Sunteți pe pagina 1din 72

RAPORT

la
STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Pentru proiectul

PARC EOLIAN VUTCANI

Martie 2008

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Realizat de:

S.C. ENVIROSCOPY S.R.L. Iai


Bd. Metalurgiei, nr. 23, Iasi, Ro; J22/120/2006; CUI 18295486; tel./fax: 0332/107991; Email:
info@enviroscopy.com ; web: http://www.enviroscopy.com/
Atestat de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor cu:
-Certificat de atestare pentru efectuarea studiilor de impact Evaluator principal
Cod numeric EIM-07-316/11.04.2006 i E-EIM-05-392/27.02.2007
-Certificat de atestare pentru efectuarea bilanurilor de mediu Auditor principal
Cod numeric BM-07-320/11.04.2006 i E-BM-05-398/27.02.2007

S.C. SEARCH IT. S.R.L. Iai


Bd. Metalurgiei, nr. 23, Iasi, Ro; Tel./fax: 0332/210213, Mobil: 0743 552 313
e-mail: office@proiectemediu.ro

Colectiv de lucru:
Expert evaluator:

drd. ing. chim. Fnel APOSTU


Asisteni evaluatori:

biol. Oana VLASA


biol. Andrei TOIA
Ing. chim. Cristiana Nicoleta ROGOZAN
biol. Ctlin LCTUU
ing. Daniel SAMOIL

Beneficiar:
S.C. RENOVATIO POWER S.R.L. Bucuresti; J40/2019/2004; RO16136948
Str. Roma, nr. 25, Et. 3, Sector 1

Martie 2008

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

CUPRINS

CAPITOLUL 1 INFORMAII GENERALE................................................................................................................................6


1.1. Informaii despre titularul proiectului............................................................................................................................6
1.2. Informaii despre autorul studiului de evaluare a impactului asupra mediului ...........................................................7
1.3. Denumirea proiectului ....................................................................................................................................................7
1.4. Descrierea proiectului .....................................................................................................................................................7
1.4.1. Amplasament .......................................................................................................................................................7
1.4.2. Valoarea estimativa a lucrarilor ............................................................................................................................8
1.4.3. Perioada de executie ...........................................................................................................................................8
1.4.4. Date specifice proiectului .....................................................................................................................................9
1.4.4.1. Oportunitatea investitiei ...............................................................................................................................9
1.4.4.2. Descrierea proiectului ................................................................................................................................ 10

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui
1.4.4.3. Lucrari de constructii .................................................................................................................................. 10
1.5. Durata etapei de funcionare ........................................................................................................................................ 11
1.6. Informaii privind producia .......................................................................................................................................... 11
1.7. Informaii despre materii prime, substane i preparate chimice ............................................................................... 11
1.8. Informaii despre poluanii fizici i biologici................................................................................................................ 12
1.9. Descrierea principalelor alternative ale proiectului .................................................................................................... 12
CAPITOLUL 2 PROCESE TEHNOLOGICE ........................................................................................................................... 13
2.1. Descrierea proiectului ................................................................................................................................................... 13
2.2. Activiti de dezafectare................................................................................................................................................ 17
CAPITOLUL 3 DEEURI ....................................................................................................................................................... 18
CAPITOLUL 4 IMPACTUL POTENIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI I MSURI DE REDUCERE A
ACESTUIA ............................................................................................................................................................................................. 19
4.1. Investigaii preliminare ................................................................................................................................................. 19
4.1.1. Biodiversitate ........................................................................................................................................................ 19
4.1.2. Amplasare n mediu .............................................................................................................................................. 20
4.1.3. Infrastructur......................................................................................................................................................... 21
4.1.4. Condiii socio-economice ..................................................................................................................................... 21
4.2. Impact asupra biodiversitii ........................................................................................................................................ 23
4.2.2. Psri ..................................................................................................................................................................... 23
4.2.2.2. Analiza impactului ........................................................................................................................................... 23
4.2.2.3. Msuri de reducere a impactului ..................................................................................................................... 26
4.2.2.4. Concluzii privind impactul asupra psrilor...................................................................................................... 26
4.2.3. Alte animale ........................................................................................................................................................... 27
4.2.3.1. Analiza impactului ........................................................................................................................................... 27
4.2.2.4. Concluzii privind impactul asupra animalelor ................................................................................................... 29
4.2.3. Vegetaia ................................................................................................................................................................ 30
4.2.3.1. Analiza impactului ........................................................................................................................................... 30
4.2.3.2. Msuri de prevenire i reducere a impactului .................................................................................................. 30
4.2.3.3. Concluzii privind impactul asupra vegetaiei .................................................................................................... 30
4.3. Impact asupra factorului de mediu ap........................................................................................................................ 31
4.3.1. Apele de suprafa i zonele umede .................................................................................................................... 31
4.3.1.1. Analiza impactului ........................................................................................................................................... 31
4.3.1.2. Msuri de reducere a impactului ..................................................................................................................... 32
4.3.1.3. Concluzii privind impactul asupra apelor de suprafa ..................................................................................... 32
4.3.2. Apele subterane .................................................................................................................................................... 32
4.3.2.1. Analiza impactului ........................................................................................................................................... 33
4.3.2.2. Msuri de prevenire i reducere a impactului .................................................................................................. 33
4.3.2.3. Concluzii privind impactul asupra apelor subterane ......................................................................................... 34
4.4. Impact vizual / peisaj ..................................................................................................................................................... 35
4.4.1. Analiza impactului ................................................................................................................................................. 35
4.4.2. Msuri de reducere a impactului .......................................................................................................................... 36
4.4.3. Concluzii privind impactul vizual ......................................................................................................................... 37
4.5. Umbr alternant ........................................................................................................................................................... 37
4.5.1. Analiza impactului ................................................................................................................................................. 37
4.5.2. Msuri de reducere a impactului .......................................................................................................................... 37
4.6. Zgomot ........................................................................................................................................................................... 38
4.6.1. Evaluarea impactului ............................................................................................................................................ 38
4.6.2. Msuri de reducere a impactului .......................................................................................................................... 39
4.7. Condiii culturale i istorice.......................................................................................................................................... 39
4.8. Impact socio-economic................................................................................................................................................. 40
4.8.1. Analiza impactului ................................................................................................................................................. 40
4.8.1.1. Economia local.............................................................................................................................................. 40
4.8.1.2. Valoarea terenurilor......................................................................................................................................... 41

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui
4.8.2. Msuri de prevenire i reducere a impactului ..................................................................................................... 42
4.8.2.1. Economia local.............................................................................................................................................. 42
4.8.2.2. Valoarea terenurilor......................................................................................................................................... 42
4.9. Sntate i siguran public ....................................................................................................................................... 42
4.9.1. Ghea.................................................................................................................................................................... 42
4.9.2. Ruperea paletelor elicei ........................................................................................................................................ 43
4.9.3. Incendiu ................................................................................................................................................................. 43
4.9.4. Cmpuri electromagnetice ................................................................................................................................... 44
4.9.5 Fulgere .................................................................................................................................................................... 44
4.10. Comunicaii .................................................................................................................................................................. 45
4.10.1 Analiza impactului ................................................................................................................................................ 45
4.10.1.1. Microunde i sisteme radar ........................................................................................................................... 45
4.10.1.2. Semnal TV .................................................................................................................................................... 45
4.10.1.3. Semnal AM/FM ............................................................................................................................................. 45
4.10.1.4. Staii de emisie recepie ............................................................................................................................. 45
4.10.2. Msuri de reducere a impactului ........................................................................................................................ 45
4.11. Transport i trafic ........................................................................................................................................................ 46
4.11.1. Analiza impactului ............................................................................................................................................... 46
4.11.2. Msuri de reducere a impactului ........................................................................................................................ 46
4.12. Deeuri solide i deeuri periculoase ........................................................................................................................ 47
4.12.1. Analiza impactului ............................................................................................................................................... 47
4.12.2. Msuri de reducere a impactului ........................................................................................................................ 47
4.13. Calitatea aerului i schimbri climaterice .................................................................................................................. 48
4.14. Protectia solului si a subsolului ................................................................................................................................. 49
4.15. Impactul cumulat ......................................................................................................................................................... 50
CAPITOLUL 5 ANALIZA ALTERNATIVELOR ...................................................................................................................... 59
CAPITOLUL 6 MONITORIZAREA ........................................................................................................................................ 60
CAPITOLUL 7 REZUMAT FR CARACTER TEHNIC ........................................................................................................ 61
CAPITOLUL 8 DOCUMENTE ANEXATE .............................................................................................................................. 65
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................................................................................... 66

CAPITOLUL 1
INFORMAII GENERALE
1.1. Informaii despre titularul proiectului
Beneficiar
S.C. RENOVATIO POWER S.R.L. Bucuresti
J40/2019/2004
RO16136948

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Str. Roma, nr. 25, Et. 3, Sector 1


Proiectant
S.C. WIND EXPERT S.R.L. Bucureti
J40/1105/2007
RO20714640
Str. Putul lui Zamfir, nr. 48, Sector 1

1.2. Informaii despre autorul studiului de evaluare a


impactului asupra mediului
S.C. ENVIROSOPY S.R.L. (ESYRO) si-a inceput activitatea in Romania in anul
2006 ca partener al societatii elvetine ESYCH SA. Societatea detine, din partea Ministerului
Mediului si Gospodaririi Apelor, acreditarile nr. 7/316/11.04.2006 si 7/320/11.04.2006 pentru
evaluator si auditor principal de mediu n domeniile 3,4,5,6,8,11 i 12. n februarie 2007,
firma i-a extins aria de competen prin obinerea atestatelor de evaluator i auditor
principal n celelalte domenii: 1,2,7,9 i 10 (certificat de atestare nr. E-EIM-05392/27.02.2007 i E-BM-05-398/27.02.2007)
Date de contact:
Adresa sediu principal: Bd. Metalurgiei, nr. 23, Iasi
Director departament BM&EIM Iai:
Drd. ing. Fnel APOSTU, Bd. Metalurgiei, nr. 23, Iasi, tel/fax: 0332/107991, Mobil:
0743552313; e-mail: fanel.apostu@enviroscopy.com .

1.3. Denumirea proiectului


Parc eolian Vutcani

1.4. Descrierea proiectului


1.4.1. Amplasament
La alegerea amplasamentului propus pentru realizarea parcului eolian s-au avut in
vedere urmatoarele criterii:
 existenta unui potential eolian valorificabil, care sa asigure eficienta
investitiei;
 reducerea impactului asupra factorilor de mediu, prin amplasarea in afara
ariilor de protectie naturala, utilizarea unor tehnologii si materiale de ultima
generatie "prietenoase" fata de mediu;
 existenta in zona a unor retele de transport a energiei electrice, care sa
permita racordarea in conditii optime la Sistemul Energetic National, astfel
incat necesarul de zone noi pentru amplasarea unor echipamente electrice
sa fie minim;
 existenta unei infrastructuri rutiere, care sa asigure accesul in zona, astfel
incat necesarul de noi cai de acces sa fie minim, in scopul minimizarii
impactului asupra mediului generat de constructia acestora;
Amplasamentul propus pentru realizarea parcului eolian se afla situat in zona
Dumbrava, avand urmatoarele repere la 1000 m Est se afla comuna Vutcani, la 3500 m
Vest se afla Comuna Rosiesti, la 500 m Sud se afla DJ224b.
Situat in extravilanul localitatii pe o suprafata de 19 ha care apartin domeniului
privat cu folosinta actuala arabil din care :

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Tabelul 1. Amplasament. Suprafee


Turbina
Nr.

Parcela

Suprafata parcela
(ha)

Suprafata
afectata (mp)

#1

A2/1/9

5.9

1500mp

#2

A2/46
A2/47

1.75

1500mp

#3

A2/96

0.75

1500mp

#4

A21/134

1.08

1500mp

#5

A22/108

0.75

1500mp

#6

A22/76

1.00

1500mp

#7

A21/136/1

0.7

1500mp

#8

A21/112

0.38

1500mp

#9

A4/49

1.5

1500mp

#10

A4/61/2

0.5

1500mp

#11

A20/17
A20/18

0.92
0.79

1500mp

#12

A20/24

0.75

1500mp

Statie
Trafo

A2/56

2.00

10000mp

Detaliere suprafete
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Drumuri acces: 300mp;
Fundatii: 400mp;
Platforma Tehnologica: 800mp
Statie Transformare
20kV / 110kV: 10.000 mp

A fost incheiat Contractul de comodat nr. 55/19.10.2007 intre SC WIND EXPERT


SRL, Bucuresti si S.C. RENOVATIO POWER S.R.L. Bucuresti pentru locatiile 1 ; 2 ; 3 si
Statie Trafo .
1.4.2. Valoarea estimativa a lucrarilor
Valoarea totala = 43.800.000 EUR, din care pentru protectia mediului 150.000 EUR
1.4.3. Perioada de executie
Derularea proiectului va include urmatoarele etape:
 Iulie 2007 - Iulie 2008 - Masuratori pentru determinarea potentialului eolian
pe amplasament;

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Septembrie 2007 - Ianuarie 2008 - Obtinerea autorizatiilor necesare pentru


realizarea proiectului;
Aprilie 2008 - Septembrie 2008 - Realizarea parcului eolian;
Octombrie 2008 - Punerea in functiune a turbinelor eoliene.

1.4.4. Date specifice proiectului


1.4.4.1. Oportunitatea investitiei
Scopul investitiei este de a valorifica potentialul eolian al podisului Moldovei cu
consecinte benefice asupra factorilor de mediu, prin inlocuirea energiei electrice produse
in instalatiile termoenergetice, prin construirea unui parc compus din 12 turbine eoliene cu
o capacitate totala de 36 MW si obtinerea pe aceasta cale a unei cantitati de energie
electrica din sursa regenerabila de cca. 80.500.000 KWh anual.
Preocuparea tarilor membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea independentei
energetice si dezvoltare durabila, in principal prin utilizarea unor surse de energie
regenerabila si nepoluanta, este reflectata in cadrul legislativ adoptat. Astfel, unul din cele
mai importante acte legislative in domeniu este Directiva 2001/77/EC din 27 septembrie
2001 privind Promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie, pe
piata unica de energie. Directiva stabileste printre altele directiile de actiune in vederea
atingerii unei tinte de 22% energie produsa din surse regenerabile, in totalul de energie
electrica la nivelul anului 2010.
Energia eoliana este una din principalele surse de energie regenerabila, fiind
valorificata pe scara larga in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana. La sfarsitul anului
2005 erau instalate urmatoarele capacitati de producere a energiei electrice prin conversia
energiei eoliene (sursa EurObserv'ER 2006):
Tabelul 2. Producia de energie eolian n lume
Tara

Germania
Spania
Italia
Marea Britanie
Olanda
Portugalia
Austria
Franta
Grecia
Ungaria
Lituania

2004
MW
16629
8317
1131
933
1073
537
595
382
473
3
0,9

2005
MW
18427
9911
1639
1565
1224
1047
817
756
573
17
0,9

Tara

Suedia
Irlanda
Belgia
Finlanda
Polonia
Luxemburg
Estonia
Letonia
Cehia
Slovacia

2004
MW
452
327
96
82
68
35
5.7
24
16
5

2005
MW
493
480
167
82
72
35
32
24
20
5

In scopul indeplinirii angajamentelor asumate prin semnarea Protocolului de la


Kyoto privind protectia mediului si a prevederilor Directivei 2001/77/EC (implementata prin
HG nr. 443/2003), Romania a adoptat Strategia de valorificare a surselor regenerabile de
energie. Obiectivele urmarite prin Strategie sunt: promovarea, valorificarea si folosirea
crescanda a noilor surse regenerabile de energie, prin intermediul proiectelor care vizeaza
realizarea instalatiilor care au ca scop valorificarea si folosirea surselor regenerabile de
energie nefosile.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Totodata, investitia propusa prezinta si utilitate publica majora prin crearea de noi
locuri de munca, cresterea veniturilor la bugetele comunei Vutcani si a judetului Vaslui,
inclusiv amenajari de infrastructura si cresterea potentialului turistic.
1.4.4.2. Descrierea proiectului
In componenta parcului eolian intra 12 turbine eoliene VESTAS de ultima generatie:
VESTAS V 90 3 MW, cu o inaltime totala de 150 m (105 m pilon + 45m pala)
Fiecare turbina este prevazuta cu cate un post de transformare de la 690 V la
20.000 V care este amplasat in nacela turbinei (vezi anexa 1 detalii turbina V90 3.0MW).
De la fiecare turbina, energia electrica se transporta prin cabluri subterane pozate la 1,2 m
pana unul din cele 3 puncte de conexiuni care se instaleaza intr-o cabina cu dimensiunile
de 8 x 2 x 2,5 m. De la fiecare din cele 3 puncte de conexiuni energia este transportata
prin intermediul unor cabluri subterane pozate la 1.2m pana la Statia de transformare a
parcului. De la Statia de Transformare 20kV / 110kV pleaca LEA 110kV pana la Statia de
Transformare Gara Rosiesti ce apartine E.ON Moldova.
Amplasarea turbinelor este prevazuta cu respectarea distantelor minime prevazute
in avizele detinatorilor de retele (electrica si telefonie).
Functionarea parcului eolian nu necesita materii prime si materiale sau utilitati, cu
exceptia energiei electrice care se asigura de catre E.ON Moldova.
S-a prevazut amenajarea speciala a unor cai de acces de la drumurile de
exploatare existente pana la platformele tehnologice temporare ale turbinelor.
De precizat ca, dupa punerea in functiune a parcului, utilizarea unor mijloace de
interventie pe pneuri se va face numai pentru revizii periodice si eventuale interventii
pentru evenimente accidentale.
Functionarea parcului eolian nu produce nici un fel de deseuri cu exceptia a cca.
160 l ulei hidraulic per turbina care se schimba la cca. 2 ani si care va fi colectat si
transportat pentru tratare la o unitate specializata.
Monitorizarea functionarii se face de la distanta prin utilizarea unor echipamente
speciale de tele si radio transmisie.
1.4.4.3. Lucrari de constructii
Pilonii turbinelor eoliene se fixeaza in fundatii de beton armat cu dimensiunile de 18
x 18 x 2 m ingropate la o adancime de 1 m fata de nivelul solului.
Stratul de umplutura de 1 m se realizeaza cu nisip in jurul pilonului si pamant
compactat astfel incat se asigura forma initiala a terenului, ramanand vizibil numai pilonul
care are un diametru la baza de 3,3 m.
Pentru pozarea cablurilor subterane se vor practica santuri cu adancimea de 1,20
m si latimea de 0,8 m. Dupa pozarea cablurilor pe pat de nisip se umplu santurile cu
pamant compactat si se reface forma initiala a terenului.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Surplusul de excavatie constand in piatra sfaramata se va utiliza de catre Primaria


Comunei Vutcani pentru diferite lucrari de constructii si impietruirea drumurilor ; cantitatile
ramase vor fi transportate si depozitate in locurile indicate de catre autoritatile competente.
Dupa terminarea lucrarilor de constructii, suprafata totala ocupata va fi de cca. 400
mp, iar pentru acces auto periodic se vor utiliza suprafete care nu depasesc 300 mp
(pentru fiecare locatie de turbina). Restul terenului cca. 179.300 mp va fi utilizat potrivit
destinatiei actuale de tern agricol.

1.5. Durata etapei de funcionare


Conform specificatiilor tehnice ale producatorilor, durata de viata a unei turbine
eoliene este de aproximativ 20 de ani. In general, durata maxima de utilizare nu este
atinsa deoarece evolutia exponentiala a realizarilor tehnologice in domeniu, impune din
considerente tehnico-economice retehnologizarea parcurilor eoliene inainte de expirarea
duratei normate de viata a echipamentelor.
Astfel, "vechile" echipamente sunt inlocuite cu turbine eoliene de ultima generatie,
care permit cresterea gradului de valorificare a potentialului eolian (majorarea productiei
de energie electrica pe amplasament).
Preocuparea continua a producatorilor si operatorilor de astfel de echipamente
pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu este evidentiata de performantele
noilor generatii de turbine eoliene. Valorificand experienta acumulata in exploatarea
parcurilor eoliene, producatorii de echipamente eoliene au imbunatatit caracteristicile
tehnice ale turbinelor eoliene de ultima generatie si sub aspectul minimizarii si chiar
eliminarii impactului negativ asupra factorilor de mediu sau a activitatilor socio-economice
desfasurate in zona amplasamentului.

