Sunteți pe pagina 1din 18
17 iunie, 2011 Preţ închidere: 0,204 lei/acţiune AUTOR SC SMART CONSULT SRL Sediul social Bucureşti,

17 iunie, 2011

Preţ închidere:

0,204 lei/acţiune

AUTOR SC SMART CONSULT SRL

Sediul social

Bucureşti, sector 3, str. Logofătul Tautu, nr.99.

Domeniu activitate

Fabricarea preparatelor farmaceutice

Capital social

109.486.150 lei

Valoare nominală

0,100 lei/acţiune

Număr acţiuni

1.094.861.499

31.03.2011

Profit net

6.015.087 lei

Total Active

177.459.728 lei

Profit net 6.015.087 lei Total Active 177.459.728 lei S.C. BIOFARM S.A. www.biofarm.ro Preţ target 0,226
Profit net 6.015.087 lei Total Active 177.459.728 lei S.C. BIOFARM S.A. www.biofarm.ro Preţ target 0,226

S.C. BIOFARM S.A.

www.biofarm.ro

Preţ target

0,226 lei/acţiune

Factori de impact în fundamentarea deciziei investiţionale

Macro

Problematica blocajelor financiare în sistemul de asistenţă medicală este actuală şi în ţările Uniunii Europene (mai ales cele din Europa Centrală şi de Est), însă producatorii de generice sunt parteneri strategici ai sistemelor publice de sănătate şi ai economiei naţionale;

În premieră pentru România, modificarea cadrului de reglementare (2010) duce la crearea unui parteneriat între autorităţi si mediul de afaceri specific, acest fapt în condiţiile în care, mecanismul de compensare avantajează medicamentele generice pentru economisirea de bani la bugetul de stat.

Totuşi, sectorul farmaceutic se confruntă și în 2011 cu un mediu de activitate mai dificil:

Lipsa generală a resurselor financiare în economie şi implicit constrângerile generale la nivelul bugetului de stat,

Arieratele din sistemul de sănătate, fenomen potenţat şi de prelungirea termenelor de plată pentru medicamente,

Implementarea de către Ministerul Sănătăţii a sistemului de tip clawback, prin care companiile farmaceutice virează înapoi bugetului sănătăţii între 5 şi 11% din vânzările pe care le au la medicamentele gratuite şi compensate,

Reducerile de personal în segmentul distribuţiei de medicamente,

Sincope în activitatea producătorilor de medicamente,

Creşterea preţurilor la medicamentele fără prescripţie (OTC)

România prezintă puncte forte din perspectiva încurajării investiţiilor în domeniul producţiei de medicamente: tradiţie în industria producţiei farmaceutice, forţă de muncă pregătită şi specializată şi potenţial de creştere a consumului intern.

Emitent

Menţinerea unei performanţe financiare ridicate;

Grad de îndatorare scăzut, implicit o bună solvabilitate patrimonială;

Fiind o societate de interes strategic şi obiect al unei legislaţii specifice, cu poziţie puternică pe o piaţă în dezvoltare, cu o politică de investiţii consecventă, există premize solide de creştere a performanţei viitoare.

Patrimoniu

Lei

 

2009

2010

Trim I 2011

Active imobilizate

72793864

67513449

67,477,981

Stocuri

11,283,810

13,553,634

13,229,375

Creanţe

32,430,634

19,780,459

16,603,630

TOTAL ACTIVE

154,080,764

168,232,169

177,459,728

Capitaluri proprii

136,052,862

145,761,009

151,776,096

Datorii pe termen scurt

12,290,964

18,260,308

21,830,769

Datorii pe termen lung

850,654

844,330

769,281

Rezultate economico - financiare

 

Lei

 

2009

2010

Trim I 2011

Cifra de afaceri

67,108,836

82,294,885

28,583,619

Rezultat din exploatare

13,711,173

16,934,705

8,444,294

EBITDA

18,250,295

21,631,670

9,667,435

Rezultat financiar

8,875,368

910,221

-830,669

Profit net

19,636,090

14,414,793

6,015,087

S.C.BIOFARM S.A. pagina 1
S.C.BIOFARM S.A.
pagina 1
Secţiuni ♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului ♣ Date financiare ♣ Activitatea operaţională ♣
Secţiuni ♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului ♣ Date financiare ♣ Activitatea operaţională ♣

Secţiuni

Compania şi poziţia în cadrul sectorului

Date financiare

Activitatea operaţională

Elemente de analiză tehnică

Estimarea valorii acţiunii S.C. BIOFARM S.A.

S.C.BIOFARM S.A.

Concluzii

Disclosure

Opiniile şi concluziile exprimate în cadrul prezentului raport de analiză reflectă punctele de vedere proprii asupra instrumentului financiar şi/sau emitent al respectivului instrument financiar analizat. Analiza a fost elaborată de SC Smart Consult SRL Arad, în concordanţă cu metodologia şi tehnicile consacrate de instrumentarul de analiză fundamentală şi analiză tehnică. Datele de contact ale SC Smart Consult SRL Arad sunt prezentate la secţiunea „Disclaimer”. În elaborarea rapoartelor de analiză efectuate în baza contractului de prestări servicii încheiat între beneficiar (SC IFB Finwest SA) şi prestatorul de servicii (S.C. Smart Consult S.R.L.), prestatorul de servicii, în calitate de analist, nu este condiţionat financiar de natura concluziilor şi/sau recomandărilor realizate în cadrul raportului de analiză. Prestatorul de servicii încasează de la beneficiar onorariul reprezentând contravaloarea serviciilor efectuate, aşa cum sunt ele prevăzute în obligaţiile contractuale. Informaţiile cu privire la propriile interese şi la conflictele de interese ale S.S.I.F. IFB Finwest S.A. şi S.C. Smart Consult S.R.L., aşa cum sunt ele descrise în Regulamentul CNVM nr.15/2006 – privind prezentarea recomandărilor pentru investiţii în instrumente financiare, sunt arătate la secţiunea „Disclaimer”. În cadrul raportului de analiză efectuat, analistul certifică următoarele:

Prezentarea faptelor este documentată prin indicarea surselor utilizate, iar metodologia de analiză reflectă cele mai pertinente cunoştinţe ale analistului; Analiza şi concluziile sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile indicate în prezentul raport; Analistul nu a avut niciun interes asupra instrumentului financiar şi/sau emitentului instrumentului financiar analizat; Analistul îndeplineşte cerinţele adecvate de calificare profesională şi experienţă în domeniu.

Informaţii cu privire la preţul instrumentului financiar analizat:

 

PIAŢA

RATING

PREŢ

DATA

COMPANIE

REGLEMENTATĂ

LEI/ACŢIUNE

RAPORTULUI

S.C.

       

BIOFARM

BVB

-

0,204

17.06.2011

S.A.

Modificări majore vs. rapoartele de analiză precedente:

DATA RAPORTULUI DE ANALIZĂ PRECEDENT

PREŢUL ESTIMAT AL INSTRUMENTULUI FINANCIAR ÎN RAPORT CU PREŢUL CURENT DE PIAŢĂ (LEI/ACŢIUNE)

PREŢUL ESTIMAT ANTERIOR ÎN RAPORT CU PREŢUL TARGET CURENT

-

0,226 / 0,204

-

♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului Coordonatele sectorului farmaceutic După ani de creştere semnificativă

Compania şi poziţia în cadrul sectorului

Coordonatele sectorului farmaceutic

După ani de creştere semnificativă (cca.20%/an), piaţa farmaceutică din România întră într-o perioadă de stagnare, la sfârşitul anului 2007. Creşterea a fost susţinută de creşterea venitului real disponibil al populaţiei. Chiar în condiţiile deteriorării mediului macroeconomic şi implicit a cadrului legal de asistenţă medicală, sectorul farmaceutic are şanse bune de a-şi relua creşterea mai ales în contextul în care, din punct de vedere al consumului de medicamente, nivelul local atins reprezintă o pondere de doar 40% din nivelul mediu european al consumului pe cap de locuitor.

