Sunteți pe pagina 1din 808

DIRECTIA

Serviciul

A~HIVELOR
rnive

NATI01AlE
Fcudale,

ISTORICE
Personale

CENTRALE
Si Colecii

t (\jV. 250G

INVENTAR

FONDUL

pachetele

IIHAG I IANUS"-VO!. ""

XXXI-XXXVI

1813 februarie

BUCURESTI

1-1814

fI
februarie

29

[:t)

EF

A T

Ace t volum cuprlnde


o ad

1 13 fe r.1-1

referitoare

la

rezu

14 'ebr.29,

tele docu

din pert-

din p chel le XXXI-XXXVII t

caset comerctale

ctlvitat

ntelor

"Hagl

(31-38),

lanu C.P. i

fratii".
Do

nltte

cu diferit

mlnlstr

mWrfurt,

stat sau de la
mentul

n c re s-a d sfwur

xploat

Sunt oglindtte

t lce ale epocii

(rzbo

Romne

s e pr cu

lan In

(Zagor).

le le lui

treI

ace sta sunt:

i t 1

r a unor moit

pari

1 i

a ftrmet

cerl1e
fTfnd

lund o

a cunoscut

u con ai on CI 1 i i de 1

f.dlversiflcat.

fost extinderea
numit

cas

comercIal,
oferw

care documentele
culoas

deplasare

spre Europa
n Turcia

vIte. zaherea.

bogate

greceti),

unt, miere,

la fel de cutate.

Vitele

comer-

af -

vndut

a ac stet epoci

pr ettcat nu numai

cI I de alt negustori

de mrfuri

Central,

(zonele

de tranzit,

te

expansiune,

achiziionat

O alt caracterlstic

c merulut

ctivtt

efervescenw

are a pl0 re, marfa

pol'-

l din Tar
.,

apo Leon L, vi aa socl


cu rud le

o mar

de 1

eo p rtl-

eventmentele

In p rtoada de timp mat sus menIonat


elal

comerul

rea u or huz e t ur l (ar ndate

nstlr.)

ftnanelar.

CI

din zon,

despre

Infor a fI; acum are loc o spectaextrem

de diverse,

de la n.de Dunwre,
produse
bumbac,

de la s.Dunrtt
P ste m rele fluvi

c : pa achin

(brobln-),

piei de vit, blnuri

er u achtzitonate

p1an local

ftlnd
(107,

18

187,

l'

dlv

19 , 330,

zone ,
re)

DI'

(s

u b r ob t n t a]

n gustor"

rf ur l

9 ~.

nt

ft r

776);

z'lon

ave

..

ai mari

n c

tP

un co t

lonar

ct

10. O

oc 1

fIe

re

poru

ne

);

tori

Vi n

18.

105~),

(758.
valorific

din

re

Impe r l e l e de la

397 - cont
provenl

I ce

hla

1014). Tot turcit


5

ar

le ftr

hov)

(6 8.

c Slo

i ere,

ti

sW,

unto

fac rit

el i

e re

521,

ehi"

cererilor

din

rau c r

te

49G,

el

cel

rl

(7

IeI

i ce pol

546,373,984-

, 762,

rul

se vinde

desfac

ave

v i

(515

1u

reb

I e (d

pe piaa
oscov
5

(12 )

Pest

au

obinut

firma

la fa rIcl'

t , 2 5 . 309.

cu OI

9 O)

ta ul

51w

cutau f.mult cordovanele,

ven au n zona

72 725)

re

881);
in

bine

r seasc
(2

- in asociere
(924,

797,

are c 19 1-

1060). La VI na

ra pentru

eh f zi f on

Ec tertnosl

tur c 1 (d t n S o f 1a ,

(478,

ac stul produs

I final.
dIn

); f,-n

(1

zo
satt

fWt (813);

local

el); m

el, 629,

de 1

turcii

z Ihanal

h va cer

pe p 1

vitelor

de 1a

ca

lt

ca s achIziioneze

zon

er l ,

eh t z J t I on r

uIt sollcit

F.
W

130 d

c t I

nt

chin

(12,7,2,31,47.01.

copul

(42.512).

irna,

nu nu

ntr-o

unt In

\l. suJ

Vlen

solicita

ref

pl

33

, 1 55-

ustorl

5 li, 5 5 -

101

lor z , , r por u b), a t :-t de e


Vidin)

ec1 n at p ntr

r ov

in permanenw

t-t

VI in ea

) din

r op r l I (77).

tat

43 451,

F.mull n

c-tre c I din

f.c

(362,

6,

nel

zaJh

le romn tI fII d f. precf

produs

8).

( 2 ) p ntru expo rt " (660-

Lo

"

coneur

~e

13, 92 , 932,

63,

bov,

ari

707.

7,

artIcol

f.

enfonw

crlfic

dt

n c ntltwt

prin scun

rl

630, 695.

839,

r nz

bumbacul

ndl Juvr
(898.

818)
995.

ne r d+dun re n~ pentru a

(924,

953).

- 3 vindeau

~antttl

asemen

I portante

560. 584. 748. 785.

xtrem de

p rln

(Vi na.

Serres.

la. Dunre

de

vre

s trimIt

(98 ) etc. Din direcie


SalonIc

100.'12)

prln Orova

ogllnzJ

(259). mtas

for aille

r Ile, taxele

ctlvlC

achftate,

(Mac donl

uropean

care er u
,plat

l te m r f u rl extrem

bumbac

pomenit
i

de mrfuri
de variate,

595).
17 ,

- la Pesta;
- 883), cacaval

z hr (de la

piper de la Serrea
acedonla

(76, ltO,

i ssls -

(141); de aceea a und


rfu-

u (505, 61 , 790, 64, 84,

Salonic

spr

vten

a (80) i

(7%8). Mai sunt

Co oteni

de ntc' o granlW,

avnd o urIa

(159),c

vnt al come rt u lu l

fixe, nu exista

in funcie

Vld.n,

1 6,

ca un punct f.lmporta~t

stvtllt

unde er u tranzitate

lv

(37, 39, 75,89,94,

r;;

dIn

It , 782). Acest

ehi tate in puncte

C n t ra l

(473. 52~). bumbac

la Segarc

nu er

c-t i

(20, 229.

c fe

t.P.Ghinu)

(632.6)6,668

de MA~ttn'c

Serres

s l e 1 de la Perlepe
dtn zona sud-est

abuzuri le e re s

frail"

COnst nttnopol

tea schel lor p

de vite d

interdlcl

pat chin"

); cafea

este de asem n

fiind proCJt

D.Me ax,

I Cer el; burta c , c (ea i

tArgurfle

taxelor

o activl-

berb ci (247,53],

tnver erau tranzItate:

(201,62

a mrfuri lor d

menlonate

de sact 1

(305). c fe

de pre

130); Belgradul
trecere

sorturi

spre sud (Rahova,

vite, pi,

post v (117.146,152,204),

176), tutun i

Ha I Clolu.

Serr s - 15. 17,103,273,350),

(228.298).

pari~

19

lanu C.P. I

(298,

oglInzI

era

r feri;

nord-dunwrene

mI re (1 ,51),

rfurilor

tr e di:n sud spre Europa

Const nttnopol):

- 554), dtferlte

29), gru, fiin


Nicolopol

Halclu

) sau din zoneI

Vie"

usta

t la Vldln sau chiar

la c re n
"Hagl

(I.Gh.Ntcolopol,

al al

(J

in perloa

att de cas

schelele

drl nopol.

trimlse

(315). DE

aduse din

Viena se aduce u spre ViAZ re: trsuri,

xtins,

negustori

stf

(de samur)

de lux (451, 30t). Tranzltare

bil era p rac t leat


ali

care erau

40)

(674). DE 1

alte articole
t te

(312) ~ u pl t de vit

bJwnurlJe

a,

Serres

de pete

in

nici un fel de

arfe, pe care erau vehicu-

de legea cererit

I a ofertei

, - 4 negustGrl1

se Int resau i se informau

mrfurilor

pe o anumit

depozitare

tc., pentru

tampltor

se formase

centrel

cele mai

tinopol),

ca i

(Bas.rabia,
t

a put a obine

importante

n apusul

a unor negustori

pentru

n calitat

de comisionari.
mai multe

unde casa com rc Ia l


creat

f.

achin.

La acetia

C. Pop,

Paciura)

analizat

com ru

Napoleon,

care f~cuse

perturbnd
preurile
xista

mulai
toat

revigoreze
775, 797.
afaceri
turcesc,
aproape

("Rizu

stagnare,

conomic
erau

pe pia,

f.sczute.

i la
cu'

temporar

mrfurile:
lumnri,

pacea

era aprovizionarea

6.

933, 955).

cu carne

care a stat tot timpul


o "specialitate

a casei"

asociai

greci".

Hagt

n p rloada

rzbo.ielor

lui

lui expansionist~,

ale continentului;

pentru

nu

d i
ai

produse
ca piaa

(17, 205, 214, 237, 276. 334, 362, 368, 439. 675.
4, 805, 831,

afa-

bumbac,

i fiII");

cu politica

n 1

ln, pa-

ac stea nu se vindeau,

s se nch

servicIi

iaa Vienei,

negustorilor

zon

ref ritoarf

n capitala

cci nu mai aduc a nim ni alt

ium a atepta

activita-

un J

i Sc a rd lu!",

din cauza

din multe

n rsrit

C.P. i fr ii"

ca asoel

pentru

Constan-

de informaii

Dormui

rav gii n Europa,

activitatea
la mrfuri

v-nzare;

ra ntr-o

cear

Nu in-

plasai

menionat

toat

("Compania

i Pesta

vam~.

Bulgaria,

lanus

pateu

'p

stabilii

Sibiu

ransport,

sau chiar

in legtur

erau expediate

i altele,prln

leo ae

chiar

cu firma

macedoneni

preul

solicitndu-Je

le gsim

piei de vit sau de iepure.


zahr

schimbul

iar altora

colabora

(Grecia,

"Hagl

i monede,

informaii

doi negustori

ustro-Ungari

cafea,

de mrfuri

00

comerciani,

zone est

firma

nte, pentru

pieei

Cel

ceste

legtur

cat mal mari.

(Vien Pesta)

toat

perman

profituri

din s.Dunwrii

a romn l, cu care

relaii

pentru

o re a d

Europei

la situaia

ceri.

i cheltuielile

i funciona

Rusia);

intreinea

pia

reciproc

spre
s se

707, 737,

Una din cel

mai profitabile

oaie a capitalei

Imperiului

in atenia
(negustorii

firm

I i

de acee

respectivi

devenise

fiind numii

- 5 II

gel e pili), mem b r I

ziionarea
cltr~

oilor,

Ca~anul

Gtigul

transportul

impritesc;

era

domneasc

Acest

).

el i d torit
tile

capital,

etar

mbrii

spriji

dup

i deplinira
apropi

soci

v loYificar~a

O de cape

ce contractele

prem

pr do in

la dif rit

e i r

se iochei.u

in

(Curtea

t in activitatea

vea cu

m mbri i ac stei

rltelor
firm

iei

care gseau

avnd

"huzm

niv

turil! ale

i respectiv:

luau,

prin

el depu

obligaiilor

nit

Si 10~O

fir
utorl-

(163, 180, 315

luri

rar

p rsoanel

in caract

n legtur

apte

Un ori

spectiv,

cu acord

chiar

r t mporar;

ri

vm t t

particip

1 ~

egociat
p ntru

u i ali cunoscui

dispuneau

astf

au d

e , c o>

s lucr ze efectiv

d c n

unor

ispun

cep lt e lu l

n documente

cu d rularea

ad cad

e-nd

li. l t a t le ( ezat~

au la Visti

a5um~t

statului

atunci

lj m r It , v ln r le l}, chiar

{d

i la afac

asocierea
f.amn

a dif

1 domnitorului;

la mezat,

in achi-

, 504, 660, 748, 818, 948).

xelor

experleni

administrativa
fa

zone

uri frumoase

deoar

car

iilor

prav gher

asemen

rimi.eau

a toritat

din diverse

324, 325-329, 3
S

sigur,

o mar

Constantinopol

se

gen de afacere
r 1

t rc ti

de acu

lor la

un ~ri
i

gar ntat

av-nd

ai

Q ci

ra ~ubstanial

ar i

las

de capital,

gsim

I d

informatii

tranzacii

i cu

desfurarea
intr gulul proces d supr veghere a colectrii
banilor
(vam. taxe div rse
tc.): la diJmrit
(549, 571), p ntru vinariciul
in Gor)

din Ju .Mehe
m-rea

(79, 108, 241. 340, 458, 504); vinriciul

i V-lcea
ini

Segarcea

(559,655,660,

sau Sf. piridon

vinriciul

de la Jud

ocup

re

afac

timp,

ajunge
volum

a n c sitat

i la j'-KJ
asistm

c la l (Scuf

ou din

, care

mult

ch ltui

ierea

li, btaie
moderat;

socotelilor

, lLco lopo l, Dell

etc.)

finale

oieritul
p ntr

(584, 639, 832, 867);

ucureti

s-a derulat

t) i un ctig

ta inch

vinriciul

(584, 586, 778, 973). Un loc aparte

ul Olt

p tel

552, 1051); milele

o p rioad

indelungat

ap (se credea

in docume
mpreun

calcularea

tel

il

c se Ve

din acest

cu ceilali

pierderilor

aso

(34, 153.

197, 205, 231, 251, 315, 34 , 362, 449. 559. 660, 832, 844- 57. 859,

1071).
avea

P ntru e mai bun

nevoi

de ac.e~

(867. 873,

83. 906,

desfurat
lor

familiei

dare).

Chiar

dac

produciile

mari

fie prelucrate

VilJII,

atellere

surs
~eanu.
Arhangh

mici,

la

zalhanaleJe

dar mai al

fixat;

(124.

180, 183,

milia

Br-ncove

ia n arend

190, 226, 297.

moiile

tur cu alte moii


hotarelor,

la moia

Jarea

supravegh

unor

o interesant

de groi

nu (208, 298,

firma

889,

1 5. 1003),

Salcla

casa

i 12.000
comercial

Mal apar

(212) sau la alte moii

a situaiei

asigurau
i Tntre(fi

"in

f unc t

lcn au

(Bistria.

BrncoStneti,
nda

Bistrita

de groi

- f -

inteniona

informaii

(351.265),
501);

Izbiceni

in leg-

p n t ru incilc

(312, 313.

av rii moltlor

(alt

dup

e m-rii

anga-

buturi

ne ghidm

i (~ubaren'

de la familia

cu procesele

tori sau la subarendare

descrIere

f.mari7ele

se vindeau

312, 389)

(48).

persoan.

tot pe moii

arendate

964);

intr-un

.i colateral

an p ntru moii

2~8,

in care m robrli

le comercializa

unde

des-

a produse'

ct i creterea

rabile,dac

lui Stirbei
~

(131,

t r

itate comerului

legate,

unor mnstiri

rau consid

10.000

erau

proprii);

de la egumenii

lu, Clocociov)

anual

mrfuri,

moiilor

ri I

activitat

domen~i

sau arend

pe care

alt

di

din valorificar

tau prin

lna, crciumi

de venit). Suprafeele

stabi

de cer ale nu erau

de splat

ddeau

afacerile

cu aceste

si

domnitorului

est

celelalte

toate

m~ furii

(sau s~heJeJe}de

perioad

obtinute

pe c re le explo

desfurat

vitelor

t ecea

964).

car

prin veniturile

moiile

comerul

inerea

mici

in arend,

ca sup raveqhe ro r t , adminlstratori

jate

at-t

luate

aceasta

pe und

cu sprijinul

ceast

P tru ii desfurau

firmeI.

cpitnifle

938, 940,
in

{sau de alt gn};

Costa

sau altul,

933,

evideniat

firm,

agricol

importante

(din Oltenia).

913,

moiile

la

punctele

s la in arend

vmile

Mai pUin

a .ctlvitii

(754, 727, 749, 832. 863. 906. 980)

i Hehadia

pr cum i

furat

asigure

pr ocupat

la Vlcan
zone.

s-i

desfurare

rea
la anga-

mai apare
i

Ostro-

- 7 venf

(v nlturile.

tivltil

desfurat~

munci~

d~oarece

la efectuarea

produse
mari

5itenli

devenise

etarea

(m~mb3irf,

sechestrai

bunuri

din gospodarie);

di~pozilile
(pen t r
nf

ctuete

Recla~aiile
m~n perm

ent

ranilor
munca

de pe moii

av-nd

1n vedere

poslusnicii

ajung

desf~urarea

pentru

marii

rufQ~urJ.

ar ndaii

stenii.

va lua

mplo

(929 -

vit~lor

au

pentru

scutelnicil,

ca

altor

(1071),

iar

Bri~covean~

t en l l s-i

etc.;

P ntru a putea

s ang Jeze m~

i ele \n feno

acestora

din u~m

s li se restituie

lt component
poslunlcil

extrem
obin

cu ranii

rea

refuzau

face fa
de lacru

pentru
cu

ln t rven t l l la

333, 359, 426, 429.

177.255,

s-i

clcal,

lor se fcea

rii,

de

i iganii;

lucrrilor
sezoniera

re in p er foe da urm t oe re , datorit

din ce n ce mai muli,

a forei

de solicitat

la domnitorul

cado~ri

devin

permanente

de acee

(cereri

981, 919).

erau obligti

no en care

datorii).

o cat gorie

agricole,

posibile

442, 449. 889.

mal dure

d dispoziie

na conflictelor

toate mijloace}
dregtori,

ori

de constrngero

de ctre

de pe mo,li

Scanavi,

s forme.e

muncilor

de multe

obinuit

se d dreptate

o constituiau

exist

Cocorti)

f.ra

Crafovei,
poprite

ceva

sau personal

locul orllor

(4 2, 1026);

vitele

devin

(322. 349, 2 5, 309) nu au nlel un efect.

de clac

(1049 - caimacamul

1049 - poprirea

datorii;

din

la acumularea

forelor

cu metode

d2

pe fal

diJmelor

a dus

a ac

a forei

ranilor;

intermediul

de la Vistierie

din p rtea

n ftnal

au chiar

Mrghen(

predrii

din partea

conflictele

de J

zilele

i bani)

pentru

trimisa

stenii

un obicel,_ care

- 190, 8 8)

steni

spinoasa

far aminarea

se fe a prin

ctane

problema

744). Dirfj~r

se opun au din ce in ce mal mult

produs

acestora

etc. - 647

rJdica

de elac~

deja

(n

rezultate

1~ moii

zilelor

restane

col

produsele

agricol,

(435). fefaptului

nd plin asc obligaiil

de clcai.
Dom niul
activitat
~-

er

in care asociatii

p~ care o desfurau

lmp re s Lon an t j ei n

ca Hagl Moscu,

St.Heitani

puteau

fir ei excelau

fr
totui

intermediari.

era cel financiar.


Capitalul

s stea alturi

sau Sachellarie,

dar oricum

vehiculat

e marii

ancheri

rau unit

din cei

- 8 mal bogai

oameni

din zon

gistrel

cu socot

obinute

din comer~l

(h ~meturil

acumula

telor

perso

un
n

li. dect

de la

firma

1 sunt

stat.

extrem
imobile

neasc

la epoca

in p rm ne t

n d

a t o r lt

dispoziii

pentru

aCklus mari

prejudicii

n vigo

a acestor

mal

o mare

dect

apeten

pur i

t t

regIe

simplu

monedeior

le centrai

entarea

144.

dispar

190,

apoJeon)

au Influenat

cambiilor.

P ntru

c i- udat

tau imprum

turll

ctre

inslst

(283,

ntru

(c e s , moii,
JI

n~. de 1

sumele

prvlii.
c r

rille prin vnzar


.odest

m i acorde

ra

oricui

au o' servat
mai mari

aman

dect

prl

388),

s i
ra

care"
in

fort

t a le t

).

C ntral

mon delor

a'

la debitorl

r u c

f.m r

gar nii
lui Stnua

ezI
5

rm

i fi

de pn acum

se recup

ale voia

s-a

ceea

dt

intrrii

serio

soc

va lo e re , ca

tat

o seri

mis

car -i r prez n-

in ritmul

c banii

camere

din Europa

nii di

cer au d
d

cas

a bunurilor
rat

bijuterii

asociaii

aslg

i nici

Rom-

ra s creasc

(moneda

cursul

ac stor

lor cr te mer u

ricolul

df rite p rsoan

44, 920). deoarec

greutate;

seam

dup

iar cursul

(rzboiieie

car
la

in Tara
~

323.

ridicat

poiitic

lui

emise anterior

(368, ~53. 639. 660. 793); evenimente)

v al

referiri)

o pi di~

145.

le cu valoare

de pe pia.

diferi-

al monedeJor,

chim

(333, 334);

negolll cu vite"

acordat

cursul

i Poarta

constituiau

( 3,

otoman:

acestuia

de polie,

car

monede

despre

~e

cursului

fac r

Poarta

care circul~u

, chiar

rilor

In perioa'a

de aceea

tendina

c~tig

(pol l t e L, car

bi i

datele

deoarece

p ntru moned

de circulai.

la fel

ordin.

cu dobnd
i

din re-

sau alte

de ctr

ste f.extins.

deintorilor

s pe cu la t li le c
rentabil

care

de produse

cu nom d

corn r

r spectiv;

moill~r

~prumuturile

cu v rietatea

se pot obine
In afara

arendarea

de zona

de numeroase,

valori

p ntr

prin

ln funcie
9

furnizarea

informaii

corespondena).

ne sau din comeul

aceat

di

e mrfuri

c pitsl

urs variabil
ocupam,

(mai multe

rec perez

dato-

- 378. 613. 646), ins c

inscrisurl,

semnat$

de

rm

rumutl-

- 9 torl,

e ac~ea

d venit
care

banii

astfel

fceau

un subiect

schimb

nu mai vorbim

Domnitorul

pentru

e p ls t o le , Chiar

a apelat

50.000 d

livrarea

lit~ile

tivi pentru

a-i

putea

rlre a debitorllor

erau

tile supreme

(camacam.

pozitive.

redat

Am

de exlstenai

Il)

destul

circulaia

a circuitului

acestuia

documentelor

de cap1tal

sunt vlzibile

nu au o pond~re
notrlle

maro,

se

in toate

la firma

uneorI

prezint

care

ocupa!.

ma! mult

cuceririle

il dc.testtl' pe ;mpr~tul
cu mult~

bucurie

inch~Jerii

picii;

nic~rlle

cu ~tente

vest~a

trupel0

legate

c exi ta

b zat

opol),

doaliza

din ar,

infrina~rii
franceze

nli

su

as~ ex

fr excepl

om"'"ne5c" (664) i

dcestula

Si perspectiva

~le o ozanflor

o r lc e mijloc

dat .1or

Evenimentele

amenln~a

neamului

iar

in co-

extrem

de personalitatea

"dumanul

Ia

deoarece

cuprinse

neinsemnate.

cor spond

fonduluI.

prezentri

de continent

corn rHat ..

rezultat.

date

vedea

tangeniale

1 gata

Toi

r spee-

la autorit-

aceste

informaiilor

aluzii

Jumtate

Franei,

au prImit

urmrite

au fost

sale.

toate

din Europa

de

oflcla-

de urm-

ins fr

documentele

fugar~.

sub formi

aproape

ap \ul

la Constanti

acestei

in cadrul

sunt uneori

cele ~ai de s am din epoc

erall

toate

lanu

sc era ,inclus n marea

(pn

olitice

prea mare

responden5;

lui Hagi

ca i o .cono' I

Romne

pentru

fa de Vistieri

p ntru

ofert,

ara

la evenlmentel

r f~rltoare

tind

apelau

- 950, 489), uneori

m l~sat mai ctre sfritul

polean;

s-a adresat

Inclusiv

capitalurilor,

(finane).

t european

de variate,

in rezumateJe

re p e r t e pe bani

ele

din Vldin(22)

I.Gh.Nicolopol

timp obligaiile

domnitor

cu cerere

efectele

turcii

i 1

samei)

gre-

(241, 276. 288), ca

la

a acestora,

mare

(429. 442. 451). Aproape


.

ispravnici.

plitf

r stftuiacu

sau d

din urm

ndenllo~

(442, 547, 654, 732, 773, 1088, 1001). Mljloacel

la Bucureti

la

Sutu

debitoritor

coresp

cu polit

tlarie

acesta

respective

(caimacam.

i Curtea

Grigor

la Gh.Sach

Urmrirea

in atentia

imprumutat

groi;

sumei

locale

de r cuperat.
permanent

de b Izadeaua

rii

a imprumuta

aflat

suma de 34.000 de groi

utate
s

rau f.greu

de informare

Jor
ftfnd

f.preios

(gazetele

soslte

10 -

- 1, 101, 123, 137, 243. 349.

de la Viena

359. 388, 417, 471, 675, 707, 736. 737, 761, 779, 831. 995; 1068,
1071,

lQ"

,uitorii

2). loat

aceste

din Valahia;

eveniment

le aveau

nu-) afeetau

o influ n negativ

urrii

n bune condiii

a com~rtulul

pectiv

erau ele privite

de catre

i te fondul

ac

ca~e provoac

de tranzit

autorii

zonele

turcii
mari

rscumprare),

de la grania

distrugeri,

turcii

rii

l s-a spart,

Informaii

de sud a rii

jefufnd

chiar

s~tel~

leg~t

Oepalta,

srbilor"

BIcescu,

in

actlvltilor
fraii",

lor de afaceri,
u bani acestor

faceril~

pe car

p~rsoane.

le derul

boieri,

din C ncelari

p i&aJol
s

social,

mal vorbim

comercial

alt

lui Jeltuhfn

(R hovat

Incidente

de p rsoane

Din pesate

unor

154,

(151,"

la

pentr

(770);

era"ova

(479), cnd ItCerne-

boieri,

se dau prea
prescrgs~

Alecu

puin

de domnl-

liangerl 1,

desfura te de asociaii
veneau

7n alt

n c ntact
~yind

Iar pe d

alt

De la domni torul
e bisericeti,
sau turcii

Pe de o parte

att
ei

de pe urma

pro perat

101

fr spriji-

ri l, mari 1 i mici i

pn

la funcionarii

din administraia

) ori gu~ernatorii

desfura

a~tivitatea

firmele,

rspndit

in teati

(Teodor

extinse

proiitau

ii

eo labe ra in permanen

firmei

cu f s mu l t e p r-

relaii

c rcuri.

i care nu ar fi

Vid in, Ada-Kal


in care

S06

pentru

serios

Gl lqo ra cu Ghica,

acetia

cat i

importante.

episcopii

(476).

,rau

de la Dbn~re

la grani

medl i sociaie,

nul uno r persoane

la Dunre

alctu

- 483. 584, 580).

Samurc,

so ne din c le mai diferite

imprumut

armate

r~ cu surghlunlrea

lanu C.P. i

in m dlui

o ameninare

trlmite

de frica

Prin natura
"Hagi

care

pers-

a lmo Ll c rj e l l !,

839 .. r.piri

de la CJadova;
aJungnd

or 1 ri i (Costache
doctorul

desf-

din ac ast

corespondenei

d lz lden t l, al lui Emin-agc.,

770 .. t lburri

domnitorul

doar asupra

155, 161, 162, li4. 1 9. 257. 461. 740~ 6899 262


Vldin;

pe 10

n discuie.

In schimb
amen ln t e t e

in mod direct

cetilor

din ipir,
firma

fur pa

domba-Selgrae;

de

apar

amintit.

in
c

~u ~a~e C2sa
"Zo u Ru~si

- 11 i cornp.n - Vi n ; tlPap teu ~i Scardiu"


Cofetaroglu
MeJt
c omp

Gheorghiu"

ni Stoianovlci

'Moscu

-Fi1ippopoli

s "

Dormui

fiii"

~i

Cteva
despre

"n patrie";

comp

Rus c luc ; "Tem

n gustorllor

lu" - Serres;

"St.

li Avram

pa i

greci

Gh.P

din Sibiu";

"Rizu

- Pasta).
le rezumat

rudelor

lor ne ajut

conaionalilor

de cele mai multe

fel de ajutoare,

de disensiunile
1 oto~an

c oamenii

er u f.sraci,

unii

Hagi

orice

de s Lu j b

Costa

de cereri

neachitat

chiar

umor

n t r in

f am

sau alt

respectiv,

rmase

de bani

ani de zile.

de foame"

ca s-i

o imagln

Petru.

care mcinau comunitatea

fix te de fise

fel

s ne facem

familiei

ori este vorba

impozitele

lanu,;

IoIAnastasie Hagi

IIFraii Cucungh

s "

: "Compania

din dat

aia

sit

- R hova;

- Viena;

p ntr

soJicit

ll l ll

lui

(125,

142.

143. 169, 236, 139. 143, 182, 191, 2~:, 264~ 419. S68, 803, 838, 839).
Aa se explic

amploarea

pe care

mIte

(mai ~l~s

c~i tineri)

persoane

i J 1 o ac e

c u t Cirea
meniona

tive

Rudtl

ci e

in document,

sau apart

pentru

lor

a putea

e plecate

ena

e t n lc

urruri

ma;

fiu

reueau

I cu ma b r l l famJ 1 iei

1814,

fr s-i
Dintre

resante
etc.

de provcn:ent3

revad

Pct,u;

e n Lo na t I medicii:
t en

'l

Seatite

"apa

e car e d il t c n d se

in

respec-

l t u l!", "ve r lo t u l"

te.

(.54, 5~2~ 715. 803)


cum s-a petr

tlcas,

e l, Ast

la asisteqa

medical,

Fe rr ri

Fieraru?),

c t ne e ht

de floriI!

- 39. 117) i

f t

m rit n

lno ,

dome n Lu l v le t l i so e t a le cele mai

(:~U

(BucuretI)

(180, 791, 241, 751. 1027. 534), precum


ca meeiicamcnte:

dintre

unul

familia

familIa.

referitoare

cons

rz i

a persoanelor

'ioa

s rev n cu anii

epoc,

bine fonomenu! respectlv

Costa

Macedonia).

e ar , de

amI".

("trtcidOotulll,

l n f o rme t l l le .:ii

sunt cele

Sunt.

Fr ngade,

oai

n acea!t

emigraia

p~rsindu-l

suL zi" e n , ;

localitatea

Ddi

a luat-c

altele

(.q38)

si "apa

spitalul
pentru

doctori,

leac rl

lha le ch
Dimitrie

lot

(la

"z l t lo t u l"

de la Mirghe

i (572

ochi"

de la

(adus

(315). Atrag atenie in mod jeosebit r fe

ririie

la ciuma

est
i

in anii

62; Sofi~ i

Epir
la

care

La ~ucurcti

1813-1814

a f5cut

Serres - 875) i

Giurgiu,

(r

tot mai muli

(lClzarete,.

populaie.

in toati

de su

(818,*1040).

timp

7135. 797,

ic

precu

o treime

ce l

11"i'nep.He"

caran-

r e a l l t a t ee

Slatina,

la

Hijl0

Carac

prevenire

de

din

era

a f uma t e , i

apoi

(459~ 467. 534. :82, 493. 496.


625, Gj2, 639, 644, 675,

498, S36, 539. 559, 560, 556. 586, 736, 592_


748_ 756,

se instituie

oraul.

ehi'

S, 929).

in oet ~ai mult

l~sate

723. 736,

1n Europa

afectat~

dl3 r ud Imen t a re e s e r lso r l le erau

onedeie

tai

piir ea

la sate

0,,761,767,7'/9,8

Craiova

extrem

-av~g1i

n Turcia

pe zi). fiind

ex c lnd e i

Hol tma se

~i

oaueni

(50-60 de persoane

este f.mare

(J09).

Odesa

tina

12

793, 794. 82 a, 821,

8) O,.

839-844, 863,

873. 920, 938, ~91, 1045).

(care

ho i 1

"he lduc t l"};

Inc

doc.grecetl
care fceau

domnltorul

hoi mpreun
menul

a fost

cu cpetenia

pu ut

nu

s t v

fi

Mal menfonam
rescu i

Stefan
,
f3milia

firmei

pe Gare

iss ,

Costa

ravagi

voit

s mO'liii~ej"e

de

in

;or, Andro~ache,

429.

s~

rendate
pe lng
un dascI

m J fac referiri

din

abona

d~ firm
biserica

(8rnco~enl,

S tioar

d- la Mreua;

co~atonal

al familiei

unor

Costa

lumii;

Europa

bisericI

public

Petru

asociaii
gazet~l

din

ent perma~ent

Db leni)

la coal~

feno-

lud~r VJ dlmi-

tst ,

la construirea

muli

- 56, 423).

de restul

250. ,259,405.433.548,661,736.756,761,

1017).

ma I

~39, 4;;3, j:l8).

la Odesa

izolati

printr-un

r l I ; d ~i

dintre

cu evanl,ente1

la Viena,

zo n e -r t e rii.

r:lif.ri"'6

asem naa ~oresponden

P tru nu ard

u fost spnzurai,

1BI1, j63,

(care se afla

cuv-nt c

p andu

~;;

const tuJau

eu aceia

periodic

in legtur

le pri~eau

denulili '

sunt

l l I t (74.

legatovicf

Informau

5e

p:>pufaitd

a upra

abtut

calamitate

alt

(631).

(102,

86),

933.

molll

992,

sau a spitalelor
ci

la Trgu
, r clu~erul

15

ade

Jiu pre

- 13 VIdoianu

angajase

ca profesor

aspecte

Alte

pentru

caracteristlce

tangenlal

(corupia

la ocuparea

dedus

diversel

relatri

din

informaii
d

dintre

ei. ceea

ce

ale

copiii

vieii

slujbelor

al
foce

si pe Lorenz
sociale

J897.

apar consemnat

- 449. 467). ns

cor spondenflor.
f.lnteresant

t027).

ele pot fi

din schimbul

cercetarea

de

acestui

gen

~pistole.
N.B. - In multe

autentice

ale

maiilor,

folosit

legtur

cu acest

rent

unor

;nventarului.

r zumete apar

persoane,

un moc. cAracteristic

~e asoc aI I flrmet;
a. a

S~

pseudonim~.

consulta

pentru

"Indicele

mal

in locul numelor
de criptare

multe

a infor-

informaii

de nun.e proprii",

afe-

in

-I
NI'.

crt.

Nr,

CUPRI:'-l'SUL UNITAII

vechi

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

Sr.d s e a re 'de la N 0 eoletA)

c e r
e -(' il

sf
t

(HOll
~ 'mt5

r ftr"

lafu;;

la

CraJova)

c5 p10

I';~

r f nit o ser i s o a \"C

!OpunA

r..~

c c l

'il

c-ln d
hoftlr.~.
da

1\

do re s t e s~-I

spusese

meI

SIbcrlp

Funt

l' c~ r?eael

rr.vr.nl

neSt

ff

cunpe re
el'

demult

ur!
J~3*

!!tu cuc. rl t

Tr. plltrfe

Tnelnt

d. N~po'eon

181)
f,. b r , 1 ,

dQ
I

>

,." s

(eut.

rus la.
11-

g~.

'~!innl

Pr

f~ t1 pul nopi',

'e'

a-

Scrisoare
e , ro i'd

d. la L ontiol ~epl$coP
C

1h ,.()

grf!~ c. n ar., p.nt~u

1996 -

I-a

027

d.

eo~rec

~a 9 i I SfW

1 aer

10"

Cd. 55/20 -

ech 1 tele

il roa.,. toat

N .epr..l1.11u'

Ori

VI"ElG

,1: trrnlt'l c'ng~torJ

el,

a fugIt

d l n RU.'I,f'

bune fI m~

f08tt

t el I 1

RagCl!e

t;W

1 H As t r II' o ~.1 s ~.I

fi

RUf"

prin

.s t e dOI

s e p te mbr l e , A'

\tI

Huf)-

nepotui

s3u,

a-

XXJ( t
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

p" 0,'11 'Iul,

Observaii

UNIT AII ARHIVISTICE

clici

Simon,

p Ie e
.1

!..

din

a ee 10.

S~- ~
I

r l e luI

Astrlno

In o r d I :-t U

1u I

Ga~

lai.

I S

de 1

ci

1 iuta

cu

s ver'ffee
e es c eh

trtmlt~
lege

t_l

mIt buto

e r l-

uHru,

ea
-

sii

toat

e l l l e ~cu,.a

co ~dre

t re c ra

me 1 es te

s,,'

di

comunic~

ar~

,.

ste da cn'sl,

sunt

dacd

S-i

Ati

'ia "l,

l~ Nedoba~

.S .murca,

d oco

ea

l ue r e r l I

l t ut

~,.

p r l ml o lad,

odo mb , d.

:s~ s e r t e ac stul
Inl tli

!S

le

e va 1ne-

daca

logoftul

la domnitor~;

1n ~uncl

s u nu.

cu $ardGla

,1

A prl,

,crumbl'.

Ori g.

r.l,
r,ova

~_t ru N. Cal u a

cr I s o re

1813
cltra

tlHagl

ii"

'anu,

la Craiova,

Ite

tnapol

tosta

'etru

polla

Ana.ta.'.

Con.ol

asu

ra lui

Laz r Neopol

29

nu a ,o.t
de gro, I

din

andl

care

acc_ptatl.
I de

acolo.
Crl. 55/.0 -

1996 -

i~a 02'1

au fost

este
Aici

1
a

""5

cursul
eara

le trl

accapt

februarie
Ici,

daoa-

'ollele

gro, I asup ra

1u I Pat r a che eul ao g 1u ,1

I Dia

ci

'ra-

de 7800 de a,lanl

lui

rece

,1

an nnduI

FII I
te.

Pa a
1-1

spunl

.0 e~tlor

e argInt

ro,ll

eu 6 gro,1

sunt

MODEL 1

XXXI
MODEL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI;\;SUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

sp er r t

I 'ar

9 ro, I

O ri ~_

1 t3

Serllo

e 1~ ,

"

, la-

feh r , 1 ,

prli1l'trs-

"'J 'H,l
,. d

) ,. ,

i,rtn

t~,

nar:Jl

I~ r

e ~

Chlrtae

V m~,ul,

't

T"

41t

,u 1 cel

"

re a v

ifl

'~~tT. 1

lJ

a- .

ur at , )ot lu-

m' 1 lor,

,1 1unit
te
!'!t

!4 ~

sB 'le
dIn

~nt

o rl
5 '

febr.1,
Ada-K.l

-aga

1mD

r~ 1

e,

Ser'

1 1l

rnulu"!1Tt1.

"

ra

-t

II)

e t--e Ha , lan,

Ju a'Jluf 1~~ .dln

n,~,

Cd. 55/Z0

1996 -

I-a

027

1 t( r

t m)

Costa

Petru

la

u r 91 Intaa de obine va.~

CraIova

Tn ar

R~9 l'

r~ o'l!ttul

pentru

tul

':onst "ti
ee~tu'

Tn tovl,.

s I e cu o!l'~1

fj.

care avut-o

t!')

"

v!l'.,f aee t

Mth

F'urtu-

n et

pentr

a-

eh ,

It

XXXI
MODEL 1

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

r .r

UNITII

ARHIVISTICE

eeasto ehe e t tune , Cu el ve r discuta

. eond'l"~

de

erandar

Daci vor

nevoie de be 1, 'a. va da

firi eb It
"um

i al.

6V

Pe Ig-

inapoi eu .anzllul,

atle II-~trlm'tl

Observaii

fal~, ~el cllitor.,t

lut.

0&-19_

SerI ~are ~e la AvrAam P t.ron u

1813

feb r ,

ea t r

2/14,

~I III

ti

H~ 9 I

I 11 n

Costa

1. C rai o v. prin ea re ti

'~ftr'4 C.Lazlr

la Virclorova

ace ptat~. A da

tr

, mI

lui

tI!

marfa

a va

1 lehi

ag~p a

o.a

rI.lYtl'~lr

Hr.

Regep-a

1 ; 1 taI eri.

un

nnorat polla de

26 1 gr~,f neemulul.
pO;lrJ

'r.

0tru i

$ t

trImite

rl e ,

doua

r I m t tci 1u I

(:

.altJ
I

o cez

1813

199 -

s e r l s oa r

febr.2,

Petru cat re

Bueu

prin ca r

( d. 55/20 -

,t 1
I-a 027

al

do I 1

ele
Uagl

il a u.la

la

5
1

cel

t rlno COl a
le

C .alova

1-. ioed.

a vi tlar Var'''ca ,1 p rln

j)

rl n

-/Nr,

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

XXXI
UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

I Dlfr'J

r.lif~t"irlll ~

,n~'<f

oii

d.

"u

I-a

f.

ca si la
ha

lina,

la

e 'el

r'J2C\

1val.

~ cotatl1e

curs

1 monedelor

x)

la Cra'ov

S t rI mI ti .

Hp.Of

turcesti

Nu

'anu"
put

ti

r Imi t;t c l 1 l e (") '! 1)

Si I

Mula

10.

~~ l~ po,ta.

t. c r d l iul l'JI

>,

p ~ acum a avut

clei

Ad,. a ep e l

lil

mlj l~.le.1

e, V8 vanl

"rob 1em~ de

eu o""e

1 ti

eon"enabf

ocrj"t

sed!

de urgent~

<.

trl

~H",I d ..,eaml.'ht1i,

tranr.port:

HU5t

nu

43Eo

ut ,

a ee o

e1ta

acalal

riril1!'\o 0\

{)r t g.

181.,

Sed

l ~llZ

H tl t.J i Zar, f I r l d

j'\

~"u,,,a

,,

Prasa

c~t ..
e "Ha

~nu

D (O!.

C;11m"

l,;. F

~ 1 fraI

~r l n

carp. it anun .. r.~ ~u " rf mi t

;t'

cele

~6

ti

I
I

li

foarte
":"__ ~_"'-'=_"'

Cd, 55/20 -

rin

febr.2,

ne

SOfirAa

1996 -

I-a 027

1\1

eornp ,

Cral() ,.,

II

.,

de pove r I t':"

prost,

sun~

I11'Hf

I nu

Inundaii;

-===_""""""'-Ctrrs7_~",",O~

un

1:

mal ales
""

,,-"';

6XXX I
Data i

Nr.

Nr

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

s-I

drumul
cr l s , UII

ci

de 1

te,eh relel~

vam

s cit rab t

vea"
dQvi r

pl

lei

"

scoase

b nu p ntru
Iau

f.

I p u r.

nu tunt bun
fe 1 vo r

1 II era J o v :'l

e rl

el !

C'- J

to v
06 d. 1"}' e r 1 c ~

un

h1

!l!!JII

1)a c

.~~

~rf~:

lahil c.~~ ~u .r.cu

de 1. CJnen'

el

scheia efo

e la

s t au 1 ue ru r l

l!iil3

-a

S ij- i

~" t r -

~c:oAti

aco o \.ientrui

ff re.

I
I

,i

(.a~

~. la sche18 ~io-

dupw e~.

O~

Orlg.

1 13
t

r u i

fr.aI

Pr

mu i t

/1

Vldln

din
t

c i":.ll%d

7 tip !d t r'

lut

Ar:n'

r, ~ ti I

(C j
f.!

as l

e~s,

d 16%

a te 1o ~ rin

111

<

o f e t r u l c c l s ,nt

ei,trl:

te

1. '

I t r.~ 1,P 1. r a t r 11 c. 1 p r Imi t

sc r l

in atar~

olt

bul

'.:!~

l e (;xpe-

te r u 1 c;a re t rf. e.

sCflsorl,

e re nu tr

car

t:

eri-

polite
si

,1
pl

.ocot~

rdJ.

~~----~------------~~------------------------------------Cd, ~5/20 -

19:J6 -

I-a 627

XXXI
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul ele
emitere
____

CUPRL

SUL UNITAII

Observaii

ARHIVrSTICE

4
5
I-~+-~--+-~------'------------'----~----~-------------------~------~----2

10

'1813

10

I
I

Scrisoare

febr.2

Mehedini

ctr

t r ui

c Petru

neadevr

te;

el

re,

ce

l-a

dup

fi
.

trimis

lui,

la

o nchisoare

mei

sau

ceea
cel

muli

porunc

prea

este

teasc

la

dispozt"fe-

afume",

e el

aceast

cauz.

Iar

cineva

va trImite

la

ei

S-'

pentru

scrie

ce se

A dat
ceea

ce

este

ne-

ca s

cu ac tia.

capabil

slujba

se

reclamaie.

scrie.

rugndu"l

scrisoarea

,n

dea

Arnan i

legtur

s-I

cu boala

lui

Hagl
sa

rspund
lui

I
pl-1

oamenI lor,

1 t I

MIhai 1 Paleologu

nu!

de

l u l Astrlno

cu vreo

n-

Teodor

cuvl ne tuturor

pomeneasc

pe

s-au

strng

dac

De a-

elibereze

din

~eva.

cci

I lor

strng

nchldi

aa
s-i

care

c c I n u au f os t t o Ip

Teodor

I-a 027

ca s-I

spcotelrle

z p e l u,

1996 -

spnzurat

Petru),

rmas,

mu'iJumlt

fi

/.je

zapel

a mal

reclamala

Cel

pentru

l-ar

cu

n ch f s o a ,
dac

nu au

obligat

nchii

cheIe

ca re

sIa

a fcut.

Pe-

1 u c ru r l

Dar

l-ar

lege

a fost

plns

Cel. 55/2.0 -

btut.

unde

copII

exist

- adu

dlJma

ie

nu

--

nul

ce
I

Cost

1e- a s c ris

Bucureti

ceea

vlnrfclul

lanu

de

a i o va p rin

cu siguran

pentru

ispravnIcul

"Hagl

co mp II 1 aer

asigur

de ta

Costa

I
I
I

nUl
SI

I anu
lui

acesta

,
i

malmar-!

- 8 Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

--

CUPRINSUL

XXXI

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

care

despre

b as a,

MODEL 1

a f1

c se

auzIt

CI

co 10.
O rt g.

,
I

I
Sc ri soa re

1813

11

11

febr.3'1

ct re "!<fagi

Hag I Evstatiu

Se r res

I Petru

I
I

I
I

I
I

I
I

trlmi

il
dar
s

I"

I frai

ins c ri suri

te

ci

cel

10.000

tin

Sa r I

ales

zi

ca
au

nu

9 ro

S c r l soare

de

la

Petru

p re 9 ti i,
a-

i d r l 1 e de

neplcerI.

aib

1u t P ant a-

datori

I ramas

Lde

74.000

trlmi

1u i Constan-

b ni

au pltit

nu 1 acesta,
De aceea

IIi

c c t nu are
c

rlI,

s-I

L Costa

1 u i ~ te fan

Ne gade '),
maJ

gro t)

Lde

cu ca re

cop 1 I 1e , ca re

Nu poate

p l ard,

Costa

mt n sti

1e

nu origlnalele,
nu se

lan u

Craiova,

la

Hrlstu

1 a Stefan
~

de

i)

capital.

la

"Astrino

Ori g.

12

1813

12

Petru

Bucu

Costa

Pet ru i

ret

p rl n care

le"'a

ls at

cap an 1 It,
nite

Cd, 55/'20 -

1996 -

t-a 021

ales

unt.

c Mula Mustafa

I c
se

ca s

Acetia

10.000 de groi
1

S se

~......n~~~~

Hag 1 I anu

1 a CraIova,

ca s

polie,

dou

marf.

II

frallll

i I anun

3900 de 9 ro I ,

ct re

f r a t I I"

febr.),

Cost

'10 r veni

in cas eZl
acolo
pentru

tocmeasc
au as up ra
vor

tocmeasc

10 r

cumpe re
cu el,

mai
s

XXXI
I

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI. 'SUL

UNITAII

I
I

ARHIVISTICE

--

~l-

11.--1

cntreasc
Dac

marfa

mal

gsesc

dea

gs

sc

poll

vor

trimIte

nu

pentru
de

Pungile

cu bani
primit

inc:

cnd

o va

il

setl.

vor

Hristodul

I "Sadoveanu

ll

tervin

1813

pentru

dar

la

Stavru.

Gheorghe
nu

le-a

va

da

Sazanl.

Hagl
deschis

amanetul

Ar

cu

fi

i n Rus I a
r u-

pltltllul

a dat

lui

de prlmlr

Chlrlac
a banilor

rugndu-J

o p rsoan

bine

corbii

s-au

scrie

Scrisoare

de

ct r

IIHagl

eo mp , "

Bucu-

f r aj l l " la

retl

c pentru
H gl

I-a 027

Clolac,

"cumtrulul

febr.3,

1996 -

de

cumi

nostru

in-

legturI
Apostol".

o r l g.

Cd. 55/20 -

1000

face,

rva
il

cu moia

cu 40 del

dea

de

I el

un

ltfel

s-I

transporta

Dlmu Popovlcl

nu

groi,

3211' groi

Cel

ntlnopol;

v n d g ru 1 p r l n NI co 1o pol

unde

13

este

le-o

dar

Scurtu

le-o

cu 34,10

de

le-a

Teodor

cu buluc-baa

Stanu

Constantin
polla

marf

Const

Ar

trImit

zapis.

Rus c l uc-, dac

la

Mlml.
lui

fac

Greutatea

c n t e ru l , nu

groi

s
alt

Mierea

a dat-o

13

aceea.

gsesc.

groi

lui

I anu

Craiova
c 11 ma ra
urmeaz

la

"Zisu

I anu
prin

Co ta

TI

care

trimis
s

Carapanu

Petru

anun

fiului

se ine

leag

lui

a-

MODEL 1

.Observaii
5

- 10 XXXI

Nr.

NI".

crt.

vechi

II

i
de

CUPRINSUL

Observatii

UNITA II ARHIVISTICE

emitere

:1

~~

Data
locul

1~

p re t u 1 u I cu Astrlno

supra

acest

lucru.

Ioan,

pn

fiul

veni

va

cu moia.

primi

L-a

re I nut

s-I

p 1 teas

pe

in leg-

s erle

a Ici

(Hag I Ian us ) acolo

Petru

!,

An as t a-

I
I

379 de 9 ro I pe

s-I
c

face

s e r l s dac

Fel

ca re- I dato reaz


no

al ci

rspunsul

Nu l-a

Pentru

Vafla.

cnd

pat rI e va

din

220 de 9 ro I de 1

cel

al ci;

su

p r l me te

tur

sle

1u I Ast r l>
s-I

sau

1u I Pet ru

dea

el

Ioan.

Ori g.

14

14

1813

Inscrisul
Paleologu

febr.4,
Cerne

medelnlcerulul

p rin

Ioan

cu

8 sn I I Tnc rcate

ev reul

I z ah r i
de

pe

t re cut

au

deoarece

1a Rahova

c Toma
Orova

la

101 saci

cu

cafea

Mihail

adeve rete

care

techerea

nu

de

cu

aveau

la"aetrar,
I

plstatul
de

pentru

la

havaetul

CraIova,

de

pltit

havaetul

176,90

9 ro I

fii

1a Hagl

rvaul

lanu,

3,60

cte

ci

domnesc.
au

9 ro I , adi c

1u I Hag f

I anu

n d an u 1 at
Ori g.

15

15

I
!

MODEL 1

1813

Seri

febr.4,

ctre.

Schela

r1

anunt

cu

caf

Clobanu

Cd. 55/20 -- 1096 -

I-a 027

-I

oa re

Hagl .1 anu

_PP"' ._

.. c
a,

ca

de

la
la

Chlrlac
Cr lova

Anast

p r l n ca re

t r Im l t e 25 de poveri

le

pun

sfu

1a .p s t ra re

---

II
I

XXXI
\

Nr.

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

~.r

:)

pJn

il

vo.r

gsi

p 1 te a s c

comisionul,
z

155

pe Ambel

>.

Lui

Manu s

deoarece

de groi

ch l o t l Cca
n u - f dea
il

acesta

102

rfdi

poverile
101,

trlmlse
pentru

Gheorghe
veri

a fi

tirea

peste

4000

mrfurile

trimlse

100

de poveri
sau

rmas

magazie.

i-a

prezentat

Pavvlnatl,

dar

n u a vru t s - I P 1 te a s c

l-a

lsat

b an l l

un ordin,

atunci

o va.

lOr

groi,

aglo,

t se

r a vrut

eh l
nu

(5 I c).
cu marfa
L'"'TT07

l':'a

l s at

De aceea
luI
.

U,
1650

ch I rI e;

primeasc
marfa

la

m nu pIteJe

de mal

sus

plus

m r f u r l l e

s-1

5-1

ple-

ce I

din

Avr

suma

n+ a vrut

t,

socote

popreasc

El

Bech

1 u 1 Re 9 e P - a g ai

c r1 s

adIc

1a 0-

Cnd

preda

dac

Cerna,

dar

vor

acestuIa,

1714

ca

cnd

E1 t - a

omuluf

J u m t a te

l , adi c

Din

de
la

cat

g ro

Ekk.art,

groi.
I le

la

po

Hakkofer

300

400

cu

102

far

de

I-a 027

Sibiu

c
de

au

din

pe~iru

cu snl

1996 -

cele

tI

ramn

celelalte

a primit

reinut

s po a

t r l ml s e la

numai

con-

poveri;

de

acum

Din

rmn

deoarece

boga

pn

Cuciuc.

l-a

25

ce m-r f u r l le,

datorea-

s p r l , S

fir ma f r a h 1: u 1 1 u f P 1e c 1u , ca

C. 55/20 -

Observatii

ARHIVISTICE

I
------1-------

UNITII

-----

--

Ar

Data i
locul de
emitere

MODEL

de

m 1 serveasc
carce

etrarul
1-

seri

Eckart,

ca

la

marfa,

Xllapostol
s in
s

tie

legtur
ce

12

XXXI
Data

_~_r~_: _

V~~~i

(( I

1 __

H~

IO_CU_I_d_e_1
emitere
_.

MODEL

C_U_P_R_I_N_S_U_L_U_N_IT_A_T_I_I

_A_R_H_I_V_IS_T_IC_E

II

f a c,

ch , r 1 g"

Hakkofer

nu mai

dea

t-a

runca
,

are

acest

' el

voIe

ia

(la

de

la

s-I

prin

care

acum s

povars,>,

lucru

el

f' e '

8cord

de

etrarul

'domneasc

m r Jur 1 lor.

este

12 groI

spus

Va venI

ca e i

gIr an lat

eh l r l e

el

I.

tJ e 9 u s tor 11 vor

o_b_se_r_va._t_ii.
__

de

nceput.

arate

po-

vameul

nu

cornt s l on u l , probablll
i

vrea

sau

1{)

I
I
I

s l el

vor

c t l qe ceva.

tot

pune

fa

e 1 s s t r- n 9 b eln l l

cel

cci

dup

dorina

dat

b an I , deoarece

va

fI

de a fi

I-a

credJtat.
acela

sa

s~-I

Cofetaroglu

exprimat

c-1

nsemna

plata

ar

dac

ar

pe vameI.

ceva

la

calt

eli

altfel

porunc,

desfflneze

ofere

povar','dar

I pe

comlsfonulul;
se

s-I

par'lle('a

15

5 - 1 1ase

il

I-a

a promis

r es t l t u l ,

Ori g.

16

16

1813

febr.4,

sfu>

Ostro-

prin

veni

Scrfsoar

de

ctre

Hagl (Ianu

care

z..-Gheorghe)
porte

I veri

I
1,

la

anun

Sibiu

la

nu poate
ca s-I

'J

Padure

asupra

lui

o negocIeze

r em l t

acolo,

Va mal

Cuciuc

la

Clicluc

cu cafea,

lui

la ~Chirtat

bani'.

Anas t aCraiova

trlmlte

pe

ca s

t r an s -

cele

p r l ml

101

l o trat

Paclura
s
190~

po-

dac5

o trimit
roi

30

I
I
1.
I
~--~--~~-----~--~~--~.---y=-~~----------~---=~-=---,--=---------~--------------'
Cd. 55/20

1996 -

1-3 t!Z7

- ~-

XXXI
MODEL

Nr.

Nr.

cr .

vechi

Data I
locul de
emitere

CUPRI~SUL

Observatii

U~ITA II ARHIVISTICE

1
2
3
-t
I
3
I--~~~--~--~----:----------------------~---------------------~----------AG I {h
de asprl.
El
inchei at socotel
I le cu

Cucluc

l-a

dat

banii

pentru

cheltu-I
I

leII .. I

chirie

poverIle
l

pn3

de lla

la

Sibiu.

Orov

11 groi

acum incolo

la

(buc

Pentru

fac

ta)

socotea-

, dar

ehi rl a V~ fi

de

de 12 gro 1.,

Ori g.

I
17

17

Scrlsoare,de

1813

la

febr.4,

comp.I.1 e t r e "Hagl

VI

na

f r at Ll "

roag3

prea

fac

c~r~

Serres,.

tot

sosesc

5 C

ela

l e t r Imi tI

Craiova).

Situaia

trlvnlc",
Tmp~rteasc
eu l este

sunt

la

ac

cutare,

cafeaua

n p r Imi reI

a , I rmalo

a
l-a

{,1

ste,"po-

pentru

foarte

pe

Ace tula

magazia

mari.

o-

sau

;Itov,

I e l pre,

cu cafe

aici

I r taxele

TI

S lonlc

1. L zr.

DimItrIe

ris

lor

sau

Petru.

d~ la

Rahova

care

posibilul

e a re t re bul e sI
Orova

Costa

prIn

coletele

prin

Rusi

.Ianu

Craiova

acolo

~ahr,

"lotu

lna

Bumbanu are

este

cu 100 pn

la

.7 d

florlnl

de Augusta,

de h r t l e , cel
48,

153

Iar
1/2

1996 -

I-a

O~7

UO I!)

de

(,8 ucu

r z ah

rul

I
I

cu 6 i
re t I~

cu

f l o r l n I suta.

uri
Cd. '5'5/20 -

i Lmprtetl')

s-

==~--------------------~--------~

--

-- -----------

- 14 XXXI
Nr.
vechi

Nr.
crt.

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

I_~m:ere
5

181

18

I
I

1813

Scrisoare

febr.S,1

s l u e t r

Ob-rlal

f r'a

"H091

t l l"

meat

de

la

Craiova

gru

s I cu dobnd.
i

s dea

bun,

datorii

ar

cci

n Imi c de

de

ani

1 a z here

rale,

c este

xlcnd
de

moa r

fapt

el

S-I

fac

pravnlcl

ca

sa

ia

banii

s-i

aveau

Jeau,

dai

de

bir.

p on I , 2 gte,
unt

etc.
Ori g.

s mn

Are
un

cu

rani
Dac
starc

n ,

pasu,

leaf

pentru

ctre

15-

chestfunea
mai
care

nu

inainte
it

s l u-

lmurete
"'-l

Va trimite
t

luat

scutelnicul

c'

i 2 Ode

inapoi;

pe

la

ft

servitor

l mu r as c

ch s t t une a , ar

vJnde

ula

l-au

un nscris

sat.

aa-

a ctlgat

Ine

3-4

cte

se

I n 1 i pal

1 3 9 ro

su

grfj

s scoat

el

noi

de

de ocale.

nu

s e r v I tor u 1 u I

dar

I-a 027

doi

arvuna

z ap c l l I cei

venit

1396 -

vrea

are

1- a t r J mI set

auzit

Infor-I

S aib

12 gro$ i suta
i

b n,

inapoI

jt

amenIn

cci

P tru

c re

de 9 r u 1 pe ca re

Rahova,

pre

Cd. 55/20 -

it

oblige

An sta-

Costa

prin

c Hotrnu

dar

DImItrie

1 nu

s-}

la

la

pun
6 c l a-

un curcan,

XXXI

Data i

Nr.

Nr

crt.

vechi

locul de
emitere

__________

C_U_P_R_I_N_S_U_L_U_l_I_T___II __ A_R_H_IV_I_S_T_Ic_E

.-~+-~--~-------I
2

MODEL 1

jl

O_b_s_el_.v_at_ii

19

19

l'

1813

Sertsore
H t] 9 I

9 a c t re"

febr.5,
Ada-Kalt!

fratii"

ta

c ar

n,

R gep

I n u Co

il

Peste

il

care

anun

M'''alache

aJuta

..,1 el

Furtu-

ct

va p u>'

zi 1 e va rspunde

ctev

scrfsoarea

fratelui

Scrisoarea

tor

H rI s t u H.

t r ui

r e us'e as c s obin

va

IbL. ralm>

s t' aPe

prin

vmt l o r pentru

cci

tea,

la

Cr.alova

bine

fi

arenda

de

lor

a fost

1a

va p l t l i

trimis

la

1a O r o va.

-oma,

Ori g.

1813

20

20

Scrisoare
Gheorght.u

Rahova

1'1

la

"Anastasle

Cofetaroglll"

lanu

Costa

iOV1,'

prin

atunci

de

Petru
care

acesta

ctre

i
il

H gl

fralt"

anun

a dat

"Hagl
la

Cra-

c negusto-

dIspoziie

ca

unii

f:'

::n;~::n:r:: .:~::: ::o::r:::O:~: 00


i

pn

t1 mal

acu~.

om,prlceput,
care

se

$-9-1

fae.i

grsime.

ar.

nevoie

a cum este
descurc

foarte

de un

Mlcolae

LasPf

bine.

11

roag

5')00

ocale

de

de

agAI

c~tre

II

Cd. 55/20 -

~
1995 -

==
I-a

1127

s-I

ro s t 'de"
Trimite

calmacam

sau

o scrIsoare

,1 dac

~.=_.=_==~~~~~
t r l ml
t

Ori g.

va

avea
IA

la

rspuns

_~~.
.~ .

~._.

- 16 XXXI
Nr.

crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UN TAII

Observaii

ARHIVISTICE

I
21

21

1813

Scrisoare

de' la

febr.6,

tr

'Hagi

lanu

Costa

IRahova

la

Craiova

prin

care

gustorfl

I
I
I

nu sunt

de

aceea

el

in

locul

aceluia,

lanu
crue.

, I

El

ii

rost

se

bucur

depinde

onulul,pentru

cit

n ume as c

ca Hagi

mal

mu te

de multtrecere
Hagi

care

Gheorghlu

joac

al

n mare

creterea

comlsl-

(transportul')

din co Ioe

lor

c neChirfac,

s-l

de

Cofetaroglul'l,
de el

anun

cu condiia

c-1

fraii"

mulumii-de

domni i "Anastasie

rol

laspl

Petru

propune

j'l

Nicolae

m r fu r l>

~ e Dun re.>

Ori g.

22

22

1813

Scrisoare

febr.6,

"Hagl

lanu

de

cel

pentru
el.

le

la

s-'

Ini'

I
I

I-a 02'2

ch

cci

Dac
mare

i;

cnd

I an un c

la'
in

a f a-

trimii

cu

1781 de groi

de-t o r l e l ce o

re

la

trmit

banii

mal

el

a avut

pagube

mari,

socot

te

a moried , s
se

ctre

fraii"

trimite'

putut

marf.

pagub

mal
rea

r pede,

Fe'zul-aga

Petru

lichid
N-a

---

la

de groi,

1500

Penal-ot,

1996 -

Costa

a t Q va p r l n c a re

Vid f ner

Cd. 55/20 -

de

vor

intdJni,

n.b
Orlg.
-.

MODEL

va

ave

ps'treze
i

bava

- v<XXXI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i

locul de
emitere

23

I
I

CUPRI;'{SUL UNIT[[ ARHIVISTICE

-----1------------------

-11--

22a

1(1813

in care

Vldln)

de

?a)

I , 5 ta mone de lor

face

T f t r l m l t e 1 u l Hag' I anus

1781 de 9 ros , , c t ma'

dIn datorta
13000

(.,ocale')

7 groi

SUtU4

Honccitle

1e:

de r b I ~

128

L a alb

3 (1 de

13 f'unduci

e " ,,)

(oeal

2 1/2

un 9 u re

11 t a l e r l "cu

gro;

bu c a

eu

urmtoare-\

a 1 3 g ro

5111'1 (981eu 8 gro'.

6 gro1

o s

te

0UC80

cu 6 1/4

c r uce"

e c at

3 .4 gro, 1,

ula

g ro s t (b ucat a ) ,

cu

ta'),

b u e fi f

pentru

Lbuc ta'::>,

1? t a l e r l "l'p~rteftt

5 3/l

cu 11 grosi

t a ,

de dat

de ovz

sunt

C~nstantinopol

ben'~d~

cu 2

e)

mt s l r l cu 7 aro~;l.

131/

suma

de f5 n5 cu 9 groi

de

avea

de 3281 de groI

30000

t ur

eI

ees

1.1 t l e r l s p e c l I cu

l~

e e l eri

tur c e ti

cu 5

9 oi(bucata-:=>_
Con cep t

24 23

~r.riSO()rc!

1813
febr.6.

c m r d nt

la

~ 1adova

rea

CI"aiova
scrisorif

de

la

,J'vko

1 C13dovei,

c;tre

ce r e it

prin

ace s t u l a;
r !j t ne

eno

~i'lg'

conflrm
n

u1

!<'.ostandlnov

care

"----------------===--Cd. 55/2,0 - 1996 - I-a 027

'

lanu

prlm1
l

re e-

I s p r avn t e de

1 CI Ce rn e t i
rig.,

Observaii

---(Fexul.

febr.6,

MODEL 1

lb.s~rb5

- -~--------------------~-

- 18 XXXI
Nro
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

0_-

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-----------------------0-4---------------------!-------5------

24

25

Scrisoare

1813

de

la

Petru

N.

Caluda

c t re "Hagl

feb r.6,

Orova

Ianu

t l l"

l~ Craiova

le-a

trimis

vin

Costa

prIn

prin

11 e( de 7700

poli

I
ele

la

lui.

1813

lan.23

Petrache

nceput,

dar

lucru

lanu

retl

I comunice

dac

polla

a fost

p l t 1t

sau

II"

1 a C rai o v a cu

f r a-

de ale

de 1000

de groi

nu,

comun 1ce

1813
ctre
lova

Hagl
cu

de
lanu

la

"Fraii

Costa

rugmintea

I
I

..

Burnazu"
la

Cra-

scrie

ce s~

cu polla

a prIetenuluI.

Petru

de a le

ntmpl

..

.,

Scrisoare

teb r , 6

l-a 02

Petru

rug m I n t ea

inserat
,

1096 -

Burflazu"

10 r prietenIlor.

Copie

Cd, 55/20 -

"FraII

Costa

Bucu

1a rndul

2Sa

c nu

la

u-

pe poli.

, o,

de

aa

mon e dac

Ori g.

Scrisoare

poll-

nu pltesc

sub

acest

"HAgl

p o-

Culaoglu

pretextul

a Valahlel,

ctre

c~

Neopo 1

au acceptat

27

ca re

rent

.!

anun

s l e Calalgl

jn

fra-

Anastasfu

Indic

j'l

cum est e o r din u 1 lor,

se

2S

care

de 9 ro I pe

el

Zamfir

Pet ru

Anast

26

MODEL 1

de

deoarece

1000

de groi

acesta la

~Nr.

Nr.

crt.

vechi

----

---

1
1

'lA--

Data i
locul de
emitere

~,:;...:

CUPRl~3UL

U~ITAII

1---------------

XXXI
MODEL 1

ARHlvrSTlCE

---------------j

Observaii

rndul

l u l ,t

sori.

de r anj e az

S o trimit

dea

un rspuns

mereu

inapoi

cu scri

s u s

le

o r Iq ,

j'
28

26

Scrisoare

1813

febr.7,

Gheorghiu

Rahova

t anus

va

Costa

Petru

rugndu-t

$-l

veri,
Iar

Cipl

care

Ad rI a-

fraii"

la

nopol

polla

I-a 027

su,

v l n e acolo.

369 1/2 po-

Or ov~

nu a fost

po

acolo,

de

lb l l

lor,

le-a

le
trimis

anticipat

o Costa

Bucureti

de groi'

suma

l-au

nopol,

il

Hagf

Cloltl,

cei

suma

de mai

sus.

care-I
atunci

mal

Din

el

lut

acolo

1-1

ccmp

cet

7000

achita

!' ;

din

de groi

aeestula
vor

Maneiu

or

il

I
I

1a Constant

se

datoreaz
cnd

r051

dator

8000

cu

a remis

MaleC! si

este

legtur
el

a d l c

"Constantin
el

Petru

de 30.000

ordonat,

la

l co l ae HL.agl>

la

"Astri

de 8000

deoarece

1996 -

Cralo-

omul

~e

care

la

~.

etre

I unde

Cd. 55/20 -

ajute

direct

Stanu

1 plti

f rat l l"

de I n a ch e , omul

febr.7,

pe

(GIl>I)

Serlsoare

Craiova.

1813

III

c t r e "HAgl

ncrcate

o rI

Hagl,

la

expedieze

29 27

"Anastaste

expedieze

pe

la

la

Cofetaro~lu"

Gheorghe
ea

de

ordona,

va
cu

- 20 -

XXXI

MODEL 1

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.

crt.
-1

-;ql V-Y I

CUPRINSUL

l'

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

696

9 ro i,

1/2

Iva

trimite

fi

rem 1i

acestuia

tot

Malea,

lui

il

to~t!l1

vo r

!
I

I,

1a o rd t nul

sau

Ciolu

1u 1 Hagl

Restul

I conomu.

lui

15.000 de 9 ro I Va t reb u I s

a tep te

Imai

Tns

pn

va

are,

de

fapt

r i a ce o mai
!

stabilit

de aceea

I
I

comun t ce

S-J
ca

i cele

la

f cn du- i din
c polita

du-J

la

I ci

nu

Zagor
n

trimIs
ctolu

socoteal

nou

a 1u I Radu s

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

are

le

Uagl

artn-

Zamfir

de

socoteal

rbul.

l-a

S I s c r l soa re a 1u 1 Han ci u H!!gl)


ca re- t

ntocmete

la

aceast

Ori g.

lua

St anu),

1u i Papa
in

el

va

luJ~.H.

1a

.I

mut f.

1 uc ru ,

ca re

pe

sp cpte

dat
i nt r

mone d

s c r l e l uf

rspuns

.
==~-..,~

AI ci

at un ci

Lpo 1 i te

l-a

deoa rece

~strlno>

acesta.

15.000

foa rte

acest

"'alea

ce trebuie
dou

I anu

1u f

l?

a scfizut

ingrijorat,

s nu fie

p 1t i tot
I

acesta

care

greu.

mal

ofl ci al

un curs

Vs-a

l--

pentr~

da r ceva

7 I va ncasa,

sumele

aceti

fa 1 I men e . A a nct

dat

tu i dato-I

o p e r s o en

pentru

a girat

care

re sti

el

spcotea-

-~
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

XXXI

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

--

I 28

30

.Scrlsoare

1813

de

la

H.

IIEvstatie

febr.8,
Rahova

Costa

Petru

anun

J~a..ra. ,~~
r,

s ur r an u mit Ei

I o a n"

conduG~rea

kav; ~ste

RJ J a car e

care.

se ,gsete

s t r m t o a r e d In, cauza
S-I

ajute

b s.r e a arhlereulul

v re mu r l Io r

obin

ca

a strnge

pentru

Samo-

55 strin~5 mile pentr~

t~imls

potrivnice.

a f.1

5e

Lepl5copuJut)de

,gre;

l a rb l s e r l c a "Sf.

aj u t o r a re e m.1 s.t I rl f
l

i,

a du c t o r u I s c r l s o r l I este

l e ro mcn ah u l

sub

f r a t l l " p r l n e a re

si

banii

apro-

cltoreasc

necesari

mfns-

tl r l I ,
x)

I
29

slave

Scri

S03re,

Pe t ru ~J

frai-I"

1813
f eb r

B,

Craiova

an un t

groi

cu

p ~ s te
1 '

I-a 027

do u

il 1

re

1.

Costa

la cov p ri n care
cu

1860

de

arhimandrltului

b an l I il, vor

5 ~ P t ,Pm n

lor.

lanu

"Ha~t

mp rumut

Iosif;

,arhimandrftulul
r va
,

1996 -

,de

un zap l s al

Eistriet,

Cd. 55/20 -

caractere

C,t

r ,9

31

Isc1ftur

Zap f s u \

s opr~as.,"
I

MODEL 1

trimite
5

- t dea
acest

ert.

Nr,
vechi

Data I
locul de
emitere

-1

Nr.

'32

30

22

"CUPRINSUL

XXXI

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

Scrisoare

1813
ctre

febr.8,
Ostrovenl

il

Hagi

anun

ved

de' la
l an us

Cralov"
cele

95

el.

El

zlonul

tu I

II U

,1

roglu).

Ina I

~i-a

soarea

Polizu,
i

primeasc

Vista,

fa~~

s-i

o c az l e , Le

tri

de

r z i u (Co fe t a-

care-i

ca

s-I

'aduce

sc r l

2 s cu l e t e cu

850

ai
i

l ul

Iancu

va trimite

bup

o s

venetici

lui

sau

"Iean

ai el.

Ma

olandeil

Bacalu

are

in

ma-

gaz i e 3 OOde

p o ve r i, dar

cei

nu pot

incarc~

cauza

s le

I lor)pentru

I cu

din

p o d r I t i

dea

Ici,

Ltaxe-

a cheltuielilor

ca. 55/20 -

1996 -

I-a 027

transportul.

>

c a r ag r os i cu Petru

c r Is

mi t3 marfa

o co t eal

:Osmen-~a.

700

rimit

dorina

acestea

lui

la

mp r te ti

t-

mpr=tetr

Zilele

pe ai

ma;

prOVif'

ch l r l a ip n

6 O O t a l P, r I

trimite

"a

elea-,

a trecut

Cal ai 9 i . ins

de caragroi

se

depovar.:A

erpi

po-

s o cc t e e l a ,

exprimat

Gheorghe

care

care

care
i

va p r imi

t rea c;.t i pe
Prin

12 grof>i

1 ,e 1

de

'prin
3';0 "/2

trimis

s u 3 groi

lOrova

re

J"a

ne Ls c l l t

Anastasiu

Cofetaroglu,

lui

s p e cu l a t l i", Icerc

CLI

r l ac

ehi

fcut

dar

la

pentru

trimise

MODEL 1

Dunrea

CI

inceput

XXX I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

-_._-

~
'I

1-0 1-

Ise

de z qh e t e .

OrI g.

31

1813 .
'febr.9.
strovenr

ScrIsoare
ctre

care

o co tel

de

acum nainte

a~a

el

marfa

pe

lalt

care

chemat

este

o are

a fost

dac

nu-i
ma

r ImI

ce t

trimite
a s-i
ode-I
. e , asa
uiete
oate
rtmlt

1996 -

I-a 027

nu

Regep-aga

i-a

cere.

cum i
n

naviga,
bani

el

Vr~~rova.
crede

aa

le
In prl

ar

s~ discute.

ordinul
n

lui,
loc

acolo
'l-l
l

Pe Dunre

l u l Nlcolache.

'A

pstreaz

r-

c ou are

fi

1 CI P i h tu

l a ajutat,

s c r l s o re.

1 -a

poliele,

9 ro i de

O(!li,

cea-

r l 1) i

z ap l s u l ; banii

va

pentru

deja,

acolo

la

aa va

ridicata

su'

trimit

ccI

Pentru

nltesc

100 O de

de

Tot

colo

dac

aici.

r f a la

bine s~ vln-

1 1 9 ro

b ne,

mic.

cum n

Inaomrsionului

Cd. 55/20 -

este

pe to 1 (negusto
c

c t

12 groi

cere

de

care

~chestreaz

ai

a trecut

cum s3 procedeze;

pus

c-

s c r l s el;

Orova,

Cralo-

cum l-a

comisIonul

calcula

tie

la

explica

dup

pn

Anastaslu

Petru

1 1e ~n e 9 u s tor ilo r)

povar,

Chlriac

Costa

la

acolo

la

I lanu

Ha

va prIn
5

de

aJu-1
nvl-

nu se

cum s-i
Pe

lista

Nr.

ert.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

--

..

24

XXXI

Observaii

ARHIVISTICE

SUL UNITAII

CUPRI

I c rute

1~ 1-1

de

au sos it

9 , c re

adauge

10 mai

lor

MODEL 1

e cele

Oboga,

la

c ci

un

I
I

I op

II

338. Dac lipsete

tot al

in

I
I
I

ch t r i e : al el

reas c din

s~

ceva
se

lei

aude

pe drum" Dac poate,

m r fur i 1 e zac

v~

ince rea

Jltlanu

vin

l s

m- rea

pentru

inca r ce marfa

i s t p n l I s

I-o

ce s t e este

rfi

.I

vor

scrisori

pgubit

ch

av~a

p I e r de r.l

de

1a Rahova,

111 r

el

fe 1 ul
$,

a-

I negusto

ma r l A p r l m l t
1~ Ostrovenl

de

pe

ce r s trimit

care

I nus.;

al t ci neva

in

locu 1 1u i. Ma rin 0.9 tu.

32

Scrisoare

1813

febr.9.
Bu cu-

retl

Petru

Costa

Petru

anun
t

fraii"

cu

I
1996 -

l-a 027

despre

a negat

arenda

t ul ,

A pltit

a primit

Costa

Hagl

Ianus

prin

care

il

s c r l s o a re a lui
la

pote.

t u l Gavri 1 n

S-a ~otrt

I chlul
I;.care

CraIova

a de

"Astrtno

ctre

la

i o qo f

acesta
rle.

la

c a primit

serdaru1.ui

I pre

de

cu socotea

tat

C;J, [i5/'!O -

Ori g.

34

mar a Hagi

! ncarce

mI r c nu vi ne de loc

se

incarce;

preul
ar

vreo

fi

ca s

se

cu zapisul,

en t a

I i lor

nelto-

prezinte
ca s

persoanelor
d l s p oz L l e

A diseu

p rez

mo

o da-

ve-

vad

pentru
de

la

Ispr

%-

- 2
Nr.

Nr

crL

vechi

XXXI
MODEL

Data i
locul cit!
emitere

CUPRI~SUL

U~ITAII

ARHIVISTICE

Observatii

----1-------------1 ..
-----

3
2
1
1_~+_---..:=----!----=---,-------=------.......;;4:.-----.---------'-----5--t
n l cu l de t-1ehedini,
conform cu nscrt-I

1Y ~"2I
I

sur

I 1e , . n s c ris

1..

1 mr s

I de

em

la

, tentu
Vlen

33

'813

fob r . 9

l'

ui

s-a

s crls

i~HOi

prin

c a r o d

timp

pe an ,

in

'lor

$0

Hr l s

trebui

este
t

arend

lut

de

IUII

grija
Hagl

l an

zeciuiala

grne

al ta .p ro dus e , s

. durea

SW

nu

tiat

400

a primit

in

d et

strdnga

fi

cu

curs

omul

u,

venitul,

3 ani

de-

,e,e.()ul

Pamntul

Constantin

c~re

c-"

rea,

rhlmandri'tulul"gistrf-

pe

arenda.

s c r r so

.'

plsul

t e enu'

. r
r t m te

l ' 10- a t r i -

c a re

..

urildinia,

pe

ori g.

35

l'

uri

din

pzeasc

pl-

etc.

Ori 9.

36

34

Scrisoare

1813
f e b r :.> ,

o r-s O"

de la Hrlstodul

9h iUf

omu 1 . 1 u 1 H d r l

Ianus

Costa

va in

tegtur'~

Petru
cu

u,

fi o 9

Gheor-

c t re

i 'frdHfliJa

II

Ha9 J

Cralo-

care a in-

Caanopo

14 "1!2
veri,

pentru

ilO

par

at

cara

1996 -

I-a 027

li

cer

8 gro

d a o . o var ii ) 1

S \,1S

cn Iri 9 i I lor;

d a c

a p 1 t f t ban I i

Cd, 56/20 -

evr

po-

nefe
ev

re I

XXXI

- 26 -

MODEL 1
Nr.
crt.

--

Nr.
vechi
-

--=-UPRINSUL

I'-au

Observatii

UNITAII ARHIVISTICE

:3

36

_____ I
Data i
locul de
emitere

sa

p l t l t cumva, ei
le

dea

Lazr
le

pe

Hagl

lanu

banii

nu

i-a

acceptat

1000

de

!~6orol

trimite

Ipol.

Deo rece

IscriS

ch t r t c c d

at un

polie(;

caano11

l a s che l

(cm l t en

ului

-l u

evrei.

la

a l e r l orin

.~~gep-d9a,

lui

ch I r l 9 li.

i-a

It
o

I se

s e ch e s i r at

0;.-

~ r te
5

l-

el i nea;

ap r a

c 1 a fie

are

la

Ite

l az a re

s-a

s CIC.

o va

C n

s-a

loc

c nt

'ntmplat

lacee~'i'va
cnd

m r f o i-

furat

al e 1 i p-

o vas

r l , Toate

dl n cauza

a c e s>

lor,

de

ce r e d r e p t u r l l e lui,

f-

apel

te

CO il

l a m r z ur l a cc ml s l on a r l Lo r i
t

n e qu tori1or

de

alei.

Pentru

vorbit

cu'Petru

CaJuda

marfa

cu prima

o c ez l e ,

fin
va

~t'le

A mers

trimf.-te

cu

scri-

s o a re a lor

l a- Regep~aga

acum- ateap

t~ si vdi

rezultatul.'

Polia

poate

o t r l ml

napoi

"mofl\.lzulul"

s~

Chrriac.

Ori g.
~..

37

1813

35

Scri

la

G~eo~gh~

v l e l , I n n ume l e v l u l "Ciobanu

10/22,

Eckart",'pentru

Cernei

prin

i un i
Iputut
i

I
1996 -

t-a

O.l7

Hagl

car

il

anun

ceata

de

19snii

de

feb r ,

sit

(,t 55/20

oare

comp.Mitoanuli

-s

mearga -mal

l an us
c

LazaroFr an c l s c '

la

abia

ieri.

cu marfa
(sic)
departe.

Craiova

a
lut

50-

>IP-

nu au

e ac ee a

(.,

-0

XXXI
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data Si
locul de
emitere

CUPRI~SUL

U~ITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----------------------------------------------------------1
5

predat

lui

c l ob an u ,

schela
r

II S

por

''j

aparin
ar

pent ru

to
ce

lui

Totodata

n loc

s noteze

le.

marfa,'
s

2 1q

I'sinlor"
nici'

de-c t

acn . Totui

-l mpr e.urr -c

'v

01

de

de grol

l e+ a cerut
i

ei

la

exped,at~
t

Tn

m 1 de~aite,
jJ

us'c't.e:;
1

l'

38

36

la lsp r avn l c

ar

9 s-

"omul

Lt ;

marfa

a
un bl

deoarece
ca marfa

chlar'dac
l/Z

40

Ostrovenl

fi

va

groi

la

p o-

'

g.

te13

S~risoare

f e b r s t Il ,

o dovad

r l ml t " urgent

roat_

nu se

v a'r'.
Ori

s I nu tie

v ama mprteasc,

:~~- acosta

p la t l

numr

deoarece
la

nu au p l

o l o , !ia-i

e t de

e t <le vam ,

Ifnp5ra:tescll

la

ntocmi

'o 'ntcrtl:r'h~

nume'

de vam',

el

106

ins

nici

ilet

c r ur l le . ~l e;:' l eu: sos 1 't

e 'ibcrat

P o ve r l , 2 12 I

ma'r c a i

dar

tlletul

Hakof.r,

c r l ml t e un

re ,,'u a g~sft

ehi rl ac,

c r r s pe

120 de poveri,

,<;.~,

(lar

c t re

"Hagi

de la Dimitrie

I n us

Costa

Petru

St.Metax
$;

fraII"

Orova

Cd, 35/20 -

1996 -

I-a

027

------~-------~--------~--

- 28

~
XXXI

Nr.
crt.

Nr.
vechi

?3

1b

Data

CUPRINSUL

locul de
emitere

1-

sosi

>

,gseasc

a I ci

s ci p re de

I
37

mar fa

C;I

Scrisoare

10,1

de

la -Reh o v a ,

s3-i.

z.D:>

l ui

Se-

r l ml t

T' r c

Ori g.,

1813
feb r.

c r u t a s l

P a-

lo an

de

trimise

TI-ngril-ara,(?)

e .co 1 et e cu b u re i de

aco 1o ~23

naIot

Observaii

ARHIVISTICE

bal e i cu b umb ac

39

UNITAII

ctre

1 a H r l j e an u Zahari

de

"ttagi

u Cos ta

la

Pat

ru

el

fra-

ii

Vldln

la

II

Craiova

cu

Cdt n a l

r" ea

!Ji-l r.l i n t e a de a-l

1
I

trimite

p en t ru

sit

de'

Se a t I

alWturat~

,Orig

Ghoorgnlu

R hova

Anastasiu,(!a

Co f'e

1995 ...I-a 02'7

Scri-

a a hlereului

," Se mi r

3 gro~i,

lu"

lui

72

d El

,,\1'1 a 5 ~

as . e Ha 9 i

re

Ch l r l a c

t)'in, care

.3 1/2

sumei

Pol f z u

um ,

II

trimite

ii

r eml

ci

s t l l n te z c

Cofetaroglu.

Ostroven~

groi

<3 C

i t an u 1 u i D i rrl a n d 1

1 el

a ro

tru completarea

! pn

Cip.r.

febr.l0,

anund

II

s1: e c.:J a

:5-1
tJ

i c l o cu

r 1mi t~' 1a I <J ~ i .

Ser i s o il r e de

181)

I
I

efi

s o

Sis ani Os;

Cd. 55/20 -

te

s c r l s o a r e e ctre

soarea

38

care

ia c-

i des p r-e Ilo

I i

40

d~sp

o ch l "

as l an I pen-

Je 85~ de car?
lui

Iancu

de' ce nu' cerc,

ca i

co n t u l

par ale

l s r la

MODEL 1

o parte

L' a

~o v a d()

~In

cli-

IXXI
Nr.

l\:r

crt,

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRUSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

------

4f)

38

-- ~tifl

lui

ul

sczut,

l e r la

u 1 r I d 1 cat.

etent

le-.a

Clp.'

t' cu

socot

alt"

parte

pre-

cu pre-

~l

nu

fat

s o co tel

I 1e p rf -

1 r ta . 're

cel

n u ; ci

tot

cu

pretenie

tace

ntr-c

e.l vrea
.sii

SE'

, rf loe

t"~,!!~ cu

s l . s~. 1~. t
f

ter

~a;

nu e r e dect

d e t a r i I m r f u-

!'HO

5: r;ro i. El,

T c~te

ce

~r;p' a$ '"

V~

'cltulrefJI'u!

;; !""!!S cP,

r,

n l el ' n li es te

n e qus t o r

ca

,~ - i

r l I Le

dat

<'1

dac

chest'fun1,

p n ce de z e

nte1

nu. pC"'nt,e
Trrn

es eme t ea

salc

(impozitele.

..

, O:rI d" '

"'

: 1

41

1813

39

febr.l0Rahova'

('rht?orah

u Cofetaroglu)"
r.,eid'?-ntTflcat)kprin

s e t r e r u Lu I
ve

'rea

te~te

'''','

. t :.'
n ,

\ r ~ ?!

c~ ~-a

. m~ t

55120 -

1996 -

X-a 027

71,

de

pr~tlnd~

(! 1nu:).

H~'Jt

atu

ci

v-

t r l n l s tu-I

('1 ) d.

H~

fi ..' mal' m' r

cu noul', p re t ,

Cd.

de scrtsoa-

r s l o v ."-'

de'a

'le pa

ff:fl

care

bUCUf&t

r l v lnt a co,."Tsfl)nulU1T

;: 'itrr"

a dr e s at

Tur ci

7'\'.1

CI

In,

a auz l t sI

\ le,

<l$8

cum!

C8ndproprfe-

1 de

e camrlat~'c.leinu

acord
SIJnt

- 30 ...
XXXI
Nr,
crt.
1

NI'.
vechi

Data i
locul de
emitere

__ ~2
__ ~ __ ~3~'

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

+-~~__--~.-~~----~4~~~--------7T.~----i_------5~-----dect

I
~~.?9

el.'n~~

s-'I.

fj e

o.rs

a,

ov

co

-c

os

c.r"'-l

"4al1u

1 (se

un r e ;

1.1 ro;'}g~

n um a l

le sos i ta

mult

V."l.1'

'3

en

~. ase ze marf.ol' .nmagazi;]


l1

t!!',C3.

lor,

IOlTlu1

re ce

abs ~utf deloc

ch e s t J unl

r-u

r- t

pe

3z'i t e -nihfuri

la- el, C3
I mp

',ra)

nu se ~mestec~
'3'

mi 1 ~~,' p-rob eb

s I cl r cu

as erte n

v-or v en i mai

va deg;:,ja

n e qus to r l ." su rop e n l

plilni.

c~"d

!-trist",

o rl~.
42

i40
,

1813
febr.l1,1

tru

Bucu-

Craiova

re t f

rtm

de

r T n se

()(:S.0,

uce r U LI::

cruia

IrSteoVrl,:

IgrO~i'
d:J.agl'

I
,
I

c:

r u 1 ~h o

II

<:l

ch .',

p l trl.t

TM-,'EI .;1.

,. o

CI

fa

l-a

S ten u,

sor.lsoare

Le p at o v l c l ,
e re

<;;

rei

Ci o 1 ifl C

e l e

c u 1 de

ch l t an tu

.t rl n l te

i C0'5 t

r._le

t e s-c.r

5T

prI?CU1l:

l'a

'de

100"

o r din u 1

r un a 'In -numel e lui

bulu'C.-1:C:5'a.,
i,

.on u ;'

un a p e n t r

<'lnfi,"

atu

9 ro s-

e t ru

C!fdrinului)

l cn a i

la

MehE'dlnT~
de

1'!I a

Cos t c

iT

p r Ln c a r e

\ detl",

II el

l an

I4I'."i

c ap u ch ,",i1J~

Cd. 55/20
- 1996- I-a O~7

MODEL

"in'

a ~lFntrlm!$i
t es-l t

0'"

cel

337

de

.de ~r.eorghe
n s un

re

li

li c ;

XXXI
MODEL 1
NI'.

Data

Nr.

crt.

CUPRINSUL

locul de
emitere

vechi

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----1----- ---------j--------------------------------------------I--------------I
1

aluat

1..

un ba

par ale.

