Sunteți pe pagina 1din 13

Management Trafic Aerian 13.08.

2014

RNAV Rutele
Valorile pe care le vom mentiona mai jos sunt rezultate in urma aplicarii riscului de coliziune /
nivelului de siguranta cerut ( TLS care inseamna target level of safety), acest aspect este precizat acolo
unde este cazul.
Aplicatii operationale ale rutelor RNAV bazate pe tipul RNP4
Prezentele prevederi sunt destinate a fi folosite pe rute RNAV care sunt stabilite in int. Ariei de
acoperire a unor mijloace de radionavigatie care asigura aeronavelor actualizarile necesare de date si
protectia impotriva erorilor de pozitionare RNAV. Se permite utilizarea echipamentelor RNAV in scopul
efectuarii navigatiei pe rutele ATS definite prin mijloace VOR. Suplimentar se pot stabili si alte rute
RNAV, oriunde acest lucru se justifica practic, precum si din punctul de vedere al nr de aeronave care
dispun de capabilitate RNAV.
Rutele RNAV pot fi:
-

Fixe
De contingenta (contingency )
Aleatoare (random)

Performanta de navigatie ceruta RNP, unei astfel de echipament presupune un anumit nivel al
acuratetii navigatiei pe ruta, avand o performanta de navigatie egala sau superioara unei acurateti in
mentinerea track-ului de +/- 11,1 km (6 Nm) pt 99.5% din tp de zbor a tuturor aeronavelor care utilizeaza
acest echipament RNAV.
Acest nivel este similar cu cel realizat in mod curent de aeronavele fara capabilitate RNAV si care
opereaza pe rute definite prin mijloace VOR sau VOR DME, avand distanta dintre mijloace mai mica de
93 km (50 Nm). Dimensiunea minima a spatiului aerian protejat prevazut pt rutele ATS RNAV este de 11
km (6 Nm), de fiecare parte a drumului obligat, in cuprinsul caruia se presupune ca AC echipata RNAV se
va mentine in proportie de 99.5 % din timpul ei de zbor.
Acolo unde abaterile laterale sunt sub control prin monitorizare radar , marimea spatiului protejat
necesar poate fi redusa dupa cum urmeaza:
Nivel de mentinere in procente
95

96

97

98

99

99.5

km

+/- 7.4

+/- 7.4

+/- 8.3

+/- 9.3

+/- 10.2

+/- 11.1

Nm

+/- 4.0

+/- 4.0

+/- 4.5

+/- 5.0

+/- 5.5

+/- 6.0

Pentru mediile care se aplica control procedural :


a) RNP 20, separare 100 Nm (185 km), Baza: utilizare curenta bazata pe experienta operationala
indelungata.

Cerinte minime in cea ce priveste ATS


-

NAV : Toate AC trebuie sa detina autorizare pentru tip RNP 20 adecvata rutelor/track-urilor ce
urmeaza a fi zburate
COM : Comunicatii prin voce efectuate prin intermediul unei terte parti,
SUR : Rapoarte de pozitie transmise de pilot procedural,

b) RNP 12.6 Separare 12 Nm, 110 km, Baza: Aplicare modelului riscului de coliziune efectuata
pentru o structura de rute/track-uri, precum si cea organizata pentru regiunea NAT (Oceanul
atlantic de nord)
Cerinte minime ATS:
-

NAV : Toate AC trebuie sa detina autorizare pt tip RNP 12.6 adecvata rutelor / track-urilor ce
urm. A fi zburate.
COM : Comunicatii prin voce efectuate prin intermediul unei terte parti,
SUR : Rapoarte de pozitie transmise de pilot procedural,
Altele : siguranta sis. Trebuie sa fie evaluata periodic.

Nota: Comunicatiile directe CTA Pilot, pot deveni necesare in anumite regiuni precum cele in care
se produc fenomene meteo de convectie (CB).
c) RNP 10 Separare 50 Nm, 93km, Baza: Aplicarea modelului riscului de coliziuneefectuata
pentru o structura de ruta / track-uri, precum cea organizata de FAA pt regiune Oceanului Pacific
corespunzator caracteristicilor traficului aerian deasupra Pacificului de Nord.
Cerinte ATS:
-

NAV : Toate AC trebuie sa detina autorizare pt tip RNP 10 adecvata rutelor / track-urilor ce urm.
A fi zburate.
COM : Comunicatii prin voce efectuate prin intermediul unei terte parti;
SUR : Rapoarte de pozitie transmise de pilot procedural;
Altele : siguranta sis. Trebuie sa fie evaluata periodic.

