Sunteți pe pagina 1din 30

Putereaasupraiviolenampotrivafemeilorrome

Doctorand:AndreeaBrag
Coordonatoare:Prof.Univ.Dr.MihaelaMiroiu

Cuprins

Introducere

1. Concepteiabordriteoreticeprivinddiscriminareamultiplidiscriminarea
intersecional

1.1Conceptegeneraleprivinddiscriminarea

1.2 Disciminaremultipl,adiionaliintersecional

1.3Riscuriibeneficiialeabordriiintersecionale

11

1.4Abordareaintersecionaliviolenampotrivafemeilor

12

2.Relaiiledeputere

17

2.1Habitusul,putereasimbolicigenul

17

2.2Statulcastructurdeexercitareaputerii

24

Bibliografie

26

Introducere
2

n aceast lucrare analizez modul n care abordarea intersecional din


persepetivafeministpoatereprezentaunmecanismdeidentificareitransformarea
relaiilordeputerestabilitentreindivizi,grupuriiinstituii.Moduldeconstrucie
social a diferitelor identiti (de gen, etnic, orientare sexual, etc) poziioneaz
indiviziintrunsistemcomplexncarerelaiiledeputeresemanifestndiferitearii
influenabile reciproc. Relaiile de putere se pot stabili ntre indivizi, grupuri i
instituii,iarpoziiadeinutntroasemenearelaieesteinfluenatdemodulncare
diferdeceeaceesteacceptatcafiindmodel.Interseciadintreetnie,genistatut
economicncazulfemeilorromedezvluiemoduldesuprapunereadiferitelorsisteme
desubordonarecareadncescreciprocdezechilibrulexistentndeinereadiferitelor
forme de putere (capital economic, cultural, simbolic sau social). Abordarea
intersecionaldezvluiemodulncarefuncioneazrelaiiledeputere,identificnd
surseledeinegalitateimodulncareidentitilediferiteseintersecteaznrelaiile
sociale.
Modul de construcie social a identitii de gen contribuie la definirea
rolurilordegeniaateptrilorsocialepecareacesterolurilepresupun.Identitateade
gen se refer la construia masculinitii i a feminitii i a modului n care
sexualitatea este controlat n funcie de normele sau valorile unei comuniti.
Controlul sexualitii i al comportamentului ateptat n funcie de rolurile de gen
construitedefinescrelaiiledeputerentreindivizi.Lafelcancazulidentitiidegen,
etnia, rasa, orientarea sexual, statutul economic, vrsta, etc. reprezint elemente
identitare. Abordarea intersecional ofer posibilitatea de identifica relaiile de
subordonareimodulncareacesterelaiiseintersecteaz.Relaiiledeputerepot
rezulta sub forma diferitelor tipuri de violen atunci cnd comportamentele nu
respectcadrulnormativgeneralacceptat.Violenampotrivafemeilorromenupoate
fianalizatizolat,cinrelaiecualtetipuridenclcareadrepturilor,nspeciala
egalitiintrefemeiibrbaiianondiscriminrii.

2. Concepte i abordri teoretice privind discriminarea multipl i


discriminareaintersecional

1.1Conceptegeneraleprivinddiscriminarea
Pentruaputeanelegeianalizadiscriminareamultipliceaintersecional
considercestenecesaroclarificareaconceptuluidediscriminareiacriteriilorpa
bazacrorasefundamenteazdiscriminarea.
Conform Articolului 14 privind interzicerea discriminrii, din Convenia
European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale,
exercitareadrepturilorilibertilorrecunoscutedeConvenietrebuiesfieasigurat
fr nicio deosebire bazat, n special, pe sex, ras, culoare, limb, religie, opinii
politicesauoricealteopinii,originenaionalsausocial,apartenenalaominoritate
naional, avere, natere sau orice alt situaie1. n ceea ce privete legislaia din
Romnia, prin discriminare se nelege orice deosebire, excludere, restricie sau
preferin, pe baz de ras, naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social,
convingeri, sex, orientare sexual, vrst, handicap, boala cronica necontagioasa,
infectareHIV,apartenenalaocategoriedefavorizat,precumsioricealtcriteriucare
arecascopsauefectrestrangerea,nlturarearecunoaterii,folosineisauexercitrii,
n condiii de egalitate, a drepturilor omului si a libertilor fundamentale sau a
drepturilorrecunoscutedelege,ndomeniulpolitic,economic,socialsiculturalsaun
oricealtedomeniialevieiipublice2.Conceptulafostdefinitndiferitedocumente
internaionaleinaionale,iardefiniiasavariazntreacestedocumente,faptpentru
carenlucrareadefavoioperacudefiniiadatdeConveniaEuropeanpentru
aprareaDrepturilorOmuluiiaLibertilorFundamentale.Amalesaceastadefiniie
pentrucoconsidermaipuinrestrictivinulimiteazacteledediscriminarenumai
lasferapublic.

Art. 4 din Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a


Libertilor Fundamentale amendat de protocolul nr. 11 i protocolul nr. 14,
ratificat prin Legea nr. 30/1994, publicat n Monitorul Oficial nr. 135 din 31 Mai
1994.
2
Ordonana nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor
formelor de discriminare, Art. 2, alin. (1), republicat cu modificrile i
completrile ulterioare n Monitorul Oficial, Nr. 99 din 8 februarie 2007.

Discriminareasepoatemanifestaattnmoddirect,ctiindirect.Conform
luiGabrielAndreescu(2011),discriminareadirectarelocatuncicndopersoaneste
tratat mai puin favorabil, dect este, a fost sau va fi tratat ntro situaie
asemntoareoaltpersoan(nspecialpecriteriidesex,ras,culoare,limb,religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine naional sau social, apartenena la o
minoritatenaional,avere,nateresauoricealtsituaie),ntimpcediscriminarea
indirect arelocatunci cndodispoziie sauopractic aparentneutrpoateavea
dreptconsecinundezavantajspecialpentruanumitepersoanenraportcuceilali
membriiaisocietii(Andreescu,2011,p.4). nafardediscriminareadirecti
indirect,Makkonenaducendiscuieidiscriminareainstituionalcaresereferla
practicile i procedurile unei instituii, structurate n aa fel nct au tendina s
producefectediscriminatorii3.nacestsens,JamesM.Jonesidentifictreitipuride
rasism(individual,instituionalicultural),dintrecarerasismulinstituionalserefer
lamanipulareasautolerareaintenionatsauneintenionatapoliticilorinstituionale
carerestricioneazoportunitilegrupuluidefinitesenialistpebazacaracteristicilor
rasiale(Jones,1997,p.438).
Criteriiledediscriminarenuselimiteazlaceleenumeratenactelenormative
alediscriminrii,nsputemobservacexistcriteriicaredefaptreprezintidiferite
identitialeoameniloricarenupotfiascunse,fiindvizibilebiologic,cumsuntde
exemplu genul i rasa sau etnia. Nira YuvalDavis (2011) argumenteaz c exist
anumitediviziunisocialecareauunimpactmaiputernicasupraconstrucieiidentitare
iasuprapoziionriiindivizilornrelaiiledeputere,cumsuntgenul,etnia,statut
economic(YuvalDavis,2011,p.9).Modulcronologicncareacestecriteriiaufost
introdusendiferitecadrelegislativeindicetapelerecunoateriisimboliceaegalitii
grupurilorvulnerabile,egalitateantresexeiceantrerasefiindprintreprimelecare
au beneficiat de protecie (Makkonen, 2002, p. 6). Teoreticianul argumenteaz c
oamenii nu sunt discriminai pentru ceea ce sunt, ci pentru ceea ce reprezint ca
imagine n construcia social a identitii lor (Makkonen, 2002, p. 2). Identitatea
socialestemultiplfaptpentrucareidiscriminareaestemultmaiprobabilsfie
multidimensionalinuuniaxial(Borza,Grnberg,2008,p.28).
3

UnexemplunacestsensestestudiulrealizatdeAgeniampreun,Ocoalapentrutoi?Accesul
copiilorromilaoeducaiedecalitate,underezultatelecercetriiaratcpemsurcecreteponderea
copiilorromincoal,descretecalitateadotrilormaterialedecaredispuneaceasta.Pentrumaimulte
detaliinacestsens:http://agentiaimpreuna.ro/files/O_scoala_pentru_toti.pdf

