Sunteți pe pagina 1din 12

CURS 9

2.6. REDUCEREA SISTEMELOR PARTICULARE DE FORTE


Sistemul particular de f-te = sistem de forte particulare.
Printr-un sist de f-te particulare se intelege un sistem de f-te care se incadreaza in cazul
2 de reducere

Sisteme particulare de forte: - sist de f-te concurente


- sist de f-te paralele
- sist de f-te coplanare
A.

Reducerea sistemelor de forte concurente

Prin f-te concurente f-tele ale caror drepte support se intersecteaza in acelasi punct P din
spatiu.

-reducem sist. De f-te in punctual P =>

=>momentul minim este nul => este valabila TEOREMA LUI VARIGNON !!!!!!
=>
EXPRESII ANALITICE:

B.

Reducerea sistemelor de forte coplanar

DEFINITIE: Un siste de forte coplanar reprezinta un system format din forte ale caror drepte
support sunt continute intr-un acelasi plan numit PLANUL FORTELOR

sistemul de f-te coplanar se afla in cazul 2 de reducere => Sist admite o axa central de
ecuatie:
deoarece momentul minim (Mp)=0

=> este valabila teorema lui Varignon

M0= r x R
Sistemele de forte coplanar se reduc in punctele axei central la o rezultanata unica, iar in alte
puncte O din planul fortelor situate in afara axei centrale, momentul M0 se calculeaza cu
teorema lui Varignon.
EXPRESII ANALITICE:

OBS: In practica cel mai frecvent tip de sist de f-te particulare este sist. De forte coplanre.
C.

REDUCEREA SISTEMELOR DE FORTE PARALELE

DEFINITIE: Se numeste SISTEM DE FORTE PARALELE un sist alcatuit din f-te ale caror
drepte support sunt paralele cu o aceeasi directive D din spatiu.

=> sist de forte paralele apartine cazului 2 de reducere


=> sist de forte paralele admite o axa central si se reduce in forma cea mai simpla ( in raport cu
axele central) la o rezultanta unica, momentul minim fiind nul.
ECUATIA AXEI CENTRALE:

Mp= 0 ( rezultanta unica in punctual P

axa centrala)

=> este valabila teorema lui Varignon: M0= r x R

EXPRESII ANALITICE:

CURS 10
2.7. REDUCEREA SI STEMELOR DE FORTE PARALELE LEGATE . CENTRUL
FORTELOR PARALELE.
DEFINITE: Sistemele de forte paralele legate sunt sistemele de forte paralele ale caror puncte
de aplicatie sunt fixate (legate) pe dreptele lor support. (ex: f-te gravitationale; f-tele de inertie)
CENTRUL FORTELOR PARALELE (C.F.P)= acel punct in care se aplica rezultanta unica a
sist de f-te paralele legate( CFP = punctual de aplicatie al rezultantei unice a sist de f-te paralele
legate)
DETERMINAREA POZITIEI C.F.P.

Ne punem problema gasirii pozitiei in spatiu a punctului in care momentul minim al sist de f-te
paralele legate este nul.
Stim ca orice sist de f-te paralele admite o axa centrala alcatuita din punctele in care momentul
resultant este minim.Ne propunem sa gasim pe aceasta pozitia punctului P unde Mp=0 (moment
minim nul)
Notam cu ri pozitia punctului de aplicatie Ai fata de un punct P al axei centrale.

CONCLUZIE: Relatia determina pe cale vectoriala pozitia CFP pe axa centrala D a sist de f+te
paralele legate.Dintre toate punctele axei central numai in C momentul minim se anuleaza si in
consecinta daca se reduce sist f-telor paralele legate in acest punct el se va reduce la o
rezultanta unica.
EXPRESII ANALITICE:

P1 Pozitia CFP este independent de reperul la care se raporteaza fortele


OBS: Rezulta deci ca pozitia in spatiu a CFP reprezinta o caracteristica intriseca a sist de f-te.
P2 Pozitia CFP nu se modifica daca toate f-tele din sist se amplifica sau se reduc cu acelasi
factor
CAZURI PARTICULARE DE SISTEME DE FORTE PARALELE:
SISTEME ALCATUITE DIN 2 FORTE PARALELE:
CAZUL 1: fortele paralele au acelasi sens

Polul O se poate alege arbitrar; daca se allege in CFP adica daca O C => rc=0

CONCLUZIE: In cazul a 2 forte paralele avand acelasi sens, centrul fortelor paralele se gaseste
pe segmentul ce uneste punctele de aplicatie al celor 2 forte intre acestea si il imparte in parti
invers proportionale cu intensitatile fortelor.

CURS 11
CAZUL 2: Sisteme de 2 forte paralele legate de sensuri contrare.

FORTA REZULTANATA:

POZITIA CFP:

Presupunem ca centrul f-telor paralele coincide cu polul O ( C

O)

In cazul sist alcatuite din 2 forte paralele legate de sensuri contrare CFP se gaseste pe
prelungirea liniei care uneste punctele de aplicatie al celor 2 f-te in afara acesteia de partea cu
f-ta cu intensitatea ( modulul) mai mare.
2.8. REDUCEREA SISTEMELOR DE FORTE PARALELE LEGATE SI DISTRIBUITE
DEFINITIE: Sistemele de forte paralele legate si distribuite reprezinta sistemele de forte
paralele legate ale caror puncte de aplicatie reprezinta toate punctele situate in interiorul unui
domeniu D din spatiu.

Observam ca o forta F din sist este din punct de vedere matematic dependenta de 3 functii cu
cate 3 variabile fiecare Fx , Fy , Fz care au ca domeniu de definitie domeniul D sin spatiul alcatuit
din punctele de aplicatie ale fortelor.

CONCLUZIE: Daca se alege sistemul de axe astfel incat OZ sa fie paralel cu directia fortelor
atuncti forta din punctul A definita pe o singura functie F in loc de 3.

REZULTANTA SISTEMELOR DE FORTE PARALELE LEGATE SI DISTRIBUITE

OBS: Expresia lui R a fost dedusa pentru calculul general in care domeniul D este
tridimensional rezultand faptul ca pozitia lui A depinde de 3 coordonate si integrale pe domeniul
D este o integrala tripla.

(D) = domeniu tridimensional (D) =(A) unde A = arie => punctul A are 2 coordonate
(x,y)
=>
integrala dubla

(D) = domeniu unidimensional ( liniar) (D)= l => lungimea liniei


=>
= integrala simpla
Pozitia CFP:
Expresia rc pentru cazul fortelor distribuite se stabileste prin analogie cu expresia r c
stabilita pentru cazul fortelor paralele legate nedistribuite.

Pentru cazul sist de forte paralele, legate si distribuite:


Vertical:

Scalar:

OBS: In legatura cu tipul integral care apar in relatiile de calcul ale pozitiei lui C raman valabile
observatiile facute la relatia de calcul al lui R.
CAZURI PARTIVULARE:
1. Cazul domeniului bidimensional
(D) => arie (A)

Rezultanta sistemelor de forte paralele legate si distribuite

Pozitia CFP:
Vectorial:

Scalar: