Sunteți pe pagina 1din 871

---

DIRECTIA
ARHIVELOR NATIONALE
ISTORICE CENTRALE
,
.
Serviciul Arhive Feudale, Personale i Colecii

INVENT

AR

Fond HAGI IANU COSTA PETRU


Vol.VIII
Pachetele: XXXIX-XL VIII
Anii extremi: 1814 martie - 1815

Bucureti

PREPATA

fragment al fondului "Bagi lan li CO ta Petru i

Acest

fraii"

car

p ebet 1

vo1.umu1.
VIII

al.etuiete

ctivi tat
ump

a foart

nionat,

di

di", rs

,i
tax

091iDcU.tlntr-o
chitane,

O)nturi carente,

en1ile hin cuno cuta:


al

i ee1.elalte volume,

de firml In perioada de

mare varietate

Uste

pietei,

pe de o parte
achJ.mburilor

oilor

,i

mllrfurilor

din

a Kurbanului, turcii

,tie,
d

zaherea, unt,

iere,

mul. te

ai ales In

la aud de CUn re
sA li se trisare.

Achiziio-

se fAcea de Obicei prin asoc1ere

multor persoane (pe perioade scurte,

att

tn funci

cereau foarte

(guvernatorul Ian1nei) solicitau

berbecilor

1 pe de

de aceea i informaiile

capre),. dup cum

mit vite mari (vaei, boi),


are

rc1ue

4.r-

sunt deo &bit de boqate 9i variat

oviDe (oi, lIdei, berbeci,

,i chiar Ali-pata

rma, In do-

acbiziionare

00

pent;ru constantinopol

ved rea marii drbtori

ra

arendri de..moii (i

AsOciaii f1rmei se ocupau de achiziionarea


de ceri ele

de arendare,

etc.

1ta pla area lor pe diverse piee,


acest domeniu de activitate

nte:

ceastli perioad o mare amploare a

1n

care fceau obiectul

dOc

cu per80anele care acbitau

CCDer, finane,

statului),

ca

pe care le de.ft

a.vut comerul (import-export),


turilor

et#

cuprind

1. perioada 1814

reqistre)oontraee

i impozite" reete

Dintre aet1.vitil

huzm turi

1 refl

rsl1 desfurat

coresponden, polie,
bilanuri

cu referire

XXXIX-XLVIII (39-48),

martie 1 - 1815 martie 3Q,

al. 1n~ ntarului

cat dura afaeer a),

ai

dintr

ear

tare

un 1

er

animalelor:

2 -

desemnate s se ocupe efectiv

ai erau solicitate

:late: comisionarl ,iclunqi

i1'lteraed1ar. In acela,i

mari (30,

163" 572), Ali""pqa i-a

sA le plAte_ci

mod

.a. se

dobbdl

ac:hiziloJlate ,i

trimis proprii

a CUJIl.PAra
vit

arCl1ll!nl
de aici

persoane speciali-

care !ncasau obitnu1tul. eo-

62),

mision d

gustorii

alt

(14, 56, 60, 63, 183, 192, 198,

364, 385, 408, 418, 429, 592,

Tara BOmbe_ei. pentru

,i

de co~ o-

,i

vitel

ccmdsionari tn

i-a tmplleat

.1 pe ne-

ocupe de afacerea' ~ui" pram1

pentru baU

tmprumutai (224, 283, 294,

297, 303, 306, 309, 638) J turcii

din cetAUe de la Dunlre so-

licitau

cei din RusJ:~iuc


unt ,1 miere (25)

de

:ultA saherea ~571), iar

adeea firma achiziiona

,i

astfel. de produse (538, 968). Pentn

pieele

din vestul Eux.opei8e colectau al te mrfuri,

portant

articol

tn ce

era lana,

ai profitabilA

cel mai im-

afacerea cu acest produs devenind din

(967, 923,

60, 180, 213 - comision ri l

8algi11 248, 311, 353, 385, 401, 450, 750, 762 - pentru alte pie
tn aeeat domeBiufirmara

concuratA de negustori turci

(306).

'l'Ot pentru vestul EurOpe1se

al aab1z1lonau: piei de 1epure (30,

764, 811,

brobinA (313, 578), pentru cOmerul

local s
turi,
. tle

54)" bumbac '319),


chizi10D

ond din vil1


aflata

C&fcaval (491) i aai ales vin sau alte bup~prii

xtr

de bogate 8e qlsesc tn documenteIn

eu exportul produselor ,achJ.ziioaate i p~asarea lor p

diverse piee,
de transport
asigurare

pentru crciu-

pe moii (251, 353, 462, 523, 547, 551. 555, 578# 580,

5 6, 116). Informaii
l~Atur

nu produceau suficient

cu detalii

1e<]
ata de traJUlpoxtul &car (mijloacele

i costul lor)., taxele

a inteqrltA'.il

mrfurilor

cate (com1aloanri., chirlgii,

misil,

achitAte,

moda1.ikateade

(ambalare), persoanel
hamali etc.),

desfacer a pe pia

(cAtre persoane particulare

modalit.atea de plat

i de !ncasare a banilor,

toate etapele parcurse,

de la achiziionarea

1mpU-

depozitarea,

.au alte firme),


s

pot deci urmri

mArfii pnA la

valOrificarea
p1.1eal,

ei i ca1ca.larea c9.,tigulul

eu detalii.

erviclilor

afe~ nteetc.

oqlbdeac

tot

pe diferite

la preuri,

(bilanurile

capitalei turceti

fi

praveghetor!,
rio d

t afacexe

banilor

Tot pentru turcii

etc.),

care solicitau

la sud de DunAreo varietate

.vnd prioritate

chiziionarea

(323,391)'
mier

laPlevna

spre

rfuri

diferite

flnna tr.im1.tea
(38, 281), foart
In Valahia

ac atui

articol

acetia

(327, 503 - la

17, 646, 856, 941), unt pentru turcii

(79, 157, 296),

capr

modallt.tiile de remiter

la eapanul t.urcesc (capanl1i),

Plevn 1 650, 666. 673, 688,


RU8C1.UC

ca su-

pagube1e din pe-

pentru care erau 'trimii

de la

i in

angajati

de produse: porumb

eom18ionari apacta1t
la

animalelor,

rau

(159, 179, 503, 632. 750, 998, 1041).

incasati

multA qra11ne (unt, seu),

anali-

rau trans-

l de abia acolo

(plata servicorilor

costul ntretlnerl1

&eestei translatAri

Valahi

(868). OUe

documentele ne Ofer informaii detaliate

cu ace

de

icola. COsta Petru 8e

i,

port :te la COr.atantiDcpol "pe picioare"

le9tud

permanent

0.000 de capete (i 01

ocupa de be1~iC\l1.Valahie! din 17 judete

acrificate,

vndut.

cu "oile de beillc". obligai

1mp ere

l boi -635) . Unul din asociaii

Arfar!

le de

o avea fali de Turcia i care In perioad

s-a IIlat.erializ t Intr-

1m-

taxel.or .i

Arfurilor

Fizma a-a ocupat aproape t

pi e).

pe care Valahi

cuantWBUl

p ntru partid

acest proce8 de valorificare

aprovizionarea

zati

r feritoare

pentru neguatorii

Sa~

pentru cei de la Bercovia

(565,609),

pastramA (587,754,769),

(629, 67 ).
comerul cu 1

A era deosebit d

profitabil

In p rioada

amint1tr o mare parte din aceast mat rie prim era trimis

Moscov., la fabricile

de acolo, care mai 1mportau ac

la

t arttcol

.1

. . d~

spania (S64~ 606. 326, 340, 344, 350# 656, 801), e

cu suee ,i
Timioara,
eos'eur11

pe pia.a Vienei,

Pesta sau prin- Sibiul


pentru tran port,

(479, 510, 545, 561, 691,

terialelor)J

,i ce~ela~te operatiuni

Aeestartiool

,i

177) ,.1 conat

pent:rtl 1

ai

ra solicitat

Chiar la Paris

ri era alt

691 - bUan-

fi in Angll

,i spre Galai

reute

vopsi ul

(38,73,88,

(407,

90, 1 4,

a fost expediat

aceastA marf (309, 311, 315). Ceara


marfl cutat

pe piaa

(41#, 75" 162, 296" 311, 367 - bUal

(Vid1a - S2, 11-137, 177), uneori era interzis

erau Obl1qal si obin

Viene.! i cu bun

, 316, 320, 384, 329,

413, 415, 394, 449). Vitele mari erau trimis.

negustorii

ate

Vienei av a

fOlositA pentr

!nopol (237, 240"

important di

Or,ova~

dat sunt con.

de fiecare

(o plant

340), la Smirna, Trieat

v!nzare

pe ruta:

(19-0, 298, 313, 374, 40, 451, 455,591.,

afacerii).

o e !ltltate

era expediati

28, 829). TOt pe piaa

,i pat-aehi

are cutare

tul

und

se vind

la sud de DUnlre
acest .~rt

special

o autorizaie

,i
ntru

le putea scoate din r

(30,

foarte

pe divane :p1et-e91 chiar pe plan local:

BlUlt valorificate

gr3u, porumb, -babanaa-

307, 465, 525). Si cerealele

rau

(43, 13~ 243, 256, 108, 159, 20., 2e

248, 274, 243, 348, 274, 306" 32 , 346, 316). CU permisiunea


Porii

.-au exportat

prin intermediul
100.0000ca1e,

caM1Ui ns

Ageniei

rUe

de iepure,
de _

d1n BUCU%'efti(823, 918 -

920, 944, 945). Pieile

la za.lhanal.ele proprii)

~.1le

austriece

ate de porunb .tn Germania,

u.r .

de vitA (dup sacrificarea

erau i ele comercializate

,i ~n Olanda (653). B1nu-

care erau solicitate


astrahan

use de la

!bsCDva

Smirna (123, 154, 650, 618, 205, 7 O - bUan).


lutl

8e

ai adaug' ,i alte

articole:

(82), finA (881). fn (696), -dini

(553), la fel

er. u trim1se 1

La aceast lungi

aram! (546, 618), b


de pe,te"

etc.

ac

- 5 I.~Unumai

fiDtla "Bagi Ianu C.P. 1 fraii"

cOmer Ilntens cu dif rite


sau' prin

asoc1et

produse, ci i ali

cu alii

es

negustori,

de 1

re

Dt

(292, 1011, 891)., piei

de iepure tr1m1se

pol c,

tanti

mrfuril

la Belgrad

(26,540,716), ceara pentru lumnri

(823, 943, 98 )1 vite achlziionate


de la ce

1n Rusia

au la Sibiu

de la Seatite

(432, 495),

Isal10v aduce marf la cJ:WicWa (673, 675),

blnu~l de samur (201, 273, 762, 1041), 01 de sa1qiltc"


la COnstantinopol d
pr! oi d
Vlen i zot
piei

negu 'tori

la Craio a (947),

Rusa! trimite

le avem In

Vienei;

firma

urilor

la divers

unele

din Arq ,

zahir

egtnrl

i ali

Imperiul.ui

agnost

foarte

papatau

00

oomercia1! de pe piaa
reu de mersul pr -

coloniale)

reial

1. comp. "

pentru a

ti

primea informa.111e

cu care COlabor

eompatrioi de ai l.or stabUii

tnde

In capitala

Austxo-Ong&r (263" 311 # 384, 414- bumb c mac:edon an d

al piei
8

interesau

ruulte in-

55). Cele ~

produse (zahAr, piei,

proape, aceia fiind

Vi na

88

(138) t i bulgarii

importante de ll

CUactiVitatea

negustori

trimis

(57, 139, 412). TOt pe pia

i el cantit!i

expedieze mArfurile; casa

de la firma."

SIni

nite

de capra (126, 411, 452, 471, 634,

formaii

tra ,
singuri

importau 1 export u diferite

brob1n i bt.~ac la Viena (18, 64), sare - trimis


sau la turcii

ure ruseti,

turcet.t

romneti eter.)

aduceau mai ale. obiee'te preioase


SCl3JD,pe,

obiecte de ar

(bijuerii),

ntru uz casnic,

O la
cal8fti

d1verae vase,

lnObil fin - un seri

) (697, 737, 669, 386, 413. 422, 519, 697,

767, 634, 203)1 de 1

constantinopol:

pnzd de bOranqic
prezentrii)

(363, v ; td partea

postav,

camizoal. d

ln,

cu "Diverse" de la finele

Un al.t

pect al.

"Bagi Ian , C.P. i fraii-

ct1.v1tAi1 desfurate de casa ee


este

acela din domenl 1 finanelor,

reia.a

- 6 dic! pentrn
ermereu

nevoie

cu 1scu.. in
cest tlo

roft~abl1

derul

u numi de mult capita!l

i. ...rlcepere

! attea

pentru

casat

de la d blto::1 i

cfareJ

aaraflIc,

c i

fi

1 tnt~l

negocl rAA polit;elor

i a

C~ ti9Uril.e din

(Gh1ca, Lahovari# Bri1oil' Deli,

V1d':>iBll ),

u-"'1 xes .ctau cuvantul,

do nltorulul

lI-bOierii

umani n

lor tril rumutate

i~or din ce in ce

rea

.tmprumu-eatee cer diferite


proprietat

ari daune casei

bijuterii

gli31t.

i ~ar

dUp reperarea

lor,

nici

in! 1 s-i so:nese

famll.e11 donmeti ali-i ach.1te d tor!!l


g~oi datorie

"'UI!lelor
, actel

de

1 ),

era~ un

ri gre

cu Inchisoarea nu 8

te banii de ~a d bj:tor1.1 raspectivl.

1rei

ertit

pentru reeuper -

1. alt

pre udie.1i1e erau foarte mari, clienii

ficil pentru soc.1..ali

(59S).

amana' e (ob.1actepr loas

,1 a

SGJ

(309,429, 717)

ai. acerb? pe_tru asigurarea

pentru case aau moii,

:ace

cnmerciale, 11 ta da-

ra din ce !n ce mai lung! (9),ltIta

tornicilor

dea

z -platn1ci

sunt ca ee! grec!-

cea

exmitate, la

1 la "cioooi",

fiind

i egume il

episcopii

(belzatiea Grig re Suu). As~rlno C.P. a hotrt cu

acetia

le

1 naJ:i ai tArii

mitl."'<>polltul.
i ehi r familia

s nu mai imprumute b

P raoan

e&tegort.1..1esocial ,

la boierii

maro t dat,

Ue t -

n dob*

edelor.

de la cele mai ua1t.e persoan

~ui

n al do1~earnd de specul 111.e finan-

care beneficiau de !mprumtttur~ e_8U din toat

de la m~atiri,

af ceri

dirljar

tat.

niu proveneau pe dou di,

alte

put

alta. parte ara di-

cu uritate

e membrii

(Curtea av~a SO.000 de

- 3 SI beizadea Gr.Suu - pe5te 40.0 O groi)

chiar i al.te persoane importante l 1. fluent


d~ stat, de cara aveau evoientru

din admi nist.rai

d rularea afacerilor

prQprl1.

- ,-

Finanarea
un fapt

judetelor

din Olteni la

curent, dar ,1 aC8fti bani

rerea

acestora,

deven1a

rau foarte greu de reca

(VUoea - 28, S8, 134, 195", 160, 164 -

rat

1.000 qrooi) 1 (Mehedin~l-

17, 32, 44, 68. 65, 71, 174" 177, 184# 232, 509, 616,566),
(178, 230, 285, 286, 318, 730), (Rom ai
R

peruea

jalnic!

prumutai,

firma era

pollelor

cu un curs variabil)

ril

dObnda rost

cursului. tiX>nedalor, ,1
valori. dect

rau practicate

intens

tre

de

actori
o foarte

'toate

adele,

valoarea

Bucur.,ti.,

tu! curs adu

lor dintr-o

(rzbo

CU

(00-

zonA pentru

rl

produsele

tn peisajul

de pe piee.

mare lips

de galbeni

a cur.Ului),

duc la T.ipsca

mari,

tn Bl' cure ti

alteori

CUJ:su-

aveBi-

era la

austrieci ( i de aici

deoarece negustorii

la t~rgul

el!

eco-

lui Napoleon din Europa) sau de ali

cQDOmlcl 1 fi anciari,

tn cantit~l

del.e,

tantJ.nopol .au S rres) .

ari achi

!nd comerul. cu toate

politice

ereri1

.,n

1n docwan-

cu bogate detalii

pe tru mon de i cambU se schimba i in funcie

entel

cu care

1mprwuut,

pecularea

sunt reflectat

bJUdlor

1. reftdUl de

pr&CUIl\

c rer1lor

perioada

pentru Sibiu, Ianina, COnstantinopol te. SoAderea

creB't:er a ac

fIu

c1DaU.lau la alte

zon (la Viena, pentru

iOmi c,

a sun't fOarte d.e consemnate cursurile (valOarea

DE a

la Bucureti
sa

taxelor (406).

i asiqurarG

orice condiii,

ieul,

(cre

f ndului., deoarece

pe plal>

fi t

dGscurajaxe

altatc1. zaraf

negociere

oonturl.a.or

mljlo ce posibil

i oricui.

majDrat i pentru

alt

t turor

prin ori

al !m,,?rumutab

1 imposibilitatea eolect ril

declarat al asoc1.al1or de la flI:m a fo8tf

alizatl . i cll ~rea

mercial~.

!lu.mbatUUor

e in'VOcaades-ea ca motiv atarea

(6.,. 13) J

a locuitorl~or

Obiectivul

tele

- 24, 218, 275, 427).

ban1.1o::,se fAcea u..,eori prin autorlt.tea

e la Curte

trind

Gorj

de prim!var)
erau foart

80

cre,tere.

pregteau sA.

l colectau
sol 101tate

aceste IIOnede

pe p1a~ mon del

arg:1nt~pentru pUil.

mare

1 era:

enrente,

cele

greu de sabiJlbat, deci mai. p in manevrablle.

lnt.erven~a din c!Dd tn Cnd In acest

dat di poziie

ar:i, ea s
turc! s

u aib
ni

agube cajore

e"'!.u

sta 11it

i d tel

are pentru

1n cpmerul

lor. (14);

de oirculaie

era declara

hoilOr

prin bumbairi eau arvan

dit

odali tate

dat~ flUld neslgu~

~stul

u.icnt1i
G

gseau

sume d

zsoane

mai rar cu pota.

i r

hani

itata

100

(transferata

interesat

de CI

de tncredare,

pGl."'Soanelor care sA accepte tranzacia

pute u fi negociate

respeci:atl)

cea

fi

_s

43upra altor

triL'11t zau

.;j~

(pe l~rg despre a!1eruenea: a.c;pect

ofi-

ai rAspaJl

respectivA,

pentru ori~

tn 40-

era ns prin trag ro de poll~e,

tr9~au din o:rice

t.

"cu ~.1ps" sau "falstl", dupa cu.

cial:

S(!

13-

anilor f1 d

cara)CRacnu er

lor era extrem de dificil

de !?lat

cireul!

fie tn moneuele orlq1na1

cumente) i se fcea fie de ctra persa

elo

1 tn altA

i (283). La fel de ilnportante

banii cixculau

i ex!ste:.lta

drumurilor

tU

. ntru ca nequ8torlJ.

(aur i argl t), cu o anumit. greutat

transportare

el

110

din Turcia,

referitoare la modalitatea

moneda res\?ecti"

Statul

din Valahia

legltur cu. gaJ.benl.1 c acetia

de autorit

fectuare a plilorJ

n1str

un curs

fU2te

corespund:!. ou

parte se
valoarea

sli.

prea

domeniu pentru iJDpUD~1".a


unei.

wnite cote la nJ>nedele !n circul. ;ie. A


li

valoarea

dar av

dupl
pol.l-

locaUt.ate,

persoane)., cad s
prirJ'easo! di.ferit
in :rezumtele

65 ,

162, 915 etc.). CUrtea domra~as~~i achita

torii~

p1"ln emitere

de ortlnduiala"

, fiind

preluat

(aa pstrat

tel:1llQnu~din ape

lb .rofd' ) ~ echiV'alente cu poliela.


biUe n
fi car

ri vina cursului,

moned specific

din aur i argint).

indica

(altele

din

Acelai r gim av au ,1 camu-'s

perrtaru

el

"alQnle 1

dect pentru monedele originala,

, - 9 -.

o ,alt~ facer

taxe10r l impozit lor,

colectare
practic

anenttn

ramurile d
fat

activitate,.

{pentru conoesio:aare

:3 au

d cumente}. A ~8te huzc~tur1

or1~i,.
nu to i n rii

bo:"eri

sum fi?nt}i c
car

arendare"

tt

f1Dntl'.."'U

s-;lfici~nt

rciale n

licitai_

In

pJ.rticipa

o"!pital,

cum

oh&nd:1 ~G tru partea

ce revenea fiecrui

luate

la

aaf'

1 i, 5.:ncas rea

cerii:

In p(~rio?,da la care

evic.cn,;.

e refer~

80-

rnto

1: dac!

aoooptieu sA lJlteascA

f"il.""ma

lU'7.iIlE:tl

alC'llate

"n tov~~ic';

angajarea p

ba."lilo~,

fiecare participant.

cu au# aproa e da f:ieca:!:0


efectiv

t treaqa

e angronate !n afac rea

aat, mults ori

1 c<.t1gur':' e eran

.et riIe erau. practic

dia-

g~s orii azom~ni

i e.ra depus

!le

to'l. pal."ticipanll

capital 1 ou care oontri.uia

stat

letate

ceea cutau

:;lra'.\

uneau de capituJ.

cele

E'.v~d!nt

nu

tr.l!J-ea ....ant.umut, sumei :fixate ~a

e....
re 1 ~!:e

re~peet':vi.
ntru

ai

de

roc .deul era

;1.lnci'3 d" n llrul da perso.

ooi care nu

!n

venituri,

de ro rl

te

a-

la 1101-

sec

la Vistieri

depun

tr

la o a~'t_el de af cere,

concesionare,

i::cuie.

ul i pa: tid.~ an!,

avea\: b1:Uli

Ci

trebuia

er~u " i

respectivI-

uctoaro

ns,

er

cum se specif1c

care ocu au A:ur.c.l.i iLlportn

vaJ.oar

din ~oate .

clasa dom:'nant {pollti,c

licitatie

~"aib

ntral sau local

huzmetur.1. fiind

Jtmaau de c _ital. p~ntru a put.


:wai nl~s c Iup

pen,tru

arte din 1\ceastA activitate


anumite

r-

00

bine cunoscnt 1

tar..elor sau 1m zitel.or


o

rtlcularl,

unor

turll)

1stemul est

poe!.. Admini3traia

nu se ocupa de percepere

clati

tru easa

ra arendarea veni turl10r tatal ui (buz

clal1l

tal

de profit

aducl1toare

30

depunea

tn-

calculand dob nd
n :f.uncl

de

Deci toate huz-

asociaii

dat,

cas 1

de "orqanJ.zar a"

~aluluinecesarl

circ- la'i.i

::le cei care

s~ravegheraa

fondurilor

CD une etc ..

d cumentele din acest volwa &re loc

, 10 -

tnc e1e.r a socot li~or

de la afaeerea

cu Potele

arendate 1n 1811 cu 1.\>62 .250 de groi


epoca

$pect1v) de ctre

1:1

(sau ~IenzUurU.e) I

(o sum foarte mare pentru

Ioan Scu.f f1 Po11~ache DimJ.tr1u (v .doc.

13 din pachetul. XVI, V'O.l


unll1l. nr. 4 al inventaru~ui)
la care ult

oficiali,.
ar~

s-au mai aG,ugati

rior

co.nercia.J. "Hagl lanu~ C.P.

e c s

per Lo !U se 11ch1deaz~ toat


c!1E~iat tii s

1 chiar cu _o!'4fl:l.cte

mari 'i:;culi

dintr(~

1 etmenin' nd chiar

apel 1.a

ii

re ti

'i:;oriti

1,

des ac

contractul

care s-a so

act:i

i cu j ud. ca

1nat cu

\mii

p~nc1 la uzm -a f.1cut

al

ru ~t:.i ci

a.-'llbasade.i.

pentrL ap artdr3i'_ dif relldu1.ui

In

tn ac ast

.in -re partlcipan'i,

a Ccmcej. ria

ta persoane

i fra'ii

af cerea.. s

z socotelilG.,

deflnit-i,*e

parti.ci.pan\:1i.

c -

(14, 44, !il, 1:>0, 177-184,

69, 501, 517~ 321, 5 9, 056, ~63, SS7, 673, 683,

282, 2~3, 296,

683, 717~ 752, 912, 1023).

o
<1....

alt:!

faoer

de

fin

vin~ri ri, acor ate L1fr dstizl1o.t

er

C'Olactarea mil 10r

(~eyar e

J.ah

Sar

u a c axe.L nami.t

alcele) - 5 1, ~88, 623, 631, G51, 862,

,i
1rn1ric1,

~ ~~ru d re a-ai 'soat dis~uii ~tr~ asoci i (4 Or 504, 597~ 739).


-r:."'ic au fost
liCl.ll Vl

ui

luate

n arend,

Dil itri~ 13riloi,

Costa ..
he .:>agi i fiul

:rii, Ioa

II

aroman

api~ai.ul

depus

3(;, ..;9, 63,


!oIa;i ' anu

16J).

carne

l)ijl\1~X

_}Y..1pr""
n

.!Jrii.i.lo1 (4~3 , 419,

il

iar pentru oier1t

cwoc1at, la

Capi~alei.,. ara ....


era :i:. caxe negus...
orul

nec

saz , La

~'1.~l."~a

doruni

1:oralu1 (14,17,

t. 1 d n 0:&...ena a a i st

u Gh. S' ch~llr_rit::,


,120, 98a,

d l.jmttri,t f.1rma ..,-a asociat

e e

G~. ~araqea,

la 1\s'trin.;J
C.p. P n~ru a p::u:t:.icipa, n caii ai;
aprovi~uonar~r.

&cas~ia

Gr1gore ard ooveanu, care

c~e

(330, 50l) i alt' parte

le subarelduaz~ (98). Do~i~or~l

o pu.a:te de c' tre pa t.el-

4(7).

il itrai:

Z.Gh. Nic lOpol, Dimitrie

P~:'t::r:u ""i arici,

cu Golescu

cu Dimitrio Br~11oi

ca at: a

ui

olarit
f.

(299, 309),

(524, 521, 553# 595, 600,

- 11 -

613, 667, 1019, 529 - ,ntul generu


i t.ut.unrit).
tnlllor

'~lai sunt

pentru anul 1514, 1

:nionate ln docwnen"te

arendrile

din difarite local.1.ti: Gh1d1cl, lpote't!,

Ciobanu1ud, VOd1a

cpi-

Schela

{20, 236. 242, 277, 339, 683) precum ,i a

acheleJ.o1.ite ~a Calafat,
1 zlmni~a

dijn>Jirit

(433.,67':.,

LOm, S&l:.cia,

de

(1031)1 b.1.ile

Rcdlov'

6(5) ale m-.rii rSf.Splrid.on

Nout) din Bu'C'U-

re~-t.i i bl.lle de pe r.toiil() m-rii B1.st:ri a.

o alt activitate

permanent

aesfurat~

l.e at de ar.::ndarea lno iilor

Idnstire

;:.egarcea . Z.l~tari,

Amota,

pa:t"ti(;

moii

.aist:d:.a,

(b nul Gr .Bl:c!ncoveunu)

arii

Ctar.u)le,

n ure.a.dli. uniile

rea

1rme! "Ragi Ianu C.p. t:i fraii

prietile

unei m-rl,

ele

Zatu, deGZeCe

ve

rendare,

11la1 gSila"'1

informaii

p~~prietate pe care raspectivli


vechl. hri, planuri)

Ad

e ca c~iar

s le ru.:eadeze lui

legate de preu.l i oOndi1Ue


se

la hO~drnlcirea

la documente de

refer

le posedau (hr1soav

moiilor
hotarnici

630,

i desigur fi A
pze.cum
s COVic1

717" 720,

721,

842).

catoart; de venituri- erau i ~alhane~ele (din care un.

la Craiova)

ll11a ce uriaa s fie

taJ:ele rcepu.t:e,

unde se sacrifl..!dl: vi-t.e i ccaara de splat

-erimi.sa la export

( 29, 433 T 524 r 587,. 613 -

182.,. 203, 353).

JI./.:'h-ailJistraraa r.lo,iilor
alte

int "" ~at cu pro-

de 34.000 groi.

proprietari

:aenescu (236, 242, 272 . 596, 62J,

o-t. In adm1nlstJ:'A-

, cum s-a

care

celor care ~ fceau" adic inginerii

dac~

Chiar dac alte persoane


ajung'

datvrii

In afitt4c.dat~lQr oainuite,.
de

Ghizd1feti .. Crna,

ro-ri! Sadova., care a fos,t nevoit

Bristodul

aloe unOl:'

menionate unutoa.rel

snnt

CUuiu . Govora, Gorgculi#

luat

sau

er

Stn ,ti,

(Arhanghelu"

POl.o-raci)

If.oldoveni,"fiotArarLi# Pristolu.

lIng-eti

ti

de firm

activi'ci,

ra o treab mult 11 i anevoias

.h1.ar dao

asociaii

firmei nu

venOAU

.12 -

eDftta= direct

cu locuitorii

a telor d

ti ve, mo,iUe .rau incredintate


se ocup

pe propriet

u1 epistat ( upr veghetor)care

din dij le la natur l1vrate de lucrtmrii ogoare Or.


spre

ogo relor,

A 9 31>0I riil.oI'

dot

tarea dij

.t

r fJ

erau obligai

despre relaiile

prietarii

s efectu

d~ntre

nevoie pentru

conac fi

ei sunt men~onate

odalitatea

oieritul.,

1 r

1. ~n afara pre

s tran perte tot ce era

CO'..I.itatE'):

p l'C.ruogoare

sau ce .strucli divers


d~ plat, aiar.~ de

ulte alte obligatii

208, 506# 346~ 6461

a), haraciul

runclonari~or

att9'o ntau dup b


ducea 1
753

cre:;t

rsl.ll:'a,

l~ud."

, najutorul
vi ric ...ul,
sau ruseti,

(930) etc. (14'-, 143-150, 369,

res~ante, din anii mai ve h1 Se per-

La povara

ata tor

care colectau
.tul plac.

lllptJ...'"ler1 ae adfi1uqau C1buz'l.l.-

ceste taxe 1816)I pe care le

Flec r.

1\OU

Of

aeamnt;"

(recens~nt)

re ..'\ cuelIlturnului iM zii...e,?"ori ohligaillo-r

(679,

1004).
J:4O<1alL'taUe <le e~ r1
ar

de la

le I

583, 709, 705, 122, 750, 825, 8 1, 7Bl, 782,

1004, 1005), pentru dijmel


o sum de bani.

rii

i a~te ob iqaii f de pro-

mai av

z ahezeeae (pentru arraatele turceti

care ocupau periodic

rile

pre colec-

uruit.ezile de clac, precum 1

ze

"Cutia ml1elor" . .,pc.oh tiri


vatra,

de .1. contribuabili"

1 d1jmele din prouse (3 ,48, 53) se adhu9~u: cisl


breslelor",

de lucrar

aiea agr.1colo,

i 1 Jlpoz:i1:e

rendal

m3.nt ( au d

de

eu

r taxi:!

zUelor de clac~ ranii

cepe

respec-

de expl.Oatarea lOr, colectarea taxelor i a ven.i.turilor

pro~t

car

'ile

refuzul de a efectu'

iil P
Divan., sau

! aintarea

oUlAit

zl ele d~ clacd

de plangerl

r, ori prsire

rea ~n alt . zone, chiar

a nel ulm

. .!:ilor ez a

i pe ~

~nra

Almjelu, 10.53). Ispravn1culIj.ud

ului

1 .;\-""1 ch ca obliga-

la Isprvnic

Hatel r,

variat

ca.iIn

n fi! al, i str

a-

(760 - sa~ ridulari; 430 Rananai,

Const.Socoteanu,

depl3nqe atarea
.It

aUor

zU.l

ti

locuJ.torllor

~. lpotatti

:Qe el-el

diat.re

13 -

re'VOlt&

(1004h eate menionAti

,1 Mlrghelll (1&)I refuzul

de a efaftua

(135 - sat Urzleu.41 228, 320, 342). conflictul

arenda1

,1 locu1tor.1 dia satul

durat ,i ...
tia

foart.

Grece,tJ. foat d

greu (30, 58, 137, 160"

lungi

1&1, 440,

581# 595).
In aeui con4t.\tli .ate ut0r

roblemlt care apArea


era aceea

muncil.or ruraJ.e

deatat

cont.1nul tate

umlrul

agrJ.ool . De

,1 soutel.nle1.

importantA pentru uoclat,l1aaae1


acestora
care

creacu.s. simtit.or.

- ea

relue

ee

admin1atrala

t~ cexa- la statutul

de

le din aceste

cat qorll,

d mari nemuJ.~uaJ.ri t:at ta rndul

boieiU.loret

,1 al

,1 scutelBic11or, dh:ora

se afl u. In perioada

cararea

populaie

udntiU'

le con

ne

situai

8-a fAcut un ac

(7S2)I In pl.US*

a-au dat ,1 diapoz1.11a

bani de la

vara

pana.

la dln o aare pa.rt:e din cei exoe~a1

In

AfesAmant" ,

Vi.t1er1 1.~ deoarece nu . tneaB au destui

fi trecuta
fix

asigure

te

persou

pQsIUfllJ.cl1or
oar.

fiiloJ!' aram

potentialului

bim1c penuu foarte JIlUl


te dintre
pz:ovoc

a.

trebuia

are

c cea mal

W'lui nUMAr ct mai mare de poalu,nicl

hotAr., 1.a f

exploat.Arii

valonfidz1.1

era o actJ.tme foarte

aeoarece hsl

pri v1n~

i de mund!,ee

fOX'

aceea obtlDeJ:ea

11'1

In ela.

ntru
atunci;.

du. un anuJI1t nualr de poslu,n1cJ. ,1 .tCQtel.n1c1 pentru

propriet.a:r11 de mo,11. In ftma.1e de rangul detinut.


}).u1t .6 faci

apel ~a fUDc10nari

de vaz din administratie

ahLar la dolllDitor pentru a-,1 pA.stra pritilegiu1


In p~1vJ.n.a poalqD1.c11or
numai
stanial.

nua

(440. 456,

de p

462, 463, 464),

,1

li atun<:u
a reUf'it

unar 1mport&1'lte awaec!e bani sau a unor cadouri sub-

Din date].e cuprinse tn documenlle afll.m

tn leglturl

Firma a tre-

CI1ace_ti

reClll1tarea acestor

categorie

social,

Qlte detalii

modul. tn care se fAcea

persoane, ca aA corespundA oon41.111.or impuse

- 14 -

de V1at1eri
"atapul,

(524), oettpai.1Ae apec1f1


pogonari,. vieri",

actele

l010)t

,1.

(122,266.,309

.

atele:

rari"

cara aeestaU calitate

catl iaar1"

t
te.

grenai,

11

(429, 756, 1014t


eau Ape_

de ac:uteln1c s

el.1berau periodic,

contra unei

349,396,.488,943);:

3401

ear

alt

de bani
hun

tn ~ %u-

41, 235, 236, 260, 422, 513" 53 , 576, 586, 5'1,

615, 624,

723. 75 ).
P litru ci nici
acopere

eu a

run:eaarul de forA. d

tori,

ezonieri

91 poalun1C;1 nu se

ti scuteln1cl

,i alti

c, erau angaj i

sau pexmanenJ., f1ind pl:ltii p ntru

lued-

unclle

e-

f ct at$ (766).

ca uxm~
firma a

tel

c1fic epocU,

act1v1tl1

o poziie

a tu. societate

ni familiei
a

a v

Costa. Petru
relaii

i1il18.

rii,

Brncoveanu,

Gh. CUlqeal

rueas4

i a-a

(433)

at!t

rbtlf

lu1,

a solie!tat

de cAtxe familia

pentru administraia

ave u cu

cu domnitorul
casei comer-

DU

,1 ~1 numete

e inteftapxo-

corde titl.ul d
c: atentJ.l1e

ubataniaA

, .mintete

(720).

sacrificiile

sa (unul din frai

ai ales sprijinul

de.

domnitorul

(865)., cu toate

financiar

a pierit

ftn

acordat

Arl1 cat i a unOr persoane de "azA

romneasc, discuille

veni tn f \IOarea lor

,i

sA i sa

domnitorului au fost

de la Vldin) I fi

d1n protipendada

tmprejurri,

,1 fraii

C.P. comenteaza situai

cute pentrtt ar
l.uptel

Ghica, Suu, precum

oordat niciodatA

1 cadourUe tria1s$
Polihroni

mai ales de 4faeer1,

t. Be.l1u, vistieru!. 1. Bag1 Mo8CU"

(14), tn aceste

de H&g'iIau

rang boierasc

!mpreun, deoarece vod nu dispun

pl ~11 lui1 dei Bagi


serdu,

deJ.neau vre-

aceata 1.1 ao1.101ti pe asociaii

ciAle al facA afaceri


de bani necesar

chiar dacA

de InaltA,

destul

_tabile,

.1ogofAtul BibMeu, elueeru.l


- cu f

lUI

In

desf! urate

au

ca BeUn pentru

wt un rezultat

poaitiv,

int

r-

la rndul. aAu,

1S pollhronle oltcit.!

1 el caftanul

de serdar i

sta gat

pr1measc~ :tn urma diatcu1ilor purtate de I.Gh.


domnitorul

ropiate

nici

feele

de la dJ.vere JJt-ri

(SAdOVA,

constaatinOpol

acestor

Al

Comertul

aqa

cu

de funcionari (

de guvernatorul

ug ndu-l pe egumenii

Zltarl)

au pe arhimandri.1i

coreapondent;.!, sau epitropii din

xtMslv practicat

Ad -Kaleh),

.tneepndcu m1.tro-

aezb.1.nte.

le-a creat relaii

(din

.1.

B1atria,

de la Sf Munte, cu care purtau

cu o seri

bisericeti,

,1 .epi COpul. de Ranuuc

rii

fraii"

ico~opol cu

(480, 720, 842; 861). Nu l.1psesc din acest mozaC*

cunotine
po11tul

s-1

Adem-

de firma "Uagi Ianu

reii

a,

Musta:E

alaai,
-aga,

ci

de la Dun~re ,i

din cet~il

,li-aqa,

C.P.

capiehehaie): Reg'p-

ca

nu mai voz:b

Ian1nei, ALi-pata.

Diversele

firme sau persoane part~cular

ii casei comorc1ale d.erulau nen

!rate

eu care asocia-

afaceri erau,

ce1 mai

muli dintre el,

tot comercian.i am ~n1, rspftndll !n eoae

Europa, tn Bale

i, 1.a Constanti opol i in Rusi , tn cele mai

1mportant~ localiti

(Viella,

Tr1.este t I?esta, Sibiu, }k>scova,

Sistov # Smirna) I aceast

reea

b1 e,

explic~ derularea

f1c1ent i aa

rulul
ItAnt\gnoete

desfAura

de fima

Papateu ,1 cam .",

"z

fir

Atanaslu

analizat.

in ~e

i re! t1ile

condiii a
ac estea ard tim:

DmtZ'l

i Ster1e

1u St

i eomp;" -Oroval

01 Teodor Pa.&inta - V1din; Dimitrie Paciu~


Popp - Sibiu.

funciona foarte

"DX'OSu Hagl Zaxaf1rld1 ,1 comp.n ,

Chir1ac Faranga-Viena; "D~ltri


I3uCl1re~t1"I

internaional

Atanaaie Gabrovski - Pesta,

- eDanin ,1

Duca Zembl1og1

,1 8a9'1 constant1.n

sunt men10nate sporadic

cu s.rbl1 (Belgrad, Z un, Negotin).

In decursul timpului
famiJ.ia COsta Petru

a-au 1vit i unele

.1. mica burghezi

adversiti

din craiova

C' ciocoi!

ntr
n

, -

sunt n

1.1!n

16 177) J o mare an1mozitate a-a mstal.at

documen-te -

Intre asociatii

ul. Gr. Brnooveanu, care u1terior

f.1rmei ,i b

-a dovedit li fi o persollna en puternice


1 t.n special

fat de aceti

eomerciani

Bucure4t1. eunot a oonf~1.ct.ul.dintre


din catm
arend

moiilor

ollhron1e

(841),

situaie,

iUei

C...

tns sporadice

,1 oferite

din alte

f1 ev

imentele

acestora
Paris

pentru tntr

care p!nl

la

l1J:'Id

l-au detronat
1(7),

araeter

rzboiiele

armatelor

aliate

!ni.tor,. dup
P

primul. loc

ale ~rilor

Rn.~i.a, Prusia

de la

opozant.,.

au intrat

!.n capital.!

continent

i at1tudin

(103, 104,

a. rllor

i Marea Britanie

ni.rea 1 1 Ludovic al XVIII-lea (152, 267)

beli-

(98, 298>1 reve-

i depo

tarea

rzvrAtl-

pen'tru o scu,nA duratA de timp ,i

revenirea

b!tlliUe

pre

de lai.

l-au lnv1ns pe francez-,

tulul

datele sunt

l..apidar, ici i cola,

cal care a r.!aoo1it un Intreg

AUlftrl

aceastJl

lui Napoleon i consecinele

conferina (le pace de la Pari.

gerante;

1 spec1ficel

tga Eul'OpAJ unt menionata luptele

(18# 44) situa.i

1n

sursA mot1vele dif -

cu mult z rceaie,

omen11 avcm.d un

care reflect

inea

furnizata de documente a

cum se poate observa ,i din prezentarea


afl datele

a 1

fi

(663).

a infor.maiilor

refer la Viaa poUtJ.c~

izbucni t

domnltorultd rii

pentru ca sA cunoasca. direct de 1

O ltl faetl

de qreci

tot oraul

tabere,

C~

relatat

fa

ant,

aro

cele do

Br. cove

rendulu1~ iar nu prLBintermedlari

tiril

antipatii

care s-au dat (326). 'l'oate ace tea denolUJtreaz& ci 10-

cuitoril

Valahiei nu er

rupi de 1

i cunot a

veDimentele

de seam caxe se derulau tn EuXOpa..


ttture11 d111cet!lle
O

pez:manentA

(fort!re:el.e)

n1nare pentru

turbuleni

rau fraii

~vernatorul

insulei1

locuitorii

da 1a DunAreconstituiau

din Valahia,

Cei

Reqep (din Ada-Kaleh), unul dintr.


-ad.al.ii1"

rac cu ufurint!.

ei fiind

peste DunAre#de

- 17 de eate ori

prilejul

spaima locuitorilor
ori

i 11 fac de cap 1n Oltenia1

el:" foarte

dOIiUlitorul chiar trimite


o situaie
i

riat

mare (356, 764, 823)ori de ct

isca un zvon n le9'i.tur~ eu sosirea

$&

e pentru

aiar:u.lui

trece

aflm c~ asociat.ii firmei,

Dunre

ace .~1 "aci

cu ceilali

la T.isru a a ape-

fAct1nd

lor de "g:elepilf

e asigura.

care eran obligai s pJ.ateascl\

sporit in

(940), turcii

anUIil1t.e

(ocupa1.e

Valahie1 ce-

~CL-\JI..!X...-

aveau un statut

tr1ni!f din Tar

ti

Rann

aparte,

aac (601) fi

taxe .i impozite.

Fir,ma acumulase o aVere impresionant (achiziionaae


mlll.te ..o1.1, este men1.onat~ aici
permitea

1i"

t volum al. inventarului

%n calitatea

prin care

ina

(960, 968).

trebuia prec1atti anual la COnstantinopol)


tn comparai

n r

lui Sali-ag

Din informaiile furni~ate in

aproape permanent.!

prdnt.

din zona ( 094)1 tulburr1le

xespect1v, dup uciderea

preq!it1.r1 1nt

.(865) t

tn zon al.van1i pentru

"reeum ,i sosirea

profund popul.al

iwnu.

acestor

nep!4cut (721, 723)1 o ciocnire

\l.~ COSt

de ace

mo,ia Izbiceni

.1

- 1002), care le

s desfli oare afacer.i de anve.rg1lrli . Unul dinue frai,

~ic:ola C.P." susinea

tn ruo..,. rapel:at ideea de a uch

genexal

a t t.u.ror afacerilor

pentru

vedea care e:ste situat.i

750)1 tendina ge era!.! er


men11l.e care Mlleeau

(toate sectoarele
financiar

de restr~gere

cftlgurl

sigure

prumute bani cu dobnd dec.t !n an

o CDteal a

de activitate)

a fix:mel (501*
a ac ivit

72 ,

tii ~a 00-

i mal ales s nu

te cond! il i 1

ai tm-

anumit

perso~,e (740. 123, 743, 757).


O mAre lovitur pentru familie a fost pierdere
dintre frai;
a

rodua o

ac tu!

arte

lui Astrino c; ~ (mai prec1 , sinUciderea,

e turburare

i a avut un

unuia

In raDdul. prietenilor

,.i cunoftinelor

con put rnic ln r- d1U. rudelor ,1 apropia-

110r cua locuiau la Ian1na. Apar tn documente

unta deapr

, - 18 .

ii

cu implic

tul P

Il

e 1-

at

(242, 247,. 253, 2 9,. 317, l 1-351" 357,


JOOI!ltJDt

! s

tru
obine

oa

li

ti

365, 39 )1 n

s.

dat

aeorda

aaul

1 e~ a!ntr

bOi rl , !

CJ d

s:f"'ql

1 lui

pr.!!Ill~ltur

te am

serd

rin

(17, 29 ,

fr telu:l

1h~n1e (634).

,1

cSJ .rcj.al

ete1

iv

xi tA

w~

1 O posi

reU (sau aL~

1.

li

apa
"Vo

tor

1. eV

marcat.! lnseourl tat

cW1i) puteau
al

Oltenia (

raiov).,

la

datorit

du

ni
poure

1-

oric net hotar le

t.

la

.1

nl't!

u1 de

!lA d1.strug re a acteLor


t1

e bagat

el tul.

d1.cll cA s...

nt lor care car ce trlz


1

st

cum

!n rea. 68

celor

Ada-X' e (t

.stra

t t

acenea
O tr

au fa

1:

tr1JU.a.- 1.a Br

't'.UrA earact:.eri

14. OOh8TX,na.nei

c..-1Barilorl

ata
!lXII la aoe

(C mar.
tin

8'C

Cu

cuno tine

Cost

1 ].

rIia

dup

arlere
gxe

foan

1111e r

a. la

fraii

al

1 verb$ din frae


1

dille

!1.rmei, s

b "

.1gunn.l.

1. ult

1::ru

(802)

Ianina

al.

explJ.
1 er

-c

X'OpOgl~i1

!tl

r 8 6

nt

raept te

ar o p rte

ate
leat)

np
1. _ &gad

ria p

oci ii.

alte rad

1
1.

rai al

.i
u

- 1

pA.trat

J:<

l-ai!

ente,l

p8X'11l

ca

al.

ara Ro

din

as

u tn aud sub.

tr1ll1t

'i11e necesare pentru

elo.r ai sindicate

i' aco

Or pentru plat

rina

lor cAtre fiJIc:ul. oe.cmIIln, care era

- sit

(526, 563# 594, 635, 750, 865 r


partea rudelo.r din pat~i..
ace t

1men

938, 988).

ah lt

ee

justificat

9'beaac!

1 dia

in'fOC du-a.

1.e1i (15; 129" 593, 594, 260" 8BOt 702, O


d

it.e.

la

11.e1 COlea Petru

impO-

de

ade.se,

egad

ra

ac1Aatl de arlc!e,

luni ,1 CIOnfl.lct mal ari sau .&1


nalii

btpovAdtoare

extrem

66, 923). Cererile

per.,

%Atrea_rea

oeva de lucru,

aeau 1

c:1,

ti .dintre

conaio-

B cari .t1 sau Craiova ca sl-,1

nU-fl puteau tntret..1ne f

altfel

di-

l.ill.a,

arece lndoCUJBente se
trat. ,1 noi apelativele reapect1 ve (a ~
la CODi. , -loaaltul- - de la .Ianina,

-.oojan1tul" -

Trlcea1.,

e 1

Cojani), ,pentru

- de la

put a urmAri

ai

acest fenomen (5', 128, 163, 595, 973, 563).

hin

c:!1varaeeate foarte bogat , e

zona1nfonaa11lor
le re~eX:1nd s

la

dOlMn1i ale v1ei.i

Jll1Ute

cel. aa1 ure

ara

sotdal

unor lucrtor!

dIIl1nlstrat.Orilor

aesonieri..

pentru

de obice1

iDtarea aunt ce!.e referitoare

aalarlatA. plata unui s rvltor,.


_.aj

Wtrlcal1otul"

",tu! n

la munca
de la DlOfil,

o per1oad1i a1 mare

4. t11Bp etc. (118, 144,126', 117, 309, 433, 521, 937 t 1040, 243,
1042),

de

ea despre micii

functionari

de 1

rc1alA t

persoane), ea ,1 dapre arvan1il


FellOJllenul era caracter1nlc

stadiul. J:el.aiUor
ecoD.OJlic, prese

Abusut:i'lt di.

zlaintel.or:-

uoci

alaturi

te cu al

pAseau 1IO,1i18 ,i

penU"U epoca re.pectivA

caplttilate,

tate

caft

POfte,. angaja.l

CODaOlill

,1 ne indicA

de informaiile

dln ci)

ai aus.

adm1Dlstra1e, mai ale.

(recen .I.m1nta). sunt dezvAluit.

la

feet:l1area" ate-

ta multe ocazii

(728,

iu!

- 20 174,. 175, 794,

1023) ea ,1 recl

vr

Insecaritatea

ille

fAcut.,

era sporitA ,1 d eld.stenta

1,

tru

X'aenl1
c&tegOrU a
bclusiv

confUndA),semnalai

a1

tJ:l

ln Capi-tall,. cu ~oat:.e daurU

pO~11. (4,

at 1:

luat.

unu despre j afurll.e

tru pasa ecmacel.or ,1 mo,Ulor

oblect

banilor ,1 a altor
IA 1 9i.tarl

englezi

alYoll~-....::;J

de valoare

lu

DO

cuJ.tural

3 6), cu ajutorul

tarea

unorat

transportul

cat ,1 pentru

.au

cor_pondenpal

(555).

,i. al .udi~or

688~ 728.

eate ',1 el pxez nt eu pu~e

1DIOr

date

aubvenl.1, tot despre cArti blaerlce,tl

nt.lcoatar. paaltire,

(riOdIl

552. i12,

.2 ,

8\19'r

Dtxu a
Slatina

Jllin

) ne. iIlfo

"3.

DEspre

e care a pictat peDtr\t

100

ltul.

Am

hel.u ,1

(ul.t1aele douA oonatruite

ba

tru

nI

d1n

1Iaparial

ftllt\1l

(1,

623. 6 7,. 6 8).

Europei,

leacurUe

iuni. Ci

etc.)

lIO

aa.i ales de la Vi

afl

rea
de 1
din

au de tul

a, odat

cu pofta

0* 44, 81, 103, 104, 111,117, 267, 403. 470,


1J:aa

achisl10

a1: tablouri

1>. Chelefarov ,i
dic1n

rica

a1J:l banll flmel)

res.343, 3-46, 356, 165, 407, 463, 541. GazeteI

Roa

an la cArti tiparit.. la Bucure ti (JdrlaoodromioJ1 - 314,

afer!

r.

ale rU,

SODe'

co .e de Iancu Jlian

eu re91mul -strAinilor"

glaim 1Imur1r1 In rez.S61

ceate

de domnitor ,1 d

157# 160, 164, 204" 221, 256 - ar

265,. 306, 140),

ceataa

C!O

(ex1.stena. al41c1.1or #' bolile


eate ,1

a prezenti

a s-a fAcut .~lt4

cA preeum. ,i la Conat

de valoaxe prin
"

care b

tuJ.au,

tn acest volua cu JllUlte

ra-

Inci multA vreme atat In Tara

t1Dopo.l ,1 tn sonele t

cinat.,

- 21 in Grecia (I
mult.timp

1na, Trikkala,

lnchls.#

Sa t1ste., Serre.), schelele fiind

paguba oomerc1an11.or (129# 214, 495,

spre

629; 635., 260, 489)1 att'o

lasaret

nL1et

i mrfurile st!teau

~a

o pe~loadl apree1.abU de tJ.mp. Boala s-a extina foarte

tn tltrA '1 ~a

curettJ.,

fiind 1nregistra e mul.te victime

07. 63-93, 110, 126, 164, 1 2, 216, 253, 315, 338, 356, 589).
Ma! apar ca boli:

(965,
umit
1 alte
t

oftica

O - trat

ntul.

af otJ..un1.

dgctorlJ.

d1 rse ocazii,

eterinar,

l.uare de
indicate

(589. 595).

1IIlAlA9

t41MelangoJ:'A,

&umat

,1'

Mihalache "fr ng -

Cambr: 1" (175,480),

(692, 100%),

a-a %nf1inat un pit.a!


(688)

, apariia unor

a, hasa ode India (381),

'C.etiale

10 iecte

ceas (22),

feaur1#

papuci

revent, tutun rusesc

hrtie

altA 1ncUtbUnt

InventU\ll.

It

fOat alcAtuit d

col. .1onor

prefa)

(41,
(612)"

da acr1.a grosol.an4,.

(306) J de ,la COn taat1D.opol, cl.ncJAteri, eaaqiri

o1s_',

in1nl

i e1 meni.on i

366), TOm COnstantin

(India)

P ntru

Mehad1a(531) J

pocA, aduse de pe mel.eaqurl atrina:

cite al aelim1., gear,iJDprimat

ate Atl1rli d

(119),

dare deservea pote.l.e din Olteni

te In

62),

v..aaz:e).

r-1ed1cllunt

La como,teni

, ca o curie.itat
cur

qe i

Sol.oaon, la Tq.Jlu

(355,

(720, 736) f1 pneUlllOai.a

blle de 1

(475, 6421 480).

cUotul:" (351,. 650). Fl


Zoan CeabraaU

(17)., gutu.ralul

poc, biDocl.u

(925,

Natal!.a Trandafir

952,

993).

cu (re-

MODEL 1

Nr.

Nr

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

PACHE:rUL

XXXIX

I
1

Socote

1814
m rts I ,

Il e

lui

Bucu-

de

res t I

trebuie

Ioan

de

s~-l,

multe

pentru

intocmlt~
Loltu

71.187,68

mal

tI

li

pe

p L t e as

c lui

Malea

chltate

la

polla

ne

care

acesta'
pentru,
timp;

10.250 de groi

de

171,64

groi,

t sol dul

cu debltul

groi,

polite

dobnda

datori

pentru

Iar

li

va

pl

r stul

p-n~
I
I

la

10.681,9

groi

de s p qub l r l i

sunt

daune;

pentru

pollt

are

pltit

78,85 groi

t r u 3 O de zile,

7964,43
i

'a r re

de gro I

daun

7623

de

de

groi

dobnda
tu 1 p ~n

reprezint

pen1a

despgubi

rl

etc.

Ori g.

2.

2.

Ins e r l sul

1814
ma r t , 1 ,
Craiova

prin

IZ
i

care

1 ul

acesta

445

de groi

c omp

s "

zile

sau

lui

sV_1
la

Mat ache

adeverete

pentru

obllgndu-se

Ioan

"Stefan
?

m rfa

luati

(?)

c~ datoreaZ.

Mlslnezl

de

la

p l t e as c dup

cu dob n d a de

cerere.

".

61

de

71/21
I

/ groi')
'--'"

la

pung

pe

lun.

o r l g.

I I
~-------------~----------~======~---..------------~~~.--------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 2 -

