Sunteți pe pagina 1din 36

ADMINISTRAIA

APELE ROMNE
NAIONAL
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT
Timisoara, B-dul M.Viteazul nr.32,
Tel.0256-491848; Fax 0256-491798, 0256-220078

www.rowater.ro

MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA IN


EXPLOATARE A ACUMULARII SURDUC,
JUD. TIMIS
Faza D.A.L.I.

Proiect nr. 40/4477/2013

AMPLASAMENTUL LUCRARILOR

AMPLASAMENTUL
LUCRRILOR

Acumularea Surduc este amplasat pe rul Gladna la cca. 2,5 km amonte de


comuna Surducu Mic - judeul Timi i face parte din ansamblul de lucrri
hidrotehnice de amenajare a bazinului Timi - Bega .

Acumularea Surduc de pe rul Gladna a intrat n funciune n


anul 1981 cu un volum util de 24 milioane m 3 prin care se
asigura livrarea a 4,34 mc/s pentru alimentarea cu apa a
orasului Timisoara, conform indicatorilor tehnico economici
pentru Etapa I-a de realizare a acestei amenajri aprobati prin
Decretul nr. 177/1976.
Prin Decretul nr. 64/24.04.1977, Comitetul de Stat al Apelor a
avizat Studiul Tehnico economic al obiectului de investiii
Acumularea Surduc pentru zona Timioara Etapa II-a
Etapa a II-a a acestei investiii avea drept scop majorarea
volumului util al acumulrii Surduc de la 24 mil. mc la 50 mil.
mc, prin derivarea unui debit suplimentar de 3,5 mc/s din rul
Bega ( n seciunea Luncani) i tranzitarea acestuia prin galeria
Luncani Gladna ( n lungime de 4030 m) n rul Gladna.

Capaciti prevzute a se realiza n cadrul investiiei:

Volumul util n etapa I-a


Volumul util n etapa a II-a majorat cu
Volum util total
Volum pentru atenuarea viiturilor etapa a II-a
Debit pentru alimentarea cu ap et. I 95%
Debit pentru alimentarea cu ap et. II-a 95%

24 mil. mc
26 mil.mc
50 mil.mc
14,50 mil.mc
4,36 mc/s
6,70 mc/s

Amenajarea Surduc avea ca scop asigurarea:


alimentarii cu ap potabil i industrial a municipiului Timisoara - debit
total livrat de 6,70 mc/s;
producerea de energie electric prin uzinarea M.H.C. Surduc (Pi =2 MW);
irigarea a 28.700 ha amonte de Timioara ( cu asigurarea de 80% );
atenuarea undelor de viitur ( 14,5 mil.mc prevzui n etapa a II-a);
piscicultura.

AMPLASAREA LUCRARILOR

Acumularea Surduc a fost ncadrat n clasa a II-a de importan, conform STAS


4273/1983 i conform STAS 4068/2-1987, i i corespund asigurarea de calcul de 1% i
asigurarea de verificare de 0,1%.
Conform HG nr. 261/1994 i Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, lucrrile
se ncadreaz n categoria B (Speciala).

Acumularea Surduc
Vedere spre amonte

Acumularea Surduc
Vedere spre aval

Acumularea Surduc
Evacuator de ape mari

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA LUCRARILOR


Barajul este in functiune de peste 37 de ani, timp in care nu a fost supus
unor lucrari de reparatii capitale. Echipamentul hidromecanic este in stare de
functionare, dar datorita vechimii mari se intampina unele greutati in
manevrarea acestuia.
In luna septembrie 2011 a fost intocmita de catre un expert EHEM atestat o
expertiza asupra echipamentelor hidromecanice si electrice ale barajului.
Concluziile expertizei au reliefat urmatoarele:
echipamentele hidromecanice ale acumularii Surduc prezinta uzuri fizice si
morale;
necesitatea aplicarii unor masuri urgente, fara de care este periclitata
functionarea in siguranta a barajului si anume:
inlocuirea sistemului hidraulic de actionare a vanelor fluture Dn 1500
mm;
inlocuirea compensatorilor elastici Dn 1200 mm;