(mil. Euro)

2,500 2,000 1,500 1,000 500 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011F
2012F
2013F
Vânzări în reţeaua de spitale
309
322
273
264
232
241
245
340
355
Vânzări medicamente fără prescripţie
medicală (OTC)
200
255
316
323
303
325
324
340
355
Vânzări medicamente pe bază de reţetă
(Rx)
759
977
1,235
1,359
1,377
1,720
1,854
2,109
2,403

Analiza datelor din tabel indică faptul că anul 2008 consemnează o creştere a vânzărilor mai mică (6,7% ;în euro), în raport cu creşterea de 17,4% înregistrată în 2007. O uşoară contracţie a vânzărilor a fost atinsă în 2009, când, din punct de vedere valoric piaţa a scăzut (cca.2%) ca urmare a deprecierii puternice a monedei naţionale.

530,000 8.0% 520,000 6.0% 5.5% 510,000 4.0% 500,000 1.9% 2.0% 490,000 480,000 -0.2% 0.0% 470,000
530,000
8.0%
520,000
6.0%
5.5%
510,000
4.0%
500,000
1.9%
2.0%
490,000
480,000
-0.2%
0.0%
470,000
-2.0%
-2.3%
460,000
-4.0%
450,000
-6.0%
Vânzări totale medicamente (buc.)
440,000
-8.0%
430,000
indice
variaţie (%)
-9.1%
420,000
-10.0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Piaţa însumează aprox. 2,3 miliarde de euro. De această dată, însă, are loc o contracţie a volumului fizic (0,2%), justificată în parte de retragerea sprijinului public pentru achiziţionarea de medicamente, coroborată cu înregistrarea de marje negative în vânzarea medicamentelor pe piaţa internă. Motivele vin din politica intensivă de importuri, specifice pieţei farmaceutice din România, care face ca expunerea sectorului la variaţiile cursurilor de schimb să fie foarte ridicată.

Deprecierea monedei naţionale (2007) de exemplu, a pus o presiune semnificativă asupra eficienţei activităţii distribuitorilor şi importatorilor, ajungându-se chiar în situaţia în care distribuitorii au suspendat temporar livrările de medicamente. Evoluţia cursului de schimb a determinat pe de altă parte, încurajarea exporturilor de medicamente, astfel încât, numărul de medicamente, aprobate pentru exporturile paralele au crescut cu 93% în 2008 (un număr de 83 de medicamente).

♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului Structura sectorului farmaceutic În cadrul sectorului se regăsesc
♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului Structura sectorului farmaceutic În cadrul sectorului se regăsesc

Compania şi poziţia în cadrul sectorului

Structura sectorului farmaceutic

În cadrul sectorului se regăsesc două canale de distribuţie: reţeua de distribuţie prin intermediul spitalelor şi vânzarea cu amănuntul. Vânzarea cu amănuntul regrupează o pondere de 90% din valoarea pieţei, respectiv 95% din volum, fiind factorul relevant în caracterizarea şi creşterea puternică a pieţei. Creşterea valorică de 19,6% poate fi atribuită creşterii bruşte a preţurilor în segmentul medicamentelor (pe bază de reţetă). Pe de altă parte, vânzările farmaciilor din incinta spitalelor au fost drastic afectate de managementul inadcevat, dar şi de blocajele financiare din sistem (scăderea masivă cu 14,1% în volum). În anul 2010, vânzările prin reţeaua spitalelor au reprezentat cca. 10,5% din valoarea totală a pieţei.

Vânzările de medicamente pe bază de reţetă (în special antibioticele şi medicamentele pentru afecţiuni ale tractului digestiv) deţin în prezent o cotă valorică de piaţă de aproximativ 84% din vânzările de retail, care corespunde unui total de 1,72 miliarde de euro. Tendinţa posibilă în acest segment este de scădere, date fiind limitările actuale ale medicilor de familie în ceea ce priveşte limitarea medicamentelor prescrise.

În ceea ce priveşte segmentul medicamentelor fără prescripţie medicală (OTC), acestea ating în cursul anului 2010 un nivel de 0,32 miliarde de euro. În cadrul acestora, cele mai mari vânzări au fost cele din grupele pentru tratarea răcelii şi gripei (14%), analgezice (13%), respectiv vitamine şi minerale (11%).

Medicamentele generice (echivalente produselor originale ale căror patente au expirat) reprezintă aproximativ 73,2% din piaţă, în termeni valorici, şi cca. 25% în volum. De altfel, în această categorie, se regăsesc 8 companii din TOP10 al producătorilor de medicamente. În primul trimestru al anului 2011, segmentul medicamentelor generice a înregistrat o scădere în volum de 9%, iar in ultimele 12 luni, o depreciere de 4%, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

20% 70% 18.8% 18% 60% 57.2% 16% 14.7% 50% 14% 12.7% 40% 12% 13.7% 10.5%
20%
70%
18.8%
18%
60%
57.2%
16%
14.7%
50%
14%
12.7%
40%
12%
13.7%
10.5%
16.2%
10%
30%
25.5%
8%
21.9%
20%
16.6%
16.7%
16.4%
6%
13.6%
7.0%
10%
4%
6.3%
0%
2%
-2.2%
0%
-10%
Cota de piaţă
Indice de variaţie a vânzărilor faţă de perioada precedentă
Cardiovascular
Sistemul nervos central
Sistemul
respirator
Sistem
osos-muscular
Alte segmente

Dacă medicamentele generice scumpe reprezintă o pondere de 73,2% din piaţa valorică, cele ieftine deţin o cotă valorică de 26,8%, dar 75%, în termeni de volum. Sunt aşteptări ca această proporţie să crească, în contextul introducerii sistemului de coplată pentru medicamente în sistemul de sănătate din România (Norma Ministerului Sănătăţii nr.74-76/ 30.01.2009, actualizată prin Norma Ministerului Sănătăţii nr.220/12.03.2010). Sub aspectul categoriilor terapeutice, aproape toate domeniiile au înregistrat o creştere semnificativă în perioada iunie 2009-iunie 2010.

aug. 2008 2009

oct.2009 2010 2011F

apr.2008

2003 2004 2005 2006 2007

2009 oct.2009 2010 2011F apr.2008 2003 2004 2005 2006 2007 ♣ Compania şi poziţia în cadrul
2009 oct.2009 2010 2011F apr.2008 2003 2004 2005 2006 2007 ♣ Compania şi poziţia în cadrul

Compania şi poziţia în cadrul sectorului

Medicamentele cardiovasculare deţin cel mai mare segment pe piaţa farmaceutică românească, urmată de medicamentele antineoplazice şi imunomodulatoare, pentru afecţiuni ale tractului digestiv şi metabolism, sistemul nervos central, şi anti-infecţios sistemice. Cei mai mari jucători locali din piaţă, care deţin o cotă valorică de aproximativ 30%, sunt Zentiva (Sanofi Aventis), Antibiotice, Actavis (Sindan), LaborMed, Biofarm Ozone Laboratories. Sub aspectul brand-urilor există doar un număr de patru branduri locale (Algocalmin - analgezic produs de Zentiva, Sindan Gemcitabina pentru tratarea cancerului pulmonar - Actavis, Ampicilina, Cefort - Antibiotice).

