Sunteți pe pagina 1din 13

HOTRRE Nr.

1007 din 1 septembrie 2005


privind modificarea Hotrrii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
instituiilor de asisten social i a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru
de organizare i funcionare a instituiilor de asisten social, precum i a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale
EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 822 din 12 septembrie 2005
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Hotrrea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituiilor de
asisten social i a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare
i funcionare a instituiilor de asisten social, precum i a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005, se modific dup cum
urmeaz:
1. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins:
"ART. 1
Se aprob Nomenclatorul instituiilor de asisten social i structura orientativ de
personal de specialitate, prevzute n anexa nr. 1."
2. Articolul 5 se abrog.
3. Alineatul (4) al articolului 8 va avea urmtorul cuprins:
"(4) n cazul instituiilor de asisten social din domeniile proteciei i promovrii
drepturilor copilului, proteciei speciale a persoanelor cu handicap i prevenirii i combaterii
violenei n familie, consiliile judeene, consiliile locale, precum i persoanele juridice
prevzute de lege aprob regulamentele de organizare i funcionare a instituiilor pe care le
nfiineaz, pe baza Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a instituiilor de
asisten social, prevzut n anexa nr. 2, precum i a prevederilor regulamentelor-cadru
specifice."
4. Anexele nr. 1 i 2 se nlocuiesc cu anexele nr. 1 i 2 la prezenta hotrre.
ART. 2
Hotrrea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituiilor de
asisten social i a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare
i funcionare a instituiilor de asisten social, precum i a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005, cu modificrile aduse
prin prezenta hotrre, va fi republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se
textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
p. Ministrul muncii,
solidaritii sociale i familiei,
Mihai Constantin eitan,