Se va avea in veder : comunicatiile CTA Pilot sunt necesare in anumite regiuni precum cele in care
se produc fenomene de convectie (CB)
d) RNP 5 ( RNP 4 sau mai mult) Separarea 16.5 Nm, 30.6 km, Intr-un sis. Unidirectional sau 18
Nm, 33.3 km intr-un sis. Bidirectional, Baza: Compararea cu un sis de referinta continental de
densitate mare de trafic ( separare VOR).
Cerinte ATS:

NAV : Toate AC trebuie sa detina autorizare pt tip RNP 5 adecvata rutelor / track-urilor ce urm. a
fi zburate si trebuie ca infrastructura de mijloace de radionavigatie sa fie asigurata in mod
suficient a.i. sa se suporte operatiunile RNP 5.
COM : Comunicatii directe prin voce CTA Pilot;
SUR : Rapoarte de pozitie transmise de pilot procedural;

e) RNP 4 Separarea 30 Nm 55.5 km, Baza 1 : Evaluarea de siguranta precum cea efectuata de
USA FAA, bazata pe rata acceptabila a abaterilor laterale intr-un sis de rute paralele in care se
aplica separarea de 30 Nm, 55.5 km, intre track-uri indeplinindu-se inca o data un nivel cerut de
siguranta (TLS) de 5 inmultit cu 10 la minus 9 accidente cu pierderi de vieti umane pe ora de
zbor.
Baza 2 : Cerintele minime in cea ce priveste comunicatiile si supravegherea mentionata mai jos sunt
necesare din pct de vedere operational in scopul de a se gestiona evenimentele neprevazute sau de
urganta intr-un sis de rute separate la 30 Nm, 55.5 km,
-

NAV : trebuie prescrise RNP 4 pentru regiunea, drepturile sau rutele ATS precizate.
COM : Comunicatii directe prin voce CTA Pilot sau comunicatii controlor pilot prin data-link
(CPDLC)
SUR : un sis de supraveghere dependenta, automata ATS-C in care trebuie prevazut un contract
ATS privind evenimentele care sa includa raportarea unui eveniment de abatere laterala oricand
abaterea fata de axul central al drumului depaseste 5 Nm (9.3 km).

Reguli de zbor VFR


Zbor VFR Special un zbor VFR care este autorizat de CTA sa opereze intr-o zona de control in
conditii meteo inferioare VMC.
VFR Operatiuni Speciale un zbor VFR autorizat in prealabil de AACR si dupa caz de MAPN pt
care s-a solicitat operarea la inaltimi de siguranta si / sau vizivilitati in afara limitelor stabilite de
prezenta reglementare, precum si / sau in zone aglomerate.
Minimele VMC:

Tabel *

Zona de altitudine

Clasa spatiu aerian

Vizibilitate

Distanta fata de nori

La si peste altitudine
3050 m (10000 ft)
AMSL
Sub 3050 m (1000 ft)
AMSL si peste cea mai
mare altitudine dintre
900 m (3000 ft) AMSL
sau peste 300 m (1000 ft)
deasupra terenului
La si sub cea mai mare
altitudine dintre 900 m
(3000 ft) AMSL sau 300
m (1000 ft) deasupra
terenului

A ***, B, C, D, F, G

8000 m

1500 m orizontal
300 m (1000 ft) vertical

A ***, B, C, D, F, G

5000 m

1500 m orizontal
300 m (1000 ft) vertical

A***, B, C, D, E

5000 m

1500 m orizontal
300 m (1000 ft) vertical

5000 m**

In afara norilor si cu
vederea solului

F, G

(*) Cand valoarea altitudinii de tranzitie este mai mica de 3050 m (10000 ft) AMSL, FL100 trebuie folosit
in loc de 10000 ft.
(**) Cand este specificat astfel de autoritatea ATS competenta :
a) Sunt permise vizibilitati in zbor de cel putin 1500 m pt zborurile care sunt efectuate :
1. La viteze care permit, tinand cont de vizibilitate sa se obs la timp toate celelalte aeronave sau
orice obstacole pentru a evita coliziunea
2. In circumstante in care preobabilitatea de a intalni alte aeronave este in mod normal redusa,
de exemplu in zone cu volum de trafic scazut si pentru LA la niveluri joase.
b) Elicopterele pot fi autorizate sa opereze cu o vizibilitate in zbor mai mica de 1500 m dar nu sub
800 m, daca evolueaza la viteza care permite sa se observe la timp alte aeronave sau orice
obstacole pentru a evita coliziunea.
(***) Minimele VMC in spatiul aerian de clasa A sunt date pilotilor cu titlu e informatie si nu implica
acceptarea zborurilor VFR in spatiu aerian de clasa A.
Minime VFR obligatorii pt AC Zborurile VFR trebuie executate a.i. aeronava sa zboare in
conditii de vizibilitate si distanta fata de nori cel putin egale cu cele prezentate in VMC.
Exceptie fac zborurile VFR Speciale (vezi cele prezentate mai jos)
Aeronavele care efectueaza zboruri VFR nu trebuie sa decoleze sau sa aterizeze de la / pe aerodrom, sau
sa intre in zona de trafic de aerodrom:
a) Cand plafonul este mai mic de 1500 ft, 450 m GND
b) Cand vizibilitatea la sol este mai mica de 5 km exceptie fac cazurile cand s-a obtinul autorizare
ATC de la o unitate ATC corespunzatoare.
Zborurile VFR operate intre rasaritul si apusul soarelui trebuie planificate si incepute intr-un timp
adegvat a.i. la sosirea la aerodromul de destinatie, intensitatea luminoasa sa permita aterizarea in conditii
de siguranta.