1.6. Informaii privind producia


Se vor construi 12 turbine eoliene cu o capacitate totala de 36 MW. (fiecare
turbin are o capacitate de 3 MW).
Se vor obine pe aceasta o cantitate de energie electrica din sursa
regenerabila de cca. 80.500.000 KWh anual.

Energia va fi introdus n SEN n punctul Roieti.

1.7. Informaii despre materii prime, substane i preparate


chimice
Productia de energie electrica pe amplasament este realizata in totalitate pe baza
conversiei energiei eoliene (puterea vantului), prin antrenarea palelor rotorului turbinei
eoliene.
In componenta turbinelor eoliene intra si o serie de materiale auxiliare, care au
scopul de a asigura functionarea in conditii optime de fiabilitate a ansamblului. Astfel,
echipamentele eoliene au in componenta sisteme de transmitere si transformare a
parametrilor energiei (cutie de viteza, generator electric), care necesita racire sau ungere.
In procesele de racire si ungere sunt utilizate o serie de substante si preparate chimice
precum: ulei (pentru ungerea si racirea cutiei de viteze) si apa (pentru racirea
generatorului electric). Aceste substante nu sunt consumabile, ele fiind vehiculate in
circuite inchise si etanse care impiedica scurgerea acestora in exterior.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Dintre substantele chimice utilizate pe viitorul amplasament un impact potential


asupra mediului il poate avea doar uleiul din unitatea hidraulica, dar cantitatea aflata in
circuit este relativ mica. Astfel, unitatea hidraulica a unei turbine eoline Vestas tip V90- 3.0
MW (cele mai mari din gama) contine circa 0,16 m3 (160 litri) de ulei.
Lichidele din circuitele hidraulice sunt vehiculate in instalatii etanse, prevazute cu
dispozitive de identificare a scaparilor accidentale si de oprire in conditii de siguranta a
echipamentelor. Periodic sau atunci cand conditiile tehnice de exploatare o impun, aceste
substante sunt inlocuite in cadrul lucrarilor de revizii/reparatii, conform unor proceduri
tehnice stabilite si utilizand echipamente speciale. Lichidele uzate colectate in recipiente
etanse sunt reconditionate / valorificate / eliminate prin agenti economici specializati si
autorizati in acest domeniu.

1.8. Informaii despre poluanii fizici i biologici

Poluare
fizic
Zgomot
Umbr
alternant
Impact
vizual

Palele rotorului n
micare
Echipamente
electrice
Rotirea palelor la
apus i rsrit
Contrast cu peisajul
existent

Poluare de
fond

12

45 dBA
STAS
10009/88

Da

V. capitolul Zgomot

12

Nu

V. capitolul Umb alternant

12

Nu

v. capitolul Peisaj

O descriere detaliat a tipului de poluare fizic se face n capitolul Surse de


poluani i protecia factorilor de mediu.

1.9. Descrierea principalelor alternative ale proiectului


Alternativa 0 de nerealizare a proiectului
Energia eoliana este una din principalele surse de energie regenerabila, fiind
valorificata pe scara larga in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana.
Preocuparea tarilor membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea independentei
energetice si dezvoltare durabila, in principal prin utilizarea unor surse de energie
regenerabila si nepoluanta, este reflectata in cadrul legislativ adoptat. Astfel, unul din cele
mai importante acte legislative in domeniu este Directiva 2001/77/EC din 27 septembrie
2001 privind Promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie, pe
piata unica de energie. Directiva stabileste printre altele directiile de actiune in vederea
atingerii unei tinte de 22% energie produsa din surse regenerabile, in totalul de energie
electrica la nivelul anului 2010.

Msuri de eliminare/reducere
a polurii

Nr.
surse de
poluare

Fr msuri
de eliminare/
reducere a
polurii

Sursa de poluare

Poluarea calculat produs de activitate i msuri de


eliminare/reducere
Pe zone rezideniale, de
recreere sau alte zone
protejate cu luarea n
considerare a polurii de fond
Pe zona
Cu
obiectiv
implementarea
ului
msurilor de
eliminare/reduc
ere a polurii
Pe zone de
protecie/restricie
aferente obiectivului,
conform legislaiei n
vigoare

Tipul
polurii

Poluarea maxim permis


(limita maxim admis pentru
om i mediu)

Tabelul 3. Informaii despre poluarea fizic i biologic generat de activitate

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

n acest context, necesitatea dezvoltrii de proiecte de acest gen a devenit


stringent i la noi n ar.
Din punct de vedere al proteciei mediului, prin nerealizarea proiectului se vor
resimi impacte indirecte asupra calitii atmosferei prin poluarea acesteia cu gaze de
ardere rezultate din utilizarea combustibililor fosili pentru generarea de energie.
Alternativa 1 de realizare a proiectului
Realizarea proiectului va induce impacte preponderent pozitive asupra mediului:
- Reducerea emisiilor n atmosfer:
o Pentru fiecare KWh produs din sursa eoliana se evita urmatoarele emisii
produse de tehnologii bazate pe arderea combustibililor fosili:
 bioxid de carbon (CO2) = 750 gr
 bioxid de sulf (SO2) = 1,4 gr
 oxid de azot (NO2) = 1,9 gr
o La o productie anuala estimata de 80.500.000 KWh se evita urmatoarele
cantitati de emisii poluante :
 bioxid de carbon = 60.375 tone
 bioxid de sulf = 112,7 tone
 oxid de azot = 152,950 tone
- Utilitate publica majora prin crearea de noi locuri de munca, cresterea
veniturilor la bugetele comunei Vutcani si a judetului Vaslui, inclusiv
amenajari de infrastructura si cresterea potentialului turistic.
Din cele de mai sus rezult clar necesitatea realizrii proiectului.

CAPITOLUL 2
PROCESE TEHNOLOGICE
2.1. Descrierea proiectului
Descrierea generala a turbinei VESTAS V90 3.0 MW (extras din cartea tehnica
a turbinei, item no. 950011.R9 din 16.11.2005)

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Turbina VESTAS V90 3.0MW are un rotor cu un diametru de 90m si este echipata
cu un generator cu o putere nominala de 3.0 MW.
Turbina are un sistem automat de orientare al rotorului dupa directia vantului in
combinatie cu sistemele OptiTip si OptiSpeed de modificare a unghiului palelor pentru a
mentine constanta (la viteze mari ale vantului) si optimiza (la viteze mici ale vantului)
puterea generata. De asemenea, cele doua sisteme ajuta la minimizarea nivelului de
zgomot al turbinei. Turbina se poate comanda in combinatie cu 2 tipuri de turnuri cu
inaltimi de 80m si 105m.
Pentru parcul eolian in discutie s-a optat pentru varianta cu turn de 80m.
1. TURNUL
Tip:
Material:
Tratamentul suprafetei:
Clasa coroziune (ext)
Clasa coroziune (int)
Diametru la varf
Diametru la baza
Greutate (turn din 3 sectiuni)

Turn conic
S355 J2G3/NL
Vopsit (RAL 7035 sau RAL 9010)
C4 (ISO 12944-2)
C3 (ISO 12944-2)
2.3 m
4.15 m
160 t

2. NACELA
Carcasa nacelei este fabricata din fibra de sticla. Accesul se face din turn pe la
baza nacelei. Acoperisul este echipat cu senzorii de vant si lumini de balizaj.
GENERATORUL
Turbina este echipata cu un generator asincron cu 4 poli si mecanism de unduire.
OptiSpeed permite turbinei sa opereze la viteze variabile. Acesta reduce fluctuatiile
de putere in sistem precum si minimizarea incarcarilor pe anumite componente ale
turbinei. Mai mult, sistemul optimizeaza productia de energie la viteze mici ale vantului.
Tehnologia OptiSpeed permite controlul factorului de putere reactiva al turbinei intre 0.96
inductiv si 0.98 capacitiv masurat pe partea de joasa tensiune.
Generatorul este racit cu apa.
TRANSFORMATORUL
Transformatorul ridicator este localizat intr-un compartiment special in partea din
spate a nacelei. Transformatorul este tri-fazat uscat proiectat special pentru aplicatii in
turbine eoliene.
Infasurarile sunt conectate in triunghi pe partea de inalta tensiune si in stea pe
partea de joasa tensiune. Sistemele de 1000 V si 400 V din nacela sunt de tip TN si partea
in stea conectata la pamint.
Intrerupatoare de sarcina sunt montate pe partea de inalta tensiune (primara) a
transformatorului. Tensiunea ridicata este in pasi de 0.5 kV de la 10 la 33 kV, cu 36 kV
voltajul maxim al echipamentului.
Camera transformatorului este echipata cu senzori pentru arc electric.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

3. ROTORUL
HUB-ul
Hub-ul este montat direct pe cutia de viteze, eliminand astfel axul principal folosit in
mod traditional pentru transmiterea puterii la generator prin cutia de viteze.
REGLAREA UNGHIULUI PALELOR
Turbina V90 este echipata cu un sistem computerizat de control al unghiului palelor
numit OptiTip. Bazandu-se pe parametrii vantului predominant, palele sunt pozitionate
automat la unghiul optim.
Mecanismul este amplasat in hub. Schimbarea unghiului se face cu ajutorul unor
cilindri hidrauluici capabili sa roteasca palele 95. Fiecare pala are propriul cilindru
hidraulic.
PALELE
Palele sunt realizate din fibra de sticla ranforsate cu fibra de carbon. Fiecare pala
este realizata prin lipirea pe un schelet central.
Fiecare pala are un sistem de protectie la fulgere format din receptori la varful palei
si un fir de cupru in interiorul palei.
Baza palei contine o insertie de otel pentru fixarea cu bolturi pe hub.
SPECIFICATII TEHNICE
ROTOR
Diametru:
Arie:
Viteza rotatie statica:
Viteza rotatie dinamica:
Directia rotatie:
Inclinatie:
Numar pale:

90 m
6362 m2
16.1 RPM
8.6 18.4 RPM
In sensul acelor de ceas
4
3

HUB
Tip:
Material:
Greutate:

SG fier turnat
GJS-400-18U-LT
8000 kg

PALE:
Principiu:
Material:
Conexiunea palelor:
Profile:
Lungine:
Coarda la baza palei:
Coarda la varful palei:

profile lipite pe un suport central


fibra de sticla ranforsata cu fibre de carbon
insertii otel la baza palei
RISO P + FFA W3
44 m
3.512 m
0.391 m

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

2.2. Activiti de dezafectare


Nu s-au identificat situatii de risc potential asupra factorilor de mediu.
Sunt prevazute masurile necesare ca pe timpul executarii lucrarilor de constructii
montaj sa fie afectate suprafete minime de teren, iar dupa terminarea acestora surplusul
de pamant sa fie evacuat si depozitat in locurile indicate de administratia locala.
La incheierea lucrarilor, terenul utilizat pentru organizarea de santier cca. 3000 mp va
fi adus la starea initiala.
Trebuie subliniat faptul ca toate modificarile aduse solului sunt reversibile. La
incetarea activitatii toate echipamentele vor fi demontate si evacuate iar terenul va fi
readus la starea initiala.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

CAPITOLUL 3
DEEURI
Procesul tehnologic de producere a energiei electrice prin conversia energiei
eoliene, cu ajutorul turbinelor eoliene nu genereaz deeuri in mod direct. Totui,
activitatea de mentenant a echipamentelor i subansamblelor turbinelor eoliene
genereaz o serie de deeuri precum: uleiuri de ungere i rcire, lichide hidraulice,
subansamble defecte inlocuite.
Toate circuitele prin care se vehiculeaz ulei sau lichide hidraulice sunt circuite
etane, fr pierderi cantitative. Dei cantittile de lichide utilizate sunt relativ reduse (ex.
circuitul hidraulic are o capacitate de 160 litri), echipamentele sunt prevzute cu sisteme
de colectare a scurgerilor accidentale i oprire automat a turbinei.
Revizia anual a echipamentelor i circuitelor este realizat cu personal calificat,
dotat cu echipamente speciale, care permit inspectia i atunci cand este cazul inlocuirea
uleiurilor i lichidelor hidraulice fr scpri in mediul ambiant. Uleiurile sau lichidul
hidraulic inlocuit este trimis in recipienti etani ctre societti specializate in
reconditionarea, valorificare sau eliminarea acestuia fr afectarea factorilor de mediu.
Piesele i subansamblele inlocuite vor fi predate ctre societti comerciale specializate in
dezmembrarea, valorificare sau eliminarea acestora.
Dup expirarea duratei de viat turbinele eoliene vor fi demontate i dezmembrate,
cea mai mare parte a materialelor fiind reutilizabile. Astfel, otelul, fonta, otelul inoxidabil,
cuprul, aluminiul, plumbul pot fi reciclate in proportie de 100%. Materialele plastice i
cauciucul vor putea fi incinerate in instalatiile specializate de ardere a deeurilor cu
recuperarea cldurii produse. Fibra de stic din palele rotorului poate fi incinerat in
instalatii speciale de incinerare a deeurilor din materiale compozite, cu recuperarea
cldurii sau poate fi utilizat ca deeu rezultat din constructii.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

CAPITOLUL 4
IMPACTUL POTENIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI
I MSURI DE REDUCERE A ACESTUIA
4.1. Investigaii preliminare
4.1.1. Biodiversitate
Psri
n scopul identificrii i cuantificrii impactului pe care l produce parcul eolian
Vutcani asupra biodiversitii, s-au realizat urmtoarele investigaii preliminare:
- Vizite n teren pentru analiza habitatelor care interfer cu amplasamentul proiectului
i pentru identificarea speciilor i a numrului de psri din zona investigat;
- Studii bibliografice n vederea extrapolrii informaiilor colectate din teren.
Vizita n teren.
Deoarece proiectul nu se afl pe coridoarele de migraie a psrilor migratoare, nu
s-a realizat un studiu de biodiversitate detaliat. Totui, pe durata realizrii studiului d
eimpact, exhipa de biologi a fcut mai multe deplasri n teren, urmrind ornitofauna i
liliecii, precum i fauna, vegetaia din zon.
Durata studiului a fost de 3 luni, ncepnd cu martie 2008 pn la sfritul lunii mai
2008. Nu s-au identificat n aceast perioad elemente de biodiversitate cares necesite
investigaii suplimentare.
n data de 06.03.2008 o echip format din biologi, ingineri i reprezentani ai
proiectantului, s-a deplasat pe amplasamentul viitorului parc eolian Vutcani. S-a fcut o
inspecie vizual sumar zonei pentru identificarea speciilor i numrului de psri din
zona amplasamentului. S-au colectat informaiile din tabelul de mai jos:
Tabelul 4. Specii de psri identificate pe amplasament
Specie identificat

Vrabie (Passer Montanus)

Numr
exemplare
56

Cioar neagr (Corvus corone)

24

Privighetoare de zvoi (Luscinia


luscinia)

Comentarii

Aceast specie se adapteaz n general uor


la schimbrile de mediu. zboar la nlimi
mici, n stoluri. Cuibresc n zone cu
vegetaie bogat. Este puin probabil s
cuibreasc n zona de amplasament.
Prezena lor se asociaz cu cutarea de
hran.
Specie fr importan ornitologic mare.
Zboar n stoluri. Caut hran n special pe
terenurile agricole. Este uor adaptabil
schimbrilor de mediu
Prezent n mod accidental pe amplasament.
De obicei prefer habitatele bogate n
vegetaie arboricol.

Alte psri nu au fost identificate pe amplasament.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Alte animale
Terenul are o valoare agricol slab (coeficient IV). Era utilizat de steni pentru
cultura grului i porumbului n principal. Din punct de vedere al biodiverstiii, terenul este
slab reprezentat. Se situeaz la distane apreciabile fa de pduri sau zvoaie (distana
minim pn la pdure este de 1000 m). n aceste condiii, fauna slbatic este aproape
inexistent. Cu frecven foarte rar, pe teren pot ajunge iepuri de cmp i roztoare n
cutare de hran. Nu s-au identificat vizuini, galerii sau alte indicii care s ateste existena
pe amplasament de animale rezidente. De asemenea, nu s-au identificat cuiburi de psri.
Este aproape exclus ca animale mari cum ar fi porcii mistrei s ajung pe
amplasament, datorit distanei mari fa de habitatul lor preferat (pdurea).
Vegetaia
Pe teren nu exist pduri sau specii de plante rare sau sensibile.
Folosina terenului fiind agricol, nu s-au dezvoltat dect ierburi i specii de plante
cu cretere rapid i nepretenioase la condiii de mediu.
In ceea ce priveste vegetatia terestra, desi terenul este arabil, se poate admite o
pierdere temporara a acesteia in timpul lucrarilor de constructii insa efectul este limitat in
timp si reversibil fara a influenta habitatul terestrial.
Concluzii
Amplasarea parcului nu va avea nici un efect semnificativ asupra naturii salbatice
terestriene (inclusiv pasarile). Turbinele sunt amplasate la mari distante de coloniile
cuibaritoare pentru a avea efect asupra reproducerii pasarilor. Locatia se afla in afara
culoarelor de zbor ale pasarilor migratoare si, oricum, acestea pot zbura in numar mare pe
langa turbinele eoliene fara a se inregistra mortalitati. Coliziunile cu pasari sunt
evenimente rare chiar si in cazul culoarelor litorale.
Analiza informaiilor existente cu privire la biodiversitatea zonei de amplasament a
proiectului a reliefat urmtoarele:
- Amplasamentul nu se afl pe traiectoria psrilor cltoare;
- Nu s-au fcut studii amnunite n ceea ce privete biodiverstiatea zonei pentru c
s-au considerat irelevante.
- Habitatele de importan faunistic se gsesc la distane mari de amplasament,
astfel inct proiectul nu le intercepteaz.

4.1.2. Amplasare n mediu


Amplasamentul propus pentru realizarea parcului eolian se afla situat in zona
Dumbrava, avand urmatoarele repere:
- la 1000 m Est se afla comuna Vutcani,
- la 3500 m Vest se afla Comuna Rosiesti,
- la 500 m Sud se afla DJ224b.
Este situat in extravilanul localittii pe o suprafata de 19 ha care apartin domeniului
privat cu folosinta actuala arabil.
Terenul are o valoare agricol slab (coeficient IV). Era utilizat de steni pentru
cultura grului i porumbului n principal. n partea de E a amplasamentului, la cca. 1500
m se gsete albia prului Idrici, care pe timp de var este secat. Acesta se vars n
Elan.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Terenul a fost cultivat intensiv pn n urm cu 1 deceniu. n ultimul timp, datorit


srciei i a lipsei utilajelor agricole, mare parte din suprafa a rmas necultivat, fiind
transformat n pune pentru ovine i bovine.
Deoarece suprafetele din aceast locatie sunt ocupate in cea mai mare parte
de culturi agricole (agroecosisteme), fitodiversitatea zonei nu va fi afectat de
lucrrile de amplasare i exploatare a campului de centrale eoliene. Dup
amplasarea acestor obiective, suprafetele vor putea fi cultivate in continuare.
Amplasarea parcului eolian a avut in vedere situarea acestuia la distante mari fata
de ariile protejate constituite :
-

peste 20 km fata de ROSPA0070 Lunca Prutului-Vladesti-Frumusita;

S-a avut in vedere opinia generala a specialistilor in domeniu ca influenta unei


turbine eoline nu depaseste 250m fata de amplasament.

