Sunteți pe pagina 1din 129

Redactor: Iu fia Chau

Tehnoredactor: Eugenia Cernaa

Prof. dr. doc. Teodor Martin

Tierea l conducerea
viei de vie
pe lng casa

II

EDITURA CERES
Coparta: Niculala Nkolaiascu

Bycure;i> 1?83

CUVNT NAINTE

Mrirea produciei dc struguri Ia unitatea de


suprafa cu meninerea calitii ci reprezint
o cerin major a etapei actuale fi o sarcin
de rspundere civic fi profesional pentru cei
care lucreaz In sectorul viticol, dar j i pentru
cultivatorii amatori.
In rile viticole, cum este Romnia, mrirea
produciei de struguri, la nivelul cerinclor, *e
poate real h a prin extinderea suprafeelor ocu
pate cu v ii (prin noi plantafiij, prin creterea
recoltei la unitatea de suprafa sau prin aces
tea mpreun. Dac prima cale este f i rmtne
totui lim itat la anumite suprafee, cca de a
doua apare practic n e lim ita t ; de aceea intreaga activitate creatir dcsfw at de om, cu
multiplele salr. Ioturi, se concentreaz asupra

acesteia din urm, cum o resimt fi litiru lto rii


amatori.
Dei nu Oja dc repede, precum se crede, se
creeaz totui soiuri noi, m ai productive, altele
mai rezistente la boli i temperaturi sczute,
se elaboreaz tehnologii adecvate i se perfec
ioneaz cele existente, se adincesc cunotinele
legate de reacia plantei de vif la mijloacele
de intervenie asupra sa i a rodului sflu, se
scot la iveal i se utilizeaz n practica pro
duciei de struguri diferite legi, legiti fi
principii care lumineaz activitatea productiv
etc., pe care ton fi omul nu le folosete nc
deplin, de aceea nici produciile obinute nu se
apropie inc de cele posibile.
Toate verigile din tehnologia de obinere a
produciilor m ari de struguri, constituite in sis
tem, sint la fel de importante i se valorific
unele pe fondul i In prezena a lto ra ; flecar,verig Ia rinditl su d n in e in tehnologie do
m inant la un moment dat, il schimb fns
dominana in succesiunea aplicrii lo r ; de aceea,
trebuie finul seama 1a nceput de veriga teh
nologic dc baz, cea care dimensioneaz, prin
6

aplicare corect, mrimea p-oduciei de xtru


guri i calitutea acest,-ia, ap>;i ia rlndul lor de
celelalte care o valorific.
D in ntreaga experien practic dobindit dc
t'iticultori ;I perfecionat in succesiunea ge
neraiilor, din era existent in literatur i din
tot ce a scos Ia ii'esld pin acum jlitn fa v iti
col, rezult c lucrarea de baz, care dim en
sioneaz mrimea produciei de struguri i ca
litatea ei, o constituie tierile in uscat'4.
Nici una din lucrrile aplicate viilor spune
C o l u m el l a * nu depete In importan t
iereai", sau In foarjeca tdi.'torului afirm
I. C. T e o d o r e s e u st secretul produc
iei- *.
Tocmai pentru a sublinia importana tierii,
corect a p lica u i a rolului su In obinerea
produciilor mari de struguri, cu meninerea
puterii butucului de t-l, a longevitii plan
taiei i a calilfii rodului, s-a ntocmit lucrarea
de fa.
* A trit acum 2000 dr an]
1886 1978

Pe Ung tieri se prezint in lucrare formele


de conducere in general, i cele indicate in cul
turile din curile i grdinile de Ung cas,
uneltele folosite la tiere, lucrrile fi operaiile
in verde, m al ales cete care se pot practica in
gospodriile personale etc. In afar de unelr
luturi relativ cunoscute, ea aduce i altele mal
puin cunoscute sau chiar n o i; de aceea, credem
c in etapa actual a folosirii fiecrui petec de
pm int pentru autoaprovlzionare, lucrarea va
s c rii scopului pentru care a fost ntocmit.

C U N O T IN E N ECESARE
CRETERII PR O D U CIEI DE
STRUG URI l A PLIC RII
T IER ILO R LA VIA DE VIE
Aplicarea corect, aa cum trebuie, a tierilor
in plantaiile de vil presupune stptnirea de
ctre tietor a unor cunotine neccsare l chiar
obligatorii pentru o bun executare a lucrrii,
cu efectele prevzute l urmrite prin aplicarea
el. Dintre aceste cunotine, dou se cer neap
rat bine tiute i anume : caracteristicile (nsu
irile) biologice (de via) ale viel de vie i
organele supraterestre (deasupra pm lntului)
ale acestei plante.

N ECESITA TEA CRETERII PRODUCIEI


DE STRUGURI
Nevoile de consum ale produselor viei de vie
'struguri proaspei, stafide) i a le ' derivatelor
8

acestora (vin In principal urmat de sucuri,


must etc) ca i cele ale industriei prelucrtoare,
slnt In continua cretere In ara noastr l p<ntregul glob, Iar satisfacerea acestora devine
posibil num ai pe calea creterii produciei de
struguri, cu meninerea sau mbuntirea ca
litii ei.
Creterea so poale obine prin nfiinarea de
noi plantaii cu soiuri mai productive Ins l i
mitat, prin sporirea acesteia pe unitatea dc
suprafa ultim a cale larg deschis l cu
perspectivele nelimitate, ca i pe ambele ci.
Dc aceea, in toate documentele de partid i de
stat se dau indicaii i se insist in principal
asupra m ririi produciei de struguri la u n ita
tea dc suprafa, fr Ins a neglija i sporirea
In anumite limite a suprafeelor ocupate cu vii.
tiina i practica viticol au elaborat, pe baza
experienei doblndite, tehnologii (complexe de
msuri i metode pentru ngrijirea plantaiilor
de vii) In acord cu cerinele viel do vie (pe
grupe de soiuri) i condiiile de mediu pe baza
crora se pot obine produciile planificate l
10

chiar depi fr alte eforturi In afar do apli


carea corect a lor.
Tn fapt, prin tehnologiile aplicate In plantaiile
dc vii aflate pe rod se urmrete permanent
meninerea desimii butucilor l a vigorii aces
tora i chiar sporirea ei, sporirea longevitii
butucilor din plantaie cu scopul unic de obi
nere a unor producii de struguri cit mai mari,
fr oscilaii de la un an la altul, de bun cali
tate l cit mai economice pentru unitatea pro
ductoare. Totalitatea acestor preocupri, puse
In faa unitilor viticole, se rezolv prin in
terveniile om ului, cu ajutorul tehnologiilor In
viaa viel dc vie, spre a-i conduce (dirija) cre
terea l fructificarea In folosul produciei de
struguri.
Dintre toate lucrrile de ngrijire, componente
ale tehnologiilor prin care omul intervine In
viaa viei du vie, t<jit*rtl> s-au dovedit cele mal
brutale, m ai dezechllibrante, dar i cele mai
eficace pentru dirijarea (conducerea) proceselor
de cretere i de fructificare n folosul rodirii
plantaiilor de vii ; de accea cu veacuri l ml-

II

Icnii In urm. ele s-au aptic.it i continu s


sc aplice In prezent In fiecarc an In plantaii.

CARACTERISTICILE BIO LO G ICE A LE


VIEI DE VIE l U TILIZA R EA LOR
IN PRACTICA TIERILOR
Vi(u de vie din cultur prezint unele caracte
ristici biologice (de cretere i rodire) proprii,
asemntoare cu cele de la cca slbatic (intllnite prin pduri, pe cursul apelor etc.), din
care provine, a cror cunoatere permite folo
sirea lor in practica produciei de struguri i
a economiei acesteia.
Prin natura sa (felul su de a fi) vita dc vie
cultivat este o plant peren, ntocmai ca l
rea slbatic, a crei via dureaz mal muli
a n ! ; durind mal muli ani este i pollcarpic,
rodete de mai multe ori In via (mal muli
ani), de aceea prin tehnologia aplicata durata
de via trebuie meninut ori chiar prelungii
pe ctt posibil, dar nu scurtat, cum sc tntlmpl
deseori.
12

nfiarea exterioar i alctuirea intern arat


rS via din cultur se ncadreaz, ca i cca
slbatic, In grupa lianelor, plante cu una sau
mal multe tulpini, de lungimi i grosimi varia
bile, de regul dimensionate de om In acord cu
felul climatului i economia produciei de stru
guri. In zonele cu Ierni m ai aspre, unde tempe
raturile coboar sub lim ita la care via poate
rezista, tulpinile se proiecteaz, (se prevd) inc
de la nfiinarea
plantaiilor, mai
scurte
(20 40 cm, rar mai mult) i mal lungi (1 2m
l chiar mai m ult) in cele cu Ierni bllnde, ori
cu temperaturi pozitive in acest sezon.
La via din cultur ntocmai ca i la celelalte
liane, esuturile de susinere din trunchi i din
coarde (de unul i dc doi ani) sint *Ia6 formate
i dimensionate ; dc accea, tn loc de rigide (tari)
ca la arbori i arbuti slnt elastice, nu se pot
autosusfine, se ndoaie l se apleac spre pm l n t ; de aceea viel de vie din culturii 1 se
asigur mijloace de susinere (spalier!, aral,
pergole, arbori etc), altfel producia de struguri
i calitatea el slnt puternic afectate, adesea

13

chiar compromise tn podgoriile noastre *. C


via din cultur nu-fi poate susine portul ri
dicat (drept), cum se intlm pl la arbori i ar
buti, o arata prezena ctrcellor cu care se aga
i se susine de arbori, cu care cea slbatic
crete mpreun, ori de niljloaccle d<; susinere
la cea din cultur ; chiar la aceasta din urmS
susinerea sc asigur tn principal prin cercuirl,
legri Sn verde, folosiri de sirnie duble printre
care se conduc lstarii etc.
In comparaie cu cele de la alte plante lem
noase creterile nnttalf' ale lstarilor, tn lungime,
sint excepional de mari (23 m la cca rodi
toare i 8 14 m la viele portaltoi, rar mai
mult).

* In zonele cu veri i toamne (mai ales) sece


toase, ori cu pierderi mari de ap in varitoamn, via de vie poate fi cultivat pe tul
pini de 1,00 1,20 m, tiat la cepl l nesusi
nut, cum se practic In sudul Franei, Iar Ui
nni la unii hibrizi direct productori.
14

Creterea nnu.il aa de mare in lungime, per


mite acestei plante s-i refac repede i In
scurt tim p organele supraterestre (lstari, coarde,
tulpini etc.), distruse prin acldente climatice ori
tehnice (grindin, ger, tieri in tim pul lucr
rilor de nprijire etc.), ca i a celor nlturate
total sau parial prin tieri de regenerare, ori
prea scurte la cea din cultur.
Creteri anuale ale lstarilor mai mari de
1,50 1,80 ni la via din cultur arat c nu s-a
folosit decit o parte din puterea de rodire a
butucilor, rezervnd pe acetia la tiere sarcini
m ai mici decit cele cuvenite ; de aceea i pro
duciile de struguri slnt mai mici decit cele
care se pot ob(ine.
Grbirea form rii tulp inii la viele neprotajate peste iarn i scoaterea mai repede la su
prafa a coardelor la viele plantate In cuiburi
ori in tranee, cum se practic pe nisipurile cu
dune nenivelate din sudul Judeului Dolj, devin
posibile tot prin folosirea nsuirii de cretere
anual, excepional de mare la lstari ; la fel
l compensarea biologic practicat la viele
15

portallol i chiar la cele roditoare clnd nevoile


o im pun. *
Creterilor anuale, aa de mari ale lstarilor, 11
s-au subordonat (s-au modelat) l construc
ia Intern (anatomic) a l o r ; comparativ
cu cca de la alte plante lemnoase, lum cnul va
selor de lemn (diametrul lor) este mai mare
i funcioneaz mai m uli ani la via dc v ie ;
de aceea asigura transportul m ai repede i In
msur ndestultoare a sevei brute (amestecul
de ap i sruri nutritive dizolvate i sim pli
ficate In ea) de la rdcini spre vrfurlle l
prile superioare ale lstarilor, aflate la depr
tare de metri l zeci de metri. Cu aceste modi
ficri. la care se adaug i ali factori ajuttori,
a devenit posibil umplerea !n tim p scurt o
boabelor cu ap<i in faza de coacere, tnsoit
de sporuri de volum i de greutate a lor, prin
aceasta a strugurilor, deci a produciei. Insufl Cind num rul de lstari aflai pe butuc este
mal mic decit cel cuvenit, cel naintai se ciu
pesc de tim puriu, de pe care pornesc 23 copiii
care Ii nlocuiesc cu bune rezultate pe cel lips.
16

ciena de formare l do dimensionare a esutu


rilor mecanice (de susinere) s-a compensat
(suplinit) in afar dc clrcei i prin densitate
mai mic a esuturilor din ramurile coroanei,
coarde anuale (mal ales) i bianuale l exfolicrea (desfacerea) anual a scoarei.
Densitatea mal mic a esuturilor este legat
de alctuirea acestora din celule mai rarefiate,
cu mai m ult aer, care mpreun cu exfolierea
(lepdarea) anual a scoarei ajut la uurarea
greutii coardelor l prin aceasta la susinerea
in anum it msur cit dc cit vertical, in afar
de prezena clrceilor.
Pentru a putea asigura cu sev brut un apa
rat supraterestru de dimensiuni aa de mari,
via de vie i-a format un sistem radicular deo
sebit de puternic, dotat cu putere de absorbie
i presiune radicular mal mari ca la alte plan
te, cu esuturi formate, aproape In totalitate,
din celule vil, Sn care se depun (ori se pot
depune) rezerve mari din substanele nutritive
sintetizate de plant. Pe seama acestora, butucii
sau pri ale lor, se pot reface In urma tie
rilor de regenerare (total sau parial).
17

Spre deosebire dc cclc do la alte plante rdcinlle viei de vie nu au muguri adventivi,
cum nu au nici lnternodiile, de iicwa nu pot
drajona i nici nu ]>ot fi utilizate la nm ulire ;
mugurii de iarn i cei donninzi se afl numai
n zona nodurilor, dc acera butaii folosii la
nmulire trebuie s aib cel puin un nod, alt
fel nu pot reproduce o noua plant.
La viii din cultur, ntocmai ca l la cca sl
batic, puterea de cretere se manifest, ru
precdere, spre. vtrfuri (la polul morfologic su
perior), de aceea pornesc mal Intli, cresc mai
repede l dobindesc lungim i mai mari lstarii
situai sus pe coarda anual aflat Sn poziie
vertical sau oblic ascendent ; nu pornesc sau
pornesc mal tlrziu, cresc m ai ncet i ating d i
mensiuni mai mici lstarii aflai spre baza
coardei (la polul morfologic inferior), de aceea
coardele anuale se degarnisesc (se golesc) pe
poriunile dinspre baza lor, indoprtfnd altfel
an de an organele vegetative l generative (ls
tari cu inflorescene) de suprafaa solului.
Aceast inegalitate de cretere constituie o ma18

nlfestare negativ (pgubitoare) pentru viile din


zona protejat peste iarn.
nsuirea de cretere inegal a lstarilor pe
lungimea coardei orientat vertical i oblic as
cendent (ndreptat cu vtrful In sus) sau ver
tical i oblic desccndent (oriental cu virful in
jos) se folosete de om In scopuri practice, po
trivit cu interesele sale i cu cele ale produciei
dc struguri.
Spre deosebire de alte plante arborescente la
care mugurii sint specializai (unii pentru for
marea organelor de cretere, iar alii pentru
cele dc fructificare), la via de vie mugurii,
dc pe lstari i coarde anuale, cuprind ambele
insuiri, pe cea de cretere ca l pe cea de fruc
tificare, dc aceea la stabilirea sarcinii (ncr
cturii) se iau in considerare, in calcul, toi
ochii (m ugurii) de iarn, existeni pe coarda
anual. Cum mugurii din ochiul de iarn (com
plex mugurai) cuprind nsuirea de fructificare,
c/e?i nu In msur egal, ca i lstarii din care
pornesc, trebuie folosii in practic acel ls
tari la care nsuirea de fructificare se m ani
fest fn cel mai inalt grad.
19

Lstarul principal (central) din ochiul de lam ,


pornit din mugurel? cu acelai nume, manifest
cea mal mare capacitate do fructificare, de aceca
pe accll lstari sc sprijin, In principal, obi
nerea produciilor planificate de struguri, ace
tia se l rezerv pe butuc la aplicarea lucrrilor
i operaiilor In verde (plivit, mal ales) ; dc
accea l la verificarea (controlul) strii de icnare a ochilor, atenia sc ndreapt In prim ul
rlnd asupra mugurelul principal (central)
lin
ochiul de ia r n ; dac acesta este sntos, sigur
sint sntoi ceilali muguri (secundari i ter
iari) din acelai ochi.
Mugurelc principal din ochiul dc iarn este, la
vita de vie, cel mal bine format i poarW ccl
mal marc num r dc rudimente (nceputuri) dc
inflorcscontc cu dimensiunile ccle mal mari, dar
este l cel mal sensibil la Rer l la atacurile
de mucegai, la asfixie ctc., tocmai de aceea toat
atenia viticultorului se concentreaz asupra
acestuia.
La via de vie slbatic i Ia cea cultivat,
lstarii po irt rod in anul formrii i creterii
lor. fructificarea yccstora este generalizat la
20

lstarii pornii din mugurii de iarn de p<


coardele de un an aezate pe altc!c de doi ani,
de aceea se spune, Sn chip de lege, c via de
t'ic rodete, pe lemn de un nt f>orn<t din altul
de doi a n i; lstarii pornii din muguri secun
dari sint mal puin roditori, iar cei din mugurii
teriari (de-al treilea ordin) al ochiului de iarn
i mal ales ccl de pe lemn btrin (de doi l mnl
m uli ani), cu mici excepii (abateri), stnt de
regul nerodltorl sau slab ro lltorl. tocmai de
nrcea tietorul rezerv pentru rodire pe butuc,
num ai coarde de un an pornite din altttle de
doi ani, Iar pentru cepl accicai coarde, cu pre
cdere ins pe cele pornite din lemn mai btrin.
Pe lungimea lstarilor i a coardelor anuale m u
gurii, ochii de iarn de mal tirziu (dup cde
rea frunzelor), dei au acelai potenial gene
rativ (capacitate de formare a organelor de
fructificare) nu-I valorific n aceeai msur
ci diferit, astfel :
rint mai fertili l cu lstari mal roditori,
ochii aflai Intre nodurile 34 i 14 16, rar
mal m ult sau mai p u in ;
21

S gradul dc rodire al lstarilor pornii din


ochii dc iarn, crejte de la ochii 3 i socotii
de la baza coardei si coi de la ochii 14 18,
spre cei situai in dreptul nodurilor 614, rar
mai m ult sau mai puin ; de aceea, la aceeai
sarcin tierile mal lungi asigur de regul
producii mai mari decit cele scurte, chiar dac
ultimele scutesc circuitul (legarea coardelor pc
mijloacele de susinere);
Inflorescenele i mai ales strugurii dc mal
tlrziu, purtafi pe lstarii dinspre baza coardelor
(ochii 13) sSnt de regul mai mic fi mai uori
fa de cei de pc lstarii pornii din ochii si
tuai mai sus pe coard.
Fa de cea sllxitic, via de vie cultivat m a
nifest (prin luare in cultur) rrzisfenffi mai
mic la condiiile climatica (mal ales la tem
peraturi sczute) yi Ia atacuri dc boli j i rMunfit o r i; de aceea, tehnologiile de cultur se ela
boreaz i se aplic In zona noastr, tntre altele
In strns legtur cu gradul de1 rezistenii la
temperaturile sczute din Iarn (protejate sau
neprotejate pote iarn pe tulpini nalte ori
joase etc.). Din cadrul su, soiurile pentru stru22

fiuri de mas slnt mai viguroase, au creteri i


producii mai mari fa de cele pentru vin, in
schimb ns nu rezistena la ger i capacitate
dc acumulare a zaharurilor n boabe mai mici,
do aceea sc amplaseaz diferit pe teritoriu, cum
diferit se utilizeaz in practic i produsul
acestora.
Spre deosebire de cca slbatic, via de vie din
cultur are o durat de via mai scurt (50
60 ani, rar mai mult) sensibilizarea du'oindit
prin ngrijirile acordate i rnile relativ mori,
produse prin tieri anuale sau chiar foarte
mari (prin cele de regenerare) mpreun cu
protecia de multe ori necorespunztoare care
ii scurteaz durata de via ; de aceea tehno
logiile trebuie astfel elaborate i aplicate incit
s-i men(ln dac nu s-i prelungeasc durata
dc via i din cadrul su mal aies perioada
de rodire deplin, de la m inim um 1520 ani,
cum se constat uneori, la 35 10 dc ani i
chiar mai mult.
Via de vie din cultur, de origine euroasiatic,
nu r>ri.<<a In atacurile filoxcrli (forma radici23

col), de aceea, in afar de nisipuri (cum sint


cele din sudul judeului Dolj, nord-vestul Tran
silvaniei, Ila n u Conachl judeul Galai etc.), se
poate cultiva numai altoit pe butai de vie
porta] toi, rezisteni la forma rad ici col a filoxerii ; tocmai pe aceast baz s-au refcut toate
viile europene distruse de filoxer.
Totalitatea caracteristicilor biologice ale vitei
de vie din cultur menionate i a color nes
mintite aici (uurina de nrdcinare, transmisibilitatea nsuirilor rodului etc.), se u tili
zeaz In scopuri practice cu rezultate mai bune
sau mai puin bune, dup gradul de cunoatere
$1 dc folosire a lor tn practic. Cine le cunoate
bine l le folosete chibzuit, ob|ine totdeauna
rezultate bune i invers, tocmai de aceea le-ani
am intit aici, spre 0 mai bun cunoatere i
utilizare in practica viticol.

O RG A N ELE VIEI DE VIE


Caracteristicile biologice ale viel de vie din
cultur, Inclusiv nsuirile sale de producie.
24

se includ (cuprind) i se manifest tn grade


diferite, in i prin organele sale, cu rol i
participare inegal In producia viticol ; de
aceea cunoaterea acestor organe (mal ales a
celor supraterestre) l a rolului pe care aces
tea II ndeplinesc pe butuc i in producie
prezint Interes deosebit pentru tiina i
practica viticol.
ntreaga tehnologie viticol cu verigile sate
necesit cunoaterea organelor viei dc vie i
a rolului acestora In producie, iar tierile,
care zdruncin cel mai puternic viata plantei,
nu pot fi gindite i nici nu se pot aplica fr
aceast cunoatere, fie ea chiar cit de su
mar.
Cititorii care au o anum it experien practic
i cel instruii prin cursuri i prin citit cu
nosc intr-o oarecare msur organele supraterestre ale viei din cultur i le utilizeaz
in practic, ins o remprosptare a lor cu
completrile ta nivelul cunotinelor din etapa
actual, este pe cit de util pe atit de nece
sar pentru tieri corcct aplicate, de aceea le
i prezentm in cele ce urmeaz.
25

F O R M A IU N IL E LEM N O A S E A L E V I EI
DE V IE
l.a via de vie slbatic i la cea cultivat pe
arbori in piirile calde ale globului, dar ne
supus tierilor, sc disting deasupra solului
ntocmai ca i la plantele arborescente cele
dou pri : tulpina i coroana.
Tuljiin-o. Prin cretere continu, nestinjcniW
de Om i nici <lo accidente climatice, tulpina
la via dc vie, slbatic i cultivat pe arbori,
ctinge dim ensiuni mari i foarte mari. Astfel
lungimea (nlimea) msoar de obicei 10 15
m i chior mai mult, puind s-i scoat uor
lstarii t frunziul la lum in, deasupra co
roanei arborilor la cea slbatic sau a supor
i lor la cea cultivat.
Grosimea tulpinii, la aceleai vie, este mult
mal mic fa de lungimea el, variind de re
gul intre 10 40 cm In diametru la cele cu
dou sau mal multe tulp in i_s i mal m ult l i
cele cu o singur tulpin.!L iteratura de spe
cialitate arat c n 1895 *xista in California
(Statele Unite ale Americii) un butuc de vi
la care tulpina, la nlim ea de 3 m, avea
26

circumferina de 2,&u m, dup care se ram i


fica In 14 brae din care cel mai gros avea
1,20 m in circumferin ; aceast vi ar
bore acoperea 1 200 m 2 i producea pln la
mi yagon de struguri. _
*
_
Coroana. Totalitatea ramurilor dc ordine i
vlrstc diferite pornite de pe tulpin i unele
din altele constituie coroana la via de vie.
La via slbatic i la cca susinut pe arbori
coroana este ntreag (conine toate ram ifi
caiile sale cu virsta .i dimensiunile lor), mai
marc
mai voluminoas fa de cea de la
via din cultur, dc aceea la primele ocup
spaiu incomparabil mal mare decit In ultima.
La primele vie (slbatic i susinut pe ar
bori) coroana nu are l nici nu poate avea
o form anum it ; neputina ramurilor de a-i
menine poziia dreapt, orientat in sus (ver
tical) l a lstarilor cu greutatea lor i a stru
gurilor, dau forme diferite coroanei, determi
nate de regul de forma coroanei arborilor pe
care se sprijin, mai frecvente fiind formele
globuloasp.

27

La Hfa cu/tit'aM fi supus anual tierilor tn


uscat1*, susinute sau nu (cele din cultur
oloag) pp mijloace de susinere (spaliere,
araci etc.). coroana, cu volum, este m u lt mai
mic (de la unul la ciiva m 3), variind cu con
diiile de me llu i sistemul de tehnologie prac
ticat.
Forma coroanei la aceste vie este cea dat
i hotrltA de om, de viticultor, fiind legat
de sistemul do tiere practicat i de modul
cum sc conduc ramurile de toate virstclo, r
mase pe butuc (plant) dup tiere i so leag
pe mijlocul de susinere.
Totalitatea formelor dc coroan tntilnite l-l
viele cultivate se grupeaz In a p .atizale (tur
tite pe laturi) l neaplatizate. In cadrul prime
lor forme sc num r cele cu coroana condus
In pian t'ert/col (ex. cordoanele uni l bilate
rale, etajate sau nu) sau orizontal, radiar sau
nu (ex. cea de la pergola raional*) iar In
M ijloc de susinere format din bulumaci cu
strme i plas de strm de dimensiuni dife
rite, pe care se conduc elementele butucului-

cel dc-al doilea, cele cu elementele coroanei


conduse in toate direciile (ex. formele date
coroanei do vas. umbel etc.).
Care forme sint mal indicate i in ce condi
ii. sint ntrebri a cror rspunsuri corecte
(drepte) depind de numeroi factori (clim, sol.
uurina de obinere l de meninere a lor,
de ngrijire a plantaiilor, de nevoia de folo
sire a lum inii solare etc.). In orice caz i n
condiiile noastre, formele aplatizate tn plan
vertical snt generalizate in practica produc
iei viticole, dovedlndu-se sub acest aspoct i
cele mai corespunztoare in etapa actual.
Formafiunile (elementele) componcntc ale co
roanei. Felul, num rul i dimensiunile forma
iunilor care compun coroana unei vie de
pind de preluarea sau nu In cultur a aces
teia.
i.a viele slbatice l cele susinute pe arbori,
dar neliate, coroana este intact, ntreag l
cuprinde toate ramurile care o rompun cu
virsta l dimensiunile acestora, moninindu-i
aceleai denumiri cu cele atribuite la ar!>orl,

afar dc cele dc doi l dc* un an, crora li sc


spun coarde.
O C H II DE IARN, ALCTUIRE, DIFERENIERE
Dintre formaiunile ntlnlto pe coarda anu
al, zis i dc rod, Intereseaz ochii de iarn,
num ii de unii i muguri de iarn. Denumirea
do ochi i nu dc muguri de la m este cu
noscut In toat literatura dc specialitate, ca
i In practica viticol i se folosete ca atare ;
de aceea, o meninem i o utilizm i In lu
crarea de fa. *
Tn ochii dc Iarn, dc pe coarda anual, aflai
la noduri, sc afl in stare incipient (rudim en
tar,) viitorii lstari, care ntrunesc nsuirile
de cretere l de fructificare, de aceea nobil
dc iarn, formaiuni principale, singurele pur
* Tendina de a nlocui denumirea do ochi de
la m cu coa de muguri chiar dac rollect
mal fidel coninutul, arc acelai neles cu coa
dinii (complex de muguri i nu muguri sim
pli). care este i generalizat.

