConstRntine ti i 8
creditat
partida lui Hagi Iantl cu .
suma de 365,10 groi;~
este
de perere c Ragi Ianu a procedat
bine o a scris lui Domnanduc ei
au 12.000 .ocale griu i c.ar fi
b.ne ca ace la s fi dat dispozi i

1.

t;

I
Cd. 941;,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

.1.

~
\

Format A4

- 265 Nr.

crt,
1

Model 1

Data i

de
lnv.

Nr

CUPRINSUL

locul de
emitere

Observaii

U !TAII ARHIVISTICE

ca el (Polihro i >_ s incaroe griu


entru G 1 i)pentru'o
nu are alt
posibilitate
scoat banii de
. la m o~ni ;pentru restul d 420 gro
datorii
lui de clltre mocani
va lua de 1 ac i zapis pe oare e i
va trim te lui Domnandu, o re la
rndul lui il v t~imit
1 Galati'
e tr
o 1 oare va desoro marfa;
n o st fe 1 mooanii vor fi obliga i
a -i achit
datbri
fa d
1,
urmnd o de acolo (a 1 Galai)
s noarc
marf pentru Buour ti
ce 1 oare' va dese roa marf i le
va lua ohiri
eo lora.
la ooar
u re zult t
141 saol, din o re u fost ino roa
72. urmnd s fi
inoro i r atul
de 69 saoi; sper! s"sosea
18 sau 20 o rue, urmind ca
ce le oar rmn ne nc aroate s 1
primeaso Nioolae
ihail.
Ii trimit
un 08 p, arin, tocmit ou 20
groi pe lun. A pltit
cei 700
groi, d toria o uului So rl t
c tr
oLucerul Di ul) de 08 re ce
dece datul (A trlnof l-a debitat
e aoel in partida lui i nu 8
pltit
b nii; d ac e Hagi Ianu
verifice
p rtic". de la Buoureti
pe care a vut-o cu el (Polihronle).
Ii relateaz
d spre
upr rea
prioinuit
de Tnase oar a fost
trimis ou mumbair i in mod
it
a luat mrt uri
le oi i v
tr ni din satul Izbic ni n sensu
c lui 1 a- luat aah rea de ctre
Abdi- g , lucru
re Hagi Ianl1
il va afla d n an foraua o re i va

Cd. 941i1984 -

V 27

.i:

Cod. I-a -

027 md. 1

i'

Format A 4
.1. ------~--------------------~

- 266 -

crt.

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

CUPRINSUL

UNITII

'?

L\\\
Model

Observaii

ARHIVISTICE

fi trimis;
sp~r ca adevarul s ias
la ive81~ ntruct
s-au prodUS mult
necazuri sAtenilor
de ctre turci.
sub conducerea lui Sali-aga,
'care au
ridicat
animalele i pe oameni,
mnndu~l spre Islaz;
turcilor
li
S-8 < epus 'Nan Cotmie1 car
i-a adus
napoi pe oameni i animalele_
Si!
scrie cpit nului Diamendi s vin
la CraiOva i s fie numit vechil di,
part
lor, intruct
acela i poate
ajuta n rezolvarea
aaestei
probleme; este de prere o atit timp
ct Ahdi-aga s-a af1 t la Caraaal,
oas ~or nu a fost inoport una t
cu contracte,
nsa. situatie
s-a
schimbat cu venirea turcilor
i
anume cu sosirea
lui Sali_aga.
~
Orig.

8.,

1815 a ugtat
Gheor~he Nicolall, cuouliotul,
14,Rahova
scrie lui Hagi ~Ianu laCraiova
c
,
nu au sosit prietenii,
care au fcut
toomeal pentru "vet stI (01), pentru
a le ridica,
lucru pe care l va re la a
lui Bagi Ianu personal i Peteu.
Il informeaza. c s. va face putin pa ia'!!!!
chin de bun ca litate,
in jur de
3.000 ocs Le, n acest
n; n anul
trecut nu s-a fcut brobin pentru
c
btut-o grindina i cea care Q.o~
8-8 fcut a fost adunat;~Zf8
pretul 1 oare a ajun : 25 parale
IJ
oc i au luat-o alti negustori,
in timp ce el (emitentul)
o
re la un pre ~ mai ac a.zut, consider
o aoest lucru. nu este n interesul
au

477 ~.

1\

li

'

li'

/
"

/~~----~----~--------------------------------~--------~
.1.
Cd. 941/>1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd. I

Format

A4

- 267 .
Data

Nr.
crt.

NI' de
inv.

:]

}.

L.tl\

Model

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTlCE

Observaii

ot timp nu e~ f~cut brobint


(auficient)
i Pqncu~
8
perm B ranilor

vnd acolo
unde g e o un pre t m 1 mare
In 1 get urW ou grWsime
G., ~nt.i~)
l informeaz
a dat ooa- zece)
mii ooe le, pe ntru o re
ne u 8 luat
"lotr le", att pentru seu ot
i pentru cervi,
sustinnd
c va
.faoe sooote 1 mpreun ou.
Ianeohe ond ve sosi ao 1
Orig.

b
78.

Anaatsse. arlllBu.l, ispravnic .al judetu u1 ehedini


scrie
lui Hegi Ianu la Craiova c
a aosit omul ce at ua , ar1n, oare
urmeaz s fie or nduit zapc Lu n
ooolu de jos, ns
erdaru1 ino~
nu idat dispozi~i
i ao 1
l trimite
a el ici o .fA. a
:it

50

1815 eugua

14

semntura
el eorie serdarului
car
u meaz s vi
cu sorisoarea
s ,
lundu..
i e arin, ns serderul
refuzat
s.,.l ia
NI rin ou
e i el i-a soria aceluia s-i dea
lui
arin disp zi~ia,
numa o
ser arul 85. ma rg cu ee 1 u se ndoie t , o a rdarul
primit cei l~oo groi i c ire mi
o~tr
casa 8
Orig.

Cd, 941!-1984-

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 268 crt,

Nr de
lnv.

Data i
locul de
emitere

NI'.

CUPRINSUL

1> - LUI

UNITAII ARI-lIVISTICE

Model 1

Observatii

4
I

479

51.

>

1815 august
Polinronie
t t.iu scrie lui
14,Cerne ti
~egi ~a~u la Cr iova c ii rspund
la scrisoare
primit'" prin intermedi 1
arm ului, ispravnicul
jude tului
de "aic1") sigurindu-l
c
e v
c~nforma dispozitiil
r acestuia.
Ii
a e eaz i sec t ' 1
feritoa
la pr darea crnii
ina in, luna iuli ,
rugindu-l
e Bag Ianu sa se ingrij
ae d incasarea b nilor. In
.1.egtur cu aoe t rob1 m i-a
I
m i sIria c 1& sfiritul
lunii s
fie ori ndui t un om la pre dare a orni .
i oonsidera. o ar fi bin s-i fie
de
dati benii pentru cantitate
carne predat de 1 pin i aceast
pin in 1
zi oentru ca s nu at~pt
septembrie s d s caro a, intrucit
a
i boi i oi i pentru luna
viitoa:rzC9aKXf,X nu gae te avantajo
s taie boii la zalhan
fiind slabi,
cu grBim . i caz-ne ~dii: putin. 1
aduce l1s cunotint
oert a lui Cara
Or.1g.

48

Has n-aga, ai nul Rahovei,


scz-e lui. Hagi Ianu 1 Craiova c~
primit bute , h ml'rile
i ~oi cai
trimis'., de oaimac m; in legtur ou
boii il informeaz
c il va duoe
.1a zslhena n ournd pe.ntr
a-l tia
orig.lb.rom .

1815 aug
14,Orova


Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 rud. 1

Format A 4

~ 269
Nr.

NI'

de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

U ITlI ARHIVISTICE

Slv..~

481,

5:3-

Su1ei~an
i~actar.
serdar
frate le lui Cara Ali-aga,
ac r Le
Hagi Ianu. la. CraiovB s-1 cum
un tulum d cafea. urrend s fi
ntiintat
de sum banilor pllt
pentru ca el, la rAndul lu
dea lui Ianaohe.
Orig .lb.roin ) ~
eu hou
w. tl>. tu."<""t-

lui
er

1815 8
l4,Reh

uat

i
i

Gh. Domnendu seri ,


1815 au
n numele lui Ioan Gh.Nicoloool
lui14,Buo
Hagi Ianu 1
Cr'iova cR a afl t c~
ce at s
strns
cu grautate
12.
ocs le ps tachin; ape l' o ee as a
s fi el bun calitat
~i l r
s toomeasc ohirigii
e ntru
s trimit
marfa n primi~a
lu
Pas~ 'hal ca o ul de ac oLo, o
el i d dlsp ziiil" ca el
>
trimit marfa le Smirn Il inde mn
s s gr be aac cu expediore
m
fii ea s nu intre in iarn'" i
s cre aac pez-c oI le de pe mare;
s~-l trimit
i factura ouprinznd
preul i oheltuielile
fout
M delnieerul
Ateoasiu, oer
r o cantitate
suficiente d
p tsehic.
nu ~ti cr peachin
partinnd
lui Hegi 1 nu o de ti
el ,( ie lopol) n tov'"'ri
o 8 Hagi 1 nu el -i sori
ace 1
f nu intention az
'vnda p t
J
cl s-o \ trlmi t~.

)Ana.gnost Pap te u i oomp.i a


de
remis le Viena suma d 3062,20
groi /ou o poli tras/ asupr
lui Saohe 11
31

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

,
I

"

- 270
Nr.
crt,

de
Inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

-1

Observaii

UNITII ARI~lIVISTICE

Model 1

sum pe, care el se s traduie t


~
9-,0 ncaae ze 1 timp.
~erdarul Coatache Selgi 8
9 ria lui, H~gi Iari~ ca ~
~~;:a:::P:CJlS~1 a a. fie ~
a ia i n
~curs 1.1.1
80 S te i 1uni ( ~oust)
se r.darul
lihronie) pentru c spre sfritul
lunii HagiMoshu urmea z il s achit
o sum suficient
din banii potelor
1 atunoi va putea s pun.
8 chestru
pentru c i 375.000 groi.
Stefan Hr~stodul pretinde ea. i se
f)
a a uma de 55.000 groi t an timp ce mo.te nirii i oonsulul snt de prere
a. fie d8t,~
luia numai 30.000 gr i; consulul
a declarat,
ca. nu ngduie ca sudiii
upu ii auatri ci) lui s fie
decat,deoarece
i legile. turceti
evd ca audiii
s nu- mot ne aac p
r iale; de aoe a consulul nu dor te s dea nici
mot nire . raia')

Orig.

Theod r D.Tiroli sorie lui


1 15 august
iatu Peacov 1
Craiova c a sfl t 1 ,Vi 8
cu neplcere faptul ca p Oapsofa i
gustorii
de la Cr lova il apr;
i ee pare c au procedat aa n
nteresul lui Ragi 1 nu , nct
singurul lucru bun de fcut este 08
8COV
s ro arga. la
uoureti i
s cear drep-tul su prin inermediul
o neu1u1ui ustriac.
o e i ane e z~
scrisoare
de recom nd re c~tre "
v
S ohe11.ari i FU1'ca~~
car
s
-I re.pre zinte p 28 acov"

48

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 !JId., I

./

Format A 4

- 271 Nr.

crt,

Nr

de

inv.

-1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

~.: LlH

Model 1

UNITAII ARI-llVISTTCE

Observaii

n toate

pr'oolem le;

mai ales

f"

Furcav {lucnlaz/
la .Agen~i
Cu pot
anterioarA i-a trimis
toate scrisorile
pe care el le-a scr~.
lui Capsofa, in copie, ctre Casa de
"
la Orova, pre c wil i origine
le'le scr .sorilor
lui Capsof
Ii
xprim nedumerirea pentru
faptul o nu i-eu fost trimise
lui Peacov ri,Q.,vute le l~i Capsofa
pe ntru sumele de bani pe oare el
le -& dat ace luia, i d aoeea n
aceast zi el scrie lui Capsofa s-I
trimit
lui Peaoov r~~~vute1e.
Il informeaz
o a dat cei 1044
..
groi lui Capsofa la 27 iulie 1814. ~i
nu-i amintete,
dac a re semn9tur&
aoe lula pe ntru ce i bani i d
aoeea a scria la Orova s se
verifice
i s-i comunice lui Peaoofl;
acei bani 1 l-a dat lui Capsofa
cnd ac la a plecat s oumpere porumb.
El a dat lui Capsofa .ial:ta
wlo8Fe a: 174 taleri imprteti
i
V(asi1e) Dama1ici poate s depun
II jurMlint pentru OV el (V.Damalioi)
"i-a pltt
aoeluia banii~ ou pota
urmtoare il va t~imite d~ad~
n leg6.t ur ou (negustorii/
o arora
1 le -a vindut mitrfurl1e aioi

orig.
t

.:

t.

,~
\
"

J
')

<J

<J

i '
\

Constantin Filipescu,
sori
lui Hagi Ianu la Craiova o l-a
informat n leg:'tur cu banii e Lu
aerului V1dolanu;
-l ntiineze

l'

\\

Cd. 941/.1984

V 27 -

Cod. I-a -

02i

md. 1

/.

1815 eugust
15

Format A4

- 272 Nr.
crt.

-1

NI' de
inv.

Model

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITII

ARHIVlSTICE

Observai!

emitere
5

(achitai)
dac au fost ~(jumtate
din
. bani la 1 iulie,
nt~uct
s-a apro,
piat i 1 se ptembrie i el nu a
primit rspuns nicl din part caima amului i nici din part.a lui Hagi
Ianu . na aceea 'l roag' s-I
ntiine ze ou stafeta
dac banii
,
~
a u fost plti ti pentru ca el
sa.
trimit
zapisul;
n caz contrar s-I
informeze pentru a actiona n alt
mod.
S~ nmna ze i scrisoarea
anexat
caimacamulu1 i il roag s se
.
preocupe de incasarea banilor~
intrucit
el are o nevoie stringe nt~
de bani.
orig.

ste fa n Hrist odul scrie


1815 a uguet
lui Hagi fanu la CUiova asigurn,16,Bucureti

du-l de recunotinta
sa fa de
buntatea i ajutorul manifestRte
de Hagi Ianu fat de 1 i 'totodat
,
informindu-l
de lipsa de sinceritate
a
prie te ni10r ace st uia de aic i,
printre oare Arghiropol) care i-a pre1ins
suma de 10.000' groi pe ntru a-l
a juta n difere ndul pe care il are
cu motenitorii . Ii relateaz~
suprares
pa oare" o ncearca. ou
motenitorii
si ~ care oonsulul
caut
pe oale le gal, s-i stablleaE c
oo-motenitori
al si, fr nici un
drept din partea aoelora, amenintindu-l ou o eventual judecat a
sa ou acei motenit'ori.
Intrucit
consulul a trimis s fie ridicat

Cd. 941;,1984 -

V 27 -

Cod, 'I-a

Format A4

027 md. I

.p. ltH

- 27) Nr.

crt;

Nr de
inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

AHHIVISTICE

Observatii

1
3
I~~~~-+--~~--+---------------~--------------------+-----~-,
2

lllCrl1rile decedet ului. ou int nti


de 8:1 rll1ne pe~mitent i ci a incas
b nil )deoerece a refuz t ..,oed'"
la nvoialA' ou mo tenitorii~
1
foat'de acord s~ acad~ dln part
sa ooa.15.000 grol. ns acele
nu au foat de a~ord. pretlnznd
)0.000 groi; n aoest fel el va ju' e
le jud cet ou aoel motenitori
deoarece avere
deoedatului, im reun
cu moi s rldio
le coe.150-000
groi, dln cere lui il revin 75-000
groi. sum din care 1 ee "'zut
pn le 58.000 groi.
ntru
e
lichid
cu ac ia; motenitoril ins
i-au .pretlns
li ee d'" din part a
se pnA 1 45-50eooo groi. dupl
cum conflrm" i vlstleru1.
ee 1
c rnd i ajutorul consululuie
In ace st sit U8 ti
1 ce
1
i concursul lll1 Uagi Ianu deoarec
i Domnendue oheltult benil ~1 l
ajut pe scuns pe mo"'tenitorl; ai.1
jute e s" prezinte in f ta llomnulu
nedreptat
e re i se t e : in e zu1
c nu ee rezolv probl
cu ajutoru
1 ui Ha i 1 nil.
1 v a _ la le
Poart 1 le elclue S iot rvlna
linga Dimitrie sa.l mprumute cu
1.000 groi.
pe care ii v remit
dup'" ce IV .- termina problema ex us
m i eu
\

48

1815 ugue
Atanesi ~\tst t1u seri
t
u!t,Buoure
19urtn
1ul Hagi Ianu 1 Cralov
i o"
d tori
c l va restitui
ietodu1 d t rit
Stefan
.,

58

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

./.

Format

A4

- 274 Nr.
crt.
1

de

Nr

inv.

Data xi
locul de
emitere

CUPRINSUL

U ITAII ARIIIVISTICE

Observaii

Model 1

comportfirii lui. nil se VE leg cu o


'pert prea mere din veree lll1
Zi a (decedatul) i oa a nu aib
~pIceri
1 s-a retrss din afacerea
u
~te fan i promite o ii nil se va mai
emest ce de aouminainte; il lnformes
des~re m)' urila severe le cere
reo s
consulul (austrieo) i como~enitoril
deoed.8tulul, ridioind lucrurile scelu 8
i duoindu-le le consulat. cu
inteniie de
le trimite 1 li d.ni
'(NoVgOrOdlca pe a le unui st1dit;
1 exprim comptimires pentrt1
oerta nefericit a o~lai lui
S~ lbe griji de zeplee le
oare ali
le-s trimis.
In oarind ve porni 011 .'
orig.
V

1815 augllSt 17,


Frsinet
Polihro ie scrie lui Hagi
fIn
le Craiova c s-a dus 18
Car oal
ntru a discuta cu
h rnioul Nlcol1t~ in legtur~ cu
"bizurl"-ul oare u.t'IDeS
z s fi
suetr s de la ce1 de le "eiore a"
i trimis la Vita (Vidin). )Ies)! spre
folosul p harntcului, ve pr.lmi 1
nsu i s sustrag i mpreun
a"l,
oe1 va sustrage- i el (Polihro ie)
lotre 1 deoarec
i "oioree" uatreg
o part "Cioree" au fost obligaii
de c tre postelnicul
Stoichi~li,
..J.
Dimitrie Cot
i Dimitrie ~pezoglu
1
s~ d e tot "hl1tr.liti" ot au i
s.l aduc 1 avre ~Cr8iov ~ cu
fleturi') lsot al Antitei" i la pr 1
)

487

-",

Cd. 941}.1984 -

V 27 -

Cod, I-a -

027 md. 1

Format A4

- 275 Nr.

crt,

de

Nr

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

-1

ARBIVISTTCE

"

UNITAII

Model 1

,)

Observaii

stabilit
d 7 groi ohil
t
hrimitul i 16 gro~ ohlla d b1zur1
"elores" a~ r"'spuns e nu au (zahere )
i c ac st
(ct ~ a-s file ut) e sta
'putin. Antita nu gsete zaherea
la acest pr . Paharnicu1-Nico1~il
l-a rugat s-i d
o parte dln
h1imlt pentru c nt1ta o re de la
'"
",
"oioree" 4 .000 (chil '/ ,~msa
nu
tie de und\....vor da ao i i 1
ho,trit ofor
IA.-< s8_i dea paharni ului
iool1 a 10 ch Ie , Pap z glu s-i dea 15 chil
i 10 chile
de la St ud,in t 1 pre tu! de 8 groi
o hLa, cu un gros m i mult dect
s- stabilit
act, iar bizur1ul a
f st stabilit
la pretul de 16 groi.
Cele tre i ,pari nu di pu de e nt it ti mai mari (de zaher
) i el
nu a putut procur
di altI parte,
p d asu ra A ti ta inte niioneaz
sa eustrag (zahereaua) din minl1
sale, Lucr u
oar
1 11 aduce la
ounotint
1u Hagi Ianu, i, deep
are a sc ra i la Ialaz; la 'Cll1en
re cca-Bo
hlle orz, mpreuni
cu al te 40 din anul pre o dent 1,
peste 100 ohile gru; n oaz111cI se
ntmpl s fie ncroat~ ou for
zahereaua, s( vin un om al sau Cl1
orua le pn la Craiov pentru 8-1
inform8(P6 ~i
Ianu; ac 1 i 1uoru
l-a spus ltiui
Wrl~
oare 8
gru din a~ui preoeden.t i
1 e te
oa s nu f
sustras cu 16
Cur nd se nto rce la
i oaut s g .s asc cr.ue
expe dia
rfa. 71 (
A trimis ~ m

ax..

Cd. 941j.HJ84 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 276 _
Data i
Nr.
NI'. de
CUPRINSUL
locul de
crt.
inv.
ernrtere
_____________________________
1

Observai!

ARHIVISTICE

-------1
5

la za~ene pentru Hagi Ia nu , de


1 Islaz,
ntr-un butoi, la preul ru
3,20 groi msurao
Va trimite grul ls Gal i.
Il informeaz
c l-s F'l"sinet
i n alte pRrti nu S-8 fcut nici
o zaherea,
n a"-far de Islaz
unde are 80 ohile gru din anut pr ...
cedent i 40 oh'ile din an..tl n curs
-- i 50 ohi1 orz i 30 chile orz di
nul trecut,
iar la C1lien1 50
ohile orz din anul trecut i de
acum i 20 chile gru; aceast zaherE a
se afl la Studin ,ar
as puti
gru nct nu tie dac, 3.i ajunge
pe tru In-nstire i pentru cons umui
fosmete
propriu
d oarece este
oumplit peste tot.
orig.

,1

488

UNITATII

Model 1

6C'le

<

Constantin Filipeecu seri


, lui Hag:l.Ia nu la Craiova c a
cri
pentru
treia oar~ caimacamului in legtur o u banii dato ...
r ~i de clucerul Vl~doi nu ctr
clucerul Alecu Niculescu; n cazul
oElel
incas t banii pentru part a
aoe luia la pote, va sorie i lui
Hagi Ianu sEl se strduiasc
s rezolve
ceast probl m i,
dac ace 1 plte te, si
n primi~
banii Hagi Ianu remitndu-i
imediat
lui ( mitentului).
Dao intervine
vreo opozii
din p rtea caimacamului sau a lu1
V1doisnu, s-:l. rspund 1medi t
prin li~can
pe ntru a se adresa

1815 gugust

17

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. 1-3 -

027 md. 1

Format

A4

- 277 Nr.

Nr. de

crtl

inv.

Ll\\

Model

Data i
locul

CUPRINSlL UNITII ARHIVISTICE

de

Observaii

emitere
4

domnului care l va aduc~ aiol i


tunci ii va plti datori

orlg.

489

61
t

Dimitrie
Hag i 1anu 1a

Zam scrie lui


Cra i ova o regr

1815 august
t

. 17, Buo ure t

faptul o
est pun le ndoia1~
prietenia sa, ducindu-! em1 te c
1 nu a 00 nt8t nimic cind Loliu
vndut 011e eeat 1 , in intreg1
,
1 Adrla op 1,
1 ales o n preze t
se simte
mare 11 de 01 la
Constanti opol; cu to te aoestea
el se strdule te s s o ollforme ze
diapozl ti i d mea ~t i 1 nou,
asigur du-1 o~ l1e ao stui
vor
f date le timp . Il lnformeaz o
te oaerele le ; scrisori
dom ti
~i firma ne le au. fost date lui
Nicola Gumma, oonform dispoziiei
lu.! Rag! lanu, oU'O re e se va
soc ot 1. Ur e z ~ s El e t le 8 g
1
entru b
1 are se vor da
a dia cite
par f pe n:tru. fie oare
oaie
d c tre toti
lepi! pentru.
biserica
de 1 Cuoluo-Chiol oar
d 1 t ! trebui'
refcuti1
C un an in urm, serdarul

P 11hronl 01 d G
fI al01, ,
treout n o ta tlhu1 oomun d rea
Vistieri
a
Regl Ianu,
- 6) groi,
10 n Zisu,
etc. tot cu

mal multor o m nl 81 lu
1 an
: Io n na ta' i
Ioan Ioonomu - 63 grol
ristcdul,
O ~ nioa,
63 gro 1 flecare t

- t t 1 441 ~roi
ntru ca
ge 1 pi eu nu fie 1
Cd. 941/.1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

02i

md~ I ~

..

lttre

\
"

,
\

,
"

e ,ti
i pentr
Format A 4

- 278 Nr.
crt.
1

de

Nr

lnv.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

..

Model 1

Observaii

ARIIIVISTICE

Ll \\

dare J n legtl1:I' cu ace st prob1epl a ge 1epi1or


1 i-a scris lui
Hagi Ia nu d m 1..multe ori ca s-i
p re, lucru pe car
1 l-a facut,
inse. 8U fost tr cuti 18 toti gelepii
ci te 63 groi la fi care cea de ge 1 p
i de aceea
1 roag pe Ragi I8nu
s dea oei 441 gro i lui Ioan,
ve.ru1 au, sau s scrie lui
Nioolae de aiol\ s 1-1 dea lui aici.
Cu o teva zi1 ~n urm f.j trimis,
c n:form ordinului
lui Bagi Ianu i
1
Bard rului Pol~hroni , o ....
tre numitul
Nio 1ae Gummervaul referitor
1
ce le dou para 1 oare
-e u 1u t 1
Constantinopol
pentru oarne,
xprimindu-i
pre re a c nu s indo.
iete o'"
g 1anu
soootit pentru
ce le 5800 01..a1. lui cte 2 par le
i o
d t banii. lui N.Gumma,
Hagi Ianu luind rvaul pentru
soldul partidei
lui.
~

orig.

Alexandru Nicolesou,' olucer,


1815 august
~orie lui Hagi 1 nu 1
Craiova o a 17
o dat Qrie de 1000 groi i o nu se'"
poat lua bani din nici o parte
und
re de luat
1
acee l roag
s
in d promisiunea fout.
De la cluoerul Haralamb are s ia
un capital
impr u ou d binda de
23.000 groi; Boe1a vind o moi
lui i a fl t o H gi ,Ianll
este lnuterlu; n oe t caz, s-i
trimit. p lite,
sum d ~o.oo

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 279 Nr.
crt.
1

mv.

Data ;i
locul de
emitere

de

Nr

CUPRINSUL

UNIT II

Model 1

ARIIlVISTl

Observaii

CE

urmind c Hagi'Ianu s i banii


ond eo .la ve vinde moia i 1 (em te ntu1) s-i plteasc b nii la sfri
tu1 lui octombrie moreu ou dobn a
lor.
,
Il informeaza. o
piata de 8 oi
nu sa gseso b ni i o n entru
1000 groi
ici l
pi'zur
om"S nminez preze ta 01uceru1ui
.
H r 1 mb.
orig.

~0~ti8 de~edatLtlui Astrino!


1815 august
orie lui Regi Ienu la Craiova ei ~ia!eged~
du-1 o rud le e 1 nu gsesc ajutor
deot la cesta i rugndu 1 q-l
jut
n continue
; i mu1tumet
entru ... ta tul o Iorgache a fost
luat
e lr;tgt! serdarul ( olihronie)
i l roaga si! aib inte legere
ntr
acel
tr it
ste 00 il, d~semen
i pe ntru lan che despre oare
i 8 une o Ei i-l va trlmi te de 1
Constantinopol.
Il roag s dea
acestor copii sfaturi1
necesar
pentru pstrarea s tii
lor. S-I
sprijin
p . Ianaohe e re are
nourc
uri
,
i est
n drept~it n negoul lui
ntru
.l liohida ou bine afacerea
i a nu fi rulnat.
Ii va trimite cu
prima ocazie i copia testamentului
decedp.tului Astri~o. al orui epitro
este ij gi 1 nu. Ii exprim ngrijo
r rea pentru situai
grea
cesei
sal
ingl d t in datorii.
orig.

491

'

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

Format

A4

- 280 Nr.
crt.

Nr de
Inv.

Data i
locul de
emitere

492

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITII ARI-IIVISTICE

Po1ihroni
scri
1u.i Regi
u 1 Cra10v c acum i rendai
snt ob11gai
predea zah.erea;
a u sosi
18 ar impr un cu dou
r va ale eceetLlia di 'care a luat
c.unotin de to mea1 f6.cut d
aoeata cu chirigiiiJ
n 6eea t zi
ur s a sa. fi
inr. rcat
o%- 1.
i a ,ar
li a va da drumul. Il,
in orme zli ii au ~ zuli'at 142 a ci
cu lnl1 i nu.' 141, dupa. cum i-a
seri ; au fost
:x di ti 72 aoi
~i o il lti 7 seci sn
ncrcati,
c 1 18 c:r'u1j Nu a nici un b
chirigii1or,
cu o re H"'gi 1 DU urme
s o d 1 invoi la. la Craiova.
1- . trimis i factura ins mnnd i
ru1
cal lor inoa.ro t de fieoar
Cu cel
18 carut
i va trimit
i 50 aaoi cu brobint
Il trimite
pe sta fa o re
urme zli f{ fie orinduit
la coear
"r sori
din n u (a80ci3~1~or/
de
incerc
vnd/
1 Vi ne
brobint 1 Tri t, deoarece .,...
ei (c sa 1 z-) s trimit
c 10 p
re tu1 celor 12-000 ( cal);
scot
te c el i. vor ie i cea10.000 (ee le) br bint la pr tul
ci 65'7 groi (auta de oce1 ).
Z tu v o rni Peste dOLl~ zil
p
oa.ruta. il m'cant , care i d t r z
(lui Polihroni ) 150 groi,
incrcndu-i
cu 9 00 cale lin
nt
1 z retu1 Cileni,
u 81/2 gr i
suta ci ocele chiri,
1 urmnd s
c' sez banii; trimite cu ee ti
chirlgi
'. coa.80 "(ocs I li
),
impre una. cu un
ntru

64

1815 a ugus
1B,Sltioe

num

.
zi

,-!:

Cd.

9411HJ84 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

- 281.Nr.
crt,
1

ele

Nr

Data ~i

in v.

locul de
emitere

CUPHINSUL

UNrTTII

Observaii

ARHlVISTICE

a-i aduoe napoi


e rut le lor i
pentru G lati.
orig.

493

Model 1

,ohirigli
.

u
no r-ea brobina

Te odor D. Tire sorie

65

lui

Hristu Pe acov la Craiova c~ 1informat in ultim


9a eorie sre desp
nedre pt hotrre
negustorilor
de ioi n legtur" ou diferendul
cu
Capsof ~1, n consecint,
acov
,
s~ m arg la Bucur ~t1 .8 Consulul
austr1aci
8a.-1 prezinta
"sfintele
noastre dre ot ur,tt e ntru ca ace 1
(Capsafa)
a-i
lteasc
tost
evensurile
e; el i-a anexat
i eerisorfle ..
d recomandare otr-e
prietenii
ai de 80010 referitoare
la -sp& res lui Peaoov, pentru 8
re z Iva aoe t ha stiune.
El nu ntelege cum negustorii
de aici au dat dr~a~.
W1 Capsofa,
ot tim cererea w ~eaptt
i se mir c pina ac um Capsof nu
i-a pltit
banii lui
acov i
cum judectorii
u a u vzut din
socotelile
sale c acele ii
datoreaza o aa (marel sum de bani
i de aoeea Capsofa tre bute s

fie constrns
s pl~teaec
lui
Peaoov.
putut s achite polita
El nu
lui Capsofa
nici un fl pentru
"
c nu are banii aceluia; .creditul
care el l-a aoordat lui
Capsofa
ea tr g poli t i gsea explicatia
cnd
acele il servea cu
.,.
t

1815 sugua
18, Viena

('\

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

Format

A4

282
Model 1
NI'.

de

Nr

crt;

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII AHI-lIVISTICE

Observaii

cre din.
In~(3legeres CI1 Capsofa prevedea
ca ce le, c umpI"nd marfa numai
le ordinlll au 'sa trag <poli~e).
ns acela a pro edat contrar ntelegerii.
l rturieeF}te
c el
a lue t marfa mai .mult fi dect (banii .
pe car
r~mie lui Capsofa,
~entru 08 acela 5~ poata. tr ge (poli
~;
intrucit
nu ar nlc cea mai mio~
cre dare n C psofa. 11 roag
Pe 8
cov s arate jude &torilor.
prin
eric
mijl o, o 1 nu po rt ra.eunde re a pentrl1 pagul> pricinuit
pol! ta i lui 'Cspsofa pe care ac la
a tras-o
fr t m i.
Sep rat i trimite
i o scrisoare adresat oon,su1ului, cruia 11
expun ce re rea sa.
Lipsa pieilor
da i pure o
pune tot pe seama lui Capeofa n
caz'ul c ac la a-8 ntovarit
cu
un ho~; deaaema nea i se paN ca.
provizio
u1 aoeluia de la pi il
de i pure est
luat mod necinstit
la proporia
de 10%, contrave n.1.nd
regulilor ietet d acolo; i le
provizionul
da la porumb 1 este
de prere c Pe8COV trebuie s fao
scdere numai dac i Capsofa fac

1i-8

o sc dere

S se oonsulte cu prieten!.i
ei n privint
soootelilor
i a
ooresponden~e1.
orig.
),

Cd. 941f,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. l

Format A4

'r-Lm

- 283 _
Nr.
crt,

-1

ele

NI'

inv.

Model

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHlVISTICE

emitere

1815
Grigore .Briloiu,
stolnio,
19
seri
lui Hagi Ia~u la Craiova
o polcovnic ul Dimitrie nu poate
. s fie numit zapoiu n sa{tul
Furei, S va ocupa cu problema povernei de 1 CiJe ni d~ ce se va
?
re zolva acea a 8 ~protlmi8i8-ulul
t ra ni lor. ~
L-ar fi numit zapciu pe po10ovnicu1 D' itrl:ens
nu a putut deoare ~.
oerce tarea n legt tur" cu ce i
800 groi
de la 88t ul Ft1urei a
fost fcut de serdarua Borneecu.
orig.

494 Itt 66.

ugust

.)

1815 augus1
Neofi~
Ierapolf,~
19
arhimandrit
1 min~tirii
Zltari
scrie lui Hagi Iaau la Craiova o
a aflat din scrieoa~a
ace.tui
i
a serdarului
Polihronie c il ~
urmeaz s~ stpinessc li moiil
Arhanghelu i Stneti pin la 23
aprilie
1818, avind obligatia
s
recldeasc
i a construiasc
biser~ca.
In oazul c Hagi Ianu
are vr o inte le gere in soris ou
pre deoesoruJ. sq,udece dat pentru
oiti ani a luat. aoeste moii i
in ce fe 1 s oonstruiasc bise rica,
s arate acest luoru nepotului su,
Mihalache i logoftului
Gheorghi.
p rora 1 le -a dat dis ozi tie s
a dminietre.ze moia S garce e.- i 8 -1
ntiinez
pe el. 1 oazul c nu
_ ee, gse te ace a nte 1egere in 8cri
a deoedatului su p,redecesor, el
va actiona conform catastihu1ui
aoel~iat

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

.1.

Format

A4

- 284 NI'.

crt .
1

de
tnv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

ARI-llVISTICE

Observaii

UNITAII

Model 1

pe caDe l-a' gsit


1 in Oere este
consemnat faptul c deceetstl1l a vnd t
ac le moii pentrl1 o peria d de tre
ant , pe ntru aum ti 1500 groi pe un
an drept
mbatlc. pl~tind ll11 Ragi
IanLl, noep'ind au anul 1811
suma de 3185,13 groi pentrl1 aonstru
irea bisericii
i, ~onform celor
nsemnate de deaed t. 1 ( mitent111)
tre bui
~ ao tione ze
ntru
bin le min~tiril.
D.ec Ragi lanl1~
doret
e stpnea c moiil
Arha helu
i St lfnet i fr s produc" vre o
pagub mnstirii,
s se i te le g
cu numitii Miha1ac he i Gha orghi l3..
care snt nsrclnati.c4 s actione ze
conform Cl1interes111 mnstlrii.
Pe lng aceste
a flat c
Hagi lanu
l-a imprumut t pe
10goft111 Stan cu suma d
2500 groi pentru folos111 moiei
Segarae
i l eslgurli pe Hagl lenu
c t uncf cnd acesta l ve rta
s mnture din p rtee decedtul111
(pre dece a or al au) 1- mpruml1ts
p numitl1l St n Cl1 oea sum n
folosul moiei Sega e , tunci va
dln
vorbi i el s nu fl
ni ni p~ublt
csuza acelor banl.
orig.

496

1815 ugua
Hagi Ianl1 Coata Pe trl1,
20,Buo
ur t
Gheorghe Rristodul,
Pollhronl
Costa
trl1, Gheorgh Constantln S rl
Ioan, 10 n a-tin Hagi Ioan, C tin
Bicola
Gumm, tenesie li tetil1.
Hristod111 Zotl1, Hristodul
Ce ohirog u,

68.

Cd. 94U1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02; md., I ,

F~rmat A 4

- 285 NI'.

crt.

-1

NI'.ele

mv.

Data 'ii
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

LI!\

ARHIVISTICE

Observaii

Model 1

Zota O ranlc.pol
1 1~11 ln e ta
N g de"" n lnteaz
an erzuh ~

a "tre A11- 8 a.
zlrul 1 ni 1,. n
care il aduc la eune tln~ sLtp~rrlle
rlcinu1te de 5..6
ni r:'a .
yoltori ca
il dltrug
1 l
familiile lor. obllgindu 1 s
prl geasci! rlntre str;:'lnl; l
sigllrli de s Ilpaneree lor pe rmanent
1

C
1 8- a sacrificet
ntrll
7.1r
o re l 0l1n08~
eoei oa nl.
O recosta
fost trlmis d
1
s c rcet ze eltl18~i8 c
i lor la
g de~.
urmind eli
ecr1e
imedl t.!
ti ce 1 nu a-a int re t
1 ou
det
cultBre celor ser1 e
d
1. de 1 a fost orndult p
stos
d a ~tre
zlr 1 t bu1a s s
ngrijea e d asigurarea l1nl~tii
satului lor 1 o intoc
se
socoteal clar d ee
c s-a dat
1 S8 incasat d cwtre
tul lor.
e ce
s~ le-o trimit
lel.
Oarecosta mpretm cu Glv1 11
promls in scrls ~'zlrulul e oonduc~
set 111 n mod1 zon bll. ns
c le
comis bllzurl. i d eoe 8
zlrul est rugat s ridic
iJllix
se 1 0810001
ri d n s tul lor. c'" 1
altfel el nu s mal intorc in sat.
1 sinda-l sotiil
. 1 ,copiii acolo.
o
Dac v zirul d ordln c
cei
o
nl a r~l s plec dln s t.
tl roag s 1 d
ordin s' le fi
trimis socoteal sRtul111 lor
ntru
cerceta cumstau lucruril
oa ce 8U flet c st vorb da
etorle fo rte

In cona elnt~t l roag"


W

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A4

r.
NI'.

de

Nr

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Lh\

U ITAII ARHIVISTTCE

Model 1

Observaii

1 pe setul

st1:tp n!
Ao

Za orjJ..~ ntru
dlstru vech'
Glvl, Carecost
trlm1 t'" socot
180)-1815_

lor
1
tot
o ac le vor
ordl
dln vii
t.
1 rotopopul 8;;\ le
le olarit tntre
nll

Copi

btefan C te
tru
1815 augua
,crie luI Hagl 1 nu 1 Oraiov
20,
ade
despre
ltuatl gr ~ pe oare o u
cu toii
i patrie ; de pre f ptul
CU nu g sesc
una 8 1. b nl cu
t rumut, nu tn~el
e pentru ca
motiv Bagi 1 nu nu 1- det lui
G org
5-6- 00 gro 1 in rublel ,
muli
u tr1 i ( nl) n
ruble 1 I nu P te
-1 tr g Doli ~
cum 1 a d t d1 pozl~le
c ata
1 este de ~rlrere o :teme11e
( otl11 ) 1 r
d sc~rc O
P t, el n1ci
Aatrlnln
nu o o te
8 jute
eu nimic.
A achi tet
1 multe ume de b ni
ntru z pl el
Iolt
e 1, St fanle
)
lco1 u, !p' t p ihenel
tc-,
du
cum i-8 eri
csatIl
late8z~
n~ 1 gerlle
dln f miile lor 1 f ptu1 c
P 11hronl nu
jut t-o
ma
lor cu nlcl un
Jler He
I u.
n drept ~lt
Staf nu
08
ind p rt t-o.
dtndu-i nimic

dln

C8B

,or1S-

Cd. 941/,1984-

V 27 -

Cod. I-a -

02i md. 1

Format A 4'

- 287 Nr.
crt.
1

ele
inv.

Nr

Model

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITII

ARIIlVISTICE

Observaii

emitere
5

ll11
10 n eri
Dimltri
H gi Ienu 1 Cr 10v o 1- tr1mis
1111Nic 10pol "o wn
o polit
ac lu1 i
de 314 g~lbe ni i
alt
n wn de 12.200 gro~1. Intrl1cit
vine un charvsn de le Ianin , v
oumpra o ooa ... dOI1~ d tab o f1n
pentru 8-1 oferi Zoi~i
l'ineoveanu.
S rem1t~ ot ~ 1 r
d banii
trimii
d 1 Gorj de cr-t
tufecciba. ---
Il informeaz. C t1 .tocm1t un o
nxt;er 1 z- lh ne. urmnd 08 fi gi
Ianu sri 1 dou prt14 din
marfii i ee la o parte,. rmnind in
cheltuiala
8celui
totul n far
de carne l s re; il trimite
i oe le
dou z pise de nte 1 ge
de la
zalhan eu pot
inees t de la Zamarl poll1; ,
in sum de 1758 groi.
sum ou care
l-a oredit 'ti pe Hag1 Ianu; d1n
a1t~
aoe tu1
inoasat
numei )0 o groi.
urmind ~-1
oredit ze 011 intreaga
swn oind va.
ino sa to~i b nli.
Il informe z o
o zu'ti la
nvoi 19 ou Atans8ie Iconomu oa
e-i de drept tre p?:id40 'gro1,
ioan ace la nu 8 fost mul umlt.
de i 1 l-a dat din c
swn
10 groi,
iar ~t fu1 d 1 Visti rie
nu.a vrut e -i de a mumb ir;
intre bindu-l 1 pe Nlcola
Gwnma.
ipus s de eev v t fului
e el
1tf 1 nu ee rezolv
problemaw
Domnendu a pornit dou oolete
c d1n~i d
e te prin O-t1n Ztre
nume 1))"12
Hagi 1

4~8 70.

1815 augua
2l.Buc ure t

tt~

Cd. 941/1984 -.

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

Format

A4

.- 288 -

~. L"\
Model

Data i
NI'.

Nr

de

crt,

Inv.

locul

Observaii

CUPRINSUL UNITII AIU-JIVISTICE

de

emitere
5

s 1 la n'prlmlre~~
omi~
l1l'de nu l-a asigurat
c~ p b rnloul ~hir18o il ve
pl~tl e i 5.000 groi.
Tranil per~ .s judeoe in
f

~a:lOv: 11Ulor -(bole rit

o u Coc1 l'

t dup" oeea ee vor prezent in fet


domnulu1.
Il trimite
b nil 1 urm~torul c
galbeni olandezl impVr~te tl: 14 gro
luz1uc!i: 3.20 groi. lchi-licli: 2.3
gro 1. cronte1erii 6.14 grol. galbe
"drdinarioa".: 5.23 groi i ruble1e
I

s:
1.
11

4.30 groiorig.

49)

1815 eepte Te aor D.Tirc i comp.


brle 2.
Or ova
sorie lui Hriatu
cov le Cralov
c~ a primit cu pot scrisorile
nexate :1. dovezile referitoare
la p rarea dreptului lor n dlfe:rendl11 CI1 Cspeof A trimis la Zemun
ce le dou poli te. pe ntru
fl incaB :1.
cel 2035 grol i cei 1000 groi.
Il asigur o~ tot timpul o roetoaz
d oY poete s gose8so~ ni te eorlsor
in. 1eg"'tur cu Capeof precum i
o
'acele t bule e
o
ntru cei 1044 gro i pe oare
ii tg"dU1et~; in o zu1 o atUl
ceva il ve anun~ 1 diat.
Ii trimite
din nou (socoteala
d
lichida 8 porum ului 1 sooote la
ntrQ cei 126 flori i 8 1u1 evlaviei.

I
I

ori

Cd. 941/>1984 -

V 27 -

Cod.

I-a -

027 md.

..

.-

Format A 4

- 289 -

LlI \

Model 1

Data ~j
Nr.

de

Nr

crt.

In v,

locul de
ernlte re

50

72

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

Ele ne Br!l iu seri


lui
H g1 1 nu 1 Cr i
slgurtndu-1
c
l va trimit
fl ri nii pe care
ii dator
z Dimitrie lui Il gi Ianu.
garantind c" nu a- f:'cut Dio
o ~')Ielv in socoteal.
acela fiind
un om de n de j.de.
Sper SV v.nd n ourind untul
pentru e
alt un ma terla cu
care
c~zut 1 .nvoial. s:' ~ln~
8000trala
animale lat" saorifioate
(la zalh n ).
Il
sigur'" C va d lui
Nlcolecbe (fiul lui Regi Ianu )
sfaturil
necesare;
rge 1 ?rigori
pentru c are soo10 UD muterll1 d
le care v lt.ta beni d 1 arender a
mo ie18
orlg

1815 august
21

502

1815 8 llgust
. ste f n Z. issl
zi l oomp.~
2l,Bucure tl
serie ~l1i H g1 1 nu 10 ralova 8"-1
oomu le dac ispravnicul
i- ~lnut
cuv.ntul
n probl
tlutlt de ei).
Ii trimite selut"ri
din parte
lul'
Ch1r1ac.
orl
L\ ,

1815 usust
tetlu scrie
22,Cerne ~1
1 i H gi 1 nu le Cr ov c:' it imia i socote 1
luna iuli
re fe ri t 08
1 pre da
o ~rnil.
prl
rma. n ~ nu a rimit nlcl
un r"'spuns in leg ....
tur;'. cu ace st'" pr -

74.

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

Format

A4

- 230 - ~
NI'.

Data i
locul de
emitere

Nr. de

crt;

ILV.

CUPRINSUL

UNITAII

ec~lonez.