4.1.3. Infrastructur

Accesul la amplasament se face pe DJ224b (asfaltat) care face legtura ntre


DN28B Iai Brlad i localitatea Vutcani (jud. Vaslui). nainte de intrarea n
Vutcani, se intr pe un drum stesc neasfaltat care permite accesul la ntreg
amplasamentul. Drumul stesc va fi amenajat corespunztor prin pietruire pentru a
se facilita accesul utilajelor grele n zon.
Gara Roieti la cca. 10 km de amplasament. Calea ferat este neelectrificat.
Reea de distribuie a energiei electrice: LEA 110kV Statia de Transformare Gara
Rosiesti ce apartine E.ON Moldova.

4.1.4. Condiii socio-economice


Amplasarea aproximativ a Parcului
eolian Vutcani

ncadrarea n zon a proiectului

Proiectul va influena condiiilor socio-economice din urmtoarele localiti:

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

comuna Vutcani (cu satele Vutcani, Mleti, Valea lui Darie): 2328 locuitori, 1130
gospodrii, ocupaie principal: agricultura i creterea animalelor
comuna Roieti (cu satele Roieti, Idrici, Codleni, Rediu): 3754 locuitori; ocupaie
principal: agricultura
comuna Albeti (cu satele Corni Albeti i Albeti: 3270 locuitori

Locuitorii din localitile de mai sus au ca principal ocupaie agricultura. Nivelul de


mecanizare este sczut i depit tehnologic. Sectorul industrial este slab reprezentat,
fr obiective majore. Sursa de venit a locuitorilor este n mare parte exclusiv agricultura.
n ultimul timp se nregistreaz o rat mare a migraiei. Comunele sunt influenate de
centrele oreneti Vaslui, Brlad i Hui.

Pe o raz de 5 km n jurul parcului se gsesc urmtoarele localiti:


Comuna Albesti cu satele: Albeti, Corni-Albeti, Crasna,Gura Albeti
Albeti este o comun n judeul Vaslui, Moldova, Romnia. Actualul teritoriu al
comunei Albeti, a fost ncadrat din punct de vedere istoric n fostul inut al Flciului.
Locul se poate considera o veche vatr romneasc mai ales pentru c de acest
teritoriu sunt legate evenimente istorice de importan naional.
Cercetri arheologice ale regretatului profesor Ghenu Coman i ale altor
muzeografi din cadrul Muzeului Judeean Vaslui, au scos la iveal straturi
succesive ncepnd din paleolitic pn n perioada de formare a poporului romn.
Deosebit de importante sunt punctele arheologice Moeni pentru ceramica neolitic
i marea aezare dacic din punctul Cetuia Vladnic.
Valea prului Stranic este foarte bogat n atestri documentare n raport cu alte
zone ale judeului.
Avnd n vedere c atestrile sunt posterioare existenei localitilor ne putem da
seama de marea vechime a acestora.
Pentru satul Albeti, cea mai veche atestare pstrat este de la 6 martie 1493 ntrun document de la tefan cel Mare prin care acesta ntrete lui Mihai Albu
jumtate din satul numit Rdeti pe Strasnic partea de sus. Deci satul s-a numit
nti Rdeti iar dup 1493 i-a schimbat cu timpul denumirea dup noul proprietar
Ioan Albu.
n codrul Crasnei s-a desfurat btlia dintre oastea Voievodului Bogdan al II-lea,
tatl lui tefan cel Mare i invadatorii polonezi.
Suprafa: 59,10 kmp
Populaie (2007): 3267 locuitori

Comuna Roieti, cu satele: Codreni, Idrici, Roieti


Comuna Vutcani, cu satul Vutcani
Vutcani este o localitate n judeul Vaslui, Moldova, Romnia cu 2406 locuitori
(2007)
Muzeul Stesc din comun Vutcani a fost nfiinat n 1983, iar ntre timp, a
cunoscut mai multe modificri, att ca spaiu, ct i n privina coleciilor sale pentru
care Ion Diaconu, profesor n localitate, s-a preocupat ndelung. El este i autorul
unei monografii a comunei Vutcani, realizat de Muzeul Judeean tefan cel Mare
Vaslui.
Localitile de mai sus sunt exclusiv cu caracter rural, organizate de-a lungul
cursurilor de ap sau de-o parte i de alta a drumurilor comunale sau judeene. Se
ncadreaz n categoria comunitilor rurale de mrime medie, cu profil agricol, cu resurse

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

n care se disting solurile pentru agricultur, cu potenial demografic mediu (n proces de


mbtrnire), cu resurse de for de munc nsemnate.
Resursele naturale ce se dezvolt la nivelul solului sunt solurile pentru agricultur,
care au un potenial ridicat de fertilitate, favorabil legumiculturii, plantelor tehnice,
cerealelor. Resursele de ap sunt limitate, nu exist instalaii de irigaie sau alte amenajri
hidrotehnice.
Profilul economic actual este predominant agricol.
Potenialul uman are o structur care permite desfurarea n bune condiii a tuturor
activitilor specifice spaiului rural, cu resurse importante de for de munc, dar cu un
debut al manifestrii procesului de mbtrnire care va determina creterea populaiei
vrstnice i creterea valorii indicelui de dependen demografic.
Habitatul i echiprile tehnico - edilitare nu au cunoscut pn n prezent
mbuntiri, tendina pentru urmtorii 10 - 15 ani trebuie s fie de depire a condiiilor
medii prezente la nivel de jude i de asigurare a unui grad minim de confort i igien n
locuine i instituiile publice .
Construciile sunt aproape exclusiv de tip P, foarte rar existnd construcii P+1 i
sunt realizate din materiale locale: piatr, lut, argil. Reeaua de drumuri este n general
deficitar, predominnd drumurile neasfaltate, din pietri.
Nivelul de dezvoltare al zonei este sczut, nu se poate vorbi de o dezvoltare a
afacerilor. Veniturile localitilor sunt ntregite de banii trimii de locuitorii tineri din
strintate.

4.2. Impact asupra biodiversitii


Potenialul impact asupra biodiversitii asociat cu parcurile eoliene este unul din
principalii factori care se au n considerare la alegerea amplasamentelor.
Tipurile de impacturi poteniale generate de parcurile eoliene asupra biodiversitii
sunt:
- Creterea mortalitii psrilor prin coliziune cu palele rotorului, turnurile
meteorologice i liniile de transmisie;
- Electrocutarea prin interceptarea liniilor de transmisie;
- Distrugerea habitatelor;
- Alterarea i fragmentarea habitatelor
- Strmutarea habitatelor;

Se pot identifica i impacte pozitive asupra biodiverstiii, cum ar fi:


Extinderea habitatelor prin schimbarea destinaiei terenului;

4.2.2. Psri
-

4.2.2.2. Analiza impactului


Cele mai importante impacte posibile sunt:
coliziunea;
electrocutarea;
distrugerea habitatelor;
alterarea, fragmentarea sau strmutarea habitatelor;

a. Coliziunile
Coliziunile psrilor de palele rotorului, de turnurile meteorologice sau de liniile de
transmisie sunt posibile n cazul acestui tip de proiecte. Din studiile efectuate n acest
domeniu, a rezultat c majoritatea psrilor moarte identificate n zona de amplasament a
parcurilor eoliene, sunt psri cnttoare de dimensiuni mici.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Impactul a fost catalogat nesemnificativ avnd n vedere urmtoarele:


Frecvena sczut a psrilor n zon
n zon nu s-au identificat psri protejate.
Predispoziie mai mare spre coliziune o au psrile rpitoare i psrile mari, cu
decolare orizontal. Nu s-au identificat n zon psri rpitoare sau alte specii de
categorie mare.
Amplasamentul nu se afl pe traiectoria psrilor migratoare;

b. Electrocutri
Parcurile eoliene genereaz electricitate care este transportat prin linii de
transmisie de nalt tensiune ctre puncte de transformare, unde se reduce voltajul. S-a
constatat c liniile de joas tensiune produc mai multe decese n rndul psrilor dect
cele de nalt tensiune, datorit distanei mai mici ntre fire (0,5  2m liniile de joas
tensiune, n comparaie cu 2,2 10 m liniile de nalt tensiune).
n general, psrile de dimensiuni mari pot fi electrocutate (anvergura aripilor este
mai mare dect distana dintre fire, astfel nct se poate produce scurtcircuitarea prin
atingerea celor 2 fire).
n scopul reducerii riscului de electrocutare a psrilor, n design-ul liniilor de
transmisie s-a inut cont de urmtoarele elemente:
- Deviatoare de psri, instalate n puncte strategice;
- Etanarea liniilor cu garduri de plas speciale;
- Etanarea conectorilor n carcase metalice;
- Distana ntre fire este mai mare de 150 cm.

Impactul a fost catalogat nesemnificativ avnd n vedere urmtoarele:


Frecvena sczut a psrilor n zon
n zon nu s-au identificat psri protejate.
Predispoziie mai mare spre electrocutare o au psrile mari, cu anvergura aripilor
mai mare de 1,5 m. Nu s-au identificat n zon specii de categorie mare.
Amplasamentul nu se afl pe traiectoria psrilor migratoare;
Prin proiect, liniile de transmisie sunt pozate subteran, astfel inct incidena
cu psrile este nul. Staiile de transformare i tablourile electrice sunt capsulate
i izolate n conformitate cu reglementrile n vigoare.

c. Distrugerea habitatului
Distrugerea habitatului este relativ simplu de cuantificat prin calcularea amprentei
permanente a proiectului, care const n suprafaa total ocupat definitiv de facilitile
proiectate: drumuri de acces, turbine, puncte de transformare, suprafaa rezultat din
proiecia liniilor de transmisie, piloni de susinere a cablurilor, puncte tehnice etc.
Amprenta permanent a unui parc eolian este mic n comparaie cu suprafaa total
arondat proiectului. Distrugerea habitatului poate avea ca rezultat reducerea slab
sesizabil a populaiilor unor specii de psri, sau, n cazuri extreme, extincia unei specii
dac amplasamentul proiectului acoper ntreg habitatul acelei specii.
-

Amprenta proiectului este: 28000 mp. (include ci de transport, platforme


tehnologice, amenajri conexe)
Suprafaa aferent proiectului: 190000 mp.
Coeficientul de ocupare a terenului: 14,7%.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Impactul a fost catalogat nesemnificativ avnd n vedere urmtoarele


considerente:
- Suprafaa de teren ocupat definitiv este relativ mic (n comparaie cu suprafaa
total aferent proiectului);
- Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este cu valoare biologic sczut.
Terenul este deja antropizat prin utilizare agricol.

d. Fragmentarea i alterarea habitatului


Alterarea habitatului este un termen generic care include mai multe tipuri de
schimbri provocate habitatelor. n acest context, alterarea se definete prin orice
schimbare a caracteristicilor biologice ale habitatului care duce la o modificare perceptibil
a metabolismului unei specii. Exemple de alterare a habitatului sunt:
- modificri ale florei prin invazia necontrolat a ierburilor;
- creterea riscului de incendiu;
- conversia habitatului;
- influene antropice prin amplificarea prezenei omului n zon;
- fragmentarea habitatului (suprafee mari de habitat sunt divizate n parcele mai mici
datorit drumurilor i amenajrilor)
Amploarea fenomenelor de fragmentare, conversie a habitatelor i tolerana
psrilor determin severitatea impactului asupra speciilor de psri.
Efectul alterrii habitatului variaz n limite foarte largi. Astfel, unele specii nu sunt
afectate, alte specii sunt afectate ntr-o msur redus prin micorarea populaiilor. n
cazuri extreme, pe termen lung anumite specii pot disprea.
Impactul a fost catalogat nesemnificativ avnd n vedere urmtoarele
considerente:
- Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este cu valoare biologic sczut.
Terenul este deja antropizat prin utilizare agricol.

e. Strmutare
Acest fenomen este foarte puin studiat i cunoscut. Se definete prin translocarea
n alte habitate a unor anumite specii datorit influenei negative a proiectului.
Acest impact nu se manifest pe amplasamentul propus.
g. Extinderea habitatelor prin schimbarea destinaiei terenului
Realizarea parcului eolian presupune suprafee de teren mari, din care doar max.
15% este ocupat definitiv. Restul terenului rmne liber i se dezvolt n condiii naturale.
Astfel se pot crea habitate noi pentru fauna i flora slbatic. Prin crearea condiiilor de
dezvoltare natural a habitatului, parcurile eoliene produc un impact pozitiv asupra
biodiversitii, care devine semnificativ n cazul n care terenurile pe care se amplaseaz
parcurile sunt degradate i fr valoare biologic.
n cazul analizat, terenul pe care se va amplasa parcul eolian este cu folosin
agricol i implicit cu valoare sczut din punct de vedere al biodiversitii. Prin realizarea
parcului, o suprafaa de aprox. 16 ha este transformat n habitat natural n care se
pot dezvolta specii de plante i animale slbatice. Impactul este pozitiv semnificativ.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.2.2.3. Msuri de reducere a impactului


n cele mai multe cazuri, impactul se reduce prin amplasarea parcului eolian n
zone deja antropizate (influenate de prezena omului), care nu sunt acoperite cu vegetaie
nativ: de exemplu terenurile agricole. n general, impactul se reduce semnificativ astfel:
- amplasarea turbinelor n afara zonelor de migrare a psrilor;
- evitarea habitatelor atractive pentru un numr mare de psri: luciu de ap, zone
umede (mlatini), teren stncos, muni sau piscuri unde se nregistreaz cureni
ascensionali. n general, se vor evita amplasamente cunoscute ca zone de
mperechere, cuibrit sau hrnit ale psrilor.
- n habitatele speciilor de psri protejate, se impun msuri de reducere a nlimii
pilonilor pn la max. 50 m.
Pentru reducerea impactului asupra psrilor, se recomand ca parcurile eoliene
s fie amplasate n habitate cu importan redus, cum ar fi:
- Terenuri agricole;
- Puni controlate (nu cele naturale);
- Zone industriale i pmnturi neproductive (cariere, mine, depozite de deeuri)
- Zone deja fragmentate astfel nct sunt rareori frecventate de psri;
- Terenuri degradate
Alte msuri care contribuie la reducerea impactului asupra psrilor), dar care nu
sunt studiate sau testate suficient, sunt:
- Oprirea generatoarelor n perioadele de migraie a psrilor sau liliecilor (cu efecte
negative asupra viabilitii proiectului);
- Amplasarea n zona parcului a unor emitoare de semnale radio de frecvene
calculate, astfel nct psrile i/sau liliecii s evite zona metod aflat n teste;
Msurile de mai sus sunt cu caracter general.
n cazul analizat, impactele asupra psrilor sunt nesemnficative i nu se
impun msuri de reducere.
Oricum, prin proiect s-au adoptat msuri de natur tehnic i de amplasament care
s asigure c impactul asupra biodiverstiii n general i asupra psrilor n special este
nesemnificativ. O parte din acestea sunt:
- S-a avut n vedere reducerea impactului asupra factorilor de mediu, prin
amplasarea in afara ariilor de protectie naturala, utilizarea unor tehnologii si
materiale de ultima generatie "prietenoase" fata de mediu;
- Liniile de transmisie a energiei sunt subterane;
4.2.2.4. Concluzii privind impactul asupra psrilor
Tabelul 6. Impact asupra psrilor
Impact

Semnificaie

Coliziuni

Negativ,
nesemnificativ

Msuri de
reducere a
impactului
Nu e cazul

comentarii

Frecvena sczut a psrilor n zon


n zon nu s-au identificat psri protejate.
Predispoziie mai mare spre coliziune o au psrile rpitoare
i psrile mari, cu decolare orizontal. Nu s-au identificat n

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui
zon psri rpitoare sau alte specii de categorie mare.
Amplasamentul nu se afl pe traiectoria psrilor
migratoare;
Prin proiect, liniile de transmisie sunt pozate subteran,
astfel inct incidena cu psrile este nul. Staiile de
transformare i tablourile electrice sunt capsulate i izolate
n conformitate cu reglementrile n vigoare.
Suprafaa de teren ocupat definitiv este relativ mic (n
comparaie cu suprafaa total aferent proiectului);
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este cu valoare
sczut din punct de vedere al biodiverstiii. Terenul este
deja antropizat prin utilizare agricol.
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este cu valoare
biologic sczut. Terenul este deja antropizat prin utilizare
agricol.

Electrocutri

Negativ,
nesemnificativ

Nu e cazul

Distrugerea
habitatului

Negativ,
nesemnificativ

Nu e cazul

Fragmentarea i
alterarea
habitatului
Strmutare

Negativ,
nesemnificativ

Nu e cazul

Negativ,
inexistent
Pozitiv,
semnificativ

Acest impact nu se manifest pe amplasamentul propus

terenul pe care se va amplasa parcul eolian este cu


folosin agricol i implicit cu valoare sczut din punct de
vedere al biodiversitii. Prin realizarea parcului, o
suprafaa de aprox. 16 ha este transformat n habitat
natural n care se pot dezvolta specii de plante i
animale slbatice.

Extinderea
habitatelor prin
schimbarea
destinaiei
terenului

4.2.3. Alte animale


4.2.3.1. Analiza impactului
Accesul la amplasament se face pe DJ224b (asfaltat) care face legtura ntre
DN28B Iai Brlad i localitatea Vutcani (jud. Vaslui). nainte de intrarea n Vutcani, se
intr pe un drum stesc neasfaltat care permite accesul la ntreg amplasamentul. Drumul
stesc va fi amenajat corespunztor prin pietruire pentru a se facilita accesul utilajelor
grele n zon.
a. Coliziuni
Construirea de noi drumuri sau mbuntirea drumurilor existente pot duce la
creterea traficului n zon i implicit la creterea riscului de coliziune ntre maini i
animale slbatice (reptile, amfibieni, mamifere). Acest impact se ateapt s fie minor
deoarece n zon, dezvoltarea faunei slbatice nu este foarte pregnant.
Frecvena animalelor slbatice n zon este foarte redus. Practic nu se vor
construi drumuri noi ci se vor amenaja cele existente. Probabilitatea ca s se produc
coliziuni ntre animalele slbatice i utilaje este foarte mic.

Impactul este nesemnificativ deoarece:


Zona nu este des frecventat de animale slbatice (mari);
Infrastructura de transport nu va suferi modificri majore: se va recondiiona drumul
stesc existent;
Viteza utilajelor n zon este limitat natural prin relief, scznd astfel riscul de
coliziune;
Posibilitatea producerii impactului se rezum doar la etapa de realizare a
proiecutlui, cnd frecvena traficului va fi mai mare

b. Alterarea i pierderea habitatelor


Unele specii de animale pot fi reticente la traversarea drumurilor, ceea ce poate
avea efect advers asupra ratei de reproducere a populaiilor locale de animale, dificulti n
asigurarea hranei i ntreruperi ale rutelor de migrare. Dup construcie, strzile pot fi
utilizate de animalele mici pentru deplasare, ceea ce nlesnete posibilitatea de a fi

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

capturate de animalele sau psrile de prad. Aceasta poate duce la un dezechilibru n


sistemul prad prdtor.
Un alt impact mai puin semnificativ n cazul de fa, este segmentarea rutelor de
migrare a mamiferelor mari: porci mistrei, cprioare etc. Abundena faunei slbatice n
aceast zon este redus, astfel nct impactul asupra acesteia este minim.
Un impact indirect ce poate fi identificat este reprezentat de schimbri n populaiile
de animale slbatice, invazia plantelor nespecifice care nlocuiesc vegetaia nativ i care
duce la dificulti n procurarea hranei. Dezvoltarea n exces a plantelor nespecifice poate
crete riscul de incendiu, cu efecte negative asupra faunei zonei. De asemenea, prezena
omului duce la creterea riscurilor de incendiu (fumat, foc n locuri nepermise, accidente
rutiere etc.).
Calitatea apelor din zon poate fi influenat n perioada de construcie prin
pulberile transportate de vnd i depuse pe suprafaa apei. Fenomenele de eroziune a
solului pot aprea n timpul construciei cnd se decoperteaz solul n scopul amplasrii
obiectelor proiectului. Pulberile transportate n ape pot crete turbiditatea apei cu efecte
negative asupra speciilor acvatice (n special dificulti n procurarea hranei).
Acest impact poate fi diminuat prin ntocmirea unui plan de control al eroziunii.
Scurgerile de substane chimice pot de asemenea afecta viaa slbatic. Se recomand
ntomcmirea unui Plan de control i prevenire a scurgerilor.
Speciile sensibile la zgomot este de ateptat s evite zona n timpul construciei,
ns se pot rentoarce n timpul fazei de operare dup o perioad de timp care este
estimat la max. 2 ani dup ncetarea lucrrilor.