Cadrul de reglementare al sectorului farmaceutic

Ministerul Sănătăţii (M.S.) este responsabil pentru stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman, precum şi de autorizarea farmaciilor, aplicarea bunelor practici în distribuţia de medicamente. Nivelul maxim prestabilit al comisionului (mark-up) se diferenţiază după cum urmează:

farmacii : 12,0% -24.0% (35 lei/8euro);

distribuţie: 7,5% (30 lei/7euro);

servicii de import suplimentare: 8,5%.

Ministerul Sănătăţii (M.S.) stabileşte metodologia de calcul a preţurilor, ultimele actualizări fiind cuprinse în Norma nr.220/ 12.03.2010. Acesta stabileşte preţul de producător ca fiind preţul mediu al celor mai mici 3 preţuri pentru medicamentul vândut în ţările europene de referinţă, în număr de 12 (Republica Cehă, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Austria, Belgia, Italia, Lituania, Spania, Grecia şi Germania). Mai mult, Ministerul Sănătăţii (M.S.) a decis ajustarea preţurilor la medicamente, bazată pe rata de conversie leu/euro, la nivelul lunii aprilie 2011 fiind stabilit la cursul de 4,21 lei/ euro. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) şi Ministerul Sănătăţii (M.S.) elaborează anual, cu consultarea Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor, o lista a medicamentelor prescrise pe reţetă, la dispoziţia pacienţilor asiguraţi, cu sau fără contribuţie personală. În acest sens, există trei liste de medicamente pentru care preţurile sunt compensate de către stat. Listele sunt clasificate pe domenii terapeutice, pe baza denumirii comune internaţionale (DCI). Lista A cuprinde medicamentele compensate în proporţie de 90% de către stat, lista B cuprinde medicamente compensate în proporţie de 50%, în timp ce lista C cuprinde medicamentele compensate în totalitate. Spre deosebire de medicamentele prescrise pe bază de reţete, medicamentele fără reţetă (OTC) dar şi cele din categoria suplimentelor alimentare nu sunt supuse vreunei restricţii, comisionul mark-up fiind stabilit în mod liber de către importator, distribuitor şi farmacie. Cu toate acestea, producătorii au obligaţia notificării trimestriale către Ministerul Sănătăţii a preţurilor de producţie a medicamentelor. Sub aspect legislativ, o altă prevedere cu impact semnificativ asupra sectorului farmaceutic este impozitul claw-back, în baza căruia producătorii de produse farmaceutice sunt obligaţi la plata unei contribuţii trimestriale către Ministerul Sănătăţii, baza de impozitare fiind dată de nivelul vânzărilor de medicamente pe bază de reţetă şi a celor distribuite prin reţeua de spitale, contribuţia fiind la un nivel de cca. 5-11%. Comparativ cu nivelul aceleiaşi taxe în statele membre din Uniunea Europeană, impozitul local este mai ridicat, existând anumite diferenţieri în ce priveşte stabilirea bazei impozabile.

200

150

100

50

0

Medicamente 210 210 210 compensate/necompensate 210 Programul Naţional de Sănătate 120 120 90 90 90
Medicamente
210
210
210
compensate/necompensate
210
Programul Naţional de Sănătate
120
120
90
90
90
90
90
60
60
60
45
30
30

250

Sub aspect demografic, în baza art.42 din Legea 266/2008, la fiecare 3.500 de locuitori din oraşele de reşedinţă poate fi deschisă o farmacie, la 4.000 de locuitori pentru oraşele din ţară, la 3.000 de locuitori pentru Bucureşti, iar în mediul rural nu sunt instituite restricţii. Legislaţia stabileşte de asemenea şi condiţiile de autorizare pentru înfiinţarea acestora. În perspectivă, tendinţa este de liberalizare a pieţei farmaceutice, prin eliminarea de restricţii privind administrarea preţurilor şi a condiţiilor limitative de înfiinţare a unităţilor farmaceutice, aspect care va avea impact asupra consolidării pieţei cu amănuntul şi accentuarea mediului concurenţial.

♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului Un aspect care conduce la contraperformanţa activităţii farmaciilor
♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului Un aspect care conduce la contraperformanţa activităţii farmaciilor

Compania şi poziţia în cadrul sectorului

Un aspect care conduce la contraperformanţa activităţii farmaciilor ţine de întârzieri în plăţile de la CNAS aferente medicamentelor compensate, termenele de plată fiind extinse (oct. 2009) de la 60 de zile la 210 zile, pentru medicamentele compensate decontate de CNAS şi de la 30 de zile la 120 de zile pentru medicamentele care intră sub incidenţa programelor naţionale de sănătate. Extinderea termenelor de plată este o consecinţă a scăderii bugetului alocat asistenţei medicale. De altfel, până în aprilie 2007, medicamentele pentru domeniile terapeutice, incluse pentru compensare în cadrul programelor naţionale de sănătate (parteneriat între C.N.A.S. şi Ministerul Sănătăţii) au fost disponibile doar prin intermediul farmaciilor de spital. În prezent, medicamentele sunt disponibile, atât prin farmaciile de spital cât şi în reţeaua de vânzare cu amănuntul. Ultima prevedere legislativă are în vedere faptul că plata pentru facturile emise de către farmacii pentru medicamentele incluse la compensare în cadrul programelor naţionale de sănătate să se ridice de la 120 de zile la 210 de zile, în scopul alinierii termenelor de plată. Problema plăţilor în sistem se regăseşte şi la nivelul producătorilor de medicamente. Aceştia au o durată medie de încasare de 270 de zile, datorită întârzierilor în filiera en-gros.

Poziţia sectorului în raport cu alte state din Uniunea Europeană

Piaţa românească prezintă în continuare un decalaj faţă de ţările UE, în special din punct de vedere al cheltuielilor farmaceutice şi a consumului de medicamente. Indicatorul cheltuieli farmaceutice pe cap de locuitor în România este unul dintre cei mai scăzuţi din Europa (172 euro), comparativ cu media UE-27 (370 euro). Totuşi, ponderea cheltuielilor farmaceutice în PIB este comparabilă cu indicatorul calculat pentru celelalte ţări europene (1,4% din PIB cheltuit pentru asistenţa medicală, în 2008), faţă de media UE (1,7%).

asistenţa medicală, în 2008), faţă de media UE (1,7%). Nici la nivelul UE nu există o

Nici la nivelul UE nu există o metodologie unitară în stabilirea preţurilor la medicamente. Comisioanele mark- up înregistrează diferenţe semnificative între palierul complet nereglementat (distribuţie, în Ţările de Jos) şi maxim 35% (farmacii, Grecia). Sub aspect demografic, România este aliniată cu restricţiile privind înfiinţarea farmaciilor la celelalte state europene.