'all;

groi

GlIgore

baul

mal

trimis

1500
i

l e l t el
bln

s
t

se

pentru

e Sper
ce

b,enl,
n IcI
tit

Cel. 55f20

1996 -

I-a 027

'

ceea

cror

de

ncurc-

ctIg.
asem

urm

nea

numai

capitalul
s-1

ce a i

mal
fcut,

~=,==_=~

a-

cu os ten ea 1a no e sfac

nIcl o

Punlca,

a fcut

nu aib
baul

ce el
ba

2000

clucerul
dreptate

la

moneJtle

in gal-

au pltit

acuma

de-

,-a

ridicat

tJ

n u sem a I g 5 e s e Ra ca v I l-a

rugndu-I

._m

privete

1e f

fr
din

ce
s

cu

la

cocoana

ceea

deoar
al

5 pus

tre~utesc

S nu mal
pentru

c pn
i

rmn

ajunge

turceti,

care

retrag

Investit";.;

ceea

l-a

Atte

vinovai

t re-

e I e l , Cluce-

au cerut

la Judee,

oarece

In

~I

re-

Vlcea,

un t mu1 umI i

cu banii

Intervenie

.ti

care

la

la!)

cu cheltuieli.

de

face"'.

L.B rI

la

pe

de

de

vlstler,

a hotrt,

strng

vut

strni

tr

nu,

de groi,

au

Hal

.1

,~O

1366

Harele

un mumbal r d

li I ca 13 I

groi

au

de

la r pent ru ban li
s-I

turl

un l ch l Ll c a

a fost

8rncove

t ax I 1dar lin
de

35 de parale.

clamal

.r u l

g ro I

it ecatostarl

fost

fI

DIn ce I 100 OO de gro I t rt mi I

cu Harll

bule

de 460

de

la

atepte
deoarece

__ ~~

suma

p li -

Catorati,

cu dobnda,
este

un

011

__----------~------

~_

- 32 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1

~'t--I 4

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

c Ins tit

~ Pe n t r u noile

telor
it

trebuIe
un rva

c t l mai

cu,.,cl

sunt

I decembrie
tazl

"Tn

pn

in

a trimis

afar

de cel

au de

luat,

ca noul

uIte

de 20 de

aciune.

II

galbeni

dar

se

Jeltuhtnll
face

car

Jos u,
ner

le

I t mal

Ruxandra

la

de

nu-I

cear

p ntru

ace

s-a

dus

larl

dator

t r Imi te

mal
st

I nache
an ce 1ari a

el

pentru

este

Fllieanca

pote

scris

n ch I 5 e sec

o scrisoare

gescu,

la

p r l mu1

1-

pe el

(.cnd

care-I

l u l de a ajunge
s

11 pusese

1 I st,

lui

care

; sper

11

de g ro I S

cu dorina

(!us;>

P n-

pe

de o pante

Costa,

I
I
I

l lst

de

dobnz I : 98.469

din

107.150

pe

i n 'legtur

pe

Tnase

cu che 1t u te 11 le

10 septembrie:

mult

prezent.

la

f un c t l une " d

ce 1e 12 p r I

mp reun

sudlt

au murIt

de groi

a pus

nu-l

trlml

60.000

g r., I , el

ctl

eplstat

o asemenea

sume

e po

deja

I de d l verse

I de

soco tel laI

cal

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

XXX I

acolo)

Iancu
ca i

t z ap I sul
pentru

enBtco co a300

de

groi

(,cu

termen)pn

la

'f.Gheorghe.

II vedea
trImIs de la Perlepe 'tPrllep). va
c la acest trg anImalele tIne ..
DIn scrisoarea

fIului

J~iI Mlcloponlf

'

I ::r9:::1
I

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 021

:; ::r:eP::::I:j:r::::t::1:2
' __

d'

'

-~
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

NI'.
vechi

XXXI

CUPRIN.,UL

UNITII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

1
2
3
4
5
I--~+-~~~--~~------~----------------~---------------------~----~--

l u l ehi r I ac ,pentru
avut

nevoie

ned3,

c~cl

este.

parale

la

ch l n l n a de

s pe c l fi ce

vorba

e~~~.-

in

ce mo-

un ba

de 2

bucat.

Muciopor

x)

de

care

(Muopol).

Ori s-

41

43

Scrisoar

1813

febr.11

lamble
de

la

(la

ctre

Hagi

la

care

il

VIstle~ier)prin

lt'270

talerl

aduI

de Apostolach

z'apc:ful,

pein,

s3

s4uJbai

lor

pe

sigileze
care

punga

b un l ; s

TrImit

rvaul

eh e pentru
Ou.lt'ru
(sic)
mai

C1ceanu

IIs1uJb

v rese:

u S de

jla'Vlstlerl

1 a Ha git

lui
sin

1a
f I I~

ll p s

Apostola'
Iorga

de scaun"

au prImit
an u ,

o de ~

bani

vreo

l u l dat
Crciun

l' s

trlml

gal ben 1,

ias

bani.

ad
5

nu

al i

Vis t t eri e Da e: t r Imi te


galbeni

de

l n , Oac-1

du e i

~1

slujba

scrisoarea)cet

fle

s~

roag

. duce

cu poli,

.1

Cost~

care-I

I te

suma
ca

de

o duc

Orfg.,
I

H ra-

iSP1U'vn!--'c

lan'u

Cralov~prin

expedieze

fie

Constantin

e l uce ru l Zamflrache,

Mehealnl)

Petru
le

de

lb.romn'
I

I
.------------~-------------====~~~~--------------~-----Cd. 55/20

1996 -

I-a 027

- 34 Nr.
crt.

XXXI

Data i

Nr.

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

Jocul de
emitere

vechi

-2

44

42
1

I
I

I febr.11,

st roven

Scrisoare

II

ctre

Hagl

te.

nuJ

de
I

Chlrla-e

Anastaslu

Cra10va

cu

rugmln

t rI m,lte s cr l s o a re a s e lui
i

a ajuns

de ar

la

lanu

I Regep-aga

11813

MODEL 1

1 sori

foarte

putea

el.

Comlslo

nerentabil,

trimit

mcar

cele

300 de poI

veri

la

m=r e e Jltlanu.

I despre

Lpropunerl

I oarece

renteaz

I aceste_>
I

ie
I

pentru

p o ve r l

le::>
mal

H kkofer

tI este

dei

Vine
tul

mult

BacaJu,

dator,

pn

cu

s plteasel

n u= l d garan;

e ru t e I , S-I

opreasc

5 1/2

trimit

de-o

(afacerea

nu vrea

discute

le

7
p

celelalte.

Din scrisoarea

lui Ulaspl

sl

\,

Cofet

roglu

i-a

dat

seama

c acesta

I vrea s pun mna i pe C!0.tul


I de a l c l , El este de prere s-I
I

ti

pe Gheorghl

zlnte

ca omul

acest

, s

acest
schel.

NumaI

Hakofer

nu

rltor,
e ee

Id

este

dac

deI

trlmls"1

nu trede

lut

t,

pe numele

colete

eu marf,

proprietarii

scrl>
mWrfu

plteasc

Gheorghe

Spnu

cruIa

au sosit

a venit

1
l ul

t r l ml s s o co t e a L

fa

l u l Cofetaroglu,1

preferabil

pre

nu va fi

ce vreodat

acolo

Omul

T,oma i

Iar

Goga,

le-a

sunt

s t l a.

Calaf

lui.

va putea

s; dac
I

fIe

Hagl

I ul~

de

la

95

treac

I
I
~~----~------~---------~------------------------~----------~
Cd. 55i:.lO -

1996 -

I-d 027

-~Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

-,

XXXI

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

ARHIVISTICE

Observaii

-----

~"I
I

~l-

L O'un rea ~

cu 100

Zaharia

ca

p Iar d ~

trImIs

de colete.

rel e

1O p

c nu v

ngdui

Ar nsemna

Qa

co I e t)

aceast

11 colete

cele

s-I

plteasc.

te

~de

la

IerI

magazIe.

acelal~

c "l-a

1 aci

le-a

pus

cine

le,

ca s

fie

l l-a

eo-

Moscu

dl n

s e t r a ru

scos

ne
,rlml-

precis

termenele;

munlcat

I-a

Coletele

s p re de a marfuri

respectate

a a

luI .)SImano-

ale

S stiblleasc

I trebuie

pierdere.

g I u , da r nu a p r I,m1 t b an I 1 de
trebuIa

J e an u

mli 1 1 u I H rI

,0

pe Hagl.

cauz".

o r l g.

45

43

1813
f eb r

InscrIsul
i

t t , Petru

f l rme l "Hagl

fraII"

p r l n care

lanu
se

Cost.

ade ve re s-

Craiova

cn

te

serdarul

Gheorghe

Stenu,

poleze

la

capuchehal

de gro'

mpreun

de 12

ul ,

a VI dlnul

cu condiia

cerere

de 3. groI

lor

1000

au mprumut~t

ina-

s-I

cu dobnda

j um e at e

la

de

la

pung

pe

1 una.

Ori g.

46

44

1813
f eb r c l

Se r res

Scrfsoar

t., ctre
la

Craiova

trlmlse
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

"Hagl

lanu

Costa

cu sperana

de el

data

"FraI

Petru
c

trecut

Cucunghelu

l f r at I I

scrisorile
au fost

ex

- 36 XXXI
Nr.

crt.

Data i

Nr.

locul

vechi

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

:1

pedlate

laVldln,"mal

ales

aceea

c3tre

Hal I 1.: a g a 'H L.a g 1> HemI s o g 1u , Sia

cum,

\,.,

::>

scrisoarea

aceasta

urgen

fie

ace lo r a l , deo

trlmls3

rece

de

aa

l-au

scris

adetla

scrisoare.

primi

apeleze

Curierul
rspun,

la

el

pentru

va atept

de

la

pn

va

Vldln.

Orlg.

II
47

45

, "

Scrisoare

1813
I

de

febr.12,

fraii"

ctre

SUtl-

fraII"

la

la

"Pollhronle

"Astrlno

Costa

Costa

P tru

Bucuretl)t)prln

care

il

oara

anun

l-a

trimis

tiel-I

cu Hrlstu

I il rspunde la
I Costa arvanltul.

o scrisoare

Vurgarakl,
scrisoarea
II

a l al

Iar
primit

pare

bine

cu

a l u-

in

tov r I

cu lip a rt a tI"ttx-1 ate I e

de

la

tlAghlotuf

n"i(*~

de

cu capanlll

groi;

A vzut

pentru

pentru

unt

se

c s-a

miere

vor

s-I'

spun

la

ce pre

tocmeasca

cu ct

se

vtnde

t l e nici

pein

sau

"cum
dar

cum s

se
ar

pe

vnd
fi

mal

procedeze

datorie;

bine

se
Nu

cu~f1!-'

a l e l sau
s

aici

acolo.

nu tie

banII"

32

la

tocmi

De ac 'ea

acum

at

tocmit

nu mal

nici
in
dea

Turcia
pe
I

datorie,
Iia
I

II
!

Cd. 55/20 -

MODEL I

1l.l96 -

l-a 027

miere

aa

cum scrie

cu bani

pein

Astrlno.

Hlm

cu 34 de groi

-/
I

XXXI

I
I

Nr.

crt.

Data i
locul de

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

tt

11
I
I

1O pa rai e ~ Cal a i 9 i i - at

cu s~ump'a.

Animalele

ras

de

pe

la

BJ

s fo

Comote

I
I

s-au

hrnit

cu fnul

G v ne ti

Ulol.

vnd

'minat

cel

rll

incoace.

s-'

Adresa
est~
fapt
scrie
la Craiova

Scrisoare

de

feb r ,

viei

ctre

12/24,

care

TI anun

lot urle

H 91

re

te

r-

mute1

rspunsul

ceasta,
lui Hagl

su.

dar de
lenu

'

termenI

la

Gheorghe

lanu

la

l-a.

n Ici

' .a ee I a

dus

r l t de

t s p r avn

trimis

lui

pe

cele

tun

t'e t , act

Nlca,

la

Ispr

care

Ia r

trfmls

comunIc

t sA sniile

~al

departe

deoarece

v-

l-au

nu pot

cruaII

Cmp 1nap

lista

3'10 balot

,-

M10-

mltentul

V tafu 1 de
l-a

lui

ba-

ins c r l s ; n t pe

Zencovlcl,

prin

dou

mar fa

crua'

aud

Lazaro"

Craiova

c pentr

eh Iri I 1e p~n t r:u ce I

I-a 027

spe

expedl-

cal p e cui

1 I p s e s c din

s en u

Constantin

1996 -

cu care-J

.J

g.

IpAs t r e t o cop 1.

Cd, 55/20 -

au venit

Scriere
crfpto;
neidentificai

o fi
1813

i
s-a

trimit

Ic

alte

deoarec

Cu omul

fn u I d

de groi

cmp i

I t o to dat p 10 s e a

xx)

Vulpenl

au ".ndut
300

de pe

la

mn ca

repede,

scrisoarea

x)

'" rnel

vor

fn')cu

s-I

zi

pot

de

la Br"covenl

2 lre{de

46

Observatii

__ ~__e,_ln~~_C~_'C -II----------------------4---------------------1-------5-------1

~~2

48

MODEL 1

eu

urI

II I

merge
nu

au

- 38 -

XXXI
MODEL

Nr,

crt.

Data i

Nr.

-1

40 ~G

II

CUPRINSUL

locul de
emitere

vechi

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

I un b II et

scos

la

cpl t an u l ' de

II cru

11 s-

nu

u-I

p 13 te as c

ct re

de

a lt o r c ru

vrut

au

de

AcelaI

l a t 'l

11 s- a ce rut

car

suma

n t mp

cerut

vam:

Ostrovenl.

mal

a I , deoa rece

la

~e

cel

I c~p I tan.

,I

r e sp ee t I VI de

1813

..

febr.12,/

Pet ru

de

1 al

Petru

I
I

Costa

oara

f" rm n du - J

Anastas"e

le.

I as c in

le

Costa

t anu

In-

Craiova

S cum p I a est

aa

cum

cump rat

g ro

I sut a de

r)

de 5 (gro

1a

27 de g ro f J 8 p a ra-

total

pun 9,

Po 1 r h ron

scump le,

cu dob:'nd

"Hagl

1&09 'cu'20"de

anul

ocale

II

I' frattH-Ia

despre

ce rut.

le-au
,
! dIn

de-

mal

..

ctre

fraII"

SItl-

..

ScrIsoare

4~ 47

cu marf

Ori g.

actu

s ~poat

c'a

cruele

pa rt e.

scoat

vam,

la

eMpediate

fi

s-I

roag

Il

-n-ar

p re

p r l vln

cump rato

u 1 Il I

el

cu

Nedea

toga f t u 1 Gheorghe

rat-o

S - I nt;rebe

cu 2S

pe

deoarece
scump;

ma'

chiar

n o v t au cump

indo":

t reb u t s'se

de' '1 a Orade 9 ro s I

r an' 1 de

fa

care

a eump rat

I Ion

I1

lS96 -

I-a 02'1

Mar l a

Ori g.

anume

M rin

~,

Clo rt an u ,

Dumt t r cu
.
~

Cd. 55/20 -

sIn

~fl Stani

1.

-/I

crt.

CUPRINSUL

UNITAra

I 48

1813

s cr l s o e re

f e b r . 12

Iai

Stefan
Jlvcovlcl

D Imi t rf e Sai taI


aer a I o 'lac a s - ~

c t r

c~ nu el

anunte
de groI

despre

deoarece

el

din

rll,

la

1-1 t r l ml t
vor

face

l-a

dat

datoreaz

el

3500

D c nuc

Jumtate,

la r

cnd

cel

3S00

pentru

nul

ndI c

vreo

s-I

pUt

as c cel

I an u

restul

pe

Marcu,

car

Iar

1 u 1,

Marcu,.

rle groi

d ato r lea

Harc~
t a le+

va veni

Rvsul

y I n

Dac

(Austrfa)

pentru

ca o chlta~

re de,

cu el.

socoteala.

lnve r s ,

de groi

lnterlor"

ale';

3500

cel

s e r l e , ci

care-i

socoteasc

"din

il

1.

se

a trimIs

la

a l us t cel

ban Ils

alc'

de

--=------1

i\WDEL t

Observaii

ARHIVISTICE

------1-----------------------

--

50

Data i
locul de
emitere

Nr
vechi

Nr.

XXXI

este
acesta

a a n c "

3500 de groi

lui

, Ha 9 I

Ori g.

-1...-,
,~ ,'-

51

49

Scrisoare

1813

L.g!) fb

de

febr.12

GH,rglu

Petru

st

~une

c venind

pe

care

n c tre

f rat l l"

cu 66 d

mal

ajuns

la

na,

dIn

cauza

telul

su,
lui

la

p t s u l , ca s
I

'

a vndut

pe ra l

Craiova,
proastelor
Hantu.
Astrlno,
fie

rupt,

Costa

ca s-I

cntarull

ocaua.

aa

a-

mierea

cu 83 de groi

untul

soarea

lanu

Craiova

alcl

o avea

Constantin

"Hag'
la

I ar

fr

'8 Ioan

Nu a

cum l n te n l o

purtri
S trimIt
mpreun
cci

l-au

al
s e r l>
cu z afost

~--~----~----==--~---------~-====-,==~=--..
~----------------~----------~~
Cu. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 40XXXI
Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

reml i

acelui

groi.

A inceput

bumbac

de

I pn

a la. Bucureti

la

20

creasca

3 groi,

de

2000

la

parale.

p ret u l
3 groi

al c l

re,probabll,

a nceput

deoarece

la

10

Au veni t muli

craI oven I (~gustorf)

ce rut

de

ca

cumpe
s

fie

V ten a

Ori g.
1

i
I

S2 SO

1813
febr.12,
Ada"'Kal~

I
I

Sc r l

5oa

c~ t re

Hagi

re

anun

il

Orova
"cU

de

I';'a

I an us

I p un

n d n

Ioan

t ro l u ,
el

<:supr

Orova.

S pUt

cere

negustorul

care

omul

mtere,

a l e r l , cci
ridice

acum

lui

6ht

de talerl
de

taleri

parale;
Islam-aga.

calmacamul
B nit

de

Caluda

1 bani

d~ndu-i

Jb.romn

cu

Petru

I pe

dIn
car

Penciolu,

op~t

s o co te at a 1 ul

(.

la

po l l t a tras

asea

mierea.

272

)10

Dumitru

su

ca-

strni

1520

(cte

a l e r l 2830,

Orlg.,

1998 _. I-a 027

ban t t

p'

plus

Astrtno

di n

dIn

prtn

cu a l t l l "d ..Saxonla"

craJova)

it expedIaz

tor

l b rei m-aga

(la

a luat

A pltit

1 a Regap

c,

nlocuIt

pentru

5/20 -

re (te

grtpsor",

I.JI

Cd.

-1

cu

s-a tocmtt

arvun
n u=

dai

1000

de

] ingdule
s-'

t re a-

-y.

XXXI
MODEL 1

Data i

Nr.

Nr,

crt.

vechi

------

ARHIVISTICE

Observaii

----------------------4----------------------1----"---5-------1

UNITAII

emitere

--

53

CUPRI~SUL

locul de

------

51

Scrisoare

1 1813
I febr.'12

ghiu,

Orova

re

numele

1\1exis,

>

p (. e t r u

la

lui

ctre

i f ra

Arghlr

"HagT
~f

tilmplat

asemenea

lucru,s'-i

rut~$Ji

marfa

pe

drumuri

fie

nevoit

e l t l l ca
Orova.

ntct9d~t~

s
Pentru

i s-a

eala

sau

o fure
pe

pn

a avut

la

fraht,
el
dea

De ~jn

p l j-

este

nlc

el

le-a

lui

ch l r l q l l Lo r l n a l n t e chiria
I

lui_a

:, la

nc-

s1P1teasc

"xl Chi,,1,

a pltit

J nu

mal

arunce

ls e pp l l t e l e c l n s l t , fr

C.(.osta)

pop,rft_marf9-->del

un $latb~n

~u

c~ nu

Regep-aga.!-a

a J o va c a s - I

transoorte

1-0

Gheor
Grfgo-

t an

1 aer

','

,f

el

Hagl

ConstantIn

an~n~~

de

luat

ni c ] o semntur;

fost

Hagi

lanu

gre-

a preferat

ace l e l a

lui

scheCataigi.

I S-}

~u".~ "pe

,1

lQ>roprfetar

ehi rI ac
m rfur!)

de

despgubirI.

fiecare

va

veni

Sper:c~

au

cea-

reInut

d l n bani

de

chl rle

~valoarea~elor
c a r ev l

c~1 r l glllor

12 ocale

de

cafea

lipsesc.'

o TI

g.

1)

"Cu

11 p s

'! ,

greutata

ca re nu

are

legal

I
mCd. 55/20 -

~
1996 -

I-a

027

--__~====~--

__------

- 42 XXXI
Nr,

Nr.

crt,

vechi

__

---I

Data i
locul de
emitere

__

CUPRINSUL

~ __ I

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE
il

r-r-r--r-:

__

I-~+-~~~--~~--~------~------------~--------------------+-----~-------

5~ 152
1

crlsoere de 1. ;tefan Jlvcovlel


II I ~::~.12.
;:t::;::::lp::::::::t:n::::Uc:I.:r;::
"
2

il

11813

al ci

timp

le

cel

16,()O

ti;

dac'

vin

la

el 'i

jumtate

M reu,

restul

ii

Ioan

r u l , 'Salta

cel

S-i

trimit
de

53

f e b r 12

dei

rator

al

lui

e de

ban It

b:-i

dublu.
t

ole r l l

trimit

lui

trimit

de

cu

lC!nU[
ee

Cocea

crottor

groi

de p

socoteala
ct

de

ceea

Ceau,
4000

dea

trimii

mal

1-0

are

de

luat

Tl t u

) :>

.
de

,
la

Constantin

Alm-

o an H ~If Pe t r u ~ 1aer

scuzndu-se

c nu poate

toat

men de
groi

fran-

Dimitrie

j an u c t rei

tl~

nevoi

fac

Scrisoare

113

lor,

cele

Ori g.

55

se

din

ca s tie

El

s~i

ta

Paris.

groi

s-i

str-nge.de

s cu r

de

d ln

c~ aceDsta

po l l t

"adml

3560
are

numai

n t r el t n ~

l~

n u= i permit

re t l n

la

este

aui

i i!robabl

comunic

I an u

cezflor".

tot

r ui'

ajunge)'i

Hagi

I
I s

re a c

Dresa

cor

bucur
c

ti

lipsea

I
1

mit

datoria
nc

prin

acum,

10 zile.
Iancu

sW-i
cernd

II

Gheorghlu,

trlml

a Iov a

plteasun terte

800

omul

de

aren-

I~~---------------------------------------------------~----------'
I I
: daului

Cr'. 55'20 -

1996 -

1::. 2'1

din

Dbulenl,

urmtoarele

?(~

..",
Nr.

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

de

UNITAII

ARHIVISTICE

emitere
<1

f)

ty

MODEL

Data i
locul

XXXI

'monede:

2?2 de

du c l TI ,

372

9 ro

24

I n

de gro I in

galbeni
r

31 'de

176 de grriSi

olandezi,

Observaii

funl

galbeni

fh 64 de ruble-

le.
Ori g.

56

54

1813

de la Stefan

Scrisoare

febr.12,

adresat

cumtruluJ

Odesa

Craiova,

prin

Imtt'rva

ul

s u , Hagi

la

anexat

al

sX-I'fle

suma

1809

de

mai

nt-'

in ~are

~pol

~:

~J

anus

rlm

r rid

~etru

~==

Cd, 55/20 -

~
1996 -

I-a 027

zahereaua
de

Anlef

nu s-a

cu

ve n lr e a prlmverl

l ,

Ha9 I

ban I

z ehe r e au a ,

in Izbnda

mi 1 le'

mpreun

ace) a nud

e b i n e din

-~_.~

care

Bucureti,

s l n

lor.

1u I H gi
i

pros-

I an u , 1u I

An I c l ] il

ulM

ntors,

s p e r

ex

Tr l ml t e sa-

par t eal

__~~=====~~

li

~rmatelor

strine

comunitii

nc

._

din

pmnturi

l co l a che,

a plecat

sperana

ut r I f

l an u

o l an de z l , pe

n u= l predea

erltatea

legatovicl

lui

Navlkl

caz u 1 c

ruse)pe

care

lui

predea

primIt

prin

Hagi

>

VI dl-

pltit

ve s u l nainte

ar

groI;

la

a prl

r v es

pltit

i-a

kJua

un

Navikl'

75 galbeni

r-egatovlcf

"domnului"

comtsionarul

urmeaz

lanu

'"'1 anun

care

ml r e s cu r , trimite
de

Legatovlcl

:>

trimite

l Le n co ;
c ~e-I
~

__

- 44 XXXI
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

-1

3.

rt>

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

neralu'l)

rt.

Zass

in m n e z efo

cu

p l t apu l

ajuns

la

armat.

tu 1 u i co ma n d i r V1 a d t mir e 5 -

ane x e t , prin

IntermedIul

1 u I As t r t n o

UNITII

Ori g.

I
Scrisoare

571 55

I
~ull

9vede,

solu

ctre

"Hagt

frai

I" la

Craiova

la

de

trimit

la

c.ccn-I

I.nastasie

I n u

Costa

Pe-tru

prin

care

OStrovenT,

la

Chlriac

cu bani

primit

anun

Anastasiu,

la

Orova

s-I

de

fie

cestea.

alte

eri s o r l 1 e

lui,

primI

la
la

t r e ~ e pe
triml

rJ mi se

.d e

zi lele
schela

de

ca
a'

R~hova.

aceeai

de bani

s
t

cci

de

sume

J a ,1 roag

Neopcl,

deplasa

c;j el, va

1,C\ el,

la LLaz~

va

va mal

soan~

cu l e u l

Tnm5nat
se

Dac3

per-

le

pstreze

aco loc

a s 1e

fratel

u l T0dorb

de

1a Vid 1n

Ori g
1.

. 1

58

56

.Ser i s o are

18135
fe b r 13

9 h e 1u II

c t re"

I,l.fralill

Se r res

a-l

la

scrIsoarea

fie

,ga H ~agt)
1

i
Cd. 55/20 -

1996 -

1-

027

Stenu.

ieu

cun -

t an u Co

sta

Pe t r u

Craiova

trimite

exped

r ai

IIF

H a-9 I

la

de

dela

pe
pc
at~

cu

curier
cnre
la

cu
le~a

care

rspunsul
dat-o

Vl d l n ,

~emlso!lu

Pe t tarul

rugmintea

la

ca

H.(,alll~

Gheorghe

\M~

c.off.e-

XXX,
Nr.

Nr

crt.

vechi

Data i
locul de
erui tere

CUPRINSUL

11

~ are

.~

r'lTfe,~;e,

te 1

vin

1 a el,

ca s'l

!..~tA

mu l t uml t l ,

~ OrIg.,

59

57

1813

lamb

.'

e~tre

s l s~

de

la

ea .s~-i '}e

cumpe re,

,1' r

II

negastorl

ConstantIn

Hara-

Crarova:>
socotelile

mp.reun

se po a t e de

c~t

al Ii

!CIlJ.r~,>.

ntocm~asc

tr l a l

Luxa;~r.

toi

I an us ~a

~~-f

le

f le

P\'\IV\~~

~agf

rugnpu-l

pe

Scrlsoare

febr.14

ca i

s ii- 1 t r ImI t de u r gen -

Orova,

lC1

Observaii

ARHIVISTICE

-repo$

UNITAII

MODEL 1

.cu banii

dar asta

aduse,

, 1 roag

repede.

la

-1

s-I

l n, 011u1 pe ca re- 1 are

1a

"

ebe 1a

ah ov

ee 1 h,un,

din

L.n ~ vo f

ca s f

1e ')

1813

(1)

lan.29,

'.

Const

n-

tlnopol

la

prin

~agi

r ml s , f"r~

suma

de

fIInd
Malea

15.007
fapt

mal
le-a

1 1 5 OO3,

00nstantin
Petru

de
s

lb

cu

15/ 1OO 9 ro

ordinul

lor,

dtverse

In

1500Q

1 rubl.

monede'l

O/~O

grol,1

ConstantIn

I
I

trecut

anun

Adrfanopol

_roi

a trImis
mult

la

~tale<J ~~ ~.~

l frstl l"

it

care

Sta~u

le-a

d~

la

Costa

ucuretl

dar

ns

in

socot

l , de o ar. ce

al
ee I 2 O

.t r I ml s l de . el mal de mult nu
~----~----~==.=--=-~'-------------==~=====---~~~----------------.~
de

de

"Astrfno

Nicolae

Sc{J'3oare
ctre

, i pen t ru

.,
,..

58

t u l umu r ] de ulei

p en t r u b I ,se r I c

Orl9o

60

dou

Cel. 55/20 -

1996 -

I-a 027

talerf

~ __

.46 ..
XXX I
Data i

Nr.
vechi

Nr.

crt.

--

locul

fB

60

UNITAII

greutatea

aveau

plerdus'e

1i t

15.1)

s se

cafa

I
.

armean

Seraflrn

ncasa

pn

fi

ar

ti,u 'Va primi'

cei

ao ob

el,

c c l acesta

de groi

acum

vrea

ae ce p t

o po 11 t

s5-1

su,

zlonul

1u 1 1a

I,

-'

Cd. 55/20 -

II

199

-a 02'1

t ot

urn

s-l

trimIte,

al

de

it

pltit

de

r5" s ma I

s-

.'3

o f e r l t s

insn
a c

ei,

p~

A cump rat

1u(

o s up r a

Toma" , cu g r r u I
9 ro I ,

197:81
12 : 62

9 ros 1,

$1 P rovl

fC'Jc

care

9 ro s I CU aceast
p~rtiMa

Pol1a

t teze.

este

de

pla-

o;

groi

adi c

2088

10.122:20

pe

lor,

. ar

care

le-o

rap t \ a ordi

Ioan

G. Ni co Iope 1 , dar

timp

s o schimbe,

,.--.----

t 'r r

nu.

Teodor

1 e> a deb lt at

cred

s-I

de 2%, ad i c

de 1/8

5
I

cu b a

sau

1uc ru

D. i

mlsttie

.In

intrebe

1a
1

-e

putea

datoreaz,

mai

de 9 890 ~ 106

"Polizache

el 1 tu I

po-ia

ia

1() r El
ce

tot

aces t

de

indt"l

prompt

a p ft It

ordin'ul

P 1 t e as c

de

att

o r d t n , Da-

alt

f I ' comuni cat

l-ar

nu

a re

c p r; e t en u 1 de

\:iut

t,

unui

o va

Kevo rk , nu

o po

1 a ordinul

ro s I A

ra

de o e r e ce

l t e as c

Ad rI ano p o 1 este

atepte

I
I
I

asu

9 ro s f

dar

f l e ca re;

a ce e a ( pe r s o an

a rme an Seraflm,

deci

la 5 \/2-

It

r 1mi t de la

rg iemen ta r

socot

l-a

ma i

10 parale'la

cte

talerul

l'

4
.

il

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

CUPRINSUL

de

MODEL 1

nu

totui

..-

1u i

nul

a mai

ei

avut

a luat-o,

XXXI
Nr.
crt.

Nr
vechi

Data i
locul de
emitere

(;0

CUPRI)!SUL

tlicolopol'.

s'

nu

cele

$t1comn~Jljc~:~re'.l!\ztrino
,
t"

Constan-'fr

t lt"
! c

n :

ceruJ)

are

A t. t r l o 'la

o'

o Ll t

de

dl

gr~

O do

dati

ci.. Hale

este;

s'-)

de)

1 pret

)'u!

Mclnciu,

de

I-a 027

.ar

dar

e l' ; - 1::;

i ..CJ

. t

o'care

raa~

de

cu 'b sn l l

do u
de

Tnca~

al,

f~c

r" v a~e as u-

43.!)OO

i,

de

d ac

vor,

T n s vo r

6boo

n e l n te

e ce s t

de

Hagt

de groi

l-ui' r1l3nclu

ali
de

la

Sf.Gheorghe

1u c r u , le-a
ef

pe poli.

li)

1 a p e qu b a ce o ar

d e s t l n a te r t Ic r , N_

ri n o

u ~s-t~'u "_'''rZlIls

c b an 1 .)

ici

le

heorghi

eiot

o r dl nu l

de grof
1996 -

n av en u r l l o

unul

groi

reu i s
S

r l anop o l 1 :>-a

cuv t e r men de 1;1 de z01a,.)?1

turc,

mi

dea

anun

,.fe 5500

mal are

:15-.000

va

, e p. t'!ltecsc~
l

Ma-I' a re

t e p t a ordinul

~ar,

Nalea

re

sa l vez'e de

re m't te

Stan~

a Ad

'f.:'!i>F-:!uri

gre I s i altul
v.

u Hagi

a mone de.

Pe t ru i

ordi'nultu~:t~c.lri,

J~

eb u l n t

't r

Costa

r I e t en u-l d~

nit

acceptat

d~

1a'!tucure~ti:prl~

rspUil5

au

li ItCohGtal1tin

(2 )

le

ltl"o'd9~X'XXI/58

' s c r t s o a re de'

1813

ei

fi

va

.ac

,"<serat~

Corf.o'

Il!

pe care

Dac

rn~tlf:"~

sau'

Cd. 55/20 -

cuno s cn d 'relaiile

f3

I 58

Observaii

ARHIVISTICE

CU

61

UNITAH

MODEL 1

ce 1

T,.contu)

u
n

ri

5. O O O
lor.

- 48 XXXI
Nr.

Nr,

crt.

vechi

--

----

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

----,---

1813
febr.14,

Petru

Bucu-

Craiov.y

re tI

ghe

J o an

s-a

ntristat

se

p en t ru (Bagi

duc

lui

, in

- ce)

r ie
S't ef a

Ipat.s~nitos

parale

p.e n t r u el

galbeni,

.j um t at e m~

-1e

,1

e,

col

acolo.

~ lb

aa

nfl

f-a

Clrn

(la'cursut)dc

dat,

Caratra'j-f'"
25,

s c>

.'3

de

,-

de o a re -

s u , abi a

Lbucat).

5 groi

de

I b - grI

ciutare,

i elt

f mp s~

a, .3.; rEJde

gfnerele

mare

.rea i scris
1~2.groi

de.ciuma

mai

Sari

<.~

ar

./

,au cea

In

fac.1

Co s t an t l n o ao l i

la

pat

s.ti"'i

Con s t an

s-

cerc

un ?rfete

patrie

hcoi-

lui

entru

c c I era

reb u l

C~osta .Petru

1u c r

mult,
Ar

Costa

mo r t e a

Z up an f o t l ,

in

mearg

l anu

anun,ndu~1

cuvnt.

Fiul

S c r l s o e r-e de .I a Astrino

I de

cnd

se

Jum5tate

sunt

schimb

olandezi

t ost l ,

Ori 9

60

1813

Scrisoare

f e b r , 1 4,

.c3 t r e.

Os t ro>

i f r ai

venI

nunta

uza

\1

I-a 027

li a 9 i
i ti

cu
le

le 1 de

vor b

Gheorghe

.'>

! os

t 'a.)

P ~ t r

C'r al o v a p r l n ca ro

ia

celor

Chlriec

are.

a vrut

la)etrarul

lan u ~ C

tuturor!

care

1906 -

de

cI AnasLasle

certat

Cd. 5~/2 -

MODEL 1

Oup:;

r e a c

dat

este

Cofetaroglu

tb
(1-

ca-

Tn t rnp l a t e , .. c l 5"'a

pentru
ce

dln

Interesele

a venit
'010

n u a put

la

a s~
t

pe

Or.trove
staa

d J nea

cu
uz ~

l ,

XXXI

MODEL

CUPRL

SUL UNITAII

ARHIVISTICE

1------------------------------------1-----------

1,
I

Dun"'rUv,

'-a.

pe care

l-a

scris

a primit

r sp uns ]

trimis

lor

Chlrlac

cCofetaroglu>
tit,

dup

nu prea
ct

i-a

trimIt

inapoi

pe

55 fac

cum crede

prin

este

dat

el

un om e l ns>

seama.

Chlrlac,

Si-l

r n

rest

este

m I bine.

la

"Frai

I Ioan

lanu

P (etru>

Ori g.

64

61

1813

Scrisoare

febr.15,

manogJu"

Vldln

fraII"

ctre
la

de

de groi
la

Rahova,

le

au

le

Iar

pentru

bani t

du-I

Icetl

prin

dar

nIcI

spun"iZ" vameulul

Tn aa

vam ul,
s

tre

fel

c-cl
e i

nct
m I are

artn-1
doma-

nu a accep-

ban I 1.

I 1 ro as

acest

lucru,

nu se

supere

nevoie

m-rfurl.

rvalui

de acolo

despre

alte

reine

acesta

le

c nu

.crls

poat

e re stI tu' i

Calafat

o porunc

le

g s-I
la

a rupt

ni el

care

vameul

chestiune,

efi

dar

027

aceeaI

20

care

scris

l-a

trlmlse

nu numaI

chiar

luat

dei

l-au

Sl-

::>

nun

11 pe

groi;

t a t sI

scrie

I-a

bani

alte

etrarul

c nu exist

neasc

le-a

acesta

ba

Gheorghe

b $lI-aga

1996 -

22 d

TI

10 colet

cu Chlrlac

care

Calafat
cele

conformat,

ul ,

prin

pentru

restituie

Cd. 55/20 -

la

cer

de a Iei

"Hagl

CraIova

c vameul

s-a

de

de
Dac

Observaii

- 50 XXXI
MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

vor

poate
inceta

de abia

exp dia

toate

ARHIVISTICE

aceste

Observaii

eAnd vor

abuzurI.

Ori g.

1813

62

febr.1S'

Scrisoare
lanu

ctre

gndu-l
s

Hagl

in

o moar

Jar,

1 I vad

(sic)

este

g 1 ben I pe

fi

pe

1000 d
are

foarte

vama

1e d I mpreJ u r;

Arenda

de m l

il

el

este

100

de

1 a mo ri
Moia
care

s-I
va

mimic,
roag

vin

La moar

o vie

de ste

pdure

cu 2 pietre.

11

Jud.

de Craiova,

groi

ccI

din

a.n cu 4 p f et.,l'

exploatat.

muterlu

aproape

1 un.

de

mal

Oboga,

2000 de ocale

rucare

o afacere

cu fn.

f lni,

Craiova

eu 4 pietre,

este

1 a sate

de

Argeto-

un negustor,

Este

are

la

moia

cci

avantaJoas.

Gheorghe

l an u

arend

Romanal,

oameni

la

gseasc

SW

la

de

po te

gseasc

rsplti.

Ori g.

66

63

Scrisoare

1813
febr.1S
Ada"Kal~

ctre

Hagl

de
lanu

la
~la

Regep

Ibralm-aga

Cralov~

cu

de t

lui

gmlntea

.de a da 600

Gheorghe

po l co vn l cu l, deoarece

a dat
s

fIe

banII
trecut

pentru
n

nite
socoteala

Ieri

ru-

acesta

chl rll;

suma

lor

comun.

'(<1.,.tO:

Cd. 55/20

19!)6 -

1-~ 027

Gheorghe

Polcovnlcu

semneaz

pentr

1 XXXI

p r lm l re e sumei

respective

de

la

Hagl

lanu.

67

1813

Ori 9 .,

1b ro mn

Scrisoare

de

febr.15,

ghlu,

omul

Orova

lanu

Costa

prin

pol
p l

lui

Petru

care

tlt

ii

veri

l-a

la

in

la

Cernetl

flat

de

nimic.

Cr

dup

l-au

de

la

dea

nici

tit

ch IrI a.

lova

Cace

nofost

14 1/2
i

p o-

dat

1-

c r ut
lf

pe evr

Judecat;

pltit

$-

Is c pe

ul

le

trimite

nct

vreulul,

, a a-

mr-

s nu

cci

n-a

p1-

Ori g.

68

65

1813
mart.lK

Ins erI

adeverete
Cost

omul

primit

P tru

conform
aceast

u 1 1 u I Bli t te an u p rin

1501

cu po l l t

de

groI
lui

la
i

Ha91

um o Tmprumutase
acestui

c a re

AstrJno
105

asp r l ,

lanu,

c e l

el

Costa

lui

Ori g.

x ) Do e , p t
citire

at

acesta~trlmlndu-l

d t

un ban

Cralo-

cele

e ru t as ! c nu

la

la

dei

celelalte

polcovnlculul

turle

IIHagl

avertizat

ensul

Deci

mna

fretl l"

pentru

de cafe

scrisoare

Gheor-

ctre

anun

chiria

Hrlstodul

Harlnoglu,

(Caanopol)

la

ale J d r n gre e

ronat

a dateI

l;

- 52 Nr.

crt.

vechi

69

Data i
locul de
emitere

Nr.

-------1
4

Scrisoare

1813'
l u"

febr.f!

15,

serres),

d~

e t r e "Hagl
1

f r a Ll "

lanuCosta

CRaIova

eu r l e r eu

rspunsul

pe

care

dat-o

la

>

care
ea

Gheorghe

vine

cu

t r Imi t

Stenu.

care

xpedfat

He-I

.::::-:a91>

Pe ttaru~

eur~i.t~.i

potei

vin

de' urgen

la

el,

~,

ra::rrUJ)lt ~ .

cV
:.l' ....
~

I
I

s-I

te... II vu.':! d1.L .

~~r~~
Qrlg~

ti

"

70

S e ris o a re

1813

67

feb r ,

etre

IIH gl

16/28,

tii"

Orova

dor

D. Tfrc

tea

de a-l

la

3-4000
el

lanu

Craiova,

va

Costa
n

f r a-

lui

"Theo-

comp: n l a'",

cu

rugmln-

pe Nicolcea
dac

remite

Petru

numele

credita

de groi,

le

Avram Petronlu

de

suma

are

cu

nevoi,

Imediat

ce-l

vor

anuna.
Ori g.
t

I
71

68

1813
febr.,61

ctre

IAda-Ka14

I
I
l~._.:-........:..I__
Cd, 55/20 -

lSSil -

Seri

ii"

re

-a

au fost

sA-i

la

lanu

Craiova

ehi r l a e

voiau
I-a 02'/

"Hagl
la

gustorll

-.:.---_~

50

R.

.~

Costa
prin

scris

p Ibralm-aga

Petru

care
la

fra-

anun

nceput

nemulumii

plteasc

trImite

fie

aga H

~1-e.fl2.~

pe alii

I
j

scrisoarea

ca s

la VI d ln , Ia H Lalll)
mlsoglu

Petru

p en t r u a-l

pe

le-a

i Cucunghe-I

la "Fral

MODEL 1

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

66

XXXI

c nei

nu

pollel Acum

- yfXXXI
Nr.

Data i

Nr.

ct't.

vechi

locul de

CUPRL

SUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

-------

=!-lI

''8

l'

a af lat

Insa

ehi rl ac

la

te.

cruri
1

de
Orova

MihaI

CraIova)

adus

cercetat

in

trecut.

la

c s-au

ch

legtur

te,

ca s nu pe

sau

pagub,.

(la

ca s

cu vam

vreo

fie

de anul

cum s

sc

lu-

vine

r,

sftuIasc

(--.ra7<e--:----:....---

schimbat

Furtun

de bumbal

S ~l

omu I o randu

se

poa~r

vtmare

Ori g.

S e rt s o a re de 1 a

1813

72 69

febr.16

Gheorghlu

R hov

lanu,
va

Cofet

Cost

cnd

susin

sco

cu mare

greutate

It

a te

pricina
tie
ar

as te ase
lui
se

po

pune

pe

altclnev

I -.ars

fel

el

pus

cu 3 Lgrol)

unit

rt

in

se

de

la

lor,

din

car

mal

D. c

despr

Dea 1t
c

au

, Acu m
Iei

la (sehe'"

l l 5 eri
care

.!

povar

r l lor)

mult

nu

l ul ,

la

vin

il

negustori;

p ntru

puIn

In

Dac

locul

car

duc

1a ) 'U I Cal al g 1.
grsimea,

acetIa

s l t u ai a.

mai

n gusto,rli
s

cu negustoriI.

nu au ctlgat

din

pu

i n t - mp1 n uma'

o co tel I 1e neg u 5 t

. inceput,

lor

c h I mba I madia t

~ ins

este

Chl r l ae , omul

Cralo-

dreptate

12 parale
dar

"Hagl
la

u perfect

comlston,

c t r

s l fraii"

pentru

H L!9 I

Anas t s I

ro~lu"

Petru

admind

II

mIte

a scrIs

eal-

.----~----~----~--~----------~======--~,~~--------------~------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 5~ -

XXXI
MODEL 1

crt.

locul

vechi

---

macamulu",

I
I

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

de

emitere

Data i

Nr.

Nr.

luI (.e..VW:.ht-Q.u...":).

I-o.expedleze

Orlg.

173 170

181)

S'c rI soa re

!:

1 a "Hag I CO'n'st an t f n

I comp."

I febr.16

de

, la

ctre

Craiova

m l tl

ale

lor

ti

P trul
mulu-I

sunt

pare

l e la

(de

la

mprumutat'

lui

a luat

dobnda

de 785 de

Antonle

PuII;

capi taI urile.

un ma re

"l

dac

el

Dac

nu,

5e

r u pentru

.>

pe t re cut e . LI a mtn stI

"Motreanull

as t fel

Costa

p os I un

a ajuns

pe n t ru Ant I mo 5

gorl05
banii

declarndu-I

dar

ch Imb r fIe

mal

1 nu

omul

Dlmltrachl,
5

Hagl

rI

I pe n t ruG
Motru).

Pentr

Mrgrlt
groi

vor,

ddat

r I-

Pavl

de

la

l{

pstreze
ce

le

r v Ici u ,

Ori g.

74

71

1813

Scrisoare

f e b r , 1 6,

c t re

II

Orova

la

lova

Cr

banII

sau

trebuie

I caru.
Cd. 55/ Q -

1996 -

I-a 027

de

teme
.
cu nIte
Ta,u

vin
mal

c nu

la

care
acolo
lui

i
le

Nlcolcea,

chlrlgll

spus

Petronlu

etru

de hoi

Apostol,
s

1-

Avraam

anunndu-I

se

numai

la

1 ElI n u Co

incasal

acesta

Ha 9 J

de

il

II

trlmlt4
deoarec

va

siguri,
zIlele

frai

xpedl
ca

Nan~

aceste.

mpreun
,Ni col cea

cu P ss

mea ...

->.~----~---------------'

XXXI
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul d
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTlCE

-1

i-~ ':r1 I

g~

Ada-K.l~

de

b u c I

ca

Lmon etle)

fie

mal

Vrclorova

cear~

s~

de

1522

cele

1a Re ge p - a 9 ai

sigur,

Tnm ne z e

s-I

la

chl r l 91110r.

Ori 9.

75 172

1 1813

Scrfsoarc

feb r ,

viei

ctre

16/28,

care

il

Cerneti

stantln
v nit

anun

crea
la

groi

mal

de

vam

s u s

de

al el

fo

ca m rfu r tIe

OrI 9.

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

--

re acest

rte
s

s um

scrie

de p a r t t
bI let

cte

3 1/2

care

rmnE

ele l ,

11

bIlet

IspravniculuI

vama
re pede,

p ro st
z c

la
in-

trfmf t acel

s-i

au

155
de

mai

odat3

a pltit

ct mal

bi let

Ispravnicului

sau

pentru

o trimit

vama,

mult

lui

El nu poate

pltete

mna

Con"

Pupluanu
au
(o.. cLLJti\<\~)

dus

d c

roag

mea este

dect

aceasta

ca

lapovar~,

depozit

au

prin

vtafulul

cu marfa

Ostroveni.

marfa

dac

sau

nu

Lazaro-

Craiova

cu chiriile

dar

Orova,

la

cu rHhail

Cmplna

o not

Gheorghe

fanu

la

de poveri,

de

ta

e c ata

Nlca

vama

Hagl

de

adus

ce:: .~

MODEL 1

domneas
deoarece

l n u-J

~n no ro I

c.

,SI

vreconvl ne

- 56 XXXI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----------!----------~--------------------------------I--------------I
2

76 73
1
I

Data i
locul de
emitere

MODEL 1

'8'3

ScrIsoare

1~ Const~U

de

Pe s e a-

"-

f e b r , 16/:> r u c t re

mIntea

de

aduce

cazul

in

!dlat-o
sau

Ha 9 ,

lan uI

da

CI

de

lalll

dau

itotal
I

sunt

Ibac,

Ch t r l

cu b u re

povar

4,

dac~

Icerneti

vor

aa

le-au

dar

dac
In

32 1/2

cu bum-

I de bal e.

SI

5 1/2 groi

de poveri
ei,

18

la

fel.

cte

86

pentru

dea

38 de poveri:

~ch!rlglllo~

de

de pov

sa, in
s l expe-

rcat-o

mu 1t , s

mal

m rfa

s o fIxeze

9 ro s l

5 1/2

reln

el,

la

e re nu a inc

20

rug -

ch I r l q l l l o r , e a re= l vor

es che r e a de

deJ a.

al era f o vacii

sau

deoarece

transportat

cu

chiar

de

la

ca it.

Orig.

77

74

1813

ScrIsoare

febr.17

ctr

Haal

lova

cu

de
lanu

la
Costa

rug~lntea

plteasc

pn~

lapatl

Petru,

de

ceea , ce

cu dobn~a,

Hrlstodul

la

atepta

s-I

TI datoreaz
la

Cra-

Tmpreun

S'o Gheorghe.

Stle
;>

este

rlt
s

b l n ef

lui

nu se

c t o r u l

rmas

lui

dato

cu mo I Ll e , dec:f

c c l H

supere,

sl

v~ plti

e l ns t l t ,

o r l g.
178

1813

~5

S c r I s o a re

de

1 a Dimitrie

C an u

Ifebr.,1,

Cd. 55/20 -

Ict re
I

199t1 -

I-a 02'1

Hamugl

He r

rU!'Jndu-l

s comun I ce
!

--/
Data i
locul de

Nr.

Nr.
crt.

vechi

CUPRI:XSUL

MODEL

XXXI

U:'-l'ITAII ARHIVISTICE

I
I

erniter

Observaii

----------------------4---------------------1-_---"---5-------~

II

Calafat

evreuluf
alcl

Avram
rachIu

dac

o pagub,

cf

1813

a vndut

maf

aduc

20

n u= l produce

ctIg.

Pe v.

Hagf

In

doct

ap

Scrisoare
Itru

febr.17,

s~-I

asta

pentru

x)

76

care

nIcI

o lIst

de

lanu.

Ori g.

79

spfrt,

de vedre,

socoteli

Hacfu~,

ctre

Bucu-

care

re t f

deoarece

de

mal

I se

cu

rmia

Vlcea

Astrlno

lanu

TI vestete

probabf

Avramaclu;

la

{H39f

nu

la

vIne

cer

Costa
Cr

este

TngrlJorat

Hamug.1 (evr:eul),

poruncile

pun

de

la

Pe-

lova)prln

1n

0lnrfclulul')
ca

nesIgur

legtur

de
mna

pe

la

GorJ

e s t f g

'bElnlcosul
rvaul

de

~ c

la

VIstl

u plVtlt

II

Craiova.

rfe

trImite

1n care

acolo

se

10.000

de

aragroI

..,'.

~u

etul

de

~a inceput

7000

'belnl
,ru

ena

doI;

plngere

i_..!..I_...:.- ..........
__ , __
Cd. 53/20 -

1996 -

I-a. 027

la

TIp

se

mI r

t l e c

s-au

de unde

partea

le-a

slugeruluf

6000

pen-

in

pre-

crede

aceste

c 1u ce r ula

---===.~_~
dfn

numrat

toate

~)

a \I.'iyt

ropu

I 5 OOO

g ro I

Frangade"

acesta

cunoate

dar

E m' ten t u 1

de

banII

Romanal.

Brllo1

s l a c l uee r u l u l, El

sa

bAn Ikos"Jt)

r unte,

prin

1u f 1OOOde

"exarhul
~)
COSI~
, dar

cel

dat

clucerul

e 5 e s - I dea
I entru

s-a

c
am-

afl

t.

f cut
Nlco1l

- 58

Nr.
crt.

--

t9

Data i
locul de
emitere

Nr,
veehi

1-b

CUPRINSUL

s-a

C. de

trImIt

la

n c as at::> de
lui

a r>

ce

ceea

plecarea

{ dup

ho t r t ca. pentru

vlstler

veI

funcle)s

dIn

se

un mumba I r , DOmnitorul

.-a

ns

nu

a fost

porunc
s-I

strng.

hul

ast

cel

torulul
s

fost

d r s

r Imi te

i.!n

nc

mIte

porunitle

lor.

t I

rate,

ca

totui

Vistierie.

roag

ce
de

la

s-I

el.

oprind

cu vtta

Nlcolache,

spun

s-f

cln

Yte.-vP.ttta., bani

In

leg-

nu l u l , a vtafulu

a reuit

Nu rmne

tr

,S~Spl-

zeciuiala.
Vlc

nu

II
mlle-

mll~e.ke\{t:lr'/blserIC'
ca

r le),

nu 'va mat

zeclutala

de mult

RO~~

II

1a Vis tie

pn

pentru

Arcudl:{,'

Manu.

au p 1 n s do mI 1-

care

la

o scrisoare

rldon<ftn

tur

5-

I ch I t an a ~e

primi

lui

av'ans)

nsu

deoarece

6-'nrlclul)

nu o

a luat

groi,

lor:>

s l u-

s-i

a hotrt

plteasc

nou

Dar "exar-

nu poate
de

acesta

din

u trimis

e l uee r ,

L pa n duri

remis

1-

10.000

dat

l s p r avn l c l Io r ca

prin

d l n Frangade"

c p I t ani I

Acetia

banii

easc

I el

acord

de d ta

genului

de

dect

s
s

fac
se

nimIc

Jud

Cl

ce.
I

IBan11
~treze

s -:.,

de

la

mflele

la

el

pn

t r l ml t

11 se

de t l ne , Nf co 1 ae H
!
cu. 55/20 -

lS90 -

l-a 027

Oravfel

Uar

MODEL J

Observaii

ARHIVISTICE

I mas
I

UNIT.\rI

I I

XXXI

s-f

comunIca
scrIe

<.a 9 !)S t an u ,

ce
dIn

psunde
sum
ban I 1

XXXI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAH

MODEL 1

Observai i

ARHIVISTICE

----1------1---------1-----------------------------------------.----------------1
3

de- la

Adrlano

3 O OOOde
o poli

in a pol.

drept.,

l-a

cu o

a fost

nu

care

5t

acolo$

El

retltc

al

s-I

crede

lui

a trlmls-~

r n g ban I 1,

cci

Hagl

da .
,

s.ar.putea

din

d ~fntre
po~

cursul

Adrfanopol

e a r ag ro

are

fina

este

r fi

sunt

cutare

a l c l c

ai ci

el

sunt

2 9 ro l ,

peste

va s cnu cre

12 groi,

olandezi

eu 20.de
vnd

Constantlno-

cu

pe s tel

cere

de mone-

l Jo r , dar

tot

cel

par ale

reaua

zvonul

il

pIerderile

diferenei

gsesc;

I 2 Ode

cci

cauza

Galbenll

nu se

nu,

pentru

_CI rc~~,

un s I>

e vorba.de

St

despgubeasc

suferlte

va

a t r I m1-$

I t r a 9 pol I p r l n I n t r med l u l

CurII".

de.

care

Halea

de groi

pentru

s c rI

pstreze

" 5-

10.000

lui

r-

a r Mal e a

de

acceptat,
.
.

.dea

trimis

de 2%, polI
,

plerder~

s-I

l-a

9 ro i'

iO

lui

01.,

I
i

tot,

la

groi;

dar

pe

dect

loc

dari
cu 18
Z ah eVldJn

mat bine
unde-I'

departe.

Orf g.
x)

Scriere
nlme

crlptografle;
pentru

persoane

pseudo-

II
i

,neldentl-

flcate

~w
__ ~

-==___'

~~~I

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

_=~ __~=_=====~~ ~~

,~__.-=

~l . ~ _

- 60 -

Nr.

crt.
--

80

Data i

Nr.

locul de
emitere

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

il

1813

Scrisoare

Ad rI anopol

re

As

9 ro 1,

domnului

IconstantlnoPol

Igrol
1000

era

ins

ca

aici.

de

I9 ros 1.
tinde

E'
de

n-ar

fi

nedel,

nu

a ce rut
Hanclu

fost

fr

nici

Constantinopol,

cu

1. De fapt

mOllede le

n-a r p repagub,

dac

de schimbarea
cuvine

S-I

serie

lui

ca

mofie

acesta

nu trebuia
poli

lui

total

la

9 ro i,

sl
pe

c a re

[cop t e pentru

a remis

AstrJno:

Tf

50250

d tor a

c 130.284:25

Malea,

ca

15.000

de groi

~OOO l

lui

s - J

Malea

s-I

( e mit e n t u 1 u l )

In

p-

s se neleag

co n t r a t r 9 1 u ,
Astdno.

de

3000

nu se

motiv.

Hagl

c nd a

'n Ici

aceast

aproape

lui

cam de
i

cauzat

la

tantinopol

l-a 027

de

an u ari e , de

mult,'

nucu

monedele

mal

la

dar

gublt

aco 1o i

o pagub3

de

{.cursul)Plta-

sczut

l-a

r Imi s ce I 80 OO l c

Malea,

1 ali

st ]

ca-

44750

ven I t pa r un c a mpi r t e as c,

Iau

lorgache,

Ciol u cel

la

de

re

Cnd

Are

Stan

ueu

Caragea.

c de re

groi

de

IClo 1 ui

la

Il

pol I a de

prin

l a fe 1 c n dat

ci lor

la

a acceptat

t~ n c l u Hagl

Hagl

Petru

trimis

la

Nicolae

Costa

no:

1&'905 groi

de. la

en un t n du-e l

lpucheh
i
l at

1996 -

Observaii

ARHIVISTICE

~.J. 55!~O -

MODEL 1

------------------------1--------

----1-----2

77

II

XXXI

'1

Consde

t r I ITI I te

de

gro

I lui

t r J mit z a p 1se 1e Cel 1ali

va strnge

c o poli

pn

la

sfritul

de

1-

XXXI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

I~

mar tie,

d a r p e n t r u a ce ti

slgurat.

Pentru

strns

pentru

pl~tlt

comlslon~

legea

negustorilor.

polie,

deoarece

mi te

la

lor.

alb

tot
la

Nicol

p gob

Clolu.

mari

sunt

de

tot

ce

c c l pr

rea

lui

se retraga

garcea,
rost

banII

este

la
la

vor
le,

ca

t r aH~gi

vitele
sV caute

mai

repede,

ca momentan
se

de la

de elt

s3 n u= l mal

ridicate;

cnd

atunci

or punde

au acum ct

i,

(negustorII)

monede-

reurlle

destul

ca

Petru)

Stanu

s v n d

trImit
va trl~

pricina

trimita

A vzut

mai

ce str-nge

Costa

ci

cum este

n u+!

din

l-a

Constantinopol,

e Hagl

9a polie

l-a
nu

~de 2%, aa

i'Astrino

lui

acesta

S~

1t1

ban 1

pe care

Henclu,

Malea

nu mai

baniI

vor

de

Tncepe
le

5"

retrage

trguI

la

Se""

ei

vnd

fac
convena-

bJl
Copie

1813

febr.17,

Ca I f t

Ifrati

1"

1996 -

I-a. 027

(copia

lur

Scri.o.r~

de la

1" la

Craiova,

un curier
int-mplat

ntru
Cd !'j-/20 -

orlg.,

rspunsul

e "H a 9 lin

Ite
-a

el

ataat

Astrlno)

Costa

Sthenu

et r u

anuntindu-l

special
cu scrisoriI
una

are

heorghe

pentru

ca

vad

1 u 1,
eaanu,

MODEL 1

ce

un a
cci

ri.l

- 62 XXX I
Data i

Nr,

Nr,

crt.

vechi

locul de
emitere

CUPRINSUL

nu .p rJ me te

vede

se r l e dIn

Or l q ,

s - 1 trl

S eri soare
Hlmara

moia

in

pandur

rva

cu un
pe

sat u 1 loghtrett,

pen t ru

faptele

ce re

la

Craiova;

pe

Hagl

pen t ru

s-I

f'iimara

ca

a-l

ban ii,
pn

r I mi te

scrisoarea

N f co l ache

cheme

pune

re in

Hlmara

s-I

pe
cnd

a din
1u I

t"oag
Ioan

pe Papa

Hagi

ca re

r-,

1u I

socoteal,

dea

ba-

cu fo r t a

fle.dus

acee

de

1anu

restituie

are

al

as o c l.at u l
mo la.

Ioan,

Pap~

a ren d

un

la

Hlmara,

l'

Clocnarf;

a sosit

1- a urmri

nuluI

c3 a dat

une !?tltul
care

Craiova

1u I Df m.lt r i e , care

Rl s I p l t l

posesl

l'a

I anu.

1 an un t

Ni co 1au

lorgafHS

la

de
Hagl

c t re

p r l n ca re

,
"

1813
I febr.17

a-

des p re

1
79

Imedtat

mI t~

~almaeamull:'i

nou

rspuns

n l e I un

e,

ces t fap

pa

pentru

Untul

82

Observaii

ARHIVISTICE

UNITII

HI ma ra

!.anu

sa. Salut

i va

pe

Chlrlac.

Ori g.
I

83

80

Scrisoare

1813

Astrlno

febr.17
Adrl

I
Cd. ;;~'/20 -

nopol

1:196-

MODEL 1

1-3 0"7

6905

Pet ru

Costa

anun t n du+ l

la

de

la

cceptat

9 ro s I t r Iml s

Hagl

p rl n

s tanu

'ct re

B u cu r e t l

polia
10 rgache

de
, capu

- UNr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

XXXI

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

.
5

I chehaia

g~ "90

~1anel u Hagi

sat

Cnd

Ci o 1u cet

44750

1a fe 1 c n d a trimis

9 ro s i ,

1a Constant
pl taci

era

lor

ap roape

1000

1 u I Hagl

a Ici.

a venit

mon e

,ltdJV' au
de

n-ar

pretinde

_i

n-ar

fi rma
S-i

1a monedele

nicI

aib

fap t

nu

t reb u l a, s-I

In

to

al

a remis

1 u I Astrlno
re

30.284,25

g ro i

- nge

dar

pn

pentru

cu el.

De

con t r at rag ~

o copie

1u i Malea,

Ceilali

ca

pent

s-i

ca

15.000 de

cu o poli

6000

9 r o I , pe

de

50.250

9 r o i

i n c

f r

1a COnstantinopol

zapfsele.

trimit

cu-

1u I Astrino.

I i t rl ml t e

i datora.

cel

str

cei

de

1a Constan

n ei.eag

u l ) polia

pa-

pagube

se

~~

n l ci

nu se

ri e 1u i Malea

!..

cam de

a'cerut

1u i (emi tentul

mult,

mai

ti nopo I , ca
acesta

e dj

1 J anuarl

la

dar

de

fos t cauzat

fi

lor

5 C

nu

1a Hanei u aceast

monedei,

s ch i mba rea
ca

nu

8000

o pagub

mp r teas

sczut

de

dac

de

porunca

9 ros i . EI

3000

motiv.

Iar

de

acolo

Are

l-

cu rs u l

9 ro s I de

de

Clolu,

cnd

gub,

scdere

i-a

cei

1 a Halea,

i n op o l

cu 6 9 ros i ca

vine

Caragea.

domnului

1 a sfritul

va

ii

1u I martie,

a ce s t i ban i este

asigurat.

I
I

I
I
!

Hanci u nu

--=

Cd. 33/20 -

:99G -

i-a

comi sionul

pltit

de 2%

pentru
.
I-a 027

ban 1 I pe care

----

.........

l-a

strns,

aa

---.-. ~.~--

\
\

,-

- 64 XXX I
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

3.

g~

CUPRINSUL

go

mai

lege!l

triml

ARHIVISTICE

Observaii

din

v,

lui

ca

Is. nu+ I mal


I ban i i 1 a
Ipreturile
ridicate;

Iau

ct

lui

polite,

mat

repede,

cci

c momentan

leste
neze

vite,

gustorlJ').
atun ci

vor

alt ele.

trlml-I

A vz u t

de s t u l

vnd
p

Stanu.

tot

ce

re r e a lui

s nu mai achlziio.

cnd

de

la

ncepe

vor

se

lor

retrage

r pu l de

el

c Ci s, 1 e v n da

Cop le

Cons-

sunt

ta

Hagl

C io 1 u ,

caute

ce

pierderi

ci

mari

vitele

tot

Costa

Nicolae

H 4. a g i;>

la

aib

(Astrlno

trag

t1alea

nu mal

mone~lor.

r s p un de

/de

deoareee

trimite

cauza

Petru)

ne qus t o r l Lo r , S nu-i

polie,

tantlnopol,

81

UNITAII

cum este

strnge

184

I g.

la

Segarcea,

fac
(,0

~ne-

tost

de

n ve nabi 1

( co p I a a re

1813
febr.17

t an us ,

deoarece

nu au inaintat

g5ndu-se

de

pe

la

1 7 Ode

[l a r la

I-a 02,

o Jalb

Arghlropol

tit

lS96 -

Iordache

lorgache

oi

d. 55/30 -

MODEL

faptul

schel
t

la

Ion

plv

pln-

(sic)

au pl-

a l e r I c p 1 t an u 1u i dea

ntoarcere

o mul

lui

banul

cu 38 de

trecnd

Coova

Trocea-

veI

caimacamul,
c

la

~agl

co 1o ,
la-

II

- 15-

XXXI
MODEL 1

Nr.

Nr_

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

nu),
le

Pan'al t , le-a
spun

vit,

s c l u ce

ho t

?anait

dac

~cele

poru

c,

s-

de

sc

de

schele

deoarece
; s

a predat

Ori g.,

lb. romn

Inscrisul

lui

rin

ca re

Pe t ru)

un z p l s

timp
11

ei

le

nu

mai

spu

destinatarului

ncasai.

18t3

dat

e la

r re

160.

s plte

rebui~_

acea

luat

mai

trece

este

banii

feb r , 1 8

c-t

cine

care

82

31

85

Observaii

UNITII ARHIVISTICE

de

lui

(Astrino

Costa

adeve r es te
Constantin

an, cu (dobnda~

"p e numele

8ellull,

fratelui

pentru

suma

lui

l-a

Sellu

pe

de

la

10

COnstantin

de 35.000 de gro~j
I

I.

d i v e r s e mon e d ela

chilicul

cu 2

caragroul

roi

5 groi

cu

cu 5,75

talerli

Iar

val o are ade:


60 de
i

I-

spri

30 de

arale,1

gro 1.

Copie
,

86

83

1813

Ser i s o are alu

febr.18,

ctre

Os t ro-

Craiova

veni

a luat

t enus

Hagl

prin

C<-osta)

care

il

socoteala

sa

Ch l r i a c Anas ta s 1u
P~et':.9

lai

anun

c Hakof

neisclit

rl

ne-

hit
terminat
un ban.

I
;

,
Cd.

:)J

zo -

1 9G -

l-a

027

lui

dar

DecI

nu v~ea
s

nu- I dea

(Hakofer)

ba

plteasc
nici

nlc

un balot

ch ta r s-I

seches

,
I

t raze

5 1/2

---

baloi;:u;J'

, cci

--

s- a f cut

-I

___

DO

- 66
XXXI
Nr.
crt.

Nr.
vechi

--

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

3.

Observaii

ARHIVISTICE

o Tncurctur':

II

din

pare

r'f a 'altu'la:

ma

groi

se

acela

a luat
3300

datoreaz

Le

51 de asprf.

Ori g.

87

84

11813

II febr.18,
lorova

Scrisoare

de

la

"Filip

Toma Nedeh
I

covJci

Solaru"

Ipetru

lrt

anun

tit

lui

ctre

fraii"

in

Costa

prin

ca r e

nimic

de

aici,

dar

se

pl-

f r an ce z u l Pavinati"

afl

nou

are
i

jdin

lanu

la'Cralova

I'slor

acum se

"HAgi

nu mai

care

va ntoarce

TurcJa.

Ori g.

.
88

85

1813
febr.18

Bilan
t as I u)
da

10

lui

ianuarie-18

chiria

la

februarie,

la

Bechet

povar

pentru:
- .

Wolf

lui

633

de

cu 3 groi

perioa-

cu soldul

69 de aspri

Anas

pe

134 de o o ve r l ale

schel

groi

.
Hackofer

Antonle

de 3307 groi

la

t de (Chlriac

ntocm

de

poveri

p n

la'

Craiova;

113

i 96 dea

g ro i
schelei
groi

ad

lc

t
1~96 -

I-a C:!1

a l eri

agio

la

primit

de' talerl
i

2838

s p r i con for meu

4%.

1300

groi

C , 55/20 -

groi

ind

mp

MODEL

IIuz Ulii

7475 de
mprteti

80 i

r te

de

60 (de

a
aspr~

U. CheI t u ieI

I 1e

.. ~ ..
XXXI
Data

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

sr

8~

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVrSTICE
l~_o_b_s_er_v._a_ii __

tctale

la

1 a 10.863 de gro I

rf d i c

se

9 as p r I ; el

mal

are

de dat

ct

scrie

sold.
Cop' e .

89

86

1813

Scrisoare

de

la

Anastasle

febr.18,

Gheorghl,u

C f et a ro q l u ctre.

Rahova

n us

Costa

Petru

prin

care

mite

cele

739 de colee

s n l i le,

cabi 1;

Craiova

c nu a p u t ut t r l

anun

ele a~eea

IIHagl .l a-

f r e t l l '! la

de o a r e ce

Hagi

la

aJ,b

cu

e s t e impracti-

d rumu l

Or,ova

>

ei

grij,

le

expedieze

cu c r u t e Le mocanilor

chl rt ..gl i lor.

5fU)
r-

ch I rt a,

tel

i le

tot

c~ tel

a a

prieteni

2 9 ro?
fcut

(l.U

lor.

marfa

cea-st
ct

fie

list;

dac

mal

repede.

sau

ale

ehi r la c ~nasta-

Gheorghe

cu m r c l l e fiecrui

deci

tul

Deoarece

1e - a t re cut

lista

'

el

Gipl

o vasocoare

negus,tor,

repartizat
se

dep

dup

a-

poate,

Ori g.

~7

MODEL 1

1813

Scrisoare

de

la

L,."Teodo -;:-;
D. T t rc i comp. II
I

re "Hagi

Ifeb r , 18,

!c

Ru va

~a Craiova

( O r o va)

lanu

cu

o t s p r l j I nul
o r l , lullus

Cos ta

Pe ru i frai

rugmintea

de a acorda

adu c tor u 1 u i ace s t e t


Grffltz,

"

care

vrea

5 C

r i.

mes r-
t

f'I
~la

~ . 55/20 -- lDD6 -- I-a 027

S el Ion i c

Ori 9.

i a re

nevoIe.

d e ..
,n d rumari. I

':'
68 XXXI
Nr.

Nr,

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

M:ODEL I

Observaii

ARHIVISTICE

------3-----1----~------------------4-----------------------------5------91

88

1813

I f'eb r s t

Scrisoare

lostro-

venI

ctre
la

I n u

"Hagi

Craiova

lui

la

de iLa

acela

vin

i'

s-i

H ek k o f

nu

va

el

acolo,

marfa

iau

II

trimite

nu se
ca
lor.

s-i

s-I

cheme

s cr l so

grbeasc

acesta

re

de

acolo
r~ punSi

j-a
la

el,

dar

ma-fa

le

str-ng

avansurlle

este

ns

for-

spun

incarce

nu dores~

~rova

nu

1a

de

lui

Prerea

lo r ,

cu

ales

Cofetaroglu
o

lase

s i mp 1 u

mai

Lazarovici
poate.

nu-l

ranilor

minile

o ncarc;

despre
dac

d,'n

datoreaz,

i s p r a v n I c ti J

i s i pur

in

de marfa

pe
un

le

ca s

ce

ajung

cazul

ce

de el

vin

r;

plti

S - 1 I n for me z ei
Ce rn e I c

comuni

cu

plteasc

naJnt~

cel

din

pollele

o..~a...-

~rase
~ a t,

~u

de Cofetaroglu,
d u p ce
ce

cci

aa

~roce-

1 e - a t r I m t s soco tel i 1 e

aveau

de Plat?

, Ori g.

1813
febr.19,
ITg.Jlu

Scrisoare
~trlu
Costa

care
'11502
Cd.

55/20

1996 -

[~8 O'!7

de

la

Borqolanl>
Petru

anun

groi

Constantin
c t
e "Hagi

f r a t Ll "

le

la

trage

Dim~.l an u s

Craiova

rin

o p o l Lt

35 de p a r a l e , ca

f r a t l ll"

va Tn t Imp l a s

joc

bat

Petru

se

Judecat

care

Costa

ru qm l n t e a s-i

cu

dac

Chi r l a c Anas t as l u

s-I

de

MODEL 1
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

plteasc

la

g'~ch~.

ls

onoreze

p ah

s-i

tlt

dup

curent

s uma T n soco t e a 1 a

.
,

, rea

St:rf s

1813

febr.19,

ctre

Orova

I~ CraIova

"Hagi

soarea

'le-a

Avram

la

l anu
cu

Costa

Petronlu

Petru

ru~mtntev

ee

lui

riac

trimis

a l eri;

de

il'turat'

s l u );

I de

in moned

s t rea c

deci

ce t reb u l e p l

o r l g.

90

a r n l cu l u l lor-I

r e vn l cu l 'Gorjuluf;

de ta vedere,

a p f e el

sa.

ordinul

po l l t e ,

3 zile

93

Observatii

ARHIVISTICE

ehi

prin

fraii"

scri-

dea

(Anasta-

age

s a f b 9 r f j s ~- f

aga

522

P rime

as -

cEi.

Ori g.

94

91

Scrisoarea

1813

febr.19,

Gheorghlu

O r ova

t r uI
lui

ctre

i'lui

bumbac

cu

I s-au

isarrl.

adus

Aa

chiriglilor

deoarece

Cd. 55/20 -

1995 -

I-a

O~7

'<-agi')
Cos t a Pe-

; n nU!TIe1 e

Alcxls,

186 de

ale

lui

ct

au fost
au

vor

nu dea nici
ve n l

foarte
a run eut

ale

Francisc

n te chereaua
s

anun-

colete

1" s e t e 1 colet

care

almplu

era Iov a,

cele'

din

17

I anus

GrJgorte

a cum scrie

Ipur

ConstantIn
c

le! Arghi r

"Hagl

f r a l I II

lndu-i

ce

de

~I

al

lui
un ban
cear,

negliJenti
mn r f

lui,

la

i
l az a-

- 70 XXXI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

~~

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

I ~V

ret

~J

1-0

dea

Au

nu

au

comtsfonarul

chemat

p r I ml r e cu

o l e r a t furt.uri

cauz~

care

p l o a l e , 9ac

ceea

dup

alte

d a bani,

!l

l v,

de

udate
vor

avea

r c t u rl , P5n3

inc

co 1~ tu 1

va fi" r l mi

ect

r~s

ne q l l j e n t a din

au fost

le

SI

ca

f r ah t u I

c i

m3rfurfle.

MODEL 1

ap o J,

nu

nu

va p 1 t f

nimic.

Orl9,

95

92

Srisoare

1813

febr.20"
O

r o va

pol

c t r e . ~ai

f r at l l"

ch l, r l q l l

le-

dat
acolo

tii

nu le

el,

ele-

ct

inchld,

s-f

il

a ~~slt

pn

vine

Pe el il

va plti

Hrlstoclul

lui Marfnoglu.

r l e l t l o r de s p r e care
Neamll,

f Poto ro g,

aducnd

la coml s l on a r l I de aici.

de

Iacov

el orz

'

chitante

omul

in

ch t r i 9 f i s I

el,

SW

deschi

deoarece

un mn a pe

1-

fie

le spune

acum

un ban,

cu cafea

AU

c ro-

Goqoi.

ca

dar

sl

un inscrts,

un sac

A ain

un t n d u-"I

s at u t

din

dea nici

znd

an

O, Catano-

CO'5ta. Petru

l an us

1<-. Craiova

venit
ra

de la Lazr

~adu.

Gheorghfu,

Urmeaz~ numele
este
'aslle!CIi

I a co v Tur cu,

vorba

mal

ehiSU!:

Dtnu

Din u Op r an

Orlg.

I ------------------------~--------~
~~~~~--------~
..

(.d. 55/20 -

1!)91.l-

I-a 027

-/
Nr.
crt.

vechi

96

Data i
locul de
emitere

Nr.

93

CUPRINSUL

UNITAII

.'

Scrisoare

febr.20,

ctre

Hagl

Bucu-

tri

retl

groi

de

'a'nu

de.a "Ta

foame.

S-i

o fi

luat

'c sa

ld

ca

s o'a

nJ->.c5tre'

de

00

As t r l no

firmarea

~)oliz'u

r e ael

prii

Ana's't'as 'O's' Motre-a

I I

J.>

len us: la

Hagi

Craiova'

r lm lt'e

de

n s c r ls u r l e ('dcte,le)

de

r u qm i n t e a -de a-i

de

g.

Scrl

febr.20

anunlldu-~

l u I !", c c l mureau

r l mi t

..
1813

lor.

mi rf l-

94

C ai

la

p e c a r e i-a

An as t as l e rollzu

de 'la

m'i te .p r l n. ~1'Hi ~ i cei-

ca s-i'

97

Observaii

ARHIVISTICE

'j 1813

MODEL 1

XXXI

la

serdar

cop la

cu

lei

"sior"

domneti

po'runcir'(..c!om-

nestl..).
Orig.

(document

poate

inelege

ce este

98

95

la

Con s t an t l n Papa-

t h e o do s l u p az e r q l b as c' catre

Nlcopol

la

Craiova

en un t. ndu-'I

, ie

I
1996 -

I-a 027

pe
i

ag

aceast

in

care

s;t

ceea

le

lanu

c aga Mustafa,

numit'n:acea't

funcm r--

1a ace a 5 t .s c h e 1 i cc -

munlc

ca

Hagl

p e n t r u a s up r a v e 9 h e CI t re te rea

fur I lor

l-a

n u se

febr.20,

ImusulmanUl,

Cd. :i3/20 -

de

tjo

in' c e t a l i u despre

vorba)

.Jcrlsoare

1813

rup

ce '-a hotirit
privin,

comunice

n ce ap

lucruri

tuturor
treac

de c~tre
pe

p r l e t en l Lo

m r f u r l le

pe

- 72-

xxx,
MODEL 1

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1
~S

---

CUPRINSUL

de

UNITAII

al cI.,

tumb r ueu I va

pe -ce re

fu)

serveasc

rn

Aceste

lut

u 1 eli

el.

care

la

Filip

Serres

s-I

este

mai

este

el

trlmi

toi

scump

Vidtn

ii"

"Hagl

la

de cei
t

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

re>,

aceasta

Rah.o

v a , care

le

spu-

acum,

cci

stenu

I anu

cu

exp rim

Petru

Costa

re

rete

care
ne

acuma;

s cnel.a

Gileorghe

c ci,

bede

s. -n ce ep

din

13

'?,i

sta

se afl

Vi-

mu 1 um i ne a fa
de

foaf
5-

la

s l altceva

~i

trimite

f r a-

entru

n r- un fe 1
Craio~a

de

de

11

oate

t....turburrt)

au trimIs

au fost

prietenii

situaia

care

cnd

in

Craiova

I i

pe

ca

rea de nedescris,n
. din u 1.

vor

-con f t rma

ncstabi

"J

t re ce p r t

se

dect

c sunt

pe

fi

r'l<3gustorli

cum este

tl"im'lt ,

r i v'i n' a ch e -

r fu r l le.

Scrisoare
ctre

vor

avantajoas

o rj

febr.20

il

ca uza p a el.

'

lonl

s-

vor

i vor

n- p

tarl-

prletenr

vor

anune

t,:)

t-I au

l- Salonic,

tuturor

le

i co m1s i o an e lor

S-i.

.v l n la

acestea.

czit- i pe

lan
CI

cu

pr o m l te

mrfuri

.Ha ~d

lor

lege

te',;, el

pe' el,

in te rme d i u 1 1 u i,
t

conform

r f u r'l Le pe -c a re

Turcia.'

nume 1e

fi

11' tdml
att

pentru

1813

~("

99 96

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
3

locul

aui

6 ru~lele

zes

n e 1 e s
se

ca

- 7

XXXI

MODEL 1

Data i

Nr.
crt.

Nr.
vechi

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

IS-I cumpere

chinin

din

de

1a "postofl

cea

bun.

Ori g.

100

97

1813

Scrisoare

mart.5,

Franz

Schonheuse

Orova

Costa

Pet ru i
il

care
rlg'ul

anun

pentru

le

Serres,

trimite

p rin

pat ru

Rahova.

chi-

colete:
Saloni

S expedieze

ca re

acelai

merge

aco 10

ch Iri 9 I u 1a Rahova
L.,ca s

Cofetaroglu,

p rin

unu 1 pentru

co 1ete 1e cu ttarul
prin

I anu

1a Craiova

Mihail

unu 1 pentru

sau

"Hagl

fraii"

Nicolae

dou
i

r ct re

i rul"

nu se

1a

piard>

Or t g.

1~1

1813

Sc ris oa re

febr.21,

c t re

Belgrad

du- 1 c s-a
re

L.Hagl

de

1a Teodo r Nedomba

lan us
dat

la

po run c

a Ici

a It fe 1

mll";

s-I

ralamb

aveast

la co 1icu

produc

comun I ce

Sali.

~rimft

._-~
::,:rl. 53/20 -

1996 -

I-a

027

,
..-..
...

in t re

d I te rendul

iFra

0 Gfca

cr I soa re

de

~,

de

.......

la

t n-

urmanu
de

mal mi c
f r
Ha-

Constantin

o scrisoare

IA

cea

imp us cat

un negustor)care

trimite

trece

I clucerulul

noutate.

FlJ ':In s fallt)pentru


II

va fi

II

ca
ca s

ci ne va care

Valahia

turburare,

ea

aspr,

a ce re r l l destinatrulul
j

ma I indrzneasc

':> enun

Crai ova

vi ne
timp

ce-l
liS

a
a re.

a~t I ta-

1\

de

1a Zemun au

1a Vfel1a,

- -

prin

,
._~ I - ....I

"

- 74 XXXI
MODEL 1

401

Data i

Nr.

Nr.

ert.

tl

6\g

Observatii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

locul de
emitere

veehi

I
I

Veneia

vor

inainta

mal

departe

prin

Italia.

o rJ

g.

I
102

1813

99

Scrisoare

febr.21,"Hagi

or

lanu

,craiova

o va

de

de

Costa

prin

Ipentru

f lo rln l

primete.

dar
II

In c

II

l
din

se

comunic

va trimite

nc

gazetele

nu

36~\

le

totui;

lui

ce

la

a pltit

t re cut

veti
al

ctr1

f r at Ll "

luna

mir

explic

Pollzu

anun

un testament
nu se

Iancu

Petru

care

ziare

exist

la

Napoleon,

fel

a fost

ct

dat.

de curnd

.ca
este
lui

se

Informez?

de

la

1 Ianuarie

pan

decembrie

serios

pn

s CI a re a s

la

sfritul

Rui I au un avans

1813.
in

Abonamentul

momentul

o in mn e zel

de
uI

fa.

Scrl-

G I pl.

Ori 9

103

100

Scrisoare

1813

Hagl

Os t ro-

1 an un c I t r imi te

veni

Petru

1996 -

I-a 027

coteal/24

tate,

cci

la

Chl riac

ctre

din

Ianus

la

febr.21,

cu cafea

Cd, :55/20 -

de

Railiovo
pentru

Craiova

(sic?l)
care

de taleri
sunt

ale

Anastaslu
prin

p rin

c h Iri 9 i u 1
19 poveri

treac

saxonfcl
lui

care

Manote

CIn soi

j um-

panalOC';

XXX I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL

Observaii

~~-----'---~-----------------~---------------------1-------5-------1
3

1-~+-""'::;"""+---::'-';'---:lcrula

105

I
I

s.

( Df!)

t az

le l

c a primit

teaz

Manole

de

la

Panalot

Hagl

c a primit

nu 24 i

de

la

I anu9

24 de talerl

Jumtate

no]

lanu

t a l e r l ', Pe v , (Hagl

16 s p e c l I

dea.

n -

saxonlel

Manole

Pa-

naiot.
Ori g.

104

101

1813

Scrisoare

febr.21,

ctre

Os t ro-

ven I

s-I

Hagi

dea
el

ba

sau

sau

de caragrol,

2000

ar

ctig)
are

Ice s-a

amestecat

rost
cel

se

putea

ca

poate

nu a putut

dat

250

de

de galbeni

mult

s-i

15 parale

10, cel

dea

la

mul

cu 6 sau

ca s

cci,de

dac

de Kremnltz,

ba;

care

pe Nicolache

cu 8 sau

olandezi,

8 parale

1500

mai scoat
comisioane

I
I

u mal

't

~-ar
bi

nici

aceast

us~f-aga.
fi

o speran,
i

ru

un senducx

Ori g.

>

moment
Ateap~

rspunsul

All-paa
l trimit

cu

din

Cofetaroglu.

privin
Hafuz

a cava 1

027

fac

cu 12 sau

12 parale

prin

cci
I-a

ca s-i

b a , sau

I-a

trimite

aici.

Anastaslu

Craiova

(veneienl),

Ivenet'leI,

1996 -

la

gseasc

~vreun

Chlrlac

100 de galbeni

funduci,

Cd. 53/20 -

la

lanu

anun

venetl

de

lumNri

este
un edec
de seu

lui
la

Lom
de unt!
i

76 XXXI

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

____________________________________________

102

105

ScrIsoare

1813

la

d6

Constantin

Vlahu-

febr.22

ctre

tlHagl

Iov a p rin

lanu

car e l

co mp;."

an un c

la

Cra-

a prim I t

scrfsoarea
c

personal

nu

l-a

103

1813

LIst

vrea

s-;l

serdarul

mult

Tntocmlt

de Anastasle

u Cofetarogl

Rahova

pe

trebuie

s-I

care

360:
cu

cafea,

groi,

22

de

9 ro I

de

groi

1813

Bucu-

cralova)prln

retl

mite

la

comis lon-66

pltace,

cu schela
legtur

pandurllor"

altul
rufetul

a vorbit

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

tri

chestlu-

pentru

"Haldull'

a spus

a doua
de

l a aranjat

I
--------

pentru

cu tlexarhul

e d~
ula

taP

"v l n r l c l u l u l

rspunsul

IgadetlJprobablt

.
Romanltl

(sic).
dea

Costa

anun

unul

i
cu

Astrlno

lan u Co

c re

dou

--

groi,

g.

Q.i a 9 1

timp

vama-

etc.

Pe t r u c t re

s-I

22 de

piper;
de

chl-

cele

1 u i A 11 aga,

f e b r 2 2.

are

DImitrie

aghltcul-176

de

in

u cu bani

pentru

zahr

Scrisoare

nea

dea

30 groi

de

o rf

Gheorghl

Ste

de el.

H Lagl)

cunoas-

lorgache

febr.22.1

188

104

cci

vorbit

I rlglul
I poveri

107

l ar

OrI g.

I
106

lui

__

------------------~--~--------.

Observaii

ARHIVISTICE

MODEL

zi.
la

c
In t r e

Fran-

chestlunec)

*)

- JY-

XXXI
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

~O1-

1f)~

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

in ct

aces ta

a negat

a primit

dei

I el

dat

re

fat

cnd

7000 g ro J Acum ins

ment ul

tiune,

dei

lui

i as li la

el

l-au

gndlse

s-I

despre

dat

ItHaldull"~)'00

dar

nu-I

ce

ceea
~ut

de

ocupa

anul

ln

I lui

"

scrie

,- o dea~

II

desp re

deoarece

st-

trecut
adui

1000 de

nimic

de

in t mp 1e t , An u l aces ta

Au fos t

galbeni.

povestete

s> li

va mai

~e

de

dea

p en t nu "HalduIIII*~

el

ceea

s-I

ches-

poveste

1 1u I Roman l-tl

mo-

spun

aceast

g ro I S" au gndit

scrisoare

nu este
aceast

"Haldult'

se

ceva

c l uce ru 1 a

Iveal

nu
1

I a-

1a VI en a nevn-!

caragro

II

de

!!

la

~'ena

p e n II

I l

va

trimite

o 1an dez I circul

[)2 de parale

Lbucata),

~onedele

argint

~oglu

'e

I ente

dar

pe

la

In
sunt

A pltit

gsesc
Cono-

'",
1

I
I

I ch I 11 -

I,a p re tu 1

I 12 g ro t ~al-

mprtesc.
ecatostarll

se

I i

galbeni

primit

nu
de

ecatestarJ

s ch I mbat

parale.

12 g ro I

cu

primite

Hr l s t u ,

112 parale

I enul)

qe

de

l-a

FII,

cu H mug I Gal-

(afacerile)

cu-

cu 2 groi

35

L..e-

100 de galbeni

II
j

~ Iscopulul')
ce

la

tag I

I
C d. 5'J/_O -

el

1996 -

I-a 027

Buzu,

wfnrJcl,
, an I , c ci

t S-'

de

fac

ca re- i datora

ta r ba u l

din

1u I a Intarz-

rost

pe

""'"

cauza
de

acolo

----

va plti

de

galbeni

I
,

f -1(

- 78 XXXI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

~,,~I

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

Il

Data i
locul de
emitere

~O~

o 1an d ezi,
acum

pe n t r u .c

la

un~e

datoriile
I

galbeni;
la

tot

in

rled,/lx care
jude

'

vrea

Sai g I sI

vor

achiziiona

'--'

fi

convenabil,
,

pentru
alta

va

casa

tin

Sar 1,

dar

des i gur

r l ".

la

o parte

pentru

de

la

Hagf

lanu

c ci
c

inuturi

~ln

sun tin
lai

el

par ale
se

preul

au i

obin

afacere)

Constan-

tot a 1 3 p r t I ,
ci

II

va

f I cu dar u-

Tot u 1 dep Ind e 1n ace a st

de "Cheremezl"

b nfl
lor.

Izbuti

bun

vi te

rposatuluf

la

pre

cte

deoarece

Drghfciel
el

"b a l az u-

vnd

pentru

de

fa

cam 10-12000

se

*1

tpt

s-I

Hal du 11')" )3Ode

un "p a t e r a"

plde gal-

e p re de a ban I I tot

sau

va

lanl

Pentru

strng

(1 Ul"

E 1 o fer

850

de

lacovache,

Hagi

Iei

cci

are

le

achi zi lona

l e+ a r putea

dar/ar

vor

scape

logoftul

galbeni.

se

~tI9:>

ca s

mai

(domnitorul

a f a ce re

r l l t ),

o r l sx)

LImbaj
te

1996 -

t-a 027

crlpto

{cuvinte

Inventa

de emltent)jPseudon+me

pentru

ace ti a sun t

trebuie

v l n r l c l , Lui

la

zapis

care

datorie

de

a I ci

ridicat,

pe

teasc
benl

Cd. 55/20 -

MODEL 1

persoane

neldentlflcate~

XXXI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

---------1------------------------------------------1--------------1

1081

105

Scrisoare

'1812

febr.22,

Petru

Bucu

ta

retl

nunt

de

la

frall"

Petru
c

"AstrJno

ctre

la

Craiova)

din

ca~za

rul

Dimltrache

tul a,
pol

nu

l-a

dat

r.mitE:.le

(bLrulul)

cea

ci

oferit

cel

10.000 de

t-a

de

la

ta

a fcut

plngere

FII I pe s cun

in

o co e

la

fost

p l t Lt l

4up,

cum

cesta

le-a

trebuie
de groi

trimite.

care

De aceea
la

s
n

u i

domn i

plteasc.

socoteal

pltit

la

10000

Vistierie,

1200

de groi

240

pentru

a-

El

FllIPescu.~u~f~,t)
Olnul

Vistieriei,

r v as u l pe

treac

au

banului

r
I-a 027

aces

de g1"o$1 in .!JJO de galbeni

pe
I

1906 -

strni

deoarece

Zrfla

poruncit

delnlcerulul

:::1. 5)/20 -

la

s-au

pentru

r u l , L!ostul')

l t an l I plngere

Vl-

u a vz u t ban I I t re c u I

strlno)i1
cp

GorJ
dea

s Luq

rat,J

fcut

strng

7n sensul

Vtstlertel

Arghl ro

trebuiesc

deoarece

ban

ce

aces-

la

ca s-I

pandurf,

fiul

ca

groi

cu cluce-

lorg;akl

bumbalrl

a-

a arendat

Banul

Cos-

il

mpreun

(Brllol)

slugerul.

care

datorIIlor

v l n r l c l u l judetelor

lanu

prin

Costa

(Hagl

me-

porunci

(acter-

cu dispoziiile

domnltorului}.Ace

s.

afacere

ranjat

a fost

le 1 era

de p re re

cedeze

altfel,

c t

adic

de clucer;

reb ula
ar

fi

MODEL 1

s
pelat

se

p rola

- 80 XXXI
MODEL 1

Nr,
crt.

Data

Nr.
vechi

locul de
emitere

CUPRINSUL

-----1-------------------

1---

Jn

Inu

acum,
l

ar

cu

dup

gndi

clucerul

I cam ct

ceva,s
r'"

t totui

'Orlg.

el,

lui

lui

Flllpescu,
va

ace

deI!

apre-

vorbeasc

il

"gelepl"
adi c

ajuta

cu

tn cur c e u-'

st

r v r:

L,l

1~,1

Il

I )

dea

l din

pe

s'tl'meaz

ip o a e

1,as

:I'!'~'

1813

il

dat

groi,

a acestuia,

suprat

am

s-t
l-au

de

120..)

cci

S-a

scrl~oar

este

trebui,

ci az.,

106

-----4

ns

109

Observaii

UNITII ARHIVISTICE

')'

ScrTso

re

de

la

Petru

Apostol

c-

febr.22,

tre

"Ha'

Orova

CraJbva

Costa

lantl

cu ~ugmlntes

Ana'Stasfe'Cost

c~~bumhac
Ibanu)$1
luai

t pltii

fapt

150
de

la

de talerl
la

ulterior

1uat

b nil,

dar

ce

fcut

acesta

~blJge

Cd. 55/20 -

.rw1__ ,~ __ f_,_~

1996 -

I-a 021

gsi

pe

chel-

nu

s-l

schela

mprteti
Anastaslu

printr-o

poli$

este

1a

I u , Costa

1- 8l dat

i
datori

impotriva

gseasc

rI

Clo-

Chtrlac

llJiI 'h I r I's'c

bumbacul

negustoretl;

de a-l

lalRahova,

anume
de

!v-ndut

__

f r at l t "

c ru l a l-a'pltlt

o r din U1 ,1 u.tiA v ram P tron

l e pen t ru r t re ee re a a 21 de pov

t u l ell

Petru

a
1- a

a.

Tot

legii
s-l

plteasc.

r~9~._.=_.,_

:_I_'

XXXI
Nr.
ert.

Data i
locul de
emitere

Nr.
veehi

CUPRINSUL

UNITII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

------

4
5
2
3
1
I-~+-~~~--~~---~--------------------~--------------------~----~----

110

107

List

1813

intocmlt

de

(Hagl

lanu

febr.23

Brllol

care

v l n r l c l u l u l de

reprezint

la

Judee.
t....

este

de 56.140

mone~e

turceti

de 5 groi
>

'-

Suma total

de groi

4 parale

de argint,

banii

in

c ragrol

20 de parale

bucata,

ta-

I .

il.

Ieri,

galbeni

funduciide

10 groi,

galbeni

r ub l e , pe

de Constantinopol,

p r l o a d a 29 noi e mbr l e 1 81 2 p nla

23 februarie

1813.

Ori g

111

108

., .

1813

Scrisoare
trlu)

febr.23,

Costa
care

ii

i
,

f r at Ll "

la

le-a

Craiova

tras

din

~aharniculul
de 1501

I anu

la Tspr:'vnlcatul

cul,

"Hagl

O (Imi-

p rln

.i ",

anun

ordinul

Constantin

ctre

.",.

Petru

de

la

Bol'"1olanl

Novacl

de

o pc l I

Trgu

Jiu,

lorgache

groi

la

Ispravni-

35 de parale

1
I

moneda

curent

un oarecare

I
I de

~t

Cd.

5 20 -

lD96 -

I-a

Aici

a venit

Srdnescu

care

l-a

trecut

r- u~r (tabe

1)
\

I ani

n t reb n du= l de nume,


'

este

n sat

etc.,

s-a

dat

o porunc

domneasc

lua

(!n

evlden~

pe strini

Id'Y'.,
r \

a pieei.

'1

c~re

urmeaz

deoarece
a-I

pe su

pentru

s dea cte

22

de

027

- 82 XXXI
Data i

Nr.
vechi

Nr.
crt.

CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITAII

-2

11\

19rof

!.DiS

Observatii

ARHIVISTICE

pe

an"banl

strlnilor

. 5

cele

ispravnicul

clnci

j ude

1 u ger u 1 N i co 1 " Bri 1o 1,


este

zapciul.

I.un om al
n

lor

aceast

50area
S-i

dac

ci

e este
. r d -

nscris
dea

ca

un sfat

trimit

din

a primit

scrl-

Trgu

Jiu.

baniI

de

la

i dac a t e r mi n a t soco t eal a ,

tie

stding

s-a

S-i

Blteanu

Iar

s-I

privin.

scrie

ca s

El

de aceea

prin

Ivi nri
!

chl";

din

nescu

c t I bani

trebuie

el;

s-I

spun

ce

s
au

mai

fcut

cu

VI do I anu.

o rf s -

112

109

Scrisoare

1813
febr.24,

Pescaru

Vrcio-

rova

anun

fraii"

care

dintre

care

3 pentru

povar')

este

Ar trebui
mp reun
ca s

Ifor

este

Custurul

~--~---------------)~------~---1996 -

I-a 027

stare

bun;

6 parale

Ispravnlcl

comp.u,

nu

9.

Inter-

de abuzuri).
i s

fac

I I roag

66 de poveri
i

cte

nimeni

vorba

(la

a p l t It

cu ca I macamu 1.

trimit

2G de poveri

ca dest i natari

care

plteasc

, dar

obiceiul

~nd

Petru

ch el tu IcI I 1 e ~ ru mu1 u I

trebuit

vine

sunt

Costa

prin

cele

Ar fi

Aa

lanu

a primit

N.

Constantin

Craiova

ch Iri ai

fi ecare

la

"Hagl

la
c

P 1 tit

de

ctre

cu bumbac,

Cd. 55/20

MODEL

lui
iar

ceva
mu1 t

"Nlchlalte

6 1/~

XXXI
MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

-1

CUPRINSUL

UNITAlI

Observaii

ARHIVISTICE

., ~~q

p o v e rJ

cu bumbac

de Smirna

poverf

cu bur

de bale

r c.

1uiTi

i
s

p o rn e te

M I n

le

5 1/2
trimit

IeI

II

spre

Craiova.
Ori g.

113

110

1813

Inscris

febr.24,

Costa

Craiova

mprumutat

prin

Petru

Manolache
plti

care

fraii"

adeveresc

5000 de groi

de

Teoharl,

de 5 groi

la

la

de a-LI

mpreun

pung

pe

au

vtaful

cu obligaia

3 luni,

peste

"Hagllanu

cu dobnda'

lun.

Ori s-

"4

111

1813

Scrisoare

febr.24,

ctre

Calafat

la

"Hagl

Craiova

trimite

cu

872,10

groi

prin

care

Ioan

Vardaca

pentru

Petru

il

anun
intr-un

746,3/4

ocale

Constantin

la

de

tovarul

lut.

de groi

I se

Ori g.

in
vas

pentru

moneda
o co tic
unt.

ins

de

o co t eal ape

la

Tlu

Panalot

Valahlel)de
uel

le

scule

la

trimis-o

l fraii'
c

de

l-a

~a~banll

027

Costa

Canu

care

~ I 1 e)

I-a

lanu

Dlmltrte

5 eri

F50

1996 -

la

g r 5 Ime , d up cum

~I

Cd. 5';)/20 -

de

la

(c n d i I va

- 84 XXXI
Nr.
crt.

Nr.
vechi

112

115

Data i
locul de
emitere
-

MODEL 1

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

Scdsoare

1813

co mp s "

febr.24

de

la

"Mihail

ctre

Hagl

lanu

prin

care

Pateotogu

Costa

Petru

la

,
I

Icralova

,I

Icel

176,30

IToma

luai

groi,

I Isac

as Igu r

evreII

15 1/2 pove r I t re-

pentru

cute

fr

c r t u l l e , lui

zr,

care

!prlmlre.

a dat

ta

de

semneaz

Nu a luat

Constantin
Ilai

de

Jos

la

la-

pentru

omul

lui

b an-Ll

"depozl

I sun

tal",

mal

t " st p nil

ales

pentru

ei

fiU

h u z me t u 1 u I I~ c I

gir an fi

de

la

Stenu

la

Craiova

Ori g.

116

113

1813

Serl.oare

febr.24,jtre
Vldln

Hagl
Ide

lanu

a nu mal

lafacere",
ri te

ca

dect

c
s

macamul

cauza

l-a

pentru

nos

faa

lor

d a c

IIs
la
:

~i.

apropie
a n ca sat

inche'e
turat
Orlg.

.,

vrea
i

pare

va aprea

nu-

ca

mlncl-

"mlnunat",

mai

ban 11

o trlml

S-I

1 a z a p I se,

curent.

Scrisoarea
la

ales

comunice

de

ni

ru

trimit

postul.

cai-

dar

S-I

contul
s

este

nu

scris

preotului.

p f n e dintr-a

care

untul,

fapt;
c

certu-

el

I-a

faptul

"cunoscuta

despre

nceput;

c>

rugmlntec

amplifice

sechestrat

acestui

mal

se

se

linite.

~ __ ~

nu

au i

fie

cu

nimnui

s c an d a l u r ! le

Informat

povesti

Gheorghe

ca

Bucureti.
~~

-~
Nr.

Nr.

crt.

vechi

11 7

114

Data i
locul de
emitere

XXXI
MODEL 1

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

---------1----------------------4----------------------1--~---5-------1
3

1813

Scriso,are

febr.24,

ctre

"Hagi

Vldin

ii"

la

Craiova

casa

cel

5000

trimii

de

a sos I t

s u , pe

este

nici

r ~

bani,

s-J

trlml

l-a

anunat

Goga

l-a
i

dest

a in-

deJ a aco

care

de postav

o ncaseze

de

vnzarea,

nu

t r l ml s

cu o po

I natari

1.

capete

p c l l t a napoi.

i-a

trimis

prin

1nte rmedl ul

sori

de

1813

la

lor

Serres

ss-t

un plic
mi r

se

cear

lui

cu s e r l>

c nu

Zlnc

le-

chlrlglul,

va m I venl'jnlte
"ap
.
ci:' -i: A.~U:

pentru

g.

Scrisoare
i

comp

f rett l"

s "

de

ctre

la

"Teodor

"Hagl

tanu

Teodoslu
Costa

Petru

ti-lmit
11ta
~ c

la

la

Craiova

Vldln

alturat.

anunndu-I

cu o ocazie
De asemenea

exped le rea

mrfurilor

c t re

nsemnate

sigur
s

0 rov~

.;

grbeasa t utu ro r

cu mrcile

pe

carei

1 e- a t r Imi s
Ori

I-a 027

f r a-

pentru

prin

Dac

Ori

1996 -

Spe r

H.

Dlamandl

ochi".

Cd, 55/20 -

la

ca

cnd

Orova

de

1 I

primit.

febr.251

rugmintea

groi

colete

~aharla

Petru

Serres,

omul

Cofetaroglu

t , 9,

de

1.

cteva

acetI

m r

cu

la

10 Danlll,

115

HrlJeanu

cpitanul

uno r igan

cu

la

l anu . Costa

de

po1rele

118

de

s-

__

,~'

Ub

'~

__ ~

I!

=___

- 86 XXXI
Nr.
vechi

Dala i
locul de
emitere

119

116

Nr.
crl.

--

Scrisoare

mart.9,

ctre

Orova

la

prin

va mal

trimite

tetl,

care

gep-aga

fie

1e/op reas~'

ar

mpr-

Iar

trfmit
din

pltit

nc

cel

5970 de gr~t

asprl,

de

nul

marfa

la

lui

Chlrfac

302

groi

\SJu.

ale

20

lui

32 de poveri
S-~

fac

!turceasca,

dou

I~~~------------~~
... ~laI b I
I

ale

Ori g.

lui

ale
rost

lui

lui

banii

Petru

c r upen-

Caluda;

de groi
Zamfl r

55 de

pentru

Tl r c , 152

'

el,

10 para-le

de parale

p e n-

Aia~

de nc-lmJnte

perechi

de 3 per e c h I

popreasc

din
i

De-

spun

marfa

S opreasc

64 de poverf

Itru

s-I

pe acolo,

tru

106

pop r e s t e nlm-

de groi

n-

Marfnogllt.

nu mal

el

cuvin

Neopol

luI

Anastasiu

t as l l o r 271

poveri

mn.

Vrclorova,

va trece

adic

1 I se

ce

la

Regep-aga

nou

cheltuielile

are

po l I t e

drum(de

il

la

comisii

in

c ru t as 1,

b an II

din

Re-

de faptul

o ncarce

de

suportate

le

de

1520.

al ci,

II

talerl

trebuI

sa

frai
c

trImIi

plng

..

lor

tNor&~'j'

02'1

doi

anun

descrcat

)$1

cnd

1-11

se

o trimit

I oarece

cu ceilali

este

deoarece

Petru

nu au fost

un om de-al
I s

Costa

nc

de aici
lor

Avram Petronlu

care

odat

c r u t as l

1096 -

Observaii

ARHIVISTICE

la

l an us

Craiova

marfa

de

"Hagl

lonarlf

Cii. 55/20 -

UNITII

1813

CUPRINSUL

MODEL I

roii

d e c 1 uni

una
alb I

'

"

XXXI
MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

123

120

Observaii

ARHIVISTICE

1171

ScrIsoare

L!813
febr.2~

c t r e "Hagl

Orova

ii"

la

mit

mrfurile

d
lanu

Craiova

la

Gheorghe

de

ta

Vret

furile
ci

le

l nu' cu

Petronlu

fie
trimit

mai

fure.

se

vor

nelege

at

cele

ca

s-I

Salonic

la

m~ r

de ehi rigii,
cu acelai
s

ca
nul

cheltuielilor

S-'

trimit

cu bumlrac
adus
I pe

NIcolae

Serre

l ase

nu mai'

In privina

de bale,

t r l>

la

tor a ca

el.

fra-

de

Imediat

13 colete

Pescaru

c r u el eal

cu burei

descrcate

le

trimis

vIn

D. TIReA

Petru

.rugndu-I

s Ceh an;

s'

Cost

care

de

TEODOR

la

l m dl

mal
eare

alte

de mult

el
,

11

nu

le-au

Ori g.
x) pata

flaat

pe

121

118

1813

Scrisoare
ctre

Ostro"

ii"

la

veni

mite

'rspunsul

et

care

et

I-a 027

la

s e r l e i

lui

Padura

el.

Cucluc
frahturlle

Eckar
vor
s

dar

trimit
.

la

fie

a-1

zchlrlgiil00
le

trl-I

ce-l

Harfa

fra-

lut

dup

lui

cu semnturile
cui

scrisoarea

vor

Pesta

Anast 1ul

Petru

an un t n du= l

expedieze

trtmit

de

Chlr1ae

Costa

s-I

la

I spun
199G -

la

'I an us

CraIova

trimIs

Ile
!

IIHagt

nota

pagin

de

febr.15"

pe

Cd. 53/20 -

ultIma

dup

l acte

i
rndul

s-J
lut,

- 88

XXXI
MODEL 1

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

Nr.
crt.

--

~2.-1

Al'i

i
I

CUPRINSUL

UNITII

Cbservaii

ARHIVISTICE

I deoa

rece

ace 1a cunoate

mal

bine

pe

ca mIsi o n a rut

de .aco I o;

t reb u I expediate
Iar

22

79 de pove rI

c t re "FraII
(7)

1u I "RtgotJ

VOI

'Mancearl

Blan".

It

I1

1n tere

I
I

I
I
I

se a z mult

aga.

Doi

J-au

ls at

l-au

negustori

Ipoate,

at

pol I el

t a tr

de 6000 de
pove r l cu

~o me r ci

te

s in ca rce

lor,

1996 -

l-a 027

1e din

deoarece
la

le

pIerde

se

mal

acetia

la
mult

nici

nu- i

i il

ta

Orova

timp.

trlv

marf

ca

1 azaret;

sun t c ru t as l l

aJ u-

con fo rm cu zapi-

I s le

s-I

ca-

S nu dea

negustori

Ce rne

repede

~-- ..

omul

c;

dac

cu cal f o trimit
mat

Salonl

vede

alte

cu

Ioan.

m rfu r 11 e ,

m vinovai

Cd. 55/20 -

el

Panalot

tes l l m

oamen II

U ung

cum se

imp reun

c r u t a 11'0 r,

~ele

cceptat

(p I pe r flte

dup

anexat,

sei

marfa

t r l ml s 23

mrunt

Ienibahar)

1 I sta

nu

9 ro 1 Le-a

marf

m rfu r I Vine

Neopol

ale

pen t ru m rfu r i ; pa 11 a

englezeti,

~It

1a V re 10 rova

1u I Mar I no 9 1u , C an u i

IIPo1f

fac

J nu

1u I aceste

deoa rece

un ban

t r l.ml t

Ioan,

din

dac

Ilut

f r

e 'secunde;

a op rit

le

leste

dar

I .

datori

poli

~egep-ag~

polie,

ni ci

I us u f-

erau

, I "p as us I at I cuI"

s - I

jmrfurf

1u I

eare-l

dou

baul

t re c

rspunsul

a-

cu c ru t e>
Pn
lor

la

u r-

,1 vor

XXXI
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

-4
5
2
3
1
I--~~~--~--~----'--------------------~----------------------~----4 Z-~

ave

ng

.s l cuposesorfl

procese

lor

cu c r u a s li.

ca re

s-a

lsat

.s

I veri;

r fi

le

vine

pn

o ci

s-'

trimis

la

,nu-I

trimite

spun",

c,

marfa

Ori

s.

1)

Un fel

2)

IIp

nu-i

dea

el

socoteala.

nevoie

Chlrfac
de

IscII-

df!a.

"'
de tax

mi rea

bine

A aflat

ntruct

are

nici

c mal

Eckart.

aco1o;

1u I ca s I-Q

tura

,c nu are

-.a

40 de p o-

cele

.Lu l .este

r l rn l t

c Hackofer
marfa

susine

. P~rere~

1e t re cu t e nul

n ce.r ce pe cal

HackofcH
colet

U\1

"D a 1.mai 'an u 1" cu

ce rt at zile

mrfurl-

pentru

n to c-

actelor

re da re"

I
e

122

119

1813

Scrisoare

febr.25.

pol

Orova

fraii"

Ici

ctre

"Hagl
la

aici

loc

I todul
I pun
._.....:..

.;...1

Cd, 5:-/:;0 -

_-,,,,,,,,,,,,,,,"_1

1996 -

l-a 027

lanu

d
intr-un

care

-n

o_r_'_9,,,,,,,' ~_~_'

l-a
ca s

anun

caro

orz

~u este
ee rut

.0

n
drept

1u I Hr t s

p l t as c , S

ch Iri gi 1. s

lista

sft

. deoarece

mna pe

Petru

co ml s l on a r l I de

colet

"'heorghlu

D. Ca~ano-

Costa

prin

ctre

9 ub f tel,

trimite

Lazr

o scrisoare

de cafea

s fie

Craiova

10 trimite

,adeverete

Ile

de

nu- f

cu e ce s.t l.a ,

i
l'

se, pe;

I
I

90 -

XXXI
MODEL 1

Nr.

Nr,

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

UNITAII

120

1813
febr.J5,
Bucu

Observaii

ARHIVISTICE

123

CUPRINSUL

Scrisoare

de'.la

catre

Ha'g'i 'l anus

Costa

cu r uqm l n te-a

de

Gh'lnu

Bucure1t

At'anasie

1 u I As t-r i no socoteal

re t i,

Iei
,

pentru
veti

mal

armatele

trimit
la

Ide

de

Idln

o' are

la

care
i

de

acolo.

la

S-I

groi,

cci
mpre-

dac

este

ctig'mai

mare

Intereseaz

a prlmit'i

cu

de

toamn,

spun

ntrun

patrie

I rudele

de

din

v l n r l c I , cci

Hantu

trimite

victo~ioase.

S'I

speran

la

tn legtur

lar'g

b en l I -'nc

la

a-i

care

de'6000

cu dobnda,

Ivreo

pe

r~seti

zapisul

pltit

lun

Pe'tru

a o l t ch l d'a ;' Va primi

acesta
cu

a pe

Pantazi

pe

scrisoare

comun i c

vest.

A vndut

piell~

:>

desp re

de

I b I vo 1

l-a

ban I I

dat

1 u I As t rin o.

Ori g.

,
124

121

lns e r l s u I

1813
febr.25

de

la

c5

a dat'to

Bistrita,

care

cu

1200

primul
la

prin

lanu

este
de
an

Sf.Gheorghe,

care

adeverete

pe ltlm~

d~ trei
fratii"

Judeul
a mtnsti

groi
l-a

arhlmanrltul

e t r u i

vornic~in

le

loslf~

ar~nd5

lui'IIHagi
Fundu

lui

pe

primit;

el

55/ o -

1996 -

I-a 62'7

~~=g_

pentru

termenul

obligaiile

mo

Hotranl,

Sanii

incepe
sunt

cele

obinuite.

~__
~ ~I ._~!~
_

moia

Romanai,
ril

an.

ant

~_~__~i

1 -

XXXI
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

125

122

CUPRINSUL

1813

Scrisoa.re

teb r .26.
Negade

UNITAII

(soia

lui

' Costa

de

P tru

veti

la

Astrlno
la

despre

Astriposta

C. P..

ctre

Astrlno

Buc u r e t l comuni cn du= l

fami 1 Iei

cuno s cu t l ,

rugminte

de a-I

trimite

ca s

pentru

cheltuielile

aib

Observaii

ARHIVISTICE

bani,

cu

mat

mul

cas e l ,"

Ori g.

126

123

181)

febr.26,
81tol1a

Scrisoare
Ciacr.

cu

Tarpfios,

ca sI

f a c

pentru

J O::-~ 9~

vin";

est

ielile

soco tel

nl ,

la

nute

de

dac

,pagu6.
r l ml t

Au gsit
torle,

,c

"-_..;.....

Ca. 33/20 -

~=;=iiiIiiiiIiI'_

19D6 -

l-a 027

e).

bcanil

pentru

cum.

este

ctig

s-I

la

n
s-I

de groi

C1ui

II

Hlhas.

dal

Tarpso0

cci el a vndut <mr-

J m ta te

_~

obl-

sau

cu 5000

asociatul

ca s o strng.
furi

lase

un defter

s vin

uleiul,

nevndute

ceva

che l t u-

produsele

a ctlgat

n u+I

cine

"e.-

chirIIle,

Oucu a Ieit

c c i ce I do I

socoteasc

s unt

~ i un om.

nu are
ttA-"""

de aici;

la 01

Nu tie

cci

conace,

trimlse

ci

a e 1 soco t eal a

th-- 9 s ~
s

Ihas

f 1e ,

Si

vorba

de

sare

pte

scrI
sun tai

u f os t a 5 o ~ i ai.

la

r~posatulul

i-a
c a re

lanu

a primi

de

coplilo~

ban I

l(\J Dima

Hagi

rug~mlntea

d oarece

r l mit

soia

ctre

epitropul

fie

la

rposatul

. Craiova

de

din
uleiul
~~

ban i l

re ve n d 1

lor.
A:S:MIIa.-.rc.i&IiW:A

-1

Aa
...,~.,...

_,

,_"",

- 92 -

XXXI

-XXXII
MODEL

Data i

Nr.

Nr.

crt,

vechi

Jocul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

dar

s-I

ajute,

pt

cu bine.

1 a ca-

o scoat

e a s

o r t g.
127

124

s e r t s oe

1813
febr.25

ctre

Hagl'

du+ I c
ca

lui,

Sebastian,

locul
mai

fiica'

t ne

el

annn t n>

techerele

de-a

de co co an a Ca-

a co Io

1u-l Ha 9 I

cocoanet

pe care

pentru

a l~sat-o

bolnav

aceasta

s cri saa re

p.' care

locul

ce a promis

Jlanu

stolnlcul

prezenta

este

ob 1 I 9 ai a

afacerea

CraIova

demult

hrtie

la

unei

d ep l as a pn

plti,

Ioan

r po e e t u l u'l- me de l n l ce r

Clmcmt~;
poate

la

t r l mi te

adus"

tinca,

de

l anu

tin

II

re

la

nu se

i
j

H r t l a con-

I an u

de s

Catinca,

ceea

c pltete-in
o are

cu armaul

Ghi

s u ro r l l

succeslunea

.,

Bbean ca.

o r l g.

P ACH ETlIl

128

Scrisoare

1813
ma rt .1

I
I

I
Cd. 55/20 -

lP9S -

~-" 027

de

ctre

Hagt

lanu

lava

prin

care

gnd

la

acestuia,

Bucur

Astrlno,

Gheorghe

Costa
il

ti

la

XXX I I

monahul

Petru

la

d de veste
a inmnat
scrisoarea

era-

aj un}

fratelui

ama-

-~-

XXX II
MODEL 1

Data

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

t1

tt'E

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

netul.

A Tn t e r-z l at
cailor

Cauza

p ro as te.

de ci

mite

homarI

doi

mult

pe

drum

din

a oselelor

foarte

te

I;

nu

05

vin alu

I i t r 1-

marinal.

Ori g.

129

Scrisoare

1813
ma r t

l ,

ctre

lanu

Hagi

Os t ro-

s-i

dea

ven i

cear

7,20

colete

de

adue~

roi

ce s-a

ce

b Il

le

sunt

ac

vameul

vameul

dat

indr

la

nu

acesta

le

aici,

ar

dar

c e s t a,

de

apoi

pl

certat
c c i

ac

.996

I-a

027

cal o mr I I -

lui

ChlrlFo rte,

fui

Hackofer
cinsti

de sare

rspunsul

pe

preul
lui

I~icopole;

t e t e c

de

cu pr e d a re a

obin

a-

lusuf-ag~
Cofetarogl

magazia-

pentru
1u i i

I __ ~_~~=-==~-~~~_'~
~ ~I__~I_A~-= ~'
ce 1 e 1 O par ale.

u f;

poart

ocale

vnzare

la

s pun

gre i ~ uta

cu sptarul
5 0':0

S~-I

dat

nu se

nu crede

Ateapt

cu schelal

lui.

i-a

12 1/2

Are s~1 po-

impotriva

ce l e 12.027

c a re

Cd .. ')"3/10 -

dii voie

impotriva

dac

A cerut

Plscu.Acestc

n p rI vin al

a procedat,

cu el.

31 de

afacerea

ptate

s-'

acolo.

i a 1 ~ rei

cdcl

tic,

l l aq a i

nu-J

ntmplat

ocale?a

pentru

,SImanoglu

marfa,

s-a

luai

la

alt

I i

be

rugndu-l

ffiQrfur'le de acolo.

vesteasc

ru

lui

rlac Anastasiu

ehi

Craiova

la

r v a u l

scris

J-a

de la

C.of e t a ro g 1unu

cu vin
1- a p 1

~~

- 94
XXXII
Nr.

crt.

-2

\~

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

groi.

'3

I :::~:::~
I

Observaii

ARHIVISTICE

----------1--------------------------------------------1------------5
4
:1
t; I t nici'
plana acum restu I de 240 de

'z: I

130

UNITATII

Ost roveni

de ,asprl"

III

pol

ctre

f r atl l"

la

la

una

rI

m~re

desp re

la

pe

aici

neorndufal:
pe

ce

et rar

vo rb a

e~t~

ce le ~dou
1- una

postelnlc

cci

~05CU.

Petru

enun t n du-i l c

ndcrmnat

vad

Gramato-

Costa

o r d l n e , Va trimite

. fac
50

l-a

Atanasle

lanu$

$unt,O

la

Craloya

lucrurIle

vin

de

"Hagl

le 1 demu1 t

aconto

de 1.

Scrtspare

nl cl

Orlg.

1813
ma rt 1

amndol

Se

s er l-

Hagl

la

intllneaz

~ e 5 ~ re
s

le

ace as t
scrie

Chlrlac,

I roglu

ca
care

mal

destlnatarll

vailleul

nu-l

pe

Cofet

3 groi

Tnc

le

primeasc

le

de povar

Ori g.

pentru

comisionar

de

a~prl

trebu

domneasc
un tabel

dac
rvae
pe

se

alte

este

, ca s

viitor.

in

cu che
vad

tau
nu

(vama)

pentru

lui

d l n co l o'!

cum este_situaia;

de

,1 60

Le trimite

"de

lng

o porunc

el

nevoie

pe

2 ~rol

l t u l e l l , Prer~a

sens.

asculte
c

ch

tule1tle

1-& 027

I t u ai e , ,A r f I b I n e

de

percep

acest

1~96 -

susine

I domneasc

Cd. 55/20 -

MODEL

15 parava

m t fI

- 9
XXXII
MODEL 1
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

1311

CUPRrNSUL

rt.1

Observatii

ARHIVISTICE

1813
m

UNITAII

Matodll

mndrltde'l

Epl

t e c

,- a dat

,fratele

lui

de

un

an;

cu 100

Obligaiile

x}

-mnlc

rh l+

adevere

d li 1u 1 Po. I h ro n I e

l an us , mos l a Sbiei
de

'a

b an l I

sunt

Orlg

copIa
a re

H gJ

Ep l s copl e l ,

(.PuPUllfleleanu)

0"5

led.

pe

timp

p r l ml t Tn s l n t e ,

c le

ob l s n u l t e ,

Din

n o t e l e r tergale

"

_ t

132

1813

c r l s o e re

mart.1,

glu.ctre

Orova

c r at o v

l' r t n ca re

polia,

atei

1aOr,ov

fost

ineleger

colo

9 d l n t r e ele;

100

omul

nu agsft

riIe,

~acum

le-a

le-au

ha

fI!.tll,

s-I

intrebe

e~ilt;

degro;>f

mai

au

~ a gs

lipsesc

pe

crua'

robabtl
t

o r z in

vln5

s!>-

acolo,
vfi,inelege

ceea

socoteasc

cu Chirlac

cu ace5t~,ar

Ori

s-

datoreaz

..

loc
s

cu el,

da

AnastasiU,
nu

contract

. i s c r I e eli t s p 1J! te
ce i r

r e t I nut al c l

mal

auz l r

arun
ntr-o

co l e t e l o s l e , . vrut

cu el.

I-a 027

nu a

$1 le-,:; gsit

10) Ca-nepel

Ideoarece

1996 -

la

a Petru

de cc:!fea n

se

Cd. 0"51"20 -

~arJno-

a . Crua~(1

e+ au

Cos

dea rece

foe rte pr

unde

HrJstodul

i 1 an un ii c

ov

ct de colo,
re

la

l an u

Hagi

acceptat

st

de

<il

s c

1u l pe rsonal

ale

----------~----~--------.--~-

- 96 -

XXX II
MODEL

Nr.

Nr,

crt.

vechi

Data i
locul de
ernitere

CUPRINSUL

133

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

S'c r Ls o a r e de

1813

la

Nicolopol

rcan

ctre

mart.l,

"Ho~f

li"
re ti

la

la

u-;; Costa

Craiova

cu

ca

scrt-I

l u l ftamugea

ca' s, Tn c s e z e

a c la

504

olandezi.

Dac
n

galbeni
s-I

nu

de

z ap l s u I i

p15tete,

pc l , .anft

Hamugea

SV

s ...t

sl

in

ia

lui ai

1000

ia

l menu l m-rH

I pn

acum,

acestuia

ntr-un

pe

de 'groi

i-a

un zapis,

latlt
pe

s-

care

scrie acede' la

Po l o v r ac l , dac
cci

sigur,

promisiunea

Pe v.Astrino

o alt

scrIsoarea

trimit

i-a fcut-o.

lai

Mesfnezl

cu o ocazie

D~d~ l

la')tefanache

cu l e t sgllat,

care

nu

egu-

1-

dat

el

in

locul

glrase.

Ori g.

II

fra-

citi.

Iscrtsoare.de

rugmintea

'1

:~:::aB:::~::':-:"::::'
! d:;;C::U~U:'
pltete,

Petru

Ins

1813

rfsul

lui

"H3gi

mart.2,

Petru

f r a t l l " prin

Craiova

au prImIt

un za~js

de

la

Hagi

anciu

trimit
s

lui

5trl"lg

o rT

Astrino
banii

Ctolu,
~3

de la

lanu

care

Costa
de ve r e s c

de 6000

e groi

e care
Bucureti)

I
ca

c r-ed l t o r l ;

~~--~I----_--~I------,_~-~--~~--:~--------~I------Cd. 55/ O -'

HiGa -

I-a 027

- 9
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
'locul de
emitere

-t

1 35

CUPRINSUL

UNITII

XXX II
MODEL 1

Observatii

ARHIVrSTICE

Scrisoare

1813
mart.2,

ctre

Hagl

Ostro-

c-1

trimite

venf

ce

la

de

la

I an us

la

Chlrlac

Anastaslu

Craiova

scrisoarea

an un t n du

lui

1 i t

Osman-aga

in chestiunea

ahava

cu

capan-

"1

'\

Ori g.

136

Scrisoare

1813

r e Hagl11anu

mart.2,

c t

Ost ro-

il ove

veni

prin

Costa

care

de -b umb a c! cu

s3-i

Ori

lui

. r:, <.

podritu1.
trtmlte

g.

ScrIsoare

"

delta

Nicolae

Bagi

SI b I u

1 a Crai o v a an un n d u- 1 t ~.fr ai
sunt

aici

el.

Scrisoarea

din

Viena

dou

mi te
mis

de
prin

!DeI

ctre

i)

butdale
acolo
Braov

la

la

"Z.haria

~----------~~----------~~

Prassa

s '

taI eri , prl

Viena),

comp

Iar ~e-i

le-a

~ucuret9

anun t n du+l

scris
i

cu pota,

Z a-l
ches-

cum i-a

cu 8620 de
(de

"Papateu

a-trfmii-o

Zupanlotl,

027

Petru

f-a'aJutat

Lun e a l az e r e t u l u l , aa

le

I-a

Costa

1996 -

Ianus

Oimltrlu

PClciura>ctre

harfa

cruia

mart.2,

IL

trimisI

7 colete

i
le

Cra-

l-a

un ungurean,

lanache

d. 55/20 -

anun

Ia

me 1 c t

SO O de

1813

Anastaslul

Petru

5 grei

plteasc

Cu sluga

10

Chiriac

s c r l s o e r e cu s e t r a r u l i

1/2

137

la

de

la
pe

tri-I
d+n l

Astrino.

s l comp."

nc

1
nul

----=~--------~--

98 XXX II

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

H~

~O

CUPRINSUL

I i-au

lui.

I de

e s p rl

i te

s-i

I 9t ru 1

Dar

pe

trimit,
p e pol

tot

lut

cel

'1902

.1.

se

ce"'qPil')ariix

Iepure,

ins

J.-au

r l I aventurosulul

nu se

mal

dea

cealalt

c r l s oacelai

1 1.a alt e a r t I <:0 1e


la

fel

ret

d e sp re

ca

ROOO de

scrisoare

lui

G.
f l o ri ni.
ehi r l a c

Anastaslu.
Ori
!'

s-

x ). Dfn,uml re

'j ~
I
!

Cd. 55/20 -

1996 -

I~a 027

"

r.

p cr. t r u sesemnarea

, I

anul

Cu s c r l s o a-

n~tjtneaz'pe
ce t

r-

deoare-

pe

rea

I,conomu

crede

lucru,

vnd

care

maI . 1 s l a- c e f e a ,

cu

nu

trecut).
a l t

nici

anul

zdrobit

1 u c r u 1.a o ser va t

va ve~

de bln~

Map9teon"';

mar f a

ce
are

de

a~e-a

pus

Tn t l l n t ez e n

ma l i t mp-l e acelai

(adIc

nIcf

nu

un l l . ill.c5;qtglt.L:testul
trec~.IAnut

$1301

nu. ira

~ltfe]

cu pieHe

dJnl1

Clici u e nu poa-

l az a r e t , Indat

Are.,~5"1

de

9ro.1

t a ace s t u.i a-I

.va trimite)

Legtur

1248

Astrino,

deoarece

!o.gaqJntle)-.

10'r de

d at 1 1 u i G

a veni t la

ni,

datorIa

va trimite

'banii

nu

Observaii

ARHIVISTICE

pltit

groi.

UNITAII

MODEL 1

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

MODEL 1

Data si
locul

CUPRINSUL

de

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

--1--1--'--2-------3---- -----------------------4----------~-----------------5-------1

138

11

1813

ScrJsbar~

t 2 ,

mar

t reti

Orsova

la

de

lan u '? Cos taP

H a g.1

Craiova

prin

postol

~a Petru
et ru

.care

le

f r a fi "

comun l c

p en t r u 21 de p o ve r l cu bumbac

Costa

r-a tras

leri

o poli5

imp.3rte~tt.

du t <o

1u

lor

mfs

ntrebe

dac

marfa.

Acum .1

trimite

Hrtstu

Robosteanu

25 de p o ve r l
alte

Costa.

la

de

Are

lui

ca s~-i

che

mu re as c

cele
p re cun

as i e

greeal
11 ro a-

poveri.

d ac 's'e 'p'oate,

I'un

nu

r , ca i

1 u i At an

cu aceste
I n us ,

sau

sale,

c~ este

IMpresia

Chirfac

banii

~redea

cu z ah

ve r l a 149

g pe Hag'

- el t r I -

pe chirigiul

cu b umba c ale

a vn-

mai 'cumpr

70 -de 'overl

ce 1 e 21

"

marfa

ncaseze

s au s

Atanasle

C h I r l a c An as ta s i '.1,le
C,'3 s

150 de ta-

de

Intruct

polita

c-

e a ,

O r f g.

12

139

1813

Seri s a CI re de 1a St e fan

mart,2,

"Hagl

Frangade

Craiova
t

IAnast

-,.

'..__ ~ __ ,=.

Petru

mulumlnd~-le

sle

fac

!'oage i

lut

8j ut e

s-'1

Ire este

Costa

pe o ame n lrl

roag

IS

l an u

locul
apel

haznatar

Lcumi'ras)
Zisi

1.,.

de ace",ja

pe el

ca
de

s
la

il

nu- i

cai

s-li

intervin~.

-==-~~-~~~--==--~==:~~~ ~~_~_. ,_ __

-':d. 55/20- 1996- I-a 027

ia

Vlaicu,

(.Carapanu

,IIKer-eme:r.f"

pe Ast r.l ne, Ls

ci Ti aju-

pentru

jl

la

fraii"

acolo;

la

Pap ci c t re

_~~i

---,

!!
_

100

XXXII
Nr.

Nr.

ert.

veehi

--

Data

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

n~

11---'

Toate

, se.

rudele

. ni

Iz

r lm l t

le

dea

pe

ll

cnd
po

a fost

ltt

I'ul,

l pe c

ca

l v

c c]

care

jel

~a pot

de

~I

],un,

ban"

suma

aa

nu

t-au
10

luat

CI

Orig.

<.

Vldtn

t Ll "
ta

"Bagi
la

Cd. 55/20 -

1996 ._. l~a 027

ineles
luni

ct

leaf

lun

recupera

l an u

TJ3rt l

(scriere

la

Gheorghe

(osta

prin

c r lpto )

.dndu-I,.;lIollla
s c ris oe re;

Stenu

Petru

care

El,

b'ani 1

f r a>

anun

<5'~

G amb az

de

il

jgro l, de, 1 CI Osman

t r Imi te. n

de

Craiova

685,20

- .l e Vidl.n

res-

Scrisoare
ctre

omului

lsat.efel

aici

..

R' mne

mart.2,

l-a

este

x ] Pro~abll'dolmnitorul

1813

ba-

fo r t e a-

il

cum n u mal poate

b an Li.:t

13

1sat-o

i-a

p e nt r u cele

a lucrat

s ta
dac

dece~brte

l u l ~efan

e-

In scrisoare,

plteasc

re. ru"cB,

sntoa-

aj -c i " cci

>

lip.

lS

pe

lanl,
t

sunt

a+ p r l m l t pa 11 a

bani r

IHSullotulut
!

aici

de It Q de .g r os i , ca

s -i
s

de

1 a At an e s l e Vasiliu;

de

luat

lor

ser Ie dac

Nu-i

co no rn l c

140

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
4

MODEL 1

carp.
5

1-0

- 1 t r f mi

1 -

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

XXX,

CUPRINSUL

~~Ol ~.3

trlml

ta

cu o ocazIe
gsete
r d.

li

le

cu

nc

sigur,

"

n-ar

t r , mit e ~ loc

caviar.

Are

o cutie

cear

pentru

ea

s-I

se

li tie

de 5 o c al-

din

~oag

dair

vrea

1 OO de

in

se

.Imediat

oentru

519ilfJ,
fI

Odaba-ul

sa,

orlmeasc

.'s

de 2 ocale

S -- I t rI mit

t ab

scrisoarea
deoarece

d rit.

de

Imeal at

un z ao l

arhlman~

dram u rI
cea

de

bun.

trimIt

o oca

ac ,

o r l g.

14

Seri

1813

14

mart.2,

ctre

Ost ro>

l-a

venI

cu

cafea

oare

de

Gheorghl
trimis
fin

2435 de

g.

632

ocale.

la

ChlrJac

Anastasl~

1~ Craiova

prin

Hagl

de

Martinica,

ol i

anun~ndu-t

l anus

5 poveri
care

39 de parale,

cost
adIc

1/2

eu 4 1/2

luI,

le

( ro

rspuns;
vreun
dea
dou
la

l
muterJu

o rt

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

9.

a gs It
sa

II
dea

a p r l mit

marfa

le

ordinul
I-o mal

nu

necesare.

bun.

la

dac

pentru

d'e u r s , s

un meter

dar

i nte reseaz

Indicaiile
pieI

vnd

1) ocaua.

s c r t s do u ser I s ori)
II

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

"'=ti';

1) ,

UNITII

ca

s-I

trimite
1

argsit!

102

XXXII

Nr.

Nr.

crt.

vech '

--

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAI!

142

Observaii

ARHIVISTICE

---1-------\-------------------------1-------

15

1813

Scrisoare

mart.3,

c~tre

Llanln?

prin

care

co p I lui

ntr-o

anun

el) de

1aci
la

la

Bucureti

c a auzit
n v~ c

cri

grij

i
casa

de el,
lor,

asemenea
rude

ceea

despre

a p I e r du t

70 de pungi

s-I

fa

lucruri.

pe

nu se
Veti

~cu

dac
r

ce a auzit,

ca s

Ioan

Vre a s ti e ade vr u 1;

adevrat

la

il

Petru

1 este

Costa

sear

1).

ban

de 1a Hai do Sari

Astrlno

lng

mal

aib
ei,

ntmple

. despre

alte

de acolo.

o r I g.
143

16

1813

S c ri s o are

mart.3,

ctre

Negade

i 1"

"Hagl
la

nunat
i,

I de

l a Hri s t o du 1 Baco 1a

lanu

Costa

Petru

f r a-

an un t n due I c s-a

Craiova

cu sora

lui

cu-

Anastasle
Hrlstodul
Atanasle
Pantazl
Ghinu

deoarece
la

de

il

Sfineti

cheam

vin

aco0:!...~

10,

s-a

hotrt

ctige

ceva

negoul

nu prea

rece

I Le

cere

027

Jor
i

sfatul,

s-I

scrie,

socotelile

acolo.

satului

deoarece

ales

dac

au de

putea

ca s
n

5-6

cu Pollbronle

s~
tie

luni

A auzi t probabi
lor

deoape mare.

dac
ar

\s

aici

bine,

circulaia

ge ceva;

fie

mal

oprit

el

Ita
l-a

fac,

mai merge

1 pentru

1996 -

bani,

a fost

fac

Cd, 55/20 -

s-o

MODEL

l uc r i

ctis-i
ar

pute.

1 de e e a rHagi

Mant~,

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

3 -

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

~~S ~b

pentru

un z ap l s pe' n ume l e mamei

9teni

I s+ au ' nf'

cesta

in

faa

ca oameni

I s

plus

achi te

dobnda,

ceea

lor

le

care

bani

ce

revine

lui.

-mpreun
a

I din

ar

fI

cte

zapis

imp reun

L.:u

75 de de pungi

cheltuie1fle
i

at

v lz l rulul

1000

bani)

groi

de

de

fie c a re ~

o rt

144

17

, ,

g.

c ris o a re

1813

ma r t , 3

de

petr~ctre

ta

1a

Hagl

o poli

C3

1 ula

o r 9 a k 1,

Car

gea.

b n l l

pol,

c,

Dac~

lui

pt

ntre

ctre

contratr

te

Malea
tot

In

face

cu banii

trimis
de

a remis

dIn

"

groi

acelei

toi

~~

Constantlno-

st

us l poli

d e 1 a COnsta n tin op o 1,
pagub.

cu sCrl"l

as c 1689

timp

93 asupra

vreo

Constan"-

odat
fa

COS"

cap u c h e hal a domn u 1 u i

accepte

I anus
la

17 februarie

din

gal

~agi

Stenu

l no 01 anunndu-l

soarea

a' persoane

ca

socoteala

n ual

pe

b VeI

care

f
I

greeal;
i

60 de

la

sa.

El

zapis
Radu

ca
i

fi r de
,
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

dai

e r t ml t l

nu crede

cei

asprl

au

i-a

trimis

s
s-I

la

legtur

ncaseze

mal

51
/

1696

re

de

gro

cu socoteade mult

a ee s t l b' ni

plteasc

Zagor.

MODEL 1

XXXII

preotului
aIcI

este

un
de

la

Zamfoarte

104

XXXII
MODEL 1

Nr.

Nr.
crt.

vechi

--

I
l-

Data i
locul de
emitere

1t~I

\I.\~

CUPRINSUL

pricina

greu
I monedt.lor.
se

I
,

~tmpl

lui

cum i

acolo
rn,ce

nu-'

din

convine

laI

r t mit e

s
i

la

cursul

el

de 67.122

moneda.

trag

I p r l i

creditul

Nici

polie

s,plte~sc

la
i

~~ t nul te.

de groi

dispoziie

t eal a ban ilo r s l,

bitul

scrie
cauza

t e Lc h~ I t u 1,eli)
5 o co

privete

Constantinopol

I
I

fluctuaIe'

dup

Imperiale

Observaii

ARHIVISTICE

din

UNITAII

60

de 53.354,5

II
cu de -

de as-

groi.

Copie

Scrisoare.

!
r

14~

1813

17 c

de

la

Costa_petru)ctre

mart.3
I

companlall

ndu-I

la

(Hagl

I anu

"Constantin

Malea

Constant,lnopol

nun-

le-a

tras

15 f.ebruarie
'

la

o pol t ca s p 1 te a s S aco 10 5 O O O d ~
"

groi

logoftului

bani I pe

care

~In

scrisoarea

le-a

expediat

gat

e re

Alexandru
eml.tentul
lor

a vzut

banii;

el

plteasc

1e a re

.)

soar~

moneeelor,

care
faptul

______
Cd, !;5/Z0 -

.~~r~.

1",96 -

I-a

";:7

deschfs
se

plnge
c

__ u __ ~

foarte

Ii

de

acest
greu

~~

el.

ob l I>

PE

pagubele
I
c de r I I

dup

pentru

la

nu este

rI ei nas

p o r un c a hlpratului.

.are

din

c Nicolae

acestuia

din

LEursulu!:>

Manu,

r l ml te

Nicolae
lucru
strnge

__ ~

ce s-a

d. t

o se

>

Stenu
i

de

bani i;

1 '5 -

XXX I I
Nr.

crt.

emitere
_________

C_U_P_R_IN_S_U __L__ U_N_IT_A_T_I_l_A_R_H_I_V_IS_T_I_C_E

{ltr

Data i
locul de

Nr.

vechi

I
i

r+-~ l
I

mal

are

un zapis

aceluia

datoria
~anfl

acolo

de

ez e cu

socoteli

sa

gro<;i

le.

Po-

o plteasc

lu l Menoil

la-ordinul

primi

vor

Culalog1u

( li I

c l ),

'i a r b $ rt I I s .1 i t re a c

da

lui.

DacI.i este

l trlml-

po

l l t e fr

1 e 1 va

a fet ;

p o l l a in

rubiele.,

deri

mari,

prea

gs

as p

pe

lui

de tHcola

tat

p ar t

re

,Copi~

J,

groi
nu

i
ac

cepj-

St~nu

le-a

l t a de

po l

debi-

,
-

pler-

sftui

7809

.)

'

fie

Cu b an l ! trimIi

a trecut
,

aib

IlU

l l z acbe

Po

H(aat)

9 ro t ' "

SOOu'de

au s se inelea-

o p l t e as c ,

l d aj

nu,

as e l-a

clei

par t i

p o l Lt l at l c ,

a c

ca

Cu acesta

tat

e sup r a p o l I r e I de

106

posibil,

b as , adic

fel cel

NJcolopol.

lichi
ce

~oate

Le tri-I

turc~

dupi

Tnchel~

l l t a de:50JO

unui

trei z ap l s e ,.....ca s

mi te

al

"

146

18

1813
mart.3

tanu

Do u5

r'l un

C:lS t a

Pe t ru

~. 'uon

CO} CI

s t an n l n

71.'t25,2C

1a

Sta

H L..agi>

~ulccL

n che l ata

1813

oDt

LI

Prlmtil
j11~.771,

groi

de

,$

3 lui

ta nu)

5 groi

d u 1 s i ce n in ~ Il ci pol 1 el e t ras e as
lui,
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

pentru

ft

pHit;r

del

debrtul

,eLI

banii

I'

181

martie
( s ac

Hagi

(Ee perioada

r l e 24 pn

octomb
N"

ri

hJl

501
Up

ra

I
I

MODEL 1

p_b_s_er_v_a_ii
1

106

XXXII
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

-----------------------------------------------------------------4

~~bl q

Gheorgh.iu,

Marin

ca s

altele
Malea

Manu;
la

5000

Ha g i

1u t

29,.000

Curte

da t l

are

91 u

d~ groi

(sau

g o ft
or p o l l t

cu

u a p r.l ml t banii.

Con s t an-t l n Ne l e avm a!

19.771

1~ ordi-

groi,

jn are lu ilo

fost

inc

de

U ,

i3

au

s t rn q .~ .Constli\tin

le

a pltit,

! nul

etc.

capuchehaia

{JE'hprimit

de la . NlcQla

Stenu)

credl

cci

H.

tul

Stano-

este

de

149.121,80
de I

groJ,

d~

1u l

de

.l a r d eb l t u l

49.771

de

parti-

os 1.

'r,

Copie

;,

1)

147

19

1813

ScrisQar~

mart.17t

ctre

or

i'"

ov

103 Craiova

i i

Hr I s t o du l

Lui

s c r l s oa re a
dar

ac

f-a

u mbac
te st e
t r lr

rigii

II an cu
Cd. 55/20 -

1996 -

627

c~ ,nu

it

lnc

P - n nul

nimic.

le

I n ce o
200

I1U

cu zi are le.

~------------------r-a

cel

dar
'

f r a-

primit

de

Chl

m re un

una

1a t Ni c o it o 1e ,

nm-nndu-i

5970

de groi,

pltete,

Is-!

cerut

ii ma i l l p s e c nc

r ce

pl

~J

M r l no q l u ,

a spu!.

la

~i

f e '. e, de

t ari

(-.U

c~

s c r.l s p ar-e a , 1 \oii

cu

t rl mit e

c u o 1 f s t ii

Petroniu

an un t n du-vl

mpreun

r l ac

Avram

Costa.l?et,ru,

IIHagf.lanu

rimesa

cub

~.la

24

rleoade p o ve r

e p r I ~ ten

d ele mi-line

taleri

poate

p e n t r u chJ-

a a f l a t ee,s~a~ntmDlat

se

va

va spune;

informa
Neopol

de
l

la
roag

~-----~---=~------------------------------------.

- ~7

XXXII
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

t\4:r

~~

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

----------------------1

---------1-----------------------

pe

Hagl

l anu

t r l ml t

s-I

conflrmareal

p r l ml-r l I ce l o r 12.00 de s p c c ll ',


Ori g.
r--

148

20

Seri

1813

s o c r e d e- 1 a Av r em Pet ron I u

mart .

c3tr~

5/17,

ljll

la

Orova

mite

urgent

t an ~ Costa

"H3gi

ChlrJ

':rJ!lo'/B

An

cu

Petr

rug5mfntea

scrisoarea

fra-

de a t r I>

al~turat

lui

as t as l u ,

ri g.

149

21

Scrlsosre

1813

mart.22

Petru,
j

i fr<?ll'.'

22

socote

tlectarlos,

groi

re a l I

i')

de

prl

1- ;

72

r l no

care

n dur i

gro~i

. ., Oi)

Orit].

d.

de

1L~39

Clu'primit

Un q r o v l e 18.326

r a l e de

la

l1.itropol

lt u lu l

de
pa

2440

de
de

as p r l bucata;

r a l e j 7000

M3r'c'

la
prin

'Astrino
care

d e groi
vameul

Costa
a de ve r e s c c

i
n

rngrovlahlei,

20 de pas o co t e

x}
-

1996 -

I-a 027

Do c , plasat

aici

la

Nectarlos

Ori g.
Cd. 55/20

de

groi.

f r et Il"

vameul

la Marcu

31) de

to s t a

c ~ e u p r imi t d i -

de

s I

deveresc

e "s axon l c l " i

S gro~,;i

Igro,

Pu t ru

s l anume:

$crfso<!,",a

"As

l e ml e rop o l l e ul u l

hiel,

1813
m I

la

de bani

sum

<483

150

IT' II1 t

IT!

verse
n

de

din

greeaU

108

XXX I I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Ost ro-

va

anunndu-l

veni

pe

dos

nu

cci

v l n 1000

s-a

Observaii

ARHIVISTICE

ahova

auzit

de CarJalt

af'l~t

ClU

UNITII

este

ntoars

un zvon,

cum

1 ncoace;

u- r r ,

printre

.c

altceva
care

el,

sunt

de. p re r e ii

menJi

mp r at u l u l

EmI n-a gad ela.

dre
1

vad
un

t e.r

j r

alii

nc

4 turci

r s pun s.

!I t r j mit e cuN i co 1a -

55

nu

Dac

poate,

c ru t

mone de : 400

0alb

ent

'

1.

sia

1t

>- t mp...r il

sit-t.trimit~Lun

au primit

e ron t il 1 e r t

fJ

c ~ 446 de,

fi

dar

axp~ 1 ci,

I s eul e

ar

ce este,

~e

oa-

s e n -

Au trimis

ch e un s cu l.e t . cu diver:se

Ha rf c h I o i c a re

Vldln.

spre

pt

n IcI
'

r p u t e a s: fie

tet

ca l sau
.., .

.J 

152

24

1813
taxII

5/17,

fraii"

Orova

pn

ctre

'~l1a9i
la

Cralova

cu b umb ac

si

Pesharu

cu

cafea

I Cehan

pentru

le-a

r l ml t

Teodor
"-

1996 -

I-a 027

zah~r

cele

11 cu bureti

dup

Cc s t a Pe t ru i

expedfat

.t r eb c l a de mult

ce

St.Me-

en un t n du-"I

pe. care

r",agi

Cd. 55/20 -

t an us

Acum nu al1

l..1ete

de la Oimitrle

Scrisoare

ma r t ,

. .)

<

adus
cele

tri~lse
Lazr.

..

sr

le

MODEL 1

c n l c l
13 code bale
trfmit,

aco l o ,

II

5 .. de. colete
de Vreta
Fl o r l n l i la

XXX I I
MODEL

____

C_U_P_R_I_N_S_U_L__U_N_IT_A_T_I_I_A_R_H_I_V_I_ST_I_C_E

Vlena

sunt,

la

nui i

( n c r l 9 o r din a r

cu-rsul

cu 110 ~grol)
Orfg

1813

Bucu

anunndu-l

\:

re

t1

"1

Scrisoare
Petru

cheme

n ez e

de

re

la

~Iagl
c

al

*J

ci

s p us c nu

crede

nu l-a

spus

se

vrut

d r nu

a c t l o-

"flul

degrab

mai

vorbit

CI

s-l

vin

prin
l-a

altul

acolo,

in mod expres

c nu

IICeatalt"*l

S alb

grIJ

ce

l n a , pentru

c s-ar

putea

comunItate,

dac

supere

ceva

tiau

Petru)

d l r e c t l e prin

Cu primul

cu

Costa

nu poate

'.'Ant;atlX-~

face

Cost

i....acolo)

El

aceast

mat vine

acesta.

lano v as l f e ne l "

deci

Astrlno

t an u

pe "Ceatall"

vrea

mat

e eh I 'val e az

mart.5,

193 Obls-,

urm5tor:

il

n e p l cu t ; s-i

la

" a ce a st

de argint

rt vt

cu

nl,l

de galbeni.

Socoteala

ntmpl

se

toate

msuri

~ul

mii I are

n
de

Tn

Hagf

socote~l

I anu

trebuia

t o.t

s u l c ,

cas dect
la

Poste

5~

nu

:>

est e bun ii i e 1 n u i n ele 9 e "d

fac

le

S t r Imi t r u 1 e 1 ~

ervftorul

deoarece; el

i i
O_b_S_et_'v_a_t _

ce v re a

u l ; da f ap

acea~"

s o fao ~tefan
)

L..P,apa>.
le

din

gdm-tlcul

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

Ase
p tria,
lui

r l s e p i " tol

1e c

deaarece-m3fne
Velt-paa.

re' r ude

1-

pl~ac3

Pe v , o 1lst~

110

XXXII
MODEL 1

Nr.
eri.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

cu banlt

.. I .,

Ori

Q.

x)

eri ere

c r I p t o;

pentru

26

1813
ctre

Ostro-

11

venI,

anunt

t an us

Statcu

de

Chirlac

(la

Anastaslu

CraIova.>

au s o s l

dincolo

u don ; r e

n idcntiff~nte

d. la

Hagi

!; e

perso~ne

Scrisoare

mart.S,

1 d i ve r S b pe r-

imprumut~i

s o en e ,

154

Observaii

ARHIVISTICE

prin

Cofet

~e

ro

Dunre)

cari

lu

po-

'a

ore lE

ora

noaptea

vestesc

c'

6 la

ahova,:ti

ment,

alii

satele

mei le

cu 401)O)j

i 9an ilo r ,

putea

vin

aa

de muli

la

Haschior~"'.

ajutor,

toate

5plnd!,'ii

lcr

intr-acolo
acest

fe-

1a

soseasc

la

p as

mai

mulii

ales

~.

are
de

solutie

nite
iar

s-ar

Imin-aga

s s-a r putea

risipit

dac

a r e alt

nu

u l>

a e

~i

anun t

Ii

acolo,

are

o r l g.
I-a 02':

El

din co 1o

Imln-aga,

a distrus
,

turci

oameni

de

nu s-a

auzIt

1996 -

vin

re a c

de oa

1 U:1n d f e tel e

Rahova.

sear

in

3000

la

aceast

r e e ut

pe

Se p a re ci vo r s il a] un g

pe

lor".

Vidin

tnc.

L.l umea')
"romel

Idect

ven It

CI

c uni l , cu

pa und

but n d

Cd. 55/20 -

Imin-aga

ca

trupe

I suf-aga

Oun, re),

frica,

~o

o ame n ! cu el
,c~"'JCll i l ,

dar
rece

s-a

a ce s t

XXXI

1 1 -

I
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

------

155

27

I
t

!I

1813. .

la

lanache

ma rt. 5.

ct re

Ost ro-

pe

veni

lu I EmTn-aga.

Chlrlac

..

s-i

o c rut , ca

lcul

un cal

en t ru

el

m s u rt

1 e neces

cu ven I re a

c;

grab

ee 1.

desp re

odat

I 1 roag

t r l mI t

cal ab a-

pun

c l r l e , S-I

a re.

Od
.

156

.
Scrisoare

1813

28

ma r t , 5 I

t re

Orova

la

24 februarie

cele

de

acum

pn

nainte

le

la

Pesharu,

4 ma rt I e prin

va gsi

dac

p r Tn Constantin
din

frall"

trimite

c le

1 l anu a r l e

1e de- la

c-

Pu1fzu

Pet ru i

Costa

an ue t n du+I

Craiova

Iar

1 a Iancu

de

I anu

"HagJ

gazete

Reg p-aga;
1a timp,

va t r1 mi te
ocazie.

vreo

O rl g.

157

Ser'

18t3

29

ma rt .6,

ctre

ORov

va

s o a re

an un t n du+l

galbenI
Culaoglu

,
1996 -

I-a

027

Pet

de

Moneda

de 295

de

as t e sp t

re f in

m~ J ne

c nd

va

rache

pltit

a fost

de a co l o ,

curent
9

i-a

1 u I Pe

Polita
g ro

i:

tras * de 2001

de la polita

4115

u 1 a Cralo-

c A rgh l r Plhtu

olandezi.

Pat ru N. Cal uda

c va p 1 t J z ap l sul

r l m l b an I t

in

la

de

l an u s Co ta

HagJ

rspuns
p

Cd. 55/2.0 -

An as tas I u!

Comootenl

Rahova

la

recute

la

de

Scrisoare

f a

. Observaii

Iar

aceea

mone de de al ci.

pe Re Jep-,

ga

s vIn

I1
i

- 112 XXXII
Data si
locul de

Nr.

NI'.

crt.

vechi

--

(.n-

I
CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

de o poli

vorba

nu era

2830

cel

de

vo rb e as c

s-l

de

ci

9 ro I ;

de o s c r l -

I
I

UNITAII

emitere

MODEL 1

soare

a fratelui

F I n

nu

gsete

p os I b i 1u 1 s

I pen t ru

Be.ch i r-aga.

acestuia,
dar

n c.

va

s l s-I

gseas,c

tot

face
trimit

Pati.

Or f g .

I
30

158

181

J'

ma rt .6,

Ada"Kal~
1

rugml ntea

trimite

scrisoarea

sa

au sosit

de

la

i
de a

Ba I ram- aga

re

gazetele

t r I mite

le

Lom-P a 1an ca;

Viena.

O rt g

.
S c r l s o a re

1813

31

Petru

cu

I
159

Costa

I anu

1 a Craiova

II care

Ha 9 I

Ib~ralm)-

fraii"

la

.
I

c t re

I-aga

Regep

la

de

Scrisoare

Como-

Petru

tef\f

fr

anun

C,U

polla

1501,55

9 ro

una

i l "

t afu 1 Gheorgh
Tau

Jiu.
ce

"tfagl

I anu

Craiova

prin

turl

le;

t r l mI s dou
le-

I i

alta

trImIs

a cump r t nimic

la

toate

sunt

care

scrlsor~
de

prin

de

Blteanu

de

Costa

t ras-o

care

acum,

el

la

pe

1- a comandat,

fac

nu

le-a

Olml-

1a ConstantIn

r l u Bu r l o lan 1 c t re

mart.9,

de

v-

1 a T rgu
dIn

cee a
s

acee a a nceput

trguI

de

scumpe,

a f ci,

cump

deoa rece

Cd. 55/20 -

11:96 -

I
I

-I~a 07

iI

s t r in I I dau
acum

nu

are

ban I I cu grmada.
dect

40 de bol

Pn
s I 20 de

o:

13-

XXX II
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

1
2
3
4
I~~~~~~~~--I--~----~--~--~~----~~-----T----V el,
cump r i cu 40 de groi
i r s

pectlv

27;

CU

cte

100

voIe

de inc~

vreo

po

ce rce

ar

dl n fi ec

, s

care

lt

parte.

Cn

socote

tese

dat

.u

l-a

trecut

cu v l n r l >

galben

pen-

'

le

sale

pltlt

Iar

a lu-

davagf1c

drepturi

67 .capete

pentru
torl

un

1n-

sau

afacerea

xlldarulul.
.. ,

rca

c t timp

a fcut

ct

l>pentru

"romneasc
l-a

la

scrIe

"-1

s us t l ne
t

trage

in

sper

ale

le

n -

acum,

clul;

pe

dac

are

fn u,l

aj u t n du= I la

a-i

st

mai

c mus te r I I pen t ru

crat,

tru

de e l

cam

o onoreze.-Are

gse

nou,

re,

2-3 mit

llt

s strng

vrea

lui

mlssir,

Z!'ac

de vite;

,1'

vam

omului

bell-aga

t)

Iti

negu5-

s p l t e s c ,

refuzat

o r t sRe e 1 ma I e \1

1)
,1

~60

32

1813

Scrfsoar.

m rt.9.

tre

"HagJ

Cernel

~a

Craiova)

format
Ion
groI

sIn

I n u

MateI
pentru

.-

1996 -

I-a 027

1 a MJhaf

Co ta

lor
de

la

1 Apostol

Pet r u i

anun t n d u+l

ordinuluI

de

frai

s-a

254

41 de poveri

cu

Ad5ncata

de groi

Ad m din

~ru

15.9 de p o ve r I cu marf,
de' 1

25~

Hrfstodul

cI"

con-

nu pltI

H"1eti

lu'

IBduc r vas
Cd. 55/2.0 -

de

MODEL 1

lut
de

bumbac

i
pen-

d c nu
Marin.

Ve-

114

.
XXXII

rr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

--

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----------1----------------------------------------------1-------------4

il

HO I ~v-

nlnd

la'OroV8-->c,ruall

s'plteasc,'
Pn

la

mn

el c l ,

I'

ca

tEl

jar

s-I

aib

de

ni J.

ca s

de

A'Jam,

CI

n,

Nlcola;

vin e a co 1 D

11 9 ro

r,

su,

medel

sum

ca

Cons-

lcerul

pe c e re

1 -a

1 au p r l ml t= o D3n
e care

prJ measc

l-au

pus

"

b an l l , este

r a-

de

zile.
'1

Scrisoare

1813

de

lanachl

ctre

Os t ro>

s c r ls o a re a de 'Ieri

veni

1-0 trimit,

putut
lanul

la

la

mart.6.

EI

r-

ce t . 1 76 de 9 ros I

o r r g.

33

unul

Omul

luat

Probab'

Tn ch l d ,

lui

cheltuIal.

r,

ca

nu m f

Termenul.

acum.

-s

un de

de

s l !ii! scape

Paleologu,

trimis-o.

omul

30 de parale

'Mihail

b nil

e-

L az

n tin

cel la 1 t,

dea

El'

r an'.

adic

cerut

nu' a e vut

v r ut

au ho t

urm

Ce r cel,

au

l-au

ca

'ch I ri a sl , p ent fu

161

MODEL

Comotenl

Slatina

care

mpreun

an un t n du-"I

noapte

treac

putu

nu

omul

'deoarece

su

nu

Ji ul ~ Caramustafa,

Rahovei,

Be,la

Ch l r l a e A" staslu

a
n

r l ml s veti

legtur

cu

,1

de

la

Imtn-ag

1 cat

d rumu 1 de

urm r l t de sili

,Cargali,

'1

cu o armat~
1a

ee t t 9 r

h ta ru

a l an u l de'la

!';

dt f;

at a-

el fos t

r az mu l u l , de

I)ubni'a

de

~--------------------~-----=---.-------------=-~----,----------------~------------_.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

2"

XXX II
MODEL 1
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

a l anu l Selvl

pus

pe

de-

fug.

Iache

aici

ca

sarea.

Ar

om

ent ru

ne

ici;

mit
i

lungul
S-I

acestull

trlmft

s termine
~ea

n~vole

asemene

o cru

P ntru

il

pentru

pe

Nfco-

socote

ce s t e 3-lt zi le
d

drum

cu

d~ Tnc

un

mal

r m-

s-I

trl-

roag

el c L

s cn du r l l e de

bag~Jele

care

pe

le

mal

are.

S e ris o a re a a 1 tur a t s o t r f mit 1 u I


Hagf Llanu>.
Ori g.

162

34

1813

~crlsoare

n,art.6,

ctre

Os t ro-

veni

6 din

de

Hagl.
an un t

lan.
c

rea

drumul

doi

de

de

de

la

Belfgradkl

cu
colet
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

de

$t

Iar

crede

de

z amu l u l , de

spr

Cofetaroglu

l u c r u r I de
cu bani.

de
la

Selvl
Statcu

ch

caragro

1)

rvanul

Sfntul
II

S-Ci

nc
f-oa

a fost

(Le6ta

>

ala-

Rahova

Uuta

c e vorb

lanul

la

sl

Cargalf,

Vldin.

de

pe

ctre

Cofetaroglu

L 'spl

de

de

schel,

un ch e rv an

trimii

ora

alungat

ta

lui

la

a fost

scrl

"pe

cu tl-

'Oubnlt

1.

care

prin

Slatina

indrept

a venit.

tov

Bela

s-a

dus

Cr

oameni

la

Emln-a_a

Ll c t s ru l . satr
nul

Anastaslu

u v ni t al ci

n o ap t e"

Caramustafa

Chlriac

la

atacat
f

el

lut

Nanu

Munte

dai

lui

un
pen-

116

XXX I I
Nr.

Data i
locul de

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

:~1~J ~2
__L-__~B~__~~ __~~~~1~
tru osteneala.
~6l-' ~~

trimit

pe

c e5~e

adevrat

El 'este

cineva

de prere
s

vad

~ d~c

se

poate)

lucrur-Ile

luI.

Bucu
retl

Scrisoare
Petru

de

ctr

Hagl

la

Astrlno

lanu

Costa

Costa-Petru

la

Crafova

r uq n du-e l

I slneturlle

moiei

m=r l i Sadova
cererea

Urzlcuta,

condica

pe

care

I eo 1o,

pentru

s-I
c ci

trimIte

adresat
la
cel

strng

de

la

port

attea

r pUt

asc

Malclu,

dobnd
dar

trimis

tele",l

amn rf.

.s

p.entru

dea

nu mal

su-

legal

polla

se .d es cu r ce

II

lui

cum tie,

p.r l n Hamugl Levreul,)"rlgevupungile

es e 13 t a l erI

este

de la

el,

dlsp

r pe

drum,

fost

bine

,datorIile

Nu este

a-

al c J.

i'

el

Ia

de groI,

s-I

Nlcolopol)ccI

prieteni

nu au fos t p 1 tI

lui

fel

2000

z ap l s u l belzadelel

omului

cu

mltropo-

I le.trlmlt;

ehi tait'ete

i"

ce p r l mes t t

ch I t an t a , conform

l-a

ca ndat

episcopuluI

lItuluJ,

"

~rig.

1813

mart.7.

