Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat,

Decan

FIA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei

GRAFICA ASISTATA DE CALCULATOR

Codul
disciplinei

Semestrul

Facultatea

Inginerie Chimica

Domeniul

Ingineria Mediului

Specializarea

II

Numrul de
credite

Numrul orelor pe semestru


Total

42

14

28

Categoria formativ a disciplinei


DF fundamental, DT- tehnic general, DS- de specialitate, DE- economic-managerial,
DU - umanist
Categoria de opionalitate a disciplinei
DO opional, DI- disciplina impusa, DL- disciplina liber aleasa
oligatorii (condiionare)
Discipline
anterioare

Obiective

Coninut
(descriptori)

recomandate

DF
DI

Desenul i Geometria din coala general i


liceu.
Geometria descriptiva si Desenul tehnic

Formarea deprinderii folosirii proieciei ortogonale i a proieciei axonometrice.


nsuirea conveniilor de desenare i formarea deprinderilor de execuie i citire a
unui desen.
Dezvoltarea vederii n spaiu i a exprimrii inginereti prin desene tradiionale i
computerizate.
nsuirea reprezentrii unor componente folosite n ingineria mediului.
Familiarizarea studenilor cu programul AutoCAD1.
Insuirea execuiei desenelor 2D simple, n AutoCAD.
Insuirea modelrii 3D elementare, n AutoCAD.
Noiuni de Geometrie descriptiv (proiecia ortogonal i axonometric, epure obiecte
simple (punct, dreapt, plan, prism, con). Noiuni de Desen tehnic (dispunerea
proieciilor, seciuni, cotarea, schia, intersecie de cilindri, corpuri geometrice simple
n tripl proiecie). Standarde de desen tehnic. Desenul de ansamblu.
Desenarea, modificarea, cotarea i haurarea obiectelor n AutoCAD. Execuia
computerizat a desenelor la scar. Elemente modelare tridimensional.

Forma de evaluare (E examen, C colocviu / test final)


Stabilirea notei
- rspunsurile la examen /colocviu
finale
- activitatea la seminar / laborator/ proiect
(procentaje)
- teste pe parcursul semestrului
- lucrari de specialitate, teme de casa
Titular
disciplin

Gradul didactic, titlul, prenumele, numele


Sef lucrri, doctor inginer Marius Baran

C
30%
20%
20%
30%
Semntura

Catedra de Geometrie Descriptiv i Desen dispune de licene educaionale pentru mai multe programe de calcul ale
firmei Autodesk printre care: Inventor, Mechanical Desktop i AutoCAD.

S-ar putea să vă placă și