necesitatea inlocuirii in totalitate a echipamentelor hidro-electromecanice ale barajului;


necesitatea aplicarii unor masuri profilactice, urgente: abandonarea
solutiei obturarii prizelor cu batardouri clopot si construirea si
instalarea unor turnuri de priza max. 30 m inaltime care sa
minimizeze eforturile obturarii prizelor in vederea interventiilor
ulterioare;
In vederea cresterii gradului de siguranta a obiectivului, se impune
refacerea i modernizarea instalatiilor si a echipamentelor, folosind
echipamente moderne, fiabile si cu asigurarea unor protectii adecvate
mediului umed in care trebuie sa functioneze acestea.

In ce priveste Barajul propriu-zis, desi expertiza efectuata la eliberarea


autorizatiei de functionare constata starea si comportarea barajului ca fiind
foarte bune, consideram ca datorita vechimii de peste 37 de ani de exploatare
sunt necesare masuri suplimentare pentru asigurarea punerii in siguranta si
trecere la exploatare in etapa II-a, un volum acumulat de 50 mil mc.
reevaluarea starii mastii de beton armat atat pe zona uscata deasupra NNR
actual cat si pe zona imersa si luarea masurilor necesare;
reabilitarea si modernizarea sistemului de supraveghere, a instalatiilor si
aparaturii de masura si control a barajului;
reabilitarea si modernizarea statiilor de pompare cu rol de evacuare a apelor
pluviale din incinta localitatii Fardea si Matnic;
reabilitarea termica si dotarea specifica a constructiei de exploatare casa
baraj, locatie in care functioneaza dispeceratul pentru baraj.

SITUATIA ACTUALA

BARAJUL
Barajul acumulrii Surduc este de tip
frontal, executat cu masc de etanare din
beton armat cu grosime variabil amonte,
ce reazem pe pintenul amonte, ncastrat
n roca de baz n albie i pe cei doi
versani.
Fundarea barajului s-a realizat pe roca de
baz, prin intermediul unei saltele de
drenaj, cu grosimea de 1m.

DESCRCTORUL DE SUPRAFA
Deversorul de ape mari amplasat pe malul drept este un deversor liber, n
prima etap un deversor cu prag lat, n cea de a doua un deversor cu profil
liber. Este un deversor lateral, o structur din beton armat fr instalaii de
nchidere sau reglaj.
Este format din urmtoarele pri principale:
tronson de acces amonte;
deversor liber situat n zona coronamentului ;
canal rapid si disipator de energie .

GOLIREA DE FUND
Pentru tranzitarea apei din acumularea
Surduc n rul Gladna, s-au executat dou
goliri de fund egale, amplasate ntr-o galerie
din beton armat. Galeria conductelor are
lungimea de 80.00m, cu radierul situat la cota
172.00mdMB n amonte i 171.00mdMB n
aval.
Fiecare golire are n componena sa
urmtoarele elemente:
o batardou clopot;
o gratar tronconic la intrare;
o plnia de acces la conducte;
o vana fluture Dn 1500 cu casa vanelor
amonte;
o reducie 1500/1400mm;
o compensator Dn 1400;
o conduct metalic Dn 1400 x 10mm;
o reducie Dn 1400/1200;
o van conic Dn 1200.

PRIZA DE AP
Pentru prelevarea debitului de ap necesar
funcionarii MHC Surduc, n zona platformei
aval baraj, pe fiecare conduct a golirii de
fund, s-a realizat un racord printr-o pies
metalic tip pantalon sudat pe conductele
de golire.
De la acest pantalon, controlul accesului
apei spre MHC se face prin 2 vane fluture
Dn1200mm
(amplasate
pe
aceeai
vertical), organe de nchidere a prizei,
amplasate ntr-o cas a vanelor separat a
MHC.
Cele dou conducte metalice sunt nglobate
ntr-un masiv de beton i se continua la
suprafa cu conducta forat SENTAB
2000, spre MHC la distana de 2 km.

SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE, URMARIRE SI CONTROL


Odata cu proiectul barajului a fost prevazuta si urmarirea comportarii barajului in timp si
a fost elaborat si proiectul respectiv.
Barajul si lacul de acumulare Surduc sunt incadrate in categoria de importanta B
(deosebita), ceea ce presupune ca urmarirea comportarii constructiei sa fie ,,speciala.
Aparate i dispozitive pentru solicitari exterioare
In luna aprilie 2012 a fost implementat un sistem automat de urmrire a urmtorilor
parametri:
nivel lac - date transmise din or n or;
temperatura - date transmise din or n or;
precipitaii - date transmise din or n or;
care sunt transmii i inregistrai n mod automat la un calculator din cadrul Serviciului
Exploatare A.B.A.Banat.

Instalatii si aparatura de masurare pentru urmarirea lucrarilor de barare si


fundatiei acestora
Deformatiile barajului au fost urmarite prin masuratori in coloane verticale
de tasare cu reperi inductivi si celule hidrostatice;
Deplasri absolute msurate geodezic pe o reea de microtriangulaie;
Debitele exfiltrate i drenate msurate n canalele colectoare mal stng i
mal drept cu dou debitmetre tip KROHNE, afiare pe panoul din casa
vanelor aval;
6 piezometre, toate echipate cu senzori de nivel.
Deintorul barajului ntocmete rapoarte periodice asupra comportrii barajului
care au fost analizate de ctre Comisia UCC a ANAR. Concluziile acestor
analize au fost n general: barajul se comport bine i poate fi exploatat n
continuare fr restricii.
SISTEMUL DE AVERTIZARE / ALARMARE
Barajul Surduc este dotat cu un sistem de avertizare - alarmare sonor (o siren
electric amplasat la casa barajistului ce poate fi acionat manual i automat si trei
sirene amplasate in localitatile Surducu Mic si Sudrias).

DESCRIEREA LUCRARILOR
Pentru functionarea in conditii de siguranta a acumularii Surduc se propun realizarea
urmatoarelor lucrari:
A. Reabilitare constructii baraj
B. Reabilitare echipamente hidromecanice si electrice;
C. Reabilitare canton Surduc;
D. Reabilitarea statii pompare indiguire incinte amonte lac;

Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare s-au propus si analizat doua variante de


solutii:
VARIANTA I cu golirea partiala a lacului cu doua sub-variante:
VARIANTA I.1. - cu utilizarea batardoului clopot existent;
VARIANTA I.2. cu realizarea unui turn de manevra nou din beton;
VARIANTA II fara golirea lacului.

VARIANTA I.1. cu golirea partiala a lacului si utilizarea batardoului clopot existent

Realizarea drumului de acces dinspre drumul judetean DJ 618A (Traian Vuia Fardea)
catre zona de lucru (paramentul amonte al lacului);
Golirea lacului Surduc pana la cota 180,00 mdMB;
Realizarea unui batardou din saci de geotextil umpluti cu material local - cca. 90 ml
lungime, 8,5 m inaltime si 4 m latime coronament in zona paramentului amonte al
barajului la cca. 25 amonte de ampriza barajului (pe locul vechiului batardou executat
pentru constructia barajului) pentru a se putea lucra la uscat la reabilitarea blocului de
beton de la accesul in galeria golirii de fund si eventualele reparatii la dalele si pintenul de
beton, precum si pentru reabilitarea echipamentului;
Epuismente si excavatii de curatire in incinta nou creata;
Montarea unei conducte Dn 1000 in corpul batardoului care sa faca legatura cu una din
goliri pentru a se putea asigura tranzitarea debitului de servitute in aval (se va lucra la
cealalta golire de fund);
Montarea batardoului clopot pe firul care se lucreaza pentru a fi la adapost in cazul
producerii unei viituri;
Reparatii la blocul de beton de la golirea de fund, eventualele reparatii si reabilitari la
dalele si pintenul de beton de la piciorul paramentului amonte al barajului si efectuarea
lucrarilor de reabilitare proiectate la echipamente;
Demolarea batardoului la terminarea lucrarilor.