1/

li

I
]

7j-

/
/

Observaii

ee apropie
1 e 1 nu t le

w_l oomunloe

fec tn privIn~e c lor 2500 gro 1


e re urmeez~ s"' fi
ohitei.
~~~~~~~~~~~~~~ntru
1- u ete tet pinw in ece et
zi t .
nc. acum Il nEvoie de beni .
De aceee 11 ras" s -1 ajute
s
aohite d datori ,~;
8 inoercat
s-i t;ggW po1i~,
ns~
nu a reuit
ga 900.1 oeast~ posIbili tet
Cu o zi in urm Il trecl1t carue 1
cu 1nl:i pre Oroov 1 il lnformeaz
c'" Hairedin. b lracterul,
a cerut
20 ar 1
ntru f1ec re sac, nel:!sin
l tresc ....nicl cind ac la
carl1el
uzit c ant cl'ue le lui Hagi

ARHIVISTICE

Model 1

b m .; intrucit
luna s ptembr1e

1.

un

1 nu ,pretlnzind

...

/
/

vaiet.

Gh.Burlleanu. n leg~tur cu
cere Hagl anu i- soris s-i deS
o cantlte
. d oafea. nu 6 rlmit-o
deoerece la sfritul
lunli
cele
fl ind partat de 1 magazie
i nu prime t caf eu
Ii repet il rug" i te ce pentru
p darea o rn i SW fie orindu1t UD
om p~n le sfritl1l
lunii.
orig.

Constantin ~
10i ni/ eUbe
sorI
lui negi Ienu, le Craiova c
v~t ful de plei. omu clueerului
vr1l". nu reoun ate\
crisoarea
d ap1 t eie
igan1lor, sl1sinind
c
re o ser! o r dome asc i

50. 75

1815

8~11B

22,Cern

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

. .

./.

Format

A4

'

V, L\\\

- 231 Nr.
crt.

lnv.

Data i
locul de
emitere

Nr

de

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

impotriva
tlg 'nilol:' i c nu
ocept
n101 chi r o di pozi~i
o imaoamu1ul de.c ar exist
in
o st se ne- !)5 ac ela
trimis
meni core Il rl.dic t
copill
tlg nilor.
ntru ci'! pe igani
nu 1- g 1t atunci)din
CBUZ
dif rendu Ll~ isoat
"'ritre cetla
i
UD tr n pentru
vec' (a tig nl10

1.'

care

1/

de 1

intrat in p rumbul
1

trlm

a scrisa

"tre v tsf pentru


copiii t gan lor,
pr1n

ale

eli

C
/

C 1

ra
1-

r~spun

ul 1~1. uB~lnnd cel

mal sua, i. n so st caz


po t ajut
tigani.

de

1 nu-l

,.11 a

gur c il va triml
n curnd oa cav 1 d bun calitateo r
prijin a uer.torului
scri ori1. lbriot ru1 Gh orghe, in
n tnte 1 g rea
e luie ou V rd.ac ,
intrt..tcit i el il v ajut ou eev

zeb re , dup~ poslbilit~i. mai


c
o le
fost in .e lat
i ci Olnesou
care i- aua re venitu.l din enl11

c d

pro~ nit

mun~l.

orig.

04

Diml'trl 10 n Lazr' eri


lui H gi lanu la Cralov o nu ee
ndoieta (: Ioan d 1 It -Kaa
- rspu . 1
risoare
nt cedent referltoa
la trimit rea
i0l, cu oonal Wnn ul galS6tn..,
B
Boilor cu lini' pr g~ti ~i;

16.

oee
1 ro g p
r mit, cu.
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Hg

1815 au uat
22.Or v

la

Format

A4

- 232 NI'.

cr t,
1

Data si
locul de
emitere

de
inv.

NI'

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHlVISTICE

;)

Model 1

in

(
e ci ou 'lin)
con ul lenc,l

or

505

olihronie li t - 1u erie lui


1815 ugust
H gi lan
la Cr iov c -8 trimis .23Cerne~1
oc tesl
din lun iu1i referitoa
le re de e e11rn11, n
nu 8 primit
niol Il r' .un
e
"'1
t. tol
cu duc"'torul P zentel er1eori.
orig.

11.

506

de o

18.
p

rEI 8 :"

tr
Jo

zapprl

1815 ugust
23

c111 plu il Oltetulul d


o r 8
rat cl dmin atrstorul
moiei Os1e8
lui Rogi Ianu
ne ~t 8~ batL orumbul,
nt10 :nd
-1 ino reI)
e ru~
1 duc" 18 unte;
acee a
o
~1110 8 e 1 terzic
co t
e din jud ~ 8 vre unei
o nt1tt1 d
reale. c el 1 f 1
c ti z pcl1 vor . sooote 1
i
umltul dmi lstrator
1'aoe1e1 mo i
ve fi trlml
la 1apr vnlcet, i r
o t "'!ia 1 buo t"
le f oe ti
z
in
zul 1 a
vor'fl
e
di jude~.
o 19.1 .ro

in

OI

oi

ul H g
Cd. 941/>1984-

V 27 -

Cod" I-a -

02i md. 1

tru sori
en t st alu
I nu 1 Cr iov tnf mt-

1815 augue
23,Co olte 1
Format A 4

'l>.

- 293 Nr.
crt.

NI' de
lnv:

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

L\\\

Model 1

Observaii

ARIIIVISTICE

du_l e plese . 1
un~ pentru e~
in aoea zi intentiona
z s t-e80
(in audul Dunrii) i l roag'" s<i_l
indemn pe
tou s vin el.t
1 re pe
la .>unre,.oe a por sac (1.oile; l
informeaz c au rezultat
dou tur
de 01, ediou cc8.1200, pe~
cer a strduiete
s~' 1 aleagi
i B'" le triml t" la iJb:
Vidln.
ins
t
1 l tapil
ii v ine
petru c snt grei i eete bi
s
rmn ....pentru zalhane, el putind
a~ vind pieile ou pre~, (bun); dae
est
de acord cu acest a, s 1
scrie aum sli proced~ze.
~oeeec Zisu i lansaM
1 el
este de prere ca ac tie a verlfice
oaoteala
oare o au cu Petou; l
trimite
socoteale lui Zisu pentru
ci bani 8 inoasat el ( mltentul)
de 1 porumb; l-a trimis cu o zi
in Qrm 1050 ooale mlai l dou
cint re; i reaminte~te c Zisu
s vin imediat 1 (ire
ti pentru
o~ meterii au ram8s singurl
l s
dea dia~ozitie s-i oumpere 150
e priorl
'i 50 grinzi;
s sorie lui
Dlnu la B1rca ea trlmit~ cru~l
ea s ncarc
lemne1 pentru zelh ne,

precum

1 grinzile.

S-i trimit'" 1000 groi


prin Pateu tn monede ca
circul
dincolo (tih u'-- ~ntru
8 plr-ti
cu ei
o ltul lile.
-i sorie pe cine a st bl1it
pentru predarea oilor in arp- cea ma
(Turci)
pentru ca i 1, 1 rindul
lui,
~ ecrie aceluia cit
oi t o
Duneree; s-i trimit ti e
la lui
Cd. 941j.l9S4 -

V 27 -

Cod. I-a -

Format

027 md. I

.1.

A4

~ l\l\

- 234 NI'.
crt.

Data i
locul de
emitere

de
inv.

NI'

CUPRINSUL

UN1TAII

Model 1

Observatii

ARl-lIVIST1CE

Rea n- gS.pen ru citi b ni iremis ac 1u1e. oe s se soeoteaBC


cu ce 1
S ':'i trim t 250 ic oce 1 unt de le n.
orig.

50

ede 1nlcerul Dinu scrie lit!


Hagi I:lu
Cost Petru le Craiova
c ~ Cooioi nu - prezentat la judeoe
ve li ~11or boleri,
ins ac v prc_
ze
nt 19 Div n inelat. (1 domnului: .
.
pentr~ ch ltuie 1i1e fcut lui 1
a-a dat foaie ci 'ctre Po11hronie,
iar pentru cheltuielile
fcute in
prioina mo 1110r boiere~tl
ou Cooioi
urmeaz" ca ne~i Ianu
s trimite
un o testih deosebit i poi ~
de la Cocioi i ehe 1t ula la lu1
Hegi Ianu. Camul 1
tntiin~a
acel 2000 talerl pentrl.l oar el
8 trimis
cert de ornduia1~ lui
Coci01 pe nume le au e s;: .1
rime ac~ d la isprsvnloii
din jud
u1 Gorj. i-a primit hagi 1 nu
i o psst dou~ zil, Cooio va
rspund
i dobind ~-i scrie oum
stau lucruril 0&c1 1tfal trebuie
sa. erie celula s".1 dea beni1

80

1815 sugUl[

23

ca,

orig-

lb.rom.

50.

Gheorghe C8achiroglu
eri
1u Hgi 1 nu 1
Craiova <:'
fos
18 tuf
\-ba8 i c le
trimis

81

un n fer le Craiova; l roag


Cd. 941'1984

V 27 -

Cod.

I-a

02i

md.

1815 augue

24,Buoure

in
Format A 4

- 295 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data ~i
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

-------1

ARIIlVISTfCE

Model 1

Observaii

~. Ltl I

legYtur~cll b. ni!
cere el l
re
de luat de le oer
Bv scrie vletler
lui
1lu ~-1 de ct m 1 re ed
intruc t e ~9pli au ince l1t ai' duo
benl 1 el trebuie sr-l do lui
Dimitrle !;lin le afir ltul lun1i.
()lkj .

10

511

Dimitrie 10 n Laz~r scrle


1815 ugust
lul Bagi lamu la Crelove c a prim t24Or ova
e 1 72 saoi cu li , dln ca
cel
1
mul tl Il fost rup~l l g13url ~1.asl U
rndu-l
cu l va administra oum

83

e cuvine 1 timp.
Aflat

c s

~~r~r.-uI.JltA~

(v
in legtur

la le Sac ~
ct
5-5'/2 groi
d1spozitii1
nec sa

cu

o asta.

orig-

Cd. 941!-1984 -

V 27 -

Cod, l-a -

027 rnd. I

Format

A4

- 296 NI'.
cr ti,

de
inv.

Nr

Data si
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

51

84

or T1IC~ i oomp.scri
lu1 Hristu
C8COV la Craiov
o~ itI'lInia
e rieoril de la Vi na impre_
un cL1.dovez:Ll-; acua i raplln
la scrise
rea ceetu:Le dim 19 iulie
n ca~
gsit zapisul 111:1. Blui~
Ioan n a~ de 7800 groi. n
1 g~tur~u oere va aotiona oonform
di pozl~lei aC tula~
n legiltur
~lu
nic o ' ti
la Ze un.
ou hirtia Sa
orig-

85

Bojln, tu
, scrie lui
Ha-gi 1 nu la Cr iov ca
~rocurat
o oorlsoare
dre s'" cai~o8mului
r ferltoa
1 b nli e1mbriil r.
u
prim1t aia un r~ nun dac
a lust i
1ii b i de la oaimaoam
in
lor 3-000 groi, de pr
o
o
l-a informat J intruoit
n voie d beni. il r08g~ sq-i
trlml t li ntrll C f:'bl!~~ ~a.~M
nu r de und

mprumut.
drz te s 9 edres z lui
Ragi Ianu i d ac e aoest
fi ee oonsl11te ou eamur
pe ntru c:-'
i aae la i v 00 firma verbe1.
Nu ti
dacii v1atler~
Poroine
8 liohidat
ban1i -~Ud ~uluil
hedin
orig.

f O

Coetachi Ssig1 eri lui


..
c 4 Dlmltri
nagi I nu 1 ar 1
C mOll dl.n 'pat1"1 i seri lui U-gl

514. 86.

V 27 -

Cd. 941}1984 -

Observaii

AHHIVIST1CE

Cod.

I-a

027 mei. 1

Q/.

1815 augua

24,Orov

1815 uguat

24.Bucurest

nu
1.

1815 august

24, ucure i

Format A 4

- 237 Nr.

cr t.

de

Nr

inv,

Data i
locul de
emitere

-1

CUPR<INSLJL LJNITAlI

Model 1

Obser-vatii

ARHlVISTICE

1 nu sn-1 1nf9r z n 1 tur


ou aver
rllmse~ de 1 deeedattl1
Teqdor Ru e
ni, 1 numecti
b ni 8 nc s t Hagi Iacu , d o~
aint l.ne~ n noasatl i deo~
snt s u nu speren ~ d
fi
ino 9a$1.

orig.

Nicolae
oiur
seri
lu! Heg1 1 nu 1 CT~iova c~
prlet nul aru de le Timi oara

51 81.

eoY

1815

uguet

24.Sibiu

s
pe
ovici
colo (1

str duit so-l gse


ntru o" ac la a pl e
Tim! era) cu ee u1 (grnei
8).
11 nexeaz
o ovad'"
do torull11
1\ndre i Sv
b
:1tru 25 ge 1be 1
)
pe c re II gi Ienu' i v ce
de
1 Ele nco Br 1loill,
deo rece.
00 form dlapozl
iei aO stuia, 1 a
t 8cel
b ni, urr,nd
fie oredltnt ou 40
florini; e-i o unic cum e
ctio ze
~tru cei 800 fIorlni
c re eu r~ o din cei 1200 tl~rini
il ce
el i- 1l18t e 1 >rovlcl.
~u. 8U o lt
roli onl l!nl tii lui
ol

li

1 Ienu

1 za

8U

fost trlmii
orig-

-"

16

vl

t.; se p :re o

Or

OVa-

Conat ntin ioola Petru


scr.ie.lu1 Heg! Ianu 1 Craiova c
pi
n pr z nt v--re "&u1t t 5935
oce1 broblnt;
t i z le It rimls
V. t ou c" Iltele i o:t

88.

1815 Qugus

25

trimis

Cd. 941/i1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

p. Lll\

- 2:>8
NI'.

crt,
1

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

d"p

fi"l

u.l il P de

u 1~"tt 1
)' e le s . fl

1.' ,

forma c nd
c ti t >r1
c
,urmnd
oe Ha 1
rOm t7 si un cint r

r-u

5 r1 1- trimis ~5

I
oc 1

l ro g
nu
r- aeri
ce re~, a _!
o 1u urmnd 08 Hagl 1 nu
1 B g -' o li Al.
x z o llat-' cu p slu
011
W

} ..g1
o e
.. se

A
i c8nt1tV~11 d grt i orz p
1
u ce
.!
n
lui

lore " rin G bl

nioi ei bi ricli
u de
)60 oca I
riu
)00
cea
rz; st f_ul u1 o.
J
.,d leu. 1'"'
ul ...Il!
ri n, Sta El upali 8

1~1i. po lurlici i-lul li gi

I nu
)0

11

ooel

de dat )60 oc 1

grtu

or~; 1~1 pa ru acut lnlcl


,.u ur " 480 oca 1 griu

cu

1 ox'z,
l~i a
rnda!
....
u, 360 o 1 gri
1
l~il, ~n tot 1
252 00 1 gri u 1 2100 c le orz.
In c one c nt'1 ..l. roag a:# co

300 008

rz

" ce "lultlrl"' ntru ce ti poslu


intruct wIi1 in i nu eu nici e
~nc~.
O
raoan" ~ a n t 't) a da ug
o st ecriso re rug :lnt
U

lui H g. I
obin
e
ilo.

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

"o erY ni
ntr o r

oi

at'"

ntr

d t-'

Forma t A 4

~. LtI\

- 233 Nr.
crt.

de

Nr

Data

sl

inv.

locul de
emitere

83.

517

1,

Cd. 941/11984 -

V 27 -

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

Teodor D.Tirc scrie lui


1815 august
25,
Viena
. Hriatu Peacov la Craiov oX banii
a,l snt re ~inuti pe nedrept de
C paofa, eaigurindu-l
c~ pentru oel
1131 florini
~l are e mnctura ace Iu a
o li i-a lsat la dispozi ~ie lui,
i r cei 1440 groi
i 600 groi i-a
luat Capao! cu dobind~; este
de p:!u-ere o~ sorisoril
(in legtur cu aceste sume) i-au fo.st
trimise lui Pe aoov
riu i- trimis ~Mot~~fb&Wirklb
cel
dou'] baloturi cu. piei de iepu
pe ntru c" Capsofa
inte ntionat e
puna m1n9 i pe . ce lea; i re minte li e
Ce sume de 1044.grOQi. ipltit
Vasile Demalici lui Capeofa cnd
acela a plec t dup" porumb, edior ce
174 taleri
imptrte ti .pentru cere
V. Damalici pe t depune jur"mnt, 1
c. pentru cei 7200 groi Pe aoov ere
dovezile pe oare le poate art
lui Capsofe; el, (emitentul)
la
rindul su, l-a trimis lui
ecov
dovezile pentru merfe lui Capsofantru restul. florinilor
n,AugllSti"
pe cere el i datoreaz~ lui Capsofa,
e ac ov ii va de ace luia ou
..mpr ut (la cursul) de 3 gro'i
florlnul;
nu ischimbat iclSeril
lui C ~sofe pentru o:'t cursul cembie
ere de 250 florlni
sute.
lsta de prere o . Ce')sofa nu
i-a oumpRret marf nici pentru o
p"trime din b nii pe oere l-a avut,
tr~8ndu-i
poliL (lui Tiro~), dei
el ar fi vrut s~ pl~te ser polite
oeluia d8C~ Cap ofa r fi chitat
vansurl1e sale.
Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

- Joo
Nr.
crt,

Nr de
Inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

L\\\

AHBIVISTTCE

Model 1

Observaii

In oonseoin Peeoov"este ru.get SR. meerg" le Bucureti pentru


a-1 apr drepturile
sa Ie , intruct
se teme 08 soele (Cepsofe) a~ nu
pleoe in Turcia. seu s scrie aonsu
lului s dea diapozlj;le
lui. Capsofa
e vin pentru. e fi a Teetat
probleme; s oomunioe aoeste lucruri
i lu1 Furo " pentru e 80 ~lone CWD
se ouvine.
S procedeze intocmai dlpsozitiei
d te in privin~s celor 1131 florini
conv niioneli
i, n caz c nu se
oete, s-i dea cu mprumut oonform
cembiei de etunoi.
orig.
V

51

Dimitri
Ioa n scrte lui
Hegl Ianu le CViova
ori
primlt
oele dOUjbutll ou tebec i c una
det-o Zoi~el Brincoveenu i o .
lta medelnicerului;
Zol e i nu l-s
convenit tebacul i i les trimis
napol ou profesorul
Rizu, intru.cl.t
pre fer
un tsbac simplu. fW 11 vre-o
srom; n o zul c gse te tabec
de le n1na s "'-1 t rimi t ~
Il trimit
pri
'Anest150
dramurl de %'event fin. pentru. oare
a pltit
suma de 12.60 gro i, ou.
care el 1- debltst
pe Hsgi 1anu ;
dease ne. a achitat
polit
acestu.i
in sum~ de 2000 groi, debltindu-i
partide;
medeln1cerului
Dlnul'i-a
d t cu imprumut sum d 1500 groi
i 1-a apus o l-a
jutst a~,Be
imprumute de 1 oaimecem ou SWDade

~O.

1815 augua
25, Bucure t

Cd. 9411-1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md.!

Format A 4

p~l\\\

- Jo1 ...
Nr.

crt.

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

UNITII

/
/

/1

atunoi e .ad
o luie ~1

I
I

Ar:e ul Ana tasle 1


ispravnicul
deehedinl/.
011e
lui tI gi Ienu Coata Petru 1
fr ~ll 1 Craiova e i p re r~u de
'nclU'c tur "'produs)!!, d r o 1.11 lui 8
fost num le plss
Jil~ur'~cu
porunc csimac mulul. dar nu ve
porunca eard rului i d
ce
a
nu s-a putut duce la locul 11.11. df'C
s rdarul a prodUC toat tulbur reaDespre cei 1500 de groi ii scrl ee
c irimit d 1 Po11hronle. 1 r
acum ii ae re c nu l-a primit.
a
o.., nu tie o sn mei

51 31.
I

941/<1984 -

benii vor fl chlts~i


s"-l reln~.
.
.
Il informeaz e inc nu
inc sat de1e Domnndu cel 4650.
114/120 groi din CSllZ
1~~il
polielor
de la Constantinopol car
eu
st returnate (nu 1.1 fost
acceptete) n acel
il asigurA
c il ve pl~ti in curnd.
Conform dispoziiei
lui Nioo1
GU!D1119 el 8 pl:'tit
lui Zemani pent r-u
crisorile
re feri toare 1 oi SWD8
de 252.20 gro~i. aua cu c re el
1- d bitet pe Begi 1enu el turin
u~l
i soc6teel
celulaIi prezint situ ie cursului
monedelor: iuzluoll,
:3. 20 groI;
ichilioii:
2.31 grovi; t 1 rii
8exonioi: 5.30 gro 1; cront lerii
6.16 gro i i rUblele: 4,30, te 1.
orig.

,1

Cd.

Observaii

ARHIVlSTTCE

2-000 gro 1. urmnd c

Model 1

CUPRINSUL

V 27 -

Cod .. I-a

027 md.

1815
25

UgfJB

Format

A4

-----

- 302 Nr.

Nr. de

cr t;

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITI"I

~~

Ll\l

Model 1

Observatii

ARI-llVISTICE

comunice cit. s -i mai remitll


lui
ol1:hroni.

1u~ scrie
la Bucureti
trimite
un 11c ce "l-a
printr-un curier, ca se
ze i s~-i cri oit
i
acolo.

Constantin
lul Hrlstu Pe aoov

520

c~ 11

prlmit
infor
ntirzie

1815 eu us

25,Craiov

bllj.

"

Theodor D.Tirca serie lui


1815 u us
25.Or
ova
Hristu Beacov la Oraiova o~
din scrisoarea
ceetuia a aflat c~
hirtie se va sosi prin ~mun
lng Triest,
insa de le Zemun nu
are nici o vest ; de aceea el acri
est"zi acolo al" a urgent z eltpedire Itopuri1or cu hirtl ~ e161.
\
Il trlml t o scrlsoare
casel s le ci 1. Vie n pr oum 1
oorespondent
lui Oapsofa i 000111e
ctorva crlsori.
Il asigur c b nil pe
o r
aoov l-a remi in contul
sau lui Em noil Slm noglu la Vidin
P nt~u -:1 &ebita.
ace e eredit1.ndu-l, i-8 pl~tit lul evloviei
ntru un prlet n al lui
e~ov
unoi oind aoest a ve alt 1 sch l.
or1g.

521

22
le
Cd. 941i1984

V 27 -

Cod.

I-a

o11hron e seri lui Hsgi 1 nu


relova c l-a rugat sl"-l infor
027 md.

1815

uguat

26,Sl tioer
Format

A4

303 Nr.

NI' de

crt.

inv.

Data !ii
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNIT.II

Model 1

ARHIVISTICE

in 1 g"'tur~ cu aahe

ua sCl1telni-

cilor,
PDelunicilor
~1 a setului
Cocor tl p:.:-eo wn l des re unt 111
acell1is
eat i s i ee trimit~
ehi e ~ele; despre ornd11ela
Vidinului P ~
tim ul verii sl a
tos n 1 1 despre zaherea
1 1nform t ce cantitet
poate sR
tos11 stlseeec".
Sper s v1n1 intr-o spto.min'"
c~rl1tele m o nilor de le 01.in ni i
s i cerce paachine conform diepozi~iei lui Domnandu. ins'" 1 teep
de dincolo de Olt oC8.6000 ocel
care nc pin acum nu 811venlt; ii
lipse ee cea- 12. coo 00 le pe e re
elI
te pt Ei 6'-1 fla trimisa
de colo de o "tre Begi Ienuu tie
c
conformet dis
poz tii1 r
Anti ta pe ntru e
se te le lor
DU fie lnoport un t
deoarece aceete
u ilrobleme;
1 8
scris c dec~ c lor (d1n et)
11
se i (zen re us ) cu fort6.
s'" 1 fe
lu t
ins:' eeie s nu de (de
bun'" vole)
1 in 1 i; d 1 Izlez
flat e ~ 08100
nil snt fort ti
pentx'u orz.
Nu tie cum sE. c ~lor.eze in
probl.ema cu Seuf l s tem s"-1
tn~portu
ze
ecele cu judecata
1, conform oererii
serd rului
Cost ch,
1 v v nl 1 Bucur ti
pentrl1
pun lucruri1
in ordlne;
eerderul Costache
eo ie c 1
, fritu1
lui septembrle ve v nl
Hagt 1 nu p nt u cel 375-000
(gro.i);
s'" sori
lui wcuf
v

','

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A4

>.'Ln\

- 304 NI'.
crt;

Nr

de

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

ARBIVIST1CE

Observaii

UNITAII

Model 1

pl ta banilor
1 in e z c nu .
este
cord)8tunc
e pe t 9~.
trimit
o ~ chill
a lu Domnandu
sechestra
din p rtea s pentru
b nl1 aoelui
1 H gl oehu, in timp
o eoset
i el
col.
Ve imorumut
Constantin
St
, f n ehi r i cu 20 o gro 1
tru
tr!
e miere.
Cu o zi in urm"" mere 1 Slatin
oare le
pentru
roblem. moiilor
Ipote ti
~ine in rend I
g eti,
s- fixat
in~e le cu/autorii
mo 1ile Ipotetl
lu1 1 o i
Potlogeni sint
. el le administre z ; pentru toti
griul
prede
ge le pii a- hot'" it
de .
1 Cel f t i a li
>1

catre z ref
p ntru chil
in G foat ~wnit un o recare
e le
Bre
e anu d le Sl in e re fi
noeae2~ 30 groi pentru chl1~ i
..i eemn urs d 1 are nd i e e a
dau 30 gr011 de ehil
iar cei 18
gro 1. oare ur
z....
le fi
plti ~i de Vistierie,
id~ru1eac
ce lui Coat che
ntru
ate
1 lui;
pe n""ru ce le 15 chile i - u cerut
lui Pollhronle 450 groi i el
oJ

cord s-i .de in ee limbul


n~e; de acee
1
unei chi
.., re de
1ngur 1 C le f t
hotrit
urmind
ril.1l i . aduc chitante,
fost de

s.,. 1 e

1 te

~ite

18

roi

chil
In
Cd. 941i1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

02i md. I

./.

Format A 4

- 3 5 Nr.
crt,

NI' de
in v.

Data i
locul de
emitere

CUPR,INSUL UNITII

Model 1

ARHIVISTICE

Observaii

~-

tre bl,11

q tr1"mit'"

o ul lor
sau s~ fac o bitirm 8 ~ ntru
se ute ln10i e ~t i. pe tru
o1ile
insemnate
mai sus pentru
este
o mare cantitat de gr~u le
Slatl a 1 o m nii lor Ile gr~beeo
sint oonstrini
e~ dea b ni
pentrl
mumbelr ul omului domneso
Il informe z'; Ci d
'-ci se
ncarc pentru Rtu ie ce .10.000
(ocale)
babana t ; do le Oslo
u
fost no roat
6 o rut
08
8U fos
oprit
1 Caracal sub pret xt OV
nu exist! o diapozll
oa 05 ee
mearg n lt jude~
Vnzarea ~at80hinei
la Viena
nu et avantajoas;
se pare c
Tircn o trimit la Trie t pe ascuns
s scrie ce loz' de la Viena s" 'vind"
cu 42 florinl suta de fun1) ci
ln~ mijl eie dt: Br
v 01 s'" laae
s'" ain;e
le aga d::;;:c;;"'~~~~iie:;~
UftoOiP!i.-O 1 ece t t' t
cum Era t

O".

(c aa lor lina n ceat n 1


o" u trimis abia 40 9 ci cu
lin
eloi,
f8t~ dt:l slte ori cind
trimiteau
3000 9sci ou lin
naxcazf
11et'" ferit
re
le c ntit te d 9655 ocal
griu
LJ cer
l predau zece ecutelnicl
Oooore.ti me d 1nioerului
Teodor
roud alti zec set te lniol
. mti~Dtiril Brincov ni, 12 poslu nic
d 'la Coeo "t1 serderului
011hro~1,
to~-;
11 ooale 1
20
dramuri unt pe o re t buie 4~
W

~~~~~.

