Sunteți pe pagina 1din 5

TM1:Tehnologii de procesare a inf economice in sisteme

economice.
O1.Claisficarea informatiei economice
Informatia economica se imparte in:
-primara(date primare)
-intermediara
-rezultativa
1)Datele primare se fixeaza pe blanchete speciale formind documente primare sau direct pe suporturi tehnice de
informatii si se transimt la centrul de calcul pentru prelucrare.
Informatia constanta-datele care nu se schimba in timp(dari de seama anuale)
Informatia conditional constanta-normative indici de planificare elaborate pu o perioada de timp.
2)Informatia intermediara-se obtine ca rz al prelucrarii datelor primare impreuna cu inf conditional constanta.
3)Inf.rezultativa-rezultatul prelucrarii datelor primare,intermediare si conditional-constante,rezultatele pot ai afisate la
ecranul monitorului sau pe suporti tehnici
O2.Proces tehnologic de procesare a inf.economice
Sistem informational- ansamblul de elemente implicate n procesul de colectare, de transmisie, prelucrare, etc. de
informatie.Sistem informatic-Prin sistem informatic se ntelege acea parte din sistemul informational n care prelucrarea,
transmiterea si arhivarea datelor se face n mod automat cu ajutorul calculatorului.Sistem informatic economic-este acel
sistem informatic in care datele prelucrate sunt din domeniul economic.
Procesul tehnologic de prelucrare automatizata a inf economice (PTPAIE)reprezinta un ansamblu sau o serie de
operatii legate reciproc realizate intro continuitate,strict determinata,la efectuarea carora ca obiect de prelucrare se
folosesc date primare,complexul de actiuni de transformare a informatiei realizate la locul de lucru din clipa aparitiei
datelor pina la afisarea rezultatelor finale necesare.
Tehnologia informationala ansamblu de metode ale proceselor de producere i ale resurselor tehnice, unite ntr- un lan
tehnologic, care asigur acumularea, pstrarea, transmiterea i afiarea informaiei, cu scopul diminurii dificultii
procesului de utilizare a resurselor informaionale i pentru mrirea operativitii i securitii lor .
PTPAIE este subdivizat in 4 etape:
-primara-colecarea si inregistrarea datelor,formarea doc primare,transmiterea inf la centrul de calcul
-pregatitoare-primirea,controlul si inregistrarea inf de intrare la centrul de calcul,transferul inf pe support
tehnic,controlul veridicitatii
-de baza-crearea bazei de date si formarea fisierelor de lucru,prelucrarea inf la computer,formarea inf rezultative
-finala-controlul si emiterea inf rezultative,transmiterea si pastrarea inf rezultative in doc finale
Metode de colectare si inregistrare a datelor:
1)
mecanizata-este realizata nemijlocit de catre om cu utilizarea dispozitivelor simple(cintar),informatia este
prelucrata manual inscrisa pe documente primare si transmisa la centrul de calcul.
2)
automatizata- utilizarea documentelor pu citirea nemijlocita de catre calculator a automatelor de inregistrare
programate si a sistemelor universal de colectare a inf si inregistrarea ei.
3)
automata-totul este automat,informatia de la senzori care reflecta procesele de productie este introduca in pc in
mod automat
Organizarea procesului tehnologic este influentat de astfel de facoti ca:
Mijloacele tehnice
Tipul de inf prelucrata
Cerinte fata de exactitatea si operativitaea prelucrarii
Metodele efecturii operatiilor de control
Organizarea bazei de date
Regimurile de prelucrare
O3.Aspectul intern si extern al PTPAIE fata de SIE
Aspectul intern:independent de orientarea functionala a SIE concret,informatia in el trece trece printr-un sir de operatii
de transformere si prelucrare-de la colectarea datelor pina la obtinerea inf rezultative si livrarea lor utilizatorilor
finali,astfel eficacitatea SIE depinde in mare masura de nivelul de organizare interna si in primul rind de calitatea
PTPAIE.In acest caz SIE joaca rol de system complex cu mai multe surse de date ,etape de prelucrare si transformare a

informatiei in care PTPAIE reprezinta mecanismul de baza de trasformare a intrarilor in sitem in iesiri informationale
pentru a realiza anumite scopuri.
Astfel eficacitatea fiecarui SIE depinde de calitatea respectivului PTPAIE intern.
Aspectul extern:Orice organizatie poate utiliza in paralel nu una ci mai multe SIE atat proprii cit si apartinind altor
unitati economice .Diferite SIE implicate in proces joaca rolul de noduri tehnologice in care iesirea informationala dintrun
system poate fi intrerea in alt system informatic,astfel se creeaza o tehnologie de procesare a informatieicare uneste mai
multe SIE intron mediu tehnologik,in care SIE concrete joaca roluri de noduri tehnologice componente ale PTPAIE
general.Nu poate exista un SIE eficace fara un PTPAIE bine organizat chiar si in conditiile utilizarii celor mai
performante mijloace tehnice si soft.

TM2:Unificarea si standartizarea in informatica.