În concluzie

Estimările realizate de participanţii pe piaţa farmaceutică pentru anul 2011 au în vedere o evoluţie uşor ascendentă, de până la 5-7% a cifrei de afaceri, exprimate în lei. Analiza dinamicilor trecute relevă câţiva din factorii identificaţi, care au concurat la evoluţia modestă în piaţa farmaceutică, cu mari şanse de impact şi în perspectivă:

Lipsa generală a resurselor financiare în economie şi implicit constrângerile generale la nivelul bugetului de stat,

Arieratele din sistemul de sănătate, fenomen potenţat şi de prelungirea termenlor de plată pentru medicamente,

Implementarea de către Ministerul Sănătăţii a sistemului de tip clawback, prin care companiile farmaceutice virează înapoi bugetului sănătăţii între 5 şi 11% din vânzările pe care le au la medicamentele gratuite şi compensate,

Reducerile de personal în segmentul distribuţiei de medicamente,

Sincope în activitatea producătorilor de medicamente,

Creşterea preţurilor la medicamentele fără prescripţie (OTC).

♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului În baza unui studiu efectuat de Roland Berger
♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului În baza unui studiu efectuat de Roland Berger

Compania şi poziţia în cadrul sectorului

În baza unui studiu efectuat de Roland Berger (disponibil la Intellinews: Romania Pharmaceutical Report) au fost realizate prognoze fundamentate pe un set de indicatori cheie, grupaţi în categorii:

macroeconomie (PIB, consumul privat ca pondere din PIB, rata inflaţiei, rata de schimb, etc) şi demografie (populaţie, speranţa de viaţă). Au mai fost luate în considerare evoluţia istorică a sectorului farmaceutic, inclusiv consumul pe cap de locuitor, dar şi tendinţe calitative, cum ar fi dezvoltarea din sectorul privat de asigurări. Tendinţele privind vânzările până la nivelul anului 2013 au fost ilustrate în primul grafic şi reflectă aşteptări optimiste asupra sectorului, cu o rată de creştere medie de 11,5% în euro pentru intervalul 2012-2013. Evoluţiile viitoare iau în considerare coordonatele prezente din sector, atât sub aspect legislativ, cât şi din punct de vedere al capacităţii de finanţare a sistemului. Din punct de vedere al numărului de medicamente vândute, prognoza este moderată (uşoară creştere de 1,1%) bazată pe nivelul actual redus al consumului intern de medicamente.

2013F 2012F 2011F 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0 50 100 150 200 Număr
2013F
2012F
2011F
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
50
100
150
200
Număr bucăţi
Euro/locuitor
142
127
113 107
90
89
85
72
59
21.421.421.621.822.3
23.52423.5
22.2

Segmentul medicamentelor prescrise pe bază de reţetă este de aşteptat să crească, atât în valoare (13,9% în EUR) cât şi în volum (2,5%), o tendinţă argumentată prin dezvoltarea sectorului privat de asigurări de sănătate şi creşterea speranţei de viaţă, dar şi de faptul că îmbătrânirea populaţiei necesită programe dedicate de tratament. În baza aceloraşi factori se aşteaptă o creştere temperată a medicamentelor eliberate fără reţetă (segmentul OTC), cu un avans de 4,7% în valoare şi o scădere în volumul de vânzări de 2,5% pentru perioada studiată 2011-2013. În ceea ce priveşte vânzările de medicamente prin reţeaua spitalelor, acestea vor continua să piardă din cota de piaţă în totalul vânzărilor.

Structura acţionariatului la 30.04.2011 ♣ Compania şi poziţia în cadrul sectorului S.C. BIOFARM S.A. 30.04.2011

Structura acţionariatului la

30.04.2011

Compania şi poziţia în cadrul sectorului

S.C. BIOFARM S.A.

30.04.2011

Alţi acţionari, SIF Oltenia, 24.79% 45.32% SIF Banat Crişana, AVAS, 1.05% SIF Moldova, 16.63%
Alţi acţionari,
SIF Oltenia, 24.79%
45.32%
SIF Banat Crişana,
AVAS, 1.05%
SIF Moldova,
16.63%

12.21%

Sursa: www.bvb.ro

Calitatea produselor, standardele implementate, politica de promovare menţin compania în TOP10 al producătorilor de medicamente, din punct de vedere al numărului de unităţi vândute. Marea parte a cifrei de afaceri se datorează vânzărilor prin reţeaua distribuitorilor farmaceutici, prin punctul de desfacere amplasat la sediul social al companiei.

Segmentele de afaceri sunt structurate pe tipuri de piaţă a produsului:

Produse destinate sistemului digestiv;

Produse destinate sistemului musculo-scheletic;

Produse destinate imuno-stimulării;

Multivitamine;

Antiseptice şi dezinfectante;

Produse destinate aparatului respirator;

Produse pentru răceală şi gripă;

Produse pentru ateroscleroză;

Alte produse

Sursa: www.biofarm.ro

În anul 2010, compania a înregistrat o creştere a vânzărilor cu 7,36% (unităţi valorice), respectiv 0,61% (în unităţi fizice). Valorile indicatorilor sunt superioare pieţei farmaceutice din România, în care creşterea valorică a fost de 5,31%, în schimb s-a înregistrat o contracţie a volumului de bucăţi vândute de 9,99%.

Portofoliul actual de medicamente însumează în prezent un număr de 192 de medicamente, fiind lider de piaţă pe un număr de 11 arii terapeutice.

Compania a realizat o reţea de desfacere puternică, având încheiate contracte de vânzare anuală cu cei mai puternici distribuitori din piaţă. Anul 2010 a însemnat un an al desfacerii asigurată preponderent prin intermediul a 10 distribuitori de top, care regrupează o cotă de piaţă de cca.75%.

♣ Date financiare S.C. BIOFARM S.A. În baza datelor financiare, disponibile la www.biofarm.ro şi www.bvb.ro
♣ Date financiare S.C. BIOFARM S.A. În baza datelor financiare, disponibile la www.biofarm.ro şi www.bvb.ro

Date financiare S.C. BIOFARM S.A.

În baza datelor financiare, disponibile la www.biofarm.ro şi www.bvb.ro, sunt prezentate situaţia patrimoniului şi a rezultatelor financiare ale societăţii (în format prescurtat), pentru perioada 2009- trim.I 2011, mărimile fiind exprimate în lei. La data analizei (17.06.2011), au fost disponibile şi informaţiile cu privire la planul de investiţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011.

Bilant contabil prescurtat

2009

2010

Trim I 2011

Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare

1,248,135

1,164,957

1,015,862

58,506,779

53,612,816

53,726,444

13,038,950

12,735,676

12,735,675

Active imobilizate

72,793,864

67,513,449

67,477,981

Stocuri Productie in curs de executie Creante Investitii financiare pe termen scurt Disponibilitati Cheltuieli in avans

11,283,810

13,553,634

13,229,375

268,037

436,422

0

32,430,634

19,780,459

16,603,630

9,358,001

66,248,433

79,174,631

28,048,592

920,826

759,740

165,863

215,368

214,371

Active curente

81,121,037

100,503,352

109,767,376

TOTAL ACTIV

154,080,764

168,232,169

177,459,728

Capital social Rezerve si fonduri

109,486,150

109,486,150

109,486,150

26,566,712

36,274,859

42,289,946

Capitaluri proprii

136,052,862

145,761,009

151,776,096

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

4,885,558

3,358,457

3,083,582

Datorii termen lung + mediu Datorii pe termen scurt Furnizori de marfuri si servicii Alte datorii pe termen scurt Venituri in avans

850,654

844,330

769,281

12,290,964

18,260,308

21,830,769

9,878,858

15,510,358

0

2,412,106

2,749,950

0

726

8,065

0

Datorii

13,141,618

19,104,638

22,600,050

TOTAL PASIV

154,080,764

168,232,169

177,459,728

Contul de profit şi pierdere

2009

2010

Trim I 2011

VENITURI din EXPLOATARE -Marfuri -Productia vanduta -Venituri aferente costului productiei in curs de execu -Alte venituri -Cifra de afaceri CHELTUIELI de EXPLOATARE --marfuri --mat.prima si materiale --utilitati --salarii --amortizari --alte cheltuieli