Moduldeconstruciesocialaidentitilorconducectreformareadiferitelor
credine i stereotipuri, negative i pozitive. Ana Zamfir argumenteaz c aceste
credineistereotipurireprezintelementeimportantenconstruciaatitudiniloria
aciunilor discriminatorii, iar n situaiile dintre indivizi/grupuri n care exist
dezechilibredeputereconducladiminuareaegalitiideanseiseconcretizeazn
diferite tipuri de discriminare (Zamfir, 2008, p. 50). Autoarea i construiete
argumenteleporninddelateoriaidentitiisocialealuiH.Tajfel(1971)careintroduce
distinciadintreintergrupiintragroupiafaptuluicindiviziiautendinadea
favorizapropriulgrupndefavoareacelorlali(Zamfir,2008,p.50).Oameniipercep
genul, rasa i vrsta altor oameni n cteva milisecunde din momentul n care se
ntlnescinmodspecialiidentificpeceiaparinndpropriuluigrup(Fiske,2000,
p.306).Astfel,diferiteleidentitialepersoanelorimodulncareacesteidentiti
suntperceputepotreprezentacriteriidediscriminare.
Stereotipurile sereferlacredinelegeneralizate despremembriiunuigrup
social,ntimpceprejudecilesuntatitudinilegeneralizatefademembriiunuigrup
socialireprezintunrezultatalstereotipurilor.Prejudecilesuntndirectlegtur
cuabsenainformaiilornecesaredeoareceoameniiautendinasijustificeaciunea
saulipsadeaciunentroanumitsituaie,faptpentrucareifundamenteazreacia
pebazaunorpresupoziiisauemoiinegative(Makkonen,2002,p.7).Dinpunctulde
vederealautorului,acestepresupoziiisauemoiinegative,caregenererazatitudini,
potfinumiteprejudecincondiiilencarereprezintogeneralizareincorectsauo
atitudineinflexibil.Prejudecilesuntnstrnslegturcustereotipurilenegative
fa de un grup i menin distana social care la rndul su permite perpetuarea
stereotipurile i sentimentele negative, fiind mult mai uor din punct de vedere
psihologicsadiscriminezioamenicarenusuntdinpropriulgrup.Chiardacexistun
cadru legal care s limiteze discriminarea, prejudecile pot rmne aceleai, fapt
pentrucaresuntnecesareaciunisuplimentarepentruacombateprincipalelecauzeale
discriminrii(Makkonen,2002,p.8).Dezavantajeleautendinasseacumulezeis
adnceascaltedezavantajedejatrite,iaratitudinilenegativempotrivaunuigrup
minoritar i actele de discriminare mpotriva acelui grup creaz cercul vicios al
discriminrii(Makkonen,2002,p.8).nacestsens,autorulargumenteazfaptulcpe
termen lung discriminarea conduce la crearea diferenelor socioeconomice dintre

grupuri,iaroameniiautendinasfoloseascacestediferenecadovadainferioritii
victimelor (nvinovirea victimei blaming the victim) ceea ce rentrete
stereotipurileidiscriminarea(Makkonen,2002,p.9).
Discriminareansensjuridicsereferlaoanumitsituaieparticularncare
o persoan este discriminat pe baza unui singur criteriu (abordare orientat spre
eveniment),nsBenjaminBowlingrecomandnloculacesteiinterpretrioanaliza
ntreguluicontextsocialiistoricncarearelocdiscriminarea,caunprocesncare
grupurile vulnerabile pot deveni excluse sau subordonate (obordare orientat spre
proces)(Bowling,1993apud.Makkonen,2002,p.5).Pentruasusineargumentullui
Bowling, Makkonen explic faptul c discriminarea ialte tipuri de intoleran se
manifest n diferite situaii, alternativ sau simultan (sub forma abuzului fizic sau
verbal, accesului la diferite servicii sau pe piaa muncii, etc.), fapt ce creeaz
dezavantaje n anumite aspecte ale vieii, ce rentresc dezavantajele deja trite
(Makkonen,2002,p.5).Astfel,interpretareadiscriminriidoarpebazauneisituaii
particularenuestesuficientpentruaputearemediaexperienatritdeoanumit
persoan.nelegereadiscriminriicafiindunidimensionalesenializeazidentitile
persoanelorinuinecontdealtetrsturicarepotdeterminauntratamentdifereniat
(Borza,Grnberg,2008,p.36).Deexemplu,ncazuldiscriminriietniceimpactulpe
caretratamentulinjustlareasuprapersoaneiesteinterpretatnumaidinpersectiva
etniei,fraluanconsiderareexperienelediferitetritenfunciedegen,vrst,
orientare sexual, etc. Alte critici aduse discriminrii unidimensionale se refer la
faptulcseparareadiferitelorcriteriidediscriminareforeazidentificareaunuisingur
criteriucareadeterminattratamentuldifereniatidescurajeazvictimeleunorastfel
detratamente,iarncazulunorexperienespecificenupermiteexprimareapracticilor
discriminatoriistructurale(Borza,Grnberg,2008,p.36).
2.2 Disciminaremultipl,adiionaliintersecional

Termenul de discriminaremultipl afostintrodusdeKimberl Crenshaw


care aduce n discuie experienele femeilor de culoare i faptul c indivizii pot
aparinesimultanmaimultorgrupuridezavantajateceeacecreeazformespecificede
discriminare. n acest sens, teoreticiana critic modalitatea de a trata uniaxial

discriminarea pentru c nu ofer un cadru adecvat de protecie care s reflecte


realitatea mult mai complex a fenomenului (Crenshaw, 1993). Discriminarea
multipl se refer la diferitele tipuri de discriminare pe care le poate tri separat
aceeai persoan n funcie de identitile ei (Hannet, 2003, p. 8). Din aceast
perspectivdeexemplu,femeileromepottridiscriminareadegenntroanumit
situaieidiscriminareaetnicnaltsituaie.Discriminareamultiplestetratatca
discriminareuniaxial,dinperspectivaadiional,porninddelacadrullegislativcare
trateazdiscriminareancategoriiseparate(Borza,Grnberg,2008,p.31).Autoarele
argumenteazcacestecriteriidediscriminaresunttratateseparat,chiardacaceste
caracteristicidiferitealeoamenilornfunciedecarepoateavealocdiscriminareafac
partempreundinidentitatealoricriticfaptulcdiferiteleprevederilegislative
delimiteaz strict i artificial multiplele identiti ale posibilelor victime ale
discriminriiincurajeaztratarealor(acriteriilor)separat(Borza,Grnberg,2008,
p. 31). Discriminarea multipl reduce experienele trite la nsumarea diferitelor
criterii de discriminare (de exmplu, gen+etnie+vrst), ceea ce nu ncorporeaz
situaiile de discriminare specifice pe care le triesc persoane cu diferite identii
(Makkonen,2002,p.11).AutoruladucendiscuieargumentulluiFredmaniSzyzak
conformcroraefectulcumulativaldiscriminriidegenidiscriminriirasialenueste
doaraditiv,nacestsensfiindexemplulfemeilordeculoarecarentmpinprobleme
pecarenuletriescnicifemeilealbe,nicibrbaiideculoare(FredmaniSzyzak,
1993apud.Makkonen,2002,p.11).Persoanelecarepottridiscriminaremultipl
suntmultmaiexpusediferitelorformedediscriminare.Dacestemultmaiprobabilca
opersoanaparinnduneiminoritietnicesfiediscriminatnraportcuopersoan
aparinndmajoritiiidacopersoanestemultmaiprobabilsfiediscriminat
dacestefemeiedectdacestebrbat,atunciofemeieaparinnduneiminoriti
etniceestemultmaiprobabilsfiediscriminatdectpersoanelecaredoaraparin
unuigrupetnicsaudoarsuntfemei(Makkonen,2002,p.13).nacestsens,Nicoleta
Biuargumenteaz cactivitii romiauavuttendina deamilita pentrudrepturile
omuluingeneralinuauinutcontdediscriminareamultiplncazulfemeilorrome
(Biu, 2004). Att promovarea intereselor femeilor fr a ine cont de diferenele
existente ntre ele, ct i promovarea unui discurs antirasist care nu ine cont de
difereneledintrefemeiibrbaivareproducesubordonareafemeilor.

Discriminareaadiional(compounddiscrimination)sereferlasituaian
careopersoantrietediscriminareapebazaadousaumaimultecriteriinacelai
timp(ComisiaEuropean,2007,p.16).Dacntrunanundeangajaresespecific
faptulcpostulestepentrubarbaicuvrstapnn40deani,ofemeiede50deani
nuvaputeaobineloculdemuncivapercepediscriminareadindouperspective,a
genuluiiavrstei.Discriminareaadiionalsereferlaosituaieparticularncare
maimultecriteriidediscriminareseadunicreeazopovarnplusaddedburden
(Makkonen,2002,p.11).IoanaBorzaiLauraGrnberganalizeazmodulncare
discriminarea multipl ca discriminare adiional a fost introdus i definit n
legislaia din Romnia, astfel primele modificri au avut loc prin Ordonana nr.
77/20034 unde se specific faptul c orice deosebire, excludere, restricie sau
preferin bazat pe dou sau mai multe criterii prevzute la alin. (1) constituie
circumstan agravant la stabilirea rspunderii contravenionale dac una sau mai
multe dintre componentele acesteia nu intr sub incidena legii penale (Borza,
Grnberg,2008,p.37).Recunoatereaconceptuluijuridicdediscriminaremultipl
reprezintunsuccesalactivitilordelobbyalorganizaiilordefemeiromecareau
contribuitlamodificareaLegii202/2002privindEgalitateade ansentrefemeii
Brbaiprinintroducerealitereih),art.4dinlegeanr.340/2006conformcreiaprin
discriminaremultiplsenelegeoricefaptdediscriminarebazatpedousaumai
multecriteriidediscriminare(Borza,Grnberg,2008,p.38).
Discriminareaintersecional sereferlasituaiancarecriteriilepebaza
crora are loc discriminarea interacioneaz n acelai timp astfel nct nu pot fi
separate(ComisiaEuropean,2007,p.17).Abordareaintersecionalafostanalizat
dincencemaiintensnultimeledoudeceniideCrenshaw(1993),Kocze(2009),
McCall (2005), YuvalDavis (2006), Wekker (2004), Walby (2004). Kimberl
Crenshaw introduce teoria intersecionalitii n abordarea violenei mpotriva
femeilorpentruapermiteanalizaexeprieneifemeilorcaretriescdiferitetipuride
oprimaresimultan,cumarfiviolenadegen,declas,etnicsaurasial.Ocritica
teoreticienei se refer la faptul c experienele femeilor minoritare n cazurile de
violen nu au fost reprezentate nici la nivelul discursului feminist, nici al celui
4