Actualmente toate organizatiile,interprinderi insttutii participa la porcesul de informatizare a societatii,fiind implicate in
asta o multime de specialist.Pentru a realiza acest scop comun de informatizare a societatii se cere indeplinirea unor
conditii necesare dintre cale sunt:
-necesitatea unui nivel comun de intelegere pentru diferinti participanti la procesul de creare a sistemelor
informatice economice concrete
Una din conditiile de baza ale asigurarii intergitatii spatiului informationakl consta in folosirea unor metode unice in
porcesele de elaborare a tehnologiilor informationale si in perfectarea documentelor.In primul rind aparae necesitatea
unificarii si standartizarii.Chiar si sistemul informatic al unei companii mici sau mijlocii reprezinta un system complex
Multidimensional astfel ca este greu de imaginat ca o astfel de diversitate de lucrari ar putea fi cuprinsa si realizata de un
singur specialistuniversal astfel apare necesitatea de specializare ingusta a participantilor la process.In ansablu asta se
refera la procesul de informatizare care este unul din cele mai complexe domenii de activitate umana
Comform standartelor in vigoare fiecare etapa a procesului de proiectare SIE se finalizeaza cu elaborarea documntelor
tehnice respective.(raportul desrpre,textul programatroului,etc)
Deci la porcesul crearii unui system informatics participa mai multi specialisti din diferite domenii de specializare si
pentru o colaborare a lor cu success e necesar ca toata documentatia de proiect sa fie inteleasa de toti univoc,pentru
aceasta este necesar respectarea unor reguli comune pu toti din punkt de vedere al perfectarii dok tehnice,e necesar ca
toate schemele,formulele sa fie prezentate identic in asa mod incit sa fie intelese de toti paticipantii in lucrari sau proiect.
-necesitatea compatibilitatii SIE de diferite niveluri ierarhice in vederea integrarii lor intrun spatiu informational
unic.
Economia nationala a tarii reprezinta un sistem complex,multidimensional intrucit se observa o interdependenta si
interactiune a subsistemelor intre ele atit pe verticala(adika organizatie-asociatie-minister-guvern) cit sip e orizsontala
adica intre ramurile(agricultura-industrie-ecologie,etc).Aceasta interactiune este in primul rind informationala,de aceea
este foarte important ca sa existe un spatiu informational comun al societatii in care toate subsitemele informatice sunt
kompatibile si fizik si formal dar pentru a exista un asemenea sspatiu este necesar sa se respecte anumite reguli commune
pu toti.Adica unficarea si standartizarea in domeniul tehnoloigiilor informationale sunt conditii de baza ale integrarii
sitemelor informatice din punct de vedere atit al structurii interne al fiecarui SIE in parte cit si al contopirii lor intron
spatiu informational integrat al societatii.
Astfel ca este necesar elaborarea unor documente metodologice si normative menite sa formeze baza normatiovometodologica a informatizarii,e necesara elaborareanunui set de standarte care impeuuna cu alte document ar permite
realizarea unui nivel necesar de unificare si standartizare a tehnologiilor informationale.

TM3:Prezentarea grafica a diferitor


sisteme,structure,procese tehnologice

In toate documentele de proiect in domeniul tehnologiilor informationale se folosesc diferite scheme,desene


tehnice,grafice,diagrame,Pu reglementrea cerintelor fata de aceste lucrari exista o serie de standarte:principalul
este ISO 8790.
Standartele referitaore la executarea desenelor tehnice si schemelor reglementeaza urmatoarele aspect:
-formele foilor de hirtie
-aranjarea desenului pe cimpul hirtiei
-tipurile de linii si grosimile lor
-simbolurile grafuce folosite in scheme,etc
01.Formatele si dimensiunile de baza.
Orice documentatie tehnica inclusive deseenele si schemele grafice se realizeaza pe foi de hirtie de format
sctrict de terminat.
Dismensiunile formatelor de baza:
44:1189*841
24:594*841
22:594*420
12:297*420
11:297*210
Cel mai mare format este 44 a carui suprafata este de 1 m2 restul forminduse prin impartirea konsecutiva a
formatului mai mare precedent in doua parti egale,astfel incit divizarea sa fie paralele ku latura mai mika afoii.
Sunt admise si formate suplimentare prin extinderea formatului minimal 11 pina la o dimensiune multipla
Formate suplimentare:
34 : 892*841
32 : 892*420
23 :594*631
14 :297 *841
13 :297 *631

TM5:Scheme structural.Prezentarea grafica a schemelor.