68,743,229

83,571,614

27,729,161

3,424,807

(7,469,619)

(4,242,206)

63,684,029

89,764,504

32,825,825

1,489,562

960,075

(932,467)

144,831

316,654

78,009

67,108,836

82,294,885

28,583,619

55,032,056

66,636,909

19,284,867

1,976,456

2,229,422

325,853

16,975,288

21,014,087

6,595,870

1,621,819

1,685,268

535,484

13,076,265

14,260,764

3,678,609

4,539,122

4,696,965

1,223,141

16,843,106

22,750,403

6,925,910

Rezultat din exploatare

13,711,173

16,934,705

8,444,294

Venituri financiare

4,652,756

4,187,491

1,064,234

Cheltuieli financiare

(4,222,612)

3,277,270

1,894,903

Rezultat financiar

8,875,368

910,221

(830,669)

Profit brut (EBT)

22,586,541

17,844,926

7,613,625

Profit net

19,636,090

14,414,793

6,015,087

Puncte de lucru

Spaţiu închiriat cu destinaţie de depozit materii prime, materiale (Bucureşti, str. I. Minulescu, nr.60);

Spaţiu (Bucureşti, bd-ul. Iancu de Hunedoara,nr.42-44, sector 1);

Spaţiu depozit de distribuţie (Cluj Napoca, str. T.Vuia, nr.206).

Participaţii, reprezentanţe

Participaţie de 3.500 euro, echivalent a 50% din capitalul social al unei companii din Ucraina—inactivă în prezent;

Reprezentanţă Biofarm S.A. Din Republica Moldova (Chişinău, str. Alexandrescu G., nr.5).

♣ Date financiare Conform situaţiilor disponibile pentru exerciţiul financiar 2010, cifra de afaceri a înregistrat
♣ Date financiare Conform situaţiilor disponibile pentru exerciţiul financiar 2010, cifra de afaceri a înregistrat

Date financiare

Conform situaţiilor disponibile pentru exerciţiul financiar 2010, cifra de afaceri a înregistrat o creştere în anul 2010 faţă de anul 2009 cu 22,6%, în timp ce cheltuielile pentru exploatare au crescut faţă de aceeaşi perioadă cu 21,6%. Societatea menţine structura elementelor de cheltuială, nefiind puse în evidenţă mutaţii semnificative. Volumul operaţiunilor se menţine şi la nivelul trimestrului I 2011, date care au fost anualizate în raport cu perioada precedentă (trim.I 2010) pentru a asigura comparabilitatea parametrilor activităţii economice. Un element specific, care nu ţine de activitatea de bază a societăţii este dat de activitatea investiţională a societăţii în valori mobiliare cotate la BVB. Evoluţia climatului bursier începând cu anul 2008 a determinat un impact nefavorabil asupra rezultatului financiar, ca urmare a reevaluării portofoliului de acţiuni. Este unul din factorii care au concurat la volatilitatea rezultatului net al companiei în perioada 2009-2010. În ipoteza reluării trendului ascendent la BVB, sunt premize de stabilire a performanţei operaţiunilor financiare la nivele semnificativ mai ridicate. Societatea desfăşoară activităţi cu profitabilitate ridicată, fiind o prezenţă puternică în peisajul sectorului farmaceutic din România. Menţinerea acestui atu se datorează unei strategii investiţionale adecvate dar şi capacităţii inovative a producătorului de medicamente, care alocă în mod constant bugete importante promovării noilor sale produse, la nivelul anului 2010 cheltuielile de promovare şi publicitate fiind de cca.20% din cifra de afaceri realizată.

Plan investiţii 2011

Obiectiv investiţie

valoare euro

valoare lei

Construcţie Fabrica nouă şi Depozit nou Gura Badicului

1,801,252

7,655,321

Flux producţie

2,270,750

9,650,688

Cercetare-Dezvoltare şi Controlul Calităţii

507,750

2,157,938

Transporturi

411,000

1,746,750

IT

201,000

854,250

Administrativ

159,000

675,750

Depozite distribuţie directă

239,000

1,015,750

Investiţii birotică/mobilier

26,080

110,840

TOTAL

5,615,832

23,867,287

Bugetul de venituri şi cheltuieli 2011

   

Realizat

Grad de

BVC

(MII LEI)

BVC 2010

2010

realizare

2011

Venituri totale, din care:

79,154

87,759

111%

94,606

venituri din exploatare

76,341

83,572

109%

92,611

venituri din activitatea de bază

74,451

82,295

111%

92,611

venituri din alte activităţi

1,800

1,277

71%

 

venituri financiare

2,813

4,187

149%

1,995

Cifra de afaceri netă

74,541

82,295

110%

92,611

Cheltuieli totale, din care:

82,888

69,914

84%

76,655

cheltuieli pentru exploatare - total

61,388

66,367

108%

76,368

cheltuieli materiale

17,598

18,730

106%

25,456

cheltuieli cu personalul

15,857

14,707

93%

17,503

cheltuieli cu energia, apa şi gazul

1,669

1,685

101%

2,001

cheltuieli de reclamă-publicitate

12,085

16,792

139%

17,334

cheltuieli privind prestaţiile externe

6,018

5,834

97%

9,015

cheltuieli privind amortizarea şi provizioane depreciere

4,517

4,697

104%

5,059

cheltuieli financiare

1,500

3,277

218%

287

REZULTAT BRUT

16,266

17,845

110%

17,951

IMPOZIT PE PROFIT

2,780

3,430

123%

2,962

REZULTAT NET

13,486

14,415

107%

14,989

EBITDA

22,283

22,661

102%

23,296

Analiza bugetului de venituri şi cheltuieli pune în evidenţă capacitatea producătorului de menţinere a rezultatelor financiare, prin instituirea unui control adevcat al cheltuielilor şi al ciclului de exploatare (încasări–plăţi) adecvat ritmului operaţiunilor economice, chiar în condiţiile unui mediu concurenţial puternic în cadrul sectorului, dar şi al contextului macroeconomic dificil. Societatea probează un bun management al numerarului, fapt susţinut şi de valorile ridicate ale indicatorilor de lichiditate. Politica de finanţare indică preferinţa pentru finanţarea bazată pe resursele proprii, prin diminuarea expunerii la riscul de dobândă aferent creditelor bancare, gradul de îndatorare fiind redus.

Evoluţii semnificative ale poziţiei financiare Structura patrimonială pune în evidenţă un raport de echilibru între

Evoluţii semnificative ale poziţiei financiare

Evoluţii semnificative ale poziţiei financiare Structura patrimonială pune în evidenţă un raport de echilibru între

Structura patrimonială pune în evidenţă un raport de echilibru între activele imobilizate şi activele circulante, raport menţinut în întreg intervalul de analiză.

Evoluţii semnificative ale rezultatelor financiare

Performanţe financiare

ale rezultatelor financiare Performanţe financiare Dinamica elementelor de venituri şi cheltuieli indică o

Dinamica elementelor de venituri şi cheltuieli indică o adecvare a cheltuielilor antrenate pentru obţinerea veniturilor din operaţiunile de bază şi capacitatea înregistrării unui profit satisfăcător raportat la capitalurile investite.

profit satisfăcător raportat la capitalurile investite. Transpunerea mărimilor de sinteză (CA, profit net, total

Transpunerea mărimilor de sinteză (CA, profit net, total active) în moneda de referinţă euro reflectă o uşoară contracţie la nivelul anului 2009, datorată factorilor de influenţă din mediul sectorial cu privire la cadrul legislativ care guvernează activitatea producătorilor de medicamente, a arieratelor

financiare din sistem, dar şi a impactului nefavorabil al evoluţiilor bursiere asupra valorii acţiunilor din
financiare din sistem, dar şi a impactului nefavorabil al evoluţiilor bursiere asupra valorii acţiunilor din

financiare din sistem, dar şi a impactului nefavorabil al evoluţiilor bursiere asupra valorii acţiunilor din portofoliul investiţional al companiei. Cu toate acestea, compania reuşeşte redresarea financiară la parametrii anteriori anului 2009, astfel încât activele sale şi cifra de afaceri îşi reiau trendul ascendent.

sale şi cifra de afaceri îşi reiau trendul ascendent. Sub aspectul profitabilităţii compania reuşeşte o

Sub aspectul profitabilităţii compania reuşeşte o remunerare satisfăcătoare a capitalurilor investite, rentabilitatea financiară înregistrând valori superioare ratei dobânzii de politică monetară.

valori superioare ratei dobânzii de politică monetară. Din punct de vedere comparativ, performanţa emitentului BIO

Din punct de vedere comparativ, performanţa emitentului BIO în raport cu ceilalţi competitori listaţi pe piaţa de capital autohtonă, este redată în continuare:

ceilalţi competitori listaţi pe piaţa de capital autohtonă, este redată în continuare: S.C.BIOFARM S.A. Pagina 12
Indicatorii financiari Analiza valorii indicatorilor calculaţi pe baza situaţiilor financiare ale societăţii reflectă

Indicatorii financiari

Analiza valorii indicatorilor calculaţi pe baza situaţiilor financiare ale societăţii reflectă nivelul ridicat al performanţei financiare obţinută de companie.

Indicator

Formula de calcul

2009

2010

Trim I 2011

Profitabilitate - %

EBITDA în total vânzări

EBITDA/Cifra de afaceri

27.2%

26.3%

25.6%

Rata profitului operaţional

Profit operaţional/Cifra de afaceri

20.4%

20.6%

20.2%

Marja netă din vânzări

Profit net/Cifra de afaceri

29.3%

17.5%

17.5%

Rata rentabilităţii capitalului propriu

Profit net/Capitaluri proprii

14.4%

9.9%

10.2%

EBITDA în capitaluri proprii

EBITDA/Capitaluri proprii

13.4%

14.8%

14.9%

Lichiditate

Rata lichidităţii curente

Active circulante/Datorii pe termen scurt

6.60

5.50

5.03

Rata lichidităţii rapide

(Active circulante - Stocuri)/Datorii pe termen scurt

5.68

4.76

4.42

Îndatorare - %

Gradul de îndatorare

Datorii totale/Pasive totale

8.5%

11.4%

12.7%

Rata de acoperire a dobânzii

EBIT/Dobânzi plătite

96.36

142.13

561.13

Indicatori de activitate

Durata de rotaţie a stocurilor

Stoc mediu*365/ Cifra de afaceri -zile

65

55

55

Durata de încasare a clienţilor

Sold mediu clienţi*365/Cifra de afaceri - zile

140

116

75

Durata de plată a datoriilor pe termen scurt

Sold datorii pe termen scurt*365/Cifra de afaceri - zile

72

68

83

Durata de plată a datoriilor pe termen lung

Sold datorii pe termen lung*365/Cifra de afaceri - zile

5

4

3

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate - %

92.2%

121.9%

130.8%

Nivelul ridicat al lichidităţii pune în evidenţă capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt;

Sub aspectul îndatorării, societatea adoptă o politică de finanţare în care resursele proprii şi resursele atrase se menţin într-un raport favorabil capitalurilor proprii, ponderea datoriilor fiind redusă;

Indicii de gestiune (activitate) înregistrează valori în continuă îmbunătăţire, mai ales în ce priveşte durata medie de încasare a debitelor care se înjumătăţeşte de la 140 zile în 2009 la 75 zile la nivelul trimestrului I 2011.

În esenţă, valorile ridicate ale indicatorilor de profitabilitate şi lichiditate confirmă o gestiune adecvată a resurselor financiare, o bună performanţă financiară şi aptitudinea societăţii de a onora constant obligaţiile pe termen lung şi scurt.

Evoluţia indicatorilor unitari în perioada 2009-trim.I 2011 este prezentată în continuare:

Indicatorii bursieri

 

2009

2010

Trim I 2011

Dividend brut / acţiune

0.00

0.0055

-

EPS

0.0179

0.0132

0.0141

PER [x]

11.21

15.57

14.77

PBV [x]

1.62

1.54

1.50

Rentabilitate acţiune [%]

61.2%

4.7%

6.6%

Rentabilitate acţiune = (Curs final-Curs iniţial+Div)/Curs iniţial În calculul PER si P/BV s-a luat în considerare cotaţia corespunzătoare perioadei. În calculul EPS la trim I s-a luat în considerare profitul cumulat pe ultimele 12 luni.

60 57.8 Capitalizare bursieră (mil.lei) 2,500 50 % tranzacţionat din capitalul social 2,000 40.9 40
60
57.8
Capitalizare bursieră (mil.lei)
2,500
50
% tranzacţionat din capitalul social
2,000
40.9
40
38.1
1,500
29.8
30
23.8
1,000
20
620.7
17.5
309.9
500
220.1
224.4
221.2
10
85.4
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
17 iunie
2011
[mil.lei ]
[%]
BVB Data listării 19.11.1996 17.06.2011 Volum tranzacţionat (18 iunie 2010—17.06.2011) 191.138.939 a c ţ i

BVB

Data listării

19.11.1996

17.06.2011

Volum tranzacţionat (18 iunie 2010—17.06.2011) 191.138.939 acţiuni

Preţ închidere

0,204 lei/acţiune

Capitalizare bursieră 223,4 mil. lei

Elemente de analiză tehnică

Acţiunea BIO a spart trendul ascendent, deşi nu se află pe scădere; actualmente, ea evoluează pe un palier. Faptul că a lovit banda Bollinger inferioară şi se îndreaptă spre medie sugerează un oarecare optimism, în încercarea de a reverifica pragul de rezistenţă situat puţin peste nivelul de 0,22. GAP-ul din data de 10.08.2010 nu a fost încă acoperit, astfel încât target-ul optimist se plasează la nivelul de 0,230. Targetul pesimist este dat de retragerea Fibonacci de 32%, adică la nivelul de 0,177.

retragerea Fibonacci de 32%, adică la nivelul de 0,177 . Stagnarea actuală nu este o caracteristică

Stagnarea actuală nu este o caracteristică a pieţei, implicit nici a emitentului BIOFARM. Istoricul de evoluţie bursieră indică tendinţe de variaţie semnificativă, fie ele pozitive, fie negative. În opinia noastră, BIO va ieşi din actualul palier şi-şi va relua tendinţa de trading.

din actualul palier şi-şi va relua tendinţa de trading. Practic, volumele infime şi înscrierea cursului într-un

Practic, volumele infime şi înscrierea cursului într-un triunghi fără semnificaţii de pattern denotă o singură concluzie: investitorii sunt în expectativă, fără a se contura în vreun fel tendinţele viitoare de evoluţie. Faza de acumulare ar trebui să se finalizeze cel târziu spre sfârşitul verii, moment în care, pe volume semnificative, ar trebui să apară indicii mai relevante cu privire la trendul viitor.