30

lu ton re de rod i do vegetaie din anul n curs


pentru ccl viitor, concentreaz ntreaga aten
ie i grij a oamenilor dc tiin, a cercet
torilor i a practicienilor l tot dc areca pre
zint ntlta importan.
Ochii dc iarn slnt asemntori cu smna
pus sub brazd, dac aceasta va fi bun va
iei din on o nou plant bun, cum dlntr-un
ochi dc lam bun va Iei un nou lstar pur
ttor al tuturor formaiunilor aflate pc cl
(frunze, cir col, copiii, Inflorescene i struguri
mai tlrziu la ccl fertili otc.).
/UceHufrea, formarea y| diferenierea ochilor
de iarn. Dac fenomenele de cretere l de
rodire la via de vie ncep l pornesc in p rin
cipal din ochii do iarn, cunoaterea alctui
rii, formrii l a diferenierii lor, precum l
a condiiilor necesare acestora prezint marc
Interes pentru tiina i practica viticol i mal
ales pentru cea a tierilor ce se cer aplicate ;
de aceea trebuie bine cunoscute.
Ochiul de lam de pe coarda anual sau do
pe copilul lemnificat este alcluu (format) din
23 sau mal muli muguri, aflai sub acelai

31

nveli- Mugurii din ochiul de Iarn au poziii


(aezare), m rim i i grade diferite de formare
i de evoluie, cu nsuiri i roluri deosebite
In producia viticol!
In centrul (mijlocul) complexului mugurai din
ocltiul de lam , se gsete mugurele central.
care este cel mai bine format i evoluat (dez
voltat), de aceea este num it i mugure p rin
cipal ; in vecintatea mugurelui central (prlni Ipal), pe laturile acestuia, se tntilncsc 1 2
sau mai m uli muguri, mai slab formai ii
evoluai (de-al doilea ordin) num ii, in opo
ziie cu prim ul, laterali sau secundari ; altu
rai acestora se g&esc uii muguri l mai mici,
dar i mai puin evoluai, num ii prin com
paraie cu cel anteriori, m ucuri terfiari (de al
treilea ordin).
Avlnd m rim i l grade diferite dc evoluie,
mugurii din ochiul de iarn au i nsuiri di
ferite.
Mugurele principal (central) din ochiul de
Iarna este cel mai sensibil la condiiile de
via neprielnice (putrezire prin asfixiere la
viele protejate peste iarn i pieirea in urma
32

temperaturilor sczute din iarn la cele ne


protejate), de aceea piere (moare, se distruge)
cel dinii i tn cea mni marc proporie.
In acelai timp, mugurele principal sntoi
pornete cel dinii (n cretere i d natere
la un lstar mai puternic. Acest mugure poart
cele mai multe nceputuri (rudimente) de for
mare a inflorescenelor ; este cel m ai fertil.
M ugurii secundari (laterali) 12, rar mai m uli,
considerai ca fiind la subsioara celui centrai,
pe ling dimensiuni l grad de evoluie mai
reduse, slnt mal puin sensibili la condiiile
nefavorabile de mediu (nghe, putrezire etc.);
au excitabilitate mai mic i nu pornosc In
vegetaie decit in lipsa celui principal (cen
tral) din ochiul de la m ; de aceea ori de clte
ori. Ia control, se arata sntos cel principal,
negreit c slnt sntoi i cei secundari. Fa
de cel principal, mugurii secundari au fertili
tate m ai mic, lntramugural (In ochiul de
iarn) i extramugural (afar) pe lstarul c
ruia i-au dat natere, purtind la nceput 1 sau
m axim um 2 inflorescene mal mici i mai tlrzlu strugur! Ia fel.
33

M ugurii teriari (de mina a treia) In num r


de 2 5 sau mal m uli, socotii cel mai de jos
(de subsioar) al celor secundari, sJnt abia
schiai In ochiul de lam , dc aceea se arat
numai ca nite mici excrescene (un fol de
negi). Aceti muguri au cea mai mic sensi
bilitate (a de factorii externi nefavorabili i
cea mai mic excitabilitate ; de aceva nu por
nesc in vegetaie decit atunci clnd li se cre
eaz condiii speciale (tieri de regenerare to
tale sau pariale, sarcin m ult prea mic fa
de cea normal etc.). Nepornind in vegetale,
cresc totui in lungimea tulpinii, rmtn ad
postii sub straturile de scoar unde nu pot
fi distrui de ger decit num ai o dat cu scoar
a ; lstarii pornii din aceti muguri stnt de
regul infertlli.
Rezult astfel c producia viticol se spri
jinii In principal pe existena i starea de s
ntate a mugurelui principal din ochiul de
iarn l in secundar pe cei laterali (secun
dari) i practic de loc pe teriari ; de aceea,
grija viticultorilor, ca i a specialitilor, se
34

ndreapt in prim ul rnd i tn cca mai mare


msur asupra mugurelul principal.
Faptele arat Ins c ori de ctte ori mugurele
principal din ochiul de iarn este bine format,
dimensionat l evoluat (are mal multe noduri
si internodii, ca i inflorescene tn stare ru
dimentar etc.), sint de regul mai bine for
mai i cel secundari nu ins l cei teriari,
care tn linii generale se arat prea puin avan
tajai, dac nu chiar de loc.
Toi mugurii vizibili sau nu, existeni la via
de vie, indiferent de organele pe care se afl,
provin din cei formai in ochii de iarnfi, si
tuai num ai la noduri pe coarda anuuM ; de
aceea la nm ulire (butire, altoire etc.), se
folosesc poriuni de coard anual sau do ls
tar cu cel puin un nod prevzut cu un ochi
de iarn (sau mugure de var cu pri dc
lstari nelcmnlflcai), altfel poriunile folosite
tnrdcineaz dar nu emit (nu dau) lptari
si ca atare nu pot reproduce o nou plant.
Pe coarda anual se tntilnesc, in p irile noas
tre, dou feluri dc ochi de iarn, unii situai
la baza acesteia, apropiai intre ci din cauza
35

Intcrnodillor foarte scurte, Inctt prin aezare


l desime deseneaz un fel dc Inel, dc co
roan, de nccoa sc numesc muguri (sau ochi)
coronari, care din cauza nfirii lor, unghluloase (ascuite) se mal numesc l unghiu
lari ; acctia slnt mal m ld , mal slab formai
l nu pornesc In vegetaie decit dup tieri
curte (In cepl sau la Inel *).
In afar de ochii unghiulari (coronari), pc
coarda de un an sc Intllnesc ochii aezai la
noduri pe laturile coardei, pc axa acesteia,
de aceca se numesc ochi laterali sau axilari.
Acetia slnt adevraii ochi de iarn situai
la nodurile I 20 sau chiar mal mult, au d i
mensiunile cele mal mari, pornesc In vegeta
ie clnd slnt sntoi indiferent de lungimea
coardei (cep, cordia sau coarda scurt, m ijlo
cie ori lung).
In climatele cu temperaturi negative, mai co
bori te de minus 4 5C, mugurii din vlrful
lstarilor insuficient lemnlflcai slnt distrui
de geruri o dat cu v lrfu rlle ; de aceca pe
* Ingroare de la baza coardelor anuale.
36

coarda anual nu m? Intllncsc In aceste cli


mate decit cele dou categorii de ochi de
iarn, mugurele terminal prezent la lstari,
alturi de ceilali menionai, lipsete aici de
pe coarda anual.
In accste condiii, continuarea creterii n fie
care an sc face la via de vie din prile noas
tre prin ochiul de lam lateral (axllar), si
tuat cel mal sus (mal dep;irtc de baz) rmas
viabil.
In condiii prielnice de mediu, ochii de Iarn
sau mugurii dormlnzl pornesc In vegetaie,
cresc l dau natere la lstari, care poart
accloai denum iri cu cele ale mugurilor din
care provin (l sta ri: principali cel care
pornesc din mugurii principali ; secundari
ccl pornii din m ugurii secundari i lstari
teriari sau lacomi cel care provin din m u
curi teriari sau dormlnzi).
Pornind din muguri diferii, lstarii au n
suiri l caracteristici diferite, m eninlnd In
fapt aceleai diferenieri ca i m ugurii din
caro provin, exprimate Ins m ult mai clar l
la alte dimensiuni. I.<1:tttirii principali ntlng
37

lungimi mal tnari i poart mai multe Inflo


rescene fa do cel secundari, Iar col lacom i
(din muguri toru'iri-dorminzi) dei au cretcri
mari, rm ln dc regulii infertill chiar dac
dispun de poten generativ. Dc aceea. Jn
practic lstarii lacomi, deveni)! coarde, sc
utilizeaz dc regul la formarea (pregtirea)
elementelor de rod, din anul In curs i>cntru
cel viitor, ori la refacerea tulpinii sau a unor
elemente do schelet, distruse prin diferite ac
cidente.
Formarea ji diferenierea mucurilor Ia t'i[a de
t'ie. Pe lstarii principali In cretere, pornii
din mugurii eu acelai nume i ceva mal tir7.Iu pc cel secundari (de regul unul din ccl
doi din ochiul dc iarn), esutul mcrlstcmatic
din vlrful acestora d natere la organe veetatiro (frunze, clrcel) l mai tirziu la rele
generative (inflorescene i (lori).
Formarea mugurilor. Din vlrful dc cretere
a lstarilor Iau natere dc tim puriu, sub forma
unor um flturi foarte miei, nceputurile dc
formare a frunzelor, num ite prjmordii primare,
38

le subsioara crora apar ceva mal in urm.


in acelai fel, inceputtirile de formare a m u
gurilor (prlmordille secundare) pc lungimea
lstarului In crctcrc ; Intr-o etap mal avan
sat i ceva mal tirziu, nceputurile de for
mare a mugurilor, alctuite din celule merlsIcmatlce, ii formeaz solzii : Inii! solzul mare,
apoi cel mic. La adpostul solzului mic, ap
rut mai in urm, se Connea/Jl prim ul mugure
d? substoartf, crc crete repede i d natere
l-i rudimente dc noduri i intcrnodil, de frunze
ctc. Clnd In vlrful mugurelul mare, format cel
dinii, i fac apariia 3 pln la 5 nceputuri
de formare a frunzelor la adpostul solzului
marc i face apariia al doilea mugure, i
anume cel mic ; cel doi solzi marc i mic
cresclnd, acoper am bii niuguri, care mpre
un alctuiesc mugurele (mugurii) dc subsioar (ocliii dc var) dc pc lungimea lstaru
lui.
Aflai sub acelai Snveli, ccl doi muguri cresc
cu viteze diferite, m ai repede mugurele mare
si mai incct cel m i c ; cresclnd mal repede,
mugurele mare se transform in vara forin39

rii sale ntr-un lstar num it copil, care rea


lizeaz dimensiuni diferite (mal mari cel din
spre mJJlocul lstarului care li poart), puind
avea sau nu inflorescene.
Mugurele mic, viitorul principal, format pe
seama esutului celui mare, crete ncet, i
formeaz rudimente de noduri i internodii,
de frunze i Inflorescene, cptind dim en
siuni proprii solurilor sau grupelor dc soiuri
la via din cultur. Clnd acest mugure i-a
format cteva rinduri de rudimente de frunze,
la subsioara acestora t>;i fac apariia unul sau
doi din cel secundari, iar lntr-o etap i mai
avansat la subsioara prim odiilor de frunz.'
ale mugurilor secundari i fac apariia nce
puturile de formare ale mugurilor teriari.
Complexul acesta de muguri (ccl mic) din
ochiul de var, devenit prin cretere l dez
voltare, mugure principal, cel secundari (1
sau 2) formai la subsioara prlmordiilor dc
frunze ale celui dinii i ccl teriari, aprui
tn acelai mod pe seama celor de-al doilea,
alctuiesc mpreun complexul mugurai de la
subsioara frunzelor, nu m it i ochi dormind de
40

var, care tn tot cursul verii las impresia


la exterior de inactivitate, de via latent,
dormind.
Spre deosebire de mugurele de copil, cel mare
din ochiul de var, care de regul d natere
la lstar in vara formrii sale denum it de
aceca i acrii de tur, cel mic, evoluat ncet
in ochi dormind de var, nu lsLrete In ace
eai var, devine
dup cderea frunzelor,
ochi de iarn, iar lstarii devin coarde anuale,
elemente principale de fructificare la via din
cultur ca i la cca slbatic cu care lucreaz
tietorul.
Regulile dup care se formeaz mugurii j i
factorii care le influeneaz. Mugurii din com
plexul mugurai (ochi dc var, dormind de
var l ochi dc Iarn) se formeaz dup anu
mite reguli (legi chiar), de accca i cunoa
terea lor prezint mare interes pentru tiina
i practica viticol.
KcguUle de formare. Formarea mugurelul dor
m ind de var (a ochiului dormind) are loc In
urma celui activ de var (de copil) l la sub
sioara frunzei celei mai de jos a acestuia, dc
41

aceea uncie din nsuirile mugurelul acliv dc


var, de copil, sc pot regsi i n cele ale
mugurelul dormind de varii.
Formarea mugurilor ncepe dinspre baza ls
tarilor l continu spre m ijlocul i vlrful aces
tora. Chiar dac macroscopic las Impresia cu
prim ii muguri lnccp undeva mal sus pe ls
tar, de unde continu spre m ijloc l baz.
Primele poriuni de lstar aprute foarte de
vreme (timpuriu) sint cele rmase la baz, ele
poart i cele dinii rudimente de muguri (n
ceputuri de formare) de dimensiuni foarte re
duse, comparativ cu cele situate mai sus, cu
dimensiuni mni mari i deci mai uor vizi
bile.
Ochii dinspre baza lstarilor se formeaz nir-un timp mal lung dect cei situai mai sus.
de aceea tim pul necesar procesului de formare
a mugurilor se scurteaz de la baz spre m ij
loc i vlrf (mugurii se formeaz mai repede).
Formarea mugurilor situai mai sus pe ls
tari are loc In prezenta celor existeni, si
tuai mai Jos, de aoeca cel in formare cuprind
42

i nsuirile prim ilor (H? c^tv deseori Io p \


t
valorifica.
Pe lungimea lstarilor, devenii coarde dup
cderea frunzelor, mrimea mugurilor, gradul
lor de evoluie l fertilitate.- acestora cresc de
! bar i virf undeva spre m ijlocul coarde
lor, chiar dac toi ochii dc iarn de pc coarda
anual slnt potenial generativi (au nsuirea,
putina dc a fructifica). FiinH mal slab for
mai i dezvoltai, ochii dc iarn dinspre baz
sl vrful coardei au, fat dc col dinspre m ij
loc, i rudimentele de inflorescene (viitori
ciorchini) mai mici, de accea l strugurii slnt
mai mici i mai uori, iar producia obinut
de la acetia mai mic.
Factorii de influen. Pentru a se putea forma,
mugurii la via de vie din cultur cer anu
mite condiii, dintre care unele snt neaprat
necesare, iar altele dc influen(. In rlndul
acestor condiii sc num r factorii de mediu,
solul i tehnologia aplicat viei de vie.
Factorii dc mediu prielnici (cldur, um idi
tate, lum ina etc.) ajut creterea normal *i
lstarilor, formarea mucurilor pe lstari l
43

evolufia acestora, maturarea rodului


a lem
nului ca i pregtirea mugurilor pentru lernare (in condiiile noastre de clim). Cldu
rile prea mari, nsoite de lipsa sau insufi
ciena um iditii i cele reduse din anii mai
reci, creterile puternice sau prea slabe ale
lstarilor impicdlc formare;! normal a m u
gurilor pe lungimea lstarilor, a coardelor de
mai tirziu.
Tehnologia corespunztoare (tieri corecte, chib
zuite, combaterea bolilor l duntorilor, asigu
rarea um iditii In sol l a unei fertiliti po
trivite in sol etc.), favorizeaz procesul de for
mare a mugurilor Iar cea nepotrivit (tieri in
corecte, eu sarcini prea mari sau prea mici, sol
de sub vie nengrijit, bttorit ori Imburulenat, atac de boli i duntori, inscetarea so
lului etc.), il defavorizeaz ; de aceea in p ri
m ul caz se obin rezultate bune i ncmulumitoare, ori slabe in cel dc-al doilea.
Soiurile de vie din cultur au nevoi diferite
pentru a-i forma mugurii i mai ales pentru
a-i putea forma i rudimentele organelor de
fructificare In muguri ; de aceea unele soiuri
44

formeaz la timp i bine mugurii pe lstari


(Allgot6, Feteasc alb l regal. Rlesling Ita
lian etc.), altele tirziu i numai in mic m
sur cel roditori (Kl-MI etc.).
Rezult atfcl c3 st Tn putina om ului, a spe
cialistului, s aleag locurile, tehnologia i so
lurile cele mal potrivite, spre a le utiliza
(folosi) cil mal bine, mai chibzuit in scopuri
practice, ale produciei dc struguri.
Totdeauna, creterile normale (nu prea ncet,
dar nici prea repede) ale lstarilor de vi
ajut in aceeai msur formarea normal a
mugurilor pe lungimea acestora, nsoit l
de formarea normal a rudimentelor de in
florescene tn m uguri, de aceea spre acestea
trebuie aintit grija viticultorilor.
Diferenierea mugurilor. M rimea produciei
de struguri i in bun msur calitatea el.
depind Iniial de modul cum se plmdesc
mai Intii i se valorific mai in urm nce
puturile de formare a rudimentelor de inflo
rescene n muguri, de factorii sau condiiile
necesare acestui proccs ; de aceea cunoaterea
diferenierii mugurilor de rod, a factorilor ho45

W rit ori i a tim pului clnd arc loc, prezint in


teres deosebit pentru tiina i practica viti
col. In procesul dc difereniere intereseaz
mecanismul dup care sc desfoar, factorii
cure it ajut .i cei care II stinjenesc.
I.a nivelul cunotinelor actuale, mecanismul
diferenierii rudimentelor de inflorescene tn
mugurii din care pornesc lstarii roditori, se
desfoar In dou etape i anume : etapa pre
gtitoare i cc.) dc difereniere propriu-zis.
n etapa pregtitoare are loc pregtirea celu
lelor din (esuturile meristematicc (dc n m u l
ire) ale conului de cretere. Sistemul hormo
nal prin raporturile dintre componente, orien
teaz metabolismul protopiasmei i al sucului
celular, din esuturile i celulele conului dc
cretere, spre o nou direcie, decit cea an
terioar, clnd acestea doblndesc i o hoiui calitatc, O nou nsuire, asigurind astfel prima
treapt din etapa pregtitoare i anume iducia, adic pregtirea pentru treapta u rm
toare num it iniiere, nceputurile de formare
a rudimentelor de inflorescene i nu apariia
acestora, cum s-ar putea nelege.
46

In etapa de difereniere apar. se formeaz i


sc dezvolt rudimentele dc Inflorescene in
muguri. n linii mari. mecanismul sc desf
oar schematic a stfe l: conul de cretere din
virful lstarului sc mparte, la un moment dat,
n dou pri din care una, cea asemntoare
cu o emisfer, cresclnd monopodlal * i aplatizlndu-so (turtindu-se) pe laturi, reprezint
rudim entul unei viitoare injlore.ccnfe; dac
aceast emisfer crete simpodial **, iar vlrfui
apare ascuit, n loc de rotunjit, reprezint
rudim entul unui cfrcol. Prin urmare, din cele
dou pr{i in care s-a desprit conul de cre
tere, una s-a transformat in rudiment de in
florescen sau dc crcel, dup condiii, iar
alta, cea rmas, continu creterea l alungirea axului mugurai.
Cresclnd, rudimentul de inflorescen d na
tere la rachfs; pe acesta, Intr-o etap mai
* Cretere continu a axului principal a tul
pinii.
** Cretere discontinu, prin uzurpare suc
cesiv a vlrfulul.
47

avansat, ncep s apar mici um flturi (ex*


crescene) care reprezint nceputurile de for
mare a ramificaiilor de ordinul i n t l l ; mal
tirziu i fac apariia pe accstca nceputurile
ramificaiilor de ordinul doi i pe acestca cele
de ordinul trei clnd evoluia rudimentelor de
inflorescen se Inchclc tn anul In curs.
Pe burletul (umfltura) ultim ilor ramificaii
ncepe In prim var formarea prilor florii
de la exterior (periferie) spre interior: sepalele sudate la vlrf, petalele, androceul (staminele) i glneceul (partea femei as c ); grunii
de polen din antere ating dimensiunile m a
xime i maturitatea acestora la cca 7 sptm ini de la apariia frunzelor pc lstari, rlnd
stnt api pentru germinare.
Etapelor din cursul diferenierii le corespund
anumite momente de cotitur num ite crize, a
cror cunoatere prezint mare importan
tiinific i practic. Prim a criz corespunde
momentului clnd conul de cretere se desparte
In cele dou p r i; dac In acest moment
condiiile necesare i In p rim ul rlnd cele dtf
hrnlre stnt corespunztoare, partea cmlsfe48

rlc sc transform In rudiment de Inflores


cen, altfel evolueaz In rudiment de c lrc e l;
a doua criz coincldc cu apariia negilor (um
flturilor) pe raliis i hotrte num rul ra
m ificaiilor acestuia iar a treia, num rul b u
ton ilor florali.
Intervalul de timp, din cursul perioadei de
vegetaie, in cadrul creia are loc procesul de
formare l de difereniere a mugurilor la vls
de vie, intereseaz In aceeai msur tiina
si practica viticol, In zonele climatice In care
condiiile de mediu favorabile se ntrunesc mai
de tim puriu, formarea l diferenierea muguillor au loc de asemenea mai tim puriu l in
vers. Faptele arat c procesul de formare i
de difereniere ncepe din^ m ai-lunie/In pri
mele zone i d in lunie-lulle /ln ultimele. Dac
mugurii se formeaz i mT devreme, diferen
ierea are loc ceva mai tirziu ; pentru mugurii
din zona inflorescenelor pe lstar, diferen
ierea are loc la unele soiuri concomitent cu
InTloritul (ex. la Aligote), la altele cu faza de
cretere a boabelor (ex. Tmlinas) sau fti cea
4 !)

do coaccre a lor, cum au artat cercetrile


de la noi din ar si cele din alte fri.
Durata procesului dc difereniere, socotit din
momentul despririi In dou a conului de
cretere i pin la formarea bureletului, d u
reaz 30 90 z ile ; prim a inflorescen se for
meaz intr-un timp mai lung (cca 30 zile), iar
urmtoarele succcsiv (pe rlnd), intr-unui mni
scurt (cca 20 zile).
Cunoscnd intervalul de tim p n care are loc
procesul de formare i de difereniere a m u
gurilor pc lungimea lstarului, ordinea in care
are loc i crizele ce se Ivesc, se poate inter
veni din tim p pentru asigurarea (snu crearea)
condiiilor necesare, favorlzindu-1.
/'actorii (eonciiftilej carc influeneaz diferen
ierea mugurilor la via de vie din cufrur.
Procesul de difereniere a mugurilor, timpul
cnd are loc, durata i intensitatea sa, slnt
influenate i determinate de un complex de
factori (sau de condiii) intre care pregtirea
biologic, condiiile externe, soiul de vi, hrnirea ndestultoare i iueala de cretere a
lstarilor, dein rol principal.
50

l'rcje'itirea biologic reprezint, in complexul


de factori, condiia fundam ental (de baz) io
prezenta i pe seama creia se valorific ori
se pot valorifica ceilali factori. Prin pregti
rea biologic celulele din conul de cretere a
lstarului i esuturile formate din acestea doblndesc Inxuirca de a putea forma rudimente
de inflorescene, calitate nou absolut nece
sar Iii plantele ieite din smin i ntr-un
mod oarecum asemntor la cele din buta.jl
altoii sau nu.
Condiiile de mediu, n cadrul crora are loc
procesul de difereniere, trebuie s fie favo
rabile dac nu chiar optime. Calitatea com
ponenilor climatici (lumina, alternana lumin-lntuneric, cldura, umiditatea etc.) >i
raporturile dintre acetia se schimb cu ano
tim purile i cu zonele climatice pe glob, detcrminlnd in unele regiuni realizarea mal de
vreme (mal spre sflrit de prim var) a facto
rilor climatici in optim, iar tn altele mai tir
ziu ; de aceea, tn cazul tntii diferenierea are
loc mai dc tim puriu i chiar dinspre baza
51

lstarilor, mal tirziu l ceva mal sus in cel


de-al doilea.
Dintre (actorii climafict, temperatura (cldura)
i luminozitatea, la cnrc *e adaug .i u m id i
tatea, Joac rol principal.
Observaiile practice, confirmate de tiin, au
artat c vitele aflate la umbra unor arbori
sau chiar la semlumbr (lum in insuficient)
nu rodesc, Iar cind (nc struguri acetia Blnt
mult prea mici l de regul mal acri decit cel
de la acckil sol aflat la lum in ndestul
toare. Faptele arat c Intre indicele hellotermlc * i (orirtarea rudimentelor dc Inflores
cene In muguri exist o legtur direct ;
lum in ;] cldur mal m ult nseamn In ace
leai condiii i difereniere m ai bun l In
vers. Sc arat c diferenierea are loc Intre
anumite lim ite dc temperatur, considerate ca
optime (20 30C rar mal nr.ult sau mal
puin).
Produs dintre lum in i temperatur, expri
mat In cifre.
32

Diferenierea reclam, pe ltng lum in l cl


dur i o anumit um iilitatc in sol, aer l In
plant, altfel este stlnjenit, realizabil Intre
anumite valori i prin Irigare.
Soiurile dc vl( din cultur au cerine dife
rite pentru diferenierea mugurilor potrivit
cu natura l o r ; soiul Muscat Alexandri, for
mat in zone mai calde, (l difereniaz mugu
rii la cldur mal mare (dc la 25C) In timp
ce Riesling Italian la una mal mic (20C).
I.um lna i cldura care o nsoete, ajut sau
nu diferenierea In prezenta unei anumite
u m id ilifi fiziologice j umiditatea
fiziologic
m rit ori micorat, fa de cea necesar
(optim) mpiedic dKerenierea, cn dealtfel
l celelalte fenomene din viata vitei dc vie.
Vigoarea soiurilor l m al ales cca a Msfortor
influeneaz, In prezenta celorlali factori, d i
ferenierea mugurilor ; vigoarea prea mare ori
prea mic a butucului i cu deosebire a ls
tarilor mpiedic (stlnjcnete) diferenierea,
iar cea potrivit o ajut (stim uleaz); de aceea,
Ijutucllor din plantaie l mal ales lstarilor
53

dc pc acetia li sc asigur, prin ngrijiri ori


prin alegerea soiurilor, o vigoare potrivit.
intre viteza de cretcrr a lstarilor i dife
renierea mugurilor exist o strlns legtur ;
vitezele de creterc prea mari ori prea mici,
stlnjenesc diferenierea mugurilor. Iar cele
potrivite o ajut ; de aceca, prin ngrijiri date
vielor se regleaz viteza de cretere a lsta
rilor pc bntuc.
Pe ling factorii climatici i soiul de vi cu
cerinele sale, diferenierea mucurilor esle
strlns legal i de sol fjl subsol), cu InsU-yirlli?
sale. Este dovedit acum c o bun stare de
fcrtilit'ito (dc asigurare cu ap i hran) n
solului, asigur o difereniere normal a m u
gurilor dc rod i dim potriv, una prea bun
sau nendestultoare o stlnjcnete. Fertilizrile
unilaterale (cu un singur element) l ndeosebi
cu azot, grbcsc prea m ult creterea In pgubi
diferenierii; de aceea, dup starea de apro
vizionare a solului sc aplic fertilizarea avlnd
grij totdeauna ca aceasta s cuprind ele
mentele hrnitoare In proporiile (cantitile)
cerute de via de vie.

In tim pul diferenierii, via de vie trebuie


neaprat s fie asigurat cu hran ndestul
toare In care s sc afle principalele compo
nente (prile din care este alctuit) tn anu
mite rapoarte (mrimi) unele fa dc alteleInsuficiena hranei sau a unora dintre cle
mentele care o alctuiesc stlnjenesc formarea
noilor rudimente de inflorescene In muguri
i determin darea napoi a celor existente i
chiar transformarea acestora In ctreel, mai
ales In timpul dezm ug urltului; la aceeai si
tuaie se ajunge i In cazul hrnlrii prea abun
dente sau cu multe ngrminte azotate.
Pe ling factorii dc clim , sol (odaricl) i so
iul de vi cultivat, diferenierea mugurilor
este influenat In mare mtlsurd jl de ngri
jirile date, Intre care tierile prin mrimea
sarcinii de ochi i de lstari rezervat pe
butuc i modul de conducere a coardelor (la
tierile mixte ori lungi) lsate pc butuc dup
tiere joac un mare rol. Sarcinile prea mari
de ochi i de lstari, ca i cele prea mici de
zavantajeaz diferenierea, iar cele normale,
bine stabilite fa dc puterea vielor, o avan

54

55

tajeaz. Conduecrea coardelor rectilinie (dreap


t) orientat tn sus stlnjenetc diferenierea,
Iar cea curbilinie (ndoit, in cerc ori arc de
ccrc) o ajut.
Diferenierea mugurilor are loc Intr-un anu
m it interval dc timp, a crui cunoatere ng
duie omului s intervin prin ngrijirile date
viel, spre a o ajuta.
Faptele arat c ia scurt tim p dup apariia
macroscopicu a mugurilor de subsioar pe ls
tari, ncepe l continu diferenierea acestora
pe soluri i grupe de soiuri. Intervalul de timp
In care se ncadreaz (cuprinde) diferenierea,
In condiiile noastre l la actualele soiuri de
vi roditoare, variaz rtr sftrit de mai,
nceput dc iunif:, i dureaz pln spre s/rrjit
de august i prim a jum tate a lun ii septem
brie, rar mai devreme sau mal tirziu. Cea mai
mare parte dintre soiuri difereniaz n lunile
de var.
La unele soluri nceputul diferenierii are loc
dup cca 40 zile de la dezinugurit (ex. Merlot), la altele o dat cu nfloritul (ex. Allgoti*,
Riesllng etc.), m u cu coacerea strugurilor
56

(cx. Kl-Mi). In mugurii de pe treimea infe


rioar a lstarului, diferenierea se ncheie In
primele dou luni de var. In tim p ce pentru
cei mai de sus se continu nc tim p de
12 luni.
Diferenierea mugurilor o dat ncheiat In
toamn se pare, dup datele de pn acum,
c noi rudimente de Inflorescene In acelai
muguri nu se mal formeaz in prim vara urirtoare, chiar dac se constat acum un spor
de inflorescene. Prin netndebtulore cu hran
parte din inflorescene formate so pot trans
forma In clrcei. Prin ngrijirile date n acest
tim p (mal ales prin tieri) se poate prdnttmpina transformarea rudimentelor de inflores
cene In crcei.
In prim vara urmtoare se continu. In m u
gurii din ochi de iarn, creterile rudimente
lor existente, se desvr.esc cele de formare
a butonilor florali i a organelor din interio
rul acestora, androceu (partea brbteasc) i
gineceu (partea femeiasc).
Cunosclnd, pe soiuri l grupe de soiuri, inter
valul de timp In care se petrece diferenierea
57

m uguiilor, practica vltirol o poate ajuta prin


ngrijirile aplicatc clnd i cum trebuie.
C IC L U L B IO L O G IC A L O C H IU L U I DE IA RN
Dei m ult mai complex l mal complicat decit
se nfieaz *, ciclul biologic al mugurelul dc
iarn, simplificat mult. poate Ii schiat astfel :
Primvara, dup ce temperatura aerului, in
prezenii celorlalte condiii necesare (umiditate
suficient, activizarea complexului enzimohormonal etc.), atinge l depete zero de cre
tere ( 10C), ncep i se intensific procesele de
cretere Intramugural (din mugure), ochiul de
Iarn sc deschide (dezmugurete), se ivete d in
tre solzi i vlrful de cretere al mugurelui
principal, care prin cretere d natere lsta
rului cu acelai nume (lstar principal).
Din mal-lunle pe lstarul principal in cre
tere (i pe cel secundari In lipsa celui princi
pal) ncepe i continu, la subsioara frunzelor,
procesul de formare a mugurelul activ de var
La prim a vedere
58

(a celui de copil), care In aceeai var d na


tere la copil (lstar de .subsioar).
La scurt tim p dup nceputul de formare
a mugurelul de copil, la baza acestuia /sau
alturat Iul) ncepe l continu sub acelai n
veli, dar In ritm m ult mal lent, formarea inuKurelul dormind de r a r i cel principal ; in
tim p de cca dou luni acesta continu s
creasc lent i schieaz citevn rudimente
dc noduri i lnternodil, rudimente de frunze
si de inflorescene, dup care spre sflrit dc
var, nceput de toamn, Intr In repaus gata
format.
In cursul formrii i diferenierii sub nve
liul iniial, la baza sa ori alturat, i fac
apariia l continu s creasc l mal lent 1
sau 2 muguri secundari care de asemenea i
schieaz, dar In msur mal redus, aceleai
nceputuri de ru d im e nte ; ceva mal tirziu. in
vecintatea acestora se schieaz tot sub ace
lai nveli i nceputurile de formare a m ugu
rilor teriari.

0 Complexul acesta de muguri (principali, se


cundari l teriari) aprut, format i diferen50

FO RM AIU N ILE LEM N O ASE LA VIA


DIN C U LTU R
La o plant de vi cultivat se intllncsc In fond
acclcal formaiuni lemnoase ca i la una slba
tic de aceeai vtrst sau la una cultivat pc
arbori, dar nesupus tierilor; diferentele care
apar i le deosebesc pe uncie dc altele se re
fer mai m ult la dimensiuni, la lipsa unora
fi In principal la denumirile convenionale,
atribuite de viticultori, preluate in scrieri, in
practica viticol i utilizate ca atare.

60

Ciclul biologic al ochiului dc iarn,

iat In Interiorul aceluiai nveli (intramugurnl), aflat la subsioara frunzelor, las Impresia
la exterior dc Inactivitate, dc som nolent, de
aceea I se spune mugure dormind de var.
Dup intrarea In repaus (sitrit de var) i
cderea frunzelor, atest mugure poart n u
mele de ochi de iurn, stare n care rrr.Ine
peste iarn (Ierneaz) pln tn prim vara v ii
toare, clnd ciclul sc ncheie relulndu-se, dar
cu ali muguri formai din acesta (Mg. I).

