Sunteți pe pagina 1din 52

ORDONAN DE URGEN nr.

90 din 24 iunie 2008 (*actualizat*)


privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a
profesiei contabile**)
(aplicabil ncepnd cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT:
GUVERNUL
---------------*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 12 mai 2013
este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor
modificrilor i completrilor aduse de ctre: LEGEA nr. 278 din 7
noiembrie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 78 din 24 iunie 2009; ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012; LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013; LEGEA nr. 187
din 24 octombrie 2012.
Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter
oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
**) Titlul ordonanei de urgen a fost modificat de pct. 1 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012.
***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform pct. 18 al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012, n tot cuprinsul
ordonanei de urgen, sintagma "supraveghere(a) public" se nlocuiete cu
sintagma "supraveghere(a) n interes public", sintagma "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" se nlocuiete cu sintagma
"organismul de supraveghere n interes public", sintagma "regulament(ul)
intern
de
organizare
i
funcionare"
se
nlocuiete
cu
sintagma
"Regulament(ul) de organizare i funcionare", sintagma "Consiliul pentru
Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar" se nlocuiete cu
sintagma "Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei
Contabile".
Avnd n vedere c, n calitatea sa de stat membru cu drepturi depline
al Uniunii Europene, Romniei i revine sarcina de a transpune i
implementa directivele emise de Uniunea European,
n scopul transpunerii Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a
Parlamentului European i a Consiliului privind auditul statutar al
conturilor
anuale
i
al
conturilor
consolidate,
de
modificare
a
directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE i de abrogare a
Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006,
n vederea realizrii unei abordri armonizate a auditului statutar la
nivelul Uniunii Europene,
pentru asigurarea conformitii auditului statutar din Romnia cu
cerinele directivelor europene, prin revizuirea permanent a legislaiei
n domeniu, precum i pentru crearea unui sistem de supraveghere public
pentru auditorii statutari i firmele de audit n baza principiilor
europene,
pentru a preveni consecinele negative ale nepromovrii n regim de
urgen a prezentului act normativ, avnd n vedere dispoziiile art. 53

"Transpunerea" din Directiva 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului


European i a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale i
al conturilor consolidate i de modificare a directivelor Consiliului
78/660/CEE i 83/349/CEE, care prevd c statele membre adopt i public
dispoziiile necesare pentru a se conforma directivei nainte de 29 iunie
2008, statele membre trebuie s informeze Comisia European cu privire la
aceasta i s transmit Comisiei Europene textele principalelor dispoziii
de drept intern pe care le adopt n domeniul reglementat de Directiva
2006/43/CE.
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
TITLUL I
Auditul statutar
CAP. I
Obiect i definiii
ART. 1
Obiectul
Prezentul
titlu
reglementeaz
auditul
statutar
al
situaiilor
financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate,
ntocmite potrivit legii contabilitii i reglementrilor contabile
aplicabile.
ART. 2
Definiii
n nelesul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de
mai jos au urmtoarele semnificaii:
1. auditul statutar reprezint auditul situaiilor financiare anuale
sau al situaiilor financiare anuale consolidate, aa cum este prevzut de
legislaia comunitar, transpus n reglementrile naionale;
2. auditorul statutar este persoana fizic autorizat, n conformitate
cu prevederile prezentei ordonane de urgen, de ctre autoritatea
competent, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR), s
efectueze audit statutar;
3. firma de audit este persoana juridic sau orice alt entitate,
indiferent de forma juridic a acesteia, care este autorizat de
autoritatea competent, respectiv CAFR, n conformitate cu prevederile
prezentei ordonane de urgen, s efectueze audit statutar;
4. entitate de audit dintr-o ter ar nseamn o entitate, indiferent
de forma sa juridic, ce efectueaz audituri ale situaiilor financiare
anuale sau ale situaiilor financiare anuale consolidate ale unei societi
comerciale nregistrate ntr-o ter ar;
5. auditor dintr-o ter ar nseamn o persoan fizic care
efectueaz audituri ale situaiilor financiare anuale sau ale situaiilor
financiare anuale consolidate ale unei societi comerciale nregistrate
ntr-o ter ar;
6. auditor al grupului nseamn auditorul(ii) statutar(i) sau
firma(ele) de audit care efectueaz auditul statutar al situaiilor
financiare anuale consolidate;
7. reea nseamn o structur complex:
(i) care are drept scop cooperarea i creia i aparine un auditor
statutar sau o firm de audit; i

(ii) care are drept scop n mod evident distribuia profiturilor sau a
costurilor ori are n comun acionariatul, controlul sau gestionarea,
politici i proceduri de control al calitii, o strategie de afaceri,
folosirea unei mrci sau a unei pri nsemnate a resurselor profesionale;
8. ntreprindere afiliat la o firm de audit nseamn orice entitate,
indiferent de forma sa juridic, ce este legat de firma de audit prin
acionariat, control sau conducere comun;
9. raportul de audit reprezint raportul prevzut de Directiva
78/660/CEE, respectiv de Directiva 83/349/CEE, aa cum acestea sunt
transpuse n legislaia naional;
10. autoritile competente sunt autoritile sau organele desemnate
prin lege care sunt responsabile pentru reglementarea i/sau supravegherea
n interes public a auditorilor statutari i a firmelor de audit sau pentru
aspecte specifice ale acestora. Prin referina la autoritatea competent se
nelege o trimitere la autoritile sau organismele responsabile pentru
funciile la care se face referire;
------------Pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere(a) n interes public".
11. Standardele internaionale de audit (ISA) reprezint Standardele
internaionale de audit, declaraiile i standardele aferente, n msura n
care sunt relevante pentru auditul statutar, emise de Consiliul pentru
Standarde Internaionale de Audit i Asigurare (IAASB) din cadrul
Federaiei Internaionale a Contabililor (IFAC);
12. Standardele internaionale de raportare financiar reprezint
Standardele internaionale de raportare financiar (IFRS), Standardele
internaionale
de
contabilitate
(IAS)
i
interpretrile
aferente
(Interpretrile SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde i
interpretrile aferente, standardele i interpretrile viitoare aferente,
emise sau adoptate de ctre Consiliul pentru Standarde Internaionale de
Contabilitate (IASB), aa cum sunt aprobate de Uniunea European, traduse
i publicate n limba romn;
13. entitile de interes public sunt persoanele juridice definite
potrivit reglementrilor contabile;
14. cooperativ este o societate cooperativ european, aa cum este
definit la art. 1 din Regulamentul nr. 1.435/2003/CE al Consiliului din 22
iulie 2003 privind statutul societii cooperative europene (SCE) sau orice
alte cooperative pentru care se impune un audit statutar n temeiul legii
care reglementeaz activitatea cooperativelor;
15. nepractician nseamn orice persoan fizic ce, pentru cel puin 3
ani nainte de implicarea sa n gestionarea sistemului de supraveghere n
interes public, nu a efectuat audituri statutare, nu a deinut drepturi de
vot ntr-o firm de audit, nu a fost membru al organului administrativ sau
de gestiune al unei firme de audit i nu a fost angajat sau asociat sub o
alt form la o firm de audit;
------------Pct. 15 al art. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere(a) n interes public".

16. partener(i)-cheie de audit nseamn:


a) auditorul(ii) statutar(i) desemnat(i) de o firm de audit pentru o
anumit misiune de audit, ca fiind responsabilul(ii) principal(i) pentru
efectuarea auditului statutar n numele firmei de audit; sau
b) n cazul auditului statutar al unui grup, cel puin auditorul(ii)
statutar(i) care este (sunt) desemnat(i) de o firm de audit ca fiind
responsabilul(ii) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar la
nivelul grupului i auditorul(ii) statutar(i) care este (sunt) desemnat(i)
ca
fiind
responsabilul(ii)
principal(i)
la
nivelul
filialelor
semnificative; sau
c) auditorul(ii) statutar(i) care semneaz raportul de audit;
17. pri reprezentative ale interesului public nseamn orice pri
interesate n supravegherea n interes public a activitii de audit
statutar, n dezvoltarea i implementarea standardelor de audit sau de
contabilitate (ISA i IFRS), inclusiv prile implicate n monitorizarea
procesului de implementare a standardelor, n vederea asigurrii publicului
de faptul c organismele profesionale acioneaz n interes public, precum
i alte pri interesate n rezultatele activitii de audit sau de
aplicare a IFRS. Pri reprezentative ale interesului public pot fi
autoritile publice (Guvern, organisme cu atribuii de reglementare a unui
sector specific de activitate), organismele profesionale, precum i o gam
larg de utilizatori ai situaiilor financiare, cum sunt investitorii,
analitii financiari, angajaii, instituiile de credit, publicul larg i
altele asemenea;
------------Pct. 17 al art. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere(a) n interes public".
18. statul membru are semnificaia prevzut n Tratatul de aderare la
Uniunea European;
19. terele ri sunt rile din afara Uniunii Europene;
20. Camera Auditorilor Financiari din Romnia, denumit pe parcursul
prezentei ordonane de urgen Camera, este persoana juridic autonom
nfiinat potrivit legii, care funcioneaz ca organizaie profesional de
utilitate public fr scop patrimonial, n domeniul auditului statutar;
21. Organismul de supraveghere n interes public a activitii de audit
statutar este organismul nfiinat n Romnia, potrivit titlului II, n
scopul supravegherii n interes public a activitii de audit statutar, cu
respectarea
cerinelor
Directivei
2006/43/CE
din
17
mai
2006
a
Parlamentului European i a Consiliului privind auditul statutar al
conturilor
anuale
i
al
conturilor
consolidate,
de
modificare
a
directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE i de abrogare a
Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.
------------Pct. 21 al art. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere(a) n interes public" i a sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".

CAP. II
Aprobare, educaie continu i recunoatere reciproc
ART. 3
(1) Activitatea de audit statutar se efectueaz numai de ctre
auditorii statutari sau de firmele de audit care au fcut obiectul
autorizrii, respectiv aprobrii n condiiile prevzute de prezenta
ordonan de urgen.
(2) Autoritatea competent responsabil pentru autorizarea auditorilor
statutari i a firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din
Romnia.
(3) Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor statutari i
a firmelor de audit revine organismului de supraveghere n interes public.
------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere public
prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n interes
public".
ART. 4
(1) O persoan fizic poate fi autorizat s efectueze audit statutar,
n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen, dup
efectuarea stagiului de pregtire practic i promovarea examenului de
competen profesional.
(2) Camera poate autoriza ca auditori statutari doar persoanele fizice
care ndeplinesc cumulativ cel puin urmtoarele condiii:
a) au o bun reputaie.
Buna reputaie trebuie s aib n vedere un comportament profesional
adecvat, cu respectarea cerinelor Codului etic emis de IFAC i adoptat de
Camer, aa cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile care definesc
buna reputaie sunt stabilite de Camer, cu aprobarea organismului de
supraveghere n interes public;
------------Al doilea paragraf al alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 18
al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul
de supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".
b) au absolvit o instituie de nvmnt economic superior sau un
nivel echivalent, n condiiile stabilite prin regulamentul emis de Camer
i aprobat de organismul de supraveghere n interes public;
------------Litera b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".
c) au urmat un curs de instruire teoretic;
d) au efectuat un stagiu de pregtire practic, n conformitate cu
prevederile art. 9;

e) au promovat examenul de competen profesional, organizat sau


recunoscut de autoritatea competent pentru autorizarea auditorilor
statutari i a firmelor de audit.
ART. 5
Autorizarea firmelor de audit
Camera poate autoriza ca firme de audit doar entitile care
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) persoanele fizice care efectueaz auditul statutar n numele firmei
de audit trebuie s ndeplineasc cel puin condiiile prevzute la art. 4
i trebuie s fie autorizate, respectiv aprobate ca auditori statutari n
Romnia;
b) o majoritate a drepturilor de vot n firma de audit trebuie s fie
deinut de firme de audit care sunt autorizate n oricare dintre statele
membre sau de persoane fizice care ndeplinesc cel puin condiiile
prevzute la art. 4. Pentru scopul auditului statutar al societilor
cooperative europene i al entitilor similare, autoritile competente
prevzute la titlul II pot stabili reglementri specifice cu privire la
drepturile de vot;
-----------Litera b) a art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din
LEGEA nr. 278 din 7 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 768
din 14 noiembrie 2008.
c) o majoritate a membrilor organului administrativ sau de conducere al
firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie s fie reprezentat de
firme de audit autorizate n oricare dintre statele membre sau de persoane
fizice care ndeplinesc cel puin condiiile prevzute la art. 4. n cazul
n care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult
de 2 membri, unul dintre acetia trebuie s ndeplineasc cel puin
condiiile menionate n prezentul articol;
-----------Litera c) a art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din
LEGEA nr. 278 din 7 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 768
din 14 noiembrie 2008.
d) firma de audit trebuie s aib o bun reputaie.
ART. 6
Retragerea autorizrii
(1) Autorizarea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se
retrage dac buna reputaie a acestuia (acesteia) a fost compromis.
(2) Autorizarea unei firme de audit va fi retras dac a fost
compromis buna reputaie sau dac oricare dintre condiiile prevzute la
art. 5 lit. b) i c) nu mai este ndeplinit i trece un termen mai mare de
6 luni de la momentul n care oricare dintre condiiile respective a
ncetat s mai fie ndeplinit.
(3) Pentru auditorii statutari i firmele de audit care sunt autorizai
(autorizate) i n alte state membre i care sunt nregistrai
(nregistrate) n Registrul public din Romnia n conformitate cu art. 15
alin. (1) lit. c), n cazul n care se retrage autorizarea, indiferent de
motiv, Camera comunic acest fapt, precum i motivele retragerii
autorizrii ctre autoritile competente relevante din statul membru n
care auditorul statutar, respectiv firma de audit este autorizat().