Art. 2, alin. (4) din Ordonana Guvernului nr. 77 din 28 august 2003, privind modificarea i
completareaOrdoneneiGuvernuluinr.137/2000privindprevenireaisancionareatuturorformelorde
discriminare,publicatnMonitorulOficial,nr.619din30august2003.

antirasist(Crenshaw,1993,p.1242).Conceptualizareaacestuitipdediscriminarea
aprutpentruantmpinaexperieneleseparateidistinctealepersoanelorcaretriesc
discriminarea ntrun sistem mai complex de dezavantaje structurale. Dei a fost
introduslanceputulanilor1990,conceptulafostutilizatnspeciallanivelacademic,
nefiind nc operaionalizat din punct de vedere legislativ. Actorii principali n
combaterea discriminrii (instituii i organizaii guvernamentale i non
guvernamentale)suntspecializaipeanumitedomeniiprivinddiscriminarea(cumarfi
genulsauetnia)sauletrateazpetoate,darseparate.Abordareaintersecionalcritic
fragmentarea identitii n analiza legislativ privind combaterea discriminrii. n
cazurile de discriminare legiuitorul analizeaz un singur criteriu (gen, etnie,
dizabilitate, orientare sexual, vrst, etc.), chiar dac persoana prejudiciat se
identificprinmaimulteastfeldecriterii.AngelaKocze(2009)argumenteaznacest
senscpoliticileantidiscriminaredominantenusuntsuficientepentruarspunde
potrivitdiferitelortipurideinterseciialeinegalitilor(Kocze,2009,p.65).
IoanaBorzaiLauraGrnbergatragateniaasuprafaptuluicdiscriminarea
intersecionalnuestencorporatnsistemuljuridicdinRomniaicdezbaterile
privinddefinireacoerentaacestuitipdediscriminaresuntnclanceput,unpunct
de vedere comun fiind faptul c reprezint acele forme de discriminare, directe,
indirecte, care sunt specifice unui grup din cadrul unei populaii care ntrunete
simultan mai multe caracteristici/identiti, i care, datorit acestei
ntruniri/suprapuneri, sunt inte ale discriminrii (Borza, Grnberg, 2008, p. 38).
Discriminareaintersecionalnuestelafeldevizibildeoarecenuexistuncadru
legalcarespermitoperaionalizareaconceptului,celexistentaxndusepediferitele
criteriiparticulare.
Makkonendezvoltdezbaterileprivinddefiniiaabordriiintersecionaleise
ntreab dac, n loc de discriminare, nu ar trebui s vorbim despre dezavantaj,
subordonaresauvulnerabilitatemaialesatuncicndanalizaurmreteidentificarea
particularitilorexperienelortrite(Makkonen,2002,p.12).AngelaKoczesusine
c intersecionalitatea ofer un cadru oportun pentru a surprinde specificitatea i
diversitatea ncazul femeilor rome ipentru aconcepe modalii de combatere a
inegalitilor complexepecareletriesc(Kocze,2009,p.13).C.NicoleMason
dezvolt analiza abordrilor intersecionale i identific diferite forme ale

10

intersecionalitii,cumarficelestructurale,politice,instituionale,economicesau
reprezentaionale(Manson,2010,p.8).nopiniasa,intersecionalitateastructuralse
referlasistemeleistructuriledinsocietatecaremeninprivilegiilepentruanumite
grupurideindivizi,ntimpcerestricioneazdrepturileiprivilegiilealtorgrupurii
subliniazinterdependenadintreacestesistemeistructuri.nacestsens,unanumit
dezavantajseadaugaltordezavantajedejaexistenteireflectdiferitelesistemede
subordonare.Oaltformpecareautoareaoaducendiscuieesteintersecionalitatea
politiccaresereferlasistemuldelegiipoliticidintrosocietateiatrageatenia
asupramoduluincareacesteasuntmodelatedeperspectivadominantcultural.n
acestsens,Kimberl Crenshawargumenteaz cfemeile deculoare segsesc n
interiorulacelpuindougrupuridesubordonarecareocupnmodfrecventagenda
polemicilor politice (Crenshaw, 2001, p. 225). Pe lng cele dou tipuri de
intersecionalitate,NicoleMansonidentificiintersecionalitateainstituional,care
se axeaz pe limitarea accesului grupurilor marginalizate la resurse, i
intersecionalitatea economic din punct de vedere al distribuiei bunurilor, al
accesului la informaii i la mobilitate social. n afar de aceste forme, autoarea
dezvolt i conceptul de intersecionalitate reprezentaional care se refer la
reprezentarea n societate a grupurilor marginalizate, prin imagini, texte, media
(Manson,2010,p.8).
1.3Riscuriibeneficiialeabordriiintersecionale

Exist posibilitatea ca abordarea intersecional screeze onou categorie


esenialist,ceaapresupuselorvictime,nsensulcsecreazstereotipurireferitoare
la identitile intersecionale i se asum de la nceput c anumite persoane (de
exemplu,femeilerome)suntautomatvictime(Makkonen,2002,p.34).Unaltrisc
adusndiscuiedeTimoMakkonensereferlafaptulcunelepersoanenusunt
consideratevulnerabile,datoritidentitilorlorsociale,chiardacnrealitatepotfi.
Chiar dac preponderent sunt discriminate femeile, i brbaii pot fi discriminai
(Makkonen, 2002, p. 34). De asemenea, crearea unei noi categorii de presupuse
victimepoateconducectredezvoltareauneiidentitidevictimcarepoatefunciona
caoprofeieautorealizatoare(Harris,1990,p.613). ConcluziileluiMakkonense

11

refer la faptul c analiza intersecional asigur o imagine mai complex a


discriminriidacesteaplicatadiionalcelorlalteformedeanaliz(Makkonen,2002,
p.35).
n ceea ce privete beneficiile unei abordri intersecionale, Makkonen le
mparte n dou categorii cu un impact important asupra respectrii drepturilor
omului. n primul rnd, abordara intersecional creaz un context de analiz a
discriminriimaicomplexidezvluiediscriminarileascunseprecumimodulncare
diferiteleaspectealediscriminariiinteracioneaz,cumsuntdeexemplugenulietnia
(Makkonen,2002,p.36).Unaltbeneficiualacesteiabordrilreprezintonelegere
mai ampl a discriminrii care poate contribui la mbuntirea politicilor
antidiscriminare(Makkonen,2002,p.36).

1.4Abordareaintersecionaliviolenampotrivafemeilor

Kimberl Crenshaw introduce teoria intersecionalitii n analiza violenei


mpotriva femeilor i critic lipsa unor abordri care s includ identitile
intersecionalealefemeilordeculoare,careafcutcaattmicareafeminist,cti
ceaantirasistsreproducrelaiiledeputerepecarecealaltncearcslecombat:
feminismulneutruladiferenelerasiale/etniceeliminintereselefemeilorminoritare,
lafelcaimicareaantirasistcarenuinecontdeintereselespecificealefemeilori
brbailor(Crenshaw,1991,p.82).nacestsens,attpoliticilefeministecticele
antirasisteaucontribuit, paradoxal,lamarginalizarea problemelor privindviolena
mpotrivafemeilordeculoare(Crenshaw,1991,p.1245).nlucrrilesale,Crenshaw
(1991, 1993) argumenteaz n favoarea unei abordri intersecionale deoarece
programeleprivindcombatereavioleneiasuprafemeilorautendinasnuanalizeze
ntregulcontextimodulncareseintersecteazdiferitelerelaiideputere,nfuncie
degen,etnie,clas.AbordareateoreticieneiYuvalDavisprivindintersecionalitatea
puneaccentulpeinterseciadintregen,etnieinaionalitateiargumenteazfaptulc
oamenii sunt membri ai multiplelor comuniti sociale i politice, iar diferenele
sociale indic diferitele raporturi de putere i trebuie analizate pe diferite nivele
analitice,structuraleiindividualealeidentitiloriexperienelor(YuvalDavisapud.

