Sunteți pe pagina 1din 4

MS.INERV.

*****
PLEXUL BRAHIAL-FORMAREA PLEXULUI BRAHIAL.
-inerveaza membrul superior si o parte a umarului. Se formeaza din ramurile ant.
a ultim.4 nervi rahidieni(C5-C8) si ramura
anterioara a primului nerv toracal(T1).
Plexul brahial da ramurile sale terminale la nivelul axilei.
1.Trunchiul superior se formeaza din ramurile anter.a nerv.cervical 4 si 5 ce se
anastomoz.cu ramul anter al nervului 6.
2.Trunchiul mijlociu ramane independent si e reprezentat de ramul anterior al ne
rvului 7 rahidian.
3.Trunchiul inferior se formeaza din ramurile anter.ale nervului 8 cervica, si r
amul anterior al nervului 1 toracal.
Fiecare muschi da un ram anter.si unul poster.:
RAM.poster ale celor 3 trunchiuri formeaza fasciculul sup.al plexului brahial=>n
erv brahial/axial.
Ramurile anterioare ale trunchiului sup.si mijlociu formeaza fasciculul lateral
din care se desprind nerv.musculo-cutan si radacina
laterala a nervului median.
Ramul anterior al trunchiului inferior formeaza singur fasciculul medial din car
e se desprind:
-radacina mediala a nervului median,nerv ulnar,nervul antebrahial-medial,nerv.cu
tanat brahial medial.
Raporturile plexului brahial.
-initial,traverseaza partea infero-laterala a gatului,apoi regiunea axilara.
La gat se gaseste in regiunea supraclaviculara,trecand intre scalenul anterior s
i mijlociu.
La vf.axilei,cele 3 fascicule sunt situate postero-lateral de artera axilara.
In fosa axilara,fasciculul medial e situat medial de artera axilara.
Fasciculul posterior e situat posterior de artera axilara.
****
PLEXUL BRAHIAL-RAMURI COLATERALE.
-inerveaza muschii umarului si muschii regiunii axilare si in functie de directi
e sint ramuri anterioare si posterioare.
Ramurile colaterale anterioare ale plexului brahial se desprind deasupra origini
i fasciculelor lateral si medial si sunt:
1.nervul pectoral lateral-inerveaza pectoralul mare.
2.nervul pectoral medial-inerveaza pectoralul mic.
3.Nervul subclavicular -inerveaza.subclavicular.
Ramurile colaterale posterioare ale plexului brahial se desprind din fasciculul
posterior sau deazupra originii acestui fascicul si sunt:
1.Nervul dorsal al scapuleu-inerveaza muschii roboizii si ridicatori ai scapulei
.
2.N.toracic lung-inerveaza m.dintat anterior.
3.N.subscapular-inerveaza m.supraspinos,supspinos.
4.N.inferior al subscapularului-inerv.portiunea milj.si inf.a m.subscapular.
5.N.superior al subscapularului-inerv.fasciculele sup.a m.subscapular.
6.N.toraco-dorsal-inerv.m.dorsal mare.
7.N.rotundului mare-inerv. m.rotund mare.
Ramurile colaterale se mai pot imparti in:
a.Ramuri supraclaviculare:nervul dorsal al scapulei, n.toracic lung,subclavicula
r,sup/inf al subscapularului, suprascapular, toraco-dorsal,rotund mare.
b.Ramuri subclaviculare colaterale: m.pectoral lateral/medial.
****

