Sunteți pe pagina 1din 5

Estimarea unui schimb tor de c ldur cu pl ci

1. ESTIMAREA UNUI SCHIMB TOR DE C LDUR CU PL CI


a. Fluidul cald
b. Fluidul rece
c. Debitul masic total de fluid cald
d. Temperatura de intrare a fluidului cald
e. Temperatura de ieire a fluidului cald
f. Temperatura de intrare a fluid rece
g. Temperatura de ieire a fluidului rece
h. Tipul pl cilor
i. L imea efectiv a canalului de curgere
j. Lungimea de curgere la o trecere
k. Suprafa a efectiv de transfer de c ldur a unei pl ci
l. Unghiul Chevron (2565)
m. Materialul pl cii
n. Pasul pl cilor
o. Grosimea pl cii
p. Coeficientul de m rire
q. Num rul total de pl ci
r. Diametrele racordurilor
s. Schema de curgere a fluidelor (Np/Np)

m1
t1i
t1e
t2i
t2e

kg/s
C
C
C
C

lcn
L1t
S1

s
pl

npl
Dp

m
m
m2

W/(mK)
m
m
buc
m

1.1 CALCULUL TERMIC


1.1.1 ECUA IILE DE BILAN TERMIC I TRANSFER DE C LDUR
Deoarece regimul de temperaturi la care func ioneaz aparatul este apropiat de cel al
mediului nconjur tor, ecua iile se vor scrie nelund n considerare schimbul de c ldur
cu exteriorul:

(1.1)
= m1 cp1 t1 = m2 cp2 t2 = k S tm = qSi,Se Si, e
1.1.2 STABILIREA REGIMULUI DE TEMPERATURI
Se
calculeaz
diferen ele
de
temperatur la cele dou capete ale
aparatului (cald i rece):
tc = t1i - t2e ; tr = t1e - t2i (1.2)
Se alege diferen a maxim i minim
de temperatur :
tmax = max(tc, tr)
tmin = min(tc, tr)
Diferen a
medie
logaritmic
de
temperatur :
tmax - tmin
tm =
(1.3)
tmax
ln
tmin
Figura 1.1 Diagrama varia iei temperaturilor
n cazul n care schema de curgere a fluidelor n lungul suprafe ei de transfer de c ldur
fluidelor prin aparat nu este n
contracurent, valoarea lui tm trebuie corectat cu un factor F, a c rui valoare este dat
grafic sau tabelar, n func ie de schema de curgere (vezi Figura 1.2).