Sunteți pe pagina 1din 15

Instalatii Electrice la Consumator

Suport de curs
Curs 1.
Notiuni introductive

Definitii
Instalatie electrica: ansamblu de echipamente electrice
interconectate intr-un spatiu dat, avand un scop functional bine
determinat;
Echipamente electrice: dispozitive intrebuintate pentru
producerea, transformarea, distributia, transportul sau utilizarea
energiei electrice;
Receptoare electrice: aparate care transforma energia electrica
intr-o alta forma de energie utila.
Consumator electric: este format dintr-un ansamblu de
receptoare electrice dintr-un anumit spatiu sau dintr-o
intreprindere. Consumatorul este persoana fizica sau juridica ale
carei instalatii electrice de utilizare sunt conectate Ia reteaua
furnizorului prin unul sau mai multe puncte de alimentare prin
care primeste sau livreaza energie electrica (daca are centrala
propria).
2

Receptoare electrice
Clasificare din punct de vedere al:
1. destinatiei, avem :

receptoare de iluminat;
receptoare de forta (motoare electrice, cuptoare, s.a.);
receptoare de transmiterea informatiilor (telefoane, prize TV, s.a.)

2. sigurantei in functionare, avem :

receptoare normale, cu o singura sursa de alimentare;


receptoare vitale, cu doua sau mai multe surse de alimentare
(iluminat siguranta, sali de operatie, pompe stingere incendii, etc.) .

Consumatori electrici
Clasificare dupa natura consumului de energie electrica:
1. Industriali si similari, daca folosesc energia electrica, in principal,
in domeniul extragerii de materii prime, fabricarii unor materiale
sau prelucrarii materiilor prime, a materialelor sau a unor
produse agricole in mijloace de productie sau bunuri de consum.
2. Casnici, daca folosesc energia electrica pentru iluminat si
receptoare electrocasnice pentru uzul in locuinta proprie.
3. Tertiari, consumatorii care nu se regasesc in niciuna din
precedentele categorii (ex. scoli, spitale, cladiri administrative).
Clasificare, dupa puterea contractata:
1. Mici consumatori, P<100kW.
2. Mari consumatori, P100kW
4

Clasificarea instalatiilor electrice


1. Dupa rolul functional, instalatiile pot fi:

de producere a energiei electrice (in cadrul centralelor electrice);


de transport a energiei electrice (linii electrice);
de distributie a energiei electrice (statii electrice, posturi de
transformare, tablouri de distributie);
de utilizare a energiei electrice (instalatii de forta si de iluminat);
auxiliare (instalatii pentru: comp. puterii reactive, protectia
impotriva socurilor electrice, asigurarea calitatii energiei,
telecomunicatii, s.a.).

2. Dupa nivelul tensiunii, instalatiile pot fi:

de JT, cu tensiuni sub 1kV;


de MT, cu tensiuni in intervalul 135kV;
de IT, cu tensiuni in intervalul 35110kV;
de foarte inalta tensiune, tensiuni N9

3. Dupa frecventa, instalatiile pot fi:

de curent continuu (c.c.)


de curent alternativ (c.a.)

4. Dupa pozitia ocupata in procesul energetic la care concura,


instalatiile pot fi:

de curenti tari, incluzand elementele primare implicate in procesele


de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice;
de curenti slabi, incliuzand elementele de automatizare, masura si
control, avertizare, telecomunicatii, retele de calculatoare, etc.

5. Dupa locul de amplasare, instalatiile pot fi:

pe utilaj sau pe vehicule;


in interiorul cladirilor;
in exterior.
6

Instalatia electrica la consumator


Furnizorul de energie electrica reprezinta totalitatea instalatiilor
de producere, transport si distributie a energiei electrice pana la
consumator.
Separarea dintre furnizor si consumator se numeste punct de
delimitare. In functie de natura consumatorului, legatura dintre
cele doua entitati se poate face printr-o statie sau post de
transformare, sau un tablou general de distributie.
In general, racordarea consumatorilor la SEN se face printr-o
singura linie de alimentare, iar modul de racordare este impus de
nivelul de siguranta necesar consumatorului:
Nivelul 1, alimentare prin doua cai independente si doua puncte de
racord distincte (grad ridicat de siguranta);
Nivelul 2, alimentare prin doua cai, avand un singur punct de racord
(grad mediu de siguranta);
Nivelul 3, alimentare printr-o singura cale de alimentare.
7

