Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 179 (XXIII) Nr.

511

PARTEA I

Mari, 19 iulie 2011

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

165.

649.

Pagina
LEGI I DECRETE
Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor msuri n
domeniul pensiilor acordate beneficiarilor provenii din
sistemul de aprare, ordine public i siguran
naional ....................................................................
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 1/2011 privind
stabilirea unor msuri n domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor provenii din sistemul de aprare, ordine
public i siguran naional ....................................

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
159/1.266. Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii
rurale i al ministrului mediului i pdurilor privind
aprobarea condiiilor de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv i modelelor permiselor de
pescuit recreativ/sportiv n ariile naturale protejate ....
168. Ordin al preedintelui Ageniei Naionale pentru
Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de
derulare a ieiului i produselor petroliere prin
terminalul petrolier......................................................
197. Ordin al directorului general al Biroului Romn de
Metrologie Legal privind modificarea anexei la
Ordinul directorului general al Biroului Romn de

Nr.

367.
2

Metrologie Legal nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei


oficiale a mijloacelor de msurare supuse controlului
metrologic legal L.O.2010 ......................................

Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de


Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti
Publice privind modificarea tarifelor de acordare i
meninere a licenelor/autorizaiilor i a modelului de
licen/autorizaie eliberate n domeniul serviciilor
comunitare de utiliti publice ....................................

1013

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI


DIN ROMNIA
211.

36
220.
79

Pagina

Hotrre privind adoptarea Procedurilor de


nscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor
Financiari din Romnia a studenilor Asociaiei
Contabililor Autorizai care au promovat o parte din
examenele organizate de Asociaia Contabililor
Autorizai, dar nu au devenit nc membri cu drepturi
depline........................................................................

1415

Hotrre privind aprobarea Procedurilor pentru


stabilirea tematicii pentru programul anual de pregtire
profesional................................................................

1516


Rectificri ..............................................................................

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 1/2011 privind stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor acordate beneficiarilor provenii din sistemul
de aprare, ordine public i siguran naional
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 1 din
28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor msuri n domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor provenii din sistemul de aprare, ordine public i siguran
naional, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie
2011.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,

PREEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 15 iulie 2011.


Nr. 165.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 1/2011
privind stabilirea unor msuri n domeniul pensiilor
acordate beneficiarilor provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru aprobarea Ordonanei de urgen
a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor msuri n domeniul pensiilor
acordate beneficiarilor provenii din sistemul de aprare, ordine public i siguran
naional i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 15 iulie 2011.
Nr. 649.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR

NR. 159 din 24 iunie 2011

NR. 1.266 din 18 aprilie 2011

ORDIN
privind aprobarea condiiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv i modelelor permiselor de pescuit
recreativ/sportiv n ariile naturale protejate
Avnd n vedere referatele de aprobare nr. 4.577/2011 al Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur i nr. 181.246
din 13 aprilie 2011 al Direciei biodiversitii din cadrul Ministerului Mediului i Pdurilor i consultrile cu organizaiile din domeniul
pescuitului,
n temeiul:
art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (11) i art. 16 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul i
acvacultura, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 317/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
art. 8 alin. (1) lit. h) din anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare i
funcionare a Administraiei Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii i a componenei nominale a Consiliului tiinific, cu modificrile
ulterioare;
art. 21 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 49/2011;
art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotrrea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura i funcionarea Ageniei
Naionale pentru Pescuit i Acvacultur, cu modificrile ulterioare;
art. 7 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i al
art. 15 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Pdurilor, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale i ministrul mediului i pdurilor emit urmtorul ordin:
Art. 1. (1) Se aprob condiiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv i modelele permiselor de pescuit
recreativ/sportiv n ariile naturale protejate.
(2) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv n
habitatele piscicole naturale, inclusiv din perimetrul ariilor
naturale protejate, se face de ctre administratorii resursei
acvatice vii, n condiiile legii.
(3) n scopul atingerii obiectivelor de protecie i asigurrii
strii favorabile de conservare a habitatelor naturale i speciilor
de flor i faun slbatic pentru care au fost declarate ariile
naturale protejate, pescuitul recreativ/sportiv n perimetrul
acestora este permis cu respectarea prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei
slbatice, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 49/2011, i ale planurilor de management i/sau regulamentelor
ariilor naturale protejate aprobate n condiiile legii.
Art. 2. (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv n
habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu
excepia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii, se face cumulativ:
a) n baza autorizaiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de
ctre administratorul resurselor acvatice vii;
b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale
protejate;

c) n baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de


ctre administratorul resurselor acvatice vii i eliberate, dup
caz, de acesta sau de ctre asociaiile de pescari sportivi.
(2) Pentru avizul prevzut la alin. (1) nu se percepe tarif.
(3) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv n perimetrul
Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii se face n baza permiselor
de pescuit recreativ/sportiv emise i eliberate de ctre
Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii.
(4) Asociaiile de pescari sportivi legal constituite care dein
autorizaii de pescuit recreativ/sportiv pot elibera permise de
pescuit recreativ/sportiv pe zonele n care resursa acvatic vie
este administrat de Agenia Naional pentru Pescuit i
Acvacultur, n condiiile i cu respectarea obligaiilor stabilite
prin Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 15/2011
privind condiiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
precum i modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv.
(5) La solicitarea asociaiilor de pescari sportivi legal
constituite, nscrise n Registrul unic de eviden a asociaiilor de
pescari sportivi, care funcioneaz n cadrul Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, conform reglementrilor n
vigoare, Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii
elibereaz permise de pescuit recreativ/sportiv acestor asociaii
pe baz de protocol, pentru zona sa de responsabilitate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