NERVUL AXILAR.
Se desprinde din fasciculul posterior al plex.brahial, la origine e posterior de
artic.axilara,lateral de nervul radial si impreuna cu artic.circumflexa
humerala posterioara traverseaza patrulaterul birondo tricipital,inconjoara colu
l chirurgical al humerusului,ajungand pe fata profunda a m.deltoid.
RAMURI COLATERALE:
1.Articulare,pt artic.umarului.
2.Musculare pt.m.subscapular si rotund mic.
3.Nervul cutanat al umarului ce inerveaza tegumentul posterior al umarului si su
pero-lateral al bratului.
Ramuri terminale: musculare pt m.deltoid.
****
NERVUL RADIAL.
Ia nastere din fasciculul posterior al plexului brahial aflandu-se posterior de
artera axilara.
LA BRAT,coboara oblic infero-posterior,trece prin fanta humero-tricipitala,impre
una cu artera brahiala profunda si 2 vene omonime,ajunge pe fata posterioara a b
ratului,in santul nervului radial iar in portiunea inferioara a bratului revine
anterior deasupra epicond.lateral,ajungand in santul bicipital lateral, nivel la
care da ramurile terminale.
Ramurile colaterale:
1.N.cutanat brahial profund posterior-inerveaza tegumentul regiunii postero-medi
ale a bratului.
2.N.cutanat brahial lateral inf.-inerveaza tegumentul portiunii inf.a fetei brat
ului.
3.Ramuri musculare ce inerveaza muschii triceps brahial,anconeu,brahio radial.
****
NERVII CUTANAT ANTEBRAHIAL MEDIAL SI CUTANAT BRAHIAL MEDIAL.
N.cutanat antebrahial si cutanat brahial medial.
Originea in fasciulul medial al plex.brahial.
Coboara medial de artera axilara.
LA BRAT e superficial,anterior de vena bazilica,iar in fosa cubitala da 2 ramuri
cubitale.
Ramurile colaterale inerveaza tegumentul antero-medial al bratului.
Ramurile terminale -2 ca numar.
-anterior-inerveaza 1/2 mediala a tegumentului fetei anter.a antebratului.
-posterior-inerveaza 1/3 mediala a tegumentului din fata post.a antebratului.
****
NERVUL MUSCULOCUTAN.
Originea in fasc.lateral de artera axilara.
Traiect si raporturi.
De la origine,merge pe marginea mediala a m.coraco-brahial,pe care il perforaza
in portiunea lui mijlocie,il inerveaza si se plaseaza intre m.biceps brahial sit
uat anterior si brahial situat posterior.
Ajunge in fosa cubitale in santul cubital,delimitand santul:
-lateral de m.brahio-radial si m.lung extensor radial al carpuli.
-medial de m.biceps brahial si brahial.
Aici devine superficial.
Ramuri colaterale:
1.N.diafizar al humerusului.
2.Ramuri vasculare ce inerveaza artera axilara si brahiala.
3.ramuri musculare ce inerv.m.coraco-brahial,biceps brahial,brahial.
Ramuri terminale:
1.Filete tegumentare ce inerveaza tegumentul fosei cubitale.