XXXIX
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

~~~~
1

3.

I
I

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

- -----1------------'-----------------

__~"__~~
3

3.

__7-

1.

mart.l,

Ictre

Bucu

Iprin

re

Scrisoare
Ioan

I fcut
el

il

le

la

Astrfno

c,
l-au

stric

~----- __
5_----

Costa

Petr1u

Constantinopol,

anun

un bine

acum

de
LoII"

care

--------1

~~4

181 ,.

Observatii

ARHIVISTICE

dei

1- u

el

imprumutat

cu ban'

r p u t at Le lor

bun

de

"

car

se

l I tate

bucurw

ar

el

care

l-a
(1)

1 u I , ca

..
sa afle

I
I

a g~slt

zile

I po

l-a

ban I I pregtIi

l-a

dat

poli

173.323,29
Chlrlac

Aadar

s-

I I
t

tras

toat

Tunatu

cu Mslclu

3%,

01 care

nscrisul

la

(sic).

au mal

S se

Clolu
rWmas~

fratelui

1- au

31 de

mpreun

~In

a d l c

sunt

s t r du l t

de

suma

cureni

Hagl

lucru

termen

asupr

care

cu

groi

crezut

1 a urm

polIe

11 tI at f cu 1 de

pe

are

pan

Cral.ve

s l la Curte.

chemat

poslbl-

l-a

po 1 I t e f a l s e , pentru
I

avut

dar

spus

1 a Malea

fI

t ,

proced

fi

ar

o po 1 I W pentru

dea

s-'

aa

Dac

Cl

to t 1

ordinul

lui

ineleag

p!'ntru

celelale

conform

cu

sWu

Ori g.

,. .

Cd. 55/20 -

4,

Scrisoare

1814
mar t. 1.

c t re

sueu-

va,

rest I

nite

1906 -

I-a 027

de

la

Panalot

Ha g I lan u Co $ taP

fr..ugndu-l
datorii

s-I
de

ajute
la

Zotu

Ziuca

e t ''r ula
s

Crai

0-

strng

Panalot

Gelo-

_ ) 'u

3 -

MODEL 1

XXXIX
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

:4

CUPRI

datorate

b l n u r l de samur

pentru

primit

2700

de gro

it

Sf-ntul
cat

sl

de grosI

inc

la

Zotu

care

d.5600l
ndezl'.

01

ce lor

ce

5e

A mai

lu

t prin

inc

altul
galbenI

de

el,

Un z p l s

dIn

Iar

20

o fe re

la

I "laskes".

Morm"nt.
de

luat

de groi,

marfa

de 7452,60

Ban 1 I s -1

l'

Observaii

ARHIVISTICE

este

5.

SUL UNITAII

a fi -

1a'

j ude>

900 de groi.

or I g.

5.

Scrisoare

1814
mall,

ctre

ucu-

va

Hagf
prin

care

nc

cci
in

este

T n cb

le

m).

S-a

mI rat

lanu

incasat

Icere

I" zar

1996 -

I-a 021

Costa
anun

I cu

dIn

nu

a f tic
Ori g.

lor

re

ba

cnd

l'

Curtea

molimei

(clu-I

a vzut

c;'

s -1 tragattea

le

poate

cr

le

c nd

reclamatiile

deoarece

mul t

Crato-

nu tie

boIeri,

pricina

con t l n u ,

la

Petru

programai

oslbll,

el

simplu

b ni;

c-

au fost
velll

Costa

Petru

IntenIoneaz

cnd

tiranie

Cd. 55/20 -

polIte,

pur

faa

nu e te

IHA9I

il

Astrlno

cu Coclol

ranilor
ap

la

I anu

va termina

re ti

de

d torlf

A ajuns

ncasa.

ad

cci

c sunt
toat

intr-o

lumea

vo rb a c

metge

5 un

I o co I'" 1o r"

Lips

inceputul

num f

ultima

documentului;
pagIn

se

pstreaz.

le
t

4 -

XXXIX
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

6.

Scrtsoare

1814

mart.l

Observaii

UNIT AII ARHIVISTICE

6.

CUPRINSUL

MODEL

NI colescu
tru

la

Idat

de

pentru

la Lclucerul.)
(tlagi

I anu

Cost

crarova~comuntc-ndu-I

p o r un c

ealmacamulul.a

la judeul

Mehedinti

ban It

pe

car

de

2 .000

de 9ro
recl

1.

ama t

Iprlme,te.

Iar

Oae~

trimit

$"-1

eo 1o ,

banI 1, s

la

LIs calm

un

pentru

1 u t dea
nu

-a

r 1 It

Ir

0-

Pe-

mumba

fac-

Al cu

cam?_

prIn

Dac

poli

il

lui

Astrlno.
Ori g

7.

7.

ScrIsoare

1814

mart.2,

ctre

de

H gl

l an u

M lclu

la

Hagi

Astrl~o

Cost

h>tl

Constan-

la

CraIova

tlnopol

fac

dei

nImic

flat

lergat

a luat

ba

zbtut.

u venIt

banI

la

25.000

s :

o:

NVQL

rui

cu Lollu.

s-a

nite

l me d l at

z r f, a

L!n

banI

,1 de fa

l u l Loliu)

ta

casap-b

ca

datoriei

rPetru
L \.

nu

7n afacer

a alergat

l'~

s t l rc

l Bucur

Clolu

de groI;

s-I

dea

rubl

$8 al

arm

tel

Const

nttnopolului

cu aces-

il

le.

contul

va

ruga

Deoarece
Juns

easap-

l-a

spus

/.

vo r ven I ni

r t l e Lea

s-I

dIscutat
asupra

1906 -

I-a 02'7

dlspozltil

po

cu Hagl
sa

aceast

ban I I de la
Cd. 55/20 -

te

Loltu.

de

da b nil

Stanoglu
f c re,
At unc f

1ul
ca

)
fa

strung
ar

putea

el
el

- 5 -

':\'1I
Nr.

XXXIX

MODEL 1

Data i

Nr.

V:hi

1d

::~,,:

CUPRINSUL

~I}'=--.~-_":::'-_el s
pul

vin

pe

UNIT~JJ

acolo

Jet,

ARRIVISTICE

Sd nu mai

les

ma:

__

piard

t l m-

ca

Cd se pare

izbucnit
de

iar

15.000

de gro~r

ineasaze.
lut

e t ume ,

I-a

t r l a l s pc l l t a

a l u I Malea,

Ser soare

ca

alturat

s o dea

t an u ,

Hagf

Ori g.

8.

8.

ecrlsoare

1814

Pondieht

mart.2

la

c tre

a ap l s e , unul

dOu

l an ache

I a -'IA\

Nlco

de ~10J

Sare,

gha

Hagt

el-i

Otamandt

lanu Cost

Petru

an un t n du+ l 4'!rl i.l triml

Craiova

lul

de la Dlnltrlo

hln

te

de 230.() de groi

au s l Stav4racha

de ~r()JI
ri.

xp ed l e z e prin

al

Dup
CI!

mi

IAc:.o

lui

cewt

Ghe()r

va

loace

'1

jneas
crede

cu. I 1;0
Crtg.

3.

9.

\ 81 ~,
ma rt.

LJ'St'

3,

Stefan

z.

de d

to r n le l

in t o cm i t.~ de

o l s- lui

l s l ne z l , pe care

"/

Craiova

H a!J I
ze

I anu

Costa

la Craiova:

2666 de groI

tlerul

Porolneanu;

16 1/2

perechi

\) !.!e

groi

de bllnurl

de la

1485 de groi
de blnuri

perechea).

de astrahan

cte

col

Pet ru ca s-I

de s mur

3 legturi

vtsi
ntaf
cu
(7)

eu 175 de groI
I

etc.

De la

po r e e r--b as e ,

re de lu t 830 de groi
Cd. 55/2.0 -

1996 -

I-a, 02'1

l eo 1 a Par Isi
p e n t ru

un al

,I

O_bS_',_rV_a_i_i __

- 6 -

Nr,
crt.

Nr,
vechi

Data i
locul de
emitere

3,

CUPRINSUL

XXXIX

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

imp etlt

~lb

9ro

i , 12 6/B

cotu t

cu 4, groi

bazea

coi

70 \)

It

t ste-

mele

r a cu Cern i B r
de 9 ro

1 pe.

t an t Lnop o L,
'd

groi

u:c. Oe la Gri go.


l Lo l are de
Udt ~90

bucat3

6 groi

Ci

co 1 ci t rea

ru

40

eu

de 9ro~t

o bucat

p ntru

1 are de ncasat
11ogof'"tuJ

de Cons-

cotul,

de se

1000 d

Dimitrie

10

iulie

9 ai

Blbesc~,

e t cl,

cie

89!1 ':L

Ide

la r ni

I covn leul

Banu

445 de la I ncu

I
10.

Copie

Polihronie

10. 1814

lIart.4,

Hagl

Sltio-

Imumb

oara

Inu

(Cost.a

Costa

crede

nu-~J

de groi

"Sls

rlt

t-a

dt-o

L z r ,

pentru
1)In

s-I
fI
I
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

de

l an u

alt

partid
care

sate;

foreze

pl~te

schel

J .

Constan

eu 113estu"X

dat ria.

in

Gog ch 1 nu s

din

d oa~

s e r l sc a re e p

c auz alu

d r

ce ar:i ; ....u C.!:

s_roarul

s t r n s da t o r l i le
discut

r~cunoate

n u l u l " va debit

Az'J va e xp dl

cn stiunu~

pe c a'r e H 91

sa.

lUI

pen t r u ZJcrechl.

I urnl1~r I 1

s i

!dat

s cr l

Craiova

la

su se re~olve

cesta

5000

P~tru)

Petru

iiul a van l

rece

enus

MODEL

lor

s-1

de

po t

cheme
se~

la

acolo
A e-

Ipoteti

-7 MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

nefer

cu porun.5

dln

s-l

tnxii pentru

t re ce

ne

~!J

c re

v .

{-au

stllt

01 tul

df!

la

--1

el

ia

perIculos

d~ 1

apel

1500

de gro

le-

spus

01tulul,
1.
SV

pe

nensc~~;

t c~ el

Ia 021

zor.

rghenl

(~ro,l>pe

an d r l

nu prlroe~c

nte

s~ le intr

in.

dac

ace

1 f

pod

a pleac.

satul
pentru

cest

(Mrgh

ser
dom-

o lI~chen!j

2000-3000

r pen

dup

n c b ne f I c l

p ntru

un b n)ca

Pro

nu au nimic

1 pltet

ar cum

SY d l s cu t e I.

Ofrdtrfe

nu vor si mal

geea,

c e re+ l f ce la

de d-rf

1996 -

costat

s e a ;' care,

S tul

ea tot

el

um-

re c l en e t l e s po>

de n ci o scutIre

v I fu

care

pinl'~

att

el.

s-au

a5 ept

ee c ~ste

cum

cnd

p l t an u l

c~ s l uj b

e s t e f.

podul.

Si

indepltnen

r atunci

pod

:1

dar 1 ~u d clar

persda

xp l Ic t c

pe cel nou

Bucureti.

chl

b ab t I e ce s t l a au '''cut

%~

e p e rso

cu po,ta

ot pierde

1-au pierdut
flat

r e a e

<;-a

pe urma

coar_ ,
.IS

no pte
t

d s l It

ndri1znlt

acolo

sosit

AU

au

podarff

-o dov di t cum aceste

Un POd9:"
ne

ae toi

r l dl c

deoarece

v t;1ff,

Cd. 55/20 -

Observaii

ARHIVISTICE

Ivenltun

{O.

UNITAII

podurl

s~

fac

1 nu vor ma

El este

"f-:>S;-

de

fie

ac ast schel.

cu IIBe~tu"X

de s p r e a ce a s

- 8 XXXIX
Nr.

Nr.

crt.

vechi
1---

Data i
locul de
emitere
------

CUPRINSUL

Observaii

UNIT AII ARHIVISTICE

------------

ni Q

a 1d S

n u- r b f c ( u i as

-a cu~.avea

c5 pc pod~r',
macamu 1.

un e;

t c h sti

de g~nd

cal-

Ori g.
x)

ScrIere

cifrat;

persoan~

n ume fictive,

11. 1,.

1814
mart.4

Scrisoare

la

Ioan,

divan,

c5tre popa Parvu,

de

tr l u l t

a-i

Z;

b an I l pe

n u , va

d3C:'

cu

n e l de n t I l c at e

de

logoft

rug5minte

Cd

c e r e+ l

d at o re e-

r lm l t e un b umb a Lr i

latunc!
'/
ve a i cb e l t u l e l L, de o rec
I
o l1l~nii t 'r.,:~;1 ca sa l uc r e z e La "le nu
Iau

n l m l c cum

cu

trebuie.

Orig.,lb.romdn:i

Lfps

12

12.

m rt.1+

nceputul

Scr:isoare

1814

re anu"

c t r

~u

re n d

in

p re t u l

I~

ertul

.t: ti

Orlg.

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

Cost

it

;- 1

c'o s p r o

si

S't r.e

cur,i s

a,

l,

proc

(Ia
a pr I

sfluiet
;,};Jr

(;.11"(->

l~nJ~

ItZ1tPetru

unun~

I;:

SeQ,

'~ape

Vu

I,.rhang,elut
entru

lanu

a 1u l in core

eplsto

"ac;:

are

' p rin

Cn:,fova/

C!~.

H 9

docum~ntulul

la Sofr()nios

dt:

MODEL 1

r.u

tIe

l o el,

S g~rcca,

ss-t
eze ,

rspund

9Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

XXXIX

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

1---1-----

1 :3

13.1"

Scrisoare

1814
mart.4

trie

(.'

Cust

rul
cci

sam

groi

Ce;,rna,

la

ui

dat

Hagl
strangc

va

lua

total

Isp~

resp

ctJv

lanu;

vor

rspu

porunc

plasa

se

s-i

Horezu.

-au

de

rimlt
lui,

la

sul

lanu

anuntndu-l

ntrzie

lecat

bani

s ~- i

"Craiova)

este

strdng

re

(la

po l co vn l cu l Dlml-

c t r e Hagl

8o~nescu

n l cu l i

la

tuJlI)

loanl

Petru

serd
d

de

.
i

dup5

pre
de

cam 6000

ba il de la plasa

c an

10.000

do groi.

Ol"lg.

14.

i4.

Scriso

1614
mart.5,

Petru

Bucu-

Craiova,

reti

chemat

tatre

c l ue

!iagl
prin

ru l Dlnu,

tleril

Bucureti;

c~ il

l-a

ar

f f

1.

SCUZ.Jt,

domnitorul>;

ocaua

I-a

627

la

de oale,

1 Cte

o para

la~
mal

pe

pe el

I anu;
la

este
vac

pen

1n postul

alt

1J

I 1a un

de
~I

la

acest

un om c"nstlt

Ha!) I
CI

cu

pentru

(;3 r nu le-a

mult

1-a

anul

chemat

Pf s

c rn~)de

la

"Sf.

vitelor,

preul

cea

la

ocupe

ca

iQ

5 ~

de

pe

ludat

Petru

Curte" Tmpreun

l-a

cunoata

vr t

Costa

epJtropul

de eptstasia

Costa

11 anul1~
la

ca s

pre

1996 -

c re

Pantelimon!!,

tru

Cd. 55/20 -

Ianus

domnitorul

oraul

de la Astrino

re

dat-o
18 parale

16 parale
Patelul

fiecare.

1
cui

Domnit

10 ;
XXXIX

Nr.

Nr.

crt.

vechi

__

---

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

U:-l"ITAII

1
5

torul

14

l-a sc l Ie lt at s .\

g-ndlt

5-

el o funcie

ApoI

acea

ta, cci

tlgul

LI a

din i,

cu dobnda
1 un);

cam la

c,-

tr la part],

p ntru

Gol seu a auzit


pentru

urcarea
1

talerJ lor 1mpratetl


delnlcerul

taIerii
ot

de groi

sigur;

la pretul
vor
dai

uniI

cursului

acest

lucru

ac sta. Asocl a It

pe cal,

I m~-

dau pe ascuns

tr c in socot

5'"

Meh -

c se

6 9 ro, i;

auzit

Chlrlac

dar nu este

judeul

ce au, u 1 S ca r la t r

prin

la banul

Iva da un pltac

1a

de bolerle).

de la afacerea

pung3

de groi,

o t r Imi te

I Astzi

el

vreo 10.000 de grol.Ornduiala

Ide 15.300

va dobndI

(un titlu

il evalue'z

dlc

poate

au d pus banll

g ro t

de 7,60

acum;

u un c~tlg

cu bani,

ori pn

accepte,

s~

3ute
w

cum a f cut de attea

n contul

al

de

1610

asocia"

I lel) tar

f nu

l predat

de Pol thronle

l au tr cut cu 12 groi
r-

este

marfa

lor. Dac

50 achiziioneze
i

v ei.

acolo

la pret

nu cu 15,
s-ar

ftf~-

putea.

IO~O de berbeci

conv nalr'l. ar fi b lne ,

Ori g.

15

15.

Scrisoare

1814

e tre Hagl

mart.6,
lanlna

anunndu-l
1

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

de la Stefan

lanu

')

Co ta Petru

c a venIt

Iei

Observaii

ARHIVISTICE

3'

MODEL

Costa

Petr

la' Cralov
(la

lan1na

1t

XXXIX

Ne.
crt,

Nr.

Data i
locul de

.. I_

1_,,_oe_:h_i_
_~~~~~e

-===-------,-------4-----------1
CUPRINSUL

MODEL 1

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

----5-----

1s-111-

fa

gne

Oelu

cauza

in

de

banii

groi;

asicd
cu

de

nici

nu

la

lani

suma

sl

de 6103,5

1~ Cane.;

nu

a primit

"azut

mcar".

Si

1-a

Gheor-

da

grei,

rs u lu t au o pagub

de 241,3

nimic

l u I Anast

.>
dco 1500 de gro~t;

a~m , 1 ar-a ~J-i

510

Ca'ea

Ila

Tr Lc a l a

dat

1000

gror

de

lui

::S:;eu:::t::uu:"::l:ed:l :1:' rd:ul:re I


.1

de u1de
sun

~d

cum

e dea

ban".

um

6.

pentru

ri

iar

aci va lua d~ la C~anu,


,cuie.orii
catast

&

zeu

I l

dator

.000 de groi

v~n

ur

pe

f/

colo,

rJ 1

in

sa.

transmite

lui

Hagi

t o t I membr I I

z
5

dar nu crede
neca-

despre

dat

la ac r e s e , Anghelich

de

etici datore

.putea. Ii poveste~te

distrug

n.~ SI el ar vrea

la primysra

ci v

le va da. lo-

au ue sa.<l

itici

\O

b ah I i,

CG

toatel

c-

Poli

eri sori

ronJe

lattuJ

ur

fam1

tet ,

it

r l de bln

Ori 9

. ) l n orl9.

16.

16.

,. ce i soare

la14

m~,.t.S, ti:

nu

prin

H"g

rafova

retf

e r l sc re dIn-patrie

1996 -

I~a 027 .

1 & jnas t O;S ie P an e az I

ci

Bucu

caz le,
Cd. 55/20 -

ctre

ne c l r.

te,,,:

I anu

c re

r spund"

...
I

Costa
"unt"

'
el,

Petru

la
primit

dae5 .

ar

cci

de a.cl

()

vreo

nu

12

...

XXXIX
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
Jocul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

s e poate.
r av 91
l

t n c

le

pe

nu s-a

care

va povfjsti

rm l n a t e I c I cu

le

fac

c l u.n.at

AstrJn

totul.

Orlg.

17

17.

18t4
mart.\6

c"'tre

8ucu

ov

rest l

H~gl

larau

Costa

c~

anun~ndu-l

,'ut

de mos l L,
S dov

IV-rea

n turi\or

Sadovei

cu

il

vo

tr -

Petru

ved re

zice

ar

la

110

~.a

schl~b'"

la

de:

dl

on

sl-'

,1 de slneturlle

mo~
I

I,:,'::~Iu ra t cut
Isr'ncov

, ca

s a le

anu, car~

nulul

d~ & prImI

ficarGa

vItelor

banul'
1\

propun

s se o~up~
pcn

-t!"imit

te epttrop.

~ a ~ccept'

tiinaaz

rea

de

ru or

~ul ~

octai.

Eacrt-

"M.tJJ..

tmpr uni cu
Orghic!oi

caro

despre

t t

gtur5

ei

vJz~ _1 i

bani,
dup

ci
ce

{despre.

spor

ol

vaci,

vine

un

Il

cu

s1-e

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 02'7

tin 're.

pr n
lut

p I;

'aco'

1.

1 ve

e zo

spe r

la

c e l pn5

a nurort

Sf tr!~!

n t ru

e po te . Ii trImIt

o scrisoaro

c pete

r s p an s u l ce

CccJoi,

~t.

bo l e r l e per

a
tl

d l s cu

s t r I no L, Tn h-

i t.erbec

c lns t

"'pus c s-a

l-a

titlul

CU

MODET,l

C:

i eh s-

t un c l

II

C8

adove enu"

Hagl

lanu

13 -

X){XIX
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

55 sef"form6ze

it-

Observaii

ARHIVISTICE

ru e I o r din
bnrea

p at r l e ,

la

l'

( d!c5

Se p re
1- i u I

c Icl

S_per~

gerlle

obin

apr

a angaj

mal

muli

s a cr l f l c a r e e vitelor,

cutalnicJ.
d~rJ).

neinel

~entru

domnului

oameni

Iti

de9vre

1uI

e- n e po t u l
l~ f c o 1 c.

) '"

nite

scutl}

oaMeni

re

lor,

Constan-

tic ~; v a f

of

o tu l e

r l : : r no t a

";ovo;~

ro l pe an. DE

eu 1:>v
~U

6 ..00:1

bu l e Sd

nIMic

do !Jrol

p o an , Iar

s I ma

fO('

s cun

s t I , ca sa 11

im,Jir~t

c~ea

monede

valo

M"'getl

tr1-

Govora

nu est1

cu taIeriI

t;

un cur

s e pa r e c i

5~ vor Mai

rivc~t~

se fJxe.e

de 6 9 ro

celelalte

renda

Inc

5.

in 'p.gtur

ot~r-

mA.

u 14.000

9ro~i

.j

-1

dou

b lce l A nota

vrea

I/X

ce 1

n,lst

de

n c n s u l t de rie d l c l pe n t r u el

prim"vor'."Cu!icrul

r dica

rn

rea, ca s ffe

corcspun~~toar~
p r Ira

u cel~

d'n

l t cJ(~ la Po l lh ron le ;'l$crsul

hot a re l e rao I i Cocor:$~i,

'3d

~ac;

Oinu

ba.

Cel. "J5/20 -

1996 -

I-a 027

Turcia.

"su

se' l mb;
du'";

ap e l a la

Vii

ca

lu I L01l u t -a

mic

de 73.300 de

care

nu l-a

pltIt

!J

cu

cu c ar e

vorl

clucerul

a r en j ez e toat5

tras

o poli

tre

;-

econo-

I pent ru b n l l pr
I
1 a t f mp; Malea s

ro

- 14 XXXIX
Nr.

crt.

Data si
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

------4----------------------1-------5-----2

1"

.mult

comIsionul
tri

.l t e

,de groi

I teze

pentru

ce

de

ca s~ colec
a re

ecel;.:)'lie.

il
t~

l e Cl.or "pentru

vitelor

un

inch

vor

a inceput

molipsit

tufeeci-b

da e te

1-1

c c I sunt

Ciuma

s-a

10

interesul

Mehedinl.

afacerea

contract.
lui

care

de prImit

Pentru

pentru

ca o c r nd u l 1. de 15.353

b an l L,

I aveau

strduiete

un

la

intind

a r v nt it

lui

a.

Otig.

-1

18.

18.

1814
m rt.6,

Scriscar~

c t r c Hagi

de
I anu

la

ieodor

Cost

1 odo~lu

Petn.:

la

Craiov

Orova
d

Zuwun;

Ja

de tu"

de conv

n ab i Le p n r r u b urnb

va exp

oi

!Ii)

"

,c

sub 'ceru
nu

iJ

lib

g;gs i

I-a 027

ceva.

H. c)\'

de la Vien

ntu

vechI:

a mo t e l e e l La t e au

frana

au 'i

primit

U lipropett
r l po t

de;

(armat

Camblile

nc

re

tIri

t:el~

l n a l n r e.t n

de Paris

ns p~cea,

gazete'e.

C,

:i c e r l o r ez e c t nd

Import

scrIu
1996 -

nu se

pe n t r a b r o o l n t

r.
~j ~

Se preg~teJte

Cd. 55/20 -

a g~~r~ cnfrli

duoarece

unde

t francezo

dup~ cum
la vten

15 XXXIX

MODEL 1

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

15 un
apo

au sc1zut

la ~J5 i

c r e l t a r l L..:'tlta
f l

105-'!10

cu

f o a r t c nes 1 gu

r f l n et

f1n

Vieli

10

din nou

o funt~
l

, pIp

! c:.;nt'Hul;

r,

J"

ru

ah

12.5 P~fI'

il

negr
ru

pr~~ ,1

e s t e l e acelai
I'csta'(L

218

ia

la

le. 135

c c l au n-

C i g.

19.
mar t ,

u i 1-1ag J

nu~

l'

scrie

fiii"

c., t ~ Pe. t r u '1 a C r a l o va

RlMl J c

~'lo

tot

,1

~ 5US

pPtltii"

r~po~~tului

tstnlui

1996 -

I-a 02'7

~ li&it

Cost . Dinl

Hristu

Gcostufa.

r1

Cd. 55/20 -

ci

~f

oz!tie

la:z; r,

l}Jner le

ostD, a ven!t

SI p etlnde

5-t

la

~l: e

$.

16 -

XXXIX
MODEL 1

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

------ --------~-I-----------------------------------------------I--------------2

o. 20.1 814

'urtSCrfmOrirE

'

t( ante .

1 F

m rt.7)

le

r.J d. t n: l' au i
Cre)

s o an

61~.:ervir.

l t en

-. 1

f.run':,

(]'(3

. t~

r:.)

o Pa.t r

.dvc.. re

per-

~) il

le ntl,,"" ei
tria"

v t e.e

r ;:; fi -

21.

J Get 1.

\J

t. an' t

c - reti

21.

s
P,e

r i :.. 55

d a ti,

i~.'\

i vG

I!'

t~

i=' el t t

1814

mart.7.
VlsnetI

J ".

22.

22.

Cd. 55/20 -

~i.

1814
mal"'t.a,

801"'1

la

1996 -

rbu

I-a 027

0'

CI'" ;ova.

~,trJ
; r'l)

1313'

lanu,

Cost

P tru

- 17 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

1_~+-~2

2i.

Data i
locul de
emitere

__ ~

CUPRINSUL

:1

UNITAII

XXXIX
MODEL 1

ARHIVISTICE

Observaii

4~

~~
1

! unetI

trimis

de groI"

lui Blte

nu,

nIci

dou

scrisori
p l t lt

la ordinul

dar pan"

de 200

s am s u-

primIt

a um nu

un spuns.

nIte

SI el ach la l.tlone az
::>
ca s f c o clre d". Dac

bol,

Suletman-aga

l-a

l-a dat s" 1-1


t

I o p o l I t

dus ceasul

pe care

rep re, s pl t ase

Hagi

nu.
Ori g.

23

:13. 1814
mart.8

Scrlsoar

Po' ,h ron , (COS t a

de

Pe t ru ) c t re H ag f

nu

Craiova

a de a-I trimite

cu rugWmlnt

Cos t a Pat ru la
m

Ireped

s" incarce

chlrlgll

lumn

r I , c e l altfel

a l e l , Petren"

indrume

riIe

I pe el.

l-a s c r l

f Rastu

,dreptate

ollle

a 1

sunt

nedreptiI.

VIile

o afac

podarflor,
Cele

pleca

de

mImare

p re U-,

de la DbUleJ.,

re bun.
deoarece

dou

i s-I

c c J i ale I

el.

pentr

c re sunt

un pr

pIprate.
sunt

nu poate

vIn la Cr Iov

Vnzar~~~
de cat

ceara

S" fac"
sunt

foar,e

s e r Iso r l de la

I
I

Costache

Itorulul

Arghlropol
i alta

vlstlerulul

t3 I rspuns uri le.


O rJ g.

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

s le dea:

una doc-I

,1 s" trlmr

~5~

. 18 XXXIX
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

24

24.

CUPRINSUL

U. 'ITAII

Observaii

ARHIVISTICE

1814

ScrIsoare

de

pravnleul

m rt.B

de

vl~lta
I

9 r:S bit.

.4cuze

a fost

Dor

socotejnu

etr

scrI

Ha91

nu

l-a

acolo,

dar

re

nevoie

e ce

vIstieria

I s -1

Con tantln

Romanal,

s-I

e-nd

pentru

la

la

COJ

la Cralov

1 u I Po 1 I h ron le,

tare

de b ni
il

domneasc.

putut
era

roa9

d e . I ce re,

156-1

cr

dl teze.

i
25

Or19.

Scrisoare

25.. 1814
mart.9,

IMustaf.

Rusctuc

11
I

de

e-tre

Craiova

urm-to
bul
v

so e l e t I l

ateapt

e I b nI

I inut

sar

cu

roi

at-ta

c as ca-

ta

marf,

lan u nu i

a lXsat
fost

b ni

Bucuret

au scos

c p I chehal

de

Constantinopol

la;

marf;

de unt.

se trlmlt-

c:"nd

la

Petru

au primit

au d e , d r H a9 I

sl-I procure
nec

Costa
e

1 sac

de

II

fgdui

Ast rt no

lanu,

2 ledecurl

marf:

cu miere

t Hul

Hafuz-aga

nunndu-I

rea

1.

la

Hagf

lui
1.

ca

hrtl11

a.

Ori g.

26

26.

mart.9.

Hagl

Vldln

g-ndu-l
r

I
Cd. 55/20 -

Seri

1814

lanu,

trimis

ridIcarea
1996 -

l-a 02'7

soare

pe

de

Co ta
HagJ

it

l"a Z cher-aga
Petru

MOleu

la

Bucureti

celor

100

MODEL 1

la

CraIova

prlntro
ea

de oc

c tre
ru-

scrlsoa
s

le

permit
de

sare

. 19 -

XXXIX
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

UNITII

I 2.b

Observatii

ARHIVISTICE

2{-

CUPRINSUL

lde la Zfmnt~ea.

Oac5 nu se poate

s-t

ecrle atunct

du")

c ;

O.1C:"

vr

3-4
l

cm ra~uluf,

l un ! if va d
po a e

lu

t!

a tgurn
bard 1.

pe el

ca

a-

ao e l a t ,

a-

Orf

x) P

27

27.

v. apare

Scrlsolr

181
Hagl

rt.10.

'anu,

rugYml

Gogou

Zekfr-ag

de la

tea,

Petru

Petru

Costa

la

Ioan ctre
cu

Craiova,

dea scrIsa

ree aliturat

z: p t se.
ort g.

28

28.

1,814
ante

crlsoar

I de

1a Vlce

de 1

(sameul

O mltr'

, c t r e Ha I lanu,

Cost

la

mart.10lpetru

Cr"lova

mIt

rIn

ee l

1.000

e. t

anunndu-l

,ard r 11.000
de groi

al

t r t mt t r il spun s d

de groI

il

r l>

dIn

z ep l s u l u l ,1
p r , mIre.

Orf g.

291

29.

Serlso

1814

re de 1

ma r t 11.

1 u 1 I

Ruscfuc

ctr

Ha I

lova,

anun-ndu-l

u la

Mu S t

fa

Hafuz-aga
De r v I

I nu, (Cost

Petru>

Constantin

capanh. e t o 9 1 u

la Cr Nlcol

I
lnu
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

le

poate

1 tvr

MODEL 1

untul

cerut.

DecI

- 20 XXX I X
Nr.
crt.

Data i
locul de
erni tere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

3 .

comun Lc e de. unde, 1l

le

banII

l'o r d tI

pa

de'la

te

in

-pot

lua

luI

Ht:gl

av ens
,ti

Bucur

in3,cl
lanu;

eu d ob n d ,

regula n gustoreasc3.

cum este

Ori g.

30

30.

$~rfsoare

1814
e t re

~ ag 1

Bueu-

eonfl rmn d -

r ti

liele

bulg

f ptul

rllor

ceauul

prIn

10;

Q CO

Costa Petru

nu,

ma r t 11,

colopol
p ntru

vn! ci t

de 1

supr

r .:.u

rn

mt te.

0 '

celula

NI e tII

n u- t

cu c s ap l

t ,

dup
pe

avea

legtur~
cu dfv
se
fn

,1
cu

el

tur3

anul
cu

b umb a s t r s -1
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

cum

tIa

i-o

x rhulul

con v

lut N'cola

lul ,

1-11

LJ

In

a vorb

c ar e l-a spus

trimis

Coc'ol, ce
aduc

II.

sunt

cJubucurl1e

Iancu

ctarul

re:!olv.
leg

-.

cererea

c ci

P rea eo vin e a fac

cest

, .

e re

b l n u l t l cu c e dour l , NIci"

t .

eu

c e l le

1. Fr. n "de ,,* nu'

Stefanac

te

l el e ,
J

socotoal

din s e r ls o e re

rea

M he dIn

f.t re

pu t" (1 a bucat

mll1

la ca s~ la ban

po ve s t e e cu rubt
t

pa

z p - tub

or-ndul

trlmts

t-

ca s~ le Tn~ . ~z

P rin' H.,rnug t,

de 1a t s p

cralov

la

(1) de 2100 de groI

~carla

l~a expodlatl

1 a-a

pettu

r.o~t

la "etrlno

de

MODEL

trfmtt u

J udec

t~.

- 21

XXXIX

Nr.
crt.
1

Nr.
vechi
1--

Data i
CUPRINSUL UNITAII
locul de
emitere
-'--3 --1-:------:-----------------

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

-------1

2
~+_~--~--~----:--~-----------------4-----------.------~----~5~-3-0 I $ O
COC lot n u <! S t", de
co r d e u I n ve 5 t I 9 aI
llle
,1 cu ho t r r e a dat
acolo
(la

1__

Cra'ova);
1

Hrtstodul

,1

1e

Const

->'

grtj

de b n l l

a luat

datori;

este

exlg

nt.

dUpM eum serI

cel

25.000

de gro$J

re de 1% ~cl
17.000
dar

mrunte,

Este

df\

treg

site

polI

inc~seze.ceva
s amu r i
tr

bul

la

in

sunt

Imputa
H 91

lanu

bani

la

ro de'oteeru)

care

de la

le

par

de

nu mal
5

1a V l cea

incaseze

au de luat

de

V13dolanu

dar

le
Lo l I u,

lui

blnurlle

Manolaehe,

pe

urmeaz

al

~ 17. de Trebui

datoriIle

tot

e, deoarece
de

la

au o plerde-

de 9,ro1

1a orndul

$-'

lea;

b nIt

bani

de

nu au numrat

25.000

destul

care

deja

luati

o vor

p rer

o b 1 I9 at

Acolo

lor;

din

v~

Nlcolopol

n li era

de gro~r

'

mendl

a P1tlt~polle

c~ ci

de 9,ol

expediat

Do r este Malclu

o fac.

loc

DI

ntlnop~l;

f.tare

19 1 ,

lut

1500

1 spcoteala.

s e r l s o r I Le

s-a suprat

cpitanul

cu

rmau-

Confl rm

8engesfu,

c""nd ve veni

lichida

amanetul

L~patl.
lui

s apar

nu v~ea

A predat

z ap l s u Lu I
t

el

de

Judecat.

lui

II

de la

a aflat

de
I

10.000

Cd. 55/20 -

1996 -

cumnatul

1-3 921

acestuI

de groi

a mur l

e,

da t orl l ,1 nu are

1 sn~

nlcll

- 22 XXXIX
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data

CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

o av re; de asemenea

50

Ile

se pare

In

pe car~

et

In afacerea

te lo r ,

l e r casa

r: s

t ul

- -i

ei,

trimlt~

r e t In5

. I

s-I

vr

tur

lZ00

pe 3 ani

luat

ar putea

s mal

d~

1200

aici
aU

cut

i\

a Cu

gro I pre

d ln aee s t t e s
grot.

de

de la S3murc

le

gii

(slei)

moi

15 .750

nti

nu
elov

de b nd e , far

vi-

tdmit'"

(il

chimb

au dou

t me ; poate

o tr

ia

Ci 1ug r u l de

la

, v

Casapli

la COnstantinopol

mai vre

de

groi,) Dup

l Trgu-Jl'u'

bln

cu sacrificarea

b rb c l lJ;;,talf'.

I re.

s.

trecut

Lde

lor

l a Vtce'(1

deoarece

110

anul

e~ pota.

tretmi

nu a

ee I l l t l in patrl

ce vor pleca

5 ste

din

po telor,

e lc l cam 100.000

pleca

de gro~f

8500

nImIc de 1. Curte;

au ~ i ctigat

I v ln

l cu ee l

destInataruluI

de la C ~

primit

ni-

Kao aci

r'~ de ee:

af

i-a trImis

orndulala

"ornle

c la fel vor piil

m t 'su~.

Imal
I c

nu au Incasat

l e rposatul

de

a r nd

In fond

altceva.

nu numa

,...I

moii,

ce

care

r fi

)( mplu
o

rese z~ mat mult


cci

prezint

fost

la

cu el in legtur5
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

027

hanul' luI

cer

nude s eu ,

bun"

mai

C~t n le

mal multe

logoftul

MODEL

cu

C lulu.

avantaj

B leanu

11 ln t e

d l s cut

duce. a forat

__9;~---XXXI

23 -

X
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

______

Data i
locul de
emitere

UNITAII

ARHIVISTICE

--------1

(I_

'

Ju

I'! l~l~

30

~u

p.cat1L

le l d

t2n-,~s

Ined~le

"C'

Nu ti

ff'Jpllrfl,

de

sunt

!:"ro~

LAle:t:Ol

striins

fo

care

suta

bun".

ndezul

tB
m rt.ll,

P tru)

S1tt

Cr<'ll~'

oa .a

~atA

clfr t,

pl

'~t cte

c.um

Hagl

neldentiflcate

Cos c PP.t u la
dl1" anaforaua

r.Ilor el s nt oblIgai
eote

1"

pu

pe

tr~"

,1

nu numa'

Bucurn

lli

1~ mo~'

d.p

a luat

pe doctor
e t , Toate

;pua

dljm

la

po r umb nu 3f

l s p r vn I ce l Il Ion

ntmplat

-au

:3

nu

~t

s5-1 trffTllt~
"cu

gaze

eu pseudonime

ei

2 t';rne.

'''8

cu 14,10

t r l n l te

1J

l.enu

anunndu-l

te(il~c~

Mo-

.
e de 1a Pol l h ron Le (Costa

,f! re

Petr

sunt

s t u" e t c , )

Sedr.

1814

alei

d~ buc~'.

pen t r u p e r s o a-

31.

tiAc~ s-au

la cursul obl,nu1t:

x) Llmb~J

31

Observatii

-.----.-

30

CUPRINSUL

r.Q9

lui

aceasta,

aste
ch

ci i

la

'te mo II. S~ fac5 el ce ~red~ da cu


vl lnt

e fost
"t"';l

Cd, 55/2{) -

1996 -

I-a 027

pentru

alei

'inteles

a nu

serdarul
cu el

Gorg~nl!

ad'c~

pentru

anI.

Ghlzd"v~

ti

s~-I
S-a

pgubii.

Ftlndc

Co~stant'n

~Azr,

fi

pentru

de
al

eu 2401) de

moiei

arenda

900 de groI
inteles

gro,'

i
t

pentr

ati c

..24 ..

"XXIX
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL I

Observaii

ARHIVISTICE

_____ ---------I---------------~-------------------------I------------2

800

,e

tru

Gorganl,

Iar

an;

900

1 ci

Costa

P tru

I"a

SOoO

1000

un

de la

rva

ia

pentru

~on5tantln

CraIova)

lul

remis

2000

de groi

de banii

caro

teapt

1- n

Hagl

felul

2&.221,30

t an us ,

domn

o av.~

care

pe care-I

de la VistIeria

nu:

l u l PetlOu,

lcolescu

lu l

furtun

suma p

clucerul

I trimii

'eup5 i

Arlon,

~onfirmdndu-I

Klhalache

se l1Ghideaza

prImit

mit

pelr,

Mehed i n i) c:.~t re ("c.g

de 9rol1

cesta

gro

per-

500 de grot

cen ro rm cu p o l Lt a lui,

de groi

g.

L!ameu

I c

dat

ali

Scrisoare

1814
mart.11

f-a

cel

lan us ,
Ori

32.

sc%-nd

p ntru

H 9i

32

Se preo-

are
fisc

pri-

08

pentr~

polIta.

Or19.

33.

33.

Scrisoare

1814

de

mart.1.

Hagf

lanu

Costa

Bueu.

care

il

..
es t l

(s t e r) pentru

anun

la
Petru

c
::>t

li

t.ar.penu

Zis

Craiova

la

prin

t r l ml t e o Hvornlclelt

Oe$11.

fan

cAt~e

care

are

/
s.'

plteasc5

pe nedrept

1996 -

I-a 027

la

decitll

I sau

prevede

ea s

banii
Cd. 55/20 -

50

'acetla,

de galbeni

vam

dat
5

inapoI,

(plus

1uf

in urma Ju

care

trimit

iU$l

"yornlcla"

un bumba,lr

dob-nda

lor).

d~p
II

- 25 XXXIX
Nr.

Ne

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

I---I-~---

1__

-:-

CUPRTNSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

--,----------------------

--.:..._.......;3;;.......

-lan

xeaz
rau

o s e r lsc a re a sa ,i

marelui

logoft

e ce l u l e , Ci"

se intoarce

latt~

r e le

s t o l 3ac

in mi,
rea cea-

LaMbru

VJ11ar.a

8 pr l m I t amane-

ce~r~W''' r~spunt;

t u l prin.Ap

Villara,

Scriso

plt~ruiui

fo"

IJn

praztnte

le

MC$CDva.;1

1n pDtrle.

s~ o dea

...-..
sa:1

ce s

s. u , Petru

de 1

var s~ plec

st

l091u~

Orig.

;4

;4.

1814

Scrf,oare

mart.1I;t,Hagl

Evstatlu

la C

Petru

de la (tef~~ Hrfstodul
?
c t r e i-I91 I.~nu Cost

tava despre

Consta.

tin,

ca re

o menI

necInstii

a stat

l~ -nchieoare

acolo.

Sunt

'atul

lor cl

t as lu i

ax

1e

iultal;(!

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 927

pini

oameni

f'

ea z as t

cu

grJj5

3VlIt
J

Alo;du

$V

c u1 oto

Ih 1

pe protopop

C!J

d torla

satului

dic

la 200

pungI

gro,l;pe

vrut

s-I

proestos

5 ce

au dus

Hagl

Anas-

care timp

ncaseze
IHH~

5~ pr~Je

acum

a dat dlspo-

T n con fo

s.. cotel1

ll1e;

fac

nI

c3rorB

care

rApil: Cromfda,

eu

cauza

an i a s

c3~lv

l:" n t r

sat nici

din

~j

Pol il ronl

3 Md nu

as c c l a

C-li

in'

z l t le v lz l r u l

nenoroclr

al

socote-

lor se rlAlexopol

,1 pe Athanasl

I
u

- 26 XXXIX
MODEL I

Nr.

crt.

Data i
Jocul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

U~ITAII

Observatii

ARHIVISTICE

I Val

p r l e t nii
J!

sat u 1 lor.

ba n

alU

Iru 1 U'

lor.
t

5"

s re~ac

Fra'tel

eat stihul

atarlile.1l
vlzirul

s-

dezordine.

An

tasle

Cap s~ovo

uste

1-

[nu r l l e de

fiul

Stlr'

tlne.

dlscut~

sa-I

lorgantoni

s-}

ia

la

mur , pe car

da
el

de

ii

acolo
bl-

de

are

de mult

date)

la

lu

pr gtil.

c t do ac ~~, rud

despre

dlspera

plin

Duoll

sunt

alun

de

situaie

este

, euno

rlg.
..

35

35.

t ns c r l s e l

1814
mart.13

ad ~erete
de

1a Sul Jman-ag

pentru

I
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

3 luni;

lu l

lovan,

p r l a c re

mprumutat

55 da

, odob

s u l CraloveJ,

termenul

1 tun'

Hartart.

Ori 9

1 b , rom - n

ea s~ nu mal fa

o sluJb.

at de la Serres,

achIte

pe

ntr-o

r I l r 11 sugereaz
dea

s -

sa-i

m i spun"

dIn

sii-i

1 1u I ca

15.0UO de

cu
1% c

de

trei

murit

vl-

cu socotelile

ro g i

pe cei

a propus

r I mJ t - un om d -

cu dob"nd-

Igroi

lui

,1 s-} mprumute

ului

ce ti a fii n d

r st

taler

tul r

~;

- 27 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

XXXIX

ARHIVISTICE

MODEL 1

Observaii

~----~---------4------------------1-----------1
2

36.

;~
i ca 1opo

,. 1814

36.

mert.13,

c5tre ~agi

Buc",

prin

resti

aduc t o r u l acestei

scrisori

s l strenga

datoriile

care

jutc

are

I~n~
l

de mult

-eia 60

de

la

c at a s a

cerc

lip

-3rfJ.

:>~

c.amul u l

poate

Sd

c an l I de

tru

a co l

soarea

alt~r

dea

cu rl

135 bu'
q ro

de

::'Iai

.c te
are

de , a1:3<3

5~

care

pe

gsit

ca s o

o b 1 19 a t

t.

neprotest

oll

l e vnd'"

, . d-t

te. 1-1 9 i I d n u~ nu era

plteasc

l de "che

le

1-~

acc l o cu

~u 1-

~ldt

care

marf~.

~1agl (jlolu,

tli'.l!ciu

a-

cu 110

11 ,a

ca s-l

u c t

t r I . l.t c , cc:

bucct

.,;(},J<;t\l

recomand

pe

ceva

cu amiftluntul

:;,;1-1 \fa:tl

1"1 i

i-1

dotl

170 de groi;

diCi:lta

c~

1 si vinai

t r lm ls mai
b r l c "

usty ?~tru

anuna

acolo

Serl-

~~. ~te po try eomlsul

Orlg

37.

37.

1314
mart~'4

de

Sc;}SO-9re

la

eomunlca

Cr

Iov

dac

la mitropolitul
Cd. 55/W

1996 -

I-a 027

c l u ce r-u! constan.1

c t re Ha~l

l"I,HsrtJlamb,

W'etru

la

nu

cu rug3mlllt

a prtmlt
dIn

a-II

a de

~reun
I nln

Costa

rspuns

p ntru

cel

- 28 XXXIX
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

da groI

2000

scrie

tri.1

po~

Va veni

Aniea

?oJ~n~re

mart.14,

comp

Constan-

Cralove

tlnopol

uit

~ocote~

a de la

dl~cute

d~spre

sa.

da

pri~

1 .l~onstantin

r.strlno

catre

s "

a. ~ -1

sa

acolo

Scrlsesn_

1814

ruJa

i la

~ac~ a ~ rmlnat

Orlg

38.

Observaii

ARHIVISTICE

38.

UNITAII

il

care

~ lea
etru

t.:OS'C8

nun~

c~ nu

Tn t c le ~d cu Loliu

';'

la
a re-

n p r I
J

ca, ~

>

il

pse l care s
1- moneda.

ivit
Itul

CU

in e , a

S~er
d

!
,

1 r etc.

Vi)

trebui

's

Ldin

l' I 1

lei

c~~i nu
ar)

de

1a

Stefan

lne ;

O\J

c ...

Lo 1 I

MIsl-

eul;'

() .rit

pol

VQr

As e r l n o ,

din prtc'n

iec':'t

bul

s" u

tJi

mone-

s se seoat.

mon e de turceti,

rol td d~ t~raph3n
ol'

le

ste per~is

, nici

d l s poz lt l l tn

I-a 027

ehc

lui

rn~

con

rea.

judeCdl,

u ai

ufer

Ur

porum-

?~Itro

i , j

bund,

g5tur~

ni

r ub l a l o l e I

c as a lor a discutat

s fac o afacere

1996 -

s se

de

un om al

Cd. 55/20 -

fr

, de

car

N~90ul

delor,

si se termi

cu

n ez l

st r

il i n b

>

eu

de c i

dar at

cu uceast3

v dea dac5 est

zah -

sau nu

- 29 XXXIX
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
4

av an t aj o as
!:

ae

p en t ru

el

Ce privete

pantru

r3 I

vfn~

la

P r t ul

cam

Gala,.l

ch l n a cump r a 5 de

lui:

dac~

afacere.

puac

ina

-j

cat

ar costa

sau

VIena.

comu

tran
Pa

la

.lico\

este

vre a , r

t~

s ~ ~ r t . c t pe

d~ c~11tat.;

s-I

,",ci

a-

10;>01 ca as o c i al.
Orig.

39.

39.

c p ie

1814
ma rt l!. ,
Bucu"

10 Turci
S 1 i ~

a,

d r s

: . u t

c~ ii

C~C(l

r p e Uf;

il

riu

P ,) t h

0'1

rs o .. e s fac

ind 1 1

'~

pul

Trt

leg~turfj

VQr

1 l v r a c~p n l l l e r ,

cu produse1

po

C G. r

rog1u
ar.

rend

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a

021

ia

:i-a
dn

re t r as
I

d l n a f a c r,.

s .;e o cu e i

o [moi t lor.>

p en t ru

care

9 ros 1;

ar fi

1i

S, U

blne

ee lor
ce r ut
ia

df}

Dup

dt:
dOlJ

ll.OOO

re

n s t lir !

fi

de

xem a l u

Arn ta

- 30 -

XXXIX
MODEL 1

Nr,
crt.

Nr,
vechi

s5

Data i
locul de
emitere

1-

CUPRINSUL

UNITAII

3:;

7QUO

9 Lt::D

i i 1c: i o r

:::>. ) ul

t:~

az

d i il C

clum:i.

de

ma 11 le da

aC(J

io

ca,

oun-sa moie

i 1 p

I nu

care

trimi~

Or

40.

mart.15

prin

ad

li

J r I g..

41.

mart.,6,1

Cd. 55/20 -

Pet ru) ct re

Coco

r;~tr

I ce ar

1906 -

I-a

02';

Craiova

(adic

supr

de gro

sa

mo

al b

sin~uri

eghez

cu ar~n~a~j.
I a rod rf,J r ilo r

t c

al
'1'

pr'ln
l1upa

,-

la

re s ce c

p'

OI

a 'illP:-Ulltut

i cu

do ~ taleri
te

i!\ 5 c

rlu

1a ce re r 6

1 b , rom n

Scrisoare

1814

1~lajo r -

doresc.

cu dobJ,d~

ob l f 9 li i

41

c;) s>

s-

car

odoba9'

pent

lui Vrana

iO~Ot

n crisua

1814

ruglml

cu

cu 30.uOO

ia lucr~ze

5&

(--

cum tru

acum negu~torl

c c t

comun

aoourQ

'Ici

fO<lrtc

S~-I

ce

e.l n ;)I te . ia.

8 s nu gSea

Muntenia);

ere

g45' un mu~terlu

de a i s

put

",rece

~\!

El nco, 1n i6gi~uri

cocoa~ei

tea

gr i pe ar.

de

1\\\.

mai

40.

Observaii

ARHIVISTICE

de
Mag i

la

Po l h rou l e (co~ta

I anu

Costa I?et

1 ab J 1

la

,...;J a t r 'iill

care 71 afluna
ce in pr

fU

CI

cun

ta r I t-

31 Xi<XIX

CUPRINSUL

sut

2 \ 14

cos t

9658

UNITAII

9 o i.

c r t u l I Ll e

Slatina,

ci

roag

de

s-I
tr

noi".

Gelepi

sistemul

Costache

n l s te

cu flori

800

gear

de

in

groli

ni

I mit e z ap l

u1

1 u i O1 f

t r

cu

care

de b Lt e az

tid

S-i

9ro~

1.

5~

de

dea

ma

la

re

l ua

Piatra;

SU_I

privina

rl~te5c

sau

"1

nu

.I

par-

de

r mit
.

fe s ur l

cl recl l

o ap uc l

ni>

e Sat t a de

r e o ':!O de

cado u la

(me<.it

cump e r

de P s t l ; s5"ghete"

IT!

no s

ca

valo'l'
dac

trimit

mohatr

lbastrul

la coluri,

aproximativ

750

ho

dup~

g~ld~t

trimit

deschis,
re

s-a

or

s-i

Observatii

ca 1 e

s Lde r a t Le

" o. tur!

ARHIVISTICE

aici

nite

comuni

ce

W~ani

lor
dtn

diJma

fn 7

42

41a

1s

Inseri.

1814
mart.16,

f r ai

Bucu

at

cu

re ti

de

j))

P rin

Costa

19,nAstrillO
adeve

care

mprumut

6000 de. !1 r o s i de

gerul

lorgache

Po

1% pe

lun

cu ?blig313

ru 1

Pet

res c c

umb a r u cu

au lui
1 a slu

dob~nd

d~ a-l

del

restl1

tuI
pitalul.

la

ce r e r e , a t
La

e u t t t banii,
f r
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

927

dobnd.
Ori g.

dob n d a c t i

iulie

1814

adic

numai

au

MODEL

fost

capitalul,

ca-I
restl

- 32 XXXIX
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

--

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

431 42

ma r

Scri~oare

1814
v

Pet ru

la

de

ctre

Hagl

u ra

Craiova

teni

a u ve nit

. e 11t r u bol;

cut

marfa

el;

se

anul

legt

pe

parc

care

turcii

co t e a l

cu 108 gro~i

de

vndut

763

d~ 01 '
berbec

Ntcola

miel
plecat
te

Il"rr,a

2509,10

au

~ 3000
vind
jar

n nu s t e r I u la

pere

vr

cu miel,

ru

1)~i1

gro;l

1n s o-

nu mat

s ch l z l t l on a

e a , ",aranicu
la

Vr a t a ,

n !l'Ion/:ie

tale rl ,

galbeni

tes t l

r uo l e l e , ca s-i

trecut

p e re ch e a , Mai

I s ai -.)93

CI

de ] a cu 200

i-a

venit

!l

6 fJro:;i

cu

El

dau

la

pr_ul

mult

Ungurenii

'el;
la

de

impraun~

de~~t

mI e I au

c\lmp"'rat-o

de b e rb e c I i

cap~o.

ca re
- a p 1 "',.

it

e r e ch e a ,

la

a ce" tor ale

crete

de groI

Petru

cu negustorii

c~ va

acesta:

A e s t as l u

103n

I nld Costa

Como-

Il

t u r ce

L'3geart)l

el

r l mi

ti,

!.1piir~l rn Lt

1003

d .:! 9 rol

rl t

'1

9 s l chiar
S-t

alt '5 mone d.


"b b an a t

pentru

9,20

s c r l c dac

ai

l u l Brncoveanu

in

co n d l c

r a ch

s-I

i u i
trimit

\13

;:>c-tJ

Ori 9.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

care

v ut

l-a.J

u t A-

oferi

l a s u t a de ocale

cei

trei

i a trecut

po s l us n l c l
s au nu

av e a ~rlJj,,1-t
p ntru

fierul

vreo 10 ocale.

"

groi
pe

MODEL 1

de

oril,
c.a r e are

trinitl
Iar

el

nevoie,

XXXIX

- 33 Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

1--------- ------------------------------------------------------

'.41

'.3

__

---:4::..-

re de

1814

Ii . G

m rt.t6,

P's t r u c

9ucu"

Cr

prf.

re

tOV

po

r r

.s t r l n o

c e r e il
s

.! u,

Lt

de

e r

<;010

i;

re"')

at~t:

r:!ici

s e r t s o r tLe

dAte nol

s au s

&'edi

tul

r l n t .

t!'\

s o c o te

3 .ln eov
z

1)

~a.

11)

-::(3

".'1

tl'lr~u,

grosi,
ub~e

12000
.:

1996 -

l-a

027

u ar_

cn t r u

11 t r l ml t

CUM

>

eu

It' rgln

1 ~ _ u t?

un

~, d spre armj-

f la t

1\

.I'J

1uI

arc

ne c r

de

la

"stinat

(~oculOen"

sI a-l

us

i-

pe

C'

ca

-::5

n,

(J::- nd c; de s ch I d

re ni c l

al

i -. d
.. 1::~.

161"'0~tf;.,!J

55i20

(j

fin F ta

..

deo

ce.

s co e t

ca 1 o s

{teU'At,le

5r11~

en t r u

1 Se

rupt.

/~

(l

a~1 a LI ~

ro a ~ ~

-;5-1

si

N poleon

c ro

a I

co s t at ,

l e t n I l o r ~t

"

l)ad'J

d.t

1-

d~spr~

r l sut ul

Teo"larJ

r as e s e l ,

t.1

con~

de ve r f

gr

gro~r.> n

ici

II

la

C1U~

le

...::5

la' Casa

dt1

!J an l i

ct

o r n ul

ru

le

do

e t u lv l

Ju

I':05t

CO!'-t

., un t

In

715

I tu 1
t r l ml t

nuv

-:-

d.

J~

a r e ce

d r l Lps e s c ,
cu 4,23
de

groI

l uz l u c l

car

to'

urn

3U2:

'31 . '

Ji

~Ircc::llu,

1J'l

it

e~

s-rn

az

buc
stau

t 10 r cu
~I'!

t.200

r~

ta.
aici

5,30

C'J
ti

dau

d4

aproap,

nu

,__

.1

__

- 34 -

Nr.

crt.

Nr.

vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

XXXIX

UNITATII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

/poate

Ide

c -

9 ro ..i

3.6"

ru

c ~i .
~;

fundul..!

I caca)
t
~a

es te

r-ls

re

L., Lcur~u~
,

S ~

re

C\OO

mi)i

1 PHH

ir

de

au ru-

eri i cu 2 ~

F!

mon

nu p e

de

c ,

>

us c o r t

pr ..

rl

11"l- rg' n

in

{It)

e t a re

f: ~

rl<,t r~! lor

orltlit

~ J

ch J

cu scrisoa-.a
~e para

10 il t i

d a t ".

L-'

cele

de

C [1

do

r l l

tor u 1 .

datori
s
r

H gl

cerut
1996 -

I-a

027

9'

da

ro s l

..

1n

ti

I ,

()rt

Din

ru

.,

pJt

r.

orb

u%

a ce

:>

14. 00 d

eri

cu

3Mkindou
9 ro

te

i r.

luatr5

'1) -

nu s ~

c re J -!

an;

c:'" s tu 1 :3

a f05t

d tor i I 1 _

j'

b in ~ e r f t s

af

~ tiovora

5.000 de

Cd. 55/20 -

el! 1112~ r : 1 1 s

'an u

care a

o n S t n t 1. . ch ~ ; .
C~

dJ11

S:

tt '3S

C' ~I f"

sumEi

e~tru

s l.Is

~r: a 1.
<13

JD)

S .1 p 1

3e c rd are

J... ,. vo r

l a Ar'ot

1!).~

1e de

-f ~
~rE:l"'I"

ee r U _

S'"

C l~

c~ nu sunt

ne vo le.
<,

c3~ro ~ar~l ~ v'stier,

5 sti -

----------

35 Nr.
eri.

45

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

43a

CUPRINSUL

~~

UNITAII

., XXXIX

ARHIVISTICE

Observati!

t ns e

1814

li

';1,,! la

J~Jis,,:rfn""

Pc r u

Co3ta

mart.17
tr'?rttmut

tIn Pr;de~cu,

95

O gro,'

m r

19

de

cl~cert

Constan-

oblig5nduse

I ~-'r ..tji:~tt."ees

l
46

4 b

e 1"

l~

'rl

lor

!13.

s-

l n s e r l _ d.

1814

1 . ""~trtno

r e s t e Petru

mart.1

ir.

cc-nte I ep l s con

1,r

r l n (\ r n r ~I ro o ("CI

47

43c

II

Petru

s l fr,t;ttf"

Ad~vt're
f

rare

r ap r e z t n t

r-o iei

1811+

!'Ii

S 1 iit I 1996 -

IC r
'

I-a

02'7

r l o Cos t a

A,

T;!"~s~

lui

\1

d ve-

f' rme f )

au re t l>
P !"tatl

ar

n<tit f'!t"slilor

trecut

MI ro-

OCO~f'

c~ r

mart.18'I?otr

'-P.llI

rMfs

l'

lor

1814
mart

Cd, 55/20 -

$1
1~

"'"

MODEL

la

Petru
cu

re

pe r e a dlJ-

- 3~ -XXXIX
Nr.

NI:.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

4Lr

CUPRINSUL

MODEL

Observaii

,-

UNIT AII ARHIVISTICE

oara

fTle

r iun t e a t
t

t I~

tit

C.:-

n l' s l -

4.d

' I~

+'

"

'J

('\ li

s ~..I

-~tr-

.. , f"iif"l'

r:

te

nu

il r!!

<-8

"

.,

...- ,

Il

J?"

7 p.

,
,.

.'

C <1!

w~

~ v a -;...,

'.1'

~3i

y
I

Zi.ni.

Is

>t

., ~nl-

.-

~t

re

~ f',

!j

-:n ....
trehui

r r lm l

a mo

mor If 101'" ? i

r' r'

G .,-:;

,t ,~ 9r ~

;:.!

f . n t :'1' ~ r \J

!: il

.....
~ \'nl

r ncr.:-,)

comunIc.:;
ni

r-

lJnr:

1.1

':'0

r:

'"O:

t "('~ul

tI

1):-

."

(3

r: r l

j :

~~n

>J>

d u~

ti U

';' ~_ ~ f

II

r.:i 1" e r

t;

-~
,

t ": '!i

1~;1"{ o tI",

O '"3"lt:?

.. .

o,

llJf

.1

" :'1

j~

r o rol
r a :)r

~3<1 i t
!;'-Jill

'j II ~0

nu

. l~tioll

,.1

nt r u

.
:.J'c~

5 ....~

anun;

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

p:l

Car.;) ~uC':t.af,

de

L. l lcop o l e

Nr,

Nr,

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

1---1------1---

J_~~~2~~

~g

I ~Lt

3~

,-

CUPRINSUL

/' XXXI

..~}

- 37 ..
UNITAII

~~

pe vc ep l ch eh a l a ca s
G~r1a,

unde

t r l rn l t

S"-I

cear

mari

unt

4-$

el

vin

s"I

adun

ocale

de

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

4~

ll

~5~

prin

acum.

l umn

r l de

mi ~I.

Ori g.

49

45

1814

ScrIsoare

mart.18.

catre

Hagl

Urz I ca

lova

prin

dator

lui

71

lng

teasc~

datoria

in

, l t s

v 5 n d

f - nul,

cam 1 00

care

o are

monede1

Petru)

tlg,

ccI

sunt

cu bas.

pl-

ar

nu dor

ste

aceast

tr

l mI ~

s" ajung

datorie.

dIn

datorIa

r in'

va Obine

fi

turcetI

11
pe

diverse
un mic

c-

x)

P r Ih aces t euv nt
de obiceI

50

46

114

S e r l s o a're

II

mart.19,jGUma
Negade

ctre

de obicei

Ori g.

,'

al t fel

monedele

roag

e e l nu a reu"

destinat

poate

este

ca s-I

rate',

de groI

ta

TI

c r e-

la

acela.

pentru

1670

Gelovltul

conftrm~

de groi;

Judecat

trimIte

Zotu

tI~ucatlx(stc)
pe

la

la

lanu$LCost
care

intervin

de

un

de

Astrlno

retf,

d-ndu-I

50'a,

Zola

desemna,

rus"

II

1a Nt co 1ae At (an as , u
Costa

veti
i

este

Stefan

Petru

despre
I

la

Sucu

familIa
despre

lu~:
alte

lcunotine

din

patrie.

'--~----~--~~------~~~--===-==~---------~----~---{

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

OrI g.

- 38 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data I
locul de
emitere

51

CUPRINSUL

UNITA II

Scrisoare

47 [1814 .

sameul

c tr

Cr t ov cu care mar
llt3 de 3000
peIn,
Casei

deci

Hagl

in total

A vrut

2000

$000

Iteanu

I nu

trlmtte

groi

Po telor.

la

l o po>
de groi

in contul

s-I

trImit

ce

din b nii c r n du le le L,

groi
1a

de la Gheorghe

GorJulul,

xpe dia

t m re 1u I

c3m r .

Ori 9 ~

52

48

Scrisoare

1814

mart.19,

Petru

Bucu

Petru

ret t

mit

l f r ii"

ceauulul

la "Astrino
ctre

la Craiova

facerea.

Hagi

lanu

c-1

va ar nJa

lor la Vldln

se po te descurca

gur.

de schimbrile

A aflat

la Curte

nume

inlocuirea

;J>-*

ti

))

S ncaseze

cel 1000 de groi

de la fiul

petr

At..t
t'v!O cu Hal dul ts (document

Ralcu

Cost

s~-I trans

rug ndu-l
Scrlat

Cost

bucur C este in reI ii


-K
cu ItBestu"; pentru vnz a re a bol-

bune

stncute
luI

rupt).
I lui

arhlmandTltulul.

Ori g

x) Exprimare
pertoan

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

mart.19

XXIX

crlpto;

nume

neldentlflcate

Inv ntate,

- 39 -

.
XXXIX

Nr.

Nr.

crt

vechi

Data i
locul de

49

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

53

CUPRINSUL

MODEL 1

, Sc r I's o'e r e de

1814
mart.19

leanu,'('(:lucer

Constantin

Otete-

I Ispravnic).

Hagl

I nu

p rin

car e il' a 5 I gur c:: va p r l mI ee I

4000

de groi.

la

Costa

m rele

Lazr

se

cat

nu

l ,-au

dljmet

de DIvan;

str~ng5

pentru

ranll

Restul

tul

trimis

c18c5;

c5 acum

schImbe

-1

de

aamenll

vor'ob1J9a,~

pe arenda

dar

banii

vor

p ntru o~ nu sUnt ob'lnultf

fac

s-I

lulte;
d 03 il

au'l

fugI

fI

cu

Stnceti

10gof
ar

l-a

c arendaul

ru

prvnfcat.

'1 ma l bine

rn

A afla~

L f'ga i

Craiova.

acum

foarte

poart

il va stringe

clac~

la

pe.care

cmra.

efln s at e l
Jud

Petru

c"tre

ar

de f

pt

bine

ft

altul.

Ori g .

S4

50

S c r l S oa re de 1a I os f f

1814
m rt.19,

tul

(,Blstrl-

Petru

de)'

rugndu-l

Itur

Bucureti)

gW_t

ce o ar

este de
de 9 ros T ,
I

t s e r t te ,

I-a 021

- I dea
cum cere,

Astrlno
hanul

Cost

ZUt.rl,

ajute 55 se pe de Tncur

cord,

pe H gl '1 anu

.,

1996 -

la

eu'Pandele

OrI g.

Cd. 55/20 -

ctre

r h f man d r l

Levldl;

dac

acestuIa

000

s "1 anune

de 'ce st plat.

I
I

I
I

- 40 XXXIX

MODEL

Observatii

5
~~--~~----~~-+--------------------.~------------------~------~._-----

pon"

'C!e 1002

ordinul

groi

lut P'p

22

de as pr I la

din Bucureti.

dar
I

neavand

~! cum sI p15t~ sci acestuia,


t r 1 ro J s r, 1fi 1) imi t r i e Aman

po 1 I l! a f o ro t

I care u rme az
el

'ncaseze

(Constantfn

Ltli!lir).

1'1 ro 9 deci

banIi

d spre care ii

s dea acettul
serfe

m~f

sus plus eheftuleltte

te Tntfe
ceastY.

timp,

d oarac

cavf~r

n'te

efect~

el e dat

Po l I'h r orrLe

sum-~l(jf

I tt~mlt~

1a

ban' { d

II
I

a l.e l, S~,i
soto

pentru

sa.

C r l g.

56

S2

1814

S e r l S08<r

mart.19,

Petr9

Slitl

Cfalovn

oara

170
1

de

re !-fag'-

c t

prin

lanu

car~

de be r b e e l

ce I 1 a t f

1 & Po 11 h ron I
COfta

11 anun

ta

Petru

la

c a ales

f-a trtmJs,

~os

1 3 O s~ .I ce. r~ de 1

Iar pe
lan che

(ComoJtenl).

TrImIte

glU'scrlsoarea
lSfntu9

c~lugrllor

tunte;

afb

piard . cc' e e re
de 10.000
i

acesta
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 0.27

rezlnt

de groI.

rugmintea

per.tru

luI

Zlsu

Mlno-

de la
grfJ;

SV

nu

4)

,1 un sJnet

S--lindepllneasc

Arghlropol.

a fcut pentru

cc'

el ceea ce l~a

-,.

- 41 XXXIX
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

bine

pare

fi

va

curnd

Pate;-

po te

..

cumpere

tr bute

s~

gurile.

I z 1OZ

fost

S I mierea.

v el

de

la

n -a r-en d

t u 1 u 1 Ho t r' n t

1814

191

14cul

I ctre

Hagf

mo

e 9 ro

I;

nun - n du - 1 e~

1,

Or ova

grosi

pentru

la

Ta g

Jfu.

Petru

ca,

rnpreunv

cu cet

it

ca.

Qai

Craloval.

tr santul

venind

ncaseze

la

1 rc

rl me sad e 2 4 O

t r f mIs

somer.ea

datorie

Costa
l-a

trimIt

s ii- (

r~spund~.

nu

lui.

in t rea b

Seri s o ar e de 1a Te o do r D.

marto

de.la

de el. Om~l pro-

cu 350

s c r l e- ce s ..r

tr-

1':0 oea 1e de

i el

ve~ nevoie

rani,

ba.ll-aga

schlmba~

t.o 5 t" 'Sh e 1u 1u t Hr l s an tiI


vor

Nu

s se deschid

r t ro f s I

vor

de

te

ce l u l c t.e a veni

~oate

a f ci

c vine

trtm

tepte

fat

Imier:e

Observatii

ARHIVISTICE

lrugat.

57

MODEL

banII

de

s-I

O de f orlnl;

un zapis

trimite

de

l a 10 t a l e r I r"p"rhetl

~.
I

le

Maxim

plec

Sf\lIanovld

acum

Imi te o seri

c t ev a zi le
sc a re

se gr beasc

cheltui
Cd. 55/'1.0 -

1996 -

I-a

021

de

cu zahr
l'lor

- entru

1 a acesta

ca

poveri

la

lI~oS)\liacuH

s-I

IcI.
"heorgh

100 de taI

mpreun
ce s-au

cre

I 1 trl~
I

Plhtu
rl I

ti"lmtti; ce 1
cu socote

fcut

pentru

9
1

ele.

- 42 -
XXX I X
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

54

58
1

CUPRINSUL

I '814

UNITArII

..

s c r ls o e r e

ARHIVISTICE

Observatii

la A$4rf

0_

,o Costa

potj'u

c tre

mart.20.

prin

ucu

r ~nu

(H89 t
it

care

r u l u l ?aflalot,

retl

I t~OO de
IMU tafa
I

aga,

p l ac 'cum
cut

mu

el

b an l l :>e 'care

l-a

EI

cerut.

Sp6r

ei

I'u l Ha'lsan-aga,

r- t u r l le

Ieri

e r da-

pe care

venIt

s~-i
f

a c a l ma c a-

libanul

lui

le-A

la .-ug mint

la MogosoaIa.

de

's5-1

galbeni.

omul

(anu$.

Bagt

Cr a ! o a;:>

in

grot

o t: r ula

Cos taP

an .m:'

nostru"

Scrisoarea

amanetu

I me de l n l ce ru l
I c l uce

11u r c o
I
Judeca
ni

ma r't c r-L,

bumbtJ t

50 it

preciat

d l n s e r l s oe r e

r ul

'$

a inceput

aduc

l 1 agf

te

t r an l ma l <fe5CUrC&l"eJ

:rn

legtur

numai

ca

dat o porunc~
dea

A vih:ut

a cu Cocie}.;"

fanus

le-a

t accv ache

ru l u l Belu.

perrtru

cte

cu

ierbrl

condicarul

este

f o e te ~.jtl>nt

c n d e s ee ve b

da

ul

riegustort

dQu~ p rale,

$~US

ca

$~

o a i-a
00 fit. El

r01uf
cu ban

ti,

mat

:,131

s t r l n l r ce l p r l ml t

at

ul

s ache l a r l e cu z ap l s ,' p n t r u o lun,

cu

ala1

t~ieri

dob n d

po

l l

te

s c h l rnb a

1"0

Si

are

el

de 1.001 de

t-

pl ta

gr'<3ut"-t
rost

tn

p r

e l n a

s c dc r l i eu r s u l ul
n-a putut
6 O O Ode

s-I pl~teasc3
9 ro

t ; Inot"ales
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

t-

li

MODEL

.a s pus
a soslt"l

~olla
s"

m ,

de
a~ te p

Pollhronie

1:3

MODEL

Nr.

Data i
locul de
emitere

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

szls-tt

ea 7000 de groI
pe

p 1J
i pe

~l"i

pr lnl

Cere
po l I t e

az

f-r.

lut

Nico.lopol;

&

O'i r e c ,
1/1

cmc !

la

po

te

l l

c scld re d

11n,::pol

s~

'in

re

c c l

t an t a ,

e~ rublelc
9ro~1

. li

d.~ gre

''''

'1

~lc5

nu nu b

t r l ml te

I", ezo

In

Odg .

eg~tur-

u-~ not~

c l r cu

r.

m- f

re s t j tu 1 t

dato-

i. ~e.c~ ntet

cu orindutRi-o

!J"-f

t r l ml t
le

ch

n u e e l p s~

"

T'

cu'

s l

a r teci

cc c , s~

bu c at e r galb.

rup

e rv l t o r al

r-u me I poet

"IMie

'ec!e c

c n ar , sunt

(' b seu

,or

f3cu

s e

rere , A

s u t Cu G gro:; i ti ucata

rle de '-~ de mi

pe n t r i

1;

e t 1.1ce r II t u I ~'ice 1 e Z

l e dut;'

plrtl c. P

5 pnr~l

pn; .scu~ nu

p s

n t.r+ un

pr

n l c l el

ca

in

logof~lului

p re d

ge Tn

...rc~...

li'isa

I>

fA

~e dau cu ~,20
ol

d zi,

ex

cu

13 groi

20 sau

gaz

se

CII

tele

cl

Infor

Napol~on.

'--~----~------------~----===-'-~-=-------'------------~----------~
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

- 44 XX. IX
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observatii

UNITA II ARHIVISTICE

MODEL 1

i'1
1

59

de

crlsoarc

54
re,

Pet ru Etrf

n 1.:$

3O)

1"'0

De r u 1 a

,;tu~~ru'

a r e a cl." '1;:,

I eh e ,
t ar

F.Alt'...st

cltit

dI

ocele
!J o ~ 1.

m 13r

<!

N i co 1 : o

rr.dufalc.i~,tJ:"I,

d t

ar

t al f ~r

il

EI n! t'l 8

7. ti

r li

-:1

inc~o;

l Lch l de z e

t d e r.

ca-

t de

1 El

1 1 p "'tru

1 r,

., ..

di

e.~

1'1 sftuI

~t;. gro

cu

s~t

C'

~~1~

I n e-

l s p r avn l e l i de

pr"ntlt
., ,

{ou

'

v~~~

"f c - t

col",

ie

'.d

M~hedl

1 -

~C

5 ~S g (n t t:e e 4

CU

de t~

tel

s an t

rif

lor

,:,c 5tUtC'l,

u fratelui

Porunba

he

\ CM.

relov

1t t t

"IJ

':)

1a
'l

cu

0-

un

I el

()~tel~,

te -

. t~- vo r b a de

"lrol

b en l , Dac'"

vo rb t t

cr'liP'"

1 'J n '1 d~

fi

c c l "1
d

lnO

~at
du'lV

r.U}'''L

7.~'

st o

1996 -

I-a 027

os ,. t $

:;11

U'l

ajutor.

ul

ti

g~'ba!'\t

'l.fJe;

1'~!)'l d~

~tn?:

,15

f)

t" TI

ve

r'd

:10'0;"

luat in arend3

moia

e-

1-;
I"O

ca

a ~ ii.

s -1

Il ce

dl)b: .-i~

.,l~t.t

(pP.

1 uat

Arnota
i

1a

el

lU!ll).

m-rll

ci ,

~rc

o of,.,.}

:t ~ ~ e r ~~ efa

8000 de groI pe an;

Cd. 55/20 -

ftlS

'0.

'p.

gr()'

de

unfrJ"ste

mnii" - :5- 1 t t

c m se v e d s

~h f z I t

a ~ra~J~dn

t~ ft). rt

;,Io'a

d~

cu

z ap 1 sul

~';:Ml'~1a..

- 45 Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

z aco

'1

de

ve n l ,

Observaii

ARHIVISTICE

q ro s ! de

(sl'ftalul)

n .a

Oi re e ll

a~etel

re zapisul

s p t t l e l c r des

cu 6 ~ro~'

dat

ar-a

mart.'lO

lanuri
in

lips

in

~strJ~o

le

Nleolo~

I un I e 2P

t:

le

ppn

r~

e,

"re'
120,

bl1ant

pe

Cost

zl ,

e te

cu

te

care

Petru

au

de la 1813

-Albp"tf

f l.o r l n I l

123.

b I>

eu

fost

122

1~ 1/1. gro'.

cu

~.

dou

in 1813 cu 13 3/4,

6/40 9ro~f,

1318/40

st

1, pe pertc~d8

dai seu cu~p-ratf


CI)

l-a

e o u t u l documentului

en t r u c amb l Ile

toi~r5

avut
t r Jm l t e

Un ne c uno s e t, Tn t o e

114

Sr-nco-

l-e

il

bucata;

de

Orlg

55

UNITAII

cu

par~le

dp.b'tv~

115

pa-l

1/2

bucata.

Un

I creditul

de

104.594 gro I i

1tu'ul

gro'.

po"t

este calculat

La "Acare

tlgulul

flec

40.2'8,72

i o es Im re

.~ fac

II

c-

ru l e ,

Copie

61

56

s e r t so ar-e de 18 As r l no Costa

1814
ITu!lrt&2t

e "re~agl

'~nlJ-;

Sucu

Y9 H'" ~

re t t

nu e s te nevoIe-s

putea
1996 -

I-a 02'7

"t

~ ~

POAtE"

ce as t e este

Cd. 55/20 -

MODEL 1

e p I e ro

60

XXXIX

ns

s'"

C()"St~ Petru

, 8

Petru
Cra',,-

40:

ar

ch l z l r l on e z e berbecI,
mal

ta

vite mart,

grlJ a ~asapllo0;
s~ nu gseasc.

s-ar
ccI

s-au

a-

- 46 XXXIX
Nr.
ert.

Data i
locul de
emitere

Nr.
veehi
-

CUPRINSUL

UNITAII

---

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

bl Sb

te.. C<lracos

e c~p

tE i e t

r a a d de vad

dea
f. r

anul

75-

prohab"leu
v rC

s~ fn

f '"c ~

fi ~

5 C

h J "b

I ro~fQ

care

r c (,00

o dE:~ P

r sc ut

O' d

la

~?

ele Olt.

are

9r~fi
01

C \J

..,ereche,"

cel

1,

cUTI

ce~tu'a
de

de d'nco~o

~t5"Je-rt

si

s~

e!
I

e par

I te

de

c'p"

19ro~t

ce,
d

anul

~tl t!fipf

p!.itin

,-:5

'\ ..' s c r Ic
s~

[1

pJ.jm . c'f
n

.-

~
.i ur ~

<!

.e.

r,t-;~

1'. auz

F" c!!m

1~

un

de

lt ..:f;

r v ~ il

un merit,

c ...r (l t B,:)l"ca su t

l'rz

rl<> P

C'

.1!'ro d ~7.(' r,ervi-

,;

ci

16!1:L20

-o a r t r- cu t:

.!'('

e '"
t "..,a

tlb

COMIIE',

s,

vine

~C'

I
D 9 e ~b ~ i

f'.

'.1.

'?

o 1t

~ -

:!:?

(Jo

1 ~e

r.e a re
po te

I"'t

A P I n l t co I ? 39 do 9 o-;i

s ~ r.~ c!i

despre

ce, este

rupt 1
cesul
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

. 3

margin).
cu

Coclo'

,t

1r t

vorba

0 r

fi

l n :':otu

a;\ Il ~

~ ,.

OOO

(documentul

In legtur,-Ar putea

cu pro
fie

nevoIe

47 XXXIX

Nr ,

~11
t

Data i
vNecfh'!'

2__

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

---.--------------------4----------------------1--------5-------1

em
__~e_r_e__

pentru

bo l , r.

r'

x)

62

MODEL

Q.

f J r:t

M, '71

l 'f.

"

r " (\~n ~

57
m rt.1~

oh~nzf'

rp

r;I".

t- (li r

~rvers~

~~mon~

nite

('on ,,:er"

63

58

18114

m rt.2

~ rf! o r~ dt"

, Petru

Bue .

re

t'

ctre

lia~f

1 i' A t r no Costil
lalw$

C r f ov a prin

ce re t t d

din

semnnlat

dp

nou

S l

cfum

sl

ce

are

Co ta

Petru

la

de ti re c
Mal Multe

("~ ,

r se

INd

"'Iult

cazuri

v a ntln

I
de
le sli; as
I burf Le , re
1"01 'm'~t

p.e~ea st~

n eh l s

?ro
t

1 ,t

Icua,

apt lor

~e,tl~

re b o r.l le'

triMIt

inel'reti

il

lor.

urgent
ca

'fi-tii

('oftd'~a

1996 -

l-a 027

(1t,

documentele

le poat

expedl

J d

tr

mult

relT1!s

se ncup~

p nt ru autent I fi car
Cd. 55/:!O -

foarte

85.000

de

sin uri de
,tldova

moiei
banului
ctre

ItK

48 ...

xxx,
Nr.

Nr.

ert.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITA II ARHIVISTICE

6., r<g

o 1 , trtml1
"'chtzllon
ze

[:

~.,tr'J

IIMarp.

T-"'r""

(Tllrda)

'Jn t cu
_ l (;

'

l;

CI <\

run

r n~ n ti m li t

i'lh.n

citit

t .

!'";:r

ft

fi

tt

t'Hul,

lC

lui,

j'i

t ~

r.'

"de:

Ia 027

s un t cu

ostt

(ic

91"0

Ul'

s ~r i o _r ';'
(:~ s:

teze .

rirt.,'

1996 -

~.COO

!" 1

fac~

1!J

" , :'-I'i".:-n d t )

lin S?t

Po l l h r or Le

omr f t .r l'l .~r i

Cd, 55/20 -

;:1 (!l s c r l s o r r e r

, r

tr e

MODEL

Observatii

'o

-:rc(':-""r':;t

rpo~ta

O"

.,~

crls

s r t :; r~
tl!

ent r u

C.p"

49 -

XXXIX
MODEL

NI'.

Nr.

crt.

vechi

64

59

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

fs~4

UNITAII

Im rt.231

Scrl soar-e de la IITeodor TeodosJu

expedl
Pest

t cel 39 de saci
cu o chl de

la uZ mflr
ca

Hagl

eh l de,
dlc

l-a pltit

acest

cu prlet

sta atcl,
spus

la "Orosu

plus
la ,

allate

de Vlen

a ajuns

putea

r f l I care

s alb3 pagub

in aceea,1

pretuluI
chirl-

deosebIt;

inalnteaz

ereu.

Cambla

la 242 de florlnl

rn Icosari;,dln

aceast

Nu

prieteni I din Vlen

noutate

.rmatele

se

d c~t din cauza

el. Nu are nicIo

de florin'

pe care

Viena.

m rf din pricina

se zut mal mult

se rl

0,

care

nil de

d oarece

aconto

florlnt,

I restul

c~ s-ar

aceast~

este

bumbac

de 835.52

mal ncrcat

sacul,

Cheltulelilei

aici ,1 pentru

ineleag

produs

comp.".

de 10 florlnl

la sum

c la

I comJ.?" cu ordin.

te la Viena

Zamflrldls

f cute pentru

cu bumb

17 florlnl

Atanaslu

fie expedl

c a

care l anun"

p r ln

Cratov

Petru

Hag I lanu Cost

c"tre

I comp."

p r.",

e r s cv

Observaii

ARHIVISTICE

urcare

ce cauz

nu tie.

stare

sut

de mal

,.

Negoul

inaInte.

Ort 9.

65

60

ScrIsoare

1814

m et.23

sameut

de la Constantin

Mehedtlulu~

e-tre

Arlon,

Hagf

'enu,

Costa
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 021

Petru i]a

Cralovryrln

care

il

- 50 Nr.
crt.

Gs-

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

(00

CUPRINSUL

XXXIX

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

asIgur

'"

lescu

toi

banII

lui Hagl
groi

lanu

lal

15-1

omul

baniI

10 t cu pollt'

o or-ndu

815,60

de 1

pen-j

groI

1.

str dula't

care-I

s - 1 re mit li

butc3. EI per.on

trImit

lui H gl

primit

1a Vis tie r l e c

banI

de e ur n d , 2000

c lu ce rul u l Nleoleseu

I tru o

t socotea

trimit

lui Petcu,

cu o poli

de

lichid

ct

a remis

I nu,

r mn n d s-i

eu el,

i co-

clucerulul

trImis

c 1-

are d

orndutala

cmra

Ori 9.

66

61

Scrisoare

1814

m rt.24

e tre

tria

-ndu-l
"banl

62

chltan

alt

dat

c
it

afacerile

a.ueu

con f I rmndu-l

re, ti

mls

H 91

e re s .1 trlm-

va s e r le mai

zarafulul
1 r9des

lor.

Zisu

Costa

Pet ru

data

o s e r l s o re
prl n e re

I u l Hagl
I-a 027

de groi

s o prezlnte

I anu

t re

1996 -

anun-

g.

m rt.25.

Dlml-

P tr9

600

pentru

SerJsoare

181 "

De,ll

Cd. 55/20 -

trimite

domneti",

01"1

67

Cost

~strlno

c~ 11

t'"

pre

de la polcovnlcul

lanu,

11 anun
50

la

de galbenI

Craiova

l-a t 1"1-

trecuti

d sehis

c-

Carapanu

citre
,"'_1

Stef
~

r mit
mpreun

- 51 .
XXXIX
Nr.

NI".

crt.

vechi

--

Data i
locul de
emitere

---

CUPRINSUL

~-----

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

--~-----;----------------I--------I
4

123

I cu

dobnda

I c

.p n .acum

primi t deja.

f-

cci

peee,

perso~na

r e t I l e la
pentru

vinde

coI

au,
bIne

rmSne

care

pe

ace

ar

1n patrIe;

Astrfno

n Jocul

n . sunt

~~et

l-

S-I1

ca

zaherea

vor s.pl

el

prin

o dispozitIe

puIn

s mearg

reca-

s ,1-1

Il r:oag s ob t l n

Judecat.

f l l l sI.

poat

Dac nu,

luat

l-a

t sper

de r1 t galbeni

s e r te . ca 53 tn ee r ee

s-I
I

lor

MODEL

cu ei

fi
va

tu le ct l l p ei

.x r eb u r l urg

ai ci.

nte

..

Or19.

I
68

181

63

C~rnel

la Cralov

0a ,

ctre

Furtun

mart.25.

~"rtn

d l s eut e e cu

mit

luI

(d

care

t anus

de

I cu s ames l I

trebuJe
v

1a VJ $ tie r l ~.

il.anun

pe care

H gf

Petru

Costa

Ispravnic"

ban"

pentru

I n

Apostol

che

s e r l s o e r e de 1 a ~'hal

pe

s~'
e r

tri-

n du l e l t l e

Ace t t a au p re te x t

~t
..

c mal

au i

dar

1ea spus

el

alte

r n d- af.a~erlle

it

pe ~ re

rezolve

l u l HagJ

ee re . lu.J

de pltit

orndulell

Hagl

tanu.

prtm'~-o

in prImul

~anu.

Sameul

f"iva cu sum~

un

pin3 acum i

cit ma

are
I

~~

Cd. 55/20 -

~=1996 -

I-a 027

leseu
1-

de prImit.
cere
trimIs

cci

cluc

s e eo t e a l e bani
~crlsoare

s.t u , d r- acela

nu

_========_

luI

rul

10. acestora.1

leodor lBOdo~

comunic
~_~
'_"M

Je-a

Nlco

t e nd
~,

~L

-=-=-__

- 52 XXXIX
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
Jocul de
emitere

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

Observaii

s,

trlmlt'acolo

comunicat.

cerut.

l-a

~3ru

leg

Adem-ag

tur3

banII

ClJ

c l-a predat

C II.Lc'I u.!*c..

pe

care

logoftului

'
t r r mit.

-1

S , . Dt mit r I e
?

apsofa
el

1-9

care

ban I apoI

va ingrijI

a fost i

ce p re re

re

i-

a ce

singur,

it

se

c m

J - a scr l s
ur

,te

lanu

un

,-

""91

trImite

chel-I

1 an u ,

de ce

poat

scrIs:

dac

'

de el

eium

l-a

Intervenl t. Paharnicul
,
in leg-tur- cu Hagl

tlont

~i

sJgur't

de ace, tf

spuns.
01"'1 g.

x)

In orJg.grelt

Cutzu

69

64

1814

Scrisoare

26.l J

marta

comp.ti

c t r

ov

Bucu

l'a C ra

re t t

s e r l s o rea

I organ t

de 1

"FI'

Hagi

).

turat

nu

cu rugmtnt
al

Hagi

lorganta

Costa

P tru

nm~ a

de

lu

Ema olt

lHag i

1@ lor.

frat

Od g.

70

65

1814

Scrisoare

mart.26,

comp."

Sucu-

ru

etre

mlntea

de

Ha

"1llaAlcal
nu

CraIova

cu

credIta

cu 6000

de

cel ce-I aduce

ace8st-

scrl-

,
r s ti

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

groi

MODEL 1

XXIX

- 53 -

MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

deoarece

ici.

auzit

Il

c sunt

hoi

pe

t mut.

-I

scrie

~t
d ru

de acOlo'pa

urile

remit"

cui

'-cl

sum.

respectiva

Ori _

71

66

'crlsoare

1814
mart.26

e tr

Bucu

prIn

de

Hagi
l

anun t

de 15.3!13

dar

nu

l-a

cum stau

rot

tY.

.Istnezl

se

t o rI I lor

l s se

ntoarc

de

u r ge n -

Sc

alta

la'
lui

c ar"

o r l g.

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

la

Va II
spuns.

o te

din

trimit

1a co mi sul
au ori unde

.rea

s p t mn l L,

aici.

C 1afat

Co

ce m

sfritul

ris ore

tr I-

(Frant;a)

str

ocup'

apo

navl

C mbreti

va.
vzut

I 1 mu1 um

I s v n d

m r f u r l pn

t o cma fIe

v - nz a re.

a spre

alt

acesta

c a re

p n z a' d

c mra

domnltorului.~A

mite u i s p r avn i ci lor.


v n du

ncaseze'

5'"

marelui

'iar

i dis po z i , 1 1e p

j_

n he d l n t L,

la

lucrurile,

la

a trimis

va putea

relat

'comun l'c e totul

-.Nicolopol

Petru

de gros'

t l e cnd

b an l l , El

l o an

Costa

t anu

ce re

re t i

la

l ov l e l

S Ca-

r fl ,
c ru las"-

. 54 .
XXXIX
Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr,

vechi

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

72

CUPRINSUL

67

Seri

1814
1

mart.26

t r le

c~trEl

trecut"

. a

mal muli;

de

trimite
s

"bani

trimite

nite

d ta

groi

vIItoare

1>~ t;~ P

muchi
Ori

dat
al

pe n t r u

purcel,

an un t

600

I c

Pctru(2C'l

(CO!ltCl)

il

trimis

ti"

co ene

l ar us

core

1-

domn

polcovniculotrd-

r ...

SOi!

lovl!)Prtn

Cr

rI ,

plc-

g~te,

un

etc .

- 1-

68

, S cvt

1814

mart.26,

ctre

su eu-

p ri

re s ti

trecut

Astrfno
l an u

!-fagl

dou-'t

It

pentru

nul

tr~eut),

1f

,..

tel~

z u r I 'de

lui

loltu,

1 ade

c' t

p r i ro I t

rel3tea2~
de

5 OOf) el e

\11906 -

I-a 027

;
r:l

seri s

~.-

p J t- nul

5 C

r l S o a re

dGspre

din

g ro,

Dta

'cauza

M, 1

sJtual~
i

cu r s u l u I

s t u r s t sii-l

d s pe c l

de

s5

mil i ? u f n

J.

de, r p ntfu acesta

1u t

ros i

pe. tr

11

rat in

una

ce u~

care. U a reu

la

de l M 1 el u s'"
L

-r u

p ..

nu ., zbuc-

gro',

~300 d

tt

alta

data

7 O d

cfum3

C r

IMalea

domn

"1 I a

1~ no f ,

m .1 m .

m e as c

nu

Cratov

trtmls

1 a fUfI'In r l t , pentru

(H a

carlat

I"a

d l s p o z l i t

r~

ta

Costa Petru

P t r u la

Costa

n c- re 1-1 an un ii

referf

Cd, 55/20 -

MODEL

urm

c. u

on e>

.. r

8sc

i-

un c 1. Pentru
c

..

!l gJh

It pe cine-

- 55 ...
XXXIX
MODEL 1

Ni'.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

. ce

r~~la;ateapt

1n

r .tuJ

ab t 1 z e z e

s vad~

leI - t

ef.t porumb
01

se

1,~

Sml

eu.70

vinde
:l

rn

s ci

li

de vr z e re , n
i

mI

ir

tltor
d l e ze

le

"nd~

spr

mai

va

f!"?

El

ehi rI t

sunt

s c r lso

u l HaqJ.

L'

re a

un ban
t

a nu s ,

si

c5 au primit
Costa

CosteA

Zotu,

~ u> t

te

adeveresc

re cu h~orghe
l-a 027

ispravnici.

~heorghe

o expe-

d t nIcJ

ntr

se ln f o rme z e i

ArLfon>

PolJt'lrC\nJe

trl-

SCrl50-

Ser b n Gr ~ d

la

1996 -

v d
5

~i

l gazetele

rimite

Cd. 55(20 -

trimite

nu'

fi!

sb

1 und"

con~tmm;ntl!l

nle.!f

1814

r t !,

b u \"i

VI n P. mai

nu lu I.',", c"

un p re

convenabIl

l l

expe-

fratel

a seri

vinzare

te

est

ml e l ,

U~l$trt
5 ~

al

ce

a lt I

a fi

aco' o a r

1,

as t s

ce

U8",

pentru

cci

(\

fo~t

\.1

marfa

r le

Triest.

N i co 1 o po 1 c

ds

un

I
I

tI

pe c~re

saci

de

ele p

l la t ! la Par.Js.
l

ap o

la Rom nal

patachi~a,

DIn

o
s

v nz a r e ,1

are

au n

mart.26

--------------.

ins s~ s

prin

Observaii

II

!' t

69

ARHIVISTICE

---------------------------------

Iv

l~ 162

UNITAII

r~ sta eh ,)

Judeului

Olt.

7714 talerf

P'e t

de

r u , ch e z e s u I lu

in

Hrlstodul.

procesul

deoarec

ee-l

- 56 XXXIX
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Jocul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

ace 1 a nu

p ut ut

z l le, tTm

il

U"i

,n~ b an I fin'

nu i-a

e re

20

de

inc

'g~s't

rom -n

1b

Scrts~are

t 814

Pc.ura

SIbiu

C rai o"
r e ce

ru1ut

H 9'

rI

se 1a 1

Micol
la"lus

ee ar

cele necesare;

ahume,

10 inainte

de)or)

ca

soan-

i\ f

-e

Vie

la c re

ajunge

aco

rs u lu I (mone-

care s-l

el

rl

"d l re c to>

l spun

cu

c~1 iltua'

re comaed

poat

oa-

c4

l um n

s 31b~ acolo

cunoscut-

tre&ul~

cii,

ex adIa

de scderea

TrBb~le

P tru

scris

s e r lso e re e lut dar s


persoan

Cost

ntru

'J1

re t ,

7.

Oimltrie

il 'anun

r ln c re

pn-:

5 OS

de

ctre

mart.27.

nu

de

avocat.
{)r i 9

70

o per-

serveasc

este

dificil

ee e l ne v a .

o r t g.

71

ScrIsa

1814

re de la ~Conitantln

mart.28

I comp."

ctre

Constan

Bucure

ti

despre

ttnopol

recurs

Lollu

baniI

de 1

tase nlt
garant

-------------------------=-1996 -

I-a 027

Astrlno

Cost

~rocedeele
~-l

c~ ap_b
zaplse

Malea
t

ru la

la care a

p.oat scoate
a, dup

de la acela,

St no lu. LJollu

tac I pe el s
Cd. 55/20 -

MODEL 1

ce

cceprm-nand

a ncercat

le accepte.

s-I

dar el a

(/

57 -

XXXIX
NI'.
crt,

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRIJ'mUL

UNITAII

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

re~uz ~ ni bine
~lrm.~

1.n t

Ut

P"

J"I-

a ma'

A te~ptn
c~nd

a.

acum

ro

dez

1e

va intimpla

plselor.

El

w
e

;,dic

ro

a-

nrote teze polia,

f~

mal

I z l r de

P is

ltf

d, r ro l, -.,t~al"t~

la

el ,t, Z

termenyl

ce

tolIU>~fi

vad~

SM

~e prlet_ni

c~cl p~n~

r~ct...m,:.'\t

re eno

va exptr

rea:s

f5cut,

Uf"!

tTmr

.r u ca

p en

Tn c es e z e

bani,

~~V~

>

>

va t St

f ~

Ve do $JtuaJa

MJ~lnn~'

ns u r l lo r

l o r p"'!

;;>

exact

~I

1 P,I el.

Sp d i cu t e s I cu le v t d I

d a la

l ve a l

9 re'$~ 1 a CAre
I Mee me t

plJOS

77 72

1814

!)

ml n c l un e l.u l ~canavl

o rf

{'I.

mart.28.

corn

Constan-

la

Craiova

CII

pot

e~tre

Hagf

in l.nMturl

fcut-o Se.n.vl eu

n.s

II1-.

re

."

eu po l i ta

f 5"11

t e x Ho ~ ee- in r

1 .gtur

i-a

rUJul

Melea

leflu

Petru

C05tf

cu fArsa

pe care

011 eee de
el

v r nd

!3

en e s t t un e a , l-a

pe care

r s ]

"Constantin

l-a intalnft

.er!

I-a 02'7

dat

re nu

o incaseze

de u ori, s l acolo I elel, C.

rmureasc

1996 -

aceea.

mbul.

deg.rof$IH:rl!p'~
lrn olnt>t,

t s il

s-n

le

S r l s o a r e d e la

tlnOPOj)I[

Cd. 55/20 -

e e re

cerut

se

03

prlete

o scrisoare

.w.~.-

*'"'*G!!III~_

-_-......1.

""'"

. 58 XXXIX
MODEL

Nr.

Nr,

ert.

vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITAII

p Sln

C'H

r5spuns

I navl

dovedi

c~ n u i-a

n l c l o iJo~i"Tl,

~~ ar ~r a

in

L"",ad,1(

de z v l>

r nj e ze c
de o ern c e

ceri

cu al;

cum

ser

'f-

c a s~-~

mod o, o r a' t 1.

1 t.

poat'u

'SJ

p a r v .. l'!:

a a c
e c'l ,

SCa1 are

'il

. ~r pro-

r.:zjndu-l

!..wi l l

f.'"

rece

L l I.c est.

f o e r t o ,,',g' IJ'!,

cu

r r I 1 : ~ 1 u i e f :l ce r j

p ro
ffil.llt

1tJ

el,

j)".

utt!r:H~ I u l l s p

C\'

ccns

c ln t

dvn

acioneze

78

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

73
mart.2Q

Tole~

(Ciolu)

$1 ~

ti ag i

.?

re. t l

Iar

C g tI.

(HI

(~~ta Patr
Bucu"

tru

s l Craicvr:

s'criscilre
lit .

-trln~

c3tr

o..,

l or
12.,

~t ut

O de. gro

C el t m '" ca . u 1 u I

el

('1

rd,

!,"!.ic

din

f\ l: 1

li

a r tea
1 f 1C
1': ;

<:lCU

fJ,

Cd. 55/20 -

1996 -

t-a 027

let'

nu
d

e! ,::zut:""".
c

rlJ

venit

cu Levldl

macam

despre

i s

r-.

r e e r ;at

~cst

s nu-I

toate

acest

de p c>

a ...
ci

J ul

,(,;')7.(':0 :r'itei

nune

pn

pe cat-

a. Cu Lollu

. 59 Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
1---

CUPRI:>lSUL

----1----

[1-S!

XXXIX
MODEL

UNITAII

1-~

Observaii

ARHIVISTICE

.------------------

1_~+-~2~~~-3

-----.------

~------~5~----

4~

--1

Til n va'

incasa
,;oc~J.

ee r ~ a;

m_t mult

de 25. 00 de gro$1

p l e r d e re ,

eu

s r r l c at; ve ch I I

casap-bsa
de 41

ved~

FIind
Ise

l8

ee

I a fcut

va

S~

le

er;:!1.:~~ in-5

cu

dat.

mart.28.
Rusciuc

Hula

(domnu)

Itre

H gl

Ianus

la

care

Iba

au nevoI

nc t nopo t ,

S;'-!

i deoarec~

.e

unt,

pen-

lor

din
din

comunice

lui

r.gte\15C
du~e

special

entru

s t~ cI, s t l une aco 1 o

ct ,

J"rfeten'If

q ucu re s

In

de

il

1 a vre me,

suprat

5-a'tt

e-

a e r l n care

n u' a t r J mI ~ ma r f

'cAu-z:

C0I'15t..

I\s

nu mal

Cralo

r lm l t bani I cu dob n d

tot rs t af e (c8pan17i)

s?
r

de

Mal ea.

ce laLMula)Hafuz

c"

pclla

an' n
le

SW

s c r l so a r

18t4

79

termen

s~ scape

t? O o~ de g rC' 1 1 1I1 Co n s t t'\ n t J


D r I.g.

I
I

ateapt

soer~'

A pr

put u t [

av a cu

altele

'nt~mpla;
w

fr~

nu

n p r l cep ut , a

J de 70 de zi le ,1

ce

"

Orlg;

80

75

Scr'50ar~

1814
mart 28,

P~tnt

Sucu"

Craiova)

re s t l

to r l

Ise
,

cWt

LH

do l~ A~trin
9

Lc r de P'a~tl.

s erlsor l

SW

le

Cor.t::t ~ctru

I.nu~

felJclt~ndu-l

Costa

cu oc ez l
II
dea

mal trimite
la

a6res'

laJ

rb

dlverl

st

gaz-

~--~----~-----==---------.----~======~~----~--~-~_.~----~-------Cd. f55/20 -

1996 -

I-a 021

- 60 -

XXXIX
MODEL

Nr.

Nr.

eri.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

t
le.

Pol ih"ofl

76

Ser

1814

m rt.30.

Petru

Bucu-

cr '.

re ti

It

so r

e t r e Haqt
v

<n'ntil .. ~.l

ClI

77

mart.30,1

osta

Co~t"

lm t r

Pru

la

st:"7.
f!

uc e r u l

curent

tru

tii

m!!lt.e~--::r'f;o

'1GT

Contul

1814

" r l no Co

c~

1-::-:1

r. r'"

IC~Mtn;'r':~

82

a
IAnu:

~ "'~

IIl'

de

1 c ~

II

,V:: r I nc

f,. t l l " d l n Bucuro

et ,

I
I

VIena

li're

I d~

" n

101

ttrl

1"

d l n 30

piin

ni

~,

CU}

(lortn

.e

t)

~ '~IJcu

499.

""OS
dob}
t /

da

d"

~teu

l~C

c'''' gal-

lo r ,

.,dl

11

r.

Cd. ':>5(20 -

1\)96 -

I-a 027

de

ba l or u

d p,

1 It

1 1 (~

'dp.

.. :'

0..

1h .!nul)

z..none rVi
C

Da 1

CO":'l'7l."

t cel

lI!

c~rn- socot

l-~ trImis-o.

'; T

~ tu

2 f 1o rt n'

f l o rlnl

n31~. i~~helat

prJlI

"8

umb

51~ o .' t p.

de oe.'
de

de r;).

ltchi~ar~

florlo}

'C n I
rj

t e

fort>

al~

6~57,1&

l b en l

~p

~nC:1

1 fi n =1

<;

11.

!)'

i. ~ 1 '.

- 61 XXXIX
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

~2

~~I
I

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

Irt

1u I Hagl' lanu

Ide

g ro s I socotii

de 1a po 1I

2000

fac 5 4,25 florini

~oned~

forte);

4872;25 de florlnl

au fost

de paachln~,
socoteal
rlnl

cu t e la cele 28 de ocale

dup

231 d

u fost cheltuielile
bumb

tru diversele

c; 344,20

3 cufere,

c re florlnt

suta

02,34

f c

760,33

florlni ~moned

pen-I

comandate

de'

cu 170 '

[moned
fort~

forte)
a remis

pentru

o poli

Bucureti.

lui N. Zapanlotf

adic
;

tranzacii

31/40

la

groi,

adl-

de parale

128

lEU

2993

lo r ln u l; In alt

flori nul a fost socotit

la

165 suta,
suta,

1814 i tot n l~na aceea

lo r ln l suta.

7640

200

1814, la 290 suta n

n februarie

martie

1813,

in octombrie

Soldul

la 220

b l Lan t u lu l este

de florlnl ~oned

forte)-

Ori g.

77a

814

mart.30

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

IPetru

InscrJs

prin

adeverete

care Ast~lno. Costa


c a primit

talerl

de la protopopul

Iporunca

mltropolltulul.

OrI9., lb.rom5n~
in 11mb gre e

obiecte

socotii

florln'

florlnl

diverse

de aram,

flo-

la cele 66 d,

cumprturi

H gl I nu:

t din'

cum a rezult

ce l-a trlmlso;

b e lo e e r l d

1,

100 de p rale

florfnul

cheltuieliI

83

MODEL

1000 de

P nalt,

IscWlltura

din

de

- 62 Nr.
crt.

NI'.
vechi

Data i
locul de
emitere

--

UNITA II

78

Scd

de .} a Gheorghe

s o a re

ctre

Slatina

cu rug-mintea

de a-f

5000 de groI,
prind

la

cov

craloval

4 sau

Imprumut

pentru

o afacere.

Pe

Petru

Costa

lanu,

HAgl

mart.31,

c vrea.s

ntr

cu un prieten

de

la

VI en a.
Ori g.
I

. .
85

Scrisoare

1814

de la

J Ivcovl el

1/1),

la

trimis

Hagl

I anu

prin

care

il

scrisoarea
afac

deplas

el.

rl1e

vIn

tate

sl

c~
s-I

ee

nlculul)
Pentru
sau

lui

bani:

lipsesc

asta,

fiuluI

acela

tre-

socoteasc

cu

e,

rs

se

de

la

eosta

d a un rest
Ori g.
!

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

ar

rugat,

l-a

fie

la

spus

drumului.
a venit

de fapt

luI

d
Tltu

b ni,

dup

ani

poat

sa

tergi.
de banI.

care

>

A afla1
ca

(pol eovgro

.=>

sau

pl

colo,

1ul

4936

t as t ,

c-1

1.

s-I

dea

cum crede

de

..

cuvIIn.

afec-

CraIova;
s

Tlu

TI

marf,

c re-I

s-a

cheltuielile

fiul

az

Vas I el

la

de s l

Petru

c Marcu

cn d 1-

marf,
el

repro

un om c t n stI

trecut,

pentru

,t

aIcI.

Oa c era

anul

Stefan

Costa

aceea

degeaba

~uta

ctre

CraIova

teaz

polcovnlcul

ap r ,

Z mun

PACHETUL Xl

MODEL

1,814

la
re

Observaii

ARHIVISTICE

84

CUPRINSUL

xxXI X -

pentru

el

s-I

m 1

, - 63 Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

MODEL 1

XL
UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

--1

86

1814
p r , 2.

I companJ

tlnopol

care

prin

rlmls

prIn

Tn care

it

pota

legVtur

Pentru

tru

celelalte

tnt

reseze

le.

Ii

dup

trlmlte

ce

lui

moia

de

chestIunI

C1"ra.

la

Levfdl,

trece

o poli

T~

lanu'

r mne

vor

i -

o epistol

lu t Hagf

nt

acum chit

Petru

afacere

cu

trimis

ti lea

anun

il

despre

vo r b

poli

CQst

austriac

SCan vl.in

trimite

Astrino

c tea

1 a Bucure~tf

Constan-

de. 1 a " Con s t an tin

Seri soare

Per-

se

rbtorf~

a luI

IISt

fan

>
Z.

MIsinezl

luai

sl

din

eomp

de

;!'

14.000

L.avansurHe)lul

ordinul

~ul

natarul

s- alb

de groI,

Lo l t u ,

Astrlno)

fr

ca

la
destl-

pierderi.

Ori g .

1814

Scrtsoare

ap r , 3,

ctre

Vld'n

Iov

pe

Pravoglu

care

anunJ
l-a

in

totol

are

bani ( ii

va

noroc

a trimis-o

c
so

acum
dincolo"
~

It
i

lua

peste

foarte
se

ustafa-cga

vinde

la

suta

1791 de
~e

1432

I
o

lun.

1 ~

oc

de as l an l

A avut

mal de mult,
mult

Cra-

vndut

trimis-o,

l~, cu 80 de groi

de c l

ut

LCosta)Petru
il

c re

pstrama
oe

'anu

Hagl

prin

de

c"cl

pastram

IIde

cu 40 de groi

ocale).

Ori g.

I
.--~--~--------------~==~~--,.------~------~---v

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

- 64 XL

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

-1

Nr.

Nr.

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

88

CUPRINSUL

MODEL 1

1814

Scrlso~re

apr.

ctre

"Hagt

3/15.

la

Orova

fIna

Costa

Petru

c nu mat poate

de calttatea

t e t , dei

o caru

a ~nceput

de la Cerne(,
s se stric~.

cu 15 f l o r l n l

ea

se 22 1/2 flor;nl

dar

a procedat

tul.

aroblna

preul.

Cambi 11e

rul

brutarl.

la

aliailor

nu

Viena

c}~

case

gro,t').

in

comer.

lel11e

Fc

dup

I-a 027

mar.

chl.r
turburare

la

a vzut

b ntl pe care-'

are

ea,

cind

gsete

trimIt

marfa

atunci

bile,

s3

Crede

c~

Ori g.

1996 -

la Viena;

ehe l t u-

c est

eu 1616 da f l e r l n l , Tn at

vertlglnoase

Cd. 55/20 -

Lde 9 rO$I)

suta

n d' socoteala

cu broblna

pr

pagube

a cambtel.

FraneI

produs

s-a

sczut

au ajuns

:1e florlni

nt

la 9

p-n

a m t

contra

falim

bune

la

coperit
l-

325

mult

'Sunt

la

de~

cntarul,

~'f6-

sczu~

de-I

aa c

cu 10

, inc

de f t or Ln l fiuta
,.,

la

se vinde

e nt s

victorIa

t~

aa ca s- nu pl r to-

florJnl

380

trf",1

Furtun

Apostol

vindut-o
valor

si:-

fraII"

I pe care o' vea

Mlh Iache

trimis

oarece

Teodoslu

lanu

tralo

l-a

de'la Teodor

din

cjle

t l t l , pentru

chlr1t
Qa

des-

convenl-

VIena)
pricina

ure

III

XL

- 65 Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data

MODEL 1

locul de

CUPRL

SUL UNITAII

ARHIVISTICE

mitere

Observaii

--------1--------1
3

11814

ap r , 3 ,

Scrisoar~
eJolea

ConstantlnoQol

ctre

ucuretl

de la Malclu
Astrlno

prin

l qu r

11

predat

lu' Stefan

acolo,

un ~manet de 100
-I

trimIt

lanu

, i

cesta

Opreanu
bun

, cum 1-

dat

c re vin

de funducl,

pe

la Cr t ove , lui Hagl


s -1

d a l

Mehedlnl.

la

c 1-

Z.Mlsinezl,

>

care

H~agl:>

Costa P~tru

car

-a
t1

rug3t:

Vi'!

u I Gh''"
~ It

fesurl

servI

al ti

l'

90

1814

Scrl~o

ap r ,

el!re

4/16,

in

Orov

a prtrnlt-o d

"891

t foarte

la el

t re, dea

din ordInul

-nc~rcat

i broblnta,

Petru

7 florlnl

s l care

re e

in .tagn

Iflorlnl

n lc I o b
cea a

ll

lIatrlor.

pota

de 1

fI t c

la

VIena

negou~

9 ro $ 1'). Nu s a d
intre

rm t~ fr~~cez

Guvernul

cu 305

FraneI

propun

r l Ie de pac

~Ilor

atunel

au luat sfrit

pentr~

p-n

acceptat
:::>

c nu a

% (de ocale~

re, Iar cambla

suta(d

rj

pe c

cci g. 1 e cu

dar acum o va pstra,

ocazl

.craIOV~

l-a deran

~or; bine

Pesta,

cu aceast~

el a expedIa

A sosIt

Teodosiu

scrisoare

chtrle

este

I-a 027

I nu COlta

bumbaeul

1996 -

la Teodor

de

leg"'tur'" cu ultima

noi ord'n

Cd. 55/20 -

nu al

ale alla-1
confe-

- 66 -

XL
MODEL 1

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

3 .

Observatii

ARHIVISTICE

r t n t e l e Linute
znd

ace41sta)cole

Austri

i\usia,

e r u '"'ri
nia

Brft

o ali n~

cut

ace s c 5<:OiJ) ; Lv-

In

entru

liate:

ia au

P,u

20 do ani, ca

J r Ig.

91

18,It

",'

apr.4

<:atre

l-a

I H gl
I

Ianus

300;

du

la p

le-au

s le ia pe

care

le

p romt s

c-i

h turi

in satul

nde

n e vo l

de un

ar ar
lunu.

ca

30,

l-r pentru

S~ trimit
lui.

nu alb

t s o are

de

un om

Polihronle

I a

d)tr.t

da (.10 are

c lcb an l

a gsit
n.

ni $ te oi

"oneze
luat

ras~; pentru ~1

care

r lr~ Is pe vru 1 . su

s - i aehlz

Culog1u

prin

la Cralova

H 9 i . nu

n un t

it

S ntavaru

de i aT odor

Sc;rlsoare

10cule~te
rva
vreo

s ulanach

de

la

Bagi

n<:urctur.

Ori g.

92

s er

1814
ap r , 5.

Teodor

Vldln

Pe t r u 1

primit
trimis
$~

Paslnto'
Cr J o v CI

nl<:1

la fn primi r

r g.
1996 -

I-a 027

c t r

Hagl

nun

lanu,

Costa

a scrlsoar

Ornl1trl

nlt

Zemblloglu

n d u- 1 c n u au

Canu,

colete

c re le g3sesc

r spund - dac

Cd. 55/20 -

"Ou<:a

un r~spuns

l u l prin

de a lor.>,

la

1.-a luat

ca

~u

marf

acolo;

sau

nu.

- 67 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

MODEL 1

Observaii

93

XL

1814

1a As t r t no Cos t

Scrl

e tr

P r , 6,

(Hagl

lanu

de

a-I

la

Bucu

mIntea

re, t f

p r I m l t pac het u 1 eu'

comun1ca

cp-rI I Sadov
manetul

cauza

st-

,1

It inc'"
cIumeI

inchls

notri"

cu

serdarul
l sunt

Dlnc"

eare
"Dar

ac

unchIul

lor,

tot

ehi ard

a e

GlIgora

eu,

ne

nu

II

I nc

Ipare

uNI acali

T~

ora

-1

cad

sptmna

al
in

Tara

mai
a

II.

I el

ar

1...a ee rut

de groi,

slneturll

ccI

moie'

~n g lb en l , c e l

cu rs u 1 aces to ra.

urmeaz

varu

Rom:neasc.

s c

sos

ceas ta.
pe

Se

cel preferat,

este

bumbalrul
l u l Sant

lui

r m n

u ban II,

da suma

xx c r

aduc

T odor
venI

rul,

"fIul

slmpf,'

o 4000

c nu "Antla"X

ci

','S

va

put

luI,

cum spun

spus

-i

bot

o funcie

toi,

l-a

vr

amanet

lor~nlcu.

'de

vrut

oameni

- . u 1t e in e urc t urle
imprumut

<de

medelnlc

afar:

,-au

rf lIeralovenll

tia

lumea

I- u s eh l mba t h l n e 1
d

s-I

toat

Coo~an

ar: fi

nalt.

din

mo r t l

,1 cumnatul

mulumii

SArotlUX

ee n d I ca'

alI

caftanele

stolnfcul

u mbrcat

Gligor

to t

e as

copulul

Informeaz

ceea

cu rug-

t l a t- a primit

11

mu l t l

in

ep'

r elam

I net uri

cu b en l ,

m I g

Cralov

Ateapt
Coclol.

SI

Lol I u vor

Clucerulul

'--~--~--~~~----~~)-===~===--~-~--------~--~--Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

..68 XL
Nr.
crt.

Nr.
vechi

__ 1

2 __ ;

Data si
locul de
emitere

UNIT A II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

53-1

scrisorile
foarte

rulul

in plicul

Observaii

gro'

ecatostarll

Pentru

c- est

s-I

trimit-

scrl ori

al uas

Galbenul

"ex ee' ,

(bucata).

spun

cu 3 gro, I .l 6 parale.

cu 6 gro,l.

GInerele

dl

l u l Hrls"

M rin vrea s-l dea in judecat

todul
p

lui Arlon.

r e l lLl

Tnmna t

cu po ta acum.
Scarlat

1al"

acum

co~unlce

incr dinate.

greu

cluc

Cost

Astrlno

Sai g t

che

scoat

I s-I

pe

m rtor mIncinos.

Ori g.

ne I dent I fl cat:
nume

1814

Poli

i,

apr.7

fals;

n v loare

supra

lut Astrlno

zile

de 1

gache,

s re.
OrI g.

Cd. 55/:!O -

1996 -

I-a 027

Costa

baniI

lanaeh
restul

a-

P tru ta Bucu-

p l t l t l dup

banuluI

cove nu, pentru

pllntnd

Costa

prez ntare,

vtaful

logoftul

rnc:oveanu

de 7000 de gro,I,

fi

J , e

cripta

tr s de Polthronle

Petru

scriere

8 nul Gr.

xx)

10

T---------------------4~--------------------~-----5~------1

~3

V13dolanu

94

MODEL

20 de

slugerulul
Grlgorle
luai

lor8rn-

de el de

Porumbaru,

formalltillor

nd nec -

- 69 Nr,
crt.

95

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

11

CUPRINSUL

XL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

S e'r l s e e re de -La loslfo!,

1814

apr.7.

d r l t' la

BIstria

Petru

Blstrfa,

la

..
" n legtur

s e ru l suL...de la
car

se

in

a trimis

c c!

ru l lor
1

de 40

mearg'
n turl

aceea

o reclamal

s~ se

rugat,

fr
s

re

JUdec5t.

Poate

convf~

z apt s ,

c ci

umbla

pe 'la

totul

eu

111

se

la

-1

n l s te
n-ar

ca

de
s

I me n I

11mbe

t pe, care-'

gro

I n-'

c e 1

ap l ane z e conflictul,

conv l n e s

e I 1500

o amna-

fapt

l anu
t

se

il

este

cu A~~enlos,

c c l nu-!

superlo

trebui

De

la

HAgI

pe

'ea

Judece

l "roag

Judecat",

a cerut

uri.

l ceart

acum

Bucureti

l tnscrl

r v l n , dar

r...,a

el

la

cestela

pentru

la

p re de ee]-

, Arsentos,

aproape

de zile

Cost

il u

cu

de s e an d l

catmacam;

pn

mal vre

te

al

s l in u r na

chemat

s t

nu

.re)

cu c ar e+ e ajuns'

arhlman-

Hag I I

ctre

lova

Ct-

Judeci."

pe

e sV_1

la
dea

de t-o r e az

ar pt

uIt

cu

r d e d c

Poate

ar

calmacamul>c,are-I

ar

n j e az

ste

prieten.

Ori g. '

96

1814

S'cri s e

re

de

la

Ioan

An s tas I u
1

ap r , 7 ,

Petru

c" t re

H gl

Cos'ta

, anus

la

Petru

Como-

CraIova

tenJ

"SullotuluJIl

e r
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

prin

(vam)

c re
105

au pl

11 d
vIte

MODEL 1

de veste

mari.

pentru

J t 60 de parale

1- al vandut

c
tre-

de

I
I

- 70 Nr.

crt.

Nr.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

XL

UNITA II ARHIVISTICE

MODEL

Observaii

-------------------1--------------------------------------------------------

-~---~~--~~--+---.----------------~--------~--------~------~----1

s e va 'i n el e 9e e u ~ a me u 1)

P ~ Iei

c re v

veni

la

Clnenl.

Au venit

Iprti1e'CJnent-ulul'oamenl

din

ca s

le

IVnd vite,
cu 19 groi
perechea,
dar
I
lel nu a acceptat
deoarece
nu d3deau toi
b an l I odat

eu

Jum~tate
a tr

ci

e vi

'tle

termen.
ele

nimeni".

nu a mal
dIn

bon

I Cnd
1"11
1

l-a

l-a

ti,

promis

c3 in

li

rs

uns

Hagf

prin

ca s-I
cteva

zile

1000

nici

un

10-0

dea.

to t

(Ianu)

cumpere

II

d]'
d

Hasan-aga

acesta
ar.

f"'r

de cel
de 1

la

I-a

trimis

Bucure

luat
de

cerut.

un mijloc

tr'ecto'are~

e care

suma

acum i
,

-el

Are

In afar

primIt

l-a

Jumtate

~rtn

orO$' pe c re

numai

l ba-

la

marf;

l-a

plteascl

o s

Id
1

r e l- nu m'ai s pe r

pe Hagl

lanu

I aeh t e t t l ce at e
re

autrt

la 'Bucure

tI;

5"-1

trimit

logoftul
deze

1996 -

I-a 027

nu-J

p~

l'

treac

in

de fIer;

cazul

pe

poate
Iar

1 pe

cevu , ca s
S -1
are

de

c merge

acesta

eu acela.
ecl

: se pa

coet.e t

pe Orghlciol,

Dlnu

IIltele

cu vame ul

despre

t08g

il

LClnenl)

bine

socotelile

15 ocale

Cd. 55/20 -

c nu se are

acolo.;

Hasan-aga

l t en l+

trimit

m re

nevoie

J~

- 71 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

1------2

CUPRINSUL

UNITAII

XL
MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

l~00

r-ub t e l e d~

O de n r a l e

220

de groi

t ens

e an t t

264
n

9 ro lin

de r ub rei

27

nopc L,

roi

uc

r l d l r e c l l L,

al

(bucat

'),

(galbenI)

1/2

157,20

uz

2 8 de

tu

2~,2

ce

de
ml s I r I ,

l , 281,30

18 gro'11

rUb11-

I)rfg .

97

P.5vs

13
~tre

apr.8,

cBucure

ti)

l en us

Hiigl

ndu+

l mult

nu e~ta

la

s n

nici

""'~

1a H r l

de

ttf<il

bAS el oh o dc

Craiova,
a t e i

o noutate

t r an s ml
s p un n d u-r I c

prin

Bucureitl.

o r t sx)

98

14

Pe ve r s o

Scrisoaro

1814
ap r , 8 t

c-tre

Bucu-

va

res t l

o poli

H<lgt.

de la
l an u

conp Le aen t

6150

bl n e r l s

Burecea

f;hl-

Matei

u rnezu"

Petru

CI')St

ca s incaseze

Alexandru

"Frai'

11 anun

p r l n care

de

it

la

trimite

o r d-l nu l

groi

14 mar

lui

de la dot

(Bureea

pe

craiOl

la

1) ,1

e te

ter-j
i

menul
s -1

d~

plat

trimit

.s c r le l

Oupprintr-o

u l Astrlno

Le scrie

atci.

re in romnete,
t

e as c

,i

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

02'1

b an l !

nite

tabac

ce

Jur

s-I

71 va

ocazie

sau

p L

t.eas c el

blnarilor
anunndu-I
Hagl

rusesc.

recuperal

-t an u s ,

s-i,

o scrlsoa
s-I
Ii

pl-

trimit

- 72 XL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
ern ite re

99

CUPRINSUL

Po1t~

ap r , 5,

da-

l<1<al~)

de

AthLDnaslu')R

nada

curont~

zile

de

Sachelarfe

la

o rlg

'fag'

ordinu'l

ela

i'

eul

Constan-

v.Hagl

s so plteasc

laC

suma

tras~ de

roi

r u e s up r a lui

s-I plteasc

ca

POstelor

sum

pentru

de

P tru

de

acolo,

dl
l uu

p e cn r c .,

t>

C rol i ave i; pe v ,

ea

l h e l l Con!ita

print

ul

de p r l u l r e a . umed.

c as e

ti.

ic l

rg

de 4000 de

Cost

Bucure

ordlnul

f r a t Ll "}

sum

;! Cos t

lan

Astrlno
la

cInci

PolI

1814

f ov

mo

I\strTno Coa t e Petru,

lui

~Qro s cmnc aa

Cr

in
dup~

Sucurc$t

z~ c

0.8

ordinul

r.l0.

prezentare)

de

ca)plfitlbll

e:te tra~i asu

I~nu

(Il

tras

la ..
USCLost&)p~tru)

ti

16

roi

do

e Bucuretiului

la

polita

5100

Ioan

'HoD'

100

Observaii

ARHIVISTICE

1814

15

UNITAII

(1)

n teazd

la Casa~Po

cii' s-

telor)

~ri 9-

.
101

17

1814

Scrisoare

ap r , 10.
Const
tfnopol

Bucur

...ti

Crlall

HAgI
I-a C27

Malc!u

ia ) c t S r 1 no est

coletul

1996 -

la

(C;

'fr

Cd. 55/20 -

de

~-i

'II;~

fi
s-l
Ianus.

I rnl t e

o'vit\ll"
plti

u'

H'gl
P

la
val

Tole

:>
. ru

r.u

Oi . i de

col

t cu

t ch I rl a pentru

trimIt

MODEL

Craiova,
u

1a

marf
el;
la

ban 1 I de

- 73 -

Xl
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

1-------

l'

ke Ltolfu

chl rlglul

Anasta,i8
pr

r ce ~J

s.a

l mI t 41. de 9 ro

tul

e~ ~arf~

adus

~rlevcr
i

el

,te c a

e J r l a p en
de

ac

(CO le-

ru

Constantinopol

,91 av

102

t8

Seri

1814

soare

apr.l0,

etr,e

H "

e uC!J-

res tl

de 10CO d

Ianus

~tun.5

alta

t r l ml

if

P,n!,

cceptate
s-i

sede

sau

d c

un]

s~ o Plitease

d p~ 7 zi le (de 1a

J ea s c

S il

7 n 9 rf

~f

dup

ce

prlme,te

As t r l no aici

nu,

L~Jgur-~,

polie,

')

lut

car

p1-te se Harnugl

de ~roi
(1)

Kohen"

rin

do u

ro,t

Ioan

Crafol/a

la

~~ 1270

Qafael

"Fralf

s-i

r l ml t

oprtndu-i

fI

wanlt

seu o ocazie

provlzionul_

O r l g.

103.~

Scrlso

19
pr.10,

c t r

re

H391

calmaca

ul

v l ,_"dn

[martie)
!
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

i str

Costa

Poatoll'

dat

de

la

Scana

lor,

prietenului
a afl

o lupt~

Pari

pe 25

teribil

u 5 pe (ti a pol e o n');

au intrat

Pat

l o v a anuntn-

pO!itclnicul

t ur e al

a l I a t L! au

1 1. aud

Cr

weL

i anu 1 Rah8ve'.

martie

A5trlno

scrisoare

Crai

r-un

nu, la

primit

B u cu

re ti

de

'a

29

au f cu

- 74 Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

mare

C("

man

. fi'I.rnu

!J

t!

os

t {}n

r Im I r

urnlll

gaz

ee

r s o an c ,

b mb f'lru1

'tnto

it

mar

ro).

b a cu l

de

anul

-ce~t_~

I~

ZI

r u co c l

per.

re

s I s c r l s o r i p r Fv l nd

Ornil:!u"

dIverse'

:.;n-t'

Ar,

eri s o a re a urmto

1;

Br5ncov

va ve

eoe

l-a

30

'p

anu

t cII I d

at e

cu a ce s t

10lt

20

Scriioarp

1814

e r,

d~ la Teodor

c tr

"ar.

11/23,

lt"

~ CraiovCl

or

m n ele

o va

Paris

cea

va

e-

i nu

cu

pe C~r

1.

cu

'in

'1. rli'lbli:

u ga;: .tel

te

eu po~t~

de ~iine

s r l r l 'l...i

ler~tllr5

va

dei
flol"tn

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

inc~"ca

panli

z t :Lapolenos)

Cursul

190%
ii

Ze
nu

In.

va

c,.)

Crobi

primi

sunt
c

(%/:

alt

Cf'.l!st").
pr

pan

s~

camb e

235

v~ d~ i

cu

acum chiriile
% (d

j:;a-

francez

e s e ti l c d r umut ~ C o Il" '"' rei cd)


pe"'tn'

n im c

nu ~ I au de 9~nd

1"tr

Belgrac!

1 ia

cut

rC?tr

cu poporul

!r-r<"leon

e ven I>

intrare.

se n~ se urce pe tron.
e te

~ ~ fr ...
CU

m
ser

hE: -

L~ lail)

Petru

d'pr

nu s-a

n t ; dt.:p~

eodoslu

ff;g.5tur5

Il

lr1port
2

Costa

d!n Europa:

rn

i lor

I oru

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

Xl

S ..

l rt

'd

In

t e nu

o
10

ordinul

aven t ej oes e : 9
13

Pesto

75 Nr.

NI'.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

Tfmf$C>

!Ce!'

r<"

ns

Observatii

ARHIVISTICE

jtinde

sti!

lui-

d.

e~1tt

l Dert~CQre~

Buc

tet

t'

de 9ro$1

0"

1J

(1A

A5trlno

lut

la
de

ct

Atena-

Ad -K

As r 1ne

1~.

tai

Cos

au impru"-u-

"1

s e r da r u l To

$11

lun

1% pe

l dob.nd

not az c~ s-au

Tnma n'am~nt~

e re

II

1 3 de a- I res tit u i 1a ce re re

capltalul

;\tt

de

m f

10an

s e "'fl

cu dobnd

nla~."t.

la

adeveresc

frall"
6000

te

e el

Petru

oentru

l n s rI s p rt n ca re

ep r , 1 t ,

n~

F'latvr,r..

LMlhat:aChe')

p na l o t L,

1814

res

miere

I'nmn~

21

61)00 capi

lfchid

Pe

serdaru

~15tJt

din

~296 de grosI,
Y

s l 296

ta'

Y.

ctob"d

t soc~te81A.

o r !9.

10

r.onstantln

22

L l'ijlr".,ic

ap r ,

.eri

lui

tanlJl

jude

ului

f')iamantit

cel

s care

il

d,tor~I",.:, riup.cum
n l e l s

'lu-i

la

Rom nal

150

ing

Tn te ren

dute

epl-

pe s t en ll

5)3 ob l Lqe

4rce!'\tt

pentru

de

s~ nu ingdulft

el

d P.. t 1eri.

l-a 027

tul)

I (1)

fi!

ar

1'1

1996 -

Ro

Statie

d l n 'Jiltul

Cd. 55/20 -

MODEL 1

. cO'\1andat

10

UNITAII

_=-2_~

14-120

CUPRINSUL

Xl

de

20.000
t al er l

spune
s

pe c:are!

ep l t anu l],
le

la

600

3 z t 1e , d a c n

- 76 -

XL
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

U~ITAII

Observaii

ARHIVISTICE

tOb

CUPRINSUL

2.2c('" 1 u c r r

o r

e -u

acest
p e ce

S3:.r.tt

n
'i t

Iw
p r Imf)v
"" r e-

'j

ed.ac!~

r':!ri!c.rd

lI.'

r nr:-

w
a

1~' isp~'e;v~
I e e t , p en

datori

107 ,23

t r c

e e r ce

te r e e

ls

z ep

ce

lv l

e,

Scrisoare

1814

1, Tecdor

Teo(.osfu

ap r ,

12/24,

ar

Orova

Ieri

m re n~ ole d
pe

$ o CO

c r~

t e.p 1 ele

ceru,

l-a

ce

1000

cel

dIn

rieo;:rec:e

r nu aur;j

ta-

e s d c : t 4 t ,2 '3
an

n sfu
(t':enovl
ag
t

d t

t-

ci)

'i

r l ml s

nul

la

lui

tiI

nu

p rcv l z t on

I-a 027

rimlt.

l , conform

"Imn
cu

vi

no

c re

a r m

or

t-

ne f l In d

3anl

pl-

mar': i

.1h" r.t~r m t l s u r l s

de gro.

'!,

be; 1 i
J-a

ff.)'lt

:-l.erlJ1:,d

1300

8!'MC

vid

la

nfau,

r-

s l '1 grosI

b ro

I-o

de q r sti

uf

rf

li)

632t)

rt. ii cum

la

supra

1996 -

de tal

So co t e

p~"~

rcu)

1u l C o s o f e :lent ru

Zemun,

termfnat-,

Cd. 55/20 -

; e I 640

M6

lui

ftt~

II

ne o po \1

1,

cu o r d l n 1
pateu

ccmp

de!' cop r J t

77

Xl
Nr.
crt.

CUPRINSUL

locul de
emitere

tul

Fran

pe N poleon

im reun-

Ca bl

est

cu 214%.'

Scrisoare

de

24
apr.13.

soslt
Sen

SV

Vldln

pota

d ct

tlnopol

compania"

ctre

la

Bucureti

prin

f-au

trimis

cu car

Astrlno
care

lui

Lollu

trebuie
nu

lui

ar

1814
tantin

Bucu"

Ipetru

cu na-

il

v.a Infoambele

tcolopol.
la

XL/2

de

Cr lova

1)

cu pOM

pentru

cu

la

Z p an l o t l "

"Nicolae

ctre

Hagi

trimit

Cons-

tanu

costi

nd o epistol

Iretl

!I

o r I mes

[s up r

de 300

portarului

groi

Nicolae

~tra5)aParlsl;

Ip e r s o en

-:

ll~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

impreun

nmmlc,

(Hucea

re

cop.lnserate

Scrisoare

apr.13.

vllto

nJez

fac

SW

legtur

p aehlnw;

XXXlx771

25

de

a va discuta

O ta

Orlg.,

Cu afacerea

Honcea

in

acest

z ru l Kumbl a t ,

n Mls l ne z l ,

el.

NIci

nimIc

rumbu17z11ele

produse

poli

nu a putut
re.

despre

Petru

v rtlze

Stef

neleag

rbd

ma i

Malea

"/

nc

a aranjat

sa.

Co ta

il

detron

IIConstantln

o secund

se

s5

I l-a

cu scrIsoarea

Ob "'tH
5

nu a af1af

cu f mllla

la

1 4. O O O de 9 ro

109

ARHIVISTICE

Prin

Con t

UNITAII

-----------1----.

1----------3

108

Data si

Nr.
vechi

MODEL 1

aceluia,

dac

.. 78 Xl
Nr.

crt.

Data i
Jocul de
emitere

Nr.

vechi

---Il

CUPRINSUL

Iar

dac

pltete

o rt
1O

1 B 14

apr.13.

c t re

Sueu-

il

retl

lng

Agi

de

la

un z ap i 5 al

mal multe

locuri)

toate

I ee 1 a de

amanetul,

2052

grot

groi.

11 roag'"

strict

ceea

ceea

ce

1.

ci

24.000de

b nil

not'"

9 ro 1.
pra
dup-

, 1of,

s-i
il

lui

car e era u

noteze

el

foarte
c a primit

el

este

nu tie

S treac
groi

cluceru

cu b a s u l de 11,

n
al

lui

pur

dac

socote

Dlnu.

A luat

o poli

de 4000

aceea

de 5100

de gro f

Sachelarte

a fost

acceptat

ce va

lua

bani l , i

no-

11 i

tras

I ar

tlcolescu

medelntcerulul
t-a

in

spun

"innebunlt"
totu

ca s

e GU Dtml-

15.

ce t r l ml t e , cci

simplu
teaz

trimi

mpreun

(!n

nu a primit

cu servltorul

Oi In l t rit ch er

J r u,

foc

z ap l s e l e

1 a erau

trImis

ca

a a de m re,

Inc

banti,

Pf

nu,

J a T5 rgu

s5 pun

ni ci

carei

prietenIlor,

putere

m netul,

t u

d ta trecut

de

inceput

1I

Cos taP
prin

scrfsorlle

are

fi

str;ng

t r I ~.

me d 1ni ce r u 1 u lOt

alt fe 1 ar

lui

banii.

Craiova)

staroste1ul

dea

trI

remlt

l-a trimis

c-

azete

nJci

le

1 a ~.

lanu

Ciuma nu ma"

I-a 027

g.

anun-

s -l

1996 -

Ser ts o are

Cd. 55/20 -

Observaii

ARHIVISTICE

26

UNITA II

MODEL

triml

de
as ui,
te

79
~
Nr.
crt.

d~O

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

"

Xl

ARHIVISTICE

Observatii

----3

Iprlntr-un

Q.~

L s tab

L.9 Ib nul)

groi
'da,

10,20
d

fi rman:

venet

inainte

oland

te

la

6000 de gro

despre

orndulala

'Slcea

"Iu-I

_Jgur

lor

plti,

o amen l I

n , nu 30 cum scrie

in

3uea

cu 4000

15000

ar

si

nd'"

mal

d a c

I anu~

ac

el.

mult,

care

e a'! ,

liN

el

poat

le

dea

afle

H gi

e sau

nu

a c

c~.

numaI

tll...l
trecu

(Oocu-

Cal
lu

d 1-

JTI

20 de

continuare).

de groi;

un

de

5~

mo tile

dar

de la Jud.

groI

avea

cu

1 ca 1 ay e-O

(polita)

r i

1u I

c r l e . Pentru

rupt

p re ur i s

o po 1 r

~rcud

me n t u l

de '14

a tras

c~ o va

s,cr

putIn,

era)

ch i

n'corulul
pe

mai

~v

ra

I asu

r funducit

fi
W

13
de Olan

a ce s te

poate

nun

este

sc,

cursul

zul

vr_ul;

e , 12,20

d r cine

f;

13 9 ro sl , 1
d

t) prin

Dac gsete

gro

mal

9 r os i?
I

cunc e s t e

cel Imp r

12.10

I cu

11I

Poate

p r l ten.

mon cie lor

I
I

11 va

trimite

pe Tn

I Constantinopol
2000

de

po 1

con

n'o
(llps

grol

- - i

u 1 1u iMI

n cerut

I-a 021

Evst

, ti j

b an l d

.La

l u la
cu Jolle
01

de

t", ~Icolo-

tit

H Ag i

c I u , d r a!

.--===-

r l mi 5 o.

s:--i

r i OI t t

sf~rltul).
ori

1996 -

il

se

v d ce este

~e aco 1 o. foi 1 e c J - a

Cd. 55/20 -

MODEL

a re

Const

n.. '

'mp r . J

n t lnop o l ,

- 80 Nr.

crt.

11

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

27

CUPRINSUL

XL

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

$cr

1814
apr.13.

JI

co v I c i c t r

H gl

lanu

Zemun

la

Craiov~

care

dei

!-\l

nl cl

un

scris

la

Taeder

Slab

pereze

o d

Tlu;

ac~sta

Cost

reproeaz

5 s c r l s o r l n 'a

r s p an s ;

to

c~

primit

pit

fel

(.~ i e l , 11 rug

ce

tefan
?
P tru

po Lco vn l cu l

l s oa re de

prin

r le a s

se

la fi

i-& comunicat

cu

re cu

1 lui

s~ l-a reml

":>

lui

Hagl

SI ;nc~s

cel

ze

b nii.

rul. S"}
M

I t ru

28

de 1~ Coclu

pe MArcu

cor.l/l.g~

0drfa)

ce au avut-o

s e r I s o ar e de 1a

1814
pr.13

dator

ctre Bagi

lanu

c o r e i~

prin

nunii

l.istG de mat

din
celor

135

SI
9

1a

cu

deoarec

cnd

Kavr~

Petru

ca-j

JO~t

1.

la

e s le.

Nu

uIt

(.la

P t u

Croio

trimite

banii

n vnz

de

a di scutat

erau

t o v

'i col ae Costa

de v l t e , bard

cs I nen

croito

cu el pen-

in

Cost

i.

V:JslcJ s

~tcl ~a s se socotea~c

vln

112

1.914 groi

lar.u,"

rea

negcdal

de

cceptat

galb n

cu "Partal
curs:

II

14 9 ei,

1)

ve n ti cu 1 $ 1 13 t 3 G
Acum it

893

de

l uz Lu c l a 3 gro't

l eh f l l c l t
ticl

cu

olandezi
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

L gal

1876

de

14 9 o I ;

cu

13,30

groi

groi

in:

~bucata>(.
n

90 de gro
groi

Kr e m iz.

ci

b nul)

s uma de 26i!4

t r Im l t;

MODEL

buc

131t de ve ne
i in

ta.

72 d

Suhatu

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

81

CUPRINSUL

UNITAII

voI
liS

ai

nu 'le
d

ele;

cele

a do v e an U 1 u''''

ia

fie

5"-1
d

la

l~,

la

au nevoie

la

N gol

30 de ocale

trimit"

55-1

dea

lul

o qo re.

Savu

ci

ne-I

au

d te

f e te

de

SI

un

gro~f

u fo

au fos

[s uh a e u r I bune.

Isv

care

de gro

5QO

c c l

a r en de z e ,

pentru

de 3,

dar

exemplu.

de fier;

250

Constantin

Stefan
~

Laz u , glnerel
rai

lui

de f l u l su,

pentru

5 bol

53-1

cump-

treac

pa -

in

sa.

o r J sste

) PArta.1 1"

c'estinatarul,

Hag I I anus , "Mavr


Craiova

113

R v a u 1 1 u I P.S

29
pr,

este

(scriere

t r

e r l p t o)

l noe

os t

e P

t ru

14
a CP. S t b I 1e t ,1

s"'u pentru
va da

5"'

1 t r e a c

c , 600 da gro,1

,hct.)rgha

con tu 1

pe care

il

10 n Blan.

o r l g.

14

30

apr.16,

"aghiotafltul"
Iov
ai

c t r e Hagr
ru

r pede

oarece
1996 -

I-a 027

l an us

cut destul

Cd. 55/20 -

rodlacnulDanl1

s e r s o e re de la

1814

la

m l n t e
ceea

ce

s-I

de mu t timp
s f r s l tu l

lui

la

rezolve

1-a. rug

Cra-

c-t

t e c l a tre

de
aprilie

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

Iri1eS

XL

tunel,

dePleaCI

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

XL

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

~--------------I-------

'---_I

1---

82 -

t r rop o l l t u P nu-I

~~ fa~

schImb

de mo fe

cu

permIte

C31u6u.

Ori.

115

31

e r l so e r e de

1814
apr.14.
Ada-

R ca

c~tre

"ta!}1
I

fI'" tit"

la

t fi
polt~
d:

Costa

Petru

prin

'cre

il

n omu 1 su.

5100

ventual

1500

rle Olmltrtu

dac~

ro 9

~al

ncasez

sWu

e-

pentru

o en a S 1 n I cu 1 U t
te

')0

expedl

I - I t r ImI t 1u 1.

dl

nu o

re s t u 1 de b CI n I s

anun

ucur e e t l ,

trlmls

de

1 nu,

H 'gl

omuluI

scrisoarea

M 1 d n,

rle gro

C. S c~ l Lar l e dt.,

c e r e ban 1 s

St

.0 ri

slu)

i enus

Craiova
mt

10 n Athl...an

ta

expedIeze

I1

a al~-

scrlsoar

protoslngheluluf

de

la

VJ"ln.
r l g.

116

32

Ser' s o a re

1814
apr.14

nu"

ctre

LHagl

nun t ndu-'!
moi

Cr

de

la

Ghe rmanos

I nu

la

-,

va

trimit

l ov l t

cu

un

il

e r l e c a fost

hot

rele,

In

el este sigur

Cr lov~

10

a-

s l n e t u r l Le
lu{'\r,

inclilcat~

cauz~

"Ho reze

dac
1

ftulut

va avea c~tlg

toate
Blbes
d

cauzli.

o rf

g.

--~----~------~----~,----------------~~------------~----------'
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 027

- 83 MODEL 1
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

--------------------4-------------------1------5------1

l'

1814

ap

.14.

$cris

c-tra

ave

re, t 1

data

Buc

or

noaptet>v

ca

re

tanu

trecut

pac

trimit

Trnpr

1ul
Ici

nu

tot usi
I

un

berbeci,

c-

in

1-

2000

adus

o r t g.
"

I-a 027

al

Ghi

dea.

I-a

dat

s o co t e as e

(domlui

dar
tul

acela

M leIu,

S3- t
01

va
el.
100

de Stefanache.
)

plteas

Coofan

Hagt

de

N~u

colo

veni
II

re de

nu

r 9 I n t cci

cu

s"

dar

,--1

rO$I,

cnd

tben

achiziioneze

5"

de

lui

ta

de pl-tlt

.n

ur l l e ,

porunca

1000

se gsesc;

1996 -

ca

n gal ben).

curent.

rol

a .anetu1

fie
II

de grosi.

1400

rei

mal

s~

de galbeni

z P 1 sul

moneda

5 ..1

un al

fac

Iar

unde

prin

100

r""va

cerut

se

5' net

d m"al mult

C~'

l-au

galbeni

nimeni

Cotot

dea

1 to at e

fIxat

cu

relele.

nu

p-n'"

$per

t";

l i o r a cu

sc").

li c

nu

de 450

oeste preul
ne

scos

toate

zapisul

Cralov

rzboiul

incetez

5-

9 zetele

tdespre

d l n LJmperit.t)

la

t1

cu scrlsotll

AII aI I "l-au

drept

Costa

Petru

trImIs

Informeze

cunoscut

Cd, 55/20 -

Costa

1-

se

le

num

Astrlno

r t l z n du= l c~ odat

Napoleon).

la

de

nu

acolo,

trimite
funducl

,1
I

84 -

Xl
Nr,

crt.

vechi
2

118

Data i
locul de
ern.tere

Nr.

CUPRINSUL

34

5crlscare

1814

rafova

Zaharl

Bucu"

nou

res tI
I

strlno

de la Fran
cu

'veclnul"

I,

al el
a zis

<l\me S

de aceea

la Gheorghe

de

Co rJ u 1u t

1.11

c tre

I s p r vn l e l l o r e a s

pe' :!octflrul

SQlomo"

Ol!oereC6 ~I

luI

multe

ee per on

la

foloase,

porunc

'nte. S" atb~ grlJ


geroa s nu fIe
t re I 1 a log o f 5 t

'-a

1e-

plngerea

C3nd o s dea

c e t .p r ln

c lo~~t

msl

dGt~

colo s rdarul
J

T~r<JIJ Jiu.

roag

il

1 c Im camutul

ea si se schimbe

! alun

altora.cela

pe run e a d t

cu

eanu

t anus

IH3qt

<;

de

e a lre ac a

r"

Bt

legt

V rdac

s~

cu el aco 1o.

Cra'ov~>in

3du$

g"

Scrisoare
S

"sa"

vroa

rob~ o lunw-dou~,

Ori

1814

pentru
c

e n el e sa R H ag i Ian u

cu care

Sterlu,

r acesta

stea de

lui

11 t r lm l t e i

Ivoglu.

s se nelean
d

al

ade care va avea din

Constantin

l a r l u'",

retlu

Costa

Constantl~

d~sore

I'HOC~5

rut

apr.14

de

cilt ~~. Jo..-VVA-9 Q,t

apr.14,

35

119

Observatii

UNITA II ARHIVISTICE

t pe

seu
ce

ti

octor.

Q rI

12

36

Seri so

1814

apr.14

cAtrE.;

tee d

Cd. 55/20 -

1996 -

la 02

HsgI

Grigore

re de
;tWuJ

la

MODEL

c r e t cve

a lua de la Tache

Slte

nu

eu rug5ml

Sengescu

baniI

- 85 -

Nr.

Nr

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

XL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

--------1
5
I

1---------------------

t o r e az

bpd

datori

I unde

din

p r e ss c~ ce 1 88 d

gro

s'a,

care

I mpreun

ltfel

s 'p1tea$c

MODEL

nu

o-

cu dO~

are

zapisul.

o r Ig.

1814

Scrisoare

apr.14,

Furtun

Cerne'

prin

care

TI

luI Teodor

r osl

trimis
Tncii

un

asIgur

Craiova
comunicat

poate

s fac
. ce 1 a l-a

negatlv.H

pentru

I'IlO

r u 9 a t . i z 11.1 e
ml s

Apostol

,-~

tu r.e ti;

r~spun!J

o d t

la

Teodostu

o 1 i 1e ; n

Mlhalache

i lanu

c r r e H(

IA

de

,t

le

ro

re cut e,

,dup~ cum

l-a

c n d i-a

trI-

dou z p l se ,
Ori g.

122

38

1814

l n s c.rl s prin

apr.15

,.~&t nes eu adeve re, e c


"Hagl
u-

pr

lanu;?

unul

la

eetlulturl

inapoIeze

o r l g.

1996 -

I-a 927

do-

,ti

12 scutelnlel

ca

la de a le
s

u.lI acee

cu semntur.

de la

s l fraii"

lor scutelnlcl
).

Scarl

(tnscrlsurl)

pentru

Bucureti

ve r l n t e 'numII

Cd. 55/20 -

Petru

3. cu oblfg

pentru

trimIt

1uat

l v l Len l I domnett