da-

a rh l marrd r l t u+

35

la. VI-din
i

rscumpere

~~~4~~~~~~~~~--~------~5----_-

__

163

MODEL

goale;

",de ree 111"


Hagl

~lgflate.

s tl

e c"

l 9 rellila

t enus r nu

deoarece
S

puteau

pungile
alb~

l Lp>

griJ

au
d

c as e.l- c l ue e r u l u l VUdolanu.

~I~--~----~I----_~_,--------------------~------~
Cd. 55/20 -

ou -

I-a O:?'1

- .Jn -

xxx

t t
MODEL 1

Data i

Nr,

Nr,

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

I
~6) J-)

moie

amanet,

ze s t re l ,

napoi

a1

par

Re~u,

s un t cu

al).

"TI

au

la

pe caro

cer

mai

st

nu s-a

ecu

care

~. ma la
~1 vor

uf
~J

fac
of

CA una

de

A primIt

30 d~_parRJe
s ch l mb

v s u l acestui

'

opreasc

anume

c~

spun

medelnlcendt,;1

ac e s t l a le

Se pare

. Anul

cu aceast

medelnlceru.
1}483
ii

car",

alt~

moned

EI

urtat

[lac

va, t r I n l t e ~1

((!'!

groI
sede

l s-i

s~-i
l

aici.

dea

trlmrt3

cerea

v a avea

la cc v ch e
c~r-e-f

acesta

le la buca~;

c u ce

cu cp e r s o an.a

pn

o a t e sat ele

eu omul

e eo l c ,

71

I nt

p r l r- ce re

,ole,

ineles

de s p r

~edeJr'lceru'ul.

ce

10 par.

'accvache."unga

-r

ach e , ceea

s se ocupe

UD

lam b r u

tltzmplat

Clfaceri)

este

contl

~facere.

1u l

o p15ngere.

acela

v CI me i iau

i 10

o ro o ab l I din

rr5n'"

p r I c l n a d r u r l oe

I-a 027

acum

sp us

destinatarul

iacu~; va fac

l-a

cear

c!'c'

lui Co

l-a
, comunicat
f

S-I

14 q ro

grmt'call.

vame'

l , su.

galbenr,

u cat

prJmeas-

Ldatortlle)rn

ee l o l an de z l

fiului

cu eon d l la s-i
1 el. t at

de

din banIi

m r umu t a t i

m'

de groi,

3000

Srncoveni.

pl~tete

c~

'-a

s la i vreo

exemplu

de

(A promls~

1996 -

, cap Ita lu r I dobnd'a:

l'

Cd. 5'5/20 -

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

ne-

S,i;-,
C'~

s-a

at o re az

- 118 XXXII
MODEL

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

'5500

de groI

l nu mal

este'

de

nevoie

"

I
, I!
164

36

~:::.6.1
Belgrad

se rls o e r
tit

unde

I as

va

rn a

c
S

mltropo-

ia

vorbit

f meleagurI.

r.ugat

lui

zltuluf"

tur

de

la

se

c l u-

cnd

din e p e

p ro ce de z'e aa

I n le

s lor

e az u 1u i ;

s c r ls o r I i

n t te

acolo

da porunc

V8

Cons f an t l n Haralartib

i mIu 1 tI

la

Ianus

dat o r l elen

Hagl

rspunde

carului

ctre

re

gu

L~ontios

anunndu-l
trebuie

de 1a

rad,

de 'Bel

Craiova

- ..

;,

Ori g.

va
8 ce 5 t

'-a

c'um

cu' p r e luere

fi

a "depo-

Geme.

Ori g.

165

37

Scrisoare

1813
mart.7,

ctre

Calafat

ii"

de

"Hagi
la

Ianus

de

41)

Gheorghe

Costa

9r

I c el

r un c a p r e t en u l u l ; bani

contul

lui;

s mal

I.prletenilor.

A fcut

trimit
bIne

Cav 'ar

de c t at 't
l m l , la

r05 t

Cd. 55/20 -

![H)G -

I-a 027

"1 u

tt

un

nc

i
s

dea

sunt

ali

cu-

c
I

in

bani
l-a

cre-

I 2 Ode

nu a gsit

'~-;a 't'rlmt's.'

fra-

a est e p o-

care

d 1 ta t Da" t I ~ a .c u 38 de g ro
parale.

Sthenu

Petru

anun t ndu-'!

r,ra'ov~

, r ie r u 1u i

la

m I mUlt

'O c' gset

r e t 'ecn'veu ab l l , s-I
t 1 urMa v' r r' ch l ,

It

fac
rt mit

XXXI

MODEL 1 ,

Data i

Nr.

Nr.

crt,

vechi

{Or--

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
3

5
i
-;-'------

1tii 'Bagi

'1an u

s t .

cu bani,

dou 'pungi

~~

cara

9 i 1 ate ,
primi

alt

le

SV

ordin

3l'5li~.

s:5 s e ~ t r d u I :; c. s
r"ocf")rr.

p5streze
11 roag

de

gre-I

CLI mir)

tanul

CI

'aul"'l.

t e r ve n t l a

'i

d
C2

re

plus

o a t ere

P.oate

mult

este

iCI

(sic)

C81!'e s-~U'

el

~,

va

ia::> an t r li e 1 (a-

sLl Lo r : Gole

p e r cen l , pentru

u-

1000

cerut
150

de

c p 1..

nun

nevoIe

. I

9 ro i

s l de

a rb I man d r l t u l u l , 'cci'

In

moII.lt

a ce s t'ee -sun t 'mSn"~;t! r .s t l , Din ban' I


p-e care-i

d at o re.az

!(lsman

vtJ lua

ca-1
I

nu

220

va

i-'i

da

l u-l

Ghl!!orgh1e 'Gurl
I ,

o rt

166

38

g.

Seri

1813

5o

ctre

Os t ro-

care

veni

veni

acolo

al ci.

In

anun

il

nil

la

Nan u ,

sau
55/20 -

1996 -

I-a

027

s-

ci

Saionic.
urlg.

ce.

et rer

s-a mprumutat

n lJ-1 car

n'lJ mal

f ()s t

are

mat

treab
eomu-

l-a

i-a

lu

spus

t.r l ml t

n ,ti

1 car a v e':'le ade

ba-

lui

bani,

cu dobi"d~.
d~dat

C, Hakoffer

Tn t e Ieq

Gi

v'a zl~e.va

trecute

7 t:i"plate.

CofetarQgll1

-p e s t e ct

c~cf

putut:

e Anas t asi u

la -c r al cv e prin

sc r l so r l I

nu ~de

>

Ic' t: cele
nc

a ehI rt

de'

Ianu.,)

He9't

mart.8,

ere

c-

Cherva-

est e

1 1u I

1a,

s e r re 5

1,

120

XXXII
MODEL 1

Data

Nr,
crt.

Nr.
vechi

locul de
emitere

f671

39

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

1813'
mart.8,

ctre

"H gt

lanu'lCoc;ta

UNITAII

IAda-Kale

l l"

l'

rai o v

ajuta

spre

ol~

crui

poprfte

'cteva

Craiova

spre

fost

p op r l

dea

>8.

- 1
(sic

m r f u r l au trecut
W

deoarece

pov

au fost
d r umul

rl

de

1a

I altele

~da-Kale)

t e:

fra-

su,I'francezul

n s l Lv an l a,

Tr

r u 9 min te

,'prfetenlll

Eckart,

31c~u

Petru

'la Orova.

De aceea

r I mt t ' un o'ro ' a '1 s x u , s pe c l a l , c eli


I ilsta

anexeaz
pe

acele

veri

cu mrcIle

p o ve r l ;

sunt

Jut

ace s t o r p o-

cele

foarte
pe

Imprfmate

cauza

p op r l t e

11 ndatore,,:z

dac-l

din

de

mult

acest

la

Orova

pe IeI,

prIeten.

Ori s-

,
168

40

s c r l s o e re

1813

"liagi

mart.8,

c t re

CerneT

t l l !' la'

Cr

a luat,

a u cum f-

~rol

,r

r ulM

i hai'

1996 -

1-3 027

Petru

l o v'a pr l n care

30 de

de

'd ar

anun
176

- a

'

190

de

tru

IIgrorftl~'dicl

de

p r ob eb l-I nu

1a 'M1ee

mpreun

Hlcl

cu
er~

p~

c
de

i scrls

s c r l's o e r e av P ntru

ch T r J 9 fut

fra-

ta medelnfce-

'Pale o log uIle

nc

u spus , cel

arate

primit'

greI

M'lhaf 1 Apostol.

Costa

ace s t fApt'~

chi~care).

t an us

~e.spr

Cre

CIt 55/20

de 'la

'

Dlnu

ne ti

a dat

4 groi
nchis

acum

Ion

au

pen(1
si

in-

I
I

XXXI

I
MODEL 1

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

1---1----------------
3
2

b 1i.agCl

de

la

la

Hrrstodui

cel
t

de

AdSncara

252
l

Matei,

la

nu

1-

Marin

e t L,

c~ ~5

le

r e s pe c t l v 256
t

s-i

fac

rost

Adam

rv

de

poat

da

oe groI;

ariu

l-a

dar

ce o sil f c

nc
a putut

de c av I a r s l nJel

mn l c !, rc!atE

u adus

s "ir po I ca s

rI

~nii' la um nu

de

rost

va

t. r l m l z e ,

169

41

5 c r 1 :i o a r ~ de

1813

ma r e , 9 ,

!-f a grI

an u Co

Negad~

c e 1

tele

te

3 t il

i !'1 efo'

lor

de p un q l

LI

Intre

el

pili

tind:

1 a S te f n ,

fi

a Iov a ')

s-tjr du ce
.l!'

I!-J

p o e t e-,

Se-l

ch l ri

cum c s t e cu zapisul
de

1ntre~e

g r os f;

i cr Ed~

p c t

ca n

,1 n n-

fost

amendat

nc

nu

pe

singur

.u

1 s

le

la

co

c c l este

b".

Prlmi-

ace l a de

s~

Col li fi ri j ii, s

orIcine.

~icf 53 intrebe

Se:-j

p ve s t e as c

~B

dn s p r e

1-' u p e r s e cu t a t ' ~i~pe

cu

a fcut
u c

pe gheorghe

venl

f r a-

I"OClgz

+
~r - n.

se ~rdn

I-a 027

tt

"1

11

l'u l , d.r

1 ;. O0'0

1996 -

~ aer

durnnta

bard

lostp3nlrc:

v i cii t re

lor

de

r ,..

I an

ro 1c i un el r z u Il .:11) s sed

n Iru: n j

f ee

p.;

r tem

l e e re a , Satul

65

1a

a c e s t u l e , ~d ar

familia

Cd, 55/20 -

Observaii

Micola,

va

Cind

orIcine

nu

ca
n

care

fratele

122

XXXII

Nr.

crt.

Nr.

vechi

Data

locul

d-;

CUPRINSUL

UNITII

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

--------1 ------------------------------------------1------------2

1u J.

sl-"

mita

b enl t,

1 u.l

5 pun

c~ct

..
:

42

mart.9.

ctre

Radovanu

tea

soar

r ImI saI

me l c l l pe

43

1813

l-a

de
Il-

p s t r"e~ e s c rI

s-I

ia

in toc

1 t ,d e C65 ma
Sari

f~nu'

'adus

i,

.e rz u! 'cu

nu;

oeale),

far

Deoarece

a prlmT

f n u l

cn

in

lani

de

pentru

a Ciorotu
i

5 ~ro

suta

de

de -gr0$'

mai

s o l-d 205 q r os
p

ar

Ra-

cu 10 dr.O$ i c ru t a
1700

de d;:,t pentru
r-e+

rug3mfn

g. , 1 b r om n

orzul

cu

fgduit

I nache

-~t -'anogfu(?

s i s

luT

ar

cu dob n d e , p-r l n

Dlmancea

dov

tri

de z ao l s , 3anl i pentru

care

Soco tel

mart.l0

2 -,

du.

o rJ

171

z ap ls-u l cu- 250

su

loc

i.

la raio~a

.t r l mtt

rn

a Hanf

impreun.

est

laM

de
lanu,

-(

galbenl-,

r.

'.

Kagl
de

r ~..

Scrlso'are

1813

Hrr i -s t O cliu l'

are -d at o r I l' de ach I tot

Orrlg.

170

tLd

"ui

'. pe

{a9f

o rf s-

us

172

44

1813

Scri'soare

mar t 1O ; P t r u I f

~e

":,8

.HHi3gi

l l " c t reA

l an us

5t

r l-n o

Costa

1a B u-

eri

ov

cu re

nel

c r~

de groi

Cd. 55i20 -

1996 -

I-f.\ 02'7

cur
it

u 9 m1 n 1:" ade
aduce

trlml$il

r5~~u~

a d ai

e r 5 o a-

lor

c T 2000

de 'l1adel-nleerul

Sam-

- ./123 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

XXXII

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

boceanu ca s stea depozit la el pn


se judec~ cu ManolacheHonoriuJls
pstreze

rvau~ lor.

Orig.

173

45

1813

mart.10

Scrisoare

de la serdarul

Stef~

Costa Petru

nic pentru Astrino

ca

s~ dea poloovnicului Vasilache 912


groi,

banii

ispravnicul

clucerului

Zamfirache,

de Mehedini. poloovnicul ~

semneaz de primirea banilor.


Orig.,

174 .46

lb.greac

Scrisoare

1813

i lb.romn

de la Chiriac Anastasiu

mart.10,

ctre Bagi (Ianu") la Craiova prin

os t ro-,

care l

veni

te c lmin-aga se afl

anun c acumaici

600 sau 800

zile

0e

se zvone-

la Guania cu

oameni).

De at~tea

nu s-a gsit nimeni care s-I

a-

lunge. Se pare c se va ndrepta spre


Nicopole, dei nu vede ce rost

are s

treac Balcanii din noment ce el ~e


ndreapt')
i-a pltit

n alt

parte.

Cofetaroglu

pentru transportul

pn

L1-aCraiova~ c~t a notat el n socoteal.

Pentru ct a cheltuit

tarul,care

destin a-

a mprumutat bani de la

alte persoane, s se neleag


cela.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

MODEL 1

cu a-

Ateapt s vin capanl ii

- 124 -

XXXII
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

locul

de

CUPRINSUL

Observatii

ARHIVISTICE

apoi pIe ac i el.

176

UNITAII

emitere

Orig.

48

Scrisoare

1813

de la ItNichifor Custu-

mart .11'1 ru i compania" ctre "Hagi Ianu


Orova

I Costa

Petru i fraii It la Craiova prin

care Ii

anun c au sosit

aici

12 po-

veri cu bumbacde Macedonia. Nu a dat


nimic chirigiilor,

ci numai ce se cu-

venea lui Regep-aga de la Ada-Kal~. S~


grbeasc expedierea coletelor

care au

mai rmas din aceast partid.


Orig.

177

49

Scrisoare

1813
mart.11

ctre

I care

de la Ghi Coofeanu

(Bagi Ianu la Craiova)prin


Ii d de veste c~ i-a Indeplinit

I rugminile lui Polihronie, mai ales


I
I~~----~------~------_.~---------------------------~----------'
Cd. 55/20 -

1996 -- l-a

'?'7

XXXII
MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

-Observatit

ARHIVISTICE

s-i fac poslunict: .pe nite bi volari'


i ciobani de ai lui 1 cu Hagi Ciolu a
vorbit 1n legtur

cu banii al cror

termen de plat a trecut) ca s-i det\,


el i s primeasc
Pe ceilali

zapis din partea sa

are s-i plteasc

peste

trei luni cu dob nd , Nu e adevrat

ce

i s-a spus despre elI adic nu a spus


nimnui

c Hagi II anu ar lua o dobnd

de 37 de groi la pung pe lun. S-a


1ntlnit

chiar acum cu Bagi Ciolu care

i-a spus c i-a scris lui Hagi Ianu


s opreasc banii i s-i trimit zapisul.
Orig.

I
17~

50

1813

Inscrisul

lui Gheorghe Nicolau

mart.ll.

prin care adeverete

c a primit de la

Craiova

"Hagi Ianu Costa Petru i fraii"


3158 ocale de grsime,care

au costat)

1mpreun

cu vama]\chiria

de 4 g~i

la suta

(de ocale), pan la Nicopole,

3330 de groi. A mai primit


groi pentru

370 de

alte cheltuieli,

cci

merge 1n Turcia s o vnd i s recupereze

acest capital. Catigul

i pier~

derile s le 1mpart pe din dou, cand


va veni le va prezenta
Orig.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

i socoteala.

- 126 -

XXXII
MODEL

Nr.

Data i
locul de
emitere

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

179

Observaii

ARHIVISTICE

51

oli

1813

t.r as

de Rughio Balea a-

mart.11

supra lui Hagi Ianu Costa Petru,

Himarra

s plteasc

ca

200 de groi lui Papa

(Grecia) Panu Nicolau, dup 5 zile (de la vede-

re

>'

pentru c acesta i-a mprumutat

suma respectiv

lui RU~lio Balea, mama

lui GheorgheBenu. Pe verso: Papa panu


Nicolau senmeaz de primirea sumei de
la Hagi Ianu. Martor i scriitor:
Hristu Simu.
Orig.

180 52

1813

Scrisoare

mart.

de la Astrino Costa

Petru ctre

(Hagi Ianu Costa Petru

12-14,

la Craiova)

anunndu-l c s-a bucu-

Bucu-

rat cnd a auzit

reti

dup cum a vzut i n scrisoarea

copia

a lui Chiria~,

de

la el.
l'

c renun la schele,

pe care a primit-o

Este mai bine aa, deoarece ei

mai au i alte

afaceri.

s-i

lui Malciu pentru zapise-

dea banii

Nu trebuia

le pe care le are de nc asa t de la


Adrianopol, deoarece, dup cumvede i
Hagi Ianu, Hagi Stanoglu scrie
colo ce greu se strng banii

I pierderile ct.~monede. Tot el


I c banii
1

~~
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a

027

i despre
le scrie

de 15.175 i

6000 de groi se vor Incasa abia la

. Ii primvara
~.__~

de la zapisele

de a-

viitoare,

de Sf. Gheorghe1

- 1 7 XXXII
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

~1>'O

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

lropreun cu banii pe care~i au de luat

tz-:

de la constantinopol

sunt tn total

29.000 de groi. A prezentat

lie la Curte,
iar pentri

fr~ tns s

nite poi

bemii

cei 29.000 i-a scris lui

H. Stanoglu

o s-i trag

olie lui

Malea i in felul acesta il ob lig pe

,.

acesta
tervin

le achi te. El poate s in-

pentru Abdi-aga

beli-aga

s ajung

la Islaz, dar nu tie cu ce

rezultat.

Si lui Ioanichios

i-a pltit

")

1350 da groi pentru

contribuie

i s

aib grij s ia rvaul. Se bucur

Bagi Ianu a luat tn arend moiile


~rii

Bistria

an tmpreun~
gsete

cu 10.000 de groi pe

cu Hagi Ciolu

ceainice

le trimit

(Giolu). Nu

i n1ci teletinuri

tn patrie nepotului

su. A

primit, i ,cei 1186,28 groi. Aici iuzlucii vor ajunge cam la 3 groi i ichilieii

vor crete tn mod proporio-

nal qu acetia. Este ingrijorat


pricina

celor

din

uzite despre "klefi"

i a le scrie la toi ai lor s se p.ze as c Blnurile

de astrahan

foarte greu tn Bucureti.

se gsesc

Ii amintete

c trebuie s treac in soooteal


cei 3900 de groi strni
pisele
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

lsate de capanli1

de e~ cu zaS verifice

- 128 -

XXXII
MODEL 1

Nr.
vechi

Nr.
crt.

--

Data
locul

i
de

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

----------,--------------------------------------------------------

r-V

Il

HO

dac are vreun rya de la Tnsache,

grrnticul vornicului ManolacheLabo-

vari,

I Ii

deoarece acesca pretinde

c ei

datoreaz lui 6000 de groi. ~1

I Blan i-a spus c


I pentru gru; el a
i groi

dlila

sunt muli muterii


vndut,

gru! cu 18

de 160 de ocale unui negus

I tor

care avea autorizaie

I nire,

(Ea s-l

trimit)

de este mare lips


l-au creditat

In Turcia un-

acum. Pe Hagi lani

cu destui bani,

I groi, din care a pltit

I sper

de la stp- .

300.000

120.000 i

s lichideze

onorabil.

II

socotelile

cci i acesta se jertfete

pentru casa i numele lor.

I
i

bine s-i

trimit

zilnic

Ar fi fost

cei 1250 de galbeni

olandezi sau franuzeti,


re

In mod

cci schimba-

a cursului monede
Ior aici

este de mirare; galbenul olandez are


acumun (.ba). de 25 de parale i va

I mai crete;
,

I benii

evreii

Imprteti

I acetia au luat
I s" la valoarea

i-au cerut azi galcu 16 parale ~a~

de acolo galbeni "hLp-

li-au vandut aici


I

de 10,30 groi dramul ~i


cu 11,30 groi.

Pe

arhimandrit s nu-l lase pn nu pl-

Itete;

I, clean

a vzut i el ct este de vi-

cci vrea s scape, zi cnd c arE

I de pltit

Cd. 55/20 -

1996.- I-a 027

lui IIagi lani.

Ieri

a primitI

XXXII
MODEL 1
Data i

Nr.

Nr,

crt.

vechi

locul de
emitere

-1-1

13D

CUPRINSUL

Observatii

ARHIVISTICE

de la nicolae

f"2--

UNITAII

!?aciura o scrisoare

prellil cu o poli

im-

de 1234,60 do gxoi

ca s-i

Incaseze de la Andrei (p apa-

zoglu')

, pentru ce". 1248 de gxoi pe

I care

Paciura i-a ncasat

de la Zaharia

Prasa i Drosu Hagi Zamfiridis la ordi'


nul lui Hagi Ianu, 13,60 groi reprezent~nd provizionul.

Cnd are zapise

cu galbeni s cear rr.ai ales galbeni


olandezi cci
este

Lcursu1.) mone~elor

in cretere.

rubielc

Zarafii

112 parale

tru galbenif-idsiri

cer p ntru

~ucata)

iar pen-

7,5 gl.'"Oi,pentru

cei de Constantinopol 8,5'groi,

fund~

c1i sunt cu 10,27 groi i vor raaf lua


avans. In legtur
pentru care-l

cu cei 5500 de gre

plictisete

'prietenul

pentru care a primit zapisul de 5500


de groi de- la Hagi Stanoglu, ii
scrie

tn alt sorisoare;

va

previzionul

pentru Constantinopol este de 1% la


care. se adaug i al te cheltuieli;
parat ii trimite

-1

!.falea cei 9890 de

groi i 89 de aspri cu poliiatic


2%. Cele 3 poli

trimise

de Maldude

7600 de groi au fost strUnse de Zupanioti.

>

A incheiat

cu preotul
trimite
Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027

un zapis "srbesc"

Zamfir de' la Zagor i il

acolo s str~ng banii.

Tnase

- 130 ?

XXXII
MODEL 1
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul
-

:1

Ia

rl.--- I

,<g O

CUPRINSUL

de

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

emitere

vndutpieile

de bou- cu 31 de gJ:Oi

perechea, dar cu acesta nu a-a socotit


inc i nici pentru oi; preul

mic la

I pieile

de bou se explic prin aceea c

erau fr ooarne.~Oile cu miei pe ca~


ii le-a dat meovitului

le-a pierdut,

gara1-

d.ar jumtate din bani 11 va plti

tul,

adic Mihali"', :ls nu gs te s'

I trag

I ieri

polie
cealalt

pentru Constantinopol;
jumtate de sum era pl-

tit.

Az dimineaa a venit la el cpi-

I tanul

Diamandi, care l-a informat des-

Ipre Ramiz-paa, care a venit din Rusie


Ii trebuia

gzduit la "Antia"*~ dar

I
~ ~ost decapitat
c a uneltit

la Colentina; se pare

pe ascuns capugi-baa; au

mai fost i ali

turci

jla execuie ~ printre

Iba,

(care au asistat
care i un deli-

care era aici, i au mai ornort

vreo3-4 persoane . Vede c iari'


scrie

~~pre primejdiile

din partea turcilor}oci


!mergcumtrebuie.
a trinis

ce ~t

i
veni

lucrurile

nu

IIagi Ne.u i.-a spus c

la Bagi Ianu muterii pentru

:Vitele mari, ca s se tocmeasc7 el


este garantul . Poate s str8ng
i capre. Mai bine s-l
pache aici

I,---------------------------_
._;~I__
I

Cd. 53/:::0 -

triwi t pe Ia-

ca's~~l vad nite

doctori,

~I

a_i_~a_l~e_s~unuI~~n
ei este_b.
__
un _i__
a_
nu
_m_e
__

1996 -

1 oi

027

.....

XXXII
MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
3

I doctorul
st

'61."-

r1 (?).

Nici emite tul

nu

bine cu sn1:atea.
Orig;
x) Pseudonim pentru
nei~entifieat

181

S3

(limbaj cripto)

..

1813

~crisoare .de r La pitarul


re "Hagi Ia u

pe serdarul
la Vid':'n,

tu.*'

Stan~ c-

o..ta Petru

la, Cr-aiova anunttndu-'l

veni

o persoan

lj.i fraii"

c 1 a desemnat

Gh'. Stenu1 capuchehaf a de

s ia

2500 de groi

i crede c pn acuma i-a


la ei. La rt dul lor,
suma respectiv

i 'trimis

ei s-i

trimit

la Chiriac Procopiu

vameul, tn moneda
de la Vidin,

de aoolo

iar

l'

care !ti vor primi

scrisoarea

lui

s o

p<'istreze tn '-loc de chit?..n. Vameul

Chirlac adeverete
primit

la 18 martie c a

2500 de groi,

dea napoi

oblig~ndu-sa s-i

c:u dobanilli

Orig.
+:J'1\ 'V\t>+~

182

54

1813

be~~,;

SrQ.,y\.~.,

Seri oare de la Hristu Simu "au-

mart .12, liotul"


Himarra

ctre

iova prin

Hagi Ianu P9tru

la Cra-

care' 11 anun. c cei din

Berat i-au triIl'isnumai "oiurueuri",


dei aapisul

ra: ~nch iat

pentru moned

"curat". Are o pagub de 500 de groi,


!n unna s chirnbului
Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027

f.lcut de musulman,

- 132 XXXII
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

U -HTAlI

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

------~-I-------------------------------------------I------------, <1"2.-

Ji

datori tti celor

art aco mai sus,

cci

nunat 12 galbena. din cei 4650

primit

@e groi)

pe care

trebuia

measc~. Are s-I de

s-i

lui ~tefan dfratele

.-a putut

erau monede- "cu lip".


tul

7s-i

datoriei

i de
I-a

lui Hagi Ial1ll

>

4147 g,~oi, .mai mult

pri-

pe

n judecat

. Sicu Hamu.pentru toate acestea

aceea i trimite
400 de rubiele.
dat

cci'

Tot n

(COhi poli-

soooteasc

a pe care o primete~ i n.c 365 de

galbeni-

c roza s le

vao a-

cat.cukeae

rea la cursul, de aoolo. Cnd vine acol>


Sicu, s-i cear~ cei

lui

care-! dQtoreaz

I vrea
el.

40. de gro~i pe
i ~

care nu

s recunoasc c i-a luat


El pleac

dac g~eote
de bot Gi lui,

I gsete, se

la Cori fes
uterii

s vad

pentru

c i 500

aa cum l-a

rugat~ dac

n, comunicndu-i totodat

s-i

ia.

:S aib

grij

s-i

bunj s vorbeasc

.ari tul

i arvu-

i preul

apoi va veni personal

care vine acolo,


b

de la

(?)-

va tocmi i va lua

la o pereche,

de Papapanu

gseasc o sluji

cu arhiman-

_f;.1 nu po ata s~-

aj ute el)

s-I roage pe fratele

I Bucur
I
L
Cd. 5:5(20 -

umo -

I-a 027

ti, dar s
Orig.

II'

Astrino,

de la

nu-l neglijeze.
J

3 XXXII

MODEL 1

,
Nr.

crt.

Data i
locul de
emi te r e

Nr.

vechi

Observaii

I
--------------------4--------------------1--------5------CUPRINSUL

UNITA II ARHIVISTICE

18~. 55

1813

Scrispare
Iosif

mad.12

de la ~rhimandritul

"bistrieanu"

ctre Hagi Ianu

Costa Petru Lla Craiova) cu rugmintea


de a-l scuza c nu a putut pn acum
si

trimit

trimis
scrie

datoria,

dar a avut de

muli bani la Bucureti.

S-j.

tns lui Polihron1e ca s-i

mit lui Hagi Ianu cei 2400

tri-

de groi,

~renda") pentru moia Fundu Vornicului pentru 2 ani, din care 400 s fie
dob nda la suma tmprumutat i 2000
fie

L capitalul)

'

S!

, achi tndu-se ast-

fel datoria.

Orig

184 56

1813

Scrisoare

mart.13,

ceanu, preot,
craiova')

de la Constantin Grectre Hagi Ianu (la

cu rugmintea de a plti

lui Antonie PuIi 789 groi din banii


pe care-i

are de primit de la Pavel,

Mrgrit i Duca, dup cumti


tn scrisoare,

scrie

i'

aceasta trebuind s ser-

vease drept chitan

(dovad).

Orig.

185 57

1813

Rvaul lui Vasile Panaiot ctre

mart .13, Hagi Ianu la Craiova rugndu-l s-I


ajute pe omul su care se afl

Serres
,
Cd. 55/2.0 -

1996 -

I-a

021

cci

i el ti
Orig.

acalo,

va fi re cunosctor.
-

- 134 XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

186

58

Observaii

ARHIVISTICE

Scrl~oare

1813

de.la Dimitrie

MetaBa

mart.13,

ctre "Bagi Ianu Costa Petru i fra-

Orova

ii" la Craiova

oomunicndu-i

c i-a

rugat mai de mul s-i triJ!li~ cele 24


de oolete cu ~bumbac i bu.rp.ide bilie
aduse aoolo de Pesharu
I

(sicl) Const.,

dar n+a primit nici mcar rsplms la


scrisoarea

sa. S-i scrie dac reue-

te s fac ceva n aceast privin.

187

59

1813

Cursul la Viena este de 88 de florini

la suta

<-de-groi)

Scrisoare

de la Astrino

Costa

mart.14,

Petru ctre Bagi Ianu Costa Petru la

Bucu-

Craiova

reti

tul i melcii, pe care se va strdui

anunndu-l

c va

s-i vnd, printr-un


Blt~anu.

rimi amane-

servitor

Fiindc. el nu poat

al lui
face

rost acolo de galbeni, va ncerca

aici

s schimbe (monedele ~ de arqi.nt. A luat not de ceea ce ti spune, adic s


se ineleag

el cu capanl ii crora le

va da mierea

i va lua chitan.

casat aici poliele

A In-

n valoare de 3900

de groi, dar s aib grij c aceia


i-.au vndut marfa aoo Lo r s nu mai
devin garant pentru altcineva.
riIe s-au incurcat
Cd, 51>;20 -

1996 -

I-a o:n

MODEL l

Trebu-

din cauza celor

-.1~-

XXXII
MODEL 1
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

13~O de gro~i cu care ii


fost inelat,

scrie

deoarece nu poate fi vor~

ba de, o reducere a preului,


.a spus LMavru') serdarului.

le-a primit,

c a

le va trimite

dup cum
Data vii-

spre rezol-

t vare acolo unde t.rebuie. S tie c


t.ot ce-i va ordona s plteasc
tncrc3ndu-t

partida

el ya plti.

Ca s mearg mai bine 'afa

cere.a cu vitele,
'J

'-

aici,.

".ceata"
felul

acolo (la cratovaf

se va asocia i cu

;( lui Zisi>

acesta ctigul

1 . ehi ar

dac in

lor este mai mic

s nu se supere. S cumpere vite mici


.. la pre

convenabil, dup preul

caee i l-au oferit

I vitele

(muterii

>

pe
pentru

cele mari, se pare c le vor

vinde cu ctig.
Orig.
J

188

60

, ~
Scrisoare

1813

de la "Nichifor cuseu- 1

mare, 14, rui i. compania" ctre Hagi Ianu


Orova

Costa' Petru la Craiova confirmnd c


au primit
_ au pltit

Cd. 55/W

1996 -

I-a

U27

cele 19 poveri cu bumbaci


ehiriglilor

Orig.

74de groi.

- 136 -

XXXIIMODEL
Nr.

crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

"

CUPRINSUL

uNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

----------------------------------------il--------------

61

1813

I mart .14,1

Vidin

I
I

Scrisoare de la Gheorgh Sthenu


~serdar, capuchehaia de Vidin)

c-

I tre Hagi Ianu Costa Petru la Craiova. I


cu rugmintea de
a da punga c 2500 I
I de groi, pe care i-a trimis-o cmrai
ilor

de la ocne i s. ia ehi tan de

II la acetia,

cci banii

au fo t strfin i

Punga mai mic s o dea I

j n contul lor.

i logoftului

Ilinescu.

ACUM

este un

I criz",

dar sper ca afacerile

ia

o !ntorsur

favorabil

lui.

Il roag

mult s nu-l lase fr moiile despre


care i-a scris,

I cheltuielile.
lucrurile

ca s-i

scoat mcar

Le. Schela de la Rahova

vor merge din nou biner

cci

Il-au omort pe Emin-aga. Ii va trimite


ln curnd caviar.

Pe

v. Ilinescu

no-

teaz c a primi t o pung cu bani de


la Hagi Ianu.

1190

62

Scrisoare de la Polihronie Costa

1813

mart.14, Petru ctre Hagi Ianu la Craiov

Drin

SIti-

care l

il

oara

cu cei 1000 de groi i 20 de aspri pe


I

anun c a debitat

care i-a trimis,

~arti

sa

mpreun cu 20 de o-

cale de anason. A inceput s strang


datoriile

mpreun cu odabaul D ITlitrie

ICC1cellalt
ce.

55/20 -

1996 -

l-a 027

mumba1r n-a sosit

tnc.

- ~-

/"

XXXII
MODEL 1

Nr.

. Data i
locul de
emitere

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

3 --

UNITAI!

-------

ARH[VISTICE

Observaii

-1----5---

Ii pare bine c va veni 'Stefan din pa-'


trie

A!

aa cum ti scrie d:stinatarul.

tnceput

s~ aduc aici boii pe care

vrea s-i vnd, ae pare c sunt o mul

ime de rnuterii-pentru ei. Trebuie

vtlnd sau boi, sau vaci, sau viei,

ca

s scape de datorii.

Dac vrea s cum-

pere vite, s-l trimit

pe Dimitrie

arvan! tul cu 2500 de groi In. taleri,


rubiele,

galbeni cie Constantinopo 1 s a1:1

fttabanici", dar misirii


aici. Dup porunca
privitoare

care s-a publicat,

la scumpirea

mai pot ctiga


ceea prerea
ecatostar1i

inonedUor

ca mai !nainte.

lu.i este s

de 110 parale

de 90, deoarece

In privina

De a-

nu chaltuie
i idhilicii

i s-i trimitl! lui.

galb nulul olandez

dat nici o dispoziie,


bucat~

nu

au pre bun, de aceea

vrea s-i strng

12 (groi

nu au cutare

nu s-a

a rmas tot cu

Trebuie

s CUIll)ere

acuma vitele,

Inainte

de a noepe sl!

fie aduse la tSrguri,

cci atunci vor

avea un pre mai mare. La Cmpu Mare


I

Lperechea>

I groi.
1

Cd. 55/20 -

El a vndut; cu 90. 100 i 110

pn acum. Zilele aces-l


( tlt~bQ~,,-)
tea ~a primi porunca/pentru hotrnici-,

de

groi perechea

I
I

de boi este cu 140-150

N_~

1996 -

__

=_

I-a 627

rea moiei ConstantiDeti.


. ==~__ ~=== __~~

Cpitanul

~~


- 138 -

XXXII
MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

-2

I
t90 I 62--i

1-

!I

de la

c acest lucru este

numai peptru'rani

negustori;

~u i pen-f

cnd se va !ntlni

cu

I el,

VQrdiscuta.

Iia

Ftmdu Vo.rniculUi de la "Bistriea-I

II nu",
I lui

luat In arend mo-

cu 1200 de groi pe an, in contul

I este

pe

II teaptl'i
I

Dimitrie Meovitul,

~n

iar zapisul

numele lui Hagi Ianu.


pe Dim1
trie

arend~

Il

a-

povarnagiul s ia

moioara Celeiului.;tot

pentru ei.
Orig.

191

63

1813

Procur prin care Maria, aoia

mart.15,

rposatului

Teodor Nicolau, instituie

Scamneli ca epitropi
Zagor,

ul

ai averii

rmase de la so-

su pe "nagi Ianu Costa Patru i

regiunea fraii",
Ianinei

ca s verifice

toate

socote-

i s adune ase rt'CL.>P~ care:.~

lile

mai

I are de strns: bani, obiecte etc ..


I i s aib putere deplin asupra tuturor,

in af.ar, de .c proprietate

I Bucureti.

din

Dac cin~va nu vrea s pl-

Iteasc

I a

ce datoreaz,

judecii.

s-I cheme tn fa-

In pri.vlna bunurilor

rposatulul

epitropii

inele ei scrise.
l

I tru

arm,.dect cu nvoire

I valabil

Observaii

ARHIVISTICE

voie oamenilor lui s_1

caimacam. El tia

UNITII

de la S'aru nud

I poarte

CUPRINSUL

II

Data i

locul de
emitere

s urmeze ordi-

Martmri: Dimitrie Ca-

XXXII
MODEL 1
Data

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

CUPRI~SUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

j'mn\ona,

Toma care

preot\ll

!>etru Athanasiu,

este

paroh

Sterari co'sca' Petru

;>

.La Neg-ade, 'Con-tal tin

de

N. Saigi.

Ori .

192

64

1813

Scrtsoare

mart.15, n ctreAstrin6

>.

..:!'"",-.

de la Iovan

eiochi.,.

(Costa Petr~ la Bucu-

trin1i :1 prin

u1 s u ,

Bucu-

reti

reti

care i se prezint~, 800 de groi


iai

s-i

de IIagi

contul

lui

prezenta

or

anu de la Craiova

expein

Alexal'l.dru ICc.mCll~u,pstrnd

in IOD.de ehi tanl.

Or1g.

193

65

~cricoare

1813

Ioan Si-

de 13. "FraIi

Hagi IanuS la cxatova

mart .15, manoglu n ctre

Vidin

anunandu-l
polia

rului

c ei nutau nici
ret rnatl

lor a fost

de ctre

comts tonaru

'(p. Culaoglu)
'ial)

o vin

de la

JestinataPetrache

O::'-OVUt

care (ini

s o p~_lt,easc. Dar

acc-.e?t"'.,;e

ntruct

eL nu prin. ete taleri

groi bucata,
ci la 5,30

, ~um 0ste 'cursul acum,


cun a f':lst cnd a

groi,

dat el banii, de aceea polia


trimis

na:loi.

Ii

r va-ul po=o re-l


meul de la Craio
cei

20 de gre;:?1.

Orig.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

la 6

rau.L.umes c

i-a fost
pentru

.j}r primi de la varai

ca s recupereze

- 140 -

Nr.
crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

194

66

CUPRINSUL

XXXII

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

Scrisoare

1813

MODEL 1

de la "Fraii

Cucunghe-

(1)

febr.28,
Serres

Hagi Innu Costa Petru la

lu",-ctre

C.iova cu rJl.gm,intea. de' a le .confirma

II

trimiterea

le-au expediat
sele

prin 2 curier1,

resMct,ye,

Ilulti

o scrisoare.

care este

d~ Tess~.lJa,~Io.sif

lo,expedieze

l'

fi

I
'

mai.

a consu-

de Cooq , ca s

la~ucupeti._

Copie 1!l~~rat.
..

la adre1

a4j.9 i.a Vid:f.n, la

I Hali1-.,HL ag.:>Me,mQglu. Acum

I trlm1.t

pe care ei

scrisorilor,

~_

19.5

66
(2)

Scrisoare

1813

de la ?JFra+-il
Cucunghelu
' x.

mart .15,

ctre

Hagi Ianu Costa Petru la Craio-

Serras

va c~ rq~qmine~.de

,trirni te scrisoa-

irea a+tpr~t.l~ Vidin


pectiv,

I i

la adresa res-

qup. cum sper c a procedat

ou cel~lale

~rimite

mai !nainte

.prin. ced, d<?~~cUl;ier1.triII'ii


To,t pr,i.n

rile
..

curieri

le" t~imit

.de
qcolo.
~
,.
~...Lista

IrSC%jiSOr:i pe ca:r;e,tI
1,die~e....

de ei.
scriso-

cu cele ,uatru
.~
rQ~g, s le ex!?e-

_:

."
196

67

~st~

1813

,~ntocmi~~ d~ Astrino Costa

Petru cu ,sum~le priijdte de la diverse

mart.16

1 persoane

pe pe rf.o ada 1,812 .deceMbrie 20

1-1814 maj 24;

S1..U"r\a

total

e~te de

--~----~--------~I-----=__--~------------------------,----------------------'

Cel. 55/20 -

1996 -

l-a OZ7

1 -

XXXII
Nr.

Nr,

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL 1

Observaii

1
2
3
4
5
I--~+-~--~--~----:--------------------~--------------------~;------~---

4q~

6;r1

64'.5'43 de groi.

I primi;:t

sUl'hCi

de 6900 groi

.~Oanich~8,

de "

in' 8000-

te alal Nectarios 'ndtropoli ul: 3050 a


prilni t n contul arhimand4i turui

Anti-

mos;' 60~O de la Trsnea, ~~taful lui


1

Nicolache LHavru) , 3667 a primi t de .


la mitropolitul

Stratonikia

i nc

10.000 de la aceiai In contul

mitropo-i

11itU1Ul. Wecfl-los.
Orig:'

197

68

Scrisoare

1813

mart.16,
Bucu-

de la Astrino Costa

Petru- ctre (Bagi

~ 1la craiova)

I r

reti

r anu Costa Petru

comund
cndu--L c se bucu-

pentru nce~area' conflictului.

trimi t lUi i 'IHaiduli'~

ca i exazhuuf

de la nFranga:dele"~ doua roli de "pateranit . In socotelile''Covr.'liei

! potele
fost

) s treac 'baul aa cum a

"pe vremea acee a'"," cci

nu este

~u

o greeal.

aceasta

S-au adunat cu to-

la casa lui Scufa i au verificat

ii

trimise

socotelile
,toate

de epistaii

poteee i au gsit

Itre ei c are datorie

de la

la unul din-

7500 de groi i

'

nu C are de luat 2000, cum trimisese


el 'socotea1a~J'Aa .incdt

soeoielile,cci

_"Cd. 55/20 -

{o gre%l gr'av. I

...:""'=...-..

e,.aa:aau

1996 -

I-a 027

. ,.,.

_
~

-i revad

fcut i destinatarl!

le

trind te inapoi,
it4.lIi

~'

-..:

-=-_

- 142 XXXII

I
-1-1-2Nr.

Nr.

Data i
locul de

crt.

vechi

emitere

{fr!
I

~'D

CUPRINSUL

Observatii

ARHIVISTICE

-------4----------

---S---I

cci aa a d!~ctltat

I
I

UNITAII

----5

ca s le dea

lmuri'~~,,velJ~ru''al)~ te "condeie",
re sunt mai ncurcate

I eli ce ~"!'t1tate
1

pentru

fiecare

ca-\

i nu se specifit

de fn sau orz s-a dat

- Limbaj
obiecte

(1)

Scrisoare

1813
mart.16j
Nicopol

ctre
ii"

I -

cripto1 peeudonime pen~.

necunos9ute

de la Gheorghe Nicolau

"H~g~:I nu Costa Petru i frala Craiova anunnd,u-i c a ajuns


,-

I cu bine .la ,Ni.~1'~.~~1,nu a pltit

t~~ persoane neidentificate

198 69

cal.

Orig ...
x)

cu Tnase Evstatlu

c este ma,1 bine s. fac,

!,

MODEL I

deCt,

:i~:
::::l:\:::~~:::e:u~=

I b rucuf., (vama) 27 1/2. groi, adic 1 as


I
I pru la o oea, pe care l-a pltit AbdiI

I
I

aga. Constanti,n P,ap~ este bolnav i Il


r~ag ~~i tr~mit_ ceai,

lm~i. i ni-

te vin negru.,
Orig.

199 69
(2)

Scrisoare

1813

"

de
la Panaiot
Ioan c.
.

mart.16/j tre Bagi Ianu ccs e a Petru la Craiova

1-

NicopoleI anunndu-l
c venind aici
.,..'

~7a gsit

pe constanti~

Papa hazarghian-baa

bolnav
,. si i-a

dat scrisoarea
.

de la el,

~~~--~--------._------~-~~---~.----------,------------~------------.
"el. 55/2iJ -- W96 -

:-a 021

3 -

Nr.

crt.

MODEL 1

Data ~i

Nr

locul

vechi

1__ 1 --r-__

1191

XXXII

61

CUPRINSUL

de

U! ITAII

ARHIVISTICE

emitere

.;-1-_~~__-_-.....:-3::::::.f

-;---=--=--=--=3.-=-===-- _-=--=--=--=--~-=--=--=--=_-=--=--=--=--=--=.-=--=--=--_-..:.4-_~~_-_-_~.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~-_-_--

,1

QU

unea banilor,

I s aib grij

'

dar acesta

s plteasc

este tariful.

Observaii

se poate ocupa de chesti'


tot Hagi Ianu trebuie
de acest lucru. Trebuie

1 gro la povar, atta


S-a ntlnit

cu fratele

I ~~~mb~ ::v::::~-:es~~1~A:::c::~
I

I va

fi mai uor negustorilor

eleag

Ltn privina

s se tn-I

vm1i) i el

are s le comunicenegustorilor
cui s treac la ntoarcere

pe

cunos-e
la

aceast vam. El va pleca spre Bazargic, dorind s ajung la SalOnic. Aco10 va primi rspunsul n legtur cu

iumbrucciul i le va comunicai negustorilor.


j

Orig.

I
200 70

II

Scrisoare de la etrarul

1813
mart.16

etr

Hagi Ianu

Cost

Ghaorghe

Petru la craio-I

va prin care l anun ~

au nceput

. din nou s treac poverile pe la s eh v

la i de aceea trebuie s trimit

un

f om acolo ct mai repede, precum i at ci


deoarece i cei de aici vor pleca aproape toi.

Lui Chiriac s-i spun c

i la Salonic au sosit trei

corbii cu

15.000 de poveri coninnd coloniale


pe nwnele lui Obil

.----- ---I----...."""""--"""--.....,,yr~c;r;-=~-----~--.:...----~Cd. 5'i/20 -

1996 -

I-a 027

- 144 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

2011 71

Vidin

ARHIVISTICE

Observaii

L capucbehaia') ctre "Hagi Ianu Costa


Petru i fraii"

la craiova)anunn-

du-i c vor primi 12 colete prin cru-1


aii
Ilie:

de la Calafat i sub girul


4 cu postav,

4 cu tutun,

lui

1 cu

i
I

oglinzi,

3 cu "mer", pe care s le

pstreze

n magazie i s le expedieze,

cnd vor primi ordin.


sunt pltite
~

de ei.

l'

Cheltuielile

Nu se ndoiete

luat pentru el n arend)

cI

Golen~

i Cumiru, 1350 de groi i se pare


convenabil pentru Ciuperoeni i Pupet
pe an. dar s

fie luate pentru. 3 ani,

cci i acestea sunt convenabile. Trimite trei

cutii

de caviar,

din care

una, cu 5 1/2 ocale este pent.ru ei:


ocaua este 5 groi.

Celelalte

sunt pentru clucerul

cutii

Oteteleanu i

cocoana ANica ~oienreasa').


cnd se va ndrepta situaia

Atunci
la Vidin

va termina i el chestiunea pe care o


cunoate (Hagi Ianu).

O scrisoare

o trimi t.l1la Serres i alta s o dea


lui Hamugi(:vreul

~ca s nu se piar-

d, cci n.l1untrueste i un zapis.


Orig.

Cd. 55/20 -

199CJ -

l-a !l:!'7

MODEL i

Sc:d.soare de la GheorgheStenu

1813
mart.16,

XXXII

I
t

- y5Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

--

XXXII
MODEL 1

.
CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

----

202

72
1
1

Scrisoare de la Anastasie Hagi

11813
mart.17,

Gheorghiu Cofetaxoglu (tn orig.Coveta-

Rahova

xoglu) ctre Ha~i Ianu Costa Petru la

Craiova prin care ti

d de veste c n

fine Imin-aga de la Haschiol (sic)


fost o~rat
fiul

n Balcani, mpreun cu

i cu fratele

>

tanului

lui de ~rmata sul-

i astfel

ber i l-au eliberat

i drumul este lii p

"bietul

Fachir Fucaras". Chiriac Anastasiu i-~


comunicat c el

(Uagi Ianu) a luat de

la Iancu Polizu de la Or ova bani

CU

zapis i i-a spus i lui Polizu ca el,


Cof taxoglu,
zu i-a
Ieri
cata

s plteasc.

cerut s plteasc

mprteti

Chiar Polisuma n ta-

a cate 6 aslan!

i s ia zapis~l.

La cererea lui

Chiriac i a lui Hagi i-a pltit


Chiriac 850 de taleri
ta,

bu-

lui

a 6 aslan! buca-

dar nu a cerut zapisul.

ci a primi ~

o dovad pentru suma respectiv,

pe

care Polizu nu a vrut s-o ia n oonsi-l

c~ s-i

poat recupera suma reinut!

din avansuri
Orig.

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 1127

- 146 XXXII
Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.
crt.

vechi

-203

UNITAII

73

Observatii

ARHIVISTICE

CUPRINSUL

1813.

Bi:~lmincheiat

I mart.1
.
X

II

de JlNicolae i

Constantin Zapanioti" lui Astrino Cost

I p tru
I tie

MODEL 1

pe perioada 1 iwtie 1812-1 mar-

1813 cu 'debitul de 84.003 groi i

42 de parale i soldul de 1726,57 gro :

6000 de groi au fost dai serdarului


Nicolae in 500 de galbeni i ali
in 100 de galbeni,
lui Astrino

1200

1927,60 groi dai

in 500 -de ruble de ar-

gint a 3 groi i 105 aspri rublaJ 480

I cpitanului
I a 12 groi
I groi dai

Diamandiin 40 de galbeni
bucata

1 evreului

2844 de

in 237 de galbeni olandezi,

1260 de groi: lui Andronic blnarul,


5000 'de groi lui Nicolae Trsnea,
5212,30 groi lui Manoil, grmticul

I domnes c,
sptar.

10.000 eu o poli
Au luat:

pltit

de

de la Astrino 3795 de

groi in 66'()de caragroi;

11.000 i

3.500 de groi de la "Hr~stodul i


I

aomp." de pe dou p'oli

de

la Craiova,

5000 d' , la Cunupoglude pe o poli


,de la Adrianopol, 3975 de la 650 de
saxonlcl cu 5 1/2 groul;

4100 de la

Xantu-Ducade l'a o poli de la Adrianopol; 6000 de la MArcuAlca~i

~ttla &. l..

de la

Craiova etc.

Orig.

I
j

X)

Doc. plasat aici

din greeal

~----------~--_~.~I------~~------~-=--------------------*------------
Cd. 55/20 -

19 6 -

I-a

27

47 XXXII
MODEL l

-;1
Nr.

204

Nr.

vechi

Data

si

locul

de

---

3_____

74

CUPRINSUL

UNITAI[

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
.

~4 __ ,-

~~iI~

Scrisoare de la

1813

Evsta-

mart'.18, tiu ctre Hagi Ianu Costa Patru la


Bucu-

Craiova anunndu-l c nu poate s-i

reti

plteasc

lui Astrino ceea ce-i dato-

reaz deoarece Bagi Ioan a- promis c


are s-i
acesta

restituie

La arendat"> moia schitului

Cema altor
pe

cei 15.000 de gxo~il

persoane cu 15.000 de gxo

IdeI

an i i-a apus fa cu A3trino i c Il

mitropolitul

c are s-i dea banii,

dar-

crede c va aj unge cu el' la judecat.


S-i scrie

i el i s-i arate c i

lor le aduce pagube, nu numai lui personal,


scrie

dac l

amn atlita.

vrut s-

mai ammunit, dar Hagi Neu s-a

grbit

foarte tare.

Orig.

205

75

Scrisoar

1813

'> ctre

de la

(Astrino Costa

Petru

i 19,

la Craiova~

Bucu-

cu clugrul Serghios de la Vidin pung

reti

cu 422 de galbeni olandezi,

~agi

Ianu Costa Petru

anunndu-l c a primit

s primeasc i obinuita
nsoitoare.
Casa potelor

S scrie
i s-i

el nu se pricepe;

fr ns

scrisoare

i singu~ la
lmureasc, cci

sau dac se pric pe

Cosma, s le dea el explicaii


tur cu preurile
Cd. 55/ZO -

mart .18

1996 -

l-a

027

n leg-

la zahereaua folosit~

Nr.
crt.

Nr.

vechi

-1

~(I K'

I
I

Data i
locul de
emitere

148 XXXII

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

atuncI ....{ la alte

ceste

lucruri,

socotelile

care verific

s ~ fi e foarte

I prind

tA:~~

doresc ca ate,

s cu-

ce au c;wnpl!rat, cantitate a sau


n fiecare

Dac socotelile'nu

Ile va trimite
1.)

,cci cei

amn uni

'Inumrul i cu ce pre,
Iseparat.

MODEL 1

lun

sunt bune,

napoi. El este de prere

./

ca(strimit:

acolo I la "Casa potelori

de la nceput un grmtic; ca s le fa1


I

I cum.doresc

ei;

el le-a spus c Bagi

el:

Ianu le face aSa cumobinuiesc ei,


I

"dare" i ":luare". Il
nasie Evstatiu

ateaptl1 pe Atha-

ca s-I

trimit

mpreun s fac socotelile,


termine n 3-4 zile.

acolo i
ca.s le

parte din "con-

deie" care erau mai complicate le-a


cut el.

Athanasie Evstatiu

cci are o nenelegere

f-

mai ntrz!E

cu 'agi Ioan j
"

cu Mitropolia,

care are s~i plt

aso

<:mo-

mai mult de 23.000 de groi ~ntru


l

ia schitului
poliei,
ali

Cema.>, metohul Mitro-

care Hagi Ioan ,a dat-o la

arendai

nainte

termenul arendrii
pltete

I da,

acestuia

ca a expire

lui. Evstatiul

deci

15.000 de groi aren-

plus dob nda, plus a.'1eltuielile

lui.

Dac sunt unf.L care vor s-i


acolo, s le dea polie

J~__~
Cd. 55/20 -

I
1996 -

dea bani

pltibile

de

I~_As
__t~r~~~"._)
__c__t_re
__Mi
__t_D)_P_O_l_i
__'_~_c
__C_i
I-a 027

~ lA9 -

XXXII
Nr.

Data i

Nr.

ve h1
_c_:_t'_I__ _:_ _'

locul

~~0'

de

CUPRI)1S.;L

MODEL 1
1,

UNITAII ARHIVISTICE

Observaii

__ 1---------------------4--------~----------1-------5------1
Ai:h)'('1 as ie le este
prea este

nu

sigur pe cuv1lntu!. lQ..i Hagi

Ioan., A primit

scrisoa.re

dip, care a aflat

turile

lor .d to~)

c s~au v~ndut balo-

lor cu ba~ac

socoteala

de la Viena

i au ~ichidat

trirni~ndu-le

prin N. 'P4ciur.

i alj

2000 de caragroi tntr-o Idi


500 !L pot lua din ordinul lui
Ru i) ~u o po~i~
de,complezen!

Trimita

Zotu

o poli

(economi~) Ge la Ben- .

g~scur de 35~,O de groi, i dac o l:nca~

ae az

sll-1 scrie .ea- sI! o treacll

tul,lui.Hagi

Ianu.

in <xm~

1-

Orig. _
J

206

76

1813

Scrisoare

de la C~nstantin

mart.19,

athanasiu,

Nicopol

Ianu Costa Petru la Craiova prin oare


ti

bazirghian-baa,

'P.epa-

ctre

anurr. c le.- a dat drumul de ai ci

i lui Gheorghe, omul lui)i


liot de l
trebui riIe

Salonic,

la Schela de la Izlaz,
toi

Orig.

a lui

III

Mehmet-

oomunfo s~ trimit

ch.ervanele cu destinaia

~i

lui.'Pena-

ca s se tntoarc

lo.r. Din part

aga i Ahdi-aga ti

Bagi

Nioopole, pe
ca' s fie

t
1

mUluJ

negustorii.

.--~~I--~--__~==~~~--~----~--Cd, '55/'20' -

1996 -

I-a

027

- 150 XXXII
MODEL!

Nr.

crt.

Nr,
vechi

;2

Data i
locul de
emitere

I
1813.
I mart.l3, I ctre Scri~oare
Bagi l:anu
CUPRINSUL

UNIT TII ARHIVISTICE

Observaii

I-

207 77
1

veni

'la etrarul

ia 'Craiova

Gheorghe
anunndu-l

c nu este bine s lase schela singur

Ostro-

de-

I
I

I fr

comisonar, cci trebur:tle

I mearg foarte

trimit

prost.

care a mai lucrat

au s

El prefer' s-I

din nou aici

pe Chiriac,

cu

la aceast schel i

I s-a mpcat foarte bine. !'fici tlui

I Cofetaroglu

(nu i-a p~rut bine) cnd

a auzif c 'a venit Mihail Gogan 10-

I eul

lui Chiriac.

Sa 'ia de la" GOga58

pe

de groi i~90 de aspri


i-a

ridicat

care acesta

din contul lui" i" a uitat

I s-i
I

restituie,

atunci.

g'n spaima fugii de

Orig.

208

78

Scrisoare de la Astrino Costa

1813

mart .20, I Petru ditre


Bucu-

Bagi.'Ianu Costa Petru la

1 Craiova sftuindu-l

reti

plezen

ca poli~' de

OOIn-

'(economic) de 3500 de groi

s o strng de la' s lugerul Constantin


Buzescu."Din mnanetul de 422 de galben,
72 au ieit

"cu'lips",

dar nu prea

mult, ci numai "un grunte i "jumtate' ,

IHagi lani

nui-a-restituit

din banii

tmprumutai, 13.756 de galbeni,


j2380, el i-a

pretins

s-i

dect

restituie

Isuma !n galbeni,
I
Cd

55/20 -- 1996 -

x-a

1)1:1

aa cumi-a dat-o,

Nr.

Nr.

crt.

vechi

XXXII

MODEL

Data i
locul de
emitere

CUPRI'iSUL

UNITA II

ARHIVISTICE

I .

123

moii,

Observaii

se va sftui i cu "Sadoveanu",

cci -acuma preurile

la arenzi aproape

c s-au dublat. Preul ecatostarllor" " 1


este de 116 parale,
de parale.
la Sibiu,
-

cei 2000

iar ichllicul

93

S-i scrie i lui Paciura


ca s primeasc

mai repede

4ie taleri::> de la Viena. Aa I

cum i-a mai spus i alt dat, s nu


se mai amestece
nicuxx,

In "eparhia

lui Cara-

ci numai In aceea a lui 'Pblih

nie; s fie atent ccieste


curen pentru paachina

Drghicioi,

o mare oon

de ~cmp

s nu afle alii de scopul


nici "Haiduli"

lor, nici

'aceast

marf se str3nge uor i se vinde la

I i

mai puin In alte pri de acum

I Inainte.

La Izlaz i prin alte pri

'este destul;

s o coseasc,

cci pre-

ul este de 40 pn la 45 de florini
~cau9

Va Incerca

s vnd boii

.----~----~~.-==---'------------===-==-=~----------------------~--------~~
Cd. 55/20

1996 -

I-a

027

- 152 XXXII
Nr.

Nr.

crt,

vech i

__1_1

2__

~~In

Data i
lecui de

CUPRINSUL

.t

UNITII

1_~m~ere~ ~~~ __~~ __

Observaii

ARHIVISTICE

-.1

4.

aici la zalhana,

MODEL 1

cci pentru "dincolo"

nu li se d autorizaie.

._~5

'1

Orig.

x) Pseudonim pentru Grigore


Brncoveanu(scriere

xx) Sintagm

=:.

cripto)

nedescifrat j

\:..0(~

(l.\UL

(scriere cripto)

!) ~

CA;;"~

~~('O.

\Cce.....,

79

1813

Mitropolit~l

2091

P-~

~~cc.ifu.

de Ungro-:-Vlahiase

mart.20

I adreseaz

I de

(:piscoPilor>

de.Buzu i

I.

Arge pentru ca acetia s predea

I banii

strni n anul 1812 de la Ora-

via pentru mila vinriciului


Itorului

cumpr-

(arendator) de acum al acestei

mila.
Orig., lb. rom..n

21C

79a

1813

mart.20

Scrisoare

de la episcopul

Iosif i episcopul

de Arge

de Buzu, Constan-

tios ctre AstrinQ. '~qsta


Bucpreti )rugndu-l

Petru la

ca s predea

lui

Zoe Carapanu din porunca mitropolitului


I\Ungro-Vlahiei\ banii vinriciului
,Oravia colectai

de 1

aa cum au poruncit

!CaimaCamiie La aprilie 22 Petru Ioan


/semneaz pentru banii

primii

de la

'Hagi Ianu Costa Petru de la Craiova,


care reprezint
IVia.

D tr'l'3 '

vinriciu1

de a Ora-

~--------~--------------~--~--~---=--.--------------~----.--------'
Cd. 55/20 -

L..06 -

I-n !l27

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI'lSUL

-------------------1-----1

I 1813

80

I mart.20,

Observaii

Scrisoare de la Ioan Iconomuc-

ARHIVISTICE

'

----211

UNITAII

MODEL 1

tre Hagi Ianu la Craiova anunndu-l

Racov1a c aici

1- a orndui t Po1ihronie pe el,

.iar pe Voieu in alt parte.


o scrisoare

Ii trimite

de la bazarghian-baa (de

la Nicopo1e) pe care l-a rugat Abdi-a~~


s i-o trimit

i s-i

spun vema1 c

s-a aranj at ch stiunea

cu schela de la

rzlaz

aa cumau vrut ei

trimit

i poate s

un om acolo, dac are pe cine-

va.
Orig.

212

81

Scrisoare

1813

de la Astrino Costa

mart .21

Petru ctre Hagi I anu Costa Petru la

Bucu-

Craiova anunndu-l c "in acest jUder

re ti

este vame fiul

lui Lanotescu; tatl

acestuia este prieten

bun cu Astrino
acu pe

i este cumnatul vistierului


care acesta

(vistierul)

tl

recomand

lui Hagi Ianu ca s se sftuiasc

cu

ei. Astrino este de prere c se vor


inelege

destul de bine in ceea ce

privete

satele

lor,

mai ales c l-a

imprumutat cu 1500 de groi.


pi,

Lui gele-

cruia i-a propus moia Betejeni

. (Betej ani ?) cu 32 de groi stnjenul,


i s-a prut prea mult (i

a refuzat)

I
. 1
.-----------------==------------~------=====~=----~------------------~\----------~~
Cd, 55/20 -

1996 -

I-a

027

.,..
154 XXXII
I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

-I

tlJ~1

'bvl I

Observaii

ARHIVISTICE

I Moia este

MODEL 1

"de-a valma" i ~ntru.

a-

rendare

trebuie

intrebai

din Constantineti.
privete

moiile,

i ranii

S fie
~ci

atent in ce

vede ce jUdeC~

au acumpentru moia Salcia a Anici


Poienreasa;
fiul
li-a

cine tie

ei cu rposatul

ce socoteli
C.

ave~

Furtun, dacl

dat cu 5 groi stanjenul.

pstr~ze

S mai

in arend Jnumai Brca i

Ruxandra proprietile

familiei

Bl-

cioi iar pentru morile de la Brca s


inainteze

o reclamaie din partea sa

acolo, la Craiova. S ia cei 200 de


groi ce la .ce L care a fost garant.
1

Dinu vine acolo ca s gseasc bani;

declarat

PE

c vrea s-l

susin

iari

Chezarips -ca s fie numi t egumenla


Amota; el i-a spus deja c are greuti i
cu bani i,

dar ! 1 va p.j ut a dup pute ri

Orig. _

213

82

Scrisoare

1813

mart.21, Astrino

de l~iSU Carapanu ctre

Costa Petru

cu rugmintea de

Bucu-

a !nmana omului su, Petru Ioan, banii

r ti

vinriciulu:f. de la moia Oravi


trino
I

I banii

scrie

As-

lui Bagi Ianu s remit

m1lelor

Via, '"

jil.

vin ri ciului

de la Ora-

Ioan Petru i s +L pun s

I semn ae de primire.
4

~~----~------~-----or-.l~--------------~----------~------------
1

Cd, 55.O

1996 -

I-a 02'7

-:
5 -

Nr.

ert.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

--1-1----2-------3---

214

CUPRINSUL

UNITAII

Scrisoare

apr.2/

de la "Anagnoste Papa- j

teu i compania" ctre Hagi Ianu la

mart.21, Craiova prin care il

anunti c a reuit

s vnd cele 66 colete cu bwnbaci a

Viena

trimis

la Sibiu la ~icola..!3paciura o

lQi cu 2000 de taleri,

ca s-i

mit la Bucuretj.. A mai,trimis


taleri

imprteti

compania" i scrie
_

II

ARHIVISTICE

,"Nicolae
s-i

tri-

1200 de

prin "Zotu Russi i


azi la Bucureti 1uj

i Constantin Zapanioti n ca .

dea lui Astrino.

E bine c a pri-

mit cei 111 galbeni in contul lui Dimitr:l.e Manega.Are s t,nc.erce s rezolve.
i diferendul

cu Teodor Pihtu,

nu, vor deschide judecata.

iar dac

Nu a mai pu

tut s v~nd nimic, nici din ln nici


din cordovane, .cci piaa

este-foarte

p~oast i mai ales Ln a de Valahia nu


., se mai caut, poate tie
i de la ali
tut

prieteni

acest lucru

ai lui;

nu a pu

s vdnd cordovanele nici mcar la

un pre mai sczut @.ecat cel de pe


Pia).

Aproape la toate mrfurile i

la ooloniale a sczut preul;


t

este

cafeaua

cu 78 pn la 85 de f1orini,

ru1 cu 130 pn la 135 de florini;

zah
pa-

achina este acumac~ _4Q p n la 45 de

florini ~uta

1 situaie

de funi).

1996 -

I-a 027

Toat aceast

se datoreaz evenimentelor

.-'
Cd. 55/20 -

MODEL 1

Observaii

1--------------------- ----------------------1-------5------

83 11813
1

XXXII

- 156 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
Jocul de
emitere

CUPRINSUL

XXXII

~4

politice,

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

g_~+-~2 __+-__~S~ __~

MODEL

~~

~~

care nu sunt deloc favorabil

negustorilor

i le aduc mari pagube.

Orig.

I
1215

List cuprinz~nd

83al 1813

apr.2,

i al monedelor

stil

comparabile

preul polielor

din alte localiti,

nou

cu cursul de la Vi na: flO+

rinul curent de Augusta este la cursul


de 143 de florini <de Viena>

Viena

uso" i

142 1/2 cu dou luni ~termen-> 1 o livr de-Toumoix


creiari

pentru PAris cu 33 1/4

(a poliV

cu terme'n scurt,

la Constantj,nopol 54 de florini suta


de groi ~a

..

'

poli~

la vedere, iar pentru Bucureti


Galbenul-imperial
5 ~T.ei ri),
6

..

cu 31 de zile de
idem.

este cu 7 flo rini i

talerul mprtesc", cu

3/4 suta. Icosarii

la sut. ~lorinii

cu 142

~e

flori

') de Augusta sunt

cu 105 1/2 p3n la 106 florini


Cursul pentru alte monede din:
Veneia,

Genova, Livomo,

pole, Hamburg,
Imprimat

21

84

Inscrisul

1813

n florlni i taleri.
completat

lui Teodor D. Tirc

mart.21, prin care adeverete


Orova

Milano, Nea

c a primit de

la un chirigiu 3 poveri cu burei de


baie.

~--~----~--------~-----~~~~~--------------------------~--------------'
Cd, 55/20 -

1996 -

l-a 02-1

XXXII
Data

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

i
de

CUPRDISUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

1
2
3
4
I
5
I--~~~~~-------------------------------------------------~----~-----

217

85

(2)

1813

!'

mart.21,

i oomp ;." ctre "Bagi Ianu Costa petr

Constan-

i fratii"

tinopol

trimite

Scriso?re

de la "Constantin

la Craiova

~aleal

anuntndu-i

c lE

un extras din contul lor n

care se vede c avansuri~e

lor de aici

.au ajuns La suma de 19.470 de groi i


12 aspri. Aa cum a fost dorina
au gsit Qoli)

lor,

fr poliiatic,

Oa

s le trimit suma, dei de obicei estE


cu (!>a) de 0,5 sau 1%1 dar ef s-a str~duit foarte mult, cci vremurile
grele. Le trimite

sunt

deci o rimes de 19.! 67

de groi i 37 de aspri a firmei


"Fr~IQuli

Negroponte

i fiul Gifi i

:(IMaximu ca s-i strng


Nicolopol

...

dup 21 de zile1 s-i creditE-

ze deoi partida

lui cu suma respecti~.

Orig;?\coPie

XXXII/119
j

1-

218

85
(1)

1813

de la Ioan G.

Scrisoare

mart.14, 1 i compania"

tnserat

de la "Constantin

i fraii"

tinopol

nun c au aflat de ~a Nicolopol

la Craiova

prin care ti a-

hotrt

D. i oomp." i c au

ca avans urile lor s rmn tot

la ei i s le foloseasc
,de cuviin,
"-~.:..------"""""-~==="""""'..,._
I-a 027

nu au acceptat poli a sa tras asupra

Ilui "Polizache

1096 -

Malea

ctre "Bagi Ianu Cos ta

Constan-

Cd. 55/20 -

la

cum vor crede

de aceea suma de 9390 de

,,-------_--:._----=--

.......

- 158 XXXII
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1 -

MODEL

I
-----1------.---------------------1

--2--

CUPRINSUL

locul de
emitere
3

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-------

-_=_~~----::_u__=_----i--"'---.

~.

I-;U--=c-~-f--~-C:.~-i-I---'--,-~I-g--r-o-.i-ri--ri~1=0=6-as-p-r-i-:-.
a fost trecut la .

a trimis-o

5.

cu pota. S aib grij s

Inu se rtceasc.

P.S. A prmit trata

lor de 5000 de groi pe care a accepjtat-o i le-a debitat

I t

sum. ~e

partida

ou aoeasl

s le triInt avanaux.Le

lor .de aici, a4 c~

dore~c,

I
I

strduin7

du-se s g~easc..fr poliiatic

(adi

c fr ba la polie).

Le va remite

sumele prin N.H. Stanu.

