Sunteți pe pagina 1din 2

LA PREZENTAREA SUBIECTELOR SE CERE DOAR CONTINUTUL ARTICOLULUI INDICAT

PENTRU A PRIMI CORONITA TREBUIE SA STITI SI DEFINITIILE URMATOARELOR CONTRACTE (doar


definitia)
Contractul de report art 1772 /cont curent art 2171/ comision art 2043/ consignatie art 2054/societate
art 1881 / agentie art 2072/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Actele constitutive ale societatii art 5


Fondatorii art.6
Continutul actului constitutive art 7,8
SRL asociat unic art 13,14,15, 196 ind 1
Aporturile art 16,65,68,83,84
Cererea de inmatriculare acte art 36
Filiale,sucursale art.42,43
Respingerea cererii de inmatriculare art.46
Neefectuare inmatricularii in termenul legal art 47
Actiunea in regularizare art 48
Publicitatea constituirii art 50,51,52
Neregularitati in numirea reprezentantilor art 54
Nulitatea societatii art 56..59
Opozitia art 61,62
Dividende art.67
Administratori drepturi, obligatii, raspundere art.70..73 ind 1
Acte-mentiuni obligatorii art 74
Administratori SNC art 7578
Obligatiile asociatilor din SNC art 79.82
Actiunile-clasificare,regim juridic,continut transmitere art 91..99, 101,102,123,124
Neefectuarea varsamintelor art 100
Dobandirea de catre societate a propriilor actiuni art 103 ind 1,104, 104 ind 1,105
Adunarea generala ordinara/Adunarea generala extraordinara-intrunire, atributii,conditii de
cvorum si majoritate art 110..116
Adunarea generala- convocare art 117..121
Dsfasurarea adunarii generale- procedura,, reprezentarea actionarilor ,modalitati de vot,
conflict de interese, limitari, proces verbal art 125131
Atacarea hotararilor adunarilor generale art 132,133
Retragerea din SA 134
Administrarea SA TOATE articolele de la 137..155ind 1
Cenzori-alegere, revocare, publicitatea numirii,vacantarea postului, mod de lucru, raspundere
remuneratie art 159, 160 ind1, 162, 165,166 , 161 alin 1, 3
Cenzori-incompatibilitati art 161 alin 2,

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Cenzori obligatii art 163 ,164, 164 ind 1 alin 1,2


Registrele SA art 177,178179,180
Fondul de rezerva art 183Adunarea generala SRL convocare, atributii ,reguli pt luarea hotararilor abtineri de la vot
,atacarea hotararii art191..196
Administrarea SRL art 197 [ atentie se face trimitere si la 75,76,77 alin 1, 79 de la SNC] ,198,
201 alin1
Transmiterea partilor sociale art 202,203
Modificarea actului constitutive doar 204,205
Excluderea asociatilor din SNC si SRL 222..225, 206,
Retragerea asociatilor art 226, art 194 alin2
Cauzele generale de dizolvare art 227,231
Cazuri speciale de dizolvare pt SA SRL, SNC art 228 , 229
Efectele dizolvarii art 232,233, 234
Dizolvarea si lichidarea voluntara pt SNC, SRL,art235
Dizolvarea judiciara art 237
Atragerea raspunderii nelimitate a asociatilor art 237 ind 1
LIchidarea societatilor Titlul VII toate articolele 252..270 ind 2

Ordonanta 44/2008 art 1..34