secretar de stat
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
NOMENCLATORUL
instituiilor de asisten social i structura orientativ de personal de specialitate
______________________________________________________________________________
| CATEGORII DE | TIPURI DE UNITI SPECIALIZATE I | STRUCTURA ORIENTATIV DE |
| BENEFICIARI
| SERVICIILE SOCIALE ACORDATE
| PERSONAL DE SPECIALITATE |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|1. COPII
|1.1. Centre de plasament
|- medic medicin general/|
|
SEPARAI
|(centre cu module de tip familial, |medic specialist
|
|
SAU CU RISC |centre/case de tip familial,
|- psiholog/psihopedagog
|
|
DE SEPARARE |apartamente pentru tinerii care
|special
|
|
DE PRINI |urmeaz s prseasc sistemul de |- asistent social
|
|
|protecie, centre specializate
|- logoped
|
|
|pentru copiii cu dizabiliti,
|- defectolog
|
|
|centre specializate pentru copiii |- kinetoterapeut
|
|
|care svresc fapte penale i nu |- fizioterapeut/
|
|
|rspund penal .a.)
|fiziokinetoterapeut
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- asistent medical
|
|
|- gzduire pe perioad
|- asistent medical
|
|
|nedeterminat
|fizioterapie
|
|
|- asisten medical i ngrijire |- asistent puericultoare/|
|
|- suport emoional i dup caz,
|educator puericultor
|
|
|consiliere psihologic
|- educator/educator
|
|
|- recuperare i reabilitare
|specializat
|
|
|- educare
|- pedagog social/pedagog |
|
|- socializare i petrecere a
|de recuperare
|
|
|timpului liber
|- instructor de educaie |
|
|- reintegrare familial i
|- interpret n limbaj
|
|
|comunitar
|mimico-gestual
|
|
|
|- maseur
|
|
|
|- infirmier
|
|
|
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|1.2. Centre de primire n regim de |- educator
|
|
|urgen
|- pedagog social
|
|
|(centre pentru copii abuzai,
|- instructor de educaie |
|
|neglijai i exploatai, copii
|- interpret n limbaj
|
|
|victime ale traficului de persoane,|mimico-gestual
|
|
|copii repatriai, copiii strzii, |- educator puericultor/
|
|
|adposturi de noapte pentru copiii |asistent puericultoare
|
|
|strzii .a.)
|- asistent medical
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- medic medicin general/|
|
|- primire i gzduire temporar
|medic specialist
|
|
|- asisten medical i ngrijire |- asistent social
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|- psiholog
|
|
|consiliere psihologic
|- infirmier
|
|
|- educare
|- personal administrativ |
|
|- reintegrare familial i
|
|
|
|comunitar
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|1.3. Centre maternale
|- educator
|
|
|(centre pentru cuplu mam - copil |- pedagog social
|
|
|aflat n risc de separare
|- educator puericultor/
|
|
|familial, abuzat sau neglijat,
|asistent puericultoare
|
|
|centre pentru gravide n
|- asistent medical
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|dificultate)
|- asistent social
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- psiholog/psihopedagog
|
|- primire i gzduire temporar
|- personal administrativ |
|- protecie i ngrijire
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|
|
|consiliere psihologic
|
|
|- educare
|
|
|- reintegrare familial i
|
|
|comunitar
|
|
|___________________________________|__________________________|
|1.4. Centre de zi
|- educator/educator
|
|(Centre de zi pentru copii din
|specializat
|
|familii n dificultate, pentru
|- pedagog social/pedagog |
|copii cu dizabiliti, pentru
|de recuperare
|
|copiii strzii, adposturi de zi
|- instructor de educaie |
|pentru copiii strzii .a.)
|- interpret n limbaj
|
|Tipuri de servicii sociale:
|mimico-gestual
|
|- educare
|- educator puericultor/
|
|- asisten i ngrijire
|asistent puericultoare
|
|- consiliere psihologic pentru
|- asistent medical
|
|copil i familie
|- asistent social
|
|- socializare i petrecere a
|- psiholog/psihopedagog
|
|timpului liber
|- logoped
|
|- reintegrare familial i
|- defectolog
|
|comunitar
|- personal administrativ |
|___________________________________|__________________________|
|1.5. Centre de asisten i sprijin|- asistent social
|
|pentru readaptarea copilului cu
|- psiholog/psihopedagog
|
|probleme psihosociale
|- personal administrativ |
|Tipuri de servicii sociale:
|
|
|- consiliere social
|
|
|- informare
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|
|
|consiliere psihologic pentru copil|
|
|i familie
|
|
|- reintegrare comunitar
|
|
|___________________________________|__________________________|
|1.6. Centre de consiliere i
|- asistent social
|
|sprijin pentru prini i copii
|- psiholog/psihopedagog
|
|(pentru familiile n risc de
|- personal administrativ |
|abandon al copilului, n risc de
|
|
|dezintegrare familial, pentru
|
|
|familiile monoparentale .a.)
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|
|
|- consiliere social
|
|
|- informare
|
|
|- consiliere psihologic pentru
|
|
|copil i familie
|
|
|- consiliere juridic
|
|
|___________________________________|__________________________|
|1.7. Centre de consiliere pentru
|- asistent social
|
|copilul abuzat, neglijat, exploatat|- psiholog/psihopedagog
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- personal administrativ |
|- consiliere social
|
|
|- informare
|
|
|- consiliere psihologic pentru
|
|
|copil i familie
|
|
|- linie telefonic de urgen
|
|
|- consiliere juridic
|
|
|___________________________________|__________________________|
|1.8. Centre pentru prevenirea
|- asistent social
|
|abuzului, neglijrii i exploatrii|- psiholog/psihopedagog
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- personal administrativ |
|- consiliere social
|
|
|- informare
|
|
|- consiliere psihologic pentru
|
|
|copil i familie
|
|
|- consiliere juridic
|
|