Ii trimite

ri-

qevuta de 500 de groi pe care a pltit-o Mariei


lui Nicolopol,

wTenediotisa"x

la ordin~l

1n contul egumenului

"Sadoveanu"
Copie -inserat., lips originalul
x} Originar

219

85a

1813

I mart.21,
~~~~~~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

din insula Tenedos

"Cons.tantln. Malea i compania"

I incheie

un bilan

cu debitul

i credi-

-~-~--------_--.:._--_.

XXXII
Nr.
vechi

Nr.

crt.

Data de
i
locul

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL 1

Observaii

3~J-.-e_m~~I~-~-l-~--3-0.-27-8--de--g-~--i--i-1--2-M-P-rl--~--ij-----5---1
1

U1~~

I "Ast.rino Costa

Petru i fr,aii" din


i-a primit &

Bucureti.

Banii incasa~

la Nicolae

Hagi Stanu de J.aconstanti-

nopol tn 2 grp Uri i 9 .rimesil,

gnJ,i a pltit

!,

I Cu1aloglu

1:

(sicl)

-l! dru M~nu, mare

ordinuJ,.lui Manoil
i 5000 lui lU.exan-

logoft etc.

Orig. i copie inserat

~I"t' .

5000 d.

x) Corect:

la nr

1191

Culaoglu

-1

220

.de

Scrisoare

1813

86

mart.22

vistier,

la Alecu,

fost mare

ctre Hagi Ianu la Craiova

prin care il anun c in locul lui


vi e sames la judeul Dolj cumnatul
>

su, Ni, pe care i-l recomand


un prieten

adevrat,

ca pe

s se ajute unul

pe altul.
Orig., lb. rom n

87

Scrisoare

1813

mart.221

1 ctre

Calafat

de la Dimitrie

Clanu

Hagi Ianu Costa Petru la Craio-

va rugandu-l

s ia cei 250 de groi de

la Pa..l'laiotca s scape i el de dato#

rie, cci nu mai sper s poat lua el

banii cu attea ))invlmiri


petrecut

dincolo

doar c Panaiot

@e

))

care s-au

Dunre"'> , tie

a strns banii,

deoa-

rece a trecut o lun peste termenul


Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 160 -

XXXII
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data si
locul de
emitere

II

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-1---2--I---3--!--------------4----------i-~----5----

ll-11

I<:
I vine

pc

I
I

s tal:>il1

t). Deoarece persoana care

la el,

Gheorghe Razocli, 1- a ru-

1 gat s 1-1 recomande, ca s-i

! ceva

de lucru,

gseasc

face acest lucru prin

scrisoarea

de acum.

Orig.

'

'

222

88

II

1813
1

~crisoare

mart.22,! tantin

I Bucu-

'costa

de la "Ni~lae

Z~f~9ti"

~tre Hagi Ianu

i a gsi pe piaa

fie mrfuri fie polie

de acolo,

ale casei Teodo

Scurtu Sazani, deoarece aici

I dat

i cons-,

Petru la Craiova cu rugmintea d~

a cerceta

reti

faliment,

aceasta al

iar ei au de ncasat

'1

29.000 de groi de la ei"din


I

care nu-

mai 2000 de groi sunt din banii lor,

iar

restul

lie

sunt ai prietenilor,

n po-

de Constantinopol i Viena. Dac

,.

vor gsi mrfuri sau polie

ale casei

de mai sus s le popreasc i ei vor


rspunde pentru aceasta.

Le trinti te i

un zapis de 299 de groi i 72 de aspri al lui Antimos "Beteleanu" (sic),


bani pe care-i

datoreaz din 1811 ianu -

rie 26, din care a pltit

I groi,

deoarece acela i-a

aU,fost trimii

numai 64 de
comunicat c

de eC0nomulde la Rm-

Inic la Craiova. Le mai comunic s ia


!
1

I
Cd. 55/20 -

199G -

t-a

02';

'.

XXXII
Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data I
locul de
emitere

--1---

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

--1---------------------

~--

CUPRINSUL

-------1
5

I cunotin

de noua donumire

) "Nicolae i Constantin

a casei 10 ,

Zapapioti-,

schimbaro petrecut

in urma morii fr~

telui lor Gheorghe.

~trino

scrie lui

Ragi Ianu s ajQte ca~a Zapanioti, pu


nn

echestru

banilor

asupra mr,furilor sau

cu ajutorul caimacamului.

Orig.

223

89

1813

Scrasoare

mart.22
Negade

de la Stefan Costa Pet~~

ctre Bagi ..Ianu la Craiova anun andu-l c i-a tras polie,. una de 4147
de aslani ca s-i plteasc
Dimu.Nestorl?)i

lui Hristu

13.000 de aslani lui

.. Lani _i ,Zo1.Stamuli de la Plivi a i


15.000.1ui

Zoe COsta i Antonie Puli

Canu. A pl~t~t geremeaua


locul lui polihronie

(amenda) tn

Hagi Manthu. Cand

au venit de la Preveza Givi cro~da,


Polihronie

Dimitriu, Hagi Anasta~ie

stabi15.t pentru fiecare, dei nu a tneles de ce i-a impus pe unii 1000, pe


'alii SOO i pe alii 250 i nici Alex~,
pe care l-a tntrebat, nu i-a rspuns,
orice li a-ar impune tot trebuie s
plteasc,

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

MODEL 1

s nu mai ajung p~n la

- 162 -

XXXII
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

vizlr.-SocoEelile

"-~ ~ II 1~

<1

Il

Observaii

ARHIVISTICE

lor au ieit bine

~ere-

'aici. S nu fac arzuhal pentru

meaua~(umenda)

I scriu

lui P?lihronie,' cum ti

stenii de aici. Cinci scrisori

a'scris lui Carahasan

i ~te.fan pentru

cei 10.000 de groi ai Constantininei,

I
I
I
I
I

dar nu au rspuns. Carahasan


Constantinopol,

a rmas lt

iar Alexopulos

s-a dus

la Ianina. Ii comunic s modifice


dou locuri socoteala

in '

pe care i- a tri-

rois-o. I-a mai dat i ti va mai da uant


constarl1~ti, cci fraii ei nu i-au
trimis dobnda pe primul
tete s-I trimit~

anI s preg-

i pe Iorgache

acol

S fie atent cu toi aceti tineri,


nu peesc
8estule

ceva. Cunoate

doar i el

cazuri in acest sens. -

Orig.

22

89a

Poli de 3000 de groi tras de

1813

mart.22

Constantin

Ianina

PRagi:r.anu' costa Petru i fraii


Craiova,
11

Stefan Lazu asupra lui

la ordinul

lui Dimu Tea

zile de la prezentare.

dUPl

Dimu Tea

(Tiia) ordon s se plteasc


Sterie ~iu Stamu,

di1

lui

acesta lui Dimitri

Niu Stamu, iar acesta lui HAgi Hrist


Teodosiu,

care semneaz

de primirea

sumei de 3000 de groi de la "I1agi

~~----~------~---------=-.---~------------------------------'
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

1..(;3 -

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi
1-- 2

Data i
locul de
emitere
--3--

CUPRI~SUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----5---1

-----------4----------

Ianu Co.st Petru

MODEL 1

i fraii

la 30

aprilie.
Otig.

225

Ser

1813

90

de la' Avram Petroniu

o r

mart.22,

o~+.re Ha91 Ianu Costa ?etru

la Crao-

Orova

va anunf.ndu-l c i trimite

prin chi-

rigiul Terpco S&celeanu

un scule

200 de talerf ~rte~ti,


s-i debiteze

cu

cu care

partia.

Orig.

226

crisoare

1813

91

mart.22

Iosif

de la axhimandritul

"bistrieanu"

ctre

Hagi Ianu

Patru i fraii" (la Craiova) cu rugnuntea

de a-i permite

s m. n cu nc

dou lurii plata datoriei


deoarece
Sfantul
nainte1

strng

ce o are,

a fost nevo.it s pl.teasc lai

Munte embaticul
cu mumbairul

pe oinci ani
a reuit s

6000 de groi, "analogul"

la arendai;

l mai roag ,5 menin

la 2000 de groi (arend~

Vorniculul.

S opreasc

dovad pentru
tii

de

pentru FundJ
scrisoarea

ca

cei' 1350 de groi pl-

la oontribuiQ.
Orig".

'.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 164 XXXII
Nr.
crt.

Data i

Nr.
vechi

--

locul

de

emitere

'1

227

922

1813

mart .23

I
I

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

4
r

alctuit~

Insemnare

Costa Petru
"aconto"

i fraii"

de "Astrino

cu banii primi

din suma datorat

mitropolitul

Ungro-VI&liei:

de Nectario~
12.324 de

groi n .1027-(9 galb~ni 91andezi

groi ~n 667 galbe~i

1mprte~ti

agio al lor de 15 2arale,

I grosi

cu

cu

adic 250,15

i 10-85,90 ele groi n 86. de gal-

'beni,

cu 12. 9Jroi i 75 de aspri gal-

/benul.

Orig.
i" .'

228

93

Scrisoare

1813

de la D/: imi triEJ> se ,

mart.23,

net axa, ctre Hag.l.. !anu la Craiova

Orova

nun!rrdu-l _c a primit
de l

Serr'es,.
cu burei

a-

cele 6 colete
de- baie trimii

lui Constantin

Pesharu. ,Acum ,l roag

s-i expedieze

sau s-I informeze

yelor 13 colete

burei

de baie,

85 cu cafea i 17 cu

piper,

ultimele

dou aduse ~a

QU

de Cofet.aroglu; l-a trimis

bumbac,

de

soarta

Lazr

5 cu

..
craiova)

i pe Teodo

ca s se informeze.despre

deoarece

ele,

de at~t_a tirnp nu a mai prlI!11


t

nici o tire. n aceast~ privin

i nu

mai tie ce s cread -.S-i rspund


i s-i comunice

I treac
Co. 55/20 -

1990 -

I-a 02'7

dac este nevoie

pe la Cernei

MODEL 1

i s vin acolo

mart.23,1 tre Hagi Ianu Costa Petru la Craiova


Calafat

cu rugmintea

de a-i face rost de 50

sau 60 de ocale de unt i lor i s-i


comunice

preul~

dac a ~sit, cci .

la Vidin lipsete

cu desvrire;

are

s-i scrie i banului

despre acest tu":'

cru. Acum este permis

s se aduc la

Vidin mrfuri

spre vnzare.

's-au mai linitit


termine

Lucrurile

la Vidin i sper s

cu bine ce are de fcut, dei

a trecut

printr-o

mare spaim.

Orig.

230

95

Scrisoare

1813

I mart.
~ante

i comp ."

2~ucureti

!iltre

de la "Constantin

Malea

As trino Cos ta Pe tru la

comunic~ndu-i

c de la Nico-

Constan-

lopol a aflat c nu a fost acceptat

tinopol

rimesa sa (tras)

asupra lui "PolizachE

D (imi tri u) comp ," i de acee a As trino


a hotrt

ca depunerea

ce o are la aces-

ta s rmn la dispoziia
s

,aceeyrecut

._-.;..---.;.....--=----Cd. 55/20 -

1996 -

foloseasc

I-a 027

lui Malea, ca

cum doredeteAstrino'ld,

la rubrica
.==

'"

credit a
.

u.tj~

- 166 XXXII
MODEL 1
Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.
crt.

vechi

a .

~(I

l~

CUPRINSUL

UNITII

Observatii

ARHIVISTICE

-4

I Astrino i suma ~e 9890,106 groi, I


I banii rimesei.' rnc~ nu i s-a prezentatl

polia de 5000 de g~i,

Ii

tras de el c

I s-i plteasc aici logoftului. ~S. II


I A primit acum polia lui de 5000 de I
I groi i a acceptat-o, a luat cunotin1
'1 de dorina lui de a-i ,trim1te avan-I
surile de aici, fr poliiatic:

are

s caute s-i trimit o poli,

fr

dac gsete.
I

Orig.; i copia unei scrisori


di~6

feb~arie

(lips originalul

1813

2311 96

I
I

Scrisoare

de la Astrino Costa

mart.24, Petru ctre ~agi

Ianu Costa Petru la

anunj ndu-d, s nu-d, mai trimi

Bucu-

craiova)

reti

t galbeni deocamdat,

cci nu are ce

! s fac cu ei; a primi destui de la


Hagi Ioan, cci acesta se grbete
s-i plteasc

datoria ce o are, i a

fcut c!teva pli. S ab grij la


socotelile
vizuiete

de la pote, pe care le reacum, s-i ias bine sumele

totale la adunare; de asemenea e bine


! s ia dobnzile

la banii <mprumutai,)

/ndat ce scot banii din cas: nu de


alta, dar aceste ~ocote19
~mult un pretext

al asociailor

!nu se descopere

ceea ce nu le convine,

I
~~

Cd, 55/20 -

1996 -

.~

la 021

sunt mai

ca s
"

XXXII
Data I

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITA[[

Observatii

ARHIVrSTICE

firma lor

co!

nu a facut de fapt

nimic ilegal. Iuzlucii sunt aici cu un


pre de pn la 115

parale

, ichili-

cii C.& 92, tnc nu a schimbat ceea ce


i-a trimis. S aib grij cum se poar-

I t cu noul same, recomandat de vornicuI Alecu, cci s-ar putea s-i fie de
folos pentru afacerile de acolo. Cpi-

tanul Oiamandi nu este aici, a plecat


la conacul lui, din foaia anexat va
vedea ci bal\i s-au trimis din vnz erea pieilor de bi vo l, A mai primit din
suma datorat detlMalciu i Oiamandi

t\

34.000 de groi i un zapis de 6000 de


groi, pn la 1 aprilie trebuie s leI
tnapoieze toat datoria.
Orig.

,.
232

97

Scrisoare de la Nicolae

1813

H Lagi

>

mart.24

Stanu ctre Constantin Malea ~a

Adria-

tantinopo;>rc; firma ~e la Bucureti

nopol

Cons-

nu i-a scris nimic tn legtur cu monedele etn liigiu'), din care cauz
s-au produs pagube: a trimis socotealal

CcQa_itl~r
_

i a primit de la ee cele dou zapise


ale sale. Cu banii pe care-i va strnge va Pltit~zaPisele
rUlu~

destinata-

, iar la sfrit ti va opri ceea

ce i se cuvine ti lui. Cei 1689 de


,
Cd. 55/20 -

MODEL 1

1996 -

I-a 027

- 168 -

XXXII

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

-------------------------------------------------------

-1

groi pentru care i-a tras poli As-

lui caraJ

trino pentru aga, capuchehaia


I

I ,ea,
I de

au fost pltii, iar pentru restu

4311 groi i trimite o poli ca

s noaseze banii de la Kevork, zaraful lor, dup 15 zile, dup care s

I cear
II

de la Bucureti

scrisoarea

SDv

i s i-o trimit. Din cei 15.000 de


groi de pe zapisul turcesc ti va re-

mite la fiecare 6-7 zile ct strnge,


cci a nceput s adune banii. Cu pri-I
I

ma pot s-i spun cum procedeaz


s se neleag asupra pagubei
I

care i-a produs-o

schimbarea

acetia au obiceiul

1('Pe vers9> ce sume remit;

~pe

monedelor

S-i trimit un zapis original


deoarece

ca

turcesc)

s noteze

cci un ase-

menea zapis nu poate s-l ascund i


tn orice caz el nu are pretenii

la

pagubele

(ne-

produse de o ntmplare

prevzut)
Orig.

233

98

1813

Scrisoare

de la Avram Petroniu

mart.24,

ctre Bagi I~nu la craiOVa~Yl.~

Orova

trimite nc 227 de specii prin Hagi


Mantu franco de cheltuieli".

10

propunere

Cd. 55/20 -

1996 -

!-:. 027

Ii face

dac vrea s ncredineze

laici unei case sigure 0nele

Lf

sume de

,/

- J..69 XXXII

vechi

Z-r531

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.
crt.

1<t

CUPRI:'l"SlJL

l~ primeasc

cambiale n
"schein"

Observaii

ARHIVISTICE

I ban:i)i s
I

lJ~ITATII

(monede')

laViena cu
de hrtie

i s-i comunice

sau

i ce cambie

poate s le dea. Cei care i-au propus

I dau
I

MODEL 1

cte 3 florini la fiecare taler,

ca s primeasc

aici (la Orova) ta-

leriii s dea "schein"

la Viena.

Orig.

Scrisoare

1813

mart.25,
Orova

de la Hristodul

Gheor-

ghiu ctre Hagi Ianu Costa Petru la

I Craiova
I

'v\.

c..en.-R-

c-e

0JvW.

(c pentru polia de 5970,106

(groi) i-a dat lui Avram 800 de specii (?)

100de(galbeni)tmprtett.

~~rfa trimis prin comisionari


risipit pe drumuri

i ar trebui nici

s nu le mai plteasc

chirigiilor

ria ca s nu fie pgubit.


unde s-i plteasc
pe care-i datoreaz,

este

ehi

S-i spun

cei 83 de galbeni
cci are i acolo

un om care ar putea s-i plteaac.


Orig.

235 100

Scrisoare

1813

I mart.26

de la con~tantin

~ig-

,ranu ctre Hagi Ianu la Craiova mulI

umindu-i

pentru mslinele,

(caracatiele

?)

octopodele

i icrele conservate

1::~::~:

a::e:e:~:::ect ve.
--~----~----==--~------u~r~I~g-.~~~----~_~M.--------~----I ::r:::i:e

Cd. 5fJ/20 -

1996 -

I-a 027

- 170 XXXII
Nr,

Nr,

Data i

crt.

vechi

locul de
emitere

---

I
l'

CUPRINSUL

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

-------

-------'--------------------------2

!236 101

I mart.26

11813,'

MODEL 1

Scrisoare

de la Astrin'na

Costa

, IPetru ctre As'trino Costa -Petru la Bu-

/Negade

Iicureti dndu-i

vet! despre copii:

Zoi a i Vasilichi.

Ca i pn acum i-a

I trimis

scrisorile

prin Nicola LGuma

">, ,
,

i ginerele lor (soul lui Vasilichi).


I

jcand vine aici s-l aduc i pe Gheor-

i ghe,

cci Lcumnatul

ei>,

Ianache Cara-

lcostea, a murit i sora ei, Stefano,

I nu

mai are alt sprijin.

(6 pungi) prin nepotul

primit banii

lor, Constantin,

'i va avea grij s-i foloseasc

I trebuie;

de altfel are socoteli

cum
foarte

le~acte pentru toate sumele

Lioan)

che1tuite.

j.conomu scrie s-i aduc un ca-

,tr, cnd va veni aici, cci are ne-

I voie

de unul.

Orig.

I
237

102

Scrisoare

1813

de la Nicolae

mart.26,

Paciura

Sibiu

i fraii" la Craiova
de-abia
Chiuciuc

ctre "Hagi, Ianu Costa Petru

alat1eri

anunndu-1

cu marfa

i azi a trimis un
dei a~

fi putut s-i ofere lui Alexandru


I

vada (necesar~

Ii

L-,

I 1902
~-~

-':d, 5520

trei galbeni

-- 1096 -

I-a

027

a sosit Gheorghe

om ca s o preia la lazaret,

Dim1triu

doi-

(baci) ca s-i dea do Abia 'acum a expediat

groi i 30 de aspri ntr-o poli ~


a

'

1-

XXXII
Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data i
locul di!
ernit=re

--

I.

lS:r W2----;',

MODEL 1

I
CUPRI ~SUL UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

---------4---------------------J
..
I lui Astrino, deoarece nu avea nici gi-I

~5

r rul lui Hagi Ianu i nici nu sosise

omul cu marfa~ ~ici nu-l cunotea mcaf'


nici nu tie de cine s ntrebe1

I crezut

s-a dus la Orova,

cci nici

unul din cei care veneau de acolo nu .


l-au vzut. Cruele

sunt pregtite,

aa c va trimite marfa

Lchirie

la Viena cu

')de 15 florini cntarul,

dob nda banilor

I!

s se tneleag

pentr .
cu

Chiuciuc

acolo. A aflat veti buhe rn 1

legtur

cu Napoleon,

este tradus
t trimite

dar zgazeta') nu

!n grecete

ca s i-o po~

i s Ineleag

ceva.

Orig.

238

103

1813

Scrisoare

de la Nicolae

mart.26,

Guma ctre Astrino

Negade

cureti

Costa Petru la Bu-

despre moartea

Caracostea,

cumnatul

de a o recstori

Atanasiu

pe

lui Ianachi

su, i intenia
sora sa cu Gheor-

ghe, fjui Anastasinei,


necazuri
(Astrino)

cci au multe

i el i Vasilichi,
Il ateapt

I
I
'1

fiica lui

s vin aici, I

I
"1

mai ales Astrino.


darului,

Costache,

fiul ser-

a avut multe de tras cu Hris-

todul ~Iarinoglu i cu alii, care-i


sunt dumanie

i
l__ ~

Cd. 55/2D -

~--

1996 -

__

Orig.
,
=-~--------~==.-=-~~--------------------~---__~ __

I-a 027

~ 172 XXXII
MODEL 1

I
C: '1--2- __
N

L ~.

V~:hi

II

Data i
locul de

CUPRINSUL

em_~_te_re_t

UNITATII

ARHIVISTICE

'__

.__ O_b3_e_rV_~_ii
__

12--3~9!--1~0-4-t-1-8-13~~~-----s-0~oo~t-e-a-l---t-n-t-o~cmi---t----d-e--p-e-t-ruI

mart. 27, N .(icolae')Caluda cu banii tncasai i j


Icneltuti-tD contul casei "Hagi Ianu

I Costa Petru i fraii" de la


I
\
.
1 luat 4115 groi i 10 parale

Orova

I taleri

Craiova. ~
in 500 del

tmprteti a 5 3/4 (groi bu-

Icata) i 225 1/2 specl!-taleri a 5 1/2


j

Lgroi bucato/ de la Petrachi Culaogl

I iar

de la Zamfir Atanasiu 295 de groi

I turceti

i 25 de parale i 51 de ta-

leri-specii a.5 i/4 ~roi

buca~.

cumprat 1041 de funi fin fin, cu


15 florini suta de funi, cu dou bu-

i toaie,

I
I

I
i

(=

vam) 19 groi i

parale.
Orig.

Scrisoare de la Gheorghe Sthenu

1813

24(

i pentru a o trimite "in afar"

a pltit har~ie
5

mart.27, c,tre Hagi Ianu COsta 'PJetru<la Craiova/ anunandu-l c

Calafat

a primit

grul i

untul. Deoarece Chiriac nu a inoasat


banii de la cele dou polie, dei ert
destul de uor, s-i trimit lui Cofe'
,
.
taroglu (in orig.Guvetaroglu) polia
evreului Iancoveu, din Sofia. cci vf
fi pltit. Cealalt poli a lui Con tantin din FilipopoliS

(?) s i-o tri

!
Cd. 55/20 -

1990 -

1-

027

mit lui, cci a fost"pltit, banii

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

---3

(1f>11.

~O

Incasai. de AriantasIe'- Are sa:

vin Tosun (Tusun) bairact~rul,

partea

decl s-l

cuvi~e. S trimit
se)

nu tie
I

bilizat,

serveasc cumse

scrisorile

cat despre situaia

din

lui c..~ehaiabei ca s cumpereunt

I i altele,

~a

adrel

de la Vidin

cci nu s-a sta-

ce ~- scrie,

mcar de s-ar termina cu bine-

Orig.
..

I
241

rrrsa

106

!,.

1813

Scrisoare

de la Astrino Cost

Pe-

mart.27/f ,tru ctre iaAgi Ianu Costa petru) inBucu-

sist!nd

reti

ca s

asupra socotelilor

de la pot

fie cnt mai exact, tntocmite i

ma! amnunit, s nu-i mai reproez~


cei de aici. ceva. Ii trimite

I i1e

cerute !n legtur

informai-

cu banii de la

I Adrianopol

(Endrine) ai lui l-1alciu. Dil

cei 34.QOO de groi dai

la Curte cu

j.,Polie nu a primit nc nf.mi or a trebuit

s dea poliele

I po1iiaticul

(la

oferit

Curte) deoarece

~e

a1i0

! dect de 3-4%.

I-a scris

I s

c~atoreaz

trimit

.1 dup

tot

cum scrie

lui Hagi Stqm


lui Malea,

i in socoteli.

mite o socoteal

nu era

Ii tri-

ca s strng 957 de

groi Iji 60 de parale de la Hagi Hristt


pentru Mihalac..~~,doctorul de la Fran-I

____ ~
Cd. 55/20 -

~ade: acesta mai are de primit i 4000

~ .__ ==_.__m~
1996 -

I-a

027

~~=~~Q_l-

__

~_.

k-

.
__
.-.~

- 174 XXXII
MODEL 1

Data i

Nr.
vechi

Nr.
crt.

Jocul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

-2

1~1 ~Ob II

de gro'! de la Teodor Scurtu. Aici s-~


I

dat porunc

II
I
.

ace'lora care au gru i le

prisosete

ruele lor, cci le vor plti cte 22

s-l care la Barlad

cu c-

I de groi chila de Brila; s-ar putea


ca i acolo s vin o asemenea poruncJ
Prin Inelegere

ntre Poart

la Constantinopol

i eleii,1

s-a hotrt

ca cei

I!

care transport

aCOlO) ctre insule s v nd jumtate

I
I

zaherea

i trec (pe

din !llcrctur In locurile

acelea de

I,

II

la campie cu 5 groi chi~a de C01ist~


tinopol,

iar restul unde ~or ei. Zam

In c nu s-a lntors de la Constantino-

pol. Cei 760'0 de groi ai lui Malciu

din poliele

lui, strni de Zupanioti ~

nu sunt trecui in socoteal;

banii de

la polie lui Stnu i-a strns Buzescu. Are s-i arate i lui (Drghieioi) c fiul lui Vrana vrea s-i

n-

carce fr tirea lor la socoteala


nriciului

(pe

rend) cu 25.000

vi-

ca~~ l-au luat In ade groi. Discutnd

despre aceasta cu Polizache

Dimitriu

i cu Scu~, acetia i-au dat dreptate i In alte chestiuni

referita~~

la comuni tate (asociaie).


Orig.

..

------------------------------------~=------=-----------------------------"
o'n
Cd. 55/20 -

19:J6 -

l-a

- lyfNr.
crt.

Nr.

Data i
locul de
emitore

vechi
2

CUPRINSUL

,- Joi /
UNITAII

XXXII

Observaii

ARHIVISTICE

107

MODEL 1

I 1813

Inscris semnat de "Hagi Ianu

I mart

.27

Costa '?~tru i. frai!" prin care adeveresc c au tmprQmutat


de la Manolachi

500 de groi

Te~hari,

crniei, oblig~ndu-se

vtaful Clm

s-i restituie

la

cerere cu dobilnda lor de cinci groi


la pun q pe lun.
Orig.

243

108

1813

Scrisoare

mart.28,

Bucureti

tX'11

ct.re

de la Astrino OoGta ~'-.

Hagi Ianu

Costa Petru

, Craiova c a prirr~t amanetul


groi ot!at el scrisoarea
dar pe cea din 25 (martie)
Deocamdat

la

o 1308

lui d n 26,
n+a

primit-c.

aici a tncetat zarafI eul

i de aceea nu a schimbat nici monedele pe care le-a primit mai. naintel mai
mult de 165 1/2 ~parale>
92 <de parale~
nimeni.

la iuzluc i

la ichilici nu ofer

~e mir c-I Zntreab

dac a

primi t maplsul de 6000 de zgroi)

al

lui Malciu, deoarece nu numai c l-a

cumprat

l~na la T1nr0ni

>

tori cunosc preul

10

de la negus-

aceste.ia. R .ii au

si tua e bunii (in ceea ce privete

rzboiul)

, mai ales dup manifestul

de

acum, car~ a sosit aici; este 'rorba de


Cd. 55/20 -

1996 --

I-a

027

- 176 XXXIIMODEL
Data i

Nr.

Nr.
crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
_~3

__

.;.-

._...;.4

.-

.....;.....

manifestul Impraulu1 Prusiei ctre

A~)I ~\)3

poporul su In care, dup ce 1


ieaz

dezordinea

cu

i p gubele produseI

vorbe te de ali an a inch

de francezi,
iat

Inf- II

L rusii'>

Il roag s-i

comu-

nice care este adevrata situa ie de


la Vidin.
Orig.

24

1813
mart

.281

Scrisoare de la

:>

tefan Hristodu1

ctre Astrino Co ta Petru la Bucureti

Aitono-I prin care Il anun c asociaii


hori

(?,I
I

de aici

l-au Ine at i l-au ruinat i.

pe el i pe tatl
sistematic

lui

su i se eschi veaz

de la lichidare

socotelii,

cci In 3 ani l-a pgubit cu 8000 de


groi.

Il roag mult s-i

gseasc un

loc la cineva s lucreze i el ca s-


c tige existen
s-i

Il roag s-l

ajute

~ltease i datoriile.
Orig.

245

110

Scrisoare de la "Fra ii

1813
mart.28
Serres

I
I

11u" ctre "Hagi I


fraii"

u Costa

Cucunghetru i

la Craiova cu mulumiri pentru

scrisorile
cheltuielile

expediate la adresele lor7


s le ridj.ce de la Hali1

tt

-"\.

HLagi) Memiog1u
si GheorgheSthenu.
Il roag s expedieze
('.1 55/20 -

1996 -

1-::, 02'1

i celelalte

~_. __

XXXII
Nr.
crt.

1_~+-~
1

Data i
locul de
emiter

Nr.
vechi
2

__

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVrSTICE

MODEL

Observaii

.~-_-_-_-_-~-_-_-_-_I----------------------4---------------------j-------5------1
3

scrisori

l~ adresele

respective.

Orig.

246

111

Scrisoare

1813

de la "Teodor Scurtu

mart.28,

Sazani

i compania"

Bucu-

Costa Petru ~i fraii" la Craiova

reti

rugmintea
Dimitrie

de a-l

Mrgrit

scrisoarea

ctre "HAgi Ianu


cu

si pe omul lor,
Russo, ca s-i dea

lor, dac n-a plecat rnc

de acolo, dar s

e grbe 9c, ca s

nu plece din localitatea~~m

avea inten

I ia.
Orig.

247

112

1813

Socoteli

mart.29 I !cumprate

rntocmite

pentru vitele

din Tara Rom neaac


.)

dute la Adrianopol

de

i Ianachi Constantin

>

i vn.,.c

alci u Hagi Ciol ~


Sari. Ianachi

C.

Sari a v ndtt 78 de oi cu 690 de groi


36 de gre i
c

i 20 de ~arale

a cheltuit

drrumu'l,
, iar 21 de groi i 18 para-

le a da.t vameului

pentru

ierbrit.

Ma -

ciu Bagi Ciolu a v~ndut 710 oi cu 8


groi i 25 de !?arale i 570 de berbec
cu 10 groi i 25 de parale,
12.180 de groi} a mai v~ndut
i

I boi

rn total
;

30 de

cu 1849 de groi i 260 de vaci cu

14.461 de grof}i i 25. de pFtrale. Cu


transmutarea
Cd.

55/20-

1996 -

I-a 027

vitelor s- u cheltuit

93

- 178 XXXII
Nr.1
crt.

Nr.
vechi

-1-1

Data i
locul de
emitere

il

I
CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

4
I

qz,.--

~~

de groi i 20 d~ parale. ~Pe

drum

OS a

mai vndut un cal de povar

groi, un viel cu 7 groi i o piele

I
I
I

fost achizitionate

,,

I,

vite (au

fost cumpr"ate de dicola

Vu

anu cu

le-a luat Hagi Ianu de la Ianachi

I
I

Costa Sari la preul

tu1 trebuie

78 de oi

2419 groi i 20 de parale;

de 653 de groi

lui Diam3ndi

Meovi-

s-i dea 81q de groi pen-

tru 86 de oi. Pentrci oile Iar (ale lui


Astrino
d

Costa Petru i fraii)

851 trebuie

tn num

s treac n socoteal

8268 de groi.
Copie

113

1813

Scrisoare

de la Dimitrie

mart.29

taxa c~tre "Hagi Ianu

Orova

fraii"

la Craiova

c trimite

Costa

pe chirigiul

se va nelege

ce privete
~po1!te

1u)

cruia s-i trimit

expediate
i asupra

el cu Costa;

cheltuielile

asupra

etru i

Costa Ciucuru

de la Rahova de Cofetarog1u
chiriei

St .Me-

prin c re i anun

ca s ia de acolo co1ete1e

lor, s trag
D.

Tirc!

i,

cele 83 de colete

de cafea ti 17 de piper.)ca s la ia
n primireJ
Cd. 55/20 -

;;

Ci) :256 de 01 au

i 20 de parale,

24

roi. Aceste

de vac cu 6

I
I

u 48 de

MODEL 1

1986 -

l-a G2;

13 colete

cu bumbac

i 5

XXXII
Data

Nr.

NI'.

crt.

vechi

MODEL

CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

------1-----------------------------------------1--------------1

I
)J{g

I~

tit]

cu burei
adie

de baie- nu. au sosit

restul

caletelor

nc,

aduse de C.

Pesharu:- dac le gsete

a trimit
1

un oms le ncarce pe cai $i va plti

I att

c1elt\l!elile,

c::it ~i oS,teneala

(aceluia).

_1

Orig.

249

114

Scrisoare

1613
mart.29

de la C. Almjanu ctre

Bagi Ianu la Craiova


primit napoi groii
ca s-i

lichideze

pe'care

datoria

a inceput s

cerut)

"
strng~ ga~eni,

dei acetia

I
I

se gses

greu i de aceea are i pagube.

Ii trimite

75 de galbeni pentru primi-

rea crora ateapt


scrie

i-a trimi

fa de el

i (dup cumi-a

foarte

"j'

rnen!onnd c a

confirmarea i s-

ce mai dator.e~, pentru dobnd,

ca s-i

e!'-"Pediez Pe v. (. Haqi Ianu)

noteaz c i-a

r puna, trimindu-l

!napo!_7 galben! care sunt "cu liPS".1

Orig.

r
,

250

115

Scrisoare

1813

"\

de la Chiriac Anastasiu

mart.29,! ctre uagi Ianu la Craiova artandu-i


I

c i-~ trimis

.i

caragroi

un scule

t~rte.

cut in partida

Lud,

pediat i gazetele.
ce.

55/20 -

1996 -

I-a 027

i,

cu 600 de

pe care i-a tre

i totodat

l-a eX-1

Co~tsi~narii

tmpre

- 180 MODEL

XXXII
Nr.

crt.

-1

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
2

~,

I
, I
I I

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

------

----

CUPRINSUL

dn CU ispravnicul'

["'

au f.cut 'o scrisoarE

ctre maior i alte. ctre

I cci

xpeditori,

nu vor s dea ~arfa).

teslim.

Ii

c mei muladuce la cuno:tL c Li.pae's

I te

baloturi:

3 cu

ls apari l ale lui

Dimitrie Ioan Lazr,caIe

s~~t ls te la
I

o c .rcium dintr-un

IInei,
,tol,

sat de lflng~ Cer-

15 cu bumbac ale lui Petru ApoS-!


12 cu bumbac ale lui Meta~a, 13
T

I cu cafea ale e ci ului

I fea

3 -tot cu ca:'

ale lui Hrijeanu.

arinoglu 3ris-

Itodul Gheorghiu streaz

cei

030 de

Iqroi pentru chiria poverilor de la


,cemei
I

Ibe

pn aici,

te foarte

la Orova, i vor-

urat la adresa lui~Hagi

Ianu) i a Divanului
cu ajutorul
Is-i

de aceea

lui Regep-aga a reuit

popreaac puinele

!le are aici

I cei

la 1 zare t

poveri pe care
, Va

500 de galbeni i

ca

818

str~ ge i
jroi

de

la Regep-aga i dup ce ti

va pr.imi i

pe cei de la Caluda at~ci

ti

va expe-

,dia pe toi

Ipe logoftul
lai,

odae

Barbu s-i

ca s poac

!poveri,

Trebuie s-e pun


caute pe cru-

fi gsite

cale _7 de

cci se pare c le-u lsat

pe undeva,

eW

cum au fcut Mlecne~ii cu c le 3 pofveri cu saisapar1l


Icele de cafea i

a e lui I,azr

C.:lU

iper aromat.

~~------------'----=~o~w-.----~----~--------------~--------~
\~d. 55/~{) -

1:>96 -

I-a \J~!7

1 XXXII
Nr.

crt.

MODEL 1

Data i

Nr.
vechi

CUPRI'Il"SUL UNITII

locul ele
emitere

Observaii

ARHIVISTICE

---3

251

116

Scrisoare

1813

Astrino

de 1

mart.29,

tru ctre

Bucu-

Craiova menion~nd c~ a

reti

cu bani

HAgi Ianu

sigil~t

Costa Pe-

Costa Petru

la

r1m1t punga

dnr 1nc~ nu a deschi

,
s+o) engolpionu
Dudescu nu l-a
polia

comi.au.l

Fur-

Lmend r nu i-au

tri-

zapisul

cu c~.t are de tncasat

Gheorghe.

nac vi e pe acolo

p eh aznd cu I ._omani"':1 pentru

c.i i povestet

~otelor
tur

~1irr.$ni~nic

(onstcmtin)

pltlt-o

mis nc

t_

..l~tit

d~posf:ltului
n+ a

tun

manec de hoieru1

PU3

s'ociaie

cu noua

spun c "el s-au

nizam-u1

- ceva n leg

acum s -d,

~c

ntors

la of.Le lor"

i c de po te s se ocupe cei
':vt..V. ~\.\...tA.

sunt obinuitlf.

i tr

care

O~~J2.

mite

garania

lui Bagi Moscu pentru ! anu pe care s


dea ac.Iora

le-a

i un asoci~t

~ s-fac pl~ngere,
Vine).

i 35 1/2

arnlc

bucata

uL - 2 ,12; ~albenul)

rit: ne_~actla
eul

nu le con-

C rsuJ. nonedo or . ecato9tarul

2 groi
iehili

~ac~

s vin

idEl'.Jn

mangea-

c::'!nta'!'""- '12,20;

12,24; 0albenul)

idem - 12,12;

ruble_e -

veneti-

Z:mpur~tes

O; caragro-

ii ..
mp~rte~ti - 5, J~ 1 " ~ar'
obi~nuj1

gro..,ii)

- 5, O.

Orig.
I__ ~

Cd. 53/20 -

19:16 -

=-_~
I-a 02'7

~=====~

M-

~ __

- 182 -

xxxmI
Nr.
crt.

Data i
de
emitere

Nr.
vechi

locul

CUPRINSUL

UNITII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

-11

2521

117

1813

I
I

mart.30,

I Ada-Kalo!
I

cu sals~paril
neasc.

se afl~ l~ F~ntAna Do~

Dei i aga.de aici le-a scris

expeditorilor,

acetia nu au. vrut s

discute

aceast

despre

darea mrfii)

chestiune

(pre-

El s-a gndit. c ar fi

al ~Hagi

bine s vorbe.

Ianu. cu

rele ban i dup aceea ..


chirigiii
fac o pl~ngere
lo m~rfuril~

ca,s fie.poprite

care trebuiesc

lui Neopol,

Maxup, Ec~art,

aco-

trimise
Sarri, deoa

rece acetia doresc s scad~ marfa


care lipsete,
situaii)

fr s,prezinte

din ,care s se vad ce canti

tate lips, te. De aceea vi~e


chilul cruailor,
oeast

aciune vine di~ partea


__

1!l95 -

l~a 027

Orig.

,0010

ve-

cii s~ par c a-

nu a (lui Hagi ranu>


Cd, 55/20 -

~cte~

lor i

'

/'

83 Data

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

XXXII

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

------1---------------------

--1---

-------~
5

123

253'

118'

Scrisoare

1813

de la Anastasie Consolu

mart.31, c~tre Hagi Ianu Costa Petru la Craiov~


Calafat

anun ndu-l c indat ce primete ban1~


lui de La Nicolopol,
trimi~

de la Orova, s-d

fr s mai atepte

din partea sa, Ii


anumec

It

alt ordin

d o veste bun i,

au schimbat amaneturile"

Hafuz-Ali-paa i M( ehmet')paa,

ta din urm ateapt scrisoarea


bar

ace

de

1-

ap~-

de la COnstantinopol ca s plece.

de la Vidin.
Orig.

254

MODEL 1

119

Scrisoare

18 ,J

de la "Constantin Maleal

mart.31; i compania" ctre Astrino Costa Petru


hf\.t.Y\..

Constan- la Bucureti r c ii
tinopol

rimes~ a celei
~

Lt- Q~

trimi te o ~ cund-

trimise

data trecut

19.567 de groi i 47 de aspri a lui

Franguli Negroponte':).

S restituie

9890 groi i 106 aspri luai

cei

la

"Ioan Nicolopol i compania" luna trecut,

ca

nu mai pl~teasc provizion

i toate
partida

celelalte
lor,

:I

cr di teze

comun1cndu-lec

r!ndul lor s-i


lapoi s-i

i s 1

i ei l~

debiteze partida

trimit~ banii

Din cele dou polie

groi una a fost pl~tit

lui ~

cnd dorete.
de 29.000 de
i a mai rmas

aceea de 19.000 de groi cu 31 de zile


Cd. 55/W -

1996 -

I-a

027

- 184 XXXII
MODEL I

Nr.

Nr.

eri.

veehi

~I

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

t.ermen, pent.ru.acet.ia a primi t de la

,~~q

Bagi Stanoglu o poli de 4311 groi

ca s-i st.rng dup 15 zil , cci a

fost acceptat. Din cei 15.000 de gro


ai turcului a 1:nceput s-i trimit, a
eum i-a promis, 1:nfiecare sptmn
ea s nu mai trag polie lui Astr1no

I i

s aib pagub , deoarece "hrtla s-

ntors contra (.hrtie~


acesteia" i

II

spre paguba

chiar cele mai bune sem-

nturi au pierdut. 1% iar celelalt.e Pn~


la 3%!. Instabilit.atea este tntr-ad Vci~
foarte mare i nici cel mai prevztor
om nu poate s-i d a seama de micrile

cursului monedelor

poli

cnd se trg

sau se fac pli, cci tot.ul

este dominat de tntmplare. In oeea ce


privete cei 10.000~e groi va cuta
a-i trag polia tn aa fel tncat s
nu-i pgubeasc. Ii trimite o copie
dup scrisoarea lui St.anoglu de la
Adrianopol; astzi i-a

expediat aces-

tuia scrisoarea lui Astr1no la care a


anexat i zapisul turcesc de 15.000 de
groi ca s nu mai aib ce s pretext:eze, s le trimit scrisoarea ~e la cei
6000 de groi pe care o solicit Bagi
Stanoglu.
Orig., i oopi~ doc.de la nr.8S
Cd, 55/20 -

1996 -

I-a O 7

Observaii

Jo

....
Nr.
crt.

Nr_
vechi
2

I~~~~~~-~--_-

2551

CUPRI:l'SUL

UNITAII

"

ARHIVISTICE

12011813

Observaii

MODEL 1

!--------

------1----------------------

--1---

Data de
i
locul
emitere

XXXII

Scrlsoa.re de la "Astrino COsta

mart.31, Petru i fraii"

pentru Bagi Ianu) la

lJucu-

Cratova)cu rugAmintea de a transmite

reti

lui Pantazi,

s~ !ntocmeasc o list

cu toate persoaj

nele din sat care sunt scutite


nwnite obligai;>
vierii

(de a-

, adic scutelnicii,

i poslunicii

vomieul

r-

arendaul moiei Benge ti

cci aa

ceruti

Golescu, iar In zece zile

trei

se pare c vor s tntoc-I

buie predat,

measc un nou sistem ~e

impozit~

S-I informeze i pe el ct au strns


chirigii

locali

cu chiriile.

de acolo (din Bengeti

Aici este o lncezeal !n

toate,

unele ~vonuri)

altele

s-ar putea s fie numai mi~unilxx

S trimi t socote li

sUnt adevrate

amnun
i te ale po.

telor, aa cum 1 a-au cerut. scrisoaret


anexat s o dea la Strostie

i s

11*~

cear i rspuns. Haiduli s strng


II

rmiele

de la datorii

vam, cci el a dat li

atunci 10.000 de groi ~i


f

mai cheltuielile,
C3nd gset

es i

i boii,

re rentabil

iar

oos~ nu- .

altceva nimic.

o ocazie bun s vnd i


cAci nu mai este o aface
aceea cu ~ite)

acesta a achiziionat

i de la

(5t'c- ) _ '

cacirmelele~la

In momentulde fa.

Anul

puine oi pn
S-i trimit

egu-

I I
'
~-------------==--------------==~.=~~~~~~-..----~----------.---------=-Cd. 55/20 -- 1996 -

I-a 0%7

186 -

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

il

70'"

~~

CUPRINSUL

veni', Teodosios, nite

candel-e, prin.

omul clucerului- Dimit.rache


Orig.

"

Greit Bengeti~ corect este

x)

Blceti,
d) Scriere

vezi doc.XXXII/130
cu ci fru (cripto),

cu

pseudonime pentru persoane n -

I
I

identificate

I,

cit.e de dest.inat.ar

I
I

256

nou de la m-rea Brnoo-

menului celui

II

Observatii

ARHIVISTICE

GNITAII

121 11813
I
I

mart. 8,

~i cuvinte na co+

Scrisoare

I Bagi

de la Lambru Ressu ctrE

Ianu Costa Petru la Craiova ru-

"

gandu-l s rem1t la ordinul

Bucuret.i

I Nicolopol
I polla
lii

epe

Costa Pet.ru scrie

de la

a socote-

serdar.

aceluiai

Ioan

, ca s

care i-o trimite~

cu casa rposatului

cuferele

lui

suma de 1200 de groi

scape i de aceast bagatel

61

Astrin<
QU

80s11

cu tmbrcmintea maiorului

Nedoba {Nedomba)de la Iai

i nu tie

cci sunt voluminoa-

cum s le trimit,
sa.
Orig.

.
257

122 Q813
mart)
I

I- I

MODEL J

Scrisoare

I taroglufti)~v-~-t
c)nvis-a-vls"

t
1996 -

de la Uicola ctre
au sosit.100

Cofe
de

I, poveri, dar nu se tie ale cui suncr


I Constantin a. plecat cu toate caicurile

Cd. 55/20 -

t-a 027

.w..,.....~

XXXII
I

-;1
Nr.

~!

Data ~
locul de
emitere

Nr.

vechi
2
~ 2--?..--

CUPRI~SUL

UNITAII

ARHIVISTICE

~-~--

Observaii

I
------1'------------1
__ ~

IS~ aduc marfa i deja au ncrcat

!de poveri cu destinaia

crue.

I-a trimis

':

41

Craiova, n 6

techereaua prin a-

ceiai

cruai.

Despre "hoi"

ne c s-au retras
ii

la Sarichioi.

aici,
1

ci nu1

ca s trimit

Ise strice
felul

se spu

unii la ~idin i all

Nu e nevoie s, vin

s~ fac ~st

crue

.de

marfa la Craiova, s nu

din cauza timpului ProstI

acesta vor .p1ti qbe1t~ie1i pen-

tru ,mrfuri numai pan la Ostroveni.

"1

Copie
x)

258

123 ~1813 .

Turcii

(carjalii)

ai lui Emin- ga

Scri.so,are de la Astrlno COstaPe-

!:art~

tru ctre ~agi

craiova)

I se
I

Ianu Costa Petru

(moiei!n

, dac <2udecat~.va.

domnitor. Ii trimite
trll banii

Iri

i taarlU, 150

la

anun ndu-l c va tr,~bui s

fac hot.rnicirea

gi~

pltii

1iti-

ajunge la

dou chitane

pen,

la ord~nu1 lui B~l- 1

! iar

de groi i 35 de parale,

lui Ciocan. 800 groi.

Original

I-

nceputul)

(fragment, lips

l
I

259

Scrisoare

124 1813

Cd. 53/2,(J-

apr.l,

I ctre

Orova

1 du-1

1996 -

I-a 027

MODEL

~agi

de .1a Chiriac Anastasiu

I anu la craiova)

anunn-

c i-a timis prin Nlc:01aSpileu

~5

- 188 XXXII

NI'.
crt.

Nr.
vechi

Data s:
locul de
emitere

I veni

la el Arghir, c-ruia~Ii lipsete

I un balot

li

i 192 saxonici,

trebuie

s se Ineleag:

ori s-i

:dea balotul,

ori banii.

Ii trimite

gaz .te-

Ile i o scrisoare

1
1

de la Hristodul.

Orig.

I,
,

260

1813

125
1

, apr.1,

de cafea din !ncl!.rclltura sa

cu 499 caragroi 1"


acumva

iImprteti

I
I

Observaii

ARHIVISTICE

I Boboteanu un scule

I
I
I

UNITATII

~11~4
I

CUPRINSUL

MODEL 1

I
Scrisoare de la Chiriac Anastasiu

I ctre

Bagi Ianu la Craiova Intiin-

Ada-Kalt!I ndu-l In legtur

cu sumele de bani

Itrimii

In 29, 30 i ~~

I diverse

persoane. Cei 192 de saxonict

I au fost

trimii

Hagi Ianu~

martie prin

de Caluda In contul luil

Scrisoarea

llUi Caluda le va trimite

i socoteala
cu alt oca-

zie.
Orig'

61

126

1813

Scrisoare de la D (imitri

0St.

Me-

spr.l,

,taxa ctre Hagi Ianu la Craiova cu ru-

Orova

gmintea s-i

trimit

83 de colete cu

cafea i 17 cu piper pe care i lefrimiS Cofetaroglu i pentru cheltuieli


/le fcute se va Inelege cu destinataru
I
i1nc n-a primit cele 13 colete cu bwn~ac i 5 cu burei

de baie,

~rijl!. sI!.nu se rl!.tceas~~,


Cd. 5f./30 -

1996 -

_-~ 9!!1

Orig.

.
I

s aib
~

./

18

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

123

262

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

121 I 1813
apr.1

U~ITAn

MODEL 1

Sprlsoar~ de la. Gheo~ghesthenu

el!tre Hagi Ianu . costa. Petru la craiov1


menion nd c sper s se termine cu

I bine

~ncidentele

petrecut.e p:in cUlJl)i

la Vidin. Mulla ~ustafa.':>


ne~a (adiel! a lsat

ostatic)

dat "ama-

pe fiul

su, iar Hafuz Ali-paa pe chehaia i


pe frat.ele lui,
dint.!i s

plece ~e

de 15 zile.
s-i

tneleg

ndu-se ca e 1

la Vidin') tn termer

Lui Dimitrachi blnarul

dea scriso

rea alturatif

ca s

fac rost de blnuri pentru Iusuf-aga


i s le trimit
blnar este
cu blnuri
apropie

cu menzl1ul. Acest

acela care-l

aproviziona

i pe MulaiMustafa)

Sf.Gheorghe i nu-L

despre ~rendare)

Se

crie nimi1

moi~lor.

Orlg.

2631

128

Inscris

1813
apr.3
~228

J\lemdar (mola Ali) arat!

e~ i-a lsat

ca amanet lui Bagi Ianu 886 i jum-

Rebi'iil-

t te groi

ahir) ,

~a

Craiova

(sened) prin care Dolan

(gurul ) pentru anul 1813,

s-i

predea bair ctanului Dorsun"-.


L~.~~
/--"
Orig., scris neshi, sigiliu lnela!,

tn tu;

pe .v. tnsemnrl tn lb.

gre c

1,
'
~~----~~----~--------=-==-=-=---~------------~-------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 190 XXXII
Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
2

264'

CUPRINSUL

UNITAII

129

I
I

Observaii

ARHIVISTICE

Scrisoare

1813

de.la Nicolae Athanasiu

apr.3,

GUmactre Astrino Costa Petru la

Negad

reti

menionand c a aflat

tare

de moartea pri tenului

Zapaniot.i. Lui polihronie

BUCUI

cu Intrissu, Gheor he

H~gi)

Mantu i-au spus mai muli s se retrag~

I de
I

la strangerea

cum i-a

birului,

cci,

aa

dat i CAst.rino-:>seama, ce-

I
..
.
II rerea lui polihronie ca s plt asc

I satul

pentru el geremeaua (amenda) est~

I nedreapt.

Acesta nu vre~ tns s as-

eul te de nimeni i atunci el a hotrt

s nu se mai amestece. Ai' t.rebui ca


cei de acolo (constenii
un arkuhal ca s-l
rul turc~anului

I car
I

lor)

s fac

tom ez rl'1(gm,ernatolor:. Muli din cei

au fost ncrcai

au prot.estat,

<2-aimpozite)

dar In zadar. La cele

case (familii)

oamenii au Inceput s-i

lui Mantu ste inadmisibil,

poarte aa
Oriq.

Cd, 55f~:J -

1996 -

l-a 02i

banii

, iar

vnd din o-

goare, ca s fac rost de bani.

risipete

22

ale lor au pus tn plus

cte 1000 i cte 500 ~e gro~

I rea

MODEL 1

i se tntreine

Purtacci
cu per-

/'

.91. XXXII
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

---1--------------1-----------------------------------1

t
2
3
4
I
5
X-.::-.-:--...:.....-~---.:...---:--------------.-.;:..-.._:__---,------_:_----=-----

265

Scrisoare de la Astrino Costa

130 1813
apr.3,

Petru ctre Bagi

Bucu-

tndu-i

reti

serdarul

Ianu

la Craiova ar-

i-a-scri's ultima dat prin

Alecu Bengescu; i-a

comunicepostelnicului
Balceti

soanele scutite

!...

Pantazi de la

alctuiasc

SflUS

lista

cu pe~

de impozit) , de la

vomicul Golescu. A discutat

cu Grigo-

racu Brancov anu i acesta a scris


clucorului

Dinc Briloi

ca s fie de.

fa sau Bagi Ianu sau Ianachi Oa


discutarea>
!n~lcarea

chestiunii

in legtur' cu

moiei Comoteni de ctre

Cocioi, o alt scrisoare


ispravnlcilor

a trimis-o

de la Slatina,

J?olihronie a solicitat

deoarece

ajutor de acolo.

Inc n-a primit nfzamul in legtur cu


claca,

cci tr buie s a'~epte i ana-

I foraua

boierilor

in legt:ur cu !n-

clcarea moiei Ipoteti


tenii

de ctre s-

din Constant1neti i s se sta-

bileasc

din

nou' hot.azu L,

Cei de aici

ar fi putut examina de mult socoteala


anual pe care el a tr1mis-o i dac
gseau c ceva nu este in regul, puteau s pun grmnticii sJ socoteasc
din nou. Vit le au ajuns la un pre
mare. Stati

a curnprat la trg,

1Buna-Vest.ire,
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

021

la

80 de capete cu 110 gl:Oj

- 192 XXXII
MODEL 1

crt.

Nr.
vechi

Data i
lecui de
emitere

Nr.

uri

~~

Observatii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

IPerechea'~ a v~ndut 40. la celeti

I cu. 170

de groi pe re chea., Ii trimite

i scrisoarea.

ntru Mula. Mustafa i

alte. pentru "S~doveanun de la. fratele


I

lui i cp.itanla pent.ru cei 500 de gro


pe care i-a pltit.

I s-i

treac

la ordinul

soco ee a.r F3 ia i

20

de galbeni olandezi
A aflat

tl

sftuiesc

s pun

r~posatului

1I

Mult.

Vidinlllui.

mna.pe bogia

nX

, i sptarlll

"lea"

delni cerul. DIl\lJ

/"ghe~ezi

lui

in mod !?lgur, cci se budin ~artea lui

cup ce. va 'termina afacerea


I

I Iani

i me-

va avea sprijinul

cur de oonsidefaie

I
I

de la b?luc-baa.

ele capitularea

ca

lui,

lui Hagi

!l va spri,jini i. pe ~l. Ii cere

i lui sfat~l, dar s. in totul

I secret.

"''''f'''''

x) Scriere cripto;

cuyln~e inven-

~ate de corespondeni;

Mica" -

pentru funcia de. ser,d.ar;IIJ~


re-mezi' - sau dOllll1.itorulrii
sau o autoritate

turceasc

s uperrLo az

~--~----~--------~'-------_.--------------~------~--------~------------~
Cd. 55/20 -

1006 -

t-a 027

- 193 /
Nr.

Nr_

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

--t-I----2--------3----

XXXII

CUPRINSUL

UNITAI[

II

ARHIVISTICE

----------------------4---------------------1

MODEL 1

Observaii

~_-

I-~+-~--~--~-----;--------------_------~~-----------------266 131

1813

Costa, fratele rposatului

cpi-

apr.3,

tan Dimu, scrie lui Hagi Ianu la Cra-

Craiova

iova s-i trimit prin omul care vine


la el, Tudoric,
chilimeaua

cele 17 zapise i ve-

(imputernicire)

are din patrie,

pe care o

cci are nevoie de elel

i s-I ajut~, cci nu are pe nimeni

altcineva

in afar de el. Pe v. Tudor

Bolinteanu

semneaz

de primirea

zapi-

selor de la Hagi Ianu, la Craiova.


Orig.,

267 132

1813
apr.3

lb.greac,

Inscrisul
Diamand1

lb.rom n

stolnicului

Nicolache

prin care adeverete

mi t 1000 de groi imprumut

c a pri-

de la Astri-

no Costa Petru cu dobnd de 5 <... gro=9


la pung pe lun, cu condiia

de a-i

restitui

noteaz

la cerere.

Astrino

pe v. c banii sunt "la Podul lui Mihai


Vod",

Cu un inel amanet.

Ij

Orig.

268 133

1813

I apr.5,
Craiova

Inscrie

de la firma "Hagi Ianu

Costa Petru i fraii" prin care acetia adeveresc

c au mai rmas datori

lui Chiriac Procopiu,

fost vame, suma

de 3775 de groi pe care se oblig s-iI


plteasc

in termen de trei zile.

I
,
I
I----~----~----=---------------======----~------~~~~~~-------_.
Orig.

Cd, 55/20 -

1996 -

l-a 027

194 MODEL 1

XXXII
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

1813

269 134

apr.5,

I Orova
I

Scrisoare
i compania"

de. la.J>zamfiX;Athanasiu

ctre Hagi Ianu la Cra-

iova recomandndu-i-l

pe cel care-i a-

jduce scrisoarea

de la el i anume

!Emmanoil Morati,

I prin

~ceast

nimeni,

care este n trecere

ar~i

nu cunoate pe

ca s-I ajute cum va putea,

chiar i cu bani dac este nevo er in


acest caz s trag polie

cu poliia-

L}a craiova~.

ticul practicat
Orig.

210 135

Inscris de la Arghir HAgi Gheor-

1813
apr.5,

ghiu prin care acesta adeverete

Craiova

cele 101 poveri

ale sale, incrcate

Mihail Munteanu,
a fi trimise

c n
de

de la Cornetu, pentru

la Orova, erau i 17 ba-

loturi cu bumbac

ale lui Francisc Pavi-

nati, pe care le-a vzut cu ochii lui


i care au fost expediate

la aceeai

destinaie.
Orig.

~71 136

1813

Scrisoare

de la Zisu Carapanu

c-

apr.5,

tre Hagi Ianu la Craiova prin care l

Bucu-

anun c i-a trimis lui Astrino porun-

reti

ca Mitropolitului

ca s fie predai

omului su, Petru IO~

banii de la mile-

!le vinriciului, lsai la Hagi Ianul


Cd. 55/20 -

1936 -

t-e

02'7

--

- 195 -

.
-

I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

C_U_P_R_I_4NS_U_ L_U_N_IT_A__I_I

II

_A_R_H_I_V_IS_T_IC_E_'

MODEL

ii
O_b"_'e_r'v_.a_t .__

---

2 .

Data
locul
emit_e_~e_~
_

XXXII

i-~+--~--~--~----:~~-------------------------------------~---------p~n acum.nu a primit nici un rspuns, I

2f-M1

~56

ar dac vine omul la el, s-i dea ban1


in monedd n.oare au fost strni, ooj
este o pagub pentru el, av~nd n vedere o stau aoolo de 6 luni i nu i-a .
oerut dobnd pentru ei; s-i dea lui

1I

Anastasie Cofetaroglu ceea oe i-a nmnat el lui Chiriac in luna trecut,

deoarece Astrino, la care a trimis dup


bani; dup oum i-a scris destinatantl)

a spus c nu are tire.


Orig.

1272 137

1813

Scrisoare de la Murat Satlm

apr. 6,

ctre"

HAgi

Ianu ConstantirtPetru

stil nou i fraii" la Craiova anunndu-l c val

r-

;:::;"jmart
.2~ ) sosi acolo fratele su, Iosif Satilmi,
'Viena

care acum se gsete la Nicopole; el


vine acolo pentru cumprturi la ordinul fratelui lor de la Constantinopol,
Anastasie, i nu ounoate piaa. de
aceea il roag s-I ajute i dac are
~evoie, s-i mprumute 15-20 de mii de
rroi, dar fr sa fie in paguba lui,
cci i-a dat libertate fratelui su s

~rag polie unde este mai avantajos,

I
1

Cd. 55/20 -

Il

~a Viena, Bucureti sau constantinopol.


f expediez

ticoPole, dao intre timp nu a sosit

__~

=-__;~
-

1996 -

scrisoarea alturat la

1- a 027

"_'~__~==========-=3_=~~_._.

-a

.~

- 196 XXXII

CUPRINSUL

I aco 10.

Observatii

ARHIVISTICE

A te apt :t:spuns.

Orig.

Scrisoarede

2731138

UNITII

apr.6/18

paciura

I Sibiu

la Nicolae

DimitriU

ctre Hagi Ianu Costa Petru

la Craiova prin care il anun c a


trimis

cele 202 colete cu cafea la

Viena,

acolo unde i-a indicat

I cu

15 florini quintalul

I chirie,

Cuciuc

(100 de funi)

i ar fi bine dac ~r plti

pOliele

la care a treout

i dobnda

de 1902 1/4 groi i d~c vor fi acI

ceptate

il vor intiina

dita. Indat

Braov

la Bucureti,

Constantin

I i

a trimis-o

la "Nicolae

Zapanioti",

gre~
pasu,

A fcut o

cci a vzut in

la cei 8620 de "florini",

tul "taleri"

Murganu

jurn-

ca s nu cread Papateu

c este avar. S trimit


scrisoarea,

cuv n-

i a trecut un provizion

dublu. A scris ca s se trimit


tate inapoi,

Acum ti trim1-

de la Papateu.

In socoteli,

via

intiinandu-~

pe Astrino totodat.

te scrisoare

i 11 va cre-

ce a prindt cutia cu 2000

de taleri de la Papateu

unchiului

su

dar fr porto. Scarlat


tI scie cu polia de 874

I de

groi, dar "va schimba


Orig. .

Cd, 55/20 -

1!196 -

I-a 02'1

MODEL 1

calimera".

XXXII
Nr.

Nr.

ert.

vechi

139

274

Data i
locul de
emitere

!
CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

1---------------------- -------------------- ------- ------1


4
1 5

Scrisoa:r:e de la GheorghePravano- i

1813

apr.8

vici

(?)

"clisuriotul"

,ctre Magi Ianu~

la Craiova cu rugmintea de a
nii,

1 i

pe care

rului,

lua ba-

dat.oreaz destinata

dG la Hristu i Mitru (dhirigii

i anume3000 de groi aslani.


IanU?oteaz

-c a luat

~agi

auma respectit

v mpreun cu22 de groi dobnd.


Orig.

27~ 140

1813
apr.9,

Scrisoare

de la Chiriac Anastasiu.

ctre Hagi Ianu la Craiova anunndu-~

Ada-Kalf!c i

trimite

un scule

Tomachirigi-baa
taleri
intr

"Verriotul",

mprteti7
i restul

cu bani, prinl
cu 500

n aceast sum

galbenilor

Lu Sava, r

afar de 20 de galbeni venetici.


a trimis

Ieri

cu armaul i cu Teohari

but.Oaie~tmel

(f~in de calitat.e

:uJ

rioar).) geamant&nulsu i gazetele.

Orig.

27E

141

Scrisoare

1813

de la Astrino Cost.aPe-

apr .10,

t.ru ct.re (Hagi Ianu la craiova) prin

Bucu-

care il

reti

rile

vest.et.e c i-a t.rimis scrisa-

din pat.rie aduse de Astrino Giro-

nopol i o copie dup scr~soarea lui

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL 1

Hagi Stan~glu, pe care acest.a

il

lui Malea ~a

n leg-

constantinopol')

scris-o

- 198 XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

MODEL 1

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

emitere

1--

II

tur cupagubele

21'61 ~41

pe care le are n ur-I


Diri cei 34 .oo~

ma negocie~"ii monedelor.

I de groi ai Curii trai lui Malea

I pentru

I mit

afacerea

~unoscut>nu

a pri-

dect 5000 de groi i de aceea a-I

curna trimite

"oranduiala"

de 14.000 delI

groi 'la Trgu Jiu; din scrisoarea


dresat

de serdar ispraVnicului

a-

grec

va vedea c l-a rugat pe acela s-I a-I


jute s ncaseze banii;
I de 5000 este pentru

alt ornduia-I
Romanai,

care ar putea s o trimit

pe

lui polihr

nie. Din aceti bani s-I plteasc


Diamant

Gheorghiu

i s pstreze

de groi pentru comisioane

pe

200

i pOliia-

tic. Restul de 10.000 de groi din ba"nii Curii

i vor primi n curUnd, du-

p cum i-a p romks .sp t aru L, S trimit


la Constantinopol
de parale pentru
Srbu. (Malea)

1696 de groi i 60
zapisul lui Radu

a spus c a pltit za-

pisul preotului

Zamfir, iconomul

la Zagor, din zapisul

de 44.750 de

groi, i-a trimis ns socoteala


s vad ct mai are de Plat~.
I

bine s o expedieze
isprvnicatul

de

cu oamenii

judeului

(ca
Ar fi

de la

Gorj "din ca-

uza pericolului".

Ii trimite o scrisoa

re de la Paciurar

iar banii

(2000 de

~~----~------~----------------,--------------~----------~
Cd. 55/20 -

19ii6 -

I-a 027

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

MODEL 1

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emite 'e

---1-------------1-------------------------------------------------------1
1

caragroi)
ocazia,

i va expedia

cum a procedat

cInd va avea

i cu cei 500

trimii prin Briloi~

mcar de va li-

chida i cu bumb-acul i cu vopseaua


(paachina). de acolo

(de la Viena)

"Naca"~

este cam bolnav

retrag

din.haznatarlci

se pare

c va fi numit "exarhul

i vrea s se .

n~locul

lui

din

:f<

Frangade",

In ceea ce privete

surplu!

sul ~e

arend~,

lsat s hotrasc.~
li ca s ncaseze

~i trimite

A primit

dac es~e sau n~

de la el punga cu

60a groi i 20 de parale,


a desfcut-o.
convenabile,
Ianache,

Preurile

dar nc nu

la vite sunt

dup cum i a-a oferit

lui

160 de gr.oi pe boi. Stati

lui Tnase
vac.

o poi

la Arnan 2500 de .

groi i s-i comunice


accaptat.

LSe

al

a dat 45-46 de groi pe o


mir)c

n timp ce zapisele

I (.i banii

pe care-l are, l-a

tot 1'i i cere bani


altora stau "balt"

nu circul')

din aceast

cauz.
1-L,

o_rc_i_g_.
r

x) Seri re cripto~ pseudonim


tru Grigoracu

Br~ ncoveanu

cellalt-personaj
. identificat

Cel. 55/20 -- 1996 -

I-a 027

pen-

nu a fost

- 200 XXXII
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

~~

Data i
locul de
emitere

__ ~~~
2

CUPRli'l"SUL

UNITAII

__ ~3 __ ~

Observaii

ARHIVISTICE

~4~

Scrisoare

1813

27~ 142

d~ la tm emitent necu-

noscut ,(indescifrabil) ctre

apr .10

Ianu la Craiova?

trimitern

~agi

anunjindu+L c ti

tnscris de la ~istieria

naas c ca' s se plteasc


lui AStrino 14.000

do~

n contul

e groi tn termen

de trei zilei el a scris ca s se urgenteze plata ct mai repede cu putin. Pe v , Astrino noteaz

tn ce monedei

a primit suma de mai sus de 1

jUdeul!

Gorj, printre acestea sunt: 1 penti-

costar cu 5 groi, 43 de galbeni olandezi cu 12,60 gro' ~ (Euc ta) i mai


muli galbeni ~landezf)"cu
12 (9roi bucat~

li s", el:

A trivds 'i 6000

de groi n diverse

one e ca s se

plteasc. 'polita de -6000

la Vistierie1

a trimis 841 de ecatostari

care fac

2523 de gro9i, 130 de ~uh1e care fac

585 de groi, 29 de 'taleri ~are fac


166 de groi 'i 30 de parale etc.
orig. i ~oncept

21i - 2.ti ::.rM~1:l- ~


2 81, 143

'\MA~O~

Scrisoare

1813

apr.10,
Brca.

-l~)
de la ~ico1a

petru') ctre Astrino Costa


.Bucureti

(osta
etru la

prin care t1 anun c~ de

mult nu a mai pri it o scrisoare


patrie, de abia ac

.
~,--------~--~----------------,------------~I-------------,

___________,
199

a sosit una. Ei

nu au prea multe oi sau ~apre, doar

Cd. 5 /20 -

din

I-a 02'1

MODEL 1

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTlCE

----1-------------1------------------------------------------1--------------;
1

vreo 500 le~au rmas de ast iarn. Zaman a cumprat de la mocani batalii

oile cu miei cu 16 groi, iar pe cele


sterpe i terele

cu 14 groi perechea1

i acestea vor fi trimise la Constantinopol.

4!.agi Ianu~

mereu protesteaz,

c are alte treburi i nu vrea s se


judece cu cei din Brca pentru morile
de aici, ei ar ctiga n mod precis,
deoarece

au sineturi pentru ele, aa

cum cere stp~nirea,

de altfel el a i

mcinat vreo 3000 de ocale fr s d~a


zaherea sau vam. I-a lsat ~am
pe ranii de aici i ~
rnlaiul la mocani

liberi!,>

acetia vnd

cu 5 parale ocaua.

I-a spus de multe ori s nu mai dea


bani cu dobnd

aa de mic, s dea cu

7,20 groi i chiar cu 10 groi la pung pe lun la ciocoi. I-a spus mai de
mult s strng cel puin 15.000 de
groi, cci acum a venit o poli din
patrie

~i

nu are cu ce s o Plteasc);

de aceea i spune lui Astrino


~ asupra cui va i s dea

s o tra-

(el mai t::lr-

~iU) banii cu dob nd , cci au garantat


~u onoarea

lor plata poliei.

Orig

.----~--<~----~=-----------~===----====~_.------------~--_.---------Cd, 55/20 -

1996 -

I-a OZ7

- 202 - ,
XXXII

MODEL

rcr.

xr.
crt.

vechi

--

Data

Si

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

1813

de' la IOan Nicolopol c

Scrisoare

I apr.10, ' tre Hagi Ianu


II Bucu- I c nc nu are
I

la Craiova vestindu-l

281 144

---

nici o alt

tire

n le-

gtur cu un zapis de 540 de galbeni

reti

olandezi trimis

mpreun cu dou scri-

I
I

II

sori,

ca s-i

strng Hamugide la clu~

I cerul

Briloi

mpreun cu dob da lor,

dect a acela le-a primit.

duiasc s-i

S se strl

deoarece dup Pati vrea s plece in

ca s o vnd; va

unde a fost lsat,

merge i la Moscovaca s str

de la fabricanii
trimis

g banij

la care a vndut Lna

mai nainte

n Rusia. Il

, s se grbeasc s strng banii,


are nevoie de ei,

iar scrisoarea

roag
a.ci
al-

s o dea lui Blu Ioan.

turat

Orig.

282 145

Scrisoare

1813

de la Mladen Mi10vano-

Bagi Ianu la Craiova ru-

apr.ll,

vicftre

Belgrad

gndu-l s-i

cumpere patru cai buni de

corvoad i s-i

trimit

la Zifex>, co-

I mandantul Cladovei, care imediat i va


plti

.".

costul lor
Orig.

I
Cd. 55/20 -

!,

.-

1996 -

I-a 92'7

strng ct mai repede,'

Rusia i s ia 1 na de la Dubsari,

3 -

XXXII

MODEL 1

Data i
Observaii
locul de
CUPRINSUL UNITAll. ARHIVISTICE
II
emitere
-----3----1----------------------4---------------------------5------.

I~~--

li

1813

Poli

(prim i secund)

apr.12/

de "Constantin

24,

valoare

de 10.250 de piatri

Constan-

Astrino

Costa Petru i fraii"

tinopol

cureti,

tras

Malea i compania"

ca s-i plteas~

zile de la vedere,

asupra lui
din Bu-

dup 21 'de
~

la ordinul

lui "Di-

mi trie Sava i fraii Mihoglu",


luta respectiv.

P~ verso:

Ih09lullolau dispoziie
IC suma la ordinul

tn

n va-

"Fraii

Mi-

ca s se plteas-

lui Antonachi

Hagi

la 12 mai

ITeohari1 banii sunt tncasai


de Ioan Panu.
2 imprimate

completate7

lb.italian

~84 147

1813

Scrisoare

de la Chiriac

apr.12,

ctre Hagi Ianu la Craiova

Cerne i

c de fapt baloturile

Anastasiu
anun .ndu--L

disprute,

despre

care nu tie nimeni, unde sunt, s-ar pufrea s fie la chirigii.

A primit

sooo-

~eala lui Avram i pe aceea a lui Pesha1


"" i a luat salsaparina
aco Lo de unde fusese
~ep-aga i-a trimis

arCio%Ova,

i"aOrova.

lsat).

Lui Re-

scrisoarea

de la

socotelile

cu cei de

Fina

~ci armaul

@e

cci nu era aici, fiind ple-

at s lichide%e

(sic!)"

,1

tnc nu a tncrcaMit-h '


l-a dus cu vorba. Si
ai

I
,
I----~----~----==--~----~--~====-===~-~~-~--~~_._.--------------~---~
~,~__
Cd, 55/20. -

1996 -

I-a 027

- 204 XXXII
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

---I--------------------------------------~----------------I------------2

Paleologu

scrie aceluiai.

Orig.
X)

Corect:

salsaparila

"

2851148

1813

Scrisoare

apr.~,
Bucu1

reti

de la Astrino

tru ctre (Hagi


I

craiov~

Costa Pe- ,

Ianu Costa Petru la

re cun os cnd c 1- au mhni t

foarte mult nenelegerile


ntre compatrioii
din scrisoarea

care au loc

lor dup cum a afla4

primit

din patrie.

s le scrie i el ce trebuie,
scrie i Bagi Ianu Haginei,
da ascultare

sfaturilor

Are

dar s
poate vor

lui. Nici Tna-

se Pantazi

nu este de acord cu cele

int!mplate

i l-a rug t pe Tnase Evstt

tiu s scrie fiului su. Inc nu a dat


cei 7500 de groi lui Almali in contul
vtafului,

dar ii vor da sptmna

vii-

toare i dup ce va remite i cei 600


de groi ii va trimite
s se ineleag

chitanale

cu vtaful.

ca

Pentru c

i-a scris s dea 8000 de groi postelnicului

la ordinul

fcut tot posibilul


ii trimite

caimacamului,

s-i plteasc

scrisoarea

postelnicului

i
ca
1

s ncaseze
i-a dat

suma acolo, deoarece

5000

Hagi Neu. Dup ce ii inca-

seaz s dea 5000 mamei lui Hagi Neu,


iar restul este al lor i au nevoie de

~~l __~.~
Cd.

55/:l0

--

19:)6 -

~ __.

X-a 0::7

"

XXXII
MODEL 1
Data i

Nr.

Nr.

crt,

vechi

79

locul

CUPRINSUL

de

UNITAIl

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
4

aceti bani perreru ~negoul ') cu oi. Oi,

HS

cele dou "ornduiale"

date pentru

deul Gorj i R~manai

(de la Vistie-

rie)

una de 14.000 i respectiv

jU-1

de

SOOO de groi, pe prima i-au luat-o


inapoi i de aceea a trimis-o numai pe
cea de-a doua, ca s o ~ncaseze desti-

natarul_

I despre

Ion Panu a scris lui Bengesou

moia Betezeni

(sicl r* i s-ar

putea s fac trguI in mod cinstit,


dup ce va face zapisul,

il va trimite

s fie semnat de toi cei care au


(~drept d~

protimisis

i se va vedea

dac cineva dintra acetia are bani ca


s o plteasc.

Nu tie cum va lua de

la Chelu cei 2603,10 groi dup cum ii


scrie el, cci intlnindu-se
spus c mai datoreaz

cu el i-a

2500 i vrea s-i

dea acum doar 1500, iar restul alt


dat. Nicola

are dreptate

clnd ii spu-

rM-L

ne c~trebule

s mai dea bani cu impru-

[mut , doar ei nu stnt zarafi, dup ce val


mai incasa nite bani, are s-i trimit
lca s poat plti poliele

din patrie.

Este bine c au reuit s v nd lna,


cci dac ar fi rmas cu ea ar fi avut
pagube mari. Nioolopol
Rusia),

va pleca

(in

ca s i~caseze banii de la l-

ra vllndut i <atunci vor avea in plus

.----~--------~==--~.~ -- Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

.~_.--~~-~--------~-----------

- 206 XXXII

Nr.

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

crt.

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-----------------1----"-4

<1

~\.\.~

dobnd 'de la monede. O parte din ln

mai este la Dubsari,

dar de la aceas-

ta nu sper s aib bani prea curnd,


cci zapisele
netncasate).

"stau grmad"

(adic

"Naca" cere!!: arend )de

12.000 de groi pentru moiile tatlui


v

sau) la fel ca pentru

ale sale; el a

I oferit 9500, adic mai mult cu 1500 de I


I groi dec t a fost (anul trecut) i
I tn plus ~u condiia) s repare pe
I

cheltuiala

lui biserica

de la Branco-

veni; vrea s cad la nvoial

cu el,

cci dorete s le ia pe 3 ani. S nu


prea ma~

se mai apuce de ~faceri

dac se apuc de zarafltc,

dar mai bine s renune,

ial

s negocie-

ze mon dele aa cum se vnd

pe pia

cci vede c

au at tea zapise de tncasat de la negustori,

care nu se grbesc s plteas-

c, dei timpul trece. S strang banii de la datornicii

de acGlo, cci

are un grmtic priceput;


or5nduialele"

s ncaseze i

de la Romanai

Cele dou scrisori

de la boier

veanu ?) s le trimit

i Gorj.
(Brnoo-

lui Polihroniel

/tn eie este vorba de cele dousprezece


I
Ilzile de clac pentru Mrgheni i CocoI

I
I

Cd. 55/20 -

MODEL 1

1\1&6-

I-a 027

rti.
Orig.

'

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

UNITA[l

Observaii

ARHIVISTICE

-;;;:2:-i;8-:"6-li-:l;-'l4r-x9-~--;
1"'8'"1"3--Scrisoare

~_~~.~1

de. la Atanasie

apr.12,

ctre Hagi ~anu

Bucu-

r cu certurile

reti

i preteniile
su, precum

la Craiova
rudelor

absurde

5~

Ey,tatiu

in legtu-1

lor din patriei


ale cumnatului

i despre purtarea

Jtefan

(fratele

intrat

in mare incurctur

II

lut..

lor, de la Negade).

cu p01ie1el

de 26.000 .de groi trimise

aici din

patrie

cci nu tii

ca s fie Incasate,

cum s rezolve

aee as e treab

t. Are nevoie

ca cineva s intervin

incurca-

.i

pe lng Hagi Iani i s plteasc


acesta banii,
J

iar el Ii va restitui

cu

dob nd a neces ar r ar fi bine s-i scriE


o scurt

scrisoare

aceast

chestiune.

lui Hagi Iani In


Dac are, s-i vnd~

la ce pre poate)nite
cci din banii necesari
nu a strns

boi tineri,

pentru polie

"nici un obol".

Orig.

I
287 149a

b813

Scrisoare

mart,?

de la Ioan Nieolopo1

ctre Hagi Ianu in legtur


dat de el lui Hamugi
I

lui Bri1oiu,

i care este asu];ra

s aib grij s O str n-

nici un rspuns.

La alii le trimite

bani i le achit po1iele,

1996 -

I-a O;~7

cu pOliai

g, cci l-a rugat pe clucer i cnd

Cd. 55/20 -

MODEL

--1----------...-------------1--------1

--1---1--

CUPRINSUL

XXXII

~ar

pe el

- 208 XXXI:JiODEL
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

---------I--------------~---------.,.

Daca nu poate s-I

l-a uitat

'die~e banii,

.-------------

o}

va trimite

expe-

pe omul su

s~-l ia.

Concept

288 150

I! 1813
I,

Scrisoare

de la Vasile Pana10t

ctre Magi,Ianu la Craiova anurrndu-.

apr.13,

I Serres

c i-a trirrls

o scrisoare

cu data de

14 martie rug ndu-l s o tmranezelui


,

Dimitrie Mustechina (?),

se intereseze de socoteala lui Marcu


panaiotu,

fratele

de asemenea s~

lui.

Orig.

289 151

Scrisoare

1813

apr.13,

de la "Fraii

cucunghei

.lu" ctre Hagi Ianu Costa Petru la

Serres

Craiova s trimit

scrisoarea

la adre-

s~ i s-i

dea indicaii

(curierul)

care vine .la el pentru dru-

mul pe care-l
este nsrcinat

ttarului

are de fcut,
cu paza

nostru Isrnail-bei"

acesta

"stp

ului

de ctre ttar-aga.

Orig.

2 O 152

Scrisoare

1813
apr.13,
Cemei

de la Chiriac Anastasiu

ctre Bagi Lanu) l.a Craiova enun.n-

I du-l

c i

trtmite

un scule

cu 500

de specii pentru. zaraful TAnheasmte~li~Aiv'ra


" ~
omul de ncredere al lui
~J

!
('d.

55/20 -

1996 -

l-a

027

gr

- 209 ,
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

de

CUPRINSUL

UNITII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

1ft..-- 2

uel

locul

XXXII

o scrisoare

p o dea lui Stavru

buluc-I

baa.

I
I

Orig.

291 152a

(1813
apr.13~

Scrisoare

de la ~Chiriac

Siu) ctre (Hagi


mindu-i

Anasta-

Ianu la Craiova)

socoteala

cu Zimpozitul)

roanei pltit pentru

co-

cele 7130 de po-

veri, cte 2 1/2 sau 3 galbeni,


tal 19.025 galbeni;

tri-

n to-

din aceste poveri

o parte nu au fost !ncircate.


Concept

292 153

1813

Scrisoare

de la Gheorghe

Sthenu

apr .14,

ctre "Hagi Ianu Costa Petru i fraii ,.

Calafat

la Craiova

cu rugmintea

Stavru buluc-baa

de a da lui

1060 de groi, restul

de bani de la cpitnie,
scris i serdarul

aa cum i-a

Zamfirach

, ca s li-

chideze

i cu aceast datorie~

mi t i

Lcontul.>

S-i tri~

curent ca s tie c t

mai are s-i restituie

din datoriile

1,

sale. Osman Marcu i-a spus c i-a ind1-!


.-

cat lui Hagi Ianu de unde s str ng


banii pe care-i datoreaz.
~rimit-cei

1996 -

I-a

027

c a

1000 de groi de la evreu,

cci n fiecare

zi evreii de la Sofia

vin la Craiova.

lu

despre
Cd, 55/20 -

Sper

8.

neles prea bine

ce ur i calomnie este vorba n

- 210 XXXII
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

U. -ITAI1

s .

Observaii

ARHIVISTICE

legtur

cu Hagi .Ianu din partea unor!

turci, aa cum i-a scris data trecut;


s-i scrie mai amnunit,
nevoie s ia

L..msurp

scpat de numirea
puchehaia,

poate este

N-,

de pre\Z'edere.

lui n funcie de ca-I

dar sper c va termina

pede, deoarece

Mula ~ustaf~

IS plece neaprat.

re-

trebuie

Ultimul lui cuv nt

este ca s plteasc

ct scrie n soco-

jteal i nim~ic mai mult, i s nu-l ins rie.


pe el cu nici o datorie,
privete

afa~ea

le-a trimis

n ceea ce

cunoscut.

De Florii

10 ocale de morun de la ca-

'sa comisului

Gheorghe.

Orig.

93 154

1813

Scrisoare

de la Teodor

D.

Tirc

apr.14,

ctre "Hagi Ianu Costa Petru i fraii

Orova

la Craiova

cu rugmintea

la Vidin scrisorile

de a trimite

alturate.

Orig.

94

55

1813

Scrisoare

de la Dimitrie

Canu

apr.14,

tre "Hagi Ianu Costa Petru i fraii

Calafat

a Craiova rug-ndu-i

s-i comunice dac

u primi t de la Panaiot

cei 250 de

, roi, cci de multe ori i-a scris ca


~-i trimit socoteala
beiidin patrie

lui Hagi Ianu.

au primit

amanetul tri-

~--~----~~------------------~-=-----~----------~----~------------'
Cd. 55/20 -

1990 -

X-a.

- 2
XXXII
Ne.
crt.

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

295 156

c pentru (m::>iade l~

Calafat, pe

cae ar vrea s o ia cu 350 de groi,


dar pe timp de 5 ani,
paguba tn ali

ca s-i

scoat

ani, dac vreodat se

tnt.ampl s aib pierderi.

Sper c

i-a trimis untul.


Orig.

1296 157

1813

apr.16

.--~----~----==--~'----------~===~-=---------------------~---------Cel. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 212 -

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

----------------

s .

UNITAII

MODEL 1

------

Imprinat completat, lb.german

I
,297 158

1813

Inscris de la arhimandritul Grigo

apr.17,

I rios

-:Clococioveanul" prin care acesta

Slatina

adeverete

c a primit

,la Polihronie

3600 de groi d

(Costa Petru),

arenda

celor 3 moii aee m-rii CiococioV1


robanu i oneti
1600 de groi,

cu 3000 i Uda cu

pe timp de 1 an, nce-

p nd de la 29 iunie
daul este obligat
trimit

Do-

(Sf.Apostvli).
ca n octombrie

la mnstire

Are s

5 kile de orz, 5

ocale de cear, reprezentnd

otatina

pentru via de la Dneti pe care o ine Comi

Briloi,

le va lua mnsti-

rea i nu polihronie.

Dup mplinirea

unui an, va lua iar~i n arend moii1e dac dorete el sau noul egumen
,

care va veni la mnstire,

1,va

trebui s elibereze

I deiele

iar dac nu

ptulele

hor-

i pi vni ele i orice bine. de

I pe

I
Cd. 55/20 -

1996 -

X-a 02'1

aceste moii, care sunt proprieta-

- 2
XXXII
MODEL 1
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRL SUL UNITAII

ARHIVISTICE

---1.-------------1------------------------------------------------------1
1
~
3
.
~4
.

1-

:;

I tea: mnstirii.

Observaii
5

Orig.

298 159

1813

Scrisoare

de la "Astrino Costa

apr. 17,

Petru i fraii" c~tre "Bagi Ianu Cos-

Bucu-

ta Petru i fraii" la Craiova prin ce-

reti

re i 8l1un c le-a scris prin intermediul marelui postelnic

I vaul

postelnicului

anexnd i ri

pentru suma de 800~


I

de groi, sum pe care Astrino a pl.- .


tit-o n moned "curat", urmnd ca
Bagi Ianu s-i ia n primire

la Craio-

va)de la ban; s dea casei Hagi Neu


suma de 5000 de groi i s rein
3000 groi aagi Ianu, trec ndu-i n

partida lui Astrino.

Le-a mai anexat ~


I

o poli n valoare de. 2500 groi pe


care Hagi Ianu s-i ncaseze de la
Arnan. Intenioneaz
rea bisericii

s termine repara-

Brencovcni fie cu cheltu-I

iala sa fie cu suma de 1500 groi reprezentnd

surplusul

~cheltuielil~din

alocat pentru

acest an ale casei

din patrie sau chiar cu 2000 de groi.


IAu aflat c alii au ~t

11.000 groi,

t.~J.~~

preul aste foarte "piperat",


trebuie s se tocmeasc pentru a
le lua n arend pe o perioad
~i.

de trei

Prin aceeai ctan i-a fost trimi

I
.--------------=---~-----~-~~-----======~---,----------------~--------~Cd. 55j20

1996 -

I-a 1127

- 214 -

XXXII

I
Nr.

Nr.
vechi

crt.

-1

Data i
locul de
emitere
3

')

~81,

CUPRINSUL

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

1-

' 5

s suma'de 8100 groi i tn aceeai zi

I
f

1S4

l-a

anunat pe Iani Almali s vin s

ia banii,

uknnndca Bagi I anu s se

tneleag

la Craiova cu acela i s

nu-i mai trag o alt poli'-

I,

lui Astri,

I,

no. Au aflat

c Hagi Ianu a luat ~n

I arend> moiile

I,

II

,I
I

fIIt

ns eirl~

Distrl a,

mpreun cu Hagi Ciolu (To'lea) la pre~

ul

de 10.000 groi,

tns de la. serda-

moiile nu sunt arendate pn la 23

a aflat

rul Spi:ru, fost ispravnic,

i de aceea el se va interesa

aprilie

i la r-ti tropolie,

c pentru trei

n fiecare

uzmnd

s se tocmeas~

ani, cu plata

banilor

an , nform obiceiului

ca nu cumvas i a al ii

, tiresc,

n arend. Dac situaia

mn3moiil[

este sigur,

va lua el n arend acele moii. Il in


formeaz pe Hagi Ianu despre nfrngerea" galilor"
seti}

~e

ctre

furi

annatele ru-

." Nu poate fi tncrcat


celelalte

de la Dubsari si nici

lna
mr-

din cauza ciumei1 cele 50.000 de

rublettcu care s-au cumprat blnuri


samur nu au fost recuperate.
Orig.

Cd, 55/20

.JI

r
-

HHH:! -

MODEL 1

I-a

02'7

y-~

de

XXXII
MODEL 1

Nr.

Nr

crt.

vechi

Data i
CUPRINSUL
locul ele
emitere
---3
--1----------4

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----------!

-1-1--2-

2991 160

1813

ScrisoGre de la Gheorghe Sthenu

apr.17,

ctre Hagi Ianu Costa Petru

la Craio-

va cu r~gmintea de a-i trimite


pe negustorii

care au cQ~rat

la el
vite de

la el, cci are i el c t va i vrea


s le vnd. S-i trimit

rspuns pri.n

aceeai ct an care -a veni t aco10.


Orig.

Scrisoare

1813

161

apr.17,

de

la Ji vco Constanti- .

novici "voievodul C1adovei" ctre Hagi

Cladova Ianu Costa Petru la Craiova anunndu-1 c ti trimi te o scrisoare


Serbia)

_u omul su, MarCU1cu prima

ocazie s-i
, I

s-i

@in

trimit

coraunf.cedac a primit-o

rspuns.

Orig.

301 162

Socoteal tntocwit

1813

de Teodor D.

apr.19,

Tirc~ firmei "Bagi Ianu Costa Petru

Orova

i fra'ii"
trsura

pentru Idi a cu oglinzi

e~~pediate de la Viena, chiria

a fost de 48,30 fl'orini


12 creiari
seric

convenionali,

~onvenional)

pentru bi-

(capela Sf.Gheorghe din Viena),

110,22 f10rini

C. pentru nieder1ag

(taxa pentru magazie) I 8,22 f.c.


i 5 f
f.c.

provizionul.

care echivaleaz

In total

agio
177,31

cu 350 de groi.

.--~----~--~--------------====-==~~~------~------~~--,

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

Orig.

216 XXXII
Nr_
crt.

--

----

302 163

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

------I----~-------------__-----

------5

I 1813

Scrisoare

de la Nicolae

P.

Ch1ose~

apr. 21,

oqlu ctre Hagi Ianu Costa Petru la .


Craiova

rugndu-l

s !nmneze

rea alturat

"Frailor

,iar rspunsul

acestora,

Isoarea destinatarului,
prietenul

scrisoa-

ilanovic1" ,
anexat la scris-I trimit

lai

lor) clucerul Ha.ralambie, ca

s nu se piardii.
Orig.

303 164

1813

Inscrisul

apr.21

I care

acesta adeverete

lui: Ioan O.Marcu prin


c a primit

de taleri de la A~trino

~osta

100

etru:>

,n ur.ma unei scrisori pe care a primiIt-o de la oin~or Loren*,'dasclul

de la

I Craiova.
Orig.,

304 165

lb. zomn

Scrisoare

1813

de la !-larcuDobrj.ni c-

..

tre Hagi Ianu "La Craiova

apr.21,
, /,

anun.'tndu-e
L

'>\AU-

Belgra<} ,~ nu a prin\it nc o tire n legtur


cu geamantanul

su, dei l-a rugat mai

de mult s se intereseze.
acum s fac-n

Il roag i

a~a fel ca s fie tri-

mis la Craiova .i va veni personal

s-I

ia, dac nu poate el de acolo s-I


trimit

la Belgrad

vede.
Orig.
Cd.

55/20

UHJ6 -

1-3

OZ'I

MODEL

; alt soluie nu

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data ~i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

1
!
I---------------------------------------------~---------I

;1
5
2
3
1
I-~+-~~~~'~----':-------------------~--------------'-----;~-----~-~
I

30~ 166

1813

Scrisoare

apr.

i compania"

11/23,

Petru la Craiova

Orova

'te prin chirig:lul Iavan G. Hristu


RaZloclid

de la "Teodor Teodosiu

ctre Hagi ranu Costa


anunndu-l

c triroi-

dou ldie &ooalate,

cu

mtase; 'chi'ria a plc1tit-'oei; s dea.

chirigiului

numai

in Valahia.

S trimit

Bucureti

Cheltuielile

fcute

Idiele

la

lui Ioan G. Nioolopol,

mpre
I

un cu scrisoarea

sa: S se ineleag.1

cu acesta asupra cheltuielilor


s-i confirme primirea

lui i

mrfii.

Orig.

306 167

1813

Sc:isoare de la Bagi lanu Costa 1

apr.

Petru. ctre un sluger ca s verifice

21-22,

socot eal a vinriciului

Craiova

mpreun

de la Orevia

ca s tie ct are

cu Petru,

de luat acesta. Petru Ioan adeverete


c

a primi t 3052,39

groi de la Hagi

Ianu Costa Petru i 100 de groi cu


un rva de la taxildar,'banii

Vinri-

ciului de la o revi a, adic 93.861


msuri

cu 5 aspri, iar 1423 de msuri

cu 4 aspri, pentru p rpo r , (~\f((~/I\J


I

Orig.

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a Q27

de

M~
I

I
!

un.-

..o-- ~~.

'-).

, - 218 MODEL

XXXII
Nr,
crt.

--

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

--2

307 168

CUPRINSUL

UNIT A II ARHIVISTICE

Observatii

------1-----------------------

s
I 1813

------5

Scrisoare

de la Hafuz-aga

capanlj
c~re HAgi,Ianu la Craiova cu rugmin

apr.22,

I
I Rusciuc tea de a-i confirma primirea

a 5000 de

groi de la Hristodul

Papazoglu, aa

cum.i-a scris

prin omul lui M,ihail

deoarece i s-,au trimis


riIe

cu

bumbac. Ii

donndu-i s-i

Gogi)

aceluia balotu-

va s czd,e din nou o r-

plteasc

s~~a, iar

I {Hagi Ianu,:/s-i trimit


I trecnd banii n socoteala

ehi tana,
el mierea.

O.rig.

I
308 169

Scrisoare

1813

apr.22,

de la

ctre Hagi Ianu

Bucu-

re i

reti

(?a

Fraii

Isac Koen'

craiova)

prin

recomand pe oamenii lor

ca-

S.1.moha

i Conorti 1/, cu rugmintea de a le face


rost

de 10.000 de groi dac a.u nevoie

i emitenii
cesare)

vor plti

poliele

(ne-

Orig.

309 170

1813

apr.22,
Bucu-

Astrino Costa Petru scrie

I~

(Hagi Ianu la craiova)

nicul

rIia,) dar nu este toat

lipsesc
fals,
luat
,tari,

I
I

Cd, '55/20 -

1996 -

I-a O~

c a primit

Icei 602 groi i 20 de parale

reti

8,10 groi

iar

lui

cu postels uraa , ci

un ichilic

este

aa incUt rm~n 592 de groi.


i ba 116 1/2 parale
iar ichilicii

i-a

la ecatos-

schimbat tot

cu

- 29XXXII
Data
locul
___

de

CUPRI0iSUL

em_l_tc_l"_C__

~--~~

UNITAII

MODEL

ARHIVISTICE

I'--------------

~----~-----~5------

rublele ~e-a dat cu 4,15

g ei. In contul su s treac 625 de


groi i s str ng cei 10,30 groi
pentru ~ipsa Lnd.cat.

!"laisus. noctoru-

lui Mihail "f angadiotul"

i-a dat 934

grei i 20 de parale primii


li a luj. Hagi Hristu

1 s

la lani Almali pentru

de la po-

ia chitan de

cei 8100 de groj

lui Hagi I nu i

_pltii la ordinul
pentru

cei 100 de groi ai lui Tohan

Marcu

tn contul

l11iLorenz

c acesta datoreaz
tnscrisul

l te

se pare

150, de groi, dar

este la de$tinatar.

za'Oisll.lui Dimitrachi

...
Crastavete,

actul pentru

net. ~~ reclamaiile

mi t pe el epttro~i

Ii trimi-

Vulcnesculocul

us ama-

pe care le-a fcut

Ieri a venit soia acestu~a

i i-a nu-

ca s fie vandut

l:1'!1Oia)
sau la mezat sau altf 17 s
ib grij s o dea.cu un pre bun,
cci femeia are copii n tngrijire;
s-i scrie la cine rmne moia i s-j
trimit

zapisul de vnzare.

(O de crontalJeri
~

s-i cebiteze
groi. Fiindc

1996 -

I-a

027

Ii trimite

cu 6 -groi bucata

partida

fratel

Zicpeki de la Vleni,

datoreaz

bani ooooanei

Farfara,

Catinco

sa cu 240 de

Gheorghe,

tncaseze Polihronie

Observaii

--------------------------------

3----

ecatotarJ;

Cd. 55/W

lui
nite
s-i

i el ti va remite

- '220 XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

--

30 ~

~~

UNITAII

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

I
I

I
I
I
I

li!, c~ci a primit, una de 10.250 de

groi de la Malea din Constantinopol,

deoarece Jlagi .Stanoglu nu i~.a remis ni


i are .s pier ere

nucr el a acceptat-o

de 2 groi i 20 de parale %. S.r

a ncasat

cei 5000 de groi de la

"ornduiala"
primeasc

judeului

Roma~ai.

Are s~

n curnd nscris urile dom-

netl pentru i pravnicii

de la Roma"a

l-

Ical
Dolj i Mehedini,

pentru stenii

fac 12 zile de clac~

alte munci

conform

cu condica domne as c,

stenii

de pe moiile

(adic

luate de ei n

. arend de la Branoovea." ). Vor fi trimise si .porunci ctre z ap.cii pe care


acetia s le citeasc oamenilor.
le sate au vrut. s nainteze
deoarece nu se obinuia

Une-

o planger~~

pn acuma s!

fac! aceast~ clac, dar, au fost i ele


impuse cu 6 zile. Br ncoveanu
c ei Le+eu fcut reducere
n aceast pri ~n

nu tia

ranilor

i le-a reproat

c nu percep de la moii ,.eoateimpune-

! riIe
Cd. 55/20 -

1936 -

I-a 027

fixate

~prin

MODEL 1

Ieg~

In privina

- 22- XXXII
MODEL 1
Data

Nr.

Nr.

crt.

vechi
2

locul

i
de

CUPRI;\;SUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

emitere
5

!... .or-il1or m-ril

trit.a/

n1

;:,

ninic :!igur CU "bi 'triteanu", car

j t

sum !..!. renzli .)adie:!

i-a co unicat

lQ.OOO de groi,

el 1-

dac e~te totul s gur;

1n'tr.ebat

d r !nc~ nu se

tie, Joatc tot Sagi Co ta s


cee a ce alu:!'!:. !-Ialduli.

Bistrlc. tr

primit

NO<JO!U.

l~nli

de la.o

vin

l~c~lrilc

l:

de

rndul

~mpre n cu

1.1e ldaraa

so(X)'tell~

~i tn aceas a pri-

co

st u bin Mai

lu-t 200.000 de ~~le

xe ,

iile

JlO

bul~ si! ntre ~

ci celelalte,

cl~cii C

~i

u de

din 10 ~ri

19u-

e care le cuno . ~ Nlcolopol,


'r\X' C(

u.d.~

dar

c1eC'cc..r.ldat~
sunt t7i d 1!\ str~!tltoare
"dl.

ce us a !r.pre_ ur .ri o~.

1 n.. Ee afll1 C'epozit:lt~

stt: 1 de

l~. ttbsari
,

cin priclt

a c" !n'i de la Od c a, clici

nu in4-r'"> nlc~_ un ~el

ar. Fratele

te aperanec

S-ar Dutea ~~ transporte

I as te
lc

ia

.te>COVClJ

1 .. d mul-

~i pr.ima dc.t cu o ocazi

("!'"

o-

~~Mp~r~t~ SC~) c~ci i acum

in t ,"-'"i ~ e, n, ,.fu" 1 (le bllcilnie

ntre
ruilor

s-ar pute
I-a 027

!ani Anghel,

de la

fi~1al

1996 -

r!ponatului

com.s
Loneru

!,ar.

Cd. 55/20 -

e:m rf n

L5.n R-~Bla>.

L..!.n

:!:"Zb00

ca~ast

...,are""

sltua-

este bun ,

pia~

B~

fie

- 222 XXXII

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
---

CUPRINSUL

-----1----

UNITII

~ __-------------+_----~5-----

rabil~J Jespre Viena n~

foarte'
. tie

Observaii

ARHIVISTICE

________~4

ce.::>

ai spun ,

Ori.
,

310 171

1813

.221

rnart

Craiova

I
aui!

~rin care w~ g1 Ianu


Costa

'D

tr'11 i fr ii"

rumutat

deveresc

eli

O d~ groi d~ la Manola-I

ebe Teo ari, v~taful C~i~~~~tei,


-i restitui

o-

la cerere
punq p~

cu dob~
lunii.
Oi.

..
31

172

Scr".SOCl.rc:

1813

ast.ea u

"hiriac

ctre i~ i Icru 1 Craiov~ ~un~n-

apr.22,

Ada-J{

ce

11
I

avea de f~cut,

!!!

aud

Cro~.
a

du-l c

aproape

1t
e

Ls -r 1'5

da. 15C"xart
il(\r)

t tot

lU

f}i

vr~a s

i-a poprit:

1~f' 'ol?rlt

aid

v
patYU zile;

11 pest_

abia at -apt~ s scape i

de .~atoriile)

ceast.ee,

Orig.

31

Scrisoc?re

1813

173

apr.23

Petru

1996 -

02"1

ihrc

ie Costa
etr' la

'Orir.. care l ,vert:"zeaze

c.

mai scris

Dimitrie

Cd. 55/20 -

le. P

. '~re Fag! .I enus Costa

Craiov
i-a

MODEL 1

dou or

Ob3ria,

p:=n acum, p in
precum i de

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emi ere

CUPRI:-.rSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

-1

la Celei

L-1-3

3lZ-

In.legtur cu poverile car

u trecut p

acolo. A vizit

moiile"

m-rii Bistria,lmpreun cu postelnicul


Stoiohi i i-a dat seama cat sunt d~
mari i bogate. Anastasi

"Capessovitul"

Impreun cu poste1nicul vor sta la Studina, dar mai au nevoie de Inc doi oameni care s in i socotelile la
Ianca i Celei. El cunoate pe unul
Gheorghe, mai tr bui

s mai gseasc

tnc unul. P~n acum a fcut 6 butoaie


cu vin, daz.mai are nevOie de nc i5,
s-i spun lui Bagi Ciolu s-i fac
rost d

10 butoaie cci mai sunt peste

400 de msuri rachiu. In bli este acuma foarte mult pete i prerea lui
est

ca s-l scoat i s-l vnd, cci

s-ar putea s fie mai mult de 20.000 de


ocale; dar are nevoie de o dispoziie
de la caimacam pentru ispravnici ca s

le dea voie s ia luntrile, fr porunc~


nu se poate face nimic. S fac rost
(Hagi Ianu de aceast dispoziie)
cci este pcat s scap

ctigu1 din

mIn -doar i blile au fost cumprate


cu galbeni", apoi vor anuna la Rmnic
i Horez ca s vin negustorii s cumpere (petele).
Orig.
Ca. 55/20 -

1996 -

I-a

Q27

~_._-----~-------------------~--

- 224 XXXII

Nr.

-;1

Data i

Nr.

locul

vechi

Ins cris
adeverete

c a slujit

1443 de taleri
care i-a

Voicu

doi ani la Poli

,I

I (de la

a primit toat
cu suma d

i 35 de parale,

dat lui Polihronie

minal i isclit,

ca s-i

datornici,

pentru

o foaie no
strng

.pentru dijm, clac

etc.)

Oriq.,

pr;t.n care logoftul

I tnchei)ldu-se socotelile
I simbria, zmnnd dator

I
I

hronie Costa Petru" la moia IZlaz...,i

apr.23

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

1813

:1

CUPRINSUL

de

emitere

3131174

MODEL 1

lb. romn

.314 175

1813

Scrisoare

apr.24,

de la Petru Ioan ctre

"Hagi Ianu Costa P tru i fraii"

Gogou

Craiova avertizndu-l

la

c omul su de

I la

Orevia l-a tntiinat

c a venit

acolo un "omdomnesc", care le-a spus

c au fost tncrcai

ranilor

Lplata> vinllriciului

la

i pentru aceas-I

ta s adreseze o plngere la domnitorul rii.

Tranii

;?

au venit cu porunc

domneasc la ispravnici
scris

fiecare,

list')
tot

ca s ia tn

cu c.1 bani a dat

cu porunca domneasc au

mers la m-re la Ore vi a i au fcut agitaie


spun ei,

<:dare).
__

Cd. 5':;:20 -

emitentul i-a tncrcat

1990 -

~i

I-a 02'2

la

Toate acestea sunt minciuni

!i de ace a tI

II
~

i la conacul su deoarece,

~=--=-_,

roag s~ scrie

stolnicu1

~I

- 2

XXXD>I
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

I Observaii
I
1------~-------------4---------------------i-------3------\a

Data i
Jocul de
emitere

CUPRI:-tSUL

-------

UNITA Ir ARHIVISTICE

lui s porunceasc

31~ 1tr1

liniteasc

ispravnicilor

s-i ---,'--------

pe rani. S se grbeasc

s fac ceea ce-l roag, cci vrea

s-i Incheie

toate socotelile

i s

plece in patrie.
Orig.
,

315 176

Scrisoare

1813

Bucu-

COsta Pe-

Bagi Ianu Costa Petru la

tru ctre

apr.24,

de la Astrino

prin care l anun c a ac-

~ Craiova

ceptat polia de 4000 de groi, dar s

re ti

nu-i mai trag alta cci are i el nevoie de bani aici. Cu "fiul lui Cufosft;fnu a aranj at afacerea pn nu i-a dat
n plus 2500 de groi. Caimacamul
I

pltit polia de 8000 de groi, iar el


s aib grij de ornduiala
groi de la Romanai.

de 5000 de

Ii trimite

chi-

tana pentru plata celor 8100 de gxoi


lui Almali i un zapis turcesc.

monedele

turceti

iuzluci;

cnd sunt transformai

~socotelile
svad

soarea
1996 -

I-a 027

in

Dup ce va pune In ordine


potelor:>,

ce pretexte

p!nirea.

cursul este ns extrem de

schimbtor.

Cd. 55/20 -

sunt la cursul urm-

tor: iuzluc1i cu 117 parale;la fel i

I ichilicii

Aici

este curios

va mai scorni st-

S-i trimit

cu medicamentele

lui Ianachi seri


i- s-i

pun

1-

- 226 -

Nr.

crt.

Nr.

vechi

XXXII

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

I cum s le o oseasc, iar el s


scrie cum se simte, ca s comunice doi
torului. S~

dea i scrisoarea lui Ni-

cola, fratele (lui Anastasie fvstatiu)


Doar dac ar avea un senduc cu bani
l-ar putea plti pe Z~si i polia de
4000 de groi. Vitele au aici un pre
mai ridicat dec t acolo. De~e..n.~Ii
cere socoteala de la vnaare a pieilor
de bivol, cci nu au fcut-o I~c, se
pare c au fost 150 piei de bivol i
20 piei de vac; cu 31 de groi (buca-

ta;>s-au vndut cele de bivol, adic


au Incasat 2317 groi i 10.parale; ce

..

le de vac nu s-au vndut, din 8 buci i-au fcut ciobanii opinci. Bine
c s-au vndut oilel au avut destule
cheltuieli; 729 groi la cele din var
din care 207 groi numai pe mlai
(1956 de ocale cu 4 parale i ceva) i
925 de groi pentru fan i separat 331

de groi, ceea ce s-a cumprat de la


rani. A aflat probabil c trebuie

mai adauge ceva la zestrea lui Xanto,


vreo 500 de groi. Pentru moiile
xx
lui "Naca"
va da 22.000 de groi i
500 baci, dar nu are ce s fac,
1

deoarece preul la toate moiile s-a

urcat. S aib grij i el s ridice

!
:.-.....:._-...;....,.--_....:..-._-,_._,------=.y
Cd. 55j20 -

lp.n6 -

I-e 02'7

----------_-..:.------'

MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul ele
emitere

-------

CUPRI:-;;SUL

ARHIVISTICE

Observaii

1----~-------4-----------1-=====-~----~

1 preul

1.

11S'1 1fb

UNITAII

la

moia

Ghidici la 3000,

avnd In vedere s.ituaia

de acum.

Orig.

x) Porecl, pentru o persoan

I
,I

xx) Grigoracu Brncoveanu

3161177

1813

Scrisoare

de la Athanasie Evsta-

apr.24,

tiu

Bucu-

care Il

reti

mari ~a s c ti ge ceva.-> ' doar Ii

ctre Hagi Ianu la -Craiova prin


roag s-i

cunoate situaia

i din

caute i lui vite

lui

i a familiei

Grecicy S nu se neliniteasc

de ceea ce se Int~mpl !n patrie


nici

s nu se supere pentru purtarea

lui Nicola. El intenioneaz

!la

1813

apr.24,

I Novaci

.s plece

Constantinopol.

317 178

I triu
Petru

Orig.

Scrisoare

de la Constantin Dimi-

Borloiani

ctre Hagi Ianu Costa

la

dispoziie

Craiova anun ndu-l c a dat


s se lucreze prt1la

l;fu,t de Nicola.

c~

Prin Unuleu ungurea-

nul s~i comunice dac s-au vndut va-

I cileJ

dac .nu , s le pun la un loc cu

ale lu1r s-i

spun lui Afghiropol s

se ocupe de acest lucru.

A auzit

Unuleu are de gnd s vnd vacile

.__ ..:.-__ ;...._---="""""-!...-, ......

"=~

==---,..,.::::c:::.::;::~==""""'""-~--

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

==

_:wII""". -

la
-:..

_._oIIiIIiL

'
__

~_

- 228 XXXII
MODEL
Data i
de
emitere

Nr.
vechi

Nr.

crt.

--

lOCUl

-------

CUPRINSUL

31~ I t\ 1"~

I
t

'*

fr voia lui. Dac aa s-a !n-'


s-i cear toi baniil

tmplat,

dar nu c.rede s fi fcut a-

Breasta,
ceasta

I
I

----

i
l

Observaii

UNIT ATIT ARHIVISTICE

dac

acela !i cere cumva bani, s-i dea

40-S0 de groi, aar mai mult nu. Deoaare !ncredere

rece nu pre

n ginerele.
I

lui, ti trimite
acesta,

numai scrisorile

prin

altoava nimic.

Orig.

318 179

1813

Socoteal

(apr.2)/ I Papateu

ntocmit

i compania"

de IIAn agnos te

pentru banii tri-.

mai 7,
~iena~

mii finnei "Astrino

Costa Petru i

fraii"

i anume 8010

la Bucureti

caragroi

a 2 florini

0ucata),

adic

16.020 florini cu ba; de: 5 3/4, 6 3/4


7 3/2, 6 3/4 la sut, adic 1010 florini i 9 creiari,

suma total este

de 17.050 florini i 9 creiarl.


Orig

. 319 180

Scrisoare

1813

fraii

de la "Astrino

apr.23,

trui:

Bucu-

Petru ~i fraii". la Craiova

reti

du-le cursul monedelor:

It

Costa Pe

ctre "Hagi Ianu Costa


comunicn-

ecatostarii

I sunt cu 117 parale, ichilicii cu 93 de

parale,

I galbenii
! i

rubiele cu
mprteti

15 sau 16 parale,

groi i 15 paral
sunt cu 12 groi
aa inct ei i-au!t

~--~-----------------------=--------~----',~ri. 53/20 -

1990 -

l-a 021

29 -

XXXII
I

Data i

Nr.

NI'

crt,

vechi

locul

CUPRINSUL

de

U~ITrr

ARHIVISTICE

emitere

--1---11----1--------------------- :"----5---1
2
3
1
1

I--~~----~--------'dar
3(91 ~gv
I

destul de bine (pe ai lor)

groi i 10 parale;
dezi i von tici

rale;

cu 12

Qalbenii)

exac!

i -napoleonul":

olan-

la cntar,

ca

i 20 de pa-I

12 groi

cei olandezi (uneor~

ea i cei

"blanc" sune i cu 12 groi i 25 de

S le spun dac au primit

parale.

1500 de groi de la sameI iar

cei

alte po-

nu le mai trag deoarece stau

,1ie.s

foarte prost ~u banii)

Orig.
I

320 181

1813

Scrisoare

de la Uiex>laeDirni.triu

apr.26,

l'aciura ctre Uagi Ianu Costa Petru

Sibiu

la Craiova ~onfirm ndu-i c abia acum


a primit cei 800 de florini

trimii

cu

G. Ioonomu, scznd cei .9 . de florini


i 56 creiari
rturile:
dai

urcare.

cu europA-

ti pare ru c nu i-au fost

sczut ~Ci)

florini,

s-I

c~t a cheltuit

atunci c nd galbenii

curs')

iar

la Viena

Dac Isailov

erau ~a

: acumsunt cu 8

1/2 i sunt n

are nevoie de cevc.)

ajute cat mai mult posibil.


Orig.

I ..
321 182

Scrisoare
ante
1

apr.27)

1996 -

I-a 027

de la Ioan Smbot anu

ctre 1..Strino Costa petru4a

Bucureti

,anunandu-l c mai de mult i-a trimis


.wsaz

Cd. 55/20 -

MODEL 1

Observaii

- 230 XXXII
Nr.

crt.

Data i

Nr.

locul

vechi

CUPRINSUL

de

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

---------I-----------------------------------------!-------------I

~ c:L1

2000 de groi ca -i dea vistierului

1'fvlI

Constantin
"depozit"

Bornescu

s-i p treze ca

pn vine vechi luI lui ca s

se judece cu logoftul
ins l trimite

Manolach

Acum

pe omul su cu scrisoa

re la Hagi (Ianu)

ca s-i ia tnapoi)

dac ~u au dat inc banii sus numitei


persoane;
pricin

el nu poate s vin i din


c au cre cut apele.

Orig.

322 183

1813

Scrisoare

apr.27,
Bucureti

\'

de la Astrino

tru ctre Hagi Ianu Cost

Craiova,
erului

Petru la

dispoziia

s se

i despre clac i cele-

0reburi')

I scrisoare

visti

adresat'ispravnic!lor,

informeze
lalte

trimiandu-i

Costa Pe-

est

ale moiei,
de la Hagina.

o alt
Data tre-

cut a greit cnd i-a spus c "N ca"


cere 2500 de groi in plus la arenda
moiilor,

oare 3500, deci in total au

de ~at 23.500' de groi. Sp'.


trieanu"

c "Bis-

s nu -poat face himic, mai

ales c este Inc un

(!nuteriu aici)

Nimeni nu mai vrea s dea oile pe care


/le cere ~tpnirea

pentru turCi)

vreo 2000 de capete,


treaz

Cd. 55/20 -

1996 -

X-a 027

ci toi le ps-

pentru ei, i cei de la

t,i i e i de la

omanai.

ehedin

Cursul mone-

XXXII

Nr.

Nr.l
crt,
-1

Kz...Z

Data i
locul de
emitere

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL

Observaii

----2

4
:~~-----------~~--~--~~.
delor este urmtorul: galbenii

olandez~

4g3
i franuzeti

cu 12 g%Oi i 20 de

rale, cel mp~rtesc

cu 12 groi i 16

parale, ecatostarul
parale,

ichilicul

pal

cu 2 groi i 37 dE
cu 2 groi i 13 pa-

rale i rubla cu 4 groi i 15 parale.


Orig.

,
323 184

Scrisoare

1813

apr. 28,
!BUCUr-

reti)

de la (Astrino

petru) ctre

(Bagi

la craiova)

trimiandu-l

rii lui Constantin

Costa

I anu Costa Petru.


copia scriso-

Malea din Constanti-

nopol din care poate s vad cat pgubete H~agi)

Neu din cauza monedelor

de acolo i ct pierdere

le-a adus i

lor H. Stawu~ n afar de poliiatic,


comisioane

i altele care au urmat dup

tragerea L!?0liei)

s-l ntiineze

i pe acesta cte pagube


monedelor,

are din cauza

la fel s-i spun lui Malcit

ca s-i ia msurile

necesare

nu

aib i el pagube.
Copie

324 185

Scrisoare

1813
apr.28,
Bucureti

1996 -

I-a

0%7

Costa Pe-

tru ctre Bagi Ianu Costa Petru la


:Craiova

anunndu-l

c ginerele

lui

Zaman,. Coti, de abia azi pleac ~pre


craiova)

Cd. 55/20 -

de la Astrino

i i-a dat i un amanet de

5
-----------

- 232 -

XXXII

~~:I

Data i

'1~:hi

-1
1 I

locul

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

de

MODEL J

emitere
5

"tu ue CL'Unt1!11!"r~ ~

cn~ ~a,n~a .LU1 ALmalJ

pentru cei 8100 de groi pe care aceste

i- a achitat.

I deoarece

trebuie

~ezolve

I ne~
I rut

eu oile

ccd,

(berbecii),

chestius-au ceI

2000 de capete i de aceea l-au re-

partizat
rul.

Zarnanl-a oprit. aici,

la Mehedini pe Crciun bulg&

"Mavra"Xa oprit-o

dat i celelalte
dac s-ar

(zaman)

au

judee i Trgu-Jiu 1

.~
*',
ar fi luat/Mavra

fi putut,

dar mai bine c au renunat.

Prefer s~

ia ceva n Mehedini pentru Ianache i


Caranicu, i acetia

doi s se asocie-

ze. Aici ~-ar mai fi fost

cu oomisi(.st'e) ,;)

ci pe propria lor sqCQteal~. A auzit


c jud ~ul Romanai -a dC!tcu 8000
~

de groi ~fet.

Nici el nu l-a rugat

de loc pe ~arn~

I termina

Ar fi bine dac ar

cu socoteala potelor.

gal-benilor este n cretere,

- Cursul
olandezul

"greu" i "blanc este cu 12 groi i


30 de parale,

francezul cu 12 groi i

21 aau 22 de parale dar "exact",

cel

mprtesc cu 12 groi i 20 de parale.


LUi "Naca" trebuie
j

Inu mai trag,

I
Cd, 55/20 -

1996 -

plteasc pen-

tru moii 23.500 de groi,


4000 de groi

:.-_:-_.-;.

s-i

a pltit-o

polia

dar altele

de
s

cci nu are bani.

Orig.

....;..
__ xl-Esel1don.i&~~:a----.....:..------
1-a 0,.'

(seriere

cripto)

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

tru ctre Bagi Ianu Costa Petru la

apr.28,
Bucureti

a Fost repartizat

"celor doi'" impreun cu

FiliP.,- aa cum-s-a stabilit


inscris

~trimis)de

printr-un

la CbnstantinoP,Ol,

>enr,u8000 de oi i 8000 de groi rux

fete I-a da lui "Mahera" cele dou


j

albe adresate domn


Ltio ru l.uf, una a lui

Bagi Ianu pentru cei 13 scutelnici.i


alta pentru ca privilegiul

r~posatului

Ianachi s treacli asupra copiilor.


relatat

I-a

aceluia i 'despre datoriile

Bagi Iani;

lui

se pare c i episcopul va

veni acolo s fac rost de bani i s


le plteasc

ceea ce datoreaz . Dimu

Cofetarul a dat ecatostarit

ou 2 groi

i 38 de parale,

dar ace tia

pot s a-

j ung i la 3 groi (bucata.

Restul

monedelor sunt la "acelai pre.

dis-

cutat cu Zaman(In legtur cu .aface_ rea Oilor.)


.

dar acesta nu a vrue s

'dea ,lor "~1avraxx, dar le-a oferit


ul Trgu Jiu;

oral

dac Hagi Ianu crede

c este avantajos pentru cei doi: Ca'ranicu i Ianachi,


asocieze i pe ei.

s le scrie

i s~-i

Ioan Nic lopol scrie

lui Hagi Ianu c-l roag s cear de

~
Cel. 55/20 -

1996 -

~~
I-a

027

la clucerul Briloi

cei 1500 d.e groi

-========,~~__=

~u

._.-~

- 234 XXXIIMODEL
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

ZU'\

locul

CUPRINSUL

de

UNIT7II

Observat-ii

ARHIVISTICE

emitere
5

datoria

1tb

ce are .s o dea, n galbeni,

cci se grbete s plece n Rusia.

Dac nu-L pltete,

nainteze

trimis

o jalb

. I

s-'1. anune ca s

I
. I

la domni s fie

un mumba'irs-i

ia.

Orig.

x) F'l'1obabilun nume fictiV1

persoan neidentificat
xx) Pseudonim pentru Craiova

326 187

1813

(1)

apr. 12 ,

Scrisoare

Malea i comp,

tinopol

re i

de la"
, ctre

Constan- Petru i fraii"

la Bucureti

anun c a primit

scrisorile

Constantin
"Astrino Cost
I

prin

cambialele n

valoare de 29.000' groi!

pzeun cu

lui Astrino din datele

de

3 marte i 3 aprilie.

Confirrn primi-

rea In bune condiii

rimesei destina

I tarului,

tn valoare de 19.564,44 groi

tn contul lui Astrirto, de la "Fraii


I. Gh. Nicolopol",

sum pe care Astrino

urmeaz s'o

ncaseze la timp, credi-

tnd partida

sa,

entru Inceput Astrin


li

va lua de la ) -!fraii N41COIOPOl/


<-\1

de 10.122

I tora
I

gro i; ateapt

pentru a

p~mis

ti

n legtur

de 19.000

~~----~------------~
199\i -

I-a O:!"t

ordinul

cums acioneze.
cu polia

aces
A

n sum

groi ca aceasta s-i

miS de ctre Stanog.u,

'I

Cd. 55/20 -

fie re-l

l:ntrucf"t piaa

Ii

XXXII
MODEL 1

,
"
Nr.

Nr.

crt.

vechi
2

Data i
locul de
emit-re

CUPRI:"<SVL UNITII

!
! .

ARHIVISTICE

1--3-- ------------4-----------1----5---.
1

est1e instabil

1"

tw I,

~v61

pretutindeni1

el a tras -lui Asilrino

'de aceea

poli)

Observaii

pentr~

suma .de 10.000 groi i cu un ba de


2 1/2 %, n interesul
ii

lui Astrino,

al-

Iu nd un ba de.3 i 3 1/2%, bani

pe care Astrino Ii
zile

va achita peste ~l

de la prezentarea poliei,

dinul "Fra.ilor

la or-

D.I. Mihoglu", impreu-

n cu baul celor 10.250 de groi din


care s-a sczut misitia

de 1/8 %, sUI!la

total. este de 9987 groi,


elI-

a cred! tat

Copie

1813

pe l1..strino.

(2) Scrisoare

~pr.28,

dup cum i,

de ~a "Constantin

Malea i comp;" ctre

constan-! Costa Petru i fra~in

ItHagi Ianu

I
!

la Craiova prin

tinopo:i'-:>care le confirm c a primit trata

a-

./

cestora

In sum de 5000 grai,

dinul logoftului,
tarea

care Ii

imediat, a poliei.

Iopol i comps " i-a


turoeti,

I groi

i alta

Cd. 55/20 -

I-a 0%7

de 1000 groi,

de a c-

I
el urmeaz s se ngrljaaS-

de 2 1/2% In avantajul

lui Malea, Le

d amnunte in legtur

cu diferendul

"-,..~....::.
1996 -

remis dou polie

va remite un avans, luI~d(un ba)

"I. Gh.Nico-

o in contul lui (Hagi Ianu) , care


ii

cere achi-

_una n val~are de 9063,50

rar ncasare
I

la or-

=.

""""""'"

II

- 236 XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

s1k

Data ,'i
locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

iiY

avut pentru ncasarea

I Ii

ofer serviciile

dd c

ta:

acestei

lui Hagi Ianu. Inde Augus-:-

102-'101, cu un ba pentru c(raiovaJ)

de 3-2 .1/2%.
Qrig. i copie inserat!

la

I
I

s:

sale .pentru bunul.

XX~II-26

3271188

Observaii

sume.

cursul monedei: florinii

1813

Scrisoare

de la cpitanul

Ianachi!

I
I

apr.28,

Nioolau Aiandglu ctre Hagi Ianu la

Zimnicea' Craio.va cu .rugmintea de a trimite


pistola

alturat

e-

la adresa indicat!

i se va revana cu alt

ocazie

Orig.
r

I
328 189

1813

I .

Scrisoare

ctre

apr.28

de la CMihail Paleolog

WUagi1anu Costa Petru i frai

1~

"

la Craiova cu rugmintea de a trimite


scrisoarea
tele

alturat

lui i-a

la Zimnicea. Fra-

comunicat c au venit

la

- l-

! el

c~iva rani

I cure~i

I pxavntot.

i Br~iloi)

I n~a .i
! alt
I
Cd. 55/20 -

lS96 -

Ia 027

ctre is-

ca a ";'rceteze .acet1a <chas.,


vinriciului,

acolo cu

care aveau de la Bu-

anafora 0omneasc9

I tiunea>

scris~are

el i-a trimis
ctre Nicoli

ca s cerceteze

acesta chestiu

s nu ~a Inainteze

ja~.Va

-------------'-------5------

mers al afaceri.lor

ARHIVISTICE

emitere

MODEL

veni Palas

ranii
(sic)

un insT

7 XXXII
:vIODEL 1
Nr.
crt.

Data

Nr.
vechi

locul

i
ele

CUPRI'lSUL

-_._--

-~---------------------I--------I
5

57J8

_ Observaii

ARHIVISTICE

UNITAfI

emitcra

pector de 'la Bucureti ca s. se intere

1'8/

seze de ace st dhestiune -i ar putea I


s di cute cu el.

S f c soa::;teala

c&i ' ani are fratele

su s mai pl-

tecwc, ca s-i trimit.


Orig.

329 110

Scriso re. de la Astrino Costa Pe-

1813

apr.29,

tru ctre -Bagi Ianu Costa Petru la

Bucu-

CraiOva ~n

reti

oilor

legtur~ cu achiziionarea

pentru Tu:ccia) insistnd

ca cei

doi eunos cu.I a~_ lor- s accepte oraul


Trgu-Jiu dac li se pare c este avantajos,

(i

dac este)

i fr c:!l, d r

~r cheltuieli

~nscrisurile)

nu fie fcute pe numele lui Hagi Ianu.


\ A

afla'... c (:'ile

pe socoteala

(sic)

lor

i alii),

acele

0-sunt toate

(a lui Zaman, Calu


nu le-a solicitat

ni-

meni ae la Constantinopol: ei au tm-

prumutat ."ceata"X cu 30.000


i

trebuie)

~ctim

bani (

~Q.l.

CC-~

de groi

fac rost de

~~:>.

Orig.
x) CuvLntobscur,' n lmurit

~30 19

1813

apr.29

Insemnare n legtur& cu numrul


de vite

a
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

curr~rate i trimise

m~nzai, 9 junci,

la Barca:

72 de vaci,

1d1

- 238 XXXII
MODET

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVJSTICE

boi, pr,in rtihail !?pLridon; TWnase,


vtaful

Ion, Dimltrie~de la Mduleri

etc.
,"

Copie

331 192

'

Scrisoare de la Teodor D.Tirc

1813
apr.29,

ctre Hagi Ianu la Craiova cu rug-

Orova

mintea de a expedia scrisorile

anexate

una la Rusciup .La lfStsfan b1eitani sto=>

ianovici

Hoshu comp." iar

Sitov la

Hristu".

alt.a la

Constantin Pene!11 Hagi

Dac prima $crisoare

fi expediat direct

I Bucureti

nu poate

s fie trimis

la

la "Constantin Sachellarie

comp. Ii ca s o ri1}11
t acela.

Dac cei

dn Sitov
au nevoie de ban!, s le
.:>
dea destinatarul
s-i

i s-i

fie restiuii.
Orig.

332 193

1813

Scrisoare

apr.30,

comunice, ca

J'

de la Regep Ibrai~aga

ctre Bagi I~"1u~

craieva)

da-Kal~ mndu-i c a primit o scrisoare

_confir- .
de la

el i una de la Chiriac In care ti


munic ce rest
tit,

de bani. mai are de pl-

adic 3500 de groi pe c re-i

I achita

00-

pest~ patru-cinci

va

"Zile. Chlriac

i-a cerut doband, dar el consi er c~


nu se cade s fac~ aa ceva (adic sCd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

XXXII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI"lSUL

Observaii

ARHIVISTICE

I cear

:i'JZ-1 14>

UNITAII

MODEL l

lui dobnd).
Orig., lb.rom n

333 194

Scrisoare

1813

de la <Astrino

apr.

petru)

post 2~

la craiova:>anunandu-l

~
I Bucu-

ctre ~Hagi

Ianu Costa Petru

cei 4310 caragroi

reti

Costa

c i-a trimis,

:tmprteti, aa

cum au sosit de la Viena i 49 crontaleri, cci acolo sunt cu 6 groi <buca1


ta),

iar aici cu 5 groi i 30 de pa-o

rale. Se mir c nu a primit scrisoarea pentru Haiduli,

cci a trimis-o

un om al "gospodarului"
.

vici. Rvaul <pentru)

Stefan Ji vco-

300 de groi nu

este pentru banii Pnuici,


banii Ruxandrei
scutelnicii

cu

ci sunt

Filipeas'ca. Sper ca

s le rmn totui,cci

s-a schimbat vistierul,


le susine interesele;

iar "gheremezi'
pcat c s-a

:tmbolnvit tocmai acum medelnicerul

1,

Dinu; are s ncerce el s rennoiasc


c-

~~cris~rile

in legtur cu scutelnicii)

a auzit c i pe pos,unici

trebuie

s-i in numai primind pecetluituri,


a nu poat

(a

fi schimbai. Poate :tl a-

jut cu ceva pe Cofetaru,

care a pier-

dut judecata, dup cum i vor relata


Hamugi i Costa. A primit scrisoare
la Nicola H Lagy
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a ij27

de

Stanu, cu clraul

- 240 XXXII
Dat.a i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

l-

-1---2-- ---3--i
,

I domniei" p rdn

.caze ii spune c accept

polia de 6903 groi i c a pltit


lui Malea)la

I groi

Constantinopol,

i 2S de parale;

! bulgresc

30.284 de

despre zapisul

dat preotului

Zamfir de la

Zagor nu-d, scrie ins nimic. A mai tri


mis i 19.962 de groi i 1S parale
Malea la Constantinopol,
I c nu trebui~
Deocamdat

Constantinopol

colopol,

i vor avea pierderi.

dect cu 3 i 4 groi %

iar fr comision

1% gro.

oferta

lui Ni-

adic s-i trimit. acesta un

amanet cu rubiele

la preul de 110 pa-

rale, dar vor avea i cheltuieli.

I legtur

dinul lui Nicolopol,

S urmeze o~

aa cum a discuta

acesta i cu IIamugi; scrisoarea


rat s o dea vistierului
impreun

socoteala

milelor.

altu-

Ioni Poroi-

cu amanetul ~ Au primit

ca s strng

bani de la vinrici,
separat

In

cu schela i-a trimis un pitac

din care s se informeze.

neanu

la

dar se pare

S-a gndit s primeasc

1-

nu se gsesc polie pentru

poliiatic,

de banii

i restul de

dar s-l strng

"pandurilor"

i banii

S aib grij s vnd fnul,

cci acolo "la Mavra" sunt preuri bune ,


S nu se mai incurce

i cu vitele mari

s caute s vnd i ce are. (neterminc t)


r::d. 55/20 -

MODEL 1

1996 -

1-11

627

Orig.

/'
- 24

XXXII
NI".

Data i

Nr.

crt,

vechi

3341 195

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
.~3_____________~~~4

L1813

__ ~

Scrisoare

apr.~

tru ctre

__ ~

ndu-i c a luat not de


a primit

galbeni de la Bengeeou'

!~

(Bagi Ianu Costa Petru la 1

faptul c destinatarul

de la Astrino Costa pe-j

Craiova~xplic

350 de

s-i primeas-I

G~111

c i pe cei datorai de Btiosu.


ben!

olandezi se gsesc aici dar la

schimb cu ecatostari

turceti, ~la

cursul) de 110 parale, iar iChilicul


cu 88 de parale. In mod obinuit
ecatostarul
ichilicul

negoul

ins.

este cu 115 parale, iar


cu 92. Acum este mai renta-

bil s se ocupe cu zaraflicul

dect cu

de animale mari, cci i oile

au acum un pre bun i vor scoate bani


i de acolo, precum

i de la fn. S

nu se mai ocupe de comerul

cu ln

anul acesta. Ii pare ru c nu poate


face nimic cu brobina
cci a scris

I este
I

Papateu

(paachina),
de la Viena c

cu 40 i 45 de florini de Augusta

(suta

de funi~ acolo.
lips inceputul,

~deteriorat,

I
335 196

(1813

=>

Scrisoare
tru ctre (BAgi
pentru

I-a 027

Costa Pe';

Ianu Costa Petru

.>

c ar fi trebuit

Ce

s in.ainteze o jalb pentru


_

1996 -

A5trino

de la

a-l convinge

,polihronie
Cd. 55/20 -

MODEL 1

..~

ti?

~5~

- .242 -

>U(~ \lj

XXXIINr.

Nr.

crt.

vechi

--

----

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

-----------------------:-------

-----

UNITAI!

I ~schit~Arhanghelu,
I s

I de

dac nu poate

"obiceiul

I
I

strng dijme, aa cum prevede i

I niz~mul' dac Z!ran1;)

MODEL 1

nu se las

lor cel ru", s mearg

1813

ma! 1,
Bucu-

Craiova sftuindu-l

reti

i convine zona oraului Trgu-Jiu


cewa ce privete

s se gndeasc

afacerea

cu oile de

care i-a vorbit, Tnase Evstatiu


Hristodul

dallo

i Gh

trebuie s achiziioneze

1500 de oi, La Mehedini,

ct ~

i s-a anti-

cipat c ar putea s scoat 10.000


1,

(de

gro~;;>cu cheltuiala

L. Q4- -Bv.e~

gro~p.ra

W) de 2

ca Gorjul s se atribuie

fr rufet. Ii trimite ornduiala

de

5000 de groi pe care trebuie s o ncaseze polihronie

la Romanai,

reuit i atunci i-o trimite


te cu ajutorul slugerului

dar n-a

lui, poa-

s reueasc

s ridice banii. Ii d o scrisoare


I

!
I

ctre ban, caimacamull-.. craiovei)

ca

~~------------~-------~.------------------~--------~----------~
Cd. 55/20 -

19se

I-a (\2'7

XXXIII

MODEL 1

,
Nr.

crt.

vechi

locul

CUP:U='!SUL

de

UNITAII

ARHIVISTICE

emitere

-------1--------------------1-

1---

Data i

i:'Jr.

I
I
,

s ia 325 d groi i s-i remit! ~a


rndul su, unde dorete acesta)

Observaii

Gal~

benul este cu 12 groi i 20 de parale


I cu at~t tI ia i Vistieria.

337

11813

Scrisoare

de la Chiriac Anastasiu

mai 2,
I

Ada-a:al~ c ~rge

cu Adem-aga

la Vidin ca s

ncaseze banii de la o poli de 1000 .


de taleri i restul de bani pe care-l
mai are de luat de la (Regep~-aga,
avansurile

lui Hagi Ianu, ca s lichi

!dee-socoteala.

I
I

S-I someze pe Constan

Itin Pesharu s achite banii pentru cel


1162

de baloturi

11000

ale lui Nita, circa

de groi, cci acesta i-a remis

lui

Igur

.1!

esharu 375 de taleri i tie sic s-au achitat i cheltuielile

pentru marf.

Orig.

1
1

338

1813
!mai 1,
~ernei>

Scrisoare
hail Paleologu

leu
1996 -

ctre Hagi Ianu la

la Orova i ndat ce

va primi rspunsul l va expedia ~a


craiova~.

Cd. 55/20 -

Mi-

Craiova asigur~ du-l c a trimis imecllat scrisoarea

de la Medelnicerul

I-a 027

A discutat despre vinrici

fratele su i acesta i-a promis

- 244

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

Da a i
locul de

vechi

--

emitere

--

--2

S1~1

,I

c va strnge

acest

lucru, (de la Bucureti)


,
Orig.

!
I

I
3391

I
I
I

1813

Scrisoare

de la mede1nicerul

I mai
!

1, 1 Mihail Paleologu

Cernei

I,

ctre Hagi Ianu la

anurr.ndu-s L c a primit

Craiova

I
I acum
I

de la Orova o scrisoare

trimite

chiar

pe care

nentarziat.

Orig.

I
I

1813

mai 2,

I tru

Bucureti

Scrisoare
ctre

(Hagi

sigurndu-l
I

de la Astrino

Costa Pe-

Ianu la craiov~

a-

c a primit toate scriso-

riIe pe care i le-a trimis prin vistierul Ioni poroineanul


prin ne~otul
Furtun,

i aman~tele
~

rposatului

Constantin

prin COti, ginerele ~ui zaman

i prin Hagi Neu; i-a trimis i Haginei scrisoare


paei.

prin ttarii

I-a mai expediat

Romanai,

"ortlnduiala" d
la

poate o ncaseaz

rul Nicoli
inilor.

(curierii)

5000 de groi care n-a fost pltit

Briioi,

In legtur

ispravnicul

str

cu viile nu a reui't

!S fac nimic, dei, aa cum l-a sftuItt medelnicerul

Dinu, a naintat

\jalbe la "Coftera"X,
I

. 'd. 55/20 -

i restul de bani. palasl

a venit tn mod special pentru

Observatii

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

199C -

1-,. 02~

MODEL 1

dou

s le dea lui

-~-

XXXIII
MODEL 1

Data i

Nr.

Nr.

cr .

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

-------

noi

.r

"gheremez i" r , s - i pun i pe cei 13)J

s dea (dril~

c te 100 de groi pe an. "Mahera"

1)

, cci aici se percep


x

promis

c va aranja lucrurile

remeziw

'J

i-a

cu "ghe-

i el l-a rugat s fac:i acest

lucru cat mai este aici, c:ici peste o.


lun p l.e ac in (.Turcia-) 7 intr-un
are o obligaie

fell

fa:i de Bagi Iani i

sper:i ca aa s rezolve

chestiunea.

Grija lui cea mare acum este sl1 scape


de socotelile

de la Pote. A luat not

de indicaia

lui de a da lui Almali

7500 de groi i 600 lui Nicolopol,


cci la nceput

s-a fcut o greal;

_ el a remis banii

aa cum se vede in

techereaua
trimite;

i "tavilul"

cei 2500 de groi nu erau ~.

lui Polizache,

ci ai lui Panaiot

inc nu au nceput
rposatul

cnd va plti

Spahi
pentru

pe Tnsache

nu

nu a avut bani;

cei 600 de groi,

i ce doband~

treac:i ~in

I Diamandi

s plteasc

Manolache;

l-a pltit) d~arece

comunica

pe care le

ii va

a dat, ca s-i

socoteal).

Cpitanul

lipsete

mai de mult i Astri-

Ino nu a putut s incaseze


!nscrisurile

Cd. 35/20 -

1996 -

I-a

027

cu

pe care i le-a l:isat)aa

!nc~t s v nd ce mrfuri
la acolo

nimic

(bumbac).

mai are ace-I

Gheorghe,

slujitorul

- 246 XXXIII

MODEL 1

,
Nr.

crt.

Data

Nr.

vechi

-- --S~tl

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

locul

i
de

.(' I

rabulea

a promis ~ va plti cei 1500

de groi aici, tn 3-4 zile. In ceea


ce-l privete

pe nepotul

lor, Ianache,

sigur c au s-I in lng ei, cci


este de datoria lor, n-rau s-l lndepl11eze aa cum a crezut (!.agi Ianu) cnd

i-a cerut s fac o socoteal

genezal

Nu i-a spus dac a primit sc+isoare


la clugrii

de la Cutlumuz

hul de moii.

I pentru

pentru sch~ ro-

Inc nu a fcut jalb

hotrnicirea

BArca i Urzicua.
este urmtorul:

moiilor

Negoiu,

Cursul monedelor

olandezul

exact la c n-

tar este cu 12 groi i 26 de


zarafi,

arale le

franuze ti cu 12 9roi i 22

de parale,

tmprteti

20 de parale,
parale,

de

rublele cu 4 groi i 16

ecatostarii

de paralel

cu 12 groi i

ou 2 groi i 38

ichilicii

tra 4 ecatostari,

se schirn

5 con-

adic 5 (iChilici

fac;>ll groi i 32 de parale i pot


s ajung ,i la 3 groi c:...bucata).Are
500 de galbeni

"cu lips" i

acetia

ti va da numai cu

12 groi. Lui Iaoo-

vache Ii datoreaz

850 de galbeni

de aceea tI roag s-i trimit

de aco-

10 dac are, cci sunt mai ieftini,


Cd. 55/20 -

lS96 -

l-a a27

-;6 -

XXXIII
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

~qo

I s:

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

iar Hagl I~i

va plti baul. S-i tri~

mit socoteala

UNITAII

descurce

vinriciului,

cu Nicolopol;

ca s o

se mlr c mai

sunt rmie de strfins. P n aici s-a

I auzit

abuzurile

de

svitrite de "Hai-

duli"x. Aici hoii i vacile s~ vnd la

un pre fo ne
au cumprat

convenabil,

la inceput

acum au c~tigat

iar cei care

cu p~uri

ndci

foarte mult.

Orig.
Pseudonime

x)

pentru persoane

neidentificata

(scriere cripto);

"gh remezi" poate fi domni torul rii

341

1813
ma,1 2

Scrisoare

de la Diamandi Juvara

cl1tre Hagi Ianu Costa ~etru la


iova)

cu rugmintea

muteriu

de a-i gsi un

pentru postavul

pe care-l are

acolo; in ceea ce prive~te


sa) se bazeaz

Cra-

pe bunvoina

socoteala
i cinstea

lui. Il roag sti-i ajute pe negustorii


1

care vor veni i care vor s treac


"dincolo",

s +e obin

la caimacam,

dispoziie

iar havaetul

de

(taxa) 11

vor plti acetia.


Orig

.
Cd. 55/21.) -

'
1996 -

I-a 027

-==.~_=

~-

~N_

__

- 248 -

XXXIII
Nr.

Nr

crt.

vechi

--

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----1------1-------------------------3

342

1813

mai 2,
(Cemei;

--------1
5

Scrisoare

de .la Mihail Paleologu

ctre (Hagi Iariu la craimri>

confir-

mnd c a primit toate

le expe

diate,

printre

tanului

scrisor

Iancu de la Zimnicea; pe aceea


de la Orova a trimi-

I s=o cu slujitori
I Chiosoglu nu ste
I i de acolo ii va

peci.:.ali. llicolae
aici

ci la Izvorani

trimite

sl.

rspunsul

I
I

La rndul su ti
sori

trimite

mai multe s cm>

ca s le expedieze: cpitanului

I Iancu, sPtarul i, mpreun cu o


I g sigilat i ~slug rului Stefan.

I
343

II

1813

care i pe aceea a cpi-

adresat evreului

MODEL 1

pun-

Orig.

Scrisoare

de la Mihail Paleologu

mai 2,

ctre Hagi Ianu Ca

craiovc:)

(~cerne~

du-l c a venit aici

po1covnicu1 Dimi-

trache Zhreanu de 1

anun n-

Carvasaraua

Craiovei $1 l-a numit pe ceauul Evsta


tie

ca s strng avaetul poverilor

care trec 'pe la Orova ctre "Rahova,


n locul etraru1ui

Gheorghe, dup cum

prevede porunca domneasc i cum au


dorit

vameii de aoolo. P n acumael

a incasat

acest avaet; acest ceau a

mai fost odat mumit a1ci i a ncurca.


lucrurile;

dac va fi numit acesta,

vor mai primi de la isprvnicie

nu

nici