CONSIDERENTE METODOLOGICE PRIVIND EVALUAREA ACŢIUNII EMISE DE S.C. BIOFARM S.A. ♣ Estimarea valorii acţiunii S.C.

CONSIDERENTE METODOLOGICE PRIVIND EVALUAREA ACŢIUNII EMISE DE S.C. BIOFARM S.A.

Estimarea valorii acţiunii S.C. BIOFARM S.A.

Din perspectivă patrimonială, considerăm că metodologia de estimare a preţului bazată pe ajustarea activelor, nu este cea mai adecvată, cel puţin din următoarele raţiuni:

stabilirea valorii juste prin metoda evaluării activelor se poate dovedi extrem de complexă date fiind tipologia specifică a activelor deţinute;

piaţa bursieră autohtonă consemnează diferenţe (prime, disconturi) semnificative ale cursurilor bursiere în raport cu valoarea activelor nete unitare VUAN. Utilitatea acestui demers constă totuşi în faptul că, evidenţiază oportunitatea menţinerii pe termen mediu, lung a acţiunii într-un portofoliu investiţional de strategie HOLD.

Dat fiind şi cadrul legislativ care guvernează în prezent piaţa produselor farmaceutice, este dificil de cuantificat impactul asupra ritmului de dezvoltare al pieţei, dar şi a dinamiciilor de evoluţie viitoare ale principalilor jucători de piaţă, sub aspectul performanţelor financiare, a menţinerii actualelor cote de piaţă, puterea de cumpărare a populaţiei, coordonatele exporturilor în condiţiile reaşezării preţurilor la medicamente, etc. Cu luarea în considerare a acestor factori, metoda DCF devine un demers dificil, atâta timp, cât fluxurile de numerar (din punct de vedere al preţurilor de vânzare) nu sunt sub controlul ex- clusiv al companiei.

Din considerentele expuse mai sus, opinăm că cel mai semnificativ indicator în estimarea acţiunii BIO, rămâne P/E, valoarea target propusă fiind bazată pe acesta. Evident, în funcţie de evoluţia pieţei, acest target poate suferi revizuiri: spre exemplu, la o relansare consistentă a pieţei, P/E ar putea fi reconsiderat la nivelurile sale anterioare, corespunzătoare unei valori medii de 25 (la nivel european).

Valoarea curentă (17.06.2011, sau ultima cotaţie) P/E la nivelul emitenţilor din acelaşi sector economic

La nivel intern:

V a loa rea in dica t oru lu i PER 5 0 4 0
V a loa rea in dica t oru lu i PER
5
0
4
0
SINT, 4 5 .6 4
3
0
2
0
BIO, 14.46
1
0
A TB, 1 6 .2 1 SCD, 7 .3 8 MEDU, 1 4 .9 7
0

PER

La nivel extern:

Simbol Reuters

Denumire emitent

Prime Exchange

PER curent

PIP.A

Pharmathene Inc

American Stock Exchange

0.071

PIP

Pharmathene Inc

American Stock Exchange

0.072

PPDI.A

Pharmaceutical Product Development Inc

American Stock Exchange

20.85

PPDI.O

Pharmaceutical Product Development Inc

Nasdaq

20.85

VRUS.O

Pharmasset Inc

Nasdaq

-

PCYC.OQ

Pharmacyclics Inc

NASDAQ Stock Exchange Capital Market

-

AVNR.OQ

Avanir Pharmaceuticals Inc

NASDAQ Stock Exchange Global Market

-

PRXL.OQ

PAREXEL International Corp

NASDAQ Stock Exchange Global Select Market

20.98

MRK.N

Merck & Co Inc

New York Stock Exchange

68.95

PFE.N

Pfizer Inc

New York Stock Exchange

19.3

JNJ.N

Johnson & Johnson

New York Stock Exchange

15.08

ABT.N

Abbott Laboratories

New York Stock Exchange

18.03

BMY.N

Bristol Myers Squibb Co

New York Stock Exchange

14.35

AZN.N

AstraZeneca PLC

New York Stock Exchange

8.86

LLY.N

Eli Lilly And Co

New York Stock Exchange

8.53

PAA.AX

Pharmaust Ltd

Australia Stock Exchange

-

PNO.AX

Pharmanet Group Ltd

Australia Stock Exchange

0

PNONA.AX

Pharmanet Group Ltd

Australia Stock Exchange

0

2929.T

Pharma Foods International Co Ltd

Tokyo Stock Exchange

-

APTK.MM

Pharmacy Chain 366 Ojsc

Moscow Interbank Currency Exchange

1.03

APTKG.RTS

Pharmacy Chain 366 Ojsc

Russian Trading System

1.14

PNO.BE

Pharmanet Group Ltd

Berlin Stock Exchange

0

PKR.F

Pharma Kontor AG

Frankfurt Stock Exchange

0

ECQ.F

Pharmaust Ltd

Frankfurt Stock Exchange

0

PCYC.F

Pharmacyclics Inc

Frankfurt Stock Exchange

-

ICON.I

Icon PLC

Irish Stock Exchange

18.51

GSK.L

GlaxoSmithKline PLC

London Stock Exchange

36.3

SASY.PA

Sanofi SA

Paris Stock Exchange

14.47

GEDRY.PK

Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt

Pink OTC - US Other OTC and Grey Market

10.44

NOVN.VX

Novartis AG

Virt-X Level 1

14.4

ROG.VX

Roche Holding AG

Virt-X Level 1

13.78

BAYGn.DE

Bayer AG

Xetra

36.84

S.C.BIOFARM S.A.

Pagina 15

Sinteza valorilor unitare ale acţiunii BIO (lei/acţiune) BV (book value) 31.03.2011 0,139 lei/acţiune Valoarea

Sinteza valorilor unitare ale acţiunii BIO (lei/acţiune)

BV (book value) 31.03.2011

0,139 lei/acţiune

Valoarea unitară pe baza P/E BVB — 17.06.2011

0,173 lei/acţiune

Valoarea unitară pe baza P/E medie competitori interni

0,176 lei/acţiune

Valoarea unitară pe baza P/E mediu emitenţi din Europa

0,226 lei/acţiune

Preţ estimat pe baza analizei tehnice

0,220 lei/acţiune

Curs bursier la data de 17.06.2011

0,204 lei/acţiune

Prin aplicarea valorii medii a multiplicatorului P/E pentru operatorii europeni (PER mediu 16,5), rezultă un preţ target al acţiunii BIO, estimat la sfârşitul anului 2011 (bazat pe profitul bugetat la decembrie 2011), de 0,226 lei/acţiune.

Elemente în estimarea

preţului acţiunii emise

de S.C. BIOFARM S.A.

Concluzii

Emitentul face parte din categoria companiilor performante financiar, în cadrul unui sector economic defensiv. Politica de investiţii a companiei crează premizele creşterii profitabilităţii financiare pe termen mediu şi lung.

Pe de altă parte:

societatea este solidă, cu poziţie puternică pe piaţa de profil;

gradul de îndatorare este scăzut, conferind societăţii în mod constant autonomie financiară;

societatea îşi realizează bugetele previzionate pentru activitatea de bază şi activitatea de investiţii, fapt care conferă un plus de credibilitate în piaţă, din perspectivă investiţională;

PER-ul la care este tranzacţionată societatea (14,46) este peste valoarea calculată la nivelul întregii pieţe (PER BVB 17.06.2011 =12,66);

companiile farmaceutice sunt atractive atât din perspectiva achiziţiilor din portofoliu, cât şi ca investiţie directă din perspectiva companiilor multinaţionale din piaţa de profil.