A. REABILITARE CONSTRUCTII BARAJ


Sub protectia incintei de lucru realizate se vor executa la uscat lucrari de reparatii si
reabilitari la dalele si pintenul si blocul de beton de la piciorul paramentului amonte al
barajului .
Identificarea dalelor deteriorate, precum si a eventualelor deteriorari la pintenul de
beton se va face dup golirea lacului i execuia excavaiilor de curatire la piciorul
amonte al barajului.

Pentru repararea masivului de beton de la


accesul in golirea de fund se va proceda la
urmatoarele operatiuni:
curatirea zonei afectate de desprinderile
de beton;
spalarea cu jet de apa sub presiune si
suflarea cu aer sub presiune pentru
ndeprtarea materialului strin i a
prilor desprinse;
buciardarea zonei afectate;
betonarea zonei desprinse.

In vederea trecerii la etapa a II-a de exploatare a barajului (respectiv cota NNR=


198,00 mdMB) in Avizul geotehnic preliminar se recomanda urmatoarele:
realizarea in versantul drept a inca unui sir de foraje de consolidare (cca. 20 foraje
realizate la distante de cca. 2 2,5 m la adancimi de 15 m) pentru consolidarea
versantului drept;
consolidarea prin plase de srm ancorate, eventual torcretarea zonelor de roc
degradat din zona adiacent construciilor de beton;
verificarea variaiei nivelului apelor subterane n piezometrele din versani (n
special n versantul drept) odat cu ridicarea nivelului n lac; descrcarea
presiunilor neutrale care pot pune sub presiune prin sistemul de fisuri, prisme de
roc de diverse volume;
drenarea, eventual consolidarea terenului de fundare i bazei versantului din
zona aduciunilor la MHC.
In ceea ce priveste sistemul de urmarire si control nu apare necesar completarea
sistemului de urmrire. Este totui necesar o actualizare a Proiectului de Urmrire
Special care s insiste pe modul de valorificare a rezultatelor msurtorilor efectuate.
Odat cu reabilitarea echipamentelor HEM este necesar ca acestea s fie dotate cu
senzori de poziie.

Pentru transmisia i colectarea datelor hidrometrice: dei n prezent este


modernizat, se va completa, n special cu aparatur capabil s transmit prin 2 medii
distincte la minim 2 puncte, datele colectate. Se va avea n vedere i posibilitatea
nregistrrii acestora i eventual al prelucrrii i prezentrii pe suport fizic.
Pentru sistemul de supraveghere se propune un sistem de televiziune cu circuit
nchis CCTV ce va centraliza datele primite de la camerele din teren, va stoca i
permite accesul la date prin intermediul mediului virtual, astfel nct s poat fi accesat
permanent de ctre organismele superioare n vederea verificrii manevrelor sau strii
efective.

B. REABILITARE ECHIPAMENTE HIDROMECANICE SI ELECTRICE


vor fi prevzute pentru reabilitare urmtoarele echipamente:
vanele fluture Dn 1.500 vor fi nlocuite complet, renunndu-se la acionarea
existent. Vanele vor fi acionate cu un mecanism de acionare cu panou de
comand integrat care asigur transmiterea de date att local ct i la distan;
tronsoanele de conduct Dn 1.400 i Dn 1.200 mpreun cu reduciile aferente
acestora vor fi nlocuite, pentru fiecare fir n parte;
compensatorii lenticulari Dn 1.400 vor fi nlocuii cu ali noi compensatori din cauciuc
Dn 1.400;
ventilele de rupere a vacuumului vor fi nlocuite cu altele noi, dar mai performante din
punct de vedere tehnologic;
vanele conice Dn 1.200 vor fi nlocuite cu alte vane noi, cu sisteme de acionare
moderne, cu tablouri electrice cu grad de protecie corespunztor condiiilor climatice
de funcionare i cu transmitere la distan. Pentru montarea acestor noi vane va fi
necesar procurarea a 2 noi compensatori de montaj Dn 1.200;

