Sunteți pe pagina 1din 1

Pieseobligatoriipecaretrebuiesalecontinadocumentatiiledepuseinvedereaobtineriiacorduluide

principiu
pentru

PLANURIURBANISTICEZONALESIDEDETALIU(PUZ,PUD)
(nusepotexecutalucrari,nusepoateobtineautorizatiadeconstruireinbazaacestuiacord)

1.Cereretip;
2.Copieacertificatuluideurbanism,valabil,eliberatdeorganelecompetente;
3. ProcesverbaldeconstatarepeterenformularF pv 5,incheiatdecatreSectiadeDrumuriNationaleperazacareiase
executalucrarea;
4.Copieaactuluideidentitate,(incazulpersoanelorfizice)saucopieacertificatuluideinregistrarefiscalaafirmei(pentru
persoanelejuridicesauacelorfizicenmatriculate);
5.Memoriudeprezentarealucrarii,curefeririasupracirculatieisiacailordecirculatieexistente.
sevaaveainvedererezervareadeterenuripentrudezvoltarileviitoarealedrumului(cuminimlatimeauneibenzidecirculatiein
aliniamentsauconformpunctelordevederealeproiectantilorlucrarilordemodernizare/largireadrumurilornationale,sicu
respectareaconditiilordevizibilitatepedrum),precumsipentrurealizareaunor drumuricolectoareparalele cudrumulnational,
caresapreiatraficulgeneratdeobiectiveleamplasateinzonadrumuluinationalsicaresadebusezeinacestainintersectii
amenajatecorespunzatorvolumelordetrafic.
sevaspecificazonadeintravilanexistentainlunguldrumuluinational(pozitiilekilometricedeinceputsidesfarsit),siceapropusa
pentruintroducereinintravilansaupentrucaresesolicitaPUZ/PUD(pozitiikilometricedeinceputsidesfarsit);
sevaspecificazonadesigurantasideprotectieadrumuluinational,

nzoneleconstruite,inzoneledeextinderealocalitatii

siinafaraacesteia;
sevamentionamoduldeamenajareaaccesuluidindrumulnationallainvestitiesisevorrezervaspatiideparcareininteriorul
incintelor,suficientepentruanusestationapeamprizadrumuluinational.
conformOG43/1997,sevorrespectadistanteledeamplasareinafaralocalitatiloraconstructiilor(50,00mfatademargineapartii
carosabileadrumuriloreuropenesiautostrazisi30,00mfatade margineadrumurilornationale),iarintraversarealocalitatilor
rurale,distantaminimadeamplasareaimprejmuirilorsituatedeopartesidealtaadrumuluinationalvafide26,00m(13,00m
fatadeax).
laproiectarea,execuiaiinterveniileasupradrumurilorsevaineseamadecategoriilefuncionalealeacestora,detraficulrutier,
desiguranacirculaiei,denormeletehnice,defactoriieconomici,socialiideaprare,deutilizarearaionalaterenurilor,de
conservareaiproteciamediuluiideplanuriledeurbanismideamenajareateritoriului,aprobatepotrivitlegii,precumide
normeletehnicenvigoarepentruadaptareaacestoralacerinelepietonilor,ciclitilor,persoanelorcuhandicapidevrstaatreia.
conformOG43/1997,art.28Amenajareainterseciilorlaacelainivelntredousaumaimultedrumurisefacecuasigurarea
prioritiipentrucirculaiacaresedesfoarpedrumuldecategoriesuperioar.
6.Plandesituatie,cu
traseuldrumuluinational;
pozitiilekilometricepedrumulnationalaleintravilanuluiexistentsipropussaupentruobiectulPUZ/PUD,
pozitiile kilometrice ale intersectiilor care se propun si ale altor elemente legate de circulatie (drumuri ocolitoare, drumuri
colectoareetc.).
schitareamoduluiincaresevaamenajaaccesul.
7.Sectiunitransversalealedrumuluinational(dingard/constructieingard/constructie)pentruzonastudiata.
toateelementeledrumului,constructii,imprejmuiri,inclusivzoneledesiguranta,deprotectiealeacestuiasilimitaconstruibilase
vorcotafatadeaxuldrumuluinational.
8.AcordulInspectoratuluidePolitieJudeteanaDirectiaPolitieiRutiere;
9.Actedeproprietate(saucontractinchiriere/comodat)pentruteren.
10.Imputernicire/delegatiedinparteabeneficiaruluipentrupersoanadesemnatasaraspundadeconditiileimpuseinaviz.
11.Alteavizedelaunitatideproiectare,functiedeprevederiledemodernizarealedrumuluinational.
Proiectultehnictrebuiesafiesemnatdeceicarelauintocmitsiverificat.
Documentaiasevadepunen3exemplare.
nfunciedesituaiadinteren,D.R.D.P.Constantapoatesolicitacompletareadocumentaieicualtepiesescrise
saudesenate,delacazlacaz.