Sunteți pe pagina 1din 6

FIA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE N VEDEREA ACORDRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR


Avizata in Consiliul de Administraie din 13.01.2012
Numrul fiei postului ..............
Numele i prenumele cadrului didactic .............................................................................................
Specialitatea .............................................................................
evalurii..........................................
Calificativul acordat......................................
Domen
ii
ale
evalu
rii

Criterii de
performan

1.
Proiec
tarea
activit
ii.

1.1. Respectarea programei


colare, a normelor de elaborare
a documentelor de proiectare,
precum i adaptarea acesteia la
particularitile grupei/clasei.

1.2. Implicarea n activitile de


proiectare a ofertei educaionale
la nivelul unitii.
1.3. Folosirea TIC n activitatea
de proiectare.
1.4. Proiectarea unor activiti
extracurriculare corelate cu
obiectivele curriculare, nevoile i
interesele educabililor, planul
managerial al unitii.
2.
Realiz
area
activit
ilor
didact
ice.

2.1.Utilizarea unor strategii


didactice care asigur caracterul
aplicativ al nvrii i formarea
competenelor specifice.

Perioada

Punct
aj
maxi
m

Indicatori
de performan

1.1.a. Analizarea curriculumului colar (existena programelor


colare n vigoare n portofoliul cadrului didactic)
1.1.b. Elaborarea documentelor de proiectare.

1.1.c. Actualizarea documentelor de proiectare didactic.

1.1.d. Fundamentarea proiectrii didactice pe achiziiile


anterioare ale elevilor.
1.1.e. Stabilirea strategiilor didactice optime.

1.2.a. ntocmirea proiectrii ofertei educaionale (C.D..program colar, planificare calendaristic etc.)
1.2.b. Prezentarea ofertei educaionale i includerea acesteia n
oferta educaional la nivelul unitii.
1.3.a. Proiectarea activitilor/experienelor de nvare care
presupun utilizarea resurselor TIC.
1.4.a. Proiectarea activitii extracurriculare

TOTAL

Auto
evalua
re

Punctaj
acordat
Evalua
re
comisi
e

Evalua
re
C.A

Vali
dare
a
C.P.

1
1
2

15 p.

2.1.a. Organizarea i dirijarea activitilor de predare nvare.


2.1.b. Elaborarea propunerilor i a coninturilor curriculumului la
decizia colii (CD).
2.1.c. Identificarea i valorificarea posibilitilor de nvare a
elevilor.
2.1.d. Aplicarea metodelor contemporane activ-participative.
2.1.e. Realizarea unor lecii din perspectiva transdisciplinar.

2
0,5
1
2
1
1

2.2. Utilizarea eficient a


resurselor materiale din unitatea
de nvmnt n vederea
optimizrii activitilor didactice
inclusiv TIC.

2.3. Diseminarea, evaluarea i


valorizarea activitilor realizate.

2.4. Organizarea i desfurarea


activitilor extracurriculare,
participarea la aciuni de
voluntariat.

2.5. Formarea deprinderilor de


studiu individual i n echip n
vederea formrii /dezvoltrii
competenei de ,,a nva s
nvei.

2.2.a. Utilizarea materialelor didactice adecvate.


2.2.b. Utilizarea n cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare
existente n dotarea cabinetelor/bibliotecii colare/manualul
profesorului.
2.2.c. Realizarea i utilizarea unor mijloace didactice, originale,
specifice disciplinei.
2.2.d. Integrarea i utilizarea TIC n cadrul orelor de curs.
2.3.a. Prezentarea rezultatelor n cadrul unor ntlniri cu
prinii/la nivelul comisiei metodice.
2.3.b. Valorizarea activitilor prin realizarea unor
portofolii/expoziii/
exemple de bun practic.
2. 4. a. Aciuni de eficientizare a relaiei profesor-familie
2. 4. b. Organizarea, coordonarea sau/i implementarea
activitilor extracurriculare.
2.4.c. Implicarea partenerilor educaionali-realizarea de
parteneriate.
2. 4. d. Organizarea, coordonarea sau/i implementarea
activitilor de voluntariat.
2.5.a. Promovarea studiului individual n rezolvarea unor sarcini
de lucru creative.
2.5.b. Promovarea studiului n echip n rezolvarea unor sarcini
de lucru.
2.5.c. Asigurarea formrii competeelor specifice disciplinei.

2
2
1
1
0,5
2
1
2
2
1
1
1
2

TOTAL 25 P
3.
Evalua
rea
rezult
atelor
nv
rii.

3.1. Asigurarea transparenei


criteriilor, a procedurilor de
evaluare.