Racordarea consumatorului la furnizor


In functie de nivelul puterii si tensiunii, racordarea consumatorului la
reteaua furnizorului se poate face astfel:
Cons. industriali sau neindustriali, de JT se racordeaza la furnizor
printr-un bransament. Bransamentul constituie instalatia dintre
reteaua de alimentare de JT si contorul consumatorului, ce
reprezinta punctul de delimitare;
Cons. Industriali cu P<2.5MW, cu racordare la MT, se racordeaza la
furnizor printr-un racord de MT. Distributia in incinta
consumatorului se poate face la JT sau MT.
Cons. Industriali cu P>2.5MW, cu racordare la IT , se racordeaza la
furnizor printr-un racord de IT. Distributia in incinta
consumatorului se poate face la MT sau IT.
8

Compunerea instalatiilor electrice la consumator


Instalatiile electrice la consumator se
compun din: receptoare electrice,
retele electrice si puncte de
alimentare (distributie), echipamente
de conectare, protectie,
automatizare, etc.
SSE: statia sistemului electroenergetic;
ST(SD): statia de transformare (distributie);
PT: post de trasnformare;
TG: tablou general de distributie;
TD: tablou de distributie;
TU: tablou de forta utilaj;
1: racord de inalta tensiune;
2: racord de medie tensiune;
3: coloana;
4: circuit utilaj;
5: circuit receptor.

Marcarea aparatelor si echipamentelor


- conform IEC 61346-2:2000:
Simb
ol

Tip echipamente

Semnificatie

Ansambluri, subansambluri functionale.

Amplificatoare cu tuburi sau tranziastoare,


amplificatoare magnetice, lasere.

Traductoare ale unei marimi neelectrice


intr-o marime electrica si invers.

Termocuple, celule fotoelectrice, microfoane,


difuzoare, intreruptoare de proximitate.

Condensatoare

Condensatoare

Operatoare binare, dispozitive de


temporizare, memorii.

Relee de timp, relee bistabile, memorie magnetica.

Dispozitive diverse

Sursa de iluminat, echipamente de incalzire, alte


dispozitive.(ex. ventilatoare etc.).

Dispozitive de protectie

Sigurante fuzibile, eclator, dispozitiv de supratensiune,


descarcator.

Generatoare, surse de alimentare.

Generatoare, baterii de acumulatoare, oscilatoare,


oscilatoare cu cuart, surse de alimentare.

Dispozitive de semnalizare

Lampi, casete de semnalizare, hupe, sonerii, LED-uri

Relee, contactoare

Contactoare, relee intermediare, relee de palpaire,


10
relee de curent, relee de tensiune etc.

Inductante, reactante

Bobine (de reactanta, filtrare, inalta frecventa)

Motoare

Motoare (c.c., asincrone, sincrone)

Regulatoare, amplificatoare de semnal

Regulatoare de tensiune, frecventa, turatie,


echipamente de calcul, procesare.

Aparate de masura si dispozitive de


incercare

Aparate de masura, contoare, inregistratoare.

Aparate de comutatie de putere

Intreruptoare, separatoare.

Rezistoare

Rezistoare, potentiometre, shunturi, rezistente de


incalzire.

Aparate de comutatie ptr. circ.


secundare

Butoane de comanda, comutatoare, limitatoare de


pozitie, comutatoare voltmetrice, selectoare.

Transformatoare

Transf. de curent, tensiune, convertoare c.a./c.c.

Modulatoare, convertoare de marimi


electrice

lnvertoare, redresoare, traductoare convertoare de


masura.

Semiconductoare, tuburi electronice

Diode, tranzistoare, tiristoare, tuburi cu descarcari in


gaze.

Conductoare, antene

Fire (conductoare), cabluri, bare, antene parabolice.