(4) Responsabilitatea final pentru aprobarea retragerii autorizrii


auditorilor statutari i a firmelor de audit revine organismului de
supraveghere n interes public.
------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere public
prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n interes
public".
ART. 7
Examenul de competen profesional
Examenul de competen profesional prevzut la art. 4 alin. (2) lit.
e) trebuie s garanteze nivelul necesar de cunotine teoretice n
domeniile relevante pentru auditul statutar, precum i capacitatea de a
aplica n practic cunotinele teoretice. Cel puin o parte a acestui
examen se susine sub form de prob scris.
ART. 8
Testul de cunotine teoretice
(1) Testul privind cunotinele teoretice inclus n examenul de
competen profesional va acoperi, n special, urmtoarele domenii:
a) teoria i principiile contabilitii generale;
b)
cerinele
legale
i
standardele
referitoare
la
ntocmirea
financiare
anuale
i
a
situaiilor
financiare
anuale
situaiilor
consolidate;
c) IFRS;
d) analiza financiar;
e) contabilitatea costurilor i contabilitatea managerial;
f) managementul riscului i controlul intern;
g) auditul i aptitudinile profesionale;
h) cerinele legale i standardele profesionale referitoare la auditul
statutar i la auditorii statutari;
i) ISA;
j) etica profesional i independena.
(2) Testul va acoperi, de asemenea, cel puin urmtoarele domenii:
a) legea societilor comerciale i guvernana corporativ;
b) legea falimentului i alte proceduri similare;
c) legislaia fiscal;
d) codul civil i codul comercial;
e) legea asigurrilor sociale i Codul muncii;
f) tehnologia informaiei i sistemele computerizate;
g) economia financiar, general i de afaceri;
h) matematica i statistica;
i)
principiile
de
baz
ale
managementului
financiar
al
ntreprinderilor.
ART. 9
Pregtire practic i excepii
(1) Camera stabilete normele pentru desfurarea stagiului de
pregtire practic a stagiarilor n activitatea de audit statutar.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 10 lit. b), Camera poate
prevedea c o persoan care are o diplom universitar la nivel de master
sau o calificare echivalent n unul ori mai multe dintre domeniile la care
se face referire la art. 8 poate beneficia de o reducere a vechimii n
activitatea financiarcontabil cu durata programului de master recunoscut

de Camer (echivalarea fiind de o jumtate de an pentru fiecare semestru de


studiu).
(3) Prin excepie de la prevederile art. 10 lit c), Camera poate
prevedea c o persoan care a promovat un examen universitar sau de nivel
echivalent ori care posed o diplom universitar sau o calificare
echivalent n unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire
la art. 8 poate fi exceptat s mai susin testul de cunotine n
domeniul financiar-contabil, n vederea accesului la stagiu, pentru
domeniile acoperite de acea examinare sau de acea diplom.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 7 i 8, Camera poate prevedea
c o persoan care a promovat un examen universitar sau de nivel echivalent
ori care posed o diplom universitar la nivel de master sau o calificare
echivalent n unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire
la art. 8 poate fi exceptat de la testul de cunotine teoretice inclus n
examenul de competen profesional, pentru domeniile acoperite de acel
examen sau de acea diplom.
(5) Excepiile prevzute la alin. (2)-(4) se pot acorda numai n baza
unui
protocol
ncheiat
ntre
Camer
i
instituiile
care
au
eliberat/recunoscut diplomele/calificrile respective. Nu se pot opera
excepii de la testul de aplicare a cunotinelor n practic.
(6) Camera, cu aprobarea organismului de supraveghere n interes
public, stabilete condiiile n care pot fi acordate derogri cu privire
la testul de cunotine teoretice inclus n examinri. Camera stabilete
prin norme proprii, avizate de organismul de supraveghere n interes
public, criteriile care stau la baza ncheierii protocoalelor privind
acordarea de excepii.
------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere public
prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n interes
public".
(7) Pentru a asigura capacitatea de a aplica n practic cunotinele
teoretice a cror testare este inclus n examen, un stagiar va efectua un
stagiu de pregtire practic de cel puin 3 ani, care va cuprinde, printre
altele, auditarea situaiilor financiare anuale, a situaiilor financiare
anuale consolidate sau a unor situaii financiare similare. Cel puin dou
treimi din acest stagiu practic va fi efectuat cu un auditor statutar sau
cu o firm de audit autorizat() n orice stat membru.
(8) Camera trebuie s se asigure c stagiul este efectuat sub
ndrumarea unor persoane care ofer garanii suficiente n ceea ce privete
capacitatea lor de a oferi pregtire practic.
(9) Stagiarii n activitatea de audit statutar pot efectua stagiul de
pregtire practic prin participarea la activitatea de audit statutar, n
cadrul unor cabinete individuale sau firme de audit, potrivit normelor
elaborate de Camer. Pentru stagiarii n activitatea de audit statutar,
cabinetele individuale sau firmele de audit vor elibera un document oficial
care s ateste efectuarea stagiului.
ART. 10
Stagiari n activitatea de audit statutar
Sunt stagiari n activitatea de audit statutar persoanele fizice care
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:

a) sunt liceniate ale unei faculti cu profil economic sau sunt


liceniate ale unei alte faculti i au urmat un program de pregtire
suplimentar cu profil economic. Diploma obinut la absolvirea facultii,
respectiv n urma programului de pregtire suplimentar trebuie s fie
recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului;
b) au o vechime n activitatea financiar-contabil de minimum 4 ani;
c) au promovat testul de verificare a cunotinelor n domeniul
financiar-contabil pentru accesul la stagiu;
d) ndeplinesc cerinele Codului etic.
ART. 11
Formarea profesional continu
(1) Camera trebuie s se asigure c auditorii statutari particip la
programe adecvate de formare profesional continu pentru a-i menine
cunotinele teoretice, competenele i valorile profesionale la un nivel
suficient de nalt. Camera, cu avizul organismului de supraveghere n
interes public, emite norme cuprinznd obligaiile ce revin auditorilor
statutari cu privire la formarea profesional continu a acestora.
------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(2) Nerespectarea cerinelor privind formarea profesional continu,
prevzute n normele emise de Camer, se sancioneaz n mod corespunztor,
astfel cum se prevede n reglementrile specifice emise de Camer,
coroborate cu prevederile cap. VII.
(3) Camera implementeaz standardele de etic profesional, controlul
intern de calitate al activitii auditorilor statutari i al firmelor de
audit, a cror adoptare este supus avizrii de ctre organismul de
supraveghere n interes public.
------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(4) Camera adopt i dezvolt
Standardele internaionale de audit.

ghiduri

ndrumri

cu

privire

la

(5) Sub supravegherea n interes public a organismului de supraveghere


n interes public, Camera este autoritatea competent pentru calificrile
educaionale, organizarea pregtirii profesionale continue, examinarea
competenei profesionale, n conformitate cu standardele educaionale emise
de IFAC.
------------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere(a) public" cu
sintagma "supraveghere(a) n interes public" i a sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".

ART. 12
Aprobarea auditorilor statutari din alte state membre
(1) Camera stabilete proceduri pentru aprobarea auditorilor statutari
care au fost autorizai n alt stat membru al Uniunii Europene.
(2) Aceste proceduri nu depesc cerina de a promova un test de
aptitudini n conformitate cu art. 4 din Directiva 89/48/CEE a Consiliului
privind sistemul general de recunoatere a diplomelor de nvmnt
superior acordate pentru formare profesional cu durata minim de 3 ani,
transpus n legislaia naional.
(3) Testul de aptitudini se susine n limba romn i include
cunotine din legislaia romneasc, n msura n care sunt relevante
pentru auditul statutar.
(4) Responsabilitatea final pentru aprobarea auditorilor statutari i
a firmelor de audit din alte state membre revine organismului de
supraveghere n interes public.
------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 13
(1) Camera elaboreaz proceduri i norme referitoare la autorizarea
auditorilor statutari i a firmelor de audit. Aceste norme trebuie aprobate
de organismul de supraveghere n interes public.
------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(2) Reclamaiile privind deciziile luate de Camer, referitoare la
autorizare sau refuzuri de autorizare a auditorilor statutari sau a
firmelor de audit, trebuie adresate organismului de supraveghere n interes
public. Reclamaiile trebuie efectuate n 30 de zile de la data la care
decizia a fost comunicat auditorului statutar sau firmei de audit.
------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(3) Auditorii statutari i firmele de audit nemulumii (nemulumite)
de deciziile luate de organismul de supraveghere n interes public pot
ataca aceste decizii la instanele de judecat competente, n condiiile
legii.
------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere

public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n


interes public".
ART. 14
Registrul public
(1) Auditorii statutari i firmele de audit sunt nregistrai
(nregistrate) ntr-un registru public, n conformitate cu prevederile art.
15 i 16.
(2) Fiecare auditor statutar i fiecare firm de audit sunt
identificai (identificate) n Registrul public printr-un numr individual.
Informaiile referitoare la auditorii statutari i firmele de audit se
pstreaz i ntr-un registru n format electronic, care este accesibil
publicului pe site-ul Camerei, n conformitate cu art. 15 i 16.
(3) Registrul public conine, de asemenea, adresa i datele de contact
ale Camerei, care este responsabil att pentru autorizarea, respectiv
aprobarea auditorilor statutari i a firmelor de audit potrivit prezentei
ordonane de urgen, pentru asigurarea calitii, ct i pentru
investigaii i sanciuni aplicate auditorilor statutari i firmelor de
audit, potrivit dispoziiilor prezentei ordonane de urgen, precum i
datele de contact i detalii cu privire la organismul de supraveghere n
interes public.
------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(4) Camera este autoritatea competent responsabil
actualizarea
i
publicarea
Registrului
public,
sub
organismului de supraveghere n interes public.
------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 18
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
interes public".

cu ntocmirea,
monitorizarea

al art. I din
OFICIAL nr. 624
de supraveghere
supraveghere n

(5) Registrul public se public anual n Monitorul Oficial al Romniei,


Partea I.
(6) Modificrile intervenite n Registrul public se public trimestrial
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(7) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, se public cel puin
informaiile cerute la art. 15 alin. (1) lit. a) i alin. (2), pentru
auditorii statutari, i informaiile cerute la art. 16 alin. (1) lit. a),
b) i c) i alin. (2), pentru firmele de audit.
(8) Informaiile solicitate la art. 15 i 16 se public integral, n
format electronic. Registrul public electronic se va actualiza trimestrial
prin grija Camerei.
(9) n mprejurri excepionale, Camera poate suspenda obligaia de
aplicare a cerinelor menionate n prezentul articol, precum i cu privire
la cerinele de nregistrare a auditorilor statutari referitoare la
dezvluirea informaiilor, doar n msura n care acest lucru este necesar

pentru a reduce o ameninare semnificativ i iminent la adresa siguranei


personale a oricrei persoane.
(10) Prin regulamentul intern emis de Camer, cu avizul organismului de
supraveghere n interes public, se stabilesc condiiile n care se aplic
prevederile prezentului articol.
------------Alin. (10) al art. 14 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(11) Orice modificare intervenit n Registrul public va fi operat n
Registrul public electronic n 10 zile lucrtoare de la data comunicrii
acesteia ctre Camer.
(12) Sub responsabilitatea Camerei, Registrul public trebuie s devin
complet operaional pn la data de 29 iunie 2009.
CAP. III
nregistrarea
ART. 15
nregistrarea auditorilor statutari
(1) n Registrul public electronic se menioneaz cel puin urmtoarele
informaii privind auditorii statutari:
a) numele, prenumele, adresa i numrul individual de nregistrare;
b) dac este cazul, numele, adresa, adresa de website i numrul
individual de nregistrare ale firmei de audit la care auditorul statutar
este angajat ori asociat ca partener sau n orice alt mod cu firma
respectiv;
c) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca auditor
statutar la autoritile competente ale altor state membre ale Uniunii
Europene i/sau ale altor tere ri, inclusiv numele autoritii(lor) de
nregistrare i, dac este cazul, numrul (numerele) de nregistrare la
acestea.
(2) Auditorii statutari din tere ri, nregistrai n conformitate cu
art. 51, sunt indicai n mod clar n Registrul public ca atare, ntr-o
seciune distinct, i nu ca auditori statutari.
ART. 16
nregistrarea firmelor de audit
(1) Pentru fiecare firm de audit, Registrul public electronic conine
cel puin urmtoarele informaii:
a) numele, adresa i numrul de nregistrare;
b) forma juridic;
c) informaii de contact, persoana principal de contact i, acolo unde
este cazul, adresa de website;
d) adresa fiecrui birou deschis n Romnia;
e) numele, prenumele i numrul de nregistrare sau asimilat, pentru
toi auditorii statutari angajai sau asociai ca parteneri ori n alt mod
cu firma de audit;
f) numele i adresa la care i desfoar activitatea, dup caz,
pentru toi acionarii/asociaii;

g)
numele,
prenumele,
adresele
profesionale
sau
adresele
de
coresponden, dup caz, pentru membrii consiliului de administraie ori de
conducere;
h) apartenena firmei la o reea, precum i o list cu numele i
adresele firmelor membre i afiliate sau o indicare a locului unde aceste
informaii pot fi accesate de public, dac este cazul;
i) informaii cu privire la toate celelalte nregistrri ca firm de
audit la autoritile competente ale altor state membre ale Uniunii
Europene
i/sau
ale
terelor
ri,
inclusiv
numele
i
adresa
autoritii(lor) de nregistrare i, dac este cazul, numrul (numerele) de
nregistrare.
(2) Entitile de audit din tere ri, nregistrate n conformitate cu
art. 51, sunt indicate n mod clar n Registrul public, ntr-o seciune
distinct, ca atare, i nu ca firme de audit.
(3) Firmele de audit stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene
sau aparinnd Spaiului Economic European, n care efectueaz n mod legal
activitatea de audit, se pot nscrie n Registrul public, n vederea
efecturii activitii de audit n Romnia n condiiile prezentei
ordonane de urgen, fiindu-le recunoscut autorizarea obinut n statul
de origine.
------------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(4) Firmele de audit stabilite ntr-un stat membru al Uniunii Europene
sau aparinnd Spaiului Economic European, n care efectueaz n mod legal
activitatea de audit, pot efectua aceast activitate n Romnia i n mod
temporar sau ocazional. n aceast situaie, firmele de audit sunt
exceptate de la procedura de nscriere n Registrul public.
------------Alin. (4) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(5) nscrierea firmelor de audit prevzute la alin. (3) n Registrul
public se face n cel mult 30 de zile de la data prezentrii de ctre
solicitant a tuturor documentelor care fac dovada ndeplinirii condiiilor
legale.
------------Alin. (5) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3)-(5), Camera elaboreaz
norme, care se aprob prin decizie a Consiliului superior al organismului
de supraveghere n interes public.
------------Alin. (6) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
ART. 17
Actualizarea informaiilor nregistrate