La via din cultur, nlim ea tuipincl sc sta


bilete anterior (nainte) formarii plantei (sau
butucului) t sc realizeaz In tim pul su prin
mijlocirca talerilor dc fo rm a re "; de aceca.
fa ii dc cca de la via slbatic, are i dim en
siuni mici i foarte mici, prevzute de om i
determinate in principal dc factorii climatici
i economia produciei dc struguri.
Tn zonele cu ierni calde l moderate li sc re
zerv vielor cultivate tulpini mai inalte
]f50 3,00 m, rar mai mult), sau mai puin i
mal Joase (0,20 0,30 m, rar mai mult) in cele
cu ierni mai aspre spre a u^?ura protecia peste
iarn (ngropatul); chiar i in aceste zone, pe
pante adpostite, bine expuse etc., existlnd con
diii pentru cultura neprotejat, nlim ea tul
pinii oscileaz intre 0.8 1,50 ni, rar mai mult.
In acclcai zone, grosimea tulpinii variaz in
tre 5 6 l 1020 cm in diametru i chiar mai
m ult la viele din zona neprotejat, peste iarn
i mai m ult ori mal puin la cele din zona
de cultur protejat.
62

La vifele altoite pc tulpin, se intilnete por


iunea punctului de altoire*, deasupra cruia
tulpina este m ult ngroat, mai ales in zona
protejat ; tulpina scurtat m ult (20 30 cm)
Ia aceste vie, mpreun cu ngroparea, reduc
partea supraterestr (deasupra pm intului) d
tulpinii la o simpl buturuy, formaiune care
nu se intilnete la cele nealtoitc.
Coroana, rrit i redus prin tieri anuale,
este m ult mal mic la viele cultivate fa de
cele slbatice, dc aceca in componena sa sc
fntilnesc l mal puine formaiuni multinnudlc
(btrlne) i anuale.
La o vi din cultur nctiat Inc sc intilnesc in coroan anum ite formaiuni care o
compun, cu denumiri strict convenionale atri
buite de ctre viticultori, acceptate preluate
in scris, in vorbire i folosite in practic cu
acelai neles.
Aceast poriune este, ca orice cicatrice, ran
vindecat, mai sensibil la ger i la secet,
de aceea se apr prin muuroi re.
G3

Hamurile principale dc schelet, pornite din


tulpin, indiferent de nlim ea sa, sau prin
ndoirea acesteia poart num iri diferite dup
lungimea pe care o au, scurtat prin t ie r i:
brae, cotoare, cordoane.
Urele slnt poriuni de ramuri principale mai
tinere fat de tulpina din care provin, scur
tate prin tAieri la 50, GO la 100 cm, rar mai
m u lt*, stnt rigide (tari, neelastice), au gro
simea .i vlrsta ramurilor din care provin i
susin toate celelalte formaiuni lemnoase, ve
getative, inclusiv strugurii.
Cotoarele provin din actieai ramuri, au
aceeai grosimi-, virst, rigiditate i ndepli
nesc acelai rol pe butuc Inii slnt mai scurtp
decit braele, avlnd do regul 30 45 cm rar
mal m ult sau mal puin.
Cordoanele slnt poriuni de tulpini, clnd pro
vin din ndoirea i scurtarea acestora, sau de
ramuri principale, unitare sau nu ca vlrst
dup cum s-au obinut Intr-un singur an sau
* Lungimea braelor depinde In principal de
distana Intre butuci pe rlnd.
64

tn ani diferii ; sint rigide i ndeplinesc ace


lai rol In coroan ntocmai ca braele l co
toarele. Cordoanele orizontale mal des Intllnlte, au lungim i diferite, dup cum slnt uni
sau bilaterale; primele au de regul lungime
practic egal cu distana Intre vie pe rlnd
(cca 120 cm), Iar cele dc-al doilea, cu ju m
tatea aceleiai distane (cca 50 C0 cm). For
maiunile multianuale (brae, cotoare i cor
doane) pot avea pe butuc, durata de via
permanenta sau temporar ; In cazul Intii d u
reaz cit tulpina l nu se nlocuiesc, iar In
cel de-al doilea dureaz mal puin t se nlo
cuiesc o dal la 8 10 ani, rar la mai muli
sau mal puini.
Pe ramurile principale pornesc succesiv (po
rlnd) unele din altele, formaiuni mal tinere cu
ctte un an, care In mod obinuit poart nu
mele de coarrfe, cu nsuiri i caracteristici
proprii.
Coardele de doi i de un an, prezint interes
cu totul deosebit pentru tiina l practica
viticol i mai ales in tiina i practica llr65

rilor In uscat" la vita din cultur ; de cvwa,


trebuie bine cunoscute sub toate aspectele.
Coardele de doi ani, numite i puni de rod,
purttoare de organe roditoare, au dimensiuni
variabile, 1,20 1,50 pln la 1,802,00 m lu n
gime, rar mal m ult sau mal puin i 1424 mm
grosime, rar mal mult. Au nodurile terse, nu
prezint muguri de iarn i nici circei sau
tmi|e de ale acestora ori de ale struguri
lor ; au scoart^ plesnit i culoare comun
(aceeai la toate solurile). Pe ling cel de sus
inere a celor anuale, coardele de doi ani n
deplinesc i rolul unor locuri de depunere a
rezervelor de hran. Ele, sau o parte din aces
tea, se nltur l s.e scurteaz prin tieri, fiind
i mal temporare dect braele i cotoarele.
Coarde anuale, provenite din lstari lemnlficati dup cderea frunzelor, au lungim i eariabile : 1,003,00 m, lungim i mal mari san
mal mici indic sarcini de ochi nepotrivite pe
butuc, In cazul intli mal mari dect puterea
butucului i m ult prea mici In cel de-al doi
lea. De fapt lungimile de 1,20 1,80 m reali
zate pe butuc Sn perioada de vegetaie sint
66

cele mai corespunztoare, iar grosimile de 7


10 ni (In diametru), chiar dac aceasta osci
leaz Intre 6 12 mm, rar m ai m ult sau mai
pu(in.
Coardele anuale sint compuse din noduri l
internodii (clmpuri, mentale) bine distincte;
la noduri se afl ochii de iarnd (cpue) pur
ttori de rod, de m rim i diferite. Scoar(a de
pe coardele anuale este colorat diferit pln
la venirea iernii, dup care se uniformizeaz.
Coardele anuale prezint l alte caracteristici
pe care Ins nu le mal am intim aici.
Nu toate elementele lemnoase se Intilnesc pe
una i aceeai plant de vi, mal ales din
cele multianuale i chiar a n u a le ; la unele
plante (sau butuci) se lnttlnesc sau nu brae
ori cotoare, ori acestea mpreun, la altele
cordoane, dup forma de conducere i slitenm l de tiere practicat i impus de asprimea
iernilor.
In zonele do cultur protejat peste tarnl. In
care partea supraterestr a plantei de vi este
inut cit mul aproape de pm int (de supra
faa solului) sc Sntllnesc pe acelai b u tu c ;
f>7

buturuga cu partea de sus lit mult i coarde


anuale pornite de pe aceasta ; buturuga pre
vzut cu cotoare i poriuni mici (scurte) de
lemn de doi ani pe care se afl coardele
anuale.
tn climatele de cultur neprotejat peste iarn,
partea supraterestr a viel de vie este situat,
de ctre viticultori, mal departe do suprafaa
solului (2,00 3,00 m i chiar mal mult), iar in
prile noastre Ia 0,80 1,20 m rar mal mult.
In aceste situaii, ia partea supraterestr a
aceleiai plante de vi, se deosebesc :
* tulpina, de nlim i diferite, cu zona punc
tului de altoire i gilma (sau gllca), braele sau
cotoarele l poriuni scurte de lemn de doi ani
de pe care pornesc coardele anuale ;
* tulpina de aceleai nlim i, cu zona punc
tului de altoire i gilma, cordoane orizontal*
(uni sau bilaterale, etajate sau nu, mal rar
verticale (In prelungirea tulpinii), cu poriuni
mici de lemn de doi ani, de pe care pornesc
coardele anuale.
n zonele de cultur mfprolcjflM peste iarn,
se Intllnesc, la partea supraterestr, aceleai

68

pri ca la viele din zonele de cultur nepro


tejat, la care se adaug prezena, pe tulpin,
In apropierea solului a dou sau patru coarde
anuale pornite dintr-o poriune mic de lemn
de doi ani (cep de siguran).
Elementele (form aiunile) lemnoase in liinitc la
v ii de vle dup tiere i denumirile acestora.
Elementele lemnoase existente pe o plant de
vi de vlc din cultur, in perioada de via
latent sufer u n d e modificri, prin tierile
tn uscat, numeric i dimensional, dup care
Il pstreaz sau nu denumirile anterioare. De
regula i menin denum irile elementele multlanuale, dar pot fl mlcoratc. Iar cele de doi
i m ai ales de un an se micoreaz numeric
i sc scurteaz, dup care doblndesc noi de
num iri convenionale, atribuite de viticultori.
Numeric, braele l cotoarele se micoreaz
numai atunci etnd unul sau altul dintre aceste
elemente au Im btrinlt prea m ult ori nu asi
gur pornirea normal a lstarilor ; paralel cl
aceast micorare se transform uneori prin
scurWrl unele brae In cotoare, iar coardele
de doi ani se micoreaz numeric.
69

Coardele anuale sJnt clcnuntelc lemnoase, asu


pra crora se opereaz cel m ai mult prin mic
orare numeric l prin scurtarea color rmase
pe butuc dup taiere, cnd acestea do!>Indesc
noile denumiri convenionale. In cadrul arestora apar, dup tiere, denumirile de cep. cordi, clra, coarda de rod, veriga de rod fi
bici.
Unele dintre aceste clemente, cu denumiri con
venionale, sint destinate s poarte rod in anul
in curs, iar altele s formeze viitoarele ele
mente roditoare; de aceea se i grupeaz in
elemente dc producie, i elemente dc formareIn rindul elementelor purttoare de rod se nu
m r : cepul, cordea, clraul i coarda de
rod.
Cepul de rod provine dintr-o coard anual
purttoare de rod scurtat la 1 3 ochi de
iarn ; acetia sc* folosesc in practic la tie
rile scurte, la sistemul dc tiere scurt, la t
ierile scurte aplicate pe cordoanele orizontale
bl i unilaterale, la cele verticale etajate etc.
Funcia principal, dai\i nu chiar exclusiv, i
70

acestui cep este cea roditoare, deoarece lstarii


pornii din ochii si dc iarn sint purttori de
rod, de aceea formaiunile acestea se numesc
cepl de rod Cordia, cum arat i numele, este o por
iune dintr-o coard de rod scurtat la 47
ochi, adic o coard scurt num it cordl. Ca
formaiune (clement) de producie, cordia se
intilneste de regul la sistemul de tiere mixt,
cind num rul coardelor de rod este mai mte
decit cel care trebuie lsat pe b u tu c ; in acest
caz servete la completarea ncrcturii (sarci
nii de ro d ); mal des cordia de rod se Intlnete
pc cordoanele orizontale i verticale care prin
m rim i (47 ochi) i rigiditate evit circuitul,
ca neavtnd obiect. Ca aezare, cordia de rod
se afl cit mai aproape de butuc (ori de scau
nul su).
Clraul, ca formaiune roditoare, este o por
iune de coard roditoare scurtat la acelai
num r de ochi ca i cordia, adic tot la 4 7,
avind i aceeai funcie pe butuc, asigurarea
produciei. Provenind dlntr-o coard de rod
este i el roditor. Deosebirea dintre clra
71

i cordif const numai in poziia sa Pe bu


tuc ; totdeauna clraul :>e gsete pe puntea
de rod sltuit In urma coardei de rod de pe
aceeai punte. l clraul, ntocmai ca l cordla, servete la completarea sarcinii de ochi,
inind loc unei coarde care lipsete ori este
mal scurt decit trebuie (mai lung de 8 ochi
de iarn), coarda de rod ltuat naintea c
lraului are lungimea m inim de 8 ochi.
Coarda de rod, din care provin prin scurtare
celelalte elemente lemnoase de rod, este o
coard anual, de lungimi diferite, situat obli
gatoriu pe o coard de doi ani, pe o punte
de rod, care la rindu-1 poate avea diferite lun
gimi. Pentru a fi roditoare, coarda de rod tre
buie s porneasc neaprat dintr-o poriune
cit de mic de lemn de doi ani, care face le
gtura intre ea (coarda de rod) l temnul mai
btrin de pe planta de vi (sau de pe butuc).
Coarda de rod reprezint formaiunea princi
pal de rod la sistemele dc tiere lung i mixt,
ultim ul fiind l cel mai rsplndlt In practica
viticol. Dup lungime, socotit In num r de
o<-hl de Iarn, rezervai dup tiere, coarda
72

de rod poart la rindul su diferite num iri con


venionale i anume :
Coard <te rod scurfrr, rezultat dlntr-o
coard anual de rod, scurtat la 8 11 ochi,
rar mai mult, folosit m al ales la solurile de
vi roditoare cu vigoare mic (e x .: Traminer,
Muscat Ottonel etc.), situate pe terenuri mal
slab fertile etc.
Coard de rod mijlocie, obinut din aceeai
coard anual, scurtat Ins la 12 14 ochi de
iarn, rar mal mult, se utilizeaz In practic
la solurile de vi cu vigoare (putere de cre
tere) mijlocie (e x .: Merlot, Rtesling italian.
Chasselas, Regina viilor etc.). Singur sau in
combinaie, se Intllnetc mal alos la sistemul
dc tiere m ixt l prea puin la cel lung.
* N um rul de ochi de Inrn, dup crc se de
numesc formaiunile (elementele) lemnoase ro
ditoare, este relativ, cu o diferen In plus
sau In minus de 12 ochi de iarn, cum se
constat adesea in scrieri ; aceast diferen nu
afecteaz ins denumirile i nici nelesul aces
tora.
7;i

Coarda de rod lung, este formaiunea ro


ditoare cea mai lung inttlnit in practic, ob
inut din aceeai coard anual scurtata la
15 18 do ochi de iarn, rar mai mult. Se intllnete dc obicei la sistemul dc tiere lung,
dar mai ales Ia cel m ixt i la soiurile cu vi
goare mare (Feteasc alb i neagr. Cardi
nal, Italia, ATuz-Ali etc.)tn zonele dc cultur protejat peste iarn, cu
soiuri puin viguroase situate pe terenuri cu
fertilitate mai mic se utilizeaz mal ales
coarde scurte i mijlocii, iar In cele semlprotejate l neprotejate, mai des cordle i cepl
de rod po cordoane orizontale i verticale,
simple sau etajate, ori coarde m ijlocii la soiu
rile mai viguroase ori cu tulpini relativ nalte
(80 100 cm, rar mai mult).
In grupa elementelor de formare sc numr
in principat cepii de fulocuire, la care se
adaug : ccl de rezerv i cel de coborlre.
Cepul de tnlocuire, ore acelai neles con enional ca i cel de rod, provine tot dintr-o
coard anual, dar de regul neroditoare, por
nit ins nu din lemn dc doi ani, ci mai bltin.

74

Coarda anual din care se rezerv (de regul)


cepul dc inlocuire, pornete nu din ochi de iar
n, ci din ccl dorminzi, situai cit mai spre baz:i
butucului i pe punile dc rod la plantaiile
din zena protejat peste iarn, pc cordoane
orizontale sau verticale i pe cotoare la ccle
din zona neprotejat i semiprotejat.
Rolul principal al ce/ntlui de inlocuire esie cel
de formare a lem nului de rod pentru anul
viitor, care ii va nlocui pe cet din anul in
curs care rodete ; de aceea i se spune cep dc
nlocuire. In lipsa coardelor anuale pornite
din muguri dorminzi, cepii dc inlocuire sc pot
rezerva i din coarde roditoare. Din cauza vi
gorii lor, coardelor anuale pornite din muguri
dorminzi ii se mai spun lacome * i din aces
tea se caut mai ales a se rezerva cepi de
nlocuire.
* Coarda lacom poate s nu provin neaprat
din muguri dorminzi ci i din ochii dc iarn
la sarcini prea mici fa de puterea v ie lo r;
lacom sau buiac se refer la creterea rapid
i la dimensiuni mai mari decit cele obinuite.
75

CVpttl dc rezerv provine dlntr-o coard anual


pornit de pe poriunea tulpinii aflat tn apro
pierea solului (pmtntulul) sau spre baza ele
mentelor lemnoase multlanuale (brae, cotoare
sau cordoane) cu rolul dc a forma anual lem
nul necesar nlocuirii la nevoie, a acestor ele
mente.
nelesul de cep de rezerva privete i pe cel
de nlocuire (I 3) lsai in plus, pc butuc, ca
rezerv mal ales tn zonele cu cultur prote
jat peste iarn ; rolul lor principal este cel
de a nlocui pe cel distrui sau cu ochii dc
iarn pierii etc.
Cepul de cobortre, rezultat tot din coarde
anuale, lacome sau chiar roditoare, situate pe
tulpin l cit mal aproape dc pm lnt, cu rolul
de a forma lemnul trebuitor cobortrll (apro
pierii) unul bra sau a tulpinii, ndeprtate
prea m ult de sol, uurind astfel refacerea aces
tora, proiecia peste iarn, folosirea mal bun
a cldurii radiate de sol etc.
Cepul de siguranf provine, dc asemenea, dln
tr-o coard anual pornit do pc tulpin (mu
76

guri dormlnzl *au Iniial orii! de Iarn, apoi


cepl din cepl) situat cit mal aproape de sol,
cu funcia de a forma lemnul necesar nlocuirii
tulpinii In caz dc distrugere a acesteia (prin
tnghe, mal ales); se ntllne>tc In principal
i chiar obligatoriu. In plantaiile conduse pe
semltulpinl (i chiar pe tulpini) In zonele de
cultur somlprotejat. n flecare toamn aceti
cepl se protejeaz peste iarn.
F'ormaffuni lemnoase combinate. Elementele
lemnoase rezultate dup tiere, prezente pe
planta do vi, Indiferent de nlim ea tul
pinii, pot rm lnc Izolate (separate) sau sc pot
combina unele cu altele, d n d dobndesc alte
denumiri convenionale.
Veriga de rod (cuplul de rod) reprezint com
binaia obligatorie tntllnlt la sistemul de t
iere mixt. Este alctuit dlntr-o coard dc rod,
de mrim e diferit l un cep de nlocuire. Dup
cum elementele alctuitoare se gsesc situate
ori nu pe aceeai poriune dc lemn de doi ani,
veriga de rod ponte fi unitar sau neunltar.
Veriga de rod este unf(ar sau adevrat ori
dc cltc ori clementele sale rompononte, coarda
77

dc rod i cepul de inlocuire, se afla alezate


(situate) pc aceeai poriune de lemn de doi
ani i dimpotriv, clnd aceleai clemente se
afl pe uite poriuni decit cea comun, veriga
este neunitar, adic alctuit din elemente
componente separate. Cel mai des se tntllnete
In practic, veriga de producie adevrat, al
ctuind unitatea cu suport comun.
Dc regul, In practica asigurrii prin tieri a
produciei din anul in curs i n lemnului dv
rod pentru cel urmtor, coarda din verig asi
gur producia in anul in curs, iar cepul dc
inlocuirc lemnul de rod pentru cel viitor.
Veriga de rod cu elemente dispersate (neunilare) reprezint o abatere de la refula gene
ral de alctuire a verigii de rod adevrate.
In componenfa unei astfel de verigi, clemen
tele alctuitoare sint situate separat: coarda
de rod, Indiferent de mrime, pe o p oziie:
pe brat, cotor, cordon etc., iar cepul de nlo
cuire pe alta, sltuatic in tilnit in trecut mai
ales in podgoria Drgani.
Biciul, combinaie mai rar intilnit, se arat
ca o formaiune lemnoas, alctuit dlntr-o
78

coard roditoare de uti an i alta de mai muli


ani, legate prin mijlocirea unei poriuni mici
dc lemn de doi ani. I se spune bici combina
iei dintre elementele componente, coarda
anual i cca bi sau trianual deoarece sint
astfel legate Incit sc aseamn cu un bici ade
v ra t

T IER ILE A P LIC A TE V I ELO R


RO DITO ARE

Cunoscind prile supraterestre ale viel de


vie i rolul pe care acestea 11 ndeplinesc In
viaa plantei l In asigurarea produciei de
struguri, tierile se pot aplica mai cu folos.
Dc ce se taie via de vie. Lsat In stare li
bera, necondus (dirijat) de om. via de vie
produce ntocmai ca i cea slbatic (sau senilslbatlc), struguri muli dar mici, cu boble mrunte, cu must puin l acru, IndepSrtlnd prin cretcri anuale, rodul de p m ln t;
de aceea pentru rt preveni asemenea feno
mene, creterile i rodirea vielor se regleaz
prin ajutorul unui complex de msuri tehno
logice, Intre care tierile In uscat- (l mal tirzlu cele In verde) dein rolul principal. Nici
una din lucrrile de ngrijire a viilor, spuneau
80

nvaii acum dou m ii dc ani, nu depete


In importan tierea. Dac s-ar lsa netiat
via de vie, ar rodi neregulat, intr-un an ar
producc mult, iar In altul puin, rodul ar fi
de slab calitate, cu maturaia (coacere) pe
rlnd a strugurilor, iar abundena frunzelor ar
ajuta atacurile de boli l de Insecte, compromiindu-1 adesea.
Volumul mare al creterilor anuale i nde
prtarea nentrerupt a organelor supraterestre
de suprafaa solului, ar face im posibil exis
tena i deci cultura acestei plnnle n zonele
cu ierni aspre. Reducind volum ul prii supra
terestre i meninind-o prin tieri, aproape de
suprafaa solului, devine pasibil extinderea
culturii sale i In zonele cu Ierni aspre, unde
via de vie se protejeaz peste iarn,
fn ce constau tierile. In fapt, tierile constau
in micorarea num rului de olemonle lemnoase
aflate In coroan i In scurtarea celor rmase
dup tiere. Mlcorind numrul, m ai ales scurtindu-le pe cele rmase, se schimb poziia re
lativ (locul) a elementelor lemnoase pe butuc
81

i mal ales a Coardelor anuale i a ochilor


po coarde, reglind astfel dup voie creterile
i rodul pe accii poriune a coardelor care
iijut mai m ult i mai bine creterilc i ro
direa ; de aceea tierile reprezint veriga prin
cipal din tehnologia aplicat in via pe rod.
Scopurile urmrite prin tieri. Prin tierile
aplicate, viticultorul urmrete o m ultitudine
de scopuri a cror niruire cu sreu le-ar cu
prinde p j tonte i dac s-ar face. cum se infearc.l deseori, mal curnd s-ar abate atenia
cititorului de la cele principali, care le includ
si pe cele secundare, rezolvabile concomitent
cu primele. l>e aceea, pentru o mai bun cla
rificare a lor. considerm c totalitatea sco
purilor urmrite prin tieri se reduce in fapt
lf . : transformarea formei de cretere (nu a n a
turii plantei) i meninerea ei ; la reglarea pu
terii de cretere i de rodire ; la uurarea ap li
crii celorlalte lucrri de n g rijire ; la asigura
rea produciei de struguri planificat ; la
mbuntirea calitii el in limitele unei eco
nomiciti ridir-rite.
82

Transformarea formei de cretcrc i mmftnrrra ei. Scopul principal, nemrturisit ins,


urm rit de viticultor prin tieri const in
transformarea formiH de cretere *, din cea de
lian, cum este la via slbatic i la cca sus
inut pe arbori i nctiat, in cea de arbust
.au de tuf, joas ori mai inalt i in m eni
nerea ei. Numai prin aceast transformare for*'
a, realizat prin tieri anuale, via dc vie
a devenit i a r'imas planta cultivabiiu i cul
tivat cu posibiliti i nsuiri dc producie
uidical (profund) schimbate.
Trai sformarea formei de cretere prin tieri
devine posibil oricind ; obinuit ins. i cu
rezultate mai bune, sc realizeaz, cum este
i firesc, in perioada de tineree de v irst;
anii 23 sau 45 de ia plantare. In aceast
perioad se oblig (foreaz) prin tieri de
* IV ln tieri nu se transform n itura de lian
a viei dc vie in arbust s-iu tufa ei. forat
numai forma de cretere, natura de lian rmlnind neschimbat altfel prin neticri ti reia
forma de cretere iniial cea de lian.

formare" ca via de vie s creasc sub form


de arbust sau de tuf, dup condiiile de me
diu (temperatur i umiditate) i economia cul
turii. O dat realizate forma (le cretere se
menine tot prin tieri anuale, de ntreinere,
ajutate i dc al tu procedee (conducere etc.).
In prim ii ani din perioada de tineree de
vlrstfi scopul principal urm rit prin tieri con
st In fortificarea vielor i obinerea in ca
drul acesteia a unui lstar viguros folosit la
formarea tulpinii vielor din zonele semiprotejate i neprotejate peste iarn sau a 23
lstari din care unul mai viguros la cele din
zona protejat. De aceea, in prim ii 12 ani
se rezerv mai multe puncte de cretere pe
plant pentru fortificarea ei i m al puine in
urmtorii 1 2 spre a stimula creterea i ob
ine lstarii necesari realizrii prii suprate
restre. Rezult astfel c intrenga putere de
cretere din perioada de tineree de virst, se
dirijeaz prin tieri, spre obinerea in timp
util, a transformrii formei do cretere i a
meninerii forat a ei ; in fapt tierile de for
S4

mare urmresc tocmai aceast transformare a


formei de cretere la via din cultur.
In perioada de maturitate de virst, scopul
principal urm rit prin tieri anuale vizeaz
In fapt pe ling reglarea puterii de cretere i
de rodire, in vederea obinerii produciilor
mari de struguri cu pstrarea vigorii vielor
i meninerea formei de cretere, realizat in
perioada anterioar.
Tierile de producie din aceast perioai si
eficiena acestora sint de neconceput fr men
inerea formei de cretere astfel transformat.
In perioada de declin (btrfnee de virst), sco
pul principal urm rit prin tieri se reduce,
atit la refacerea capacitii de fructificare prin
tieri de regenerare, unde este cazul, cit i
la obinerea unor producii mari prin aplica
rea tierilor de sleire (epuizare), cind planta
ia este prea btrin i urmeaz, In 23 ani,
s fie defriat.

Reglarea puterii de crejtere fi de rodire.


Puterea de cretere, excepional de mare, pe
care o manifest via de vie, conduce la cro85

teri tot mai rtviri in-.oite do rod mai puin, la


ndeprtare an dc an dc sol l de tulpin
a organelor regcCatife (lstari cu frunze otc.)
l generative (flori, struguri etc.). Prin tieri
anuale. In principal i prin conducere se diri
jeaz, in aceast perioad, puterea de crctcre
spre anumite dimensiuni (lungimea i grosi
mea) ale lstarilor dovedite ca cele mal bune
pentru rodire ; se schimb raportul dintre to
talul asimilatelor ( 100y ,) produse de plant i
partea folosit din acestea pentru fructificare
de la 14% cit sc foloseau pentru rodire la o
plant nctiat la oS/o la cea tiat.
Mlcorind prin tieri anuale num rul puncte
lor de cretere (ochi de lam ) [a dc totalul
lor, cele rmase dup tiere sporesc In dimen
siuni (pentru lstari). In volum (pentru stru
guri) i greutate (pentru ambele).
Suprlm nd prin tieri In cea m al marc parte
lemnul anual (coardele anuale i parte din cele
bianuale) sc schimb raportul dintre acesta
si cel m ultianual Iu ravoarea ultim ului. Sc n
cetinete prin accasta, intr-o anum it msur,
iueala de cretcrc a lstarilor, iar prin re^er-

vele de hran rmase, se mbuntesc condi


iile de formare i de difereniere a mugurilor
de rod. In acest mod i pe aceste ci se re
gleaz prin tieri puterea de cretere i de
rodire a viei de vie.
Fa de nrtlerl, tierile aplicate anual v i
elor din cultur limiteaz (mrginesc) m p u
ternicirea plantelor do vi (sau a butucilor) l
micoreaz durata de via a acestora, de
aceea se cer astfel aplicate Incit s previn pe
rit posibil asemenea urmri.
I.a aplicarea tierilor, tietorul trebuie s aib
n vedere trei lapte de reinut : prima, s ur
mreasc obinerea de rod cit mai m u lt ; a
doua, s asigure butucul (planta dc vi) cu
lemnul de rod pentru anul viitor, iar a treia,
s asigure plantei o durat dc via Cit mai
lung, cu meninerea formei de cretere.
Prin urmare, trinitatea (realizarea celor trei
scopuri) rod pentru anul In curs. lemn de rod
pentru cel viitor i durata de via cit mai
lung cu meninerea formei, reprezint sinteza
cea mal concentrat, de cca mal mare rsplndrle a scopului roglatlv (regulator) realizat, prin
87

tieri, a fenomenelor dc cretere i fructifi


care la via din cultur.
Acestor scopuri, realizabile prin transformarea
formei de cretere, li se subordoneaz i al
tele : meninerea Intre anumite lim ite a lem
nului productiv i neproductiv avantajoase
produciei, forarea pornirii ochilor de la m
i a mugurilor pe acea poriune a coardei
care Intereseaz practica, nnoirea anual a
lem nului de rod i periodic (din clnd n clnd)
a celui m ultianual etc.
Prin urmare, scopul reglativ al puterii de cre
tere i de rodire la via dc vie, urm rit prin
tieri, apare as fel pe cit de simplu, pe atit de
lesne dc neles i de utilizat In practica viti
col.
/uiesnirea apUcrit celorlalte i'C'tgi din teh
nologia viei de vie. Suprim lnd prin tieri o
parte din elementele coroanei i scurtlndu-le
pe cele rmnse. se realizeaz In acelai timp
i> micorare a volum ului acesteia i rrirea
corespunztoare a sa, meninlnd-o la o anu
m it mrim e i form, potrivit cu spaiul de
nutriie cuvenit fiecrui butuc de vi.
88

Rrind coroana i menlnlnd-o in anumite l i


mite. se evit umbrirea In inferior, se uu
reaz aerisirea, ptrunderea lum inii i a cl
durii, se nlesnete protecia contra bolilor i
duntorilor a aparatului vegetativ (frunze,
lstari etc.), i a celui generativ (inflorescene,
cu flori, struguri) contra mucegaiului, i a al
tor boli sau duntori.
La uurina de aplicare a acestor lucrri se
adaug i altele (plivit, copilit, normarea sar
cinii dc inflorescene i dc struguri etc.), a
cror executare ar fi altfel ngreunat.
rmbunutdfirca aetitiffii rodului. Reduclnd
num rul ochilor dc la m pe buluc, prin t
ieri, se micoreaz i num rul -.trucurilor pe
acelai butuc, Iar prin aceasta se creeaz con
diii pentru mrirea volum ului i a greutii
boblelor i deci a strugurilor; de aceea cei
rmai devin mai grei, mal mari i mai su
culeni.
M rind volumul i greutatea bobielor, reali
zate prin tieri, se schimb raportul dintre
miez-must i semine-pielle In favoarea pri
milor termeni ai rapoartelor; sporete pro
89

ducia marf la strugurii dc mas ; se m bu


ntete acumularea zuharurllor in bobite i
se intensific coloraia acestora etc.
Tierile, lat de netieri, grbesc maturaia
strugurilor, creeaz condiii pentru uniform i
zarea maturaiei lor, m buntind astfel cali
tatea acestora.
Importana tierilor. Scopurile propuse de vi
ticultor i uurina de realizare a lor prin t
ieri, clnd sint aplicate echilibrat, dezvluie im
portanta considerabil a lor.

p r in c ip iil e

t iin if ic e

PE C A R E SE B A Z E A Z T IER ILE
Modul In care vita de vie rspunde la tierile
ce l se aplic prezint un interes deosebit pen
tru nelegerea i executarea corect a aces
tora.
Orice tiere trebuie considerat l neleas ca
un ru necesar ; pentru vita de vie orice t
iere este un ru fat de netiere, ins pentru
economia culturii acest ru devine o necesl90

tate. In felul su orice tiere, fie ea cit de


slab aplicat, limiteaz fat dc netiere, pu
terea plantei de vi sau chiar o oprim. Efec
tul lim itativ sl oprimator este cu atlt mai pu
ternic cu cit tierea se aplic mal sever, cu cit
se menine pe plant (sau pe butuc) un n u
m r mal mic de puncte de cretere fat de
totalul lor existent anterior tierii. Chiar din
cadrul acestor reacii de rspuns a viei de
vie, izvorsc unele principii care stau la baza
aplicrii corecte a tierilor In uscat* la via
de vie.
Totalitatea principiilor, pe care se sprijin t
ierile la via de vie, sc bazeaz pe unitatea
dintre organism l condiiile de mediu, pe u ni
tatea din cadrul organismului i pe legea n
locuirii anuale a lem nului de rod.
Unitate a dintre orgatilsm-mediu. Felul tieri
lor l volum ul (mrimea) acestora s-au stabilit
i s-au determinat nc din vechime, pe baza
observrii din practic, a existenei unitii
dintre organism i mediu, sesizat de unii
erjitori cu vacuri i milenii tn urm , proW

luat, Intr-o form sau alta i folosit la apli


carea tierilor.
Unitatea dintre organism-medlu, ca baztiin*
fic a tierilor, a fost exprimat prin anumite
formulri acceptate i folosite ca principii in
practica tie rilo r; intre acestea se num r ur
mtoarele :
Viile se taie dup soi i starea dc fertilitate
a solului. Diferitele soiuri de vit, cultivate tn
aceleai condiii (de sol l clim) nu se taie la
fel, iar acelai sol amplasat pe coluri diferite
ca stare de fertilitate se taie In mod deosebit.

Lungimea coardelor, respectiv num rul de


ochi de iarn, se stabilete dup dezvoltarea
viei (vigoarea el) i bogia pm lntului.
Principiile acestea i altele neamintlte aici, fo
losite la aplicarea tierilor, exprim clar u ni
tatea dintre organism i mediu, ca baz tiini
fic a acestora.