t ,

~~~~~~~

I
I

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

d n v

1 18.300 oc 1

u orndui
or1g.

la

toem ei.etc.
Format

A4

- 306 NI'.

Nr. de

crt,

Inv.

52

Data i
locul de
emitere

~.

L\\ \

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARHIVISTTCE

fi

1815 ugust
1mitr1e
oan aor e 1 1
26.Bucure t
H gl lan!! Co ta Fetru
1
fre;11 1& Craiova c d oareoe vrul
re.;l :3 t ului o pl ten
tasi De li nl
o pitenu1.
nu re eic1 ein
1l1CTurile C
il trimit
aouma s
u r" s
1 o
':si il
d
i
izu Reetep nu
adev rin
e u1
C
-1 cunoeaea-

35

\\

. 1815 eugus
27.Rimaie

lcol~i~ Iovipeli
l fii
sori ~lui Bagi 1 nu
osta Petru
i fr ~11 le Cra10v oomunicindu-i.

52 96.

o luc rullli Sooote nu

orlnt

08

pl t d t li i d 10.000
de groi. ou dobinda d 5 /groi)
lua '1 s u
<, tepte
1 pung:c'
w
, 1 de
d
dm 1 8 irltu1 lu 1i Oi jumt t mai tirziu.
Li ti! ou ch ltul lil
fcute ou
a 1 J a uf
: 12 XIOsli pe ntru
r nsportu1 lor d 1 lezaret pin
1 Cii enl. ------------=;;:>
17.30 gro~i d' le Ciinen! pin~
. a Lcf . chiri
i slte ah ltu1ell
de
drum. 35 pentru 8 sacl ou piei de
i pure d 1 Clim ne ti pin'" 18 1
ret.
7 60 gro pen 'ru biletll
d~t d
ia _ vnio p ntru tr e re
01tului,
~i
h vaetul p ntru v~
I
te.
ei
"c li

1g r 1 o
ntru benii
are-i mei
t de 18
ao et dea
oe a fost n tovr~
ou rposatul s
fr t
lltolnioul
Gligoracu Ibr~1101~l
teje
-1

'1""

in
Cd , 941/1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

'lunci

i
1

Format

A 4

- Jo7 Nr.

,,

Nr

de

crt.

mv,

Data 'ii
locul ele

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARTIlV1STICE

emH.ere
5

ar vr
se pr zl~te.1
jud cat
1 D1v n (le Crai v;'- -. Vre
tie ot mai re,d
ltlt din zaisu1 din c
i~ ach1ta 30 o
de r i.

525

t ica

serderului
.
se.1
lui Poli-

1815 eugus
27
I

Cootaeh ,zspclu
hroni
00 t
tr~ on o primit
porunc stre nlo:c' sl" pre de 1

Ct;.lefet zahere u
.\t}J .

de ('rz etl. t

ee u

niellor \Poe1u~nlcilor.

1
el
oblig ~ia o o A r de dat
i
arenda ul , precum 1 preotul i diao onul, cam 150 de oe 1 de om; ce ute ln10u1 are 10. posluniou1 30 i
1iude le 40 de ooa1e. . -1 seri
ee are de gi n<1 eli fao P..
1b.rom.

526

'le odor D.Tiro X

)8.

1 compeocrie

ucur ti c
venind aici un e inar, reco n t
~
1
10 n, ca ~ strns,
B"'lulj
ntrl1
o nului, zahere
orunc
vestit
19rad, i-a
pe
oe-1 11 cu Capsofas i i-a 'at o
ge~ieoer
e recomand 1
ntru e&lm c m, e car
1 o v tri ita la
B1ut 10 n SV 1-0
i sV_i eeAr~
10 rindul lui alt'" reco
ndere
ntrt
00010, c
e ter in odat:' i cu eh tlunea
ceset.
"-

1ul Hrietu

?f>aoov le

1815 augue
(se ptembri
Orova

Cel. 941j,!984

V 27 -

Cod.

I-n

027 md.

Format

A4

27

8)

- 3
Nr.
crt.
1

521

Data i
locul de
emitere

de
Inv.

Nr

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

AHHIVIST1CE

:)~.

1815 8l8110t
Cr6I

10VA c tl curinci ....


ve trimit
ereiIJ Tar " l B 1 itxu

txtdtaxetiax

1 capre I

vreo 18 o

Dup'" oe ter ln" cu


tou s'"'-1 trl 1
ur e nt lcl.
rece are de ioche 1
oocotea1~ cu un scuna
1 nu tre
9~ 11 s
ec.
De la ag
af1et o'"
e ul eate bolnav 1 e aceea 11 ee
e ce dat .....
vall::f.
o ia
f cut
elcl. 4000-" e
a le
vo trl 1t
le Co o tenl.
1 are nevole
u~
cbe re'ate
ca 9 terein
o e ce a
ince I1t o. construiaso
iol.
H 1 "'eijl1G~-l rindulaBc'" e
suprave heze re~
ree ollor. o"cl la
za 1hena nu mei eet
etite tras .,
f'" I1t.

1a-

.
52

~
e 1nlcerui/- AtenBol
<Pant Zl) Ghlnu scrie 1u1 H 1
Ianu C aii Petru 1 fr ~11 1
Cr lova o'" Ianacbl scu~
r"'ci
la o te.
1 ci tl u1u1
12.00
este
8cest
a
..
1
roi 91 ere 1 r sla 'ci' vrea a
ineu esc .' De aceea 9 1 che
1
Po11hronie 1 9"'-1 trl 1t 1
car aa. poet s8lva
lacl1te.
ca 9
t1tl1 100 j1
ere
e 1t81uril
t re a 1111Ha 1 Ienu vor 1 cuta

10

et~.

V 27 -

Cod.

I-a

02i

md. I

...-

1lt,

~J'
it

Cd. D41j.19S4 -

1815 ~ u
23 ,Sf1n~e t

Format

A 4

- 309 Nr.
\

crt.

mv.

52:J

Data

de

Nr

~ . Ltl \

Model 1

'ii

CUPRINSUL

locul de

UNITII

ARlITVISTICE

Observaii

emitere
5

101.
lui H

fi

olihroni
i) Ianu

~ t iiu scrie
Cost Pe tru i

1815 au ust
Cerne ~1

8.

fraii la Craiova o~-i tri it ne


2500 eri
rin
uctorul I
sori orii,
eo rec e 1 8 rwautat
anii
ce. ti
i aeua i ee cer ina
ele
te convine c" lui Bagi 1 nu
1 -au. t
ni
1 stW,inir
e tru
oest
firitul
111111i i v tri ite i socotea1
ou o rnea
c re a 4iietrlbuit-o;
el s r& s fi ales alt o in loou
e :'u. u" cua l-a rugat
tit a
ri . V"'ru1 s"ueonet
atin ar
nai tel ere cu Caracefllnce
(?) oare
\
fcut..
1io re oontra lu1,
oerind a~ ee fac~ oeote la in
nou.
I

530

~olihronie Cost Petru


ntoc
te
11 t" cu
care et re z'" ij 8t\ .oaunelor,
tul Dr nov~~
5 anl.
Petru ('IZ ru, Coste 01 ru, Ili n
sin ~ r te,
ri
ului
- irascu.
re Z u, "nas
ootoi,
e tria a lui Dlnc~. Ion Sfnto u,
lh i Vntoru to. n total 320:24
gro 1. (a:h. li rt>..rlJ..t rh.. ')'u'U-lJ\'\., II )

102.

1815 august
3

Co

an11u?i
ula
ust fa
rvl
It
t lu scriu lui
HA!! 18n~ Co'et B tru la Cra10v
r n u-1 in nou s 1 fae ro t

H fuz Ali c

Cd.

941/11984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

1815

u uet

Format

A4

Model 1

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

de

Nr

CUPRINSUL UNITII

ARBIVISTICE

4 tu

. re le trl
e po t

rivln\ls
c 11 1ti la

ntru
t oherel , c
ln Olt nla .In
,r ce ez o 1
oonto ~i le 'stori

~).

sl 1111
cu lnscrl le t uroe ee

532

G. Boh 1Isri Bori lu1


HS&l( I nu C sta
tru 1 fr ~il
le Cr iove o
eo reoe q1uoerul
Ibr
101 ii et re z
i

1 4.

1815 eu ust

l-a s ue Col o te
l tr e o olie
ca s.!

1"'tee80

r 1
t Aa

lui

ro lu,
Rusoiuo, trecn sIt
n cont ul e Iue rulul.

o11t alc1 e~

6e.l

1t

e le
el,
el-n

v trlm1 t
ozi~1e

fii re 8t ul -8

voi
erec. Da
beni, sa_l trag o oli~""
e r l; t r ~u1 cre t ului.
zil ,
61
vel re.

of

533
~

"'1101serl
lui
leno
tru 1 Craiova
1 1 nu Co t
ro
ii ve fao rost e ca urile

turile
f n cb
; fi

50

ec1ere

C8

1815

u ust

1 1 tri ite
t1, e~

e la
C stfj s .1
c n
ro<?i. a-o rumut el,
e c
ar t

lucrurl.
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format A 4

- 311 Nr.
crt.

NI' de
in v.

Data i
locul de
emitere

lu\ - Ll V

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

1815 uguet)l.
Constant1n
ti ltrie
Cern" ia
orioinnl scrie lui Hs 1 Ianu Costa
Petru la CrRiova
e bie
sit
cilrue CA e~-i tr1' 1ter 00 c valul.
c1c1
un urea!i int ocu a~i. C 1
)6 ~e uc~l Ol.nt re c 163:1 o 00 le
cu ontarul
lor ni 156 \ 00 le cu
al s uj n enerel
raiul eat ou
70 a parale ocaua la cel obi nuit
i 60 la ce 1 "i nsiz.". tlRr nu se
~ee te
eet ou ",Are ;reutate.
a 8
c s~ nu-l ro ge ar-!
i c oere
pentru cineva, oii nu va utea.

10,6.

5)4

~r

it

J
/f
,

,
(1815/
1 nu Costa Pe tru
ecie lui Conet ntin
1oo1~u le troa e
va ve ni col
un pr1e ten l a 5.u, .
u9taf.-ag
rao lUt ca s cu pere
"dinti de e te". i s~ nu.1 dea
mei .ult e 50...60 e eea I ; la
too aHi s~ nu lase sub re ~ul
e 5.25 roi ocaua qi 61 e zile
ter
n de pl t~.
~gi

107

sug

t 31.

CHBTUL LIV

53

Cd. 941/i1984

"lu1;lt scrie lui


ntln
aoov la ueure sti c~
Hrlatu
ntru e 1 tiin Or eva
r
crie
d t- Ia eatinati ; o n va r1mi
la cai Boam, i- ve
recom ndsree
C nat

1.

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

1815 ee te
1.Creiov

Format A4

ne

p.

- 312 Nr.

de
tnv,

Nr

eri,
1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observatii

ARHIVISTICE

trimite

ca . ar t.

1 le; se te
88C1 1enu Cost ~ tru 1
1.Crelov
fra ~ii r e o
li
600
roi sau re lui 1 n Sau! j1
UCI.U'Cti,8" -1
u ~ 21
e zi le d 10 re z ntsl
lui IordBch
ne acuv !ns li ~l a u ra

537

r"

l&t

banilor-

ni itrie 10 n
nu
Costa
f~ tii la CreloV8 o
t

feo"lba

u1 8 26

ar

ia

1815 se
1, ue li!

11 e

lui
t

l' s1 1-

o~ut t 1 1 er ru1 Tsoh , c rut


1 iatoresz
ce et
ua, luat
ult
1 el; e acee . _1 e ute
.Cuoun~he
lu, ollul lui
u 001,09
-1 ce r
8 CI!
1-8 u.et Pe n ru C 8 t
tl tri ite
Borie ar ; tuf 001o ut
1 1 io 1 le t
u e nl le
vlSret 1 cea cu.
C oiol 80 10 r 8 11~11 oier! u at
nege U8 1 r. ca
plece
t t 8
1
sle, 1u1n'u-l
nll
oi 1
V

,,

90e 8 1
rire
1 80 nitorul.

l,

el l1r

-i r a un lui
onan u 1 C8 a 08 1- ntre
t.
1 DU
1 re
loc
nl in C8 ,
ino re
str!
1 4stornlel

. 'ce.

941j.1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A 4

.. 31) NI'.

Nr.

crt.

ele

mv.

54

UNITII

Observaii

ARIIlVISTICE

53

CUPRINSUL

emitere

-1

Data 'li
locul de

Model 1

tru ~ista a toi lui H~ il'


tru 1 fr ii la
nu C oetel
..
r iov c :LElC nu a sosit Co u
ohiri iu1 ici: i-1 re co an ~
Aduc~torul scrisorii,
Teo
1', e l'
vin sce Io cu afaceri.

1815 se
l,Ser

ii Cucun halu ecriu lui


H
1 Ianu C/ost 'I
trll:i
fr ~li la Creiove
"- OW ne otu1 lor 1

1815 s

"

"

ri

te
1,5 rras

N st 11 Ienache tri i te 8co10


T r Cut~ulie.
ca e rezolve
un o nfllet
06-1
're cu Dimitrie
1
10 n Cabile;
ce at 1-1 re c oaan
o 8"'-1 jute o t oate ~ chestiune
res f:oti

'"'-

Di 1trie
la Cr iov
~9 re i 1
sosit
ici;
fir anului

Io n I,rJz5r ae rI
1815 ee pte
nu Cost .etru i fraii l,Or~ ve
c
i va
72 e sAoi ou lnll carp. eu
el' rr: CA e fl t
. re
inn 1 e
cu aruno
suIt nului)

1 treAo~ nlmpoi de vie-

54 6.

lui H ~i 1

a~ nu

rie

noastr.u" (1) prin a ropiere


c e nu oetli cei
in ineulf! s:( s
vizio eze ~1 n felul soest
re zist
19 larnJl$.
nle Z un
aflat e Po ta
n uit rbl10r e
nchele n 1
tratat
; le
l!re
v sosi
uvarnetoru1 tn re~11 Serbll, vsllul
e
11. ( 1) vor lti numAi
"'riie
b1 Duite, e c'91elelte
fi ee tltl ~1. e r de nu er fi

ro-

. ~r~at

----------_.

.-------------------

A4

~. Llv

- 314 Nr.

de
inv.

Nr

crt.
1

Data i
locul de
emitere

"

7.

542

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARBIVISTICE

.orlu

ru
trl

1815

e t JI
1, uc ur ,t

,
,.; oataY

i lafuz Ali

Model 1

c
et le

eu

C8

4 s roc~~l cu
v

or

iei
e ntru'

toc i
li'it, BSC li

rei
"tat
ii chltu1~1

it.,l; ntrl1

ti pol ~ aau re lu Ioan


eGi
i- a (,ke,nui)

1 1.

16

1 to
I

ln n snt

t"

ori

ce.

itt~
, a
..f

s ua
rG

~-16 un

t ~1

aool~h

g~[)tor1~

~.
~'t .

olihxoni' Coata
tru
lui
1 Ianu ~oBta
tru

eri

1815 se
2.S1tl0 r

trJ it
ns! r ue
le D1 itraehe ~l
1 cr
e
ucur ti ,
1. orzul
\ OS
"
ntrt.

c "'ci n

tr

ei
oc le

21.000
1 tax

orz. S-

rltru acutelnio

tril

ru i 70

os1u nlci .
c:-' a-au
S~-1 coun~c

Olt.

. lu.i

oc

60

iac a-

ctlv 30,
"nt ucitv
ln ju e~ul
t lui

V1 hu~1 SeU nu, c o~ 'tie


rune boi ru1u1
n u stu 1.
nu se
a
tei
1 vln~
treburil
;\

rd. 941i1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md. I

Format A 4

- 315 Nr.
crt.
1

'Nr de
inv.

Data si
de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

up" cum ve dQ l"'1 [:.01 1


nu ~i-a
i Oile i t p!' p:r;-1ile lor e
tel1; a la s.1nt c snt dIn o
n ce ei -'ulte f 'llm nte. 51-1 ro
e 10 n Di. ltrle
tsz"'r

sta

e sacii lor cu lin, c


~. nu Ele r t"'oeaso", att
ti p c~t
sint'
ici. Zatu Rusi pleec 1:;l

Cons'tant1no301 ;d aaoar o le -a r ....


stor 1000 n gro ~i,le"'fi
t
oli~"': ca s o ..caoe ee le
9-6
ua s?1 De o oc ote aec
i Olt
: colee G
Si i c ni Zise ne
ryl riZf!
U cerut
cervl, limbi
i . iere, o , Bila cr. sr le fec':'.
rost le toi de c e s ce cer. Sl1 va
ac ~ al C:;'Eie :;;te ~
coLc ni~te
but!i goale. decarece vin culesul
. i vor vea nevoie c. el. 55 ee grtbeesc.
cu robln1jg i s'1 f of. rost pe ntru
ajun fi le 12-000 de eca Ie ct 1- Il
pro
lui DQ nandu c!eoarec
eran t
le a 11s sooati inaol'l.Bul pentr'l
ee,
n 100" s

ra"-

serl!

.ollhronle
Coste ~ tru
lul lJagj, Tsnll!'l: <Coste ,Petr

<1i f1~tJii 10 Cre 1 '7'va de c pre

xs:::

noile
i oa1u-

ele acute lnio lor


nici lor,
intre ace ti" 3 C('6 Brn
ve anu , 10 al ~ lnicerlllu1
Teo or
~rou s. 10 1 -rii rnooveni~ 12
poslu. nici pa numele, e~u, 1 POB_
11.lnic 1 Br~ncov anu, banul.
Gr~di teanu
.8 ex l10at oX
la e rUil
cer ~ele 15
o '111e l.ui
Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1 15 ee t
2,51 ti ra

Format

A4

r1e

\y.

)16 Nr.

de

Nr

crt,

mv.

.1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

AHHIVISTICE

1'3 te

Observaii

lu1
t

~C

c'"

le lui)
18.0

ca t

tv

"
Il.ClCOVe

e 1

nu

1 tit

i itr1e IOE

e~ nu
nil 1 r.

iute'

ooco ne' Brne

1815 se te r1.
2. uo l1l'9 f,Jt1.

faae r st e 2 utln1.
; Bach t t o olita
SQC ~

20

chemat

i 15-000

eal

1.

fi!

o
1
"turc
DLt i-a

la

ire

ecrie lui
etru
1 Craiova

Costa

.8g1

v anu

o.

prQID~tecu r o ou
ntru
CJ~aGt)' afec re-

rei

10

ni

ur Ent

lstieri.

re ete
l'

12

ot

/1

Model 1

o e ti.

Ll V

ui

iii

"'j

sul
se ri ic~ 1 '181'
v

UJ:L

....
11

nului

t-.1 it

riv1t
p e

;t"

rkofit"

lui Z
oeeb ce

A ~ it ne .olne

f.,cut e

..

ro it Inc
ca 8...i o a" a ci

ro1. c

1t uie 1il

ulu1.

e 1 Zl"'tarl,

ei
ri ve tot

.
1

111

rij~ tn
lui

4-

r.o
-a asl'urst c~-l v iz oni
acea
ie. In ri vi 1;a re ~ulul

ocl01.

t j n

...
re

ccccan

z t

Dinul
Crf..te.

f3

I-a

coat

elnleernl
eu cit va

in ia t

ulu

t
./.

Format A 4

- 317 Nr.

Nr

de

crt.

inv.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model

Observaii

ARHIVISTICE

p rtl
au 182 de groi pentru
ce 1 5 3' e ee 1
aram....cum ['.rate
cu 3,14 ro i, la cere s- u dPQgat
cheltuielile
drumuiui i chiri
V ~ nl inginerul Andrei Coveci o
a.
oar
l p harnicu1ul Nico1"'1~'" Ibril 1 c:'ruia iat 30
e groi acont
ntru
robin
nu se '"' cu un pre~ mai
re
88
de gro l' 80 s u 90 de 8BPrVe
(

.
"'1101 scrie 1u1
tru 1 fra ii 1
Coste

Ele ne

546

(l81~) se t mbr1e

1 1 nu
Cr iov / s .i oe r~ lui 1 nl Za an
restul d b ni pn la i plini
a
a
1 de 3179 :
ro!]i ntru cei 27
e berbeoi
cere i-a luat de 1
v tefu1 s u.

"

Oflt~ e 1 r oeia l egume 815 se ptemb ie


2. ue ura ot1
1 Zl t ri Bcrie lui H Si l nu
1 Cr iov c~
ri it e la
Dimitrech.
r tic ul lui ~I88i
lenl1 Coat
tru!- 500 de grol,
in re nd
1 i ~SCl1 e la Cra10v ,
d8t~
un an in ren ~ ce u uliul
c'r1 t.

547

p~ lihroni
Coata etr~
\
lui 8 i 1 nu Costa
tru/

548 13-

<.

scri
18 Craiova c~
rimlt som ~ie r1n
bumb lr omnesc s
450
pentru zahe
Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 se tem
SlXtio ra

e
Format A4

le J.

-)1
Nr.

de

Nr

crt,

Inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITAII ARI-llVISTTCE

ispravnioi; . ~1 sta t
nu fie rl 1'0 i o
nli lor,
cee
se ve dace s" 1 t se, .del eta
o nedre tate.
ii.l infor
z
banul
inoove nu i s-i trimitl
1 bil tal 'lui Grdl teanu, o s'"
s 1
in orieoarea
e la
orl
espr
v~rul c itanului An stasi
c re
V1D
8col e la ceea o
r
in
re aoelu1a. Ce sy 00
o le' 60
e 00 le e bro 1n t
la
e lUD
600
o
Jr t ~ ou 8 de
rol suta d la e
nul
1 Drnoovenl; altii
oul
1 ftl
cu 65 sau 7 (roi
sut
Il trl it.
Z8 laul
lu1 ~l"oesol1l i
80
n'l-l
lWte te, sX-1 ~ecl1t ou b~ airul.

01ihron1e Cost
etru)
scr1e lu1 Bag1 18nu 'O st
etru
la Orelov B S
s s trimi
chit nt lu1, C8 SW oat~ s~ sco t~
cei 450
ro 1 de u i 18 z"'cr fie,
obli
t fiin
e
z n
b b iru1ul domnesc. ~tolnioul tl roa
trimiti! in locul sau le ma azia
200.000 ocale
e orz i oin va
zente chlt n~le ii va
b nii,
cite 1
ro i srta (
ocal).
SX-l r
un r rin slujitorul
e :readuc scri oare,
c'" o t e u nl

1815 se t
3,Sl tina

<!

-..'.~
/icol

55
Cd. 941/1984 -

I
V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd. 1

nil

alura ser!
st '7 ,/etrl1!

lu1
1

1815 se te

3,Siblu

Format A 4

ri

Model

- 319 ..
Nr.
cr t.

Nr

-1

Data si
locul de
emitere

de

inv.

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

UNITII

fr ii la Cr lova o nu va oi tlg
pree ult trimiin
rfe le Orove
la vam~. 0"'01 i cunea te el
ttgu ~1i"
net Ull11.cit furi.
Provic1 l-a Bcris e -1 va tri iteatorle
i 8 dat diB zl~ie o~ai1h-e?ului
iha1 ch de 1 Ocnale ar1
sr-l vin 9 ~ rs1mea ce o mai a
. '.
tor1ile
u s-! strng

55

1 15 septe brie
Ana noste
t u
oam.
3~
inch le o socoteal
ntru H/ag1~
M
\flWi;..-;
Ianll 0(0 taI p( trul 1 fr t"ii 1
Craiova
ntru o le o oum &rat
1
trl 1 ... lu1. l?o1ihronle . Calea 08 cu
ha urile au cost t 22 o f~~rln)y
i va
CU i p ~ etatul
14,35, <,chlrl
pin~ 1 . Orova 15 de fQcrin11 W. W.
BEzExinxaa
Contul ee rld10~ la
s~
de 2377 f~lorinil,w, UJ. cere in ona
fort )cu 32 sut de florin1.)fec
742.48 florin1 ~
IIfOJll. .

~j .
55.

r1101 sorie 1u1


<lIe i 1 nuo Co ta etru 1 Craiov~
e ~ 8 r1m1t cacavelul de le Costea
rloianil;
a rimit pachet'lIl
i scrisoarea
le ,
Stefanaohe iei
dar p1eile
sa ur nu le-a pr1mit;
incit ii
etoreaz
nWlli 825 e gros
oere il roeg~ a~-i pl~teesc
1 1
Con tentin,
frate le 1u1 isin z1.
a ir Col nu
r1m1t no
ierea,
despre c re ea
ir
vnio'ilor
fie trimis
i ee

1815 se te brie

lle ni

1.

<

~
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd. 1

.1.

zi,
a
,

ie
Format A 4

- 32
NI'.

de
Inv.

Nr

crt,
1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

't. L IV

Model 1

UNITII ARHIVISTICE

ino
8t~ lul An ron che
ntrl1
sta. Ee a s+'rina z8herea 1 miere
VTe s oitl o va;
ntru at
il cers f tu1 cum s prooe ze.
Datori c~tre C. 1 in zi
o' p1

553

18.

Coetaohe 581 1 sori 1u1


H 1 1anl10 Costa
tril 1 fr8~1i
1s Craiova si urin u-1 s~ stea
l1ni?tit in privine lui 000i01, c
totul se va t r ins'ou b1.
Ate t
r
uns
le I.G.Nioo10 01 ace. ar)
tri it~ lina aoolo (a o in Busl)
Viena. in c nsfirit Scufa 8
fost
acor s~ le es banii. c cl
8 u- Vl1t ae at u1 ,a ub 1 8 tac re

1815 se te

4. ue ura tl

Il

oe sta, in ti p ce "ace ti
u t"'sut
aVi
". Il roag s"'.l ntre
octorul Con tantin dac'" a-a
strins o v
in versa r~p satului
or
us
n , 'c"ol vre a
ajute
fil0
cestui altf 1 nu 'ar el vre s
e
teoe in ase n a che tlunl.
Il ro g~ s-i
easc~ un uterl
c re s de un re~ cenv ne 11. cl!c1
luat milele vlnriciului
in ju e~el
Ro nai, Gorj al "V1ah Senin-ului
1 in Vi10e al
rit"
a S

55

10 n An

19

tesiu

tru scrie

lui Ha 1 Iana Coata Petril 1 fra ~ii


la Cralova o a trl ia oi
.i
" aree

i a

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

ni

, o ....
oi aveau

bunl
Cd. 941;'1984 -

r"" a

1815 se te
4ljre
tl

<

Format A 4

rl

- 321 Nr.
crt.
1

Nr

Data ~i
de
emitere

de

CUPRINSUL

locul

in v.

Model 1

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

Ar trebui atit
entru olle
i caprele
lor ct . intru
ale lui Hagi
e~ vorbe eo cu Rasan-ag ca s". le p et
trs ns. orte
1 a ore Pentru ve
unt u ui
8 vorbit
cu va
u1 i i-a s ue
X
C
i v lua 3 grol la suta
oc
iar
r b bi1 cu lnterven~li
1
va lua
i puin. A trimis 5446 ie
berbeci,
2332
oi i 1 25
ce re. Au
care nu
re a a1c1 5~ 01 s1 c~
puteau
r e e u nu er u Dres bune. 1
trimit
1062 ocale.
1al i il roa
e vna" pie il
la un t bscar
arec8
S_i tri it
ch resteau
e care ere
nevoi
ntru conetruc~ii.
S .r sa
ecoet
e alci 380 ocale e brobin~'o#
e c u~e e te na f. reu e....fac
rost. S ae inte
se ze aci! ntr-adev lr
exlst vr o orunc~ la ispravnici
ce ~
eie 20-000 e ocale e riu i 350
de orz, cum retina
z ciii
e eicl.

<

leI.

oJ

oJ

555

1815 ee pte
5. Vien
Teo or D.Tirc,
scrie lui
IIriatu
cov 1 Craiova tot n le ::
tur=-' cu Ce aofes cu cere nlci acua nu a
nchei t 80co1:eiL1le; s'" S" e sac an
girant cere
le l"teescr
b nl1.
nainte
e
ince e e
tervin"
1
Consulat. an cazul in c re ecesta l
ve obli e
C paof a s~ lVtea8c
( i ~l nu va v 8 ban1/. S~ s
ngrijeasc
v
c trebui
.1tit
n ru
hrtia
ce v veni
l'Z
un.

Ori

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

./.

Format

A4

rie

Model 1

- 322 NI'.

crt,

de
Inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

556

1815
Ia vnlei
ju ~u1ul
6
Vl.lc e trl 1t
slugerul Stolce s7lnoese ze t ~ 1 " v tului
z ntulul" e 1
zil11
ln 11 t
.
n xat" i ace lor 08
1"'.
teee 8 1
a e e rln
lb.r fl..'-"j'

21.

1815 ,te
ltrle Dia n4i -0nilebl
6.
uc ure ti
tru
seri lui Ha 1 18nu Co t
lnt
i fr tl1 1& Cralov
1 s4res le
e a, rlsorll
na ta 1 Z
1
res etl11 : u
v
ntru 1 ril
vo altoru1 1 alt
col t
~j'

tul .(_ltr oliihel1)n


11s)serl lui
tu1ui) e Ier
{ooste
tru! 1
8 1 1
9 re oonflictul cu
Cr iov
111 aln jurul
t anil
a-rll oe
u rzvr~tlt i nu
i
vor s ,1 teaso
j
i niol cl o
i cer ou insist n~ ee i slujitori
-rli)2 tno 6)9 fie pu 1 la bir
l entru uiti 11 6 1 1 te t
1 U "o~te
e gr i 1
ou
luni. u ouno t oere sint poruncil
le revnioi1 r i niol o
ori
z intu1" in o ~atM privln~~. d r
nu ore
c e t
ve s

2)

"

'\

. -riie

~s

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

1815 a
brie 6

eo reo
1 ao tia vor s
rele atl la o 1 c
nt c 1 c
11 d t
z'"
C . 941/,1984 -

se

51. 22.

t'

Observau

CUPRINSUL UNITII ARHlVIST1CE

el
Format

A4

ri

~, LIV

)2) NI'.

Nr. de

crt.

inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII ARI-llVISTICE

Model 1

Observaii

u1~!

nu eu

nl,

zlcnd O

un

erelh

"
559

1 Itrle

24H<

1)

IoerJ-

c< at)

Ianu

eri

1111
1815 se t
1 f ~lI' 7. ueure ~tl

tru

rl

la Crelov
a re soc t 111e eure n
1 o B 1 1 r co rcl le trl l~in u1 llste
111 r ,tlrb
lel c
~nt ac 8
1
z t.nul
ncove8n~ 8 facut r ort 18 ean entru.
r o sul u C 0101
in curin'
~l1r nl1 vor
ju e08t~ n fe a
o atula la D1v n.
~u1 r sl 1
a- fi tIp
rale 008118. lar
pl l1e e bou 1 45 n 1 i 4
e rol
rech 1 r acee e vac:'

<

in.s. la)o

e !rol.
t~ .

56.

Dl 1trle

25

&1) 1 nu C(;.
1

10 neri.

ster p~ tr';'

ca au
t
o ulul sVu 5-600
1
rllA t.
rec

se

ueure

CI' Leva el'! tu~ oel-

1 ar' nu

gr 1 CLUl
trebul

1 -

l 15

1u.!

nilor

lefuri

nu re
o111j
1 ur
nl

st

re
1n rul c
11
nll 1 i
l11e.
ln ut .rnlc1ree 1111 teMel
raoan A
nlee )1at le alt
ro 1
cce t t
poli~
1 00
cre
e luI ndre1
zo III,
Cd. 941j,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format A 4

- )24 -crt.

Nr ele
i n v.

Data si
locul de
emitere

Nr.

CUPHINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARIIlVISTICE

ltl cin V a 8 bani.


"Ii trimite
80 Q1soarea
~ba nuluil
Brino veanu pe ntr~ oalnlscam) ntru.
o
nu
1 lVt ascw i s~ nu al
d
nici
zahar a- S~-l 9 unv oe ehotrt
n legtur cu oei tr 1
~ _ranl e
tre bul u alu ga l
e
i lui
rincove nu..
W

56.

'ile ni Brlliloi eo~le lui


Ha 1 I8nu ~oste ~tr~18
Cr iova
ru.gn u-l s fac tot
oaibilul
s~
s cat 1'( ce 1 50 eal
ba nl e 1
Sclll\Vl's:b.cre vin
colo. zlcin u-l
c Dimitrie I.Leziir l-a mpLlterniclt
-i la j 15 el. o"'cl
est
bolnev~ ~ i nu poat veni acolor.
sp r 'efi e- u r njat i ce le 191te
afaoeri
&es re oere l-a ecris
ate

26

fJ

1td
lenovie1 serl
1815 s te
To 8
9,aiureni
Hrlstu. .. oov
Bu.oureti o-i
trl ite ou Constentin nu aOLl'"
)
bani
tie
1
i8 nite
c
o n ~a El 2% e
i "'-:1. socoteasc
nul i in at una
cin
a trecut ter
aca.
te o zul oat s-l
6a
iar
n jLl ecat~.

27

br le

~J'

tr cut

562

1815 ee ,te

rie

j- .

1815 se te brie
~ Iov! a~i i fiii
lo,:ttmn(101
scriLl lui Has! Ianu Cost
tru ~i
fra tii le Craiova ca 8 st:rina 081 10"
iool

28

Cd

g'41ji1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

./.

Format

A4

tii:

Nr.

,-,.

de

Nr

crt,

lnv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

325

UNITII

Model 1

c;

Obser vatii

ARHIVISTICE

e groi

si'orin
u1 1 1.
r, nil are
c
~-1trimlt
ecit
c '-1 tra
.olit;
ntrl1.acetl
ani
d t
1
o
everin?i la le rvnlcat c l-a

primit i c n i-o va tri it


Ha i Ianu
8 lui
e 1 arsi v
o valJlra e
aceasta- Dln etorii

nu pre 8 re u
, 1t 9 fi s t ri n ba ni,
c'i1ug~111
Nil il ro lte c
1 te
r pin'
o
nu i-a
t nimio.
Sandrl1 Vin
nu nu vrea s-i
mal 1 te ecl
tori
~1
aceea a
leaz le Ha 1 lanu
i oate ve
avea nevole 131
cal ee

564

. IU;,

23-

ofrt 111Dlnl~ ntoc.


te
11 t~ '11 ersa ne1e aXrora li s-a
le nea uri"
at bani "ca s lnt
i e re 11ince Pl1t 6~ re sti t Ilie din
datoriile
ce le al1; mai re e rim
ro i.
2687.20
Co

10 n ac111 lul
1 fra~l
tru
H~ II 1 nu c(oet ~
la .Craiova c a-a ju ec Jt roceau1
Cocl01 cu ranl1 l acesta a' fost
ou.mo il1
toat
e
st afar
~rat
seu otenlte i et
11 a
e'" pl "'teasc ~ t et
ahe 1t ule 11
ju ee t ~ tit ~r nl1 r. oAt 1
b nulul <J. inc ve nti). ebe 1t Ilie11
c
v r fi et blllt
rin c rO te,re
e
va f e un bWl nir. 11

Cd. 941},1984-

Dlmltri
,

V 27

=:

Cod. I-a -

027 md, I

e.

1815 se te br
1

1815 eepte br14


ure 1
10. 110

Format A4

---

--_

..

...326 Nr.

Nr

de

crt.

in v.

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

ARHIVISTICE

Observaii

trimit
i
ec:r-is ere o neasc
ntru c'31maea ca s str~n P ne . rat cel 260
e gro 1 ele la Cucun
Il mei tri ite i scrisoare
e de 1nlceru1 Dinu1 1 caimAc
A
1)-50
groi.
le cesapl din
care 11.004 l-a
et lul Andrei
(Pe zoglu). Alte socote li. runte
ele cei.
1n g neraI s t r ll&e f.
gre Il b nii
e le d torhial.

56

it

rie
1815 s pte
10.Bucure '"t

ste
., fen Z. -iaine zi i co.p.
Bcrie lui H( gi) 1 nu c~ t )
1 fr ~il 1 Oreiov cY,
etru

31

1u-

e la Dimltrec e cii
flat
ce
tn ec
l:tit
nicl
nu i
du! la. a lscutet cu vistlerul
pus c lui i a-a co unicat
ica
sl chi r S-9U at
c 8 fost p1~tit
ntru
aici}
banil <nct el o socote te chit
Si e ecuree Hagi 1 nu lucruri1

c-J~ .

56

~1u1jiiee io lui
Conet ntin
v 1 Bucureti e
8
Ir ~tu
ri it
ou scrisori
il trimit
chiar zi cu un r1eten.

32

'al

1815 septe br~e .


Il: ,Oraiov
..,.

blAJ'
)

56 JJ.
r il

(aherniau1
i scrie lui

(H

ioo1a 1
g1 1 nu Co~t8

Petru 1 Crsiove o 7

are c

o'"

re u1 lh 1 che re e ri it 18.54e gro 1 i 78 de


pri e la j u il 11
Cel. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1 15 se te
11

acest
Format

A4

Model 1

- 327 crt,

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

fi

tor

1 lu

"1 ros ~
r
ii va

la o

570

1 I nu

-1 ohit
nli
a
..
a c a 1 tur l
uIt 1
10 ju e~.

II o

33

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARIHvrSTICE

1 15 ee te

oola
o
SOC te 1
cu
-1 i o
u1'
r are 8...
fostul
lat t 1
lor
ou rin ui 1 un 13.065.3
n11
nzllh n 1 lor in
1
ntru
ri 'var i 20.ooc
ri 1t
luniI lupi
i iull
111 t
14.12 .7 ea!
1
ro i.
18.540,7
Co le.

D. ltrle lo n Lez~ e~rle


lui
a
nu Coata tru 1.
fr r.11 la Cr tov c
l~tlt c lor
cit 5 1 5 2 roi
...
lin;';
a
pov r
s tr1 it
tul
11ctul
ee
ltf 1 nu 9
lnt
ce
n
le stnjen t f. ult
ceri1 ar uri1
inchis.
fl t r
fi
v
3 luni se
Il
C I nu \1'n1cl un rost. c"'01 uni
;
ta
c i bu: 1 o
s
i
i nii nu vor
ni
Inc

r1

111

,.

..

I
l'

le

Format A 4

- 328 Nr.
crt.

-1

Data
de

Nr

Model 1

:)

ln v.

de
emitere

CUPRINSUL

locul

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

cor bi cu caret
; il va anun
c .n ve ve 1 CA s1$trimit'~ 4 b 1 la
Cerne t1 s oi.
D3 are ee de lci
est
f.&r811s-! tr&1 oli
pentru restul
e bani ce trebuie pUi
tii din
t ri 0000&oe1 Bril01,
s -i trimit'"
la oln va la Viena i,
va tre
ollv 8colo. Ii trimite
oul" aorisori
e 1 Viena,
sosit

~J' ~
l8l5 sept
Gheor ha Lzn;re cu i Ilie
11
sin Uool , t z "!'lCU 8 ever se
c au ri it 2100 de talari
Q la Ha i
Ienu ,~rin
tlcu1 acestui
e
le Bucure ti. " 9 8 dgt
ie~it
1 ne. uri', ob1l l.r1,du-,se s}-l resti
t uie
n 18 ri
verli .
li rt ri.
~~.
lb.ro.

571

rr

572

~Te o or D. irc
scrie lui
H(rist u Pe aoov la Ora1 va c
tre bui~ ari
la Bucure ti)
dea rece ne ustorli
e 1 Craiova
a "'r t
'Ca_sof
s, ai re t te
era a . rtea
ce luia.
L ur1.ri
privitoare
la .ocwnentele ce ee
fe
la afacerile
e 1 -a avut cu ace 1

36

Co

57

( eharoic u1 10 la 1
r"'iloi scrle lui Ha i 180u Cost

37

tii le Crei
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

VA C

ii

1815 septe '1brle~l

( ucure t

u
Format

A4

- 323 -

Model

Data :;i

Nr.

NI' de

crt.

inv.

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere
5

t
te ent eu untul re dat
. la
gaz1 pentru
rea ce
v a 1
de strins elin jude ~ i a rlmit chitanele; se ve atrrdui s stringa
b ii. de i nu prea
c
e~-i obl g
pe locuitor ~ ea dst~ nu r10ate s~ 1
s tief OV dorin~8 lui e a-l pune
zspeiu e onplt nul lh 11 C zaou.
deoarece s~nt dlsensiuni f. ri int
z 011 de. aiol
1 nu poet
a des pe nl nl sfar".
ca 8"'-1
numeasc~
ace la.

,.xx

1815 se te brie
Gheorghe (..,hln ) sorle lul
l3.0onsten ino 01
nagi 18nuo Ooste Pe tru la Craiove
c u discutat eioi la ~ele impreun
ou NiooG.J;stat ~ Ioa
Oio
i cu bt.l1gerul Fl1i
in Tetova
al lilii
oldovel.
ar capuche ~
l-au
t tot veohiului s 1 lu.
Ze an 8 luat -ealgl1l ul pentru Tara

o .ne so~. dea reo il are o arote


e O regea 1 1 nu sper" s-l
decit dao~ se sohl b~ domnitorul,
r ino~ nu a auzit 8
ceva 10i le "0 rt"'.
S~-i spun~n ~ d c? ar vre s~-l 1
in ee zul L~ oere s soh1.,ba o n ta
o s~ fie preg'"'tit.
entru eere apond n~ il poate folosi
emm r si co ~ un om
nc
cere p:'streaz'" banii unor "capit
nonlml"; este fo t u1 se ore ter
d r
e l'1u1 Apostol P ppa sl un o de

574 38.

s~t;;

ori

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

Format

A 4

- 33
Nr.
crt.
1

Nr

Data i
locul de
emitere

de

Inv.
2

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

Model 1

v. De

1101 aorl
1111
Hr1stu Pe ecov la Craiova c nu l-a
ai d t n1cl
tlre in 1 5tur
cu C
of 9) U
ce i- tr1 1
00
nt le referitoare
la af o
cu acala; 8 -1 seri
ao" re nevoi
el pentru a e ecure
ebe tlul"le
e s vin
001.

515

)9

576

1815 s te r1
Cost
tr~
13,Sl"'t1 ar
sor1e lui
1 1anu Cost
tru 1
Craiova c:' "lotre le" au fost trimise cu
bumba irul la uouref,.>tl ,1-1 va
sori
lu1 1 o,
e est
nevoi
~
f OV o reola a~ie.Aoeata 1- spus a'"
nu onreaso
eoit 200
atu i 1 6
putini eu miere t il trimite ou e ru1;e le

P ollhronie/

154 de plei

de ca

mi 1,
utea s la ohi r, l 200 d

oare
r
~r091; 8"-1 trim1t ou o ru~ 1
butoa1e le o\.le .Ce
16 00 le
e oapr~?
.1a 1 naoM 1evin ut cu 33 e erale oeau
PDru.mbul se vin e la imnio ou 6
parale
1 cu 5; eo reoe va
1 cer
tutlU'or s" 1"'teasc1 v ~,s'--l sorl
er arulul P na10t e s"-l anunte
a"'-1 lase in
ee
08 ,nl1 bolerul
rinooveanu.
Ino nu
a rina to t'" at ohina,
ar ~ ohiri
e la troa pn acol
entru 4700 e ooale
i cu chirl
a 700
acele de col
t li al01
fac n total 113.25 gro~l; c rut ,hilor
ar. le dea ote 45 de par 1
g
nul de la 100oo1ov 1- a ua
ioi 620 de
1
tre bule da ~i
oi

<

Cd. 941,'HJ84 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md,

\
Format

A 4

? L IV

- 331 Nr.
crt.

Data 0i
locul de
emitere

de
inv.

Nr

-1

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

UNITAII

Model 1

ltr
oli c~ci reprezint
d rea,
cla1a
-rli.
a c~ s'; tri it
I1r en ec.ieo rea respectiv
1" ue a
la D1mltr c
(gr~ rticu1
ca sl"'-l servea cx.

577

Ioan Bcrie lui


tru 1.fraii

41

181,5eepte m rie
13't:t udin 1

~Hagi 18n~ Co
1 Cr iova' ~
x
"'n tiinin
u-1
11 s cereale 1 r
ln jud t. du
oum robabi1 ti
de ja . il.
Q8 o5. a:-' nu se mire
d li sa acestora
i
moiilor
1 r
dijmuit a fost el imp un~ ou.
ispr vnicli prin sete, fr~ 10 ofe
1
1 face i multe a1* treburi
10i. in rijindu-se
e r chiu1
vinul la ciroiwal.
e vli e to.
-1 ljloee sc~ 1 lul oa SV
r SV string
i v1nv~iciul. o' 1
11 ee plte ta simbrle
1 in fe lul
1 ot ti v cev ; sV.1
acesta
p harnicul "ioo1
.
r a e
u.n "z t-\likn
s"'-1 fac rost
t

57

1815 ee te :r~e
13
iuren ?'f
Ioan Coata Sari ecrie lui
H gi Ianu (Coat 1:' tru 1 crai"v~
rugindu-1 e -1 trlmit~ 2000 d gro
c s" i 1teasc
tor1a e tre
nsatasie
i cind v ve n! CI1011e
col la tRiat. se v r Bocoti; daca
1 .. mei uIt
ii va da i ze ie;)
da f A obin'" i cl numa1 1"'sn u-1 \
s" 1 chir!
\aol11l1i i vinl11 care B

<:

x )

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format

A4

- 332 Nr.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

crt,

lnv.

CUPRINSUL

U [TAII ARBIVISTICE

Model 1

Observaii

va f o 1 .via lu1; 8 8 cum


1~li :(-1 ajute .1
l ej t
1.

57

~.

azani 1
00 l. oli
l~i eg1 1 nu Co te
tru i fr ii la Cralova rugin u-l
intirzi re. s'" tri lt"
c~i
re
1 turat lu1 onetentin
Car ch1:u o~cl est f.Qr nt ...

43

\1

\)..

Teo or curtu

~1"
5

44

Dimitrie Ioan scrie lui


H< esi) le nu C.( oat a)- ~ tru)
1 fr li le Cr iov c~. n urma
8entln~~1 ste la judecat". Cool01
f et
in felen u i 1 e- u
et 300 d lovituri le t1 i. Iar
cumeate 1 inchisoare. l-au 1 t
to t~ ocumentel. Toste aceste 1
1 - eeris le insistent
b nului
1..:..
ineove n;'l i a me e lnic rului
<Din

11>.

OV:J

olihronl
-(C09ta tr~
eri
lu1 Ha 1 Ianu t..:.. osta
tr~
i
fr tii 1 Cr i v c 8 inc re t
10-400 00 le
brobini n c~ruel
c re Il DO it i 1 va trimlte 1
Gala;!; deoe e nu inc
1t c i

1 15 9
bri 14

Format A 4

- 333 Nr.

Nr

de

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

1>. L\V

Model 1

Obser vatii

CUPRINSUL UNITAII ARHIVISTICE

Gheor he t"z"
sau a evere te
Q"
a i rumuta t 100
1eri de 1
Ha 1 Ienuo ~o .t
tru
ln
Craiova.
oare 1- 1118t n J e 1
r
tiau1
o stul ou conilie sv_
inapole ze le cre.
rtor.

5 2

1815 se te
brie 17

~J'

lb.ro.

583

47

Teo or D.Tlrc'" scrie lui


Brie t 11 8~OV le uc ure t 1 c li
abia
teept
s" v1n 001 Cepeofas 09 s:-' lichid ze afec reaCu.notin~8 lor,l oov Teohari.
fost
trimis la Ti i oar din oru.nc~
e ntru
"'sl II
zaheree; 80" ve
n vole
nl. il vor a ns~ numai
cu 8 rob res oslm o u1ul~CJU 8 <via-

1815 se t
bri
14(26),
Orova

ti

rl11ui/

111-

c tre (Timi
e i

1,

48.

este

oare?
4

, rmet le i

I il

le s
Fir" t

oc~

uml11

llber.
dCQi
111 t
c 11

t 1.

Teo or D.Tirc'" crie


lui Hrist u Pefi ~ov la uc ure ti din
nOI1 e a re C sofes;
dl1p'" ce va nol~e
socotelile
v trebui s strn
to~i
banli o re
to 8Z'" aoestp... de la
Craiova'
i Or va.
e 1
""luc
(Ioen) n on e dup cursul de
atunol, adlo y tel r i "croxonlcl"
1 6,2 ~ro 1 <,
/bucat
1. lohi11cl1
urce ti ou 2.2
roi., iuzluci1 ou
3.5
rl
11 cu 24 de
/
t
1 I 2 ( rele ) ,

1815 se te bri
14 (26 )
Viena
I

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

Format A 4

f(

- 334 de
inv.

Nr.

NI'

crt.

--

Data 'ii
locul de
emitere

CPPRINSUL

UNITII

Model 1

ARHIVISTICE

Observaii

lC.ossrii cu 35 ~ sr8l~,
roii vechi
(exindari,
trl ndetl) cu 120 de groi
ocaua ( ic!). iar 9.lil i mai vechi

"el lui
ustafe Iriooote" ou 135 ~
roi ocaua (aio!);
principalul
eate
aii fie exacti le cntar.
Cembiile
e ntru acolo snt. cu 122 pn!1 le
122'/2 ~ut6 de gro>, iar (monede le
de hirtie
cu 343

58,

43

Casendre Raicovikina(?)
scrie lui Hagi Ienu (le Craio.val
rugin u-l a tr~mitn neintirziat
la Odesa scrisoarea
e1~turat!<,
iar dac~ nu poate, s-i co unic

58.

50

ula ustafa i
Hefuz- g cepenli1, scriu lui H(ag1
lenu~ c~etaf
pl.!!tru/ Il fre ii
la Craiove ca sg nu le mei oum re
turma de vite. pe care i-eu
rut-o,
w
n schimb, dac a cump~rat ceva gr~
sime.
o trimitp la Giurgiu;
pretul la unt inci' nu B_a fixet.

El ptem rie
15,Or'1ova

l8l~

1815 septe bri


15, uoure tl

\
\

58. 5

rie

1815 septe
Anghel 'feodor Condu scrie
15 ,e letin
lui H~ 1) lanu Costa
tru la
Cr iova c~ aiai nici ptnq acum mama
se nu a primit benii dati de Hegl
<,
Ianu~ c~ 9;'-1 trimit (n
etriei'
acestei;
SW se'gr~ eser s~-l tr ~l 5,
impreuna. cu dobinda e uv nita. c1ci e
est
i pe altoin ve n afa ;'

.1

Format

A4

't. L \V

- 33., Nr.

ert;

de

Nr

Inv,

Data i
locul de
emitere

(;

UNITAII

ARIlIVISTICE

Observa til

CUPRINSUL

Model 1

1815 ee te
16

ri

1815 ee te
Ha 1 I nu Cost Petru
16,Crsiov
ev re te c a r1mit 22.540,78
groi
la Ioen Scufa iin
o I1T8it,i
ln
torla ce o sre e luat de 1
ace sta.

ri

52.

1)

A(rhitllBndrit

iw:Jta1o.J

st~'W~

< f9st

n le rincove ni) scrie lui


i) 1 n~ le Creiov sV_i
trlm1 tol ceasl11 . i ni te
.ze 1uri.
Toces~l ou cei in
~'Jti
a-s
t rminet in favoarea m-rli
1 ur
.' a stabile ee ceha ltl1ie 11
nul
811 ce ia de pl "tl t; nwnsi e
le Sedova eate vinovat d ac t
z-oce a , e :"ci i-a e ti tst oe 08 ni
contra lui. S -i epun~ lui Dimitrl
9 vine s atri~
ij
ca
nil S-8 ,tr1ns
e 2 a ni.

"<

83

590

1815 septe

54

Constantin Blu~ scrie 111i


cov 1
ucureti c ii
Hristu
e la Or90 ,
tri 1te in nou scrisori
t pt;"
r u ca 1 1
cel de colo
'" 1 Bcrle.

ri

16

i~J.

Io
Zi uri 1 CQ.vu
criu 1ul He 1 ZI nu Cost.
tru
Cr i v ~ a se r ~ e se 11
1
trimit'"
ni1
ce
iorl. Cevu

1 15 apte eri
17.
rhengh lu

oi

Cd, 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

U2i md. I

Format

A4

- 336 Model

Nr.

NI' de

cri.

In v.

Data

~j

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHlVISTICE

emitere
-l

nu re u e te s li vnd"
orwnbu1
<, cu
al u1t de 6 parale /OC81l8/, deoer
"eate
i
e asu re a ie it i
le It nouo rece Arse 1 u
e oump
unt ul: 5 butoaie
i
s trimit
aV_l ri ic i s~-l vnd

el-

la zalhan

53

56

scrie

O.(heorghi? aob 11 rie


lui Magi 1 nu Coate
tril le

1815 septe
17,Bucure

brl
1

Craiov mu1~wminu-i
ntru n1ete c lor
4600 de gro 1" e
oli ~a c Luce ru ui
Ibr~i10i
i oat ii va face i 81t~
at acest serviciu.
ltind
i re tul
1 ter
nul tabilit.
Dac va fi n voie)
va vorbi aici 1 agen~i in procea 1
e e a re -1 a re C pa fa s cuT. Tic ~
Vien

1815 =e te bri
rie 17, ehov

Hesan ~a, eianul Rahovei,s


lui H gi Ia nu (Coste etru) 1
Craiova o~
vindut negustorilor
~in Tetove/ 50.000 de ooale d
ecumpie cu 10 taleri
suta i 8
primit o oarte din bani. Il roeg~
e~-i mai fec~ rost
1 de lt cent tate
din acee 'iti

5 4. 5

Cd. 941/,(984 I

V 27 -

rf".
lb.ro

~.

Ioao Gheorghiu seri


lui
Ha 1 1 nuo Ooata ) tru i fraii
Cod. I-a -

027 md. I

./.

1815 s pte brl


17,Arad
1
Format

A4

- 337 NI'.

Nr

de

cr-t,

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITII AIU-IIVIST1CE

Observaii

"iovo
ii imp-reun ou Dlnu u
1ne h le t aee ote 111e ee ~
veacu
L
11hronie (costa
tru
.1-1
o g a~-i trimitI
copia z plau1ui s~u.
s vad:' oit le m 1 datoreaz.
imi te o ec:tlso re fr te lui s u
l:'teasc 500 de groi lui

18 5 se tembrle
Dimitrle Ioan sorie 1111
17 110
UN t i
e 1) Ienu Cost
tru C nu "\.
..
judecat nloio et ou 1ianaele Icono'l1
cl s-a
ul~wnit cu anaforau
m relul.
o ofVt)ur ind s maar
1
tren,
lt; anefora nu ounoBt
u an for.UB caimsoe ul~l e- dus
paharnic ul Chirlec. cere l-s cerut
f CB o reclamaie din parte
ul
1 Ienu Zanlsul lui
cuprinde 15.000 de ooel
griu, 10.000 oeal de orz oe
tre bule a le ea lor 1 va cere i
00 de groi ou dobinda lor plus
so'" ubirl.
coti
arvanitul
nu mai
nici
treab
aloi, il ve trimlte

5) 5

'*

Ha

Domnndu e strns 3062,20


ro 1 dln poll~a tri~s
d 1 Vien,
er l~e pstrstJdeoareoe
l-a tras poli~
ltcineva de la Viene
ntru 12.250
euro..,;! d le efaoerea lui
lea
1 an
" 19nete 111 i svrocor~t t
t re bul t s a pele z le paharnio 111
h1r1ac pentru ~a s~ po t'" s la b nil
e -i
t ore 8 z:' Leurde 8 nu. Lui ndre i
epazoglu l-a dat 15.000 de groi i

..

Cd. 941j,1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

./.

Format

A4

- 338 Nr.

NI'

de

~. L\V

Model

Data '~i
locul

CUPRINSUL

de

crt.

inv.

emitere

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

iitrimlte
ohit n~ acestora,
la
.de la caaapf a primit 19.000 de groi.
cu cere i-a creditat
rt!da.

~j'

1815 sap embrie


Ioan Anesteelu Petru se le
l7,Como te nl
lui Hegl Ianuo Coate
tru 1
Craiova Ca in cazul in cere v
chemat acolo.
n urma reola
~le
,
~ranllor (ce trebuiau elung i
d 1 moieI i li a-eu drmat
cae le. a'" ri1spund o~. r fi bine
s" ae judece. )eb8rnicul a ind plinlt
rQgrmintee b oului ~ inc veanU7 i i-a mai f,-cut inca. 10
~cutelniCi).
trecndu-!
i in
condic~. A nce'Jut. culesul viei
i are. nevoie de vreo 1500 de r i.
Peste
Dun"re (Tune.in text) a t cut
1050 de ce pete de vi te.

'

~.
1815 ee t m-'

5)7. 61.

ula 'uatefe i Hefuz-ege se r


lui H(agi' Ianu Costa Pe tru la
Creiov c deOFrece in (TUrCi;;'
Constantinopol,
din orunc~ im
teasc~. untul 's ajun la 52 de
ee a U9. s - i nt re be pe cei de la
fi care a luat
unt. pe ntru ei. dac ~
de eoord a -1 vi d 18, ace st re
": dao'" nu, s renune.l11ere
an le
oumpere 100 de be rbe ni ~e la pre
la care oumptr.c 1 alii
aoolo;
pentru grsime ncn nu 9-8 fix t
pre ~u1 aic1.

i'
t :

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

brl 18
uc ure,l

snt

Format

A4

- 333 Nr.

de
inv.

NI'

cr't,

Data :;;i
locul de
emitere

CUPRINSUL

llNITN.j'lr

Model 1

Observaii

ARTlIVlSTTCE

nt in:~ ar.hi ndr"it 18 Sf.. V 1 1815 se tem ri


18
1 egume n le Ji tia, aer te lui Bagi
Ianu "'ost
Petru la Craiova o
pn ac
i-a trimis vreo 5 scrisori
'ii mei multe obiecte
oerute de el
i de 8r3m~ticul Zotu, de i spune o
nu
rimit d ct una. L-a trimis
acolo.l
pe reotul Rafsil de la
Zografu l elt scrisoare a tri ls-o
rin
a i Teodoaie dln Vra~.
lci de la Ioenichle nu a orimlt
nici un z-apuna Il este t.ocupat
cu treburile
de aici ele m-rii.
S?'-1
r' s und la to te o estiunile
dln
scrisorile
recedente.Datori1le
str se .
s~ le trimit~
prin
oli~e.

)8. 62.

. fi

/'

1815 se pt brie
Ioan sorie lui
13, IlC ure t
H(sgi) Ienu Costa etru 13 Craiova
c se va pre zent a le 'sachelerie
cu poli ~a de 2000 de gro,,!i s re acce -

Dimitri

63

5))

ter Ii trirr-item i multe scrisori


t:

pri
care ,i e lui Brncov a nu,
unde li vorbe te d a re C8cl01.
cere cum e efI
1 i asi nchisoare i r vre sa oear
iertare
boierului.
oiile coooanei
ctlrboalce
ilne vor fi scoase la
.)
zat; staroat le 1-e
us c
unul
oferit
22 de gro i 1 stnjen
A murit cluoeru1 Conatantin
P.re escu
c re to t lume l plinge.
O' ci

fost

oJ

un om dre pt.
reoan care
eruncat
an
area Ter'" se e fl 1
cunoscut
8mndolt1C~'~~
~ro~v~).
I ~

Cd. 941),1984I

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

't

bomb
prie te nul
Vt1~

tMA~l\A.

Format

A4

...
340 ..
NI'.
crt',

Nr de
lnv.

Data i
locul de
emitere

~. L\V

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

~-

600

64-

60

65

.ste
fan Ioan acrie lui
H(agi) I~nu c{oeta'l
tr'~ la Crelov
deapr vicle eugu1 lui Cucunghe lu
c s poet~ pu' min pe b nli lul
t ufece! baa i tre bui.e s ':-1 im 1 ..
dice. Tre buia i Hagi Ia nb e s
intereseze
ce f 1 de persoen est
o st ; nu este
juns s'" fie
cutovlah.
trebuie s fle i ne 'etor
1
c6netitTrebul
s"'-l intre
i

<~t

fan Ioan scrie lui


Cucungnelu statuln
u-l s'" le oinstlt
-i a" pl ...'te se ii ce at orsa li i nu
va
i avea ncuro .tur1;
v ul lul
il triml te le Ha 1 lenu
B 1 p1 teasc i datori
ea e 214 ro i
z pisul
e care-l trimite ace le iei

[1 15 ee pte

:t7, ucur ~t

perao n

60.

1815 ee pt

66

~ 1001eel Br~iloi scrie


lul (Hagi Ianu Costa - tru 1
Cr iov;),
ulum1ndu_.l e a reu it e
re zol Vi ehe st 1une9 cu dat orie
c "'m rsu1u1
ihal eb e re e cce pt
s 1 se pl~te 9C~ o dobln ~ d 7,20
gro?1'! 1 pung /
1unV. l
sa ieul s Il C8 a~1a el banii
e 1
jude ~ in terme n de 15 zi le, cu
respeotiv'"
i pentru eume ce o v
o'" ore ul,ul; ace s t uia s -1 "ne poie ze
chitante 1 pentru banii pr{ml~i

p.n acum i
. la sineturi
exacte-

14

Cd. 941j,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

1
j

~.
Format

A4

- 341 -

Model

Data i
NI'.

NI'. de

crt.

inv,

____
1

locul

CUPRI

de

SUL

UNITII

ARHlVISTICE

Observaii

emitere

----1--------------------1------.
5

1815 se ptem ri
Ioen iCQ10po1 sorie lui
1~.'oaoove
H~egl) Ianu Coste
tru ~i fra~ii
18 Jr iova o~ nu a mal vndut lln
nioi le
trogr~d nioi n mprejurimi
S rd9r~1 <5el 1/ 1-' informat o
,
1
ie n se vnd ou 60 de fQorini/;
d ooemdet el nu tie o s~ facu,
dsc
s trimit'" BeU nu la Vie n ,
0:'01 pentr~
~esta ~8i trebui s"
inv ates80 09pit 1 n p1ua. A luat
not:' de ~ne lu1 Bag1 Ianu de
8 trimite
partea lul. 8 10 1/3 le
Vle o , la Anagnoat P pate u i oomJ:\'
n 08-1 prive t va a. t pt
P o'" n iaouarie.
oLoi t 'bui s""
se into ro ....mpr tul
1 vrea e

v d oe hot~r~ te n rIvin~8"m8nuf o
turilor"
de ioi. Ve oint~'ri
rfa
din cere ve lU8 o trei
i o ve trlm t
1
O. n hia, 1 risto u1
ioolau Papa C ou; pin'" 8co1
oost
5 ruble pUdu10hirie
.i VA
pl Wtl el oheltuielil
lar de aool
An" le x Vi n s'" 1 plte ee firme
de 90010. o m 16-18 f(lorlnil
de
Vien 1 suta de funi.
ooamdet'"
nu re nte e a dar in noiembrie oin
tre ns port 111 se faoe ou a ola va fi
mei le ftio totul.
Sper oa "dintii
e
te" s-i vind'" ou 22 de gro;:i o aua,
o~oi 1 Constantinopol er u destul de 0"'ut8~1;
soroCllrile de e mur po te s le vnd"
ca e ac eat Ei pre ~ul d C os t. 27.000
d gro 1 1 osmbl1lor, 0"'01 nu 8U
fost oump"'r t , ou b nl.
oerte
reu
m rge ou strnsul
detorlil.~r.
unele .
o11~e 1 -a t>rotestet;
se pere c ble~ll
o
ni eu avut mult de auferit
de
fr ~c zilor.
Il pere r"'u pent u
pe ur
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd. 1

./.

Format

A4

- .342 Nr.
crt;

Nr de
Inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITII ARI-lIVISTICE

inc urc Dt ura' in oare ,te Male 8,


mei les e l pl"'tiee 1
UOI1reti
o oll~l d 80-000 de groi, dar
noroc c era eslgurat ou mrfuri
de
le lui, oei din Constantin p 1
eu sorls c r sr- 1 revin" dup" eo
fost d
lovltLlr~ totui;
se pere o"
greal oblig t s pl t aae
ored
torii lui Setalm1'
. Tabac ruseso 1-a tri le prin
Do nandu , iar tetrsevAn haliile
i le
aduce el cnd VA ve ni.

~.

604

Ve

'

Const atin
ic lae Fetru
ecrie lui H{ag1! Ianu ~ost;;'
etru
i fr)li
le Cr iov c "'1
triml te un p c!)et
Q
scrisori
.
.
adus din p'trle
de Ooste. eervitorLl
t tlui SLlI il ro g -i trimit
nite doct9rl1 coi e t bolnav.
ii trimite struguri,
miere i brinz"
Are nevoie de 50 de ocele de fi r,
s le trimit
OLlZ
i'lumin"ri
de
cear
i 1000 de gro;i n argint.

68

BAt

1815 s pte
1) ,~iro
11

roj'
60.

Dimitrie

63

Ioen Laz~r scri

lui H~g17 1 nu Cost Pe tru


i
fra tii le Crelnv. oK nu e primit
nioi
scrisoare de le le n i
nioi oorebi , o re tI'(;bLlie s"
adue oele8 ..
08. nu
soslt.DrwnLll
ctre Orala
CWD este
deschis
1 1
Ade-Kele' tot se
1 dau lu t
A.teapt
B _i trimit
b nl1 dator ~
1101.

1815 sept
20.0r~ov

Cd. 941j,1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

.1.

Format A 4

1>.

- 343 Nr.

de
lnv.

Nr

crt.

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

60

Data i
locul de
emitere

L \V

70

Teodor D.Tire i comp.


sorie lui Hristu Pe acov la Bueureyti o d~si ur Cs;')sof Ei nu 8-a
prezentat le invltai
. II en~iei
tot c
ii le fao il lor gre ut "'i.
G utile
intimpinate 1 stringere
b ni lor oelor 2 poll ia trimis
la
Zemun, recum i despre datoria lui
<i1u~'" Ioan de 7800 de groi.

1815 se ptem ie
2o(00tombrl 2)
Orov

N9"
607 71.

Di i trie Io n scri
lui
l/ag1)
Ienu .Costa
tru i fraii
..
Craiove e a luat la
zat mo.,.10
ost~te
e cocoen i ~tlrb08ica
est
y1) ou 23 de gro 1 stnjenul
e~a not sW_l trirnlt~ b nl
ntru
1000 de atinj nl.
81 sint scoase i
vinzare inc=" doLt moii ale 8cel la
e raoane , jo~ el cu 18 grosi stnj
nul 1 Flore ti ou 40 de groi, c~
are i vie; s-l scrie
c" Vrea s'"
cumpere. o s aranjeze ou staroste
Cursul onedeIor , iuzlucli cu 3,20
<"ro 1 buo taI. iohllicii
ou 2.32
(gro~i bucata). Cront lerii OLt 6.14
(t lerii! obi nui l cu 5,23. re 111
ou 5.30 t ruble le ou 4,30.

1815 sept m rie


a 20.Buoura ",t

17

Halll H~
~mi o lu
1 Ioan ~t fan criu lui BJa i) Ianu
'7
~
C(ostv
P(etr~
1 frai"
la
Cr iov c ee i 300 de groi dai .
e el t"t rului i- Lt l-tlt
ei lui
ste f n
p. Aici rine (1) lnt destule cu 36 i 31 e roi.
heorgh
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1"

~
le

1815 se ptem ri
20,Vidin

lAlca.
Format A4

Nr.

cr t;
1

de
inv.

Nr

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

L\v

Model 1

Observaii

ARI-llVISTICE

ce vine cu scrisoarea
strng~ gr i
08 S
Turci;
c vrea. a
cu el.

lor. vrea s
o duc~ in
ooase asoci

10

Sava
l'\4v C(\. scrie
lui
. Hrlstu
sacev c vrea s ti
dac 1. g "'sit stofa
o re dores'~
?
sli i-o cumpere, dac nu,
li-1 cumpe
malteh.

603

610

1).

344 -

Teodor D.T1rc 1 co p.ec:rie


lu1 Hriatu P, cov 1
u uret1 C
ete pt V ti in leg~t~W 011 ee p rtar6a 1u1 Oapeofas colo..
ti
pot e~ trimit
zeherea 1
19r d.
cci d1spoz1~1i1
sint
"',,0
trimit
1 Viena. dupf1 cum l-a infor
ZclucerU11' 1u. aa inct nu v
investi
fondur1 ntr-o astfel
d
fact re. Drumul e tr
Valahia eate
prin Cre1ns acum.

74

1815 eepte
21,Crsiov'

1815

pte

23.0r'jova

611

/Ioan G. ico10pol) inch 1.

75

mai m~te socoteli


ntru fir~
\\Hogi I8nu C sta
tru
1 fr tii"
din Craiova: 1)
ntru 10 orocur1
cu bln~ri de/se ur cumprAte
1n
Hl1Bia. 114
an. parte S8 t 14
parte s rdaru1u1 C(?stech
Sa1g1
i 2/4 ( lc!) p rtea lui Bagi Ianu
est a
t ru I u cos t t 23. o
rl1bl , iar ah 1tulell1e
trana ort
Cd. 941/11984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md. 1

1815 septe

20, osoov

Format A 4

rle

- 345 Nr.

"-<>

de

NI"

crt.

inv.

Data 'ii
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITII ARHIVISTICE

Observaii

:l

5
.

de le Dub~earl 1253.6 rUble;


2)
ntru "nc~ 7J(2 sorocuri cu bli!nJri
