Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Crt.

Operatii

Descrierea fluxului tehnologic

Resurse
necesare

Verificari

1Trasarea zidului
(masurarea dimensiunilor
limitelor zidariei si
masurarea si marcarea
golurilot)
2 Instalarea abstecurilor si
intinderea sforii
3Asternerea mortarului
4Udare cu apa a
blocurilo/placi de BCA
Si asezarea pe patul de
mortar
5Tesirea randurilor si
ajustarea prin taiere cu
fierastraul daca este nevoie
6Intarirea zidariei cu
armaturi in rosturile
orizontale in special la
colturi ,ramificatii si sub
goluri de ferestre
7 Curatirea mortarului in
exces
8Amestecarea periodica in
targa,mutarea
sforii,verificarea
orizontalitatii si
verticalitatii
9Fixarea tamplariei

Procesul tehnologic cuprinde executarea


peretilor despartitori din zidarie din
placi de BCA la cladiri de locuit
Principalele faze de executie:
-se intinde mortarul si se aseaza
placile/blocurile pe patul de mortar
-se taie blocurile cu fierastraul special
- se intareste zidaria cu armature in
rosturi orizontale(legate cu bolturi
impuscate)
-se zidesc urmatoarele randuri de
zidarie,verificandu-se orizontalitatea cat
si verticalitatea randurilor
-se curate mortarul iesit din rosturi
Teserea rosturilor este obligatorie la
fiecare rand.
Este necesara ancorarea zidariei de
stalpii structurii

Materiale:
-placi pt
zidarie din
BCA
590x240x75
-mortar ciment
var M50
-armaturi din
otel beton 6
-plasa rabit
Mijloace de
munca:
-capre de
inventor
- scule si
unelte
Forta de
munca:
-zidar

Verificarea pe santier a
calitatii materialelor primate
de la furnizori
Controlul calitatii
mateialelor si elementelor
de constructii executate in
aterielele si bazele proprii
de productie ale unitatilor de
constructii-montaj
Controlul calitatii executiei
lucrarilor de constructii
Abateri:
-ziduri din blocuri mici si
placi de BCA:4 mm
-goluri :20

10 Montarea buiandrugilor
din placi de BCA
11Continuarea zidariei
pana la centura de beton
armat in care se impaneaza
peretele
1Preasamblare
2Trasare
3Cofrare
4Controlul si receptia
5 Decofrare

Tehnologia de executie consta in


preasamblarea elementelor de cofraj si
aducerea subansamblurilor la pozitie cu
macaraua
Preasamblare-se preasambleaza
subansamblurile de cofraj
Trasare
Cofrare-se aduc la pozitie cu macaraua
subansamblurile de cofraj ce alcatuiesc
fata I a peretelui
-se cofreaza local rezalitele
-armare
-se aduc la pozitie subansamblurile ce
alcatuiesc faza II a cofrajului

Formatia
de
lucru:
-dulgher
Materiale:
-panouri
de
cofraj cu placaj
de 15 mm
-dulapi
rasinoase
-tevi
plastic
20
ulei
emulisonabil
pentru
decofrare
Echipamente:
-scule generale
-scule specifice
(cheie fixa S24
,burgie
12,18,26 )
-dispozitive de
manipulare
-dispozitive de

Verificare lucrarilor
premergatoare celor de
cofraje
Verificare mijloacelor de
munca cantitativ si
calitativ,conform
documentatiilor tehologice
Verificare geometriei
subansamblurilor de cofraj:
-abateri limita la dimensiuni
lungime 4mm
latime 3mm
Verificarea
subansamblurilor de cofraj
-existenta tuturor
elementelor prevazute in
documentatiile tehnologice
-fixarea corecta a
elementelor de prindere
(menghine,cleme,suruburi)
-integrarea fetei cofrajului
Verificari dupa operatia de
tasare

pachetizare
-dispozitive si
aparate
de
masura
si
control
-echipamente
pentru
protectia
muncii
-macara
existent
in
santier

-pozitia marcajelor fata de


axele constructiei si fata de
elemetele corespunzatoare
turnate la etajul inferior
-dimensiunile elementului
ce urmeaza a fi cofrat