Unitatea din cadrul organismului. Fa de cca


dintre organism i mediu, unitatea din cadrul
organismului apare mai clar exprimat, de
aceca manifestrile acesteia, diferit formulate,
92

se intllnesc de m ult tim p In lucrrile legate


de tierile aplicate viei de vie.
Unitatea dintre sisteme. Sistemul radlcular l cel
nerian alctuiesc, cum uor sc nelege, o u ni
tate (un tot) in care laturile sale se influen
eaz reciproc (unn pe a lt a ) ; de aceea, orice
mrire sau micorare, realizat prin tieri, asu
pra unui sistem, se rsfrlnge cu ncccsitale in
acelai sens i asupra cclullalt sistem. m p u
ternicirea ori slbirea unuia dintre sisteme atra
se inevitabil modificri In acelai sens i asu
pra celuilalt sistem. Mlcorind prea m ult sar
cina pe butuc, slbete sistemul radicular prin
neindestuiare cu hran, a unei pri din rd
cinile hrnitoare, de aceea slbete i vigoarea
butucilor (plantelor) de vi.
Unele forme de manifestare ale unitii din
cadrul organismului au fost de m ult tim p n
elese i acceptate ca principii tiinifice puse
la baza tierilor i folosite ca atare fn practica
viticol, intre care figureaz :
faporturt utile produciei. Dimensionind prin
tieri mrimea sistemului aerian sc determin
prin aceasta anumite creteri sau descreteri
!)3

pentru ccl radicular, reallzind astfel, Intre sis


teme, proporii sau raporturi utile produciei
de struguri i calitii el. In literatura de spe
cialitate, aceste raporturi sint cunoscutc i n
elese ca un echilibru Intre sisteme. Dc fapt,
prin tieri nu se asigur un echilibru cl se
deranjeaz (se stric) ccl existent Intre siste
mele aceleiai plante. Prin tieri bine chibzuite
se stabilesc num ai raporturi utile produciei;
cele prea severe nu valorific bine puterea
plantei, iar cele proa slalx* o slbesc, pgubind
(n ambele cazuri vig.>area i rodirea.
L'mtotca dintru suprafaa joliar ?i fortificarea
plantei. Intre suprafaa fottar i fortificarea
butucului (a plantei) de vi exist o corelaie
direct (p o zitiv i); orice tiere micoreaz su
prafaa activ asimilatoare a frunzelor, depla
seaz mal spre mijlocul verii realizarea m rim ii
maxime a lor i scurteaz prin aceasta timpul
util pentru activitatea frunzelor. Fa de nctlere, tierea sever (scurt, eu num r mic de
oi hl pe butuc), micoreaz de 7 14 ori greu
tatea frunzelor, desigur i suprafaa acestora,
dc ceea tierea trebuie astfel fcut Incit s
94

rmtn pe butuc 1 2 mJ de suprafa foliar


activ asimilatoare pentru flecare kg de struguri.
Numai in aceste condiii tierile pot regla cu
folos raporturile dintre cretere i fructificare,
asigur meninerea sau sporirea fortificrii b u
tucului, a produciei de struguri cu meninerea
calitii l formei butucilor.
Unitatea din cadrul sistemelor. n cadrul fie
crui sistem (aerian i radicular) exist Intre
prile componente o anum it unltute. iar sen
surile In care se influeneaz laturile sale au
fost sesizate i folosite de mult tim p tn prac
tica tierilor.
Luiiluieu til/tlre num rul lstarilor pe butuc fi
((/meimunile acestora. Intre num rul lstarilor
(num r de ochi dc iarn la nceput i apoi al
lstarilor) aflai pc butuc i dimensiunile aces
tora exist o unitate, In care laturile sale stnt
corelate nepatit>. Dac la tiere se rezerv,~Ia
Inccput, un num r marc de ochi pc butuc l
mal apoi de lstari, se realizeaz o fortificare
general a butucului concomitent (paralel) cu
o slbire a cretorli fiecrui lstar In parte.

Rezult astfel c laturile unitii (num r de


lstari i dimensiunile acestora) se influeneaz
Intr-un sens clnd se consider Intre ele i In alt
sens clnd unitatea este considerat intre acestea
i planta ntreag ; In cazul in t lf sint corelate
negativ (num r i dimensiuni) iar In cel
de al doilea pozitiv (num r i fortificare gene
ral a butucului). Corelaiile i sensul acestora
sint reale in aml>elc cazuri i se utillzeazj cu
folos in practica viticol.
Totdeauna dup tieri cu sarcin marc dc ochi
l lstari, conrdelc rezultate au dimensiuni mal
mici i mai mari la sarcin mal mic. Coarda
do rod normal trebuie s aib ins 7 12 mm
grosime l 1,20 1,80 m lungime, rar mai m ult
sau mai puin ; de acvea, la tiere m rim sau
micorm num rul punctelor de cretere (ochi
dc lam l apoi lstari) pe buluc ^pre a putea
obine nreste dimensiuni, valabile la condiiile
noastre de m e d iu ; in alte condiii (ex. Itall i,
Africa) s-au artat mai fertile coardele de 13
20 m m grosime.
Relaiile Intre grosimea coardclor fi gradul cir
fertilitate a ochilor de Iarn de pe acestea aralfi
96

c grosimile cele mal potrivite pentru producie


depind de soi, iar in cadrul acestuia unele
grosimi sint mai utile decit altele (7 m m la
Iilesling i 8 m m la Bbeasc) ; de aceca, spre
acestea trebuie s luptm prin tieri, reallzind
astfel meninerea vigorii butucilor paralel cu
obinerea unei producii mai mari de inflores
cene m ai iu tii i de struguri mai in urm.
Utilizind corelaia din cadrul unitii numr
de lstari (prin num r de ochi de lam ) l
dimensiunile acestora, viticultorul poate regla
dup voie, atlt puterea de cretere, cit i cea
de fructificare In interesul produciei dc stru
guri, fr a micora vigoarea butucilor.
Unitatea dintre cretere fi fructificare. Ca la
turi deosbile ale unitii, creterea i fructi
ficarea reclam i condiii de mediu deosebite
pentru parcurgerea lor. Uneori condiiile din
natur i cele create prin tieri sint mal pri
elnice crcterii, alteori fructificrii sau chiar
ambelor procese ; de aceea, relaiile dintre cre
tere i fructificare pot fi normale, sau de dom i
nan alternativ. In cazul Jnti ele slnt, In
anumite limite, corelate pozitiv (la cretere nor
97

mal, fructificare norm ali), (ar in cel dc al


doilea negativ (la creterea anormal prea
mare ori prea mic, fructificare anormal la
cretere prea mare fructificare mic i Invers),
tntre aceste situaii extreme, exist multe altele
in care creterea i fructificarea (formarea ru
dimentelor de inflorescene in muguri) mbrac
diferite forme de m anifestare; acestea arat
c relaiile dintre cretere, proces premergtor,
i fructificare, proces finit, nu stnt simple i nici
constante, ci complexe l schimbtoare.
Prin tieri, i prin alte msuri, se regleaz
relaiile (raporturile) dintre cretere i fructi
ficare, schlmblnd sensul acestora, din in
verse cum erau sau cum puteau fi in pozitive
i din limitative pentru producia viticol In
stimulative pentru ca.
Unitatea dintre vigoarea plantei de vit i Prducia viticol. Faptele arat c vigoarea butu
cilor de vi i producia acestora alctuiesc
o unitate in care laturile sale sint corelate po
zitiv. Totdeauna, unui butuc (plant de vi)
mal viguros i se las la tiere sarcin mai mare
dc ochi de iarn decit altuia mai puin viguros ;
98

iar sarcina mai mare nseamn nendoielnic


i producie dc struguri mai marc la acelai
butuc i invers.
Unitatea dintre vigoarea unui butuc, sarcina
acestuia i producia obinut este considerat
nu num ai ca principiu tiinific, ci chiar ca
lege i utilizat ca atare in practica tierilor
In uscat".
L'mtatca dintre virsta mugurilor i capacitatea
lor dc rodire. Se cunoate de m ult tim p c intre
\irsta mugurilor la via dc vie i capacitatea
lor de fructificare exist o corelaie pozitiv ;
cu cit m ugurii sint mai tineri (dar nu mai puin
de un an), cu atit au capacitate mai mare de
fructificare i invers. Numai ochii de iarn
(complexul de muguri din acetia) dc pc coarda
dc un an pornit din alta de doi ani, au capa
citate dc fructificare ; de aici a rezultat constata
rea i principiul tiinific, unanim recunoscut
cu itfa de vie rodete pc lemn de un an, p o r
nit din altul de doi ani. Ceilali muguri mai
btrini dect un an, cei dorminzi, ca i lstarii
rezultai din acetia, indiferent de unde por
nesc (brae, cotoare, tulpini) sint in general

99

nepurttorl de rod chiar dac se aduc uncie


dovezi in sprijinul capacitii dc fructificare
a acestora. Lstarii pornii din muguri dorminzi,
servesc de regul la formarea lemnului de rod
pentru anul urmtor.
Se nelege astfel de ce la tiere, se asigur
permanent butucului, pe ling rodul din anul
ir. curs (coarde de un an pornite de pe altele
de doi ani) l lemnul de rod pentru cel viitor
(cepl de nlocuire obinui de regul din coarde
ncrodltoarc, zise adesea i lacome).
Unitatea dintre cantitate i calitate. In forma
lor cea mai general, laturile unitii, cantita
te i calitate, apar corelatc negativ. Aceasta
nseamn c mrirea produciei de struguri,
dincolo de anumite limite, este nsoit dc mic
orarea calitii i invers.
Faptele arat c uneori i In anumite condiii
(sarcinii prea mari pe butuc, ani ploloi, Ingrare unilateral cu azot, Irigarea abundent
etc.), la o sporire mare a cantitii se constat
o scdere a calitii (a coninutului strugurilor
In zaharurl), alteori cu sporirea cantitii se
menine ori se mbuntete i calitatea, dup
100

cum exist i situaii In care ambele laturi rmln corelate pozitiv (la producii mici i cali
tate slab, la producii m ari i calitate bun).
Corelaia de tip negativ schiat pe plan cu
totul general arat c legturile dintre cantitate
i calitate in producia de struguri, nu stnt aa
de strfnse cum s-ar prea. Intr-adevr, la cre
teri de 2 3 ori a cantitii, calitatea nu scade
In aceeai msur (tot de 23 ori) cl num ai cu
5 10 i m axim um 15 20 g zaharurl la litru
de must, rar mai m u lt
Spre a fl bine nelese, relaiile rcciproce din
tre cantitate l calitate trebuie examinate In
cadrul unul soi dc vi i in cel al succesiunii
(nlocuirii) solurilor.
Un sol de vi poate suporta sarcin cresdndd
de ochi (i deci producie m rit) cu meninerea
calitii pin la o anum it lim it, dincolo de
care calitatea ncepe s scad ;
In succesiunea soiurilor, sarcinile legate de cre
terea cantitii (produciei de struguri) plafo
nate (devenite lim it) pentru unele, slnt pre
luate de altele l duse la un plafon mal t n a lt ;
101

dc aci'CM, In succcsiunca soiurilor, in fornia lor


cea mai general, laturile apar corelate pozitiv.
HczulUi asttel c tierile reprezint, intr-ade
vr, in mina tietorului, m ijlocul cel mai sleur
i mai cflcace pentru reglarea proceselor de cre
tere si do rodire la via de vie tn acord cu
Interesele produciei dc struguri, a tipului dc
vin propus a se obine i a economiei acestci
culturi ; dc accea secretul produciei de stru
guri st tn foarfecele tietorului, deplnr-lnd doar
dc modul cum aresta se minuiete.
Legea fnlocutm anuale a lemnului de rod. In
afar de principiile tiinifice expuse anterior,
cunoscutc i folosite intr-o anum it msur,
la aplicarea tierilor se ine scama obligatoriu
de legea dup care se nlocuiete In flecare an
lemnul care a rodit, cu altul nou, care va rodi.
Intr-adevr, ochii de iarn de pe coarda anual
care au rodit, i-au valorificat (consumat) n
suirea tn lstarii din anul in curs, in schimb
preiau (dobindesc) nsuirea ochii dc iarn de
pe noua coard format pe cea care a rodit,
devenind ci roditori. In acest mod nlocuirea
obligatorie tn fiecare an a coardelor care au

102

rodit cu cele c&re vor rodi, a <!o\cnit leie In


;<plicarca tierilor n uscat" In via din cultur.
Cunoaterea, lie i rezumativ, a bazelor i
principiilor teoretice (tiinifice) dc care trebuie
s se in seam la aplicarea tierilor in prac
tica viticol, urmrete scoaterea acestora din
domeniul meteugului i al artei i plasarea
lor n cel al tiin e i: omul devenind astfel
stpin pe ele, le folosete dup \oic i cu efici
en sporit, fie n ferire viticole, fie in gr
dina de ling cas.

SISTEM ELE DE T IER E


Prin sistem de tiere se nelege un tot unitar
in care prile componente se afl In anumite
raporturi de subordonare. Orictt dc multe i
de felurite ar fi, ele se ncadreaz totui in
trei grupe bine distinctc: sistemul dc tiere
scurt, lung i mixt. Flecare sistem de tiere
se poate practica pe tulpini nalte (1,2U 1,80 m,
rar mai muit), mijlocii (0,80 1,(1; m) i joase
103

(15 30 cm, rar m al mult), purtnd brae, co


toare, cordoane, dup sol i condiiile de clim.
Pentru aceeai tulpinii, sistemele de tiere se
caracterizeaz prin felul clementelor lemnoase
rmase pe butuc dup tlore, num rul acestora
i lungime* lor .4 Pe aceast baz se caracteri
zeaz flecare sistem de tiere l se deosebete
unu) de celelalte. Intr-adevr :
Sistemul de tiere sc u rt:
felul elementelor
num rul lor
lungimea

- cepi de rod
2, 4, 6, n
-* i 3 ochi pe flecare,
rar mal mult.

Sistemul de tiere lu n g :
felul elementelor
num rul lor
lungimea

-r coarde de rod, lungi


-* 2, 4, 5. n
14 20 ochi de iarn
pe fiecare coard.

* In nici un caz nu se poate asemui l nici


substitui sistemul de tiere cu lungimea coar
delor.
104

SUt/mut de tiere m ix t :
felul elementelor
num rul acestora
lungimea coardei
din verig

-* verigi (cupluri) de rod


-> I 2 pln la 3 8, rar
mat m ult
-*1420 ochi, rar mai
mult.

A. S i s t e m u l
de
tiere
s c u rt, f r
t u l p i n se caracterizeaz prin prezenta pe
butuc num ai a elementelor scurte, cepi de rod.
Pe ling unele avantaje, sistemul are l deza
vantaje.
Printre avantaje se remarc urmtoarele :
P e rm ite obinerea unor lstari vlguroi din
mugurii situai la baza coardelor, asigurtnd
prin acesta meninerea scaunului i a ele
mentelor de producie aproape de pmlnt, uurind ngropatul.
Fiind simplu, se execut mai repede, mai
uor i cu mal puine cunotine legate de
tieri.
nlesnete mecanizarea lucrrilor, inclusiv a
tierilor, avantajeaz economia de materiale,
105

maturaia (coacerea) strugurilor i acumularea


zaharurilor in boabe.
a Stimuleaz pornirea unui num r mai maro
de ochi fat de totalul celor rezervai prin
tieri ele.
Pe ling avantaje, sistemul de tiere scurt fr
tulpinii, cu buturugi), prezint i uncie deza
vantaje, intre care am intim pe urm toarele:
0 Folosete pentru producie 5 10% din poten
ialul dc producte al butucului, ochii dinspre
baza coardelor de rod cu fertilitate mai sczut.
Micoreaz vigoarea butucilor, producia d>>
struguri pe butuc (cca 1 kg/butuc), scurteaz
longevitatea plantaiilor i perioada de rodire
deplin.
Prezenta aproape dc pm int a organelor ve
getative i generative, le expune uor brumelor
si ngheurilor Urzii de prim var t timpurii
de toamn, ca l atacurilor de boli, mrind
m ult pagubele produse etc.
Sistemul dc tiere scurt se aplic In plantaiile
t:nere, In primii ani dup plantare i in ccle
mature cu desime mare i soluri neviguroav
situate In zona dc cultur protejat peste iarn.
106

Se poate practica i pe scmitulpini <70 80


cm) !n zona neprotejat fr sistem de susinere,
dup ce butucii s-au ntrit bine,' cu lstarii
meninui drepi prin scurtri repetate (meca
nizat) la o anumit nlime.
B. S t.t t e m u i d e t i e r e l u n g ,
prin prezenta pe plant num ai <t
roditoare lungi. ntocmai ca i cel
mul de tiere lung prezint unele
dezavantaje.
Printre avantajele acestui sistem
urmtoarele:

caracterizat
elementelor
scurt, siste
avantaje i
se roniarvS

0 Permite utilizarea, Intr-o mal mare msur,


s potenialului productiv al plantei dc vi
(20 40Vo), asigur fortificarea acesteia prin
sarcini mai mari (l produc(ii mnl ridicate de
struguri).

Avantajeaz longevitatea butucilor, durata


plantaiilor i perioada de rodire deplin.
Este sim plu i uor de executat, micoreaz
pericolul ngheurilor, brumelor, atacurilor de
)>oll l duntori, funcie dc nlim ea tulpinii
i lungimea braelor.
107

Se practic In plantaiile cu desimi mal mici,


in celc cu soluri mal viguroase, situate pe te
renuri fertile etc.
Printre dezavantajele sistemului se num r :
a Ne asigurarea cu lemn de rod 3 proape de ca
pul butucului, favorlzlnd astfel ndeprtarea
mai rapid a organelor vegetative i generative
de butuc i de suprafaa s o lu lu i;
0 Favorizeaz pornirea unui num r mai mic
de ochi fa de totalul acestora rezervat la
tiere, dezavantajeaz pornirea celor dinspre
baza coardelor anuale.
0 Practicat de regul pe lemn m ultlanual
(brae, cotoare sau chiar cordoane), mrete su
prafaa rnilor, Ingreulnd vindecarea lor, m
rete pericolul um bririi In interiorul coroanei
butucilor etc.
C. S i s t e m u l d e t S ie re m i x t . caracterizat
prin prezena pe butuc a formaiunilor scurte
i lungi, fiecare cu funcii unice (cele scurte
formatoare de lemn de nlocuire, cele lungi
productoare de rod), Iar nu duble, cum este
cazul la sistemele scurt i lung. Aceasta n
seamn c sistemul de tiere m ixt ntruneai
108

avantajele celorlalte dou sisteme mal puin


dezavantajele lor. De asemenea, permite u tili
zarea In i mai mare msur a potenialului
de producie al lem nului roditor. Prezena Ce
pului de nlocuire la baza coardei roditoare l
sub ea frineaz ndeprtarea rapid a organelor
viei de vie de capul butucului in plantaiile
neprotejate i de suprafaa solului la cele din
zona de cultur protejat peste iarn, asigurind
In caz de distrugerea tulpinii refacerea rapid
a acesteia prin lemnul furnizat de cepul de
siguran situat la baza tulpinii.
Variind num rul clementelor de' producie l
lungimea lor, exprimat prin num r de ochi,
sistemul de tiere m ixt asigur permanent bu
tucul cu elemente de rod In anul In curs i cu
lemn de rod In cel viitor.
Prin avantajele pe care le ofer, sistemul de
tiere m ixt se potrivete, prin mrimea sar
cinii, pentru toate solurile Indiferent de vigoa
rea acestora l tn toate condiiile de mediu in
care este posibil cultura viei de vie, protejat,
semiprotejat sau neprotejat peste iarn, pe
tulpini joase (buturugi), semlinalte (0,70 1,00

m) sau nalte (1,2U 1,80 ni) ; de aoeea este l


cel mul generalizat in practica viticola din loiit*
rile i dc ia nai din ar. Aplicarca in prac
tic ins cerc cunotine mai muite i mai bine
lmurite dccit la celelalte sisteme de taiere.
T/puri (variante) ale ststcmuiui de tier? mi.ri.
Verigile de rod (dc producie), variabile ca n u
mr, constituie caracteristica principal a sis
temului de tiere mixt, iar variaia numeric
a acestora arat marea sa capacitate (putin)
de folosire la cclc mai felurite condiii dc cul
tur, incepind cu cclc mai puin priclnicc i
sfirind cu celc mai prielnice culturii vitei dc
vie i producici sale economice.
In funcie de num rul de verigi dc rod, r
mase pe butuc dup tiere, se deosebesc in ca
drul .sistemului m ixt mai multe tipuri sau va
riante ale acestuia; dintre acestea mai des
Intilnlte i folosite In practic sint Tipul de tiere mixt, cu o sinpuro rcri</ de
iod, num it i Guyot simplu, la care coarda do
rod num r C 12 oclil. Se folosete In planta
iile cu desime mare, soiuri cu vigoare slab,
terenuri slab fertile situate pe dealuri i co
110

line, unde se obin de regul producii mnl


mici, dar dc bun calitate ; poate fi utlliwit i
in alte condiii.
Tiiml de tiere mixt cu dou verigi dc rod,
Intllnlt prin comparaie cu prim ul, sub numele
dc Ouyot dublu. Caracterizat prin sarcin du
bl, fa de cel simplu, i ntrebuinare mal
larg in practic ; se aplic soiurilor cu vigoare
mijlocie, cultivate pe terenuri cu fertilitate me
die, situate tot pe dealuri i coline, pe pante
i chiar spre'piciorul acestora etc.
Tipul de tiere m ixt cu m ai multe verigi de
ro<i, nu m it Ouyot m ultiplu, iar obinuit Ouyot
modificat. * l.a acest tip dc taiere m ixt num rul
verigilor de rod poate fi 3 4 sau 5 6 i chiar
mai marc. Avind sarcina m ult mai mare, se
aplic soiurilor viguroase, cultivate pe terenuri
fertile, situate pe locuri plano, la piciorul pan
telor etc., de pe care se obin producii mari
* Guyot modificat presupune pe ling num r
mal mare (decit dou) dc verigi l adaosuri de
alte elemente (e x.: cord ie, clrai).
II!

i foarte mari de struguri pentru vin i pentru


consum proaspt.
Dac sistemele de tiere, cunoscute i folosite
nc acum dou m ilenii, s-au meninut fn prac
tic i se utilizeaz nc, arat marea lor po
sibilitate de a rspunde celor mal diverse si
tuaii puse de tieri, dar i marea capacitate
de folosire In oricare condiii, unde este ori
devine posibil practica viticol.

FELURI DE TIERI
tn viticultur se cunosc l se aplic mal multe
feluri de t ie r i; de aceea pentru a le deosebi
mal uor pe unele de altele i pentru a sesiza
(ntrevedea) nelesul dup denumire, ele se gru
peaz dup anumite criterii, unice sau combi
nate, intre care se num r : perioada de via
tn care se aplic, perioada din cursul anului,
scopurile ce se urmresc prin aplicarea lor sau
dup tim pul clnd se execut.
112

A. D u p p e r i o a d a d i n v i a f a p l a n t e i .
I.uind drept criteriu perioadele din via In
caro se aplic, tierile sc pol grupa In :
Tdieri dc formare, In fapt de transformare a
formei dc cretere din cea de lian n cea de
arbust sau de tuf nalt sau mai Joas, dup
condiii, aplicabile In perioada de tineree de
tirst.
Tiett de produefie, de rodire, in fapt de men-'
fin iri' a formei ile crei ere, pe calea reglrii
anuale a proceselor de cretere fi de fructificare,
aplicabile in toat perioada dc niatitrilate de
tirsi sau de rodire deplin.
Potenialul butucului vegetativ i productiv,
poate fi slbit din diferite cauze (accidente cli
matice. sarcini prea mari etc.). In perioada de
maturitate de vlrst, clnd se reface tot prin
tieri de reglare a proceselor de cretere l de
fructificare.
Tdieri de epuizare, de sleire a potenialului de
producie, aplicabile plantaiilor btrfne. nu
Im btrinite. ajunse In mod normal, iar nu pro
vocat, la lim ita de producie economic, care
Sn urmtorii 35 ani urmeaz a fi defriate ca
112

jierpntabile. Aoeste tieri se aplic plantaiilor


numai Jn perioada de btrlnee <le viral i
sub nici un motiv altora.
n. D u p p e r i o a d a d c v i a d i n c u r s u l
a n u l u i , tierile sc pot grupa In : ~
Tieri jrt uscat", aplicate an de an nutnai in
perioada de repaus, *, de via latent, pentru
reglarea proceselor do cretere i fructificare
cu meninerea formei de cretere, ace->U*-i nofiind altele <t*ctt cele Jn uscat*.
Tieri (operaii, lucrri) in verde, aplicate tt
an de an. integral sau parial, dar nuniii 'i
jicrioadu d- rcprlnfii, spre a le complota ori
corecta |>c colo in Uscat.
C. D u p s c o p u r i I r u r m r i t e , * * tierile
aplicate vielor pot fl grupate in :
Fie ele de tcamn (provizorii au de uu
rare), de prim var (definitive), de iarn. In
plantaiile neprotejate peste Iarn, sau chiar
de var.
De fapt, scopul urm rit reprezini unicul
rriferift. cu valabHitate general, dup care se
grupeaz U"iieri 1<\ celelalte au valoare lim itat
ori se includ In acesta (cele dup perioadele

Triirri dc transformare <i formei dc rrryterc,


din liana in arbust sau in vas, denumite nhisnult tieri dc formare, amintite anterior.
Tieri 'le fructificare sau dc rodire, cu meni
nerea fnrmei He cretere, pc calea reglrii p u
terii de cretere i dc fructificare, menionate
'.nterior.
D. D u p s e z o n i t i m p . Sezonul l tim
pul considerate ca repere (criterii) dc grupare
a tierilor, sc Includ dc fapt In gruprile legate
de perioadele din ciclul biologic anual ; cele
in uscat, se aplic in tot cursul perioadei dc
repau, de la cderea frunzelor pln la n m u
gurit, iar cele In verde de dup dezniugurlt *1
pln la sfiritul creterii lstarilor.
Tierile din perioada de repaus, cunoscute obi
nuit sub numele dc tieri in uscat", se pot
aplica toamna, iarna i primvara.
din via sau din cadrul ciclului biologic anual,
sau dup sistemul de talere care nseamn cu
totul altceva), restul criteriilor reprezint mal
m ult o complicare a clasificrii tierilor l nu
o simplificare a lor.

115
114

Ticrilf! tir toamn, nainte (Ie ngropat sau


muuroit, zise dc uurare in viile din zona
protejat |>cste iarn, clnd se elim in. prin
rrire i apoi scurtare, parii? din elementele
lemnoase din coroana butucilor.
Tierile de iarn, pentru plantaiile din zona
dc cultur neprotejat i chiar joiniprotcjat.
cu deosebire In lunile februarle-martie, evltlnd
aglomerrile dc munc din prim var.
Tierile dc primvar, Inceplnd dc la dezgropat
pentru viile din zona protejat peste iarn,
sau anterior dezgropatului pentru cele din zona
neprotejal sau semiprotejat.
tr. cadrul sezoanelor (toamna, lam a, primvara),
tierile In uscat" se aplic n legtur ru n
trebuinarea sau nu la nm ulire a coardelor
anuale, asupra crora se opereaz cel mai mult.
Dac elementele lemnoase anuale (coardele) se
folosesc la nmulire, tierea in uscat1* trebuie
aplicat atunci, clnd n acestea se afl depo
zitate cele mai multe substane de rezerv ; l
invers, clnd nu se folosesc. Intervalul de timp
pentru cazul in li, ncepe cu cderea frunzelor
i dureaz ccl m ult 10 14 zile dup acesta,
116

de aceea una este sezonul In care sc aplic >,1


alta timpul, momentul, clnd trebuie aplicate *
Tierile dup sezoane slnt foarte cunoscute
In practic, dar nu l tim pul, dc aceea l-am
am intit aici.

S A R C IN A (ncrctura de ochi)
Dac prin tieri sc nelege micorarea nu m
rului dc formaiuni lemnoase dc pc butuc (din
coroana acestuia) i scurtarea celor rmase, con
inutul acestora exprim chiar sarcina (ncr
ctura dc ochi de iarn) i nu altceva. A vorbi
despre tieri nseamn a vorbi despre sarcin,
ele fiind Inseparabile, cum inseparabile rm in
si principiile tiinifice pe care acestea sc spri
jin. nelegem astfel de ce sarcina constituie
* O pinia dup care in perioada de repaus nu
ar avea nici un fel dc schimbri (dc substan
intre prile plantei) este Infirm at si de exis
tena fisurilor pc prile tulpinilor expus? spre
sud (spre soare).
117

problema cea mai important, caro se cere re*


zolvat corert In aplicarea tierilor dc producie
la vita de vie din cultur.
A determina i rezerva la ha i butuc, num rul
iniial di ochi de larnii corespunztor soiului
<vau grupelor dc soiuri), virstel i puterii sale.
condiiilor de mediu, Inclusiv agrotehnic, n
seamn a determina chiar sarcina sau ncrc
tura. A determina i rezerva pe buluc un anumit
num r de ochi de la m i nu altul .i a-l re
partiza chibzuit pe clementele de producie
(repi de rod, cordite, clrai i coarde dc rod)
i de formare a lemnului de rod pentru unul
viitor (cepi dc nlocuire ori de coboriro sau dc
siguran) inscaniti, in acclai timp, a regla
(Jup voie raporturile dintre cretere i fructi
ficare i dintre mrimea produciei dc struguri
si calitatea ei, a pstra puterea butucului de
vi i forma acestuia, a prelungi durata plan
taiei l a obine producii mari, ori unde se
cultiv via de vie (In terme sau in grdini
de ling casj).
Ilti

Categorii de sarcini. Dup elementele prin care


se exprim, se pot deosebi urmtoarele cate
gorii de sarcini :
Sarcina inifiulu. La taiere sc rezerv pc butuc
un anum it num r de ochi de lam , care re
prezint chiar sarcina inifial sau de inceput.
Sarcina iniial bine determinat l repartizat,
dimensioneaz (prestabilete) cu aproximaie o
dat cu num rul de ochi de iarn i pe cel de
lstari ce vor porni, mrimea viitoarei producii
de struguri i calitatea ei, ca i afectarea sau
nu a puterii butucului de vi.
Sarcina iniial de ochi de iarn este In ace
lai tim p o sarcin global, deoarece in ea se
cuprind toi ochii de iarn vii, viabili i mori.
Pentru producie intereseaz ins num ai cel
vii, care pornesc i dau lstari normali. Nu
orice sarcin in iial (global) corespunde, prin
mrime, economiei produciei de struguri, ci
num ai cru optim sau optimizat ; numai
aceasta poate asigura producia cea mai eco
nomic in anul in curs, formarea i difereni
a t a mugurilor dc rod pentru cel viitor paralel
cu maturarea normal a strugurilor i a lem119

nulul Inclusiv meninerea formei,


butuc ilor l durata plantaiei.

puterii

Sarcini iniiale supradimensionate (mai mari


dccit trebuie) ori subdimensionate (mai mici
dcclt trebuie) dezavantajeaz economia produc
iei de struguri l puterea butucilor de vi.
In cazul Intii chiar dac se obtln In primii
ml (13) producii mari, calitatea acestora i
puterea butucilor scad (slbesc), iar In cel de-al
doilea produciile slnt mal mici decit ar trebui
s f i e ; de areea determinarea corect a sarcinii
Iniiale optime, constituie preocuparea cca mal
Important in aplicarea tierilor de producie
la soiurile dc mas l la cele pentru vin (mai
ales superioare l de mare marc).
Sarcina reala. ]n condiiile noastre de clim
num ai o parte din ochii de iarn constituii fn
sarcin Iniial rm ln vil i dau natere la
lstari cu sau fr rod. Iar alta piere. Num rul
de ochi dc iarn rm ai viabili, care pornesc
l dau natere la lstari normali cu sau fr
rod, reprezint tn fapt sarcina real, partea
adevrat i util produciei i vegetaiei din
120

cen iniial. Mrimea sarcinii reale depinde mal


ales de mrimea celei iniiale i de factorii
care o modific, en fiind totdeauna mai mic
fa dc cea iniial.
Prin m rlm r i uniformitate de realizare, sarrina real dimensioneaz mai prccis o dat cu
num rul dc lstari i pc cel de inflorcsccne
pe butuc, dc aceea reprezint adevrata sar
cin. Cu aceast sarcin se tncarc butucul dc
vi (i m 2), de aceea se vorbete tot mal m ult
do sarcina de lstari la butuc i ha (sau la
m.l.) in loc de ochi de Iarn. Comparativ cu
cea iniial care cuprinde i o parte de necu
noscut, cuprins in proporia de ochi nepornii
(viabili i mori), sarcina real se arat in n
tregime, etnd i funcia reglatoare pe butuc
devine mal eficace ; de aceea, atenia cultiva
torilor se deplaseaz acum de la cea Iniial
l i cea real.
Sarcina final. Sarcina real rmas nemodllicat de om sau de accidente, devine sarcin
/inald. De regul. Ins, sarcina real se mo*
dific de om, prin lucrri i operaii In verde
(plivit, copilit), mlcorlnd num rul de lstari,

121

de inflorescene i chiar do stru g uri; de aceea


sarcina /inald reprezint ultim ul num r de
lstari i de struguri rmai pe butuc, dup
lucrri i operaii in verde inclusiv accidente,
mai ales climatice. Modiilcarca sarcinii reale
se refer mai ales la soiurile dc vi pentru
struguri de mas i m ai puin la cele pentru
vin. In condiiile actuale, modificrile aduse
sarcinii reale trebuie reduse la m inim um po
sibil prin corecta stabilire i dimensionare a
celei iniiale, tinzind tot mal m ult spre con
topirea ultim ilor dou (sarcina ro:il cu CfJ
final).
Jin lre sarcini. Intre diferitele calegoii
dc sarcini exist, cum uor se consut. anumiW
relaii (legturi) de dependen reciproc l de
dom inan succesiv ; modul Sn care se produc
l puterea cil care se desfoar le jlu rllc de
pind de etapa pe care o reprezint fiecare ca
tegorie de sarcin in procesul de realizare a
produciei de struguri (sarcin final).
De mrimea i gradul de realizare a sarcinii
iniiale depinde in principal mrimea sarcinii

122

reale, Iar de aceasU | modul su dc realizare,


mrimea i calitatea sarcinii finale. I.a rlndul
su, sarcina Iniial depinde dc modul i con
diiile de realizare a sarcinii finale (formare
mai bun sau mai slab a ochilor de iarn pa
ralel cu maturarea strugurilor i a lemnului
etc.). Dac mrimea l modul de realizare a
sarcinii iniiale optime depind in mod necesar
de mrimea i modul de realizare a celor reala
i final, nseamn c determinarea i preci
zarea celei iniiale optime reprezint, p ling
un m ijloc eficace pentru reglarea. dup voie,
a proceselor de cretere i dc rodire la b u lu c
l un important factor pentru simpii/jcarc 3
tehnologici dc producie la via dc vie.
Factori modificatori. Categoriile dc sarcini se
stabilesc (mai ales cea iniial) i se realizeaz
in prezena i sub Influena mai multor factori,
intre care se num r omul, solul, condiiile dc
mediu, mrimea sarcinii din anul in curs etc.
O m ul (viticultorul) prin cunotinele sale i ex
periena doblndit determin i stabilete m
rimea sarcinii inifiale optime de ochi de Iarn
i fiyfdrtfffe repartizarea acesteia pe elementele

do producie i de formare pe butuc i tot el,


prin riscurile ce i Ie asum, o mrete sau o
micoreaz mal m ult decit trebuie; de aceea,
num ai el este responsabil de stabilirea corect
sau nu a sarcinii iniiale optime i prin ea tn
bun msur a celor real i final.
Solul de t~i (sau grupa de soiuri;, suport
prin atribuire, sardnl Iniiale, reale i finale
diferite ; solurile (ori grupe de soluri) mal vi
guroase, cu rezisten mal ridicat la ger, cu
num r mal mic de lstari fertili (fa de totalul
lor) pe butuc i cu struguri mai mici i mai
uori, suport sarcini iniiale mai mari i mai
mici, cele cu rezisten mai mic, num r mai
mare dc lstari fertili, struguri mal mari.
Condiiile de mediu, prin gradul de favorabilitate pe care l ofer. Influeneaz asupra vlgoarei. strii de sntate a ochilor de la m i
In general a m rim ii categoriilor de sarcini
(iniiale, real l final). In condiii prielnice
de mediu (Ierni moderate, umiditate potrivit,
soluri destul de fertile etc.), la aceleai soluri,
omul rezerv la tieri sarcina Iniial mai mic

i mai mare tn colt.* cu condiii nefavorabile


(lem l spre), deoarece o parte din ochii dc
la m aflai pe coarde pier din diferite cauze.
Mrimea sarcinii din anul in curs. $n prezena
celorlali factori, influeneaz putcrnic asupra
viitoarei sarcini iniiale. Dac din diferita
cauze (apreciere necorespunztoarc la tieri,
procent mal mare de ochi pornii sau nepornlt decit cel prevzut etc.), sarcina iniial
rezervat la tiere In anul n curs a fost mal
mare decit trebuie, In cel viitor v-i fl mal mic
pentru aceleai condiii de mediu, la aceleai
sarcini i cu aceiai tietori i invers, dac
a fost mai mic va trebui m rit.
Lupta viticultorilor cu factorii modificatori ai
sarcinii iniiale optime mbrac un caracter
permanent i sc deplaseaz de la aceasta, o
dat determinat i stabilit, succesiv la cea
real i de la aceasta ia cea final, cum per
manent rmine lupta prin precizarea acestora
pentru producii mari dc struguri, economice,
l de bun caii ta tc, cu meninerea formei bu
tucilor l a longevitii lor.