Art. 3. (1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv n


zonele din perimetrul ariilor naturale protejate pentru care
Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur a emis
autorizaii de pescuit recreativ/sportiv se face n baza permisului
de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea prevederilor art. 7 i
a condiiilor nscrise n autorizaie stabilite pe baza avizului
administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevzut la
art. 2 alin. (1).
(2) n zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul ariilor
naturale protejate, pentru care nu au fost emise autorizaii,
precum i n zonele care nu fac obiectul autorizrii conform
Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 15/2011
pescuitul recreativ/sportiv poate fi practicat, cu respectarea
reglementrilor n vigoare, de orice posesor de permis de
pescuit recreativ/sportiv emis i eliberat de administratorul
resursei acvatice vii din habitatele piscicole naturale respective.
(3) Administratorii/Custozii ariilor naturale protejate au
obligaia de a transmite Ageniei Naionale pentru Pescuit i
Acvacultur, Ministerului Mediului i Pdurilor i asociaiilor de
pescari sportivi harta cu zonele n care este permis pescuitul
sportiv/recreativ i orice alte restricii privind desfurarea
acestei activiti n perimetrul ariei naturale protejate, stabilite
conform legislaiei n vigoare.
(4) Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur i
asociaiile de pescari sportivi autorizate au obligaia de a
comunica persoanelor pentru care au eliberat/elibereaz
permise de pescuit recreativ/sportiv informaiile transmise de
administratorii/custozii ariilor naturale protejate conform
obligaiilor stabilite la alin. (3).
Art. 4. (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un
document cu regim special, nseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal i
netransmisibil.
(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaz anual.
Art. 5. (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv
valabil pe teritoriul Rezervaiei Biosferei, Delta Dunrii este
prevzut n anexa nr. 1.
(2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv valabil pe
zone din ariile naturale protejate n care resursa acvatic vie
este administrat de Agenia Naional pentru Pescuit i
Acvacultur este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii i
dezvoltrii rurale nr. 15/2011.
Art. 6. (1) Pentru zonele n care resursa acvatic vie este
administrat de Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur,
procedura privind emiterea i eliberarea permiselor i
autorizaiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a
cererilor pentru emiterea autorizaiilor de pescuit
recreativ/sportiv, precum i lista zonelor de pescuit
recreativ/sportiv se aprob prin decizie a preedintelui Ageniei
Naionale pentru Pescuit i Acvacultur.

(2) Pentru zonele de pescuit recreativ/sportiv din perimetrul


Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii, procedura privind emiterea
i eliberarea permiselor de pescuit recreativ/sportiv se aprob
prin decizie a guvernatorului Administraiei Rezervaiei Biosferei
Delta Dunrii.
Art. 7. (1) Pescuitul recreativ/sportiv n ariile naturale
protejate se practic pe baza regulamentului de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv prevzut n anexa nr. 2 i a
regulamentului propriu stabilit de asociaiile de pescari sportivi,
n condiiile legii, cu respectarea prevederilor planurilor de
management i/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate
aprobate n condiiile legii.
(2) Asociaiile de pescari sportivi au obligaia s elaboreze
regulamentul propriu cu respectarea msurilor speciale pentru
conservarea speciilor slbatice i habitatelor naturale sau
utilizarea durabil a resurselor acvatice vii din ariile naturale
protejate, stabilite prin planurile de management i/sau
regulamentele ariilor naturale protejate aprobate n condiiile
legii.
Art. 8. (1) Zonele de pescuit recreativ/sportiv din
perimetrul Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii sunt prevzute n
anexa nr. 3.
(2) n zonele de pescuit recreativ/sportiv aprobate de
administratorul resursei acvatice vii, situate n arii naturale
protejate, pescuitul recreativ/sportiv se practic numai n zonele
n care este permis aceast activitate conform prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2007, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 49/2011, i ale planurilor
de management i/sau regulamentelor ariilor naturale protejate
aprobate.
Art. 9. Permisul de pescuit recreativ/sportiv poate fi
suspendat sau retras, prin decizie a guvernatorului
Administraiei Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii sau a
preedintelui Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur,
dup caz, la propunerea personalului propriu cu drept de control
i inspecie i a instituiilor sau persoanelor abilitate cu drept de
control, n condiiile art. 59 i 60 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul i acvacultura, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 317/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i n baza
constatrilor personalului cu atribuii de control prevzut la art. 50
alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2007
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 49/2011, dac
sunt nclcate prevederile acestei ordonane de urgen.
Art. 10. Administratorul resursei acvatice vii are obligaia
s asigure tiprirea, gestionarea i emiterea permiselor de
pescuit recreativ/sportiv.
Art. 11. Anexele nr. 13 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 12. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,

Ministrul mediului i pdurilor,

Valeriu Tabr

Lszl Borbly

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

ANEXA Nr. 1

Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv


fa

MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR


ADMINISTRAIA REZERVAIEI BIOSFEREI DELTA DUNRII
PERMIS DE PESCUIT
RECREATIV/SPORTIV

Data eliberrii ................................


Numele .............................................................
Prenumele ........................................................
C.N.P. ...............................................................
Eliberat de ........................................................
Seria ................... nr. .......................................
verso
Permisul de pescuit recreativ/sportiv are valabilitate n toate zonele de
pescuit recreativ/sportiv din perimetrul Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii, cu
excepia zonelor strict protejate.
Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se desfoar cu respectarea
condiiilor stabilite n Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
prevzut n Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 15/2011 privind
condiiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare
a pescuitului recreativ/sportiv, precum i modelele permiselor de pescuit
recreativ/sportiv.
Falsificarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se pedepsete conform
legii.
Deteriorarea permisului de pescuit recreativ/sportiv atrage invalidarea
acestuia.
Descriere:
Dimensiunile formatului sunt: lungime 10 cm, lime 7 cm.
Seria .................. nr. ....................
Acest permis este valabil pn la data de ......................... .
ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

de practicare a pescuitului recreativ/sportiv n ariile naturale protejate


Art. 1. Pescuitul oricror specii de peti i al altor
vieuitoare acvatice vii se realizeaz n conformitate cu
prevederile ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale
i al ministrului mediului i pdurilor privind prohibiia anual a
pescuitului, cu respectarea prevederilor planurilor de
management i/sau al regulamentelor ariilor naturale protejate,
aprobate conform Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 49/2011.
Art. 2. Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu
respectarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 23/2008 privind pescuitul i acvacultura, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 317/2009, cu modificrile
i completrile ulterioare, i ale Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 57/2007, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 49/2011.
Art. 3. Asociaiile de pescari sportivi autorizate n condiiile
legii s desfoare activitatea de pescuit sportiv n perimetrul
ariilor naturale protejate au obligaia:

s colaboreze cu administratorul/custodele ariei naturale


protejate n vederea stabilirii condiiilor i restriciilor privind
desfurarea pescuitului recreativ/sportiv, a condiiilor privind
accesul i a zonelor de campare n perimetrul ariei naturale
protejate;
s elaboreze i s actualizeze baza de date cu membrii
asociaiei;
s monitorizeze permisele de pescuit eliberate i s
raporteze lunar administratorului resursei acvatice vii numrul
permiselor de pescuit recreativ/sportiv eliberate i zonele pentru
care au fost emise;
s afieze n locuri vizibile la sediul asociaiei i pe teren
regulamentul propriu de pescuit;
s popularizeze condiiile de practicare a pescuitului
sportiv i restriciile stabilite pentru zone, perioade, specii,
precum i organele abilitate pentru controlul activitii de pescuit
recreativ/sportiv;
s popularizeze condiiile de acces i zonele n care este
permis camparea, pentru a se evita producerea modificrilor
n structura natural a zonei, a zgomotelor care s perturbe
linitea acesteia (efecte negative asupra faunei din zon);

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

s asigure condiii optime pentru desfurarea activitii


de pescuit recreativ/sportiv, precum i salubrizarea zonelor de
pescuit;
s solicite sprijinul autoritilor cu atribuii de control n
cazul semnalrii actelor de braconaj i al nclcrii prevederilor
planurilor i/sau ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
s respecte orice alte obligaii prevzute de legislaia n
vigoare n domeniul pescuitului recreativ/sportiv, precum i n
domeniul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice.
Art. 4. (1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii din
ariile naturale protejate, asociaiile de pescari sportivi pot
propune administratorului resursei acvatice vii stabilirea unor
zone de protecie piscicol/zone de refacere biologic sau
regiuni de cruare i programe de redresare a populaiilor unor
specii de peti valoroase sau periclitate, cu avizul
administratorului/custodelui ariei naturale protejate.
(2) Aciunile de populare cu material biologic n zonele de
pescuit recreativ/sportiv din ariile naturale protejate, aprobate
conform reglementrilor n vigoare, se efectueaz n prezena
reprezentanilor administratorului/custodelui ariei naturale
protejate i a administratorului resursei acvatice vii.
Art. 5. Deintorii de permise de pescuit recreativ/sportiv
au urmtoarele obligaii:
s respecte legislaia privind desfurarea pescuitului
recreativ/sportiv;
s respecte legislaia de mediu i prevederile planurilor
de management i ale regulamentelor ariilor naturale
protejate/setului de msuri minime de conservare pn la

aprobarea planurilor de management i a regulamentelor ariilor


naturale protejate;
s se legitimeze i s prezinte documentele solicitate de
organele de control abilitate;
pe teritoriul Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii, s dein
permis de acces eliberat de Administraia Rezervaiei Biosferei
Delta Dunrii;
s pstreze curenia n zona de pescuit, iar depozitarea
i deversarea de deeuri de orice tip pe sol, n ap, pe maluri,
plaj sunt strict interzise.
Art. 6. (1) Dimensiunile minime n centimetri ale
exemplarelor de peti sunt cele prevzute n reglementrile
legale n vigoare.
(2) Lungimea petelui stabilit pentru pescuit este
determinat prin msurarea distanei de la vrful botului pn
la baza nottoarei caudale.
(3) Puietul i exemplarele de peti capturate sub
dimensiunile minime prevzute la alin. (1) sau exemplarele de
specii strict protejate vor fi deversate n mod obligatoriu n ap,
n stare vie.
(4) Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele capturate
din aceast specie vor fi deversate n mod obligatoriu n ap, n
stare vie.
Art. 7. Prezentul regulament se completeaz cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 23/2008,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 317/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale legislaiei secundare
aprobate prin ordin al autoritilor competente din domeniul
pescuitului i din domeniul proteciei mediului.
ANEXA Nr. 3

