Sunteți pe pagina 1din 7

GIURESCU ELENA DANIELA /

RADA MIHAI ALIN / GRUPA 52 B

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA - faza PT/PAC


Continut-cadru care include si elemente de memoriu general, elaborat conform prevederilor din Anexa 1
- litera A, din Legea nr.50/1991 (republicata cu modificarile si completarile ulterioare), coroborate cu
exigentele consacrate in practica curenta de proiectare si avizare, pentru constructii mici sau medii, de
importanta normala sau redusa.
Capitolul I - DATE GENERALE
I.01 - Obiectul proiectului
- beneficiar (investitor)..Primaria Municipiului Bucuresti........;
- amplasamnent (adresa completa) ....Bulevardul Unirii, nr 58, sector 5, Bucuresti, Romania....;
- proiectant general (de specialitate) .........................;
- numar proiect (contract)....................;
- faza de proiectare PT / PAC
I.02 - Caracteristicile amplasamentului
- descrierea terenului (parcelei): suprafata analizata reprezinta 1/3 dintr-un teren liber de constructii
supraterane, de forma dreptunghiulara cu dimensiunile .270x200m.....,teren incadrat pe toate cele patru
laturi de cai de acces intens circulate. In vecinatatea parcelei exista constructii cu caracter public
(Biblioteca Nationala, Tribunalul Bucuresti) si privat (locuinte colective).
I.03 - Caracteristicile constructiei propuse
- functiunea:....culturala.....................................................
- dimensiunile maxime la teren: 200........ x .270........ m
- regim de inaltime ....P+2...............;
HMAX. = 24m
- suprafata construita - Sc = .7695.............. mp;
- suprafata desfasurata - Sd = ...29436............. mp;
- suprafata utila totala - Su = .....23548............mp;

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA ...B...... DE IMPORTANTA (conform HGR nr.


766/1997) si la CLASA "....2..." DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).
Capitolul II - DESCRIEREA FUNCTIONALA
-SUBSOL 2:
-nod principal - 150 mp;
-2 noduri secundare -100 mp fiecare;
-2 noduri tertiare 40 mp fiecare;
-parcare 15820 mp;
- depozitari - 1011 mp;
-atelier reparatii 614 mp;
-vestiare 172 mp;
-restaurant 657 mp;
-2 bucatarii 154 mp fiecare;
-bar 355 mp;
- cafenea 159 mp;
-curte interioara 2503 mp;
- foyer 1 800 mp;
- foyer 2 1400 mp;
-foyer 3 600 mp;
-SUBSOL 1:
-nod principal - 150 mp;
-2 noduri secundare -100 mp / nod;
-2 noduri tertiare 40 mp /nod;
-parcare 15820 mp;
- spatii tehnice - 1011 mp;

GIURESCU ELENA DANIELA /

RADA MIHAI ALIN / GRUPA 52 B

-galerie mica de arta 257 mp;


-galerie mare + galerie medie de arta 1021 mp;
-terasa exterioara 617 mp;
-A.L.A. 822 mp;
- foyer 1 800 mp;
- foyer 2 1400 mp;
-foyer 3 600 mp;
-PARTER:
- sala de concert 886 mp;
-foyer principal - 956 mp ;
- garderoba 104 mp;
- receptie 150 mp;
- nod 150 mp ;
-foyer secundar 435 mp;
- cafe bar 365 mp;
- nod 100 mp ;
-foyer tertiar 430 mp;
-nod tertiar 100 mp ;
- sala de conferinte 54 mp ;
-ETAJ 1 :
- vestiare 175mp;
-cabine artisti 141mp;
-biblioteca 52mp;
-sala repetitii 438 mp;
-sala multifunctionala 488mp;
-sali conferinte 232 mp;
-birouri 51mp;
-sala de concert 695 mp;

-ETAJ 2 :
-sali repetitii 569 mp;
-sali curs 437 mp;
-sali practica 207 mp;
-birouri 177 mp;
- sala de concerte 285 mp;
g)NR. MAXIM UTILIZATORI:
-parter - 510 persoane;
-etaj 1 - 935 persoane;
-etaj 2 - 635 persoane;
-subsol 1 - 270 persoane;
-subsol 2 -380 persoane
Capitolul III - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
III.01 - Sistemul constructiv :
-sistem structural mixt de planseu-stalpi beton armat, in interiorul unei structuri tridimensionale metalice
autoportante ;
III.02 - Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare :
Cladirea are un invelis de bare metalice care sustin fatada dubla si parasolarele fotovoltaice (metal + sticla)
III.03 - Finisajele interioare : lemn pentru plafoane si pereti ;
pentru pardoseli + plinte, pereti, plafoane, pentru fiecare spatiu sau incapere (eventual sub forma de tablou de
finisaje); finisajele pentru scari; tamplaria interioara si exterioara, prescriptii tehnice care trebuiesc respectate.