125

D E T ER M IN A R EA

M R IM II S A R C I N I I

A. Af fi r 1m <? s a r c i n i i i n i i a l e . Cit dc
tnarc trebuie s tic sarcina Iniial optim de
ochi de iarn i dup ce indici (sau criterii)
poate fi determinat, sint ntrebri crora Inc
nu li s-n dat un rspuns definitiv. Pentru
aflarea rspunsurilor cuvenite la ntrebrile
puse cultivatorul tre'.wie s stea de vorb cu
via dc vie, ntocmai cum face medicul cu
bolnavul nainte dc a sc pronuna asupra bolii
do cai-c acesta sufer.
A sta dc vorb" cu tvfu dc vie nseamn <
o examina cu atenia cuveniii >;i a constat',
pc accast baz, starea general a plantaiei
cu laturile s a le : vigoarea butucilor i unifor
mitatea acestora, creterile anuale i dim en
siunile lor, capacitatea de formare a lstari
lor dc pc lemn b rin. gradul do Imbtrtnire
i dc imbrcare cu lemn anu:il a braelor, co
toarelor i coardelor, starea de sntate a for
m aiunilor anuale, m ultianuale i in princi
pal a ochilor dc iarn, la care se adaug i

ali indici cunoscui *, inclusiv procentul de


goluri.
Flccare aspect examinat l reinut i toate m
preun .vorbesc (spun), prin manilestrllc lor
despre modul corect sau m;;i puin corect In
care au fost ncrcai butucii tn anul anterior,
mrimea sarcinii iniial {i a celor derivate)
atribuit la tiere. Inclusiv nivelul tehnologiei
aplicat. Numai pe aceast baz se poate sta
bili starea plantaiei ca i msurile ce trebuie
luate la determinarea sarcinii.
Indici pejilru aprecierea m rim ii sarcinii. Asi
gurarea unei producii mari de struguri In
anul In curs, a lem nului de rod pentru cel
viitor i a prelungirii perioadei de rodire de
plin. reprezint ntreitul scop urm rit prin
aplicarea tierilor de producie n via pe rod.
realizabil an de an i tn principal, prin sarcin
adecvat (potrivit) acestui scop i strii plan
taiei.
Felul eu-.n sint distribuii pe coai\1 m ugu
rii de rod, coclit lenii de fertilitate, indicii de
productivitate etc.

126
127

Toi indicii de apreciere a m rim ii sarcinii hU


numai o raloare com parai ii>, dc comparare
a celor constatai pe baz de examinare eu
i-ei considerai normali i acceptai ca repere*
in tiina i practica tierilor de fructificare
ic via pc rod.
Unii dintre indici se refer la mrimea pro
duciei de struguri din anul trecut, ia dimen
siunile realizate in acelai an de lstarii n
cretere devenii coarde anuale, alii la anu
mite valori ale rapoartelor dintre diferite ca
tegorii de coarde, dintre mrimea produciei
de struguri i lemnul czut la tiat etc.
Dei comparativ i deci relativ, valoarea
acestor indici este totui destul de conclu
dent pentru nevoile practicii, de aceea in
lipsa altora, mai precli, i utilizm pe ace
tia.
Mrimea produciei de struguri din anul tr
*u< servete intr-o anum it msur ca indice
de apreciere a m rim ii sarcinii iniiale din
anul trecut l de orientare pentru cea vii
toare.
128

Dac producia din anul trecut a fost prea


mare (prea bogat) spuneau marii specia
liti romni se las la tiere coarde mal
puine i mai scurte, iar dac a fost srac
se las mai multe i mai lungi *. Produciile
prea mari ori prea mici din anul trecut arat,
In anumite cazuri, c rolul reglator al tie
rilor (a sarcinii iniial*) tn relaiile dintre creterc i fructificare, nu a fost realizat cum tre
buie. Producia prea mare a fost determinat
dc sarcina iniial prea mare ; de aceea, cre
terile lstarilor devenii coarde, au rmas prea
mici, urmind ca in aceleai condiii la tiere,
sarcina iniial s fie micorat ; la rindul su
producia prea mic a fost determinat de
sarcina mic, nsoit de creteri puternice i
dimensiuni prea mari ale coardelor, dc aceca
la tiere sarcina iniial trebuie m rit com
parativ cu cea din anul trecut.
Valoarea orientativ a acestui indicator i
menine semnificaia num ai in aceleai con
diii (mediu, tehnologie, soi), la modificri ale
acestora se schimb ca i sensul su.
129

Diferite rapoarte, Inlrc coardele anuale, intre


producie i lemnul anual. Intre num rul to
tal de coarde si cel a! coardelor cu dimensiunri normale etc., servesc la stabilirea m ri
m ii sarcinii iniiale.
Ratwrtul intre num rul coardelor dc un an
(Ct) fi a cel'r de doi ani (C-J cind este echiunitur ( = l| arat c sarcina anterioar 9
U j
j
fost bine stabilit (cum spunea V. Hrczeanu
In 1912), iar dac este mal marc sau mai mic,
n ambele cazuri a fost nccorespunztoare;
mai mare n cazul In t ii| - '

)J c n l la t

iere

coarde) i

trebuie mrite

cu

1 2

mic In ccl de al doilea |

mal

< ijc in d trebuie

micorat cu 1 2 coarde.
Raportul Inlrc produefia (le struguri (P) ji
creterile anuale totale (!.)*, sau mai simplu,
/> producia de struguri, iar L greu
tatea lemnului anual.
130

Intre producie i greutatea lem nului anual


(I.), servesc prin valorile care le capt, drept
Indici pentru aprecierea m rim ii sarcinii ini
iale ; in cazul Intii (producie-crcterl anuale
totale) valorile 4 6 corespund unei sarcini
normale pentru solurile cu vigoare mijlocie,
merglnd pln la 8 pentru cele cu capacitate
mare de acumulare a zaharurilor tn boabe, iar
pentru cel de-al doilea in jur de 5 pentru so
lurile <U vigoare i producii m ijlocii i 8
pentru ccle cu vigoare i producii mari.
Raportul ntre num rul total dc coarde anuale
fi cele cu dim ensiuni normale | ^

variabil

intre 1 2, arat sarcina normal ; valoriU- mai


mari ca i cele mai mici indic sarcini anor
male, mai mici sau mul mari fa de puterea
butucului de vi. Dac valorile cuprinse in
tre I 2 arat i situaii pn-a variate n care
se afl butucul, cele In ju r do 1,5 par s in
dice sarcin practic normal.
Rapoartele dintre num rul de coarde normale
pornite din muguri dorminzl (C*) i num rul
de cepi necesari (C) sau dintre num rul de
131

coarde anuale crescute din cepi (C<) l nu


m rul necesar de verigi (F-) arat, de ade
menea, dac sarcina iniial a fost bine sau
nu stabilit anterior i modificarea in conse
cin a celei viitoare; in ambele cazuri

(-
IC .

si ! valoarea 1 (unu) arat sarcina iniial


Vn)
echilibrat, Iar cele mal mici ia u m al mari
sarcini nccorespunztoare, nsoite de m odifi
crile ce trebuie fcute asupra sarcinii v ii
toare.
Dimensiunile coardelor anuale (lungimea l
grosimea) servesc cu bune rezultate ca indici
de apreciere a m rim ii Garclnil iniiale.
Din ntreaga mulime de lungimi, care se Intilnesc la coardele anuale, m al potrivite pen
tru producie i pentru meninerea puterii bu
tucului de vi, s-au dovedit cele cuprinse In
tre 1,20 1,80 m, rar mal m ult sau m ai puin.
La fel, dintre grosimi, s-au artat mal co
respunztoare cele care msoar 7 12 m m 1b
diametru, rar m al m ult sau mai puin.
132

Unele date asupra relaiilor dintre grosimea


coardelor de rod i gradul de fertilitate a
mugurilor pe carc ii poart, slnt prezentate
in tabelul 1.
Tattiui
( U ljJ li latre jroclm ca coardelor

aiurile

I kmc&te

condile

Crwimra
coardelor

nu i r u l 4c ta rio m c ta e

OhwfTJIi

Rinllag JtAtiio 1 Bibfud oti|ri


5

10

49 53 47

&

J0

U 100 d

N u m lr cjf

inJIoretcpuj

54

e?

In m m

47

ochi

Se constat din tabel c grosimile de 8 m m


in diametru la Bbeasc neagr i 7 m m la
Ricsling Italian se arat drept cele mai fertilo, de aceea prin mrimea sarcinii iniiale
spre acestea trebuie s intim , rnd lungim ile
acestora nu cobonr sub 1,20 1,50 m.
N um rul aa de mare de indici utilizai la
aprecierea m rim ii sarcinii iniiale arat vft133

loarea lor relativ, aproxim ativi i de orien


tare, suficient ns pentru apreciere.
Dintre ceti indici cel mai comod i mai uor
de folosit la aprecierea m rim ii sarcinii in i
iale din anul trecut i la stabilirea celei pen
tru anul In curs II reprezint dimensiunile ls
tarilor devenii coarde anuale, lungimea l
grosimea acestora ; ele pot fi apreciate uor.
cu destul precizie l folosite, In consecin,
la aplicarea tierilor de fructificri* in via pe
rod.
Metoda V* de ochi (10, 20, 30%) din cel exis
teni pe butuc este mai incomod i deci mai
puin utilizabil.
B. C a l c u t u l s a r c i n i i . Mrimea sarcinii
iniiale din anul trecut, determinat (sau apre
ciat) cu ajutorul unora sau altora dintre in
dicii utilizai, este numai aproximativ i deci
orientativ pentru cea care se cere stabilit
i precizat ia tierea viei din anul In curs ;
de aceea, ultima trebuie calculat, spre a fi
cit mai apropiat de cea cuvenit. De cele mai
dese ori, indicii pentru determinarea m rim ii
sarcinii anterioare se refer la o sarcin ad-

134

misd convenional (ad hoc) sau rrcluai din


yriiclica curent ; acestea pot fi destul de bine
stabilite, dup cum pot fi i nsoite de erori,
mal ales prin suprancrcare, cum sc Inttmpl deseori In practic. De aceea, verificarea
acestora prin calcul sau chiar calculul lor por
nind de la producia de struguri planificat
pe o anum it suprafa devin necesare.
I.a calculul sarcinii iniiale se folosesc ternenl bine cunoscui (producia propus a se
ibine, num rul de butuci la ha, num rul sau
procentul do goluri) i alii necunoscui, sau
care rrebuie deferminafi (procentul de ochi
nepornii, mori l viabili, rmai in stare la
tent, coeficienii de fertilitate, indicii de pro
ductivitate etc.) ; de aceea, nepotrivirea din
tre sarcina prevzut (preluat din practic)
i cea rezultat din calcul revine num ai ter
menilor (datelorf necunoscui, care In orice
condiii se cer totdeauna determinai ctt mal
corect la faa locului.
Dintre cele dou moduri de lucru, preluarea
Sarcinilor din practic, aa cum se Sntfmpl,
l verificarea prin calcul a acestora ori cal
135

cularea lor, procedeul u ltim esle singurul re


comandabil.
Procedee de calcul. Sarcina iniflaW de ochi
dc trn se calculeaz In flecare an cu puin
tim p nainte de nceperea tierii de fructtficarc, fie ea de sfirlt de iam-Inceput de pri
mvar (februarle-martle) sau de primvar.
Calculul sarcinii se face la unitatea de su
prafa (ha i m*) i la butuc (planta de vi
do vie) folosind pentru uurin anumite me
tode.
Cea mal simpl metod (procedeu) de calcul
a sarcinii Iniiale de ochi de iarn la unita
tea dc suprafa const n a mpri producia
de struguri planificat la indicele dc produc
tivitate*, a soiului (sau a grupelor de soiuri)
cruia 1 se stabilete (ori se verific) sarcina.
Exprimat in formul rezult c :
s' -

* Indicele de productivitate este produsul din


tre coeficientul de fertilitate relativ i greu
tatea m ijlocie (medie) a unul strugure.
136

In care :

Si este sarcina Iniial ;


P producia
kg/ha ;
fp = C/r x g.

tn

de

struguri

care:

CfT

planificat,

coeficientul

de fertilitate , iar g greutatea


unui strugure din acdal soi.
E x e m p lu : s se calculeze
unui sol la care :

tn

sarcina

medie

iniial

C/r

1.2; g 100, Iar P = 12 000 kg.


nlocuind termenii din formul ou valorile lor
rezult c :
12 000

-------- = 100 000 ochi de iarn, clnd


1,2 x 0,100
la num itor se folosete indicele de producti
vitate, calculul devine i mai s im p lu :

St =

* Coeficientul de fertilitate relativ (raportul


fntre num rul inflorescenelor de pe butuc m
prit la totalul lstarilor de pe acelai butuc),
trebuie calculat pe cel puin 100 de butuci,
mijlocii ca stare de vigoare, iar greutatea me
dic a unul strugure pe cel puin 1 000 stru
guri ; altfel datele obinute sint cu totul apro
ximative.
137

Si

100 000 chl

dc iarn/ha

0.120

sau 10 ochi/m*
Datele obinute din calcul corespund sau nT
tu sarcinile Intllnitc in practica viticol din
podgoria sau ccntrul viticol respectiv, fclndu-so, dup caz, corecturile cuvenite.
In caz c timpul nu a permis inefi stabilirea
coeficienilor de fertiliti* l nici a greutii
mijlocii a unul strugure, 1 soiurile din pod
gorie, se pot folosi provizoriu cel cunoscui.
Sarcina iniial calculat dup metoda in d i
cat se refer numai la razurile plantaiilor
dc vii din zonele neprotejate peste iarn In
care ochii dc Iarn nu au suferit nici un fel
de pierderi fa dc totalul lor |>e butuc sau
la cele care pierderile nu depesc 10 15'/.
Corectarea sarcinii. In condiiile noastre de
mediu sarcina Iniial nu rm ine cum a re
ieit din calcul, ci obinuit sc corecteaz mai
dos prin coni|M*nsare i mal rar prin mrire
sau micorare.
Compensarea sarcinii. Do cele mal multe ori
Jn plantaiile din zonele protejate l ngprote138

jatc peste Iarn i in general pretutindeni


unde, din diferite cauze (ger, asfixie, putre
zire etc\(, o parte din ochii de iarn pier,
sarcina iniial se micoreaz ; de aceea pen
tru a o restabili (readuce la cca ieit din
calcul) se compenseaz {completeaz) prin
adaus de ochi sntoi in locul celor pierii.
Pentru a se putea face compensarea trebuie
determinat proporia de ochi pierii. In /# *
si folosit apoi in calculul de compensare ;
operaia se face cu ajutorul unor formule sa>i
a regulii de trei simple, ambele procedee con
duc la acelai rezultat.
Pentru a determina / de ochi mori se re
colteaz coarde de rod de pe 1 5V* din bu
tuci aflai Intr-o parcel sau tarla, de gro
sime medie, aa fel incit s reprezinte m ij
locia strii butucilor i a formelor de relief,
vlrstei plantaiei, care etichetate se fragmen
teaz in butai de cite un ochi, cu ntreg internodul de sub ochi i se pun. In anumite
condiii la nmugurit, sau se secioneaz lon
gitudinal fiecare ochi i se apreciaz dup
culoare starea lor de sntate ; culoare verde
nseamn ochi sntoi, iar marou ochi mori.
139

E x e m p lu : tntr-o plantaie de vio, producia


planificat este de 12 000 kg struguri/ha, sar
cina iniial de 80 000 ochl/ha, indicele de pro
ductivitate 0,150 kg a solurilor cultivate ia
procentul de oclii pierii 30V&; se ntreab care
va fl sarcina compensat ? Pentru calculul
sarcinii compensate (corectate) cu 30V se fo
losete formula :

100
Ip (100 p)

In care :
,
Sc este sarcina compensat (corectat);
P producia planificat (12 000 kg stru
guri/ha) ;
Ip indicele de productivitate (0,150 k g );
p procentul de ochi pierii (30*/t).
nlocuind tn formul termenii prin date, re
zult :
_
100 X 12 000
.
,, . .
,,
,
S, --------- sa 114 28a ochi de iarn buni
0.150 (100 30)
l pierii sc afl 80 000 ochi sntoi, cum tre
buia s fie.
UO

La acelai rezultat se ajunge i cu regula de


trei simple *, n care caz se Judec a stfel:
Dac in 100 de ochi buni l ri (pierii) se
afl 70 ochi sntoi ?
In cli (X) . . . .
se vor afla 80 000
X = 80000 X 100 : 70; de unde X = 114285
ochi de larn/ha, din care 80 000 sint sntoi
(Si sarcina iniial) iar 34 285 sint pierii
(mori) nepom ifi, mpreun alctuind sarcina
compensat (St ) cutat.
Sarcinile iniiale l compensate la butuc sau
m 2 se afl prin mprirea celor cuvenite la
ha, la num rul butucilor existeni In planta
ie (determinai nainte de tiere) sau la nu
m rul metrilor ptrai din ha (80 000 : 4 000
butuci = 20 ochi/butuc sau 80 000 :1 0 000 =
8/m2).
In loc de calcul, compensarea se poate stabili
i cu ajutorul datelor din tabele anume n
tocmite.
* ea nu conduce la erori, cum s-a afirmat, dac
este folosit corect.

141

TqMuIZ
R elaii - sarlin A o r x iili, pi>cri*l
% ochi
inoi|i

u c io a oojm al U ia t

15 [ 2 0
16

10

aebi id o ijI >i sarcina C i> m ^n iat4

22

28 |

28

33

35 |
39

1?

33

311

19

25

32

44

40

46

30

2*

33
36

55
tio
65
70
75
bO

142

Xi
35
40

40
44
50
57

50

66

60

fcti

75

100

55
6'2
21
J
100
135

66

KO

5)4

100

10S

111

100

105

112

117

100

95

#5

94

100

105

J 12

19

125

645

F6

93

100

12*

113

120

126

133

7B

03

100

107

IN

121

130

116

145

34

92

100

187

115

123

130

138

146

153

&*

HttJ

I0

117

125

125

134

141

150

158

166

Km

118

127

136

145

IM

16 1

72

K2

90

172

181

70

HO

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1*0

190

200

77

I0U

111

122

133

144

155

166

177

1)

200

211

222

137

l e0

162

175

187

200

212

2*5

235

250

225

24J

257

273

285

75

87

|00

112

125

114

142

157

171

85

100

1H5

200

214

21M)

iOO

71

50

55
60

12

40

100

45

7fi

76

81

*0

84

5fl

72

70

40

73

75

50

67

64

69

67

4ti

42

61

6)

76

S8

65

72

.31

58

69

.14

Sutuc la I4<r

55

52

6*

2.1

30

56

61

25

5u

57

40

36

*3

50

50

.15

27

45

4.4

53

45

15

20

47

20

20

41

35

25

40

116

133

150

166

1*0

216

2X1

250

L>66

2ti.1

300

316

333

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

ySO

275

300

325

350

375

42>

4S0

475

500

120

140

160

160

150

135

200

225

..

44JO

Wflrirca sau micorarea sarcinii irtifiale. In


a Tar de compensare, adaos de ochi sntoi
Jn locul celor pierii, sc aplic, e drept mal
tar i alte corecturi ale sarcinii Iniiale, mrlnd-o sau micorfnd-o, In funcie dc starea tn
care sc ari plantaia de vie.
CorecUiroa sarcinii iniiale pc calea m ririi
(am plificrii) .-.ale, sc fflce ori dc clic ori con
diiile de fertilitate ale solului se m bunt
esc (fertilizare', irigare etc.), In anii normali.
In acest coz, fa de cea obinuit, sarcina
iniial de ochi de iarn se mrete cu 20
30*/*. rar mal m ult, in loc de 80 000 sau
100 000 ochi rit era In condiii normale, se
mrete de la 96 009, la 104 000, dup caz.
Corectarea aceleiai sarcini se poate face l
prin mlejorare (reducie), in toate cazurile In
care pierderile de ochi de iarn depesc 80Vi
fa de totalul lor i privcsc mal ales ochii
dinspre m ijloc i vlrfurile coardelor de rod.
n aceast situaie sarcina iniiala se reduce
cu 4050Vi i chiar mal m u l t ; de aceea. In
loc dc 80 000 sau 100 000 dc ochi de iarn d

144

putea fi, sc micoreaz (reduce) la 48 000


fiO 000 sau la 40 000 50 000, dup caz.
Calculul corectrii sarcinii iniiale, se poate
face prin aceleai procodeo l a n u m e : prin
formule sau regula de trei simple.
De obicei se folosete ultim a formul, creia
i sc adaug la num rtor In /o mrirea sau
micorarea ( c) In care caz noua formul
d e v in e :
S i ( l 0 0 e)
*^c ------- -100 - p
!n care : literele au acelai neles:
Sc este sarcina corectat ;
St sarcina Iniial ;
p procentul de ochi p ie r ii;
c mrirea sau micorarea, In /* a sarcinii
in iia le ; semnele + sau arat adaos sau
scdere.
Cu ajutorul acestei formule se calculeaz din
tr-o dat toate modificrile cuvenite (com
pensare i m rire ori micorare) incit se ob
ine dintr-un singur calcul sarcina corectat.
145

Exemplu.: s sc calculeze surei na corectat l i


o plan ta tio de vie aflat pc rod la care: sar
cina Iniial este de 100 000. iar proporia de
ochi mori 20V*. tiind c n urma m bunt
irii condiiilor de mediu, sarcina Iniial
poate fi m rit cu 30*/.
nlocuind In formul termenii cu datele cu
noscute rezult :
c. _
100 000(100 4 30)
_ 16250Q ochi de
**
100 - 20
lam .
.
,
Dac in loc dc mrirea sarcinii Iniiale, ar n
fost micorarea cl tot cu 30*/o, sarcina corcc
lat ar fl devenit:
C _
100 ^! 11 2P ~ A I a 87 500 ochi de Iarn.
*
100 - 20
Acelai rezultat se obine i prin regula de
trei simple, avlnd grij. mal ntl*. s se m
reasc sau s se micoreze sarcina Iniial :
In cazul ln lll se mrete sarcina Iniial
cu 30*/Ol devenind 130 000 ochi de Iarn In loc
de

40 000 cit era n e m u rit ; aPcl

a stfe l:

MG

50 Juc,e

tn 100 de ochi
ochi buni (sntoi)
In cli X ochi
dc ochi buni ?
..
iOO.t 30.000
A ---------- rs

buni l ri se afl 80 d*1


;
buni i ri se a f li 130 000
162 500 ochi de lam

I.n fel i tn ccl de al doilea c a z ;

100.70.000
_
A
-----
- sc 87 300 ochi de Iarn
100

20

ltezull astfel c cei Interesai pot calcula,


cu ajutorul formulelor sau al regulii de trei
simple, sarcinile iniiale i cele corectate, dac
au determinai coreei procentul de ochi pierii
(mori) l m ririle sau micorrile ce se cer
aplicate, dup care sarcinile de ochi de Iarn
la ha se tmpart la num rul butucilor din
plantaie, oblntndu-se sarcina medie/butuc.
.Sarcinile do ochi de iarn. Experiena practic
doblndit de viticultori a condus cu timput
la stabilirea i utilizarea anumitor sarcini la
tierile de producie din diferite podgorii ale
rii. De regul, aceste sarcini (iniiale) de
ochi dc iarn slnt mai mari decit cele rezul147

00

T aM *I 9
uckmlk m rttl la h* Io prlnclpilde podPII l l i e
PodgrlJ i c a l i f *itleek
m

ii

O
l>
b
I*

ISO 000

19

*
A
O
O
300 000

30

* *

3 o

3b *X
180 000

18

7-
^ fl
x

160000 230 000

16

22

Ci
</
130 000

19

li

130 000

13

t
a
a
H

i
JS
o

100 ooo Varia13

fltnl
mai
m il

Ttlulml *
Afimra lu c la ii dc ochi ( n i llit lr i ) f t kntuc to cU cr l i l Hi<ole

late din Calcul i mal ales fa de cele rolosite In alte ri viticole (tabelele 3, 4). M ri
mea sarcinilor pln la dublu, fa dc cele din
alte ri, sc explic, In bun msur, prin
condiiile mai aspre din Iarn, clnd o parte
important din ochii de iarn pier, la care se
adaug l tendina, adesea nejustificat, de
suprancrcare a butucilor, socotind c prin
sicust procedeu sc pot obine producii mal
mari de struguri.
De fapt nu prin sarcini supradimensionate
(prea mari) se obin producii mari de stru
guri cu meninerea vigorii butucilor, ci prin
cele optime, In prezena celorlali factori ne
cesari.

R E P A R T IZ A R E A S A R C IN II
In afar dc determinarea m rim ii prin calcul
a sarcinii iniiale optime, repartizarea acesteia
pe elementele de producie i pe cele de for
mare la butuc Influeneaz deosebit de pu
ternic fenomenele de cretere l Cele de fruc-

tilicare (rodire) la via de vie. IX* ceea, m


rimea sarcinii mpreun cu reparllz.irea aces
teia pe butuc devin hotrltoare pentru soarta
produciei de struguri, meninerea formei de
cretere, vigoarea plantaiei i durabilitate
sa.
Sarcina cuvenit pe butuc,
dic l servete ca element
se modifica la flecare butuc
goarea acestuia i nivelul
n plantaie.

reprezint o me
de orientare; ea
n funcie de v i
agrotehnic folosit

Repartizarea sarcinii iniiale optim


la butuc pc elemente de producie i
mare se poate faec in dou moduri i
pe coarde mal multe i mal scurlc
mai puine .i mat lungi.

cuvenit
de for
anum e:
sau pe

Care dintre aceste moduri de repartizare este


mai bun i mal avantajos din punct de ve
dere economie, slnt ntrebri care nc nu au
prim it un r.'spujts unic i niri definitiv ; de
aceea, cunoaterea factorilor care pot deter
mina un mod de repartizare naintea altuia,
prezint mare Interes tiinific i practic.
IjI

150

A . C r i t e r i i f o l o s i t e Ia r e p a r t i z a r e a
s a r c i n i i p e b u t u c . Din complexul de
criterii care stau la baza alegerii l folosirii
unui mod de repartizare a sarcinii naintea
altuia se num r :
I.egea de distribuire a ochilor fertili pe coard,
arat care mod de repartizare a sarcinii in i
iale optim este mal indicat *. Se tie in ge
neral c ochii 1 2 de la baza coardei **, clnd
pornesc, dau natere de regul la lstari infertlli sau cu fertilitate sczut (slab), iar
4 9 l chiar 6 12 dau lstari CU fertilitatea
cea mal mare. Rezult astfel c ochii cei mal
fertili se afl In condiiile noastre dc mediu
pe poriunile inferioar i mijlocie de pe
coarda anual. n aceast situaie i la so
lurile respective, repartizarea sarcinii iniiale
optime pe butuc se face mai cu folos pe coarde

mai multe l mai scurte, dect pe mal puine


l mai lungi.
Pozifia ochilor i greutatea strugurilor Indic
in bun msur modul de repartizare a sar
cinii Iniiale optime pc elemente dc producie
i de formare la butuc. Legtura intre po
ziia ochilor pe coarda de rod i greutatea
strugurilor pe lstarii provenii din acetia,
este redat in tabelul 5.
TmMul 5
R< la|ia la t r r g rc u la lra C ru g u rilo r l p o liia
Crupe dc

152

ochi dc la r n i

S o lu rile

K ie t J in f iia lia a

M uscal 11am burg

Excepie face solul Cardinal la care i ls


tarii pornii din ochii 1 2 poart inflores
cene, sint destul de fertili.
Acesta ar fi criteriul tiinific de repartizare
a sarcinii iar nu de stabilire a ei.

o c h ilo r pc coarda

O k s r r* a |il
i - i

4 -6

7 -H

10 -1 2

60

100

120

110

100

100

2-10

130

G ra m a

G ra m e

Se constat din tabel c strugurii cel mal


mici (i mai uori) se afl pe lstarii pornii
din ochii l 3 dinspre baza coardei de rod, iar
153

>J frhiliJalf* ochllm fr rurd

1h4cc irpiillum sammi U


R tp a fliz a t t
c o a fd c

!* o j | U

|*

Ttblul g

o r b ilo r

to a rte

O b 'r i V a j l J

10

7 ochi

14

17

17

17

21

10 t x h i

10

10

10

12

18 u c h i

14

a a u iU

12

13

14

>

1 *

18

K r p a itiv a rc a
m o d ific A

1H a l c a p c r c t f t d l

coi mai mari (i mai grei) pe lstarii provcnili


clin ochii 4 12 (m.iximum 79), dup care
greutatea ncepe s scad. Kczult i dup
arest (actor c repartizarea pc elemente mai
multe i mai si-urlc este, dc asemenea, mai
avantajoas dect invers.
Soiul (sau prujxi dc soiuri), prin poziia pc
coard a prim ilor ochi fertili, arat care mod
de repartizare osU* mai potrivit. La unele so
luri poart rod lstarii 13 de la baz (ex.
Cardinal), la altele cel mai dinspre mijloc ;
la primele repartizarea s>e face j>e clemente

<1

Totalul 7
R < b lia

In lrr r r i r l i u r r a

Xit. Umfari
L> ha

CU>b*U
Uill

u r r lu l l i r t^-hi }i f io J u r ( li i r i l i a a f l

60 ^
3cofdi^ a
7 ccliJ 1
crp a J
<*hi
21400
io*x>

ochi

pe bol ic

5 ruir^r a 3 roafdr
1 *hi J ia (XbJ 3
ctp1 i
crpl a 2
ikChi

<whl

dQDUO

21BOU

11fcuO

11900

OtKrtTAfll

Struj ari
da tua^l

154
ISS

mal scurte i mal multe iar la ultimele pe mai


puine i mal lungi.
Repartizarea sarcinii iniiale de ochi de iam S
pe butuc nu modific numai */s de ochi por
nii, ci i procentul de lstari fertili, pe acea
poriune a coardei de rod care intereseaz prac
tica (tabelul 7).
Se constat din tabel c repartizarea acele
iai sarcini pe elemente mal multe i mai
scurte (cordie de 7 ochi) este mai avanta
joas dect pe mai puine i mai lungi (coarde
de 18 ochi).
Potenialul generativ al ochilor pe lungimea
lstarului, devenit coard i modul de reparti
zare a sarcinii iniiale reprezint cele dou
plrghii deosebit de eficace cu ajutorul crora
omul (viticultorul) poate modifica frecvena
m axim a ochilor fertili pe lungimea coardei,
conform cu interesele economiei produciei de
struguri. Se constat din tabel c repartizarea
sarcinii pe elemente mal scurte i mai multe
(cordie de 7 ochi) valorific la m axim um po
tena generativ a ochilor dinspre baza coarde
lor de rod (27) l li mrete cota procen156

m
E
1
o
ia
a *5
&
z. I
o

1
i

1S
-

M
rS-s
1
00 n

e*

M
O
I
m
V) 0 n

S
ii

g r
O

m
Z
I
tk

m
1

io

i
m jta
! ?
%

X *

167

tual.1 de manifestare pfi aceast poriune. Pe


c-lcmente mai lungi i mai puine (ochi 9 12)
sc valorifica aceeai poten lr ins a-i spori
i nivelul procentual dc manifestare.
Producfia obinut ca factor de alegere a celui
mal bun mod de repartizare a sarcinii iniiale
de ochi de iarn pe butuc are un rol hotr
tor. Rezultatul cercetrilor ntreprinse asupra
relaiilor existente (i posibile) intre modul de
repartizare a aceleiai sarcini pe butuc i pro
ducia de struguri obinut, inclusiv calitatea
acesteia, este redat In tabelul 8.
Se constat din tabel c dintre cele trei mo
duri de repartizare a sarcinii pe butuc, cel p?
coarde de 10 ochi este cel mai avantajos.
Simplificarea tehnologiei aplicat in via pe rod
oblig, in etapa actual, tot mai m ult la re
partizarea pe butuc a sarcinii de ochi de iarn,
pe clemente mai scurte l mai multe, pe cor
die (l cepl de nlocuire) de 4 7 ochi de
iarn, tn loc de mai puine i mai lungi (coarde
dc 10 14 ochi), scutind astfel i cercuitul. O
astfel de repartizare se practic mai ales In
cultura neprotejat peste Iarn, condus pe tul*

pini nalte sau scmltulplnl


zontale uni i bilaterale.

cordoane ori

Pentru a preveni degarnir.irea prin nepomirea


ochilor de iarn de pe poriunile cordoanelor,
s-a trecut de la repartizarea sarcinii pe cor
die la cea pe cepi de 1 2 ochi de iarn sau
chiar unghiulari i tn extremis prin suprima
rea coardelor de rod la inel (unde exist n
grmdire de muguri practic lateni). Dei
avantajos pentru mecanizarea tierii In ,uscat, acest mod de repartizare asigur produc
ii mal mici dect rel pe cordie sau chiar pe
coarde m ijlocii (8 10 o c h i); de aceea, numai
economia produciei poate hotr a?upra lui.

