Sunteți pe pagina 1din 77

Page 1 of 77

1.Organizatia internationala interguvernamentala cu competente n domeniul securitatii


maritime este
1. Organizatia Internationala Maritima
2. Organizatia Internationala Green Peace
3. Asociatia Internationala a Porturilor si Capitaniilor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

2.Controlul statului pavilionului (FSC) se efectueaza la


1. Toate navele dintr-un port indiferent de pavilion
2. Navele care au pavilionul acordat de autoritatea care le controleaza indifernt unde se afla, mare
libera ori incinta unui port.
3. Navele aflate sub pavilion strain.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

3.Controlul statului portului (PSC) se efectueaza la


1. Navele aflate n marea libera indiferent de ce pavilion ar arbora.
2. Navele care arboreaza numai pavilionul national al autoritatii ce controleaza.
3. Nave ce se afla in incinta unui port indiferent de ce pavilion pe care il arboreaza.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

4.Obligatiile care revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta
este parte, referitoare la activitatea de cautare si salvare a vietti omenesti pe mare sunt indeplinite
de ...
1. Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM
2. Autoritatea Navala Romana
3. Politia de Frontiera

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5.Coordonarea activitatii de asistenta si salvare se realizeaza de


1. Garda de coasta
2. Autoritatea Navala Romana
3. Administratiile portuare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

6.Autoritatea de stat in domeniul transportului naval este

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 2 of 77

1. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii


2. Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta
3. Autoritatea Navala Romana

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

7.Autoritatea de stat in domeniul sigurantei navigatiei este reprezentata de


1. Autoritatea Navala Romana
2. Administratiile portuare
3. Societatile de clasificare internationale

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

8.Autoritatea Navala Romana apartine...


1. Administratiei publice centrale.
2. Administratiei publice locale.
3. Administratiei private.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

9.Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale


navigabile si in porturi se reglementeaza prin
1. Legea data de Parlamentul Romaniei.
2. Hotarare de Guvern.
3. Ordin al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Locuintei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

10.Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale se sanctioneaza cu


1. Amenda penala.
2. Inchisoare.
3. Amenda contraventionala.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

11.Sanctiunile contraventionale se clasifica in


1. Principale si complementare.
2. Principale si secundare.
3. Avertismentul si amenda.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 3 of 77

12.In cadrul sanctiunilor contraventionale principale intra


1. Avertismentul, confiscarea bunurilor, suspendarea autorizatiei de functionare, inchisoare
contraventionala.
2. Avertismentul, amenda contraventionala, prestarea de servicii in folosul comunitatii
3. Avertismentul, blocarea contului bancar, amenda.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

13.Sanctiuni contraventionale complementare sunt


1. Majorarea amenzii contraventionale cu 50%.
2. Perceperea de penalitati daca nu sa achitat in termen de 30 de zile.
3. Confiscare bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, suspendarea sau anularea
autorizatiei de functionare, inchiderea unitatii, blocarea contului bancar, suspendarea activitatii
agentului economic, retragerea licentei pentru activitati de comert exterior, desfintarea unor lucrari.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

14.Sanctiune complementara pentru personalul navigant, ce a ncalcat normele privind


transporturile pe apa, poate consta in...
1. Suspendarea brevetului sau certificatului de capacitate.
2. Blocarea contului bancar.
3. Majorarea amenzii contraventionale cu 50%.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

15.Avertismentul consta in
1. O amenda pecuniara mai mica.
2. Atentionare verbala sau scrisa.
3. Expunerea la Aviz catre navigatori.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

16.Avertismentul se aplica pentru


1. O fapta savarsita cu intentie.
2. O fapta care nu are consecinte materiale.
3. O fapta de gravitate redusa.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

17.Aplicarea sanctiunilor contraventionale se face prin intocmirea

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 4 of 77

1. Procesului verbal de contraventie.


2. Protestului de mare.
3. Raport de teren.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

18.Procesul verbal se semneaza de agentul constatator si de contravenient


1. Pe fiecare fila.
2. Pe fiecare pagina.
3. Doar la sfarsitul procesului verbal.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

19.Aplicarea sanctiunii contraventionale se prescrie in termen de


1. 1 an de zile de la data constatarii faptei.
2. Niciodata.
3. 6 luni de la data savarsirii faptei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

20.Executarea sanctiunii amenzii se prescrie daca procesul verbal de contraventie nu este


comunicat in termen de...
1. O luna de la data aplicarii sanctiunii.
2. Doua luni de la data constatarii contraventiei.
3. Trei luni de la data ramanerii prescrise a contraventiei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

21.Constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele


nationale, sunt de competenta...
1. Ofiterilor de politiei in calitate de organ constatator.
2. Ofiterilor politiei de frontiera.
3. Ofiterilor capitaniei de port si inspectorilor Autoritatii Navale Romane.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

22.Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator si a


contravenientului precum si a descrierii faptei savarsite, a datei acesteia sau a semnaturii
agentului constatator atrage
1. Nulitatea procesului verbal.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 5 of 77

2. Refacerea procesului verbal.


3. prescrierea aplicarii procesului verbal.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

23.In cazul in care personalul navigant refuza sa se identifice in fata ofiterilor de capitanie acestia
pot apela la
1. Armamentul din dotare.
2. Organele de politie, jandarmerie sau gardienii publici.
3. Masuri in forta.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

24.In cazul in care contravenientul refuza semnarea procesului verbal acesta trebuie confirmat de
cel putin
1. Doi martori.
2. Nici un martor.
3. Cel putin un martor.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

25.In lipsa unui martor la semnarea procesului verbal de contraventie agentul constatator are
obligatia sa
1. Precizeze motivele care au condus la incheierea lui in acest mod.
2. Sa-l anuleze.
3. Sa nu il mai intocmeasca.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

26.Pentru savarsirea mai multor contraventii in acelasi timp se incheie


1. Pentru fiecare contraventie un proces verbal.
2. Un singur proces verbal de contraventie.
3. Cate intra pe procesul verbal iar la nevoie se suplimenteaza.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

27.Contravenientului i se comunica procesul verbal


1. In original.
2. Si originalul si o copie.
3. O copie.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 6 of 77

28.Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului
verbal de contraventie
1. Jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ.

j
k
l
m
n

2. Un sfert din minimul amenzii aplicate.


3. Un sfert din minimul amenzii prevazute in actul normativ.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

29.In ce interval de timp contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii
1. 24 de ore.
2. 48 de ore.
3. 12 ore.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

30.Procesului verbal de contraventie se poate ataca cu


1. Plangere in termen de30 de zile.
2. Reclamatie la organul ierarhic superior.
3. Plangere in termen de 15 zile.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

31.Plangerea contravenientului conduce la


1. Anularea precesului verbal de contraventie.
2. Suspendarea executarii contraventiei.
3. Prelungirea celor 48 de ore in care sa se achite jumatate din minim.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

32.Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza plangerea poate fi atacata cu


1. Apel.
2. Reclamatie .
3. Recurs.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

33.Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile si in porturi se


aplica

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 7 of 77

1. Numai persoanelor fizice.


2. Peroanelor fizice sau juridice.
3. Numai persoanelor juridice.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

34.Nearborarea de catre nave a pavilionului lor national in apele nationale romane, la sosirea in
port, in stationare si la plecare; nearborarea pavilionului roman sau arborarea in stare
necorespunzatoare, precum si refuzul de ridicare a pavoazului la dispozitia data de capitania
portului constituie...
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

35.Refuzul prezentarii carnetului de marinar la cererea organelor Autoritatii Navale Romane si a


capitaniilor de port pentru dovedirea identitatii personalului navigant, precum si a actelor de
identitate ale persoanelor gasite la bordul navelor constituie....
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

36.Ancorarea sau acostarea unei nave n alte locuri dect cele stabilite ori semnalizate n acest
sens, fara permisiunea prealabila a ANR este
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

37.Operarea unei nave n afara zonelor de navigatie stabilite prin documentele navei si/sau actele
de stare tehnica este
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

38.Legarea unei nave de liniile ferate, de liniile cailor de rulaj ale macaralelor sau de alte instalatii
portuare care nu sunt destinate acestui scop este

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 8 of 77

1. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n

2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

39.Poluarea apelor nationale navigabile cu hidrocarburi sau alte substante nocive de catre nave
este
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

40.Nenscrierea pe corpul unei nave a scarilor de pescaj, a marcilor de bord liber sau nscrierea
acestora n alte locuri dect cele stabilite, precum si ntretinerea lor necorespunzatoare este
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

41.Exploatarea n scopuri comerciale a unei nave care detine permis provizoriu de navigatie
pentru probe, este
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

42.Lipsa de la bordul navei a materialelor si instalatiilor corespunzatoare mentinerii vitalitatii


navei, este
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

43.Parasirea portului, a radei si/sau a locului de acostare de catre comandantul ori de catre
conducatorul navei fara permisiune de plecare constituie
1. Infractiune.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 9 of 77

2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

44.Constructia, reconstructia, modificarea, transformarea, reparatia sau dezmembrarea, totala


sau partiala a navelor, precum si efectuarea lucrarilor de reparatii supuse autorizarii fara a
detine autorizatia necesara constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

45.Pierderea, distrugerea sau deteriorarea carnetului de marinar ori de serviciu, a documentului


de atestare sau a certificatului de competenta, brevet ori certificat de capacitate constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

46.Neasigurarea cu echipaj pentru serviciul de siguranta si supraveghere a navei aflate n


stationare, n iernatic sau scoase din exploatare de catre proprietar ori operator este
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

47.Manipularea, stivuirea, depozitarea sau separarea necorespunzatoare a marfurilor periculoase


ori toxice la bordul navei este
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

48.Refuzul prezentarii carnetului de marinar sau de serviciu ori a documentului de atestare de


catre personalul navigant reprezentantilor ANR
1. Infractiune.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 10 of 77

j
k
l
m
n

2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

49.Nenscrierea n locurile indicate pe corpul navei de navigatie interioara a numarului maxim de


pasageri permis, a tonajului maxim admis, precum si a numarului de autovehicule pe care le
poate transporta, este
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

50.Efectuarea de probe sau manevre prin punerea n miscare a elicei sau a zbaturilor de catre
navele aflate n port, legate la chei sau la ancora, fara aprobarea ANR, constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

51.Ancorarea sau acostarea unei nave n alte locuri dect cele stabilite ori semnalizate n acest
sens, fara permisiunea prealabila a ANR, cu exceptia cazurilor de forta majora, constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

