Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lectie

Aria curriculara: Limba si comunicare


Disciplina: Limba romana
Subiectul lectiei: Ortograme: neam/ne-am, la/l-a
Tipul lectiei: Predare
Durata: 45'
Obiective de referinta:

2.5.sa utilizeze corect, in exprimarea orala proprie,


elementele de constructie a comunicarii studiate
2.6. sa manifeste cooperare in diferite situatii de comunicare
4.1. sa respecte regulile de despartire in silabe, ortografia si punctuatia intr-un text propriu
Obiective operationale:
O1: sa aplice regulile de scriere corecta a ortogramelor neam/ne-am, la/l-a in enunturi proprii;
O2: sa scrie corect la tabla si in caiete unul dintre enunturile selectate;
O3: sa incercuiasca ortgrama potrivita pentru fiecare dintre cele patru enunturi date;
O4: sa completeze textele lacunare cu forma potrivita a ortogramei precizate;
O.A Sa manifeste interes pentru exprimarea scrisa
Strategii didactice:
A. Metode

B. Mijloace

M1 conversatia

m1 aritmogrif

M2 explicatia

m2 fisa de munca independenta

M3 exercitiul

m3fisa de lucru pe grupe

M4 observarea

m4 plicuri

M5 lucrul pe grupe

m 5 afise
m6 frunze de toamna
m7 ecusoane

Forme de organizare: frontal, individual,pe grupe


Nr. Momentele
lectiei
crt

Durata

Elemente de continut

Ob.

Strategii
didactice
M

1.

Pregatirea
pentru lectie

3'

Pregatirea
materialelor
necesare desfasurarii orei
delimba romana

Evaluare

M1M4 m1

Proba orala

M1

Proba orala

Captarea atentiei:
-se
va
realiza prin
intermediul unui rebus(Anexa
I)

2.

3.

Reactualiza-rea
cunostin-

3'

Verificarea temei de acasacantitativ

telor

Se vor adresa intrebari


referitoare la ortogramele
invatate anterior: s-a, sa, sau,
s-au, i-a, ia

Anuntarea
1'
temei
si
enuntarea
obiectivelor

Astazi vom invata sa


utilizam
corect
ortogrameleneam/ne-amsi la/
l-a, vom alcatui propozitii cu
acestea si vom rezolva
exercitii de completare si

corectare a ortogramelor noi


4.

Dirijarea
invatarii

20'

Elevii vor citi textul afisat la


O1
tabla ( Anexa II)
Se va citi prima propozitie O2
din text
Ortogramaneam va
fi O1
observata de catre elevi
O2
Se va explica utilizarea
acesteia ( Anexa II)
O1
Elevii vor alcatui cateva
propozitii cu ortogramaneam, O2
oral, dupa care se va scrie la
tabla si in caiete una dintre
acestea
Se va citi a doua propozitie
din text, in care apare scrisa
ortograma ne-am( Anexa II)
cu cratima

M4M3 m5

Proba orala

M4

Proba orala

M2
M4M3
M4
M2
M4M3
M4
M2

Dupa explicarea modului de


utilizare a acesteia, se
alcatuiesc propozitii oral,
dintre care una va fi scrisa la
tabla si in caiete
Se vor citi pe rand si
ultimele propozitii din text
Se va explica modul de
folosire a ortogramelor la/
l-a ( Anexa III)
Elevii vor da exemple de
propozitii cu fiecare din cele
doua ortograme
Se va scrie la tabla si in
caiete cate o propozitie cu
fiecare dintre acestea
5.

Fixarea
cunostintelor

5'
10'

Elevii
vor
rezolva,
individual, exercitiul de pe O3
fisa de lucru
O4
Se vor corecta, oral, fisele
de lucru individual

M2M3 m4

Proba
scrisa

m2
Observa-

Se vor imparti elevii in


patru grupe

m7

Se vor enumera regulile


jocului

m6
tica

Fiecare grupa isi va alege


cate o fisa de lucru

Proba
scrisa

Se va preciza timpul de lucru


-10 '
Reprezentantul fiecarei grupe
va citi rezovarea exercitiului
Se vor puncta grupele care
au rezolvat corect fisa de
lucru cu cate un punct
6.