~~~

altul

Costa

c re vlstierul

le
(n
s

dea

ader

text
le

I
1',

,86 -

XL
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

39

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

12.3

CUPRINSUL

ce' la

181 ,.

apr.15.

Hag'

Efst

Negade

AstrJno

tiu
Costa

e t prin

re

scrlS

I Cao

rle la

un .

'

c r e e I au

bine

Sucu

le-

Salonic

rtizeaz

primi t ntcl

P.

un

recupereze

Se r r e s la

1.

Craiova

av

nu

Hristodul

141nu

Serr~s.

Sofi

la

ii

02-f

fan

r e Hagl

Petru

care

-SOVO.

St

.)

b an l I p

"imi"

Vasilache

bl~nurile

samur~

d~

I ltf.l
110

urlind

de

nlll"

11)

lele

e lcl
r dA

n an da r

pentru

,"'In

..

, , ac

grosi.

'1

a t'

vo

tpj-

r eo

IJ

le' trlml

te

de a' c l ,

lor

scumpe te;
e e rn e a de

para1

30 d

cu

a'

m re

:0

cu 2 9 r os

3 1/?.

1e'"

Isuf-hel.

su

mu l t,

c 1 a c set

sta

mi

ajutat

lof
gube.

..u fratele

t-

ch l a r

( el , c re

ve$ t i bun
n'r;lal

lb

rpIJ.,

pleca

la

p n t r u afacerile

l foloseasc

.08-

ti

(perii

cu 66

cu 3 groi;ru..
l~

Cursul
elele

1'\0

sunt

est

prtn~

IL

de drp

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

ste

ebit~

semene

1.>
an I J

prin
p

tn

c de re , r ub I

1 cu 115 oarale

st~ a~eea

c Pol hronla

groI),

nUM

d ~

d 11

r'l

e de l o r

sat

socoteli

fu~

-1. 1.nOr) (d

3O

falsfflcarea
care

c l-au

riu cA

Dlmi

u 1 '1 I

buc

1. inea.

reglstr
fBcnd

nct nu le mat

lor
a-

des-

- 87 MODEL

Nr.

crt.

Data i
locul de
erru tere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----------1------_--------------------1
1_~1~--~2~~---3-----------------------~4--------------------~-----~5------

12313<:1

ni.

Se. p

cu mal

mulI

1.preun
rit

c t lal'

L!!U se

fugit

acum

l-au

desco

.con t r o l n d regIstrele.

pe toi,

Deocamdat

tm-,'

.a acionat

nu au ap~rut,

tie

unde

au

Ori g.

1241

40

Scrisoare

1814
pr.15,

ctre

Hagl

Sucu

prIn

care

retl

cu ',erdarul
tantln

lanu
il

Costa

anun

cu l u l Gllgorl

de

slneturlle

luI

llgoracu

Ctolu)

scrisoarea

vs 1 c

a s

orndulala

1"5-a

~ect

al

Net ual

el,

a d~t

de galbenI

amanetul
de 5tefan)

ac stuta,

und

la

cu el,treendu-I
Or I g .

S5 fIe

Judeul~
cu un pre
, deoa recel
Pe v.Astrtno

2000 de groI

lui

predat

monede

st~lnl

al

ce 1 of I el al)

Tn r.e alI

-1

N u trimIt

e t t t r e pe run e t t ";

dat

lnoteaz

~e

nu accepte

ma 1 mare

acolo

unul

de Lollu".

Ivorbet
atent

r t mt s :

Con

chiar

cu Hagl

[Hagt

CraIova

l-a

de 450

Brllol

cum,

MIslnezl

Ieri

2 zaplse

100 de galbeni

Matclu

la

medelnlcerul

Co~ofan-L

l'ul

Cd.55/20
- 1996
- 1-a 027

Petru

ci

T che

Coofan-

altul

As t rf n o Co5 t

de

t s
in

5e

luI
in el

partIda

~ 91
a 9
lor.

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de

41

Observaii

ARHIVISTICE

Scrlso

1814
r

Hal

o r

sub

c'"

casa

re

de la

lan u

de gro

5100

in

s-I

'ovanovlcl)
cum,
banii.

curent
dea

o rr

in

rat

l!i

c;)tr

Bucu-

vo/prin

care

restl

po 1 I a

de 510

alt

tru

r l 1;

1500

Mladen
ch Iar

ncas

az

a primit

ar

1a As tr I no Costa

de

asigur

il

pe

f l c ,

Ieri

c re

I le

a fost

incasa

I il

de groi

sume.

Pet
Cr 10

la

Petru

Costa

I anu

ap r , 17 ,

dou

Bucu-

9.

Sc rf s o re

1814

din

sVu,

dupw ce

a n-

"Constan-

re ne vo le

noteaz

de groi

150

la

a t

omului

r stuf,

Mladen

de

ccI

Iar

pentru

comp n l a"

moneda

de groi

Ath~nastu>

de polI

Sachelarie
ti

Ioan

C( os ta') P e t r u

form

cel

tin

42

UNITAII

--------1
---------------------------------------------1-------------3 .

ap r , 5.

126

MODEL 1

emitere

25

CUPRINSUL

XL

88 -

remi t

va

t r l mi te
lmpreun~

pen
cu
l),;

medelnlcerul
de

la

Olnu

1-10goo la,

nu au scpat
ali

mori;

s lbl l

pe

servit
250.000

1996 -

I-a 027

se

din
care
ct

r edina

ca sW-l

de cium
pare

altfel

alanul

zile

Cd. 55/20 -

la

salute.

mereu

c nu este

"Dumnezeu
Rahova
le-a

a putut,

de groi

domnlul

dar
"cuscrulul

aude

de

transmr

cu mIla".

sV_l

f cut.

'new

Spe

n-

onoreze
Pe

el

Xx

I-a

a mprumuta
lui

ii

Cotula'x

- 89 -

Nr.
crt.

z:

__1

l'

Data i
locul de

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

ARHIVISTICE

it

e_m~er~------------------------4---------------------

2!e

care

functia

Ine' cineva

din

Turela;

care

cel

t s a lov

lna

de la

fin

cu' 30.

nu este

momentul

l~a dat

8500

care

da t e r e az

p 1 tit

oat

care

I
a-I

S-I

p a t ach l n a , cci.
Lui

din

cel

NIcolesc~
24.000

I ncetul

pe

cu incetul

sp

Pap

toti,

la

tocmIt,

dea

le

, chiar

dac
A

de 4000 de groi

ta

ca

Hanul

! (arendeze.>13

Ale a 1 a y a

le

tur a d t n buz un a r u I lor.

o po l l t

acceptat-o.
s

Stefan

pe

Eptapslhos;

.:>

ia

uma S" a ne c J I t pe n t r u

cum s-au

p 1 t e 5 c a ce

927

leafa,

lui

o socotea-

re~pecttv~.

de groi

lui

aa

cea

a r us I e s

pot~ivlt.

Efstatlu

l a Agen

Viena

v n d

scrisoarea

eh I a r i

l-a

partida
nu

lua

(stogo)

v!"ndut)

primIt

mi) locle

dela

vertizeze

usi

Zotu

nu

marfa

in

lu.1

ch I t an t e l e "mt nc l nc -

A primit

o t~eac~

timpul

cu Tnase

de Pthtu,dar

I (pentru

des-

cu 40 de parale,

cea

pe tru

obin.

se opu~

in

s de n n um r a t e o r l

sulul"

1996 -

xx

.(Austrlel)

acolo

mpreun

va

l oc a l n l c Ll n~-l

cum s e vorbete

s l Ghlescu.

(1)

in tovrale

S ..adu

nlcl

a fost

s-I

c ci

5 pus

luI

Dude s cu il

rndul

su

e ~ v a p 1 tivi

altcuiva.

me dia

Observaii

-------5-------1

IIAntla"X

dac

de acolo.

dup

agrea,

pre

are. de unde

Nu tie

mal ocupa

lpot

nu

pare- c

plteasc>.

Cd. 55/20 -

pol i

- 90 -

XL
Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data i
locul dc
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

----------1--------------------------------------------1-------------

120

ta de 6000

~2..

de gro,I

LJ'agllanu

mal

,fi

s-I

bine

I ano

legtur

bun

I ch el

cu condica

sineturllor

tu i 1 OOO

tment

trecut;

ch iar

ar

lui

acestuia.

In

despre
l u l vor

prerea

mu l t j

ma'

car~ s vlnY.

nu

5e

le ho-

din cauza cIumei.

moiIle,

Itrn"ceasc

acum

un mus t rfu

vitele

dup

5-0

vnd

anul

q lu pentru

gr.~ete

de

gseasc

e a re I scrie,

l-a tr

me rI se

Vitele

cu pre

Hagl

pe C8re

o rt g.

II

x) nume
xx)

43

Ins

1814

ap r , 19

r l sul

pr.19.
Negade

lunI:

Astrlna

Stefan

'>

lichi,

1996 -

I-a 027

neidentl-

p rl n

48 de b nI

care

ruptoul
de 1

r prezint
pe

n
Ath

la Nlcol
lui A trlno).

despre

(cumnatul
luI.

naslu

ctre

Petru la Bucureti

d veti

fetele

(7)

L.... l us rt;;sura')

1b , roma

Costa
1i

un p s e udon l n

l an ua r l e-s ap r l Ll e ;

Guma.Lgtn.relp.

re

,1

b re s l e t o r ,

ScrIsoare

Cd. 55/20 -

c Zamfir

b ni

Ori 9

1814

tot

1 u I Ni co 1 e

Scanu,

Jutorul
p tru

15 ta t e rt

Alexle

44

rsoana

cheie

deverete

c r
prim f

128

IndescIfrabIl,
cu

127

'alse,

flcate

prin

strlnln,

s u). Zoia
De curnd

Vasl-

a venit

- 91

MODEL 1

Nr.

Nr

crt.

vecbi

Data i
CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITAII

ARHIVISTICE

I---I-----I----~------------_----_I
3

12'3

1----5---1

I a:i I n a $ f

ttLJ

dato rl
con t raI
lu';

atei

eu l a ,
V~

Toate

cnd

~e I s-a

aceste
i

se

b as a I nI
p e r

el

vre

ar

mal

acee
drumuri
cu

1 din

te.

vin~

ste

ntu

s l-

o tabr

re v l n

acas,

nu vine;

i tot de
mat

I ~ch i dat

printr

se

S~-1 aJute.
1

cci

luI.

a-

acolo

poate

'nu

il,

de toate

au format
s

rmas.

C racosta.

Ghl u,

domn e te

e au e a ciumei

5'"

'nc

ees-

,i,

H 91

d .stlnatorul

J r probabi
i

care

I IJ I

z neinelege-

Pollhronle

Glvl

Ch

acolo,

ntmplat

vinovai

sunt:

v ni

va

care

con ce t r en l I lor;

tun

faptele

d tore

de ao r d l ne l

cestea

L Guma>

GunQseut

C r eo s t

.a ce rut

o recl~mate

ran'd '.1 1

sunt

povesti

r ll

aduc

SV

uIT

B r f cu ro IsI

Observaii

cur3w

socotea

Gheorghe

ab l l , poate

pleae

~ 1 e 1 de. ale I

ort g.

129

45

ap r , 19 ,

Pat ru ctre

-Ianina

era tov
are

I~I)."
i

dup Pate
Ici

vegheat

d l f l.c l J

I~aO~7

nec

Cost

Ia Stefan

I anu

HAgl

despre

va veni

Cd.55/20
- 1996 -

de

SGrisoct~

1814

.Cos ta

zurlle

pe care

le

g"dlt

dege

ba ,-a

el

colo

c nu poate

plece;
i

p ntru

re

situai
el.

n l el

multe
este

Banlt

1a I
1

Petru

de supr
fo

,de la

rte
Canu

- 91,"
XL
Nr.

crt.
1

fl~

Nr.

vechi

Data i
Jocul de

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL

Observaii

emitere

-----.----------I-------~----------------------------------------------2

4~ I

abia

cumai-a

luat:

1.600 ~slanl)

~al

dat

as l an l

nu 1e mbi

de mari.
afacedle).

mentelor

de

acum.

cci

de

nu

paral

~t

IL

oile

ierni

ua ,

ce

c a r

OO

c c]

prl cina

imp r umu t e

este '~are scum-

u 5 O, u 1e 1u l eul

I mul t e din

.
-

dl n eau~a eveni-

cu 65

cu 4 gro ~.

Canl1

Aici

e arne a este

I untul

1e)

preuri

ne SW

le

le~

sunt

mal

nu-I

nu o mal

u pierit

0tspre);

la

i-a

nu are

servitori

eo

'''1

Toi

sunt

scumpetel

dar

s p u-

a l t f'e l

de groi

s-i

plteasc

trebui

puin

cel

ingriJorai

'nellntte.

rare

6500

de aceea

li

cu ehe l e ut e t I-

capt

dat

il mai

duble.

poli,

cu ce

i;

5000.

aproape

trag

scoate

Haginel

totuI

din

cuza

este at-t~

turbu

fiecare cas

C m la
r

le

trebuie

mult

de

(g ros i )

sume:

Katehi

de groi

nu se

pl

t e as c

S mai

lui)urmtoare-

as l an I luai

Bel'u,

Gheorghe

IO.OrD

de

Stamull.

partida

sun

cci

opoli"

Gheorghe

8700
i

tu'"

s l en I , ca 5"-1

nc,

treac

1000

l e u I e l l , de ace a sJ

d c 1

luf-Zlcu

le

cate

ch

supere

de

la

dup

fani
cum

l-a

adus

s l an l

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

I te
1

'blne~cu

b r n zac

16.074

dob nd e pe 10 'luni;

urne att

p te:

polia
dIn

Stefan

;:>

z ap l n u l

lui

P pa;

6108,;

An stasie

l\rghi

. 93 XL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
Jocul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

e a r e 1-

r epo l , p~
~l

1').0

f)

altel

de

as l an t s I. 1600

pentru

trimite

celelalte

se

Haglna

il v

de

Ici;

la flecer

cas.

din

la Trleala.

ru~e;

trnul

sunt

va scrie

int-rzlat

c re este

care

ale lor

dat

Katlchl

dobnda

socoteala,

c-t

~Trlcallotul

la

de !TIai sus:

zr;.Z08,5

7 case

cele

minunlt

",el

t sumel

, 7n t,otal

cnd

l u t de

-;

cauza clu
despre

Veti

soi

reg-t

te s vin acolo;

da b nit

necesari

pentru

chel t u l eli.
Ori g.

130

t n ser'

1814

46

ap r , 1

adevere

care

1u f

S III

N 1co 1 a e
ll?)

te c Saltu(a

la Marco suma

de 15 talerl

P rale ajutorul

breslelor

(7)

r ln
de

primit

48 de

i
"

plus rsura

atru

I "5

13
apr.19

1un

: tanuarle-aprille.

d sul

1u I "J ce 1El

primit

c r

sul

VechI.

, banii

rsura

pe
Orig.,

Cd. 55/'1,0 --

1996 -

I-a 027

1)

rI n

11 talerl

Sf:"ntu

de
GI1 orghe

MODEL

rupta

ajutorului
4 lunt:
lb.rom~n

breslelor
Janu

rle-aprille.

XL

- 94 -

MODEL

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

;-;-2 I 48

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

Ser i E

1814

('

t an t l r; Laz

pr.19,

d"" 1.

f('

r , c"

(,:' E' r d ~ r u 1)

re

Hag;

t'

l anus

on s-

la

Cra-

V-lspo s t e

netl

ic.,

caJmocam

r-~ vorbear.c5

in 1 q~tur

pe caro .u ~ t-o

reelam

Cons

nt ln

usf,

,';CU

t:

Cralova~.

dar

c5 mosla,

"leea.
ferftoar

OJ are

ca

sun t "d

RU'JVrtec;tJi

cum s

In co 1o",

au

hot5r

r 1a-

'a

mal facut

minciunI.

Tot

re

"/
clamatr

s c r l Ind

tu~cl

furnlz

r e c l a-n e t l e , p~' care

ue e r l t-

I f o rm a t l l ~l "'",

t l Io r
I

er

num~i

cu alt

;tur~

e dat-o

Stanca
1 ef

PrajbeBnC8.

pentru

un lg

de p r e care

~1

on 1 e s e r l s

er

n d

rma-

,uluI.
Qri g.

13-3

49

ScrIse

1814

apr.20

I'H.,

L~I

de In Con!tan
a

$'

I~ Soeo-

ls

r n n l eu l

lanu,

a Cralo

Romana!>c;tre

va~c;u

rug mintea

reehl d
Cd. 55/20

1995 -

I-a 027

Hagl

blan

s5 vIni

deo rece d~cumntela

ll3

:l re t , SI

~alm

~i ~~te n~ta

comun"cu

~~-t

$1

u l , c c i

tra

CU

ticola

ac s~a ~oat.~ s5-1 !nform~z


c

Cralo-

de a-I eump~ra

"c;ac;om". pentru

12 pe
o seur

. 95 XL
Nr,
cr t.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

eu c acon

de
entru

la Vle~a

a" 1 trimite

arglntlu

Il

(1).

o rt g.

c r l s o a r a de

1814

r r t e , ceapelul

ap r , 2

V;;lcell,

care

il

de

q r o l

"de

s t r du I

. r

~e

rl

IT' 11v <"

2)( sateletl

1".

il

sed

tor de c-n
agi

o tulul
i

t-a

ca s

Orl(j .

1996 -

I-a 027

oland

re e s c

~asl1iu)

d a-

r l ml s
9 ro

aco 1

zi

rva ul dea

Ntcola

pe

r va

p~ v.

l s p r vnJcului

inapoiat

c l uce r u-

28~ de

pentru

asociatul

vTnul.
l-a

i; .

5 par

rr"os

tr

af

LIn

Ot telf,

n o t e aa

Cd. 55/2,0 -

este

22 de galbeni

0~slt

'Otetelis

re

.
5

rezolv

5-"1

u p J t li, cre

contul

trimIs

1-"3

chttAn~

3 funductj
n:

e 9 re: u s

~ c m,rat

I nus)

reni"

ro

Ct

c i

p. r i cr- 1 "s se

de 1

D Ilro i 'r u

1 ItJ

Petru

restul

374,.24 groi

Pentru

deul

l as "

la

l n due l o scriso

de la Jlcola

I ~

e s t e for

n I ~ r~ c t est.

cerea.

n un

tdn'tl$

"j'l

Dtml

Costa

t snu

/prln

r l ml t e 2rOO

se

~(llcovnteul

p I s I l Cerna),

ela ('rarov
t

la

e r r e \-fag'

MODEL 1

rece!
de

la

r;

...
96 ...

XL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Oala i
locul 'de
emitere

UNITAII

135

CUPRINSUL

apr.20.

dfft,

de

Sadova)

Costa

13

-i

sed

'cur

u l'u I
c n d

u refuz~t

pentru

lT''ilnst'

re.

schimb

ele fTlc?It.

hotarele

l an u

rug

minte

cu

l I pare

t ; t

pe el

o emen l I

plugurtle

~c m m-rt'C'l

deoClrece u r z I cut a

1nclcate

dIn Dr~ partea

care s

sc~ hotarele.

m~,'a

are

re

EI

li

10 dea

50

1814

atE'art~

l ete

nici

..

Ce t

t a e us

Craiova

., co 1 a~ Ca,luda,

I b rUl'\rI

1
I

1616,3
3965

:Ht p

9ro

reca

Vrea S3

fr

ntci

~-l

atac

1996 -

I~a 027

~lsc

ara.

A au-

c e'at~

Pl'tr~

(:(>

el

nu

tOl

1:' )

t debttuJ

de 9 ro I de

la

Ce st r-tin

entru

pc perioada
.!i

0;\9

t::\1

1 t 1
'I;(\}

d'.,l

6115,17

un zap f

d- de 5 gro J la pupg pe 1un


Cd. 55/20 -

cu

leCl~tur

z l ue , n'l c I no ap t e e ,

te al

apr.21,

in

i'

nu vploreaz5

care

un hotarnlc

trl~lt~

r~spunsul

clac~

CI flic:u

lui '8r5~coveanu

el ca c men

ci el nu fa

ci

st2btl

de

A rma

t1rzlcua

la

zicLnrl

.&

Hatil

galbenuluf.

SC09t;

ins~mn~e%6.

tr e

a rb t 1'1 n"

sori.

i - l'l t n t l t n t

r t e mir

are

la

c r e l ev

r sp un de

s e de r e s
fa

<iedo'l-

Ll

P~trtJ

r ti c - nu

52

a ~ B!'I1U 1 1,

136

Observaii

, 1814

51

ARHIVISTICE

MODEL

fed~

9 ro t ,

cu doban

144 a

- 97 -

Xl

MODEL 1

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

1---------

____

24

~ f
r: !l 1

tenle

't

20

9 ro s i .')n 1

n l ; .? (, ~ 1;?

r-

rOl!

t.

._-:-

.:5.

pe n t r u

i
CU"

1/2

~a

n l c l

ou.
ie

Co

137

53

114

nu

n re

una

dIn

dr

pt

r os f f 1

.:It'! 1

p,"rllt

de

pr o t l m l s l s

il

care

v l nh t ,

elef

z c cu e ce s t e e , "rvo

nu

0};;:1J1'1

cum o s J l !o 1 'J l , d c: r n ci

de pr ttm

rl~oarec

stR:

vecIn

este

Il 1

a rad

Il

n-a

m7n~stt~ea

:)

tl

<.

It

,~

II

eh t

coa ~ pe CQci~'u
gof:;
e eer

un

;1

1a d
tul

a
nu

scris

doI

1996 -

I-a

02'7

Or ~1

1-

care
~entru

,al

I e l (\ , de

degeaba
ni,

II

c;~-r

(?)

II

':

ac.

S~

.-'

r-e t l l ;

con t r a

II

ar. ce ~

me rg

la

::.~:t

Ii

I
II

serl.,t!ia

p n acum.
s

po t

r e e l ama-I

!ll"u de

f):)c

ti n alI

Codot.

ca martori
Cd. 55/20 -

!l1 n

ru

de ac010.

ul

l e+nu

C)

el
trimite

Bucuretii

chestlune):1

- 98 -

XL
Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

I.$~
I, t

.1lolh~

1'0

r,

~u

',::

f r ,)~ T

)j

"u I

'1~'...:

r:;IJn;-"

~ re

u 3.

t ~ ~

~ n u , T n 1 e'J 1 t r - ,.
(lor:Jlto

s ae u I G r

di

o ce s

!)

tre!J

i c s5

r>Jr\ ,z

111n

(.""5 r c

C'J

hl

e l o l e:]-T

rin

to

u 1'J,10

t ct
- J

v ame
9 ~f

~~ 01'

ros' pe c~re
'ac

s uls,

-..c

Il

II~

1814

apr.22.

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

"

cu

n J-

e ma 1 i n o

'V

v5nd3

l:'

e r e c't a
.1")01

:t r

au

locul

~ C ~ i ne n 1 u 1 u

n ~f C' r a ,o a p . c c. re

chelt

it

o a (;u C

cu vitele

r-Im l t e 19 o l en de z ! pe

ar-o"

l)L"

II

b nul Grigore

54

i !"o ain t"

t-

yi

ca

"O f

i ;. 1 u

C;C

ar

,1 t d

J li -::\"'..t ~_ 'u

u r, ~ t , N t e t

ost

,,'"

tocmit

gro
c n

"u Df

HJ

S...

t,

'/0

55-1

:1 1,/ C l'i 1 a

. furis

v t re l o

:10

tot

Si'lU

re c 2 t ~- .,

f os rt s

13

MODEL

ScrIsoare
H 91 Ioan ctre

tac.

r. ~

Brncoveanu

de la Ioan Const
Hagl

Ianus

ntl"

la Cr Jova

.'-------------- 9
Xl
Nr
Cf1t:

II

Nr.

Data i

veaChi

lOCU
1de
emitere

1_~+-~~~

~5BI ~

__~~3

._

C_U_P_R_IN_S_U_L_U_N_IT_A__I_I_A_R_H_I_V_IS_T_I_C_E

~_~

.!Blrcell

4~

c s-a
e

dus

s-'

dar

naste

Efstatlu,

se

scad

roag

S-I

gseasc

Nlcopol
udonim
",

dob nda

celor

roi

de pe

Hagl

Ianus.

de

groi

s-i

nc

re;

poate

(!!Incoace).
pentru

Hagl

de 517
tot

groi

lui

pe

Mantu.

pentru

bol I

treac

pe la

s-I
rCU

1812

"pal

III

(pse-

"turci").
(scriere

crisoare

crlpto)

de la

Teodor

c-1

D.Tirca

apr.22,
Orova

.t re Hagi

lanu

1 a Craiova

cu Gheorghe

!COlete cu zah-r.

l'"?"'

rugandu-l

Plhtu,

pentru

S-I trimit

cu socoteala,

cci

I-a

027

t8

urgent

de 3 luni
.

1996 -

s-li

ce 1 o r 700 de taI eri

con f l rme primi rea

, trimii

Cd. 55/20 -

dIn

plteasc

este

tII' .

rem'l

bani

un muterlu

Orlg.,

pentru

-1 dea

de
e

cu nite

suma total
l

cu 9 mii
pe Hantu,

Statie

a pltit-o

4000

c Ata-

te

1000

c poate

care

Argeul

cel

pe care

pe care"}

cel

spus

Rusi

O_b_s_er_V_8_ l_.

la preul

01

A aflat

11 tdmi

d tor

lanu;

1814

luat

s~oteasc
\..../

o po l I t

1-

Zotu

au

zaplse

rmas

de nite

gelep-baa

nu a gsit.

rufet.

dou

S'"

Bucureti
rost

pieei,

groi

55

la

fac"

Clolacoglu

139

MODEL

100

XL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data si
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

MODEL

dat

b nlttul

Pltitu.

Ori g.

140

56

ap r , 23.

[riU

Borg

z lI

deve re

cu "H gl

'anu

Costa

..

St

nttn

Const

e re

prin

Inscris

1814

te c"

s"a

involt

Petru

f r a t I fII

Craiova

II
I

Const

duc

se

s
care

le

au de

aceasta

vnz

primind

de groi

1500

a de a avea

re,

grlJ

pe

pJ

cu oile

ntlnopol

pentru

a~,

cu obliga

~ de 01 i

de incasa

b nt te r ,

Ori g.

141

57

Bilan

1 14
apr.23.

Costa

Studln

Stoi

Petru
chl ~.

etolea,

incheiat

de Pollhronle

mpreun

cu postelnloul

din

partea

pentru

ve

lui

Hagl

Stol

!l'

5i c..hQ..t t~&-\a.-

n l t u r I l ej'

a mo Ll Le

Istria.

Studlna

altele

de

Iunie

1813 p n~ n 'p re zen t , Primul

1'an,

cu debltuJ

13.141,1

groi.

i
se

cr

dltul

reCer

tIv

228i.l0

a Incasat
vndut
1,25

I-a 027

la
groi

prvlie,
msura

mic;

9 oeale

d'e m s ur l

cu

1.33

postelniculul

groi
de

Anastasl
ce

ra

de msuri,
a vndut
restul

cu
725

de

msura.
1

Ia

I re s pe c

pentru

994

bl

lamolt.

eb t t

groi

de msuri

gul
1996 -

s ee t

p os t e l n l eu l

de .

ee 1ela 1 te "do Ud' 1a Pol I h ron I e

Cd. 55/20 -

la

19 butoaie

167

Ctlcu

Nr.

Nr.

crt.

vechi
2

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

XL

UNITII

m5 U rI

ro i ci

a luat

au
100

ta

g ro i

luat

498

mila

dea

la

517,20

".

repr

zlnt

postelnlc,de

a luat

groi;

d lj m

fnului

la

toate

groi

,de

la

s uh e t u I de la

Filip,

chile

L.chllS),
brnz,

1273

de gro

p ntru

1 de

v n dut e 1

sua

la

7 d~

ea l cu r l cu

15 groi
2 groi

d,

vis-

75 de groi

de gru

19 gro~i
ocale

F ntnele,

la

de

la

2 oc

150

Fntna

75 de groi

O.CYanu.

moi

ele 380

arenda

mos l a CJmpu Prului,

lui

dlr

10"'4,22

la

la

ln

ze c l ul a l

de

de

I m s ur a , An s-

groi

hatul

, i

vin)

cump ret

de

tierului

de

498

77 de msuri

c s t I qu l i

reprezint

Anastasfe

de

"Blstrleanul11

ro

groi

incasat

ot

de prun

eu 3

groi;

biti

tln

de msuri

msur,

De la

rachiu

Clole

75315

6!..e

de

p o s t e l n l cu l ? 208,30
s

de

275

nc

166

de'

v - n d u te

groi;

196

ot

la
la

m,

alte

de vin

vin

v l n r l c l ul ul ,

de Hagi

de

groi

trebuie

3 ocal

la

de

de msurf

, 3 groi

a rm s s

mII

8 o ea 1e)

de la-rani,

166

de

!......devl~

groI

60,2,37

de msuri

de

nc

! 7 o ele

e r e l um

groi

I-a 927

groi

1121.16

"te

1996 -

1it 13 de ms u r l

d i c

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

vin,

Cd. 53/20 -

101

30
le

de

102 -

XL
Nr,

Nr,

crt.

vechi

-1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

~41 U

c-nep~
de

te.

la

Cu 2823,6

cpitanul

msura,

~8r8(

ria

l'

206.30

Ha I Colea

sura

; 270,22

I m s u r l

de

9ro~1

3 o e a le

5 groi

la

rachiu

spirt

11 groi

Imwsurl

msura)

cele

de groI

pentru

pJtanului

600

Olamandi

l s t r l t e nu",

ca

plata,

lui

Teodor

rvenltul

l-a 027

Partea

da 3549,2

la

l en ca

groI;

264

de ocale

~e
9ro$i;

de

le

trImis
al

clui

au remIs,
s

r b u l cci

.)

ni
leste
1996 -

do oc

fie

8.

de

rl

rmne

Cfol

360

MihaIl
i

neceslt

(Tenea)
,

4~

Au cumpilr

groi.

cu un rva

lena

cu

35 cu '" 9ro,i

150 de gro$1
)

SlIrI

crciuml

t~ Bis

trimis

cump r at

de strict

au dat pentru

de groi

ti

1/2

cu

udat

1122 de groi,

ch e Lt u I n d iBt

l CeleI,

pete

102

unii

dou

m~-

de prun

de prun,

obiecte

cu

alt

pentru

pentru

9 cu 48

pentru

Iar

L..m"sura);
rachiu

2 butoaie

rach i u de prun

de

a dat

de

diverse

cu 304

u dat pe 77 de

rachiu

m s ur

cu chl-

cu 73 de parale

de

s u r i tot

cu

cu 6~ de

grof~

a cumprat

3,20 groi (!nsura),


28

11 butoaie

cheltuielile

167 de m~surt

vin.

a cumplrat

5 o c le,

iar

r'ldJc~'

groi

groi

Diamandl

994 de msuri

vin,

Cd. 55/20 -

Observaii

ARHIVISTICE

MODEL

plti

t de Pol I h rode ctre

ctig)

iii

HagJ

f l e c r u l

l n i t La l f l e e re

Xl

103 -

MODEL 1
Nr.
crt.

Data i
locul de

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

1----.---2

par t LcLp ant


p t tai

re de

CeleI

'I-a

lte

luat

'ni ,i

din

L.decJ

ca

b l l e n t o r l sunt

dou,l;i

propdulea.-I--

investit

a r an de r a mo J I lor,

in

mei

142

nu

itaI).
f cu t e

181 It

I p.tru)in.legtur

ap r , 2 3

i satul
-Il

cu locultorll

4rghenl
ota~

care

1 14,2

au pltit
alte

groi;

a]utorul'0raSlel0r)>>

rs a r t t e "'21
L.

b r u re,
t

I tee
I

pentru

c ls La ,
cheltuIelI

I anua r l e , fe-,

J:! 9 ro

i'" Inca a 1- .

s e p t e ob r l e , octombrie,

1...:.813>,

le b r le

I pentru

pe

dl n

800 de gre

no-

Lvama)

pod etc.
Concept

58a L.1814

143

a r.23)

lst

I Costa.Petru_)
,
poduri

podatll:

cu b an l I incasal

care

tyebuie

entru

de

mprii

ro s l s nt

116

116 grosi

::ia L!0lrhronle

7,,ocmtt

banii

la

cu
lui

poda~i.

COncel)t

..

I
1441

S9

1814

Socote

de

lichidare

a lur

.----~----~----==~--~----------~======~=-~-------~----_
..----------------~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

104

XL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

tf4~

CUPRINSUL

SCj

Observatii

ap r , 2 3

121

L::..~)tJo.

intocmi

tru

''~'-lti"

"ntru

a vin c 1 v - I d ti t
re z l n t '

ale

de

de
i50

de

de

li

I an

Il)

e as a t 1273
de

'14,5

groi

loe

(w..fJ

fnului

groi

ta

reprezint"

75

d.

dat:
u le l I I
groi

diverse

1ndepllnlt

pe

1 13

I an u ari e 2.

P- n~ 1

l e , 4:!

g r;;

:l

Inaa

este

de

524.28
con acu l u
pentru

alt

s a l riu)

slujba

r g.

~'lfn.

Tn total

rulu,

soldul

che l

f::

nh~'r
'-'"

la

Sumele

e ce le

C p u P

i:!rrlJluf

gro~l)

Ii

Po l l h ro n l e

d e o,.o~f;

gr,,~I:

il

t r l ml s el

d e 1a ~ 7 k 1 )

S4",9

ro s
~I

mos l e l , 458,24

situ)

de r c~lu

de ro"s rl

p.

r ep r e z t n t
ale

75 3 , 1 5 g rcs J a

ne l e , 60 de

C';

c l

cunpf;,rnt-o

Fnt.~

F'anl.

I este

193

, i!e

125,'

1 '" c::, r ~ , .. ro l ;

2508,20

cur e o parte'

la'auhat

de

1 a;

Clo1eil;

r ach l u "spirt"

din

ap r l l I

A inci/sat

77 de m3surl

de la

P -

c s t l j u l "curat",

r ze c 1 U t

l u l Hugi

incasat

Cost-

da lSl3

g ro, I Jet
r ep

; ace as r : est

01 ih:-t:.nl

(.; p e r l

t de 1

027

'1)

e p r l l e 23.

s c z ut

I-a

It

rn>

~J - 114

SU'TI

1996 -

ARHIVISTICE

plecat

Cd. 55/20 -

UNITAII

MODEL

perIoada

eo>

sume;
lui,
de

45

pent
1

1 81 4 ap r t II

Nr.

Nr.

crt.

vechi

XL

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

----

-1-1
45

Data i
locul de
emitere

10S

60

(ro

'814

l h r on l e Co:.t

intocmQ~tej

Pett'"u)

ap

r.2 4

. tac'

"i ve

35

pentru

do

c5ru~

cu

GIl

lS!Cl,2,

:i

C),

face

prirn"t

de

ch e tu i c 1 i:

:'$

caro merg cu
~"rn.c

de

la dive

;, ch e 1 u t cu

r l l pe n t r u

L-!

par

~'59,10

i i ~i t rnp 1a-

z da

re.,;)

mal

oea

ne

mu l t u l c c a l l t t l p e.n t u glo::.be,

r; 1"'0$

l.:t'~ CI,; gro"i

p-rst

se

orum1

~c

S' ta

Ic grei;

300

ch t r

h an u l u I e t c ,

Concopt

146

61

1814

f.l.

apr.24

DlspozTJe
t

u l e l \Flce~

c t r

Jos ca si) strJ'ng

(106)

d~ la t5pravnJcul

c t e ~1 de

tate

e l e r l ~l

mpreuni;

cu

Jode

el ii

p l a l l Cern

anii

ajutorul

117 banI

r s ura

j urn>

o r , de

l ,

a 3

sutclnlcl
eH t. e a n

in

re

1,

C~

au

fo t

~:C lm0

t re cu I

d j n l ci
Ori

.,

lb.romn"

1--

147

61

1814

f.l.

mal

hitani
20

Dura! tru

pe tru

ut e l n l c l

(106 )

.tol

daj d l e l

CI

trei

I cu l u l Serban

Gri-

C rme1996 -

I-a. 027

persoane

rndul

1b ro m S

Dou nsemnri

61

Cd. 55/20 -

b ni I

trecui

()r i g..

f.l-

&!i

polcovnieuluf

=>
ltaanul>

14

da~~

d l n s ae e l e

prima

cu 21 de

-tcluca,

'V1:rlenl,

.. 106

..

XL
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emi tere

108)

U~ITAII

ARHIVISTICE

Observatii

t~rM Inent,

gett

(107

tLtS

CUPRINSUL

d I n plas

De j c t u , Stc:onetl,

Cerna

Drcenl

de Jo~, pentru

c he I t u le l l lc r

49 de ersoan

bani J ajutoruluI

s p l t 1 lor,

din

plas

o tlou

cu

de Jos

Cerne

(sate

t.,
I
, tit

car~

sau

ou plltlt

jutcrul

mal

p l t a le lo r ,1

au de p13
ajutorul

e ti f'\ 1UI i 1 i 1c r (s icI )


rrgOJO

149

f.S

ma'

l ...
r om n

lin cre

1814

61

e 5 P re

s p l t o l e lo r

( 11 O)

~tor

orndvl

un

s c r l e p c l co vn I ului
p 1a t

b n tor

aJ u to ru 1 u

1 r. ..en r r u

l cbcltllie1i

v5t~$

1 s~

$tr5ng~

din

sate"
,

Orig_,

150

, 81 ,.

61

Chitant
d5

J u1 1

f.7

62

o a 1a b , r a

p~ntru

ples~

la

ra lo ve

re ti

Hagf

lakt~

b ni,

1067

1996 -

1 -a 027

C~rn

care

de Jos.

t r ~ H"\ g J

I re u"

Costa

et ru

~
C3

sos l t

03

Tarlin

ZI

cratova).
Cd. 55/20 -

C~mltru,

da la 1030 vimltrle

~'i:Q~'I\.U.~

Bucu'"

a D 83 de

prim'r

ovnfcul

Scrisoare

1814

1~ pol

t zapcJ~

( 11 2 )

151

lb.rom

deoarece

are de luat nite

groI

la

de

MODEL

Ilie

Vlad

O oarece nu cunoate

(jln

1 fmb

107 MODEL

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITAII

mu l , il ,roag s

se

trimit

o coptP.

ot

'o

~J

se

trfmlt~

za-

rp. p ntru perso

na da-

d r d c

acolo I

Sc r l s oa re

mal 7

cu care oeazl

Orov

pe care a prfmlt-o
la Zemun.

"Tp.otfor

Te(')dostu

~arolDon
t

I as c

altate;

t'eoleJe

ref

ntru Pesta

<3

f Io r l n l

prIn

rltoarela

cu 198

TImioara

suta ~e
st

inc" aici

i arCambia

sut;

p~n
.

la

Iar

este de 6 pn

ocal~

S-au sta

florfni

o e le.>

~<e

Elba

ste de 8 pn

chiria
ut

Insula

p ce.

la 20'l

pn

tron,

vor publica

se

les

...s e retrag

armateI

pe

familia.

:;1 c I Le ,,~unde

blllt

este

urce

cu

nimic

a fost

xllat-in

colo

acum dou zIle de

sf

a fost

Petru

o ep l s to l

al XVI It-lea

re~~ ~ l urmeaz

trimit

Costa

l anus

In p r l v l n t a polJtfctf

nou; LudovIc

I-a 021

n voie.

5to

zaplsu-

cornp." c t r-e H8~J

~I

1996 -

Sf.Mormnt'

originalul

apr.26/

lor

r ela

in che s t Lun e ,

18 ,.

cci

dev rlt

me

~rb~~te,

el b n l l , cu

de

StrJnul

ch

d~ cuvllnt,

de

scrlso

dru

str~ng-

er

lui

Cd. 55/20 -

nu

ce dobnd

t o rn l e

63

152

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

la

7 gro

Pe 5 tai. B ro b I n

108

XL
CUPRINSUL

UNITATII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

----------------------4----------------------1-------5-------

(re

si i. p e n t r

(!abr

Tmpr '~ut~

Ise

um

sl

101'"

!n fcbru~rf

la

C-el

.?

ln

la

25

Cel'

1814.

ep r l l I

IZ

'1
154

65

1814
apr.26

I
J

rn zu"

'1

ciH rp. H"g

anu

ru

CflS"'c

retl

E'

C r J ov

ca s-I

rc

. r'" 1f'\ dat o re -

r l tt
1) c

ar

1 an rj

br- n l

s~"'l

uteEl
:'

~j

a r ft

r ml t

3,.(,0 1Jl"c;l Chuc


e

z ap l su l ,

t~)f

o r.'.

s s s cum e s t e i
1':.,

t)rfg

I
I

155

66

~rl

18tl!
ap r ,

26,

~ t. r e tt fi
I

Bucu

ntr~

li''''

c~

se

1..

r.

;'Il ) " .

f
U . fl

'=

trimIte

cheltuieliI

"1

'.I!

cl';: i t "In 1. t

Ivor

aici;

1996 -

l-a 027

r I

'!

1'I

i-'f
r:

r!lr'f"

.;

el le va plti

J~cute.

Vinul

1-8 f~cut cadou este foarte


Cd. 55/20 -

!r

na
1 u-

de

0~Ur~

ret I

'.:~ T fI'!" r~

o du

-pe

.'

ii

toate

care

bun,

si

pe

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere
-----

Xl

CUPRINSUL

UNITAII

6b
tr'm'te

az

o e un

,1 pentru

nepotul

01 e v l s t l e r , pe-care

NI

deranj
~e

scr'so~re

su,

pentru

l~anl.

destin

rut

n u= I mal

din

moment

l cu cpitanul.

rI !}.

156

67

orln

Inscris

191"
p r,

12

PfI!tru
da

ad-t!ve r e s te

1 un

s , u~ ~H'J

perfoa

rlml

El

eu dobiind"

restJtufe

-1

la

1 \J I , [o r q a eh e Porumb
lor

rUf
che

a prl~'t

notp.a?~ c

t ,

1% pe

de

la ~are s-a m rumut~t_

Portmbaru

Costa

a r l l l e , 7000 de gro

ob 11 n n du+s e

e rp, r~
rlp.

c~

cu rmprumu

..

strlno

care

14 I ~n ua r f e -12

luai

bani I de

1 r.

Orf

157

68

Sc r I s o a r

1814
apr?27,

Petru

r:tn.

CraIova

cap).I:tnlf.,

cii

Nicolae
ma'

'r.t
la
din

I-a

021

H gl

lanu

Costa

Mul

Mustafa

sucur-e s e t ,

prfn

comun

l ca

ru~m'nt~8

lor

net

BucuretI

JJn tu 1.

5677,
s-a

n;) r

;'li

C~

$ocote~la

J:,

temut

s-I

le

nu

acest

dIn

care

-.

l u l Cocfu

1? q ro

i-a

l , e~e ,

p r l c l n a neslguranel

trImIte
1996 -

la

I-all

r lm
AM

de

Mul~ Hafuz

119

ol"ftrm-

Cd, 55/20 -

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

1tl'

109

la

cu el,
l

drumurilor.
care

reiese

110

XL
MODEL

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr,

crt.

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

mal
t

rl!1u~

55 le

care

!'.

(j:) li

dob

1; ,;, 11 , ~ :)

Tl1~ ~ag

5,

n u . c a l cu l n

n d s

en~
.s

la

el.

de o ar-e ce
c

ceea

158

69

pr.27.

Serir

tin

tE;

J r b a (~t re

1 ~ Cr5't{'V'~ pc-

re s t I

prie

el"'

70

cur'

~t:rj;:o

re

de

p r l v l r e ia preul

_"

..

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a OZ7

de

In

Pet u

1a

seri-

r.ca~~:zp.

5,

! 1 c ln

por t a rb
f

.ui H ci

curnp c r e ,

Ce,s ta

t r ln l s

$ii

pari

aco lOT

E' CI

c.;Ji a c s s t r e r v i c !

trimite

mit de 1~ aeesta

:-I

s~-r

e c!

ro 9

1814

eZi e s t C'

le rdrnul

159

c.:.

+- )'

"'1

~f'

c a r e se

pentru

c'e s ~ l-t"

o f

'i i

fnr.ur

~egt

costan-

n c",ro:- i t ~'" un r -:5 un

10

"""

7":0 ~7/12f0

il

, a Chec rgh a

ce

Suc\.!-

r c ar

con d f-

au ! f'i:cut.

1814

tno;

polJta

9'ra

lart,.

[IC

.31 ea

n s .~. t

nIci o asigurare
la

Honcea

care

cu

e ces t o vrea

c ap en l u I

(-a

mal

I
1

111

XL
Nr.

Nr.

ert.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

cn

s t r lno s I
~dl re,
est
f

nu

s-i

el-nuc;
cant

me r e ,

Ar

l l U MWt.nr:

la

Rdil

ie ]

. und _ "C'r

(: "

r r e t '1

!3

mdt2

ce, c'

e Con s t r

'S

ti

o 01,

lor

12

1/2

nstaotinop

te

ehe

ate

o i Il

-n

cas

I-a 027

goi

chil

de Constan

tus

1"

C,

-:'" la

nu

"1"UC3t

iferendu

~1"1rn"' .

n r u b ....11 J i ce-

\f;)

a r z uh a l ,

p-baa

mon e de ,
1996 -

afl

se

30 de parale

t ,

de oe r e co

e r a :: i , r

.'1..- S o

alt

f- ,1"

IJ;

ch i 1

l e l !,

t r l n!'l .

<;

rr,1 ~ ro

un

t u

c<",r"vnlr;a,.,

"r

aj

dIn

1, ppu$olu

le ch"la

c~ 50 r1us

de

fi

2 5 % pe n t r

~colo

OI"
la

lor

d~ . a r ale

lin t

"

ch e l t u=

J u m t a t e
ar,

rit

porum-

omului

e ,

ub

la 80 de par
,

ro

fie

1:1, la

'1

v nz a re va

ehi

l n p 1,

z ah e r e a ,
ri

hOl

re" ns

nc

an

de porumb

ma r f

de

e n rup

p re d

1 OOO

Dt

st>

Preul

t _ _c

utea

pe

vreo

ta e

cu prcpriile

bul

(Hor.e~).

"d~mne
si'!

daoareci

~ ren

Cd. 55/20 -

MODEL 1

inc

A sosit

A m i

9500
II

r n <: .~ p - b Il c

cas

gro~i

af"-ul

tem ,-

an; i , va

rn("~!."n

,il

se

1a

diferite

in

de

de

la

Smfrna

nffnta

I
1

_112

XL
Nr.

crt.

Data i

Nr.

CUPRINSUL

locul de
emitere

vechi
2

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

va r".:te,-5~-i

si

u t l: pa t e c

u I ~!i co

11

o po

cl,

n rl '

160

71

<icrl<':,):lr

1814

apr.28

nu

e t r e Pcgi

s t r l n o Cos'

1-3

(f!

tosta

Petru

Petru

la CraIova
I

prin
ItUl

(':~H

de

as l q u r

10~1

l t r u'",

tr_e-:~

5~-i

:3

a)

tr!'T1t~!

le.t

Grt>'"e

r-:

I
l'Jr"~1 C'

. ti,

golb

11

.e e l

i-A

= r der ul

p~

In a ne

Il

-1
I

ni

n..

II

oe

A,
,ru!'"

ciI!!

. r im r t

\'l

cel

de 9r051;

l ml t I

f'\05-

14

-:.'

r cu t
nlot,.dcf

ici
3 ~

sl sI nlc

in acea~t5
-'1208

qrc

nici;

~J

a T
'I,

i a

tai']

1 .".!O

m1car

monedl

, , ~unt

,~n

.1

umv:

,;,

ncaseze
ret~

1996 -

l-a

027

~i~

de

agi

t on a c .

u Preia

Ld.,mn![J

uel::

c~

et

o h a r ll ,

c~ 1 va v

n55

" '] c ., IJ

t ~ t il"!.

la C~sa

A ~ccoptat

c?1c

Potelor
polIta

"">1'

11

d mal

Il

".lt,:.,

d~
.

~:'i,. r 1n du' ,~1 t 1~ II in

ni-

~sat polia

.U

Cd. 55/20 -

MODEL

13

ave

~in

Bucu~

de 4000

de

,
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

113 -

XL

MODEL

CUPRINSUL

locul de

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere
-

)6"<)

"1-1

Cociol
l-a

nu a 'rezolvat

p r omls

a fcut

lui

pedepslt'~ar
peste

ehi ar

azI

l-a

50 de grol.

Dlnu

a chel"

dat

l e qo f t u

de

4 OOO s 1ug e r u 1u I Per d i ca r l ; iar

re s tu l

cht~ane

n d ,

ale

vechlllm~

t~

din

de

partea

I tenll

l-au
la

ele

fac

cl ac

B.lletl,

printre

poarte

1.

?)

Egumenu

7ncaseze

acolo.

de vnzare
Opri-

VI e nil o r ,
p re tu 1

I ni ci
s-I
pen t ru

"prlclta"X(slc)

dar

A auzi t c

a l t l l amatori

tie

de

el

cum s

ca. s

scape

concuren:>

zapisul

parale

Intereseze

cu "prietenII"

. trimite

12

cum

CorlateJe,

care

un eventual

nu vor

se

mal 'sunt

18 Brncoven

Viena.

mal -mul.t e moii

lor;
]

servit

da r nu ti e p re el s ni el

asea5-

nu vor

r 1. T,.I n ce a (O rin ce a

-s pun

rezolve

are

.numele

pentru

e s t e vne c j l t , deoarece

(arendare):
d

I de

a fcut

Sadova

4~at-aIlX

lor

totdeauna

prieteni

ta

~thtu

ca s

problem;

trebuie

A p r l m.lt ,cele

luJ

~na9noste~Papateu

Se aude

se
0!e

(Ironiei).

de 1500 de

II

groi

s-I

c negustorii

p l t l pen t r e o l t de c t ierbr1tull,

f..:!e

oale).

.~~----~---=--~----------====
I-a 021

a pIt.l!

dou5

19116 -

tot

Pol l h r on le

.I va da cu dob

Cd. 55/20 -

"
G ~,,:t:i...e;,

el

DI.n p,olla

de gro I a lui

7000

banUl~l-

.(1'

c va fi

r~clamall

tul t b an L,
i

n l mle , dei

Iar

in

rest

nimic

114

Nr.

Nr.

crt.

vechi

-----

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

----------------~----------------------------------I-------------

ii

Nu prea
de aceea

ao.resete..

.
I alanul
Ic

vine

lui

ce

a plecat

de at'ci;

pzeasc

o mulime

Coclol,

Tnc

in

Mustafa,

o pagub

se

aa,

scrl

judee.

tl-t-ntet

a ~cut

c este

Intereseze

Rahovei,

Dei

cread

trimisa

'S

nu au ~

tra

sy

se

Inundalel;

bine

II

d l n c auz a ]

hoi.

de

de plngeri

con"

nu ~u ajuns

se

1" faa

Judece
lmuri
la

mnstfre
mal

Dtvanulul

in

t""

ajuns

pe care

1500

au

dect

negustorii.

I-a

da

serdaruTui
la

dar

nu a putut

l-a

dat

Hagl

inmna.
10

calm

despre
dar

pIerdut

lor,
1996 -

I-a 027

ale

lui

I po 1 I a
ntfnopol,
lne

Brllol
dar

recIs.
Plhtu,
dup

nefiind

nu

nlcl
le va

va veni

aco-

despre

muli)

caute

deoarece
aceea
lui

ntrit

eu ceea

ee

alte
,-au

le

Blbescu

le
nu

(v a l l de tl},

seri ori le adresate

legtur

la

,banul'Srancoveanu,

c c l pitacul

de

-1 s e r ve as c ,

nimic

valabil,

in

Const

se discut

primele;

A gsit

pentru

s t l e cine

g.,l1zez8,
este

ce r li t

l n e nu

ca?';

bani

acolo

l-a

amanetul,

"Antlt"

ne

lanu

nici

nu este

chit

Panalot,

c l uce r u l u l Dlnc

scrisorile,

de
care

groI

de

prietenilor
egumenlt),

ru

s-I

S-a

(adic

9 I ne re 1e a ce s t ula;
de

domnesc.

privina

de groi

1000

Cd. 55/20 -

MODEL

i-a

vam iseris

115

XL
Nr.
crt.

6'0

Nr.
vechi

Data i
Jocul de
emitere

_~

I__

C_U~P_R_I_N_S_U_L_U_N_IT_A__I_I
_A_R_H_I_V_IS_T_IC_E

'sunt aceleai

inainte,

judet

le.

groI

de 1 -logoftul

g
s

Im

:f1

Intrucit

po lI r

cu 40 de rarale,

cU'34

reuete
/..:eva

o rig.

stogoa

s5

d~

r a-

de

reuete
tigaia

c~
est

cu 30, po te

de parale

mal 'buny

2000

l=~i

nite

mat mIc decit aicI;

un pr~

toat

. Ar pute

Bucuretl

0011. poate

cel

Bibescu.

achlzilonez

mat

pentru

prImIt

pentru

la Roma~ i

s- aleagi

~ x)- 'urne. f I c t l v , peis-oan


neidentificati,
porecle pentru Indivizi
ne l den t fieai

61

72

Inscris

1814

fr

apr.28.
SUCU-

I re

tl

de

ii"

care

t-6500-

mut

strlno

,U

de gro~J

eu' do b-n - d

du - s e

5- -

Costa Petru

c5 au i pru

adeveresc

Di n-u.

eu

de-Ja.

medelnicerul

1% pe 1un..5, ob 11 9
la

l ' r e 5 tit u 1

:r'

r mp re un

cerere

dobnda.
Odg.

162

73

Scrisoare

1814
Polei

SI b 1 u

Cr lava prin
5966

car e

fiecare
la suta
1996 -

I-a 02'7

de

r a ctre

apr.28.

mit

Cd. 55/20 -

MODEL

ia

Nicolae

Ha i I nu

DimItrie

cos t s Petru

care 71 eonfLrmi

funt' cea~i de lumin~rl


11)tit

z l mat

vama

391. 1O f lor'

pltete

e funl.

pdn

ctel

11

c- a prii
pentr~
n I I
crelar

c~Rd are s o

Observatii

)IL
MODEL

Nr.
crt,

Data

Nr.
vechi

CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

5
---'-._--

xpedte2c.'A
unde s~

O' t

mentul

op

7n~~t
lm l t:]

r un

Tn It<lll

se

pentru

se hotr~

. 'Cct

01 vand5;

pl

a auz t t c
m rHi

Vam

con orm cu

t es-te

mp r t e as c , cei

sc3

e s t e mo-

acum

ce r e as ernen e

tr.!:.lhzit

p o run c a

nu se

poatel

19.

soare de la

Ser

1814

r e Il.!tgl

l an u

apr.2.9.

Petru

Bucu

era Iov a

r l nea

retl

Tmpreun

eu 'el' cerul

mea s

II

se 6coatl

I mcola~fl

1a

fn

1Icarne

d e b una
un

jllKeremczill1

d t n s 1 u J b li,

Orghlcfol

e ti

le"

ti

ca Malctu

incheie

dl.::

Lioltu.

va

s co s

f'j

merge

5c

rI e

bine;

cu bine

S -1 "comunice

"Iz mul c~sapl1or'cum

tre-

lume spune

ban!1

Galbenul

ola

st

de 1a

gro,i

se obIn

dei

a fl at

Tnc sat c~1 2S.000-dn

mult
(

fru~oas5

DuPii cum

sper""

bule;

I-a 027

o'le

ea s f

1996 -

1"itate.

dat

s aduc3

cu

perlo

Cd. 55/20 -

obligaI

afacerea

tu

st

carne

Hale.

cotell1

n 11: I -

S-a

pe pla5

C~

1\

ll domnItorul?)

sunt

la

un t 5 c ~ a f s t

d r u l t 4 v l t e l s l 5 m el.

ca's

Costa

co's e a Petru

tIn

reI

(prob

Astri~o

c'de

cu m~re
daz n

in ur~~reJ

la Curte

tf(cult

~ ajuns

te.

la 14 gre

d r s~ nu-I

trtml

- 117 Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

XL
MODEL 1

ARHIVISTICE

Observaii

nt;

n cp' ga 1

n t

sif . j

ti'

-;

scris

G'l 90 as cu , ful

atunci

'le

da.

\fa

'pent'ru c lu ce ru I

i)

cun . 1 s c r j s O' a r e a d C' .! el

5:

aehlzi~cnaze

~i

b rb'ecJ'

1t I Zaha.,
C<ms t sntl'
h

"-a

~1

r lm lce o

V l

do l nu pre

Il

an l il t ~ S per

m~rT

a von I t de

cci

j ,

la

rom r S 05 va 11-

pentru

'.

co ns: an t I no

ama-

fi

l r lt o d u l

~...,.,l an aj e ze

un om prIceput

ade

1"

l'da s e co t.e ll Ie cu

vre

la

r u-Tu r-c la , Con s t an t l n al

'de'13 'Pr

nopo-l

C01"-1

10.00~ d~ vIte

corn

pen t

1uJ

s l ne t ur l l e da

'(fu -;;

are

ar

Givl;el
nevoie

afac~rf!e

de

de la

"

i g.

Pseudonim
~rf'l

75

1814

domnitorul

Persoan necunoscut;
folos t pentru clenu~i
gulul
de "serdar"
,

2)

164

pentru

'

Scrisoare

de la Astrlno

apr.30,

tre ~agl

Bucu-

prin

lanu

care

il

cuvntul
ran-

.
Costa

Petr

Costa

la Craiova

Petr

d de veste

c l-a

trImIs

retl

pe care
iPolla

s-I pl~teasc~
de 3500 de groi
Saehelarle

acceptat.

l-a remis

astzi

1996 -

I-a 027

lui

a primit-o

Lui Hrlstodul
10.000

,1 a

Lapatl

de groi,

pen-

tru aceeai

Cd. 55/20 -

acestuia.

asupra

IConstantln
fost

chiar

sum

re care

a lsat-o

la

118

Xl

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAIT

Observatii

ARHIVISTICE

l anu

H"Eigi

aceia

li~~ d~ 700

nu

rece

\{ f e n a;

la

Constant

n t el

fi j

1-

cola

1"

~se2'

c ap an l

ca

l I aici,

s o co t sa l a i
r l ml s cel

~all>.

C'

va

da

J.tanasi
pe

Sd

te

Ni-

n u mal

d vor

veni

a c r l so r

li

cu el.

I-a

r e ven t p e care

fi

de a tot

s e va ii"olegi:'!

mal

'Ogoft 1

~ se ~uc~
~Cl

le

l u'I

nu Ir.i

l n opc l ,

~ltl

lan

p en t r u ei

nc l e

trebuit

Consta.,

le.alt

p ent ru

::H":

ar fi

~ragi

'rl.iiJ t 1 - ma rg i ne).

Statha,'

tii

de

n l e 1 ele

ca

'''aLi an:gil'jat

pun:! tel.

un loli~;

~lI't

j:)

nici

HO'Si(;ovel,

nop o l .' Trebuie

orsu l pOl c e r s

b an

Il'l

de- "a

.~ c: r. (DocliTilollt

S'"

o po>

ul PoJbhronie;

a p-r l ml t: r tel

sI a bn

achitat

1 le b en l -de Tmpr umu t , de o a-

"

13J

a mal

~t

d~ groi

lor,

be.l!l'1

}Ma,

g;' s

re,

ta.
I

l' CI n a i o t ! I u cal

ar.

r~zoiv3

~j

g~seas~~

Cd. 55(20 -

1996 -

I-a 027

ci um,

_ 12

Je

cc~

t5

:.1 a

9~s l t

dIn nou

(Documentul

r l i l t e ~;i pe a-

lI'!. o a r a r c dramul

VaJCOCl,

p~

da

~hastjYI~

urmeaz

s~ stea

la

Jugure

un om ~are

Au inceput

03

13

de

va

;;f

01

C3StO;

...a

ou:; buc;i

MODEL 1

SV

moar

rupt

in

oamenii

ti;

de

continuare)

119

XL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

2.

164 I

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-----

I'-a

~s:-

dat

~i

Cc s t ache

1'1

I p r avn l c u l

Le v l d l
b ni

is

I~ti i

cci.

Este

re

u po a t e
otel

la

num ,
91.
c

care

lcI

1,

11.:1.

Ar tr

bul

foarte

treac

care

Lb .c e t

Cohntln
10

J tim;:::t

t~

zt

Pt

"

C:~ Si

u flScut pl
i

potere,
Ori g.

i996 -

I~a 02'7

in

s u-

ridicat

I a ce t e t rI mI

(,':>ueata')

-g-lbenll.

r u t I a r s l ho t I L,

UG.

Si

:;

ger!

dar

el

ccI

m1.!t NIci

de 1~ gro~1

su

da

e r e a familiilor

de .bnf>c.

c;

u atunci,

la un e r s mal

u- sunt

r e s t r nq

iru

5e

l anus

l t ps

chftltuiell1e,

d_ 'il1. l e preul

L,T

acum,

socotea1

in

eu

s-e 'nf

S3

.1 o r t re" u-t e s Il

, 2' !J r o l

e s t e p r e t u l ofl ci}

a cum '}I pe n t r u ntre

sta'

te

1300 d

greu

c r .. er

~rtve,t_

fo r ln l l

polita

neleg

I ..a t r I mI s H gl

$!!'

pretul

a e

de

e vor

u s t I e cum s t r e a e

albenfi

Lu e t vn l

L?~ Pollhron'~>mpreun

I trss"l
Jstrltear:ul".

II

~e

Le v l d l , d ci

i tre el;

Pandele

er e . o d tor'

r svn l c 1 ar

de

gro

Arghlropol,

S 1 tin s , 1 5 O de 9 ro

...
e

c c l Politironl

Cd. 55/20 -

MODEL 1

degeaba.

.lJU

t ca 1 i

fur

de gre

f;

acela

u v ni

l ,

120

XL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

165

76

CUPRINSUL

1814

TA rg

li 03

I.n!'

Crl1lov

il

prin

cere

""COO

de

a-

\J

o r q a cne

Jiu

9ro~;i
I

it

te

d n d pol

IU
i(j

j;

~ l uat

p n t r u acs s t l

v a ce"'o bani l , s~ ..t

,.,5n8 v lI to

77

Observaii

apr.30,

166

UNIT AII ARHIVISTICE

e v l ne el

dea,

Dac

3.

c c i spt

u co l o ~ , i restl

1 14
apr.30,

t ca

tl n

Zar

n I o tl "

p en

r u

191

l en

r 1r . ca re 11

Bucu

3-

retf

1 J. Oen-

1 ug 3 r
pletce~cJ
Od g.