vane fluture Dn 1.200 i robineii sertar Dn 200 vor i ele fi nlocuite cu


unele noi. Noile vane fluture vor i ele echipate cu mecanisme de acionare
cu panou de comand integrat care asigur transmiterea de date att local
ct i la distan. Robineii sertar se vor aciona manual. Se vor procura 2
noi compensatori de montaj Dn 1.200 pentru montarea vanelor;
dispozitive de aerisire dezaerisire existente vor fi nlocuite cu alte
dispozitive moderne;
se vor realiza operaii de reabilitare i nlocuire la accesul camerelor unde
se afl echipamentele hidromecanice (scri, balustrade, capace etc.);
reabilitarea grtarelor conice i a batardourilor clopot prin nlocuirea
elementelor uzate i deteriorate;
Reabilitarea instalaiilor i echipamentelor electrice aferente celor
hidromecanice modernizate, inclusiv elementele auxiliare deservente;
Realizarea unor constructii metalice de protectie pentru accesul la vanele
conice Dn 1200 mm si vanele fluture Dn 1200 mm.

C. REABILITARE CANTON SURDUC


Cladirea existenta a cantonului este intr-o stare buna, necesitand putine lucrari de
reabilitare si anume:
se va interveni la invelitoarea acoperisului , se va realiza un termosistem pe o
suprafata de 250 mp, se va reabilita terasa cantonului .
reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, inclusiv procurarea unei statii
de tratare monobloc;
realizarea sistemului de canalizare aferent cladirii cantonului;
reabilitarea instalatiilor electrice la canton;
realizarea imprejmuirii cantonului;
realizarea unei anexe gospodaresti;
sistematizarea incintei cantonului.

D. REABILITAREA STATII POMPARE INDIGUIRE INCINTE AMONTE LAC

Supranlarea nivelului normal de retenie n acumularea Surduc n Etapa II-a a impus


i ndiguirea a trei incinte din cuveta lacului:
localitatea Fardea (realizata prin doua diguri de protectie) ;
localitatea Matnic (realizata printr-un dig de protectie),
amenajare practic realizat prin executia de diguri, staii de pompare a apelor interne,
sisteme de desecare, conducte de traversare a digurilor.
Indiguirile amonte au fost practic realizate in aceeasi perioada cu executia lucrarilor la
baraj, astfel ca in prezent ele necesita lucrari de reabilitare si inlocuire echipamente
(statiile de pompare).

VARIANTA I.2. cu golirea partiala a lacului si executia unui turn de manevra din beton

Realizarea drumului de acces dinspre drumul judetean DJ 618A (Traian Vuia Fardea)
catre zona de lucru (paramentul amonte al lacului);
Golirea lacului Surduc pana la cota 180,00 mdMB;
Realizarea unui batardou din saci de geotextil umpluti cu material local - cca. 90 ml
lungime, 8,5 m inaltime si 4 m latime coronament in zona paramentului amonte al
barajului la cca. 25 amonte de ampriza barajului (pe locul vechiului batardou executat
pentru constructia barajului) pentru a se putea lucra la uscat la reabilitarea blocului de
beton de la accesul in galeria golirii de fund si eventualele reparatii la dalele si pintenul de
beton, precum si pentru reabilitarea echipamentului;
Epuismente si excavatii de curatire in incinta nou creata;
Montarea unei conducte Dn 1000 in corpul batardoului care sa faca legatura cu una din
goliri pentru a se putea asigura tranzitarea debitului de servitute in aval (se va lucra la
cealalta golire de fund);
Montarea batardoului clopot pe firul care se lucreaza pentru a fi la adapost in cazul
producerii unei viituri;
Realizarea turnului de manevra din beton;
Reparatii la blocul de beton de la golirea de fund, eventualele reparatii si reabilitari la
dalele si pintenul de beton de la piciorul paramentului amonte al barajului si efectuarea
lucrarilor de reabilitare proiectate la echipamente;
Demolarea batardoului la terminarea lucrarilor.