(1) n cazul n care apar modificri ale informaiilor cuprinse n


Registrul public, auditorii statutari i firmele de audit au obligaia
notificrii Camerei n termen de 10 zile lucrtoare de la apariia
acestora.
(2) Necomunicarea modificrilor n termenul prevzut la alin. (1) poate
atrage declanarea procedurilor de investigaie i disciplin, conform
dispoziiilor prevzute de prezenta ordonan de urgen. De la aceast
prevedere fac excepie cazurile de for major prevzute n normele emise
de Camer i avizate de organismul de supraveghere n interes public.
------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 18
Responsabilitatea pentru nregistrarea informaiilor
(1) Informaiile furnizate Camerei n legtur cu nregistrarea
auditorilor statutari i a firmelor de audit, precum i actualizarea
informaiilor n conformitate cu art. 15, 16 i 17 sunt semnate de
auditorul statutar sau de reprezentantul legal al firmei de audit.
(2) n cazul n care informaiile sunt furnizate n format electronic,
acest lucru se realizeaz prin intermediul semnturii electronice, conform
legislaiei aplicabile n domeniu.
ART. 19
Limba
Informaiile prezentate n limba romn vor fi introduse n Registrul
public electronic i n limba englez, prin traducere asigurat prin grija
Camerei, cu meniunea c aceasta este autorizat sau nu.
CAP. IV
Cerine profesionale
ART. 20
Etica profesional
(1) Camera adopt Codul etic emis de IFAC. Codul etic este tradus i
publicat n limba romn prin grija Camerei.
(2) Organismul de supraveghere n interes public, mpreun cu Camera,
se asigur c toi auditorii statutari i toate firmele de audit respect
principiile de etic profesional, care se refer cel puin la funcionarea
lor n interes public, integritatea i obiectivitatea, competena
profesional i atenia cuvenit acestora, aa cum sunt definite acestea n
Codul etic.
------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 21
Independena i obiectivitatea

(1) Atunci cnd efectueaz un audit statutar, auditorul statutar i/sau


firma de audit este independent() de entitatea auditat i nu este
implicat() n procesul decizional al entitii auditate, n nelesul
Codului etic.
(2) Persoanele crora li s-a atribuit calitatea de membru al Camerei nu
pot angaja sau desfura activiti care le prejudiciaz ori care le pot
sau
reputaia
prejudicia
integritatea,
obiectivitatea,
independena
profesional, astfel cum acestea sunt definite n Codul etic.
(3) Un auditor statutar sau o firm de audit nu trebuie s efectueze un
audit statutar n cazul n care exist orice relaie financiar direct sau
indirect, de afaceri, de ncadrare n munc ori un alt tip de relaie inclusiv prestarea de servicii suplimentare, altele dect cele de audit ntre auditorul statutar, firma de audit sau reeaua de care aparine firma
de audit, pe de o parte, i entitatea auditat, pe de alt parte, n astfel
de circumstane n care o ter parte obiectiv, rezonabil i informat ar
putea trage concluzia c independena auditorului statutar sau a firmei de
audit poate fi compromis.
(4) n cazul n care auditorul statutar sau firma de audit este
afectat() de existena anumitor situaii ce pot conduce la ameninri la
adresa independenei sale, cum ar fi cele de verificare a propriei
activiti, interes propriu, intimidare, relaii de reprezentare sau de
familie, aa cum aceste ameninri sunt definite n Codul etic, auditorul
statutar sau firma de audit trebuie s aplice msuri de protecie pentru a
reduce aceste ameninri. n cazul n care importana acestor ameninri n
comparaie cu msurile de protecie aplicate este de o asemenea natur
nct independena este compromis, auditorul statutar sau firma de audit
nu trebuie s efectueze auditul statutar.
------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(5) n cazul n care un auditor statutar sau un asociat apropiat al
acestuia se afl ntr-o anumit relaie cu entitatea auditat sau se afl
n relaie cu angajaii-cheie ori cu conducerea acestei entiti, iar
astfel de relaii ar putea conduce la situaii de afectare a independenei
sau obiectivitii auditorului statutar, atunci respectivul auditor
statutar nu poate audita situaiile financiare ale entitaii respective.
(6) Camera poate s prevad prin regulament, aprobat de organismul de
supraveghere n interes public, situaiile care ar putea pune n pericol
independena i obiectivitatea auditorilor statutari sau ale firmelor de
audit.
------------Alin. (6) al art. 21 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 22
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit care auditeaz entitile
de interes public trebuie s respecte prevederile art. 21, precum i pe
cele ale art. 48 referitoare la independen i obiectivitate.

(2) n aplicarea prevederilor art. 21 i 48, Camera emite msuri de


implementare care se aprob de ctre organismul de supraveghere n interes
public.
------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 23
Documentarea n dosarele de audit
Auditorul statutar sau firma de audit include n dosarele de audit o
documentaie cu privire la toate ameninrile semnificative la adresa
independenei sale, precum i msurile de protecie aplicate pentru a
reduce acele ameninri.
ART. 24
nclcarea prevederilor referitoare la independen i obiectivitate,
prevzute n prezenta ordonan de urgen, poate conduce la aplicarea de
sanciuni, inclusiv retragerea autorizrii auditorului statutar sau firmei
de audit, conform regulamentului emis de Camer i aprobat de organismul de
supraveghere n interes public.
------------Art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA nr. 23 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012,
prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere public prevzut la
titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n interes public".
ART. 25
Confidenialitatea i secretul profesional
(1) Toate informaiile i documentele la care are acces auditorul
statutar sau firma de audit atunci cnd efectueaz un audit statutar
fie
protejate
potrivit
regulilor
adecvate
privind
trebuie
s
confidenialitatea i secretul profesional, cuprinse n regulamentele emise
de Camer.
(2) Regulile privind confidenialitatea i secretul profesional
aplicabile auditorilor statutari sau firmelor de audit nu mpiedic
aplicarea dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.
(3) n cazul n care un auditor statutar sau o firm de audit este
nlocuit() de un alt auditor statutar sau de o alt firm de audit, fostul
auditor statutar sau fosta firm de audit va asigura accesul la toate
informaiile relevante cu privire la entitatea auditat noului auditor
statutar sau noii firme de audit.
(4) Un auditor statutar sau o firm de audit care a ncetat s mai fie
angajat() ntr-o anumit misiune de audit face n continuare obiectul
dispoziiilor alin. (1) i (2), cu privire la acea misiune de audit.
(5) Auditorul statutar i firma de audit, precum i angajaii firmelor
de audit trebuie s trateze ca fiind confideniale orice informaii despre
care iau cunotin n cursul activitii lor, n afara cazului n care
legile sau reglementrile prevd altfel i n afara cazului n care
persoana la care se refer informaiile i-a dat consimmntul asupra
renunrii la obligaia privind confidenialitatea.

(6) Auditorii statutari nu pot folosi informaiile confideniale


dobndite ca rezultat al relaiilor profesionale sau de afaceri n interes
propriu sau al unor tere pri, cu excepia informaiilor care fac
contractuale
cu
entitatea
auditat
sau
a
obiectul
altor
relaii
informaiilor obinute n condiiile prevederilor alin. (5).
(7) Pentru a asigura aplicarea unitar a prezentului articol,
organismul de supraveghere n interes public avizeaz msurile de
implementare emise de ctre Camer.
------------Alin. (7) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 26
Independena i obiectivitatea auditorilor statutari care efectueaz
auditul statutar n numele firmelor de audit
(1) Organismul de supraveghere n interes public, mpreun cu Camera,
se asigur c acionarii sau asociaii unei firme de audit, precum i
membrii organelor de administraie, de conducere ori de supraveghere ale
unei astfel de firme sau ale unei firme afiliate nu intervin n efectuarea
unui audit statutar n niciun mod care s pericliteze independena i
obiectivitatea auditorului statutar care efectueaz auditul statutar n
numele firmei de audit.
------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1), Camera emite norme care se
aprob de ctre organismul de supraveghere n interes public.
------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 27
Onorariile de audit
Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a
Profesiei Contabile, emite o hotrre care s prevad c onorariile
negociate pentru auditurile statutare:
-------------Partea introductiv a art. 27 a fost modificat de pct. 1 al art. I din
LEGEA nr. 149 din 30 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 257
din 9 mai 2013, care modific pct. 4 al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23
august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.

Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a


Profesiei Contabile, emite hotrri care s prevad c onorariile pentru
auditurile statutare:
a) nu sunt influenate sau determinate de oferirea de servicii
suplimentare entitii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de condiionri, aa cum prevede Codul
etic; i
c) sunt adecvate pentru activitatea care urmeaz s fie efectuat.
------------Art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANA nr. 23 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
CAP. V
Standardele de audit i raportarea auditului
ART. 28
Standardele de audit
(1) Auditorii statutari i firmele de audit trebuie s efectueze
auditurile statutare n conformitate cu ISA.
(2) La efectuarea auditului, auditorii statutari i firmele de audit
pot aplica un standard naional de audit, adoptat de Camer, att timp ct
Uniunea European nu a aprobat un ISA care se refer la respectiva
problem, menionnd acest aspect n raportul de audit.
ART. 29
Auditul statutar al situaiilor financiare anuale consolidate
n cazul unui audit statutar al situaiilor financiare anuale
consolidate ale unui grup de ntreprinderi:
a) auditorul grupului poart deplina responsabilitate pentru raportul
de audit n legtur cu situaiile financiare anuale consolidate;
b) auditorul grupului efectueaz o verificare i pstreaz documentaia
verificrii pe care a fcut-o pentru activitatea efectuat de auditorul(ii)
statutar(i) al(ai) unei tere ri, entitatea (entitile) sau firma(ele)
de audit a(ale) unei tere ri pentru scopul auditului grupului.
Documentaia pstrat de auditorul grupului va fi adecvat i de o asemenea
manier nct s permit organismului de supraveghere n interes public sau
Camerei, dup caz, s verifice n mod corespunztor activitatea auditorului
grupului;
------------Lit. b) a art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere public
prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n interes
public".
c) atunci cnd o component a unui grup de ntreprinderi este auditat
de auditorul(ii) statutar(i) sau entitatea (entitile) de audit dintr-o
ter ar care nu are un acord de cooperare ncheiat cu autoritile
competente din Romnia potrivit prezentei ordonane de urgen, auditorul
grupului este responsabil pentru a asigura transmiterea adecvat, atunci
cnd se solicit aceasta, a documentaiei activitii de audit efectuate de
auditorul(ii) sau entitatea (entitile) de audit dintr-o ter ar,
inclusiv foile de lucru relevante pentru auditul grupului, ctre
autoritile de supraveghere n interes public. Pentru a asigura o astfel
de transmitere, auditorul grupului va pstra o copie a acestei documentaii

sau, n caz contrar, va ncheia un acord pe baza cruia auditorul(ii) sau


entitatea (entitile) de audit dintr-o ter ar i va(vor) asigura acces
la documentaie fr restricie i n mod adecvat, la cerere, sau va
ntreprinde orice alt aciune adecvat. n situaia n care prevederi
legale sau de alt natur mpiedic transmiterea documentelor de audit de
la o ter ar ctre auditorul grupului, documentaia pstrat de
auditorul grupului va include dovada c acesta a ntreprins procedurile
adecvate pentru a obine acces la documentaia de audit i, n cazul
impedimentelor, altele dect cele care decurg din legislaia rii,
dovezile care susin o astfel de mpiedicare.
------------Lit. c) a art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
ART. 30
Raportarea auditului
(1) n cazul n care o firm de audit efectueaz un audit statutar,
raportul de audit este semnat cel puin de auditorul (auditorii)
statutar(i) care efectueaz auditul statutar n numele firmei de audit.
Raportul de audit trebuie s conin n clar numele persoanei care l-a
ntocmit, precum i numrul individual de nregistrare n Registrul public.
(2) n mprejurri excepionale, stabilite prin norme emise de Camer
i avizate de organismul de supraveghere n interes public, se stabilesc
condiiile n care semntura s nu fie divulgat publicului. Asemenea
excepii se refer la cazul n care aceast divulgare poate duce la o
ameninare iminent i semnificativ la adresa securitii personale a
oricrui individ. n orice caz, numele persoanei(lor) implicate n
efectuarea auditului statutar este adus la cunotin Camerei i/sau
organismul de supraveghere n interes public.
------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
CAP. VI
Asigurarea calitii
ART. 31
Sistemele de asigurare a calitii
(1) Toi auditorii statutari i firmele de audit fac obiectul unui
sistem de asigurare a calitii care respect cel puin criteriile
prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Criteriile ce trebuie ndeplinite de sistemul de asigurare a
calitii sunt urmtoarele:
a) s fie organizat astfel nct s fie independent de auditorii
statutari i firmele de audit verificate i s fac obiectul supravegherii
n interes public, astfel cum se prevede la titlul II;
------------Lit. a) a alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public