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 02

b e n I l ',

MODEL

121

XLI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

______

C_U_P_R_IN._'s_U_TL__ U_N_IT_~--I-I-A-R-H-I-V-IS-T-I_C_E

O_b_S_:_'v_at_ii

PACHETUL
Inscris

1 1 it

167

MODEL 1

al
L.Bucu-

re

Pe t r uI
1

i)

utat

XLI

rin

f r ai

care

"Astrino

ade vre

ti

10.000 de groI

neas

Zola

mie

su

Pe verso:

s-au

4 septembrie

marea

b-

eu dobnd~

pentru

restItuie

bnda.

la

c au mp r u

de la

8rncoveanu

80 de gro,1
care

5c

Costa

un an,

a mpreun
pltit

de
dup

cu do-

bantl

la

181~.

Ori s-

-1

168

Inscris

1814
mall.

Costa

CraIova

mai

datorI

nc

"Hagl

lanu

adeveresc

medelnlcerulul

la

pe care
cererea

de 5 groi

cu dobnda

au

t aco-

17.000 de groi,

s -1 restituie

oblig
tula

care

s l fraii"

Petru
rmas

vache

prln

la

se

aeespung

pe

lun.
Ori g.

169

1814

Scrisoare

I ~at.M..! ct,re

mai
Ada

al~

r tova
mite

Dac
n

Hagl

Cel. 55/20 -

1900 -

l-a 027

Hagl

prin

acolo

pentru

de

fi

r ebu

care

"-"

l anus

Costa

su,

sale

tiut

pn

Ath(anasiu>
Petru

11 anun

pe omul

r l le.

Ioan

lanu

afacerile
ar

la

nu

s l ale

l-ar

nu ar

c 11 trf

Nicolae

c Hladen
fi
fi

la

Buleli
lui

Regep

aga.

n u+ s ! termti
deranjat
ncasat

pe
banit

122

YL I
Nr.

crt.

Data

NI'.

CUPRINSUL

locul de
emitere

vechi

---1

-------

, ."1 1

i i ~. i \':

constan
ti nopo 1

n JI

c-tr.

1,
.

!i
II

d~! la
n:.!~

e ti

ar

il Cos'

:lI esn

an un t

al

<!"

s~u

r t r. t':;

5Z

1 de

de

l cl u li gl

i'

'CI

il

fi U il ~

ult

s l

C r ~i O"
<

d.

: 

ne

nd

va

S ia

(!vtt

'-' g1 T~ 'U

avut

1 r9a~

Vcl

)
~~

la eucure~.i

Ciolu
C rd l ov e

,'etr

Corota

caz ur l cu Le l t u $i

r:

Dule

Cos a P tr

Psr'no

p r r,

~- j

r,

1u '

S.;rieo.z:re

181lt

.,

g.

Ori

mai

de gro~i

Observatii

ARHIVISTICE

-----'--------------------

170

UNITAII

Ii

re

r ud e l , ~ a 1'.3 de

acolo.
vdy.

171

c re

1814
ma i

u 1 uat

d!ICod.:l'
c
s ru !, dia

1 o r de d i fi CO 1o ~Q
Olt.)

1996 -

I-a 027

curs.

!1renda

pe anul

prIlie

2 cu dobinda

.a mie pe an,
Cd. 55/20 -

o s ca

'A~trln\..l

MODEL

,'i"E.wd?

mc l

ad;.:;'
1R14

de

re in
a-

de 80 de groi

obltb-ndu-se

s~

inapolez

Nr

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

1---------

CUPRINSUL

. --

XLI

123 -

MODEL

UNITAII

Observatii

ARHIVJSTICE

i 'dobnda

IcaPitaluI

la cerere .

OrI g .

172

Stefan

de

Seri soare

1814

Jfvcovlcl

n u

Craiova

mai 2.

ctre Hagl

Zemun

1i

re.pro$eaz c ateapta

un

; pun

toctu;

..In

vin d

uIt

de

tur cu ban ii de la

pun mna pe fiul lui Tiu,

es~e acolo,

I datorl~~.

le

prin care

s5 la i

de la acest

S-I trlmft-

la8uc~reti.

scrisorile

.,

ScrIsoare

1814
lIlai2

car

Ori g.

173

5t

de kla

D(anij 1 A9hiotafitul)

,erod'

conul

c-tre Hagl

lanu
I

la Craiova

prIn care ii d de veste

a fzbucnlt

din nou ciuma i

c nu iese [din

s-i

termine

cas)

afacerea,

. El

face bine
u poate

din c uz

a-

ceasta, cci nu poate s se duc la


ni

e ni,

nu Se a p rop J e n 1meni

de el;

totui

roag pe el s-1

jute.

tr nsmit
lut

Gheorghe.

ou.
OrJg.

Cd. 5:5/20 -

1996 -

I-a

027

s lutrI

protosinghelului

preotul

de la Sf.Gheor

"
h'

. 124

XLI

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

174

CUPRINSUL

mal

Observaii

UNIT A II ARHIVISTICE

1,-, Con s

1814

t;

,.tin

'1 di .i)

Ari(J1!.,

II

e ItnG;

rI

il

i a i;

ne

")

eu e
i

ta
C",:

~n

1,

t'

, r.

.,,~

.u.

f'.

..,-au

-~-l

C::!

f" ,t

II

c'

z.a:

rr:

ace' ..

to

c~ro

.,;l

1). ~

C!J r o s

ch' d r

C.l

175

1JIe-r..

gr

"'J

n ! 5. 53

";ru t

n('.~ pCf

,~5 q r o

l:.JjftC"r
,ii

3110

CI T

IFdrn

.
f~

9
mai

8ucu-

la

retS

ra70 a
nn~t
?

1=

ti ,

l-a 027

';j

I~.

~.'!J1

..l'

ar .... l i ~ ::

~'l

bl'C:''''''C'o>

11
..

de 9 ro,,!' S

i s~ nUl'P'er

pr
1936 -

4;;"

:- f i

ti c~ ~

o scr l

"cai . ~t::. T

c .. e \"'1'"

Cd. 55/20 -

ri~ cara Ti ~nu

"'n?: ru

la. c

\1

"'r

rT

r.

6!rft'

..n

C'

r,- td

;- .p

...

'"

~~

(~C

ur~

1hn

1 l ps e s c d~u;

deoar

t~

0-

C'

m-

.. -

\J-:'""'~~W

1~

..

desfac p r Jmul

b uc t i le"

ts

z<:;

.!! ':'t.~r ~

~r;,f't t~,

1":1

MODEL 1

...

la

balot

ce are

1n inte

erau

II1l

. II

Nr.

crt.

Data i
locul de
emi tere

NI'.

vechi

__________

1_~+_~2~~

~ .I

__

__

CUPRINSUL

UNITATII

2----:-----

IDeoarece

do~nitorul.

trimis
pentru

I c bani I ornduialei
I vor,primi, in cur-n~
I ~ Or19.
10

--------1

ie_~spravn.cilor

176

Observaii

ARHIVISTICE

ctre Hagi

lf!anu

m i 4

rug

Avnd

tonst ntin Otete-

lanu

de gro

anune

cnd

c ar e ce

trebuie

dat

ordinul

i-a remis caimac


.tti

la

i$.

vre,?

s-1,scrie.

de 7500

s-I

ului,

def

Bucureti..

de bani s u

s se plteasc-

lu

~unt cu dObnt

x ct

~tspozlie
urn.

argint.

t.l

~a~iJ

Cnd va avea nevoie

camului

un zapis

Deoarec

s noteze

cJ

Craiova

on d d

cum il mai trimite

d.

cmai

l e 3000

de grpi.

Meh ~ini,

bani i de "colo ..

in

de groI

in vedere

l-a p l

s P1tea1-

de
a trJmi te cai
,

ro t n te

10.700

o dtSPOzi1

de la

d, 1

Scrisoare

14

dea

cuiva

ici

'/,

Qri g.

17

tit.
ucu-

reti

ctre

gi

fanU$

scriso

re

pentru

la n gocierea

Cd. 55/20 -

....:.-__
1996 -

Cost

Pe t r u 1

P tru
I

eraio)

c l-a trimis

v mei i

'mpreun~ cu zaplsele

..:.. __

strino

Cost

prin care il anun

.rftoare

__

s cr t.s o e re ele la

1 14

11

aceea

refe~

Frsinetului,
lui

la~an.

$-

sup~rat mult cnd a auzit de conflictu


"""""_...;.,"""""_~ .~.
__ ==-=.=-=---==
~_*.r..__.u~...-. _

"""*

I~a O~7

MODEL 1

-o;:

I
e

f26

XLI

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

n-1-1

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

11

dintre

I ci ud

II
I
I

tie

ce tia

per.
t c

mult

vite

LI.

Dun-re.

1ul

le r

Ila

J deoarec

de ridic

rent';s&i

l,

110r
I i
I .la
I

vitele

dec

rece

se v

Polohronie

re 1e

gurile)

nu este o
ca

I
I

1a (.un

nul

I
fa- 1

trecut

c~ prog~nlturJl
~ereche

650 de

)
d

~pete>

s ter

strdui

ine

cu bine vnzare
lor.
El are n arend
,

C1"ra
1 tiin toyrlte i
dat
O'

, 10.000

de groi pentru
p r Il It

mentul

rupt).

groI,

pe care

la

preze"tare)

amanetul
i

polia

u~ eaz 's--i'

Costache~

gr~3tl~uluf

A p r I It

10 ani.

nu po te ~-f

de 750 d

dupse r l s o ar

rulul lorg 'che

serd
cel

(docu-

plteasc"

Tnm-na 'i

4739,15

groI;

Stanu.
galbeni

tre c) In socote

1- 1

ridic t dec-t cel stabilit


de "porunca

imprt

asc";

nIt nici cu 12 gro$1


treac in socoteala
cum l-a luate'.
In Frangadeu1
s-au trimis
Cd. 55i20 -

1996 -

I-a 027

s-i

tor; poate cu 13.


Deoarece

Jar suforl-

nu poate

discut

dispoziiI

"exarhul

t cu domnitorul.

severe

OItU~

groi

a prt it

(o rte

j uns

m rl

se vnd cu 19,10

se

nu est

fie

9 in

ijj'
Ia

vam

destul

-tneni

nu ce

De

a afl

(1);

Hagi

iama"

doar

pret

ciocoi i /.:!'e
acolo)

prudent.

MODEL

Isprav-

XLI

127 -

MODEL
!

Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1

Data i
locul d
crnltere
---

---2

,. ,

cut-ruxsur,

Observaii

ARHIVISTICE

--------

-------------------------

~.t:rlt1t1 !
I

I
I

I nicu

1u i de Mehedlni

11UI

HA

ca s-I plteasc

nu banii

de la ornduial.

Banii

pe care trebuia

cassa

L!o,telo~

la polita

de

nu l-a mai pltit,

i-a

in contul

)prlt

stolntcul

casierie"

s-i plteasc

de groi,

venIt

deoarece
ieri
de la "noual

Stefnic,

s-a

de 4000

datorfe';

I
inteles

,-ca s

cuel

dea un riva in $chimbul

II

~on~idera

aceti banI

de 25.000

de groi'

str-nge

V'ce ~ji

[lui

Hagl

tanu

lui

cand

vor

legtur

cu anularea

contractului

L:.a

Scufa
catt

po te)i

400.00

lua

a cerut 600.000
si

se pare c
de

de groi,

de la

care le-a fost

1uat ta un pre mal sczut


I

ofl.eial)

n~ se supere

.S

de

de grosi,

de l~ zahereaua

~ect

ce 11

c.J.-aserf~
I

s .Ie plte-asc
i

s a l e r l i,le

Lde

Eptapsihu

la

p r e t l nde _i

aceste

lui

Car~lnteu

Pjo$t)chiar

fi rma I,or- nu a primit

dac

ban' i. cci

sume.,. dar

dup

Cd. 55/20 -

tur

cu Coclu

deoarece
!

Ht

QpreJurarile
,~~-~~~~~_==w

.. ..

1996 -

nu a putut

02'7

rezolva

vor
ee

vor zecuee ra b an ll ceilali . In leg-

de ,

o reclamaieiqn

t_recut

vo

se

rimtte

Casieria

prin

z ..

Au inaintat

vor putea

la suma

Cr~lova.

anul

va

pe c ar e+ l datore

asupra

de la

poliel;

aconto

Belu i-a luat

- I

I
I

UNITAII

nimic

nu sunt favora-I
.~.H._.a
I

_=_=~.

128

XL'

Nr.1

crt

Data i
Jocul de
emitere

Nr.

vechi

r-!--z-

CUPRINSUL

U0IITAII

Observatii

ARHIVISTICE

bile.

(Documentul

are'

nici

'rupt).

e ut

re.

IIBaban

i da r pe s te

Gr;lne le' sunt

Ila

COnstantInopol

Iru

b. ca

I achtna.

si-)

pstreze

dup

prerea

!tmplt.

VDdu~

comunice

ce a ce s a inr

la

as-J

po-

lul, va fi

Ha s t "t despr

lui

cum trebuie.

It cu ci tig, n p trie. S-i

scris

despre

l u] 'Halea

I
I

bune.
~ )

a czut bruma .

VII

nu

taI!

( ~~If\p.~

surlleneCessre,

s-a pornit
I
I

12

Nume fictive,

2)

neldentifJcate
~'Domnltorul
cripto

Gheorgh'e

181 It
mai

1)

It

lui ,)
prln

c~tre'
care

H8g"1

il

si

investli
3000

dea rece
vite

de groI

din

remlt

acolo

unde scrie

rut Ot tele

restul,

ce el dato

n nite

s-I

luI

de groi

Zrflei;

b an l I judeului
cluc

o. ul

oon

sau din cee

banii

Ori g.

I-a O~7

de

GorJu-

CraIova)

c Petcu,

sau din banii


sunt

scriere

tanu ~a

reaz

1996 -

3riill

l t e anu , (iarneut

l-a dat lui Peteu

Cd. 55/20 -

pulia

plteasc

s-I

persoane

anun'

t-a prezentat

acesta.

din porunca

Selut

~t

178

pentru

o anchet

dup~ cum i-a spus


.
Jid tl<eremeziu2.

MODEL

dupi ee va vinde

nu.

Ii

val

vItele.

- '29

XLI
MODEL 1

I~12~-.--e:~___
Nr.

crt

Data si

Nr.

vechl

1179113

locul

de

!1814

CUPRINSUL

UNITA II

ARHIVISTICE

Observatii

------.----4-----------1---------1

Scrisoare

Como-

leratov

tent

Inie

Imiei.

prin

Ioan

de oi

s5 fi

nu

sin

c Polihro-

la

s5.1e

au gsit

cumpere,

dar

cu bani

dar

uiciunul~

Aui

C-inenl

cu ."lotr-e",

i.. 650

sterpe

vndute

~u t rit car
$

Anas t as l u

anun

650

d to r I .

care

trimis
ca

g~sit

de la

n'c' el

nI

vndut

cele

ar ce'1'o
te

de capete

600

aceste

r l dl cat

locuri

cnd

v l n de , Trebuie
. chiar

mif'"ti

un pret

s v an d

mic.

om La H san-aga

poate

le

trebuie

t:: u:
i

i d:2:

d:e:::~:a

de la sare,!

v. duct

s~~ ::u:: :_::t'


I1

poate

s ma i ! a 50 de bo I s i 25 de

vaci,.

meul

de aici

cel

de 1

u rm mat

a fost

Informat

fie

te de cuviin

b l n _ s. dea -l u l Stanca

de cVtre!
cu vite,!

c ar fi mat

s rb u l de

la

s-I

O.trovenl

pecetlultul

scr I

I It

II

trimi

ti

CCl

te

lui

s t l e pe ce

o 1 t st

!amflr

nume s-I

1996 -

l-a 021

facil,'.

cu bani i distribu-

n dl ve rse sate.

'

pent ru ce aus u l
IIcrs=notof

Cd. 55/20 -

mar-e. v e.

c va trece

Cineni

&ac ~ocote

nou un

riin

dup~ banii

cu

dar nici acum nu 1-. primit. Se

101

val

repede

chiar

tri ri s

foar:

mai

cci oile

la s uha t ,

mearg

de-

vama este

va mai scdea,

acolo,

mat

de vjt~.

.,

13Q

XLI

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

Scarlat

1814

I mai

s c r t s o ar e de fa

lui

c l uc r

de

Cor.stantin

la

Hagl

Jova in legtur
te

care

Otet-

J uct e u-

i i s p r Ci 1/ n c

dlni)c5tr

t-ieh

Igroi

cear

s'ii-i

g.

1,i t! ~ anu,

pe care

Ori

1 II

Observaii

ARHIVISTICE

180

UNITAII

l anus

Cr -

~,de 3300 de

cu poli

l~tit

i-a

la

vtaful

I f1heorghl
ea r

i-o

s ane s u l ,
trimite

plteac.i
mai

scris.

nexat

I, groi

I
15

16

v.:not.

Pe

roag

la

c s l mecemu l u l ,

reillil

care

cei

6.

In s c r l s prin

I Petru

Bucu-

I
Imi

re s t i

lin

~J

s o co t e a l

c.

sti

i-a
s-a

10.500

de

"Ast r l no Costa

adeveresc

de

1a

ClU

pri-

r ame u l ~arcu

ml t r'op o l Lt ul u l ,

catre

deoarece

de J a Andre i
'

HA

ioc-

COpt i i si

I;~-ifac~

c a re

i!l

SO O de gr

Papazoglu

6~

Bucu

re

frai

Seri s'o' re

1814
ma i

stau

icolae

nu a ncetat
la. C;'rnpinfi;

rost prin oamenii

01 imC)~
l

roag

l o r' de

15.000 ~cale
Cel. 55/20 -

pe

rspuns

s I ne t u l p ntru

~i

6rr

82

acuma;

ui ~ i

II

1'814
m i

o dinul

, oi-lg
I

181

la

d e t o r l Ll e despre

1996 -

I-a 027

MODEL

~e 1-nl cu un prei de mai

131 MODEL

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr,
vechi
1---1-,

CUPRINSUL

----

UNITAII

________

----Ipu-t'"

de 1

oca,ua;,

g(O

Observaii

ARHIVISTICE

--,-----------------------

J_~.;_-..;;,2-..:-- 3

--------

-:-

t-e

cu. 1 gros

provlz~onul~

o-ca'ua,' pret

[par e l dar

Iprlmeasc

iar

lna

a l eas

Dae se

polii

cheltuielile

pentru

lc.umPrarea

ei.

IIvo-r pute-a

s-i

~fac

la co a r e
i,

trans-I

le va plwti

fcute

l-a

rost

trag

la

q\car

asigurat
de

de o c al e, ~

Scrisoare

181 "

mai 7.

vrea

po a t e , s-i

Astri-no

Ln t e

Ori g.

I
17

ar

cu saci

la'SItioara.

IZtl.-I)tl0

183

ftiruniuri

lte

cu 30 de

la ,SItioara,

lui. Guma; chel tulelile

'portul -sl

n- .care

stogO$

s, fie

I
I

__

~f 9 a i- a .o p r i me--I

sau stogo;

alb

~5~

1 n a s. fie t I ~

Igaie

I Hagi--lana

de

Trgu

pn ,acum a s t r ns

JIu

pentru

I S-a

Tufi

I dat

un,bilet

i 1 i a
i

I'

s-

Orlg

din

clienl

termine

eeea"ce

al

50 de berbeci.
toat

pin

cu vndutul.

(s l c l ) i

Pehceana

pentru

e l eu un scuna

nu a ncasat-o

a 'primit

ctre

1000 de berbeci,

sit

nt In itai

iDJnu
!

sper

la-Rusalii

lotov

C,.ajova an un t n du-e l c

la

care

Peteo

l-a trimis

dar

s pe

lui

i-a
Po-

r c,

la zar

... i

Jb.bulgar

I
184

18

1814
mai

'Scrisoare

7,

ctre

de la

Ha i Ianus

~--~----=-~------~---'----~-----===~--~
Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027

Astrino
Cra;ov

Costa
pr

PetJuI

l r'I care

----_._---!~~--~-------------

- 13~ XLI
MODEL
Nr.
crt.

-1-'
I!g ~

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observat ii

------~-I ---------------------------------------------1------------

18

cu-

re s t i

11 anun

p en tru

p rl e t n . fnc

de"cat"

'cu 'Cocioi

de'

: da' r ct'

1- a

ti

Ju-

i nu

fac

sta t nu el a i el

s t l e , c ci

Co tu 1 (j II

1,

il vor pcli

dect

nrghici'ot

vo rb a ,

Dar s-i

de bine.

ceci

fui.

oio pat~ie.

re

este

e. toi

numa

au urechi".

peretii

o scriso

frimTte

ce

,1 el ce

vorbeasc
"si

u-i s e r I

despre care

persoana

dup

mai multe; deoarece ~unoafte


ar~

u"'usu"

n t! v il put ea

mecherii

asemene

purtri

'Pantati,

b an l i e l o co l u Igr] lui

imb r cat

i'I

~edelln'cer TZinas
(;0

Cu 5 c r u 1 1u f

'li

la

rani

Iad

II

nici

.j'

p i s to t u 11

'nu il ajuns

o r n du iti.: le r l

"AU .fOS:t

I ca.~tanul
I

repar

ti

nfif i ;,t l'a ve Tl 'l i ~boier(7.

s"aij

I c'um

c:<i nc' nu

de la

cuetn

Se str5auie

ct m~i

re ade

din tov~r

C'e p~re

c.

ute

at.a

e s~

a~~c

I
II

va

I si
. nani; de
I d i it i. ca c 1

Tncas a HClg t

la o r n du la l

cei

de gro i .?i

I-a 027

rmas

B l b e s cu

la'cerere,~il
1996 -

lmuri

i 'lui

Cd. 55/20 -

zile.

Glopoveanu

c c l au mai

c.-

N J e~ 1<' o 1 a a f 1 a t

iu~a in cinci-ase

24.000

la" eh e-

ele

datdrspoztfecm~r~ului

i-a

de dat

5 - il

se achit

Cind

V~

veni

ch e s t l un e a cu

l u l Ni co l e s cu ,
din

ei

p l t I t 3600

da i

I enus

restul.

10.000
de gro.;

S nu

- 133 MODEL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

------1------------------------

1-----

Data i
locul de
emitere

7.

--------;

1111

. ~a 9011"eni'

I
I

el'

: cei.

1 ip

r. O"

!e c ti l

1 e 1:< a.

P ret uI

I~U!"

s - f., seri

nd~e~f:!>AnazO~llI) ce c r e de de cuvl1
l u e ru r I lo merg

lJl el

linainte

11Ut

v I te

l' n.3;

Ii Ieri

ruble-

s e Z IJ t'S . n 1e a ~ tII" 5 c u lii n

an de z l

eu 13, O groiL':>ucata,')itlr

ISl1l1t

adiel

~ trimis

,Piht!J,

vinde

S~

mai bine

dect

'preurI

bune.

arll"!ver!n~le {chitanele)1
p

d'1r

t acu

lui

e s cu ncI

Inu ~fost

I dect
I i-~

'nt~rft.

Cu Tna~e nu are
c c I oAI

d e s c u r qe singuri

se

hanil.

imprumutat

O r J.

fictive,

~fump.

p e rs o ane

neidentificate

185

Scrisoare

19

8,

ctre

lan na

prin

ma i

agl

!\strino,

nul

lui

ca s5-1

cr.;ovj

1.

ci a gsit

pl~te~sc

Oimitriu

Deci

e l s se

Din acar-ti

Iconomu

de 1900 de groi

Alex

Astrin~:'

Petru

Costa

ntiin~3z5

o poli

lui

I Satacu.

l anus
il

care

trag

de 13 Gheorgh

s,

asupra 1
la

or~il'

Ceavidj,

de

In~leag

cu

l ceea

bani

va p l

la

,::1:1:: :e d:.I:,:::::::~.~~
:::::ra var

c=~ile
Si

bisericeti
p l t I i

Ila poduri.

1
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 021

~~

II

c f s-au comandat

meteri

P ntru

toate

care
ii

lu c r e az

va trimite

!
1

,..
--I_- ~
...
""' ....

134 XLI

Nl'.

crt.

Data

Nr.

CUPRINSUL

locul de

vechi

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere
5

si

1/':,

sui!'.

il

ll

~.:J~~: ~:- n~gcci

1:0

. e

ca

l le

e,

I
,

ca 1e dou

1I

cWci

po J i

r ls

I"~

ce an c a

tdll1i

p 1 te

s cii

rCtg~

ui

(HAgi
o t;;.

Or!J.

186

20

1814
mat

tre

to

'~nu, lR CraIova prin cara il

Ha

r l e d e 800"e

ane.xnda-i

dea

gro

I , ild'C2

do ve r ntlu'

p r Im l t ac

as t

sum"

cumn a t u l u I

44,14

P
'ar

cu

q ro I ,

c?i a

z ap I s u l s

;-

Oincw.ro""eanu

S~Ut

or s -

187

21

litil

1814
ma i

8.

lanina

~id})tr",!.?j
lui
uellr

t!v
ordin

rle

l!llJO de ql"oi

tie

r.ht:'Qrgh~

IIA~trino

I,

ocr
1 lu

1'"1 SWracu

(oc;ta
ca

11 z I I e
Ale

Petru

tf~

"'r~eplinird

~l

f r at l I "

s c

la

Ili l

prezentare,

r r l u Ce~yd'.

..
1996 -

I-a 027

la

UM~ re s o e c

l ce l e l a l r e

."

sl

I con omu as ue r a

pl?te

(p"idi

uz nE".

Cd. 55/20 -

MODEL

la

del
I

,/

13S XL I

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

CUPRI~SUL

UNITII

AHHIVISTICE

I__

eniitere

-------

lill.t

22

mai 9

.H~9f

laeraiova

it

vel

de primire

z i 1e .v a

r imi

1')

t)

cart

de taleri

are s"'-i n r Lmea c d<


oentru

cmra,

te 5353

trlmi

bani i oe care

din

d~veri"t

'.anu$

de Mehedin

care s

-.

patru-el

peste

dea

ci

i re s t u 1 de b an I

Ori 9

1b rom n -

Scrlsoar

de co~

t814

23
I

I:(ante
m ilO)

~(>~

lezen

de

la

Hr l s t u ,

1 dQJ ha

comis,

ctre

lanu

Craiova;

d de ti re

c-

la

do~nul

l-a

ai

numit

Hagi

doua

o..~~

~~~ie.
Ori g.

Scrisoar~

1814

~ 19

mai

eitre

10/22,

prin

Orova

de

Ha i lanu

la
Costa

il

anun

scrisoare

de

la

compania"

care

5t

care

a r a act \.l,a1

acela

1-au

"krai
l.anus

dar

CE.a s o

el
.

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'1

mai

ii

dl c

la

trimi

pe el

nu indr~znete

te

o
i

despre

1a Vin

ncarce

brobina

expeqJeze

Craiov

Papateu

o ~1~ i ~e

a ne

lui
la

Hagi

Vienv

fac

'

ceva

\{o-,.~

mpotrlv~de5'tinatarului;
cea

Petru

relateaz

sf~tuit

Lr u l "

teodosiu

IIAnagnoste
i

Teodor

ieftin,

cum ch l r I
prin

Timioara

este

a ') j

o_b_s_er_v_u_t _ --s
5

(lrldescJ-i

ah e rn l c., ispravnic

~IJn'"

la

I!

~c r so

II fra!)l1)

I
I

----------

189

~;

10c111 de

-~----

1881

MODEL

---- 136 XLI

Nr,

Nl"'l

crt.

-1
4go

locul de
emitere

__~ __~3

CUPRINSUL

UNITAII

de

2-Lj

6 fi

;>e

d e 0'(;';11:>
1

1 ut

~"ert:::caz;i

I ml t o c" r ut

Observaii

ARHIVISTICE

~4

(::1 t a

r i fi i

r ni . mudn

!',~::r t un

a T'i~;

'O'

O<

r ..

s!i

tri+

I
I

d..! ca

-~b'"

I
I

ita

's r?rioar5

!(;t:-c..,)

11

1814
ma;

Ast

f ns c r l "

10

t> .~ t

ru ~ f

f r ai

II pe

da la vameul

ro i t ro 1'>01 i t 1 i t

con t 'J 1

'"

Cos t a

au

r l mi

f1arcu

d'! I/~ r e s C Cd

5000 de groi

= i 1c ,

!
25

aCUMa ~-a

I!

191

so~otoa"

li

I
1

I '

e ei.

care 'o au T~t


01" T9.

I
I
1921

26

5cc teal& nch i t de~

1814
ma i fO

Cos

t;>

Pe t ru ) ,

Ion

b~

fi

o r mitl

eb e l t u l t t

r e a vo l l c r i

9 r o s 1 cu

114

zroi

Il !.leil'ta

i ;

ct

130

~erhecilor

grilt'j

lLi

'::>,

al

3 b at a l

ti"

uz(tu~plt'it

al te t

Concep't

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 027

-6 1 C gro~i

eu

:",~ra349f'110

dat
te
cu

rte

C'J

6 liroi,

u l:

el 1 te" 2,O de o i cu

LEue<it~>~

rlo i c

la

13

o i ~i t'! r t e

r i.

entru

-~

>"

cu

c e r e a cu o r e t

L:!>.c a t a

l~hronte

,;rteanu

gro, i'. :2 ap i cu S gro

Data i

vechi

~~~~
1

MODEL

r te

[?ucat

cu 6.1
_

~ucati)

7 para1 e (EucatV

..>~i

;c.il
{)

i 37

Nr.
crt.

Nr.
vechi

1931

i
I

Data i
locul de
emitere

qo

CUPRINSUL

UNITAII

XLI

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

27

I
II

I f ap

tul

fost
[11'l;

lui

c'1 ! c

1~ Ollcureti

<le,

iOn:, i(~ C.Sa~1 el

rfl'!~ t

care!'

.tU

ot u 1

vn:

r Ie ,

J ~ l:.t I-laeli

VIa""
"

de

D oerec

n us

lui D.81eciu
o n I cu

un'

(BJeu~
seri-I

~'Ce<'ls~

e la Cladov

g~Sfl

1
eri g.

I
mai

1'1,

Ada-Kal~

c tr e

H~91

n "t~ndu-l

!'luc1iu

n.r-ledl'

1a

Cost;t

Pp.+-r'

Craiov

la

r.~ - luat cun ~ttnt


luf

s rlsn~re~
1"

n u

s~ ..r

er

"i

acum

r.ha

U:>R1ca

I "an . ,.,(.no. 1

Sef i S Q' re d ~

28

194

dat

cei

600
tri

1-0')

r e s ul

din

de

de gro
rls

30

de

\j f ~>" \1
"

29

195
1

ma i

Scri'So~r("

1814
1 ()

1a

d ... la

\r 1 ca,

f:'d::::~::

Cd. 55/20

1996 -

I-a 027

re

t;;ines:u,
r.( a'J t

.:::e ::"::::.::

dar nu sa putut.
s plteasc

di

fO~fI

pentru

ali bani

luai

'S-I

fAn us

::t::l:~ I
a trebuit I
cu imprum

138

Xlf
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi
2

-tgs-

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

2-~

(~

r m as

:t

pld

uun

I i,n

1 iJ;

.1

ft

II

i
I

I vo
In

prin"

Tii

!"utuo;

I "bo

~ur:"(.~",

t ir~Q

le rat "

oo s t e

1-

~ t -a

ujb:i>.,

or;j,H~lIi tI'&:

cte'

z L}c

:":

eo s r e e

mu ' s:i"".

va d

sili

Ja

ii

o r: g.

30

1814
ma i

1-0

cur

10tlO

l I

\1'0

r Il ieu 1 .ti

r i"

dt>~ cu/.~ i-

f.!c ~ i

tre'ac~st.

de

ser

tr

j -

1fi1"te

~i
pe

1 e ~~il' d r li ti

la

Ano st

s ~i

Ivi

{) scris
c,rc::

Ori g.

1996 -

l-a 027

.~l u l O se,

s lc
._.

a s ~ i o p 1) 1 i ::

C<1\~i~i
"r.o.

'S

/'ce

ta

ce nor;:; c

..

Cl!!-

ar

apr.-i.

Cd. 55/20 -

MODEL

I t e as c

Nr.
crt.

- q(

Dat~ i
locul de

Nro
vechi

CUPRINSUL

UNITII

Scrisoare

de la

./
eai

r J I 01 c t r

t 1

de a-l

tri

icolae.

logof-tul

bol~ului

{la

. Ori

.,

nun

lui

Cociu

destinat

rului

ori 9 i nar

Cr lova

c;-

a prl

ct

11a

Cd. 55PO -

1996 -

I-a 02'7

din

1a

la ordinul

aceea

ii
la

c re

prezentar

sper

pest

ca ntr-

treaba.

e re

l10)

Dimi t r Ie

bohovo

120 de 9ro$1

Constantin

de

a-I

nu a 1u t contact

ine

prin

It

ctr

c a r e il

ro

achite

HAgl

Cr l ov a , Martori:

Ori

dt/o

lb.bulgar.

a slujit

Ioan

~i

c achiziionat

ter

Inscrls

mat 12.

de

scunali;

Orig

prin

dar

cu toi

1814

c a

lotov

poli

so
z

sptmn

33

1000

Nfcolau.

O de ovln

inc

nu)

Petco

CraIova)

11 inttine
t

atest

de la

i81da~,0

13}.

c a luat

anuit

Jiu

banii,

lb.romn

Ianu

Trgu

C!.

ti gl

din

logoftul

icolae

ai

Scrisoare
11.

rin

cu

taleri

la el.

primi t suma de 1

1814

5000

c l uce ru l Dimftrac

! (,!, an )

~A

ite

pe care-I

ai

181

199,

Observaii

ARHIV[STICE

____

32

MODEL

emitere
__

198

~LI

Sari.

tanu

lorgac

adevere

pentru
Costa

Arghi ropol

te

un an
Petru
i

140 _-

XL t

vechi

-11

2001

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nl"1

crt.

CUPRINSUL

UNITAII

34

Observaii

ARHIVISTICE

Scrisoare

1814

de -la Gheorghe

Peaeov

i 13,
I mSlatina

Hristu

ctre

I sau

mit

cete

confirmndu-i

ome o t

un

9 as 1 t

IDEoarec

nu

r-spunde

acesta

tIu

in treburi!

la intrebarile

nici

nu-i

despre

ai multe

de la

ca s. rspund

propice

l-a.raspuns i

aflat

frate

de abia acum a

nu se amestec

I altora,
I

'c a prJ-

3 s c r lso r l trlm se prin


ieolache

la Orova

H.Th.Peacov

Craiova

1ucruri

ceva. dar el, netiind

C psofa

I
I

d spre

s t r- ln l , probabil

ee la

nimic,

nu

'

ce s spun-.
Cr iova,

chef cci

ce nite

DEoarece
bule s~

tI'

preun

socoteli.

El

nuraa l

"trebuie

este plapO

51'\

n i

Hris-

este multumit

de

moteni

dei nu

dar s-a descurcat;

nimeni.

de

C psofa vine

tre uie s verif'

st rea sa .atertal~.
nimic

te intinzi

ct i

..

aU.

Ori g.

201

35

Scrisoare

1815

a i 13

de la "Anesti

eomp, It c t re H 9 i

Bucu-

Cr iov

re s t l

nu mai

in

leg"tur

cumpr

~lnurl

el.

Deoca

da t

num

I 3 sorocur!

il

eu

1996 -

I-a 027

re

cu lu5uf-aga~
de samur

trimite

de di feri te c 11 ti.
Cd. 55/20 -

MODEL 1

vnzare

spre

lnurt
pentru

de la

de ,amur
o

nt

141

XL I
MODEL

Nr.

Data ~i
locul de
emitere

Nr.
vechi

crt.

SUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

--1-------

1-------1

CUPRIl

__ 4~ __

----1-;;--;:- pacea
rropol.

Preul

Iri

t as t i

hUli

cup de b ln u

;>.

conun l'ce

I s anur
hl

inca

nt I>

ce vo r f i t r i ro' s e a ca 1 o ~ n c - t

1e

I s-i

COnst

c munic

Stefanache

l-turat.

t-~ p re 1 uc,.at:e

dorete
de bl"

acestuia

c te

dac5 mai

i
url.-

li5nuri

vrea

de

$i

1 t'

51t

an~1

Ori g.

202

36

1814

I ctre

mai
12(?}

de la

Scrisoare

~14 il

l an u

HAgi

an un t

ci:\ii

Gheorghe

la
tr

Craiova
mi te

prin.

I
II

care

de groi

2n23

laM)

pe care

l-a

rulul Otete1ea
i

23 dobndw

!, t08g

s-i

la ordinul

pltit

u. adic

2000 c pita1

pentr.u"23
r l ml t

e ztl ; :1

crisoare

lui

prl

care

ordon

~i

la

clucerul

As t

rlno pentru

trimite
datora

'5-

Oteto

plteesci
e s anu i

2000

cel

de la
'1 J

de groI.

inc 35 de groi
pentru

de

sinatul

mat

pe care-i

mai

tabac.

Ori g.

2 3

37

11814

Scrisoare

m i 14,

i Hagl

Ianus

oar

u cos i t oru l , pe care

05 a pri

dar

1996 -

l-a

027

care
Papat

Zotu

Petru

sigur

IAnagnoste'
-

Coste>

Sltl-

Vtena,

Cd, 55/20

de la

It

la

cutiuele

au
u c

Craiova

ctre
fi in

cu a ra~e

1 <a comandat

rWmas
s

Rusi

in gri"3

luI

le "expedieze.
~-----__~==

'_M_i

142

XLI

Nr.
crt.

Nr,
vechi

.to3

Data i
locul de

CUPRINSUL

U~ITAII

ARHIVISTICE

MODEL

Observatii

emitere

:s::r

Icele do~i

vase pentru

c re cos~a

compot.

I'leca,e cte ~O de 9ro-l. nu le-. mal


. comane!

t. cci

a sqstt_acu~

era ca

. co

i s-au

cteva

o achi7.tloneze

38

se

re

vor

intoarce

va

c t mat

dureaz
e s te

la Pesta.

Orlg.

1 ..

204

pn

rcp

co murit ce ct

S~-l

1~ Orov

chIria

cn s

a oI

~j

le C-tcte~ti.
lazaretul

~ile

El

scumpe.

le lDos pe csre

~p

"S~

p ru

Scrisoare

18t4

de la

cii t re

Bucu-

acum nu

retl

domnltor)pentru

a]

un l I eu

Pet

~~

a Cr t o v a~ c n ici

ns

se nf5leze

Judecat.

acum

de-abia

la

se j ude c

'i:

an uI

ajuns

I deoarece

Costa

,~"

L1i a gir

ma i llt.

',strlno

.(!

cu CoefoT:
ve l Lt l I boieri
LJ>rocesltl>

cu

banul:

nJcl

C31ulu

nu

Is-a fcut

in

leg:o'tur

cu moi

de

la

s-a h trt

r.Jmlc. E bine

c-

o cercetare

am~nuntt

la,

I f al o cu J u I 1 d t n par te a D'i ya'n u 1u i


I "--de acolo> i c s-au orientat
dup
eu mo1ile;

Ihart

eeau u1 Scarlat.
me s te c'-

l-a 027

t t rf

Hasan-aga;

18,20

roi':

rin

1996 -

re ce are c

ustafa-ag~

pentru

Cd, 55/20 -

ici;

Cociolu

banii

t te

nu se a5

to ale 1e

reparaia"lgr
t

r l'ml

p'errt r u c ez an e 'sunt

roa r-e., ~albent

a cost

l cu Hrtstodul!
e x ac l

s cum ere nu al

.,J""'

tlWAM6-

nu-

la

XLI

143 Nr.

Nr,

crt.

vechi

MODEL 1

Data i
locul de
emitere

CUPIUNSUL

UNITATII

ARHIVISTICE

~.servaii
----1

I preul

3B

____~-- __--__------4~

o f l c t a l i .e xac t l la

I cara
I

,I

sperii, s-i

d~a

aa

cu 3.6 1/2

veste

~5 isprav~tcii

ornduial~
cel

de

la , Jilcea.

in

slujba

(h~ciul)

DrighJcloi

"s5

sr=!lt".

li

=rendar_

pentru

care

ncheiat

re i

"Jea"

~Z:-

, dar

contractele

de

Roaba

pe

cu ~'Sadove:lnul"*
bani.

I-a

trl"

trebul~

che1tuiellle.,

Scarlat

spun

$1

cu 0_1

de I e "cufa

renis

omul

Lde'
lui

la

Cons-

12 groi

kil

acolo

Ceauului
7n curnd

de groi
aib

cei 2000 de groi

l m Ls M'l!l~a

pe, t r

snuo

.:J r s

ci a

s~~l prede

s upo r t n d el
s,-L

n u prea

r I mi .71 p o r urab u 1

cci 1t,\c()'t
i

un pre)

C1r3i

scris

5.3

si trea

Malea,

%01

va
ai

rbdare,

pe care

Malcfu.

Stefan

r e+ :

lui
e

i-a

tonstantinoDol)
)

X-a 027

cum i-a

de 8r~ila

199~ -

T4U'tas.. Efstatiu.

tantinOPOl)

Cd. 55/20 -

ornduf

! s o co t e a La lui

r en te

tr

la

,!jung?iQa

a ven l t a l c l dup

Aa

desti-

de pe

sper-

o are

nlJ

tri'':'!i

le-

de

'.

pe c~re

Poate a incasa

de, gro;.'

25,..000

"rimit

el

de gr~i

c~miraului.

d,reClll

1- u remis

u lu l, cei -15.000

l'

b a , ecatosta

De la . l co Jo 01

roi.

pe

scris.

,(buc.t~.

g>.1

cu 6

na~a

cntar,

cum t-a

Rub l e l e s un t cu 4 parale
rll

Misinez

144

Xli
MODEL

Nr.

crt.

--

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

---

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-----'---1
3

au de luat 4000"de

CU

groi de la Blu
Inu gsete

is

I i

ud lor.

se

din pricina

or inelege

se ridic

frtc

neslguranei

upi! ace a

care l

revine

la 25.033.60

socotea}

t r i i te i

l-a

roag s- i ia el acolo

Suma de bani

ii

Ioan, dar d~oareee

trag poli

-1 ~.lmlt

i dau

Ici.

leu

lui Nlcole

groi

pen ru ca e

s nu uite s
,

r. cr1surlle

I t rl it

I N 1 ce 1 e

5 c u~

.
1-

fost anun~at.

205

39

pentru

lat

Bucu

I Tn

ret i

a a

Kogooala.

la

cu'medelntcerul

ume fals~ persoan~ n~i~enttfieat; denu tre


pentru
"serdar"
.

ailanul

1814

.-

lui

tache

Co

Sa~gi

p{ei le de astrah

inche

n vindute

tovnT~te

IunIe

de ctre:

uPolihrol1ie

%oglu,
iill

Costa Petru

rposatul

1811 pl1

Andrei H.Papai

Fra-

I~roi

1996 -

l-a

027

s-au

dat

(sic) Astr lnc , d lr

al 14.

1814

~600

Cd. 55/20 -

, ..

O fig.

1)

I
t

s e r I s in gr b pentru

impreun

..

I Oi nu

pent ru

sii meargd

"ebuie

domneti

lui

da

t' 11 p en t

r'u 70 de perechi

astrahan

cu 80 de gro i perech

bnda

la aco st

su~,

acum,

~e 1% este

19/3,6

ro

Papazoglu

n rei

din

oe

p Ie l de

; do-

1811' pn
groi.

po

145 XL I

Nr.

NI'.

crt.

vechi

Data i

CUPRINSUL

Jocul de
emitere

1_~.!..--=-2

--3

UNITAII

Isatul serda~

Ijr-echi cu

pe

80 de groi

gr,.of.

pereche

7573.8

In

groi.

ai sus rposatul

datorJi

de ncasat

Grigore

Filipescu

de la

cu 130

de 25.30

este

ro i; de ci NI eo 1 a

de luat

a de

la Rot3

dat

760 de

este de 267,92;

care dobnda

la

3792 ,16

s-a

re eh

de la 9 1/2 pe-

a primit

roi. la care dobnda


alt

I__

ARHIVISTICE

d
del

5 ai 9 iare
far

de

strlno

Ghi"

Leh1i,

Isinior"Chiriac

I Domnandu~

in total

Jum-tate

revJn

1686 groi,

din car

lui Polfhrooie

Ju -

t te lui Sa191
, Orlg.

206

Scrisoare

40
trie,

ant

mat

15)

pl

il

catre Ha t

Vlcea,

de la polcovnlcul

z ap c Iu]

nun t n due

Otmi-!

Cerna .dln L)Udeu(>

lanu ~1

Craiov)

I c ii trJml te b ni i din

11t$ta

alturat

I ch I t ~n

Rmnfc

lplecare~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 021

~-l .roag

de prim i re,

s lichldeze
-

stolnlcului

c el

s-i
5e

socoteala.

MODEL

trimit

duce

Dup"

de aici, medelnl-

I
I

o_b_s_er_v_at_ii __

- 146 LI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

locul

de

CUPRINSUL

UNITAII

cerul

5.

~-.:l

nici

-I

In!'"l tiv:

is~ri

oare

pentru

face

te ii e x p 1 i c - ce v CI.

5-1

IL~iv
nu

intrebe

lf

'i.\

vor

OI'"

se du ce la

0;::7 se

lA"'"

re~sc-

c,'frlnii

>.

na s l

~hitan;
121
()ri

cei

-i

S5-t

mai

de cneDin

t~tal

sumele

din
il

vndut

cu

la dverse

19 oeal~

s-au

le<:('
tur

'"se nare t
1~

trfl!llt

c- "n s o eo t e a l a

!
181~

nro~l,

41

cu r n

. ti CI r n

1600 de

re

cum

t r n I]

6 Mai rmas.

pentru

.:lmn'"

1 va -n<:rca

~tt.ln

l ru.l SChim,l-

P-t'5

ti oarece

mu e l 1e cam ului,

r eh l u l car

e re

s e mot

tot

t'lllSt

. un t

car

r -s P:.IO d

- i

el

cci
rea

da o r l a

el de la medelnicer.

.po

II b r

2071

Observaii

ARHIVISTICE

<1

40

2D6

1,.

cu

trecu~

~na

perso ne,

par le ocaua;

partlna

'S

fiecrui.

Con ce p t

208 42

18t4
mat

Scris

15,

Petr

dA

!I'"f.!'

e t r e

'anu~

tt)f

tu), 627 de groi


tIri
in
1996 -

I-a 027

dlrecl11,
30~albeni

an Ana'it~siu

la

I-tagl

gros i cu Cav

Cd. 55/20 -

emitere

--

MODEL

nu s l

n
1

l~

Crl'l;oy

Hrfst

luzlucl.
xindar

&enetlcl,

p r ln

arvanf

126,20

de 2 groi,
175 in

14

320

147

- .

XL'
.

Nr.

Data i
locul de

Nr.

I__
2..0~ 42.1
c:t.

V_:_h_i_I

CUPRI

SUL UNITII

ARHIVISTICE

MODEL

Observaii

e_m~e-re---I~--------------------4----------------------------5----

LQ81b~ni)

oI an de z L, 61,10

de

Krenitz.

231

rublele,

1'2

Constantinopol,
I s Lr l o t l ce i

22

~albeni)

67.20

in 30 de rubiele

56

Bengescu.a

Oi v n con t raI

ut

partida
orecl

in

icon

t r alu

5 butoaie,

al aceluia

de pltit

d r ~cum i

m5suri,
p ntru

1018 vedre,

la

cu o

vinul strns

ave

Je

1 N I co 1a ,

vt-

in toamn-

Segttrcel . Deoarece

lul

Of

maie

Divan ca s~ plteasc~

pentru

nriclul

cu ace as t e
sa. Deoar

f~cut

de

mt s l r l ]

fn

a venit u~'9r~mtic
cit n- de la

f und u c I ,

1n.14

sum !O?-~l deblteze

Tache

tn

de

el

pentru

429

cer s~ plteasc
iar

N;cola Ti

lui

ffi7

pt'

cer s plteasc

de 574 m'suri4
atunci

di i

I ridica

spus

il

It!

l-au
vor

el

duce

la

-dup poruncii.

c il
Craiova.

pentru

acesta.

1ue ru r

lut
j

1.1 triml

10

vor
Le-

Hagt

Acum s-i

o reclamaie

s . ar an] eze

in

s plteas

ameninat

d, scrisoare

Ianus ,; va plti
fac

409 Lvedre)

El a refuzat

Tache.

le

ca

cantItate
I i

caprele

mna "tita
Cd. 55/20- 1996- I-a 027

vtnrlceri

a teit.
pentru
re

lor,

msurtori

In curnd
calm

va tri

cam,

p l tea~J'

v d cilt

trimit

Jar s p

Ite I'llalul,

I
I

.J e f cut o- cu. cot u 1 n- r l i Segarcea

I c::u .eo e.u l

t -

cc

148

XLI
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data I
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

rl1

sit r.:acin

n f io r cu
es

i a

Z 9 r-o s I

; el 11

Lco l a

I!

de

11P,3

10'l

ut a ~e

rca.

n di

cum t r u l

pre

fi

ocale)

-l

eA, d

1'3

ca mai

mede l.n l ce r . Cei

nult despre
:.,

aici, c~cJ
simt

nici

fi ea

trziu

1 <il z ab e r e a , T~nase,

a ajuns

PE'

oal

din

c re t -au c .p-ra
it

ei ~col

doctorul

f.onst

el,

"'cola nu se

nici

nt In

b l n e ;:

o Ti 9.
,

209

43

cr1so re de 1

1814

mal

c;;tre Hao i Ianus

16.

ca in c z

in

re s t i

polita'de

10 b l n a r l ,

t it). )

Orl g.

I-a O 7

ti

t r im l

Rusi

ro az r "

1i

prin

e re

care
nc

caute

~olbenl

6 O - de -

prt

~ dar

x a c t I: 1& c n t a r , d'o',,'re'ce

de el pentru

1996 -

ro

cu 1

Cr Iov

la

1 roaq;i

(!>

Cd. 55/20 -

liFt'

Bucu-

olandezi

de la Trn va disc ti ca

rJ

de i!seme~

ce r e a l e l e sunt

ul

lor,

duc

este

5~-1

put
s c ad

u 61 ree.

r C~ an u I acesta

,al

o ca 1 e)

S gro I suta ~c

cu

1- u vnriut

f i ' i

aranjat

il

porumlJul
cel

Gru}

s~

fi

lire nevoie

Xl.!

- 149 -

MODEL

Nr.

N"

crt.

vechi

Data i
locul de

I ._

em~erp

CUPRJNSUL

UNITAII

-----

Observatii

ARHIVISTICE

_________
.~

-1

I-~~---;""",-'

1B1

44

210

['l

fir"
16 ,

ai

!;:

~. i CO

:1:1

Z a p ,EIrt it'

ti.

"

c - r ~e

ae

r.

f1 9 i

ucure

.U -

t j

...

1 a el

c~

blig~

r 1 e car~

.e s c
~i

I
I <:le.

el

r:J.. ~ic

c~

ae

I ~t

'

t~

s up r

sj

ilc~r.c_.e

de
1

'."

a ce s

. tent

d,'p"

re
I

;'1I tit

f)

ruta

rte

rp.

r1

on d Pd

I Bu c u+
t

<;

mai

tonstan-II
ItinoPol

,i

compania"

a
Icut

i repe

a cum o

po-

ris i. po rt

J17 grosi

t ;

.e-

la

"t,~ ~b - 1 roaii

00

,: te

lo t

(1)

Elen

1 it i
,

nra",f.'z.
rf ~ t

t .':;

'= ~J

(,'v

oar

d~

.
ctre'

Olamandi

~u, ,. CraIova

11 ~ i

s;'

f!'

a Dimitrie

r
C'

rl a ~?i

ici,

ezi

efo

v ni

il U

ur t e

i-

tiI
I
I

t 1'1

J~

"Cof'lstantin

Astrino

in ches~iunea

cu

ti z ap t s e'

c~l=o

ren

u cu re s t l cu scuze
nimic

,.,1 5 n ar' i

eri
16,

1'1.

cii t r

i s" - it'

1814

';;

trimit,

I~t'a

"

46

-I

()l'd

Scri~oare
p

:, ..ij~

ma i 16,

nafo-

p.r
n

181!t

. ; co 1 < e P

87

2 11

te

r,

. t;

s J- i

11

al re

=,sn Be gescu

d ob n :-,

g'se:c

se

tosta

c nu

Malea
Petru

f.-

au mai

cu loliu;

~-------=-,._"--~._._-------~----------~~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 021

15!l XLI

Nr.

crt.

II

-11
212-

vechi

Data
I
locul de
emitere

Nr.

4~

CUPRINSUL

UNITATII

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

"ou

d~ !e ,

s p r er u l

~ r z u .l] 1

/1. s r e r ~ t . ~;; 9 ns ~ e

mp )$ -l

1;.

an 1 l ?

fi

<;

s;;-'

.ti

? pc-.j

t r.

pe"1

I
I

r-1s
I

I t r s.
I tau

~oMni

- ce-

d cl ~f

\ si-i

nici ,un mijloc

rB

n I~

Dar banii

or.

C~

vin~ acolo, rli:'\rl

~ edlez~._MA'clu

I nu

c r ,d~- c

oo e t e s~-t

_dni

el

I
I

a ce s t

"rig.

I
213

.,.

18',.

47

flr.r

ma i 17.

T 1 ve s t

i!
I

t:t s cii
;J

1'.

inchid

dumbrvi

pentru

1996 -

I-a 027

s p>

n .. te

e , 1.1 intreab~
i-i

oi.

r5

lb.bulg

de la Zoten~

.A.n 9"05 te

sau 6- cur e s t

i;l'

s?.i a,

ne n t r u el

A~trin~;

c;:"rute,

ntr-o

cci

o s un

Costa, Petru

lui

si

Zis~ ~oat~ s5 vln3 -5

dacij

I an s ch

tr'l'li-

tul T5 vesti

achizIioneze

ScriSOAre

181 It

~egade

Ce!. 55/20 -

~ai

,)s5--

precum

s f o ;,

ovine~

Orfg

18,

I o t ov (j.,Rtre
(j[~-C::::

ln.:. ,s

tril

eibtare,

comun;c~

af

a Petc9

s u-i dp'
, Trou-Jiu,

c~ s~--

48

de

un as o e lar , (Hagf!anur.~)

lzi.

21

re

50

c t r e

fraii",.

n aehe

c'mn. ta,

:"Ie)ol i e

Il

As t r t no

Cr tov

st~

Ti co unlc~

Hrlstodul

nepotul

~~sDr_

'Sunt

rude
b l ne j

t..l.

.
I

- 15 r .~
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

XLI

i i

CUPRl"SUL

UNIT~lI

--!I--O-b-S-':-v-a-t

ARHIVISTI._C_E

__ 1

In..,

p l cat

I n aci

pn

u met ,

I plece,

acum, de a lc l din

dar

in

Iun a mai

nite

r-n

de~arece'are

pricii

I ge

Soia

c~ are

I pe

.care

Zotu

lui
lJ)ulte

ani

mandrit
no

nu

i-a

trimis

sa

de la

"nici

destinal

o aJutew

L1 a

ctre

ucur e ti) P Ti nea

deoarece-nu

veni

H gi

lui

care

ac sta

lanu

trimis

l-a

Bucureti.

am netul,

Hristodul

Lapat~.

-Incre d l 1
pe

noteaz

de fa i

ftind
trei

al/

spre pstrare

Pe v.Astrino

a 1nmnat

Inf

J -a

Craiova

la

Dimitrie.

1 personal

~ i d ea am netu 1 pe care
satat

Astri-I

i 1 an un ~

1"e

sWu

pe omul
poate

~rhi-l

loanichios

de) Stratonlceea.

c i~ trimite

la

iar.

Scrisoare

1814
ma I 10

o ingrijeasc,

Or19_

r.

49

s-i 'scrie

'

PI-ni

se

cu familia

s-I m i i:demn~

scrisoare:

n alt

Hristodul

cheltui-eli

trebuie

de doi

tarul

Zotu

SI

re bul e

IZOl>'o

215

MODEL 1

lea:

logoft.

~rl g.
I

216

so

Scrisoare

1814
Petru

ma i 18,
Bucu

il

care

-i

re ti

__

..;....

Cd. 55/20 -

1996 -

=""'
I-a 027

Hagi

asigur

amanetul

tazr.
__

ctre

de

prin

la

Astrino

I nu

la

primit

serdarul

Dac~ nu poate

""""'-'===~'"""""""~.L
__ ~

iI

Costa

Cor iova

prfn!

ScrisOrllel
Const

ncasez

ntin

dObn~ .
<_"'' ' ' l.

'''_'='''''_-.... __

.. 152

XLI
MODEL I

NI'.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

--~---I -----~~---------------------------------I-------------

sol

Id

obfnulti.de

1~ Raicu,

1 O O O de 9 ro SI.
ml

pentru

i a ro i ai

de groi.

100

I~

cei

n p 1 U5 n u-

comunicat

lui

Ni-

ICOIOPOI

I de
mal

incasat

V 1ce a

'a

Izat
,

ct

Mehed t n ti
4>

de la

c dac

erau

repede.

De

lotr

orndui
1-

lel

Pre cf -

, treburile

::b
l um nu se

merge

ni-I

i aude

ro

l e de

lea.

zile;

10-11

De o a r'e ce

Pr v u
tui

1350

pe

alt
i

buie

despre"lIbl

natarul.

d tin

rle,

..
'
)

1996 -

l-a 027

lteasc.

vorbeasc

cum tre-

stemaii"

aceia;
1
cu "Bestu"
s

fi

bine

fac
la

)
r spanzura.

1-

Ianus

desti-

I ncon de l at l

d'e

macar

Va

1 a Cas

te-

se-ngrijeasc

cci

e l nu a mai

perso

cauz~.

Va discuta

Hagi

IC"Cf

1)eesta

na n

)t3)

I ni.

d spre

t l ne mult

T-r~venii

Cd. 55/20 -

de

trimis

ser i 5 uri 1", domn~ti

licu

ast~

pt-

renClul

dintre

ei

pentru

a veni

eu pret

s,

5-

pecetluiturtle,

ntlnit

ISi

nu

s"

deci:Hagi
ia

a ce

acte

le-

de

vls t le r ul

i t z ap I sul

xt SV

grij

ca s

domn t tor

sa

rl

cre

mpreun

fel,

lni t p

at

ea s nu mai gseas-

pret
el

au ts cp

de q r o s ! yalte

avea

p re

Stofenescu,

W -

limputernicire
pentru

nt"

1-a

icl , s

de

poate

d up -

eu

lor

chestiunile

la

se

Cociu
nia

au procedat

ei

~i

il

termine

jut.
dlfe

eu Dl a cu ,
de protimfi

locuitorii

'

- 153 XLI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

1---

-----

CUPRINSUL

UNITAII

ceru}"

cu -cumna t u 1 lor.

n as l e ,

Dar

p r o t e x t e z e- c

vinzare

a curn el

au ti

edelni

are

motiv

-demult

t ffia'j

nu au intreprins

din Sfine~tt

Observatii

ARHIVISTICE

-------------------------------,--------------1

-----3

nimic.

Ori

a) Nume

lse'p
)

f
f i cat~.

neidenti~

rsoan~

I
1814

217151

mai

Inscris
18,

Cralov

prin

care

eh l t u adeverete
groi

pentru

Constantin

c a primit

zapisul

Cara-

2300

pe care

l-a

de
vn~u

1
lui

Hagi

lanu

alI

u 1 E f rem

r1

24,

COsta

Petru;

zapisul

ab rovs k i t din

git'at de Hagi

1812

r
f b ru

lan us ,

Ori g.

I
Scriso

1814

re

de la Constantin

Soco

'1

ma i 18

teanu,

c-minar.

ctre

Hagi

lova

rugndu-l

pe

tat

in

duce

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 921

l un

Ianus

5--1

pentru

acolo

toate

banii

pe

sunt

care-oi

Cra-

imprumute

cu 5000

de 5 gro i la

(loc

luni,

ucuretl

omanai,

Petru

Costa

document)

la

de

ispravnic

de g ro s i cu dobnd
g-

MODEL

necomple-

deoarece

cu cumnatul
scumpe
au.

S-(

nu
fac

se

.-u I
le

ajungi

o poli

pentru

Astrino,

ca s

11 mai

ro

10.000

de groi

dea tot cu no l Lt
, .. . ..
pe care trebuie
5--i

s-I

ia

pun-

bani i acolo.

154 XLI
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vech i

21B

Data i
locul de

CUPRINSUL

5:0

Observatii

UNITA II ARHIVISTICE

emitere

duc la'

ban il

de

10 te

se

rii s -

ace

st~'sut'!l.

acum 5--1

I nu

poa

de

ro

caCI

Vi s tie de';

tr'nga

I prefe

II

',.,.

de e ,

cont r I b uab il i i

1a

el

de

cci

a p u t u t acu

nu'

o ' b ur.:; dobnd


se-i

nu au

con s t r n q
de unde.

10'. O O', s - i de il

Dac

c il r 5. OCI)

i.
Ori.

I
21

53

814

Scrisoare

19.1

Papazoglu

ctre

Cr~iova

Bucu

flat

re s t I.

de

Andrei

~ 91

lanu$

care

il

prin

de greutiile

achiziionarea
dac

de ocale

de cafea,

Nicopole

Costa

Petr

pe care

c" a

le
el.

are

600

ca s o vnd
Vidin.

la

S-i

s-i trimit

poate

sau

Nicolae

asigur

l n l ! pentru

comunice

la

la

acolo

cu ,. groi

oca-

cci

i, este

II [preul);

el

team

cu a t t

nu scad

a cumprat-o.

S-;

r s p nn d de u r qe n t

Ori, g.

220

54

1814
mai

Serdarul

19

re

221

S5

de

1996 -

I-a 027

lan uI

Petru

DI
era i o v

eanul

scrie

)0

seri s o a-

complezen.

Scrisoare

1814
mai 1~.

Cd. 55(20 -

CH

1u t

Panaiot

ctre

de

Hagi

la
lanu

Polihronie

2..!a

Costa

Craiova)

155

XL'

Nr.
crt.

Nr.

22~

Data i

vechi

locul de
emitere

S-S-

MODEL 1

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

Slti-

prin

ca re

oara

dau

trcoale

la

Cocorti.

apropie

oilor

de ti r~ c me re u 1e

hal du c l I (1);
dar

e r ama lui
vin

dat,

s-au

nu au indrznit

10 puti

Cocorti.

dup

potolit.
al

ls

dup

i,

b a

la

la'

Statie

eli

Amnunte

lui

au venit

au tri

pine

la Brncoveni

Haiducii

.Zoe i
i

Spiru

au ven it

mai .mu l t ; a distribui

arme,

8 la

la

i. d

s-a

va

Stefan,

fla

de

care

a fo

insoit

de

')

acolo

pe c re

un.ar:vanit.
nu are
1

la

cci

ce SW

trimite

are

prea

fac

cu ei.

nume:

1 gro

igaJ

Iar

ocaua

cea

aceea

32 de,parale.

Pentru

si-l cear
pentru

pentru

dou

cele

p r-ef e r e t pe ,el

S-i

scrie

lt

Mine

s-I

4 suhaturl
70,sau

sc.hia

precum
acesta,

c-cl

;altora

..

t r l ml t- o ca

,5"

(nvelitoare)
eo

ncepe

mue

cu

de ~ict,

mult.

s ub t l re,

~n locul

t ana eh

cu un cort

tutu~ul

I ca

lui

a-

s t o qo s

Filip

de anul

ne

ln

fiecare,

I-~u

s-a

fin,

cele

lut

aici

Zotu

mijlocie.

80 de groi

ru

muli

t cu Zaman pentru

pr

n!Juite

ii

ca s

rece

.s

schela

este

ia

foarte

dr~me

hanul

K"rgheni.S

s c r l s oa r e e lui

Astrino,

cci

nc

Clococioveanu

tri
mai
I

1 est

-__=-M-~
Cd, 55/20 -

~~
1996 -

I-a 92'1

una

a lui

II recla~_=-aie ====~-=~--~~
~ acestuia.

SLugerul
a~

~._-

Buzesc
~~

~~

l56

XLI

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
2

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

juct 'o fest cu cele

le-a

de moar.
o

t;

le

S,

b nf,

pe

de

la

drui

iar

ki le

care

se

acum
poru

ii

n ce

ut

~r-

pietre

dou~

se

5'"

p re a

le

cear-I

ce r e dub l u , adic

151

b p ntru

o pereche.

Ii

1,

trimite

l-a

primit

pltete
Ianus

zapisul

. mai

mos t a,

cestul

a .

S-i

c5

Ir

lui Hag

vinde

aminte

aduca

e care

da mul t ; a promis

ce'isi

dup~

Bu-I

lui

p~ins

~~upra

da

56

1814

pn5

rlmirea

re ti

tula prin

primiti

at

fac

l":a

rugat.

nu

epis

olel

Constantin

xs c t l ;

prin

n'

al

aceszr;
nul

s-

lIca~a);

acum in.inte

mo-

~cp.e~si
pentru

ci

,
mOrtede

turce

i-i

s-I

c va

Costa

H gi

3 0Qroi

'la

ct mai iefti~~.

destinatar
I-a 027

sunt

socoti

trimit

1996 -

~erdarul

ti

dar

de la tlAstrlno

care cQnflrrn~

1-

Stn

la

o n ra.

Ducu-

banii

Cd. 55/20 -

nfci

acum

.ctre

de

rni~~~tiret

$1 fraii"

Petru

promis

pentru

Scrisoare
19,

lor

ptului,

10 galbeni
dat

222

durea

din

scad

cursu

tr'miti
rost

.ct

mal multe.

de suforlni,

Olmi tr

che

scris

1-

I
I

tiat
I emn e

MODEL 1

Are
cum

Ioan

il

anun-

el

Jocul

p
lu

- 157 XLI
NI'.

Nr.

crt.

vechi
1---

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

U:'HTAII

i-a

deoarece

indicat

el a plecat

aeesta,

la Teodosle

Vrana.

rl

57

1a' As t r t no Cos ta

S'Crisoare d

1814
mai

20

-'le.

"Velii

boieri

tinta

leg~tur

claca

pe care o pretind

au dat sen-

cu diferendul

pentru

Cociolu

I cu

Ciacon.u-, de la Grecet-i, in sensul


s se inele

g;' intr-e el

ncalce

doi'/moia

LEel

peetivi.
elege,

Ateapt
pr

"domnitorul

I locului
h un

'

cum i

mosia

ce hotr-re

apelaie",

199a -

i-a 027

dup

c l mae amu l , El

surtoarea

cu msur~toarea

f-cut

c- nu este

veni

U~

ingi~el

vor putea

i
I

eum l-a sftuit

Dun c~ vor

domnitorului

lI

va d

c e s us u I Scarl.t

.de

ca s fac msu~-tortt

race

steni lor re s>

Cluiu,

avea hotrrea

,1 s nu mai

c au spus

fcute

ca

s vad dac~ vor n-

n lec-tur

Pentru

harta

pentru

Cd. 55/20 -

Ob ervatu

1-------1

-. ----1----

ARHIVrSTICE

MODEL

(Astrino)

este

de Scarlat,

sigur'de

dar

Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data i
locul de
emitere

158

XL'

Observatii

UNIT ATU ARHIVISTICE

CUPRINSUL

__ ---- -----1

domnitor

lui~

prii uturile,
el

se-i

groi

pn

I ~i

face

51

Belu

~500

e venit

de

5"-1

g5setc

situaie

, cu p os I us l c t l

catagr~f

acelo

. r lui

la

s-

se va hotiri

I pe loc.

in

vin

cu im rumut

3 O O C;

im-

localitate

din

ICI 5 Iunie

e~>lica!

Se 'vor

-a

Grecia)

ce r"

Il-a

bani.

(adlc~
din

muli

ce",,"

Furca,

Mari'cu

c c l foarte

Furchiptul

at

probleme

Are

car~

unde

din

ei

sunt.

ca re s

fi e t r e cu t i 1 a d r i

..

Ori g.

I
24

58

Scrisoare

1814
c- tre

vv-:.."'<k.>,

Hilgi

reti.

de

la

("Etr)

Petru

Costache

rn

rid

c i

anun t nd'-i

la

in,) Z

trimite

Il r i:n

Toti

('ti

S -

si';-;

cu

""tlte

l-

Cd. 55/:!O -

1996 -

I-a 027

~"t
acolo

i P ana-

de 100 de bot;

ani 1 n e ce s a r I cu~prrI
1A

~i

trimit

comun l c s

. I

unde

ve

ori g.

rost

r l e t e de

;]<tJ

b an l l dai
511-T

f~c"

Bueu-

i eei-

serdar

us to rt ~o ri 9

1el ie

Ali-paa

vizirul

anu s Costa

ctre

MODEL

ce

tia
ta

t .

o ntru
Al.

s 5 p l t ec s c

ba

ii.

1.59 XLI

Nr.

Nr.

crt.

vechi
1---

Data i
locul de
e.ni tere
--

CUPRI\lSUL

Observatii

ARHlV1STICE

---------------.-------1
4

-----

J_-=-..;-~2_-7-

UNITAII

__
3

25

1814

59

mai

seri

ofltos.

2~

ir

egum~nul

s nu

oen t

orl

po

s rh l man d r l t u l

d~ la Mo ru,

ru

B rbu Cornaeiu.

care

c .a p r imi t 34,2 O <J ro

te

'prin

adeve-,
de

1a

il'

s lus n Lcu l lui,


~nul

pen~r~

curs.

I
22

60

Scris

1 1"
mat

a~

~lcnl.scu

20

e t r e Ha

Cu rU'13mintea

z ao l u l

12000

elucerul

la

d~

de

a~ x,t,

ca

l'

r a l o va

t te

Astrlno1

In e as e ze banii;

$w

de t a l e r I t 5-i

rin

Aleeu

l an us

a tri

remit

!>ani i tot

As e r Lno ,

- r

Ori g.

227

61

Scris

1814
mai

r e anu"

23

are

ctre

care,

!dritului

te

Kirilos

I s umii

t r l ml

s - i

Cr

te

, ,--lor
lui

din
CI duc

gro

300

tri-I

ep I>

la.~m-rea~

Bucures-ti,

pentru

careI

eh I

c tia

sunt

anii embaticului

an t j

f."Iormant pe anul

Itn

curs

:nav

1
Cd.

55/20

199-6 -

l-a 021

CI

-u c

nu

de'
-putut

arhlm3n.l

Gavriil..,
de

>

iova,)
de

400

dea

Morm;nt

"Tn t

eu ceilali

Sf ntului

Sf Gheo1"ghe

c;;i i

1n,i

Laventlos

lanu.(1

ml;)reul'l"

ml s l mal

ropuJ

la

(fagi

anun t n duv l

1ge

de

~-n"reni;

el,

veni persoanl
I

MODEL

lLn d bol
s-i

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.

crt.

CUPRINSUL

16

XLI

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

----------------------------------

221

al

I
l'etrlJ

23.

catre

~agi

CrafOVd

Bucu-

.'

pr ln

ar ... l

o t

t anu s

-------------

1814

62

l n f o rme z

C':3 ied

I
I

I
\

a cltrt

re~ti
I

Cocioiu

t'giu

1'\

po unea

9 i 1'\ e

laceea

la

ici

u ~c.eea

de ca t

c(d

cel

la

va

dinainte

doi)ceea

ce

ierde

o r e t e i

ju
el.

eg~tur

cu

ntr

n~lecg

mcs l e L; De ce nu n1nt<;a:di i

70 le~~tu

cu c ac

i~

r.

de ~a

a u ce rut

S:
vI

1'n fa';:l d(l!'ln~ 1.0

"le'

...
I 1

nI

Vi'.J

<::.IJ

u f S" nb

fac

i2.

rre

a dcmnitorul

trimIi
l-a 027

ce l

a moi

har

nea

ti 1f.'

1996 -

cu

a l t f e l nu

I (J~ra

Cd. 55/20 -

ni

l s
I cen

ei,

0,

du e

dCCUncotel.e

;e~i

c e r e au d l s p -te

o p1319~re

11-'

i~; cine

50S~~C

c'~ca le va scrie s~ se

CII

de c a t

Drca~t ; Dac~

fa

l~f

'.'<2 plti

juclecat)

de la

loc

ela

p"n:

s e fac.

moi.

~e

un I

io t r r e e t(d\;fTnftiv

IChCIUJel!lC~

1""

vln

SV

un b umb a ~ i r

cc'prfve.te

r .ne

r e f e r l t.o r e

t a co u , ca

s e va da

lin ceea

I Vf.O

n e as c

ca s f C3 hErt

Jo

"~lie

numai

mi-

.ga
I

. .,

li

1: ,

sli

i l' r

plcut
1".

18 sunt

11-"':0 r ee
c5 nit:i

buni.

:'1 rrn

aceast

Dintre

MODEL

hot

galbenil
restul

513

161

XLI
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

'i

-----I-;-~c:::-l
Itreze

ips".

bune

11 $ftuiete

relaii

Deoarece

clucerul

lMs

t rap~sut

cu care

11

e rt

'de

t r i lt

estu" ,

II

ajuta

lor.

treburi'~

SW

lncas

i-a

ia 2000

fiu I 1u i Op re-an,

p s>

de o ar e-

i colescu

ta

cu

il poate

ce num i el

Observatii

ARHIVISTICE

1--------:1

MODEL

ta-

a r.e si

..1}

boli.
III

Orig

1)

Nume fIctiv;
ti fi e t

pe r s o an

neiden-

.1

I
2291

63

Scriso

1 14
mai 23,

ctre

Hagl

lanin

serdar

eg

re

ceilali

la

timp

1tovo

lanin

p rtea

vizi

Petru.

Cost

negustori
i

Bucureti,

ce l as l
,

H rinogl

Gheorghe

I nu Costa

d CJopelovo

fl

din

de la

de la

Zagor,

care

se

adres-ndu-se
altor

in

negustori

, e re
rulul

che

a-

de la

se gWsesc

de aici,

acolo,

"stpanul
I

lor",

ca s~-l

sprijine

acestuia,

Malio

vin

acolo

de bo l ,

..,15 t~1

vizirului

s
~ui

de

le

trimit
s se

lor

care

I-

de capete

de banii

"ece-

chltanele

'~r
te

pe alii
700

rost

lu

doresc

1a f mii i t le

cumpere

cum ~rturtlor,

au polie1

ISCrie

Gelit

s
1

pe comlsionarii

la

comis ton
acestui

reml t

de ai ci.

banI i
roag

Ii

fi I

,
indepline

sca

st porunc

vi z t ru-!

.----~--~~---------------------========----~~---------------_----~I----------~
Cu.

55/~O --

1996 -

I-a O;;ll

li
Nr.

crt.
-1-

Nr.

D:.tta i

vechi

locul de
emttere

I--2--1---

CUPRINSUL

UNITA II

64

I 1814

entru

toi.

Ori g.

23)

Observaii

ARHIVISTICE

lui, e s fie bine

ma

ScrIsoare

de la Coost ntin Otete

le anu,- cfucer i

1 23

Gorj,
ICr

ca t r

iOV?,

rpet ru

Ianus Cost

'ultumindu-r

1 judetulult

Ispravnic

Hagi

pentru

1-

t r1 lsta

,7506

de

ro i o va 'plti pn

~ a

banII p

ucu re t t; d

ere

t o rla

la sfr-

Iitul

lunii,

strVdul

d tori

s o _plteasc~

I H gl I nu
II potrivnIce.

I ce

I serd

dar cunoate

l-au fos

El nu tie nimIc

din ceea

la Craiova

ola 8engetl.

aces-

sa, se va

mprejurri le car

s-a ntmplat

I cu

cu do b n d

preun

tora; ct prtvet

n legtur

Chlri c t-a spus c


t r1 i 5 pe

rul Tache Beng8seu

al-i arendaJ,
os i aci

cci lui nu-I

b nit, i 1a ce rere
v

socot al
Hagi

anus , Emitentul

rend:t

~ rscu

s fac altceva
ehi riac s-i

lista fcut

de groi

1uit -

a ~ost)tftui
o ia

pr t~; nu poat

decAt s-I ajute pe

r cupe re ze dat o r l t le. In


de b nul Golescu

rpos tul bulucba


tr cut pentru

al trebu e

pe care o va vedea

s nu se a est ce, deoarece


fost

Hrtstu

zapisul

pentru

el a fost

ac luia cu 1225

I nu 1 00, probabil

5-

adi

Cel. 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL

163

XLI

MODEL

Data i

Nr.

Nr.

crt

vechi

CUPRINSUL

Jocul de
emitere

UNITATII

1--:--;-

z~d [4 I

trebuie

ug.at $1 dobnda

Observaii

ARHIVISTICE

s fie

Hristu

satul

eejani""

deci cu atea

Ha J lan u : rpo

5 czut

mncat

tt

ban'

ani moia

10

cu 100 de groi

n i

scos capitalul, n doi an i .


Ori g.

231

65

14

mai 23

SCrisoare

de la vtaful

n OI

10

trie ctre Hagi ,.l~nu Cos.ta Petru

la

-.0 ii.\.U..L~ o:

<.::U.'(\

Cralovale

proast

scoat

.-l

ro

c re se afl;

cerul a numit

pe ascuns

p l i, e l ~!'"a fcut

de ai ci; ti
ptimit

din situaia

un z

.0ag

z t t te de la

ni lor

cte a mai

( ) timp

obina

SV

eaimacam

ze pe z,pctu
socoteal

deci

cJu-

cfu de
r

lanu

cu Grditcanu

luni. tI

deoarece

de ruJ

Magi

"'

de 8

o dlspo-

inde rte

i ,s5-1

de atei; sJ-i dea ins

inainte

plecare.

II

Ori 9.

.232

66

1814

mai 23

ScrIsoare

ispravnIcul
Hagi

t anu

de

la

judeului
Costa

P tru

Nicolae

G1090VeanUr

HehedJni,

L!a

cWtre

Craiova>

1
i

llchide

z socoteala.

\suma de 15.353

mplinindu-se

de groi;

s-i trimlt

~--~----~----=---_\------------=====--=--~--~---=-------~--~-----------Cd. 55i20 -

1996 -

I-a 021

164

XL I
Nr.
crt.

Nr.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

--1-

Sfnetu.l

pentru

ARHIVISTICE

prim i re asum e lor.

Ori g.

I
23

67

181lt

mal

Scrisoare
2S

c3tre

anun

c rel

li de 20.000
de

v l s t l e ru t

la Gorj i

I si

ur lui

acesta.

la

lorgachi

tanu$ Costa

Magi

prin

de

Petru

il tri

de gro~i ca

craioJa

ite

o po~
I

o tncase4

SW

lonl ::i Po r o ine anu,

s trimit
Astrino.

Si' Astrlno

i
i

-'
i sens, ~a si-l serveasc

banii

Arion

I
Zi1

de

cu o oc

ii

va lua de la

scrie

n acelai

pe Arion. clei

T~ felul
fi

acesta

it

s ~vesc i

IIpe s cu,

..

Ori g~

,.
68

1814
ma i

25,'

po b nul

1.

de la Hristodul

'Scrisoare

c-t~e:Hagi

lanu

mulumete

Bucu

ii

re s t i

chestfunea

la traiova

pentru

cu tiganii

s3 ffe

l'

Vrana

prin care

c a rezolvat
sl; sV-f

ind m e

supui,
altfel a so pteasc.
, .,.
i trfml te re ven t u l pe. care
l-a cerut,

dar nu a g~sit d cit 30 de dramuri;


este

In

dou pachetele

rece difer unul de altul.


Orlg.

Cd. 53/20 -

1996 -

l-a 027

separate,

deoa-

MODEL

Observaii

- 165 Nr.
eri.

---

CUPHINSUL

UNITII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

------ -------1---------------------2

23

Data r-i
locui de
emitere

NI'.
veehi

n, J

69
1

II
I

181-;:--1-.mai

Seri

soare

cd~re LHagi

2,.

Bucu-

~ 1 an un ~ c

r es t J

c 1u cer u 1u t

20~O

I anus

la

t ri mite

de

s -f

la

CUt

C;~ SMt

al e t ; -da r

sT

fie

da groi

1100

pe

Anastasie

CalafaT.
cu

clueerul

~ -t.r I ml t

crue

e Arge;

ce z en e lo r ,

l-a 'Cntar

dat

astzi

lua

de

ii

pent

s-a

si pli-

5 cazane

ru

de la

priceput

in

13

ru~t,

Curtea

alegere,

ptat

ndezi
9 r9

cu 10 parale
a d l c

Iar;

la

cazane

ta

cu 13,20

'Sunt

k:.b.JJcata)_

Ce"'

!",

i-a

Galbenil-ol

mprteti

IVJe~a.

b un

$ le

(nocument

I continuare).

alt'

l a r s l tot

Anastasle

ci est~ mai

pentru

ban~

t r l r.1i t pe Ar'gh i ropo 1

5.-!

r,

exacti
f ar

cel

mo~edel~
I

e sp re c a re-r l scrie

I 12.25

groi

19~6 -

j"'p'rtetl.

fac

in ocm~J
S

i -e 1. De a i e t ~sat
.
-=.,....."" ..~~---

--

rIon s~

cum scrie-acesta
$

O'U

In

~ --~~~===Fn"'
.....,.._
...
I-a 027

le treac

ee p rlvee t.e SCrisoare(tui

,eu mi'" a s C ri

Cd. 55/20 -

galben"

el

cee

I
...:...
__

mon e de-l e- r r l e l s e la

cea ~e privete

II

II

m 1 putin

__ ~ __

de la loni

Pentru

5 gros t 'ocaua

t e asc

t r l ml t

care

Nfcolescu

'i

rl on , de 20.000

ttt-"mon'ed

vtafuluf

'~eles

aici

incaseze

? ro l n e en u s L 5-1

5e

Op r c a u,

lui

'i' n c

C ti

lhi

trlmlt

prln

un z ap I s al

z ap Is al lui I'orgachi
de groi,

no Costa

Cr'alov~

U co ies

de groi

pe.care

l-a ~'5trl

'de

dup
ri ro i

~.~'_e_:..
.....

_~_T_
....

166 XLI
MODEL

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

-,,

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

zd

6':]

un bumba$ir
Jar

ki

pecial.

e de l n lce r u l

r1 apa 1. pentru

St

I,

ban 1 i de 1 a

Valee

Iprtmit

liste

la

r va

II

Are s faca

Mehedinti.

p05Ju~niell

cu

lsa

la

fie-!
I

leer

persoan

ace i a care-i

pe

se p re s~ restul

~nJ

Id".rI:
!

t ')cer~ca

1.

<,
bi r /.

leutl

).;l

IBlte

cftane;

L!-au

edelntcer

alii.

A1altieri,

pentru

hanger.
eestea

~re'"

fIe
mai

la

dat~

Top lz>
slu

smbt,

Const

ntinopol

cu

un

imp~ratul~i.

o nou~

sosete

Blu

domn l t'o r , un cal

din parte

a ajuns mare

(src)

de

s cu t e lnl c l I care

Socoteanu

Ivenlt un curter
daruri

la

trecui

~omnesc>s
Ieri

1ger i

fi

rin

up

lsp ravn fe de Romana,;,

el u er i
1 fnkf

vor

$i

cu nscris

!sunt

Zilele

capueheh

le

[pe r so an

I
f

Important

ra ora uluI.
l an us i

e n tr u a-I

!bnda

lor,

Iristodul

s a s t e du l e s c

l uj b e ce r ut S lu i
Jte

s::'-i
fica1ae

s5-i

p; i i

de

bant pe care

I-a 027

S) b~trJnul

1) m i td

da grosl.,

turci

'Va

"ArtlnosH

/
/1000

s e r l so a r a

re" J

;>

acord.

DrghiC)Oie

1996 -

e 1

va "f a ce una 1 lea

IMagi

Cd. 55/20 -

 I

situaia
I
I
I
I

dar spun ce t de acolo c nu


au
rlcij n te i un ban;. la fel
este
I

rneaaeze
al.

trimit

i o t r tm l

un z pis

lui
lui

ta

prin

de

cu doBly~.
Po ro t n a u;
C sa

./

-NI'.

crt.

Data
locul

Nr.

vechi

60

XLI

5i

CUPRINSUL

(~C

~------ _.

25~

UNITAII

ARHIVISTICE

emitere

-- --1

i67

.~3

Observaii

---1-----5----

----

!P05L.lor
I

MODEL 1

t.r l m I t

ser i e

5--

unu!.

i !11 ce> 1 a e

IJ

:> I

conv nab t I

.ona;-

..

.. n _I
'

. l c I cu 12
C 'i g.
)

?seudoniA;

r o an

ne l e o -

tificat
;.

2 6

70

tre

ma I 26,

prl n e re

ucu-

Hagl

un z ap i s al

Gheorghiu

de

1000

de la

Rado v I c t

bolt

Scrisorile

pentru

cu Tnase

dat

h~t~nice
tot

harta.

atrie

le

veni

sc moi~
r~mii

c~ s

va trimite
legtur

un inginer

~ui

hotarnici
revad.

al cl ,

In

de

ca s-I

trimiti

s-i

l-o an

icolae

IICippelovitul".

cu porunca

veni

1u i

de groi

un oarecare

trecu

dat

I ncaseze

tire

Craiova

la

trimis

t - a mai

res tt

d de

Pet

Costa

Scri soare
de 1a Astrino
.~
Petru
H agi .1 an U$ Costa

14

CociQi~
car~

au

vorl

fCUI'

Aa du 5 cum i-

:::I:::::;eaT::::U~~ ~::n::~u::::: lul


icolopol

I Vl/cea

c de pe ornduialele
!ii

i Mehedini

I aproximativ

I, duce
1

la

cu siguran

Ibanll.
~

__

Cd. 55/20 -

~~

1!J96 -

__

__

la 02'7

~w

cmra~.

s-I

va primi

55-1 trlml~
~

nu a primi
de groi

5000

de

i
Y

.spun

de c t

el

ae va

aa

nct

Ha I Ianus
in special

11

toi
monede

--==__~ w

-w__~

NI'.

ert.

Nr.

vech i

---------

Data
locul

168 -

XL J

3 .

+-O

u r ce ti.

este

deoarece

icursol')

s c de r e , I.s.:

lbenil>

J u ro~ t elt est

(as

pos te lor t Cu f;:" ~

nl

de

i irpr5teti

groi

bu a t a

Ic

n - i iar,

un:

i me n l
iI

eondtca

la

s t r t

1 a c ~:p t t"

tb

CUMn zeu
~..
de o a-

ii,

~eja d

m-rli

ast5tl;

SAdGv~,

dac
rost

ee: n d i ca s ae sin e tur i 1E:


-,

i) Urz.i cu;~

J~.os t
~

'Il'

11)

9 ro i".

o ce r e e qumen u l , de s l prietenul

ce

ro

g' 1 i:l e n 1 o 1 a

si) fac5

eul

rece el a d pus banii


triml

BO (} de

galber.

c ci

1-. Fc s t la

l2vcctii>

"i

of

co 1 ee t e z e b

va

a f,

Se,.

f''\t'ft';t
a ee sti:

-a

c,u 13 greil

i lIr. r-us re r l u ,

vre

lor!

galen;

el U . r. c i i i n

nu-l

A. vo rb 1

$;

as t z i

cu e x t rac arul in

cu cei 12

teg~ttlr~

n i c J ~ a a fI a t c aa r .1 C' vis tir

strin
arate

toate lnscrisur!

dornn Lt o r u l ul

c5rlere;
gro~.i

azi

C~!

cu f3.~O

1996 -

l-a

027

ia

~e~rl3r. in

de groi,

altele

dai-

trimite

a rci

man~turi
seri

c:.. 13 .10

4=o~t

a?;\:! r.u-l

pe~tru

_!

15r.l'reasc

vrut s-I dea lui Rujoreanu

e , Printre

fuz

se

-ic t el .. r n l c l

cei 3600 de groi


galboni.

ca si t

c l a de z u l n

t.:

nimeni;

Cd. 55/20 -

Observatii
CUPRINSUL UN ITA II ARHIVISTICE
de
emitere
------~--I ---------------------------------------------------------

ZiG

MODEL

pentru
sori

~uf~osln

pe care

V1doianca
i

le

Tnm neze.

169

XL'
Nr.

crt.
--

Data i
Jocul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

---1-----

"

lr

tr

tj

:.

~.unat

u Leii

u , dei

re. ~e

st ~al~tu

' ua

. de

Hog:

t.Jou;.

s r l . ~t

pe

pl

<

\,,<>.-.

o-u1

vau 1

<:039,

l t n uma l

~e acolo.

d ~ per

banii

casaPbaa. 1

1 el

s~ ~le~e

depus

5-

a putut

pentru

1 O O 3 9 ti e 9 ro s

ce f

u'I

c5 nu

iMpjri~cl

zuh a1

~ I

t el Con s t .m t i no po 11

re

e~tc

o.r

n 1 ,~ic
Ui

n-r I n i 1":

1\

Ip

cum

r va u l u l ; Halea

G.

a se

30 de p~r~te

oc~uat

"n t o v rf ':' i eli

'Cu

v in

trtmll

v r e s s

dac

cu

el .
"

37

MODEL 1

71

. s cr t s o ar

1814
mai

2i'

r;; cu r e ch l u l G'

pruna

pe care

s -1

ihg 1

tre

v-; d.

