Sunteți pe pagina 1din 39

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

PARTEA a I-a ANALIZA DE STRUCTURĂ PORTANTĂ

CAPITOLUL 3. SUBANSAMBLURI DE STRUCTURĂ PORTANTĂ, UNITĂŢI COMPLEXE ÎN ANALIZA DE STRUCTURĂ PORTANTĂ

SUBCAPITOLUL 3.3 PLANȘEE ȘI BOLȚI

Anul IV. – Semestrul 7.

I. Kirizsán – B. Szabó

T

T

E E O O R R I I A A

S S T T R R U U C C T T U U R R I I L L O O R R

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

PLANȘEE ȘI BOLȚI

3.3

3.3.1 – Definiţii, clasificare, rol structural 3.3.1.1 – Definiție

Planșeele sunt subansambluri de structură portantă, de suprafață, dispuse de regulă pe orizontală. Solicitarea caracteristică este încovoierea (planșee planare) sau efort axial (planșee cu împingeri, suspendate). Reazemele sunt subansambluri de susținere:

cadre sau diafragme.

sunt subansambluri de susținere: cadre sau diafragme. Planșeu din beton armat monolit TEORIA STRUCTURILOR:

Planșeu din beton armat monolit

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Rol structural
Rol structural

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

3.3.1.2 – Clasificarea planșeelor

După vechime:

Planșee istorice

Planșee contemporane

Planșeele istorice sunt realizate empirico-intuitiv, din lemn (planare), sau din zidărie de cărămidă, piatră (de suprafață curbă).

Planșeele contemporane sunt realizate în baza calculelor inginerești, din lemn, beton sau oțel (mai rar zidărie), sau mixt (lemn-beton, oțel-beton) de regulă planare, sau de suprafață curbă.

- beton) de regulă planare, sau de suprafață curbă. Planșeu istoric Planșeu contemporan TEORIA STRUCTURILOR:

Planșeu istoric

Planșeu contemporan

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșeu cu descărcare pe o direcție Planșeu cu descărcare pe

Planșeu cu descărcare pe o direcție

Ă ȘI URBANISM Planșeu cu descărcare pe o direcție Planșeu cu descărcare pe două direcții După

Planșeu cu descărcare pe două direcții

După modul de descărcare:

Planșee cu descărcare pe o direcție

Planșee cu descărcare pe două direcții

Planșeele cu descărcare pe o direcție pretind sisteme de susținere în structură portantă dezvoltate pe o direcție (perpendiculară pe direcția de lucru a planșeelor)

Planșeele cu descărcare pe două direcții presupun sisteme de susținere în structură portantă dezvoltate pe două direcții (perpendiculară pe direcția de lucru a planșeelor)

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

După modul de alcătuire:

Planșee planare

Planșee spațiale (boltite)

Planșeele planare sunt alcătuite din elemente (plăci, grinzi), dispuse în volum planimetric, având placa cuprinsă într-un plan. Aceste planșee lucrează la încovoiere, creeind volume mai economice.

Planșeele spațiale se compun din elemente (bolți, nervuri), dispuse după un contur curbiliniu, având elementul de închidere cuprins într-o suprafață curbilinie. Aceste planșee lucrează la efort axial, creeind volume mai spectaculoase (pânze subțiri, bolți).

Planșeu planar
Planșeu planar
spectaculoase (pânze subțiri, bolți). Planșeu planar Planșeu boltit (de suprafață curbă) TEORIA STRUCTURILOR:

Planșeu boltit (de suprafață curbă)

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

După materiale utilizate:

Planșee din lemn

Planșee din (zidărie de) piatră

Planșee din (zidărie de) cărămidă

Planșee din beton armat

Planșee din beton precomprimat

Planșee din beton armat Planșee din beton precomprimat Planșee din oțel Planșeu din beton armat Planșeu

Planșee din oțel

Planșeu din beton armat
Planșeu din beton armat

Planșeu din zidărie de cărămidă

Planșeele – mai ales cele istorice – sunt de multe ori realizate din diferite materiale locale (paie, stuf, bambus etc.), cu calități mecanice mai mult sau mai puțin controlate.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșee din beton armat monolit După tehnologii de execuție planșeele