GIURESCU ELENA DANIELA /

RADA MIHAI ALIN / GRUPA 52 B

III.04 - Finisajele exterioare sticla pentru fatada dubla, parasolare fotovoltaice albe
III.05 - Acoperisul si invelitoarea terasa necirculabila in pante

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)


IV.01-Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE (dupa caz se va preciza subcerinta corespunzatoare
tipului de structura) - conform prevederilor din memoriu tehnic de structura.
IV.02-Cerinta B SECURITATEA LA INCENDIU - Subsol -2: evacuarea se face pe 7 cai de evacuare: 4 din ele sunt scari de evacuare secundare EI 90-C,
conform Art.150, pentru ca nu sunt situate in compartimente protejate, spre deosebire de scarile de evacuare ale
celor 3 noduri de circulatie, scari inchise
care debuseaza la nivelul holului din parter,prevazute cu usi EI 45 (fiind situata in compartimente protejate cu
usi EI 90-C si pereti REI 240 fata de spatiul de parcaj cu un risc mare de incendiu). Fiecare din cele 3 scari
principale de evacuare descarca la nivelul parterului in 3 foyere diferite : foyerul salii de concert, foyerul
centrului educational si foyerul corpului pentru artisti.
- Subsol -1 : Aceleasi scari de la nivelul -2 strabat nivelul -1 si fac legatura cu parterul;
- Parter: evacuarea din parter se face spre exterior din :
- nodul de circulatie aferent salii de concerte, cu 4usi (dotate cu autoinchidere, asigurand evacuarea a 8fluxuri)
in care descarca scarile de evacuare prin usile EI 45 din compartimente protejate cu usi EI 90-C.
-nodul de circulatie aferent centrului educational, cu 4 usi (dotate cu autoinchidere, asigurand evacuarea a
8fluxuri) in care descarca scarile de evacuare prin usile EI 45 din compartimente protejate cu usi EI 90-C.
-nodul de circulatie aferent corpului pentru artisti cu4usi (dotate cu autoinchidere, asigurand evacuarea a
8fluxuri) in care descarca scarile de evacuare prin usile EI 45 din compartimente protejate cu usi EI 90-C.
-4 scari de evacuare, fiecare cu cate 2usi care asigura evacuarea a 3 fluxuri, usi care debuseaza direct in exterior,
in spatiul public al cladirii.

-Etaj 1 : Pe langa cele 3 cai de evacuare aferente nodurilor de circulatie, evacuarea de la nivelurile superioare
spre parter se face cu ajutorul a 2 scari de evacuare, fiecare cu cate 2 usi care asigura evacuarea a 3 fluxuri;
-Etaj 2 :
Conform Art. 148., golurile de acces pentru vestiarele din subsol se protejeaza cu ui rezistente la foc EI2 30-C.
k) Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii : de incalzire , ventilatie , climatizare , electrice , gaze ,
automatizare, de captare a energiei solare.
2.Riscul de incendiu
A . Din identificarea si stabilirea nivelelor de risc de incendiu (potrivit reglementarilor
tehnice specifice), luandu-se in considerare sarcina termica, destinatia spatiilor utilizate, natura activittilor
desfsurate, comportarea la foc a elementelor de constructii si caracteristicile de ardere a
materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate , reiese faptul ca gradul de rezistenta
la foc al cladirii este ll.
-Subsol 2 :

incaperi cu risc mare de incendiu : parcare, depozitare;


Incaperi cu risc mijlociu de incendiu : bucataria; atelier de reparatii;
Incaperi cu risc mic de incendiu : restaurant

-Subsol 1 :

incaperi cu risc mare de incendiu : parcare, spatii tehnice;


Incaperi cu risc mijlociu de incendiu: garderoba;
Incaperi cu risc mic de incendiu :

GIURESCU ELENA DANIELA /

RADA MIHAI ALIN / GRUPA 52 B

-Parter :

incaperi cu risc mare de incendiu : sala de concert;


incaperi cu risc mijlociu de incendiu : garderoba;
Incaperi cu risc mic de incendiu :