2.Ia numele de nerv cutanat antebrahial lateral si inerveaza tegumentul antero-l


ateral.
****
N.ULNAR IN AXILA,LA BRAT,COT SI ANTEBRAT.
Se desprinde din fasciculul medial al plexului braxial.
Traiect si raporturi:
In axila se gaseste intre artera si vena axilara.
La brat,nervul ulnar este postero-medial de vasele brahiale,in portiunea mijloci
e a bratului merge impreuna cu artera ulnara superioara si cu 2 vene satelite,ia
r
in portiunea inf.a bratului,perforeaza septul intermuscular medial si ajunge pe
fata posterioara a bratului.In regiunea
post.a cotului trece prin santul nervului ulnar dupa care se indreapta spre ante
rior,ajungand pe fata anterioara a antebratului,intre m.flexor ulnar al carpului
9ant) si m.flexor profund al degetelor(post).
La antebrat,coboara vertical impreuna cu vasele ulnare situate lateral fata de n
erv pana la nivelul pisiformului,nivel la care da ramuri terminale.
La nivelul mainii trece pe deasupra retinaculul flexorilor.
Ramurile colaterale:
1.Ramuri ce inerveaza reg.postero-mediala a artic.cotului.
2.Ramuri musculare ce inerveaza m.ulnar al carpului si 2 fascicule mediale ale f
lexorilor profund al degetelor.
3.Ram.vascular ce inerveaza artera ulnara.
4.Ram.dorsal al mainii-inerveaza 1/3 mediala a tegumentului de pe fata dorsala a
mainii.
Ramuri terminale:
SUPERFICIAL- inerveaza m.palmar scurt.
PROFUND-inerveaza m.abductor al degetului mic,scurt flexor al degetului mic,opoz
ant al degetului mic,m.interosos,palmar,dorsal.
****
NERVUL ULNAR LA PUMN SI MANA.
La nivelul mainii trece pe deasupra retinaculul flexorilor.
Ramurile colaterale:
1.Ramuri ce inerveaza reg.postero-mediala a artic.cotului.
2.Ramuri musculare ce inerveaza m.ulnar al carpului si 2 fascicule mediale ale f
lexorilor profund al degetelor.
3.Ram.vascular ce inerveaza artera ulnara.
4.Ram.dorsal al mainii-inerveaza 1/3 mediala a tegumentului de pe fata dorsala a
mainii.
Ramuri terminale:
SUPERFICIAL- inerveaza m.palmar scurt.
PROFUND-inerveaza m.abductor al degetului mic,scurt flexor al degetului mic,opoz
ant al degetului mic,m.interosos,palmar,dorsal.
****
NERVUL MEDIAN IN AXILA, LA BRAT, COT SI ANTEBRAT.
7.N.median.
-originea in 2 radacini(lat/mediala) in functie de raporturile cu artera axilara
,aceste radacini converg=>furca nervului median,dupa care se continua cu trunchi
mic.
Taiect si raporturi:
-Traverseaza partea inferiora a fosei axilare,coboara pe partea mediala a bratul
ui,traverseaza fosa cubitale,ajunge pe linia mediana a antebratului.

Trece pe sub retinaculul flecorilor,arunge in regiunea palmara,unde da ramurile


terminala.
LA BRAT, coboara in teaca aponevrotica a pachetului vasculo-nervos al bratului c
e formeaza canalul brahial impreuna cu artera brahiala,nervul ulnar si nervul cu
tanat antecutanat brahial medial.
Nervul median in portiunea superioara abratului se afla lateral de artera brahia
la,pe care o incruciseaza pe fata anterioara si se plaseaza medial de ea,in port
iunea inf.a bratului.
LA ANTEBRAT,nervul median merge impreuna cu artera interosoasa anterioara,sub m.
flexor superficial al degetelor,deasupra interstitiului dintre m.flexor profund
al degetelor si flexor lung al policelui.
Ramuri colaterale:
1.Ram.vascular,inerveaza artera brahiala.
2.Nerv.diafizar al humerusului.
3.Ram.articular ce inerveaza articulatia cotului,portiunea mediala a acesteia.
4.Ramurile musculare ce inerveaza muschii anteriori ai bratului ce exceptia m.fl
exor ulnar al carpului si a 2 fascicule mediale a flexorului profund al degetelo
r.
5.N.interosos anterior-inerveaza m.flexor profund al degetelor,flexor lung al po
licelui,patrat pronator.
6.Ramul palmar-inerveaza tegumentul reg.palmare mijlocii si tenare.
7.Ram comunicant cu nervul ulnar.
Ramurile terminale iau nastere la anivelul fetei palmare a mainii,medial de emin
enta tenara.
Ei sunt 3 nervi digitali,palmari comuni din care se desprind 7 nervi digitali pa
lmari comuni din care se desprind 7 nervi digitali palmari proprii.
****
NERVUL MEDIAN IN CANALUL CAPIAN SI MANA.
Ramurile terminale iau nastere la anivelul fetei palmare a mainii,medial de emin
enta tenara.
Ei sunt 3 nervi digitali,palmari comuni din care se desprind 7 nervi digitali pa
lmari comuni din care se desprind 7 nervi digitali palmari proprii.
****
INERVATIA SENZITIA A MS.
UMARUL-ramuri din plexul cervical si nervul axilar.
BRATUL- nerv cutanat antebrahial medial, nerv axilar, radial, cutanat brahial me
dial.
ANTEBRAT-nerv musculocutan, medial, cutanat brahial medial, nev radial.
MANA-nev ulnar, filete de musculocutan, am tenarian radial, ulnar, radial, media
n.