~~~--~--------~------._~--------------------------------~----------~
1

Cd. 55/20 -

19lfO -

I-a liZ7

MODEL 1

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data 5i
locul de
emitere

~51

UNITA[I

CUPRINSUL

ARHIVISTICE

un ajutor pentru

(Indeplinirea

)aceS-j

tei slujbe. Dorete s primeasc

el

ace.ast. funcie, 'dar s-I ajute' i


(Hsgi

Ianu)

, iar fratele su va ga-

ranta pentru el. S se gndeasc

cte

certuri au loc din pricina jafurilor


vameilor

pe la blciuri;

aa cum vor

spune toi ranii , (dac


trebai).

vor fi in-

Dup cum se poate vedea din


pe care el i-o trimite,

socoteala

nu

lipsete nici o para mcar. S-i scrie


dac cei de acolo au primit banii trimii de

1 la vam

ul Chiriac,

conform

cu lista pe care le-a dat-oI dac nu


i-au dat sameului

Marcu cei 1181 de

groi, atunci s-i trimit

lui inapoi.

Orig.

344 9

Scrisoare

1813

mai 5

~agi

de la Dimitri

ctre

Ianu,) asigur:lndu-l c a pltit

geremeaua

lui Costache

el s a~~iziioneze

100

Manu; vrea i
de ocale de

ln cu SO de gro i, adic cu 20 de
parale ocaua. Cand se va duce la Bucureti are s-o caute pe soia aceluia
i ii va face dreptate
Orig.

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027,

Observaii

( singur.)

- 250 -

XXXIII
MODEL 1

Nr,
crt.

Nr.
vechi

3451 10

Data i
locul de
emitere

-1

CUPRINSUL

umTAII

---'---------1---

Observaii

ARHIVISTICE

1---5-

Scrisoare de,la'Gheorghe !oanu

1813

I mai 6

ctre Hagi Ianu la Craiova anunndu-

din b!li:

I torii i
I legtur

s afle c nd vor veni negus


s le dea i lor de tire.

In

cu moia U~icua

vor mai vor4


I
bi cnd va veni acolo: deocamdat ti
spune doar att

L tn

luat

c jumtate aste deja

arend)

..

Orig.
-

346 11

Scrisoare

1813

mai 6,
Bucu-

reti

tru ctre

de la Astrino Costa Pe-

QIagi Ianu Costa Petru la

I cra1OV~ a rtizndu-l c i-a trimis


I dou !ns.crisuri' adresate ispravnicilor
relative
vistier

la nizamul mo.iilo-r~
marelUi
care sper c a fost pus tn

practio,
cii:
ie

dei a-au schimbat ispravni-

mai bine c a fost numit n funcclucerul

Dimitrache Briloi,

iar

Preda (Buzesou)( se afl acolo; orede


c se va mpca foarte bine ou acesta.
Stpanirea urmrete (prin

I ispravnio

lor)

din cauza

'*
"Chendru"

s !nlture

schimbarea
abuzurile,

ceasta au avut nacazuri i


i "Moraitul". Dei preul

la moiile lui N ca este campiprat


Inu vrea s se lipseasc
Imite chitanele

Cd. 55/20 -

1996 -

02'7

de ele.

Ii tri

pentru 3432 de groi

XXXIII
MODEL 1
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data 1
locul de
emitere

CUPRI:-iSUL

U~ITAII

I
--1-------.

ARHIVISTICE

Observaii

--------------------

ale arhimanditului

H~I ~1
I,.

i-alta de 250 de

groi, cci polihronie


contul' zaherelei.

i-a pltit tn

Nici pn acum nu

s-au !nche at soooteli~e' la Pote i


au vrut s -1 opreasc
r

~ai

mult timp

e mn ase acolo, ~ dar nu li

S-i trimit

3SQ de galbeni> ca ~-l

1 plteasc pe Iacov
mai ieftini.

acolo sun~

che , cca'

Banii ce trebuiau pltii

~rhimandritulu~
fost ~recui

de.Stratonioeea

la datorii;

au~

II

acesta spune

c mai era.u i ali bani de la moii-le


lui, de care,el, Astri-no, nu tie. Spe
r ca i Bagi I ani s-i plteasc
toriile

da-

fr s le fac pagube. Ii tri

mite SCI;:!90areaprimi-t de la ]tefan,

9inerele 'lui, ca s vad ce necazuri


are at t el, c t i fratele lui, Evsta
tie. S setneleag
~tmcs'pentru

cu arhimandritul

cei 3000 de .groi capi-~

tal ~i 527 dobnd pe care


1

i a de la

ltret

vea s-i

anu i pe car -i va 1

! da el, --aa Incat s-i treacl1 in parti-!

I da sa.

A mai imprumtat

1000 de groi

lui Oinu, ciracul lui Blu~

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a. 027

i i-a

- 252 -

XXXIII

Nr.

Iert.

Dnta i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITATII

-----------4

ARHIVISTIC-E

de

Observaii

-------------------1-------5------

cear aceluia s-~ restituie.


o'poli~

MODEL

A primit!

50 de gro__
i de la

~ula

Mustafa i .~afu2-!...aga) i a aceepcac-

Orig.

Not tergal

1813

mai 6

I Ianu)

atest

prfn care

c a pltit

<

fagi

1-76"
de gro

I i 30 de parale evreului Mrcandi.?)pe


care i-a. luat de la medelnicerul Mihai
Paleologu.
Orig.,

lb.ebraic,

n liroba greac

3481 13

Scrisoare

1813

not tergal

..

de la Chiriac Anastasiu

mai 3,

ctre Hagl Ianu la Craiova cu scuze

Calafat

c nu a putut s strng mia de taleri


datorat

de Adem-aga(tn orig.Atim) i

de aceea Ii. trini te prin azma doi scule1,

unul cu 400 de specii.

i,

altul

cu 400 de caragroi -mprte.-ti.


Orig.
",

349

14

Scrisoare

1813
mai

8,

tru

de la Astrlno Costa Pe-

ctre Hag):lan - Costa-Petru la

Bucu-

Craiova anun.ndu+L c oi-a tri

is o

reti

poli

asupra

de 1000' de gvol, tras

lui B Lu. 'n' scrisoarea


ateapt

rspuns la toate

trecut

scrisorile

I pe care i le-a trimis

pf.n acuma;

~--~----~--------~I----~_---,~,------------~~~------------~------------
f _. 55/20 -

1590 -

l-a 027

XXXIII
Nr.
crt.

MODEL 1

Data ;

Nr.
vechi

locul de

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

erni te re
4

I nizamul

1~1 1~

referitor

prrLn toate

satele

se procodeae

dic~. ~u

la clac s-I trimit1

ntoomai cum e arie la con~

rimi~ de la Viena veti

cur t.oaze :i anume c iar

~Japoleon cu ru~ii
nvins.
pe

vistieru \.\it~ca s

s-a luptat

i prusacii

a fc;>s

Ct1:nzov a !'1uriti' dar l-a

~etntein gen .ral,

tmbu

lsat

nc de' cnd era

tn vL ; dup ce au fost nvini


cezi! , mpratul Austriei

fran1

a trimis do-i

ro ri minitrt

unul 1 . Alexand~

~a-

rul Rug-iei)'

i unul la' Bonaparte', c

s se fac pace i se pare c aa va f


A pltit

pentru nPolovrce nul" 50000

de groi .lui Mastrapa

pentr~

moia

Hotl1rni pe care a Luat--o n arend p


'cinci

ani

cci e.L a.r

menul a fost

gaar

tul

i ter-

la' 1. mat.; el. 1:; ri rJ.t dej a

aici !138 de groi,

urmeaz

iar restul

911-1 pz Lme
as c 00s 'cinat auu t , -Cu'rsul moInede_or-: olandezul "exact
12 groi
r
2,39

la cntar"

i 26 parale j (galbenu';.>

trop-1

.se .u 12, 21 gro~i: ecatostarul

a~ 3 gr~i;

gro~.i; rubla c
O.r!g.

ichi!icur
4, J.6 I]roi ~

cu

cu

cu 2,15
r

"r'

,;.t

I__ ~

Cd. 55/20 -

1996 -

__

-==-w

I-a 027

--===~.~

- 254 XXXIII
Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

350

15

Nr.
crt.

--

I
CUPRINSUL

1813 .
1
I

MODEL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

Scrisoare

mai 2-9

comp ctre'

Viena

Craiova

ref_ri

"ZotU' Russi

de la

lagi. 'Ianuf;Costa
toare

etru

la

la marfa ea care

I
I

l'

drumul 7 toat~
Orova.

suma trebuie

nao m~furile ..au sosit

s tncerce

s le v~nd~: zahrul

feaua

cu 5 '1/2;

aici,

fie

N.

prin

Gumma,rfie

daclnu,

a ,cheltuit

s-i

in 'Turcia

i :Vaiahia c,

le va tr-{rn1 te prln

Orova, s s.e !ne-

cu Oimitrl.e

o opreasc

I.

la

Cafeaua poate s~
expedieze

aici cu 95 florini p~ni

108, tn icosari,

i.ar zahrul

alb -145" cu l florin icosar,

la polie
Orig_

este

dac

Lazur i ti va

da:r z.ah~iJ:,ul s-'l

preul ei este

comunice

ne~nt1!1rziat;

remite aC!91uia b anf.L,

trimi t~

-i tril-ai-t banii

leagii

s le

. Dac le- trilbl tE

pe pl:irna oale indicat~,


cat

cu

orova;' pe 'unda sun t

mai pu lne c~1eltuieli

acolo,

la Triandafil

Sibiu,'pe
prin

la

ocaua . iar ca-

6 1/2 pn~ la gro i

..

pltita

la

cursul

bun,

care

de 109 paralE.

I
~--~--------------~----~------~------~---~~------------------------'
i

Cd. 55/20

--

1996 -

I-a

C' '1

/'

- 2

XXXIII
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

351

16

Nr.

1813

CUPRI~SUL

UNITAU

Observaii

ARHIVISTICE

Scrisoare de la Astrino Costa P e-I

Bagi Ianu la Craiova anun- I

mai 9,

tru ctr

Bucu-

andu-l c Ii trimite o copie de pe

reti

scrisoarea lui Malea ,~ o scrisoare de


la Bagi Neu In legtur cu pierderile I
pe care le ar
(cursului>

la polie din pricina

monedelor. S se gndeascl

ce pierd ri au ei nu numai din pricina


artat mai sus. dar mai sunt i cele-

I lalt cheltuieli: politiiacul, comi-.


sioanele, pota, sper c a lichidat

.socoteala cu vitele (vacile). NicolopoJ


a primit o scrisoare de la Dubsari
din partea lui Nicoleta Muopol,

care

s-a adresat fabricii Imp!rteti de la


Ecaterinoslav ca s cumpere lna lor,
fabrica a acceptat i a venit chiar un

I om trimis

special de acolo. El i-a apu,

ca s-i dea i o mostr acelui reprezentant al fabriciiJ de asemenea va


trebui Cs scoat un permis de liber
I

trecere, deoarece se mai pstreaz inb ~


dicia de a se importa manufactur i
In special postav

ngl z sc. Dac ar

fi tiut mai. dinainte c nu se vinde

I lna

la Viena, nu ar mai fi trimis-o

acol07 i poate ar fi luat-o de acolo


. i ar fi transportat-o In Rusia, dar
nu este din aceea "fin", ci este
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL 1


- 256 Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

MODEL 1

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----------1----------1-----------------------------------------1------------1

"mijlocie".

I pol

I
I
I

i;

\ta sa de vorb cu Nicolo-

dac ocaaa de ln fin igaie

este cu 20 cel 'mult .25 de parale,

I
I
I

strnge 2C-30. 000 de ocal 1 numai s

, I

scape de blestematele
Jianu,

dup ce i-a

de pote. StnU

pierdut

casa prin

t asc prin "bunele" lui purtri,


a fost scos i de pe lista

~se tie~

acumi

boierilor,

c acumi scutelnicii

poslunicii

vor

sunt pui la bir.

Moiile

lui au fost scoase la mezat (, din prici-

Ii na datoriilor.,)

i n porunca donneesc

se arat c trebuie
I 40 de zile.

s se termine in

Au sosit

i listele

pentru

mezat i Bagi Neu va cumprao moie,


dup cuml-a sftuit

i el.

Ii cere

prerea deoarece ar vrea s schimbe


moia, cumprat pe numele lor la meza~

I de ctre opitanul Diamandi cu 15.000


de groi,

cu moia ~rii

care este vis-a-vis

de Trnava, chiar

dac vor mai cheltui


groi.

Glavacioi (sicl)

inc 2000 de

Aceasta din urm are 800 de

stnjeni,

iar

cealalt

nevoie de vreun nscris

SOO.

Dac este

de la visti-

erul Brncoveanu ctre PredaC,Buzescu~


1

in procesul cu CoCioi, s-i

fi bine s-l

I
I

prezinte

spun; ar

chemepe Ianachi s-i

pe ei la jUd:cat,

re-

cci cunoa-

----~------------------~--=-----------------------_ .._------~-==----~------------_.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

XXXIII

,
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

---I

5[11

UNITAII

1---------------------

.{b I

CUPRlNSUL

I te bine

ARHIVISTICE

l'

--------------------1-------5------1

ches'tiunea. Vor termina !n cu- i

I hotrnici

Observaii

rnd i cu Constantinetii i se va

MODEL 1

moia. Gazetele din Austria

/scriu c a fost o btlie mare.) iar


ruii au fost btui i tmprtiai,
dei erau 180.000 i condui de !mp~al
I

tul Alexandru

dar nu se tie nimic

sigur. Cursu. monedelor este unntorul

I z.galbenul) olandez

cu 12,25 i 26 gro..,

dac este exact la cantar i cantrit.


cu c!ntarul nemesc, iar cu alt
la jumtate (de pre>

leu

cantaJ

cel Imprtesc

groi, ecatostarul cu 2,39

12,21

groi, ichilicul cu 2,15 groi, rubla


cu 4,16 groi.
Orig.

352117

Scrisoare de la (Simion Pestenart~

11813

mai 10

i ctre Bagi Ianu la Craiova cu rugminltea de a trimite zapisele pentru locul

lui Vlastu cumprat acum patru ani de


Ila Astrino, loc

pe

care acum l-a dat

tn arend. S-i spun cui s plteasc


restul de bani pe care-l mai are de

I pltit:

1100 de groi, n-a putut s-i

!trimit suma din pricina nesigurantei


drumului.
Orig.
i

.
Cd, 55/20 -

-==-_~1
1996 -

I-a 027

~=====z~_.

258 -

XXXIIIMODEL
Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

CUPRINSUL

I__

UNITAT_II_A_R_H.I_V_I_ST_I_C_E

3Sj
I
I

18

I Z1813>

1-

Scrisoare de la Gheorghe Sthenu

mai 10

ctre ';Hagi Ianu Costa Petru i fra- ~.

I, ii"

la Craiova mulumindu-i

I licitrile

pentru

trimise <la intrarea

I
fe

n funp-

ie),

I mult
I
I!

la isprvnicie;
oboseal,

dar nu vede nc nici

un c tig. Inc nu

'

este foarte

are

nevoie de oi,

cahd...,.va
avea, are s-i comuni ce. ungu-I
I

reanul n-a aprut fnc. Va veni acolo ;


I

Chiriac, deci s-i dea i socoteala sar


s i-o aduc; de asemenea s trimit
i cele dou zapise al,evreului
l~

Arghir,

strng;

i al

cci acum are timp s le

s-i comunice dac Avram a

primit sau nu amanetul trimis.


Orig.

354

19

1813

Scrisoare

mai 10

tin Haral~

I iOV~
I

de la clucerul Constan-

ct,re~Hagi

Ianu la Cra-

cu scuze c nu poate s cumpere

moia Salcia i pentru

c este "sub

datoria cocoanei Anica Poienreasa.


Orig.

~~

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a

27

~------------------------~----.------'

O_b_se_rv_B_ti_
__ 1

_---,1;- __

/'

9 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

XXXIII

UNITATII

ARHIVISTICE

3551

20

r 1813
I

L..__

-!

mai 10 ;

n nwnele

Vidin

Hagi Ianu Costa Petru la Craiova,

lui Hrij-eanu Zaharia,

c Hrijeanu

cat mpreun
I

Scris,oare de la Daniil PrVanOglU!

firmndu-i

pan

acuma au pornit

I,

ctre

coni

Zaharia' a ple-

cu Intriz-paa

i poate

ctre patrie,

iar

pe el l-a lsat ca s-i' in conacul,


deschis pentru

cei care au nevoie

l anun ca s tie. Il trimite


pe ginerele

lui Hrijeanu,

s-i gseasc
cci Hrijeanu
gzduiasc

o slujb

i
la el

Toliu,

la stpNire,

nu este aici;'sper

pe oamenii

ca

s-

lui aici la co-

nac.
Orig.

3561

21

Scrisoare

1813

mai 10, i Mula Mustafa


Rusciuc

Craiova

de la Hafuz-aga

capanli

ctre Hagi Ianu la

anunndu-l

c scrisoarea

lui

a ajuns dup ce trseser- deja poli


lui As'trino, aa nct nu+L pot respect
ta rugl1lintea de a nu mai trage POli/
la Bucureti.

Pentru

rest, s ia 4611

groi de la Mihail. 'Goga, cruia s-i


predea

zapisul

lor ca s l aduc; de

altfel i-au scris acestuia

acum cteva'

zile despre -chestiune a 'asta. A primit


el (Hafuz-aga)
10.000

zapisele

de groi,.

Observaii

-1,-------1

----3

MODEL 1

de la cei

care s-au ncasat.

---=5

- 260 XXXIII
Nr.
crt.

Data i

Nr.
vechi

CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITATII

MODEL

Observaii

AREIVISTICE

-- -----

4
5
3
~~--~~----~--~---------------------~------------------~--.----~.---Scrisoare de la Stefan Jivcovici
357 22
1813
2

I mai 17, ctre liagi Ianu Costa .Petru la CraioI Iai I, va reprondu-i c n= a primit nici un
'7

rspuns

I
I

la scrisoarea

trimis

cu Iovan

omul lui Hagi Ciolu; de aceea nu _tie


ce a fcut cu cei 4000 de groi pe care voia sb1.-itrind:t -lui Marcu Vasiliu .
I

Dac nu i-a trimis nc acestuia,

I remit

i 6 parale,

I socoteala
I de groi
I

i 644 de groi

scrisori

, Astrino

dar dup cum i-a fcut e

'l!!.rebuie
s primeasc

cu 60

n plus. Cnd se vor ntlni,

face din nou socoteala.

I lai.

II

lui, aici, cci are nevoie de

el; a primit socoteala

II vor

S-il

Dac va pr mi

din patrie, s le trimit


i acesta le.va expedia

la

la

Tot cu omul su i-a trimis nite

I scrisori

ale lui Velcu ca s le expe-

dieze la Negotin

dar nu i-a spus ce a

fcut cu ele. S-i scrie ce se mai audf


de dincolo"

despre

"verzi"

cci nu

are veti de mult vreme din patrie


S recupereze
Dimitrie

Sai ta, iar dac a trecut ter-

s nu greeasc
nea s termine.i

respectiv,

la socoteal.
socoteala

ce.

55/20 -

1996 -

I-a C;!'

pe care o

cu Ti~~u. A trimis

Odesa scrisoare

dragomanului

~=~

dar

De aseMe"!

are de ncheiat

I
~~----~------~--------~~
I

e'f'bl~

i ceea ce i datoreaz

Imenul s ia i dob5nda

.*

1.

la

cu un _

'~!----------.

XXXIII
MODEL 1

I NL

Data

Nr

locul

vechi

ert.

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

---------------------4----------------------.~!-------5-----om de Incredere.

3).}

UNITII

emitere

--------3

i
de

t~

. Orig.
I

'x)Exprima~e voalat,
nu se tie

metaforic7

la ce evenimente

face aluzie emitentul

23

Scrisoare

1813

de la cpitanul

mai 11,

Igorovici

Iai

cu rugmintea de a-i

gsi

cci de cfind a

aici

Inc nu a

gsit

ctre Hagi Ianuc :la Craiova

nit

i a cheltuit

In ce-i privete
cci acetia

pe "verzi" nu se teme

Il cunosc. Scrisoarea

aceea a lui ~tefan


Orig.

1813

slujb,

pe deasupra i ban

pentru el s i-o trimit

359 24

Alexi

mpreun cu

L!iVCOv!Cy
-~

Scrisoare

de la Astrino Costa Pe-

mai 12,

tru

ctre IIAgi Ianu Costa Petru con-

Bucu-

firm ndu-i c a primit

reti

cat pri vace infol.'"Inaiadat de carma-

punga sigilat,

cam relat1iv la schele c acestea ar fi

In

mrra

sptarului,

nu este

real.

crede c este numai un preteat

ca S-~

, cci i-a

lor c numa valiul

de

poarte pe el pe drumuri

Ispus prietenului

El

INicopole are aceast permisiune de la


It

gheremeziIIX i dac ar putea Cara Mus-I

tafa
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

s-i

scrie

lui

"g'heremezi"X, ca

- 262 XXXIII

Data

Nr.

NI'.

crt.

vechi

locul de
emitere

-1

J~ 'Uf

MODEL 1

CUPRINSUL

UNITAII

, din partea turcilor,

Observatii

ARHIVISTICE

cum c acetia. ar'

vzoa s ia (schelele,>

pentru folosul

lor, ntunai aa pot ~ amajeze

aface-

rea. El va ncerca totui, i chiar cu

I ajutorul

vistieru1ui.

rCriSt4rile
neleag

Ii trimite iar

lui 'Polovrl1ceanu" ca s

se

cu el acolo; el crede c a

ncasat deja cei 1000 de groi; acum a

ajuns hotamic
venit ca s

.Tot pentru el a interlteasc pe 10 iunie 5000

de groi lui Mastrapa,

I
i

iar acesta i

va pl~ti lui (Hagi Ianu) la Craiova


suma mai repede Ii trimite o poli

I
I
I

de 20QO de groi a preotului


"BrncoveEUfu" i s
privina

urmeze ordinul !n

adic

lor,

Teodosios

s-i trimit la

Br nooveni. Se ngrijete mult ca cei


~

13 LPoslunic~

ai lui "Parta1i"

s-i

rmn acestuia

ca i mai nainte. Des~

pre rui a aflat c au nvins i au

I luat SOOO

e prizonieri

de tunuri, 13 steaguri
C:Moia de la m-rea>
C!n

arend~

francezi, 94
i 3 "vulturi".

Roaba a luat-o

mpreun cu I~Sa oveanu"

i vor face mpreun socoteala,

cAnd

va veni acolo. Mai este suprat i pen~


tru butca pe care trebuie s o ia de
la Tecuci. Are mari sperane

C' . 55/2il -

1996 -

I-a 027

c se va

- 2 3 -

XXXIII
Nr.

Nr

crt.

vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

emitere

------

Ie

J~

t de cuxnd ,

Orig.

x) Scrier~ cripta: pseudonime


pentru persoane

sau f~~cii

neieentificate

II

I
25

360

. I
Scrisoare

1813
I

mai 13

de la "Bagi Ianu

V~~

Cos-

~t-U-'cR.J...:>

c.vJ'..

r~tru i fraii"lla T~rgu Jiu n

ta

>

legtur cu "locul <-~UJ-npl1rat de VlasJJ0.i.A... avtJL ~-L A 'IV-'- ~


t~{ .; nu poate s-i

aa cum i-a cerut


deplin:

lacu

trilni t zapise1e,.
el, ca s fie s+pan

acesta a =ost c~~prat

acum 4 ani de Astrino (i zapisele suni


la el

>,

dar nu ndrznete

s trimit

dup ele, cc~ au fost tulburri

la

Vidin i nu a avut curaj s trimit la


Bucureti

nici mcar unele lucruri ale

lui. Indat~ v

scrie lui Astrino

trimit zapisele ~i

s-i

(dac va fi lini

te ) i le va trimite. !n ce priVi te
b,an1it nu are pe nimeni la T<".r'JuJiu

I pe

care s 1-1 indice i s-i p1teas-

c~ suma, dar i va trage


va gsi un b ..ilicc!u.

o poli, dad
~

Cop.

361

26

mai 13,
~onstanCd. 55/20 -

czt soare

1813

1996 -

I-a 027

COIIJP. ,.

c.!\tr

e la

II

C".onstantin Malea

"Mtrino

i fra ii" la Bucureti

Costa Petru
oonfirmndu-i

MODEL

Observaii

264 XXXIII

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL 1

Observaii

-----------------1------------------------------------------1-------------1
1

tinopol)

c turcUl Casapul.i-a
groi,

pltit

nc 1617'

dar n Monedcare-i

aduce pagu

b; dup vce vor, prirn de la ei

rea de lichidare
dup ce turcul

I derile

scrisoa

pentru aceast sum


le va da n "'cris pier-

avute .(din pricina

moneml.lor) , I

vor face ao cot.a a.La general .. Ucolae


H. Stanu le-a scris

de la.AdriCL"'1opole

c nu e te el de vin pentru faptul


au pierd t lSparale

I 2000

de taleri.,

I mia

el

CU

nu ia taIerii

curni-a

la cei

banii pe care i-a. tri-I

6 groi bucata.

' ~a

la taler,

de la datornici

nac i-ar

luat)

fi tri,

, ar fi. avut o pie r-

l dere de lS~. Alt monednu circul


laici,

dect aceaata $i funducii cu 11

~roi

bucat~.

n moned~a

Cei 12.000

i-a trirrJ..

o valoare mai ridicat~

dec t i-a s t.r ns , cci el.nu ntreC'.b


cumsunt trecui

acetia

Dae-vor, le va trimite
aceleai

condiii.

nsocoteal~.
i restul

Ei au rspuns s

trimit

i,restul

groi,

dd c

fratele

lui H. Stanu de aici,

mai

tot
C'l,IDt

n tal.ri;de

31.75de groil
Gheorghe

s-a oferi t s~. plteasc~ el c nd va sosi ordinul aceluia, ca s nu mai plteasc~ chirie.

~.

I~ __~I

Cd. 55/20 -

0rig.1 .i cop. scrisorii

1996 -

~!
I-a 02'1

de la

~VVT.~e-~'&gt~~-------~--------------~----------~

./

65 -

~,
Nr.

Nr.

ert.

vechi

3621, 27

Data i
locul de
emitere

--

--

=-__

~X~~~I~I~I~

CUPRI":'lSUL UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL 1J

Observ

ii

------------------------------------------j--"-----------I

1813

Scrisoare

de la Astrino Costa Pe-

Ianu Costa Petru la

mai 13,

tru ctre eHagi


craiova)

anunndu-l

verifice

c au nceput s

socoteala potelor

de la Cra-

iova, trimis de e17 CCOmisia)

este

de prere c s-a ncrcat aceast socoJ


teal, ceea ce pe emitent

l-a jignitJ

deoarece dac ar fi s spun adevrul,


I

ar trebui s cerceteze i s vad cte


furturi s-au fcut de ctre epistai
ngrijitori

i s

nu-i acuze pe ei c

au umflat socoteala
de cumprturile

c nd a fost vorba

fcute: caii, hamaa-

mentul lor, fnul sau ovzul i de reparaii.

Cei din Comisie au mai gsit

i alte pretexte

i anume de ce au spus

Inul
la nceput c au o astfel de socoteal

I i de

ce nu au isclituri

epistaii

de la toi

de la pote. El a dat explicc-

iile necesare

i le-a mai spus c,

dac li se pare c nu este bun socotecla, s trimit oameni, ca s cerceteze


cum stau lucrurile,

I pltii

I vat;

iar acetia s fie

de ctre acela care este vino- 1

(discui11e~au

,au terminat

nc

7 el le-a spus s se treac~

socotelii

~u

continuat i nu
verificarea ~

toate aa cum scrie n socoteala


1
____ ~~
Cd. 55/20 -

__ H~_T
1996 -

_==_
I-a 027

lui

! ~Hagi._._, Ianu)
i dup aceea, dac
~".====~~~_~_.~
__~
~ ~

vor)

- 266 -

XXXIII

MODEL 1

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

162,1
I

locul de
_.~itere_
I

~fl

1
I

Observaii

ARHIVISTICE

nu au decat s cel;'ceteze.Ii trimite


cu Nanu 7 sculee

pentru

cu nscris uri (acte)

cele 12 jUdee, cci nu au vrut

I,

I s-i

dea pentruL.oate) 17. A primit

scrisoare

de la Viena, dar nu are nici

o veste bun tn legtur cu lna, cci


nu sunt muterii

le-au dat aperane

I achina

pentru ea, tn schimbi


n leqtur

cu pa-

i sper ca polihronie

I
l'

s strj-

I g destul de la IZlaz, Fundu Vornicu-.


I
I clu0 i Brncoveni cu pre destul de
I convenabil. Cursul monezilor este aceI lai , numai c n aliveriuri iuzlucu
poate fi i cu 3 groi

<:bucata~

Se

pare c Anica a vndut moia Salcla

lui Haralamb1

dac este aa,)s ia bani

Orig.

363

28

1813

Scrisoare

de la Teodor

mai 13,

ctre CHagi

Belqra4)

du-l c i trimite

edomba

Ianu la Craiova~anunanrspunsul mitropoli

tului la scrisoarea .pe care ~-a


nat-o)

tnm-

i i trimite i cheile.

Ipoate s stea acolo, iar data viitoare


ti va scrie ce s fac cu ea.
Orig.

.
Cd, 55/'2.0 -

U. 'ITATII

CUPRINSUL

1996 .-

l-a O~7

- 2

N}'"

..;

XXXIII

MODEL 1

,
Nr.
crt.

vechi

Data i
locul de
emit-re

Nr.

CUPlU. 'SUL UNITAII

ARHIVrSTlCE

-------

I
4

29

364

1813

__

I
I

mai '14,

avertizndu-1

. c i-a trimis dou scri.L

sori, dar nu tie dac le-a primit,


ntruct nu are nici un rspuns de la
el. Il roag mult s nu mai trimit

I!

lui MArcu cei 4000 de groi de la

Hris todu1, ci aici la lai, cci are

mediul lui Astrino Cde


restul de bani,

la Bucuret~.~

pe care-i

mai are de

strns, s-i in acolo. Il mai roag


ca orice scrisoare

care sosete din

patrie s i-o trimit,

I
I

1813

I mai

.~

Scrisoare

craiova)

aSigurndu-l

c n-

cele trei pungi, i

le-a dat lui Hamugi.

Despre Go1en~i

nu-i scrie nimic, s-i explice i lui

de ce. In ceea ce privete

I,

pentru prile de moie de 1a,Calafat'l

1 500

pentru doi ani i el va p1~

ti 1000 de groi.

Qirenda)

de groi pe an, s-i tri~~t n

I scri~Uri1e

I-a 02'7

b.-) .

acolo .(}

de la Gheorghe Sthenu

dat de a primit

1996 -

ctre "Hagi Ianu Costa Petr~ i fra-

15

ii ti ~la

Cd. 55/20 -

Orig.

cci de mult ~

mai tie ce se mai ntmpl

30

nevoie de ei~ s-i trimit prin inter-

I
I

36J

I
I

I
II

ctre Iagi Ianu Costa Petru la cra.t.ovf

II Iai

de la Stefan Jivcovici

Scrisqare

Observaii

Orig.

- 268 -

XXXIII
Data i

Nr.

_~_'~_:_I vechi

emitere

31

I.

I
I

1813

Bucu-

__

Scrisoare

de la Astrino Costa Pe-

tru ctre ~Hagi Ianu la Craiova)

asi-o
I

gurndu-l

Ii

cu ~moned)

c a schimbat

cele 3 pungi

1_

reti

O_b_se_rv_~_il
_

mai 18,

C_~_P_R__
IN_TS_U_L_U__N_IT_A__II_A_R_H__IV_I_ST_I_C_E

3661

locul de

MODEL

I
I

II

de argint: suma total

I era

de 5182 de groi i 8 parale: nu-

! mai

un singur ecatos tar a fost 'calp i

!I'

i l-a trimis n plic. A luat ba la

I suma pe

care i-a

semnalat-o:

I groi: ecatostarul
:ichilicul

cu 2,16

365.7

l-a dat cu 3 groi,

i rubla cu 4,16

I groi.

nului Isail

'----

I cerut

Cei 325 de groi i-a dat pri&te


(siC). Destinatarul

socoteala

i-a

1u! )dar el nu tie des-

I pre
,

ce este vorba. Galbenul

Constantinopol

turcesc de
-

I iar misirii de 7 groi, atunci cnd se


I gsesc, sunt cu 2-3 parale ba. Rubie-

lele au ba de o para i jumtate - do-

lU. Ar fi bine ca Hamugi s-i aduc de

I acolo,

de unde l-a trimis,L.moneJ.1/f,)


de

argint: "capanl ii" vor s lichideze


tot tagvilul,
Ipe poli

iar cei 850 de groi de

ii pltete

Bagi Ianu s trag


Itru dob~nda

el aici, iar

ueli

Orig.

i
Cel. 5'1/20 -

1996 -

k. 02'7

) i pen-

lor de la 23 aprilie in-

/ceace.

este cu 8 groi cbucata 'p

MODEL 1

XXXIII
I

Data

Nr.

~~I
367

locul

vechi

CUPRL

de

SUL

UNITI[

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

32

1813

Scrisoare de la Polizache D,tlbitri,i

mai 18,

ctre Bagi Ianu la Craiova anun ndu-

Bucu-

reti

prietenului Marcu Dobrici din B 19rad

nu poate s-i trimit geamantanu1

pan nu primete de la el

l-()'- I O

n s-

'L

~Q.)LA...I.)..>-C')

370

de groi,.>
~(,.QJU

cl!ci aa este i dispoziia priet nu-,

lui. Deci, neprimind banii, nu poate s~


presupun decat 3 lucruri, sau c nu
tne1ege ce-i sorie sau c

pri tenu1 m

l-a or~nduit ca s dea banii sau c nu


vrea el s-i dea. Aa tnc

sau ti scrte

lui Astrino s-i dea banii de mai sus,


plus eventualele cheltuieli cu transportul de la Bucureti la Craiova, sau
ti trimite inapoi la Iai{5~~'

Orig.

368 33

1813

Scrisoare do la'Astrino Costa Pe-

mai 23,

tru ctre (Hagi

Ianu Costa Petnu la

Bucu-

craiova)

ret1

ncdele pe care 1 le-a trimis cu COta

asigurundu-l c a vndut

9i cu Gnescu la urmtorul pre.

ma-

(~l

catoj

staru1 cu 3 groi: lchilicul cu 2 gro


i 16 parale: rub1a cu 4,16, galbenul

franuzesc cu 12,221 tn total a obinut


8184 de groi7 oei 400 de galbeni i-a
dat cu 5000 de groi, adio ou 12,20
groi bucata

i ou ba de 2 p rale la

bucat, adic la toat suma a luat ba


Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 021

- 270 -

XXXIII

--

I
I

CUPRINSUL

ARHIVISTICE

Observaii

>3

de 268 de groi i 30 de parale, pe caT


re s-i treac tn partida sa. Primele

U.TITAII

----------------------------------------------------------------

J6$

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

Nr.
crt.

trei pungi primite

au fost cu 52 1 d

groi i 9 parale, iar ba ul lor de


365,7 groi. Spre deosebire
va )und
I

, dup cum spun

I
I

de ~raio-

Bagi Ianu,

galbenul o andea , !mprtesc"


zesc este la

franu-

el, cu 12)20 groi, aici

olandezul este i cu -28,29


peste-12

de parale

groi, cu condiia s fie

exact la cilntar; s-ar putea s

jung

i la 30 de parale.

le-a

cerut . ~-i
ginerele

I parte

"Sadoveanu"

dea n arend)

pentru

lui, nc de acum un an

d1.~

(o

moia ClIIra1, cu 2500 de

groi, dar tnc de anul trecut era cu


3000 de groi

{parte'9

preun cu Dimitrie

I un

pre)

lui Canu m-

"A,ra iotul". Piindc

este vorba de prfeten,

s-i lasa (la

mai sczut.

u tie ce s

r-

mai cread& n legtur cu Ina trimis


la Viena, dei vede din scrisoarea
c destinatarul

sp r s

lui

aib mai mult~


~~

cutare acum, din moment ce al1J nu


au mai trimis
a~e

Sadova,

~cest

articol pe pi -

acolo. Ii scrie c l-au clcat

Choi0'

pe fratele "Sadoveanului",
i i-au luat 1000 de groi

ii-au omor t i doi arvanii i c


Cc1

55/20 -

MODEL

906 -

l-a 021

la
i

XXXIII

MODEL'l

I
I
----1--------------1-------------------------------------------------------Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVrSTICE

"este plin prunntul de hoi

"1 s

aib gri;'l s-i pzeasc pe oamenii lOJ'


tn astfel de locuri se trece acum, din
ce tn ce mai mult, cu potera, c nd
Iovanciu deli-ba a trecut prin muni,
la Breaza,

hoii

l-au prin pe bairac=-

tarul s~ i l-au omort, iar vtafului de plai i-au creat mari dificult
De aceea a dat un nizam i a cheaat
250 de panduri. Visti.rul

i-a alungat.

pe ranii din Obuleni care au venit


i au artat tnscrisul, pe care-l au
pentru

La face clac)

oferit 2500 de groi


dea

Astrino moia

12 zile, ei au

d ca s le
pentru anul aces-

ta. Deoarece Hagi Ianu a reuit s fac rost de bani, s-i trimit p
400 de galbeni mprteti

la

sau mcar

300, cci i el are vreo cinci su~eJ

aici sunt cu 12 groi .bucata, dar nu


c datoreaz
I prea se gsesc1 tie doar
850 de galbeni. E bine c prietenul

ca ~

pan13ilor a acceptat polia de 5000 de


groi i poate/va rezolva i cu tacviluI de 14.611 groi. Va plti la ordi-I
nul arhimandritului

2911 groi, iar

1750 de groi la ordinul slugerului

plti lui Belu, care acum este c1ucer,


nu mai este paharnic. A discutat cu el
Cd. 55i20 -

1996 -

I-a 027

- 272 XXXIII
Nr.
crt.
___

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi
1

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

~------------------------------------------1-------------

~1~--~2~~--~3~--~~(-----

i i-a spus tn secret c a aflat de la


.
x
"Cofi6tara" c afacerea se va aranja
'---"

ei vor achiziiona cam 5000 de oi i


I

capre "pentru

1ntc~ese locale" i la

un pre sczut. A primit i lista cu

I
.

cei lS vieri, pe care Bagi Ianu av a

s-i treac n catastihul Vistieriei,

, putea s arn.Ujeze, poate doar cu madel


nicerul Dinul cu "Naca" nici att. Acestuia i-a spus ce fel de om este
Cocioi, care a pus s se taie cei 200.~OO
de copaci, la moia lui.
Orig.
x) Pseudonim pentru o persoan
neidentificat

Inscris prin care "Astrino costa

1813

369 33a

(scriere c:tipto

mai 23,

Petru i fraii" adeveresc c au mai

Bucu-

rmas datori 3000 de groi vist1eru-

I lui

reti

(sic) Ioni Poroineanu, bani pe

care-i vor restitui la cerere, tmpreun cu dob nda,


~

__

{ . 55/20 -

I~

1996 -

-n--------,-----~--------------------------~------------
Orig.

l-a O.~7

XXXIII
I

Nr.
Cl't.

Data i

Nr.

locul

vechi

I__
I

de

emitere

C_U_P_R_I_.;_S-_UL__ U_N_TI_T~-T-.[-I-A-R-H-I-V-IS_T_IC_E

---3

1
I

370' 33b

Inscris. prin care "Hagi Ianu

1813

Costa Petru i fraii

mai 23,

II.

adeveresc c au

craiova

lor de 5 groi la pung pe lun.


Orig.

Scrisoare

1813

371 34

de la Gheorghe Sthenu

c tre "Hagi Ianu Costa Petru i fra-

mai 23

ii-

la Craiova anunndu-l c, deoa-

rece i-a scris


primit nici
te special

de attea

un rsp:

de la el,

trimi~

un om al su, cu rugAminteal

sll-i dea cele dou zapise i contul


curent,

deoarece are nevoie de ele.

S-i scrie

dac este de acord cu ceea

ce i-a propus rn legtur

.1

la Calafat.

Cu prima ocazi

372 35

s-i

trimi-

ld1t:.1

Orig.

Scrisoare

1813

de la

icola H. Stanu

"Constantin Malea i comp." la

mai 23,

ctre

Adria-

Constantinopol anun ndu-i c le-a tri~

nopol

mis prin fratele


la Katab Arif,

sli banii

reti.
1996 -

I-a 027

strni

de

rn contul firmei "Astri-

no Costa Petru i fraii"

Cd. 55/20 -

cu moia de

t 25 de ocale de cear, rntr-o

ori i nu a

El nu tie

de la Bucu-

dac ei vor gsi pe

MODEL

O_b_se.:__va_i_i
1

- 27:1 XXXIII
Nr.
crl.

Data :

Nr.
vechi

CUPRINSUL

locul de
emitere

-+-1

-=-....,..' _- _-4--._

Observaii

li NIT AII ARHIVISTICE

_2~.
----!~~~_-..;;.3-=--=-==1:_-=:===-~"------_-_>t:r'll }( I
cineva care. din prietenie,

i~~J

MODEL \

-_:~~~~-=-5~_-_-_-~_
s strng

-_-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_

banii 1n taleri de'6 groi' sau galbeni

cu Ldps de unul sau dou "cekerdeki"c)

i s-i dea spre paguba sa. El a

luat banii de la Arif

~a

cum au fos
I

i i-a trimis, dei se simte jenat fa

I
I de

ei. A primit un zapis de 6000 de

I ::::I~e:~:::i:u:a:s~an ~::~~:r~l!
tit polia lui Astrino i nu i-a mai
rmas dator cu nirnicl de aceea cere s

Ii

se trimit tnapoi- scrisoarea dat de

el lui Mantu Hagi Ciolu, iar zapisul


,

I s

fie predat lui osmanr va trimite i

celelalte scrisori i polie.ale acestuia. ~


Cop.

373

36

1813

Scrisoare de la Astrino Costa

mai 24,

Petru ctre

(!tAgi Ianu Costa Petru

Bucu-

la craiova) anunndu-.l c azi a fost

reti

la Curte i a dat cele dou cereri 1n


legtur cu morile Bercenilor i pentru hotrnicirea moiilorl s nu mai
fac nici un.fel de r~paraii la moriy
cci noul proprietar ~care va
ei) le va lua cu despgubire. In ceea
ce privete socoteala lui Constantin
iIsail (sic) i-a spus c ~ vor face
I

en.

55/20 -

1~95 -

I-a

627

. f

- 275 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data sr
locul de

CUPRr:-';SUL

XXXIII

.,t.

MOD EL
1

UNITA II ARHIV rSTICE

emitere

-----

5tSl
I

1-

I.

.Observaii

~"

I
ai ci, dooazece aze '* i~presl~ c a pler-i

pe care i l-a trimis;

dut perilipsisul

dar acumnu sunt aici


unde au fost extrase

catastihurile

de

ci aco~

conturile,

10, aa incfit o s fac Bagi Ianu im(sic)

preun cu Isail!

socoteala

Trebuie s caute zapisul

lui Stnu

dup ce se vor vinde(.mo-

cci,

Jianu,

acolo

la

zat vor avea de luat,

prin judecat,

o dobnd de 1% de la

iile

lui)

bani. A.'Uanetulde la Dudescu

ac ti

s -l dea st,olnicului

Ioni i! i i-a

fcut

scp ndu-l de inel i a

un serviciu,
luat i banii,

impreun cu dobnda de

2772 de groi.

De abia a li ehi dat za-

de 1000 de galbeni al lui Ioni~

pisul

poroineanu i i-.a dat altul


banda de 552 de groi;

plus do-

dac poate, s

acolo cei 3000 de groi,

plteasc

<..dai> cu dobnda in groi i nu in


i s treac

qalbeni,

~apisul;>

in

De aici

nu poate s
fac nimic in ceea ce privete. "baba-

socoteala

naalf

x
,

lui.

dec t s inervin

prin inter-

mediul medelnicerului Dinu la aianul


de la Nicopole, Caramustafa, care estt~

in bune relaii

voie de -bizuri"
Cd. 55iZO

1
-

1996 -

I-a

027

II

A afl it

parte c la Vid1n este ne-

pe de alt

ou "keremezi

===rz=z

i de orz: a aflat

- 276 XXXIIIMODEL
Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data i
locul de
emitere

-3

CUPRINSUL

UNITATII

ti.

scris

1200

' iar

S'cati i-a

lui Tnas~ c au vndut pan la


de 'gru -unui turc cu 20 de

de kile

I groi

de Vlaca, de 160 de ocale

chila

i cu 12 groi "babanaa" Ar putea


vinde i ei,

la un pre destul

cele 2500 de kile

scris

de "babana"

ze anu"

IICiracfi" luillZIt-

polihronie.

(arenda pentru moia

(Tugureti)

Jugureti

au ce-I

(egumenUlde" la ZItari)

rut 1200 de groi

mpreun cu

II

moara, dei Ianache a oferit

I groi.

Orig.

1500 de

x) Scriere

cz.ptio ' (pseudonime

pentru persoane neidentificate


i pentru diverse

374 37

Inscris

1813

Petru i fraii

Bucu-

aboo

retY

conto din'datoria

I
-:

adeveresc C au prim:.

II

de groi de la vameul Marcu, a'mitropolltului

rios.

Orig.
1

Cd. 55/2<1 -

1996 -

-a. 027

produse)

pn.n care J'Astrino Costa

mai 25,

de bun,

500 de gru i mei despre care i-a


I

lu'a"hO mare sum

c,v!lZndzaherea>

i c "Parlali:"

3~3 Jb

Observaii

ARHIVISTICE

Necta

- 277 -

crt.

vechi

375

38
1

locul

CUPRI~SUL

de

UNITAII

Observatii

ARHlVISTICE

emitere
5

1813

mai 25,

Petru

Bucu-

Craiova

reti,

marele

vistier,

celor

3 [pcslunici,).

Scriscare

de la Astrino

Costa

ctre Hagi Ianu Costa Petru la


anunt:ndu-l c, ducandu-se
a rezolvat

i-a dat ordin,

la

~~estiunea

l'..a dup cum

a remi~ marelui

postel~

nic 1250 de groi, ia.r 500 roarl3luiclu


eer .Belu; de la primul a luat rva de
la al doilea nu. Chiar

prilT'ire, dar
acum a ?rimit
"Caloianu",
de groi

i scri~oar

i ti va da. Ii

trimite

o scrJ-

de la 2:otu Rusi,

ca s s_ informeze.

El caut s ia de

zapisul

Jianu un sinet care s

s-i

Acesta

v nd~ o ,oie,

te rvaul

lui

este vorba.
ie, deoarec
tr~aesc

are

-La ei, cci

pe care i l-a luat Bagi Ianu

este cam Incurcat.

este

ca s

S-i comunice

ti trimi-

vad despre

ce

-ar fi ru s ia vreo mapentru vremurile

In care

ceva foarte sigur;

i pe

acelat

ce a hotrt

boltei .lui Jianu>,


vache c o poate
Orig.

i-a propus

de altfel

Hagi Neu l-a sftuit

I-a 02'1

de

soare (de la Viena)

dovede as c ce datorii

1996 -

a adus

ca s~-.i dea ace Iuf.af, 2000

la ~tnut)

Cd. 55/20 -

MODEL

Data i

Nr.

Nr.

XXXIII

lucru.

n privina

clici apunea Iaco-

lua foarte uor.

- 278 -

XXXIII MODEL
Nr.

CUPRINSUL

crt.

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

376

Scrisoare de la Ioan Nicolopol


ctre Hagi I anu Qa Cr iova~
firmndu-i c a pri~t
cu mtase, care
i n privina

elege aici
scrisoarea

cele dou colet~

u venit de la Orova
cheltuielilor

va n-l

cu Astri1'lo. S-i trimit


alturat

lui Hamugea,cci

este n legtur cu datoria~e


are de luat d

strns

la Briloi.

ceva bani s-i

L..moneda> turceti

con-

landezi eeaci,

care o

Dac a

trimit

fie n

fie n galbeni

chiar i

CU

0-

ba, dar

s nu-il .trimi t nepoeon.tr s nu ntr

II zie cu trimiterea

bani~or.

Orige

377

40
(1)

1813

Scrisoare de la

"N

(icola~i

mai 26,

Constantin Zapanioti" ctre "H g1 Ia-

Bucu-

nu Costa Petru i fraii"

reti

anunndu-i c nu i-au scris


zapisul clugrului,
I

la Craiova
nimic des >re

despre care unii

spun c este acolo, iar

alii

c este

la Rmnict n orice caz s se strduiasc s La banii.

Scrisoarea c

mete s o trimit

lui Ioan Pahaiot

mpreun cu polia (tras)

o pri-

\eopJ.vsiu..

asupra lui

de 2286. de groi i 111 asprd , i dac


o pltet

"
~--~----~I
1
Cel. 55/20 -

19S3 -

X-a

2'

s-i napoieze zapisul,

alt~

I scrisoare ste gentru Hagi Hristu,


~I
~"_.

~~

li
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPn.INSUL

UNITAII

XXXIII

1__~~~

Observaii

ARHIVISTICE
f

-----1--------------------1--'-----.

--

MODEL

__~----3----.---------------------4~---------------unchiul acesuia, de la Toma Teodor.

~1------------;

~1l

e)

Dac nu o accept,
iar dup scaden
tnscrisurile1

s-i scrie de ce,


s-i trimit toate

tot de la acelai s ceal

r i un rspuns pentru Manolache


Ivunghi.

378 40
(2)

Dac pltete

ms,

s-i trim-

1813
mai 27,

Petru ctre ~agi

Bucu-

I confdrmndu-d,

reti

I nu

Ianu la craiova;>

cii i-a dat ieri

Jianu cei 500 de galbeni

Is" ca s-i plaseze

~ui

su-I

"cu lip-

acolo unde trebuie.

Scz!nd

cei 1500 de groi pe care i-au

primi t mai demult,


groi cu dobnda

au rmas 325 de

lor i 70 de la tabacl

pentru toi a fcut un zapis cu termen


de 61 de zile1 acesta trebuie validat

1 ~

i de Cancelaria
lua dobnd
acestuia

ruseasc

i atunci vo~

de 1,5% pe lun. Bolile

i aici i acolo stmt puse a-

manet, pentru vnza~

la mezat.

Orig.

379

41

1813
mai 16

Scrisoare
i fraii"
lPe~tenar4

de la "Hagi I nu Petru

ctre medelnicerul

Simion

la Gorj anun ndu-l c tI

1
.--------------~=---------=---~===~~~
~----.--~----------~
Cd. 55/20 -

1996 -

l,a

027

- 280 -

XXXIII

Nr.

Nr1
crt.
-1

Data i
locul

vechi

s~1 41

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

trimite pe omul s u , Peteu,

ca s-i

dea ...acestuiacei 1100 de groi pentru

I locul cumprat, iar s crf.soaze a s o

I
I
!

pstreze pan va primi el documentele

de la Bucureti

(de la Astrlno'>

Cop.

38C 42

1813

Scrisoare

de la Astrino Costa

mai 26,

Petru ctre Hagi Ianu. la Craiova con-

aueu-

firmndu-i

reti

la domnitor

c~ a obinut tnscrisurile
(?entru

d~

poslunici~a

cum au vrut ei, cu ajntorl.llvi tierulu~.


Maine va nainta i plngerea

n leg-

tur cu morile de la Brca i hotrnicirea moiilor

"boierul"

de acolo i va vorbi cu

ca s vad cum vor proceda

cu sineturile,

deoarece Negoiu

i Ras-

tu sunt mpreun pe acelai sin't, la


fel Urzicua

i Obuleni.

Hotarele

Ur-

zicuei sunt nc'ltza~ de cele ale moiei Dbuleni1

Urzicua,

vede din documente,

i pentru abu-

zurile de la schiturile
Stneti

dup cum se

este o moie bun.

A mai dat o reclamaie

Arhanghelu

i s-a poruncit

ispravnicilol

ca s ia ileciuiala de la toate ~rodu.ele~,


I

I
Cd. 55/20 -

MODEL 1

W9G -

I-s 027

conform cu condica;

i o scrisoare

a trimis

lui Oteteleanu ~n-

.tru aceeai chestiun~

i poate s-i

- 2 1 -

..?

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data I
locul de
emitere

XXXIII
UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

_Observaii

I scrie chiar i el. Ii trimite

o nsem-

, nare a lui Jianu pentru moia Dr!lgote~i


I

i alta care este alturi de aceasta,


coi i H. Neu i-a spus c merit;

la

fel ~ pentru o bolt~ a ace3tuia pe


,

care ar putea s o -La ei"


spus i Iacov. Impr ~

I Gnescu s cerceteze

up cum i-a

cu paharnicul

catastihurile

s vad ce zapise mai ar


le lichideze,

sf r ind i tovria

s aib grijs

nd~

dac es-

s fie exaci

c nt r (i de preferin)

lor

de incasat

pecifice,

S~

te vorba de galbeni,

~ob

acesta i s

La aapis 1 pe care le are

la

olandezi,

cu

de 1 1/2 % pe lun. Dar pen-

ru moii s fac sinetuile i hotrni


la fi care, ca s nu se

SAparat

ai nt mple gre, eli. Cursul monedelor


ste urmtorll:

eeatostarul

.ranuzeti)

cu 1 sau 1 parale ztn

Plus;;> ,.olandezii
2 groi

exac1 la ci.lntarcu

~i 28 ~au 29 de parale,

lele< "bune'",

il2

este de 3

se cu 12 ,'20 ~ iar "bonapa:ctica"

mprt

fr s f1.f?

parale, Q"-tbenii;

01 cu 8~3 groi,

realii

tunse",

rubiecu

de COnstantino!IrlP:frteticu

,30 groi, iar cei ohi~n i i cu 5,20


roi.
Cd. 53/20 -

1995 -

Ia

MODEL

027

Lui Jianu

i-a

f~cut

alt zapis

Nr.

crt.

--

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

-----

CUPRINSUL

UNITAII

-----

XXXIII

282 -

Observaii

ARHIVISTICE

cu termen du de 31 de zile,
rut el,c_

cum a ce-

cu 6i de zile, dar cu condi

s pun amanet L..moia> li'1ia,

iar

dac nu pltete

s o vdid- la me-

zat. In ce privct.
ai lui

cei

850 de' galbenil

ahe poate face rost de a-

IaCOV'

colo la un pre
mit lu1.\,aici,

m~i sczut
pentru

ca s-i

lichidarea

tri

da-

toriilor.
Orig.

..

38

1813

43

Scrisoare

de la r-t!lovan Petru

c-

mai 27,

tre Bagi Ianu la Craiova cu rug~m1n-

Belgrad

tea de a expe ia scrisoarea


'lui Stefan

i vaovici

a turM

ct r'lai urgen

posibil:
'Orig.

38

44

S criso

1813

mai 27

re (~

el Gheorghe thenu

ctr.e rrag. Ianu la Craiova c.'Ollfirrnn


du-i c~ a primit

cele

deu~ zapisc

preun cu contul mlL~nt; acest


greft

de aceea i trimite

ca s-i controleze

iru-

este
a!tul,

soco telilo lui

i s-i scrie dac este de acord. La


inceput

a fost vorba

1000 ~e

grOi) i

apar '2 Il

Cd. 55/3

t9D6 -

I-l} 027

ce

o datorie de

acum n script:e

trimite

de grei pe care s-i

~~----~------~-----

MODEL

zapisul

de 1000

h:",.c In sooo-I

- 2

XXXIII
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de

Nr,

lD2-- !

CUPRI:.ISUL

UNITAII

ARHIVISTICE

emi ter e

'1

MODEL

Observaii

tea1 ca pltit i s-i spun dac co-I


~~

respunde cu contul cu.ent, c

s-i trtt

mit i restul de bani; tns zapisul

de 500 de galbeni mangearl.ci i 100 de


fWlduci s nu-l amest ce tn socoteal.
u accept remiterea a 120 de groi .
lui Stavri, deoarece s-a fcut fr
ordinul su; ac sta trebuia s-i ia de
la cpitanul

aum. Moia Go1eni, dei

nu este rentabil, a oprit-o pentru e+


i numai din pricina "ciocoiu1ui". Ins"
crisuril

s fie fcute pentru t~ i

ani i s i se trimit repede, cci a


or!nduit deja un om care- s ia moia
tn primire, cei 1350 de groi, preul
~rendri9

pentru un an, t1 va trece

n socoteal. Ii va

da'

uca lui Osman'

aga i va lua cei 50 de groi.


Orig.

383 44a

1813
mai 27

Contul p ntru firma "Hagi Ianu

I COsta

Petru

~eorghe

i frai!" tntoanit de

Sthen~,

cu debi tul i cre-

ditul de 5011,12 groi. Sthenu mai are


de dat 1860 pentru ~ lich~da so~oteala

IA

!ncasat 186

de

groi pentru 93 de

cale de unt i 102,24 pentru 72 de


le de unt: 24,

pentru 19 ocal

0OC&

de

I
~----~---=---~'----------====~--~~------~----------~--------~
cear, 3060 de la Stavru etc. 2126 de

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 284 XXXIII

MODEL I

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

groi a pltit
Ostroveni

384 45

1813

CU

etrarului
un pitac

Gheorghe la

al su.

Cop.

I
I
I

"Astrino Costa Petru i fraii"

mai 27, 1. scriu lui Bagi Ianu Costa Petru la

I Craiova

Bucureti

c astzi

va primi 2000

de

groi dai de GheorgheDalei "CiOpelot


vitul",

pe care el i-a

imprumutat la

randul lui de la Stefan Papa. Deoarece

I tie

;J

despre ce este vorba, dac are

zapisul,

s +L trimit,

plteasc

I teasc

ca a-e L dea i

dobnda , Apoi s

lui Bobol banii

i s-i

1'111-

cear

chitan.

- Orig.

385 45a

it813

Inscris

prin care "Astrino Costa

mai 27,

Petru i fraii"

adeveresc c au pri-

Bucu-

mit 2000

reti

imprumutai in patrie

de groi de la GheorgheDale~

Papa, ca s-i

.,

de la Stefan

dea BAgi Ianu la Craio-

va lui GheOrgheBObol, care s le trimit lor o adeverin.

Pe v.:

o not a

lui Gh. Dalei din 1814 octombrie 26 c~


r

Ia

primi t suma de la PolihronieJ

deoare-

ce el i-a dat in galbeni a 13 groi


bucata,

a primi t suma la fel.

Orig_
~~

Cd. 55/

o -

1996 -

~I

l-a 02'

-u

'

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

-'~,

-1

MODEL 1

Data i

locul de
emitere

Sorisoare de la "Hristu Kantharu

1513

4b

I (1)

mai 27,

i oomp.w ctre Bagi Ianu la Craiova

Bucu-

anuntndu-1 c el a fost ales epitrop

reti

de ctre motenitorii din Tariani ai

.5

11

rposatului Cdsta No1u, ca s strng


banii i averea pe care o ar

acesta

aici, dar nu a putut s vin personal


pan acolo i de aceeaa scris motenitorilor s trimit pe cineva d

aeo-

10 cu zapise1e rposatului, ca s vad


care este situaia averii acestuia i
s str8ng banii. A venit Dimitrie
Nloolau, ginerele rposatului, aducnd
i zapisele, el sosete acolo i t1

roag s-i dea tndrumri1e necesare i

i s-i

dea i ce are el acolo din averea

rposatu1ui. Martori.

387

46

Inscris de la Dimitrie Nicolau

1813

(2)

iWl.17,

Craiova

din Tariani, epitropu1 rposatu1ui

Constantin NU1~n
t

.)

care mrturise-

c a primi t de la Bagi 1anu Costa

Petru tot ce rposatul a

a la acesta,

adio suma de 2043,18 groi, tntr-o

! chitan

de 787,38 a lui Teodor Scurtu

isazani i 1255,20 groi bani lichizi.

I Scrie

Constantin Mantu Sachellarie

doctor. f-tarto
ri.

~I

Cd. 55/20 -

~
1996 -

~
I-a 027

Orig
'__~~,
~_======m=~=_~.~._~_k

286 MODEL 1

-I
388

Data i

Nr.
vechi

Nr.
crt.
___

locul

de

emitere
o

47

1813

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

1'

Scrisoare de la Petru R. Caluda

I
I

mai 28, I ctre Bagi Ianu Costa Petru la Craiova confinn:lnd c a oi.tit

Orova

in scrisoarea

lui despre rugmintea de a Imprumuta

I pe prietenul

lor cu 500 de groi pentr

bi,

dar discutnd cu acesta a aflat

c-i trebuie banco-idule,

are aa c-eva.'Tot din pricina banilor

I de hrtie

I va

Ii

iar el nu

deseori de ntmpl ca cine-

s nu poat s

ncarce mrfurile.

Deoarece a auzit c acolo se gsesc


I

baneo-idule,

s schimbe groii

I trimit 3-400 de
I s cumpete[mar~
I

idulelor
taleri
rini

sari,

noi nu poate cineva s vnd


la preul

i 30 de cre~ari

de 3 flo-

n bancoidule.

c la Viena, de la 20 ale lu'T

acesteia,

florini

aici-este

i din pricina banco-

mprteti

I Au auzit

nii

florini;

i s-

cursul a ajuns la 140 de

pentru 100 de florini


adic 50 de t'aleri

1n ioo-'

imprllteti

muli cred c are s ajung i 120 de

I florini.pentru
Aa 1ncat s-i
s-i

100 de florini

trimit

1n ioos

i.

banoo-idule ca

cumperede aici taleri

tmprtejt

ISbaderea cursului se datorete


I
lui c, dup toate aparenele,

faptuse va

l!ncheia pacea !ntre rui i francezi i


i
toi cei la! i, mai ales c inc de pe I

~--~--~-----------------~~==---------1

eri. 55/20 -

Hl96 -

l-a IlZ7

I
i

7"
- 2

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

7-

CUPRINSUL

XXXIII

U~ITAII

Observaii

ARHIVISTICE

:)

, 20 mai au plecat

de la Viena spre Pra-

ga tn Boemia, unde unneaz

sa vina i

~mpratul Al xandzu i Napoleon i ceilali

regi mai mici. Lazaretul s-a f-

cut aici de 10 zile,-iar

chiria

de aiC~

plin la Pesta cu 3 1/2 pn la 4 flori~i


I

chintalul:

sper s

Ire aa de ieftin;

rmn In continuai

cci lumea

pierz nd 4 pri

siircit,

din banco-idule

rIn!n!nd numai ou o parte.


Orig.
,

389

48

Inscris

1813

prin care Sofronio$"Zl-

treanu" adeverete c

aueu-

eul pe anul respectv

pentru ~tohurilE

reti

~rii

i Ar, anghelu,

numite Stneti

primi t embati 1

mai 27,

1500 de groi,

de la Astrino Costa Pe')

tru i fraii.
Orig.

390

49

Scrisoare

1813

mai 28,

de la Iani Steriu,

Bucureti

va, interesndu-se

sau

de 4000'de groi cu termen

Inu polia

dac a strns

Ila Sf.-c;neorghetrecut,
nici

scris
1996 -

I-a 027

cci .nu a primii

un rspuns la scrisorile

la aceea de la Iai,

Cd. 55/20 -

tn

numele "gospodarului" Ste-fan J1vcovici


>
ctre Hagi Ianu Costa etru la Craio-

MODEL 1

de aici.

nici

lui,

ni~j

la aceea
1

Ateapt l~riri

!n-

- 288 -

MODEL 1

XXXIII
Nr.

Data i

Nr.

crt.

vechi

locul

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

il

S~O ~q

CUPRINSUL

de

emitere

tr-un rspuns pe care s-i trimit

la Astrino,

pentru

ale

cci el a venit special

aceast poli

de la Iai, tri-

mis de "gosp.odar", dar nu a putut s


vin p n acolo din cauza "mprejurrilor vremii".

Il mai roag 's strUng

i oeilal1.ban1 de la diverse persoa-j


ne i, dac primete 'vreo scrisoare

! patrie,

s o trimi tii [la

diJ~

I.a;)

Orig-.

391

50

1813

Scrisoare

de la Astrino

Costa

mai 29,

Petru ctre Bagi, Ianu Costa Petru la

Bucu-

Craiova

reti

tnc amanetul trimis

anun ndu-l c nu a ~'1:i.mi


t

Ciol'l. Galbenii
eu piatra

ou Malciu Hagi

olandezi b Lanc "adic

grea" au ajuns cu 12 groi

i 33 de p rale i s-ar putea s ajung i la 13, dup cum i-a spus un evreu. Anagnoste
pre ~cursu~

monedelor

care: veneticul
de parale,

Papateu ti scrie des-

este cu 13 groi i 30

mangearicii

20 de parale;

c este tn ur-

tntruct

re, s~i trimit,

cu 13 groi t
sunttn

urca-

aa cum i-a cerut i

s ia dob8.nzile n "ciutin(i,";el are

de luat 850 de qalbeni de la logoftul


Iaoovaclle, care i va recupera
Bagi lani. Cu acesta nu va pute

Cd. 55/20 -

1996 -

1-1' 027

de la
s

Nr.
crt,

Nr.

vechi

Data i
locul de
emitere
----3 ---1-----------

CUPRI)lSUL

UNITAII

ARHIVTSTICE

----------1----3---;

aranjeze nimic inleg~tur cu moiile


despre care i-a seri

lui Polihronie;

mai degrab cu ~astrapa. S aib grij


ca oamenii lor s colecteze banii pen-

tru untul (v~ndut la capanli>.

Medel

nicerul Oinu este de prere c nu ispravnicii de la jude, ci "ispravnicul


strinilor" trebuie s ..se ocupe de cel
\

15

rsoan

care vor s plece, deoare

Vi tieria ~ea

s-i punA la bir. Ar tr~-

bui s-i lase !n pace, deoarec

i aa

tot nu vor put a lua nimic -de la ei,


dac pleac. S
p

d i l19t

cu cele 15

l1S'oane,despre care este vozb a,


Orig.

392 51

1813

Scrisoare de la

ioola Gorestu c-

mai 30)

tre Bagi Ianu Costa

etru la Craiova

Tatlci

rugtmdu-l s-i trimit prin omul su

(sic)

nite crulii pentru oile lui, cci


peste c teva ~ile va veni el acolo i-i
va pl~ti c

a chelt~it.

Orig.

93

52
(1)

1813

Scrisoare

e la

01ll1i

rie Atanasiu

mai 30,

clitre Ste
an COsta Petru la Jegade a;>

Ianina

nun ndu= I c nu are nici o veste de


la Costadhe in leg~tur cu [panii~

lui

nu poate s-i spun dect atntt c nici


Cd. 55/20 -

1996 -

I-a Q27

Observaii

- 290 XXXIII
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL uNITI!

de la Ismail-paa

nu i-a

dei .elra trimis

52
(2)

1813

recuperat,

de_ dou-trei

ori dup

ei. Cnd Xi; va strnge,

Costake Xi va

da de tire emitentului

iar acest

va scrie.

39

Observaii

ARHIVISTICE

<1

Xi

ma! 30, I
Negade

I
groi lui Costake

dar acesta

nu i-a

trimis nici banii, nici veo veste in


legtur

cu el. Dimitrie

poate s ia banii
scrisoare

dec

j:.

de la Costake7

cear una i s i-o

At~siu
dac

nu

are o

aa nct s-

trimit.

aici

ca

s ia ,banii.
Orig.

39

53

mai 30

Scrisoare

1813

plaiului
~sta

de la Matac.."1.e,-vta ul

Horezu
petru'>

scrisoarea

ctre Polihronie
confirme.nd. c a primit

lui mpreun

cu cei 900 de

taleri,. restul de la ban~i untului.


Fiindq
a predat

a11

n~at

toa..t.e soco.t,elile,

i !nscr~suril~

lui Polihro-

n Le, care erau .La el. D c poate,


gseasc un mute riu pentru

:-._-------...".-~~--=--~
-,~._~-_._Cd. 55/20 -

1996 __ I-a 02'


o

MODEL 1

s-

cele 200

II

.1 XXXIII
Nr.

Nr

crt.

vechi

Data
locul

i
de

CUPRD1SUL

UNITA II ARHIVISTICE

.Observatil

emitere
3

I de oi ale sale.

I
54

Orig., lb.rom n i greac

1813

Poli tras de Ioan Anastasiu

mai 30,

Petru,

Como-

lui "Hagi Ianu Costa Petru i fraii'

cu suma de 800 de groi, asupra

I teni

la Craiova ca s-i plteasc,

dou zile de la prezentare,

dup

cpitanu-

lui Vasile Toc (sic) "zapciul strinilor". Pe verso: cpitanul


(sic) semneaz

de primirea

Orig. ("lb. roman

39;

55

Socoteal

1813
mai 31

Nlcolopol

Vasile Toc
sumei (

.).

J---

ntocmit

de Ioan G.

pentru polihronie

Costa Pe-

tru pentru 1 na vndut n tovrie


cu alte persoane,
baloturi

n total au fost 313

care s-au vndut cu 270.448

de ruble i 39 de copeiei, din care se


scad 6753 de ruble, cheltuieli

sau pier--

deri, i rmne un venit net de 263.69)


de ruble i 39 de copeiei,
Polihronie

revenind

lu~

jumtate din aceast sum,

adic 131.8 7 de ruble i 69 de copeie~

I
1

S-au cumprat ~in


cu blnuri

Rusia) 19 sorocuri

de samur cu 32.311 ruble i

10 copeici i alte 37 i 5/40 sorocuri

I cu blnuri
I

de samur cu 51.391 de ruble

i 52 de copeici i 756 1/2 perechi de

--------------=------1 .~
Cd .. 55/20 -

1996 -

I-a

027

MODEL 1

- 292 XXXIII
Nr.
crt.

Data

Nr.
vechi

locul

i
de

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

1----------------------------------------------------------------

--

3g1 fI"

blnuri 'de astrahan

I
I

cu 8331 de ruble

86 de copeici.

Din to~te aceste sume

lui Polihronie

ti revin 2/3, adic

61.365 de ruble i 28 de copeici,


mai are de colectat

diveri
lana~

fabricani

jL

deci

din Rusia de la
Zcrora

le-a vndut

suma d~. 70.491 de ruble i 41

de copeici.
Orig.

398

56

Inscris prin care "Hagi Ianu

11813
mai,

Costa Petru

Craiova

primit

i fraii ".adeveresc

Hafuz

c au

4000 de groi de la Mihail Goga

din banii datorai

de capanlii

i MaIa Mustafa

pentru

~IDla

de la Giurgiu,

marfa pe care le-au dat-o.

Orig.

399

57

Scrisoare

(1813
Petru

ma:)

~a

de la Astrino

craiov~

sit cui

I de

anunndu-l

Hagi Ianu s ia de la Mihail

pentru

scrisoare
Orig.

I-a 027

pentru

5000

groi', i-a dat el, cu condiia

tagvil;

l!;!}(i -

c d~arece

ns nu a g-

s trag poli

ace~i bani, n afar

5~/20 -

Costa

ctre HAgi Ianu Costa Petru

a venit aici Hafuz-aga,

ca,

MODEL 1

ca

Goga

de aceia

care i i trimite

de pe
o

care s in loc de poli.

XXXIII
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

1_~1-+__ ~2
__ +-__~3

400

58

1.1813
I

CUPRINSUL

U. ITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-_-~=====================-~~-_-~~~~~=============7!
~5
Scrisoare de la Astrino Costa Pe-

iun.l,

tru ctre ~agi

Bucu-

Craiov~

reti

grop cu 560 de galbeni mprteti,

Ianu Costa Petru la

oonfirmandu-i

nu a primit scrisoarea
scrie c a trimis-o
Arghiropol.
trnicii

c a primit un
daI

despre care ii

cu compatrioii

ln!

Cererile pentru mori i ho-

au fost date ,dar (.rspun~u

a primit; s-i trimit i o ::lotsepa-I


rat pentru aau1 monede1or

Scriso~ile
niceru1ui

lui Carabulea

expediate .

i ale medel-

le-a inmnat, dar in legtur~

cu cei 15 ~strini

pui la bi~

crede

c va rezolva mai degrab cu medelnicerul. A primit i cele dou polie, una


de 5000 de groi asupra lui Isaac Coen,
iar cu banii va face aa cum va comunic a
cci acesta a acceptat polia. Hristodul ~riandafil

a preteatat,

la accepta-

rea poliei de 2700 de gro i, c


Ghizdaveci

i-a oprit banii~ va da rs-

puns zilele acestea dac o accept sau


nu. Cnd va primi gropul pentru
il va :nmna. Scrisorile
nioi1or

azani,

le-a ~at zupa~

s le impart, deoarece el nu

mai are timp. Ii trimite r~vaul lui


I

Sofronios.

Nici Zamanii nu pot s pl-

beasc lui Sofronioa

Cceea

ce~dato-

Ireaz. Inc n-a lichidat cu socoteala


~
Cd, 55/2.0 -

1996 -

I-a Q2'7

MODEL 1

- 294 XXXIII
CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

4'

1--~~~~~--~---7I-p-o-~t~e~l~o-r--.~D~a-cU--a-r-etimp, s-i trimit


socoteala

milelor de la Sofronios,

dacf

nu, s lase pe alt ~at. A aflat de o

moie de 15.000 de groi de pe l~ng


i

I P~troani)

pentru care Vicoreanu

i-a

cerut numai 6000 de groi.

Orig.

