Sunteți pe pagina 1din 4

Intrebari pentru examen de licenta la specializarea ELECTROMECANICA,

disciplina MASINI ELECTRICE


1. Ecuatiile in regim stationar ale masinii de cc cu excitatie independenta.

2. Ecuatiile in regim stationar ale masinii de cc cu excitatie derivatie.

3. Ecuatiile in regim stationar ale masinii de cc cu excitatie serie.

4. Prezentati schematic bilantul puterilor masinii de cc in regim de motor.

5. Prezentati schematic bilantul puterilor masinii de cc in regim de generator.

6. Prezentati schematic bilantul puterilor masinii de cc in regim de frana.

7. Definiti reactia indusului la masina de cc. Prezentati metoda de reducere a efectelor reactiunii
indusului.
8. Definiti fenomenul de comutatie la masina de cc. Prezentati metodele de imbunatatire a comutatiei
in masina de cc.

9. Prezentati caracteristica generatorului de cc cu excitatie separata la functionarea in gol si


caracteristica externa a acestuia.

10. Prezentati caracteristica mecanica a motorului de cc cu excitatie independenta si derivatie.

11. Prezentati caracteristica mecanica a motorului de cc cu excitatie serie. Functionarea acestui tip de
motor la cupluri mici. Aplicatii ale acestuia in industrie.

12. Prezentati caracteristica mecanica a motorului de cc cu excitatie mixta. Aplicatii ale acestuia in
industrie.

13. Definiti reactanta sincrona a masinii si impedanta acesteia.


14. Prezentati conditiile de functionare in paralel a generatoarelor sincrone. Importanta respectarii
acestora la cuplarea generatoarelor la reteaua electrica.
15. Prezentati caracteristica mecanica a motorului sincron. Metode de pornire ale motorului sincron.
16. Prezentati caracteristica la functionarea in gol a generatorului sincron.
17. Elemente constructive ale masinii sicrone. Regimuri de functionare ale masinii. Aplicatii ale
acestor regimuri.

Intocmit,
sl dr ing Mariana Iorgulescu