Turnul de manevra care se propune a fi realizat va adaposti gratarul de acces al


apei in galeria golirii de fund, precum si vana batardou care va fi de tip stavila plana
cu dimensiunile 1,5 x 1,5 m.
Se va renuna la folosirea batardourilor clopot i a grtarelor tronconice, acestea fiind
nlturate n totalitate din amplasament mpreun cu piesele nglobate aferente
acestora.
In aceasta varianta se va propune captarea apei de la o cota superioara, respectiv
179,05 mdMB si pozarea in interiorul turnului nou propus a unui tronson de conducta
metalica Dn 1400 mm (aceeasi ca cea din galeria de golire), care va debusa in
accesul existent in prezent al golirii de fund. Deoarece accesul in prezent prezinta o
largire la partea superioara ( Dn 2600 mm), conducta de 1400 mm va fi inglobata
intr-o masa de beton.
Manevrarea echipamentelor hidromecanice (stavila plana si gratarul) se va realiza
din camera mecanismelor, ce se va executa la partea superioara a turnului.
Accesul la turnul de manevra se va realiza de pe malul stang prin intermediul unei
pasarele metalice de cca. 75 m lungime sprijinita pe trei stalpi din beton armat.

In cazul VARIANTEI I.2 suplimentar fata de VARIANTA I.1. se va prevedea echiparea


turnului de manevra nou cu 2 vane plane lestate BxH=1,5x1,5 (cte una pentru
fiecare golire) care vor avea n amonte montat cte un grtar des de aceeai
dimensiune (BxH=1,5x1,5). Pentru aerisirea conductelor vor fi montate aval de
vanele plane cte un ventil de rupere al vacuumului.

Att pentru vane ct i pentru grtare vor fi executate piese nglobate alctuite din
ghidaje, contraghidaje, prag inferior si prag superior care au rolul de a asigura
ghidarea i etanarea echipamentelor hidromecanice. Piesele nglobate vor fi
confecionate din profile i table sudate.

Vanele plane vor fi acionate prin intermediul unui mecanism de acionare compus
din tambur, cabluri de ridicare, motor electric, reductoare, etc. Pentru ridicarea
grtarelor va fi folosit un electropalan montat pe o cale de rulare executat din profil
I.

Turnul de manevr va fi prevzut cu scri de acces, balustrade de protecie, rame i


capace ce vor acoperi golurile de la echipamentele hidromecanice.

VARIANTA II fara golirea partiala a lacului si executia unei constructii


metalice care sa realizeze un turn de manevra
Lucrarile propuse in aceasta varianta vor fi aceleasi ca in Varianta I.2 pentru obiectele:
Reabilitare echipament hidromecanic si electric;
Reabilitare canton;
Reabilitare SP incinte indiguite.
iar pentru obiectul A) Reabilitare constructii baraj vor fi diferentiate functie de
tehnologia de aplicare pentru realizarea executiei lucrarilor de reabilitare a
echipamentelor.

Construcia acestui turn de priz se va realiza cu ajutorul unei echipe de scafandrii


specializai n lucrri hidrotehnice.

