Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea ..................................

.....
Simbolul
conturilor

Denumirea
conturilor

Solduri initiale
Debitoare Creditoare

BALAN DE VERIFICARE
la data de .................................
Rulajele lunii curente
Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Soldurile finale
Debitoare Creditoare

Total
14-630/a
ntocmit,

Conductorul compartimentului financiar - contabil,