Sunteți pe pagina 1din 10

a Capacitatea de productie are semnificatia unui volum fizic al productiei

pe care o entitate (atelier, sectie, uzina , ntreprindere) l-ar putea realiza


n conditii normale de lucru. n activitatea de productie, conditiile normale
de lucru au oarecum semnificatia unei situatii ideale n care ar fi
respectate pe deplin normele cu privire la folosirea timpului de lucru si la
eficacitatea angajatilor si masinilor. De altfel, nsa si capacitatea de
productie este stabilit pe baza acestor norme, avnd astfel un caracter
oarecum teoretic.
n cazul productiilor eterogene, capacitatea de productie poate fi
determinat att pentru fiecare sortiment ct si n raport cu volumul fizic al
productiei globale echivalate.
b Gradul de utilizare a capacitaii de productie este o marime care
reflecta exploatarea potentialului de productie al unei entitati. Valoarea
indicatorului, exprimat de regula ntr-o forma procentuala , este data de
raportul dintre volumul fizic al productiei si capacitatea de productie.
Pentru entitaile cu productie eterogen , gradul de utilizare a capacitatii de
productie poate fi determinat att pentru fiecare sortiment ct si n raport
cu volumul fizic al productiei globale echivalate.
Pentru un singur sortiment de produs, gradul de utilizare a
capacitaii de productie poate fi calculat prin formula:

Qi

ucpi

100

(2.4.)

n care:

Gucpieste gradul de utilizare a capacit ii de produc ie pentru


sortimentul i;
Qi este volumul fizic al produc iei sortimentului i;

Qpieste capacitatea de produc ie stabilit pentru sortimentuli.


Atunci cnd gradul de utilizare a capacitaii de productie este
calculat n raport cu volumul fizic al productiei globale echivalate se
recurge la urm toarea formula :

Get

ucp

Qet

QP

100

ech

et

ech

unde:

Gucpeteste gradul de utilizare a capacitaii de productie calculata


n raport cu volumul fizic al produc iei globale echivalate;

Qecheteste volumul fizic al produc iei globale echivalate;

Qetpecheste capacitatea de produc ie echivalat n unit i ale


sortimentului etalon.

Valoarea productiei marfa exprima venitul care s-ar obtine


daca ntreaga productie destinata comercializarii ar fi vnduta . Pentru

un sortiment de produs, valoarea productiei marfa poate fi calculata


prin relatia:
(2.6.)

VPMiQcipi

unde:

VPMi este valoarea produc iei marfa sortimentului i;

Qcieste volum fizic al produc iei sortimentuluiidestinat

comercializ rii;
Pi este pre ul cu care este comercializat produc ia
sortimentului i (atunci cnd sunt practicate mai multe pre uri
este utilizat media aritmetic a acestora).

Pentru ansamblul gamei sortimentale a unei entit i, valoarea


produc iei marf se ob ine nsumnd valorile produc iilor marf ale
sortimentelor produse:
N

pi

VPMVPMiQci
i1

i1

(2.7.)

b Valoarea productiei pentru nevoi proprii este o marime care


si propune sa cuantifice utilitatea unor elemente de activ pe care o firma
le realizeaza prin eforturi proprii. Aceasta utilitate este exprimat prin
cheltuielile ocazionate de realizarea produciei pentru nevoi proprii.
Productivitatea muncii exprimata n unitati naturale (numita
si productivitatea muncii calculata n raport cu volumul fizic al productiei)
se calculeaza pentru un anumit sortiment prin formula:

n care:

Wq

(2.9.)

Wiqeste productivitatea muncii asociat sortimentului de produsi;

Qi este produc ia sortimentului i (n aceast categorie pot intra


att produc ia destinat comercializarii ct si productia pentru
nevoi proprii);

Mi este numarul de angajati care contribuie la realizarea


productiei sortimentului i (pot intra n aceast categorie att
angaja ii direct productivi ct i angaja i cu activit i auxiliare).
Pentru entit i cu produc ie eterogen , productivitatea muncii
exprimat n unit i naturale poate fi determinat i pentru ansamblul activit ii,
dac se recurge la procedeul echival rii produc iei n unit i ale unui
sortiment etalon.

