Sunteți pe pagina 1din 4

Curs XII, 18.XII.

2014
Legitima aparare nu e acelasi lucru cu starea de necessitate
Legitima aparare presupune prezenta unui atac si a apararii, iar starea de
necessitate pericol si actiunea de salvare
Uneori cele doua se pot suprapune
Iresponsabilitatea
->art 28 ncp
->conditii: persoana sa fie in incapacitate psihica intelectuala si volitive cu
privier la faptele sale
-/.starea de incapacitate sa existe in mom savarsirii faptei(pers trebuie sa
se afle mereu in acea stare)
-fapta comisa este prevazuta de legea penala
Efect:
->inlaturarea caracterului imputabil al faptei
-> nu inlatura raspunderea civila
5.Intoxicatie
->art 29 NCP
Vechea denumire de betie-> denumire complete- s ar fi intele doar
intoxicatia provocata de consumul de alcool
Clasificare:
Intoxicatia: involuntara
:voluntara-simpla
-preordinata-faptuitorul ajunge in mod voit astfel pt a
sav infractiunea
: complete- in urma substantei consummate pers-incapacitate
:incomplete- isi da seama oarecum de ceea ce face
:ocazionala- ex. O persoana care in mod normal nu consuma alcoolpetrecere-starea de intoxicatie- violenta
:cronica- consumul frecvent de astfel de substante
-betia rece de la vechea denumire
:
:starea de intoxicatie ca urmare a consumului de droguri
Conditii: faptuirotul sa fie in mom sav faptei in stare de intoxicatie produsa
prin alcool sau alte substante psihoactive
:gradul de intoxicatie sa fie atat de mare a.i. faptuitorul sa nu poata
sa s idea seama de actiunea/inactiunea faptelor sale si nu le poate
controla
:intoxicatia sa fie involuntara-ex pers care lucreaza in combinatdeclansarea unor instalatii de gaz
: fortarea unei personae de a si injecta o substanta
:fapta sav sa fie prevazuta de legea penala
Efect: inlaturarea caracterului imputabil al faptei
ACTIO LIBERA IN CAUSA(actiunea libera in propunerea cauzei)
-la mom sav faptei, autorul nu era responsabil, dar la un mom anterior,
cand era resposabil, a provocat intentuonat/ din culpa cauza viitoarei sale
iresponsabilitati=> daca o persoana are peste progr de tratament in mod
voluntar pt sav unei fapte penale=>faptuitorul ajunge voluntary in stare
de intoxicatie
-exceptie de la regula ca responsabilitatea se aperciaza in raport cu mom
sav actlui de conduita

Eroarea de fapt
-art 30 ncp
-clasificare: stare=modul in care se prezinta o persoana(sanatate, stare
civila, un bun)
:situatie- pozitia unei personae (ruda apropiata, functionar, bun
-imprejurarea- o realitate exterioara ce caracterizeaza fapta(noaptea)
Clasificare: eroare de fapt(Asupra unei sit)
:eroare de drept(asupra uneo norme: eroare invincibila si
vincibila)
:eroare principala- asupra elem constitutive
Eroare secundara
Cazul fortuit
->actiunea sau inactiunea unei persone care a produs un rezultat
neconceput de ea, cauzat de o imprejurare pe care nu avea cum sa o
prevada
Conditii:
-existenta unei imprejurari imposibil de prevazut
Sa existe o legatura de cauzalitate intre imprejurarea fortuita si rezultatul
socialmente periculos
- Actiunea sau inactiunea unei personae si producereaunui rezultat
socialmente periculos-> fapta prevazuta de legea penala
- Efecte-inlat. Caract penal al faptei

Lipsa prevederii in legea penala


->dezincriminarea faptei
->neindeplinirea unui element constitutiv

Sanctiunile de drept penal


=Consecinta savarsirii faptelor interzise
Caracter:represiv
:preventive
:inevitabil
:consecinta savarsirii unei fapte prev de legea penala
Categorii:
-pedepsele
-masurile edcative
-masurile de siguranta
-altele- cu character administrative ori sanctiuni cu character civil care se aplica
in dreptul penal- restituiri de lucruri, repararea prejudiciului cauzat orub sav
faptei prevazute de legea penala

Principii:
-legalitate
-umanism
-revocabilitate
-adaptabilitate(indiv in raport cu gravitatea infr si periculozitatea infractorului)
-personalitate
Pedeapsa
-masura de constrangere statala prev de lege in cazul sav unei infractiuni
-se aplica infractorilor numai de catre instante
Scop: apararea valorilor sociale prin prevenirea sav infractiunii
Functii: constrangeer, reeducare, exemplaritate, eliminare
Categorii:- privative de libertate
-pecuniare
-morale
-corporale
Dupa importanta: principale
:complementare
:accesorii
Pedepsele principale: detentiunea pe viata
: inchisoarea(15 zile-30 ani)
:amenda penala (30-400 zile-amenda) -> o zi amenda: 10-150
lei => 300 lei-200.000 lei

Detentiunea pe viata
-pedeapsa absolut determinate
-a inlocuit pedeapsa cu moartea
-este prevazuta in cazul infractiunilor ft grave alternativ cu inchisoarea de max
25 ani
-este prev si ca pedeapsa unica: genocid pet imp de razboi art 438(2) CP
-se executa in regim de maxima siguranta
Neaplicarea si inlocuirea detentiunii pe viata:
-implinirea 65 de ani pana la pronuntarea hotararii de condmanare->inchisoarea
pe 30 de ani

-implinirea 65 de ani in timpul executarii pedepsei det pe viata=>inlocuire cu


inchisoare pe 30 ani INSA ce s a executat pana atunci sescade din inchisoarea de
30 ani)

Inchisoarea
-limite generale:15 zile-30 ani
-regim de detinere(Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor
privative de lib dispuse de organelle judiciare in cursul procesului penal)
-posibilitatea de a presta o munca(Acordul condamnatilor)

Amenda= suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca in


contul statului
-limite generale(art 61 alin 4)
-amenda care insoteste pedeapsa inchisorii- art 62 CP- delimitare fata de ipoteza
prev la art 61 alin 5 CP!!!!!!
-inlocuirea pedepsei amenzii cu inchisoaera- sanctiune pt cel care desi a fost
condamnat, nu executa pedeapsa
-executarea amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul
comunitatii (art 64 CP) pt cei care nu au posibilitatea sa plateasca amenda, o zi
amenda corespunde cu o zi de munca, daca intre timp face rost de suma de bani
poate sa isi recompenseze zilele de munca; daca nu sav nici munca, va fi
condamnat la inchisoare