Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea nchirierii construciei cu destinaie de locuin, aflat n proprietatea
Comunei Periam, patrimoniu privat, ctre familia doamnei Biban Violeta

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 29.01.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea doamnei Biban Violeta nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.210/13.01.2015;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.424
din data de 21.01.2015 ntocmit de doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam;
- prevederile contractului de nchiriere ncheiat cu familia doamnei Biban Violeta i nregistrat
la Primria Comunei Periam sub nr.5846/09.10.2009;
- prevederile O.U.G. nr.40/1999 privind protecia chiriailor i stabilirea chiriei pentru spaiile
cu destinaia de locuine, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.1241 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, rererepublicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- faptul c locuina n suprafa de 13,23 mp, care face parte din imobilul cu nr.vechi 659
Periam, avnd adresa actual strada Viinului, nr.40 din Comuna Periam, judeul Timi, evideniat n
C.F. nr.401756 Periam (provenit din conversia de pe hrtie a C.F. vechi nr.4521), avnd nr.cadastral:
611-612/b, se afl n proprietatea Comunei Periam, patrimoniul privat, conform extrasului de carte
funciar pentru informare avnd nr.401756 Periam, pct.B nscrieri privitoare la proprietate, conform
actului cu nr.6128/24.10.2006;
- faptul c imobilul descris nu a fost revendicat n baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.119, art.121 alin.1 i
ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
1

HOTRTE:
Art.1. Se aprob ncheierea unui nou contract de nchiriere pentru spaiul cu destinaie de
locuin situat n Comuna Periam, nscris n C.F. nr.401756 Periam (provenit din conversia de pe
hrtie a C.F. vechi nr.4521), avnd nr. top.611-612/b, aflat n proprietatea privat a Comunei Periam,
identificat prin adresa anterioar Periam, nr.659, judeul Timi, adres actual Periam, strada Viinului,
nr.40, judeul Timi, ctre familia doamnei Biban Violeta, titularul contractului.
Art.2. Contractul de nchiriere va fi ncheiat pe o perioad de 5 ani, conform modelului
prevzut n Anexa nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Contractul de nchiriere va putea fi prelungit prin act adiional, aprobat de ctre
Consiliul Local Periam. Dac nici una dintre pri nu denun acest contract cu 30 de zile nainte de
expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat, valabilitatea acestuia se prelungete de drept pentru
fiecare an n care nu s-a solicitat n mod expres rezilierea.
Art.4. Se mandateaz domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei Periam, s semneze
contractul de nchiriere care se va ncheia cu doamna Biban Violeta.
Art.5. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i doamna Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal, n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- Doamnei Biban Violeta;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

STRUTINSCHI RODICA

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 8 din 29.01.2015

S-ar putea să vă placă și