52.Nerespectarea de catre proprietarii, operatorii sau comandantii/conducatorii de nave a


dispozitiilor date de ANR cu privire la organizarea parcurilor reci si a iernaticelor constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

53.Executarea de catre un santier naval, atelier sau echipaj a lucrarilor cu foc deschis la navele
petroliere si la alte tipuri de nave n zone adiacente tancurilor de combustibil si lubrifianti si n
compartimentul masini, pentru care nu exista Certificat de Gas Free eliberat de ANR sau de
experti autorizati de aceasta constituie

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 11 of 77

1. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n

2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

54.Refuzul de a se supune cercetarilor ntreprinse de catre ANR sau de a pune la dispozitia ANR
documentele si datele necesare investigarii constituie
1. Contraventie.
2. Infractiune.
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

55.Blocarea iesirilor de urgenta sau a sondelor tancurilor de balast si santina ale navei constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

56.Folosirea scarilor si a schelelor necorespunzatoare pentru accesul la bordul navei constituie


1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

57.Manipularea, stivuirea, depozitarea sau separarea necorespunzatoare a marfurilor periculoase


ori toxice la bordul navei este
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

58.Lipsa de la bordul navei a mijloacelor de stins incendiul corespunzatoare este


1. Infractiune.
2. Contraventie.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 12 of 77

3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n

59.Poluarea apelor nationale navigabile cu hidrocarburi sau alte substante nocive de catre nave
este
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

60.Nerespectarea prevederilor privind timpul de lucru si de odihna a navigatorilor la bordul


navei maritime este
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

61.Lipsa rolurilor de incendiu, abandon si a celui pentru gaura de apa constituie


1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

62.Exploatarea unei nave care nu este dotata cu mijloace de semnalizare fonica si optica
regulamentare sau defectuoase constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

63.Transmiterea de alerte false de pericol este


1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 13 of 77

64.Parasirea serviciului de garda (paza) si siguranta la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare


constituie
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

65.Lipsa sitelor de la cosurile navelor aflate in zona petroliera constituie


1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

66.Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar rezulta scurgeri de


produse petroliere pe sol sau in apa constituie
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

67.Incarcarea navelor la un pescaj mai mare decat cel permis de adancimile de langa dane sau in
punctele unde se efectueaza aceste operatiuni constituie
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

68.Incarcarea navelor peste limitele stabilite in actele de bord constituie:


1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

69.Intrarea, iesirea sau trecerea navelor in/si prin fata portului sau trecerea pe langa nave care
efectueaza diferite lucrari de salvare, hidrotehnice etc. sau operatiuni de incarcare/descarcare,
alimentare combustibil etc., fara a micsora din timp viteza constituie...

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 14 of 77

1. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n

2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

70.Folosirea mijloacelor improvizate de incalzit si iluminat la bordul navelor constituie


1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

71.Nerespectarea dispozitiilor regulamentului portuar este


1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

72.Legarea navelor de liniile ferate sau de liniile cailor de rulaj ale macaralelor sau de alte
instalatii portuare care nu sunt destinate acestui scop constituie
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

73.Construirea de garduri sau asezarea de plase ori de unelte fixe de pescuit in rade, porturi,
canale, senale navigabile si in alte locuri unde acestea impiedica navigatia constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

74.Neinscrierea scarilor de pescaj, a marcilor de franc-bord sau inscrierea acestora in alte locuri
decat cele stabilite, precum si neintretinerea lor in buna stare constituie.
1. Abatere disciplinara.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 15 of 77

2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

75.Dezlegarea navelor remorcate, impinse sau care au fost cuplate inainte de a fi puse in
siguranta, sau ancorarea in conditii nesigure constituie.
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

76.Inceperea lucrarilor de constructii, reconstructii, transformari de nave si instalatii plutitoare,


de scoatere si inlocuire a masinilor, cladirilor si motoarelor de la nave, de ridicare pe cala, lansare
la apa si dezmembrare a navelor fara autorizarea scrisa, prealabila, a ANR, sau efectuarea
acestor lucrari in alte locuri decat cele indicate constituie....
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

77.Neprezentarea la nava, intarzierea sau parasirea acesteia de catre pilot, daca prin aceasta este
afectata siguranta navei si a navigatiei constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

78.Refuzul de a se permite organelor abilitate ANR vizitarea navelor, instalatiilor, magaziilor,


hambarelor si a altora asemenea, aflate in zona de jurisdictie pentru control si cercetari
constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

79.Exploatarea unei nave cu un echipaj mai mic decat cel stabilit pentru siguranta navigatiei,
precum si lipsa de la bordul navelor a echipajului minim necesar pentru efectuarea manevrelor
stabilite constituie

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 16 of 77

1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

80.Blocarea drumurilor de acces si de circulatie pe dane, prin depozitarea marfurilor sau


parcarea autovehiculelor, daca prin aceasta se pericliteaza siguranta navei sau a navigatiei
constituie
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

81.Neorganizarea serviciului de garda si siguranta de catre comandanti la bordul navelor si al


instalatiilor plutitoare constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

82.Permisiunea comandantului/conducatorului acordata unei persoane de a efectua o atributie


sau un serviciu la bordul navei, fara a detine certificatul corespunzator functiei pe care o
ndeplineste sau tipului de nava constituie
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

83.Exploatarea unei nave cu mijloace de salvare care nu are nscris numele sau numarul de
identificare al acesteia constituie
1. Infrac?iune
2. Contraven?ie
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

84.Utilizarea documentelor privind evidenta activitatilor ce se desfasoara la bordul navei fara a fi


numerotate, sigilate si parafate, dupa caz, ori pastrarea lor n conditii necorespunzatoare si n

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 17 of 77

termenul prevazut de lege, precum si necompletarea lor la zi constituie


1. Infrac?iune

j
k
l
m
n

2. Abatere disciplinara
3. Contraven?ie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

85.Nerespectarea regulilor de navigatie la trecerea prin ecluze si stavilare constituie


1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

86.Ancorarea sau graparea ancorei sau a lanturilor in locurile unde sunt instalate semnalele de
interzicere a ancorarii, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

87.Exploatarea navelor cu instalatii si mijloace de stins incendiu necorespunzatoare si


nerespectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

88.Exploatarea navelor fara mijloace de salvare conform normelor in vigoare constituie


1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

89.Nerespectarea "Avizelor catre navigatori" este


1. Abatere disciplinara

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 18 of 77

j
k
l
m
n

2. Contraven?ie
3. Infrac?iune

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

90.Punerea in imposibilitate de manevra a navelor aflate in exploatare prin scoatere din functiune
a aparatului motor, fara autorizarea prealabila a ANR constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

91.Navigatia prin zone nepermise a unei nave este


1. Contraven?ie
2. Infrac?iune
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

92.Lipsa de la bordul navei a registrelor si a nscrisurilor care evidentiaza activitatile desfasurate


la bordul navei privind protectia mpotriva poluarii apelor navigabile constituie
1. Infrac?iune
2. Contraven?ie
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

93.Asigurarea necorespunzatoare a unei nave, a unui grup de nave sau convoi, acostate ori la
ancora constituie
1. Infrac?iune
2. Abatere disciplinara
3. Contraven?ie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

94.Neintretinerea in stare corespunzatoare a mijloacelor de legare la mal a navelor constituie


1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 19 of 77

3. Infractiune.

j
k
l
m
n

95.Aprinderea de materiale inflamabile sau fumigene, tragerea de focuri de arma ori emiterea de
semnale fonice sau luminoase de la bordul navei, in afara celor admise de regulamentele de
navigatie constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

96.Operarea navelor n afara limitelor portului fara autorizatie n conformitate cu legislatia n


vigoare este
1. Infrac?iune

j
k
l
m
n

2. Abatere disciplinara
3. Contraven?ie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

97.Transportul de marfuri periculoase fara respectarea conditiilor stabilite prin actele normative
interne si prin conventii internationale la care Romania este parte constituie
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

98.Stationarea, acostarea sau ancorarea navelor incarcate cu marfuri periculoase in alte locuri
decat cele stabilite pentru aceste nave constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

99.Nerespectarea de catre comandantii de nave a prevederilor din actele de bord cu privire la


numarul maxim de persoane admise a se transporta de catre nave constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 20 of 77

j
k
l
m
n

3. Contraventie.

j
k
l
m
n

100.Lucrarile efectuate n albia cailor navigabile, n acvatoriile porturilor si radelor, extractia de


produse de balastiera, inclusiv prin dragaj si altele asemenea, executate fara avizul ANR ori fara
marcajele sau semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru constituie
1. Contraven?ie
2. Infrac?iune
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

101.Descarcarea apelor uzate sau aruncarea gunoiului generat la bordul navei n apele nationale
navigabile si/sau depozitarea acestora n afara locurilor amenajate si destinate acestui scop este
1. Abatere disciplinara
2. Contraven?ie
3. Infrac?iune

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

102.Neanuntarea compartimentului "Port control" al capitaniei portului la intrarea in rada, port


si la plecarea din port sau rada, precum si nerespectarea dispozitiilor date de serviciul "Port
control" al capitaniei portului constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

103.Poluarea de catre nave a atmosferei de deasupra apelor nationale navigabile ale Romniei
este
1. Contraven?ie
2. Abatere disciplinara
3. Infrac?iune

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

104.Nerespectarea regulilor speciale privind incarcarea de marfuri pe punte constituie


1. Infractiune.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 21 of 77

j
k
l
m
n

2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

105.Pierderea, din neglijenta, a actului de nationalitate a navelor constituie


1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

106.Neexecutarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor capitaniei portului cu privire la


schimbarea locului de acostare sau de ancorare a navei sau la efectuarea altei manevre necesare
constituie
1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

107.Lipsa de la bordul navei dotate cu tahograf a foilor de nregistrare a tahografului este


1. Infrac?iune
2. Contraven?ie
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

108.Scoaterea din functiune la bordul navei a sistemului automat de identificare al navei (AIS),
acolo unde acesta este obligatoriu este
1. Infrac?iune
2. Abatere disciplinara
3. Contraven?ie

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

109.ncalcarea standardelor internationale pentru siguranta si securitatea navelor, prevenirea


poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime care arboreaza
pavilion strain, stabilite prin controlul statului portului (PSC), constituie

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 22 of 77

1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

110.Scoaterea din functiune la bordul navei a sistemului de nregistrare a datelor privind voiajul
navei (VDR), la navele la care utilizarea este obligatorie este
1. Infrac?iune
2. Contraven?ie
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