e a ur. la care cb.eltuiell1
a
fost
e 681.75 rub1e in Care eu
intr t i vama plFtit~
le oghilev;
3) . ntru 60 de pudur-I de "din ,i d
oet n in 12 col te a 152 ruble. cere
cost deci i 3120 de rUb1e; ehe 1185.30
t ui 1ilt' 1 cest articol:
ruble -vama le gr ni ~e ruecescr;
550 rub1e hiria la dou -: troici
in IA DubaSarl.
Co
i

612

V m8

1815 septe
tru)
olihr nie (Coste
2J.Constao
crie lu1 Hegi lanu
Coste
tril
i fre~ii 1 Craiova despre scclde tul
de la biserica
ce se construie. te
alci.
deoarec
terii
nu au lucra cum trebui
i a-a pr~bult bolta;
t buie s'" o oonstruiesc li din nou.
A at comand
i pentru iooane ca
s fie zugr~vite.
Alte chestiuni
de ele e s 1. Ii trimite scrisoriI
din
trie.
o Sol se infor
z
1
el despre purtarea ltl1 Stefen.
Pentru iromobellc ri"
~e10 r
9
se interes
ze la St fen '?apa dRC
det
u nu ee le lQ.ooo de ee le
d
a chin.
nite turci i-al1
oferit
38 de gro. i la suta (de oca ";),
ar
1 nu o do f~ri 105spre
car eterul imposibil
1 purterea
lui iarin fa ~ de ,t a"-

76.

~;Z;)

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

brie
tnesti
I

- 346 Model 1

Nr.
crt;

Nr

Data i
locul de
emitere

de

iI1Y.

61 77

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARI-lIVISTICE

1815
Hsfuz- G 1 ula ust f
21),
toglu. oapanl1.
ecrlu lui
'~lIa 1 Ienug (Co.sta
tru)
1
reiov
o 8U l ....
tl t 011 ~8 de 5000
de groi pe o re letras-o esuor
Ieneobe Nicol e imad pe ntru o le
4 turme de vite oump ata
ntru el.
nu m i
lt ....poli~" t in afe

oee

c
v

lt1 1 Cr 01un restul


ciici il v
bani, a 8 cum ee obi nule;te.
Il ro g mult efe trimit'" ...
1 ce 1
dou turme, 0~c1 negustorii
din Ruaciuc l concure e e serios

alt

rUftit

in

"',IV n tu.

u o'

O\A~.

"'nscrlo~ii
'1

61 78.
lugerul

Gheorgh .(v'ite u1
lui Br nc ve nti) 1 sorie lui Ha 1
Ienfl Co~t. ..etru i fraii
1
Cr iova o nlci pin
cum nu
cei 1500 de groi i leg ....
turil cu ca
1- rug t ali
erg 1 eerdaf'U1
naiot
-1 i S -1 comunic o s
fac
in c zal n oere nu l-a luat
nc
trimit
mer 8 pentru
oase hoierului.
~
.

1815 septe
brie 24

Gheor he Ceechlro lu seri:


lui H i 1 nu 1 Cr iov o s- u
ivit unel ncrlr"- ""turi in rioin
mor~il boierului ~ inul) nu ti

61

Cd. 94!i1984 -

.,

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

./.

1815 ee pte
25. uc ure

Format A 4

- 347 Nr.
crt.

NI' de
lnv,

Data i
locul de
emitere,

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observa tii

ARHIVISTICE

arte 8 -1
n afec r a o u -.ase ~i1; ou o
, tr
ar ao eta l ce re o 1c~
a a.
.,
tu ~le. scris
i el nu tie oe s-i
jt,'1.sun

~j.

1815 sept
Dimitrie Io n sorie lul
25,
uc ure t
Ha i Ianu Costa Petru la Craiova
Cb a lust doua mii de groi de la
~ ohe 11 rie i i-A dat lui
tuf~e -ba~e; s., 1 trimit 1000 de
g~~l c sW_l de t pentru moie
i oetltea,
23 e stnjeni~tBnii
tr1ml i n man t ul d 2500 de gro1
1111. tUfecc1-baa e rau mult,
"OU
)
11;>s " i va v a o pagub~ c
de
.3-400 d
roi.
"Din~11 e
te"

616

trimis la hanul d

la Ip teti.

Cu poll~a lui
ale
d 20.000 d
gro 1 a-e Antmplat Btfel~
mai teptet s_"-l remit

Hegi 1 nu banii lA Conetantinoool


(deoarece nu .renta) ,i a tr
poli~ la Vlena, zicndu-le acelora
e aoolo
banii sint in contul
lu1 Nlcol pol. Hag1 1 nu a pltlt
din polii numai 15-000 de groi, comunt.e ndu-de ce lor din Vie na c ~ le v
olrti u i restul.
lea intl'e t
1'" Vie na , dao.... :jse 80 ca
le-a sori
sntia ConEt ntinopol
oonv n bil
e ~ trag'" dln t\O'\J- suma asu r sa. 1
BC
gae ac pentru Buo ur Sti s
t

colo
1

eupr

V' e ne 811 tr

01; Mal
1Domn ndu. i r
li
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

lu1 Nlco ..op

gi Ienu

027 md.

i.

Aceia de
e p li ia le Con t nt
dat de tire lui
c et l-a ep~ l111

1 plWteasc

.1.

cei
Format

A4

brie

Model 1

- 34 Nr.
crt,

Nr de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

ITAII

Obse rvati.i

ARHIVISTICE

gro"1,

5000 d

oontu1 pe act 1 i sel - Intre tim

p1iill , po11~ B1
&Istat
u tresintors 1 Vie na , iar ace i
din nou supra lui Do nendu 1
ce e 8
rodus nouretur.
I- dat scrisa re lui Golesou. d r
nu e primlt nl01 un r~ puna, ocl
f c re se v cerc ta la fae
locului l ee v f o bot~ olelaI

J!j'
St fen Z. isinezl
1 eom
sorie lui H(agi Iana c(osta'r
1..... tr
l fraii 1 Oraiova multumlndu-l
pentru pl ta ce lor .3 o biele l

61 81.

se

1815 e ptom rl
25. ue ure t

ir e

pah rn1eul ioolescu


nu i-a dat B~ strio l'te- bani
8colo; aga c 1- r
t
An t

o al lui. s~-i string~ i s -1


tot lui Hagi 1 nu ,adie
lul
Dim1trao

c re

siol l a 01

ee vor ne le e.

10 n

Mat aiu

tru
arie lui Hagl Ianu Coata
tru 1
fr ~ii la Craiova c
eseO-8
1epu s~-l tri it
1 ttrziu bol1,
e s -1 t 1 S -1 trlmit socot ela
1 ui Zotu
c 1 - c"'!.C i va v nl
1
011hronle o sori
flce. A f cut
alai)
de buto le
vin; cum ee
vin '1'0 e
re 1
~ ura la C 1
i r 8 e la1... ero 1 ou 4o
Ii trimite seri o re elao ra1ui
leol e c t
b nul
ncowen /

618

1815 septe
brle 15.~-_.....

G,-e/.:e S-h
J

<.

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

02i

md.

Format A 4

- 343 Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

de
inv.

NI'

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARIHVlSTICE

Model 1

in cere il onLln~ c'" i-a


lun t
pe ce i tre i t ra nl 1 le - ai
oasele.
dar 8"''1 spun c ~ceti8 s.,
intors
i atau la rude le lor.
a
nct se trimit po'rut'lc la zapciu
ca -i alung definitive C1uoerul
icoleaou pe ales pe zapciul Tigara

s se ocupe cu oieritul;
el insist
;>l1n i pe arou cere este I1n o f.
s eo. S-i trimit
hrtie
i 1
ooale de fier d ote 35 de dramuri
fiecDI
pentru c.roiumi. o s poet

?)
i:l-l:

vinde vinul.

S v

61 83.

Io n sori

lui Hrlstl1

Peac v "a BucUJeti o J:l trimite


o eOl"1 o re oara e sosit pent ru el
aic1; il mai loeg'" inc od tE' 8"-1
cumpere
lteh-ul.
spre care ivorbit cind
pleoat.

1815 ee pt
26,Cralova

ri

J"

lnk

1815 se pte brie


Ioan Nico1a Mi i scrie
26. 110 ure t
lui Ha i Ianu Costa Petru i
fra~li le 'reiova
s-l inform z
desp~ pr ul untulul.
c"'c1 ar vre
s cwnper cele dou1.tn1i de ocale de
8col ; ar vrea s i! i cit7 chir e
s p1t te de acolo pn~ la Giurgi

62 8

~j'
62 85

Cd. 941j,l984

Dimitrie. Cepsofas scrie


lui H{ gil IeDI Costa Petru i
fre "li 1 Cr iov c ~ 1c01ae ci 1
V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

./.

1815 septe

brie .{8 nta 27/;


ucure ti

Format

A4

- .350 Nr.
crtl

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observatii

UNITII ARBIVISTICE

c'"

plecat la Constantin
p 1
le t,.
und l-a chemat unoh ul lui. doctorul
cu o scriso re. Aici sint me1 muli
c an11i cere doresc ae. oumpere
t urme de vite.
ehi r i 6_7 t'urme.
cu bani. Lui u1 1 ustafe nu-d mei
tretDuieac vite,
dac nu le-~ cumprat
. pin'" acum. oi s se l.ngr1jeasc"
mei
muft de miere CJl unt. Se rda 1"111
Coatache /sc1gil
e te bolnav 'li nu
c
'
poate S' -1 a jllte .1.0 cbe stiune
oare-l io-
te s~az5 la Agenie- Il ros!'"
tot pe 1 s-l ee .pe din aoeast ino e
tUr. cum l-a SC~P8t
i de la Ada-Kel
ss-i aer fe lui. Niool pol s-1 ajute.
o "'ci nu re le cine
... fi le zeS'" aibli in ve ere c "l.rr.~?'ir tlA"
flx t 8 . ara le .(008 )- le unt;
1 miere n
nu sfixat.
t

\...

62.

1815 ant 2
lnl0 rul Ooasta ntn
se
ptembrley
seri 1u1 B~ gi/ 11...enlJ.'t0(0 t
.(etrti> 1 frs~ii 1 Craiova or
logo! tul Constantin dore~te s la
in rendEl o moie e. m-ri1 i Hagi
1 nu fiind epitropul m-rl1 a lea"
la el cu ce st:-' ru ,minte. Coci01
fI
inc11 le inoh1soare.
A urit o
D1nul. S alb
grij
i e cei 700
de groi 81 s 1S1.
!e

86

~j'
D1m1trl Io n sorie ltti
. (etru
fJ1
H gl T.anu C(ost
tri tte
fra~ii 1 Jr ov c~
ri n oma mu1 1ui Dtm1t rie Oa

62 87

Cd. 941}.1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 rud.

1815 se tem ri

27 .Buo ura

f B.
Format A 4

1_

- )51 Nr.
crt.

NI'. de
in v.

Data si
locul de
erniter e

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observatti

ARIIIVrSTICE

3 .

ua ve r ,a cumi
ce ru ;
s -1 scr
c s-i
trimit
Are
1el al":turet
i, o scri6~8
din
patrie,' ca s~ se infor

gh.l

~.

24

1815 se te
t( n sie
Pentazi
27 ,Sfin~e t
Ghinu scrie lui H(
I Ianu Co ta
etru
i fraii la Craiova c vre s
se ocupe anul acesta cu vinzarea
pa cninei i il rOAg", dea rec
1 are o centi tate f.m1c"'" s-i
vin pe tachina 111i, iar d c nil,
s -1 faca rost
in alt parte,
.
o te de la .~t fan .ap.
nestesil1;
8"-i comunice cui B trimit"
ba n 1 re s e + 1vi le uo ura t i ;

88.

ri

~ o toc essc" i cu 110


sut

SAU

le

ue Ul'

cu

'JS)~ll

ro~l

au det-o

alii

ti.

~.
1815 septem
Gh orghe Ic ono u a de ve re te
at27
,Craiova
o 11 r;f oset ul su fret , 10 n , a 1110
la "H gi Ianu' Costa Petru'
i acum
f"cndu-l socoteala.
a vP..Zl1t
c mai are
de lu t ':'nc~ 500 de roi
in salariul ee at uia,
care i-a luat 1.

8)

1815 se te brie

26

Cd. 941},1984 -

rie

scrie 1111Hristl1
acov la Buc ure t 1 c oricin v
pute d vedi cit i-a 1tit 111i
C paof s, e
incit acesta s
'depun~ cei 1 44 d
ro i 1 consl1l

v.nema1icl

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

28,Timl

1.----------------

Format

A4

Model 1

- 352 Data

locul de

crt,

Nr de
Inv.

Nr.

CUPRINSUL

UNITII ARHIVISTICE

Observaii

emitere
5

i dup ce se va termina

judecata
i vor lua el. Seri S orlle
l..:t 11l'8 t
s le de 111i Balu i ache llari

1815 aeptem
brie 28. Bu
Dimitrie Ioan se r e lui
reti
H(agi/ 1 nu v(oate? '(etru}
i
fr tii la creiov8,rugndu-l
s-i
trimit o m)uternicLe
oa s" post:'
fac plngere contre lui
erog1u)
grinatlcul cn1tirau1ui. care le da
'tores'z 300 de groi nc'" din 180 .
.i oare afirm o e pIR-tit, 30 de
ge 1be ni ge nera 1ului Zase.

627

11-

~.
1815 notem
28, Buc ure
Dimitri
Capsofas
, evere te c '8 rl it 530 de
groi de la
g1 Ia nu Om ta Petru
si fra ~il pe ntru o bute
sa ce a ndut-o lui H BAn-aga. 8ianul Reh vei

~J'
1815 ee ptem ri
Hagi Ianu =:cst
t~
i
23.Creiove
fra ~ii acz-e lui Co01u (.1001 11/
c
nt z-u C 1 707 ocale de unt
care 1 -a dt la magezi pentru seteI
se le s se n~e 18ag'" cu N.lhs11 Gog 1
an p:'str za rav8ul pentru ooote la
fin 1".

29

Cd , 941}1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md,

1.

Format

A 4

LV

Model

Data ~i
Nr.

crt.

NI'. ele
inv.

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere

-,

(1815 se te briel
lile ni ~ i10i scrie lu1
~ gi IBn~ 1 Craiova) rugndu-l
s~-l pl~te sc~ toete datoriile:
untu
le doctor
i lui Paolllr Va primi
soc teala zahere lel n cllrnd i v
t i e tt or1i ct gru s-a strins.
Nu se tefte de haiduoi )deoerec eioi
snt destui oe ni i oaftier1i' 1
..
g zdel
oe8tui8; a uzit i e
despre cei e re 1-8U o loat pe proto op
1 .i-a u cerut 6000 de g lba nl deso;>re
ca
afl se r- o se eflll la e 1.
zicind c" lteanu i-a informat
1
i-a trimis
i la el i 1
ld~ scul (sic).

~CHETUL

1 ni Br 1101 scrie

lui
1815 octom ie
Regi Ianu Costa
tru 1
Cr iova)
1
C' 8 pus sfi se tac ce 1
20 de
Jutinl.
Aici
plouet 3 sptmtni
f~r~ incetar
i aoum ninge. Scrls08
rea s~ o trirolt~ neaprat lui
TEFA C iE oare i-a promis o -1
v trimite ni te bl"nllrl de 8amllr pe tru o hain~ de bl nil.ln pricina ei.
trebuiesc numi~i hotarnici d o~tre
Gole cu. il uzit o
i cei din
1

Cd.

941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format

A4

- 354 Nr'.

de
Inv.

Nr

crt;
1

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

li

incetat

de

s se
i opun. fiind
cord eu ce ea ce li s-a DrOpI1S,

dar nu

tie

dac este

adevrat

S811

nil .

1815 ootom ri
2.0r ov

Oe8 ndra Bagi One z Ivan


scrie 1111 Hagi 18nll Costa t?etril

63

i fratii la Craiova cu rug~lntea


de
d scrisoarea
n xatx!)onsulului general rus C.Ohlricu 1
Bucur ~ti, 1 r pentru cheltuieli
se inte leag CI1 soul au, H gi
Cneez Ivan. escovioi.

s~

~~.
Tom

63

il1anovic i scrie

lui Hrietu H~agirT(oms)

,'QOV
deosr ce nu a r1mlt

1815 octomb l
2,Cr lova

le BI.lCl.lreti C
nlcl un rspuns n legtur ....cu
stringerea
bonilnr de pe zepisl1l
polcovniculLl1 lanolach trimis
prin
nu Stoicovici. s d a zapisul
omulul eare-l aduc scriso rea ceas
i se v ocupa 1 de stringe
b ni
lor.
V

63

seri

Dimitrie 10 n Lazr
lui Hagi Ianu a ost ) P~tru

1 frfJ~111 Cralov o eBoslt cere


de 1 Vian ~i s trimit" pe cinev
S3 o 1 de elci.
Line a fost elibe-

rat de 1 1azsrst, dar din prlci


plol1or f.putern10

1815 octom rie


3,Or ova

\'
\

Cd. 941i1984

V 27 -

Cod. I-a

02i md.

Format A4

- 355 Data

]I.[odel 1

!ii

Nr.

Nr. de

crt,

inv.

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARIIIVISTICE

<

0J1

~-:wt.o.cJJ--:>

r.edelnieer.u1 R....
dueanu crie
1815 oetomb 1
:3
lui Hagi 1 nu
'oata
tru
1
Craiov c l trimite ~ in
u1 s~u
Dumitrache. datorIa d 2000 de t le i
i-l roagl a oa le ula z dobinda
de la det cnd 8 :lrl it benii de 1 1
Nico1oilol.

6)

Liat'" intocmit

~mede1- .
niceru1 n~ uc nu cu oned le ln
oare i~ trlmis lu {Ha 1 1 nu la
Jl'alova/ d torla de 2000 de teleri,
lbenIJ1 imp r"te o,
C Llrsu1 monede lor.
olandez i "frn n ~uzeac It e Il 14
18 fund oi oentru 110 taler
talari;
413,30 telari
n 73 d "gripaori",
2)4 de taleri
in 43 d dereo1!i de
ote 10". dinarul eu 5 ta1eri sl
15 88:)ri. iohi110ul cte 75 de
ae"ri ~ueet
iu.zlueii ou :3 tsleri 45 de sepri (buoet;".
be11cul ou 5 taleri.

63 5 a

<18;;

oeto brie

tr,

~'

637

ot~ cu mODde1
/1815 oe~om rie
1
<,
ume
va Lo ~a lor pe ntru implinirea
l)~4.35 gro 1 trlm1 1 1u1 H gl
Ianu Coat
tru
1 fr ~ii (1
Cr iova); s 1benul cu 14 grol,
<;
funducil cu. 11 gro i (bucata7. t le li
ou 5~4 gol.
direc1ii!
cu 6 gro~!.
saxonic1i cu 52 gro~1. ichi11oii.
cu 2Y2 groi. lcosarii
cu 3'~ro 1.
ba 11cul cu 5 gro i.
Cop.

6.

I
/

Cd. 941N984

V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd, 1

Format

A4

31

Model 1

- 356 NI'.
crt,
1.

6)8

Nr de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Dimi rl 10 n scrialul
(etru
i
H gl I nu Costa!
r li 1 Cri va o ' r ,clameti
pentru Scenavi'i
at-o
h rnioului Ohi i8c d r ino>ol n -8 f" cut
ntru serdeni le ou e ; i ac
rul Cost oh '(Seigl)
a runn t-o.
da e rlngerli'
d r no" o nt n peri
b nilor
care tre bul s~-l pr1meeso~ Hag1 18nu~ 1 e ocl ~ii lu1
,trl ZI:herea de ceea eU nac ooit o nou d
ce s l" ibi:t de unde
t:rnge b ni. 5"'-i comunic
olar
c
1 spun muteriuiui
ca
est
to de 08~ chin ... Pe fiul lui
Bibeseu 9<1_1aore aee 8 "-i 1t BSC li d toria.
c rei pn ec wn a vu
d la acesta numei romlelunl,
.'lot "nu ere de unde s" g esso
e ....
01
pietii este
fo rt
mare lip
. de b nl. Ii trimite
polit
d
335.45 groi 6 X vistlerului
Nicole
V8s1loto1 ca s strng
b nii acolo.Nioi
Zaman. nici Ie uzd 8
'nu t ; U: mei dat bani. A d t amanetul
557.25 d groi i l-a i it un
ba d 23.90 groi.

7.

Observaii

ARHIVISTICE

1815 oetom

-4 ~Bucure~tl

/{
/(

u
de

~.
1815 ootom
cr1u
Ien1 ZIg uri 1 v
4.Rmnl0
tru la
lul Bagi lan
Craiova o'" no nu
inoheiat
seceteala cu DInc Iovipeli
pentru
e re de la} zslhan;
x gee aac un
mu terlu pentr!l
r.slme. cci vine
1 ros; s'1 se toCt'le8eC~ d1n nou ou
Sirbu: porumbul nu e mei vinde. o ~c:
\
. le i t ce 1 nou.

Cd. 941j,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

Form~t A 4

~.LV

- )57 Nr.

Data i

ele

Nr

Model 1

locul

de

in v.

emitere

40

:l.

CUPRINSUL

UNITII

-,

Observaii

ARHIVISTICE

Ioen Zigurl1

i CeVU

'1u

_ 1815 octomb le

4. imnlc
Coata
tru
la
Cra love o 1-a d t oc otes I 11.1i
Iovips1i Dinc1'.cu a rea i c ltulelile
de 1
s Ibana , c re se ridic"
la
1310.37 groi. din era
rimit
1500. a -1 trimit
1 reatul ca eX lichide ze soc o t a le
se oa t'" de le
rvae re o d veri"~ c t
va
il
d eici. ca fi
1~sa~1 n paoe
in ceaet~ privln~~.
~.
lui H gi Ienu

10 n Zigurl ocrie ne otu1ui


1815 octom r1e
aVu la Craiova s-1 trimit
lin y4.Rimnl0
ecrieoare i tut n,caviar,lmi.

41

42

P olihronle

11.

ecrie lui

'-...

Cost

gi I8nu

Petr~

Coata

1815 ootomb le

4,Cocor~ t

.;

etru/ la Creiov o
trimit
ina 01 ad verin~e le
ntru acute ln ci
1 poalu nlci,
e 1 nu aint bln
f'"c ute, fi ca
ee ute lnio tre bui
80 dea ote 8 d
o 1 de griu
i 7 de rz, 1 r poe1u nioi1
cite 40 d ocale d gru l 30 d
orz flec~;
1u
not'"o vre
de 2100 de 00 1 d
orumb mil
1
e aro a, d r r fi bi ne o
cei o f c m-ril
i sohlturl1e
1
lb grija lor. c~ u i a
p
multe che 1t ule 11. C de c li
a- urcat pre ~ul le
iachinl,
poate reuet
s o v"nd lul
110a1'l cu 12 de gro~i. S -1

spun lui Ant1t


Cd. 941;,1981 -

27 -

Cod. I-a -

027 md. I

.1

Format A4

'"f. LV

- 358 Nr.

crt;
1

Data i
locul de
emitere

de
Inv.

Nr

CUPRINSUL

Model 1

UNITAII ARI-lIVISTICE

Observaii

nici

un fe 1 de zehere
nlci
orz, 101 a1toev
l nioi nu prea
se "S() t Dimitreolle e trimis.
"din ~ii d pe' te" lui Nicclache- J
s lb'" rlj
s nu fl
v me il.
El este de p "'re,re a nu. e duc si
la l/I li-pa.... c1 s. se for z

un gru
eu U1

.Iagori~i i
ehe etrtns de 1 to~i.
'1 1- S9ua e
inc put ce r~u
t fr tele -e ,St fan; acum
vorbit f.m lt JIlr~tl ;':.
soooteal
s ~i c~i
ici nici nu vor s
ud d
1 i nlci s nu ndrznasc'" ea. v n ici. coote la ou
Vldolenu nu a inoh iatno~.
Dao nu ra grindina,
fce u mal
mult de 60 de bui cit
vor ie i ac
la BrincoveaDu eu ieorlt 25- 5.1
t rimi t li
ve nt 40-50 de gr ma
ca aX 1- pr. ere ou vin. c:'oi
cu rachiu nu pe te -l be

ur

oj'

AJ

64 12

\A- sle

p~ ntazl
~hinu
orie lui
gi lanu'} Cloatal P~t
~1 fr ~11 la Craiova c'" ~l trimit
pe fiul
u i giner le acestuia
acolo. ca s-l fac n gustor
pe 1. c e

trebu'i t nu"s fi
cooon". Ar fibin
w_l vnd~
m rfg. pe oare 1- tr1mlt pr1n
fiul eu.(adic'l
pe~aohina) cu
115 groi sut
de ee le ,dar lu1
antu
"" 1-0 vin fi
1 i ftln.
clei est
s~rBc 1 ar i mul~l
c op i.
Pent

1815 ootomb 1
~ .Sflnet

Cd. 941/>1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md,

. 1

Format A 4

?- LV

- 35J Data
NI'.

de

NI'

crt.

mv.

Model

~i
CUPRINSUL

locul de

UNITII

Observaii

ARIIlVISTICE

emitere
5

i o onvi ne- It v. zut

Ol

Veli-pa
y

sosit la ~ofia.
c
~-1 lnforme ze i pe elin
1egY 1.1ra. ou
oe
o s va mai lnti p1
8

JU~ "

~ Iovlpeli

Riool

644 ,13-

i fiii

tril
scriu lui H gi 1 nu Costa
i fra tii 1 Cr lova o 1 a dat
adeverlnte
1111 le lspr vnicst
ntru o 1 10.000 d grol <?rlmi~l
i l-a 1ust inapoi ohit!n~e
{y.1!.salindc p1 ca ~ 1 o neti
erI1~ i- dat 10.100 gro 1
pentru Hagi Ia nu.
oare -1 v
1001e rvanitul 9co10. in urmtoarele moned : tt rlpaori". d 5.30
gro 1. direoliil
d 6 grol. ba 110
de 5 gro 1. albe ni mp r"'te ti
de 14. ruble 1 de 2. o d groi.
Ii trimite
socotea1e de 1 zelh na
i o scriso re de 1 1 ni Zlgurl.

a.Domn ndu~ n n

645

lul I.Q.Nioolopo1. orl


lul
Hf!:gl/ 1 nu c(oat~
etr~
1
re ~11 1 Cra ove o v n la 1
nolaoh.e Gheor ,h11l.
81
1-1
reco ad 08
:1 ajll
in faoeril
c 1 are aool0.

646

Cd.

941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

1815 ootom
Sl tin

ar trebul

1815 ootom
4. ucure tl

lui

Gheorgh

16

1'815 ootom

4.Rimnic

e
Format

A4

le 4.

- 360 Nr.

Data i
locul de
emitere

de
Inv.

Nr

cr t;
1

LV

~.-

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

--------I--------------------------------------I-----------I~
5
4
3

m'"

uri

erioa e

?rev d re in

i ju e cat
ou Cepe fus.
"rf ri s u s-!
sau -l p oreaao~
n garant'.
o
. nu. rl tol A le ou e v fie
6 j U 8 t.
1 ro g" B ri-1 1 se ee le
dist)ut

va-un

oli r Beu a~-l i

a-l

ajute 16 . scerile lui.. rerul


s '-1 spun
1 lui o
tocmi'
v tele cu Ragi Lsden , c 8" t 1
C UID
rg f
ril.
...
I

o-v--~.

(
(

i
64

tru
aori
lui Hegi 1 nu voe ta Petru
i fr8~il 1 C siov c l trimite
de ocamdBtli nUIItE.~nt
truguri.
rel
i gutt.11e ur
z s 1
trimit
cu o"_uta. w oump re b
i bl n d
1 1 o
_i fsc~
scurt' lui buluc
Chi::,1
t.
spre cou lict ul dint
fiica"
i
ios;UP; ntru Inlte ~e~f
; nu
;J i e
oop, urm re t
c Uf8 in le
g tur
ou el'
375 d mii i nu
ti OUl! d
0_ vot f ce attea
il ga1it ~1.
- mai trim t
hirti
de scrie
1 cer (pe.ntru
81g11 t ecri~ori).

Pol!hroni

17.

ICos

1815

5.eo

~j'

64

oen G.N1colopol ecrie

lu Hegi Ia nu Co t
tru
ifra
10 C' iOV9 C~ Vei
i rmne Biet
1. i1 18 Jinu1 nou. ca s'" termine
a fac
au l.na.
Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod, l-a -

027 md. I

1815 oetom
5.
osaove
w1

Format A 4

- 3
NI'.
crt;

Nr de
inv,

Data i
locul de
emitere

Model 1

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARBIVISTTCE

vrenti Iv novici care le datoreaz


16800 d rubl
i C uia i-a protest t po11
1 o ve l~tl tocmai 1
1811 1- c rut s~_l vnd~ 2000
de
Jbtzix x puduri d lin" cu 40
de rubl
pudul. 1 r banil s-i plnteasc ~ pe te un an; el i-a
ropu.e
ca oli ~ele s fi
semnate de a ltoin va
i a-l acad dobnda de 1t!'- i 8~
p1 teasc
suma reapectiv
rmas,
dar il d~ lina ou 45 d rub1e
udul. I-a mai oerut 08 moneda
s fle eonv rtit
ou taxe de 20%
e um se obi nuie t aloi, i r el i-a
1 sat
1 ou 15% numai s-l f8c~ a~-~
pl""teaoc datoriile.
icl clrcul"" multe zvon rl in leg"'tur au
.mportul
manufac,tur:"
oare
d ooamdat este interzis
i nu
s ti
cnd va fi llber~. In cazul
ac sta el tiv
vinde' ou euece a
merfa i nu va mal fi nevole s o
trlmit.~ la Viens.
Lina este puin
sloi,
o~oi nici
iha1in
nu a
trimis.
nici Slov80e18. Oricum benii
li ve trimite tot la fi gi Ienu
ownp"'rat 7~2 soroouri de b111nuri d
mur au 11.250 tie ruble.. din C8
jwntet
est
part e lui Hegi Ienu.
~2 n cont 1 s"'u. i r un sfert
e ntru s r.darul
o taohe
i iese
/
ot vind cu16-20.000 de gro i fie
eu bucat fle s ee lnt lea :' ou
un bl"'n r~ el e~ de strins
ioi
d torii,
in v 10
de 36-001,12
ruble. dlntre oare 10.000 snt lig
iar cu restul v fi mei greu. J
1"'ti t o e 1t uie 111e t te: drum.
ntru ultimul tren~ ort de ln~
chirie,
V

Cd. 941i1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

Format A 4

027 md. 1

- )62 Nr.

Data

Nr

de

crt.

inv.

de
emitere

{> - LV

Model

CUPRINSUL

locul

UNITII

ARHIVISTICE

Observai!

A
1 i Nleol
u~opo
26 ..45.,77 ruble din oare djJ 9t
part
lui Hagi I nu.
I?,ntru e il d1'umu1 c tr Besni
19r g stc inehis.
poate si trimi
"din~il de pe te" la Constentinoflol
1u1 "ibal1

la una din euno'tin~le

ca s se vnd l
aco Io ere c "utere.

649

13.
H

s LI

lor de 8001
oeest marffi. o

nolach
lzil scrielLti
Ienu c ost
P~tr~
1

1815 ootomb le
5.Buouret

fr ~li 1 Cr iov c il trimit


acdb pe omul aVIl, K no1aohe o
e vnd~ o bute cu rachiu 'spirt'
i_1 ro g 1-1 gooease u~ muterl.
D e~ nu-l poet vind s-1 Iese
le Hegl IeDI1 iar 1 i ehirigiu1
a~ a nto8re~ 808e , lllind b nl
drum tot
18 Fegt 1 nil
v

~j
650

Pah rniou1 Nioo1e '(t


'\.
Brl101, t prevalenl d Romanaw1/.
scrie lu1 ieg1 Ianu
tril 1
<, Coata
fr8~1i 10 (Crsiovs/ c vistierul
1~ tre bule
la d la jUde b al1
>
p lunA octombri
i noiembrie, dar
deoarece il ro g s~-i trImit 10-15.
de groi. oa s-i x dle Z o ci
vistierul l-a nwnlt 1n poet i vr
B
serveasc. Ve ncerca s -i restituie
le sfritul
lunil 1 ou dobnd d
70/2 ro 1 1 pung; sU_l trimit SaU
cu polit~ sau "n n ht n. cit prl~ . te
c
1-8 rugat in 1egilturfiou Z

20.

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md.

Format

A4

- 36) NI'.
crt,

de

Nr

inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

UNITII

ARI-lIVISTTCE

Observaii

de 1

SI

ti

Iv sr,.L-s
b lr a r be~ e

i
')

olu s~ str

de 1
1
i ~- du

1
01

ng

banii

~u, 7 o

'f.

81

ro 1

dp

Ia u

a:J51

2.1.

Apostol' tu a
c
rie lui H 1 I.nu
Cost Petru
i r il! 1 Cr iov o il
1 dator z'" n
i 441,40 gro ..l dln oei
1500 d i ~mulul s Q, deo reoe restQl
1- dat f miIle! lui de el01 i s
m r o~ i . c lculat dobind
1
ntru
ee i 11 mul
te mult
cIr
inl! pe v"'rll1 u.
Co
oh) 1 deo~ nu r fi fost 1 lui
pre n e Jltl d moartea t tlui. ar
ve nit
1 el iool0
ost s strng
dobl.n
1 b nl1 pe o re i ere d
strln
00010 ( ntru ~POSB ~l lui
v .d o
gre ut ~tl
i le
ou
Dud seu pentru cei 400 do g lbeni
e -1 da ore z
1

1815 00 omb i
5. apingbi

~-

feerie

52

11.1i 8 ~~ 1 nu Coste etru


.fir ~i1 1 Cr iov
nce o

1815 octomb le
5. Buoure t i

nterog-

tor1ul in procesul e u 1 i
mul~ume te pe tl'U recoms rd ri.
1b v

nu

ri j

pr p

8!lle B'1
c

nu

re

vere.

o'" H
vre
ia
utc i- vind cu 550 de ro il
lui Con t nt1n
lu s "'1 de JJl V2
ro i i-i v re tttul
l cu d"btnd
Cd. 941}19B4 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, I

----"'--~--

Format A 4

- 364 crt.

de
inv.

Data 'ii
locul de
emitere

Nr.

NI'

CUPRINSUL

Observaii

ARHIViSTICE

. cnd

65

UNITAII

Model

va into rc'

1815 ootomb le
i nul Rahovei,
6
Bcrie lui II gl Ianu, (cost
etru
1 ar lova ~ v veni le el .
un trimis
1 lui Ali- g din Bercofc e
ca ea cum re 15 co~i de o
li
s"".l treee:' n contul s"'u.
H Ben eg.

23

~'

Pe. t ov 1 tn tu n grll,
lnscripila
in turoe ta.

65

'j)

~Nloo1~e Iovlp 11 l fiii scri


lut Hagi IaDul} CO,st Petru i
fre~li 1~ Craiov8 c~ ve trimite
scrisoare
Dex t lui N100ls
80iur
1 Sibiu;
-i .trimit~
i lui O putiniel cu 3_4 ooa1
oaviar. 0"01
uzlt c~'
primit d
la Vidin.

24

1815 ootomb 1
6,Rmnlc

<w~~~

65

1815 ootom rie


Constantin Dlmitrie(S~rle
7, i de
ar
lui H gi Ienu c(osta/
P(etru) i
fr8~ii 1 Craiova c i_ fXcut rost
d 20 de buc"'i de ce oavel c re 00
impre un~ cu transportul
pn~ 8co10
180,30 groi, dar nu
putut e
unle trimit
inc q din o UZ8 ploi10r
denta oare iin din 5 se pt mbri
Z8t)ciul etolnloulul
COVOt8[}
me Il
vine i':'i cere s pl teasc
dar 8.
deoarece chiar de nul trecut 8 pr it
r"ve
de 1 cmin rul Iane 1, bK

25

Cd. f)41/,1984 -

V 27 -

Cod, l-a

027 md. I

Format

A4

~-LV

- ,365 Nr.

Nr. de

crtl

inv.

,.

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITAII ARHIVISTICE

iaprevnlcu strinilor. ~-l trimit- e Zotu grm~tloul e~-l teerg


din condica d~rl10r 1 s-i trimit
i lui 101 r~v8
ntru ca sJ_l
ar te zepciu1u1. tM

1815 octom
7,C lafat
IoeR Scordi1,
eapuc
h i
d 1 Vldin7 scrie lui Hagi Ianu
.
"'Co ta etru la Craioval rugndu-l
s"'.1 ajute c'~cieste vorta de o rugminte a lui IUGuf-bei,fiul lui
Ismeil-bei t serezIi". care, ownprn
nit bl .n trl de la bl ner din
Craiova au 210 gro i, a constatat c~
nu sint de e litAte; le trimit nap 1
C9 s'" 1 le achim
seu sV-i dea
banii, o~ci Bagi Ianu l-a reeema nd t la ace 1 bl~nar.

656

(t~5'

657.

27

BOjin,tufecci-ba 8, acri
lui H gi Ianu Coata
tru i
fr ~ii le Creiov c'"a rimit c i
9535 groQi strinSi
de la jud v
I
i ooneider~ lichidat! socoteala din re
ei. Il roag a:"dea dis.ozitie omului lui de 10i (e vorba de
Dimitrie Ioan) s'" i morumute bani
ori d cite ori ara
vole
pentru afacerile sale i-i v
restitui cinstit. C sof s se afl
aici t l-a recomandat la to~l
rietenil s~i; deoc8mdat~ este
"me18fran~ n.
bolnav

Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A4

ie

- ,366 Nr.

Data i
locul de
emitere

de

Nr

CUPRINSUL

UNITII

ARHlVISTICE

1>., LV

Model 1

Observaii

crt.

in v.

65

28.

1815 ootom rie


Dimitrie IoaD se r e ll1i
a,Bucure
1
Bagi Ianu C(o~te'7 PI.: trul le "
Craiova c il trimite O scrisoare 8 erdarlllui Costecbe 5e'1g1 spre e fi eJtped at li imediat. 'cu ta te. le DLlCe;
acesta nil trebuie s plece la
Constantinopol in int
de a oiti
scrisoarea.

65 23

1815 octomb le
Petrl1 Vlsta sori
1111
B.~erres
H~gl)- 1 nu Cost Petru la
Craiov 011 e~teept
s -i de,a
indio ~ii ce sR fao in legt tllr" 011
COPil chiriglul
oare-i datore z
benl 1 nil vre s~-i plpteeso".
de i 1lJXl nln1jat ou jud o ta
i
inchisoarea;
il trimit
liste ou
hainele . lui )
Stefan H.Hrlstodu1, tflne
1
']
lt11 Bagi Ianu, care se g"seso le e
i nu ti
ce 8faoli cu ele.

66.

1825 ootomb
te i scrie
8 ,tn-re a
lui Bagi Ianu Costa ~tru la
" crinos" (
Crsiov c mini:etires lor 8 s5r oit
f.ml11t i are datorii de mai IDI11t
da 12 pungi i din aceast~ cauz~
c~ll1g""ril 8U vrut SEl se pr~.tie.
el i-a retinut
i a gsit alt solu
Trimite acolo dol pre
ca 8,-1
j
B re binel
a:l.nstiril
1 sperll spri ase l'.1 c"umse cuvine.
lfgume nul

,30

vi

Cd. 941;,1984 -

27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

Format A4

- )67 Nr.
crt,

Nr de
lnv.

Data i
locul de
emitere

.,.

661

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

Obve rv ati i

ARHIVISTICE

Dou 11ste OU pereoan 1


1815-1820
Il
1 tit de~orii le c~im"c'm1e
O
~i vistierie
rint
oa : v
ful
S ndu, Gneorghe Taur. Ilie ie r vni elul
In ~o~voe rote opul Iov n de 1
BOilestl,?'
t n ain
de
rabsgiul.
,
I
eu d le
u: ure n , Pred
Florea u din Stline ti,
rbu i Ion.
Co no nu, du Jnt
1u din t~n: ti,

100 Gu
vf)'l Dumitr che

31.

1 Bun r.
V

du

t n

ee ullli.

ug

and i.

10 Dioll.

1 00 U

roate. Ion

S r rUt

Ion Lun r ru, unohi


ul Lup i elvi
din uncu, dune~i. Luoge ti. tee
c p.

1815 octom
Ioan sCl'le lu1
a,Buc ure t
laou Cost
tru le
Cr iov .dind.
ooot sl o ntrll
munte
aume d b ni.
ntru o
c .p nlti1
Il pl o t le
Rl1soiue i
d t ser1 o re
lui 10 n imi a"
le -o duc ~, 1 se ocup de etr
b nilor d le datornici, reo1am ~iQ.,It lui in leg. tur ou b nil
oe-1 re de luat de le "tainatIl1"
rmatel turoe tl
fo t d t la
vioti rul )5t fan
1111- In
roce ul lul Cooiol cune te ca
est bot~ri
; Vi
rg un bumb
r.
fa~ 1 culul oa s vad
oe
snt
n1tur11e
olilor
1
ce o elt ie11 eu avut r n11 n eo astr
rie1n~"-1 ooml1nioe
1111 s" ploJte ee b nii
tru
m i
staroete lu1
i1or,
Dim1tr

66 32-

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md, 1

Format A 4

- .368 Nr.
crt,

ele

Nr

inv.

Data 'ii
de
emitere

UNITII

ARHIVlsrrrCE

Obser vali

Model 1

CUPRINSUL

locul

--

\~LV
r~

cci acest

nu-l va ls n pac
S~.
llmureesc oit

nu-i v d.
d toreez
St.Z.~19in
zi, s~ a
ret
7
in cataatih,
c Bol Uunureeec sit U8 ~

In pricln

ou T~

e s- hotrit
s meergli un bwnba ir. c a 11 s
de e ee 1 800 de gro i plus c ha 1t u1 l11e.,
nul Brincoveenu i cu mama 1 i ,
a-Sll plimbat le moia lor .
Mogo~oaie. i dAc.timpul
va
s.
vor merge ~i le deal.

663

3)

N(iool

P ciura seri
lui H0gi/ Xanu 'Cost Pe tru
1 fra~i1 1 Craiova in leg'"'tur cu
ce 1 20 d c:'rute.
cu marf lui.
adus d la C lim~neti.
cu chirie d
6 groi Buta- Sl ncuro~tur1le
iscat

pe ntru plate aceateia;


alte aeeete 11
ntru. sume d t i primi teA gl'1s1t zep1sul llll Araenie Pro~icl
i

11 v

urmri pin

1815 octomb te
8,Ia .~aza eit
(SibiUl
\

va incase b ni ;

a pere c" st e le Wla Klrcb (la.


Alb"'?) I ct desp
lin'" s nu. duc
grij.
cci
1 ae strduiete
s
nu albe pagub; de la Climne .tl
chlriglii
11 adus numai 8 c rute
10 le-au t~et dincolo de Rimnlc in loc
sef le aduc
toate i 9'"' 1 le pre
lui; 8 scrie II: v tefl1lui de la
Ci1neni s trimit
nite pliei
a'" le inso
ec cci au venit
1
ploile.
Pentru c7 bi acum. 1
inchiderea scrisorii
8 primit inc~
scrisoare a lu1 Hsg1 IanuS cu zapis 1

de
Cd. 941;'1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

6000

027 md. 1

de groi

1 polcovnlculul

./.

Format

A4

- 369 NI'.

crt;

de
Inv.

Nr

~
1

Data l
locul de
emitere

Model 1

() bse r va ii

CUPRINSUL UNITII ARI-IIVISTICE

Gheorgh OEl~pra lul Ghcorg


b ~an~l. l-a trimis cam (e9
fi
inceB t) SUB
fie protest t
Nu n~ lege de c l
eri o nu
re nimic d pltit
ntru ln~.
cnd de f pt il costr 6 gro 1 Sl1te
~
ee 1';) de 1
Clim ne ti pin
ici,
gazl11 de ici sint d stl1l
bun -. 1 r el ii d toet~ s1l1n
oa
mari s fi d,epozitet n cele mal
bun conc1iiluii.
~' .

664

34.

1111
le ni r'1101 seri
~
Bagi Ia nu ~oe t
t rU./ 1 Cr lova
c'" n
vnd
ni. il ro g s...1
200 de groi comisului Iancu,
d
dee rec a luat d 1 ,i nit vin
sl-l g~se se
un
nol.\. l ro
mu terlu p ntru miere. c s - 1
oet plUti datorlil

1815 octomb S.
9

'

~'
65

Dimitrie Ioan scrie lui


U~gl) 1 nu Coata
tr 1 i
fra ~ii 1 Cralov c a discutat
01.\
'lnicerlll Din~l oe s~ fie
trl la un ho rale d la (Arlm 0 1
ntru molil o le- Il revenit lor
Ii rimite deu scrisori de la
tllfecl-bsQs
jin, ca
l-a o rl1t
i 1111s -1 im rwnute ou vreo
12.000
groi. cci vrea aU cum
o p dure. te le, e a pi
strins 11.
d ro 1 ei va m i primi l restul.
nul Brinoov anu a sosit de 1

35.

1815 ctomb 1
9 ,Bucureti

01

Cd. 941j,1984

V 27 -

Cod. I-a -

027 rnd. I

Format A 4

- 370-Nr.

ele

NI'

crt.

inv.

Data <;;i
locul ele
emitere

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Ogo0918. 1 r 1 1- mul~umlt
oconii 1
ntrl1 ajl1t.orul dat n
. prooesul cu Cool01.

-r

666

36

,667

37

668

1815 oetomb 1
Bojln, tu~ oel-ba a.serl
9
',Bueure ti
lui H(agl}. I nu o~et8 ?~tr;;-;
l fraii la 9r iov rugndu-1 s de
dis ozl~l omulu1 lui de aloi s-i
mprumllte bani. cu. gerenl
:i1d: cl11
dorete 1. e ~cl re o af cere bun 1 nu
re le cln eltcln ve eel apel ze.

Gheorghe
acov
Hagi '10
Pe' cov 1
nou d spre f ce
alteI
rson 1 S
o l-a fost tr.lmla~
s
oltease
1 SU
f~ ut.

1111Hrietu
ueur 9t1 din
cu Cape fas i
e ute scriso re
de la lspr~vnloet
1 sert
dar ce 8

1815 ootomb 1 3,
Slatina

de

1815 c'tomrie
Conet ntin Duce ee ie' 1111
tru la Crelov: c 10,Cerne~i
H S1 Ianu Cost
a~teaptl e vin le Fetislam 'C18do )
vlzlr111 net pinul nostru" i el!
trimlt ni te b~tttur I
ntru
iftlm1e s cwn re un taclm ruse'sc
lb l
de 12 farfurii d t bl
1 va pl ti el tot l1l.
alte le '.

38

~.
663

stef
, n C st
1111Hagi 1

33

Cel. 941;,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1915 octom ris


11,
Format

A4

- 371 Nr.
cr tl
!:::

Nr. de
lnv.

Data i
locul de
emitere

Obset\,ai.i

CUPRINSUL UN[AII ARBIVISTICE

-1

Model 1

au murit

c~.
O
lcl 1

vre

tl
11,
ce at""
S 0.1,
tmprumu t 2. o
t
e se 1 ;
O
iro rfjlt
ooot 1 em un~1t' ecestor
01

b ni
A re Il
e~ 1. f c

trlm1t
-1 aonv1

p1scop

slujb~ lui Aetrln ,


dndu-1 500 de gro~l 1.1tlnd
50
ntrll elujb~ 1-1
face
1
o nile. S
1b grij fi incBse
d 1; orl1 le
1 s ~ in
oeote 111
x ct.

67.

1eol
Ibr 1101,
~sp
vn10u ci
o ne t1) serie lLd
61 I nu Coste
tru 1 Or 10
C
nu o te G -1 tr1mltt. cel 15-000
el
0"'1, deo rea
nu 8 rlmlt or

40

dul 1

vist1 rul

S li-1 c omunlc

da,o'"

11a.

. primi t

li

nu

b nil. ci 1 Teslul i Olt ~ul


d
us. Il trimit
i p rune
sot u z pcl 1
laC
nl. dar
nu at
vln'
tel
ect 00
nt u 1, 1
trimis bamb ir1
18 c:'l

Cd. 941/1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

''00

entru

o"'ru

1815 oeto br
11

o iul

Format A 4

Model 1

- 372 Nr,
crt,

NI' de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHlVLSTICE

--

. Preotul ~negnoete eorie


1Ll1 HBgi 180U le st
etr~
1
Craiova despre ~cazu1
oe
1-'
a.l1t ou ~ li Ien1 1 atat
le nchisoare.
Ii mul~umete
ntrl1
o l-a 000 d acolo. Aoum il tr1 t
acolo pe fiul 'o"u oe s"" 1 jute;
e nu 1 las .,a~1 - mprumut t
de
nl o e~-l trimit" 0010.
-1
serie, dae po te s vin 1 el
o010. o:tC 1 io 1 nu ee te nic i o
rooopse 1~ pe ntru el.

61 41.

1815
11 t.fln~iA'f!f'rl'!:i1"r

~~fu

E~'1.-') ,

~'

67 .

1815 octomb 1.
Dimitrie Dlemand1 Pond1kl
12 Bueure t
ser1 lui Hagi le u C te ~ tru 1
fr ii le Craiova o ii trimite un
z pis al
blnari1
d aco101
Dimitrie
Vrane~u, Sandl1 tel,
Dirtlltrle Ge ovl01 ea s incaseze
2730 d gro i. nun~tndu-i
80et 8
o de f pt 1 a tras o pol! ~
lui Bagi 1 nu. c ee-1 in08sez
mal repede.
c nu gfeet 00 zi
s~-i trimit
1 ar vrea a -1 prl
in g 1 ni olend z1, 8 -1 tr g o
poli

42

v.

~.,

C.Domnandu, in n

673

1 .lui

I.G.Nioo10pol. seri
lui Hagi 1 nu
Cost
tr'l l fr ii la Cralov
c, deoareo n-a 'g~ait c"'ru~ e
s trimit
~stul
de e~aohin le
Gal i, a trlmiso le V rns. cc1
dea vi
1 r
va fi f greI! cu
Cd. 941},1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. I

1815 o t' m
Buoure ti

Format

A4

'ie 12.

Model 1

- 373 Nr.

.",

de

Nr

Data i

CUPRINSUL

locul de

crt.

iI1V.

emitere

UNITII

Observaii'

ARI-llVISTICE

na~ortQl pare.
1 comunioe
eum eii proa de
tn privinte pre QW

dac cumva

lui,

16 60 de

groi SQt

le 115-11
cit ste aclim. ~ - 1r o est 1
un p
re, de,osreo
de 1nl0
At naai
n zi c re &
t.
it
.....
p It
dat 75
<,
r PI'
1 1;

. cul
c p
i 1 lnz re.
bln o'-1
trimit li e t rtl1 lui 1
mnu lt~. Din pi il
primit d 1 Regi 1 nu
416 buol dln drumul de
pin
Sibiu,
inot s cerc t
c
QZ.
nt Q
put e lua
fcut
1
1t.LtI.>.
08 re o
"ale
n

i n-a mal

lt'ti t

"PiS telli i vroo


t din
Vl n l-a tr B poll~ 1
pltit
12-20
gro 1. tr cndu-l 1 ar
ltt1
1
n

in

614

egi lenl1 11 mei re 15-000


1.
r
nend~ nu e a
; 1 urm se
111 pr vin
nil r.

44

lut

10

seri

lui Brlstu
a pl tit

1815 . etom

13.Cr 1 v

llCure t1 c
I
I 400
o
.... d! ,gro i la
ordlnul 1111
g1/ leden, reat1l1
bani, ce
are s-'-1 de

cov 1
po11~

1-1

Or

ve- Il trimite o scriso

trimite 1 Crai

soh 11arle. oe s 1-0 lomin z

ntru
Cd. 941i1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md. 1

,i nu 1

Format A 4

- 374 Nr.

crL

Data
ele

Nr

t\l

Model 1

~i

mv,

locul ele
emitere

--

~ .-

CUPRINSUL

UNITII

Obser-vati!

ARIIlVISTICE

nil ee lard. 0>101 e p re o


amdst~ nu st in uaure!ti-

El'"

~j .
1815 octomb 1
D1mltrl 1 n serl
lUi
13.Bucu t
H( g17 1anu c(ostal p~ tru) l
fra~ii la
reiov e li tl'imit
chit n~a
16
o~l d ~1
lui ~rvtt; r nj t 08 s trimit
30 do o~pi~ de fin la m-re
It am oa ti n.
Plinge a
ntru
/ Ga
1 SOElnav1a. t-o p st 1n1cu11l1. u
putut s fac nimia au
T es 1aonomll' 1- oferit 500
d grol din datorI , C9 95_1 mal
e u plat pin mei fac oeva bol,
iar
c nil, va
rg i 1 ju cat~1
-l oomllni oum s'" pr e d

spre oon 1 ct 1 din p trI,


la
rang
t4.
1AJ

675

ClUiI~&.R;I

P 1ihroni 00 t
ser1
1111 BagI
nil
osta
1 Craiov
e i pare bi

tr~
tru
Col vinlll
vin
1 pa achio
detcu
groi sut I
1 aoest a r
un oi tig d )00 d groi;
mai dea zah
U8
ntru Cooo

46

350 ocale d

orz.

1815 oato

0000 -~tl

s e:'

ntrll6135 de

ooal de griu i 120 de orz 1credit t n p r-tld cu 1286,12'


grol. Cgplt nll1Foti
-s
tee s
.

sog

ze tn 1t p rt Ii trI~lte

mllltc scrisori, iar una st


1
trinul Brinc veanu.
an aj t

n potul lor Gh.Con


Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

027 md. 1

.1.

Format A 4

rl 13.

- 375 crt,

Nr de
inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

> .LV

Model 1

CUPRINSUL UNITAII ARBIVISTICE

Observatil

l't1t

au 1200 de ro 1
un n.
1
ins t 1 1- mllt tIn
ah.
Anagnoete 1 01118nl in 10 u1 lui
I nl Z1 u. orWmu1
1 mol1 st.
dlstrus in
re p rt le vndut a v
ou 6 1 cu SV2 groi, lar 12. 00
de /00
le 1 - Vl.ndl1t 011 4 1 5
<,
gro
detarie pl ('1"'#
Sf. G org .
S erd rllll11
n lot
1
ari
v
110r
nu-1
1 1
om
omulll1 lor d 8 1., 1 ni, c 1 B nt
1111Brinoov 8nll. 11
1 gatui 1
r1mlt o rvi
i
1 z 1han P loovnlcul
socrul 1u1 man. i-8
1 vnz
a lor 20.000
ee
de. porumb; c biri ii 1 r le - dat
1 pu~ln 1 aoum c ti
oer d la
tlll d b nl. S -1 trlmlt~ b nii
el
ntrl1
pl ti
lnerlclu1
1
Cocor .... ti.

677.

Cd.

Oonstantin Ot tel
nu
(1815 nt
ooto br1 1
eri 1111H g 1 nil 00 t
ru
la Cr io~
o 1- trimis din
d torl de 14.864
gro 1- uma de
5.234. 105 1 11 ro g
-l_lr it
JiJal
ohit n~ R tlll de b ni
5
bLlie ... 1-1 dea r1gor ou
str~d
~ tr1mitl
groi ci 1 z t 111'1
1 1te ori ndl11 1
la
ntrl1 j udet ul
t fali
v dl1 o nu

47

941/>1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

02i

md.

Format A 4

- 376 Nr.
crt.

ele

Nr

inv.

Data 'ii
locul de
omitere

678

CUPRINSUL

UNITII

. Observatit

ARHIVrSTICE

Model 1

!eodor D.Tlro

'48.

i comp.

1815 ootomb le

sori lui HristQ


800V 1 BQcure t
eQQn!ndu-l o s- deschis un nou
drQmprin " 1 bie.
le
le ti 1
Tuf ~
ntru mrfuri
1
primi t
i aprob rea de lalV1ena. ci la tribunal. S -i eri ce
1 f"eut cu
C ps fas 1 slt 1 informa
cum e
.
vinde 80010 o f a
1
rech a .
porci, cci vrea sI cumpere o
i'i fa
un, trana
rt.Si Antonie
ap ti l
.
'7
sor
o 1 '} lucrut adiel vre
8~' f o
o tt
. o ul ~1 nou 01 1
P rel. dln 08
p rt
8 1 trlmia1 Tim! oer.
pol pl o la Vien

14.Or o

679

10

49.

sorle 1815 octomb 1.


1 fre
1 14. IlC ure t
ne

'fmml

ru
1 Cral0
oii
primi r
de l Ru oluc de 1
u11a ~Wltaf
1 Hafl1Z
ffe ndi'! c' . au le
1 trimit
1 deu tQr iar cel
5000 de groi
"-1 remit lui el01,
de r o
re 1 n voie de o sta
tur
s le trimit
la RuaoillC
1 Hagi U fuz n o nt Ql l1Q, iar
p ntru for lit . ~1 ranjeaz~ 1 OQ
oalmac mul oa eli i e p rmlt
,
trimit
vit le aoo10 unde trebui
El va p1 i c 1 5000 de groi lui
.11lle
WJt f
i pentru rest H i
Ianu 9"_1 tr g~ poil~;
i
1
.
oU 16
2000 ci o ale de unt. o
par le 00 ua pe o
s 10 trimit
1 Giurgiu i s-! tr
poll~ J v
te oh
1 f 1 oe i pentr (turaua
relele~,
lu.! H 1 1

nil

Cd.

941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md.

Format A 4

- 377 NI'.

Nr

Inv.

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARI-lIVISTICE

emitere
5

eln10111 Ni

50

1ul }leg

ser

se n v1

oi

g;:

1-

t. in orlc. c z

nt. el
v1dl. Olt ce
t1. In
1 b
1 R ho

o va, o

~v19

oe 01 .
la Nl0 lac

at fali

Il

d re t

"

etrul
nil Il

1 nu C

a \ir 10va c
l~ Hag1 1 nu
01

681

Data i

de

crt;

Model

fao

llltd

al eu

"n

GUj.

10 n Zi ur seri lai
15.Arha
H 81 (; nu Coate Petru 1 fra ~li
1 Oreio ~ c'" 11 trlmlt
st nou 08 J1
1 CI1 datorie
u grsi
r s

r
nl1) t u1umur
ut
1 duc
n mult. ecl tre bul
:1.ltn
cestula la Oal
Brincow nu
S . la o seri o
de

51.

'OI

oJ

1, C8 ii n

- ntrll

oear v8m~

ntrll o.. llm

a:J'

11 1 orl~ 1

Petrll i fr '11
rugndu-l

ag1 I
la Cr

1815 octomb
15

ped

etr"og
1 t

10
prob

1000

groi. prin

80

zol
c
t.mol e-1 de

vi

Cd. 941}1984 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md. I

Format

A 4

- 378 Nr.

de

Nr

crt.

inv.

Data i
locul

Model 1

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTTCE

emitere
5

I-s'serlsl

lu1 Soh b li-1


dea b riii, o 1
um est la
tr1mto
olt vine Veli pa
iol tn Vi 1 hi.. _~i
Il
t buri
lcl.oci
'dino 10'
nu ata ehi r s' d bl
~'

-68

vld1 seri
H gi 1 nu. Cost
tru 1 frs1jl1
1 Crs10v tr1ml ~f du..1 un z pisca s~.l tneea 2': de le o
oemul Co atantia Samurea, die
1001a8

53

le
Dopol

1815
15,00

"

1 erpitslul i dobin din


o re
se d" 500 de groi, pe ntr
care
i el mult 1- tr B o p lii
1 rdlnu.l 1ul Constantin'Seohel1
J

S -1 sila sc p1 te se o cl
tre~ut pro pe un en; b nil
1u i a-i trlmlt~ s u ei01 e u

llcuret1 la vlst1eru1 10 n
o cu.

Teodor D.Tlro
1ul Hrlstu
o v 1

68. 54

sorle
l1Cur ti

1mure Boli ~~_


t 8
ohestlu.nl1e gat ci pr esul ou.
C p ofes cit mai re ec.
n11
a a-1 de 1ul Const ntl
S eba 11arle

in prl ln~ 1 r ordln 1


firme1 din Vlan.
n11 are-!

ur

1
tot

de 18 B1u. 10 n s -1
1u1 S ohellsr1 , e
11 fl
v lorlfle i. ~ntru datori

t1n
i
Cd.

941/-1984 -

V 27 -

Cod. I-a -

O paof,
008S

027 md. 1

11 trimit
din reg1 tre le lor d o
It

Format

A4,

'p-LY

- 31 NI'.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

rln~

1 aci
101

8U

rl1
101

ne u or
d
e 'ntrol t
rm1na t
alel, 0'01

bu1

f~ ut.
t\iA.
1)00 .1.

ee r t

le LV- 62

85

Dimitrle 10
zw~
sori lui ~ 1 1 nu Co te

55.

Cr 10v

tru
01 ou

din e 1 72'

l1n~ 1 1ul a tr1ml 1

n
1
52 ou 15 f1orln1 ohlnt lui ou e u
~ 1 1 url~ cnd
mei
v trimit
1
tu1. r f1 t.bl
poa t g P 11 pentrll
o
1-0 d tore IZ
1
101.
Vi
1 o hl r 8
z-ec de

re

vol: de

Dwnb

stnt

Ig

tra

nil

11~ la ordlnul

10 n

111 1001
drumuri 1

c
,

jafurl
:1.
8te n drum.
c ru
rf f oe 30
lnl la
et
de z11 Acum - de oh1s

prln munil
~
emtl
'}f

rl

lcl

mm-f

Cd. 1124}1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

8I?t.~tIt

Poe tU

111 ~1

li

nl

o 1 d

(dio
turoi).

gus 1"1

ntrll

0010-

Il

nolir at

li

1815 ot
'16.Or

-)8
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

6 6

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISnCE

C psof
sori lui B gi,Ienu, 00 t,
tru 1
fr 1i
Cr 10
o
put de j
proe eul 1 re
p rt
lui

56

~tr

Ohirlao
nandu. pe Coet Glos
i
ie la Gie J . punJ!l 1 el
o verb

1 ng

m 1
t uie 11;

v nu are le oi

1
le ze.

z lhen tre burlle


bl ne; C ~ nil ee v eeu
QI1 ce et

68

scrle

Ioa AI'18 asiu


lui H gi 1 nu Costa

1 fr ii le

Cr iov c

tril

tru
P dat

145 d.! 00 le de broblnl d


la Biro 1 alol; ti trimit
1344 d ro 1 in 244 d duome
dlreolltioe, 5 roi 1 2 lohl11c1
turc
1. din
wn 348
gro 1 d t 1ul ~ ntu.
rea
st vru vine aoo10, l trimit prl
cr~t111
1 soli
1, ca s"
complet ze H 1 Iena
e c
d ret Im
u.nit ou 1 vi
1 un
~., n c
,tiind din Grinenl ti
und pot fl g i~i baidllCii din Gr
p
n lot
1S 80
1 cum
inchiso re.
est

6 8.

eri

8.

rlstu
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

t1 c'"

1111
e

1815 octom
brl 16,

(6ree;e 1

8,

1815
brl

'p. LV

- ."~81 Nr.
crt,

NI'. de
inv,

Data i
locul de
emitere

---

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

la
d
II rll C
8 to t
bucurtl
Bucure. ti C poofas, pc te ~n f luI
f ce a e a o
SEJ va t rina
ceB
l. Il de c'e 1 81 1ndioa ~11
doresc
1. T
do D.!llro"".
e

683

mi oglu

fi 111 H<

Ioa ? t f n aer1 lui Rasl Ia Il


1 fr ~11 1 Oralc~
tru
Cost
o au primit c 1 dou. buoa1 de
pot
t "\fel c d o
"d1n i
n,JJ.:'I\.
00 1
-vind o m 2C

1815 oetom 1. 16
Vi

eo- ~'o::)

~.

stoslele le- u dat lui ~t f n


ntru ele.
ocot al
tl tr lt

VL\j'
1815 octo 1"1
16,B ure 1

D1.ml
tr 10 aer
lll1
Bagi 1 nil Cost Petrll i fra~il

690

1 el" iov c

1 dat ZI

anul

150 de

-ol pentru re nda IDO 1110r


m-rl1. c~cl acele argument
c
1~11 1- u dat )OOC
groi. harnl0u1 Ohlri8Q l-a sigur t e l1

on rd t 1 v pl ti datoria. c . 1 1
soos
moi
1 maEst.
tno nil 1t n al

'""\

oacoV8

pl tit

nicl

nt zl; aorl
trimite ou po

te
aint

011 el r
1
Il
d eoi ea ce 1
o
li ~110
suC
lov1~11or.Cnp1tanlll Fot1
1- oerllt Bold 40 d groi pentru
un sn, o11~a lui
16.000 de gro 1

1 ordinul 1111 Ccatache Cte


::>
fost aoo pt t i va ve
Cd. 1124}1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

Model 1

)62 Nr.

Nr. de

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

fi'

pl t1t11_.Ii trimit
"scriso
re
1
incoveenu, im
W1 cu
scrisori
ntru lspr vnicl
mecemi
anef r pentru
nii
,
I
C
e- 11 jud eat C 11 00101, preoWD
i llat
eu cheltuie l11e de judecet~
657 de groi i )0/12
1 inel
145 de gro i de~l de b nul Brincove u.
Cool 1 vin 8colo cu bumba irul c
~11
ase toete ace t oh ltuieli
i venituri
iilor- edelnicerul
Dinu il rosgt s 1 aduc 3-4 ocale d
tutUD de la Arghiroceetro.

mo

orlg.l oop.ins
a.I. LV-61.

6~.

Dimitrie

6.
H

i Ianu Ooet

r8t~

I08D eerie
tril

1111
1 fre ~11

1815 oot om .8

16. ucure

le Craiova o
i trimite t b cu1
e~ diat pentru el de 1
oec Vi de
clt~
lcolopol, mpreuni ou lt

orleorl.

T odor

69. 62

ira' sorie lu1

Hrlstu
aoov la UOlU'ett ali
l tr1mit
do a
rlnw
ntru
011044
Re

6~

it

Soeoteall!

63

de 1

cre pllteec e ngerltul


Cozl
:1.

H.,rezu.
Cd. 1124/1986 -

gro 1 ~1 lui C ofas?lnd1ea~111


din scrleoa

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

soeune1e

1815'octom
din pl lurl e. 11

DV
r. L

- 3 3 Nr.
crt.

mv.

Data i
locul de
emitere

Nr. de

-1

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNIT AII ARHIVISTICE

t strn

m c 1 r1. b nil s

de
la Rimn1a.
u1
Ce tantln V3
e 11 1 tiind luat an are ndl1 ci
( gi 1 nil Cos
tru din Or lOV8)
Oone pt.

ta
-criu 1u1 ~
tru 1 fra ~111
trlm tf
er! o r
1 negno
p t u- frebu1
OLl g
nLll
tntt1
8 e
tril
la R1 nia e fao sooote 1
fecer1le e le Il 1 re un ,
s -1 tr1mit
1 ooote818 finlllul.

Zap nlot1

635

teol

65

d01
tlhul
c

acu, 1
ntlflc o taeleiului
n ceat n -1'\

vleti r,
OLl mi1 1

re
ci

g roc

154

t 1 1

1 1 t 1 rl
nil
d10 2

cl

ntrl1

1815 octomb t
11. UCUr8 fi

1815 oatomb i

18

moia e19
ve
363

r oere.

rll 1
"ldr

1 12

ni la

p1rpor.

lb.ro 

96.

~
o1J.-}

tomb 1

66.

s
0'19

B tr~

Cd. 1124}1986 -

V 27 -

a pr..l.m1t

tnci:10 fi

2. ti

Cod. I-a 027 md. I

ooJi

Model 1

- 3 4 CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

Inv.

Data i
locul de
emitere

.4

Nr.

Nr. de

crt.
1

. 246112 gr 110e e cheltu1sBO


ntrU ju.

691

1.

Oontantin

67.

oomp.scri

1lberare

moi 1

Car ohl~u l

lui B g1 IaDu

Costa

1815
18

tru l fr ~1i la Cr iova rugn-

fi

'('

duel s.l imprumut cu 1000 de


groi cu d bind lor, dar R nu-l

il

triml
a it le

. rubi le. coi nu are un


c.him

/
Pollhronle

68.

Costa PetrtV

1 fre~11 sori lui (H g1 1 nu


Coata
trQ la Crelov
c 11 tr1m1te l lul scriso
6 lul Nlcolopol
oe eli vad 011aoeste le- apus s.
nu mei trimit
lt I!J le Viena.
ntru
01 nu 1- trimis e 1 1 oO,de groi
cerui1., tr1 it
oum. un om 9"'-1 de
0~1 are D voie- Si-l ma! trimit
10 dremtlrl de chinin ! nite madice
te vezloat
cci Teodor.
omul lor
1 Conat nti ti
est
bolnav,
1 mal. trimita

3 11118

1. ohibrituri.

ocup ci datorille

niol1, palu

11 a

o re le au acu el-

nioi i n1 te