Productivitatea muncii exprimata n unitati valorice se


determin , att pentru un sortiment anume, ct si pentru ansamblul
activitatii, ca un raport ntre un indicator valoric al productiei (valoarea

produc iei, valoarea produc iei marf , valoarea produc iei pentru nevoi
proprii etc.).
O forma a productivittii destul de des utilizaat este aceea care
raporteaz valoarea productiei marf la numarul de angajati.
Pentru un singur sortiment de produs, productivitatea muncii
calculat n func ie de valoarea produc iei marf este dat de rela ia:

Wv VPM i Qc pi
i
Mi
Mi

(2.10.)

unde:

Wiveste productivitatea muncii, calculat n func ie de valoarea

produc iei marf , pentru sortimentul i;


VPMi este valoarea produc iei marf a sortimentului i;
Mi este num rul de angaja i care au contribuit la realizarea
produc ie sortimentului i;

Qcieste volumul fizic al produc iei sortimentuluiidestinat

comercializ rii;
pi este pre ul de vnzare al sortimentului i.
Acest tip de productivitate poate fi calculat, destul de simplu,
pentru ansamblul activit ii de produc ie, prin formula:
N

v VPM

VPMi
i1

(2.11.)

i1

n care:

este productivitatea muncii calculat pentru ansamblul activit ii


n func ie de valoarea produc iei marf ;
M este num rul total de angaja i;
VPM este valoarea produc iei marf pentru ansamblul activit ii;
N este num rul de sortimente produse.
Se poate considera c productivitatea muncii calculat n raport cu
valoarea produc iei marf ofer , n compara ie cu productivitatea muncii
exprimat n unit i naturale, o imagine mai pu in concludent a activit ii de
produc ie ntruct depinde n mare m sur de pre ul de vnzare.
n situa iile, destul de frecvente, n care ntreaga produc ie este
destinat comercializ rii, (altfel spus, Qci Qi ) ntre cele dou tipuri de
productivit i exist rela ia:

Wv VPM i Qcpi Qip iWqp


i

Mi

Mi

Mi

(2.12.)

Volumul fizic al vnz rilor este un indicator care exprim cantitatea de


produse comercializate. De regul , m rimea este calculat separat pentru
fiecare sortiment ns se poate determina, prin procedeul echival rii n unit

i ale sortimentului etalon, i o valoare global , pentru ansamblul activit ii


comerciale.
b

Pretul de vnzare reprezinta suma de bani (sau echivalentul acesteia)


pe care firma o ob ine atunci cnd i comercializeaz produsele. n
general, valoarea acestei m rimi este stabilit separat pentru fiecare
sortiment n parte, ns se pot lua n calcul i valori echivalente n raport cu
un sortiment etalon. Pentru calculele economice pot fi utilizate dou forme
ale unui pre de vnzare:
- pre ul global, calculat pentru ansamblul cantit ilor vndute;
- pre ul unitar, determinat pentru o unitate fizic din cantit ile
vndute.
n caracterizarea statistic a pre urilor pot s apar dificult i date de
practicarea unor pre uri diferite pentru acela i sortiment de produs.
Astfel de situa ii sunt ntlnite ndeosebi n cazul firmelor care i
stabilesc pre urile prin negocieri directe cu clien ii sau care aplic sisteme
de pre uri diferen iate n raport cu regiunile geografice. n plus, n practic
se obi nuie te s se utilizeze sisteme de reduceri i de major ri ale pre urilor.
Printre tipurile de reduceri de pre uri practicate n opera iunile de vnzare
se num r :
remiza, acordat clien ilor care achizi ioneaz cantit i mari de
produse;
risturnul, oferit clien ilor vechi;
rabatul, acordat n cazul unor deficien e de ordin calitativ ale
produselor vndute;
discountul financiar, care se ofer pentru pl ile anticipate.
n ce prive te major rile de pre uri, acestea se acord n mai multe

situa i:

cnd produsele trebuie livrate urgent;


cnd clientul solicit o mbun t ire a calit ii produselor;
cnd i se acord clientului un credit comercial;
cnd produsele sunt achizi ionate n cantit i mai mici dect cele
n care sunt livrate de obicei .a.m.d.