Planșee din beton armat monolit

După tehnologii de execuție planșeele din beton armat sunt:

Planșee monolite

Planșee prefabricate

integral prefabricate

cu corpuri de umplutură

prefabricate integral prefabricate cu corpuri de umplutură Planșee din beton armat prefabricat TEORIA STRUCTURILOR:

Planșee din beton armat prefabricat

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

După tehnologii de execuție :

Planșee mixte/compozite

Planșee pe profile de oțel și beton armat/zidărie

Planșee pe profile de oțel și beton armat/zidărie TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE
Planșee pe profile de oțel și beton armat/zidărie TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

După tehnologii de execuție :

Planșee mixte/compozite

Planșee din tablă cutată și beton armat

mixte/compozite Planșee din tablă cutată și beton armat TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

După tehnologii de execuție:

Planșee mixte/compozite

Planșee din lemn și beton armat

: Planșee mixte/compozite Planșee din lemn și beton armat Planșeu din grinzi de lemn și placă

Planșeu din grinzi de lemn și placă de beton armat

armat Planșeu din grinzi de lemn și placă de beton armat Modalități de rezolvare a conlucrării

Modalități de rezolvare a conlucrării dintre lemn și placa de beton armat

a conlucrării dintre lemn și placa de beton armat TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE
a conlucrării dintre lemn și placa de beton armat TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Planșeu pe grinzi apropiate Planșeu pe grinzi distanțate
Planșeu pe grinzi apropiate
Planșeu pe grinzi distanțate

Planșee pe grinzi acoperite

3.3.2. – Planșee din lemn

Planșeele din lemn sunt realizate din lemn, fiind utilizate contemporan și piese de oțel, mai cu seamă la îmbinări între elemente.

Majoritatea planșeelor din lemn sunt planare (mai ales cele istorice), dar există și planșee pe suprafețe curbe, de exemplu cele realizate din lemn încleiat.

Planșeele planare din lemn sunt de foarte multe categorii, din care prezentăm: planșee pe grinzi apropiate, pe grinzi distanțate, pe grinzi acoperite, pe grinzi căptușite, pe grinzi oarbe, pe dulapi acoperiți.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

3.3.2.1 – Planșee pe grinzi apropiate

Planșeele pe grinzi apropiate sunt executate din grinzi de lemn, așezate una lângă alta. solidarizate între ele prin pene, bolți sau cuie din lemn. Grinzile de regulă sunt prelucrate doar pe trei fețe. Consumul de material lemnos este mare, fiind justificat de deschideri relativi mari fără grinzi (6 - 10 m), respectiv de material local ieftin.

3.3.2.2 – Planșee pe grinzi distanțate

Planșeele pe grinzi distanțate sunt realizate din grinzi de lemn, așezate la distanțe diferite între ele, dat de modul de alcătuire a plăcilor, respectiv de solicitări. Grinzile rămân aparente, izolația termică și fonică fiind asigurate de straturi puse pe extrados.

Planșeu pe grinzi apropiate

Planșeu pe grinzi distanțate

Planșee pe grinzi acoperite

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Planșeu pe grinzi apropiate Planșeu pe grinzi distanțate
Planșeu pe grinzi apropiate
Planșeu pe grinzi distanțate

Planșee pe grinzi acoperite

3.3.2.3 – Planșee pe grinzi acoperite

Planșeele pe grinzi acoperite sunt realizate din grinzi de lemn, așezate la distanțe diferite între ele, dat de modul de alcătuire a plăcilor, respectiv de solicitări. Grinzile nu rămân aparente, izolația termică și fonică fiind asigurate inclusiv de straturi puse pe înălțimea grinzilor.

Acoperirea grinzilor poate să fie parțială sau totală. Acoperirea parțială presupune realizarea unor posibilități de rezemare a straturilor de închidere pe intrados, pe înălțimea grinzilor. Acoperirea totală este asigurată prin tăvănuire cu scânduri bătute pe talpa inferioară a grinzilor din lemn.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

3.3.2.4 – Planșee pe grinzi căptușite

Planșeele pe grinzi căptușite sunt niște planșee pe grinzi acoperite , unde o parte din subansamblu de pardoseală este coborâtă în spațiul între grinzi. Subansamblul de pardoseală este susținută de scânduri, montate între grinzi, rezemate pe niște șipci dispuse pe laterala grinzilor.