T E H N IC A A PLIC& RII T IE R IL O R
D E P R O D U C IE
Pentru a se putea aplica tierea de fructificare
cum trebuie i a preveni unele greeli posi
bile. Prima i cea mai frecvent greeal f
cut la tierile de producie, este suprancr
carea butucilor, urmat 12 ani de producii
159

15

mari, creteri slabe ale lstarilor, rezistent


micorat la ger, pielrea butucilor etc. A doua
greeal const in reinerea pe butuc a unor
coarde prea groase (12 14 mm ) sau prea sub
iri (sub 7 mm) i unele ca i altele sint ne
corespunztoare pentru producie n condiiile
noastre de mediu. In timpul desfurrii lu
crrii, se face mai nti un examen asupra for
maiunilor anuale i m ultianualc aflate pe b u
tuc, a modului de aezare a lor in coroan, a
necesarului de verigi de rod In cazul sistemu
lui de tiere m ixt etc. Paralel cu examinarea,
sc compar caracteristicile formaiunilor anuale
cu indicii la care acestea trebuie s rspund,
mai ales ceie ce vor vor rmtne ;je butuc dup
tiere, se precizeaz cele de prisos care se eli
m in fcind astfel lumin*1, spre a putea ob
serva mai bine formaiunile care trebuie s
rmn.
Se aleg verigile de rod la sistemul de tiere
m ixt ca num r i poziie pe butuc, cepii de
nlocuire, cel de rod la sistemul de tiere
scurt, cepii de rezerv i cei dc siguran la
butucii din zona semiprotejat, precum i 1-2

>60

formaiuni in plus pentru a mri posibilita


tea de alegere a celor mai corespunztoare,
restul sc suprim. Dup alegere coardele de
rod i cele din lemn btrin pentru cepi *e
scurteaz la num rul de ochi stabilit ante
rior, obinndu-se astfel elementele de pro
ducie i cele de formare pentru anul viitor,
se desvirete apoi toaleta fiecrui butuc.
Hcguli de care se (ine seama Io tiere. Via
de vie i vindec (cicatrizeaz) greu rnile
provocate prin tieri, i;ir n dese cazuri rmtn
nevindecate, de aceea orice tietur trebuie
fcut perpendicular pe lungimea formaiunii
lemnoase care se suprim, cind rana deschis
are suprafaa cea mai mic. Tieturile tre
buie fcute numai pe o singur parte a lem
nului m ultlanual (sau a punilor de rod) spre
a stLnjeni cit mai puin circulaia substanelor
hrnitoare.
Dei sistemul dc tiere scurt se arat avan
tajos fa de celelalte, rmine fns dezavan
tajos ca producie, in aceleai condiii lstarii
provenii din ochi unghiulari i din prim ii
1 2 sau chiar 23 (ochi de iarn) socotii dc
161

In baz, poart inflorescene i struguri mal


mici l mal uori dect cel pornii din ochii
situai mai sus pe coarda de rod, de aceea nu
pare de perspectiv pentru solurile de mare
productivitate i mal ales pentru nevoia ob
inerii unor producii mari (l foarte mari)
cum se solicit tn etapa actual chiar in gr
dina de ling casti.

U N E L T E F O L O S IT E LA T IE R E
Tn afar dc cunotinele strict necesare, tie
rea aplicat viei dc vie cultivat fiind tn fond
o operaie de chirurgie vegetal- Implic i
asigurarea cu unelte adecvate, potrivite pen
tru executarea corect a ei.
Dei tn ultim ul timp se inventeaz i se fa
bric pe ling cele clasice arhicunoscute al
tele noi mal perfecionate cu ntrebuinri
* Este vorba de foarfecele pneumatic pentru
tiat brae sau chiar de unele maini pentru
mecanizarea tierii etc.
162

mai ales n fermele viticole, n plantaiflc de


vii din grdina dc ling cas ca i pe loturile
personale rm in ca indicate, in etapa actual,
tot uneltele clasice \ tn rlndul crora sc n u
m r : foarfecele de vie, ferstraiele, foarfeca
de buturugi, cosorul i cuitul.
Foarfecele de i'ie este unealta indispensabil
pentru tierna viei de vie, de toate vSrstele
(tinere, mature, btrtne). Ele sint de mai multe
tipuri, modele (fig. 2), dar i de caliti d i
ferite. Indiferent de model o foarfec bun
trebuie s funcioneze bine, lamele s alunece
uor i strtns unele pe altele, cuitele s tale
foarte bine, s i aib arc bun i s so menin
nchis dup ntrebuinare. Gradul de apro
piere a cuitelor foarfecel i cel de taiere a
lamei tietoare se verific i se apreciaz dup
cum tale sau nu o foi subire de hirtie (ca
* In ultim ul timp, s-au profilat anum ite u n i
ti pentru fabricarea uneltelor clasice, nece
sare gospodriilor personale ; acestea se gsesc
la magazinele de specialitate ale comerului
de stat.
163

Foarfece
original

Pig. 2

c
Unelte folosit* la tMcre

cea de igar). Lama tietoare poate face sau


nu corp comun cu braul corespunztor ei,
mal practice slnt foarfecele de vie (pentru
tiat vie) cu lama detaabil, care la nevoie
sc poate nlocui fr a schimba foarfecele in
caz de uzura sa. Piesa activ estu lama tie
toare de aceea trebuie s<l fie bine ascuit
i rezlblentA, confecionat din oel de b u n i
calitate.
Fersiraiele, de construcie l modele diferite
se folosesc la tierea altor poriuni de pe
planta dc vi (cioturi mal groasa, brae sau
cotoare etc.) decit cele tiate cu foarfeca de
vie.
Ele slnt (aa trebuie) construite din plnz de
oel mal groasfi, rigide, nguste i cu dinatura orientat spre miner, adic dinainte n a
poi, clnd tietura se execut num ai prin tra
gere nu l prin mpingerea sa. Calitatea unul
bun ferstru de vie depinde de cea a m a
terialului din care-i fcut (ptnz bine sau nu
oelit). iar pentru acelai material de m
rimea dinilor l de gradul de deschidere a
lor (ceaprzull), care uureaz execuia t165

ieturli i alunecarea
rstrului.

lesnicioas a ptnzcl

fe-

Foarfecele dc buturugi, asemntor ru cel dc


vie cu deosebirea c are braele mal lungi >i
nu are arc i mecanism de nchidere. Avlnd
braele m ult mal lungi foarfec dc buturugi
se utilizeaz la tierea acelorai pri de pe
planta de vit ca i fcrestralele de v ie ; de
aceea le poate nlocui cu succes, nefilnd nea
prat necesare ambele unelte In aceeai gos
podrie. Funcionalitatea i calitile foarfe
celui de buturugi sint (trebuie s fie) aceleai
cii pentru foarfeca de vip, de aceea nu le mai
am intim aici.
Cosorul (pentru vie) este unealta arhicunoscut
poporului romn l mai ales cultivatorilor de
vl de vie. Rste un fel de cuit cu lama adusa
tn form de secera ; funcia sa In tierea viei
a preluat-o cu succes foarfeca de vie, de aceea
se folosete azi mai puin ca In trecut la
accasta lucrare. Singur sau mpreun cu cu
itul se utilizeaz la netezirea rnilor mai
mari, rmase de pe urma ferstrulul.
166

Cuitul, spre deosebire de cosor, este folosii


pentru netezirea rnilor mal mari. Are ascu
iul pc partea convex (bombat) a lamei,
uurtnd folosirea sa la netezirea oricrei rni
proaspete de pe planta de vi. Calitile la
mei tietoare sint la fel cu cele ale acelciai
lame de la foarfeca de vio.
/nprijfrra i pregtirea uneltelor dc (iat rto.
Starea uneltelor dlntr-o gospodrie reflect
Brija pc care o manifest gospodarul fa de
acestca ; de aceea s a l format zicala : fa:
uneltelor o arat pc cea a gospodarului* aa
Incit nu reinem atenia asupra acestei pro
bleme, cu sublinierea de a fi meninute cu
rate, ferite de umezeal l rugin.
Pregtirea uneltelor, nainte de tierea viei,
este o preocupare bine cunoscut tuturor gos
podarilor i tieto rilor; de aceea ar trebui
poate, s nu atragem atenia asupra el, totui
o ream intim ctt de sumar :
Toate uneltele folosite la tierea vitei de
vie trebuie examinate atent l verificat sta
rea tn care se afl i cea de funcionalitate,
luind din tim p i msurile cuvenite.
167

Se revizuiesc piesele active (de la unelte),


se ascut bine i atent, se vcrlfic arcurile i
se ung peste toi unde este nevoie (mbinri,
uruburi, arcuri etc.).
Cu unelte bune i bine pregtite, tierea vi
elor din grdina de ltng cas se face uor

FORME DE C O N D U C ER E,
T E H N O L O G IA O BIN ERII LOR

i bine.
Nevoia de a dirija fenomenele de cretcre l
de rodire la via din cultur, prin tieri i
alte mijloace, a rezultat din Imposibilitate.!
plantei de a-i menine portul ridicat, din
mbuntirea aerisirii Interiorului coroanei l
a Ilum inrii acesteia ca i din cerina de a
obine producii mari dc struguri relativ sta
bile i de calitate corespunztoare produsului
propus a sc obine.

FORMELE DE CO N D U CERE
In cadrul aceluiai sistem de tiere, lung sau
mixt, se du coroanei o anumit form, re
zultat din modul cum se orienteaz i se
169

conduc in spaiu formaiunile lemnoase multianualc i anuale existente pe butuc i sc


leag pc mijlocul dc susinere.
Forma dat butucilor nu depinde dc prezena
sau absena tulpinii, ci de modul cum sc
orienteaz l sc conduc n spaiu formaiu
nile anuale i multianuale existente pe butuc
i cum se leag pe mijloaccle dc susinere.
In componena formei dc conducere intr for
maiuni lemnoase m ultianuale (brae, cor
doane, cotoare) i anuale. Primele iau parte
la forma dat butucului In lim ita dimensiu
nilor pe care le au i a orientrii in spaiu ;
lipsa acestora sau micorarea la lungimi mai
mici i foarte mici, dau butucilor forma de
cap mai mare sau mai mic, purtat sau nu
pe tulpini de inlim l diferite.
Prezena pe butuc a formaiunilor multianuale

de lungimi relativ mari (tiC 00 sau 100 120


cm ori mai mult) i orientarea acestora tn
spaiu, im prim butucilor forma primar (cor
don orizontal, vertical sau dc \asp umbrel,
verand etc.),

Caracterul general al formei este astfel dat


de formaiunile multianuale. care prin numr,
lungim i i orientare in spaiu, desuneaz forma
cea mai general a scheletului coroanei butu
cului sau chiar a acestuia ntreg. Clnd spunem
cordon orizontal, nu indicm i felul acestuia
(Cazennave, Sylvoz etc.), pentru c precizarea
(Individualizarea) formei nu o pot da forma
iunile multianuale, ci cele anuale.
Formaiunile anuale prin lungime i orientare
tn spaiu ntregesc i individualizeaz forma
primar, conturat de cele multianuale. For
maiunilor anuale rmase pe butuc dup tiere
dindu-li-se diferite orientri n spaiu, con
firm rolul lor In definirea formelor de co
roan, altfel nici nu se poate explica exis
tena, In practic, a diferitelor tipuri dc cor
doane (Sylvoz, Cazennave, Royat sim plu sau
mixt etc.).
La ntregirea sau chiar la modificarea formei
primare, dat coroanei prin formaiunile m ul
tianuale i anuale, contribuie in bun msur.
In perioada de vegetaie i lstarii. Acetia,
prin modul cum sint dirijai i legai sau nu.

170
171

pe mijloacele de susinere, modific forma ge


neral din cum era sau cum putea fi, in una
asemntoare trunchiului dc con rsturnat sau
nu, vasului deschis etc., rezultind una din di
feritele forme modificate, ntllnite curent In
plantaiile de vil.
P A R T IC U L A R IT IL E FO RM ELO R
DE C O N D U C E R E
Formele de conducere, cunoscute i folosite In
viticultur, includ anumite particulariti pro
prii a cror cunoatere ar.'it unitatea aces
tora.
Indiferent de diversitatea lor, tcate formele
de conducere a vegetaiei i produciei la vl*
de vie din cultur, sint creaii artificiale ale
maselor de viticultori sau de unii specialiti
consacrai. l unii l alii au observat c unele
forme s-au dovedit mal potrivite pentru con
ducerea viel de vie fa de altele, pe acestea
le-au m buntit mereu a]unglndu-se cu tim
pul la formele actuale, net deosebite de ce'e
din natur.

172

Spre deosebire de formele libere i rsfirat;


intllnlte la via slbatic i la cea susinut
pe arbori, Ia cea cultivat ele unt de regulii
cplatizcte ; acestea s-au dovedit mal indicate
pentru cultura economic a viei de vie, de
aceea pe acestea le-nu preluat i rtplndlt In
prictica viticol.
Oricum s-ar prezenta, toate formele de con
ducere existente In viticultur sint determinate
de modul In care se orienteaz In spaiu i se
conduc formaiunile lemnoase permanente fi
anuale, din coroan l se leag pe mijloacele
de susinere. Pe forma iniial astfel deter
minat se suprapune cea ulterioar, rezultat
prin dirijare l legare sau nu a lstarilor In
cursul perioadei de vegetaie.
Diversitatea formelor de conducere existente
i a celor noi care so vor proiecta este con
diionat de utilizarea cit m ai deplin a ener
gici heliotermice l de economicitatea cul
turii viel de vie. Dintre formele de condu
cere. Intllnlte In practica viticol, aceea este
l um ina $1 cldura razelor solare.

173

mai bun i mat recomandabil care, intr-o


etap dat, asigur producia cea m ai mare.
cu meninerea calitii, scop urm rit de orice
cultivator.
La oale formele de conducere i-\ristenfa tu l
pinii fi meninerea ei sint i r m ti determi
nate, fn principal, de regimul termic din
perioada rece a anului. Tulpina viei de vie
din cultur este de ri'puld mai inalf in zo
nele de cultur neprotejat peste iarn i mai
jo a tf sau chiar lipsete, in cele protejate, tn
cadrul zonei de cultur neprotejat peste iarn
sc ivesc variaii in nlim e a tulpinii legale
fie dc scoaterea organelor din zona cu tem
peraturi ridicatc flal pe sol i tn vecinta
tea sa, fie de pericolul prea mare al atacu*
rilor de mucegai pc struguri ; ambele situaii
confirm dependena nlim ii tulpinii de re
gimul termic de peste an.
Toate formele de conducere aplatizate, cu ten
din de generalizare fn viticultur, im plic
utilizarea spolierilor, ca mijloace de susinere n

vegetaiei i produciei. Este aproape dc ne


conceput obinerea l meninerea formelor dc
conducere aplatizate * fr ntrebuinarea spalierilor ca m ijloc de susinere sau pergolclor.
Toate formele de conducere strlnse pe laturi,
aplatizate, fn plan vertical permit mecaniza
rea larg a lucrrilor dc tehnologie viticol
(lucrrile solului, fertilizarea, protecia contra
bolilor i a duntorilor, erbicidarea, culesul
strugurilor de \in la viele cu tulpini cores
punztoare etc.) ; nlesnesc folosirea mai bun
a energiei heliotermice, Iluminarea i aerisi
rea mal bun a coroanei vielor, avantajeaz
fn anum it msur eficiena tratamentelor i
eficacitatea lor etc.
Condiiile care se cer formelor i!e conducere
Pentru a putea fi preluat i folosit In prac
tica viticol orice form dc conducere trebuie
s ntruneasc anum ite condiii considerate
minime. Intre cure se num r Urmtoarele :
In plan vertical i orizontal.

* De temperatur.
175
174

Formele de condwere, oricare ar II, trebuie


s asigure crearea unui microclimat (microfitoclimat) * In plantaie l Sn coroana butu
cului (plantei) de vit, care s permit desf
urarea normal a proceselor de via (in spe
cial de fotoslntez) l pe cit posibil a celor ne
favorabile pentru boli i duntori. Dinlre ac
tualele forme de conducere cele aplatizate,
conduse pe tulpini i semitulpfni, unde se
poate, s-au dovedit mai indicate, mai ales dac
asigur i un randament mai ridicat (mai maro)
a fotoslntezei actice. Se pot ndeplini. In bun
msur, cele dou cerine, prin acea form
de conducere care asigur o suprafa mal
mare activ asimilatoare i o ilum inare a frun
ziului mal multe ore din zi ; de aceca se
proiecteaz l se experimenteaz noi variante
ale formelor de conducere.
In afar dc microclimat favorabil, forma de
conducere trebuie s Tic cit mai '{ir cosfisi
tcare, m ai simplii, cit tnai u$or de obinut,
dc meninut in practica v itic o l ; numai In
** Am biant bun pentru viV.
176

aceste condiii forma dc conducere poate fi ac


ceptat i generalizat In producic i utili
zat In grdina de ling cas.
Pentru a fi acceptat In practic orice form
de conducere trebuie s permit i s se pre
teze Ia obinerea unor producii de struguri
cit mal mari i de bun calitatc. Dintre toate
formele de conducere, adaptate condiiilor du
mediu si solului (sau grupelor dc soiuri) este
mai bun aceea care, cu aceeai tehnologie, asi
gur producia cea mai mare dc strucuri. Relaia
dintre forma dc conducere, la acelai soi u fla tln
aceleai condiii i producia de struguri obinut
este prezentata In tabelul 8, pag. 157.
Se constat din tabel c dintre formele de con
ducere studiate comparativ, cca denum it Mo
ional asigur producia global (18 500 kg/ha)
si marf (15 000 kg/ha), cea mai mare la so
iurile pentru struguri de mas, iar Mi.rf eta
jat, cea mai mic (11800 kg/ha producia
global i 10 700 kg/ha, producia marf). D in
tre formele de conducere In cordon, Cordonul
Sylvoz (cu 10 000 kg struguri/ha} se arnt su
perior celui orizontal.
177

In acelai timp, forma de conducere aleas i


folosit In practic trebuie s reclame chel
tuieli de producfie cit moi mici.
Dup cum se tie, unele forme de conducere
necesit cheltuieli de producie mai mari, a l
tele mai mici ; de aceea la alegerea i folo
sirea lor in practic se ine scama i de acest
fapt deosebit de im portant In etapa actual.
Examinarea In ansamblu a tuturor condiiilor
pe care trebuie s lc ndeplineasc formele de
conducere, este singura cale In msur s arate
care dintre ele este cea mai recomandabili
pentru utilizarea tn practic. Experienele dr
pln acum indic totui cordonul orizontal uni
si bilateral, ca form dc conducere mai po
trivit pentru soiurile de vit productoare de
struguri pentru vin i Guvot pe tulpin (sau
Cap nlat) pentru cele de m asi, iar in grdinele de ling cas bolile i semibolile.
S C O P U R IL E U RM RITE
In afar de tieri, reglarea procesolor de cre
tere l a celor de fructificare sc realizeaz
178

prin conducerea formaiunilor m ultianuale i


mai ale* anuale rmase pe butuc dup tA
iere.
Orientind diferit in planul vertical, coardele
de rod din coroana butucului, purtate sau nu
pe tulpini, dau acestuia astfel dc forme Incit,
prin acestca, se utilizeaz mai bine resursele
tcrmice, luminoase l cele de umiditate din
s o l:
Prin dirijarea rectilinie (dreapta) sau curbili
nie (curbat) a coardelor se poate deplasa por
nirea l creterea lstarilor pe ncea poriune
care intereseaz mai m ult tiina i practica
produciei viticole, spre vlrfuri, mijloc ori spre
bazo coardelor de rod.
Pentru acelai mod de conducere a coardelor
anuale purtate pe tulpini de nlim i diferite,
se micorcaz (deseori pln la anihilare), con
secinele accidentelor climatice (brume i n
gheuri tirzii de primvar), a atacurilor de
boli (man, mai ales mucegirea strugurilor
etc.), se micoreaz evaporarea apei din sol
pr'ji umbrirea acestuia sau mrirea et, dupfl
179

caz. Rezult astfel c In afar dc tiere, di


rijarea vegetaiei i produciei l i vil i uu
rarea aplicrii celorlalte msuri de ngrijire
cu-., se realizeaz In mare parte prin condu
cerea formaiilor din coroana butucilor de
via.
Conducerea coardelor. Coardele rmase pe bu
tuc dup tiere pat fi conduse rectlllniu sau
curbiliniu (flg. 3).
A. C o n d u c e r e a r e c t i l i n i e se poate face
!n plan vertical, In toate direciile posibile:
\ertlcal ascendent i descendent, oblic ascen
dent i descendent i orizontal, fiecare cu
avantajele i dezavantajele sale.
Conducerea tvrlicald fi oblic cu virjul In sus,
favorizeaz la m axim um inegalitatea de por
nire i de cretere a lstarilor pe lungime.)
coardei de rod (sau Infertil). La acest mod
de orientare l conduccre a coardelor de rod,
rmase pe butuc dup tiere, ochii dc lam
situai spre polul morfologic superior (captul
coardei) dezmuguresc m ai tntll, lstarii por
nii din acetia resc mai repede l realizeaz
lungim i mni mari, Iar cel dinspre baza coar-

180

3 Cnuduccrc.i coardelor:
v trtita l u c o id m t; i vertical
c - d oMic a w n d cn t i d f c i,< ! il1 t -

o iu e n U I;

d In fere

181

dei (polul morfologic Inferior) porncsc mal In


urm. ori nu, cresc mai tncet i ating lungimi
mai mici.
Ochii dc la m din aceast parte a coardei de
rod (primii 1 3 i chiar 1 4) nu pornesc mal
ales cind coarda rmine mai lung ; de aceea
printr-un proces de golire (degarnlsire) con
tinuii a poriunilor dinspre baza coardelor, se
acumuleaz aici mai repede i In cantitate mal
mare lemn m ultlanual, indeprtlnd astfel coar
dele an de an de suprafaa solului.
In concluzie, la acest mod de conducere ls
tarii cel m ai corespunztori se gsesc spre
vlrful punilor de rod, a coardelor dc doi ani,
iar cei mai slabi, clnd pornesc sp;-e baza aces
tora.
Conducerea verticald fi oblic descendent (cu
vlrful in Jos) dei menine inegalitatea de por
nire l de cretere a lstarilor, inverseaz ma
nifestarea ei pe lungimea coardei anuale.
Prin ndoirea i legarea coardelor anuale cu
vlrful In jos, baza lor devine pol morfologic
superior (aezat mai sus), iar vlrful pol mor
fologic Inferior arcplasat mal Jos. De aceea
182

pornesc mai Intll, cresc mai repede, lstarii


dinspre baza coardei, devenit prin ndoirea
vlrfului, pol morfologic superior, de aceea rea
lizeaz lungimi (l grosimi) mal mari. Pornesc
mal In urm (sau nu pornesc) ochii situa(i
spre vlrful coardei, rmas dup ndoire pol
morfologic inferior, lstarii cresc mai ncet
si ating dimensiuni mai mici.
Ambele moduri de conducere a coardelor fvertical fi oblic, ascendcnt i dcsccndenl),
favorizeaz la m axim um inegalitatea de cre
tere a lstarilor pe lungimea coardelor i J1
schimb intensitatea de manifestare de pe o
poriune de coard pe alta, In funcie de In
teresele practico alo conducerii viei de vie.
Spre deosebire de cea vertical i oblic ascen
dent, care prin degarnlsire i acumulare de
lemn multlanual ndeprteaz an de an orga
nele vegetative i cele generative de supra
fa solului, conducerea vertical i oblic des
cendent, previne i frneazi asemenea feno
mene.
Rezult astfel cJ, folosind una sau alta din
cele dou moduri de orientare l conducere a
183

coardelor rmase pe buluc dup litiere, viti


cultorii put obine lstari i mai apoi coarda
mal viguroase sau mai slabe pe acea porliune
a coardelor de rod care este mai avantajoas
pentru practica i economia viticol.
Conducerea orizontal, determin Influene i
efccte contrarii celor nregistrate prin cele
lalte moduri dc conducere. Prin conducere
orizontal virful i baza coardelor se gis&ula acelai nivel, pc aceeai linie, rar unul mai
jos sau mai sus ca a lt u l ; dc aceea, In toc de
o inegallzare, se realizeaz o egalizare In cre
terea lstarilor pe lungimea coardei anuale.
La conducerea orizontal dezmuguresc practic
In acelai interval de tim p mai muli ochi de
iarn fa de totalul lor ; lstarii cresc aproape
la fel de repede sau de ncet pe ntreaga lu n
gime a coardei i realizeaz dimensiuni (Iun
yimi ;l grosimi) aproximativ egale. Pornind
mai m uli ochi de iarn fa de totalul lor,
pentru aceeai sarcin pe butuc, dimensiunile
acestora, dei mai uniforme, rm in ceva mni
mici comparativ cu cele de la conducerile ver
184

tical i oblic ascendentc i descendente ; In


schimb, se mpiedic acumularea lem nului btrln l deci ndeprtarea de pm lnt sau de
capul butucului a organelor vegetative i ge
nerative. Lstari m al m uli pe butuc, nseamn
aerisire i ilum inare mai slabe In interiorul
su i condiii mai bune pentru atacuri de
boli.
innd seam de avantaje l dezavantaje, vi
ticultorii aleg i folosesc n practic acele mo
duri de conducere rectilinie, a coardelor care
servesc mal bine economia produciei viticole,
dintr-o podgorie sau alta ori din grdina de
ling cas.
13. C o n d u c e r e a c u r b i l i n i a , mal des fo
losit in practic decit cea rectilinie, poate fi
In cerc, semicerc, i chiar In arc de cerc, dup
gradul de curbare a coardelor rmase pe bu
tuc ca i dup lungimea acestora; fiecare cu
avantajele i dezavantajele sale.
Comparativ cu cea orizontal, conducerile In
semicerc i In cerc utilizeaz la m axim um spa
iul dintre butuci pe rind i pc metru liniar.
Comtuccrca in ccrc, situeaz diferit In plan

185

vertical prin ndoire, ochii dc iarn pe Iungimca coardelor anuale, de aceca menine l
favorizeaz creterea neuniform a lstarilor
pc uncie por(iunl de coard fa de altele. n
tocmai ca l la cele rectilinii, vertical i oblic
ascendent i descendent, la conducerea curbi
linie in cerc pornesc mai tntii, cresc mal re
pede, lstarii provenii din ochii de iarn si
tuai pc segmentele cele mai ridicate i pc
cele ascendente i descendente din vecInUitci
acestora i ating dimensiuni mal mari. Por
nesc mal in urm, cresc mai ncet i realizeaz
lungimi mal mici, lstarii provenii din ochii
de iarn situai spre baza cercului i pe por
iunile dc coard din vecintatea sa.
Procentul de ochi pornii de pe poriunile cels
mal ridicate ale cercului i de pe segmentele
ascendente din apropierea sa fiind mai mare
decit cel de la baza cercului l de pe por
iunile nvecinate, sc ajut acumularea lem
nului btrin i ndeprtarea sistonatlc (re
gulat) a organelor vegetative i generative rte
suprafaa solului i de capul butucului.

(6

Conducerea (n semicerc, mai rsplndt in


practic fa de cea tn ccrc, provoac efecte
semntoare asupra fenomenelor de cretere
i de rodire ca i cea in cerc. Semicercul nefilnd altceva decit jum tatea superioar din
conducerea Jn cerc, toate manifestrile de
pornire i cretere a lstarilor, constatate pe
aceast parte a cercului, sint l rm ln valabile
pentru conducerea coardelor tn semicerc.
Ochii de iarn aflai spre baza i vlrful coar
delor, conduse tn semicerc, pornesc mal tirziu
(sau nu pornesc), iar lstarii provenii din
acetia (clnd pornesc), cresc mai ncet i ating
lungim i mai mici i invers ; cele mal mari d i
mensiuni le realizeaz lstarii aflai pc seg
m entul de curbur m axim a semicercului i
cei de pe poriunile ascendcntc i descendente
nvecinate.
Rezult astfel c modul de conducere a coar
delor rectilinii fi curbilinii, pe direcii i sen
suri diferite, reprezint mijloace eficace prin
care viticultorii modific raporturile dintre
cretere i fructificare, dup voie l cerinele
18?

practicii viticole iar cel cu grdini lingu cas


i dup mrimea acestora.
nlimea la care se conduc coardele. Varieta
tea condiiilor de clim i economia culturii
vitei dc vie hotrsc nlimea tulpinii, a co
roanei i a coardelor fa de suprafaa solu
lui l legarea sau nu a a costorn pe mijloacele
dc susinere. Cu cit cultura viei de vie sc n
deprteaz dc la sud spre nord cu ntlt scad
lnltimc-a tulpinii i cea la care sc conduc
coardele fa de suprafaa solului i Invers.
Cldura, intensitatea lum inii, umiditatea so
lului i a aerului, depind In marc msur de
poziia geografic a locului, de formele de re
lief (dealuri, pant, es etc.), de orientarea
locului fa de punctele cardinale i dc n l
imea Iul fa dc nivelul m rii i in acelai
loc cu deprtarea fa dc sol. Ziua, cldura
cca mal marc i umiditatea cca mai mic se
lntllnesc mal aproape do pm lnt. Sar noap
tea ln\<rs. Tn zonele cu deficit termic,
via de vie l portul su, inclusiv coar
dele se conduc? mal aproape de suprafaa so
lului i mal departe tn cele cu excedent termic.