ni 1 el, vre 7000 de gro 1.


1 e ut B punti mtna
v1nurile

1 r, c

~ Il r
f~r- nlcl un
nI dei nlcl cu vinQrl1e eceste
r dat l' t1e. S-a hotrit
o ia Oriva de 18 RWC8ndr
ne dar

Cd. 1124}1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1815 octom

18,Cooo .. t

te tn conflict

- ,385 Nr.
crt.

Nr. de
inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRIN.SUL UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

ou ~llt
nu. ce
r o
cl J
are 700 do 8t nj ni i cu 15 gr 1
stinj nul taa 1 -50 de gr 01.
Zapisul inalt 11 vor fea pe ntrr:t 20 de
gro 1. ier diferen 'pin 18 14.000
lui. ee s se 1ngrij sa 8
sc'" moia i s s
OU'

o 1 o

ineale

vor

ju

lucru
1 ou rudele coc n 1. e
iu drept d prot
iais, d r oheet1url!
ac
t
poa e
nja Ha
81macsmul
1 ou
tl~8".

1 1 .500 1- t

poli
te sc Sper dup~ aa ea s
am
1 moia. SpU1C ti
lui Biool
7
w

anu
400 d
stinj ni.
Dac
treotlt
st pinul lor
la Isnl
s.1
tranam1t~ salu 'r1 n artea lui 1
a

va veni

1 1

Il trimit

0010.

c saul eg nului d '1


ineo ni
s'" 1-1 p re. ecoU
zerv"" de
ro ge,.
14.000 d 08 d porumb
v 1 b'n! bun! 0001
-1 pun
g ee t

ocot 1
d te la

DU S

ntru te tere
~

t ~ <r
soc
e 1
- u ivi
tn ~egr1 ei oonfliot
i "rot1k 1" sus in ltc

f ~

69.

::>

lui"

n.

heorgh

Co tati
lu1 Heg1 Ieol1

69

scri
i fr tii 1 Cr iov
o se lso re a
-i stri

datore8~' Co to
Cd. 1124}1986-

llb

27 -

Cod. I-a 027 md. 1

(?) i

r d

ce-1

18150 tombr
13. I1C

- 386 Nr.

Nr. de

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

C'UPRINSUL UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

.I

G g

150

d. gr

socotirtd 1

vizlon

p~

oV.~.

pateu i comp.
1815 ootomb
19,Vi,n.
11 n~ ca 1 00 rei 1
~'t\!tWl
"H g1 I nu / t/t;V
i
ira ~li. din Cralova
ntru 45 ci
aol
ou lin "vechi". d 1 o re 01 ti
gul n t
te
1 .953.33 ~lorinl
ort ) lui am 1 aan cu
termen d 3 lun1 ou 50 .1 ou 46 ci
'f 1 rini/ sut
de
l~ii ci
iol ou :3
ou 52

noste

"-

f(lor1 nil s 111; i r 1 T o 4i P.rls


1 g ~ Vit t MP ( 10 r) ou 49
{o

Cheltuielile 'cu ve ,
ontrltul,
tren portul ou ilru~le,
c hlrle 1 mag z
idic il la 785
d
lorinl lJVVJr cere cu 340%f c
23 .53 de f<lorinsl ort prov1zi n
(219)
e 22.3
f lorln)f lorinl

e. le mi t 1
57,23' tlorlni f rt;
f

st

.,'2

01,

ch ltai 11 total Y 523,25


1'or~
~j'

101

gn sta
p t 11 1 o mp.
l.nch 1 un bl1an~ p ntrll o e
"Hegi
nu Cost
trl.l 1 fra ~11"
d n Cr iov
ntru 30
sa 1 cu
1 n vl.ndu~i la dl~ re perao e:
re ului .A
n,lui
ns test
Duzl,

71

Rudo ~ Sm g r, T
Jh
cu 42 ci florin1 sut
Cd. 1124/1986 -

lor1n1

V 27 -

Cod. 1-3 027 md. 1

V1t

mt.

de fun~11.

- 387 Nr.

Nr. de

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNIT AII ARHIVISTICE

3 .

41 l 40 da
ter

o lnl silte

ou

11ou poli G "

11101 .9

nit<;

ri .

ot

dll-

t.

t.
zi provlz o Ql

ohir!
1

"/

,1 f

trUj.

-t i

j)

ntrl1

eri

19 .

u/

"

ti

le~5oet

\.

pu

ura

re

s ....
-1 rl 1
p

011

c:1::I.e d c~

S o
a U nu.

73-

~.

..

c~ p

tr1 1
~t

e lnlcul

,.....

.. d
o n

El

orl

ru

ni

or

ere
nil

1815 Gcto

r iov

20. Iloure

8['-1

.11

p1"'t5.

ci

n dc>c

ci

llU.

ca
te ou

vi i e
n r -DtAl

...

o unl-

ltui li
ef ot t
J:
1 trimit

Cd. 1124}1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

011

t.

rl
5.

f-LV

- )88 -

Model 1

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTlCE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

domn1torului e
li ee hot rfticeaso
moi f e'" 1 trim1 t de 1 ace sta
chit n
prim1re.6-j .
1

\
70.

o~or D.T-lro~ 1 om .
sori
lul Hr1'otu
oov 1
Bucureti
1 P d
toet
faoerea
cu Cepsofsa) lu1 S a 11arl
1 al se int
le de "'reoe
ste
vol d
1

7.

~.

705

~t f n Z. ls1 zi Bcrie
lui H<a 1/ 1 nu q( t
p~tru)

75

1815 ootom

brl

li dup c
ov
1- trimis 3500 de g-ro 1 1- trimis
ou mal pl"'te se
1 st 111 ca
bioda d 7112 ro 1 1 pungll
pe lun J z pl
1-1 de
lul Cost.
1
o
1 f

trl

~1 1

din petr
t ul

706

Or

1 eria
ntru mi tu1
sufle-

fiu.

76

n p loov iou

rd rlll1l1 ollhronie

e rl
t

<, 1815 octomb


22
tru/

it cel 5 o de ro 1 de
fttru
1 el 1 cumpvr t p turlle
; seri o
e d 1 1 inc ou

"al-

I
I

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

21.

ure ti

Cod. I-a 027 md. 1

-,39
Nr.
crt.

Nr. de

mv.

Data i
locul de
emitere

101

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

17

itr

er

EI

1815
2).

('C

ctomb 1
110 ura

jln
u

mo
4

oi

Vllt

aconto
t t Z raan
gr 1.

e ....dia

=rf
10

18.

o
v: re o

1815 octom
2), ueure t

rlm!.t

1111 10

fr ~

uz

"ul

[1AJ .
09

19.

on t nt
Il

Hr1..t

cut.

it

wlu

0'\1'

ser
uo
:-tl

o scrieo re

ntrll

1 r1e

zind e

u1

u
t~ c
incl

in
o

J'
10

lui H 1

1 nu

Cd. 1124)1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

tru

./.

1815 ootombr 

25,081 f ,

..

- :3
Nr.
crt.

Nr. de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNIT AII ARHIVISTICE

4--

1 Cer

alt-l
~1

ar

.~

1 Goga

poe

1 1 in

ni

lao re

or tr1.mi t

1-0

comp tr1-

Cral0 ~ O
O 1 de 1" P p1

ej z Ii

1'1

'-

la

1n
~

CRi~)
11.

yu ser e

81

re-l vlrlde

etru)

U Si)

rOI o

~1

1815 octomb 1.
25 t Bno Ul'~ t

rin cre ...


1 r eg

a.1

f"

~-l

Ier po11s

1815 octo
26. ucure t
t

gaz

r t,

15

n1,

primit

n
r ~h

tru

71 83-

1 d

la

1.

lat

lui

ru
fr ii
~1 lt se lao
a
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1815 ..octom
25\,S~rl"fls

",e

""

- 331 NI'.
crt.

NI'. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

~-1

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

prln
r oana cunosout oa
pin~
la urm 1- n1e lat plecind ou
u161111. pe oa
01
Ei-l Cllmpe
a -1 duo le Creio~ for s-l
de nioi un b n. Il trimit 5 PO? ri
cu !..., pu.n 1 3 CI1 ule1. rintr-l1n ch
rlg1uI ooet 36 de grol
ava
v

dat oit

15 i ct

1 gro 1.

urme z e -1 p1t ee restl11


Bagi 1 nu lu1 'le dor Dlnll C hlrigl111
din e zeus RaulOkl~e~. furl1
1 o
sorisoare eli le ci
1111C
1 dac li 80e la nil
t
0010. EI
vind:' marfurlle
1 s -1 de b nil:
pre~ul 1 u1 1 elcl
ate de 74
de parale

oca ue Iar elpunul eu 66


d p rele ooaua. 1 oare li a ug
1 ohlri
1 lte oh lt ula 11.

714

rztool ~ 1 O~ net nt 1
Z8panioti)' orlu 1111Hagl 1 nu
Costa
tru i f ~11 1 Cr lova
o ii tr1ml t . o scris oere pentru
n

84

T odor D.Tl

OEl a primit

71

V 27 -

'S

la Vl ne-

seu lm~~
w....
011 fiii, Tnas
~,~.b.tt)~ .. Radu , ~
\
Ionl~
cari
drese
c
a u re n t mo i
o o e ii1 lui
po11hroni
/ rdar111 pentrLl trei
ani 011
o d groi
n 1 banil
l-au primit 80llm- Obligalile
oe
revin .lor n o st Elitus ~1,
IonltEl

1b.rom.
Cd. 1124j1986

Or ov
d

Cod. I-a 027 md. 1

{J\

18)

1815 oetomb
26. uo~
ti

1815 'octomb i
M6.U\J\l.a.. '"
I

16

Model 1

- 332
,

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

~~II--~---I-----------------------------I----------II~
5
4

P(olihronie

Costa Petru) scrie


1815 oatomb ~1
27
lui Bagi Ianu -(Costa Petr~
i
fra~ii
la Cra10va cX nu itrimis
socoteala
exact pentru cump;5r"'turile frcute ~i c el aioi are f.mu11e
treburi
i ou ciroiumile
f?1 ou
o nrrunidarii;
grija de o ~pete nie este
e ii hot ~rnioe se moia o u un ing1ne,l.
Fiindo sa ute lniol1 snt aic i
ou onru le il trimite 4 buto1a
ou vin; au inceput s~ af b pre1j
mai m re vinuril
; cam 2 gro 1 m'" ui a
El are aioi le.ooo de m:$suri, din
o ere n uma 1 1000 a c ump fira t, l"El S t u1
ste din o au dat viile lor.

71'

87.

1815 ootomt
27Inolembr1 ~
Teodor D.Tirc scrie
a';"'orova
lui /Hag~ Hrlstu Peecov la
"1 t , ca, dupa'"ce se v ~nto8r(e
"
Bucure
la Craiova, s~ vindn hrtie,
oel
20 deJtOPur1 din oare 343 de
r-taur:
sint cu "leul",
600 ou 'tria
1.. 10"
a vorbit ou ~ Bqlu~ Ioan s
mic ore ze cu 1/2 de gro pre ul
la UD ris.
5 oaute s o vndp
ou pre oonvenabil totu i.

I(~
<,
U~ioo18e1
ciura sorie lu1
l' <:.. gi) Ianu
Coata Petru i fra tii
1F Craiova ar a strins
Q1 b nii
poli ~ i de 6000 de groi de la
Gheorghe ~oa1u n galbeni
i-i
va trimite
la DiL.itreche la
Buou 'eti;
d~r pent ru c'" are nevoie

716- 88.

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

./.

1815 ootomlrie
27, Sibiu.

de

- )~)

Model 1

,
CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

300
gr~l, O s-I tr g O
P lli i ~-i comunice c s~ 1p1te8ac~. Din b nil aoe ti
r s 1
opre acu numai o
rte din ch 1tai 1i1
fectu te cu expedie
1 nl1 la Vien8~. Trimit 332 d
g lbe nl prin N. p zoglUJ din
9 uma e8sst
re inut ehe 1tule111.,
feetuate ou tren portul n Tere
Ro
asc. Il ro g"" s"'-l oumpere 3
buto ie ou vln"
muritor" d
Drg~ ni ilo
u
11n alb pe ntru
oa
s,
s le mb leze bi
1

-'-1 le trim1t

19

Dlmitri Ioan IBzr sori


lui H~
Ianu Cost Pe tru 1
f ~11 1p Craiov rugndu-l
~-1
trimit 100 de ocale de unt 1
oit va oost l va 1 mite.
-1 trimit
boii ca s-1
oal 8 o
1 poi
ino ro
restul d s801, il tr1mite
o
e ln! r.

1815 oot mb le
28,Or o

D1mltri Ioan ace! lui


H~gl't 1 nue Oosta
tru 1 fr ~ii
1 Cr iov C ino nu 1- inmnat
sorlsoa
a lui O 11t rov t oomp.
c cl nu
pun~ t blourl1
(100 1?)
e
vrea s 1 la
d le ao t. Il trimit
sorlsoar
d 1 It oetol, omul lui
no1 ch
08
~1 d~ lui H 1. lenu

li

1815 ootomb le
28 ,Buoure 1

gi:]

20 30

'OI

t zu,

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

..

Model 1

- .334 crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

NI'.de

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

pentru datoria

de 130 de groi ce
o re 18 Bagi Ienu. Lui Zlatreenu
l-a dat .300 da gro~i. chiria pentru
odai
luat::' de 18 el~ Din diepozl~ie
eerderulul
Pollhronle
l-a dat vtafulu1 lu1 Brincoveanu 1000 de groi
pentru mie Sorisoar e lui OmeroglL
nil i- 'va d lui Seohe larie pl:n
nu fi fixe zfi pre ~ul la gr ....
eime.
ca s-i pa tii lUa .beni1 imediat.
1 cei 527 de groi
obtinut u~ ba
de 18,.3.3 gro~li .. crisoarea
oe ntru
c onau i-a det-o 8ce~tul
imediat.
Orig. HI LV 30 i
aop.nserat.n
la LV 32.

N~1001ael sa1ura scrie


lui H(egij Ianu
(osta'! Petru

1815 ootomb 1
2J,Slblu

l. fratii
10 Craiova c mrfurile
1u1 ino fi nu au june toate le
1ezeret; il 6nun~ mo rt 8 unohiului
sau.
Dimitrie Io n Mavrodi.
iar banii, 3000 de gro~i ce trebuia
sfl-i ie de la aceste,
i va lua de
la Hris~odul ?eciur S-I informeze dac~ a-a frCllt multi" oeer'" aDul
aoeste ~i le ce pre ~ se vinde.

~j'

-,

Dimitrie

Ioan s rie

lui

1815 ootomb' 1
.30. Bue ure Si 1

~gll
lenu Costa Fetru 1 fre~11
la Craiova o i trimite
plingerea
lu1 c l'-ela 1
pus o re zolu~ie ;
aceesta l-a costat 5 gro 1. A m 1
dat 22 de groi le judeoata lll1 Coala ~,

s..

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

- )35 -

cr t,

Nr de
In v,

Nr.

Data

locul

de

CUPRINSUL

UNITII

Model

Observaii

ARHIVISTlCE

emitere
5

Iar ace t

e fost trimis cu d 1
bumbelrl
8co10- Il r1m1t slut
1
de le
omp t1:"iotu1 lor,
eoflt Duc
erhlm ndrltu1;
ce.sta 1'1 din Vlen
l-a soria
erdarului Polihron1e
ce s-l
jut 1 re obnd1rea acau u
su de 'erhidld s 1".
u
primit nl01 un r spu1 Trimit o
scrisoare
c1uoeru1ul Const ntin
Otetele &nu ot
Atanesie
tatlu,
arendaul IDO 1 1 lu1. . esta) o
1 de 1 acesta 888,81 groi
l.mpre un cu dobin e, il trimite
1
z plsul
ce tu1a-

111

e;

61j'

Teodor
Hriatu
eoov
wlzut,
n 1 g
compromisul 1

D.'1!lrca ecrie lui


1 llOUI'eEjti' c

1815 ootomb
)l,Vi

tur cu C paof ,
oare au JUD, oa
s fie judec ~1 de m 1 mul D gusto 1
let::ll i
1no 1 odet
ce st ,
; m 1 mu.lte doc
n
dect 1 8
afaoa
tr1ml pn aouma nu mal re aa a
descurc cu ce le
e re le '.
S~ s
i 0"-1 pere e uz Sper e
re
nii c re-i
t rmine cu b1
1
9 ring , 08 i C 1 d
V
Ceps fas sau el le B lu~ Ioan
s .l lnvesteesc 1n pa~80h1nl, cam
ou )0 de p re le oa ua, d r el bunl1
oe1it te; le fel, dup o va veni 1
Cralova 1. va vinde hirtia la perso
d inored re eli cumpere tot
robin
i s ....o duca la Or v C mbl11e de
hirtie snt ou )56 p n
.4
1
oJ

....
'-

)57 But , 1ar oursul

Bueu.rac ti

et

ntru

122 2/3 pinl


a.

la 12
Format

A4

336 -

P.LV

Model 1

Data i

Nr.

NI'. de

crt,

inv.

locul de
emitere

72.

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARI-lIVIST1CE

1815 octom rie


C psofas scrie
)1 t Bllc l1re
1
1111H~
DU Costa
tru i
fratii
1 Cr iova c l ro g7 f.
11te :i.n orecs s 111
mlllt s-l
o re-1 re c wn i e ete j ude.cat de
negustori.
trimind
o sdriso re de
11.11pe ntrll
recomand re din per'-e
Costa Gioe. Pentru efi. Poarta 8
fi t pretlll
le c p n (gr-e Lme t
scris ~8 Constan. cerv1) per
42 t
1 mic~re ze i
tinopol ee s-l
de ecaade t
lucruril
eu rmas n
stagnare.
S aiba. grijI" cum i vinde
c lea ca , sc nu i68 n pagub.
Ci prlvete cele spuse de dufecc
be8 snt minciuni. Il roag SW
dea dispozl ~ie 111i Dimitrache. aici
soi.i de 200 de groi pentru
cheltuie ilIe ce le are i poi s
opre sc fI gi Ianu banii din banii
lua ti de ct nu la vnzare
pie i10r
de vac.
Il roag
" nu-l refuza
n r ~m nile
c -1 face t cc..ci la altcineva
nu
are la cin
s peleze.
Dimitrie

94

git'I

>

'

Cd. 941/,1984 -

V 27 -

Cod.

I-a

027 md, I

Format A 4

- 397 CUPRIJ. SUL UNIT A II ARHIVISTICE

Observaii

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.

~"'-1

Model 1

UL LVI

72

ru erl
Ioao Aneeteslu
et:ru la
lui (legi 1 nu Cost
sooat ....chiCrai v
rugindunii
t ne pe tru orz

la 5 noiemb 'le 1.
~re
ti

o s nil
c "'ci

pus
.0

1 f1

nu are or i

v i a~ pret

1 orzul.

ntru c~ tot e intorc o ii.


ali trimit ....
ce1eacs
ntru H S8na )8. 1- trimis 15~ d pie'. d cep
ale accstll1 t C9
L vnd

~.
72.

Ohir! c D m

adu sori
1u1 1. loo1op 1. lui

2.

1
e 1 Ianu ~ osta
i fra tiii la cr iov

1 Viena d 1 Al....n

o li

ru)

'1.;.,

rimi t

Papat u

i 00 p.l0.615

gro 1 n contul 1u1


i ateapt ordinul lul.
v.1 tri~
ocoteele linli trlmls~ le Vlea
ntru vnzare.

D1mltr1
!regi 1 nu Cost

72

l trimit o rndui 1
~ro i 1 31
ri ntru
lspr vnlcil jude
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

1815 noie r1e 2.


ue ure t1

oeD sori lui


tru FJl fre~11 1

h dinti

.. 338 ..
Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

cind va strnge b nii. a~-l


o eaunes , e eli ..! d biteze portida
cc5. snt banii se u ului bel1itic".
4~ndrel
p zoglu tr bule sn-i aduon
la oibiu, d 1 satura. un grop cu
329 de albeni.
A~
cum i-a scris,
i va da lui Constantin Hristodul,
de abi
venitlln
patrie
i este
.ar'rao. ni-te bani s-i plteeac
o ~etori

Ste
, f 11 llu. scrie lui
Heg- Ianu <:oete Petru/ i fratii
le Craiova o~ iner nu a- u pri~it
. t o 1 ba ni i
~
Ca. V'I\.JJfA- Q.l. \1 'f~
,

1815 nolemb ~e
2'ZBueuret ./

au mai
r~~I1lS8
2470 de groi.
.ntru care a-s
frcut o orin ui 1 pentru iaprevnlcu
j ude tulul
e e d: ti i sper5 eq-l
prim aec de la sl gerul Costache
...
te neseu , i pravnicul jude ~ului.

'.

~.
Dimitrie

Ioa scrie lui


1815 noiemb j
5 Buc ur t 1 \.:H ag1 Ianu Costa ? tru le CI' love
e 8 erittet sCl'iaoerea lui Scsn vi
le omul poatelnicului
qar
f cut
i o pl ere ane x nd r;i eua-me n~iona 8
scrisoare
ni acum ateapt rezultatul
Ii
.9 da 1000 de groi
lu1 dufecoiba&
jin t dAC ~8 ii d~ acum
di pod Yle . <,::TeOfitt,)Duea ee duce

lE

aoum la 1 si; nu l-a cwnPDrst c


ce l-a
Cd, 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

co

ndat,

c ii napoiaz

- 33:J -

\'),L\}I

Model 1

CUPRINSUL UNITAII ARHIVISTICE

Observaii

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

ert.
1

e c re 1~ dt-o

SCXiS09_

ntrll aoest ; e te pl"" i fect Ilate.


A socotit c~ e t cam periculos

e. do
~crll
rului
d t b
d 1

rol ms-1e la domnul


~1 d 90ee a- edree t vistie
tefan
lUa Z man DU l-a mai
')
ni
i- po rt cu vorba I
beizadeeua
U~U'9
primit numei.
3561,105 ~rooi din datori A
"rimlt oei 323 de galbeni in socotes la lui Magi Ieni din care nW!lGl
4 ereu 'ordin ri It J 8- fiXAt pre ~u1

de

1) eesue f:!Jla-

dus 1

oheIle.ie
cu scriso ree lui
mer glll, o"oi mai u de luet
nite bani. 1 e s ris luilt.Vl5:sti
El... i g ~se se ti re ve nt 111 care 9-a

~.
1) Documentul rllpt.

73

,J

Dimitrie 10 n
z'r ioah ie
pateu
o socote 1:;;lui An gnoste
i Q omp. C Il o he 1t uie 111e ~out
ntru cei 72 de seci ou 110:-' tn 4
trens.)orturi,
din o re 3 au fost

f:-!oute le
sta la Z mflr Ath n siu
unul le Viene, chirie i ind n prim
15 e Il 17 lori i lar in el dolle
26 d f lorini!.
Alte che ltuie 11
a-au
ntru: taxa 1 1az ret<,
1 t oe~
Cernel 317.41 f lorlnl1
~) rmltl~ 8 1463,44 f Iorinl
,
g.zie, pentru B
embelere , pentrll
sori, poli~iatlc,
proviz.on 1 272
de balot uri o n totel 627.55
f 1

r nil.
Cop.

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

.1

1815 noiemb i
3,Or ova

i-

Model 1

400
CUPRINSUL UNIT AII ARHIVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.

731

o n Rod

7.
lui
la

l"

1
iov

i oomp.scrle

nu etru
cu rug.minte

1 15 flole b 1

), ar

1 fratli

trl

ur ent "'1 cu o ee zia' sigur 1


ueurs ti ecrlsos
e sl tur t ~.
cere se refern 1 o f o
1 port t
lor 1 nu i nl~t
copii dup
z p1 e. Constantin Iod
din
uOllrestl este fr t 1 sr"u.

4732

Dlmitrie

8.

I08n ecrie lu1


Ianu Coste ~ tru le
Or lova e ~/ deoare o v t ful pOG

te laic ului Dimltrecha

s.

de

181

noie mb ie

5,Bucur

ti

550 de
o 1 ti la slugerul
hsu
uinascu(s10
1; prob bil
lnesou
sau 11neeou) l-a d t o oli~'" sconomic C 9;'-1 etr ~ de 90010

i s-l comunio
sr.-l de

el el01.

73,3

:}.

cnd tl 1 oe
~>

elllra
1815 noiemb ie 5,
lcol
OJibll1
serie lui 1 sgi Ianu Coat ~tru
fratii
la vralove o ~ i 1 est
lins c re o trl
a tor s eunpe
el eloi" aa ar 9 .1 comunio pre~u
tCgos( l
le fieoar
sortiment fin,
bi ro na~ \1 Il ui tet Sol 1 comun1c o.~?
~r~mit o 1 6000 de gro i i l-a
remis unde trebuie.
t,
~

734

""'"

10

au
Cd, 1124j1986

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

ListH cu p!?reo nele o re mal 1815 nolemb ie 6


ltlt . dijma din porumb; d la

.1

- 4 1 Nr.

Nr. de

crt.

mv,

Data i
locul de
emitere

dJPRINSUL

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

moiile C'l~r
Co .rom.

35

Model 1

1 Ostrov ni.

1815 noiemb i
DoctOlu1 Constsntin
7
fe~~o: sC"r! lui po lbronl s rder.
gl I nu \.iosta Pe tru i f ~ii'
1
scrisa
1 Cr i va c 1 t imlt
i dou copii 1
i re1ul
z plee or pr cum i sooot le pentr

11.

13 o 1ti

1 1c

1 oomt.c

ah ri

indr"znlt a~ 1 roeg
..,trn('l~
banii. de
. ree e cunosc d mult
relu!
i fac un ma a rvioiu ~
s~u o
eet b 1

~j'
Dirni trl

10 n

1815 noi mb i

zr

seri lui Bagi Ianu la C r ~i


e
nu g"t
t rl ea s'"
p r
o 1 SOG C re a-a stric t. eioi
nu sint decit cir aoi, d e
vrea s
repare cum t bui.
trebui s~ o trimlt~ 1 Vi ne.
'.re a lui ete o ar fi m i d
olos G'" a vnd eici cuiva;
p et s d
banii unor oeme n1
o 1
C
nu s
ric p s o r pa
....
-1 eri
o
fac

7.0r ova

o or

37

D. irc ii acri

lui

ucure ti c'"
s r~ s'" ee t rmi
bin afaoere
cee l triml t
cu C psof

Hristu

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

.1.

p-L\}(

- 402 Nr.

Nr. de

crt.

mv.

Model 1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITA II ARHIVISTICE

Observaii

.chi t n~ 1 p c re i le
c rut;
de 1 pi 11 de i PllrEl. porLt.'nb i
pieil

bou.
o defi " C o
zil

ute

re
cea

nl col
sus ul

:>

73

Hrle u

n -1

lu

el

ilo

15 noi

lui

oTi

od r D. ira
eeov 1

14
s

1. ien

. ti o

11 ce-1 v
eo! e 1. cu cei 3~lo

1 t lmlt:'
1 C

ti

lu~" 10 n,

d 'le

~ ehi

v In oro~ndu-e la

r mit~

Cr iov
fl- n

""

nd~ hirtl
u1t 1
drum.

123
el t1rt1e

124, lar

379~.

7).

ori lu

nu
10

i r ii 1 a
du
o ~ ti ru1
i... d t l~o

cere-l

preg ti ~i

1
ri

1 judetl11, 1 r
1~ d l'
pc!ii

Olt

t. c s termin ou

d t r1.
primi

-i trimit

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

eslul

st
z pis de

b nilor-

~.
Cd. 1124}1986 -

1815 110i
8, 1::etl

Ibr"'11ol

l.

80

Nr.

Nr. de

ert.

inv.

Data i
locul de
emitere

1O

CUPRINSUL

40)

UNITAII

Model 1

Observaii

ARHIVISTlCE

laD.
t re t
e ltului
am 1. so 1 lui IJegl 1 nu
Dt
tru 1 Cr lova rugndu-l
'-i .trimit un r
din o re SU
c
est attpi
peste b lte cu
te d
101, o oi -au lnti p1 t
lucruri nep1~eute i u r
s fJr~
P t
~.
lb.rom.

16

1 15 nolem

<J

741

Ghe

.11

1 u
10
o'"

sori
1 fr
2408 ro
le ; sp
cum. Il
o poli t
nicu1 1

1 omul\.l1 1u1.
r o 1- primit tn
trimite 1 ordlnul lui
200
e r i
poate 11col
00
1
lui
.t
lbeacu,
colo;
)
lUp' o v fl scc
r--i trimit'
alt b nl1, o rindu- i pro
vizio ul ob nuit.

~5'

142

-,
I

lmitrle 10

18
.,1

O/o
<, t

eri 1ul
tru/"'
1 nl ~

ii 1 Or iov c~
n v
1.. c h m t dom irul
in f -J ll1i
1
ost 1 leulu1, d r oest nu
re cunescut nimic- Ii tl"imit
50
d dr reurl de
veilt fi 1 ingl ru1
ndrel Oov ci,
n ru c re
p1~tit
12.60 gro 1. f~cut socot ale ou
obeltuielil
ntru ingin rul hotar
1 lt 1 : ecrisoa
1 spvt~ ie C8
oost t 2.3 gro i, in tot 1 446.3
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

le LVI 22.

1815 noi m rie


10 ,Bucure 1

\>- L\ff

- 404
Nt.
crt,

--

Model 1

mv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITA II ARHIVISTICE

Observaii

:J

Nr. de

43-

-,ul

t
se 1.

Co t

1 O

1500 de

d 1
u

v_i

rl1

o 1

i-

DO

rernl
1 in t ir.eturl1
log
~ 1a1 d 1
zapisul mo lel-p
sem z
2. rudeI
n
fi
f c
nu
iool
'5

1815

1 i-

i dac

dus
tre bula
e
ace t 1
gul ;

"'-1
o

1 u1,

alt

mo 1

r,

intu1ul

icl o

il

31 d

v;onz

t
1 H

CI' 1

t 688 d

c
vindut

e r

:'ru~81

1 z 1h
tri
Dt

un

t
~

Dlmltr

11

,1

trebu1~"
trimlt cu
e cu c 1
col.
1

li

1.

-1
r'"
nde

lut

.1.
V 27 -

Cod. I-a 027 rnd. 1

1111

Cd. 1124/1986 -

piei

-1

jut r

ntru

ti

'ri it

8:'-1

Coco

lelo,

Model 1

- 405 crt.

mv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

744

Nr. de

CUPRINSUL

UNITII

11 n vioi Beri lui


Hrl u H 1 o
eov 1
UCUTe ti ug1ndu 1 e ~ ee late ze 1 e ies
il d

20

z pisul o1oovnlcului

745

Observaii

ARHIVTSTrCE

el.

dac'" nu

a p

B111

1815 n 1 m
10,er iov

ie

an 1 oh
V

po t e~ i trim1t
01.
B

1815 noi mb i
Bcrie
lo,Buo
$t
lui
u C~ t
tru el
fra ~
Or-io 8 C
rimit
crlso re 1u
i
cemand re
1
o "tre Gle r p ul 1 gr"s
a vl
f1x t 1 40 d ~ar 1
00 u I s~-1 trlmit
ni d
ah lt~ 1, c' 1 e1tf 1n et pl rdu ".

21

rrtAJ'
746

~ sorle lui
"'e
tru
~11
C
c v trimite
ou e v r b nului I
xecut
dl

22

1815 noiemb 1
11,BllC ur

ro 1.
criao r
,o

doct rulu!
8
tringW ni"
ni
re le c t.u!
ndro i
zoglu 1u c
- in~ le
4
1 I nu p n ru poll~8 lui
C
cu "din~il
Z m n.
o et
tit cepit 1
d
fel it.

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1>. LVI

- 406 -

Model 1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

crt.

Nr. de
in v,

:2

Nr.

Di it i

nu

..>

Cost

tru

,.,

rei va rug:L u-l


1"'tu t" 1u
eri o re
p

74

1 r ~ii

ea

1'
1,1 X

24

ndru Io n seri

llli

1815 noiem rie


12.Orovs

aeov mu trnduol
cuvil ci
i
z-ao ni! f

Hri tu
purta
umt
t

lu'

ori

10

io

Or

lc....
nd

..,

t ~1

~.
o

74~ 25.
lu

..

1815 oi mb 1
12.Or o

se

ti

Frie

te

cu
i
cl
C
sp
e
d

iov 1
e trimis o
ceste
D.
t ntin 1 zile J.
atul; p ul
v t im1te 1.
1j2 pin'"'1 3/4
ris-ului e te
i
po
vi d
gro i. c
st"

re

.
7

750

e;. d

26

nit

fr

1 15 noi m 1
13,Const nt nopol

renu
Cr i

ca

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

:.r

- 407 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

75

,
CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

trl

27.

se 1<3

1815 nolemb ie

ost

P,tr
1 fre~i 15.voem
lu Heg
. ea trimit
1 Crei v r
"ici o i 150 d gro i l e \
~ p reoQAle
s din lua
t ulu1 T O or. dup a U!Jl e
ti e
v r it
ou aer
u1
t oh d
ti de re f8miliil
010.

752-

ModPl 1

1.

~.
n

28
H

lui

SI)

!'

1815 noi ro' rl


15

, din
c

din
n;
crisoeree 1

cu z

le ce o

1 p
a

753

aur le
lb. '0

imitri

23.

" eal "

~.

-,

lui
1
rugl. d -1 e
o

stringa n z pis d 883. 1 gro 1


1
n 6 sole V i ("vop ltorul)
pi e re
st 8 a rue 1ulu1
. t 1 00

rlmit
tri it
1

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 rnd, 1

1815 noi m ris


16,Buc
i

.--------

P - Lyl

- 408

Model 1

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

i s" 1 tri it'"


1 rsp ns

~n~

un

r c

flap oi

)',n11

1 3 c

0"'0

1"

e 1~ 1 1

io'"

~.
75

>.

eehell,rie

nI
<,

1815 n01 m~ 1
16.Bucure t

v
DS'"'

oi

mn tor

le furi 1
O

un

1 n ri

cup t ou
o r

cum

de

-mmsn
ooote 11
s-

ju

cu

voi

um'" o reo 1
pol1~ ici. To p in
eL

S'"

~1 z pisul 1u. !br 1. oi,


B gl 1 u~
n o .1e
le
al
dOll
pl
tori
s se d~ 46
1
tri it'" poli

C ~t ntin

75 31.

ro

11 . eri

1815 n01

d 10io
cu.

prl

,C

""1

11

imp

Il

utr-te

r~p
tu1
etrinei. e
Cd. 1124}1986-

V 27 -

ntru un ze
b ni i ...

ri; ee

Cod. I-a 027 md. 1

ri

oi d era 10
el 1n10 r. d 1

1.

vnie.
o ul

11

ri

V-LVf

- 409 -

Model 1

,
CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

lnv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

'Op

vre
U

In
judec ii
s abil t bu
8~ de
20 de lel
li
u; ~ d
z
s 1 lui
Hs
nu
ceot i-1 v tri. ite
dao nu, va
ni ou b
irul,
c~cl tle sigur c~ z pis 1 logof~
tulu~ sne sche oicu, I!nchiul 9:;U,
ata 1 el.

756

Eftlm

32

II gi lunu

DUt)8

1) 1
100 de c"'ru~ 1
le -8 o
nd t
tl;
nostru" 1arie

ta _

1 v ,2)

fi

.?~1

nd

st lnicului

caffiu1ui.

s'" plec

1::'U/

dres

3
H
C

1 lUOrtll'!l
mulumi 1.

fi

SUS

"t f n Psp
eri
lui

i 1 nu Co t
tru i fr li 1
i
t ptst

1sindu-i

c'"

pl o tinu
~ viD d 1
o

eri

1-

a rneti.

He

1 con c. cu Zo Uj gr'm ticu1.I1


roa ..6 -1 ju e pe 1 '"'i
ri te
nul a fiu
",uri";
U

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

8,

c lma-

1) D n ot t r 1
2) _ oumentul rupt in p rte

75

1 15 1)
noiembrie
ue l1r8 ti

e "cl
nevoi d c:'rue
eu le 5: tri.
S

r nj Z

scrie lui

1 15 noi mI i

s,c

1 f t

410 Nr.

crt.
1

de
Inv.

Nr.

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observaii

. CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

re 2
60. o,
...

~ 00

li

prl tenul
, 1 cu

1, c"o1

re
B

t~r
ltci

b nil,
" ne_

oc

Gi

r eL

l'

11

..

ti

~)'
75'..

itl'l

3.

1815 n le t ie
18

deVl ~

.(,.

" t leri i 20
o
primit .04
perele impr ut d
e jup'nu
1) eu t r. n de restituire
t

::mpre r1 ou d b"

Pal'" la

Sf.

Gh" r h

1815 notam

753

eod r D. ire14
se 1 111 H ie
1 ,
ntru
ucu
ti c
ro e ul c
i V s111 ( malia
ib~ r~ d re p
tune A
m 1 ino~re t 1 lte rie-u 1 d h!r le
entru Dim tria COl du din ucure ti
i
ib~ grlj G o prl
e
ovicl
S~-l arie i lu1 leo e
ndu-l p 1mir
1 Cr iov 00 n1

ie

c 'rut!!.

~ c 1 ,,1 sori
lui
nil
r
1 fr ii
eure~tl o
lua Dat d
lui e S Il, 1 trimit ta tU
9
fie vlndut~ 1 V"e i
.tt..

760

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1815 notem. le l:l,


~oBeova

Model 1

- 411 Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII

Observaii

ARHIVTSTICE

c1 Bosi
imp )1'-"'U1Ul
e
Ei de
nu'" di p zi le n leg'"
tur'" eu f.ebrlc~le
e pr Lucrar
8

bumb qu ui.
.0 o' nu l-a
ut,t d t rm na sW_1 d
e1t1 po11~
e Vasile

1-

t_. Im

oghl1e,.v cu

lin c re est p rt e ui iagl Ienu


ca 9~ o v.d
1. e~nd ee ve nt re
vo e: d1
ins
le Cremoncluc
Y

BrOd)!

Hristodul

P P'e.-

oomp. ce
otrlm1t'" 1
at u, d r C~ v oont
v

est

cu i

r.

la
nda

dlepozl le. Va vlnde d 01


, ch ar de'" va f ce o
re~. El B pierdut

ei

lu~1 cu l~ne 60 sta.


r u d Q 8
~.
ntmplat
;

ntl
\l
Il>

t 1"

u1

-/-vtv. 'VV',

ee la

o 01 un e it ....
o) o re' s'"

rijV
u fie pas e 1.:181
1- trlmis t b o "o d u rindu

1.

tr ev
he1 le
- preg~tit
i 1 v
duc
1
reoaal cnd se
tntol"c
colo. 1Unu e de
emur ...1 vnd'" aoum ct este
iarn"".
do'" vi

trl ni 74j"

fi

V 27 -

ti e o va.
- r U

or ocuri d

e "'01
9" pierd
ur in

de 11 .25
o
fl

ruble "'n ae .)q; lunl


.. dut ce Dom ndu sau

u cu 15-16.0

gl

co o.

Cd. 1124/1986 -

'0#

Cod. I-a 027 md. 1

d grosi

ore

..412 -

Model 1

crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

NI'.

761

Iorg c~l sI erul,


(v"'t fuI lui Q. ~"ne
an" ,seri
llli'
tru la
. g 1 nUQ
" Cost

37

1815 nolemb le
1)

~-1 trimit~ napoi za1500 de gro 1 pe care


rdrul
ne ot nu 1 1- pl tit nioi
pn CliC
. re zolve
1 ici
oe st~ ohestiu

~.

762

ounesc ut (

Un

38

s mnat)

sori
c,

lu1' Hegi Ienu 1 Cxsiov


o rao el
o rit c81ea~eC\.,
ae-l coinend tacmuri pentru ca 11
e~l 9SU le Viene e 11 la
sta. dar
s fie frumo s

1816 noi mb le
20,
vaz

aJ~.
1015 noiem le
Dlmi trie Ioa n crie lui
!ucura st i
agi) 1 nue c.(OGte) "{etr~
le C iov C
primit d le me de1n cerul At nasi 5000 de gro~i in

763 39.

contul_p

echi

! lui ""t ef

iei

:>
Pepp Cu Ceachirog1u
inche iet
socote 1 primind de la acest
230 ,64 gro i. mG etui de 464, 105 120
gro.l
t un b d 21.3/120 gro
cu e re s e i- e dlt t partide_
Ii t~imlte rigevu
de" 280 d gro~i
d ~i lui ,tef n rioZodul. g! re1
r~pos tului
strinol.
Ii trimit
o acrisos
;>E: ntru peh. rnicul
Conet ntin te f
seu i
poli
l
de l~.ooo d gro i 1 ordinul f
te lui lui
Gtrng:'
Cd. 1124j1986

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

> 1.

zi

Sol

20,

V'

- 41) Nr.
crt.

Nr. de
Inv,

LVI

ModC1...J.

Data i
de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTlCE

Observaii

locul

c'" r cev de trimis pentru.


eerd rul 1 ncu lin se u, piat t 111
b1~ilor.
~-itr1mit
c~ci e
osit din o l ....
tori
5eut'" "in efar
e lnicerll1 Dinul l intr b o
f"o ut ou e 1 700 d gro 1 pentru
a re o 1m cemul 1- or~ndu1t 08 aco

inc

Const ntin
d lnlcer scrie
gi Ienu
1 Cr iov
OV
tit ine 50 de gro 1
p ntrll ee 1 7 pereo n care
u fost
trecut
le n amurl i
p1 tit
si
e
tul de )0 de groei d p rsoenv
Vistierie,
deci 560, p Cere sV_i
oear" de le t-.lrani. c;-'ol el iluat de le omul lui
1 nu
de eici) Dimitrie 1
It vorbit
ni pentru ce i 14 mezili.
ca a:-' fie
~
aco i d la d~rl. SI-i trimit~ cei
..
700 de
rO,i. cJci a
~roole
c Lun 1 i
n voie de bani.

764 . 40-

fi.

76 4

-,

Chir! c A nrstaeiul
Va11eerldas seri lui ~gi)
Cost

1815 nolemb e
Ienu

tru l C eiov c~ nu cunoa t


nlme ni din rude le r'" 09 tului Draseu
din u cl _ ct prive<a>tO poli 8 d
500 de g 1 ni
lui
hrwn Regep
g d geab i-o cere c;./ ieI 1-e
plt:tit-o,
dev~rat,
nu in gel nl
cum er ""eri
colo. ci in gro Oi
c
nti de V 1 ia i i-e trimis i
re a"aua-numitului
p;
Cd, 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

22,Sletine
pe

Model 1

- 414 CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

ou

ou

tie

ce afaceri

f miIle

re II gl lenu

ec sta, der polite nu

1 est

1 el.

76 4

1 15 noiem
Conat ntin i
23.0rRlova
comp.ecrl
lui Hristu.
eeov le
ueuretl cr 8 rimlt n contul cpe 1
lor comerciJ51e 15 l~dl~ cu hirtie
,.
i le -a de pus le magezie le Cr ove.
der inc'" nu ere mu terii
i nlci nu
""tie dece. VA 8~ a, de erece este un
mere cheset acum pe p18 ~ A
Dimitrie

g~slt 1

pr~v~ll lui Blut!


cu indiCA til1e nleg -:t ur

ecrleosre
cu ece st" merf~. A primit
i
acceptat
901ie de 500
d gro~i
la ordinul vistie'rului
Ucolee

-1 spun'"'de unea ar;


'lr~~enee"d r 9....
",
ce 8 pl"t e o ....

le

s benii

~3

76

., -,

/ Bcrie lu1
Vlzirul Ve11-'p
tru i fre~li
neg1 lanu Coate
le Creiovs CU e cumpvret n totel 2
de cs pete de vi te:
c a gpsit
1cl i
I.ihala 'he; s
ib"
pin~ le prim;'v rii

1815 n01am 1'1e

23,Cledove
( Fetla1t\l

boi i vaci, pen ru.


le- trimis le
grij'" d
1
i etunci s'" i le

~.

76. 4.

"gil

leol
nu

"1 f>aciure
Co~ts

scrie lui

tril
1
c e depus le m

fra ii '1 Cr iov


cei 3~ de deai cu lin ~i
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1815 nolem
lbiu
zi

le 23.

Model 1

- 415 Nr.
crt.

Nr. de
Inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

nc put c ;te oohimbe ambalajul


i p c l1al~1 31 are s~-i cooat

de la

1-1 va duo
ou directorul.

8ici,

oua
pl~tit deoit 174: 1/2 groi,
reotul
l-a de ti e 1. Dee t s [t fi stat msr1'e 1
O11m":"'oo,ti, mat bine o 1no~r08 ou
15 florin!
qlntalul,
0:'01 acum tre -u e
s ~P1te~sc'" 23 de fll1rlni,
pentru
c drumurile a-au strio
t din ori_
cina ploilor
i or.ru~Bil
deeeerc
marf
n drum. Aic! e~r<.g~t1te
7
c "rute ou 18 f(lorln1
e 'le
pe
cere le v trlml te ou lna,
imediet
o v mei ingheta drumul seu poate
cv
o cwnp~r

..e 1 rovi01
nu mel a
nici o veste nici dee,re
grtisime
nici despre cei 1200 de
f(lorinl
oare i-a d t.
oarece
a murit unohiul sVu, Dimitrie,
si
fire buie e ~ vin
Boolo, il :r'oeg,
9 -1 fec rost de 10.000 de
oetoste 1
seu oodo1contari cu 3,48 gro~i,
o;:' i va evee nevoie de ben -

~.Dn

rp yii

Cuounghe 1u soriu
lui <.. gl Isnu osta
P tru)
i fratii la Cr~i ve c~ 1-e chereat
pe cepu chlriglul,
de fa~, fiind "i
trt, C6 s"'-1 de _ ce detor9z:-' lui
1sgi Iarlu; ace sta nu 8 negat o ~-i
datore z ceva, dar cum 011 ere
de unde s- 1 dea: 1 trimite
numel
300 de 'ro 1 nl-l roegX s~ u-1 de
t jud cet~ , 1
nchid:',
e ~o1

763

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

./-

1815 nolem
24,5erre

1.

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Ol1

nimio

i P

..,

46

Observaii

u oi 1 oi tlg
ip te o datoriile.
ou

~~

77.

Model 1

Itra
'-w./

Vlet
sori
lui
.
Ie~l1 Cost
tru i fr ii
~ iov rugnd~-l eU.! ma
ngdui lui COPl1 ohirigiul s~
plyte sc: mai t 'rzlu datoria O
o are 1 1 i a i nu-l l.nehld~, e o
oum s 1! mune ec
tunel nu mai
nl, 1 r
1
ah 1,
M' c e oi tig
i e f.nevol ~.
f mi1i
lui ecte

1815 nolem "1


24. errea

~.

77

10 o

ne t eill

tra

serl

tru i
lui H gi 1 nu Cost
fr ~ii le Cr iov OV e primlt
scrisori de 1
o~i 06. nil lor d
le Constpntioopol. a d t oile 1
r
le Cor nl, olle fiind de CarA ni
i usm090v,
1
eici 2500 d
bar oi i o pre. Ii trimite o

sc_iaoere
l111 Alexl. ce -1 coml1nlo;
despr b i
lui' li-p
o re trebuie 0"-1 ~in 1 c1 V"
s
p~n 1 .r1mv r. Il trimit
rye
rv nl t ul a "-i d
1300 de gr .6 '.
o 01 ere nevoi
01 ce....'
El
ze

mai tr a i o polit
1500 de gro 1, p o re i- 111t de
zapoiu, der
ul Il
vrut a
cce9t polit.
c~ ve t bul s

b It

dee

~1 i-

1 lui

bani e

scap

d eo a t~
tori. Ii aeri ~1
1 nou comi ul despre afaceri1

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

oii

>, lVl
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

11

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISnCE

"-

48
,

olaovnle u1/ li 1 ou
B"llloe ou scrie 1111 1ffJgi IODu
Coste
tru i fra~ii
le Craiova o
9 venit,
"din ef r"" i cum l Il
oere a" _1 napoie ze sume de 1500 d
!mpre u cu do i do de 4 groi
la pu
c~cl ou
o
dat in

tr re

p'"

la15 noiemb le
26

1,

o~nd e p1eost din

t r",

ciumei.

ma

~.
77.

43

Dimitri

10 n sori
1815 noiemb ~~.
lui Hagi IaDu
Cost Petru ~1 fre~ i 26,~ueu
17
1 Creiov
o ti trimite
o soriso r
d le i DO ~i il roeg~ s l trim
z pl ele lui fi gt7
roglu.
cJ50i 8 venit or plr teasc
..;i restu
oumale
o mai r d pl tr
p

ntru gr"si

a o ump:'r

d 1 el.

77 .

trie 10 n scrie lul


HAgi Ianu Co te
tru i fr8~il
Cl"f)iovs Col plingerea
De n leg:'tur
::;.,
cu tein turile
rmeta
fost d t" de ft rele vlstler
le
om itor. c e~ s
probe plata b
li t 585 de grosi ~dell'licerului
inul pe ntru tarAnii
t e e utl 1
uri ~i n scrise ree oelui
i e

xplio~ totul.
scrisori pentru

V 27 -

Cod. I-a 027 rod. 1

26 , Buc ure

ilor.

i mei trloite "1 d u~

doi:
rani
i o
ssrleoe
de le banul
rincoveanu. 'lte socoteli m~runt . e~-l
vreo 4000 de groni. ct\Ql se

Cd. 1124/1986 -

1815 noie

Di

50

/t

ri

Model 1
Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data si
locul de
emitere

CUPRINSUL

t r

na1 d pl t pentru pol1~


1611000 i nu p
mai re b ni.

-,

Ant on1 / vet vrinopol


scri in numele lui ~tef
n Z. lei)

5111

Observaii

ARHIVISTICE

775

UNITII

1815 noie

ia-

26 Bt.te l1re t

nezi ?1 oomp. lul H agi


aDU
'C oet 1
tra i fra~ii 1 C~ iov
c ~ dora te incheie eocotdl\~
pe

care 1

1; explioaii
1 socoteli.
R atul ce1 mai re de
plat" ar' _1 dea frate lui
,coloall'nt

'"

. harnicull Nlcol
Br:'lloi scrie lui H gl Iena (Costa
P tr,,\ la CraiovA CEl oan:enii 'lui
ntru
o-sr
bui sa a supere
eu fost Oblig ti ar. de
i
zeheree, intrucit '8 e eet.;>orunec{t.
pentru to~i are nd il, fara- deeae b1
11 trimite o fosle ou citt: z heres
trebuie s dea oamenii lui i d cX
poste s o pr des H gi I nu
n locul lor~ s~Di trimit~ o notV
in see at sene "71 1 v oomunioa
zapciilor
e~' nu_i
1 supere.
Urme ZI liste er nde'..ilor 1
aahe rea ua pe care snt obllga~i
r
o dea Areoda li snt'i Dimitrie d
1 Ob!ri.
pootelnlcul Stolohi'~.
Dimitrie de 16 Orl1OVl\t
he rghe
d le D:"bule ni t Dire! t ris de 1
101 z, Ian-ache de 1 Oilie ni.

cn

'.

ti

IJ

Cd. 1124j1986

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1815 noiem
27

-..;

le

Nr.
crt.

Nr. de

mv.

Data i
locul de
emitere

777

53

CUPRINSUL

UNITTII

Model 1

Observaii

ARHIVTSTrCE

vel

Anti~
rhlm ndrit
si
uman 1 Jitl.
v

le f.
scrie lui

18;1.5, noiem ri
28

Hag 1 nu Cost
tru ,1 fre~ii
1 Cr inv cr. 1 ici ee a r~duie t
aU 11 hl ez d toriile
c
1
re m..ra m 1 al 8 d toriile c "tre
turci;
pl tit 26.000 i u mai
r m8 1).000 d gr i cu d bind~ d
40 i 35 d groi 1 pungr pe n.
I
onst.ntlnopo1, n f r de
ai trimis
1
p
Dioni91~ de 1 V toped i eu
primit d ruri le trimise cu oeroo nil
lui Hagi 1 nu)o e- u du 8co10
cu 011) il-o
dat i o sorlsoare
emr 11.\i lui de Acol
1
list cu
d toriil
c tr bule s 1 le strng
ni n lua ~1 4000 d groi cu
dob ndlor
de 1 Conet ntin
Dimitrie
Gloroce nI benii tr~n 1 a~-l
trlmit~ n g 1 ni, rUblele, a embo i,
m4..airi, d are ce 1 cel 1 lte monedcursul este in ecl"'dere; dac nu POF
(3
1 trimit aicl)e'" le e,.. edieze
lonic G u le err s. SV_i rl"'spu d
la toate 3eri or1le e i le-a
trimis
1 9 ~~
z scrisoare
ici lui
onie1
onodend itul. ce
este da9c~1 acolo, c"'ci te de le
fr,tel
lui. S~ Bib~ grijV 6~1 str'ncl'"
to t d toriil
; dac Gioro Unu
nu vre e s ei admin! tre ze mo i
nici dup~ ce-i v se d
re nda :

H gi

. lM1-

de gro i. 8 o de
ltui
i z~piaul aoeatei mo ii.

1000

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

i 8'-i

'~l'tl

- 4..::(1)N1'.

crt.
1

de
Inv.

K1'.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNIT AII ARHIVISTICE

Observaii

"Un CUQ~ cut serie lui


Hegi Iana Co ta Petru la
~raiova dindu-i.~ i~i d apr
familia lui ia eici ~i despre cu

77 54

chestiuni

Model 1

1815 notem rie


28) ()'k1A
-v
08

~.

u~l;

afaceri~'

113

Te odor D.Tire 1 se ie

55

Eri tu
mir mult
torii

cev la

1111

ueure ti o'"

1815 noiam rie 28,


Viena

ntru fa tul c'!' jad Cbde ecol0 l-au absol it

C pso!ae de orice vina i 1- u


,.~eit tot

e. ei bu 1 de pl t- cu
1000 de gro.Qi, de ,1 l-a trimis'
to ta adev rln~le
. i dovezile pasi 'ile.

Decl! are nev le de ajutor

1 efat.

ce~ra da le pl'lete ii de 90010;


ii par ru de timpul pi rdut. 31
ah ltu1e lile
featuet.
Cambiile
snt cu
p~nli le 37~ elc1 , iar
pentru
ucur-e s ti d 125 flo;in~

gre

pCv\i1k'L

160

1015 noiem rl
Dimitrie Ioan scrie lui
23, ueure
1
1sl
1 nUR COC'1t
tru
1 fra ~1
le CI' iOLn
legtur~ cu plat
uno ~
poli~e
1 bBn~i d ~1 1 dif rlte

56

lY

pereo fi pr ntrG erei


D1mltri
C paofae.
rlmit 7214,60 groi ~
cel 14-430 OC8
d gr
i
oe i vndut l~1
gil
meroglu oapsnlul 1
_1 trimit

tru

"

z pisu1, C8' s.., i ...


1 inspoieze,
e~cl
-8 dat un r
9.,. a
dea
sorisoer
logof:tt ului ..,ioeac uS~-i comunice i lui
)rinit
b nii
lui
W

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod, I-a 027 md, 1

.1.

1.

Model 1
Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observal

crt.

Nr. de
inv.

:l

4.

Nr.

78

iool
1 fretil sori

57

CODet. tru
lui He i I nu
1 fr ~ii le C eiov

Co te
tru.
eii dl~le

su,

CODet ntin ~cj


i
.. fen L ZU. C9
le 1 b nil deap~ oare ii so 1
ecrisoe

. 1 martie.

1815 nolemb ie
23,Negad

d
n

ve ni i el colo le
e abs 11 ce rt Ei pe
"-It f n , eli nu
reuit
elujb~ pentr~ r.pos8
a
cua 1 u cerut;

fr-t 1 lor.
e~l
tul atrino,
dat 500 de groi e pif3copului
i s- ~r njet totul. Ve rim! i
liste ou lucrurile
cere
Il fost
n
oese rapoa tului; e pe
~
olihronl
ere preten~ii
1 unele c "diri
oe nu ..1 6per~ln. lno'" nu 8 ere nj t
o Il GWJI.mt cere est
le Constant' ne olt o ual a li fa o'" a'i
tl'imit:' b nil pe ntz-u oi, dea re ee n
vre s~-1 trag'"' polit~
a-a
UIn':>lut lurn e de zB'lise. 1 n ah
1 lui Constanti
eri Ioan l-a
scris s -1 de
i lui 1000
groQl. dar nioi el nu poete Sq mei
satisfac
tost
ace te ce ri
1
lor;
- cerut a1-1 fao sooate la

f~~~

caol

Bagi

19~U. In

ce priv te

oeote li1e

de 1 Conetantinop 1
de e b. 1 se per inc""!'cAte,
0"01 ;!l
nu
f~cL1t
ltoevA deot at.i tre elL
ceas e i au trimis oemenii de
le Conat'3ntinopol.
Cnd va veni

Ceracoetee de colo ti Va rel ta


verb 1 tot a SV ib~ grlj de
fiul

Cd , 1124.}J986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

au Qi de

pot

p, L\LI

Model 1

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNJTII ARHIVISTrCE

Observaii

78 581'

1815 noiemr
~r8tel
lui Hrlstu
2~,Slatina
.6 scov)""heorghe ?e SClaV, scria
acestuia? la Buell!'eti c'" nu se mirr.
c nu 8 tarlJlnat
iacr chestlu ea cu
u ;,
;>aofss; ~Ul)
c va y.ni acolo
ss probabil- 0" se ve aranja totul
a
um tra bule. de fapt el de
la nee out i-a spus acest luc:ru. A
c~ut t porc dar nu 9rea gsete
di cei buni, c~ci, enul aceeta
lumea 1~e hr"'nit cu ghindaa
...otu~i el
a mai c"'uta, ca
s-i satisfac
dorin~ ch s'~1u i
pereo ele i de familie. (1E.. terminat

783

~.

Ve i L.VI

.
7 60

t'1

nu

trimis
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

82\)1

e c~ntinu8re3

ac he...

CA~~~t) )
hir A egi ecrie

'-.

1815 noiam :ris


.I.....F-e t le 1 u)

lui Bagi

Cost
tru/ le Cr i ve c~
sorisoarea
la . Ianinal la

2)
8

el aov

Nr.

Nr.

de

crt,

rnv.

l). LV I

- 4
Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITTII

Model

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

-pa

Vin
colo
t uz" cuc a 1 a t ""
po~l lor il ro g~ s ~1 ajute
t 8""_1 gaa 88C ...
i lui un roat.

st pinul 10
)e ne i o t. in

~-

Ibrilol
1815 noiem rie
ioolee
23.Cerscal
lui H gi 1 nue
p h r ie/ seri
Co t
tru i fr 11 le Cr lova
:'"1du aici
arend ,1 o a
1'; r t
orune dom
Cf pe ntru
z h re.
ac
1 vrea a dea in
locul lor z h re ua , a'" trl111it~
1 Vidin. lar ~hit n le 81" i le
trimit'"
lui s ....le pre zinte caim o '..
mulul din p rtee e ca e nu ae
ieu
pua 1 e le. i r
re nd ii vor primi b nl1 pentru
z he
cit 11 ee cuvin S""-i
a un" lul Gheorghe. omul ui el le
I 1 z. au nu mai menln~
cu pu e

78 - 61

pe

bumbe il".

COftst atin

78 62.

lui Hegi 1 nu Cost


1

O e

1815 noiemb ie
1 fra~11 2J,Bucure 1.

erie
tru

Cr 10
c
fost i~tl1n~ t de
frBtel
su. I08 ltcd de 1.
triciC9
e dou....p~r oane:
rle r uW\Tome
n st ei
p8la
%u pl e t cu m~
ftri
pe ~intnd
t lui s ....
u.
cu p
te 1 tirgul d 1 P rlep
( rl p ) cu 5000 de gro i. nu a
tie unde. S a lntereeeze
d c:'
nu sint colo i a gVeeasc~ i
mtrfurll
d c se po te.
orige

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 rod. I

Model 1

mv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

Nr.
crt.

NI'. de

67

L'J (

6;4>
comp.

cur
'leodo
crie 1u 1

. ni

o t

'Tenu

1815 nole m ~i
23,Bucur $.1

10ve rugndutru 1 :Cre 1 1


scrisoarea .ea lui of nde1
s" d

oe

M3v1dl i s~-i
p

rt'

1. r

puneul

cere a~ 1-1 ""r mit1.

mAj'
78

1815 nolemb le

64

i omp.acri
1 Bue u
ti
..
Vi
raDj
eile
colo i v
Q<in leg:'tur~ ou
o te c leetiun11
Capsofae i n dreptatea ce
f ere
.
a pua-o 1 o 1 , o~ol duce toate
cea re.
deverlotel
dor D.Tire'"
lui F rist Il ~ "Ce v

:3o.0rov8

1-

8)

1815 neem
ode1 ,,1 tre l1ea log ft,
deVi re te c~ 8 primit 100 de
sro~i d 1 - grmticul lui (1.,. gi
IeDU D1mitrie ITo n i o re
,""
re pre zi at'" che 1 uie 111e lui n
difere' du1 din r
~iloi i Bi ao

65-

~-.

'.

1815 noiemr le

Z9..j31 I DU CO t
inchelE1 u bl1en~ olucerulu

CrAiova ,

Dimltrsche Ibr l101 pentru b nii de,!


luei n perioad ':3
i 1814 - pn~
in p~zent. A d t 12.00 d gro i
1u .oao G-licolopo1 eu dob~ d
d
le nu g
1 n~ i lnc~

>

7Y2

12.000 n

uo~e"'ti~ slte
lui Constantin Br~ilo1.
R li
te- - debitul fii~d
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

)0

.1

d te
lnieeru u1

de 45.546 10 groi,

3".

Model 1

Nr,
crt.

Nr, de
Inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTlCE

Observaii

d~l fi
263 5,.3 rO 1:
o de gro 1 a'luat d 1 Zotu
1.1l 1 Zotu C ranl0 pol,
nd
7
1
uc 1 i Cor~u'
ntru
nll i cure; 1000 de gro i d 1
g unenul Brincoveenu tee

~j'
1)1 6.

1ot'" cuprinznd

t,

cursul
~
m fi delor: ich111cli ou 2.21 g2'O 1,
e ont lerli cu 6 grosl 1 1.3 '2 perale,
i z ...uo i C Il .3 grol 81 15/2 p r 1 )

15 noi mbrie

cu 4,33 ro 1, ex1nd rl1


c .3o, direcliil cu 6 gro i.
Conoept.

bie!

1 ben Grig r
"- 1 nu
11
lneo~ nu scrie lu1'
<;
et6
tru 1 Oroiov 1 o 1e. string
lmis o ori. uialvo
t
ni da la jud tul Dolj i
loc
beni 8 )rl it o politi
7200 e gro~i la ordinul lui

181 decembrie

c r

n1ci m cer nu
omul s~u

-a tr'im e

s~-i ci
06

..- ea
i

1 juda ~

II

ban 1 seu ornd'liel

ing
Il S

"ept

ou tita
rij:(.

Cd. 1124/1986 -

ina

banii

na s ee poarte
re n-; 1 l1ps d
:

fost

.Voin pol scri


lui
atsch
cov le Bucure ti o ,
diet ce e p~i.it scrisoare
lui.
to n

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

4~b --

L\[(

~~

Model 1

CUPRINSUL UNIT A II ARHIVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.
crt.

Nr. de

uit Gh.or h
ze i n conti

fr telui
Dore ,te s:" pr:st
0

c 1

134.

II

uere
1 p! ' acua-

91 bune

70fl"S tii

~1 Constantin i
ni
surorilor ac lui 1 r pos.t c r
n se 1 s1 timp 1 chilli
lor,

GOI'lu lui

H""gl1 nus

Pe r

1 Cr iov r ndu-1 s
p":strez
bine zepi el
1 r, dea
v trebui s"'. le trimit:' b nil r po stului.
rhlm ndrit cind
.l1. vor
arie
i 1 und ii vor
indice e ; i trimlt~
confirmtndu 10 prirnir
~'

735- 71.

1815 de
'cu11.ieol e
1.Cars
Ibrlloi eri lui 1 .gi 1 nu
Co t Petru i fr.a1;li le Cr iov. e
A lui
not
e primit scriso
pentru z bereeue oamenilor lui.
Ii mai trimite
2600 de gro.i dl benU
ca ..i d t re z jud ~u&; res'tu .l
V6 primi
le ~slui ,i Olte~u
d Sus; 11 roeg e~ ocotos c
it
i ma
ato-eez
in um 1 do nda
"'ohtL'(

ou

r apectiv

736.

721

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1 sw_

Dimitrie 10 n crie 1ul


nu Costa Petru 1 fra

1'1

1815 d,cern ri

1. ucur

ti

'-

L\fl

Model 1

Inv.

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

NI'. de

crt.
1

p.

Data i
locul de
emitere

Nr.

--

-~*-

le C 10v.~
1
trana ia lui
tomn -n Il indic ~lile lu "n les"
Udintii de pe te" i
est
s
o'" va f oe "'ntocmi.
1" 1 f"eut
multe
rao n
rin"
cred
lni
0

mai
rul

Dlnu i Z noa ~ r ar - Coeloi


pl oat u bumb. irul
10i.
u pri pe oum d
n lea egi
Ienu c pretul la grreim oomunic
d. 1 "n scriso r
t d
o,
oind de fapt l-a 8cT1a 42, dupt
oum
i so atit
ou
ro lu
e n r-u m rfe vndu ... Poli t d
3500 e gro 1 G fost
ce pt
.,
Dom sndu e apus c~ va o r1 p li~8
de 1
teu . i comp pen ru poli ~
lui 18 le e Vi tleru1
1/ eseu
nu
ci
cord ea
..,'~ casc 6000
,
de ro i .entru m"rg"rlt re'; V
olie
Vd!OO ului
e discu+
u oe1a
cEic
1 fa
e ou
e sare,
ce le 2 ml1
p1"teas
~2Cu
el se
mai ere v me ul d pl t:"' de 1
at~ afacere,
n oere e te
t 1 olihroni,
es~e d
oord
--1
"rg'rits
pent u 6 00 d
ero"'1, al"'..fe1 nu- .1 ee le
d C' 01 ata e aoord. trimite
o se iaoere de 1 acela ~i s a in
ze l .., c ar'"
hi n el
J.e, l
atne ul Chir! o. Ii tr1 i e n
p 11t n 3 5:28 gro ., o~oi
r
nu a put us ~ o pl""
c.
s t 60 de
ro 1 h't~ neeei
1U , ob~nd l
sume ce i-o d tore ,.,v
dovesnlle
umb irului
r vin p ntru
1001''i ~ Ibr 1101
ferea
p hernlcu1u1
pe ntru
v :dtt\ 136 d groi, 1
4

Cd. 1124}1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 rnd. 1

./.

- 4~
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

L\l\

~I

Model 1

Observatii

ARHIVISTICE

~---------~---------------------~--------~----I----~------I-~
5

.;'

7~7. 73.

oeten al
lui i 6 pentru po t~.
Cind se V6 intoarce peh rn cul
Chiriao din r , se vint
r a
facerea. t inetu.r11 r oe tru armat ..

Ioan o cu ser-1 lui


1815 dec mb 1
1,
Bue urs t 1.
il egi
anu Cost
tru oi fr ~ii
1 01" iova n legptur
dO"llrl
:>
lui l.egep""'sga d 8 1 se trimite m~rg ..riterul i er-i dea 6000 d gro i,

eu

dup cum i scrie,dupe ntoarce a


lui Hagi Ianu d le el dov
I~8 ac la i veme ului Ch1riao oa SV
nchei
socotelile
pentru afacerile
cele
o u e ge pi 1. ~..
r o m:d te
~~~B;;;s~.<T'~
S El va d o t ma1
u
s '-1 pl
aci! i bia dup aoeea le v
trimete
m grltar
le. A not
d scut
~i 1 ou R gepi.&.)c sit
incheie 000te61a.