1a

cu 3

a re

11

S~Ut

l-a 02'7

~3

l ,.

de

1
l'

el

rJ g

de bani

de taleri

50

de

r ()!J d o pol i

p r o c e de

c a e i-a

v~nz'arca

oi lor

r.
f')

1996 -

1-"

vrea

Co ..t sn t l n (Carachiu)
S'J rne

SLI

1 u l As \; rl noiJ e ., t u

a l e r I i

r Lnr l t a r vuos

r I ml s u l lui

;'P n t-r

OMul

n tl

1egtu-1

i,

Petru

1 b . o n

noi

Matache

Costa

v d r a,

Cd. 55/20 -

la "taful

de

d usa

zc

co 1 o
i

cai-

)1
'

170 XLI

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

------238

Sc:.rI!;.oare

181

72

"
ma i

28

Observaii

ARHIVISTICE

ehi

cs t r e

la

c(;

H~~i

CGnstar,tir.
1 a Tr

bOU;;

C;;.n~-

.tcv

Ir,
-

Si:-'

li(.; 1 <J H' t~.

cre

cum

e .U

duc

tror

a r e ce

f ro

de p e r e l c ve d r a , c.:;.1r nu'
gii.

'!"s

Si

lal{c

I 3O

t e ch i

c:~

u1

LI

ri-I

1~ o

corrur i e

r re
rca

:"I"

sp o r t e

a un t pl e

!J\.'

I,

'Fl

t 'i

Sd

::!sjJUS

',-nI ~

le

dr

~e

1 a 1; 1/ '2. 6J ro

;;!.

es te

'>

bu

cIe

cu s p Lr

dar s-

9~

un a cu

a ch l u

ai
I

slab.

tncalaag-

cu acela pa tru
de

i,)()'

;:>reun

:'SiJrl

cu

d~ p r un

rachiu

;0 3 r t a

tiic

deciJ~a

arul

s'tr . S il

re.
a~}

Or.1U

:n-

l u I iI.g

Ori g.

23

73

181
mai

28

do !.l~ ti

ce J ~

t ", i i o C ..Ia,

ac

'C~3

il

trp.bule

ca
plas
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'l

1. r i

Dac-

r it

cb l t an t
1000
are

.1 U,

An"

UII"

a cumpr

pentru

cu

MODEL

el>

d '"o a r e e ~ s ,1

.1J :!l

ci lor

iar'

de la Hagi

de groi

n voie

do

t anus ,

l ua t ! de 1

de r ehiu)s-t

171

XLI
NI'.
crt.

I
I
-----1

Data ~i

NI'.

vechi

locul de
emitere

.3

CUPHINSUL

U~ITAII
'1

-,scr~a
II~a

s--~-~

pe Homul

rnduiasc

acel

II

pe el acolo;

5_1

0-

a dis,utat

covache

cu medelnlcerul
v

sper

c-

aranJ.
Orig.

Scrisa

1814

ai 29.

c-tre

de la COnstantin

strlno

prin care 11 informe

tlnopol

eu Lz~rac~e

Simu

urmnd

banii.

legtur

Terappia

lui i

care a pls-I restituie

in

de groi

50.000

ers impreun

la

din Const ntino-

ca s solIcite

ajutorul

1 u 1 tii h a-i 1 S u u , ar t n du - t

pas tel nicu

serj sori le de

ace.tia

de

la

i eo Iapa

Astr.lno i

cmlnarul

ins nu au

si

postelnlcul,

riroit. Si
'")

Ieri a venit

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 021

se

c-Nicola

cu cmlnarul

(un cartier

pol - n.~.).

cetOa.

t i

cu polia

in contul

ca acesta

discut

c int51nlndu

a aflat

Gu a i-a tras o poli

Malea
ucu re s t l]

Costa P tru I

Const n

tit-o.

Obscr

atii

rost. Same u 1 Gnes-t'-u--_.....::...-_

c se va .st r du l s,-l scoatl

promis

d ln slujb

ARHIVISTICE

MODEL

cu po ll t a de 50.000

de

,
I

1.1

172 XLI

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

locul de
emitere

CUPRINSUL

acolo

II

primit

UNITA II ARHIVISTICE

~-'u-a-4-p-O-l-i
_-a_S__o_t_r-iml-t--:----~':i ---

la Nicolopol

s o incaseze

la Loliu

de

facere.

st
il

Lollu
polla

va da sp5t

de 50.000

aeeast

po l l t

P t ch l n

luai

de groi;

este

deci v

Anul trecut

a fost scump

,t

fac.

de Cesar8

Deocamd

dobinda

puin.1

fi

scump

deoerece

'

a. sa fcu~

1 nu tie

ce s5

apt s vad- ce zice i

icolopol.

Scrisorile

pentru

copul s t n e t t Ll e r I pentru
tul)

la

grotl_

anul acesta

f cu t,

puin.

de la

de 21.000

cci nu's-a

bun,

rului Suu pentru

va fi'i

pac china

mal ocup

s ~e

Banti

el.

de groi,

12.000

M Iclu s-a plictisit


ac

Observaii

-------

:z~{)~I-r4-'J-- ~1--...::..3...:..'---!.--~-e-9-r-o--i
-,-,-a-r
I

arhiepis

<::rhi andri-

Ico id'a le-a expediat.

de

Ori g.

Scrisoare

15

c-tre Astrlno

al
Const

Hagilanu$

c re ii

tinopol

Stefan

:;au

naintat

1996 -

I-a

027

Petru

la

Costa

Petru

la Craiova

c a primit

l de-abia

afacere

gropul

'Nlcl pn

acum n
deoa-

nu vrea s~ pl~teas~W;

acu

s-au

.ap

cu
cu

cu Lfoliu,

dou atzuhaluri

s-a

la' mprie
uc e t

Ja

ueure$t~

100 de buc-l,

ch e Mlslnezl.

rece acesta

01

Cost

funduci.

terminat

Hag te'

de la Malciu

asigur

9 Ibenii

Cd, 55/20 -

MODEL 1

SW

rezolve

rln

173 XL I

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

J---I------

i_~+-.....:.2_+-__

_...;4:......__

eest ca%~ Pn- astUzi


t.o l Iu 45_792

nici

s-a sturat

dar

pn"

est
acolo;

aa

l-a

Ser,j

o re

Petru

Bucu-

care il

restl

impreun"

cu bumba~irul

vor

aool0 c

)e"tre

'Hagi

anun

veni

no l e l dup
mpart

A predat

aa

1-

c~rut

Costa

la

hrisoave

dar

pentru
t ru.

cttvl;500

poter~

de

nu

i~a

dat;

Sch~la

C.ioban!Jlui.

la .lpo t e s t l
groi,

din

examlnia

r-est.ituit
lui

o parte
Canst.an

350
tataluI

(pe

dat

lJ

300

'anul

Islaz,

250

de 2350

de

eest

d l n datoria
In Zapata.

450 lai

Ghidiei,
la

1a c p i

Mehedlnti,

'odi t a , 500 pentru

du

i, vtaful

de groi
la

se

cu eeilaltir

cpit3niilor,

un eadou~

resp

nu s-a mai

ai b" gri j s~;;i re cupe r ez e


tanti

harta

ntcl

ane xe az

I-o

pr I

l n inerul

intoc~easc

o judecat

banii

Cr-afova

eu Cocioiu

deocamdat

~eja

curnd

5"

v e cb I'Je

pe c re

1lsta

tanus

-e in

lo~l;

niel

inut

I-a 027

dat

toate

~strtno

de

mai 21,

Cd. 55/20 -- 1996 -

M lea.

1 14

cer

la

Oeoarece

cap

Ori g.

76

de

nu le-a

u acoperire.

c .st e a , va veni
i

---'_

n-ici o rigevut.,

b nii nu

a primit

de groi,

o poli

inc~

242

Observaii

ARHIVISTICE

:t-r I

UNITAII

3_._

141\

CUPRINSUL

MODEL

).

edelniH mai roa9

- 174 XLI
Nr,

Data i
locul de
emitere

Nr,

crt.

vechi
2

2!1z.1

~I

CUPRINSUL

UNITAII

scrisori

cci

ru

nu poate

j la

r eb ur l le

lor.

s c-de-re.

cu 7 t.:. roi

sunt

l e r l l cu 6 groi

u mai

urcat

mon e de
"

discutat
la

Sf.Sp"i~r"d
t'\lrcil

despre
e rb a ,

~~acesta

vre

ca s-- po a t

in aceast
domnul

ep l t r o>

tie

ni

exact

ee bJi

5t

sa fac3

nt~fc

ch stiune,

c-ei

gonit

ste s't~aiia; d r s~ se gr-beasc

va

s-I

trimis'

"n

r Le va pl:ti
de 13.70

dlmerisiunile

poate

deci

care

gWsete

3000

roi,

exacte
aici.

cei

pit

inuI' Diarnandi

l-a

comun

darw's

primit
pentru

nsrcinat

ce

a f a r "

bacrgJi

pentr

'j-a

de groi,

din

d l s poz Lt l e , s I' ntr-o

Giurgiu;

Iancu

rit

P-h' 1

'in galbeni

X-a 027

e ur e t

cu o ins~rcin

1996 -

t.

$buz'

Cd, 55/20 -

cest

dIn

i p r e j u r s'r'e as em n t.c a r e i-a

d eo a r e ce

plngere

face

d-e3 nu poate

c~tmacamul

a' dat

l despre
'

iuzlu

au nclcat

.)_...--J

do nitor.

aa

care

nu

direclti

n , despre

.s:
'U, '\l

I
I

cronta-'

l an cu,

v:o:

ce turci

i>

t r l ml

s e r de ru l

cu

!:! ro

are

ur ce s t L,' s5-1"

fcar

me re u

ara1e;

naca

cu

sunt

ex ae t l

,5

nici

bucata),

puin.

pul

si~te
fat

1 3 1/2

c t olandezi

Ise mat vnd

I cii
I

cu

i ci

!"!

se

Galben fi

pentru

'mal' fac

SV

___

trimita

Observatii

ARHIVISTICE

_________________________________

MODEL

tri

cuie,
n l ml c
care
pe

c-

ar
i-

175
XL'

NI'.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRIXSUL

UNITAII

---

<1

I Teodosie
I

ncalc

la

voie.

a apelat

de qro$'
la

cine

ca s

de c re

tie
ar in,

ave

Jar

Rlzu,

$w_I

ru at.pe AstrlnQ
rndu-1.,c

Consulat.

H r l s t o du l

pe cine s reclame.
5000

de' la

este.

ne-

1-a

ce s t

s~rveasc,

a.1qu1

I
I

inap.ol.

va primi

Or} 9.

1) Cazangil
(a r"mb~c

77

~crl.oare

1814
mal

30

Petru

c re l
de

1 CI

r e Hagi

~!s t
la

gre)

na-II,

la

ocal

~e

Iconom~

pe

cb l r l a

!.J

Joc cu 9 q ro

irsall"1

vrea

se

poavt

~ran3 I
Cd. 55/20 -

1998 -

I-a

027

a Tnchis

r ce

e s t cu 14

; ~~:nJ'aI~~

c acolo

ro i ~ 'an ache o vin de

5U

e a,

5--1

.5 l

q ro s l

pe

Nu s t l e ]
I

sau nu pe a

i a p 1e c a t

cellalt-ii

20 de groi

un muter

suta.

vindut-o

f mf t r i

gseasc

a r3mas numat

blne;

balt

deoarece- la munt

Ghldlcl

1 u 1., Unu 1 din a r val


~i

suta de ocale

bunvole

l-a Informat

r I u La p r t u l de.9

dac PolJhronl~

prinl

Craiova

ft u 1e t c su

se vinde cu 8 gr
plus

la

c cineva

"bab

sut

lexandru

lantl

re u I 1

s,:"a fcut

ar m

de la Nicolae constantlJ

anun

pretul
nu

relucrau

care
re) .

-----5---1

clar despre vmi

I de un~

pentru

Observaii

------

Vrana s-i

S-t scrie mal


le

ARHIVISTICE

MODEL

de

cu 3. c;u care
cere

lun. Tnase

- 176 - ..

XLI
Nr.
crt.

Data
i
locul de
emitere

Nr.
vech i

CUPRINSUL

U '!TAII

Observatii

ARHIVISTICE

Po tp n l geonl.1
r

p l t e e s e n I c]

nu ve r

I dij

sl{

a;

le' dea

. t treac

t ti:

,pe'

Il
i

r fi'

J a t
r i

dova'.

L!ri ~re~jlf),

Jum~tElte

A venIt

a cumprat
adic

un vlah

partea
Ruxan~rei

I
1a I
I

de la

tot porumbul

1 .789

de

~als;

suta

d~

oC31~.

fa r el um a

giner~lL!i

artea

de 7 groi

leste

ca 5& .po t

f a a ce tac

IS

in zapis

jum-tate

Brca ,t

an 1 i mp rumut

cev

b i nes

lui

c l ae a , nici

I 1cJoalca.
1
I

copl i iti

l (:;: i do

e-

de

preul

r
I

..

oc~lit3tea

Sbri

I
244

78

181
mal

30.

de la Astrino

Serls~ara
c~tre

l anu s

Hagl

Bucu-

prin

r e s ti

de ~roi stolnicului
I

r~ 71

'C

cumn tu1

II

l nf c rme az

t~nteleag1aeOl0;

l e Craiov

'-a

d a t 360

uJoreanu
10

entru

gache

St

ca s

i-~

uf1ctuJ,

CO~

~n c~ numai mon dfi 1e 9r~rnt.

te

~entr'

le

vrut s- prinoas

~r

d ~alhent

rostelul

nu

de ve .. n

g~t

ca t a, St

I-a 027

Pt!tru

rece nu"a

po

1996 -

Cost

deo

tocnft

Cd. 55/20 -

CO T.

lui. serdarul

Ti trimite

MODEL

3 si

cu

Dfnu

se

nici

S-a

ru tie Tn ce

13 1/2

o'_a

gr~i

remis'

bu

2300

Nr.

Data i
locul de

yNecfj' h

crt.

1----

-- ~~-

I -

I
I

177

CUPRINSUL

MODEL

XLI

UNITAII

II

ARHIVISTICE

Observaii

-----------------------4---------------------1
1--------------0
~~______________

!aCOIO;

le-8

bucata

ICU

I la

e.a l cu l a t galben.lYCU

ta

i ..au pr"Oli

persoana.Jndieat3

e m

l-a mat

nici o scrisoare
fa. dec5t
ajuns c

I\U-

eu~

pentru

face

ei; este boln

un t r, II trimite

v i

cu polcovn~-

pentru

~n

Aa

mai tdml t

cci nu poate

I I I t Panu'gazetele
I de 1a S-;'dova.
eu

3000 de groi

derBibe

rugat.

14 gro,'l

pret. Tot

Gest

eest pret va trimit,

egumenul

.1

Orig.

51

24

Scrisoare

1811,

79

mal 31,

c t r

Bagi

Orcva

r cu cei 79,.2
ttnatar

de la

ale

el.

le

I eare~i _va

aduce garantia

ca re a. pltit
Cabila.

acel u l a

lui Fota Popo

959 de groi pentr

s -i

l-a 02'1

Fota."  Dar el nu i-a scris niciodat

f~cut~o

1996 -

care

ceva pentru

'o....
r; dac:'

Cd. 55/20 -

dea numai

aceste

de ,1 din
dup ;cum se v
,

=-

Cabi la

ea 55 fie linistit

plteasc
-1

su.

Dac o ia, s I-o trimit

lui s~ o gireze,

____~~ __~

lui

legtu

de des-

de la C bila in contul
colete

acest

;n

incasal

I tele dou
I gsesc la
I v lc I,

D. Tlrc

lanu la Craiova
grosi

.1

Teodor

a pltit

pe socoteala

recupereze

copia scrisori~ 1

pentru
lut.

colete,

tabJla,

Jf'

S~ alb3 9ri

banii de la acela,

c3el el nu se amestec~,
~_=======~~~

__~

avnd

7n vedert
.

~, __
~M_~~I
__.M_M~_'

~~'~A

- 113 XL I -XL
Nr.

crt.

Data i
Jocul de
emitere

Nr.

vechi
2

CUPRINSUL

UNITA II

Observatii

ARHIVISTICE

cel~ SpU e mat S~~ i


lui

I con tu
d

eunt
re

~h

'Jlelfle

ali

~5 de- gre

g~ adic

ti

Cabila

~nto

CD~

Fota

llJi

si )~ i c~seze

12 de fleri

Ar

c~ m8rf~ este in

Fo t a , C~el

pe care tri~uie

1.

r lq ,

. .,

Xl J

PACHETUL

Scrisa

1815

I un. 1

Iache

Ocnele

tre

(1).>

11

rlt

L.srl

lui

i) de

Mano-

Ci

n).

prin

c re

la

rendeze

la .ocn , deci

s-i

al

,;spuns de 1
voie

aY3:1d

Craiova

nuni c~ a primit

Mar i

nicul

Ispra

L:d~r

la

t anus

H 9i

re de 1

Curti

spun

Ce pre

o d.

c~ s

vada

Deoar~ce

"hef i e t u 1\1 are

gaz i

CI

6 ti r l l'

darul"

Gheorghe

gocieze

fixnd

dac-o i convin.
n e vo i e de o ma

i a a f 1a t: c

ar

li

.- .- ..

una goal.

chiria

9 os P 0-

s o ne

~,ua\.

Ori g.

247

1814

Scrisoare

du ,-

5iy~rn~u-i

ca a pr

A trino

Costa

1 un. 1 ,
Bucu-

it

scrisoare

,i

retl

51 afusnetul .trimiGe
lorganta;

t-a ntlnit

ntr-o ai cnd

cest

El este foarte slbit


Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

IIMODEL

"

cu ~anolache

..
aiel

Hagl

"

pe "Bestu"

se duc a la
i

se simte din

1 9
XL I I
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr,
vechi
1---

--

--

CUPRIXSUL

UNITAII

ARHI

MODEL

Observaii

'ISTICE

,--

--3----

ca'A7-;'e

naf

stare

'fa"

nici

b".

o tre

ec"Je~te

~.

c n d

I
pierd_

:3

bine

Ino,'oc

ca .

cre

ale Oiv "ului

de laHitminie

nimeni

el

An re

C.U

inApoi

actele.
t

p_ Coclolu

t "ne.

ut

Slrmeat.A

r t af u l

un

OCL!P'"

ch ns

de la Craiova~

care a trl~ts

s~-l ~ntoarc5

la

mcar

ni ci

intereseaz

c a vo r b l

de a ce as t

un

ru ~

stare s scrie o seri -

ste in

dls

la inceput

cesta;

Nu se mai

n'~ilor

l-au

1 i a 1 a ela

5 -

renume

in s o co t e Lt Ie , nu ar f

hal u 1

.nu

so re.

avut. d.
-i

r care

b e l e r Ll o r "

o feri

S-:3

c ar fi

ana

le

ii

i co 1 o o 1

IVi

tie, o du

cela care nu au at3t~

"recomand

'1

upl cum se

T,

ca

Hagi

este prea

cl

o vtatl

~buetu

at~

i
S

I ArI

00

n ]

ez

lui

:-4fc

; 1 u 1

cu

e xac.t I cu 13.20

a l ben l

II
I

de gro'l_

10 .
I

,1

i c~ s oec

9 r o i , d 1,nea
gal1>enl

'

tee

p en t ru

r-e 2 3 OO dat

cu l'f res l
Qrig.
~
Scriere

OU"