Proceduri de calaj altimetric

Zborurile VFR nu trebuie operate peste FL200 decat cu aprobarea autoritatii ATS corespunzatoare.
Conform specif Anexei 2 ICAO (RACR-RA) . Autorizarea pt zborurile VFR peste FL290 nu va fi
acordata in zonele unde peste FL290 se aplica esalonarea verticala minima 1000 ft (300 m).
Zborurile VFR ale aeronavelor operand ca trafic aerian general (GAT) nu vor fi autorizate in FIC
Bucuresti peste FL290:
a) Deasupra zonelor dens populate, oraselor sau altor asezari sau peste o adunare de persoane in aer
liber la o inaltime mai mica de 1000 ft (300 m) peste cel mai inalt obstacol aflat intr-o suprafata
cu o raza de 600 m masurat de la aeronava.
b) In alte locuri decat cele specif. la pct a, la o inaltime mai mica decat 500 ft (150 m) deasupra
solului sau a apei.
Exceptie fac cazurile cand este necesar sa se decoleze sau sa se aterizeze sau atunci cand s-a obtinut
permisiunea din partea autoritatii corspunzatoare. Zborurile VFR la nivelul de curaziera care opereaza
peste 4000 ft (1200 m) MSL, sau peste 1000 ft (300 m) GND trebuie sa fie efectuate la un nivel de zbor
corespunzator drumului asa cum este specif in tabelele cu nivelele de zbor. Exceptie fac cazurile cand
exista alte autorizari, sau instructiuni specificate de unitatea ATS corespunzatoare.
Zborurile VFR trebuie sa se conformeze RACR-RA Regulile aerului:
a) Cand sunt operate in spatiile de clasa C si D
b) Cand fac parte din traficul de aerodrom al unui aerodrom controlat
c) Cand sunt operate ca zboruri VFR Speciale
O aeronava care opereaza in conformitate cu regulile de zbot la vedere si care doreste sa treaca la
aplicarea regulilor de zbor instrumental trebuie:
a) Sa comunice modificarile necesare a fi facute la planul de zbor in vigoare, daca a depus un plan
de zbor sau,
b) Daca zborul corespunde conditiilor cerute de RACR-RA sa depuna un FPL la o unitate ATS
corespunzatoare si sa obtina autorizare ATC inainte de a trece la zborul IFR cand este in spatiu
controlat.
Zborurile VFR Speciale zborurile VFR autorizate de unitatea ATC sa fie operate intr-o zona de control
de aerodrom in conditii meteorologice sub cele necesare VMC.
a) Zborurile VFR Speciale sunt permise numai ca zboruri controlate intr-o zona de aerodrom :
a. Intre rasaritul si apusul soarelui
b. Daca vizibilitatea din zbor este de cel putin 1.5 km atunci cand nu sunt prescrise valori
minime de vizibilitate din zbor mai mari din motive de siguranta.
b) In orice sit autorizarea pt zbor VFR S, va fi acordata doar daca conditiile de trafic si de siguranta
a zborului permit aceasta in particular daca
a. Vizib la sol este de cel putin 1.5 km
b. Plafonul este mai mare de 660 ft (200 m) GND
c) Zborurile VFR S cu elicoptere va fi permis daca conditiile de vizibilitate sunt mai mici de 1.5 km
dar nu sub 800 m cu conditia ca viteza aeronavei sa ii permita pilotului sa recunoasca alte
aeronave sau obstacole din timp a.i. acesta sa poata evita coliziunea.