O1.Cerinte generale de realizare a schemelor sctructurale
Structura este sistemul de organizare a partilor component intron intreg.Cea mai comoda metoda de
reprezentare a structurii este cea grafica,exista 2 astfel de metode
1)arbitrara-cind se folosesc diferite figure geometrice

Admite alegerea figurilor geometrice dupa placul proiectantului.Acesta poate sa aleaga nu numa configuratia
figurilor dar si dimensiunile kir,aranjamentul.Cu toate acestea exista naumite reguli generale:
-componentele structurii care au acelasi nivel sa fie reprezentate cu acelasi tip de symbol graphic si cu aceleasi
dimensiuni,culori,grosimi de linii.
-in partea interioara a simbolurilor se contin inscriptiile:denumirea blocului,functia lui utilizarea aceluiasi
format de text.
Intersectiile intre linii trebuie evitate,schema trebuie sa fie compacta si kit mai klara,liniile schemei trebuie sa
fie paralele cu cele ale kenarului
2)reglementata de standartele in vigoare-cu anumite cerinte standart
Implica folosirea figurilor grafice special standartizate,pentru acre sunt reglementate configuratia,dimensiunile
lui,aranjamentul reciproc.Fiecare symbol graphic reprezinta anumite elemente ale sistemului in domeniul
dat,astfel nu este necesar utilizarea inscriptiilor.Varianta data a schemelor structural este mult mai informative
si mult mai compacta.
O2.Prezentarea grafica a mijloacelor tehnice.
Este utilizat standartul actual GOST 24.303-80.Prezentint in schema structural dispositive de pastrare a
infoframtiei si dispositive de intrare-iesire a informatiei in interiorul simbolului corespunzator,se fixeaza
simbolul suportului informational(disc magnetic,banda magnetica)micsorat de 3 ori fata de dimensiunile de
baza.Marimea minimala a lui a=10 mm unde b=1,5 a

TM6:Procese tehnologice informationale


centraalizate,descentralizate si mixte.
Nivelul de centralizare a proceselor informationale este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai importanti
factori de influenta asupra merodelor de proiectare si dezvoltare a sitemelor si tehnologiilor informationale
pentru unitatile social-economice.
O1.Procese tehnologice de procesare a informatiei economice dupa nivelul de centralizare
Componenta operatiilor PTPAIE in mare masura depinde de nivelul centralizarii exploatarii mijloacelor de
automatizare a prelucrarii datelor.Acest nivel de centralizare conditioneaza de asemenea si volumul specific al
fiecarii operatii in componenta PTPAIE.In functie de nivelul de centralizare a mijloacelor de procesare a datelor
pot fi conditional-evidentiate urmatoarele tipuri de tehnologii informationale:centralizate,descentralizate si
mixte.
a)

Tehnologii informationale centralizate

Aceasta tehnologie prevede furnizarea informatiei initiale sub forma de


documente primare in sectia corespunzatoare a centrului de calcul pentru prelucrarea
ei la calculatorul electronic. Prelucrarea centralizata a datelor, care provin din periferiile sistemului de
comanda, este caracteristica principala a unui PTI centralizat, independent de volumul
de lucru la realizarea altor operatii descentralizate si nomenclatura acestor operatii.
Chiar si n conditiile descentralizarii operatiilor etapei de pregatire a datelor pe
suporturi informationale si efectuarii lor ct mai aproape de locurile de colectare a
datelor nu schimba caracterul centralizat al PTPAIE, daca operatiile etapei de baza
(procesarea) ramn sa fie efectuate n mod centralizat.
Pricinile centralizarii PTI nu se reduc doar la aspectul tehnic si tehnologic al

TI. Mai exista si alti factori care influenteaza nivelul de centralizare. Unul dintre
principalii factori este sistemul de comanda. Se considera ca sistemul de comanda
centralizat (pur administrativ) este un factor foarte influent al nivelului de centralizare.
Exista si tipul de probleme informatizate. De exemplu, sistemul de dirijare a unui
complex cosmic sau sistemul de prezicere a timpului probabil, nu poate fi
descentralizat complet, chiar daca toate punctele de colectare a informatiilor vor fi
distribuite pe intreg globul pamintesc. Mai sunt si multe alte cauze de centralizare a
TI.
b)
Tehnologii informationale descentralizate
Aparitia tehnicii de calcul si transport date contemporane, dar si tranzitia la
Economia de piata au creat conditii tehnologice si organizatorice pentru o
descentralizare maximala a proceselor tehnologice de procesare a datelor. Apropiind
tehnica de calcul de locurile de lucru ale utilizatorilor finali, au aparut conditii de
descentralizare totala a proceselor informationale.
Dar aceste conditii sunt doar conditii tehnologice si ele sunt realizate doar atunci cnd mai sunt ndeplinite
si alte conditii suplimentare.Un PTI descentralizat este bazat pe descentralizarea nu numai a operatiilor
etapelor primare si pregatitoare, ci si pe distribuirea operatiilor de baza. Astfel, la fiecare loc de lucru,
poate fi nu numai colectata si nregistrata informatia, dar si procesata in conformitate
cu necesitatile utilizatorului final.Comunicatiile dintre utilizatori, in caz de
necesitate, sunt realizate prin canalele de legatura.
c)
Tehnologii informationale mixte
In practica este greu de imaginat un sistem pur centralizat sau pur descentralizat.Chiar si in primele
sisteme informatice,unele operatii erau descentralizate(colectarea,inregistrarea-formarea
documentelor primare).La ora actuala in sistemele descetralizate pot fi lokalizate

S-ar putea să vă placă și