-Etaj 1 :

incaperi cu risc mare de incendiu : sala de concert;


incaperi cu risc mijlociu de incendiu :
Incaperi cu risc mic de incendiu :

-Etaj 2 :

incaperi cu risc mare de incendiu : sala de concert;


incaperi cu risc mijlociu de incendiu :
Incaperi cu risc mic de incendiu :

3.Nivelurile criteriilor de performant privind securitatea la incendiu


3.1.Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimeaz potrivit prevederilor normelor generale de aprare
mpotriva incendiilor si reglementrilor tehnice, n functie de:
- natura , alcatuirea si dimensiunile elementelor de constructie ;
- modul de asamblare si geometria elementelor de constructie ;
- combustibilitatea si densitatea sarcinii termice de incendiu date de elementele de constructie
- compartimentarea antifoc ;
- geometria constructiei si comportarea la foc a structurii portante .
*rezistenta la foc a elemente de constructie (n special a celor portante
sau cu rol de compartimentare), stabilit potrivit criteriilor din Regulamentul privind
clasificarea si ncadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, reglementrilor tehnice si standardelor europene de referint:
-stalpi din beton armat si pereti portanti la nivelul parcarii elemente REI 240, cu rezistenta de minim 2 ore;
-plansee din beton armat cu conditia minima REI 60(REI45), rezistente la foc cel putin o ora, pentru nivelul ll
de stabilitate la foc ;
-structura metalica autoportanta;
-elemnete neportante (pereti despartitori) REi 240, REI 180;
(usi) EI 45, EI 90 C5-Sm, etc; vitraje;
3.2.Limitarea aparitiei si propagrii focului si fumului n interiorul constructiei
Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiului si efluentilor incendiului n interiorul
constructiei/ compartimentului de incendiu se precizeaz:
a)compartimentarea antifoc: 2 compartimente de incendiu,pentru separarea parcari care prezinta un risc mare de
incendiu (subsol 2 ) de partea superioara,subsol 1 si nivelurile supraterane,care prezinta un risc mic de incendiu.
Constructiile invecinate se afla la distante mai mari de 10m de hotel.
b)masurile constructive:
Compartimentarile interioare au fost propuse a se realiza in conformitate cu cerintele Normativului NP127-09 si
P118-99 astfel:
Spatiile din subsol 2 sunt separate fata de parcare,care prezinta un risc mare de incendiu, prin usi prevazute cu
autoinchidere,REI 90 si pereti REI 240 A1 (C0).
Scarile de evacuare din subsol 2 sunt separata de restul spatiilor, unele prin usi prevazute cu autoinchidere EI45
si pereti EI 180,fiind amplasate in compartimentul de incendiu, iar altele prin usi EI 90 cu autoinchidere.
Podestele si rampele scarii vor fi executate din beton armat,clasa de combustinilitate A1 (C0),cu rezistenta la foc
de minim o ora.
Rampele scarilor aferente portiunii subterane se separa de rampele scarii cladirii supraterane prin
pereti rezistenti la focR EI 120.
In separarea spatiilor tehnice si a depozitarilor intre ele,care au un risc mai mare de incendiu s-au folosit pereti
Ei 120 si usi prevazute cu autoinchidere EI 30. Bucataria, care prezinta un risc mai mare de incendiu decat
spatiile alaturate,va fi separata de acestea cu pereti A1 (C0) REI 120; la bucatarie ,usile sunt dotate cu
autoinchidere, fiind cel putin 15 min etanse la foc.