|
|___________________________________|__________________________|
|
|1.9. Centre pentru pregtirea i
|- asistent social
|
|
|sprijinirea integrrii sau
|- psiholog/psihopedagog
|
|
|reintegrrii copilului n familie |- personal administrativ |
|
|Tipuri de servicii sociale:
|
|
|
|- consiliere social i informare |
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|
|
|
|consiliere psihologic pentru copil|
|
|
|i familie
|
|
|
|- reintegrare familial i
|
|
|
|comunitar
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|1.10. Centre de coordonare i
|- asistent social
|
|
|informare pentru copiii strzii
|- psiholog/psihopedagog
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- personal administrativ |
|
|- consiliere social
|
|
|
|- informare
|
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|
|
|
|consiliere psihologic
|
|
|
|- reintegrare familial i
|
|
|
|comunitar
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|1.11. Centre de monitorizare,
|- asistent social
|
|
|asisten i sprijin al femeii
|- psiholog/psihopedagog
|
|
|gravide predispuse s i
|
|
|
|abandoneze copilul
|
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|
|
|
|consiliere psihologic
|
|
|
|- consiliere social
|
|
|
|- informare
|
|
|
|- reintegrare familial
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|1.12. Centre care acord servicii |- asistent social
|
|
|pentru dezvoltarea deprinderilor de|- psiholog/psihopedagog
|
|
|via independent
|
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|
|
|
|consiliere psihologic
|
|
|
|- consiliere social
|
|
|
|- informare
|
|
|
|- orientare profesional
|
|
|
|- integrare comunitar
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|1.13. Centre care acord servicii |- asistent social
|
|
|privind adopia
|- psiholog
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- jurist
|
|
|- informare
|
|
|
|- consiliere juridic
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|1.14. Centre care acord servicii |- asistent maternal
|
|
|de tip familial
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|
|
|
|- asisten i ngrijire de tip
|
|
|
|familial
|
|
|
|- educare
|
|
|
|- socializare
|
|
|_______________|___________________________________|__________________________|
|2. PERSOANE CU |2.1. Centre de ngrijire i
|- medic medicin general/|
|
HANDICAP
|asisten
|medic specialist
|
|
|(centre pentru persoane cu
|- asistent social
|
|
|Alzheimer, persoane cu handicap
|- psiholog
|
|
|care necesit asisten paleativ |- psihopedagog special
|
|
|.a.)
|- fizioterapeut
|
|
|Tipuri de servicii sociale
|(kinetoterapeut,
|
|
|specializate:
|fiziokinetoterapeut,
|
|
|- gzduire
|asistent medical
|
|
|- ngrijire personal
|fizioterapie etc., n
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|- recuperare
|funcie de nevoile
|
|- socializare
|individuale ale
|
|
|beneficiarilor)
|
|
|- instructor ergoterapie |
|
|- pedagog de recuperare
|
|
|- animator socio-educativ |
|
|- interpret n limbaj
|
|
|mimico-gestual
|
|
|- asistent medical
|
|
|- infirmier
|
|
|- personal administrativ |
|___________________________________|__________________________|
|2.2. Centre de recuperare i
|- medic medicin general/|
|reabilitare (Centre Pilot, Centre |medic specialist
|
|de Recuperare i Reabilitare
|- asistent social
|
|Persoane cu Handicap/Tineri cu
|- psiholog
|
|Handicap, Centre de Recuperare i |- psihopedagog special
|
|Reabilitare Neuropsihiatric)
|- logoped
|
|Tipuri de servicii sociale
|- fizioterapeut
|
|specializate:
|(kinetoterapeut,
|
|- gzduire
|fiziokinetoterapeut,
|
|- ngrijire personal
|asistent medical
|
|- recuperare
|fizioterapie etc., n
|
|- integrare/reintegrare
|funcie de nevoile
|
|profesional
|individuale ale
|
|
|beneficiarilor)
|
|
|- instructor ergoterapie |
|
|- animator socio-educativ |
|
|- interpret n limbaj
|
|
|mimico-gestual
|
|
|- pedagog de recuperare
|
|
|- asistent medical
|
|
|- infirmier
|
|
|- personal administrativ |
|___________________________________|__________________________|
|2.3. Centru Pilot de servicii
|- medic medicin general/|
|comunitare pentru persoanele cu
|medic specialist
|
|handicap i formare de personal
|- asistent social
|
|Tipuri de servicii sociale
|- psiholog
|
|specializate:
|- psihopedagog special
|
|- gzduire
|- logoped
|
|- ngrijire personal
|- fizioterapeut
|
|- recuperare
|(kinetoterapeut,
|
|- integrare/reintegrare social
|fiziokinetoterapeut,
|
|- formare/pregtire personal
|asistent medical
|
|
|fizioterapie etc., n
|
|
|funcie de nevoile
|
|
|individuale ale
|
|
|beneficiarilor)
|
|
|- instructor ergoterapie |
|
|- animator socio-educativ |
|
|- interpret n limbaj
|
|
|mimico-gestual
|
|
|- pedagog de recuperare
|
|
|- asistent medical
|
|
|- infirmier
|
|
|- personal administrativ |
|
|- personal necesar
|
|
|formrii/pregtirii de
|
|
|personal (formator de
|
|
|formatori, documentarist, |
|
|operator calculator etc.) |
|___________________________________|__________________________|
|2.4. Centru de Integrare prin
|- medic medicin general/|
|Terapie Ocupaional
|medic specialist
|
|Tipuri de servicii sociale
|- asistent social
|
|specializate:
|- psiholog
|
|- gzduire
|- psihopedagog special
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|- ngrijire personal
|- logoped
|
|- recuperare
|- fizioterapeut
|
|- integrare/reintegrare social
|(kinetoterapeut,
|
|
|fiziokinetoterapeut,
|
|
|asistent medical
|
|
|fizioterapie etc., n
|
|
|funcie de nevoile
|
|
|individuale ale
|
|
|beneficiarilor)
|
|
|- instructor ergoterapie |
|
|- animator socio-educativ |
|
|- interpret n limbaj
|
|
|mimico-gestual
|
|
|- pedagog de recuperare
|
|
|- asistent medical
|
|
|- infirmier
|
|
|- personal administrativ |
|___________________________________|__________________________|
|2.5. Centre de pregtire pentru o |- asistent social
|
|via independent
|- psiholog
|
|Tipuri de servicii sociale
|- psihopedagog special
|
|specializate:
|- logoped
|
|- gzduire
|- fizioterapeut
|
|- ngrijire personal
|(kinetoterapeut,
|
|- recuperare
|fiziokinetoterapeut,
|
|- integrare/reintegrare social
|asistent medical
|
|
|fizioterapie etc., n
|
|
|funcie de nevoile
|
|
|individuale ale
|
|
|beneficiarilor)
|
|
|- consilier de orientare |
|
|profesional
|
|
|- interpret n limbaj
|
|
|mimico-gestual
|
|
|- instructor ergoterapie |
|
|- animator socio-educativ |
|
|- pedagog de recuperare
|
|
|- asistent medical
|
|
|- infirmier
|
|
|- personal administrativ |
|___________________________________|__________________________|
|2.6. Centre de tip respiro/centre |- asistent social
|
|de criz
|- psiholog
|
|Tipuri de servicii sociale
|- psihopedagog special
|
|specializate:
|- fizioterapeut
|
|- gzduire
|(kinetoterapeut,
|
|- ngrijire personal
|fiziokinetoterapeut,
|
|- recuperare
|asistent medical
|
|- integrare/reintegrare social
|fizioterapie etc., n
|
|
|funcie de nevoile
|
|
|individuale ale
|
|
|beneficiarilor)
|
|
|- interpret n limbaj
|
|
|mimico-gestual
|
|
|- instructor ergoterapie |
|
|- animator socio-educativ |
|
|- asistent medical
|
|
|- infirmier
|
|
|- personal administrativ |
|___________________________________|__________________________|
|2.7. Locuine protejate
|- personal administrativ |
|Tipuri de servicii sociale
|
|
|specializate:
|
|
|- gzduire
|
|
|- ngrijire personal
|
|
|- integrare/reintegrare social
|
|
|___________________________________|__________________________|
|2.8. Centre de zi
|- instructor ergoterapie |