ZONE

de pescuit recreativ/sportiv din Rezervaia Biosferei Delta Dunrii


18. Canalul Mila 35, ntre braul Tulcea i braul Chilia, pe
1. Braul Sfntu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona
cuprins ntre km 1544 i zonele de cruare (zone rectificate), ambele maluri
respectiv ntre km 16,520; 3043; 5058; 6583 (cu regim
19. Grla Sireasa, pe ambele maluri
de pescuit prin eliberarea capturilor)
20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Cznel
2. Braul Sulina, pe ambele maluri
3. Dunrea Veche de pe braul Sulina, pe ambele maluri, cu i Furtuna
excepia poriunii dintre canalul Bogdaproste i canalul Magearu
21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lime de 50 m de
(cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor)
la mal, n poriunea cuprins ntre gura canalului Dunav i
4. Braul Chilia, pe malul drept, braul Ttaru pe ambele
maluri, braele Babina i Cernofca pe malul stng (mal drept capul Iancina
22. Lacul Golovia, de-a lungul malului, pe o poriune de 50 m
zon strict protejat)
5. Canalele Eracle i Lopatna i lacurile Babina, Matia, de la mal, n poriunea cuprins dintre canalul de acces la
Merheiul Mare i Merheiul Mic
cherhanaua Jurilovca i canalul de legtur ntre lacurile
6. Braul Tulcea, pe ambele maluri
7. Dunrea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia pn la Cotul Ceamurlia i Golovia
23. Canalul Gura Portiei, pn la zona strict protejat, pe
Pisicii
8. Canalul CrianCaraorman, pe ambele maluri, inclusiv ambele maluri
bazinul Caraorman
24. Canalul 2, ntre lacurile Razim i Sinoie, pe malul vestic
9. Canalul Caraorman, ntre canalul CrianCaraorman i
25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lime de 50 m de
intrarea n lacul Puiu, i canalul dintre lacurile Puiu i Rou, pe
la
mal,
n poriunea cuprins ntre gura de intrare n lacul Sinoie
ambele maluri
10. Lacurile Lumina, Rou, Roule, Puiu i Puiule
i intersecia cu oseaua, pe malul estic
11. Canalele Cardon, Sfitofca i braul Musura
26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lime de 50 m de
12. Canalul Ttaru, ntre vrsarea n braul Sfntu Gheorghe
la
mal,
n zona delimitat de 1 km de o parte i de alta a gurii de
i intersecia cu canalul de centur SulinaSfntu Gheorghe,
vrsare
a grlei
pe ambele maluri
27. Lacurile Nuntai i Istria, pe o lime de 50 m de la mal
13. Canalul SulinaSfntu Gheorghe, ntre canalul de
centur al oraului Sulina i Braul Sfntu Gheorghe
28. Lacurile Cla, Somova, Parche, Telincea i grla
14. Canalul de acces la Dunre de la cherhanaua Murighiol, Somova-Parche
pe ambele maluri
29. Canalul Enisala, pe ambele maluri
15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac,
30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia i
Onofrei, Chiril, Gorgotel i Taranova
Ocolitor
Pardina
16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunv, Coco i
31. Canalele Pardina i Iacub, din amenajarea agricol
Mustaca, pe ambele maluri
Pardina, pe ambele maluri
17. Dunv 3, Holbina 1 i Holbina 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

AGENIA NAIONAL PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea tarifelor de derulare a ieiului i produselor petroliere prin terminalul petrolier
Avnd n vedere Referatul privind aprobarea tarifelor de derulare a ieiului prin terminalul petrolier practicate de Societatea
Comercial Oil Terminal S.A. Constana nr. 402.714 din 8 iulie 2011 al Direciei generale inspecie i supraveghere teritorial
a activitilor miniere i a operaiunilor petroliere,
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea i funcionarea Ageniei
Naionale pentru Resurse Minerale, ale art. 5.4, 6.2 i 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activitii de exploatare a
rezervoarelor, conductelor de transport al ieiului i produselor petroliere, a instalaiilor de pompare i a celorlalte instalaii i
echipamente aferente acestora, ncheiat ntre Agenia Naional pentru Resurse Minerale i Societatea Comercial Oil Terminal
S.A. Constana, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 886/2002,
preedintele Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob tarifele de derulare a ieiului i
produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevzute n
anexele nr. 1 i 2, care fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul preedintelui Ageniei Naionale pentru Resurse
Minerale nr. 84/2010 privind aprobarea tarifelor de derulare a

ieiului i produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat


n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 347 din 26 mai
2010.
Art. 3. Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Preedintele Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale,


Alexandru Ptrui
Bucureti, 8 iulie 2011.
Nr. 168.
ANEXA Nr. 1

TA R I F E

pentru derularea operaiunilor de transport prin terminalul petrolier


Motorin i biodiesel
Tipul prestaiei

Descrcat din cisterne de cale ferat i ncrcare la nav

Cantitatea

Tariful
(lei/ton)

Cantiti ncrcate la nav:


cantiti mai mici de 30.000 tone/lun

13,14

ntre 30.000 i 50.000 tone/lun

12,41

peste 50.000 tone/lun

11,68

Descrcat din cisterne de cale ferat/autocisterne n rezervor i transfer


la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

Descrcat din cisterne de cale ferat n rezervoarele din Depozitul


Castrol

indiferent de cantitate

5,54

Descrcat din nav n rezervoarele din Secia Platforma Sud

indiferent de cantitate

7,41

Descrcat din nav n rezervoarele din Secia Platforma Nord

indiferent de cantitate

9,67

Descrcat din nav n rezervoarele din Depozitul Castrol

indiferent de cantitate

5,54

Descrcat din nav n rezervoarele din Secia Platforma Port

indiferent de cantitate

9,09

Descrcat prin transhipment din nav n nav/barje

indiferent de cantitate

5,67

ncrcat din rezervor n cisterne de cale ferat/autocisterne

indiferent de cantitate

16,93

ncrcat din rezervoarele Depozitului Castrol n autocisterne

indiferent de cantitate

11,53

ncrcat din import din rezervor n nav/barje

indiferent de cantitate

12,72

ncrcat din rezervoarele Depozitului Castrol n nav

indiferent de cantitate

10,40

ncrcat din rezervor n tank bunkeraj > 100 tone/lot

indiferent de cantitate

14,60

Tarif n tank transfer

indiferent de cantitate

2,62

Descrcat biodiesel din cisterne de cale ferat/autocisterne n


rezervorul de condiionare

indiferent de cantitate

10,28

Condiionare motorin prin amestec cu biodiesel

indiferent de cantitate

7,31

13,12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011


Tipul prestaiei

Cantitatea

indiferent de cantitate

ncrcat din rezervor n tank bunkeraj 100 tone/lot

Tariful
(lei/lot)

1.460,23

Benzin
Tipul prestaiei

Cantitatea

Tariful
(lei/ton)

Cantiti ncrcate la nav:

Descrcat din cisterne de cale ferat i ncrcare la nav

cantiti mai mici de 30.000 tone/lun

11,68

ntre 30.000 i 50.000 tone/lun

11,32

peste 50.000 tone/lun

10,22

Descrcat din cisterne de cale ferat n rezervor i transfer la rezervorul


de livrare
Descrcat din nav n rezervor

indiferent de cantitate

11,69

indiferent de cantitate

7,63

Descrcat din barje n rezervor

indiferent de cantitate

8,56

ncrcat din rezervor n cisterne de cale ferat

indiferent de cantitate

13,12

ncrcat din rezervor n autocisterne

indiferent de cantitate

16,92

ncrcat din rezervor n nav/barje

indiferent de cantitate

11,30

ncrcat din barje n nav prin transbord direct

indiferent de cantitate

8,17

Tarif n tank transfer

indiferent de cantitate

2,62

Descrcat prin transhipment din nav n nav/barje

indiferent de cantitate

5,67

iei

Tipul prestaiei

Cantitatea

Descrcat din nav i predare la S.C. CONPET S.A.