Impactul este nesemnificativ deoarece:


Zona nu este des frecventat de animale slbatice (mari);
Suprafaa de teren ocupat definitiv este relativ mic (n comparaie cu suprafaa
total aferent proiectului);
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este cu valoare biologic sczut.
Terenul este deja antropizat prin utilizare agricol.

c. Extinderea habitatelor
S-a identificat i un impact pozitiv al parcurilor eoliene asupra faunei slbatice prin
conservarea spaiilor deschise i a habitatelor care, altfel ar fi fost utilizate n scopuri
agricole. Schimbarea destinaiei terenului are un efect pozitiv major asupra biodiversitii.
n prezent, terenul are folosin agricol. Agricultura se realiza n mod neorganizat de
ctre steni neinstruii. S-au constatat utilizri necorespunztoare a pesticidelor i a
ngrmintelor chimice care au dus n timp la alterarea solului i a apelor subterane prin
infiltraii. Schimbarea destinaiei terenului va duce la stoparea impurificrii factorilor de
mediu cu substane chimice periculoase. Mai mult, se va crea un nou habitat care va
permite dezvoltarea faunei i florei specifice zonei.
n cazul analizat, terenul pe care se va amplasa parcul eolian este cu folosin
agricol i implicit cu valoare sczut din punct de vedere al biodiversitii. Prin realizarea
parcului, o suprafaa de aprox. 16 ha este transformat n habitat natural n care se
pot dezvolta specii de plante i animale slbatice. Impactul este pozitiv semnificativ.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.2.2.2. Msuri de reducere a impactului


Proiectul este amplasat ntr-o zon cu o valoare mic a biodiversitii. Impactul
negativ generat de proiect asupra biodiverstiii este relativ sczut i se manifest mai
pregnant n perioada de construcie. n aceast situaie, se impun urmtoarele msuri de
reducere a impactului:
- Contractarea cu atenie a constructorului parcului. Acesta trebuie s ndeplineasc
toate criteriile n ceea ce privete dotrile, protecia muncii, PSI, protecia mediului.
Caietul de sarcini va cuprinde cerine stricte cu privire la modalitatea de execuie a
lucrrilor astfel nct impactul asupra biodiversitii s fie minim;
- ntocmirea unui Plan control i prevenire a scurgerilor
- ntocmirea unui Plan de control al eroziunii
- Limitarea vitezei la max. 30 km/h pe drumurile de acces la amplasament, astfel
nct s se poat evita coliziunile cu animalele slbatice.
- Controlul vegetaiei se va face prin monitorizarea speciilor de plante care cresc pe
amplasament. Dac acestea nu sunt native, se vor elimina i nlocui.
- Dotarea cu mijloace locale de prevenire i stingere a incendiilor
Msurile de mai sus sunt cu caracter general.

n cazul analizat, impactele asupra animalelor sunt nesemnficative.

Totui, se impun urmtoarele msuri de reducere:


ntocmirea unui Plan control i prevenire a scurgerilor
ntocmirea unui Plan de control al eroziunii
Dotarea cu mijloace locale de prevenire i stingere a incendiilor

4.2.2.4. Concluzii privind impactul asupra animalelor


Tabelul 7. Impact asupra animalelor
Impact

Semnificaie

Coliziuni

Negativ,
nesemnificativ

Msuri de reducere a
impactului
Restricii de vitez

Comentarii

Distrugerea
habitatului

Negativ,
nesemnificativ

ntocmirea unui Plan control


i prevenire a scurgerilor
ntocmirea unui Plan de
control al eroziunii
Dotarea cu mijloace locale
de prevenire i stingere a
incendiilor

Zona nu este des frecventat de


animale slbatice (mari);
Infrastructura de transport nu va
suferi modificri majore: se va
recondiiona drumul stesc
existent;
Viteza utilajelor n zon este
limitat natural prin relief,
scznd astfel riscul de coliziune;
Posibilitatea producerii impactului
se rezum doar la etapa de
realizare a proiecutlui, cnd
frecvena traficului va fi mai mare
Zona nu este des frecventat de
animale slbatice (mari);
Suprafaa de teren ocupat
definitiv este relativ mic (n
comparaie cu suprafaa total
aferent proiectului);
Habitatul scos din circuitul natural

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Extinderea
habitatelor prin
schimbarea
destinaiei
terenului

Pozitiv,
semnificativ

(2,8 ha) este cu valoare biologic


sczut. Terenul este deja
antropizat prin utilizare agricol.
terenul pe care se va amplasa
parcul eolian este cu folosin
agricol i implicit cu valoare
sczut din punct de vedere al
biodiversitii. Prin realizarea
parcului, o suprafaa de aprox.
16 ha este transformat n
habitat natural n care se pot
dezvolta specii de plante i
animale slbatice.

4.2.3. Vegetaia
4.2.3.1. Analiza impactului
Semnificaia impactului de pierdere a vegetaiei, asociat cu proiectele de acest gen,
n mod normal depinde de mrimea amplasamentului i de prezena unor specii de plante
rare sau sensibile n zona afectat.
Pierderea de vegetaie depinde de topografia terenului care influeneaz lungimea
i complexitatea cilor de acces.
Dezvoltarea necontrolat a speciilor de plante invazive poate duce la pierderea sau
reducerea speciilor native de plante.
n unele cazuri sunt necesare defriri de pduri pentru a facilita circulaia aerului
spre palele turbinelor.

n cazul analizat, impactul asupra vegetaiei este nesemnficativ deoarece:


Pe teren nu exist pduri sau specii de plante rare sau sensibile
Folosina terenului fiind agricol, nu s-au dezvoltat dect ierburi i specii de plante
cu cretere rapid i nepretenioase la condiii de mediu.

4.2.3.2. Msuri de prevenire i reducere a impactului


Reducerea impactului asupra vegetaiei native poate fi minimizat prin proiectarea
parcului astfel nct pierderea de vegetaie s fie minim. n general, impactul asupra
speciilor de plante protejate sau ocrotite poate fi eliminat nc din faza de proiectare.
Specificul proiectului permite n limite destul de largi reconfigurarea amplasamentelor
turbinelor astfel nct s nu fie afectai arbori sau plante protejate.
De asemenea, impactul asupra vegetaiei poate fi minimizat prin refacerea
habitatelor i a florei sau, n cazuri extreme prin translocri ale exemplarelor de specii
protejate n pepiniere sau rezervaii.
Deoarece impactul este nesemnficativ, nu se impun msuri de reducere a
acestuia
4.2.3.3. Concluzii privind impactul asupra vegetaiei
Tabelul 8. Impact asupra vegetaiei
Impact

Semnificaie

Pierderea
vegetaiei

Negativ,
nesemnificativ

Msuri de reducere a
impactului

Comentarii

Pe teren nu exist pduri sau specii


de plante rare sau sensibile

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Folosina terenului fiind agricol, nu sau dezvoltat dect ierburi i specii de


plante cu cretere rapid i
nepretenioase la condiii de mediu.

4.3. Impact asupra factorului de mediu ap


4.3.1. Apele de suprafa i zonele umede
Reeaua hidrografic din zona proiectului (pe o raz de 5 km), cuprinde:
Rul Idrici, Rul Vutcani (aflueni ai Elanului, cu vrsare n Prut), Rul Albeti
(afluent al Brladului) i Acumularea Roieti la cca. 5 km de parc. (cu vrsare n r.
Brlad). La 500 de metri de parc se gsete doar r. Idrici.
Datorit configuraiei terenului, nu exist risc de inundaii pe amplasamentul
parcului.
4.3.1.1. Analiza impactului
Proiectul va fi amplasat n bazinul hidrografic al r. Idrici, afluent al r. Elan, cu
vrsare n Prut, cod XII-1-78-22. Proiectul este ncadrat de r. Idrici la Vest i r. Idriciul Sec
la est. Alte zone umede sau luciu de ap nu intersecteaz proiectul.
Impactul proiectului asupra apelor de suprafa n perioada de execuie se rezum
la:
- Suprafeele decopertate sunt erodate de vnt. Particulele antrenate pot ajunge n
apele r. Idrici. Impactul este de slab intensitate i se manifest temporar. De
asemenea, apele pluviale pot eroda suprafeele defriate, antrennd suspensii
solide care ajung n r. Idrici sau Idriciul Sec.
- Transportul materialelor de construcie i a echipamentelor poate duce la scurgeri
accidentale de substane periculoase n apele de suprafa (de la utilaje). De
asemenea, transportul materialelor mrunte (nisip, pietri, ciment) poate duce la
antrenarea de pulberi n aer, cu depunere n apele de suprafa. Utilizarea
drumurilor neasfaltate implic producerea de praf care este purtat de vnt n apele
de suprafa.
- Modificarea traseelor de drenaj a apelor pluviale prin amenajrile locale poate
duce la stagnarea apelor n bli. n timp, acestea pot constitui locaii propice pentru
dezvoltarea insectelor sau bacteriilor. Precipitaiile ulterioare pot antrena aceste ape
stagnante care sunt transportate n apele r. Idrici sau Idriciul Sec. Ca efect, aceste
ape contribuie la creterea necesarului de oxigen n apele rului prin creterea
concentraiei n substane organice. Impactul are o probabilitate redus deoarece
terenul de amplasament este n pant ceea ce minimizeaz posibilitatea crerii
zonelor stagnante.
n general, impactul asupra apelor de suprafa este redus ca intensitate i se
manifest temporar n perioada de construcie.
Perioada de operare:
Procesul tehnologic de producere a energiei electrice cu ajutorul turbinelor
eoliene nu genereaz ape industriale uzate sau alte substante care s conduc la
poluarea apelor de suprafat.
Functionarea parcului eolian nu presupune consum de apa si nici deversarea de
ape reziduale. Monitorizarea se face de la distanta astfel incat nu sunt prevazute cladiri
pentru activitati tehnologice sau de birou.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.3.1.2. Msuri de reducere a impactului


Ca msuri de reducere a impactului se propun:
ntocmirea unui Plan control i prevenire a scurgerilor (de substane periculoase din
utilaje)
ntocmirea unui Plan de control al eroziunii (plan de decopertare progresiv a
terenului astfel nct suprafaa decopertat la un anumit timp s fie minim) n
perioada de execuie. n perioada de funcionare, ntreaga zon de amplasament va
fi nierbat astfel nct eroziunea s fie minim.
Evitarea crerii zonelor stagnante pentru apele pluviale prin controlul drenajului
acestora. De asemenea, depozitarea temporar a materialeor i deeurilor se va
face controlat astfel nct s nu fie posibil acumularea de ape pluviale n interiorul
depozitelor.
Limitarea vitezei la max. 30 km/h pe drumurile de acces la amplasament, astfel
nct s se minimizeze emisiile de pulberi. Drumurile neasfaltate vor fi stropite
periodic cu ap. Transportul materialelor mrunte (nisip, pietri, ciment etc.) se va
face n containere nchise (acoperite cu prelat).
4.3.1.3. Concluzii privind impactul asupra apelor de suprafa
Tabelul 9. Impact asupra apelor de suprafa

Impact

Semnificaie

Msuri de reducere a
impactului
Plan de control al
eroziunii

Eroziune

Negativ,
temporar,
nesemnificativ

Scurgeri

Negativ,
temporar,
nesemnificativ

Plan control i
prevenire a scurgerilor

Praf

Negativ,
temporar,
nesemnificativ

Nu se impun msuri

Comentarii

Suprafeele decopertate sunt erodate de vnt.


Particulele antrenate pot ajunge n apele r. Idrici.
Impactul este de slab intensitate i se
manifest temporar. De asemenea, apele
pluviale pot eroda suprafeele defriate,
antrennd suspensii solide care ajung n r. Idrici
sau Idriciul Sec
Transportul materialelor de construcie i a
echipamentelor poate duce la scurgeri
accidentale de substane periculoase n apele de
suprafa (de la utilaje). De asemenea,
transportul materialelor mrunte (nisip, pietri,
ciment) poate duce la antrenarea de pulberi n
aer, cu depunere n apele de suprafa.
Utilizarea drumurilor neasfaltate implic
producerea de praf care este purtat de vnt n
apele de suprafa.

4.3.2. Apele subterane


Amplasarea i functionarea parcului eolian nu va conduce la poluarea apelor
subterane, avand in vedere urmtoarele aspecte tehnice:
pe amplasament nu sunt depozitate materii prime i materiale;
uleiurile i lichidul hidraulic utilizat pentru comanda, ungerea i rcirea unor
subansamble ale turbinelor eoliene sunt vehiculate in circuite etane. In cazul
aparitiei unor scurgeri accidentale circuitele sunt prevzute cu sisteme de colectare
i de oprire automat a functionarii tubinelor;
procesele tehnologice desfurate pe amplasament nu genereaz ape uzate
tehnologice i nu conduc la poluarea apei pluviale.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.3.2.1. Analiza impactului


Contaminarea apelor subterane sau influenarea ciclului hidrologic al acestora
poate avea consecine asupra sntii publice.
Modalitile prin care proiectul ar putea influena apele subterane sunt:
- Scurgeri de substane periculoase pe sol i infiltrarea acestora n apele subterane
odat cu apele pluviale. Dinamica acviferului face ca impactul unei eventuale
impurificri a acestuia s se resimt la distane mari fa de amplasament, inclusiv
n apele de suprafa.
- Vibraiile din timpul amenajrilor pot influena hidrologia acviferului prin
compactarea sau prbuirea solului (n straturile de adncime), cu efecte directe
asupra curgerii apelor subterane.
- Crearea de fisuri n roc sau sol, ca efect a desfurrilor de fore pentru
construcia parcului, duce la creterea permitivitii solului. Apele pluviale se
infiltreaz mai repede i nu sunt suficient filtrate, astfel nct pot ajunge n acvifer
sedimente, substane chimice sau ali poluani antrenai de apele pluviale.
- Modificarea sistemului natural de drenaj al apelor pluviale poate influena rata de
alimentare a acviferului, cu efecte asupra nivelului acestuia.
n cazul de fa, impactul asupra apelor subterane este nesemnificativ,
deoarece:
- Amplasamentul proiectului este ntr-o zon de deal, unde acviferul este la adncimi
relativ mari (min. 20m). Panta natural a solului permite drenajul corect al apelor
pluviale;
- Nu se utilizeaz explozibil pentru realizarea fundaiilor. Construciile se realizeaz
din elemente modulare, care necesit timp redus de montaj i activiti minime
pentru construcie.
- pe amplasament nu sunt depozitate materii prime i materiale;
- uleiurile i lichidul hidraulic utilizat pentru comanda, ungerea i rcirea unor
subansamble ale turbinelor eoliene sunt vehiculate in circuite etane. In cazul
aparitiei unor scurgeri accidentale circuitele sunt prevzute cu sisteme de colectare
i de oprire automat a functionarii tubinelor;
- procesele tehnologice desfurate pe amplasament nu genereaz ape uzate
tehnologice i nu conduc la poluarea apei pluviale.
4.3.2.2. Msuri de prevenire i reducere a impactului
n general, impactul asupra apelor subterane poate fi minimizat printr-o analiz
detaliat a hidrologiei acviferului: identificarea direciei de curgere, a debitului i a altor
parametri relevani. n funcie de aceti parametri se impun msuri de monitorizare a
lucrrilor de execuie astfel nct influena asupra acviferului s fie minim.
Planurile de Prevenire a scurgerilor i de management al deeurilor sunt
necesare n perioada de execuie i de funcionare.
Impactul asupra apelor subterane poate fi eliminat prin implementarea n faz de
construcie a unui Plan de control al eroziunii. Acest plan oblig constructorul s
utilizeze cele mai bune practici de management n timpul execuiei. Acestea includ:
- Utilizarea paravanelor de reinere a aluviunilor ntre zona de construcie i cursurile
de ap sau zonele sensibile nvecinate (pduri, zone umede etc.)
- Utilizarea pturilor de control a eroziunii pe versani sau pante n vecintatea
zonelor sensibile (ape, zone umede, pduri);
- Restaurarea vegetaiei n cel mai scurt timp de la decopertare.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Paravan de reinere a aluviunilor

Ptur de control a eroziunii

Ca msuri de prevenire a impactului asupra apelor subterane, se impun:


Plan de Prevenire a scurgerilor
Plan de management al deeurilor
Plan de control al eroziunii
4.3.2.3. Concluzii privind impactul asupra apelor subterane
Tabelul 10. Impact asupra apelor subterane

Impact

Semnificaie

Msuri de reducere a
impactului
Plan control i
prevenire a
scurgerilor

Scurgeri

Negativ,
temporar,
nesemnificativ

Eroziune

Negativ,
temporar,
nesemnificativ

Plan de control al
eroziunii

Deeuri

Negativ,
temporar,
nesemnificativ

Plan de management
al deeurilor

Comentarii

- uleiurile i lichidul hidraulic utilizat pentru


comanda, ungerea i rcirea unor
subansamble ale turbinelor eoliene sunt
vehiculate in circuite etane. In cazul
aparitiei unor scurgeri accidentale
circuitele sunt prevzute cu sisteme de
colectare i de oprire automat a
functionarii tubinelor;
- procesele tehnologice desfurate pe
amplasament nu genereaz ape uzate
tehnologice i nu conduc la poluarea
apei pluviale.
- Amplasamentul proiectului este ntr-o
zon de deal, unde acviferul este la
adncimi relativ mari (min. 20m). Panta
natural a solului permite drenajul corect
al apelor pluviale;
- Nu se utilizeaz explozibil pentru
realizarea fundaiilor. Construciile se
realizeaz din elemente modulare, care
necesit timp redus de montaj i activiti
minime pentru construcie.
- pe amplasament nu sunt depozitate
materii prime i materiale;
- Depozitarea deeurilor de construcii
este temporar i controlat

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.4. Impact vizual / peisaj


Impactul vizual i influena asupra peisajului sunt cele mai comune exprimri
reticente din partea publicului. Noiunea de impact vizual negativ este foarte subiectiv
deoarece depinde de modul de percepie al fiecruia. Opiniile cu privire la impactul vizual
al parcurilor eoliene variaz de la un segment al populaiei la altul i de la o locaie la alta.
Un impact vizual negativ poate fi definit ca o percepie negativ a esteticii unei
amenajri prin care se diminueaz calitatea vizual a peisajului existent.
Impactul vizual negativ se manifest n general atunci cnd ntr-un peisaj existent
se introduce un element contrastant n ceea ce privete forma, linia, culoarea i/sau
textura. Intensitatea degradrii peisajului depinde pe de o parte de gradul de contrast
vizual care este introdus prin implementarea proiectului. De cealalt parte a ecuaiei
impactului intervine percepia personal a privitorului asupra contrastului indus de proiect.
Dac privitorul consider amenajarea ca o modificare care nu este n armonie cu peisajul
existent, contrastul va fi considerat puternic i neadecvat i va fi perceput ca un impact
negativ.
ntr-un parc eolian turbinele sunt cele care determin n principal impactul vizual.
Ele reprezint punctul de focalizare a peisajului care le conin. Elementele care contribuie
la stabilirea impactului vizual sunt: omogenitatea, uniformitatea, aspectul fizic (culoare,
nsemne), lumini (de exemplu luminile pentru ghidaj aeronautic). n cele mai multe cazuri
mrimea turbinelor creeaz contrastul vizual. n proiectul investigat, nlimea turbinelor
este de min. 100 m, cu mult mai mare dect a elementelor peisajului general: copaci,
vegetaie sau construcii. n aceste condiii, turbinele vor fi vizibile i vor crea un
contrast puternic n peisaj.