111.Nerespectarea dispozitiilor capitaniei portului, sub aspectul ordinii si sigurantei navigatiei, de


catre persoanele fizice si juridice care folosesc porturile si apele nationale navigabile constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

112.Nerespectarea locurilor stabilite de ANR pentru mbarcarea/debarcarea pilotului la/de la


nava constituie
1. Contraven?ie
2. Infrac?iune
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

113.Executarea de lucrari cu foc deschis la bordul navei fara permis de lucru cu foc este
1. Abatere disciplinara
2. Contraven?ie
3. Infrac?iune

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

114.Refuzul de a se supune controlului ANR este


1. Abatere disciplinara
2. Infrac?iune

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 23 of 77

3. Contraven?ie

j
k
l
m
n

115.Nerespectarea dispozitiilor date de catre ANR n situatii de urgenta constituie


1. Contraven?ie
2. Abatere disciplinara
3. Infrac?iune

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

116.Executarea de manevre fara pilot la bord, precum si navigarea fara pilot si refuzul de a lua
pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu constituie
1. Infractiune.
2. Contraventie.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

117.Neanuntarea capitaniei portului, de catre comandantii de nave sau de catre administratia


portului si societatile care exploateaza zonele portuare respective, asupra scurgerilor din nave sau
din conductele terestre de produse poluante constituie
1. Abatere disciplinara.
2. Infractiune.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

118.Neimplementarea la bordul navei a unei masuri de securitate n legatura cu care a fost


avertizata atunci cnd nava opereaza n marea teritoriala sau si-a comunicat intentia de a intra n
marea teritoriala constituie
1. Contraven?ie
2. Infrac?iune
3. Abatere disciplinara

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

119.Dezvaluirea sau accesul neautorizat la materialele referitoare la securitatea navelor constituie


1. Infractiune.
2. Contraventie.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 24 of 77

3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n

120.In cercetarea faptelor care constituie infractiuni din domeniul navigatiei civile Capitania de
port are calitatea de
1. Organ de urmarire penala.
2. Politie portuara
3. Organ de cercetare penala.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

121.Cercetarea la fata locului si reconstituirea efectuate la bordul navei sau in incinta proturilor
se pot efectua numai in prezenta
1. Capitaniei de port.
2. Politiei transporturilor.
3. Politiei de frontiera.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

122.Litigiile care au legatura cu transporturile navale sunt de competenta sectiilor instantelor.


1. De contencios administrativ.
2. De maritim si fluvial.
3. De dreptul muncii.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

123.Infractiunea se defineste ca fiind:


1. Fapta care constituie pericol social si este savarsita cu vinovatie ce nu este prevazuta de lege.
2. Fapta care este savarsita cu vinovatie dar nu prezinta pericol social desi este prevazuta de lege.
3. Fapta ce prezinta pericol social, fiind savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

124.Starea de necesitate constituie


1. O cauza care inlatura caracterul penal al faptei
2. O cauza care agraveaza savarsirea faptei
3. O cauza care conduce la condamnarea invinuitului.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

125.Legitima aparare conduce la.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 25 of 77

1. Condamnarea inculpatului.

j
k
l
m
n

2. Inlaturarea raspunderii penale.


3. Se considera ca persoana este vinovata dar nu se pedepseste.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

126.Constrangerea morala si fizica reprezinta


1. Cauze ce diminueaza raspunderea penala
2. Elemente care agraveaza savarsirea faptei ce poate constitui infractiune.
3. Cauze care inlatura raspunderea penala a faptei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

127.Prin definitie infractiunea difera de contraventie prin


1. Gradul de pericol social mai ridicat n cazul infractiunii.
2. Faptul ca in cazul contraventiei pericolul social este mai ridicat ca cel al infractiunii.
3. Gradul egal de pericol social pe care il are fapta savarsita.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

128.Exercitarea atributiilor de serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante
interzise de autoritatea de reglementare constituie...
1. Contraventie la normele privind transporturile.
2. Infractiune contra sigurantei navigatiei.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

129.Exercitarea obligatiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre personalul de bord care


asigura direct siguranta navigatiei pe apa a navei, constituie
1. Contraventie la normele privind transporturile.
2. Infractiune contra sigurantei navigatiei.
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

130.Pentru personalul navigant care asigura siguranta navigatiei si este gasit sub influenta
bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate pedeapsa va fi...
1. Mai mare.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 26 of 77

2. Aceasi, ntrucat nu conteaza daca la bord faci sau nu parte din echipajul de siguranta ori esti sau nu
n cart/garda.
3. Mai mica.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

131.Sub influenta bauturilor alcoolice este considerata persoana din echipaj care are...
1. A consumat mai mult de o sticla de bere ori un pahar de vin ori alta bautura alcoolica.
2. O imbibatie alcoolica n sange de pana la 0,80 g/l alcool pur in sange ori o concentratie de pana la
0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.
3. A depasit ratia acordata de catre conducerea navei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

132.Starea de ebrietate pentru a constitui infractiune contra sigurantei navigatiei consta intr-o
imbibatie alcoolica in sange
1. 1 la mie
2. 0,8 la mie
3. Mai mare 0,80 g/l alcool pur in sange ori o concentratie ce depaseste 0,40 mg/l alcool pur in aerul
expirat.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

133.Starea de ebrietate pentru a constitui infractiune contra sigurantei navigatiei este


ndeplinita...
1. Si la o mbibatie mai mica, daca aceasta are drept consecinta micsorari manifeste ale facultatilor de
echilibru ori de miscare ale acelei persoane, dificultate n exprimare ori incoerenta ideatica,
constatate clinic sau prin orice alte mijloace de proba.
2. A introdus la bordul navei bauturi alcoolice.
3. A permis si favorizat consumarea unor colegi de servici.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

134.Conducerea unei nave de o persoana care nu are brevetul/certificatul de capacitate


corespunzator constituie
1. Infractiune.
2. Abatere disciplinara.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

135.Incredintarea de catre comandant conducerea navei unei persoane fara brevet sau certificat
de capacitate corespunzator atrage

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 27 of 77

1. Raspunderea administrativa a comandantului


2. Raspunderea penala a comandantului
3. Raspunderea disciplinara a comandantului

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

136.Refuzul personalului din cadrul echipajului navei de a se supune recoltarii probelor biologice
in vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseste
1. Ca infractiunea de obstructionare a justitiei.
j
k
l
m
n
2. Cu o pedeapsa egala cu cu cea aplicata la exercitarea atributiilor de servici sub influenta bauturilor
j
k
l
m
n
alcoolice.
3. Cu o pedeapsa cu inchisoarea mai mare, ce corespunde cu efectuarea serviciului in stare de ebrietate n
j
k
l
m
n forma agravanta.

137.Fapta de a parasi postul sau nava ori fapta de a dormi in timpul serviciului de cart sau garda
de catre personalul navigant constituie infractiune numai daca
1. S-ar fi putut intrerupe navigatia ori pune in pericol siguranta navei, a incarcaturii sau a echipajului.
2. Nu se intampla nimic.
3. Nu se cere indeplinirea unei conditii de rezultat.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

138.Fapta de a dormi in timpul serviciului de cart sau garda, daca prin aceasta s-ar putea
intrerupe sau stanjeni navigatia ori sa puna in pericol siguranta navei sau incarcaturii,
constituie.
1. Contraventie la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile.
2. Infractiune contra sigurantei navigatiei.
3. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

139.Conducerea unei nave de catre o persoana fara brevet sau certificat de capacitate
corespunzator, constituie infractiune
1. Contra ordinei si disciplinei la bord.
2. Contra altor infractiuni.
3. Contra sigurantei navigatiei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

140.Parasire de catre comandant a navei sale care este in pericol, inainte de a-si fi exercitat pana
la capat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei constituie

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 28 of 77

1. O infractiune.

j
k
l
m
n

2. O contraventie.
3. O abatere.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

141.Parasirea navei de catre comandant in caz de pericol inainte de a-si fi efectuat indatoririle de
serviciu pentru salvarea navei, constituie.
1. Abatere disciplinara specifica navigatorilor.
2. Infractiune contra sigurantei navigatiei.
3. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

142.Comandantul savarseste o infractiune daca


1. Acorda ajtor unei nave aflate in pericol.
2. Comunica navei pe care o salveaza datele de identificare a navei proprii.
3. Nu acorda asistenta si salvare navei aflate in pericol.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

143.In cazul infractiunilor contra sigurantei navigatiei in care se produc si consecinte deosebit de
grave legea apreciaza ca
1. Fapta este mai grava si pedeapsa este marita.
2. Fapta poate fi considerata ca facuta in legitima aparare.
3. Fapta este considerata cu un grad de pericol mai redus.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

144.Schimbarea pozitiei, scoaterea din functiune, avarierea grava sau distrugerea unui semnal de
navigatie costier sau plutitor este considerata...
1. O infractiune destul de grava.
2. O contraventie minora.
3. Un act de sabotaj economic.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

145.La infractiunile contra sigurantei navigatiei producerea si a unor pagube materiale


importante, avarierea grava a unei nave ori distrugerea sau degradarea importanta de instalatii si
bunuri de orice fel, conduce la...
1. Diminuarea pedepselor.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 29 of 77

2. Agravarea situatiei si marirea pedepselor.


3. Eliminarea raspunderii penale daca persoana vinovata plateste prejudiciul.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

146.Preluarea fara drept a controlului navei, direct sau indirect, constituie.