Zborurile VFR de Noapte

a) Sunt permise ca zboruri necontrolate, exceptie o constituie zb care fac parte din treficul de
aerodrom in zonele de aerodrom desebnate ca spatiu de clasa B sau daca se inscriu in conditiile
de la e si f
b) Exceptia celor prevazute la pct a, zb VFR N sunt permise exclusiv in urmatoarele conditii:
i. Sub FL100
ii. Viz in zbor minim 5 km
iii. Viz la sol 5 km atat tp cat aceasta distanta este raportata de catre un observator
autorizat de AACR
c) Zb VFR N, cu AC civile desv in conditiile acestor prevederi trebuie executate exclusiv de catre
detinatorul unei autorizatii de zb noapte sau IFR Valide sau doar in scop de antrenament sub
controlul direct al unui instr de zb calificat corespunzator
d) Autoriz pt zb VFR N trebuie solicitate doar pt zb care nu pot si desfasurate in conditii IFR,
exceptie fac zb VFR N executate exclusiv in zona de trafic de aerodrom, zborurile de antrenament
pt scolile de aviatie civila si zborurile de examinare.
e) Operatiunile VFR N cu elicoptere pt desf de zb ambulanta sau cautare si salvare (in special zb de
intoarcere de la operatiuni) sunt permise cu aprobarea autorit coresp in afara spatiului necontrolat
ca zb necontrolat si in conditii meteo care sunt minimele prevazute cu conditia ca vit aeronavei sa
ii permita pilotului sa recunoasca alte aeronave sau obstacole a.i. acesta sa poata evita coliziunea.
f) Operatiunile VFR N cu avioane se desf numai ca op de aviatie generala si numai de pe / pe
aerodromuri cu serviciu de info aeronautica.
g) Daca un zb este inceput ca zb VFR N si nu este in intregime desf in zona aerodromului sau este
executat cu elicoptere si se incadreaza in prevederile de la pct e, este necesara depunerea unui
FPL cu 30 min inainte de plecare. Daca un zbor VFR este inceput intre rasaritul si apusul soarelui
si continua ca ZB VFR N este necesara completarea si depunerea unui FPL cu cel putin 30 min
inainte de tp prevazut pt trecera la zb VFR N precum si obtinerea unei autorizari pentru
continuarea zborului.
Inaltimile minime de siguranta

Exceptand decolarea si aterizarea, aeronavele nu vor zbura sub inaltimea minima de siguranta.
Inaltimea minima este acea inaltime la care nu exista riscul de a pune in pericol persoane sau
proprietati in eventualitatea unei aterizari de urgenta. Inaltimile de trecere a obstacolelor pt prevenirea
ciocnirilor cu obst de pe sol la zb VFR de deplasare sunt:
a) Pt avioane
i. 300 ft (100 m) in regiunile plane (ses sau mare)
ii. 1000 ft (300 m) in regiunile deluroare
iii. 2000 ft (600 m) in regiunile muntoase
b) Pt elicoptere
i. 300 ft (100 m) in regiunile plane (ses sau mare)
ii. 500 ft (150 m) in zonele deluroase
iii. 1500 ft (500 m) in regiunile muntoase
Aceste inaltimi de trecere a obstacolelor se stab peste cal mai inalt obstacol ( natural sau artif) de pe o
fasie de teren de 2 Nm (4 km) stanga si 2 Nm (4 km) dreapta fata de traiectul de zbor.
Inaltimile de siguranta pt executarea misiunilor agrosilvice sau sanitare in zbor VFR sunt stabilite
in regulamentul de zbor al aviatiei civile.