prevzut la titlul II" cu sintagma "supraveghere n interes public".
b) finanarea sistemului de asigurare a calitii s fie realizat fr
niciun fel de influene din partea auditorilor statutari sau a firmelor de
audit;
c) sistemul de asigurare a calitii trebuie s dispun de resurse
corespunztoare. n acest sens, Camera i organismul de supraveghere n
interes public au obligaia de a asigura procurarea resurselor necesare
funcionrii acestuia;
------------Lit. c) a alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".
d) persoanele care efectueaz verificrile de asigurare a calitii
trebuie s aib pregtire profesional adecvat i experien relevant n
auditul statutar i n raportarea financiar, combinate cu pregtire
specific n ceea ce privete verificarea asigurrii calitii;
e) selectarea persoanelor care fac verificrile pentru misiuni de
verificare a asigurrii calitii specifice se realizeaz n baza unor
proceduri obiective, concepute astfel nct s se asigure c nu sunt
conflicte de interese ntre cei care fac verificrile i auditorul statutar
sau firma de audit verificat();
f) aria de aplicabilitate a verificrii de asigurare a calitii,
susinut de testarea adecvat a dosarelor de audit selectate, include o
evaluare a conformitii cu standardele de audit aplicabile i cu cerinele
de independen, a cantitii i calitii resurselor cheltuite, a
onorariilor de audit percepute i a sistemelor interne de control al
calitii ale firmei de audit;
g) verificarea asigurrii calitii trebuie s aib ca rezultat un
raport care conine principalele concluzii ale acestei verificri;
h) verificrile cu privire la asigurarea calitii se efectueaz la un
interval stabilit n funcie de calificativele obinute la verificrile
anterioare, dar nu mai mult de 6 ani, respectiv 3 ani, n cazul auditorilor
entitilor de interes public, n condiiile stabilite prin regulament emis
de organismul de supraveghere n interes public;
------------Lit. h) a alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".
i) rezultatele generale ale activitii realizate de sistemul de
asigurare a calitii se public anual;
j)
recomandrile
formulate
la
ncheierea
verificrilor
pentru
asigurarea calitii trebuie s fie puse n practic de auditorul statutar
sau de firma de audit n termenul stabilit de persoanele care efectueaz
verificrile de asigurare a calitii. De asemenea, Camera stabilete prin
norme proprii, cu avizul organismului de supraveghere n interes public,
termene pentru remedierea unor deficiene privind asigurarea calitii.

------------Lit. j) a alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I


din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere(a) public"
cu sintagma "supraveghere(a) n interes public".
(3) n cazul n care recomandrile la care se face referire la alin.
(2) lit. j) nu sunt puse n practic, auditorul statutar sau firma de
audit, dac este cazul, va face obiectul sistemului de investigaii i
sanciuni, aa cum este prevzut de prezenta ordonan de urgen i de
alte reglementri n domeniu.
(4) Sub supravegherea n interes public a organismului de supraveghere
n interes public, Camera este autoritatea competent pentru efectuarea de
revizuiri pentru asigurarea calitii.
------------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere(a) public" cu
sintagma "supraveghere(a) n interes public" i a sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".
CAP. VII
Investigaii i sanciuni
ART. 32
Sistemele de investigaii
(1) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea n Interes
Public a Profesiei Contabile, Camera este autoritatea competent care
instituie sisteme eficiente de investigaii i sanciuni pentru a detecta,
a corecta i a preveni efectuarea necorespunztoare a auditului statutar de
ctre membrii acesteia. Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a
Profesiei Contabile este autoritatea competent care instituie sisteme
eficiente de investigaii i sanciuni pentru a detecta, a corecta i a
preveni efectuarea necorespunztoare a auditului statutar de ctre membri
ai Consiliului Camerei sau ali membri alei n structurile de conducere
ale Camerei.
------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(2) Sanciunile aplicate trebuie s fie eficiente, proporionale i
descurajante cu privire la auditorii statutari i la firmele de audit, n
cazul n care auditurile statutare nu sunt efectuate n conformitate cu
dispoziiile prezentei ordonane de urgen. Sanciunile aplicate nu
trebuie s aduc atingere regimului de rspundere civil.
(3) Msurile luate sau sanciunile impuse auditorilor statutari i
firmelor de audit trebuie s fie prezentate n mod adecvat publicului.
(4) nclcarea prevederilor prezentei ordonane de urgen de ctre
auditorii statutari i firmele de audit atrage rspunderea administrativ,
disciplinar, civil sau penal, dup caz.
(5) Firmele de audit rspund, potrivit legii, n calitatea lor de
membri ai Camerei, dac unul dintre asociai, administratori sau angajai,

care nu are calitatea de auditor statutar, va interveni n exercitarea


independent a profesiei de auditor statutar, astfel nct s prejudicieze
independena auditorilor statutari care desfoar aceast activitate n
numele firmei de audit.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplic i persoanelor fizice care sunt
membre ale Camerei i care desfoar activitatea de auditor statutar n
numele unor firme de audit.
ART. 33
Contravenii i sanciuni
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nclcarea prevederilor art. 32 alin. (5) i (6);
b) utilizarea calitii de auditor statutar sau a celei de firm de
audit n alte condiii dect cele prevzute de prezenta ordonan de
urgen;
c) exercitarea activitii de audit statutar fr viza anual emis de
autoritatea competent sau de ctre persoane nenregistrate n Registrul
public prevzut la art. 14.
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz dup cum
urmeaz:
a) cele prevzute la lit. a), cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) cele prevzute la lit. b), cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei
i nulitatea raportului de audit ntocmit;
c) cele prevzute la lit. c), cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de
ctre persoanele anume mputernicite de Camer sau de organismul de
supraveghere n interes public, dup caz.
------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere(a) public" cu
sintagma "supraveghere(a) n interes public".
(4) Contraveniilor prevzute la alin. (1) le sunt aplicabile
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 34
(1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se efectueaz
de ctre persoane mputernicite de Camer sau de organismul de supraveghere
n interes public, dup caz.
------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(2) Prevederile prezentului capitol se completeaz cu dispoziiile
legale n vigoare privind regimul juridic al contraveniilor.
ART. 35
Sanciuni
(1) Sanciunile aplicate de Camer auditorilor statutari i firmelor de
audit, dup caz, sunt:
a) mustrare;

b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de exercitare a activitii de audit statutar
pe o perioad cuprins ntre 3 luni i un an. n perioada suspendrii,
persoana n cauz nu are dreptul de a exercita sub nicio form activitate
de audit statutar, nu poate face uz de calitatea de auditor statutar i nu
poate participa la activitatea Camerei;
d) retragerea autorizrii, nsoit de pierderea calitii de auditor
statutar. Retragerea autorizrii firmei de audit atrage dizolvarea de drept
i lichidarea acesteia.
(2) Abaterile pentru care se aplic sanciuni, precum i procedura de
constatare i sancionare se stabilesc prin regulamentul Camerei, cu avizul
organismului de supraveghere n interes public.
------------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 36
(1) Sanciunile aplicate auditorilor statutari sau firmelor de audit,
rmase definitive dup parcurgerea tuturor formelor legale de contestare,
se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, prin grija Camerei.
(2) n cazul n care auditorul statutar este condamnat printr-o
hotrre definitiv pentru fapte penale legate de exercitarea activitii
de audit statutar sau i se aplic pedeapsa complementar a interzicerii de
a desfura o asemenea activitate ori se ia msura de siguran a
exercitrii acestei activiti, se va comunica o copie a hotrrii
judectoreti Camerei, pentru a opera radierea acestuia din Registrul
public. n acest scop, Camera urmrete stadiul derulrii aciunilor penale
ndreptate mpotriva auditorilor statutari.
-------------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de art. 212, Titlul II din LEGEA
nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 757 din
12 noiembrie 2012.
ART. 37
Rspunderea auditorului statutar i a firmei de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit rspund pentru orice daune
provocate, cu voie sau ca urmare a neglijenei, prin efectuarea misiunii
lor.
(2) O firm de audit este rspunztoare mpreun cu auditorul statutar
care a efectuat o misiune n numele acesteia pentru daunele provocate de
auditorul statutar.
(3) Un auditor statutar sau o firm de audit trebuie s ncheie o
asigurare obligatorie de acoperire a riscurilor profesionale.
(4) Limitarea n timp i cuantumul sumei care poate fi solicitat drept
daun de la un auditor statutar sau de la o firm de audit vor fi
reglementate prin regulament emis de organismul de supraveghere n interes
public.
------------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere

public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n


interes public".
(5) Exercitarea activitii de audit statutar fr a deine calitatea
de auditor statutar constituie infraciune i se pedepsete conform legii
penale.
CAP. VIII
Supravegherea n interes public i acordurile de reglementare dintre
statele membre
------------Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
ART. 38
Principiile supravegherii n interes public
(1) n Romnia se organizeaz un sistem naional de supraveghere n
interes public a activitii de audit statutar, n baza principiilor
prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Sistemul naional de supraveghere n interes public a activitii
de audit statutar este reprezentat de ansamblul entitilor cu atribuii de
reglementare n domeniul contabilitii i al auditului statutar, inclusiv
autoritile prevzute prin prezenta ordonan de urgen, precum i
ansamblul relaiilor i procedurilor ce se stabilesc ntre acestea, n
vederea realizrii supravegherii n interes public a auditorilor statutari
i a firmelor de audit.
(3) Organismul de supraveghere n interes public reprezint principala
structur operaional n cadrul sistemului naional de supraveghere n
interes public.
(4) Toi auditorii statutari i toate firmele de audit fac obiectul
supravegherii n interes public.
(5) Sistemul de supraveghere n interes public este guvernat de
nepracticieni care au cunotine n domenii relevante pentru auditul
statutar.
(6) Se permite unui grup minoritar de practicieni s fie implicat n
guvernarea sistemului de supraveghere n interes public, potrivit prezentei
ordonane de urgen.
(7) Persoanele implicate n guvernarea sistemului de supraveghere n
interes public sunt selectate printr-o procedur de numire independent i
transparent.
------------Art. 38 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA nr. 23 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012,
prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma "supraveghere
n interes public".
ART. 39
Sistemul de supraveghere n interes public are responsabilitatea final
pentru supravegherea public, n principal, a urmtoarelor activiti:
-------------

Denumirea art. 39 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA


nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
a) aprobarea i nregistrarea auditorilor statutari i a firmelor de
audit;
b) adoptarea standardelor referitoare la etica profesional, la
sistemul de control intern al calitii din cadrul firmelor de audit;
c) formarea profesional continu;
d) asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru asigurarea
calitii; i
e) asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin.
ART. 40
(1) Sistemul de supraveghere n interes public, prin organismul de
supraveghere n interes public, are dreptul s ntreprind, dac este
cazul, investigaii cu privire la respectarea cerinelor prezentei
ordonane de urgen de ctre auditorii statutari i firmele de audit i s
adopte msurile necesare.
------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public" i a sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".
(2) Pentru a asigura transparena activitii desfurate, planul anual
de activitate i raportul anual de activitate ale organismului de
supraveghere n interes public se public pe site-ul acestuia.
------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(3) Sistemul de supraveghere n interes public trebuie s fie finanat
n mod corespunztor. Finanarea sistemului de supraveghere n interes
public este sigur i fr niciun fel de contribuii financiare din partea
auditorilor statutari sau a firmelor de audit.
------------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
ART. 41
Cooperarea dintre sistemele de supraveghere n interes public la
nivelul Comunitii Europene
------------Partea introductiv a art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".

(1) Acordurile de reglementare ncheiate cu sistemele de supraveghere


n interes public din celelalte state membre ale Uniunii Europene trebuie
s permit cooperarea eficient n ceea ce privete activitile de
supraveghere n interes public.
------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
(2) Organismul de supraveghere n interes public, nfiinat potrivit
prezentei ordonane de urgen, este autoritatea responsabil pentru
asigurarea cooperrii eficiente la nivelul Comunitii Europene n ceea ce
privete activitatea de supraveghere n interes public.
------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public" i a sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".
ART. 42
Recunoaterea reciproc a acordurilor de reglementare dintre statele
membre
(1) n ceea ce privete reglementarea i supravegherea n interes
public, acordurile de reglementare ncheiate cu celelalte state membre ale
Uniunii Europene respect principiul jurisdiciei statului membru de
origine n care este aprobat auditorul statutar sau firma de audit i n
care i are sediul social entitatea auditat.
------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
(2) n cazul auditului statutar al situaiilor financiare anuale
consolidate, autoritile din Romnia care solicit auditul statutar al
situaiilor financiare consolidate nu pot s impun auditorului statutar
sau firmei de audit care efectueaz auditul statutar al unei filiale
stabilite ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene cerine suplimentare
cu privire la nregistrarea, verificarea pentru asigurarea calitii,
standardele de audit, etic i independen.
(3) n cazul societilor comerciale care i au sediul social ntr-un
alt stat membru al Uniunii Europene, iar valorile mobiliare ale acestora
sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat din Romnia,
autoritile romne nu pot impune auditorului statutar sau firmei de audit
care efectueaz auditul situaiilor financiare anuale sau al situaiilor
financiare anuale consolidate ale societilor respective niciun fel de
cerine suplimentare cu privire la nregistrarea, verificarea pentru
asigurarea calitii, standardele de audit, etic i independen.
ART. 43
Desemnarea autoritilor competente