12

Siim,2008,p.11).AngelaKoczeargumenteazcabordareaintersecionalurmrete
ssurprindimpactulpecareidentitilemultiple,discriminareaiinegalitilelau
asupraexperienelorfemeiloribrbailor(Kocze,2009,p.17).
ConformluiCrenshaw,exitpersoanecareconsidercfeminismulnuarece
cutancomunitiledeculoarepentrucacesteproblemepotcreadiviziuniinterne
i pentru c reprezint transpunerea unor probleme ale femeilor albe care sunt
irelevanteichiarduntoare(Crenshaw,1991,p.1253).Dinpunctuldevedereallui
ChantleriGangoliexisttreielementeinterdependentenceeaceprivetemodulde
abordareacazurilordeviolenmpotrivafemeilorminoritare:anxietatealegatde
ras (race anxiety), intimitatea cultural (cultural privacy) i tendina de a
privilegiaculturafadegen(Chantler,Gangoli,2011,p.357).Anxietatealegatde
ras (race anxiety) se refer la reticena individual sau colectiv (la nivel de
instituie, stat, etc.) privind modul de aciune in contextul unor abuzuri trite de
persoaneleminoritare(Chantleratal.apud.Chantler,Gangoli,2011,p.357).Aceast
nelinitesauanxietatepornetedinfricadeanufietichetatcarasistsauinsensibil
cultural, drept urmare fiind faptul c nu se intervine n cazul abuzurilor trite n
comunitileminoritare.Noiuneadeintimitateculturalsereferlalimiteletrasaten
interiorulcomunitiiminoritareprivindsubiecteledesprecaresepoatesaunudiscuta
deschis,astfelsubiectelesensibileprecumviolenampotrivafemeilorpotreprezentao
ameninarepentruimaginearomantizatafamiliilorputernice,protectivedininteriorul
comunitilorminoritare(Chantler,Gangoli,2011,p.358).nacestsens,intimitatea
cultural i anxietatea legat de ras provoac privilegierea culturii fa de gen,
reprezentndbarierencazuriledeabuz.ncomunitilemajoritare,violenampotriva
femeiloresteperceputcaunactdeviant,comportamentulagresorilorfiindanalizat
individual caexcepii delanormalitate, ntimpcencomunitile minoritare este
atribuitculturii.Dinpunctuldevederealcelordouteoreticiene,nanalizaviolenei
mpotriva femeilor cultura reprezint un element important n ambele comuniti
(Chantler,Gangoli,2011,p.364).
Crenshaw atrage atenia asupra faptului c n comunitile minoritare etnic
existtendinadearespingeinterveniilestatuluipentruapstraolumeprivatncare
prejudecilerasistenusemanifest,nsaceastprivatitatecreatfacecafemeile
agresatesnuapelezelainstituiilestatului(Crenshaw,1993,p.1257).nacestsens
13

considercnumrulmaredecomuniticompactederomi,existentecaurmarea
segregariiacestoradectrecomunitateamajoritar,reprezintunargumentnplus
pentruteorialuiKimberleCrenshawprivindconstruciauneilumiprivateiliberede
presiunile rasiste, ceea ce creaz dificulti n combaterea violenei mpotriva
femeilorminoritare(Brag,2012,p.6).Porninddeladiscursulfeministalvaluluial
doilea, AidaHurtado(1996)argumenteazcdelimitareadintrespaiulpublicicel
privatnuestesimilarncazultuturorfemeilordeoareceintruziuneastatuluinspaiul
privat prin diferite programe de control social al persoanelor minoritare etnic
(programe i locuine sociale, prezena poliiei, sterilizare forat, arestri
disproporionale) limiteaz ideea de spaiu privat, fapt ce le determin pe femeile
minoritaresfiereticentenaapelalaacelaimecanismedecombatereaavioleneica
celeutilizatedefemeilemajoritare(Hurtado,1996,p.18).ncazulunorevacurieste
multmaiprobabilcafemeilesfievictimealehruiriiiabuzuluiautoritilorn
timpul procesului de evacuare (United Nations Special Rapporteur on Adequate
Housing,2005,p.15),fiindcelecarepetrecmaimulttimpnspaiulprivat.
Violena mpotriva femeilor se dezvolt pornind de la relaiile de putere
stabilitentrefemeiibrbaiisuntrezultatulsubordonriifemeilorpecriteriulde
gen, indiferent de apartenena etnic. Anne Phillips critic faptul c accentuarea
diferenelorntreidentitilemultiplealefemeiloracondusctreoslbireanoiunii
de interese comune (Phillips, 1998, p. 234). n acest sens, Oana Blu (2009)
considercnutrebuiesneglijmiacestperspectivaintereselorcomune,aunui
fondcomundeprobleme,abordarecarenuestenegatoare,nuneagspecificitateaunor
experienecucareseconfruntanumitefemeisauspecificitateaunorinterese(Blu,
2009, p. 83). Mihaela Miroiu (2004) include n categoria experienelor feminine
ngrijirea, vduvia, violena domestic, hruirea sexual, pornografia, prostituia,
monoparentalitatea (Miroiu, 2004, p. 44), experiene mprtite de toate femeile.
Diferiteletipurideviolenlacaresuntsupusefemeiledoardatoritfaptuluicsunt
femei,potfiomizimportantpentrutoatefemeileindiferentdedifereneleexistente
ntreele.
Violena mpotriva femeilor rome se poate manifesta att n interiorul
comunitilor,ctinexteriorullor,subformavioleneiinstituionale,apoliieisaua
membrilorcomunitiimajoritare(Kocze,2009,p.13).Conformunuiraportrealizatn
14

anul2003privinddrepturilereproductivealefemeilorromedinSlovacia5,110femei
romeaufoststerilizateforatsaudeterminatesideaacordulpentruafisterilizaten
momente de presiune, cum ar fi n timpul cezarienei. n unele cazuri, medicii au
obinutacordulscrisdupceaurelizatproceduradesterilizare,iarunelefemeirome
audescoperitdupmaimulianicaufoststerilizateforat.Acestesituaiireprezint
unexempluextremprivindabordareaintersecionalavndnvederefaptulcfemeile
romeaufostabuzateattdinpunctdevederealetniei,ctialgenuluilor.Abordarea
intersecional reprezint o provocare pentru comunitatea rom deoarece diferite
problemedegensuntadusendezbaterilepubliceipentrumicareafeministpentru
csuntadusendiscuieaspecteprivindrasa(Biu,2004).Sterilizrile foratedin
Slovacianuaureprezentatuncazizolat,aceleaitipurideabuzfiindidentificatein
CehiaiUngaria6.AngelaKoczecriticfaptulcsterilizrileforatealefemeilorrome
din Ungaria nu au fost analizate ca fiind cazuri de violen intersecional
fundamentatpecriteriuldegen,etnieiclasnicideorganizaiilefeministe,nicide
ERRC(Kocze,2009,p.8).Astfel,reaciilepublicealediferiilorlideriromiprivind
sterilizrileforatesuntnconcordancuceeacesusinteoreticieneleYuvalDavisi
Anthiasconformcrorainteresulbrbailordeacontrolafemeileisexualitatealor
reprezintunelementcentralnprocesuldenaionalizareietnicizareagrupurilor:
Dacarpermitefemeilorsvorbeascdesprefragmentareadegenintern,arputea
distruge solidaritatea politic romani care trebuie s reprezinte fundamentul
normativalsemnificaieilorpolitice(Kocze,2009,p.9).
LauraGrnberg(1998,2007)iEnikoMagyariVincze(2002)aducndiscuie
diferenele dintre femei i faptul c aceste diferene implic identiti multiple ale
femeilor. Diferenele existente nu anuleaz faptul c pentru toate femeile genul
reprezint un criteriu de subordonare. Mihaela Miroiu (2004) argumenteaz c
difereneledintrefemeisuntimportante,darfundamentalesuntceledintrefemei i
brbaideoareceindiferentdeapartenenalaungruptratatcainferior,femeiledin
5

CentreforReproductiveRightsandCentreforCivilRightsandHumanRights(Poradna),2003,
BodyandSoul:ForcedSterilizationandOtherAssaultsonRomaReproductiveFreedominSlovakia,
disponibil

la

adresa
http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/bo_slov_part1.pdf, accesat la
datade09.06.2012.
6
Conformraportului Ambulancenotontheway:TheDisgraceofHealthCareforRomainEurope,
realizatdeEuropeanRomaRightsCenter(ERRC)n2006.