Tariful
(lei/ton)

cantiti mai mici de 100.000 tone/lun

12,61

ntre 100.000 i 190.000 tone/lun

12,22

ntre 190.000 i 230.000 tone/lun

9,73

peste 230.000 tone/lun

9,31

ncrcat din rezervor la nav

indiferent de cantitate
indiferent de cantitate

13,29

Tarif n tank transfer

indiferent de cantitate

2,62

Descrcat din nav n rezervor i pompare din rezervor la nav

indiferent de cantitate

18,41

Descrcat prin transhipment ntre dou nave

indiferent de cantitate

4,89

Descrcat din cisterne de cale ferat n rezervor

10,61

NOT:

Tarifele nu includ consumurile tehnologice i TVA.


ANEXA Nr. 2

TA R I F E

pentru derularea operaiunilor de depozitare prin terminalul petrolier


Motorin i biodiesel
Intervalul de depozitare

Tariful
(lei/ton/zi)

de la data terminrii descrcrii mijlocului de transport pn n a 5-a zi

0,00

ncepnd cu a 6-a zi de la data terminrii descrcrii mijlocului de transport pn n a 15-a zi

0,12

ncepnd cu a 16-a zi de la data terminrii descrcrii mijlocului de transport pn n a 30-a zi

0,17

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

9
Tariful
(lei/ton/zi)

Intervalul de depozitare

ncepnd cu a 31-a zi de la data terminrii descrcrii mijlocului de transport:


pentru cantiti descrcate pn la 200.000 tone/an
pentru cantiti descrcate mai mari de 200.000 tone/an i mai mici sau egale cu 300.000 tone/an
pentru cantiti descrcate mai mari de 300.000 tone/an i mai mici sau egale cu 400.000 tone/an
pentru cantiti descrcate mai mari de 400.000 tone/an

0,30
0,27
0,24
0,21

Benzin i iei

Tariful
(lei/ton/zi)

Intervalul de depozitare

de la data terminrii descrcrii mijlocului de transport pn n a 5-a zi

0,00

ncepnd cu a 6-a zi de la data terminrii descrcrii mijlocului de transport pn n a 15-a zi

0,12

ncepnd cu a 16-a zi de la data terminrii descrcrii mijlocului de transport pn n a 30-a zi

0,17

ncepnd cu a 31-a zi de la data terminrii descrcrii mijlocului de transport

0,30

NOT:

1. Tarifele nu includ TVA.


2. Data terminrii descrcrii mijlocului de transport este ziua zero.
3. Depozitarea se calculeaz pn n ziua anterioar (inclusiv) datei nscrise n documentele de livrare.

BIROUL ROMN DE METROLOGIE LEGAL

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al Biroului Romn de Metrologie Legal
nr. 48/2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de msurare supuse controlului
metrologic legal L.O.2010
Avnd n vedere necesitatea transpunerii prevederilor Directivei 2011/17/UE a Parlamentului European i a Consiliului
din 9 martie 2011 de abrogare a directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE,
76/766/CEE i 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia,
n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea i funcionarea Biroului Romn de Metrologie
Legal, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul Ordonanei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 11/1994, cu modificrile i completrile ulterioare,
directorul general al Biroului Romn de Metrologie Legal emite urmtorul ordin:
Art. I. Anexa la Ordinul directorului general al Biroului
Romn de Metrologie Legal nr. 48/2010 pentru aprobarea
Listei oficiale a mijloacelor de msurare supuse controlului
metrologic legal L.O.2010, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 181 din 22 martie 2010, cu modificrile
i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:

n tabelul 1, nr. crt. 6 referitor la categoria i


sortimentul Rezervoare ale navelor fluviale i de coast
se abrog.
Art. II. Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Directorul general al Biroului Romn de Metrologie Legal,


Fnel Iacobescu
Bucureti, 6 iulie 2011.
Nr. 197.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITI PUBLICE