(1) n cadrul sistemului de supraveghere n interes public a


activitii de audit statutar, organismul de supraveghere n interes public
reprezint autoritatea competent cu atribuii n domeniul supravegherii n
interes public a activitii de audit statutar n Romnia.
------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public" i a sintagmei "organismul de
supraveghere public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de
supraveghere n interes public".
(2) Camera Auditorilor Financiari din Romnia este organizaia
profesional cu atribuii legate de desfurarea activitii de audit
statutar n Romnia.
(3) Autoritile competente prevzute la alin. (1) i (2) sunt astfel
organizate nct s se evite conflictele de interese.
(4) Autoritile competente prevzute la alin. (1) i (2) coopereaz,
ori de cte ori este necesar, n scopul ndeplinirii responsabilitilor ce
le revin. Acestea asigur schimbul de informaii i cooperarea necesar n
investigaiile referitoare la efectuarea auditurilor statutare.
CAP. IX
Numirea i demiterea
ART. 44
Numirea auditorilor statutari sau a firmelor de audit
Auditorul statutar sau firma de audit este numit() de adunarea
general a acionarilor/asociailor entitii auditate.
ART. 45
Demiterea i demisia auditorilor statutari sau ale firmelor de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit pot fi demii(demise)
numai n cazul n care exist motive temeinice. Divergena de opinii cu
privire la tratamentele contabile sau la procedurile de audit nu reprezint
un motiv temeinic pentru demitere.
(2) Entitatea auditat, auditorul statutar sau firma de audit
informeaz organismul de supraveghere n interes public n legtur cu
demiterea sau demisia intervenit pe durata mandatului i d o explicaie
adecvat pentru motivele demiterii sau demisiei, dup caz.
------------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
CAP. X
Dispoziii speciale pentru auditul statutar al entitilor de interes
public
ART. 46
Raportul privind transparena
(1) Auditorii statutari i firmele de audit care efectueaz auditul
statutar al entitilor de interes public public pe website-ul propriu, n

termen de 3 luni de la sfritul fiecrui exerciiu financiar, un raport


anual privind transparena, care include cel puin urmtoarele:
a) o descriere a formei legale i a acionariatului firmei de audit;
b) o descriere a reelei i a acordurilor legale i structurale din
reea, n cazul n care firma de audit aparine unei reele;
c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit;
d) o descriere a sistemelor interne de control al calitii existente
n firma de audit i o declaraie a organului administrativ sau de
conducere cu privire la eficacitatea funcionrii acestora;
e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare independent
pentru asigurarea calitii prevzut la art. 31;
f) o list cu entitile de interes public pentru care au fost
efectuate audituri statutare de ctre firma de audit n exerciiul
financiar precedent;
g) o declaraie n legtur cu politicile firmei de audit privind
independena, care confirm, de asemenea, c a avut loc o verificare
intern a modului n care a fost respectat independena;
h) o declaraie privind politica pe care o urmeaz firma de audit cu
privire la formarea profesional continu a auditorilor statutari prevzut
la art. 11;
i) informaii financiare care arat importana firmei de audit, cum ar
fi cifra total de afaceri divizat pe onorarii din auditul statutar al
situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate, precum i onorarii percepute pentru alte servicii profesionale
necesare mbuntirii calitii informaiilor, servicii de consultan
fiscal i alte servicii care nu sunt de audit;
j) informaii privind baza pentru remunerarea partenerilor.
(2) n mprejurri excepionale, Camera poate suspenda, cu avizul
organismului de supraveghere n interes public, prezentarea informaiilor
prevzute la alin. (1) lit. f) n raportul privind transparena, n msura
n care acest lucru este necesar pentru a reduce o ameninare iminent i
semnificativ la adresa securitii personale a oricrui individ.
------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(3) Raportul privind transparena este semnat de auditorul statutar sau
de reprezentantul legal al firmei de audit, dup caz. Semnarea se poate
realiza i prin intermediul semnturii electronice, potrivit prevederilor
legale n vigoare.
ART. 47
Comitetul de audit
(1) Fiecare entitate de interes public trebuie s aib un comitet de
audit. Autoritile de reglementare ale entitilor de interes public
stabilesc dac acest comitet de audit trebuie s fie compus din membri
neexecutivi ai organului de administraie i/sau membri ai organului de
supraveghere a entitii auditate i/sau din membri care sunt numii de
adunarea general a acionarilor entitii auditate, cu respectarea
legislaiei n vigoare. Cel puin un membru al comitetului de audit este
independent i are competen n contabilitate i/sau audit.

(2) Fr a aduce atingere responsabilitii membrilor organelor de


administraie, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care
sunt numii de adunarea general a acionarilor din cadrul entitii
auditate, comitetul de audit are, printre altele, urmtoarele atribuii:
a) monitorizeaz procesul de raportare financiar;
b) monitorizeaz eficacitatea sistemelor de control intern, de audit
intern, dup caz, i de management al riscurilor din cadrul societii
comerciale;
c) monitorizeaz auditul statutar al situaiilor financiare anuale i
al situaiilor financiare anuale consolidate;
d) verific i monitorizeaz independena auditorului statutar sau a
firmei de audit i, n special, prestarea de servicii suplimentare
entitii auditate.
(3) n cazul entitilor de interes public, propunerea venit din
partea organului de administraie sau de supraveghere privind numirea unui
auditor statutar sau a unei firme de audit se bazeaz pe o recomandare a
comitetului de audit.
(4) Auditorul statutar sau firma de audit raporteaz comitetului de
audit cu privire la aspectele eseniale care rezult din auditul statutar
i, n special, cu privire la deficienele semnificative ale controlului
intern n ceea ce privete procesul de raportare financiar.
(5) n aplicarea prevederilor alin. (1)-(4), Camera recomand msuri de
implementare care se aprob de organismul de supraveghere n interes
public.
------------Alin. (5) al art. 47 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
ART. 48
Independena n cazul auditrii entitilor de interes public
(1) n plus fa de prevederile art. 21 i 26, auditorii statutari sau
firmele de audit care efectueaz audituri statutare ale entitilor de
interes public au, printre altele, urmtoarele atribuii:
a) confirm anual n scris comitetului de audit independena lor fa
de entitatea de interes public auditat;
b) comunic anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate
entitii auditate; i
c) discut cu comitetul de audit despre ameninrile la adresa
independenei lor i msurile de protecie luate pentru reducerea acestor
ameninri, aa cum sunt acestea documentate n temeiul art. 23.
(2) Partenerul (partenerii)-cheie responsabil(i) pentru efectuarea
auditului statutar se rotete (rotesc) obligatoriu, n cadrul misiunii lui
(lor) de audit, n termen de cel mult 7 ani de la data numirii i i (li) se
permite s participe din nou la auditarea entitii dup o perioad de cel
puin 2 ani.
(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie care efectueaz auditul
statutar n numele firmei de audit nu i se permite s ocupe un post-cheie
de conducere n cadrul entitii auditate nainte de scurgerea unei
perioade de cel puin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau ca
partener cheie din misiunea de audit.

(4) Organismul de supraveghere n interes public ntocmete i public


un raport anual asupra aspectelor de independen care i sunt transmise de
auditorii statutari individuali, firmele de audit i preedintele Camerei,
pe care l nainteaz organismelor cu atribuii de reglementare n domeniul
contabilitii.
------------Alin. (4) al art. 48 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
(5) n cazul auditului statutar al entitilor de interes public, dac
se consider c se impun msuri de protecie a independenei auditorului
statutar sau a firmei de audit, auditorul statutar sau firma de audit nu
poate efectua un audit statutar atunci cnd este un caz de verificare a
propriei activiti sau de interes propriu.
ART. 49
Verificarea pentru asigurarea calitii prevzute la art. 31 trebuie
efectuat cel puin o dat la fiecare 3 ani pentru auditorii statutari sau
firmele de audit care efectueaz audituri statutare pentru entitile de
interes public.
CAP. XI
Aspecte internaionale
ART. 50
Aprobarea auditorilor din tere ri
(1) Sub rezerva reciprocitii, Camera poate aproba un auditor dintr-o
ter ar ca auditor statutar, n cazul n care persoana respectiv a
furnizat dovada c respect cerine de autorizare echivalente cu cele
prevzute la art. 4 i 11.
(2) Camera aplic cerinele prevzute la art. 12 nainte de aprobarea
unui auditor dintr-o ter ar care ndeplinete cerinele prevzute la
alin. (1).
ART. 51
nregistrarea i supravegherea auditorilor i a entitilor de audit
din tere ri
(1) Camera nregistreaz, n conformitate cu art. 14-16, fiecare
auditor i fiecare entitate de audit din tere ri, care prezint un
raport de audit privind situaiile financiare anuale sau situaiile
financiare anuale consolidate ale unei societi constituite n afara
Comunitii Europene i ale crei valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat din Romnia, potrivit legislaiei n
vigoare privind piaa de capital. Sunt exceptate cazurile n care emitentul
de valori mobiliare este o societate care emite exclusiv titluri de crean
admise la tranzacionare pe o pia reglementat ntr-un stat membru, n
sensul legislaiei n vigoare privind piaa de capital, a cror valoare
nominal unitar este de cel puin 50.000 euro sau, n cazul titlurilor de
crean exprimate n alt moned, a cror valoare nominal unitar este
echivalentul a cel puin 50.000 euro la data emiterii.
(2) nregistrarea auditorilor i entitilor de audit din tere ri se
efectueaz cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (9), ale art. 17 i 18
referitoare la informaiile cuprinse n Registrul public.

(3) Auditorii i entitile de audit nregistrai(te) n tere ri i


aprobai(te) s efectueze audit statutar n Romnia se supun sistemelor de
supraveghere a calitii, sistemelor de asigurare a calitii i sistemelor
de investigaii i sanciuni existente n Romnia, organizate conform
prevederilor prezentei ordonane de urgen.
(4) Rapoartele de audit privind situaiile financiare anuale sau
situaiile financiare anuale consolidate menionate la alin. (1), emise de
auditori sau de entiti de audit nregistrai(te) n tere ri, care nu
sunt aprobai(te) s efectueze audit statutar n Romnia, nu sunt
recunoscute din punct de vedere juridic n Romnia.
ART. 52
Cerine pentru nregistrarea entitilor de audit din tere ri
(1) Camera poate nregistra entiti de audit din tere ri numai n
condiiile n care:
a) acestea ndeplinesc cerine echivalente cu cele prevzute la art. 4
i 5;
b) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al
entitii de audit dintr-o ter ar ndeplinesc cerine echivalente cu
cele prevzute de art. 4 i 6;
c) auditorul dintr-o ter ar care efectueaz auditul n numele
entitii de audit dintr-o ter ar ndeplinete cerine echivalente cu
cele prevzute de art. 4 i 6;
d) auditurile situaiilor financiare anuale sau ale situaiilor
financiare anuale consolidate menionate la art. 51 alin. (1) sunt
efectuate n conformitate cu ISA, astfel cum se prevede la art. 28, precum
i cu cerinele prevzute la art. 21, 23, 26, 27 i la art. 48 alin. (5)
sau cu standardele i cerinele echivalente; i
e) public pe website-ul propriu un raport anual privind transparena,
care include informaiile menionate la art. 46 sau respect cerinele
echivalente privind publicarea informaiilor.
(2) Pentru a asigura aplicarea uniform a alin. (1) lit. d),
echivalena menionat la litera respectiv este evaluat i decis de
Comisia European n cooperare cu statele membre.
(3) Pn la adoptarea unei decizii de ctre Comisia European, Camera,
sub supravegherea organismului de supraveghere n interes public, poate
evalua ea nsi echivalena prevzut la alin. (1) lit. d).
------------Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "organismul de supraveghere
public prevzut la titlul II" cu sintagma "organismul de supraveghere n
interes public".
TITLUL II
Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile
------------Denumirea Titlului II a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din
30
august
2012,
prin
nlocuirea
sintagmei
"Consiliul
pentru
Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar" cu sintagma
"Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile".
CAP. XII

nfiinarea Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a


Profesiei Contabile
------------Titlul Cap. XII a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA nr.
23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august
2012, prin nlocuirea sintagmei "Consiliul pentru Supravegherea Public a
Activitii de Audit Statutar" cu sintagma "Consiliul pentru Supravegherea
n Interes Public a Profesiei Contabile".
ART. 53
(1) Se nfiineaz Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a
Profesiei Contabile, denumit n continuare Consiliu.
------------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din
30
august
2012,
prin
nlocuirea
sintagmei
"Consiliul
pentru
Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar" cu sintagma
"Consiliul pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile".
(2) Consiliul este autoritatea competent n domeniul supravegherii n
interes public a auditului statutar.
------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
(3) Consiliul funcioneaz pe lng Ministerul Finanelor Publice.
------------Alin. (3) al art. 53 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 78 din 24 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 442
din 29 iunie 2009.
(4) Consiliul este instituie public autonom, cu personalitate
juridic, nfiinat cu scopul de a asigura supravegherea n interes
public, potrivit principiilor cuprinse n Directiva 2006/43/CE din 17 mai
2006 a Parlamentului European i a Consiliului privind auditul statutar al
conturilor
anuale
i
al
conturilor
consolidate,
de
modificare
a
directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE si de abrogare a
Directivei 84/253/CEE a Consiliului.
ART. 54
Consiliul are, n principal, urmtoarele obiective:
a) supravegherea n interes public a activitii de audit statutar,
potrivit cerinelor directivelor europene n domeniu;
------------Lit. a) a art. 54 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
b) stabilirea planului strategic cu privire la activitatea
supraveghere n interes public a activitii de audit statutar;
-------------

de

Lit. b) a art. 54 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA


nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
c) monitorizarea i coordonarea procesului de aplicare n Romnia a ISA
i a Codului etic;
d) promovarea i urmrirea creterii ncrederii publice n activitatea
de audit statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate;
e) realizarea cooperrii i comunicrii cu organismele internaionale
din domeniul ISA, al auditului statutar i al supravegherii n interes
public i cu alte organisme de profil implicate n procesul de elaborare i
implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar, precum
i crearea cadrului corespunztor pentru a rspunde solicitrilor acestora;
------------Lit. e) a art. 54 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
f) reprezentarea Romniei, alturi de organizaiile profesionale, n
cadrul organismelor internaionale din domeniul ISA, al auditului statutar
i al supravegherii n interes public, prin participarea personalului de
specialitate la reuniunile acestor organisme;
------------Lit. f) a art. 54 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
g) asigurarea participrii la lucrrile Conferinei Camerei i ale
Conferinei naionale a Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia, denumit n continuare Corp;
------------Lit. g) a art. 54 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
h) transmiterea de informri i rspunsuri, la solicitrile Comisiei
Europene, n ceea ce privete profesia de audit statutar i supravegherea
n interes public la nivel naional a activitii de audit statutar.
------------Lit. h) a art. 54 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
ART. 55
(1) Consiliul este condus de un Consiliu superior.
(2) Activitatea Consiliului se desfoar n cadrul departamentelor de
specialitate stabilite prin Regulamentul de organizare i funcionare,
aprobat de ctre Consiliul superior.
-------------

Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 18 al art. I din


ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
(3) n cadrul Consiliului se constituie i funcioneaz Comisia de
disciplin.
(4) Pentru a asigura interfaa dintre departamentele de specialitate i
Consiliul superior i pentru a sprijini Consiliul superior n luarea
deciziilor n domeniul auditului statutar i al supravegherii n interes
public n acest domeniu, se constituie Comitetul executiv.
------------Alin. (4) al art. 55 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
(5) Comitetul executiv reprezint structura operativ a Consiliului.
Componena Comitetului executiv este cea prevzut n Regulamentul de
organizare i funcionare al Consiliului specificat la cap. XIII.
(6) n cadrul Consiliului funcioneaz un secretariat care deservete
structurile interne ale Consiliului.
ART. 56
Punerea n practic a procedurilor disciplinare i de sancionare
referitoare la abaterile de la legislaia i practica auditului statutar se
realizeaz prin Comisia de disciplin. Regulile de funcionare a Comisiei
de disciplin sunt aprobate de ctre Consiliul superior.
ART. 57
(1) Organizarea i funcionarea Consiliului sunt prevzute la cap.
XIII.
(2) Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului poate fi
modificat i completat prin hotrre al Consiliului superior.
(3) n termen de 6 luni de la numirea membrilor si, Consiliul superior
trebuie s adopte Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului.
------------Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
CAP. XIII
Organizarea i funcionarea Consiliului
ART. 58
(1) Consiliul reprezint principala structur operaional a sistemului
naional de supraveghere n interes public a activitii de audit statutar
i ndeplinete atribuiile n legtur cu aceast competen. n aceast
calitate, Consiliul este autoritatea responsabil de organizarea unui
sistem eficient i efectiv de supraveghere n interes public a auditorilor
statutari i a firmelor de audit.
-------------

Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 18 al art. I din


ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
(2) Consiliul este principala autoritate naional care asigur
urmrirea i alinierea activitii de audit statutar la deciziile luate la
nivelul Comisiei Europene n domeniul ISA i al Codului etic.
ART. 59
(1) Principiile supravegherii n interes public sunt cele prevzute la
titlul I.
------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
(2) Consiliul reprezint autoritatea din cadrul sistemului de
supraveghere n interes public care are responsabilitatea final pentru
supravegherea urmtoarelor activiti:
------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 18
al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere
public" cu sintagma "supraveghere n interes public".
a) aprobarea i nregistrarea auditorilor statutari i a firmelor de
audit n Romnia, potrivit prevederilor regulamentului emis n acest scop;
b) adoptarea standardelor de etic i a sistemului de control intern al
calitii auditorilor statutari, a firmelor de audit i a activitii de
audit statutar;
c) formarea profesional continu;
d) asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru asigurarea
calitii;
e) asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin.
(3) Consiliul oblig Camera s implementeze politici, reglementri,
reguli, proceduri i activiti n scopul protejrii interesului public n
conformitate cu cerinele Comisiei Europene.
(4) Pentru a asigura diferitele pri reprezentative ale interesului
public, aa cum sunt prezentate n prezenta ordonan de urgen, c
auditorii statutari respect ISA, Codul etic i regulile de independen,
adecvarea onorariilor sau alte aspecte care pot afecta reputaia
auditorului, Consiliul, prin Comisia de disciplin, are dreptul s
ntreprind investigaii referitoare la auditorii statutari i la firmele
de audit, precum i la orice alte aspecte hotrte de Consiliul superior i
s adopte msurile necesare n acest scop.
ART. 60
Consiliul asigur cooperarea cu organismele corespondente din statele
membre ale Uniunii Europene, fiind autoritatea responsabil pentru
realizarea
acestei
cooperri
n
ceea
ce
privete
activitatea
de
supraveghere n interes public. n acest sens, acordurile de cooperare
ncheiate de Consiliu trebuie s permit cooperarea eficient cu
organismele corespondente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
-------------

Art. 60 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA nr. 23 din


23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012,
prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma "supraveghere
n interes public".
ART. 61
Consiliul, prin departamentele sale de specialitate stabilite prin
Regulamentul de organizare i funcionare, are urmtoarele atribuii:
------------Partea introductiv a art. 61 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
a) supravegheaz, conform planului anual stabilit, controlul de
calitate n domeniul auditului statutar;
b) monitorizeaz modul n care cadrul legal romnesc corespunde
msurilor adoptate la nivelul Comisiei Europene cu privire la independena
auditorilor statutari;
c) ncheie acorduri de cooperare cu organismele corespondente din
statele membre ale Uniunii Europene n domeniul supravegherii n interes
public a activitii de audit statutar;
------------Lit. c) a art. 61 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
d)
furnizeaz
Guvernului
i
instituiilor
statului
informaii
referitoare la supravegherea n interes public a activitii de audit
statutar, precum i informaii cu privire la adoptarea i implementarea n
Romnia a ISA;
------------Lit. d) a art. 61 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
e) perfecioneaz permanent cadrul general, aprob direciile i
metodele cu privire la inspeciile periodice efectuate n cadrul acestor
sisteme i asigur implementarea corespunztoare a acestora de ctre
Camer, potrivit cerinelor din prezenta ordonan de urgen referitoare
la sistemele de asigurare a calitii activitii de audit;
f) ia msuri pentru efectuarea adecvat a inspeciilor i urmrete
rezultatele acestora;
g) monitorizeaz activitatea Camerei cu privire la autorizarea
auditorilor statutari i a firmelor de audit, precum i cu privire la
Registrul public;
h) avizeaz normele i reglementrile elaborate de Camer privind
activitatea de audit statutar;
i) emite norme i reglementri proprii cu privire la supravegherea n
interes public a activitii de audit statutar, n condiiile prevzute de
Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului;

------------Lit. i) a art. 61 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA


nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public" i a sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
j) monitorizeaz pregtirea continu a auditorilor statutari;
k) conduce investigaii proprii referitoare la auditorii statutari si
firmele de audit i adopt msurile necesare n urma constatrilor;
l) analizeaz raportul anual elaborat i transmis de Camer, cu privire
la activitatea de control al calitii i, dac este cazul, oblig Camera
s ia msurile care se impun.
ART. 62
Secretul profesional i cooperarea cu statele membre n domeniul
reglementrii auditului
(1) Consiliul, n calitate de autoritate competent, coopereaz cu
autoritile competente din alte state membre responsabile pentru
autorizarea auditorilor statutari i a firmelor de audit, nregistrarea,
asigurarea calitii, inspecie i disciplin ori de cte ori este necesar
i acord asisten acestora, n scopul ndeplinirii responsabilitilor ce
i revin n temeiul prezentei ordonane de urgen.
(2) Cooperarea cu autoritile competente din alte state membre se
refer, n principal, la schimbul de informaii, documente, asisten,
precum i la derularea de investigaii referitoare la efectuarea auditului
statutar.
(3) Cu respectarea prevederilor alin. (4), autoritatea competent ia
msuri pentru comunicarea cu promptitudine a informaiilor, documentelor i
furnizarea de asisten ctre autoritile care le solicit.
(4) Persoanele care sunt angajate sau au fost angajate de Consiliu sunt
obligate s pstreze secretul profesional i s respecte cerinele de
confidenialitate. Informaiile care fac obiectul secretului profesional nu
pot fi dezvluite niciunei alte persoane sau autoriti, cu excepia
cazului n care acest lucru este prevzut de alte acte normative n
vigoare, prin prevederi speciale n acest sens. Consiliul va elabora, n
termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen, reglementri interne care s asigure aplicarea prevederilor
prezentului alineat.
ART. 63
(1) Prevederile art. 62 alin. (4) nu mpiedic Consiliul i Camera s
fac schimb de informaii confideniale. Informaiile schimbate astfel fac
obiectul secretului profesional, care se aplic persoanelor angajate sau
care au fost angajate anterior de Consiliu i Camer.
(2) Consiliul i Camera, prin departamentele de specialitate,
furnizeaz la cerere i fr o ntrziere nejustificat, orice informaii
solicitate n sensul dispoziiilor alin. (1) i (2) ale art. 62. Dup caz,
atunci cnd Consiliul sau Camera primete astfel de cereri, ia msurile
necesare
pentru
a
strnge,
fr
nicio
ntrziere
nejustificat,
informaiile solicitate. Informaiile furnizate astfel fac obiectul
secretului profesional, care se aplic persoanelor angajate sau care au
fost angajate anterior de Consiliu i Camer.
(3) n cazul n care autoritatea competent din Romnia creia i-a fost
adresat cererea nu poate furniza informaiile cerute fr ntrziere,

aceasta notific motivele ntrzierii autoritii competente n domeniul


auditului statutar care a adresat cererea. Consiliul definete prin
reglementri interne "ntrzierea nejustificat".
(4) Consiliul i Camera, prin departamentele lor de specialitate, pot
refuza s dea curs unei solicitri de informaii atunci cnd:
a) comunicarea informaiilor solicitate ar fi de natur s compromit
suveranitatea, securitatea i ordinea public a Romniei; sau
b) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai
aciuni i mpotriva acelorai auditori statutari sau firme de audit de
ctre autoritile romne crora le-a fost adresat cererea; sau
c) a fost adoptat deja o hotrre definitiv cu privire la aceleai
aciuni i mpotriva acelorai auditori statutari sau firme de audit de
ctre autoritile competente romne crora le-a fost adresat cererea; sau
d) cererea este motivat prin alte intenii dect cele aferente
realizrii competenelor autoritii care solicit informaiile, legate de
supravegherea n interes public i controlul activitii de audit statutar
al situaiilor financiare i de implementarea procedurilor referitoare la
exercitarea auditului statutar; sau
------------Lit. d) a alin. (4) al art. 63 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
e) persoanele care au fost angajate sau care sunt nc angajate de
ctre autoritatea care solicit informaiile nu sunt supuse acordurilor de
confidenialitate profesional; sau
f) exist un risc semnificativ ca informaiile, documentele sau
asistena solicitate s fie prezentate altor persoane ori autoriti dect
autoritatea care le solicit, cu excepia cazului n care astfel de
prezentri sunt autorizate n contextul procedurilor stabilite prin
prevederi legislative, de reglementare sau administrative referitoare la
exercitarea auditului statutar.
------------Lit. f) a alin. (4) al art. 63 a fost modificat de pct. 8 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012.
ART. 64
Informaiile i documentele primite de Consiliu i/sau Camer n
contextul cooperrii cu autoritile din alte state membre ale Uniunii
Europene care exercit puteri similare cu ale lor nu pot fi folosite altfel
dect pentru scopurile exercitrii sarcinilor sau n contextul procedurilor
referitoare la exercitarea auditului statutar.
ART. 65
(1) Atunci cnd Consiliul sau Camera constat c se comit sau au fost
comise acte contrare Directivei 2006/43/CE privind auditul statutar al
conturilor anuale i consolidate pe teritoriul altui stat membru,
acesta/aceasta informeaz/notific autoritatea competent din acel stat
membru al Uniunii Europene cu privire la aceast constatare, expunnd ct
mai clar posibil motivele care au condus la aceast concluzie.
(2) n cazul n care autoritatea competent a unui alt stat membru
informeaz Consiliul cu privire la comiterea pe teritoriul Romniei, de
ctre auditorii statutari sau firmele de audit aprobai (aprobate) s

desfoare activitate de audit statutar n Romnia, de acte contrare


legislaiei referitoare la auditul statutar, Consiliul trebuie s ia
msurile corespunztoare. n acest caz, Consiliul informeaz autoritatea
competent notificatoare cu privire la rezultatul msurilor ntreprinse i,
n msura n care este posibil, informeaz cu privire la evoluiile
interimare semnificative.
ART. 66
(1) Consiliul i Camera pot solicita efectuarea unei investigaii cu
privire la elementele prevzute la art. 65 de ctre autoritatea competent
a unui alt stat membru pe teritoriul acestuia din urm.
(2) Consiliul i Camera pot solicita, de asemenea, ca unora dintre
angajaii lor s li se permit s nsoeasc personalul autoritii
competente a celuilalt stat membru pe durata investigaiei.
(3) Autoritile competente n domeniul auditului statutar dintr-un alt
stat membru pot solicita Consiliului i/sau Camerei efectuarea unei
investigaii pe teritoriul Romniei.
(4) Autoritile competente n domeniul auditului statutar dintr-un alt
stat membru pot solicita Consiliului i/sau Camerei ca unora dintre
angajaii acestora s li se permit s nsoeasc personalul Consiliului
i/sau Camerei pe durata investigaiei.
(5) Investigaia se afl integral sub controlul general al autoritii
competente a statului membru pe al crui teritoriu este efectuat.
(6) Autoritile competente din Romnia pot refuza s dea curs unei
cereri de efectuare a unei investigaii, astfel cum se prevede la alin. (1)
i (3), sau unei cereri ca personalul autoritilor din alte state membre
s fie nsoit de personalul autoritilor competente din Romnia
(Consiliul i/sau Camera), astfel cum se prevede la alin. (2) i (4),
atunci cnd:
a) o astfel de investigaie poate aduce atingere suveranitii,
securitii sau ordinii publice a statului membru cruia i-a fost adresat
cererea; sau
b) au fost deja iniiate procedurile judiciare cu privire la aceleai
aciuni i mpotriva acelorai persoane de ctre autoritile statului
membru cruia i-a fost adresat cererea; sau
c) a fost deja adoptat o hotrre final mpotriva unor persoane
pentru aceleai aciuni de ctre autoritile competente ale statului
membru cruia i-a fost adresat cererea.
ART. 67
Cooperarea cu autoritile competente din tere ri
(1) Consiliul poate permite transferul dosarelor de audit sau al altor
documente deinute de auditorii statutari ori de firmele de audit aprobate
de acesta ctre autoritile competente dintr-o ter ar, dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
a) aceste documente de audit sau alte documente s aib legtur cu
auditurile societilor comerciale care au emis valori mobiliare n acea
ter ar sau care fac parte dintr-un grup care ntocmete situaii
financiare anuale consolidate n acea ter ar;
b) transferul s aib loc ctre autoritile competente din tera ar
i la cererea acestora, prin intermediul autoritilor competente din
Romnia;
c) autoritile competente din tera ar n cauz s ndeplineasc
cerinele care au fost considerate adecvate n conformitate cu alin. (3);
d) s existe acorduri de cooperare pe baz de reciprocitate ncheiate
ntre autoritile competente respective;