4.4.1. Analiza impactului


Parcul eolian va fi amplasat la distane apreciabile fa de posibilii receptori. n zon
nu exist elemente de peisaj care s scad n valoare estetic datorit prezenei
turbinelor. n general, peisajul zonei nu este valoros. Acesta a fost afectat de-a lungul
timpului de activitile agricole.
Deoarece, turbinele eoliene vor fi amplasate la distante de aproximativ 500 de
metri intre ele impactul asupra peisajului va fi echivalent cu cel generat de prezenta
stalpilor de inalt tensiune (cu a cror prezent ne-am obinuit) i nu-l considerm
ca un impact negativ, ci ca o imagine a progresului i civilizatiei.
Turatia redus a rotoarelor turbinelor eoliene (15 rotatii/minut) nu va induce o
imagine neplcut asupra observatorului. Mai mult, prin caracterul de noutate i
design-ul modern, parcul eolian i zona in ansamblul ei ar putea constitui un punct
de atractie turistic semnificativ.
Energia produs n parcul eolian va trebui transportat ctre sistemul electric local
sau naional. Liniile de transport creeaz de asemenea un contrast n peisajul zonal.
Aceste amenajri mresc aria de vizibilitate a proiectului. Staiile de transformare sunt
relativ mici n dimensiuni, fiind mai puin vizibile n comparaie cu celelalte elemente ale
proiectului.
n cazul de fa, liniile de transport sunt subterane, nefiind vizibile.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Luminile de siguran amplasate pe turbine sau pe staia meteo contribuie la


impactul vizual. Luminile de avertizare roii intermitente sunt active non-stop, ducnd la
expansiunea impactului vizual i pe timp de noapte.
Impactul asupra peisajului zonei se consider c este perceput ca unul
pozitiv avnd n vedere urmtoarele:
- n zon nu exist elemente de peisaj care s scad n valoare estetic datorit
prezenei turbinelor. n general, peisajul zonei nu este valoros. Acesta a fost
afectat de-a lungul timpului de activitile agricole.
- Parcul eolian este perceput ca o imagine a progresului i civilizatiei, ntr-o
zon slab dezvoltat economic i social
- Prin caracterul de noutate i design-ul modern, parcul eolian i zona in
ansamblul ei ar putea constitui un punct de atractie turistic semnificativ.

4.4.2. Msuri de reducere a impactului


Msuri cu caracter general:
Contrastul vizual introdus n peisajul existent este imposibil de evitat datorit
mrimii i localizrii tipice a acestor proiecte.
Totui sunt cteva msuri care pot fi ncorporate n proiect astfel nct s se
limiteze gradul contrastului vizual i astfel s reduc impactul vizual negativ. Reducerea
dimensiunilor turbinelor este poate cea mai eficient metod de reducere a impactului
vizual, ns aceast msur trebuie pus n balan cu alte constrngeri mult mai
importante: resurse culturale, zone umede, biodiversitate, fezabilitate, preferine ale
proprietarului, proximitate fa de zone rezideniale sau drumuri etc. n aceste condiii,
impactul vizual, prin necesitate, este ultimul criteriu de care se ine seama n amplasarea
unui parc eolian.
Cteva opiuni pentru rezolvarea problemei impactului vizual pot fi adoptate nc
din faz de proiect:
- Utilizarea de turbine (turn, nacel, rotor) care sunt uniforme i echilibrate n form,
culoare i dimensiune;
- Interzicerea afiajelor publicitare sau comerciale pe turbine;
- Limitarea iluminrii turbinelor la cerinele minime pentru asigurarea siguranei
zborurilor i sincronizarea luminilor pentru toate turbinele;
- Unde este posibil, limitarea luminilor de securitate la sol, sau utilizarea de iluminare
activat de senzori de micare;
- Instalarea cablurilor electrice sub nivelul solului, acolo unde este posibil;
- Staiile de transformare, cldirile de service i alte amenajri vor fi instalate n locaii
unde sunt mai puin vizibile. Acestea vor fi proiectate astfel nct s fie n armonie
cu peisajul existent;
- Localizarea cilor de acces pe trasee ct mai puin vizibile;
- ntreinerea amenajrilor proiectului n timpul funcionrii (reparaii, nlocuiri, vopsire
periodic, curare etc.). Se impune minimizarea depozitelor exterioare de
echipamente i materiale, nlturarea imediat a deeurilor sau echipamentelor
casate i meninerea ntregului amplasament ntr-o stare de curenie general.
Msuri specifice proiectului analizat:
n cazul analizat, NU SE IMPUN MSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI. n
plus, impactul vizual este catalogat ca fiind unul POZITIV

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.4.3. Concluzii privind impactul vizual


Tabelul 11. Impact vizual
Impact

Semnificaie

Vizual

Pozitiv,
semnificativ,
pe termen
lung

Msuri de reducere a
impactului
-

Comentarii

n zon nu exist elemente de peisaj care


s scad n valoare estetic datorit
prezenei turbinelor. n general, peisajul
zonei nu este valoros. Acesta a fost
afectat de-a lungul timpului de activitile
agricole.
Parcul eolian este perceput ca o imagine
a progresului i civilizatiei, ntr-o zon
slab dezvoltat economic i social
Prin caracterul de noutate i design-ul
modern, parcul eolian i zona in
ansamblul ei ar putea constitui un punct
de atractie turistic semnificativ.

4.5. Umbr alternant


4.5.1. Analiza impactului
Rotirea paletelor turbinei n perioadele nsorite va duce la crearea unei umbre
alternante. Altfel spus, se produc schimbri alternante n intensitatea luminii percepute de
un receptor. De obicei, turbinele sunt amplasate la distane apreciabile fa de posibilii
receptori, astfel nct probabilitatea producerii unui astfel de impact este foarte mic.
Umbrele alternate pot fi percepute de receptori la unghiuri mici ale soarelui (dimineaa i
seara), cnd conul de umbr este alungit. Impactul nu se produce cnd soarele este
acoperit de nori, cnd este cea, cnd turbina este oprit sau cnd paletele rotorului sunt
n unghi de 90 fa de receptor. Impactul este perceput la distane de maxim 1 km, ns
zona cea mai puternic afectat este pe o raz de 300 m fa de turbin, pe o durat de cel
mult 200 ore/an. n cursul unei zile, impactul datorat umbrei alternante este perceput
maxim 20 minute ntr-o locaie stabil aflat pe o raz de 300 m fa de turbin.
Pe o raz de cel puin 500 m n jurul amplasamentului nu s-au identificat
posibili receptori ai umbrei alternanete, astfel nct impactul datorat acesteia este
inexistent.

4.5.2. Msuri de reducere a impactului


n general, msurile de reducere a impactului umbrei alternante se rezum la
identificarea nc din faz de proiect a potenialilor receptori: ferme, zone rezideniale,
case de vacan etc. Odat identificai posibilii receptori, amplasarea pilonilor turbinelor se
va face astfel nct s-i afecteze ct mai puin. n situaii imposibil de rezolvat n acest
mod, este indicat a se obine un acord al receptorului, prin care acesta dovedete c a
neles natura i amploarea impactului i c-l accept. Pentru reducerea impactului,
receptorului i se vor asigura condiiile materiale necesare: stoluri, obloane etc, pentru
reducerea sau eliminarea expunerii la umbra alternant.
Pentru proiectul analizat nu se impun msuri de reducere a impactului datorat
umbrei alternante deoarece nu s-au identificat posibili receptori.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.6. Zgomot
De-a lungul timpului s-au fcut progrese majore n ceea ce privete reducerea
zgomotului turbinelor. Reacia celor mai muli oameni referitor la zgomotul turbinelor, este
c acestea sunt mult mai silenioase dect se ateptau. Oricum, deoarece parcurile
eoliene sunt amplasate n mod obinuit n zone rurale unde nivelul de zgomot ambiental
este redus, evaluarea unui posibil impact datorat zgomotului asupra vecinilor sau altor
receptori sensibili, este necesar.

4.6.1. Evaluarea impactului


Zgomotul produs de turbine este cauzat de micarea lamelor elicei n aer efectul
aeroacustic de tip swoosh. Acest zgomot este comparabil cu cel produs de vnt la
trecerea printre copaci sau de-a lungul urechii receptorului. Natura zgomotului este
pulsatorie, cu frecvena corespunztoare vitezei de rotaie a paletelor. Zgomotul este mai
pregnant la viteze medii ale vntului, cnd zgomotul de fond produs de acesta este redus.
Unele turbine emit sunete tonale cauzate de componentele mecanice. Acestea au
un nivel mai redus dect sunetele date de palete, ns sunt mai suprtoare. La nivel
naional sunt impuse limite ale nivelului de zgomot (n decibeli) la limita proprietii.
Productorii de turbine eoliene furnizeaz date cu privire la nivelul de zgomot
produs de acestea n acord cu IEC International Standards (International Electrotechnical
Commissions).
Percepia uman asupra nivelului de zgomot este substanial subiectiv. Pentru
aprecierea impactului, se recurge la o metod pe ct de simpl, pe att de eficient:
compararea zgomotului produs de proiect cu zgomote uzuale din viaa de zi cu zi.
In timpul functionarii, zgomotul este produs in parte de generator si, in parte, de
taierea vantului de catre pale. In cea mai mare parte zgomotul este datorat varfurilor
palelor si in special la viteze mici ale vantului. Turbinele VESTAS sunt prevazute cu
sistemul OptiSpeed care permite reglarea vitezei rotorului in functie de conditiile
existente ale vantului ceea ce produce un efect substantial de reducere a emisiei de
zgomot.
Cartea Tehnica a turbinei VESTAS V 90-3.0 MW indica un nivel maxim de zgomot
de 95.1 dB la inaltimea de 10m in cazul unei viteze a vantului de 4 m/s si 103.3 dB la
inaltimea de 10m in cazul rularii la puterea nominala (viteze ale vantului de peste 10m/s).
Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor functionale din mediul
urban, in conformitate cu prevederile STAS 10009/88 - "Acustica in constructii. Acustica
urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot", sunt urmatoarele:
- parcuri zone de recreere si odihna, zone de tratament balneo-climatic - 45 dB(A);
- incinte de scoli, crese, gradinite, spatii de joaca pentru copii - 75 dB(A);
- piete, spatii comerciale, restaurante in aer liber - 65 dB(A);
- incinte industriale - 65 dB(A).
Amplasarea parcului eolian la o distanta de minim 900 de metri fata de casele
din satul Sibioara, va conduce la incadrarea in limitele admisibile ale nivelului de
zgomot ( sub 45 dB(A)). Distanta minima la care poate fi amplasata o turbina eoliana

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

fata de zona rezidentiala, pentru respectarea nivelului de zgomot admis, este de 500
de metri.
La viteze mai mari ale vantului efectele, din puntul de vedere al zgomotului, sunt si
mai reduse pe masura cresterii zgomotului de fond.
Turbinele eoliene nu produc vibratii in timpul functionarii.

Impactul zgomotului produs de turbine este nesemnficativ deoarece:


Turbinele VESTAS sunt prevazute cu sistemul OptiSpeed care permite
reglarea vitezei rotorului in functie de conditiile existente ale vantului ceea ce
produce un efect substantial de reducere a emisiei de zgomot
Amplasarea parcului eolian la o distanta de minim 900 de metri fata de casele
din satul Sibioara, va conduce la incadrarea in limitele admisibile ale nivelului
de zgomot ( sub 45 dB(A))

4.6.2. Msuri de reducere a impactului


Msuri generale
Impactul indus de zgomotul turbinelor eoliene este de ateptat s fie minor. Totui
se prezint cteva metode de reducere a impactului aplicabile atunci ct n zona de
amplasament se identific receptori sensibili:
- Amplasarea turbinelor la o distan suficient fa de zonele rezideniale, astfel
nct nivelul zgomotului asupra receptorului s fie minim;
- Implementarea celor mai bune practici n ceea ce privete zgomotul ambiental n
timpul construciei: intervale prestabilite de lucru, atenuatori de zgomot etc.;
- Limitarea tierii / eliminrii vegetaiei din jurul amplasamentului;
- Meninerea turbinelor n bune condiii de funcionare;
- Informarea posibililor receptori (vecini) cu privire la nceperea lucrrilor posibil
productoare de zgomot;
- Obinerea de acorduri scrise de la eventualii receptori, dup prezentarea i
explicarea impactului;
- Adoptarea unei proceduri de rezolvare rapid i eficient a eventualelor reclamaii
din partea receptorilor cu privire la zgomot
Msuri specifice proiectului
Msurile de reducere a zgomotului au fost avute n vedere nc din faz de
proiect, astfel inct impactul zgomotului este nesemnificativ. Nu se impun alte
msuri de reducere a impactului.

4.7. Condiii culturale i istorice


n localitatea Vutcani exist un muzeu Stesc.
Muzeul Stesc din comun Vutcani a fost nfiinat n 1983, iar ntre timp, a
cunoscut mai multe modificri, att ca spaiu, ct i n privina coleciilor sale pentru
care Ion Diaconu, profesor n localitate, s-a preocupat ndelung. El este i autorul
unei monografii a comunei Vutcani, realizat de Muzeul Judeean tefan cel Mare
Vaslui.
Alte cldiri sau structuri cu potenial semnificaie cultural nu se gsesc n
zona proiectului (pe o raz de 5 km)

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Condiiile culturale i istorice de pe amplasament sau din vecintate pot fi


arheologice, arhitecturale sau alte resurse care includ, dar nu se limiteaz la obiecte,
situri, cldiri, structuri i locaii cultural tradiionale.
Proiectul investigat nu influeneaz n nici un fel condiiile culturale sau
istorice din zon.

4.8. Impact socio-economic


Evaluarea impactului socio-economic produs de un proiect eolian se face innd
cont de condiiile socio-economice ale zonei respective: demografice: fora de munc,
populaie etc. i economice: rata omajului, buget, taxe etc.

4.8.1. Analiza impactului


Fazele de construcie i de operare ale parcurilor eoliene pot avea impacturi socioeconomice asupra regiunii i/sau comunitii locale. Amploarea impacturilor depinde de
locaia i de mrimea proiectului n raport cu economia i industria local.
4.8.1.1. Economia local
Generaliti
Un proiect de parc eolian implic un aport de for de munc mai mult sau mai puin
local: constructori, operatori, personal de ntreinere etc. Cele mai multe proiecte de acest
tip se deruleaz n zone rurale, unde impactul produs de suplimentarea numrului de
locuitori se resimte mai pregnant dect n zonele urbane. Afluxul de muncitori non-locali
poate crea presiune asupra comunitii locale prin necesitatea furnizrii de servicii
suplimentare i prin disponibilitatea spaiilor de cazare. Aceste impacturi sunt de obicei de
intensitate redus datorit perioadei relativ scurte de construcie (max. 6 luni/an). n plus,
pentru anumite activiti se poate angaja for de munc local. Pentru proiectele
amplasate n zone izolate, constructorul va trebui s asigure cazare permanent sau
temporar pentru muncitori. n mod normal, cazarea pe termen lung pentru angajaii
permaneni nu constituie o problem major datorit numrului redus de muncitori
necesari n perioada de funcionare (comparativ cu perioada de execuie).
Un asemenea proiect influeneaz comunitatea local creterea necesarului de
servicii: poliie, pompieri, personal medical i alte servicii similare. Evenimente majore ca
incendii (de exemplu incendii de vegetaie) sunt rare n ambele faze ale proiectului
(execuie i funcionare). Se pot produce accidente de munc, ns acestea se rezolv n
conformitate cu Planurile de intervenie ce se vor ntocmi n acest sens. Investitorii pot
instrui comunitile locale i zonale cu privire la interveniile n caz de urgen astfel nct
aceste situaii s fie controlate i s se poate adopta n timpi reali msurile de urgen
acolo unde este cazul.
Un proiect eolian implic o cretere temporar a necesarului de echipamente i
utilaje pentru faza de construcie. Aceast situaie poate crea un impact asupra comunitii
locale, mai ales n cele rurale unde disponibilitatea acestor utilaje este limitat.
Constructorul contractat va elimina aceast problem prin procurarea echipamentelor din
alte locaii.
Construirea unui drum sau modernizarea unuia existent va duce la schimbarea
permanent a infrastructurii zonei cu impact preponderent pozitiv. Pot aprea situaii de
percepie negativ a impactului produs de mbuntirea infrastructurii ns cazurile sunt

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

izolate. De exemplu, pavarea unui drum de pmnt permite dezvoltarea viitoare a


vecintilor. Unii oameni care locuiesc de-a lungul strzii se poate s nu doreasc
modernizarea acesteia din motive de aglomeraie sau zgomot. ns aceste detalii sunt de
obicei analizate ntr-un studiu de trafic.
S-au fcut numeroase studii cu privire la impactul socio-economic al proiectelor
eoliene. Majoritatea concluzioneaz c impactul este preponderent pozitiv i se
manifest pe plan local i regional. Locurile de munc noi create n fazele de proiectare,
construcie i operare stimuleaz afacerile regionale i asigur un venit sigur la bugetul
comunitii, prin impozitele pe teren pltite de investitor.
Cercetrile au demonstrat c turismul poate fi puternic dezvoltat pe structura
proiectelor eoliene, cu impact benefic asupra comunitilor locale. Investitorii, mpreun cu
administraiile locale pot ncorpora elemente de turism n proiectul eolian astfel:
- Organizarea de excursii prin parcurile eoliene;
- Crearea de puncte de observaie, inclusiv n faza de construcie. Turbinele eoliene
sunt de dimensiuni foarte mari (turnul are 110 m nlime iar elicea are 90 m n
diametru). Execuia lucrrilor de construcie a turbinelor poate reprezenta un punct
de interes pentru anumite categorii sociale.
- Amenajarea de chiocuri de informare. Aici, turitii pot viziona filme specifice, pot
cumpra suveniruri sau se pot informa asupra istoriei energiei eoliene, utilizarea
curent a energiei i viitorul industriei electrice. n unele ri din lume s-a dezvoltat
ideea de eco-turism n parcurile eoliene care acapareaz din ce n ce mai muli
turiti.
n general, ideea de energie verde este apreciat de populaie. Pe acest
fundal se pot dezvolta programe turistice ample, cu scop recreaional i
informaional.
Impact specific proiectului analizat
Parcul eolian este asezat intre localitatile Vutcani si Rosiesti, la distanta de
peste 2 km fata de acestea, intr-o zona cu destinatie arabila, fara nici un fel de
constructii si in afara siturilor istorice, de arhitectura sau care prezinta vreun interes
traditional sau turistic.
Infiintarea parcului eolian va avea efecte sociale benefice asupra comunitatii
locale atat prin crearea de noi locuri de munca cat si prin contributia semnificativa
la bugetul local. Se intentioneaza acoperirea consumului comunitatii locale cu
,,energie verde ceea ce va influenta pozitiv perceptia publicului asupra necesitatii
protejarii mediului.
Comunitile locale din zona proeictului sunt caracterizate de un nivel de
dezvoltare economic i social redus. Investitorul se va implica n proiecte sociale
n scopul dezvoltrii economico-sociale:
- se va investi n coli;
- se va finana o echip sportiv

4.8.1.2. Valoarea terenurilor


Proprietarii terenurilor din vecintatea amplasamentului propus pentru parcul eolian
se vor ntreba n ce fel acest proiect va influena valoarea terenului din proprietate. n
momentul de fa exist puine date cu privire la impactul parcurilor eoliene asupra valorii

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

terenurilor. Acest impact este foarte dificil de calculat deoarece depinde de foarte muli
factori: proximitate, dimensiunea parcului, variabile locale: grad de dezvoltare zonal i
local etc. n orice caz, s-a demonstrat c valoarea terenurilor nvecinate nu scade.
La noi n ar, proiectele eoliene sunt n faz primar. Este posibil ca acestea s
influeneze pozitiv valoarea terenurilor nvecinate, innd cont de percepia majoritar
a romnilor cu privire la parcurile eoliene. n funcie de nivelul de dezvoltare cultural i de
educaie personal, se disting 3 tipuri de percepii asupra parcurilor eoliene:
- indiferen manifestat n rndul pturii de jos a populaiei locale, dat n principal
de necunoatere i lips de educaie proporie de 18%
- apreciere manifestat n rndul oamenilor cu o educaie medie care neleg n
mare scopul acestor investiii i ntrevd posibilitile de dezvoltare local i
individual proporie de 78%
- reticen manifestat ntr-un segment restrns de populaie, care n general este
reticent la nou i asociaz astfel de proiecte cu previziuni religioase proporie de
4%.