ORDIN
privind modificarea tarifelor de acordare i meninere a licenelor/autorizaiilor i a modelului
de licen/autorizaie eliberate n domeniul serviciilor comunitare de utiliti publice
Avnd n vedere dispoziiile Legii serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, ale Hotrrii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Autoritii
Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, cu modificrile ulterioare, ale Hotrrii Guvernului
nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenelor n domeniul serviciilor comunitare de utiliti publice,
cu modificrile ulterioare, ale Ordinului preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie
Comunal nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea n domeniul montrii i exploatrii sistemelor de repartizare
a costurilor pentru nclzire i ap cald de consum n imobile de tip condominiu, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
Regulamentului-cadru de autorizare a autoritilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice nr. 206/2007,
n temeiul art. 83 i 90 din Regulamentul privind acordarea licenelor n domeniul serviciilor comunitare de utiliti publice,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 745/2007, cu modificrile ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind autorizarea n
domeniul montrii i exploatrii sistemelor de repartizare a costurilor pentru nclzire i ap cald de consum n imobile de tip
condominiu, aprobate prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie
Comunal nr. 259/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a
autoritilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice nr. 206/2007, i al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare i
funcionare a Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 671/2007, cu modificrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice emite urmtorul
ordin:
Art. I. Regulamentul privind acordarea licenelor n
domeniul serviciilor comunitare de utiliti publice, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 745/2007, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificrile
ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. Anexa nr. 8 la regulament se modific i se nlocuiete
cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
2. Anexa nr. 12 la regulament se modific i se
nlocuiete cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. II. - Normele privind autorizarea n domeniul montrii
i exploatrii sistemelor de repartizare a costurilor pentru
nclzire i ap cald de consum n imobile de tip condominiu,
aprobate prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodrie
Comunal nr. 259/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 979 din 25 octombrie 2004, se modific dup cum urmeaz:
La articolul 22, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
Art. 22. (1) Pentru eliberarea de autorizaii autoritatea
competent percepe urmtoarele tarife:
a) 60 lei pentru analiza documentaiei;
b) 480 lei pentru eliberarea autorizaiei de montare a
sistemelor de repartizare a costurilor pentru nclzire;
c) 480 lei pentru eliberarea autorizaiei de exploatare a
sistemelor de repartizare a costurilor pentru nclzire;
d) 480 lei pentru eliberarea autorizaiei de montare a
sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa cald de
consum;
e) 480 lei pentru eliberarea autorizaiei de exploatare a
sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa cald de
consum;

f) 240 lei pentru modificarea oricrui tip de autorizaie;


g) 2.980 pentru ridicarea unei suspendri de autorizaie.
Art. III. Regulamentul-cadru de autorizare a autoritilor
de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat
prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice nr. 206/2007,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 756 din
7 noiembrie 2007, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
Art. 19. (1) Pentru eliberarea autorizaiei, A.N.R.S.C.
percepe un tarif de acordare a autorizaiei de:
a) 2.455 lei pentru uniti administrativ-teritoriale cu peste
300.000 de locuitori;
b) 1.230 lei pentru uniti administrativ-teritoriale avnd
ntre 50.000 i 300.000 de locuitori inclusiv;
c) 615 lei pentru uniti administrativ-teritoriale avnd
ntre 10.000 i 50.000 de locuitori inclusiv;
d) 250 lei pentru uniti administrativ-teritoriale cu pn la
10.000 de locuitori inclusiv.
2. Anexa nr. 2 la regulament se modific i se nlocuiete
cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. IV. Tarifele prevzute la art. I, II i III se vor aplica
ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare publicrii prezentului
ordin n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. V. Anexele nr. 13 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. VI. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare


pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice,
Mircea Leontin Matei
Bucureti, 11 iulie 2011.
Nr. 367.

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 8 la regulament)

Tarife pentru acordarea i meninerea licenelor


A.1. Tarifele pentru acordarea licenelor, respectiv tarifele anuale pentru meninerea licenelor sunt cele din tabelul urmtor:
lei
Licen

Nr.
crt.

Serviciul/Activitatea
clasa 1

clasa 2

clasa 3

1.

serviciul public de alimentare cu ap i de canalizare

28.750

12.750

1.530

2.

serviciul public de alimentare cu ap

19.150

9.600

1.270

3.

captarea i tratarea apei brute

12.750

6.350

900

4.

captarea apei brute

5.100

2.550

900

5.

tratarea apei brute

7.650

3.850

1.270

6.

transportul apei potabile i/sau industriale

8.300

4.150

570

7.

distribuia apei potabile i/sau industriale

8.300

4.150

570

8.

serviciul public de canalizare

11.500

3.850

770

9.

colectarea i transportul apelor uzate de la utilizatori la staiile de epurare

5.700

1.950

390

10.

epurarea apelor uzate i evacuarea apei epurate n emisar

5.700

1.950

390

11.

colectarea, evacuarea i tratarea adecvat a deeurilor din gurile de scurgere a


apelor meteorice i asigurarea funcionalitii acestora

2.300

800

390

12.

evacuarea apelor pluviale i de suprafa din intravilanul localitilor

2.300

800

390

13.

evacuarea, tratarea i depozitarea nmolurilor i a altor deeuri similare derivate


din activitile serviciului public de canalizare

2.300

800

390

14.

furnizarea apei potabile

1.300

900

390

15.

serviciul public de salubrizare a localitilor

38.200

19.150

1.920

16.

precolectarea, colectarea, transportul i depozitarea deeurilor municipale

25.500

12.700

1.530

17.

nfiinarea depozitelor de deeuri menajere i administrarea acestora

12.700

6.350

1.270

18.

colectarea, transportul i depozitarea deeurilor rezultate din activiti de


construcii i demolri

3.850

1.300

640

19.

organizarea prelucrrii, neutralizrii i valorificrii materiale i energetice a


deeurilor

7.650

3.850

640

20.

mturatul, splatul, stropitul i ntreinerea cilor publice

8.950

4.500

640

21.

depozitarea controlat a deeurilor menajere

6.350

3.200

640

22.

curarea i transportul zpezii de pe cile publice i meninerea n funciune a


acestora pe timp de polei sau nghe

10.200

5.100

770

23.

sortarea deeurilor municipale

10.200

5.100

640

24.

dezinsecia, dezinfecia i deratizarea

12.700

6.350

1.010

25.

serviciul public de alimentare cu energie termic produs centralizat

12.700

6.350

1.270

26.

producerea energiei termice n sistem centralizat

11.200

5.600

1.120

27.

transportul, distribuia i furnizarea energiei termice produse centralizat

8.400

4.200

700

28.

serviciul de iluminat public local

38.200

15.300

2.530

A.2. Tariful de analiz a documentaiei de liceniere este de 60 lei.


A.3. Furnizorii/Prestatorii care asigur serviciul pentru mai puin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenei
un tarif unic de 382 lei i un tarif anual de meninere a licenei de 127 lei.