|
|Tipuri de servicii sociale
|- fizioterapeut
|
|
|specializate:
|(kinetoterapeut,
|
|
|- ngrijire personal
|fiziokinetoterapeut,
|
|
|- recuperare
|asistent medical
|
|
|- integrare/reintegrare social
|fizioterapie etc., n
|
|
|
|funcie de nevoile
|
|
|
|individuale ale
|
|
|
|beneficiarilor)
|
|
|
|- pedagog de recuperare
|
|
|
|- animator socio-educativ |
|
|
|- asistent social
|
|
|
|- psiholog
|
|
|
|- psihopedagog special
|
|
|
|- infirmier
|
|
|
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|2.9. Centre de servicii de
|- asistent social
|
|
|ngrijire i asisten la domiciliu|- instructor ergoterapie |
|
|Tipuri de servicii sociale
|- fizioterapeut
|
|
|specializate:
|(kinetoterapeut,
|
|
|- ngrijire personal
|fiziokinetoterapeut,
|
|
|- recuperare
|asistent medical
|
|
|- integrare/reintegrare social
|fizioterapie etc., n
|
|
|
|funcie de nevoile
|
|
|
|individuale ale
|
|
|
|beneficiarilor)
|
|
|
|- pedagog de recuperare
|
|
|
|- psihopedagog special
|
|
|
|- psiholog
|
|
|
|- asistent personal al
|
|
|
|persoanei cu handicap grav|
|
|
|- asistent medical
|
|
|
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|2.10. Centre de servicii de
|- fizioterapeut
|
|
|recuperare neuromotorie (de tip
|(kinetoterapeut,
|
|
|ambulatoriu)
|fiziokinetoterapeut,
|
|
|Tipuri de servicii sociale
|asistent medical
|
|
|specializate:
|fizioterapie etc., n
|
|
|- terapie de recuperare
|funcie de nevoile
|
|
|neuromotorie (kinetoterapie,
|individuale ale
|
|
|terapie prin masaj, hidroterapie, |beneficiarilor)
|
|
|termoterapie, balneoterapie,
|- personal administrativ |
|
|fizioterapie etc.)
|
|
|_______________|___________________________________|__________________________|
|3. PERSOANE
|3.1. Cmine pentru persoane
|- medic medicin general/|
|
VRSTNICE
|vrstnice
|medic specialist
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- asistent social
|
|
|- gzduire pe perioad
|- psiholog
|
|
|nedeterminat
|- instructor animator
|
|
|- asisten medical i ngrijire |- asistent medical
|
|
|- asisten paleativ
|- infirmier
|
|
|- consiliere psihologic
|- personal administrativ |
|
|- socializare i petrecere a
|
|
|
|timpului liber
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|3.2. Locuine protejate
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- psiholog
|
|
|- gzduire pe perioad
|- personal administrativ |
|
|nedeterminat
|
|
|
|- sprijin pentru o via
|
|
|
|independent
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|3.3. Centre de zi
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- psiholog
|
|
|- consiliere psihologic
|- instructor animator
|
|
|- socializare i petrecere a
|- infirmier
|
|
|timpului liber
|- personal administrativ |