Turnul va fi executat prin instalarea pe fiecare fir al golirii de fund unei conducte Dn
1.500 mm pe o lungime de 27 m, pn la nivelul coronamentului. Pentru fixarea
acestor tuburi metalice de blocul de beton existent care adaposteste accesul in
golirea de fund se va utiliza cate o flansa de latime mare (care sa faca trecerea de la
diametrul de 2600 mm al accesului in golire la diametrul de 1500 mm al tuburiloe
metalice). Conductele Dn 1.500 vor fi alctuite din tronsoane cu lungime variabil i
conectate ntre ele cu ajutorul unor flane de legtur care vor fi fixate prin
intermediul organelor de asamblare (uruburi, piulie, garnituri, etc.).

Pentru montarea acestor conducte, grtarele tronconice vor fi nlturate. La partea


inferioar a conductelor vor fi montate, pe fiecare conduct, cte un grtar plan rar
BxH=1,0x1,5 i cte un batardou plan rulant BxH=1,0x1,5 mpreun cu ghidajele
necesare acionrii acestora.

Pe cele dou tuburi, prevzute cu nie pentru grtare i batardouri, se va monta o


platform dotat cu instalaie de ridicare comun a noilor echipamente. Instalaia de
ridicare va fi dotat cu 2 electropalane, cale de rulare, cabluri de manevr.Platforma
va avea legtur i cu coronamentul barajului.

Pentru a asigura stabilitatea turnului de manevr cele dou conducte vor fi rigidizate
ntre ele cu ajutorul unor confecii metalice din profile i tabl sudat. Totodat
conductele vor fi ancorate de jur mprejur de malurile existente i de corpul barajului
printr-o pasarela metalica.

Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare se recomanda Varianta I.1. cu golirea


partiala a lacului si utilizarea batardoului existent
Varianta I.2. prezinta unele dezavantaje care nu justifica promovarea acestei
subvariante.
dupa aproape 40 de ani de exploatare amenajarile de la barajul Surduc si-au dovedit
eficienta si fiabilitatea, singura problema deosebita in exploatare s-a inregistrat in
dificultatile cauzate de montarea batardourilor de la golirea de fund;
necesitatea montarii batardourilor existente intervine la intervale mari de timp (10-20
de ani), cand se produc defectiuni la gratare sau la vanele batardou existente (vane
future);
durata mare de executie a turnului din beton, perioada in care acumularea ar sta
golita;
pentru o constructie noua din beton ar trebuie sa fie facuta o expertiza a accesului
golirilor existente, care poate fi facuta doar dupa vizualizarea la uscat a constructiilor
si care in orice caz trebuie extinsa si adancita corespunzator noii amenajari;
Pentru Varianta II - avnd n vedere c realizarea acestui turn se face fr golirea
lacului i execuia va fi realizat aproape integral cu ajutorul scafandrilor si prin
inchirierea unor utilaje specifice construciilor navale, nu se recomand aceast
variant, fiind considerat costisitoare i greu de realizat.
Deasemenea, se pune problema exploatarii acestei constructii metalice care poate fi
dificila in perioada de vreme rea (cu ploi si vant puternic), putand dezvolta fenomene de
flambaj sau chiar de pierderea stabilitatii.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei


Valoarea total a investiiei n preuri 01.10.2013
(1 EURO = 4,4604 lei) este de:
VARIANTA I.1:
I__
C+M

25.540,671 mii lei


13.684,826 mii lei

5.726,094 mii euro


3.068,071 mii euro

VARIANTA I.2:
I__
36.660,711 mii lei
C+M
21.764,677 mii lei

8.219,153 mii euro


4.879,535 mii euro

VARIANTA II:
I__
33.335,787 mii lei
7.473,722 mii euro
C+M
19.796,322mii lei
4.438,239mii euro

Capacitati:
- marirea gradului de siguranta in exploaare a acumularii Surduc

MARIREA GRADULUI DE SIGURANTA IN


EXPLOATARE A ACUMULARII SURDUC,
JUD. TIMIS

VA MULTUMESC !!