de 2534

i I u jOi

nu n

ucat a ,

~~~--~-----==-~------~~'n~~.~~~~~
,----~-----Cd. 55/20

1996 -

I-a 021

,persoane

......""e

lt

XLII
Nr.
t

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

cr .
1-----

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

-----------------~-------------------------------------

248

3-

i un , 1

--------------

de ,1 a

1814

IP~:r./

Ianus (ost
n1

ii

loara

InbLU

cori i t ~

luntd

1,., ~ t re

ntru

rn

dar m 1

d ac

re

fl1

i-

n .vo iee!

,1 mari

i~ d

p
t

bun

ea de ,~ Cocor~st'_

"

va

de acolo;

s n-t mai

ferestrele

e la

I
I

i
1:0

5-

e ,~~~ ~ici;

via

s-a sus,

Slatina

l e f r-l ne ,

a ~u

nu est

apa

un clop

c 10

o e r c eh

pietre

un l c a p r t ur l l e cu I e l o r

la

pntru
_~

1 m 1

l'

Il

S-" tr;m;t-

~o5ta

u t r~ cu':

la H5rgho

Itulul.

It

ic i

lte

~pent;,tUr~drr.,~ ra cl
~

1:. Buze ..

II

nie

- J..c;:. .J.a v. \l/)U-

ICr f o a
I e t c r f - r!i

SIti-

i n c, n t r - se p re v

Ci::
il

")'ib:'
t s,:

J~

I-o'

(H!

r e ac

r orn d~

n .1t:dlJr

'1

1 . Or or>-

r,

mus re r t u s e nlm

I o l e r de r l ,

Il

tr

mis

31.55~

Rm. le

11.381

re s t e ,

ca

t t.

?o

'J.

ra le

.
1

3 1/2

cu

turfle

bul

a dat

88 da

var
5'"

di

de

ntru

vin dea

')

ib~

st

ici

Rusi.

1996 -

I-a 027

a-

v~ndw

c:

de~t t a t p rti

entr

p r

c le 600

de ocale de pete date cpitanului


Cd. 55/20 -

",1"-1

ros I _ ban i i de 1a cu.

lui Zotu

lan

Con~t3nti-

po z l t l e 55-1

oa r a l :H-a

oru b

van.r

le

5~

c ruj

11.11

~i

T8''

c31

d~

ceea
n

lui

ii n

di P -

d')t
r

MODEL

18 t .
XL II

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

-----1----------------3

1---

rv
trlf~ff~c3~

c r os l

iehl~t

d e c . r fi

ln.

o P~9U

tu

't:

tr~

cu

el

de o c le de

Au toc
It
r

~.

in ri.JeSle

oameni

Lacul).

1 gro

groI

li ta ~exa

de

cu zapis.

doi s cu l e t l , td. lt e 23?4,30


~onede,

ltSO

el. lui Zotu

5.000

la Izla~.

'S o c"''llp.r

~tverse

la

6UO de groi,

ut

entru

iar el-vreo

l"fin.~a
e

8U

dat 540 ~e groI

t-

de

~cc te~la cu postelnf-

ar in~e~n
rus'

rn~nuluf

dapi cu

ca

de chestiunea

in

vede din

A obs~rvat

nu se mai

eu moara

lui

n r l q .

49

:'Stefal1

1814
1

;>

lui

iun.1.
Bucu-

Hagi

l an us

ta

Cr

ru (; re
I

Iri tri
Ivasu

s-au

.ite
luI

:;:;)

I-a 027

Zt1

tiagi

Odg.

1996 -

aflat

r o s l pri-

Ia pa h ilH~1cu 1 Gh it - S. ge s cu~
da lor de 7~,60

Cd. 55/20 -

au

fOVCl_c

celor 1300 de

l1casarea

re s t 1

i comp ;." seri

Z.Mtsinezl

.,r n

de

- t e le s aici
I s u l paharnicul
l anus ,

rosi, penel:

s t r lno ,
1 s l r-

MODEL

162

XLII

Nr1

;-1
;-50 I

Nr.
vechi

Data

locul

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

CUPRINSUL

1814
f un.

uc~re

ti

et'

r\'

f.

,.

1 ;.1 t

' Ce- df .::e e

"CU ;Ji!
nCl

t"r

str 15 p.,.:-

-'
.>

ro 1 e

L.

ii

(fina

D imi t

I
"re".
f

e xc f I l s l t
s- i

5C~

(ai1\l~t).

S se

z e ~ i restul

C2S

fan .u , P~ste

puh1!\

o r l s , dar

il

v r eme va

a anu

e u 1 lor

lU~:t

comu

e.;r1

t.Ht .~.

Zc t u ,

~tdidr-

el
I

~e ben J

a'dil'l

pleca
timp

en t r r
,"ce

c: re

cal

p r l e+
vo r+

Crfg.

I
25

c ..l s o e r e

1814
iun.l

Petru

cu o r e t u l

nu~

~an::d che

r o ch l u l u l pe

cu :~;;I)grei':);

ntr

_'i'n

As r l n ,
re

rachiulul,

v d

1;t f

n _vo i e

Carachiu

I-a. 02'1

Ha",

1/<:'-

~.,

en t r :

ti u cur

I Hlcolee

60

e~

1"1

r ml

un

~uct5

rt f

ti>..

de caj

Con S t ~

Durta,

vedre

leg5-

core

~1 i

C(.sta

care sJ-l ~~ are cu ocaua

Q~

1996 -

la

vinde

de

c t r e v t e f u l

t r5

Cd. 55/20 -

MODEL 1

oameni"

cu 3.3C

oroi

Nr.
crt.

vechi
2 .--;. __

.__ 3

)l<h
Ir il

-'

XL 1 t
MODEL

Data i
locul de
emitere

Nr.

183

CUPRINSUL

.:

IL

UNITAII

ARHIVISTICE

v.dr.)

I ~~I te

chel tale

ItaI 2310 gro i.

in

Icci au sczut

500

fac

II.

in

o_b_se_r_va_tl_.i__
5

to-

care rVmn 1810,


roi arvun.

de

Ori

I
2521

Scrisoare

18t4

tun.l

ctre

il

asigur

Irul

trimite

Prin_

strduiete

SU

e care i-a

tras-

<te groi

113.622

lov

CI"

cum trei

rion;

Imal

la

S~

o l Lt eI

I on I " Poro l ne anu

Ha i lanu

Ibanii

de

zi le
peste

i-

pita~

expedi

4-5

.ncase e

zi le

Logoftul

alii.

care

va

Barbu

i-a

7000

remi

de

roi

Rado v l e l ; ca

-i

tot

strni

din

b nil

lu l Nicolae

t r l ml t

la

Bucureti

de el.

Ori g.

Scrisoare

181~

253

i un. 2.

ctre

Bucu-

prin

re

care

1 plece

11

un

Astrlno

H. I I nus Cost.

I p r i e ten

s ti

de I

ii

din
,

Cost.

Petru

informeaz

pet~u

Cr iovt
d oarece

c ,

s i me d i 'c 1 i 1- au s ft u i

t r

dou.

in ~

ca s

reci a,) pentru

se '" i refac,

ti

se
1

grbete

s ncheie

prieteni
5~

P 1e ce

anolache

'a

cu
Vin

socote1 i le eu toi
i co l o pc l ,

a. Din b n i i t r imi

pltit
p ret

__

..:...

Cd. 53!:lO -

==1996 -

I-a

021

lbeni
~_~

urmeaz~

eare

cu' 1 ,2
_ _==-=__~'J.

rm

5669,5

J
I

cu

II

rilor
gro i n!

ro 1 (bucat~
...."....
,~.c-._-.__

""""'' ' ' ' '

';

au

' .' ~___...:.___'' _.

..__ .......;;

- 184 XLI
Nr.
ert.

Data i
locul de
emitere

NI'.

vechi

-- 1

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

-------~--I--------------------------------------------I------------2

2-S3

II

II

rmas

II

Dac

gWsit

1,2.25

grQl

Iare

35 de gable~i

d r

,dUP

in

27

aceea

Ibani;
ceste

dece

03-1

1.

t r imf te

teasc

Hagi Ciolu.

It

pentru

de trans ort
nou

I-a O

s t anu , acuma

ii

fac"

lsat

Stanr

nevoie.

chi-

ele s le du

din
t

r Lrn lte un sac,


01

pentru

Malci~

care s ac
hlte taxa
~

le_tria).
victime.

~--~I----~I------~--!----~--~1996 -

3600

ct are

Constantino

la

ii

pe care s o pJ--

suta.

BrncovenJ.

inainte

l-a

de a-

400 de gro 1, J

acolo; o parte

de

JI

nite

4 O OOO de b u c ~ I

cu 1ele.

ria 7,30 groi

lanu

I
"

BuJoreanu

de. 3250 cl

care au costat

Cd. 55/20 -

roi

lui

sau

14

7323,10

va ingrl

serdarului

i-a

argint,

Hagl

5LgOO)(?)

de

la

de

Dup ce mai

alte

din

unde

socoteli.

Ii

sosIt

de groi

se

ai

la

Iari

brie.

dea

cci

aJung~

NI colopol

'de groi

c"

cumpere.

monede

a primit

s nu-i

3000

cu

t o tT n galbeni

,acr,tsese

locde

oi

ii d- numai

lui

primit

cei

reda.

imp-rteti

c au s

114. A remis
lin d i cat

ni

bucata.

impresi

nu sunt exa.t~.

care

galb

I,

Cluma
Vrea

a nceput
s-I con-

-1 5 MODEL 1

XLII
Data i
locul de
emitere

lI:r.
vechi

Nr.
crt,

CUPRll'SUL

UNITAII

ARHiVISTICE

--2--I---i-1~----:--------4----------~--~+-~~~--~~--._----

pe Z~panioti

ving
de

socotel i le lor

e xp e d

Observaii

1
-----5

si se. ocupe

ei

---1

aici

eu o,ani i -(Intrai

t j)

Ori g.

54

Scrisoare

1814

anta

lun 3,
l

('organ

osta Petru

Bucu-

sirea

re t j

de la

lui

l I Hagi

Eraano

a)

ctre

Hagl

lanu

r lova semnal-ndu-i

la
alcl

s l predarea

50-

celor

fraii."

ma

nete

Deoarece

o scrlso

. comenzile

fiicei

r
Ori

si

sigur

cer

t r imi t
s-i

a cun

contine
a nimeri~

<o

fovanovici

af

zolv

co-

c nu t-a
s cu t

s-

Scrisoar

10

co 1o,

lui Sava

putut

a sa c re

re

u o ocazie

munlc

Ptru

caimacamului

greit

mod

imediat

255

Cost

ta"j-s'trlno

de la serdarul

lun.3,

Lazr

ctre Hagi

Bucu-

Cr iova prin

res ti

an a f'o r u a

la

nf~iez

naintea

l an us

Costa Petru

care il anun
f cerea

Constantin

lui,

la

c a teapt
ca s se

dumn Lt o ru Lu L,

0;1 g.

256

11

181lt

Scrisoare

I Petru

de

Costa

Polihronle

,1

I
.----~----~--------~-----------=======~~_.~~~~---I

I1

'iun.3,

II S1ti-

'

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 021

Craiov

ctre

Magi

asl'.gurndu-l

lanu

Costa'

Petru

a primi

la

il

186 XL II
MODEL

Nr.

crt.

Oaia i
locul de
emitere

Nr.

vechi
2

2rb

CUPRINSUL

UNITATII

LI

oara

Observaii

ARHIVISTICE

alte

sc r l s o r l de ;la

Grditent.
trimite

Scrisoarea
imediat,

llJai trimite
te

pus

doi

910 groi

i
s

sunt mu,terJf
potera

lui

dus

omori,

permFt

nu prea,

p~ c~pl~

cu ee l I~ tovari
1

ueu r es t t r

Deoeamd3t~

I-a

~crisoarea

l m"'c;lr

tr

ema'

l l s co-

el.)OOO

ns in pVd~rea

sunt c m 5-600 de copaci

nu

l~i, ca s-'

s ia dIn pdurea

10nteuri,

Oe la .chela

rtdic~t

"Imi e de h e l d: ci.

coanei Zota

preul

ca si fie un exemplu

ceilal~i.

pentru
eu-Je

i-a

~i

de i-ar

l-

tmpreun3

Ntcol

al

entru ea

a fost

II

in

U8f

it

35 de par

la Comoteni;
oc

t-,

cu care

eu l e t t , ItBabana

in v~nzare

5rghA~i

t an l ,

de la

'{ie }"" s rd

cu

ici este 3 pa~al

nul

s e r da r i

de

acesteia

potrivii

pent r u ' a a ceva.


""

O r-l g.

25

12

1 1 ,.
mai 3

inchetat

B 11 'n

Zap ntoti)
frai

tU

pentru
1 13 i

m rtie
pn

lu!

la

1814

II

de

As t r l ne

pe r l oada
contIn

iunie

3,

ntin

~onst

Co ta Petru i
15

rna t

i cu

lt

L9ta

181'bil
al

n
do l l e

fi ind. n e t e rm l n a t , La p r l mu l b l l en t
b t t u l este
soldul

Cel. 55/'1.0 -

1996 -

I-a O~7

de

de SI. 003.42
172-6.57

groi.

groi,
2070

iar
<te groi

Nr.
crt.
-1-

~ ~

Nr,
vechi

Data "1'
locul de

--2--1-. _e.ml:~'__~~

291-112

XLII

CUPRINSUL

UNITAII

--1

167

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

auf~5t -dai'

gd1m~tfcului

de groi

lui

Of

tot

s'Tlan';.

Alecu

n 500

c o.l t n lui

ro..,'

.OeO,ce

I tHcolau

l e cu , 5500

ser-darului

d~ galbeni

1200

nc

.$.

de

groi

groi

in

100

de

galbeni

in.A. O da gal er-i

O,ll'!O

de grI)

l ~a

480

de

i A$t"'i~Ot

dai!

lu

thanas

Iei
I

P}

an t 3Z i

,n.f}OO

ul

~()f)1)

.,

I'~":-)rtf

I t r l e ~ico~a!J

d~

1a

i'OC

de

gro~i

.'.OCD i

)OO~

o~nM pertru

pe

S.lomon
Craiova,

ta

de

30C

de qro,i d

6 OOO de

pentru

1 a Ale

n polii

z.

araoan~

pe r

i,

pentru

5900

de

o poli,?

de

HristodJl,

Crai9va,

20 O de

o poli

22 O ~e 9ro

rfe pentru

s rs

ce e as

n 500 de(galbent

de la

Ca1afg',

50CO-

la o poli-

de la f,raiova a .lui Cl;ddac

o poli-

1u i

de 1

al

de la

ro s l de 1

Gh.KonUPOgI1

de

nop o l etc.

la

Adri

I
1

Copie

58

13

Scrisoare

18 tit

II

.raiova

.--~--~I~~~~
__
,
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 021

de

00 i 1e a- v t sti e r,

un. 4

de

entru o ooli~

11.000

S ut u

ut

~resov

cipita

evreul

indl

a p r l m l t de 1 i3'

.9 ol

Astrfno,

1 li

e o r9 It ;3

I c as 5 rl :
Df

o r dl

C')

lonia

c'" re

expr'm;ndu-l

Po-roineanu
H ag i

lan u

1a

eper ~ a c3 pro-

~_.

188 XLI I

Nr.
vechi

Nr.
crt.

Data i
locul de

CUPRINSUL

__ 2_1_~m:ere
I

UNITATII

ARHH

Observaii

ISTICE

tS] I -1:'

babiJ

pin~ ~cum

I,

groi

de la'

gof"'tul'

e rb u

Garbu

va mai

~.

Cu

co l ae

verintr

('of;'! U

laSri,ii

1 s ;.:u 1i t r

d.::lc=i o va

no as e ce fel

0:-

$:\

r ml r

Iordache

II

/!r

te

zile
de emi

3 OOO de

cu t~rMen

de ncasart

(:!9 t un l e ) de s l n
ac ce p e

,. c c I 11 cue s t e . '1

roa

. r ea p l t ar r lui

sed!
n,

s-

Ori

I'
259

11t

S c r 1s

181 It

de

c t re H ag i I e-n us

'un.5,

Te

de

re.

J r c

aer

os ~ Pe t ru

<lj 0-

Orova

c re 1-~ r~corna"datt n r~le


, mp~rt!t
Pe t ru

I in
I

re

f-a

rlc;o

cei

1996 -

I-a 027

;l

d n

P.usiei,

)t

."

300C de f eri

Ii

la
fi

la28

i w.w.

t r lml te

s o pred~a

re

u i-

comun I ca t' dac". a s t r n s

tul

mprteti

Sol a co v t ci

rI g.
Cel. 55/20 -

dat

10 taleri

n tac u

al

inte

a:J u t t e 3 t f. - a s t

,~ntlJu tien

u roll

o s

rdru

ca s nu s t"~

putIn.
t

P.lex

8 al k , 1-

ad res.
I

lc l

I
I

-cu S- teanu pen- I

de o e r s o an

teva

t r l mI r e o cuL1-

ai

Apo<;toli.

f-t' _

aCGla~

rad. t l ~Tci

lui Grfgor

10-1

cci

a t , De la
s te c

primi

tru 2.22 de gro~'

. I

r~

j-iI

7000 ~e

Clciovid,

in nune r e r , Ii

grQi

$1\'1

aat cei

a"Tnc

sont:' de groi

nc~

te"

MODEL

II ~

de

la

1a

"80s

XLII

- 189 Nr.

Nr.

crt.

vechi

60

Data i

I
1-- ~---locul de

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere
3

15'

MODEL

-.-----.

--

---d-e-1-4a--A-s-t-r-i-no

Cost '--::-1=u=--=---;-====--I;

1 1814

iun.5,

ctre

ucu-

rin

re ti

Ha i Ianus
care

din

de la

lor

Astrinina
tns n

lui
i

anun

patrie,

gineri

c re

a fost

rcs t tt

Diversele

titult-din
i-a

s-ar

poate"

mai fi

nenelegeri.

acum ~-a

putea

prlmeasc$

din

patrie.

dln

satul

vizlrul

pe cei

10

l-a

des

inca,abili

Caracostea

trnul

c- itanu

I nina;

i -s o t l

opuse

slujbe

d ~ mnat

scrlso~l

dar

o scrisoare

la

Cralov,

t N t co 1 ae ,
Stefan
?
1 dau de ti re c-

grupulee

retras

la

primit

bolnav,

lanu

H gi

P.etru

a venit

Oiamandi

s-au

Costa

Gfvi

de acum ncolo

b-

nu vor
inerele

Stefan,

?
su,

mpreun

s- plece
cauza

la

Serres,

ciumei.

star-efe

re de 1

nu?

trebuiau

u ezitat

u destui

casei

gsesc,

l ul

d r

ch e l t u l e H le

50

cu fratele

bani

din
pefttru

nchipuie

A pri

al t

it

Gheo rgh-e .1 conomu;

scri~

cr

trag!

I
o poli
zi le

de -190

fcute.

de groi' pentru

In le

t-ur

cu cei

comeo,
12 scuri

telnici

a discutat

de acolo
i ace 1a

dac

pricinlll

aceea

s-

udeuluii

-./

buzuri

1- a as i gur
w

verifice
"cu

despre

cu gafzda
le

e re se

c t reb u j-e s - - i

nu sunt

oameni

s u rs co s I' de

ap 1 t diri

fac

nou .la

care
la

sunt

dri;

ispr

de

vnici~

.----~----~--.~-=--~------~~~,~-~----------~----Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

190

XLII
Nr.

Data i
locul de
emitere

Nr.

crt,

vechi

;ok
I
I
:
I

Observaii

ARHIVISTICE

II-a

povestit

I git

Cocioiu

'la

UNITAII

II!

CUPRINSUL

lor

aduca

s-1

re e ue

cu documenteld

p ro ce s u l

ir

dat

s-a

referitoare

trimis
i

napoi

un bumbali
f.l e pedep-

t,

n u r ro a a n a for ale iba

nul u i B r n co

hatmanului.

!i

ISi

veanu.i

'a

Si "Bestu"

I te 5"-1 someze pe CocJotu.


S-t
trimit~
I
cu cruce"
cci sunt
la
" numai "taleri

I
I

I mare" pre,
I r'u p 1).. iar

cu'6

groi

II
i

(documentul

poa1

fU-li

cum

MODEL 1

gal ben u 1 o 1 a n de z

s te

cu 13

care

are

,i

groi
albeni

rr..,!>

20 ~e parale;
nu este

acela

ob I tgat

~e

ne o c l e z e , nu+ l d

'5--i

mpreJ

Jos

mai

....
de' 14

roi.

incasati,
i la;

Inci

trebuia

nu s-

proape

dat

sigur

d i s'cu t a t

ti'r-ea.
de

Fa

mai mult

rut

vor

pune

iliile

iari

vieti

Oaedecit

in

pe

lor

l-a

din

Est
Drlghi
);

acum.

e , va pleca

patrie
~a

e va 1ncci
din

au

ora .

Ori g.

~)

I~
!
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

con firi

de grosi

ciuma"

..

Vistieri

<r e r dar"

1 u i "! e ali x

I~tnde

orndu

tel o.r).

l t I t cam 17.000
otoman).

este

o rezoluie

i cu H ag i lai

I fiseul
I

il

u fost

Qa

s os e asc
nici

locul

au

unde

co n t rac t u 1u iL?o

c l o l u in

mat

o r ndu l e l'e I

da~ nu tie

p r ivi n ta
I

B n Ll

~ume fi ct i ve. pe r s.o ane


ne i dant J fi cate ,
1) Adic-sunt
dajntci,
trecui
n
registrele
Vist1eriei,
ca atar

Ii

Nr.

Nr.

crt.

vechi

--

---

261

Data

XL II

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observat.t

emitere

-.-..
----

I-~---~---------__----

16

-1--'

1814

Seri s o ar e de la POlahroni~osta-I--e t re

i un. 5

Pe t ru-

s ch ela

Craiova

fi' gi

I nu Costa Petru

'prin care

i nforme

lai

Z' c

Hrghenij

sosit
J

la

i ci

s ch e l

sc hanul

povesteasc'

cel nou,

Au incep

necesare.
ee s t a,
i

Se fac

ai ci

ce 1e nem e ti,

"cu

de ocale

la .1

tina

caua;

il roaga
i

din

Are ne vo e

r moscovtt:!

de fi

42 de parale

de

ct

bune,

a r lp t".

pe el s-i
cel

I
I

s anul a-

ferestre

cerut

f-au

preot.

crmizile

f.frumo

ieftin

pentru

lucreze ~eJa

Vfa este

con s t ru-

-va face ;;i tind

o csu

SW

de ioc 350

ca s

du ~ cum o s-i

Nicola;

de la bIseric

o>

mai

g3seasc

+os co va,

Ori 9-

262

s c r t s o a re de 1

1814

17

I un. 5.

Petru

ctre

Bucu-

Craiova,

reti

lTIit

HagJ

prin

l anus

care

scrisoarea

st

lui

ino Costa

Cost.
nun

in care

la

Petru

c a p r i .,,

il roag-

r ,

s- i

remi t 2000

tival

II

1 i 1150ro-

de groi

d r mai bine

rgea

paI

acolo.

lJ

u a

ve as c , nici!)
n I c l Zo t u ,

VIe"
i

Ii

vrut

nmeni

b lr

trimit

nici

ca s se informeze;

Muu Juvara

sunt

descurca;

c 1 din

s-I

er-!

acolo

Costache.

s c r l s o r a de

lai

~tefan Papa

se vor

CtNI.-;

urm este tot\~ete~n

. I
Cd. 55{20 -

1096 -

MODEL

IOC\11 de

191

t-a 027

- 192 -

-.
-;1

XLl
Data i
Jocul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

------------------------------------------1-----------2

de-al

lor,de

plece

1- Po l l hcon l e , dar

217- A~

prea

ho t

sf-tui
s

az

Vrea si

{Epiri.
inc

nu este

r u , de s I ~t ta rb l m and'r

la 'Lagor

p l e ce . tll col opo I

el t ebu l

I've

Ie

de

._--

-a
a.t

u l

I-r

oferi

ti

ct,

<

Insemnare

30:' firc

cembrie

....---

t re r

I
I
1263'

pe v. (lb.rom~ni).

foi

LI

sut

1834

de-

aizeci

t o r de ch e Dobro'gear. u ;

..

-nuJ'e f lct lvx pe r so.an


tiflcat

nelden-

I
18

Scrisoare

1814

de la Gheorgh

lun.25.

(Muu).

in numele

Pesta

ctre, H,agi 'anu Costa Petru


confirmnd

lui Athan si

a primit

care J se comunic
butoaIe

cu ce ar

care trebuie
cum i

exoedta

la craiovt,

expedierea

celor lO

Lumn

rl; pe

s" le ia n primi re, pre-

lista cu greut tea lor

vor servi

Gr bov k l ,

scrisoarea

pentru

Mucfu

ca pe un prieten.

comp ni

deoarece

la

un pre convenabil

".

l il

Apoi le ve

la "An gnoste

la Viena

P pateu

acolo se vinde
n co par ie cu
r

cel de aici,
r

care

ln L, in "afn"

(s

ste 120-13

de flo-

ehe ln ) i nu are s-

convin,

deoarece

dup cursul
in "schein",
1

de

preul

de cost va fi

ici, de 233 de florini

suta de e e le; n gen ral

~--~----~--------.I-----=----.------=------~----------~------~------------
Cel. 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

/
-

Data i

Nr,

Nr.

ert.

vechi

I~~~e~:

,_~1-+i~-_-..;;;.2-_-=---=--_---=-__

2ii31

193

mI I

CUPRINSUL

3==~_-

'1

lor

est e i fi

Cel

mai

aiei

~ar9

1
!

UNITAII

Vien.,

6>reul.>

este

fiabil

este

de 1

a de funj.

COlonialel

nici

nu

pretul

230

Observaii

i~---=5----1

-----

t 39 n a re

con"

alcl

26u su

la

ARHIVISTICE

<JDEL 1

e v n

la

zah~.

la

de flo~in(
d

n monede

1II

hrtie.
I

La Viena,

co r dovun e l e ,

verzi"

(nepre-l
"

lucrate)

sun

l e preul

de florini

1,

urau

32 p;ln

n14schein"

la
cele

- l b e cu 37.
dup:3cum
cii

37

este

38 de f l o r Ln l 'tsche

sau

cu lS florini

"schein':.

bou sun t cu 22 de fior


un qu r-e t L,

flo

ir.i

Iar cele

"schei

i ni

Pieile

de

pereche.

ce

de VaJahia

bucata.

II

miJ10i

iar cele

arfa,

dar

n".

li

cu 6-7
marf

'

bunJ.

ortg_

I
I

264

SCrisoare

1814

ctre

iun.6

e la

l cnu

BasI

eu rugimintca

Sfinii

Costa

Blteanu

P-etru

cu termen

Apostoli;

pn

atunci,

aib

cute

cu mumbafrul.

Cra'ov

ta

aj T prumuta

b ni ~u poli~.

I1

Grigore

nite

de plati

pan

dac'n

va plti

dreptul

s5-1

exe-I

Crig.

2651

I
10

Scrisoare

1814
i un.

6,

Sltioara

Fet:ru
care

Imali"

)ct

de

re Hagi

:il informeaz
de

lQ CeJ:8ri

la

Polihronie

I anus
c

l-au

la

(..Costa

Craiova

pe Teodor

pr l
IIBag1

c l ca t hotii,

..;

.----~--~~----=--~-'----~------==~===-~--~-~._~Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

194

XLI

Nr.1

Nr.

c~t. l_ve_:h_

CUPRINSUL

de

UNITATII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

------~-------------------------------------4

care

u fost

acbto

la cI, ca sl-1

I reclam
!

cate

a la

Ii
Iplara

c i

fis

i vor

pomeni

1
,

I
I

lei,

in

le

curi

au fost

sWfie

ridi

r ce t at e

dea o p du ~s

puSi

p o e te

Vine

aJ te s~ d puni

ca

e. c l

P 9"b

sa s

ar trebui

rani.

C1, "'c" l e;

e r s c ane

1'J

aJut~i~~e

nii

d pl"'t

a-

<po l a l ne ve

ln

c nva Iese

de 1

~m!

i pest

co.i ace l e lor.

I sprg5"d

pori

strino
con

pe

le.

tn

un

Pancazi,

.6

re

ch e c

nll

lui

altul

I-a

02'7

5",

la

la

I co

craiova)

cu

c a ncurcat
i

nc

nu'i-a

batril

care s~-i aleag~.


al

pc ce r Iu r t ur t , unul

1 lui

e la nladcn
far

T~n~nava.

laden

pe care

l u l COnstnttn

pecetlultuluJ,
1996 -

l anu

faptu)

dou

,e,.
de la utstr\i.

As t r I no

R du s eu t e Iu I cu l de 1

lui. i

au

ia

a .ede1nicerul

lista ijup5

trimite

lui

de

cu al

Astrino
li

de 10UO de groi,

:;"'-j

~1<1gj

uze pentru

meci t ni ce ru 1u i

s-

Scrisoare
tun

c'cl

t 8.

Ori

21

ctre

n~apira~.

i n~ al

c a r e t r e ebu l

aces

ScriStaarea

~ fie trlmis3

Atnanasi~

Cd. 55/20 -

MODEL 1

Data i
locul

266

sau

om

bu garu

s le e r t it:i
hai

Kicolae

15 groi.
d6 la

~adu

1.

h av e eu l

45

- 195 Nr.
ert.

Data i
Jocul de
emitere

Nr.

vechi

CUPIUNSUL

UNITATII

XLI'

2.6'b"1,2..1
I

o_o

groi.

EHHc inc~

nl a,
cei

pe

1-0 dea
re

30

te

JUll:"t

ce

poslu..a-j

groi

de ' an . S':" nu

ce

de cc tl

50

...,i

4:-

Observaii

ARHIVrSTICE
--!--------I

1_-=--..;---:;;2:.-..-!.-

MODEL

l t e de

pnz S r t s o a r e a s

ne p o t u l u ! c l u ce r-e s e l Plet5n11 z i 1e de c ~n d ci uma,

Sun t

S il

e ma i e r e t -II.

o r lg ,

267

22

Orsova

as r 9

l
r

I anu

H agi

c~ t r

C&

1"a' r e com n~at.


il

plecat

spre

te

Ha 9 f

nimic,

~ tul
t an u

cu o chirie

eC:ic

conform

i 1e,

de

F~j.na n e a putut

nul

a po i a

ce Vasu

scrisoare

cu

p o a t e t r Lm -

n I c

Lde

pestar

la

fun+"-)

, .

inc

nici

dar nu a ~rjmtt
de la el in

cum 5 zi le

P a a ch i r. a o

cu 5 f l o r l n l suta

o indicaie

Salk,

deoar

estul

dac~ dore,t~~

-.

1 8,

pe care

nc de

nu' a cheltuit

1u r

von

ca r'e

clrccto-I

la
omul

oo/nul

Viena,

a s~portat

rl

interver-'t

1 ez are t de c ii t

f 8 cut

El

1 C,.."iova

1 z ar-e t u l u l pentru

I,

de la Teodor'Teodosiu

Sed se r

1814'
i un. 7/19

ceastl priVi",
1-0 e xp e d leze,
i

c~ct

a venit

o dispozIie

s nu

se

mai

I
I

zaherea

expo.t

atunci a vndut-o

I amn un u l , ca s-i scoate


I v l t a eea la sch de aici
II n- r.. Ce t tJ..
V J an - au

banii;

""'"

1i

che at

--_
.....
"'_
..
_..=--.;-~

Cd. 55/20 -- 1996 -

l-a 021

A.ctl

e s t c n
5c

r ls

s--a se n ac L:ratatul

stagt

c s-a

)de

.-~,~~~~~-----:...._----.",..

- 196 -

XL II
MODEL

Nr.

Nr.

erI.

vechi

~~

'2

Data i
locul de
emitere

-T

CUPRINSUL

~I~

~3

1.

----

re 1 ~t.ftaz
5 (1 n t

Od

I .

a a

cu 2 02 f lor t n 1 sut

.. '

Se r l soare

1814

iun.8,

IC

Sucu-

re tt

I prinit

23

~4__ .

Camb i i 1e

l'

Observaii

ARHIVISTICE

ce.

I ee va.

2681 I

UNITAlI

uN; c 1 ei

1a f l rm

de

1
j

ns t "tin

C9sta

fl

Zl'3panf"ti

Petru

r I ml s ,

Craiova

cel

Hard I nU$1

pe care

scrisorile.

sede

Hagi

s plece
n u' ! e

'anu,

din

s se

ora

i ocupe

"lB

Si el

osl

5~-i

o plat

ina~oi

at

za~isul

pte

o'vreme,

fe 1 'i' I

ang j

$- u

s o co t e l I t e , f;,ir
de ee

s~

odihneasei.

snn5tatea.

spun

l-

ai

pentru

I n

S-i

si

d'! "i m'l c , alt

de tot

distruge

f~ri

l-a

>

pe Astri~o,'

al

con f ! rmn d c

525 d~ 9ro~i

DreCUfTI

,I sfatuit
..

ctre

i-a

't

nici

rl

ls

si

cu.
Ori g.

26

24

s e r lso re

1814
I

i un.

8.

Gor]

Z~trean

t'r"n
ce

c5tr

c'a r e il

,la

n 15't I tg

revizuiasc

l an u

Haqi

asigur

471 d~ 9 re .

c re
.i-a

arma<;ul Dinti trie

la

d~

c'"

rJe~

~rafova

\fa remite
<\5

p r L;

c r edea

cn

e 's - u Dup' a c ea s

s aec t e la. "e e l' are'

's 1 a c'"

calculat

o dobndi

Suma

t s es te

in

trl

lI!

i ~
(l de

13..i dea,

r ner

p'r e

Irap r e>
mare.!

35 de (t&ferlCCU}

~--~---=~---=--=-~--==-~~.--~-------------=--------=-----~~------------'
Cd. 55/2.0 -

1996 -

l-a

027

- 197 -

Nr.
crt.
1

Nr.
vechi

Data i
locul de
enr'tere

CUPRINSUL

XLII

UNITATII

Observatii

AHHIVISTICE

---5

/9drs
stari

32 de ecato-

r , '20

_.
I 20

de

i cb i ).e J.

ri

270

25

cr lso

1814

I i un. 8.

Hagi

Bucu-

o r l n ea re

re t i

Ieri

re

Cost

ISOl$

COnst

de

Ioan

un pachet

-1 indrum~

c of

II

de

5t

n 1 i os t

ao r o aoe
5 C

d~ zi

zi

pentru

fi

ai

la

mai

1
tri-

Apostolache
ostol

dea

5.
-1

"Obedeanu",

r ls

i-

s l q l Lat , P
'i

la Craiova

t - ase

P"in;

ou crtJeele

"tin laz ru

,p tru

1 an unt il c

cu o l r e ru-l

fs si

che

co a l

.1

b t ne aa.'

re n cu 1 i u i As t r i
v~zut

o;i

ct

la

"1
I

s-a

i mbat.
Ori g.

271

MODEL

26

iun.9

de la ~~rele

Scrisoare

181'*

Brncoveanu
Petr

ctre

n i$ t

edreDt"'tescfoe
e ace
!r:;

I nu

care

~ a Cr iova)pdn

e ez ii c

Haqt

'"

a il

cii

igani

'it l

'--'
t lui

Costa

r1

as u re

i nfor5

ei

ca

ii aib

de acolo.

roa~ pe el~s~ se ocupe

i an i,

tit

Z l'\p

ban

iei

I
de!

ei nt

s se
1
c l nev a

Or.ig.
,,

Cd. 55/20 -- 1996 -

I-a 027

.-

Nr.

Nr.
crt,

vechi

272

27

I,

Data i
locul de
emitere

I-

181" lun.l0,

I Sucu-

I
I

'reti

CUPRINSUL

U. ITATII

~li J

Seri

I,

c t r

e on

Ib

-t'8re

In

ni)

pI

lntocw

cu

1l i

uIt ac
ali

nu a

9 I

gi

I "

l-e

'-riu

i ~t i

nici

d i ".

mal

p~n

i -R i cu

alu

l'

ent

11'0

acu

ce 1 lOC t' dc.a ~ r os t

iert

aJ

au

re ner

trcuH

1- tit

f>O'

s~-i

in,ved

Jn

isi

Se mir

(cu

va proceda

av-nd

rn

Cralav

~u trebti

. t)

uo t

la

amanetul

roi

scr"e.

pettu

Costa

Petru

rion

[mal

no

~ primit

crontalerf,

5 p r 1
re

ru 1 u i

rlmi

de- 18 "-strl

n du+ l

de ~()

sec

~l'Irfa

i (\ oii

7"
1 ntcl

lr.ot

c 15.3

3 ~

6 1.

i.

utut s~-I str~nI3. S-a d

I'

CasaLPo~t

'le

fost

c c l sunt

~nesc

t Le r I t trimii
urat

groi

cursul

nimic,

alu.
ni

13 groi
rupt

e s- accepte la

s5-1

duc

l s t e bani

(:a
de la

'1 ']21"

(documentul
bl

nU~t

Pltecti.Oeoa

ir nu a fWcut

socotii

si

r l I s un l d l c l l u cu 300 de

treap'd,

l-a

r ae j e z e s-I

lui ~a~i

de

mumb

rimul

acolo,

nu eplstatul

rece

~r(\ i s~ e~

1or)c

anii

dai

lanu Costa

Hagi

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

I
I

193 -

Curte

duo~

1- u

Vi -

cu-

fer't

QI)

la

imr'testl
i

ai

L!arale

argine)

acest pre

i
5-

,)

ar fi
nu ma

--~----~------~--~---=,---------------------------~--------~
Cd, 55i20 -

1996 -

I-a 027

~ 195 -

LI'
I

Nr,

Nr.

crt.

vechi

, 1-21

:L:::}-

I
I,

Data i
locul d
E'mitere

I
l---3--

CUPRINSUL

UNITAII

~C~!P; deja

I
I

~ln
si

l--

joc

O o.

l'Ji

urat

pe

vr~a

curea

acesta;

'T~ r

tcau1

v3d

i
in

nd

ce

r cu z ap i 5 u

tri.

ls

lui'

cum s_ va des-

va atrage

leg-

cauz).

P 1 t 1 ce I

I il

i _l-a

SW

Observatii

u 500 d

, n 1 eg t

l ,

pe car

Nlcolopnl,

iI

ani

d e ~ ro

'uz~"'cu

ce as t

i ca 1 seu

"nite

1----

AP.HIVISTICE

MODEL

url!i

cu

at"nia

lu !

cei

de

500

espre

i,

ntrebat

sul

5P-

e l uce>
intere-

p ro.ce

s ul

cu

Cade>:

, dJn

ce a v~z~t ho .5,-r a da (d~


ii.

tri,

i te

sur~ oarea
~'l,re

!1~

op l e )

ca

mosfilor

CIJ

C.i.olao

"-

12

s c r l oare.

o i Il c
d

ss n r e cei

nu ~ aso;tt

n Lc l Lo r la

",5;1r

Il u i

d r inc

l-a

a r cu

scrie.

e x t r a ct a r

,"le

sI ,nici,

care-i

1-,

d~ DO hrlsoy

~n tn9inet

de ctr&

DduJ~

nicerul

ted
ap t u l

c n<ir~bi:

I!

e care

s e f c m-\

$~

u, reumb a s l r ,

mome t

C cioiu

copia

era

f2l1s~

I
:~t

i~du~r.,
f!

ar

~ .} C .,

fo

'

:l

r I s ovu l cel
n!J a r ro a I f

bun.l
i

fo 5

ti

I
v zu t

IL

! --i U_
lde

aceast....;.,.-..

__

Cd. 55/20 -

""""" ==us"=.= ~------'"'


1996 -

I-a 027

r t s o vu I at:.eluia

~ r '~~3

J I.!c0Cilt:a:)
' led

U'.

hrtille

! lor.

cj din;

aceluia

"Naca,,2
chest

nu

se

i une,

:...ost

ocupa

deoarece

-i

moitJ
i

pleac

'""""==""""=~-,-..---.....\.;,

erutat2lj

de planul

poate

l;psete!

el

d
1a
.
_
...;

.;. 200

-"
XL I ,

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

1
~1-

2-1-

I
I
~

I b:-

ca

I lui
I 1r.ti
I ~ro J

IiI

au

.(dr.-

Oudtitl

c.,

1)

I
I

1)

e t \1

Prot)

le

fo~"

are

din
t

tl I

mezat;1

5e

de

650.000
;

I
I

2)

N un.e , . i 1s ;

fi cat

neldenti-

. "

"Naca"

ne

Sr

"Nlac

sau
v'cinu

" este

banul

e 1 il

iun.tO,

fell

r i g~_

-~

1814

ti nu

UI~f!R

28

1 "''''il I (;

s ch l t u l u ! C51u'u

273

C.

co+

aa

In

i _ t r roi fi o r

s"

Irartea

>

ci ti

ho t r r t i p o a t e v a face

~i

l!

Du;:: ce va

AI

Observaii

ARHIVISTICE

e t r e 'fpgi

.1

F r . i 3 ! r

~n ~ ~nst

ia

~Atru

u"

Craiova

Bucu-

res t i

l-rlUn
n '-1
I
c:i n 1 ..

se

;-

11

b u cu

... ;"lcntru

faptul

O d

groi

pl:!tit

:;1)

laeol"lt
Ir~<;tu.
-

i' o

tf- .. ~:'_it

1i~

e nimeni

.'e e e ~

~i

1 r c ~9 ~

_~-i

_rag

!:~ :

rj

fII

i .

Ita

cu

s":-j

II1TflU

I'J?O

r lra l r

fi:

ar

~ ,,~r

-;i

13 ,J

mai

~r.,i.

c"'"nr

de ~

oc z l e f.sig

IT' il

1))rJ

O.ri

t re a

., ,

Cd. 55/2Q -

1996 -

I-a 027

.e s t l

C..;) ~

~.

bir.

fi

sr~

1. ,1~

r pede

1t

il

aci)

cu

d-;
"J

e o n l ; ('.';/-

"1~Pf)

"C;) t ~~

nu:nf

este

ce','

}abcl,t.1.

MODEL

~~ sa

c~ i ai

201

XLI

,
MODEL

Nr.
crt.

Data

Nr.
vechi
2

274

29

i
CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

re

Seri so

1814

I un. 10

Sltlslab l d

oara
nu

re

cine

toi

sunt

o rec

o c

se

sos

ocupe
la

nc

unul

tarul

aici,

c le

3 suhaturi

de anul

acesta,

dac

48

l-a.

d.stl~a1

de groi

Ci llent

s uh a t u l de

i Filip,

cel

de

e mp u l u l ,

c r c l un

colo

spune

Chellu.

de ei

muncile

bani i pentru

1e t

la

se

pentru

nca

t el

care

anul

ac

st

nu mal

arel

I
un s uh at ,

nici
s-a

d t

lui

ntlni
SIt

Teodor

cum mer

nce

sin
te

locali

oc

le

re

vor

Este
zIl

unul
gsI

greu
le

rumbul.
CO 5

t;Sl

I tel

la

Const

A mal

rmas

re,

s-au

v n du t 50.000

iar

crue

~entru

trebuie
pentru

nu mal

din

tr

Cd.

55/20

1996 -

I-a

02'1

i en I

au c m 200

vlitoi-

nsport~.

nimic
Islaz

de ~I 1 (P8

de

consume

Cil

Fr-

din

ca s b t~

La

vn

celelal

~pt~m~na

rmne

alt e treburi.

s
nti-f

la

vnz

de cladi,

Ri~Rie ca s

mute,Iu

cci

h n

la

aco l o ; vrea
I la

porumbul,

c va d

Se va

J un ge J

este

suh

Arghl ropol

construclll~

i
t

patrulea

treburile

HrJstu

grul

cu l

po i va

t n a ,i

ti.

d~"al.

Sandavaru.

cu postelnl

vad

ne

Cel

po-

entru
i

~rUM.l.G

care

- 20
XLI I
Nl'.

crt.

MODEL

Data i

Nr.

locul

vechi

CUPRINSUL

de

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

va

VINDE lui

duce

la

Glov

Caracal

oamenii

lui

spun

va

sunt

cnd

se

va

nu.

II

scrie

obinuii

de

acum

moiile

de

cumpra

ropol,

eu Socote

sunt

autit

cnd

Astrlno

lui

Iei.

vin

latina

la

"Naca"

cu

Fie

1 gro

oca

Ori g.

275

30

Scrisoare

1814

clucerul

de

Constantin

l un

Socot

anu,

Morun-

Hagt

I nu

glav

mulumlndu-i

I L,

l s p r vnlc
Cost

care

datori

ii

lle

(Jud

trimite

Rom n a t l , ctr

Petru

pentru
.
mprumut

pe

de
1

Craiova,

cei

15.000

tulul)

s-I

gro

poat

ctre

un om ca

plwtl

VI ti
ia

de

primi

re-

11 ro

g"

s"-I

trimit"

c re o accept"
de 7 1/2

da

I se

pare

cap

mar

Vlstlerf
~rol

pr

p r vnl c de

ceea
va

pung

cu
race

Po.ihronle

pe

dob n
lun.>
ca

l s>

mul t"

bt

le

d r ee

care

cher

teaua.

socot

ala

pe

re
Pentru

mp~eun

va scoat

Aici,

un catlg,

bnd"

la

Romen a I , are
nici

moned"

lotui

a ridicat.

ncurctur

te

ntr-o

bani

acum
do
cu
i do-

bnzlf
sat
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

de
le

s eu t e l n l c I , p os l u n l c l i

(~J~~-!~~-=u",)
-' ranii
clocoil

lOf.;1

. ;>

sunt

,
n.,..-

- 203 -

Nr.
crt.

Data i
locul de
~mitere

Nr.
vechi
1

CUPRINSUL

UNITAII

l t

__ ~

--------i

__ ~3----

~4~

Inlte

oameni

tel

ursuzl

cu ei,

abia

nu se

ate

pt~

poate
s

in-

sc

pe

de . ei.

Ori g.

276

31

s cr l s o

1814

i un. 1 1

Arion

ctre

Hagf

polia

Ni-colae

soarea

la

de

e care

o va
s

la

po-

Craiova

i-a

s-I

dat

l-a
Dac

9-

c re nu este

a-

triml

l-a

1-

con t u I et.

lin

res-tul.

dar

LPanl~

a p r I>

Porolneanu

Zaman.

cu aceast

c va p l t I i

upr a lui

Poroineanu

s e t e r v r e o poli,

la
luat

Poroineanu,

cesteta))iar

promis

c
lui

I an u 7 OO O de g ro

1 u I H a"9 I

Petru

de groi

r.adovici

c vistierul

(polltei.

Cost

In legtur

o accepte.

lorgache

anun

20.000

Gorj,

ltrimt~ela

scris

IanuS

seri

din

pitarul

care

cunotin

li

de

Craiova.prin

Imlt

lui

t'w

rlmIt

p-n

toi
atunci.

Ori g.

277

32

Scriso

1814

lun.11,

Petru)

Bucu-

retl

lor

ctre

care

atunci
intr
cpitnii
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a, 02'1

re

le q t u r

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

------1----------------------

1__~~~2

~e

cnd

altul
le.

de

(,!:,iagl

Astrino

Ianus

(Costa
Craiova.)
l t n l l>

cu ns,crlsuri'le

cp

dau

pe an;

se

numai

odat

s ch l mb

in slujb,
S strng

sptarul
se

schlm

bani 1,

i
W

deoarec

204

XL I I
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

Observaii

Ur-{ITAII ARHIVISTICE

cte--I

s-t

1- 5'2-

cear'p,ntru

200 de groi
f.prost
cet

la'

la

7000

tarul

groi

Constantin

P ntru

incasrl.

ii

care

pi

de 13.30

galbeni

fu n duc 1 d _ 1 O,30.

ce a r

SI

278

I
I

el u c r

. Seri s.o re d

33
l un

lt ,

Orova

ctre

i gl

curat

dcoa~ece

'

T o dor

nus

in

de Hagl

gustorl,

p ntru

dat)"

cur5nd

t anu

Cabiia

pentru

m t

cerc t e z

in

11tura

acestuIa,

pe care

ooscut-o

~n~

Cahita

ce

nfl

si

acum;

Cu Fata,

22 d

1 a it

s l dup

dae

r g.

care
s"

o-a

I nus

incaseze

.w. si

s5-1

cu-

a primit

- ;;i p r l me ac"

aceea

950

aste

FotaPopovicf
5

cel

Fat

florlni

contul1uf

Popo

tur cu l s c-

leg

~t

ne-

Fot

pe H gf

a persoBPel
tu

C b l 1 a. "-

lui

roag" ins"

11

tormlna

de ali

groi.

grol'in

I-a 027

va

bu-

lovanOeltlovici

gar nf

1996 -

garania

pentru

intr-adevr

Cd. 55/20 -

c s-a

cu a fac re alu i O i fi i t r le

deverlt

la

D. Tir c~

13 Craiov

p r l mIt; t s c l l t u r a lui

viei

(Ha~

Orig.
I

la sCriSOrl-1

rspuns

s a I e t u 1 Din c B r t 10 i,

scrie

me de l n l ce r s c r l e lui

)-I

c p l t n I e , StI

despre

b u c at a'

t anus

care

capitolul

Arlon,

g ro i

examinii

fi

pre.

MODEL

de
45 de
i

s t b acole

ele.

~ 205 .

LI I
Nr.
crt.

73

Data i
locul de
emitere
1-----'1----2
3
Nr.

CUPRINSUL

vechi

3~

1814

ARHIVISTICE

Observaii

----~-----------------I-------J
4

,--

1 u. 12

UNITAII

S c rl .so are

ctre

Hagl

p rin

c re

il

de

p l t e e s c

nvinuiete
din

an un

Petru

cre,

in

di

b~fr

pe~tru

ci

ici

fac

rost

va

v~ni

s t r 1 n C:ld

tJn'j

s c , N-

1u

do

care

este

de bani,

cu
cum

str

e e l
il

Craiova

la

mum-

o are

unde

,i

il

pe ascuns

p L t e

pe

I r

zapis,

fug

a f st

Judecat

Radu Minescu,

va

dob-nda.

cu

Ori g.

35

1814

Scrisoare

t un. 12

Ha 9 i lan
Infor

de

(1 aer

U$

eaz

ar

acolo.

ful

t ch e e lt re

/ p rin

car e i 1

rachlul

(cump-

ei t 6 O O de m suri

s-l

dea

a r e nevoie

s ..- I seri

v t

a Iov

aui

mal

oarece

a msurat

Iratdeel)Sf
deci

ro

t810

LIs

de ei

i; .de-I

BuclJreti~

e 1 u i As t rin o s - f p 1 te

I J trimite

si

not

la

?olihronie

s c

cu socoteala.

o r l g.
81

1814

Scrlsoaro

t un. 12 ,

Cd. 55/20 -

(etr~

ctre

de

care

il

l n fo rme az

oara

confi

rm

I-a

02'7

lanu

H 91

Sltl-

1996 -

r'

ce r e n du+ I s

n u+ I mai

oras,

loval

r a t mu 1

..l P ~

d e t o r a t ! , cu

fugit

l a Cr

c ~ 1- a

C3 a vrut s

ora

nu poat

1a Con t an t l n Buz e seu 1


CosU

b nil

"U~

s e r l s c e r e e lui

280

MODEL 1

(:w

pl

la

Craiova

c SOcoteanu

tes te

(Costa

zapisul.)

t-

,dar

prinl

- 206 XL I t
Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

--------

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

----------1 ---------------------------------------------------------2

fr
i

dob n d

aa,

250
pe

ch la r d ac

c r e de

ca

in

,...

Cl;:1

de 9 ro, i; de f <lI) t
spin

rea

ehmet-aga

.t e t.dne
nd

o s l us n l c l l o r ,
care

vrea

pierd

co a e d

Ieri

a vanl

cu~ere

35.000

a .r I ml

600 de gr i;
aduce

bat

parale

rnd

l alt

p o rumb

Rmnlc,

Hr!stu

pentru

rost

cu-

ca si mai

cumpere

ocale.

(2.00.{)OO

p ut

cru~

Lde ocale)

va face

calce

c nite

va

a inc

a tocmit

suta

deja

rn u , L- Usica

Mehmet-ag

Izlaz.

Tu

pcrumbui;

S~

res u) de 2744

la

cu 60 d

SJ

:>

vrea 55 cam termrne

vnz ere e ~erea

cu

e l o r>

Ori g.

282

37

1814

Dou socoteli
nt o CI"! i t
lt

de

p n t ru

una a Pote

or

0 s t r lnoe

os t 13 Pe t ru> r

i l enu

. C os t il P e t r u)

Hn

tot de la Peste,
t8 2. Document

ncep~nd

cu norembrie

rupt la margine;

jum tate din fiecare

soc

numaI

a1

Cop'e

83

38

Cd. 55/20 -

MODEL

1814
I un.

Scrisoare

13,

Pet ru c

re

de

Hagi

1'" As t r t n o Costa
Janu

Pet ru

Costa
w

Bucu-

Craiova

prin

retl

trimii

cu HamUgft>...ru fos t exact

19:J6 -

I-a 027

care

it

con fi rm

la

ban t I

I dar,

207

XL II

Nr.
ert.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

d l n ce

luI

se

n T I

itI'"

un

I zluc

c U v t

din soroteal.

7U

r u l u l Ar l o

ce

fl fu

l e s I t cu ~1~s5

700.

~zi
ci.

~I

l-a

det plta-

1~6

groI

galbeni

! o 1 an de Z' i de
1 ,30
c!'J

1-0

gr-'<;I

InUl

c l r cu L

cel

st

rfe In

la

11 gr-o

not

p~

care

pre

rl

rr

l on l t

v:':;t;;f'.!l

'I

I
ste

ts~

Si
::>

el

ajung

e re

lLa

Dl ml t r e ch e
de groT
incre.jere

d a r vta'ful

dorete

'

ca

~luJ';'1

e>

are

pa ro l l s

nu a s o s Lt nc.

G l b el-

I..

50

1,

cum

ani.

mal

c l u ee r u l

va pr

Or""ghidol

CII

do r e s t e c

un

bilit;

e s l qu r e t c

Il

duci

rl:!:2 p c l l t e , n u

e,~"'l

nu

ct

r l mt t.e ; a c e s _

in colo

f'

ve d - ~i

CI IT

89 d~

ac~

el;

cu ol u t n r u l
,1

lui

.st s, ler

se

lanf

H-l9

Seu'.,.

luat

e d r e s a t ve l l r l J o r b o l e r l ,
t~ze
pr
t

n leq5tur~

produs

r ac t u l u l J!.crt

po t s -

rulul

ch l a r

I d

e face

Cft

cerce-

i'!

ia lor das-

rJn do~far.erea

lor,

vadi)

con-

de unde

dom i t o r u l , P m t r u ban'

~rJon

.0

10.000

s t.o l n l cu l u I St~fan

te s trag

pl

Cd. 55/20

1996 -

I-a

027

i'

t r : mi ~e

rul u l

Arto

polf~

rl~

gro~f

asupra

de

la

a o o s te l o r

Ca

s l

t ~ ~ n 1 f {,a

'5 CO

as a a hotrt

plt

poe

PI:aeul

cu r~c ama
w

qu~~

MODEL 1

s c:r i S o a

c a s~

rf'! ~

Tn c e s e z

rol t

aCG1:l

208

XL f f
Nr.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

crt.

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL J

Observaii

----------I---------------~--------------------------------------2

3 .

banii

293 36 1I

de

monedele
groi

Casa po s t e l o r ,

la

7n c re l-a remis

s-I spun

o poli

nu

rul
nici

ste

form

nu a gsit

murt

nel

c tostaparale

de 13,60,

)crontaleri

dispoziiile

dru
I

de 5 1/2

mult

'mai

a ~chimb~
CU

s~ trag~

AI ci

aa.

mal

g lbenul

Vlstlerl

cei 1000 de

din c uza nesigur

muri lor a proced

pentru

I'ar

Iar

i , con-

date anterior.

cu

I
I

6 ,5 1/2
teasc

g ro i.
vite;e

pe care

IIcaraullll\

le

duc

altf

S ai' b gri j

c....ci
peste

1 vor

vea

car

ca el

si

suporte

ce a l

Iti

~'

v~ndut

lui
s

preul

est

tocmIt;

s-a

stabilit

Jumtate

din

cheltui

Jumtate

cumPrtorl)r

neeazuti;

s-a

p re 9 -

s un t obligai

ei

grani

acel

far

le-a

loanlll

cu

Meovill.
Orig.

'1) porecl

pentru

ne J dent i fi cat

284

1814

39

Scdsoar.

I c"'tre

iuo.13

Hl1:,i

s s l eu r

efe

la

c il

pl

2920 de groI
Sfinii

Apostoli,

__ ~

Cd. 55/20 -

~!

1996 -

~~

I-a 027

__

(ac

~-__-=

CraIova

te

te

Ff.6h. .

~-

S;Jt:eanu
orln

c re

z ap l su l de

cu 3-4 zile in '"te de

nul. Se va str-d~1
ca s-i

IA GrJ"ore

lanu

tin:

o persoan

(~o>lbl\.> 'itf

rost

cum ~ra
i

fixat

de acum

de dou

'

piei

termelncolo
mari,

I
I

-a

- 209 XLI
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

4
5
:---------------.--------~--------------------~----~~---

n gre

de ur s,

aa

cum

l"a

rug

t,

Ori 9-

28

40

lun.13

Gheorghe

de

Scrisoare

1~

GorJulul,

sameul

c t re Hagi

la Craiova

z e

din insrcln

groi

pe

I dobnda

~rln

care

a~est8

Cos

informe

135 de gro 1.

750 O

cei

datora,

t-~

de

plus

gsit

Pletr~1

de moari cu 3Q de gra! perechea;

mal

trebui

pen-

tru

trans

rla

sa.

s plteasc
o r t , Ce

deoa

ec~

dacI

nu poate

rost

din

invest

lt

51 mai
pdrte,

...,
dea

; 1 a i li I
as

iMs

f.i CO D.

l ehi rla

6G~O de groi,

p oa r e ~-i

nu

an ii.

acum,

cunprand

bol;

a~epte,

i-I

va

ele c r o ~ i

pe

care

1-0

fac

va
trimite

prv

1 u 1 IJ I,n t t r 1e de

r l Irrp re u cu s r lsc a re

hirtie

d to

restituie

I 72

de

, pentru

trlmts-o.

Orlg.

286

41

Scrisoare

1014
IUII.13

1e

CiI

nu,

de

Cd. 55/20 -

Hi96 -

l-a

02'7

de gro
la

Constantin

Costa

l anus

p r ln c re il

7500

la

Otete-

c 1 II CE: r :' 1. t s, p r ? v n t c de

ctl"~Hagi
va,

de

el,

i,

nun
e care

mpreun

Petru

Go r

J,

la Cralo"

it trimite

i-a

imprumutat

cu dobnd

lor,

a
-

ciucerulul'(Const.

rea
ri ro t te

rit

ear6

lanu

Petru

Ot e tel e $ a il u)

8lteanu

135

- 2tO

XLII

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

9 ma i

de 9 ro i, de

41

zapisul

trlmit

-j

L!:agi

Y.

1a t 5

I u. ie,

~3pisul

( nu 1

exofllslt

I nu)note

emItentuluI

mis

c s-a

I
I

ad .

tri-

exofltslt.

Ori g.

287

42

S c r J s oa re

1814
lun.13.

constan-I

Bucureti

tlnopol

p r l n care

pe

d!JPd aceea

care-i

dup

nici

la

dduse

lis,

care

la r~ndul

pltit
parale,
piard
sut
la

Ll c l i
moned

dic

pe lng

s trag

supr

Curtii.

polI
cci

'lui

Atana-

su a dat

rubl

nu

le,

ule
in

nu

2 parale

la

sa p ~easc i

oblceluJ

..

nlc

tre

l I d a ..r l c l o no d r ~tJ
cum este

trimit

marunta,

asta

nun-

Polita

1 1/2

cum in co 10 s

CJe
ci

be

acela c

t ax

groi.

uara

n-

acest,

sia Varn

Il

1-

Lioliu.,

i)e a ce e a

care

trap

de

cum s-a

lianoiache

nu era

dar

la

che ,

I-a 027

restul,

$i

de

MihaI

la

de 20.000 de groi ~I

cm l n a r a l

polia,

1996 -

Informeaz

ia

1 s cu' i.i c c Iop o l ,

t a t pe

p L t e as c p o l l t

a11c5 un aconto

t r u la

Costa'

9 ro t , gir a t de N ICQ 1o pol ,

banii

din

t~aleal

'Constantln

Astrlno

c ce p t a t s

ia

de

ctre

comp ;"

50.000

Cd. 55/20 -

MODEL

nu m I
asupra
este

pcm
a ci.

la

30 d

Aadat

procedeze
Lu i

dou

. nu
.oar

I
I

-, 2 t 1,
XLII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

--1-1

Data

i
de

locul

CUPRINSUL

UNITAII

~4

:. 'se 'yo~c

nu poate

. aa

sp

cu fora,

(:nd

ve r b e 'de

!SC

te

not

11 va da

dar

i-a

au sosit

vrea

o avea

pini

s-i

nu se vnd
-0'19_

l-a

927

dar

bani,
ca s

la
se

1 va

apoi

banii.

socoteala

singur

untul

dea,

scrie

de

oile

r oMul

spun

nd

e xpe>

de

c nu

a p r I>

1e .T n

ce s t se n s ,

persoaneI

n"cauz,

oate

I
lor!

p rva 1 I a de a I c~
i 'm I erea

de destinatar,
i le

'Lo H u l-a

ce va plti

de aici.

brnz-,

care

cu Lot' u pentru

t t n -1 c i o - l n d 1ca

roag

le s a l-e , care

Deocamdat

lichidat

Ii

ar e o afacere

dup3

a plecat

dt~te

t"

de aici,

s l+ cu -cI,

dc guler,

se.1

.!tcl

poliei).

r e st u l

i"

sau la Trnovo.

care
i

poll-

Judec

plata

ceva;'

cU.m

Malciu

fr

pleac

ctiga

Ruscluc

lu~

pol IfeI,

va' priit1

deocamdat

poart

Craio-

si frag

cu avansuri

la -plata

ca

poat

Pl ngerel

la 27.625.53 gro1,pe

ridlc5

p r om l s

(la

us , pentru

il

I trlml

acolo

incolo

procedeaz
este

fe st

dect

de ac~m

cum I-'s

aceast

s fac

Iv ). ~eci

1996 -

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

!-2<6~-+-~"':L-=--";------1
cnd

Cd. 55/2.0 -

MODEL 1

m~rfurJle.

I1

212

XLf

Nr.
crt.

Jocul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

I 1814

43

Scriso

re

doilea

lun.13,

al

Gor J

Costa

de"

l on lt

vistier;

Petru

confi

gro

c t r e Hugi

L1a

I tarului

2J]S

de

ArI'on)

co fi rrn e

15000-

e groi

pc l I t

ca

s-i

r em i t

!t-rimfS

anu

Ar

3000

de

primi

rol r

Uu t-s

lun.S,

Iti n MllleEi

Socoteal

l nop o l

banii

p r Im i t i

I iunie

s-I

,1 5un,

u l u l 8arbu

scris

dac

scrlsoareb

pentru

ntotmlt

pJ

il!

Cons t an-

Bt"Icure ti

din

i dai

lC14

i u I ilAstrino

comp. II

f ratl

de

Cost,
pentru

perioada

iunie.

Soldul

18131
este

groi pentru care s-a n-

tel

El S

f '--opol).

~1a1 e 11.1 H.

Ci o 1 u 1 5 OOCI de 9 ro

de

la

25.000

tr

cell.l~1

r m as

>

trim

de 22.374.47

roi

027

pl

>

..I

Petru

I-a

contul

on , :

Constan"

Hi96 -

tr i

Pentru

l o qo f

1 814

il

mai

r-u care

Iln

" pcn

Ori!).

55/20

care

cu ch l t en t a

cum

scrl

j-.;:

2922

groi

ia 8 ucu r o s t

pitaru

celor

c a'r e au moi

pe

ri t

li

l te

nc

i
B

Grigol e

Imite

Cd.

anu)

l an u

Crafova)prn

rm ar e a primi

'In bard

l-u l

44

Poroln

,,, fo rr e az:

I i

289

MODEL

Data i

Nr.
vechi

2
3
1
-~~--~--~--~~--~------------------~~----

288

i co

CU;

Llollu
i

nc

poli

ITIa i

ca sat

l ,

de

I ,

18.589 d~

de groI.

11.00(\

de groi

,i

pentru

2129,52 i

le-a

15.984 12

213

XLII

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

. !" p l t l t :> ;>olie

grDi

.392,41

jf

una

de

gr

It 772 ,23

loc

de P3.50'l

1 t

1) O O

Ilg fi t r u o

z.

nsin~;!i

50.00

CU n ro t e s t

loc

de

10 .250

loc ~e 1623

Je

gro,t.

de

lui

18.85~

a mal

r I ni~s

pl t I

115tefan
)

$1

comp.ll;

1S0n

nc

de groi

p ntru

dou

polie.

lai

Coole

290

45

~c::.-rls e r e de

1 S 14

lun.14

c ~ t re.

c.er e

la

e",1.~

Inferl

o .e s o c i .r~

lui

Ast

C Ilta

a l b es cu

[p"rticip

CI

l u:

pe

p o Ll t

a l t cu l v a care

te.l ne n

a pl" 95

,1

el

hu z rne t u r l s l mal

trar,.i1

l r,o s eu,

z a r" I S' 1;

!JiU. I

Dimitrie

rentr

rO!l",fJ

C"~i't

la

lan \1 (.1 El :-:r a 1 o II a '> p r t n

!-la 9 i

C9.;;

asupra
va ac-

p 1 a t ) s

',.

Ori ; .
".
291

~CI'l

46
tun.l)

3t

i ~

L~f1J i

c a r e- il
a f a r d de

care

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'1

'.71n Il

anun~

<t

1'"

cZi

ce I

d l n- pol t a
Porolneanu

de

08.,.",

'1300

de

mat primete

il

io r

.r

q a ch e Arion

f!>

jeli

prI

li

a m.i p r l m l t , n

ca

20.000

MODEL 1

groi,

1u I

asupr

roag,
bani,

nc

n
5

-J

~OOO
Ion'

cazul
trlmlt

in

t1
I

- 214

,<L I ]

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

--,
2:J11 ~(,
1

CUPRINSUL

UNITAII

cu

pol i iil sau

asupra

1 n 5 pe l r,l n;

2921

ocazie

i
47

luo.15,

Paefu

Sibiu

e xp l l c n du-"I

c5 c i

p err

II t

Il 1 t

r u l umn

l t l I au

'p

unde

led

de

este
toreaz

tr l mI t e

Il

s
_

prtn

Ti~t$oar
e x por t

banii

dai

lista

cu c an t I

r r t it
lul

primul
ce ve ,

groi,

cel

de ta-

Ls e l l o v ,
pe

comu-

S-I

c i 300

gasit

i-a

pen-

but oi,

f un t I s pc rco ,

Oeoar
414

Ga-

f lo r ln l ,

de s t natarulul,

Domnaru.

aici.

t a nas

1 e fi ee a re

zapisul
i

dator"'az

r l ; ateapt

cear
,

si

s-i

t o r n l c i ai

:'es\;a

Iil

$;:-1

de

~ilite

Petru

ii 1e ,

9 1/4

e il (il

pe

pentr

fur i

n i ce

ia

d i sp oz J

.ela

l t l t i

!:i966

total

Craiova

de :3 ft ori n i sut ade

ehl r I e ,
Q

I t r 1e

vaiTl i

~ trimite

e unde

ii e

la

aco 1 o a do u a t .< de

te

spunl

1ae

e xp e d Ia' la

va

Dac~

CIl r r les

I-a 027

8$

brovs

1.

CI)

pltit

CoJi r il te i e

tru

1alI

Ci

sos e a ca

va

t r Imi t cu o

lanlJ

~~.

a zile

ceara

Hl96 -

de

CI c:"tre'Hagi

eate

de

~~cluzfindu-J

Sil U s fi - t

Ser i s a ro

1814

s ach

lui

ur'.

si

J eran".

~ J. 55/20 -

It' petaoan5.

sau

Observaii

ARHIVISTICE

MODEL

A fost
dc l da-

Ioan

nu a recunoscut
Iar

al

doilea

ce Marfnfc,
nu est

aici.

nu

,r

d-

Xl I I

- 215 -

MODEL
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi
1---

-------

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

----------------------

----

rotest

inscrIsul

ocupa

la tribunal.

de cet de

Se va

Pol an.

Ori g.

293

48

1814

Scriso

Jun.

Hagl

15/27,

flrmndu-f

Orov

re de 1

lanu

Costa

Petru

Zemun,
l-a scris

t r u fIul

ctr

la Craiov

con-

prin

scrl

pot

Z hu Pana i ot c

1u I

eopol

c a trimis

oare
rul

Laz r

cele neces

1 u I Ad m Nicol

re

pen1

e.

Ori g.

1 14

Scrlso

re de la l mbru.Ressu,

lun.15.

numele

lui

Sucu-

Hagi

retl

care l informe

lanu

timp d

strlno
Cost

Petru
z

altceva,

d -amnuntul

Costa

Petru,

la

c-tre

ralov

nu

prin

m I avut

deoar~ce

af c re

a cercetat

lui "car

tu

cu vlt le, la care ei p a r t t e l p


mtate

din numrul

tul este
Meovo.

ci 1- ca s-I
bpll
s

lb

de animale,

al negustorilor
A vrut

s'"

s dea inapoi
cu c

din

trlmit-

comunice

participa

(in

acte).

s-au mulumit
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 021

10

n lt Ll

ll"

SV

cu JuIar res-

'

lanln

o Jtafet

spe-

nu m I vnd-

arvun
$,1

lu t"', c
el la af ce-

rea de m 1 sus. To t greutate


umeri i lor ro 1 ales

in

este

par nomin
i Meovltl

c au Jumtate

pe

1
nu

din num-

216

XLII
Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1-1

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

ru l de

0y 4~

vor

s-I

Pe Astrlno

buri)
InvItat
moie

a 1 u r , in

ac

1-

ea

I pe

Br-ncov

b nul

el

multe

(tre-

la

el

a-a

Costache

anu

afara

trimis

inearce

mal

ct

Z ago r , cu

din

cel

animale,

mas

oraului.

la o

de

scrisoarea

fr

[ s c l Lt u r a Lu l Astrfno.
Orlg.
1)

1814
lun.15.
Bucu-

res tt

Porecl
pentru
neidentlficat

S eri soare
numele

L..."
lua

lui

I fi

\1

las

care

Cd. 55(20 -

1996 -

I-a 027

c".

il

z:el
t
lor

si
a

Ici,
S-a

pe el
dus

cu 01
i

boii

vit

le

lAn u ,

de

negus

un

a r z uh e l ,

1 u i sfat

tovr

vo

ce

s,"tul

cere
din

tr

S f c

a upr

Actele

va

cun o cut

lanlna

cad

uI H g I

trimit

dar

soci

lut

I dIn

Zagor.

pe nume IeI
fi

cu

re

oricIne

gndete.

p rov I z Ion
i r flrm

din

lor,

53-1

I t l L,

1nsemn

greul

Turci

1 ce
cu

tot

I din

celor

t re ce
care

lui".

capul

pe num le

torl

e su,

e c I negustori

a upra

lucru

ee

vi te

''',

e v

pe

ru

Metovo

lor,

tr,

'1'l

Costa
Petru,cVtr
.
Craiova)despre
"belea-

a cz u t pe

pent

n.

Ast~rno

care

"caratul
i

Lambru

nu

erea

o pers~

(~robc!lb\\

911

MODEL 1

I~
(5 au
pe

spun
t
ul

l-au
cap re)
care

- 217
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

1I

ro

CUPRINSUL

MODEL 1

ARHIVISTICE

tocmai

e ra

s-i

o co t e 1 a 1 ul

tuI

rupt

la

greu

pentru
ca

Ha

margini).

Coost

se
vite

aceeai

de

la

Petru

Bucu-

prin

ca re

re ti

fel

au fost

ai

aceasta

e tr

cer

nt

~e

Saigi

scrie

Astrino

tin

obligai

vrut:

ti

bani i ctre

ca

ii pstrez

lor,

articlpe.

intre
SW

deoar
Cnd

v n d oi le

de i

to

rl ,

ce i

So..
el

vt n

alt e p ro duse.

p r t n t re

zaher

,0ficlalit~ile

te

II

ast

d t n co 1011;

este
tu1

prea

af

c re

i se

Iar

el
lor

Ct ne n l ,

mai

va

situaia
de f at

Cel

ci

BoII

din

remll

comuni

SW

5"

vnd

"a re . Si

mult
i

au
I

spu

af~c-

numele

va afl

10

nu ti e p re ci s ca re
financiar
s-I

i s - t

[n e 9 u s tor It,

le

de aici

voie.

faptul

nu ar

trebuie

au vrut

nu este

el
I

alii

c"

socl

vi tele:

v nz

':::>

Craiov

az c nt r- un

Gre el),

Costa

la

SV

pentru-

fi

ce

b ni

chestiune.

lanu

[HAgI

{. n Tur e J

va fi

dincolo
N.

, t

(Documen-

vor

ntin

fun.16,

prieteni

li

cumpere

Scrisoar

1814

Ianus.,)

P n t r u ei

I nus

orf

(H~ I

tlCaraull".

n momen-

re a c dincolo,

v nd ... aco 10 Se pa e
a soc lat

e>

vor

S!
!

19&6 -

l-a 027

vnd

lui

Cd. 55/20 -

Observatii

Dunre).

51

UNITII

I~------------I-----I

pein,

XLI

218

.
XLI

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNIT A II

Observatii

ARHIVISTICE

----,---~--7---~~--~------------------~~---------------1

treac6

pe a cu~s cam 100-200 de vite,

cu ncuviinarea
il

vor scrie

pus sel

d a

cu Pondlki

ern

~in

lt e n-t u

suma

ce

n lot re; Corapanu

Hal

rz lu au s

s cumpere

c toat

el un

fClC

vI

tev tura

1 u I S t e fan Pa pa.

1 .

mis

i scrisoare

lilor;

ace tia nu vor s primeasc

le achiziioneze
remit'" QJagl
n

bule
fvtte)

sau

Plevn

~J

murdar.

ca s le

Tre-

tunci

c5 sunt

flrmamuluJ

treac

pe aici.

t ....
t Ll

ce se pot

a ch lz l t l

vor prlml

spunnd

duc din Ser

spun

mal mu te

s nu

tr ac:l vitel,
care

termi

se-t

inc~

IIAt'tlnos"XX au s

Lui

destul

conform

O~"1

le d bard

rea ~ vlt le~

5-

doresc

rost de 350 sau i

Ldae-

voie

I-a

afacere

ce s t la t i

b n l L,

aa

aceluIa

oneze

1996 -

I nu)

s fac

deoarece

unt,

cu aceast

socotel ile capan

bani i de la CocJu,

Cd. 55/20 -

dar

II,

la Plevna

d r n vin

te

nu, p ro>

C rap

umtate

Se pare
5

(Hagi

dau cam 10.000 de groi

se vor deplasa
tele.

Zfsu

depus"),

cruia

ale lor.

e f c c ls I

romls

t r bule

l "Bestull

c sunt

i Astrino).

lanu$

Lu

la i

c sunt
de la

romneti.

nu au voie

El cunoate

MODEL

SW

toate

Ivi la o . semene

cci
1
greu
a-

219

MODEL 1

Ni.
crt.

Nr.
vechi

Data i

--I

~5G I

s-1

CUPRINSUL

locul de
emitere

I facere;

p5n5

vzut

s-

ai

i)

p r a [Cas
10.000

de

el

la

1u I

acolo,

bun

o e n t ru

Grecia)

i-a

c om uni c

m a

care

dar

lille
pol.
proape
p

e ~a

o arie n l

lor

dup

Tot

toi

al

aceast
are

nevoie

trag

poli

pentru

027

de

,legtur

fac

(in
al

at-

vtt~)

La

.)

faml-

Arghlro

d l s p-oz lt l e

a-

p a r t l c l>

Dac Hagi
poate

s-i

el

pentru

are

cu schimbul
s

sac

"Nacal,

bani.

la

dom-

rr o l e l

valideze

lor"

1u

cu-np e r e

o plngere

domnitorul

mal

to

pe

bani,

mai

de

u@fendl

c c l numai

Ur z Lcu t a i

cci

trebuie

Clmcmle

n l t o r n

nAvale

asociaie).

Ianus

s-

I "acolo"

trimit

lor

taler

ncredere.

a ce as t.

re v l ne

Cel

b.a nil

de

la

de

avea

(ca

s-l

are

1-,8 sftuit

s li dea

mal

asociere).

nevoie

a re
fi;

va

+a r In oq l u ;
t

de

2000

an e v r s bani

e s te

as u-

Ion Op reanu

cci

noua

LPentru

pol i

i-i

ce l

al c
ali

are

te

primete

Nt ca 1e s cu de

opreasc
ci

z l Le , po

Dac

chiar

xx ~.

lumii

primit

.Nlcolopol

groi

cteva

puin.
ai

pot.elor,

nI.

U

de

s e vinde

trag

sP.

mult

M'"u r ,

ceara

a mai

,Il,rlon

"cu

11"~I

a cum

arzuhal,-I

scrie

expediat

Dac

lui

face

soare

Vieno');

1) groi.

bani

o ser

CW

lla

nri
cu

vor

urm

"
I
d.p
1 amo 1 ~
A

la

ma i I n t l au s-1

da r

I-a

1996 -

Observaii

ARHIVISTICE

---3

Cd. 55/20 -

UNITAII

- 220 .
III
Nr.

crt.
--

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
----

CUPRINSUL

UNITAII

3:

acest

schimb.

deoarece
v anu";

are

copiile

neces

tia

nou

'x ) nume

Pon d l k l ctre

Bucu-

legtur

r e s ti

de

la

modalltatea

cele

trag

Gelll,

4378

,I,

Dac
se

ar
mult,

de

Restul

p ntr~roV!Zlon.
g.

Cratov

in

jnc

s at l

bln

ca

lbtalm

lu

rl10r

Pentru

o po l I t

d
l-a
la

pl

S~!nto

gro 1,

trimis
el

lase

treaba

c c l

ste

vorba

de bani

a-

s-!

nu

a v l z Lru l u l ~In

Ori
I-a 027

ale

afacere

el

el <:)

Dj~mandl

groi

prea

I
1996 -

pl

~ar'no

remitere.

~ tras

poli,

cu

n e cu oscut

de

zapise

n de 5 z l le.

1-

porunca

LG re

la

atepte

Ali-p

la

l enu s

4400

Balomat

ch

1~ Olmitrie

de

"Hallu

banii.

a 1te

1 gtur~

e r s o an

Ha91

dou

bani

term

va

entru

cu cel

i ot

Pan

nu

din

lun.t6,

ftrmel

tot

f~cut

Probabil

Scrisoare

ceti

Dlnul

fl

1 al,

fal

xx ) J dCI1l

1814

dar

mo-

4 f,

O rf g.

52

s scoat

medeln!cerul

am~nunte

cea

1 a "Sado-

slneturile

s f vo r

1 u I ~ efe n d I ti de

xxx)

pe

ch stlune,

Alte

T"tirzla,

ste

de ea

re

t rm in a re pe de

asocl

m- ri I

Il . jut

ceast

tulel!.

va mai

nevoie

ca.

in

Treaba

cori d l ca

i".

Cd. 55/20 -

Observaii

ARHIVISTICE

-----1

297

MODEL

de j a
w_l
s
de

Grecia).
s;'-I

opreasc

easc

- 221

XL II

Nr.

MODEL 1

Data i

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-_._-3

298

Seri soa r

1814

53

lun.

de

"Teadar

eomp II e" t re H ag I

laQu

Crelav

16/28,

Orova

dup~

ce va expedia

mite

s e-t

prin

care

le-a

la

importante

Iar
i

nu ar

; s-a

rle

din

partea

210 w. w.

semn

la

pia.

Cele

La~r

Neopol.

de

doua

va
mal

t pacea

alai

1792

c~

s-a
b ucu>

Negoul

este

cu 2:08 pn

f lo r ln l

Hin~ -s l p l e l nu se

de

destIna

AustrIei

este

suta.de

eu e.

ntinderi

cu mare

cambia

le

nainte

poporului.

stagnare;

Nout~l

adIc-mici

Viena

va trl-

la

Impratul

la

1Ile

Zemun.

ca i

de terItoriu.
intors

1i

p~ celelalte.

Viena

schimbri,

Petru

l n fo rme az

dl$trlb~lt

F'r n t a a rmas
mIel

Costa

eu cheltuI

de alei,

trimite

Teodoslu

broblna

socoteala

so a l 1

tarii

in

cere'

j.

in

afar

nimic

scrisori

lla

pe

.s un t de

la

Ori g.

54

1814

lun.16"
Sucu
retl

Scrisoare

ctre

H gl

-l

SW

aduc

se ocupe

mna

I-a 021

a~easta

la
Costa

c demult
p

se mal

socoteli;

1996 -

t anus

- aslgurndu-l

ea s~

Cd. 55/20 -

de

Ioan

Gh.NIC010POII

Petru
se

cralo1a

strduiete

la

con a cu I su,

re I axeze)

oamen ils

promis
neaprat,

c s
dar

eestufa1l
mut

i
j

strina

de corespondena
l-a

la

spt-

r t rebu i

- 222 XLII
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data ;
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITA'PI

Observatii

ARHIVISTICE

-1

Zg~ I $I-I

s~-l

scrisori.

de 1a Pote
caftanul

primeasc

lanu

Hag t

As t rlno este

Acum

afacerea
-

indemne

mal

cu

ocupat
s

ateapt

, dac

se rdar~

(de

prin

I p ta ru l
I prins 1

o b 1. n
Ha!! f

l anus ,

pre

se v

soare

I! care

t pent ru

.ar t trop

cr i-

de 1785,42

,d

cu rc"
tur

s p t t e a s c

i n l el

as

pentru

Judecat

ei

obinuit,

orm5n

..

o m re tn-

acesta

nu

re bani

nu-l

poate

da in

a ,: c ci

est

ros 1 al 51 uge r",'

Buzes cu est
oarece

Sf~otulul

al

1-0

I amanet u 1 arhlmandritulu\

este

zapis

l-a cert t

amu~Wt A nmnat

1u r Constantin

a cum

cu Astrlno;

inelege

Cu zapisul

lul1usuf-aga

cumparat

cu 270 de g ro i

ndn

l-a

... p n t ru mi sad,

t!rr mite

un

nu este

pentru

dobnda

i dec i nu poate fi obligat


s.., plte s c dobnd la
de J u de c t

unor

banI

I dobnd
I dobnda

Socoteala'lui

late,

..

II

r anus

nu sunt bine

CI

nu face

3054,39 g ro I

dup~

cum s procedeze.

I scrisoarea

z ap l su l ,

3 1uni;

l-a

ea s-l

s-I s c r t e

Nu se ndoiete

sa mp reun

$i

e e lcu-

dobnd

a eh Ite acolo,

Hagl

la

p rom' s s~-I returneze

cu ceas u 1 au

I
1
I

fost

I 1 u t Ma 1ea.

cu ajutorul

ntJnopol

Const

a reu i t n e c t t une e l u l nt re

t r l m l s e la Calafat

la Glanl

Scana .,I

- 223 MODEL 1
Nr,

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI

SUL UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

.-----ll--

I---I------I--~---

1 ~---2--~---~----.-------~.------------~4~-------------------- 5
2qg

I r17

de

la care

te

, a vndut,
2000

ap t

gros'

tlm

se

cu H

El

ac

',cu

gtll/.,i

preoi

di~pozl'e
o abli

ca
eie,

l e s cu
l-au

I
300

55

Bucu-

cu

dar

lui

cu attea

lb

ce se
dljm

lui cu 1.50
lui

le~a

Trnp reun

te

cum

Go-

.000

Astrlno

sV_i

ni ci

vedea

olerltul

pe ta

nu vor

a dat

3 huzmeturi:
i

in 1

logoft,

Cele

cu "ceata"

Sc r
t S,

le

s nu mai
va

el.

ro s ll ,
fie

ch inul as e

min1

socoteli.

Orig.

1814
l un

s c r ls

(arendat)

gazd-,
Itea

cu 12$

Mamul

cum se

vinriclul

cerut

la

acala

acolo.

ritul,
t

rid i c ta,

1 de

dup5

porunca

trimite

pr

le

vo rb l t cu arhimandrltul

la.

din

neles

ins

are n tov r

s-a

. s

e~dez

ai e l cu

I bucata;

9 ro

e lor

J t-ndu-l

ac stula,

a vndut

nu are

de Cambrai,

f l l n d 22

rece.

ugl'tt
Jeum s pr

prede

il roag

e tu v-nzar

oeu

de

Oteteleanu

b an l l , termenul

cu p n z

baloturi

.:>

o caleac~

,1 de aceea

i'n eurs,'Deo

lunii

Stefanache

Con tantln

ui

Tn contul"siju,

al

rspuns.

'

nd pe acolo,

trec

co l e e t ez e el

l n t Laz

prfn

l o are de 1ase
r ctre

care il

Hagi
n~ni

rd

r u 1 Con 5 t an -

l an u s la

c a primit

Craiova

scri

.--~----~--~~-------------=~-====------------------~--------~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 224

XLII

Nr.

ert.

Nr.

veehi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

re

J~

t f

aumn~te'
de

lui din

care

1 'procesul

pe1

a aflat

lui.'

mult
,1

vreme
deo

p n

rece

el

o vechilJmea

cum-

scrisorile

ne lui Vladofanu

I alta

crtl

Zoiei

Va .vea griJ-s

c lele

en t ru Zo t u , Azi a luat sfrit

Icl>vnzar-eil

cumva

t l u l,

d l j m r l

convenabil,

5;:-1

r:"sl

ctre

Bucu-

retl

confirmat

de

-l n f o rme az

uac
gUse

Or"rna-

1.'

lCi

Ioan Kohe

"Fraii

r stul

'-8

r In e re

po llt a

din

in 275 de rublele,

~dus

ll~inmn

a s e s l t HamUg1'~i

cii a primit
groi

din

cum

l an us la Craiova

756,10

SI

ul u I,

.'

Scrfscare

iun.16,

de exemplu

p ntru

ia

Ori g.

1814

cumpere

s t rlq " acolo

"se

ceva

56

SduJ

l e , Mrtcut

alturate:

numai

trebuie

trece

nu are timp. va I58


5

anaforaua

d r este

s a ung- la domnitor

netel

de mo rtea

emIs

prietenuluI;

dar va mal

A fos

sala.

tru pertea

301

Observaii

ARHIVISTICE

soarea

alt

pollJ

lui R fael

Plnhas

a
<.J

Lu l
far

l c l s l au vzut

lui,

po

I-ucrezut.

de 1270

de groi

achitat

aceiai

Halm

restul
Hagt

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02.

HamUg~

4co

de 870 ~
l anu

s;

cel

de gros

l , spun -nd

groi)

au rmas

MODEL

lucru

au aflat

la
i

II

-225 .
XL I I
Ni',

'=

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr,
vechi

1_~

C_U-,--P_R_IN_::'_'U_L_U_N_IT_~__I_I_A_R_H_I_v_rS_'T_I_C_E

I __

-------

MODEL 1

=':v.w

3
2
I--~+-~~~--~~---I:--------------~----~~-------------------

30~ it

de la Refael

lui

1626,10

gro-i,

a I c l '55

le

l~ trlmlt

seri

t r l ml t

le

sY

l n du= ! i l u l

cei

As t r t no

t de

p!tG8Sc

95 de galbe

f, oprfndu-i

provizionul.

Rafael

nciit

aa

banii,

l-a dat destinatarul

care

tr{mlt;i

Il

Plnhas

CI co 1

zapisul

lui

ca s 1-1 nmnez~.

I
302

57

1814

s e r t e e e r e de' la
l an us testa

Ha!J1

Be r l s l ch l

fozef

Petru

luo.17.

cltre

Zemun

con fi rm d'j- I ' c;'

de

c sn t r e s c 1300

la

301gri)d,

funl

res

zi t de

care

1"

Craiov

it'dou,clopote
de

s c t l v ,150

1 oi

e f un t l ; a au"

cu

1 a Mi hal 1 Pet rovi ci

e r avea

n~vo'e dB ele. Dac este ntr-adevr

HL ag i)

I an Batut

ir i g~
1)

Corect:.B~ri5fci

303

58

1811.
i un. 1 i

Scrisoare

Bucu"
r e s ti

ctre
tot

Hagl

le q t u r

nu

filil'

19usort
1996 -

I-a 927

Costa

craioval

trimis

de

ca

'tchlzHloneze

e s t e n mee
n ] .pe
~
l

ZEgor.

a c
l

c~ s-i

700 de. bol ,1 ca jumWtate


r5-t

Pet

ru la

d n G,oecla.

trehufe.

i din

Pe

cu ordinul

!Ali-;ac:,ViZlrUl,

!a(:~tJiiI

Cd. 55/2.0 -

de la As rlno Costa

l an us

Ise.~umpp.r~

dl~

el;
l

tre

ne-

aj u t e , Asadrr

_____.~m_"

~ __

- 226 XL It
MODEL

Nr.
--

Data i
locul de
emitere

Nr.

crt.

vechi
---

1.

UNITA II

sau

Lo
te

a mo nIt

El

o r

v 1z ; r u I

:-R

rdt

98

r 'gat

dar

.s

1~

acesta-nu
dis
s

trag

pe t i te

b 01

suficient};

c t r

per~i5t

de

deoarece

1 I

ft

chc

'SFl

ca .iJ

arc

la

de alQ

'1. CO

ac"

t ru

Scrisoare

1814

si 1~ dea

coimnlele

'~i

I c

no s el!11 c

domnitcr!ca

'e-~

Cid

o r i dc dcol

\)(1

oz I t Le dJnfir.

i, t

.5 d (1
c s r.l

t:l

r u d 10'

s~ achfzJtloneze

e te

17

i ,4.. f P - S a')

nul t ce tot

s Interyio~

tun.

ti

1 ti.

1-

voie

ba 1 ,

1a V.3 n z tor l " s au

banii

p 1 t l n d . ~ . ni'

30" 59

Observaii

ARHIVISTICE

------'-----~---------------l-------

------1
3

CUPRINSUL

r~

"Frattj.!3urnlzu'

;-/ 9 ( t IH!U ~ C (),;


t
Pe t ru 1J) era i 0-

ucu

30

~e cCJre-

reti

60

scris

copt

i-o

114
tun.

11,

ar

Kohen

as ur- au,

7n scrisoarea

rr

t ml t

o rt

_C

l s o a re

II

ciupi';

tre

sl

cum

r-a

cu d a crei

C'! t

r . '.'

de
"i

la
i

"~r-ai:

lan u '5 i aer


I

l c an
a i o v .:-.

Bueure

ti

.I
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a Oi!7

sc rl

e r=

1618

re t;

l u ! T mp r e. n'i
deoarece

cu o o l Lt o :le

~u nevol~

de

227

xt u
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

______

de ocale

,110-15.000

uzi t c H"gl

'""de)afacerr.
lor

O c

el

se ocup"

roag

vor

ei

,O..-lg.

61

pa t a ch ln

nu e r e , atunci

c t ne'v e s-I

306

'de

le

s 'caut

Slti-

Craio'Va

oara

ntr-

ctre
rin
devr

gtur

'l med l at

.-

Ha,gt

lanu

care'

71

sunt

"gheremezi

ndoieli

nostru"

in

bine

dea' cu imprumut'
al

la

le-I

pe care

-ndlt

ca s

vre

cnd

bani

. I

o atea

slujba

S"a

Petru

Tn s t l l n t e az

care

(eentru

o oeupe.)

hotrt

pe

(Costa

Costa

multe

c~ tirea

Drghicioi,
s

pe alt,

la' Polihronle
Petru)

-cu astfel

r l nrl te:" b nil

"

1814

r un. 17 ,

au

trimit

s c ca 'i ce ltl a l t I negustor).

te

-+

I anus

Observaii

ARHIVISTICE

.....2.4__

MODEL 1

lui

e ch l z Lt l o-

ne z e d sti n ta r u 1 vi tel e de c a re aui


nevoi.

c c l

deoarece
vo ie

oate

ca c

serdaruJ.

'Au

lu

Moldoveni

'pentru

s-

1996 -

i-a 02'7

Ln inte

luat

!trebiJi
~_""""'=_..,,;..
__

DEoarece

a re n d

'

~ __

aprobare,1

c~ este

motiveze

n'Turcia.

p n t r u datoriile
vor

groi.

Cd. 55/20

le

;__ .;.,.,
__

n u= l trebuie

1e trimit

1 rec 1 ama t!
r

lui

p l ti
t in
nc
ei

de

.sau

la P i a-I

r an l I sau

rend

mo la

un an,

cu 300 de ,

3 ant

mo i e,

Oi amandi , . care

..,

urtteze

"""""==

f8C~

au d t bani i pentru

pentru

re

ne-

R&I'!~G'IIIt

acum

a luat-OI)

cu dobnd.
,,"

""

11

...-".tr*

Lui

I
I
I

'1

"'l~'-" ,.........

~~

228

XL I I

MODEL

.--~----~------~------------------------------------~----------Nr.
crt.

Data i
locul de

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere

--

-- --------1---------------------------------------------1--------------1

__~~3 . __~

~O~ ,

c61

--4~.------------------~-------~5~.----.-

Ahmet

I
I

aga

l-a

p o r umb., cu

vndut

40.500

3 parale

ocaua

ocale

de

}"a

incr

I
I

!,

1n .c ru t e-, e

c at

I
I

la (Dunine)
gro i;

';' a

I are

II

I cerut

1500

i trlml.t~

la

va aeh ! ta

s e r v-l t o r-l i lor'


d.eoarece

Lde ocale).

pregtit

s l , dup

a rvun

pentru

Dunre).

e c aco st e r i

acel-

, I

a mal

pe car
ce va pl"'t

fie-

le

inc

va

rcate

Dea rece

cur s u]

I chl1 i c a sczut,

a d a];

ca s fie

dispoziie

de acod);

c le ,

l pe a ce st e a s

pe calcurt(la

p n

n ume-l 1-8-00 de

15.000

de groi

transporte
t

n el,

inc

la

j,'

incredere

1 le"a

riml

r e s t u l , de 2047

la' ll-a t z l az

s-I

strnse

acest

monede

de: la

tO-9te

trimi

1 le

ou le

SA

te rm 1 ne ct

porum

se

u t u i , cci

anun ...
spre

fi

hoi

r at s

ln

la

gustorl

lna,

1996 -

I-a 027

de la

Izlaz,

care

lul

lna,

nainte

01

de cer

ale

anul

acesta.

bun

La Co-

s'!' u artat'

nu s-a

meoi.

cu vnzarea

recolta

uzlt

nimic.

d r au sosit
c re

cu 46 de parale

serie

repede

foarte

t r n 9 1 5 - 4 6 O O O (Q C 1 e,:> de

turci

a reparat

Cd, 55/20 -

mai

lor

de acum inco 10

Iar

mai prImeasc

mo s t e n l ; aici
5

a ici,

p r v l l t l e

lan

ehe
de

o coar

nite

au colect

ua).

.(oc
s"'-I

trimit

ven I Zotu
i vrea

ne-

toat
SW_i
repede

Rus l , c'" ci

s'" o spele.

rebu i e

--

- 229 Nr.

crt.

Data i
locul de
emltere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

XLII

ARHIVISTICE

------1-----:----------------------1-------1
4

1---

I Este'prea
tr

ocu

uri.

st

ntlnetl

d runu l de

ca

primit

trl

dup

tie

de v e r l n

"

..,

s-I

trimit

vnd

obin
w

1 u t Teo-

s-I

putea

de

S6.236 ocale de

cele

ocale

hrtie

l asta

..,

Po te

s"a

11.81

i 55-1

ocaua

I pre.

pentru

-.

vin s cumpere

nil

1"
p o r ume

de

s te

mat

(pe rrn f sul ) ne ce s r

peIn

ve d

Hrlstu

seri

. .;

har I D da, c ci

bani

ea

")

cel

eu

1-

nu s-a! vindut

cum il

d ni

II va

de groi

1000

cu 3 parale

ci

aeolo

Serb

me ch e r l

moment
il J

de

ce

I nus.

;;

nu. la Rmntc

porumbul.

din

cel

luai

e l'a Cil l e n l

H gi

logof"'tulul

biserica

de

Cu.bnli

lui

a Con-

pe

ocupe

se

h t ur l l o r '

artid

dac

nu

s~

lut

hanul

trec

acolo.

scrie

st

01 v

t'

r en da r e e

nenum~ratele

CU

con t ru e t l 11c 1

CU

(MArgheni)

debit

at

Observaii

1_~4_--2~~ __--~3-----

!5U6

MODEL 1

gr~u.

,1

11 roag

de scris,

c c ! nu"

dou

ajung

la Slatln

pe sptmn,

testele

-a

O r s nu-!

scumpit.

trimit
ci

hrtie

din

ace

""

a mai

iar

e.~sc,

19r0501anft)

f l n ,
f'

Orig.

..

(1'

307

62

tun.la,
ch

s eri s O a r

1814

la

ctre

H .gl

de

Ianus

1a Po 11 h ro n i e

la

~"",~'t-t

Crafovalc

Hamugl

I
it
~ ~
I

I
I

e sosit

aici

ClI

v It e le lui "gher

mezi

.--------~--~----==---~~--~~--~~====~~,-~~~
--~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 230 XL II
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

,'3

3.01-1 b?-

CUPRINSUL

te

Da r s

ti

q re

ut t l

v l t e l e ~.,cor.

le

ach l z t t l cnez e p n t r u

OU

da

de

ad ve r l n t

r u" C -

god

e ze ,

altfel

1un. 19

Scrlso~re

ctre

H gl

vrea

le
ce

l or

Tmp r e>
al

nos-I

strns,

le

ne-

s~

le

ea

Costa

e redl

PE'

plerijerf.

alb~

omJnctl
de

la

de 10 Teodor

Ianus

deoare~

trecere,

Dom itorul Tril


Probabil
vlzlrul

I_
I

putee

SI

','ghe r emez I

res

s-ar

1814

Iar

Gred:0

"tele

1 ot re

r avea

trebuie

Ll b e r

port.

'10

nld,l ou

cu ce 1 e 8.1 e lut

un

parc

de

,poilt;---tran

63

nos t r u'",

ee IJgheromezt

308

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

Ipo-

lanln

D.Tlrc~

Petru

la

Cralov

"

Or ov

prin

eare

recom

TI Informeaz

ndat

t ndentul
mInat
la

de

Vie".'

l-a

w.w. aa

SI

IISchmldtmar

care

a i

seze

banii.

c pt

t.

dle

la

cum

Impr

l-a 027

o po l l t
eomp s "

.,

In-

, ater
plecat

e r
cu 8gl0

de f l e r l n l ,

terminat

fac

destiasupr

din

ca s

3150

Orl q ,
1996 -

un

I~

dispoziie

Balk,

de florlni

3000

dat

IunIe

14

trimis-o,
po l I t

Cab I 18.

Cd, 55/20 -

d
Rusi

pe

a primit

Petru

remis

cum I~a

natarul

pe

c perso

(.impVratulul

carantlna

lui

1,

MODEL 1

a i

Viena,

Tnc"

fost

ac-

suma s

rl-

Sper

c p n

r a cu Olmltrt

I
I

j
I

- 231

XLt I

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

64

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

309

CUPRINSUL

MODEL

'181 ,.

S'c r ls o

pet1u

Bucureti

re

1u ,

il

I v r t.

'or

jur

as

qu

ca

c~

p l

I~

i co 1opo 1.

se bucur~

el

p rin ca-

raiov

nu~

lun.22,

c~

cci nfcl

ll

l n p.r l v t n ta

tuaia

a a-

s,te un mar

e s a cum e s te Calafgi

mlncfnos,

p;n

nJ a

acum

eh~I

tat

cel

d si

.100,0

spun

roi

pen

n c dupa

un

~cestut

(c

n pctul

de

r u R ieu,

n il

nu

t e e t .

ucrat

le c s o c t e t I c;'
Hagf

lanu

le

p e c t l v 50ld
n(ce

ct

/J..O
e

s o co

f?11

mal

1e 5

ar.

timp

au

fnat8rul

d e ni el un ban;

cu
ce'

c.

Cd. 55/20

1996 -

I-a

027

sa. J-,

50aCl"',

1 u 1 H.agi lan

n u- i s e r l

nlmfc

),,-a asigurat

c i 500 de 9ro i cnd

r v as u l

lui

40 de gro
cere'

aco

o.

i pentru

mereu

lnc

ar

n-

Stanu I

Gheo~9h~

gazda ii

-a

asta . "Taran'ca"

remIte

treac

1(1 va mat

de 9 ro~ t

des

comu-

Cu c lo co l l nu

t a spus.
20.00

~r res

~;'ii sa de

lor)

serdarul

ce!

c~ $-l

nume l.s l a c r d t e r l ,

~lnit;cu
acest

10Q

e cuvine.

rI u

dea

lucrt

os t

t e a 1a

c5t

p e lun ; s5 ..'

grof.

li

pl-tlt

IJ."

dat

I-

, dar

desp re

c it

va

va veni

nu a pltit

p e ce t l u l t , sI
Oeoar

ce

calem

- 232 XLII
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

1-----------

----------------~------------------------------2

glul

Sa suparat.

s~-I

dea

50

1 a rug~t

e groI.

pe n t r c -ce l 12 ('po
mrte

p~ r.rfc

~ trect

h.lnici>;

necaxurt
cupe

nu prea meJ

~i

cu afacerile.

in

asc5,"spt'e

sff,r

Id

s t t n CI t (:ni t

eu totl

peate

r I>

0-

s5 so 7nt~1

e a t ti nor

G.eorgho

cu

r. r J n i

"a

dupv

n~CC5ar.

acolo.

55 se

1 lui august#

I medtc~nentel

r e s p e'e t l ve

Trocuie

po'

-v e

il

Tn s c r l s u r l Je domn e s t I

c~r~

Hrf~todul

-a

pe ea u i u ne pe n t r u 1 rod 1 -

rug cit s t

(a

ont 1 J um

tat

T n a re n d

cl' j

oleritul.

A plitf

Kohen )dc

161 , 9 r o l s t ~ p e s a t e c e t o

starii

f!l

r ,

gro

r l u 1.

a luat

cci

v J r r ic u 1

I po

ita

lanu

acolo

Cu b an l ! l ua t I de

de e l e lc l ~

mc l t de a a co l c Of;eol'

Hagi'

I,HIIIS

de gro

'71000

1 l u ! , ctncv~

i-a

p e t ach ln 30 de groi

ocale).

cu con d l t l e s-i

c ma

degr

b vor

achi

P.i3mne

CluJ

i ~ cu un rv as

ce r u t lui

Gal a i 20 G de '(ocv.l

CI

ha 5tanu

p ntru

crede

e reuluf

d a t.o r l Ll e c t r e Buz o l anu ,

s-I

cu J~6 groi.

H gl
ta

'> de

fae

.)

MODEL!

~ 1colopol
suta

(de

teslim

, ca r e

c2r-tto

d c

- 233

- _
XLI

Nr,
crt.

1_~~

SQ~

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

__ ~~----~----:~

CUPRINSUL

__ --~----

_______
I--__

ARHIVISTICE

-----4-----------.-----------1~-----~5------

__ ~ __

IZ 7 5 O (1e. 9 ro c

Cii p i t u Il

'4O

rf; ., ro

1 Oi'

1-a

di

I
I

l~at

prin

groi

te

~ur
U

rin

~re

cc;

eg-umcrlul

Iosif,

1000

~nduul

C~

ia

de

s>

ll- ( t.' .'

o
1814

31

~g.

Scr:!o~ e de la

i-

nul

~~

iun.,,".

ganta

Bucu-

Craiova

re ti

s c r ls o a r d lu . a lu.at,llo:~.i

(lorg,Hlta)

i-a

rcra l s

rOdg!'"

s~i

ce

dob

:J

Gog<l

I au co v l c l ;
la

_ro

l a n u

de

la

cu $carlat

.J~o ..i

cei

u ' -a ~ 5- i de;'):>;

c.

le
are

cc l l a l t I

,ie p l

t l t

s I

iu i

: - a t r iMi
re

rrI

cZi din

fOrr.1C;):.!;':

o cc rlsc

so-!

eg i Gheo

din

nd

1{

r c Uai

co]ccl':;:C;::

.;:> ,1 ~

Mth;lil~

;;UlI

num .1

;'i-i

a e 7.

a re

s p un

cui

prin

1O O i,. e

~av

pentru

. nun r e. c a -"1 ~i-o

ia

de

a,

dCC,

g.

,I
311

66

1814

Ser
cornp

23/8

uucuretiJc~

s "

l(:ie

funti),

Vi e n a

IZotu

:'us 1,

Ibun,

cci

l-a 021

re

As t r l no

Lt ovy\ ~

despre
n

Costa

c n d

Petru

~aac~ina.

'a

e -e a un pre

toate

c!1P-

ce
ce

r: h

produsel
acteLI

r g:l <: P i .,t u 1e - a


va

"o e r t e nf c l . Toate

la

124

1'i scrie

ca re

deocamdat

1 e 9 ~ tu r
i

"!j,nag o s t e p pate~

va p5stra

e preturi

~rii1'1i"t

1996 -

ft!iV\, ~

(sic}.'.

1e

de

I S 00 r

lul,

sunt

Cd. 55/20 -

MODEL

O_b_s_er_v_at_ii

6Y

UNITAII

raduc~

7n nem-I

- 234XLI
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data
locul

i
de

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

6G

te

s t le

Judecat.

erisuri
gtur
tin

da s vc c
mai

referito

u l u I , ca

primit

re

la

s-I

dea

alte

~iht~:>

ns>

' in

le-

tribunal.

Itld-)

de

Ceara,
la

va

cu o moie
v n du t
lui' t on s t n2
Te tel Ia nu
I c a r e- l-a
f os t 1u a tI

Iprl~

care

vor

Zo

face

11 o trimit

prin

te

la

se gs
este

Sibiu,

ce

Dup

acum

pe p le t

cerut

par-:

or$ova!,
N. Pacl
s-a

ra

vn1dut

icu

3 florinl

leu

prere

suta

(.de

funl).

ru

despre

Au aflat

de

Idespre

af ace r lTe

lor,

ci r nimic

lstarea

sntii

lui.

tin

ce

Hagi

i-a

j-&

paachi~i

de ce l

tie

dat

Paei

cieFI

c a's a

ior

la

imi c , d"o

apoi

mal

~onede
lor.

Astdti

220 de

florirf

c.)

i I..!!..I

t1

sumele

tr

r r s c v e i

ia

s~
f

ceara

ce

tot

com rc l a l

Ou p

"ar

rn

1 a

de

poli
ro ce>

l umn

a'comandat
3U

nevoie

de

de flo~inl
s

1~

CI-

cur e n t ' e pltit

u ta pe n t r u

Thc3' v eo mi'
!str"dUi

o ri

r l ml s contul

pentru

despre

la o valoare

pe n t r u ne us t o r I

1 a sut' a

scris

spus

Inc nu a cump~rat

027

.1

a fost aproximativ

l(w w. ')

a an s u r l Le

Imi

vor fi

hrtie

Icursul

I-a

l-au

t I s~ le pregteasc

ce

u 1e- aur

Ianus

cursurile

ridic
Ida

.1

C.Zapanlotl"

de tin

1l1i. i

rece

1996 -

boala

,'rulul.

f f r me I lor

55/20 -

MODEL

emitere

Crl

r l n l .J In

pat r le ,

r Il,

- 235
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere;

Nr.
vechi

11J1 -'"

CUPRINSUL

UNITAII

XLI I
MODEL

ARHIVISTICE

Observaii

1--------------------------------1----------

311

'b

ImpreJur~ril~
nlGe

ehln

I va

fi

lai c J

a_

aib

5-

ne

un p re

lna

lor

cam pn

gust.

Dac

are

vreun

vrea

s.-i

duc

s-I

recomande

din

artIcolele

pe el.

te

putea

v-nd~

p ri

n luna

del)

florlnul

la

st;

va

care

mai

Inform
e~te
,

el
sItu

servil

st

gnare

u1

l mone -

al

are

Baca
casei

o sltuaj

e re vreun

ali

bine

5-

e r trag.

le V

da de

ia

toat

c Teodor

dac

116 parale

Bacaloglu,

cu acest,

p,an se

"

de

A aflat

loa~

.f o a r t e pro

veri

tire

este

alti

vor

r e p r e z e n t an t u l de aici

I comerclale
ie

colo

'!tare".

log1u.

1e n u s e v - n d , Cur

pentru

care

n,s".
sunt

dru

au-

Ila vnzare
cci

preurile

1 mr furi

aceea
to

cum t reb u l e , Deocamdat


I

cunoscut,

marfa

ca

i, an u 1

deschis

toat
I

c.a

acolo,

1e vor

mur l l e com rci

Turel1

utea

bun,

s-au

Deoa
rece
,
1

uzi.

'1

s-ar

pa-l

de

r in

vor' pute

cu ctig

vnd

ehi

re cu t t cu s.lguran,t-

acum potrivi

Recolta

slab"

ca de acum nco},

situaia.

a fost
l l ps

p-n~

sper

schimb

u fo~t

n~goulul;

S,l\ se

ex

cti.

Ori g.

1)
2)

Data ,corect
.es t e 21 iunie/5
Corect.
Otetele
nu

lle

~--~--=-~=---==----------------=====-~~~-----~-------~-------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 236

XLII

Nr1

Data

Nr.

II

67

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

emitere

c:t.,

)12

locul de

vechi

MODEL

. Serlso

/'814
123

Iun.1 ctre

5 tu 1 le.
~rova

re

Hagi

lanu'

I .

f de

la ieodor
Cos.ta

i 1 an uri

p r l n e re
Itrlmls

de

t china

~a

~~mp le

I tuturor

II

l Lte l o r' trase

de

asupra

dtn

Pesta.

Ici

la

Vlen

cu'Petrache

a p o>

les

r st

te

Zamfir

1 71

At naslu

termina

afacerea

D. Culoglu.

va p l e

de Teodor

Teo do s l

Ori

Dup ce

om c.r~

e nt

prIn

I IIAnagnoste

firm

I/ 2

s c co t.e a 1 a

precum

fu n I s p o"r ce

t a

sW' nu se in-!

Marf

iI

unul
f

lor.

de baloturi/trlmls

p I - tIt

r iIm I te

comp ;!",

I 4 1 S 3 4'

Craiov

eu chIrie

de' funl~

cheltuieli

Papateu

Pesta.

transportul

ceva.

la

in'lc: re

s u te

nsoeasc

T'eodoslu

Petru

spre

_5 f lor I n I suta

I florlni

n-

1.

313

, 814

67

BIlan

lun.231 Ipentru
noste

lul.S.
Orova

po

I,ru
Ipentru

'~ta

I l t e l e trase

Papateu

Teodoslu.

una 'd

una 'de 2000

de f l or l n l ;la
IIi
lui
('\

ft:>/20

19,H,-

I-a 027

a" ,
P tru

1 ta

de

ordinul
1 60.18

O.Cu1aoglu.

"Anag

Viena.

pen

cheltuielile

cu p a t e ch l n

de

800

ordinul

3000

lui

din'

florlnl,

32'8 d~ saci.
polie,

asupta

comp."

8890,1:8

cel

I dou

intocmIt

triml

florlnl

'lui

Antonle

alt

de 1300

'IIFra I lor

Papa

f-B,orI n l
Urmeaz

5 up

ra

socotea1

i acolo;

~~l) /'

, - 237 Nr.

crt.

Nr.
vechi

--

CUPRINSUL

UNITII

dob nz l l o r pentru
dobnda
te

fiind
pentru

F'

po l I t e l e

de 2% p

eu p

36 de crute

Cerna;

82,4.

florlni

pentru

gollr

l az e re t , cte

532,21

l t e de sac;

flor'~1

florlni
dup

cnt

fl,orinl

acon t o pentru

de saci

care

1964,8

florlnl

tax.a

s Lt u l

februarie

1814;

florlnl

pe

biseric,

cele
florlnl

11

de s el.

16,24

lun;
adic

pentru

de

polllat!c

la

rlnl

provlzJonul

ct

45 de

c r-e

la
l t ar l

la

acas;

100

locul
cte

705

r>

unde

25 de

I
1

entru

de sac.

cele

sfr

florln

941 d~

a pe n t rr

406,30

5%; 35t,30

124

87,30

de fln-;

28 de c r e l t a r l pagu

1/2 cntare

funi;

florlnl

o groi

1
1

1982

n .J a s f

l ez a r e t

(chirie)
ce l 171

fun

de depozitare

)13

au stat

r l re;
celor

21.943

octombrie

"

celor

de marf

r en sp o r t u l de 1

chiria

chir'

s l t u l lui

de flori"1

c n t

u t a , i

cntresc

cantiti

luI

8 gro-I

res c ~079

3 florlni

cte

88,12

"harmll

\a

qonto

s po r eo ,

florlni

36 de f l o r l n I

de

intregII

a fost

33 de s ac l , e r

cu cei

re au trecut

s l s l.q l Le r e e sacilor

I-a 027

I
r

soco-

lazaret

20.7 s e l

212,29

Alt

ax a 1

I!florlnl;

ch I n

I entru

eelor

lun.

Observaii
I

de m 1 sus,

ch a l t u l e l I La fcute

328 de saci

1996 -

I
I

b~A.-

Cd. 55/20 -

MODEL 1

ARHIVISTICE

_____________________________________

3t3

Data i
locul de
emitere

XLII

flo-

cntare,

150 de f un t l ,

i
j

- 238

XL "

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
ern itere

CUPRINSUL

Jocoteal

Hagt

68

lanu

181lt
I un. 2 3 ,

Cost

SCrisoare
. ConstantOn

Co ta

Sucu-

Petru

l s1

n o !TIU

If

Ij

c re

1 dleze

Hagl

cu

rugmIntea

l anus

I
I

respectIv
la

P.leo-

i i n are

nou

in

1e 9

tipografie

p rea irit ele p t u 1u I


ze

celor

care

un formul

~e-I

t~t

Icelor

nmn

cte

dup

"IUcol

adresa

vam ,1

la

ctre

o nt

1UIl

marfa

trimis

r s p un s u l de

t r imi te

la

flrm

la

cu tiprirea

I trImIt

vor

r de

vor
subscrlp-

completa'>s-1

formularele

ct

u subscris,

numele

si le

EXP

c r t fIe.
'Orlg.

1814

Scrisoare

IIUn';2~.

c t r e Hagl "I ne ue

S u eu-

prin

r ti

eu scrisoarea

i e cat

care

o str

4,241/2

I-a 027

ru

Kt r lac o d rom r o a ne lor"

ie

19% -

Pe

Cr810~a

~ subscrie

cd. 55/20 -

refer

oare

Theotokls;

se

la

cear

tur

69

Zapanletl"

da o seri

retl

315

Observaii

ARHIVISTICE

Ultima

31lt

UNITAII

1618 groi

de

il

la
Costa

asigur
I

u 1 cu
groi.

Astrlno

Costa

Petru
c:

3) 6 g ro i,
Ii

a evreului

la

primi

amanetul

t ar

trimite
Kohen,

MODEL

Pet

Cralov
o d at

a plasat
r u b 1a e u

po l l t
pe

de

care

. 239

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

1-------3

achitat-o,

MODEL

ARHlVISTICE

ch I t an t a de

1000

de groi!

.~------~~------

I
I

s rd

r.u l u l Sta

riu

din

groi

marf

~un
i

li-a

scris

LO c

cu pre

bun , M l~a

lui

Nicolopol

t cns t an-i ]

1a c

put ea

$'"

cu cineva.

ca s

GAlai.

de.i

ar

este

pe mini

r l mit

v-mi

-s t

in a s o

suIa

pSn

la

pretutindeni;

I c r u e 1e , d rei

1 i se va
de anul

greu

l e

oslbi 1 s o in

s-

trecut

El

cere.

ce se va alege.

foarte

Nfcopole

sunt

chin

nu tie

s c

ffe tr~nsportati

ti e ce. ch I ri

gnde

E~te

p u ea folos

au pa

se

un'

p re t o v n d un t I

Rahov~

ch e 1 tu tel i le.;

iar
s

la

de

de 30 de parale

este

muit.

mcar

rl

o v n d

c a r ce pe co r b fi

sau

s-

va d

aco 1o t ar

efatie

pa~achin~

cu garanie;

> cel
ma I

vn~

1 q r o s 1 a oea;

le89

a g~s.tt un mu t -

s~-i

pr u ~t

Ua

nt

5.3 se

Sijta; c m 2000 de ocale,

el

tinopol

ca

Nicolopol

M Idova

60 d

gsi

u,

ou el acolo.

ro e

m i

VIena

de .a,

e5cl

1 a~ I marfa

ta

r l n e , Poate

a aflat

de

::.o::::::o:ar:.: d::e:.:,::n::_::

;.1
1

ce e s te
sub

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a 02'1

nl

n mar f,

cu dobnd;

n re

a afacerflor

crul

lui

Cotula"x

Observaii

--1---

XLII

aici

du pe fac tur ,1
este

o stag .

nemaipomenit.

"CU"

nu i-a

nIcI

pltit

.. 240

XLII
MODEL

Nr.

crt.

--

Data i
Jocul de
emitere

Nr.

vechi

---

CUPRINSUL

UNITAII

-----1------------------------

------4

pn

acum

d'cI

a promis

Despre

ma rf e '1 u a t

scris
at

despre

nici
d

alte

la

copiii

lui

pus acestuia

14.000

la1

de groi

a a] uns

seze
in

af

.3 r

~~-t

poveste

din
sc

de SO.COO

atunef

cnd

dfJme.

Chiar

'1810

gro~i

lu
ur

pa8)el

lui Male~.
oane
1996 -

I-a 027

urma

colecta

cci
va fi

a pl t

i de

la Constan'
o p o>

Curtea

bani t

la

o polI

de

p os t e l n l e , c~re

I t .o

1 CI bot t

In

~tlntru

de prere

pierder

leg1\1 t

s se remltl

au s intervlrli
o mare

ncc

s c banii

cu un o recar
t

la

pentru

prlme

ehI.

de groI

va veni

cum A prlnft

nu est

s'"

ia'r"'i a tras

vor

bant i de

poet

ro I 1u

a f~cut

ca s

e rachiu.
cu

eons antlnopol

de groi

se

de

ncasati

nu a putut

3 OOOde

acesta

edomne . c).

. 1 CI

a lu t

de 54.589

lnop o l ltcclopo1

lf

g cu cl

de acolo

cei

de

u;

'I-a

de

Gcol0 mai'rnult

Malc

l u-

l-a

e n d i-a

banII

or ~.Malea

in

pe care

Halciu

dOn

plecat

iu

'-./

Nu i-

cc1 ~alclu)

1 a La 1 i u de 'led

de clum~

s se inele

~ 'ntru pTat~

ace-

Gheorghe

Flllpescu.
b nil

lun.

clracil

cazurI

Grigore

lui

despre

se~darur

Au aprut

casa

ntr-o

toat~ astea i

St nu.
la

de 1a L amb ru .

c~ o p l t e te

luia Ti va pDv~stl

Cd. 55i20 -

Observaii

ARHIVISTICE

comIside vreme

- 241

XLI I
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

I
-1----

mult

uor

mai

aste

vin

SW

M de l n l e r u l Hr l s t o du l l.apatl
s

cu

ia

l-a

en t r u el 'dtjm~rlt{Jl,

113 par

I gro,i.

le,

a d l c

dar deoar

113.000,

nu l-a ma"

pcnttu

tutunrit,

rugaJ

dac

ce

aicLI

banii

este

dea.l1.500

de

1 i e ~ tel t cu

- Ci

lu

t.

1-

ar

S~

par ee-

5 pus

..

a ce s t ~
i

nu

s_"vinde"

aici

C susul

s ce r l at

ros t d.,

se

'1 c h

de
lp.-a

l-a

1u J b

f rob

,w n la.

r1~rcu

Ci}st

t ,

s e I , c a s~ se
E 1 nu a put u t-

mica.

rugat

l3ucureti

,w_i

fac-

A p r 111 iti

mo

5e

nsY

elu cI; s

din

x} ~ume fals;

Socoteal.

1814
1

tun.2h. ;

SibIu

!Dir1ttrfe

Costa

o in t

hu t o" ieu

d t nor

case,

d n \J I lor

p r Im l-r e AtA"'.')

fi"'IYlcl
f r s t Ll "

li

Im

di

.e

,1

1nea

molimei

prtctn

ntocmit

nu s-a putut

va

lec~ de

ne i dent I flc

persoan

Pacfura

Pet u

) cttlmcme

o rf s -

70

n t e l 1:195 cu e a acolo.

vor da foc la unele

16

dac

d r nu

iei.

(ch!tantel

scrisori

cal ,"otul"

"Trl

ra, deoaroc~

n3C~

la

1a jud e c 1t or l e,

teama

de

te aacverlntele

c la ~m

(::tdlc

ta

de . icolae
"H.gt

t anus

p ntru

cele

10

1umf n r l ; t r l In } se
W

P _sta

ca

i " Gam"rovsld'

1eia

(s i c);

ni

gre-\

~--~----~-----=--~------------~~-=-=-===-==-~~~--~"-------~-~-------Cd. 53/20

19~6 -

I-a 02'7

- 2"2

II

~I_
Nr.

Nr.

Data i
locul de

vechi

erni tere

~1~

__ ~2~~~_'~3

S1b

CUP~INSUL

XL I I

UNITAII

s pe r co - este

de

5996

cheltuielilor

ridic

funl
la

Iar

suma

860'florlnl

ari);~29.48
,pentru
,

de

tet

de'florini

butO'

florln

le-de

la

sut

Turnu

florlnl

reptezlnt

bilet

rlnl

mai
de

Rou

(crel-

a fost

chir.
ct

Fun t I , de

1/2

la

1az

(Rode

or.185

chiria

'i d ci

rmn

flor1nl

la

la

Pesta,

lor; 36,23 de florln'

flo .

cte

de

Pesta

aceast

.,1 b aes I ul

a pltit

pentru

st t butoaiele

ct'au

e r ut as ] ( 3

ia

i incrcatul

a~ie

cf

5966

pentTu

s mai

t n t r n d

tranzit

sut, pentr~

sut.

37 ae zile

er

186,361,12

f un t l ; 6 florlnl

gal!ie,

nf

sus,

vama

reprezint

sum

carant

a t c 0 r ' 4 ,Z2 - fI o r l n I p n t ru

Lpn

v m la

eu

45'e

1 c re l t

la

r" pe zi

ma
la

cntar etc.
Ori g.

317

Scrisoare'

1814

71

Hagi

de

I nu

lun.24,

ctre

Sucu"

prin

r e s ti

mina" toate

treburile,

II

te che reaua

care l

tr 1mite

groI,
pltlt-o
19~6 -

I-a 027

Astrlno

Costa

Petru

ea" s

prvlia

la

Petru

Craiova

poat

terpleca.

mo le 1 pos te In I~

Rlzu

precum

Costa

nu a putut

nun-c

ce s e l Marghloal

Cd. 55/20 -

la

pentru

pentru
lui

suma

Observatii

ARHIVISTICE

~ __~4

~lutatea-total-

MODEL

2750
pe

Scufa,

de
care
dup

- 243

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
lccul de
emitere

CUPRINSUL

cum a fost
vin

la

s-l cr dlteze
ar

1-a

n a ch

cu plata

I nt l

coteli

te)

"le-a

galbeni

tatea
galberri

i triml~1

3 galbeni,

se supere

l
1

I-a 027

Ib

ali

ervlt

dac

i
d

dar

prea

nu

sunt

nu se

S5 nu

dar alct

nu ar

cc l e c t e z e b nfi'l

serdar

d.es re e i

,Iorganta

de

n e e e r e t , c ei

(50-

la

adres

cu 3Q de groi,

g pe

e eu este o pol l t

m~~ne.

a ce e e s l ca i

cum.CI zis

ro

pa

de aceea

trimit

f.4:

..1-a

c~im~c~measa,

e cine

l a r .apo l t

cii

pia

nlcf

le ..a cercetat

Si

d up

s-I

i Tmp r t e s t I ,

pe

ban'1"

du s man l , A cntrit

au r u l u l ; este

ntlnii

vnd,

'faci

Stefa-

acela

ba

coarne";

,)

~ l Leh lde z e

vrea

l o r ; destul

l-i

astzi;

remit

; nu e bine

c u t a t n

L.bani),

dea

de azi

lor

foar

servI;

li

che

Lbanf.)

dat

c ci

la che r ern u l

1996 -

s-I

r eb u i e s

datoreaz-,

Cd. 55/20 -

ch e , c.

Des ! st

,f.curi01s

le

am~n

soarea

Iacov

d l n pricina

tl

pe

Misine:.!i,

cnd

ajuns

totui

era

cu 3000' de

a ,ciumt1f"

trimis

Lu,mea a deveni
bine

'cesta

cu bani 1,

deci

Pe

l n l cu l Iacov

u ami

s t bt c l un I t
prost

c mr a , und

post

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

jnelege~ A rug~

ei,

groi;

XL It

UNITAII

o vad

fratele

se r l

.nun-1

de 3000 de groi

. - 244

XL II

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
2

CUPRINSUL

UNITATII

ARHIVISTICE

Observatii

't

c Im c me s e l

nu

se

piard.

Ori g.

Scrise

1814
1 f un. 2 4
I

u,

1e an

re

r 9 u-

t re

Ha 9 lin

Jiu

,)

prin

care

nici

100

telnlc

de

de

ro;i;

el

nu

imprumute
Iplat

ni ci

plteasc
p

luna

Bani I ii-'
comun i ce

roag

cu

cu zapis

pos-

aprilie

il

'de

s-.

rmen

de

datorie

predea

c im

camului

s-I

data

care

i-

remis.

la

Astrlno

Ori 9.

319

1814

73

crlsoare

de

Costa

Petr

lun.24,
ucureti

ctre

Hagi

ii

in

mis

arnan

350

de

'anus

leqtur
tul

eri !'ifi!20 -

1996 -

I-a 027

1-

p ntru

n t a le l t

t-

t t e s-I

restitui

G Ibenu'l

mprtesc

13,20

groi

exact

la

cu explicacare

cerut
bumbacul

acolo

Iar

trf-

achlzlio-

lui

la

olie

dar

tr

cel

l-a

cu imprumut

r mi s ban i t

bucata,

cntar,

Cralov

cu turcul
i

rosi

la

cu

con d i -

H 91

lanu

st
bul

01 n de z cu

1,

o orn-

un b n,

15 zile,

de gre

marele

10.000 de groi

de

im rumute

d oarece

Jutorulul"

,1

aici,
att

I~.ci ne

zor'te

o situai

are

il

duial
i

me n t e az
est

nu _

Otete-

Pe t r u ~ a Crai o v

u ' Cos t

Trgu-Jiu,
'nct

Constantin

r a v n 1 cu 1 J u de u 1 u I Go r J e ~-

isp

eT

la

MODEL

cu
fie

245

XL I I

Nr.
crt.

Nr,
vechi

Data i
locul de
emitere

MODEL 1

I
----1------1----------1--~------------------------------------------1-------------CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

fel
s.

fie

lui
ca

exact.

t e s ch

nu

s5

. r

foarte

'IrC:1

.nu l t

o e t e so c o t e l l l e ':

cci

nu

~e simt

dar

ca ciocoi

fie

bin

s p e r

te

turcu

pe

1 de

poat

re bul e

cear

s-i

p e n t r u bani,

rea

acest3

ai ci;

lI. uit

rm l ne

o l e ca ,

deloc.

Ori g.

320

74

t81I,

Ser

tun.24.

P~ciul"a

SI b I u

in

I s o a re

ctre

aa

p 1~t 1t 6

f1 ori nil

la

sut,

drumului.

li

trimite

300

poli

de

ta

restul

dai

ntre

tim.

nc

nu au
Ori g.

5'"

ap-rut.

r ~- de

pentru

d c~

opreasc

s
din

t s e l l ov ,

lui

Astrino

de

cel

1-

iar
la

8u-,

s~ trimit

nu scad

Ungurenil

de Vlen

lce

lui

trimit

ca

f un i)

restul

cureni

s-I

Aici

socoteala

comu

re

cheltuielile

S~ se grbeasc

rspunsul,

I-a 027

sau

eri

s-i

cureti.

1996 -

-i

(de

ti

p us

florinl

c altuii

referito

Grabovski

B60.4~

Craiova

o r do n a t

sut

l t e as c

i-a

cui

3 florini

tr gW

la

c~ insemnarea

Gra~ovs<.i"

cel

Cd. 55/20 -

Ianus

Hagl

1 gturi

n n d s

t a N co 1 a e O i m i t r i e

valoarea
1

Siljtea!

10rl

Observaii

..246 XLII
MODEL I
Nr.

crt.

NI'.

vechi
2

321

Data i
locul

CUPRINSUL

de

75

Bucu-

Craiov:

orin

res tI

inminrt

scrisorile

cum

Observatii

at -

fos t

i'!

'.1 o 1 n

t tu
(1

n I te

.~u,

rus

1 in;

,ht

lu

ului

1~

co v'ns

e. 1,

d-r

lJ

de n r o s l

!1 f. i

p~

el C t.. fll

s a tl,

c.e r e

r f g.

l n re r

'?

Danill,

i'l

est

r e s c r l s oa r e a

p rc d a t e p l]-

."f!I_netlllui

Mamut;
s i 1

u1

.Morrn fi n t ,

ra

AstrJno

r. 5 eri s u

r u ~i3erlr.:a)

iQ

Oe ab I

n~te

la

t "1 t I.! r LJ n . a i b I ne.

roo,~ '1etovitulO

e cui

fes t n ~!"It! n ; f..

S f .n t

.-le

B 1.1Z

r i M te.,,'

f().:'\r

ce-l

t re"

P ~. cur

nt !

a rb Lman d r Lt u

r e u t t :;;; P \J r
c d tori

p en

t';l1t~

trc

S1ri

'1

ri

F: . t ta

?-

7.5 dn groI

r. o rl sta

o;")men'

r lm l t e

n c :1 _

\1.

c~

l~

Lt c~t

L'J g'! r U 1

~ O rJe

SU!H

il

Gh . Nlcolo-

1~I.!r

il

c amb l e l a .de 2503

rr l t r o o o l

I-a 027

a l o an

car~

a p r l rn

9 r o ~ t.

1996 -

ARHIVISTICE

s e r t s o e r e de

1811,

t e .,1

Cd. 55/20 -

UNITAII

emitere

11 n a

~a

n-

nu

au

~:5- ~ i p 1 te a

?4 7

-"

Xl! ,
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNITATII

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

1------1---------- --~----------------------------------------,--------------I
1--"--i--2=-._i-_-.,.;;.3

322

76

c r l s oa r e de

1 14

anta

lun24,

---.~--~4-----------.-L-----=-5--,

...,..__

e t r e

agi

Bucu-

Cr l o va prii' car

res t I

band

tr

lano

l n f o rme e z

Scadat

tu!

casei

anun-t

100-4.

l unde

tristete

cu

do-

C~

cei

lor-

Pe t r u la

s~ o l t e s e a 1

bule

r mlti:l. li

C.)st

de. g r~~ i l s a t ] lui


:>

ia

.'I1anufl

}J.,

fal1m~~-

Bacalog1u.

Ori 9.

323

77

Seri

1814
L!!ag

r .

OS

prin

re, t i

mit

de

-eri

soare

lui

sosi

omul

lul

cm

la

la

mal

cu acesta

pentru

d':spunc

11a9 i

t . il

dar

Zi eri

deoar~ce
suta

acesta

de ocale.

o scrisa

an us ,

teslim

pentr

bani

I i

conv

in

nu s e \ pot

to

cm I

fIxat

est

C~O rece

cariscrie

des

de mat

su~l

mai
~~

nl

la)t-lihala'che,
W

marfA

urmeaz

a priMit

re ~c ast

de c~ a primit. de]
le

dp,

pre;

H hova;

re

la

de

~ Ce-. w:l0-Q

demult

va

cu cruel

fcut

la

mult,

r as l l o r , ea sfle
d

Mare

lanul

crata

la

c prlt

not

s fie

s ch

Petru

dea 20 . 000 ocale

vrea

urmeazd

Ioan

Oc~a

!la,

lusuf

dac

tocmeasc

de

a luat

ca si-f

sau

I anus

confirmi

~i
ul

la cmr

Bercofcea,

marfa

Hag"

c re

Cralov

se

1~ v l s t l e r u l

cu'"> ctre

Bucu-

sare,

de

oare

afacere;

cre-I

Lir. condiIi
s5-1

remit

I
1

Cd.

55/20
- 1996

I-a 027

- 248

XLl1
MODEL 1

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere.

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

-------------------~------------------------------------------------_ 4

-----

1-''1--1

are

banll,cci
primit

in

m re

ce e

ce;> eri e

H gt

nu.

pentr~

aianul

de spre

este

sta

lanu,;> s dea baniI


e re "v prim

m
a

i)i

~ i ser i 5 o are alu


scrie

poli;

ce

ntr

r plata

mal

ntreab

ce Inseamn

c- nu

groi

H~gt

suta.

vamesului

este

de la Rahova,

p r ,

dune

dlferen-

Ccimacmul

fac prin

se

'tie

c!I ce

de la catm~c

cu a cee as I ch

c eSl:

vzut

de

nevoie

o scrisoare

leg"tur

mare

de acolo.

l n s t r u c t l un l ,

5:'-1

eul

r mi tii.

o r l g .
s c r l s o: re

1814

324 78

lun.24,
~ucu-

"etru
l'

rug

I'retl r)

re

Shn-:~nache

mi n t e a de

remf te

il

Panalot

erdarulul

dat dlspoz'tie

t1arghioala
s um

Sar

marea

rivasul

socoteala

~~v.!}

0is

ne;?;])

3000

p
de

s~u s~-l

cu

groi
cci

O:"lgeanu;

Sc.anavl;

alu

As t r Lno Costa

de la

postelnicea5~
ceas t

Itru

tap

o 5 tEl 1n , ee as 3

pfistre~G

pentru

lor.

o t s-

32

rrl

~"/~() -

1 mIR

Scri.,oar

1 814

79

lun.25,

Hagi

l e nus

Bucu

care

so

l-a 027

de la

Costa

plinge

ci

Petru

IO-li1

la

Goga

c,

Craiova

nu g5se,te

nici

re
in
un

2.1i

;'

XLII
MODEL 1

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

..
eti

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

f ace r e e cu

ram dlu pentr


din

Gog a.

p r Zci n a c

Nlhall

rac te ruj u j

(7)

a ce s t u i

prieteni
r an j e e z

1u i

rea

Singurul

1 alu

ag i

est

reftJgiu

hotr"

'Orig.

326

80

Scrisoare

1814
fun.2G.

Petru

Bucu-

raiova

ret!

cu scri~odrea
i

c t re

3000

prin

s-

trImis

prin

i1 r

oa on i

r imi s ir

ti

ch"deze

soco e1i1e

r.il S I...J

$t tcr

tiu"

- cu
ie

bur~

cur

oS

~ ie

rg e

ce

fe

re t nt l l f e

1 de

nt i s - 1 I -

1-

emiten-

cu "ieD opol

ca

).

ee
aceea

tet

CUhOEl te
fii CI

din

fl ei

tel:fJ

~e

care

ch e

le

au

nt ru an u l a r a ccn e r a c t lui~j

c'ne

vac
d e t c r e az

Rltsio).

caci

el.

D b~sarf.
rm l s d
v

le datcre~z
l an l os:'

e cum e x l

t e a c ti imit

poat

'c ies

T reb u i e

unt.

turcul

n u l-a credi

do a r

ca odat

s e l c re

~i;

ro ~; r.1', I

Petru

V au 1

c I m cn

frtele
dl

bc ni.

dllr>1

suprat

Costa

anun t

de grosi

1~ "

lanu

testa

c: re il

i - CI

i II' rumot

agl

L ' a te>

de la Astrin

ela

te~
r

lor i
l e ce (n

p o s l b Ll l

o s co v )l;;n'a

Nicolet
l l be r

tre

s cb'n

t r e ce r e

la

a-

de

la

un

cOI-ndamen
1

tul
Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 02'7

OdeI>

l , c ci

aa

sunt

d l pazi

i t le

- 250 XL II
Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

2~

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

etD

prGdu~
la

Jh:HCOI/Q

i !..c.l e

"anticristul"}.
a lat

de

Duc-n du-r s e ta
Cost

1-'

ce t l u i r u r i 1.:;

r- j

;,'j'

n!; c r s : r

e z pe d l a
i

te

(J

d (' muc sti

de 9ro~;

a
P"

c a l a le

lailu;});l

ce I 40

curte

au Ln ch e l ar

Cu te i il T cii

l u I LHl.'Ui

va'" r~'

l-a

c:",s

adusa

agube'>'

tncidentulul

uin'C~U2U

'10

clup~

aceea

~ pe

C'

re

ce ru t

pe

Arlon

c~-i

c a r e "rol".

sede

ul

te u t e
r e r' J tii 1u 1) ca

S-I

dp'r.f
groi.

"'or f

,~ :"\ '=- t.

e t un c l c5r:.cI

s;,i se

de gro~i

~e

au fost
al te
gar

Cd. 55/20 -

1990 -

I-a 027

seri.
le,

re

CI'

ach i z l

p~

}ra

trlmfi.

1f

c r l , nc.

nu

up

cum s e

'er!

Lon

ODe

de

Il 9

"nu

fc's t

Ei nea

~~r~~t~z

5-

e l ote

d(;;

re e r f n u l u l

coco~nei

po

la

Ci

i , . r fi

-n rugilt

or-up e

<.l

!'ii5-j

~... "::5 te vorb


"',

. 1 c ud

MODEL 1

- 251

"

....

V'

Nr.

Nr,

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

5
*

"dU

cu un p re

loc,

v 0."1

co

d~

Orig.

327

c '.:"C

lun.26,

. e

r'

Como-

draicv~cS

teni

:'itat

H 0.2 9 i

I ~ nil SCos

'da

c 285

Ha s r.-agGl

"ca

C'cur

ci

l' rin}

un t

1._0~
C'! I.i

re

.trimit!;

tit

re '" t .. n z e;

Cd, 55/20 -

1996 -

I-a

021

r e a c

u rme

Jar

la

lii lilr.:

2O

r i r, i ;e

ce

di

300

de

1a

l"~ni5

pent r u

d ci

rnal

~p 1 t ('t p l u s

df n

r e ml t

c..Tt z obinut

toa.te

se

ICII pentru

S-'

a miel-j

C ""n'lln\.:.Tt:!

c.~"

ou. A

c l o a)

J,

vndute

C' l n t o v ar I

nu,al'l'JaO~

<::

a r e au murit,

de-

c sp u I ~

ci

O',O"t

l-a

ru'gata

-~ cb l I p e s-'

l c r p r e c m i

le

de

e 9ro$I,
./

la

e s t e Intr-ade'l

oCJc5.

s a t 1 ~?

L gro";

:; --: ~

1-~

I pentru

i din

do a.de;

SB

care

el" gro~ t

l.5

etru

I)entru

de grei

de gr~si~e

s a '1..,1.$

tort

pe

3 gr

(locui

ta

as~ cum i-a scris,

cete 300 de o.ale

Vicii.\,

d~ la Ioan Anastaslu

S {,lJYtj~~kA-~

par

lui

j_

Scrisoare

1 14

81

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

p at a ch l n a pe

din

vnz

-" Iii; n e lor


il

ob t l n u t , ca

s cc t e a l a cu

~p.

l a . Lco l a din

-1

ci
2

ir.

rim5va-

u r rre au

- 252

XLI

MODEL

NI'.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul

CUPRINSUL

de

UNIT A II

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
4

9 ru

o!.

r,t

j.btlilii

' .J

Gr3ul

lJ iil

ii

e st

:'. S

t:--c.

ce vor

I,3t

.! o,

."\

,...

,1)

;;-1

~ ncin

'!.

s oze

l:;~.?t

re

t r u vlt.

82

1.

tun.t.6,

l o r q an t a

B ucu>

la Cr~'ova

r e ti

t r !mi tP.

supra

1996 -

53-1

,T

pln-

~eh i zi i

.u

.r

la

c;i

i--

c~

"en-

s e co t e a l

2t;:

trlmls

0,

trebut

1814

Cd. 55/20 -

C~

lc at

r u mb u l

32

~"'19i

fi '3 1

t ~.i

nc
19

.i

C3

o . t r i '11

..

it 1 rl

n a r e p a r t.e t dU~~

";'

i<l!!t

!Hi

cu

l-a 02,

:!t're.Hagl

pr'n care Tl pnun3

,.

c p

I an us Cest?

po l I
I

sn u u
l

de
I

~5

O de

DfiHI"a

P~tr\,l

c~ it

gro I
Juvar

~t


- 253 XLII
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

<1

datorie,

un

3zg1 ~2..-

UNITAII

inc

seze

r c l l 1,

i trlml

ti

in

c mul u l r v sul
ce ti

b ni

cu

(Pari'si

in"

dob n d

la

care

trebuie

s-I ncaseze

1 t. Tot

de

Tnc" 3t de gro
de al

lb,

suma nu est

SW

ocoteal

din -aceti
cel

caim

de groi

Parl

108 groi;

t- polI

trimit

impreun-

Nfcola

portaruJui
n e ru

de 300

di-

Dac nu

slgur.

z plsul in pol. S

ta

Ieri

s us num l t u l, s'-1 trlmi

-Itete

~I

care s-'

i pe

oc zle

cu

1)
s"-I

re-

1000. de groi

pe

Scar-

portarul

Parl

I pentru

jumtate

cot

cestuia,

c"cl

fiicei

tr cut-

ia

in socoteal.

Orlg.

329

Sed

1814

83

lun.26,

Petru~

Stti-

Cr iov

oar

ctre

nct

nu

H gl

s 1

il

ia

Petru

la

de b t t e z

desch4d

d eo e r ece

1-. cerut

vind

.bani

ma ivi n de;

Nu ~ie

cumpe.!

uta,)

pe in.

"Baba-

1- a t ri mi 5 pe

IoV n 1 S' Rmnl c s v a d

porumbul.

rtlda
o parr

acelora

cu 18 sau cu 17 Lgrol

ce au u-l

la

renda-

DI man d I nu a ae cep tat

nu se

(Cos ta

cu cel 125 de groi.

s-i

Iillet'l;

Costa

re gru)

n a -a"

I-a 027

1a Poli h rOA f

in I g-tur

l l din

t t d.

1996 -

re

care trebuI

aa

Cd. 55/20 -

50a

MODEL

cum

cum o 55 s

254

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITII

descurc

i,

cu

cci'

numai

femei le

le-a

tr

~u

cut

crda.

va

rm

sunt

fo

rte

o cu

au

~e

la

cui

dat

dea

nici

nto

un cui

la

prezln

d ce

l-ut

it

in

de

lumnri,

socotind
b bll

C a
l-a 027

Oamura

e la

cum se

se

de groi.

nu.

't

du s o co t e a l

o pl

170

rder:

t n t mpl

bule
se

5'"

j u-

scrlsoa
c

au

1e-

din

ce

ra

sa.,

dl c

de dramurl;
din

tr

A primit

obse rvat

de

ati n

lnger
rla

Bucure

lui

nu vor

104 1/2 ocale

'f un t u l

este

Cnd

nu-Il

scuture

Sf.~

P ciura;
minus

de 400

r ~

cu Brncove

l n pricina

au depus

v ut

cu mumb ir u ~ 1 aSI

l s r vn l c at ,
5

des-

mimare::'.

"s-1

Vidin,

CW~ nele
e lac

nu a

bani.

pun

I e r t a f os t

fac

ste

te

u o pagub

satele

numai

emi t e n t u l

f"'r

s-i

chIpurile

lanache.

cantit

d l pozi ie

rce

bine"

L!!

achit

lui

c ci'

O at

vtafu

restul

sat.

oIle

a prelu~t

Mo1 do v nit
W

a primit

socoteala.

i11

Ah~ tJ

b ni

rmas

lanu

ln

30.600 ocale

Hagl

saci

; crede

ranii

r va u I lui

2 1/2

1996 -

Observatii

ARHIVISTICE

cu brobin

n e co s l t

Cd, 55/20 -

MODEL

XLI t

greutate
Odat).

Are -

255

~r

XLII
Nr.
crt.

32~

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observatii

ARHIVISTICE

~3

d a u l de

la

stuparllor

~I

drme
,

casele

la

clae,

ca

ace

la

Fr~stnet

pace

din

crangurl

altul

Clllani

c l nt

luI

Filip,

lui

t r e l un ,

sa-I

drept
ei

urt

pl

vecini r

gone

sc'"

clac.

4;

lui

poart,

din moment

Filip.

S-1

iganul

l t l ne nul

de ocal

450
5

u. turcesc,

cci

ferest.re;
n t ci

fier

bun,

fi

dou

trimit

pe

aleag

de Mosco.

trebuie

pentru

nu se gsete

Ici

' I

sa

conse-

ce

5~1

de

2 sunt

Dar nu ar

1 .

Su

s uh a t u r l ca i
Petru

in

r vrea

F l l t.o

,1 pentru

ci

Sandavaru

de gro

e s c 120

oblnula

pun

o Icel.

unul

C!J

se

sunt

Ij

s-I

5;'-1 1 se

v chiuI

colo

scris

pe toate

"Naea"

vechime

urmeze
98)a

livezIle

luI

nu fac

. I-a

sV~l

le

s us

din

SV

arendte
i

1-

dei
tia

haturi

luat

Zvorsca

nici

bun

r u.

o r l g.

330

1814

84

1 un.26,

lorg

Bucu

la

re s t 1

trlmlt,e

c-

Scrisoare

de

n t a ctre

Hagl

Iov.

dritul

de

1996 -

I-a

02'7

la

asupra

c"'pltanulul

Emanuil
I n,u

care

o p.on

cu termen
Cd. 55/20 -

prin

la

a lui

Blstrfa,

de plat

il

Hagl

Costa

an un t

Iosif,

de 6 zi le.

Petru

c l
arhiman-

de 2500
Diam ndl

de groi

Gluvar
Sa-i

na

oleze

256

XLI'

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

MODEL 1

Observaii

UNITA II ARHIVISTICE

--------------~-----4---------------------1-------5----

3'>t) ?y

aGeluia

polita

torie

de 2435

de 'gro

'B~nli

dobnd

+ direct
pentru

restul
nu v

trlml
s

trimit

I I cu o oc zle

fi

taterl-I

sigur

sau

toi

te,

'atept5nd

dIspozIie

pl tlt

napoi,

mpreun

o ncaseze

IcI

de

la

p o l I t s""

$11

in

Jumt
alt

de d ~

s o co t Ln du-"!

1,

s-i

od t s' u numai

,1 zapisul

precum

de

el

1-0

cu zapisul.
la

1t

p e r s o n

Ori s-

331/

85

1814

Scrisoare

I Costa
$

Id

ti r'e c

AstrJno
I dar

i pentru

logof-t,
treb

le

l Ie ,

lorganta

pol f

I cplt

cum se

alturat
b

ni l ,

n c - nu

Ip
I

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a

0"7

care-i

n
s-i
f..

oului

d torc
vede

m rele
i

MI tropo-

de groi
Oi amandl

sum

resp

cu
f

O c

ce i

c Ivii

de datori

Dac'" inc

comun l ce.

az,

de tule

Ia

z plsul
re.

t r imi

t anus , deoarece

din

5criso

9 r os I

la

d t 2500

Hag'i

dator

aici

ceva

pe

mult

&llelor),

e pit

strng

nul

i-

asupr

s"'''1

dup

trlmi

rte

un hrlsov

o en t r u cuti

11 d'"

care

1000

nu' a v ru t , Are

I cheltulel

ca

fo

1- a rugat

s "" -1 imprumCi e
cela

Hag I I anu

prin

Cralov

la

Petru

arhlman-

ctre

B 1 s't r 1 ~a

d r l t u l de la

iun.26

, os 1 f

de

se

r et e l e su

13 O O de 9 r os I

s-I

anune

prin

- 257

XLII
MODEL 1

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi
1---

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

~---1----------------------11-

-------1

rv an I t u l cu

care

l-a

trimis

el

I,

serl-

s o a r e a,

o rt'J
3 2

86

181 ,.

<; ~ r t s o' re

lun.27,

Bucu-

;t

e n un

re

set

cl

r o

scris

tf

~Iagt

nu

la

,Ianu

i-

bani

de 1900

cu soIa

I anus

de groi,

r o p u ul

lui.

plteasc

tru

anul

1B15.

I (-a

333

87

ln s c r l s

prIn
d

care
groi

u rmn

I-a

02'%

de

de la

d s se

r g.
1996 -

reinut

Golescu
cl

cerul

rspuns;

pendobn

1-

pre

Oinc
s o

tarulul.

la

cluceru1

adeverete

13 Craiova,
Cd. 55/20 -

epl

s-

1814
I un. 27

s t e ep t

rem'

ti

Ianuarie

pentru

a.e',destln

iRlIIin

Ori

~~ treac~

Horm:'nt')2000

Banul

o scrisoare

[Srllei)

te chere

le r l

la

d5 120 de groi.
dat

um t a t e d l n ct trew

s-f

cum

lele

e fr

l a Sf~ntul

bule

uup

e-

c l u cc r u l u l

acolo

adic

care

C8re s se inteleag

?c~stu'a

de groi.

ri

Pet u

C~if1Ae

rimie

dai

pentru

(!le

dar

It

bani l in p rtida
t

a avut nevoie,

Hagi

Mur~an~,

iova

m{'l!" r;tutat

credltDt.

l-~

s rino Costa

e.

Astdno

Mur s an

a primit
Q:ost

n t e l ag

(?entru

Serban

cu Hagi

returnarea

1900
Petru).
lanu

me

258 I

XLI
Nr.
crt.

334

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

88

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

4
C"

'814

c r i so

re

de

la

II

I co 1ae

Con s-

Hegl

lanu

tun.2a,

t ntln

Bucu-

Petru

r ti

'Z

Z"'panioti"

c tre

la

Cr

il

trimit

ctre

prin

Icva

s o clte-sc

11 se

rep

de,

I banii

c cl

cnd

il

timp

raml

pe

ca

aib grfJ
se pOate

ct

trecut

atenlcne

Juva.ra,

el;

Cos a

deschl

Dlamondl

re

il

care

o scrisoare

c p l t nul

destul

de

ffiai

mult

ateapt.

Ori g.

335

89

Seri

1814

oer

relno'
ralova

u)

din

seri

'car

aici

la

B 1an

care;

~AU,pi!a::>

trlmf

ca

lut

Blan

cel

hogtoglu,

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

S anohogiogl
la

pot.
i-a

de

re

l mpre

s l a ca acela

coste
SW_}

acolo

Comoteni.

la

rn
S
boli

asigure

banii

trImis

el
bine

nu pen

ar

fi

1,

pen

eh

4
as'e

S ano

Chfu

zi onal)de

chc t t u l t l

lui

lanoglu.

c= peste

boli

Scrisoarea

c a l cu l e z e prin

a-

trImit

rbnd

prImul

Nu 1

ba

pentru

a ajuns

dege

lui Hagi

8lan.

primi

Pet

~ Cel' mai

fie adresat~

ct

Costa

t o s c r l s o a r e la ~crbnet

tru

apoi

de

boli

anun

Gheorghe

e ilor

ch l a l t l on e ez
tru

11

pe

i l anus

pricina

gsit

li r is t o du I C.

la

c t r e Ha

prin

cu gr_u

de

MODEL

analogl
aij

luni

vor

vor

putea

an

fi

- 25~ Nr.
crt.

Data i
locul de

Nr.
vechi

CUPRINSUL

U~ITAII

Xl J J

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

1---------------

---------------------------------------------1---------------,
4

.,
336

90

Scrisoare

1814

lun.29,

comp s "

ccn s t au-

ueure

tin o pol)

tur cui

de

c tre

c re

e p anI

trecut

la

pen~ru

cac

o parte,
c

ZV

J p 13 t

valul

c
5 C ...

trimis

anul

c e'r e el

a luat

restul

1-

mprit

din

partea

lui

Ntcolopol

dac

nu p l t e te,

se

aici

se

Tn t e l e aq

nu-i

d cele

l an u , Deci'

Hagl

cu Nlcolopol

il

trlmi

roag'"
apoi

s-)

'Cm' n a ru 1u I L Pas h a log 1u..) i

I n f o rme z e,

Mrhalache

par te a lor

le-a
din

nelege

ncurctur

spus

unt

cu Hagt

chemat

s-a

l e: va da

re,

du p '" ce

ch

chestiune,

5e

l anus , e xp l l c n du= I
petrecut.

MihaI

nimic,

I mt

alaltieri

"ge1epl"

fac

Informe

la

i r

aceast-

Petru

din

prieteni

lalea

Costa

u t - \ cer ut

la

l-a

de Nlcolopol,

numai

lui

"Constantin

AstrJno

prin

ti

103 groi

dar

deoarece

(Turcul

5"

discute

nu

rg

In sat
d spre

au putut

acesta

')

er

II

ocupat

cu marele

dragoman

insemnate

De 1a LI 011 u nu a mai

nici

un ban,

ghiunlt
t-a

p
pus

datoriile
Cd. 53/20 -

MODEL

1996 -

I-a

02'7

mal

ales

c s p-baa;
c

s-

aceluia

f c~t
din

cu alte

c .... acum
acesta

p' rsoanel

1- u surpersonaJ

o catagrafle
urm

p r l mi

s-

cu
dat

- 260 XL II
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

----~-----------~------~------------------------------------------

--------

h v a Fe a s
acest
s

UNITAII

fIe

vrea

le

pl

Orlg.

t I t e de -de f t e r'd ar

se ineleag

5~

restul

cuma,

cu

ca

de bani.

'

I
331

Scrisoare

1814

91

lun.30,

Petru)ctre

LHagT

s is er-

Cr: lova)prln

e re

oara

mI

It

il'

dar n\J vinde

Hen

un p rnfs

adus

ca

ea.

ClI

cu P tru

de

gr0511;

569 d-e 9 ro

monede
bit

Inac-he

SlatIna,

mprumut
s-I

I
1906 -

l-a 027

plteasc

r l-

pung
d I ve r 5 e

i-a

de-

~e face

la-

la splat.

p rom i s c-1

(-

cu zapis,

in toamn-.

1500

1-8

p re o t u 1 Ch e sar I os

500 de groi

Xeropotamu

l
'It

cu care

lna

deoarece

restituIe

nistlrea

'

lul. Nu tie

a e 1 pe

ntr-o

de nu> l trImIte

In-

put~a

AstrJno.

suma

oca

Constantin

I t n 9 alb ...
nt

partida

cu

"in

s-ar

arvantul

de argint,

11 t r I.n f tel

/la

eri-

d c nu va

s o vnd

11

,-o

d cu 4 p rale

la

le

du p cum

n de.

Serdarul

o scrisoare

I mlt~

pe al el cu Zol t a

a fost

Petru

Imi s m 1 a l u l

(Austro-Ungarla).

r mrr

Laz r

't .r

evi
o

I e e r le r"

Cost'a

anun'

r-

are

Hrlstu,

I obine

de la Pacfura,

B ban a a II -n u pas

ua,

c.:0st I

Pollhronte

Ianus

I o scrisoare

l-A scris

la

de

c r u a u 1 cuc

Cd. 55/20 -

MODEL 1

deoarece

J-a tras
de groi

C8

o polf~

arhlmandri-

m-

- 261

XLII
MODEL 1
Nr,

crt.

Data i
locul de
emitere

NI'.

vechi
2

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

I--~~~--~--~----~------------~------~------------------~------~tulul

Ant',mos;)II

cu Pet ru

~rva~'

priceput

pentru

p l s ul

tu 1) Omu 1 as t

a f cut

mult

mnstfrea

un venit

1-1, trimit

sta

care

foart

lucruri
mlc~t

nu-f"aJunge

bone
r are

acopere

r t r e b ut

5Crtet

Sf.~unte

la

pl

ta

rachiu,

nbaticulul.

Slfac'"

rost

nu 'gsete.ntcl

deoarece

oate

Drganll

s fie

~.

de
la

2 butl

de

1 O O de m s u rJ .

ort g. '

338

92

i! 814
fun.

Scrisoar

de

c" t

Petru
p rin

Ti

10.000 de 9 ro I 1u f

el

este

la

Const

fa

v mile

ace

de, acord,

t s-i
an Dl

s de
vor

vor

Tn t o v r

facere;

Dac

1u I M lea
pute

,.

sau

dea

che.

de gro

eu 450.000

st

Cr&lova

Dac

ntlnopol.

se

la

fatul

cere

nu

ce p t e , cci

Costa

I anus

Ha9 I

care

strlno

..

l mal

postelnfcul

acmUltr

Vlahut",

~
1

Ni col op o l ;
lui

duga

Cd. 55/2.0 -

1996 -

I-a 027

,'Cos

s e r d r ~Algl)

Tn3se

tr

al

cut

Efsta
i
i

alte

fu,

ach

; ,mal

scris
les

C:Judee>

anume:

Oltul

al

Tel

lui

e vo r

cele

o rmen

coglu

e 1 sI,

Olt u 1 ~ au Tel e o rm n U 1 ;

a-I

de anuii

V l a s ce , -Ciut
a sau

Efstatfu

la

rOOposatur

d re s t e i

- 262 .
XLII
Nr.

crt.

--

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

----

CUPRINSUL

U"l"ITAII ARHIVISTICE

Observaii

-----:
3

ulte per50~ne

II

~e

la

au citlgat

>~

v-mi

frgovlte,
1u

,vor
,

vre

dou

p~

care este

l Caravida,

asoeJeze. EI

se

5~

acesta

anu1

r'J , iar

vornicul

o p rte,

Dac

nu

elu a

VeJ

cu "ce

ta"

inceta

3~

lctlg

I f a ce

lui

Se mai extfndi,'vor
os,

Iru.
t

t ua.

r gu rI

'art'i

BJnan~eles

e i tot

v ore

c nu vor f c

Jur ula

s~ nu tie toat

ca

avea un

tot 'se vor

6a

~ t p i e ei,

mu 1t z ~ o tin

..

pr

a f a ce r t ,

ca s tel

lumea. Vam ul

~ ~

r<u (1)

"adu

IPf~COPUI
/de Str

o scrfsoare

de RAmnlc
tonlceea

de

pentru

arhl

c re se a~lw

la e-

andrltul

acolo

1-8 deseus

t c

afle

ve rb a , ~ac" nu CUMV'

ro

cherele
are
de

fr~

Obinut

nu

cat

l,

dec'

moii
pot

de ateI.

ta,

Le

crede.

persoanele
a]

. nt

lG96 -

l-a 027

gC:lta.

onora".

lui Hrfstodul-b

sunt

Pentru
care

se

mal

afl

Hrlstodul

tru moia

C5tan~le

comp

schimbul

Iflxat o rend~ de 600 9 o' pe

pent

pent ru "Cod

c l nu al

S ado ve

cu ajutorul
ru

ce 1

In~crlsurile

anaforaua

t.uc

te-

n l c I un ba

ch l t n.

s eh i mbu 1 ~mo ief)


i

de nite

nu

n urcVturl.

11 a re 1

ce e&te

tUT: cu socotelile

leg

~cei

despre

scrie

1 cu a ce s t a, 5

produc

Cd. 55/20 -

MODEL 1

de

~cot

nu'

e t r n u l

s
n, f

- 26
MODEL

XL' I
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr_
vechi
1---1---

CUPRINSUL

--

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

-------1

~---------------------

~ ntru

M ge$tl

(QU b~llt:i.1e)

grQ~I.

El a pferlt

Le'ten-ele>.
3 anI

Hge ti

rspunsul

g.

re

e de

pentru

r~zon

Nicclach

~i

de groi,

10.000

H.:1g l I an u

,,1 el

c c l el

cest

cu

,1

pentrr

c 1 C! Co st n t Lnono l ;

cr d It,

hanl,

Cr,n

Le9umeoulul~.

- t prlmen
nele

de groi

$1

sta

nevo

ave

dG8

crede

10.00

~Q..n, de

se

mal

nu

5 ~-

II

r ,.

Or g"

(,~p<tjlw:.)

Ll ps
nceputul
dOC\Jmentulul
CJ\ig. ~ M A-J2..TQ

'j'\\.

Pseud

339

93

0814

Scrise

tun.

f)

cam

ntea

c?

in

obinut
cere;

car

lIi.~i

ml

~~-,

r.,u

~~ 'ul

Po

de grof
G

e-

OI.

r-opo Ll t u Lu l

tI)

a pltit

in par
r

le no e z e

11'1 f l e c a r e , de

plt_oscl!

nc

ppls~opulul

.'nscrlsurlle

nu

pe.car~"1

Iro~

e~

b nI

CUlTI '"

e trea~

pe, caima-

r r l ml t e dup

comlnfce

(i='a~

Petru)

Costa

e gro$'

s c r I so re~

951 dp- nroi;

cerut

zi

4'70

rost

ar~na

d~ r n i c l

cel

a sosit.

550

a-l

fi

cpJtn'l

tf'

l anu

fi a t

etdenti

l~Lp..strtno

1a. b e Iz e de a t

nu

de

c t r e .Hagi

cu ruglm

8ucur e st

Petru

fuwh'+~ Q..

1'11;

s I II

'da
s

pe

c-

C'.;:tel
S--tII

snuc l c t e ~ O, dari

I
Cd. 55/20 -

1900 -

l-a

021

64 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITATII

entul

fr

PACHET

1814

ert

Petru

Suca-

la

Cr I ov e prin

reti

va

putea

obin

r t no Costa

gl lanu
care

fi lele"

(le la 'As

lul.1,

citre

XLII

so e r

inceput

l Ips

sfrit,

340

Observaii

ARHIVISTICE

Cost

Pettru>

anun

il

c nu

un permIs

expor

de

de aici

cercat

pentru

porumb,

a l t l I i

poat

degrab~

e uz

nu au r uit;

Izbuteasc5

bolII

nu a avut

lto r

CI

timp

I 590

l u l

ii'

IJ

r e az

cel

1100

pare

remlt

protoslnghe

I pe

foarte

care-I

bIne

d at

o-

luat

"

gro.l de la Calalgl

de

Din

nici

de gro

mat

acolo.

treburi,

.,

s-i

lu

au n-

deoarec

pentru

c l-a
p

scutit

ntru

nel.

alergtur,

c se ocu~

Pentru

la fel i

de vnzarea

c i-a fcut

paachl

socoteala

ba-

ni 1o r n ca sa i n co n tu 1 1u i tH sin ezi ,
se va Tn 1 ge ei cu acesta
.,

ocup

ce I 1810

che

l-a

trecut

I se ~a neleg

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

~I s
,.

I de cel 14.000

MIa;
..

gro,l

9 ro I p l tit I

*'

va

trImiI
1u I Ma t

n partIda

lui

cu clucerul

Al

- ?65 XL
Nr.
crt.

3~O

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

Observaii

ARHIVISTICE

ea l e r

! s t r n s l 'de

o~

nu. A auzit

de ho'

prin

rmreJurl'";l

o arre n lor

lor,

s ne ~zeasc~.
t o co

n t ce r u l
primit

r(lcne '3r':ll

vt

ros
t

ce

iva'luj)zar.lsole

Dimila r l n

dIn

urm

cu

do

( apoi);

an

nu-

Pe "a-

tr

ge

ni el

facere

e-:

s:

in

~!"ofl1ul

lor,

4!

e l f> i - el

i t r'J S v t a a cu

u es

'!.ste"

car

r t , de f

ci o co 11,.

'

intre

de

l
r

ri j e c va

Ici

u1

f~ r

az

mo I

si

el u ce r u 1u I

fIe
r

la

;nd?

doh

acestuia

c:: (.

scr e

de la medel-

cu J.! r l s t

5t

le

e 9 l Pont

omu'

i zaoisul

da

1000
p

afl

A ncasat

sl c

se

la

c re ctrcul-

ove t

care

;<\pt

"r

o r e cum

e r at

ach e 050-

si

ban f i

e n t ru

"i

s o co t e t Ll e

IAnac~~

f e ce r l le,

n u numai

rs~un5

1 cJuceru-

c le

do u

de n t ce ru l u l

!);rl!1:

~l

pent

ru

cear c
1~

are

c3 t r

s'" -s l

lil,

fle::etlulau

e lu t,

lu)lanachJ.

r c as e. d at o r t Ll e

citro

me-

~om~eqti,

3 pec~tlulturt

l')~"'lu::;n'ci'

s l

c r l s ri

lua

ins~rt~Jrlle

ls

~s nu.31

I-a 02'7

cu

la

turi

1996 -

55 trTmit;

,. i O'nc3

Cd. 55/2.0 -

MODEL

CI") O:;CU p~l'Ltru

1.

II

rma
s~

ul

lic~ld

r-

cele
In-

e cere
t

An a s t a s l e

zn od t, s

- 266 .
XL III
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

r i r.1 j te

socate

18,

bine

nu

de

1 aSI

amn do u de

la

?acl.ura;

tr lm

ibiu).~
groi

s c r I ii o a re

ce a r a

eSIJ

c c l a cu m

de

b iu

l um

-a

uc

pe

I.

cici

p e a t r u 11

pe

$1 aco l

Dup5

II

t r e>

.:1 V

n d u-

r lml s

ne.

multe

]r~3

sta,

Iar

a'

UI

-iJr.l

ve

nu l t e I n eu r c

de

l p nchlnei.

s~.:- cu

c al a dl nt e

",OC

<:\"_8 grlJ5

e socot

1 I 1 e cu ~ t
le

vor

foarte
a rIe el

. r l lor
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

in ' fi 1 r

p une

,;)

'J~,ct.

orcu

dn ;tnlt.

1o ; . ~u ~ ii c

'i'

re

,E'.

$uco);eliio

sunt

1-

va

r1

J Hrcolopol

d5un~nz5

31

st

Nu p r e:

o J

LPucata)

1 u i Ma e: va r t t l r i: e pa a c'i l n ~,

de

de la 12

~cri5

curt

1 )florinilor

la 117 par~lc

ntmplat

tu r t ,

e-"l

es 0 !r 5ciderD,

130 de ~aralc
s-au

(U

ela

n r I

u It I de Ung'

s t orn

ru . C sst n

Augusta

r e ! s o co t e

'1 I

a'

;:;Grsona

ZU.1or,i

ni

vlx e al cI c

S'

totu s

~caua.

MODEL 1

r;

il

r t n j t ,;;

- 267

XLI'

Nr,
crt.

Data i
locul de

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

3
4
5
2
1
1--~+-~~~--~~-----------------------~----------------------7I------~---

1750

340' i

de gro'l

de

scrisoare

cu medelnicer~(

la

lorganta

lui

Hagl

I cov

l.totoda'l"

Ianus

che;

trimiSi

ij,yzut

c~

I
l-a

d t

e jnteleag

cu el

am netele
numai

850

acestuia

pentru

exact.

Aici

st

ce 1 a i

sunt

ret

groi.

s-a.deterlora

Din

si

c 120

si
au

Ieit

cu 13,20

la

iar olandez

cu 13.30

16 dlrec1ii

galbenil

mp'" r te t J.

dobund-.

c la cu galb~ni

e c at o s t a r l i

1 u t n p r i m t re

trl~lse

unul,

1a

de galbeni

polfe~
i1

gro
cel

xact I sun t

la

alt

pung

slgi

llul,

este

cu bani
vorba

de

-,
cu 505

acee

I 2 O d I re c l l 1.

3 pe ce

fcute
dai
lulturl

au mal

rmas

cei

l an us

pentru

cele

pentru

unul,

40

40

Tn c

de 5 gro-i

el

sun t gat a ce 1 e

lng

nc

fer
fie

pe

de H gl

dat

I n c n

Lul t u r I care
i

95 crontalerl

ecatostarl,

car e pe ce t I u It.

fi

de groI

125

10

15

pece
m I
i

legiului,

10 parale

dai

pen

ru

'

Orlg.
1)

341

1814

Scrlso

iul.2,
Frang

ctre
de prin
{pentru

Cd. 55/20 -

1996 -

Nume fals;

I-a 027

re
Ianus

Hagi

cat:"

persoan-

de

la

heQrghe

COsta

Petru

anun-

cheltuielile

neidentlfl

.c ,i-a

Iconomu
la

tras

po l I t

f c u t e c u podurlle

at

- 268 Nr.

Nr.

crt.

vechi

lr;:~fd~
emi tere

'1

XLIII

i
A

probabt 1 p~n~
fo

H ag I ne

primit-o.

-i

1a Negade

. ?.

'

acum ~~ i

la Stefan

t i

i n r c r unul

.w

re de gnd sa

nu

r , A predat
Lapatl

cel 500 de groi

s-a necjit

Dlmitrenel

pricina

din

poli"

i at Icu 1u 1, da r ci ne es te de vin
exact

n ~are

n ziu

zut (cursul)
c

.
de

ni ci la to amn , ni ci la prim va-

plece,

i i
O_b_Se_I'_Va_t _ __

....:.c_u_P_R_I_N_s_u~L_u_N_r_T_A__II_A_R_H_IV_I_S_T_IC_E

MODEL

monedei

l-a

primit

c~
a sc~-

i a fost pgubit~

altfel

toi de aici.

Moneda

este

..

i aici cam la acel i


11 roag
I

cuvine
prin

<

s~-l ajute

de pe urma

curs ca acolo.

ta cee

ce I se

rposatulul

Intermediul

su unchi

autoritilor

fel, numai 's realizeze


de zeclulal

, dar

11a fel s-I

ajute

sau alt ..

~evat

dei pler-

It mijloc

nu exist'

s la ceea ce are la
,

Dlnu i PrlsRceanca,
d stlnatarul

are prieteni

boieri

i rugminte

pentru

el.

l.r.,
te i

care-I

ei, pentru

este

deoarece

nu fuseser
n ziua

1996 -

I-a 027

podu-

pentru

I'C1si s-a produs


pltii

toi me-

cnd ;-a schimbat

[cursu 1> monede 1. Urmeaz


Cd. 55/20 -

pentru

II trimi-

cu cheltuielile

paguba

pn

re de

mulumesc

i strzi le (!eparateS

acestea;

teriI

lui este o bagate

ce o are pentru

socoteala

pe toi mari

li trlml te o scriso

f'R ngadiol

grija

cci el tie

socotea 1a

..269 ..
XLI I I
~~:

Data i
l~~~ie~:

V~:hi

1-- --1--' --3 -2


1_..:....--!---=._~_~
__

II

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

1------------.,-----------1-------1
~--_---------.:
.
:..-.-----------7----..:.5---

I pentru

podur'lle

I rate;rSOO

de

le~ne,

cuie

(1) .1.

monede;

bi

la

etc.

pentru
ali.

31,15

gro$1

144

a dat

o s I

le

veni

acolo.

t n total

Astrlno,
rla

pentru

t an u

1u i HAgt

glo

c r t t l
pe

cerut

at un ci

va

cnd

1962,15 9 ro 1 ,

deci

rmh

pentr

es~e

1900 de 9 ros i a tras

pentru

banI

I ,le-a

aduc~

care

rep-I

podurlle

Sinu,

pe care

r l ce s ti

e e l d a r mur l 1

de groi

caldarmul

po

1 t

62,15 9'ro$ i

ia
1u i

dato

s :

O rt g.

342

Scrisoare

1814
lut.2,

ctre

Buc;u"

retl

5 C

prin

ris o a re alu

dar

nu vor

conform

teapt~
b a'n 1 f

f lo r t toere ,
1

pili

Ivorb-a
o

a're' s
I,

a do U adi

extrem

1996 -

l-a 02'2

s- mai

ca re

cu

efectueze
domneasc;

n i m j c , ci

el ~arendai)

a"
totul

CI ie

Cnd

pe "ga-

l spun

d'a - este
s p o z i ie.'

ode prost

Nlcolae

la

Sltio

a I b mos H 1 e o s t tu

Tr

ntlni

ce este

nevoie.

va scoat

D'ar e 1 se

J ..a.luat

s ne a ,

in

despr

deabia

cei 100 de roi


il-a

r an I I

cu porunca

uMai de

la

P t u

e a citit

boi eri i nu fac'

n Ici

Costa

Petru

anun

I de 5 p re

chip

claca,

COsta
il

care

un

la' Astrlno

de

Pollhronfe

nici

Cd. 55/20 -

MODEL 1

se

'S

oat

de mult

(documentul

i mte
mi,
de
rupt).

a;

- ~ o XL I I I
Nr.

crt.

NI'.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observatii

nu

st la ti cc l op o l , dar

Aeum

are cum s-i

Jute;

dintr-o' astenie

nl c l ac stai
lui const,

boala

foatte'm

c re a minit,

re i

nu po te s

ntunefac nI

mai

treab5

rn
,

la

te

r crede

i-a

rm l n a r

mat

rm

! nu poate pleca Ct despre

s - J
v

$ C

scrie

r lei

trimite

e t

B uc u-

l asigur

ret 1

m"ai bine

Hagt

acesta

vrea

schi T

rupt).

anu

la

G.Ni~olop
prin

Craiova

nimenI

s- rmn

IRal

I are

deoarece

afel,

se ntoarc

la oda'

Br 11~1 cel 2625 de groI

a semnat

pe versa
de calculat

i s do rm. 5--1

mndnce

nu-l

cu fleacuri

ar

'nult

simte

lu l , unde

Elenci

tmas

lui de m I Tn aI nt e , A predat

pol It

le

un con~

de la )osn

i'n casa

sf tulasc

cu Zatu,

c Astrinose

I s

1,1

"'

de~ nJeaz
tImp

nu s-au

L,r.tcJ

deschid

lul.2,

e1

12 pecetlulturl

i a vorbit

Scrisoare

1814

dar

s me fa

(documentul

o r Ig.

Cel m i bine

seutelnicllor.

nc

,n

1u i Ha 9 I 1a il u c rula

cele

cum probabt

pu

toi

ci e a ici,

socotelilor:':

1 s fat u les c s ~ P 1e ce

de pre care-j

'c s-au

plti t; a

fi

dob n da , Scrfsoarea!
I

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL 1

271

XLIII

MODEL 1
Nr.
crt.

Data i
locul de

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

nc

G~lescu

a primIt

nu

p en

t ru-

de

1~ Silrfndar,

era

icoane

p1ecat

C li t

pictorul

la

de r

o z l anu

la

1: r-i rn

nu poate

rezolv

treaba

se

apr

de fapt

la nceput,
ro
t

la

Gavri
ctre

il

Pe

Icare

acee
a teapt

f-

1u~e r u 1

fixat

octombrie.

comisul

de
Il

tur

Glanl

,Scan

vl ,

de la arhimandrftul

l anus

)l.a

la

SF Gheorghe.

Craiova

cu

adresele

la

r l ml s e , care

pentru
l

r uq m l n

respective
u sosIt

It mijloc
les

va

gata

scrisoarea

ea de a -nmna
s c r l.s o r l-Je

i termenul

fost Lumen

Hag.t

til-

luna

la

Scrisoare

lul.2

Iei,

o' b l s e r I e t I

I te.

trimit.

Calafat

ra
fltnd

d c

1814

nu

n uma.l -cu -consulatul;

dlc

g s

l eo an e )

de -loc s -1 }se se;

pi

fost

~e

cest

t co an e si

I 1e v a

dar

pe. ee tel-

n se t u . Mrfua,

n i~ te
eJ

nnat-o,

du adres.

m t s :de ml t ropc tit


cere

a-;

rspuns;

lalte le-a trimIs

pentru-banui

344

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

de 1

nu are; mai

r.hecrghe

im,

de la

rspuns.

Ori g.

345

1814

lul.2,
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 621

Scrisoar
~tre'Hagl

de
I nu'Cost

la

Hrlstodul
P t

ru la

t.Marin

Crafov

- 272

XLI I t

Nr.

crt.

3~rl

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

CUPRINSUL

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

Isucuretl

a aj uns

anunndu""

(- a ihm5nat

arnan tele

s c r l s de

:;,Se'rb~fletf

B l an]

la

toi

Bu uretl

la

1 u i Pstrlno.
d spre

credeau

c:S sunt

r"a

bo
'al

ul

lui,

r-a
I

15PU511U(

anohogio!:'u

CA L i - pas

>. ct

b an ti;

aduce

i~

gustori)

ICnd

vatt

s-I

i re)

; Panniot

'cnd vor

I u rm
tele

~ Oun5
anune

treaba. p~ ace9ta

nun fe

cli

veni

'il

de la

su

tocmeal~,

a"u

,t ce l e l t l s-l

unchiului

te-

pentru

e xp e d l e z e pc

t .rmlna

s-l

Iov a

i s preg5teasc'"

co

Lca s5 p r e de e boll>

Ha~f

n ti l n e z e

entru

Blan

pp

primi,

rmln-

vl t e e , LEa s

sunt

e r un c l ce 11 e l r

atg~re

cc+ ! v

!banil

n el va ve r; I .

pnu

Nlu,

din
fra-

Sltov.

Ori g.

346

1 14

lu'.2.

Scrltioarn
Petru)

c t r e

IIcre

oara

, cu Uz 9r

vuP',

II Arh"

\.1; c n

11

anun

ngh

tocmi

cu el;

1 va

t r l fi. 1 t

nu spune

rneleag
ca

1996 -

l-a

027

'I
e

f te

la

.,

care

nu

va

s5

rr l ml s

..Int

e r ce

lI!

..
"1
In~e

e e,

ee 1o ! I seri

.pol

t r l ml te
J

In

Craio"Clj

1-

=0

c l n e o te;
i

il

a p r l ml t r v as u 1 su

se

dac

on I e Ct},ta

I"olth

,C:n

lia

st se r-

d ar

Cd. 55/20 -

de

MODEL

n-

r v

r e u I t ~(
u l Tn pol

' e x p 1 I ce

I ne li nu

273 Xl, tiI


Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

1--5

-----2
1

s~61

;:r

s cr l s de pagube,le

1-

focut
c

Gavot

u ul u l

un pret
se

u
Iov

pe e re

(sic),
n s

dei
v-nd

~ eu 4 1/2

gr"'u.

Gavot

luat

5 cWrue

bul

sau

)i

1-

dus

u a vrut

t n t mp 1

p gub
pe

1996 -

I-a 027

m
co 10,

'i

sup
s

dar

stfe1

de

n c'iH

1-

r e re

cel

de

gseasc

vie

I Incinta

ae m sunt

toate

tapmnt

vndute

l5() de

mrns1

a . Tau

pun

dac

pe 'un an,

din
lui

I
I

fac

ta

scufund

motenitor

alt

pentru

venitul

pe n t r u A rh an h e 1 u ,

A cumprat

acum faee

Teodor'loan

zapiSul;
s t: nJenl;

sunt

re-l I

mO-1

care

fuI.

BagI

mall

p r e t ul

fi

ar

p r t I I

Ceparl

cest

ca s

v n

elin var,

.p-arat-totul.

Cd. 55/20 -

fure

vi I tor

ob r z n l'ci a
au -lui

la

e t t l a bani

mO'ara e te

la

al tora

it;

tnc5t

ceauul;.c

iar

pn

cumpere

tirii,

imed

gr

i s

garduri

sese~

2 de

~I

muteri

l e al

de acolo)

au

moar,

de

suta,

au cheltuit

dd

ocal~

roi

numai

avut

de po

cu 16

mu te r I u (a ren da)

atunci

p o rum-

'Arhanghelu;

Ei

la

l u a t cu '4 parale

l sat

1u c r uri

lele

ocaua
[de

de porumb

pu d 'c

r e t , 'Las

nu

rale

1 alii

spus

cere

suta

l t e as c

sI

le-a

1-

cci

rumb i' eu 18 groi

le-a

el

tt mi-avantajos,

vinde

MODEL 1

total
il

co -

-1

- 274 Xl tiI
MODEL
Nr.
crt.
--

Data i
locul de
emitere,

Nr.
vechi
---

---~--I

CUPRINSUL

UNITAII

munlc

data vIitoare.

cumpr

s~nt

acest

lng~

vin

M-rghenl
cina

sfori

Cocoreti,

satele

ngdilor,

restea

de moie,

cci

d ci sunt

aproap

StenJI

la disperare
liude

din p"'dure i

nu a g3s1t

nici

i tot felul

r"r

u re tras

;>

cu totu l , nlc

o eh e st lune import

ste

arate

ac Iora cum a fos't nvoi


ca

fie scutii

cel d n

o r nd

u li in locul

face

f V,'de'l

~tuncl
t

te

-raitl.

nt,
ce

S le
la de

ch e 1

angarale

cnd au fos

lor, nu 'au putut

11 s- u sczut' 6 Ilude
b

r n ccvene s t l a

i g r n t l

in c re vor

P str t 1 n'

S" 8

p l'

atunci

moiilor

r rIs

de diverse

reci,

s c l l t u r

ca, in cazul
gub;

o reclamaie.

fie pod

cci

d t

nu

r nil

s nainteze

r eplstatul

027

10 i

dar s

I-a

deci el

acum inaInte

de

el e're de c e bine s vin

1n e put.

po t

ud de schel', aa nct,

vor s m"a1

1996 -

schela

dIn sa~;
1

del

c rat che

cnd a v nit

s ch e

dIn

din pr1l

u lsat

p~ nl~enl

pot tine

deo rece

au fost chemai

fr- .podarl,

nu mal

Este bine

lut Zisi.

au aluns

podvoade;

Cd. 55/20 -

Observaii

----------------------

ARHIVISTICE

pentru

vea vreo pa-

s c el banI f.

r (uz s" mai

Dar nu

t la l

ge rai

deoare~e

el.

nu pot

lucreie

face

la schel

- 275

,/

XLI II
MODEL
Nr,
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

ARHlVISTICE

Observatii

sau

~entir.ulpot

'Ar

asalt.

incts

discut

di rect

lne"o

fl,blne"s

-l iduc5

calmacam

s e a , po te

ca 'ac

scutire

la

L5le dri)

fac

vor

ob

.domn l t o

de

Ori g;
r
347

inscris

1814
u 1.2,

Craiova

adever

prin

te,c~

Ieri

7 1/2

dobnd

I anus

2600 de

Costa

Ieri

1 1/2%

(adlc"

eomandlrul

a mprumutat
H gI

Niu

care

Pet ru

la"pung

pe .l un

) eu'

tacu

pe

lun

rmen

de

61 de zi le.

)48 9

,Orlg.,

Ib.romn

Scrlso

re

181Z!

lul.3,

ctre

a91

Orova

l ov-a prin

2.. petru)

lanu
care

la
fie

Vien

I-a 027

la

protest;

de cl

ordinul

dnd

c-a

re'

ti"

acetia

nu' au

emitentul

teapta

v"ad

5"

alb"

deoarece

de Balk

.'Ind

eom~n(e

t"

ce

.'A

va" ave
zut

imi s - o

" ca s
e ce p-

a fcut

:s

'V-Ien

lui

sper

dar

Cra-

destinat

Schtnldtmar

atunci

va l u e v t ene a ,
p~

dar

(-~

ii

li

D.Tirc

;.1 anuna

florinl

a fr

sc~den

f vorabll,

1996 -

Teodor
)Petru

o poli,

p l .t l t

aul'aeum,

Cd. 55/20 -

de

la
LCost

de Balk.

ru1cJ~3COO
i"! a tras

de

un

rezulta
sfrit
va

sosi

'un'rspuns

c .nu

putut

- 276 .
XLI I I
MODEL
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul

de

CUPRINSUL

UNITATII

ARHIVISTICE

Observaii

emitere

Tn c e s'e z e cel

10 taI

,.1 al

Bosn~

nu,

ne-f l Ln d e ce st a acolo.'

9~ s

mai

recupereze

valut
, de

care

1u I

ai

l de
II

iric

vlenez'de

la

la

S tef

an

roa

30 de florlnl

aceeaI

incasat

la

persoan
de groi

240

cei

Ioan.

l
Ori g.

P rob' b t

t )

1814

Scrisoare

lul.3,

c t r e Hagl'

Bucu"

confirmndu-i

reti

- I I

de
lanu

faptul

l eo l opo l

trinlls

o scriso

1 a P'acl ura

al

de

la

l-a

imprumutat

pe Zotu

Rusi

de ~r~l

. pentru

n l c ! e l nu au

ani

cel

lumn

cu

10.400

nevoie,

dei

s u f l c t en t l ;

"Taranica,,1

la

de

impre-

c ~a de

avea

Cralov

re

de

SOCvt

dispus

t-a

i una

una cu

era

la

P o li h ron i e , cu

prin

Rus I . precum

Petru

yer.

Costa

Astrlno

Costa

' 12 P ce tIu it uri

I, Zotu

la

Jtm

Schmi

I corect:

Nu prea

'in

la

1;

.ren d

dlJmrltul;
I

ce 1 ela 1 t

I trimita

pre' f unc

beasc3

lui;

cu 1ar.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a, 027

Sd vbln

re I pe ce t 1 u t tur i s

'1 1e

acum . cu= omu l c l u c r u l u l Olnc'"

(BR i lot):

ntreab-;

r uete

poate

nc

nu a~aflat

l e 'de "ic
c-nd

va vedea

se

II

n l ml e des-

c re il

despre

va duce

ce e'ste

Malea
il

vor

va scrie

acesta" va' vo r b I pe cale


nu' o f t c l a l , S-a'

in cu r c t

p rtl-

Qa

-277 Xl' , I
Nr.
crt.

Data i
locul de

Nr.

vechi

emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

1~
4

348 40 I

s o eo

t e 1 t), $ J nu m i ~tie

tuata
tot

xact~,

banii

aici

l cu r c a
c

de

lucrurile

mcar

e r s.u I su.

li

pare

"b l rie

are

~cbin,

o vJnd~

i.

cu datoriile

te

a 1ta

ach l n

la

la

cei

t e s Lt

lui-

cu

Zotu

pentru:
bucata,
oi a t,o r

027

c.a.l c u l e t cu

I 1a pol i e .e s te

cu {;SS

po s.t e-l o r , Azi, a mai


de groI

d a t.o N\t e ,

la

preda

11-groi

eas

o a r de

ea-re. lei datoreaz

de

vad

pi.
el r

ce

I
ta

1O 1/2

ri on

lui

Si

cel1al'

ateapt

10 au

ace s t u l a 1,8 p l

d.a t

1;t.JI Zaman

soare

s ele

l-a

ilo r

gW.

isionar

1-8

15i

plteasc.

l-a

se

funducJ,

uou l f

b u c at a . 1--

2U.OpO,

1996 -

COli

de r (::ursul)

gro.i

e t r l n e i'h

ca"-i

trimi-

moii

acum

de r

s- i re

lips

Va termina

c~ atitea

1/2,gt'llbeni

ln;

an u

u poate

m5rfurl

~i

203

vini c~nd se gjnde~e

Oin

Hagl

tiu

l n .i v

Rus J a>.

s e s c pe m l n l

gse-

poate

p ln.

de

avut

nu

eu bani

Lin

aici

,neGustorii

in

acc-l o e c l. toi

au

socotelile

un mutertu.

p at

nlel
n-

nfcl

gsesc

cci

l-a

pot

Ct despre

cte

,dac

bine

ordine.

te el

e as ap l

lanu.

,.....

pierdut

s-vad

la

t ov

Hag'

gsi

i-a

nu stau

pe

;,.

A vrut

st _ r

ete

care

~e a~eea

curajul.

obine

Cd. 55/20 -

O_b_s_:_v_a_ii

MODEL 1

ser iva

face

p l t Lt

pentru
P,' t I
lor"

zapl

cum

278

XL I I I

Nr,
crt.

Nr,
vechi

Data i
locul de
emitere

34tj

CUPRINSUL

ARHIVISTICE

Observaii

40

UNITAII

d t o r l l l e , 'Befzadeaua

ntel
din

mc

r nu a inceput

s-I

datoria

de 44.000'

de gro1,

promis

ca-o

dac

Iar

pentru

muteril
bit,

achit

nici

o vor

treptat,

paachin
acolo

t an ti nopol

achit
'dei

ntr-un

an

nu g~sete

cu un pre

expedia

convena

i"alea,

lui

la

Cons

o r 19.
1) ~umA
~2)

350

11

Contul

1 814

lul.3

Costa
1812

oe r so en

fal s;

curent'

Petru

I casei

septembrie

0.524

~ 1814

gro""

1'O.ilO
la

beh l', 6000

. .

bani

s'p"'.

de groi

gro

de

recuperai

in' 50'0 d gl.llbeni;1


i

-...

to

te

Idem

a ce's t e a n

112

rub 1

I-a. 027

la'

1812

'

1 ~

a IlAI

gal

n zapis

Papclzog u
ro

qOO

de galben;

1813

pr

lmi

in e cat o sta', i tur ce , t 1

de

~8'Oo de

~j

'0'

de

100

a r~~ir: t a" It 1/4 9 ro i (buc

1 ti 1 Polizache
1996 -

7n t23

r el 1e (b u 'e a t )", 425

de 9 ro i

po II

Cd. 55(20 -

5400

de

n ca.at

ALn:J'rei")

,n 700 o respectiv

1 4 3 3 2 de 9 ro J

9890

la

soldul

cbn t o

(ii!

aJ~tuJt

eu debftul

sprf

2196

pe r load

l~lle

106

groi

Astrlno

ata

"AUrino

pe

fraii"

de Ioan G. tU'c'olop\>l.
1

n l de n t 1ft

de' ~erda'r

tUllcl

100 de as p r i pent

"Male
Ol mI trl

' I comp ;"

MODEL

ta

u o

supra

u1 962 de groi

- 279

.
XLII

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

2
1_-=--+---.;;;_+-_~3
1

rol

_
60 de. ~spri

11

UNITAII

9 ;

; 1275

p~nt~u
n

113

ace

sa

pentru

ai

parale

(bu-

nc

14.621

Constanttnopol

4SQ6

specul.ie;

groi

2352

pen-

de groi

de groi

de c r cn t a l e r l a 6 groi.
de

roi

tn~'40

638'* de groi
ee

groi

i"

t Iert

2035

d,

1/2/40

c. bucata

')

de 'galb

9~8 de groi
gnda

la

spr f

s.s,

/4

90 de asprf

n n

de groI

3294

850

'),

pentru

pentru

9 ro I j

gro',

groi.~ucata

n l-s t e polite

etc.-90nO

,'4

30 de p e r e l e

-13,5/40

ni

g ro i

I 6 O de

11.156de'grol

ie

in

Tmp r t e s.t.l

1960

olandezi,

40 de 'galbeni

, ".94 O de g r O i

392

96 de asprl

tos ta r l, a 3.5

560. d

in

181-1:

In

de g lbeni
i

do-

o specula-

au fost

ncasai

de mar

le

isiert

domn e;a.sc pen t r u

de g ro i i
tea

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

sptar:.

21 de

de p gub

ce

,'

de grosi

s l 12 as p r l n 179 de ta1.erl-colonal
'5,36/'*0

~5,

100

P r I m t t aco n t o

o speculaie

3 polIte

tru

de 9rol
5650

de .rublele
2 5 96 O g ro

n. 77 de galbeni

mprteti,

n 2 mi i
C t

__

ra.P-f",lmit

de galbeni

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

ordinul.acestul

Mihai 1 .Suu
.0

de

pol ,i ;

c12 5 it

sp r I
revenea

casei

"Altrino

- 280 XL I I I
Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

Cost

Petru

100.000 de groi

nopol,

t>ol

pentru

tr

s~

la

tras

din

nou

60 de

pr

24

de

sp r 1 a p 1~ tIt

tr

supr

Gifu

sl

lor

ca

10.000

'ae

iovel,

'4808

macamul
firmei

I chel

r1

roi.

de 'Ia

Icre'

trimis-o

Cr 'tova)

tr

p nt'ru

dat

o rd 1 nul
rI,

T'eoh

,..
t

slug

..

p ntru

groi

Q
I

1 u I 'IIH lea

la

lui

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

cal-

le

lui
'n pe

nu

1
sp r I

18

comp.1t

H 91

1120 de groi
t p'ent ru

loc
Sa-

1 uri

p n

e l uceru

i re a p~rtm'l t 80 de galbeni

'Cop i e
.,

cet

la

ru'l u i An onache

un "I t c" cumpr

Belu)de

dai

slneturi

Hagl

i,

i-

din

de

5250 de gro I pentru

w'
cu
p rate

t ru

u,

de 9'rO$ I p'en t r u obI

11.993

de groi

sat

banii

lui

fi

p l t l t , n

au primit

270

s "

v l n r l c l u l Cra-

5873

ntru

comp

'1

pentru

inc

groi

I it anu~

'i

{gOO

citigul

lor,'p

IIhavalea~

groi

fiind

vi;

de

Negropont

r9tnt~

Scan

in

pen t ru o po l l t

200

79 3 de groi

"Franguli

de

retinut

39.679

de "Malea

H xlmtl;

tabache~t

ntl

Odesa)

l a plflt

0\ po l l t e l o r domniei;

o r d l n u l lui

COnst

ia

a <lcl re cu Nicolat,.~AI9i;
groI

o poli

domni t or u t u L' c rag

la 'ordinul

e r
I

frail"

MODEL 1

'.

- 281

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locui de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

li"
MODEL 1

ARHIVISTICE

Observaii

----------------------4---------------------j-------5-------1

51

12

Scrlso.re-de

1814

lul.4,
ucuretl

ctre

gl

1. A trlno Costa P t1"

l an us

Cost

mai stmte

in sta~e

fo

s~ f c5 nimica.

pro

rte

ce-I

vrea

scrIe;

Jhalache

roa9

un am net;
c i

dv

la Poll~ronic,

poate

mat

s.

.I

r 1 1 e eu 8 1,

c ci n uma 1 est e s f 9 u r de

c vreo

gube,

mal

ii este

9"8$8albine

car 'este

l mte: din

tell

din cauza
dat

devine

asta;

de aici.

deo

r ~e sunt

pe

chem
dus

t' l

economul

este

de

me-

alt

tr

pl ce

0-

va veni

la Cralov
mari;

la' bl rou l
foa r t

togof-t

Sadov

lui

p r l ce pu t ,
BI

lut Ntcolopol,
la

pa-

cu c pul. NU-I

c51duf4'prea

maret

cu i)-utca

om,

numaI

daT nu

x ct. Se

prost,'

alt

ci

Oumltrache

topol,' cci

Pollhronle

l-a mal scris

do~torli,

dat

l s

puce

ltuela

c nu st bine

bulesc

lb

nu

deci

ce mai

parc

m's

ta

fac" socotelile,

s u altcineva

s vad

se

cat stlhu

SCBP

vrea

11 acum

s-i

ar

de ameeli;

scOt

021

nici

"Frangtttotul"-doctGuul

duc-

se

ceea

o c r 'braovenea

ia

t , n l e l nu m , nele

s nu-I m , trimIt

l-a

Cra-

car e ,i 1 in t l i n a z . c nu s

ge bine

1996 -

ru

Iov a)p rin

simte

Cd. 55(20 -

,Pe

a f-cut

n i

il

va

Nlco1

L- ul
s-a

deo rece

o p13nge

282

XL I I I
MODJ<:L 1

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

contra

L.gumenului')

900 6e groi
pis;

pl

pe

este

el

6 'an f,

dar

de

13

1 u 1 .4

nu trebuie

'st

e 1

iilcheiat5

pentru

~'r

35 de miel'
I n c 232

oc

Tn c

sare,

? ).

carnea

groi
tot

de

sume

de

i5

sut.

gro~1

157 o c le

.i

tn c

de

la

pici

de

, s-a uda

berbe.

de

acesta

v~ndu , 378,38

groi;

11053,5

teala

un mi'el

27

ha-

le ~bueata)

fII'l~'

roi pinea
la

cu

ar

10 de

diverse

A primit

la

1 tO

de la

brutarul

g hen i

cu

C?olihroni

de

1900 de oca e de-fun

de

sa

petrU)

nul

Z8

personal.

Costa

i5 cu

m ri st l r l i pentr

garalltul

So co t a l

1 14

pentr

A'gapla

datare

eare-I

pentru

t e a s c

la

Ori g.

352

Observaii

ARHIVISTICE

de

etc.

bou

t soco-

de verific

trecut

In

I n partida'

lui

Petr

Ori g.

353

14

Seri

1814

lu1.4,

oara

Cd. 5:i!20 -

10 () -

I-a 027

'lu'l

l
cu

de'

la

asigur

rintele
i-a

pollhronle

n u la

a r

ct re

~e't r0

care

oare

adus

el)',

786 de cc a l e au
it

de

de

parale.

24

fierul

de 45; ~t-a de

prin

s c r l s o rea

Ch sarios

care

groi

Craiova

a primit

t as u l

(!:osta

eu

'(comandat

r ud

i, 1 t

CII

c n t a r u

rtid

lui

cu 658

Cnd

va

fi

- 283

L-llJ/

XLI
Nr,

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

II

Observaii

ARHIVISTICE

----_. ------------------------------------------3

o l l.t a

(printelui,>

si 1-0 trim~t~,
$1 s i -de

cu 125 d

l t. r e l u

p e r t l de c

ez

LY

.1--1 fac

~o ore,te

de oc;

llle cel.l.
da,

dar

poate

~0-1

a l c l la

o a r ce

nul

a ce

foarte

sI

te

460

cica

1~ toate

n l c I 200n

co'a
or.~le

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

Olt

ca

a
ra

ca

au s t r n s 100 de

inaintea
lor

Comotenf

1e

le

204

no~il1e

nu vor
; m I ne

rern
000

rin sc5una~i.

anul
pute

opre
,-

a c l ],

a ce s a:
strAng

incep

rnst

chiar

Oeoar

le

in

s fac
sau

de

S a do Y8.

mlai

puin'"

date

turma

r Imi t la

In t o a-

lor.

sunt

s+ a f~cu

de

de-

de prune

de ac

dar

scump,

rte

trimite

de o c a l

coseas

de mi:\suri.1

munte.

recolt

ut~~e

la

10RO

-1

o aduc

re

IIBrobtna"

fo

pte1-

100
la

afacerea

de capre

e xp e d l ar

pn

b. A rep?-r~t

c p. Mine

t ~ a'

de

ta

IDcurl le

peste

a lc ! nu

Cum ii

fac

5-

, deoarece

e cineva

[s ac l de 1n~

ch'I u

acum est

reui

te

e ep e.d l e z e i

lna.

Co co r s t I nu are;

~ar

ele

destin

ce mai are pe la mo-

caute,

5:'

de

r o s t .de ni

te .junge

o s~ trimit

fos

de groi;

de b Lt a t partida

c rei umi)

nt ru

';00

ua t l rle~rendar:i'

groi

cbe s sr I c s

ca si prlne sc~ zaptsul

r i I e r t I i-o

In

de din

6000

de

ce SQcoteanu

- 284

Nr.
crt,

Nr.
vechi

Data i
locul de
em.tere

este

ocupat

Caracal,

eu

cu predarea

nu a putut

p o '1 us n jet I

I
I
I tin

(J'rJ g.

reiolva

t
I

15

1814
lut.5

r ..,.

r-

eri soare

('1

354

chestiunea

cu te 1n Ici t '.

e t re' 1.... HAg r lanu

Oteteleanu

Cratova)in

legtur

tarulul

de a-I

grosi

t a ret uce ru l COns t an-

entru

cu

refuzul

imprumuta

d
de

10.000

necesitile

tina

Judeului.

II trImite
lui

al

1000 de gro

Stefanache,

i din

350

cel

2000

de groi

restul

din

cel

de gro

500

imprumutal

Sm

r nd l t e l

v ut

eestela),

dobnda
luni.

16

Sum

Tu 1 .5

pentru

este

de

de

la

r-

de gros

1370

clucerul

de acord

..

ctre

El

a mprumutat

Costea,

vtafal

este

z ap I s u J

la

acum un an,

ce- t

il

prin

unul

oarecare
ov

CI,

c re

do-

dupw cum scrie

t r l mite,

la

nun t
b nil

Opreanu

plaiului

550i

Hagl

primeasc

Astrlno.

de groi

t de

Alecu

care

tu

in
a 027

de groi

de

bnda

T_

20

,XXRX&8X.xiix

are

1000

1996 -

precum

L.!a Cralova')prln

este

ce-I

t r l ml t

s-

Nlcoleseu
Ianus

Cd. 55/20 -

total

Scrisoare

1 814

ce re s-i

050 de groi')

la

Ori

355

(pentru

MODEL 1

Observatii

UNIT II.II ARHIVISTICE

CUPRINSUL

LII I

fie

ob 11 g

- 1.85 XL III
Nr.
crt,

Data i

Nr.
vechi

locul

CUPRINSUL

de

UNITATII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

prin
cJ

intermediul
suma;

unea,

ca

rezolve

mai

pItea~-

uor

scrisoare

cu ctr

c~!mcmi

t r l ml

Fi11p

chestl

vlstlerulul

c Imacam.

o rt g.

356

17

. Scrfsoare

1814

tul.6,

Petru)c:"tre

s is e i-

Cralov

oar

Stn9st'

cu

s-a semnalat

ne care

ie-a

de gr"'

1000

r e t u l de

ru

zugr-ve

sc~

pre
i-a

Int'r'
cerut

oa r te

1000

culori

le

fin

1996 -

I-a 027

tar
1.

de

ia

vops

Nu mal

De
st

cum r

Pagub

{sic)est

de

lte

ch

venit

IIzugravu

s-a

nel

cu el

de gro,

ca

ci

intocmai

entru

~blserlc

cela

le

n
i-a

aurul

-1 trimite

i le as c
sfori

ce s

aee

)i

z i c n d c

ceea

II

co cc r-s t t s n
ele

plus,

SW

Gavotau

femeilor;

tI'

cost.

3 R mnic.

de

5" picteze

r zerv

cerut

destin

deoarec

1250

blserlc

e ac e

'I

restul

de vdndut,

afar

intrzieri

Arhanghelu

i r

bine

27.0

(ocau);

fcu

la

n e qu s t o r l sIgur,

cu 4 paral
a terminat

la,

de

a vndut

de ocale,

ciuma

Petru

cu po r umb ul

pe d t o r l e la
1 120

[Cost

Cost

Hristu

pe n t

Ianus

care

f3cut

de 'a

?olihronie

cantitii

tuieli

la

leglitur
in

gro

11

de
Hagl

de o e le

Cd. 55/20 -

MODEL

SII
la

un pret
de moie

- 286 XLI
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

--

UNITA II ARHIVISTICE

-------

de

la

t ep

ar t , cci

uni pentru

ele.

este

frumo

sunt

fru oase,

i e>

rmas

I vechi,

si.

c lu l

I "de
I
I

nu m 1

o oorunc

dom

rani

(de

s cu le t l cu 1986,86

z vo>

ce

cu

a b g~t

S-I

l-a

groi.

afar

cu turci

de alei.

a f 1 a t 'ce va.

Ci r cu l

ceea

Dunre)

"ciocoilll

ce d c

1.

legtur

sbld5easc~,

Clmcmler".

nt e

a debitat

fcu

z ap c l L, ca arvanlii

i I

in

cel

mai

S-d

(cc

A venit

dincolo"

spaima

I ni

nu

aa cum poart

Lor

n ev an du t , din

cealmsua

alarm

nuri

les porumbul.

o vnzare

arvanl

de

mai

nIci

mal poarte

cere~lele

'cesta

trecuti

n e as c , prin

d l s en s I>

Anul

destul

mU$terl~

multe

VIa de la Cocorati

de anul

nicieri
sunt

sunt

comu

r Imi s do I

care

sum~

lui.

partida

Jrig.

357

Scrisoare

1814

18

ctr

de 1

dagl

A3trino

Costa

Costa

Petru

Bucu

Craiova

res t r

att

pri

mIa

J s fii 1co 10 po 1 1- u s ft IJ It s'" p 1e '"

care

c~ci

iletru

I Inform

t e n I L, cat

ce la ar,

acum

az c

doctorii,

trag

la Cocor$tl;

1e, b ni i
1996 -

I-a 027

dar

nu mai suport

clduri le de al ci; el prefer

Cd. 55/20 -

lu1.6,

prin

t anus

s se re

aa nct

to t ce t r imi te

..
5

(t- I

MODEL

Observaii

-------,---1- ------,-------------------2

3cG

CUPRINSUL

I I

scrtsorl~

f le pe

- 287

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

li II

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

adresa
i-l

lui Nicoloool.

cerut

dup

un

ce

Logof~t~l

RibescJ

de "'000

m::HUi'lut

sI

a lichida

de groi;

s oco t e l Ll e , i

de de

l
rl
::::1::~~::a C:~I~:::::Id:~:f:::C:~e~11

da,

r imi

eu

te

u;

II!

e r men

!J

eri sore

ieri

l-u

30

alu

vl z l

zi 1.

$1 s

1acu

Ni ca"

i: ma r e l e

n"c !.covdche Rizu,

nostel-!

ra~c e cilm5cmo-

se i .

Ori

58

Scrisa

19

Jul.6,

9 n t : ctre

Bucu-

Cr

re

s ti

CI i o V <1

3,40;'120

la

me s e i de
lui

Ia

621

de

a portarut

103

gro

t ,

I an

t r

dI

1le

una

~-I Informoz:e
II

un

~i

cu o poli';';

iuvara);

d l s p o>

It'plle

i)

1 t ch i d el

r t qe vu

gro

c p i t nul u i

la

dat

a primit

de

Petr

a cum i-a

e ra o

lor-

1u i As t rin o

Par"

a 1 u T Sav

1996 -

dac~

re

31J\.)

ce Il ce re.

Cd. 55/'20 -

a ~ ca r1 a t

I~l co l ae

s up ,..
\

Ha

Il ca s a re a ce lor

il" ; 1 a dat

Nu tie

e I

Ern an u i l

de'l

groI

ziie.

1 e!J ii t li

g ros

soco t.

de

Il

1Gan -de
r ~a

re

c l m c

recumt

de 2500

de

n d.1 J u v

.d e s p re

roti
I

ceea

lm l r e - i o s c r l s o a r e

lovanovlci

ca s

1-0 p r e de a ]

dac

acela

do r e s e , s~- M inmncze

Bagi

Ianus

datori

MODEL

de 50 de

1uI

lbeni

288

XL II ,

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

Observaii

ARHIVISTICE

-2

sfZ{

UNITA II

{q

olandezi,

pe

cu

carI!

s - i t r J mj di

l-au

nlo-:;c

1 ci.

Iri

cu "aeov

t.

ocazie

p r l ma

1-

d l n f un c t l e pe; me reFe

OCJt

gU-1

si

ch

i!il

po s t e n l c i

ch e Rlzu.

o r l s-

359

20

1814

Ser i 5

ful.6.

ctre

Bucu-

prin

re ti

scrlsosre

il

Hagi

foarte

I d I e zel

Deoarece

nici

n fel

ir

in

pe

r:

din

lase

toarce

la

LS - I

co co r s t

la

Rizu

l
'

Cd. 55/20 -

19D6 -

l-a 027

de

o b l Lqe

s3-1

pl

la

5.3

fel,

el l b e r a t

va

n"

Incheia

determl~e

n p

rle ,

laco-

lna

mp

prtetenllor

da .o r t

a d i
r

le

t ,

uf ~-l

Cu ajutorul

t e e sl-

(--a n um l c i s p r avn l c la

:lc'nOlVr

P trog
el

ca

Consulat

fost fcut mdre postelnlc,

!t-Ie.hedlnj.

Duz c s cu ,

s o co t e l l Le 01 c n d 'se va

te. Ar tre

pe

Ilsr

o exp

mna n

lui,

i el

in o c t omb r i e s plece

vache

~-

toi

Bucureti

de

to

trimite

pune

prietenul

10 I

Pe Astriil;)

laaralovc

1a co mj 5 U 1 Gi a Il i S ca-

o rtn~_re
DCO

nu poate

Ic).
plece

tru

fi

import~nt5,

Cal a fat.

navl.

fcut

Costa

n un t

il

G.1: I co 1opo 1

1 Ci Ioan

O'

l an u

care

re

lor

MODEL

de

ree

(RuSiei)
la

oe

am~lei

Dub s a r I

f'cut~
"o

L,

- 289
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

XL III

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

~4

III

tos co v e ,

o vnd
nu

Va p

a tap te

Mosca
pus

au

dea

te

de

ca

de t or ii,

Il' d.can

cumprat

ln

schimbu

g si incaseze
de gro

de

\ii

b l n u r l sau

acesta

acolo,

el

r:

te rmenu

a~are

_7-------5------

e ce

scape

1a

i- u

de anu

mrfuri.

s
~e

ii

zapiselor

al

Il

roa

c-t mai 'rep de cel 2000


1 a Oteteleanu,

de plecarea

sa.

'd I'c

care

fi

na In

vii .

1un

Itoare.
Ori g.

36

21

Scrisoare

181 It

de

Po l l h r on l e 2.... Costa

la

lul.7.

Hagi

[ anu

s ia er-

care

v e s t e a pe

oara

CI.I

tur

c l !,

e s cov l n

sur

care

l-a'

'1-41

LPentru

Pe.tru

d de tire
n

linitit.
anl,

legtur
rachiu

cu' 6 groi

s t I , P ntru

gat

-'1 cu

m-

vumlnlc

va

co n s t r uc t l Ll o r de

Constantin

ce

ceea

nY

la

c.

A gsit

crctumi)~

p un e temeliile

Stefan

Costa

dat-a,

de Drg

la

'l-au

to

ruoste

neala;
lui

61

22

1814
ctre
lprlfl
1996 -

l-a

predea

Stefan.
)
O ti s-

ca

Scrisoare

iul.7.

Cd. 55(20 -

s-i

02'7

Astrlno
care

il

de
~ost9
anun'.)

nscrisul
nu se

la

MODEL 1

domnesc

plerd

medel

Icerul

?etru)

la

au

f~st

Areud
Bucuret
em l s e

- 290 XLII
Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITII

I
p e ce t
5

,.

- I

Lu

tur

!J e fi

1
1

si

Le

--u

y~!

11 ':\

uct

a te..

.r

ar.Ll

dCcfl

"

S U [;i fi,

il li

[125 r:e grosi).


rlg_

362

23

Testamentul

1814
lul.S,

.cost-a

SUC\!-

ca ceun ce r5nnn

re t t

-; n

C
I

l~

II.

al A-

I a..

retru)

pr'ln

p f.....
r

U"4

unde

g;;'~f.C

parte

c asr- f} 1

rJposatului

s
J j

care

acesta

de la ~1
.....!..~, c . a
s .:'

dnii

1 C f.

lalte

. ui: r;jr.i

Zltari,

Ioan

~e 7~par

&~
t
GC

ie l

so
0e(

il

l c la

P ma .

fr;:.1

s I

p r e un

j 1:1,"

&'1 c ic r

G.fH~oloflOl,

d i s pun e

de cuv l in:'

r:::

(Astri

Con s

ce 1 e
53'r.

s n in

1"'.

Sat

ser i 5 t f.
Cq:.t

! !-~r -s t du l

CI'

e (f ~c

t ~

Craiova

Constantinopol

pentru

1996 -

I-a 027

ci.

mrfurile
in

Pol

h ro n i F.:

incheie
cumpr
contul

o socotea
te

lui

de 1
"Hagl

lan

Costa
tav

.."

Petru)

cov boltaul)

lul.S,

Zo t u

t enc n t u 1

Costa

Cd. 55/20 -

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

Petru
(mahut)

fraii";

cu 80 ~e

,. coi
g~oi)

d
t

pos1 cot

- 191 XL II I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

de

tam

.,;

cu
da

l.hH'.!

cu. p
r ot

li

r:11" t ase

rat e

'ft

C'

';):;1

i (:11 i Te'

(}

u:'!

la

cu

5 d r a-

ro s- "

coi

i/2

"acrocJze"

n f l o

'

11

a jur'

de om", 1 1u i p n t ru

d~ l~ Constantinopol
p! 19roi:):

ZIr.inica.

rou

1 fes

i 9 ro r;i:::>, 9 . 12

d cu te

lete el marfi

p-n

n s p o r t u l cu

te'

11 gro,.

i L1 Il i P.

.0
COiJie

64

25

1814

5cr'soare

t ul,

post

3\Jrlo1anl

&)

c tr~!i

Cralova;)

sn:.mat

gi

fi

C sta

l an us

care

mo a r te a

~ch;zii~na

Ipe.1tru
Oup;'

urau

lui

.:05 voi
';f.

l Je

~t

b~r

e i

de

t:,on

o::fe

grb$j

run t

u s
va

oi

l , erau

rea e

al

te .
1ui

j'

est

A p r l ml t

su.

d r nu

pentru

incepe.
ta

rlmf-

. n 'care

nimic,
!r

Petru

co',firr,

~I

01 o r nu

I-a 027

in

Const3 tin Djmi~ri

d,)u' r v e s e l' n t r u unt,

cei

1996 -

de 1

re s s c lso r lI d f n patrt

Ce rne ,l

Cd. 55/20 -

MODEL 1

c agatet
la

l az a r e t

:loinc010"

"ach l z l t Lon e z e
p

tCexl

r in i r z p l s u
, omu l

lui

292

XL I 1'1
Data

.~i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

bLJ

2.r

CUPRINSUL

U. 'ITATII

ARHIV1ST1CE

Observaii

Ii

Varda

:J, dar

a , el.

sau'

nul

Jy5

din

V-

.3

'"

_1

ro 5 ..r:: t

Ca

Il.

o c re

IlU

rl

-1

Imit
s-a

s up

bani.

r-c

ap

I f Iu l u .
II s o r i "n

nu

~~um

l s'-a

mar.

,~elil'~ia

r a t c3

C~iar

As t r l o o

IJ re

S..lU.

rmut a t

Il

I-d

i'r;l>

de c

lui

:n l t ,

foarta
rr

n i pt e

.ri:,:i"Ci1

<1

d~ ~oar:~a

n t r Is t t

le;

P\2t

Ibrictun:J11

a afl
-

mu l

(c t c t ) ,

"C

:;~-

o ocazie

~ig~r3.

Ori 9.

365

1814

26

lul.9,
Sucu
re

st i

I
I

~
EJ

ri

U tI t

u 71

C~

<,;,;:

e . u

..

Il eli

CrJcv
li

Z l' ~ r a v

I
I

I i
I

plus

~ti ' 1

a
che

r t

u lc l r Lc riic"

cu

1nC-t.lotl;

I,

nlJ . r .zc

in

st
ca Tn s c r l s u l "C

u 1.1

nu

ban l i i mp r uu u t
bnda)
l

1996 -

l-a 027

an

d\!
p:-'st,eazcl

la

,
I

stc

ilr

pentru

un zapiJ

cu Juli n d e dt:.

de d a co r i c obinut,

Cd. 55/20 -

MODEL

ce

c c r ie

o s o co ce a l,j
t e s ch

i
il

de

(d '-

c .iag i

1;.;: ac

st

1"

- 193 Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de

CUPRINSUL

Xl tI'

UNITAII

MODEL 1

ARHIVISTICE

Observaii

emitere

s-I ~C;
I

,1ele

1u l , ci

nus.

e neleag

(Buzes~u)

p ntru

zle~nd

mb r I

pe

e re

dob

1,

ste

uma de

1785,

sV ..l r e lt

nd , peste

d ci

i-a

lu

t z pls

dob n d ,

z ap lui.

nc

eze

a a.

t r t mite

desemn

in c

5e

z .

tin

rulul.

mnat,

ze

1 ac

de

ac

banii,

cci

demul t st

u b ni I

voi

~u

dobnd

sat
c

se

; 5--1

nevoi

s-I

c
exp

Dlmu s-

b n i i de

groi

1 -

-1

d c

de

la

p ar.t-l da

dleze

Ntcol
pe

cum.

5-

ns

cinev

groi

la: emitent;

comunice

in

pe

Cons u 1 t,

11.79;3,30

eschiveze

ce t 2 O OO d
,,- 1 tr

1 p rin

trimit

restituie

u s-

nu vrea

a a lui

s--(

ta

trimit

cel

colo

fr

crisortl

nun t t s

1 l-a

rsona

. 1u lOt

va p r da

Toate

Inclusiv

,42.grol;

II

of Ici

5t

i;

datorie

d c

la

gro

s - 1 d
Iar

1cu l

-c

regul

fUr'"

groi

de 274

aceast

b an l l ,

s-1

cu

in

60

J~

I nu

t-

30 octombrie.

d ci

ca

ltease

ce

1811

2 gro

H gl

luni.

uma

toat

din

1814 eu 7.60

e l un

pun

lui

ou

do nd

ca

cu

sc

nu d toreaz

v ul

ni mt c pen t ru el.

noi

s pl~te

refuz

t b c,

cu H 91

ac
la

apa
ne

Otetel

l u lj r nu e
L-a

nt~ln

.--~------~-----=-----~-------=======-~------------_.--~----------~
Cd. 55/20

1996 -

l-a

027

.- 29~XLI II
Nr,

Nr,

crt.

vechi

--

Data si
locul de
emitere

---

CUPRINSUL
I

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

------'~---~---'----------

--------

I})e Astrfno

nu

tie

l i-a:'spus

un de s e

oEi t-

pe

vida

f-~

ICt

timp

a st

Imal

bine

vin

la el;

d r e n d se

plimbau

l-a

cmp

Icar

Int-1nit

promIs
t

clare.

c"'-1 'aduce

i s-

s"

e1's-a

la

el.

simit

refeut;

mult

a dat

l'

servita
I

rllor
",

dispoziii'

pe

6 iulie

s-a

din

acolo

el

Costache.

A vrut

I to

!
I

se

Tmbrcat

'f)

du al

la'

nou
4-0U

se

mal

trtmls'astzi

la

n l c l doc

se

de doctorul

FLev a , psaltul

cel

doI

I lui,

A vrut

Il-au

lsat.

i
ca s

Astrlno,'nicJ
pn
doctori
b un

i tul

vin

mai

mult.

des

re

intro

lui

sptmn

n l c l astenie,
cteva

are
i

nu

ta

AstrJno.
are

re 't este

"fumuri"

nu

mal

care

de~

mnc
aer

curnd

c va grav.
in

dar

I se

numai

stea

dou

la bnuieli

ct'mai

s~ntatea

are

nsoeasc

el

Rlzu

duc

Intre'

Astrlno,

nu

se

r 5"'-1

Ateapt

I v t n , cci

doar

pot.

vechi

nso

Olmftrache

nu

m c

pt!ma

la

el

duc.

Polthronle,

tit

oameni

Diva"

serdar,

permis;

de acord

dus

dt s t r e-

dunarea

Tn caftanul

u fost

r J I nu

Petru.

ca

domnI t o r u l cn u J"a

I l-au

027

oda'a~

eu

dar

l-a

mutat

ref5cut

r-min pn ee pleac.

nulul~

1996 -

t"'au

Cd, 55/20 -

le

l
IZ.

MODEL

El

re

ct
ve s t
crede

s~-i
nu este
sntos,
precis

re-

295

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

I~~/

UNITAII

XLIII
MODEL 1

ARHIVISTICE

4
U

s- I Ias

din.

cap

ti-

tn

n a t r u 1 ~ - t t r l mit t, n d i ca

tur

CU

toate
rep

I-l
af

le

c-eea

c:e-J-a

ee
1-

va inft

11 in

lor;

le

au

intre

spus

plteasc-

ls

ei

eu un r-va

1e g ..

sper

I (contLJ1)

r l it

c rllor

Astrlno

afaceri

Astri

curent

al

cci

oricui

de 31

u.

Ori g.
'/

366

Scrisa

1814

27

rsde'

lul.9.

Petra

Bucu

Cr

re ti

mit

plicul

l-a

rspuns

se

ctre

lova

prin

duc

tul

HAgl

Astrlno
l an us

care

Costa
P tru

Cost

confl~m5

cu s e r l s o a l I e lut,

ta

Rlzu,

deoarece

Pollhronle
medicul

Olmltrach

vine

la
priI

d r nu

acolo;

el

impreun-

Constan'ttn

cu pgal
Fleva

servltorul.

Ori g.

36

1814

28

Seri

lul.9,
etil

1996 -

1a '

in

numele

lui

.thanasfe

tre

ttagi

lanu

Cost

prin

Pesta

1u i t r l m I t n d ce r e d

I-a 027

car

sigur

la ItAnagnoste'P

heorghe
c-

Grabovskl.
Petru

ve ch I

Viena

Cd. 55/30 -

o r:

Cralov

c- . urmat
l um n r l

pateu

ordlnu~
la
eomp s !",

Observaii

296 XLI'
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

N.D.Pa'ciura'.

li 9 J
tot

lan u
e

urmeze

'S'~

"

I t "a

preuri

368

29

tI"

f lor lnl

Mrfurile

sunt

pe plat

lul.10,

catre

Magi

Novac:1

'eu ru~3m 1Il t

s ut

p l re a s c cerul

rvarritul
c
c

u I' 'Gh orghe

spun5

51-1

impreun

s -1 aduc3

rn

mun".

c as t l
'de-

j-

'din satul

r5spu~sul
1

stnele

dac'ar

put

cu ban"

l-a rGmts

3rvanltulul

v.

egi

ar

'Clot

fa~

1996 -

I-a 027

pote-

l-a

rcl

Clmeml

daoarece

al

de Iar n t t

trimit

e-

un om

fi

foart-

67

de gnoJ.

bine.
ea

z'" c a p 1-)1, t t

dob n d a lui.

de 9 ro, f

Cd. 55/20 -

s~

1600 de groi.

te

lanu

la care

s~ 'se Into

a s

suma d

z p I s u l impreun~

Ortg.;

se

Mueteti.

ului

1 llul

de

e r v en Lt u l

s compt2teze

C a l o a)

s e r l so e r-ea

de

fllnd

pot~c
cu

Ibrtctar

da dispoziie

c3MleJ.

CVim

r~ ~hltana.

de

ace s t a este' Mllenco,

din z pl's;

suma

ajuns

Lla

..e aduce

la

l co s a r l ,

III

I anu s Costa-P'etr
de

lor, in afar

care-s
t

i ii"

de la Gheorghe

Scrisoare

1814

ee t eal a cu

de eursul (monedalo~
245

te

e' f e c t u t e

tr'age o'Lpoliw~.
acelea1

l ud l-c a t l ll e lui

t riuri

1 tu I e 11 1

MODEL

Observaii

ARHIVISTICE

nIsip
folosit
p ntru
usea cerneala

1333

- 297

XLII

I
MODEL 1

Nr.
crt.

369

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

30

CUPRINSUL

l s po z l t l e de

l s p r avn l c l I judeJ

la

V l ce a e t r e z p c l I

b ni'

ajutorului

ne s

Iulie

din

din

pl

l , St"neti,

din

sumei

e,

el.
i

1814

Seri

soare

Zemun

il-a

tgur

sionat

pe

-1 d"

minte;

demult,
d r acum

lui

este

toi.

ca

pe

nu mai
s

afl

foarte

-1 ,

1 il.

z.papanac~
prIn

Or~ova;

este

lui

de

prin
l mp r e+ ]

Jutorul1

1-1 recomand

cu el,

pe
care

cnd

cunoate

1-1

ctva
ti

unde

timp,
P

de
1

ingriJorat

V
-.

Toma
aici

ma

Belgrad,

unde

este,"

bine;

Un oarecare
a plecat

car~

un om cInstit,

medIc,
a stat

ce

rea

scrisoarea

lucrat

r9I

s le proprii.

Constantin,

ncerce

la

a mal

f os t ve c h f 1h

primi

1a Panatot

la

to

Dup

xpe d I

socote

bun t a t e a

Adam Nicola~

ale

not

e t e , , in

Cralov

s .... 1 I p s e a s c

primit

t az r N o 01

car

ns

de

lanu

de
B rc

fi e

l b s r cmn

c t r e Hagi

de

ni

v.se,.

lu1.10,

nu

Dr-g

I
J04:

Iunie

I ! Cern

M~ciuca,

1 i ch I darea

Orig.,

strng

Si 54 de bani.

f" r
Pe

s
mal,.

ni,

vo r f I co 1 e c t ai,
Z" rfi

va

lunile

stele

249 de ~aleri

taI
c

ca

Ru s n e s t l ; Mrgin

31

tulul

sl

370

Observatii

ARHIVISTICE

1814
lul.1O

UNITAII

este;

cci

s
mama

Datornicu1
I

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 021

298

XL III
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

3 .

ARHIVISTICE

Observatii

l,ul
I

se numete

I crede c'" va
I 1, deoarece
persoa

heorghe

Matu i

Gheorgh

se

mal

Pea

nu

gsete

Ici;

nu

scoat

banii

de

pute

datore

z bani

11

alO"

e.

Ori g.

II

371

32

Seri s o a r

1814
lul.13,

comp."

Constan-

Bucureti

tlnopol

el

cu

nu le

rea

Insistent

dac-1

mpru~ut

cu poli

Accept

Cd. 55/20 -

t,

l-a

027

foart
domnitor.
t

de groi

ce-

Imedl

l t l ml I sale".

cel

re

glu")_

scrie'

mprejur

cu un armean
1996 -

"Tn

i
f

d scrisoare

asupr

s l o scrlso

ce st

despre

20.000

t r I mit ei

S-i

cutat

pentru

c"'-i

acela

solicitat

o scrlsoar
a promis

cum

l-a

imperial.

l-a

vorbit
i

Acesta

at

de 3 ori

Astrino

va trimite
tot

haznaua

l-a

nt

destinatarul

ncaseze

rece

la

c de
celor

dac'"

p rede

sit;

lui

Suu,

deo
l-a

pricina

pe viitor,

polie,

rost,
nu

ptarul
c

Petru

11 anun
din

Male

r e As t r l no Costa

suprat

hotrt
tot

"Constantln

prln'care

este

p l te

de

1u t o co p le,

de

la

cmin

deci
re ,
l-a

MODEL 1

rul

cum s
Cmin

dat

rul

20.00

p re cum
(pashal
acionez
a venit
de groi

.299 ..

Nr.
crt.

Nr.
vechi

_________

Data i
locul de

XLI II

UNITII

ARHIVISTICE

_7---- __ ~5--~--

~4

000,

seze

toi

convins

I re

de

la

Tara

n-a

ve

greu

b a,

ca

voie.

Po'"

mai

dea

de

ace

sunt

de

Deci

urmeaz

Mihalache
dornn

ca

acce-ptat
120.100

adau
misio
9io

(a

roce

convins

b~nll

de gro

1/2

lui

407,86

32/100.

&

reI

groi

de

cei

ceru' ~u mprumut.
1 trimit

ncaseze

polita
banii

lui
d

un cump r t r c re

tras

le-~

i c pl

al ,

poli

la' care

de

1%, nJsitJo

groi,

S~ o

ne

deoarec

a primit

ii 67 gro .l -dob n d.a pe

ul

c'"

de

invoit,

s-a

51"

io),

$"

domnitoGului

este

m I ales

l t o ri, Giisind

1-

sc:> O r Mihalache

1u t 15.081

de groi

dar

emltentul

asupra

u rm.

nc

insrcln

I .dea , co 1o un de

c as ap b as e si
20.000

si

st

far

ar scoate

5 ....
-

20

nczul-t

Ll.o l Lu ,

acesta

rJmlt,

foart~

pr

Rom-ne

::>

in

ban i I .vo r fi co 1'eJ-

C$

s p -t a r u l u l 5 !u,

Ldin

e r s o an

banii

ca s

poli

gir re;

I n c ~ -n u .a r-euit

~o-

cu 2 O. O O 9 ro t

timp'.Jnuvor

alt d a t

Ca

total

sut

pentru

Spe r'"

de pendarl.
t at l 1

in
la

pc

decI
de gro

100

(grosi)

semnat

1-a debitat
plus

de groi;

4 1/2

cu

b-nd1):

I-a 02'7

Observaii

si cu b ae u l 1-000

1996 -

MODEL 1

,1

CUPRINSUL

e_m~_re

Cd. 55/20 -

cceptc

total
r-i

de
se

10 zi l e , cc de 1/8% i
7.0.801

groi

s pl"'teasc

. 300

XLI , I

Nr,

crt.

Data i

Nr,

vechi

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

33

Observaii

ARHIVISTICE

1 a o r d ( nul
MI

f t rme I

II

D. S.

i f r ai

1814

,.,

crisoare

(ul.13,

Gheorghe

ct

Cr

lova

au

ls ure

I dar

de

Prvan
prin

de o e re'ee

aduc

Is

tem c

t rIm

lil

asi gur

tri~it

l te

'ia

la

de groi.
c

galbenll
ca

9 .Jb e n l l 'i

s fi
ei. Vam

Lom) fa "conac'ul

de groi,

la

ranu;

to t I s r'l u acest

t '",

cur

f-ri s tie

s
apoi

II

Intermedlarul

lui",

i ti

'c

moned5curen't'

monedele

60

la

un am anume

1 s

1tit-o

de

M nclu
lanu

'comunl'cat

nu cumva

schimbat
au

Hagl

suma

datoria

'vo'r

Gheorghe

c t r

le-9

uni.

i l

la

car

datore

nu sunt
I

oglu".
Ori g.

372

'101

cpitanul

Topo-

lucru.

Ori g.

373

Scrisoare

34
lul.14,

I ctre"Hegi
la

Craiova,

re

fr

t el

ti

sc

ul

1996 -

l-a

027

SAffiurc

Costa

Petru

comp."

1 a' s

voi~a

ch 1 t

moarte

li trlmi

t a re t a rn+r I r

s~ b impllne

bine

Ori g.

Cd, 55/20 -

Constantin

As t r l n o ,

lui.

t~ a fost

c I de

la

cons'c l ndu-i l pentru

r ls'o a r'e' de

acea
'fi

de
t anus

Bucu

MODEL

Samurc

r~po~atulul

..

sc

$1 s~Jute

i a
p

XLIII
Nr.
crt.

301"

--

Data i
locul de

Nr.
vechi

_____

emitere

MODEL

C_U_P_R_IN__SU_L__ U_N_I_T_A__I_I_A_R_H_I_V_IS_T_I_C_E

O_b_s_er_v_at_

----3

374

35

c r l s o a r e de

1814

lul,15.
ucure

ti

ag t

cil t re

anunH

il

ceast

I nus

la

sut s de' o cal e,


r dori9~

$5-1

trag

de-la

s il

fie marf

se

pr'cel~;

cazul

vale

in

ca r e

ce s t u ia;

re a

asupra

prezentare ,

eu a-

oam 10.000-de

pe n t ru
po l l t

c re

n om la el

- o p re d

cumpere

mult;

Kohe"

CraioV8tprin

trimite

ii Ioan

!IFra

s e r l s o . e Cit.

n u mi'

acesta

rfii
5 ;..:1 1

lul c

1 roag

bun,

ocale

omu l trimiS.

cc.

o va

9rJl

aib

5"

xpedJ

Inu

poi

Giurgiu.
Ori g.

75

36

Scrisoare

181'"

lul.16,

ctre

Bucu-

pr n c te tI

re t f

Ast ina le-a

de

l an u

H89'

10 n G.Nr<;olopol

1
Ca-ta

sigur

aic

e scrisorIle
lexandru

pr1mi

tari

" n e de 1e t r J rtl se

, ~up~

I-a 021

Tne

1e -

293

ch i rob

de ecatos

d~ asp r l bueata,

l3

e c l l I cu 6 groi,

bt~

(e ~rsint

cu 4 groi

7';

de a

63

e c on

a l e r ! cu 6 gror

'$1

l~

12

1996 -

Iconomu;

1131 taleri-dl

bucato,

Cd, 55/20 -

cWt

al ele s~au

curn urme~zw:

cu 3 9rol

eralo...,

la

Petru

pe un le lfl-a in~~nnt,
1 el.

s ri;

Tn total
a

sum

ils" t numai

de

510 groi
63 1/2

r urf,

asprl
i

c ron t a-

!_.

- 302 XLIII

MODEL

Da ta i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

6 grcS%l5;

cit

sau

este

nul

lui

pentru

urm5

a g5~it

ace as

gro

l ce

odaia
s

vln

al,

toate

prin

de

nu s put

po s t

p r l ra I :

pentru

"lOar

flat de moarto~

multi

pr le

au mers

tenl ;

de

l uc r u r l le,
I anus

H gt

toate

ftca

nct

Cnd au
~ al

. i
~i

de

1'1 con s o le aa

'Astrino.

ca

Jum5tate

>

aa de tulburat

Imediat

fr~telut.

tre

A fost

1.

rea bani 10'".

lui

la

luf Astrino,

comun

tea

s um , Pn

suma totali este

de moortea
--1

ordl

ceatalt-

ri

crontaler.d~ci
2513,21

a~teQpt

al cl ,

r l n-:

i-(u'!ligila

'cci

t eb u l e

p en t r u a veri

socotelile.

Ori g.

376

37

1 81 It

Ser I 5 o ard

lu1.16,

ganta

ctre

SUCy-

Cralov,

reti

frate1".

Hagi

Cladova

ru mintea

(Fetl-

pe

stam)

Chir1

1996 -

I-a

027

el

t.;

moarte~
i illp re s 1on a

mult.

lul.19.

pe

r-

la

Petru

pentru

ca r e i

l an u s Cesta

re

de

ce

le'

.de-m" 9

Petru
de

c i 3~ O

indeplrneasc~

lul

c;' t re

1~ Cr~iov

c r I s e s e s-i

c: An s t as l u ,

ca 5--1
Cd. 55/20 -

H 91' lanu Costa

S::.rf scare

38

E \TI a n u i 1 li ag ilo

consolndu-l

foarte

377

rem l t
I)mittie'C

ordinul

cu

groi,

lui
p.of

de plat

s ,

- 303

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

--

CUPRINSUL

UNITAII

XLI t I

Observaii

ARHIVISTICE

I Ct
v

pilvete'

restul

de

p 1a t J.. ace 1u i i.

ro

000

groI

de

p re cum i

i~

70 O ~de

p a g u ba.

O r j g.

378

ser i s o e.r

1 14

t.re ti git.a

I u1 2 O ,

c"

Orova

aducndu-i

nu C 0.5. t

la, cuno
Balk

scaden

pltit.

dac

facerea

a.P e t r u, 1 aer

fost ac ce p ee t

la el,

D.Tirc
-,

At

cu IOimitrie

la

pt rspuns'

uat .s f r s l

a Iov

n~ c- po lIt a

domnului

Teodor

la

.d

s u nu

Cabila.

Ori g.

37

40

Serisoar

1814

lu1.20

s ch t eu l u I de
cu

cunotln~

taI

moie,

Cost

r rno

it

aduc

de moartea

cu logof~tul

cumpr

A~la Argnto
a

promis

chi tului,
tre ctltori,
inscrisul;
I-a 027

lanu

cu

dar nu

lui

vnd-

un

10.00

de

i)jarnandi, care
medel-

iea (sic!).

va hrz,i

ea s fie trecut
I pe

la

Samurca

s~u o cum -rase de 1

nicereasa

1996 -

mpreun

care

l de la cp tanul

r~ndu

As t

t t.,

a ee s t u-l s ch t t , s-I

d
r

Hagi

c nainte

discutase

ctitorul

petec

c~tre

Craiov~prin

(la

strino

i?elagh.1 , starea

la

s amur cs es

la

tot so orui

Petru

Cd. 55/20 -

MODEL

locul
i

loc a vruts5

el p r l f

c"

- 304 XL II I
MODEL 1

Nr.

crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

Observatii

UNITA II ARHIVISTICE

4
1

indepl ineasc
tot

a ac
'1

formal1
soborul

tl'1e

roag

ln t e n t i

indeplinire
cunoscut

Hagl

cerut.
s

DE

duc

rposatulul,

I nu

ca

la
flln

un blnefc-

tor

binevoitor;

ele

vor

recunos-

fI

cWtoare

se

vor

r po s t "cu

au fos

ruga

71 vor

fe c~mJJeoc.ul

to

impot~iva

legII

pomen
I

mori

noastre~.

Ori 9 ' 1b rom n

380

41

1~5cr's

18 t 4

Ion

I un. 21

prin

Belu

mat
90

de bani

pentru
Martor
d~

Socot
numele

lui

Astrino

de o 8g8CI.

1 hasa
Cd. 55/20 -

1990 -

l-a

027

Cost

Pet

dou
avea

Jum~tat

u,

luni;

o do b n>

(pe

lun,

al-

:>

intocmit

tef

n Z.

Petru

in

de Anton,

Misinezf,
pentru

diverse

val o re 'de
t

360 pentru

100

4'cJt

u costat
cost

in

pentru

prilie

1813

au cost

, 52 de groi
dind'

". \.

22,

de groi

Ind)

I n u

vor

ca,

505 gro

suire

pe perioada

18141uli
350

de plat

16.r om n

Costa

rturi

lro

42

la

Hsg'

Ori g .

381

de

an li

talerl

1 a pung)'

riu

cerut

. ''''adu.'

de

ni, rievasta

re

lui

reia

St

trs~

Craiova
I

care

cu p-26

1095.82

groi;

de dramurl
'rele
2

de
m 1

"60 de gros 1,

ele,

- 305

XLIII

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
. emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

-----3

'1

fesurl,

multe

Imal

o c le

cu

19.QO

cear

groi

de lumnri

etc.

Ori g.

382

43

Seri oare

1814
lul.23.,

Hagi

l an us

or

car

ii

lui

Zahu

ov

de la lazar

Costa.Petru

anun
din

c~

Craiova

trimite

Zemun,

c tre

Neopol

prin

scrisoare
inform.

pentru

Ori 9

383

44

Scriso

1814
lul.23

le s enu ,

Din

la Constantin

ls p r avn l cu l Gorjulul,

Hag 1 la" u

regret

re de

L1

Crai o va'),

1 pentru

de 15.0~O

datoria

lO.OOU,
v

cnd

da

cit

tar restul
va sosi

l anu

noteaz

u ieit

numai

num

trimite

de

de 9ro

el la Cra1ova;

pentru

,1

lui Astrlno,

de 5000

chitan

H gl

c t r

de groi

h an u r l l e po s t e l o r i

Otete-

e x p r 1mn d u - I

moatte

ii

soli

ei. Pe ver o:

ca

9997,JO

numrto

re

groi.

Ori g.

384

45

Scrisa

1314
lul.23.

num

Pesta

H89

re

la Gheorghe

de

le lui At nasie
t

care

anu
Tl

Gabrov~ki,

osta Petru

nun

a primIt

tota;;e de ce ri de lumAN-rl
lui

Cd. 55/2il -

1906 -

I-a 02'7

H 91

nu i

Mucfu,

il

ctr

la CraIova

1 -a trImis

cele

MODEL 1

prIn'
15 bu

in contul
la Vi n

- 306

XL III

Nr.

Data

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

"Anqgnosta

1.

Papateu

care

a I

bine

la

I 'a

tirea

destinaie.

c-

IJ

d i ve rs e m r fur i de

inform
suta
60

de
~

ul

l co s a r l

florini

..

de

lna

de

anat

100

de

eu

;>reul

ca

de 248

de

fie

flori"
de

la

florlni

fun;,

dup

calitate,

7 fI o rl ni,

p n la

comunic
ai ci,

la

au ajuns

este

pn

sut

, cu

cur

t:

in

com il de

,-

primit

7 1/2 pn

aceea

ce 1e "ve r zi

7"3/4

la

de

mt j loc

II

flori/mi;

pleil

cu

de Valahi
p l e t l e de

la

1 1 pn

Iepure

42 deflorini

.
I cele

I Acestea

Turcia

42 pn

sun t p re ur;

1e

cu

I ce
Imal
to

cu

a r i t aici

44

de

cordovanele

lipsesc

pe

scumpe

ia

53 de

f lo r lr

1.

adic

in

.
ve rz

s-ar

scumpe

c t l v a f l o r l n L,

Grabovski,

a fost

le

lui,

lanache

trimis

ied

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

crud,

Sd se

de Valahi

verde"

deo e re

putea

de c t c

Omul

i II sunt

ua , i

sc; cordovanele

t de aun a rr.ai

,
O r l 9.

II

w~".tur

florlni

Iar

1 a VIena,

<

l cos

35 p n

cu

de buci,

--

1 3 f lor I ni:

1a

sut

de Valahia

MODEL 1

netVbcit

la

"verzi'

Viena.

sunt

- 307

XL I I I

Nr.
crt,

Data i
locul de

Nr.
vechi

46

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

385

CUPRINSUL

MODEL 1

1814

oc o t e l

lul.25

Petru

)Iul

e perioada:
Iulie,

pe

tru

noua

gro

s aere u

i-a

dat

care

este

mal

sus;

ui

etc

plus

grosi.

total

cu

n schimb

1 gro

oc~uaf

ll7l'
d

,30

. ros l ,

groi.

g pe

ordinul

la

groi,

l , Peteu
d

o c le

lspravnlclul

381,12

lotov
de

l n ,

mpreun

care

a rm

cu do b n d

1ul;

1 11694,14

lanu

Deci

Arfon,

ntin

650 de of
Hagl

dOb-ndf'

tot

gro

o s a r s e n a a lui

. I

1S0r

ce e a ! dobnd,

, in

783

eo-

oi:

pung

3.000 de

dobnda

1 a 25

a pri-

cumpere

la
eu

12.075.2

trimis

f.otov

la

l"ehBdiniului,

Tetovo

pentru

de fa Con~t

2000

Go'-ju

roi

nc

din

Ianus

p:""n

Pateu

ea

4 1/2

de groi

200

lotov

tov~rie

s me ,

i cu

de (H gl

nuarie

of lor.

diverse

de

Peteu

1814

nerclalizarea
mit

ine erat

CU

fac

d tor

de 5 groi

6570.32
la

pun

tun".
Copie

86

47

1814

Seri

lul.27.

Con sta n tin

Bueu-

Costa

r e s ti

pe,ntru
Petru
nici
IvaSlle

Cd. 5'j/20 -

soare

1996 -

l-a

027

Petru,

de
!1 an

l o ti"

la

Cr

moartea
Iconomu
cu

ce

fi rm a

se e cue

Baharntcu

c t re

N i co 1 ae

Ha g i I CI n u

l o v a , con s o l n du-e l

fratelui
nu

II

tie

As t r l no ,
nici

; est
(sic)

unde
frat

Mihail

Desprel

st,
le

lui
Iconom

.308 -

XI. I I ,
MODEL 1

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

UNITAII

3 .

3~G

CUPRINSUL

4'1-1

P. vzut

Caracal.

de
d spre
luI

tiprire

ii

prim I t.~ z i 1 e 1

ac

dat

dispoziie

lui

la

Vl e n e ca

camil."

dIn

apoi

5-

Mlhalache,

trimit

Chirlac

trimit

1 a S t b tu.

de

st

do u

c-storit
rn i '"

13r

lor

Scrl

1814
lul.28,

ctre

Sucu

res tl

de el

Pe

Iconomu,

cu o n poat

rece

a lui

10 i

soare

Uagi

an un t

I suta

aici.

dep

n u ,

g.

Ori

48

Sa. r l

cal e ti,

"l u l Petru

I H 9I

de

"Fraii

le expedieze

fratele

'-1

Farang

prin

Orov

. 11 cunoate

Ce

o scrtsoar

est

seri

ce-f

'C;1Jriacodromioanelor'

Theotochios;

care

387

Observatii

ARHIVISTICE

de

I an u s
ciJ nu

1a "rrat,iJ
la

le

Craf6va

prin

convine

p a t ch l n ,
de ocale;

I o an (ohe

d l c

la

care

preul
95

ceru

Ruscluc

II

gre');

p r t u l ofi

ci

1 ("fix

aici

nc

tiat

preul;

convine

il

de groi

suta

de ocale,

10

I mutul
marfa
ffe
H~ 02'7

nu s

pn

la

se invol

1- r ,

da
trimisi

retul
marfa

10.000

und
la

Ruscfuc
a

le

s-'

de ocale,

vtne

Giurgiu,

mal

le

83

de

c-ntrit

en e te ut e t t i e cu sacii

iar

in

de 85 de groi,

d c

ch l r l l le

1996 -

este

rspund

colo,

Cd. 5'5/20 -

t")

suport

el.

pr

dea

incarce

uor,

ca

dar sJ fie

o-

s
de

- 309

LI II
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

nu ~thl

ca l lt st

oraf,

cu marf~

amestec, t~

si nu fie

de 61t

~oi.

o r t r.
388

I s c r l s prin

H:l14

49

N.S

fu 1. 2

l101

ade ve re

groI

de

bani

tatlui

50

18111
Tul.

el

gro.,i

re t j

l op

(paharnicul>

t anu

luat

s LCosta

I nu~)

noteaz

cu Dimltrachi

rin

c a r e emanuil

e de ve re s t e c

>i

lS.paralc

t sl

comp

dC1

la

II

Cel 55-i

p l t e as c

dr

G.Nieo-

';I~an
fi In

acesta

s '",

Hagt

;>rimI t 1263

.!i

nu s Costa
~r(i)i

Petru.)
Dimitrie

cluc_Tul

~ocoteala

it

10,8,7

It

torganta

9Ucu-

te

v , (Hagi

Inscris

9,

su,

Pl!

exofll

!Jri

H gi

la

B-ilcl.

s-

ce-re

desemnat

e t ru i

Ori ~.

390

51

1814
l u l .29

I n se r l s p r l
rie ve r-e s t e cii

eC1re p re o tu 1 N i u a-

fi

a d a t '10

'Duml t ...
u,

vo I e p o cov n I culci

totu,1

in

e r e s c era
Ori 9 .,

Cd. 55/20 -

1996 -

l-a 021

list-.

de ta l e r I de bun

fac

ce r t e a hli arhi-,

de?'

"se r t e

care

" .

1b rom n

310

XL".
Nr.

Nr.

crt.

vechi