În condiţiile unui fenomen de îmbătrânire generalizată a populaţiei, este de aşteptat ca cererea de medicamente pentru tratarea afecţiunilor cardiovasculare, ale sistemului nervos central şi respiratorii va creste. Aceste tendinţe sugerează faptul că emitentul este eligibil într-un portofoliu investiţional pe termen lung.

În baza considerentelor expuse anterior şi în condiţiile menţinerii performanţelor financiare, apreciem că acţiunea are şanse de a se aprecia până la nivelul de 0,226 lei/ acţiune până la sfârşitul anului 2011.

S.C.BIOFARM S.A.

Pagina 16

www.ifbfinwest.ro Disclaimer Acest raport a fost întocmit de SMART CONSULT SRL cu sediul în România,
www.ifbfinwest.ro
www.ifbfinwest.ro

Disclaimer

Acest raport a fost întocmit de SMART CONSULT SRL cu sediul în România, Arad şi distribuit de IFB FINWEST SA. Autoritatea de reglementare a activităţii SSIF IFB FINWEST SA este Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - date de contact: Strada Foişorului Nr. 2, Sector 3, Bucureşti, telefon, fax: 021/3266848, www.cnvmr.ro, cnvm@cnvmr.ro. Conţinutul acestui material are doar un rol informativ şi nu implică recomandări sau sugestii de cumpărare sau vânzare a unor valori mobiliare. IFB FINWEST SA şi SMART CONSULT SRL nu garantează pentru actualitatea şi acurateţea informaţiilor prezentate şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru tranzacţiile efectuate pe baza acestor informaţii, riscul investiţiilor aparţinând integral investitorilor. Informaţiile şi datele care stau la baza materialelor prezentate în acest material au fost obţinute sau provin din surse considerate de încredere însă IFB FINWEST SA şi SMART CONSULT SRL nu îşi asumă resposabilitatea pentru eventualele obligaţii sau pierderi rezultate în urma folosirii acestora. Informaţiile prezentate nu pot fi reproduse, transmise sau distribuite (în parte sau în întregime) de nici o altă persoană. Exceptând situaţiile menţionat expres, toate opiniile (inclusiv declaraţiile şi previziunile) aparţin în totalitate IFB FINWEST SA şi SMART CONSULT SRL şi pot suferi modificări fără o notificare prealabilă. IFB FINWEST SA şi reprezentanţii acestuia, angajaţii sau alte persoane implicate, inclusiv clienţii societăţii, au dreptul de a tranzacţiona în nume propriu instrumentele investiţionale prezentate în acest raport sau instrumente investiţionale aflate în legătură cu acest raport, şi/sau pot avea deţineri de astfel de instrumente financiare. IFB FINWEST SA poate acţiona ca intermediar sau ca parte a unui sindicat de intermediere al unei oferte publice de valori mobiliare menţionate în raport sau legate de cele prezentate în raport. Acest document nu reprezintă o ofertă sau o propunere de subscriere, şi nu poate fi considerat ca bază a unui contract sau angajament de orice natură.

Conform Regulamentului CNVM nr. 15/2006 următoarele informaţii cu privire la propriile interese şi la conflictele de interese ale IFB FINWEST SA trebuie făcute publice:

1. IFB FINWEST deţine peste 5% din capitalul social subscris şi vărsat al emitentului.

2. Emitentul deţine peste 5% din capitalul social al IFB FINWEST.

3. IFB FINWEST acţionează în calitate de market maker în raport cu acţiunile emitentului.

4. IFB FINWEST a fost intermediar sau membru al unui sindicat de intermediere al unei oferte publice având ca obiect acţiunile

emitentului în decursul ultimelor 12 luni.

5. IFB FINWEST a fost de acord (în schimbul unei remuneraţii) să furnizeze servicii investiţionale emitentului în decursul ultimelor 12

luni.

6. Analistul deţine valori mobiliare ale emitentului analizat.

7. Analistul este membru al Consilului de Supraveghere / Consiliului de Administraţie al emitentului analizat.

8. Analistul a primit sau a achiziţionat valori mobiliare ale emitentului înaintea lansării ofertei publice.

9. Remunerarea analistului este corelată cu serviciile investiţionale furnizate de IFB FINWEST.

În cazul prezentului raport se aplică următoarele puncte: Nu este cazul.

Conform Regulamentului CNVM nr. 15/2006 următoarele informaţii cu privire la propriile interese şi la conflictele de interese ale SMART CONSULT SRL trebuie făcute publice:

1. SMART CONSULT SRL deţine peste 5% din capitalul social subscris şi vărsat al emitentului.

2. Emitentul deţine peste 5% din capitalul social al SMART CONSULT SRL.

3. SMART CONSULT SRL a fost de acord (în schimbul unei remuneraţii) să furnizeze servicii investiţionale emitentului în decursul

ultimelor 12 luni.

4. Analistul deţine valori mobiliare ale emitentului analizat.

5. Analistul este membru al Consilului de Supraveghere / Consiliului de Administraţie al emitentului analizat.

6. Analistul a primit sau a achiziţionat valori mobiliare ale emitentului înaintea lansării ofertei publice.

7. Remunerarea analistului este corelată cu serviciile investiţionale furnizate de SMART CONSULT SRL.

IFB FINWEST SA aplică măsuri de ordin administrativ şi organizatoric pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese în ceea ce priveşte recomandările, inclusiv modalităţi de protecţie a informaţiilor, prin separarea activităţilor de analiză de alte activităţi ale companiei, prezentarea tuturor informaţiilor relevante despre potenţiale conflicte de interese în cadrul rapoartelor, păstrarea unei obiectivităţi permanente în rapoartele şi recomandările prezentate.

www.ifbfinwest.ro

S.C.BIOFARM S.A. Pagina 17
S.C.BIOFARM S.A.
Pagina 17
www.ifbfinwest.ro Perspectiva noastra. Profitul tau. SSIF IFB FINWEST Societatea de Servicii de Investitii Financiare
www.ifbfinwest.ro Perspectiva noastra. Profitul tau.
www.ifbfinwest.ro
Perspectiva noastra. Profitul tau.

SSIF IFB FINWEST Societatea de Servicii de Investitii Financiare membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti

Servicii

SSIF IFB FINWEST SA ofera persoanelor fizice si juridice interesate de investitiile pe piata de capital urmatoarele servicii:

Investitii Personale

Tranzactii cu actiuni pe piata reglementata BVB;

Intermedierea tranzactiilor cu obligatiuni listate la BVB;

Administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discre- tionara;

Tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu (online)

Investitii Corporatiste

Intermedierea ofertelor publice de cumparare / vanzare / preluare de actiuni;

Asistenta la intocmirea dosarelor si prezentarii societatilor in vederea cotarii acestora la BVB-Rasdaq;

Asistenta financiara in ce priveste oportunitatile oferite pe piata de capital referitoare la finantarea societatii; capitalizarea societatii prin emisiune de noi actiuni sau prin emisi- une de obligatiuni;

ARAD SEDIUL CENTRAL Mun. Arad Jud. Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5 ifb@ifbfinwest.ro tel: 0257.281.611; 0257.281.612

www.ifbfinwest.ro