3.1.a. Prezentarea obiectivelor i criteriilor evalurii elevilor.


3.1.b. Prezentarea planului evalurii elevilor i planificrii
activitilor de evaluare.
3.1.c. Asigurarea permanent a feed-back-ului.
3.1.d. Anunarea procedurii i metodologiei de evaluare.

3.2. Aplicarea testelor


predictive, interpretarea i
comunicarea rezultatelor.

3.1.e. Aplicarea celor trei forme a evalurii: iniial, continu i


sumativ.
3.1.f. Notarea ritmic.
3.2.a. Formularea itemilor n concordan cu obiectivele
evalurii, coninuturile evalurii i standardelor de performan.
3.2.b Scrierea raportului privind rezultatele testelor initiale

3.3. Utilizarea diverselor


instrumente de evaluare, inclusiv
a celor din banca de instrumente
de evaluare unic.

3.2.c.Afiarea rezultatelor/comunicarea individual a rezultatelor


evalurii.
3.3.a. Folosirea unor fie de lucru/chestionare.
3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare
(portofolii/referate/
proiecte).

0,5
1
2
1
2
2
0,5
0,5
0,5
1
2

4.Man
agem
entul
clasei
de
elevi.

3.4. Promovarea autoevalurii i


interevalurii

3.3.c. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naional


(exemplu: modelele de teste de la evaluarea iniial).
3.3.d. Folosirea unor instrumente care s permit i o evaluare
oral/practic.
3.4.a. Folosirea unor fie/chestionare de autoevaluare.
3.4.b. Realizarea interevalurii la nivelul clasei/grupelor de lucru.

0,5
0,5

3.5 Evaluarea satisfaciei


beneficiarilor educaionali.

3.5.a. Aplicarea de chestionare prinilor/elevilor.


3.5.b. ntlniri periodice cu prinii/elevii.

0,5
0,5

3.6. Coordonarea elaborrii


portofoliului educaional ca
element central al evalurii
rezulatelor nvrii.

3.6.a. Prezentarea coninutului portofoliului educaional


3.6.b. ntocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor
educaionale.
3.6.c. Coordonarea i evaluarea portofoliilor educaionale ale
elevilor.
TOTAL
20 p.
4.1.a. Elaborarea de norme specifice clasei la care pred sau/i
este diriginte. adecvat (reguli de conduit, atitudini , ambient )
4.1.b. Organizarea, coordonarea i monitorizarea colectivelor de
elevi.

1
1

4.2.a. Gestionarea situaiilor conflictuale n relaiile profesor-elev,


elevi-elevi, profesor - familie.
4.2.b. Intervenia pentru ameliorarea unor situaii conflictuale.
4.3.a. Tratarea difereniat a elevilor, n funcie de nevoile
specifice.
4.3.b. Consilierea permanent a elevilor.

4.4.a. Implicarea elevilor n activiti de bun practic.


4.4.b. Responsabilizarea elevilor.
4.4.c. Comunicarea profesor-elev, utilizarea feedback-ului
bidirecional n comunicare.
TOTAL
15 p.
5.1.a. Redactarea unor articole metodico-tiinifice n
reviste/lucrri de specialitate.
5.1.b. Participarea la activiti metodice, stagii de
formare/cursuri de perfecionare/grade didactice, manifestri
tiinifice etc.
5.1.c. Aplicarea i valorificarea
cunotinelor/abilitilor/competenelor dobndite.
5.2.a. Participarea cu lucrri metodico-tiinifice/
organizarea unor activiti metodice la nivelul catedrei/comisiei.

2
2
1

4.1. Stabilirea unui cadru


adecvat (reguli de conduit,
atitudini , ambient ) pentru
desfurarea activitilor n
conformitate cu particularitile
clasei de elevi.
4.2. Monitorizarea
comportamentului elevilor i
gestionarea situaiei conflictuale.
4.3. Cunoaterea, consilierea i
tratarea difereniat a elevilor.
4.4. Motivarea elevilor prin
valorizarea exemplelor de bun
practic.

5.Man
agem
entul
carier
ei i a
al
dezvol
trii
profes
ionale
.

5.1. Valorificarea competenelor


tiinifice, didactice i metodice
dobndite prin participarea la
programele de formare
continu/perfecionare.
5.2. Implicarea n organizarea
activitilor metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil.

5.2.b. Participarea cu lucrri metodico-tiinifice/


organizarea unor activiti metodice la nivelul unitii colare.