"

738

74
SCl

Dimitri
Gheorgh1u Gs11u
ie lui l.(sgi
snu Cost
~ tru

~i comp

1 Grsiov

c i trimit

de 1

:onstantinopol
d la Dlmitrie
i
pol i compsorisoare
~ , .:>re un ou un za Pl.S al 1u1
mure
i &:' i oomunice ce e f:'cut cu el)
e e. le SPU1' rezult. s u oclor
d 1 Constaotinop 1.

<miflro

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

1815 decem

2,Bucure

~, L\ll

Model 1

Nr.

Nr. de

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Inv.

Data i
locul de
emitere

Observaii

ert.

815 d ee r.l
t
n 1
Re aeri
eti~lGm
lui
en
Cost
tru ~!
( e.Q.(,\. ctov~)
fr t
r iov e
r~ s 'd tor
fr ~ilor rJooe tului
eg p- g 33000
de sro~! ~i ee ti
l vor oa g rent
entru eum'" pe 1 gi 1 nu Il
ro ... deci s~ eri
o sc1'190 re vlz1
rului Ve1i-p
deoarec
cea t'" 9
este "n contul 1t1i C 9'" fie plVtit
um"'t t de e . un 6 luni
3
luni. deo rece
i r te tI'
n o ur- nd mpre un cu Veli-pe_

10

75.

800

heor he Ioen ! manoglu


1815 decemb ie
t
3.
Vidin
oate etru
acri lui 1 ~1 1 nu
1 Cr iov o~ i trimite o seriso re
1 ira tii Cuc unghe lu r.o.i e t apt

76

Sol

Ioan Conet nt an
err!
se ie lui ! ~i 1 nu. Cost
tru
1 Cr 1 v'1 rugndu-1 a-i
trmit~ 600 d grol ee S' etrtng~
pi 1 de le our , a 01 tot De ntr
el
strtnge; vre
1 1ichide ze
dator.ia. Il mei ro )( ar' v d'" dec'~
poate otr ge cev din d toriil
u chiului 8"'U, tefan,
colo, aer.
)
~oe"" lu b ni
.ele
1

1815 decemb ie
3

00.,.

802

e de lnioerul
~of n'" sClie lui H

7.

Cd. 1124}1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md,

./.

ntin

00-

..
osta

1 15 deoem

- 430Nr.

Nr. de

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

,
CUPRINSUL UNITA II ARHIVISTICE

Observaii

uru i fr tii 1 01' iov


c~ ii trl lte 1400 de gro 1
ntru
eei 100 de galbeni m rumut ~1
d 1 r~pos ~ul Aetrino
i-1 ro g~
~-i seuz ~ntirzlere
; e~-i 08louleze i dobi d .... r e:-' nu a-a
sUl')lr t. 0"'01 1 l~ii
re dat'orii
tr rule 9'" 1 inc'
mei mari
0 r

sez

80

Hesan sa. elenu_ ahovai,.


sa ie lui
g1 Ien/l
Coate Petr
le l'eiov c trimite
un om 1 s ....
u
e~':'i dea
ntru el 6000 de taleri.

73

urge nt. c .....


oi
1b.rom .

80
ac 1"ie lui

<

i fre~il

venit

re nevoie d

Cost ch
Cost
o)' s bl

de 1

9~

problema o

1815 deoem
4.Rehov9

i .

.elgi
tru
e

discute
u det oam

oaoat ....01
30 de "g te) olutin""
i nu snt
prietenii
de aoo10 d aoord; s ....tin
tofu1 n secret
1 9 nu disoute ou
01

nl ni. ohi r cnd ve veni


"~rietenu1
aoo10; doar dec'
V.
v
d-. 1 tr g~ de limb:-'.

80

ti. 81.

poete

Dlmltrie Ioen scrie 1u1


1 sgl
1 nu C oat;)
~tr~
i
fr ~il le Cr 10v~ C a pl~tlt
mai
multe poli te din
une e elugeru

1815 dcee
5.Bucure ti

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

u1

- 43!crt.

Nr. de
.inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

---

CUPRINSUL

UNITII

y,

L- I

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

are u

! ino

na

roi

eoharl
discutat
ou
o
aioi zelhe. U6 lui.
ntru
8
e t ul luat le t 0,11 re vi te lor: 10
gro 1 pentru p reohe
de boi. i r
pe ntru una d
aoi. 1 gro 1. S~~-1
trimltY. lo~ooo de ro 1 ca s~ p1rte scn
011 a d 16.000 de gr i;pentru
_011 ~ lul
pe teu e strns b nl1
Chirlec Domnandu in oont 1 poll~ 1
1u ,el s. .;;> dea dispozi~ie
oamenilor lui s string~ pi 1 d
le pur e el vo F
un pre~' f.
bun.

Ba 82.
Gh or he ?e oov sorle lu1
I.1stu
acov la
ucure ti o
zil le aceste v veni Veaa aoo10
n ah. etiune 1u1 Capso! 9 1 dec...
.8t
ne voie ve ve ni 1 ela Fi de p u 1

1815 nole rie


,Slatina
1)

2)

turie. r" trimit~ v ti 1 eoJ_i


e um
o:tot
in trel volume numit \
t
g ton'
1 1 v trimit banii.
1) V.doc- ~.5~; c sta este
oua

lui.

Ioan n et slu
tru scrle
lut H i Ianuo coste'
tru
1
fr 11 1 Cr iova ce 8~itrlmit ....
pri Cost ~rv nituI 1500 d
Cucu1iotu1 l-a
gro i. Gh org
e munc t hot" re lui H gi 1 n

07

Cd. 1124/1986 -

oonti-

V 27 -

Cod. I-a 027 rod. I

1815 ti c m

- 4:3~Nr.
crt.

Nr. de
Inv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISnCE

I-----I---------I--------------------------------------I------------I~
1

c .s nu de peete pre~, 1
pi ile de ie pura mai mult de 20
de p rele. de. i 8l~ii au ince ut s;:'
dea 1 25 de p .rale nwnei s" g"'ee ee,.
p'" erea lui este c tot "de dincolo"
,vor face rost', 05ei a1ci in nici
un o z nu. v g;';si. ~1ai nu mai post
s r-i trimit fi deoare ce mori le EI-8 u st
toat
din prictne
orUlUi>~
In privln~e celor :3 ~r1reni ce trebui u
a lunga ~1 de pe mO'3'ie nioi pin aoum
nu a-a f~.out nimic- Doi din ei pleE1c i
a poi revin mereu, o "'oi u eioi famili1 ~i copii. qumei paharnicul
,licolescu este de vine, o"'ci ar
trebui s ecrie zapoiilor e~ execut
hot:"'riree d8t~ de do:nn; se p re c
z poiul este tat~11 unuia din ei ~i de
ace e nu poate s'" fec:"' nimic.
I

~j'
80.

84
Uagi
e

adus
lelor

1815 deoem ris


Teodor Hrietu sCf.ie lui
7
1 nu Coste etru<le craiova)
primit i aranj t o lsbslielll
i claponi1. Situa~i
materiade oonstrue ~ie manevret d A ostol,

cere a inoheiat
midarii;

Il

socoteale cu o~rmai 'venit 4 e:!ru~ 011

var de la Coeor3ti.
Apostol
mai oumpilret indril. de le Scorni eti
i scinduri.