3.3.2.5 – Planșee pe grinzi oarbe

Planșeele pe grinzi oarbe sunt planșee pe grinzi căptușite, unde acoperirea asigurată prin tăvănuire cu scânduri bătute pe talpa inferioară a grinzilor din lemn este susținute de grinzi oarbe, montate sub intradosul grinzilor de planșeu.

Planșee pe grinzi căptușite Planșee pe grinzi oarbe Planșee pe dulapi acoperiți
Planșee pe grinzi căptușite
Planșee pe grinzi oarbe
Planșee pe dulapi acoperiți

Grinzi compuși din lemn

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Planșee pe grinzi căptușite Planșee pe grinzi oarbe Planșee pe dulapi acoperiți
Planșee pe grinzi căptușite
Planșee pe grinzi oarbe
Planșee pe dulapi acoperiți

Grinzi compuși din lemn

3.3.2.6 – Planșee pe dulapi acoperiți

Planșeele pe dulapi acoperiți sunt planșee din lemn, susținuți de dulapi, montați pe cant, în loc de grinzi. Rigiditatea laterală a dulapilor se asigură prin contravântuiri locali, realizate din cupoane de scânduri. Contravântuirile susțin și o căptușeală din scânduri de lemn, care susține umplutura planșeului

3.3.2.7 – Grinzi compuși din lemn

Grinzile din lemn se pot realiza și compuși din elemente dreptunghiulare sau triunghiulare, asigurând preluarea forfecării între elementele componente prin piese metalice sau pastă de lipit.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

3.3.2.8 – Detalii planșee din lemn

Detalii planșee din lemn

– Detalii planșee din lemn Detalii planșee din lemn a – detalii îmbinare grinzi; b –

a – detalii îmbinare grinzi; b – detalii evitare coș de fum; d îmbinare prin platbandă; h

îmbinare planșeu-perete; i,j,k – detalii rezemare grinzi; e,m – detalii grinzi marginale;

f,g – detalii rezemare element; o,p – detalii susținere pereți; l – detalii nod lemn-metal

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

3.3.3 – Planșee din beton armat

Ă ȘI URBANISM 3.3.3 – Planșee din beton armat Planșeu din beton armat pe grinzi și

Planșeu din beton armat pe grinzi și nervuri

Planșeele din beton armat sunt subansambluri de structură portantă, care pot fi clasificate după mai multe criterii (tehnologia de execuție, modul de dispunere a grinzilor, numărul direcțiilor de descărcare etc). Se prezintă în continuare următoarele planșee: (i) pe grinzi și nervuri, (ii) casetate, (iii) ciuperci, (iv) dală, (v) pe plăci.

3.3.3.1 – Planșee pe grinzi și nervuri

Planșeele pe grinzi și nervuri de regulă sunt realizate din beton armat. Placa din beton armat – în majoritatea cazurilor lucrând unidirecțional reazemă pe grinzi secundare (nervuri), care la rândul lor sunt susținute de grinzi principale. Rezemarea planșeului se asigură pe cadre (în care caz grinzile principale sunt rigle de cadre), sau pe diafragme. Sunt diferențe majore între rigiditatea elementelor componente.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșeu din beton armat 3.3.3.2 – Planșee casetate Planșeele casetate

Planșeu din beton armat

3.3.3.2 – Planșee casetate

Planșeele casetate sunt planșee pe grinzi, având înălțimile egale ale grinzilor pe cele două direcții. Grinzile de pot așeza paralel cu laturile planșeelor, sau dispuse la 45 o față de aceste laturi. Casetele sunt pătratice sau dreptunghiulare, dimensiunile casetelor fiind între 70 cm și 200 cm.