1. Contraventie la normele privind transporturile.
2. Sanctiune disciplinara specifica navigatorilor.
3. Infractiune contra sigurantei navigatiei

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

147.Impiedicarea indeplinirii atributiilor de serviciu ale personalului navigant, falsificarea unui


ordin scris sau a jurnalului de bord sau de masini, comunicarea unor informatii, cunoscand ca
sunt false constituie...
1. Infractiuni.
2. Abateri disciplinare specifica navigatorilor.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

148.Distrugerea ori avarierea unei nave sau a incarcaturii acesteia, a echipamentelor de navigatie
sau perturbarea functionarii acestora constituie.
1. Infractiune.
2. Abatere disciplinara specifica navigatorilor.
3. Contraventie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

149.Transportul de marfuri persiculoase la bordul navelor in apele nationale navigabile fara


respectarea prevederilor legale cu privire la stivuire, ambalare, etichetare constituie...
1. Infractiune.
2. Contraventie
3. Abatere disciplinara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

150.Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu privind siguranta navei si


a navigatiei constituie...
1. Abatere disciplinara specifica navigatorilor.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 30 of 77

2. Contraventie
3. Infractiune contra ordinii si disciplinei la bordul navelor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

151.Stabilirea personalului minim de siguranta pentru navele si instalatiile plutitoare fluviale este
reglementata prin
1. Ordin al ministrului transporturilor.
2. Ordonanta a Guvernului.
3. Lege speciala

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

152.Echipajul unei nave reprezinta


1. Totalitatea membrilor brevetati si nebrevetati care indeplinesc o functie la bordul unei nave.
2. Totalitatea persoanelor care urca la bordul unei nave.
3. Totalitatea pasagerilor de la bordul unei nave.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

153.Personal navigant brevetat reprezinta


1. Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu
2. Navigatorii care poseda carnet de marinar.
3. Navigatorii care poseda un brevet recunoscut de catre autoritatea de stat in domeniu.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

154.Personalul navigant nebrevetat reprezinta


1. Navigatorii care poseda carnet de marinar.
2. Comandantul navei si ofiterii.
3. Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

155.Personal navigant auxiliar reprezinta


1. Navigatorii care indeplinesc functii de siguranta la bordul navei.
2. Membrii de echipaj care nu poseda brevet sau certificat de capacitate,dar indeplinesc functii la bord
in baza calificarii specifice.
3. Membri de echipaj fara carnet de marinar.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 31 of 77

156.Certificatul privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta reprezinta


1. Documentul emis de armator pentru fiecare nava in parte unde se inscriu numarul si functiile
personalului minim de siguranta.
2. Documentul emis de Autoritatea Navala Romana pentru fiecare nava in parte, in care se inscriu
numarul si functia personalului minim de siguranta.
3. Documentul emis de centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

157.Nava in exploatare inseamna


1. O nava al carui corp asigura flotabilitatea, are dotari si echipaj complete, este apta de a fi imediat
folosita conform destinatiei, chiar daca nu e utilizata efectiv.
2. O nava ce are in reparatie motorul principal.
3. Nava este conservata pentru iernatec.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

158.Nava scoasa din exploatare inseamna


1. O nava fara echipaj sau cu echipaj redus.
2. ca nava nu are asigurata flotabilitatea, dotarile sunt scoase partial/total din functiune, echipajul este
redus, si va fi apta de folosit numai dupa terminarea lucrarilor de reparatii si completarea
echipajului.
3. O nava ce este apta si indeplineste toate conditiile de navigabilitate.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

159.Nava la parcul rece inseamna


1. O nava dezafectata, amplasata in afara senalului navigabil.
2. O nava la ancora cu personal minim de siguranta.
3. O nava cu starea corpului ce asigura flotabilitatea, cu mijloace tehnice in stare de conservare, fara
echipaj, dar cu paza asigurata de personal calificat din randul navigatorilor.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

160.La bordul navei, personalul navigant se considera ambarcat n temeiul...


1. Contractului Colectiv de Munca
2. Brevetului/Certificatului de competenta
3. Carnetului de marinar.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

161.Ierarhia functiilor in cadrul echipajului navei, este:

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 32 of 77

1. Comandantul, secundul, ofiteri de punte, seful mecanic, ofiteri mecanic, alti ofiteri, personal cu
certificate de capacitate, personal auxiliar.
2. Personalul de punte, personalul de masini, personalul de radiocomunicatii, personal auxiliar.
3. Personalul de conducere, personalul de deservire.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

162.Structura echipajului navei este alcatiuta din


1. Comandant, personal brevetat, personal nebrevetat personal auxiliar.
2. Personal de punte, personal de masini, personal de radiocomunicatii, personal auxiliar.
3. Personal administrativ, personal tehnologic si medico-sanitar.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

163.Structura si ierarhia echipajului navei este reglementata de


1. COLREG
2. Regulamentele de Navigatie .
3. Legea ce reglementeaza transportul naval.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

164.Se considera personal ambarcat


1. Cei care au Carnet de marinar.
2. Cei care sunt angajati de un armator.
3. Cei care au ambarcarea efectuata in Carnetul de mariner.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

165.Echipajul minim pentru siguranta navigatiei este alcatiut din


1. Tot personalul navigant imbarcat pe nava.
2. Personal navigant destinat sa asigure siguranta navei si navigatiei, a vitalitatii navei, a prevenirii
incendiilor si poluarii apelor.
3. Personal navigant iclusiv pasagerii care primesc sarcini in acest sens.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

166.Atributiile membrilor echipajului sunt prevazute in


1. Regulamentele de Navigatiei.
2. Rolurile de siguranta ale navei.
3. Contractul de ambarcare.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 33 of 77

j
k
l
m
n

167.La bordul unei nave conducerea este unica si este realizata de catre
1. Comandantul navei.
2. Proprietarul navei.
3. Consiliul de bord.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

168.Carnetul de marinar constituie


1. Act de identitate pentru personalul navigant.
2. Act notarial
3. Act de atestare profesionala a personalului navigant.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

169.Evidenta personalului navigant roman se tine in registrele de evidenta a personalului


navigant de
1. Autoritatea Navala Romana prin Capitaniile de port.
2. Directiile de munca si protectie sociala.
3. Centrelor de pregatire profesionala a personalului navigant.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

170.Personalul auxiliar trebuie sa posede


1. Certificate de capacitate
2. Brevete
3. Carnete de Marinar

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

171.Conform prevederilor interne si internationale o persoana pentru a deveni navigator trebuie


sa aibe varsta minima necesara de
1. 21 de ani.
2. 18 ani.
3. 16 ani.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

172.Personalul de specialitate al santierelor care participa la efectuarea probelor de mars trebuie

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 34 of 77

sa posede urmatoarele documente specifice personalului navigant


1. Nici un document.
2. Carnet de marinar.
3. Brevet sau certificat de capacitate.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

173.Personalul minim de siguranta la navele ce efectueaza probe de mare este stabilit de


1. Actul normativ cu privire la stabilirea echipajului minim de siguranta.
2. Capitania de port.
3. Santierul naval.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

174.La bordul navelor pot fi ambarcate persoane care nu fac parte din personalul navigant
1. Nu.
2. Niciodata.
3. Da.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

175.Ce obligatie are comandantul si/sau armatorul ori proprietarul navei daca sunt la bord
ambarcate persoane care exced personalului minim de siguranta.
1. Sa imbarce un numar de persoane care sa fie in limita mijloacelor de salvare existente la bordul
navei.
2. Sa nu le permita ambarcarea fara sa posede un pasaport.
3. Sa aibe Carnet de marinar.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

176.Brevetele si Certificatele de capacitate se obtin:


1. Din oficiu daca esti absolvent al unei forme de invatamant de specialitate maritima.
2. Din oficiu ori prin examen.
3. Numai prin examen.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

177.Brevetele si Certificatele de capacitate se elibereaza de


1. Centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 35 of 77

2. Institutiile de invatamant superior.


3. Autoritatea Navala Romana.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

178.La bordul navelor sub pavilion roman echipajul navelor poate fi si de alta cetatenie decat cea
romana
1. Da, cu exceptia comandantului, secundului si a sefului mecanic, si pot fi inlocuiti doar cu aprobarea
Autoritatii Navale Romane.
2. Nu se pot ambarca mavigatori de alta nationalitate,
3. Da, cu conditia sa aiba certificate recunoscute de IMO.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

179.Comandantul, secundul si seful mecanic de cetatenie romana pot fi inlocuiti la bordul unei
nave sub pavilion roman de catre persoane straine ...
1. Nu este admis.
2. Da, cu conditia ca brevetele acestora sa fie recunoscute de Autoritatea Navala Romana.
3. Da, daca armatorul aproba acest lucru.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

180.La bordul unei nave cu pavilion roman persoanele care fac parte din echipaj dar nu sunt de
nationalitate romana, beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii ca si personalul roman la bordul
navei
1. Nu.
2. Da, numai daca se prevede in contractul individual de ambarcare.
3. Da.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

181.Personalul navigant roman se poate ambarca pe nave sub pavilion strain


1. Da.
2. Numai daca renunta la cetatenia romana.
3. Numai daca au aprobarea Autoritatii Navale Romane.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

182.Pentru a li se lua in calcul ambarcarea pe nave sub pavilion strain personalul navigant roman
trebuie sa prezinte
1. Carnetul de marinar cu ambarcarea/debarcarea efectuata de nava.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 36 of 77

2. Contractul individual de ambarcare si adeverinta privind perioada de ambarcare, eliberata de la nava. n


j
k
l
m
3. Adeverinta de la o firma de crewing.
j
k
l
m
n

183.Drepturile si obligatiile personalului navigant sunt stabilite prin


1. Jurnalului de bord.
2. Regulamentele de navigatie.
3. Contractului Colectiv de Munca al companiei si contractului individual de ambarcare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

184.Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana se asigura de


1. Angajator.
2. Navigator.
3. Comandant.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

185.Timpul de munca si de odihna se stabileste de minister conform cu


1. Legislatia dreptului administrativ.
2. Legislatia muncii, acordurile si conventiile internationale.
3. Legislatia civila

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

186.Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana si cazare se includ In veniturile
salariale ale personalului navigant spre impozitare.
1. Da.
2. Numai cand nu se efectueaza voiaj international.
3. Nu.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

187.Contravaloarea hranei asigurate la bord se retine din diurna In valuta pe perioada


voiajului
1. Da, in cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaj international.
2. Da, in cazul navelor sub pavilion strain care efectueaza voiaj in apele nationale romane.
3. Da, In cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaje In apele nationale navigabile.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 37 of 77

188.Nivelul diurnei si moneda in care se plateste precum si nivelul contravalorii hranei pentru
personalul navigant roman se stabileste prin
1. Conventii incheiate cu ITF.

j
k
l
m
n

2. Contractul colectiv de munca si contractul individual de ambarcare.


3. statul de plata.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

189.Pentru pierderea sau distrugerea echipamentului propriu din cauze care nu au legatura cu
serviciul sau din propria vina, personalul ambarcat poate solicita
1. Despagubire in limita contractului individual de ambarcare.
2. Despagubire in limita bunurilor pierdute sau distruse.
3. Nu poate solicita despagubiri in aceste conditii.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

190.Comandantul este investit cu autoritate asupra:


1. Tuturor persoanelor ambarcate.
2. Ofiterilor brevetati
3. Ofiterilor brevetati de la punte.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