GIURESCU ELENA DANIELA /

RADA MIHAI ALIN / GRUPA 52 B

IV.03-Cerinta C IGIENA ,SANATATE SI MEDIU


ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE.
Mediul exterior este poluat in mod deosebit din cauza traficului auto ( terenul este amplasat in centrul orasului).
Cladirea dispune de sisteme artificiale de ventilatie, dar si de ventilatie naturala, prin instalarea fatadei duble
care asigura mentinerea calitatii aerului prin tirajul natural.In plus, spatiul proiectat dispune de spatii verzi
generoase.
Mediul termic este problematic : daca aerisirea si racirea aerului este facila, tipul de planimetrie ( plan liber)
ingreuneaza incalzirea eficienta a spatiului. Incalzirea se face cu ajutorul centralei termice.
Iluminatul se face atat pe cale artificiala, cat si pe cale naturala. Pentru a evita disconfortul produs de fata
vitrata, au fost montate parasolare orizontale care au si rol estetic, si rol de colectare a energiei solare, intrucat
indeplinesc si rolul de panouri fotovoltaice.Invelind intreaga fatada, fasiile parasolare aduc un aport optim de
lumina spatiului interior.
Desi dispune de un sistem de colectare a energiei, constructia este totusi una activa, care degaja emisii de
carbon, de la diverse echipamente ale cladirii, si este conectata la retelele de salubrizare si alimentare ae
orasului. Pentru a combate deteriorarea aerului, imprejurul cladirii a fost amenajat un spatiu verde tip parc, care
cuprinde accese pietonale si auto.
Nu exista probleme de umbrire a cladirilor invecinate, nici din punct de vedere al inaltimii filarmonicii, nici din
punct de vedere al distantelor dintre constructii.
Din punct de vedere acustic, sala de concert este spatiul cel mai bine izolat. Circulatiile din corpul suprateran
sunt predispuse la perturbare acustica atunci cand se produce ventilarea naturala, deoarece fatada dubla nu
poate impiedica transmiterea sunetului in interiorul cladirii.

IV.04 Cerina D SIGURANTA IN EXPLOATARE


SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA
Pardoselile si scarile sunt prevazute cu materiale antiderapante, nealunecoase ; nu exista suprafete
lucioase care sa produca vatamarea utilizatorilor prin alunecare. Nu exista praguri sau trepte izolate pachetele
de trepte sunt in numar de minim 3. Suprafetele verticale sunt ondulate, nu prezinta muchii ascutite reprezinta
o proiectie verticala a planului organic. Suprafetele vitrate sunt semnalizate prin suprafete grafice, si diferite
grade de opacitate. Parapetul din sticla prezinta modulare (este impartit in panouri de sticla) si mana curenta
metalica, usor sesizabila. Usile sunt amplasate in spatii largi, respectand sensurile de evacuare ; planul liber, cu
circulatii alternative reduce riscul oricaror tipuri de coliziuni. La nivelul parterului exista o separare clara intre
circulatia pietonala si cea auto, ele nu se intersecteaza pe o distanta de cel putin 15m in jurul cladirii. In subsol,
parcarile sunt izolate de restul functiunilor.
Nu exista denivelari bruste la nivelul pardoselii sau planseului, iar rampele si scarile sunt usor de
localizat in spatiu- si, in speta, de evitat. Sunt echipate cu balustrade corespunzatoare si maini curente, iar
dimensiunile treapta x contratreapta sunt 28 cm x 18cm. Dupa fiecare 11 trepte exista podest de odihna, iar
latimea unei rampe este de 1,60m, asigurand circulatia a 3 fluxuri.
SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
In caz de avarie a instalatiei electrice, alimentarea se poate face temporar prin utilizarea energiei stocate cu
ajutorul parasolarelor fotovoltaice, care au si rolul de a impiedica fenomenul de orbire. Din punct de vedere al
sistemului artificial, lumina ambientala este optima si nu creeaza disconfort.
SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE
Nu exista scari rulante in incinta cladirii, ci doar ascensoare actionate automat/ mecanic.