Grinzile planșeelor casetate sunt ușor trapezoidale, facilitând astfel decofrarea Raportul înălțime grinzi / deschidere este între 1/10 și 1/20, astfel pentru o casetă de 50-60 cm înălțime, deschiderea la care sunt aceste planșee utilizate, este de maxim 10 – 12 m. Raportul laturilor planșeelor (lmax / lmin) este între 1 și 2, pentru rapoartele mai mari, grinzile de egală înălțime sunt neeconomice.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

3.3.3.3 – Planșee ciuperci

Planșeele ciuperci sunt planșee din beton armat fără grinzi, utilizate ori de câte ori grinzile nu sunt dorite din motive funcționale sau estetice.

Pentru a majora suprafața de contact între placă și stâlpi, placa este local îngroșată în formă tronconică. De multe ori există și o îngroșare planară suplimentară între placă și ciuperca.

planară suplimentară între placă și ciuperca. Planșee ciuperci Îngroșările tronconice în plan pot să

Planșee ciuperci

Îngroșările tronconice în plan pot să fie mai mari sau mai mici, le la 0,1 din deschidere, până la 0,3 din deschidere.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșeu dală 3.3.3.4 – Planșee dală Planșeele dală sunt planșee
FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșeu dală 3.3.3.4 – Planșee dală Planșeele dală sunt planșee

Planșeu dală

3.3.3.4 – Planșee dală

Planșeele dală sunt planșee din beton armat fără grinzi, utilizate ori de câte ori grinzile nu sunt dorite din motive funcționale sau estetice. În vederea majorării rezistenței la străpungere, în grosimea plăcii, în zonele de contact cu stâlpii se dispun confecții metalice de mare rigiditate. Planșeele dală se utilizează la diverse tehnologii speciale, fiind posibilă depozitarea suprapusă a lor, respectiv liftarea în paralel cu glisarea sistemelor de susținere. Suprafața planșeelor este relativ redusă, având în vedere raportul maxim admis între deschidere și grosime de 1/45.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

3.3.3.5 – Planșee pe plăci

Planșeele se pot realiza fără grinzi și în cazul, în care diafragmele sunt relativ dese (la distanțe de 3,00 … 6,00 m), iar plăcile reazemă pe patru laturi (lucrând pe două direcții) sau pe două laturi (în care caz lucrează după o singură direcție) direct pe diafragme.

Planșeele pe plăci se pot executa monolit, sau prefabricat, este posibil chiar prefabricarea inclusiv a sistemelor de susținere (este vorbă de clădirile de locuit din panouri mari, la mare modă acum 40 – 50 de ani)

din panouri mari, la mare modă acum 40 – 50 de ani) Planșeu pe plăci TEORIA

Planșeu pe plăci

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

3.3.4 – Planșee cu grinzi din oțel

Ă ȘI URBANISM 3.3.4 – Planșee cu grinzi din oțel În vederea reducerii gabaritului grinzilor de

În vederea reducerii gabaritului grinzilor de planșee din beton armat sau precomprimat, sunt utilizate grinzi din oțel.

Planșee cu grinzi din oțel

a – planșeu cu placă din beton armat inferioară

b – planșeu cu placă din beton armat superioară

c – planșeu cărămidă – beton

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

De regulă elementele din oțel sunt înglobate în beton armat, în vederea protejării lor contra coroziunii. Plăcile din beton armat sunt rezemate la partea superioară, sau inferioară ale grinzilor din oțel.

Planșee cu grinzi din oțel

a – planșeu pe boltișoare

b – planșeu pe corpuri ceramice

c – planșeu pe corpuri din beton

pe corpuri ceramice c – planșeu pe corpuri din beton Plăcile susținute de grinzi din oțel

Plăcile susținute de grinzi din oțel pot să fie monolite sau prefabricate, din beton armat sau precomprimat.

