Sunteți pe pagina 1din 2

ROM ANI A MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LNGA CURTEA DE APEL BACAU


Adresa: BACAU, strada MIHAI EMINESCU, nr. 2, judetul BACAU
Te1.0234515280; Fax. 0234512021; Operator de date cu caracter personal:
E-mail:

4923

pca_bacau@mpublic.ro

din 24.07.2014

Nr. 52/P/2013

Destinatar:
Jicu Petre Damian
Loc. Prajesti, jud. BACAU

Urmare memoriului dvs. adresat Consiliului Superior al Magistraturii


(nr.1/1550~.f2014
conexat cu nr. 1/15506/2014 din 11.07.2014), naintat la
Parchetul de pe lnga nalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala
Anticoruptie (nr. 9356/14.07.2014) si trimis Parchetului de pe lnga Curtea de
Apel Bacau spre competenta solutionare, va comunicam urmatoarele:
Dosarul nr. 52/P/2013 a fost nregistrat la Parchetul de pe lnga
~: ::-+~~ ~~ 1"'"\""
J\~~",,~u
v 1 LJ ..

""'.....urm""'''~
CAI . a-"}i"(;,tTi;:,
-_L.:;...t:'!A"'i
...rfr,;;fv
...I"s .

'"'~

.t...
'VI mu-!-ata
1
-.-a-~~\u
1..
11.1 A

f 'rdc
I

..;.
,..

avut nr. 868/2013) si a fost solutionat prin rezolutia din 10.05.2013


de
nencepere a urmaririi penale fata de numitul Antica Eugen pentru fapta
prev. de art.2531 C.pen. din 1968. Totodata,
s-a dispus
~i declinarea
a cauzei n favoarea Parchetului de pe lnga
~ competentei de solutionare
Judecatoria Bacau, pentru faptele prev. de art. 248, 289, 291, 264 cu aplic.
art.33 lit. a C.pen. din 1968.
Facem precizarea ca solutia din dosarul nr. 52/P/2013 vi s-a
nmnat la data de 20.05.2013, potrivit dovezii de comunicare semnata de dvs.,
aflata la dosarul cauzei.

:j
IION., :~:
~.;S~ftTES::
\,'
..... '.
PR9C~ ...
,.' ~ GEN~L,
.
..
'.'

---------.

----------. --------.--------------------------------

-------------------------------

ROMNIA
CURTEA

CAMERA

DE CONTURI

DE CONTURI JUDETUL

BACAU

Bacau, Str. N. Balcescu, nr. 5, Telefon 0234-510025, fax 0234-576722


E-mail: ccbacau@rcc.ro

Catre :

JICU PETRE DAM lAN


"

Sat Prajesti, Comuna Prajesti, Judetul Bacau

Ref:

Aspectele semnalate n petitia dvs. nregistrata cu nr. 107641/02.10.2014


la
Registratura
Generala a Curtii de Conturi a Romniei si transmise spre
solutionare
Camerei
de
Conturi
Judetul
Bacau
cu
adresa
nr.
VI/41479/14.10.2014,
fiind nregistrata cu nr. 1539/16.10.2014

De la:

CURTEA

DE CONTURI A ROMNIEI

CAMERA DE CONTURI JUDETUL BACAU


DL. GHERASIM COSTEL - DIRECTOR
Nr. inregistrare:
Nr. pagini:

1539/24.10.2014
1

Urmare petitiei dvs. nregistrata cu nr. 107641/02.10.2014


la Registratura Generala a Curtii de
Conturi a Romniei si transmise spre solutionare Camerei de Conturi' Judetul Bacau cu adresa nr.
VI/414 79/14.10.2014,
precum si n completare
la raspunsul transmis catre dvs. cu adresa nr.
1462/10.10.2014 de catre Camera de Conturi Judetul Bacau va comunicam urmatoarele:

Prin Hotarrea Plenului Curtii de Conturi nr. 83/27.03.2014 s-au sesizat organele de urmarire
penala competente,
respectiv Parchetul de pe lnga Judecatoria
Bacau, cu adresa nr.
VI.41396/04.04.2014
emisa de Departamentul de coordonare a verificarii bugetelor unitatilor
administrativ teritoriale din cadrul Curtii de Conturi a Romniei.

Prin raportul de control(follow up), nregistrat la UAT.C.


Prajesti cu nr. 2.751 din data de
24.09.2014 s-a constatat ca prin unor esalonari la plata si prin achitarea partiala a unor
arierate si plati restante, UA T Comuna Prajesti a inlaturat blocajul financiar in care se afla,
nivelul arieratelor a fost scazut sub limita de 15% din buget. Astfel prin raportarea Platilor
restante de la data de 31.01.2014, UAT Comuna Prajesti nu se mai incadreaza in situatie de
criza financiara.

Din abaterile constatate care au caracter de prejudiciu ce au fost consemnate n procesul


verbal
de
constatare
nr.
1763/31.07.2013
s-au
recuperat
doar
contributiile
angajatorului/angajat
prin depunerea declaratiilor rectificative, fiind regularizate contributiile
virate peste nivelul legal datorat pentru drepturi de personal nelegale, creditele bugetare fiind
rentregite cu suma de 295.448 lei.
De asemenea mentionam ca dupa semnarea raportului de control(follow up) nr. 2.751 din data
de 24.09.2014
de catre reprezentantii
legali, un exemplar s-a lasat entitatii verificate pentru
continuarea modului de ducere la ndeplinire a masurilor dispuse prin decizii.
Cu stima,