15

grupul respectiv sunt discriminate i pentru c sunt femei (Miroiu, 2004, p.49).
Autoarea consider c patriarhatul continu s rmn intact, iar femeile din
interiorulgrupuluidiscriminatsauchiaralceluidiscriminantsunttratateexplicitsau
implicitcainferioare,maipuinimportantepentrucsuntfemei(Miroiu,2004,p.
233).
Diferiteletipurideviolensunttrite,ntromsurmaimaresaumaimic,
detoatefemeile,indiferentdeetnie,statuteconomic,orientaresexual,etc.Impactul
violenei ns difer n funcie de inegalitile i dezavantajele pe care femeile le
triesc ca urmare a suprapunerii diferitelor structuri de oprimare. Abordarea
intersecional permite ocercetare aprofundatadiferenelorexistente ninteriorul
unuigrupdominatiadiviziunilorsocialecareseconstruiescunapecelalalt(Yuval
Davis, 2006, p. 193). Angela Kocze (2009) critic faptul c cercetrile existente
referitoarelafemeileromenuauanalizatdezavantajelecreatedeefecteleinterseciei
dintresexism,rasismisracieiimpactulpecareintersecionalitateadiferitelortipuri
deoprimarelareasuprafemeilorrome(Kocze,2009,p.61).Teoreticianarecomand
abordareaintersecionalpentruanalizadiferitelortipurideviolentritedefemeile
rome,fiindomodalitatedeanalizmaicomplexdeoarecedepesteinterpretrile
violeneidoarpecriteriuletnicsaudoardegen(Kocze,2009,p.41).Dinacestpunct
devedere,autoreaaducendiscuiecazulfetelorromecaresunthruiteverbal,fizici
unorisexual,decolegideclassaudeprofesori,attdincauzaetniei,ctiagenului
lor(ERRC,2007,apud.Kocze,2009,p.42).OevaluarerealizatdeOSIaactivitii
programuluidemedieresanitardinFinlanda,RomniaiBulgariaindicfaptulc
mediatoarelesanitareromeiaumanifestatinteresulpentruanvacumseintervine
ncazuriledeviolendomestic(OSI,2005,p.5apud.Kocze,2009,p.57)ceeace
indicuninterescrescutpentruacestsubiect.
Abordarea intersecional este un mecanism de analiz pentru toi membrii
uneisocieti,indiferentdepoziilepecareacetialeaundiferitelesistemedeputere,
deoarece ofer un cadru teoretic potrivit pentru a surprinde stratificarea social
(YuvalDavis, 2011, p. 8). n cazul violenei mpotriva femeilor, Nicole Manson
(2010) identific prin intersecionalitatea structural dificultile ntmpinate de
persoanelesubordonatepemaimultecriteriiidentitare(gen,etnie,statuteconomic,
orientaresexual.etc)ncontactcusistemuljuridic,legalsaudeasistensocialin
16

accesul la informaii i resurse (Manson, 2010, p. 10). n acelai context,


intersecionalitateapoliticsereferlaprejudecilepebazacrorasuntdezvoltate
politicile publice de combatere a violenei i de amendare a agresorilor, iar
intersecionalitateainstituionalurmretemodulncarediferiteleinstituiiabilitate
devin un obstacol pentru victimele violenei i menin sistemele de subordonare
(Manson, 2010, p. 10). Nu n ultimul rnd, autorea aduce n discuie
intersecionalitateaeconomicncontextulvioleneimpotrivafemeilor,carearerolul
de a surprinde dificultile economice pe care le triesc victimele atunci cnd
intenioneaz s ias dintro relaie abuziv i intersecionalitatea reprezentaional
care atribuie violena mpotriva femeilor pe criterii culturale prin promovarea
imaginilorrasiste(Manson,2010,p.11).

3. Relaiiledeputere
Violena este strns legat de dinamica relaiilor de gen i de construcia
socialamasculinitiiifeminitii,aspectecedeterminrolulicomportamentul
indivizilor. Violena mpotriva femeilor reprezint orice form de violen
fundamentat pe criteriul de gen care provoac suferin fizic, sexual sau
psihologicfemeilor,inclusivameninrilecuasemeneaacte,coerciiasauprivarea
libertii,indiferentdacsemanifestnviaapublicsauprivat(Declaraiadela
Beijing,1996,Art.112). Lipsaaccesuluilaputereidifereneledintreexperienele
femeilor i cele ale brbailor implic diferite perspective asupra puterii. OBrien
argumenteazcbrbaiifolosescviolenapentruameninecontrolulasuprafemeilor
atuncicndlelipsescaltetipuridemanifestareaputerii,cumarficeaeconomic
(OBrien, 1975, apud. Walby, 1990, p. 136). Diferitele forme de violen se pot
manifestasubaspectemaivizibilesaumaipuinvizibile(cumsuntviolenasimbolic,
psihologic, social, economic), iar atunci cnd se fundamenteaz pe mai multe
criterii, cum ar fi genul, etnia, statutul economic, orientarea sexual, persoanele
oprimatentmpindificultincombatereaacestorformedeviolennfunciede
poziiapecareoaunrelaiiledeputere.

17

2.1Habitusul,putereasimbolicigenul

PierreBourdieuesteunuldintreceimaicunoscuiteoreticieniaiconceptuluide
putere,iarteoriilesaleaufostpreluateidezvoltatenteoriafeministdatoritfaptului
coferunmecanismdenelegereitransformareavieiisociale,omodalitatede
nelegereaconstruciilorculturaleaidentitiloriarelaiilordeputeredeterminate
deaceastea.TeoriileluiPierreBourdieudespreputerereprezintattosursvital
pentruointerpretarecoerentauneicomunitisauaunuigrupsocialdat,ctio
modalitatedeademonstrautilitateapracticateorieipentruapromovadreptateai
schimbareasocial(Navarro,2006,p.19).Bourdieuargumenteazc osociologie
reflexiv caresdezvluiesurseledeputereicaresexpliceinegalitile sociale
poatereprezentaomodalitatedeproducereacunoateriirealeaunuicontextdati,
implicit,oresurscaresproducemanciparesocial(Navarro,2006,p.15).Din
acest motiv, Navarro consider c teoria lui Bourdieu este o form de intervenie
politic.PentruBourdieu,sexismulirasismulsuntformealeesenialismului,relaiile
deputerefiindconstruitecultural(Moi,1991,p.1030).
Bourdieu descrie lucrrile sale ca fiind constructivist structuraliste sau
structuralist constructiviste (Bourdieu, 1987, p.147). n accepiunea lui Bourdieu,
structuralismul se refer la faptul c n lumea social exist sisteme obiective
independente de contiina i voina agenilor, sisteme care se intercondiioneaz
reciproc.Princonstructivism,Bourdieuidentificdousursedegenezsocial,pede
o parte sistemul de percepii, gnduri i aciune care constituie ceea ce Bourdieu
numetehabitus,ipedealtpartestructurilesociale,caresuntformatedincmpuri
sociale(fields)(Bourdieu,1989,p.14).NiraYuvalDavis(2011)considercteoriile
despreputerealeluiPierreBourdieuoferuncadrulanaliticmultmaisensibilfade
realitateaemipiricpentruadecodificarelaiiledeputereimpersonale(YuvalDavis,
2011,p.19).
Bourdieu considera habitusul ca fiind un factor important n reproducerea
social pentru c genereaz practicile care formeaz viaa social. Prin habitus,
Bourdieu urmrete s neleag antinomia dintre subiectivism i obiectivism prin
definireaconceptuluidreptunsistemdedispoziiisautendinedeaacionantrun

18

anumitfel(sistemdepercepii,gnduriiaciune)nfunciedepoziiapecarefiecare
individoarentrunanumit sistemderelaii (Bourdieu,1993,p.46;Bourdieu i
Wacquant, 1992, p. 126). Habitusul se refer la inocularea structurilor sociale
obiectivenexperienasubiectivaagenilor,sedezvoltprinprocesedesocializare
ideterminoseriededispoziiicaremodeleazindiviziidintrosocietate(Navarro,
2006,p.16).PatriciaHillCollins(1998)susinecindiviziicontientizeazncadrul
familiilorlorloculpecarelocupnierarhiiledegen,etnie,ras,statuteconomic,
orientaresexual,etc.ivdacesteierarhiicafiindnaturaletocmaipentrucsunt
nvate n procesul de socializare n familie (Collins, 1998, p. 64). Wacquant
argumentezchabitusulluiBourdieusereferladualitateadintreindividisocial
surprinznd internalizarea externalitii i externalizarea internalitii (expresie
cunoscutaluiBourdieu),faptcereprezintmodulncaresocietateasentipreten
persoaneicreeazdispoziiilesaumoduriledeagndi,aacionaiasimintrun
anumitfel(Wacquant,2005,p.316).Chiardacexistoseriededispoziiipreluateca
fiindnaturale,habitusulsepoatemodificapebazaunorexperienenoi(Bourdieui
Wacquant,1993,p.133).Modulncareacioneazagenii(indivizii,grupurilesau
instituiile) dintrun anumit cmp social depinde de habitusul lor care difer n
funciedegen,ras,clas,etc.(Moi,1991,p.1022).Bourdieuargumentzchabitus
ulestegenizaticreazoopoziieasimetric(Bourdieu,2001,p.27),iarordinea
socialfuncioneazcaunmecanismsimbolicdereproducereadominaieimasculine
(Bourdieu,2001,p.9).Oastfeldeabordareapare iodatcufeminismulradical,
astfelKateMillettconsidercdominareaunuisexdectrealtulesteceamaiadnc
nrdcinatideologieaculturiinoastreidsensulfundamentalalconceptuluide
putere (Millett, 1970, apud. Miroiu, 2004, p. 157). Interiorizarea ideologiei
patriarhale perpetueazinfantilizarea femeilor ifacecasupravieuireaacestoras
depinddeaprobareabrbailorncalitatealordedeintorideputere(Millett,1970,
p.44).
AacumesteprezentatdeBourdieu,cmpulsocialesteunspaiualrelaiilor
obiectivedintreindivizisauinstituiiaflaincompetiiepentruresurse(Bourdieu,
1980,p.197).Poziiaocupatdeindivizisauinstituiidepindedepropriullorhabitus,
precumidecantiateaitipuldecapital(puterea)cucareintrncmpulrespectiv
(Bourdieu, 1993, p. 72; Bourdieu i Wacquant, 1992, p. 17). Cmpurile sociale