191.Comanda navei poate trece de la comandant, in cazul in care acesta este in imposibilitatea de
a exercita comanda asupra navei, la...
1. Seful mecanic
2. Ofiterul maritim punte secund.
3. Consiliul de bord.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

192.Preluarea comenzii comandantului poate trece asupra


1. Sefului mecanic.
2. Sefului de echipaj..
3. Numai asupra ofiterului maritim punte secund si apoi asupra ofiterilor de punte, dupa caz.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

193.Preluarea comenzii navei se inscrie in

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 38 of 77

1. Jurnalul de bord al navei.


2. Jurnalul de masini al navei.
3. In registrul de scara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

194.Responsabil de starea de navigabilitate a navei este


1. Secundul navei.
2. Comandantul navei.
3. Armatorul navei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

195.Comandantul navei pentru a salva persoanele, nava si incarcatura precum si documentele


navei trebuie sa...
1. O abandoneze imediat.
2. Sa se salveze singur impreuna cu documentele navei.
3. Sa nu paraseasca nava decat cu exceptia cazului cand nu mai exista sanse reale de salvare a navei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

196.Comandantul al carei nave este arestata, retinuta sau sechestrata de autoritatile altui stat
trebuie sa
1. Informeze de indata Misiunea diplomatica a Romaniei si Autoritatea Navala Romana.
2. Sa incerce sa se sustraga arestarii, retinerii ori sechestrarii.
3. Sa Instraineze nava cat mai repede pentru a nu marii prejudiciile.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

197.Raportul scris (SEA PROTEST) in cazul unui eveniment la bordul navei se depune de
1. Navigatorul care are legatura cu evenimentul ca martor direct.
2. Comandantul navei.
3. Armatorul navei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

198.In cazul in care un eveniment de navigatie are loc in apele nationale, raportul scris (SEA
PROTEST) se depune la
1. Autoritatea locala.
2. Politia de Transporturi.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 39 of 77

3. Capitania portului unde s-a produs evenimentul sau la prima capitanie de port romanesc pentru
navele ce sosesc din voiaj.

j
k
l
m
n

199.In cazul in care o nava sub pavilion roman are un eveniment de navigatie in afara apelor
navigabile nationale, raportul scris (SEA PROTEST) se depune la
1. La autoritatea locala competenta in domeniul navigatiei a statului unde s-a produs evenimentul sau a n
j
k
l
m
primului port de escala pentru evenimentele din marea libera..
2. La administratia portuara
j
k
l
m
n
3. la Autoritatea Navala Romana.
j
k
l
m
n

200.Raportul scris (SEA PROTEST) se depune in termen de


1. 24 de ore de cand s-a efectuat raportul.
2. 24 de ore de la sosirea navei in port sau de la producerea evenimentului.
3. 24 de ore de cand s-a sesizat autoritatea competenta

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

201.Nedepunerea raportului scris (SEA PROTEST) in termenul legal conduce la:


1. Pierderea valabilitatii raportului scris.
2. Tragerea la raspundere a armatorului pentru pierderea probelor sau a imposibilitatii conservarii lor.
3. Tragerea la raspundere a comandantului pentru pierderea probelor sau a imposibilitatii conservarii
lor.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

202.Personalul navigant de la bord care pune in pericol siguranta navei, a personelor sau
lucrurilor aflate pe nava poate fi
1. Izolat.
2. Detasat.
3. Promovat in functie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

203.Comandantul, la bordul navei aflate in mars, pentru inregistrarea unei nasteri, unei casatorii
ori a unui deces precum si pentru certificarea unui testament care se incheie la bordul navei are
calitatea de...
1. Avocat sau consilier juridic.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 40 of 77

2. Notar public.
3. Judecator sau executor.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

204.Valabilitatea brevetelor si certificatelor de capacitate nu pot depasi:


1. 2 ani.
2. 10 ani.
3. 5 ani.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

205.Valabilitatea cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW este de


1. 5 ani de la data absolvirii.
2. 5 ani de la efectuarea vizitei medicale.
3. 10 ani de la data absolvirii.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

206.In cazul pierderii unui brevet/certificat de capacitate se elibereaza unul nou dupa ce
1. Sa facut publica pierderea intr-un ziar local.
2. S -a facut publica pierderea la Aviz catre Navigatori.
3. S-a facut publica pierderea prin Monitorul Oficial al Romaniei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

207.Reconfirmarea brevetelor /certificatelor de capacitate daca au efectuat un stagiu de


imbarcare de cel putin 12 luni in ultimii
1. 5 ani pe oricare din functiile pe care le poate detine.
2. 5 ani pe functia inscrisa in brevet/certificat de capacitate.
3. 3 ani pe o functie superioara.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

208.Pentru ocuparea functiilor superioare de comandant ori sef mecanic se poate acorda
dispense...
1. Nu.
2. Da.
3. Ca regula nu, numai in caz de forta majora.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 41 of 77

209.Dispensele pentru functiile superioare, cu exceptia celor de comndant si sef mecanic, se pot
acorda pentru
1. Cel mult 6 luni.

j
k
l
m
n

2. 1 an.
3. Cel mult 3 luni.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

210.Recunoasterea brevetelor se face in concordanta cu regulile conventiei


1. S.O.L.A.S.
2. S.T.C.W.
3. L.L.C.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

211.Celor care efectueaza serviciul de cart trebuie sa li se asigure minimum


1. 6 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore.
2. 20 de ore de repaus intr-un interval de 24 de ore.
3. 10 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

212.Perioada de odihna poate fi impartita in cel mult


1. Doua perioade din care una trebuie sa aiba o durata de cel putin 6 ore.
2. Trei perioade din care una sa aibe cel putin 6 ore.
3. Doua perioade din care una trebuie sa aibe cel putin 8 ore.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

213.Perioadele de odihna nu se respecta in urmatoarele cazuri..


1. Cand nu sunt activitati la bordul navei.
2. In situatii critice, de urgenta, in timpul exercitiilor sau conditii de exceptie.
3. Cand comandantul navei doreste sa ajunga mai repede la destinatie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

214.Desfacerea contractului de munca constituie


1. O sanctiune disciplinara pentru salariatul care savarseste o abatere disciplinara foarte grava, prin
efectul produs.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 42 of 77

2. O sanctiune penala ca urmare a savarsirii unei infractiuni.


3. O sanctiune ce constituie contraventie conform legislatiei in vigoare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

215.Desfacerea disciplinara a contractului de munca se aplica


1. Tuturor tipurilor de salariati fiind o sanctiune disciplinara cu caracter general.
j
k
l
m
n
2. Numai membrilor echiplajului uei nave fiind o sanctiune disciplinara specifica navigatorilor.
j
k
l
m
n
3. Celor care au savarsit o fapta penala fiind o sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei infractiuni. n
j
k
l
m

216.Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %, constituie


1. Sanctiune penala
2. Sanctiune disciplinara.
3. Sactiune contraventionala.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

217.Debarcarea personalului navigant inainte de expirarea contractului de ambarcare de pe


nava, constituie
1. Sanctiune disciplinara cu caracter general.
2. Sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii.
3. Sanctiune disciplinara specifica numai navigatorilor.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

218.Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei n care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile, constituie
1. Sanctiune disciplinara cu caracter general.
2. Sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii.
3. Sanctiune disciplinara specifica numai navigatorilor.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

219.Desfacerea disciplinara a contractului de munca, reprezinta


1. Cea mai grava sanctiune disciplinara.
2. O sanctiune minora.
3. O sanctine contraventionala.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 43 of 77

220.Suspendarea contractului individual de munca, pentru savarsirea unei abateri disciplinare,


nu poate depasi...
1. 12 luni.

j
k
l
m
n

2. 30 zile lucratoare.
3. 10 zile lucratoare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

221.Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate ataca cu


1. Contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare.
2. Contestatie in scris in termen de 30 de zile de la savarsirea abaterii disciplinare.
3. Plangere adresata sefului ierarhic superior.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

222.Contestatia impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se solutioneaza de


1. Persoana care ocupa functia ierarhica superioara celui care aplica sanctiunea.
2. Tribunalul muncii din raza careia isi are sediul unitatea
3. Conducere al unitatii.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

223.Sanctiunea disciplinara va fi stabilita si comunicata in scris persoanei incadrate in munca in


termen de
1. In cel mult 30 de zile de la data cand cel in drept a o aplica a luat cunostinta de savarsirea abaterii.
2. In 15 zile de la data cand cel in drept a o aplica a luat cunostinta de savarsirea abaterii.
3. In cel mult 30 de zile de la savarsirea faptei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

224.Reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada


de 1-3 luni cu 5-10 %, poate fi clasificata
1. Sanctiune disciplinara.
2. Sanctiune contraventionala.
3. Sanctiune penala.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

225.Abaterea disciplinara este definita ca o

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 44 of 77

1. Fapta savarsita cu vinovatie,care prezinta pericol social si e prevazuta de legea penala.


2. Fapta n legatura cu munca si care consta ntr-o actiune sau inactiune savrsita cu vinovatie de catre
salariat, prin care acesta a ncalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de
munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor
ierarhici.
3. Fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta pericol social mai redus decat o infractiune si e prevazuta
de lege.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

226.Prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice, constituie

1. Contraventie.
2. Abatere disciplinara.
3. Infractiune.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

227.Pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si n legatura cu munca lor
salariatul raspunde
1. Patrimonial, n temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale.
2. Contraventional, n temeiul normelor de stabilire si sanctionare a contrave
3. Penal, n temeiul normelor Codului penal.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

228.Prejudiciul cauzat de salariat angajatorului poate fi recuperat prin


1. Plata efectuata de salariat ca urmare a recunoasterii culpei ori in caz contrar prin hotarare
judecatoreasca definitiva.
2. Decizie de imputare.
3. Proces verbal de constatare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

229.Raspunderea patrimoniala a salariatului se prescrie in termen de


1. 3 ani.
2. 1 an.
3. 5 ani.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

230.In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face intrun termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se
poate adresa...