e) transferul de date personale ctre tera ar s aib loc n


conformitate cu legislaia prin care se transpun prevederile europene cu
privire la protecia persoanelor i libera circulaie a datelor personale.
(2) Acordurile de cooperare pe baz de reciprocitate ncheiate ntre
autoritile competente prevzute la alin. (1) lit. d) trebuie s asigure
c:
a) autoritile competente din tera ar justific motivele cererii
pentru obinerea dosarelor de audit sau a altor documente;
b) persoanele angajate sau angajate anterior de ctre autoritile
competente ale terei ri care primete informaiile fac obiectul
obligaiei de pstrare a secretului profesional;
c) autoritile competente ale unei tere ri pot folosi dosarele de
audit i alte documente doar pentru exercitarea funciilor lor de
supraveghere n interes public, de asigurare a calitii i de
investigaii, funcii care ndeplinesc cerine echivalente cu cele
prevzute la titlul I;
------------Lit. c) a alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 18 al art. I
din ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
624 din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
d) cererea unei autoriti competente dintr-o ter ar privind
dosarele de audit sau alte documente deinute de un auditor statutar sau de
o firm de audit poate fi refuzat atunci cnd:
(i) furnizarea dosarelor de audit sau a documentelor poate aduce
atingere suveranitii, securitii sau ordinii publice a Romniei ori a
Comunitii Europene; sau
(ii) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai
aciuni i mpotriva acelorai persoane de ctre autoritile din Romnia;
sau
(iii) a fost deja adoptat o hotrre final mpotriva unor persoane
pentru aceleai aciuni de ctre autoritile competente ale statului
membru cruia i-a fost adresat cererea.
(3) Gradul de adecvare prevzut la alin. (1) lit. c) este decis de
Comisia European, n conformitate cu procedura prevzut la art. 48 alin.
(2) din Directiva 2006/43/CE, pentru a facilita cooperarea dintre
autoritile competente. Evaluarea gradului de adecvare se realizeaz de
ctre Comisia European n cooperare cu Camera i se bazeaz pe cerinele
referitoare la secretul profesional i cooperarea dintre statele membre n
domeniul reglementrii.
(4) n cazuri excepionale i prin excepie de la dispoziiile alin.
(1), Consiliul sau Camera, dup caz, poate permite auditorilor statutari
sau firmelor de audit aprobate i/sau autorizate de autoritile competente
desemnate prin prezenta ordonan de urgen s transfere copii ale
dosarelor de audit i ale altor documente de audit direct ctre
autoritile competente ale unei tere ri, cu condiia ca:
a) autoritile competente din acea ter ar s fi iniiat
investigaii;
b) transferul s nu contravin obligaiilor pe care trebuie s le
respecte auditorii statutari i firmele de audit n legtur cu transferul
dosarelor de audit sau al altor documente ctre autoritatea competent din
ara lor de origine;

c) s existe acorduri de cooperare cu autoritile competente ale


acelei tere ri din afara Uniunii Europene, care s permit autoritilor
competente din statul membru acces direct reciproc la dosarele de audit i
la alte documente ale entitilor de audit din respectiva ter ar;
d) autoritatea competent din tera ar n cauz care face solicitarea
s informeze n prealabil autoritatea competent din ara de origine a
auditorului statutar sau a firmei de audit cu privire la fiecare cerere
direct de informaii, indicnd motivele acesteia;
e) s fie respectate condiiile menionate la alin. (2).
(5) Consiliul, ca organism naional de supraveghere n interes public,
aduce la cunotin Comisiei Europene acordurile de cooperare prevzute la
alin. (1) lit. d) i la alin. (4) lit. c).
------------Alin. (5) al art. 67 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu
sintagma "supraveghere n interes public".
(6) Proiectele de acorduri de cooperare i acces la informaii sunt
transmise membrilor Consiliului spre aprobare. Aprobarea proiectelor de
acorduri se efectueaz prin decizie a Consiliului superior.
(7) Consiliul mpreun cu Camera stabilesc procedura de aprobare a
acordurilor de cooperare i de acces la informaii.
(8) Acordurile sunt semnate de preedintele Consiliului.
(9) Prin regulamentul intern emis de Consiliu se stabilesc atribuiile
ce revin Consiliului i Camerei n ceea ce privete ndeplinirea
atribuiilor rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonane de
urgen referitoare la cooperarea cu autoritile din alte state membre i
tere ri.
ART. 68
(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentanii
desemnai de urmtoarele instituii: Ministerul Finanelor Publice, Banca
Naional a Romniei, Autoritatea de Supraveghere Financiar, Ministerul
Justiiei, Camera de Comer i Industrie a Romniei, precum i de Camer i
Corp.
-------------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
149 din 30 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai
2013, care modific pct. 9 al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23 august
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
(2^1) Preedintele Consiliului superior reprezint Consiliul n
raporturile cu terii. Prin dispoziie scris a preedintelui Consiliului
superior,
unele
atribuii
pot
fi
delegate
directorului
executiv
coordonator, cu precizarea limitelor i condiiilor delegrii.
------------Alin. (2^1) al art. 68 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 78 din 24 iunie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.
(2) Consiliul superior este condus de un preedinte ales dintre
reprezentanii autoritilor de reglementare (Ministerul Economiei i
Finanelor, Banca Naional a Romniei, Comisia Naional a Valorilor

Mobiliare,
Comisia
de
Supraveghere
a
Asigurrilor
i
Comisia
de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).
(3) Durata mandatului preedintelui este de 2 ani.
------------Alin. (3) al art. 68 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(4) Consiliul superior este format din 7 membri i are urmtoarea
componen:
(i) un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice, desemnat de
ministrul finanelor publice;
(ii) un reprezentant al Ministerului Justiiei, desemnat de ministrul
justiiei;
(iii) un reprezentant al Bncii Naionale a Romniei, desemnat de
guvernator;
(iv) un reprezentant al Autoritii de Supraveghere Financiar,
desemnat de preedintele acesteia;
(v) preedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de
Consiliul Camerei;
(vi) preedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat
de Consiliul superior al Corpului;
(vii) preedintele Camerei de Comer i Industrie a Romniei sau un
reprezentant desemnat de acesta.
-------------Alin. (4) al art. 68 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
149 din 30 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai
2013, care modific pct. 9 al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23 august
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
(5) Cu excepia reprezentantului Camerei i a reprezentantului
Corpului, toi membrii Consiliului superior trebuie s fie nepracticieni.
-------------Alin. (5) al art. 68 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr.
149 din 30 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai
2013, care modific pct. 9 al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23 august
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
(6)
n
funcie
de
aspectele
supuse
dezbaterii
i
aprobrii,
reprezentanii n Consiliul superior pot fi nsoii la edinele acestuia
de 1-2 invitai, acetia neavnd drept de vot. Persoanele invitate pot fi
reprezentani
ai
asociaiilor
profesionale
i
se
supun
regulilor
referitoare la confidenialitate i evitarea conflictului de interese,
stabilite prin prezenta ordonan de urgen, n legtur cu membrii
Consiliului superior i cu personalul de specialitate.
(7) Consiliul superior se ntrunete cel puin o dat pe trimestru i
ori de cte ori este nevoie i este prezidat de preedinte sau, n lipsa
acestuia, de ctre persoana desemnat de acesta.
(8)
Convocarea
Consiliului
superior
se
face
la
solicitarea
preedintelui sau a unui numr de membri ce reprezint cel puin o treime
din numrul total al membrilor si.
(9) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu
drept de rennoire a mandatului o singur dat, la propunerea instituiei
care i-a numit.
-------------

Alin. (9) al art. 68 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA


nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(10) n cazul n care domiciliul membrilor este n alt localitate
dect cea n care au loc edinele Consiliului superior, acestora li se vor
rambursa cheltuielile de transport i cazare.
ART. 69
Consiliul superior are urmtoarele atribuii:
a) stabilete aria activitilor curente ale departamentelor de
specialitate i ia msurile necesare pentru asigurarea unei nalte caliti
a activitii acestora;
b) aprob planurile anuale de aciune i orientrile strategice ale
Consiliului, puse n practic prin departamentele de specialitate;
c) aprob raportul prezentat Consiliului de ctre directorul executiv
coordonator cu privire la activitatea departamentelor de specialitate,
progresele
nregistrate
n
activitatea
desfurat
de
acestea
i
revizuiete planurile de aciune i orientrile strategice ale Consiliului,
dac este necesar;
d) aprob criteriile i regulile pentru angajarea i salarizarea
personalului n departamentele de specialitate, potrivit legii, astfel
nct s nu existe incompatibiliti i conflicte de interese, i urmrete
aplicarea corespunztoare a acestora;
e) aprob Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului;
------------Lit. e) a art. 69 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de organizare
i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i funcionare".
f) numete preedintele Comisiei de disciplin ales dintre membrii
acesteia, la propunerea acestora;
g) aprob Regulamentul intern al Comisiei de disciplin;
h) urmrete asigurarea transparenei fa de publicul interesat a
rezultatelor activitii de monitorizare i supraveghere n interes public,
n scopul mbuntirii activitii de audit, prin publicarea raportului
anual de activitate a Consiliului, precum i a altor informaii de interes
public;
------------Lit. h) a art. 69 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012, prin nlocuirea sintagmei "supraveghere public" cu sintagma
"supraveghere n interes public".
i) informeaz Guvernul cu privire la activitatea desfurat, prin
raportul anual referitor la activitatea Consiliului, sau la solicitarea
acestor instituii;
j) aprob bugetul de venituri i cheltuieli al Consiliului;
k) analizeaz i aprob execuia bugetului de venituri i cheltuieli
pentru exerciiul financiar ncheiat;
l) urmrete ndeplinirea oricror atribuii n domeniu, care decurg
din prezenta ordonan de urgen.
ART. 70

(1) Consiliul i desfoar activitatea potrivit prezentei ordonane


de urgen, precum i Regulamentului de organizare i funcionare.
------------Alin. (1) al art. 70 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
(2) Regulamentul de organizare i functionare al Consiliului este
aprobat de Consiliul superior, cu majoritate calificat de 75% din voturi.
------------Alin. (2) al art. 70 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
(3) edinele Consiliului superior sunt statutare cu condiia
participrii a dou treimi din numrul membrilor acestuia.
(4) Deciziile se adopt prin vot deschis de membrii Consiliului
superior, vot exercitat n mod direct i personal, prin regula majoritii
simple a celor prezeni. n caz de egalitate de voturi, preedintele de
edin are votul hotrtor.
------------Alin. (4) al art. 70 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012.
(5) Deciziile de interes public ale Consiliului superior se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 71
(1) Pentru a sprijini activitatea departamentelor de specialitate i
pentru analiza anumitor aspecte de natur specific, n cadrul Consiliului
se pot nfiina comisii tehnice.
(2) Comisiile tehnice se constituie prin decizie a Consiliului
superior, potrivit Regulamentului de organizare i funcionare al
Consiliului.
------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
(3) n funcie de aspectele supuse analizei n cadrul departamentelor
de specialitate, comisiile tehnice pot fi formate din specialiti n
domeniu, inclusiv din cadrul Ministerului Economiei i Finanelor, Bncii
Naionale a Romniei, Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de
Supraveghere a Asigurrilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, mediului academic de profil, mediului de afaceri, precum i
din auditori statutari, membri desemnai de Camer i membri ai Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia desemnai de

aceast instituie, care au experien n aspectele analizate n cadrul


comisiilor tehnice.
(4) Persoanele care fac parte din departamentele de specialitate i din
comisiile tehnice pot fi persoane angajate potrivit legii, persoane
detaate/delegate din partea instituiilor implicate sau persoane care
activeaz pe baz de mandat.
(5) Persoanele care fac parte din comisiile tehnice pot fi persoane
care ndeplinesc una dintre urmtoarele condiii:
a) au activat sau activeaz ntr-o instituie cu atribuii de
reglementare n domeniul contabilitii sau auditului;
b) dein diplome n domeniul contabilitii sau al auditului, emise de
instituii recunoscute la nivel naional sau internaional;
c) au experien relevant n practica auditrii situaiilor financiare
sau a elaborrii situaiilor financiare;
d) sunt cadre didactice cu experien n domeniul auditului statutar i
al contabilitii;
e) au o bun reputaie, n nelesul prevederilor art. 4 alin. (2) lit.
a).
ART. 72
(1) Comitetul executiv este structura operativ a Consiliului.
(2) Comitetul executiv este format din conductorii departamentelor de
specialitate ale Consiliului, potrivit Regulamentului de organizare i
funcionare al Consiliului.
------------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
(3) Comitetul executiv este subordonat direct Consiliului superior.
(4) Consiliul superior desemneaz dintre membrii Comitetului executiv
un director executiv coordonator.
(5) Atribuiile Comitetului executiv i ale directorului executiv
coordonator al acestuia se stabilesc de ctre Consiliul superior prin
Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului i sunt
subordonate realizrii obiectivelor de baz ale Consiliului.
------------Alin. (5) al art. 72 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
ART. 73
(1) Comisia de disciplin este structura de investigaie i disciplin
pentru auditorii statutari i firmele de audit din Romnia.
(2) Comisia de disciplin emite decizii i impune sanciuni n
conformitate cu regulamentul intern al acesteia.
(3) Comisia de disciplin este responsabil cu administrarea i
derularea procedurilor de reclamaie i disciplin n domeniul activitii
de audit statutar.
(4) Comisia de disciplin este compus din 5 membri cu pregtire
juridic sau economic, astfel:

