Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE BRAOV

PROIECT
LA DISCIPLINA

SISTEME INFORMATICE DE
BUSINESS INTELLIGENCE

Masterand:
NUME PRENUME

BRAOV
2015

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"


FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE BRAOV
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: MANAGEMENT
FINANCIAR-BANCAR

TITLUL PROIECTULUI R1
TITLUL PROIECTULUI R2
TITLUL PROIECTULUI R3

Masterand:
NUME PRENUME

BRAOV
2015

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

CUPRINS

I N T R O D U C E R E........................................................................................................................1
1

TITLUL CAPITOLULUI 1 (HEADING 1).................................................................................2


1.1
SUBTILU CAPITOLUL 1 (HEADING 2)............................................................................................2
1.1.1
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................2
1.1.2
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................2
1.1.3
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................2
1.2
SUBTILU CAPITOLUL 1 (HEADING 2)............................................................................................3
1.2.1
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................3
1.2.2
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................3

TITLUL CAPITOLULUI 2 (HEADING 1).................................................................................4


2.1
SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)............................................................................................4
2.1.1
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................4
2.1.2
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................4
2.2
SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)............................................................................................5
2.2.1
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................5
2.2.2
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................5

TITLUL CAPITOLULUI 3 (HEADING 1).................................................................................6


3.1
SUBTILU CAPITOLUL 3 (HEADING 2)............................................................................................6
3.1.1
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................6
3.1.2
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................6
3.2
SUBTILU CAPITOLUL 3 (HEADING 2)............................................................................................6
3.2.1
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................6
3.2.2
Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)................................................................................................7

B I B L I O G R A F I E.................................................................................................................8

A N E X E...................................................................................................................................9

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

LISTA TABELELOR
Tabelul 1.1 Denumirea tabelului..........................................................................................................2
Tabelul 2.1 Denumirea tabelului..........................................................................................................4
Tabelul 2.2 Denumirea tabelului..........................................................................................................5

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

LISTA FIGURILOR
Figura 1.1 Denumirea figurii 1.1.........................................................................................................3
Figura 1.2 Denumirea figurii 1.2..........................................................................................................3
Figura 2.1 Denumirea figurii 2.1.........................................................................................................4
Figura 2.2 Denumirea figurii 2.2.........................................................................................................5

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

INTRODUCERE
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri. Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri. Paragraf text scris cu
stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri. Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rnduri. Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu
stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

1. TITLUL CAPITOLULUI 1 (HEADING 1)

1.1

SUBTILU CAPITOLUL 1 (HEADING 2)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
1.1.1

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
1.1.2

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
1.1.3

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
Tabelul 1.1 Denumirea tabelului

(Sursa: Sursa de date dac este cazul)

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

1.2

SUBTILU CAPITOLUL 1 (HEADING 2)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
1.2.1

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.

Figura 1.1 Denumirea figurii 1.1


(Sursa bibliografic dac este cazul)

1.2.2

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.

Figura 1.2 Denumirea figurii 1.2


(Sursa bibliografic dac este cazul)

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

2. TITLUL CAPITOLULUI 2 (HEADING 1)

2.1

SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
2.1.1

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rnduri.
Tabelul 2.2 Denumirea tabelului

(Sursa: Sursa de date dac este cazul)

2.1.2

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri. Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rnduri.1

Figura 2.3 Denumirea figurii 2.1


(Sursa bibliografic dac este cazul)
1

Nota de subsol cu font de 10 pt.

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

2.2

SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Tabelul 2.3 Denumirea tabelului

(Sursa: Sursa de date dac este cazul)

2.2.1

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,

Figura 2.4 Denumirea figurii 2.2


(Sursa bibliografic dac este cazul)

2.2.2

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

3. TITLUL CAPITOLULUI 3 (HEADING 1)

3.1

SUBTILU CAPITOLUL 3 (HEADING 2)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
3.1.1

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
3.1.2

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
3.2

SUBTILU CAPITOLUL 3 (HEADING 2)

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.


3.2.1

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri. Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf
text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la
1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu
stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri,
Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal
12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text
scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul
Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.
3.2.2

Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3)


Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul

Normal 12 pt, la 1,5 rnduri, Paragraf text scris cu stilul Normal 12 pt, la 1,5 rnduri.

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

4. B I B L I O G R A F I E
[1] Brsan-Pipu, Nicolae, i Ion Popescu. Managementul riscului. Concepte, metode,
aplicaii. Braov: Editura Universitii "Transilvania", 2003.
[2] Numele autorului, Prenumele. Titlul crii. Oraul: Editura Numele editurii, 2013.
[3] Suciu, Gheorghe. Analiz economic-financiar. Braov: Editura Infomarket, 2009.

PROIECT SISTEME INFORMATICE DE BUSINESS INTELLIGENCE

5. A N E X E