19

reprezint diferitele spaii n care are loc lupta pentru capital (economic, social,
culturalsausimbolic),ns,deiputereaesteprezentntoatecmpurile,existun
cmpalputeriicare,pedeoparte,deinefuncierugulatoarepentrucelelaltecmpuri
i,pedealtparte,reprezintgrupuldominant(Navarro,2006,p.18).Capitaluleste
distribuitinegal,iarcompetiiadincmpulsocialarelocpentrumeninereapoziiei
saupentruacumularedecapital(BourdieuiWacquant,1992,p.17).PentruBourdieu
familiafuncioneazasemntorunuicmpsocialncadrulcruiagenulestereprodus
prinintermediulrelaiilordeputerefizic,economicisimbolic(Bourdieu,1996,p.
22).Subordonareafemeilornfamilieselegitimeazprindifereneleexistententre
feminitateimasculinitate(ncalitatedeconstructesociale),preluatecafiindnaturale
iperpetuateprinmodulncaremassmediareflectcultura(Bell,Newby,1976,p.
158apud.Heidensohn,1985,p.179).MyraMarxFerreeconsidercsubordonarea
femeilordectrebrbaininteriorul familiei facepartedintrunsistemmultmai
complexdedominaiemasculin(Ferree,1990,apud.Yll,2005,p.21).Diferitele
formedecontrolalfemeilor indic faptulcviolena exercitat asupraloresteo
formde manifestare a puterii. Pentrumeninerea relaiilor inegale deputere este
necesarfolosireadiferitelorformedeviolen,iarmeninereaacestuisubiectdeparte
despaiulpubliciconferlegitimitate(Collins,1998,p.66).ncazurilegrupurilor
subordonate n relaiile de putere se creaz o contradicie n ceea ce privete
legitimitateavioleneipentrucuneleierarhiipotfitratatecafiindconstruitesocial,
n timp ce altele pot fi vzute ca fiind naturale (Collins, 1998, p.67). Aceast
contradicie determin aducerea n discuiile publice doar a anumitor categorii de
abuzuri,ntimpcealtelermnascunse,cumesteviolenampotrivafemeilorrome.
UnaltconceptimportantpecareBourdieuloperaionalizeaznteoriilesale
estedoxaireprezintmodulncareordineasocialesteconsideratcafiindnatural
(Bourdieu,1977,p.164).Astfel,osocietatedoxicesteosocietatencareordinea
politicicosmologicprestabilitnuesteperceputcafiindarbitrar,caoordine
posibilprintrealtele,cicaoordineaxiomaticsaunaturalcarefuncioneazdela
sine,faptpentrucarenuestechestionat(Bourdieu,1977,p.166).ntroasemenea
societeate schimbarea se produce greu deoarece puterea social domin fr
contestare,fiindununiversncarelegitimitateanuestepussubsemnulntrebrii
(Moi,1991,p.1027).CriticileprezumiilordoxiceaparnceeaceBourdieunumete

20

cmp al opiniei unde are loc confruntarea dintre ortodoxie care apr doxa i
heterodoxiecarencearcsschimbedoxa(Murphy,2009,p.138).
nlucrrilesale,Bourdieusereferlapatrutipuridecapital,economic(banii
prorietate), cultural (bunuri i servicii culturale), social (reele i cunotine) i
simbolic (legitimitate, autoritate), pe care le trateaz ca fiind egale n importan
(Navarro,2006,p.17).PentruBourdieu,acumulareadiferitelortipuridecapitalcreaz
forme distincte de putere i ierarhii, iar capitalul simbolic (prestigiu, autoritate,
legitimitate)reprezintosursimportantdeputere.Posesoriiceimaiputernicide
capital simbolic sunt cei care manipuleaz puterea simbolic i exercit violena
simbolic(Moi,1991,p.1022).Atuncicandcapitalulsimbolicestefolositcaoform
deputerepentruainfluenaaciunileunuiagentcarenudeineacelaicapitalsimbolic
arelocviolenasimbolic. Putereasimbolic,aacumodefinetePierreBourdieu,
esteputereadeaconstruirealitatea,esteoputereinvizibilcarepoatefiexercitat
numaincomplicitatecuceicarenudorescstiecsuntsubieciaiputeriisaucei
suntchiarceicareoexercit(Bourdieu,1994,p.164).
Baznduse pe credinele i ateptrile sociale, violena simbolic implic
subordonarenrelaiileafective(Bourdieu,1990,p.102),unuldintreaspectefiind
faptul c subiecii percep subordonarea din punctul de vedere al perspectivei
dominante (Bourdieu, 1990, p. 9). Efectele dominaiei simbolice (etnice, de gen,
culturale,etc)suntprodusefrocunoaterecontient,prinsistemuldepercepiii
dispoziii care formeaz habitusul (Bourdieu, 2001, p. 37). Propagarea puterii
simbolicelanivellingvistic,prinevideniereavalorizriidiferiteamasculinitiii
feminitii,arelocnfiecarezi(Bourdieu,1989,p.14).Deoareceviolenasimbolic
estenrdcinatndispoziiilepecareleimpunstructurilededominare,relaiade
complicitate a celor dominai fa de cei dominani poate fi combtut prin
transformareacondiiilorsocialedeproducereireproducereadispoziiilor(Bourdieu,
2001,p.42.)PentruBourdieu,subordonaradegeneste nprimulrndunefectal
violenei simbolice (Moi, 1991, p. 1030). Clare Murphy susine c dominaia
determin puterea simbolic i uneori determin puterea fizic, fiind un element
importantnviolenadintreparteneri(Murphy,2009,p.135).Organizareasocialeste
unprodusalputeriisimboliceimodeleazcredineleimoduldecomportamentn
relaiiledintrebrbaiifemei(Murphy,2009,p.133).Bourdieuargumenteazc
21

masculinitateaesteconstruitnraportcuceilalibrbaiinopoziiecufeminitatea
caofricdefeminitate(Bourdieu,2001,p.53).
Capitalulsimbolicreprezintiomodalitatedeadeineoanumitimportan
lanivelulgrupului,prinonoareiprestigiu,ceeaceifacepeagenisfiemaipuin
lipsiidesemnificaie,iarctigareacapitaluluisimbolicesteprovocatdecredinele
lorprivindimportanaacestuitipdeputere(Wacquant,1989,p.41). ntrediferite
grupurisedezvoltoluptsimbolicpentruaimpuneoanumitperspectivasupra
lumiisocialecaresrspundctmaibineintereselorunuianumitgrupsaualealtuia.
(Bourdieu,1994,p.167).MichaelFoucaultaducendiscuiemecanismeleputeriii
urmreterelaiadintreputereicunoatere,aceastadinurmfiindputereaasupra
celorlali,putereadeaidefinipeceilai(Foucault,1986,p.58).nacestsens,Kate
Millett consider c imaginea femeilor aa cum o tim este o imagine creat de
brbai i modelat pentru a rspunde nevoilor lor (Millett, 1970, p. 38). Enik
MagyaryVinczeconsiderclipsaaccesuluifemeilorromelaputereasimbolicila
ceamaterialesteunrezultataltratamentuluiinechitabilsaudiscriminiatoriupecare
acestealtriescncepndcumodulncaresuntdefinitecasubieci(dinpunctde
vederealgenuluiietniei)ialfaptuluicnuauaccesegalncompetiia pentru
resurse(Harbula,Vincze,2008,p.1).
Navarroargumenteazc,naccepiunealuiBourdieu,culturanuesteformat
doardininteraciuneadintreindivizi,ciesteiunspaiudedominaredeoarecetoate
sistemelesimbolicesuntancoratencultur,faptcemodeleazrealitatea(Navarro,
2006,p.14).Ashallargumenteazcgenulreprezintoformdecapitalcultural,care
existiinflueneaztoategrupurilesociale,fiindocondiieesenialpentrucelelalte
tipuridecapital(Ashall,2004,p.27).Astfel,capitaluldegendeinutdebrbaieste
transformatmaiuorncapitalsocial,simbolicsaueconomic(Ashall,2004,p.27).
Rolurile de gen au determinat intrarea femeilor pe piaa muncii n poziii care
reprezint o extensie a rolurilor lor tradiionale privind ngrijirea sau educaia
(Oakley,1974,p.60apud.Ashall,2004,p.27).Deiacestedomeniiaudevenitslab
pltite,femeilecontinussendreptectreele,ceeacenargumenteledezvoltatede
WendyAshallreprezintodovadafaptuluicfemeileapeleazlacapitaluldegen
atuncicndialegprofesia,fiindnconcordancuabilitileatribuite,internalizate
iacceptatesocial(Ashall,2004,p.27).OaltopinieesteceaaluiTorilMoicare
22

susinec,atuncicnd introducemgenulnanalizaluiBourdieu,putemvorbimai
repededeuncapitalsimbolicncrcatnegativ(feminitate)saupozitiv(masculinitate),
deoarece genulnuareuncmpsocialpropriu,cisemanifest ntoate cmpurile
sociale(Moi,191,p.1036).Patriarhatulesteprezentntoatecmpurilesociale:
Patriarhatulnuintrncompetiiecualterelaiidedominare,ciesteunacarele
transcendeiintersecteazpetoate,chiaridemocraiapolitic.Chiariatuncicndajungn
politic, femeilereproduc deobicei modelul, l perpetueaz i l legitimeaz. Modelul se
reproduce,devinecomponentatuturorideologiilor,convieuietecusocietateatradiional,
cucapitalismulicomunismul.Facepainapoidoarnfaafeminismului.(Miroiu,2004,p.
234).