Borne, fise, prize

Prize, fise, cleme sir.

Dispozitive mecanice actionate electric

Electroventile, electromagneti, cuplaje, servomotoare.

Sarcini corective, bobine hibride, filtre,


limitatoare

Filtre de cuplaj, transformatoare diferentiale,


limitatoare de cursa

11

Simboluri utilizate in scheme electrice


Simbologia de marcare a echipamentelor electrice in Europa este
definita in standardul DIN EN 60617-212.
Principalele simboluri utilizate in schemele electrice:

Simboluri grafice generale;


Elemente de actionare;
Conductoare si dispozitive de conectare;
Rezistoare, condensatoare, inductante;
Echipamente de producerea si transformarea energiei electrice;
Aparate de comanda si protectie;
Aparate de masura si semnalizare
Simboluri pentru planuri de instalatii electrice.

Nota: A se consulta si www.agenda-electrica.ro/docs/sb0901ro.pdf (pg.21)

12

Conf.: Mira N, s.a., Manual de Instalatii Electrice-Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania, Ed. Artenco Bucuresti, 2010, pg. 378-382.

Calitatea energiei electrice la consumatori


Principalii parametrii de calitate a energiei electrice:

tensiunea de alimentare, valoare si forma de unda;


frecventa;
simetria tensiunilor;
puterea necesara consumatorului;
continuitatea alimentarii cu energie electrica.

In functie de natura lor, receptoarele pot fi influentate in mod


diferit la perturbatiile din retelele de alimentare.

16

Calitatea energiei electrice la consumatori


Caracteristicile tensiunii in retelele electrice de distributie sunt
definite in standardul SR EN 50160;
Standardul furnizeaza principalii parametrii ai tensiunii si banda de
abatere admisibila in punctul comun de conectare al unui
consumator cuplat la o retele de distributie publice de JT si MT, in
conditii normale de , ca exemplu:

Variatiile amplitudinii tensiunii: 10%


Variatia frecventei: 1 %;
Armonici de tensiune: THD<8%;
Nesimetria tensiunii de alimentare: 2%
Goluri ale tensiunii de alimentare: durata <1s, adancimea <60%

Detalii: http://www.sier.ro/ghid_aplicare.html
17

Tensiuni nominale standardizate


Tensiuni standardizate cuprinse intre 100 -1000 V (conf. CEI 60038)

Tensiuni standardizate cuprinse intre 1 -35 kV (conf. CEI 60038)

18

Norme tehnice pentru JT


Principalele normative tehnice pentru proiectarea si executia
instalatiilor electrice de joasa tensiune:
Normativ 
electrice aferente (I7-2011);
E
s
energetice (PE 102/1986 - republicat 1993);
E
civile (PE 155/1992)
Detalii pe: www.anre.ro (Norme tehnice) si I7-2011 (cap.10)
19

Legislatie in domeniu
Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori
Z
interes public
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012 MO nr.
485 din 16.07.2012
 (RED)
Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a
utilizatorilor la retelele electrice de interes public.
Detalii pe: www.anre.ro (legislatie)

20

Terminologie si Abrevieri
Conf. I7-2011, cap. 2

21

Bibliografie
Mira N., s.a., Manual de Instalatii Electrice-Asociatia Inginerilor de
Instalatii din Romania, Ed. Artenco Bucuresti, 2010.
Comsa D., s.a., Proiectarea instalatiilor electrice industriale, Ed.
didactica si pedagogica, Bucuresti 1983.
Schneider Electric, Manualul Instalatiilor Electrice, 2007.
Moeller, Agenda Electrica, www.agenda-electrica.ro
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor, Indicativ I7-2011.
Cilinghir V., Alimentarea cu energie electrica a intreprinderilor,
vol.1, Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, 2000.
Cilinghir V., Alimentarea cu energie electrica a intreprinderilor,
vol.2, Ed. Universitatii Transilvania din Brasov, 2002.
Nota: Prezentul material reprezinta un suport pentru pregatirea studentilor la disciplina
Instalatii Electrice la Consumatori si este destinat exclusiv uzului didactic.

22