1
1

1
2
2

1
2
2

1
1
0,5
0,5

1
3

5.3. Realizarea/Actualizarea
portofiului profesional i
dosarului personaL
5.4. Dezvoltarea capacitii de
comunicare i relaionare n
interiorul i n afara unitii cu
elevii, personalul colii, echipa
managerial i cu beneficiarii din
cadrul comunitii familiile
elevilor.
5.5. Manifestarea atitudinii
morale i civice (limbaj, inut,
respect, comportament),
respectarea i promovarea
deontologiei profesionale.
6.
Contri
buia
la
dezvol
tarea
institu
ional
i la
promo
varea
imagi
nii
uniti
i
colar
e.

6.1. Dezvoltarea de parteneriate


i proiecte educaionale n
vederea dezvoltrii instituionale.

6.2. Promovarea ofertei


educaionale.
6.3. Promovarea imaginii colii n
comunitate prin participare i
rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiii, activiti
extracurriculare i
extracolare.
6.4. Realizarea/pariciparea la
programe/activiti de
Prevenire i combatere a
violenei i comportamentelor
nesntoase n mediul colar,

5.2.c. Participarea la activiti metodice organizate la nivel de


I..J. i C.C.D.
5.2.d. Organizarea de activiti metodice conform programului
C.C.D. organizate n coal/centru metodic.
5.3.a. Realizarea/ actualizarea portofoliului profesional i a
dosarului personal.

0,5

5.4.a. Comunicare permanent cu celelalte cadre didactice,


responsabilii comisiilor i conducerea colii.
5.4.b. Prezena spiritului de echip n realizarea unor sarcini la
nivelul colii.
5.4.c. Colaborare strns cu elevii/prinii n realizarea
corespunztoare a demersului didactic i activitilor
extracurriculare.
5.5.a. Atitudini morale i civice conforme cu statutul de cadru
didactic.
5.5.b. Promovarea deontologiei profesionale i a respectul fa
de ceilali.
TOTAL
10 p.

0,5

6.1.a. Atragerea de parteneriate educaionale.


6.1.b. Redactarea/ conceperea unor proiecte/ parteneriate
educaionale
6.1.c. Implicrea n parteneriate i proiecte educaionale n
vederea dezvoltrii instituionale.
6.1.d. Participarea i implicarea n procesul decizional n cadrul
instituiei i la elaborarea i implementarea proiectului
instituional.
6.2.a. Implicare n realizarea ofertei educaionale.
6.2.b. Promovarea ofertei educaionale i a sistemului de valori al
unitii de nvmnt la nivelul comunitii locale.
6.3.a. Participarea la olimpiadele colare.
6.3.b. Participarea la concursuri/competiii
locale/judeene/naionale.
6.3.c. Participarea la simpozioane i sesiuni de comunicri.
6.3.d. Popularizarea activitilor extracurriculare i extracolare
prin mijloace mass-media, site-uri educaionale sau la nivel de
I..J./C.C.D.
6.4.a. Participarea la programe/activiti n domeniul educaiei
pentru cetenie democratic.
6.4.b. Implicarea n activiti de prevenire i combatere a
violenei i de prevenire i combatere a comportamentelor
nesntoase.

1
2

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
1
2
0,5
0,5
2
0,5
2
1
0,5
0,5
0,5

familie i societate.
6.5. Respectarea normelor,
procedurilor de sntate i
securitatea muncii i de PSI i
ISUJ pentru toate tipurile de
activiti desfurate n cadrul
unitii de nvmnt precum i
a sarcinilor suplimentare.
6.6. Implicarea activ n crearea
unei culturi a calitii n nivelul
organizaiei.

6.4.c. Implicarea n aciuni realizate n colaborare cu Poliia de


Proximitate/O.N.G-uri etc.
6.5.a. Cunoaterea i aplicarea procedurilor de sntate i
securitate a muncii i de PSI prevzute de legislaia n vigoare.

0,5

6.5.b. Diseminarea normelor i procedurilor elevilor i ntocmirea


documentaiei specifice.

0,5

6.6.a.Facilitarea procesului de cunoatere, nelegere, nsuire i


respectare a regulilor sociale.
6.6.b. Autoperfecionarea pentru realizarea sarcinilor n mod
corespunztor i exemplar.

0,5

TOTAL
TOTAL

15 p.
100 p.

Grila de punctaj: 85-100 p calificativul FB/ 71 - 84,99 p. calificativul BINE, 61 70,99 calificativul SATISFACATOR, sub 60,99 calificativul
NESATISFACATOR).

Data:
....................
Semnturi:

Cadrul didactic evaluat: .................................................................


Responsabil comisie metodic: ............................................

......................
.....................

Director:
Membrii Consiliului de Administraie:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
5