Manifestarea relaiilor de putere apare la intersecia dintre habitus, cmpul


socialicapital,iarnelegereamecanismelordefuncionarearelaiilordeputereeste
esenialpentruaputeanelegeviolenampotrivafemeilor(Murphy,2009,p.134).
Inegalitile sistemice, cum sunt cele referitoare la gen sau etnie, sunt concepte
relaionaleacrorconstrucieimplicattprocesestructuralerepresentaionale,ct
isociale, ncareputereareprezintunelementconstitutiv(Glenn,1999,p.9).
Bourdieuaducendiscuieprincipiulviziuniiidiviziuniicaresereferla:1)poziia
pecareunagentoocupncadrulunuicmpsocial,nfunciedehabitusulsuide
capitalulpecareldeine(viziune)i2)modulncarecmpulreflectrelaiileinegale
deputerecaresedezvoltdindistribuiainegalapoziionriiagenilor(diviziune)
(BourdieuiWacquant,1992,p.1113).
Bourdieuargumenteazcunprimpaspentruschimbareasocialestedeai
determina peceidominai scontientizezemodul ncareparticip laproprialor
dominaie, nspentrucatransformarea saib locesteimportant sfierealizat
simultancueliberareacelorcaredominadinacestestructuridereproducerearealitii
sociale(Bourdieu,2001,p.114).PoziialuiBourdieuprivindschimbareasocialn
cazulinegalitilordegenpoatefiextinslaoricetipdeinegaliticaresereproduc
prin habitusul lor. Wendy Ashall susine c, pentru schimbarea status quoului,
abordrilefeministetrebuiesurmreascmodulncareesteconstruitidentitateade
genistransformeculturacarecreazdifereneledinrefemeiibrbai(Ashall,
2004,p.32).Deidominaiamasculinsemanifestcelmaiputernicnspaiulprivat,

23

estereprodusdeageniicaredeinputereasimbolicimaterialnspaiulpublic,
cumarfibiserica,sistemuleducaionalsaustatul(Bourdieu,2001,p.116).Unaspect
importantnperpetuareadiferenelordintrefemeiibrbailreprezinteconomia
bunurilorsimbolice(Bourdieu,2001,p.96),ncarefemeiledevinobiectedeschimb
ntrebrbaipentrucaacetiasacumulezecapitalsocialisimbolicprincstorie
(Bourdieu,2001,p.98).
Modulncareteoreticianuldezvluieconexiuniledintrereproducereasociali
natural ofer feminismului posibilitatea de a depi impasul creat de esenialism
(Moi,2000,p.316)ideanelegelegturilecomplexedintrediferitelesistemede
dominare.Bourdieuargumenteazcprocesuldecombatereadominaieimasculine
poate fi realizat printro aciune politic, sensibil la toate tipurile de oprimare
exercitateprincomplicitateaexistentntrestructurileinoculatencontiinafemeilor
ibrbailoristructurileinstituiilordeintoaredeputeresimbolic,careproduci
reproducrealitateaiordineasocial(Bourdieu,p.2001,p.117).TeoriileluiBourdieu
despre relaiile de putere ofer un spaiu potrivit pentru dezvoltarea abordrilor
feministe deoarece permit analiza concret a determinanilor sociali, iar
constructivismul structuralist al lui Bourdieu creaz premisele nelegerii i
operaionalizriiintersecionalitii.

2.2Statulcastructurdeexercitareaputerii

Scoatereavioleneidinspaiulprivatipolitizareaeiaureprezentantobiective
importantealemicriifeministencepndcuanul1970(Hanish,1970;Brownmiller,
1975; Dworkin, 1981), pn n acel moment existnd doar centre private pentru
victimele violenei (Walby, 2002, p. 537). Aciunile feministelor n domeniul
violeneimpotrivafemeilorleafcutscontientizezefaptulcstatulminimaliza
experienelefemeilorabuzateilegitimafolosireavioleneidectrebrbai(Walby,
1990,p.21).Feminismulradicalaaduspeagendapublicviolenampotrivafemeilor,
unargumentnacestsensfiindfaptulcpoliticaartrebuisseocupederelaiilede

24

puterencareungrupdepersoanedominunaltgrup(Millet,1977,apud.Walby,
1990, p. 155). Angajamentul micarii feministe pentru o schimbare social de
profunzime n ceea ce privete violena mpotriva femeilor a produs schimbarea
politicilorguvernamentaleialegislaiei(Murphy,2009,p.50).Chiardacviolena
mpotrivafemeilorafostlegiferat,succesulaplicriilegislaieiadepinsdemoduln
careaceastaeraaplicatdereprezentaniistatului(poliiti,juriti),nslegeavedei
trateazfemeileaacumbrbaiivditrateazfemeile(MacKinnon,1983,p.644),
iarinterveniastatuluiavealocnumaincazurideviolenextrem(Walby,1990,
p136). n1970,KateMillett aducendiscuiefaptulcaproapetoatesurselede
putere din societate sunt deinute de brbai deoarece acetia sunt majoritari n
domeniulmilitar,industrie,stiin,politic,finane,ceeacefacecapatriarhatulsfie
unsistemalputeriibrbailor,prezentntoateaspectelevieii(Millett,1970,p.25).
Politizareavioleneiafostrealizattreptatinparalelcuconceptualizarea
diferitelor tipuri de violen cum ar fi violul marital, hruirea sexual, violena
economic, social, etc. (Kelly, 1988). Brownmiller argumenteaz c violena
exercitat de brbai sau existena posibilitii de a fi exercitat este o form de
controlasuprafemeilor(Brownmiller,1976apud.Walby,1990,p.134),nacestsens
violenaisexualitateafiindconstruitesocial(Walby,1990p.134).Dacstatulnu
ofer resursele necesare femeilor agresate pentru ai rectiga independena, ele
rmn dependente economic de agresoriilor (Walby, 1990,p.136).Deasemenea,
eecul statului de a interveni eficient n cazurile de violen mpotriva femeilor
conferncredereagresorilordeafolosincontinuareviolena(Pence,1999,apud.
Murphy,2009,p.53).Putereastructuralsereferlamodulncareinstituiilesunt
organizate s reproduc subordonarea n timp (Collins, 2000, p. 277).
Sensibilizareainstituiilorstatuluipentruaeliminarspunsurilesexistesaurasisten
cazuriledeviolenmpotriva femeilorsadoveditaaveaunimpact important n
proceduriledeaplicarealegislaiei(Walby,1990,p.141).OanaBluargumenteaz
cviolenampotrivafemeiloresteiooglindncaresereflectrelaiiledeputere
dintrefemeiibrbai,iarncondiiiledepolitizriiei,eapareacceptabil,poatei
explicabil(Blu,2009,p.155).LundnconsiderareargumentulluiKateMillett
conformcruiadominaiamasculinesteformafundamentalaconceptuluideputere,
MihaelaMiroiuconsidercrelaiileconflictualeviolentedintrefemeiibrbaiar
25

trebuireglementate lanivel politic, chiardacsepetrec nspaiul privat(Miroiu,


2004,p.157).
Atuncicndstatulfaceapelladominarealegitimpentruungradmaimarede
democratizarearelaiilorsociale,secreazodisensiunencerinelefeministecare
urmresc att protejarea de practicile patriarhale, ct i respect pentru femei
(Yeatman,2001,p.184).Pedeoparte,protejareafemeilorcreazunstatpaternalist
patriarhal,ntimpcerespectulpentrupersoanafemeiipoatecontribuiladezvoltarea
unorrelaiisocialeautoreglabile(Yeatman,2001,p.184).Plecnddelaaceast
disensiune, Yeatman identific trei modaliti de relaionare a feminismului cu
puterea:1)putereacafordecoerciie,2)putereacafordeprotejarei3)puterea
cafordecompeten.
Procesuldeimplementareapoliticilorprivindcombatereavioleneinfamilie
dezvluie msura n care diferenele identitiare sunt luate n considerare pentru a
rspundeintereselordiversealecetenilor.KatalinFbinargumenteazcpreferina
societilorpostcomunistepentruconceptuldeviolennfamilienloculceluide
violenmpotrivafemeilorreprezintorespingerefadetransformareaunuistatus
quo al relaiilor de putere precedente i o reticen fa de intervenia statului n
mediul privat (Fbin, 2010, p.20). n acest fel, statul neag diferenele de gen
existenteimaialesfaptulcviolenaesteunfenomenfeminizat7.