*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 2*)


(Anexa nr. 12 la regulament)

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

*) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 3*)


(Anexa nr. 2 la regulament)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011


13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011

AC TE AL E CAMEREI AUDITO RI LO R FI NANCI ARI DI N ROM N I A


CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMNIA

HOTRRE
privind adoptarea Procedurilor de nscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari
din Romnia a studenilor Asociaiei Contabililor Autorizai care au promovat o parte
din examenele organizate de Asociaia Contabililor Autorizai, dar nu au devenit nc membri
cu drepturi depline
n temeiul prevederilor:
art. 6, alin (3) i art. 40 din Ordonana de Urgen a Guvernului privind activitatea de audit financiar nr. 75/1999,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
art. 24 i 26 din Regulamentul de organizare i funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 983/2004*), cu modificrile i completrile ulterioare;
pct. 8 al Acordului de cooperare ncheiat ntre Camera Auditorilor Financiari din Romnia i Asociaia Contabililor
Autorizai, la data de 22 decembrie 2010,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, ntrunit n edina din 27 aprilie 2011, h o t r t e:
Art. 2. Departamentul de admitere, pregtire continu
Art. 1. Se aprob Procedurile de nscriere la stagiul
organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romnia a i stagiari va duce la ndeplinire prevederile prezentei
studenilor Asociaiei Contabililor Autorizai care au promovat o
hotrri.
parte din examenele organizate de Asociaia Contabililor Autorizai,
Art. 3. Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al
dar nu au devenit nc membri cu drepturi depline, prevzute n
Romniei, Partea I.
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Preedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romnia,
prof. univ. dr. Ion Mihilescu
Bucureti, 27 aprilie 2011.
Nr. 211.
ANEX

PROCEDURILE

de nscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romnia a studenilor


Asociaiei Contabililor Autorizai care au promovat o parte din examenele organizate
de Asociaia Contabililor Autorizai, dar nu au devenit nc membri cu drepturi depline
prevederilor legale stabilite prin Hotrrea Consiliului Camerei
CAPITOLUL 1
Auditorilor Financiari din Romnia nr. 164/2010 pentru
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Studentul care este nscris la Asociaia adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari i a
Contabililor Autorizai (ACCA) ce a promovat primele 6 examene firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene i
aferente primului modul, organizate de ACCA, dar nu a devenit din tere ri.
Art. 2. Studenii ACCA ce au promovat primele 6 examene
nc membru cu drepturi depline i solicit autorizarea ca auditor
aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt
financiar n Romnia va parcurge urmtoarele etape:
solicit echivalarea testului de acces la stagiul organizat membri cu drepturi depline ACCA i care doresc parcurgerea
de Camera Auditorilor Financiari din Romnia CAFR;
etapelor prevzute la art. 1 trebuie s depun o cerere de
solicit nscrierea ca stagiar n activitatea de audit echivalare a testului de acces la stagiu, nsoit de documentaia
financiar, urmnd s efectueze cei 3 ani de stagiu, conform prevzut la art. 3, la Departamentul de admitere, pregtire
prevederilor legale ale CAFR;
continu i stagiari. Echivalarea se va putea acorda conform
la sfritul perioadei de stagiu, dup ce studentul ACCA a condiiilor de vechime i studii prevzute de lege, pentru
obinut i calitatea de membru ACCA, n baza diplomei eliberate
de ACCA (se va depune la sediul CAFR diploma de membru nscrierea la stagiul organizat de CAFR.
ACCA, nsoit de traducerea n limba romn efectuat de un
CAPITOLUL 2
traductor autorizat din Romnia), va solicita nscrierea la
Analizarea
dosarului
pentru echivalarea testului
examenul de competen profesional organizat de CAFR;
de
acces
la stagiu
solicitantul va susine numai testul de aplicare a
cunotinelor n practic, inclus n examenul de competen
Art. 3. Pentru echivalarea testului de acces la stagiu,
profesional.
studenii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente
(2) Candidaii declarai admii la examenul de competen primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri
profesional menionat anterior se pot nscrie n Registrul public
al auditorilor financiari al CAFR, potrivit prevederilor legale n cu drepturi depline ACCA, vor depune la Departamentul de
admitere, pregtire continu i stagiari un dosar care va conine:
vigoare.
a) cerere de echivalare a testului la stagiu;
(3) Stagiarii care pe parcursul celor 3 ani de stagiu devin
b) adeverin eliberat de ACCA ce atest faptul c
membri cu drepturi depline ACCA i au 3 ani experien n audit
statutar pot solicita ntreruperea stagiului i se pot nscrie la solicitantul a promovat primele 6 examene aferente primului
testul de aptitudini organizat de CAFR, cu respectarea modul, organizate de ACCA;
*) Hotrrea Guvernului nr. 983/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, a fost abrogat prin Hotrrea Guvernului nr. 433/2011, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011


c) copie legalizat a diplomei de licen (absolveni ai unei
faculti cu profil economic sau ai unei faculti cu un alt profil,
dar care au urmat un program de pregtire suplimentar cu profil
economic). Diploma obinut la absolvirea facultii, respectiv n
urma programului de pregtire suplimentar, trebuie s fie
recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului;
d) copie a crii de munc i adeverin, acolo unde este
cazul, care s ateste experiena de minimum 4 ani n domeniul
financiar-contabil;
e) certificat de cazier judiciar n perioada de valabilitate;
f) copie de pe actul de identitate;
g) copie a documentului care atest achitarea tarifului de
analiz a dosarului, prevzut la cap. 3.
Art. 4. Persoanele prevzute la art. 3, care sunt liceniate
ale unei alte faculti i au urmat un program de pregtire
suplimentar cu profil economic, se vor putea nscrie n baza
normelor elaborate de CAFR prin care se vor stabili programele
de pregtire suplimentar cu profil economic, acceptate de ctre
CAFR.
Art. 5. (1) Dosarul va fi analizat de ctre Departamentul de
admitere, pregtire continu i stagiari, care va nainta o
propunere de aprobare sau de respingere Biroului permanent
al CAFR.