188

In cazul intii vita de vie primete pe lingu


cldura direct venit de la soare i un plus
din cea cedat de sol, lmplinlndu-i astfel ne
voile de cldur.
tn zonele de cultur neprotejat sau chiar
semiprotejate din prile noastre, via de vie
se conduce pe semltulplni (0,700,90 m) sau
pe tulpini (1,00 1,20 pln la 1,50 1,80 m, rar
mai mult) iar in cele protejate, coroana In
clusiv coardele la 0,40 0,50 m deprtare de
sol, rar mal mult. Conducerea, tn prile noas
tre, a coardelor mai aproape sau mai departe
do sol, ofer unele avantaje l dezavantaje.
Conducerea coardelor mai aproape de sol
ajut la maturarea mal bun a strugurilor sl
a coardelor anuale, In schimb devin mai frec
vente atacurllo de boli (man, mucegai) i
cresc efectele ngheurilor i brumelor tlrzll
dc prim var ; tierile i culesul se aplic mai
greu.
Dac ins coardele se conduc mal departe de
sol, strugurii sc coc mai tirzlu, in schimb
atacurile de boli l efectele accidentelor cll189

matlce slnt mal mici, iar lucrrile do Ingrijre


se execut mai uor (tieri, cules etc.).
Reiese astfel c nlimea la care sc conduc
coardele rmase pc butuc dup tiere depinde
In prim ul rlnd de condiiile termice (cldur)
de peste an i In special de cele din lam , iar
In cadrul acestora de avantajele economice pc
care le ofer unele m odaliti de conducere
comparativ cu altele, urmlnd ca viticultorii s
le foloseasc In practic pe cele care s-au dovedit mal indicate In grdina de ling cas.

TEH N O LO G IA O BINERII FORM ELOR


DE CO N D U CERE
Tehnologia transformrii formei de cretere i
de realizare a formelor de conducere se des
foar la toate plantaiile In perioada dc ti
neree de virst, iar In cea de maturitate,
numai la plantaiile clasice supuse moderni
zrii prin nlarea tulpinii. Indiferent de n l
imea tulpinii, tehnologia de obinere a for
melor dc conducere ss realizeaz etnpizat pe
ani, chiar dac num rul acestora este diferit.
190

O B IN E R E A FO R M ELO R DE C O N D U C E R E
JO A S

Toate formele de conducere joas, utilizate de


regul In zonele de cultur protejat peste
iarn, sc obin In acelai fel indiferent de sis
temul de tiere practicat pe acestea. A nii i
etapele de obinere a formei se ridic la trei,
rar mai mult sau mai puin.
La sistemul de tiere scurt. Din ochii de iarn,
aflai sub muuroi, pornesc In anul Intli dup<1
plantare cel puin trei lsari, care In t o a m n a
aceluiai an devin coarde.
In prim vara anului doi, de la plantare, se
suprim una din celc trei coarda (cea din
mijloc) cu poriunea din cordlfl pe care se
sprijin, iar cele rmase sc scurteaz la cept
de cte 23 ochi fiecare ; din ochii de iarn
de pe cepi pornesc 5 6 lstari, care, de ase
menea, devin coarde In toamn i din nou se
taie In cepi.
l a sistemul de tiere mixt. In prLmvara a n u
lui trei dup plantare, coardele sc scurteaz'i
din nou In cepi de 23 ochi, dac viele sc
vor Wia dup sistemul dc tiere scurt, sau In

PI

una i doi cepl (a clte 23 ochi) ori chiar in


dou verigi (dup vigoarea vielor), clnd vi
ele urmeaz a fi formate dup sistemul de
tiere mixt.
n prim vara anului patru, de la plantare,
planta de vi este prevzut cu prlnclpaicla
formaiuni lemnoase necesare tierilor de pro
ducie ; de aceea se aplic tierea la cepl de
23 ochi pentru sistemul de tiere scurt sau
In verigi de producie pentru cel mixt, ori in
coarde pentru ccl lung.
Tn caz c tulpina Joas nu se reduce In o sin
gur buturug, cl trebuie s aib 40Gfl cm
nlim e de la suprafaa solului, din cele trei
coarde existente in toamn, cea mal bine pla
sat, mai viguroas l mal dreapt sescurtcaz
in primvara anului doi la aceast nlime,
Iar celelalte se suprim, de la locul de por
nire (inserie). Pe coarda astfel scurtat se
menin prim ii doi ochi viabili dinspre captul
scurtat, iar ceilali situai mal Jos, se suprim.
De aici nainte se proccdeaz la f e l : cele dou
coarde sc scurteaz In clte 23 ochi fiecare
192

pentru tierea scurt In prim vara anului trei


sau la clte o verig de producie pentru sis
temul de tiere m ixt (In cordie sau In coarde
l cepl) ori tn coarde pentra cel lung.

O B IN E R E A FO R M ELO R D E C O N D U C E R E
In a l t A
In tehnologia de obinere a formelor de con
ducere pe scmitulplnl sau pe tulpini nalte se
deosebesc, in principiu, trei etape i a n u m e :
obinerea tulpinii, formarea scheletului coroa
nei (brae, cordoane, cap nlat) i obinere
elementelor de producie.
A. Obinerea sau formarea tu lp in ii Prezena
tulpinii de nlim i diferite devine cu putin
numai in zonele de cultur neprotejat l c h lr
in cele semiprotejat peste Iarn.
nlim ea tulpinii. In munca de formare a
tulpinii trebuie precizat nlim ea sa i cu
noscui factorii de Influen din a cror exa
minare, fie ea cit de sumar, se deduce Inl193

imoji cea mai convenabila, stabilit si ne


leas convenional i relativ. *
Tn unele ri viticole tulpina de 0,70 1,20 m
nu este considerat joas i nalt clnd m
soar peste 2,00 m In timp ce in altele la 1,20
1,50 m, se consider mijlocie. La noi in Var
tulpina s socoate semllnalt, clnd msoar
0,700,90 m i nalt clnd are 1,20 20
30 cm, rar mai m ult (la pcrgola raional
ajunge la 2 m).
Factorii de influent. Chiar dac nlimea tu l
pinii este aa dc variabil i cu neles aa
dc diferit, aceasta nu se preia t nici nu s<?
accept dect ca un rezultat dedus din in flu
ena combinat a diferiilor factori, dintre caro
unii devin hotrltori.
7Vmper<itura, din var i din iarn, deine rel
mai mare rol In stabilirea nlim ii tulpinii
l.i cultura neprotejat i semlprotejat peste
iarn. In zilele de var temperatura cea mal
* Diferitele nlim i au nelesuri diferite ;
nlim ea mic din unele ri este considerat
marc In altele.
194

ridicat se Intllnete pe sol i In imediata sa


vecintate, de unde ncepe s scad cu nde
prtarea de sol, inregistrlndu-se la 2 m n l
ime o micorare pln la 5 10C, rar mai
m ult sau mal puin. Se tie c la 60 70C in
zona frunzelor nceteaz fotosinteza la cele lu
minate direct, dar continu la 5055C In
viile irigate sau In zonele cu temperaturi mai
coborlte in var. M rind nlimea tulpinii In
cazul Intii de la 5060 cm la 2 ni, iar in cel
de-al doilea la 1,20 1,50 m de sol, tempe
ratura scade de la 60 70C cit era mal aproape
de sol, 50 SS'-'C i de la 50 55 la 4045*C
clnd procesele de via se desfoar In con
diii relativ mulumitoare ; de aceea nlimea
tulpinii trebuie s fie mai mare in cazul intii
i mal mic in cel de-al doilea.
Vigoarea soiurilor fi starea de fertilitate a pim lntului, influeneaz, de asemenea, nlimea
tulpinii. Pe acelai sol soiurile mal viguroase
pot fi conduse pe tulpini mai nalte decit cele
mai puin viguroase, ca i accla-jl soi cultivat
193

pe soiuri cu fertilitate diferit, unele pe tul


pini, altele pe semitulplni.
Productivitatea muncii este diferit la nlim i
d iferite; ca crete cu nlimea tulpinii pin
la un anum it nivel, dincolo de care scade cu
creterea tn continuare a nlim ii, cum scade
i producia de struguri.
tn condiiile noastre de mediu, nlimea tul
pinii In plantaile din zona de cultur nepro
tejat i chiar semiprotejat peste iarn osci
leaz Intre 70 80 cm fa de suprafaa solu
lui, rar m ai m ult sau m ai puin ; la nlim i
mai mari (peste 1,00 mj calitatea produciei n
cepe s scad treptat cu mrirea nlim ii
tulpinii. Dac scderea treptat, la nceput
chiar nensemnat, a calitii nu intereseaz
in aceeai msur la soiurile de vi pentru
struguri de mas i la cele pentru vinuri de
consum curent, intereseaz Ins la cele supe
rioare i mai ales la cele cu trepte de c alitate;
de aceea la stabilirea nlim ii tulpinii se ine
seama i de felul produciei de struguri, de
calitatea pe care aceasta trebuie s o asigure.
Tehnologia de formare a tulpinii. Faptele arat
196

c tehnologia de formare a tulpinii este prac


tic aceeai, iar deosebirile care apar se refer
la nlim e i la tim pul In care se poate ob
ine ; de aceea considerm c trebuie redat
ceea ce este comun In formularea tulpinii de
nlim i diferite (fig. 4).
Timpul In care se poate obine tulpina, indi
ferent de nlimea sa, este de doi ani, mai
rar de unul sau chiar de trei a n i ; cel de doi
ani este considerat normal, ca fiind cel mal
Indicat, de aceca este i cel mai des folosit
In practica viticol.
Tehnologia de formare normal a tulpinii,
pe ani, se desfoar a stfe l:
tn vara anului ini i, dup plantare, se re
zerv din cel pornii toi lstarii cu cretere
normal, iar cei debili se nltur. Dintre ls
tarii normali cel puin 12 se conduc vertical
i se leag de 23 ori de tutore, asigurlndu-li-se protecia contra bolilor i duntorilor.
Copilii se suprim num ai In stare erbacee;
terenul se menine curat de buruieni, cu ar
tura de toamn, lstarii devenii coarde, se
muuroiesc la baz.
197

ftoHMM

>

dupipknftrc

TOAMNA,

'

mUAVAM

TlUMM

Asfirf.ru/arriai- nt/riede <kpi


dsidtvtgcM *
litere
li/ere

bsfo/hffen stda dk agefgfe

AfW{. /*

tt-2 0 a r

A SO r

l J

.1 ,

T.I
-4 T
.l

m .v J'/A .j
tvimedetJxne

toamna

dupJiijtre

h sflrl/u/penosde/ck wpt/f/it?

Pig- 4 Tehnologia dc formare a tulpinii la


via dc- vie

In prim vara anului doi, din lstarii pornii


din ochii de iarn, devenii coarde ce alege
cea mal viguroas, mai dreapt, situat cit ml
jos, care se scurteaz la fi 6 ochi i ie leag
sau nu de tutor, iar restul se suprim de la
locurile lor de pornire. Din lstarii pornii de
pe poriunea rmas dup scurtare, se re
zerv 3 4 prin rrire alternativ, care se leag
repetat de tutor, celelalte lucrri de ngrijire
stnt la fel cu cele din anul in tli dup plan
tare.
In primvara anului trei, dup plantare, din
coardele provenite din lstarii anului doi, se
aleg l se rezerv cea m ai de jos, pentru cep
de siguran, iar cea m al corespunztoare (si
tuat cit mal jos, mal dreapt, normal format
i dezvoltat) pentru tulpin nalt (1,20
1,50 m) sau semllnalt 0,80 1,00 m).
Ambele corzi rezervate se scurteaz prin t
ieri ; cea dinspre baz la 2 ochi oblntndu-se
astfel cepul de siguran, iar cea de a doua,
la o lungime corespunztoare (ndl{imii tulpinii
prevzute a se obine.
200

In acest mod, la sflrltul anului doi sau la n


ceputul anului trei de la plantare, tulpina este
gata format ca l cepul de siguran.
De ndat ce tulpina de nlimea propus
s-a obinut I se dau ngrijirile cuvenite : ls
tarii pornii de pe aceasta sc suprim In stare
erbacee, sau l mal bine se orbcsc (se scot)
ochii de Iarn, evitlnd formarea rnilor, puncte
sensibile pe tulpin. In var se acord plan
taiei ngrijirile cuvenite (distrugerea buruie
nilor, protecia contra bolilor i duntorilor,
muurolre tn toamn a cepului de Sigu
ran etc.).
Formarea rapid a tulpinii se poate realiza tn
anumite condiii. La soiuri viguroase, cu cre
tere rapid a lstarilor In prima parte a peri
oadei de vegetaie, dar fr fenomene de bulre
(cretere prea mare), Ins cu maturale relativ
timpurie a lem nului anual. In iicest caz se
procedeaz a stfe l: In vara anului Intli dup
plantare, se rezerv 3 1 lstari pornii din
ochii de iarn de pe cordia aflat sub m u
uroi, restul se s u p rim ; din lstarii rezer
vai se alege cel mai de jos, m ai viguros, dar

2QI

nu buit (lacom), se dirijeaz vertical i se


leag repetat de tutor, restul rm ln liberi, Ins
cu vtrfurile ciupite. De pe lstarul ales pentru
formare rapid a tulpinii, se suprim toi copiiil ndat ce i fac apariia.
Clnd lungimea acestui lstar depete cu
8090 cm nlimea viitoarei tulpini, iar dia
metrul su este de m inim um 78 m m se scur
teaz cu 1 2 ochi mai sus sau mai Jos de
inlfimea proiectat pentru Guyot pe tulpin
ori se ndoaie pc prima strm pentru cordon
orizontal sau pentru alt form, tulpina fiind
astfel format la sftrltul anului Intli dup
plantare.
formarea scheletului coroanei. Tehnologia de
formare a scheletului coroanei depinde do mo
dul cum aresta va fi reprezentat, cordon ori
zontal uni i bilateral sau Guyot pe tulpin etc.
I.a cordonul orizontal scheletul principal va fi
reprezentat prin cordon orizontal uni sau b i
lateral, poriunea de coard care depete nl
imea tulpinii se ndoaie in prim vara anului
trei l se leag pe srma portant (prima slrm
a spalierului) dup care se scurteaz la o lun-

glme egal cu jum tatea distanei intre vie


pe rind. Toi ochii de iarn de pe tulpina ast
fel format i cel de pe partea inferioar (dac
cei de sus stnt suficieni) a celei ndoite se
suprim, afar de cel din capt, tare prin lstrire va servi la prelungirea cordonului ptn
In formarea deplin a Iul.
tn primvara anului patru, coarda provenit
din lstarul principal al ochiului dc iarn,
aflat pe partea inferioar a primei jum ti
de cordon, servete la prelungire pin la bu
tucul nvecinat dup care se scurteaz. In acest
mod cordonul orizontal unilateral, parte prin
cipal a scheletului coroanei, este astfel format
In toamna anului patru sau cel tirziu In p ri
mvara anului cinci.
Cordonul orizontal bilateral se poate forma
tn dou moduri i a n u m e : prin asigurare!
pornirii unui lstar, din ochii de iarn aflai
in apropierea indoiturii sau prin asigurarea a
doi lstari din ochii de iarn aflai ctt mal
aproape de capul tulpinii dup scurtarea aces
teia In In'ilimca stabilit.

202
203

In prim ul caz, se folosete un lstar pornit


de la cotul indoituril, cel m al bun (viguros,
drept), care sc pallseaz (leag) pe tutor i se
ngrijete cum trebuie, tn toamna aceluiai an
(trei de la plantare) sau prim vara anului pa
tru, lstarul se ndoaie in partea opus, se
leag dc sirma portant i se scurteaz la Ju
mtatea distantei dintre vie pc rind. In
toamna aceluiai an ori in prim vara anului
cinci, se obine prelungirea cordonului Incit in
toamna anului cinci sau cel tirziu in prim
vara anului ase, cordonul orizontal bilateral
este format definitiv.
In al doilea caz se folosesc in prim vara anu
lui trei dup plantare doi lstari pornii din
ochii de la m aflai cit mai aproape de capul
tulpinii dup scurtarea acesteia la nlimea
s ta b ilit ; lstarii obinui din aceti ochi se
paliseaz (leag) pe tutor i se ngrijesc atent,
iar toamna dup cderea frunzelor ori prim
vara (anului patru) se dirijeaz In sens contrar,
se leag pe strma portant i se scurteaz la
jumtatea distanei dintre vie pe rlnd. Ls
tarii pornii din cei doi ochi de iarn, de la
204

capete, situai pe partea Inferioar servesc la


ntregirea braelor cordonului, incit la sflritul
aceluiai an sau tn prim vara anului cinci,
cordonul orizontal bilateral este gata format.
Dintre ccle dou metode de formare a cordo
nului orizontal bilateral, parte principal a
scheletului coroanei, cea de a doua este mal
rspindit In producie chiar dac braele cor
donului rm in permanent inegale ca vigoare
i dimensiuni.
La Guyot pe tulpin. Spre deosebire de for
marea cordonului orizontal uni sau bilateral,
obinut In cinci ani, cea a capului butucului la
Guyot pe tulpin se poate realiza i In trei
ani, respectiv mai scurt cu 12 a n i ; In ace
lai tim p la acest mod de conducere l tehno
logia este mal simpl i fr pericol de degarnisire ca la cordonul orizontal (fig. 5).
In prim vara anului trei de la plantare, se
opresc 4 5 lstari pornii din ochii de iarn,
rezervai pe poriunea superioar a capului
tulpinii, restul se suprim In stare erbacee.
Aceti lstari se dirijeaz Intre ilrm ele duble
ale spalierului, 11 se suprim sau nu copilil In
205

Fig. 5 Obinerea formei Goyot pe tulpini:


cu 2 verigi de rod; b cu 4 verigi de rod

funcfle de posibilitile de cretere pe care le


au l de realizare a dimensiunilor cuvenite. In
cursul perioadei de vegetaie li *e asigur con
diii bune de cretere (ol curat de buruieni,
protecie contra bolilor l duntorilor etc.),
i de maturare mormal a lem nului anual.
tn prim vara analul patru, dup plantare, din
cel 4 5 lstari rezervai anterior pe poriunea
de sus a tulpinii, devenii coarde In toamna
aceluiai an, se aleg i se rein doi sau patru,
restul se suprim de la punctul de pornire.
Coardele oprite se scurteaz In cepl de ctte
23 ochi flecare, rm lnlnd dup tiere 2 sau
4 cepl. In caz de vigoare bun a butucului l
a coardelor anuale, In loc de doi sau patru se
pot lsa mal muli cepl, grbind, prin Ingroare mal rapid, formarea capului butucului.
In acest mod, la sflrltul anului patru capul
butucului (sau chiar al cotoarelor) este astfel
obinut.
Formarea elementelor de producie. Concomi
tent eu formarea componentelor principale din
scheletul coroanei (cordoane, cap nlat etc.),
ncepe i continu formarea elementelor d
208

produefte (cepl, cordie, coarde, verigi de rod).


Indiferent de formele de conducere, elemen
tele de producie ie formeaz In acelai fel
l dup aceeai tehnologie, de aceea formarea
lor poate fi prezentat In comun sau separat
pe forme mal uzuale in ara noastr.
La cordonul orizontal uni j i bilateral. Elemen
tele de producie la cordonul orizontal uni i
bilateral se formeaz In etape succesive, n
tocmai ca l cea a elementului principal din
coroan.
Indiferent de procedeul de obinere a cordo
nului succesiv sau simultan, baza elemente
lor de producie o constituie cepii, obinui ccl
dinii, pe care apoi se formeaz cordltele sau
coardele, asociate ori nu in verigi de produc
ie, dup cum cepii pot rm lne ca atare, ser
vind ca elemente dc producie.
Elementele de producie la cordonul orizontal
unilateral se formeaz a stfe l:
Cepii de pe prima poriune de la acest cordon
se formeaz In prim vara anului patru de la
plantare. In acest scop coardele provenite din
lstarii rrii la 2530 cm, situate pe partea
209

superioar a primei' poriuni de cordon, se


tale In cepi de 23 ochi fiecare, cu excepia
ultimei pornit din ochiul de iarn aflat pc
partea inferioar care servete la formarea In
completare a celei de-a doua poriuni a cor
donului. In primvara anului cinci, de la plan
tare, se tale in cepi dc 2 3 ochi i coardele
de pe a doua poriune a cordonului. Acetia
pot servi in continuare ca elemente de pro
ducie, cum se Intllnete la sistemul de tiere
scurt practicat cu sau fr tulpin, la cordo
nul speronat * etc., dup cum servesc i co
elemente de formare a verigilor de rod et1?.
Formarea verigilor de producie, pe prim a por
iune a cordonului orizontal unilateral ncepe
Jn primvara anului cinci dup plantare ; acum
coardele de pe aceast poriune se taie In ve
rigi de rod, cele situate mai Jos In cepi de
23 ochi, iar cele de sus, Ins nvecinate cepilor. In cordie de 57 ochi.
In anii urmtori, elementele de producie ast
fel formate se folosesc potrivit cu sistemul de
Cu cepi de 23 ochi rar mai muli.
210

tiere adoptat sau se transform dup cerin


ele ridicate de practica produciei viticole.
Elementele de producie la cordonul orizontal
bilateral se formeaz In acelai mod l in etape
succesive sau nu, dup cum se formeaz i
braele cordonului.
Dac braele cordonului se formeaz succesiv,
Intii prim ul din ele, prin ndoire, dirijare i
legare a unei poriuni de tulpin corespunz
toare primei pri a cordonului, iar dup un
an cel dc al doilea, dlntr-un lstar devenit
coard, pornit din zona Indoiturii (curburii).
Formarea elementelor de rod nre loc dup
acelai procedeu ca la cordonul orizontal uni
lateral, tn etape, pe ani i succesiv, pe brae
l poriuni ale acestora.
Dac Ins braele cordonului se formeaz si
m ultan prin rezervare a doi ochi de la m pe
poriunea superioar a tulpinii scurtate In apro
pierea primei slrme portant {corespunztoare
nlim ii tulpinii format) i prin dirijarea
coardelor, legarea acestora de slrm l scur
tarea lor la lungimea necesar obinerii pri
melor Jumti de brae, formarea elementelor
211

de producie, dei pe ani, are Ioc rim ulian


pe ambele poriuni ale braelor cordonului in
fo rm are; se formeaz cepii pe primele por
iuni ale braelor apoi pe cele urmtoare (de
a doua) i In fine verigile de producie In ace
lai mod.
Formarea elementelor de producie ia Guyot
pe tulpina. Dei tot in etape succesive, ele
mentele de producie la Guyot pe tulpini (sau
semltulplni) se formeaz intr-un timp mai
scurt, dup cum In tim p mal scurt se obine
ntreaga form fa de cea in cordon o rizontal;
de aceea se ntrebuineaz m ai ales in prac
tic. Elementele de producie, reprezentate
prin verigi de rod, se obin la Guyot pe tulpini
In dou etape (in doi ani) l anume :
formarea cepllor, a cordielor l formarea ve
rigilor de rod.
Cepii sau cepii i cordiele se formeaz I i
primvara anului patru, dup plantare, In
care caz din cele 45 coarde situate spre capul
tulpinii se aleg 2 sau 4, dup vigoarea v ie i;
cele situate mai Jos *e tale In cepi de 23 ochi
212

Iar cele de mai sus in cordie de 9 6 ochi


sau toate cele patru coardc sc tale numai in
cepi de 23 ochi.
In primvara anului cinci de la plantare, coar
dele pornite din cepi se tale In verigi de pro
ducie, dup acelai procedeu ; rele de jos In
cepi, cele de sus in coarde de 8 10 sau chiar
12 ochi, cele de pe cordiele din anul patru
(clnd exist) se suprim cu lemnul de suport
cu tot. n anul cin ci dup plantare toate ele
mentele de rod fiind gata formate, plantaia
intr in producie deplin ; de aici nainte se
aplic tierea dup metoda cunoscut, siste
m ul de tiere m ixt Guyot modificat (cu mai
multe verigi) sau dublu (cu dou verigi) mal
rar sim plu (cu o verig).
Obinerea formelor cu tulp ini conduse pe pergol raional. Formele de conducere a vie
lor cu tulpini nalte, susinute pe pergolc (trentin simpl sau dubl, raional etc.) in loc de
spaliere, nu sint l nici nu pot fi altceva In
etapa actual (aa cum arat) decit un sistem
de tiere m ixt (Guyot modificat), cu elemen213

telc necesare purtate pe tulpini de nlim i di


ferite ; do aceoa nu poate fi vorba de formarea
vielor conduse in pergol raional, ci pe
pergol raional, neleas num ai ca mijloc
de susinere. * Indiferent de existena sau nu a
braelor ori a cotoarelor l de lungimea aces
tora, sistemul de tiere aplicat formelor de
conducere, susinute pe pergol raional, este
cel mixt cu verigi de rod, coard de lungimi
diferite i puntea de rod, cind exist ; de aceea
i tehnologia de obinere a acestei forme de
conducere este identic cu cea folosit la
Guyot pe tulpin modificat.
In anul fnCii dup plantare, se obin in toamn
34 coarde normal dezvoltate, care se muu* In literatura de specialitate se suprapun ade
sea nelesul corect al formei de conducere
bine precizat, acum cu sistemul (mijlocul) de
susinere sau cu sistemul de tiere care sint
cu totul altc e v a ; asemenea suprapuneri (sau
chiar confuzii) slnt la fel de pgubitoare pen
tru nelegerea clar i delimitarea lor ca i
pentru tiina adincirii i dezvoltrii in con
tinuare, de aceea trebuie evitate.
214

roiesc la baz ntocmai ca la toate viele din


zona semiprotejat i chiar protejat peste
iarn.
In anul doi de la plantare, se rezerv din coar
dele existente cea mai corespunztoare, care
se scurteaz la 40 ochi sau Ia nlim ea v ii
toarei tulpini, dup intervalul de timp in care
se obine ntreaga form (5 6 sau 3 4 ani),
in cazul intii restul se suprim. Iar In al
doilea, cea de Jos se taie in cep dc 2 ochi l
restul se suprim, asigurnd ngrijirile cuvenite
poriunii rezervat pentru tulpin, cu meni
nerea celor 4 ochi dc iarn situai spre captul
de sus, dup scurtare.
In anul trei dup plantare, din lstarii prove
nii din cei 56 ochi, devenii coarde in cazul
intii (formarea In 5 6 ani), cea mai corespun
ztoare servete dup acelai procedeu, la for
marea tulpinii, cea de jos ia a cepului de si
guran, iar In cel de-al doilea, din coardele
aflate spre capul tulpinii se formeaz primele
2 verigi de rod, tind coardele de sus la 5 6
ochi (cordle). Iar cele de Jos In cepi de 23
215

ochi, forma obinut fiind astfel gata reali


zat (fig. 6. ')
In anul patru se obin, dup acelai proccdeu,
alte dou verigi de producie la forma reali
zat In trei ani i primele la cea in 5 6 ani,
inclusiv cepul de siguran, in continuare se
obin n anul cinci, in acelai mod l dupS ne
cesiti alte verigi de producie, forma fiind
gata obinut.
OBINEREA RAPID A FORMELOR
DE CO N D U CERE CU TULPINI
l SEMITULPIN1
Intervalul de tim p prea mare (5 6 ani) in
care sc obin formele de conducere cu tulpini
i semitulpinl l cheltuielile neproductive deo
sebit dc ridicate, au pus in discuie n-ducerea,
la m inim um posibil, a tim pului de obinere a
* In acelai mod se obine i forma de con
ducere pentru m ijlocul de susinere nu m it pergola raional, care in fond este tot un guyot
pe tulpin chiar dac se caut l unele deo
sebiri ; de aceea nu redm i figura.

216

Fig. 6 Conducerea siil> form dc prigol&


raional
accstor forme l im plicit a cheltuielilor afe
rente lor.
tiina i practica au artat c sc pot obine
formele de conducere pc tulpini i semitulpinl
intr-un interval de tim p m al scurt, tn 3 ani
In loc de 9 cit se consider normal.

A. Condiii necesare. Obinerea rapid a for


melor de conducere pe tulpini i semltulplnl
rcclam prezenta anumitor condiii necesare i
chiar oblig atorii; dintre acestea unele se re
fer la materialul folosit la plantare i la pre
gtirea acestuia, altele 1b starea dc fertilitate
a terenului i la tim pul In carc se planteaz.
Materialul folosit i pregtirea acestuia pentru
plantare influeneaz in marc msur asupra
obinerii rapid a formelor de conducere pc
tulpini dc dimensiuni diferite (tnalte sau semiinalte).
Indicii dc apreciere, a vielor admise la plan
tare, prevzui in STAS-urlle in vigoare, tre
buie s fie nu num ai strict ndeplinii, fr nici
un fel de toleran, ci chiar depd;>i peste li
mita superioar a acestora (s aib 3 rdcini
in loc de 2, bine repartizate etc.); in acelai
tim p materialul s provin din soluri riguroase
(Cabernet Sauvlgnon, Bbeasc etc., dintre cele
de v i n ; Afuz-All, Italia etc., dintre cele de
mas) sau cel puin din cele mijlocii ca vi
goare (Chasselas, Muscat Hamburg, Merlot, Plnot gris etc.).
218

Pregtirea vielor pentru plantare trebuie f


cut in cele mai bune condiii i dup proce
deul cel mal adecvat scopului u r m r it; faso
narea lung, prin scurtarea cord iei la 10 cm
i a rdcinilor principale la 14 S cm, repre
zint o condiie necesar pentru prindere
cretere mai puternic a vielor plantate, baz
necesar pentru scurtarea tim pului de obi
nere a formelor de conducere cu tulpini ; in
acelai timp sc cere mocirllre ireproabil.
Starea de fertilitate a terenului, inclusiv pre
gtirea acestuia fi tim pul in care se face plan
tarea, hotrsc, im preun cu materialul folosit,
atupra scurtrii tim pului de obinere a for
melor de conducere pe tulpini.
Terenul in care se facc plantarea trebuie s
aib o stare de fertilitate bun, dar nu exage
rat (prea bun) ; tn caz de fertilitate slabi,
aceasta trebuie m buntit prin adaos de n
grminte organice <30 40 tone/ha sau 3
4 kg/m2), completate la nevoie cu cele chimice
in funcie de cartarea agrotehnic i indica
iile rezultate din aceasta.
219

Starea dc fertilitate slab sau prea bun devin


neprielnice pentru scurtarea tim pului de obi
nere a formelor de conducere pe t u lp in i; prima
prin condiii slabe dc nutriie i deci cre
teri slabe, a doua prin condiii prea bune, cre
teri exagerate, nsoite de bulrc , cu prelun
giri spre toamn, maturare insuficient a ls
tarului anual i sensibilizare la temperaturi
sczute din iarn, de aceea se cere stare de
fertilitate bun.
Pregtirea terenului pentru plantare se cere
fcuiu tn condiiile cele m ai bune, cum indic
tiina l practica dobtndit la noi In ar,
atlt sub aspectul mobilizrii pe mare adtnclme (60 cm msurai pe mal), tim pului clnd
se execut lucrarea etc.
Dei In mod obinuit plantrile se fac la noi
primvara, de vreme i pln spre sfirit de
aprilie, pentru scopul propus i urm rit sint
mai indicate plantrile de toam n i numai
tn lipsa acestora cele de prim var. Compa
rativ cu cele din primvar, avantajele plan
* Cretere exagerat.
220

rilor de toamn stnt cunoscute, de aceea nu


le repetm aici, atragem ins atenia asupra
l o r ; tim pul cel mal favorabil pentru plantare
i condiiile necesare pentru reuita prinderii,
se cer cunoscute i ndeplinite ntocmai.
Scurtarea tim pului pentru obinerea formelor
cu tulpini oblig la folosirea in acelai scop
a tierior n uscat" i a lucrrilor i operaii
lor fn verde", In ordinea succesiunii de ap li
care a l o r ; de aceea, mbinarea chibzuit i
execuia corect a lor garanteaz reuita.
Utilizarea tierilor In uscat i mai ales a
lucrrilor l operaiilor tn verde", ca procedee
de scurtare a tim pului, reclam o anum it
cali/lcare i cheltuieli m ai ridicate, de aceea
procedeul nu s-a rspindit nc aa de m ult
In practic, chiar dac ofer numeroase avan
taje i inc dintre cele mai Importante.
Numai ndeplinirea ntocmai, aa cum trebuie,
a tuturor condiiilor necesare, garanteaz l
conduce la rezultate bune In munca de scur
tare a tim pului pentru obinerea formelor de
conducere a viel de vie pe tulpini de n l
imi diferite In condiiile noastre de mediu din
221

znele de cultur neprotejate i semiprotejate.