4.8.2. Msuri de prevenire i reducere a impactului


4.8.2.1. Economia local
Impactul asupra economiei locale este exclusiv pozitiv. Investitorul va trebui s
colaboreze cu autoritile locale i s analizeze proiectul astfel nct orice divergen de
opinie s se rezolve pe cale amiabil.
4.8.2.2. Valoarea terenurilor
Este posibil ca parcul eolian s influeneze pozitiv valoarea terenurilor
nvecinate. Mai multe variabile influeneaz valoarea terenurilor din vecintatea parcurilor
eoliene, astfel nct acest impact se manifest diferit de la o locaie la alta. Investitorul va
trebui s
Colaboreze cu proprietarii i s discute metode de reducere a impactului dac e
cazul.

4.9. Sntate i siguran public


Potenialele riscuri asociate cu sntatea i sigurana public trebuie identificate i
avute n vedere nc din faza de proiectare. Aceste riscuri i msurile de prevenire
asociate trebuie ncorporate ntr-un Plan general de aciune care va fi implementat n faza
de execuie ct i n faza de funcionare.

4.9.1. Ghea
n perioadele reci ale anului, pe elementele constructive ale turbinelor (inclusiv pe
palete) se pot forma blocuri de ghea. Rotirea paletelor poate duce la desprinderea
blocurilor de ghea formate i aruncarea acestora mprejur, la distane diferite, n funcie
de viteza de rotaie a palelor. S-a observat c gheaa se formeaz mai ales pe elementele
n micare ale turbinei (palete). Desprinderea gheii are loc la creterea temperaturii
mediului. Gheaa se poate forma i pe senzorii pozai pe nacel. n aceste condiii, turbina
se oprete automat i pornete numai dup ce senzorul este curat de ghea (chiar dac
pe palete mai exist nc ghea). n astfel de situaii, operatorii turbinelor pot fi lovii de
bucile de ghea desprinse.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Studiile au artat c este mai probabil ca bucile de ghea s cad gravitaional


dect s fie aruncate prin fore centrifuge. n plus, bucile de ghea se fragmenteaz n
aer astfel nct la suprafaa solului ajung fragmente mici care nu pot produce rni grave.
Principalele msuri care se pot adopta pentru reducerea riscului de accidentare prin
cderea gheii sunt:
- Amplasarea turbinelor la distan de potenialii receptori;
- Instruirea personalului operaional n legtur cu riscurile generate de cderea
gheii;
- Utilizarea semnalelor de avertizare pentru cei care ptrund n zon;
- Proiectarea turbinelor astfel nct s se reduc formarea de ghea pe elementele
acesteia;
- ntreinerea adecvat a turbinelor: desprinderea controlat a gheii formate pe
palete i pe celelalte elemente ale acesteia.
Gheaa se formeaz n perioadele reci ale anului, cnd prezena oamenilor pe
amplasament este aproape nul. Astfel, impactul cauzat de cderea bucilor de
ghea de pe palele turbinei este nesemnificativ.
n plus, turbinele sunt de ultim generaie, dotate cu senzori specifici care
opresc turbinele n caz de funcionare anormal (existena gheii pe palete creeaz
dezechilibrarea rotorului i implicit, oprirea turbinei).

4.9.2. Ruperea paletelor elicei


n timpul operrii normale, palele rotorului turbinei sunt supuse unor fore puternice.
Dac una dintre palete cedeaz i se desprinde de rotor, traiectoria sa este greu de
modelat. n condiii normale de funcionare nu s-a raportat nici un caz de rupere a
paletelor (chiar i la viteze mari ale vntului). Ruperea paletelor este posibil doar n caz
de vandalism. Nivelul tehnologic al turbinelor n prezent este foarte ridicat astfel
inct este puin probabil ca paletele s cedeze.
Masuri de reducere a impactului
Ca msur de eliminare a impactului datorat ruperii palelor se impune verificarea
periodic a acestora n timpul operrii. De asemenea, nainte de a fi instalate, paletele
sunt supuse unui control de calitate riguros. n plus, turbinele sunt dotate cu limitatoare de
vitez, sisteme de oprire automat n caz de avarie i alte sisteme de siguran.

4.9.3. Incendiu
n timpul perioadei de construcie, activitile desfurate de personal pot crete
riscul de incendiu datorit: creterii numrului de muncitori n zon, maini i utilaje
acionate electric sau mecanic, depozitarea i manipularea combustibilului.
Statistic, un numr redus de incendii au fost raportate n cazul parcurilor eoliene.
Cauzele presupuse ale incendiilor au fost flcri rezultate din ntreinerea defectuoas a
echipamentelor, izolaii necorespunztoare, scurt-circuite, iluminat i fulgere. n cea mai
mare parte, incendiile au fost cauzate de curentul electric. Totui, supranclzirea
dispozitivelor n micare datorit frecrii poate de asemenea produce un incendiu.
Nacelele pot conine substane inflamabile cum ar fi uleiul.
Msuri de reducere a impactului

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Riscul de incendiu asociat cu operarea parcurilor eoliene poate fi minimizat printr-o


variat gam de msuri care sunt, de obicei, incluse n proiect i n procedurile de
operare. Cteva msuri sunt enumerate n continuare:
- Amplasarea liniilor de transport a energiei subteran;
- ntocmirea i implementarea Planurilor de prevenire a incendiilor i a Planurilor de
stingere a incendiilor;
- Instruiri periodice a personalului;
- ntreinerea i monitorizarea permanent a echipamentelor;
- Proceduri de ntreinere i operare adecvate
- Colaborare cu departamentele locale de intervenie n situaii de urgen;
- Dotarea personalului cu echipamente de protecie

4.9.4. Cmpuri electromagnetice


Cmpurile electromagnetice sunt produse de orice conductor strbtut de un curent
electric. Populaia este supus aciunii cmpurilor electromagnetice inevitabil n fiecare
moment. Posibilele efecte asociate cu cmpurile electrice i magnetice de la liniile de
transmisie (sau alte surse similare) se mpart n 2 categorii:
1. Efecte pe termen scurt
2. Efecte pe termen lung
Influena cmpurilor electromagnetice produse de liniile de transmisie i alte surse
asupra sntii populaiei este studiat de cteva decenii. Exist puine dovezi c EMF
(electromagnetic fields = cmpuri electromagnetice) ar cauza efecte adverse pe termen
lung. Nu s-au putut emite standarde care s includ restricii pentru expunerea pe termen
lung. n general, efectele scad exponenial cu distana fa de surs.
Msuri de reducere a impactului
Cmpurile electromagnetice produse de generarea i transportul energiei de la un
parc eolian nu produc o ameninare la sntate populaiei. n mod obinuit, cablurile de
legtur i de transmisie a energiei sunt pozate subteran, eliminnd astfel expunerea
populaiei la cmpurile electromagnetice. Liniile de legtur ntre turbine i staia de
transformare sunt de obicei de 132 kV, similar cu voltajul din reelele rezideniale de
distribuie. n plus, ntregul sistem electric este proiectat n acord cu ghidurile i
standardele industriale pentru minimizarea cmpurilor electromagnetice i a expunerii la
acestea.
Impactul cmpurilor electromagnetice asupra sntii populaiei este
nesemnificativ deoarece liniile de transport sunt pozate subteran.

4.9.5 Fulgere
Frecvena fulgerelor depinde de locaie. n Romnia, frecvena fulgerelor este
neglijabil. Acestea apar n caz de furtun, n principal vara. Dac turbinele nu sunt dotate
cu paratrsnete, palele rotorului i celelalte componente ale turbinei pot atrage fulgere
care se descarc n pmnt existnd riscul de a afecta eventualele persoane care se
gsesc la baz.
Msuri de reducere a impactului
Fiecare turbin este dotat cu paratrsnete. Fundaia stlpilor constituie o bun
mpmntare i contribuie la disiparea fulgerelor n pmnt. n general, persoanele care
sunt predispuse la riscul de electrocutare sunt operatorii turbinelor. Acetia sunt instruii ca
n timpul furtunilor cu fulgere s nu se adposteasc n preajma turbinelor.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.10. Comunicaii
-

Parcurile eoliene pot influena semnalele de comunicaie n 2 feluri:


Turbinele i liniile de transmisie asociate produc sunete electromagnetice care pot
interfera cu serviciile de telecomunicaii, sau
Turbinele pot distorsiona semnalele de comunicaie prin influene fizice.

Tipurile de comunicaii care pot fi afectate sunt: semnalul TV, comunicaiile radio,
telefonia mobil.

4.10.1 Analiza impactului


4.10.1.1. Microunde i sisteme radar
Sistemul de telecomunicaii prin microunde const n emisia respectiv recepia de
semnale transmise prin microunde ntre 2 antene. Pentru ca sistemul s funcioneze n
condiii optime, undele nu trebuie s fie disturbate (interceptate) de forme de relief natural
sau artificial. Obturarea legturii dintre antene reduce calitatea transmisiei.
naintea alegerii amplasamentului, investitorul trebuie s consulte organismele
specifice i s se asigure c nu sunt interceptate sisteme de comunicaii prin microunde
sau sisteme radar.
n zon nu exist sisteme de comunicaii prin microunde.
4.10.1.2. Semnal TV
Parcurile eoliene pot influena semnalul TV prin reflexia undelor de ctre palele
turbinelor i prin atenuarea semnalului la trecerea prin turbine. Reflexia poate cauza
distorsiunea semnalului (imagine multipl). Micarea paletelor poate influena recepia
semnalului TV prin variaii ale contrastului i iluminrii. Aceste influene sunt posibile
doar la semnalele analoage de televiziune. Semnalele digitale nu sunt afectate n
acest mod.
Zonele locuite se afl la distane mari fa de parcul eolian, astfel inct
recepia semnalului TV analog nu este influenat. n plus, televiziunea digital tinde
s nlocuiasc n totalitate sistemul analog de recepie.

4.10.1.3. Semnal AM/FM


Turbinele de vnt n general afecteaz mai puin semnalul radio AM/FM dect
semnalul TV analog i sistemele Radar. Emitoarele radio transmit unde omnidirecionale
care nu sunt influenate de turbine.
4.10.1.4. Staii de emisie recepie
Staiile de emisie-recepie sunt dispozitive prin care este posibil comunicaia pe
distane scurte, pe o frecven predefinit. Sunt folosite de poliie, pompieri sau n activiti
private: constructori, oferi etc. Utilizarea acestui sistem de comunicaie n zon este
aproape nul.

4.10.2. Msuri de reducere a impactului


Msuri generale
Prin identificarea sistemelor de comunicaie interceptate de proiect se pot reduce
interferenele cu acestea. n general, dac un amplasament interfer puternic cu sisteme

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

de comunicaie, se prefer schimbarea amplasamentului. Dac nu este posibil, se


propun o serie de msuri menite s reduc interferena cu sistemele de comunicaii:
- Adugarea de staii intermediare de emisie recepie;
- Instalarea serviciilor de televiziune prin satelit sau prin cablu n locul celor analoage.
Msuri specifice proiectului
Proiectul nu influeneaz sistemele de comunicaie din zon

4.11. Transport i trafic


Impactele datorate transportului i traficului asociate cu proiectele eoliene includ
impacte date de nsui sistemul de transport (proprietile fizice ale drumului) i impacte
datorate traficului desfurat pe sistemul de transport. Aceste impacte sunt perceptibile n
special n perioada de execuie a proiectului.
Cu privire la impactul parcului asupra transportului aerian, a fost solicitat i emis
Avizul favorabil nr. 4268/276/02.05.09 de ctre Autoritatea Aeronautic Civil Romn,
prin care se demonstreaz c turbinele nu vor influena condiiile de zbor.

4.11.1. Analiza impactului


Consideraii generale
naintea nceperii unui proiect eolian, trebuie colectate informaii cu privire la cile
de transport existente pentru a se determina impactul cauzat de transportul
echipamentelor. Amploarea proiectelor de acest gen necesit o infrastructur dezvoltat i
solid. De cele mai multe ori este necesar s se suplimenteze infrastructura existent prin
construcia de noi drumuri de acces.
Este necesar o analiz detaliat a variantelor de transport n scopul alegerii
alternativei care implic un impact ct mai mic asupra mediului i n acelai timp este
fezabil din punct de vedere economic i tehnic.
Traficul n perioada de construcie va lua amploare. Impactul cauzat de trafic este
temporar pe durata execuiei.

Impact specific proiectului


Accesul la amplasament se face pe DJ224b (asfaltat) care face legtura ntre
DN28B Iai Brlad i localitatea Vutcani (jud. Vaslui). nainte de intrarea n
Vutcani, se intr pe un drum stesc neasfaltat care permite accesul la ntreg
amplasamentul. Drumul stesc va fi amenajat corespunztor prin pietruire pentru a
se facilita accesul utilajelor grele n zon.
Gara Roieti la cca. 10 km de amplasament. Calea ferat este neelectrificat.

Transportul echipamentelor se va face pe calea ferat pn la Gara Roieti i apoi


cu autocamioane pn pe amplasament. O parte din echipamente vor fi transportate
exclusiv pe infrastructura rutier.
Densitatea de trafic pe DJ224b este sczut. Proiectul nu va influena negativ
traficul n aceast seciune de drum.

4.11.2. Msuri de reducere a impactului


Msuri cu caracter general

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Msurile de reducere a impactului datorat transportului i traficului sunt (de la caz la


caz):
- Modificri minore pn la reconstrucii majore ale cilor de transport existente;
- Alegerea traseului astfel nct impactul asupra mediului s fie minim i convenabil
din punct de vedere tehnic i economic;
Msuri specifice proiectului
Impactul asupra traficului i asupra infrastructurii rutiere este nesemnificativ,
drept pentru care nu se impun msuri de reducere a acestuia.

4.12. Deeuri solide i deeuri periculoase


4.12.1. Analiza impactului
Deeuri de construcie: Deeurile generate n timpul construciei sunt n mare parte
nepericuloase (ambalaje, materiale de construcie etc.). Se pot produce i deeuri
periculoase care necesit un management special: uleiuri uzate, lichide de frn, antigel.
Un proiect de asemenea amploare implic utilaje grele care sunt alimentate cu
combustibili fosili. De asemenea, utilizeaz ulei pentru cutia de viteze, ulei hidraulic,
lubrifiani, lichide de curare, degresani i alte substane de acest gen. Manipularea
acestor substane se va face conform unui Plan de management al substanelor
periculoase, aprobat de organismele n drept.
Deeuri de operare: Operarea turbinelor eoliene poate duce la generare de deeuri
lichide periculoase (uleiuri) care trebuie manageriate ca atare. n cazuri extreme se pot
produce scurgeri de uleiuri datorit defeciunilor.

4.12.2. Msuri de reducere a impactului


Deeuri de construcie: toate deeurile generate n timpul construciei trebuie
manageriate i depozitate n acord cu reglementrile n vigoare. Reciclarea i reducerea
deeurilor sunt msuri care contribuie la reducerea impacturilor i la scderea costurilor
asociate cu managementul deeurilor.
Se va ntocmi un Plan de management al deeurilor prin care s se asigure
conformitatea cu reglementrile n vigoare privind colectarea, depozitarea, eliminarea sau
reciclarea deeurilor.
De asemenea, avnd n vedere c pe amplasament vor fi manipulate cantiti mari
de substane periculoase (combustibili, uleiuri, ageni de lubrifiere, splare, degresare
etc.), se va ntocmi un Plan de intervenie i prevenire a polurilor accidentale datorate
scurgerilor. n acest plan se vor stabili proceduri de reducere a riscurilor de scurgeri i
proceduri de intervenie n caz de producere a scurgerilor.
Deeuri de operare: Deeurile de operare sunt asociate cu activitile de ntreinere:
reparaii, mbuntiri, nlocuiri etc. Aceste deeuri trebuie manipulate, depozitate
temporar, transportate i depozitate definitiv sau reciclate n conformitate cu
reglementrile n vigoare.
Depozitarea pe amplasament a substanelor i preparatelor periculoase (uleiuri,
combustibili etc.) se va face n acord cu legislaia n vigoare: combustibilii vor fi depozitai
n rezervoare subterane sau supraterane dotate cu cuve impermeabile pentru reinerea
eventualelor scurgeri, magaziile de substane chimice vor fi dotate cu ventilaie etc.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Se propun urmtoarele msuri cu caracter general de reducere a impactului datorat


deeurilor:
- Dezvoltarea i implementarea unui Plan de management al materialelor
periculoase, prin care s se stabileasc proceduri standard de intervenie,
management, depozitare i ecologizare a scurgerilor de materiale periculoase;
- Proiectarea fundaiei turbinelor astfel nct acestea s se comporte ca i bazine de
retenie a eventualelor scurgeri de uleiuri. Depozitele de combustibili sau alte
substane periculoase vor fi dotate de asemenea cu bae de retenie.
- Utilizarea lubrifianilor bio-degradabili;
- Utilizarea lichidelor nepericuloase acolo unde este fezabil;
- Reparaiile majore ale echipamentelor se vor face n afara amplasamentului, n
spaii special amenajate.
Msuri specifice proiectului
Se impune ntocmirea unui Plan de management al deeurilor, care s fie
implementat n ambele faze ale proiectului: execuie i operare.