GIURESCU ELENA DANIELA /

RADA MIHAI ALIN / GRUPA 52 B

SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII


Toate echipamentele de instalatii sunt protejate cu materiale izolatoare si inglobate in alcatuirile spatiilor ; nu
sunt accesibile decat personalului autorizat, din anumite spatii de exemplu, la subsol spatiile tehnice. Riscul
de explozie este redus prin materialele utilizate si prin protectia la foc a spatiilor.
SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate intretinere)
SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE SI
INSECTELOR
Fatada dubla este prevazuta la partea superioara si inferioara cu plase de protectie care impiedica patrunderea
daunatoarelor in mod deosebit a pasarilor.
ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A PERSOANELOR
CU HANDICAP
Persoanele cu handicap au la dispozitie in cadrul cladirii ascensoare care le asigura circulatia verticala iar
accesul in sala de spectacol se face la cota +0.00. Spatiile permit orice manevra a scaunului rulant, insa nu
exista cabine sanitare speciale sau rampe.
IV.05 - Cerinta E PROTECTIA LA ZGOMOT
Principala sursa de zgomot o constituie traficul auto, dar, in anumite situatii, si evenimentele publice pot
constitui surse de zgomot ( concerte, manifestatii, proteste)
2. MASURI DE PROECTIE ACUSTIC FA DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLDIRII.
Orientarea spatiilor nu constituie o masura de protectie acustica intrucat spatiile sunt izolate in plan prin
configuratia planimetrica, iar orientarea lor nu influenteaza acustica.
Izolarea acustica se face prin elementele de tamplarie, iar ele sunt alese astfel incat sa nu permita trecerea
zgomotelor exterioare in spatiul interior
3. MSURI DE PROTECIE ACUSTIC N INTERIOR, ZGOMOTE AERIENE.
Majoritatea incaperilor sunt singulare, izolate unele fata de altele si nu prezinta pereti comuni, asa incat
alcatuirea lor poate sa difere dupa necesitatile acustice ale fiecarei incaperi. Incaperea cu cel mai ridicat nivel de
zgomot este sala de concert, complet izolata acustic fata de restul spatiilor. Izolarea se poate face prin alegerea
materialelor si tehnicilor de alcatuire a suprafetelor care delimiteaza sala la interior, o configuratie
tridimensionala care capteaza sunetul, iar la exterior, o captusire eficienta care impiedica transmiterea
sunetului in exteriorul salii.
4. MASURI DE PROECTIE ACUSTIC, ZGOMOT STRUCTURAL.
Constructia este prevazuta cu alcatuiri tip planseu + pardoseala +tavan suspendat, cu precadere in zonele
zgomotoase ale cladirii sala de concert, sala multifunctionala, sala de repetitii, etc.
5. PRECIZAREA SPAIILOR DE AUDIIE:
Sala de concert are un volum de aproximativ 19000 20000 mc, iar forma in plan nu prezinta pereti paraleli,
impiedicand aparitia fenomenului de ecou. Curbura peretilor si a panourilor suspendate preintampina ecoul de
fluture si redistribuie in mod eficient din punct de vedere acustic sunetul care loveste suprafata curba
IV.06 - Cerina F - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE
Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru respectarea conditiei din
Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare termica - G(G1)<GN - coeficientul normat de izolare
termica" (conform notei de calcul al coeficientului G(G1) - anexa la memoriul tehnic de arhitectura).

GIURESCU ELENA DANIELA /

RADA MIHAI ALIN / GRUPA 52 B

Se va asigura o temperatura medie a spatiului interior de aproximativ 21 grade Celsius, sustinuta in principal prin
centrala termica de la subsol; Racirea aerului se poaterealiza vara prin deschiderea trapelor cu care este prevazuta
fatada ventilata, pentru a asigura circulatia aerului/curentilor.
2. Condiiile ambientale interioare
Se creeaza un microclimat in interiorul cladirii, prin amenajarea gradinilor, care pot genera efect de sera,
combatut tot cu ajutorul fatadei ventilate.
3. Caracteristicile suprafeelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al spaiului
Suprafetele vitrate permit asimilarea unui aport optim de lumina si caldura.
4. Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteaz spaiul studiat
Fatada dubla actioneaza ca un spatiu tampon intre temperatura exterioara si temperatura interioara, limitand
cedarea/receptarea intre cele doua medii.

5. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna


Temperatura optima este de aproximativ 21 grade celsius.
.
6. Masuri de minimizare a consumului de emergie in ansamblu:
Fatada constituie atat sistem de protectie solara, cat si sistem de captare a energiei solare, pentru a fi stocata si
reutilizata in cadrul cladirii.
7. Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara:
controlul isoririi:
-sisteme de protectie solara fixe

Capitolul V - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA


La subsol exista adapost de protectie civila, izolat structural si protejat la incendiu
Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI
(daca se autorizeaza cu lucrarea de baza si nu fac obiectul unor documentatii distincte) - descrierea solutilor si
materialelor pentru imprejmuiri, alei pietonale si carosabile, bazin vidanjabil (daca este cazul), etc.
Amenjarea exterioara presupune organizarea unui spatiu verde tip parc, cu alei pietonale si acces catre
filarmonica. Aleile carosabile care coboara in subsol sunt plasate lateral fata de fatada principala a cladirii.
Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER (daca nu face obiectul unei documentatii distincte sau nu a
fost cuprinsa in partea de structura) SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII
*
*
*
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul
va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta A... (partea de structura) si cerintele ..........................................
(partea de arhitectura).
Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire, este un extras din proiectul tehnic si
a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea
lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

Intocmit
Stud. Arh. Giurescu Elena Daniela grupa 52B
Stud. Arh. Rada Mihai Alin grupa 52B

Sef de proiect