Sunteți pe pagina 1din 5

NOMENCLATORUL DE REPERE

Nr.
Cor
p

Cod produs

Denumire reper

Buc.
pe
prod.

UM

Material

Dimensiuni nete, mm

Dimensiuni brute, mm

L net

B net

g net

L brut

B brut

g STAS

10

11

12

01.00.00

LAD TIP DIII

01/01/00

Panou fund - capac

buc ch.molid, cl.A

504

908

32

01/02/00

Panou perete lateral

buc ch.molid, cl.A

390

840

32

01/03/00

Panou perete de capt

buc ch.molid, cl.A

390

504

34

01/04/00

Accesorii

Nr.
Cor
p

Cod produs

Denumire reper

Buc.
pe
prod.

UM

Material

Dimensiuni nete, mm
L net

B net

g net

Dimensiuni brute, mm
L brut

B brut

g STAS

NECESARUL DE MATERII PRIME


Codul
Denumirea reperului sau Materialul din Buc.
reperului
pe
sau
care se
produ
complexul
ui
complexului
confecioneaz
s
0
1
2
3

Dimensiuni nete

Volum sau suprafa net m3


sau m2
pe reper
pe produs
7

Indice

Volum sau suprafa

de

brut m3 sau m2
pe reper
pe produs

utilizare
9

10

11

CHERESTEA molid, cl.A, gr.28 mm

TOTAL CHERESTEA molid, cl.A, gr.28 mm


CHERESTEA molid, cl.A, gr.24 mm

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

TOTAL CHERESTEA molid, cl.A, gr.24 mm


TOTAL CHERESTEA molid, cl.A,

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

CENTRALIZATOR
Nr.
Crt.

Denumirea material, clasa de


calitate,sortiment,STAS
1 CHERESTEA molid, cl.A, gr.28 mm
2 CHERESTEA molid, cl.A, gr.24 mm

UM
m2
m2

Baza de
Coef de
calcul(valoarea
utiliz
neta)m3,m2
0.000000
0.000000

0.0
0.0

Norma de
consum(valoare
bruta)m3,m2
#DIV/0!
#DIV/0!