Evaluare

1'

Se vor numara punctele M2M


obtinute de fiecare echipa
4
Se vor desemna grupele
castigatoare
Se vor face aprecieri
generale si individuale asupra
modului de lucru

7.

Tema
acasa

Elevii vor avea ca tema de


rezolvat exercitiul 20/pag. 14
si
exercitiul
30/pag.17
(culegere)

pentru 2'

Anexa I
O
R
T
O

rea
sistema-

m6

G
R
A
M
E

1.Incepe dupa recreatie


2.Opusul lui cald
3. Se scrie intotdeauna la mijloc de rand
4.Suntem in anotimpul...
5.Opusul lui usor
6.Cadou sau.
7.Stramosi de-ai nostri
8Opusul lui mic
9.Sa se scrie legat cand se inlocuieste cu lui sau..
Anexa II
ne - am // neam
Neam se scrie intr-un cuvant, cand are inteles de "ruda", "popor" .
Suntem neam de romani.

Am fost la un neam de-al meu.


Romanii erau un neam mare.
(popor)
Alin este neam cu mine.
(rudenie)
Ne-am se scrie cu cratima (-) cand nu are acest inteles de "ruda", "popor", este format din doua
cuvinte rostite in aceeasi silaba: ne- provenit din noi si -am care impreuna cu urmatorul cuvant
arata o actiune.
Ne - am dus azi pe stadion.
- Ce ne - am distrat !
De multe ori ne-am certat.
Cristi este neam cu Ana. Noi ne-am dus impreuna cu ei in padure. Intr-un brad am zarit o
veverita.Ghemotocul roscat sarea dintr-o creanga in alta. Intr-un moment de neatentie, Cristi s-a
lovit la picior.Ana l-a ajutat sa mearga la microbuz. Prin padure trebuie sa fii foarte atent pe unde
mergi!
Anexa III

la
La se scrie fara cratima cand:

realizeaza legatura dintre cuvinte;


-nu pot spune-----------------Mama merge magazin, doctor, dentist.
-este corect------------------- Mama merge la magazin, doctor, dentist.

denumeste o nota muzicala.

Astazi am invatat nota la.

l-a
L-a se scrie cu cratima (liniuta de unire) cand:

este format din doua cuvinte care se

rostesc intr-o singura silaba l provenit de la el + a care impreuna cu urmatorul cuvant arata o
actiune: l-a ajutat, l-a muscat, l-a dezlegat);

"a" este legat prin inteles de cuvantul care urmeaza.


Irina l-a ajutat pe Cristi la teme.

Anexa IV

Fisa de lucru individual


Incercuieste ortograma potrivita:
Ne-am / Neam grabit sa prindem trenul.
Romanii sunt un ne-am / neam de oameni harnici.
Irina l-a/ la cautat pe Costel.
Tata l-a / la dus pe Costel la / l-a dentist.
Anexa V
Fisa de lucru pe grupe
Completati spatiile libere cu ,, neam " sau ,, ne-am " :
Ieri,....... trezit de cu zori. Fiind o zi frumoasa, ...... gandit sa plecam in vizita la un ...... deal nostru la Brasov.
Am vizitat orasul si ...... bucurat de realizarile unui ....... atat de harnic.
Completati spatiile libere cu ,, la " sau ,, l-a " :
Asta-vara, bunicul a venit pe .....noi. Tata.....asteptat ....gara. Mama s-a bucurat foarte mult
cand .......vazut si ......imbratisat indata, caci nu-l mai vazude de mult .

Bibliografie:
Penes, Marcela, Manual de limba romana pentru clasa a III-a, Bucuresti,
ANA, 2006.

Berechet, Daniela, Limba romana- culegere pentru clasa a III-a,


Bucuresti,
Editura Paralela 45, 2007.
Dutu, Olga, Didactica limbii romane si comunicarii in ciclul
primar, Constanta
Europolis, 2002.
Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie scolara, Bucuresti, Aramis, 2002.
XXX

Curriculum national- Programe scolare revizuite M.E.C.T, Bucuresti

S-ar putea să vă placă și