80.

85

Hegi Ianu Coste etru i


fr~ii
edeverest
c e primit
10.000 de groi din suma oe 1-0
datore z~ 10 n Scufe. printr o

1815 deo m ris

7,Cre1ov

Model 1

- t.)~ -

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

81

86

CUPRINSUL

Observaii

UNIT II ARHIVISTICE

serie

Hagi 1 nu

no t

pt

lui

tra 1
i tre bul

1815 deo m rl
3,Cladov8

Cr iove c de f
nu
;.3.000 de gro 1, .01 cu 8500 in
e ca
O' 1 trimit"
prin t~t rul e
1
1 1 ii e i n~e le
ou cine trebuie. o 9::': e
det9rle. Ii tri lt
ni te clopote,
ca .0:-' le vnd;".

811

87

ee te ov 1

.J . inGcrip~i

01.

e.

Gheorghe

arie
~ cov

8COV

1111

ca o ~l ci tlge pitn e oe
d to ta zilel
, ce e nu oer
fos

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1815 d cem rie

3 ;Fetlsle

a-

tn tu negru
n lb.turot.

alele Ii trimit
1 multe serit,.,
sori, rint:re o r ~i una tn 1e8 u
cu lex adru; il ro ~... 0:-:-1 jute

Cd. 1124)1986 -

vin

u
gi
oma
1
uc u
aflet
de t rmitl9
diferendului ,cu Cepsofea. Chestil1 i
peroonal oper B~ vin le Cralov
Impre ilO; culte
rude a 1 lor de

Hrl

lJ

pl

chir
g , care este
1
epltrop
al fr telui aru,
orie lui
Dimitrie,
awmnatul lui Roca, m~rtu_
rla1nd ei: a- lichidat
orice socote
dintre Ioan Atb n siu R oe, b zlrgh
ba a !il i e rbwn
Rege p- 8e. Sa 11-8
or1ce hirtie de socote IX s- r g ~ei
e:-'fi socot1t nul
(S1.iC\

1 tls1e

de

1 15 d cam 1.
9,Llatln

- "3
Nr.

Nr. de

crt,

inv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

Observaii

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

.=

---2--1-----3----11-------------------4-------------------1-----~5-----1~
1

81

't.:Ihl''(')'\1. eul

8).

leol e

Ibr110i '9rie lui


1 Ientl
Cost Petru 1
o re mari
gr-'eut :'~1 aiol .0 u hr n c 11or. e "'01
u gese te s~ ownp
orz nie ieri J
eree c a rlmit de l priete ni ci

1815 d cam le
li ni,

l,a

eev - Dimitrie. omul lui de 1 1 le


nu a vrut o:'.i dea nimio. frr:'. po u
aorilell'
lut II gi Ienu, deci
s '~1 seri sV_i d orz i ov Z, ou
b ni
i.
c~ci in elt~ p rt nu
g e te - s~ i trimit
e everlfl~ 1
de la om:'r ul "ih lache C8 ;l le
trimit:'! la Bucureti cu socotelile
,Vlstieriei.
List
ou (arenda il de
mo i11a lui Ii g1 le u
care i- u d
gru i mei. unii dintre ei Oel
. Gheorgh d 1 r:'sine,t. C"'pitanu1

Vololl de la 5tolene ti
de le R ce

t .

Hriotodu1

.tu.

"-

oshu scrm H agll


1815
oemb
)

Bua
u:re
ti
1 n ea t a re t ru .,1 fra t li 1
Cr iova o l-a rugat s 11chideze
sooot la s cu Aci m-aga i ino~
nu -6 z-apune nimio. ~81
na
o dificultate
d rez 1 t cu socote 1
10

lui 10 n Ahaneslu

e'8

ce

d. tore z'" 3716 de 'ro;ii de l ee 1


127028) ooale
"e re ,oump"" ate d
la 1 ti anul trecl1t. iar Teoharl
pretind
.1 eloi
1500 de gro 1
d la alt li sare pe care a ownpgrat-o
de la acest
1.
1 cere tot lu1.
IOf! /: t nasu p
tinde o'" eare s este
de fept a lui Refuz Ali-p
aa aflat ati
Cd. 1124/1986-

V 27 -

Cod. Ia 027 md. I

lel

Model 1

Nr.
crt.

---

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

plea
l.mp...e un au egepii
le
1 nt.na , il rosgo# s-1
jute o;'
llchideze ambele afec ri, du ... cum
1- rugat
1 pe Eftimie,
rm:'tiau
lui
li-pa Se

81.

Constantin
Ce chiroglu serle lui H gi 1 nu
Costa etru 01 fra~ii le Craiova
OV
ti trlmite
o or~ndulBlr de 4J2
gro 1 c sa strDg~ b nil
1 sV_i
trimit'" reped o' cl r de pl"'tit
cclzel
le tef! ndi el nostru"
1 1200 d GroJi la scaunul beiii
dea reoe cei de 00 o, nu msi ot
a~te ta,
primind nio~ un b n d
nloi't ri.
ae nu o te ineaB
b nii. 9:'-i triroit
~n poi poli~a

1815 deoem rl
lo,Bucure
1

Gheor h

~1

1815 deoem le
Coat Pe tril
lo,er iova
seri
lui Veli-p vizirul
in
S"'tur'" cu rugXmintea ce i-e f:-'out
o 9'" fie
r nt
ntru oei ))-00
d
roi
o
-1 d tor
z:' Ioen
( tan ai
aoe ra~ilor
r~posBtu
lui
ege p.age, o~ nu po te o~ 00 pt

o v , e ci d ebi are b ni c
s 11 cunpe re p nt r-u al vlta 1 aeru (h
C P of s nu est
10i, oi le
ueure ..ti
ntru un. r-oee s- Hagi
cae u nu vrea s'" trimit'"
catul
deo re ce fraii
Regep ii d toreaz ~
16.000 d grol i
1 dat re ZV
lul H gi
6014 gol.
i el a i
1 gi Ienu

Cd. 1124}1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

- 4bNr.

Nr. de

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRI

SUL UNITATII

L\I \

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

6000 pe care i-a d t s-!. expediez


lui Bagi t oahu pentru amanet,
deoarece ace le nu dora ~t'"e deci t
to t:- euro od t'; 1 i-ar v lorlflca,
ca s nu mei stea mLllt tlmp "mor~l".
u 1-8 spus cum
s:" fie e 11 ce
trebll1e slt_l
um
din Une!Brla

-ntru

1.
Cop-

1
CI1

LVI-32
LVI - 117
d t de 20 decembri

li(1co18
~eciura
lui F gi Ianu Cost

1815 dec
o, 'ibiu

scri
tru
i fra~11 1
Cr 10 R c
trimis
deja 31 d s el cu lin 1
st@
i eote8pt~
a 90 e asc e de 18
DI' 90" e ~ru~e 1 tocmi te, c
s;'
mei trimlt~
i restul
de 33 de sAai
1 s~-i trimit'"
socotea1;
rob bi1
nu
vrut s le vnd~ ici din momen
ce letrimis le Peste. Socrul
8 u, anu Zigurl, vine
colo c~ s'" i
ce i revine prin testam ntu1 r:'pospt lui
unch, Dlmitrie,
a'! cl
1 tre bui
s ee OCUDG
icl de f cer1le prie te
oilor si; robabi1 v av a d
lucru cu B"lut 10 n, c61'6 d e
1_ oump
t rengul de slugar
reda
1 de teptc tot "bog sier
dio:'
bolt l Creiov 1" r"mne
1
domni~l RalIu tot nu 1 pAce e
e l)~ . el' s~-l
jute pe .eocru1 e~
eu ce re nevoie
i d e emen
i
ne pot u1 e U oere vine aoo10 s'"
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

.1

lu1

- 4~-

''>,

Lvi

Model 1

Nr.
crt.

Nr. de
lnv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNIT A II ARHIVISTICE

Observaii

i
nl te datorl
~trng
v
ecn, de le cim"'c
v ehi, 8"'-1 toc
c re "_1 ins mi ni t
Klim'" ['ti m"c r,
e e
o "'cl drumurile s nt .0 sigure

.-

~3'
81

-,

h rol

ori

ru

io~lw ~/
lui.... .

io

1 Ieou

Co

1815 deoem rl

ll,Caracal

'Q

domnitor o
...
t r~m' l
d z here
rl:
0.000 o
le de griu
1 n
i 08 B
1 150.000 oc 1 d
fie trimis 18 Vidln. der are nde 11
nu pre s grabesc s5-i pr dea
e st oa atit v~i.
reoe re nd
i
c 1 1~1 sint
1 SW 801 1 abia
1 acoper'" o 1tuie Ille d 1
mo 1 , l ro g 9'" trlmlt~
ntiin~8re. oa nilor lU1 c 8
f o" rost de 8 ce a t
e n it:"' t 1
dea reoe 1 altoi
ve nu are la
01
s~ pel
; e50.000
ees ie de griu
1 50.000 ocal d
1. Da le s rd ru1 Con tentin
nu
8 primit
lai un r epu
n 1 g
tlU''' 'ou zah r
ua
o re HAgl
1 DU o re 1 ao 1 w~-i trimit
1 c le dou'" ohit n~ ele c "r u ui
n ru 1 00 d gro 1.
o e
ie trimis
ucu
ti li
mpreun'" al:
ote 1

poz-unc

ncov

8 J. 3
Cd. 1124}1986 -

V 27 -

Cod. I-a

027 md, I

1815

d c

ir1e 11

Model 1

Nr.

de
mv,

Nr.

crt.
1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITA II

Observaii

ARHIVISTICE

CreiOV8 C trimite
s~u acolo ca s i
V

mii de Dimitrle

speoi 1 u~ om 1
tel garii pro
m n i,

drumul este ou. orlme111,


e trimit i 2 oameni el lui,
c re s;'-l insote ee pe surugiu
pot"i in pot

din

1815 decem ri
esen as , eia nul
11
R hove'l
Hehovel, scrie lui Ragl lnl1
}
~oste e Tu),l Craiova o~ nu
primlt l.no5.\~~~tire daol1 a-e predat .
e 11 nu z hereaua oerut ; ii mulwne . te
o 1-a .trimis un doctor bun, cere
l"'a f"'cut bine J i trimite un dar
din parte 99 in
n de prietenl

82. 36

82

C. Domne
ndu, in nume 1

37

lui

I.G.Bicol pol, 9cri lui H( g17


Ienu
. tru !'ii ir tii le
Crsiov
s rina b nil polite lor
si i- treout 1 o~ dit, dar nu a
d t omu~ui lui nimic deoerece nil e
vut nici o dlspozi~i
in ac et
se ns de 1 \Bagi 1enu o S -1 trimi t ~
chitani;

El '.8

P ~achln".

ORreoe

Paah il C tttotllu.t
u a utut 9"
)
o trlmitll 011 VP orll
p-:;,
rlmls- 19 Rusoluc e ntru o d
o 10
fie xpe di t'" la Smirna,
ntruct acum este momentul ar' o
vind"'. o"nd est
u o de
m 1 prlmit dou
lu1 An gnoate
p t Il i comp.
d 10.:"76 ,80 de
1 1 -s
OI

Cd. 1124/1986 -

deoareoe
il ro gii

V 27 -

Cod. I-a

027 md. 1

1815 deoemb.1
st

10, DIlCure

Model 1

CUPRINSUL UNIT A II ARHIVISTICE

Observaii

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt,
1

pre eun

1 cu cel1 1 1 pe e
p"n
cume.
gn
111 i
vrocor t 1t. s po1ia
re al e
1 c t bui
t"'.

eul lu'

82. ).

1-

n 1

Gheorgh
dev re te Col 8 f
I
Co~t
tru
~ mei d p

poste1n1c
e t le rt 8 t d Ha i
ea~~ t- ng~dult
rt
~ G nclov.
f
t . a b nu u
ne ove e nu i
do nitorului,
o
dqdu
1
0runc prlvln~a ul; pro ite s
nu
1 produc 010 un fe 1 d
turburare 100u t rl1or.
lb.rom.

1815 d eem 1'1


13

4'

Gherman torezeanu scrie


1815 dea
14
lui 1
1 nu l Cost
tru le
ru ndu-. B elucld
d.ntre cetsi rhul m-ri
o
U/. Vis rlon, cu un neemt,
trLl h u1 m-ri1 e -1 re 1 CI' 1 ve;
fie a
pert
s p ez nte cu
do urnente le d
roprie t t ce 1 8U
i. d c ~u sint multumiti de ho-

brl

"

t 'rire

lu.i H g

Ien

)"

rg'" 1

jud a t

Dimitrle 10 n seri lui


Co t
r'
1
t imi
scriso

82 10

le
e

1 o ortndui
Cd. 112-1/1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1'"

1>, L'l'

- 444)Nr.

Nr. de

crt.

mv.

Data i
locul de
emitere

,
CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

gro ,pe oare e "'-1 1


de laieprevnlcl1
ci
~ehad1n~l, n
contul b nilor ce trebuie a ....-i 1 d
la Cttrte
ntru. z lh ne ua d be ille
1 ~-l in. tiin~z
cind v 1
d

,.

Model 1

4000 d

b nii.

eecv seri
lui
Gheorghe
Hrletu Hag
oma Pe 8COV la Buo l.lr ctl 0:-' -ti g b l-a ateptat B,. t
nu 8 tot.
promis,
pe s10i aum
Hegl 1
"'-1 jute
aar vin
0010 s strngV z piaul
ltd Chlr1ac ra nie. ca a'~ fi ~pgubi ~i i

1. S -1 C Ilte nlt

tab o bun, indife


nt de pre~.
Ii par
il o
pierdut timpul
colo d ge ba eu un prooe olttb
~~
1 cu 8...
-1 a3ute cum
po te-

102

n 'vost
Creicva c
c
vi nu

H g1
B~

se ~et c in

vea
f ceril
obre

clar

le. dect o Il
'-.
mp r~t1 1 turc tiI- r U-l
n...
frll
~
el: pt tJr t C"'cl altfe 1 a
ceata
minib
H g1 Ienll, d c
ou se pc rt' cinsti

~.

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1815 decemb le
15.51atine
8C~

Model

Nr.

Nr. de

crt.

mv,

82.

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

Vizirul V !-J',
se le
lui . ui 1 nu~ 1 c~ iov) c~ v
r nj cu ,t~npeiu ~e 8~-i

10.

pl t ase ~ d toria;
6000

gro~i

C3

1n

"!

1815 dece rnb ie


15.' vea 11

"'str ze ce i

ferea

ou

dalizl1;
Ai trimite o ocrisoar
C 8" fie
liberat
d<.. ~ns;o'rain re
d t:" de o ne i.

~J.

o n scrie lui
')etZ'L. i
1
fI jii
~r ~ ov o~ e schlmbBt
'-"
m n tul ci 1533.15 g~o~l O
e d t un be
60.23 gro 1. ~~:1
eorie lui Domnandu i 9"-1 dea dispozit1e s~-l de beni end ii
v
cere. c 1 ceste
strns
nii de
le ~ i multe poll~e. dar nu-i d
nlci un gro ; 8:"'-1 s )un:"' a~-i de
poli ~ele Eloel te de le Vie ne
e':: le etr"n tot el. altfel
m ved
D m1tri

82 104

1&15 deoemb le
15, Suc are t

un b fi de le sce Ia-

trebuit s'" 9

m rll.!!lute de 1 I.IB" niot!


i de 1
apedofistu C8 s~ ?oet~ l~ti
ooll~a de 16.000 de gro i ...,:"-i
$1 ba \11ui Brincove nu cum s

n t

rooeeul lui Cocioi.

10 n tnast slu
tru ecrie
lui Hegl Ienu Costa
etru ~i
fratii
le Cralov
OV eici
eumovr
pe.re ehe e de boi cu 65.70.75
i
ehi r 80 d gro~i; dF.cr g~sete
mei ieftini.
CL\ 40 ""1 50 de ce nu
e ump r~ el;
A tr;!Ilis
1 1 o meni
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1.

101 deee rob le


15. re . ti

- 44Q; Nr.

crt.

in v.

Data i
locul de
emitere

Nr. de

CUPRINSUL

UNITII

',?, Lvi

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

d r aoum ier. eate f.grea e' e


ocu e cu aa o ve. A "rimit ,lcl
e le 2) de vite ele 1'1 Ve1i-pe ,
a t -'p al lor, C8 aii ierna z.
e"
vre e~ mai cuape re vite, e"'~l mei
trlmlt
1500 e gro 1. Cu pleile
de i 'Jure vor f ceo bun
fecere ;
eiei eu ejlltlS deja la 30 d parale
.
pare c v
junge chiar le
1 gr
V

Lui

~8S"n-age

i ee im,>ut'" 18.000

de

gro 1 1 ace st
1-e scrie El 11 ee duc'" la
ehova , dar, deoerece a ing'J tet
Jiul,
nu po ta a:! treaol" ou celule
.....
i trimit~
ulei aio!, c~ci este
1n vAzi t li la e 1 p hernic ul
oolesea
1 ou ere ca 9-1 d 13 sFi

......

manance s

~ftlmle Duc 1r"mrticul


lu!
Veli"'p::- 9 ser!
lui Hagi lanuQ la
Crr.iov cci 1. trimis ni e ee isor
~;ia .ibl" grljV de ele, so~ionnd
e onrorm cu cae ce ecrie
0010.

83 106

107-

leodor D.Tlro'" scie lui


1815 deoemb ie
15.
Vie op
~Iristu
. cov 1 Bucure ti o" de r ce el nu e re uit
...-1 eu -~1n5 dr-, turi1
n nrooesu1 cu Ca:sofro. il
frlmlte
a V eile
. mallci
oa e
Jt ru lnte re ee le Bele.
Gc~loneze
Cemblale l( d hirtie
snt cu 357-8 f lorint

iar
cureul
ntru Bucure ti este
de 123 pin' le 124 florin1 sut
V

1
Cd. i124/1986

V 27 -

1 15 deoem ie
15,Novose1ie

Cod. I-a 027 md. I

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

8,32

10

'~ ~L\j(

4Llb -

Model 1

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVISTlCE

O-O.omn ndu scrie lul


'3
g
1 nu
.J
tru/le
o t
Jre iov in numele lui 1.0. Nic ciopoi
c~ a pri~it de'le Vi na o ooli~u de
4650 de groi de 1
n gnoete
Papeteu

t ~.

aeR

i e omn-c rt! ~ fost


i C tttc..ot~
din

815 decembr e
I6,Bucure ~ i

cceps -

Galati e trlml0 in cele din urm~


~echl08 cu .3 cor5bl1 diferite,
le 00 tantinopol-

D1j'

833

10 -

Dimitrie 10 n seri
lul
gi Ienut} C o&te
?I.!!. tru'!
i fra ~il la Creiovs e " a d t 14
gro i oentru enaforeue
vietierului

c "tre domnitor ...0 e eotiunA t i08-

iZ

1815 dece mbi i


10. ue ure r:1t

turilor
rmr;te1 .1 Hegl 1 DU
Ve 1rim1 banii, c~cl 1 a~au trlmis
c s im ce mul ul.

AIt e p 1~~i e f e t u t
- cb.tre banul Goleecup poste1nicll1
Arhiropol tc- Il trimite scrisori

de 18 Vie n t Mosc ova i


Constantinopolaude c a izbucn t
iar ciuma )1 unii boieri nu mei
primesc De nimeni
in case le lor
.
Il trlmi te scrisoare
de la Gheorghe
Ce ch1roglu i oriodu1ele d 4322
de gro~l ctre lspr~v icii de Dolj.

--,

~.
8.34

H gl 1 nu

11
ncheie

o socote 1~
.sp teu i c o: le din
p rioad
8 ri1ie
23
p ntru sumele date
de 1u t de la Viena
Cd, 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

./.

Cost

Petru)

1815 deoemb

17
cu Anagnost
Vien
entru
- decembrie 17
1 luate . ~a1 r
1;}.766.5l fIor
nl/

-,

- 44-

LV'

Model 1

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

fort pent u lin


trlmie~ 8colo
pre vinzarerlmlt 13-520,64
f l"'rini

forte ~n mei multe pol1 "e. le


cursul f lorinulul'i
d 122~2. 122 21: ~
123. 124, 124~2. 12~/4 perale

Lna a-a vindut


la urmRtoere le tlre ~
lna de anul tr cut ntre 30 1
52 de f lorini
sute de fun~i t lne
fin
ou 50 11 56 de f lorioi
sut
'd fQn~i/. acee mijlocie cu 42.43
fi 45 f lorini lar ace a inferioar'
cu 40 de f l"rini

1815 de eemb le
1 tlerul
Ioan Moshu ecrie
18. Bucure t
lui hqgi leau Costa
tru la
Cl'Aiove rug'.ndu-l 0::; .1 corounice
v ro ,ulul er.'elbr ~rij~de Ioan
Athan o u (Raoa) s nu plece de
aoolo w c v 1 ve' tre bul s -l pl-te se'
~1 dob nda pe 13 1unl de zile e V
1J"cLQ f5.1>OC

bJ 111

e-ut~ s grsease~ poli~~ts ntru


Constentino~ol.
oum 1- rugat Iueuf
deci<, g10 ...u1 este de 5 gro 1 la
eut~/ .;i, oonsider
der oam mI.

el.

este

gaj

o pier

~.

<,
a.Jerdarul/ Costache
algi
sorie lui 1ag1 Ienu C09t Petru
1. fra~11 le Creiov rugndu-l
a~-l
ajute io sfscer a cunosou.t'"', e"'-1
comunic oit
strns din milel
vinnric iulu.l 91 de la pe te e
t
aflet
in lcg:'tur
ou faoerea lor
din Rusi. 05 s-a d t un ucaz mp"'-

:3 - -112

Cd. 1124j1986

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1815 decemb 1
l8,Bueuret

4~ Nr.
crt,

Nr. de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITA II ARHIVISTICE

....

..nu e

se c

t v

..

m i

u m ri

Observaii

~
.\.1

PC

sper

n~

eul 1 f bricil

d" bwnb

837

Model 1

001

8colo.

~j .

11 '.

toln-ieul Ioni~~ neri lui


t
tru ~i fr tii
lan
e ,.,.,1 o
d c omo Ie
t v

11

'-/

ec e

imitrie
1 nu

1 Cr 1 v

te

n'

ndu.

i. du fi ce v
le. Ii trlrn1 te sc .i8
"I

<..:

accept
f c

noae u, C 8 se informez
s rdr;rului

1 hron
lW~i ~1 ina 9'" 1.
1 a_a b cur t .ult pentru
1 trimis.
m 1 lea c va 1

nitoru u1 im~r un" cu o


ma

".

c "01 e preg"'t 9t
~.nd 1acrl-

vietlerulul
Lu ,
t 1 ""a.
4n eurnd i v trintr
tul
o
i u d nrit
e 1 Curt
le

c
-

l r

ib"

com nd t. vonul cu
dov d t
fi m1nclno
1 criri}o re lui C.
tinopo,
1 tind
r le.a 11 seu r v

cu c
dul d t

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

rij

i-

1u t b~1~11
8 Il

cu 8000

pr~.

o re e

L lrl

brie

181 d ce' .brie


u urs ti

1111

o t

18 5 d c
1

of

,..

:P
Nr.
crt.

LvI

Model 1

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

-1

...,..

).-

.D.Tlrc . 1
eu obli .~1 c
ce luil It 4112 de
i

pr

~-1

o i,
eum

b nl1 s
o

v nd

1-

prl it d

no

n .du 280

C'!1

~.
3

115-

1815 de
2 I 816
1,

lui
i

re eor

vr , ahi
fiii lui

, o

r in
i

11

u1-

s e

i rd

~.

o. 116.

"I

1 le
sori

y<

Lu

c um e
ufIetu1;

r i

1815 d

m ri

'-1 20

11 1
e

cu. c

6"-1

ri

un

gr

it'"
i v

1u

841. 117-

s'~.1~

1MlJt\..

\Jet, -

~~lk.

o
Cd. 1124}1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md, I

~-v

:[c.W'vUj> ~

SlS d

.2

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

842

CUPRINSUL

.:1

'\=>L-\tl

Observaii

UNIT II ARHIVISTICE

Domnadu seri

11

Model 1

1815 d cem

ana Cost
-tru 1 1
nuntindu-l CU procesul
,sof s ou
odor lro~ a
luat firjlt:n f voare celui de 8
d i1e8 ; o ul lu1 nu
putut
f
nimic, c ~ "-1 a lvez
C paof eh
lu1

::4, ucure t

~.
se'

lui
g
Ienll
tr / ~1
fr .ii la Cr ov c~
tras o
_oli ~. d 4172,4- gro 1 e B~ o
pl 'teasc celui ce o ve pre17ente,'
Dimitrie

le ar'dinal

12
comp.ec

lui

D1"Jltri

.........

CS"Jsofae.

ap do tu
g1 1 n'~

e lui
i fr tii le Cr iov

ost

etr
rugndu-l 6" 1 de le G.Car di: ~ 48
de groQi, " o re -a looet
0010
oinev o&re-i d..tora i e~ de dia
zl~ie ce 9~-1 o t5 lu d aici
gr m tiaul 1 1. Dimitrie

~.

B45

12

) olihronl
Cost
tru
eri
lu1 H'u1 enu' ~o t
tr4 1
fr ~li le Cre
c~
c
'r~t cu

3465
ro
m is rot~ opului
s 1 d
1 +io r , -ndu-i n
sonl b 2 vii c re 1- u cost 250 d
ro""! i f e "o socot 1 g ner 1
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1815 ci oemb ie
21, ue u Qt

1 15 deceab 1

23,Bucure t

- 4~B-

Model 1

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

. i z8plG~1,' su ncheiat
feoere.
I-s tri~ls
,i o se lao r e eerderulu T ohe care scris lul
ih 1
coi lu1 1eol
de 1 Fi tI' s"-1.
trimlt~ bani, ce e~- i reoum
r
owic, der s" u le-o dea ac lore,
c
.., o p:-'streze, o"oi termenul de
pr a; il iaia a t:re o ut- 11. trimit
strllguri,
re"l
re cu e rut
C".;
vine acolocum r fi bine s oera

A~e.

la

cI'!

r ain t, ce

de

nu se s rice o n ali ani.


vndut a u nil piei1 d capr- lul
Niool ~lh il?
...-1 eorie da ~
s

re nevoie d
le
noove ni.

90

umpi

de 1

m'a nl1

1815 deoem :d
24,'!r lava

~eodor D-!irc'" ee

64 12
lul

1 nu C os

de
ieo
10 n z pls 1 lui t fan 10 n ia
d 30 d f 1 ri
p- -, tri
le
lui Bagl 1 fi mai de mult, --8 s:-'
P08t'~ lua ace Is b nil.
i fI'

i rllgindu-l

17

~j'
847

<,

123-

10 n
tru
Craiov OV i-a tres
de 1702,42 de gro i

lui (te! n
o )u' ~~ cu teb~c. Din 5280 de gro~i
Cd. 1124/1986 -

1815 d 'ce m

sori
lui
,..11 24,Bucl1r t
~1 fI' tii le
o rimr po~iu
1 ordinul
apa.Nioolo 01 i trimlte

Dimitrie
Ienu ~ st

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

-1

Model 1

NI'. de

mv.

de

,
CUPRINSUL UNIT ATU ARHIVISTICE

Observaii

emitere
3

Data i
locul

primit d 1 Z m
5000.
atul
r~ 8 1
sti; i trimit
z 1 ul lui Dimltrl C 80
,
1 ce
i re d lu t 2172 d gro i
i 42/120. l't i
ro :>
8~ d
OCT180sr
lui
ligi.
OlLj .

12

848

1815
~OVie
seri lui
26
Hriatu H i
o I
scov 1
Cr iov s~-i t
it~ z pi u1.
uzi ta'
1- r fi 'lu t de
omul iul Ha 1 1 nu
u p omul s~u, ieol ah
1 c~rui fapt urit
uzi
rob bile

om

e m ri

~.

12

rio r
izu eri lui
vost
tru 1
Cr 10
prim tel
5 oi
trimisa;
pt
e
s osea
1 re tul:eervi u1, limbil e
crn 1;ii. --1
1 dea.

01

~.
5

scrie lui
i
ost
tru i r ~..
rugndu-! ..1 e jllt
d OB va VI
nevoi
dor D.Tiro

H gi 1 nu
1 Cr 10
10 le
6
d

urm ....
a inoA

10 n th n iu.
d. to
z'" lui 6 o
o un z pl ~i nu

1815 deo m rl
~ /1816 1 u rl
~, r ova

P. LV (

- 45l) mv.

CUPRINSUL UNITATI! ARHIVISTICE

Nr. de

crt.
1

851

Data i
locul de
emitere

Nr.

Model 1

lu

"rie

127

Observaii

~15 d

i
etru
t
CI'
u1t
...
. e d frumos eu t vru
ee
o rt
cum n lnt
1
i e -1 ind",
c~ 1 t tl.n r i
riceput.
ooote 1 pentru sume d 1:3-000
1 cu o poli~
d gro i strn
nu

o t

28,

le Zsrn n.

852

~'

128

z r
Hsgi 1

l'lU

"'1 ro

oJ

trovici

o 01 ecrie lui
tru i fr ~ii o

Co t

s"

.3

c re

- u primit 1

ueu....
e ti de 1
i n

853

G. "eop 1

i e~-l dea lui

sev

ci cu c
EC 1u a 1 6~-1
d o ti v a ve n
po11~~ fie la
Or ov , va fi
A

de gre i de 1

00

i comp.d

etru

ere o

f cer

mei d e f alti b ni
voi
i 9 d c'" ve t re g
iene. fie aici,
1 1
cee t t
i pl"'tit~.

ndri 1
ului

Iosif, arhi
ietrit seri
ser

12~

t 'Pltru
o1ihro ie
o t
n ec~ cu .bi _ moi
cumpr t-o
i i trimite
r v ul
c s'" poet" t~i 1 mne pentru o
al' n voie ee 1 poe
1 t ri

t)

z pisul

o i ~

otopin.

tudi
ser
o ului lu1 d 1
ce sufer'"
s~-i trim1t~ gr"'uo dea
:nult din cuza
lipa i c stuisa
,

~
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1815 d cem"ri
2~/1816 i
rie 10,
~rfov

1.

1 15 deoem ri

30

>.

Nr.

Nr. de

e1't.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

LVI

Model 1

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

1,30.

itri

e i

10

1 15 ee ro ie
31, UCUT . t

tru
t

b....
l~ilor

cu, d r
v n
e
6-7 zile col,
c"'ol 1- f-out 1
voie
in 1 eul lui Ibrviloi- nu
m 1
mn
p ntr
o
1te eu s
c
r..l rv el lui
"rvu
1 le ltor
Il r
at ...1 1
ri t ni' e
ni. .G
zu
ni t
1
1 ud a
o
1 l- a rut.
~j'

55

1,31.

1
naiot
11 t'" cu
11 o
pl .tl~1 1 ve
H g1 1
rd

t
Or
entru
p n I'u 1,3-,340'd
,3 gro 1 v
e

1815

de gro 1
tr m~.
o le
1 ,3 t c to
p tru o" nt "r' t ul. r'oi
4,10
lui
ntru 407
20,24 gro i
1 lui ioo10 01
le U
i 1
d
o t, 20 ut 45.)~ ro i pentru
100
eca
de c r....le lui
10 10 01.
i - od'rltul
u 110 gro 1
n I'u c
1 noi entru
p tru 142 d
o
1 8 7.10 gro 1 otru 127
,>ro 1,
te 6'
boi tri 1 1 ~n uI'oi
275 ~e r
o Ci: p un
o I'u 700
) 1 :;
c
i:

,3
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

..

Nr.

Nr. de

crt.

mv,

Data i
locul de

CUPRINSUL

Model 1

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

30 de gro i pentr o e le
1 Or o
te.
'

c.

~'

856

12

l1hro 1 Co ta
o _ st'"

-,

1815

t '1

u eei 142

acl c-'" t~rl . ou ont ru1


44. in tot 1 30e 17 d ee 1 ci
lin
Cona pt

57

133

,
\j

e n

ri nz nd
p r o n le c
u pl tit loab
1
1 f t. pentru vi te 1 e
i c:
itru
ntru 4
boi,
entru 5 vite.
du Urle eu
ru 4 v ci.
ligo
pu
ntru d 1 boi eCe
1
v rao l1a
cu per o
le
u fost co e e 100 . ze le el c"
cu plugul.
Conc pt.

1815

List~ cu
raoan 1 d
oe
d o
z p ntru
cirei
"'rit pe nul n cur

1815

Q il

5 13

li

tn

cu i

nil

1
t

ud ri.

Co c pt

53

L1st

135

cu b nil

Conet ntin v
d
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

riml~l

ntru ee

1815

le
zeciul
il

Model 1

Nr.

Nr. de

Data i
locul de
emitere

Observaii

mv.

CUPRINSUL UNITAII ARHIVISTICE

ert.
1

:3

cu. foot tn 1 g r 13
1 712.32 g"'o 3. d 1 p1 1ur!
1.
1 Oon
zu. Coz

tot
Eo
."mnl0 ;

inan 67.1o.gro

rim1~1
ltu d

....
60 1.3.

1 V, 10
ntru pl
u
1 It Il d "os.

C ne

ar

t.

In mn
uorlnznd d1j
r chiu 1n t'" 1
ti,
r
r 1 oe

Il

1815-1 17

S u

ne1uo u, 1

Ion

..
tol n 1n o 10 le Ili
b t 111 1 1~1i.

urs ,

Conce t.

61

137.

<

Duc t
r"m':tleul
lui agi 1 nu
seri
il m1rl1.re fUZIl1 lu1
1jint

lul V, li-p
1 Crslov
acum i n
d ter

in t

n scrie lu1
osta
tru 1. fI' ~i1
u1 r1 o
neo
n

c b
c

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

colo

un

1 un om d

1 lui
e tru t ~

r v eo
r1.n o re v

r1mi

i" ri

rl

a.

1. 1tria 1

62 138.

Cd. 1124j1986

1 15 d c

ce

r
i

-: e

<oi

i d
de pe t

o rob
t

1/

\>'
Nr.
crt.

Nr. de

l3~

inv.

Data i
locul

L\f

Model

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVTSTrCE

emitere
5

let'" eu pre~ul
boilor,
.
viteilor
etc-;
boul cu 30
V cilor,
d gro i, 2 bol ti rl 80 de gro i,
ac'"cu vi ~ 1 30 d gro 1. 1t ~
O
ar a' mi ~~
i 40 d gro i.
Cone p
o
.

10 n L40serie lui

6 140
l"'te

n ehe ,

dul ri c
n 1
a ncaa ze banii 01"'oi1, multi
trani
- u mpo rivlt,
d
o
.. ina. nou
po t
e r s
O ti" O a
a ti "'rani slnt t
ioa
'0 n1i.
.b
in Diseo u, ut ne u sin
,)
iha!
i St
1 st 1,
d
itU
D1nule eu.
lb rom.
oi

"1 15 d oem r~

due n-

ul

du-se au o o"t

<,
B6 _ 141

Ins mnare

au

lin::'

cii

1 15/

Co ta Petr
ii re 1
lbiu: 6 e ai, 1302 00 1
in valo re
4127,3 ro 1
Conceptegi 1 nu

866

1 pir

142

er!

l"I

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

p toti
nii
. ro
unii
1 d;'ri i Il r
bun! niai ca
nt
de 1
ehe tiuni'clJ::r

Cd. 1124/1986 -

..

lui 1 trec 't


o re nu
rvitori.
m

ie.

1 5/

Nr.
crt.

Nr. de

5~'-

Model

Data i
locul

in v.

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

<,

67

14)~

cu y, d

le triml
ti, ora ti,
din 5 t
r
u o 1 , Izvoru, 18,684 d
1
dr
1
o
t oU 5
30
porul f o o , 8 t 1 i.
ou 12

15/

t ro

ou
f ctu t

oon
r

co

p r ului.

aon

In
1
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

re 't tu'

11 st n i

~1 e
/e

1 1

/1
<,

-5-1

ti

56 -

Model 1

CUPRINSUL UNITII ARHIVlSTlCE

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

Po1ihro 1 )106.30
362.20 gro 1 d 1
Il

Cm u1 ci

ua

25

O Il

e!.

10 P ral

rrv

"uJ./

ro 1 ou
:> d r v
ro i
le Dumbr v

00

te.

183

uu

1 munt

80

1
t ta1 23 6.2
cu 3 pe

...:Ul

1
ct

46~:$p20 d

Observaii

ou 733
ou
1

cone pt

872

143.

~ na

..

ost

1
17

ou pl rd ril
gi
nu

tim

~ii din Cr 10
d

n1.
toie o rel
n Turci 1 5

..

e
gro i 1
funlt
u 1
flul lu1 Fi ri. t d
.C

rul

1 f 1
1 ~to c
1

hidicl

1820/

dom
1 g"'tur
....
d 1 ~ ti

o
t
-111 1 gli- S1 c
Il
1ccuitorll mo 1 i 1 o
rf r

p-

vor
llQui

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

-/.

te_

-,

n
Cost
11

<,
I

li

87 150

pre o
nlt

- tCUPRINSUL UNIT A II ARHIVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

ert.
1

t #t 1 11
nu Il
t locuitorii
ne
un tru intr g de
li ut
ute u do r, 1:n e zul in e re r

dlfe

,
/

ndul.
ici

Il,

o bue tU d mo i cnd.
i voie SV o v nd~
unul dint
U drept de prot!
iola- Dar

J~

ru un nt

II
/

vut

orie

/1'

n ni,

cum

Model 1

r~

g tril

sce a
alt"

o i
ti

a-

ter a

t un
t:!

mo 1

ndrlt

oum

Cone pt.

Iosif

874

rhl

mpre

1816 1 nu

le 1

latrij

, ed v re t c e primit
400 e groi d 1 Costea, omul
a rdarului P 11hronle) ere nda pe ntru
moiil I Poto in! 1
din1~, p ntr
un an; ceata
1 t OQli1 p ntru
trei
nl din 1 16 pin n 1819.

~~.

-'

In

87. 2H

gi lAn l Cost

nt
1 fr tii

inchei

tru

ev i: Oheorgh Stea ~
ntrl1
n
itri
li,
.} f n
n 1 1816. H gi 1 nus poate treo
1v

Cd. U24}1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

181(,; ian ar

Cr 10

1.

Model 1

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

Nr. de

Nr.

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

'mer ...fi eli in .ariar fi dln ext rior pe 1 orle se le 1'" vrea, indife nt d f lul el,
r nu numal
1, ci
nii cestu!,
cu e re
trebui
ntoe
o o liet"',
c 8 fie ounescIlti,
1"'t ind in achi
veme entru toti ce~ti
i tree~toarea,
roximetlv 800 d
ro 1.
pe an, 1 afir it ul anului. In
ce t~ sum intr~ 01 vitele lui
oi

Veli-p

67

II

a.

Halil

J.

emiso~lu
lui Bagi 1

i
nil

1816 i8n
2,Vidln

i fr ~ii 1

s'"strngV

li, o~oi i-

t r

nul i s -1 trl it~ ur~ent.


?rietenli d 1 erres
tetN~t'"
lurile prom!se.

~.

oet ro und" :0 tu, ou


in lb.ture~.
lneorip~i

Co t

tr

Beria lui .J::;l 1 nus ost


tru
si fr ~ilf o' e ri it od t~ cu
80er~a
ntru c 1
ee 1 d s
d t lul I nl
1 a trlroi vi ul,
OR
1Z
w
n ~iv i~~ s mir oP nl
s ste 1 ~
~tl. ~~oi trlmlt~
scrisa re lui
le
Bue ur
ti, c a
auiel
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

d
glll

i.

Model 1
Nr.
crt,

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

. --

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

n cea
c~ai o ste trimisa nu
s nt b ne. Dup....cum i-a ei scris.
c:wn.,~ret
mo 1 roto opul~l, dao rece 9
una te ee um c et
e 11 mo la
latre
~1 1 bi
teept ar se intiln es
f
.
dup S .Ioen an ver1.flce
Bocotelil
e le u, mergnd dincolo ci Olt".
le rude 1 lor
eee v
inc p iar B~ cumpere vite.
o ....
oi 8U
1 b nl
nut e~ destul. o n nil
d le Conat nti~ ti v r e~-l vnd~
din p" inturile ca
se ~nvecl. 8Z'" cu mogia 1 re sn
c ro 900
d atinje 1 sl dac'" ~1 vor cump~r
~

'-.11

./

a i vor

ve a o mo!le bu . DP. f1 vre


1 e~ o cumpere ~ s-l trimit

gro.,1~ ii oe:-ceteze partida


1 s~ 1 comunlce lui
b"'ltiilor
Dimltrac
ct trebuia e de
S controleze chit n~l
adus
2000 d

de ,'I'ercu erven1 tLl1 e re a dus 1


mag zia de la Vidin grul ~i maiul
d 1 0111eni i s controle ze

a el 1 lucrl1
1 pentru Islaz, oacl
in chit n~el pe tru ..
tudins a-au
t cut cantit"i
mult
1 miei deci
ce 1 trimisa I in loc de 2550 d
oc le de grt~, 1368 i n loc d
4500 de
i. J67 sl a discut cu
C'" C3 f nil} Lul Dlmitrae
e'" 1 erle
1 ..,
r

., v

'~dea

1 2000 d

grO'1i. numa

an

ou schltul St~netl.
harn
11col i ~ nu e ro 1 fost 1 s 1 ace

t rml

jud"'~~

?reoti

.." mu 8U venit

egwnen
1 de l Brincoveni
s"'-1
ro ge e~ discute eu He 1 1 nl1 08
ace at a sa. intervin
pentru
el 1 e o
pLlI
1 Ri
proto~
sc;: 200
popul
Cd. 1124}1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

..,
Nr.

Nr. de

cr t.

Inv.

Data i
locul de
emitere

- 46C) -

~. L'J\\

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

de

gr i d~ri.

Din oauz
de 1 R dea o

rotopo ului
e go
nil de le Ial z. 09I'
i-eu oonstruit singuri o bi erio

nu i-au putut aduc un


ot. ~
disout
1 a est'" chestiu
ou apie
copul 1 s dea i'orunc
c"'tre un
o reoare pre t ten de 1 Bblci.
a: s
ut 80010, deoarec
vorbit
1 ou pr ot 1 1 aceete dore te s
1

due

aoolo-

1816 i nil
3.S1etina

Gheorghe
co" scrie
lui Hrtatu
Bagi Tome . gscov, 1
hen.1 lui .snuc sul
bolta lui
Te dor Cloo n le Bucure ti c" nil
trebuie
a s au re e trl.l e e e

81 - 5-

a-

nt plat

0010

i ~entru
deo rece EI1 1-

purt 1"e9 lui V ~B~


vertiz
t c
~8 ve fi si
trebuiC\.s
1 m~euri de pr
dar" Socotea1
pentru Cepsofee trebui
s cs f o

aic1 la ~l tin t o~ci cu sigur n~p:r ten~111e 11.11


.D.Tiro~
Il fost
e xe e re te. Bine a"; l .
a d t el t li
ai cere :1 a- t rmlnat procesul,
o
s~ vin napoi la Craiova s se
l1e de i p
per onel

ocupe ou brobin~s

Alte ohestiuni

1 pl

Ghaorghe Const ent in ~e " 1

ac 'le lui 1 egl I~ n l Co t J?etrl1


i fratii
le "'rsiovG s nu se eups
pe fr tele au, ao 1 che , sl"-1 fac'
soc ot
1
ntru vie. st upi i
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

Nr.

Nr. de

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

1>,

6~ -

L\lH

Model 1

,
Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

n ru
Il

ii r'!mtr-

i, dac

mu
ori

ele

00

..

~j-

tor
1

1816 ianua le 4,
crie lu
ar ova
tru ..
1 fr ti
Bagi
C
1 Cr
e v veni colo 0"'11n
ioo , o 1 sUIl, o Se cum ere bo ,
V_l s_rlji
cu o
u s"'u;
in
, d r
nl.
1 1 eu
ati r si Il 2 00 e gro i. ...,orlsoeI 1 Ce~sof a.
s
- o
pol

7
I
I

/
"

.-

~-

1816 1 n 1
Bucure ti

lul

8.

1
~
..
t 3200

fJ

fr

1.

1
r

uiI nou elin

_U

4.

sou

b'l;

lor 91
i rstu
v
zil
1d t
~i ro 1.
e o 1. 2800,
ap
oare i-a
trnge
ma
eri ; dup e
b n"i o lelor lui
..at u.
oont

t1e-

b ....nui

'.".

882

i fr

tl

ni,

1 .216
t

lu

.1

ni

Il mll:'it

OBUZ

1.
1

4-

llhI' le Cost
lu.1 H'" 1 1
1. fr ii 1

tru
' io

in' 19

"

ca.'

1124/1986

.!..-

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1.

S"1

1816 181'1
Cooo ~tl

le 5.

?,

- 46t;Nr.
crt.

--

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

L'J\I

Model 1

,
CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTlCE

o
1- co nd t o lui
oni. Z r vul,
ntru c ~.
1 trimlt
m 1 mult
vs~rl 1 v
primi 1 f~ln~ d

ceea

la C111en1, c~ 1

ste
ro st
1
va vind
eu 1) Bau 14
grooi sut
d oc
icl
pi le de
sAnt ou 1 ro sut

nu ti ee s~ feo~; o ma nl1 lor


u intr t i tr
,rl oonouren~
cu spr vnleul
d.rino, c
1 el
i- p a o
nil
tr ng plei d
i PUl.
nlnt ndu 1
t

dina

01

fJ

noie

despre

omul lor. 1- SOOD d 1


tie d. 0- tot 1 l-a cos
1 r 1101. ntrll c1 e lu t el
Dranov d la fr tel Dls ri
u
1 of~tQl
n vre
.., 1 Gohltlll
t ~ne t 1, ) 1. - 1..udat o d'" 1
2000 de gro 1. S 1 scrie lui
Dimltr o
urgent, a s 1
1
sohi"ul St~
tl c 20000 n-l
1 s
ntru 1 gof~t.
ntru b l~
d
e t
e 4700
n 1 ~n curs 1 70/2 o
roi pentr
u

0#

0#

car ...

1 n tl

S oian vioi sori


u1
Cost
tru 1
05
d strns ina:"
cit v vit ,o
s taor o aut~. decl
sW_i mal tr1 lt~ nl~t
an". Du o
termin
1 v intoomi 11st lor 1
de la o
1
1 t, v V 1:1 aoo10tl
trimit
1 230 de "florlntl"
el
a~i, ~ s~-l fructlf ce. Auzit
d

3 le.

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

.1

1816 la nue e
6

- 46~Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

UNIT AII ARHIVISTICE

,.

1 ud

1 cuvint

D\A /.

lb.rom..

8 4

Model 1

9.
sc 1 lui
t 'U7 1

Dimltrl
1 nu

11.

d sp

fr tii 1 Cr
i pin 8Cum. lL~l
d i- dat 100 d
S'

lucra

lUCT

ze i

1816 1

7,Buc

1 z lh
reun cu

LLl1

gro 1 arvuo"".

.Ac

1 vrea e

O~18

lui

n ru
e og j tn f lul c a 8,
~
a discute cu H g1 1 DU Il
tr1ml t o cri o
ntru aer r.

10 n

ur. e nt

n et eiu
tru
cri
uo o t
tru
i fre-

1816 1 n

lut H Si 1
Cr iov
~ii

org
c
1 mail- g
1 R ho 1- trimis
ro i. c
e -i i de 3 00 d
e
1
pe
vi
; deo
e
010 a _1 de
nu
1 trimit
1 a -1 comunic cit
B gl renu
p rtid 'roa
il d 9 -l.t
cu Bas n1
cind voi
Vi

El '

grul
nu
1

u.

r nu

1 imput rnle te
tringa d tor1il

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. 1-3 027 md, 1

harnic ul cu
zi
duo" 1
trebui

H
uf-

colo.

~-1

ti

MOdel 1

Nr.
crt.

Nr. de

mv.