14.08.2014

Capitolul RACR-RA 3.030 Planuri de zbor de inv. Manual pg 23,


Inainte de plecare: ARO-Briefing se afiseaza FPL
Un operator aerian trebuie:
a) Sa se asigure ca atunci cand int sa opereze zb pe o ruta sau intro zona unde este ceruta
indeplinirea unei anumite performante de nav RNP, aeronava in cauza sa aibe autorizarea RNP
corespunzatoare si ca toate conditiile aplicabile acestei autorizari sunt ineplinite
b) Sa se asig ca atunci cand zb este planificat a opera in spatiu aerian RVSM, aeronava detine
autorizarea RVSM necesara
c) Sa se asigure ca atunci cand int sa opereze zb intr-o zona unde un tip RCP este stabilit, aeronava
in cauza are autoriz in cauza RCP corespunzatoare so ca toate cond aplicabile acestei autorizari
sunt indeplinite. RCP performanta de comunicatii ceruta
Depunerea FPL
Inaintea plecarii:
Exceptand cazurile cand au fost stab alte aranjamenteprivind depunerile fpl repetitive, depunerea
fpl inaintea plecarii se va face la biroul ARO al aerodromului de plecare, atunci cand nu exista un astfel
de birou, FPL va fi depus la unitatea de trafic care deserveste aerodromul de plecare. In cazul aparitiei
unei intarzieri de 30 min peste ora estimata de punere in miscare (EOBT) a unui zbor controlat sau de o
ora pt un zbor necontrolatpt care s-a depus un FPL, planul existent trebuie sa fie amendat corespunzator
sau depus un nou FPL cu anularea celui vechi, dupa caz.
In timpul zborului:
Depunerea unui FPL in tp desfasurarii zborului se realizeaza prin transmiterea sa, unit de trafic
aerian responsabila pt FIR, regiunea de control (CTA), regiunea sau ruta in care exista asigurat serv de
trafic aerian consultativ si in care aeronava evoluaza sau intentioneaza sa evolueze sau direct statiei de
telecomunicatii aeronautice a unit de trafic implicata.
Cand acest lucru nu este posibil se recomanda ca FPL sa fie transmis unei statii de telecomunicatii
aeronautice sau unei unitati ATS in scopul retransmiterii FPL in atentia unit de trafic aerian
corespunzatoare potrivit necesitatiilor. Acolo unde este cazul respentiv pt unitatiile ATC care asigura serv
in spatii aeriene cu volum de trafic aerian ridicat sau mediu pot fi stab si publicate conditii si / sau limitari
ref la depunerea FPL in tp zb catre unitatiile ATC
Nota: Atunci cand se depune FPL in scopul obtinerii serv de control al traficului aerian, unitatea ATC in
cauza solicita AC sa astepte primirea unei autorizari ATC inainte de a putea proceda in continuare in
anumite conditii specifice ce necesita conformarea cu procedurile de control al traficului aerian aplicabil.
Atunci cand se depune FPL cu scopul ob serv consultativ al traficului aerian, AC i se va cere confirmarea
receptiei FPL de catre unit de trafic aerian care furnizeaza serv in cauza.

IFPS Un serv centralizat de procesare si distribuire a FPL, functioneaza sub autoritatea


EUROCONTROL (central flow management unit) CFMU .
Serviciul este furnizat prin intermediul sis integrat de procesare initiala a FPL - IFPS si acopera o parte
din regiunea EUR Watch, zona cunoscuta sub denumirea e IFPS Zone, care se prescurteaza IFPZ.
Din IFPZ face parte si FIR Bucuresti. Trebuie ca pt orice zb IFR, inclusiv pt portiunile de zb IFR ale zb
mixte IFR/VFR care intra in, survoleaza sau pleaca din IFPZ sa fie depus un FPL catre IFPS direct sau
prin intermediul biroului/serviciului ARO care deserveste aeroportul de plecare.
Acceptarea FPL
Prima unit de trafic aerian care primeste un FPL sau o modif la FPL depus, trebuie
a)
b)
c)
d)

Sa verifice conformitatea cu cerintele stab pt format si date


Sa verifice daca este complet si in masura in care este posibil acuratetea.
Sa ia masuri daca este necesar pt ca FPL sa devina acceptabil serv de trafic aerian
Sa notifice originatorului acc FPL sau a mofi a FPL initial

Autorizarile ATC

Autorizarile se emit exclusiv in scopul asig regularizarea si esalonarea traficului aerian si se


bazeaza pe conditii cunoscute in ceea ce priveste traficul care afecteaza siguranta zborului. Aceste conditii
de trafic nu includ doar aeronavele aflate in zbor sau pe suprafata de manevra asupra carora se exercita
controlul ci si traficul vehiculelor sau alte obst instalate temporar pe sup de manevra utilizata.
Daca o autorizare ATC nu este convenabila PIC, acesta poate solicita si obtine in masura posib
modificarea respectivei autorizari.
Emiterea autorizarilor ATC de catre unit de control al traficului aerian constituie aprobare pt
aeronave de a proceda conf elementelor autorizate dar numai in limita conditiilor de trafic cunoscute.
O autorizare ATC nu constituie un act de aprobare pt AC de a incalca o prevedere regulamentara ,
in scopul sigurantei zborului sau intr-un alt scop. Deasemenea o autorizare ATC nu degreveaza PIC de
vreo una din responsabilitatiile ce ii revin oricare ar fi ea legata de o posibila incalcare a regulilor si
reglementarilor aplicate. Aeronavele care sunt supuse serv ATC numai o parte din zbor, atunci cand in
FPL specifica faptul ca portiunea initiala a zb va fi necontrolata urmata de o portiune de zb supusa
controlului de trafic aerian AC trebuie sa ob autorizarea ATC de la unitatea de trafic in a carei zona de
responsabilitate va incepe zborul controlat, atunci cand un FPL specifica faptul ca prima portiune a zb se
efectueaza sub control ATC urm de portiune de zb necontrolat, aeronava trenuie autorizata in mod normal
pana la pct la care se incheie zb controlat.
Zborul cu escala, opriri int, - atunci cand o AC depun la plecare FPL pt mai multe etape ale unui
zb prin escale intermadiare, limita autorizarii ATC initiale va fi primul aerodrom de destinatie prevazute
urmand a i se acorda cate o noua autorizatie ATC pt fiecare etapa de zb ulterioara. FPL aferent celei dea
doua etapa a zb precum si pt fiecare din urm etape de zb din escala devine activ in scop ATS si SAR
numai dupa ce unitatea ATS corespunzatoare a fost notificata privind plecarea aeronavei de la AD de
plecare al etapei respective. Autoriz trebuie sa contina urm elemente in ordine specificata:
a) Identif aeronavei
b) Limita autorizarii