15

(2) Biroului permanent al CAFR va emite decizia final de


aprobare sau de respingere, iar rezultatul va fi comunicat
solicitantului, n termen de 60 de zile lucrtoare de la data
depunerii dosarului, de ctre Departamentul de admitere,
pregtire continu i stagiari.
(3) Termenul de contestaie referitor la respingerea cererii de
echivalare a testului este de 10 zile lucrtoare de la comunicare,
cu termen de soluionare de 30 de zile lucrtoare de la
momentul depunerii contestaiei.
Art. 6. n cazul respingerii dosarului, CAFR va restitui
solicitantului 50% din tariful de analiz a dosarului.
Art. 7. Persoanele declarate admise ca urmare a aprobrii
Biroului permanent al CAFR se vor putea nscrie la stagiu
conform prevederilor legale n vigoare privind perioada de
pregtire profesional practic a stagiarilor n activitatea de audit
financiar.
Art. 8. Departamentul de admitere, pregtire continu i
stagiari va solicita absolventului orice document necesar
actualizrii dosarului depus la CAFR.
CAPITOLUL 3
Tariful de analiz a dosarului
Art. 9. Tariful de analiz se va stabili prin hotrre a
Consiliului CAFR.

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMNIA

HOTRRE
privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii
pentru programul anual de pregtire profesional
n temeiul prevederilor:
art. 6 alin. (3) i art. 40 din Ordonana de urgen a Guvernului privind
activitatea de audit financiar nr. 75/1999, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
art. 24 i 26 din Regulamentul de organizare i funcionare a Camerei
Auditorilor Financiari din Romnia, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 983/20048*), cu modificrile i completrile ulterioare,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, ntrunit n edina
din 24 iunie 2010, h o t r t e:
Art. 1. Se aprob Procedurile pentru stabilirea tematicii pentru
programul anual de pregtire profesional, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Departamentul de admitere, pregtire continu i stagiari va
duce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.
Art. 3. Prezenta hotrre se comunic Consiliului pentru Supravegherea
Public a Activitii de Audit Statutar i se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
Preedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romnia,
prof. univ. dr. Ion Mihilescu

Bucureti, 4 mai 2011.


Nr. 220.
*) Hotrrea Guvernului nr. 983/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, a fost abrogat
prin Hotrrea Guvernului nr. 433/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 345 din
18 mai 2011.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 511/19.VII.2011


ANEX

PROCEDURI

pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregtire profesional


Art. 1. Camera Auditorilor Financiari din Romnia,
denumit n continuare Camera, stabilete anual, prin
Departamentul de admitere, pregtire continu i stagiari,
tematica pentru programul de pregtire profesional continu,
pentru auditorii financiari i stagiarii n activitatea de audit
financiar membri ai Camerei.
Art. 2. Tematica pentru programul anual de pregtire
profesional continu se stabilete i se aprob pn la data de
30 mai a fiecrui an.
Art. 3. Departamentul de admitere, pregtire continu i
stagiari elaboreaz un proiect de tematic pentru programul
anual de pregtire profesional continu, pe care l prezint spre
analiz i aprobare Consiliului Camerei.
Art. 4. Tematica pentru programul anual de pregtire
profesional continu se stabilete n funcie de urmtoarele:
ultimele modificri legislative sau ale standardelor
profesionale din domeniu element esenial pentru
introducerea de noi teme n programul de pregtire profesional;
propuneri primite din partea cursanilor la programul
anterior de pregtire profesional n msura n care aceste
teme sunt considerate relevante i nu au fost acoperite n
programul anterior de pregtire profesional;
propuneri primite din partea Departamentului de
monitorizare i competen profesional, ca urmare a aspectelor
sesizate n urma inspeciilor element esenial pentru a
introduce sau a reintroduce n tematic subiecte care nu au fost

pe deplin asimilate de ctre auditori i au condus la nereguli


sesizate n urma inspeciilor de specialitate;
propuneri primite din partea membrilor Consiliului n
msura n care aceste teme sunt considerate relevante i nu au
fost acoperite n programul anterior de pregtire profesional;
cerine sau domenii de activitate recomandate pentru a fi
incluse n programul de pregtire profesional de ctre
organismele internaionale unde Camera este membr;
propuneri primite de la organismele profesionale naionale
cu care Camera are ncheiate protocoale de colaborare.
Art. 5. Consiliul Camerei analizeaz, modific i
completeaz proiectul de tematic pentru programul anual de
pregtire profesional continu propus de ctre Departamentul
de admitere, pregtire continu i stagiari.
Art. 6. Departamentul de admitere, pregtire continu i
stagiari trimite proiectul programului anual de pregtire
profesional continu Consiliului pentru Supravegherea Public
a Activitii de Audit Statutar (CSPAAS), pentru avizare.
Art. 7. n urma avizului primit de la CSPAAS, Consiliul
Camerei aprob prin hotrre programul anual de pregtire
profesional continu.
Art. 8. Departamentul de admitere, pregtire continu i
stagiari va publica programul anual de pregtire profesional
continu pe site-ul Camerei n termen de 30 de zile de la
aprobare.

RECTIFICRI

La Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea
i completarea Legii concurenei nr. 21/1996, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 490 din 11 iulie
2011, se face urmtoarea rectificare (care aparine emitentului):
la art. I pct. 23 [referitor la art. 42 alin. (2) din legea de baz], n loc de:  n urma audierii prilor implicate,
dac autorul plngerii solicit acest lucru. se va citi:  n urma audierii prilor implicate dac autorul plngerii
solicit acest lucru.

Georgeta N. Stoica

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 511/19.VII.2011 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|524729]
ISSN 14534495