|
|___________________________________|__________________________|
|
|3.4. Centre care acord servicii de|- asistent social
|
|
|ngrijire i asisten la domiciliu|- psiholog
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- ngrijitor la domiciliu |
|
|- asisten medical i ngrijire |- asistent pentru
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|ngrijirea persoanelor
|
|
|consiliere psihologic
|vrstnice
|
|
|- asisten paleativ
|- asistent medical
|
|
|- menaj la domiciliu
|- personal administrativ |
|
|- transport
|
|
|_______________|___________________________________|__________________________|
|4. PERSOANE
|4.1. Centre de primire n regim de |- medic medicin general/|
|
VICTIME ALE |urgen
|medic specialist
|
|
VIOLENEI
|Tipuri de servicii sociale:
|- asistent social
|
|
N FAMILIE |- primire i gzduire temporar
|- psiholog
|
|
|- asisten medical i ngrijire |- asistent medical
|
|
|- consiliere psihologic
|- infirmier
|
|
|
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|4.2. Centre de recuperare
|- psiholog
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- asistent social
|
|
|- primire i gzduire temporar
|- jurist
|
|
|- asisten i ngrijire
|- asistent/ medical/
|
|
|- consiliere juridic
|- infirmier
|
|
|- consiliere psihologic
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|4.3. Centre de asisten destinate |- psiholog
|
|
|agresorilor
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- jurist
|
|
|- consiliere psihologic
|- personal administrativ |
|
|- informare i orientare
|
|
|
|- consiliere juridic
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|4.4. Centre pentru prevenirea i
|- psiholog
|
|
|combaterea violenei n familie
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- personal administrativ |
|
|- consiliere psihologic
|
|
|
|- informare i orientare
|
|
|
|- consiliere juridic
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|4.5. Centre care acord servicii de|- asistent social
|
|
|informare i sensibilizare a
|
|
|
|populaiei
|
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|
|
|
|- informare i educare
|
|
|
|- linie telefonic de urgen
|
|
|_______________|___________________________________|__________________________|
|5. PERSOANE
|5.1. Centre de reabilitare social |- instructor de
|
|
TOXICO|Tipuri de servicii sociale:
|ergoterapie
|
|
DEPENDENTE |- gzduire temporar
|- terapeut ocupaional
|
|
|- asisten medical i ngrijire |- psiholog
|
|
|- consiliere psihologic
|- asistent social
|
|
|- socializare
|- consilier de orientare |
|
|- orientare profesional
|profesional
|
|
|
|- medic medicin general/|
|
|
|medic specialist
|
|
|
|- asistent medical
|
|
|
|- infirmier
|
|
|
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|5.2. Centre de prevenire, evaluare |- psiholog/psihopedagog
|
|
|i consiliere antidrog
|special
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- asistent social
|
|
|- consiliere psihologic
|- personal administrativ |
|
|- consiliere social
|
|
|
|- informare i orientare
|
|
|
|- linie telefonic de urgen
|
|
|_______________|___________________________________|__________________________|