c) Ruta de zbor
d) FL de zb pt intreaga ruta sau modificarile FL cerute dupa caz
e) Orice instructiuni sau info nec in legatura cu alte elemente precum si operarea
transponderului SSR, manevre la apropiere sau la plecare comunicatiile si ora de expirare a
autorizarii.
Instructiunile din autorizari privind FL trebuie sa contina
a)
b)
c)
d)
e)

FL de curaziera sau pt urcare un interval de niveluri si daca este necesar un pct pana la care
autoriz referitoare la FL (FL-uri) este valabila.
Niv la care pct semnificative specificate trebuie survolate atunci cand este necesar
Ora de incepera a urcarii sau coborarii atunci cand este necesar
Rata de urcare sau coborare atunci cand este necesar
Instructiuni detaliate referitoare la FL la plecare sau la apropiere atunci cand este necesar.

Este in responsab statiei aeronautice sau a operatorului aerian care a receptionat autorizarea sa o
transmita aeronavei la ora de transmitere specif sau prevazuta si sa notif imediat unit ATC daca
autorizarea nu a fost transmisa intr-un int de tp specificat. Personalul care primeste autoriz pt a le
transmite AC trebuie sa faca acest lucru exact aceeasi frazeologie cu care ele au fost receptionate. In cazul
in care pers care treans catre AC nu face parte din serv de trafic aerian este imp sa se ia toate masurile in
scopul satisfacerii acestei cerinte.
Mesaje de informare a zborului
Mesaje care contin info de trafic destinate AC care opereaza in afara spatiului aerian controlat,
datorita factorilor care influenteaza natura serv de info a zb si in mod particular preblema furnizarii info
referitoare la posibile riscuri de coliziune, AC care opereaza in afara spatiului aerian controlat nu este
posibila specif unor texte standard pt aceste mesaje. Acolo unde se transmit ele trebuie sa contina date
suficiente privind directia zb, ora estimata, Fl si pct la care se prevede ca AC implicate in posib risc de
coliziune se vor depasii, ajunge din urma sau apropia una de cealalta. Aceste info sunt fornizate in
asemena mod incat pilotul fiecarei AC implicate sa aibe posibilitatea sa aprecieze clar natura pericolului.
Mesaje care contin info de trafic pt zb IFR in afara sp controlat
Aceste mesaje trebuie sa contina urm text:
a)
b)
c)
d)
e)

Identificarea aeronavei careia ii se transmite info


Cuvintele TRAFFIC IS sau traficul este ??? ADDITIONAL
Directia de zb a aeronavei la care se refera info
Tipul AC la care se refera info
Nivelul de curaziera al AC la care se refer info si ETA pt pct semnificativ in apropierea caruia
aeronavele vor traversa acelasi FL

Mesaje care contin info la traficul local esential

Aceste mesaje contin:


a) Identificarea aeronavei careia ii se transmite info
b) Cuvintele TRAFFIC IS sau traficul este ??? ADDITIONAL TRAFIC IS + daca este necesar
c) Descrierea traficului local esential deasemenea maniera care sa faciliteze recunoasterea acesteia
de catre pilot ex: categoria de viteza si / sau culoarea AC, tipul vehiculului, nr de pers, etc.

