Sunteți pe pagina 1din 9

Ax in trepte filetat

Elaborarea procesului tehnologic de prelucrare a pieselor de tipul arborilor

In constructia de masini , piesele care contin suprafetele de revolutie au o


pondere insemnata, cele mai multe caracteristice piese fiind arborii.
Se poate remarca faptul ca procedeele tehnologice folosite la prelucrarea
suprafetelor de revoutie exterioare dau posibilitatea obtinerii, in conditii mai usoare,
a preciziei de prelucrare si a calitatii suprafetelor.
Arborii au rol important in constructia de masini, atat in ceea ce priveste
asigurarea preciziei constructive cat si aceea de exploatare. Aceste conditii se pot
asigura prin alegerea materialului si prin aplicarea tehnologiei corespunzatoare de
prelucrare.
La prelucrarea acestor categorii de suprafete, desi principiul de obtinere este
acelasi, totusi procedeele tehnologice aplicate pot sa difere destul de mult. Pentru
usurarea alegerii unui procedeu tehnologic corespunzator se face o clasificare a
arborilor, dupa caracteristicile lor constructive.
Din punct de vedere al prelucrarii e foarte important sa se faca o clasificare a
procedeelor tehnologice aplicate. Tehnologia de prelucrare depinde de: caracterul
arborelui, forma lui, dimensiunile si materialul din care se confectioneaza. Cu toate
acestea operatiile principale vor fi aceleasi, ca de exemplu: degrosarea,
semifinisarea, finisarea, rectificarea, netezirea, etc.
Operatiile de prelucrare a suprafetelor cilindrice exterioare se executa in
general pe masini de tipul strungurilor.
Clasificare arbori

Fig 1.
Axul de proiectat in tema, in functie de clasificarea din fig 1, se incadreaza la
arbori in trepte in ambele sensuri simetrici si asimetrici. Acest ax este parte dintr-un
ansamblu din cutia de viteze a unui autovehicul.

Pentru elaborarea procesului tehnologic se pleaca de la desenul de executie


din figura 2 care contine toate datele necesare executarii acestei piese: material,
dimensiuni, tolerante, abateri, rugozitate.

Fig. 2
In urma analizarii desenului de executie si tinand seama de regulile
succesiunii logice a operatiilor, s-a intocmit schema procesului tehnologic.
Schema procesului tehnologic:
1) Debitare
2) Frezare frontala bilaterala
3) Centruire
4) Strunjire degrosare I
5) Strunjire degrosare II
6) Strunjire finisare I si tesire
7) Strunjire finisare II si tesire
8) Strunjire canal
9) Gaurire canal 15
10)
Tratament termic
11)
Filetare M25
12)
Rectificare fusuri
13)
Control final

Debitare
Frezare frontala bilaterala
Centruire
Strunjire degrosare I
Strunjire degrosare II
Stunjire finisare I si tesire
Strunjire finisare II si tesire
Gaurire canal 15
Tratament termic
Filetare M25
Rectificare fusuri
Control final

Fisa-film
In continuare se intocmeste fisa-film care are forma de table si expliciteaza
mai bine succesiunea si continutul operatiilor procesului tehnologic.

Nr
.
cr
t
1

Denumir
ea
operatie
i
Debitare

Frezare
frontala

Centruir
e

Strunjire
degrosar
eI

Schita operatiei

Utilajele
si SDVurile
necesare
Strung
parallel
Cutit de
debitat
Universal

Masina
de frezat
frontala
Frezare
frontala
Dispoziti
v de
fixare cu
prisma
Masina
de
centruit
Freze de
centruit
tip C
Dispoziti
v de
fixare cu
prisme
Strung
parallel
Universal
Cutit
pentru
strunjire
de
degrosar
e

Strunjire
degrosar
e II

Strung
parallel
Universal
Cutit
pentru
strunjire
de
degrosar
e

Strunjire
finisare I

Strung
parallel
Universal
Cutit
pentru
strunjire
de
finisare

Strunjire
finisare
II

Strung
parallel
Universal
Cutit
pentru
strunjire
de
finisare

Strunjire
canal

Strung
parallel
Universal
Cutit
pentru
canal cu
varf
rotunjit
R=3mm

Gaurire
15

Strung
special
pentru
gaurit

1
0

Tratame
nt
termic

Utilaj CIF
Cuptor
de
revenire

1
1

Filetare
M25

Strung
special
pentru
filetare
Filetare
cu filiera

1
2

Rectifica
re fusuri

Masina
de
rectificat
exterior
Varfuri
fixate
Piatra
abraziva
Dispoziti
v de
antrenar
e

1
3

Control
final

Masa de
control
Compara
tor
Calibrare

Itinerariul tehnologic
Operatia 1. Debitare
-

Prindere
Debitare la cota 163 1.1
Desprindere

Operatia 2. Frezare frontala


-

Prindere
Frezare frontala bilaterala la cota L=160 0.315
Desprindere

Operatia 3. Centruire
-

Prindere
Centruire la ambele capete la cota 8 0.1
Desprindere

Operatia 4. Strunjire de degrosare I


-

Prindere
Strunjire la 76-0.3 pe lungimea 300.2
Strunjire la 66-0.3 pe lungimea 45 0.35
Strunjire la 66-0.3 pe lungimea 35 0.2
Desprindere

Operatia 5. Strunjire de degrosare II


-

Prindere
Strunjire la 76-0.3 pe lungimea 350.2
Strunjire la 66-0.3 pe lungimea 15 0.2
Desprindere

Operatia 6. Strunjire de finisare si tesire


-

Prindere
Strunjire la 75+0.1 pe lungimea 300.2
Strunjire la 65+0.6 pe lungimea 45 0.1
Strunjire la 65+0.6 pe lungimea 35 0.2
Tesire 2x45
Desprindere

Operatia 7. Strunjire de finisare II


-

Prindere
Strunjire la 75+0.1 pe lungimea 300.2
Strunjire la 65+0.6 pe lungimea 15 0.1

Desprindere

Operatia 8. Strunjire canal


-

Prindere
Strunjire canal R5
Desprindere

Operatia 9. Gaurire
-

Prindere
Gaurire cu masina de gaurit 15 cu lungimea de 10mm
Desprindere

Operatia 10. Tratament termic


-

Introducerea piesei in instalatia CIF


Calire superficiala
Scoaterea din instalatie
Introducerea in cuptorul de revenire
Revenirea
Scoaterea din cuptor

Operatia 11. Filetare


-

Prindere
Realizare filet
Desprindere

Operatia 12. Rectificare fusuri


-

Prindere
Rectificare cilindrica exterioara 750.02
Rectificare cilindrica exterioara 650.02
Desprindere- intoarcere- prindere

Operatia 13. Control final


-

Asezare pe masa de control


Control visual si dimensional
Scoaterea de pe masa de control

UNIVERSITATEA DIN PITESTI


FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE

TEMA
AX IN TREPTE FILETAT

Student/Specializare
Daniel BARBULESCU/ CMPA