|6. PERSOANE
|6.1. Centre de reabilitare social |- psiholog
|
|
VICTIME ALE |Tipuri de servicii sociale:
|- psihopedagog
|
|
TRAFICULUI |- gzduire temporar
|- asistent social
|
|
DE PERSOANE |- asisten i ngrijire
|- consilier de orientare |
|
|- suport emoional i dup caz,
|profesional
|
|
|consiliere psihologic
|- jurist
|
|
|- consiliere juridic
|- asistent medical
|
|
|- socializare
|- personal administrativ |
|
|- orientare profesional
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|6.2. Centre de primire n regim de |- psiholog
|
|
|urgen
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- asistent medical
|
|
|- primire i gzduire temporar
|- personal administrativ |
|
|- asisten i ngrijire
|
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|
|
|
|consiliere psihologic
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|6.3. Centre de consiliere,
|- psiholog
|
|
|informare i sprijin
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- jurist
|
|
|- consiliere psihologic
|- consilier de orientare |
|
|- consiliere juridic
|profesional
|
|
|- orientare profesional
|- personal administrativ |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|7. PERSOANE
|7.1. Centre de primire i asisten|- asistent medical
|
|
IMIGRANTE I|Tipuri de servicii sociale:
|- asistent social
|
|
REFUGIAI
|- primire i gzduire temporar
|- personal administrativ |
|
|- asisten i ngrijire
|
|
|
|- informare
|
|
|_______________|___________________________________|__________________________|
|8. PERSOANE
|8.1. Adposturi de noapte
|- asistent social
|
|
FR ADPOST|Tipuri de servicii sociale:
|- personal administrativ |
|
|- gzduire temporar
|
|
|
|- prepararea i servirea hranei
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|8.2. Centre de gzduire temporar |- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- psiholog
|
|
|- gzduire temporar
|- asistent medical
|
|
|- asisten medical
|- animator socio-educativ |
|
|- resocializare
|- infirmier
|
|
|
|- personal administrativ |
|_______________|___________________________________|__________________________|
|9. ALTE
|9.1. Centre de primire n regim de |- asistent social
|
|
PERSOANE N |urgen
|- psiholog
|
|
SITUAII DE |Tipuri de servicii sociale:
|- psihopedagog
|
|
DIFICULTATE |- primire i gzduire temporar
|- asistent medical
|
|
|- asisten medical i ngrijire |- personal administrativ |
|
|- suport emoional i dup caz,
|
|
|
|consiliere psihologic
|
|
|
|- informare i orientare
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|9.2. Locuine protejate
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- psiholog
|
|
|- gzduire pe perioad
|
|
|
|nedeterminat
|
|
|
|- sprijin pentru o via
|
|
|
|independent
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|9.3. Adposturi de noapte
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- psiholog
|
|
|- gzduire temporar
|- asistent medical
|
|
|- asisten medical i ngrijire |- infirmier
|
|
|
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|9.4. Centre de asisten
|- asistent medical
|
|
|medico-social
|- infirmier
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- medic medicin general/|

|
|- gzduire temporar
|medic specialist
|
|
|- asisten medical i ngrijire |- psiholog
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|- asistent social
|
|
|consiliere psihologic
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|9.5. Centre de asisten paleativ |- asistent medical
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- infirmier
|
|
|- gzduire temporar
|- medic medicin general/|
|
|- asisten paleativ
|medic specialist
|
|
|- suport emoional i dup caz,
|- psiholog
|
|
|consiliere psihologic
|- asistent social
|
|
|
|- personal administrativ |
|
|___________________________________|__________________________|
|
|9.6. Centre de informare i
|- asistent social
|
|
|consiliere
|- psiholog
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- personal administrativ |
|
|- informare i orientare
|
|
|
|- consiliere social
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|9.7. Centre de orientare
|- asistent social
|
|
|profesional
|- consilier de orientare |
|
|Tipuri de servicii sociale:
|profesional
|
|
|- orientare i integrare
|- personal administrativ |
|
|profesional
|
|
|
|- sprijin i orientare pentru
|
|
|
|integrarea, readaptarea i
|
|
|
|reeducarea profesional
|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|9.8. Cantine sociale
|- asistent social
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|- personal administrativ |
|
|- prepararea i servirea mesei
|
|
|
|- pregtirea i distribuirea hranei|
|
|
|___________________________________|__________________________|
|
|9.9. Centre de consiliere i
|- asistent social
|
|
|sprijin pentru victimele
|- psiholog
|
|
|dezastrelor naturale
|
|
|
|Tipuri de servicii sociale:
|
|
|
|- consiliere i sprijin
|
|
|
|- gzduire temporar
|
|
|_______________|___________________________________|__________________________|