Mesaje de info meteorologica


Info transmise unui pilot care trece de la zb IFR la zb VFR atunci cand devine probabil ca zb in conditii
VMC sa nu poata fi continuat trebuie sa fie transmise de maniera urmatoare:
Instrument meteorological conditions reported (or forecast) in the veciniy of (location), conditii meteo
instrumentale de zb raportate in vecinatatea ( localitate).
Nimbostatus izoterma de 0 si de -10 grade.
Info meteo ref la conditii metoe la aerodromuri pt AC care sosesc si pleaca dupa caz cu info de la
indicatoarele , afisajele conectate la senzorii meteo (in special cel referitor la vantul de suprafata si
distanta vizuala in lungul pistei RVR) amplasati in unitatile ATS.
a) Mesaje meteo distribuite local si rapoarte speciale
b) Metar / SPECI pt distribuire la alte aerodromuri in afara aerodromului de origine (menite a fi util
pt planificarea zborului emisiuni VOLMET si D-VOLMET
Informatiile meteo trebuie sa fie extrase dupa caz din msg meteo care furnizeaza informatii asupra :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Directia si vit media a vantului de suprafata si vasiatile semnificative ale acestora


Vizibilitate inclusiv variatile semnificative pe diferite directii
Distanta vizuala in lungul pistei RVR
Fenomene meteo prezente
Nebulozitate si h bazei norilor josi
Tenp aerului si tem pct de roua
Calajul de altimetru (QNH)
Alte info meteo semnificative

Info referitoare la existenta apei pe pista se folosesc urmatorii termeni


-

Damp suprafata recularea schimbata datorita umezelii


Weet sup este umeda dar nu are balti
Water patches suprafata cu balti care sunt vizibile
Flooded suprafata este acoperita cu apa

Metode de esalonare
RACR-RA spatiul aerian cap 2 clasif spatiului aerian si restrictii de viteza

Prevederi pt esalonarea traficului aerian controlat: - trebuie asig esalonarea verticala sau oriz
a)
b)
c)
d)

Pt toate zb in spatiile aeriane de clasa A si B


Intre toate zb IFR in spatiile aeriene de clasa C, D, E
Intre zb IFR si cele VFR in spatii aeriene de clasa C
Intre zb IFR si VFR S

e) Intre zb VFR S in conditiile precizate de catre autoritatea ATS competenta potrivit


circumstantelor in cauza.
Exceptie facand cazurile de la pct b in spatii de calsa D si E in tp orelor de zi atunci cand zb au fost
autorizate sa urce sau sa coboare cu conditia mentinerii esalonarii pe cont propriu si a ramanerii in
conditii meteo de zbor la vedere.
Esalonarea verticala minima: (VSM vertical separation minimum)
a) 300 m, 1000 ft sub FL 290 si 600 m, 2000 ft la sau deasupra cestui nivel cu exceptia celor
prevazute la pct b
b) In spatiu aerian desemnat in conformitate cu procedurile regionale de navigatie aeriana : 300 m,
1000ft sub FL410 sau in anumite conditii la un nivel superior unde este prevazut astfel si 600 m,
2000ft deasupra acestui nivel.
In spatiul aerian EUR-RVSM intre FL290 si FL410 esalonarea verticala minima trebuie sa fie :
a) 300 m, 1000 ft, intre aeronavele care au aprobare pt zb in spatiu RVSM
b) 600 m, 2000 ft, intre :
i. AC de stat NON-RVSM si orice alta AC care opereaza in spatiu aerian EURRVSM
ii. Aeronavele de stat in formatie si orice alta aeronava care opereaza in spatiu
aerian EUR-RVSM
Controlul de Trafic aerian trebuie sa asigure esalonarea verticala minima de 600m, 2000ft dintr-o
aeronava supusa cedarii comunicatiilor in tp zb si orice alta aeronava atunci cand ambele aeronave
opereaza in int spatiului RVSM. (RACR-RA cu niv de zbor).
Esalonarea Laterala
Mijloace prin care se poate stabili esalonarea laterala
1. Utilizarea ca referinta a aceleasi locatie geografica sau a unei locatii diferita se realizeaza prin
rapoarte de pozitie care indica fara dubiu faptul ca aeronavele sunt deasupra unor locatii
geografice diferite potrivit determinarilor efectuate vizual sau prin referinta fata de mijloacele de
radionavigatie.
2. Utilizarea aceluiasi mijoc sau metoda de navigatie se realizeaza prin autorizarea AC sa zboare pe
traiecte specificate care sunt esalonate printr-o valoare minima adecvata mijlocului de navigatie
sau metodei utilizate. Esalonarea laterala la doua aeronave exista atunci cand
a. In cazul VOR al MNAC sunt stab pe radiale divergente in unghi de cel putin 15 grade si
cel putin una din aeronave se gaseste la 28 de km 15 Nm sau mai mult fata de mijlocul
VOR.
b. In cazul NDB ambele aeronave sunt stab pe traiecte spre sau dinspre NDB (linii de
pozitie divergente) in unghi de cel putin 30 grade si cel putin una dintre aeronave se
gaseste la o dist de 28 km, 15Nm sau mai mult fata de NDB
c. In cazul navigatiei estimate DEATRECKING DR ambele AC sunt stabilite pe traiecte
divergente in unghi de cel putin 45 grade, cel putin una din aeronave se gaseste la o
distanta de 28 km, 15Nm sau mai mult dupa pct de intersectie al traiectelor, acest pct
fiind determinat fie vizual fie prin referinta la un mijloc de navigatie iar cele doua
aeronave se afla in zbor de indepartare fata de intersectie.

d. In cazul operatiunilor RNAV ambele aeronave sunt stab pe traiecte divergente in unghiul
de cel putin 15 grade iar spatiul aerian de protectie asociat traiectuilui uneia dintre
aeronave nu se suprapune peste spatiul aerian de protectie asociat traiectului celeilalte
aeronave.