I
401

59

(~~

1813

Scrisoare de la Nicola ChioseoglUI

"

iun.14,

ctre Hagi Ianu la Craiova,

Vidi~

s-l ajute pe IIAgi Nicolcea

rugndu-l,
care sose~

'Y\.~&2~Vv\Il.~i)te
acolo, ca s recupereze ~ite

I rii )dar
I s-I

dato

s nu-l in mult, cci vrea

trimit la trg.
Orig

402

60

1813

Scrisoare

de la ~Constantin

Malea

iun.!~ ,

i. oomp anf, " ctre Astrino Costa Petru

Constan-

la_Bucureti

tinopol

de La.'E:iasapul
turc nc 883 de groi ~

anunndu-f

restul datoriei;

I ceilali

c au primit

la acetia ca i la

1617 groi nu a socotit nici

o pierdere,

deoarece

a fost nensernna-

t, dar din ceea ce a ncasat cu cele


dou zapise de 10.065 de, groi i 50
de as~ri as~~zut 90 de groi i 65 de
aspr1, dec i-a debita n socoteal

19974
I

1996 -

I-a 021

ct

de groi i 85 de aspri. N. llagi

Stanu l-a ornduit pe fratele su i

Cd. 55/20 -

MODEL 1

- 2 5 MODEL

XXXTTT

Nr.

Nr.

crt.

vechi

~0l-

CUPRINSUL

de

U~ITAII

ARHIVISTlCE

emitere

..

Data
locul

60

1__

--le-a -Ji'l<!t:Lt 3175 de g-roi, sold~l


I

de la zapisul de 15.175 1/2, adic


3175 de groi ii? taleri
c:ata, pentru aceti

I cu

a ~ groi bu-

taleri'

i-a debitat

II

I
I

3043 de groi i 25 de aspri, !Sc-

znd adic pierderile


lor)

Ii trimit

datorate monede~

scrisoarea

Stanu ca s vaB ce le seri


despre pierderile

ficat

impreun cu el.

I scrisoarea

lui Bagi
acesta

datorate monedelorJ

sigur c socoteala trebuir

s fie veri":,

S le trimit

lor,

I Stanu> pentru

deoarece o cere (Hagi


zapisul lui Ba..1ractaru,

ca s se lichideze.

Ii trimit

soootealc

cu soldul de 607 groi i 47 aspri,

IS

ca

le debiteze noul cont. Cursul este

urmtorul: florinul
(parale').

sau Iai

de Augusta cu 106

aroul')

82 de capeiei,

la Odesa este cu

iar pentru

L..!!ucureti':::>

cu agio de 2%.

Orig.

403 60a

1813
iun.2,

"Constantin Malea i eomp


," incheie un bilan

pentru firma "Astrino

Costa Petru i fraii"

din Bucureti,

cu debitul de 39.424 de groi i 7 aspri i soldul de 60~ groi i 47 de


aspri. 'p ntru cei 9890,89 de groi trimii la Bucureti lui itI.G~Nicolopoli
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

._O_b_se_r_va_i_i
__

--------------------4-------------------1

I acesta

- 296 XXXIII
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere
4

9-

lcompIt i-'a creditat

6Dfk-

~O> I

CUPRINSUL

de

MODEL 1

cu 10.122,20

groi;

,10.000 de groi s-au plti.t lui "Hristodul Plea


acelorai.

i compania"

Pentru rimesa lui N.Hagi

~tanu din Adrianopol

i-au debitat cu

4311 groi) iar pentru

pooo
~tanu

i nc 19.000

importul

celor

de taleri da~ de Gheorghe Hagi


cu 11.500 de ~groi, pentru

ali

1529 de taleri, cu 3041,75 groi.


,

Orig.

I
_04

61

1813

f~2'

ucu-

reti

Scrisoare

de la Astrino

Costa Pe-

Jtru ctre Hagi Ianu Costa Petru la


,.

~raiova

anunandu-l

c Gnescu a fost

\fcut clucer, iar Vicoreanu

stolnic;

pe acesta din urm l~,a mprumutat


510 galbeni,

cu

iar pe Gnescu cu 200 de

~rol; !i trimite zapi~ul stolnlcului.


~u are de loc linite din pricina boie-

~ilor. Cu stolnicul

s-a neles s-i

lea dou suflete de igan de 12 i de


5 ani, din cei mai buni tigani ai lui.
l sftuiete

s trimit marfa cerut

c~e Zotu Rui, direct

la Orova i nu

]~rin Sibiu; acesta este drumul cel mai


c~rept i mai ieftin. S aib grij s
ncaseze

cei 850 de galbeni de la Iaca-

tache, dar exaci

la cntar, i nc

~Oo
I

de groi de la Gnescu. ~albenl~

~--~--~~------~I--------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 627

/
- 2 7 -

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data I
locul de
emitere

CUPIUliSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

------

~O

Li

G1

lolandezi sunt
(peste

CU

35 i 36 de parale

12 groi)

cei "b Lane"' (exaci

la Cntar), i cu 28 i 30 de parale
ci"

cu aprobare", iar cei 1mprteti

cu 13 groi dar i cu 12 groi i 21


sau 22 de parale.

1405

62

Orig.

Scrisoare de la Astrino COstaPe-

1813

iun.3,

tru ctre Hagi Ianu Costa Petru la

Bucu-

Craiova anunndu-l c li

reti

soarea banului Filipescu pentru logo-

trimite

scri-

ftul Bibescu, care ateapt i rspuns~


Ii trimite

i polia

(.trasll)
fil,

de 2700 de groi

asupra lui Hristodul Tri ndaL

care n+a putut s plteasc deoarel

ce avea banii seohestrai


Se spun multe despr
rui i francezi;

cat mai bine, li


rii

la Ghizdavecilo

rzboiul Intre

acetia din urm au

pi t-o ru de tot.

Ca s se informeze

trimite

copia scriso-

primite de la Viena; vor vedea dUP,

aceea ce. scriu i gazetele.


va veni peste cat v
raul are ca vtaf p

zile

Caimacamul

acolo; cm-

serd rul Panaiot

Oglgeanui ca tretjl1090ft pe ginerele


lui,
~t

Iorgaki,
banii d

~arte,
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a OZ7

dar li

MODEL

fost same. Inc nu a pri


la Nicola i nici din alt
va negocia conform cu

1-

- 298 XXXIII

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
2

CUPRINSUL

s .

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

I cursul

de acum aI monedelor.

Cu Sffi60-1

teanu ti va trimite i scrisorile

polia de 1300 de groi i il va


indemna

s o plteasc.

A dat cererile

pentru mori i pentru hotrnicirea

mo-

I iilor i s aib grij mai ales la


I hotrnicie, s fie oameni pricepui
cunoscui,

ca s se efectueze

cum tre-

buie.
Orig.

40E

"Nicolae

1814

63

i Constantin

incheie un bila~

iun.4 .

debitul

Zapanioti"

lui Astrino

Costa cu

de 8933,3 groi i soldul de

1254,33 de groi. La credit sunt insen~


<:

nate sumele:

1726,57 groi, soldul de

la socoteala

trecutJ

4000 de groi

dai pentru o poli. a lui (!!agi Ianu~[>.>


1000 ncasai

de la Bengescu

Craiova printr-un
2433,95

Anagnoste

pani~

5000 de groi de pe o po Lf,-

pltit

visiterului;

Papateu

Vasile,

o poli

de la N. Hristod~l

orig.

l-a 62"1

(!i corn-

care s-au

1225 de groi s-a~

pltit de Mayer la ordinul

1996 -

de la o ri-

mes a lui

a postelnicului

Cd. 55/20 -

de la

zapis et9_ La debit

de g'o.icolectai

ti;

MODEL

lor, pener~
etc.

CUPRINSUL

1_~r-~~

XXXIII

U:-{ITAII ARHIVISTICE

Inscris

prin care Dimitrie Papa-

I zoglu adeverete

cel a primit de la

Jtn~gi ranu Costa Petru i fra.ii"


groi,

bani strni

reni i care

410

de la ni.t.:,.unqu-

rau ai lui Dimupapazoglt

de la Secu.
Orig.
,

65

Scrisoare de la Astrino costa

1813
iun.S,

Petr.1 ctre Bagi Ianu costa Petru la

Bucu-

Craiova anunndu-l c i-a scris

reti

ieri

dea

cu logoftul Iorgachel s-i

1050 de groi nepotului su, Nioola, p4


care s-i

treac in partida

sa. De la

cele dou amanet primite de la el,

de

3028 de groi,! a luat ba 183 de groi

I i

2 parale i s-i

treac tot in par-

tida sal 1000 de groi a dat nepotului


rposatului

ft.)

furtun,

personal acolo i-i


graii

(de argint)

care va veni

va restitui,

cara-

- diDeceii sunt cu

5 groi i 32 de parale bucata; (monedele ') turceti

le-a dat cu 3 groi,

I iOO1.lic11cu 2 gro1 i
I

sftuit

cu

16 parale.

iair

S:j

icolopol s-I pun pe or-1

ghiciai in slujba pe care ,a avut-o r-

I posatul.. "Ica"x; nu vor mai avea nevoie,

s apeleze la cel ce vine "banikos"X


tn locul lui
Cd, 'j5/20 -

1996 -

I-a 027

Observaii

1._--~-~------------------4--------------------!1-------5------1

408

MODEL 1

ti

Haiduli "x, cci tI

au i

- 300 -

XXXIII

Data i

Nr.

Nr.

crt,

vech i

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

pe serdarul

Panaiot

i pe ginerele

care-i ajut. Zapisul


Sitov

I~:

din

l-a dat lui Bagi Ciolu s-l mct< $-

;)

1'

lui Banco

lui,

~~.

acesta',cheltuie banii prin cafenele

cu biliardul.

In general. s se fereas-

I c de oamenii

din jitov.

Orig.

_-

Scriere

x)

cripto;

cifrabileT
persoane

409

66

1813

Scrisoare

(cuvinte indes-

pseudonime

pentru

neidentificat~.

de 'la "Temeli Avram

Papa i oomp ;" ctre Hagi Ia-

iun.5,

Gheorghe

Filipp

nu la Craiova

opolis

acum nu au primit

anunandu-l
rspuns

c nici pn
n. legtur

cu ..
!.
anetul p.redat lui de Halil Hagi
Memioglu

din Vidin ca s-l expedieze

aici cu o ocazie sigur.


trimis

Dac nu l-au

nc- i nu au ocazie

s-I trimit

inapoi

oglu,li Gheorghe
s 1 scrie.ei

sigur,

laJ)Halil-aga Memi-

Sthenu

::V

compania,

ca

ce s fac cu el.

Orig.
:r.

410

67

1813

iun.6,

Scrisoare

'

de la Astrino'Costa

Pe-

'tru Ctre Hagi Ianu Costa Petru la

Bucu-

! Craiova

reti

I Vistierie

confirmnd

c a trinds

prin Iaoovache

groi i tot aceluiai

la ,;

10.000 de

i-a dat i

~~--------------------_.--------------------------~----------'
Cd. 55/2~ -

199a -

I-a 021

- 3Ql -

XXXIII

MODEL

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi
2

locul

ur rTAII

CUPRINSUL

de

Observatii

ARHIVIS1'lCE

emitere
5

leat stihurile.
nu tie

Va str~nge i zeciuiala; I

ce diSensiuni sunt Intre

ei i

Dqlamani, dar s aib grij, deoarece


.
x
"Haiduli" pleac din pricina acestuia.
Si serdarul Pana10t i actualul

caima-

:;)

cam vor sosi (la

Craiova:> Azi i-a

fcut o vizit ~caimacamului)


t

i aces-

f-a primit bine1 va avea i Bagi Ia-

nu trecere

la el.

Socoteala cu Iacova-

ebe nu a tncheiat-o,
cer

fie de la el,

Qar banii i

va

fie de la Dalamani,

deoarece are de luat bani de la casa


serdarului

Nioola Saigi.

at i 6605

groi de la zahereaua din

1B07 de la

Mai are de lu-

~Departamentul~ Oredinei,

ceea ce a rmas din banii nca~ai

de

<.....~

la

II

sahlamare" de IDalamani, i 1740 da

groi r~i
\1810,

de la contractul

i 1000 "zeciuiala

cei de aici

au gre it

din

oamenilor mei"l;

socoteala.

De la

Dalamani a luat numai 5000 de groi,


polia

lui Zamanicat privete

banii

pentru osteneala oamenilor ti vor fi


oprii

din cei 850 de galbeni pe care-i

datoreaz.

Logoftul Iorgache are s-i

povesteasc despre ~ toate)

veni la ~craiova) ca s-fi

ia slujb

primire;

Gnescuplea-

odat cu clucerul

cci va
n

I
c i Vicoreanu; 350 de gro i i-a dat
I
'
~~~--~-----==-------------~====-==-~~
...
-----------------~-------Cd. 55/20 -

1996 -

l-a OZ7

302 -

XXXIII
Nr.
cr t.

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-----1-----------------------

--

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi
2

----.---

~11O ~q'

'

cu tm:;rruniutlui '{!ioreal1u,confom. r-1

vaijului lui" i 530,. de groi lui Mal ciul


Bagi Ciolu. Ii trimit~
banii Catinci

i' adeverina

cu

cu mene.tle

tri~.

Farfara,

d.L~~

mise~care

I in
,

alt

au ieit exact la socoteal~,


B cris ~are

H va

lIia ~izdaveci..oaei

rimite i po-

(soia lui Ghizda-

veci) pe care a seronat-o.


Orig.
x) Personaj

411 68 i
69

1813

Inscrisuri

lun.6

ghiu adeverete
la Nicolae
Tric,
2

412

70

neidentificat

prin care ~icolae


c a primit

GheoI-

17 oi de

leac i 6 de la Gheorghe

care li s-au pltit dup poruncl.


orig.

1813

Inscris

iun.7

Petru i fraii"

prin care ftAstrino Costa


adeveresc

c au pri-

mit 4000 de 9roi de la vameul Marcu


in contul mitropolitului
i

I din

C!'lectarios)

banii pe care acesta le datoreaz.


Orig.

413

Poli

1813

71

iun.7,

tras de "Bagi Ianu Costa

Petru i fraii"

Craiova

asupra lui "Astrino

Costa Petru i fraii" la Bucureti


s plteasc

I de

ca

1600 de groi dup 12 zile

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

MODEL 1

la prezentare,

la o~dinul slugeru-

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

--.-

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

-~~3

~g

Data i
locul de

MODEL

lUi Grigoracu Briloi. Pe v. Astrino

t-{

noteaz c a dat o dat 230 de groi i


alt dat 575 groi tn 100 de taleri.
Orig.

414

72

Scrisoare de la Ion Samboteanu

1813

ctr

lun.8

Astrino anunandu-l c r~posatul

Manolach

Ungureanu (1) a lsat un ama-

net de 6~00 de groi la el, 4000 i-a


luat el cInd a pl cat de la,Gorj, au .
rmas 2000 de groi depozit la Astrino,
din .care el trebuie s ia 1290 de groi
care erau de pltit pentru "iratul"
isprvniciei. De aceea a lsat un vechiI de-al su i cum s

va hotrt la

jUdecat, aa va face, dac va trebui,


s plteasc
el, s- ia rvaul su, pe
.
care-l dduse vechilului, i s i-l
trimit.
Orig.

415

73

Scrisoare de la Astrino COsta Pe-

1813

iun.8,

tru ctr

Bucu-

Craioval c l-a tmprumutat pe noul cai-

reti

mac am , care vine la Craiova, cu 1000 dE

Hagi Ianu Costa Petru la

~~~-t

C(.~

groi, pe oare s aib -grij 56-i ia


napoi , la fel i pe cei 1000 ~ai
lui -~halache

Apostol Furtun. Muli

i-au ludat moia Izbiceni a lui Jianu


,

~------------~-~~------------===-===-,~--~----------------~------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

- 304 XXXIII
Data i

Nr.

Nro

crt.

locul

vechi

--

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

--------
1---------------------- -------------------1
4
li

CUPRINSUL

de

MODEL

li ar vrea s

~~r i--;,

o ieU s~-i scrie

lui

'.,

I!POlihronie,

dac poate,

Ide mare,

o mso are 0' dar In aa fe 1,

sI vad ct est

lea sI nu mai afle i alii.

Moia Mihl-

ia,

II

aa cuml-a sftuit

~ianU)

el,

pus-o

30.900 groi,

amanet, la Nicolopol cu

pentru 3 luni cu COmiSion!

de 10 groi la sut i,
t.ermenul, LSwi

) s

dup ce trece

fie cu dobnd de

2%pe lun. El are de gand s pun se- I


chestru pe aoaast. moie, dup ce va

~rece termenul d

plat~ a datoriei,

!deoareoe i lor le datoreaz bani i ar


vrea s ia el aoeastmoie,

Izbicenl

Iare cinci vaduri pentru lIDri. In scri-

Isoarea de la paciura ctre Chiriac Ii


scrie

c~ Ii trimite

de fapt priet
p s

833 de groi,

nul nu a adus nimic, aa I

se Ineleag~ cu Chiriac.

~-a scris

el i cumi-a' scris

~eanu, are s-i

!\fa cum

i Poroi-

dea 3000 de groi lui

~ol~~ che, dac acestuiaonu-i


Lcondiiile>

dar

convin

, Ii va remite la casa

~erdarului Nicolae Saigi,


au nevoie i nu gsesc.

cci i aceia
ndalii

au

,avut nevoie, acela Ii imprumuta,dar


~cumaei nu gsesc s~ se imprumute,
~cca aa sunt; bunii boieri

I ursul monedelor ste urmtorul:

:.....
Cr1

55/20 -

ai Valahiei'

..;'
!!}9S -

[-a O:!1

.1_~_

~al-I

XXXIII
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

'locul

CUPRI:'-fSUL UNITAII

de

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

1---

MODEL 1

--

---1---------------------

-------1

bEmii'7

.i1!lprteti i franuzeti

cu

12 groi i 21 sau 22 de para! , olandezi cu 12 i 28 i 30 de parale,


cu c3.ntarul oficial
catostarii

t lerii

35 de parale,

cu 3 gro i,

rubl le

2,16,

4)

iar

ichilicii

cu

i 20 de par le~

tmprteti cu 5,30 groi,

recliiicu

5,32 groi, tal rii

cu 5,20 groi, 0albenif>

d -

saxonici

de Constanti-

nopol exaci cu 8 groi i 5 sau 6 p~-

C'::'

rale,

misirii

rale,

rubielele

7 groi i . sau 5 pa
xact:e cu 2,32 groi.

Orig.

416

74

Scrisoare de la Stefan Costa Pe~

I la-i3

ctre !..... Bagi Ianu Costa Petru la Cra-

1un 8
'

I Negad

iova)

oonfirm nd primirea zapisului d

7552,20 groi. Tatl lui Hristodul de


la Lisinia

(Linia ?) .ii va restitui

datoria pentru c a reuit


vitele.

s-i

..

Ca s se lmureasc .in pri vin

celor 2500 de groi datorai


pa

vnd

.ii trimite

scrisoarea

de IS~lJ'

lui Dimitri

At nasiu. Nu se mir c i acolo este


mare scumpte la vit
1 ooLe r i aici preurile

i la alte arti-

sunt ridicate,

grul este cu 16 groi desaga, secara


cu 12, porumbulcu 10, untul cu 3 gro
.

Cd. 55/20 -

~
1996 -

ocaua, fierul cu 2 groi, br


~_.~
~
_=====~=w~~
I-a 027

za cu un

~_!

- 306 MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

1
1_~~~

\l,1b

Data i
locul

CUPRINSUL

de

Observaii

UNITA 1 ARHIVISTICE

emitere

__~ __~3 __ -+

~~

~~4~~~~~~~~~~~~r--_5

__ ----

g1:O,.cui le cu. 2,10 groi ocaua. A mu-I

I
I
I

..rit Anastas1e Giron1, care a lsat i


un testament, in care ins nu pomenete
nimic d

banii datorai lor. Lui Mantu

i-a mai imprumutat 6100 de groi, la


rugmintea fratelui lor, Nioola, aa
I

iincat s-l anune pe acela c i-a indeIplinit dorina. Aa cum i-a cerut, a
Iluat un inscris pentru cei 10.000 de
groi imprumutai de ~Dstantinina;
celtn1lat i dobnda p

i-a

un an. lntre

timp a aflat c familia aceasta dato-

reaz foarte muli bani, unii zic


100.000 de groi, alii chiar mai mult.
I

rl nu se poate intelege cu constantininl1)


,aa inct s vad cum rezolv chestiu-.
nea, cci foarte muli ti caut pentru
datorii. La fel a auzit i despr

Gh.

Cuculiotul c datoreaz bani in multe


pri, dei rudele lui de aici neag
acest lucru. Soia acestuia i-a mai

00-

rut emitentului nite bani pentru chel~uielile casei, dar el nu mai d la nirneni pnt nu primete di poziie de la
~agi Ianu, dei famili .respectiv nu
~re nici pentru pinea zilnic. A auzit
respre fratele lui Gheorghe, Iani, c
~r fi fugit p

rI

ascuns de la Bazargic,

entru c datoreaz multi bani i aoolo i

~~----~----~I------------------------------~----------'
Cd. 55/20 -- 1996 -

I-a 02'7

- 30

/'

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI:-<SUL

XXXIII

UNITAI[

Observatii

ARHIVISTICE

-----1----------------------

~ fb

MODEL 1

--

--------1

vreo 15 pungi turceti,

I
I ~

c este

dar nu' tie

da-i

adevrat s u nu. S nu mai dea

bani cu lmpruIIl\:1t
la toat

lum a i mai

lales s se grbeasc s inch ie'soooteIlile

cu cei care datoreaz cam demult

Inite

bani,

cci oamenii sunt foarte

!hrprei;

iau bani,

I, mai dea inapoi.

dar nu vor s-i

Veti despre rudele

10I

de aici.
Orig.

417

75

>

Scrisoare

1813

~e la Astrino eosta Pe-

iun.9,

tru

aueu-

Craiova anunndu....
l c i-a imprumutat

reti

caimacamului Scanavi 10.GO de groi;

ctre Hagi Ianu Costa Petru la

sper c a primit scrisorile

l~i trimi-'

se cu cavu Gheorghe arvani tul.

La Vis-

!tierie

a fost numit banul Filipescu.

I Pentru

afacerea cu untul se va emite

un hrisov

dar suma nu a rmas aceeai,

adic in loc de 80.000 sunt 70.000 <de

II grOi) .
I aceast

iar

dup cumspune Cociu, din

sum s-au dat 14 "gte qrele"lI

lui "Ciconia"x Stefan De,li este cel


>

de-al patrulea
llui

Balivac,

Zasocia":.> '

in locul

care nu vrea s~e

mai a-

'meste09. Drghicioiu a considerat


trebuie

s apar numele lui Cociu i II

hrisov i la Vistierie..>tmpreun cu O9i-

.----~----~---==--~~~----~========--~------------------~-------Cd, 55/20 -

1996 -

I-a OZ7

r..

XXXIII
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1-1

"-\1 ':\--

308 -

locul

CUPRI 'SUL UNITAII

de

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
I

Deli i nu numelali::
.i .>Stefan
.
x
i nici acolo -nu este
le. lui Partali"
Anlan

~I
I
I

~evoie

tali

s~ se tie c particip
la aceast

i "Par-

afacere, s nu tie

nimeni,
.Astzi

n afar de asociaii

~spectiv

a fost numit bdn iari btrnul

cu care va vorbi, ca d

Hristodul,

fel i cu vistierul,

(mOiile

lui>

n legtur

"NAca". Ii

alt-

cu

va' trage i

Ipolia de 3346 de groi. Inc nu l-a


Itntlnit. pe Polizachs,

ca s-i dea seri


i 3000 de groi

soarea lui' oroineanu

i s ia zapis n numele
are nevoie,

lui. Dac nu .

ti va da la casa rposatu-

'lui serdar NiCola

SAigi; nu tie nc

ce a fcut prietenul

cu cei 2500 de

groi pe care i-a dat pentru smeia


De la Vi

na

a aflat c armistiiul

fcut pan la 6 iulieI ti exprim


rana tn incheierea

sa~

s-a
spe-

pcii.

Orig.

x) Scriere

cripto

tru persoane
cuvinte

(pseudonime

pen-

neidentificate;

inventata

de emitent)~

" r

~18 75a

1813

Poli-prim

iun.9,

Costa Petru i fraii"

Bucu-

IIIanuCosta Petru i fraii"

reti
1096 -

I-a 027

tras de ~Astrino
as~pra lui "Ragi
la Craiova

ca s plteasdi' dup 5 zile de'la prezefI

Cd. 55/20 -

MODEL 1

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data
locul

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

t.are

}r~

<tlg

CUPRINSUL

emitere

i
de

ei 1~346 de groi,

Petru,

lui Pariaiot

bani pe care s-i

treac in so-

..

cote al a lor,

cci el ( Astrino>(i-a

imprumutat de la ace ta.


petru>
!nsumat

Pe v. <panaiot

S urnele primi te

not.az

dau cif~

i care

de "mai sus.

orig.

76

419

Scrisoar

1813

iun.9,

Hagi"Ianu 1

de la Stefan Papa ctre

Craiova din partea lui.

Frangade Gh-orghe SObol, ti

scrie

c avea de

gnd s vin acolo, dar "deoarece a murit

Anastasi Girani i- a amnat pleca-

rea cam dup lS augus"t. Ca s nu lase


nici un zapis !n urma lui,

are nevoie

de 2000 de groi,

deoarece cu

a-

preurile

(sens ironic;

erau foarte
datorii.

ridicate)

s-i

mcar 500 de groi,

"'

abunden-

de aici,

a fcut

catr,

trimit,
i s-i

cerut

sau dac nu
cwnpre i

unul. Ii d o serie

de tiri

familia lui Hag'i Ianu, pe care-l

:roag

x actul

scoat de la "gheremezi"

care-i

este necesar. Astrino

cei 400 de groi de la poli.


Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

despre

[-

s-i

In locul celui care a murit,

i n afar de aceasta i el are nevoie


d

Gh.lcxmomufnc nu a aprut cu

(Bonol)

alt

la produse

cei 100 de g'albeni pe care i-a


lui

MODEL 1

"strng
trimis

- 310 MODEL 1

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

3----1

~
la Bucuretr i s-i trimi t banii n

I galbeni;

dac va trage

pierde Inult,

<.

din cauza (iIi"onedelor>;

Lde plat)

aici,

va lsa totui
epitropului

un o

su de

pr atul Dimitrie. Si Constantin

Mantutrebuie
Ica s-i

de at c ,

dac el va lipsi,
din

polie

s-i trimit

achite datoriile

2000 de gro

de aici.

Pa-

milia lui pollhronie o. dtl~ cam ru


banii.

La toi

ce~la1i

C'S

le,trimite

veti .bune de la casele lor.

Cerealele

anul acesta au fost bune, mai ales porumbul, cci a plouat.

Preurile

la ce-

reale sunt urmtoarele: 15 pn la 18


gxoi desaga de gru, iar

la Tricala

este 13 groi 7 10 pan la. 12 groi porumbul i secara: tmtul este cu 3 groi
ocaua; br nza cu un gro, iar carnea
cu 32 de parale:

vinu~ este de la 20

pn la 24 de &roi)

tncrctura,

chiul cu 10 pan la 13 0lro0

ra-

clda-

rea.

orlg-.
x)

Scriere cripto

(pseudonimpen-

tru o persoan nedentificat)

420 11

1813

iun.IO,

1. Petru

Bucu-

lmit
3500 de groi pri~ Ilia,
,

Inscris

prin care "Astrino Costa

i fraii"

adeveresc c au prinepotul

I
~--~--~--------~-------~~------------.------------~------------'
("'d. ":-5/20 -

1&96 -

1"8 02~

~1/

.",.,.,

Nr.

Dat-a l
locul de
emitere

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

UNITAH

-----

2 .

4~

rt1-

, reti

'roltropoJitului,

banI care vor fi tre-

cui n soooceed a mitropolitului,

tru suma datorat~.

I poli tulul,
au

Ilia,

18

pen-

"'
L? )
de la OsmanAg~gic c-

iun.IO,

tre Hagi Ianu, la Craiova anunndu-l

Vidin

c ii

trimite

pr!n cap~chehaie puca

lui pe care i-a


parat.

iar

in contul lui Anastasi

Scrisoare

1813

nepotul mitra

Orig.

dat-o pentru a fi re-

A pltit

restul

15 groi pentru ea,

de 35 il

lai

om;-ii trimite

tras

al putii,

fost ,nlocuit>

trimite

prin ace-

i dispozitivul

cci este vechi

de

I.!!i a

Orig.

422

19

Scrisoare

1813

de la Ioan Anastasiu

iun.IO,

Petru ctre Hagi Ianu confi~:ind

c a

Como-

primit suma de 401 groi de la Z!su

ten!

Consta i unneaz ca Bagi Ianu s~-i


3:napoieze i s de ite~e p.artida sa cu
1

aceast sum ,
Orig.
(

Scrisoare

4231 80

1813

iun.ll

I
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a

027

tovic~

de la ~t

<, ef~

L ~ga-

ctre Hagi Ianu9 Costa Petru

MODEL

Observaii

noteaz c b andL de mai aus

ost.pltii

Dim1
triu.

421

_1

ARHIVISTICE

-4

XXXIII

- 312 -

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1

Data i
locul de
emitere

I
I

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

-------------------------!----_._---

/la

~I

~t~

Craiova anun~du-l c a primit scr1-

soare e, dar cu ntrziere


deoarece a fost plicul
de acumlncolo s-i
numele lui.
veti

(la Iai)

greu.

scr-ie

Ar

trebui

(direct)

Desigur-c au aflat

despre victoriile-ruilor;

pe

destulE
a pri-

. mit i rvaul de la Naviski S s cape

I cat poate de repede de lncurctura cu


I zahereaua, i-ar fi prut bine s plece
I i el de aoolo ~e la craiova> pan S4
I aranjeaZ lucrurile. Trebuia s plece
la Eupatoria- mai demult,' dar s-a oprit
Ila Odesa, cci a fost puin belnav.
I

Mileneo i cu" ~ gospodarul">


vor rmne ns la 0desa. Il

Petru

roag s-

dea" do1UnuluiVladimirescull rvaul tr"mis, dup ce-l va citi


dea explicaiile
te.

Sl-i

scrie

i el- i s-i

(necesare )n

romne

la Curumia (1) care nu

este departe de Odesa.


Orig.
1

424

81

Inscris

1813

iun.l1,

groi din suma datorat

reti>

I
1
1996 --

-1!.

02'7

de mitropolit,

prin nepotul acestuia,"Ilia.

Cd. 55/20 -

prin care Astrino Costa

Petru adeverete c a l?rimit 1500 de

~BUCU-

Orig.

MODEL 1

XXXIII
Nr.

crt.

Nr.
vechi

82
1

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITl[

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

------

425

MODEL

4
I
5
---------------------~--:------------Scrisoare de la firma "Halil-aga I

I
iun.ll,. Sthenu
1813

i Anastasie Consolu oomp.

tre Bagi Ianu Costa

Vidin

II

r.

00-

etru la Craiova

trirni3ndu-i i o scrisoare a lui~Tem~)i Avram Gheorghe pap;l~ primit de {1


FiIippopolis)tn legtur cu.avansurile
aCQsto+a tri~se

lui Bagi Ianu Ino

din primvar. Dac nu 1 -a remis, s


le trimit sau direct celor interesai
sau lor, cliciau primit ordin ce s
, fac cu ele; scrisoarea alturat s o
dea lui Chiriac Anastasiu.
Orig.

426

83

Scrisoare de la Astr1no Costa Pe-

1813
iun.12,

tru ctre Bagi Ianu Costa Petru la

Bucu-

Craiova anun.3.ndu-1c s-a tncheiat za-

reti

pisul pentru unt, In valoare de 70.000


de L groi') , produs care ~ ste eo'I.lectat)pentru Vidin; au semnat Cociu
.i cu Stefan DeIi, pnimul pentru Oimi)
.'

tri. Mihali Oimu.


1

Ati',

procedat tn aa fE I

tnct numele lui'"partali" s nu- apar

Inici tn zapis, nici In hrisov; este m~


bine s rmn netiut i pentru
. ~'bani(X)s
x-ul de acolo. Ca s nu mai
Int!rzie, ti trimite tnscrisurile cu
tafeta, ca s fie date prin caimacam

lui Dimitrie Mihali Oimul tie "Prtali"x

~---_._----------~-==--~--~----~======~----------------------~--------~~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

- 314 XXXIII

MODEL 1

,
Nr.

Nr.

crt.

vechi

~3

'lG

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

---------1------------------------------------------1-----------.,

..

I cui

sunt adresate.1 sunt i

rile')

I "oogeaba" in
I de
I

(tnscrisu-I

pentru cei de la magazie, toate

s fie trimise

reped~. De cnd este


locul lui Niaca "exarhul

la Frangaden* are o atitudine

I afac

tru-

fa.

Denta, care este cheza pentru


)

rea cu untul,

100 de "ciutine"x,

s-a

dus s +L ofere

dar nu a acceptat,

spunnd c alt dat i s-~oferit

10

mii; a a c acumnu vrea nimic. S-au


hotrt
!

s-i

mai dea 100 de galbeni.

Aceast afacere

I diul

S-il

fcut prin Lncezme-

lui "KeremezifiX i nimeni nu tre-

jbule s tie
Iprietenii.lor~
I

de "PartalinX,

in afar dE

Aa cuml-~ rugat Arcude

I ct"nd a plecat

de aici,

, II (Magi Ianu) uri inscris


cei 15 oameni ai si,
impui la bir
s-i

i trimi te lui.

domnescpentru
care nu trebuie

(scu~einici).

Ar fi bine

ia sub supravegherea lor,

cci ar

put ea s lUcreze via cu ei i s-i


, lui

L!rcuda)

dea

20 de groi pentru fie-

care om, pe an; s-i tr1mit deci lista'


cu aceste persoane i cu descrierea
nx

1 "Partali

va trimi te sau acolo,

1011

sau

,la Roman ai , dar deocamdat nu-i gse-

I te
n

i nu se tie unde au fugit.

p'l.at.noss" 1 vor s fac r.apis

k trei

ani,

P ntru

pentru

o ~ f'~()~

cu plat.a bani lor in fiecare

~~----~------~'
--------~----~------------------~----------.
I

Cd. 55/20 -

1996 _. l~a 027

15 XXXlII
Data i
locul de
emirere

Nr.
vechi

NI'.
crt.

--

lan;

z.ll

Observaii

UNITAI[ ARHIVISTICE

1(

CUPRh'SUL

~}

iar el v.a remite 4000 de groi

(y'entru anul aces+a

.>

i s czd e c

funducii sunt aeo Lo cu 10 groi i 25


sau 30 de parale,
cu 11 groi,

aa

iar "Tis-a-vis"

aici de la o persoan.

Lfunduci)

dar aici

evreului

S-i triml t aia

Cei 1600 de groi


i vor fi pltii

ai-lui Gligoracu
dup poli,

sunt

ia luat i el

C"l.1.""1

iar cei 5000 de gxoi ai

au fost strt\ni i ti va da

lui Gioan

(sic) Marcu. Moia Izbiceni

a lui Jianu ~e

vind~

cu 20 de groi

stnjenul~ ar fi bine ca s se intereseze Polihronle

cam c~t este de mare.

S vorbp.asc cu Stlroboteanu n legtur


cu p lia pe care n-a acceptat-o

i a

fost semnat pe verso din greal.


Orig

.} ~crier~

cripto~ pentru

"bli"

luate !n arend,
x)

seudonirne

cntru persoane

ne1

identificate
lucrur
p1n

i pentru

alte

, cuv nte nelmurite

acum,

I.
I
I

427

83a 1a13
iun.l?

Inscris vrin care "Astrino


Petru i fr ii" adeveresc

Costa

c au pri-

mit 1000 de groi n contul mitropoli~

tului prin n~potul


Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 112'7

Orig.

acestuia,

MODEL 1

IIia

- 316 XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

Data i
locul

CUPRINSUL

de

84
1

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere

428

Scrisoare

nu)

I
I

de la 9rigori'e B,,[lteal

ctre Bagi ~.C!!lu~


la Cr~ova rugn-

. I du-l

1813
liun.12

s /1-~ s 00 a1;.~din. -"ce ast.i!. .,,, curc-

tur plinCu-i 11.;i~roteanu,. cumnatuJ


su, bani i

c;latorai

de el

.dobnda, dup cum scrie

mpreun cr

n zapi'sul

ItboieJ;:uluj,.
mQflu~";' li'chidez-e i so~
ooteala pe care o are cu Tache, cci
acesta i

reine

el are depltit

bani i /: acolo>,
nite

iar

datorii.

Orig.
I

429

85

1813

1"

iun.13,

I p~tru;

scr:soare

de la

ctreUIagi

I reti

';1.~e ,tu~;

(Astr1no Costa

Ianu la Craiova ')

spernd s.aranje~e

Bucu-

c~

~rea el trebu-

crede q-l cunoate pe ser-

~arul Ian_cu'~i
cel care. a cercetat
cina)
stat

(pri-

cu zahereaua diI} 1808, cnd a


n, casa lti co:r.:ni-.1e.ril00

clu

cerUl. Socoteala .c;::u


po,tele nc nu
s-a ncheia,

Q y~ termina vistierul

care este" acum n funcie.

"Coftera"x
x

"i-a comun
cat. dorina

lui "keremezi"

de a-l mprumuta (el,

Asrino) Drghi-

cioi,

I dtt

Nioolopol i GheorgheSachelacu cte O.OOO de groi cu zapis,

pn n Luna ,a~gus" ~p.d se axendeaa]v~~riciul.

S:-aq sftuit

I .suma cu 5%poliiatic,
I

\
Cd. 55/20 -

MODEL 1

1996 -

X-a 02'7

ca s~-i dea
iar zapisul

cu

XXXIII
MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi
2

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
3

11 ,5% Ldobn~)
.

~~.~~~~~~~1

pe lunliJ ~n.) ugust; sa i

,le dea sau banii sau polie pentru


IconstantinoPol;

el are de gnd s le

trag din nou de acolo pentru Viena i


de la Viena pentru Bucureti.
asociat cu Nicolopol,

f~l

El este

s-i trimit

duci, cci aici sunt cu 11 groi ( bucata),

aa a dorit i "keremezi"X.

S-i dea lui Nicola

parale

620 de groi i 16

cu care s-i tnc.arce partida

sa. A primit

833 de taleri de la Chiri

ac; tnc nu i-a numrat,


fie exaci,

dar spers

deci cu 4789 de groi i 3

de parale plus banii de la

P aciura

din Sibiu, ~n total 4662,4 groi. Hris


Ifos I
todul, fost~ al treilea logoft a fcut same la Mehedini

i s-a oferit s

le aranjeze

cu cei 15 scu-

telnici,

chestiunea

dac nu va putea Arcuda, mai

ales c le datoreaz

'900 de groi cu

dobnd pan la 15 Lune , aa c au


schimbat

zapisul i l-a fcut pentru


1

650 de galbeni olandezi


luni cu 1 ,5~ ~obnd;>

cu termen de 6
pe lun i i-a .

mai dat 23,13 groi ca s

se completez

suma; ehea a este tatl acestuia,_ cci


au mai cumprat o moie lng
cu 15.000 de groi. N-a putut s ineleag socoteala

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

fcut de cpitanul

~5

- 318-

XXXIII
,
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

"

UNITAII

do-

ARHIVISTICE

Observaii

Diamand1
.i Iovan~iu, unde apare clar

tiI

\~

CUPRINSUL

c!tigul

Q.or> , dar nu se vede unde

este capitalul;
el a trecut n socoeea-:
i
Il~ ce a primit de la Zupanioti, iar mo-

I
I

i i a

'>

va rmne la ei,

Irifica

i vor putea valo-

i arenda lui Samurc pentru 3

fac schimb ca s ia o moie a


Glavacioi (sic!),

vis-a-vis

~rii

eie T rnava

Moia Urzicua are hotarele

nclcate

de mult vreme, dar s nu aib grij,


cci se va aranja i aceast chestiune.
Va veni bumbairul ca s-i
Itantineti

i povestete
s-i

mult de ceea ce

el despre hoii

anune pe toi

necesare.

i'a pe Cons-

i s meaarg s hotrniceas

c moia. S-a speriat

s-i

(neterminat,

de acolo;

ia msurile

lips ultima

parte!)
rig.

30

86

1813

Scrisoare

de la Stefan Ji vco d.ci

iun.5,

ctre Hagi Ianu la Craiova rugndu-l

Iai

ca, deoarece a murit Tiu,

s aib gri-

.j s ncaseze ceea ce datoreaz;


~e caze-d :va strnge cu polia
,de groi,

s-i

pstreze,

banii

sa, 4000

iar pentru

Icheltuieli s-i remit din banii deSti-j


I

Cd.

55/20

1n96 -

I-a 027

MODEL 1

XXXIII

MODEL

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul ele

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

------------------------------------------

-natarului.

De la Legatovici

nici un rspuns,
i~

trimis

~
I

nu a primii

in afar de ceea ce

lui. S-i spun dac se cir-

cul pe drumul Serb iei i s-i trimit


nou!; .lui Marcu s-i spun, dac
poate,

s vin aici, d~ci suport el

cheltuielile.

N-a mai primit

alte scri-

sori din p trie.


Orig.

431

87

1813

iun.1S

Scrisoare

de la Gheorghe

ctre Hagi Ianu la Craiova

Sthenu

anun.ndu-J

c ti trimite puca dat lui Osman

Agagic' ts s ,i-o repar~


re de la acesta. Pentru

i o scrisoaafacerea

care-i scrie va veni personal


va, ca s discute

despr

la craioJ

cu el. Necazurile

nu-i

dau rgaz s-i scrie mai des; dac are


nevoie

de ceva, s-i spun i cu plce-

re il serveta.
Orig.

432

88

11813

Poli

tras de "Hagi Ianu Costa

iun.16,

Petru i fraii"

asupra lui "Astrino

Craiova

lcos ea Petru i fraii" din Buc~reti

cal

s plteac

6000 de groi, dup S zile

de la prezentarea
Briloi,
adeverete

cluceml;

ei,. lui Dimitrache


pe v ; Ianache zaraful

c aceast poli

a fost

a-

.~----------==-----=--=~;.~---=-----=-=====-==-,~--=~----~------------.
--------~-.--------~==-Cd. 55/2() 1996 - I-a 027

320

XXXIII
Data i

Nr_

Nr.

crt,

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

MODEL J

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

--------I---------I--------------------------------------------~--------L

chitat-la

Visti~ria

domneasc la 1813

iunie 23.
Orig.

433

89

Scrisoare

1813
iun.16,
Orova

de laNicolae Geambali,

In numele lui Iancu Polizu,

I Ianu

ctre Hagi

la Craiova-anun ndu-l c' Ii tri-'

mite gazeteJ..,
Itrimit

ca s se informeze i sa

scrisorile

la adresele

respec-

Itive
Orig.

434

90

Inscris

1813

prin care

Astrino Costa

iun .l7,

Petru i fraii"

-adeveresc c au primit

Bucu-

suma de 4530 de groi de la vameul

reti

Marcu n contul mitropolitului


banii pe care acesta i

pentru

datoreaz.

Orig.

435

91

Inscris

1813

prin care Ianachi Ahagnoste

iun.17,

Miu (Misiu) adeverete- c a fost

Craiova

slujba

In

firmei "Bagi Ianu Costa Petru

i fraii"

la moii precum i la Zoe


e-

-Carapan, i Qa) Plevna i c a primit


~anii)
toate

pentru osteneala
socotelile;

reze nici

nu mai are s-i

el nimic. Martori:

Giavara i Zotu Caranicu.


Orig.
Cd, 55/20 -

1!}96 -

l-a 021

sa, Ld chd dnd


dato-

Zisu Costa

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul d
emitere

CUPRr~SUL

XXXIII
UNITAu

92 I 1813

Scrisoare de la P tru Nic(.Olae)

r;

I iun.l?,
Orova

Caluda ctre Bagi Ianu Costa,\Petru la


Craiova averti.zndu-l c i-a mai scris

i pn acumca s trimi t lui Zai in


bancnote bani de cheltuial;
el 100 de florini,
cci la bi toat

i-a dat i

dar i-a chaltuit,

sunt s cumpe
r s-i tril-

mit 3~400 florini'

n bancnote, cci

aici nu se gsesc i el vrea s le trimit aceluia la b.i.

Cele dou scrisori

s le dea la adrese.
Orig.

437

93

1813

Scrisoare de la GheorghePapaioanu

iun.17,

ctre HAgiIanu Costa Petru la Craiova

Vidin

cu rugmintea s le remit cei 188 de


groi (Eetinut:i din socoteala cruaiIor,

aici

la Vidin, la~Halil-aga

Gheorghe thenu i Anastasie Consolu i


comp."
Orig.

~38

94

1813
iun.l?,

Scrisoare de la ZO Di~~triu ctre


Hagi Ianu la Craiova anunndu-l c se

bile de simte mai bine de e

d a venit aici1 i- il

la Me-

trimis

hali a

r spuns , Ii scrie iar 'prin Salil-a,a,


fratele

dou scrisori,

dar nu a primit

lui Regep-aga, rug~ du-l s-i

~rimit 200-300 de florini


Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

n b

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

--3--1------------1------------1

-1-"--2-

436

32

cnote,

- 322 XXXIII
Nr.

Nr. .

_ vechI

1_I

Data i
locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

123

'eoarece aici Cheltuie mult, sau s-i


crie lui Petru Cal uda (a Orova) s-l
jute cu ceva.
Or1g.

'39

95

Scrisoare

1813

de la Astrino

Costa Pe-

jiun.2,

Itru ctre (Hagi Ianu la Craiova.) oon-

Bucu-

~irm nd c a primit

reti

~ele trimise

Fanet

scrisorile

cu stolnicul

!mpreun

i amane

Ioni i alt

cu Lmonedele>

rin vtaful Manolache

de argint

Teohari.

Poate a

aflat de la logoftul Neagu despre bie-

I ul Atanasie pe c~e

l-au clcat (hO-

~ii ) i i-au furat 5500 de groi, 5 cai


I

i carele i alt

b gaje i IDbrcmin~

e. A trinrl.s,o pl3ngere

la domnitor

raport cu acelai coninut


ravnici, spun~nd

la is-

c i a-au furat 12.70

e groi i calabalcul.
aici, la Bucureti,

Dac ar veni .>~

se pot plimba pes-

e tot, de la un capt la altul~ cci


u-i cunoate nimeni [pe hoi:>. S-au
rims

potere peste tot. Domnitorul


disperat

i a dat o porunc prin

are cel care omoar un ho (?), chiar


lUa..

ac este un zan simplu,"1S'cutit de


dri, i se va da <un scutelnic,

pe via~

,i tot ce gsesc la hoi s fie al lor.


ICircuI zvonul c hoii ar fi tirecut la
I
Cd. 55.'20 -

1996 -

MODEL

I-a 027

,/

3 -

XXXIII
MODEL 1

Nr.

Nr.

cre.

vechi

Data si
locul de
emitere

CUPRI~SUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

"Izbiceni spze ArgeI dar sunt potere


peste tot:

ae spun

c 'l-au jefuit

pe

un clugr de la o mnstire roic i

I i-au
nil

luat 10.000 de gro~; sper c balor sunt n siguran.

tat

ne

Vistierte

polia

A fost accepdo 6000 de

groi i vor priroi banii. la. tennen. Ii


!trage o poli~
trimite

polia

de 4000 de groi i ti
lui Sevastios

episcopul,

ca s o tncaseze acolo de la logoftul


Gavril. Amanetulcu 200 de galbeni
trimis

de clucerul Gnescu, tmpreun cu

scri30rile,

le-a inm~nat clucerJlui

DeI!; pentru af cerea de la Vidin au

dat 200 de galbeni "exarhului II

600 de

groi lui Conta i 600 lui Scarlat,


care este la biroul
s-i

capanl ilor;

treac n partida

banii

sa, galbenii

cu
1

12,20 groi,

in total

la 3700 de groi.

aj~ W

cheltuielile

Pentru cele 15 per-

soane, (ca s le ia sub ep'it:ropia lO'~)


ar putea s-I

Il

roage"pe "eaarh"

s-i

dea o s czi.soare pentru Preda ~uzescu) 1_


Nicolopol este cel care are za isul
I

0e

datorie)

zat 0.oi

i va putea scoate la me-

'>< Mih.1aa lui

tJian,? dar nu

crede c se va tnt~m?la acest lucru


deoarece acela e:;te susinut

____ ,~
Cd. 55/20 -

l,A
1996 -

==__~_=_
I-a

027

primit o scrisoare
~M

de

II

ci

OCOl" -

de la Papateu din
~

~~

324

MODEL 1

XXXIII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

~iena ~ care i

comunicdespre lna

lor c nu se vinde i c cei de la vam

pretind

ca Lna de Valahia s fie depu-

s la magazia mprteasc i s se
plteasc
,

pentrulm

~aX) de un cre! ar pe lun

chi~tal1 dar pentru~c este


(

o pagub destul de mare, vor tnainta o

'11A a.c.M- ~~

I reclamaie7 i-a scris


I auzit c Triandafil Gumaa

i lui zaman(A
I

tocmit Ln a

de be.ilic cu 33 de parale cea igaie


~

:J

(.)

24 de parale sto.goa,. paachina se vinde la preul

de 45 i 46 de florini

Augusta ~uta

I aib

9rij

de funi)

aa tnct

de
s

ac rost de ea acolo,

unde poate s o achiziioneze

cu pre

convenabil, adic cu 50 de groi OOin-

<

talul,
tui

c vor avea to-

avnd rn veder

i cheltuieli

..

dac o vor trimite

prin Orovai sper s nu mai fie ali


muterii,

care s~i concureze. Vistie-

rul Gligoracu Brncoveanu l-a tnsrcinat pe clucerul DimitraOOiBriloi
\)/'Iv

ia cei 2000 'de' groi p).~tr. hrisov';

compania.}de la Cernei 1 de aceea tl


roag pe Hb.gi!anu s fac acest lucr1.J
ti

va trimite

i o scrisoare

n acest

sens. S-i seri

cnd Incaseaz banii


r

de la starostele

Inei,
Cd. 55/20 -

19D6 -

1\

027

companiei de la Cer-

ca s-i p te'asc el aici

la

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

XXXIII

:\I[ODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

Visti~rie
pitanul

I.arnandi, cci au fost dai


banii

Aniei

cu c.1- i

S se socoteasc

pentru moie, iar

sinetu-

Iri le rttezatului sunt pe numele lui Astril-

I ro,

ar s fie

atent,

deoarece acesta

este cam necinstit.

Orig.
x) P eudonmu I este

!t

exarhul din

Frangade" i nu se tie
desemneaz (scriere

440

95a

1813 .

Poli

iun.18, IPetn.1 i

II

Bucu-

groi

~ti

tru

tras

cu suma de 4000

asupra lui

teasc

a Craiova,

suma de mai sus

de

"F~gi Ianu C~sta Pe-

3 zile

dup

cripta) .

de "Astrino Costa

fraii"

i fraii"

pe cine

ca s pl-

de la prezert

re

1cu evreul,

lui

-:>

caragroi

mprteti,

ia lichidat,
respectiv

iar polia

s o

cci a !l.1prumutat suma

de la el i prin Hamugeale

va cOmunica cu cine s se neleag.


Orig. , semnturi n ebraic

~41

96

181

lun.18,

Scrisoare

11ioglu

(?)

de l Mehrnet- ga Popsa-

ctre

Hagi Ianu la Craiova

Vi din

cu rugwintea de a-l
S1.1,

Ali,

indruma pe v.1rul

care vine la Craiova,

ce nu a mai fost prin

deoare-

acele locuri.

Orig

.----------------=~------~~~==~,--------------~----------~
Cd. 55/2(J -

1996 -

I-a 027

XXXIII

- 326 Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

Observaii

ARHIVISTICE

4421
97
I

UNITAII

emitere

CUPRI:qSUL

de

iun.20,

I. Bucu-

Scrisoare

1813

Petru i fraii

II

ctre

4iagi

I Craiova) anunndu-l c i-a


I apis

reti

Ianu la

trimis un

al starostelui i epi tropului

I paniei

la Cemei i scrisqri

col-

pentJ
I

i de acolo i pentlru clucerul Dimi-

I trache

Briloi

Itngrijeasc

de la Gligoracul s se

.personal s ncaseze la

termen banii .pe care i-a pltit

I tul.

I-a trimis

emiten

i poli a de 4000 de

groi s o ncaseze de la Gavril, nepotul lui Sevastios episcopul,

"Tismil-

neanul". I-a trimis prin "Stefan Deli .

catast1hurile

de la sebel

n~ n-a

fost la banul Arghiropol, dar se va


duce. Sameul de aoolo le-a facilitat
obinerea ~lor
trebui

s-i

15 vieri,

aa nct v

dea i lui ceva. I-a plt

lui Papahristu zapisul,


cu dobnd, i i-l

"Sadoveanulul",

trimite

!neleag cu debitoru1,

groi),

ca s se

cci scrie pe

verso c acela a dat baPii

(2960 de

i mai t.rimite i rec1amaia

pentru nizam
-....../ul c1.1cil celor de la
C.1lrai. "Sadoveanu"l scrie s se .
in ri j

te s- gseasc o moie ca s

schimbe cu Barca, il .ftuiete

s te -

mine c~t mai repede cu hotrnicirea


Urzicuei i s ia toate nscrlsurile

"d, j5!20 -

MODEL 1

Ul96 -

Il

02

,r

- 327 -

Nr.
crt.

vechi

lj~

Nr.

Data i
locul de
emitere

XXXIII

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

la rnd. Pe logoftul

~.}--

es te prieten.

Petric,

t.<"X!/!-

5'i-1

care-i

<1111-1aranje z~

schimbul cu Lm0icy Sadova, poate alt I


dat nu le va fi.aa

de uor ca acum.

MOiaGlavacioi de vis-a-vis
nu-l mai intereseaz.

de TrnaVj

Fratele

lui Clin

ceanu a venit s v d moia ~


cumprat-o cpitanul

care a

Diamandi de la

Ania; ca s o schimbe cu alt moie


din plasa Baia, judeul
mit

tt

Ctunul de Jos",

pe Gilort,

Mehedini, nu-o
care are i moazi

pe care mai nainte

o ddea

cu 1500 de groi arend, dar acumo d


cu 800. Dac vrea s fac schimb, ii
scrie)

cineva i-a oferit

Ve

aceluia 20.000

de groi pentru ea. N~. scpat de J:mprurnutul solicitat


nici

el,

nici

Nicolopol,
banii

de Curtea domneasc

GheorgheSachelarie,

cu care este asociat;

cu 4% poliiatic.i

nici
vor da

dobnd de

L~~O:>

7,60 groi pe run, pn la vnzarea


oieritului,

cu zapis domnesc;

~7

i bani) ~ polie.

ii.

se cel

Vor avea ceva de


I

ctigat i din aceaac afacere.

Fiind-'

c BPl.taanu a fost numit same' la G:>rD,


i-a imprumutat SOOO de gxoi, pe fcare
acesta ii

va.restitui

acolo peste 15 zile,


ii
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

d venetici

lui Hagi IAnu


cu

MODEL 1

dobhd4 de 2%,

i poli a vrea ss-i

fie

XXXIII

- 328 Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

dat 1n aceeai mo~ed, cu dobnda de


1 '1/2%)' sper c este un client

sigur,

mai ales c are aici o moie care face


50.000 de groi.
stau lucrurile

S-I lmureasc cum

i s-I

avertizeze

c al

I trebui

.s-d, ia o dobnd mai mare; ar

trebui

s urce pn la 7,60 groi la

I pung pe

lun, cci au afaceri

i cu

Moscovai cu Viena1 poate aa strnqeau i ei ceva avere. La casele lor

(?in patri-;)
6 luni.
ile

nu au mai trimis bani de

Ar putea s dea n arend bol-

pe care le au,-la

interesai.

cei care sunt

S se g~ndeasc i la schir-

bul moiei luat de la finia cu 14.250


de groi da ctre cpitanul ~i~andi.
De la cei 562 de iuzluci,

n care era

un gro n loc de un cxindar,


ceea ce trebuia,

i-a

zmas

scznd

un ba de

215 groi.
Orig.

443

98

poli tras.1 de Hagi Ianu Costa

1813

iun.22,

petru>de 6'.000 de'groi

Bucu-

'tAstrino Costa Petru i fraii"

reti

Bucureti ca s-i
zile

asupr~ lui

plteasc,

din

dup 3

de la prezen.t ae, marelui logoft

COstacheSamurca, pentru cei luai

I aici
Cd. ~5/2() -

1096 -

I~a 027

MODEL 1

de el de la' serda!ul Pcmaiot

XXXIII

29 -

MODEL

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

ele

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
--------1

1---1----1-------------------2
3

D~UreaJ'Ju.I>o~ia eete f~-r scrisoare.


~

N'i~'laeh ' vif;ltier

se~eazc

a primit

.sum.atn .Locuf lo,qoftului.Co'stache


S'am:urca .'

,I
99

44

, Or.i.q..

.,'

Scrisoare

1813
iun.23,

.de 1a :coI\s'tantin' Dim1trl

pentru Hagi lanu Costa

BQ-rloiani

NOVaC!), ~~

,'.

Graiova mult'um1ndu-i c i-a

boii

et

V' ndut

i' ,s-1. s un ce ebeltuieli

a avu

dinex>lo d~ Dunre. A Inceput s col eteze


banii
-

de la ungureni,
.
-

. .

dar este

qreu,; deoarece" neafltlndu-s.e .:toi prin


mun1~ de ai9i,
p~t\ieii
t~tin.

nu poate s~ trimit

vt i~f ~~i

. duc~, p . Cons-

Mqqa.:-a ~luat pe ..oh~zi. , cci

ese.a101

In :aoeti

muni,pentru

el i

aso'oi,atul

stu,-a, Gh..~u~ianu_1 a mai

1 ,prelungi t

termenul ~p~p~ la 20:iu~i Bour

Corn a 'i Bucur Prodan Q.~ ~.~ 'Poiana


care au de pltit
au ,aprut:

~in

Stefan,

fiul

trecut

reanu ;tm reuni. cu '98 de la


lui

tn partida

primi t scrisoarea
nes~l

-=

m:

Cd. 5'j/2IJ -

1996 -

I-a

027

qonstant~n Maga, i-a


destn~t:arului.

dulas el . -i

.undeva banii ,slli luati din


,

~~====~~

pentru an.'laul Srd

.zapci'!l strc1.inil.o~. Il

mult si ~~ str
~

tnc nu

cei .241 c:e qro.,:t. de la

St~nill
)

lOO,de,gro

roag

plaseze

vanz are a

<.(-

- 330 XXXIII
MODEL 1
Nr.

Data i

Nr.

crt.

vechi

-1

'-l4~

locul

CUPRiNSUL

de

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere
S

boilor,

~g

ca s nu s.e piard

dobnda

ce

o 'poate ctiga de la ei ..Cei 1450,10


groi nc nu i-a ncasat

de la comisuJ

!costin, dar va avea grij s-i ia fr

s-i mai scrie Hagi Ianu. Ii propune


s achLzi..Lon eze unt mpreun

I fiul

lui, pentru trguI

din 8 septmmbrie,

de la Rureni

dac se vor Li.n i t L

lucrurile 'n privina

Il
I or

cu NiCOl),

~c t.Lqu
'1
? ); ~
ans a

hoilor

(haiduci

ce- 1 vo-r avea nu

crede s fie prea ma re , Cu igociu nu s-c:

I putut

nelege,

I scunaii

cci el a apelat

si i l-a orndu~t

magazionerul

i pe

Manuc ca s strng

Dumi tru Ciupitu

la

unty

caut. i el unt i a

oferi t bani unguren"l-lor, dar acetia


nc nu primesc
negustorul

bucuretean

care are crii


I

I va

trimite

avan0

Dimitrie

la Novaci,

de la Bucureti

ie domneasc,
achiziioneze
orienteze,

<tn

bani

prin

Si
Mimi,

a spus c
o dispoz i-

fratele su, ca s

unt. Dac va ti s se

va strnge

el untul,' nain-

tea celorlali.
Orig.
"

445

100

1813

i Anastasie

iun.24,
Vidin
Cd, 53/20

I la

1996 -

1-::. 021

Scrisoare

Craiova

de la "Halil-aga

Consolu"

Sthenu

ctre Magi Ianu

cu rugmintea

de a trimite

XXXIII
Data i

Nr.

Nr.

crt,

vechi

locul

CUPRI~SUL

de

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

de' urgen i cu mijloace sigure cele

1-

1~O

trei

colete care se afl la ei i s l

scrie
s-i

_1

i ce cheltuieli

au fcut,

ca

crediteze.
Orig.

446

101

Poli

1813

tras

de Hagi'Ianu COsta

i un. 2 . ,

petru, de 6000 de groi..>


asupra lui

Craiova

"Astrino COsta Petru i fraii"


Bucureti ca s-i
zile

din

plteasc dup cincj.

de la prezentare

care o va prezenta,

la ordinul celui

cci a 1mprumutat

aceast sum de la Dlmitrache Bibescu,


mare logoft,

ispravnic al jUd.Dolj. P

verso Petrache logoft de Vistierie


semneaz c a luat banii n locul lui
Bibescu i i-a dat c~inarului

Filip.

Orig.

447

102

Scrisoare de la Ioan Gnescuc-

1813
iun.24

tre Hagi I ahu la Craiova anunndu-l


c"1na!nte de plecarea sa din Craiova
Ii

lsase Un amanet ca s. fie

dar n-a primit nici


~aPisul)

su. Il

xpediat

rspunsul lui,
ro-ag

s-i

nic

scrie

lui' Astrino s !nmaneze-amanetul unde


trebuj.e i s aib' grij
sul necesar,

s ia tnscri-

ca s i-1 trimit.

Orig

.------~----=-----------===-~--~--------------~-------Cel. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 332,XXXIII
Nr,
crt.

Data i

NI'.

vechi

locul de
emitere

448

103

CUPRINSUL

UNITATII

--

Observaii

ARHIViSTICE

Scrisoare

1813

Constantin

Zapanioti"

Bucu-

la Craiova

ca s trimit

reti

cara se afl la ep!scoJ?a..de la Ramnic

poate,

s 1-1 trimit!

s o trimit~

iar dac nu

!n~oOi.

Dac nlcf

--

tnapa,i la el, ca

i s nu piard toat

marfa din

cauza acestei polie.

Scrisoarea

pe

~are i-o expedd az

o !nmne:ille

i s

ocar

cel puin pe cel care a

s-I gseasc
tras-o

clugrului

gsit pe proprietarul

pan acum nu l-a

pentru' Bagi Ianu ~

pe cRre-l deine

ri~esei,

de la firma "Nicolae .~

I iun.25,

zapisul

i r5spuns.

Orig.

449

1813

iun.25,

I!

104

Bucu-

Scrisoar~

de la "Astrino

Costa

Petru i fraii It pen_tr1 "Hagi .~~.


Costa Petru

~i fraii". la Craiova

nlli~ndu-i c~ i-a r.nmnat banului

reti

soarea

lui Scarlat

a-

serit

odat cu cei 20 de I

galbeni,., co coana Zoia s. fac un alt


inscris
tanulu1"

n legtur~ cu,obinerea
pentru

soul

"caf-

i ~1 s-l trimi

t aicj, I tot la,unc!1iul eir

Va

discuta

i cu A1;9hi ropo1 pentru .s;1ujba despre

I
I
1

:...
Cd.

1
5':>1 j)

1996 -

I-a 027

roag flagi IBl}u 1- dar. numai 1n

condi'iile stabiTtte.

S-a ajqns cu in-

t.erMen':ia.p-n la Curte, chj. r la bei-

......,I..:::

1 _-.

care

MODEL 1

x
~i a ,diSC'::

pers.onal cu Itkereml~zi"

-33
XXXIII
MODEL 1

Nr.

Data i
locul de

Nr.

crt.

vechi
1-- -

CUPRI

.t

__

SUL U ITAII

I
I

ARHIVISTICE

em_1 _c_re_

'-1~ 1.04.

\ Se p re c afacer

sigur,

vrea s dea mai mult'd

beni, alii
tru slujba
p

el nu 1

200-250 de gal-

de medelnic r. C t pri

pravnici
ruga
p

il

>,

te'

se pare c

nu-i po .obin , d~~ cum a discutat


cci nu

S-au trimis

cel

rmite Visti

ria.

13 pecetluituri

ca de obicei.

cu

la i -

Arcuda l va

de la "Exarhnx

ia un Inscris

tru cei 13 L!Jcutelnici> de la Roma-

naie

S-ar putea s

banii

tmprumutai egumenului d

tria,

aib Incurcturicu

cci acesta nu ar

r stituie'.lmcar

la Bis-

de und

s-i
un an

d. ar mai rm

n egwneniel Acumse judec In faa do


torului
bani.

cu predecesorul
A c tigat:

su, tot pentru

la moned un b

43,38 groi . Abia ateapt


aranjeze treburile
Craiova

aici,

s-i

mai

ca s' vin la

s descurce socotelile.

Deli

Iare multe pretenii


In legtur cu po-'
!
I
'tele i "azi" se judec cu," ior" scufal
liiw

"la

FU i-a

i i-a p%Omis,Hagi Ianuf

mai trimis

socot ala vinriciu-

Ilui prin Ghiii Bureeanu. Cnd i-o va


i
~c1,

va lichid

a discutat

HJ96 -

I-a 1)27

i pe asociaii

i cu Nicoli

spus c a ncheiat
Cd, 55/20

u dat i 5000 de qzol pen~

c::em 15 ~scutelnioi

s am ul,

Observaii

socotelile,

i.
r-

i-

- 334 -

XXXIII

MODEL 1

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-2

;)

~~q tOY1

Imannd un ctig

'*
de 70 "de gteuA

Ar fi fost bine s aib aici

cei' 1000

de funduci. despm care ti scrie cii ii ~

line acc;,"lo,cci i-ar


veneticii

I
I

I
I
I

se vnd cu 13 groi L!>ucat~

S aib grij

"ciut1n~".

s strang ct mai mult


'

i s o trimit

cu oAmenii
care

vin tnooace. Banii s nu-i mai dea de-

leat cu 3%dobnd; p

Vicoreanu s-I

sii le restituie

galbeni,

a~umdatoria n

dac se poate olandezi.

Ii mai

rim1te o nsemnare a cmraului lani


ulecioglu

i o scrisoare

a lui Lega-

Ar pute a avea u n cti g frumos,


ac ar trimi te,
rovizii
idin,

prin eapanli,

la armatele !mprteti

nite
de la

s-ar putea chiar 10 "gte"X;


se vor duce i- bos-

armat

angi-ba i haznatarul,
fl ~

care acumse

la Rahova.

Orig.,

doc.rupt tn partea de sus,

restaurat
x) Serier

cripto

elucidate;

199G -

I-a

02'

(pseudonimene-

cuvinte inventate

de emiten:) .

C 1. 55j20

I
I
;

!SPiitiiriel. vlltafi sau grmtici,

~bli9

Z~c..cJ:Jx);

fi dat cu 11 gro

l~

- 33-5-

XXXIII

MODEL

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

--j---I'-123

-------1

---1------------------------

Socoteal intocmit de polihronie

450' 105 11813


iun.28

Costa Petru pentru porumbul btut

_~1------~5-----

la

Dranov i vndut de Ion sin Avramcu


2,5 parale ocaua. 1346 de ocale fac 97
de banie (,vechi') de 13 ocale i 350 de
,dramuri bani a~ 42~ -de ocale fac 35 de

banie vechi, de '12 -ocale b.ania; 328


de ocale 'msurate cu bani a nou de 9
ocale i 150 de dramuri.
Concept

451 106

-Astrino COsta Petru i fraii"

1813
Jun.22,

scriu lui,:lIagi Ianu Costa Petru i

Bucu-

fraii

reti

li

la Craiova c le-au trimis

o po-

in valoare de 6000 groi 'pe care

Hagi Ianu s o incaseze de la epista-

I tul
nii

potelor

de la Craiova, pentru ba-

r~mii de Astrino stolnieului

Vila-

ra. Le indic cursul nv:medelor: ~albenii) venetici


groi,

i-ar

cursul de 13

cei olandezi la 12,30 groi,

poleonii
groi,

circul,

(!n orig.

"bunapartica")

ca i cei imprte,ti;

na12,2~

funduc1i

fi dat la cursul de 11 groi (!:>uca!ta.~

S-i trimit

"ciutin"X dac au. L-au

imprumutat pe domnitor cu suma de


95.000 groi,

in tovrie

cu Nicolopol

i cu 47.500 groi l-a !rnprurnutatGheorlghe Sachelarie,

cu un poliiatic

de 5%

.-----------------=-==----;------------=====-~~-------------------~----------~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

- 336 MODEL

XXXIII
I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1
~(1

Data i
locul

de

emitere
Il

I
I

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

i ehi ar .de 7,6 O groi la pung pe lu{O~


n. Nu au r..-em!s
lui Iaoovaehe nici un.
ban din cei 850 galbeni
3000 groi
poziiei

i nici cei

lui Polizache,

lui Poroineanu.

loare de 308.000
,i al episropului

conform
gapisul

disn va-

groi al lui Hagi Iani


este ntocmit

"n toI

vrie- 7 epj,soopul: i- a asi91lrat c va

ncasa nite bani de la Rmnic i tiva


expedia.

Ateapt

ma moiei

s se rezolve proble-

Glavacioc

cu ocazia

venirii

noului. egumen,

oonform

de la Ianache.

S dea episcopului

soarea din partea

t:i~ii primite

lui Bagi Iani., iar

IHagi Ianu s-l informeze


parvenit

scri-

dac i-au

cele 13 pecetluituri

domneti

ale scutelnicilor

lor~ Iisftuiete

pz ase hotar~le

moiei

doresc s o schimbe

Urzieua,

dac

cu moia B~rca

mnstirii

Sadova.

tntiinat

c acum se gsesc destui

muterii

Tnase Pantazi

pentru paachin,

s cumpere

cu 20 parale

l-a

i va scrie

C?cau~

chiar mai mult, iar Bagi Ianu s o tril%nit ~n

SUd)

, la Rahova.

Au sosit i blnurile
cumplr.at din ~USi~.
rea pungii

~~--~------~---------Cd, 53/20 -- 1996 -

I-a 92'2

pe care le-au
OOnfirrn primi-

cu taleri,

~ras nc o poli

I.a,.1\ i Vidinl-

au.aflat

c le-au

n sum de 1500 groi,


,

XXXIII
Nr.

NI"

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI"lSUL

UNITAII

,\RHIVISTICE

MODEL 1

Observaii

---1------------------------------------------------------1-------------1
123

cara Astrino
dicaiei.

va achI ta eonform

Au mare nevoie de bani acum

"

datorit imprumutului
rului. Deo
bun, ii

acordat domnito-

eee mizeaz pune

Ug

sftuiesc s nu le mai trag pe

viitor polie de la Craiova.


r

x) Exprimar

,.C

cripto in mai multe


~~

pasaje ;~t""t'te.

li 1

C.P... ~i-

p~dJvvJt .
452

107

Scrisoare

1813

de la Astrino COsta Pe-

iun.29,

tru ctre Bag! Ianu CQsta Petru la

Bucu-

Craiova anunndu-l

c nu a putut s

reti

scape de imprumutul

ctre dO~facere

la ca~

este asociat cu ~ieolopoll

sum~
1

este de 95.000 de groi, cu poliiatic


de 5%,

die! 99.750 ~e groi care vor

fi cu doband de 1 1/2%
la vanzarea oieritului.
pentru Constantinopol
2 1/2%, ceea ce

pe lQn

pn

Va trage poliE
~

poliiatic

de

ste foarte convenabil

pentru ei. Aa incat s nu-i mai trag


lui nici o poli)ci

s trimit aici

orice sum reuete s strng. Va veni


aoolo episcopul

de la Ramnic, dup cumi

i-a spus Hagi lani,' deci s aib' grij

I
;...._--:.

Cei

603 1/2 caragxo! d!reclii pe. care i-ai

__

!a ban!! pe oare-! datoreaz.

primit sunt exaci i a vomit cu un

__

~~

I*Z!OO

~,...,...;;;...

.....

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027

_~-------------~_!.

~.

- 338 XXXIII
Nr.
crt.

Data i

Nr.
vechi

locul

de

emitere

CUPRINSUL

1-

UNITA!I

Observaii

ARHIVISTICE

-------------------4---------------------,-----

evreu, care-i

4r~ A Of

d ~

5,32 gioi

bucata

S~-i eXpedleze i cei 1000 de galbeni


I funduci pe caro-L

bairul

deine.

A venit bum-

de la COnstantinet'i i i-a

un nscris,

ca s mearg i s

da

hotr-

niceasc moia~ ar fi bine s aib i


Polihronie

timp s se tn ta,.,ne as c cu

hotamicul,

care este dej a acolo. N-a

primit
rici

nc nici

nici

socoteala pentru vin-

pentru fn, cat a rmas n

magazie i ct s-a v ndut. Si vomicul

Manul-a rugat, ca destinatarul


s J-'
seasc o ocazie sigur i s trimit
banii;

cel mai bine este s-i expedieze

~n amanetet
vnd

vernicul vine acolo ca a

dijmritul

vltnzarea lui.

sau s 'supravegheze

Despre Antia"~ se spune

c vrea s fie mare logoft,

rui

n locul

90

G_r_i___Gh_i_C_a_'.
-=-re
"
_ Orig.

x)

criere

cripto;

pseudonim pen-

tru o persoah neidentificat

53

108

1813

ru ctre Hagi Ianu la Craiova rugn-

uou...

u=L s tnm neze neaprat

retl

rele

lui Blu.

Ii trimite

~4.000 de groi lichidat,

i
199G -

I-a 027

crisoarea)

ai ales pe aceea a lui Chirlac,


1

Cd, 55/20 -

Scri~o re de la Astrino Costa Pe-

iun.30,

MODEL 1

polia

ginede

cci a achi-

- 3
XXXIII
Nr.

Data i
locul de

Nr.
vechi

crt.

--

~J3.

(D

CUPR[~SUL

UNITAII

ARHIVISTICE

emitere

I,~tat
1

l~9'or!tu'Iu! s amur-cae

SU1'r.a

res pe

l'

t1v, dar tI ~oag ca altdat s nu-i

mai trag nici o poli. 01 ndezii i-a


dat cu 12 groi ~bucata)

i 30 de para-

le, dar s-au dat i cu 36 de parale,


iar cel 5:mpretesc cu 25 sau 26 de pir.
rale. Deoarece

ii achiziioneaz

cani! i concurena

este foarte mare

Is-ar putea s ajung i

<. galbenii)!m-

'prteti la 30 de parale ~este

12

gro!'),

iar olandezii

monezile

trimise de al, au i~it cu

li~s 4~galbcn!~

lips-

la 13 groi. Din

olandezi;

ecatostari~

ri-a socotit ,la 3 groi, iar ichilicii


la 100 de paraleJdei

numai cnd e vorba

de sqhimb se socotesc

1a 100 de parale;

n rest, adic la pli, sunt cu 96 sau

1'8

de parale .Toat lumea i-a spus c

acum este momentul


stabileasc

hotarele

Constantineti

I i

cel mai potrivit

cu nepotul

entru moiile

i ..Butoieti;
lut buluc-baa

care se duce la Polihronie;

a vorbit
Stavri,

ar putea s

ia mat muli ciraci de-ai lui pentru


paz, dei deocamd t s-au mai potolit
IClefii*, a auzit c l-au spnzurat
Andronache
varii

lui.

Orig.
Cd, 55/20 -

1996 -

I-a Q27

alaltieri,

pe

!rnpreun cu to-

MODEL 1

_ Observaii

340 -

XXXIII
-X
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

de

emitere

---g--I-

CUPRINSUL

UNITII

--2-1

Observaii

ARHIVISTICE

5.

x) Prin acest cuvnt n doe. sunt I


desemnai i hoii
este foarte
distincie

i haiducii,

greu de f~'cut o
ntre

cele dou

categorii
r

:..
..

-1

_~

PACHETUL
XXXIV

454

Scris-oare de la Ioan Costa Sali

1813

I lul.l",

I Negade

I c

et re Hagi Ianu la Craiova anunt.ndunu mai tie nimic de fiul

su, Spi

I dect c se afl la Craiova, la Cim-

I cmt e ,

nu-i cere nimic altceva,

dec t

s i-1 trimit

n poi,

are alt

D c

ch

copil.

ltuial,

s-i

deoarece nu mai

nu are bani de

dea el i-i

va plti

lui Stefa.."l (Costa petru~ aici.


-')

O rig.

455

Inscris

1 13

1ul.2

tantin

prin care mamalui Cons-

adeveret~ c

primit

de la

Ion Lascu 91,20 de groi din banii pe


I,eare-i datoreaz,
face dup catastif.
orig.

Cel. 55/20 -

1036 -

I-a 027

iar

socoteala

)(X \V
MODEL 1

o vor

XXXIV

Nr,

Nr.

crt.

vechi

--

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

------

456

. Scrtfi.o~re de la Astrino Costa Pe-

1813

ctre Bagi Ianu COsta'Pe~ru la

iul.l,

trtl

sucu-.

Craiova anunt.zndu-j; c' s+a supa.rat foa]!-

reti

te mult c i ...
a tras

pOliei

i-a scris

doar de atiitea'ori c nu are' cum s le


ac~ite,- ca de exemp'lu polia

de GOOO,dE

groi" tras~ pentru

Bibescu j

logoftul

nc una de 1500 pentru acelai; vede


.c

i-a

trimis

prin postelnic

~ )di!' 6750 de groi pentru


c, -dac

(O poli-

care-i scrije

nu are cum s o pl:teas'c~

s-i trag

lui poli

nu-L trimite

~napoi;>

Dac

bani de- acolo, nu are cu

Ice o plteesc l~1itele pe carei

le

Itrage. Dac gsea (,gal!:>eni) cu 7~60


Igro! ar fi trimis
InapoI deoarece

Ipc li i ati
datoria,

polia'la

se gsesc

Oonstanti-

cu 2 1/2%

c Cnd' Curte a i va res ti tui


atunci

va plti

i eli ar fi

vrut s scape mcar de cei 850 de galben datorai

logoftului

acovache,

ci

s nu maf, pl:teasc i dobnd i di fe-'


I
rena (j>entru cursul) galbeni lor 5i
iarna

aceasta tot n Bucureti

nu va put-ea

sa

ispravnicii

i nici

trimis ~banii

p'Lece n pa-trie;

postelnicul

datorai~.

va rmn~
nici
nu i-au

'De abia l-a

19sit pe Alecache, sameul de Vistierie


lea s

trag poli~

.----~----------==--------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

de aici pentru

-342

-'

XXXIV
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

Icraiova'eu 2%. Dup~ce iva mai plti

~arte din datorii le- de aici,) va 'puce a


. ~-i trinti t ni'te bani;
Iare deloc. El nu-se
facerile
"

-i
ii

rii,

zeao Lve

nu
1:n

iar IIagi Ianu poate

acolo treburile

cu oame-

pe Cfare-i are. (Galbenii)


trimis

~ran:uzeti

(n text:

-a

deo candat.

mes'tece direct

~e care i-a

J:r.:iprteii

azi !rnpreun~ cu cei


"ai lui Bonaparte~),

achi!Ilb~t cu 12,60

~it c~teva datorii

groi.

A mai pl-

mrunte. Ii pare binE

: procesul lu.'i eoero! mer'grecumtrebuiE;


~-l lase pe fiul

lui "Naca" sol apun

~e minciuni vrea, i r el ~-i vad de


,

reab.
,

~57

3a

1813

iul.l

.!

Orig .
~


petru~

t:

5486 de groi

de (Astrino' Costa

*1:ncep~ndcu

pan la 1813 'iulie

a strns

pentru stoln~cul

Niulescu

r-

Bilan n~~eiat

Alexandru

1810 august 20

1, cu'soldul

i 13 parale.

(,Astrino)de

de

5'000 groi

pe o poli

de

la Zaman",de la Craiova: 4'9 6 zmne


s mai dea c:tolnicu0

soldul

"de atunc "

mpreun cu dobnda b andIo-r de 1%. La


I
iCredit sunt trecute urm eeare Le sume:
740,60

groi/restul

pentr~ fin i
';d, 55/20 -

1906 -

I-a 02'7

orz;

MODEL l

de la contractul

640,24

grOi de la

- 33XXXIV
Nr.

crt.

Data

Nr.

vechi

-1-1'--2-

CUPRI)TSUL UNITI[

locul de
emitere
---3

MODEL 1

--1-----------

ARHIVISTICE

Observaii

----------1

contractul

fr ilo'r

Atanasiu fcut de

el la Slatina

i a semnat i socotelile

lor,

groi luai

6605,117

de stolnic

1812 septembrie 5 cu pecetluitul

nului,

in

Diva-

rest pe care trebUia s-1 pri-

measc Astrino

de la zahereaua din

-r giunile de dincolo (de DunrV ",

I1000
2

..

de groi pltii

lui Nicola Saigi,

ciuialei p ntru osteneala oamenilor

care au strns

cei 10.000 de groi de .

la schele etc.
Concept

45B

Scrisoare de la Astrino COsta Pe-

1813

iul.S,

tru ctre <Hagi Ianu la craiova)

Buou=

asigur3.ndu-l c a primit scrisoarea

reti

Impreun cu pungile cu bani prin Corni-

I
lui

~ ~rilo.:f> , a rmas fr nici un gal~


~en 'n cas. A incercat un g lben olanIdez, dar l-a gsit
~i pe cei 30 d

"cu lips'!'; la fel

galbeni Imprteti,

!aa Inct nu i-a mai pltit

sptarului

~atoria,

cci se Inelesese

s-i

113 groi

(galbenul).

dea' cu
I

Va achita poliele

panului Golescu, aa cumi-a scris.

Pri4-

~enul care a venit de la Constantinopol


..
e-a spus c pot s c tige bine de la
)oliele

trase

acolo In ~~lorin0

de

~ugusta. A primit actele pentru huzmetw


"__

,;..-

Cd. 55/20 -

.,.,P'uz

1996 ..:....I-a ~27

....,

"'

- OIMII'"
.
__

===.-=

""",

..:..

-..-.;

- 344 XXXIV
MODEL I
Nr.
crt.

vechi

Nr.

yr~1
I

I
I
I
I

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

ARHIVISTICE

Observetit

vinriciulUi,

"'

30.000

dar nule-a deschis;

cere;

stul

eate,

cei

din suma semnalat sunt prile

altor persoane car -particip

la afa-

de condeie, dei amast -

sunt n contul lor.


. Orig.

I
45 ~

UNITII

Scrisoare de la Astrino Costa

1813

iuI.S,

Petru ctre Hagi Ianu Costa Petru la

Bucu-

Craiova anunndu-l c a fost la banul

reti

Golescu pentru judecata ceauului Scar~

lat,

dar acesta n-

putut face nimic,

d-.oarece a inceput s circule zvonul c~


p \"O czs vJ..
bAntuie ciuma i..!s-a amnat; iar 1n leIgtur cu poli a pe care dej a o primi.se, l-a rugat s~-l maiatepte cu pla-

ta 0obAnZii').

rit

dire

Inc! nu a primit tale-

t despre care i-a scris

c-i exp diaz prin fratele


same.; ~ctua1ul)
frate

cu acesta,

de 6000 de groi,
21 de zile,

~e

same, care est


i-a prezentat poli a
s-i plt~asc dup

dar neavnd i scrisoare

la Hagi I'anu~ nu a acceptat-o;

i -a spus s-i

i i-a
lui;

~ostulu1

aduc i scrisoarea

amintit l~.de amanetul fratelui

dar pn acumat'nc! n- a aprut.

Aa tncat s nu-i mai trag polie


i
\

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027

sl-i

lui

trimit

ci

bani de cate ori are oea-

XXXIV
Nr.
crt.

vechi

Data I
locul de
emitere

Nr.

4f7i I

s- I

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

zia.

Poli ela trse

la Constant1nopo~

deoarece sunt pentru banii Impfium.utai

domnitorului, se colecteaz fr s maa

plteasc ei eomt.s
Ion de 1%, i-a tras
lui Malea polie

de 80.090 de groi

acum. Se strduiete

s strang cat.

mai muli bani i s-i


constantinopol)

trimit

~~

, cci s-ar putea s

catige I 3%(poliiatic)
. s se ngrijeasc

oe aceea

i el de bani, ca i

Nicolopol. Din galbenii trimii,


cei.mprteti
teal')
ieit
l-a

i-a trecut

cu 12,20 groi,

rugat s-i

pe ~~

~tn soco-

de la toi

un ba de 158,9 g~i,

Sptarul

strng 30.000 de groi

In "ciutinwX i a gsit

20.000 pan

acum, cu 27 de parale ba la ~albenul~


tmprtesc, cel venetic cu 13 groi
(bUcata'),

iar olandezul cu 12 groi

i 30 pan ~a 36 de parale;

acumi

la cel tmprtesc se cer 28 i 29 de


parale ~este

12 qroi).,

dez 38 i 39 de parale,
c veneticul

iar la olanunii i-au spus

are un p~e i de 13

groi i 4 parale.

Logoftul Iacovache

a fost gesemnat ca s se ocupe ~u aprovizionarea eu zaherea pentru ~rmatele


mprteti

i de .aceea va veni acolo,

s aib grij
Ce!. 55/2.() -

1996 -

I-a

027

MODEL 1

s-i plteasc datoria.

~5

- 346 ,.

Nr.

crt.

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

s .

Observaii

ARHIVISTICE

I
i s-j

S Incaseze
trmit

bani!"-da- la episcop

funducii pe care i-a promis.

primi t' amanetul -cu cei 740 de taleri

un zapis de complezen

(economic).

ITnase nu numai c nu a pltit

cei 200(

I de galbeni, dar' i-a mai cerut Inc!


L4~/
12.000Jpentru

dou luni.

Orig .
.

x)

460

1813

5a

Limbaj

Insemnare

iul.S,

cripto

prin care "Astrino

Costa Petru: i fraii~ adeveresc

~ucu-

c au

primit 2713 groi i 16 parale In 244

r ti)

de caragroi

tmprteti

i 546 ichi-

lici de la vameul Marcu In contul mitropolitului,

din banii pe care acesta

Ii datoreaz.
Orig.

461

1813

Scrisoare

iul.5,

I ctre
!

rova
1996 -

I-a

27

de la Mihalache

Furtunc

Hagi Ianu la Craiova prin care

Vrcio- .Il asigur

Cd. 55.'20 -

MODEL

~XIV

Data i

Nr.

vechi

c a tnmnat

starostelui

de

XXXIV
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRIN

1-------------2

UL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

------------------------------------------1--------------1
s

care a prlrolt-o spunndu-i i el perso


s

tr ng! cei 2700 de groi


Astr~no la Bucureti,

taro$tele
prot.estat
totui

companie,!d

dei

la Cerneti a

contra t.ermenului, a promis

c-i va strng

, dar Intre

t:imp

au avut loc evenimentele (cunoscut:.)


i "s-a Imprtiat

rostele

nei

Cemeiul",

iar

s-a dua la Ada-Kal Acum

c In dou-trei

zile

va ajunge la cer-.

i va gsi banii pregtii;

deci

nu este vina lui c nu i-a Indeplinit

rug!m1nt a. Sper c a auzit ce s-a Int3rnplat aici,

cumau aprut

"cei de dincolo
au luat
I

trecut

(din sudul Dunrii)

150 de poveri cu cai. i apoi

Inapoi dincolo, aceia au aruneat

o parte din poveri In ap; apoi au venit. negustorii

de la Orova la Cladova

sper!nd s repare (s H:uaia)


1 !itii)

au aprut ilieri

(:UrbU-

tn zona c re"

este mai sus de schela Cladovei, dar n


au luat nimic de data asta.
Orig.
1

62

1813
iul.S,
Vidin

Scrisoare de la firma "Halil aga

;>

(.Hagi ,Mem1!lO<JlU

thenu t i Anastasie

Oonsolu ctre Bagi Ianu

la Craiova,

anun!ndu~l c aduct~rul acestei

Cd.

55/"20 -

1996 -

I-a

027

MODEL 1

scri-

- 348 XXXIV
Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

--li

LtbZ.'

yl

I sori,

Cociu Nicol~u,-este proprietarulJ

celor dou colete trimise de ei de ast

pe care si

iarn

le predea, dup ce

va plti cheltuielile efectuate pentru

II

ele, lund i o chitan pe care s o

trimit emitenilor. Restul de 4 colet

.s le expedieze aici, semnal~ndu-le i

cheltuielile fcute pentru' acestea, cu.

I care.il

I
I
I
463

vor credi~a sau va-lua banii

de la un cunoscut de-al lor


,

Orig.

de

acolo.

Inscris prin care "Hagi Ianu

1813
iul.5

I
I

COsta Petru i

fraii

adeveresc

c au

primit 6750 de groi de la Iaoov, mare


postelnic i caimacam al Craiovei, cu
co diia de a-i restitui la cerere
Orig.

464

Scrisoare de'l

1813

polcovniculOimi

trie Gllri~ (?) ctre Hagi Ianu la

iul.6

Craiov~ rugandu-l s-i 'expedieze scrisoarea a~exat, car

este a fratelui

fostului caimacam adresat clucerului


ca s o dea ispravnicului, prin care
tI anun' c sosete ai'cipentru afacerea lor. Socoteala nu poate s o tri
mit., deoarece arvanitul Ii-a venit nic
1

I
C'd. 55/20 -

1996 -

I-a. 027

MODEL 1

p~n acum ca s-i plteasc datoriile

Nr.

--

Data i

Nr.

crt.

vechi

locul

XXXIV

Observaii

CUPRI:-iSUL UN1TAII ARHIVISTICE

de

emitere
3

Iprecum i zapisul

~64 1 !
I

i aI alte! per-j

lui

soana pe care l deine destinatarul,


o le trimit!,
Ii

ca a

e poat~ ncasa.

expe<.u.az~500 de groi

'"

--

rugndu-l s

calculeze

dobrrda

cu restul

de bani. Ii trimite

ca s i-o remit odat


untul,

mi luI, psrile.
~_ ~

465

10

,Orig.

1 13

~ Insewna:t:ecu banii c re s-au

iul.6

strns de la diverse persoane din plasc


Marginea,

rm~i de 3 ani (de la tti-

verse obligaii:>:

1810, 1811, 1812

din "birul

, "care s-au dat

robilor"

iarl1i asupra log

Z.oftului,.)

ot Adunata".
Oriq.,

"

466

11

us. romn)

Tudoran

4:f

Scrisoare de la Sofxon~"Zlt-

1813

reanuH ctre Magi Ianu Costa Petru la

iu1.6

,Craiova rugandu-l
.ea s-i

scrie lui

deoarece

finna lor l-a avut

pe tre:f,. ani: milele


primit.