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 45 of 77

1. Executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila.


2. Organelor de politie pentru recuperarea prejudiciului.
3. Gardienilor publici care raspund de ordinea si linistea publica.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

231.Ratele prin care se recupereaza un prejudiciu nu pot fi mai mari de


1. !/2 din salariul tarifar net lunar.
2. 1/3 din salariul tarifar net lunar.
3. 2/3 din salariul tarifar net lunar.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

232.Hotararea judecatoreasca de la Tribunalul muncii poate fi atacata cu


1. Apel la Curtea suprema de Justitie.
2. Cu apel la Curtea de Apel.
3. Cu recurs la Curta de Apel.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

233.La bordul navelor personalul navigant are dreptul la cazare si hrana


1. Contra cost.
2. Cu titlu gratuit.
3. Se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

234.Contractul individual de ambarcare se incheie


1. Numai daca salariatul doreste
2. Daca doreste angajatorul.
3. Obligatoriu si in scris altfel angajatorul raspunde contraventional.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

235.Contractul individual de munca poate inceta


1. La solicitarea Directiei de munca.
2. La implinirea termenului pentru care s-a incheiat.
3. La expirarea contractului colectiv de munca.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 46 of 77

236.Echipamentul de protectie se ofera salariatilor...


1. Contra cost.
2. In mod gratiut.
3. Se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

237.Obligatia asigurarii echipamentului de protectie si de lucru revine


1. Sindicatului.
2. Angajatorului.
3. Salariatului.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

238.Salariatul trebuie sa poarte echipamentul de protectie


1. In mod obigatoriu in vederea prevenirii accidentelor de munca si conform normelor de protectie a
muncii.
2. Numai atunci cand considera salariatul ca se poate rani.
3. Numai daca i s-a facut instructajul de protectia muncii.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

239.Alimentatia speciala - antidotul - face obiectul


1. Posibilitatii de a renunta la ea sau de a se pretinde echivalentul acesteia
2. Cresterii rezistentei organismului pentru cei ce lucreaza in conditii vatamatoare sau periculoase.
3. Dezvoltarea salariatilor care sunt slabi din punct de vedere fizic.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

240.Vizita medicala pentru personalul navigant este


1. Necesara a fi efectuata pentru a putea promova in functie.
2. Obligatorie si periodica pentru prelungirea valabilitatii carnetului de marinar.
3. Efectuata numai in cazul in care salariatul se imbolnaveste.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

241.Vatamarea corporala, intoxicatia profesionala care are loc in timpul procesului de munca si
care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate, constituie
1. Suprasolicitare.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 47 of 77

2. Stres.
3. Accident de munca

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

242.Respectarea obligatiilor de protectie a muncii constituie


1. O obligatie.
2. Un drept.
3. Un beneficiu.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

243.La aparitia unui pericol salariatul are obligatia sa


1. Continuie cu grija fara sa sufere accidente.
2. Opreasca lucrul si sa informeza de indata.
3. Indeparteze pericolul

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

244.Raspunderea juridica pentru incalcarea normelor de protectie a muncii poate fi


1. Penala, administrativa, disciplinara, civila.
2. Civila, penala, patrimoniala, contraventionala.
3. Disciplinara, materiala, contraventionala, penala.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

245.In cazul in care compania nu a asigurat masurile de protectie a muncii si din culpa s-a produs
un prejudiciu salariatului acesta are dreptul la
1. Zile suplimentare de odihna.
2. Despagubiri.
3. Conditii mai bune de munca.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

246.Nerespectarea normelor cu privire la stingerea incendiilor se sanctioneaza


1. Cu amenda contraventionala.
2. Cu inchisoare penala.
3. Cu desfacerea contractului de munca.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

247.Fluviile,raurile, canalele si lacurile precum si apele navigabile de frontiera ori apele maritime

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 48 of 77

interioare constituie
1. Ape interioare navigabile.
2. Zone fluviale si maritime.
3. Cai navigabiel.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

248.Apele navigabile interioare si marea teritoriala constituie


1. Zone maritime si fluviale
2. Ape nationale navigabile.
3. Ape de frontiera.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

249.Zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile reprezinta.


1. Fasia de teren in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor interioare navigabile pe o latime de 10 n
j
k
l
m
metri.
2. Fasia de apa in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor interioare navigabile pe o latime de 10 n
j
k
l
m
metri.
3. Fasia de teren, indiferent de forma de proprietate asupra terenului, situata in lungul tarmului marii
j
k
l
m
n
sau al apelor interioare navigabile, pe o latime de 30 metri masurat de la marginea apei spre
interiorul uscatului.

250.Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi se efectueaza


1. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.
2. Numai cu nave sub pavilion strain.
3. Numai cu nave sub pavilion romanesc.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

251.Remorcajul de manevra al navelor fluviale in porturi se efectueaza cu nave


1. Numai cu nave sub pavilion strain.
2. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
3. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

252.Transportul navelor cu remorchere/impingatoare intre porturile romanesti se efectueaza


1. Numai cu nave sub pavilion romanesc.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 49 of 77

2. Numai cu nave sub pavilion strain.


3. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

253.Transportul pilotilor care asigura pilotajul la intrarea si iesirea din porturi, in interiorul
acestora si pe caile navigabile se efectueaza...:
1. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii.
2. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
3. Numai cu nave sub pavilion strain.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

254.Cabotajul, respectiv transportul de marfuri, posta si pasageri, efectuat prin imbarcarea


dintr-un punct situat pe teritoriul Romaniei si avand ca destinatie un alt punct situat pe acelasi
teritoriu se efectueaza
1. Numai cu nave sub pavilion romanesc.
2. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anuite conditii.
3. Numai cu nave sub pavilion strain.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

255.Care din navele ce naviga in apele nationale navigabile ale Romaniei trebuie sa respecte
dispozitiile legale referitoare la intrarea, stationarea si iesirea navelor din port
1. Numai navele sub pavilion roman.
2. Numai navele sub pavilion strain.
3. Toate navele indiferent de pavilion.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

256.Navele au dreptul sa acosteze sau sa ancoreze la tarm in afara limitelor portului


1. Unde pot ancora sau acosta mai bine.
2. Numai in locurile fixate in acest scop si cu totul exceptional in cazuri de forta majora si in alte
locuri.
3. Nu trebuie sa respecte nici o obligatie.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

257.Deplasarea unei nave, cu toata viteza, catre o nava care se afla in pericol ce transmite un
mesaj de ajutor pentru ai acorda asistenta este
1. Benevola.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 50 of 77

2. La latitudinea proprietarul navei.


3. Obligatorie pentru orice comandant de nava.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

258.Comandantul unei nave nu mai are obligatia de asistenta si salvare in cazul in care.
1. Nava aflata in pericol refuza expres ajutorul, precum si atunci cand s-a primit informatia ca ajutorul
nu mai este necesar.
2. Comandantul navei care este in drum spre a acorda ajutor se razgandeste.
3. Comandantul navei salvatoare primeste dispozitie de la prorietarul navei sa nu se abata din drum
pentru a acorda ajutor.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

259.Asistenta si salvarea navei, a incarcaturii si/sau a bunurilor aflate pe aceasta se fac...


1. Potrivit vointei navei salvate.
2. Potrivit ntelegerii cu comandantul navei ce se afla in pericol sau cu proprietarul ori cu operatorul
acesteia.
3. Potrivit vointei unilaterale a navei salvatoare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

260.In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si comandantul sau
proprietarul intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri pentru asistenta sau salvare si
capitania de port considera ca respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta
navigatiei, pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi, capitania poate...
1. Obliga la o intelegere cu un salvator.
2. Prelungi starea de pericol.
3. Ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor nave disponibile.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

261.Cand capitania ordona altor nave disponibile sa intervina pentru o nava aflata n pericol
cheltuielile ocazionate cu interventia de salvare vor fi suportate de
1. Proprietarul sau operatorul navei salvate ori, dupa caz, proprietarul marfii salvate.
2. Salvator.
3. Capitania de port care a ordonat salvare.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

262.Ordinele de interventie pentru salvare ale capitaniei de port, sunt obligatorii pentru

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 51 of 77

1. Navele sub pavilion roman.


2. Toate navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza.
3. Navele sub pavilion strain.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

263.Documentul unei capitanii ce confirma efectuarea unei salvari si este aprobat de Autoritatea
Navala Romana constituie...
1. Retributia de salvare.
2. Ordin de plata pentru celtuielile efectuate cu ocazia salvarii.
3. Titlu executoriu pentru cheltuielile de salvare cuvenita fiecarui salvator.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

264.Activitatile de salvare si de limitare a efectelor acestora se coordoneaza de.


1. Capitaniile de port.
2. Garda de coasta.
3. Operatorii portuari.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

265.Executarea titlului executoriu eliberat pentru salvarea unei nave, de catre unitatea
creditoare, se face...
1. Dupa achitarea tuturor creantelor maritime.
2. Cu prioritate inaintea oricarei alte creante.
3. In ordinea dispusa de instanta.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

266.Asistenta si salvarea navelor remorcate sau impinse ori a incarcaturii acestora de catre nava
care le remorcheaza sau le impinge dau dreptul salvatorilor la recompensa numai.
1. In cazurile in care evenimentul s-a produs din culpa echipajului remorcherului sau al impingatorului n
j
k
l
m
si daca acesta a prestat servicii exceptionale ca efect in indeplinirea contractului de remorcare.
2. In cazurile in care evenimentul poate fi considerat ca efectuate in indeplinirea contractului de
j
k
l
m
n
remorcare.
3. In cazurile in care evenimentul nu s-a produs din culpa echipajului remorcherului sau al
j
k
l
m
n
Impingatorului, daca acesta a prestat servicii exceptionale care nu pot fi considerate ca efectuate in
indeplinirea contractului de remorcare.

267.Comandantul navei care acorda asistenta pentru salvare unei nave aflate in pericol, este
obligat imediat dupa abordaj sa...

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 52 of 77

1. Sa se identifice indicand celeilalte nave numele propriei sale nave, portul sau de inmatriculare si
portul cel mai apropiat la care va ajunge.
2. Sa salveze marfa si nava.
3. Sa constate daca pe nava sunt persoane vatamate.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

268.Asistenta si salvarea pe mare sau in apele nationale navigabile se acorda


1. Numai navelor.
2. Navelor, aeronavelor ori persoanelor cazute de la bordul acestora.
3. Persoanelor si bunurilor

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

269.Comandantul si ceilalti membri ai echipajelor navelor care au participat la operatiunile de


asistenta si salvare in cazul in care operatiunile de asistenta si salvare a avut loc intre nave
apartinand aceleiasi persoane juridice sau fizice sunt indreptatiti sa primeasca o parte din
recompensa de salvare ...
1. Nu
2. Nu pentru ca apartin aceluiasi proprietar..
3. Da.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

270.Activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti, pe mare si in apele nationale navigabile, se


efectueaza :
1. In mod gratuit de statul roman, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor
j
k
l
m
n
internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, indiferent de nationalitatea acesteia.
2. Contra cost, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania n
j
k
l
m
este parte, pentru orice persoana, indiferent de nationalitatea acesteia.
3. In mod gratuit de statul roman, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor
j
k
l
m
n
internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, numai daca este de nationalitate
romana.