B. T e h n o l o g i a
obinerii
rapid a
f o r m e l o r de c o n d u c e r e pc t u l p i n i .
In principiu, tehnologia obinerii rapid a for
melor de conducere pe tulpini i somltulplnl
se reduce la urmtoarele etape :
I.a cordon orizontal. In anul /, dup plantare,
din ochii de iarn aflai sub muuroi por
nesc 45 sau mai m uli lstari ; dintre ace
tia se aleg 2 3, care sint mal vigurol (mal
groi i mal lungi] i m ai bine situai pe cord i ; clnd acetia ating 60 70 cm lungime,
doi dintre ei, mal corespunztori se rezerv, se
conduc paralel cu tutorul i se leag de acesta,
al treilea, clnd s*a oprit se nltur prin plivit
ori se menine pe cordi dac este prea slab
ins lsat liber, nepalisat . Dac lstarii r
mai nopalisai pe tutor sint situai deasupra
Lstarii lsai liberi, nepaiisai, dar ciupii,
contribuie in bun msur prin asimilatele lor
la fortificare (sporirea puterii) tinerilor vie
fi la creterea mai rapid a lstarilor.
222

celor palisai se pot menine dup ciupit, pln


spre toamn cind se nltur cu tot cu lemnul
de suport, altfel dup cca o lun sc nltur
prin plivit chiar dac au fost ciupii, la fel l
eventualii copiii de pc poriunea corespunz
toare viitoarei tulpini.
Prin ngrijirile cuvenite, lstarii palisai pe
tutor cresc repede i realizeaz dimensiuni
mari, mal ales In lungime ; clnd acetia au
depit lungimea (inlimea) viitoarei lu lp ini
(0,80 sau 1,20 m) cu cel puin distana dintre
vie pe rnd i au grosimea m inim pe aceast
parte, de 6 mm, ccl mal de sus dintre cel doi
lstari palisai se ndoaie atent la nlimea
viitoarei tulpini, sc conduce orizontal pc slrma
portant \ sau pe tutori intermediari l se
leag din loc In loc spre a se menine cit mai
drept. Pe poriunea de lstar astfel condus,
corespunztoare viitorului cordon realizabil In
tr-o singur etap, cu riscul i grljele legate
de prentmpinarea degarnisirii sau In dou
Formarea rapid im plic adesea l instala
rea spallerllor In anul I, dup plantare.
223

etape, egale cu dte jum tate din distana Intre


vl(e fr pericol aa mre de degarnisire, por
nesc i cresc copiii, cei de pe partea superi
oar se menin i se nltur cel de pe cea
inferioar, dac prim ii asigur distana cuvenit
intre viitoarele elemente de rod, afar de cel
de prelungire a cordonului In anul viitor.
In anul //, dup plantare, coardele provenite
din copiii se taie In cepi de ctte 2 ochi fiecare,
la fel i coarda rea m ai de jos, care devine
astfel cep de siguran obligatoriu, pentru p lan
ta ie purtate pe tulpini din zona dc cultur
semiprotejat peste lam . To ochii de iarn
existeni pe poriunea de coard devenit tul
pin i de pe cea orizontal devenit bra al
cordonului orizontal se suprim fr a provoca
rniri prin aceast operaie, afar de cei care
ar servi la completarea elementelor lips rea
lizabili din copiii.
Dac obinerea rapid a formelor de conduccre
cu tulpini se realizeaz lntr-o singur etap,
prevenind i riscul de degaraisire, in anul II
dup plantare, forma tn chip de cepi, este ast
fel realizat. Dac Ins lungimea cordonului
224

orizontal se realizeaz In dou etape, In loc


de una, coarda, devenit prin ndoire cordon,
sc scurteaz la Jumtatea distanei dintre vie
pe rlnd. copllli lemniflcai tn cepi de 2 ochi.
m eninlnd copilul u ltim situat pe partea infe
rioar sau ochiul de iarn In lipsa sa, pentru
asigurarea prelungirii cordonului.
Tn aceste condiii, In primvara anului doi dup
plantare, cepii snt gat1 formai pe prim a por
iune de cordon. Iar pin In toamna, sau cet
mal tirziu In prim vara anului trei slnt for
mai i cel de pe ulthna poriune a cordonului
concomitent eu verigile de rod de pe prima.
Cu aceeai tehnologie si obin i celelalte forme
de conducere n cordoane orizontale unilate
rale, Indiferent de m odul de orientare a coar
delor din verigile de rod, rmase pe cordon
dup tiere.
Rezult astfel c, utilizlnd tehnologia de ob
inere rapid a formelor do conducere pe tul
pini de nlim i diferite, tim pul necesar se
reduce de la cinci la doi sau, cel m ult trei
ani, pt>ntru cordonul orizontal unilateral, redu225

rind prin aceasta i Intervalul de tim p cu chel


tuieli neproductive.
La cordoanele orizontale bilaferale, tim pul de
obinere a lor se reduce de regul la trei ani
In loc de cinci, cum ne putem uor Imagina.
tn anul I dup plantare se procedeaz la fel
ca la cordonul orizontal unilateral, a'-nd ins
grij ca tn zona de ndoire a lstarului pentru
formarea cordonului s existe un copil mai
viguros caro rm nlnd astfel situat la polul
morfologic superior va crete mal repede i se
va ntri mai mult.
In cursul verii sau spre nceput
copilul fortificat se ndoaie i se
slrma portant opus lstarului din
venit, servind astfel In formarea
iuni a celui de-al doilea bra al

de toamn,
conduce pe
care a pro
primei por
cordonului-

tn antil II dup plantare, In tim p ce pe primul


bra (sau poriune) se formeaz cepii, pe al
doilea bra provenit din copil se obin lstarii
porni|i din ochii de la m al accstuia, ntoc
mai ca cel de pe a doua poriune i ultima
a prim ului bru.
226

fn anul 111 dup plantare se obin cepi pe


cel de-al doilea bra al cordonului (sau po
prim a poriune a sa) i pe cea de a doua por
iune a prim ului bra.
In acest mod se obin, In trei ani In loc de
cinci, formele de conducere pe tulpini tn cor
doane orizontale bilaterale.
La Guyot pe tulpin. Sistemul de tiere Guyot
modificat cu 3 sau mai multe verigi de rod,
cunoscut l sub numele de sistem mixt, este
la noi, ca l In alte uri viticole, cel mal rsplndit tn practica viticol. Chiar dac este mal
complicat fa| dc celelalte dou sisteme dc- t
iere, viticultorii l l-au nsuit, ti st pin esc i
11 aplic bine In practica tierilor, Indiferent
de prezena sau absena tulpinii l do n li
mea acesteia la via din cultur.
Deosebirile care se ivesc, Intre Guyot din p lan
taiile protejate l cel din cele neprotejate sau
semlprotejate peste iarn, constau num ai tn
prezena sau absena tulpinii, iar tehnologia
de obinere a ei este aceeai cu cea de Ia ori
care form de conducere pe tulpini, obinut
227

pe cale normal sau rapid i Intr-un tlmo


m ai scurt pentru cea normal.
tn primvara anului /, dup plantare, din ochii
de iarn aflai sub muuroi porncsc 3 5 ls
tari crora li se acord ngrijirile cuvenite pen
tru a se dezvolta normal.
In vara acrluia; an, dintre lstarii aflai
pe cordl, sc alege cel m ai corespunztor (mai
viguros, mal bino plasat, mal lung i mai
drept), care se scurteaz la nlimea tulpinii
proleetat ; toi copilit afar do 4 (patru) si
tuai In zona vlrfulul rmas dup scurtare s-
extirp cu grij spre a nu provoca rniri, por
iunea de lstar rezervat pentru tulpin se
conduce vertical ascendent (drept) l sc leag
din loc in loc, de tutor. Lstarul cel mai de
jos (din apropierea solului) se tale n cep de
2 ochi, obinind astfel nc din anul I cepul
de stguranf, restul se nltur do la locurile
lor de pornire. In tot cursul perioadei de ve
getaie sc dau ngrijirile cuvenite pentru cre
terea i dezvoltarea normal a lstarilor.
In primvara anului II de la plantare, din
coardele aflate la captul de sui a ttlpinel,

228

astfel obinut, se rein 4 (cele mat bine for


mate i mai bine dezvoltate) din care, 2 si
tuate m ai jos se taie n ccpi de 23 ochj dc
iarn, iar alte 2, aflate mai sus se tale in cordie de 5 6 o c h i; din coardele aflate pe cepul
de siguran cea dc jos se taie din nou la
cep de 2 ochi Iar cea (sau cele) aflat mai sus
se nltur cu tot cu lem nul dc suport.
In accst mod. In prim vara anului doi dup
plantare, Guyot dublu condus pe tulpin este
gata format, iar primele dou verigi pot intra
in producie moderat, urmind ca vielor astfel
formate s 11 se acorde ngrijirile indicate de
tehnologie.
In primvara anului III, din coardele existente
pe vi se aleg i se rein cele mai corespun
ztoare pentru trei sau patru verigi de rod :
2 din coardclo pornite de pe cepi i alte 2
din cele situate pc cordle (din cele mai de
jos). Astfel se obine tn 3 4 ani, forma de
conducere pc tulpini Guyot modificat, cu toate
elementele de producie gata formate.

229

A L T E FORM E D E C O N D U C E R E
tiina i practica viticolii cunosc nc nu
meroase alte forme; de conduccre a viei de
vie pe tulpini nalte i scmilnalte ; multe d in
tre acestea au o ntrebuinare lim itat tn fer
mele viticole din ntreprinderile agricole so
cialisto i alta deosebit de larg in curile i
In grdinile de ltng cas. Prin spiritul nscoritor i inventiv al cultivatorilor amatori aceste
forme stnt tn msur s satisfac attt nevoile
de struguri proaspei pentru familie i deseori
prisosuri prntru plat cit i cele de nfrum u
seare a curilor, zidurilor, gardurilor ctc. de
aceea i reinem, cit de fugitiv, atenia celor
interesai asupra lor. In cazul acestor forme
de conducere se num r urmtoarele :
Cordoane orizontale simple l etajate ; prim ul
i mal puin al doilea se folosesc de obicei tn
unitile viticole socialiste ca i pe suprafee
relativ mici de pe loturile personale ori chiar
In grdinile de ltng cas ; modul de obinere
a lor este prezentat anterior, iar susinerea re
clam prezena spalierului cu slrma portant

230

(de susinere a cordonului) la nlim ea tu!pinei propus a se obine. Cel etajat se obine
in acela fel pleclnd de la un lstar de pre
lungire pornit din zona cotului prim ului cor
don ori din vecintatea sa, im piiclnd i pre
zena spalierului adecvat,
r r im u l sau amlndou se utilizeaz i pe Hng
garduri, pe alei etc. folosind poriuni nguste
de teren Ins bine nsorite.
Cordoane verticale, proprii poriunilor de te
ren. mal lungi sau m ai scurte, tn general InKustc, aflate pe ling ziduri, calcane etc. bine
expuse la soare.
Tulpina, de nlim e diferit (60 80 cm) se
obine la fel ca la toate formele cu tulpint
din zona neprotejat peste iarn. Dincolo de
nlim ea tulpinei, servesc drept cordon verti
cal poriunile succesive (una dup alta) cores
punztoare nlime! cordonului (ex. 1,20 m)
Iar realizarea sa se face fracionat (pe poriuni
de 40 sau de G0 cm) pe uni dup num rul
propus (2 sau 3 ani), mal bine In trei deelt In
doi ani, obinut mai repede duce la degarnlslre (golire) In prile de Jos. Din ochii de
23!

Iarn, pornii de pe flecare poriune a cor


donului rrii (la soiurile cu intem odll scurte)
sau nu {la cele care le au mai lungi) lstarii
devenii coarde se scurteaz mal Intli la cepi
(anul I) apoi in verigi de rod (oep i codie).
Cordoanele verticale (zise i palm etc ca la
pomi) pot avea aceeai nlim e sau nlim i
diferite, altcrnlnd unul mal Jos cu altul mai
nalt.
Susinerea vielor conduse sub form de cor
doane verticale se face pe spalierl cu 34 sau
mal multe slrme, iar tulpinile se tutorcaz In
primii 4 6 ani, pln doblndesc rezisten con
venit la ndoire.
Forme derivate. Dup sistemul de susinere fo
losit, cordoanele verticale conduse pe acestea
pot lua i alle forme artistice derivate : dintre
acestea mai des Intilnite se num r semibollle,
bolile l halingllc Iar mai rar chiocurile, va
sul nlat etc. Formele derivate, de conducere
a vielor pe tulpini nalte, se potrivesc mal bine
ca cele anterioare pentru folosirea poriunilor
de teren, rmase deseori neutilizate, din curile

232

i grdinile de ling cas, de aceea slnt i rele


mal generalizate In acestea.
SemiboIfUe, reprezint forme n care se diri
jeaz cordoanele verticale, se conduc i se sus
in pe spalierl cu cozoroc (consol) confecio
nai din lemn, beton armat sau din evi de
fler ndoite 90 nspre partea superioar, pre
vzui cu slrme (distanate la 40 70 cm) pe
care se conduc i se susin coardele l lstarii,
tn curile i grdinile de ling cas, semlbolile se plaseaz In lungul zidurilor, a gardu
rilor, Iar In fermele viticole pe alei, tn amonte
(partea de sus) pe platformele terenurilor terasato etc.
Dolfi fi halingi reprezint celc dou forme de
conducere a vielor, pe sisteme anume confec
ionate, cu cea mal larg ntrebuinare In
curile i chiar In grdinile de Ung cas cu
suprafee mici de teren.
Bolile, pe ling curile din gospodriile per
sonale, se mal lntilnesc l la sediul multor
uniti socialiste (ferme mal ales), unde nde
plinesc l funcia de umbrare In afar de cea
productoare de struguri, In general de mas

233

Dimensiunile bolilor (lungime, lime i nl


ime) dei In general, limitele ca lim e i n l
ime (mal ales) depind do m uli factori (m
rimea suprafeei de teren disponibil, felul i
cttlmea materialelor dn care se confecioneaz
bolta ca sistem (mijloc) de conducere l sus
inere a vielor care o mbrac, dorina gos
podarului etc.
Bolile sc confecioneaz In acelai mod ea i
semibolilo i din acelai material, de prefe
rin din evi de fier (unde sc poate), fixate tn
beton i nepenite In pmlnt, arcuite In form
dc bolt l sudate Intre ele in punctele ele
contact. In loc dc evi de fler sc pot folosi
stilpl de beton, armat, peste capetele crora
se Instaleaz o reea confecionat din sirm
de grosimi diferite (mai groase cele care su
port punile de rod snu cordoanele l mal
subiri cclc care susin lstarii).
Pc bolta astfel confecionat,' se conduc i s*
siiin viele cu tulpini Inaitc.
Ilallugile reprezint nite forme specifice de
conducere a tulpinilor l braelor viei de vie
234

de la locul de piantare spre streainile con


struciilor, de regul ale caselor, acoperind
suprafee relativ mari, dc ramificaiile ace
leiai tulpini sau a ci tor va dintre ele. In afar
dc susinere proprie prin Ingrori ale tulp i
nilor, hallngele se susin i prin tutori, am pla
sai din loc In loc, legai intre ci cu o reea
de sirm, de grosimi diferite. Sirmele mai
groase, legate de tutori sorvesc la susinerea
lem nului m ultlanual i a plasei de sirm cu
coardele anuale i lstarii pornii de pe aces
tea.
Hallngele sint risplndite mal ales In judeelu
de dealuri l de sub munte ale Olteniei ; sub
o form ceva modificat se tntllnesc l alte
pri din ar i chiar Sn zonele dc clmple, in
clusiv In numeroase curi din Bucureti. Fie
ndeplinesc funcia de asigurare cu struguri
proaspei a familiei i pc cca de umbrare,
de locuri de odihn l chiar de recreere.
Chiojcul }l vaxul confecionate cu sistem de
susinere, dup locul disponibil i gustul cul
tivatorilor amatori, pe care se conduc i se fl-

235

xeazfi viele cu tulpini tnalte, brae l cordoale lungi, pe care se afl coardelc de rod,
mai lungi sau mal scurte.
Chiocurile sint cele mai rsplndlte In prac
tic, intlinindu-se n toate regiunile rii. Pe
scheletul construit, din orice fel de materiale,
de form circular m ai ales, viele cu tulpini
nalte se conduc de regul sub form de cordoanc verticale. In Interior se instaleaz mas
(sub form de butoi rsturnat) i scaun.
Vasul, mal rar intllnlt, dar deosebit de aspe:tuos i de util in gospodria de ling cas. Un
arbore, de regul neroditor, condus In form
de vas sau chiar un schelet astfel confecionat,
servesc ca form i m ijloc de sulnere pe care
se conduc viele cu tulpini nalte, ramurile
(braele) vielor se conduc i se susin pe cele
ale vasului iar coardele roditoare pot fi diri
jate orizontal sau oblic intre acestea, etnd ?
Coarde lungi <23 cm) mai btrfne de 2 ani
pe care se sprijin punile de rod sau chiar
verigile de rod.
236

ias mai lungi i rm n libere clnd snt mal


scurte.
N um rul formelor de conducere a vielor cu
tulpini nalte (i seinitulpini) din grdini l
curi mal ales, nu se rezum numai la cele
menionate, ci este mal mare i mai variat,
fiind strins legat i determinat de forma sche
letului (mijlocului dc susinere) conceput i
realizat de cultivatorul amator, de gustul i
spiritul su in v e n tiv ; via de vie, prin con
strucie i nsuirile sale ; se preteaz oricrei
forme de conducere din cele menionate i al
tele neamintite in lucrare dar existente In prac
tic sau n curs de realizare, calea spre aces
tea fiind permanent deschis.
Prin cultura viel de vie condus pe tulpini
nalte, pe locuri nsorite, adesea nefolosite, din
curi i grdinile de ling cas, sc pot obine
de regul, dc pe suprafee mici (cliva m 2)
sau de la cteva vie, producii mari de stru
guri pe vi (zeci de kg) i pe suprafee mici
(sute de kg) care asigur nu numai nevoile
familiei cl i prisosuri nsemnate pentru pia
ori chiar pentru contractar j 4* aceea toata

317

suprafeele de teren nsorite, din curi i gr


dini, aflate In zone de cultur neprotejat ;i
semlprotejat, rmase nefolosite, trebuie ocu
pate cu vit de vie purtat pe tulpini nalte
i scmllnalto, condus 1n una din formele pre
ferate sau indicate pentru locurile respective.

L U C R R I l O P E R A I I N VERDE

n afar de tierile n uscat,* i conducerea


coardelor rmase pe butuc dup tiere, regla
rea proceselor de cretere i de fructificare se
realizeaz n bun msur i prin lucrri l
operaii In verde". Din mulimea lucrrilor
i operaiilor n verde" cunoscute anterior ce
lor In uscat. unele se aplic mal mult, altele
mal puin, n practica viticol.

LUCRRI l OPERAII NECESARE


Susfinerea lstarilor. Chiar dac se recomand
de unii lsarea liber a lstarilor ra la vita
slbatic, la cea cultivat, lucrarea devine ne
cesar fie pentru a regia i pe aceast cale,
raporturile dintre cretcre i fructificare i
239

dintre num r dc lstari i dimensiunile aces


tora solicitate In practic, fie pentru a m bu
nti flitocllmatul i deci condiiile dc fotosintez i cele de combatere a bolilor i a
duntorilor etc.
Pentru simplificare l economisire a forei de
munc, susinerea lstarilor rezervai pe butuc
dup plivit, se face prin legare nelnghesult
a lor pe mijloacele de susinere sau mal ade
sea prin dirijarea lor printre slrmele duble
ale spalierului ori pe plas de sirm la pergole raionale. De regul se suorim lstarii
dn prisos (parte din cei nepurttorl de rod,
cei debili, cel m ai slab din cel gemeni etc.).
restul se susin prin un.i sau alta din metidele menionate.
Copciiul. Dac la viele pe rdcini proprii l
In condiii normale de mediu (hibrizi direct
productivi, vie nealtoite aflate pe nisipuri)
copcltul poate fl facultativ sau. dupfi unii, chiar
eliminat, la cele altoite este l rm lne necesar
(obligatoriu), ultfcl desprirea altoiului de
portal toi devine Inevitabil, urmat In timp
relativ scurt pe terenurile filoxerate de ple-

irea vielor nobile, de distrugerea plantaiilor


I.ucrarea const In ndeprtarea tuturor rd
cinilor pornite din altoi i a lstarilor dai din
portaltol nu o dat cu tierile In uscat1* cum
se obinuiete In practic, cl In luna august
clnd condiiile de regarnlsire (sau de formare
din nou) sint mal puin prielnice, clnd i re
zultatele obinute sint mal bune. Pe suprafee
mici (In viile de Ung cas) lucrarea fcut
o dat CU tierea In uscat** poate fi repetat
si In august, dar i In plantaiile de pe su
prafee mari, unde fora de munc l cheltu
ielile In plus afecteaz economia produciei de
struguri.
ClrnHuI. In condiiile de mediu i de tehno
logie din plantaiile irigate l <i modulul dc
practicare a tierilor, rirnltu l devine lucrare
necesar i nu facultativ.
Kfectul principal al aplicrii core-te a lucrrii
const In mbuntirea fltocllmatulul, cel pu
in n prile superioare ale lstarilor puternic
umbrite prin noclrnire. O bun parte din aceste
poriuni umbrite Joac rol principal In elabo

240
211

rarea asimilatelor * eu ncepere din a doua ju


mtate a perioadei de vegetaie, de aceea lu
crarea trebuie fcut. Ea const In suprimarea
la Intrarea In prg a tuturor lstarilor (cu
i fr rod) pe o poriune cu 6 8 frunze so
cotite dinspre vlrful acestora; fcut mai de
vreme sau mal tirziu nu conduce la rezultate
bune.

LU C R R I l O P ER A II F A C U L T A T IV E

fV./runzitul parfial. In anii viticoli defavora


bili procesului de maturaie a strugurilor (cu
sflr.it de var, nceput dc toamn, ploioi, cu
m ult rou dimineaa. In cei cu plesnirea
boabelor i a pericolului atacurilor de muce
gai, destul de frecvente la noi etc.), desfrun
zirea parial (30 10*/ din totalul lor) In zona
strugurilor devine obligatorie mai ales la so
iurile pentru struguri de mas l la cele de
* A substanelor hrnitoare.
242

vinuri superioare cu denumire de origine l


trepte de calitate
Lucrarea se execut pe tim p noros (sau dim i
neaa | spre sear), Inceplnd cu intrarea In
prg a strugurilor, dac nu chiar cu 7 10 zile
mal nainte. Procodlnd In acest mod, se m
buntete regimul de aeraie. de lum in i
cldur din zona strugurilor, fcut anterior
intrrii n prg i se realizeaz o stropire mal
bun, direct pe struguri, justificat mal ale
in anii ploioi.

LU C R R I l

O P ER A II

S P EC IA LE

La soiurile de vi pentru struguri de mas (i


chiar de vin la cele din gospodriile popula
iei) se aplic i alte lucrri
operaii fn
verde", intre care sc num r : ciupitul, co
pilitul, normarea inflorescenelor (strugurilor de
mal tirziu) pe butuc, scurtarea acestora, Inci
zia Inelar i In unele cazuri chiar polenizarea
artificiali. Fcute clnd i cum trebuie, acolo

243

unde exist condiii devin chiar obligatorii ;


ele conduc totdeauna la rezultate pozitive.
Ciupitul, respectiv suprimarea virfurllor de
cretere ale lstarilor cu rod In preajma sau la
nceputul nfloritului, executat cum trebuie
ajut la mrirea num rului de flori legate in
flecare Inflorescen, aslgurtnd obinerea d.
struguri, mai ales la cel de mas, mal bine
Im bricai cu boalx*. Unele cercetri au artat
c un ciupit bine fcut (suprrmind numai vlrful de cretere a lsta'rilor cu rod la nceputul
nfloritului sau cu 23 zile mai nainte) m
rete fa de necluplt cu 16% num rul de flori
legato In inflorescene, cu 55% greutatea medie
a unui strugure l cu 16 34% producia de
struguri la unitatea de suprafa (cu deosebire
la soiurile pentru struguri de mas) ; de ace?;
considerm c trebuie aplicat In viile din
curi si grdinile de ling cas.
Copilitul, nlturarea sau scurtarea copililor,
dup caz. aplicat corect conduce la rezultat
bune. In regiunile mal rcoroase unde recolta
de pe copiii (subsiorl) nu ajunge la coacere
iar oclill de la m din poriunea superioar a
244

lstarilor devenii coarde nu se rezerv pe


vi, copilii se suprim, iar in cele mal calde
In care recolta dc pc copliil se coace, acetia
st* scurteaz.
Suprimarea copililor sc facc dc sub prima
frunz degajat cind acetia se afl In stare
erbacee, nu mal tlrziu. Clnd ins copilii se
menin pe lstar, dar se scurteaz, scurtarea lor
trebuie fcut clnd au 78 frunze cu suprim a
rea a 12 din virful acestora. Un copilit mal
sever sau mai puin sever nu conducc la re
zultate pozitive.
Aplicat corect (clnd au 78 frunze cu supri
marea a 1 2 din vrf) copilitul sporete cu
7*/ num rul de lstari fertili de pe viitoarei
coard i producia de struguri cu peste 40% :
de aceea trebuie practicat in grdinile de ling
cas.
Polenizarea artificial suplimentarii, este o lu
crare util nu numai la soiurile de vi care
nu leag cu polen propriu (Coarn neagr i
alb. Ceau alb l roz etc.) cl l la cele care
leag, cum au artat
cercetrile tiinifice.
Pot s e n i ca polenlzatorl toate soiurile de vi
245

cu polen fertil dac : nfloresc odat cu soiul


care trebuie p olenlzat; dac soiul polcnizator
are polen m ult i cap aci talc marc de germinare
a acestuia (50 60*/*); dac corolele celor dou
soluri (polcnizator l polenlzat) slnt caduce.
Polenizarea artificial const in i aduce polen
dc la soiul polcnizator la cel de polenlzat pe
una din c ile : tamponare cu vat a inflores
cenelor polcnlzatorulul i apoi a celor ale
polonizatorulul ; scuturarea unor Inflorescene
de la prim ul sol (polenizator) pe cele de al doi
lea (polenlzat), scuturarea butucilor prim ului sol
pentru a crea cureni de aer i a transporta
polenul pe solul dc polenlzat etc.
Lucrarea se execut o singur dat l anume
In tim pul nfloritului ambelor soiuri (poleniza
tor i polenlzat). Prin repetarea lucrrii (de
23 ori) se realizeaz sporuri apreciabile de
producie (peste 40V la Muscat de Haniburg
i Aligote), de aceea unde este cazul trebuie
aplicat in grdinile de ling cas.
Incizia inelar este alt lucrare In verde care
d<k bune l foarte bune rezultate la toate *o

346

lurile de vi dar mal ales la cele pentru stru


guri de mas. Lucrarea const In practicarea
unei tieturi In scoara lstarilor sau mal bine
a coardelor care-1 poart, adinc pin la esu
tul lemnos (care poate fl scoas sub form de
Inel do 3 5 m m lim e sau nu, cum i>sU> mal
bine). Incizarea se poate face cu unelte spe
ciale (indzoare), cu lame de brbierit, cu briccgo de altoit etc., bine ascuite.
Prin incizia inelar se ponte realiza :
mrirea num rului de flori legate In inflo
rescen aplicat la nflorit ori in preajma sa ;
sporirea m rim ii t a greutii boabelor i
deci a strugurilor ca l grbirea coacerii lor
(cu 45 pln la G 7 zile), aplicata In preajma
Intrrii n prg a strugurilor.
De obicei incizia inelar se aplic In planta
iile de vii cultivate In sere. solarii, in cele
din gospodriile personale etc. Prin aceast
operafic In verde se realizeaz sporuri mari
de producie (3050*/0). se mbuntete cali
tatea ei cu deosebire la soiurile pentru struguri
de mas l se grbete coacerea.

247

Kormnrra in/lorcsccnfelor fi sctflarca aces


tora sini lucrri In verde, aplicate la strugurii
de ni as fi, cu scopul de a Imbun.Ui calitatea
lor concomitent cu sporirea m rim ii i a greu
tii acestora.
Prin normar<; se urmrete rezervarea pe butu':
i lstar a unui anum it num r de inflorescene
(struguri de mal tlrzlu) pe planta dc vi i
pe lstar care s asigure producia i calltatei
cea mai bun. Se realizeaz aceasta micorlnd
dup legare, ciorchinii mici i prea m k l fa i
de cei normali, ciorchinii neaspoctoi i cu
num r mare de flori nelegate, al treilea sau al
patrulea de pe lstar etr., meninindu-se pc
i>utuc (planta de vi, ciorchinii normali bine
alctuii).
Experiena practic dobndit |>iru'< In prezent
arat c pentru soiurile de mas cu boabe
mari sint suficieni : 12 18 ciorchini la AfuzAli, Italia i Cardinal l 20HO la Chasselas
si Perla le Csaba etc.
Prin scurtare se \izeaz obinerea unor stru
guri de form ct mal plcut, apreciat dc
consumatori i uniformizarea coacerii boabe
248

lor de pe acela strugure. Operaia const tn


suprimarea unor pri din axul ciorchinilor
(1/4 1,M din totalul su lipsite de boalio sau
cu puine l neuniforme) i a ramificaiilor
sale (vrfurllo). Cnd strugurii sint prea com
paci iar ramificaiile prea numeroase se n
ltur parte din acestea, cu meninerea a
46 pe ciorchine fa dc totalul lor.
Ambele lucrri, normarea i scurtare, se exe
cut la 5 7 zile dup legarea florilor, altfel
rezultatele scontate rmtn sub ateptri ; ele
se pot aplica cu bune rezultate la viele din
gospodriile personale: Inreglstrlndu-se
pc
aceast cale sporuri importante de producie
i de calitate.
Considerm c toate lucrrile i cperalile tn
verde pot i trebuie aplicate la viele din
gospodriile personale, in-cele din curile i
grdinile de ling cas, deoarece mresc sim
itor producia i mbuntesc apreciabil c a
litatea ei.
Desigur, la obinerea rezultatelor bune i foarte
bune i sigure, nu contribuie numai tierile,
conducerea coardelor rmase pe butuc dup
249

tiere, lucrrlle i operaiile tn verde ci l


alte verigi tehnologice (ntreinere,i locului fr
crust i curat de buruieni, protecia contra
bolilor i duntorilor, asigurarea um iditii
solului, prin udri i irigri unde se poate i
a hranei necesare etc.), asupra crora nu mai
reinem atenia cititorilor, deoirece au fost
tratate i in alte lucrri din aceast colecie-

CUPRINS

Cuvlnt nainte

.......................................

Cunotine necesare creterii produciei


de struguri i aplicrii t i lefi lor la via
de v i e ..........................................................
Necesitatea creterii produciei de struguri
Caracteristicile biologice ale viei folosite
la t i e r i ......................................................... 12
Organele viei de v i e .......................... 24
Formaiile lemnoase ale viei de vie
.
Ochii de iarn, alctuire, difereniere
.
Ciclul biologic al ochiului de iarn
.
Formaiunile lemnoase la via din cultur

9
9

26
30
58
60

Tierile aplicate vielor roditoare


.
.
80
Principiile tiinifice pe care se bazeaz
t i e r i l e .......................................................... 90
Sistemele de t i e r e .................................103
Feluri de t i e r i ....................................... 112
Sarcina (ncrctura de ochi)
.
.
.
117
Determinarea m rim ii sarcinii
,
.
.
126

Repartliarea s a r d n e l ................................150

Tehnica aplicrii tierilor de producte


159
Unelte folosite la t i e r e .......................... 162
Forme de conducere, tehnologia abinerii
l o r ................................................................

Formele de c o n d u c c r e .................................169
Particularitile formelor de conducere 172
Scopurile u r m r i t e ......................................178
Tehnologia obinerii formelor de condu
cere ................................................................
Obinerea formelor de conducere Joas
. 191
Obinerea formelor de conducere nalt
193
Obinerea rapid a formelor de condu
cere cu tulpini i semltulpini
. . .
216
Alte forme de conducere
. . . .
230
Lucrri i operaii n verde
.
.
239
Lucrri i operaii necesare
.
.
. 239
Lucrri l operaii facultative
.
. - 242
Lucrri i operaii speciale
. . .
- 243
Bun da tipar l.Xl.ttSS. Aprut IWJ.
Coli editorial t,tj. Coli de tipar I.
Tiparul executat sub comanda
tu . 52 la

ntreprinderea poligrafica
.13 Dccembrie 118-,
itr. Grtgore Alexandrescu nr. 43-87
Bucureti.
Republica Socialista Romnia

Nici una din lucrrile aplicate viilor nu depete


In importan tierea.
COLUM ELLA

n foarfeca tietorului st secretul produciei.


I. C . TEO D O R ESCU

Lei 6,75
EDITURA CERES
COLECIA .CALEIDOSCOP*
Bucurefii, Plato Scintcii, nr. 1, i*ct. 1.
Telefon : 176010. int. 2005