Data i
locul de
emitere

886

CUPRINSUL UNITII

Observaii

ARliIVISTICE

1816 i
7.00eo

(o~lhr n1 Co
agl :Ianu
1

13-

1;11 la Cr 1

Co

to

ti

ti

1 Piatra

oele

1 va f c

nt
1 m el,

3 ori

ur!

oria.

Anioa

14

1816 i

rg toi noa sori

lui H 1 1 nu, 1 Cr
-.#
rug ndu-l
o
oa
710 t 1 rl

8,

';-,

dule t
acWD t
t lui. o
dat. 1 1 nu-l plec
o
,
umbl 1 jud o"'~1ma d part n le"
ur ou rlel
o o a
ntru

oi

o la ee.

lb.rom.

88 _

15

n.A

~.

lu Petru Beri

et

lui H gi I nu C G 8
tru i
fr 1;il 1 Cr 10va c l tr1mi
2000 d

vit
oere
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

:-'-1 m 1 de

rv nitu1 o

Costa

. oumpar
010
nil
la Constantlnopol

groi. tot
.A aflat de 1

Cod. I-a 027 md. 1

u ~

it ci

Model 1
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

c O men!:i lor au vindut vitele


1
c 1j pil 'au vut cte 17 ooale, her cii
cit
14 i ct
13, 100 oc le,
si
sint 1nc~ 1000 de berbeci d vndut
i vor termin treburile
0010; lui
liveo i-a
t d1spozitie
s
rg
la
hed1ntl
cum re c m 75 d
boi 1 v 01 ou 60 i ou 70 de groi
p re chea- P.in~ a um are 200 d
ii n -i
cepe e. S -1 sorle p harnicului
1,
m i oblige
i dea grl.U nici
nic 1 e te 1 10.

889

Ioan Vlahuti,
1 ~.~
-'. S 1816 lanuar
~lspr~vnic1i
judeului Olt?~ hot as
ln pr~c1na dlntr
Po11hron1e ~CODt
Petru/ dln jud.Ro n ti i To d r
Ungureanu dln Ipoteti
ca
1- plri
poldlnti o l-a luat vl te 1
pentru nit
bani ce-i d tore zl1 ci
la o bute, o u vin, de ttVl, ~ i jumta te ,
s f"ti eze c 1 doi <la Dlvanu
Craio i s se ci a hotf'.rrea defi
tiv.
In urma cercetVrii
pricinii,
i exp erii
1 do nitorului
T~ii
o ne t17
s- dat hotrrea >d mai s

16

lb.ro.

~.

{1816Y 1 n .rl
!ftiml
Duo, (gr" tiau1
10. onastir
lui Veli-pa
) sori
lui (Hagi 1 nu
Costa Petru 1 Cr iov~ o a 00 unl0 t p ei oeea ee l-a ruga.t i
dac
i are nevoi d oeva, s.l ma
eri
i alt dat, m i ales n leg
turl cu
tul lui, coi l va servi.

89 17.

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. Ia 027 rod. 1

Modpl 1
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

891

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

b nli
di
.000

1816 1 n

lui

sori

18.

tru 1
r .iov 'ti
1
dou zapl
tial m
1
..
dator
1r

lo,Bltol

1 lui 1 nl
de gro 1. e -i cum r

recbl de b 1 i v 1. 300
ari 1 r stu1 potrivita;
vitel
fie tinere
1 ntru 'mune
1 trim1t~ le Leri s
1 P i s ~i
c
oeot ala, i eluzind 1 cheltu

600

1118

nil c re le vor inso ~1 pIn


la 10 8 ri11 s, 1 trimit ,
d r nu
18 idin, cl
la

o Il oe

fie sigur cA
lUt! poli le.

, <5

1 do lnda

r 1 o~

nu

~1 v

Il

'~.

1816 1 oua e
Bri tu Dimuioch ie o
t
u
O,er ioVII
socot
loj lui
Costa
eu dlver e
d 1 e
1
ro 1; 8 C
't uit 40 de gro
ntru 1 nterlu,
gr i
ru 10 ce 1 r chiu
i votc, Y2 d ce tab c
~
6 gro~l te.20 d

~.

-,

11 oni o ta
'rul
tr~
ori
agi lan
o t
1 1rebl1 la Craiova o
primit
mbele orisori
1 o i 3000 ti
roi cu oa
- o dit t. J, dat
dis oz tii
st tot s 11
rin

20

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1816 1 n
11,Const
n ti

Model 1

Nr.

NI'. de

crt.

inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

P8~ chn dar lat

Observaii

re ul lor

jor r n totu 1 la vit le


ri.
a
le vor atrng
ni Zlgurl e i 1 tol
3000
d ac 1 de ee S~-l seri
o
scriso
d eompl zen
1111 1 'nou
0"'110 SOU. o re vi
colo c ispr nle,
o 01 tot
1 ti"
pitrop
1
b 1 lor'
i e
o'"ve era ja
ou
e -1 pun . din n u z poiu
re aiec t
1 lea o are n voi
d "lot
". C i din onetantinstl
ca
o sVgl vi d'" p' ~ntul
l c r ci
12 groi atinj nul,
dei 1
e .p"rat
la
gro i i sper a mai ia
ino 2 o
il poet'" intr
setului pentru pro imial ".
Snt 2
re n o re vor
ownp
p
nt. mel' le B o 8 U
datul
d r deoe mdet:' nu ot
1 le dau sfat uri la "mo teni"
s atept
ptn~ le prim v r
lor.
- cnd vor
ce rost
1
"nz re
1 e t sigur ins" o" t
n m1na
lui vor intra lot urile
in
Oonst n in
1. S rdar111 e
stl(,{
o t 1:n nza 1
zet,
1 s
etr.
m 2000 d
e inje ni;
u 101 700
atinj ni
1 mult lrbxia nu le
trebui.
e tl lnt reseaz". 8:'-1
scrie totui.
A

Cd. 1124j1986

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

Model 1
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

894

CUPRINSUL UNITII

Observaii

ARliIVISTICE

vtoln1cul Io n -ri
lui
gi Ianu 1 Cr !o~ c
dupa mult a rdu1n~a re u it
.., r 1;1n'" pentru ihei1 Ca cu c~pit nia de 1 C1obsnul, n jud ~ul
D 1,
u 115 d groi. lua 220
d
ro 1 alte cheltui li, c~c1 i
ca
e mul
vrut s o la, imp
ou ltel. A
bul"
795
d groi, r ~1 1 1ipa c 376 c
fi sume o ~l t". S. -1 caut
ur nt
e~ it
i cesta s~-i
trimit'"
nil, c"'o. lci 1 nu re.

21.

816 1 n
12

61).j ,

u.n

Se r1 t in Tudor S1rbul
ot Ip te i scri serd rulQ1
ollhronl Coata Petr
rugndu-l
. nu inap 1 ze t t"'lul au rttele
1 1ntru datori
olihronie, fW
a-1
un
1, O
o ~t 1
a rtln d fapt auror1i s le.
o mot nir de 1
lor.
T
tle. lu1 T
r o re
nu 1 dreptul
a at1ng'" d
1.

W5'

1 lIro

8)

org

23

leu aer

1111 H gi

1 Cr io
u1.. g
i
i

Cd, 1124/1986 -

V 27 -

tru

- g
t1 r g

Cod. 1-3 027 md. 1

i fr

RO'lIS

-i

jut

vind"" nlt
i la rndul lor u s 1 f o
Pie
servicii.
nil 1Lli a

1816 1
12

1816 1
12,

Nr.
crt.

NI'. de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNIT AII ARHIVISTICE

ou 3
o

r le bue t dar o ul
1 a d ce p
ind
n
o i
d

de 7 d gro 1. A.cl
tir s
d u cu 120 d gro i ut,
CU
~-i d b a 1 ~1 ~ 1
ue c~t
vor 1.
1-

1 el 1-

re
nu-l

lui

...0

ce
d" c

8 7

24

lui

l-a cerut-

rg

Zisa

ori

i 1
ii

1 16 lan
ti

. I

ee d 'tori
...b nl: p ntrll

i tr
ut rnlce
ec
)c ch1rigiul ce
vi
colo. nwn t
co
vit c
1 m 1
bun ~ c 1 ie
1
i
ehi bul
1 c 1
d to
z.
0.01
i t benii u 1 et orf n
ici, S -1
r
totul m~unlt
~i
ul vitelor a u m furilor o
1
1 c i iglu_ n ehi bul
e
ctl
~~'

B 8

1i r

25-

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

1816 1 n

12. ueur

12,

--

-------_

.. _---

---------------

~. L\{II

- 47,()Nr.

Nr. de

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

(Al cu B"'lceacu, Anes 1 (1. S 1


H"g1opol). lltlerl
1
reI

6"dln no P~"
1 Nicolopol.

oelt de 1

OSCOVS

tept u
d ct le ofir ltul lunii ebruari.
P b bi1 Ragi I nu
u
primit tot
uaeac
o re 1 1 tr1mI

c ata,
'J~l: tare'~

11 S1;''' ne,ti
gndI le pr t

tul d

J.m8

1 nu 1

ost furat
dr.
da tot lor Bchitl11 rhsnghe lu;
1-1 v comun!

613.25 gro

d lnicerul

Ii mult

It

p 1mlt

11 ~1

35.63

schimb un a

d t 1

oimult pentrl1 ~ lui


g

cum 8 poertl! CLt 1, o"'tO! nu ulti


nt o Regi I nu. Duc pleao
m i
1 1 nin.
\

~j'

93.

g:

26

orgent&

1816 leDU8r
13,Duc

Cost

r 10

r - 1 fec griji"
..,rivi
d tor! i lui iool 6
vroi ni. o o
o' st 1-0
de 1 ter n.
Si el d re t s ....p tI
ou H si
nu

1 i bun

Dimi rl

90 21.

reI ii ca

lui

1816 1 nua 1

1). ueu.re t'

, r v li11e, w ~
se hi t urile
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, I

':p. L\I\\

... 1~Nr.
crt.

,-

NI'. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII

-1

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

4.

st

1 r

ng

pr'v 1 1

Il,

1 le ct
1 Craiov
12.000 d gro 1

ei:
aa.

do

9C

oJ

vre

p
:3 s, u 5.
nimic. oi

nti, 1tnt i l~
a- r p&re o"':

l.

urg nt

nu
i totul
v

oJ

it,

r
un r"'~ una

e~

rd r,

ano
.r vrUc

2.
IU!.

'gi 1

fr ~11 1
e

nu C
Cr iov

ouri
ju
1 1 gr 11;
i

eri

t u

ate

ulu1: d

1
f.

11

e poruDo
o ; t

1 ohiar dis
ri in
oeat
r

Ultim porunc
at
l.nt
rina
1
el 'YY}
ohiva1 z , o s" fi
nil
"n
t
zilnic ti.,
1
Il 12 groi leiI
1 r gr"ul nu mai ti cu oAt.
z

inform Il

po

g" d 01

o
01 e
t

ui

1 cu

..

Cel. 1124}1986 -

V 27 -

ni

le 1

01

ru

Cod. I-a 027 md, I

1816 1 n x'l,
1)

- 47
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

,
CUPRINSUL UNIT A II ARliIVISTlCE

Observaii

l1hroni

23.

Cost

cumpr t 50

1 16 i

EI

14

at~nj ni din o la ce se . f1
n hotsru1 o
atin ~tl,
e u..mot nil"
I'larl
i Io

iic 1 lui
ru sin Vl d Conat nti
cu ;J gro 1 tinjenul ~1
d t

450

gro.

t.

Cone

11-

-lo.3

.l~/

1n 1

31.

ih 11
i fr

de

ar' d1mu 1 .,i

05

rugndu-1

iov

ser

i co p.
.os a etr)-t

d n tll
nu

aeri

ho". 1, 1816 laDuarl


iov / c'" 14.
ov
i

aer1 1U~
vre a pa
z
cel
n c sorul
~11 o
.i 1 GhGorg
e iate
J_l ro
-1 a r
cev)

sou

1 16) 1 n
,Biler ~tl

li

1111 Gh

148

groi.

.32

1111

la

1816 1 nua 1 ~
16. ueure
1

~
g
1
8C
i
~nc 4650 d gro 1 cu
lit~ d
1 n
lui ap
u, i r d 1
8

m i p1 1

cerul

bl
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, I

250 d gro 1.

'111tl s

v zut d "

tu

(lcl)

Model 1

Nr.

Nr. de

crt.

mv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

lu i1

dlt

il

,),)_

comunice

v'
da b n

eu
pricin
eHi
t t
1

,
UV~1.I1U~

nIl

te bu
0..,1
d ee
nu1~

01

ndu

1...

Observaii

ntrll n011 .

ojln. tufea1i~ba a. seri


lui H 81 I nu Co te
tru i f
tii le Cr iov c
~-I de dlepoziti lu Dimitr ahe "'-_ d e n1 te
b nl. croi ee g~ et in
re 11 S
f cerea eu ,
rao n t
r
a tot
Ii puse
o lu1a a e
d
1no sat nlt
or1n u181e de 1

1816 ient.lrle

9 7

Pollhronie
sorie lui J 1 1
i fr iii 1
piei
inu
,) aire zi ;

34

1816len

trl!
ce
own

1 Zi
re
CI naseu 1-

trim1t a
jutat
P.r nciac, nwm1ndu 1 zspoi
aic1 s ...._i ci a tot ceai orie 1
i s -1 jut e string 1 40 000
I~
C le de mei. ctu
00 te
d
mei. A 1 cun tU t 6 de sti jenl
din o 1
tIau 9
roi atinj nul
na tul Ct.l
"noetu1 o vor ump;.ir te tli. Ii.
trimite oopiile z pl e lor lui 1
i
w_l rWspund 1 prieteni
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

C cor

loc

ti

Model

Nr.

crt.
1

Nr. de

Inv.

Data i
locul

Observaii

c'UPRINSUL UNITII ARHIVlSTlCE

de

emitere
5

cer se fl
1 Slatina.
Han-aga
e venit ou 1 n ch la ConstanJi
t
1
S-8 mir
v:f.zllt. S -l
trimit
600
d gro i prin ce 2
Grvani~i o re in oum 1 el
peeia
c ;'ci ne rrbe te
strng
vite i
a le trimit c
nu 1-0 !
t'" nii ins inte re bule
p at
a~ ino' eie socotelile
1 onturil
lui l?rghloiol
1 ele ooolilor rli atului Sari, nu inwlege d ce nu- 1
face timp pentra o
Iti Boalatl
oare se fl 1 dietank
eri, la
Moscova, Conet nt1nopol seu Anglia
tot se pot intilni
s~ i f o li
socotel le. Alte afacerl p cere t bul
s le ar nja
v

00#

90 .35

Grlgore B'"'lte nu eri


lui
1816 1 n
19
Hagi Ienu Costa
tru
i fr tii
1 Ora1ov.
rugndu .l l'i n!l-!
trimit bumb irul pentru e nu.
1l~tit datorie.
c~ci nu re
uod s -i de banii; ~1 ve lUti oi d
v
vea, dar e nu-i f c se stI!
necinst

D1ml rle

10 n seri
lui
g1 Iena Costa
tru
i fr ~11
Cralov o
B it c P t nai
Di mandi. dar nu
vut timp s-i
r'spund~ la scrisorile
sale. Ii
. tr1mi t nit
urdil ci 1 e lug 11
de la Vot ~ (Gr ela) o

90. 36

i un om
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

08

strtng

-1-

1816 1

El

19,Bucl.ll'e

Model 1

Nr.

Nr. de

crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

ie

O.,..

; in prlm'~i

n1cl

un

n. o te

ce

Rusi.

din

nt

~.
'\.

910

11

37

1816 1 n r

1u
pe

d SPI
tr1m1

core 1 1 -

un

20

imla

eri

ca
19 n.

U Olt

t.

9 8 C _

~.
11

Ivi li 1 fiii"
1001
tru
sori lui Ha 1 1 nu C
ro g
iov e
i fr ~11
s imprum t 1- cont 111 lspr':vn C nst ntin
c tulLt1
gr 1 n u
u 20 o
Socot
tita!
cu dob
2 luni ..1 s

:3

It

d o ar e
Ar f mu t
b nil tn ucur ti; "'-1 spun
i
trl
aoord, Ce
st
d c

oll~

S Il Z

p1

1 16 1 n

Rmnl

OI

etc

31 39.
1111

sgt I

fr tii 1

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

ig

sori
e rl 1
jllt

1816 1 nu
Buoure

ti

Model 1
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

Observaii

C'UPRINSUL UNIT II ARHIVTSTICE .

a' cote

1 cu mile 1 vin'" '1e1ulu1,


ci""
te ve pute 8
C8 S
1 Ef
plec t p
1 n' na
colo e v.
uoe 16
C nst~nt1n pol, ia
1"1 ten1i d

....
1 sper'" 0:-' termine 'cu bi
f ee
i priV'l ~ i
r
e1.
06

an ~iulu1 ,1816
2 "c
seri
DU la Cr iova)
c ~1 tr
3048,90 ro i 1
inet lle cu e re
ni!
p harnlculu1
leol
1.
e . uia a:' 1 run
u

.0

"1 r lu1 EI"'-i tri. 1t'" un r v


de
primire- Sto_nicul ~
il ro g 1 1 s mai verific
odat
socoteal untul
coco n i lenea,
o flo1 s t"n-e1 B 6 rii cu 17,nu cu
m 1. mult.
20 de pe le c

1.

1816 1

41
fIS

e
do vin pentru to te nea zur11
e
1
1 c
1 degeeb
rtlz t.o nu
nt les. o et ~p
nu-lot fi niciod t fr il, 01
" trc.1n1 . S nu g11jez
~ f CU
rost de
nli p ntru vit,
1t~ 1
f.greu, c cl
1 HAgi
d n nu
primit nimic,
1 trimit
o scria
p ntru e1. S

c wn 1Cd. 1124/1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

11118

21,S18t1na

rug

ib grij
t! nI 11It

./.

- 4if3t.Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr. de
Inv.

Model 1

Observaii

CUPRI~"SUL UNITII ARHIVISTICE

,---1------1--------1--------------------------------------1------------.5
1:)

~1.

o 1 u. cr

42

H gi

1 Cr 10V6
50 de

ul

trt

'lI6

u1
ti1

1f

eu

vi dut
11.B , ce ["'1 p

ac um,
t ru
I mpreuni
" s ringol

NEg

re;

cu

prrti, d

r mieiuli din
le 19ur.

trl

Di

1 43.

ncu ee etr:-'du1eso
. multe iei d

"

I nu

lt.

~/

e <,

rstii 1
,., o "-~'f 11
i x
t
Pe trovlorl
u II
vr. t ~-1 dea )9 o d gr
s ara ce 1- u
to lui H gl I

pr et n i din r~o
1

gr

sc

in c

1; e~-l spun

u s~-l tr
f.6,..~

g~

circ u

~.
1

1816 la nu, ri
lhu e AP. ere te
23,C 10
..~ ')~ ut
1660 de gr. 1 de
o
<,
tru 1 fr 11.
nu Cost
..,)
I
1
..
f G eor he
1
obl:g ndu-se E~-l r atitui
~

fj

e. eu d bi d"" e
pung'" pe lun~.

45
lu1

fr ii 1
- 1
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, I

1816 la nua 1
24.0onstant nopol

1001 e auli
.
etru
gi I nu C s

r iova e

1
an

P.
Nr. de

Nr.

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

LVI)

Model 1

Observaii

ARHIVISTlCE

I-----I--------I-------------------------------------I------------I~
1

dndu-! 3(16

~p

re

5ro~1, dar nv

dob'nd ~
i-e cerut-o ace 1
1
se ""
luat zap aul. lateapt'" sE: pr
poli e din p tr1 c
w po t
d
b ni u de 1- mputernicit
e 1
ss ecrie acestor de ici c s~
pz-mee ac banli 1 pre ul ple tei
~. e nu-i f c gre ut t~l. Pentru
oile date 1p e 6 pl no nu a
primit nici un b n- ~e str8dule te
te rmln tre bur-ile P 01 l
il s

~.

ntoare ....
1) Culoglu.

in not

v.

eg

1816 1
Iezar I~e pol scrie lui
24.Oro
tI agi
anue Coata tl tru i fr ~ii
le Oraiova cu rugminte d a da e i

3800.de groi

lua ~1 de

fr

~il

Petrovici~ trimi~i 1 acd~tie


de Gh( orghe) e opol din .e na

1n

su.

ontu1

i Sb.-

dea J.ul

Alexoviol e re domieillaz

acol;
dacii
ceata m i ere n voi de bani,
- d
pn la 4-50 o de gro 1
fi sigur eli 1 e or r tit &11.
troglnd poli~
ic1. le Tlmio re
1

32.

Vi n

<, ..!manoil

47

......

agi

orgenta
oata Petr

scrie lui 11 &1/ Ienu


le Cr iov rugndu-l
I

cu 10- 00 de groi ou d bnda,


promiwnda-i a -1 restituie 1
ae-i trioitii
in nap tul su,
prin o
i trimit
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

/.

1'1

Nr.

Nr. de

crt.

mv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNIT A II ARHIVISTICE

Observaii

9.

21.

Model 1

noI
(71
fr ~1i la C
c

1816:1
24,Bue

ov

de ou reoal

trtm s

lui

C EI

'1

a . i 1-1 vi d;'. ah

colo a
-1 paste vind cu 1 gro

ooe
;
c 11
o t t
os u1 m re
te lu \. 1 v
vinde
:1 naUm , s a t pt pin

tunci. Ind tol


nil.

vind a-

'-/

tr

hin \ ) Beri

m:1r"ndu-s c

1lr11.l1

n r
ti

25.

25,

ac o elilor

92)

or sor1 lui
UCUl:
Hr1 tu
ti ar
FJ cov 1
- udat c 1 3.3 d gro 1 d t r

50

1816 1

Dimll

fec

Buc

ti

8"'-1 i:rlm t~ d

bln

~.
924

51.
fr

01 cost
tru:1
7000
il tr ge o ollW
3

lui

C1110g111

1
l"t aac n t rmen
rdinuJ lui

Cl

e\ r) o
15 z11 la

S ah 1 rl

lovit,l
1

te

1 1

fo t

1 :1
~

Cd. 1124j1986

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1816 1arlua
25,1 ni

- 480-

Model 1

Nr.
crt.

Nr. dc
Inv,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

)25

astea!

52.
lui

II

-b.

nda 11. Gum IA

la16 1 nu~r e

c ie

26,0

Sibiu

>~

le t

~-i trlmi ~ c
n1 re el 0010,
in f r d c i _ zult ti 11. v:Qza
V

r a l~nil. la Z p niot'. S~
ingrijea o a i vnd lin a
oe a lfi colo. cu ba i, ot
V

de. c ....
01 v loreGz~

l'

ro 4000

d gro 1.

92

ona ant1n B tru


iool
8000
i fz'st i tr ge O poli~
d gro ou t r n de 15 zile
r z nt
li
supra lui Niools
Constantinopol
CL\10g1ugelepu1
ea.
...),. ea
1 pl"'t
(Or ee
Sac 11 r
la ordinul lui Pepecoate

53

18'.6 enua 1
26,1 ni

Clopelovi tu1.

e v OI dlnu.l d plat'" at
r nemi la inc 4 p ...

...n

~.

~2.1

54.
1 supr

c~
prezent
t ru.lul.
rn

de

1 c

ld

1.

rimlre

l'
1
V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

o poll~
lui

Culog1u g 1 1. mu1 lui


Con t ~t1nopol.
ao 1 7 zi1
le
la ordinu.1 prezent 1

v : Vasii

Cd. 1124/1986 -

-,

0(;

1816 1
27,0 i

- 48~

Model 1

NI'.
ert.

NI'. de
lnv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITA II ARHIVISTICE

Observaii

"""

~2

"

din 11 .Ion teot \.0 Iev


. g1 I
tel ? e

./... p

l'

'sori

ie 27 t

fra~11
t

o
Cr

ii

e
de d torlile

B R,

974.26 gr
1ltt! i s~:1 sp~n

aic1, s-i dee lui b


au

trebui

d o

ce nu-

plec

ici.

r~l

ri

~.
92

56

Dlmitr e

"'

o.....~ eri
I
tru

1.i la

1816 1 rluar e 27,

lui

ucure t1

eri a -

d.t

n ipun ni01 mn ndu

l r

VIon b n d

.1

iz

P P t u

l"

rimit oli
ur
z
ne atul lui

Al ro g s"'-1 f e

de "10 re

de 1

s"'-1 d

33

1 u
bll1

1, pe tru c
nirr

lui nu

ttj.
1

zu,
tru

crie 1
1

G"" r

51

ro

It

o te
in r...vin
i

de 1

el' l.

doresc s i
re ti 1.1 pr
1
n loc

1.0

ni
Ccj. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1616 1

1 21

- ~el,-

Model 1

Nr.
crt.

Nr. de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTICE

Observaii

nu le-n

. ,1

ni sltcine~
v t s'<- t)..tmit
d i:orie d.
avut noregro 1. d r nu
400 d
, nlt
.n t r nul l'
d 1"' ::

solo.

1816 i nu
2:ll. egede

Nicola Bagi Ianu

orie
lui
oihronie Costa ~ tro 1
i tr a g- d~s la Ve11-p ~
pentru chest ~oes ou'oeo t~t dar nu
a put ut
a .. nimlc'; 1r la
Y

oi

trimit
cu t tarul 25
de gro i; de o md t....
sel
lor
da aici g'nt n mare lipa:' de beni.
~ -prumut t de lE ci eva 25 o d
groi .1 800
dat mtu ii sale.
P lihronina t ca s - 'i pl Vteesc~
detor 11e 5....
-1 trimit~ Hegi Ienu
ocoteel
vlt lor lui Veli-p

o Ei-! v

~'

rd ru1

ost che 5 ig1


90rle l,j Hagi I~nu. Cost
tru
1 fr tii la Craiova o ....aper~ a

3 53

sib~ gr'.j" i d mile 1 vin:'ricltll


cum 1- r~ax Veli-paa l-a ep~s
s'- trimitr i l~i din b nl1 c -1
v strnge de aoo10 25-000 de gro
ce . cum re i el vite de
totui
nil oate, cci
e pa
va stringe tocm 1 ~n m'rtie,
el i ve trag
po111;" de
14.500 d groi p . tru c nepe u
i- f~cu -o. 1er pentru rest
S8 v
I'f\

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

st 111

- 4'
crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

3:3

de

Nr.

CUPRINSUL

Model 1

Observaii

UNIT II ARHIVISTICE

60
seri

1816 10nl1 r
30.Brtnco

1001a Ragl Ieou


lui 1Iegl 1 n
1 Craiov 1

"-

s '.1 seri ou cit s~-l engaj ze


c8sepl i
e r-tori l 1 fel
1 ntru v t fii oere
inso eeo~
vitel t Turcia (boil
v cl1 ).
S~-l trimit
o 4000
gro 1.
deo ree ecum 1 aeolee
de la
t ud 1ne 1 de la Ci 11enl 1 Is 18Z
tot le 1 a 1 3'1
ntrll banl. J
dan t mei mul-1 bol, o p~r~ndu-l
011
d
ro 1 rechea 1 cont1nu
ti
cumpere.
nli 8"-1 trimit
n monede de argint, lar dec nil re
argint s'i_1 triml t galben1 imp~r"t ~tl o
ea. nu fi ou 11ps"'.
r

Lnj'
tof n Eft peihQ scrie lul
1816 laousr.
~ asi 18011 1
Cralov) o'" primit b nl1 intoom 1 de la e v nlt (1).

~J'

-,
<rul

\'Zollhronle cee a
aor! lui gl 18~11 Col t I
'?~
traI ~1 fra ~11 la Cr lova o
da il i loouitorl! nu
i si t

62

"

"

ob11g ~1 a

1 d

de

r!JD

1. oa pin'" 80

1ta de grtu

S"'-l d
lt.t1 cseure lu 1 08r22 de ro~l restul s 1 riullll aVIl_ S~ rlmlt
nl 1
tutl-l
1 le e lel 1te
mo li oa s s string vite 1 Zotu
9~ le de ohid ....p riIa
fiee
,
e
al 1 ti ~ ln ordl A g~slt
4 v t fi
nt
vit. o oi sper
4
zi de vit 51 1

Cd. 1124}1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

:30

1816 1 nua le 31,


Coo r t1

Nr.
crt.

Nr. de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

?, LVII

Model 1

Observaii

ARHIV1STICE

au strins 20 de v1t cl'!ci i aoo10


re ec~une i
dnici o'rara 1 1'" at 2000 de gro 1. Trebul o
liohide
i
n~leg re ivit
odet'" au abuzurile
1 r din 1'"
1
m . la lui
tncoveanu. ~ r rul
o 1 1- rugat aV_l
Ianou de 1
mprumute ou 10.000 d gro 1 pentru
nevo11 jud wului, d.eoerec 1- promi
s -1 fao r st
nl. S 8 lntdac'
ntita" 11)
zo1v o ace lor 14
el lui
e ( ineo
in curi ru1
a ci 1 c 1Y8 trimis e -1 1
a
150 de gro i pentru
mai cump r
vit in mOD d d rgint s u in
al
ao ree domn sc in e re scrie o are
voie s strng
vit
i ~nc
aeri oa
p ntru datori:..l
lui Cr
a..,
gin
1
dio lui!.F8w-a.

ce

itrle
lco1eao~
p h rnio. aori
lui H gi Ianu
Coste
tru 1 Crelov
o El V
lnt r s de pre
toriii
are m-rea "Si. ie la ".
fle pl"tite.
d r nu t
e
zult
v
v 8. Sl 1 8 morlL.'l.utt b nl
pentru
vo le jud ~ului.
D

31

~j'
P lihr

37 64.
eri

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

nie Cost
tr
at loioului
n7 o

1816 ~ brua' 1

~L

trl-

-4

"

Nr.

Nr. de

crt.

Inv.

Data i
locul de
emitere

-1

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

I1n om dwn1nle vlito

orui

~-1 dee .

lapi
o -1 a

nafor

re t
orl o rea

Il

ntrl1
pentrll diferendll"

cu Teodor . C~pltanul aaeu


i lina d 08~ce zepol11 nu-l
1 a 8~ 1.QO se a nl01 un ben d la
de furt 1 n fe lul ee ta pierd
b nl1 o"'plt nl 1
u r vrea a
ajllng~ lSnin 1'1
a8"
1 011 oesst
oheatlu
Il trlmite
Pascu le el.
prooedz
o
-1 af~tulaae
oum
in al tUB tia
f t
I1Dal11ato1n10u u1 10 n.

ini

R v u1 1u IosIf,
gume
al
unglsvu1ui. prIn oa
'deveo Pollhroni
Co ta
tru
ridio din 'dure p rmeel1
r
l 80010. una 1- lUsa ispravnioul d Cer 081r erdarul
pl tit
hav tul 1 4 ee le d cear.
&;11 :i -C at ncl'\I\..
ste laic poruno
lu1 Cost 8 a o reete
pr1cln
SIl
v d' o eat ou o re
011 on
ntru 17 1 m mari,
r
in p dure, rM~ ~
(: -1 f>.,

1)

obil
t
bul

~lM..

~'"

~'~d-

ifului. \1I\.(..VI)l-'-

n 100 d mertie
lanuarl,
~
yii:v~

ut

~.
Viati rul Atansal
te .
lui sgi 1 nu Coet
tril
serl
1 C lova rugindu-1 a ia in
1 part
d mo 1
a nd
numit
1
nea

66

Cd. 1124}1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1816 f br :ri
1 ,mart i 27 }

-4
Nr.

Nr. de

crt,

Inv.

Data i
locul de
emitere

6 -

Model 1

CUPRINSUL UNITA II ARHIVISTICE

Observaii

I-----I---------'I-------------------------------------I------------I~
1

d . 11ngl!1 Vedea. fost { a 1ul Simlon


G-~t anu ;. acum p ~lnnd ser -

rulul

01oahl. cu 50-60 l chlar


1
100 d gro 1
an; s~ dauge
01 u
e par t p ntru p~dur1c caol ~
s::' tale lemne din 8. 08 sr. inoe p

conetruc~l
unel mi etiri; d
seme
ne a xiste' i o in~ 1 gere sep r~
pentru o au1 n ca
gsete v d d
mosr'" le ~ dea 1 pentru oircium,
s~ 18 i
dul d pe moia Stobore t
me 1niceru1ul Hrlstodul,
cu embatic
. Ii

trimIte

d gro 1 pe ntru
8
nd. Dac'" dore t . po te
ti 1a .mpre~un'" ou 1 lin lui Z maR 1
lui H~ gir Xerim.
300

~j'
34.

67

Hrlstodu1 R"'duoenu 6>, tr r


cri
lui Hagl (1 nu Costa Petru
.

1 Cr loval c-i mul~ume te pentru


o, o l-a tr1ml0 t schlmbe le 1
de c rvi , ceara eto. t' , "
1"}
trimIs
preotul de aloi le el,
C8 s discute
cu Hagi 1 nu , cci

i.9 .romis 0:-1 face protopop, dar


nu 1- gVs.~ 08S ..
S, discut
H gi 1anu ou piecopu1 d 1
c '01 preotul este d spus s" de
1500 de gro. i, cum udat
1 el ii
... fie numit .n funo~8 ce o doret
e o~ 9"'-1 scrie cnd dore te sr v

preotul colo o s
r njeze
i
oeset afacere,
Dee-: nu ve re ui
vor feoe o pling re la domnitor.

~.
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1816 februa
1 /Cern ~1)'

"'

P. LV"
Nr.
crt.

NI'. de
inv,

Data i
locul de
emitere

4 68

CUPRINSUL

UNITII

Model 1

Observaii

ARHIVISTICE

,5

Arma.ul Aneetssle
lsor vnia de
d1n~l , scrie
lui
gi Ianu Coste etru i fra~i
la Craio
despre' un le gre
UlM a
telile
dintre
i. Deoarece a b.zit
vind ce r din se u de
caprw il ro g an-l trimitn
i lui C;o
u 10 de 00 le e 14
ou 16
r 1
00 U8, lntrou o 00 .zi aigar.
Prin Z im- g
11 trimite
un oe a, ce a -1
8 1
ar t, s eib- mult gri3 d
lvolevodului
d 1

1816 febr
1

rl

c ~ are i miere bun ,

atlel m.
0"'-1 trimit

vreo

50

ocale.,

tr~~.

'!c

942

n a.Blcolopol scrie
11;1ilJ~ 1 ! nu Coata
tru
i
fratii la Craiova, dnd socoteal
dl rae sume tno aete cu polite.

63

1816 febru
l( 1)1 ) Buo

tr g

pol1~ deoe md8t~.


e cl pl t
el01 este lntr-o sltl18tl0 dez ~tru
a~ l nu a
se se
beni de loc;
al bln
~-i trlmlt
W

prin

011hro ie.

bmlrna pe ehi na
a-8 vndut ou 115 par le eea
i
1

Bue lU'O t 1.

cut

rmen de p1et

1)

are e~ fi

de 91 de zi le e

ntre

-l3.cn 1

documentul
s
ru tinu
rr~e
dect cifra zeoilor.

943

70

tru

ils noo Creul


Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

s mai

1816 fe bru
ucur ti

le 1,

Model 1
Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTlCE

Observaii

dever se o
100 de
. eu imorumutet
.
gel ni olead zl de 1 Gheor gh
v
Conet ntin Ceechlrog1u i comp.,
obllgndu.s
aX-l plte ac dup 6
luni, cu dobnd d 1Y2 gro i le
v
tuns/).,
lun.
Drept g8r8n~1
u d t
documentel m i 1
din ju ~ul Olt, ze t
sotiei
le mo ilO
nl1 jud ~ul
1 I
un hrisov
1 Rdul vod~, 2 hri
d 1 Grlgore Ghlc 1 d 1
vod l 1 copi dup hrisovul lui
stei
a r b. ad verit
ci
ompenla
ne u tarilar
greol
la
ibiu. In
v
c z de Il plat
moii1 pot fi acoase

ti

,
I

la

z t.

d
ri t d Logofeti.
me nt ul strinilor
pricini.

part

~j'
Ali
10 (eia), eianul
R hovai, Bcrie lui H gi Ianu
Cost
tr
1
Cralova c to te
p1e1le de 1epura cere se vor stri
elc1
le va d omulul lui,
primit 08
lul trimis.
Dac
8
1 A. n voie d oeva. 9"'_1
ro g
i-l ve servl. lire mult
b 1 de rezolv t ici. S"'.i spun
H san-ag
-1 sori

4 11.

~.

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, 1

1816 f bru rl

3.R hov

Model 1

Nr.
crt.

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr. de

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

t n

4 72.

1'1

? rv

1 ao~i

g1
crle lui
ov"/ e l-a d t
lui i r tul de bani. 1 r
1

vi

1 16 f

cu. un r v

feciorul

cum vin

oe

n tul

. W-j'
ni 1tri 10 n cri

34 73-

C~

gro\1i.

1816 febr
UCUl'

t u "'1 fI' ~11


1 :3 011

Do. Qsndu,

eu,
dou , ur

lui

:31 o 1 lt
iz d u 1- rug t

icol0 01

dur! din co aoi) eU


tori , c t
Ha 1 1.
1 t tire c" 1
ln
lor cu

13 ee 1
gro i 1 a-ar

10010

BO

~ o ltt
1

ut e o

Il
1 te
c deo"
..ie 1 01
u Do nandu e v
duce la Con t ntino 01 c s~ v d~
e
e o
inoh 1 ro -1 bin
000te 1 cu creditor1i
1111 ele 91
- r llt
..le
libere
1

o e

lor.
vocot
ti, c

1 ba ilor

cont

r1 i~i de
1 poll~ 1 lui

n; 6)14 G

ntru

e
te ee

1
Cd. 1124j1986

V 27 -

Cod. I-a 027 rod. 1

1.

ti

le 4.

:P . L \ll\

- 4 f) Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

,
CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVTSTrCE

b n ele
Iuzl

1. lehil1el1 cu 2.32

DUO

01.0111 ou 3.2

o.....

bun t

_1 aohi

it

1 36

ru lel
i r

~47

Gri o

74

lui

Il

16 fe ru

X_1

c" 1

din

nu-

15-000 1
b nil s"nt 1 p-

h raieul

it ou

e~oi
c

V_l de

e re l-

nt!lce unic t

o
i
i- [l1 tit t t
u rindul 1; rob
trl it" b nil
i
d i o
t
bi1
gi 1 nu

v
..,

b nl1

ori dul
de e

n
e ntru t t luoru. "'-1
nl din
trl it- i 1 t
d di 001
r

~j'
ciur
nU

lul

ra

o 1

un cu
br,

Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

1 d

1t~

1
e
J_i 00 t
C 11 l~l 33
1 1- tr
lui

Co t

t u,

tr~

S 01

rf~

tri ite
j

1 16 f. ru
5 1b1u

eri
i

cu 'li ..,

nt d
J.ndr

mai de
1
at

1 Vien
cun i- d t

rte1

- 4

?, LV\\

t-

Model 1

CUPRINSUL UNIT AII ARHIVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.
1

zi i
du
v tr mit ;;1
W!l si t o r11;i ioi,
o eli. c
ro .10
1. v
rimtt
n1 9 rut. N1ndr ~n

, dar r
e uap
1
ie urc t dac;

ioa

H gi
Dtn~

i
llt

i 1.

nu 1 -a tr nis.

8C

eLre vnz re, 1


p , ul curent
Vl. Z l\...
. oi
1

1. "le

florini
r c he

bou

reeh
d

vl.nd cu ~o de

1.eu

ie 1. d

ur

II
J

o
0;-' II

e fl
uzi t

re

ab1s ri i ....
rRpoo tulu1

car
trl i+ 1
scriso
rul olihroni.
~~.

J J

76.

o n

Ge lco10001 sori
nu Cost
tru i

el" iova o
U s vut ti
O'
. 1. seri
liat. din
eauz vizitelo. pete
lor. O
w
rt din 1n
trl 101
O o s'" tie vndllt'; cu 10

ru 1 de ar lnt oosas i de ~ nu
e pa t f c nimic colo tu el
o
tii te 1 1. fi.
ntru
li
1 ceccvs
t
pt'; o ecs zi,
f vor bi1';, dlc~ s ....
s d a d
cre t ul i
ri 1 i d
put
vind ou b ni. o v tr it
1.
lOd

s t ee v'
luna it ours. A g
t
Cd. 1l24}1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

1816 ~ bru ri
5. ucure t

!p,

L\J'

Model 1

Nr.
crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTlCE

Observaii

. vnd~ lAn

eu 42 de rubl,
platl'"
n
1 1/2 pudul der cu ter
..
un n, d r refr
a te te eet
..
8'- rist
pre
1 pun' dec"
uItJ
lihro 1.
curnd - ci
EI r rul
ce ~ f el'" socot 11_ - Sryer'" c 1 e
ndut b1 nurl1 d
. e 1
le-a trl 1,
11
rda_ u1 S 191
vindut e 1 "30~
uri cu 15-000 d
gro i.
c tri ite 'din~1i d

16 Constant nop 1 i vind


ca 22 de gro 1 oc
d chie dru uri1

ru
la idin,
le acrd
fi

19r d ..
1 ..
ofi ,
1r d
colo. c e~ nu et
S104
Q'geab
rf.
oal'eO_
n ndu
t rlmis dl n gre
1v 18 soroc url d
o eom 1 Costi 181n zi, e~
rgl'"
la p re ana re pe<ft v'" 1.
u-

c" ehe ttun .~ ...


tri

r pede p ~ chin e s fi
"barc
ntru
'l'n de 1
lcopole.

d o re ee

1 71 cheltuie

1
t

11

nt dubl

350

o t c e sigi
cri
lui
gi 1 nu Coate
tru
1 fl' ~li
1 Cr iov
adu.l c'" fce s lui Dt
"n t ri tr
"nte lege Sl"'-l co Il iee ce ee
int" pl cu mil 1
ln~ric1ului 1
t~ soco ..
1 .
e -1 tr

77-

1 16 of, br-u
ucur t

1 16 f bru

5 .7lui
Cd, 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md, I

.Vidin

Model 1

CUPRINSUL UNITII ARHiVISTICE

Observaii

inv.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr. de

crt.

fr wii 1

tr

grc 1. d

1u t o 1 10:3.25
1 et f n
pp
1.

d t
de 1..... e . o i pr1e t cului;

P li

tri
ce rut;
il

lte ps re le le

:' 1

oine. ..

hr' ne

se

c re 1

o Il

-6

_r1j'" d... ele.

.. elb~

~'

35.

In le ere

73

l~cLo\l~

fi o . rit.

Iordso
sliiil

nU.1 le lui

d v r

dl co al Dina

re

c u,
1

1816 fe brup. 1.
ocot le b o11or d ~1
10
de t naee "'ioolau t f11a
1816 eperia d 1 15 octo brl 26
ntrtl: ch1r! ~ otlltl1,
bru r1 10
r ohiul, vin~l i lte r duse
le cirolwm:' in tov~rn 1.
vJ.ndth
t
: ah lta1 l11e ef et
e o
CODce pt.

~5 80.

I
I

1816 ~ bru 1'1 :3

Ghln~ v CI fi o re e~-~i c n trlltru o


la ....g rdurl 1 c c.e ,
..
ri :-'tor1.iaau lte nim le e nu
p gube,.; cine nu:r s ect111 ve sufer
cona clnta
gl De

Cd. 1124/1986 -

"'tenll r din

V 27 -

Cod. I-a 027 md. I

-----~--

Model 1

Nr.
crt.

Nr. de
Inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL UNITII ARHIVISTlCE

Observaii

:154

ei.

.. rderu1
tru obe de.anu ,
E e nee Cre tu1e ecs .1 Rox ndr
Obedeano
edev re se r. au " Oril.' ute
300 de galbeni 01 ndezl de le

Gheorghe

Oonst.ntin

1816 febru
10. ucure

Ceachir gl

luni, cu dobl.nd- d 7''12


gro 1 1 pung~
lu,"'. D_cw n -i
v . V~ti d"torie acessta ~i
ce 1. 1t .
e ntru.6

dlnainte a" _1 la o la r:'gure le ~


o~i 1 s le, Rux ndr , f~r 6~ lb
dr ptul 8'''-1 ch
1 nici un tribun 1.

<,

'lnieerul/
ih slache
adevere
t o 8 ri. it 1230 de
ro~l d 1 Di itrle Io n 1 ordin
lui Regi, Ianu Cost
tru ai fra~l
din CI' iovo, beni.stric 1 n
jude 'ul

. hedinl

1816 febril
11

..u o or.ndutle1

.~.
1816 februe 1e
is1nte (?)
rie t nu (1)

11
eeri
1>iv V 1 oerderului ~o~lhroni
'---"
Cost
tru 1 Craiova e- ii trimi
enaforeu
1 pricina lui To der,
isc:'lit'" de t 1nio, d r tI' bule B
o
1 iecle o lJi o t.l.!:lin rul;
u" j 1ba ou
trimite i o i
n for
1~vlte tilor. p c re
i-a poruncit e
sco t

35 83

t'U-J

=J57

Gheorgh

11. latin

se . e 1 :t

1
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

r iov

Cod. I-a 027 md. I

1816 febru"

.1

Model 1

NI'.

crt.

Nr. de
inv.

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

... -1

din situ
,

01...

08

OS

"'no.#

pt lui

ur r

t alu;]"

ner

r t

di

0:'-:

lui

ec!'1

1 v

u
rt r

u Vi ne

ieftin

1-

1.

1u

lu1

~.

ori
1

etr"n ,

It

oi

tie d

500 d
datorie lui Ce Eloi'
1
ro 1,"1 pu )0'''01
r
stf 1
toc. i ntr
9"'-1
b
it
t c a
t
f c re ee
t.
. ta ro 1 1 de
t ple
e
~.

53.

6.

1 1 cr1t
1

ru

H ei

Du-l tr g"t
CI1

, de

:.not1rc

no~

t Llr'"

1 lun".

il r
1

Cd. 1124}1986-

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

11

1816 ~ brLl8
t
12, ueu

1 l-a ru~at

l.n

1 16 f br-u

ll,er iov

l01

11
rf

f s

lu

, cu
fa

c
uea

"_ un ru1
Vid

n c

r1soril

lui

/'

35

-1

"-1

in sl j
ae pi

o.,
ceat

t-

reo

a
~
..l

ci

'"
I!

d r

:;lun1.

-1 trl

-/JJ6Nr.

Nr. de

crt,

mv.

Data i
locul de
emitere

Model 1

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVTSTICE

I-----I---------I----------------------------------------I-------------I~'
1

. c..,re. '1 le-a adue i p tlt u


porumbul trl_is Ln Pustria, 10
do,
ling' testatal obi uite
1 tab ah r 'de aur CLl disIT.1nt
cu. een re"
o~rt ~c.

361

Gh orghe 100 ~ scrie


1 16 f r
lui Bagi Ia u. Coste
tr~ 01 fr ti 13, ( Il v
le CI' iov c, la reco nd re lLl1

[3

1.1i-

1. 6 lui Ianech

dat gr~6i : 2630


ocele lui
.hL) eten ag cu ter- n eL plat
a f.Oheorgh. cu 5
re1
i 1 ve de i zen SI est Ll
c uv;' .t.
t dou: -t 1 zil
1 1 80010 ce s -1
o
strng in c ntinu re
r

Ji 1
gr~o1

ieDtu'. In 1 g"tur"
1 tie c~ il u

i d curi, dar in

cunoo te ohestiun
ecr1e.
Cd. 1124/1986 -

V 27 -

Cod. I-a 027 md. 1

st
A

cu
.7

nLl

i fi c1

c 1

i- u

r-

'?- LVII

49

Model 1

Nr.
crt.

Nr. de

Data i
locul de
emitere

CUPRIN'SUL UNIT A II ARHIVISTICE

Observaii

Inv,

gi I.n

36
dev

. Qt

.e

etru
g r nt
ntru
a ri it
Co t

t vru
d 1 1

1816 f bru
14.Cr iov

ie

1
c

17 o i 20 o

s" le vnd'" 1

2200 de ro
i dup'