Astrino

remit r,,:stul de 200.de groi

din milele
vinriciului
'.
J.

la Segarcea

Lt'R

arend

d~ anul acesta

Samu!l
,
-"sadoveanul",

da.r:. 81-i cear~ cei 50 de groi

conform

r,vaul\.'\i pe care-.l enexeaa i s-i


{

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a. 027

D.

le- ~

u are tin;p st1-i scrie separat

arhimandrltului

MODEL 1

- 350 Data i

Nr.

Nr.
crt.

locul

vechi

--

UNITAII

Orig.

de la Astrino Costa

Scrisoare

1813

12

odat cu .ceilali.

,.

I trimit'

I
467

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

CUPRINSUL

de

etru

la

iul.6,

IPetru ctre Bagi Ianu Costa

Bucu-

IcraiOVa~ ti expediaz

i un amanet

reti

jde

prin fr tele

-L &"\'\"U-T,

V\- ~

la clucerul

';:-

Comi,

I me.~elui postelnic

Vlahui a primit

soarea i cellalt
!scrisoarea

I Pentru

I -.

s cr4I

a~anet, va tnm8na

adresat

lui

9i Moscu.

afacerea despre care ti

spune

I s o fac n numele lui "Ica"x, a vorbit

cu "Coftera"

, care

capuchea ede , i are s-I


1"

chererneziIt

I tiunea

~um

Idiscutat

I dea:

curnaeste b
prezinte

la

x 1 atunci va rezolva chesdorete Hagl Ianu)

cu Iacovache, care vine acolo,

'Ildespre datoria

lor de 850 de "ciuti~e"~

spus c are s-i


l

indice unde s-i

deranjeaz mult aceast datorie f

cei 106 galbeni "cu lips~" t i vor gsi


i ei locul lor.
un zv

I-a dat lui "Calos"x

pentru 2583,30 de

din polita

ro i pltii

de 2650 de groi,

tru Constantinopol,

dat pen-

din care a sczut

agio de 2 1/2 Dup cumi"-a mai scrie,

I partea

lor de la vinrici

130.000 de "patera"x.
I

este de

Negustorii

ISerres de la casa ~om~rcia~

Cd, 55/20 .-

MODEL 1

y Y'YT'U

1996 -

I-a 027

de ~a
a lui

XXXIV
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

Observaii

CUPRI:'-iSUL UN'ITAII ARHIVISTICE

MODEL 1

Dl'mitrle Atanasiu- au .scris

I al

r~pogatului serdar c se caut acol

blnurile
se raiul

lui

de s amur

frunoase,

1111ISr.lail-paa

entru

i ar fi bine

trlmi t i ei o _artid

fie de la

Craiova, fie Lrin Rusciuc. Capanlii a


venit

dup ce

da~e

lazaret

i-au te~inat

i spun c~ nu este

la Giurgiu, dar e~ist

1~, de aCGe

ci

totui

s-au dat porunci att

de

uz-aga vine a0010 pentru a

scv~re~ fi
socoti

~erio

(poli).

dobnda de la ~agvil

Emitentul se va str~du!!n
egturii cu
! "Cocionora"x Lund scrisoare de la Hag
lan! p ntru episcop sau pentru "SadoveanulB ~i, dac ar putea,
. tot

acum

':"pnntru moia Sceti,

se afl vis-a-vis

I aflat

! a ames

dup ce -

care

de T mava, dei se

pare c a luat-o

ar aranja

cpitanul

Diamandi. A

dob~ndit slujba

Mrcu

at 8 mii, ~e

de

gro:)

S l ajute pe vtaful de la Vlcan cu


ce are nevo

c!ci este cumnatul

prietenului

lor, Ni'COlad1e,unchiul

optarului

antazoglu.

Orig.
x) Limb j

criptot

identificate;
tate
,

oarsoane necuvinte inven-

de emftent

.----~----~----==-=-~~,------------=~=====;===~~--~----------------~---------Cd. 55/20 -

11196-

I-a 027

- 352 XXXIJT
Nr,

Nr,

crt.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

13

1813
iul.S,

ARHIVISTICE

Observaii

468

Data i
de
emitere

locul

Scrisoare de la Teodor D. Tirc

I -ctre Bagi Ianu

la Craiova prin care)

Orova Duca Zembiloglu din Vidin i-a-rspuns


I
c a expediat la Craiova cele dou co-

lete,

Il 'roag s-i

groi,

cheltuielile

I cumse-,vede i

trimit'cei

din soc:xiteala'expediat

!lUi Inc din 19 aprilie.

[ ind

355 de

efectu'ate,' dup

Dac mai are

e le 4 :'Ldie cu tutun-, tr1mise

de "Halil Hagi 'Memisoglui Gheorghe


St.henu comp!-', s i le expedieze qici.
Scrisorile- primite s le lnmaneze, iar
aceea pentru Bucureti s- o trimit
(.

prima ocazie.

cu

Ori-q.

,
469

14

Sc~isoare de la Astrino Costa

1813
iul.8

Petru pentru vameul Marcu ca s-i


mit galbenii pe care-i
gsit

tri

cci

un muteriu care i' d In schimb

argint,
s-i

deine,

dar s fie exaci

la cntar,

Inmnezebanii persoanei care

i care va 'trebui s se semnezepe ve


pentru primire.

Pe v. Mihail COnstan-

tin noteaz c a luat de la vameul


Marcu200 de galbeni a 12 groi i 90
de aspri bucata', In contul lui Astrino
Oriq. -

Cd. 55/20 -

1996 -

i-a 027

MODEL 1

eDrJ.."f..efL

3 3 -

XXXIV
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI:'-l'SUL U:'-l'ITAII AR.HIVlSTICE


J

:::.8,

Scrisoare de Ia Stefan CosLa Pe-

"'=I"'fl-i~f--+,4-l:i--;--"-+--O..ft..1+~--

JI

egade

Itru ctre Hagi Ianu :..Craiova rugn-

I
1-,
I

IdU-l s ia o scrisoare de la Costache


~entru Dimitrie Atanasiu,.care nu tie
I

c banii pe car

li va lua de la Ismaill

lPaa sunt ai si, s-i dea sau banii


~au zapisul. Deoarece Stavru Panu din

I
I

ILozeci (Lozei 1) i-a mprumutat 2105


groi, 1-a nm nat polie, prime i se-cunde, ca s le plteas6 Bagi Ianu .

~up 31 de zile de la prezentare. El


~rage mereu poli e, "deoarece banii au
~recere aici", cu Constantin Ni~olau i
~a trimite socoteala, n care nu vor
figura casele lor, unde a dat cnd 4000
~and 5000 de groi: mai are i ali
~~
~ J.;.'\f QN.L ~0J\A..12..
.
pani, fii sat, lui Constantin Stefan Lazu
';>

~-a dat 6100 groi, Constantininei Sari


1000 de groi, cci aici este o scurnpe-

re grozav, fina este cu 105 groi


~uta de ocale

i toate preuril

cresc

~ereu. Rudele lor de aici sunt bine cu !


~ii .

I
71

16

1813

I-

iul.S,

~mp."

Viena

Orig.

Scrisoare de la "Zatu Rusi i

ctre Astrino Costa Petru la


w'v\. COJ\..4- 'i'~ l~~~
3ucuretU c-i pare ru d~ ceea ce i
;-a ntmplat lui Tnase i lui Anasta-

Cel. 55/20 -

1996 -

I-a 027

Observaii
~5

-1

354 -

XXXIV
MODEL 1
Nr.
crt.

NI:.
vechi

Data i
locul de
emitere

...,

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

siu, dar tnainte de 15 august nu poate


veni acolo, cci are de lichidat nite

i
I

socoteli.

Preurile

la ln sunt ace-

leai i este un articol care nu se


lcere pe pia monetan,

de aceea papate~

Iare pierderi. I-a scris lui Triandafil


I ca

s nu mai trimit lna depozitat

Piteti,

aVdnd In vedere situaia

la

de

lacum: Pihtu tnc nu a pltit ceea ce


datoreaz,

dei i-a amintit de mai multe

ori, rmne deci s-I dea in jUdecat,

i ca s fie obligat s pun banii "depo-

I zit"

sau s fie Inchis pentru

c a fu,

git de acoo r s se tngrijeasc

s ia

Ide acolo o declaraie

sau de la Craiova

'C a fugit de acolo pe ascuns, dup ce


a strans mai muli bani,

fr s-i pl-

t.asc, s fie va lidat i de Cimcmie sau de Agenia

austriac,

cci In

felul acesta se termin mai repede procesul, s trimit la prietenii


aici i zaplsele

acestuia,

lui de

Ins intre

timp trebuie s fie oblig t s dea procur pentru bani. Toate rile
'pregtiri pentru

incheierea

dar dup toate aparenele


sperane.
Orig_

Cd. 55/20 -

1996 -

l-

02"

fac mari
pcii,

nu sunt mari

472

11

1813
iul.3/20
Viena

XXXIV

355 -

Scris0':lre de la "Anagnoste Papateu i oomp." ctre Ast~ino Costa Petru la Bucureti anunndu-l c aici
nivel~l preurilor

pe pia este foarte

dezavanta30s -la toate articolel


numai n ceea ce privete
l'ahia. El se strduiete

, nu

lna de Vas vand cordo-

vanele la un pre convenabil, ns pentru l~ nu poate face nimic. S se


gAndeascc i ei sunt ntr-o
extrem de dificil

situai~

ca i emitentul,

cci mrfurile stau nevndute n spet:an

{Wlor preuri

a avea posibili tatea


pitalurile
zile.

~nvestite)

Paachina,

mai bune) pentru


s-i

recupereze ca-

de trei

aa cumi-a mai scris

este cu 40 p n la 45 Cfeflorinl
~ugusta ~ut
poate s-i

spun, deoarece tot timpul


Pieile

sunt cu 60 i 68 de florini
sunt cerute (pe pia~

cum
ia

de

de fWli) , dar precis nu

sunt schimbri aici.

privete

ani de

de iepure
suta i

In ceea ce

intSmplarea cu Pihtu,

discutat

i cu Zotu Rusi,

dup
situa-

nu poate fi r zolvat decllt dac

firma lor le trimite


pisele

acestuia

reaz )i

de acolo toate za-

~a s vad c t dato-

apoi ~s-l

Oblig:) s le dea

procur pentru bani; tr< buie s trimit

356 -

XXXIV

MODEL 1

I I

-;1
~f~

Data i

NI'.

Nr.

locul

vechi

CUPRINSUL

de

U~ITAII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere
..

;t;r,

luat de la negustori

declaraie

noscui

pe piaa

de aici

cu-

!din care s reias

I glLstori

a"

c . Pihtu a strns

ne-

I
un .avocat ,1

fugit, apoi de acoor el

dar are nevoie de actele pomenite mai

I SUSi

I
I

l-a dat 1n judecat angaj nd

(de la Viena) 1

bani (la Bucureti) i de la ali


-

tn declaraie

s scrie

sau c da-

'1 toreaz bani la mai multe persoane sau

'1

e a ~fugit de acolo. Vrea s-I pun laJ


r

:1 punct'pe

acest individ, reci a rntrecul

orice, msur. Se fac pregtiri

(pentru

pace) , dar nu "tie ce soart


lt~

Inc nu a fost o~ligat

I lana" la

ti

atea

s predea

magazia tmprteas~,

dar dac

va mai primi de la finna lor mai mult

marf', cu siguran ..va fi dus acolo.


, K,

luat not c n-a mai cumpratlan,

'deoarece nu poate s -o -trimit

-,

bnut ndu+ee c sunt

cazuri

acolo,

de cium.

Triandafil este. mai catigat,

deo&1'ece

a cumprat marf mai ieftin,

iar

marfa ieftin

nu eti

niciodat

dere, ci 'mai degrab ctigi.

cu

tn pie

Cafeaua

'i zahrul sunt cu 80 pn la 90 de


florini:

mult lune a suferit

pagube

-: tnsemnati)
Orig.

:-.._;,....------..,;....---_.~~_.~-.,..,..-----------_..:..._----_.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

XXXIV

crt.

Nr.
vechi

Ni".

Data ~i
locul de
emitere

CUPRI,

----

U:'-l"ITAII

iul.8,

ARHIVISTICE

I .

Observaii

----------1----5---

------------4

18 I 1813

473

'SUL

MODEL 1

Scrisoq.re de la L!i+mc:) "Hagi

I Must afa Bairactaru

.,

Cara Ibratmoglu" c-

Sitov Itra Hagi Ianu la Craiova anunindu-s


L

c li trirn~te cu Meh~~t 16 colete cu

1.

cafea n dou crue, n contul i la


,ordinul lui Adem-aga "Adali" (adic
I

din Ada-Kal~), c rufa 's le i trimit,

pltindu-i lui Mehmet pentru cheltuieli


chirigiilor s le dea 44 de g~oi de
fiecare cru. Lista cheltuielilor f-1
cute cu marf~_ care !n total se ridic
la 300 de g~i

i.31 de parale, 23 de

groi la povar, chiria de la Adrianopol pn la ~itov, pentru cele 8 po~eri, fac 184 de groi; 5 groi.~e
!povar~ vama ~ci

la ~itoVJ- 6 parale

~amala.cul,
1 gro pentru transportul
!
.
leu caiacul , 10 parale pentru rrtagazie,
~ groi % dob nda banilor, iar provi~ionul 1 groI 2)20 de povar la trecejreavamei de la Zimnicea;

2,25 la laza-

ret lui bell-aga pentru-doua crue,


~ grp pentru Mehmet care nsoete
marfa pn acolo. Dac! ci

va mai are

~e trimis marf, s-i ndrum

la el,

p.1cil va servi. Suma total datorat,


~dugndu-se ntre timp i alte cheltuieli, este 353,1 groi.

Orig.

.--~----~--~-----------===~=---~------------~--------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

021

- 358 MODEL 1

XXXIV
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

UNITAlI ARHIVISTICE

------------------------_._------------------------2:3

474

19

Scrisoare de. la Hagi Ianu Costa

1 13

iul.8,

IPetru ctre COciu cu rugmintea de a-i

,craioV~eli~era

dou adeveririe.pentru.doua

sate ale sale,


. din judeul

Cocorti i I~rgheni,

Romanai, pentru primul sat

Irvaul s conin 5 ocale de ~t,


,pentru" al doilea 27 1/2 ocale,
I

someazpe steni

s e L pre- ,

..

, Orig.

deoarec

!dea.-

20

iar

Izapci'il li

475

Adeverina evreului Alcalai dat

1813

iul.9,

lui Bagi Ianu ca s Incaseze la Craio-

Bucu-

de la Ioan Vasiliu Braoveanu 2000

reti

gro i P

care i-a

Astr1no ~osta

luat el astzi

de

petr';>
l'

oriq.

476

21

Scrisoare

1813

iul.9

de la stolnieul

Viio-

reanu ctre Bagi ianu'"la Craiova cu


rug~ntea

de a-i fixa alt

t'ru returnarea

datoriei,

termen pen-

deoarece du-

cndu-se la Cernei nu a putut s-i


ncaseze banii datorai
acela

n-a

putut plti

de lIAgi Ghi;
deoarece'Ms-au

lntmplat de s-au spart Cerneii


frica

srbilor".
Orig.,

Cd. 55/20 -

1996 _. I-a 027

lb.romn

de

- 3 9 -

Data i

Nr.

Nr,

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

Observaii

UNIT[{ ARHIVISTICE

22 11813

MODEL 1

emitere
--~~

17

XXXIV

ano- /'

orova

ctre Hagi Ianu la Craiova anun-

vici

iu1.9,

:an::-~a::~:r:i~::al:t::::te::b:::::I
Polizu tn legtur cu ziarele
puns s-i

i ce rs

dea lui Hagi Ianu, dar aces-

ta spune c nu a primit ni.ci o scrisoare de la destil!atar . ,Acum


aa se proce
deaz cu scrisorile

care vin din Turci

sau Valahi al numa~posesorul scrisorii.1


poat

s o ridice

vine scrisoa~ea J
- mberaitor-ul
nndu+Le .La

de la pot, iar dac~


schel,

se duce

acolo. i le ia,

depu-

pot. Ar fi mai bine s-i

trimi t lui iPersona~

~crisoarea i

( atunci li \ta trimi te i ,rspuns i va


~ace tot

ce-i cere, cci mai rmne

cteva zile

Orig.

aici.
,

::

I
ctre
Scrisoare de la A~~ga
II Hagi Ianu Costa Petru la Craiova ave
J.

478

1813

23

iul.9,
Cilieni

tiz

nd!1-l c a venit cu porunc de la

Ruse)care este nazt1r la SofiA)la Bucu, reti

la bei i acesta la rndul lui i a

iL

dat porunci ctre ispravnic~~a

Carac

ca s achizi icmeze zaherea i s o


trimit

la SofiAr "pentru tainul

rului-.

L-a tntrebat

i pe polihronle

~============

"

_______________
~=Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

~.M
__

vizi1-

~~

- 360 -

XXXIV
Nr,

Nr.

crt.

vechi

Dat.a i
locul de
emitere
--3---

I
I

CUPRINSUL

MODEL 1

Observaii

UNIT A TII ARHIVISTICE

~~~~--~---+~~------~------~~~--------=-------~----~--dac are; dar acesta i-a spus c nu ar1


2

~qgl 2)

nici pentru el. Pe Hagi Ianu i'l roag

s-i cumpere 1200 co de pnz de

II
I

Braov

pentru saci, coi nu-i ajung ce

triRrl.ide la Sofia,' dar s plteasc


cu banii luiJ s-I scuze c il deranje \

z, dar tie ~~ totdeauna


fr cusur treburile

!n~ePllnete

mpriei.

mai cumpere i o tipsie pentru

S-i
filigen

I
I
I

'

ii 12 filigene, un cuit de aScuit


condeie,

de la Lipsea,

i 106 de gheme

fin,' pentru

cusutul sacilor

de sfoar

Orig., isclitur

479

24

1813

Scrisoare

in ~b.'blrc

de la Astrino Costa

iul.9,

Petru ctre (HA9i

Ianu la Craiova )

Bucu-

anun ndu-l c i-a trimis dou pungi

reti

sigilate

cu 800 de groi

sptarului

prin Crciun.

de la oameni
Si el a primi

1>

toate amanetele trimise de acolo, uIti

fiind cel trimis cu fratele postelnicu


lui i cu Nuu Juvara. Va incerca s
vnd flinducii cu 11 groi la gfJZda ju
"lehedini,

galbenii

de COnstantinopo

de Egipt i tucumedele-direclii

Cd. 55/20 -

1 96 -

I-o 021

(de

- 361 -

/'

XXXIV

MODEL 1

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRI,SUL

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
4

aici,

'i

IMehedin! la gazd. Sptarul nu este

a rmas numai casierul acestuia,

cminarul Manoil, cruia i-a dat 2000


de galbeni LFent.ruslujb~

lui Drghi-

cioi i se pare c sp~arul va aranja


i aceast afacere cci deocamdatpn
la sfritul

lunii .august o deine "Ica~x,


.J

a observat c spta~l

are mare trecere

la curte i la domnitor, iar Drghicioi


este bine vzut i de -gheremezl"if'"
i dia
frU.j-a~

s tar, aa Inc t Ii este asigurat.


2000 de groi s-i

remit aoolo lui

Haf"Lz-agacapanla~l i s socoteasc i
dobnda de la tagvl1 (poli)
s-i tr

ac In partida Llui Astrino)

Cei 37 de venetici
(galbenii)

i-

dar acumsunt i cu

29 i cu 30 de parale.

veneticii
groi)

!s-i

I
I

Cd. 55/20 -

grij

a plecat de aici
ce datoz:eaz)

1/4

(fr
I

s aibI

s se asigure de sumape 'care o

:::t~~:~~::::C:~::~~~1:i::o-l
. reanu s fie atent.

I
1996 -

13

i s-ar putea s ajung 1

plteasc

bucata

cu 4 i 5 parale ~ste

"Bistrteanu"

Olandezii exacil

la c!ntar sunt cu 13 groi

II

i fr~uzeti

dat. cu 27 de parale

Lpeste 12 gro i>,

i-a dat cu 13,4 gro~)

imprteti

ai sptarului

I
I

iar banii

I-a 027

S aib grij

cci

- 362 XXXIV

Nr.
crt.

Nr.
vech i

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
3

situaia

este ncordat

acolo r dup cum

i-a spus Hagi Iani.

"Gheremezi"~ile

Igr~bete s trimit

armate la granie.

IBtranUl.Hristodul,

care-l

el,

Lmoia)

l-a ntrebat

de

stimeaz pe
Cpj ani a

lui "patumen"x, i' i-a spus in secret


c vrea s o ia la mezat Ira rugat

I mult

s-i

t;rimit n secret unpi tac n

:care s-i relateze despre starea moiei'


II

despre morile i viile

pe care le are

i ce arend ar putea s pretind,

dac~

I via se Luczeaa cu "pogonari" sau cu


i
I clac, ce poslu~nici are "Patumen"~ ;
toate

acestea s le fac fr s afle

proprietarul.

Dac vrea, poate s se

asocieze i Drghicioi sau Astrino.

DaJ

c~ o s ia el moia, va scdea liudeie


i altele.
,i-a

Astrino,

d s cutind

rspuns c nu 'tie

cu TnasE,

dac este de a-

cord s se asocieze la moie, trebuie


s se consulte i cu "partali"
trimi t pe Pantazi

G-l

s se informeze

s fac un raport despre moie1 el cre~

de c Patumenva putea obine chiar i

3000 de groi arend, dar Tnase spune


c acela va scoate i 60 de groi la
st njen. El n ar prefera s ia
,_ia)

!.
1
C:l.. 55(20 -

1996 -

MODEL 1

I-a 02'!

Izbiceni

(mo-

a lui Jianu n tovrie

"

(cu "Patumen" ) ; s-i

comunice ci
f

/.

XXXIV

Nr.

crt.

Data i
CUPRINSUL UNITAII
locul de
emitere
-----I----------------------I--------J
4
3

Nr.

vechi

--

l'
4f1 2~

Observaii

este

0 btrn)llUi_H:r:t~todU.Y

mo ia B,jlceti

de Cojani,

are i la ce distan

stanjeni

rie

ARHIVISTICE

MODEL 1

i dac se poate

o cl-

face

la ace sta di~'l.urm e Nuu Juvara


c a pltit

susine

eai de Astrino

cei 1500 de gxoi

aici

dar nu este ade~d~at;

1810 martie,

socoteala

cu f-

ina pe care a luat-o cu contract !n


la el la Craiova.

1810 este

asigurat

c n ndcf' un.

meni s-I

caz

AceIa l-a
nu vrea ni-o

nedxept.ie as c , A prixrJ.t i

~ scrisoarea

lui

Bagi. Ianu

din 7 (.iulie

i se va duce s ia aroanetul i sine_.

turile
.M

trimise

cerut,

es~

L,m0neda> de ars-int

cu

iar " peculaiile~

.(galbeni) . de Constantinopol
Egipt

se fac numai pentru

zilele

acestea mare

-if-

va fi fcut

Scriere

cripta;

pae

~eidentific.~te

~80

2S

1813
iul.18

~-("U.

Jd)~

Scrisoare
ctre

_ lc1u-i c.tt-l va ajuta

Cd. 55/W -

1996 -

I-a 027

~\~~~~~'1.-

-l~~'t

~.t(~-{~'n~
lQ"o

'ia.~

de la Alecu Nicolescu

Ha~i Ianu

~tat cat ii

donime

i funcii

pentru persoane

ceea

1 nu-i ddea~

altf

Orig.
x)

de

b1ne-

logoft i de

dat 500 de groi,

i-a

Iai,

"A.,1lti
a

cu "ba".

!ne les

nu

la Craiova

fgduin-

pe Mihalache

st~ n putin,

Furtun

dup cum

364

XXXIV

-.

Data i
locul de

II

I
--1-1---2-------3---Nr.

crt.

Nr.

vech i

CUPRINSUL

UNITAII

Ob. ervatit

ARHIVISTICE

emi tere

--

----------4---------------------

I l~a

rugat. Ii trimite un zapis al lOgO,

ftului Bibescu,

de 4000 de groi, mr

.preun cu o scrisoare

ctre acelai, p

..care s le nntnez'ei s ia polia.


Orig.

481

26

1813

' Zapisul

bm.IO

I arendeaz
.~

p&

1 .

ttJdn care Toor paiilolri'6

lui Hagi lanul] "11Kyi Urzica~)

I
I

timp de un -an, fr. sat.

Orig.,

lb .bulgar

,.
482

],813

27

Scrisoare

de la As~rino Costa

luI. 10 , Petru ctre Hagi Ianu la 'Craiova opin nd


c ar fi bine s poat lua moia

Bucu-

<00-

-f

jani') a lui "Patumen"', aa cum i-a

reti

scris i n scrisorile
aceasta,

I procesul

trecute,

cci

cum singur i-a spus a pierdut


i se pare c va !fi din nou

soo.ast.Lamez at ,'pentru datorii.


primit

a:rnanetul:
i-l va in~na

rului; vornicul

<p6seso-

l-a rugat s aib grij

'S-i strang banii (de la debitori)


Polihronie

este mai priceput

unile care serefer


(ne~nelegerile
I Curcumbi

I Marinoglu
Vcreti

1996 -

X-a G27

in chesti

la cai din patrie

dintre urmaul

lui

i fiul lui Zisi-). Oile lui


s-au mbolnvit

de glbeaz

i era i el s o Peasc;

Cd. 55/20 -

MODEL 1

din nou la

a aprut ciuma i au fost

MODEL 1

3-65 -

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

hg2

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

2A- 1

arse casele in care au stat

cei oiumat~;.

Orig.
aeudonf.mr, pe rs oan

x)

cat.

483

28

1813

AprQ~petoa~ scrisoar.ec

e.u

este

cifru.

de la Astrino Costa

Scrisoare

l'

ncidentifi-

lul.12,

Petru ci:re F.:tgi ~Iilnu la Craiova des-

Bucu-

pre cazurile

reti

reti,

de cd.um din .satul Vldl-

dar l oras n+a ap rut; nc nici

un caa , 1'. pril'li t scrisoarea


cu Hristache,

din 5 iuliE

cumnatul stolnicului
scripoare

Ioni BIcescu,

care era

i n loc de poli ~;. cai 9000 de groi

i-a trimis

cu pz'Lma

la ~~hedini.
crisurl
patrie
'.

ca

s-i

de a

I-a mai ~rimis dou n -

domneti
i alta

ocazie,

i Q s~isoare din

pentru clucerul. Dinc.

nevent din cel fin n-a gsit

ece t la

Znca i pe aceta 1-1 e pediaz. L-a


rugat pe '.rudorache s-i
tastihurile

s tele

Vistieriei

extr

g~ din ca-

l1udele de la

lor i anume: 7 sunt pentru la-

nuarie. la ~egoiu, 14 la B~rca, 1 la


T rnava i 4 Le Greceti.

JI.cestal-a

rugat s~-1 fac rost de 100 de ocale


d~ ca fi

_1

cof le !?1t~~te>i chiar

da~ nu le plte~te
grij
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

cel Duin va avea

pentru ceea ce l~a rugat. N-a

I
I

- 366 Data

Nr,

Nr,

crt.

vechi

locul

i
de

CUPRINSUL

XXXIV

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

tiut s-i explice

de ce prin aprilie

s-a adugat un surplus

nu

da s

'SJ intervin

(la

ilnpozit~.

fie pedepsit

Preda; Pe Costache3dlceanu

l-au tri

11n zori de zi, n'surghiun,


iar n timpul nopii,
Ghiea 'la moia

la Castori

pe Gligoracu

lui, dar nu se tie da

In-au s-l trasc

I Dunre'.

i P:'~l dincolo de

"Cucioociu"

nu i-a predat

(1)

reei 200 de galbeni, !luai de:~a el,


"exarhului

de

1<1

Frangade"

'l'Astrinonu -mai tie


I
I

x)

-c\11\1'

iul.13,

neidentifica

de la Mihalache -Aposto
Ianu la Craiova

acuandu-ae

Cemei

, -iar acum

Foarte, Inulte pasaje cu lirrbaj

Scrisoare

1813

29

x -.....

su-I

cifrat; persoane

~84

2700

c n+a putut s strng

de'groi--de la'Carnei,

cei

aa cum

l-a rugat, i din cauza ntamplrilor


de abOlo~'din

s-i scrie i'clucerului

~lecu, isprav-

sigur;

'caaala 10 );

L roage s-i expedieze

el

cnd va fi c'azu) cu o ocazie


s-i triwit~

poat strnge
Orig.
I-a. 027

crora toi au

(la

(atunci

1990 -

pricina

fugi t i - cum abia revin

nieul, -ca s

Cel 55/20 -

MOPEL

z pisul,' ca s

Guma de mai sus. .

XXXIV
MODEL 1
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data

CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

..

-2

30

485

poli tras de Ioan Anastasiu

1813

iul.13,

Pet.ru7de 1200 de groi) asupra' lui "Bagi

Come-

Ianu Costa Petrit i fraii"

t ni

va, ca s-i

plteasc

din Craio-

dup dou zile

la vedere, la ordinul cpitanului

de

Dimi-

traChi Drghicioi i s ia aceast po'"


,

li , care in
dup c

va fi semnat.. Pe v.: Ioni

postelnic
de pe

loc i de scrisoare

semneaz de primirea sumei

rso.
Orig.

486

31

Scrisoare de la' Iorgach

1813

i ul. 15 din partea

It

Nioolau

Aghioritulu1" ctre preotul

Iani COmanioti, originar

din Peloponea,

cu rugm1ntea ca s plt asc lui Hagi


Ianu suma de 3800 de groi 1mprumuta:t
din 1812 ma! 1, tmpreun cu dobnda 10l
d

520 de groi i s recup reze za-

pisul.
Orig.

487

32

Scrisoare d

1813

la GheorgheHagi

iul.15,

Le~ ctre Bagi Ianu la Craiova anun-

Braov

ndu-l c va veni acolo s-i PIteas~


cei 500 de groi pe care-i
Dac s

Cd. 55/2.0 -

1996 -

I-a

027

gsete miere acolo, dorete s~

achiziioneze
nie,

datoreaz.

s trimit

1 vreo sut de b rbe-.


un omde la firma lor

368 -.
XXXIV

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

-2
,
1
~-+
__~-+

~y:r

3'2---

CUPRINSUL

U"{ITAII

I Sa_-=~~~~~~.-.~4==~~v-~~~w-~~--_~--.~5----_caute I s11-1 to~asC!


aceast mar~

3 __~I~
~

f. C!nta~l

este cu 81 de groi,

du~~

la Bi:aov.

Orig.

I
33

1813

Scrisoare de la Anastasie Iconom

iul~ 15,1 ctr

Bagi Ianu la Craiova repron-

egade

I du-i

ca n+a mai primit: de mult scrisoa

re de la el,

d i i-a mai scris

i alte

dat. Toi ai lui de aici ~unt bine,


dar sunt foarte suprai,
cat i pe Astrino,
aici

att p

afectat

el,

care nu au venit

de mult. Constantinetii

fcut..o scrisoare

iar

au

mincinoas care a

foarte mult pe .toi membrii

familiei

emitentului.

Orig.

489

34

Astrino COsta Petru

1813
iul.lS

I-a 02

Niulescu pentru cei 11.82~,57

groi pe care-i
vrea s-i

1996 -

se adrese a-

z d,omnitorului cu o plngere contra


stolnicului

:::d. 55/20 -

Observaii

ARHIVISTICE

Cf;lastlJlarf nu se gse~t

488

MODEL

datoreaz i pe care m

restituie.

Deoarece ar

de

XXXIV
Nr,

Nr.

crt.

vechi

~~

Data i
locul de
emitere
_________

I~

C_U_PR_I_N_S_U_L_U_N_I_T:_T_I_I

ca na!nte'chiar de

_A_R_H_IV_I_S_T_IC_E

I __

revizui socotea11

tatlui su s-i dea aceti bani dare-il


aparin, ca s nu stea degeaba la acela~
Concept

'490

3S

1813

Scrisoare de la Iorgache (Nioola,u )

iul.1S

ctre Dimu OOfetarul anunndu-l c


abia a ieit de la nchisoare i tI

1-

roag s trimi t pe cineva s cumpere


o puc "ca aceea a Crjaliilor" sau s
.dea 60 de qroi lui Hagi Ianu, clici
este dator la acesta. Ceea ce vorbete
.

"".1.

lumea n legtur cu o instituie religioas (vakuf) este minciun.


Orig.

191

36

oi

1813

Scrisoar

de la Astrino Costa

iul.1S, Petru ctre Hagi Ianu Costa Petru la


Bucu-

Craiova anunndu-l c poate s se in-

reti

formeze n legtur cu zahereaua din


scrisoarea prietenului, iar de bani se
ngrijete Vistieri

i nu caimacamul,

,acetia trebuie oolectai cam n 10-15


~ile de la judee. S trimit o dispo~iie loqoftului Iaoovache care i va
~ua i-i va da lui Hagi Ianu.
I

Orig.

.
Cd. 55/20

1996 -

I-a 027

MODEL

.O_b_se_:_va_ti_i
__

- 370 - rXXXIV

MODEL 1

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere

----------1-----------------------------------------------------

492

37

Scrisoare de' la Iorgachi Nicolau

1813
-

iul.l5 ,-praporgic cavaler" ctre Hagi Ianu


(,la Craiova)

scuzndu-se c nu poate

s-i trimit de aici cei 600 de qalbeni


pe care-i d~oreaz.

li trimite o list,

cu datornicii si, ca s-i. colecteze de


la acetia. Dac vr unul se opune, s-l

I aduc

la judecat n faa Divanului.


Or!g

493

38

Socoteal tncheiat de (Astrino

1813

Costa petru)

iul.1S

referitoare la banii da-

torai de stolnicul Alexandru Niulescu


casei sale comerciale, cci acesta a
tncasat o poli de 5500 de gxbi de la
rposatul serd.r Nicola&Saigi,

la care

"'"
se adaug i doba.nda
banilor din 1810
I

ro rtie 3 pan acum; 1740,60 qroi au


. rmas de plat de la contractul din
1810; 6605,117 groi pe care i-a luat
cu pecetluituri de la Vistieri

n 1812

i pe care trebuia s-i restituie cu dobnda


lor; 1000 de groi zeciuiala vm1i de
Ila schel strlns i dat serdarului
ricolae

S81g1, cci acesta tmprumutase

IVistieria cu 10.000 de groi.

II

I
C'd. 55/20 -

1996 -

1 a O~~'l

Copie (vezi i nr.34)

--

Nr.

XXXIV

Data i

Nr.

crt.

vechi

-1

494

39

locul

CUPRINSUL

de

UNITII

ARHIVISTICE

Observatii

emitere
3

(1813

Scrisoare de la Stefan B lu prin


~

')

iUl.l'

care roag s se dea scrisoarea


tiv

tie

respec.-

lui Hagi 1anu sau postelnicului

Scanavi, caimacamulCraiovei,
c zahereaua o plt t

ca s
Vistieria

i nu Cimcm1a.
Orig.

1495

40

Scrisoare de la, Stefan Legatovici

1813

::>

iul.16,

ctre Hagi Ianu ~a Craiova> anunn-

satul

du-l ~

1 ariniha

i-a trimis

-vis

dou scrisori,

\ nu a primit rspuns la nici

Vis-~[J>desas-a ntlnit

(?)

dar

una. La

cu Petru Dobrina

de:! care aproape nu i-a dat voie s ias

oraul
Nicola-

IcUn

ora,

~atoria,

evca~albeni

apunnd c nu i-a pltit

toate

adic a primit numai 300 de


nu 400,

dei emitentul i-a

l-

~at lui Bagi Ianu 400 de galbeni ca


x
~-i dea" generalului" (sic)
Marcov
~a inct il

roag s-i

trimit

cu pri-

na pot o adeverin de la Consulatul


ruseac in care s se arate

pei 400 de galbeni,

ea

primii

c a inmnat
de la el,

s ..!-o triml:t la Odesa lui Petru.

nup ce va termina cu. lazaretul .de aici,


s e va duce s se stabileasc
1ea

in regiu-

Crimeei, la Eupatoria.
Or!g.
x) .Probabi-l consulul general rus

Cd. 55/20 -

MODEL 1

1996 -

I-a 027

.1

- 372 XXXIV

Nr.

Nr.

crt.

vechi

___

. CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE
1

496

II

Data i
locul de
emitere

MODEL 1

_
5

41

'

cat o bnuial,

trguI

fusese nchis,

'dar acums-a redeschis,


foarte
I

ns sunt pozurci'

aspre din partea sp!taruluiJ

au

fost chiar ntoaraa napoi cruele

I bagaje i
I din or~

nu a avut voie nimeni s


Scrisotile

cu
iasl

pe care i le-'

trimis p:in acumle va nmna destinatarilor,

dar s nu mai pri

scrisori

de la nimeh17s spun tuturoJ

c! emitentul este Plecat~din


pricina bnuielii
fac de la toate
banii primii

asc alte

ora!> dir

de cium, excepie
acestea Briloii.

Din

toate monedele au fost

exacte n afar de do'u rubiele de


I

Damasc,a scad 7 groi din suma de


15.007,2 groi,'pe

__

a~

__

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'1'

trecnd (preul)

I de COnstcmtioopoli
<

expediat la :Iai cu pota 25.900 de


groi,

~~~

care a trimis-o.

la L9albeni~

de Eqipt:, aa cum

.7

- ,/
373 MODEL 1

XXXIV
I

Nr.

crt.

Nr.
vechi

--1

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

--------------------1--"-----5-------

--------1--------------------4
3

~9b 4i.

Data i
locul de
emitere

se vnd ei,

i bau~ de 2~, .1.ar cele

500 de rubiele cu 112 parale;


nedele de algint

(direclii)

no-I

dei

nu sunt cei
I

'lNte, le-a trecut


trimis,

cu 2%ba i le-a

ca s le schimbe cu galbeni :tm-

prteti;

funducii i-a dat cu Il gro

bucata, cci aa este cursul lor acuma


Pentru bli

a pltit

4000 de g~i

f.arenda> pentru anul urmtor, oprind


de la Raul epitrop dobnda pentru 5

Ii

"1

a mai dat 3800 ae groi pentru!

luni)!

I
I

reparaii

la mnst;J.re.Ii trimite

zapisul de 3000 de g~i

al lui Izvor&

pu, cci tl ornduise pe el s-i


te~c

lui POlizache ceea ce ti

emitentului.

.i

pldatora

L-a chemat la curte clu-

cerul Belu, al doilea vistier,

ca s

discute despre banii zaherelei pe care


o achizi ioneaz Hagi Ianu, cci do-

I rete

s aib banii pein.

vor strnge.banii
da tot
nicul

lui;

Dupce se

de la judee ti

vor

s mai discute i cu poste~-

cscanav:,>,

care este ca1macam

acolo. E adevrat c i el st foarte

. prost cu banii i a tnceput s sufere


i reputaia

i creditul

2700 de groi,

pe care-i

lor. Din cei


va primi de.

la companiade la Cernei, 2500 s-i


dea vistierului
________________

Cd. 55/20 -

=.'

1996 -

I-a 027

Ioni Izvoranu, bani

~_,_====~_~,~~~~-_
__._.
__

a
__

,~_.~

374 XXXIV

Nr.

crt.

V~?:hi
~_

Data i

I __

IO_CU_:_d_e_

em~cre

CUPRINSUL

TII

UNITA

Observaii

ARHIVISTICE

41, I

pe care-i oferise
tru s!1meialui,

lui Brncoveanu,
dar deoarece acesta

In-a f4cut nimic, ti

~estituie

suma. L

"Sadoveanul" s--i spun c "Antia"


vorbit cu beizadeaua ~espre

I intereseaz)
tete

I el

ceea ce t~

, s-ar putea ca "Antian'

sa ajung i mare logoft.

Bine c pl

el acolo banii de la Mehedini,

aici

are s-i

dea lui Lmotescu-fiu

4000 de groi.

Orig.
1) Dec.rupt 1n poriunea respectiv4
x) Scriere cripto,

pseundonime

pentru persoane neidentificat

497

Scrisoare de la Ioan nastasiu

1813

42

lul.la,

Petru ctre Hagi Ianu

(la

~raiova.)

Greceti anunndu-l c i-a trimis un rva s


se duc! la Comoteni, s plteasc
Dimitrie Luntari (sic)

486,20

lui

groi,

banii acetia ti va trece 1n partida


sa.
Orig.

498

43

Scrisoare de la Astrino Costa

1813
lul.18,
Bucureti

Petru otre
I

19G6 -

i-~ O~7

rugndu-l s

Irteti,

I
Cd. 55/20 -

MODEL

~Hagi Ianu la craiova:>

fac rost de galbeni tmp

cci aici nu se gsesc, orau

5 XXXIV
Nr.

Nr,

crt.

vechi

Data de
i
locul
emitere

CUPRINSUL

UNITA[il ARHIVISTICE

MODEL 1

Observaii
_

-1----1---11
2
3
I--~r_--~~--------:-----------------

4qg! ~3,"

este ntor~ pe dos din pricina zvonului

c ar fi izbucnit ciuma. A achitat poliele lui n ,afar de aceea a"fiului


lui Lmotescu. Cei 1300 de groi ai
clucerului Dinc!, pe care acesta trebuie
s-i dea clucerului Belu i pe care,
destinatarul i-a primit ntr-un amanet,
s-i numere
Axaci>,

~i s vad dac sunt

ca s-i remit! el aici banii,

cci i trebuie. Ii trimite napoi


cotelile de la vinrlc1, ~cl

SQ-

n-a putU1

s l~ verifice7 s nu-L mai trimit niC'


nici scrisori# cci aici fiecare st
nchis

~n

casa lui) , din'pricina b~

nuielii c ar fi cium; va veni acolo

slugerul, ,ca s le verifice .tmpreun C\J


destinat.arul. Logoftului Iacovache s-i
spun c a f~ut reclamaie contra lui
.'Niulescu, pentru banii pe care are

s-i ~a de la acesta, 11.800 de gzoi.


Niulescu a comunicat c este vorba de
14462,30

de groi de la schele, nu de

110.000 de groi (cum este !n realitate~.


A

cerut (n reClamaie)

s i se opreasj

c aceast sum din banii pe care are

s-i ia de la fiul rposatului serdar


(Nicolae S81gi) , iar dac nu se va
putea aa, tI va da n judecat. .)
Si i

I I
l~a mai pune la socoteal i ali 5500
~--~--------~~-------=~----~===.====~-,~~_.--------.--------~---Cd, 35/20 -

1996 -

I-a 027

376 MODEL

XXXIV
Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

Nr.
ert.

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

--

"

4~~

,de groi pe care i-a dat serdarul,

Lt)

din 1810. S~-i mai

de la contractul

I n ,

"p<ietenului"

I de groi

spr-

1 despre cei 19.000

pe care casa lor i-a dat mai

inainte 1n plus, spernd


clui ulterior

i s-a

nci

c~ vor fi in-

in Contract,

ceea ce nu

fcut; 950 de groi au fost cheltu'"

1elile de la Comisie,
comunicat

dup~ cum i-a i

"prietenului",

cci a trebui

. s-i dea lui Oalamani bani ca s reuI

easc i s-au mai cheltuit

i cu alte

I le, bani pe care Saigi i-a reinut din


. socoteala
i pentru

lui LAstrinv

A mai plti '-

altele, dar nu tie .precis l~

ce dat, n afar~ de cei 1000 de galbeni dai pentru achitarea


12.000 de groi imprumutai
rate. S-i socoteasc

datoriei

de

in dou

i pe cei 850 de

galbeni luai de el cu zapis n octom,

brie 4. Pentru suma de 1000 de galbe~


s socoteasc

i dobnda,

inand ae ame

.de rvaele sale.


Orig.

44

Inscris prin care Bagi Ianu

1813
iul.19

Costa Petru adeverete

de la t.oanichios;mi tropoli t de St..


att>:-

Craiova

niceea,.lO.SOO
i

I
Cd.

55/20

19D6 -

I-a

027

c a primit",

de groi n moned cu-

rent, bani mprumutai

acestuia de

XXXIV
Nr
crt

Data i
locul de
emitere

r.
vechi

--

------1

CUPRIt SUL UNITAII

Observaii

----------------------

-------1

4S

ARHIVISTICE

Scrisoare

1813

de la Dinu Pa~cea ctrej

iul.20
chil,

pentru a strnge orzul di-n satul

Lipova (?),. pentru care a fost mare


soandal i btaie

In sat.

-Orig., lb romn-

501

46

1813

., Scrisoare de la Astrino costa

1ul.20, Petru ctre ,(polihron1e Costa .!petru.)


Bucu-

anunndu-l c i-a seris

reti

VIdoianu, trimi ndu-i i lui Hagi


Ianu sineturile

prin clucerul

pentru ~moiile )

Constantineti

i Butoeti ca s i le

expedieze lui.

Pe el l-a

intereseze

trimite

rugat s se

cci auzis

c Vldoianl:1

pe cineva s-o msoare; s-ar

putea s aib i 3000~destnjeni

fi
r

dac lor le-o d cu 20 de groi st~je


nul sau poate i mai putin,
o cqmpereei,

ar vrea s

cci "cioooii nu au bani

, de unde s plteasc"; iar moia aceasI


ta, care se afl pe 'lng ~aracal este
foarte bun, are i paachin. ~anu
I a scris

la Sibiu,

sineturile
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

Q27

de sup~afaa moiei Izbicen

a lui Jianu,

MODEL 1

ca s fie expediate

la Cancelaria de -aici i s

- 378 XXXIV

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.

vechi

CUPRINSUL

U~ITAII

ARHIVISTICE

MODEL 1

Observaii

------------------------------1--------

i
I-~~~--~---------~----~
i se dea lui Astrnol
Ur;,
1

~1

li

I
I

despre

'dup ce va vedea

ce este vorba, .se va sftui i

Icu destinatarul,
el. Ii trimite

I moia

dar.s-i
anaforaua

CQnstantineti.

mai scrie i

S se grbeasc

o msoare

ca

s nu mai vin portar-baa

i s-i fixeze hotarele;

i s-i pl~teasc
parale

'

s o rns~are

300 de groi,

la stnjenJ

!pe altcineva,

cu

tn legtur

16I

adic

s gseasc

i el

dup cum l-au sftuit

I prietenii
I reI

sau un bumbair

sau pe Rtescu.

sau un pozc-

Dup ce va termina

leu hotrnicitul) s vad ce mai este ne-

I .

cesar pentru vie, sat sau heleteu.


s obin 'de la mitropolit

Sper

o dispozi-

'ie pentru episcopul

de la Craiova,

s se aprobe schimbul (:noie~

=>

nora"x ~e

Sadova

ca

"Cocio-

cu Urzicua

s-i scoat i pe Bl1lcioi de aoolo,


de la mijloc,
naintat

~intre

o reclamaie

morile de la Barca,
s plteasc
Drgnescu
nai);

, pa~~

I promis

i mis

lor.>. A,

i n legtur

Ct

ca s le ia ei i

pentru binale.

Nu mai estE

same la acest jude

a fost tnlocuit

(Roma-

cu vistierul

care va veni aoolo i care i-a


sprijinul,

cci i-a tmprumutat

11350 de groi pentru

moiile

srneie; i-a pro-

c va rezolva i cu. cei 15 scutel-

~~I--~I----~--~_---.------~g--~----~-----Cd 5S/Z0 -

1998 -

I-a 027

79 XXXIV
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

U~ITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

1---~----~---------I-n-i~C-~1~a1~~I'ui~-Ar---CU-~d~a--~i-~t-n~l~e-9~t'-ur----c
I

trHI

~6
msurarea moiilor lui Jianu. Tot din-

I tre

oamenii lui va obine i pentru e-

mit nt un bumbair,.p~ntru

moia Cons-

tantineti. S aib grij s se cons-

I trui asc '~rea

de la Brncoveni,
.

cci

Il vor ajuta i prietenii. Intruct


vistierul are 3000 de groi l~ Craiova,1
c-i spun c are nevoie de bani i
deci sau s-i aduc aoolo datoria sau .
s dea cuiva dispoziie s-i plteasc
lui Bagi Ianu la Craiova. Fiindc
P~rvu, sameul Romanaiului..>
nu mai vine
chiar acum aoolo, ti trindte totul prin
Constantin Alex.iul s-a socotit cu el
pentru cei 10.000 de groi pe car -i
datora i s-i mai dea i..polihroni;>
11100 de groi, restul de la dobnd,

socotit pn in august: a fcut ~t;>


zapis pentru aceti 10.000, cu do nd
ide 4 groi la pung pe lun, cu restiiutre la cerere. Dup ce vor incheia
~oooteala de la Pote, vor lichida i

pu aceste datorii. COnstantin s-a de~larat amator s ia el (In arend9

mo-

,..iaa::>nstantineti,dup ce va fi hotr.icit.

Orig.

I
.

~I

Cd. 55/20 -

ml
1996 -

~==__m) ~_~X_)
__p_S_e~u=d=o=n~~=:~_~~~_a~r_e~c_r_i_p_t_O_.
__~
~_
I-a 02'7

- 380 XXXIV
MODEL 1

,
Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

Nr.
crt.

--

502

.--

Il .

CUPRINSUL

47

i
I

1813

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

<1

Scrisoare de la GheorgheIconomu
I

ctre Haqi Ianu Costa Petru la craiOVl

iul.26

Frangade rugndu-l s-I

ajute s~ scape d~ impa-

I sul i. necazul In care se afl,

I unchiul

I se rvees c r

II

su nu prea

cci
1

I
I

ste dispus s-I

aa Incat s

fac astfel

a poat obine ceea ce trebuie

I acest unchi, cci numai el

11

ca I

de la
I

poate

I salva.
I

La

fratele

su, Ianach , nu poa-

te apela, deoarece acesta ar

grijile

lui.
Orig.

I
1503

1813

48

Scrisoare de la Alexandru Nicolat

iul.21

I ctre

Hagi Ianu Q-a craiovc0

rugn-

IdU-l s-i fac rost de mrfurile din


lista

1nserat mai jos) ca s-l poat

servi pe un prieten.
atepta
furi,

Servitorul

su va

acolo pan va face rost de mr-

aa lnct s-i fac i socoteala~1

mrfurile s fie de calitate


Ii trebuie:

i fine.

22 coi de gitan au~iVi".,

15 coi de iret
"bik~".auriu,

auriu,

12 dramuri de

5 ooi de catifea

roie,

4 dramuri de ibriim negru i 4 rou.


Orig.

:.-_.:.- __
Cd, 55/20 -

~ __
1996 -

l-a

--. ...
_"__ =
__
~_~.,
027

,,,

....:c

-:

38'l. XXXIV

Data i

Nr.

Nr

crt.

vechi
234

49

locul

CUPRI~SUL

de

UNITrI

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

--~~-=---~~~----------~
Scrisoare de la <.Astrino Costa

1.'

1813

iul. 22, l Petr~

Z Hagi

ctre

Bucu-

anunpndu+L

reti

Nicoli Clovipal9

Ianu la craiova)

c i.-a trimis cu slugerul


socoteala

Vinrici

i sineturile

I tineti,

ca s le expedieze

hronie. Socoteala

de la

moiei Constanlui Poli- .

s o tncheie ei aco-

de pri 100 sunt ale


tmpreun

cu clucerul,

I s

se socoteasc

care au mpreun

I
I
I

LS1Ugerulu~

iar 165 sunt aleI

lor7 s-i oomunice apoi lichidarea,

,10, innd seam de faptul c din 265

cu-asociaii

cal

de aici

30.000 de groi, iar

restul le rmne lor. A primit cele do


u pungi ~u
Briloi

bani~ ale clucerului

i din cei 217.taleri

Dinc

unul est

ordinarI pentru c i-a mai dat aici


!

152,20

groi s-i cear de la acela i

s treac toat suma, ~OO

de groi,

. tn-I

tn partida sa. ~ cear i

scrisul domnesc de la ceauul Scarlat,


pentru care a dat 7 galbeni

alii au

dat 35 pentru acelai lucru. Btrnul


Hristodul vrea s vnd locul de la
~craiova)care

se ala n epistasia

I
I
I

lor; s-i comunice dac poate gsi

vreun muteriu acolo. Ii trimite scri-I


soarea mitropolitului

ctre episcop,

legtur cu schimbul de moii: Brca

__.;.....
__ ;....._....,.,~"'~~=--~~
,

Cd. 55/20 -

MODEL 1

1996 -

I-a 027

__

~:&!ttla!l].

=-ee=~t!liI.IiI!'_1i!l

'WMffl

tai

I
-. I

382

XXXIV

-;,
Nf1

I
II

--------=--=--=--=-=+-, __

---4

m-rii Sadova

CU

Observaii

ARHIVISTICE

1_.

__

5'--

Ul;'zicua;el a compus-so

i mitropolitul

doar a semnat-o;

l-a t

Itrebat dac este i cu voina egumenu-

I
\

JIu! acest schimb i dac este fOlOSito1

UNITAII

CUPRINSUL

1---, ---1--------

14!l

Sl)~

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

MODEL 1

!pentru

I,

In- re

i el a rspuns afi rmati v.

IMitropolitul i-a mai spus c depinde de

I
I

episcopul

de acolo acest schimb i de

I
1I

IDivanul ~e

la CraiOv~

Mai bine ar

Ifi s fac egumenul o anafora n care

Is arate c schimbul

este convenabil

Ipentru m-re i s alctuiasc

totodat

Ii zapisul de schimb; s le semneze i


legumenul i s pun i pecetea de la
/m-re; logoftul Petric

s se ocupe

[de toate acestea. S obin i anaforaua episcopului i drabia dup aceea s


Ile trimit pe toate la el, ca' s fie
~alidate

de mi tropoli t i administraia

(de aici) Urmeaz s cerceteze

,~tau lucrurile

i cu moia scil~ti

rii Glavacioc;

ar vrea s o schimbe

aceasta, dar deocam~at


tropolitul,

cum

s plece

cci nu poate face nimic

~t este el aic~

onstantinopol

Prietenul

de la

(Malea) i scrie despre

~urSUI Lqalbenu1ui~ de la Viena, aa


~nct s adune clt mai muli galbeni
1

~mprteti,

de

~*

la lotrele date lui


))

rkeremeZin*;
:......_.:.....

__

Cd. 55/20 -

!
.a.__

lS06 _. I-a

Il'.?'

ar putea cJtiga i 10.000

~~~ .._._." ..
.Io~=~~_,~

.:.....

'

/'

- 3

XXXIV
MODEL 1

Data

Nt',

Nr.

crt.

vechi

locul de

CUPRI:'-l'SUL UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

-de groil a ~cceptat

i polia de 72.S0p

de groi i o va plti. Oamenii

lor,

care au fost trimii cu pile la Constan~


tinopol,

vor fi bine primii de acesta,

la recomandarea

lui Astrino7

se pare c

vor c tiga destul de bine cu aceast


afacere, deoarece este o mare cerere de
carne de oaie. A primit i scrisori

de

la Viena i a aflat c Pihtu a fug~t


acolo

prietenii

i scriu s trimit

zapisul ga1benilor

ii o adeverin,

ceea ce l roag pe el s fac ntocmai


i ct mai repede. Tnase Pantazi
ziioneaz

i el paachin

groi suta (Ee ocal~


v ndut-o

achi-

cu 80 de

i spune c a

la Plevna cu 120 de groi suta

l-a ntrebat

i pe el dac il intere-

seaz, ins el i-a rspuns c o vinde


aici, dar de fapt o vor trimite

la Smir~

na, unde a auztt c sunt p~euri mai


bune. Ct privete

schimbul

Sadova s se grbeasc

de moie cu

s-l fac acum,

Icat este la m-re egurnen cunotina

lor7

Is se hotrni ce as c moia, dup cum


'spune i Drghicioi.

IIani

Din partea

lui Bag

nu vor avea nioi un sprijin7

fie atent ce vorbete

cu episcopul,

ei

re tem ca nu cum.,. moia s fie !nc1-

I
__~

Cd. 55/2-0 -

1996 -

Icat ~
__ == __A
l-a 027

ctre vecinii ei~.


_====-==~

S-i tri-

- 384 XXXIV
Nr.

Nr,

crt.

vechi

-1

n~

Data i
locul de
emitere

4g.

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

mit galbenii pe c.are-i are, mangeari-

ci'i (ungureti)

napoleonii

tetii

1.

au fost at.ci cu 13 gro~,

- 100, pe ~are i-a avut, i-a

dat cu 12,35 groi (bucata),

mpr-

cu 12.30 groi. Va cerceta

cu cei 16 poslunici

lista

care au fost tre-

cui la bir, ca s nu fie aceia de la


lmoia rposatului
Orig.,

....

Constantin

lips sfritul

I
505 50

I
I

1813

Scrisoare

de la Constantin

iul.22,

theodosiu,

N1copo-

ctre aafi Ianu la Craiova

le

bazirghian-baa

Papa-

al'oraului;
cu rugmincunos-

/tea de a comunica negustorilor

I
cui c pot trece pe la schela de aici,
deoarece

de 15 zile paa de la CuIe

Isic; probabil

pentru Turnu}

iar cel care-l nlocuiete

I paei

a fugit,

est

omul

de, la Vidin care este "capigilar

chehaiast"

i nu se amestec

nea treburi.

Gheorghe,

care i va povesti
lucrurile:

in aseme-

A trecut ieri pe aici cu

nite sahtiane

omul lui VretCi,

amnunit

cum stau

taxa de trecere este de 4

groi i 10 parale

de povar.

nune pe toi c s-a deschis

S-i aaceast

!scheI, iar cine vrea poate s treac


i cu cai~ul
1 Turnu
:
Cd, 55/20 -

1996 -

I-a ()~,

de

MODEL

la Izlaz-, au de la

(,prin alte mijlOa?c;> Dac do-

XXXIV
Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.
crt

...

vechi

f1?1

CUPRI~SUL

UNITAII

pc

Observaii

AR,HIVISTICE

re'te, poate, s trimit un om de-al lUl'


la Izlaz sau la Moghilia

(1) atunci

cnd este nevoie. Il roag s-i gseas


Ic un muteriu

pentru vinul de la

Lozia.
Orig.

Scrisoare

1813

iul.22, puliu,
Vidin

de la Dimitrie

tn numele

lui Hrijeanu

ctre Hagi Ianu la Craiova


c ti trimite

PappaZaharia,

anunandu-J

o poli girat la ordi-

, nul lui i asupra lui "Marcu Isac Levi


i "comp." din Bucureti,

I
I

ca s strng

dup 7 zile 2500 de groi, aadar s


trimit polia

no

.> s o

la Bucureti

incaseze

la'~stri-

in moned

curent

i apoi s-i trimit banii intr-un

manet,

a-

"Inc nu a fost o lupt mare,

ci numai inci ciocnitri <aici

la Vidi~:

S-i spun dac anul acesta se preg'"


tese clugrii

Munte.

s "mearg la Sflntul

De la Viena nu a mai primit nici

o scrisoare,

ca s le comunice

ceva.

Marele vizir vine aici in curnd. Pe


I

aduckorul

Orig.

1996 -

Petru Vista, s-I

ajute cu ce are n voie.

Cd. 53!Z,O -

scrisorii,

I-a 02'7

MODEL 1

- 386 XXXIV
MODEL 1
Data i

Nr.
vechi

Nr.
crL

locul de
emitere
------1
3

1813

52

07
1

iul.23

I
I

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

--------------

4
I
Inscris prin careN"iila Bafuz ade-I

Ive.rete c datoreaz 10.000 de groi


I,lUi Astrino Costa Petru, pentru care

dat 2 rvae

I
a

(chitane). C&nd Mula

Havuz va aduce rvaele

(aChitate)

li se va da chitana ~apoi.

Orig.,

lb.~u~c1

cu un rezuma~

n lb.greac

5081

1813

S3

I
I

Scrisoare

de

la Ioan Anastasiu

iul.23,1 Petru ctre Bagi Ianu ~

CraiovcY

cu

Como-

rugmintea

teni

rului (de cazane) care vine la el, cc

de a da lS4 de groi spoito

n-a avut cu ce s-I plteasc,

c~nd a

fost aici i s-i treac banii n par~


tida sa.
Orig.

509

S4

1813

iul.23

Rva de la Hagi Ianu ODsta


Petru ctre Cociu ca s dea un zvae
(chitan) celor de la Brca pen+ru 80
de ocale de unt (pe care tFebuie s le
predea),

iar el ii va restitui untul

mai trziu.

.,

Orig.

51

55

1813

Poli tras de. Ioan Anastasiu

iu1.24

Petru de 1400 de groi asupra lui

Como-

-Bagi Ianu Costa Petru i fraii" la

~--~--------------~--.--=-~.--------------~--------------~-------------'
"d. 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

- 387 -

XXXIV
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de

CUPRL'SUL

Observaii

U;\TITAII ARHIVISTICE

emitore
5

1
2
3
4
I--~~~--~--~----'--------------------------------n'o! rr- I teni Craiova, ca s +L plteasc
dup dou

~ile ~e

la prim1re~, la ordinul c-

itanului

Dimitrache Drghicioi,

zapciu

la plasa Balta de Jos; prezenta este i


li

i scrisoare.

emneaa

Pe v : cpitanul

de primirea lsTanilor.

orig.

Il

56

Scrisoare

1813

de la firma "Fraii

iul.24,

lBumazu" ctre Hagi Ianu \LaCraiova

Bucu-

anunj.ndu+Lc il

reti

Lor, Andrei, cu nite


incaseze,

craioveni

trimite

pe fratele

zapise,

s le

deoarece au vdndut aici

de blnuri

de samur unor negustori


i au rmas datori.

Dac fra-

Itele lor nu poate incasa banii tmpreun


cu dobnda lor de la numiii negustori,
l

roag ca s accepte el zapisele

s plteasc

sumele respective,

fr

dobanzi (urmnd ca pe acestea a le


t1ncaseze el de la negustori).
Isunt oameni serioi,
cepte rugndntea lor,
vor servi,

Acetia

aa tnct

ac-

cci i ei tl

cnd va avea nevoie.

Orig.

12

Scrisoare

de l~ Constantin Dimi-

57

1813

(I)

iul.23,

trie

Novaci

iova anunJndu-l c i- a tras

Cd. 55/20 -

MODEL. 1

1996 -

I-a 1127

Borloiani

ctre Hagi I nu la Crao poli

- 388 -

XXXIV
Nr.
crt.

Data si
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UITA

II

61~

..;.3
__

~
<. \)

----

-=-=_.."._=-:=-=---=-:--._...:.4
:
de 2000 de groi ~ care i-a

---------;- __

luat de

la paharnicul Iorgachi, ispravnicul de


I
Ila Gorj)i s-i. plteasc dup 3 zile
Ila or~inul acestuia;

banii i-a luat ca

Is cumperoberbeci.

Pe Nicola i Ru

li-a trimis in muni.

cci au veni t nit~

'ungureni i au spus c au

sao

de ber-

I
I

beci barsani de vnzare. Despre asta


li-au

Ide

scris L2-ui Hagi Ianu> i Nicola


lovraci

la

roag s-i

1
I

i Suleiman odaba. Il

trimit

o idul

Ii alte '2 "bilete"

pentru unt

tot pentru unt i

12-3 pentru berbeci.

Va cuta unt, i la

IBbeni, Rmnic, Vaideei, la Preajba i


IStaneti. Tismana

i Baia. Cu ungurenii

de la Novaci inc nu a incheiat


un ttg~ ci doar au discutat.
cheia trgul

cu cei din Vaideei, cci

topit .

Orig.

febr.24,
r

Scrisoare

1813

(2)

tatl

de la Nicolae ctre

su Hagi Ianu, .La Craiov~ a-

rgu-Jiu nuni: rrdu= L c acumpleac i el spre


conacul su. tIu a putut.
Ipolia imediat,

le se plteasc

~--~-------------------=.---~
Ca,

55/20

u'::> aco-

cruia i-au v ndut cu 50 de parale

~untu~

~13 57

nici

Va in-

.a auzit c vine i alte muteri


lo,

1936 _.

I-a O'!"i

sa

incaseze

deoare ce ,pe ea scria


banii d~p 3 zile

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

-----1----------------------2 --i- __

"

de

.~

I,

._'i

- 3 9 ..

Nr,

XXXIV

Data si

NI'.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNIT

Observa ii

II ARHIVISTICE

emitere

--3

n-

f"1)

--

Ila

It

..

prezen t.a~e" i nu "tn-momentul pre-I

zentriilt

( 2---)

Pe

v. (Hagi Ianu)

c a pl~ti t 3000 de groi

MODEL 1

..

noteaz

la ordinul

de Gorj.

ispravnicului

'Orig .

I
58

514

1813

iul.2S,

Ictre Hagi Ianu la Craiova cu rugm1n-1

Scrisoare

de la Dimitrie Kamm(~a~

Scamne- tea de a se ocupa de epitropia


lis

rposatului
sonal,

Teodor Nicolau,

soiei

fie el per-o

fie numind pe altcineva,

are cine s 'fac treaba

cci nu

aceasta.

I
I

Orig.

$15 59

1813

iul.2S,

1 Craiova

Inscris

prin

care Teodoros <-egu-

Imenul) de la Brancoveni, Gheorghe Costa,

Chiriac Anastasiu i Stefan Hristodul


~

HAgiEvstatiu
este

scrisoarea

mrturisesc

c acea ta

de lichieare

ntre

~-

pi tanuS> Diamandi Juvara i "Hagi Ianul


Costa Petru i fraii"
Ire s-au socotit

din Craiova, ca-!

i nu mai au ce s pre-

tind unul de la altul,

dect

ca Hagi

Ianu s dea jumtate din suma ce se va


pbine din vnzarea celor

jde cordovane, trimise

1740 de buc .

la Viena" Restul !

lacte lor, zapise, !nserisuri, s disori

jrVae etc.

._~~~I
_ __
~=-__

lanulate.

care se

1996 -

I-a 027

Orig.

gsL~s fie

__

~~~~====~~~-~-

Cd. 55/20 -

VOl<

~l

~~_

390 -

XXXIV
Nr.
erI.

~~~'~:
I~
Data

Nr.

vechi

--

l'

I
.L':-8T3'"".
n-~u''-n"---i-...,
!
1

MODEL 1

~UPRINSUL

----il __
,_O~_bS_':_V_a:._ii

UN IT ~Il

A_RH_I_V_!S_'
T_I_C_E

.,CY!SOli"'e
ae ~a'1"eoaor Scurtu

j
I

I
,1

1ul.26, \Sazani i comp." ctre ijag1 Ianu la


\

I
I
i

Bucu-

icraiova n legtur

cu

reti

c~i 800 de grol

Ilsati

la e~ ca depozi de Constantin

. !carachiUJ s-i

restituie

acestuia,

deoarece nu sunt ai lui D. Gavardino.

,I

I,

ICarachiu a luat

"
,!Nolu,

aceti

bani de la Coti

Care pe atunci tria,

la ordinul

I,

Isu (Sourtu Sazani) n contul acelor

! L!'ani) pe care.-L datora cu zapis~olu;

II
I

lui ~aZani>.

D.

Gavardina,s aduc

chitanele

lui C. Carachi~ date lui

le. Nolu i

s plteasc

i dobnda ce-

Ilor 800 de groi i atunci are s-i


lmnezezapisul

-1

IS

trimit

In-I

general al rposatului.

prin Gavardina chitan

pen-

Itru cei 787 de groi pltii

'lui

ni al nostru"

in '80CO-

teala

ca s o treac

"Saza-

pe ,care o are cu respectivul.

,Acest Gavar<J,ina"
,pe cnd ez au ei la

IRUSCitlC
.in 1806I le-a propus o afacere
cu piei

pentru opinci,

cci el ctigas~

~ine cu acestea in patrie;


Ile dea banii,

a fugit

dar c~nd s

din ora.

Acum.

Iretntorcndu-se
Itie De aceea -s

ls

I
Cd, 55/20 -

ID6 -

I-r. 02':

aici

a promis 'c va pli'"

I sf9tuiasc

termine cu bine afacerea.


Orig.

s vin aipi,

MODEL

XXXIV
Nr.

crt.

Data i

NI'.

locul

vechi

de

CUPRINSUL

UNITAII

___ e_m_~_er_e
__ I

Observaii
5

517

I
I

ARHIVISTICE

61

I 1813

iu1.26,

Poli

tras

de Alexe Bacalu de

4000 de groi asupaa lui tlHagi Ianu

Targu-

Coata Petru i fraii"

ca s

Jiu

4000 de groi la ordinul "Zrfiei


la Gorj", pentru banii luai

plteascl1

de el de

acolo, Indat ce i se va nfia


t poli.

de

aceasi

Martori: Pantazi Girridis,

care scrie polia,

i r~icolae Bagi

Ianu. Pe v. nota lui ~agi


s-au pltit

Ianu,) c.

banii i nsemnarea 'de la

(, Zr.1fie) c s-au primit.


Orig.

~18 62

1813
iul.26

Scrisoare de la Arhimandritu1
Grigorios"

Clococioveanul

II

ctre

Polihronie Costa Petru la SItioara .


confirmnd c a primit cei 174 de taler
prin Dintitrie

i,>conform dispozi iei,

i-a dat lui Dimitrie,


groi.

cu dobnd de 5

C'nd vor mai scdea apele Oltulul,

va veni s-I vad. Se zvonete c Domnii,


torul

va trece pe la Craiova, aa i-a

spus fiul

zarafului

de la Bucureti.

orig.

1813

63

Inscris

1ul.26, Posta
Craiova

prin care "Hagi Ianu

etru i fraii~

adeveresc

c aui

primit 1275 de groi de la ~Jlalciu.Bagi

iOlU, n contul datoriei

acestuia.

II

"----~--~----==------------~=======--~----------------~-----------Orig.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

- 392 XXXIV
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

Data i
locul de
emitere

---

CUPRINSUL

UNITAII

-----\-----------------------1--<1

Poli tr~'de

1813

5201 64

iun.27,

I
I

Craiova

pra lui

"Astrino Costa Petru i

I ca

s-i plte~sc

Ila

lnfiare

poliei,

Costache

I chivalent

la ordinul

sa-

Larnotescu (1:ndoo ,
I

pentru

o sum e-

pe care au 1mprumutat-Q

ei

I de la acesta. Pe v. C .Lam::>t:escuisc-

lete de prmirea

sumei de 6000 de

groi.

I
I

521

fraii

dup' 21 de zile de

grei t ~ILum1tescu"),

"Hagi Ianu Cost

Petru i fraii" de 6000 de groi asu-,

me.u Luf

Observaii

ARHIVISTICE

I
65

1813

iul.27

I
I

Orig.

1-

sameul

Gheorghe

Blteanu

lui Bagi Ianu la Craiova

I s-i

scrie

rug3ndu-l

comun:lte cu ce pre poate s cum-

Ipere ocaua de zaherea,

I fiecare,
deoarece
ioneze

separat

pentru

i el va plti suma cerut


acest jude trebuie
o mare cantitate

s achizi-

de zaherea,

orz i gru; s-i scrie i cum s-A 1n les cu magazionerul.

mit de urgen
trino,

Il roag s tri-

scrisoarea

ctre As-

iar acesta s o dea logoftului

Iordache,

calemgiul

breslelor,

dea la adres; s se grbeasc,


ce este i o scrisoare
Logoftul
Imului
I

rd. 55r~O -

1996 _.

I-a O?7

Grditeanu

pentru
a trimis

ca s o
deoarevistfer.
caimaca-

000 de groi, iar paHarnicul

- 39
XXXIV
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

locul

de

CUPRri'rSUL

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

--1-1---2------3----1----------------------4------~---~-------1

)2-11

I roigache

trl

i-~. scris

depun la casal

s-i

pocetoz-, "Dacau fost depui, tI roagl

1
1

pe el s
s-i

mai dea 100 de groi,

pe care

treac la debit pentru fanul i

orzul pentru iarna anului 1812, s-i


scoat un rv pentru aceast datorie
a sa i s i-l

trimit..

Oriq.

5221

Scrisoare

1813

66

de la Scarlat

Grdi-

Li.....h...f~t)

iu1.27,

teanu i Sterie.~e

la Isprvnicatul

Gorj

jud.Gorj ctre Hagi Ianu la Craiova


prin care tI anun c ti trim1 t polie
i

nscrisurile,

ca s remit 6000 de

groi logoftului
tul

Diroitrache,

de la Casa Potelor.

epista-

Impreun cu

cei 9638: 60 de groi trimii

separat

cu ManolacheCafegiul fac n total


23.000 de groi i

astfel

ei achit

orndU ala ~de mai na1nt~


tinatarul

trebuie

s-i

, iar des-

primeasc si-

Inetul.
.

Orig.
1

~23

67

11813
i ul.

Scrisoare

de la GheorgheBlteanul

27, I (n orig.Bolteanu},

Gorj

same.ul Gorjului;

c1tre

Hagi Ianu la Craiova prin care tI ajnun

c a remis cei 6000 de groi

conform cu dispoziia

lui

cu rugmin-

I--~----~_---=~--~------=====~~-----------_.--~-------,:

Cel. 55/20 -- 1996 -

I-a 027

394

XXXIV
MODEL

lui Stefnic

DeIi, cu- caxe s.

ne asc suma de. mai sus i n rest s


I

I
I

procedeze

aa cum ti scrie.

Orig.

I
5241

Scrisoare

1813

68

de, la Ade~aga

muhaf!z

iul.27,

ctre Hagi !anu la Craiova ponfirmn-

Ada-(Kal~U-i

c a primit scrisoarea de la Chi-

riac# omul lui, in care ii comunic

I despre

sosirea

cafelei (comandatv

Il zoag s i-o trimit

LPO li:) pentru


I

i sI trag

bani i cheltui i, pen-

tru care s-i trimit. i socoteala.


S-i fac xost
de boii pentru . care l-a
.
rugat; s-i trimit~

5 coi de postav

fin, dar s nu fie de culoare verde il


pe acesta l va plti odac cu cafeaua.
Orig.

52~

Scrisoare

1813

69

iul.27

Petru ctre Bagi Ianu Costa Petru la

Bucu-

Craiovaasigurndu-l

reti

I rile
I

Cd. 55/2Q -

1996 -

de la Astrino Costa

I-a

27

la adresele

c a.dat scriso-

respective,

soar a arhimandritului

iar Gcri-

ctre ban a

XXXIV
Data

I
1~

51

Nr,

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

CUPRr~SUL

UNITAII

ARHIVISTICE

dus-o' el personal.

I-a scris lui Poli-

hronie despre reparaiil


a de la Brnooveni

MODEL 1

la biseri~

i crede c acela

se va ocupa de ele. Fiului logoftului


Bibescu

i va da banii

atunci cnd va

veni s-i cear. Pentru Cocioi a dhe1~


I
tuit deja 5000 de groi cu judecata. A
discutat

cu "ge1epi"

dar nu i-a spus e

el, Bagi Ianu, se ngrijete


o sentin

..

favorabil

s se de

de acolo; va van

de la Divan cineva ca s hotmi


~ moi~

El i-a sugerat

c se pricep

la acest lucru i judectorul


prvnicatu1

Dolju1ui,

mit' aici

actele

nii mprteti

I Lbucat.y
lipscanii

ceas c

de la Is

numai s se tri-

de la Divan. Galbe- 1

au 'ajuns i la 13 9XOJ

mai ales de cnd au veni t

i-i strng cu eate 2 parale

ro i puin

~e

13 gro)

; Cei 2000 de

galbeni dai lui Cucio Cociu i lui


De1i s-i strng tot n galbeni.
va da banii "exarhuluiw5

ce nVeta~
vor tennina
asemenea
piscop

Du

i afacerea

cu Cociu. De

cei 10.500 de groi de la e-

s-i ia tot n galbeni. Lui Hag

. , }Neu s-i dea '12.750de groi, 9750 de


la polia dat de Pancu Bagi Hristu
pentru Adri nopol i 3000 de la o po-

/e1/
li "econowic"
{

.----~---------.==--=---,---Cd. 55/20 - 1996 - l-a 027

dat~ de pentru

frate1

Observaii
5

- 396 XXXIV
MODEL
Nr.

crt.

Nr.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

. tele

3'Oo---cte-~''L"'tot

lui.~ancu

Observaii

1---5----

I acestuia.

ARHIVISTICE

pentrU-fra1

---

{dai .curdob~nd~) pentrt

,15 ~ile~ 517,20

a dat lui Bagi Neu.

Ii .va ~pune i ,Hagi Neu cum este ~~rs~l


f monedelor: ichilicul

I rale;

ecatostarul

I funducii

parale~ .: galbenul)de

1,

i de Eg;1.ptcu 8

zub Le Le La

cu 1121

Constantinopol

0roi)

1I cnd sunt, pentru Iai.

i cu 7, atun i

<rh~dezeneap.rat socoteala
eanu",

pa-I

cu 98 de

cu 3 groi i 0 para~

cu,11 groi,

este

caute s liGU

tlBistri-

cci nu-l. inte~eseaz

la cine

I mai are

dat.ozd L,

- Orig.
t

. X)

Scriere

cript01 pseudonime

pentru persoaae,neide~tificat
r.

526

70

Hagi Ianu Costa Petru scrie


Cociu s-i
It

lui

spun lui Mihail s dea un

rva .cu 45 .de ocale .de unt ,'f.cfaretre-

.buie s-I predea s atiu.L Urzi~a, i atun i


cnd .acei a l

vor aduce, ti

va oferi

chiar i un .su rp Lus pentru el..


,noteaz ceea ce l-a rugat

Mihail

Hagi Ianu,\?

pentru satul. Urzica, plasa Cbu.Ln a


(sia!) ) Lrimi)~d rvau.9

cu Stoica.

Qrig.

..

:.--~-----_-.:._-~-~.=--~--~----~-~--_":'-_---Crl, 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

d{/
Nr,

Nr,

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI~SUL

UNITA1'II

ARHIVISTICE

Inscris prin care "Bagi Ianu

1813

71

Observaii

----5271

MODEL 1

XXXIV

Costa Petru i' fraii

iul.30

imprumutat

adeveresc

II.

aui

10.371 de-groi de la ooooa

na Marioria Scanavi,

cu_dobnd

de 5

groi la pung", lund i un sinet ca


3800 d~ groi de la POlcor-

s primeasc~

nicul Iancu Bengescu.

Pe v.: 00bnda)1
!

este adugat
sus,

la: suma' de mai

In total fiind trecui

0e

17.127

gro-Y.Orig.

s crd s'oare de la Mihalache Aposto

1813

72

iul.31, Furtun ctre Hagi Ianu la Craiova


sigurndu-l

Cernei

c a luat cai 2700 de gro


de la Carne!,

de la starostele
i-a

a-

dar nu

putut s chdmb a -in monede turceti,

deoarece

aici aIiver~urile

se fac in

taleri. P-n acum no nu i-a putut


preda

sameului

in siguran,

laau,

care trebuie s-i in

aa cum a cerut Hagi

ci deabia acumi-a lnrnnat lui

.!1ristodul. Il roag

s le-trimit za-

pisui celor din Cernei,


mulumit

I place

cu acela dat de el. A vrut s

da aici,

dar nu a putut. Came-

I iul este un loc


I din nou haiducii
!

,__

,;"-,_--,; __

{~r1 5fi/:W -

HHl6 -

deosebi t; au aprut

'.tu-<\ '\~

""""""",","_l_p_e __t",,,o
aee _d~~:~~~~~~~:~
I-a. 027

cci nu s-au

amiaza mare

de

~,_C_i_.--:.j....

..._""""',....;;

393

XXXIV

Nr.

Nr.

.".

Data

_vechi ___1

CUPRINSUL

locul
emiterede

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

--------1-------

1 2
,__3~__~---- __--~----------~~------------------~------5----rt1! t~ -I ca i dincolo (de. Olt) ; toat lumea I

este 1nspiIl'.1intat. Pe lng altele

I dat

1"

foc la ptu1ele de la"Bistria

I care

erau' 83.000

de ocaf,e

auzit c n patrie

colta

'

este foarte' bun re

de' -cere-El~, dar

vremea de acum

AStrino i s se intereseze

scrie

de che -

!
r

tiunea 'lui Dudcscu, dac s-a fcut cev

i s i se trimit

sigiliul

pe care l-

i cerut.

S-i spun dac pleac cineva

I patrie

sau dac poate s dea aici cuiv

I 2000
f

I
I -

I
.

porumb. A

este foarte" -grea. Il roag s-i

I lui

II

de

au II

de groi care s fie numrai aco

10 (cui dorete el).


Orig.

Nu este cl ar dac
aca suntll hoi

"x)

sau

"l. ai duci";

folooete

II

n lb greac s

acelai

cuvnt pen-

tru cele dou noiuni.


"

529

73

1813

iul.31

r-

Scrisoare de la ~qrt~todul,
pravnicul de Mehedin.i)

Is-

, ctre Hagi

Ianu la Craiova, anunndu-l c i-a

rimis un zapis de 4000 de groi al 10


"

goftului

Bibescu "i deoarece IIagi Ia-I

nu i-a rspuns c nu poate s-i trag


o poli, a luat,
poziie

aa cumi-a dat dis-

cei 2700 de groi de la Mihala.

che Furtun. Ii mai t.rimite o poli

~--~------------=-~--------~-----------~,~------~-----------------------'

'Cd,

50,"20

19~6 -

t-a 02'%

- 399 -

XXXIV

MODEL 1

Data i

Nr,

Nr,

crt.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

I
-------1-----------------------------------1----------locul de
emitere

3
2
1
1_~~~~~~--~----~----------------~4--------------------~-----5,----

f14

t;

4200 de groi la ordinul lui Oinu Nico~

li
r

Iovipali ,~pecare s-i

Pentru acetia,

tncaseze.

plus 1300 de groi,

tul de la Bibescu, i-a scris

vistieru-

lui Filipescu

ca s trag poli

AstrinoJ s-i

comunice frate~ui

s-i

plate~c

la Vistierie

res~

in

lui
su, ca

B.

ucuretrl

Oriq.

74

Scri~oare de la Pantazi ctre


Ba9i I anu.(!a
a cntrit
ieit

varul cu alt

42 d

precis

Craiova) anunndu-l c

ocale nu 50; s-i

despre ce est

prat

..

cntar i au
comunice

voma. A mai cum-

1000 de ocale cu 8 groi i 20 de

. parale LQcaua>i a pltit

tO,at suma.

Are s fie mai greu cu transportul


pricina

cruelor,

ceput cositul
turil

cci stenii

din

au in-

fnului in muni,. Semn-

sunt bune, dar via nu, nu vor

face nici' 10 ocale de must~ A pstrat


~inul d
lest

anul trecut,

nu l-a vandutJ

mai bun dect cel de la Ztreni,

in total

1
1

are cam 500 de mlisuri. Panaiot

Il-a mai aprut pan acum "nici viu, nicI


~ort"
Orig.

I
Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 400 Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL!

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

Scrisoare

1813'

5311 75

ctze Hagi Ianu la Craiova anunndu-

aug.l

de la Stamate P. Racut

, c i-a

comunicat lui .Dimitrie Arnanca

s~-i remit~ destinatarului

I,

cei 6000 de

groi pe care trebui


s~-i dea lui pl
dobnda care se va strnge pan la zlu
A reuit's
cumpere moia Orleti a

. I clucerului

I Ibrlloi)

Comea Brlloi

plii.

(in orig.

Orig.

532

Sorisoare de la Anastasie Delii

1813

76

aug.2,

ctre ~agi Ianu la 'Craiova an~ndu-

Murgeti I c vor veni la

l doi rani

dea bani tn locul grului


impus pentru zaherea,

ccf,

. i'

ca s-i

i orzului
nu au de

unde s-I dea. Are de vnzare 400 de


oi i 230 de oi sterpe)

I de

s-i

fac~ rost

un muteriu.
Orig.

533

77

Scrisoare

1813
aug.2,

triu

Novaci

Borlolani

de la Constantin Dim1ctre Bagi Ianu la

Craiova anunndu-l c Nioola, fiul


lui,

a plecat

la Tg.Jiu ca s trag~ o

o1i, ~uprvlui
2000 de groi,

Hagi Ianu, de
deoarece a luat de la

cineva de acolo suma respecti v, pe

1J

care-i

L __

I:

owt""

Cd. 55/2

1996 -

I-a

027

:~~~

avea de incasat.

Nu poate s-i

cele 400 d~ ocale de

cacaj

,/

1 -

XXXIV
Nr_

Nr.

crt,

vechi

Data i
locul ele
emitere
---3- --

CUPRINSUL

ARHIVISTICE

val,

deoarece casierul

Dimitrachi

luat toat brnza de la Ungureni i

Observatii

------------4------------,----')---1
I

53$

UNITAII

MODEL 1

e~, care este omul lui Ianache Mim!de


la Bucureti,

a strnS cam 1000 de oca]le

de unt, dar nu vrea s le vnd i lor,


ei nu pot achiziiona
au un Inscris
s ns , Polia
poi,

unt, deoarece nu

de la domnitor !n acest
lui Al xe i-o

rim1te !naj

clici va veni a0010 i-i

I de groi,

va da 700

banii de la rachiul

Costea, iar cu polia


i la asociatul
plteasc.

oomisului

poate s mearg

lui Zamfir, ca s i-o

A fcut rost de la ungureni

13 groi LEucata);

se pare c se vnd

Vidin. L-a tri~s

I
I

de 1000 de berbeci mari "L..trsani" cu

c 1'convenabil'")la

pe

I
I

Unuleu la Vaideei pentru unt, unde era


la preul

de 60 de parale,

el le-a oferit
le-a oferit

45 de parale;

48, dar nu tie

aa c ateapt indicaii
natar;
rale,

netopit,

dar

Unuleu
ce s fac,

de la desti-

el ar vrea s le dea 58 de padar !nseamn c are s-i

!ei, !mpreun cu transportul,


rale ~caua).

cx>stepe

70 de pa-

l~ici din muni nu vor

putea face rost de unt. Dupmoartea


fistierului

~_'

Cd. 55/20 -

1996 -

Ursache a venit tnrul

::r::c:~:e:-::re~e::~:::~:::::adar I
==-=~*
__
~ __

,I __

I-a 027

~_e==,===~~'~~~

- 402 Data

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

i
de

CUPRINSUL

UNITAII

XXXIV

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

I
--,--~-~---+----~--~------------------~-------------------+I------'-----emitere

--2--1----3---1------------4

n) 11-Y

II

Bagi Iariu. Lui Costea i-au luat toate

I vitele

I si

I turat

c ar fi adus

bnui.ndu-ae

sunt 1n primejdie.

I
II

el,
I

pentru ungurenii care vin lt

deoarece li s-a cerut s dea 2514

1/2 ocale de gru i 3971 -lI"

I
I

Scrisoare de la'Astrino

aug.2, : Petru ctre ;tefan


'aueu-

I tiu

reti

ocale

Orig.

I
1813

Scrisoarea al-1

s o dea lui Zaman. S fac rosi

' I de zaherea

534 78

Ila el de clItre haiduci (r."i?) I banii

i pe acelea pe care le avea la

i TlrquvJu,

Hristodul 'fagi Evstc-

la Craiova, la conacul lui Hagi

Ianu, prin care tl


mit scrisoarea
a trimis-o

anun c nu a pri-

despre care-i

cu evreul,

stau in carantin,
lii

Costa

scrie

deoarece aici ei

din pricina bnuie-

de cium. A trimis

scrisori

la

I Serres,

cu chervanul care a plecat in

'patrie,

rugan~u-l pe doctorul Dimitrie


I

"Ziotul"

(de la Zia) s-i

la Dubnia ~ea

trimit

ce i-a ceru:)

19urarea transportului.

de

cu asi-

Se bucur c

dup moartea lui Ismail-bei


aici.

El avea de gnd s plece din

IBucure ti

~l

d. 55/20 -

la Polihronie,

fratele

su,

I dar nu poace din cauza socotelilor

19G -

a venit

,la PoteI asociaia

~
l-~ 021

s-a dizolvat

de
i

'f-:

3,-

Nr.

-vechi
2

MODEL 1

Data i

Nr.

crt.

XXXIV

CUPRf?-:SUL

locul de
emitere

,-.-

UNITAu

"YIM.. 4

totui

de 8 lunfl se pot definitiva

sa-a

cotelile.

I fac~

Observaii

ARHIVISTICE

so-

roage pe Hagi Ianu s-

rost de o cru cu patru cai de

pot i s vin! Qa
de la ~ltari,
s treac

Bucureti)

la han 1

iar In drum, dac poa~.,

i pe la T!nase pe la Cele

i apoi pe la C!olnet1,

ooi muli

vor s-I vad.

535 79

1813
aug.1,
B~leti

la Craiova
zaherea:

rugflndu-l s fac rost de

grfu i orz pentru

din Bleti

i Perieti,

s o predea

bligai

bumbairul
predea

s ia chitan,

direct

preului,
trimite.

1813

el va strange banii
Muli 'sunt plecai

i-i va

dincolo de

i se vor Int.oarce

acum pentru

fnului.

cositul

Scrisoare

-:' I

de la Astrino

Bucu-

3ndu-l s !ncaseze

l-a 027

Olt, la alte munci"

etru ,ctre (Hagi

1996 -

"dincolo"

Hagi Ianu cu ei asupra

aug.~,

Cd. 5;;/20 -

, s o

iar mai tarziu se va

I
I

i ..
nu jnat vin

la magazie

Odg.

36 ,80

cloi sunt o-

dup ei~ Dac poat

Inelege

locuitorii

Costa

Ianu 1," craiova)

ru-

22 de groi de la

404 MODEL 1

~~:I

V~:hi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

-1----2-1---11--

f3b 10.

IID1m1trie, cpitanul

-----------~-------.-------pandurilor>'precum

i alte sume, deoarece &1 este

II strmtorat

II
I

din cauza 'Pl~ilor

,le are de fcut.

clirei pericol
mare toat

Observaii

ARHIVISTICE

De frica

foarte

. pe

care

ciumei al

devine -din ce n ce mai

lumea pleac din Bucureti,

cci 11 s-a dat:voie 'oamenilor s prl

seasCli oraul.

1,

I s-a

intins

Se pare losli eli' molima

i 1n alte

locuri.

Ii Gliqoracu (Branooveanu), mamalui