Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA SUCCESORALA

Deschiderea procedurii succesorale. Competenta notarului public.

Sesizarea

Verificarea competentei (ult. domiciliu)

Competenta

Dovada decesului si a ultimului domiciuliu

Cererea de deschidere - ce contine?


- de cine este facuta?

Desfasurarea procedurii ( operatiunile pentru stabilirea numarului si calitatii de


mostenitori, intinderea drepturilor acestora si a masei succesorale)

Citarea (in cazul) - testament autentic


- testament olograf sau mistic
- inacapbilul
- succesiunea vacanta

Testamentul olograf expertiza grafoscopica

Stabilirea calitatii si bunurilor ce compun masa succesorala

Dovada in cazul succesiunilor succesive

Succesiunile succesive

Sotii comorienti

Masuri de inventariere si conservare a bunurilor succesorale

Poate fi facuta de orice persoana

Efectuarea prin comisie rogatorie

Cererea de inventariere

Cine participa?

Procesul verbal de inventariere

Opunerea la inventar

Masuri de conservare (punerea de sigilii)-caz urgenta

Inventarul este obligatoriu la cererea partilor-creditori-lichidarea pasivului


succesoral

Gasirea de arme si munitii

Bunurile aflate in alte circumscriptii

Suspendarea procedurii (4 CAZURI)


1. a trecut 1 an
2. succesibilii isi contesta calitatea
3. aducerea de dovada ca s-au adresat instantei pt stabilirea dr
4.

cazuri prev de CPC

- repunerea in termenul de optiune

- reducerea si prorogarea termenului


-opozitia la inventar
- opozitia la desemnarea custodelui, lichidatorului

Incheierea de suspendare - in caz (b)

Incheierea procedurii succesorale. Certificatul de mostenitor.

Incheierea finala ce contine?-(nu se elib copie legalizata)

Exista bunuri mobile

Eliberarea incheierii

Partaj prin buna invoiala

Incheierea procedurii succesorale

Certificat de mostenitor

Ce cuprinde?

Eliberarea certificatului ( 1 exemplar)

Achitarea de taxe si onorarii

Achitarea de taxe si onorarii ca urmare a procedurii


necontencioase

Procedura contencioasa - suspendare (b),(c) si anulare

suspendare (b),(c)

anulare forta probanta - certif. face deplina dovada


mostenitorii sezinari fac dovada

proprietatii
certificatul de legatar face deplina
dovada a dr. de proprietate

certificatul si cartea funciara ( Biroul de cadastru si publicitate)

certificatul de mostenitor testamentar

certificatul de calitate de mostenitor

certificatul de vacanta succesorala (1 an si 6 luni)

coexista cu certif de legatar si de


mostenitor
drep de concesiune sau de folosinta al
unui loc de veci

Certificatul de mostenitor suplimentar bunurile omise din


masa succesorala

Dosarul nou inregistrat se va atasa dosarului anterior in toate


cazurile de repunere pe rol a dosarului succesoral

Masa succesorala cuprinde parti sociale, de interes

ERORILE MATERIALE