271.Centrul de coordonare a activitatii de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare se


organizeaza si functioneaza in cadrul:
1. Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare.
2. Autoritatii Navale Romane.
3. Apele Romane.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 53 of 77

272.Centrul de coordonare a activitatilor de prevenire a poluarii apelor de catre navele aflate in


apele nationale navigabile si de interventie pentru depoluare, functioneaza in cadrul:
1. Apele Romane
2. Inspectoratele de protectie a mediului
3. Autoritatii Navale Romane.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

273.Obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate de interventia pentru depoluarea apelor


nationale navigabile, limitarea si indepartarea consecintelor poluarii, in cazul poluarii acestora de
catre nave apartine:
1. Poluatorului.
2. Ministerului Mediului.
3. Proprietarului sau administratorului zonei poluate.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

274.Din puct de vedere al capitaniilor de port navele esuate, scufundate, parasite sau abandonate
in apele nationale navigabile reprezinta:
1. Ca navele nu au respectat conditiile tehnice de constructie.
2. Un pericol pentru siguranta navigatiei.
3. O eroare de pilotaj.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

275.Dezesuarea sau ranfluarea unei nave esuate sau scufundate in apele nationale navigabile si de
a curata albia, reprezinta
1. O obligatie a statului respectiv.

j
k
l
m
n

2. O obligatie a firmelor de salvare.


3. O obligatie a proprietarului sau operatorului navei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

276.In cazul in care proprietarul sau operatorul unei nave refuza sa efectueze salvarea si
capitania de port solicita administratorului portuar sa efectueze operatiunea, cheltuielile se fac in
contul si pe seama
1. Proprietarului sau operatorului navei, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat.
2. Administratiei portuare, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat.
3. Capitaniei de port care a dispus salvarea , direct sau prin intermediul unui agent economic

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 54 of 77

specializat.

j
k
l
m
n

277.Pilotajul navelor maritime in porturile si pe cai navigabile romanesti reprezinta....


1. Serviciu de siguranta de interes national pentru navele sub pavilion strain, indiferent de pavilionul pe n
j
k
l
m
care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate
2. Serviciu de siguranta de interes national pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea n
j
k
l
m
il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate
3. Serviciu portuar de interes local pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il
j
k
l
m
n
arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate.

278.Pilotul
1. Se substituie comandantului.
2. Face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului
3. Nu face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

279.Responsabilitatea, privind navigatia si manevrele efectuate in porturi de o nava cu pilot la


bord ,revine
1. Comandantului navei pilotate.
2. Pilotului.
3. Capitaniei de port.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

280. Daca informatiile furnizate de pilot sunt eronate ori au fost transmise eronat cu buna stiinta,
raspunderea pentru accidentul sau evenimentul produs revine...
1. Comandantului pentru ca a dat curs informatiilor eronate.
2. Pilotului.
3. Comandantului.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

281.Furnizarea de date corecte privind pescajul, dimensiunile, tonajul, incarcatura,


caracteristicile si puterea motoarelor, a propulsoarelor, manevrabilitatea, precum si orice alte
caracteristici ale navei solicitate de pilot, reprezinta
1. O obligatie a administratiei portuare.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 55 of 77

2. Un drept al capitaniei de port.


3. O obligatie a comandantului navei pilotate

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

282.Comandantul navei pilotate cu pilot la bord, dupa iesirea navei din zona sau din portul unde
pilotajul este obligatoriu, are obligatia sa
1. Il debarce in siguranta pe pilotina.
2. Retina pilotul la bord pana efectueaza plata.
3. Il retina la bord daca nu vine la timp pilotina iar debarcarea se va face in primul port.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

283. Pilotul pe timpul cat se afla la bordul navei are obligatia sa


1. Furnizeze comandantului numai informatii referitoare la conditiile meteo, astfel incat nava sa
navigheze si sa efectueze manevrele portuare in deplina siguranta.
2. Furnizeze comandantului toate informatiile referitoare la zona sau portul respectiv, astfel incat nava
sa navigheze si sa efectueze manevrele portuare in deplina siguranta.
3. Furnizeze comandantului informatii referitoare la regulametul portuar.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

284.Pilotul poate parasi nava pilotata in situatia in care...


1. Comandantul nu ii ofera informatiile referitoare la caracteristicile navei..
2. A acostat nava chiar daca este la cheu si nu are inca legaturile facute.
3. A acostat, respectiv a ancorat nava in siguranta si a primit acordul comandantului.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

285.In cazul in care considera ca nava prezinta pericol pentru siguranta navigatiei sau pentru
securitatea portului ori observa nereguli in desfasurarea manevrei, pilotul poate sa
1. Solicite capitaniei de port intreruperea navigatiei sau a manevrei navei pe care o piloteaza, pana la
restabilirea circumstantelor care fac posibila navigatia in siguranta.
2. Continue manevra pe raspunderea comandantului.
3. Continue manevra pe raspunderea sa.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

286.Pentru a fi pilot trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii


1. Sa fie cetatean roman sau strain, si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se n
j
k
l
m
asigura pilotajul navei, eliberat de catre Autoritatea Navala Romana.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 56 of 77

2. Sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de n
j
k
l
m
catre Autoritatea Navala Romana.
3. Sa fie cetatean roman, si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura n
j
k
l
m
pilotajul navei, eliberat de oricare autoritate inclusiv una straina.

287.Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi, reprezinta conform legii


1. Un serviciu al autoritatii locale ce se efectueaza numai pentru navele sub pavilion roman.
j
k
l
m
n
2. Un serviciu portuar de interes local si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele,
j
k
l
m
n
indiferent de pavilionul acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele
practicate.
3. Un serviciu de siguranta de interes national si se efectueaza sub controlul statului pentru toate
j
k
l
m
n
navele, indiferent de pavilionul acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele
practicate.

288.Prin remorcaj se asigura.


1. Desfasurarea in conditii de siguranta a navigatiei si a manevrelor portuare.
2. Legarea/dezlegarea navelor la cheu.
3. Conditia necesara ca navele sa isi poata opri masina dupa ce in prealabil sa legat la remorcher.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

289.In timpul folosirii remorcherului comandantul si echipajul acestuia devin...


1. Colaboratorii cu nava remorcata.
2. Subordonati comandantului navei remorcate si respecta in totalitate ordinele primite din partea
acestuia.
3. Conducatorii navei remorcate si transmit ordine comandantului navei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

290.Remorcherul poate parasi nava remorcata intr-o manevra de plecare din port numai
1. Daca nava remorcata nu a iesit inca din zona sau portul unde remorcajul este obligatoriu
2. Nava remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul este obligatoriu chiar daca nu a
primit acordul comandantului navei remorcate.
3. Dupa ce a primit acordul comandantului navei remorcate si nava remorcata a iesit in afara zonei sau
a portului unde remorcajul este obligatoriu.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

291.Anuntarea accidentelor sau evenimentelor petrecute cu nava remorcata, nerespectarea


regulilor de navigatie, precum si orice modificari aparute in zonele prin care a trecut si care pot
pune in pericol siguranta navigatiei reprezinta

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 57 of 77

1. O obligatie a comandantului remorcherului.


2. Un lucru benevol.
3. Un drept al personalului navigant.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

292.Navele pot acosta in afara porturilor sau la malul unei cai navigabile numai
1. in locurile in care considera ca le permite pescajul.
2. in locurile stabilite in acest scop si care sunt semnalizate corespunzator.
3. Acolo unde ii dispune armatorul.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

293.Aprobarea pentru locurile in care este permisa ancorarea sau acostarea unei nave este data
de
1. Societatea de remorcaj in a carei zona de activitate se afla acestea.
2. Administratia de port de port in a carei zona de activitate se afla acestea.
3. Capitania de port in a carei zona de jurisdictie se afla acestea.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

294.Navele pot acosta si in afara zonelor aprobate numai


1. in cazuri de forta majora, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in
j
k
l
m
n
siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de jurisdictie
si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea.
2. in cazuri de stare de necesitate, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in n
j
k
l
m
siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate
si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea.
3. in cazuri de constrangere, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in
j
k
l
m
n
siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate
si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea.

295.Cazurile de forta majora invocate de comandantul navei se verifica si se atesta de:


1. Administratia portului in a carei zona de activitate s-a produs evenimentul sau de catre administratia n
j
k
l
m
portului de destinatie.
2. Capitania de port in a carei zona de jurisdictie s-a produs evenimentul sau de catre capitania portului n
j
k
l
m
de destinatie.
3. Camera de Comert Industrie si Navigatie.
j
k
l
m
n

296.In cazuri de forta majora cand, pentru salvarea navei, a incarcaturii acesteia sau pentru

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 58 of 77

evitarea degradarii mediului, incarcatura a fost descarcata, partial sau integral, pe malul caii
navigabile, comandantul are obligatia sa
1. Informeze serviciul vamal.

j
k
l
m
n

2. Informeze administratia de port .


3. Informeze cea mai apropiata capitanie de port si, dupa caz, politia de frontiera.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

297.Situatiile in care operatiunile de incarcare/descarcare de marfuri si/sau de pasageri se pot


efectua in afara porturilor si conditiile in care aceste activitati se pot desfasura se stabilesc de...
1. Catre Autoritatea Navala Romana.
2. Administratorul zonei respective.
3. Politia de frontiera.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

298.Activitatea de supraveghere si control a navigatiei se efectueaza de...


1. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
2. Autoritatea Navala Romana prin capitaniile de port.
3. Politia de frontiera.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

299.Acceptul de intrare a navelor in port si permisul de plecare a navelor din port se acorda de
1. Politiei de frontiera.
2. Administratiile portuare.
3. Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

300.Permisele de acostare se acorda de


1. Administratia portului.
2. Politia de frontiera.
3. Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

301.In cazul navelor care vin din voiaj international acceptul de intrare in port se elibereaza
numai dupa...