Esalonarea Longitudinala

In scopul aplicarii esalonarii longitudinale termenii acelasi traiect , traiecte opuse si traiecte
intersectate au urmatoarele intelesuri:
a) Acelasi traiect se refera la traiecte avand aceasi directie si sens sau care se intersecteaza sub o
diferenta unghiulara mai mica de 45 grade sau mai mare de 315 grade si la care spatiile aeriene de
protectie se suprapun.
b) Traiecte opuse se refera la traiecte care au aceeasi directie si sensuri opuse care se intersecteaza
sub o directie unghiulara mai mare de 135 grade dar mai mica de 225 grade si la care spatile
aeriene se suprapun
c) Traiecte intersectate se refera la traiecte care se intersecteaza sau la portiuni ale acestora altele
decat cele specif la a si b de mai sus.
Esalonarea minima longitudinala in timp
1. Aeronave mentinand acelasi nivel de zbor
2. In cazul aeronavelor cu acelasi traiect :
a. 15 min sau
b. 10 min, daca mijloacele de navigatie permit determinari frecvente ale pozitiei si vitezei.
c. 5 min in cazurile urmatoare cu conditia ca aeronava din fata sa mentina viteza adevarata
TAS cu cel putin 37 km/h (20 kt) mai mare decat cea din spate
i. Intre aeronave care au decolat de la acelasi aerodrom
ii. Intre aeronave pe ruta care au raportat survolul aceluiasi pct semnificativ
iii. Intre o aeronava care pleca si o aeronava pe ruta dupa ce AC aflata pe ruta a
raportat survolarea unui pct de raport astfel situat fata de pct de plecare incat sa
poata fi stabilita cu o esalonare de 5 min la pct in care aeronava pleaca, intra in
zb pe ruta
d. 3 min in cazurile precizate la c cu conditia ca fiecare din cazuri sa aibe o viteza adevarata
superioara cu cel putin 74 km/h 40 kt fata de cea a aeronavei din spate.
Aeronave care se intersecteaza
a) 15 min fata de pct de intersectie al traiectelor
b) 10 min daca exista mij de navigatie care permit determinari frecvente de viteza si pozitie.

Aeronave in urcare sau in coborare


Aeronave pe acelasi traiect cand o aeronava urca sau coboara fiind niv ocupat de o alta aeronava trebuie
asigurate urmatoarele esalonari minime:
a) 15 min atat timp cat esalonarea verticala minima nu este asigurata

b) 10 min atat timp cat esalonarea verticala minima nu este asigurata dar cu conditia sa existe
mijloace de navigatie care sa permita determinari frecvente de pozitie si viteza. (fig 5517 a,)
18.08.2014

Aeronave care zboara pe traiecte intersectate


a) 15 min, atat tp cat esalonarea vert min, nu este asig ( fig5-18 a si 5-18b);
b) 10 min, atat tp esalonarea minima nu este asig dar estista mijloace de navigatie care permit
determinari frecvente a pozitiilor si vitezelor. Fig5-19a si 5-19b
Aeronave pe traiecte opuse
Acolo unde esalonarea minima vert nu este asig esalonarea vert va fi asig pt cel putin 10 min inainte de si
dupa tp la care aeronavele sunt estimate sa se depaseasca sau s-a estimat sa se fi depasit (fig 5-20),
aceasta cerinta minima nu se aplica cu conditia ca s-a determinat ca aeronavele sau depasit.
Esalonarea longitudinala minima bazata pe dist folosind echipamente de masurare a dist DME si/sau
GNSS( sistem global de navigatie satelitara)
Nota: Atunci cand se utilizeaza termenul pe traiect in prevederile referitoare la aplicarea esalonarii
longitudinale minime, utilizand DME si / sau GNSS, inseamna ca aeronava zboara fie diect in spre (in
bound) sau direct dinspre (outbound) statie / pct de ruta.
-

AIRAC
AIC

Din AD PETA date de aeroport, criterii de proiectare a aeroportului, masurarea si exp franarii pistei,
mijloace vizoale de aeroport, iluminare si serv de urgenta pt aeroport.