~~~~

391

Data i
locul de
emitere

2 __ ~ __ ~~'3

52

CUPRINSUL

__ ~

1814

UNITAII

ro

le

Bucu

ta

Cr al

re s t I

va,

C'() I

o ~rn e n

1 u 1.) t s are ai
ChLr l n

ban'.

i num a l

~ra'1fl

v nit

au

CH

u1

re;

scrIs

1-.,

l t I ben!

chldeze

1814

53

1996 -

I-a 027

o rte

lui

vzu

e r co f ce a

cH~'. ~ u 1

eu

luna

(in

r e t e z e pentr

s c r l s c

e 12 iunie

partea

,~~ t

J-

c ind t-

Dec!,1

e l anu l u l

r I ml s

v arne u'.

e ,~ turei,

CI

1"
dat

in

ce va primI

d~ la ocn~,
~ ro st

!,..=fi-J

va
-:lea

co r e c t : i3"'1rcovfa

~c""ote~l?

1813-1el~
Cd. 55/20 -

! -

socoteal

x)

392

~cverin~

sdeverfna

ntru

u r c l dIn'

('toi

P s r ru

t CI t

eu el,,:,

~4oshu

1 e u,

s o co t e e l .

I :);'iU
~di i

de' 1 3

d l 5 e t..I

<1

"chJdn;:c

s..,

<'Iugust

o l n du= I

~ J an': 1 u t

I an (HAgt

1n s c r t soare

u i As t r J ne.

+-

r. c;j re H .~i

v1st'

iul.29.

Observatii

4~

d::? la

5('rI50~re

ARHIVISTICE

C'c.ltdr:-T

dA 669,16

florl"l.

MODEL 1

dorI).

in total

311
LI I I
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

1069,

z G

ca

tin':'

H; flori",'.
d l ve r s e

Isu,t

~n

d t n ec r

I ~

es te

Iflori

cel

ca t a=

(hul

l1ci11

't,:(

c a r e vn

di

SlJlO

lod;';

le

u fost

Il f l o

595/

r l nfl

~ c1ec ! '"o co t e

no

l ; t i '.lor

mai

$-

t :t

"

cursul

'1j.
Ori g.

393

S r~

54

Oa

1;: f i rOl\)" N t c o 1aei

de

r.

le Craiova

Bucu-

f,";n!ita Pc

retf

g5 s- inm6neze
at~ ~f

ru

care

prin

nA p~rat

dou

ane

s; 'a ce~~ ce ar" de prirrit

de

se

1:~

al

i 5(,,,,1

f1strln\,)

$.

c m i

1"0

scrIsoarea

ara.

sa le adr

cs r e S-

a trei-

te

$'

ntors

Il

trlmi,

.a

l ul
el,

pre

~coeal> pl"iml

~~tre

le r l ]

Or l'g.

394

55

1814

lu1.3l.

c; ,

t 1 an

OITl~ /1

l a cele

sti

de ~Anagnost

ch e
p~

li ci t c~rt"'3

t r

cu ce a r

10 b u t o

Pap

o o co t e \11

de

l mn r
I

ve ch j

a tu'

le

Viena

,1.