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 59 of 77

1. Depunerea actelor navelor.


2. Obtinerea permisului de libera practica sanitara.
3. Obtinerea permisului de acostare

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

302.Autoritatea Navala Romana are dreptul si obligatia de a controla navele care arboreaza
pavilionul altor state
1. Nu are dreptul sa controleze aceste nave.
j
k
l
m
n
2. Da indiferent unde s-ar afla si cu precadere in ceea ce priveste respectarea prevederilor acordurilor si n
j
k
l
m
conventiilor internationale la care Romania este parte.
3. Daca se afla in apele nationale navigabile si in porturile romanesti in ceea ce priveste respectarea
j
k
l
m
n
prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

303.Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port, in cazul in care constata ca navele sub
pavilion strain nu respecta prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania
este parte, va.
1. Retine nava pana la remedierea deficientelor constatate.
2. Sechestra nava pana la remedierea deficientelor constatate.
3. Aresta navele pana la remedierea deficientelor constatate.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

304.In cazul in care se constata ca eliminarea deficientelor nu se poate face in portul in care nava
a fost retinuta, Autoritatea Navala Romana poate...
1. Sa dispuna retragerea pavilionului roman.
2. Autoriza plecarea navei catre alt port, daca aceasta poate naviga in conditii minime de siguranta, iar
daca portul respectiv se afla in alt stat, va notifica in mod corespunzator autoritatii competente din
acel stat.
3. Dispune intrarea intr-un Santier naval.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

305.Autoritatea Navala Romana poate monitoriza navele care arboreaza pavilionul roman cu
privire la...
1. Modul in care isi desfasoara activitatea comerciala.
j
k
l
m
n
2. Respectarea regimului armelor si munitiilor.
j
k
l
m
n
3. Respectarea conditiilor si prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este n
j
k
l
m
parte inclusiv atunci cand aceste nave se afla in afara apelor nationale navigabile.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 60 of 77

306.Controlul statului portului (PSC) reprezinta


1. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul altor state, aflate n
j
k
l
m
in apele nationale navigabile si in porturile romanesti.
2. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul roman, aflate in n
j
k
l
m
apele nationale navigabile si in porturile romanesti.
3. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul altor state, aflate n
j
k
l
m
in apele internationale.

307.Controlul statului pavilionului (FSC) reprezinta


1. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul strain, aflate
j
k
l
m
n
in/sau afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti.
2. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul roman, aflate
j
k
l
m
n
in/sau afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti.
3. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul straine, aflate in n
j
k
l
m
afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti.

308.Lipsa actelor de bord sau daca nu sunt valabile conduce la


1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n
2. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n
3. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

309.Navelor cu gaura de apa le sunt...


1. Interzise plecarea de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in
apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
2. Permise a efectua un singur voiaj in aceste conditii.
3. Permise a naviga pana in primul port.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

310.Functionarea defectuoasa a instalatiilor de guvernare si a celor de ancorare conduce la...


1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n
2. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
3. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 61 of 77

311.Nava nu este inzestrata cu suficiente mijloace de salvare, de stingere a incendiilor, de


semnalizare si de ancorare conduce la
1. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.

j
k
l
m
n

2. Permisiunea de a naviga pana in primul port.


j
k
l
m
n
3. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

312.Incarcatura de pe punte ce pericliteaza stabilitatea navei sau impiedica vizibilitatea in


navigatie conduce la...
1. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
2. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n
3. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n

313.Stivuirea si armarea marfurilor in magazii ce sunt defectuoase, periclitand siguranta


navigatiei conduce la...
1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n
2. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
3. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n

314.Depasirea pescajului navei pescajul maxim prevazut in actele navei conduce la


1. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n
2. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n
3. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

315.Daca pescajul navei nu permite trecerea prin zonele din apele nationale navigabile prin care
aceasta urmeaza sa navigheze se ajunge la
1. Interdictia data de catre capitaniile de a continua navigatia in apele nationale navigabile a navelor,
indiferent de pavilionul pe care il arboreaza.
2. Permisiunea de a putea forta trecerea in aceste conditii.
3. Permisiunea de a naviga pana in primul port.

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 62 of 77

316.Depasirea numarului de pasageri imbarcati peste numarul prevazut in actele navei conduce
la
1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n
2. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
3. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n

317.Membrii echipajului care nu poseda brevete sau certificate de capacitate corespunzatoare


functiilor impune
1. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n
2. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n
3. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza

318.Lipsa echipajului minim de siguranta la bordul navei conduce la


1. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
2. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n
3. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n

319.In cazurile in care siguranta navei este periclitata sau o nava ar periclita siguranta navigatiei
in apele nationale navigabile ori nava constituie o sursa evidenta de poluare se poate dispune
1. Permisiunea de a naviga pana in primul port.
j
k
l
m
n
2. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele n
j
k
l
m
nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza
3. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.
j
k
l
m
n

320.Capitaniile de port pot interzice plecarea oricarei nave dintr-un port sau dintr-un loc de
stationare aflat in apele nationale navigabile pentru
1. Creante ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de
respectivele autoritati sau respectivii agenti economici.
2. Credite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 63 of 77

autoritati sau agenti economici.


3. Debite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de
autoritati sau agenti economici.

j
k
l
m
n

321.Solicitarea privind interzicerea plecarii navei pentru debite va fi facuta...


1. in scris.
2. Prin statie.
3. Verbal.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

322.Raspunderea pentru interdictia de plecare revine...


1. Capitaniei.
2. Solicitantului.
3. Proprietarului sau operatorului navei.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

323.Interdictia de plecare a navei nu poate depasi...


1. 12 ore.
2. Doua zile.
3. 24 de ore.

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

324.Retinerea unei nave poate inceta daca


1. Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii a facut dovada constituirii unor
garantii suficiente in raport cu creanta invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat
retinerea.
2. Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii depune jumatate din creanta
invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea.
3. Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii promite ca va plati datoria.

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

325.Retinerea unei nave nu poate continua peste limita admisa prin lege decat daca
1. Solicitantul prezinta la capitania de port o notificare a recunoasterii datoriilor.
2. Solicitantul prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti.
3. Proprietarul navei prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n

5/25/2011

Page 64 of 77

competente de punere sub sechestru a uneia din navele sale.

326.Capitaniile de port in cazul in care primesc, in scris, sesizari sau reclamatii referitoare la
infractiuni la regimul navigatiei sau pe baza rapoartelor privind sinistrele, abordajele si orice
avarie au dreptul si obligatia sa...
1. Efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize si sa administreze probe in
j
k
l
m
n
limitele competentelor lor.
2. Efectueze cercetari, cu depasirea limitelor competentelor lor.
j
k
l
m
n
3. Efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize si sa administreze probe numai n
j
k
l
m
dupa primirea unei aprobari din partea politiei.

1. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
2. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
3. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
4. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
5. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
6. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
7. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
8. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
9. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
10. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
11. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
12. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
13. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
14. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
15. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
16. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
17. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 65 of 77

18. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
19. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
20. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
21. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
22. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
23. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
24. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
25. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
26. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
27. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
28. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
29. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
30. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
31. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
32. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
33. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
34. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
35. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
36. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
37. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
38. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
39. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
40. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
41. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
42. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 66 of 77

43. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
44. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
45. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
46. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
47. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
48. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
49. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
50. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
51. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
52. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
53. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
54. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
55. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
56. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
57. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
58. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
59. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
60. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
61. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
62. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
63. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
64. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
65. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
66. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
67. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 67 of 77

68. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
69. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
70. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
71. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
72. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
73. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
74. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
75. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
76. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
77. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
78. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
79. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
80. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
81. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
82. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
83. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
84. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
85. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
86. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
87. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
88. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
89. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
90. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
91. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
92. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 68 of 77

93. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
94. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
95. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
96. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
97. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
98. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
99. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
100. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
101. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
102. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
103. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
104. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
105. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
106. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
107. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
108. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
109. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
110. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
111. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
112. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
113. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
114. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
115. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
116. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
117. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 69 of 77

118. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
119. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
120. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
121. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
122. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
123. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
124. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
125. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
126. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
127. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
128. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
129. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
130. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
131. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
132. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
133. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
134. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
135. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
136. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
137. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
138. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
139. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
140. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
141. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
142. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 70 of 77

143. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
144. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
145. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
146. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
147. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
148. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
149. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
150. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
151. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
152. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
153. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
154. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
155. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
156. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
157. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
158. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
159. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
160. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
161. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
162. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
163. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
164. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
165. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
166. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
167. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 71 of 77

168. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
169. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
170. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
171. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
172. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
173. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
174. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
175. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
176. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
177. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
178. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
179. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
180. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
181. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
182. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
183. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
184. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
185. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
186. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
187. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
188. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
189. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
190. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
191. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
192. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 72 of 77

193. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
194. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
195. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
196. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
197. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
198. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
199. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
200. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
201. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
202. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
203. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
204. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
205. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
206. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
207. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
208. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
209. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
210. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
211. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
212. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
213. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
214. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
215. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
216. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
217. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 73 of 77

218. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
219. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
220. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
221. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
222. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
223. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
224. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
225. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
226. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
227. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
228. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
229. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
230. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
231. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
232. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
233. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
234. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
235. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
236. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
237. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
238. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
239. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
240. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
241. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
242. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 74 of 77

243. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
244. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
245. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
246. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
247. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
248. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
249. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
250. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
251. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
252. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
253. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
254. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
255. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
256. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
257. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
258. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
259. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
260. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
261. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
262. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
263. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
264. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
265. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
266. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
267. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 75 of 77

268. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
269. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
270. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
271. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
272. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
273. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
274. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
275. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
276. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
277. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
278. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
279. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
280. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
281. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
282. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
283. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
284. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
285. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
286. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
287. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
288. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
289. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
290. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
291. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
292. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 76 of 77

293. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
294. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
295. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
296. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
297. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
298. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
299. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
300. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
301. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
302. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
303. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
304. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
305. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
306. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
307. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
308. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
309. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
310. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
311. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
312. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
313. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
314. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
315. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
316. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
317. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011

Page 77 of 77

318. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
319. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
320. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
321. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
322. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
323. 1. n
j 2. n
k
l
m
j 3. n
k
l
m
i
j
k
l
m
324. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m
325. 1. n
j 2. n
k
l
m
i 3. n
j
k
l
m
j
k
l
m
326. 1. n
i 2. n
j
k
l
m
j 3. n
k
l
m
j
k
l
m

file://C:\WINDOWS\TEMP\cba4_7.html

5/25/2011