4.13. Calitatea aerului i schimbri climaterice


Energia eolian contribuie la ameliorarea calitii aerului pe plan local i la
mbuntirea sntii atmosferei pe termen lung, datorit producerii electricitii fr
emisii de poluani, spre deosebire de centralele electrice convenionale, care produc
energie prin arderea combustibililor fosili.
Poluanii rezultai la producerea energiei n mod convenional sunt rspunztori
pentru fenomenul de nclzire global fenomen intens studiat i cu grave repercursiuni
asupra sntii generale a pmntului i implicit asupra vieii. Direct rspunztor de
producerea efectului de ser care duce la nclzirea global este dioxidul de carbon
rezultat din activiti antropice: arderea combustibililor fosili pentru producerea energiei.
La nivel mondial se fac demersuri majore pentru reducerea emisiilor de dioxid de
carbon. n acest context, se pune accent din ce n ce mai mult pe producerea energiei prin
metode neconvenionale, din surse regenerabile.
Energia eolian se produce prin transformarea energiei cinetice a vntului n
energie electric prin intermediul unor dispozitive clasice. Aceast transformare se
produce exclusiv prin fenomene fizice, care nu implic emisii de nici un fel n atmosfer.
Cantitatea de poluani care ar fi emis n condiiile producerii energiei prin mijloace
convenionale devine 0 prin producerea aceleai energii din turbinele eoliene.
Energia eolian contribuie la reducerea emisiilor n atmosfer a urmtorilor
poluani: dioxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi, compui organici volatili,
metale i ali compui toxici.
n perioada de execuie a lucrrilor se pot emite poluani n atmosfer de tipul:
pulberi, gaze de eapament, praf. Aceste emisii sunt temporare i n cantiti reduse i se
produc exclusiv n perioada de execuie. n general, se impun msuri de reducere a
emisiilor de praf i pulberi. Utilajele care funcioneaz pe amplasament sunt verificate i
autorizate.
Amplasarea i functionarea parcului eolian nu va provoca un impact negativ
asupra calittii aerului din zon. Mai mult, utilizarea turbinelor eoliene pentru

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

producerea energiei electrice necesare pentru acoperirea cererii din sistemul


energetic national va avea drept consecint reducerea cantittilor de combustibili
fosili consumati. Reducerea perioadei de functionare sau chiar oprirea instalatiilor
termoenergetice va avea un impact pozitiv asupra factorilor de mediu, prin
reducerea cantittilor de poluanti gazoi (CO2, SO2, NOx, CO), solizi (pulberi in
suspensie, deeuri solide) i lichizi (ape uzate, deversri accidentale de substante i
preparate chimice).
Pentru fiecare KWh produs din sursa eoliana se evita urmatoarele emisii produse
de tehnologii bazate pe arderea combustibililor fosili :
- bioxid de carbon (CO2) = 750 gr
- bioxid de sulf (SO2) = 1,4 gr
- oxid de azot (NO2) = 1,9 gr
La o productie anuala estimata de 80.500.000 KWh se evita urmatoarele cantitati
de emisii poluante :
-

bioxid de carbon = 60.375 tone


bioxid de sulf = 112,7 tone
oxid de azot = 152,950 tone

4.14. Protectia solului si a subsolului


Functionarea turbinelor eoliene nu conduce la poluarea solului. Avand in
vedere faptul c pe amplasament nu vor fi stocate materii prime i materiale a cror
caracteristici fizico-chimice s genereze pericolul contaminrii solului, coroborat cu
msurile de protectie adoptate inc din faza de realizare a componentelor turbinelor
eoliene (descrise anterior) apreciem c instalarea i functionarea parcului eolian pe
amplasamentul propus nu va avea un impact negativ asupra calittii solului.
Respectarea tehnologiilor de constructii moderne pentru realizarea fundatiilor i
structura modulat a turbinei eoliene (care nu necesit utilizarea pe amplasament a unor
substante cu potential poluator) va conduce la minimizarea impactului negativ asupra
solului in perioada de constructie. Cantittile mici de materialele de constructie rmase
dup ridicarea turbinelor eoliene i finalizarea parcului eolian vor fi sortate i valorificate in
conditiile legii.
Pmntul rezultat in urma lucrrilor de excavare efectuate pentru realizarea
fundatiilor va fi colectat i eliminat de pe amplasament prin societti specializate, pentru a
fi utilizat ca material de constructii sau in amenajrile funciare. Volumul de pmnt excavat
va fi de aproximativ 5500 m3.
De altfel, modificrile solului sunt reversibile, acesta putnd fi adus la starea iniial
dup expirarea duratei de funcionare de cca. 25 ani.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

4.15. Impactul cumulat


Proiectul este nvecintat cu Parcul eolian Vutcani, dezvoltat de acelai investitor.
Practic, impactul asupra mediului este analizat inndu-se cont de cele 2 proiecte.
Alte proiecte eoliene nu sunt dezvoltate n zon i nici nu sunt programate.
Matricea de evaluare rapid a impactului (MERI) Metoda MERI se bazeaz pe o
definiie standard a criteriilor importante de evaluare, precum i a mijloacelor prin
care pot fi deduse valori qvasi-cantitative pentru fiecare dintre aceste criterii,
(reprezentate printr-o not concret, independent). Impactul activitilor ce se vor
desfura n cadrul proiectului sunt evaluate fa de componentele de mediu i se
determin pentru fiecare component o not, folosind criteriile definite, asigurnduse astfel o msurare a impactului potenial pentru componentele mediului.
Criteriile importante de evaluare se ncadreaz n dou grupe:
A.
Criterii care pot schimba individual scorul (punctajul) obinut;
B.
Criterii care, n mod individual, nu pot s schimbe scorul obinut.
Valoarea atribuit fiecreia din aceste grupe de criterii se determin prin folosirea
unor formule simple. Formulele permit determinarea notelor pentru componentele
individuale pe o baz definit.
Sistemul de notare necesit simpla nmulire a valorilor atribuite fiecrui criteriu din
grupa (A). Folosirea nmulirii pentru grupa (A) este important pentru c ea asigur
exprimarea ponderii fiecrei note, n timp ce simpla nsumare a notelor ar putea exprima
rezultate identice pentru condiii diferite.
Valorile (notele) acordate pentru grupul criteriilor de valoare (B) sunt adunate ntre
ele pentru a da o sum unic. Aceasta d sigurana c notele acordate individual nu pot
influena scorul general, dar i c importana colectiv a tuturor valorilor din grupa (B) este
avut n vedere n totalitate.
Suma notelor din grupa (B) se nmulete apoi cu valoarea rezultat din nmulirea
notelor din grupa (A), asigurndu-se astfel un scor final de evaluare (ES).
In forma sa actual procedura de calcul pentru MERI poate fi exprimat astfel:
(a1)x(a2) = aT
(b1)+(b2) + (b3) = bT
(aT)x(bT)=ES
unde:
- (a1), (a2) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa (A);
- (bi), (b2), (b3) sunt notele (valorile) acordate criteriilor individuale pentru grupa
(B);
- aT este rezultatul nmulirii tuturor notelor (A);
- bT este rezultatul nsumrii tuturor notelor (B);
- ES este scorul de mediu pentru factorul analizat.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Tabelul 12. Criterii si trepte de evaluare


Criteriul
A1
Importana componentei
de mediu

Scala
4

3
2

A2
Magnitudinea
schimbrii/efectului

B1
Permanen
B2
reversibilitate
B3
Cumulativitate

1
0
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Descrierea
Important pentru interesele
naionale/internaionale
Important pentru interesele
regionale/naionale
Important numai pentru zonele aflate n
imediata apropiere a zonei locale
Important numai pentru condiia local
Fr importan
Beneficiu major important
mbuntire semnificativ a strii de fapt
mbuntirea strii de fapt
Lips de schimbare/status quo
Schimbare negativ a strii de fapt
Dezavantajele sau schimbri negative
semnificative
Dezavantajele sau schimbri majore
Fr schimbri
Temporar
Permanent
Fr schimbri
Reversibil
Ireversibil
Fr schimbri
Ne-cumulativ/unic
Cumulativ/sinergetic

Tabelul 13. Conversia scorurilor de mediu n categorii de impact


Scorul de mediu
+72 la +108

Categorii
+E

Descrierea categoriei
Schimbri/impact pozitiv majore

+36 la +71
+19 la +35
+10 la +18
+1 la +9
0

+D
+C
+B
+A
N

-1 la -9
-10 la -18
-19 la -35
-36 la -71
-72 la -108

-A
-B
-C
-D
-E

Schimbri/impact pozitiv semnificativ


Schimbri/impact pozitiv moderat
Schimbri/impact pozitiv
Schimbri/impact uor pozitiv
Lipsa schimbrii/status quo/nu se
aplic
Schimbri/impact uor negativ
Schimbri/impact negativ
Schimbri/impact negativ moderat
Schimbri/impact negativ semnificativ
Schimbri/impact negativ major

Aplicarea metodei MERI la proiectul investigat este prezentat n tabelul 14.

Factor de mediu /
Component a
factorului de mediu

/ impact

Semnificaia impactului

Msuri de reducere

A1

A2

B1

B2

B3

Coliziuni

Nu e cazul

Electrocutri

Nu e cazul

Distrugerea habitatului

Nu e cazul

Fragmentarea i
alterarea habitatului

Nu e cazul

Strmutare

Extinderea habitatelor
prin schimbarea
destinaiei terenului

Coliziuni

Restricii de vitez

Comentarii

Categorie
ES

Cat

+9

+A

BIODIVERSITATE
Psri

Alte animale

Frecvena sczut a psrilor n zon


n zon nu s-au identificat psri protejate.
Predispoziie mai mare spre coliziune o au
psrile rpitoare i psrile mari, cu decolare
orizontal. Nu s-au identificat n zon psri
rpitoare sau alte specii de categorie mare.
Amplasamentul nu se afl pe traiectoria
psrilor migratoare;
Prin proiect, liniile de transmisie sunt
pozate subteran, astfel inct incidena cu
psrile este nul. Staiile de transformare i
tablourile electrice sunt capsulate i izolate n
conformitate cu reglementrile n vigoare.
Suprafaa de teren ocupat definitiv este relativ
mic (n comparaie cu suprafaa total
aferent proiectului);
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este
cu valoare sczut din punct de vedere al
biodiverstiii. Terenul este deja antropizat prin
utilizare agricol.
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este
cu valoare biologic sczut. Terenul este deja
antropizat prin utilizare agricol.
Acest impact nu se manifest pe
amplasamentul propus
terenul pe care se va amplasa parcul eolian
este cu folosin agricol i implicit cu valoare
sczut din punct de vedere al biodiversitii.
Prin realizarea parcului, o suprafaa de
aprox. 16 ha este transformat n habitat
natural n care se pot dezvolta specii de
plante i animale slbatice.

Zona nu este des frecventat de animale


slbatice (mari);
Infrastructura de transport nu va suferi
modificri majore: se va recondiiona
drumul stesc existent;
Viteza utilajelor n zon este limitat
natural prin relief, scznd astfel riscul de

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Vegetaie

Distrugerea habitatului

Plan de control al
scurgerilor
Plan de control al
eroziunii

Extinderea habitatelor
prin schimbarea
destinaiei terenului

Pierderea vegetaiei

-1

Eroziune

-1

Plan de control al
eroziunii

Scurgeri

-1

Plan control i
prevenire a scurgerilor

coliziune;
Posibilitatea producerii impactului se
rezum doar la etapa de realizare a
proiecutlui, cnd frecvena traficului va fi
mai mare
Zona nu este des frecventat de animale
slbatice (mari);
Suprafaa de teren ocupat definitiv este
relativ mic (n comparaie cu suprafaa
total aferent proiectului);
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha)
este cu valoare biologic sczut. Terenul
este deja antropizat prin utilizare agricol.
terenul pe care se va amplasa parcul
eolian este cu folosin agricol i implicit
cu valoare sczut din punct de vedere al
biodiversitii. Prin realizarea parcului, o
suprafaa de aprox. 16 ha este
transformat n habitat natural n care
se pot dezvolta specii de plante i
animale slbatice.
Pe teren nu exist pduri sau specii de
plante rare sau sensibile
Folosina terenului fiind agricol, nu s-au
dezvoltat dect ierburi i specii de plante
cu cretere rapid i nepretenioase la
condiii de mediu.

+9

+A

-6

-A

-6

-A

-6

-A

AP
Ap de suprafa

2008 ESYRO Copyright

Building53
Future Preserving Past

Suprafeele decopertate sunt erodate de


vnt. Particulele antrenate pot ajunge n
apele r. Idrici. Impactul este de slab
intensitate i se manifest temporar. De
asemenea, apele pluviale pot eroda
suprafeele defriate, antrennd suspensii
solide care ajung n r. Idrici sau Idriciul
Sec
Transportul materialelor de construcie i a
echipamentelor poate duce la scurgeri
accidentale de substane periculoase n

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Ap subteran

Praf

Nu se impun msuri

Scurgeri

-1

Plan control i
prevenire a
scurgerilor

Eroziune

-1

Plan de control al
eroziunii

Deeuri

Plan de management
al deeurilor

Impact vizual

+1

apele de suprafa (de la utilaje). De


asemenea, transportul materialelor
mrunte (nisip, pietri, ciment) poate duce
la antrenarea de pulberi n aer, cu
depunere n apele de suprafa.
Utilizarea drumurilor neasfaltate implic
producerea de praf care este purtat de
vnt n apele de suprafa.
uleiurile i lichidul hidraulic utilizat pentru
comanda, ungerea i rcirea unor
subansamble ale turbinelor eoliene sunt
vehiculate in circuite etane. In cazul
aparitiei unor scurgeri accidentale
circuitele sunt prevzute cu sisteme de
colectare i de oprire automat a
functionarii tubinelor;
procesele tehnologice desfurate pe
amplasament nu genereaz ape uzate
tehnologice i nu conduc la poluarea apei
pluviale.
Amplasamentul proiectului este ntr-o
zon de deal, unde acviferul este la
adncimi relativ mari (min. 20m). Panta
natural a solului permite drenajul corect
al apelor pluviale;
Nu se utilizeaz explozibil pentru
realizarea fundaiilor. Construciile se
realizeaz din elemente modulare, care
necesit timp redus de montaj i activiti
minime pentru construcie.
pe amplasament nu sunt depozitate
materii prime i materiale;
Depozitarea deeurilor de construcii este
temporar i controlat

-6

-A

-6

-A

+12

+B

PEISAJ
Impact vizual

2008 ESYRO Copyright

Building54
Future Preserving Past

n zon nu exist elemente de peisaj


care s scad n valoare estetic
datorit prezenei turbinelor. n general,
peisajul zonei nu este valoros. Acesta

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

UMBR
ALTERNANT
ZGOMOT

Umbr alternant

Zgomot

CONDIII
CULTURALE I
ISTORICE
IMPACT SOCIOECONOMIC
Economia local

Impact inexistent

Economia local

+1

2008 ESYRO Copyright

Building55
Future Preserving Past

a fost afectat de-a lungul timpului de


activitile agricole.
Parcul eolian este perceput ca o
imagine a progresului i civilizatiei,
ntr-o zon slab dezvoltat economic i
social
Prin caracterul de noutate i design-ul
modern, parcul eolian i zona in
ansamblul ei ar putea constitui un
punct de atractie turistic semnificativ.
Nu s-au identificat posibili receptori

Impactul zgomotului produs de turbine


este nesemnficativ deoarece:
Turbinele VESTAS sunt prevazute cu
sistemul OptiSpeed care permite reglarea
vitezei rotorului in functie de conditiile
existente ale vantului ceea ce produce un
efect substantial de reducere a emisiei de
zgomot
Amplasarea parcului eolian la o distanta
de minim 900 de metri fata de casele din
satul Sibioara, va conduce la incadrarea
in limitele admisibile ale nivelului de
zgomot ( sub 45 dB(A))

Infiintarea parcului eolian va avea efecte


sociale benefice asupra comunitatii locale
atat prin crearea de noi locuri de munca
cat si prin contributia semnificativa la
bugetul local. Se intentioneaza acoperirea
consumului comunitatii locale cu ,,energie
verde ceea ce va influenta pozitiv
perceptia publicului asupra necesitatii
protejarii mediului.

+10

+B

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Valoarea terenurilor
SNTATE I
SIGURAN
PUBLIC
Rniri

Sntate public

COMUNICAII
Influenarea sistemelor
de comunicaii

Valoarea terenurilor

+1

Cderea gheii de pe
turbine

Ruperea paletelor elicei


Incendii

0
2

0
0

1
2

1
2

1
2

Cmpuri
electrimagnetice
Fulgere

Plan de prevenire i
stingere a incendiilor
-

Comunitile locale din zona proeictului


sunt caracterizate de un nivel de
dezvoltare economic i social redus.
Investitorul se va implica n proiecte
sociale n scopul dezvoltrii economicosociale:
se va investi n coli;
se va finana o echip sportiv
Este posibil ca parcul eolian s influeneze
pozitiv valoarea terenurilor nvecinate

+6

+A

Puin probabile

0
0

N
N

Liniile de transmisie sunt pozate subteran

Turbinele sunt prevzute cu paratrsnet

Gheaa se formeaz n perioadele reci ale


anului, cnd prezena oamenilor pe
amplasament este aproape nul. Astfel,
impactul cauzat de cderea bucilor de
ghea de pe palele turbinei este
nesemnificativ.
n plus, turbinele sunt de ultim generaie,
dotate cu senzori specifici care opresc
turbinele n caz de funcionare anormal
(existena gheii pe palete creeaz
dezechilibrarea rotorului i implicit, oprirea
turbinei).

Microunde i sisteme
RADAR
Semnal TV

Nu e cazul

Semnal AM/FM
Staii emisie/recepie

0
0

0
0

1
1

1
1

1
1

Recepie preponderent digital. Distana


mare fa de receptori
Nu e cazul
Nu e cazul

0
0

N
N

TRANSPORT I

2008 ESYRO Copyright

Building56
Future Preserving Past

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

TRAFIC
Afectarea cilor de
transport i creterea
densitii traficului
DEEURI SOLIDE I
DEEURI
PERICULOASE
CALITATEA
AERULUI I
SCHIMBRI
CLIMATERICE

mbuntirea calitii
aerului i contribuii la
stoparea schimbrilor
climaterice

SOL / SUBSOL

2008 ESYRO Copyright

-1

Plan de management al
deeurilor

+3

Building57
Future Preserving Past

Amplasarea i functionarea parcului


eolian nu va provoca un impact negativ
asupra calittii aerului din zon. Mai mult,
utilizarea turbinelor eoliene pentru
producerea energiei electrice necesare
pentru acoperirea cererii din sistemul
energetic national va avea drept
consecint reducerea cantittilor de
combustibili fosili consumati. Reducerea
perioadei de functionare sau chiar oprirea
instalatiilor termoenergetice va avea un
impact pozitiv asupra factorilor de mediu,
prin reducerea cantittilor de poluanti
gazoi (CO2, SO2, NOx, CO), solizi
(pulberi in suspensie, deeuri solide) i
lichizi (ape uzate, deversri accidentale
de substante i preparate chimice).
Pentru fiecare KWh produs din sursa
eoliana se evita urmatoarele emisii
produse de tehnologii bazate pe arderea
combustibililor fosili :
bioxid de carbon (CO2) = 750 gr
bioxid de sulf (SO2) = 1,4 gr
oxid de azot (NO2) = 1,9 gr
La o productie anuala estimata de
80.500.000 KWh se evita urmatoarele
cantitati de emisii poluante :
bioxid de carbon = 60.375 tone
bioxid de sulf = 112,7 tone
oxid de azot = 152,950 tone

-6

-A

+108

+E

Rezumatul scorurilor
Categoria
Biodiversitate
Ap
Peisaj
Umbr
Zgomot
Socio-economic
Sntate i
sigurana public
Comunicaii
Transport / trafic
Deeuri
Aer
Sol
TOTAL

-E
0
0
0
0
0
0
0

-D
0
0
0
0
0
0
0

-C
0
0
0
0
0
0
0

-B
0
0
0
0
0
0
0

-A
1
4
0
0
0
0
0

N
7
2
0
1
1
0
5

+A
2
0
0
0
0
1
0

+B
0
0
1
0
0
1
0

+C
0
0
0
0
0
0
0

+D
0
0
0
0
0
0
0

+E
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
5

4
1
0
0
1
22

0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1

Din tabelul de mai sus rezult c impactul cumulativ este POZITIV MAJOR

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

CAPITOLUL 5
ANALIZA ALTERNATIVELOR
Alternativa 0 de nerealizare a proiectului
Energia eoliana este una din principalele surse de energie regenerabila, fiind
valorificata pe scara larga in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana.
Preocuparea tarilor membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea independentei
energetice si dezvoltare durabila, in principal prin utilizarea unor surse de energie
regenerabila si nepoluanta, este reflectata in cadrul legislativ adoptat. Astfel, unul din cele
mai importante acte legislative in domeniu este Directiva 2001/77/EC din 27 septembrie
2001 privind Promovarea energiei electrice produsa din surse regenerabile de energie, pe
piata unica de energie. Directiva stabileste printre altele directiile de actiune in vederea
atingerii unei tinte de 22% energie produsa din surse regenerabile, in totalul de energie
electrica la nivelul anului 2010.
n acest context, necesitatea dezvoltrii de proiecte de acest gen a devenit
stringent i la noi n ar.
Din punct de vedere al proteciei mediului, prin nerealizarea proiectului se vor
resimi impacte indirecte asupra calitii atmosferei prin poluarea acesteia cu gaze de
ardere rezultate din utilizarea combustibililor fosili pentru generarea de energie.
Alternativa 1 de realizare a proiectului
Realizarea proiectului va induce impacte preponderent pozitive asupra mediului:
- Reducerea emisiilor n atmosfer:
o Pentru fiecare KWh produs din sursa eoliana se evita urmatoarele emisii
produse de tehnologii bazate pe arderea combustibililor fosili:
 bioxid de carbon (CO2) = 750 gr
 bioxid de sulf (SO2) = 1,4 gr
 oxid de azot (NO2) = 1,9 gr
o La o productie anuala estimata de 80.500.000 KWh se evita urmatoarele
cantitati de emisii poluante :
 bioxid de carbon = 60.375 tone
 bioxid de sulf = 112,7 tone
 oxid de azot = 152,950 tone
- Utilitate publica majora prin crearea de noi locuri de munca, cresterea
veniturilor la bugetele comunei Vutcani si a judetului Vaslui, inclusiv
amenajari de infrastructura si cresterea potentialului turistic.
Din cele de mai sus rezult clar necesitatea realizrii proiectului.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