(i) un reprezentant desemnat de Ministerul Justiiei;


(ii) un reprezentant desemnat de Ministerul Finanelor Publice;
(iii) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere
Financiar;
(iv) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(v) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al
Corpului.
-------------Alin. (4) al art. 73 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr.
149 din 30 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai
2013, care modific pct. 11 al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23 august
2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
(5) Membrii Comisiei de disciplin au obligaia de a respecta secretul
profesional i de a evita conflictul de interese.
(6) Perioada pentru care sunt numii membrii Comisiei de disciplin
este de 3 ani, cu drept de rennoire a mandatului o singur dat.
------------Alin. (6) al art. 73 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din
LEGEA nr. 278 din 7 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 768
din 14 noiembrie 2008.
(7) Comisia de disciplin este condus de un preedinte ales dintre
reprezentanii instituiilor n Comisia de disciplin.
------------Alin. (7) al art. 73 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012.
(8) Procedurile Comisiei de disciplin i modalitile de administrare
a acestora sunt cuprinse n regulamentul intern al acesteia. Regulamentul
intern al Comisiei de disciplin este aprobat printr-o majoritate de 66%
din numrul total al membrilor Comisiei de disciplin.
(9) Hotrrile Comisiei de disciplin se iau prin majoritate simpl, cu
condiia ca minimum 3 membri s fie prezeni. n cazul egalitii
voturilor, preedintele are votul hotrtor.
------------Alin. (9) al art. 73 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012.
(10) Membrii Comisiei de disciplin nu pot fi reprezentai prin
nlocuitori.
(11) Comisia de disciplin poate impune urmtoarele sanciuni:
a) mustrare;
b) restricionare (retragerea sau suspendarea parial ori total) a
dreptului de practic;
c) penalizare conform deciziei Comisiei de disciplin;
d) retragerea aprobrii.
(12) Cuantumul penalizrilor prevzute la alin. (11) lit. c) se
stabilete prin regulament emis de Comisia de disciplin.
(13) Detalierea aspectelor referitoare la depunerea plngerilor
mpotriva auditorilor statutari, respectiv a firmelor de audit, naintate
de ctre tere persoane, inclusiv de autoriti publice, luarea i emiterea

de decizii de ctre Comisia de disciplin, modul de contestare a


deciziilor, soluionarea contestaiilor primite de la auditorii statutari,
respectiv firmele de audit, se efectueaz prin Regulamentul intern al
Comisiei de disciplin.
(14) La ndeplinirea atribuiilor sale, Comisia de disciplin
colaboreaz ori de cte ori este necesar cu Camera.
(15) Comisia de disciplin investigheaz abaterile svrite de membrii
Consiliului Camerei sau de ali membri alei n structurile de conducere
ale Camerei.
------------Alin. (15) al art. 73 a fost introdus de pct. 12 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012.
(16) Sanciunile aplicate de Comisia de disciplin se pot contesta la
Secia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureti.
------------Alin. (16) al art. 73 a fost introdus de pct. 12 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012.
ART. 74
Sediul Consiliului
(1) Sediul Consiliului este n municipiul Bucureti, Bd. Libertii nr.
12, sectorul 5.
(2) Pentru o perioad de 5 ani, Guvernul asigur un spaiu adecvat
pentru funcionarea Consiliului, cu posibilitatea de prelungire a acestui
termen.
Personalul, structura organizatoric i contabilitatea Consiliului
ART. 75
(1) Consiliul i desfoar activitatea pe baza bugetului propriu de
venituri i cheltuieli.
(2) Numrul de posturi aferent Consiliului se stabilete prin
Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului, n limita maxim
de 25 de posturi.
------------Alin. (2) al art. 75 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
(2^1) Personalul Consiliului este format din funcionari publici i
personal contractual.
------------Alin. (2^1) al art. 75 a fost introdus de pct. 3 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 78 din 24 iunie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.
(3) Structura organizatoric, atribuiile i rspunderile personalului
din aparatul propriu se stabilesc prin Regulamentul de organizare i
funcionare al Consiliului.
-------------

Alin. (3) al art. 75 a fost modificat de pct. 18 al art. I din


ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012, prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de
organizare i funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i
funcionare".
(4) Contabilitatea Consiliului se organizeaz distinct, n conformitate
cu reglementrile specifice.
ART. 76
Membrii Consiliului superior i ai Comisiei de disciplin, personalul
din departamentele de specialitate, precum i persoanele care fac parte din
comisiile tehnice i desfoar activitatea astfel nct s se evite
conflictul de interese. Prin Regulamentul de organizare i funcionare al
Consiliului se va defini conflictul de interese.
------------Art. 76 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA nr. 23 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012,
prin nlocuirea sintagmei "regulament(ul) intern de organizare i
funcionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare i funcionare".
ART. 77
Finanare
(1) Finanarea Consiliului trebuie s fie sigur i n afara oricror
influene exercitate de auditorii statutari, firmele de audit, experii
contabili, contabilii autorizai, societile de expertiz contabil sau
alte pri interesate.
(2) Necesarul de resurse de finanare i modul lor de utilizare se
stabilesc prin bugetul de venituri i cheltuieli, care se aprob de
Consiliul superior cu votul a jumtate plus unu din membrii Consiliului
superior, cel trziu n luna august a fiecrui exerciiu financiar
precedent celui la care se refer. Pn la aprobarea bugetului pentru anul
curent, finanarea se asigur potrivit prevederilor din bugetul pentru anul
precedent. Bugetul aprobat poate fi rectificat n cursul exerciiului
financiar, potrivit prevederilor legale.
(3) Finanarea Consiliului se asigur astfel:
(i) 22% din totalul cheltuielilor prevzute n buget prin contribuia
Camerei;
(ii) 38% din totalul cheltuielilor prevzute n buget prin
contribuia Corpului;
(iii) 40% din totalul cheltuielilor prevzute n buget din subvenii
acordate de la bugetul de stat.
(4) Subveniile de la bugetul de stat se asigur prin bugetul
Ministerului Finanelor Publice.
(5) Bugetul aprobat de Consiliul superior se nainteaz Ministerului
Finanelor Publice, n vederea includerii n proiectul bugetului de stat.
(6) Plata contribuiilor prevzute la alin. (3) pct. (i) i (ii) este
obligatorie i se efectueaz semestrial, dup aprobarea bugetului de
venituri i cheltuieli al Consiliului, n baza ntiinrii de plat
comunicate de Consiliul superior. ntiinarea de plat se transmite odat
cu bugetul aprobat i va cuprinde suma, termenul de plat i contul n care
urmeaz a se efectua aceasta.
(7) Ordonatorul de credite este directorul executiv coordonator al
Consiliului, iar n lipsa acestuia persoana desemnat de Consiliul
superior.

------------Art. 77 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 23 din


23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
ART. 78
(1) Abrogat.
------------Alin. (1) al art. 78 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(2) Abrogat.
------------Alin. (2) al art. 78 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(2^1) Abrogat.
------------Alin. (2^1) al art. 78 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012.
(2^2) Abrogat.
------------Alin. (2^2) al art. 78 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din
ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012.
(2^3) ntiinarea de plat constituie titlu executoriu, iar n caz de
neplat la termen, Consiliul este ndreptit s solicite efectuarea
executrii silite potrivit dispoziiilor Codului de procedur civil.
------------Alin. (2^3) al art. 78 a fost introdus de pct. 6 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 78 din 24 iunie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.
(3) Abrogat.
------------Alin. (3) al art. 78 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
(4) Abrogat.
------------Alin. (4) al art. 78 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANA
nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30
august 2012.
ART. 79
(1) Personalul Consiliului beneficiaz de drepturile de natur
salarial stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul propriu
al Ministerului Finanelor Publice.
-------------

Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 15 al art. I din


ORDONANA nr. 23 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624
din 30 august 2012.
(2) Nivelul indemnizaiei lunare de participare la edine pentru
membrii Consiliului superior, Comisiei de disciplin i comisiilor tehnice
se stabilete de Consiliul superior i nu poate depi 20% din salariul de
baz al directorului executiv coordonator.
ART. 80
Excedentele
rezultate
din
execuia
bugetului
Consiliului
se
regularizeaz la sfritul anului cu bugetul de stat, n limita sumelor
primite de la buget.
ART. 81
(1) Prezentul titlu intr n vigoare la 30 de zile de la publicarea n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.
(2)
Instituiile
reprezentate
n
Consiliu
i
vor
desemna
reprezentanii n Consiliul superior n termen de 30 de zile de la intrarea
n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
TITLUL II^1
Supravegherea n interes public a activitii Corpului i a membrilor
acestuia
------------Titlul II^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANA nr. 23
din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august
2012.
ART. 81^1
(1) Activitatea Corpului este supus supravegherii n interes public,
n principal, n urmtoarele domenii:
a) autorizarea i nregistrarea membrilor Corpului;
b) adoptarea standardelor privind etica profesional i sistemul de
control intern al calitii n cadrul persoanelor juridice membre ale
Corpului;
c) formarea profesional continu a membrilor Corpului;
d) asigurarea calitii i efectuarea de revizuiri pentru asigurarea
calitii;
e) asigurarea sistemelor de investigaie i disciplin;
f) aprobarea retragerii autorizrii membrilor Corpului.
(2) Responsabilitatea Consiliului const n avizarea normelor i
hotrrilor emise de Corp pentru domeniile de activitate menionate la
alin. (1), precum i n supravegherea modului de punere n practic a
acestora.
(3) Consiliul analizeaz raportul anual elaborat i transmis de Corp cu
privire la activitatea de control al calitii i, dac este cazul, oblig
Corpul s ia msurile care se impun.
(4) Consiliul are dreptul s ntreprind investigaii cu privire la
respectarea de ctre Corp a cerinelor prezentei ordonane de urgen i s
adopte msurile necesare.
(5) Comisia de disciplin a organismului de supraveghere n interes
public investigheaz abaterile disciplinare svrite de membrii organelor
de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum i de membrii
Comisiei superioare de disciplin a Corpului i aplic, dac este cazul,
sanciunile prevzute la art. 17 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr.

65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a


contabililor autorizai, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare. Deciziile Comisiei de disciplin se public pe site-ul
Corpului.
-------------Alin. (5) al art. 81^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA
nr. 149 din 30 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9
mai 2013, care modific pct. 16 al art. I din ORDONANA nr. 23 din 23
august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
(6) Sanciunile aplicate de Comisia de disciplin se pot contesta la
Secia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureti.
(7) Pentru ndeplinirea atribuiilor sale, Comisia de disciplin
solicit informaii Corpului ori de cte ori este necesar."
------------Art. 81^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANA nr. 23 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
TITLUL III
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 82
(1) n termen de 9 luni de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane
de urgen, se vor modifica i se vor completa corespunztor Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
republicat, cu modificrile ulterioare, precum i celelalte acte normative
referitoare la activitatea de audit.
------------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din
LEGEA nr. 278 din 7 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 768
din 14 noiembrie 2008.
(2) n termenul prevzut la alin. (1), autoritile desemnate la art.
78 alin. (2) ca participante la finanarea Consiliului vor proceda la
modificarea i completarea n mod corespunztor a actelor normative
specifice de organizare i funcionare, dup caz.
(3) Persoanele care au dobndit calitatea de auditor financiar i care
sunt autorizate pentru exercitarea acestei profesii n condiiile prevzute
de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999, republicat, cu
modificrile ulterioare, sunt considerate ca fiind auditori statutari,
respectiv firme de audit aprobai/autorizai (aprobate/autorizate) s
desfoare activitate de audit statutar n condiiile prezentei ordonane
de urgen.
------------Alin. (3) al art. 82 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din
LEGEA nr. 278 din 7 noiembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 768
din 14 noiembrie 2008.
ART. 83
Ministerul Finanelor Publice va detaa, n condiiile legii, personal
care va desfura operaiuni legate de nfiinarea, organizarea i
funcionarea Consiliului.
-------------

Art. 83 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN


nr. 78 din 24 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29
iunie 2009.
ART. 84
Prevederile prezentei ordonane de urgen urmeaz s se completeze cu
deciziile Comisiei Europene emise n aplicarea Directivei 2006/43/CE, pe
msura adoptrii acestora.
ART. 85
Dispoziiile prezentei ordonane de urgen se completeaz cu
prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a
furniza servicii n Romnia, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 68/2010.
------------Art. 85 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANA nr. 23 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 30 august 2012.
*
Prezenta
ordonan
de
urgen
transpune
prevederile
Directivei
2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European i a Consiliului
privind auditul statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate,
de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE i 83/349/CEE i de
abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
--------------p. Ministrul economiei i finanelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Bucureti, 24 iunie 2008.
Nr. 90.
-------

S-ar putea să vă placă și