Bibliografie:
Andreescu,G.,2011,CombatereaDiscriminrii,SeminardeFormarencadrul
proiectului FORMECD, proiect cofinanat din Fondul Social European prin
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013.
Ashall, W., 2004, Maculine Domination: Investing in Gender? , Issue 9,
CenterforSocialandPoliticalThought,UniversityofSussex.

AcestparagrafseregsetenarticolulPutereaasupraiviolenampotrivafemeilorrome:ntre
esenialismdegeniesenialismcultural,prezentatncadrulconferineinaionaleAccountingpublic
policiesforRoma,1011Mai2012,SNSPA.

26

Blu, O., 2009, Gen i Interese Politice n Romnia Actual, Tez de


doctorat,Bucureti.
Bell, C., Newby, H., 1976, Husbands and Wives: The Dinamics of the
DiferentialDialectic,nHeidensohn,F.,1996, WomenandCrime,SecondEdition,
MacMillanPress,Londra.
Biu,N.,2004,TheChallengesofandforRomaniWomen,disponibillaadresa
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=1348,accesatladatade07.06.2011
Biu,N.,2009, TheSituation ofRoma/GipsyWomeninEurope,NeviSara
Kali,Nr.1,EdituraFundaiaDesire.
Borza,I.,Grnberg,L.,2008, Conceptuldediscriminaremultipl:Defriri
conceptuale, n Mocanu, C. (Coord.), 2008, Discriminarea multipl n Romnia,
SocietateadeAnalizeFeministeAnA,InstitutulNaionaldeCercetaretiinificn
DomeniulMunciiiProtecieiSociale,Bucureti.
Bourdieu,P.,1977, Outline ofaTheoryofPractice,Cambridge Studies in
SocialandCulturalAnthropology,Nr.16,CambridgeUniversityPress.
Bourdieu,P.,1980,TheLogicofPractice,Stanford:StanfordUniversityPress.
Bourdieu,P.,1990,ActsofMeaning,Harvard:HarvardCollege.
Bourdieu,P.,1994,Languageofsymbolicpower,Oxford:PolityPress.
Bourdieu,P.,2001,Masculinedomination,StanfordUniversityPress.
Bowling,B.,RacialHarassmentandtheProcessofVictimisation:Conceptual
andMethodological Implications for the Local Crime Survey, British Journal of
CriminologyVol.33No.11993apud.Makkonen,C.,2002,Multiple,Compoundand
IntersectionalDiscrimination:BringingtheExperiencesoftheMostMarginalizedto
theFore,InstituteForHumanRights,boAkademiUniversity.
Brag,A.,2012, Putereaasupraiviolenampotrivafemeilorrome:ntre
esenialism de gen i esenialism cultural, lucrare prezentat n cadrul conferinei
naionaleAccountingpublicpoliciesforRoma,1011Mai,SNSPA,Bucuresti
CentreforReproductiveRightsandCentreforCivilRightsandHumanRights
(Poradna),2003, BodyandSoul:ForcedSterilizationandOtherAssaultsonRoma
27

Reproductive

Freedom

in

Slovakia,

disponibil

la

adresa:

http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/bo_slov_part1.p
df,accesatladatade09.06.2012.
Collins,P.H.,1998,ItsAllintheFamily:IntersectionsofGender,Raceand
Nation nHypatia,SpecialIssue, BorderCrossings:MulticulturalandPostcolonial
FeministChallengestoPhilosophy(PartII),Vol.13,No.3.IndianaUniversityPress.
Crenshaw, K.W, 1993, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity
PoliticsandViolenceagainstWomenofColour,StanfordLawReview,Vol.43,No.6.
Crenshaw, K.W., 2001, The Intersectionality of Gender and Race
Discrimination,paperpresentedatWorldConferenceAgainstRacism,Durban,South
Africa,September2001.
Dustin,M.;Phillips,A.,2008, Whoseagendaisit?:abusesofwomenand
abusesofcultureinBritain,Ethnicities,Nr.8(3).p.405424.
Dworkin,A.,1971,RzboimpotrivaTcerii,EdituraPolirom.
Ferree,M.M.,1990,Beyondseparatespheres:Feminismandfamilyresearch,
JournalofMarriageandtheFamily,No.52,inLoseke,D.,Gelles,R.,Cavanaough,
M.(eds.),2005,Currentcontroversiesonfamilyviolence,SagePublications.
Fiske, S.T., 2000, Stereotyping, prejudice, and discrimination at the seam
betweenthecenturies:evolution,culture,mind,andbrain,EuropeanJournaofSocial
Psychology,Vol.30,Issue3.
Foucault,M.,1979,DisciplineandPunish,NewYork:VintageBooks.
Fredman, S., Szyzak, E., 1993, The Interaction of Race and Gender apud.
Makkonen, C., 2002, Multiple, Compound and Intersectional Discrimination:
BringingtheExperiencesoftheMostMarginalizedtotheFore,InstituteForHuman
Rights,boAkademiUniversity
Glenn, E. N., 2002, Unequal Freedom: How Race and Gender Shaped
AmericanCitizenshipandLabor,Cambridge,MA:HarvardUniversityPress.
Jones,J.M,1977,Prejudiceandracism,Secondedition,NewYork:McGraw
Hill.

28

Hannet,S.,2003, EqualityattheIntersections:TheLegislativeandJudicial
FailuretoTackleMultipleDiscrimination,OxfordJournalofLegalStudies,Vol.23,
No.1.
Hurtado,A.,1996, Thecolor ofprivilege: Threeblasphemies onraceand
feminism,AnnArbor:UniversityofMichiganPress.
Harbula,H.,Vincze,E.M.,2008, RomaniWomensMultipleDiscrimination
through Reproductive Control, AnthropoLenyomatok.Amprente.Imprints, Cluj:
EFES,2008.
Kocze, A., 2009, The limits of rightsbased discourse in Romani womens
activism:thegenderdimensioninRomanipolitics,Palgrave/Macmillan,Londra.
Makkonen,C.,2002,Multiple,CompoundandIntersectionalDiscrimination:
BringingtheExperiencesoftheMostMarginalizedtotheFore,InstituteForHuman
Rights,boAkademiUniversity.
Mason, C.N., 2010, Leading at the Intersections: An Introduction for the
IntersectionalApproachModelforPolicyandSocailChange,WomenofColorPolicy
Network,NYUWagner.
McCall, L., 2005, The Complexity of Intersectionality, Signs: Journal of
WomeninCultureandSociety,3(30).
Millett,Kate,1970, TheoryofSexualPolitics in SexualPolitics,NewYork:
Doubleday,p.2258.
Miroiu, M., 2004, Drumul catre Autonomie. Teorii Politice Feministe,
Polirom,Iai.
Naiunile Unite (Departamentul de Informare Public), a patra Conferin
Mondial asupra problemelor femeilor, Beijing, China, 415 septembrie 1995;
PlatformadeaciuneiDeclaraiadelaBeijingpublicatn1996,disponibillaadresa
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htmaccesatladatade
10.05.2012.
Phillips, A., 2008, Multiculturalism without culture, Princeton: Princeton
UniversityPress.

29

United Nations Special Rapporteur on Adequate Housing, Report on the


CentralAsia/EasternEuropeRegionalConsultationonWomensRighttoAdequate
Housing,2005,Budapest.
Vincze, E.M, 2002, Diferena care conteaz: Diversitatea SocioCultural
prinLentilaAntropologieiFeministe,Cluj:EdituraFundaieiDesire.
Walby, S., 2004, The European Union and Gender Equality: Emergent
VarietiesofGenderRegime,SocialPolitics11(1):429
Wekker,G.,2004,StillCrazyAfterAllThoseYears...FeminismfortheNew
Millennium,EuropeanJournalofWomensStudies.4(11):487500.
Yll, K, 2005, Through a Feminist Lens. Gender, Diversity and Violence:
ExtendingtheFeministFramework,inLoseke,D.,Gelles,R.,Cavanaough,M.(eds.),
Currentcontroversiesonfamilyviolence,SagePublications.
YuvalDavis, N. 1989, Anthias, F. (eds.), Women NationState, London:
Macmillan.
YuvalDavis,N.,1993, Women,EthicityandEmpowerment,WorkingPaper
SeriesNo.151.
YuvalDavis, N., 2006, Intersectionality and Feminist Politics, European
JournalofWomenStudies,Vol.13,No.3.
YuvalDavis,N.,2011,ThePoliticsofBelonging.IntersectionalContestations,
SAGEPublications.
Zamfir,A.,2008,ToleraniIntolerannRomnia.Credine,stereotipuri
iGrupuriSociale,nMocanu,C.(Coord.),2008,DiscriminareamultiplnRomnia,
SocietateadeAnalizeFeministeAnA,InstitutulNaionaldeCercetaretiinificn
DomeniulMunciiiProtecieiSociale,Bucureti.

30