CAPITOLUL 6
MONITORIZAREA
Nu sunt necesare dotari speciale pentru monitorizarea factorilor de mediu deoarece
nu s-au identificat situatii de risc potential.
Se va asigura o supraveghere permanenta a perimetrului parcului eolian pentru
sesizarea eventualelor incidente care ar putea influenta populatia, fauna sau flora si
raportarea imediata a acestora pentru luarea masurilor de corectie si prevenire.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

CAPITOLUL 7
REZUMAT FR CARACTER TEHNIC
S.C. RENOVATIO POWER S.R.L. Bucureti intenioneaz s construiasc un parc
eolian cu 12 turbine eoliene VESTAS de ultima generatie, n judeul Vaslui, n apropierea
localitii Vutcani.
La alegerea amplasamentului propus pentru realizarea parcului eolian s-au avut in
vedere urmatoarele criterii:
 existenta unui potential eolian valorificabil, care sa asigure eficienta
investitiei;
 reducerea impactului asupra factorilor de mediu, prin amplasarea in afara
ariilor de protectie naturala, utilizarea unor tehnologii si materiale de ultima
generatie "prietenoase" fata de mediu;
 existenta in zona a unor retele de transport a energiei electrice, care sa
permita racordarea in conditii optime la Sistemul Energetic National, astfel
incat necesarul de zone noi pentru amplasarea unor echipamente electrice
sa fie minim;
 existenta unei infrastructuri rutiere, care sa asigure accesul in zona, astfel
incat necesarul de noi cai de acces sa fie minim, in scopul minimizarii
impactului asupra mediului generat de constructia acestora;
S-a analizat impactul proiectului asupra a 13 factori de mediu i a componentelor
acestora. Pentru analiza impactului s-a utilizat metoda MERI (M. Macoveanu, 2003).
Concluziile analizei de impact sunt:
Factor de mediu /
component de mediu
1. BIODIVERSITATE
Psri

Impact

Msuri de
reducere

Comentarii

Poz/
neg

Coliziuni

Electrocutri

Distrugerea
habitatului

Fragmentarea i
alterarea
habitatului
Strmutare

Extinderea
habitatelor prin
schimbarea
destinaiei
terenului

Frecvena sczut a psrilor n zon


n zon nu s-au identificat psri protejate.
Predispoziie mai mare spre coliziune o au psrile
rpitoare i psrile mari, cu decolare orizontal.
Nu s-au identificat n zon psri rpitoare sau alte
specii de categorie mare.
Amplasamentul nu se afl pe traiectoria psrilor
migratoare;
Prin proiect, liniile de transmisie sunt pozate
subteran, astfel inct incidena cu psrile este
nul. Staiile de transformare i tablourile electrice
sunt capsulate i izolate n conformitate cu
reglementrile n vigoare.
Suprafaa de teren ocupat definitiv este relativ
mic (n comparaie cu suprafaa total aferent
proiectului);
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este cu
valoare sczut din punct de vedere al
biodiverstiii. Terenul este deja antropizat prin
utilizare agricol.
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este cu
valoare biologic sczut. Terenul este deja
antropizat prin utilizare agricol.
Acest impact nu se manifest pe amplasamentul
propus
terenul pe care se va amplasa parcul eolian este
cu folosin agricol i implicit cu valoare sczut
din punct de vedere al biodiversitii. Prin
realizarea parcului, o suprafaa de aprox. 16 ha
este transformat n habitat natural n care se

0
+

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Alte animale

Vegetaie

AP
Ap de suprafa

Ap subteran

Coliziuni

Restricii de
vitez

Distrugerea
habitatului

Plan de control
al scurgerilor
Plan de control
al eroziunii

Extinderea
habitatelor prin
schimbarea
destinaiei
terenului

Pierderea
vegetaiei

Eroziune

Plan de control
al eroziunii

Scurgeri

Plan control i
prevenire a
scurgerilor

Praf

Nu se impun
msuri

Scurgeri

Plan control i
prevenire a
scurgerilor

Eroziune

Plan de control
al eroziunii

Deeuri

Plan de
management al

pot dezvolta specii de plante i animale


slbatice.
Zona nu este des frecventat de animale slbatice
(mari);
Infrastructura de transport nu va suferi modificri
majore: se va recondiiona drumul stesc existent;
Viteza utilajelor n zon este limitat natural prin
relief, scznd astfel riscul de coliziune;
Posibilitatea producerii impactului se rezum doar
la etapa de realizare a proiecutlui, cnd frecvena
traficului va fi mai mare
Zona nu este des frecventat de animale slbatice
(mari);
Suprafaa de teren ocupat definitiv este relativ
mic (n comparaie cu suprafaa total aferent
proiectului);
Habitatul scos din circuitul natural (2,8 ha) este cu
valoare biologic sczut. Terenul este deja
antropizat prin utilizare agricol.
terenul pe care se va amplasa parcul eolian este
cu folosin agricol i implicit cu valoare sczut
din punct de vedere al biodiversitii. Prin
realizarea parcului, o suprafaa de aprox. 16 ha
este transformat n habitat natural n care se
pot dezvolta specii de plante i animale
slbatice.
Pe teren nu exist pduri sau specii de plante rare
sau sensibile
Folosina terenului fiind agricol, nu s-au dezvoltat
dect ierburi i specii de plante cu cretere rapid
i nepretenioase la condiii de mediu.

Suprafeele decopertate sunt erodate de vnt.


Particulele antrenate pot ajunge n apele r. Idrici.
Impactul este de slab intensitate i se manifest
temporar. De asemenea, apele pluviale pot eroda
suprafeele defriate, antrennd suspensii solide
care ajung n r. Idrici sau Idriciul Sec
Transportul materialelor de construcie i a
echipamentelor poate duce la scurgeri accidentale
de substane periculoase n apele de suprafa (de
la utilaje). De asemenea, transportul materialelor
mrunte (nisip, pietri, ciment) poate duce la
antrenarea de pulberi n aer, cu depunere n apele
de suprafa.
Utilizarea drumurilor neasfaltate implic
producerea de praf care este purtat de vnt n
apele de suprafa.
uleiurile i lichidul hidraulic utilizat pentru comanda,
ungerea i rcirea unor subansamble ale turbinelor
eoliene sunt vehiculate in circuite etane. In cazul
aparitiei unor scurgeri accidentale circuitele sunt
prevzute cu sisteme de colectare i de oprire
automat a functionarii tubinelor;
procesele tehnologice desfurate pe
amplasament nu genereaz ape uzate tehnologice
i nu conduc la poluarea apei pluviale.
Amplasamentul proiectului este ntr-o zon de
deal, unde acviferul este la adncimi relativ mari
(min. 20m). Panta natural a solului permite
drenajul corect al apelor pluviale;
Nu se utilizeaz explozibil pentru realizarea
fundaiilor. Construciile se realizeaz din elemente
modulare, care necesit timp redus de montaj i
activiti minime pentru construcie.
pe amplasament nu sunt depozitate materii prime
i materiale;

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui
deeurilor

Depozitarea deeurilor de construcii este


temporar i controlat
n zon nu exist elemente de peisaj care s
scad n valoare estetic datorit prezenei
turbinelor. n general, peisajul zonei nu este
valoros. Acesta a fost afectat de-a lungul
timpului de activitile agricole.
Parcul eolian este perceput ca o imagine a
progresului i civilizatiei, ntr-o zon slab
dezvoltat economic i social
Prin caracterul de noutate i design-ul modern,
parcul eolian i zona in ansamblul ei ar putea
constitui un punct de atractie turistic
semnificativ.
Nu s-au identificat posibili receptori

Impactul zgomotului produs de turbine este


nesemnficativ deoarece:
Turbinele VESTAS sunt prevazute cu sistemul
OptiSpeed care permite reglarea vitezei rotorului in
functie de conditiile existente ale vantului ceea ce
produce un efect substantial de reducere a emisiei
de zgomot
Amplasarea parcului eolian la o distanta de minim
900 de metri fata de casele din satul Sibioara, va
conduce la incadrarea in limitele admisibile ale
nivelului de zgomot ( sub 45 dB(A))

PEISAJ
Impact vizual

Impact vizual

UMBR
ALTERNANT
ZGOMOT

Umbr
alternant
Zgomot

CONDIII
CULTURALE I
ISTORICE
IMPACT SOCIOECONOMIC
Economia local

Impact
inexistent

Economia local

Valoarea terenurilor

Valoarea
terenurilor

Cderea gheii
de pe turbine

Ruperea
paletelor elicei
Incendii

SNTATE I
SIGURAN PUBLIC
Rniri

Sntate public

Plan de
prevenire i
stingere a

Infiintarea parcului eolian va avea efecte sociale


benefice asupra comunitatii locale atat prin crearea
de noi locuri de munca cat si prin contributia
semnificativa la bugetul local. Se intentioneaza
acoperirea consumului comunitatii locale cu
,,energie verde ceea ce va influenta pozitiv
perceptia publicului asupra necesitatii protejarii
mediului.
Comunitile locale din zona proeictului sunt
caracterizate de un nivel de dezvoltare economic
i social redus. Investitorul se va implica n
proiecte sociale n scopul dezvoltrii economicosociale:
se va investi n coli;
se va finana o echip sportiv
Este posibil ca parcul eolian s influeneze pozitiv
valoarea terenurilor nvecinate

Gheaa se formeaz n perioadele reci ale anului,


cnd prezena oamenilor pe amplasament este
aproape nul. Astfel, impactul cauzat de cderea
bucilor de ghea de pe palele turbinei este
nesemnificativ.
n plus, turbinele sunt de ultim generaie, dotate
cu senzori specifici care opresc turbinele n caz de
funcionare anormal (existena gheii pe palete
creeaz dezechilibrarea rotorului i implicit, oprirea
turbinei).

0
Puin probabile

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Cmpuri
electrimagnetice
Fulgere
COMUNICAII
Influenarea sistemelor
de comunicaii

Microunde i
sisteme RADAR
Semnal TV
Semnal AM/FM
Staii
emisie/recepie

incendiilor
-

Liniile de transmisie sunt pozate subteran

Turbinele sunt prevzute cu paratrsnet

Nu e cazul

Recepie preponderent digital. Distana mare fa


de receptori
Nu e cazul
Nu e cazul

0
0

TRANSPORT I
TRAFIC
Afectarea cilor
de transport i
creterea
densitii
traficului
DEEURI SOLIDE I
DEEURI
PERICULOASE
CALITATEA AERULUI
I SCHIMBRI
CLIMATERICE

mbuntirea
calitii aerului i
contribuii la
stoparea
schimbrilor
climaterice

Plan de
management al
deeurilor
-

Amplasarea i functionarea parcului eolian nu va


provoca un impact negativ asupra calittii aerului
din zon. Mai mult, utilizarea turbinelor eoliene
pentru producerea energiei electrice necesare
pentru acoperirea cererii din sistemul energetic
national va avea drept consecint reducerea
cantittilor de combustibili fosili consumati.
Reducerea perioadei de functionare sau chiar
oprirea instalatiilor termoenergetice va avea un
impact pozitiv asupra factorilor de mediu, prin
reducerea cantittilor de poluanti gazoi (CO2,
SO2, NOx, CO), solizi (pulberi in suspensie,
deeuri solide) i lichizi (ape uzate, deversri
accidentale de substante i preparate chimice).
Pentru fiecare KWh produs din sursa eoliana se
evita urmatoarele emisii produse de tehnologii
bazate pe arderea combustibililor fosili :
bioxid de carbon (CO2) = 750 gr
bioxid de sulf (SO2) = 1,4 gr
oxid de azot (NO2) = 1,9 gr
La o productie anuala estimata de 80.500.000
KWh se evita urmatoarele cantitati de emisii
poluante :
bioxid de carbon = 60.375 tone
bioxid de sulf = 112,7 tone
oxid de azot = 152,950 tone

SOL / SUBSOL

Impactul cumulat asupra mediului, s-a determinat ca POZITIV MAJOR.


Aspecte referitoare la procedura de mediu:
Agenia pentru Protecia Mediului Vaslui, n urma analizei documentaiei primare,
nu a considerat c proiectul va avea o influen negativ asupra mediului, aplicnd
procedura scurt de acord de mediu (fr studiu de impact)
Procedura de accord de mediu fiind scurt (fr evaluarea impactului asupra
mediului) nu a fost necesar o expunere public a proiectului.
Proiectul deine toate avizele organismelor n drept, care i-au dat acordul ca
proiectul s fie realizat n zon.
Terenul pe care se va amplasa parcul este proprietate privat. Accesul pe aceste
terenuri va fi limitat prin bariere de acces i indicatoare. Folosina agricol a
terenului va fi exploatat n continuare, cu acordul proprietarului de teren.

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

CAPITOLUL 8
DOCUMENTE ANEXATE
Documentele anexate sunt:
a. Fotografii de pe amplasament;
b. Plan de situaie

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

BIBLIOGRAFIE
I. Acte normative
1. OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecia mediului
2. Ordonanta de urgenta nr. 152 din 10/11/2005 privind prevenirea i controlul integrat al
polurii
3. H.G. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra
mediului i pentru aprobarea listei proiectelor supuse acestei proceduri
4. Ord. nr. 860/26.09.2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului i de emitere a acordului de mediu.
5. Ord. 863/26.06.2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
6. Hotarre nr. 351 din 21/04/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptat a
evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase
7. Program din 21/04/2005 de eliminare treptat a evacurilor, emisiilor i pierderilor de
substane prioritar periculoase
8. Metodologie din 26/03/2005 de evaluare a riscului substanelor periculoase din listele I i
II i al substanelor prioritare/prioritar periculoase n mediul acvatic prin modelare matematic
9. Ordin nr. 1144 din 09/12/2002 privind nfiintarea Registrului poluantilor emisi de
activitatile care intra sub incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare a
acestora
10. Ord. MAAPM nr. 184/1997 Procedura de realizare a bilanurilor de mediu;
11. Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementrii privind evaluarea polurii mediului;
12. Ordin nr. 169 din 2 martie 2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmrii directe, a
Documentelor de referin privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea
European
13. Hotarre nr. 1323 din 27/10/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din
25/11/2005 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 539/2004 privind limitarea nivelului emisiilor
de zgomot n mediu produs de echipamente destinate utilizrii n exteriorul cldirilor
14. Hotarre nr. 321 din 14/04/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din
27/04/2005 privind evaluarea i gestionarea zgomotului ambiental
15. Legea nr. 310/30.06.2004 pentru modificarea i completarea Legii Apelor nr.
107/25.09.1996.
16. OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor chimice
periculoase i preparatelor chimice periculoase aprobat prin Legea nr. 451/2001 i HG nr.
490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000.
17. Hotrre nr. 352 din 21/04/2005 privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului
nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor
uzate;
18. Normativ privind condiiile de evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale
localitilor i direct n staiile de epurare, NTPA 002/2005
19. Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate industriale i
oreneti la evacuarea n receptori naturali, NTPA 001/2005
20. Norma din 07/02/2002 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 19/02/2002 Norma de calitate pe care trebuie sa le ndeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare
NTPA-013
21. Hotarre nr. 662 din 07/07/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din
15/07/2005 privind modificarea Hotrrii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de
calitate pe care trebuie s le ndeplineasc apele de suprafa utilizate pentru potabilizare i a
Normativului privind metodele de msurare i frecvena de prelevare i analiz a probelor din apele
de suprafa destinate producerii de ap potabil
22. Legea nr. 458/08.06.2002 privind calitatea apelor potabile, modificat i completat

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

23. Ordin nr. 1146/10.12.2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referin
pentru clasificarea calitii apelor de suprafa;
24. Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementrii privind evaluarea polurii mediului
25. Ord. 462/1993 - Condiiile tehnice privind atmosfera
26. Ord. nr. 592/25.06.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit, a
valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a SO2, NO2, NOx, pulberilor n suspensie
(PM10 i PM 2,5), plumbului, benzenului, CO i ozonului n aerul nconjurtor.
27. Hotarre nr. 856 din 16/08/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinznd deseurile, inclusiv deseurile periculoase
28. Lege nr. 426 din 18/07/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deseurilor
29. Ordin nr. 757 din 26/11/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 26/01/2005
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deeurilor;
30. Normativ din 26/11/2004 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 86bis din 26/01/2005 Normativ tehnic privind depozitarea deeurilor
31. Hotrre nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deeurilor;

32. Ord. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor


privind mediul de via al populaiei.
II Cri, ndrumare
33. Obrejanu Gr., "Metode de cercetare a solului", Ed. Acad. RSR, Bucureti, 1964.
34. Ru C., Crstea St., "Prevenirea i combaterea polurii solului", Ed. Ceres, Bucureti,
1983.
35. Lctuu R., Ru C., .a., "Mediul nconjurtor", vol. II, Nr. 1-2, p. 31-34, 1991.
36. Ionescu T., "Analiza apelor", Ed. Tehnic, Bucureti, 1968.
37. Simon Jean, "Evaluer l'impact sur l'environment", Presses Polytechniques et
Universitaires, Romandes, Siusse, 1990.
38. Rojanschi V., "Posibiliti de evaluare global a impactului polurii asupra calitii
ecosistemelor", Mediul nconjurtor, vol. II, Nr. 1-2, p. 45-52, 1991.
39. Nicu Mihai, Bilanuri de Mediu, ed. Tehnic Ecoterra, Bucureti, 2001;
40. Nicu Mihai, Maria Gavrilescu, Florina Ungureanu, Ingineria i Managementul Minimizrii
la Surs a Poluanilor i Pierderilor, Manual Fac. De Chimie Industrial, 2001;
41. Nicu Mihai, Chimie Tehnologic. Operatori chimici i tehnici, Editura Gh. Asachi, Iai,
1999;
42. Carmen Teodosiu, Tehnologia apei potabile i industriale, Editura MatrixRom, Bucureti,
2001.
43. Macoveanu M., Auditul de mediu, Ed. ECOZONE, Iasi, 2003.
44. Macoveanu M., Politici si strategii de mediu, Ed. ECOZONE, Iasi, 2003.
45. Nicu Mihai ; Minimizarea poluanilor la surs i reducerea deeurilor; Manual pentru IDD
46. Nicu Mihai, Maria Gavrilescu i Florina Ungureanu; Ingineria i managementul minimizrii
la surs a poluanilor i pierderilor; Univ. Tehn. Gh. Asachi Iai ; 2001
47. M. Macoveanu, Metode i tehnici de evaluare a impactului ecologic, ed. ECOZONE,
Iai, 2003;
48. M. Macoveanu, C. Teodosiu, Epurarea avansat a apelor uzate coninnd compui
organici nebiodegradabili, ed. Gh. Asachi Iai, 1997

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Vedere spre N

Vedere spre V

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

DJ224B, spre Gara Roieti

Drum stesc neasfaltat de acces la amplasament. Va fi amenajat

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Prul Idrici situate la cca. 1500 m de amplasament

Vedere spre S

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Vecinti pe o raz de 10 km

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului


PARC EOLIAN VUTCANI, jud. Vaslui

Harta hidrologic, pe o raz de 5 km n jurul parcurilor