Sunteți pe pagina 1din 2

Str. Gheorghe Dem Teodorescu nr.

11D
Sector 3, Bucuresti
+40744528117
Email: andreipavel.ap@gmail.com

Oferta servicii externalizate de management de proiect:


Echipa de proiect oferita in cadrul acestui pachet de servicii cuprinde 3 sau 4 membri (functie de
complexitatea proiectului ce urmeaza a fi derulat) si anume: Manager de Proiect (Atestat CNFPA si cu
experienta in derularea contractelor de tip FIDIC), Manager de Proiect Adjunct si Derulator de Contract.
Echipa de proiect in frunte cu Managerul de Proiect va asigura coordonarea lucrarilor din cadrul
proiectului.
Managerul de Proiect va participa la toate sedintele cu Beneficiarul si cu reprezentantii acestuia, va fi
prezent in santier pentru a constata evolutia lucrarilor si pentru a da curs problemelor/solicitarilor ridicate de
seful de santier.
Managerul de Proiect Adjunct va asigura relatia cu furnizorii de materiale si de servicii implicati in
realizarea proiectului.
Derulatorul de Contract va asigura managementul documentelor si contractelor aferente proiectului, va
intocmi impreuna cu Managerul de Proiect Adjunct sub directa supervizare a Managerului de proiect situatiile
de lucrari, si raportarile lunare si trimestriale privind stadiul si evolutia in timp a executiei proiectului.
Vor fi derulate urmatoarele activitati principale:
A. Planificarea proiectului si urmarirea acestuia: Planning Primavera / MS PROJECT:
- Intocmirea Graficului Gantt functie de activitatile prevazute in proiect si de tehnologia de realizare a
acestora.
- Furnizarea versiunii finale a graficului Gantt, acceptate de Antreprenor (Beneficiarul serviciilor de MP)
pentru a fi aprobate de Inginerul Consultant al Proiectului (Asa cum este procedura contractelor de tip FIDIC).
- "Mobilarea" Graficului de executie cu resurse (Materiale sau financiare), intocmind bugetul lucrarii. In
cadrul acestei etape se vor intocmi cele doua versiuni ale proiectului si anume: Versiunea cu valorile Ofertate
(Practic ce incaseaza Antreprenorul), si versiunea cu bugetarea interna (Costurile propriu-zise ale
proiectului).
- Analiza la risc a proiectului, considerand o matrice a riscurilor convenita cu Antreprenorul, bazata pe
metoda Monte Carlo.
- Colectarea periodica a cantitatilor de lucrari realizate in santier, actualizarea saptamanala pe baza
acestora a proiectului in cadrul Primavera.
- Intocmirea de rapoarte referitor la progresul lucrarilor, la situatia financiara a proiectului, comparative
financiare, previzionarea evolutiei proiectului. Rapoartele se vor realiza lunar, sau mai des in cazuri speciale.
- Intocmirea unei analize de progres a lucrarii pe baza rapoartelor lunare. In cadrul acestor analize va fi
prezentat ritmul de executie, stadiul fizic de executie, nivelul de incasare a sumelor de bani aferente,
identificarea problemelor prezente si solutiile de remediere, astfel incat sa fie respectate termenele de
executie asumate initial. Acest raport complex va fi intocmit la o perioada de 3 - 5 luni, functie de volumul
lucrarilor realizate.
- Vor fi prezentate top managementului Antreprenorului rapoartele privind evolutia lucrarilor pentru a
explica eventualele probleme si pentru a identifica impreuna cu acesta solutiile necesare mentinerii proiectului
in termenele de timp agreate precum si in bugetul stabilit initial.
B. Intocmirea situatiilor de lucrari
- Pe baza informatiilor primite din santier cu privire la lucrarile executate, se va intocmi situatia de plata,
completandu-se formularele aferente. Dupa completarea acestora, acestea vor fi predate Antreprenorului
pentru a fi aprobate de catre acesta si ulterior depuse spre aprobare si decontare catre Inginerul Consultant si
Beneficiar. Aceste situatii de lucrari vor fi intocmite lunar sau functie de termenele de decontare prevazute in

Str. Gheorghe Dem Teodorescu nr.11D


Sector 3, Bucuresti
+40744528117
Email: andreipavel.ap@gmail.com
contractul proiectului, convenite de Antreprenor impreuna cu Beneficiarul. Situatiile de lucrari vor fi predate
Antreprenorului in format digital (atat in format editabil cat si in format pdf - pentru a fi tiparite), acesta urmand
a le tiparii si stampila pentru a fi predate Beneficiarului.
- Situatiile de lucrari vor cuprinde:
- Lista cu cantitatile de lucrari executate in perioada precedenta ce urmeaza a fi decontate, impreuna cu
valorile aferente.
- Rapoartele suplimentare necesare a fi realizate si care vor face parte de situatia de lucrari (Rapoarte
referitor la numarul de muncitori de pe santier, numarul de utilaje, ore lucrate, rapoarte meteorologice, etc.)
- Grafice de executie actualizate aferente perioadei decontate.
C. Stabilirea furnizorilor si a prestatorilor de servicii:
In cadrul bugetarii proiectului, daca se doreste din partea Antreprenorului, echipa de proiect poate realiza
activitatea de identificare a materialelor si echipamentelor ce urmeaza a fi puse in opera si va contacta
principalii furnizori pentru a demara negocierea preturilor de furnizare si a termenilor contractuali aferenti.
Idem si pentru serviciile ce vor fi prestate in cadrul executiei proiectului. Aceste negocieri vor fi purtate cu sau
fara prezenta reprezentantilor Antreprenorului (in functie de decizia si disponibilitatea acestuia),asigurandu-se
o transparenta totala si un control total asupra alegerii tertilor cu care se vor incheia contractele de furnizare
si prestare de servicii. Se va acorda consultanta cu privire la obtinerea celui mai bun raport cost / calitate.
Negocierile vor fi desfasurate avand ca scop obtinerea unor valori financiare care sa permita incadrarea in
bugetul stabilit.
Echipa de proiect va utiliza propriul echipament hardware precum si propriile licente software in cadrul
prelucrarii datelor (Licente Primavera, MS Project, Autocad, MS OFFICE), Antreprenorul nefiind nevoit sa
achizitioneze astfel de facilitati.
Toate documentele implicate in cadrul derularii proiectului si care vor fi utilizate de membrii echipei de
proiect, vor fi predate saptamanal la sediul Antreprenorului (pe santier sau la sediul central). De asemenea,
toata documentatia va fi arhivata electronic pe parcursul derularii contractului, aceasta arhiva fiind accesibila
in orice moment Antreprenorului. -> La sfarsitul executiei contractului, Cartea Constructiei va fi extrasa din
arhiva, documentele fiind deja ordonate.
Antreprenorul are posibilitatea de a-si implica si integra in cadrul echipei noastre de proiect angajatii/
reprezentantii proprii, completand astfel echipa. Organizarea activitatii va fi stabilita impreuna.
Cotatia aferenta serviciilor descrise mai sus, este de 6800 euro fara TVA pentru o luna de activitate.

In speranta unei viitoare colaborari,


Ec. Ing. ANDREI PAVEL