H ag i

sari.
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

MODEL

021

"j-)";:JI

Idl

C sta

b u t o a I e s-~'

10

r ah

lui

cv

Franz

t e rme n

P t.ru s l frai

v n dut
de

L n dmarm ,

prin
luni.

misit1l
1n

c e tltatea

l co

f.1I.

312

XL I I I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emit.ere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

car

'

~o_
, S7
_e

ccstJ~

Ir

!j

wh 1 r I

St3,

lor r t,

['1 i

h~ 1 t u r 131 Il ~ ..3 cut

-1

c d nt ~.ri tu.

de s di re

LI

m I

prlr.1cns,:~

Hagl

la:1!..IS

f l o>

4199,20

r 1 ni.

, riJ

3951

1814

56

aug.l

lasi

'>

ctre

I ~,u~

H ~i

1.3

Cr~io'la

orI

~Dr_

an;J
1)

1 ,

n ici
di'i

ti .,

sI .i
(

,3 :: P II Il s;

se

me

li

Uel')

s~

r f .'1 i t
5~

"i

Gr

bal

lui

As t r l uo S.1 i
e r l e la

5 a val

aco t o

Cd C jet

,;,;,

~'-rea

f.

st.

Q r l q.

396

57

scr

1814
aug.l

B u cu>

e cova ch e

$"'"3
CA

c on s o l n du+ l

I~

re

d::

mc de In i ce r-u I

la

t!.~g

~en_rlj

.raiova

l an us

IWHI

Ilt;

f r at

lld

re,tl

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL

pentru

calc dnu! pecetlutt~rf.

trebat

c a l err c I

c! a c

<';\

r. r 1 !!': r t

A in
t

ex a

- 313

Yl tii

Nr.

Nr.

crt,

vechi

Data 51
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

1------1-------- --~--.----------------------------------Z

cum i
fost

seri'}!

c sta,

negatf~.

dar

O c

le-a

s ame u l u I lvistierul

hu

le-a

I i

.5

expediat,

I le

totul.

el

trimit

lui

ns;

r Im l s t d r oricum

c~

cale,giuluf

a,

VE,lc

por:

da r s

e est ela

adeverin

ost

s-!

s-a gndit

s-I

si c le 2

sau

mai

l anu
1/ a

pentru

e asl-

da o

monent,

rau l t um

ul

multe

jud.

la

~i Hagl

cuta

Va

d c::' n u tii

n d

le-

pl

de

z p l s u l ; Ii

gst

rezolv"

expediate

groi,

provizorJe,

vor

r eb u l

cau t e

el;

aici

acela"

~~ v. G'" cfne

de
l

acesti

13

nece~qr.

, tax?

z ap ls u l de.21.000

cumva
i

ia

au

c roet~

de e c 10,
t

le

5'"

Oac~

predat

SCarlat

rspunsul

p nz a ;

ol

o rt s .

397

58

1814

Scrisoare

aug.l

'Petru)

ctre

13ucu

CraIova

rett

de

a crui

__~
Cu.

55/20

=_

gsete

I i-a

vizitat

1996 -

I-a &27

la
pe

trimite;

egumenul
toi

pe

==~_=_=_===~,

Ieri
Bdinco,

cunoscuii:

groi.

lai

origInalul

Sofronios.

bei.zadeaua,
de

Petru

un testament

fi lspt

1-0

Golescu,

~e.dat.!t4.000
a

Astrlno

(Costa

c. inafnt

care il anun~

copie

I se

Po1fhronJe

l en us cos t a

Hatli

prIn

muri

veanu,

de la

care

are

ml t r c olit.l

~~

1~ -

XLI II
MODEL 1
Nr.

crt.

Nr.

vechi
2

1'1-

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

s8

Aa

cum

a spu.

ee i t

,"

Dlmitrche,

foar e

huri le sunt
partid

intregT,

m s te c t

ci numai

Tn t r'e r up t e , fragm

fac

; nu

nite

"tare.

crurlle.

re

glst
s

ff

Co

prieteni

cui

ch

S~dyi

~e

acum

ncol~

cris

are 'de

la

~agf

Ianus

t t

ti

s fie

ut b an l , s& riu mar

strini

eu r -

s-au

credincioi;

clpru

lu-

I anu e , t icolopol

te lut Hagi

prieteni

cum st~u

comp

soco-

lor. ~a s se tmur~35c5
Trebuie

I,

su

Va trebui

eatastlhurlte

ap 1 la

catastl-

atent

d a la

Ori g.

398

59

18 tit

ilug.3.

cdtre

Bucure ti

rin c~re
scrie
i

nJ acum
V

ru moartea

explice

cci
de

l-a
In

molll
i

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

c n~ a putut

stricat

cere

c uZ~

la Craiov
s -1

p c s t a Ll cn u l o ls n u l t ,
consolri

pen

lui As t r lno , incerc~nd

fflotiMia

perar

Petru

obinuitele

neateptat

,it

C.Nfcclopoi

dec rece ~ fctt bolnav

s-a

II transmite
t

Co~ta

anun

pentru

'Ioan

de

de alei
mprumutat

zestrei

chestlunea

dus

\a ~cest

rapId.

t s-

la

tr s sfrit

pe beizadea
ace5ta

dnd

lu l , Apoi
cu caft

sfir

Nicolcpol

dus pe Astrlno

1-

de groi,

El

nul;

ami

ca

1.

cu 45

am nat
fost

emitentul

- 315

L, I ,

MODEL

Data

Nr.

Nr.

crt.

vechi

i
CUPRli'JSUL

locul de

UNITAII

ARHIVISTICE

II

emitere
3

,I

I 'i""'\~1

Ori ~ t an tin

CU

tcr 'Su

eu intr

r~le p si Ile,

prIns

~r c

r~a de conflrm'rc
~u'

hoierllor

pol.'

r ln l t

ee ur' ~,

(de-

P ....t a r u l S u u c t r o

("~ fi

r ton

In t

nct

IdJn
(drn

Jara

laece~tat-'

r t mi 5

5 ~

de
a ",

E:

ca

cur

pe domnitor
ca

001

s
u

aprobat,

ce ta

Ihronie.

a co r d ,

du

s p - t r u 1u i
'i u

1 a-

SW

oferit.

ntinopol

O'::" ,1i t -

C'::>

rede el c- e te

este

pollw

n contul

'Ju20.100

rad

Rom;; ~a~c).

alt~

...
ra t i

c t io n e z e

1 i Asrt r l o,

9 1='e tel

a din ti'

a lc ,aa

ea s

Cons'

I op li

-a rug~t

,ac'?

con v i -

c s l e r ul

I n 1 in.

va purta

ce v e vnT
/'!'Iei ':Ine;

ti

Ccn s t e tire

po~rte ~l

r0Mas 5~-

nunt

r'!lc

(tIl co 1cp o 1

ele a vo c

a,a

il

c cl

Iache,

1-

de, i

nu 1,

c ( s ii s

Ir;, r. c r j c ori t

co

AstJino

CQnst~ntlno-

1~

lui,

',H'l

in r

trzIu.

vol e ,

de

c"'rllc~~chatjllCor

rea

dat

,- c:::;. n, ru Iu '

r-l

a intra

S6 p o r t e : caft

confTrmaren

~,tpt

folos c~ scrlsoa

sTt

nl! f-

domn l t e ru

spJ

CU

to te demersu

pentru
S

~-a inc-pfnat

'i

o mn lor

u II u i

c a r e v a ss l

fost

de 20.801,32

19,.0
Cd. 55/2.JJ -

1996 -

l-a

021

1 asu

ra

l u l A<;trJno

la

ordinul

lUi

Observaii

- 316 XL Iti
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITATII

,lIDlmt r1

(3 S5

eeptat
b an

I moze

lui HAgI

groI,

seri

t ras+o

den~a

moment

acolo,

un z pas

pr gtit

poliel

i n t e rz l

leol

seu.

li

A vzut

al

tr

mite

I on
l!J96 -

I-a 027

deIe

A primIt
corespund

luat

s i

trimit

cel
Alex

ncasat

nd u

1000

n contul
ce i 1 a l

1 1 OOO

It~ 'adeverin

ce f 1263. 18 9 ro [ da iI
lorganta.

leoane.) i

pentru

(de

clueerulul

s 1 n c' s z ei

aces

Va pl c

ln.

la

vul

cu datoriIle

de la Oteteleanu

de groi
~u ;

tot d

Sper

1 mportu 1

lJchideze

d y rina

11.797,2 groi

car

este

Oimu.

leo n le e

II trimite

t pl -

ca s~ se

II

1n octombrie

zugr

trimite

Ii

r u lu l suae s eu , ,-o

ca s

nul trecut

de

A nmdn

tui fel de m rf in Rusia.


el

um

.i

Ctolu.

o incasez

st

tn

e n d i

ca s se Infor

privi"a

51u9

sij

tr

lui.

Iconomu

acbl0,~ c~el

It

1u

o re de la acel i

Alexandru

lmuresed
1-

cnd

num

lui H le

l e lu H gi

cuI lui

lanu

ctigul

alt

pentru

a fost ac

po llt a cealalt,

scrisoare

Mlhoglu

i o va plti

el

lI de i

198,68

li

l'frall

c r dftul

Cd. 55/20 -

Observatii

ARHIVISTICE

MODEL

ui B

pent

I8nu t 1 Hag t

cule U 1 cu b ni;
~u Tnsemnar

lul

-- 3 7 -

Nr.

crt.

Nr.
vecbi

XL I I t

Data i
locul

CUPRI?-l"SUL UNIT1'II

de

MODEL 1

Observaii

ARHIVISTICE

emitere

~-

&5'8 S-OJ

.cb.Imb a t obinnd

as p r L, sum
teptnd

~&07 groi.

cu c r

cr sd l t t partl1a,

l-a

ordinele

c nferm

le.

1u i

d 1 1 anov ici

om

dISPO~

p I t J t

z I t le i ,dc'sdnatarului
9 r os J

181

500

de

c re

dia

trlm

te c Itan

m'nda

a lui,

; s~a
ca

s5-~

t uc ru r l l e

de reco

folosit
dea

la

consulat.

r po s tu 1 u 1 sun t s

'1

;> .jn:) va ven l


sat

de

su

1000

de groi

Marlnoglu.

lea

c
l e c

nu
t

ar

a ch e arfe

h.

3500

de

e nl l ,
preun~

eu

do b nd

r vu i

t:

l u:

c re

urmeaz

6-00

al

lui

cu dobnda

c uce ru lu
lo r ,
ai

30,)0.

lor
Be lu ,

Stefan

;/

1350.1

VI'tlt

Gheorghe

ui

:,\e..te a, ce r I , i>
care
le are m
~
cu rposatu
sun~
recute
in

reglstrel

s le. .De

l-a

primit

dat

partid

ia.

cai

i.,Jreun
ai

pe

de

groi

f.preu,
e r ul u

ai

tiristodul

lui

al

za~'.l

lui

de,

tr

cu t l c

in

ro o eo tel

pe

care

i-

la A trino,

r-po s e t u l u I

Sd -

l er lI

caci

i 1e

a ul tat

Iuf

As

t r t n o sun t
1

i-a

luat.

ri le. a ce s eur a pe
ze

la

Sibiu.

care

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

st

voi

Ii trimite

l u l- s e r l s-o r l .adr e ate


car

A trimIs

z plsul

s
i

lui

s c r I s ojle

e x pe d l]

ropr111e
Astrlno,

mo fel de pr

,I
in
care

XL I I I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

li-'

UNITII

In e

nu $-a

Itarul;-se

zvonete

'Icralovei)

Arghlropol;

Observaii

ARHIVISTICE

vorbit.

colo

schimbat

c. va

s discute

sp
1

bant:

fi

a sosi

el

cu Hagi

lanu

trimite

nc

de s p r

IC"pltnil.

Il

al

Isorl

mai

Astrlno,

lui

Itri

A remis

cei

10.000

de' groi,

Imai

demult

lut

I dobinda
ocazl~

ctre

399

60

11614

l.ug.3,

ITirc'-'

ctre

Orova

car

tl'anun

de'

Sctlsoare

si ca

oze

f1uruzl
de

ltag

j-l

trimite

c l I n du l
e

trimJ

Hagf
ftan

1996 -

I-a

027

lanu
c~ il

ru

sa

cu un mIjloc
c

CI

Ana ta

o expe.di
fo
i

teapt'

rte
r

~e care

la Orova.

t '

Scrisoar

l8i4

cu un cu-

pen

d l n Bucureti

t r a lov a p r ln

an u la

1 o scrisoare

de 18 An st~sie

arm , tloberkneez"

(:rl. 55120 -

I ,

Olmitrle

puns ur ent ~e la aceasta.

t~egotfn

comisui

'.

lbTeodor
l

urgen~

slgur'~

61

cu c

r l e r sp e c l

400

jUd.Hehedin

Ori 9 ~
t

':N'\~

cu

~iti

I tr

ispravnicul

ceruse

'mpreun

roaga

sean vi,

pa-

Brncov

ii

c c l

scrisoarea

siguri

Giani

Zoita

Astrino,

Il

4 s c r I>

t r l ml s e dtn

cocoanel

ot~

Cr

trimit

de Crain

iova

MODEL 1

IconQmu

p r l n care
501 groi

ctrfl
il

a-

,1 30 de

Nr.
crt.

~O()

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

319

CUPRINSUL

XLI ti

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

ca s-t

p r le,

61

b.I e l e 5"-1

unt

cumpere

VI din

rug
c

t , ci

s" fi

trimit

>

lan u)

ocale

de untd

5 tic

cu

"oct

p o de!",

s'

le

1 -a

a
1

11 roa9-

'-"1

bun.

pe'v.1

f - a t r l mI

z c

lemn.

to

PI

expedi

cu 1 vand

no t

6 ru

trimit.

r-eparate.

o sticl

L.Hal

ule l s d

cumpere

inc,gata,'c

cum 1-

226

de "octapod

II

1 a v an d

. O r.lg.

40

62

1814

Factur-

aug.5,

Cost

Sl-tio"

Sl-tto

re

o e le

63

ntocmit

ra;

de

cci

oc

le, ln-

a la

ace as t

sp"]are"este
el

a cumprat
t-

cu

7214

sunt

l
1

ntocmit

3046

10.260

1t.462,5

1 ui

pnd

1810

cu

nul

pn

,27. de groi

503,12 groi,

mal

ar

deci

~ Cop i e
x ) Corect:
"cap oma l l " (preotul
unei comun l t t l
rom-ne din

Ep~ r )

I-a

02'7

gro

Tnase

1 2 3 , 1 6 9 ro i.

1996 -

de Pantos

cu d a t o r l Ll e

1814. Din datoria,de

Cd. 55/20 -

Con.ce J? t

"capusmal1"

pltit

achlzl.lonat

32 de s ci

nesp"l

Socote

ug.5

cu lna

, dup

ocale,

1814

deZpollhronle

l n ; plerder

,!

.Petrt~)

cantltat

4 2

MODEL 1

in
a

nu

- 320 Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi
2

CUPRINSUL

x LI I I

Observatii

UNITA II ARHIVISTICE

Scrlsoar

(H

c t re

sug.6,

de la 10 n G. Nlcolopol

gl lanu

la Craiova)

prin

care

con firm' c a prim it s c r ls oa r a t r1 mi s

ucu-

eu'Hamug~i

re s ti

amanetul

de 30.000

de groi.

tIe c'" ste gazda dfjmWrltul~1


stri
1
1ge liuzmetul de 1 'acesta, dar a vzut

Ic'" un II i-au
IChiar

1""

false;

dus men e de cu 'llps'" i


pe d~ o ~ rt

dreptat

se p I-ng"

de as mene

Ipe de alt parte


r ce 1-

rugat

te

moned

nu are dreptul.

care

cum monede

Tmpr

un~ cu suma

ar

pentru

huzmetul

c st

11

Olnc'"

l enus

v ls t le r Golescu.

pe num

dat i a l t

dat ...A distri

uit scrisorile

1 le-

Astzi

o mare

srbtoare

ce sva

termina,

l-a scris.
x ci.

A gsit

dup

deoarece

putu
este

do nitorulul;
v

dup

intocmai

cel 5067

nsemnar

pe c re

ns'" nu s-

vlstier,

de

le clucerulul

marele

trimis'" m i in

r l Lo I , cum a proc

duc

d lj m r l t u lu l ; lund

chit n

trimis.

t r lm I se cu H

marelui

s 1e d

deoa-

le primete,

ch Imbe

dar

pe el s schi

f o los u I lui Bagi

fie spre

,persoane.

s-lIs

pe

as.

cum

iuzluci

pe care

i-

L~~//
.chimbat
sunt
groi
Cd. 55/~O -

1996 -

l-a

027

cu 3,7 1/2 gro

cu 6 groi,
i

MODEL 1

; dlreclll

iar cront

6 sau 7 p-n

1 rit cu 6

7 1/2 P rale

- )21

..

XL I I I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Dat:'! i
locul de
emitere

CUPRIl 'SUL UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

A inm-nat

ba.
re,

Iar

domnJ

~re

chit
adic

bi n t

i se

mal scuze
pol

pe Hamus~dJJ

el

nu mai

d l n t-r e el
1-

r vrea

rug

vrea

cu ~
s

fIe

de atta

uzeze

r e l a li le

-spun totdeaun

S nu

cu a ce l

cuno s c de mu l t i

c. Si

scriso

un mu t e r l u

rn

la

il va da miln

ajute

a tocrllt

~f

tete

anexate

Anastasl~

va gVsl

il

5
-------

cele

sVl

MODEL 1

doar

s -,

v -

servea

9 zda

,-

vln-1

1.

o l e r l t ; du cum

r l c l sau
s l el,
care

p ove s t l n u-I
vre

s~

ia

ac

ste

5 Judee;

t-

huzmetul
1

un om

fi

gar

le

c re

trach

s-,

u' tiri
n il

ta

ca

<"',

Ii

ce

c;e

$~

trJ

5-

plt

sc

zete

trl lte

lui

llchl-

p ntru

importante.
scrie

md

Dar d c

nt

'chiar

o schimbe.

la V'lstferie.

pol

Rusia

colo.

e rul

5~U

huzmeturl

de

dor s t e-, po te s
c-ar

dou

dar acum deoe

pleee

cu d~torille

deze

ten

de sp r e r un prl

de la cele
trebuIe

sftutet~

It

SI

ma

le

'anu

este

preun

de

la- Hamu~

sigilat

eu tot

po s a t u l u l-, -talul

I
I

Dlml-

/
H gl

l an u

:: C":I:O::"::1 d::c::::::~tA:P:::~:
moned

Ldl

l u l Hagll

I se gWsete

T~-

e a l eb a l eu l t n odai
i

ace s t u'l e Tl

ngdJet

r-

..--------------=------------=====~-------~----~--------~
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

021

- 322

XLI II
MODEL

Nr,

Nr,

crt,

vechi

--

Data i
locul dc
emitere

CUPRINSUL

ARHIVISTICE

Observaii

--Z

I
I

1-

Orlg.'

I,

IN I co'l op

II

4041

UNITAII

65

1814

ScrIsoare

I aug .6 I trJu
Ce rn e t I

/petru

l,
I

c e re Hagl

Borlolanl

Craiova

!lngrJJi

Dlmt-

5 -

z pts

pn

acela

Clmcmiei,
arate

I de

1 a 23 m

cup

[v

nescu,

I~!\ 027

a' v nit

berbecii

0-

d oarec

omul
nIci

lorgachl

luI
ALexle

I-atrlmls.

10nl

OJ-

I a fra

cu c re a fost grVmtt
Arghlropol,

p~ Coclu
(cu

vtaf

luI Stavrt

gat de mbl~

nu

Nu se ma'

lui Alexle,

catmacam.

jacum

I dobnd

rta't pe al e l . In JocuJ

acestula~

tulumurl

29

ro l la' e reche , Ii

acesta

!de

amn

71

618 groi

azi').

sub comanda

la banul
fost

de

20

Aposto~l:

intermediul

e c l n lc l acesta,

lbr'ctarulul

1996 -

(pn

s u m'ai

telul

prin

ccI sunt

z pisul

rdaca,

I nu

de atunci

~3 achlz'lloneze

trimit

, c

l anu

s-I 'atept

s socoteasc

u cerut

se

ce le

la Sftntt

l-a rugat

s acioneze

de

eu 'e 1 1 a 23 m Ci I ti - alu a

la Sf.llle

mereu;

s Costa

ceea

lut Hagl

eu term n pS"

dup le r

t-

Costea

lui' i

soco tit

'

I anu

cu rugmIntea

de la

s;w ia

,datoreaz"l

Cd. 55/20 -

de la'Constantin

Deoat

cnd

ce l-a ru

,3-1 trImit

gr"slme)
03-1

15-2

I n le l pn1t
facil

H gl

.,.

- 323 L II I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

I nu s un r v as
1 i p 5 $ ce,
)

Tot
l nu

cu

i momentan

cu ch 1 r i 9 ii.

el: 5 v. i t r J ril J t
.

ii

du l cc at '

~o t

ce s t u t a , de

aceti

t r l m t te

de zrneu r

rCDna, c~cJ

de b

o punn.,,"

lui

dar

Hagl
s:i-J

lafac

nu are in ce s
., n

Ori g.

405 66

ScrIsoare

1614
ug.6,

c~

re

Ucu-

('00501

uJ

res tt

lIugl

el

fr

rogdndu'

r e I ii

Cra;ov
tel u l

pstrez

pe

cu tatl

Hag.t-''''rTuti

sosi

moart

aceleai

5algl

Pe t r u la

Cost

lui,

Constantin

la

pentru

J\!trirto,

r n du l
V

I nu

du-l

ntr
avut

de

se u 1- el.

cu I\st-rIno.

Daci

Pc l l h r cn l

alcl.'sevoraranj

fa-

toate

ce r J 1e.
()rI g.

406

67

-.

'814

S rt~o

Hagl

lanu

c re

TI relate

!intr-o

Deo a re c

la

Soco-

ctrJ

Craiova

c a gsit

ne d e s c r l s ,

NI tu 1 s>

f r at e l e

"alt

tru

c~teva

Is;,.J

11

I-a O~,

de

ti,

>

Lclucerul

de M hedlrif~,

IBucure

la

Costa?

stare

~or5ndui~1

1996 -

de

t an u , Llspr~vnJc

aug.7

Cd. 55/20 -

re

la 1-s
lui

c p l t n de
i

MODEL

sate
dus
t

sl

Judeul
s te

pandurl t 1a

vechiI

J .

s cr l s

s- u risipit.

cu

po te r

mu l t

c re

locul
l

cefo

prIn

- 324

..
XLI II
MODEL 1

Nr.

crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

Pe

Glra\)a

lalel"

nu l-a

(:>ic)

deoarece

jAdem-aa

l t ns

a 'ru9i

nn

~)5 1

z op c l

Dunre;

(el

ale'~S("

do v a)

l-a

nou

z ap

el

l-a

r sp uns

'1:

se va t e rm l

l u l , dar

s t e Cinul

9s1

peste

J~ hl F''etislam

r ct

cci

nai

c l u ,

I c

va face

na

a ce as t a dup

cu "indreptarea"

din

jud\J .

JI1~5

ec 1

I, tn-

r a com l S 01.> z ur l , 'o[t

a f o s t in

l u]

~ t:l

c:trc

c auz

Imct'e; e

i'Pcelt

ei o rnd

Adem- t;g

o r fi
II t

c ar e " n-I s e l v eze

I t r lml t

va pU

I Pe

ve n

t.

1814

pr In care

I mi se

I
1996 -

I-a 02

il

ce ea

lut

lui.

TCJ&te

c p I t an u 1u

dat

elam

lanu

lcelc

noteaz

n ci l , i
n e ce s a r e ,

l-a

s t , p e c"re-T

men u l

cre"
dato

cl-e t e Br5nco'"

l a I'o an

'Costa

fost

Hcolopol

c r a l ov

P;:tru'l

c~ s e r l s o r l Te tri

asigur

~ ~T au

s."

r e de

Sucu

l-il

de gr

Scrisa
!~C!~l lan

- 1 t c l-n ev a J

fu

1 lanuv

c"tre

o fe-

In. ca

as c pe

r e p uta

Hngl

T h o cI.os

aug.10,

retl

Cd. 55/20 -

1 lui

aces ru l a "'9

m.1

cpttanuluf

atele

eu 1100

I raz

407 68

p e care

v , (Hag

'dttat

a nurH.:

un servftor.~

felInarul

I "(tu,

lui

to

BuJore

te

pre~

te,

nu.

"J

gsf

CJ
an e>

- 325 .
XL I I t
Nr.
crt.

!.tOt

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

6B

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

x t n sc rls oa re i

de groi.

cu cnuc

el 2 O4 1/4,

raI

nici

le"

tr

nil d

nu le-a

l Ip s au

nu t-

-1

vnd

-8

mprteti

eu. 13.26
s

l,

cursul

-de

de

13,90

Era

Sachel

J-

oprit

socote
rnduri

cu oar

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

I 'contul

e>

rece

dat

a l olandezi
groL

i -

Cef

putut
aicI

sunt

din

bani I

unt

la

12 9 lbeni

"\.! p t fi t r e cu t I n t ci cu 40
~

te'
I

pe aceti

nu J-a

deo

-v

trece

l~~ Sum

l-a

rrJmlsi

e ridic
credl-t

3 groJ~t

cu ct

ci numai

inc rca s-' vnd,

ue

rl

01 nd zi,

(LILI~

de gro

tmpo

de buci

23

netlcl

groi

num

ruble-

nici

o rIt

pli,

cl

".1

ordin

in galbe"

r c I 251 -de ~albeni

pentru

folosi

fost

ac e

s- u,gslt

ven t le t

galbeni1

"?>

de acee

r u cu ltps )\ I t
Ic

It

cont nou;

Printre

r-t e ti,

nu au

1 45 de buci.

primit,

s-' vnd.
Tmp

9"

fie prfmll;

I b il

in-

1. "Talet-lll

gro

Consta~tlnopol

le".

30.000

i r ee 1 e 6 3 de Il a

intr~un

cut

d le

.fost

crontaterli

2 OS 1/4.

contul

3t.082,93

dlc

II

cu mon

in, sum

dar de fapt

t pentru

che

Hst

prin Hamug~

pr1mlt

MODEL

")

r dac nu re-

d torl

i n

nou

in ~ele dou
38.40

.12'

gro~i.

t p a r t Ld a; i trimit

-cu r en t , i r pen tru

- 326

L III
Nr.

crt.

Nr.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observatii

lui Manolache'H~gl)

lorganta"1263,54

il d b'tea~-'contul

groi

eu aceast5

.,1 "tot

'a~olo

l-a

mat

500

de groi

dati

lui

Toma Mil

1000

de 'gr

sum

Otet

pentru

35.639,78

trimite'

s- aII

ch I dat

eh l t an t e

Fns e r l s u I de
e l ue

vi

de la
de

groi

pentru

e uti o astfel

o mostr
poate

care

gUZ

larl

eo 10 p

pl"tlt

aici

lui

broblna

i t c

I zi I

an

s- i trimIt'"

la SmIrna,

in felul

cu Astrlno.

Br-ncoveanca

contul

~Icnd

1990 -

I-a 027

ca~,

s-I

ro.ooo
d

m I demul
Ode

de'gro

eo eoane
I

in

aceast

nu 1-

c vrea s -1 d

n ta-

ca s nu 'stric

a emene

Cd. 55/20 -

cei

lui ~Ast"lno.

primIt,
IerI;

cum dlscutas
A vrut

adesta

daci ddrete se pot asoc(~ el dot

124

lte cheltu

ca s o expedle~e

cu Mal a. dup

e t r'
rmar~

gstt

de marf"';

va face ceva

II

I co ane 1 e 1 ua t e

p ntru

fe-

t r ImI" te

re. Nu s-a

lan us , d r a

in

confl

cu celeI

mpreun

un muterfu

g'

de

dat

G01~5CU

I1

duca .

l e l l supliment
ntct

ruf

BI"lloi;

- f

~ugrav,

Sach

ti

a 'p r Imi r I 1 b n I lor.


.../

J-a

socote

de' la

la

ru l Dtnc

o,./l, /
H amugltrca

novici;

Jud t e l o r i

dlJmrltul

l u 1 . ace s ta

s l ce

trecut

Hag I I anu

in cas at

nu i

MODEL 1

r:

a schimbat

l a t l t1
b nil.

cu o
Dac

Nr.
crt.

Data ei
locul de

Nr.
vechi

327

XLI I I

CUPRI:-.JSUL UNITAII

ARHIVISTICE

emitere

MODEL

Observaii

1------------------------------------1-----------1

I_~+_--=-+_--.::.~2
3

...:4

are
mi

trimis

de

monede

I oarece

cetia

sunt

s I a c a t o tari.

69

,.

ug.l0

oi 1 e luate

in tov

1813

31.

iulie

ro.ip

66,3
tru 382

tat

1u pen t ru

~ac

p5nd

'pltl!t

g.

Za a

I It r i e

inel

ma i c r d 1 ta t cu in c - a t ~t

chideze

socotea1

3107.34g roi;
I n

dic '247

vndut

eu 8 -11.2

trlo'llu

groi

n~

a-

pencheltu

. 231.35
,

i 1-

9 re

S -

11-

de

382- de oi
gro~1

buc

sczut

c re

dIn

2~2,6 g~ol pierdere


o I~.

am

Oe Itul est
s-au

de

e c r -1 ateaptI

e-tigul

ce ta, co form

cu

de

01 cumpVrat

de oi; 20.2~ groi sunt

9 r(l) i este

,anJ

gl

u d t 2556,20

5-

9'rot

1 1 i 1e 1 u i

lui

0i

de

r5 1e inc

503

ntru

1 xle

a Potru')J

Cos

Tnch

6cote

1814

de-

out at l, acuma

mai

"

tatari

s< frle" n unra l

-c r on t a l e r l

trll-

st le

ncolClce.

.-.:-!

t cu Hamug~

dl r e c l Irl

.__

de 63 1/2 a prl

incas~ze

ban"

de

cumprtor.
Copie

409

70

Cd. 55/20 -

S c r-l se-a r

1814
sug.10,

t're Hag I lanu-

Viena

pr ln care

1996 -

l-a

02'7

il

N t co 1 CI

de

Petru

Co t

anun .

la

... l1n"c
nu

Rlzu
Cr

c-

iova
t

-=-5

.. 328

XL

Nr.

crt.

Nr.

vechi
2

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

dlferendut

F,nl'

eu

p r op l e t l l 'Io r crede
Inchlsoare.,

I.In

curan 'd'

7963

de

i cu

num

nu

d r' i
care

r4 buncre

Za s

dac

xlst

la 3 galben'

vam),

va

r t a furturi

cetIa

le-au

e I v ,

tiu e a l

rug
de

1 H 91

d~vorfna

pus pe Mavroghenf

ovar

~ m

a-

re s oe e-

-de la

s che

"pcdetf!nlt"
f-o

e Nleol'opol
ProtocOtl

le

imp rteas

eoml s n perload,:.

c'lcl

va

are

te pe care

mprteasc,

pe

va reu'; chiar

c'" ca s se

la

pe

din' cuza

o dispozIIe

are

s c l I e I>

Tncht_oar~

entru

are, cu sfQuran

cu m1J l o a ce l

i ie-au

Goga.

a f' cut o pe nedrept'

lui'

CJ

p l t e es c b ar- l 1,

se

I s~

a doua

pe c re

a az ip ls

p ntru

f lor lnl

genera'lul-lass

tnd

I-a 027

de comportare

de ne c .zurlle

el

cut

dup ce 1-8 cerut

nti

es t e 1
va' termin-

'

8-1

ca d ~ t a -I"VO f a 1"a. Ir ,

un ex mplu

Icetu'a,
Iml

vor

Tcma , dei

u c deja

s pe r

dar

d numai

1996 -

MODEL!

Observaii

3'

mInat

Cd. 55/20 -

ARHIVISTICE

rrr

(s t e)

reln,
sV_1
,

1d r

trImit
S3-t

e r le

nu. Ct de pre socoteala

329
Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

MODEL 1

CUPRINSUL

UNITAII

Observatii

ARHIVISTICE

---3

~O.9 +v

lUi

buie
d~

:.J

are

I~!'\a

dect

,,5

o ad~ver;n~
a" , de

c q jos

'xilp,

4a5s,)

februarie

Divanul

de

s t "'1ac
-de gen
l.un l i

Tnoeputul

1.51

este

t re

1 'Toai

nch-iroelre

Acum

10l1.

vi t t l mp s ...~vi

1a co n sul ula

t.l nu t -la

fost

r slul

uz un a r ;

cel mai potrl;1 an us -s au s

.Ha~i

rmatel
ruse

l o, S' a du c ~ i

eon s u l u .u l

Nedomha

ru n de 1 & Bueu re

~5te .~lcl;

nu s.e r e vo 1 te
ntl

r con: nda

,i)

reci,

8c~~t
l~""/

st t

e
cci

~e tem~ 55

-ue a.tCI,

dar e 1

cr de :lsta.
0,.1 ~ .

x) In o rl q., rom It (aromni i ?

410

71

~crlsoare

1814

u .10

Ungro-VlahteJ
Ianus

(cost~

d~ la mitrooolltwl
LNectarlos~
Petru

l ndu-e l pentru

ctre

Hagi

la Cr lova;>.

moartea

fratelul

eon sc e ce s t u-

la, As t r lno , si ce r n du+s l scuze


l-a scris

mai d vreme,

te impresionat
.

de acest

dar a fost
evenimB~t

c nu
foari

nc~ nici

acum nu f-a

rev nit. Este de


-,
s~-( consoleze
P1

datorIa

lui Hagi

tanu

pili

pe soia

r p os e t u Iu l , ca i

co-

celelalte

rude care

sufer

pe

din pricina

'--~----~---=----~~~--~~~~------------~lmo rt lI acestuia.

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

Ori

s-

330 XLI
Nr.
ert.

411

Nr.
veehi

Data i
locul de
emitere

3'

72

CUPRINSUL

UNITAII.

Observaii

ARHIVISTICE

1814
aug.l1,

comp s

Sltl-

Cratova

c t r e ~fagj

ianu,;>'Costa'Petru

)prtn

C,He

cu saci

i 1,

"

odat
cei

32 al'

I,e;

el

II-O

Indic,

..

4,

apel

c e ' c re

e~ l u I fi

u c uz c

cum,

el

3)

nunlcQ

S,

in"'gl.! r

i cu

Uicc

'trece

r anj

'Sud

ac

!;st

'f

e~ '.

il- r

'a

de

e l i
pl

do r ou t o el
't o cm

i a-

bOjll8V

v lI t o e re

l t est l

-i n

....

re st u 1 ii

V~

su

t,

.~..
.. ~-

",i-a

l n d l c a t ace as

ta. vani.

sunt

CQ

t ar

s ud l ,.1.

De un num

fals

Td

nd a f

1 va

uri g.

s er t s o a r e de 1 Te o do r D.Trre~

1814

aug.ll,

ctre

lorova~rt!'\

l1c;gf

care

il

\'

\ pe DImitrie

Cd. 55/20 -

1096 -

l-a 027

Lan u

testa

anure

Capsofa

sW-t

p l t e s c

1500

s5u,

trJmi5nd

marfa

s c r i m t t sac f I la

te

Cel t

5.10

e az

sI

a-

c r t u l Ti le

ritul

P t ru
il

la

Cralov

t r l mLt e lu

el

cu o Tns erpn a r e i

de

groI

aici;

crul

ilo

pentru

o z l t I.e

dIS

pe

e cre'

ce

In!'!

2:

"i' p l t'e e s c

fi

"".:t"u

rn

de

or

cui

lor,ov-,

co a t

il

te de ~a

trlml

de

astzi

c l cu marea

p tl'jr,un

d;

trimite

I ta.

cu

este

frrg

l bh on l e s a u

S--l

de

J'c}

l'

I n c Fce t' i

1 1 nu',

d'Ht o

,:;v_j

l-a

e'dru

fEl

'anun-a

ca

fo

V8m:-,

lui

ar

cetia

73

MODEL 1

oara

412

II

contul

a inminat

I1

..

331

XL I I I

MODEL 1

Data i

Nr.

Nr.

crt.

vechi

locul

CUPRINSUL

d'?

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
3

toate

scrisori 1

trimlse

de
I
I

I 1 roag

can ti t
5

zah-,. bun,

vinde

ma ri

s -'! trimit
vnd

rafln

r e t conven

n contul

rspunsul

su;

urgent.

daca

vrea

bll.

de ocale

1000

in

c este

t , d

re se vinde;
ce ,.,

1a

1 a un

vind

51

se t nte re s ze d c acolo

ca s le

d ci s-I

trimit

Ori g.

h(h",

SW~0v2
413

74

(? ) ath:eQ,

G rod o v Ici

(f A.

1814

o -v;. lA ~

aug. 23.

lan~

Costa

Vi en a

i-a scris

(s t I 1

lumnri

nou,

scrie

adi c

n lc l

11

scris nimic

Petru

Craiov

la

c- are s-' trlmlt


i s o r tin

acum

ce

SV

despre

ve ch 1)

ce 1 e ma i fIn e
w.w

cee

cele mal
1200,de

ce-

de

ace st.

flortnl.

sunt

S-i spun

repe de. ca

n lce
( S Ab

r trimite-o

totul

pret
f

cu 1100

Dac

pn~

un t cu 1 40 Ode

pn

Iarna

t despre

al el

tr-imite cu corabia,
i-

nu l-a

se p re destul

ieftine

ar ajunge

de scumb;
n

la

I- o p o a t

nu vine

iarna

ar veni
corou-

S b ah t ni

act an I )
nota
slave
i

I .-

de care sI

la el. S~-I

l u l (?heorgh

lor I nil

uscat,

Orlg.; isc1itura
sunt cu caractere
027

cear

Ici; deci s-I

bahtant

s-a interesat

fOJi~~

l-a

demult

mai fac cu ea, c-cr

lui Gheorghe

pe

1996 -

~ca

rH g i ()
v-cA.u - X,

Cd. 5'5/20 -

~Au I

fin l

- 332

Nr.

Nr.

crt.

vechi

-1

414

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

3 .

74a

XL I I I

ARHIVISTICE

LE.A.

8ug.23.

II

(s tii

Viena

nou).

don

Grodovlcl'

t ~ cu p r
la

data

cu 70-78

ce

Romaneasc

Cur

Iepure

florini,

lna

50-52

florini;

se

pentru

Amsterdam,

n op o l ,

Hamburg,

d I n .)Tarc
inelege

sunt

i cos

cursul

ee

l umn r l

pentru

sus

ro-

de Turcia

85-88

monedelor

ul

de Sml rn e

de
cel

ra

I de mal

florlnl

10',. d

cel

ni,

florlni.

florjni,

b umb ac u l maCE-

pieile

50-52

romneas

flori

florinl,

mnetl

37-40

m~ r furi

respectiv:

72,85

an' cu

(1ntocmete

u r Ll

rl,

po l l t e l o r

Augsburg,
Salonlc.

ConstantiImprimat

com-

pletat.

415

75

1814

ug.23.

Scrisoare
ctre

Hagt

stil

prin

nou.

omu I pe

( :: 1 1 au 9

care

il

lal

ve eb I ) ,

col

boreze

Viena

lui

1-

II

5"'-1
c dez

cu

S.Sabahtal1i

Petru

la

c l-a

d n d u- t
bine

caS

lor

de

Craiovc

primit

pe

lan a c h e

Iba

n i de

s-a

ho t

c heI tu

r t

com e r c l lJ.
n

lumanrJ.

r" n d l c e t l l p r cls

o rfg

I-a 027

pare

ceara

dea

Gheorge

Costa

anun

comunicat

sosi

la

car e I J - r e oman dat

stil

1996 -

lanu

Gab r o v s ch i,

Cd. 55(20 -

de

MODEL 1

Observaii

1814

I VI ena

15-20
de

Omul

de zile
coea

cum s

pro-

- 333 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

--------1--------76

CUPRINSUL

UlUTAII

I---~------~--------------------------------I---------------I
5

8ug.12.

Gumatctrc

Negade

eri

Hagl

l an us Cota
re, 1 v

OVa p r J n c

cel de aici

au fost

mult

de moartea

mal

1e 5

cop l l L,

fi ~utut

po

P r' n ser'

Hagi

I tot

ns

l-a

personal

se

s t ri n i na
m rcat

pe

1 e 1 u 1,
eet

neo-"I

pe

a ce as

a dat natere
,1

la

au

tot

vreme.

sa re i

t ps

d-

car

El persona

se mi r cum a ce.l a .c a r e erau


dovad

fi! Ei n

Astrlnina.

ipohondriel'de

au. dat

car

s m

l ov I t l de

ales

ultima

pe

aa

singurul

s ori

in

ele e r t a neo

de j ude c a t

nu i-ar

l an u este

pe seama

j ur u l Jui

cci

>

dei

lsau

t,i au c e.s t e , l p ohon d r u.s- l

stea

Astrlno,

moarte

Astrlno

dov d in

foart

va petrec

..felul .de presupuneri

I pus-o
de

lui

el

t. neno ro.e l r e ; mai

Moarte.

tot i

o asemenea

ct de ct

gie

ta

su,

acestuia

b l n u lt

t e te

est u fa.

inchLpul

ce va vr <?datij

Petru

impresionati

f 81Q i 1 lac

cel de alef;

toi

soc~ulul

MoarteEl

iu

.Athanas

Seri soa re "de

1814

cu "fermele sub pern.

o rlg.

I
417

77

Scrisoare

1814

de Ja tefan

eug.12,

ctre HAgl t anu s Costa

Negade

pri~

Jlt
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

416

,'L II f

Petru

care il in$tiineaz~
foarte

mult

uttnd

Costa

4e

la

c s-a
moarte~

petrJ

craiovl,

nec
lui

17.343.78
2730

grosI

lotov
l-a

(Jat. lui

oile;
pentru

1996 -

I-a 027

a Cdttg

117 as p r L, partea

lotov

eu zoplsul

2500

flec~ire

onstttufnd

form

Cd. 55/20 -

g'ro;

lui,

de groi

ce r c t a r

(tax)

lui

socotelii.

soldul

665,60

de groi,
!.ii)

con-

echfzJtonez
D

dat
C

lant

lor

Zaman

1800

de o ;

- 335 -

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data
locul

i
de

CUPRINSUL

XLII

UNITAII

ARHIVISTICE

emitere

1----------------

1---1-----

1uJ

8 groi

adic

B 1 te an

Q rl 9 ore

an t e lui;

Aloxie

gropi

216

C/1'oJ

conform

a pr l ml t

ca l u 1

u i <au . d t 2 OO 8 9 ro s 1

do~~nda,

l}OI}

a fo

v n du t e

lui

v ma

1.

~ lu
<:l rr J

s m lp.

ve rse

. e r l o a de , in

si ,S/~ as o r l ,

ve rs

s u.ne

v n d ut e

lui

Irn art

SV

vre~n
n

1I

ch

n d e de 4

ca

culat5

dl1
I

9 ro, t

sl

II

r o cu t e di-

fac

b uc a t

nc.

27

de

ls

la

c a r e nu

nt:m?l
f

f. cert t

au

vreo,p

lu

gub

1 da v

c o socoteal

1646

dob

ro'

amn do l , la

c,tJg.

ru

sunt

tc ",.d
d~ se

l an u s];

11)00 qa gro

ltoliu

t r u 2 "s

ben t t

total

r e 13.691

Ci'!

H .gl

c r e d l t , pe

o I cu 8 1/2

.. l u l as l

-f

1~

de b l

Li'l

t:f t

ce 1 ~ 16 S

de

s us ,

de

~ntrl: cel~

1.1.01i

lui

cu ehi

lotov

ordinul
t

m 1 mic

cu

el

l e,

cop.
1 o r l q , se

419

79

I r, ser i s

1814

aug.1

de

Petru),

I-a

de P tcu

c re

021

I de

ro

fotov

ah a rn I cu 1 Nf -

a Hagt

p e r t e a car

tlgul

v~nzrll

face

s coteala

d a c vor
55/20
- 1996

,1

cc l l 5
l~no

Cd.

nat

r rln

te

-1

L'anu",

revtne

diJmf.ritului

t ov

MODEL 1

Observaii

1---5---

tel

I mai mu! i tii

Costa
dln c

p~n5
i

Val

se

tunel

va p r l m i

336 XLI
Nr,

Nr,

crt.

vechi

Data i
CUPRINSUL

locul
de

MODEL J

Observaii

U!:'l'ITAII ARHIVISTICE

emitere

--~--l---------------~-------------------------I------------2

Idt
I ma t

's.a r'e s t ltu I'e'

pUIn.

Tmpreuni

sul

In 'el

s ur p l u

Cu job5nd

eri 9.

420

80

s c r l oare

1814

Bag J

c" t re

sug.12',

de; ].1

Costa p ..1. u la Cra(ov,

, an us

Bucu
r ti

l p r In c~re r 1 anunI
t~

I trec

i-a

G.NJcolopol

10<.10

c~ in ~ eri s ar

-e r t o t s

il

I o ade ve r t n t

I
I

I jachelilrJe

de 35.639.7
t ,ltll"<Jc~t

l-a

dat

Im

01

re 1

fost

"uz atul

1 IJ l

de vc r I n

Ga d i

v l s tie

G ~ seu

i - e m i rem f sn

lui

,"le

"arI
I"a

d aar
ii gl

dat
O rf

ate ~t

cu '3

pen

s
li cer

},.
u1

12. OOO de

o s~rl

eie::i.

~ lb

sa nicIcum;

1/2!.....9

cu

"

I-a 027

It

H g1

1996 -

ru

Cd, 55(20 -

Janu

c~r~

s up r a l u l , ?ollhro

i'nc nu '" venit


nu-i

r lt u lul ,

1~ i ag I

ce acesta aVEA
l an u

15.:)0

p e n t r uel

~ tu

alta

c:itan

lut

101

groi

er

la

i el p l

con tU' t

va

In c

dlJn

I n l n c er;:
ce ru 1

5 ;.1..

chemat

I C_l'ut

r\trtJ

lat miine

SUfTi~

lanu

:il il

I
el

9 - ilU

groI

I d

J rea

Jrol. Deo r~ca clucerul


3

Curte

p n t ru

n l l o r l>

v netic

ata).

- 337

Nr.
vechi

Nr.
crt.
1

21

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

-=1_

UNITAII

1--2---

SOa

t814

LI It

ARHIVISTICE

I
-1

4
1

Cont

',

curent

nto~mr.t

pen t r.u

IIH

aug.10,

Iftcolol'ol

Bu cu-

retl

1 le

29-august

lui

Emarruil

lui

Toma

fraii"

In

Craiova

Ioan

de

G.

IAnu,-COsta

petlU

pe- perioada

l u>

91

~Jt;

i263 ,54 ~g"o r

a dat

Hagi

l o r q an t a , 500

de groi

t flanovlcf

MODEL 1

~~ 1000

a s.t r n s

d
I

9 ro i

a dat

lo.rdinul

lui

Ma

re 1u i v l-s t .-er . Go1e s cu 1a

Hagl

cu as r a vs>

bit:
"" I

diverse

1 n o v te',
la

30~OOO,

bani J

13 3/4,

1 O , 8 1/ 12 O;

;TI i S'

taierii
d-i

rubl

r:

cu
nes f l e=

cu 3.60

lilslrlote

ou 2

ca

cu 6 groi;

groi,;

1/4

1,105

groi;

oront

le-

le- r us e t l cu 4,75

t-a l er l I mp ....r t e s tl

de Cons

pol

groI.;

,o.r i g.

e
cu

u -7 9 1"'0 i;

l uz l u e l l: eur ee s e t

<'

cu cursu,

f un du c l l

Constantin

etil

cu 6,21;

de

impditetft

groi:

I-a 027

i r fie

cele

dl'r

3 8. 4 O3 , 12

not~

de JUMtat-e

~e

Tona

monedelor

nesffelele

mlsiriote

de,

de Constantinopol

i ~ucata';n

Iar

prin
a1

al

Ic l I i

cu 4 groi;

grol-,

1996 -

cu 2 3/4 groi:

rubi~lele

gal~enll

rublelele

Cd. 55/20 -

agio

tantinopol

lele

I j m r l

de Hamug~

Pe verso.

i,

o l.en de z l l ; ven

Il gro

trimii

se adaug

monedelor:

sume

ff,-' i n tot

Ham u 9

1082,93 gro

pentru

~anu,

s o l d t s o co t e la.

a primIt

groi;

su; 35.639.7

in contul

Oteteleanu

cu 3,22

1/2

eu 5 3/4.

Observatii

- 33
XL I I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data

81

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

emitere
5

422

i
de

locul

Scrisoare

1814
8Ug.

ctre

14/26,

prin

1 zare

va trimite

tul

In

de

la O r ov

Hagl

cat

nu

lui

1101",

urg'ent

care

este

J~al'

i. de

da

sau

s t rle>

ce e a cd

cu do~in_a

prea mare.
ceea

lu

Are nevoi

s- l 's pun

1) s -i

(VasiOl

s-(

b ni-

'de s e l a r l u l

pe c e r'e+ l' are la el,

dobanda,

sfgur~.

l anu s s-a

trimit

vorba

este

Marcu

banii

s-t

i ~reun5

ad l c

nU,

Hclgl

zic

in 'p r l v I n t a sumelor

rOClge

ore~z

ii

c aii ~ u miine
cu O'oc

o gre$eal

lut

nun5

calea5c

i l

Stef
n J i v cov l ci
)
Cost
Petru
la Craiova

s t l h u r'Ll'e

sale
ii

de

care il

curat

trimit

mpreun

cu

S1~gur,

dUC

ltfel

Iva trimite

un gm

acolo

I cheltuIeli

le

! scrisori',

s c i te

pentru

va "liti

acesta.

Uac

t'if,

trlmi

~i
are

c l peste

I,

IdOU :::

423

aug.14,

ucu"
res

t'

:taacs

ctre

H gt

p r l n care
o

rle,
el,
C

rut,

-j

I-a 027

p In

car

in

CDft

G.N'colopo
1

p'etlJ

Cr

tov

de v ste

de

13 v l s t l e r: 1 ~dllca.,u

ar t

groI.

Dac~ I se

r Im l t

~'iC!lC

r 1 mit

a
de

r l l c l , e l ..

tu 1 1u i Diri c

15.635,'49

'it

Gheor~h

I altaade

bit t partid
1996 -

Cost

lanu

de ve r l n t

Golescu

curlerul.

de' la Ioan

Scrisoare

1814

82

Cd. 55/20 -

MODEL

cu

car

i-

vor remite

de

--339 XL' , ,
Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

1_~+-~2

__ ~

~3

CUPRINSUL

UNITATII

.__ ~

acolo.

20.601,31
t

~-u

4~

s3-1 trimlt~

Po l f h r on l e

s.o a l t az l

fi

g;ro~~i a lui

.~

rin~

e lc l ,
.'ate,a

Iar

e~ t r

(">ro./.

Observaii

~dev

. p!~tit-.

ARHIVISTICE

inapoi.

de

Trl\t":l

asupra

de

l.-~

Cu

t'1 de 2;.000

lui
t

de gro

. ,.

l un i
Ori g.

"24

83

s-e rt s o re

1814

!a frate

d'!

le

1u I I\na

Ser"es
(

\ X.
1 I

pr

r u de ,

;..lai

c ;

7n c

de liOO de

u a rocup~at

roi

11 ,:,"oag3.s

le

e s t I despre

x)

.1>iln t uit

e s p r e el un a .e re

t;:

scr lo

datoria

"!:ap:sul.

le
I:T

1 i Hrist1u.

l dos,

d~ndu-le

J.

Ooc,JlIlentul

r- i)t.

l ps

dfn

el,

ters

va

"25

de la

8ug.16.

(n~numlt)

Cr Iov

Sulelman

trlmlnd

odoba

o not~de

ctre

pla-!
I
I

ca s"-I dea lui Hagl

I nu 470 de

groi ~ e c r -1 datoreaz":>.
I

Ori g.

Cu. 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL 1

~5

- 340

lJlr

Data i
locul de
emitere

Nr.

Nr.
crt.

vechi

85

UNITAII

l ns c r l s prin

1814

c'a're' Con s t en t l n
~

sug

Observatii

ARHIVISTICE

3'

426

CUPRINSUL

MODEL 1

ueverete

17
a p r imi t" lOC O de 9 ro
-orcscu

Gh orgh
p r Im l

nc

lng

cei

e 1'.) t; ag

te

atievere

cir ci
1000

nu.

s ut e ele -al

O" el

Cel

pe

ri

de n a l sus.

i
4271

86

1814

tr!~oarc

I
i

din i)

-p l
r

la

s o cot e enu ,

auge17 tantln

Cerne

o r ua

(!.spravri

r e L'agl

CiJf4"ii

~lucertJl)

d r ., ~t' ij

iC d

.a

'ant.l$

ar,un"':

i-o

ti iTI

Con"'"

re

!.1e 0-

c-.

iClva~

dn

nT

unu t str

gur a,

d r

nu ii Jdl'ft

ncJ

r:sFUr1~.

Ofn

':'t

gro$i
d c t o re nz . tr
in!\'

r'

t-t

1i

rc

tul

L.

rului

-rzl

c-t

vIne ~Igar
r

pentru

fel
va

1990 -

I-a 027

ban il

e s l r,) tt.:f
"

r l mit
I

1 ex

do

de s tin
d i :r

b ni 1 ni. v '" ro , in-

trimite

cluc~rul

d i Jm~

'.ih f ii

"'rlmtt

s;i

a vorbit

(acolo).

au pentru
Cd. 55/20 -

din

un l'!scris

promIs

I el

5c

a-

tot

?t

om n o t l ; l

t s p r avu l cu ut)

..

gro

s -l

re

r va, u 1 S" re

iO}

!
Ca ~ri p r ln.
t

nu .

de

d~

va ofe

Itul u l pe car

' sldu-

rill

bani

cu O r anu

pe to$i.
5l'i-t

H~ral

ispravnicul

~t

~,c~

d.J3 $Cr1508-

mb d

Roma

de la D01J.

- 341

XLII I

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRL SUL UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

ca s

nu mal

I n- p r I vl"
~r

u.

:t

tot

st

toi

nu ar

timpul

.r fI eu 1u I as t

d oarec

n'cl

z r fii

dez struoasa

sunt

o rel at.l e , Cuno t


in c.r

. f g

sc- o 9 z d- cuv ch l r I

sft

dec

casele

poslb11lt

rpos

tulul

du ce vor fi
Isprvnlcat

trimis

mult
rul cl

F~rtun-

muta

Lambru i

aG~to.

pentru

una p l t ar s puns ;

c p ltanul

c p I t anu 1u tOI

'a
d

c sel

nu a primit

f 1 eu ser lor

nu

cu chirIe;

scrisori.

dou

st

te

t rmlnate

se v

afl-

15 z'l

umblat

rnel.

m n d 1

Orlg.

28

Scr

87
ug.18,

ntln

u eu-

P t ru
c"

retl

"d

Zap n lo t l" ctr


Cr Iov

pentru

1000

buc-l

l: p ntru

nu ar:e

il

roag-

7/40

s-!

ce zll,.

I-a

021

t r Im l t

s u 8/40

nu 1 il

1996 -

ce vor

tot

poate
ou

po t

Cons

e i

. H gl

I nu
Igur"

e re il

p rin

ve

nevoi

Acum

1u i Pol1hronle.

re!

I t

Cd. 55/20 -

"Nlcol

re d

50

MODEL 1

ecatost

vr

a s'"

r'

I!.posJblllt

bucat

rin

; de

t r:fm lrt e-, n

vor

trl !

VI enal
~e

cunoscuii

colo

prl-

11 p a un I

. Ia VIena -t a Ct'il rlac

342

L III
MODEL 1

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITATII

3-

Observaii

ARHIVISTICE

va intelege

Faranga
prl

nul din

drum

at~t

pentru

IVI

I 9rIJ

pe cel din

voi

st

I b'

re

dl

xp

1 u t 'tu p r l v l r

a mcne de;

a igure

pentru

te p te ordInul

export

Orova

ban 1. Oeo r ce nu

ce ti

cit i

la

nun-ndu-l

as

g- poli-

on delo~
p

cu
le d

tax
tr

S-

co tul

plti,

en

VI na.

la

acest

pentru

Orov

chel tu l e l i le

p ntru

o vor

ban I t

l11e tor.

ch e lt u l
Ori g.
r

29

87

1814
ug.t8,
Bucu"

soare

de

cIt re ~

gl

Scrl

I Pet

ro

I Craiova/prin
mit

r ti

t col a car

oilor
vrea

,HrJ stodu

vo r t r ce 1

dIncolo

(de Dunre')

Int

eu

in

scrisoarea

ma

mnar

r:

rg

lut
onstan-

10
i

s ptembrle.

pl car

111e

r9

T no< se 'Ev t ti u,

I i

011

pe 2025

P tru

pat r i e Mal vo r

rin

Co t

Co ta

...
il as Jgi..tr- c
lui

n'umrul

h orgh

nu

car

scrlsoar

Ine

Po 11 h ron 1

tr bul

P t rob d e
se

Cu 5 zIle
se

ina-

int~'ne

c'" la S rbnetl ca s porno sc'" cel

5800 de 01. In ctev


zI le vor fi gat
,t
dup
1
I

Cd. 53/20

1996 -

I-a 027

che r IeI e C.de drum)

eum a promis

Zaman;

t b t I te 1e ,

XL I I I
Nr.

Nr.

crt.

vechi
1----

Data

CUPRINSUL

locul de
emitere
-------

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

------~----------------

--------1
5

ale g s.che la de 1
t

tras

e Du~. re)

dal

dar

lt~ .par e. pc te s schimbe

ul Lmedlat.

r p o s at u lu l

nedescrls.
te_1

ls Iaz pe unde s

r.ac, cu o i le ~e',t

v.r;ea prin

A cut

t cat~.tlhurll
o dezordine

.gsit

ou. a mal

de cnd

cat stlhurlle

inut

a venit
prlet

nlcl

o soco~

le!; num
nflor

se

de

I dIn
po

mar

t
I

Inform

sp e r

fie

ca s poat de5urca

oameni

Cinstlj'

Jucrurlle.

greu cu dator' ile boierilor,


din ele
foart

greu

de incasat.

poate

explica

lipsa

murit

Va fi

o parte

se va p le rde , altele, vor fi

satuluf
I

,1 pentru
nu poate
vorbIt

Nimeni

nu-i
V

de Judecat

c~ a murit

a rpo

aa cum

fI pomenit

in biseric,

cu Sofronlos

(de la Zl-

tari) care I;a spus c este

n voie

de

slujbe"30

sau 40, In Sf.Munte

Sf.Mormint

aranjeze

el
riipo

desttnat

va avea

griJ

ce sta. S-I trImIt


a ului .c

ruJ)

; f

te

le-a avut

s
soco

I
I

(cu

de la s t r In l vor

ai

1ua so co t e 111 ca 'S v d ct dator


~5 fIecare.
toate

A z:m~~t

Juderel

poslunlcl

tit

re fIecare,

1996 -

I-a 027

ornlt pr~n

ca s con t ro le ae e t l
Iar cel c r

P 9 $ e s c n urq r u 1 s t b t 1 J t

Cd. 55/20 -

MODEL

vor

fI

pu

344 Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

Nr.

CUPRINSUL

XL tii

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

c r
i
l'A

crede
cee.

de

hot rt

acolo

hotrt

c: s

nuro

125 d

va ro 1 putea

c nu-I

1 20 d

iar

11 morari

miere

mo i Il

poslunici,

poslunlci

reine

vnd-

1 ase

Iei

vierii

I sau pogonarl l' Cocor ti: l-a c rut o I


li
i I t s e eu cei '36 d" (pOllunict').
n c
zi)I sate se afl"', ea 's poat scrie
I m- ndari ~r
1 ta rac lis
vad ca
I ar' s le r p rtlzez Cna v veni

Ide

Roman i,

discute

cu

'.

ranJ

'.

dup

termin

Io r ar trebu

..

e sta.

de

uzlt

de Astr I o

Hsmuge

b rob l n t e Tn to"r~l

p'" re re

r vind

Iei

1e

bine

cu

,,:>,

daca

U-

ti hu r Ile

1 u' H I ee 1 opo 1 de

propuner

sunt

prumuturli

ceta

dIn

cum se vde

eu

frlco

rte

i n cur c tur ( 1e '-cute

Juns

ma'l

1
9

SItu i

i
fo

st" privin

Tn ace

nu este

lor ; 8Rncove

r Imi te

83 d
1u I

groll

est

c.

ca s nu mal
,

,1

incurcturf.

alte

pe Hamug
el,

pentru

ant

pleca

il
1996 -

I-a O~7

folos

pr

da

Nlcolopol

ca 1u 1 1u I

te

trlm1ti

S"-l

dac este de acord eu

le n cesare

condl

t r Imi t

Cd. 55/20 -

-1

cela.

MODEL 1

1 vopa

1 le

zalhana.

in Rusia,

As t r1 ne , p - n'"

Dlr clll

Dup
it

Va

tun c I

sunt cu 6

345 XLI I ,
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

1__~+-~2

Data

IOC_U_l
emitere_de__

C_U~P_R_I_l':_S_U_L_U_N_I_T_A__I_I _A_R_H_I_V_IS_T_IC_E

__ +-__~3____

1__

Ob_SerVatjj

gro~f.,tar

luzlu~tI

L,ba'.);:

eu 9 parale

rI J cu 7 par

crontal

le (b.B, ) .

Or.g ..

30

Scrfsoare

1814
8u9.19,

Petru

Bucu"

Crafova

retl

banul

de.la

c r ,iI

prin

Brneoveanu

s se plng
rendaulul

au venIt

la ntte

satului

Nfu;

deoarece
spus

au

civa

tiut

c n
ac I

1a

el;

~ cereetez~

cum ~tau

spun,

ranii

8U

c a vndut
sau 10 groi,.

comis,

e am a

este

lor; de acee~

reputaia

l-a intrebat

I I d

il Stil.

r de paguba

a-

lemne

ce ~~-J

acum aflase i

mar tor T

ca

v~nznd

c pot s d a nscrIs

in afar~ de

de eop e c l cu 5, 6,8

600

c la

il oblig

Cnd

negustori.

la'

vtolent

p5durea,

b nul pe el, n-a

.Petru

AlmJelu.

acesta

de clac

a dt~trus

Costa

'nformeaz

de purtarea

fac- 12 zIle
asta

Polihronle

Ianus Cost

H891

ctre

ranI dIn partea

in

trebuie

lucrurIle

dacI

cela este

vinov

t,

s~ plteasc,

f l e dat

afar

de

la

de clac,

apoi

5 se fnteresez
trebuiesc
ex t

1ac.

mo l.e

l pedepSit-

cte zi'

luc r te, c e l ranii

.au

c vecinii
S nU.fl

pre-II

lor nu f a e de loc
pusi

tm diat

fac

l~ zll
l

tn ee eu t vcu

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

021

Tne~tuh

i js

aib

grlJ'"

SI

, el

- 346

XLI J I
MODEL

Nr.

J:1

Data i
locul de
emitere

Nr.

crt.

vechi
1------

CUPRINSUL

UNITII

ARHIVISTICE

Observaii

----------------~----------------------------------I--------3'

.------.~~--~--_7---------~--------~------------430 & f?
J vin s-I
deranJeie
pe boier ca'
s3-1 spun
o men l l

ls

c pol~ovntcul

lui

buzurf

n numr

blnufesc
vete

s exagereze;

pdure.
ca

o, din.

te.

5a

est

rNt~u I cu
mil

b t f3r'"

au

ee-

Tr nil e m

0-

:>

il

in ce a Ce p r

d 'ajuns

le d

nu sem a I nt'"ro p 1e ce 1

a1

. dJ
!

ro Isus.

Ort g.

89

R~va

181"

I n u [Costa

Hagl

ug.20.

rugmlnt

lanlna

de la Moh med-paa

432

9Q

1813
aug.21
Corfu

I
I

e r

t'ov
mu1t,

Hag I

care se gsete
col

num te Andrei; s-l suprav gheze

Ianus !.Colta

o 1neleg

re cu Eftlmte

p ntru

facer

cu vite,

1996 -

I-a 027

...

Cr -

ro

n c:

rn

pr pdlt

banI'

d e mbrle
fi

nlet

t t

de la Rtiscov,
p ntru

care

oli de 2222.9 grQl. ~u

term n pn~

de

serviciul

aici

1808. Ac sta
pn

de azl nu l-a ro I restituIt.


Cd. 55/20 -

ru:>
ro

colonel

arm t I fr nceze)venlnd

i-a d t o

P t

il 'tofor oaz

su,

frat

Ancfru 15

la Z harla

de

pr t o ca're

de frat

su,

Scrisoare
c tro

la Cr lova cu

a de a avea griJ

grWmticului
i

Petru')

ctre

7n zJua
De

ce a

_ 3 ~7 -XLI I I
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere
3

CUPRINSUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

I~------~---------------------------------I------------4
I
ehest t.i
il roag 5 le ocupe de a~e

une I s scoat
lmpreun

discute
ilhim

de 1

banii

dobnd,

cu o

el d~ cuvlint~

necesar;

eu trimisul

r le tu l!",

su, Hrl tu OlmJ

c V'a avea
,1 el

roage

tndlvld.

care o crede

pe

c~ este

de e v , s-I

vreodat
il

o le

va servi

l su.

la. r ndu

Orlg_

- .. Sc.r~$oare

1 81 ~- -

-tru>~.t~~

U9:-r2;Z"1

8ueu-

Craiova

re s t t

mult

la~~

care

il

Cost

promt

s-I

de

c are
Ici.

lsate

de Astr'

,Prieteni

J I"au

de lucru cu socotelile

unt fo rte Tncurc

:petru

nformeaz~

catastlhurlle
te.

extras

de

din catastlhu-

r lie lor, ea sa I "'mure s e situai,


ex mplu

I serd

Nreolopol

Cand se vorntainiare
-pr nce~trec

de citlgul

Ide groi
are nici

i"sr

fi

1996 -

l-a 027

ch

-1

care

,.:ii:

buie

promis

un nscrls

11 . 1

s-I dea

11

s-a reallza~

cum doi ani,

de car

1- r .fl r.ugat i

,r

11 cere

vin~riciulde

Astr:ino

rul Cost

s-I povesteasd

re

CJJ ..C

eh ld ez e socotelile,

i&

~.~) acum.~e(:Jelnlcerul

'i'~'nase~F!antazl{j

socote_li

Il

LE,0st

de--1a-Po1.Jhrof'l-le
Hagi

~r'n

deoarece

Cd. 55/20 -

MODEL 1

c-i

av a nevoie.

deoarece

d 15.000
dei nu

de la,acesta,

pe HagJ 'anurl

i c
pe

348

XLI I I

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

------

433

S1

Nleolopol

putea

si partlc1pe

s-I spunj

d.G este

sau

nu aa, s-ar
ginerele

a mai

cci Astrino

15.00t;

la acetf

s fIe amestecat

Mantu,

Observatii

'3

ARHIVISTICE

MODEL

lor

fcut o tovi

lui Iota"

pentru

rle.

cu "ginerel

arend

rea b 1 11 o r de 1 a ZI mn I cea. Se

pare

c O rghl.cJ b J v

dup"

toate

numit

fi

lei" 2 , I

II

"

eules

1 al cI, dar nc nImIc

sigur,

de

,'1 rl

pe eare

Informl11e

" .. :

I despre

destlnatara

bun, mcar

I tron.
I nleat

vor ti.

domn'ito'r'ulul re e l ma-

1 H~gl ~ I imu$;

foarte

ste

nu

bla pe te 5-6 zile

prezentat

tIu

le-a

a'test
ste

'Ia ntreba

un domnltor--

de ar rmne

mult

pe

de I~ Sadova

t-a eo u

ca nu are n le l un fel

de socotea

Egumenul

I li

gsIt

cu Astrin.o, dar el'a

cepu t

din

1807

dob~nzJle

el. socotind
dalta;

ta

dobanzlle

c- are s

ocazl

va trimite

t al

, ca s

discute

nu
t~o

o part

68 de parale.

ii

1812,

nici

7~39 de gro' I i
sigur

rn

a inchei

socotite;

u re~ultat

n-

du r n d p n

1 e re n lc I nu era sold
va

un,

dea
Cu o

'colo

el cu $gum

soco

nul;

I
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

XL I II
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

MODEL 1

Observatii

1------1---'------'-------4-----------1----5----1

433 01 I

ehe l e vechile

so cc t c l l , ~5lnu

d v eme a , 155-

C~rantcu.

pliYt'6'ilscleafa

pentru

dup "cum sc r l

cfit

tul sunt
la

el

s-I

nIci

sp-un

de 1& pote.

de acolo,

incu~cQte.
l-ui

bani

ei

I 1-a

c d s~

prezentat

S-

IHmltracho

c soul

lui

apo I vor

avea

v~r

$ocotelile

so t l

no oite

lno

piar-I

la pote,

servit

$ 1 As t r

vedea co cntlg
S descurc

mai

v t e f u l , ca

datora

lui

rugat,

Astri"
l i '1

dndu+

I
. 1r

'i ~d~c "oumva

el,

s-t

dea

surplusul.

el

a ~Jndut

locul

este

coaste

eu

as t l hu r l I

Nu T-a

r,-,

(c)1 ()HlJf,i

trlml

groI

Sli nu-']

deoarece

cu

n Im l e ,

cu 5,20 grof;

groi;

cu -2 f

16, g~a-f

mal ~trfmH!

ca~

con d l men t e pentru

5p20

cu rc a r e ii

in

Tn prIvina

plp~" negru
cu

dac

,1 c

nu s c r l'e

te

(<:u Lso a re)

de =c Imb r u (1)
efe

I\strfno

IenibaHar

o oca

il va vInde

ce a hot5rit
!I

spun

55,'

datorrp.,

Ihan"j I cca

sau

lui

scrIs

b r ob l n t e I ,

s'um5 ma lrma re ,

Ja'o

una

de

de gro J

41

"n

de b Lt e az

eo t a l 54 1
'partIda.

s c r l s o r l ale

III

p r t e.-

ten i lor ca s se obos e e s-c e Ti al ergnd


s

le

duc.

Ii

l e s e r d a ru t Cost
tHcolopol,

s5-i

t r l ml t e
che

rspund

C1

'scrisoare
a I te

de

do u de I

acestuia

din

urm.

I----~----~----~---'~----------~======--~--------------------------------Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

- 350 ...
XL: I I
Nr.

Data i
Jocul de
emitere

Nr.

crt.

vechi

CUPRINSUL

UNITAII

neidentificata

2) Func;ia

ug.22.

..!ltre

areca1)

lava

,
-.

d~ serd r

s cr t ao ar

1814

cat

prin

sa

dou

(Co t

a'1un

tr~1

lnleul

~and

tfll::> la

Cra-

eli

i-a

se isorl

mai

7n le 3tu

_..

vo r n Feu l'u l .l-1anolach"",

"ar:!: "".,.

trecut-o

rart

.ac est

din

120,

s "fI

s e r t s c ar e d

Btr"'nu,

Orova

Lazr.

in

numele

ctre

H gl

Craiova

it
ez

-p r I r- c re

trimIte

S,

de gro

deoarece.

cu

r s>

vrea

Il

'"1

; s~

la

hAlorghe

lui

anu

it

Costa

..

lca"
"Petru

.atentloneedi

le poruncessc

Ori g.

10 n

Dimitrie

o sc r l s o e r e , ca

ve r se: rv I

l-a 027

s ii- t

s-

Orl

aug.23,

ni,

I nu",

S ..I t r I: It,M

ta,
;

care

ligl

adic

p"'gIIblt.

pe

lut

s ~ iba

cu p r lrne 'o c

'814

ala

cet fe r tul ,

16 groi
p un s

socot

u rm it n d

1996 -

post

da

l anus

!iagl

scrIs

l d. 55/20 -

Observatii

ARHIVISTICE

Ori g.
1) Persoan~

434 92

MODEL 1

orice
-

e-.

e
se

Infor

dorete

le

- 351 Xl'
Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data
locul

i
de

CUPRINSUL

UNITAII

\--

.,

Procur

aug.24,

...

it5

gh lan

t. nl"toarele

u l H S.tu

n l ce s c 1>. 11 !}l

la1lu

tov::!! s13

e t ez e

-;01

'al

lui

Costa
verea

1 )Vsa

dup

.t(J~tte

dQU

e r v l l l 'care

,.i Cueuli
aJ c I

IlJnu,

m s.c

Con s t an t l n

are

da

It

!3 uc

3"0

r-S ,

lm"

1)

~ de t 1e r

t,

Orlg.;

cele

Rmnlc'l

drel>tul

~ emit'

'll'3nturlslrea!

dUI:j

Ma~tOri.

anu

cii

lnJcerul

re

u-l

Hagf

, are

(Ianu

sl-i--trimi

d o a r ce soia.

ch. tul.'.

j' r e s cu )

colo,

s e s c la

ia med

Pe 'rl ) rugan
i de

t o re

Scr~soare

, ooa

v n d

a mo t nitoarelor.

:)rlg.

1314

la

1e 9 1ele

f~,t

5-

v rbala

de

Ll-ch l d !"fe a s eo t e l l Io r ,

-Scrisoarea

C'.)st;a.

s t r nq e- s':; t r l ml t

t t o a r ~ 1-0

in~crlsul

se

rle.

mo t _n

tu.

tiri

cel

re mo-

P tru

r~1TI

ug.24,

pe r so a-

lt

"d10' s at u l P ap 1n h lon . r-Inea

il .

d~ arhtmandritu~

t; n l t a , Tso1osios),1

~apin-

95

MODEL 1

Observatii

ARHIVISTICE

emitere

1814

437

, I

ncv

le

lui

greac,

~t

c a p r l

rom

ple

de bani

lam'ir Clor.scu

d ver

tii

pen

(Gluit

500

ii

.--~----~--~.=-~----------===~-=~---------~--------_.
----------Cd. 55/20 -

1995 -

I-a 027

-.352 XLI I I
Nr.

Nr.

crt.

Data si

vechi

locul de
emitere

438

96

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

-----------------------------1------------4

1814

ug.25.

Z.

Cat3vt

,3

hii

t t o ul

Zotu

et

Bucu

re t t
p r Imi t

i ve

ben 1;

50 O' 9 ro

lui

ba s t l

in rublele;
b nl

prim

VJ

1 & 'f

li

'

an era

'v'eanu;

438n

de gros'

o l and e z l

fnu

ul

in 365 de gat-

du t " lt a r r l u l

nu l t e s l t e l e r

ci

co

:l!Jot

<:le

lo

600

Pa:1

6025,8

dlc
I

utat

groi,

cu:

13"

.i
~!!

fJ

Jro$f.

pe)

I b ~nl

un::

15

d
gl

ce tu
de

1996 -

I-a 027

9i:!

en I

l an u

in

l'

a o r n 11IuinoQ'iu)

grol"il'

lui

du

patrt

7'

r/)

1')1

,.
U

r -

o r d l nu l

din

re cupe

ch t r t a e Hristodul

1 u i 20

rfrokl

ginerelo

de

rJ

\i

mpr eun eu 50

Slnaitls;

.,

d'~ !J

DlmitrTe

cu-

d')iJn-d de

daI. 1"~ t'} t j' u

351)

S~

<f~t
'in

S a mpru

;:> U"!i

le

debitul

9 ro t

~ V~)

pe 1un";

deci

la 34.584,33

4 . 9 rol
'i n 2

t t

d ~ nd

cu 4 'J ros i 1 fi pung

total

gro$'

cu

S9U

lat

d3ti

1~1)6,SO

-;1.:.. groi'

201)

j'

e 9 o i i !'1

d3'grol

Cd, 55/20 -

MODEL 1

ba n I I

"m.ovftul"

lu
retl

- 353 ...
XL' I I
Nr.

Nr.

crt,

vechi

1---

Data i
locul de
emitere

CUPRINSUL

UNITII

,.

ARHIVISTICE

-----1----:----------------------.1-.-------.
3

popovrc

Dfnt

ntru

roI;

P e 1

., .~ O
..4--1

3 ~7 7

il c..

."~r.t

ISFP,r..t

1';r..~t e

i;)d~.

r'c

cl-la

~9C

l{'Irn~f

,to

nus ,

-1"

~Ir o

:;'!lJrlf

\l

ce s

f.rafo

r,

n . i 1/~ -

p~trn
te
t.

Lcb l de rn a

10

acostul~

qrcc:lfJJ

en t r u

Hagi

J~

d3t

l-a

de c em

SUMe

I'

r l d l

s e

elat

'l'laf

991U'~13

o co t e l I l ,

Re-

439

(r"

re de. a ~'crl~r.M~

ScrIse

97
ug.26.

I'lU,

Sucu-

rfn

ZG

r e s ti

re

peMtru

,1

Cost"

PF

fratAlu'

in l t e

1 .ti j u t e s

salutri

Odg.

Cd. 55/20 -

1996 -

=-- 1

I-a 021

3r';ntfcJl

:}11- 1 s. r t
1

Io v

so

a-

s~u. Astri"

1.. f -1

ca

C
con

eu~~ n c ntrnuar

SP

.J-l

1'.ourajeaz

moart~a

I"t.t

rolani

facerea

r e co-nand

J , ne.
(

ll

e c r e t

t r

ar-u-'

-1

MODEL 1

Observaii

- 354 Nr.
crt.

440

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

98

CUPRINSUL

UNITAII

XL! II
ARHIVISTICE

Observatii

IJ.l C

1 14

COS t'l

~ug .27, .

B uc

e~ti
i e s te
pe 1 at

i-au

u t

II;J'S

lui

.3

pri]

i e

vJstl1.:
FiU

ul

1 u i TI'

IZlnu
I

, tiu i-a

te

p r l r- i:.; o do
pus-

CI

c.a

dis~o.!i

c!

a ~i~opc

pe

1-

1 u j il~i:J t

.aL

Gi

p o r un c:

~(tl .

;,
a'

s cu t

sunt yta~

Vd.

et f

tr~cire{

pentr
c

lu

p r l v l rita

cl1~r. Toat~ ectele

10 t re

n t se t:'l

s l e s I lu c ru ,

Ci

pc

:I'l'!

10

trecui

fi

st ....c. l l ri l c i t

oilor

~n.3.j,-

i ~l1 r at

cu s l c r a t r e

tur

1~

'> I ca +i~nt n-

s cu 1-;'-

; r ilo i t s c r l s o a r'e a c.-j,.:,.:..:;-

.!

ec es t u l a nu 'vor

nu vor

1 . do

'\ dis c u

se' .a t n t cii)

U~lu. ca ,.

il r

lTI~t

e r , .)ecar~ce

at

':~ ~,

n.li a

nul,

l an u s

H.Zl~i

L.n i \:1:itud

.-

t.$~.c< l~

1 <il P r i o e n i c 's:.F i .a] ,j""',

'2

) ,,"s

. ai'

Eugl

rUni,5S

~(;

t r Im(

nuf fis
Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 027

MODEL

teama, deoarece

~pazim~nd

rut

- 35

XLI f I

MODEL 1

Data i
CUPRINSUL

locul de
emitere

UNITAII

ARHIVISTICE

Observaii

1-5-

I
1

de

colo est

Br

cov aAU

rI

It

.e

.un om de-al

eri 5

1-

95 It

ut rll pentru
ee vin

ro 1.

loc cu 90 de groi,

~tbV
s

pV -nt sau belo

o po t vinde

d c vor vlnde
A 1u

te.

rt

r 91
I il

bul
las

"1,
v

um

1 co 1
J nas

re 1 e r-pos

c ut

descurce

ani oricui.
ctlvlt

c t slgil

cu c r
5-

p rte fllotJmta

"mult,cu"

l-

fIe g t

Evst

SV

prea

1096 -

I-a 027

c
c, Ig
ind

aface-

to

Astrtno

tulul
f-l

. rre

bln

rl le , s

afac
i

nu ma I.

nu

extind

te A p r lm l t b
u I ,It

ti

debitat
J

rtlda

c nd I

exact,

!
l'

sefi ei
Cons-

Jerbn1lti.
I

Cd. 55/20 -

nu

tIu c vor p~ec

n t laopo l , s vin

. I

eu c -

teasc

totul

imprumute

1 eu

rc .r u 9 ta

in zone

t gur

'0

pr

el

la

nu vor avea

su r

CU

re in-untru,

alei;

marfa

t e s eu

le-o vnd

rime sc-. S o pre

c~nt~lti

I p rc--p

ru 1 de 4

dar

o prede

El le-a propus

Ruscluc.

brobfnv,

con d I I

o r ut u 1.

oe 1.

pent'u

'pr t u l tcVcl il p l

ro 1 s ta d

mo le 1n a far

10

II

de 1

plecat

i -

ulII

heorgh

nI. Nlcolopol

3 z 11

nuI

ora luI

II

s rI o rea prin

I 8,'ncoy

casei.

luzrl

-------_.--~--------~~

- 356 -

Xl I I I

Nr1

-;1
440

Nr.

Data i
locul de
emitere

vechi

CUPRINSUL

Ui-JITATII

Observaii

ARHIVISTICE

g8

luell
lOg

au aJund

ta un curs

de ~ 1/2 i

dlspozltl1

3'dea

ro J ;

te tot

"co l e'e t ez e

l r ctlf'l

,r

d t

um

el.

e pentru
ac zle
anulul".

dov

I CIr

d oa re e

I ii.
le v

sWi

pstr

~ncr

t"c

I f unc t la' de

cu Hagi

m I crede

lc,"'

7n

erls

Idtc

i rulul

1",

cu acest.

te

do cu

U rz Icuta
1996 -

I-a 027

lui

Cociol

V8

cu

ase

un

Sunt

ocup

socoteal

dat

c e l pan

1 s at

lui

m sur,

a-

medelnice

ta sfritul

tun
da

moia,

un vechiI.

al c J nu

J are s t
9

1 nu

fI at ce

intocm

s llehld

a put

entete

n J c f unu1

person

a plec: t s l

la

'rlml

ce revfhe

" la Judecat,

Inglnerul,nl1
ac

cu vlnrfclul,

se prezlnte

Oetombrl

Cd. 55/20 -

n. S

partea

TWnase,

m n"'5-

l-a

n 1 gtur

oar

perso

spr

car

st dea r ce

in 1 g5tur

ij

caut

lanf

dei

e d sf

r specttva

Et

D~ghl~lel

oll

lin

r 1

les in sI uJ b

fi

la toi.

ales

dln

Intrigi

luaea

re nevoie

'1 xan-

os cu toati

fru

le

ze re le t l lle cu oam nil cum-

sec de.~mai
I

Primi,

sI ur _, socote

t' fi a

cu

z lh n , il va trl

deocamdat

da r dup

AicI "glnet"

6 pe a r t

,,,1

MODEL

$w

le trlmlt

m i tii rz i u ,

pIerd
D

acum

- 357 .

Nr.
crt.

Data i
locul de
emitere

Nr.
vechi

CUPRINSUL

UNITAII

1---1------1--.,------------------3
2

caut
tu'

XL I II
MODEL t

lmurea.c

cu cat stlhurll

- ,,~-

A~ l r I no , ...

Qrlg,
1) Exprimare
"criptoll;
neldentificat
2) "s rdar"

,.41

..
Sc:rlsoar

~,...'"

99

1814

aug.28

. '"

per o n

D l9 an u c t re
:

Observaii

ARHIVISTICE

la sard

LH

gI

lanu

rul P naIot
la Craiova)

prin

il

care

nev~te'~-l

intllneaz~~age

.,

hronle

afac

i.

cci ace sta

o-

unui

~1 s cind va

ve

devMrat
afaceri

prIeten.

.
deoarece

Ma

la Curte,
,

apeleze

guran

500

ajute pe poll-

riIe sale,

ste d torla

el,

Pollhronfe

....
de pe

riie

ar

,-

..
poate

;--1

c nu mal

cu si

nu cuno te obJc

lu

'

aici.

11 roag mult
"'

de groi

ginerelui

su

z p t's ," e

s - t t r 1mit"

sw.'

re vin,

s dea

lorgschi

cu

ra tel u t su

cump

care are nevoi

e-

la moie

,i la h nul de la Cr&lova~
1,

il

banii

ceilali

plti

neaprat,

pe care-f

d tor ax.

Orlg.
~

100

1814

Scrisoare

..

aug.28,

Petru

ctre

Bucu

cralov)

(HagJ

prin

car

mpreun

..

i .

la P(olJhronte)
Cost
" . -,
Isnu Costa Petru la
il

sigur

c atunci

,
re t t

cnd

ap~rea

cu scutelnicli

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a 02'7

dispoziia
are s

in 1 gtur

1-0 trimit

Nr.
crt.

Nr.
vechi

Data i
locul de
emitere

..

358

XLI , I

CUPRINSUL

UNITAII

ARHIVISTICE

I tu f

ste aa cum l-a

spus

el

s e r l soare

rn

tru
.

Sari

lanach

rat

t e sepa

lur

jtlgdui

cJ

measc

sunt

scutelnlcl

e rb e t e l+b
ii

Antonache,
tler'el

'anu,

inscrisul

..

TI

d ~ul de la Romana~i,

din parte~

an_u, pe care

urmtor

Ide oeale~
J um t
,

l-a 027

tu

tate.

61 d
1996 -

,1 s

Brneovonl;

Jut

c~'9~
dJ

to

It

au

ta

acolo

unde
re

ste d~ 20.00

groI suta de ocale;

va p.1ti

z lle termen,

ran-

cC)nven

1 -,- Como,tenl.

'

n ban .i

8.

cumpere

ntltat

ce I

care

-o predea

fl~ ea, . adIc

urma

cu muter'.

brobfna:

cantltatea

se

Pn

lui

cum s~

lucrurile.

ezmn-

s o vad

ca s tIe

trl-

mal

pentru

Icumpwr

VIsp -

mIte tnc~ o ,.scriso . r

In felul

Cu

25 de

Craiova,

nu

do n)torului,

al

at cei 11 mo r a r I I vieri;

Jeza

conform,poruncill,

trlmrte

pentru

r ncov

bu.J.

are nevoie.

acel

cum tr

H89'

IvI

u
~.' fJrrrt",

cura

sigur,

I r Pol fhronle

I
I

rUJ!

e a',zmnd

de e l' 9 s cut e Iq l e l de

Comotenl.:a,.
ro I

cu to I

te o scrisoare

ca s-' s rveasca

I~dld in ~taril

s-f

sli rmna

nu ct

o r el

zent

II trlml

acolo,

,de

pr

sp6r

8rn~oy,

a lui

trecut;

(scut.lnlcll)

Cd. 55/20 -

Observaii

,1

y~Z 100

MODEL

cu

359 .
XL Iti
MODEL

Nr.

Nr.

crt.

vechi

Data i
locul de
emitere

CUPRI~SUL

UNITAII

Observaii

ARHIVISTICE

t teasc

ac

la

chiri

p l t e se

9~storli
d

p~n

ahava,

s el i cu 4 groi.

vin ~ln'nOu

vor ~ termine

~I

" nit t v , 'S" dea d f 5 Po z i 'e

ca s str ng "lotre"" conv


rugat

r ncov

nite

GorJ

ban 11' 1-

nul

ci

H 9

habl1e.

a l e l , ca

trImIt

"vad

ceva

la
decI

esprece

s caut.e scrlsoar

vorb

S'o ron Lo s (egum

sW_1

vlnrlctulul;

aranje

t Anlnoas

it 'mal datoreaz

s o co t e a I'.

'l aez"

-1

l-a

~1- &- co muni cat

lanu

este

r fuxat.

1a Z 1 t el rI)

milele

la larga

scutelnlcl

dar

rre 5 te t'o t

anu ,- scrie

de 1

m~ndarulul

A 1 ne'

a lui

,..s rlno.
Ori g.

101

Scrtsoare

1811

aug.29,
Orova

in

nuin le lui

tre Hagl
prIn

de

la

Pe t ru 1

Costa

c re il anun

s o a re a lui

r5nd~1

la

lut,

I.Btrn

10 n L zr.

DImitrie

I nu,

..

Gheorghe

c-

Craiova

c a expediat

CVlena

53 predea

r-

roag.,

o scrlsoar

scri-

la
co~

10; dac persoana


tnte,

5"

lips $te din

o trlmlt-

destin

trebuie.

o r lg.
",

Cd. 55/20 -

1996 -

I-a

02'7

tarul

10call~
colo

... 360 XL I , f
Nr.
ert.

Nr.
veehi

Data

locul

de

UNITAII

102

ARHIVISTICE

Observaii

emitere

444

CUPRINSUL

ScdSOllre

1814

pt.l0,

Pnnniot

Hllgf

r ln e

Cralov

re

Cost

l an u

Tl

Sterlu

Petru

l n fo rme

zi5

dIn

dr n

rea a d r Stat p r l e t en Ilor

5 C r 15 o

Or ov

dt); 1

etr

DrosJnt

aug,,291

despre cee~ ce a fcut

a aflat
Gnbrov

1uat

k l , e d l c,

ba

I de

I
I

Gh orqhe

S.

Sa ahtani

cu

t.s c l t t e r a 1uf

pe oare

falsl~rc

t-o.

scrisoarea

,~ Viena

prletenJ-

Hagl

l en us.,

va trimite
lor s1_

atr5g5ndu-le

rru~se Mat

'S

au
Ioan

sos f.

Lazr

de UZctu

al

de

o purtau,

cer

CAci

nf el Zotu
dlscut~t
lui

in
n lm

lc de

r-~

1996 -

I-a

027