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Detalii de rezemare pe ziduri și stâlpi Planșee cu grinzi

Detalii de rezemare pe ziduri și stâlpi

Planșee cu grinzi din oțel – detalii

Consolă, balustradă

cu grinzi din oțel – detalii Consolă, balustradă TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșee cu grinzi din beton armat prefabricat TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI
FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșee cu grinzi din beton armat prefabricat TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI

Planșee cu grinzi din beton armat prefabricat

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșee cu grinzi din beton armat prefabricat TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI

Planșee cu grinzi din beton armat prefabricat

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșee cu grinzi din beton armat monolit sau prefabricat TEORIA

Planșee cu grinzi din beton armat monolit sau prefabricat

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșee contemporane, cu corpuri de umplutură de tip LEP TEORIA
FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM Planșee contemporane, cu corpuri de umplutură de tip LEP TEORIA

Planșee contemporane, cu corpuri de umplutură de tip LEP

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

FACULTATEA DE ARHITECTUR Ă ȘI URBANISM TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Tipuri de planșee din beton armat

Tipuri de planșee din beton armat

Tipuri de planșee din beton armat
Tipuri de planșee din beton armat planșee pe plăci pe două direcții l 1 /l 2

planșee pe plăci pe două direcții

l1/l2 ≤ 2 hpmin ≥ l/40 pe o deschidere hpmin ≥ l/45 pe mai multe

≥ l/40 pe o deschidere h pmin ≥ l/4 5 pe mai multe planșee pe plăci

planșee pe plăci cu grinzi principale și secundare

hpmin ≥ l/30 pe o direcție, hpmin ≥ l/35 pe mai multe deschideri

h pmin ≥ l/30 pe o direcție, h pmin ≥ l/35 pe mai multe deschideri planșee
h pmin ≥ l/30 pe o direcție, h pmin ≥ l/35 pe mai multe deschideri planșee
h pmin ≥ l/30 pe o direcție, h pmin ≥ l/35 pe mai multe deschideri planșee
planșee pe nervuri dese

planșee pe nervuri dese

hpmin

6 cm

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Tipuri de planșee din beton armat

Tipuri de planșee din beton armat

Tipuri de planșee din beton armat
Tipuri de planșee din beton armat planșee casetate h pmin ≥ 6 cm, casete max 2m

planșee casetate

hpmin ≥ 6 cm, casete max 2m

lmax/lmin ≤ 1,5 casete parelele cu laturi 1,5 ≤ lmax/lmin ≤ 2 oblic

parelele cu laturi 1,5 ≤ l max /l min ≤ 2 oblic planșee ciuperci h p

planșee ciuperci

laturi 1,5 ≤ l max /l min ≤ 2 oblic planșee ciuperci h p min ≥

hpmin ≥ 1/30 – 1/35 lmax L capitel = 0,2l – 0,3l

p min ≥ 1/30 – 1/35 l max L capitel = 0,2l – 0,3l planșee dale

planșee dale

hpmin ≥ 13 cm Indicat folosirea de betoane superioare pt. micșorarea grosimii plăcii

h pmin ≥ 13 cm Indicat folosirea de betoane superioare pt. micșorarea grosimii plăcii

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Modalități de rezemare pentru planşee

Ă ȘI URBANISM Modalități de rezemare pentru plan şee 1 2 3 4 4 1 –
Ă ȘI URBANISM Modalități de rezemare pentru plan şee 1 2 3 4 4 1 –
1 2
1
2
3 4 4
3
4
4

1 – planșee de b.a., 2 elemente/fâșii de b.a prefabricat 3 – panouri mici de b.a. prefabricat, 4 – grinzi

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

Sisteme structurale diafragmă seism, vânt cadru cu noduri rigide (grinzi, stâlpi) diafragmă șaibă Zid de
Sisteme structurale
diafragmă
seism, vânt
cadru cu noduri
rigide (grinzi, stâlpi)
diafragmă
șaibă
Zid de
contravântuire
cadru contravântuit
(grinzi, stâlpi)
nod articulat
nod rigid

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

1

3

2 4 5
2
4
5

Consolă, balustradă

1. grinzi, stâlpi, 2. cadru 3. diafragmă de beton armat 4. diafragmă de zidărie

5. Solicitări/eforturi, scurgerea eforturilor în dreptul deschiderilor/golurilor

TEORIA STRUCTURILOR: SUBANSAMBLURI ȘI ANSAMBLURI STRUCTURALE