c) Cifra de afaceri este o m rime ce reprezint venitul ob inut din


comercializarea produselor firmei. Valoarea sa poate fi calculat att
pentru un singur sortiment ct i pentru ansamblul gamei sortimentale a
unei firme.
Atunci cnd se refer la un singur sortiment, cifra de afaceri poate fi
determinat pe baza rela iei:
CAipiQv
(3.1.)
i

n care:

CAieste cifra de afaceri ob inut prin comercializarea

sortimentelor i;

pieste pre ul unitar de vnzare al sortimentului i (dac sunt

practicate mai multe pre uri se folose te o valoare medie);

Qvieste volumul fizic al vnz rilor pentru sortimentul i.

Cifra de afaceri pentru ansamblul unei game sortimentale poate fi


calculat prin formula:
N

CAiCAipiQv
i1

unde:

i1

CA este cifra de afaceri pentru ansamblul gamei sortimentale;


N este num rul de elemente al gamei sortimentale.

d) Gradul de valorificare a produc iei marf este un indicator ce


exprim m sura n care s-a reu it comercializarea produc iei. Aceast
m rime poate fi determinat att pentru un singur sortiment ct i pentru
ansamblul unei game sortimentale.
Dac se refer la un singur sortiment, gradul de valorificare a produc
iei marf poate fi calculat prin formula:

G
v

CA
i

VPMi

Qvpi
Qcpi

Qv
Qc

n care:

(3.3.)

GVieste gradul de valorificare a produc iei sortimentului i;

CAieste cifra de afaceri pentru sortimentul i;


VPMieste valoarea produc iei marf pentru sortimentul i;
Qcieste volumul fizic al produc iei sortimentului i destinat

comercializ rii.
Pentru ansamblul unei game sortimentale, gradul de valorificare a
produc iei marf poate fi determinat pe baza rela iei:
N

vi

CAi
VPM

i1
N

i1
N
Q

VPM
i1

unde:

CA

pi

i1

p
i

Gv este gradul de valorificare a produc iei marf pentru


ansamblul gamei sortimentale;
VPM este valoarea produc iei marf pentru ansamblul gamei
sortimentale.

Valorile gradului de valorificare a produc iei marf se situeaz n


intervalul [0;1] n condi iile n care volumul fizic al vnz rilor poate fi cel
mult egal cu volumul fizic al produc iei destinate comercializ rii.
Elemente tehnice ale calcula iei costurilor
Procedeele utilizate n cadrul calcula iei costurilor pot fi descrise
printr-o serie de elemente tehnice:

a
b
c
d
e
a

centrele de cheltuieli;
purt torii de costuri;
perioadele de calcula ie;
costurile globale;
costurile unitare.

Calitatea de centre de cheltuieli revine unor diviziuni organizatorice


unde sunt nregistrate cheltuieli ncorporabile n costuri. n activitatea
economic pot figura drept centre de cheltuieli diferite tipuri de entit i:
firme, grupuri de firme, departamente, sec ii, ateliere, locuri de munc etc.
Elementele pentru care se determin costuri sunt numite purt tori de
costuri. n analiza statistic a activit ii economice purt torii de costuri pot
mbr ca diverse forme: produse,loturi de produse, componente ale unor
produse, opera iuni tehnologice, sec ii, ateliere, locuri de munc .a.m.d.
Perioada de timp pentru care se determin costurile poart numele de
perioad de calcula ie. De regul , perioada de calcula ie este stabilit n a
a fel nct s cuprind toate opera iunile activit ii asociate purt torului de
costuri.
Din mp r irea unui cost global asupra unei unit i dintr-un put tor de
costuri, se ob ine un a a-numit cost unitar. De exemplu, se poate calcula
un cost al energiei electrice raportat la o unitate de produs, un cost
salarial raportat la o opera iune .a.m.d.
Tipologia cheltuielilor
n activitatea unei entit i survin diferite tipuri de cheltuieli, pentru a
c ror clasificare pot fi utilizate mai multe criterii:
a criteriul posibilit ii de afectare asupra purt torilor de costuri;
b criteriul dependen ei fa de volumul activit ii;
c criteriul rela iei dintre perioada la care se refer i perioada n
care se efectueaz ;
d criteriul fluxurilor monetare generate.