ANEXA 2
REGULAMENT-CADRU
de organizare i funcionare a instituiilor de asisten social
ART. 1
Instituiile de asisten social, denumite n continuare instituii, furnizeaz servicii sociale
cu titlu permanent ori temporar, cu sau fr gzduire.
ART. 2
Principiile care stau la baza furnizrii serviciilor sociale de ctre instituii sunt urmtoarele:
a) respectarea drepturilor i a demnitii omului;
b) asigurarea autodeterminrii i a intimitii persoanelor beneficiare;
c) asigurarea dreptului de a alege;
d) abordarea individualizat i centrarea pe persoane;
e) participarea persoanelor beneficiare;
f) cooperarea i parteneriatul;
g) recunoaterea valorii fiecrei persoane;
h) abordarea comprehensiv, global i integrat;
i) orientarea pe rezultate;
j) mbuntirea continu a calitii;

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, n cadrul instituiilor.


ART. 3
Instituiile au urmtoarele atribuii:
a) asigur furnizarea serviciilor sociale n interesul beneficiarului i n baza contractului
ncheiat cu acesta;
b) asigur furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fr
gzduire;
c) asigur ntreinerea i folosirea eficient a bazei materiale i a bunurilor din dotare;
d) ntocmesc proiecte i programe proprii care s asigure creterea calitii activitii,
potrivit politicilor i strategiilor naionale, judeene i locale;
e) organizeaz activiti de socializare n vederea relaionrii beneficiarilor cu mediul
exterior instituiilor;
f) acord sprijin i asisten de specialitate n vederea prevenirii situaiilor care pun n
pericol sigurana beneficiarilor;
g) dezvolt parteneriate i colaboreaz cu organizaii, instituii i orice forme organizate ale
societii civile, n condiiile legii, n vederea diversificrii serviciilor sociale furnizate;
h) asigur ndeplinirea msurilor de aducere la cunotin att personalului, ct i
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare i funcionare;
i) elaboreaz carta drepturilor, specific tipurilor de beneficiari crora li se adreseaz;
j) instituie msuri de prevenire i combatere a traficului i consumului ilicit de droguri.
ART. 4
(1) Structura organizatoric, numrul de posturi i categoriile de personal ale instituiilor
publice de asisten social se aprob de ctre autoritatea administraiei publice locale care
asigur administrarea i finanarea acestora.
(2) Funciile de conducere se ocup prin concurs sau, dup caz, prin examen, n condiiile
legii.
(3) Candidaii pentru ocuparea funciei de conducere trebuie s fie absolveni cu diplom de
nvmnt superior n domeniul tiinelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau
economice, cu o vechime n domeniu de cel puin 3 ani.
ART. 5
n funcie de complexitatea problematicii sociale i a serviciilor sociale acordate de
instituiile publice de asisten social, autoritile administraiei publice locale care asigur
administrarea i finanarea acestora organizeaz consilii consultative compuse din
reprezentani ai beneficiarilor i ai partenerilor sociali, n condiiile prezentului regulamentcadru.
ART. 6
(1) Conductorul instituiei publice rspunde de buna funcionare i administrare a acesteia
i ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele atribuii principale:
a) propune autoritii administraiei publice locale care asigur administrarea i finanarea
instituiei aprobarea structurii organizatorice i a numrului de personal;
b) elaboreaz rapoartele generale privind activitatea instituiei, stadiul implementrii
obiectivelor i ntocmete informri pe care le prezint autoritii administraiei publice locale
care asigur administrarea i finanarea sau, dup caz, consiliului consultativ;
c) elaboreaz i implementeaz proiecte care au ca scop mbuntirea activitii de
asisten social n instituie;
d) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire i
perfecionare;
e) colaboreaz cu formele organizate ale societii civile la aciuni care vizeaz ameliorarea
asistenei sociale a grupurilor vulnerabile;
f) ntocmete raportul anual de activitate;

g) asigur respectarea prevederilor legale din domeniul furnizrii serviciilor sociale;


h) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege n sarcina sa.
(2) Conductorul instituiei publice de asisten social, care, la data intrrii n vigoare a
prezentei hotrri are personalitate juridic, exercit i alte atribuii ce i revin, n condiiile
legii.
ART. 7
(1) Consiliul consultativ este alctuit din 7 membri, dup cum urmeaz:
a) 2 reprezentani ai autoritilor sau persoanelor juridice care au nfiinat ori, dup caz,
care finaneaz instituia;
b) 2 reprezentani ai beneficiarilor;
c) un reprezentant al consiliului local pe a crui raz administrativ-teritorial funcioneaz
instituia;
d) 2 reprezentani alei de ctre i din cadrul organizaiilor neguvernamentale din domeniul
serviciilor sociale i din unitatea administrativ-teritorial pe a crei raz funcioneaz
instituia.
(2) Consiliul consultativ se ntrunete n edin ordinar trimestrial, la convocarea
conductorului instituiei publice de asisten social, precum i n edin extraordinar ori de
cte ori este necesar.
(3) Reprezentanii prevzui la alin. (1) lit. a) i c) sunt desemnai, conform prevederilor
legale, de ctre autoritile sau persoanele juridice n cadrul crora acetia i desfoar
activitatea.
(4) Reprezentanii prevzui la alin. (1) lit. b) sunt desemnai, anual sau ori de cte ori este
necesar, de ctre beneficiarii serviciilor sociale furnizate n instituiile respective sau, dup
caz, de reprezentanii legali ai acestora.
(5) Membrii consiliului consultativ nu beneficiaz de indemnizaie de edin.
(6) Desemnarea membrilor consiliului consultativ, precum i activitatea acestuia se
realizeaz cu respectarea dispoziiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.
(7) edinele sunt valabil ntrunite n cazul n care sunt prezeni cel puin 5 membri ai
consiliului consultativ.
ART. 8
Consiliul consultativ ndeplinete urmtoarele atribuii principale:
a) avizeaz proiectul bugetului instituiei;
b) avizeaz structura organizatoric i numrul de personal;
c) analizeaz activitatea instituiei i propune msuri i programe de mbuntire a
activitii;
d) avizeaz statul de funcii i salarizarea personalului;
e) ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege sau prin hotrre a autoritilor ori
persoanelor juridice care au nfiinat sau, dup caz, care finaneaz instituia.
ART. 9
Sancionarea disciplinar sau eliberarea din funcie a conductorilor instituiei se face n
condiiile legii.
ART. 10
Beneficiarii de servicii sociale furnizate n instituii au urmtoarele drepturi:
a) s li se respecte drepturile i libertile fundamentale, fr discriminare pe baz de ras,
sex, religie, opinie sau orice alt circumstan personal ori social;
b) s participe la procesul de luare a deciziilor n furnizarea serviciilor sociale, respectiv la
luarea deciziilor privind intervenia social care li se aplic;
c) s li se asigure pstrarea confidenialitii asupra informaiilor furnizate i primite;
d) s li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, att timp ct se menin
condiiile care au generat situaia de dificultate;

e) s fie protejai de lege att ei, ct i bunurile lor atunci cnd nu au capacitate de decizie;
f) s li se garanteze demnitatea, intimitatea i respectarea vieii intime;
g) s participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h) s li se respecte toate drepturile speciale n situaia n care sunt minori sau persoane cu
handicap.
ART. 11
Beneficiarii de servicii sociale furnizate n instituii au urmtoarele obligaii:
a) s furnizeze informaii concrete cu privire la identitate, situaie familial, social,
medical i economic;
b) s participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
c) s contribuie, n conformitate cu legislaia n vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, n funcie de tipul serviciului i de situaia lor material;
d) s comunice orice modificare intervenit n legtur cu situaia lor personal.
ART. 12
Conducerea instituiei asigur ncheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a
serviciilor sociale n instituia respectiv.
ART. 13
Salarizarea personalului instituiei se stabilete potrivit legislaiei aplicabile funcionarului
public i personalului contractual din sectorul bugetar.
ART. 14
Finanarea cheltuielilor instituiei se asigur, n condiiile legii, din urmtoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul local al judeului, respectiv al municipiului Bucureti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraelor i municipiilor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti;
d) donaii, sponsorizri sau alte contribuii din partea persoanelor fizice ori juridice din ar
i din strintate;
e) fonduri externe rambursabile i nerambursabile;
f) contribuia persoanelor beneficiare sau a ntreintorilor acestora, dup caz;
g) alte surse de finanare, n conformitate cu legislaia n vigoare.
---------------